Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od hod rozezní kostel sv. Václava dobročinný koncert pěveckého sboru Harmonie. Divadélko Na nitce zve od hod. do nově zrekonstruované knihovny na Vážení a milí čtenáři našich Plánských ozvěn, znovu se sešel rok s rokem a vy máte k dispozici již lednové vydání, které dostáváte ještě před koncem roku. Za všechny pracovníky městského úřadu bych vám všem chtěl popřát do nového roku 2012 především pevné zdraví, mnoho úspěchů, štěstí a spokojenosti. Dovolte mi hned v úvodu připomenout několik novinek, o kterých vedení města rozhodlo. V letošním roce se podařilo dokončit několik projektů, které by nám mohly usnadnit život. Byl dokončen chodník a přechod pro chodce u řadovek, na hlavní komunikaci E55, čímž byla zásadním způsobem zvýšena bezpečnost chodců, kteří doposud přecházeli na různých místech, především z důvodu chybějící návaznosti zastávky MHD na chodník. Příprava tohoto projektu nebyla jednoduchá, vyžadovala mnohá povolení a konečná podoba přechodu splňuje zpřísněné bezpečnostní požadavky na provedení přechodů. Díky dokončení kanalizace v lokalitě Nad Hejtmanem se podařilo zpevnit příjezdovou komunikaci do této lokality, čímž se zásadně ulehčí dopravě v ulici Bydžovská. Obyvatelé této části města jistě ocení i celkovou rekonstrukci točny autobusu na Strkově, která dlouhodobě znepříjemňovala život mnoha řidičům. Nový povrch komunikace a nové veřejné osvětlení mají obyvatelé ulice Bejblíkova a obyvatelé dvou slepých ulic kolmých na ulici Příčná. V průběhu prací vyvstaly mnohé problémy, které zkomplikovaly průběh oprav a často zamotaly hlavu nejen našemu stavebnímu technikovi. Jeden z takových problémů vyplývá z toho, že nebyla dodržována pravidla při ukládání různých inženýrských sítí, které se skrývají na nepředvídatelných místech v nepředvídatelných výškách (někde i deset centimetrů pod povrchem!). Ke zpříjemnění pobytu v Plané přispěje i zkrášlení města novou zelení v ulici Husova, Nádražní, Soukenická a Hájkova. Doufáme, že se nám neztratí nové sazenice, ještě než nás budou moci potěšit svojí krásou. Realita je zatím bohužel taková, že se nové sazenice hojně ztrácely. I když jsou některá místa hlídaná kamerovým systémem, žádáme vás o pomoc: jedná se o náš společný majetek, který si musíme chránit. Trvalým problémem našeho města je vandalismus a znečiš ování veřejných prostor. Zastupitelé se rozhodli zakročit a na svém 8. zasedání schválili záměr zřídit městskou policii k 1. květnu 2012 o počtu dvou policistů a schválili v rozpočtu 2012 výdaje na její zřízení. Městská policie bude chránit bezpečnost osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a v neposlední řadě bude sledovat dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. Začátkem roku nás čeká množství administrativních kroků a jeden z nejdůležitějších úkonů výběr vhodných městských policistů. pohádku Čtvrtý král. S přáním krásného roku 2012 Jiří Rangl místostarosta města PF 2012

2 PROJEKT OZELENĚNÍ ULIC UKONČEN Čtyřem ulicím v našem městě se podařilo dát trochu jiný kabát, který je běžně prezentován šedí chodníku a tmavší barvou asfaltové komunikace. Jsou místa v našem městě, kde je zeleně dostatek. Vedle toho existují místa, která by si zasloužila zelené pomoci. Díky dotačnímu titulu Státního fondu životního prostředí se podařilo rozšířit zeleň v ulicích Husova, Nádražní, Hájkova a Soukenická. V případě Husovy ulice se jedná prakticky o první ozelenění této dnes již klidné komunikace. V Nádražní ulici se povedlo především narušit zbytečně široký chodník od nádraží do centra. V Hájkově ulici by měla nově osazená zeleň zejména zakrýt nevábně vypadající protihlukovou stěnu. Nejrozsáhlejší výsadba byla provedena v Soukenické ulici. Již jen pamětníci nostalgicky vzpomínají na stromovou alej v této lokalitě. Výstavba a především požadavky a zásahy některých stavebníků se postaraly o zkázu této kdysi chlouby Plané nad Lužnicí. Nová výsadba by měla vrátit přírodní ráz Soukenické ulici s tím, že po příslibu soukromého majitele potřebného pozemku zbyde prostor i pro tolik potřebný chodník. Na jeho výstavbu je ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 rovněž pamatováno. Zcela určitě se najdou někteří občané, kteří budou provedené ozelenění kritizovat. Důvodů se jistě najde dost. Údajné vyhazování městských prostředků, nevyhovění jinému požadavku nebo prostě jen proto, že je někomu jedno, v jakém prostředí žije a jaký vzduch dýchá. Přínos akce ozelenění je především dlouhodobý z hlediska zlepšení životního prostředí v našem městě, ale i z krátkodobého hlediska, když při prvním zazelenění stromů a keřů v příštím roce bude jistě většina z nás novým dílem potěšena. K realizaci celého projektu by jen těžko mohlo dojít, pokud by nebyl podpořen z programu Státního fondu životního prostředí, který na něj přispěl rozhodující měrou. Samotné město přispělo částkou ve výši necelých 400 tis. Kč. Poděkování za realizaci patří firmě Wotan Forest a. s., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Ať OZELENĚNÍM čtyř vybraných ulic neskončí zlepšování vzhledu našeho města přeje Ing. Jiří Šimánek, starosta města OBSAH ČÍSLA Vážení a milí čtenáři Plánských ozvěn Projekt ozelenění ulic ukončen Městská policie nastupuje Matrika Slavnostní vítání občánků Výtah z 28. zasedání rady města Výtah z 29. zasedání rady města Rozpočet města na rok 2012 Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Informace z Městského úřadu Stalo se v Plané nad Lužnicí Základní škola Vánoční turnaj ve florbalu str. 1 str. 2 str. 3 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 8 str. 8 Husova ulice Ulice nádražní Soukenická ulice PODLAHÁ#STVÍ Roman Pete$ík Okru!ní 373, Planá nad Lu!nicí mobil : , DODÁVÁ A POKLÁDÁ : - laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy - vinylové podlahy, p$írodní linoleum - masivní podlahy, korkové podlahy - PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití - vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami - vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA Ohlédnutí za oslavou 20. výročí DPS Inzerce Činnost sportovní komise města Planá nad Lužnicí Fitness v Plané Plán akcí na leden 2012 v Plané nad Lužnicí str. 9 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 2

3 Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Telefonní čísla starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl asistentka Eva Čecháčková BBus odborný asistent Ing. Jana Dvořáková matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Dědičová stavební technik Václav Melena kultura František Doubek Správce sportovního centra Technické služby Ředitel Sběrný dvůr DPS Baobab Hasiči Velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Zimní čas (prosinec - březen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Významné životní jubileum v měsíci lednu 2012 oslaví: Čáslavský Jiří Žaludová Jaroslava Váchová Helena Horová Marie Matrika Svatby Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. V měsíci prosinci uzavřely manželství v obřadní síni 2 páry. MĚSTSKÁ POLICIE NASTUPUJE Nárůst poškozování městského i soukromého majetku, nerespektování platných zákonů a obecně závazných vyhlášek města, osobité vykládání pojmu demokracie, to jsou jen namátkově vybrané skutečnosti, které vedly vedení města k zamyšlení se, co dál. Jak řešit nárůst přestupků, ohrožování mravní výchovy dětí nebo svévolné konání některých jedinců? Na výraznější pomoc ze strany Policie České republiky nelze z důvodu trvalého poklesu finančních prostředků příliš spoléhat a spolupráce s městskou policií ze Sezimova Ústí má svá úskalí a řadu omezení. Toto všechno vedlo vedení města, přes počáteční rozpaky, k velice vážné diskusi nad ožehavým tématem, kterým bezesporu založení městské policie je. Všechno má svá pro i proti. Na misce vah byly na jedné straně náklady a možná ne vždy dobré zkušenosti s fungováním městské policie a na druhé straně potřeba řešit narůstající problémy s pořádkem ve městě, které jen těžko může řešit úředník z radnice. Výsledkem jednání bylo doporučení rady města zastupitelstvu přijmout obecně závaznou vyhlášku o městské policii v Plané nad Lužnicí. Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání 7. prosince 2011 schválilo záměr zřízení městské policie v průběhu prvního pololetí 2012 a uložilo radě města legislativně, personálně a materiálně připravit její zřízení. Je určitě dobře, že městské zastupitelstvo pochopilo potřebu řešení současných problémů města a v projednávaném a následně schváleném rozpočtu na příští rok vyčlenilo rovněž výdaje na zřízení a fungování městské policie. Služebna městské policie bude umístěna v přízemí městského úřadu a bude tak velice dobře dostupná všem občanům. Úvodní měsíce nového roku proto musíme využít především k legislativní a personální práci. Nejdůležitější v celé přípravě bude především výběr správných adeptů, zpracování náplně činnosti a vlastní organizace práce. Cílem je vytvoření řádně fungující městské policie, která bude pomáhat jak vedení města tak i všem slušným občanům při zabezpečování každodenního pořádku, povede ke zvýšení bezpečnosti a pomůže ochránit společný a soukromý majetek nás všech. Ukazuje se, že vedle vyřešení dopravy v našem městě výstavbou dálnice D3, by mohlo a mělo dobré fungování městské policie napomoci ke zlepšení životních podmínek v našem městě a k získání klidného místa nejen ke každodennímu životu, ale i k návštěvě Plané nad Lužnicí. Co nejméně konfliktů s městskou policí vám všem přeje Od jsou v provozu nové webové stránky města. Adresa zůstává stejná Slavnostní vítání občánků Ing. Jiří Šimánek starosta města V sobotu přivítal pan starosta Ing. Jiří Šimánek v obřadní síni 21 nových občánků. Popřál jim a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí do života. O kulturní vystoupení se postaraly žákyně základní školy pod vedením paní učitelky Ireny Machanderové. Marie Holanová 3

4 Výtah z 28. zasedání rady města ze dne Zaměření nového chodníku Na Skalách RM uložila technikovi zajistit zaměření stavby chodníku Na Skalách pro kontrolu umístění stavby. Žádost o zhotovení kanalizační vpusti v ulici Bydžovská RM vzala na vědomí žádost o zhotovení kanalizační vpusti v ulici Bydžovská a uložila stavebnímu technikovi prověřit možnost zhotovení kanalizační vpusti v této části ulice Bydžovská 252. Projednání výsledků VŘ na vybudování dětského hřiště v lokalitě Nad Hejtmanem RM schválila jako vítěze výběrového řízení Budování dětského hřiště Nad Hejtmanem firmu Wotan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, České Budějovice za cenu Kč. Nově upravené dětské hřiště v lokalitě Za Rybníkem. Foto Jiří Rangl. Projednání zřízení městské policie v Plané nad Lužnicí RM doporučila zastupitelstvu města zřídit městskou policii k 1. květnu Projednání upravené studie rekonstrukce sokolovny RM schválila úpravy upravené studie rekonstrukce sokolovny a předala návrh projektu k projednání stavební komisi. Projednání založení MAS (místní akční skupiny) na Táborsku včetně vstupu Plané nad Lužnicí RM schválila zahájení prací na založení místní akční skupiny na Táborsku. Místní akční skupiny v Jihočeském kraji slouží k rozvoji venkova (nezahrnují města nad obyvatel). V současnosti zahrnují asi 70 % kraje a téměř 60 % jeho obyvatel. Skládají se ze zástupců státní správy, podnikatelů a neziskových organizací (vždy po třetině v jedné akční skupině), kteří společně řeší místní problémy. Více na: Rada města Kalendář města RM schválila prodejní cenu kalendáře města ve výši 70 Kč. Žádost na odstranění lavičky RM schválila odstranění lavičky před domem ČSLA č. p. 567 Výtah z 29. zasedání rady města ze dne Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení RM vyloučila nabídku č. 5 uchazeče DAICH spol. s. r. o., Železná 366, Tábor-Čekanice z další účasti v zadávacím řízení zakázky: Zateplení objektu domu s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí dle doporučení hodnotící komise. Výtah z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne Projednání a schválení směrnice č. 2/2011 Odepisování dlouhodobého majetku ZM schválilo Směrnici č. 2/2011 Odepisování dlouhodobého majetku. Viz příloha č. 1 - Směrnice č Nový název ulice v lokalitě Na Břehách ZM schválilo název ulice Trnková na pozemku p. č. 2631/18 ulice kolmá na ulici Soukenická. Projednání a schválení dodavatele zateplení DPS ZM schválilo vítěze výběrového řízení na dodavatele zateplení objektu domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí - firmu Dřevotvar řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, Chýnov za cenu ,- Kč a souhlasí s uzavřením smlouvy s touto vítěznou firmou. Projednání a schválení dodavatele Rekonstrukce veřejného osvětlení ZM zrušilo výběrového řízení na dodavatele Rekonstrukce veřejného osvětlení z důvodu nezískání dotace. Projednání a schválení prací na změně územního plánu ZM schválilo záměr změny územního plánu města. Projednání a schválení zřízení městské policie ZM souhlasilo se zřízením městské policie k předpokládanému datu o počtu 2 policistů a pověřilo radu města zajistit personálně, legislativně a materiálně zřízení městské policie. Projednání a schválení rozpočtu města na rok 2012 ZM schválilo rozpočet na rok Příjmy celkem tis. Kč, výdaje celkem tis. Kč, financování splátka úvěru tis. Kč, investiční výdaje ve výši tis. Kč. Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako schodkový. Schodek 4 hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků minulých let. Projednání a schválení smlouvy na rok Technické služby města Planá nad Lužnicí ZM schválilo smlouvu s Technickými službami města Planá nad Lužnicí, s.r.o. na rok Projednání a schválení smlouvy s Mikroregionem Táborsko na dopravní obslužnost ZM schválilo smlouvu s Mikroregionem Táborsko na dopravní obslužnost. l. místo ve třídění odpadů v Jihočeském kraji Již popáté se konala soutěž ve třídění odpadů My třídit umíme, která probíhala po celý rok Jejím organizátorem byl opět Jihočeský kraj a společnost EKO-KOM a.s. Cílem této soutěže bylo podpořit třídění odpadů a umožnit obcím a městům porovnat si své výsledky ve třídění odpadů v rámci celého kraje. Soutěžící obce byly rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií, aby se vyloučilo ovlivnění z důvodu velikosti obce. Planá nad Lužnicí soutěžila v kategorii obcí s obyvateli. V soutěži bylo hodnoceno celkové množství vytříděného odpadu, počet umístěných nádob na jednotlivé druhy odpadů, zavedení sběru kartonových nápojů, vedení evidence odpadů a informovanost občanů v této oblasti. Planá nad Lužnicí obsadila již potřetí vynikající 1. místo ve své kategorii. Na závěrečném vyhodnocení soutěže převzali ing. Jiří Šimánek a ing. Svatava Novotná diplom za 1. místo a peněžitý šek na částku Kč Tato finanční částka bude použita na nákup předmětů z recyklovaných plastů. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o tento výborný výsledek zasloužili. Velké poděkování a uznání patří všem těm občanům, kteří odpad poctivě třídí. Je potěšující, že stále více občanů nehází např. staré letáky, prázdné PET lahve, papírové kartony a nebo krabice od mléka do popelnice, ale odnáší je do kontejnerů na tříděný odpad. Ještě jednou děkujeme! Díky tomuto úsilí v oblasti tříděných odpadů se nevozí tuny dále zpracovatelných materiálů na skládku v Želči, ale předávají se k dalšímu využití. Za vytříděný odpad dostává město od společnosti EKO-KOM a.s. finanční prostředky, které jsou použity na úhradu části vysokých nákladů v oblasti odpadového hospodářství. Krásné úspěchy by nás měly ještě více povzbudit a probudit v každém z nás chuť něco dále zlepšit a zdokonalit. Ing. Svatava Novotná - MěÚ

5 Rozpočet města na rok 2012 Na posledním zasedání zastupitelstva města byl schválen nový rozpočet, jehož podstatné složky najdete v následujících grafech. Jde o rozpočet mírně schodkový, který v oblasti investic počítá s využitím přebytku z loňského roku. Vzhledem k celoevropské hospodářské krizi jde o rozpočet kopírující rozpočet roku 2011 střídmý v příjmech i výdajích. O realizaci významnějších investic vás budeme v Plánských ozvěnách průběžně informovat. příjmy 2012 Částka daně celkem Kč dotace celkem Kč poplatky Kč prodej pozemků Kč lesní hospodářství Kč bytové hospodářství - nájem Kč nebytové hospodářství - nájem Kč odpad Kč ostatní nedaňové příjmy Kč celkem Kč daně celkem 7 Příjmy 2012 dotace celkem 5% prodej pozemků 7% ostatní nedaňové příjmy poplatky odpad 6% nebytové hospodářství - nájem 2% bytové hospodářství - nájem 6% lesní hospodářství výdaje 2012 Částka Lesní hospodářství Kč Dopravní obslužnost MHD Kč Mateřská škola Kč Základní škola Kč Knihovna Kč Kulturní činnost Kč Veřejné osvětlení - el.energie Kč Veřejné osvětlení - údržba Kč Údržba objektů + rozvoj TS Kč Sběr a svoz komunálního odpadu Kč Údržba města Kč DPS Kč Zastupitelstva obcí Kč Činnost místní správy Kč Investiční výstavba Kč Městská policie Kč Splátky úvěru - ČS Kč výdaje do 400 tis Kč celkem Kč Zastupitelstva obcí 2% Činnost místní správy 8% DPS 3% Údržba města 9% Výdaje 2012 Investiční výstavba 49% Sběr a svoz komunálního odpadu 5% Základní škola 6% Údržba objektů + rozvoj TS Městská policie Veřejné osvětlení - údržba Veřejné osvětlení - el.energie Kulturní činnost Knihovna Mateřská škola 2% Dopravní obslužnost MHD 3% Splátky úvěru - ČS 2% výdaje do 400 tis. 4% Lesní hospodářství 5

6 Informace z městského úřadu Místní poplatky v Plané nad Lužnicí v roce 2012 Přinášíme občanům základní informace o platbách místních poplatků v Plané nad Lužnicí v roce Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do K sousedskému sporu v ul. Nad Hejtmanem došlo dne Během šetření Policií ČR bylo zjištěno, že se jedná o spor dlouhodobějšího charakteru, při kterém dochází ke schválnostem a drobnému poškozování majetku. Spor bude řešit komise pro projednávání přestupků v Plané nad Lužnicí. K požáru stropního světla (zářivky) došlo dne ve výrobní hale ELK a.s., kdy jako příčina požáru byla stanovena vyšetřovatelem HZS Tábor provozně technická závada světla. Požár byl uhašen pracovníkem společnosti. Alkohol v dechu stál řidičský průkaz řidiče osobního automobilu, kterého dne kontrolovala v Plané nad Lužnicí hlídka dopravní policie. Místní poplatky jsou řešeny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2010 o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášce č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto vyhlášky byly odsouhlaseny Zastupitelstvem Města Planá nad Lužnicí dne Poplatky lze uhradit hotově na MěÚ v Plané nad Lužnicí nebo převodem na účet města ( /0800, variabilní symbol je rodné číslo občana). Všechny vyhlášky jsou pro občany dostupné na městském úřadě nebo na internetových stránkách města Ing. Svatava Novotná Věříme, že všichni vstoupíte do Nového roku plni optimismu a těch nejlepších předsevzetí :-) Ani u nás v knihovně to není jinak. Chceme pro návštěvníky vytvořit co nejpříjemnější prostředí a připravovat akce, které zaujmou čtenáře různých věkových kategorií. Doufáme, že se nám to podaří! Zatím nabízíme malé ohlédnutí za akcemi z konce roku Den pro dětskou knihu jsme zmínili v minulém čísle, takže jen malá fotografická vzpomínka na předvánoční tvoření a loutkovou pohádku O Budulínkovi. U loutek zůstaneme, protože zrekonstruované prostory knihovny vyhovují také Divadélku Na nitce a 5.prosince tu odehrálo novou pohádku Libor a čert, na kterou hned navázala mikulášská nadílka. Mikuláš musel přijet s kárkou neboť Městská knihovna dárečků pro hodné děti se nakupilo velice moc. Malé zlobily trochu postrašil čert, ale laskavý Mikuláš s půvabným andělem atmosféru zase zpříjemnili. Čertům ovšem nebyl konec, hned v neděli 18.prosince mohly děti fandit chytré lišce a ševci, kteří společně přelstili čerta v pohádce Švec a čert. Mezitím jsme ještě v knihovně přivítali pracovnice Denního a týdenního stacionáře Klíček, které zde nainstalovaly vánoční výstavu výrobků klientů. V pondělí 12. prosince jsme výstavu zahájili vernisáží, při které několik klientek předvedlo pod vedením sympatické paní učitelky ukázky břišních tanců a trubači pak zatroubili na lesnice 3 skladby za svého repertoáru. Účastníci vernisáže mohli ochutnat dobroty z klíčkovské K neshodám mezi hosty v nonstop Blue baru v Plané nad Lužnicí došlo dne v nočních hodinách. Po vykázání hostů servírkou ven z baru došlo ke strkanici i před barem, kde situaci řešily dvě hlídky OO PČR Tábor, které byly na místo přivolány. Ke zranění osob nedošlo. druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost za svoz odpadu za psa za lázeňský a rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství občan přihlášený k trvalému pobytu 2. stavba určená k individuální rekreaci (není zde trvalý pobyt) držitel psa v rodinném domě v bytovém domě prap. Martin Zima inspektor, tel: Kč/osoba do Kč/stavba určená k individuální rekreaci 200 Kč 300 Kč za každého dalšího psa 700 Kč Kč za každého dalšího psa do do do ubytovatel 10 Kč za osobu a den čtvrtletně uživatel prostranství dle typu užívání při oznámení užívání z ubytovací kapacity ubytovatel 6 Kč za lůžko a den čtvrtletně ze vstupného pořadatel 10% z vybraného vstupného při předložení přiznání k poplatku i knihovní kuchyně a samozřejmě si také některý z vystavených výrobků zakoupit. Prodejní výstava Klíčku trvá do 6.ledna A na co se chystáme v lednu? Budeme pokračovat s prvňáčky ve spolupráci na projektu Už jsem čtenář, se šesťáky na loni rozpracovaném projektu Kde končí svět a určitě si také připomeneme 400. výročí úmrtí Rudolfa II., jehož doba zanechala v naší historii nesmazatelnou stopu. Doufáme, že nám nadcházející rok přinese přehršel dobrých zpráv a lidé si uvědomí, že více než drahé dárky pod stromečkem většinu z nás potěší vzájemný respekt a tolerance. Přejeme vám všem úspěšný rok 2012 a těšíme se na setkávání v knihovně :-) V.Vyhnalová, knihovnice

7 Začneme opět nějakou pranostikou Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta a Když krtek v listopadu ryje, budou o Vánocích létat komáři v době psaní tohoto článku to opravdu vypadá, že na sníh si ještě budeme muset počkat. Středa 23. listopadu patřila obřadní síň radnice Písničkovým Froťánkům a jejich protagonistkám, Slávce a Alče. Nejen, že se opět děti naučily další dvě krásné lidové písničky, ale společně si i zatančily a ještě ochutnaly výborné plněné věnečky. Ve čtvrtek si pozvaly Plánské Dámy Zuzku Novákovou z Dílničky pod Dubem, aby jim ukázala, jak na vánoční výzdobu a adventní věnce. Obrovská účast na schůzce, krásné výtvory, příjemná atmosféra a koledy už navodily tu patřičnou vánoční atmosféru. Ještě jednou dík paní Zuzce. Ve výstavních síních radnice paní Blanka Mudrová v listopadu předvedla svá výtvarná díla pod názvem Kožené svítání. Od nasvícení města až do 23. prosince potom mateřská i základní škola nazdobily obřadní síň vánoční výzdobou, v zasedací místnosti byla k vidění vánoční Retro výstava s podnázvem Co nám všem přinesl Děda Mráz, Santa Claus a Ježíšek. Děkujeme všem, kteří na výstavu zapůjčili exponáty. V pátek uspořádala naše knihovna již tradiční Den pro dětskou knihu akci na podporu čtenářů a čtenářství. Tvořivé dílny, pohádka loutkového Divadélka Na nitce a spousta dobrot i to už k tomuto setkání patří. Děkujeme paním knihovnicím a všem, kteří s akcí pomohli. STALO SE V PLANÉ... Tomu nikdo neuvěří, ale při nejposlednější kontrole těsně před slavnostním nasvícení města naše Technické služby zjistily, že nějaký samozvaný elektrikář škoditel přestřihal schválně na Strkově vánoční řetězy na stromě co k tomu dodat snad že je jen škoda, že nebyly pod proudem. Sobota 26. listopadu odpoledne patřila před radnicí všem těm, kteří se chtěli účastnit slavnostního nasvícení města. Na podiu se představily sbory a sborečky, které v Plané pracují. V nám zahrál a zazpíval folklorní soubor Ráček pod vedením Heleny Hýnové, hned potom Zvoneček sbor základní školy, který se právě vrátil ze soustředění v Hlavatcích a který vedou Pavla Capáková a Pavel Grenar. Dalším vystupujícím byla Harmonie se svým programem a Ivou Törökovou, dále Skřivánek, sbor prvního stupně ZŠ, s paní učitelkou Irenou Machanderovou. A potom již nastoupili nejmenší Plaňáci Notičky z naší mateřské školy Pohádka a jejich paní učitelky Hanka Vlková a Katka Burgstallerová. Těsně před slavnostním nasvícení města jsme ještě slyšeli slavnostní fanfáry Trubačů OMS Tábor, které připravuje Šárka Kvičínská. A pak už se jenom odpočítávalo, kdy a co že se to vlastně rozsvítí. Všichni si tak mohli prohlédnout i nové osvětlení radnice a také špičku vánočního stromu. Dík patří letošnímu dodavateli krásného stříbrného smrku před radnici a všem, kteří na vydařené akci organizačně spolupracovali, či se přišli podívat. kraj a Jaderná elektrárna Temelín. Převzetí dvou bezpečných branek si v Mladém pochvaloval náš starosta Jiří Šimánek Před čtrnácti dny jsem zrovna s předsedou našich fotbalistů domlouval sbírku rodičů na tyto bezpečné branky, takže informace, že Planá dvě branky dostane zdarma v rámci projektu Jihočeské kraje a Jaderné elektrárny Temelín, mě samozřejmě potěšila, komentoval situaci starosta, podle něhož rodiče malých fotbalistů z Plané budou své děti na tréninky teď posílat bez obav o jejich bezpečnost. Čtvrtek 1. prosince byl velkým dnem pro Dům s pečovatelskou službou Baobab. Slavilo se 20. výročí otevření DPS. V pátek 2. prosince se pokračovalo v adventních dílnách. V tento den se předvánočně pracovalo v MC Kopretina v klubovně DPS. Páteční mše svatá v kostele svatého Václava byla sloužena i za DPS Baobab. Neděle 4. prosince byla už ve znamení čertů a andělů. Club Sauna si připravil pro nejmenší Mikulášské odpoledne. A to prvotřídně hry, soutěže, tvoření, diskotéka, dárečky, toho všeho si děti i dospěláci mohli užít do sytosti. Nechyběl ani vyhřívaný stan a závěrečný ohňostroj. Poděkování rodině Šafránkových a všem ostatním, kteří jim s tímto odpolednem pomáhali. Vystoupení Zvonečku při slavnostním nasvícení Plané. Foto EŽ. Během programu na Den pro dětskou knihu se nejen hodně tvořilo, ale i psalo Ježíškovi. Pošťáka mu letos dělal Pidipidlík. Foto EŽ. Na nasvícení města se začal prodávat i nový stolní kalendář, do kterého svými fotografiemi přispěli i občané města. Poděkování a kalendář zdarma patří proto manželům Pánkovým, rodině Dolejších, Martinu Vyhnalovi a Petru Marešovi. Večer po nasvícení města se také slavnostní vernisáží otevřela vánoční Retro výstava v obřadní síni radnice. Návštěvníci si mohli poslechnout klasické koledy v netradičním provedení Jihočeské dudácké kapely Furiant. Poslední Hubertskou mši v tomto roce předvedli Trubači OMS Šárky Kvičínské a sbor Harmonie ve Veselí nad Lužnicí. Tak skončil letošní maratón koncertů těchto uskupení v rámci koncertů lovecké hudby a oslav svatého Huberta. Děkujeme všem, kteří vytrvali, neonemocněli a město Planou nad Lužnicí vzorně reprezentovali. V nově rekonstruované knihovně si mohli návštěvníci v listopadu prohlédnout výstavu ke 400. výročí úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka, kterou připravily plánské knihovnice ve spolupráci se žáky základní školy v Plané. A v prosinci to byla Výstava vánoční kterou si pro naši knihovnu připravil ve spolupráci s našimi knihovnicemi Denní stacionář Klíček. Výstava je prodejní a vernisáž proběhla Mladí fotbalisté z Plané nad Lužnicí dostali vánoční dárek dvě bezpečné fotbalové branky z lehké slitiny - v rámci projektu Bezpečné branky v jižních Čechách, jehož partnery jsou Jihočeský 7 Mikulášské tvoření v Sauně před příchodem sv. Mikuláše. Foto Petra Šafránková. V pondělí 5. prosince se pak v čertovském duchu pokračovalo. Deváťácké Mikuláško-andělsko-čertovské tlupy tradičně navštívily jak svojí vlastní školu, tak i školku, MC Kopretina, knihovnu, radnici a DPS Baobab. Odpoledne a navečer se pak koledovalo po celé Plané. Na pořádek a klid ve městě dohlížely hlídky složené z našich dobrovolných hasičů. I Divadélko Na nitce přispělo s troškou do mlýna k čertovskému slavení. V knihovně od 15 hodin probíhaly tvořivé dílny, ti nejmenší shlédli pohádku Libor a čert a potom se i sem dostavil svatý Mikuláš, aby rozdal dárečky. A protože tady se sešli ti opravdu nejmenší Plaňáčci, strašlivý čert Naděždus byl obzvlášť hodný a do připraveného pytle s sebou nikoho neodnesl. Pranostikou jsme začali, podobně i skončíme. Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě nosit a dále Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku chleba režného. Jak vidíte, naši předci si dokázali pomocí pranostik poradit s kdečím a vysvětlit ledasco. To přeji v roce 2012 i vám všem. František Doubek

8 Zaměstnanci Mateřské školy POHÁDKA přejí všem občanům města Planá nad Lužnicí krásné a pohodové Vánoce, v novém roce 2012 hodně zdraví, štěstí a lásky. Adventní tvoření s mateřskou školou POHÁDKA Foto archiv autora. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Setkání s rodiči nadaných žáků Toto setkání bylo naplánováno již na začátku projektu pro to, abychom získali zpětnou vazbu od rodičů nadaných žáků, kterým poskytujeme podporu v rámci projektu Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky. Setkání zahájila ředitelka školy p. Hana Vellánová, manažerka projektu, přivítala rodiče, některé z nadaných žáků a učitele, kteří v projektu aktivně pracují, na společném předvánočním setkání. Vyzvala rodiče i učitele k vzájemné diskuzi o aktivitách, které v rámci projektu probíhají ve vzdělávání nadaných žáků. Stručně shrnula události, ke kterým v rámci projetu došlo, přivítala na setkání zástupkyni pedagogicko-psychologické poradny p. PhDr. M. Janouškovou. Rodičům byla představena získaná technika, tohoto úkolu se zhostili především učitelé, kteří v projektu aktivně pracují ukázku z volitelného předmětu problémové úlohy předvedla p. učitelka P. Capáková, rodiče si v rámci krátkého cvičení vyzkoušeli řešení zajímavých úkolů. Strategické hry volitelný předmět na prvním stupni představila p. učitelka P. Nováková. Rodiče se po té pustili do neformální diskuze i s ostatními učiteli. Vše probíhalo nad ukázkami úloh, které učitelé pro nadané žáky připravují. Akci vládla příjemná předvánoční atmosféra, klubem školy zavoněla káva, čaj a vánoční pečivo. Rodiče, kteří se akce zúčastnili, oceňovali pracovní nasazení učitelů školy ve prospěch jejich dětí. Bohuslav Hora, metodik projektu První prosincové úterý se v MŠ ve třídě U KRTKA po půl čtvrté odpoledne sešlo několik maminek i se svými ratolestmi, aby se odreagovaly od všedního shonu, zapomněly na to, co ještě nemají na Vánoce připravené, a užily si chvíle pohody i načerpaly trochu inspirace na vánoční výzdobu. Spolu s pedagogy se maminkám věnovala i aranžérka Marie Štefanová, která přivezla spousty výtvarného materiálu i větviček na zdobení. Přestože neměly maminky, až na malé vyjímky tvořivou náladu, jejich děti se ujaly iniciativy a spolu s pedagogy, kteří pro ně celou akci připravovali, se pustily do díla. A opravdu bylo na co se koukat. Pod dětskýma ručkama vznikala s paní Marií, z jedlového chvojí, jedinečná umělecká dílka v podobě vánočních svícínku z vyřazených CD. Bylo to tak úžasné, že přestali s tvořením i dospělí a obdivovali ty jedinečné výtvory. Teprve když děti dokončily svou práci, se do tvoření s paní Marí pustily maminky a naučily se společně vyrábět adventní věnce a svícny z jedlovéhochvojí. Nakonec si každý něco odnášel, děti zážitky a vlastní výrobky, maminky inspiraci a uklidnění, že nejsou samy, kdo nemá napečeno a snad i trochu lásky a pohody, co jim vydrží třeba i po Novém roce. Krásné Vánoce přeje Dušan Menšík Vánoční turnaj ve florbalu Ve středu 14. prosince proběhl v tělocvičně základní školy žákovský florbalový Vánoční turnaj, kterého se kromě tří mužstev naší školy zúčastnily i týmy spřátelených škol z Chotovin a Choustníka. Během turnaje bylo k vidění mnoho dramatických zápasů, jež ale probíhaly v duchu fair play. Divákům se mnohdy tajil dech při pohledu na hřiště, kde se odehrávala velká dramata. Napětí se postupně zvyšovalo díky tomu, že do posledních chvil nebylo jasné, kdo postoupí do finále. Těmi štastnými mužstvy nakonec byly Chotoviny a Červený tým Plané. I když finálový výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, průběh utkání byl vyrovnaný a o vítězství Chotovin rozhodly pevnější nervy při proměňování šancí. Na závěr lze jen říct, že se tato sportovní akce vydařila a že se hráči i diváci mohou těšit na jarní pokračování při turnaji O pohár starosty města. Konečné pořadí Vánočního turnaje: 1. ZŠ Chotoviny 2. ZŠ Planá nad Lužnicí Červení 3. ZŠ Choustník Mladíci 4. ZŠ Choustník Staříci 5. ZŠ Planá nad Lužnicí Milka 6. ZŠ Planá nad Lužnicí Černobílí Deborah - Anna Lapková a Kristýna Babůrková, 7. třída Ve středu 14. prosince 2011 proběhlo v klubu školy divadelní představení kroužku Svět loutek pod vedením paní Marie Zrůstové. Na repertoáru byla klasická pohádka O Sněhurce. Nejdříve žáci odehráli představení pro spolužáky z 1. ročníku, pak pro předškoláky z MŠ Pohádka a odpoledne pro rodiče. 8

9 Ohlédnutí za oslavou 20. výročí DPS Dne proběhla oslava 20. výročí pečovatelského domu. Dopoledne jsme se sešli v klubovně pečovatelského domu, abychom zahájili Den otevřených dveří. K příjemné adventní atmosféře v klubovně přispěly děti, které společně se svými maminkami nazdobily vánoční stromeček přírodními ozdobami z papíru a navodily tak vánoční náladu. Za to jim touto cestou moc děkuji. V klubovně se sešel opravdu velký počet návštěvníků, mezi kterými byli i ti, kteří se podíleli na samotné stavbě domu před 20ti lety. Z úst stavbyvedoucího pana Jahelky jsme si dokonce vyslechli informace o tehdy probíhající stavbě. Po drobném pohoštění následovala prohlídka budovy. Odpoledne jsme se přesunuli do sousední restaurace Maxim. Připomněli jsme si nájemníky a zaměstnance, kteří jsou v pečovatelském domě od samého počátku. Vyslechli jsme si vánoční koledy v krásné interpretaci pěveckého sboru Skřivánek, a snad se nám při jejich zpěvu v duších rozprostřel klid a pohoda. Svou recitací a hrou na dudy všechny strhl pan Jiří Blažek. Jeho vystoupení byl velký zážitek. Následně se slova, nebo spíše noty ujala skupina Allegro band, která zahrála všem nejen k poslechu, ale i tanci. O půl sedmé jí vystřídal heligonkář pan Pazdera s kolegou bubeníkem. I jejich hudba měla velký úspěch. Den se pomalu chýlil ke konci a snad všichni odcházeli s dobrým pocitem v srdcích z příjemně strávených chvil. Všem moc děkuji za účast! Do nového roku přeji nejen obyvatelům pečovatelských domů především pevné zdraví, spokojenost, pohodu a všechno dobré. Mgr. Tereza Jindrová, vedoucí DPS Planá nad Lužnicí Posezení u Maxima se zúčastnil i starosta města Ing. Jiří Šimánek. Na fotografii s bývalou paní vedoucí DPS Boženou Valentovou. Celý program provázela současná vedoucí Mgr. Tereza Jindrová. K příjemnému prožití oslav přispěl i dětský sbor Skřivánek vedený paní Irenou Machanderovou. TJ Sokol Planá nad Lužnicí - oddíl kopané bilancuje Fotbalisté Sokola Planá nad Lužnicíúspěšně zakončili podzimní část sezóny s níže uvedenými výsledky: Oddíl mladší přípravka pod vedením trenérů V. Hrušky, J. Hrušky, T. Martinky a K.Ubla nám naši nejmenší dělali velkou radost, z počátku svou disciplínou a kvantitou, s přibývajícím časem i stoupající kvalitou širokého kádru. Nejmladší fotbalisté se scházeli na své tréninky a mistrovské zápasy pravidelně v hojném počtu - přibližně a s velkým zaujetím se učili fotbalovou abecedu. Oddíl žáci - pod vedením trenéra K. Macka jednoznačně nejúspěšnější oddíl fotbalového podzimu, v okresním přeboru žáků (7+1) jednoznačně kralují a suverénně vévodí tabulce s počtem bodů 30 a celkovým skóre 32:5. Neskutečná proměna přišla s ambiciózním trenérem, který kolem sebe vytváří velmi kvalitní tým. Bohužel po dokončení jarní části sezóny se téměř polovina mužstva přesune do vyšší kategorie. Oddíl dorost - pod vedením trenéra P. Halouna pravděpodobně nejproblémovější kategorie, v tabulce okresního přeboru se střídavými úspěchy, některé výborné výsledky, některé propadáky.momentálně na 5.místě s počtem bodů 13 a celkovým skóre 12:23. Ani tréninková účast a morálka nebyla 100%, přesto umístění je uspokojivé a rozhodně je na co navázat v jarní části sezóny. Je však nezbytně nutné zapracovat na kvalitě a stabilizaci kádru. Oddíl muži - vedený hlavním trenérem A.Trčkou si v premiérové sezóně v I.A. třídě nepočínal vůbec špatně. V těžké konkurenci oddílů z Písecka a Strakonicka vybojoval celkem 17 bodů, což stačilo na 10. místo velmi vyrovnané tabulky, celkové skóre 21:25. Pokud se podaří udržet fotbalový kádr pohromadě a budouse vyhýbat zranění, tak spolu s kvalitní zimní přípravou by neměl být problém udržet klidný střed tabulky I.A. třídy a zachovat soutěž i pro následující sezónu. Oddíl 35 staří páni vedeni nestorem Plánské kopané J. Frantíkem si po úvodních nepřesvědčivých výkonech rozehráli k výbornému finiši a nakonec zakončili sezónu rovněžna na 5. místě s počtem bodů 16 a skóre 29:28. I v této kategorii byl vidět kvantitativní a kvalitativní posun oproti předešlým sezónám. Celkově lze říci, že šlo o poměrně povedenou část sezóny, kdy jednotlivá mužstva stabilizovala základní kádry a zdravou konkurencí dochází ke zlepšování ve všech kategoriích.věříme, že kvalitní zimní příprava bude základem pro minimálně stejně úspěšné fotbalové jaro. Přestože došlo v létě k neočekávanému nárůstu nákladů vlivem postupu 1.mužstva do vyšší kategorie, vedení fotbalového oddílu se podařilo udržet po celý rok vyrovnaný rozpočet a zajistit tak odpovídající, velmi slušné sportovní podmínky pro všechny věkové kategorie. Náročné financování odd&iac ute;lu bylo naplněné částečně z vlastníchzdrojů a částečně s podporou převážně místních podniků a jednotlivých soukromých subjektů. Velkou měrou se na činnosti oddílu podílí i městoplaná nad Lužnicí. Všem partnerům fotbalového oddílu jakožto i fotbalovým příznivcům a fandům vedení FO upřímně děkuje. Do Nového roku 2012 hodně fotbalových úspěchů, v osobním životě hodně zdraví, štěstí a pohody. Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Josef Skalák, výbor fotbalového oddílu kopané V sobotu 17. prosince přivezli místní skauti do Plané betlémské světýlko. Rozdávání tohoto novodobého symbolu Vánoc se stalo pro místní občany již tradicí. Foto EŽ. 9

10 10

11 Činnost Sportovní komise města Planá nad Lužnicí Vážení čtenáři, dovolte mi v krátkosti vás seznámit s náplní práce Sportovní komise města Planá nad Lužnicí. Komise se scházela pravidelně 1x měsíčně a předmětem zájmu, mimo jiné, byly níže uvedené záležitosti a sportovní aktivity: návrh finančních dotací města na podporu činnosti jednotlivých sportovních oddílů a sdružení, organizace sportovního plesu města, sportovního setkání Planých, Bambi 2011, Plánského sportovního podzimu a dalších podobných aktivit. V roce nadcházejícím nás čeká mimo výše uvedených aktivit i velmi důležité vyjednávání ohledně přestavby a vhodného sportovního využití místní Sokolovny, další sportovní aktivity orientované na vhodné a efektivní využití všech sportovních prostor s cílem zaujmout místní veřejnost a mládež a rozšířit tak řady aktivních sportovců v našem městě, popř. podpořit vznik nových sportovních oddílů a sdružení. Dovolte mi tímto poděkovat všem členům sportovní komise za aktivní přístup a spolupráci v průběhu roku Do nového roku 2012 přeji vám všem jménem celé sportovní komise pevné zdraví, klid a pohodu. Josef Skalák předseda sportovní komise FITNESS V PLANÉ V neděli v odpoledních hodinách byla zakončena podzimní etapa cvičení s Ivonou tzv. Fitness v Plané. Udělaly jsme si dvouhodinovku, kdy první hodina byla tanečního charakteru (naučily jsem se choreografii, kterou jsme si zatancovaly na M. Carey All I want for Christmas is you) a druhá hodina byla věnována správnému držení těla, posílení ochablých partií a protažení těch zkrácených, k tomu jsme použily overbally, gumičky a v neposlední řadě Flowtonics, což jsou nové moderní pomůcky, které používáme zejména na stabilizaci a zpevnění tzv. břišního coru prostě na náš pas. Chtěla bych všem dámám, které nejen přišly tuto neděli, ale i těm, které které chodily a chodí, poděkovat, protože já sama si velmi vážím jejich vytrvalosti při navštěvování mých hodin. Je mi potěšením. Také bych chtěla poděkovat ZŠ Planá nad Lužnicí, která nám ve svých prostorách umožňuje cvičení realizovat. V uplynulém roce jsem zavedla již zmíněnou novinku Flowtonic, která je perfektním doplněním všech forem cvičení. Používáme ji zejména na čtvrtečních hodinách Body & Mind posilování. V pondělí již několikátým rokem cvičíme taneční aerobní formu pod názvem Cardio Dance. Intenzita vytrvalostního zatížení v této hodině je optimální pro spalování podkožního tuku. A na co se můžeme těšit roce 2012? Na PORT DE BRAS - což je specifické propojení strečinku a tance; plynulé sekvence pohybů, které protahují zkrácené svaly, uvolňují a mobilizují páteř a kloubní spojení, zlepšují koordinaci, zdokonalují pohybové stereotypy, působí na estetiku a ladnost pohybů celého těla. Moc se na to těším a na vás také. V ROCE 2012 ZAČÍNÁME 9.1. PF 2012 přeje Ivona Vesecká Úspěšné vykročení FbK Planá v Táborské florbalové lize Do čtvrté sezóny Táborské florbalové ligy, ve které měří síly již 15 týmů, vstoupil úspěšně plánský zástupce FbK. Po šesti kolech, a tedy polovině základní části, vede bezpečně bez jediné porážky svou divizi a s předstihem si již zajistil účast v elitní Lize. Po dvou bramborových čtvrtých místech v posledních sezónách se tak opět pokusí dobýt medailové pozice. Nad ostatními výhrami vyčnívá vítězství nad několikanásobnými vítězi soutěže, táborskými Delfíny. Další informace o dění v plánském florbalu najdete na našich webových stránkách Adéla Janoušková z 5. třídy základní školy v Plané nad Lužnicí, reprezentující SKT Planá nad Lužnicí začíná zúročovat svoji poctivou tréninkovou práci a podporu rodičů. Na halovém turnaji v Čerčanech prohrála nejtěsnějším rozdílem v supertiebreaku 11: 9 až ve finále a na druhém místě skončila i ve čtyřhře s Michálkovou z Benešova. FbK : Rafťáci Jistebnice 4:2 FbK : Draci Chotoviny 5:3 FbK : Delfíni Tábor 3:0 FbK : Tazmani Jistebnice 7:0 FbK : FbK Pivní Vlny S.Ú. 7:4 FbK : Draci Chotoviny 6:1 Tabulka po 6. kole 1. FbK Pláná n./l Rafťáci Jistebnice Delfíni Tábor 9 4. Nord Blanc 6 5. Tazmani Jistebnice 5 6. FbK Pivní Vlny Sez. Ústí 4 7. Draci Chotoviny 1 Pavel Grenar FITNESS V PLANÉ CARDIO DANCE s Ivonou Pondělí od hod. KDE: Tělocvična ZŠ v Plané nad Lužnicí, vchod ze strany MÚ PF 2012 přeje Ivona BODY & MIND POSILOVÁNÍ Čtvrtek od a hod. prosím o registraci KDE: Klubovna v ZŠ Planá nad Lužnicí; vstup hl. vchod Teší se: Mgr. Ivona Vesecká, tel.:

12 Plán akcí na v Plané nad Lužnicí Silvestr před radnicí s ohňostrojem od 23 hodin Podvečer u Maxima nejen pro seniory hraje skupina Echo - Iva Mlázovská a Jarda Svoboda Dobročinný tříkrálový koncert pěveckého sboru Harmonie, vedeného Ivanou Törökovou, v kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí od 18 hodin. Výtěžek koncertu bude věnován organizaci APLA, táborské asociaci, která pomáhá lidem s autismem Pohádka Divadélka Na nitce Čtvrtý král od 15 hodin v knihovně Písničkové Froťánky se Slávkou pro všechny děti, které mají rády lidové písničky a pohádky od 16 hodin v obřadní síni radnice Ples Města Sezimovo Ústí Hotel MAS Sezimovo Ústí od 20 hodin Ples Města Planá nad Lužnicí Hotel MAS Sezimovo Ústí od 20 hodin, k tanci i poslechu hraje Lužičanka a Big Papa Připravujeme na únor Soukenický ples, restaurace Maxim Masopust nejen před radnicí Rybářský ples v Ústrašicích Výstavy v Plané nad Lužnicí v lednu 2012 Obřadní síň radnice Kanada 2010 očima Luboše Pasáka Knihovna Projekt Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka Pokračování projektu Kde končí svět Galerie Fara v zimním období zavřeno Sport Cvičení pro děti s Lenkou Matějů začíná v pondělí 9. ledna 2012 Poděkování Rád bych poděkoval všem těm, kteří pomáhají městu Planá nad Lužnicí se zvládnutím veškerých kulturních akcí, ať už jako organizátoři a dobrovolníci nebo jako sponzoři. Velmi si tohoto vážím. Dále mi dovolte poděkovat i těm, kteří se těchto akcí rádi účastní, jako diváci či posluchači. Přeji vám všem do roku 2012 hlavně hodně zdraví a spokojenosti. František Doubek Masopust nejen před radnicí Ještě nemáme za sebou ani Silvestr a už musíme začít plánovat Masopust, který se bude v našem městě konat 11. února Proto prosím všechny, kteří by se tohoto svátku v Plané rádi aktivně zúčastnili v průvodu, který letos pojede ze Strkova - jako organizátoři, či prodejci čehokoliv, aby se dostavili na organizační schůzku, která se bude konat v obřadní síni radnice ve středu 4. ledna 2012, od 17 hodin. Děkuji a těším se na setkání s vámi. František Doubek Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1700 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci vyřizuje odborná asistenta Ing. Jana Dvořáková. Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek, pište na novou ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava FBC Velvet s.r.o., tiskne Tiskárna v Ráji s.r.o.. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v únoru 2012 a uzávěrka je 13. ledna Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - 12

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 11/2012 Městský úřad Úvodní slovo Plánované investice pro rok 2013 V říjnu se začíná sestavovat rozpočet příštího roku, a to nejen obecní,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ.

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ. Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009 Městský úřad Ostrov Nová fasáda tělocvičny ZŠ Řeka Lužnice SLOVO STAROSTY KOMUNÁLNÍ NEBO POSLANECKÉ VOLBY??? S blížícím se koncem

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více