Henkel Smile podpoří pět dětských projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Henkel Smile podpoří pět dětských projektů"

Transkript

1 Henkel ČR navazuje na projekt Není nám to jedno! Henkel Smile podpoří pět dětských projektů Společnost Henkel ČR prostřednictvím své iniciativy Henkel Smile dlouhodobě podporuje nejrůznější programy pro děti a mladistvé. Letos je to poprvé, kdy projekty nominovali sami zaměstnanci firmy. Tato strategie vyšla z celosvětové iniciativy společnosti Henkel s názvem Make an Impact on Tomorrow, jejímž cílem je motivovat zaměstnance, aby se v podporovaných projektech osobně angažovali a stali se dobrovolníky. Společnost Henkel ČR podpoří v letošním roce v rámci této iniciativy celkem pět dětských projektů. Všechny dětské projekty byly představeny včera u příležitosti znovuotevření zrekonstruovaného nízkoprahového centra Jahoda na Černém Mostě, jedné z podporovaných organizací. Společnost Henkel ČR zde uspořádala Jahodové odpoledne plné her a zábavných aktivit. Akci vtipně moderoval Pavel Svoboda, jako speciální host se zúčastnila i Hana Heřmánková, tvář pracího prášku Palmex. Nechyběli zástupci místní radnice a dalších podporovaných organizací, ani dobrovolníci společnosti Henkel ČR, kteří dětské projekty nominovali. Naši zaměstnanci navrhli celkem pět dětských projektů, které jsme podpořili celkovou částkou 19 tisíc eur. Všechny nominované organizace se věnují aktivnímu trávení volného času dětí a proto si zaslouží naši pozornost, uvedla na akci prezidentka Henkel ČR Birgit Rechberger. Smysluplné trávení volného času českých dětí je hlavním tématem všech charitativních projektů Henkel ČR zastřešených celosvětovou iniciativou Henkel Smile. Organizace zaměřené na volnočasové aktivity českých dětí začala společnost Henkel ČR podporovat před dvěma lety, kdy odstartovala ojedinělý projekt s názvem Není nám to jedno! Jeho cílem bylo zjistit, jak čeští školáci tráví svůj volný čas. Výsledky průzkumu byly v mnohém překvapivé až šokující, a proto se společnost rozhodla na projekt navázat a dál Henkel ČR, Divize Henkel Kosmetika Strana 1/6

2 svými aktivitami upozorňovat veřejnost na to, že je důležité, aby děti trávily svůj volný čas aktivně. Nízkoprahový klub Jahoda pomáhá ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem ze sídliště Černý Most. Dobrovolníci z občanského sdružení Jahoda probouzejí v dětech nejrůznějšími činnostmi zájem o výtvarné umění, hudbu, literaturu i sport a učí je trávit volný čas aktivně. Významně tím přispívají k prevenci toho, aby děti vyrůstaly na ulici. Díky příspěvku od firmy Henkel ČR prošlo centrum velkou rekonstrukcí, která jí umožnila rozšířit své zázemí a vylepšit jej mimo jiné o novou poloprofesionální hudební zkušebnu. Dětská tisková agentura (DTA) umožňuje dětem rozvinout jejich talent, odbourat u nich strach a stud a vychovat budoucí úspěšné novináře. Společnost Henkel ČR zapojuje pravidelně malé zpravodaje do vlastních aktivit a dává jim tak příležitost vyzkoušet si novinařinu v praxi. Smysluplnému trávení volného času dětí se věnuje i Volejbalová škola Praha. Díky příspěvku od firmy Henkel ČR mohlo být vybudováno i multifunkční dětské hřiště v Dětském domově se školou při Zařízení pro děti - cizince v Příbrami. Pětici dětských projektů uzavírá projekt na podporu azylového domu EZER, který poskytuje dočasné útočiště matkám s dětmi v tísni. Cílem projektu je umožnit dětem z azylového ubytování smysluplné a rozvíjející trávení volného času, neboť jejich matky často přežívají jen ze sociálních dávek a nemohou si dovolit koupit všechno vybavení. Díky Henkel Smile mají děti potřebné pomůcky, knihy a hračky. Charitativní aktivity firmy Henkel ČR se však neomezují pouze na zmiňované dětské projekty. Před nedávnem společnost věnovala částku ve výši 30 tisíc korun na konto veřejné sbírky Pomozte dětem! Mimo to se Henkel ČR v rámci dlouhodobé spolupráce s Českou radou dětí a mládeže letos již podruhé představí na Bambiriádě. Henkel ČR, Divize Henkel Kosmetika Strana 2/6

3 Občanské sdružení Jahoda JAHODA je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1997 s cílem pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem a rodinám. Ročně využije její pomoci více než 300 pražských dětí, kterým se několikrát týdně pravidelně věnují dobrovolníci. Hlavním cílem občanského sdružení Jahoda je rozšiřovat služby azylových domů o program primárně zaměřený na děti a rozvíjet fenomén dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb. Od roku 2002 patří mezi aktivity sdružení provoz nízkoprahových služeb pro děti a mládež na Černém Mostě 3. Tři dopoledne v týdnu funguje roztomilý klub JAHŮDKA pro rodiče s dětmi do tří let. Maminky i tatínkové s dětmi se zde mohou seznamovat a vyměňovat si své zkušenosti s výchovou a rodičovstvím. Klub JAHODA navštěvují děti do 15 let. Mohou si zde hrát nebo zdarma navštěvují zájmové kroužky (keramika, angličtina, práce s počítačem, aerobic, výtvarný a dramatický kroužek), které by jinak, vzhledem ke špatné finanční situaci rodiny, navštěvovat nemohly. Děti se v klubu učí aktivně využívat svůj volný čas a překonávat anonymitu panelákového sídliště. Teenagerům od 12 do 18 let je určen nízkoprahový klub DŽAGODA. Jeho hlavní náplní je poskytovat sociální služby jako sociální poradenství nebo informační servis a sociální intervenci s přesahem do ulic periferního pražského sídliště prostřednictvím tzv. terénní kontaktní práce. Klub DŽAGODA kromě pomáhajících služeb nabízí mladým lidem prostor pro vlastní realizaci a umožňuje jim rozvíjet a někdy objevovat svůj talent pro hudbu nebo kreslení. Velmi populární jsou diskusní večery, kdy se jako témata pro řešení objevují problémy s alkoholem a jinými drogami, sex nebo třeba mezilidské vztahy. Díky finančnímu příspěvku společnosti Henkel ČR Jahoda prošla velkou rekonstrukcí, díky které mohla rozšířit své prostory a vylepšit své vybavení, například zařídit pro děti poloprofesionální hudební zkušebnu. Volejbalová škola Praha Volejbalová škola Praha zahájila svou činnost pod vedením Dr. Josefa Farmačky 1. ledna 1991 a za 15 let působení jí prošlo na 11 tisíc dětí. Škola je projektem protidrogové prevence a primární prevence dětské kriminality, za což byl pan Farmačka oceněn Národní protidrogovou centrálou Policie České republiky. Svými aktivitami Volejbalová škola systematicky navazuje na vzdělávací činnost základních škol a na výchovu v rodinách. Děti pod vedením doktora Farmačky získávají vztah k řádu a pravidlům, neboť od všech členů je nekompromisně vyžadována kázeň a plnění tréninkových povinností. Henkel ČR, Divize Henkel Kosmetika Strana 3/6

4 Volejbalová škola Praha je otevřena všem zájemcům od 6 let a zaměřuje se především na mládež. Cílem školy není vycvičit z dětí profesionální sportovce, ale vnést do jejich výchovy řád a naučit je trávit svůj volný čas aktivně. Důraz není kladen na perfektní výkon, ale na snahu a respektování nastavených pravidel. Společnost Henkel ČR se rozhodla finančně přispět na provoz školy v rámci své iniciativy Make an Impact on Tomorrow. Její příspěvky jsou využity na financování dlouhodobého provozu školy. Cílem projektu je podpořit organizaci, díky níž je volný čas velkého počtu dětí naplněn kvalitními pohybovými aktivitami, a která funguje také jako účinný prostředek prevence dětské kriminality. Děti se zde navíc učí plnění povinností, slušnému chování a zodpovědnému přístupu ke studiu. Henkel ČR si uvědomuje, že jde o nevyčíslitelnou hodnotu, která vzniká dlouhou dobu, stojí velké úsilí řady lidí a je významnou investicí do budoucnosti. Proto má zájem na tom, aby tento ojedinělý projekt pokračoval a mohl se nadále rozvíjet. Azylový dům EZER Církevní organizace Diakonie sídlo křesťanské pomoci se sídlem v Praze 2 je nestátní nezisková organizace s dlouholetou tradicí pomoci lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, seniorům a lidem, kteří potřebují následnou péči v domácím prostředí. Mezi zařízení, která Diakonie podporuje, patří i Azylové bydlení pro matky s dětmi. Azylový dům Ezer má místo pro čtyři matky s dětmi, které zde mohou bydlet pouze omezenou dobu, maximálně dva roky. Kromě útočiště nabízí matkám i základní právní pomoc při řešení jejich tíživé životní situace, např. zahájení rozvodového řízení s manželem, zapsání otce dítěte do rodného listu (nezbytná podmínka pro získání některých sociálních dávek), zahájení vymáhání výživného na děti, pomoc při vyřizování sociálních dávek od státu, pomoc při zajišťování sociálního bydlení, pomoc při zajištění alespoň přechodného zaměstnání atd. Jedná se o kapacitně relativně malé zařízení, které ovšem na základě těsné spolupráce mezi pracovníky zařízení a jeho klienty nabízí intenzivní služby směřující k soběstačnosti klientek a jejich nezávislosti na pomoci institucí. Společnost Henkel ČR podpořila v rámci iniciativy Make an Impact on Tomorrow projekt nazvaný Dětství v azylovém domě EZER. Cílem projektu je umožnit dětem z azylového ubytování pro matky s dětmi v tísni smysluplné trávení volného času a zajistit jim nové zařízení pokojů v souladu se zdravým vývojem dětí. Henkel ČR, Divize Henkel Kosmetika Strana 4/6

5 Zařízení pro děti cizince Zařízení pro děti cizince v Příbrami poskytuje útočiště nezletilým dětem z ciziny, které se v České republice ocitly bez doprovodu. Jen za minulý školní rok přijal dětský domov 116 chlapců a děvčat, většinou z jihovýchodní Asie nebo z východoevropských zemí. Za celou dobu své činnosti poskytlo Zařízení pro děti cizince péči téměř pěti stům opuštěných dětí. Součástí Zařízení jsou základní škola, praktická škola, diagnostický ústav, výchovný ústav, středisko výchovné péče a dětský domov se školou. V rámci iniciativy Make an Impact on Tomorrow společnosti Henkel ČR vznikl projekt s názvem Máme si kde hrát, jehož cílem je vybudovat podmínky pro hravé činnosti dětí všech věkových kategorií v Zařízení. V současnosti vzniká multifunkční venkovní hřiště, které dětem poskytne pro hraní bezpečný prostor. Hřiště bude umístěno v přírodním terénu vlastního území Zařízení a díky pestrému vybavení ho budou moci využívat děti všech věkových kategorií. Součástí projektu je také rekonstrukce přilehlého hřiště pro míčové hry. Dětská tisková agentura Občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura (KD, DTA) bylo založeno v roce 1992 a je registrované u Ministerstva vnitra České republiky. Vítá každého, kdo se zajímá o novinařinu a chtěl by si ji v praxi vyzkoušet. Všichni členové jsou zpravodaji Dětské tiskové agentury a pravidelně přispívají do internetových Malých (ale našich) novin a do vysílání internetového Rádia Domino. DTA spolupracuje s profesionálními novináři, nejlepší články uveřejňují opravdové noviny a časopisy, nejlepší nahrávky Český rozhlas 2 Praha a Radio Proglas ve vysílání pro děti. DTA má i regionální redakce, například v Ostravě, v Lánově, v Brně, v Jičíně, v Humpolci, v Ústí nad Labem. DTA v první řadě pomáhá odbourat u dětí bariéry, jako jsou tréma, stud nebo strach z autority, a naučit je správně se vyjadřovat. To vše proto, aby se z nich staly osobnosti s mnohem větší šancí na uplatnění v kterémkoli oboru. Spolupráce DTA se společností Henkel ČR byla zahájena již v roce 2005 podporou v rámci projektu Není nám to jedno! V současnosti je DTA jedním z pětice projektů podporovaných v rámci iniciativy Make an Impact on Tomorrow. Cílem projektu s názvem Umět se vyjádřit je pořídit dětem z DTA u příležitosti 15. narozenin sdružení kvalitnější vybavení, Henkel ČR, Divize Henkel Kosmetika Strana 5/6

6 které by malým zpravodajům ideálně umožnilo vysílat po internetu 24 hodin denně. Mimo to společnost Henkel ČR malé novináře aktivně zapojuje do vlastních akcí. * * * * Henkel A Brand like a Friend. Henkel je vedoucí výrobce značek a technologií, díky kterým je lidský život snazší, lepší a krásnější. Henkel působí ve třech strategických oblastech péče o domácnost, kosmetika a lepidla, tmely a povrchové úpravy. Ve fiskálním roce 2006 dosáhl Henkel obratu ve výši 12,74 miliard euro. Henkel zaměstnává více než zaměstnanců. Lidé ve více než 125 zemích důvěřují značkám a technologiím od firmy Henkel. V České republice působí společnost Henkel ve všech třech strategických oblastech již od roku Na českém trhu prodává firma Henkel ČR produkty více než 50 značek a zaměstnává 250 zaměstnanců. Henkel ČR, Divize Henkel Kosmetika Strana 6/6

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE brozura.indd 1 23.9.2010 21:38:26 Týden pro neziskové organizace 2 Městská část Praha 5 brozura.indd 2 23.9.2010 21:38:26 Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvaly

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC V. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC ➊ Humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí Charita Česká republika již řadu let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech postižených přírodní katastrofou

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Obsah Úvod... 3 1. Sociodemografické údaje... 4 1.1 Demografické údaje... 4 1.1.1 Složení obyvatelstva... 5 1.1.2 Sňatky, rozvody, potraty...

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE ------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE CZ.1.04/2.1.01/63.00031 Stránka 2 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více