Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili. Čtěte na straně 12. Valašské muzeum v přírodě od května v plném provozu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili. Čtěte na straně 12. Valašské muzeum v přírodě od května v plném provozu"

Transkript

1 Jak jsme na tom s hřišti? Teplé počasí vyhání z brlohů i poslední dětské spáče Čtěte na straně 3 Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili Čtěte na straně 12! Marie Rottrová stále vyprodává sály! Zúčastněte se živého vysílání ČR 1 - Radiožurnálu! Velikonocím vévodilo slunce a tradice! Sledujte proměnu Domu služeb v Prostřední Bečvě! Krajem se přehnala Valašská rally 2007 Čtěte na straně 5-8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 8 ROČNÍK XVII 19. DUBNA 2007 CENA 6 Kč Valašské muzeum v přírodě od května v plném provozu O velikonočním víkendu se v rožnovském Valašském muzeu v přírodě uskutečnil tradiční velikonoční jarmark. Od 1. května však muzeum otevře po Dřevěném městečku další dva areály - Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu. Muzejní sezona tak odstartuje naplno. Velikonoce na Valašsku měly díky příjemnému počasí vysokou návštěvnost. O této skutečnosti se mohl přesvědčit každý, kdo se například snažil v okolí muzea v této době zaparkovat vůz. Oficiální čísla daný stav potvrzují. V sobotu do Dřevěného muzea zavítalo přes sedm a půl tisíce lidí, v sobotu už téměř jedenáct a půl tisíce a konečně pak v pondělí téměř deset tisíc lidí. Dohromady tedy dostáváme velmi solidní číslo, které hovoří o tom, že letošní Velikonoce si do Valašského muzea přišlo zhlédnout okolo třiceti tisíc návštěvníků. Ti se mohli těšit nejen z bohatého kulturního programu, ale i z množství stánků a zboží, které se v nich nabízelo. Prezentovalo se zde okolo 70 prodejců z celé Moravy, jižních Čech a zastoupení zde měli i slovenští prodejci. Kromě velikonočního zboží si lidé mohli zakoupit i další tradiční lidové zboží ze dřeva, pečivo, oplétané sklo, nebo Z projednávání chodníku Rožnov - Vigantice keramiku. Po všechny tři dny zpříjemňovaly návštěvníkům atmosféru cimbálové muziky. V sobotu pak vystoupil soubor Radhošť se svým velikonočním pásmem, které je přímo šito na míru Valašskému muzeu v přírodě. Při tomto vystoupení využil většinu staveb v areálu k prezentování tradičních velikonočních zvyků. Počínaje prvním květnovým dnem budou zprovozněny všechny tři části muzea. Slavnostní zahájení sezony se odehraje ve Valašské dědině, kde proběhne stavění máje za asistence vsetínského souboru Jasénka. Do provozu budou uvedeny rovněž všechny stroje. Bohatá programová nabídka muzea bude pokračovat prakticky každý víkend. V průběhu celého roku se tak můžete těšit na tradiční akce jako například Rožnovská valaška, přehlídku armádních folklorních souborů, na Rožnovské slavnosti, mezinárodní folklorní festival, dále pak na divadelní festival Zlomvaz, na mezinárodní festival slovenského folkloru Janošíkův dukát a konečně třeba na Vánoce na Valašsku. Kromě klasických cen vstupného, které jsou ke zhlédnutí na webových stránkách muzea, přichází letos muzeum s novinkou v podobě permanentek při příležitosti realizace projektu Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví. O projektu, který bude financován prostřednictvím Norského finančního mechanismu, jsme vás informovali v minulém čísle. Stavební úpravy, které budou díky financím z těchto fondů probíhat, tak mohou být pod dohledem každého z nás, kdo si zakoupí permanentku za 400 korun. Permanentka vás bude opravňovat nejen ke stavebnímu dozoru, ale zaručí vám přístup i na všechny muzejní akce v průběhu roku. Permanentky jsou určeny jen lidem, kteří mají trvalé bydliště v Rožnově pod Radhoštěm. Při jejich nákupu bude muset každý tuto skutečnost doložit. Systém permanentek bude spuštěn v den poklepu na základní kámen a oficiálním zahájením výstavby. Tento den ještě není přesně znám, bude upřesněn. Přibližný termín je období poloviny května. Permanentky budou mít digitalizovanou podobu, jejich užívání bude zřejmě provázáno s turniketovými jednotkami, jejichž výstavba již ve větší či menší míře probíhá. L. Martinek Velikonoce v muzeu. Změna stavebního zákona ovlivnila plánovanou realizaci úpravy silnice III. třídy z Rožnova do Vigantic. Díky zákonu, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007, bylo nutné projednat změnu o původním územním rozhodnutí z května Stalo se tak 17. v zasedací místnosti Městského úřadu na Letenské ulici. Diskuze se zúčastnili zástupci města, Ředitelství silnic a dálnic a zástupci z řad veřejnosti. Původní záměr počítal s celkovým narovnáním vozovky v celém úseku. Změna návrhu však od tohoto záměru upouští, úprava vozovky, která je ve správě Ředitelství silnic a dálnic, se týká pouze problematických míst komunikace. Konkrétně se jedná o odstoupení silnice od restaurace Harcovna, dále pak o zarovnání známé esovité zatáčky v městské části Hážovice a v neposlední řadě o zarovnání asi závěrečných 300 metrů komunikace před katastrem obce Vigantice. K těmto úpravám v těchto dnech Ředitelství zpracovává dokumentaci a vyčleňuje finanční zdroje. Ve zbývající části úseku silnice začne město s výstavbou chodníků ještě letos. Na první část realizace bylo z rozpočtu města na rok 2007 vyčleněno 10 milionů korun. Chodník bude realizován v celkem čtyřech etapách, počítá se s celkovou investicí 40 milionů korun. Jak sdělil místostarosta Alois Vychodil, prioritou města v této fázi je vyřešení vlastnických vztahů s ohledem na výstavbu chodníků. Chodníky mnohdy povedou přes soukromé pozemky, ačkoli bylo vše projektováno v součinnosti s Osadním výborem Hážovice. S dotčenými vlastníky budou v nejbližších dnech individuálně vedeny hovory se zástupci města, jejichž cílem bude nalézt kompromisní řešení v otázce ceny za odkup pozemků do vlastnictví města. Jak dodal místostarosta, vztah mezi vlatníky a městem by měl být ošetřen smluvně. L. Martinek Rožnov se upsal ke spolupráci Město Rožnov se na počátku zavázalo ke spolupráci s městy Hranice na Moravě, Nový Jičín, Valašské Meziříčí a Vsetín. Výše jmenovaná města patří spolu s Rožnovem pod Radhoštěm do tzv. regionů soudržnosti, kterými jsou Moravskoslezsko a Střední Morava. Předmětem spolupráce je období let Toto memorandum si klade za cíl rozvoj dopravní infrastruktury, zejména jde o podporu zahájení či dokončení realizací dopravních staveb nadregionálního a regionálního charakteru, které mají zásadní význam pro rozvoj dotčených území. Konkrétně jde například o silnici I/57, obchvat Valašského Meziříčí, urychlení výstavby D1 z Olomouce do Ostravy nebo podporu rozvoje přerovského letiště. Všeobecně je však dokument snahou dosáhnout dlouhodobého rozvoje území regionů při využití komparativních výhod těchto regionů v souladu s principy regionální, národní a komunitární politiky hospodářské a sociální soudržnosti a vytvářet ostatní projekty tak, aby existoval pozitivní synergický efekt vůči prioritám tohoto memoranda. Signatáři memoranda podpisem vyjádřili odhodlání spolupracovat na integrovaných rozvojových projektech, přičemž časové rozmezí je považováno za klíčové pro realizaci projektových záměrů. Snahou partnerů bude získat k pokrytí nákladů na realizaci projektů zvláště prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, případně se Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky. -red- Problematický úsek kolem Harcovny. DUBNOVÝ HIT - SLUNEČNÍ SVIT! Foto: Archiv SR Foto: L. Martinek

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 Rozpočet pro školy a školská zařízení rožnovského regionu dojednán V souladu se směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj.: / zpracoval odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2007 pro školy a školská zařízení rožnovského regionu zřizované obcemi, který byl projednán s Krajským úřadem Zlínského kraje. Krajský úřad až na jednu výjimku akceptoval všechny požadavky našeho odboru na povýšení rozpočtu přímých výdajů za jednotlivé školy a školská zařízení nad základní normativní příděl. Odsouhlasený rozpočet dosahuje výše ,- Kč, což je o 7 % více než v loňském roce a dostatečně zabezpečuje výchovu a vzdělávání na jednotlivých školách. Vzhledem k poklesu počtu žáků na většině škol a vzhledem k normativnímu způsobu rozpisu rozpočtu mají však některé Proběhne další část rekonstrukce Investiční záměr na druhou etapu rekonstrukce Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm za více než 17 milionů korun schválila na svém posledním jednání krajská rada. V rámci rekonstrukce dojde k zateplení objektů včetně výměny dveří, oken a dalších částí. Rekonstrukce, která plynule navazuje na první část oprav zařízení, by měla proběhnout od července do listopadu letošního roku. -red- školy problémy se stanoveným počtem nepedagogických pracovníků, který jen stěží zabezpečuje provoz jednotlivých škol. Pouze u Základní školy a Mateřské školy Dolní Bečva nebyl dosud rozpočet uzavřen. Jedná se o školu, které byla udělena výjimka z počtu dětí ve třídě s tím, že zřizovatel se zavázal chybějící prostředky uhradit ze svého rozpočtu. Byl zaslán dotaz na legislativní odbor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zda v tomto případě může být požadavek na navýšení rozpočtu kryt ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Vedle těchto přímých výdajů na vzdělávání hrazených ze státního rozpočtu dostávají jednotlivé školy ještě příspěvek od svého zřizovatele, který zabezpečuje jejich provozní náklady. Dušan Vrážel, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu, MěÚ Rožnov Minulý čtvrtek se na rožnovském ledě odehrála nevídaná hokejová bitva mezi zástupci mikroregionů Rožnovska a Valašskomeziříčska-Kelečska proti vyslancům z mikroregionu Vsetínsko a Hornolidečsko. Na snímku jsou zástupci našeho regionu, kteří nakonec podlehli svým sokům 3:4. Turnaj, který má již několikaletou tradici, si klade za cíl utužovat vztahy mezi jednotlivými regiony na neformální úrovni. Letos poprvé se konal v Rožnově. Foto: L. Martinek Informace Tisková oprava V předchozím čísle Spektra Rožnovska jsme nedopatřením mylně čtenáře informovali o výdajových položkách v rozpočtu města. Pro úplnost dodáváme správnou interpretaci všech výdajů: 1) zastupitelstvo schválilo úvěr 10 milionů na rozpracování dokumentace a první etapu realizace chodníku. 2) zastupitelé schválili 2 kontokorentní úvěry v hodnotách 10 a 17 milionů na zajištění plynulého financování města v roce 2007 a ) byl schválen návrh na úvěr 16,75 milionů na financování investičních a neinvestičních výdajů města. Za toto pochybení se omlouváme. -red- Důležité upozornění Dne obdržel Obecní živnostenský úřad v Rožnově upozornění od fimy Pavel Černý - ENERGO, Na Potůčkách 423, Valašské Meziříčí, IČ , DIČ CZ , že zjistili dne , že na jejich firmu podniká neoprávněně osoba. Tento muž se představuje různými jmény, vystupuje jako pracovník Městského úřadu Rožnov p. R., nebo že je pracovníkem výše zmíněné firmy. Nabízí poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany apod. Zneužita jsou i razítka firmy Pavel Černý - ENERGO, loga a další potřebná povolení k dané činnosti. Muž přijímá peníze v hotovosti, většinou ne proti dokladu a z tohoto důvodu byl tento případ jejich klienty oznámen, neboť se nejedná o standardní způsob účtování, a navíc odporuje zákonům a vyhláškám o dani z příjmu. Dle našich informací by se mělo jednat o štíhlého, asi 185 cm vysokého muže s černými zplihlejšími vlasy, oblečeného v plátěné zelenkavé bundě. Výše uvedenou skutečnost je možné si ověřit u Policie ČR, obvodní oddělení Valašské Meziříčí, Vsetínská 378, Valašské Meziříčí, tel: , kde bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Upozorňujeme občany, že zaměstnanci Městského úřadu Rožnov p. R. vlastní zaměstnanecký průkaz, který vám na požádání musí předložit pro ověření jejich totožnosti. -red- Na 10 dnů nesmí domů V neděli večer oznámila na policii v Rožnově p. R. 41letá žena, že ji její manžel slovně a fyzicky napadá a má strach, že bude ve svém jednání pokračovat. Na místo vyjela ihned hlídka strážníků, která 43letému muži zabránila v dalším napadání. Strážníci provedli u násilníka dechovou zkoušku, která byla pozitivní, více jak dvě a půl promile. Na místo po chvíli dorazili i státní policisté, kteří muže zajistili a odvezli do policejní cely. Policisté zjistili, že se v uvedeném případě jedná o domácí násilí a využili institutu vykázání. Zakázali muži vstup do bytu po dobu 10 dnů. Muž je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. L. Javorková, PČR Domov pro seniory dostává nový kabát. Placená inzerce Jaké jsou Perspektivy elektroniky? Již 5. ročník celostátního semináře Perspektivy elektroniky se konal 29. března na Střední škole informatiky, elektroniky a řemesel. Byl určen učitelům elektrotechnických předmětů a informatiky středních odborných škol. Účelem setkání byla snaha nastínit vývoj v oblasti mikroelektroniky, alternativních zdrojů energie, využití informačních technologií ve výuce, automatizační technice a robotice v horizontu 3-5 let. Seminář probíhal formou přednášek vysokoškolských pedagogů, které měly za cíl seznámit učitele středních škol s moderními trendy v oblasti elektroniky. Odpad, nebo surovina? Foto: L. Martinek Spotřebiče - elektrozařízení jsou již dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám každodenní povinnosti, pomáhají při práci, starají se o zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje a cenově jsou stále dostupnější. To vše s sebou ale přináší i závažný problém. Co s nimi, když doslouží? Správným místem pro vyřazené světelné zdroje i ostatní elektrozařízení (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky, televizory, ledničky, pračky) je sběrný dvůr na ulici Meziříčská, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře. Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, ASEKOL a ELEKTROWIN, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Specializují se na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Systém zpětného odběru a ekologického zpracování vysloužilého elektrozařízení však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na Kromě inspirace pro jejich další práci jim byly poskytnuty také výukové materiály a odkazy na kvalitní informační zdroje. Při zahájení tohoto semináře pronesli úvodní slova Mgr. Miroslav Trefil, ředitel SŠIEŘ Rožnov p. R., zástupce zřizovatele - odboru školství Krajského úřadu Zlín a místostarosta města Rožnova Alois Vychodil. V přestávkách celodenního semináře si návštěvníci mohli prohlédnout maturitní práce letošních maturantů. Jde o praktickou realizaci elektrotechnického výrobku nebo o tvorbu webových stránek, programování, prostorové grafiky, multimediálních prezentací i učebních textů. Téma maturitní práce si každý student zvolí na začátku 4. ročníku a vybere si konzultanta z řad učitelů odborných předmětů. Většina studentů si vybírá témata dle svého odborného zaměření. Obsahem druhé části praktické maturitní zkoušky je obhajoba maturitní práce před komisí. Technická úroveň výrobků bývá zpravidla velmi vysoká. O tom se může každý přesvědčit na vlastní oči na výstavce ve sborovně školy, kde je možno zhlédnout jednotlivé výtvory i prolistovat dokumentace. -red- místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochraně životního prostředí. Město Rožnov pod Radhoštěm má zájem, aby se množství odevzdaných použitých elektrozařízení stále zvyšoval. Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP, ELEKTROWIN a ASEKOL. Pomoci můžete i vy - veškeré vysloužilé elektrozařízení jako televize, počítače, fény, ledničky, pračky, zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu využít. Lenka Němcová, odbor správy majetku, MěÚ Rožnov Informace o silniční uzavírce Oprava povrchu silnice Vidče - Rožnov pod Radhoštěm v km 2,235-2,465 žadatel: Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí odpovědná osoba: Vladimír Trhlík, tel.: , Pavel Balcar, tel.: stavbyvedoucí doba uzavírky: od do místo uzavírky: silnice III/4868 v km 2,235-2,465 v uzlovém úseku Kozák trasa objížďky: bude obousměrně vedena po silnici III/05726 směr Valašská Bystřice v uzlovém úseku Uhliska a dále po silnici III/48610 v uzlovém úseku Spina směr Vidče Po celou dobu bude zajištěn průjezd autobusů pravidelné linkové dopravy a v případě nutnosti zajištěn neprodlený průjezd vozidel hasičských, záchranných sborů a vozidel policie. Dagmar Malinová, odbor výstavby, MěÚ Rožnov Placená inzerce

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 TÉMA STRANA 3 A co děti? Podle statistik města si děti mají kde hrát Mají si kde hrát? Takovou otázku si se vzrůstajícím počtem slunečných dní pokládají mnozí rodiče, pro jejichž ratolesti je hřiště mnohdy jedinou možností, jak strávit alespoň část dne venku. Prospívají tak nejen zdraví svému pobytem na čerstvém vzduchu, ale také zdraví rodičů, kteří tak mají možnost si od svých potomků odpočinout. Otázkou však zůstává, na kolik je takové vyžití v našem městě možné. Po vstupu naší země do Evropské unie v roce 2004 musí prakticky vše odpovídat evropským normám a standardům. Nejinak je tomu i u dětských hřišť. Konkrétně v Rožnově Ten smutný pohled známe všichni. Je to pohled na opuštěná dětská hřiště, kde ryk dětí uslyšíte málokdy. Tísnivý dojem o to víc umocňují zničená pletiva, korodující kovové prvky, písek, který jeví velké známky opotřebení. Vypadá to, že demolice těchto městských zařízení se stalo místním sportem. Obyvatelé Lesní ulice by o tom mohli povídat své. Z rozpočtu města bylo letos přiděleno 300 tisíc korun na údržbu hřišť. V tak nízké částce se s investicemi jako oprava oplocení počítat nemůže. Rada města na svém posledním zasedání schválila podpis smlouvy se specializovanou firmou, která bude 12 hřišť, jež odpovídají normám, spravovat a udržovat v provozuschopném stavu. Systém údržby spočívá v běžných vizuálních kontrolách, které probíhají jednou za týden. S těmi prvními se začalo již minulý týden. Dále pak se provádí tzv. provozní kontroly, a to jednou za 3 měsíce, a konečně pak jednou ročně jakási hlavní velká kontrola. Nevyhovující, jak se zdá, však není pouze technický stav některých hřišť po zimě, ale i samotné řešení nových kabátů, kterých se některým z hřišť dostalo. Například se jedná o standardizované hřiště na 1. máji naproti budově Rosava. Na první pohled se jedná o sympatické idylické místo (v rámci možností panelového sídliště). Z pohledu rodičovského ale pohled tak optimistický není. Hrací prvky jsou bez pod Radhoštěm normám odpovídá 12 dětských hřišť. Naproti tomu je zde stále asi 50 hřišť, které normám neodpovídají a vstup do jejich prostor je takříkajíc na vlastní nebezpečí. Za dětská hřiště jsou přitom považována jak pískoviště, tak Tyto prostory by jednou měly sloužit dětem. Foto: L. Martinek prostory s prvky (prolézačky, kolotoče, klouzačky, houpačky atd.). V této souvislosti by jistě bylo dobré rodičům připomenout, která hřiště jsou z hlediska bezpečnosti a dalších norem, jako je např. hygieničnost, bezpečná. V prvé řadě se jedná o dvě dětská hřiště na ulici Lesní u objektu Bečva. Jedno z hřišť je asfaltové víceúčelové, druhé hřiště je pro malé děti. Na druhou stranu stav hřišť všechny neuspokojuje výtek. Mnoho rodičů, kteří na hřiště své ratolesti vodí, strávili na tom samém hřišti, avšak ve staré podobě, své dětství rovněž. Mají tak možnost komparace. Ačkoli evropským normám toto hřiště odpovídá i z hlediska bezpečnosti, mnohým se nelíbí přechody z travnaté plochy na mlatové plochy v podobě vystouplých obrubníků. Tyto jsou pak náchylné k zakopnutí, obzvláště u malých dovádějících dětí. S tím souvisí i mlatový povrch, na první pohled vypadající jako betonová směs sypaná jemným štěrkem. Štěrk na tvrdém povrchu pod nohama podkluzuje. Při pádu dítěte pak navíc dojde takřka vždy k nepříjemnému poškrábání. Jelikož víceúčelová hřiště, která jsou určena pro odrostlejší děti, jsou všechna relativně daleko, mají tendenci starší děti Dále pak jsou to dvě hřiště na ulici 1. máje u domů č. p a (naproti budově Rosava). Další dvě hrací plochy jsou na Koryčanských Pasekách na ulici Svazarmovská, konkrétně u domů č. p a Na Jižním Městě je to potom hřiště na Tyršově nábřeží č. p. 770, na Písečné je to potom u domu č. p. 1540, na ulici 5. května u domu č. p. 1550, na ulici Pod Hrází na č. p a na Záhumení na ulici Partyzánská u domů č. p Zcela novou tvář pak získá dětské hřiště na Lázech, které právě teď prochází první etapou celkové rekonstrukce. Počítá se s celkovým rozšířením celého areálu. Projekt pak zahrnuje celkem tři vývojové etapy k úspěšnému dokončení tohoto dětského areálu. Ve třetí fázi by mělo být na prostranství vybudováno asfaltové víceúčelové hřiště pro odrostlejší děti. Realizace projektu je však velmi nákladná, a tak je její dokončení závislé na finančních prostředcích. Není proto divu, že jsou snahy financovat výstavbu z projektu Regenerace panelových sídlišť. Od roku 2005, kdy se se spravováním dětských hřišť začalo, je vidět příznivý vývojový trend. Na počátku roku 2005 bylo na území města celkem 67 dětských hřišť, z toho pouze 8 vyhovovalo normám. Dnes je ve městě 12 vyhovujících hřišť a o 17 se během dvou let snížil počet hřišť, jež normám neodpovídaly. L. Martinek využívat prvky určené pro ty mladší, čímž je bezesporu poškozují. V bezprostřední blízkosti dětského hřiště je sice asfaltový plácek, který by mohly starší děti využívat, nicméně ten postrádá jeden ze dvou sloupků nutných k natažení sítě, tudíž je prakticky nepoužitelný. Výtky směřují i k výsadbě Zatím ještě stále prosluněné hřiště na 1. máji. Foto: L. Martinek stromů. Jednak omezují děti v aktivitě, jednak, konkrétně v tomto případě, budou v budoucnu, jakmile vzrostou, bránit v přístupu slunce na pískoviště pro nejmenší. Toho se dostává mezi vysokými věžáky už i tak málo. Všichni rozumí, že o hřiště je dobře postaráno. Uvedené výtky by tak měly sloužit spíše k zamyšlení všech, kterých se problematika dětských hřišť týká. Tedy nás všech. L. Martinek Placená inzerce Příští číslo čtrnáctideníku Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 3. května 2007!

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 Muzikantská pětasedmdesátka Jaromíra Štrunce S bratrem Vladimírem jsme zapisovali písničky z klenotnice zdejší lidové tvorby. Ty písničky byly vždycky o něčem, vypovídaly o smutku, veselosti, o práci. Všechny ty lidové písně zobrazují život. Jaromír Štrunc ( ), hudebník, zpěvák, primáš se narodil v Karviné, odkud se v roce 1938 rodina přestěhovala do Rožnova p. R. Vystudoval gymnázium, absolvoval Pedagogickou fakultu, pak i Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Padesát let působil jako učitel a středoškolský profesor. Muzice se věnuje od dětství. Patří k zakládajícím členům souboru lidových písní a tanců Radhošť a je jeho primášem. Je znám z národopisných slavností a lidových zábav, při nichž uvádí v život dávno zapomenuté prvky lidového zvykosloví. Rožnov nám byl osudově předurčen, vyznal se prof. Jaromír Štrunc. V roce 1925 přijel tatínek do Rožnova požádat o maminčinu ruku, oba také vystupovali jako krojovaní účastníci na prvním Valašském roku. V Karviné jsme pobyli do roku Ještě jsem tam stačil nastoupit do české školy, založené mým dědečkem, pak nás odtamtud spolu s ostatními Čechy v předvečer druhé světové války vyhnali. Přestěhovali jsme se do maminčina rodiště do Rožnova, takže na podzim roku 1938 jsem pokračoval ve školní docházce v rožnovské Štefance. V Rožnově už jsme zůstali natrvalo. Co vás víc ovlivnilo, pedagogická práce, nebo lidová muzika? Ale to přece patří k sobě! Na nižším stupni musí umět učitel všechno: češtinu, počty, vlastivědu, hudební výchovu, tělocvik, prostě všechno. S ničím jsem neměl potíže. A pak: kantor musel být vždycky po ruce, když byl pohřeb, když byla svatba, hrát v kostele, všude kde bylo potřeba. Odmala jsem hrál na housle. Žádný jiný nástroj jsme neměli a byli jsme rádi, že máme alespoň to. Houslím jsem zůstal věrný po celý život. Když jsem nastoupil na své první učitelské místo, tak v první hodině jsem vzal housle, naučil děti písničku, zazpívali jsme ji a pak se učilo. Žijete v Rožnově přes šest desítek let a ke zdejšímu městu i k Valašsku neodmyslitelně patříte, jaká je vaše nejmilejší vzpomínka na Rožnov? Jako děti jsme s bratrem Vladimírem byli jediní, kteří měli valašské vyšívané košulky. Když se v horním parku konal v altánku promenádní koncert, celý Rožnov se tam sešel. Chodilo se nahoru a dolů po hlavní aleji, chlapci po jedné a děvčata po druhé straně, mladí po sobě pokukovali. Někteří přišli v kroji. Také se fotilo. To byly moc pěkné chvíle. Také mám krásnou vzpomínku na školu ve Štefance, kam jsem v roce 1938 nastoupil jako žák první třídy a později v ní sám učil. Muzikantský život jste zasvětil folkloru, změnil se nějak za tu dobu? To se ani nedá porovnat. Dřív bylo všechno jednodušší, ale pravdivější. Každý předváděl, co sám cítil, všechno šlo od srdce, ať už to byly svatby, plesy a podobně. Byla to přirozená potřeba projevu. Muzikanti hráli pro potěchu svou i jiných. Od své profese, ať rubali dřevo nebo dělali na poli, měli tvrdé ruce. Ta muzika zněla trochu jinak. Dnes už muzikanti nedělají těžkou práci, mají lehčí prsty, mají dokonalejší nástroje, dokonalejší struny, jsou dolaďovače. Už to není tak syrové, ale vše s menší tolerancí nenaladěností na vyšší úrovni. Ta úroveň se pořád zvyšuje. Došlo také k profesionalizaci souborů. Jejich členové nedělají nic jiného, jen hrají, zpívají a tancují. Vše mají napsáno v notách. Je to choreografie. Prostě se to naučí. Dnes je to prostě o něčem jiném. S bratrem Vladimírem jste sbírali a zapisovali lidové písničky, je už dnes tato klenotnice původní lidové tvorby vyčerpaná? Jednou nám Anička Fusková ve valašskobystřické škole v Tísňavách zazpívala půvabnou písničku: Sotva jsem já počala ně spáti, a počalo sa ně cosi zdáti, že ptáci zpívajú, zezulky kukajú, o půlnoci... Až mnohem později jsme zjistili, že nejde o píseň pastuchů při betlémě, ale písnička měla pokračování zobrazením běžného života. Tak se ta návaznost někdy propojí až časem. Každá z těch písniček je vždycky o něčem, vypovídá o smutku, veselosti, o práci, protože lidové písně vždy zobrazují život. Vznikají z přirozené potřeby, jak člověk žije. A myslím, že i v současné době ta lidová tvořivost je. Vzpomenete ještě někdy na rok 1981, kdy soubor Radhošť předváděl v Praze své umění sólistům orchestru La Scaly? Se souborem Radhošť jsme procestovali téměř celou Evropu a v roce 1995 se zúčastnili i prvních Dnů české kultury v americkém Washingtonu. Ale za nejvyšší ocenění cimbálové muziky Radhošť považuji pozvání na Pražský hrad do Hrzánského paláce na recepci pro sólisty orchestru La Scaly 13. června Naše vystoupení bylo pro ně něco docela jiného. Tiše seděli a naslouchali. Když odezněla poslední nota, dlouho a nadšeně nám tleskali. Byl to pro nás opravdu nezapomenutelný zážitek. Celá rodina Jaromíra Štrunce je muzikantská. Manželka Jaroslava je zpěvačkou ženského sboru Polajka, syn Jaromír i jako středoškolský profesor hraje na housle, syn Dalibor je profesionálním hudebníkem. Také vnoučata se věnují muzice. Bratři Jaromír a Vladimír Štruncové neodmyslitelně patří k Rožnovu a zdejšímu folkloru. Žili jím a žili pro něj, pomáhali ho udržovat a oživovali ho svým neopakovatelným hudebním projevem. -sb- VII. valná hromada TJ Sokol Rožnov pod Radhoštěm Uskutečnila se 27. března 2007 v restauraci U Janíků a kromě běžného jednání měla na pořadu také volby předsednictva na další dvouleté funkční období. Jednání rožnovských Sokolů bylo orámováno více než 100 let starým sokolským praporem, který pořídily Pravověrné vlastenky Rožnova, jak je uvedeno na stuze a který nese Tyršovo heslo: Tužme se! TJ Sokol Rožnov p. R. má v současnosti 140 členů. Stávající starosta bratr Zdeněk Solanský zhodnotil dosavadní činnost a vytyčil plán činnosti na rok Máme tři oddíly, řekl. Florbalisté pod vedením Gusty Profesor Jaromír Štrunc. Vrečky, moderní gymnastika pod vedením Vlasty Machovské a třetím oddílem je cyklistika a cykloturistika. Tak jak je sokolskou tradicí, členové Sokola se nevěnují jen sportování, ale také společenské činnosti. Vzdělavatel bratr Radko Linhart připomenul: S hrdostí mohu oznámit, že jsme měli prvého prezidenta Sokolem a také druhého prezidenta Sokolem. Tomáš Garrigue Masaryk řekl doslova: Když vypukla světová válka, mé prvé kroky vedly za starostou České obce sokolské, neboť jsem věděl, že jádrem Legií budou Sokolové. Říkal o sobě, že je zatúlaný Valach, protože od roku 1945 žil a tvořil v Praze, ale Rožnov po celou dobu nosil hluboko vetknutý ve svém srdci a rád se do kraje pod Radhoštěm vracel. Narodil se v Krhové - Valašské Meziříčí. Vyučil se malbě v keramické dílně svého otce v Rožnově pod Radhoštěm, absolvoval pražskou Akademii výtvarného umění, podnikl studijní cesty do Francie, Itálie, Španělska a Anglie, navštívil také Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko, kde uspořádal několik výstav. Pro Rožnov samotný zůstával dlouho neznámý, či přesněji zapomenutý, až teprve v roce 1998 se z podnětu emeritní učitelky Libuše Hložánkové uskutečnila jeho vůbec prvá výstava v Rožnově p. R. v Galerii prodejny Nábytek Kramolišovi a o rok později další pod hlavičkou kulturní instituce (pak také v Zubří, Frýdlantu n. O., Ostravě a Vsetíně). Jeho velkým počinem bylo sepsání historie a technika malby malovaného porcelánu, sám také vyvinul několik nových a zcela ojedinělých technik malby porcelánu. Psal také eseje, ale oba spisy zůstaly jen v rukopisu. Jeho vazba na Rožnov a Valašsko vycházela jednak z toho, že z Valašska pocházel a řadu let v Rožnově v dílně svého otce působil, také že jeho žena Marie pocházela z Vigantic. Městu Rožnov, které nosil v paměti starobyle krásné, věnoval obraz. Pracoval až do poslední chvíle, kdy Z útrap stáří dosáhl pokoje ve spánku 29. března 2007 v péči své rodiny. Dosáhl požehnaných 92 let bohatého plodného života. Teď už se zatúlaný Valach akademický malíř Karel Solařík dívá na svůj milovaný Rožnov a Valašsko jen z nebeského plenéru. -sb- Foto: R. Sobotka Do nového předsednictva byli zvoleni: starostka Dana Jurková, jednatelka Vlasta Machovská, hospodářka Libuše Fejfarová, náčelník Gustav Vrečka, předseda odboru sportu Zdeněk Solanský, vzdělavatel Radko Linhart, revizní komise Libuše Hložánková a Jaroslav Jurek. Dále byli odsouhlaseni delegáti na Župní valnou hromadu Sokola. Chtěli bychom pokračovat v existujících aktivitách, které jsou úměrné našim možnostem, řekla nově zvolená starostka rožnovského TJ Sokol JUDr. Dana Jurková. To znamená cykloturistika, florbal a moderní gymnastika. Také bychom chtěli obnovit cvičení žen, ale záleží na finančních prostředcích, abychom mohli na příštím sletě vystoupit alespoň s nějakou osmičkou nebo šestnáctkou. A třeba i děti. Protože ten slet je překrásná věc. Důraz klademe v každém případě na mládež. Máme sedmdesát florbalistů a pětadvacet gymnastek, všichni do dvaceti let. A pokud bude možnost využít tělocvičny, tak určitě zavedeme i cvičení dětí." Popřejme nově zvolené starostce a celému předsednictvu do další činnosti hodně úspěchů! -sb- Zemřel akademický malíř Karel Solařík Ak. mal. K. Solařík a jeho nejmilejší téma Rožnov. Foto: R. Sobotka Josef Ország - Vranecký Vzpomínka Dýmkař v kresbě Adolfa Liebschera z publikace J. Országa - Vraneckého Dýmkařství na východní Moravě. Reprofoto: R. Sobotka Zemřel před třiceti roky v Rožnově pod Radhoštěm ve věku 64 let (nar v Novém Hrozenkově). Vystudoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, učil na Podkarpatské Rusi, po válce pak na Valašsku a také v Pusté Polomi. Od roku 1967 působil jako odborný pracovník Valašského muzea v přírodě. Byl znalec lidového života a folkloru. Také vyráběl tradiční hudební nástroje. Zabýval se výzkumem lidových řemesel, hudebních nástrojů a historie rodového orsáckého kroje. Napsal publikace: Lidové hudební nástroje na Valašsku, Valašské kovářství, Dýmkařství na východní Moravě a Křiváčkářství na Valašsku (s E. Urbachovou). -sb-

5 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 REGIONY STRANA 5 " DOLNÍ BEČVA Poznávání cizích kultur je nakažlivé V minulém čísle SR jsme Vám přinesli článek o lyžařském kurzu zorganizovaném pro zahraniční studenty. Jejich zpravidla desetiměsíční pobyt v českých rodinách zajišťuje mezinárodní výměnná organizace AFS, která má jednu z největších dobrovolnických základen na světě. Své služby pro dobro věci nabídla i Aneta Urbanovská z Dolní Bečvy. Aneto, můžete nám přiblížit činnost AFS? AFS zprostředkovává výměnu středoškolských studentů do zahraničí, kde žijí v rodině, navštěvují školu, poznávají kulturu. Pro hostitelské rodiny je to rovněž příležitost seznámit se prostřednictvím svého hosta s odlišnostmi jiné kultury. Jaká je tvá osobní zkušenost s výměnným programem? Byla jsem na rok v německém Hamburku, kde jsem bydlela u příjemné rodiny se dvěma dcerami. Rozuměli jsme si, v létě mě přijedou navštívit. Studovala jsem na gymnáziu. Škola byla od té naší dost odlišná, od studentů se očekává hodně samostatnosti a kreativity. Mnoho domácích úkolů jsme museli zvládat ve skupinách. Po návratu jsem začala s dobrovolnickou prací pro AFS. Jsem kontaktní osoba, na kterou se mohou přidělené rodiny a studenti obracet s případnými problémy. žijeme v multikulturním světě Pomáhám s přípravou akcí, jako byl právě lyžařský kurz nebo tzv. Vánoční orientace, což byla jakási generálka na české Vánoce. Jak zvládají cizinci z mnohdy exotických zemí pobyt v Česku? Ze začátku je samozřejmě největším problémem jazyk. Přijedou v září a neumí česky ani slovo. Nastoupí do školy, kde ničemu nerozumí. Ale už kolem Vánoc je vidět obrovský pokrok. U nás se jim líbí, nadchlo je i lyžování. Jaké jsou Tvé další plány? Letos mě čeká maturita, pak bych chtěla studovat mezinárodní vztahy. Dřív mě tato varianta vůbec nenapadla, ovlivnil mě pobyt v Německu a dobrovolnická práce. Taky bych se ráda ještě jednou zúčastnila hostitelského pobytu, je to nakažlivé. Láká mě Paříž. J. Urubová Aneta Urbanovská - dobrovolnice mezinárodní organizace AFS. Foto: J. Urubová Takřka olympijské zápolení Základní škola Dolní Bečva pořádá od 8.30 do hodin pro rodiče s dětmi a pro všechny zájemce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ D Všechny srdečně zveme. Tel: , Hromadné foto účastníků II. ročníku Bečvanské směšné olympiády. Foto: L. Linhartová Předvelikonoční náladu vylepšil v sobotu 7. II. ročník Bečvanské směšné olympiády, která byla určena rodinným i nerodinným družstvům. Organizátorem akce byla Školská, kulturní a sportovní komise při Radě obce Dolní Bečva a Středisko volného času Rožnov p. R. Tříčlenné týmy, složené ze dvou generací, se utkaly v pěti disciplínách - skládání hlavolamu, hod talířem na cíl, skládání puzzle, běh se šlápotami a štafetový skok z místa. Výsledky členů týmu se sčítaly. Na své si přišli i fanoušci a diváci, pro které byla připravena nesoutěžní klání v pohybových aktivitách. Na první tři v každé kategorii čekaly ceny - medaile, diplom a pohár, na všechny pak sladká odměna. Nejvíc bodů nasbíraly v kategorii rodinných týmů Kedlubny, alias rodina Ostřanských, stříbrnou medaili si odnesly Holubky a jako třetí skončili Vysloužilovi. Mezi nerodinnými družstvy vybojovali nejvyšší příčku Hrubeši s kapitánem Matějem Hrubým, druhé místo obsadily Hrušky s kapitánkou Janou Solanskou a bronz vybojovali Olympionici, které vedl Roman Bolcek. Věříme, že dobrá nálada, kterou Směšnou olympiádu provázela, vydržela všem zúčastněným po celé velikonoční svátky. J. Urubová OBEC DOLNÍ BEČVA Vyhlašuje záměr na pronájem obecního nemovitého majetku - nebytového prostoru v budově č. p. 184 dle 39 zákona č. 128/2000 Sb. na holičství-kadeřnictví o výměře 28 m 2 od Další informace o nabízeném prostoru, náležitostech obsahu nabídky a možnosti prohlídky prostoru lze získat na telefonu Nabídka musí být doručena na podatelnu OÚ v Dolní Bečvě nejpozději do hodin. " PROSTŘEDNÍ BEČVA Desáté výročí rekonstrukce dům služeb v proměnách času Fotografie ze 70. let zachycuje stavbu DS. Poznáte sebe nebo někoho z Vašich blízkých? Foto: Archiv OÚ Prostřední Bečva 24. tomu bude přesně deset let, co byla přestřižena páska při slavnostním otevření Domu služeb v Prostřední Bečvě. Původně jednopodlažní objekt ze 70. let, ve kterém sídlila pošta, knihovna, holičství a kadeřnictví a prádelna, se změnil k nepoznání. Přístavbou prvního patra vznikl prostor pro čekárny a ordinace dětské, praktické a zubní lékařky. Původně bylo zdravotní středisko umístěno ve vilce, která byla pro potřeby tří lékařů malá. Právě nevyhovující prostory zdravotního střediska a komplikovaný přístup k němu nás přiměly k rekonstrukci původního objektu Domu služeb, vysvětlil tehdejší i nynější starosta obce Ing. Fantišek Juřík. Při přestavbě doznal změny i půdorys a částečně také dispoziční řešení stavby. Na třetím snímku je patrné, jak velký byl původní objekt a jak se po reknstrukci zvětšil. Pošta se rozšířila na úkor knihovny, která byla přestěhována do budovy MŠ, holičství a kadeřnictví se zachovaly, prádelna se zmenšila a vznikl obchod, vzpomíná starosta. V roce 2005 se zrušila prádelna. Uvolněné prostory daly vzniknout lékárně, jejíž potřebu obec už nějakou dobu pociťovala. V současnosti je Dům služeb Říjen Dům služeb v původní podobě před rekonstrukcí. Foto: Archiv OÚ Prostřední Bečva plně vytížen, všechny prostory jsou využívány. Potřebám handicapovaných, ale také rodičů s kočárky slouží nájezdová rampa, která vede do objektu, a výtah, kterým je možné dostat se k lékařkám v patře. Dům služeb nyní slouží obci uspokojivě, nevidíme důvod nic měnit, dodává starosta a na otázku, zda budou desáté výročí rekonstrukce nějak připomínat, odpovídá s úsměvem: Ne, slavit to nebudeme, myslím si, že lepší než slavit to, co jsme již postavili, je hledat a vymýšlet, co dalšího občané potřebují. J. Urubová Přípravu na oslavu Velikonoc nepodcenily děti z kroužku Šikulka, který pracuje při ZŠ Prostřední Bečva. S vervou se vrhly na výrobu velikonoční dekorace. Pod vedením paní Jarmily Křenkové tvořily ozdobné věnečky na dveře a drobné keramické ozdůbky. Jako materiál jim posloužily březové větvičky, peříčka, vaječné skořápky apod. Hotové výtvory malých šikulek jistě doma přispěly k příjemnému prožití svátků jara. J. Urubová Srpen Půl roku před dokončením rekonstrukce. Foto: Archiv OÚ Prostřední Bečva Velikonoční tvoření Na výrobcích dětí převládala žlutá barva, která jistě pomohla vykouzlit velikonoční sluníčko. Foto: J. Křenková

6 STRANA 6 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 Na Bílou sobotu, 7. se uskutečnil v hale ZŠ TGM na Horní Bečvě Velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev za účasti devíti týmů z Horní, Prostřední a Dolní Bečvy. Hrálo se ve dvou skupinách na dva sety do 25 bodů, celkem bylo odehráno dvacet utkání. Z první skupiny postoupila družstva Besťáci a Wanted, ze druhé skupiny byli nejlepší Méďové a Bečvané. V souboji o třetí místo vyhráli Méďové nad Bečvany a ve finále zvítězili Besťáci nad družstvem Wanted. Celkové pořadí turnaje: 1. Besťáci 2. Wanted 3. Méďové 4. Bečvané 5. Bago 6. Něco tam plácni 7. Velikonoční zajíčci 8. Kešar 9. Kmásci Všechna družstva obdržela velikonoční ceny, první tři navíc i medaile a diplomy, na které přispěli sponzoři turnaje. M. Němcová " Velikonoční volejbalový turnaj Společné foto všech účastníků turnaje. Foto: M. Němcová Vysílání Radiožurnálu z Horní Bečvy Jedinečnou možnost zúčastnit se živého vysílání Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu máte v sobotu V řadě celostátního vysílání z regionů se ČR tentokrát zastaví v Horní Bečvě v hotelu Valaška, odkud bude po celý den vysílat po rozhlasových linkách ve spolupráci se sesterskou stanicí ČR Zlín. Vysílání chce zpropagovat a přiblížit region v živých vstupech i reportážích natočených na různých místech oblasti. Stěžejním tématem bude turistika a příroda, nebudou chybět ani kulturní postřehy, zajímavé osobnosti regionu, turistická lákadla i aktuální problémy, kterými žijí obyvatelé. Vysílání je veřejné, pro mnohé budou připraveny rozhlasové dárky. Vypravíte-li se v sobotu na Horní Bečvu, jistě Vám neunikne ani výstava a prezentace off road vozů před hotelem Valaška, tzv. Valašské OFF ROAD drkotání. J. Urubová HORNÍ BEČVA Aprílové vítání občánků Miminka zleva doprava: Nikol Křenková, Anna Kulišťáková, Zdeněk Ondruch, Václav Holčák, Anna Komnacká, Tomáš Riegel, Vanessa Valová a David Cverna. Foto: M. Parma se vydařilo První dubnový den byl výjimečný pro osm nových občanů obce Horní Bečva. V obřadní síni obecního úřadu se sešli rodiče a prarodiče s osmi miminky na slavnostním vítání občánků. Na obřadu všechny přivítala předsedkyně SPOZ, paní matarikářka přednesla za rodiče slib. Po krátkém proslovu starosty obce Mgr. Oldřicha Ondryáše se rodiče zapsali do pamětní knihy obce a obdrželi kytičku a malou pozornost. Ke slavnostní atmosféře přispěl hudební doprovod p. Josefa Blinky a vystoupení dětí z mateřské školy, které za svůj přednes básniček a písniček sklidily bouřlivý potlesk. J. Urubová NOČNÍ VOLEJBALV OLEJBALOVÝ TURNAJ OLINA A KLIKY O. s. Ohlá klika si Vás dovoluje pozvat na I. noční volejbalový turnaj Onlina Kliky do velké tělocvičny na Horní Bečvě. Turnaj bude od do ranních hodin. V každém týmu musí být minimálně dvě dívčiny. Startovné, v němž je zahrnut pronájem tělocvičny, se určí až na místě s ohledem na počet týmů. Hrát se bude hlavně pro zábavu. Občerstvení zajištěno. " HUTISKO - SOLANEC Velikonoční neděle ve Zvonici Víc než hezké počasí vylákalo o uplynulých svátcích do Beskyd tisíce turistů. I mnoho místních neodolalo a vyrazilo ven. Zájemci o velikonoční tradice zamířili zejména do Valašského muzea v přírodě. Kdo však dává před davy lidí přednost procházce po horách, neprohloupil, zajel-li si za valašskými Velikonocemi do Informačního centra Zvonice na Soláni. Po celé odpoledne měli návštěvníci příležitost doslova koukat pod ruce lidem, kteří mají zásluhu na tom, že za tradičními technikami a výrobky nemusíme jen do muzea. Kolovrátek známe všichni, Erbena jsme se učili zpaměti, ale kdo na vlastní oči viděl, jak se střepatý chomáč čehosi mění v úhlednou tenkou přízi? Návštěvníci obdivovali půvab dřevěných vyřezávaných forem, figurek z vizovického pečiva, kraslic zdobených batikou i malovaných perníčků. Všichni příchozí mohli také sledovat postup při drátování hrnce, malování na sklo či hedvábí. K příjemné atmosféře přispělo Solidarita v praxi vydařilo se a děti pomáhaly dětem O pomoci potřebným se toho někdy víc namluví, než vykoná. V Hutisku-Solanci však již školou povinné děti dokazují, že jim osudy jejich vstevníků z chudobou či válkou postižených oblastí nejsou lhostejné. Před velikonočními prázdninami ožil vestibul školy výrobky z papíru, proutí i sena. Děti pod vedením p. učitelky Fajkusové kreslily, stříhaly a lepily výrobky s velikonoční tematikou. O Květné neděli děti své práce přenesly před kostel, kde je po mši nabízely k prodeji. Stejně jako loni tak získávaly peníze na podporu projektu Papežského misijního díla dětí, který staví na výchově, solidaritě a sociální pomoci. V postižených oblastech jdou peníze na stavbu školek a škol a na podporu studentů. Děti si prodej samy nachystaly a organizovaly, uvedla Stanislava Michutová, která akci koordinovala. Farář seznámil přítomné v kostele s posláním projektu. Vedle prodejních stolků byly umístěny nástěnky s obrázky z misií. Lidí přišlo hodně, zájem o výrobky byl velký. Někteří si přišli koupit konkrétně práce svých dětí či vnoučat. Na podporu trpících dětí se vybralo bez třiceti korun Paní učitelce Fajkusové patří veliký dík za ochotu a spolupráci a všem dětem za šikovnost a vůli pomáhat. J. Urubová Ke zvonici zamířily o květné neděli stovky výletníků. Foto: J. Urubová Pořadatelé nezapomněli připravit pro děti aktivní program. Foto: J. Urubová vystoupení cimbálové muziky Milana Mlčáka. Ti, co přišli včas, mohli sledovat odzemek v podání Pavla Valy. Organizátoři akce nezapomněli ani na malé návštěvníky, pro které byla připravena vajíčka a perníčky, které si mohli sami ozdobit a odnést. Někteří výletníci si návštěvu Soláně zpestřili svezením na koňském povozu. Konec nedělního programu ohlásilo cingání zvonu. J. Urubová Výrobky dětí ze ZŠ se proměnily v peníze na podporu projektu pomoci. Foto: J. Urubová

7 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 REGIONY STRANA 7 " VALAŠSKÁ BYSTŘICE Jaká byla Valašská rally 2007? Letos přálo Valašce počasí, které po loňské sněhové nadílce ukázalo svou vlídnou tvář a přilákalo k trati množství diváků. Na startu se představilo dvanáct domácích posádek, na které čekalo 435 km, z toho 130 km rychlostních zkoušek. Na podrobnosti rally jsme se zeptali jednoho z přímých účastníků, jezdce Silvestra Mikuláštíka z Valašské Bystřice. Ve startovním poli se opět objevila spousta zvučných jmen a špičkových týmů. Největším lákadlem byly určitě vozy specifikace WRC a Super První den se jely čtyři RZ na dvou úsecích Bystřička a Kelč. První kolo se jelo ještě za světla, ale na druhé bylo potřeba přidat světelné rampy a za záře,,dlouhých nožů se rozhodovalo hlavně na Bystřičce. Teprve poslední RZ rozhodla o vítězi, stala se jím posádka Trněný - Pritzl na Škodě Octavia WRC, před Flídrem a výborně jedoucím Kopeckým. A jak si vedla domácí posádka Mikuláštík - Baran? Hned na první RZ jsme prorazili přední kolo a na defektu jeli více jak osm kilometrů. Dařilo SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ve Valašské Bystřici vás srdečně zve na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Den konání: sobota Cena: 100,- Kč Závazné přihlášky přijímá pan Stanislav Fusek v kulturním zařízení DOMEK. Posádka Mikuláštík - Baran si dojela pro 3. místo ve své třídě. Foto: Archiv S. Mikuláštíka se nám na RZ 3, kde jsme zajeli 3. čas absolutně. Nakonec jsme si dojeli pro 7. místo absolutně a 3. ve třídě. J. Urubová Vítání jara neseme Mařenu, v oleji smaženú, pěknú, pěknú, přebělenú... V MŠ Pramínek dodržují každoročně lidový zvyk loučení se zimou. Jedna třída vyrobí velkou Morenu, která je pak nesena v čele průvodu za zpěvu písně Neseme Mařenu k místnímu potoku. Tam je, jak velí zvyk, zapálena a vhozena do vody. Děti za ní háží malé Morenky, které si předem vyrobily. Každoročně se některé vracejí zpět do školky, to když je malému umělci líto svého výrobku. Cestou zpět se děti zastavují na zahradě, aby probudily stromečky. Každá třída má na starosti jeden ovocný stromek, vysazený k příležitosti milénia. Včeličky se starají o žlutou hrušeň, Berušky o červenou jabloň a Motýlci ozdobí švestku modrými fáborky. Obřad vynášení Moreny, také Morany, Mařeny, Smrti, Smrtholky je znám z celého západoslovanského prostředí s přesahy i na Ukrajinu a do Běloruska. Záznamy o něm hovoří již od 14. století. Koná se většinou na Smrtnou nebo Květnou neděli vždy před Velikonocemi. Slaměná ženská figura představující smrt při něm bývá zapálena a hozena do vody. U Lužických Srbů se stávalo, že byla hozena i na území vedlejší vesnice, což se samozřejmě neobešlo bez bitky. Ve východoslovanském prostředí se odehrával podobný rituál až později, na počátku léta, figura se však nazývala Kostroma. Celý tento zvyk pochází z pohanských dob. Ze vsi se o Smrtné neděli (5. neděle postní, 14 dní před Božím hodem velikonočním) vynášela bohyně smrti a zimy. Lidé Mařenu nejčastěji vytvářeli ze slámy a strojili do starých ženských šatů. Poté ji připevňovali na vysokou tyč a v čele průvodu vynášeli za ves a tam ji hodili do Upálením Moreny skončila vláda paní Zimy, které se ujala paní Vesna. Foto: Archiv MŠ Pramínek vody, zahrabali nebo upálili. Zpět se vraceli s lítem - malým zeleným stromkem ověnčeným různými ozdobami. Za hlasitého prozpěvování s ním obcházeli domy a koledovali. Obřad však neměl na Valašsku jednotnou podobu, v záznamech nacházíme menší či větší obměny. J. Urubová " ZUBŘÍ Padesát let práce v zuberské kultuře Pan Ludvík Mikulenka (1929) se v Zubří narodil a podnes v Zubří Pod Hůrkou žije. Nejsem čistý Zubřan, tvrdí. Děda pocházel z Valašské Bystřice, stařenka a matka z Vidče. Ale otce mám ze Zubří, také manželka je ze Zubří od Tisu. Vyučil se v Olomouci leteckým mechanikem. Už v roce 1954, kdy jsem odešel do Prahy na zkušenou, jsem tam docházel do Valašského souboru, říká pan Ludvík Mikulenka, bez kterého si kulturu v Zubří nikdo nedokáže ani představit. Doma v Zubří jsem začínal v roce 1949 jako herec amatérského divadla Klubu pracujících v divadelní hře Noc na Karlštejně, následovala hra Jak se Honza králem nestal, pak Ztracená pozice, kde na svou roli podnes rád vzpomínám, a další. Většinou jsem měl menší role, protože jsem současně nasvěcoval scénu. Od roku 1960 jsem skončil s herectvím a věnoval se technice, osvětlení a zvuku, také pomocné aranžérské práci. Technice je pan Ludvík Mikulenka věrný podnes. I když sladit Ludvík Mikulenka zažil deset ředitelů Klubu Zubří. Foto: R. Sobotka světlo a zvuk s divadelní scénou je náročné, tvrdí: Nikdy jsem neměl se světly potíže. Za ty roky mám obrovskou zkušenost, takže s dvaceti reflektory udělám tolik práce, co jinde se stovkou. Zvukařinu dělá pan Mikulenka už čtyřicet let také pro házenou v Zubří. Kromě toho působil jako předseda zuberského radioklubu (dodnes ovládá morseovku). Na Petrohradě připravuje výstavy. V zuberském Klubu technicky zabezpečuje vystoupení zpěváků, hostů a souborů. V albu má fotografie s věnováním od slavných herců a zpěváků: Jaroslav Vojta, Josef Bek, Naďa Urbánková, Luděk Munzar, Lenka Filipová, Petra Černocká, Jiří Štědroň, Petr Novák, Pavel Novák, Karel Černoch, Jiří Brabec, Marie Rottrová, Pepa Nos. A také fotografie hudebních skupin. Byli to příjemní lidé, se všemi jsem dobře vycházel, vzpomíná pan Ludvík Mikulenka. A ke své práci v Klubu dodává: Dělat kulturu není jenom zábava, ale také dřina. K té práci musí být láska a chuť, pak všecko jde. Na otázku, co mu padesát roků práce v kultuře přineslo, odpovídá: Pro mne je to obrovský vklad, že mám za sebou kus nádherné práce pro Zubří. Člověk cítí, že přece něco vykonal. Za těch padesát let práce v zuberské kultuře má také řadu ocenění Jakýchsi diplomů bylo, říká, ale já to tak neberu. Spíš jsem dělal nějaké aktivity. Zažil deset ředitelů Klubu, poslední z nich, paní Lence Přečkové, mladé, plné elánu a nápadů, velice fandí. -sb- Koncert nehasnoucí hvězdy Marie Rottrová stále vyprodává sály Marie Rottrová vystoupila v klubu Zubří v doprovodu skupiny Neřež. Foto: D. Přeček V sobotu 31. března jsme měli možnost v Zubří poprvé přivítat českou stálici populární hudby Marii Rottrovou se skupinou Neřež. Sál Klubu Zubří byl zcela a beznadějně vyprodaný. Nejprve hrála skupina Neřež (původně Nerez) své písničky, které byly jistě zpestřením programu, pak následoval blok písniček Marie Rottrové. Přestože Rottrová zpívá již více než čtyřicet let a dosáhla věku 65 let, nikdo by jí tyto roky nehádal. Na jevišti působila velmi mladistvým dojmem a také její hlas zněl stále hezky a kultivovaně. Obecenstvo tvořila převážně starší a střední generace, která zná především její starší písničky. Repertoár zpěvačky tvořily právě tyto písně, které si mnozí z obecenstva s chutí zazpívali společně. Zazněly i písně Zuzany Navarové, dnes již zesnulé zpěvačky původní skupiny Nerez. Všichni diváci odcházeli z koncertu domů spokojeni a dobře naladěni. Š. a J. Janušovi SRDEČNĚ ZVEME NA KONCERT TARA FUKI NEDĚLE OD 18 HODIN Hudební specialita pro opravdové fajnšmekry - violoncellové duo, které se po delší odmlce vrací na česká pódia. Zubří se tak stává jedním z pouhých 7 míst v republice, kde zazní nové písně této neotřelé formace zpívajících violoncellistek. Hudba Tara Fuki je naprosto svébytná, křehce dynamická a výrazově nesmírně bohatá. Obohacená o otisky různých hudebních stylů s příchutí dálek, vytváří originální krasohled ženského nitra. Paní Marie prostě patří k ženám, které nestárnou. Foto: D. Přeček

8 STRANA 8 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 " Společná týmová práce není jen záležitostí manažerů Výroba sádrových masek vyžaduje důvěru mezi oběma aktéry. Foto: Archiv ZŠ Vidče V úterý 20. března připravili žáci 8. třídy spolu se svou třídní učitelkou Evou Mandulovou odpoledne her pro žáky 7. třídy. Ve 14 hodin se osmáci a sedmáci sešli v tělocvičně. Osmáci připravili celé odpoledne tak, aby si sedmáci hrou tak trochu posílili své vztahy ve třídě, připravili 5 her a jednu extra aktivitu. Sedmáci se bavili v bludišti, více se poznávali při podpisovce, snažili se zachránit život na zemi výrobou speciálního obalu na vajíčko skrývající poslední možnost života, uklízeli ve svých pokojích, až by se maminky divily, a snažili se postavit co největší stavbu z papíru. Aby byla veškerá námaha a snaha trošku vyrovnaná s relaxací, vyrobili si všichni žáci sedmé třídy s pomocí osmáků své druhé sádrové obličeje. Skončili jsme kolem šesté hodiny tak trochu unavení, ale hodně spokojení. Takové odpoledne totiž vyžaduje spoustu elánu, energie a síly nejen těch, kteří si ho užívají, ale i těch, kteří ho připravují. Všichni jsme odcházeli s dobrou náladou a otázkou, kdy se dá vše zopakovat???? Děkujeme firmě Hartmann - Rico, a. s., která nám poskytla jako sponzorský dar sádrové obvazy pro výrobu masek. E. Fuksová, 7. třída Jedním z úkolů bylo vyluštit bludiště poslepu podle instrukcí kolegy. Foto: Archiv ZŠ Vidče Videčtí volejbalisté mají za sebou již několik turnajů. Utkání ve Vidči se zúčastnilo šest družstev, dvě domácí a další z Valašského Meziříčí, Zašové, Vsetína a Stříteže. Jako vždy jsme doma neměli moc štěstí a skončili jsme na pátém místě, druhé VIDČE Volejbalisté z Vidče nezahálejí Volejbalistům z Vidče se na domácím hřišti příliš nedaří, u sousedů jsou úspěšnější. Foto: R. Fabiánová Nasazení některých týmů bylo obdivuhodné. Foto: R. Fabiánová družstvo, Vidče B obsadilo šesté místo, uvedla Renata Fabiánová. Lépe se nám vedlo v Zašové. Ve skupině jsme tam skončili druzí a v semifinále po napínavém zápase, který jsme dohrávali v 19.45, jsme celkově vybojovali 3. místo, řekla Fabiánová. Videčské volejbalisty čeká na začátku června velký turnaj ve Stříteži nad Bečvou, kde budou vybojované medailové místo obhajovat. J. Urubová K O M I S E P R O Š K O L S T V Í, M L Á D E Ž, V O L N Ý Č A S A S P O R T A S P V Srdečně zvou všechny čarodějnice i čaroděje bez rozdílu kategorie, věku, výšky, váhy na R E J Č A R O D Ě J N I C, který vypukne 30. na Sahaře Připraven bude program, cimbálová muzika ke zpěvu i tanci a bohaté občerstvení. Ať už přijdete jako aktéři či jako diváci, nebudete litovat! " VIGANTICE Nová velikonoční tradice výstava ručních prací Návštěvníci mohli obdivovat krajky i kraslice. Foto: Archiv OÚ Vigantice Velikonoční svátky ve Viganticích oživila výstava ručních prací, jejíž první ročník se uskutečnil o sobotním odpoledni v zasedací síni obecního úřadu. Zástupy návštěvníků, kteří prohlídku výstavy často spojili s příjemnou procházkou, mohli obdivovat práce zhruba dvou desítek šikovných obyvatelů Vigantic. K vidění byly jemné výšivky, tradiční pletené pomlázky, košíky a podnosy z pediga, jarní náladu dotvářela květinová ikebana i bonsaje, květináče zdobené ubrouskovou technikou i obrazy. Nemohly chybět jedny z nejstarších symbolů Velikonoc - kraslice zdobené nejrůznějšími techni- Malované perníčky byly prodány hned v úvodu výstavy. Foto: Archiv OÚ Vigantice kami - vyškrabované, batikované, voskované, háčkované a vyšívané. Velkému zájmu se těšily perníčky, které se prodaly hned v úvodu výstavy. Organizátorky výstavy, H. Foltasová a H. Matušová, děkují všem, kteří se na výstavě a její přípravě podíleli. Už nyní se těší na příští Velikonoce. Jistě se najde řada tvůrčích lidí, kteří svými výrobky opět potěší návštěvníky. Krásné ruční výrobky probudily v mnohých tvůrčího ducha. Pro ně se chystá výuka pletení košíků a jiných výrobků z pediga. Vypadá to, že se příští rok sejde výrobků ještě víc než letos a že se v obci zrodila nová krásná tradice. J. Urubová Tento a další indiánské pokřiky se rozléhaly tělocvičnou ZŠ při březnovém netradičním indiánském vyučování. Děti se pomocí her seznamovaly s životem původních amerických obyvatel. Učily se o jejich původu, bydlení, oblékání, pozdravech. Vyrobily si náhrdelníky a na jeden den přijaly indiánská jména. Dovednosti Indiánům vlastní prokazovali všichni při indiánské stezce plné disciplín, jako je plížení, přeskakování ohně, chůze po pohyblivých kamenech, házení do ohně, chůze po laně nad propastí, trefa do Indiána, přelézání překážky či vysvobozování zajatců. Je vidět, že v zašovské škole vědí, že učení nemusí být vždy mučení. J. Urubová " ZAŠOVÁ Ha, ha, Huróni, my jsme kujóni! Mládežnická laťka 2007 Nadpis článku představuje název tradiční soutěže žáků základních škol ve skoku vysokém. Letos se v tělocvičně ZŠ Masarykova ve Valašském Meziříčí konal již její 35. ročník a zúčastnila se ho téměř stovka dětí z našeho regionu. Zašová se tohoto atletického klání pravidelně zúčastňuje a nejinak tomu bylo i letos. I když naše výprava nebyla příliš početná (reprezentovali nás 4 žáci), hned dvakrát jsme měli Malí Indiáni si slíbili že budou žít v míru. Foto: Archiv ZŠ Zašová svého zástupce na stupních vítězů. A to dokonce na příčkách nejvyšších. Z děvčat šestých tříd byla nejúspěšnější výkonem 120 cm Eva Dvořáková a mezi sedmáky nenašel přemožitele Petr Vaculín, který překonal laťku ve výšce 143 cm. Měli jsme zastoupení i v kategorii chlapců devátých tříd: Lukáš Einšpiegl a Jakub Koutný dosáhli shodně výkonu 150 cm a umístili se uprostřed výsledkové listiny. M. Vymazal SK EDIE TEAM srdečně zve na VIII. ročník Valašského poháru MTB mládeže GLASS SERVICE CUP hodin areál Skála v Zašové Pohár je organizován jako seriál 6 závodů. Po ukončení budou vyhodnoceni nejlepší v jednotlivých kategoriích.

9 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 SPOLEČNOST STRANA 9 Kultura Vlastimil Vondruška - Já knihy nepíši, ale prožívám Propojit historii, napětí a detektivní zápletku do jednoho knižního celku se úspěšně daří jednapadesátiletému spisovateli Vlastimilu Vondruškovi, jehož jméno se v posledních letech probojovalo do přední linie čtenářské přízně. Příležitost setkat se s autorem máme ve čtvrtek 19. od hodin v podkroví rožnovské knihovny. Výhrady k jeho knižním dílům nemají ani odborníci, protože PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. má jako historik a později muzejník skutečně široké znalosti z dob, které jsou kulisou jak jeho historických románů, tak oblíbených detektivek se středověkou tematikou. Již řadu let žije a tvoří v malé vesničce Tachov nedaleko Doks u Máchova jezera a kromě jiného je majitelem sklárny Královská huť, která se také specializuje na historické sklo. Kdy a jak jste se poprvé setkal s historií? Myslím, že vnímavý člověk se s historií setkává už od nejútlejšího dětství. Stejně tak to bylo i se mnou. Navštěvoval jsem s rodinou hrady a zámky, díval se na historické filmy a četl knížky o minulosti. Historii jsem měl vždycky rád, ale nikdy v dětství jsem si nemyslel, že se jí budu věnovat tak důkladně. Proč se tato záliba u vás dostala víc do hloubky? Byl jsem spíše introvertní dítě a příliš kamarádů jsem neměl. Vlastně hodně dlouho jsem si vystačil jen se společností mladšího bratra Pavla. To platilo zpočátku i na vysoké škole. Zatímco spolužáci chodívali do hospůdek a za děvčaty, já se věnoval sportu a studiu v archivech. Prostě jsem dělal jen to, co mě opravdu bavilo. Také proto, že jsem zapřísáhlý abstinent. Kolik knižních titulů máte vlastně na kontě? Je jich dost, i když jsem psal s přestávkami. Z odborných to je velký dvoudílný výkladový slovník starého zemědělského nářadí a nástrojů a asi tak padesát historických studií a článků o životě v minulosti. Mezi úspěšné populárně naučné tituly počítám např. Církevní rok a lidové obyčeje, zmíněnou Tradici lidové tvorby, Život staré Šumavy, Katovny a mučírny, Památky národní minulosti a knihy České sklo a Sklářství. Většina mých knih je ovšem beletristických. Pro mládež jsem napsal Slavné bitvy českých panovníků, Slavná sídla české šlechty a román z doby Rudolfa II. Fiorella a Bratrstvo křišťálu. V tisku je titul Život ve středověku a pokračování románu o alchymistově dceři Fiorelle. Pro dospělé jsem napsal román o králi Vratislavovi Mezi tiárou a orlicí, který právě teď vychází ve druhém vydání, dále román Prodavači ostatků (na podzim vyjde pokračování Sběratelé ostatků) a dvanáct detektivních románů ze středověku, rámcovaných názvem celé edice Hříšní lidé království českého. Nejvíc si asi vážím románu Dýka s hadem, který byl mou první knižní detektivkou, a románu Adventní kletba, který jsem napsal na počest mého oblíbeného literárního hrdiny, staročínského soudce Ti. Kromě toho jsem nedávno vydal ještě satirický román Strana štěstí, což je můj humorný pohled na současnou politiku. Napsal jsem také divadelní hru Ještě že nejsem kat, která se hraje už dva roky, hlavně u nás na severu. Měl jste nějaké literární vzory? V různých obdobích života jsem měl různé vzory - od Ferdy Mravence přes Timura a jeho Jako zamlada to rozjel Petr Kumandžas na pódiu Harcovny na koncertě, který pořádal T klub - kulturní agentura v pátek třináctého. Zleva: Ivan Bubla na sólovou kytaru, Jiří Novotný na bicí a Petr Kumandžas zpívající a hrající na basovou kytaru. Foto: L. Vičarová Návrat Ke kořenům pokračuje Další z řady komponovaných roků, tentokráte Ke kořenům 2007, je již v plném proudu, a jelikož je letos nabídka tematických akcí vskutku bohatá, položili jsme několik otázek jednomu z hlavních organizátorů, Danielu Drápalovi. Jak byste ve zkratce popsal poslání komponovaného roku Ke kořenům? Jak již název napovídá, hlavním posláním je návrat ke kořenům. Obyvatelé Rožnova by měli poznat sami sebe, svou identitu i okolí prostřednictvím historie. Z té pak třeba i vyvodit důsledky do našeho dalšího konání v budoucnu. V průběhu celého roku pak probíhá celá řada akcí. První z nich proběhla na Josefovském jarmarku, kdy byla pokřtěna letošní první kniha z edice Malých rožnovských tisků Paběrky z dějů městečka Rožnova. Na letošní rok připadá výročí narození i úmrtí rožnovského písmáka Luciana Ondřeje Kramoliše, jehož osoba je jakousi ideovou náplní projektu. L. O. Kramoliš je jméno, které nezasvěceným asi moc nepoví Osobnost tohoto člověka je však natolik zajímává, že jsme o něm připravili několik besed. První proběhla už 16. s rožnovskými seniory a na čtvrtek 17. května je naplánovaná druhá beseda, která proběhne v Městské knihovně. Při této příležitosti bude veřejnosti slavnostně představena i jeho kniha Paběrky z dějů městečka Rožnova. Co se bude dít dál? Plánuje se vydání dalšího Malého rožnovského tisku, a sice na podzim, s názvem Súdili sa Rožnovjané. Kniha bude autentickým svědectvím o soudních přích Rožnovanů. Dozvíme se, že prohřešky našich předků jsou v podstatě stejné. Dočtete se o zpronevěře, krádežích nebo třeba i kuplířství. Publikace bude představena zřejmě na přelomu září a října formou autorského čtení, kdy se čtenáři dozví, jakým způsobem Dr. Halamíček texty zpracovával. Komu je projekt Ke kořenům vlastně určen? Spolupráce se seniory je dokladem toho, že na naše nejstarší spoluobčany nezapomínáme, právě naopak, žádáme je o spolupráci. Jejich vzpomínky na dětství, rodiče a vůbec dobové události jsou velmi cenné. Ohlas však očekáváme i mezi školskou mládeží, pro něž připravujeme další akce. L. Martinek Velikonoční jarmark v ZŠ Záhumení Je sobota, skoro 3 hodiny ráno a já přestávám číst z knížky. Děti usnuly. Sem tam se ozve chrápání, v klučičím koutku si někdo povídá ze spaní - asi vzpomíná na noční výlet Rožnovem k nejotužilejšímu čtenáři na Kramolišově a jak po cestě plnili soutěžní úkoly. Dáša cestuje ve spacáku po celé galerii. Bum, někdo se praštil o trám - to asi znovu prožívají tajuplnou cestu Půlnočním královstvím, kde se museli podepsat na arch papíru tužkou schovanou v hýbajícím se pytlíku. Z dalšího rohu slyším smích - ve snu si asi přehrávají Ladovy pohádky jako divadlo. Zakrývám odkopané spáče. Sundávám si partu či Vinnetoua až k Danymu Smiřickému. Ale skutečným mým životním vzorem se stal můj tchán, který už je bohužel mrtev. Myslím, že každý by měl hledat vzor spíše mezi svými blízkými, protože každý - ať už chceme, nebo ne - si neseme otisky jejich osobností. A v tom vidím i obrovský smysl historie, protože jako národ si neseme ve všem, co děláme, otisky našich předků. Těch skutečných, ne literárních. V čem ve svých beletristických knihách fabulujete? Od mládí jsem měl bujnou fantazii a neustále jsem si domýšlel děj knížek a filmů po svém. Miloval jsem příběhy, snažil jsem se pochopit osudy jiných. Fabulovat příběhy mi proto nedělá obtíže. Mnohem těžší je spíše vcítit se do svých hrdinů a pokud se mi to podaří, děj začne běžet sám. Já knihy nepíšu, ale prožívám. Jsem v každém okamžiku se svým hrdinou a neustále se ptám, co by udělal on a co jeho okolí, a to se pak snažím skloubit do jednoho dějového celku. Ale pokud povaha lidí předem vymyšlenému ději neodpovídá, raději změním děj, protože nechci znásilňovat své hrdiny. Když jsem psal svou první detektivku, předem jsem si vymyslel, jak bude děj vypadat a kdo bude vrahem. Jakmile jsem ale začal psát, postavy se začaly bouřit, Rožnovská Základní umělecká škola v hudebních kláních na výbornou Skvělých výsledků dosáhli žáci rožnovské Základní umělecké školy v minulých dnech v hudebních soutěžích. Úspěchy jsou o to cennější, že jich bylo dosaženo v poměrně silné konkurenci. První soutěž proběhla 13. března ve Zlíně, ta druhá pak 3. ve vsetínské ZUŠ. V krajském kole soutěže v komorní hře s převahou dechových dřevěných nástrojů, které se odehrálo ve Zlíně, se soutěžilo celkem v šesti kategoriích. O kvalitě rožnovské ZUŠ hovoří Ve středu 4. proběhl v ZŠ Záhumení další netradiční Den otevřených dveří. Letos byl spojen s Velikonočním jarmarkem, na který jsme se připravovali více než dva měsíce. Děti za pomoci paní učitelek vyrobily kolem 800 krásných velikonočních dekorací a výrobků. Ty potom prodávaly za symbolické ceny v jarně vyzdobené tělocvičně školy. A zájem byl obrovský, téměř nic na pultech nezůstalo. V rámci jarmarku mohli zájemci z řad rodičů, prarodičů a dětí navštívit několik výtvarných dílen, kde si sami zkusili vyrobit něco pěkného. Mohli si nazdobit velikonoční věnce, udělat jarní panáčky z květináčů, vyzkoušet drátkování, namalovat si kraslici, zkusit práci s keramickou hlínou nebo si ozdobit velikonoční perníčky. Kdo chtěl, mohl na internetu vyhledávat velikonoční zvyky a tradice nebo si posedět a popovídat v naší malé kavárničce U sluníčka. Kromě toho navštívili naši školu čtyři vzácní hosté, kteří nám předvedli umělecké zdobení kraslic. Všichni, kteří naši školu navštívili, odcházeli příjemně předvelikonočně naladěni. A pro nás byla největší odměnou slova chvály a díků za super připravenou akci! Jana Flesarová, ZŠ Záhumení Vlastimil Vondruška. a tak jsem to nechal na nich. Nakonec byl jako vrah odhalen někdo úplně jiný, než jsem původně plánoval. Srovnávají vás s nyní populárním Danem Brownem, co vy nato? Srovnávat dva autory je vždycky ošidné a to, co píšu, nemá s Danem Brownem nic společného. Ale často mě čtenáři přirovnávají k holandskému spisovateli Robertu van Gulikovi. A nedávno na autogramiádě za mnou přišel malý chlapec s mou knížkou Fiorella a Bratrstvo křišťálu a řekl mi, že to je dobré skoro jako Harry Potter. A to jsem se skoro začervenal pýchou. výmluvná statistika, že v těchto šesti kategoriích si vavříny odnesli hned v pěti z nich. Kategorie byly určeny jednak věkem hráčů, jednak složením jednotlivých těles. Čtyři rožnovská tělesa dokonce postoupila do dalších kol soutěže. Konkrétně se jedná o klarinetové kvarteto, trio ve složení dvě zobcové flétny a kytara, klarinetové kvarteto a v neposlední řadě trio lesních rohů. V národní soutěži, jejíž krajské kolo se konalo ve Vsetíně, všem vypálilo rybník klavírní trio z Na jarmarku byl výběr ze širokého sortimentu zboží. Foto: J. Flesarová Kdybyste si mohl vybrat, v jaké době byste chtěl žít? Občas si představuji, jaké by to bylo, kdybych žil ve středověku. Ovšem jen za předpokladu, že bych byl šlechtic, samozřejmě. Ale po pravdě řečeno, není podstatné, v jaké době žijeme, protože každý člověk si své štěstí buduje sám. Existují malé radosti a ty lze Foto: Archiv MěK prožívat kdykoliv a kdekoliv. Kdo četl Solženicynův román Jeden den Ivana Denisoviče, dá mi určitě za pravdu. Mám skvělou ženu i syna a zdraví mi zatím slouží. Co víc si vůbec člověk může přát? M. Slížková Rožnova ve složení Lucie Vinklerová (housle), Ondřej Vinkler (violoncello) a Veronika Baslová (klavír). Při pohledu na startovací listinu soutěžících je patrné, že úspěch v této soutěži je nutné pochválit. Jedná se totiž o jediného rožnovského zástupce, který poměřoval síly s ostatními. Jak je již dobrým zvykem našich zástupců, i zde nás postihl postup do celostátního kola. Ke všem výsledkům připojujeme velkou gratulaci. L. Martinek Napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci????? baterku čelovku a jdu ještě zkontrolovat knihovnu. Konečně se dostávám k počítači a čtu došlé mejlíky z jiných spacích míst a píši zprávu pro Mirku a Hanku - knihovnice - z Uherského Hradiště, kde to všechno před 7 roky vymysleli. V naší knihovně to byla již čtvrtá pohádková Noc s Andersenem. Ale letos nepřišel dánský pohádkář. Navštívil nás Josef Lada a přivedl si kocoura Mikeše s babičkou a pohádkovou vílu. Ti přivítali 19 rožnovských kluků a děvčat. Číst a hrát si s námi přišla i paní místostarostka Markéka Blinková. Během večera se soutěžilo, malovalo, hrálo divadlo, zpívalo, ale hlavně četlo. Také se mlsalo - to nám sám bůh Radegast přinesl velký valašský koláč s nápisem Noc s Andersenem Mňam, jen se po něm zaprášilo. Děti si také mohly vyzkoušet hru na hudební nástroj australských domorodců - didgeridoo. A řeknu vám, není to vůbec lehké. Tak, už mám oči jako štěrbinky, snažím se usnout - nejde to. Poslouchám dětské oddechování. Svítá. Za chvíli musím probudit první ranní ptáčata, která jdou na trénink a odjíždějí s rodiči mimo Rožnov p. R. Ještě snídani, tu nám napekla rožnovská pekárna Arete, smlsnout jogurty a perníčky od kamarádů z prodejny Albert na Masarykově náměstí - a za to všechno MOC DÍKY. A.skončila se Noc s Andersenem 2007, ať žije Noc s Andersenem A jak říká básník Jiří Žáček: Poleťte s námi, tam a zpátky, let bude krátký jako sen. Poleťte s námi do pohádky čeká vás tam pan Andersen. P.S. Pro zajímavost: letos bylo 590 spacích míst (1x ve Slovinsku, 65x na Slovensku, 30x v Polsku, zbylá místa jsou v České republice). Spalo minimálně dětí a dospěláků. A to pro vás všechno sepsala Mikešova babička Ilona Kroupová.

10 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 INFORMACE, INZERCE STRANA /7 RM schvaluje v souladu s 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 5 000,- Kč od města Lázně Kynžvart, IČ: za účelem koupě Lázeňského stromu, který bude vysazen v Lázeňském hájku v Rožnově pod Radhoštěm. Ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do /7 RM schvaluje v souladu s 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 5 000,- Kč od města Třeboň, IČ: za účelem koupě Lázeňského stromu, který bude vysazen v Lázeňském hájku v Rožnově pod Radhoštěm. Ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do /7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o správě a provozu dětských hřišť s Ing. Pavlem Repákem - REVO, Kulturní 1784, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do /7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo Plošnou ochranou deratizaci města Rožnova pod Radhoštěm s Jiřím Olšákem, Hážovice 2102, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do /7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo Oprava komunikací v majetku Města Rožnov p. R. tryskovou metodou TURBO a vysprávka asfaltovou směsí (ABS 1) s firmou TS Valašské Meziříčí s.r.o., Mikoláše Alše 833, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do /7 Rada města schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Smlouvu o odběru bioologicky rozložitelného odpadu s firmou Agrotech, spol. s r. o. se sídlem Poličná 462, Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do /7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo Na odstranění a odvoz bioodpadu produkovaného městem R. p. R. v roce 2007 s firmou A.S.A., spol. s.r.o., Frýdecká 740, pošta Vratimov a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do /7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávky č. 96/2007/OSM/OBJ, 98/2007/OSM/OBJ, na drobné udržovací práce a stavební práce ve i Usnesení 7. zasedání Rady města Rožnova p. R., konaného dne městě Rožnov pod Radhoštěm předložené radě města odborem správy majetku. 130/7 RM v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pověřuje p. Milana Janáka podepisováním: 1. Nájemních smluv uzavíraných mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a nájemcem hrobového místa na hřbitově na ul. 5. května (starý hřbitov) dle vzorové smlouvy schválené radou města dne , 2. Nájemních smluv uzavíraných mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a nájemcem hrobového místa na hřbitově v Tylovicích dle vzorové smlouvy schválené radou města dne , 3. Smluv o odstraňování komunálního odpadu v roce 2007 dle vzorové smlouvy schválené radou města dne , na základě důvodové zprávy. 131/7 RM vyhlašuje v souladu s 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 942/1 v k.ú. Rožnov p. R. o výměře cca 34 m 2 na podnět Antonína a Jakuba Porubových, bytem Rožnov p. R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města. 132/7 RM vyhlašuje v souladu s 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu MěÚ Masarykovo nám. čp. 130 (Arete) a čp. 131 (Billbar) v Rožnově p. R. dle podmínek, uvedených v důvodové zprávě. RM ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v RM. 133/7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku na provozování veřejného parkoviště na Palackého ul. v k.ú. R. p. R. na dobu určitou od do RM ukládá vedoucímu majetkoprávního oddělení podepsat tuto schválenou objednávku. 134/7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku na zaměření a zhotovení geometrického plánu areálu fotbalového stadionu U Eroplánu v k.ú. Rožnov p. R. RM ukládá vedoucímu majetkoprávního oddělení podepsat tuto schválenou objednávku. 135/7 RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o kauci na užívání bytu č.n85 (816) v domě čp na ul. Lesní ze dne , týkající se výše složených finančních prostředků, dle důvodové zprávy. 136/7 RM schvaluje v souladu s městského bytu č. 22 v domě Pronájem nemovitého majetku čp.1443 na ul. Moravská o 3 roky, dle důvodové zprávy. 137/7 RM schvaluje v souladu s městských bytů č. 408 v domě čp na ul. 1.máje, č. 20 v domě čp na ul. Moravská, č. B44 (612) v domě čp na ul. Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy. 138/7 RM schvaluje v souladu s městských bytů č. 209 v domě čp na ul. 1. máje, č. 45 v domě čp na ulici Moravská a č.b56 (710) v domě čp na ul. Lesní o 6 měsíců, dle důvodové zprávy. 139/7 RM schvaluje v souladu s městského bytu č. 303 v domě čp na ulici 1. máje o 5 měsíců, dle důvodové zprávy. 140/7 RM schvaluje v souladu s městského bytu č. 413 v domě čp na ul. 1. máje o 4 měsíce, dle důvodové zprávy. 141/7 RM schvaluje v souladu s městských bytů č. 68 v domě čp na ulici Moravská a č. N68 (806) v domě čp na ulici Lesní o 3 měsíce, dle důvodové zprávy. 142/7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 2 písm.m.) zákona městského bytu č. 8 v domě čp na ulici Moravská o 2 měsíce, dle důvodové zprávy. 143/7 RM neschvaluje v souladu s městského bytu č. B22(523) v domě čp na ulici Lesní a ukládá odboru správy majetku podat žalobu na vyklizení bytu k soudu, dle důvodové zprávy. 144/7 RM v souladu s 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků rozhodla o přidělení zakázky Dodatečné stavební práce k akci Dům na půl cesty v R. p. R. firmě RA- DEKOV s.r.o. a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č /2006/IO/DIL, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat. 145/7 RM schvaluje v souladu s 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 97/2007/IO/OBJ na zpracování projektové dokumentace 146/7 RM schvaluje v souladu s 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o postoupení práv a povinností stavebníka, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dohodu podepsat. ZÁMĚR MĚSTA ROŽNOVA P. R. NA PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU - základní podmínky: 1. Místo, předmět nájmu: Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí. Přízemí čp. 130 na st. p.č. 119 v k.ú. R. p. R. stávající pekárna ARETE, výměra: 130 m 2 vnitřní prostor, venkovní rampa 22 m 2. Přízemí čp. 131 na st. p.č. 114 v k.ú. R. p. R.. stávající denní bar BILLBAR, výměra vnitřních prostor 127 m 2, venkovní rampa 11 m 2 2. Účel nájmu: Komerční využití za účelem výroby a prodeje pekařských výrobků a poskytování občerstvení výhradně v nekuřáckém prostředí. 3. Doba nájmu: Nemovitosti uvedené v čl. 1 budou pronajaty na dobu určitou, 3 roky s výpovědní lhůtou 1 rok, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po podpisu smlouvy všemi smluvními stranami. 4. Minimální výše nájmu: za vnitřní prostor ,- Kč/m 2 ročně, nájemné za venkovní rampu 550,- Kč/m 2 ročně. Spolu s nájemným je nájemce povinen platit náklady za služby poskytované v souvislosti s užíváním předmětu nájmu (cena za teplo, vodné a stočné), a to formou zálohy ve výši,- Kč. V této záloze nejsou započítány náklady na elektrickou energii. Odběr elektrické energie si nájemce zajistí na své náklady přímo s dodavatelem (ČEZ). Nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru se platí vždy na období 6 měsíců předem, a to na základě fakturace pronajímatelem bankovním převodem na účet pronajímatele. Povinnost zaplatit nájemné vč. záloh na služby je splněna dnem připsání příslušné částky na účet pronajímatele. Výši nájemného a cen služeb je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat podle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, publikované Českým statistickým úřadem. 5. Pronajímatel je oprávněn: kontrolovat předmět nájmu a nájemce je povinen mu tuto kontrolu umožnit. 6. Nájemce může: provádět změny na nebo v předmětu nájmu pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. 7. Nájemce není oprávněn: přenechat NP nebo jeho část do podnájmu. 8. Nájemce je povinen: mít po celou dobu nájmu uzavřeno pojištění rizik, která mohou vzniknout z činnosti nájemce nebo způsobit újmu na majetku nebo zdraví pronajímatele či majetku nebo zdraví třetích osob. Kopie pojistné smlouvy musí být předložena pronajímateli nejpozději v den podpisu smlouvy o nájmu. 9. Ostatní podmínky: zachování stávající zaměstnanosti, znalost místních poměrů a zkušenosti z podnikání v oboru dle čl. 2. Rada města bude projednávat nájemní smlouvu na svém zasedání v měsíci květnu Nabídky mohou zájemci zasílat písemně na adresu: Městský úřad v Rožnově p.r., Masarykovo nám. čp. 128, k rukám Milana Janáka, Rožnov p. R., přičemž datum na podacím razítku může být nejpozději nebo doručit na tuto adresu - podatelnu MěÚ osobně nejpozději do do hod. Obálku označte Pronájem NP. Město R. p. R. si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, resp. odmítnout všechny nabídky a vyhlásit nový záměr na pronájem. -red- 147/7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, objednávku na dopravu do města Bergen (Německo). 148/7 RM schvaluje v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu Aloise Vychodila, Markéty Blinkové, Tomáše Grosse a Lenky Vičarové do města Bergen (Německo) ve dnech bez nároků na úhradu stravného, dle důvodové zprávy. RM zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění. 149/7 RM schvaluje, v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouva) s Nadací dětikultura-sport a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. 150/7 RM v souladu s 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pověřuje Mgr. Jana Vaška, referenta odboru správy majetku MěÚ R. p. R., zastupováním Města Rožnova pod Radhoštěm před soudy všech stupňů v soudních řízeních v bytových otázkách. 151/7 RM v souladu s 102, písm. g) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje do funkce vedoucí investičního oddělení Ing. Alenu Jaremejkovou dle důvodové zprávy. 152/7 RM v souladu s 3, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, pověřuje řízením Městské policie Rožnov pod Radhoštěm pana Daniela Vašuta, dle důvodové zprávy. 153/7 RM schvaluje v souladu s 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí provozní dotace TJ Rožnov pod Radhoštěm v částce ,- Kč v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2007 v termínu do JUDr. Jaroslav Kubín, starosta Markéta Blinková, místostarostka Placená inzerce i Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové řízení na funkci úředníka zařazeného do MěÚ R. p. R., odbor obecní živnostenský úřad I. Druh práce: referent obecního živnostenského úřadu II. Místo výkonu práce: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm III. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, tj.: je státním občanem ČR popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá češtinu. IV. Další podmínky pro vznik pracovního poměru úředníka: středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, znalost zákonů souvisejících s vykonávanou činností, zvláštní odborná způsobilost v oblasti živnostenského podnikání výhodou, velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu, znalost cizího jazyka výhodou, řidičský průkaz sk. B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla, praxe ve státní správě výhodou, dobrý verbální i písemný projev, samostatnost, rozhodnost, přesnost, preciznost. V. Přihláška do výběrového řízení: Musí obsahovat: jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce. VI. Požadované doklady: životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaným domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. VII. Platová třída: Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen do osmé platové třídy. VIII. Podání přihlášek: Písemně poštou nebo podáním na podatelně MěÚ v R. p. R. na adrese: Městský úřad, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R.. Termín podání přihlášek do Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty. Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Rožnově p. R., ul. Letenská 1918 (u polikliniky) u vedoucí odboru paní Aleny Zvonkové, kancelář č. 221 nebo na tel. čísle , Mgr. Karel Klepsa, tajemník MěÚ, Rožnov Pozorování počasí v březnu 2007! průměrná teplota 5,70 C! teplota minimální -4,2 C! teplota maximální 19,0 C! tepelná zátěž 10,0 C (měsíční průměr rozdílů teplot za 24 hodin)! průměrná relativní vlhkost 78,9 %! směr větru: S ,83 % SV ,45 % V ,45 % JV ,28 % J ,28 % JZ ,68 % Z ,75 % SZ ,68 % klid.....8,60 %! rychlost větru: 1-3 B t.j. 0,3-5,4 ms -1 Výběrové řízení! množství srážek: 94,2 mm - asi 145 % dlouhodobého březnového průměru nebo 133 % březnového průměru z let ! počet jasných dnů 8! počet oblačných dnů 15! minimální teplota -4,2 C byla naměřena ! minimální průměrná teplota 0,575 C byla naměřena (nejchladnější den)! maximální teplota 19,0 C byla naměřena ! maximální průměrná teplota 13,0 C byla naměřena (nejteplejší den) Vítězslava Všetulová odbor životního prostředí MěÚ

11 STRANA 11 VOLNÝ ČAS SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 T klub - kulturní agentura Tel , VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ - stálá expozice - výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ - Galerie Na Letné Do 24. Středa 25. Čtvrtek červen Pátek 27. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU - VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS - výstavu dětí a mládeže z Mikroregionu Rožnovska a členů výtvarných a keramických útvarů SVČ připravilo Město Rožnov p. R. ve spolupráci s T klubem. Otevřeno dle otevírací doby MěÚ - Galerie Na Radnici VELKÁ ZEBRA aneb Jak že se to jmenujete? - divadelní představení hodin - Spol. dům VŠECHNO, CO OPRAVDU PO- TŘEBUJU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE - výstava zachycující život dětí v MŠ 1. máje 1153 výstava otevřena dle otevíracích hodin MěÚ - Galerie Na Radnici VOJVODA NEUMŘEL, VOJVODA SPAL - koncert kapely hodin - Spol. dům Tipy pro příští dny DIVADLO PALACE THEATRE - PRAHA VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE? Středa hodin - Společenský dům Autorem této skvělé divadelní komedie je Bricaire Lassayques. Hrají: Christian - Ondřej Vetchý, Sidonie - Kateřina Hrachovcová - Herčíková, Jitka Ježková, Maurice - Jaromír Dulava, Sabine - Nela Boudová, Dana Černá, Gisele - Martina Hudečková, Dagmar Čárová, Plisson - Otmar Brancuzský, Petr Čtvrtníček, Zdeněk Vencl. Překlad: Jaromír Janeček. Režie: Petr Palouš. PŘEDSTAVENÍ VYPRODÁNO!!! VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE Čtvrtek hodin slavnostní vernisáž - MěÚ Rožnov Mateřská škola 1. máje 1153 vznikla sloučením dvou velkých MŠ v roce 2005 (MŠ 1. máje 1153 a MŠ 1. máje 864) a děti jsou zařazovány do 8 tříd s různým zaměřením. Každé pracoviště MŠ má svá specifika. MŠ 1. máje 1153 umožňuje zařazení dětí s kombinovanými vadami, dále nabízí zařazení do třídy logopedické a do tříd se zaměřením na turistiku a na angličtinu pro nejmenší. V této MŠ se setkávají také maminky na MD se svými dětmi v tzv. DOMEČKU. MŠ 1. máje 864 je zaměřena především na sportovní vyžití dětí. Sportovní třída úspěšně pracuje v této MŠ již 16 let a první krůčky zde absolvovali dnes úspěšní sportovci. Vlastní dobře vybavená tělocvična je denně využívána nejen dětmi z MŠ. Děti mohou v této MŠ dále navštěvovat také třídu s výtvarným zaměřením nebo běžnou třídu. MŠ též umožňuje docházku dětem, které mají jednoho z rodičů na mateřské dovolené. Život dětí v MŠ zachycují i výtvarná dílka, která si můžete prohlédnout v rámci výstavy na chodbách MěÚ v Rožnově p. R. Výstava trvá do června pondělí až pátek: dle otevírací doby Městského úřadu Rožnov p. R. - Galerie Na Radnici na Masarykově náměstí. Každá středa a pátek Neděle Úterý 24. TANEČNÍ PARTY Uvádějí: Djs Lukysh, Tezma, George B, Kono a hodin - T klub Kino Panorama Tel FILMOVÝ KLUB - MARIINI MI- LENCI hodin KVASKA hodin RANDE MĚSÍCE hodin VRATNÉ LÁHVE a hodin ŠARLOTINA PAVUČINKA hodin GOYOVY PŘÍZRAKY a hodin S KRTKEM DO POHÁDKY I hodin Klub seniorů Tel VÝLET DO BOLATIC 9.00 hodin odjezd z aut. nádraží Neděle VÍTÁNÍ JARA 1. - pondělí 30. MŠ Tylovice. - výtvarné práce dětí dětské oddělení Středa 25. Středa 25. Středa 25. Čtvrtek 26. Čtvrtek 26. Sobota 28. Městská knihovna Tel JAK SI DĚTI HRÁLY - vypráví a zpívá M. Bařinová hodin dětské oddělení REGIONÁLNÍ POTŘEBY NNO - hledání možností řešení potřeb neziskových organizací pomocí projektů a partnerství hodin - podkroví MěK DIOGÉNES - ŠÍLENÝ SOKRA- TÉS - filozofické setkání s Oldřichem Kramolišem hodin - podkroví MěK O POKLAD STRÝCA JURÁŠA - vyhlášení vítězů literární soutěže hodin - podkroví MěK TAROT KROK ZA KROKEM - o osudu s G. Střítežskou hodin - podkroví MěK TAROT KROK ZA KROKEM - seminář hodin - podkroví MěK VOJVODA NEUMŘEL, VOJVODA SPAL, VŠICHNI SI MYSLELI, ŽE NA TO SRAL Pátek hodin - Společenský dům Koncert ke 20. výročí založení kapely. Psal se rok 1987, byl květen, ľásky to čas, když sám Velký Manitou, největší a nejsilnější čaroděj žijící na tomto mizerném světě umožnil setkání čtyřem podivuhodným živočichům, kteří začali hned v zápětí vařiť úkrutnou mlhu. Tito ogaři bledí a rozkolísaní si začali říkať Valašský Vojvoda. Byla to jedna z nejlepších kapel, která sa kdy potulovala v samém srdci spojených aliancí valašského vojvodství. Fčíľ po dvaceti rokách je třeba urobiť vzpomínkový come back. Vojvoda totiž vystupuje s železnou pravidelností pouze raz za deset let. A jak říká klasik, čas se již naplnil... A co, vážení přátelé, uslyšíte: Na venkovskéj tancovačce, Už sa vede v JZD, Rogallo, Fotbalové křtiny, Cyril Křapoň z Vigantíc, Rozbil jsem si pyščisko, Tlustá Berta, Valašský vojvoda, Slivovička, slivovica, Franckův pěvecký sbor, Ogaři říkajů, Bečva, Radhošť, Éj, husličky moje, Už ťa mám dosť, Neboj sa, Když babina vyprávjala, To mám z tého, že sa vždycky tak ožeru, Řezník Koláček, Vojvoda neumřel, Vojvoda spal, všichni si mysleli, že na to sral Soubor vystoupí v původním a jedinečném složení: Plešatá potvůrka č. 1 - kytara, zpěv, Plešatá potvůrka č. 2 - basa, zpěv, Tašunko Sappa - škopky, zpěv, Stařeček zpod Radhošťa - kytara, foukací náčiní, zpěv. Zveme fšecky naše fanoušky, pamětníky a milovníky valašského rock'n'rollu. Kdo nepříjde, ten to má u nás na věky spočítané!!! Tam se totiž budou rozdáváť letenky do Mexica!!! Vstupné v předprodeji i na místě: 99,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 17. v T klubu, v Hudebninách a v knihkupectvích Lukas a Plejáda. REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH VALAŠSKÝCH SOUBORŮ Sobota hodin - Dřevěné městečko Pořádá Valašské folklorní sdružení Frenštát p. R. DIVADLO JÁRY CIMRMANA PRAHA ŠVESTKA Pondělí 7. května hodin - Společenský dům Neschopnost udržet myšlenku a neschopnost myšlenku opustit jsou dvě základní Cimrmanem pojmenované vady stáří, Neděle Pátek Pátek Úterý Středa 2. - čtvrtek Valašské muzeum v přírodě Tel http//www.vmp.cz Sobota 28. Středisko volného času Tel Filatelistická burza hodin - zasedací sál MěÚ Pohádkový pátek hodin - sál SVČ Turnaj žáků 3. tříd v sálové kopané hodin - hala SŠIEŘ VYSTOUPENÍ PS DUHA hodin - Spol. dům MALUJEME JARO - výstava výtvarných prací hodin - SVČ Základní umělecká škola Tel Pondělí - pátek VÝSTAVA NA CHODBÁCH - výstava prací žáků ZUŠ hodin - ZUŠ REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚT- SKÝCH VALAŠSKÝCH SOUBORŮ hodin - Dřev. městečko jež inspirovaly vznik této inscenace, která nese podtitul "jevištní sklerotikon". V režii L. Smoljaka střídavě hraje dobrá polovina těchto herců: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Marek Šimon, Petr Reidinger, Jan Kašpar, Jan Hraběta, Jaroslav Weigel, Bořivoj Penc, Genadij Rumlena, Pavel Vondruška, Petr Brukner, Miloň Čepelka, Robert Bárta, Václav Kotek. PŘEDSTAVENÍ VYPRODÁNO! VARHANNÍ KONCERT Pondělí 14. května hodin - kostel Všech svatých Rožnov p. R. Jiřina Pokorná - varhany Alžběta Falcníková - housle Jiřina Pokorná patří mezi přední české varhanní instrumentalistky. Absolvovala varhanní oddělení pražské Konzervatoře u profesora Kampelscheimera a hudební fakultu AMU u profesora Milana Šlechty. V osmdesátých letech působila pedagogicky na hudební fakultě AMU a poté se plně věnuje koncertní činnosti a nahrávání. Vystoupila na mezinárodním festivalu Pražské jaro, v komorních cyklech České filharmonie a varhanních cyklech FOK. Své sólistické zaměření rozšiřuje o spolupráci s našimi předními instrumentalisty a komorními soubory. Její diskografie se v posledních letech rozšířila o řadu atraktivních nahrávek slavných děl české i světové varhanní literatury. Alžběta Falcníková získala základy houslové hry na ZUŠ u prof. Václava Krůčka. Ve třinácti letech byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě do třídy Mgr. Ireny Vítkové. Během tohoto studia se zúčastnila několika soutěží, např.: 3. cena v mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí, 2. cena v mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec, 1. cena v mezinárodní soutěži v Katovicích a titul absolutního vítěze, 2. cena v soutěži konzervatoří v Teplicích, 1. cena v soutěži houslových duet - se sestrou Marií. Po ukončení studia na konzervatoři pokračovala ve třídě prof. Ivana Štrause na Akademii múzických umění v Praze, kterou absolvovala recitálem a koncertem s Moravskou filharmonií Olomouc v r V letech byla členkou Pražské komorní filharmonie. V současné době pracuje v Janáčkově filharmonii v Ostravě a věnuje se komorní hře. PRODEJ! Prodám silniční (galuskové) pánské kolo. Vybavení Shimano/Walter, perfektní stav, cena 2 900,- Kč. Tel.: ! Prodám profil: I-80 1,05m 6ks, I-120 1,2m 1ks, 1,5m 7ks, profil U-120 1,65m 2ks, U-140 3,10m 1ks, Prostřední Bečva, tel.: ! Prodám trubky průměr 107mm síla stěny 4mm, 3m - 4ks, P. Bečva, tel.: ! Prodám plné dveře 5ks. Cena dohodou. P. Bečva. Tel.: ! Prodám motocykl Jawa 250, v původním stavu, bez TP, cena dohodou. Prostřední Bečva. Tel.: ! Prodám kompletní sadu nářadí - nové, nepoužité (nevhodný dárek). Za 300,- Kč, tel.: ! Prodám pánské horské kolo - perfektní stav, vybavení Shimano, cena 2.500,- Kč. Tel.: ! Prodám 2 válendy, cena 500,- Kč za kus. Informace na tel.: po hod.! Prodám malou motorovou strunovou sekačku - kosu, ve velmi dobrém stavu, levně. Tel.: ! Prodám sekačku na trávu - traktůrek, ve výborném stavu. Možnost sběru, mulčování trávy. Cena dle dohody, levně. Tel.: ! Prodám golfky CONECO model Solar. Barva šedá. Alu konstrukce. Polohovací záda, nohy, nánožník, otočná přední kola s možností aretace. Pohotovostní i celková pláštěna. Použitý asi 5x, bezvadný stav. Záruka do srpna Poř. cena 4500,- Kč prodejní 3300,- Kč V případě zájmu SMS na tel.: ! Prodám velmi levně plynový sporák i s pečící troubou. Tel.: ! Prodám zánovní pračku automat. s vrchním otvorem zn. Tatramat. Velmi levně. Tel.: ! Prodám babetu dvourychlostní, pluh trubkový, nesený, tříradličný, žací lištu motorovou zn. Reform 158 cm. Tel.: ! Prodám nejetý osobní automobil Hyundai Accent 1.3 Eleg., červený, se slevou 45 tis. Kč, s doplňky a zárukou do r Nebo vyměním za osobní automobil s vyšší nástupní výškou. Jsem ZTP vyšší postavy a těžko do auta nastupuji. Jiná dohoda možná. Tel.: ! Prodám zánovní rotoped za 500,- Kč. Malá oprava nutná. Tel.: ! Prodám 2 rybářské pruty a nějaké drobnosti začátečníkovi, cena 400 Kč. Tel.: PLACENÁ INZERCE! Nebank. půjčky 5 tis. až 15 mil. Kč, vysoká průchodnost. Tel.: ! Společnost MONETAR a. s. vykupuje byty, RD, chaty, chalupy, pozemky, podnikatelské a hospodářské objekty v Rožnově a okolí. Vyřídíme exekuci, dluh, půjčku, výměnu. Tel.: Mgr. Sova Platí stále. Kvalitní masér nabízí masáž u vás doma, na firmě. Aromamasáž, rekondiční - lymfat., sportovní. Vlastní doprava a lehátko. Tel.: ! Nabízím Ajurvédské kúry - profesionální bylinnou kosmetiku ze starobylé Indie. Vyřeší problémy na pokožce celého těla. Kosmetický salón, hotel Relax. Objednávky na tel.: Malý oznamovatel! Generali Pojišťovna a.s., Oblastní kancelář Vsetín, přijme pro doplnění svého úspěšného týmu dva nové prodejce z oblasti Rožnova p. R. a Val. Meziříčí. Nabízíme: výraznou finanční podporu v prvních pěti měsících spolupráce, bezplatné profesionální zaškolení, možnost otevření vlastní agenturní kanceláře na náklady Generali, převod skupiny stávajících klientů do péče a hlavně zázemí přední evropské pojišťovny. Samozřejmostí je u nás i možnost využívat kvalitního kancelářského zázemí včetně PC a telefonu. Předchozí praxe v oboru není podmínkou, ale výhodou. Vaše životopisy zasílejte na adresu Smetanova 662 Vsetín, nebo na Další informace na tel.: NEMOVITOSTI! Koupím byt v OV, družstevní, anebo rodinný dům do 2,5 mil, zděný. Evidentně pěknou chalupu i s pozemkem. Pozemek i zvlášť - stavební. Tel.: ! Koupím stavební pozemek v Rožnově (nejlépe Dolní Paseky, Láz). Podmínkou inženýrské sítě a slunné místo. Tel.: ! Koupím byt 2+1 jen v R. p. R.. Platba v hotovosti. Tel.: ! Vyměním dvougenerační RD s velkou zahradou na exkluzivním místě v Rožnově za menší s garáží a malou zahradou. Velmi vážné zdravotní důvody. Tel.: ! Hledám spolehlivého dodavatele stav. prací, modernizace RD a výstavba dvougaráže. V R. p. R., termín duben - říjen Tel.: ! Koupím ihned starou chalupu i s pozemkem, ev. domek k rekonstrukci i na bydlení v Rožnově, ve Frenštátě a okolí, může být i pozemek. Dluh vyřeším. Děkuji. Tel.: ! Koupím byt družstevní, anebo v os1+1, 2+1, 3+1 i větší v Rožnově a okolí. Dluhy a exekuci vyřeším. Děkuji. Tel.: ! Vyměním krásnou stavební parcelu s chatou na atraktivním místě v R. p. R. za bezbariérový byt 2+1, pokud možno s garáží, také v R. p. R. Cenové vyrovnání. Tel.: DAROVÁNÍ! Prosíme o darování hlubokého i sportovního kočárku (případně golfového s pevnými zády) v dobrém stavu pro potřebné maminky. Děkujeme. Poradna pro ženy a dívky, Zemědělská 500, R. p. R., tel.: , KOUPĚ! Koupím sbírku starých fotoaparátů, pohledů, dopisů, známek, starých fotografií, housle, basu, violoncello, staré hudební nástroje i rozbité, staré rámy, zbraně, obrazy, starý porcelán, sklo, šperky, zajímavý nábytek, staré hračky, kasy, hodiny, hodinky apod. Přijdu kamkoliv a dobře zaplatím. Tel.: ZAMĚSTNÁNÍ! Dělám webovou (vektorovou) grafiku, grafiku pro reklamní plochy, grafiku na oblečení. Kompletně zvládám práci na PC (Word, Excel, Adobe Illustrator, tvorbu Flash animací a internetových stránek, včetně reklamních pruhů, základy programování html, stříhání digitálního zvuku a videa). Dobrá komunikace v anglickém jazyce. Hledám práci od Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy dalšími. V případě jiného požadavku kontaktujte písemně redakci SR.

12 STRANA 12 SPORT SPEKTRUM ROŽNOVSKA 8 /2007 Rožnovští plavci sbírali medaile na mezinárodních závodech v Bruntále Ve dnech 7. a se uskutečnily plavecké závody Mezinárodní velká cena města Bruntálu v plaveckém pětiboji. Závodů se zúčastnily téměř dvě stovky plavců z České republiky, Slovenska a Polska. Plavci soutěžili ve čtyřech kategoriích na tratích 100 m motýlek, znak, prsa a volný způsob a 200 m polohový závod, plavci jedenáctiletí a mladší na polovičních vzdálenostech. V těchto závodech, které jsou prověrkou plavecké všestrannosti, dosáhli vynikajících úspěchů rožnovští plavci Tomáš Pavlíček, Dominika Dohnálková, Kateřina Vaiglová, Lucie Jurčová, Jana Machačová a Jakub Grossmann. Závody probíhaly za bouřlivé atmosféry a naši plavci prokázali svoji všestrannou připravenost a schopnost koncentrace v pravý čas. V průběhu závodů vytvořili mnoho oddílových a osobních rekordů a svoji výkonnost tak posunuli zase o stupínek vpřed. Benjamínci oddílu Jana Machačová a Jakub Grossmann bojovali na hranici svých možností. Kuba zazářil na trati 50 m motýlek, kde získal bronzovou medaili a celkově obsadil páté místo; Jana se na start první disciplíny dostavila těsně po náročných lyžařských závodech a po překonání únavy vybojovala bronz v Reprezentace rožnovského oddílu v Bruntále. Foto: J. Jurča disciplíně 50 m volný způsob a celkově se umístila na pěkném devátém místě. V kategorii mladších žáků jsme měli pouze dívčí zastoupení. Nejlépe si vedla Kateřina Vaiglová, která získala v disciplínách 100 m motýlek, znak, prsa a kraul a 200 m polohový závod bronzové medaile a celkově se umístila na vynikajícím třetím místě. Katce zdatně sekundovaly o rok mladší Lucka Jurčová - celkově devátá, a Karolína Petruželová - celkově jedenadvacátá. Obě děvčata si přes předchozí dlouhodobé zdravotní problémy vytvořila osobní rekordy ve většině disciplín a zdatně soupeřila se staršími plavkyněmi. V kategorii starších žáků zazářila Dominika Dohnálková, která podlehla pouze polské reprezentantce a skončila celkově druhá, přičemž na 100 m motýlek získala stříbro, na 100 m znak, volný způsob a 200 m polohový závod bronz. V celkovém součtu bodů získala Dominika krásné 2. místo v kategorii žen bez rozdílu věku. Ve stejné kategorii srdnatě bojoval po dlouhodobé zdravotní pauze Mirek Janoušek, který si rovněž vytvořil několik osobních rekordů a celkově skončil na sedmnáctém místě. Hvězdou závodů se stal Tomáš Pavlíček, který zvítězil v disciplínách 100 m motýlek, volný způsob a 200 m polohový závod a stal Ve dnech se na Pradědu uskutečnily poslední 3 z celkového počtu 9 závodů v obřím slalomu v kategorii předžáků (roč ) a přípravky ( ). Všechny tyto závody se jely v rámci seriálu závodů s názvem Stop drogy MADEJA sport cup. Do celkového hodnocení se započítávaly jak výsledky jednotlivců, tak družstev. V soutěži družstev byl až do posledního závodu boj o první místo otevřený. V celkovém pořadí družstev sjezdaři z klubu alpského lyžování Rožnov pod Radhoštěm obsadili nakonec vynikající 2. místo z celkového počtu 28 klubů, přičemž chybělo opravdu málo, aby soutěž celkově vyhráli! Navázali tak na sezonu 2005, kdy obsadili rovněž 2. místo. Zvítězilo družstvo Ski Vítkovice Bílá a na 3. místě skončil klub Kometa Brno. Největší podíl na tomto úspěchu mají kluci z kategorie předžáků. Martin Mikeska, který získal v 9 závodech 4 vítězství, dvě druhá, dvě čtvrtá a jedno páté místo, ve své kategorii celkově zvítězil! Jirka Pitucha skončil celkově na 4. místě, přičemž jedenkrát závod vyhrál, třikrát byl 3 a dvakrát 5. Další borec Lubomír Pivoňka se umístil celkově na 6. místě (jedno 2. místo, tři třetí, jedno páté). Poslední zástupce Rožnova v této kategorii byl Petr Kejhar, který obsadil celkově 7. místo (jedno druhé místo, dvě čtvrtá, dvě pátá a šestá). V kategorii předžačky reprezentovaly rožnovský oddíl dívky Viktorie Pokorná (celkově 10), Kristina Boniatti (13) a Barbora Pólová (15). V kategorii přípravky za nás jezdili dívky a chlapci: Grůzová Magdaléna (celkově 7, se celkovým vítězem kategorie starších žáků. Svými výkony se pak zařadil na celkové třetí místo bez rozdílu věku, kdy se před něj dostali pouze dva reprezentanti Polska, kteří soutěžili v kategorii mužů. Vynikající výkon předvedl Tomáš v disciplíně 100 m volný způsob, když časem 0:54,98s vytvořil nejen žákovský rekord Velké ceny, ale zaplaval i druhý nejlepší výkon v kategorii mužů. O týden dříve, , se zúčastnil rožnovský Filip Coufal plaveckých závodů, které jsou součástí seriálu Českého poháru tělesně postižených plavců, v Karlových Varech. Český paralympijský reprezentant skončil bodově na celkově druhém místě mezi juniory (v bodovém přepočtu bez rozdílu postižení), za čas 4:31,60s na 400 m volný způsob, čímž si vytvořil vynikající osobní rekord. Na Karlovarském pohárku zaplaval Filip další pěkné časy na 200 m volný způsob (2:07,20), 100 m motýlek (1:06,30) a 50 m znak (0:31,60). Blahopřejeme všem naším plavcům a přejeme jim hodně úspěchů v náročné přípravě na letní mistrovství republiky a věříme, že Filip se bude kvalifikovat na velké mezinárodní závody do Thajska a Tomáš splní náročná kriteria pro zařazení do juniorského reprezentačního výběru. M. Neuwirth Úspěšní sjezdaři z Rožnova na Pradědu přičemž byla jednou na 2. místě, jednou 3, dvakrát pátá), Knapková Denisa (celkově 11), Sobotková Anna (12), Kolovratníková Diana (18), Krůpová Lucie (35), Honza Lavička (17), Honza Kejhar (18), Vojtěch Borák (21), Vojtěch Bambušek (32). V každé kategorii bylo celkově hodnoceno kolem 40 závodníků. Za těmito úspěchy stojí team trenérů - Petr Pokorný, Martin Pivoňka a Eva Daehnová. Všem závodníkům gratuluji k jejich úspěchům a přeji hodně zdaru do následující sezony. Petr Pokorný Fotbalisté diváky příliš nenadchli Rožnovští muži ztrácejí fazonu. Jestli se na jejich výkonu podepsalo uspokojení, že s náskokem vedou tabulku krajského přeboru, to se teprve ukáže. V domácím utkání s Kateřinicemi hráli příliš rutinovaně a museli dohánět vedení soupeře, o týden později na hřišti třetího od konce uhráli pouze remízu. To není dobrá reklama na postup. Starší dorostenci zatím získali jen bod a propadli se na poslední místo. Stejné umístění drží i mladší dorostenci. Jedině žáci přinesli svým trenérům aspoň trochu radosti. Starší jsou v krajském přeboru třetí, mladší tabulku vedou. Dobře si vedou i hráči přípravek. Utrpěli vítězství. 1. VFC Rožnov p. R. - Sokol Kateřinice 3 : 1 (1:1) Tak zhodnotil výkon svého mužstva trenér Dalibor Příkazský. A měl pravdu. Rožnovští fotbalisté, kteří byli v tomto utkání krajského Na první jarní den připravilo Středisko volného času pro školy soutěž družstev ve sportovní gymnastice, které se zúčastnilo 5 družstev rožnovských škol a 5 družstev ze ZŠ Záhuní z Frenštátu pod Radhoštěm. Soutěž proběhla ve třech věkových kategoriích. Mladší a starší žactvo a dorost. přeboru favoritem, se dlouho nemohli dostat do tempa. Začali hrát příliš profesorsky, chyběly přesné přihrávky, vítr z plachet jim vzal soupeř hned od začátku, když se v 1. minutě ujal vedení. Autorem gólu byl Ulehla. Na nebezpečného útočníka jsem hráče upozorňoval už před zápasem, glosoval vedení hostů trenér Příkazský. V obraně se nedařilo Vinklárovi, kterého ve 28. minutě střídal Černoch. To se stalo hned po vyrovnávací brance. Míč prošel z levé strany napříč celou obranou (2x jej obránci Kateřinic minuli) ke zcela volnému Náměstkovi a po jeho střele doklepával do branky Maléř a odstartoval tak svoji vydařenou gólovou sobotu. Po změně stran, v 51. minutě, po trvalém tlaku se uvolnil Forman a nastřelil tyč. Hosté vsadili na důslednou obranu, ale jejich ojedinělé rychlé protiútoky znamenaly pro naši branku nebezpečí. Tak Soutěž škol v gymnastice Výsledky: Ml. žačky: 1. ZŠ Záhuní (Orságová, Myslikovjanová, Křenková, Marková), 2. ZŠ Koryčanské Paseky (Kleinová, Novotná, Stavinohová). Nejlepší hodnocení získala Veronika Orságová z Frenštátu. Ml. žáci: 1. ZŠ Koryčanské Paseky I (D. Kulišťák, Hruška, Orság), 2. ZŠ Koryčanské Paseky tomu bylo i v 56. minutě, střela šla však mimo branku. Další změna skóre proběhla až v závěru utkání, když před tím, v 76. minutě, mohl dát gól z trestného kopu Mičkal, ale orazítkoval pouze tyč. V 90. minutě si Michal Maléř naběhl na dlouhý aut z pravé strany a hlavou vstřelil svoji třetí branku. Sestava Rožnova: Zimek - Škabraha (80. min. - Michal Melichařík), Bortl, Horňák, Vinklár (28. min. - Forman) - Forman (28. min. - Baroš, 63. min. - Šimek), Balejík, Mičkal, Náměstek - Baroš (28. min. - Černoch), Maléř. TJ Dolní Němčí - 1. VFC Rožnov p. R. 1 : 1 (0:1) První jarní ztracené body mužů s třináctým v tabulce krajského přeboru. Podle tajemníka pana Krupy katastrofální výkon našich fotbalistů, který neodpovídá podmínkám, které mají. Podle vedoucího mužstva Radka Vaška začali Rožnovští dobře a v 11. minutě se ujali II (Kadaňka, M. Kulišťák, Košina). Nejlepší hodnocení měl David Hruška. St. žačky: 1. ZŠ Záhuní (Havelková, L. Knápková, Kociánová, M. Knápková). Nejlépe hodnocena byla Lucie Knápková. St. žáci: 1. ZŠ Záhuní (Kasl, Kelnar, Plasgura, Kytrych). vedení brankou Maléře, i když rozhodčí autorství připsali Škabrahovi. Potom však domácí začali hrát jako o život, dohrávali osobní souboje a naši fotbalisté se začali bát o nohy a ze hry se stáhli. Tím spíš, že rozhodčí nebezpečné zákroky moc netrestal. A tak díky zarputilosti se Dolnímu Němčí nakonec s vedoucím celkem podařilo uhrát remízu. V 78. minutě se to podařilo Pochylému". Nebudou body v konečném účtování Rožnovu chybět? Fotbal Frýdek-Místek - 1. VFC Rožnov p. R. 3 : 0 (1:0) Utkání starších dorostenců. Fotbal Frýdek-Místek - 1. VFC Rožnov p. R. 4 : 0 (2:0) Utkání mladších dorostenců. 1. VFC Rožnov p. R. - SFC Opava "B" 0 : 5 (0:1) Utkání starších dorostenců. 1. VFC Rožnov p. R. - SFC Opava "B" 0 : 4 (0:2) Utkání mladších dorostenců. J. Piska Nejlepší hodnocení: Ondřej Kasl. Dorostenky: 1. ZŠ 5. května (Adámková, Červená, Petříková), 2. ZŠ Záhuní (Žáčková, Marková, Lacková). 3. Gymnazium Rožnov p. R. (Bednarská, Davidová, Fojtíková). Nejlepší hodnocení získala Nikola Adámková. J. Zajíčková FOTBAL 1. VALAŠSKÝ FC Pátek stadion u koupaliště st. a ml. přípravka 1. VFC Rožnov p. R. - TJ Val. Meziříčí, krajská soutěž kolo. Sobota stadion u koupaliště muži 1. VFC Rožnov p. R. - FK Luhačovice, krajský přebor kolo. Pátek stadion u koupaliště st. přípravka 1. VFC Rožnov p. R. B - SK Hrachovec, okresní přebor kolo st. žáci 1. VFC Rožnov p. R. B - Sokol Loučka, okresní přebor kolo. Sobota stadion u koupaliště 9.30 st. žáci 1. VFC Rožnov p. R. - FK Bystřice p. H., krajský přebor kolo ml. žáci 1. VFC Rožnov p. R. - FK Bystřice p. H., krajský přebor kolo ml. žáci 1. VFC Rožnov Úspěchem členů rožnovského oddílu trampolín skončilo měření sil s jejich olomouckými rivaly na Přeboru Moravy, který se konal 31. března v Rožnově. Ve všech věkových kategoriích dosáhli rožnovští trampolinisté na stupně vítězů. V kategorii junioři a muži se na prvním místě už tradičně umístil KAM ZA SPORTEM p. R. B - SK Hrachovec, okresní přebor kolo. Neděle stadion u koupaliště st. dorost 1. VFC Rožnov p. R. - TJ Heřmanice, divize kolo ml. dorost 1. VFC Rožnov p. R. - TJ Heřmanice, divize kolo. HÁZENÁ TJ ROŽNOV p. R. Neděle hala SŠIEŘ Koryčanské Paseky 8.15 ml. žáci TJ Rožnov p. R. - HC Zubří, SM liga - 3. kolo st. žáci TJ Rožnov p. R. - HC Zubří, SM liga - 3. kolo ml. žáci TJ Rožnov p. R. B - Meteor Orlová, SM liga - 3. kolo st. dorost TJ Rožnov p. R. - Meteor Orlová, SM liga kolo muži TJ Rožnov p. R. - Sokol Krmelín, SM liga kolo. Trampolinisté bodovali Nad trampolínou. HC Rožnov p. R. - HC Kopřivnice 2 : 3 (1:0, 1:2, 0:1) Velmi blízko postupu do 1. ligy byli hokejoví dorostenci Rožnova p. R. Všechny trumfy měli na svých holích v posledním zápase Osmé kolo poháru mladších žaček ve volejbale se konalo ve Frýdlantě nad Ostravicí. TJ Rožnov - TJ Sok. Frýdek- Místek 1:2 (63:64) TJ Rožnov - TJ Val. Meziříčí 0:2 (35:50) Pavel Štefela, který je díky svým vynikajícím výkonům členem české reprezentace. V kategorii juniorek a žen uspěla Zuzana Havelková a na druhém místě se umístila Kateřina Orlová. Teprve třetí stupínek patřil Haně Sapákové z olomouckého oddílu. Rožnovští trampolinisté bodovali také v nižších věkových kategoriích. Mezi žákyněmi ročník 1995 až 1996 získala nejvíce bodů Veronika Vozáková, ročník 1993 až 1994 Kateřina Solanská a ročník 1997 až 1999 Hana Vašková. Trampolinisté z Olomouce zaznamenali větší úspěch jen v kategorii žáků ročník 1995 až 1996, kde první místo obsadil Zdeněk Havelka. Přebor Moravy patří k závodům, ve kterých mají příležitost předvést své umění i nejmenší Foto: Archiv SR děti. Nejjednodušší pětiprvkovou sestavu si na trampolínách vyzkoušeli pod vedením trenérek Zdeny Vojtěškové a Jitky Očkajové kluci a holky ze sportovní mateřské školy v Rožnově. Další závod ve skocích na trampolínách se v Rožnově uskuteční 26. května v tělocvičně Základní školy Pod Skalkou. Oddíl Skoky na trampolíně, který působí pod TJ Rožnov, využívá při jejich pořádání grantů města. R. Stoklasa Hokejisté nepostoupili s Kopřivnicí. Ta si postup zajistila dva dny předtím, když na domácím ledě porazila Hodonín 4:1. Rožnovští, pokud chtěli postoupit, museli s Kopřivnicí zvítězit. Branky: Stromšík, Furch. J. Piska Nejmladší volejbalistky TJ Rožnov - TJ Sokol Frýdlant 2:0 (50:37) V konečné tabulce si žačky Rožnova stojí na 18 příčce z 24 družstev. Poslední kolo poháru se koná v Ostravě. L. Němcová Z badmintonu V neděli se uskutečnil oblastní turnaj v badmintonu v tělocvičně ZŠ 5. května. Zúčastnilo se ho v silném zastoupení 34 mužů a jen 5 žen. Šmíra, 2. Pavel Zeman, Martin Hlaváček, Lumír Herec. Výsledky - ženy: 1. Alice Zemanová, 2. Šárka Šamánková, 3. Výsledky - muži: 1. David Renata Cábová. -red- SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub - kulturní agentura Rožnov p. R.. Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, Rožnov p. R., tel.: , , tel./fax: , e- mail: redaktor Lukáš Martinek - tel.: , redaktorka pro mikroregion Jitka Urubová - tel.: Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R.. Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem, Mediaprint & Kapa a společnosti PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Reklamy a inzeráty přijímá redakce. Soukromá řádková inzerce zdarma. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá a hodin. Bližší informace najdete na Číslo odevzdáno k tisku Uzávěrka příštího čísla SR je do hodin.

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014 Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta, místostarosta Svatopluk Divín, člen rady Ing. Jaroslav Podešva, člen rady Mgr. Martin Polách,

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou shromažďovány fotografie z La Nuit Européenne des Musées. Příloha

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více