Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od hod rozezní kostel sv. Václava dobročinný koncert pěveckého sboru Harmonie. Divadélko Na nitce zve od hod. do nově zrekonstruované knihovny na Vážení a milí čtenáři našich Plánských ozvěn, znovu se sešel rok s rokem a vy máte k dispozici již lednové vydání, které dostáváte ještě před koncem roku. Za všechny pracovníky městského úřadu bych vám všem chtěl popřát do nového roku 2012 především pevné zdraví, mnoho úspěchů, štěstí a spokojenosti. Dovolte mi hned v úvodu připomenout několik novinek, o kterých vedení města rozhodlo. V letošním roce se podařilo dokončit několik projektů, které by nám mohly usnadnit život. Byl dokončen chodník a přechod pro chodce u řadovek, na hlavní komunikaci E55, čímž byla zásadním způsobem zvýšena bezpečnost chodců, kteří doposud přecházeli na různých místech, především z důvodu chybějící návaznosti zastávky MHD na chodník. Příprava tohoto projektu nebyla jednoduchá, vyžadovala mnohá povolení a konečná podoba přechodu splňuje zpřísněné bezpečnostní požadavky na provedení přechodů. Díky dokončení kanalizace v lokalitě Nad Hejtmanem se podařilo zpevnit příjezdovou komunikaci do této lokality, čímž se zásadně ulehčí dopravě v ulici Bydžovská. Obyvatelé této části města jistě ocení i celkovou rekonstrukci točny autobusu na Strkově, která dlouhodobě znepříjemňovala život mnoha řidičům. Nový povrch komunikace a nové veřejné osvětlení mají obyvatelé ulice Bejblíkova a obyvatelé dvou slepých ulic kolmých na ulici Příčná. V průběhu prací vyvstaly mnohé problémy, které zkomplikovaly průběh oprav a často zamotaly hlavu nejen našemu stavebnímu technikovi. Jeden z takových problémů vyplývá z toho, že nebyla dodržována pravidla při ukládání různých inženýrských sítí, které se skrývají na nepředvídatelných místech v nepředvídatelných výškách (někde i deset centimetrů pod povrchem!). Ke zpříjemnění pobytu v Plané přispěje i zkrášlení města novou zelení v ulici Husova, Nádražní, Soukenická a Hájkova. Doufáme, že se nám neztratí nové sazenice, ještě než nás budou moci potěšit svojí krásou. Realita je zatím bohužel taková, že se nové sazenice hojně ztrácely. I když jsou některá místa hlídaná kamerovým systémem, žádáme vás o pomoc: jedná se o náš společný majetek, který si musíme chránit. Trvalým problémem našeho města je vandalismus a znečiš ování veřejných prostor. Zastupitelé se rozhodli zakročit a na svém 8. zasedání schválili záměr zřídit městskou policii k 1. květnu 2012 o počtu dvou policistů a schválili v rozpočtu 2012 výdaje na její zřízení. Městská policie bude chránit bezpečnost osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a v neposlední řadě bude sledovat dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. Začátkem roku nás čeká množství administrativních kroků a jeden z nejdůležitějších úkonů výběr vhodných městských policistů. pohádku Čtvrtý král. S přáním krásného roku 2012 Jiří Rangl místostarosta města PF 2012

2 PROJEKT OZELENĚNÍ ULIC UKONČEN Čtyřem ulicím v našem městě se podařilo dát trochu jiný kabát, který je běžně prezentován šedí chodníku a tmavší barvou asfaltové komunikace. Jsou místa v našem městě, kde je zeleně dostatek. Vedle toho existují místa, která by si zasloužila zelené pomoci. Díky dotačnímu titulu Státního fondu životního prostředí se podařilo rozšířit zeleň v ulicích Husova, Nádražní, Hájkova a Soukenická. V případě Husovy ulice se jedná prakticky o první ozelenění této dnes již klidné komunikace. V Nádražní ulici se povedlo především narušit zbytečně široký chodník od nádraží do centra. V Hájkově ulici by měla nově osazená zeleň zejména zakrýt nevábně vypadající protihlukovou stěnu. Nejrozsáhlejší výsadba byla provedena v Soukenické ulici. Již jen pamětníci nostalgicky vzpomínají na stromovou alej v této lokalitě. Výstavba a především požadavky a zásahy některých stavebníků se postaraly o zkázu této kdysi chlouby Plané nad Lužnicí. Nová výsadba by měla vrátit přírodní ráz Soukenické ulici s tím, že po příslibu soukromého majitele potřebného pozemku zbyde prostor i pro tolik potřebný chodník. Na jeho výstavbu je ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 rovněž pamatováno. Zcela určitě se najdou někteří občané, kteří budou provedené ozelenění kritizovat. Důvodů se jistě najde dost. Údajné vyhazování městských prostředků, nevyhovění jinému požadavku nebo prostě jen proto, že je někomu jedno, v jakém prostředí žije a jaký vzduch dýchá. Přínos akce ozelenění je především dlouhodobý z hlediska zlepšení životního prostředí v našem městě, ale i z krátkodobého hlediska, když při prvním zazelenění stromů a keřů v příštím roce bude jistě většina z nás novým dílem potěšena. K realizaci celého projektu by jen těžko mohlo dojít, pokud by nebyl podpořen z programu Státního fondu životního prostředí, který na něj přispěl rozhodující měrou. Samotné město přispělo částkou ve výši necelých 400 tis. Kč. Poděkování za realizaci patří firmě Wotan Forest a. s., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Ať OZELENĚNÍM čtyř vybraných ulic neskončí zlepšování vzhledu našeho města přeje Ing. Jiří Šimánek, starosta města OBSAH ČÍSLA Vážení a milí čtenáři Plánských ozvěn Projekt ozelenění ulic ukončen Městská policie nastupuje Matrika Slavnostní vítání občánků Výtah z 28. zasedání rady města Výtah z 29. zasedání rady města Rozpočet města na rok 2012 Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Informace z Městského úřadu Stalo se v Plané nad Lužnicí Základní škola Vánoční turnaj ve florbalu str. 1 str. 2 str. 3 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 8 str. 8 Husova ulice Ulice nádražní Soukenická ulice PODLAHÁ#STVÍ Roman Pete$ík Okru!ní 373, Planá nad Lu!nicí mobil : , DODÁVÁ A POKLÁDÁ : - laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy - vinylové podlahy, p$írodní linoleum - masivní podlahy, korkové podlahy - PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití - vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami - vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA Ohlédnutí za oslavou 20. výročí DPS Inzerce Činnost sportovní komise města Planá nad Lužnicí Fitness v Plané Plán akcí na leden 2012 v Plané nad Lužnicí str. 9 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 2

3 Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Telefonní čísla starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl asistentka Eva Čecháčková BBus odborný asistent Ing. Jana Dvořáková matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Dědičová stavební technik Václav Melena kultura František Doubek Správce sportovního centra Technické služby Ředitel Sběrný dvůr DPS Baobab Hasiči Velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Zimní čas (prosinec - březen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Významné životní jubileum v měsíci lednu 2012 oslaví: Čáslavský Jiří Žaludová Jaroslava Váchová Helena Horová Marie Matrika Svatby Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. V měsíci prosinci uzavřely manželství v obřadní síni 2 páry. MĚSTSKÁ POLICIE NASTUPUJE Nárůst poškozování městského i soukromého majetku, nerespektování platných zákonů a obecně závazných vyhlášek města, osobité vykládání pojmu demokracie, to jsou jen namátkově vybrané skutečnosti, které vedly vedení města k zamyšlení se, co dál. Jak řešit nárůst přestupků, ohrožování mravní výchovy dětí nebo svévolné konání některých jedinců? Na výraznější pomoc ze strany Policie České republiky nelze z důvodu trvalého poklesu finančních prostředků příliš spoléhat a spolupráce s městskou policií ze Sezimova Ústí má svá úskalí a řadu omezení. Toto všechno vedlo vedení města, přes počáteční rozpaky, k velice vážné diskusi nad ožehavým tématem, kterým bezesporu založení městské policie je. Všechno má svá pro i proti. Na misce vah byly na jedné straně náklady a možná ne vždy dobré zkušenosti s fungováním městské policie a na druhé straně potřeba řešit narůstající problémy s pořádkem ve městě, které jen těžko může řešit úředník z radnice. Výsledkem jednání bylo doporučení rady města zastupitelstvu přijmout obecně závaznou vyhlášku o městské policii v Plané nad Lužnicí. Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání 7. prosince 2011 schválilo záměr zřízení městské policie v průběhu prvního pololetí 2012 a uložilo radě města legislativně, personálně a materiálně připravit její zřízení. Je určitě dobře, že městské zastupitelstvo pochopilo potřebu řešení současných problémů města a v projednávaném a následně schváleném rozpočtu na příští rok vyčlenilo rovněž výdaje na zřízení a fungování městské policie. Služebna městské policie bude umístěna v přízemí městského úřadu a bude tak velice dobře dostupná všem občanům. Úvodní měsíce nového roku proto musíme využít především k legislativní a personální práci. Nejdůležitější v celé přípravě bude především výběr správných adeptů, zpracování náplně činnosti a vlastní organizace práce. Cílem je vytvoření řádně fungující městské policie, která bude pomáhat jak vedení města tak i všem slušným občanům při zabezpečování každodenního pořádku, povede ke zvýšení bezpečnosti a pomůže ochránit společný a soukromý majetek nás všech. Ukazuje se, že vedle vyřešení dopravy v našem městě výstavbou dálnice D3, by mohlo a mělo dobré fungování městské policie napomoci ke zlepšení životních podmínek v našem městě a k získání klidného místa nejen ke každodennímu životu, ale i k návštěvě Plané nad Lužnicí. Co nejméně konfliktů s městskou policí vám všem přeje Od jsou v provozu nové webové stránky města. Adresa zůstává stejná Slavnostní vítání občánků Ing. Jiří Šimánek starosta města V sobotu přivítal pan starosta Ing. Jiří Šimánek v obřadní síni 21 nových občánků. Popřál jim a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí do života. O kulturní vystoupení se postaraly žákyně základní školy pod vedením paní učitelky Ireny Machanderové. Marie Holanová 3

4 Výtah z 28. zasedání rady města ze dne Zaměření nového chodníku Na Skalách RM uložila technikovi zajistit zaměření stavby chodníku Na Skalách pro kontrolu umístění stavby. Žádost o zhotovení kanalizační vpusti v ulici Bydžovská RM vzala na vědomí žádost o zhotovení kanalizační vpusti v ulici Bydžovská a uložila stavebnímu technikovi prověřit možnost zhotovení kanalizační vpusti v této části ulice Bydžovská 252. Projednání výsledků VŘ na vybudování dětského hřiště v lokalitě Nad Hejtmanem RM schválila jako vítěze výběrového řízení Budování dětského hřiště Nad Hejtmanem firmu Wotan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, České Budějovice za cenu Kč. Nově upravené dětské hřiště v lokalitě Za Rybníkem. Foto Jiří Rangl. Projednání zřízení městské policie v Plané nad Lužnicí RM doporučila zastupitelstvu města zřídit městskou policii k 1. květnu Projednání upravené studie rekonstrukce sokolovny RM schválila úpravy upravené studie rekonstrukce sokolovny a předala návrh projektu k projednání stavební komisi. Projednání založení MAS (místní akční skupiny) na Táborsku včetně vstupu Plané nad Lužnicí RM schválila zahájení prací na založení místní akční skupiny na Táborsku. Místní akční skupiny v Jihočeském kraji slouží k rozvoji venkova (nezahrnují města nad obyvatel). V současnosti zahrnují asi 70 % kraje a téměř 60 % jeho obyvatel. Skládají se ze zástupců státní správy, podnikatelů a neziskových organizací (vždy po třetině v jedné akční skupině), kteří společně řeší místní problémy. Více na: Rada města Kalendář města RM schválila prodejní cenu kalendáře města ve výši 70 Kč. Žádost na odstranění lavičky RM schválila odstranění lavičky před domem ČSLA č. p. 567 Výtah z 29. zasedání rady města ze dne Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení RM vyloučila nabídku č. 5 uchazeče DAICH spol. s. r. o., Železná 366, Tábor-Čekanice z další účasti v zadávacím řízení zakázky: Zateplení objektu domu s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí dle doporučení hodnotící komise. Výtah z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne Projednání a schválení směrnice č. 2/2011 Odepisování dlouhodobého majetku ZM schválilo Směrnici č. 2/2011 Odepisování dlouhodobého majetku. Viz příloha č. 1 - Směrnice č Nový název ulice v lokalitě Na Břehách ZM schválilo název ulice Trnková na pozemku p. č. 2631/18 ulice kolmá na ulici Soukenická. Projednání a schválení dodavatele zateplení DPS ZM schválilo vítěze výběrového řízení na dodavatele zateplení objektu domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí - firmu Dřevotvar řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, Chýnov za cenu ,- Kč a souhlasí s uzavřením smlouvy s touto vítěznou firmou. Projednání a schválení dodavatele Rekonstrukce veřejného osvětlení ZM zrušilo výběrového řízení na dodavatele Rekonstrukce veřejného osvětlení z důvodu nezískání dotace. Projednání a schválení prací na změně územního plánu ZM schválilo záměr změny územního plánu města. Projednání a schválení zřízení městské policie ZM souhlasilo se zřízením městské policie k předpokládanému datu o počtu 2 policistů a pověřilo radu města zajistit personálně, legislativně a materiálně zřízení městské policie. Projednání a schválení rozpočtu města na rok 2012 ZM schválilo rozpočet na rok Příjmy celkem tis. Kč, výdaje celkem tis. Kč, financování splátka úvěru tis. Kč, investiční výdaje ve výši tis. Kč. Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako schodkový. Schodek 4 hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků minulých let. Projednání a schválení smlouvy na rok Technické služby města Planá nad Lužnicí ZM schválilo smlouvu s Technickými službami města Planá nad Lužnicí, s.r.o. na rok Projednání a schválení smlouvy s Mikroregionem Táborsko na dopravní obslužnost ZM schválilo smlouvu s Mikroregionem Táborsko na dopravní obslužnost. l. místo ve třídění odpadů v Jihočeském kraji Již popáté se konala soutěž ve třídění odpadů My třídit umíme, která probíhala po celý rok Jejím organizátorem byl opět Jihočeský kraj a společnost EKO-KOM a.s. Cílem této soutěže bylo podpořit třídění odpadů a umožnit obcím a městům porovnat si své výsledky ve třídění odpadů v rámci celého kraje. Soutěžící obce byly rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií, aby se vyloučilo ovlivnění z důvodu velikosti obce. Planá nad Lužnicí soutěžila v kategorii obcí s obyvateli. V soutěži bylo hodnoceno celkové množství vytříděného odpadu, počet umístěných nádob na jednotlivé druhy odpadů, zavedení sběru kartonových nápojů, vedení evidence odpadů a informovanost občanů v této oblasti. Planá nad Lužnicí obsadila již potřetí vynikající 1. místo ve své kategorii. Na závěrečném vyhodnocení soutěže převzali ing. Jiří Šimánek a ing. Svatava Novotná diplom za 1. místo a peněžitý šek na částku Kč Tato finanční částka bude použita na nákup předmětů z recyklovaných plastů. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o tento výborný výsledek zasloužili. Velké poděkování a uznání patří všem těm občanům, kteří odpad poctivě třídí. Je potěšující, že stále více občanů nehází např. staré letáky, prázdné PET lahve, papírové kartony a nebo krabice od mléka do popelnice, ale odnáší je do kontejnerů na tříděný odpad. Ještě jednou děkujeme! Díky tomuto úsilí v oblasti tříděných odpadů se nevozí tuny dále zpracovatelných materiálů na skládku v Želči, ale předávají se k dalšímu využití. Za vytříděný odpad dostává město od společnosti EKO-KOM a.s. finanční prostředky, které jsou použity na úhradu části vysokých nákladů v oblasti odpadového hospodářství. Krásné úspěchy by nás měly ještě více povzbudit a probudit v každém z nás chuť něco dále zlepšit a zdokonalit. Ing. Svatava Novotná - MěÚ

5 Rozpočet města na rok 2012 Na posledním zasedání zastupitelstva města byl schválen nový rozpočet, jehož podstatné složky najdete v následujících grafech. Jde o rozpočet mírně schodkový, který v oblasti investic počítá s využitím přebytku z loňského roku. Vzhledem k celoevropské hospodářské krizi jde o rozpočet kopírující rozpočet roku 2011 střídmý v příjmech i výdajích. O realizaci významnějších investic vás budeme v Plánských ozvěnách průběžně informovat. příjmy 2012 Částka daně celkem Kč dotace celkem Kč poplatky Kč prodej pozemků Kč lesní hospodářství Kč bytové hospodářství - nájem Kč nebytové hospodářství - nájem Kč odpad Kč ostatní nedaňové příjmy Kč celkem Kč daně celkem 7 Příjmy 2012 dotace celkem 5% prodej pozemků 7% ostatní nedaňové příjmy poplatky odpad 6% nebytové hospodářství - nájem 2% bytové hospodářství - nájem 6% lesní hospodářství výdaje 2012 Částka Lesní hospodářství Kč Dopravní obslužnost MHD Kč Mateřská škola Kč Základní škola Kč Knihovna Kč Kulturní činnost Kč Veřejné osvětlení - el.energie Kč Veřejné osvětlení - údržba Kč Údržba objektů + rozvoj TS Kč Sběr a svoz komunálního odpadu Kč Údržba města Kč DPS Kč Zastupitelstva obcí Kč Činnost místní správy Kč Investiční výstavba Kč Městská policie Kč Splátky úvěru - ČS Kč výdaje do 400 tis Kč celkem Kč Zastupitelstva obcí 2% Činnost místní správy 8% DPS 3% Údržba města 9% Výdaje 2012 Investiční výstavba 49% Sběr a svoz komunálního odpadu 5% Základní škola 6% Údržba objektů + rozvoj TS Městská policie Veřejné osvětlení - údržba Veřejné osvětlení - el.energie Kulturní činnost Knihovna Mateřská škola 2% Dopravní obslužnost MHD 3% Splátky úvěru - ČS 2% výdaje do 400 tis. 4% Lesní hospodářství 5

6 Informace z městského úřadu Místní poplatky v Plané nad Lužnicí v roce 2012 Přinášíme občanům základní informace o platbách místních poplatků v Plané nad Lužnicí v roce Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do K sousedskému sporu v ul. Nad Hejtmanem došlo dne Během šetření Policií ČR bylo zjištěno, že se jedná o spor dlouhodobějšího charakteru, při kterém dochází ke schválnostem a drobnému poškozování majetku. Spor bude řešit komise pro projednávání přestupků v Plané nad Lužnicí. K požáru stropního světla (zářivky) došlo dne ve výrobní hale ELK a.s., kdy jako příčina požáru byla stanovena vyšetřovatelem HZS Tábor provozně technická závada světla. Požár byl uhašen pracovníkem společnosti. Alkohol v dechu stál řidičský průkaz řidiče osobního automobilu, kterého dne kontrolovala v Plané nad Lužnicí hlídka dopravní policie. Místní poplatky jsou řešeny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2010 o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášce č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto vyhlášky byly odsouhlaseny Zastupitelstvem Města Planá nad Lužnicí dne Poplatky lze uhradit hotově na MěÚ v Plané nad Lužnicí nebo převodem na účet města ( /0800, variabilní symbol je rodné číslo občana). Všechny vyhlášky jsou pro občany dostupné na městském úřadě nebo na internetových stránkách města Ing. Svatava Novotná Věříme, že všichni vstoupíte do Nového roku plni optimismu a těch nejlepších předsevzetí :-) Ani u nás v knihovně to není jinak. Chceme pro návštěvníky vytvořit co nejpříjemnější prostředí a připravovat akce, které zaujmou čtenáře různých věkových kategorií. Doufáme, že se nám to podaří! Zatím nabízíme malé ohlédnutí za akcemi z konce roku Den pro dětskou knihu jsme zmínili v minulém čísle, takže jen malá fotografická vzpomínka na předvánoční tvoření a loutkovou pohádku O Budulínkovi. U loutek zůstaneme, protože zrekonstruované prostory knihovny vyhovují také Divadélku Na nitce a 5.prosince tu odehrálo novou pohádku Libor a čert, na kterou hned navázala mikulášská nadílka. Mikuláš musel přijet s kárkou neboť Městská knihovna dárečků pro hodné děti se nakupilo velice moc. Malé zlobily trochu postrašil čert, ale laskavý Mikuláš s půvabným andělem atmosféru zase zpříjemnili. Čertům ovšem nebyl konec, hned v neděli 18.prosince mohly děti fandit chytré lišce a ševci, kteří společně přelstili čerta v pohádce Švec a čert. Mezitím jsme ještě v knihovně přivítali pracovnice Denního a týdenního stacionáře Klíček, které zde nainstalovaly vánoční výstavu výrobků klientů. V pondělí 12. prosince jsme výstavu zahájili vernisáží, při které několik klientek předvedlo pod vedením sympatické paní učitelky ukázky břišních tanců a trubači pak zatroubili na lesnice 3 skladby za svého repertoáru. Účastníci vernisáže mohli ochutnat dobroty z klíčkovské K neshodám mezi hosty v nonstop Blue baru v Plané nad Lužnicí došlo dne v nočních hodinách. Po vykázání hostů servírkou ven z baru došlo ke strkanici i před barem, kde situaci řešily dvě hlídky OO PČR Tábor, které byly na místo přivolány. Ke zranění osob nedošlo. druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost za svoz odpadu za psa za lázeňský a rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství občan přihlášený k trvalému pobytu 2. stavba určená k individuální rekreaci (není zde trvalý pobyt) držitel psa v rodinném domě v bytovém domě prap. Martin Zima inspektor, tel: Kč/osoba do Kč/stavba určená k individuální rekreaci 200 Kč 300 Kč za každého dalšího psa 700 Kč Kč za každého dalšího psa do do do ubytovatel 10 Kč za osobu a den čtvrtletně uživatel prostranství dle typu užívání při oznámení užívání z ubytovací kapacity ubytovatel 6 Kč za lůžko a den čtvrtletně ze vstupného pořadatel 10% z vybraného vstupného při předložení přiznání k poplatku i knihovní kuchyně a samozřejmě si také některý z vystavených výrobků zakoupit. Prodejní výstava Klíčku trvá do 6.ledna A na co se chystáme v lednu? Budeme pokračovat s prvňáčky ve spolupráci na projektu Už jsem čtenář, se šesťáky na loni rozpracovaném projektu Kde končí svět a určitě si také připomeneme 400. výročí úmrtí Rudolfa II., jehož doba zanechala v naší historii nesmazatelnou stopu. Doufáme, že nám nadcházející rok přinese přehršel dobrých zpráv a lidé si uvědomí, že více než drahé dárky pod stromečkem většinu z nás potěší vzájemný respekt a tolerance. Přejeme vám všem úspěšný rok 2012 a těšíme se na setkávání v knihovně :-) V.Vyhnalová, knihovnice

7 Začneme opět nějakou pranostikou Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta a Když krtek v listopadu ryje, budou o Vánocích létat komáři v době psaní tohoto článku to opravdu vypadá, že na sníh si ještě budeme muset počkat. Středa 23. listopadu patřila obřadní síň radnice Písničkovým Froťánkům a jejich protagonistkám, Slávce a Alče. Nejen, že se opět děti naučily další dvě krásné lidové písničky, ale společně si i zatančily a ještě ochutnaly výborné plněné věnečky. Ve čtvrtek si pozvaly Plánské Dámy Zuzku Novákovou z Dílničky pod Dubem, aby jim ukázala, jak na vánoční výzdobu a adventní věnce. Obrovská účast na schůzce, krásné výtvory, příjemná atmosféra a koledy už navodily tu patřičnou vánoční atmosféru. Ještě jednou dík paní Zuzce. Ve výstavních síních radnice paní Blanka Mudrová v listopadu předvedla svá výtvarná díla pod názvem Kožené svítání. Od nasvícení města až do 23. prosince potom mateřská i základní škola nazdobily obřadní síň vánoční výzdobou, v zasedací místnosti byla k vidění vánoční Retro výstava s podnázvem Co nám všem přinesl Děda Mráz, Santa Claus a Ježíšek. Děkujeme všem, kteří na výstavu zapůjčili exponáty. V pátek uspořádala naše knihovna již tradiční Den pro dětskou knihu akci na podporu čtenářů a čtenářství. Tvořivé dílny, pohádka loutkového Divadélka Na nitce a spousta dobrot i to už k tomuto setkání patří. Děkujeme paním knihovnicím a všem, kteří s akcí pomohli. STALO SE V PLANÉ... Tomu nikdo neuvěří, ale při nejposlednější kontrole těsně před slavnostním nasvícení města naše Technické služby zjistily, že nějaký samozvaný elektrikář škoditel přestřihal schválně na Strkově vánoční řetězy na stromě co k tomu dodat snad že je jen škoda, že nebyly pod proudem. Sobota 26. listopadu odpoledne patřila před radnicí všem těm, kteří se chtěli účastnit slavnostního nasvícení města. Na podiu se představily sbory a sborečky, které v Plané pracují. V nám zahrál a zazpíval folklorní soubor Ráček pod vedením Heleny Hýnové, hned potom Zvoneček sbor základní školy, který se právě vrátil ze soustředění v Hlavatcích a který vedou Pavla Capáková a Pavel Grenar. Dalším vystupujícím byla Harmonie se svým programem a Ivou Törökovou, dále Skřivánek, sbor prvního stupně ZŠ, s paní učitelkou Irenou Machanderovou. A potom již nastoupili nejmenší Plaňáci Notičky z naší mateřské školy Pohádka a jejich paní učitelky Hanka Vlková a Katka Burgstallerová. Těsně před slavnostním nasvícení města jsme ještě slyšeli slavnostní fanfáry Trubačů OMS Tábor, které připravuje Šárka Kvičínská. A pak už se jenom odpočítávalo, kdy a co že se to vlastně rozsvítí. Všichni si tak mohli prohlédnout i nové osvětlení radnice a také špičku vánočního stromu. Dík patří letošnímu dodavateli krásného stříbrného smrku před radnici a všem, kteří na vydařené akci organizačně spolupracovali, či se přišli podívat. kraj a Jaderná elektrárna Temelín. Převzetí dvou bezpečných branek si v Mladém pochvaloval náš starosta Jiří Šimánek Před čtrnácti dny jsem zrovna s předsedou našich fotbalistů domlouval sbírku rodičů na tyto bezpečné branky, takže informace, že Planá dvě branky dostane zdarma v rámci projektu Jihočeské kraje a Jaderné elektrárny Temelín, mě samozřejmě potěšila, komentoval situaci starosta, podle něhož rodiče malých fotbalistů z Plané budou své děti na tréninky teď posílat bez obav o jejich bezpečnost. Čtvrtek 1. prosince byl velkým dnem pro Dům s pečovatelskou službou Baobab. Slavilo se 20. výročí otevření DPS. V pátek 2. prosince se pokračovalo v adventních dílnách. V tento den se předvánočně pracovalo v MC Kopretina v klubovně DPS. Páteční mše svatá v kostele svatého Václava byla sloužena i za DPS Baobab. Neděle 4. prosince byla už ve znamení čertů a andělů. Club Sauna si připravil pro nejmenší Mikulášské odpoledne. A to prvotřídně hry, soutěže, tvoření, diskotéka, dárečky, toho všeho si děti i dospěláci mohli užít do sytosti. Nechyběl ani vyhřívaný stan a závěrečný ohňostroj. Poděkování rodině Šafránkových a všem ostatním, kteří jim s tímto odpolednem pomáhali. Vystoupení Zvonečku při slavnostním nasvícení Plané. Foto EŽ. Během programu na Den pro dětskou knihu se nejen hodně tvořilo, ale i psalo Ježíškovi. Pošťáka mu letos dělal Pidipidlík. Foto EŽ. Na nasvícení města se začal prodávat i nový stolní kalendář, do kterého svými fotografiemi přispěli i občané města. Poděkování a kalendář zdarma patří proto manželům Pánkovým, rodině Dolejších, Martinu Vyhnalovi a Petru Marešovi. Večer po nasvícení města se také slavnostní vernisáží otevřela vánoční Retro výstava v obřadní síni radnice. Návštěvníci si mohli poslechnout klasické koledy v netradičním provedení Jihočeské dudácké kapely Furiant. Poslední Hubertskou mši v tomto roce předvedli Trubači OMS Šárky Kvičínské a sbor Harmonie ve Veselí nad Lužnicí. Tak skončil letošní maratón koncertů těchto uskupení v rámci koncertů lovecké hudby a oslav svatého Huberta. Děkujeme všem, kteří vytrvali, neonemocněli a město Planou nad Lužnicí vzorně reprezentovali. V nově rekonstruované knihovně si mohli návštěvníci v listopadu prohlédnout výstavu ke 400. výročí úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka, kterou připravily plánské knihovnice ve spolupráci se žáky základní školy v Plané. A v prosinci to byla Výstava vánoční kterou si pro naši knihovnu připravil ve spolupráci s našimi knihovnicemi Denní stacionář Klíček. Výstava je prodejní a vernisáž proběhla Mladí fotbalisté z Plané nad Lužnicí dostali vánoční dárek dvě bezpečné fotbalové branky z lehké slitiny - v rámci projektu Bezpečné branky v jižních Čechách, jehož partnery jsou Jihočeský 7 Mikulášské tvoření v Sauně před příchodem sv. Mikuláše. Foto Petra Šafránková. V pondělí 5. prosince se pak v čertovském duchu pokračovalo. Deváťácké Mikuláško-andělsko-čertovské tlupy tradičně navštívily jak svojí vlastní školu, tak i školku, MC Kopretina, knihovnu, radnici a DPS Baobab. Odpoledne a navečer se pak koledovalo po celé Plané. Na pořádek a klid ve městě dohlížely hlídky složené z našich dobrovolných hasičů. I Divadélko Na nitce přispělo s troškou do mlýna k čertovskému slavení. V knihovně od 15 hodin probíhaly tvořivé dílny, ti nejmenší shlédli pohádku Libor a čert a potom se i sem dostavil svatý Mikuláš, aby rozdal dárečky. A protože tady se sešli ti opravdu nejmenší Plaňáčci, strašlivý čert Naděždus byl obzvlášť hodný a do připraveného pytle s sebou nikoho neodnesl. Pranostikou jsme začali, podobně i skončíme. Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě nosit a dále Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku chleba režného. Jak vidíte, naši předci si dokázali pomocí pranostik poradit s kdečím a vysvětlit ledasco. To přeji v roce 2012 i vám všem. František Doubek

8 Zaměstnanci Mateřské školy POHÁDKA přejí všem občanům města Planá nad Lužnicí krásné a pohodové Vánoce, v novém roce 2012 hodně zdraví, štěstí a lásky. Adventní tvoření s mateřskou školou POHÁDKA Foto archiv autora. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Setkání s rodiči nadaných žáků Toto setkání bylo naplánováno již na začátku projektu pro to, abychom získali zpětnou vazbu od rodičů nadaných žáků, kterým poskytujeme podporu v rámci projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky. Setkání zahájila ředitelka školy p. Hana Vellánová, manažerka projektu, přivítala rodiče, některé z nadaných žáků a učitele, kteří v projektu aktivně pracují, na společném předvánočním setkání. Vyzvala rodiče i učitele k vzájemné diskuzi o aktivitách, které v rámci projektu probíhají ve vzdělávání nadaných žáků. Stručně shrnula události, ke kterým v rámci projetu došlo, přivítala na setkání zástupkyni pedagogicko-psychologické poradny p. PhDr. M. Janouškovou. Rodičům byla představena získaná technika, tohoto úkolu se zhostili především učitelé, kteří v projektu aktivně pracují ukázku z volitelného předmětu problémové úlohy předvedla p. učitelka P. Capáková, rodiče si v rámci krátkého cvičení vyzkoušeli řešení zajímavých úkolů. Strategické hry volitelný předmět na prvním stupni představila p. učitelka P. Nováková. Rodiče se po té pustili do neformální diskuze i s ostatními učiteli. Vše probíhalo nad ukázkami úloh, které učitelé pro nadané žáky připravují. Akci vládla příjemná předvánoční atmosféra, klubem školy zavoněla káva, čaj a vánoční pečivo. Rodiče, kteří se akce zúčastnili, oceňovali pracovní nasazení učitelů školy ve prospěch jejich dětí. Bohuslav Hora, metodik projektu První prosincové úterý se v MŠ ve třídě U KRTKA po půl čtvrté odpoledne sešlo několik maminek i se svými ratolestmi, aby se odreagovaly od všedního shonu, zapomněly na to, co ještě nemají na Vánoce připravené, a užily si chvíle pohody i načerpaly trochu inspirace na vánoční výzdobu. Spolu s pedagogy se maminkám věnovala i aranžérka Marie Štefanová, která přivezla spousty výtvarného materiálu i větviček na zdobení. Přestože neměly maminky, až na malé vyjímky tvořivou náladu, jejich děti se ujaly iniciativy a spolu s pedagogy, kteří pro ně celou akci připravovali, se pustily do díla. A opravdu bylo na co se koukat. Pod dětskýma ručkama vznikala s paní Marií, z jedlového chvojí, jedinečná umělecká dílka v podobě vánočních svícínku z vyřazených CD. Bylo to tak úžasné, že přestali s tvořením i dospělí a obdivovali ty jedinečné výtvory. Teprve když děti dokončily svou práci, se do tvoření s paní Marí pustily maminky a naučily se společně vyrábět adventní věnce a svícny z jedlovéhochvojí. Nakonec si každý něco odnášel, děti zážitky a vlastní výrobky, maminky inspiraci a uklidnění, že nejsou samy, kdo nemá napečeno a snad i trochu lásky a pohody, co jim vydrží třeba i po Novém roce. Krásné Vánoce přeje Dušan Menšík Vánoční turnaj ve florbalu Ve středu 14. prosince proběhl v tělocvičně základní školy žákovský florbalový Vánoční turnaj, kterého se kromě tří mužstev naší školy zúčastnily i týmy spřátelených škol z Chotovin a Choustníka. Během turnaje bylo k vidění mnoho dramatických zápasů, jež ale probíhaly v duchu fair play. Divákům se mnohdy tajil dech při pohledu na hřiště, kde se odehrávala velká dramata. Napětí se postupně zvyšovalo díky tomu, že do posledních chvil nebylo jasné, kdo postoupí do finále. Těmi štastnými mužstvy nakonec byly Chotoviny a Červený tým Plané. I když finálový výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, průběh utkání byl vyrovnaný a o vítězství Chotovin rozhodly pevnější nervy při proměňování šancí. Na závěr lze jen říct, že se tato sportovní akce vydařila a že se hráči i diváci mohou těšit na jarní pokračování při turnaji O pohár starosty města. Konečné pořadí Vánočního turnaje: 1. ZŠ Chotoviny 2. ZŠ Planá nad Lužnicí Červení 3. ZŠ Choustník Mladíci 4. ZŠ Choustník Staříci 5. ZŠ Planá nad Lužnicí Milka 6. ZŠ Planá nad Lužnicí Černobílí Deborah - Anna Lapková a Kristýna Babůrková, 7. třída Ve středu 14. prosince 2011 proběhlo v klubu školy divadelní představení kroužku Svět loutek pod vedením paní Marie Zrůstové. Na repertoáru byla klasická pohádka O Sněhurce. Nejdříve žáci odehráli představení pro spolužáky z 1. ročníku, pak pro předškoláky z MŠ Pohádka a odpoledne pro rodiče. 8

9 Ohlédnutí za oslavou 20. výročí DPS Dne proběhla oslava 20. výročí pečovatelského domu. Dopoledne jsme se sešli v klubovně pečovatelského domu, abychom zahájili Den otevřených dveří. K příjemné adventní atmosféře v klubovně přispěly děti, které společně se svými maminkami nazdobily vánoční stromeček přírodními ozdobami z papíru a navodily tak vánoční náladu. Za to jim touto cestou moc děkuji. V klubovně se sešel opravdu velký počet návštěvníků, mezi kterými byli i ti, kteří se podíleli na samotné stavbě domu před 20ti lety. Z úst stavbyvedoucího pana Jahelky jsme si dokonce vyslechli informace o tehdy probíhající stavbě. Po drobném pohoštění následovala prohlídka budovy. Odpoledne jsme se přesunuli do sousední restaurace Maxim. Připomněli jsme si nájemníky a zaměstnance, kteří jsou v pečovatelském domě od samého počátku. Vyslechli jsme si vánoční koledy v krásné interpretaci pěveckého sboru Skřivánek, a snad se nám při jejich zpěvu v duších rozprostřel klid a pohoda. Svou recitací a hrou na dudy všechny strhl pan Jiří Blažek. Jeho vystoupení byl velký zážitek. Následně se slova, nebo spíše noty ujala skupina Allegro band, která zahrála všem nejen k poslechu, ale i tanci. O půl sedmé jí vystřídal heligonkář pan Pazdera s kolegou bubeníkem. I jejich hudba měla velký úspěch. Den se pomalu chýlil ke konci a snad všichni odcházeli s dobrým pocitem v srdcích z příjemně strávených chvil. Všem moc děkuji za účast! Do nového roku přeji nejen obyvatelům pečovatelských domů především pevné zdraví, spokojenost, pohodu a všechno dobré. Mgr. Tereza Jindrová, vedoucí DPS Planá nad Lužnicí Posezení u Maxima se zúčastnil i starosta města Ing. Jiří Šimánek. Na fotografii s bývalou paní vedoucí DPS Boženou Valentovou. Celý program provázela současná vedoucí Mgr. Tereza Jindrová. K příjemnému prožití oslav přispěl i dětský sbor Skřivánek vedený paní Irenou Machanderovou. TJ Sokol Planá nad Lužnicí - oddíl kopané bilancuje Fotbalisté Sokola Planá nad Lužnicíúspěšně zakončili podzimní část sezóny s níže uvedenými výsledky: Oddíl mladší přípravka pod vedením trenérů V. Hrušky, J. Hrušky, T. Martinky a K.Ubla nám naši nejmenší dělali velkou radost, z počátku svou disciplínou a kvantitou, s přibývajícím časem i stoupající kvalitou širokého kádru. Nejmladší fotbalisté se scházeli na své tréninky a mistrovské zápasy pravidelně v hojném počtu - přibližně a s velkým zaujetím se učili fotbalovou abecedu. Oddíl žáci - pod vedením trenéra K. Macka jednoznačně nejúspěšnější oddíl fotbalového podzimu, v okresním přeboru žáků (7+1) jednoznačně kralují a suverénně vévodí tabulce s počtem bodů 30 a celkovým skóre 32:5. Neskutečná proměna přišla s ambiciózním trenérem, který kolem sebe vytváří velmi kvalitní tým. Bohužel po dokončení jarní části sezóny se téměř polovina mužstva přesune do vyšší kategorie. Oddíl dorost - pod vedením trenéra P. Halouna pravděpodobně nejproblémovější kategorie, v tabulce okresního přeboru se střídavými úspěchy, některé výborné výsledky, některé propadáky.momentálně na 5.místě s počtem bodů 13 a celkovým skóre 12:23. Ani tréninková účast a morálka nebyla 100%, přesto umístění je uspokojivé a rozhodně je na co navázat v jarní části sezóny. Je však nezbytně nutné zapracovat na kvalitě a stabilizaci kádru. Oddíl muži - vedený hlavním trenérem A.Trčkou si v premiérové sezóně v I.A. třídě nepočínal vůbec špatně. V těžké konkurenci oddílů z Písecka a Strakonicka vybojoval celkem 17 bodů, což stačilo na 10. místo velmi vyrovnané tabulky, celkové skóre 21:25. Pokud se podaří udržet fotbalový kádr pohromadě a budouse vyhýbat zranění, tak spolu s kvalitní zimní přípravou by neměl být problém udržet klidný střed tabulky I.A. třídy a zachovat soutěž i pro následující sezónu. Oddíl 35 staří páni vedeni nestorem Plánské kopané J. Frantíkem si po úvodních nepřesvědčivých výkonech rozehráli k výbornému finiši a nakonec zakončili sezónu rovněžna na 5. místě s počtem bodů 16 a skóre 29:28. I v této kategorii byl vidět kvantitativní a kvalitativní posun oproti předešlým sezónám. Celkově lze říci, že šlo o poměrně povedenou část sezóny, kdy jednotlivá mužstva stabilizovala základní kádry a zdravou konkurencí dochází ke zlepšování ve všech kategoriích.věříme, že kvalitní zimní příprava bude základem pro minimálně stejně úspěšné fotbalové jaro. Přestože došlo v létě k neočekávanému nárůstu nákladů vlivem postupu 1.mužstva do vyšší kategorie, vedení fotbalového oddílu se podařilo udržet po celý rok vyrovnaný rozpočet a zajistit tak odpovídající, velmi slušné sportovní podmínky pro všechny věkové kategorie. Náročné financování odd&iac ute;lu bylo naplněné částečně z vlastníchzdrojů a částečně s podporou převážně místních podniků a jednotlivých soukromých subjektů. Velkou měrou se na činnosti oddílu podílí i městoplaná nad Lužnicí. Všem partnerům fotbalového oddílu jakožto i fotbalovým příznivcům a fandům vedení FO upřímně děkuje. Do Nového roku 2012 hodně fotbalových úspěchů, v osobním životě hodně zdraví, štěstí a pohody. Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Josef Skalák, výbor fotbalového oddílu kopané V sobotu 17. prosince přivezli místní skauti do Plané betlémské světýlko. Rozdávání tohoto novodobého symbolu Vánoc se stalo pro místní občany již tradicí. Foto EŽ. 9

10 10

11 Činnost Sportovní komise města Planá nad Lužnicí Vážení čtenáři, dovolte mi v krátkosti vás seznámit s náplní práce Sportovní komise města Planá nad Lužnicí. Komise se scházela pravidelně 1x měsíčně a předmětem zájmu, mimo jiné, byly níže uvedené záležitosti a sportovní aktivity: návrh finančních dotací města na podporu činnosti jednotlivých sportovních oddílů a sdružení, organizace sportovního plesu města, sportovního setkání Planých, Bambi 2011, Plánského sportovního podzimu a dalších podobných aktivit. V roce nadcházejícím nás čeká mimo výše uvedených aktivit i velmi důležité vyjednávání ohledně přestavby a vhodného sportovního využití místní Sokolovny, další sportovní aktivity orientované na vhodné a efektivní využití všech sportovních prostor s cílem zaujmout místní veřejnost a mládež a rozšířit tak řady aktivních sportovců v našem městě, popř. podpořit vznik nových sportovních oddílů a sdružení. Dovolte mi tímto poděkovat všem členům sportovní komise za aktivní přístup a spolupráci v průběhu roku Do nového roku 2012 přeji vám všem jménem celé sportovní komise pevné zdraví, klid a pohodu. Josef Skalák předseda sportovní komise FITNESS V PLANÉ V neděli v odpoledních hodinách byla zakončena podzimní etapa cvičení s Ivonou tzv. Fitness v Plané. Udělaly jsme si dvouhodinovku, kdy první hodina byla tanečního charakteru (naučily jsem se choreografii, kterou jsme si zatancovaly na M. Carey All I want for Christmas is you) a druhá hodina byla věnována správnému držení těla, posílení ochablých partií a protažení těch zkrácených, k tomu jsme použily overbally, gumičky a v neposlední řadě Flowtonics, což jsou nové moderní pomůcky, které používáme zejména na stabilizaci a zpevnění tzv. břišního coru prostě na náš pas. Chtěla bych všem dámám, které nejen přišly tuto neděli, ale i těm, které které chodily a chodí, poděkovat, protože já sama si velmi vážím jejich vytrvalosti při navštěvování mých hodin. Je mi potěšením. Také bych chtěla poděkovat ZŠ Planá nad Lužnicí, která nám ve svých prostorách umožňuje cvičení realizovat. V uplynulém roce jsem zavedla již zmíněnou novinku Flowtonic, která je perfektním doplněním všech forem cvičení. Používáme ji zejména na čtvrtečních hodinách Body & Mind posilování. V pondělí již několikátým rokem cvičíme taneční aerobní formu pod názvem Cardio Dance. Intenzita vytrvalostního zatížení v této hodině je optimální pro spalování podkožního tuku. A na co se můžeme těšit roce 2012? Na PORT DE BRAS - což je specifické propojení strečinku a tance; plynulé sekvence pohybů, které protahují zkrácené svaly, uvolňují a mobilizují páteř a kloubní spojení, zlepšují koordinaci, zdokonalují pohybové stereotypy, působí na estetiku a ladnost pohybů celého těla. Moc se na to těším a na vás také. V ROCE 2012 ZAČÍNÁME 9.1. PF 2012 přeje Ivona Vesecká Úspěšné vykročení FbK Planá v Táborské florbalové lize Do čtvrté sezóny Táborské florbalové ligy, ve které měří síly již 15 týmů, vstoupil úspěšně plánský zástupce FbK. Po šesti kolech, a tedy polovině základní části, vede bezpečně bez jediné porážky svou divizi a s předstihem si již zajistil účast v elitní Lize. Po dvou bramborových čtvrtých místech v posledních sezónách se tak opět pokusí dobýt medailové pozice. Nad ostatními výhrami vyčnívá vítězství nad několikanásobnými vítězi soutěže, táborskými Delfíny. Další informace o dění v plánském florbalu najdete na našich webových stránkách Adéla Janoušková z 5. třídy základní školy v Plané nad Lužnicí, reprezentující SKT Planá nad Lužnicí začíná zúročovat svoji poctivou tréninkovou práci a podporu rodičů. Na halovém turnaji v Čerčanech prohrála nejtěsnějším rozdílem v supertiebreaku 11: 9 až ve finále a na druhém místě skončila i ve čtyřhře s Michálkovou z Benešova. FbK : Rafťáci Jistebnice 4:2 FbK : Draci Chotoviny 5:3 FbK : Delfíni Tábor 3:0 FbK : Tazmani Jistebnice 7:0 FbK : FbK Pivní Vlny S.Ú. 7:4 FbK : Draci Chotoviny 6:1 Tabulka po 6. kole 1. FbK Pláná n./l Rafťáci Jistebnice Delfíni Tábor 9 4. Nord Blanc 6 5. Tazmani Jistebnice 5 6. FbK Pivní Vlny Sez. Ústí 4 7. Draci Chotoviny 1 Pavel Grenar FITNESS V PLANÉ CARDIO DANCE s Ivonou Pondělí od hod. KDE: Tělocvična ZŠ v Plané nad Lužnicí, vchod ze strany MÚ PF 2012 přeje Ivona BODY & MIND POSILOVÁNÍ Čtvrtek od a hod. prosím o registraci KDE: Klubovna v ZŠ Planá nad Lužnicí; vstup hl. vchod Teší se: Mgr. Ivona Vesecká, tel.:

12 Plán akcí na v Plané nad Lužnicí Silvestr před radnicí s ohňostrojem od 23 hodin Podvečer u Maxima nejen pro seniory hraje skupina Echo - Iva Mlázovská a Jarda Svoboda Dobročinný tříkrálový koncert pěveckého sboru Harmonie, vedeného Ivanou Törökovou, v kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí od 18 hodin. Výtěžek koncertu bude věnován organizaci APLA, táborské asociaci, která pomáhá lidem s autismem Pohádka Divadélka Na nitce Čtvrtý král od 15 hodin v knihovně Písničkové Froťánky se Slávkou pro všechny děti, které mají rády lidové písničky a pohádky od 16 hodin v obřadní síni radnice Ples Města Sezimovo Ústí Hotel MAS Sezimovo Ústí od 20 hodin Ples Města Planá nad Lužnicí Hotel MAS Sezimovo Ústí od 20 hodin, k tanci i poslechu hraje Lužičanka a Big Papa Připravujeme na únor Soukenický ples, restaurace Maxim Masopust nejen před radnicí Rybářský ples v Ústrašicích Výstavy v Plané nad Lužnicí v lednu 2012 Obřadní síň radnice Kanada 2010 očima Luboše Pasáka Knihovna Projekt Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka Pokračování projektu Kde končí svět Galerie Fara v zimním období zavřeno Sport Cvičení pro děti s Lenkou Matějů začíná v pondělí 9. ledna 2012 Poděkování Rád bych poděkoval všem těm, kteří pomáhají městu Planá nad Lužnicí se zvládnutím veškerých kulturních akcí, ať už jako organizátoři a dobrovolníci nebo jako sponzoři. Velmi si tohoto vážím. Dále mi dovolte poděkovat i těm, kteří se těchto akcí rádi účastní, jako diváci či posluchači. Přeji vám všem do roku 2012 hlavně hodně zdraví a spokojenosti. František Doubek Masopust nejen před radnicí Ještě nemáme za sebou ani Silvestr a už musíme začít plánovat Masopust, který se bude v našem městě konat 11. února Proto prosím všechny, kteří by se tohoto svátku v Plané rádi aktivně zúčastnili v průvodu, který letos pojede ze Strkova - jako organizátoři, či prodejci čehokoliv, aby se dostavili na organizační schůzku, která se bude konat v obřadní síni radnice ve středu 4. ledna 2012, od 17 hodin. Děkuji a těším se na setkání s vámi. František Doubek Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1700 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci vyřizuje odborná asistenta Ing. Jana Dvořáková. Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek, pište na novou ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava FBC Velvet s.r.o., tiskne Tiskárna v Ráji s.r.o.. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v únoru 2012 a uzávěrka je 13. ledna Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - 12

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/503/27/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1119/64/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 61. zasedání ze dne 27. 2. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1047/61/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!!

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!! Ahoj, členové, hráči a fanoušci TJ Pátek, přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Snažíme se o zkvalitnění komunikace, aby všichni příznivci našeho oddílu měli o našich

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 76. zasedání ze dne 11. 9. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1297/76/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/868/48/12 +5/ -0/ Z0 Marie Hovorková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1651/91/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více