MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ"

Transkript

1 pravodaj 2005 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Občané - účastníci referenda - prohlašují, že jsou si vědomi pohnutek všech občanů Českého Těšína, kteří se zúčastnili referenda o privatizaci-prodeji bytů aj., že přišli odpovědět pouze na dvě jim položené otázky. Tím podpořili ostatní občany zbývajících dosud nezprivatizovaných bytů v jejich žádosti o způsobu prodeje bytů aj. Tito občané vyjádřili souhlas či nesouhlas jen k tomu, co bylo položeno v otázkách referenda. NIC VÍC, NIC MÍŇ! Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k pokusům o zneužití tohoto referenda k politizování celé akce prostřednictvím samoúčelových fikcí, sdělujeme tímto, že se DISTANCUJEME od veškerých veřejných útočných projevů některých jedinců, spolků a stran vůči zastupitelstvu města, zejména však proti vedení radnice. Nevybíravé slovní útoky určené zastupitelům na zasedáních, jež jsou mnohdy medializovány v denním tisku nebo televizních pořadech, rozhodně nepřispívají k uklidnění vztahů mezi radnicí jednajícími stranami. Naopak mezi jednajícími vyvolávají napětí, a tak škodí vzájemné komunikaci mezi občany a zastupiteli města, kteří jsou nyní ochotni jednat.. Je pozoruhodné, že samozvaní řečníci se objevují zejména nyní, kdy je radnice ochotna jednat. Je zřejmé, že tyto síly mají za úkol zmařit úsilí organizátorů referenda a zástupců vedení města o poklidný průběh současných jednání, které jsou pro zdárný průběh dokončení privatizace bytů tohoto města naprosto nezbytné. Jako příklad politizování celé záležitosti lze bez nadsázky označit i článek paní redaktorky Gabriely Ciché otištěný v Deníku ze dne strana 6 pod názvem: Chceme, aby se lidé přestali bát radnice. Prohlašujeme, že obsah článku nemá naprosto nic společného s úsilím občanů zainteresovaných na koupi bytů. Občanů, kteří opravdu chtějí s městským zastupitelstvem jednat, a kteří v prostředí poklidného jednání chtějí dosáhnout konečné dohody o způsobu prodeje bytů. Nikdy nám nešlo, a ani dnes nejde, o politiku ani o nic jiného. Jde nám o koupi nájemných bytů, ve kterých bydlíme a chceme i nadále žít. Našim zájmem nejsou a nebudou politické ani jiné potyčky. Nestaneme se nástrojem politických aktivit některých spolků a stran. V Českém Těšíně dne NEPŘEHLÉDNĚTE VYBÍRÁME Z OBSAHU 1. Komunitní plán sociálních služeb je připraven k připomínkování str.9 2. Jak je to s výměnou řidičských průkazů str Přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních k označení budov str Soutěž Oblečte svá okna str.2 5. Program Svátku tří bratří ve dnech Zvláštní příloha: str.16 Bude v Českém Těšíně také kryté aquacentrum? Vážení spoluobčané, chceme Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu při organizování místního referenda.byla to spousta práce, která se nám snadněji zvládala díky Vaší pomoci. Děkujeme rovněž všem občanům, kteří se v tak hojném počtu dostavili do svých volebních místností a dali nám svůj hlas. Zároveň bychom chtěli tímto způsobem informovat všechny občany o tom, že naše iniciativy směřují k problematice bytů. Nejsou a nebudou zaměřeny politicky. Organizátoři místního referenda 1

2 OBLEČTE SVÁ OKNA 2. ročník soutěže nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkónů Město Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí vyhlašuje II. ročník soutěže Oblečte svá okna pro rok Do soutěže lze přihlásit jakýkoliv balkón či okno na území města Český Těšín, který je vkusně vyzdoben květinami a je ozdobou města. Soutěžní kategorie: I. okna a balkóny bytových domů na sídlišti Svibice II. okna a balkóny bytových domů v centru města a na ostatních sídlištích III. okna a balkóny rodinných domů Kritéria hodnocení: v estetická působnost (bohatost květů) v kompoziční uspořádání rostlin v nápaditost květinových kreací originalita v prezentace rozkvetlých oken nebo balkónů viditelných z veřejně přístupné komunikace Ceny: Soutěžní kategorie I. Soutěžní kategorie II. Soutěžní kategorie III. 1. místo ,-Kč 2. místo ,-Kč 3. místo - 500,-Kč 1. místo ,-Kč 2. místo ,-Kč 3. místo - 500,-Kč 1. místo ,-Kč 2. místo ,-Kč 3. místo - 500,- Kč Přihlášení do soutěže: Pro přihlášení do soutěže je nezbytné vyplnit níže uvedený soutěžní kupón, přiložit fotografii soutěžního okna nebo balkónu o vel. min. 10 x 15 cm, a v termínu do 15. srpna 2005 průběžně zasílat na adresu: Městský úřad Český Těšín Odbor výstavby a životního prostředí náměstí ČSA 1/ Český Těšín Vyhodnocení soutěže: Komise složená z odborníků a zástupců města vyhodnotí soutěžící v průběhu měsíce září. Výherci budou informováni písemně a taktéž prostřednictvím ZPRAVODAJE. Jméno a příjmení: Soutěžní kupón Oblečte svá okna 2. ročník r Adresa: Telefonní číslo: Soutěžící kategorie: ( označit křížkem) Poschodí: I. II. III. * pozn: zaslané fotografie nebudou vráceny zpět Více informací: Lada Kupková, odbor VaŽP MěÚ Český Těšín, tel: , kl

3 SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2005 Opět zveřejňujeme harmonogram sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, který bude probíhat v letošním roce. Zde můžete bezplatně přinést či přivést tyto odpady: monočlánky, autobaterie, motorové oleje, pneumatiky, lednice, televizory, zářivky, výbojky, teploměry, zbytky barev, ředidel, lepidel, zbytky pesticidů, insekticidy, pryskyřice, léky. Na těchto stanovištích je možno odevzdat i objemný odpad. Sobota hod. - Antoníček ul. Lípová točna autobusů hod. - Mosty ul. Ostravská u pošty hod. - Mistřovice ul. Ostravská rozcestí hod. - Koňákov ul. Hradišťská u obchodu hod. - Stanislavice ul. Ostravská obchodu Sobota hod. - ul. Pod Zelenou Strožůvky při restauraci Pod Zelenou hod. - ul. Polní parkoviště u ul. Žukovská hod. - křižovatka: Pod Zvonkem, Olšová a K Vodojemu u zastávky hod. - D. Žukov ul. Ropická autobusová zastávka Pod Zvonkem hod. - H. Žukov u obchodu Sobota hod. Mosty ul. Školní - u školy hod. Mosty ul. Jasná u PZKO hod. ul. 28. října u obchodu JEDNOTY hod. ul. Mlýnská u mostku před bytovkou hod. ul. Žukovská x ul. Pod Zelenou u hřbitova Sobota hod. - ul. Nová tovární u garáží hod. - ul. Dr. Slámy - u garáží hod. - náměstí ČSA hod. - ul. Protifašistických bojovníků (za požární zbrojnicí) hod. - u křižovatky ul. Hrabinská x Krátká hod. ul. Okružní u motorestu Lenka Fabiánová referentka oddělen životního prostředí Prohlášení MO ČSSD Český Těšín Dne se konalo místní referendum, kdy se jedna z otázek týkala prodeje bytů. Občané podporující tuto otázku navrženou přípravným výborem požadovali, aby v případě prodeje obytných budov postupovalo město Český Těšín podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a takto vzniklé bytové jednotky byly prodávány za 1/4 ceny stanovené znaleckým posudkem a nebytové prostory nacházející se v těchto budovách zůstaly v majetku města. Referenda se zúčastnilo 29,1 % oprávněných osob, což je nedostačující, a z tohoto důvodu není rozhodnutí v místním referendu platné. Vzhledem k tomu, že i přesto byla účast vysoká, MO ČSSD Český Těšín na své poslední schůzi projednala tuto problematiku a odsouhlasila vyjít vstříc dotčeným občanům města při třetí vlně privatizace bytových domů z majetku města Český Těšín, tzn. zvolit jiný způsob privatizace a přiblížit cenu bytů k cenám stanoveným v I. a II. vlně privatizace. Na své schůzi MO ČSSD Český Těšín rovněž projednala výstavbu krytého aquacentra (realizace v roce 2006), jehož výstavbu podporuje. placená inzerce Ing. Jindřich Sznapka místopředseda MO ČSSD Český Těšín 3

4 Provozní doba sběrného dvoru Ve sběrném dvoře jsou bezplatně fyzickým osobám odebrány po prokázání totožnosti (protože sběr zdarma se vztahuje jen na občany, kteří mají ve městě trvalý pobyt) nebezpečné složky komunálního odpadu, vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný, objemný a stavební odpad (v množství odpovídajícím drobným stavebním úpravám). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nemohou využívat sběrného dvoru za účelem odložení odpadu vznikajícího jejich podnikatelskou činností. Od dochází k rozšíření pracovní doby, a to o úterní odpoledne. Provozní doba sběrného dvoru, ul. Na Horkách (před Sběrnými surovinami) Úterý Čtvrtek Sobota hodin hodin hodin Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí Pytlový systém sběru plastů a papíru v roce 2005 Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků) musí být přistaveny k popelové nádobě do sedmi hodin a budou sváženy v těchto termínech: Sobota: 2. 7., 6. 8., 3. 9., , , Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. od mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do sedmi hodin a termíny jsou: Sobota: , , , Pytle s odpadem jsou sváženy v Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňákově, v Dolním a v Horním Žukově a nově od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Dělnická II, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská. Veškerý odpad musí být čistý Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí 4

5 Literární soutěž Život v řece Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, vyhlásil literární soutěž pro žáky tříd v termínu od do Žáci měli napsat úvahu na téma Co je to život v řece a pedagogové vybrat z každé školy nejlepší práci. Tyto Vám nyní představujeme: Můj račí život v řece Olši, Roman Hruška, ZŠ Pod Zvonek, Č. Těšín Co je to život v řece, Barbara Wróblová, 8. B, ZŠ Komenského, Č. Těšín Život v řece, Věra Husarová, 7. A, ZŠ Ostravská, Č. Těšín Můj račí život v řece Olši Budu Vám vyprávět o svém životě v řece Olši. Vše začalo v ústí řeky, kde jsem se narodil, pár let spokojeně žil a kromě nějaké té povodně, která mě vždy dobrovolně odsunula o pár kilometrů dál, se celkem nic nedělo. Zvykl jsem si na čistou a chutnou vodu, hrál si s kamarády pstruhy. Spokojeně jsem si žil až do doby, než nějaké divné stvoření s hlučným strojem zakotvilo u břehu mého domova. Přemýšlel jsem, co by tu mohl dělat, že by to snad byl můj nový soused? Raději jsem schoval krunýř pod kámen a jen kradmo po očku pozoroval dění. Stvoření si lehlo na trávu a poté se šlo do řeky osvěžit. To mi celkem nevadí ani neškodí. Ale pak se stalo něco, co mně hodně rozhněvalo. Ta plechová hlučná krabice se asi chtěla taky osvěžit vodou, a tak mu to stvoření pomohlo. Nejdříve ji opláchl vodou, která později teče zpět do mého domova, ale jsem natolik obranyschopný, že trocha bahna a hmyzu ze spláchnutého břehu mne nerozhází. Ale pak to přišlo. Stvoření vytáhlo zevnitř stroje divnou láhev. Hned mi bylo jasné, že něco není v pořádku, neboť jsem i z vody zahlédl na obalu varování, jak prostředek škodí. Ale ne té plechové krabici, ale nám, živočichům a přírodě. Krabice se po koupeli spokojeně leskla, ale já jsem spokojený nebyl. Začaly mně štípat oči, kuckal jsem a na klepetech se usazovalo něco, čeho se dodneška nemůžu zbavit. A když jsem viděl všechny nepřátelské mikroby, které se k té špíně začaly slézat a pochutnávat si na ní, začal jsem se bát, a hodně. Přežil jsem jenom díky šťastné náhodě, jarní voda mně posunula o kus dál, a teď si žiju někde u lázní v Karviné. Ale mí přátelé ryby, konkrétně dva starší pstruzi, na to neměli dost síly, a tak padli v boji s mikroby. My raci vás prosíme: buďte šetrní k přírodě a omývejte své plechové krabice jen na vyznačených místech, kde to nemůže škodit přírodě a životu v ní. A taky nám neházejte do vody odpadky, my je nejíme a nevíme, co s nimi. Zamyslete se, prosím, a žijme spolu v míru. Za kamaráda raka: Roman Hruška Základní škola Pod Zvonek 1835 Český Těšín, Svibice Co je to život v řece Z vrcholků hor proudí prameny, ze kterých vznikají potoky, dále vznikají říčky a z říček řeky a další vodní toky. Vodou je také kapička rosy, která se třpytí v ranním slunci na trávě. Na mapě jsou řeky označeny modrými čárami. A co je to vlastně voda? V chemii bychom použili označení H 2 O. V životě nejen lidí, ale i celé přírody voda znamená zdroj života. Bez vody by na Zemi nemohl život vzniknout. Už v pohádkách se voda označovala přívlastky živá a mrtvá. Živá voda dokázala dělat divy, vracet lidem život. 5

6 Ve vodních tocích, potocích, říčkách i řekách žije spousta živočichů, od planktonu přes ryby až po zvířata, jakými jsou vydry, bobři, krokodýli, hroši a jiní. Pro všechny je voda životním prostředím. Ale jaká voda? Chtěla bych dodat, že voda živá, i když jiná, než živá voda v pohádkách. Voda, která není znečištěná, voda, která obsahuje dostatek kyslíku, voda, která těmto živočichům zajišťuje život. Existuje však ještě taková voda? Nebo se všichni tvorové žijící ve vodě museli dokonale přizpůsobit změnám, které zhoršily kvalitu vody? Vždyť do vody se dostávají látky, které tam nemají být. Čí zásluhou? Nás lidí, kteří bezohledně využívají a zneužívají přírodu. Již dvě století člověk intenzivně hospodaří, rozvíjí chemický průmysl a tím vším ovlivňuje přírodní prostředí. Je možné tomu zabránit? Vzdají se lidé výhod poskytovaných rozvojem průmyslu? Je možné žít v souladu s potřebami ostatních živočichů? Co kdybychom měli možnost vyslechnout ostatní živočichy? Co by nám asi řekli? Asi bychom příliš neobstáli před jejím hodnocením. A tak až se zase jednou budu brouzdat ve vodě potoku, možná zaslechnu nějakého vodního živočicha, jak si bude stěžovat na to, co to zase pluje kolem břehu a co tam být nemá. Nebo bude jásat nad tím, jak se mu dobře žije ve vodě? Barbara Wróblová, 8.B ZŠ Komenského Život v řece Hodně lidí si bude myslet, že musí vydržet třeba týden pod hladinou vody a bydlet tam, aby život v řece poznala. Proto jsem tu já, abych vám to vysvětlila. Život v řece, to neznamená pro nás lidi, ale pro vodní živočichy. Třeba takoví pstruzi nebo kapři se bez vody neobejdou. Je to prostě jejich domov. Plují si tam, jak chtějí, mají prostě svobodu, ne jako my ráno do školy a odpoledne zase zpátky a učit se na další den. Když se ale chtějí najíst, tak na to doplatí ty menší rybičky, protože je sní, aniž by se jich zeptali nebo je na to upozornili. Jak se lidově říká, napadají potravu zezadu. A co teprve taková ropucha nebo žabka Kuňkalka? Život bez vody si neumí představit. Když je pěkně, tak si vyskočí na kámen a opalují se, ale musí si dát také pozor na hladové čápy, kteří se jimi živí. To v moři třeba takoví delfíni, to je něco! Mají tolik prostoru pro plavání a skotačení, až jim někdy i závidím. A ještě když pluje kolem nějaká výletní loď, to je něco! Diváci se nemohou vynadívat a strkají se, jen aby to pěkné delfíní vystoupení viděli. Kromě delfínů žijí v moři i kosatky, velryby či životu nebezpeční žraloci. Voda je ale někdy i zlá, protože když hodně prší, tak její hladina v řekách stoupá a může zatékat do sklepů rodinných domů či paneláků. Ve výjimečných případech je může potopit i celé. Ve vodě kromě živočichů žijí i rostliny. Třeba řasy. Ryby díky nim mají kyslík a mohou v klidu dýchat. Do vody ale vtékají různé chemikálie. Proč to ale lidé dělají? Potom tisíce živočichů zbytečně umírá. Nebo takoví rybáři proč vlastně loví ryby? Abychom se pak na ně mohli v obchodě dívat, jak tam leží zmražené v kuse ledu? Nebo aby snad měli rybáři víc peněz? Když to tak vezmeme, dělají to vlastně pro nás. Abychom měli jídlo a i něco v žaludku. Stejně je to ale kruté, brát rybám život jenom proto, abychom se najedli. Někteří rybáři jsou ale hodní, chytají ryby a zase je zpátky pouští. Někteří asi věří, že chytnou zlatou rybku a že jim splní tři přání. Jiní zase věří, že chytnou největší rybu na světě a že se díky tomu dostanou do televize, že budou slavní a bude se o nich všude mluvit. Husarová Věra, VIII. A Základní škola Ostravská 6

7 Jak to bylo na Den Země Letošní Den Země jsme oslavili poněkud odlišným způsobem než v předešlých letech. Město Český Těšín vyhlásilo soutěž mezi těšínskými školami Nejdelší had z plastových láhví. Celkem se do soutěže přihlásilo osm škol, které soutěžily na ozvučeném náměstí o hlavní cenu environmentální pomůcky v hodnotě Kč. Každá škola představovala jedno družstvo a soutěžila v časovém limitu 45 minut. Soutěž začala v hod. a odstartoval ji starosta města Ing. Jindřich Sznapka. V první etapě spolu soupeřila tato družstva: 1. Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, 2. ZŠ Slezská, 3. ZŠ Masarykovy sady, 4. ZŠ Komenského. Druhou etapu odstartoval v hod. místostarosta města Ing. Vít Slováček a o vítězství se snažily družstva: 5. ZŠ Komenského, 6. ZŠ Pod Zvonek,7. ZŠ Ostravská, 8. Gymnázium Frýdecká. Soutěž byla napínavá a bylo vidět, že všichni se snaží dosáhnout nejlepšího výsledku. Velké poděkování patří hasičům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, stanici Český Těšín, kteří po dobu 90 minut navlékali láhve jehlou délky 50 cm. Zvítězila ZŠ Ostravská, která za pomoci hasiče M. Maceczky vytvořila hada v délce 340 m. Kdybychom sečetli všechny hady, pak bychom překonali loňský (1015 m) i předloňský rekord (1308 m) a došli k číslu 1771,8 m, což představuje 640 kg. Žáci základních škol zpestřily Den Země obrazci, kreativitami z víček PET láhví, které byly vyhodnoceny. První místo obsadila ZŠ Havlíčkova s výtvorem Jmenuji se Petlahvík, recyklace je můj hit, druhé pak ZŠ Slovenská s kreativitou Strom a třetí ZŠ Slezská s výrobkem Delfín. ZŠ Komenského obsadila čtvrté místo s obrazcem Ryba a ZŠ Pod Zvonek páté místo s výrobkem Pyramida. Všem zhotovitelům děkujeme. V rámci příprav na Den Země byla vyhlášena v termínu od do literární soutěž Život v řece pro žáky 8 9 tříd. Nejlepší práce k nám byly zaslány a budou postupně zveřejněny ve zpravodajích. Tak jako vloni, obohatila i letos tento den Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Český Těšín svými ekologickými aktivitami. Soutěžící i široká veřejnost si mohli z náměstí odnést květináče s řízky okrasných rostlin, dřevin, papírové symboly naší planety s ekologickými slogany, zjistit, jak se měří kyselý déšť, recykluje papír, ověřit si znalosti z biologie, vyzkoušet si malování na sklo, podívat se, jak se zhotovují korálky z přírodního materiálu atd. Mimo to tato škola zajistila úklid města - vysbírala odpadky v množství 2,9 tun. ZŠ Havlíčkova s polským vyučovacím jazykem se postarala o vyčištění parku A. Sikory. Oběma dvěma školám za to děkujeme. Základní škola Masarykovy sady obětavě pomáhala při přípravách Dne Země a v rámci Ekologického týdne aneb co chceme vykřičet do světa vyhodnotila na náměstí nejlepší fotografii, plakát, písemnou práci, kreativitu atd. a předala výhercům ceny. Co říci závěrem. Počasí nás letos nezklamalo, tak snad to vyjde i příští rok. oddělení životního prostředí 7

8 - Základní škole Masarykovy sady 104, Český Těšín, zejména Mgr. Janu Hercovi a žákům za přípravnou organizaci soutěže Nejdelší plastový had, konkrétně se jednalo o namotání 80 ks klubek po 50 m, nebo-li rozměření provázku v délce 4 km na 80 klubíček. - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, stanici Český Těšín, za pomoc při zhotovování plastových hadů - Střední zemědělské škole, Střednímu odbornému učilišti zemědělskému a Učilišti, Tyršova 2, Český Těšín za úklid pozemků města na pěti stanovištích (lesopark Hrabina, pozemky kolem spodní části koupaliště, lokalita Lipka, přehrada, pozemky U Cihelny) - Základní škole s polským vyučovacím jazykem, Havlíčkova 13, Český Těšín za úklid parku A. Sikory - společnosti.a.s.a., spol s r.o., a firmě Tomáš Raszka, Třinec-Oldřichovice, za úklid náměstí ČSA po ukončení soutěže Poděkování patří: Vyhodnocení soutěže Nejdelší had z plastových lahví 1. ZŠ Ostravská 1710, Český Těšín m 2. ZŠ Pod Zvonek 1835 Český Těšín ,5 m 3. ZŠ Slovenská 1 Český Těšín.. 269,3 m 4. ZŠ Komenského sady 606 Č. Těšín m 5. ZŠ Masarykovy sady104 Č. Těšín m 6. Střední zemědělská škola Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště m 7. ZŠ Slezská m 8. Gymnázium Frýdecká m 8

9 Hodnocení výrobků z víček PET láhví 1. ZŠ Havlíčkova Petlahvík 2. ZŠ Slovenská Strom 3. ZŠ Slezská Delfín 4. ZŠ Komenského Ryba 5. ZŠ Pod Zvonek Pyramida oddělení životního prostředí Komunitní plán Města Český Těšín Město Český Těšín společně s Charitou Český Těšín připravilo na základě Usnesení Rady města č. 1247/16.RM Komunitní plán rozvoje sociálních služeb. Návrh Komunitního plánu města je k dispozici na internetových stránkách města v termínu od k připomínkování širokou veřejností. Připomínky veřejnosti očekáváme v písemné formě na adrese: Městský úřad Český Těšín, odbor sociální, Štefánikova 25, Český Těšín, nebo em na: Mgr. Jan Smiga Klaudie Vostrá 9

10 V parcích přibyly ptačí budky Možná jste si všimli anebo ještě nevšimli, že v parku A. Sikory a v Masarykových sadech byly vyvěšeny ptačí budky. Proč vlastně tato akce. Na základě odborného posouzení firmou Ing. Jaroslav Kolařík List (v současné době firma SEFETREES s.r.o.) z Rosic u Brna bude provedena na podzim letošního roku rekonstrukce parku A. Sikory spočívající v ošetření dřevin a odstranění stromů špatného zdravotního stavu, se sníženou vitalitou, neperspektivních jedinců, stromů ohrožujících bezpečnost návštěvníků.tímto dojde k úbytku hnízdních míst, a proto orgán ochrany přírody stanovil umístění cca 50 ks ptačích budek v těchto parcích. Byly osloveny školy, aby nám s výrobou pomohly, a tak se i stalo. Každá škola obdržela vzor budky a plánek, zaslaný Ochranou fauny ČR, Votice. Základní škola Slovenská vyrobila 6 ks pro sýkory, Základní škola Masarykovy sady - 5 ks také pro sýkory, Základní škola Slezská - 6 ks pro rehky, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště - 25 ks budek pro sýkory a špačky, Speciální školy Pražská 5 ks pro rehky, Základní škola Pod Zvonek Český Těšín 6 ks pro sýkory. Dne 6. dubna 2005 byli žáci těchto škol přizváni k vyvěšování budek. Ačkoliv počasí nebylo ideální, přednáška Ing. Hartla ze Základní organizace ČSOP Olza s audio záznamem ptačích zpěvů byla velmi zajímavá. Všem školám za výrobu budek děkujeme a těšíme se na další spolupráci. oddělení životního prostředí 10

11 Přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních k označení budov Vážení občané, pro ty, kteří si ještě neobjednali tabulky s čísly a neoznačili budovu tabulkami, které byly schváleny, uvádíme opět všechny informace týkající se označování budov. Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v plném znění a podle vyhlášky č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel v plném znění Městský úřad Český Těšín určil barvu a provedení tabulek k označování budov čísly následovně: a) popisná čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200mm), tmavomodré barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm. Popisnými čísly jsou označovány budovy (tzn. i rodinné domy) ve městě Českém Těšíně a přilehlých částech. Majitelé objektů, kteří vlastní tabulku s číslem popisným, pod kterým je uvedena městská část a tabulka odpovídá schváleným rozměrům a barvě, si mohou ponechat budovu označenou stávající tabulku. b) orientační čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 120 mm, šířka 150 mm), bílé barvy s tmavomodrým lemem a tmavomodrou arabskou číslicí vysokou 75 mm, jako dodatek může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének. Čísly orientačními jsou značeny budovy v městské části Český Těšín. c) evidenční čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200 mm), červené barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm. Čísly evidenčními jsou nově značeny stavby pro individuální rekreaci, např. zahradní chaty. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými městským úřadem a udržovat je v řádném stavu. Čísla se umisťují tak, aby byla viditelná. Číslo orientační se umisťuje vždy pod tabulku s číslem popisným. Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí, zajistí dodání příslušné tabulky s číslem k označení budovy po zaplacení zálohy ve výši skutečných nákladů na pořízení tabulky. Náklady na tabulky jsou: u popisných čísel 199,- Kč, u orientačních čísel 156,- Kč a u evidenčních čísel 199,- Kč. Vyzýváme majitele, aby si své objekty správně označili do Po tomto termínu budou prováděny kontroly správného označení budov. Pokud při provádění kontroly označení domů nebude mít vlastník označenou budovu číslem, může mu být uložena pokuta až do výše Kč. Věříme, že všichni občané a organizace pochopí nutnost sjednocení označování budov a označí si své objekty tak, jak bylo schváleno. Eliška Dudová referent odboru výstavby 11

12 Sauna v Masarykových sadech opět v provozu Město Český Těšín pronajalo od listopadu r městskou saunu manželům Iloně a Janu Biedrawovým, kteří na své náklady provedli rekonstrukci objektu v rozsahu umožňujícím provoz sauny dle platných hygienických předpisů, zejména renovaci potní místnosti, bazénu, rekonstrukci bufetu včetně nového zřízení a vybavení sauny. V měsíci květnu letošního roku došlo k převodu sauny na nové vlastníky, kteří i nadále zachovají provoz sauny v Českém Těšíně ke spokojenosti návštěvníkům. Změny vyvolané novým zákonem Ing.Karína Benatzká ved.odboru správy majetku Živnostenský úřad upozorňuje na změnu živnostenského zákona čís. 455/1991 Sb.: - vázaná živnost Poskytování telekomunikačních služeb přechází v celém rozsahu do neživností. Obsahovou náplní této živnosti je mimo jiné poskytování služeb přístupu k síti Internet např. internetové kavárny. Účinnost změny zákona je k Od tohoto data výkon činnosti spočívající ve službě elektronických komunikací podléhá pouze zákonu čís. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Podnikatelé vlastnící živnostenské oprávnění k provozování živnosti Poskytování telekomunikačních služeb budou mít právo ji vykonávat mimo režim živnostenského zákona oznámením této činnosti do 1 roku od účinnosti zákona, tj. do , Českému telekomunikačnímu úřadu při splnění náležitostí stanovených v 13 zákona o elektronických komunikacích. Předmětná živnostenská oprávnění zanikají dnem tohoto oznámení, avšak nejpozději dnem Změna zákona o elektronických komunikacích výrazným způsobem zjednodušuje systém získání oprávnění pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Podmínkou podnikání je pouze splnění obecných podmínek podnikatelem podle zákona o elektronických komunikacích a jednoduché oznámení podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu. Odpadá povinná registrace u živnostenského úřadu včetně tisícikorunového správního poplatku za vydání živnostenského listu. Dana Stehlíková referent správy živnostenského podnikání Živnostenský úřad, Pod Zvonek 875/26, Český Těšín tel.:

13 Co se událo v pátek 13. května 2005 Jak už jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, proběhl v Masarykových sadech Den požární bezpečnosti a ve dvoře Základní školy Masarykovy sady Č. Těšín akce Barevné dny. Den požární bezpečnosti pořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, stanice Český Těšín v Masarykových sadech. Děti se seznamovaly na několika stanovištích s povoláním hasiče a co to obnáší stát se jím. Mohly zhlédnout hasičskou výstroj a ochranné prostředky, druhy hasicích přístrojů vyzkoušet si jejich hmotnost a názorně vidět použití pěny jako hasebního prostředku. Byla pro ně přichystána atrakce stříkání na terč pomocí ruční hadice. Zjistily, jak vypadá člun pro práci na vodní hladině a výjezdová vozidla. Posledním stanovištěm byla názorná ukázka lezecké techniky, kdy hasiči předvedli spouštění se z věže požární zbrojnice. Nakonec každá škola obdržela pexesa, omalovánky, nálepky a jiné tématické pomůcky. Počasí vyšlo, takže se nikdo nemusel schovávat pod deštníkem nebo pláštěnkou. Přidruženou akcí byly Barevné dny, které pořádala firma EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Městským úřadem Český Těšín. Ačkoliv byla pozvána široká veřejnost, zúčastnily se především základní a mateřské školy, celkem 802 dětí. Cílem akce bylo poskytnout občanům co nejvíce informací o třídění odpadů a jejich recyklaci, aby si uvědomili, že je to důležitá věc a že ji může ovlivnit každý z nás. Základem byla pojízdná výstava Tondy Obal, která informovala o tom co se děje s recyklovaným odpadem a co se z něj vyrábí. Děti si zasoutěžily v sestavování Maxi domina, v třídění odpadů pomocí kartiček, závodily na koloběžkách - musely vhodit daný odpad do správné barevně rozlišené popelnice, vyzkoušely si skákání v pytlích (modrý, zelený), v házení míčků do barevných otvorů a v řízení autíček na dálkové ovládání (správná volba cesty k dané popelnici). Akci doprovázeli molitanoví maskoti, jejichž účelem byla komunikace spojení barev a odpadů (Petka Peťka a Pepa Střep) a kteří si získali oblibu zvláště u předškolních dětí. Všechny děti, které si zasoutěžily s úspěchem, byly odměněny. Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, stanici Český Těšín a firmě EKO-KOM a.s., za zpestření a motivaci květnového pátku. Ing. Marie Ručková referent ochrany přírody 13

14 Jak je to s výměnou řidičských průkazů V posledních týdnech docházelo k výraznému nárůstu počtu žádostí o výměnu starších řidičských průkazů, vydávaných do konce roku 2000 za nové, a to v souvislosti s povinností stanovenou v 134 zákona č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého musí být tyto řidičské průkazy do konce roku 2005 vyměněny za nové, jinak se stanou neplatnými. Sněmovna však ve středu na návrh Senátu schválila prodloužení lhůt pro jejich výměnu. Předloha nyní čeká na podpis prezidenta. Výměna starých řidičských průkazů za průkazy dle vzoru EU by tak měla probíhat ve třech etapách do konce roku 2013: 1. etapa: do konce roku 2007 pro řidičské průkazy vydané od do etapa: do konce roku 2010 pro řidičské průkazy vydané od do etapa: do konce roku 2013 pro řidičské průkazy vydané od do Ministerstvo dopravy proto doporučuje všem žadatelům, aby nepodléhali panice, nemarnili svůj čas v neúnosně dlouhých frontách na dopravních úřadech a počkali s výměnou svých řidičských průkazů na prodloužené období bez front a zbytečného čekání. Ing. Tomáš Hloušek vedoucí oddělení dopravy Nový městský autobus Provozovatel městské hromadné dopravy v Českém Těšíně BUS Slezsko, a. s. pořídil nový dvounápravový třídveřový autobus. Od pondělí 9. května již jezdí ve všech dnech v týdnu na čtyřech pravidelných linkách městské hromadné dopravy. Autobus je určen k přepravě osob na krátké vzdálenosti v městském provozu. Celková obsaditelnost činí 80 míst, z toho je 25 míst k sezení. Autobus má sníženou podlahu, ve středních dveřích je umístěna plošina pro bezbariérový nástup. Manipulaci s plošinou provádí řidič. Ing. Eva Widnicová vedoucí odboru živnostenského a dopravy Město Český Těšín v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Český Těšín bod 573/10.ZM ze dne prodá objekt kulturního domu ve Stanislavicích, tj. stavbu občanského vybavení čp. 51 na pozemcích p. č. 48 a p.č. 47/2 pozemek p.č. 48, vým. 240, zast. pl. a nádvoří Bližší informace k této problematice Vám poskytneme na tel. čísle , kl. 230 nebo Na adresu Městského úřadu v Českém Těšíně můžete předložit své nabídky písemně v termínu do

15 Střípky z Domova důchodců Sokolovská č.p. 1997, Český Těšín Tak to tady ještě nebylo!!! Náš Domov vyhlásil někdy počátkem února celostátní soutěž: Můj region očima seniorů. Oslovili jsme přes 180 zařízení pro seniory z celé České republiky a čtyři ústavy z Polska a požádali je, aby zhotovili výtvarné práce na výše uvedené téma a zaslali nám je. Nebudete tomu věřit, ale v samém finiši bylo do akce zapojeno 48 ústavů, domovů a penzionů pro seniory. Byl velký ohlas z Blanska, Kadaně, Dubí, Prahy, Českých Budějovic, ale i z Třince, Frýdku Místku, Cieszyna aj. V termínu od 18. do zasedala porota, která měla za úkol vyhodnotit ta nejlepší díla. O tom, že to byla práce zdlouhavá a náročná, jistě nemusím nikoho přesvědčovat. Předsedkyně poroty, paní Mgr. Dagmar Kapustková i její členové, pan Ing.Vít Slováček a pan Mgr. Boleslav Slováček se měli co ohánět. Vždyť prací bylo více než 130 a všechny byly tak osobité. Nakonec vybrali 37 prací v sedmi kategoriích, které ohodnotili. Alespoň jedna perlička: nejstarší účastnici bylo 96 let. A následovala příprava výstavy. Vernisáž se konala 26. dubna v hudebním salonku KaSS na Střelnici. Musím konstatovat, že byla velmi zdařilá a celá výstava překvapila svou návštěvností. Zakončením celé akce bylo slavnostní galaodpoledne 30. dubna ve velkém sále na Střelnici. Předali jsme ocenění přítomným soutěžícím a pokračovali aukcí výtvarných prací. Peníze získané z této aukce putovaly do kulturního fondu našeho zařízení a budou použity na další podobné příležitosti pro zkvalitnění života a aktivizaci seniorů. Na vernisáž přišel i pan starosta Ing. Jindřich Sznapka a hovořil o tom, že to co děláme, je určitý nadstandard, a pevně věří, že se takový vztah k seniorům stane postupem času v našem městě, regionu i státě normou. My v to věříme také a důkazem toho bylo i to, že na obě části akce přijeli lidé opravdu z daleka. Ale vraťme se k věci. Dovolte, abych poděkovala všem členům poroty, paní Michaele Garayové za velice pěkné naaranžování a zpracování výstavy, KaSS Střelnice za spolupráci a hlavně mým kolegům a kolegyním za podporu a pomoc během celé akce. A nesmíme zapomenout na všechny seniory: Byli jste skvělí a těším se na další spolupráci s Vámi. Ještě jedna událost v našem domově určitě stojí za zmínku. 19. března tohoto roku se u nás konala Josefovská zábava. Za podpory rodinných příslušníků našich klientů, veškerého personálu zařízení a sponzorů, kterých nebylo málo, jsme mohli uspořádat zábavu, kterou by nám mohli leckteré zábavní podniky závidět. Hrála muzika, tančila se polonéza, byla bohatá tombola, hrály se soutěže. Cílem bylo navodit dobrou náladu, zmobilizovat naše seniory k aktivitě a ukázat jim, že stáří nejsou jenom nemoci a bolest, ale i pohoda a krása a důstojnost zralého věku. To vše se nám, mám pocit, podařilo. Monika Kovářová Pracovník sociální péče 15

16 SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ PROGRAM SLAVNOSTÍ MĚSTA POD ZÁŠTITOU MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN POŘÁDÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO STŘELNICE PÁTEK NÁMĚSTÍ ČSA KONCERT - ZUŠ P. Kalety Č. Těšín a Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. P. Cieszyn TĚŠÍN - město blízké mému srdci - vyhodnocení soutěže HLEDÁME FOTBALOVÝ TALENT 2005 vyhlášení výsledků V. ročníku městského kola ROZTANČENÁ ULICE - tradiční pochod městem s dechovým orchestrem a mažoretkami SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA ČESKÉHO TĚŠÍNA A CIESZYNA NA MOSTĚ DRUŽBY při tradiční roládě JUMPING DRUMS koncertní show bubeníků HAVIAR folklórní soubor z Rožňavy PAVLÍNA JÍŠOVÁ & CS BAND nejvýraznější zpěvačka české folkové a country scény ANALARCH historická muzika ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA známá bluegrassová kapela OHŇOVÁ SHOW v podání skupiny GONFANON RLV KAREL PLÍHAL osobnost folku Slovem provází známý imitátor PETR MARTINÁK. SOBOTA NÁMĚSTÍ ČSA KOUZELNICKÁ VÝCHOVA dopoledne plné soutěží a her pro děti SAXANA DĚTEM program pro rodiče s dětmi v podání PETRY ČERNOCKÉ TĚŠÍNŠTÍ RODÁCI SE PŘEDSTAVUJÍ IVANHOE Ivan Hasák ve stylu HIPHOP TOM ROBIN Zdenek Novák s přední taneční skupinou MARKÉTA MAGDALÉNA muzikálová zpěvačka a herečka NO NAME koncert nejznámější slovenské kapely MOTOR vystoupení regionální rockové kapely VISACÍ ZÁMEK koncert punkové skupiny KRYŠTOF koncert známé ostravské skupiny OHŇOSTROJ Rynek Cieszyn Slovem provází známý imitátor PETR MARTINÁK. NEDĚLE NÁMĚSTÍ ČSA SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA V KOSTELE NA NIVÁCH host p. Mojmír Kalus KŘESŤANSKÉ ODPOLEDNE koncert skupiny ESTER. Pořádají křesťanské církve Český Těšín ZPÍVÁNÍ NA MOSTĚ SVOBODY vystoupení folklórních souborů. Pořádá HV PZKO Český Těšín. 16

17 DOPROVODNÉ AKCE Pátek KaSS Střelnice Galerie Půda - vernisáž výstavy ALEKSANDER OSTROWSKI kresba, fotografie, grafika Pátek hala polského Gymnázia BASKETBALOVÝ TURNAJ Utkání SLAVOJ Český Těšín OLD BOYS PIAST Cieszyn Pořádá: TJ SLAVOJ Český Těšín Pátek Městká knihovna Havlíčkova MOJE MĚSTO - virtuální konference účastníků mezinárodní dětské soutěže Sobota Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości Cieszyn MOJE MĚSTO slavnostní vyhodnocení s předáním cen vítězům z mezinárodní dětské soutěže Těšínské divadlo FESTIVAL SBLÍŽENÍ- mezinárodní festival tvorby mladých pro žáky ZŠ a handicapované skupiny z města Český Těšín a Polska Po celé tři dny bude probíhat na náměstí jarmark, atrakce pro děti, prodejní výstava kaktusů a sukulentů, kterou pořádá klub kaktusářů OPUNTIA Český Těšín vždy od 8.00 do hodin 17

18 Kino CENTRAL Štefánikova 27, Český Těšín tel , června so,ne, začátek v hod. RAY Jestliže lze život chápat jako souhrn jeho jednotlivých částí, pak příběh Ray Charlese je možno považovat za souhrn osobních vzestupů a pádů v průběhu dlouhé a slávou ověnčené kariéry ve světě hudby. Ray zažil bolest i osobní tragédie. Množství jeho hudebních stylů (jazz, rhytm&blues, rock-and-roll, gospel, country&western) je sledem celistvé inspirativní cesty génia s jedinečnou vizí, génia, který světu daroval možnost zcela nového způsobu vnímání hudby. RAY je dosud nevyprávěný příběh dramatického osudu americké hudební legendy, jehož vzniku předchází patnáctiletý sběr materiálu a sledování Rayovy tvorby uznávaným filmařem Taylorem Hackfordem. Režie: Taylor Hackford Hrají: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King. Hudební drama, USA, 146 minut, nevhodné do 12 let, české titulky. 5. června ne, začátek v hod. DVEŘE V PODLAZE Nejnebezpečnější tajemství jsou ta, která se bojíme říci sami sobě Děj filmu se odehrává v privilegované čtvrti Východního Hamptonu v New Yorku. Popisuje jedno klíčové léto v životě Teda Colea, známého autora dětských knížek a jeho krásné ženy Marion. Kdysi velké a šťastné manželství je vinou náhlé tragédie na bodu mrazu. Plody této krize jsou nevěry a deprese. Ted si najímá na léto mladého asistenta, jak už to velicí spisovatelé dělají. Právě mladý Eddie sehraje kuriózně zásadní úlohu při transformaci Tedova a Marionina života. Příběh originálně střídá tragické a komické motivy, zkoumá různé aspekty lásky, její zářící i temná zákoutí. Film vyvolává nepříjemné otázky: Smí člověk zkusit všechno a překročit všechny meze, aniž by za to musel zaplatit? A neplatí-li on sám čím za to platí druzí? Režie: Tod Williams Hrají: Jeff Bridges, Kim Basinger, Jon Foster, Mimi Rogers, Elle Fanning. Drama/romance, USA, 111 minut, české titulky. 10. června pá, začátek v hod. BUĎ V KLIDU Ve filmu Buď v klidu se John Travolta vrací jako Chili Palmer z filmu Chyťte ho. Tentokrát Chili opouští nevyzpytatelný filmový průmysl a vrhne se do hudební branže, zaplete se s ruskou mafií, s různými gangsterskými skupinami a ještě vezme pod ochranu mladou talentovanou zpěvačku Lindu Moonovou. Režie: F. Gary Grey Hrají: John Travolta, Uma Thurman, Danny De Vito. Thriller/komedie, USA, 118 minut, nevhodné do 12 let, české titulky. 10. června pá, začátek v hod. ZOSTANE TO MEDZI NAMI Žije s dvěma muži. Který z nich ji připraví o rozum? Zostane to medzi nami je příběhem tří lidí, kteří neumí žít ve dvojici, ale nemají odvahu žít sami. Hlavní postava Danica žije již delší dobu s úspěšným Michalem, který ji poskytuje vše kromě lásky. Smířená se vztahem, který je více přátelský než partnerský a má již být brzo završen svatbou, poznává náhodně charismatického Tomáše. Ten do jejího uspořádaného života přináší dosud nepoznané silné emoce. Danica, fascinovaná Tomášovými temnými tajemstvími, propadá vášni a emocím rodícího se vztahu, které ji postupně začnou natolik spoutávat, až se stanou nesnesitelnými. Zmatená Danica opět zatouží po Michalově racionalitě a vrací se do náruče jistoty, kterou tak důvěrně zná. Dokáže konečně vyslovit Milujem ťa?. Režie: Miro Šindelka Hrají: Michal Dlouhý, Tomáš Hanák, Danica Jurčová. Milostné drama, SR/ČR, 92 minut, nevhodné do 15 let června so,ne, začátek v hod. BOKOVKA Dva dávní přátelé se vydávají na ochutnávku vín. Miles, zatvrzelý rozvedený muž, údajný spisovatel a skutečný znalec vín, se rozhodne svého dávného spolužáka a bývalého herce Jacka pozvat na exkurzi do vinic v Santa Ynez Valley týden před svatbou. S ironií se oba střemhlav vrhají do zkoumání proměn lásky a přátelství, osamělosti a snů i odvěké války mezi Pinotem a Cabernetem. Ti dva jsou velmi nesourodá dvojice. Šarmér Jack kypí sexem, ustaraný Miles je škarohlíd. Jack se těší na svůj poslední doušek svobody, Miles chce jen vychutnat dokonalost v lahvi. Jack se spokojí s laciným Merlotem, Miles touží po vůni prvotřídního Pinotu. Zdá se, že je spojuje jen pocit zmařených ambicí a prchajícího mládí. Víno chutná a společnost žen blaží. Jack propadne kouzlu servírky a vyhrožuje, že svatbu zruší. Miles si začne románek se znalkyní servírkou. Oba muži se blíží krizi středního věku. Svatba se blíží a s tím zároveň jistota, že Miles a Jack se nevrátí do Los Angeles takoví, jací byli pokud se vůbec vrátí. Režie: Alexander Payne Hrají: Paul Giamatti, Thomas Haden, Virginia Madsen, Sandra Oh Komedie, USA, 123 minut, nevhodný do 12 let, české titulky. 18

19 června so, ne, začátek v hod. PÁD TŘETÍ ŘÍŠE Duben 1945, národ čekal jeho 20. července 1944 byl spáchán ve Vůdcově hlavním stanu Vlčím doupěti (Wolfsschanze) atentát na Hitlera. Z bezprostřední blízkosti zažila tuto událost jeho osobní sekretářka Gertraud Traudl Junge. Poprvé se tak otřásla půda pod nohama kdysi všemocného Vůdce a všichni z jeho bezprostředního okolí poprvé pocítili šok. O devět měsíců později se Hitler přesunul do svého prostorného systému bunkrů na území Nového říšského kancléřství v Berlíně. Rudá armáda v téže době přistoupila k jeho totálnímu obklíčení. 20. dubna slaví Hitler 65. narozeniny v kruhu svých věrných spolupracovníků a svého štábu. Eva Braunová už s ním také několik dní žije v bunkru. Himmler, Goering a stranické špičky se odsunuly do bezpečnější části Německa, zatímco Hitler nechce v žádném případě opustit své hlavní město. 29. dubna Rudá armáda obklíčila vládní čtvrť a odřízla ji od ostnatého území Berlína, v jehož ulicích se bojuje o každý dům. Během této noci diktuje Hitler sekretářce Traudl Jungové svou poslední vůli a žení se s Evou Braunovou. Svatebními svědky jsou Goebbels a Borman. 30. dubna zahájila ruská armáda boj o Říšský sněm (Reichstag). Hitler se rozhodl spáchat sebevraždu. Společně s Evou Braunovou se otrávili a jejich mrtvoly byly spáleny na zahradě říšského kancléřství. O den později otrávila Magda Goebbelsová ve spánku svých šest dětí. Pak odešli Magda a Joseph Goebbelsovi do zahrady a zastřelili se. I jejich mrtvoly byly spáleny. Přestože generál Weindling vydal rozkaz ke kapitulaci, v ulicích se bojuje dál Režie: Oliver Hieschibiegel Hrají: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara Válečný, SRN, 150 minut, nevhodné do 12 let, české titulky června pá, začátek v hod. VELKÁ VODA Významný politik, Lem Nikodinoski, se ocitá na hranici mezi životem a smrtí. Odtud musí překonat Velkou vodu, aby opět vstoupil do světa svého dětství a postavil se tak svému svědomí Právě skončila II. světová válka. Lem, stejně jako mnoho dalších válečných sirotků, je chycen a dopraven do dětského sirotčince. Sirotčinec ve skutečnosti není nic jiného než ideologický pracovní a převýchovný tábor, zřízený Komunistickou stranou pro děti padlých nepřátel. Řád a disciplína jsou tu na prvním místě, ale i tento žalář má svá tajemství. Do tábora přijíždí záhadně vyhlížející chlapec Isak. Od samotného začátku je všem jasné, že je jiný než ostatní. Je první, kdo má odvahu vzdorovat autoritě a klidně snášet drastické důsledky svých činů. Lem zcela propadá kouzlu, které Isaka obklopuje a cítí, že tento chlapec by pro něj mohl představovat vysvobození. Uzavře s Isakem pokrevní bratrství a přimkne se k němu jako ke své poslední naději. Od této chvíle už v sirotčinci nebude nic jako dřív. Dokud nepřijde zrada. Režie: Ivo Trajkov Hrají: Sašo Kekenovski, Maja Stankovska, Mitko Apostolovski, Verica Nedeska Drama, ČR/Makedonie/Německo/USA, 93 minut, nevhodný do 12 let, české titulky června so, ne, začátek v hod. MELINDA A MELINDA Komedie je tragédie, která se stane těm druhým. V tomto filmu jeden z nejslavnějších režisérů posledních třiceti let zkoumá svůj nejoblíbenější terén osobní boje s morálkou, identitou, intimitou, žárlivostí a rozmary romantické lásky. Režie: Woody Allen Hrají: Radha Mitchell, Will Ferrell, Nei Pepe, Stephanie Roth Haberle. Komedie, USA, 95 minut, nevhodné do 12 let, české titulky června so, ne, začátek v hod. CONSTANTINE Film natočený podle komiksů Hellblazer vypráví příběh Johna Constantina, muže, který doslova prošel peklem a vrátil se z něj. Tento muž se dá dohromady se skeptickou policistkou Angelou Dodsonovou, aby společně vyřešili záhadnou sebevraždu jejího dvojčete. Jejich vyšetřování je dovede do světa démonů a andělů, který existuje těsně pod povrchem součastného Los Angeles. Hlavní hrdinové se stanou zajatci série katastrofických událostí z jiného světa, díky čemuž se nevyhnutelně sblíží a pokusí se najít vlastní klid za jakoukoli cenu Režie: Francis Lawrence Hrají: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Pruitt Taylor Vince, Peter Stormare. Thriller, USA, 121 minut, nevhodný do 12 let, české titulky. 24. června, pá, začátek v 9.00 hod. Dětské pásmo pohádek nejen pro MŠ, ale i pro maminky s dětmi. Milovník zvířat, Školní výlet, Krtek filmová hvězda, Stavitelé pyramid, Žofka ředitelkou ZOO 68 minut, vstupné 10,-Kč. 24. června pá, začátek v hod. V DOBRÉ SPOLEČNOSTI Ve studiích UNIVERSAL PICTURES vznikla komedie, pod kterou se podepsala jedna z nejúspěšnějších dvojic Hollywoodu bratři Weitzové (Prci, prci, prcičky, Jak na věc.) Tentokrát svedli na filmové plátno proti sobě dvě generace. 49-letý marketingový ředitel jednoho vydavatelství je po mnoha letech ve vrcholné funkci degradován. Jeho nadřízeným se stane teprve 26-letý čerstvý, ambiciózní, všeznalý expert na moderní vedení. Z toho kouká pěkný malér Režie: Paul Weitz Hrají: Denis Quaid, Scarlett Johansson, Topher Grace. Komedie, USA, 109 minut, české titulky. 19

20 června so, ne, začátek hod. SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ Agentka FBI Gracie Hartová se poté, co zneškodnila hrozbu slavnostnímu vyhlášení Miss Spojených států, přes noc stala senzací pro média. Díky tomu se však už nemůže věnovat své práci tajné agentky a tak souhlasí, že se stane tváří FBI v talk show. Tuto práci bere na začátku s odporem, ale brzy si zvykne na zájem okolí a netrvá dlouho, než se jí její role zalíbí. Její partnerka Sam je tvrdá ambiciózní agentka, která rozhodně nepatří zrovna mezi její fanynky, a tak jako první poukáže na to, že se Gracie proměňuje v rozmazlenou Barbie. Jenže když je v Las Vegas unesena Graciina nejlepší kamarádka a vítězka soutěže Miss Spojených států Cheryl, tak se její pud bojovat proti zločinu rychle vrátí. Nejvyšší šarže FBI však nechtějí riskovat ztrátu své největší devizy v oblasti vnějších vztahů, a tak Gracie zakazují účast na případu a pověřují Sam, aby ji držela pod kontrolou. Režie: John Pasquin Hrají: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, William Shatnet, Ernie Hudson. Komerie, USA, 115 minut, mládeži přístupný, české titulky. 25. června so, začátek v hod. JARMARK MARNIVOSTI Láska a válka jsou dvě sestry schopné všeho, a přece tak jiné.. Ironický a velmi humorný pohled na anglickou společnost na sklonku napoleonských válek. Příběh se soustředí na osudy Becky Sharp chytré i ambiciózní dcery druhořadého malíře a francouzské tanečnice, a Amelie Sedley naivní a ne moc bystré dcery londýnského burzovního makléře. Becky a Amelie jsou ochotné udělat vše proto, aby se staly součástí nejvyšší společenské elity. Světoznámou novelu Williama Makepeaceho přepsal do filmové podoby Julian Fellowes. Režie: Mira Nair Hrají: Reese Witherspoon, Gabriel Byrne, Rhys Ifans. Drama/romance, Velká Británie/USA, 137 minut, nevhodné do 12 let, české titulky. 26. června ne, začátek v hod. ROMÁN PRO ŽENY Román pro ženy je jemně groteskní příběh dvou žen: dvacetileté Laury, která pracuje v redakci dámského týdeníku Vyrovnaná žena, a její ovdovělé matky, tlumočnice a překladatelky Jany. Obě ženy hledají toho pravého a stále se jim to nedaří. Jana, která kdysi chodila s jedním Čechem, a proto typické Čechy upřímně nesnáší, marně hledá svého vysněného cizince a útrpně odolává tragikomické dvornosti dobráckého souseda Žemly. Laura se po dvou vztazích zamiluje do čtyřicetiletého Olivera, který je zaměstnán coby kreativec v reklamní agentuře. Výchozí zápletkou celého filmu je fakt, že Oliver byl před dvaceti lety velkou láskou Lauřiny matky, jinými slovy oním typickým Čechem. Režie: Filip Renč Hrají: Zuzana Kanócz, Simona Stašová, Marek Vašut, Miroslav Donutil, Stella Zázvorková Komedie, ČR, 100 minut, nevhodný do 15 let. 1. července pá, začátek v hod. SLUNEČNÍ STÁT Hlavní hrdinové kamarádi z ostravské fabriky: Milan, Tomáš, Karel a Vinco přijdou o práci. Rozhodnou se nerozšiřovat řady nezaměstnaných a začnou podnikat. Před nimi a jejich blízkými se tak otevírá zcela nový svět. Naše úžasná současnost a město, v němž hrdinové a hrdinky žijí, jim dává velký prostor k problémům s láskou, nevěrou, výchovou dětí a k dobrodružným výpravám za ziskem. Řečeno básníkem: BO OSTRAVA JE REGION RAZOVITY. Režie: Martin Šulík Hrají: Igor Bareš, Oldřich Navrátil, Petra Špalková, Ivan Martinka, Luboš Kostelný Tragikomedie, ČR/SR, 95 minut, nevhodné do 15 let. 1. července pá, začátek v hod. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ Ve filmu Království nebeské vypráví o křížové výpravě očima mladého rytíře Baliana, který odchází na kraj známého světa bojovat za svůj ideál. Oživuje mystiku rytířského rebelanta a zobrazuje dávný boj mezi muslimy a křesťany o Svatou zemi, který se sice odehrával před tisíci lety, ale svými důsledky sahá až do přítomnosti. Režie: Ridley Scott Hrají: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Liam Neeson. Historický, USA, 145 minut, nevhodný do 12 let, české titulky července so, ne, začátek v hod. NĚCO JAKO LÁSKA Film Něco jako láska vypráví příběh Olivera a Emily, dvou zcela odlišných lidí, kteří se před sedmi lety potkali na palubě letadla z Los Angeles do New Yorku a už tehdy si uvědomili, že se k sobě snad ani nemohou hodit méně. Po následujících sedm let je ale osud svádí znovu a znovu dohromady bohužel, pokaždé v nesprávnou chvíli. Zatímco se potýkají s problémy ve vztazích, střídají kariéry a trpí stále novými rozchody, postupně se z příležitostných kamarádů stávají nejlepší přátelé, kteří se spolu mohou bavit o všem. Oba zoufale hledají lásku a vztah, které by nebyly odsouzeny ke katastrofickému konci, až je jejich sedmileté přátelství dovede ke zjištění, že je mezi nimi možná něco jako láska. Režie: Nigel Cole Hrají: Ashton Kutcher, Amanda Peet, Kathryn Hahn, Kal Penn. Romantická komedie, USA, 107 minut, mládeži přístupné, české titulky. 20

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava

1. září Klatovské náměstí Kino Šumava. 2. září Kino Šumava 1. září LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ HORALKA,od 18.00 Filmový klub: SINGLE MAN 20.00 USA, titulky, od 12 let, 101 minut, Kč. 60,-Vizuálně vytříbené drama o osamělosti a boji s vnitřními démony s Colinem Firthem

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O J I Ř Í K O V

M Ě S T O J I Ř Í K O V M Ě S T O J I Ř Í K O V Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Prosinec 2015. Vážené kolegyně a kolegové, E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz

Prosinec 2015. Vážené kolegyně a kolegové, E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz Prosinec 2015 E-mail : crs.olomouc@seznam.cz, www.rybsvaz-ol.cz Vážené kolegyně a kolegové, čas letí jako bláznivý, rok s rokem se opět schází a my začínáme bilancovat rok 2015, ve kterém se podařila řada

Více