MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ"

Transkript

1 pravodaj 2005 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Občané - účastníci referenda - prohlašují, že jsou si vědomi pohnutek všech občanů Českého Těšína, kteří se zúčastnili referenda o privatizaci-prodeji bytů aj., že přišli odpovědět pouze na dvě jim položené otázky. Tím podpořili ostatní občany zbývajících dosud nezprivatizovaných bytů v jejich žádosti o způsobu prodeje bytů aj. Tito občané vyjádřili souhlas či nesouhlas jen k tomu, co bylo položeno v otázkách referenda. NIC VÍC, NIC MÍŇ! Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k pokusům o zneužití tohoto referenda k politizování celé akce prostřednictvím samoúčelových fikcí, sdělujeme tímto, že se DISTANCUJEME od veškerých veřejných útočných projevů některých jedinců, spolků a stran vůči zastupitelstvu města, zejména však proti vedení radnice. Nevybíravé slovní útoky určené zastupitelům na zasedáních, jež jsou mnohdy medializovány v denním tisku nebo televizních pořadech, rozhodně nepřispívají k uklidnění vztahů mezi radnicí jednajícími stranami. Naopak mezi jednajícími vyvolávají napětí, a tak škodí vzájemné komunikaci mezi občany a zastupiteli města, kteří jsou nyní ochotni jednat.. Je pozoruhodné, že samozvaní řečníci se objevují zejména nyní, kdy je radnice ochotna jednat. Je zřejmé, že tyto síly mají za úkol zmařit úsilí organizátorů referenda a zástupců vedení města o poklidný průběh současných jednání, které jsou pro zdárný průběh dokončení privatizace bytů tohoto města naprosto nezbytné. Jako příklad politizování celé záležitosti lze bez nadsázky označit i článek paní redaktorky Gabriely Ciché otištěný v Deníku ze dne strana 6 pod názvem: Chceme, aby se lidé přestali bát radnice. Prohlašujeme, že obsah článku nemá naprosto nic společného s úsilím občanů zainteresovaných na koupi bytů. Občanů, kteří opravdu chtějí s městským zastupitelstvem jednat, a kteří v prostředí poklidného jednání chtějí dosáhnout konečné dohody o způsobu prodeje bytů. Nikdy nám nešlo, a ani dnes nejde, o politiku ani o nic jiného. Jde nám o koupi nájemných bytů, ve kterých bydlíme a chceme i nadále žít. Našim zájmem nejsou a nebudou politické ani jiné potyčky. Nestaneme se nástrojem politických aktivit některých spolků a stran. V Českém Těšíně dne NEPŘEHLÉDNĚTE VYBÍRÁME Z OBSAHU 1. Komunitní plán sociálních služeb je připraven k připomínkování str.9 2. Jak je to s výměnou řidičských průkazů str Přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních k označení budov str Soutěž Oblečte svá okna str.2 5. Program Svátku tří bratří ve dnech Zvláštní příloha: str.16 Bude v Českém Těšíně také kryté aquacentrum? Vážení spoluobčané, chceme Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu při organizování místního referenda.byla to spousta práce, která se nám snadněji zvládala díky Vaší pomoci. Děkujeme rovněž všem občanům, kteří se v tak hojném počtu dostavili do svých volebních místností a dali nám svůj hlas. Zároveň bychom chtěli tímto způsobem informovat všechny občany o tom, že naše iniciativy směřují k problematice bytů. Nejsou a nebudou zaměřeny politicky. Organizátoři místního referenda 1

2 OBLEČTE SVÁ OKNA 2. ročník soutěže nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkónů Město Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí vyhlašuje II. ročník soutěže Oblečte svá okna pro rok Do soutěže lze přihlásit jakýkoliv balkón či okno na území města Český Těšín, který je vkusně vyzdoben květinami a je ozdobou města. Soutěžní kategorie: I. okna a balkóny bytových domů na sídlišti Svibice II. okna a balkóny bytových domů v centru města a na ostatních sídlištích III. okna a balkóny rodinných domů Kritéria hodnocení: v estetická působnost (bohatost květů) v kompoziční uspořádání rostlin v nápaditost květinových kreací originalita v prezentace rozkvetlých oken nebo balkónů viditelných z veřejně přístupné komunikace Ceny: Soutěžní kategorie I. Soutěžní kategorie II. Soutěžní kategorie III. 1. místo ,-Kč 2. místo ,-Kč 3. místo - 500,-Kč 1. místo ,-Kč 2. místo ,-Kč 3. místo - 500,-Kč 1. místo ,-Kč 2. místo ,-Kč 3. místo - 500,- Kč Přihlášení do soutěže: Pro přihlášení do soutěže je nezbytné vyplnit níže uvedený soutěžní kupón, přiložit fotografii soutěžního okna nebo balkónu o vel. min. 10 x 15 cm, a v termínu do 15. srpna 2005 průběžně zasílat na adresu: Městský úřad Český Těšín Odbor výstavby a životního prostředí náměstí ČSA 1/ Český Těšín Vyhodnocení soutěže: Komise složená z odborníků a zástupců města vyhodnotí soutěžící v průběhu měsíce září. Výherci budou informováni písemně a taktéž prostřednictvím ZPRAVODAJE. Jméno a příjmení: Soutěžní kupón Oblečte svá okna 2. ročník r Adresa: Telefonní číslo: Soutěžící kategorie: ( označit křížkem) Poschodí: I. II. III. * pozn: zaslané fotografie nebudou vráceny zpět Více informací: Lada Kupková, odbor VaŽP MěÚ Český Těšín, tel: , kl

3 SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2005 Opět zveřejňujeme harmonogram sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, který bude probíhat v letošním roce. Zde můžete bezplatně přinést či přivést tyto odpady: monočlánky, autobaterie, motorové oleje, pneumatiky, lednice, televizory, zářivky, výbojky, teploměry, zbytky barev, ředidel, lepidel, zbytky pesticidů, insekticidy, pryskyřice, léky. Na těchto stanovištích je možno odevzdat i objemný odpad. Sobota hod. - Antoníček ul. Lípová točna autobusů hod. - Mosty ul. Ostravská u pošty hod. - Mistřovice ul. Ostravská rozcestí hod. - Koňákov ul. Hradišťská u obchodu hod. - Stanislavice ul. Ostravská obchodu Sobota hod. - ul. Pod Zelenou Strožůvky při restauraci Pod Zelenou hod. - ul. Polní parkoviště u ul. Žukovská hod. - křižovatka: Pod Zvonkem, Olšová a K Vodojemu u zastávky hod. - D. Žukov ul. Ropická autobusová zastávka Pod Zvonkem hod. - H. Žukov u obchodu Sobota hod. Mosty ul. Školní - u školy hod. Mosty ul. Jasná u PZKO hod. ul. 28. října u obchodu JEDNOTY hod. ul. Mlýnská u mostku před bytovkou hod. ul. Žukovská x ul. Pod Zelenou u hřbitova Sobota hod. - ul. Nová tovární u garáží hod. - ul. Dr. Slámy - u garáží hod. - náměstí ČSA hod. - ul. Protifašistických bojovníků (za požární zbrojnicí) hod. - u křižovatky ul. Hrabinská x Krátká hod. ul. Okružní u motorestu Lenka Fabiánová referentka oddělen životního prostředí Prohlášení MO ČSSD Český Těšín Dne se konalo místní referendum, kdy se jedna z otázek týkala prodeje bytů. Občané podporující tuto otázku navrženou přípravným výborem požadovali, aby v případě prodeje obytných budov postupovalo město Český Těšín podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a takto vzniklé bytové jednotky byly prodávány za 1/4 ceny stanovené znaleckým posudkem a nebytové prostory nacházející se v těchto budovách zůstaly v majetku města. Referenda se zúčastnilo 29,1 % oprávněných osob, což je nedostačující, a z tohoto důvodu není rozhodnutí v místním referendu platné. Vzhledem k tomu, že i přesto byla účast vysoká, MO ČSSD Český Těšín na své poslední schůzi projednala tuto problematiku a odsouhlasila vyjít vstříc dotčeným občanům města při třetí vlně privatizace bytových domů z majetku města Český Těšín, tzn. zvolit jiný způsob privatizace a přiblížit cenu bytů k cenám stanoveným v I. a II. vlně privatizace. Na své schůzi MO ČSSD Český Těšín rovněž projednala výstavbu krytého aquacentra (realizace v roce 2006), jehož výstavbu podporuje. placená inzerce Ing. Jindřich Sznapka místopředseda MO ČSSD Český Těšín 3

4 Provozní doba sběrného dvoru Ve sběrném dvoře jsou bezplatně fyzickým osobám odebrány po prokázání totožnosti (protože sběr zdarma se vztahuje jen na občany, kteří mají ve městě trvalý pobyt) nebezpečné složky komunálního odpadu, vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný, objemný a stavební odpad (v množství odpovídajícím drobným stavebním úpravám). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nemohou využívat sběrného dvoru za účelem odložení odpadu vznikajícího jejich podnikatelskou činností. Od dochází k rozšíření pracovní doby, a to o úterní odpoledne. Provozní doba sběrného dvoru, ul. Na Horkách (před Sběrnými surovinami) Úterý Čtvrtek Sobota hodin hodin hodin Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí Pytlový systém sběru plastů a papíru v roce 2005 Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků) musí být přistaveny k popelové nádobě do sedmi hodin a budou sváženy v těchto termínech: Sobota: 2. 7., 6. 8., 3. 9., , , Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. od mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do sedmi hodin a termíny jsou: Sobota: , , , Pytle s odpadem jsou sváženy v Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňákově, v Dolním a v Horním Žukově a nově od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Dělnická II, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská. Veškerý odpad musí být čistý Lenka Fabiánová referentka oddělení životního prostředí 4

5 Literární soutěž Život v řece Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, vyhlásil literární soutěž pro žáky tříd v termínu od do Žáci měli napsat úvahu na téma Co je to život v řece a pedagogové vybrat z každé školy nejlepší práci. Tyto Vám nyní představujeme: Můj račí život v řece Olši, Roman Hruška, ZŠ Pod Zvonek, Č. Těšín Co je to život v řece, Barbara Wróblová, 8. B, ZŠ Komenského, Č. Těšín Život v řece, Věra Husarová, 7. A, ZŠ Ostravská, Č. Těšín Můj račí život v řece Olši Budu Vám vyprávět o svém životě v řece Olši. Vše začalo v ústí řeky, kde jsem se narodil, pár let spokojeně žil a kromě nějaké té povodně, která mě vždy dobrovolně odsunula o pár kilometrů dál, se celkem nic nedělo. Zvykl jsem si na čistou a chutnou vodu, hrál si s kamarády pstruhy. Spokojeně jsem si žil až do doby, než nějaké divné stvoření s hlučným strojem zakotvilo u břehu mého domova. Přemýšlel jsem, co by tu mohl dělat, že by to snad byl můj nový soused? Raději jsem schoval krunýř pod kámen a jen kradmo po očku pozoroval dění. Stvoření si lehlo na trávu a poté se šlo do řeky osvěžit. To mi celkem nevadí ani neškodí. Ale pak se stalo něco, co mně hodně rozhněvalo. Ta plechová hlučná krabice se asi chtěla taky osvěžit vodou, a tak mu to stvoření pomohlo. Nejdříve ji opláchl vodou, která později teče zpět do mého domova, ale jsem natolik obranyschopný, že trocha bahna a hmyzu ze spláchnutého břehu mne nerozhází. Ale pak to přišlo. Stvoření vytáhlo zevnitř stroje divnou láhev. Hned mi bylo jasné, že něco není v pořádku, neboť jsem i z vody zahlédl na obalu varování, jak prostředek škodí. Ale ne té plechové krabici, ale nám, živočichům a přírodě. Krabice se po koupeli spokojeně leskla, ale já jsem spokojený nebyl. Začaly mně štípat oči, kuckal jsem a na klepetech se usazovalo něco, čeho se dodneška nemůžu zbavit. A když jsem viděl všechny nepřátelské mikroby, které se k té špíně začaly slézat a pochutnávat si na ní, začal jsem se bát, a hodně. Přežil jsem jenom díky šťastné náhodě, jarní voda mně posunula o kus dál, a teď si žiju někde u lázní v Karviné. Ale mí přátelé ryby, konkrétně dva starší pstruzi, na to neměli dost síly, a tak padli v boji s mikroby. My raci vás prosíme: buďte šetrní k přírodě a omývejte své plechové krabice jen na vyznačených místech, kde to nemůže škodit přírodě a životu v ní. A taky nám neházejte do vody odpadky, my je nejíme a nevíme, co s nimi. Zamyslete se, prosím, a žijme spolu v míru. Za kamaráda raka: Roman Hruška Základní škola Pod Zvonek 1835 Český Těšín, Svibice Co je to život v řece Z vrcholků hor proudí prameny, ze kterých vznikají potoky, dále vznikají říčky a z říček řeky a další vodní toky. Vodou je také kapička rosy, která se třpytí v ranním slunci na trávě. Na mapě jsou řeky označeny modrými čárami. A co je to vlastně voda? V chemii bychom použili označení H 2 O. V životě nejen lidí, ale i celé přírody voda znamená zdroj života. Bez vody by na Zemi nemohl život vzniknout. Už v pohádkách se voda označovala přívlastky živá a mrtvá. Živá voda dokázala dělat divy, vracet lidem život. 5

6 Ve vodních tocích, potocích, říčkách i řekách žije spousta živočichů, od planktonu přes ryby až po zvířata, jakými jsou vydry, bobři, krokodýli, hroši a jiní. Pro všechny je voda životním prostředím. Ale jaká voda? Chtěla bych dodat, že voda živá, i když jiná, než živá voda v pohádkách. Voda, která není znečištěná, voda, která obsahuje dostatek kyslíku, voda, která těmto živočichům zajišťuje život. Existuje však ještě taková voda? Nebo se všichni tvorové žijící ve vodě museli dokonale přizpůsobit změnám, které zhoršily kvalitu vody? Vždyť do vody se dostávají látky, které tam nemají být. Čí zásluhou? Nás lidí, kteří bezohledně využívají a zneužívají přírodu. Již dvě století člověk intenzivně hospodaří, rozvíjí chemický průmysl a tím vším ovlivňuje přírodní prostředí. Je možné tomu zabránit? Vzdají se lidé výhod poskytovaných rozvojem průmyslu? Je možné žít v souladu s potřebami ostatních živočichů? Co kdybychom měli možnost vyslechnout ostatní živočichy? Co by nám asi řekli? Asi bychom příliš neobstáli před jejím hodnocením. A tak až se zase jednou budu brouzdat ve vodě potoku, možná zaslechnu nějakého vodního živočicha, jak si bude stěžovat na to, co to zase pluje kolem břehu a co tam být nemá. Nebo bude jásat nad tím, jak se mu dobře žije ve vodě? Barbara Wróblová, 8.B ZŠ Komenského Život v řece Hodně lidí si bude myslet, že musí vydržet třeba týden pod hladinou vody a bydlet tam, aby život v řece poznala. Proto jsem tu já, abych vám to vysvětlila. Život v řece, to neznamená pro nás lidi, ale pro vodní živočichy. Třeba takoví pstruzi nebo kapři se bez vody neobejdou. Je to prostě jejich domov. Plují si tam, jak chtějí, mají prostě svobodu, ne jako my ráno do školy a odpoledne zase zpátky a učit se na další den. Když se ale chtějí najíst, tak na to doplatí ty menší rybičky, protože je sní, aniž by se jich zeptali nebo je na to upozornili. Jak se lidově říká, napadají potravu zezadu. A co teprve taková ropucha nebo žabka Kuňkalka? Život bez vody si neumí představit. Když je pěkně, tak si vyskočí na kámen a opalují se, ale musí si dát také pozor na hladové čápy, kteří se jimi živí. To v moři třeba takoví delfíni, to je něco! Mají tolik prostoru pro plavání a skotačení, až jim někdy i závidím. A ještě když pluje kolem nějaká výletní loď, to je něco! Diváci se nemohou vynadívat a strkají se, jen aby to pěkné delfíní vystoupení viděli. Kromě delfínů žijí v moři i kosatky, velryby či životu nebezpeční žraloci. Voda je ale někdy i zlá, protože když hodně prší, tak její hladina v řekách stoupá a může zatékat do sklepů rodinných domů či paneláků. Ve výjimečných případech je může potopit i celé. Ve vodě kromě živočichů žijí i rostliny. Třeba řasy. Ryby díky nim mají kyslík a mohou v klidu dýchat. Do vody ale vtékají různé chemikálie. Proč to ale lidé dělají? Potom tisíce živočichů zbytečně umírá. Nebo takoví rybáři proč vlastně loví ryby? Abychom se pak na ně mohli v obchodě dívat, jak tam leží zmražené v kuse ledu? Nebo aby snad měli rybáři víc peněz? Když to tak vezmeme, dělají to vlastně pro nás. Abychom měli jídlo a i něco v žaludku. Stejně je to ale kruté, brát rybám život jenom proto, abychom se najedli. Někteří rybáři jsou ale hodní, chytají ryby a zase je zpátky pouští. Někteří asi věří, že chytnou zlatou rybku a že jim splní tři přání. Jiní zase věří, že chytnou největší rybu na světě a že se díky tomu dostanou do televize, že budou slavní a bude se o nich všude mluvit. Husarová Věra, VIII. A Základní škola Ostravská 6

7 Jak to bylo na Den Země Letošní Den Země jsme oslavili poněkud odlišným způsobem než v předešlých letech. Město Český Těšín vyhlásilo soutěž mezi těšínskými školami Nejdelší had z plastových láhví. Celkem se do soutěže přihlásilo osm škol, které soutěžily na ozvučeném náměstí o hlavní cenu environmentální pomůcky v hodnotě Kč. Každá škola představovala jedno družstvo a soutěžila v časovém limitu 45 minut. Soutěž začala v hod. a odstartoval ji starosta města Ing. Jindřich Sznapka. V první etapě spolu soupeřila tato družstva: 1. Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, 2. ZŠ Slezská, 3. ZŠ Masarykovy sady, 4. ZŠ Komenského. Druhou etapu odstartoval v hod. místostarosta města Ing. Vít Slováček a o vítězství se snažily družstva: 5. ZŠ Komenského, 6. ZŠ Pod Zvonek,7. ZŠ Ostravská, 8. Gymnázium Frýdecká. Soutěž byla napínavá a bylo vidět, že všichni se snaží dosáhnout nejlepšího výsledku. Velké poděkování patří hasičům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, stanici Český Těšín, kteří po dobu 90 minut navlékali láhve jehlou délky 50 cm. Zvítězila ZŠ Ostravská, která za pomoci hasiče M. Maceczky vytvořila hada v délce 340 m. Kdybychom sečetli všechny hady, pak bychom překonali loňský (1015 m) i předloňský rekord (1308 m) a došli k číslu 1771,8 m, což představuje 640 kg. Žáci základních škol zpestřily Den Země obrazci, kreativitami z víček PET láhví, které byly vyhodnoceny. První místo obsadila ZŠ Havlíčkova s výtvorem Jmenuji se Petlahvík, recyklace je můj hit, druhé pak ZŠ Slovenská s kreativitou Strom a třetí ZŠ Slezská s výrobkem Delfín. ZŠ Komenského obsadila čtvrté místo s obrazcem Ryba a ZŠ Pod Zvonek páté místo s výrobkem Pyramida. Všem zhotovitelům děkujeme. V rámci příprav na Den Země byla vyhlášena v termínu od do literární soutěž Život v řece pro žáky 8 9 tříd. Nejlepší práce k nám byly zaslány a budou postupně zveřejněny ve zpravodajích. Tak jako vloni, obohatila i letos tento den Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Český Těšín svými ekologickými aktivitami. Soutěžící i široká veřejnost si mohli z náměstí odnést květináče s řízky okrasných rostlin, dřevin, papírové symboly naší planety s ekologickými slogany, zjistit, jak se měří kyselý déšť, recykluje papír, ověřit si znalosti z biologie, vyzkoušet si malování na sklo, podívat se, jak se zhotovují korálky z přírodního materiálu atd. Mimo to tato škola zajistila úklid města - vysbírala odpadky v množství 2,9 tun. ZŠ Havlíčkova s polským vyučovacím jazykem se postarala o vyčištění parku A. Sikory. Oběma dvěma školám za to děkujeme. Základní škola Masarykovy sady obětavě pomáhala při přípravách Dne Země a v rámci Ekologického týdne aneb co chceme vykřičet do světa vyhodnotila na náměstí nejlepší fotografii, plakát, písemnou práci, kreativitu atd. a předala výhercům ceny. Co říci závěrem. Počasí nás letos nezklamalo, tak snad to vyjde i příští rok. oddělení životního prostředí 7

8 - Základní škole Masarykovy sady 104, Český Těšín, zejména Mgr. Janu Hercovi a žákům za přípravnou organizaci soutěže Nejdelší plastový had, konkrétně se jednalo o namotání 80 ks klubek po 50 m, nebo-li rozměření provázku v délce 4 km na 80 klubíček. - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, stanici Český Těšín, za pomoc při zhotovování plastových hadů - Střední zemědělské škole, Střednímu odbornému učilišti zemědělskému a Učilišti, Tyršova 2, Český Těšín za úklid pozemků města na pěti stanovištích (lesopark Hrabina, pozemky kolem spodní části koupaliště, lokalita Lipka, přehrada, pozemky U Cihelny) - Základní škole s polským vyučovacím jazykem, Havlíčkova 13, Český Těšín za úklid parku A. Sikory - společnosti.a.s.a., spol s r.o., a firmě Tomáš Raszka, Třinec-Oldřichovice, za úklid náměstí ČSA po ukončení soutěže Poděkování patří: Vyhodnocení soutěže Nejdelší had z plastových lahví 1. ZŠ Ostravská 1710, Český Těšín m 2. ZŠ Pod Zvonek 1835 Český Těšín ,5 m 3. ZŠ Slovenská 1 Český Těšín.. 269,3 m 4. ZŠ Komenského sady 606 Č. Těšín m 5. ZŠ Masarykovy sady104 Č. Těšín m 6. Střední zemědělská škola Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště m 7. ZŠ Slezská m 8. Gymnázium Frýdecká m 8

9 Hodnocení výrobků z víček PET láhví 1. ZŠ Havlíčkova Petlahvík 2. ZŠ Slovenská Strom 3. ZŠ Slezská Delfín 4. ZŠ Komenského Ryba 5. ZŠ Pod Zvonek Pyramida oddělení životního prostředí Komunitní plán Města Český Těšín Město Český Těšín společně s Charitou Český Těšín připravilo na základě Usnesení Rady města č. 1247/16.RM Komunitní plán rozvoje sociálních služeb. Návrh Komunitního plánu města je k dispozici na internetových stránkách města v termínu od k připomínkování širokou veřejností. Připomínky veřejnosti očekáváme v písemné formě na adrese: Městský úřad Český Těšín, odbor sociální, Štefánikova 25, Český Těšín, nebo em na: Mgr. Jan Smiga Klaudie Vostrá 9

10 V parcích přibyly ptačí budky Možná jste si všimli anebo ještě nevšimli, že v parku A. Sikory a v Masarykových sadech byly vyvěšeny ptačí budky. Proč vlastně tato akce. Na základě odborného posouzení firmou Ing. Jaroslav Kolařík List (v současné době firma SEFETREES s.r.o.) z Rosic u Brna bude provedena na podzim letošního roku rekonstrukce parku A. Sikory spočívající v ošetření dřevin a odstranění stromů špatného zdravotního stavu, se sníženou vitalitou, neperspektivních jedinců, stromů ohrožujících bezpečnost návštěvníků.tímto dojde k úbytku hnízdních míst, a proto orgán ochrany přírody stanovil umístění cca 50 ks ptačích budek v těchto parcích. Byly osloveny školy, aby nám s výrobou pomohly, a tak se i stalo. Každá škola obdržela vzor budky a plánek, zaslaný Ochranou fauny ČR, Votice. Základní škola Slovenská vyrobila 6 ks pro sýkory, Základní škola Masarykovy sady - 5 ks také pro sýkory, Základní škola Slezská - 6 ks pro rehky, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště - 25 ks budek pro sýkory a špačky, Speciální školy Pražská 5 ks pro rehky, Základní škola Pod Zvonek Český Těšín 6 ks pro sýkory. Dne 6. dubna 2005 byli žáci těchto škol přizváni k vyvěšování budek. Ačkoliv počasí nebylo ideální, přednáška Ing. Hartla ze Základní organizace ČSOP Olza s audio záznamem ptačích zpěvů byla velmi zajímavá. Všem školám za výrobu budek děkujeme a těšíme se na další spolupráci. oddělení životního prostředí 10

11 Přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních k označení budov Vážení občané, pro ty, kteří si ještě neobjednali tabulky s čísly a neoznačili budovu tabulkami, které byly schváleny, uvádíme opět všechny informace týkající se označování budov. Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v plném znění a podle vyhlášky č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel v plném znění Městský úřad Český Těšín určil barvu a provedení tabulek k označování budov čísly následovně: a) popisná čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200mm), tmavomodré barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm. Popisnými čísly jsou označovány budovy (tzn. i rodinné domy) ve městě Českém Těšíně a přilehlých částech. Majitelé objektů, kteří vlastní tabulku s číslem popisným, pod kterým je uvedena městská část a tabulka odpovídá schváleným rozměrům a barvě, si mohou ponechat budovu označenou stávající tabulku. b) orientační čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 120 mm, šířka 150 mm), bílé barvy s tmavomodrým lemem a tmavomodrou arabskou číslicí vysokou 75 mm, jako dodatek může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének. Čísly orientačními jsou značeny budovy v městské části Český Těšín. c) evidenční čísla tabulka je z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200 mm), červené barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75mm, pod kterou se uvede název městské části o výšce do 30 mm. Čísly evidenčními jsou nově značeny stavby pro individuální rekreaci, např. zahradní chaty. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými městským úřadem a udržovat je v řádném stavu. Čísla se umisťují tak, aby byla viditelná. Číslo orientační se umisťuje vždy pod tabulku s číslem popisným. Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí, zajistí dodání příslušné tabulky s číslem k označení budovy po zaplacení zálohy ve výši skutečných nákladů na pořízení tabulky. Náklady na tabulky jsou: u popisných čísel 199,- Kč, u orientačních čísel 156,- Kč a u evidenčních čísel 199,- Kč. Vyzýváme majitele, aby si své objekty správně označili do Po tomto termínu budou prováděny kontroly správného označení budov. Pokud při provádění kontroly označení domů nebude mít vlastník označenou budovu číslem, může mu být uložena pokuta až do výše Kč. Věříme, že všichni občané a organizace pochopí nutnost sjednocení označování budov a označí si své objekty tak, jak bylo schváleno. Eliška Dudová referent odboru výstavby 11

12 Sauna v Masarykových sadech opět v provozu Město Český Těšín pronajalo od listopadu r městskou saunu manželům Iloně a Janu Biedrawovým, kteří na své náklady provedli rekonstrukci objektu v rozsahu umožňujícím provoz sauny dle platných hygienických předpisů, zejména renovaci potní místnosti, bazénu, rekonstrukci bufetu včetně nového zřízení a vybavení sauny. V měsíci květnu letošního roku došlo k převodu sauny na nové vlastníky, kteří i nadále zachovají provoz sauny v Českém Těšíně ke spokojenosti návštěvníkům. Změny vyvolané novým zákonem Ing.Karína Benatzká ved.odboru správy majetku Živnostenský úřad upozorňuje na změnu živnostenského zákona čís. 455/1991 Sb.: - vázaná živnost Poskytování telekomunikačních služeb přechází v celém rozsahu do neživností. Obsahovou náplní této živnosti je mimo jiné poskytování služeb přístupu k síti Internet např. internetové kavárny. Účinnost změny zákona je k Od tohoto data výkon činnosti spočívající ve službě elektronických komunikací podléhá pouze zákonu čís. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Podnikatelé vlastnící živnostenské oprávnění k provozování živnosti Poskytování telekomunikačních služeb budou mít právo ji vykonávat mimo režim živnostenského zákona oznámením této činnosti do 1 roku od účinnosti zákona, tj. do , Českému telekomunikačnímu úřadu při splnění náležitostí stanovených v 13 zákona o elektronických komunikacích. Předmětná živnostenská oprávnění zanikají dnem tohoto oznámení, avšak nejpozději dnem Změna zákona o elektronických komunikacích výrazným způsobem zjednodušuje systém získání oprávnění pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Podmínkou podnikání je pouze splnění obecných podmínek podnikatelem podle zákona o elektronických komunikacích a jednoduché oznámení podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu. Odpadá povinná registrace u živnostenského úřadu včetně tisícikorunového správního poplatku za vydání živnostenského listu. Dana Stehlíková referent správy živnostenského podnikání Živnostenský úřad, Pod Zvonek 875/26, Český Těšín tel.:

13 Co se událo v pátek 13. května 2005 Jak už jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, proběhl v Masarykových sadech Den požární bezpečnosti a ve dvoře Základní školy Masarykovy sady Č. Těšín akce Barevné dny. Den požární bezpečnosti pořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, stanice Český Těšín v Masarykových sadech. Děti se seznamovaly na několika stanovištích s povoláním hasiče a co to obnáší stát se jím. Mohly zhlédnout hasičskou výstroj a ochranné prostředky, druhy hasicích přístrojů vyzkoušet si jejich hmotnost a názorně vidět použití pěny jako hasebního prostředku. Byla pro ně přichystána atrakce stříkání na terč pomocí ruční hadice. Zjistily, jak vypadá člun pro práci na vodní hladině a výjezdová vozidla. Posledním stanovištěm byla názorná ukázka lezecké techniky, kdy hasiči předvedli spouštění se z věže požární zbrojnice. Nakonec každá škola obdržela pexesa, omalovánky, nálepky a jiné tématické pomůcky. Počasí vyšlo, takže se nikdo nemusel schovávat pod deštníkem nebo pláštěnkou. Přidruženou akcí byly Barevné dny, které pořádala firma EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Městským úřadem Český Těšín. Ačkoliv byla pozvána široká veřejnost, zúčastnily se především základní a mateřské školy, celkem 802 dětí. Cílem akce bylo poskytnout občanům co nejvíce informací o třídění odpadů a jejich recyklaci, aby si uvědomili, že je to důležitá věc a že ji může ovlivnit každý z nás. Základem byla pojízdná výstava Tondy Obal, která informovala o tom co se děje s recyklovaným odpadem a co se z něj vyrábí. Děti si zasoutěžily v sestavování Maxi domina, v třídění odpadů pomocí kartiček, závodily na koloběžkách - musely vhodit daný odpad do správné barevně rozlišené popelnice, vyzkoušely si skákání v pytlích (modrý, zelený), v házení míčků do barevných otvorů a v řízení autíček na dálkové ovládání (správná volba cesty k dané popelnici). Akci doprovázeli molitanoví maskoti, jejichž účelem byla komunikace spojení barev a odpadů (Petka Peťka a Pepa Střep) a kteří si získali oblibu zvláště u předškolních dětí. Všechny děti, které si zasoutěžily s úspěchem, byly odměněny. Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, stanici Český Těšín a firmě EKO-KOM a.s., za zpestření a motivaci květnového pátku. Ing. Marie Ručková referent ochrany přírody 13

14 Jak je to s výměnou řidičských průkazů V posledních týdnech docházelo k výraznému nárůstu počtu žádostí o výměnu starších řidičských průkazů, vydávaných do konce roku 2000 za nové, a to v souvislosti s povinností stanovenou v 134 zákona č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého musí být tyto řidičské průkazy do konce roku 2005 vyměněny za nové, jinak se stanou neplatnými. Sněmovna však ve středu na návrh Senátu schválila prodloužení lhůt pro jejich výměnu. Předloha nyní čeká na podpis prezidenta. Výměna starých řidičských průkazů za průkazy dle vzoru EU by tak měla probíhat ve třech etapách do konce roku 2013: 1. etapa: do konce roku 2007 pro řidičské průkazy vydané od do etapa: do konce roku 2010 pro řidičské průkazy vydané od do etapa: do konce roku 2013 pro řidičské průkazy vydané od do Ministerstvo dopravy proto doporučuje všem žadatelům, aby nepodléhali panice, nemarnili svůj čas v neúnosně dlouhých frontách na dopravních úřadech a počkali s výměnou svých řidičských průkazů na prodloužené období bez front a zbytečného čekání. Ing. Tomáš Hloušek vedoucí oddělení dopravy Nový městský autobus Provozovatel městské hromadné dopravy v Českém Těšíně BUS Slezsko, a. s. pořídil nový dvounápravový třídveřový autobus. Od pondělí 9. května již jezdí ve všech dnech v týdnu na čtyřech pravidelných linkách městské hromadné dopravy. Autobus je určen k přepravě osob na krátké vzdálenosti v městském provozu. Celková obsaditelnost činí 80 míst, z toho je 25 míst k sezení. Autobus má sníženou podlahu, ve středních dveřích je umístěna plošina pro bezbariérový nástup. Manipulaci s plošinou provádí řidič. Ing. Eva Widnicová vedoucí odboru živnostenského a dopravy Město Český Těšín v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Český Těšín bod 573/10.ZM ze dne prodá objekt kulturního domu ve Stanislavicích, tj. stavbu občanského vybavení čp. 51 na pozemcích p. č. 48 a p.č. 47/2 pozemek p.č. 48, vým. 240, zast. pl. a nádvoří Bližší informace k této problematice Vám poskytneme na tel. čísle , kl. 230 nebo Na adresu Městského úřadu v Českém Těšíně můžete předložit své nabídky písemně v termínu do

15 Střípky z Domova důchodců Sokolovská č.p. 1997, Český Těšín Tak to tady ještě nebylo!!! Náš Domov vyhlásil někdy počátkem února celostátní soutěž: Můj region očima seniorů. Oslovili jsme přes 180 zařízení pro seniory z celé České republiky a čtyři ústavy z Polska a požádali je, aby zhotovili výtvarné práce na výše uvedené téma a zaslali nám je. Nebudete tomu věřit, ale v samém finiši bylo do akce zapojeno 48 ústavů, domovů a penzionů pro seniory. Byl velký ohlas z Blanska, Kadaně, Dubí, Prahy, Českých Budějovic, ale i z Třince, Frýdku Místku, Cieszyna aj. V termínu od 18. do zasedala porota, která měla za úkol vyhodnotit ta nejlepší díla. O tom, že to byla práce zdlouhavá a náročná, jistě nemusím nikoho přesvědčovat. Předsedkyně poroty, paní Mgr. Dagmar Kapustková i její členové, pan Ing.Vít Slováček a pan Mgr. Boleslav Slováček se měli co ohánět. Vždyť prací bylo více než 130 a všechny byly tak osobité. Nakonec vybrali 37 prací v sedmi kategoriích, které ohodnotili. Alespoň jedna perlička: nejstarší účastnici bylo 96 let. A následovala příprava výstavy. Vernisáž se konala 26. dubna v hudebním salonku KaSS na Střelnici. Musím konstatovat, že byla velmi zdařilá a celá výstava překvapila svou návštěvností. Zakončením celé akce bylo slavnostní galaodpoledne 30. dubna ve velkém sále na Střelnici. Předali jsme ocenění přítomným soutěžícím a pokračovali aukcí výtvarných prací. Peníze získané z této aukce putovaly do kulturního fondu našeho zařízení a budou použity na další podobné příležitosti pro zkvalitnění života a aktivizaci seniorů. Na vernisáž přišel i pan starosta Ing. Jindřich Sznapka a hovořil o tom, že to co děláme, je určitý nadstandard, a pevně věří, že se takový vztah k seniorům stane postupem času v našem městě, regionu i státě normou. My v to věříme také a důkazem toho bylo i to, že na obě části akce přijeli lidé opravdu z daleka. Ale vraťme se k věci. Dovolte, abych poděkovala všem členům poroty, paní Michaele Garayové za velice pěkné naaranžování a zpracování výstavy, KaSS Střelnice za spolupráci a hlavně mým kolegům a kolegyním za podporu a pomoc během celé akce. A nesmíme zapomenout na všechny seniory: Byli jste skvělí a těším se na další spolupráci s Vámi. Ještě jedna událost v našem domově určitě stojí za zmínku. 19. března tohoto roku se u nás konala Josefovská zábava. Za podpory rodinných příslušníků našich klientů, veškerého personálu zařízení a sponzorů, kterých nebylo málo, jsme mohli uspořádat zábavu, kterou by nám mohli leckteré zábavní podniky závidět. Hrála muzika, tančila se polonéza, byla bohatá tombola, hrály se soutěže. Cílem bylo navodit dobrou náladu, zmobilizovat naše seniory k aktivitě a ukázat jim, že stáří nejsou jenom nemoci a bolest, ale i pohoda a krása a důstojnost zralého věku. To vše se nám, mám pocit, podařilo. Monika Kovářová Pracovník sociální péče 15

16 SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ PROGRAM SLAVNOSTÍ MĚSTA POD ZÁŠTITOU MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN POŘÁDÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO STŘELNICE PÁTEK NÁMĚSTÍ ČSA KONCERT - ZUŠ P. Kalety Č. Těšín a Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. P. Cieszyn TĚŠÍN - město blízké mému srdci - vyhodnocení soutěže HLEDÁME FOTBALOVÝ TALENT 2005 vyhlášení výsledků V. ročníku městského kola ROZTANČENÁ ULICE - tradiční pochod městem s dechovým orchestrem a mažoretkami SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA ČESKÉHO TĚŠÍNA A CIESZYNA NA MOSTĚ DRUŽBY při tradiční roládě JUMPING DRUMS koncertní show bubeníků HAVIAR folklórní soubor z Rožňavy PAVLÍNA JÍŠOVÁ & CS BAND nejvýraznější zpěvačka české folkové a country scény ANALARCH historická muzika ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA známá bluegrassová kapela OHŇOVÁ SHOW v podání skupiny GONFANON RLV KAREL PLÍHAL osobnost folku Slovem provází známý imitátor PETR MARTINÁK. SOBOTA NÁMĚSTÍ ČSA KOUZELNICKÁ VÝCHOVA dopoledne plné soutěží a her pro děti SAXANA DĚTEM program pro rodiče s dětmi v podání PETRY ČERNOCKÉ TĚŠÍNŠTÍ RODÁCI SE PŘEDSTAVUJÍ IVANHOE Ivan Hasák ve stylu HIPHOP TOM ROBIN Zdenek Novák s přední taneční skupinou MARKÉTA MAGDALÉNA muzikálová zpěvačka a herečka NO NAME koncert nejznámější slovenské kapely MOTOR vystoupení regionální rockové kapely VISACÍ ZÁMEK koncert punkové skupiny KRYŠTOF koncert známé ostravské skupiny OHŇOSTROJ Rynek Cieszyn Slovem provází známý imitátor PETR MARTINÁK. NEDĚLE NÁMĚSTÍ ČSA SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA V KOSTELE NA NIVÁCH host p. Mojmír Kalus KŘESŤANSKÉ ODPOLEDNE koncert skupiny ESTER. Pořádají křesťanské církve Český Těšín ZPÍVÁNÍ NA MOSTĚ SVOBODY vystoupení folklórních souborů. Pořádá HV PZKO Český Těšín. 16

17 DOPROVODNÉ AKCE Pátek KaSS Střelnice Galerie Půda - vernisáž výstavy ALEKSANDER OSTROWSKI kresba, fotografie, grafika Pátek hala polského Gymnázia BASKETBALOVÝ TURNAJ Utkání SLAVOJ Český Těšín OLD BOYS PIAST Cieszyn Pořádá: TJ SLAVOJ Český Těšín Pátek Městká knihovna Havlíčkova MOJE MĚSTO - virtuální konference účastníků mezinárodní dětské soutěže Sobota Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości Cieszyn MOJE MĚSTO slavnostní vyhodnocení s předáním cen vítězům z mezinárodní dětské soutěže Těšínské divadlo FESTIVAL SBLÍŽENÍ- mezinárodní festival tvorby mladých pro žáky ZŠ a handicapované skupiny z města Český Těšín a Polska Po celé tři dny bude probíhat na náměstí jarmark, atrakce pro děti, prodejní výstava kaktusů a sukulentů, kterou pořádá klub kaktusářů OPUNTIA Český Těšín vždy od 8.00 do hodin 17

18 Kino CENTRAL Štefánikova 27, Český Těšín tel , června so,ne, začátek v hod. RAY Jestliže lze život chápat jako souhrn jeho jednotlivých částí, pak příběh Ray Charlese je možno považovat za souhrn osobních vzestupů a pádů v průběhu dlouhé a slávou ověnčené kariéry ve světě hudby. Ray zažil bolest i osobní tragédie. Množství jeho hudebních stylů (jazz, rhytm&blues, rock-and-roll, gospel, country&western) je sledem celistvé inspirativní cesty génia s jedinečnou vizí, génia, který světu daroval možnost zcela nového způsobu vnímání hudby. RAY je dosud nevyprávěný příběh dramatického osudu americké hudební legendy, jehož vzniku předchází patnáctiletý sběr materiálu a sledování Rayovy tvorby uznávaným filmařem Taylorem Hackfordem. Režie: Taylor Hackford Hrají: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King. Hudební drama, USA, 146 minut, nevhodné do 12 let, české titulky. 5. června ne, začátek v hod. DVEŘE V PODLAZE Nejnebezpečnější tajemství jsou ta, která se bojíme říci sami sobě Děj filmu se odehrává v privilegované čtvrti Východního Hamptonu v New Yorku. Popisuje jedno klíčové léto v životě Teda Colea, známého autora dětských knížek a jeho krásné ženy Marion. Kdysi velké a šťastné manželství je vinou náhlé tragédie na bodu mrazu. Plody této krize jsou nevěry a deprese. Ted si najímá na léto mladého asistenta, jak už to velicí spisovatelé dělají. Právě mladý Eddie sehraje kuriózně zásadní úlohu při transformaci Tedova a Marionina života. Příběh originálně střídá tragické a komické motivy, zkoumá různé aspekty lásky, její zářící i temná zákoutí. Film vyvolává nepříjemné otázky: Smí člověk zkusit všechno a překročit všechny meze, aniž by za to musel zaplatit? A neplatí-li on sám čím za to platí druzí? Režie: Tod Williams Hrají: Jeff Bridges, Kim Basinger, Jon Foster, Mimi Rogers, Elle Fanning. Drama/romance, USA, 111 minut, české titulky. 10. června pá, začátek v hod. BUĎ V KLIDU Ve filmu Buď v klidu se John Travolta vrací jako Chili Palmer z filmu Chyťte ho. Tentokrát Chili opouští nevyzpytatelný filmový průmysl a vrhne se do hudební branže, zaplete se s ruskou mafií, s různými gangsterskými skupinami a ještě vezme pod ochranu mladou talentovanou zpěvačku Lindu Moonovou. Režie: F. Gary Grey Hrají: John Travolta, Uma Thurman, Danny De Vito. Thriller/komedie, USA, 118 minut, nevhodné do 12 let, české titulky. 10. června pá, začátek v hod. ZOSTANE TO MEDZI NAMI Žije s dvěma muži. Který z nich ji připraví o rozum? Zostane to medzi nami je příběhem tří lidí, kteří neumí žít ve dvojici, ale nemají odvahu žít sami. Hlavní postava Danica žije již delší dobu s úspěšným Michalem, který ji poskytuje vše kromě lásky. Smířená se vztahem, který je více přátelský než partnerský a má již být brzo završen svatbou, poznává náhodně charismatického Tomáše. Ten do jejího uspořádaného života přináší dosud nepoznané silné emoce. Danica, fascinovaná Tomášovými temnými tajemstvími, propadá vášni a emocím rodícího se vztahu, které ji postupně začnou natolik spoutávat, až se stanou nesnesitelnými. Zmatená Danica opět zatouží po Michalově racionalitě a vrací se do náruče jistoty, kterou tak důvěrně zná. Dokáže konečně vyslovit Milujem ťa?. Režie: Miro Šindelka Hrají: Michal Dlouhý, Tomáš Hanák, Danica Jurčová. Milostné drama, SR/ČR, 92 minut, nevhodné do 15 let června so,ne, začátek v hod. BOKOVKA Dva dávní přátelé se vydávají na ochutnávku vín. Miles, zatvrzelý rozvedený muž, údajný spisovatel a skutečný znalec vín, se rozhodne svého dávného spolužáka a bývalého herce Jacka pozvat na exkurzi do vinic v Santa Ynez Valley týden před svatbou. S ironií se oba střemhlav vrhají do zkoumání proměn lásky a přátelství, osamělosti a snů i odvěké války mezi Pinotem a Cabernetem. Ti dva jsou velmi nesourodá dvojice. Šarmér Jack kypí sexem, ustaraný Miles je škarohlíd. Jack se těší na svůj poslední doušek svobody, Miles chce jen vychutnat dokonalost v lahvi. Jack se spokojí s laciným Merlotem, Miles touží po vůni prvotřídního Pinotu. Zdá se, že je spojuje jen pocit zmařených ambicí a prchajícího mládí. Víno chutná a společnost žen blaží. Jack propadne kouzlu servírky a vyhrožuje, že svatbu zruší. Miles si začne románek se znalkyní servírkou. Oba muži se blíží krizi středního věku. Svatba se blíží a s tím zároveň jistota, že Miles a Jack se nevrátí do Los Angeles takoví, jací byli pokud se vůbec vrátí. Režie: Alexander Payne Hrají: Paul Giamatti, Thomas Haden, Virginia Madsen, Sandra Oh Komedie, USA, 123 minut, nevhodný do 12 let, české titulky. 18

19 června so, ne, začátek v hod. PÁD TŘETÍ ŘÍŠE Duben 1945, národ čekal jeho 20. července 1944 byl spáchán ve Vůdcově hlavním stanu Vlčím doupěti (Wolfsschanze) atentát na Hitlera. Z bezprostřední blízkosti zažila tuto událost jeho osobní sekretářka Gertraud Traudl Junge. Poprvé se tak otřásla půda pod nohama kdysi všemocného Vůdce a všichni z jeho bezprostředního okolí poprvé pocítili šok. O devět měsíců později se Hitler přesunul do svého prostorného systému bunkrů na území Nového říšského kancléřství v Berlíně. Rudá armáda v téže době přistoupila k jeho totálnímu obklíčení. 20. dubna slaví Hitler 65. narozeniny v kruhu svých věrných spolupracovníků a svého štábu. Eva Braunová už s ním také několik dní žije v bunkru. Himmler, Goering a stranické špičky se odsunuly do bezpečnější části Německa, zatímco Hitler nechce v žádném případě opustit své hlavní město. 29. dubna Rudá armáda obklíčila vládní čtvrť a odřízla ji od ostnatého území Berlína, v jehož ulicích se bojuje o každý dům. Během této noci diktuje Hitler sekretářce Traudl Jungové svou poslední vůli a žení se s Evou Braunovou. Svatebními svědky jsou Goebbels a Borman. 30. dubna zahájila ruská armáda boj o Říšský sněm (Reichstag). Hitler se rozhodl spáchat sebevraždu. Společně s Evou Braunovou se otrávili a jejich mrtvoly byly spáleny na zahradě říšského kancléřství. O den později otrávila Magda Goebbelsová ve spánku svých šest dětí. Pak odešli Magda a Joseph Goebbelsovi do zahrady a zastřelili se. I jejich mrtvoly byly spáleny. Přestože generál Weindling vydal rozkaz ke kapitulaci, v ulicích se bojuje dál Režie: Oliver Hieschibiegel Hrají: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara Válečný, SRN, 150 minut, nevhodné do 12 let, české titulky června pá, začátek v hod. VELKÁ VODA Významný politik, Lem Nikodinoski, se ocitá na hranici mezi životem a smrtí. Odtud musí překonat Velkou vodu, aby opět vstoupil do světa svého dětství a postavil se tak svému svědomí Právě skončila II. světová válka. Lem, stejně jako mnoho dalších válečných sirotků, je chycen a dopraven do dětského sirotčince. Sirotčinec ve skutečnosti není nic jiného než ideologický pracovní a převýchovný tábor, zřízený Komunistickou stranou pro děti padlých nepřátel. Řád a disciplína jsou tu na prvním místě, ale i tento žalář má svá tajemství. Do tábora přijíždí záhadně vyhlížející chlapec Isak. Od samotného začátku je všem jasné, že je jiný než ostatní. Je první, kdo má odvahu vzdorovat autoritě a klidně snášet drastické důsledky svých činů. Lem zcela propadá kouzlu, které Isaka obklopuje a cítí, že tento chlapec by pro něj mohl představovat vysvobození. Uzavře s Isakem pokrevní bratrství a přimkne se k němu jako ke své poslední naději. Od této chvíle už v sirotčinci nebude nic jako dřív. Dokud nepřijde zrada. Režie: Ivo Trajkov Hrají: Sašo Kekenovski, Maja Stankovska, Mitko Apostolovski, Verica Nedeska Drama, ČR/Makedonie/Německo/USA, 93 minut, nevhodný do 12 let, české titulky června so, ne, začátek v hod. MELINDA A MELINDA Komedie je tragédie, která se stane těm druhým. V tomto filmu jeden z nejslavnějších režisérů posledních třiceti let zkoumá svůj nejoblíbenější terén osobní boje s morálkou, identitou, intimitou, žárlivostí a rozmary romantické lásky. Režie: Woody Allen Hrají: Radha Mitchell, Will Ferrell, Nei Pepe, Stephanie Roth Haberle. Komedie, USA, 95 minut, nevhodné do 12 let, české titulky června so, ne, začátek v hod. CONSTANTINE Film natočený podle komiksů Hellblazer vypráví příběh Johna Constantina, muže, který doslova prošel peklem a vrátil se z něj. Tento muž se dá dohromady se skeptickou policistkou Angelou Dodsonovou, aby společně vyřešili záhadnou sebevraždu jejího dvojčete. Jejich vyšetřování je dovede do světa démonů a andělů, který existuje těsně pod povrchem součastného Los Angeles. Hlavní hrdinové se stanou zajatci série katastrofických událostí z jiného světa, díky čemuž se nevyhnutelně sblíží a pokusí se najít vlastní klid za jakoukoli cenu Režie: Francis Lawrence Hrají: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Pruitt Taylor Vince, Peter Stormare. Thriller, USA, 121 minut, nevhodný do 12 let, české titulky. 24. června, pá, začátek v 9.00 hod. Dětské pásmo pohádek nejen pro MŠ, ale i pro maminky s dětmi. Milovník zvířat, Školní výlet, Krtek filmová hvězda, Stavitelé pyramid, Žofka ředitelkou ZOO 68 minut, vstupné 10,-Kč. 24. června pá, začátek v hod. V DOBRÉ SPOLEČNOSTI Ve studiích UNIVERSAL PICTURES vznikla komedie, pod kterou se podepsala jedna z nejúspěšnějších dvojic Hollywoodu bratři Weitzové (Prci, prci, prcičky, Jak na věc.) Tentokrát svedli na filmové plátno proti sobě dvě generace. 49-letý marketingový ředitel jednoho vydavatelství je po mnoha letech ve vrcholné funkci degradován. Jeho nadřízeným se stane teprve 26-letý čerstvý, ambiciózní, všeznalý expert na moderní vedení. Z toho kouká pěkný malér Režie: Paul Weitz Hrají: Denis Quaid, Scarlett Johansson, Topher Grace. Komedie, USA, 109 minut, české titulky. 19

20 června so, ne, začátek hod. SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ Agentka FBI Gracie Hartová se poté, co zneškodnila hrozbu slavnostnímu vyhlášení Miss Spojených států, přes noc stala senzací pro média. Díky tomu se však už nemůže věnovat své práci tajné agentky a tak souhlasí, že se stane tváří FBI v talk show. Tuto práci bere na začátku s odporem, ale brzy si zvykne na zájem okolí a netrvá dlouho, než se jí její role zalíbí. Její partnerka Sam je tvrdá ambiciózní agentka, která rozhodně nepatří zrovna mezi její fanynky, a tak jako první poukáže na to, že se Gracie proměňuje v rozmazlenou Barbie. Jenže když je v Las Vegas unesena Graciina nejlepší kamarádka a vítězka soutěže Miss Spojených států Cheryl, tak se její pud bojovat proti zločinu rychle vrátí. Nejvyšší šarže FBI však nechtějí riskovat ztrátu své největší devizy v oblasti vnějších vztahů, a tak Gracie zakazují účast na případu a pověřují Sam, aby ji držela pod kontrolou. Režie: John Pasquin Hrají: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, William Shatnet, Ernie Hudson. Komerie, USA, 115 minut, mládeži přístupný, české titulky. 25. června so, začátek v hod. JARMARK MARNIVOSTI Láska a válka jsou dvě sestry schopné všeho, a přece tak jiné.. Ironický a velmi humorný pohled na anglickou společnost na sklonku napoleonských válek. Příběh se soustředí na osudy Becky Sharp chytré i ambiciózní dcery druhořadého malíře a francouzské tanečnice, a Amelie Sedley naivní a ne moc bystré dcery londýnského burzovního makléře. Becky a Amelie jsou ochotné udělat vše proto, aby se staly součástí nejvyšší společenské elity. Světoznámou novelu Williama Makepeaceho přepsal do filmové podoby Julian Fellowes. Režie: Mira Nair Hrají: Reese Witherspoon, Gabriel Byrne, Rhys Ifans. Drama/romance, Velká Británie/USA, 137 minut, nevhodné do 12 let, české titulky. 26. června ne, začátek v hod. ROMÁN PRO ŽENY Román pro ženy je jemně groteskní příběh dvou žen: dvacetileté Laury, která pracuje v redakci dámského týdeníku Vyrovnaná žena, a její ovdovělé matky, tlumočnice a překladatelky Jany. Obě ženy hledají toho pravého a stále se jim to nedaří. Jana, která kdysi chodila s jedním Čechem, a proto typické Čechy upřímně nesnáší, marně hledá svého vysněného cizince a útrpně odolává tragikomické dvornosti dobráckého souseda Žemly. Laura se po dvou vztazích zamiluje do čtyřicetiletého Olivera, který je zaměstnán coby kreativec v reklamní agentuře. Výchozí zápletkou celého filmu je fakt, že Oliver byl před dvaceti lety velkou láskou Lauřiny matky, jinými slovy oním typickým Čechem. Režie: Filip Renč Hrají: Zuzana Kanócz, Simona Stašová, Marek Vašut, Miroslav Donutil, Stella Zázvorková Komedie, ČR, 100 minut, nevhodný do 15 let. 1. července pá, začátek v hod. SLUNEČNÍ STÁT Hlavní hrdinové kamarádi z ostravské fabriky: Milan, Tomáš, Karel a Vinco přijdou o práci. Rozhodnou se nerozšiřovat řady nezaměstnaných a začnou podnikat. Před nimi a jejich blízkými se tak otevírá zcela nový svět. Naše úžasná současnost a město, v němž hrdinové a hrdinky žijí, jim dává velký prostor k problémům s láskou, nevěrou, výchovou dětí a k dobrodružným výpravám za ziskem. Řečeno básníkem: BO OSTRAVA JE REGION RAZOVITY. Režie: Martin Šulík Hrají: Igor Bareš, Oldřich Navrátil, Petra Špalková, Ivan Martinka, Luboš Kostelný Tragikomedie, ČR/SR, 95 minut, nevhodné do 15 let. 1. července pá, začátek v hod. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ Ve filmu Království nebeské vypráví o křížové výpravě očima mladého rytíře Baliana, který odchází na kraj známého světa bojovat za svůj ideál. Oživuje mystiku rytířského rebelanta a zobrazuje dávný boj mezi muslimy a křesťany o Svatou zemi, který se sice odehrával před tisíci lety, ale svými důsledky sahá až do přítomnosti. Režie: Ridley Scott Hrají: Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Liam Neeson. Historický, USA, 145 minut, nevhodný do 12 let, české titulky července so, ne, začátek v hod. NĚCO JAKO LÁSKA Film Něco jako láska vypráví příběh Olivera a Emily, dvou zcela odlišných lidí, kteří se před sedmi lety potkali na palubě letadla z Los Angeles do New Yorku a už tehdy si uvědomili, že se k sobě snad ani nemohou hodit méně. Po následujících sedm let je ale osud svádí znovu a znovu dohromady bohužel, pokaždé v nesprávnou chvíli. Zatímco se potýkají s problémy ve vztazích, střídají kariéry a trpí stále novými rozchody, postupně se z příležitostných kamarádů stávají nejlepší přátelé, kteří se spolu mohou bavit o všem. Oba zoufale hledají lásku a vztah, které by nebyly odsouzeny ke katastrofickému konci, až je jejich sedmileté přátelství dovede ke zjištění, že je mezi nimi možná něco jako láska. Režie: Nigel Cole Hrají: Ashton Kutcher, Amanda Peet, Kathryn Hahn, Kal Penn. Romantická komedie, USA, 107 minut, mládeži přístupné, české titulky. 20

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ pravodaj červnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ HURÁ NA KOUPALIŠTĚ! Ano, je to fakt! Dlouze diskutovaná a z různých stran zpochybňovaná rekonstrukce městského letního koupaliště je zrealizována!

Více

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody.

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody. 7/2005 Symboly Dám Vám za ní 7 tisíc zněla nabídka, když jsem hokejku s číslem 68 a podpisem Jaromíra Jágra převážel tramvají. S autorem podpisu jsem se osobně setkal na relaxačním tenisovém turnaji v

Více

Těšínské listy. Nový krajský radní složil slib. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. 23. října 2009. Ročník III, číslo 5

Těšínské listy. Nový krajský radní složil slib. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. 23. října 2009. Ročník III, číslo 5 Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník III, číslo 5 23. října 2009 Nový krajský radní složil slib Ve středu 14. října se českotěšínský radní za ODS Tadeáš Cichy stal po složení

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

M Ě S T A S T R A K O N I C E STRAKONICE POVODNĚ TÉMĚŘ NEPOSTIHLY, OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP SČÍTALY ŠKODY

M Ě S T A S T R A K O N I C E STRAKONICE POVODNĚ TÉMĚŘ NEPOSTIHLY, OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP SČÍTALY ŠKODY Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 7 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 7/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: PRŮMYSLOVÉ

Více

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Ročník 26 (36) Blatná 26. června 2015 Číslo 12 / strana 1 Ročník 26 (36) ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč 26. ČERVNA 2015 ČÍSLO 12 Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Hosty a vystupujícími na letošních Rybářských

Více

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč PROSINEC 2005 Poznamenejte si do kalendáře! 5.12.2005 Mikulášské čertění 15:00 Mikulášské rarašení 15:15 Mikulášské hrátky (soutěže a hry pro děti) 16:00 Soutěž o nejkrásnější

Více

Vybíráme z obsahu. Horkýže Slíže

Vybíráme z obsahu. Horkýže Slíže DUBEN 2010 číslo 4 VIII. ročník Dny slovenské kultury zahájí Edith Piaf 15. ročník oblíbeného a vyhlášeného mezinárodního festivalu Dny slovenské kultury, který se v Moravské Třebové uskuteční ve dnech

Více

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Čtyřicet let své existence si krásným večerem v Domě kultury

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Evropská čtverylka za padesát osm miliónů

Evropská čtverylka za padesát osm miliónů K V Ě T E N 0 0 9 č í s l o 5 V I I. r o č n í k Evropská čtverylka za padesát osm miliónů Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Moravské Třebové získala v letošním roce do svého

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

SCHVÁLENÍ A DODRŽOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA PROTIVÍN číslo 2/2011. ROČNÍK XX číslo 10 říjen 15 Kč SKAUTSKÁ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

SCHVÁLENÍ A DODRŽOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA PROTIVÍN číslo 2/2011. ROČNÍK XX číslo 10 říjen 15 Kč SKAUTSKÁ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ROČNÍK XX číslo 10 říjen 15 Kč NOVÉ KOMUNIKACE POMOHOU NÁM VŠEM V měsících srpnu a září se nám podařilo dokončit čtyři úseky komunikací, a to zejména novou vozovku v Myšenci, nové povrchy mezi Chvaleticemi

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou.

Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 11, číslo 7-8, rok 2015, strana 1 Krásné prázdniny! Město Kašperské Hory přeje všem obyvatelům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Těšíme se na setkání

Více

Někteří dobří rodáci z Novopacka

Někteří dobří rodáci z Novopacka 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ * 9.1.1905 Rulf Eduard ing. redaktor Čsl. Rozhlasu Káhira v letech Lázně Bělohrad 1942-1944 * 11. 1. 1915 Mlejnková Anna novinářka popravená nacisty Stará

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

OKÉNKO STAROSTY. Studenti gymnázia nově nastudovali Pašijové hry 327 BŘEZEN 2015

OKÉNKO STAROSTY. Studenti gymnázia nově nastudovali Pašijové hry 327 BŘEZEN 2015 327 BŘEZEN 2015 Studenti gymnázia nově nastudovali Pašijové hry Informace z Mimoně a okolí pravidelně v našem vysílání Z obsahu Informace matriky k výročím a vítání občánků Z jednání Rady města Mimoň Velikonoční

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více