Výroční zpráva školského zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školského zařízení"

Transkript

1 Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Pražská 151, Dobřichovice tel.: , fax.: , Výroční zpráva školského zařízení o činnosti ve školním roce

2 Obsah I. Základní údaje o školském zařízení. 3 II. Součásti školského zařízení Středisko výchovné péče Dobřichovice. 4 Středisko výchovné péče Slaný Dětský domov se školou Slaný Dětský domov Lety Základní škola Dobřichovice.. 33 Základní škola Slaný. 38 III. Závěr 51 2

3 I. Základní údaje o školském zařízení Název zařízení: Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola Dobřichovice Pražská 151, Dobřichovice tel.: , , fax: IČ: IZO: Místo poskytovaných služeb: SVP, DD, ZŠ Pražská 151, Dobřichovice a Lety SVP, DDŠ, ZŠ Tomanova 1361, Slaný Zřizovatel zařízení: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Ředitelka zařízení: Mgr. Věra Nájemníková tel.: , fax: , Vedoucí SVP Dobřichovice: Mgr. Marek Stránský tel.: , web: Vedoucí SVP Slaný: Mgr. Blanka Kottenová tel.: , , web: Vedoucí DDŠ Slaný: Bc. Lenka Koulová tel.: , , web: Vedoucí DD Lety: Mgr. Monika Waldmannová tel.: , , web: Vedoucí ZŠ Dobřichovice: Mgr. Tomáš Václavík, zástupce ředitelky tel.: , web: Vedoucí ZŠ Slaný: Michal Hrouda tel.: , web: 3

4 II. Součásti školského zařízení 1. Středisko výchovné péče Dobřichovice Středisko výchovné péče Dobřichovice, Pražská 151 Výroční zpráva od Vedoucí SVP Dobřichovice: Mgr. Marek Stránský tel.: , web: Zpráva o činnosti střediska výchovné péče Dobřichovice 2014 Středisko výchovné péče zahájilo svou činnost 1. ledna 2014 v objektu školského zařízení v Dobřichovicích, poté co organizační změnou došlo ke zrušení diagnostického ústavu. Středisko nabízí služby v celém spektru pedagogických a psychologických činností a aktivit, které jsou jako náplň jeho práce vymezeny zákonem. Středisko výchovné péče v Dobřichovicích poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám zodpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání. Středisko pracuje a pomáhá: - dětem od 3 let a mladistvým do ukončení jejich profesní přípravy (max. do 26 let) - rodičům či osobám odpovědným za výchovu - pedagogům, školám a třídním kolektivům - další subjektům podílejících se na výchově, vzdělávání a pomoci rodinám Středisko nabízí: - ambulantní konzultace - 8 týdenní preventivní pobyty pro chlapce i dívky - práci v terénu - (případové konzultace ve školách atd.) - celodenní programy Pro aktivity s dětmi má středisko k dispozici vlastní tělocvičnu, keramickou dílnu, multifunkční hřiště, horolezeckou stěnu, skleníky a rozlehlou zahradu. Umístění střediska v údolí Berounky, na úpatí Brdské vrchoviny a zároveň na okraji Českého Krasu umožňuje řadu tematických výletů. Profesní obsazení a jeho změny Profesní obsazení zaznamenalo v posledním roce řadu změn, které se odehrály v souvislosti se změnou charakteru zařízení a jmenováním nového ředitele zařízení. Někteří pracovníci odešli. Někteří, kterým byl ze strany bývalé ředitelky ukončen pracovní poměr, se vrátili. Služby zde zabezpečují: vedoucí střediska, který je zároveň psychologem, dále speciální pedagogové etopedi, psychologové, sociální pracovnice, vychovatelé, asistenti pedagoga. 4

5 Přehled pedagogických a odborných pracovníků SVP: celkem ženy SŠ VOŠ VŠ Úvazky Speciální pedagog Psycholog ,5 Soc. pracovnice Vychovatel Asistent pedagoga Všichni odborní a pedagogičtí pracovníci (speciální pedagogové, psychologové, odborní vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé, sociální pracovnice) jsou vzděláni ve svém oboru. Dva pracovníci jsou frekventanty 5ti letého psychoterapeutického výcviku. Tento typ výcviku (již ukončený) mají také 2 psychologové. Charakteristika klientů: Středisko výchovné péče je dle svého určení připraveno přijímat děti a mladistvé ve věkovém rozpětí 3 26 let. Většina klientů je z řad dětí ve starším školním věku let. Tuto vrstevnickou skupinu doplňují klienti (děti) z 1. stupně základní školy a na druhém konci kontinua naopak děti navštěvující již střední školy nebo učební obory. Z problémů, se kterými děti a jejich rodiče přicházejí do střediska nejčastěji, je nutno jmenovat především: - nerespektování autorit (rodičů i učitelů) - školní problémy (nejčastěji nekázeň, narušování výuky, slabé školní výsledky) - záškoláctví, útěky, toulání - agresivita, problémy spojené s diagnózou ADHD Pedagogická práce a její struktura Ambulantní péče V rámci ambulantní péče se věnují pracovníci střediska klientům, především dětem i jejich rodičům z blízkého i vzdálenějšího okolí. Ambulantní návštěvy ve středisku, především rodičů, jsou přijímány prakticky po celý den (během pracovního týdne) od 7 do 18 hodiny, po domluvě i mimo toto časové rozmezí. Přestože ambulance poskytuje i jednorázovou intervenci po telefonu, nebo přímo ve středisku v rámci osobní návštěvy, převažuje práce s dlouhodobě docházejícími klienty. Pracovníci ambulance poskytují své služby samozřejmě i klientům internátních pobytů. V rámci ambulantní péče probíhají tyto aktivity: - pravidelné speciálně pedagogické i psychologické konzultace směřující k náhledu na své vlastní chování u dětí samotných, k nácviku řešení konkrétních problémových a obtížně zvladatelných situací, k náhledu rodičů a osob zodpovědných za výchovu na jejich vztahy s dětmi, na vztahy dětí s dalšími osobami důležitými v jejich životě, k reflexi a úpravě výchovných stylů, k podpoře a řešení složitých životních situací - práce s rodinou, kterou realizujeme v rámci dílčích konzultací, plánovaných v rámci ambulantních návštěv, nebo při nástupu dítěte k internátnímu pobytu. Při práci s rodinami je pravidlem úzká spolupráce speciálních pedagogů a psychologů. 5

6 - případové konference, kde se věnujeme ve spolupráci s pracovníky dalších institucí dětem, jejichž situace je zvlášť komplikovaná a vyžaduje úzkou spolupráci více institucí Internátní péče Středisko má dvě internátní oddělení, zvlášť pro chlapce a dívky. Vzhledem k tomu, že přijímáme děti ve věkovém spektru od školního věku do věku cca 18 let, ukázalo se v praxi rozumné zařadit do skupiny dívek i mladší chlapce, kteří potom tvoří koedukovanou skupinu. Mladší chlapci se někdy cítí ve skupině mezi staršími chlapci často pod tlakem. Tlak způsobuje dominantní chování starších kluků ve skupině. Přehled činností internátního oddělení: a) Individuální konzultace s dětmi V konzultacích s dětmi usilujeme o to získat vhled do jejich osobní i rodinné situace a zorientovat je samotné v tomto prostředí. Snažíme se zmapovat jejich potíže a motivovat je k plánu řešení těchto obtíží, ke změnám v jejich způsobech chování, poskytnout podporu či terapeutický zásah, pokud získáme dojem, že právě taková péče by dítěti mohla prospět. b) pravidelné skupinové programy V rámci internátního pobytu procházejí děti strukturovaným programem, který má celotýdenní řízený charakter. Dopoledne probíhá vždy od pondělí do pátku školní výuka ve škole při SVP. Odpoledne se střídají skupinové programy sociální a psychologické s programy sportovními a pracovními. Sociální a psychologické aktivity vedou speciální pedagogové a psychologové s vychovateli, pracovní, sportovní a sebeobslužné aktivity denní i večerní, každodenní závěrečné hodnocení vedou odborní vychovatelé a asistenti pedagoga. V rámci skupinových sociálních a psychologických aktivit se v týdnu koná pravidelně 1x týdně: - Arteterapie /keramika - Interakční skupina - Relaxace - Tematická skupina (věnované určitému tématu a společným hrám) - Společné hodnocení týdne Víkend je věnován výletům a zátěžovým akcím v sobotu, dále pak návštěvám rodičů a volnočasovým aktivitám v neděli. c) Práce s rodinou v rámci IO Práce s rodinou se odehrává především v rámci konzultací s psychology a také se speciálními pedagogy. Pro každou rodinu a případ rozvíjíme individuální realizaci této pomoci, ať už jde o četnost návštěv, složení osob, které s žádostí o pomoc přicházejí, tak i složení týmu pracovníků, který pomoc poskytuje. Kromě práce s rodinou v ambulanci, středisko pořádá pro rodiče tzv. rodinné neděle. Jedná se o pravidelná setkání 1xměsíčně, vždy v neděli v dopoledním, či odpoledním čase. Náplní těchto setkání je vždy připravený program, který zahrnuje společnou činnost dětí a rodičů, kterou vedou pracovníci zařízení. Rodiče mají možnost se v jiném čase a jinak seznámit se zařízením, s pracovníky, s dalšími rodiči, kteří řeší obdobné problémy se svými dětmi, inspirovat se aktivitami z naší dílny, v neposlední řadě si navzájem předávát informace o chování dětí doma i ve středisku. Pořádání rodinných nedělí se zatím setkává s velmi dobrými reakcemi ze strany rodičů. 6

7 d) Mimořádné akce Vzhledem k zahájení provozu střediska tento rok, nižšímu počtu dětí ve skupinách, zásadním obměnám v týmu pracovníků se mimořádné akce v tomto roce nekonaly. e) Statistika Iniciátor příchodu dítěte do střediska v roce 2014: Stupeň školy, z něhož bylo dítě doporučeno k péči ve středisku: 7

8 Hlavní problémy dětí, které nastoupily k pobytu v roce 2014: Hlavní důvody nástupu k pobytu nerespektování autorit (rodičů i učitelů) 15% 12% 48% školní problémy (nejčastěji nekázeň, narušování výuky, slabé školní výsledky) záškoláctví, útěky, toulání 25% agresivita, problémy spojené s diagnózou ADHD Spolupráce s ostatními institucemi spolupráce s DD Lety Vzhledem k tomu, že dětský domov Lety a SVP Dobřichovice jsou organizačně sjednoceny a sdílíme v podstatě jeden areál, dílčím způsobem spolupracujeme například při některých sportovních a kulturních programech dětí, které mají šanci tímto způsobem rozšířit svoje kontakty s dalšími dětmi stejného i různého věku. Na úrovni zaměstnanců pak využíváme nabídek ke společnému vzdělávání a školení pro zaměstnance. spolupráce s regionálními institucemi Ke klíčovým partnerům střediska patří především oddělení sociálně právní ochrany dětí a to v Praze i ve středočeském kraji. Podařilo se navázat a pokračovat v kontaktech, které si tým střediska vybudoval ještě pod hlavičkou diagnostického ústavu. I nadále se na nás obracejí pracovníci OSPOD z různých částí středočeského kraje, kteří v minulosti využívali služeb zařízení v Dobřichovicích. Úspěchy a potíže Za úspěch považujeme především skutečnost, že se podařilo založit středisko výchovné péče na místě původního diagnostického ústavu a že zůstala síla a chuť pracovat ve prospěch dětí a jejich rodin, kterou mohou zájemci i nadále využívat. Úspěchem je také skutečnost, že podle všech známek má středisko v regionu své uplatnění a svou klientelu, která má ve výchovné služby důvěru, i přesto, že se forma těchto služeb a cílová skupina klientů proměnila. Za velký úspěch považujeme kontinuální navázání činnosti diagnostického ústavu a následně činnosti střediska výchovné péče. I za situace, kdy se řešila řada zásadních provozních záležitostí, bylo středisko od 1. ledna tohoto roku v činnosti a pracovalo s dětmi a jejich rodinami na úrovni, která řady našich klientů v následujících měsících jednoznačně rozšířila. 8

9 Potíže v tomto roce souvisely především s průběžným doplňováním stavu zaměstnanců, s nutností vystačit po určité období s minimem personálu, se stabilizací kolektivu. Zařízení tak prošlo obdobím, kdy např. výběr dovolené u zaměstnanců bylo možné z provozních důvodů realizovat jen v omezené míře. Celou řadu věcí bylo nutné upravit ve velmi krátkém čase. Taková situace přináší vždy po určitou dobu vysoké nároky pro celý tým. Plány do dalšího období Základním záměrem do dalšího období je stabilizace poměrů na všech úrovních a v celém zařízení. Myšleno je v tomto ohledu především na pracovníky zařízení. Obnovit v plném rozsahu důvěru ve stávající vedení střediska, poskytnout dlouhodobý stabilní plán práce, který bude možno realizovat a který bude odpovídat především potřebám dětí umisťovaných do našeho zařízení. Dalším plánem je revize dosavadního systému výchovné práce a navržení změn ve smyslu obohacení programu o nové prvky, které by mohly rozšířit nabízený program, podpořit zapojení a motivaci dětí. Jedním z cílů do dalšího roku je rozšířit spektrum terénních činností, především pak zahájit spolupráci se školami a nabídnout jim kvalitní intervenční a preventivně výchovné programy. Závěr Tento školní rok byl přelomový ve smyslu konce diagnostického ústavu v Dobřichovicích a začátku nové instituce - střediska výchovné péče. To, o co budeme i nadále usilovat je, aby byla zachována vysoká kvalita péče o děti a jejich rodiče, kteří budou potřebovat naši pomoc. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za práci v tomto náročném, přelomovém roce. Naše díky patří i kolegům ze spolupracujících institucí, oddělení OSPOD, škol, zdravotnických organizací i metodickému vedení zaměstnanců ministerstva školství. Mgr. Marek Stránský, vedoucí SVP Dobřichovice Středisko výchovné péče Slaný Středisko výchovné péče Slaný, Tomanova 1361 Vedoucí SVP Slaný: Mgr. Blanka Kottenová tel.: , , web: Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko výchovné péče ve Slaném bylo rozhodnutím MŠMT ČR od součástí Dětského diagnostického ústavu v Dobřichovicích. Od je středisko součástí nového školského zařízení Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský 9

10 domov a základní škola Dobřichovice. Středisko nabízí všestrannou preventivně výchovnou a psychologickou péči dětem, mládeži a jejich rodinám s negativními a sociálně patologickými jevy chování (pokud nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních), s osobnostními, psychickými a školními problémy. SVP pečuje o klienty zpravidla ve věku od 6 do 19 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání. Středisko vykonává činnost poradenskou, terapeutickou, výchovně vzdělávací a diagnostickou. Nabízí klientům okamžitou pomoc, radu nebo systematickou péči. Středisko spolupracuje s rodinami klientů, školami, školskými poradenskými zařízeními, orgány sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány, které se podílejí na prevenci a řešení rizikového chování klientů. Základním principem přijetí do střediska a účinnosti výchovného a psychologického působení je svobodné rozhodnutí klienta a rodičů, ochota rodičů či zákonných zástupců ke spolupráci. Dalším důležitým principem v naší práci je aktivní přístup klientů i jejich rodin při využívání služeb střediska. Důraz je vždy kladen na rozšiřování vědomí vlastní odpovědnosti a možnosti volby další životní cesty. Středisko poskytuje služby ambulantní a služby pobytové, a to klientům s výchovnými a výukovými problémy. Nabízíme poradenskou a psychologickou podporu v náročných životních situacích. Personální obsazení střediska: Zaměstnanci, kteří během školního roku 2013/2014 v SVP pracovali: Jméno Zařazení Poznámka Mgr. Blanka Kottenová Vedoucí SVP Mgr. Iva Křečková Psycholožka Kateřina Bečvářová, DiS. Sociální pracovnice Mgr. Zuzana Němečková Psycholožka Mgr. Ilona Dušánková Speciální pedagog Mgr. Lenka Horková Psycholožka Ing. Martin Vokal Vychovatel Od Bc. Libor Šťáhlavský Vychovatel Od Ivana Böhmová Vychovatelka Bc. Eliška Hrabinová Vychovatelka Mgr. Lenka Janovská Vychovatelka Bc. Veronika Janáková Vychovatelka Mgr. Andrea Čepičková Učitelka Mgr. Antonín Knížek Učitel Bc. Jiří Ruml Asistent vychovatele Bc. Jaromír Janovský Asistent vychovatele Mgr. Zdeněk Víšek Asistent vychovatele 10

11 Stav k Celkem Z toho ženy SŠ VOŠ VŠ Úvazky Speciální pedagog Psycholog ,5 Sociální pracovnice Vychovatel ,5 Učitel Asistent pedagoga Celkem Práce ambulantního oddělení V ambulantním oddělení je služba v pondělí - čtvrtek , v pátek a) Individuální práce s klienty - konzultace a jednorázová či dlouhodobá spolupráce V ambulantní části střediska jsme v loňském školním roce nabízeli individuální práci s klienty a jejich rodinami. Sem patří jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá podpora klientů i jejich nejbližšího okolí, a to formou telefonických i osobních konzultací. V rámci podpory provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, vzdělávání a reedukaci (rozvoj individuálních vloh, práce na autoregulaci a zdravém sebevědomí), poradenskou a terapeutickou činnost (krátkodobé vedení klienta v náročných životních situacích, dlouhodobá terapeutická činnost směřující ke změnám klientova postoje a chování). b) Intervenční program pro třídní kolektivy Dále jsme nabízeli preventivě výchovné programy pro školy (zpravidla na základě podnětu obdrženého ze školy). Jednalo se především o zážitkově orientované programy pro třídní kolektivy zaměřené na nápravu negativních vztahů ve třídě. Preventivně výchovné programy realizované se třídami byly zaměřeny na rozpoznání celkového klimatu třídy (v rámci těchto programů bývá prováděna také diagnostika sociálního klimatu třídy a vztahů mezi žáky), rozložení sociálních rolí, rozpoznání výchovného stylu, jímž je kolektiv veden, a na stanovení poruch v sociálních vztazích (vč. možných příčin). Následně jsme ve třídách prováděli intervenci vedenou především snahou neformálně ovlivnit dosavadní způsob fungování mezi žáky, jejich postoje a hodnotový systém. Velmi důležitá pro nás při realizaci programů byla spolupráce s třídním učitelem (popř. školním psychologem, metodikem prevence a výchovným poradcem). Po realizaci programu bylo provedeno vyhodnocení, na jehož základě byla formulována doporučení pro pedagogické pracovníky školy. Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány programy celkem v 10ti základních a středních školách Středočeského kraje. Uskutečnilo se celkem 35 dvouhodinových intervenčních setkání ve školách, zároveň konzultací s pedagogy. 11

12 Graf č.1: Věkové rozložení klientů SVP 40% 30% první stupeň ZŠ druhý stupeň ZŠ SŠ 30% Vzdělávací činnost střediska Středisko výchovné péče poskytuje možnost odborných praxí a stáží studentů středních a vysokých škol. Během školního roku 2013/2014 realizovalo v našem Středisku odbornou stáž celkem 15 studentů především vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření. V rámci vedení praxí jsme se studenty spolupracovali i na jejich výstupních a odborných pracích. Spolupráce s ostatními institucemi Středisko spolupracovalo s řadou organizací. Úzká spolupráce probíhala zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Středisko vyvíjelo snahu o kvalitní vzájemnou spolupráci, která probíhala především formou vzájemného poskytování informací. V případě, že klient a rodina byli v péči jiného odborníka, spolupracovali jsme v rámci komplexní péče i s ním. Jednalo se především o spolupráci s PPP, SPC a zdravotnickými zařízeními. Na tyto instituce jsme také v případě potřeby zprostředkovávali kontakt. Nedílnou součástí práce střediska je i spolupráce se školami klientů. Supervize V průběhu školního roku 2013/2014 byli zaměstnanci SVP vedeni formou supervize v podobě pravidelných supervizních setkání. Případová supervize ambulantní Případová supervize ambulantní pro práci se školami Týmová supervize Práce internátního oddělení Internátní oddělení zajišťuje klientům osmitýdenní dobrovolné preventivně výchovné pobyty. V rámci programu se děti účastní: 12

13 1. Arteterapeutické skupiny 2. Psychoterapeutické skupiny 3. Skupiny nácviku soc. psychologických kompetencí 4. Individuálních konzultací se svým garantem a konzultací s garantem a rodinou 5. Ergoterapie 6. Volnočasových a sportovních aktivit 7. Skupinové práce s rodinami klientů 8. Zátěžových výjezdů Klientům internátního oddělení je poskytována podpora ve vzdělávání pracovníky střediska - učiteli v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně. Ve školním roce 2013/2014 poskytlo služby klientům ve věku od 10 do17 let. Klienty internátního oddělení jsou děti, které využívaly ambulantní služby Střediska a u nichž byl jako vhodný program, společně se zákonnými zástupci, navrhnut pobyt ve Středisku. Týden na koňské farmě Se začátkem nového školního roku se SVP zúčastnilo pobytu na koňské farmě ve středních Čechách. Důraz byl kladen, jak na každého jednotlivce co vše dokáže sám, tak na celou skupinu v čem mi může být nápomocna. Na spolupráci a komunikaci mezi klienty a dospělými, ergoterapii a zážitkovou pedagogiku. Akce byla úspěšná, vrátila se skupina, která velmi dobře fungovala i po návratu v SVP. Zátěžový týden v Jesenici Hry třetího tisíciletí Naše středisko se v červnu zúčastnilo vícedenní akce Hry třetího tisíciletí. Společně s dalšími čtyřmi zařízeními jsme vyrazili do Jesenici u Rakovníka. Akce byla zaměřena na zážitkovou pedagogiku, jednou z hlavních náplní byl sport. Klienti závodili na raftech, slaňovali na skále, vyzkoušeli si orientaci v lese pomocí mapy a busoly. Zvládli techniku první pomoci či luštění šifer. Ubytování bylo na stanové základně bez vody a el. energie, velkou roli tedy hrály také prvky ergoterapie. Rodičovské neděle Pravidelné rodičovské odpoledne se konají se jednou za čtyři týdny. Společně s rodiči jsme 13

14 např. soutěžili v bowlingu, vařili polévku nad ohněm či slaňovali ze skály. Zážitkové neděle byly prokládány komunitním programem zaměřeným na vzájemnou interakci rodičů a jejich děti. Celkem proběhlo ve školním roce 2013/ setkání na internátním oddělení. Pravidelné sobotní výlety Častou náplní času mimo vyučování byla turistika, využívali jsme sportovní areály v okolí, oblíbený byl orientační běh a plavání. Pravidelným programem soboty jsou výlety do zajímavých turistických cílů v okolí. Aktivity spojené s koňmi - rekreační jízda a péče o koně Soboty jsme také věnovali návštěvám farmy, kde bylo možné si zblízka prohlédnout koně, kozy a jiné zvířata. Rekreačně jsme jezdili a pečovali o koně. Využívali jsme tak prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace a aktivizace v rámci zážitkové pedagogiky a ergoterapie. Grafická příloha Evidovaní klienti Tabulka č. 1: Evidovaní klienti za školní rok 2013/2014 Klienti SVP Ambulantní oddělení Internátní oddělení Evidovaní klienti * Z mateřských škol Z 1.st. základních škol Z 2.st. základních škol Ze středních škol Poznámka * V evidenci SVP jsou vedení jak nově příchozí, tak i pokračující klienti z minulých let (počet pokračujících ve školním roku 2013/2014 byl 24) 14

15 Graf č. 2 : Evidovaní klienti za školní rok 2013/ Klienti SVP Ambulantní oddělení Internátní oddělení 20 0 MŠ 1.st. ZŠ 2.st. ZŠ SŠ Graf č. 2 a tabulka č. 1 ukazuje, že Středisko výchovné péče řeší sociálně patologické jevy u dětí a mládeže nejčastěji v době, kdy plní povinnou školní docházku. Důvody příchodu klienta do SVP Tabulka č. 2 : Přehled evidovaných důvodů příchodu klienta Důvod příchodu do SVP Rodinné problémy 52 Týraní a zneužívání dítěte 1 Školní problémy 68 Osobnostní problémy 38 Prekriminální a kriminální problémy 21 Zneužívání návykových látek 6 Klienti SVP Graf č. 3 : Přehled důvodů příchodů Důvody příchodu Rodinné problémy 20% 11% 3% 37% 28% 1% Týraní a zneužívání dítěte Školní problémy Osobnostní problémy Prekriminální a kriminální problémy Zneužívání návykových látek 15

16 Graf nám ukazuje, jaké jsou nejčastější důvody vedoucí k příchodu klienta do Střediska výchovné péče. Z grafu a tabulky vyplývá, že nejčastějším důvodem příchodu dítěte do SVP jsou školní a rodinné problémy. Častým důvodem ke spolupráci jsou i problémy v oblasti prekriminální činnosti a osobnostní problémy dítěte. Iniciátor příchodu dítěte do SVP Tabulka č. 3 : Iniciátor Klienti SVP Klient sám 2 Rodina 30 Jiné porad. zařízení 12 OSPOD 55 Škola 38 Zdravotnické zařízení 3 Soudy, PMS ČR 2 Graf č. 4: Iniciátor Iniciátor kontaktu 27% 2% Klient sám 1% 21% Rodina Jiné porad. zařízení OSPOD 9% Škola 40% Zdravotnické zařízení Graf nám ukazuje, kdo je iniciátorem příchodu klienta do Střediska výchovné péče. Z grafu a tabulky vyplývá, že nejčastějším iniciátorem příchodu dítěte do SVP je zákonný zástupce, naopak nejméně často doporučují klienta soudy na základě předběžného opatření a zdravotnická zařízení. 16

17 Okresy Graf č. 5: Lokální rozložení Kladno Praha Mělník Rakovník Most Litoměřice Chomutov Louny Kolín Mladá Boleslav Příbram Beroun Teplice Česká Lípa Obrázek č. 1. : Lokální rozložení Mgr. Blanka Kottenová, vedoucí SVP Slaný 2. Dětský domov se školou Slaný (DDŠ) Dětský domov se školou Slaný, Tomanova 1361 Vedoucí DDŠ Slaný: Bc. Lenka Koulová tel.: , , web: Zpráva o činnosti dětského domova se školou Slaný

18 Základní charakteristika dětského domova se školou Dětský domov se školou /dále jen DDŠ/ zajišťuje dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením, náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. V DDŠ je zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. DDŠ spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. DDŠ poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. DDŠ má kapacitu 30 lůžek a jsou zde umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Dětský domov se školou ve Slaném poskytuje komplexní péči dětem od šesti let do ukončení povinné školní docházky a ve školním roce 2014/2015 dvou dětem po ukončení povinné školní docházky v souladu s 13 Zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění. Dětský domov se školou plní výchovně léčebné, vzdělávací a léčebně terapeutické cíle. Za realizaci těchto cílů odpovídají odborní vychovatelé, asistenti pedagoga a tým odborných pracovníků, z oblasti psychologie, speciální pedagogiky, sociální pracovnice, zdravotní úsek. Cílem naší práce je úspěšná resocializace dětí ve spojení s funkční a sociální gramotností. DDŠ s výchovně léčebným režimem je koedukované zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Umísťovány jsou zde děti, které mají psychické, etopedické či psychiatrické problémy. Převážně se jedná o děti s poruchami chování, disharmonickým vývojem osobnosti, děti s mentální retardací, děti týrané, sexuálně zneužívané, sociálně znevýhodněné. Mohou zde být umístěné i děti s nejrůznějším zdravotním postižením, které vyžadují celodenní péči nejen zdravotnického personálu, ale i pomoc dalších odborníků. Výchovně léčebné cíle realizuje DDŠ ve výchovně vzdělávacím procesu. Vychovatelé zodpovídají za náplň a realizaci zájmových, relaxačních, výchovně vzdělávacích a odpočinkových činností, které vycházejí z Režimu dne, Týdenního programu výchovně vzdělávací činnosti, Školního vzdělávacího programu a Celoročního plánu DDŠ. Ve své práci plně respektují individuální potřeby dítěte zakotvené v Programu rozvoje osobnosti dítěte a v Individuálním plánu dítěte. Toto vše je plně v souladu s platnou legislativou České republiky. 18

19 Struktura přijímaných dětí, počet, přemístění ve školním roce 2013/2014 Problémy Počet Výchovná náročnost 2 Sociální důvody 1 Trestná činnost - Nerespektování autorit 2 Psychiatrická zátěž 1 Vztahové problémy 2 Prostituce - Záškoláctví - Útěky - Diagnostika - Drogy* - Agresivita - Alkohol - Sex. rizikové chování - celkem 8 Děti umisťované do DDŠ nemusí mít při nástupu pouze jeden specifický problém, může být tedy jedno dítě zahrnuto v tabulce u více důvodů (např. v kolonce záškoláctví i v kolonce nerespektování autorit apod.). Přehled nástupů a odchodů dětí ve školním roce 2013/2014: Měsíc Nástupy Odchody září - - říjen 1 - listopad 1 - prosinec 2 1 leden - 1 únor - - březen - 1 duben - - květen - 1 červen - 1 červenec 2 1 srpen 2 3 celkem

20 Sponzorské dary přijaté ve školním roce 2013/2014 Dar od koho LEGO stavebnice AGENTURA HERA finanční hotovost IRON MOUNTAIN kola, helmy p.zachar vysavač BILLA cukrovinky p.cibulka válenda p.štraub INTERIERY vybavení bytu pro studenty VESETA limonády TAXI PRAHA použité mobilní telefony 10 ks SVĚTLÉ HORIZONTY permanentky na plavání SRDCE NA DLANI stolní fotbal, el.šipky H+K KERAMICKÉ MATERIÁLY hlína do keramické dílny NOWACO nanuky pro děti Celkem Částka neuvedena ,- Kč ,- Kč 4.719,- Kč 2.000,- Kč 4.500,- Kč ,- Kč neuvedena neuvedena 1.900,- Kč 6.200,- Kč neuvedena neuvedena ,- Kč Zprávy o činnosti z jednotlivých úseků Sociální úsek V tomto školním roce byly realizovány tzv. tři případové konference, kterých se účastnila i sociální pracovnice. Jsou to společná setkání psychologa, speciální pedagog, sociální pracovnice, vedoucího zařízení, rodičů a pracovníků OSPOD. Cílem případových konferencí je stanovit co nejoptimálnější možnosti řešení jednotlivých případů s přihlédnutím k co nejlepšímu zájmu dítěte. Víkendové a prázdninové pobyty Spolupráce s rodinou je jedním z nejdůležitějších faktorů v terapeuticko diagnostickém procesu práce s dítětem. Z tohoto hlediska jsou podstatným diagnostickým momentem pobyty dětí v rodině. Každý týden jsme propustili průměrně 2 děti na víkendové pobyty do rodiny, taktéž o prázdninách. Sociální pracovnice DDŠ komunikuje s pracovníky OSPOD, kteří udělují souhlasy s pobyty dětí doma. Vzhledem k tomu, že dítě je na pobyt v rodině důsledně připravováno, taktéž i rodina, k tzv. nenávratům z domova téměř nedocházelo. Pouze v několika případech se děti opozdily v návratu do DDŠ ze zdravotních důvodů. Za celý rok bylo uskutečněno 116 pobytů dětí v rodině. Další odborná činnost Sociální pracovnice se pravidelně účastnila porad týmu psychologů, sociálních pracovnic, zdravotnice, vedoucího vychovatele a vedoucí školy. Taktéž se účastnila pravidelných komunit dětí a pedagogických pracovníků a porad ředitelů zařízení náhradní výchovy. Během celého školního roku vedla sociální pracovnice agendu umístěných dětí, žádostí o umístění, žádostí o přemístění. Rovněž zabezpečovala sociálně právní záležitosti umístěných dětí. Sociální pracovnice byla v úzkém kontaktu s pracovníky OSPOD, soudy, policií a dalšími institucemi. 20

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení 4 2. Charakteristika

Více

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC Výroční zpráva o činnosti zařízení ŠKOLNÍ ROK 8 9 OBSAH:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ...4. CHARAKTERISTIKA

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ.. 3 2.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

Výroční zpráva šk. rok 2012/2013. říjen 2013 - 1 -

Výroční zpráva šk. rok 2012/2013. říjen 2013 - 1 - Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543 420 751, 543 420 753, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz Výroční zpráva šk. rok 2012/2013

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více