íjen 2007 X. roník íslo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "íjen 2007 X. roník íslo 1"

Transkript

1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu. Možná pijde i kouzelník :) Urit jste si také všimli, že zaala škola a na scénu picházejí noví devááci, kteí se budou snažit pipravit pro vás pestrý školní rok! Však také už probhla první akce - Pyžamový den, o kterém se ješt dotete v asopise. Jinak je vše pi starém, jen nás opustila paní Hrabovská. Pejeme píjemné chvíle v dchodu. Také se objevil nový tanení kroužek KM. Pišli noví prváci, školní jídelna je poád stejná. Bohužel jsme se nedokali pozlacených píbor, které jsme všichni napjat oekávali. I tanení kurz spoleenských tanc je už v plném proudu (víc se ješt dotete). Tak pejeme úspšný školní rok, dobré známky, hodn dárk na Vánoce a zdraví, aby sloužilo! est práci, soudruzi! Vaši noví autoi úvodníku MaKaRa Je tomu už 10 let, co Dušánek spatil svt. Každý žáek ním pispl, a za msíc Dušan vyšel. Autorský kolektiv je veliký, každý pispívá do své rubriky. Minulostí jsou už jen encyklopedie, Internet nám práci ulehuje. Najdete v nm pouení, slohovky, drby i kvízy, vyluštním osmismrky pekonáte krizi. Msíc co msíc kvalita asopisu stoupá. Pesvdte se sami, není to jen reklama hloupá! mamašmajdalf

2 2 Dušanovy zápisky Dušan je tu každý rok, pro prváky je to šok. Ale nedivte se a radši si ho tte a hezky nám osmismrky luštte. Deset let tu Dušan je, redakce na nm pracuje. Uitelé pomáhají ze vší síly, nkdy poítae postihnou viry. mini19 Nejprve vás musíme uvítat v novém školním roce, takže AHOJ, a te k tématu. Každý na naší škole snad ví, že vychází školní asopis, ale málo z vás si urit všimlo, že už vychází 10 let! Zdá se nám to jako neuvitelné íslo. Chodíme do Dušana 4. rokem, bohužel je tento rok poslední (pro nás). Každý pátek se scházíme v poítaové uebn a datlujeme na klávesnici nové píbhy, zážitky ze školních akcí apod. Ehm, ne všichni píšou, když se podívám do první ady, rádi bychom ekli, že píšou na poítai poutavé lánky, ale oni hrají hry, koukaj na libka a prost se flákaj. A tak to chodí pátek od pátku, msíc od msíce, rok od roku. A to už od listopadu Když jsme si ješt v mateince hráli s panenkami a autíky, ve škole už vycházel asopis. A pro zrovna Dušanovy zápisky? Citujeme z prvního ísla našeho asopisu. Jednoduché vysvtlení: Jméno Dušan sloužilo jako pezdívka pro jednoho žáka 9. tídy. Tak a te tady máte odpov rovnou z archivu. Co bylo, to bylo, žijeme dál a jak íká Borohmíra Selátko svt skoní, až my tu nebudeme. Takže tm malým pejeme, aby mli hodn nafty a energie. Ozonová díra aby se zase zmenšila. Aby svt existoval alespo 50 let, abychom se dožili dchodu. V Dušanovi jim pejeme mnoho pkných lánk a aby se milovali. Zazvonil zvonec a lánku je konec. Louí se REsTARD a Klárushka Na naší škole se opt pemnožila šprouchlata, tím samozejm myslím prváky. No a to bych nebyla já, abych nezašla na návštvu do družiny. A ne bezdvodn, odchytla jsem si ti malé bobišky, které jsem na míst vyzpovídala. Že to vypadá až moc jednoduše? Hodn vcí njak vypadá, i když realita je jiná. Byla jsem totiž donucena jim zabavit míek na fotbálek, jinak bych tam s nimi byla do dchodu. No nic A kteí prcci že to jsou? Já jejich píjmení neznám, ale 100 % znám jejich jména: Adam, Lukáš a Honzík a te vám poskytnu supper rozhovorek Urit jste se tšili do školy, splnila vaše pedstavy? Luki: Do školy jsem se sice tšil, ale ekal jsem, že tady bude njaký super poíta Honza: Hmmmm, taky jsem se tšil, ale jen kdybychom se tolik neuili Adam: To mi se naopak zdá, že se moc neu- íme Lili na to: Jen pokejte za pár let A co paní uitelka, nezlobí? L+H+A: Paní uitelka je to nejlepší, co nás mohlo potkat Ješt nemáme ani jeden erný puntík Lili na to: Pokejte, až na vás dojde puberta, to budete celí puntíkovaní Jaké byly paní uitelky ve školce? L+H+A: Ve školce byla jedná paní uitelka a ta poád kiela, ale taky hodná a tu jsme mli nejradji Lili na to: Jo, jo, v život už to tak bývá i tam jsou zlí a hodní princové a princezny Jaké pedmty máte nejradji? Luki: Matika je nej H+A: My fandíme tlocviku

3 íslo 1 3 Moudrá Lili radí: U nás teenager vedou pestávky, obdy a aby se neeklo suplované hodiny Dostali jste taky pastelky? L+H+A: Joooooooooo, jasn! Lili si myslí: Bez pastelek se žádný prvák neobejde, s ním se pece mlátit musí, ne? Co vám ve škole chybí? To nám kluci prozradili na obrázcích. rádio Lili vzkazuje: Ale kluci, na to pijdete, vždy tady toto všechno máme! super PC hra tancování UÁÁÁÁÁÁÁ! Tak ahoj a mjte se fanfárov! Lili Zase zaal školní rok, zante si kopat hrob. Poznámky se jenom valí, chováme se jako malí. To je názor uitel, co nás prost nechápou. Vyzvou nás vždy ped katedru, a pak po nás vou. Ta škola je prost nuda, kterou nikdo nemá rád. Koho tahle nuda baví, nebude náš kamarád. Lili Ahojík lidiky! Tak a je to tady. Po roní odmlce se poslušn hlásím do služby a slibuji, že se budu fakt snažit, aby byl náš super, spešl asák ješt suprovjší. Pipravila jsem si pro vás mj premiérový lánek o Dni v pírod, který se konal Tento zvláštní den tentokrát patil žákm 5. tídy, ale samozejm nebyli jediní, kdo mli to štstí jít na den do pírody místo trýznivé školy. Jenže jak už jste pochopili, to bylo v jiný den. Asi pan editel nemohl riskovat, že se ve škole bude uit sám :-) Já osobn jsem na tchto toulkách pírodou chybla, protože už (konen) chodím do 8. tídy a zrovna tento den patil (jak už víte) tídám pátým. Takže zas nic, žádné ulejvání a uit se! Urit vás zajímá, jak se asi ti školáci mli? Já to nevím, ale oni vám to tutov poví, nebo spíš napíšou. No jo, já vím, jsem hrozná, poád bych jen kecala a kecala a vy jste jist zvdaví na ty jejich práce. Tak teda tady jsou. ne jsme šli na cviení v pírod do Košatky. Vyšli jsme od školy, potom jsme pochodovali po cest. Podívali jsme se, kde bydlí Pavlínka Chvostková, která mla se Sárou Sýkorovou pipravit košík deva. Pišli jsme na hišt v Košatce u restaurace Odra. Opékali jsme si buty a po jídle jsme mohli hrát rzné hry. Na

4 4 Dušanovy zápisky cest zpt jsme vidli nový most pes Ondejnici. Vojta s Vaškem byli poád pozadu, proto jsme na n museli poád ekat. Ve 12:45 jsme konen dorazili do školy. Zuzana en v pírod se konal Šli jsme do Košatky, kde jsme se podívali na eku Lubinu a pak jsme opékali párky. Cestu zpátky jsme si prodloužili. Prošli jsme pole, lesy a louky. Pi píchodu do školy byli všichni vysíleni. Tereza úterý jsme šli do Košatky na hišt. Šli jsme po cest a pes košatecký most, pod kterým tee eka Lubina. Pálo nám i poasí. Hráli jsem vybíjenou, fotbal,... Opékali jsme si párky a nkteí i peivo. Mj tatínek nám pipravil hobliny, devo na ohe a klacíky na opékání. Košatecké dti mohly jít pi zpátení cest rovnou dom. Pavlína Ufff, to byla makaka. Podle m super po- teníko, že jo? Úpln jsem jim závidla, když nadšen poskakovali ped školou a já s ješt nkolika dalšími muenci sedla v nápravném zaízení jménem škola. No to to uteklo, je as udlat pápá. Pápá vaše Paulka! Letos o prázdninách jsme byli na dovolené v Egypt, v letovisku Hurgháda u Rudého mo- e. Celé dny jsme se koupali a potápli. Jednoho dne se taka rozhodl, že si pjde zaplavat. Chtl si prohlédnout všechny hotely v zálivu. Nikomu však nic neekl. Na behu zstaly jenom jeho boty. Po njaké dob jsme zjistili, že je pry, a zaali jsme ho hledat. Nejdíve jsme ho hledali na pokoji. Tam nebyl. Šnorchl a brýle zstaly ve skíni. Z toho jsme usoudili, že v moi není. Mamka prošla celou pláž. Nikde nikdo. Šli jsme se podívat do naší plážové restaurace. Tam také nebyl. Rozhodli jsme se, že pokáme do veee a když se do té doby nevrátí, ohlásíme to policii. Všichni jsme mli strach. Do veee zbývalo sotva deset minut, když se taka objevil na pokoji. Byl celý od soli, bosky, strašn unavený a dehydrovaný. On sice plaval kolem zálivu, ale s vtrem v zádech. Zpt ho vlny nepustily. Musel vylézt na beh a chtl jít po pláži pšky. Jenže každý hotel má pláž hlídanou vojáky a ti ho nepustili. Marn vysvtloval, že bydlí v hotelu Jasmina, že je host a turista. Hnali ho samopalem pry. Aby se dostal zpt, musel vylézt na beh a jít po pobeží asi 6 km pšky a bez bot. Trvalo mu to skoro ti hodiny. Byli jsme hrozn rádi, že je zpátky. Mamka mu ale poádn vynadala. Od té doby nesml sám vbec nikam. Zuzka, 9. A " Jednoho pevelice krásného dne, kdy slunce svítilo, kytiky kvetly a vše bzuelo, koupal jsem se v bazénu v przran zelené vod. Užíval jsem si prázdniny, ale nco m vyrušilo. Od této chvíle na ten zážitek nezapomenu. Když jsem uvidl Patrika a Michala, pispchal jsem k nim. Oznámili mi, že se jde stanovat. Dohodli jsme se na termínu, kdo co vezme atd. Zítejší den veer jsme se sešli v plném potu. Chvíli jsme si povídali a rozhodli jsme se, že nám nic nechybí a mžeme vyrazit. Když jsme dorazili na místo urení, ztichli jsme, kochali jsme se krásou Lubiny, loukami a vším kolem. Byla to strategická poloha, kdybychom nezvládali ohe, byla tady hned eka. Zanedlouho tu stály dva stany. Zjistili jsme první z mnoha nedostatk!! Není papír ani devo. Zaalo se stmívat a byla ím dál tím vtší zima. Tomáš, Michal a Patrik se rychle rozebhli do lesa. Dostal jsem misi, úkol byl jednoduchý, ale velmi dležitý. Musel jsem hlídat tábor. Zaal jsem pochodovat kolem nezapáleného ohn. Z lesa se ozývaly nadávky a to mi nasadilo úsmv. Ozvalo se šustní z hustého koví káp, káp, ššš, zlekl jsem se, ale po chvíli

5 íslo 1 5 jsem usoudil, že to byly myši. Zanedlouho se kluci vrátili s ubohou hromádkou deva a slámy. Bylo nám vše jasné. Jestli chceme teplo, budeme muset šetit.,,to zvládneme, dodal sebevdom Patrik. V dáli se ozval sýek. V této chvíli jsme si uvdomili, že je tma a jsme jen tyi. Sedli jsme si do dobe nahuštných duší z traktoru, teple se oblékli a zaali si povídat. Bylo 10 hodin, od ohn bylo vidt jen na dva metry a najednou se ozvalo šustní, které jsem už slyšel. Bylo trochu silnjší.,,tomáši, že ty jsi ml fazole?! ekl Michal. Všichni jsme dobe vdli, že to nebyl Tomáš. Další zašustní. Te nejhlasitjší. A pak rána.,,buuum. A takový rachot, že i Tomáš vykikl. Všude svtlo a rachot stále vtší. Patrik zaval: Ty vokoune, my jsme ale lamy. Chvíli jsme se ješt smáli, potom jsme si rozdlili hlídky. Boudou po jedné hodin, skupinky po dvou. Já a Tomáš, Michal a Patrik. První hlídku jsme dostali my. Tedy já a Tomáš. Mla trvat až do plnoci, pak jsme mli vzbudit ostatní a jít na noní akci. Ta hodina probhla v klidu až na to, že poád nco šustlo v koví. Ignoroval jsem to. Tšil jsem se na noní akci. Zaal zvonit budík na mobilu, což dávalo znamení, že je plnoc. Už jsem se chystal vzbudit Patrika a Michala, ale to jsem nemusel. Z jejich stanu se ozvalo:,,ty jsi blbec!!! pak,,ty musíš zavít pití?!,,balog smrdí! Pak se ozvala rána a já jsem usoudil, že se Balog naštval a tískl Patrika flaškou po hlav. Asi po dvou minutách jsme vyrazili do lesa. Úkol byl jasný. Nasbírat další devo. V dálce se ozval štkot psa. Dorazili jsme do lesa a všude byla tma. Nemli jsme ani baterky. Stáli jsme na míst a poslouchali, co se kolem nás dje. Poád kápaly vtve. Jako kdyby kolem nás chodil njaký bezdomovec. Patrik ekl:,,dobrý ve- er!, Tomáš ho seval:,,co dláš?! Pak se ozvala v dálce stela z kulovnice. Asi njaký myslivec loví kaeny. Pak se ozvalo asi metr ode m:,,dobrý veer, chlapci. Zaval jsem,,ááááááááá. Bžel jsem zpt k ohni, ale zakopl jsem o Patrika, který sbíral devo. Tím pádem to na m vysypal. Smáli jsme se, sbírali devo, pak jsme se šli koupat. Ješt jsem vám zapomnl íct, že to,,dobrý veer, chlapci íkal Michal. No, tak jsme se šli koupat. Tomáš a Michal skoili šipkou do vody první. Pak Patrik skoil bombu. Mi to chvíli trvalo a skoil jsem placáka. Voda byla studená, tak jsem zaal plavat. Baloga zaaly okusovat rybky. Asi po pti minutách jsme z vody vybhli a zjistili jsme, že jsme mokí. A hádejte, kdo na to pišel. Samozejm Michal. Sedli jsme si k ohni a až jsme uschli, oblékli jsme se. Já s Tomášem jsme šli spát, na Patrik a Michala zstala hlídka. Ani jsem si nevšiml že jsem usnul, spal jsem asi 15 minut, ale probudily m nadávky Patrika a Michala.,,Já vás zabiju! val Patrik. Michal zvolal:,,tady máte. Napsal jsem to bez sprostých slov. Vyletl jsem ze stanu, Tomáš už byl venku a všichni ti mlátili vtvemi do koví, kde byly ty myši. Vzal jsem si taky klacek a bojoval jsem, než jsme to koví úpln zdemolovali a myši utekly. Nad námi proletlo další letadlo, což znamenalo moji výhru v sázce, že proletí v 1:25. Takhle jsme si stídali hlídky až do rána. Uhasili jsme ohe, tak jak to kluci dlají, sbalili stany a odjeli dom. Tohle byl mj nejhezí zážitek z prázdnin. David, 9. A To otázka! Mžeme se ve vyuovacích hodinách svlažit lahodným nápojem, i ne?! Nkteí uitelé s tím nemají vbec žádný problém, ovšem najdou se i výjimky, které to striktn zakazují! Chceme svobodu, chceme pít! Problém je takový: Žák sedí v lavici, je léto, do tídy siln pálí polední slunce. Žár proniká skrz okna do tídy. Ta ona osoba je velice dehydrována a ped sebou vidí ten slastný nápoj Hanáckou kyselku, která ho mže spasit. Žák natahuje ruku a už už otevírá víko. Když vtom se ozve bujarý ev, který v tom poledním dusnu zní jako burácení hromu. Uitel. Žáci ví, je zle! Žák zklaman zasune Hanáckou kyselku pod lavici. Zase to nevyšlo, opt zvítzil vyu- ující. To byla jen malá ukázka toho, co všechno se dje za školními dvemi! Takže se zamyslete, milí uitelé, a eknte si... Necháte žáky umít žízní?! Odpov pana uitele: Já si myslím, že na to žáci mají pestávku. A neznám lovka, který bez dvou lok nevydrží 45 minut! Dodatek Maki: Ale já ano! Tuto velice duchaplnou a inteligentní reportáž pro vás pipravilo siln dehydratované trio Makara

6 6 Dušanovy zápisky Zdarec!!! Opt vás zdravíme v Dušanových zápiscích v novém školním roce z Událostí a komentá. Dnes máme mnoho zpráviek. Zaneme prohlídkou letadla Globmaster. Pijeli jsme do Mošnova na letišt, uvidli jsme válené tanky a auta, ale nejúžasnjší pohled byl na obrovské americké letadlo Globmaster. Amerití vojáci (AIR FORCE) nás pkn vítali a vpustili do letadla na prohlídku. Mohli jsme si prohlédnout interiér letadla, obrázky z letu i na zemi, kabinu letadla a mohli jsme si popovídat s vojáky, samozejm anglicky. A také nám trvalo, než jsme vydolovali njaké to anglické slovíko. Ze všech amerických voják byl nej Dave! Ten si s námi nejlépe popovídal a nkterým dal i americkou mnu, dolar nebo cent, a ob- as nás i vyfotil. Nejlepší bylo, jak nás vyfotil a ekl Oh my eyes, v pekladu to znamená oohhh, moje oi. Abyste si udlali pedstavu o tomto letadle, pináším vám i nkteré údaje o nm. Nap. rozptí kídel gigantického letadla je pi zaokrouhlení 52 m, délka letadla bez zadního kídla je 50 m a šíka je pibližn 10 m. Prohlídka skonila a jeli jsme plní dojm zpátky do školy. Mr. Proper Hurá, hurá, hurá! Tanení kroužek zaal! První lekce probhla ve tvrtek 4. íjna v prostorách zámku. Do 1. kategorie (od 1. do 4. tídy) pišlo 9 holek a do kategorie 2. pak asi 16 lidiek. Perfektn jsme si zatanili, protáhli se, zaposilovali. Návštívila nás i talentovaná disco tanenice a píšt nás navštíví i hiphoper. Pokud máte zájem, samozejm mžete pijít. Lekce probíhají každý tvrtek - pro malé od do18.00 a pro vtší v až Maki Kdy? Kde? V naší stodole, tedy pardon, v naší krásné, z ytongu postavené školní budov. Je úterý asi tvrt na osm ráno a my, MaKa- Ra, vcházíme jako každý den ervenými dvemi do naší školy. Obavy jsou na míst, jak to dopadne - bude to mít úspch i ne?! V šatn se pevlékáme do pyžama a do nárue házíme plyšáka a polštá. Už vidíme, že nejsme jediné a že se k nám vele pidávají ostatní lidi v noním obleku. Hlavn slena Nejmenovaná (Neubauerová) vypadá úžasn. Její zelená saténová košilka voln splývá a ladí se zelenou elenkou. Pyžamový den má celkem úspch. Nejvíce na prvním stupni. Trochu jsme si zavzpomínali a te bychom se mli navrátit do reality. Z celkového potu pítomných 205 žák bylo celých 67 % v pyžamu. Zapojili se i uitelé. Posléze probhlo focení ve vestibulu. Fotky si mžete prohlédnout na stránkách školy. Nejvíce žák v pyžamu bylo ve 4. a 5. tíd, kde z celkové potu 24 bylo non odno 23! Dkujeme za vaši podporu a brzy se mžete tšit na další podobnou akci! MaKaRa a spol. tj. polštá Ferda, bílý o Frodo! Ve stedu jela 5. A na pírodovdnou exkurzi do Ostravy-Poruby. Zpoátku byli všichni otráveni, ale když pijeli a vidli stoly s pipravenými úkoly, byli nadšeni. Pak jsme byli rozdleni, každá skupina mla svj úkol. Na konci si každý mohl vyzkoušet práci jiné skupinky, prohlédnout si zajímavý hmyz pod mikroskopem a vzít si do ruky dva druhy pakobylky. Po první ásti jsme se pemístili a piazovali jsme rzné pírodniny ke stromm,

7 íslo 1 7 na kterých rostou. A nakonec jsme psali závrený test s kížovkou. Všichni jeli s nadšením do školy. Tukan, mini19 "#"$% Za nejstarší hru, která se údajn podobala souasnému fotbalu, se považuje ínské cu-u, které se hrálo v ín už 1700 p. n. l. Ve starém ecku provozovali míovou hru nazývanou episkyros, kterou ímané pijali a pojmenovali ji harpastum. V kolébce moderní kopané - Anglii se první formy fotbalu objevují ve 12. století, ale už ve století 14. král Edward II. tuto hru zakazuje, nebo narušuje nejoblíbenjší zábavu té doby - lukostelbu. V 16. století se v italských regionech rozšiuje další fotbalu podobná zábava zvaná calcio. Poátek moderního fotbalu lze najít v první polovin 19. století na prestižních stedních školách celé Anglie. Dnes patí k nejpopu lárnjším sportm ve svt. ŠMAJDALF & ' $$() Tak jak máme zaít? Žádná pozitivní vc na tomto dni nebyla, ale možná NE, opravdu nic (tím to se omlouváme p. u. Janekové a Palikové, ale píšt by to chtlo lepší trasu). Mami, m bolí hlava, zaalo ráno v 75 % rodin. Procházka ti prospje a bude ti lépe, znla odpov. Néé, tohle neprosplo, takže batžek na záda, svainku do kapsy a hurá! Sešli jsme se v hojném potu ped školikou. Nechybly ani nevinné žerty, napíklad díry ve flašce od pití atd. Potom nkdo vydal rozkaz a šlo se. Velká hora masa a sádla se dala do pohybu (nemyslíme tím jedince). Nechybla zdravá strava (pesnji urostlá jablo nejmenovaného obana Staré Vsi). Doufám, že to nebylo bráno jako krádež. No totiž z jablon zbylo jen krásné a smradlavé... NIC. Plahoíme se tak krásnou krajinou, plnou mušek, motýl, traviky, strom a BAHNA. Litujeme sami sebe. Pro jsme si to zasloužili? My slibovali, že budeme hodní, ale vy jste ekli NE. Chcete válku, máte ji mít! No a chcete vdt, jak tahle válka dopadla? Lezli jsme poád dál, bez úspch našich názor. Pár jich padlo, ale šli jsme poád dál, bahno - nebahno, smrad - nesmrad, vlhko nevlhko (samozejm myslíme v botech, víme, že nkteí jedinci z naší školy jsou natolik inteligentní, aby si vymysleli nco jiného). Týrání lidí!!! kieli jsme, ale i pes boulivé protesty si p. uitelky dokázaly zachovat kamennou tvá. Nakonec jsme je (museli jsme to udlat) pemohli. Rozkaz znl: No dobrá, místo Proskovic se jde do Košatky. Cítili jsme se jako troseníci, mli jsme hlad a žíze (sice kolem tee eka Lubina, ale zas tak velkou žíze nemáme, jestli chápete). Po zdolání tak záživné cesty jsme vypadali jako chrochtátka, ale pro jak když. Náš skvlý den v pírod jsme zakonili vachtáním v Lubin. Nkteí tuhle možnost využili a doslova si vyprali obleení i s tlem. Jedna týpka dokonce mla tak nekvalitní barvu na vlasech, že jí to steklo na krásn bílé triko. Vzniklo z toho modré triko. To je chemie, co? Když jsme uslyšeli povel smr škola, mli jsme radost. jak kdyby 6leté dít ekalo na Ježíška. Naše radost byla ale tichá. Nemli jsme dostatek sil k projevu našich emocí. Nakonec jsme dorazili živí a zdraví. To samé se nedalo íci o našem oble- ení a psychice. Identita musí zstat utajena kvli uitelské mafii. %*+ *%,(-.-$% Dnes je den D, den, kdy se podívám do oí osudu a zjistím, že nejsem zas tak velké Kopyto jak jsem myslela (no ale pece, zas tak skvlá nejsem). Tak to zkusím od zaátku. Dkuj pronesu, když vystupuji z autíka paní uitelky Kunzové, která byla tak hodná a vzala m z Dušana dom. Cestou do bytu mi v hlav šrotí, modrou nebo ervenou, rovné nebo nakulmované. Tímto holiím uvažováním dojdu až dom s tím, že po pár dnech se doslechnu od mé milé maminky, že neumím ani zdravit (nebojte, rodie m nau- ili slušnému chování, ale byla jsem mimo). Jsou ti hodiny! Nééé, to mám jen 2 hodiny

8 8 Dušanovy zápisky na moji úpravu, bleskne mi hlavou. Jestli to kluci nechápou, je to možné, já taky nepochopím, jak jsem mohla 2 hodiny prokoukat u zrcadla, a stejn ze m žádná Angelina Jolie nebyla. Jeden vlas sem, druhý vlas tam. Stejn jsem vdla, že mé dvouhodinové dílo bude poopraveno vtíkem. Tak a ti, dva, jedna, TE...jsem na Sokolovn. A už se z aut valí nejrznjší smetánka. Dala by se íct vta z animovaného filmu Shrek. Ale ano, skuten to tak bylo. Kdokoliv vystoupil z auta, strhl na sebe všechnu pozornost. Každý musel vidt, jak to tm našim bývalým a letošním deváákm sluší. Ale as je neúprosný, blíží se osmnáctá hodina a to znamená, že 1. tanení lekce zaíná. Kluci na jednu stranu sálu a holky na druhou. Nejdív jsme zjistili, že dáma, která nemá punocháe, je jako by bez spodního prádla. Takže holky POZOR, od zítka jen v punochách. A šláp, šláp, písun, písun, ozývalo se z reproduktor, zatím jsme se každý sám zaali uit tanení kroky. Pánská volenka, ozvalo se, protjší strana obecenstva (kluci) vstala a mí- ili si to ke své vyvolené. Tak te jsme se prošli po seznamovacím kole a mohlo se zaít tanit. Mi to pišlo velmi vtipné, jak se ozývalo Au. Jejda, promi, já jsem vážn nechtl. Mé nožky mi nepošlapal nikdo, teda ne mj tanení partner. Spíš lidé v okolních párech, když jsme tanili namakaní na sebe. Tak a dáme si pauzu a pánové pozvou dámy na NE- ALKOHOLICKÉ nápoje, ekl mistr a už jsme pádili do hospody, a nemusíme ekat dlouhou frontu. Pivko bylo samozejm dobré :D. Po krátké pivní pauze následuje dámská volenka, ala rvaka o nejlepší jedince, kteí pežili krutou první ást. Jestli si myslíte, že si naše nožky bhem pauziky odpoaly, mýlíte se! Bolely ješt víc než pedtím, a to je co íct. Všichni už ztžka oddychují a pach potících se nohou jde cítit na kilometry daleko. Ale fuj, pánové (nebo snad dámy?!). První hodina taneních se pomalu ale jist blíží ke konci. Co dál íct? Nožiky bolí a bolet budou. Limuzíny pijíždí a smetánka odjíždí. Prozatím koníme happy endem, nebo spíš to be continue? S pozdravem Klárushka, která se ábelsky spolila se seorkou Baruší #$ %&' Hlásí se dva nezávislí diváci z haly TJ ve Staré Vsi nad Ondejnicí. Sledujeme haldu blížících se hvzdných taneník, kteí nedo- kav pešlapují sem a tam a nemohou vydržet to naptí z toho, že už to za chvíli vypukne. Vypukne boj! Boj o nejlepší a nejschopnjší jedince taneního sálu. Jsou tady tanení Star Dance Vidíme zde mnoho známých tváí, které nelze pehlédnout, stejn jako kudrnatou hlavu Martina, který práv vstupuje na tanení scénu v doprovodu svého vrného poskoka, blonatého Kuby. Ale pejdme pímo k vci tématu. Pro sem tito lidé pišli? Snad kvli tanci? Pojme se o tom pesvdit. A je to tady. Už slyšíme slaouký hlásek pana mistra, který informuje všechny taneníky o tom, co se bude dít. Pichází pánská volenka a pánové se ítí ke svým slenám. Nkteré páry vypadají zajímav až podivn, nkteré slastn a krásn. Vci ale nejsou, jak se zdají. Dv redaktorky hned pi první minut tance c h y t a j í záchvaty smíchu ze slov Vpravo uk, vlevo uk, dáma toí, vpravo uk. A z toho, jak nkteré páry velmi tžce nezvládají ani ty nejjednodušší tanení kroky, i když, mezi námi, nebyly bychom o nic lepší. Když se zaalo tanit na hudbu, zjistily jsme, že tam teda žádné petelice nepouštjí, a tak nás trochu zklamali. Nejprve jsme tam chtly nabhnout a ukázat jim, jak se poádn paí, ale nakonec jsme si to rozmyslely a zstaly jsme u pouhého a strohého dívání. Pak pišla mini pauzika, kdy se všichni taneníci ob- erstvili, napili, pokecali a zase odkráeli tan- it. To už jsme na n koukaly s otevenou pusou, protože jim to vážn šlo. Na závr reportáže podotýkáme, že tanení jsou asi vážn fuška, protože ze všech úastník tekl pot a byli cítit na kilometry daleko. :D Louí se reportérky pímo z haly TJ Barush a Bubu

9 íslo 1 9 ()$*!' V sobotu pedminulého týdne se uskutenil zápas starších žák Staré Vsi proti starším žákm Albrechtiek, to je vesnice kousek od Mošnova. Albrechtiky pijely a pevlékly se, my taky a trochu jsme se protáhli a zaházeli na branku. Poté pibhl rozhodí ze Staré Vsi (pán Sýkora), pravil zastrte si dres do trenek a svolal nás na stídaku. Potom pískl a nastoupili jsme, vylosovali jsme si balón a oni stranu. Pískl znova a zápas zaal. Zezaátku zápas zaal celkem slibn 12:10 pro nás, ale druhý poloas už se trošku zhoršil. Bylo to vyrovnané a pan rozhodí nám trochu nadržoval. Jim zapískal prraz, což je naražení do protihráe, a nám ne. Pak už to bylo ješt horší, soupei už nadávali a blížil se konec zápasu a stav byl vyrovnaný. Rozhodí ml nastavovat 30 s a soupe dal gól. Rozhod- í ale gól neuznal, protože tvrdil, že už je konec zápasu. Z prodloužení ovšem ubhlo teprve17 sekund. Dokážete si pedstavit, co se dlo. Zapískal konec a oni mli vyhrát, ale byla to remíza. Zaali na rozhodího vulgárn nadávat a on už psal do deníku ervené karty. Celkem padly dv a pak byl konec a skonilo to naštstí bez krveprolití. Mr. Propper Achóóój lidišky! Tak jak se vám daí? Doufám, že suprov a když ne, tak neváhejte ani pidisekundu a popadnte náš super asák Dušanovy zápisky a puste se do tení. Teba do nové rubriky Co nového na Marsu? A o em tahle rubrika bude? Bude o horoskopech, taky se dozvíte nco o sob a svém znamení, nebudou chybt ani pedpovdi vašich šastných dn a taky se dozvíte, kdy je lepší nevytáhnout paty z postele :-). No a teba se zahrabat pod teplou deku s kotlíkem horké okolády, am. Podle toho, jak se vám moje rubrika bude líbit, mám hluboko ve své hlavince schované ješt spousty nápad, které se alespo tm divoejším adeptm na naší škole budou náramn zamlouvat. Ale nebudu pedbíhat, nechám se pekvapit, jak to dopadne. Samozejm ale nezapomínejte na naši zpovdnu dole ve vestibulu, kde mžete napsat, jak se vám tato rubrika líbí, co byste chtli zmnit apod. Urit už jste celí natšení, co se tady teda dozvíte, tak já teda budu hodná ttka a nco vám sem napíšu. (Abyste se pi té matice tak stráášn nenudili, O. K.?) Jóó a abych nezapomnla, každé ísílko bude patit aktuálnímu znamení, to znamená, že tentokrát se koukneme na zoubek Štírm. Štír Štír nápadn pipomíná znamení Raka, avšak má jistou odlišnost. Nosí totiž s sebou zbra, což se symbolicky odráží i v jeho povaze, jak si ješt ekneme. Štíi jsou asto povahy tiché (ba tajnstkáské), drží se stranou (avšak ne úpln mimo, jen tak ve stínu, aby jim nic neuniklo a byli svdky všeho). Nicmén pozor na n (Štíi, te se neurazte, mjte nadhled, však sami dobe víte, o em mluvím), pokud se vyburcují k innosti, jdou jednoznan, nesmlouvav, s jistou dávkou agresivity a pímoae za svým. Situace pak povtšinou dopadá v jejich prospch. Štíi prost musejí mít vždy navrch. Kameny: Jaspis, malachit a býí oko Barviky: erná, zlatá a ervená Tákže to byl drsák Štír a te my ostatní, co vy na to? Beran: Nic si nedlejte z toho, že se vám nepovedla njaká písemka, z toho se nestílí! Býk: Udláte nejlíp, když se zanete více vnovat sami sob a od školy si dáte pohov. Blíženci: Dnes jste velmi ukecaní, radji uberte plyn, paní uitelka Paliková nemá nervy z oceli! Rak: Máte vynikající smysl pro kreativitu, ale pozor, to neznamená, že mžete udlat teba ržovou zebru, to by se asi moc nelíbilo.

10 10 Dušanovy zápisky Lev: Využijte své bojovnosti a ukažte, co ve vás vzí! Panna: Nesmutnte, že vás nechce ten super kluk z vedlejší tídy neznamená, že vás nechce nikdo! Váhy: Vaše kapesné se dostane pod bod mrazu, okamžit navštivte babiku! Stelec: Poohlédnte se po njakém kroužku a vrhnte se po nm všemi deseti. Kozoroh: Vaše tvrdohlavost vám moc nesvdí, radji se naute vyjmenovaná slova, pan uitel bude rád. Vodná: Máte nadbytek energie, zajdte si teba zaplavat, ale pozor, a se neutopíte. Ryby: Vánoce se blíží, mli už byste zaít šetit na vánoní dárky. Tak to je všeciko, já se s vámi louím a brzo pápá. Paulka " #$% Pípad zmizelé žiletky Johanna Mahmuda (pana uitele) Jednoho krásného dne šla slena Idy Jottowá (Elis) do obchdku pro žiletky, aby si mohla oholit své zarostlé nožki. Když vstoupila do obchdku U Pepindy (U Maky), zjistila, že žiletky došly a poslední si koupil již zmínný Johann Mahmud. Vydala se za ním ve víru velkomsta (Košatka), kde pan Johann pravideln navštvuje velmi nemocnou sestru (p. u. Kunz). Mla velmi vážnou chorobu jménem moský koník (tato choroba se projevila pravidelným používáním slov TY GYZDE!). Mezitím Idy svolala svoji bandu (Banda Žížal a Šnek), aby mohli napadnout ješt neoholeného pana Mahmuda. Pak ale Idy zjistila, že pan Mahmud žiletky kupuje do svého obchodu, kde dále prodává i holící pny. Byla v šoku. Nenápadn pišla do obchodu bez kamerového systému a majzla žiletky. Zahlédla ji však hlídaka Sheepka Kudrnatá (Lucka B) a šla jí donést zbylé 2 žiletky. Pan Mahmud byl zdšen velkokrádeží, a proto zavolal policii (MaKaRa). Jako první prohledali auto pana Mahmuda (trabík) a našli 30 kg kokainu, 20 kg marihuany a když se pesunuli do sklepa, našli ernou palírnu. A tak pípad koní zatením pana Mahmuda. A jak dopadly žiletky??? Na to každý zapomnl. Mišpulka a Lili! usec v novém školním roce!!! Rubrika Víte že je z5! A napíšu vám tady zase njaké ty rekordy a kuriozity... Nejdelší vlasy v echách Naa Erbenová bydlí na severu ech a od roku 1999 je zapsána v eské Guinnessov knize rekord. Vlasy si pravideln zastihávala a i pesto v roce 2003 dosahovaly délky 184 cm. V té dob si již na vlasy šlapala, a proto je nyní nosí o 10 cm kratší. V roce 2002 vytvoila další eský rekord, který je též zapsán v Guinnessov knize rekord, a to nejvyšší úes, který mil 130 cm. Úes jí vyesávalo 5 kadenic z dínského kadenického studia. Úes mla dozdoben živými kvty orchidejí od jihlavského floristy a pedveden byl v Pelhimov na Galaveeru rekord. Tento úes se uchází o zapsání mezi svtové rekordy. Nejtžší zelí V roce 1989 vypstoval nejtžší hlávku Bernard Lavery of Llanharry z Velké Británie. Hlávka vážila 56,24 kilogramu. To je teda masakr... Nejvíce tenisových mík v psí tlam Nejvíc tenisových mík do tlamy dokázal dostat zlatý retrívr Augie z USA. Ml jich tam dokonce 5! Fakt týpek pes... Kalda

11 íslo , &-! Vítejte... Zase jsem tu u mojí rubriky, tšil jsem se na vás celé prázdniny. Samozejm jsem skoro celé prázdniny prosedl u mého PC a ponooval jsem se do hlubin pehátého vtráku, který byl pistavený k bedn a zvyšoval tak výkon kompu alespo o 48,2 procenta. Dostala se mi do ruky hra, o které jsem psal recenzi už i minulý rok. A ta hra se jmenuje Lineage 2. Ano, tuto hru miluju. Takže vám ji popíšu, jak nejlépe mohu. Lineage 2 je MMORPG hra (massive multi online role playing game hrá se pímo podílí na prbhu hry). Na zaátku si vyberete postavu, máte 5 možností. Elf (výborní kouzelníci), Dark elf (nejlepší dýkai), Human (hloupá rasa, ale já za ni hraju :D), Trpaslík (vyrábí brnní a zbran, no a umí krásn s meem), Ork (má takovou sílu, že by roztrhl i toaletní papír, má nejsilnjší ránu). Každý má své výhody. Popíšu vám mj prbh hraní. Hru mi pinesl Patrik Gelnar. Ten ji ml tehdy jako jediný ve Staré Vsi. Pracujeme na vypalování, ale jde to pomalu. No nic, jdu dále. Registroval jsem se na nejmenovaném serveru, pihlásil se do hry a zaal se uiti, jak mám správn expiti. Vybral jsem si, jestli to bude kouzelník, nebo fighter. Vybral jsem si kouzelníka, už ani nevím pro. Vybral jsem si vzhled, aby moje postava vypadala jako já ve skutenosti. Když jsem vše potrvrdil, objevil jsem se v mst lidí. Kolem m byly malé píšerky s názvem gremlini. Jakmile jsem se vyexpil na 3 level, vyšel jsem ven z msteka a kolem m byli lišky a vlci. Za- ala hrát o nco aknjší hudba. ekl jsem si, že je to hra o niem, že je to jen o zabíjení píšer. Uvidl jsem o nco vtší píšeru, která se blížila ke mn. Zaal jsem utíkat, ale nad jeho hlavou se objevila bublina s písmeny caw. Byl to jiný hrá. Od té chvíle m to bavííííí! No a mžeme zaít s recenzí :D. Hra Line- Age 2 je následovníkem v Evrop nepíliš úspšného prvního dílu téhle fantasy hry. Hru vyrábjí korejští NC Soft. Hra se zpoátku jevila velmi slibn, zejména výtená grafika fascinovala spoustu lidí (bží na Unreal 2 Enginu a dodnes je jednou z nejlépe vypadajících onlinovek). Bohužel po nepíliš vydaené veejné bet, kdy se ukázalo, že jde o mlácení jedné potvory za druhou, spousty lidí na tuto hru zanevelo. A jelikož vývojái vdli, že nemžou dál odkládat vydání hry, tak si naplánovali, že budou postupn vydávat zdarma nové Chronicly. První Chronicle vznikl s podtitulem Harbingers of War. Dále následovali Age of Splendor, Rise of Darkness a Scions of Destiny. Šestého záí 2006 se chystá závrený pátý Chronicle: Oath of Blood. Hra se postupn dost vyvinula a je jednou z nejhranjších MMORPG na svt. Te si probereme, co nám hra nabízí až do C4 (zkratka Chronicle 4). Hra je zamena zejména na expení (exp=experience-zabíjení potvor) nejlépe v part (skupina hrá). Ve he lze pomocí recept a rzného materiálu vyrábt rzné zbran, zbroje, šperky a další. Každý hrá od 20 levelu má možnost se úastnit pravidelného dvoutýdenního eventu, kdy se hrá pidá na stranu Úsvitu nebo Soumraku, jejímž knžími jste vysílán do nekropolí a katakomb, kde se hrá snaží získat speciální kameny, aby mohl získat napíklad Starovké Adeny (Adeny = mna v zemi Adenu ). LineAge 2 má napíklad oproti WoW tu výhodu, že autoi pedem nepostavili proti sob dv znepátelené aliance, ale každý hrá má možnost vytvoit svj vlastní klan a následn aliance. S klanem i s aliancí mžete vyhlašovat války. Co dále ve he najdeme? Najdeme rybaení, svatby, spousty quest, rzná zvíátka vetn obrovského létajícího draka, na kterém se mžete krásn prolétnout. Dále tu máme nco na zpsob farmaení, a to vc zvanou Festival, která pipomíná známý mód z mnoha FPS her Last Man Standing. Jinak si mžete vsadit v loterii nebo na zvíecí závody, stát se olympijským vítzem nebo se pokusit stát šlechticem. Ale zejm nejvýznamnjší a nejzábavnjší ástí je Castle Siege (CS) neboli dobývání hradu. To si klan obsadí hrad a znepátelený klan ho dobývá. Chcete li hru lineage, zajdte do 9.A. REsTARD

12 12 Dušanovy zápisky # $%! #!. ** Herec Richard Gere (58) se rozhodl bojovat proti hlasitému chrápání, kterým sužuje svou ženu. Zaal si na noc nasazovat hrzu budící pístroj, který má chrápání pedcházet. Dobrovoln se šel vyspat na newyorskou spánkovou kliniku, kde experti sledovali jeho spánek a snažili se pijít na to, jak mu nejlépe pomoci. Pišli s tím, že by si na spaní ml na hlavu nasazovat pístroj, který mu podle jeho slov pipomíná hrozné muící pístroje z filmu Clockwork Orange. Je to takový pístroj, který se vloží do úst," vysvtluje Gere. "Vpodstat vám to oteve elisti a udržuje dýchací cesty volné. Už s tím spím šest msíc a šest msíc jsem se poádn nevyspal. Zato se prý konen poádn vyspala jeho manželka, Carey Lowellová. Došlo to tak daleko, že chudák nemohla vbec spát. Takže když jsem jí jednoho dne ekl, že jdu navštívit spánkovou kliniku, štstím se rozplakala. Byla tak šastná, že s tím chrápáním konen nco podniknu, íká Gere. " Ahoj, zdravíme vás, chceme vám pedstavit novou rubriku, má název Fakta o Zemi a lidech. Najdete v ní píbhy o tom, jak lidé nií pírodu a jak ohrožuje nebo by mohla ohrozit píroda lidi. První píbh je o jezeru Mono Lake. Pravdpodobn jste o nm nikdy neslyšeli, a proto tte, teba vás pouíme. Jezero Mono Lake se nachází v blízkosti Yosemitského národního parku v Kalifornii. Mono nemá žádný odtok, takže je 2,5krát slanjší a 160krát zásaditjší než moe. Jezero Mono se nachází v propadlé sopce, takže v nm stále ješt probublávají rzné prameny a nebo jen horký vzduch, nasycený minerály. Díky tomu se v jezee tvoí vápencové útvary, tzv. tufy. Tyto zajímavé vápencové vže vznikají pod hladinou jezera. Voda z podzemních pramen bohatá na vápník probublává nahoru skrze slanou vodu jezera bohatou na uhliitany. Vápník a uhliitany spolu reagují a pod hladinou tak dochází k postupnému vzniku zajímavých vápencových útvar, které byly po staletí ped lidským zrakem ukryty. Z dvodu nedostatku vody v oblasti Los Angeles, msta, které je v podstat vystavno v poušti, byl v roce 1941 dokonen vodovod, který odklonil pt ze sedmi pítok jezera. Od té doby hladina jezera klesla tém o 15 metr a vápencové útvary (tufy) spatily svtlo svta. Tmavý ostrov Negit je sopeného pvodu a je tém 2000 let starý. Na tomto ostrov dlouhé roky hnízdilo 85 % populace rack z celé Kalifornie a rzné druhy sthovavých pták. Poté, co klesla hladina jezera, vytvoila se mezi souší a ostrovem cesta, po které se na ostrov dostali hladoví kojoti a pochutnali si na vajíkách i na malých ptácích. Jezero Owens, které mlo podobný ekosystém, kompletn vyschlo díky odvodm vody. Zbyl po nm jen zásaditý prach, který je zdraví škodlivý. Jezero Mono bylo ušeteno takového konce 28. záí 1994, když kalifornský soud na podnt ekolog a ochránc Mono Lake omezil odvádnou vodu z Mono Lake a jeho pítok na 16 %. Od toho asu se úrove jezera stabiln zvedá. A to znamená, že jestli chcete vidt tufy, zbývá vám jen pár let, než všechno zase zmizí pod hladinou! J Tak co, pouili jsme vás? Snad ano, zdraví vás Zelenooko a EvTy.

13 íslo 1 13 Uááááá! Jsme peplnny hormonama. No nic, to vás asi nezajímá. Každopádn tady máme info o tom, jaká budou pravidla pro vstup na naši veselou stránku. Stejné jako loni To znamená, že žádná:) Žádná pravidla, žádné zmny (jedna vlastn jo... Dava má nové trenky :)) Každopádn se na této stránce dotete super vtípky a nkdy i vaše vtipné básniky, pokud zvednete iky a hodíte je do schránky. Tak od nás to je všechno, teda vlastn není, chybí totiž ješt vtipy samotné... Dda jde o plnoci na záchod. Vrátí se a íká babce: Babko, my opravdu máme na záchod duchy! Když jsem pišel, samo se rozsvítilo, a když jsem odcházel, samo zhaslo. Babka div nedostane infarkt, otoí se a zave: Ddku, že ty ses zase vytentoval do ledniky!?" Pijde ddeek k lékai a povídá: Pane doktore, já mám takový problém, už týden se nemžu vymoit. Jdu na záchod a ani kapka. Tak se svléknte a podíváme se na to. Ale ddeku, vždy vy na tom máte uzel! Ježíš Maria, já zapomnl koupit chleba! Povídají si v parku dva dchodci: Tak to vidíš, kamaráde. Dív jsme se ládovali párkem v rohlíku a te si mžeme dovolit jenom rohlík v parku. Probíhá spartakiáda a všichni úastníci jdou slavnostn po ulici. To všechno sleduje ddoušek sedící na lavice a obdivuje hlavn sportovkyn, které jsou z rzných kout republiky. Zrovna jdou kolem velmi dobe obdaené dívky z Napajedel nesoucí nápis svého msta hrd na hrudi. A íká si pro sebe: Hmm, jiný kraj, jiný mrav, u nás tomu íkáme kozy. Babika a ddeek mají výroí svatby. Ddeek povídá: Babi, dáme si rande jako za mlada. Dobe, ddeku, tak zítra v 17,00 ped kinem. Druhý den eká ddeek v 17,00 ped kinem a babika nikde, eká do 17,30 a babika nikde. eká do 18,00 a když ani v 18,30 babika nepichází, naštve se a jde za ni dom. Tam leží babika vyvalená na gaui a dde- ek se ji ptá: Víš o tom, že jsme mli dneska v 17,00 rande ped kinem? A babi na to: Vím, ale naši m nepustili! %$ /%(%,0 1# Dominik kráel do školy ráno (v den závod) s brašnou, ve které si jist nesl sešity se splnnými DÚ. P. u. Mlochová mu neumožnila vzdlávat se a posadila ho do autobusu, který míil do Brušperka se všemi závodníky. Ješt, že to Dominik stihnul, nebo vybojoval 1. místo v hodu granátem. Skleróza nebolí, Dominik i ZŠ mli štstí, a to je vzácná vc. Jakub byl pemluven k bhu na 1000 m s píkazem, že se do cíle doplazí. Nedoplazil, ale dobhl na 8. míst a naše ZŠ obsadila o jeden jediný bod tetí místo ped Fryovicemi. Není dležité vyhrát, ale zúastnit se.

14 14 Dušanovy zápisky Maruška vládla v letech Zavedla spoustu reforem. Nap. naídila užívat pijmení, popis dom ísly, sítání lidu, povinnou vojenskou službu, stejnokroje pro vojáky a nakonec... POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU! Uvádíme exkluzivní rozhovor s Marií Terezií. MaKaRa: To jste vy. To jste vy, která za všechno mže! Škola. Ds. Hrza. Panika. Šikana. Horor. Marie Terezie: Ale, ale, kdo si to tady stžuje, vždy škola je to nejkrásnjší ve vašem ponurém život. MaKaRa: Pro jste povinnou školní docházku zavedla? Marie Terezie: Už m tch mých 16 fakan, které jsem mla doma, pkn sr... štvalo! Chtla jsem mít od nich pokoj, tak jsem zavedla školu, abych se jich alespo na dopoledne zbavila! MaKaRa: Šmí šmá kvá Marie Terezie: Vy mluvíte mongolsky? MaKaRa: E šu bliju uá. Marie Terezie: Škoda, že jsem nezavedla povinnou mongolštinu. MaKaRa: Mohla jste alespo zavést školu jen 4krát týdn. Marie Terezie(ovívá se kapesníkem): Vy m zniíte! MaKaRa: & To nás nauila škola. Být krutý a každého zahánt do úzkých. Žádná milost, žádná svoboda. Marie Terezie (upadá do bezvdomí, z nj jí pomže až šupací sl): Hmmmm, tahle šupací sl za mých dob nebyla. Tak jste to slyšeli sami, Marie Terezie ani nikdo ze souasné vlády se nemá k tomu zrušit školu. Takže do ní budeme choditi nadále, od pondlí do pátku pkn šup šup do školiky, abychom byli chytí a vzdlaní! The end MaKaRa a duch ze záhrobí Maka Ahoj lidi! Opt vám pinášíme vaši drogu, která se po prázdninách vrací do vašeho oblíbeného asopisu.a jelikož v záí jste nic tak namáhavého na mozek neluštili, tak jsem si pro vás pipravila dv sudoku, pi kterých se vaše mozky petíží. Terýk

15 íslo 1 15 Richard ze 4. A se zjevn zamiloval do Petry štitovao z 5. A. Vzkaz pro toho, co to napsal: Žádnou Štitovao neznáme. Irena ze 4. A kouká po Marianovi z 9. A. Vzkaz pro Irenu: Nejsi na nho trochu malá? Ríša ze 4. A tvrdí, že spal s Alžbtou ze 6.A ve stanu o samot. Vzkaz pro Ríšu: Nemáš trochu bujnou fantasii? Daniel z 2. A miluje Irenu ze 4. A. Vzkaz : Jste sexy! Viktor ze 4. A miluje Simonu ze 6. A a dokonce ekl, že ji neopustí. Vzkaz pro Viktora: Neboj, za msíc t to pejde. Vladimír z 9. B miluje Terezu z 8. A. Tip: A kdo ti pjde za svdka? Sylva ze 4. A má ráda Lukáše z 6. A a Danka také z 6. A Tip:2 najednou? Až tak? Michal z 9. A poád leze za Vladimírem z 9. B. Tip: Nechceš toho nechat? ' ( Po úspchu voiturett typu A rosšíili v Mladé Boleslavi poátkem roku 1906 výrobní program o typ B, který byl s prvním shodný, ml však silnjší motor. Uvedený typ pohánl tydobý dvouválcový...(tajenka) motor s tístupovou pevodovkou. Vz ml nejvyšší rychlost 45 km/h, zadní kola brzdily dv runí brzdy, nožní psobila na pevodovku. P P T B O S P Z E N E Í D A O P S N M Í I E C V Á R P S U K Í D A Í N G P A T A M O L P I D C U K R S T O N Z S Ý A K A CH Í M O V Á T L S I N K O N Z E R V A S N Á R P O S V E Š I K A D E N Í K D O T CH L O T I T A N R Í T S I O J T Y B R O Ž E C O E Š O N O K R K O S CH P H T C O K M R A Z Í R N A A P S M R O V K A V Š P A L E K Ý N S I T D A P Á Z O H I J E D N Á N Í BROŽE, BYT, CUKR, ISTÍRNA, DIPLOMAT, CHYTRÁK, IMPROVIZACE, JEDNÁNÍ, JIHOZÁPÁD, KADE NÍK, KONZERVA, KRKONOŠE, K ÍDA, MÍ- CHAKA, MRAZÍRNA, NEZPSOB, NOC, NOS, OCET, OTEC, OTOP, PATA, PO ADÍ, PROTESTANT, P ÍRSTEK, P ÍSTROJ, PSYCHOLOGIE, PUD, SKO- KAN, SMROVKA, SNM, SOPRÁN, SPOJ, SPRÁVCE, ŠEV, ŠPALEK, THO- TENSTVÍ

16 16 Dušanovy zápisky Milí malí spoluškoláci, urit se rádi bojíte, vyezáváte dýn, a tak celkov máte rádi Halloween. Jako každý rok se bude dne ve stedu konat #%5 %%6 Novinkou ovšem je zakonení celého prvodu u zámku, kde bude následovat stezka odvahy, kterou pro vás pipravila MaKaRa a spol. Doba zaátku Halloweenu je v hodin ped školou! Rozhodn se máte na co tšit! Doma už si pomalu pipravujte masky :) Pestrojeni mžete pijít jak za Bílou paní, upíra, ducha nebo za nco jiného! Fantazii se meze nekladou. Urit pijte, budou se na vás tšit dýn a zámecká strašidla. Mjte se rádi a nezlobte své okolí, aby si pro vás nepišla ta všude obávaná strašidla ze zámku! Aloha MaKaRa Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondejnicí pro vlastní potebu školy. Uzávrka píštího ísla 7. listopadu Své píspvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová 1. číslo 2013/2014 (Anna Větrovská) Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová Petr Pšeničný Lucie Straková Kateřina Trejlová Matěj Vála Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři,

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

http://www.jib.cz od A až do Z

http://www.jib.cz od A až do Z od A až do Z Uživatelská píruka Národní knihovna, 2004 Jednotná informaní brána (JIB) nabízí jednotný a snadný pístup k rzným informaním zdrojm, nap. katalogm knihoven, lánkovým bibliografickým a plnotextovým

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

MOJE STATISTIKY :-) Statistika jednotlivých stovkových mezník za 24h: ULTRAMARATÓNY ULTRAMARATÓNY. Rok Km 200-250km 12h a více 24h a více

MOJE STATISTIKY :-) Statistika jednotlivých stovkových mezník za 24h: ULTRAMARATÓNY ULTRAMARATÓNY. Rok Km 200-250km 12h a více 24h a více MOJE STATISTIKY :-) MARATÓNY ULTRAMARATÓNY ULTRAMARATÓNY Rok Km 200-250km 12h a více 24h a více 1993 2489 1994 3056 1995 7541 1996 8224 1(150 Král Šumavy) 1997 13466 5 1998 20011 5 2 1999 21573 3 3 2 2000

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Na zemi je schovaná myška,

Na zemi je schovaná myška, Básnička Hanky Holíkové Na nebi letí pták, nad ním je velký mrak. Na hřišti si hrají děti, ptáček nad nimi letí. Na obloze máme sluníčko, právě vysvitlo maličko. U země je vrána, před ní velká brána. Na

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Orientaní bh v Anglii

Orientaní bh v Anglii Orientaní bh v Anglii 24.9. jsem s Vlakou (PZR) vyrazil do Readingu za naší milou orienakou Hankou a mám pro Vás radostnou zprávu: už brzo se nám Hanka vrátí. Asi. Nízkorozpotové letadlo s námi tžce drclo

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2-

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2- REDAKČNÍ RADA Lucie Fiedlerová (9.B) str. 10 Marek First (9.A) str. 4 (obr.) Barbora Kopečková (5.A) str. 10 Vojtěch Košťál (2.A) str. 4 Sandra Levová (8.A) str. 6 Lenka Malichová (7.B) str. 7 Lucie Oličová

Více

Veronika Boglisová Johana Fingerová. Markéta Žáková Pamela Heráková Dominika Žmolíková Nikola Žmolíková Tomáš Pozdíšek 7.A

Veronika Boglisová Johana Fingerová. Markéta Žáková Pamela Heráková Dominika Žmolíková Nikola Žmolíková Tomáš Pozdíšek 7.A číslo 3/ 2013 Velikonoční rozhovor Vtipné básně o zvířátkách Hádanky Okénko do historie Z deníčku zvířátek Hádanky Zajímavé soutěže A jiné Stálí členové redakční rady Noví členové redakční rady Markéta

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Roll the Dice Místo konání: Lésny Dwór, Janowice Wielkie, Dolny Ślask, Polsko 2011 Termín: 22.6. 30.6.2011 Počet účastníků: 25 Zúčastněné státy: Polsko, Česká

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Nová vlna 2013 Copyright Daniela Kováøová, 2007, 2013 Photo Pavel Janouškovec, 2003-2013 Copyright Nová vlna, Praha, 2007, 2013 ISBN 978-80-85845-14-3 Tyto povídky jsou

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Podzimní prázdniny J. Bureš Halloween

Podzimní prázdniny J. Bureš Halloween Podzimní prázdniny L. Smereková V sobotu 25.10. jsme já, Klára, Filip, máma a babička jeli do Rokycan. Nejdříve jsme jeli na hřbitov, potom do restaurace a nakonec jsme jeli do bazénu. Jezdila jsem jen

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupi"ková

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupiková Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací žák! Masarykovy základní školy v Nezamyslicích. Žáci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní

Více