Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI"

Transkript

1 Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Březen 2010

2 Obsah Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na lokální politiky, nástroje a potřeby obcí v oblasti sociálního začleňování... 3 Seznam obcí... 3 Koncepční dokumenty, jejich využívání a přínos... 3 Trendy v oblasti sociálního začleňování jednotlivých ohrožených skupin obyvatel... 5 Podpora sociálního začleňování ze strany samospráv... 6 Partnerství a spolupráce... 9 Hodnocení Národního akčního plánu sociálního začleňování, účast na jeho přípravě Indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování z perspektivy obcí Shrnutí Monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Cíl: Posílit integraci osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením Cíl: Odstranit bariéry vstupu (tj. zvýšit zaměstnanost) a udržení osob sociálně vyloučených/ohrožených na trhu práce Cíl: Snižovat znevýhodnění v přístupu ke vzdělávání u dětí a mládeže (a to především u dětí a mládeže pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí, dětí a cizinců a dětí a mládeže se zdravotním postižením) Cíl: Předcházet sociálně negativním jevům u dětí a mládeže Cíl: Podporovat začleňování cizinců do společnosti Cíl: Podporovat celoživotní vzdělávání Cíl: Podporovat rodiny se specifickými potřebami a ohrožené sociálním vyloučením, předcházet jejich sociálnímu vyloučení Cíl: Rozvíjet systém náhradní rodinné péče a zvýšit efektivnost spolupráce v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče Cíl: Zvyšovat odbornost - vzdělávání pracovníků Cíl: Rozvíjet spolupráci... 24

3 Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na lokální politiky, nástroje a potřeby obcí v oblasti sociálního začleňování Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 60 obcí s rozšířenou působností (tzv. třetího typu). Seznam obcí Frýdlant nad Ostravicí Benešov Blatná Boskovice Čáslav Česká Lípa Česká Třebová Český Brod Děčín Dobruška Havířov Hlinsko Holice Hradec Králové Hustopeče Cheb Chotěboř Jablonec nad Nisou Jaroměř Jihlava Karviná Konice Kopřivnice Kraslice Kravaře ve Slezsku Krnov Lanškroun Litoměřice Litvínov Luhačovice Lysá nad Labem Mělník Milevsko Mnichovo Hradiště Mohelnice Moravská Třebová Moravský Krumlov Nové Město na Moravě Nové Město nad Metují Nový Bor Opava Orlová Otrokovice Pelhřimov Písek Přerov Přeštice Rožnov pod Radhoštěm Říčany Sedlčany Tanvald Telč Tišnov Trhové Sviny Turnov Veselí nad Moravou Vítkov Vsetín Zábřeh Zlín Koncepční dokumenty, jejich využívání a přínos Přibližně 90 % (tj. 53 obcí) odpovědělo, že mají zpracovaný vlastní koncepční dokument týkající se sociálního začleňování - nejčastěji (komunitní) střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, zbylých 11 % (tj. 7) uvedlo, že žádný takový dokument nemají. 68 % (41) zástupců obcí využívá pro oblast sociálního začleňování státní nebo krajské dokumenty (nejčastěji krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb), 32 % (19) obcí nikoliv.

4 Koncepční dokument Četnost 30 Ano Ne Vlastní koncepční dokument Původ dokumentu Státní/krajský koncepční dokument Absolutní četnost Relativní četnost Typ dokumentu komunitní plán sociálních služeb/ střednědobý plán rozvoje sociálních služeb % strategický/akční plán rozvoje města % koncepce prevence kriminality % specifický plán/program % integrovaný plán rozvoje 6 10 % zdravotní plán 4 7 % lokální plán začleňování 1 2 % Ve 33 % případů (29 z 89) byly obecní koncepční dokumenty hodnoceny známkou 1 ( velice přínosný ). 47 % dokumentů (42) bylo ohodnoceno známkou 2, 19 % (17) byla přiřazena známka 3, 1 dokument obdržel známku 4 (jednalo se o zastaralý strategický plán obce). Žádný z dokumentů nebyl ohodnocen známkou 5 ( nulový přínos ). Průměrná známka hodnocených dokumentů je pak 1,89. Obce tedy přínos svých koncepčních dokumentů hodnotí vcelku kladně. 1 Například Program soužití v Přerově nebo Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období v Novém Boru atd.

5 Trendy v oblasti sociálního začleňování jednotlivých ohrožených skupin obyvatel Při hodnocení situace jednotlivých ohrožených skupin obyvatel hodnotili respondenti nejlépe situaci v oblasti sociálního začleňování: seniorů (100 % pozitivních odpovědí! - tj. trvale dobrá nebo zlepšující se situace), imigrantů/azylantů (88 % pozitivních odpovědí 2 ) a obětí trestné činnosti (83 % pozitivních odpovědí). Nejhůře byla hodnocena situace pachatelů trestné činnosti (45 % negativních odpovědí tj. zhoršující se nebo trvale špatná situace), dlouhodobě nezaměstnaných (48 % negativních odpovědí) a osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu nebo ochranou léčbu (52 % negativních odpovědí). situace je trvale dobrá situace je trvale špatná situace se situace se Kategorie osob zlepšuje zhoršuje senioři 70 % 29 % imigranti a azylanti 40 % 47 % 7 % 7 % oběti trestné činnosti 33 % 50 % 13 % 4 % osoby ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 34 % 42 % 10 % 14 % osoby se zdravotním postižením 30 % 48 % 5 % 3 % osoby s mentálním postižením 28 % 50 % 5 % 17 % osoby v krizi 32 % 40 % 14 % 16 % osoby bez přístřeší 28 % 38 % 17 % 40 % osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 20 % 45 % 5 % 30 % osoby ohrožené závislostí a dalším rizikovým způsobem života 23 % 38 % 15 % 23 % osoby s duševním onemocněním 23 % 38 % 9 % 30 % osoby ohrožené sociálním vyloučením 20 % 39 % 20 % 22 % osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu nebo ochranou léčbu 32 % 29 % 11 % 29 % dlouhodobě nezaměstnaní 12 % 37 % 32 % 20 % pachatelé trestné činnosti 20 % 25 % 18 % 36 % 2 V případě tohoto okruhu osob však nelze odpovědi považovat za dostatečně vypovídající, protože většina obcí uvedla, že se na jejich území nevyskytují (situaci hodnotilo pouze 15 obcí), což je patrně dáno i menší velikostí zúčastněných obcí.

6 Hodnocení situace začleňování v obci senioři osoby do 26 let opuštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče osoby ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy dlouhodobě nezaměstnaní osoby v krizi Cílová skupina osoby bez přístřeší osoby ohrožené souciálním vyloučením pachatelé trestné činnosti osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu nebo ochranou léčbu oběti trestné činosti imigranti a azylanti osoby ohrožené závoslostí a dalším rizikovým způsobem života situace je trvale dobrá situace se zlepšuje situace se zhoršuje situace je trvale špatná osoby s duševním onemocněním osoby s mentálním postižením osoby se zdravotním postižením 0% 20% 40% 60% 80% 100% Četnost Podpora sociálního začleňování ze strany samospráv Na otázky týkající se konkrétní formy podpory sociálního začleňování ze strany měst odpověděli respondenti následovně:

7 Podpora města při začleňování podpora poskytovatelů služeb/programů 24 (40 %) 36 (60 %) účast při plánování sociálních služeb 60 (100 %) Forma podpory iniciace/koordinace plánování sociálních služeb koncepční dokumenty poskytování služeb poradenství 4 (6, 67 %) 7 (11, 67 %) 8 (13, 33 %) 2 (3, 33 %) 56 (93, 33 %) 53 (88, 33 %) 52 (86, 67 %) 58 (96, 67 %) NE ANO prostory 4 (6, 67 %) 56 (93, 33 %) dotace 1 (1, 67 %) 59 (98, 33 %) Četnost Podle 98 % respondentů podporuje město sociální začleňování finančními dotacemi (pouze 1 respondent odpověděl, že dotacemi město začleňování nepodporuje). Podle 93 % respondentů město poskytuje prostory. V 97 % případů město poskytuje poradenství. Téměř v 9 z 10 případů (87 %) je město samo také poskytovatelem sociálních služeb. Přibližně stejný podíl (88 %) vytváří vlastní koncepční dokumenty. Podle 93 % respondentů město iniciuje či koordinuje plánování sociálních služeb, přičemž všechna města se tohoto procesu účastní. Podle 60 % respondentů město podporuje poskytovatele služeb/programů jiným způsobem (nejčastěji přímou finanční podporou, ale i finanční úlevou či darem). Na otázku, zda-li město za posledních 5 let žádalo o dotaci či podporu projektu zaměřeného na sociální začleňování, odpovědělo 62 % respondentů kladně a 38 % záporně.

8 Žádost o dotaci nebo podporu projektu zaměřeného na sociální začleňování za posledních 5 let 23 (38, 33 %) ANO NE 37 (61, 67 %) V případech, kdy obce během posledních 5 let o dotaci žádaly, se jednalo o projekty zaměřené zejména na: seniory (19 %), osoby ohrožené sociálním vyloučením (16 %), děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (16 %) a osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním (14 %). Mezi nejméně časté cílové skupiny obecních projektů patřili: migranti a azylanti, oběti trestné činnosti (obojí pouze v 3 % žádostí), osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče (3 %), osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí a dalším rizikovým způsobem života (4 %), pachatelé trestné činnosti (5 %), osoby bez přístřeší (6 %) a osoby s duševní onemocněním (7 %).

9 Žádost o dotace na cílové skupiny Senioři 3 (2, 54 %) 3 (2, 54 %) 4 (3, 39 %) 5 (4, 24 %) 5 (4, 24 %) 6 (5, 08 %) 7 (5, 93 %) 8 (6, 78 %) 16 (13, 56 %) 23 (19, 49 %) 19 (16, 10 %) 19 (16, 10 %) Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu chudoby nebo života ve vyloučené lokalitě Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním Osoby s duševním onemocněním Osoby bez přístřeší Pachatelé trestné činnosti Osoby ohrožené závislostí a dalším rizikovým způsobem života Osoby v krizi Partnerství a spolupráce Za svého klíčového partnera v oblasti sociálního začleňování považují zástupci obcí nejčastěji neziskové organizace, následované krajem, státem a zájmovými sdruženími a svazy. Nejméně významnými partnery jsou pro ně naopak jiné obce a EU. Průměrné Klíčový partner pořadí neziskové organizace 2,1 kraj 2,9 stát 3,2 zájmová sdružení a svazy 3,7 jiné obce 4,2 EU 5,2 někdo jiný 6,4 Naopak tím, kdo za sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel nese největší odpovědnost, je pro nejvíce dotazovaných stát, následovaný krajem. Nejmenší zodpovědnost je připisována EU, neziskovým organizacím a sdružením.

10 Průměrné Největší odpovědnost pořadí stát 2 kraj 2,8 jiné obce 3,5 zájmová sdružení a svazy 3,5 neziskové organizace 4,2 EU 4,8 někdo jiný 6,3 Na otázku, jaký typ podpory by od ostatních subjektů obce uvítaly, vyjádřili respondenti největší preferenci finanční podpory, a to zejména ze strany EU (92 %), státu (77 %) a kraje (53 %). Další výraznější preferencí je forma koordinace, a to ze strany jiných obcí, sdružení/svazů a neziskových organizací (32 %). Od jiných obcí respondenti nejvíce očekávají koordinaci (32 %), nejméně naopak materiální podporu (5 %). Ze strany krajů je převážně preferována finanční podpora (53 %), naopak nejméně materiální nebo jiná (2 %). Také od státu respondenti nejčastěji očekávají finanční podporu (77 %), naopak nejméně podporu ve formě zpracování analýzy a koordinace (2 %). 3 Od neziskových organizací i zájmových sdružení a svazů respondenti nejvíce očekávají koordinaci (32 %), nejméně naopak poradenství nebo metodické vedení či materiální podporu (7 %). 4 Ze strany Evropské unie je jednoznačně očekávána především finanční podpora (92 %). 3 Žádnou formu podpory od státu respondenti neočekávají ve formě materiální podpory. 4 Žádnou formu podpory od EU respondenti neočekávají rovněž ve formě materiální podpory.

11 Preferovaný typ podpory od jiných obcí 4 (6, 67 %) 3 (5 %) 7 (11, 67 %) 9 (15 %) 19 (31, 67 %) Koordinaci Finanční podporu Přípravu koncepcí Zpracování analýz Poradenství nebo metodické vedení Materiální podporu 18 (30, 65 %) 1 (1, 67%) Preferovaný typ podpory od krajů 1 (1, 67 %) 2 (3, 33 %) 4 (6, 67 %) 8 (13, 33 %) Finanční podporu Poradenství nebo metodické vedení Přípravu koncepcí Koordinaci 32 (53, 33 %) Zpracování analýz Jiný typ podpory 12 (20%) Materiální podporu

12 Preferovaný typ podpory od státu 1 (1, 67 %) 1 (1, 67 %) 5 (8, 33 %) 7 (11, 67 %) Finanční podporu Přípravu koncepcí Poradenství nebo metodické vedení Koordinaci Zpracování analýz 46 (76, 67 %) Preferovaný typ podpory od neziskových organizací 5 (8, 33 %) 7 (11, 67 %) 4 (6, 67 %) 10 (16, 67 %) 15 (25 %) 19 (31, 67 %) Koordinaci Přípravu koncepcí Jiný typ podpory Zpracování analýz Poradenství nebo metodické vedení Materiální podporu

13 Preferovaná forma podpory od EU 1 (1, 67 %) 1 (1, 67 %) 1 (1, 67 %) 2 (3, 33 %) Finanční podporu Koordinaci Poradenství nebo metodické vedení Zpracování analýz Přípravu koncepcí 55 (91, 67 %) Preferovaný typ podpory od zájmových sdružení a svazů 4 (6, 67 %) 9 (15 %) 9 (15 %) 9 (15 %) 19 (31, 67 %) 10 (16, 67 %) Koordinaci Zpracování analýz Přípravu koncepcí Jiný typ podpory Poradenství nebo metodické vedení Materiální podporu

14 Co se typů podpory týče, - finanční podporu očekávají samosprávy především od EU a státu, - analýzy a koncepce by z pohledu obcí měly zpracovávat zejména neziskové organizace, sdružení a svazy, až poté kraje, obce a stát, - poradenství a metodické vedení si pracovníci městských úřadů přejí především od krajů, - při koordinaci aktivit by z perspektivy samospráv měly být nejaktivnější obce, neziskové organizace a sdružení či svazy, - o materiální. Sdružení/svazy Typ instituce EU NNO Stát Kraj Obce 3, 33 % 1, 67 % 6, 67 % 31, 67 % 31, 67 % 31, 67 % 53, 33 % Preferovaný typ podpory celkově 15 % 76, 67 % 91, 67 % 11, 67 % 25 % 30 % 16, 67 % 15 % 6, 67 % 16, 67 % 11, 67 % 8, 33 % 13, 33 % 8, 33 % 3, 33 % 15 % 6, 67 % 11, 67 % 15 % 1, 67 % 1, 67 % 1, 67 % 1, 67 % 20 % 1, 67 % 1, 67 % 6, 67 % 5 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Četnost Koordinaci Finanční podporu Přípravu koncepcí Zpracování analýz Poradenství nebo metodické vedení Materiální podporu Jiný typ Hodnocení Národního akčního plánu sociálního začleňování, účast na jeho přípravě Na otázku, zda-li respondenti hodnotí Národní akční plán sociálního začleňování jako užitečný nástroj, odpovědělo 18 % určitě ano, 43 % spíše ano, 18 % uvedlo, že to neumí posoudit, 22 % spíše ne a 2 % určitě ne.

15 Hodnocení užitečnosti Národního akčního plánu sociálního začleňování 11 (18, 33 %) 1 (1, 67 %) 11 (18, 33 %) 26 (43,33 %) Spíše ano Spíše ne Určitě ano Neumíme posoudit Určitě ne 13 (21, 67 %) 55 % respondentů uvedlo, že mají zájem podílet se na přípravě dokumentu pro období , naopak 45 % svoji účast předem odmítlo. Zájem o podílení se na přípravě dokumentu na přístí období 27 (45 %) 33 (55%) ano ne

16 Indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování z perspektivy obcí Z analýzy odpovědí na otevřenou otázku, které nástroje, služby či programy se při sociálním začleňování ( sociální pomoci ) v obci nejvíce osvědčily, je patrné, že za klíčové nástroje sociálního začleňování na lokální úrovni považují zástupci obcí především (seřazeno podle četnosti odpovědí): 1) sociální služby (a s nimi služby úzce související nebo jim podobné) 2) komunitní plánování (včetně zjišťování potřeb) 3) spolupráci obce a neziskových organizací při zajištění služeb, zejména v podobě konzultací, předávání klientů, koordinace aktivit, partnerství či smluvních vztahů. 4) finanční podporu a vlastní dotační programy 5) ubytovny, sociální, krizové bydlení 5) preventivní, probační či resocializační programy 6) volnočasové aktivity, kluby, zájmová sdružení Pouze ojediněle dotazovaní uváděli vzdělávací, osvětové či informační aktivity, opatření s cílem začlenit znevýhodněné děti do vzdělávacího procesu nebo např. veřejnou službu, veřejně prospěšné práce apod. Sociální práce, sociální a související služby Mezi sociálními službami byla nejčastěji (napříč všemi formami služeb) oceňována pečovatelská služba, dále pak sociální poradenství pro různé cílové skupiny a terénní programy pro osoby ohrožené závislostí a obyvatele vyloučených lokalit. Z pobytových služeb byly opakovaně zmiňovány různé typy azylových domů, domovy pro seniory, týdenní stacionář či noclehárny. Z ambulantních služeb si v obcích cení zejména nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a denních stacionářů. Ojediněle, což je dáno také nižším výskytem služby v menších obcích obecně, byly oceněny aktivizační služby, služba osobní asistence, odlehčovací služba, dům na půl cesty, kontaktní centrum, denní centrum pro osoby bez přístřeší, raná péče, chráněné bydlení. Mezi neregistrovanými službami sociálního typu respondenti uváděli různé formy sociálního a krizového bydlení nebo (terénní) asistence sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi, dále pak ojediněle podporované zaměstnávání a bydlení, chráněnou dílnu, seniordopravu dopravu seniorů spojenou s osobní asistencí a hospicovou péči. Z okruhu volnočasových aktivit byly opakovaně vyzdvihovány kluby seniorů. Pod vzdělávací aktivity, které byly jako osvědčený nástroj sociálního začleňování zmiňovány překvapivě okrajově, je zde zahrnuta především tzv. univerzita třetího věku a rekvalifikační kurzy.

17 Shrnutí - Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 60 obcí s rozšířenou působností. - Přibližně 90 % obcí má zpracovaný vlastní koncepční dokument týkající se sociálního začleňování - nejčastěji (komunitní) střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Přínos svých koncepčních dokumentů hodnotí obce v celku kladně % zástupců obcí využívá pro oblast sociálního začleňování státní nebo krajské dokumenty (nejčastěji krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb). Mezi vyjmenovanými používanými dokumenty se v žádném případě neobjevil Národní akční plán sociálního začleňování, přestože více než polovina obcí nakonec uvedla, že jej považují za užitečný. - V dotazovaných obcích se nejvíce daří sociálnímu začleňování seniorů a osob se zdravotním postižením. - Nejhůře se situace vyvíjí v oblasti začleňování pachatelů trestné činnosti, dlouhodobě nezaměstnaných a osob bez přístřeší. - Situace osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu etnicity, života v chudobě nebo v sociálně vyloučené lokalitě se ve 40 % obcí postupně zlepšuje. - Téměř všechny obce podporují sociální začleňování finančně i účastí v plánovacích procesech, přibližně 9 z 10 také formou poradenství, poskytováním prostor či tvorbou koncepčních dokumentů. - Za svého klíčového partnera v oblasti sociálního začleňování považují zástupci obcí nejčastěji neziskové organizace, následované krajem, Evropskou unií a státem. Nejméně významnými partnery jsou pro ně naopak jiné obce a zájmová sdružení a svazy. - Největší odpovědnost za sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel nese z pohledu zástupců samospráv stát, následovaný kraji. - Finanční podporu očekávají samosprávy především od EU a státu, až poté od kraje. - Analýzy a koncepce by z pohledu obcí měly zpracovávat zejména NNO, sdružení a svazy, až poté kraje, obce a stát. - Poradenství a metodické vedení očekávají pracovníci městských úřadů především od krajů. - Při koordinaci aktivit by z perspektivy samospráv měly být nejaktivnější obce, NNO a sdružení či svazy % respondentů uvedlo, že mají zájem podílet se na přípravě dokumentu pro období

18 Indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování z perspektivy obcí Z analýzy odpovědí na otevřenou otázku, které nástroje, služby či programy se při sociálním začleňování ( sociální pomoci ) v obci nejvíce osvědčily, je patrné, že za klíčové nástroje sociálního začleňování na lokální úrovni považují zástupci obcí především (seřazeno podle četnosti odpovědí): 1) sociální služby (a s nimi služby úzce související nebo jim podobné) 2) komunitní plánování (včetně zjišťování potřeb) 3) spolupráci obce a neziskových organizací při zajištění služeb, zejména v podobě konzultací, předávání klientů, koordinace aktivit, partnerství či smluvních vztahů. 4) finanční podporu a vlastní dotační programy 5) ubytovny, sociální, krizové bydlení 5) preventivní, probační či resocializační programy 6) volnočasové aktivity, kluby, zájmová sdružení

19 Monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Monitoring proběhl ve 12 obcích s rozšířenou působností s cílem A) sledovat, která opatření navržená pro naplňování jednotlivých cílů NAPSI jsou realizována, B) zjistit, jaký postoj k nim lokální aktéři politiky sociálního začleňování zaujímají a jak hodnotí jejich přínos a efektivitu, C) indikovat (neuspokojené) potřeby obcí ve vztahu k realizaci jednotlivých opatření (skrze identifikaci bariér a problémů spojených s jejich realizací) Cíl: Posílit integraci osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Sociální služby B) Terénní sociální práce C) Sociálně preventivní programy D) Aktivity zacílené na prevenci sociálního úpadku, prevenci segregace a vzniku ghett E) Působení na kvalitu poskytovaných sociálních služeb Indikace potřeb obcí: - větší množství finančních prostředků umožňující zajištění potřebné kapacity, úvazků, odpovídajícího ohodnocení pracovníků apod.) - víceleté financování služeb řešící každoroční nejistotu a celkovou nestabilitu (zvláště sociálních služeb) - ad E) větší zájem inspektorů kvality o praktické aspekty poskytování služby na úkor administrativy 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Podpora transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb (nadále se budují kapacity pobytových zařízení, po nichž existuje neuspokojená poptávka)

20 B) Podpora inovativních nástrojů pro začlenění obyvatel vyloučených romských komunit na trh práce, mj. prostřednictvím nástrojů sociální ekonomiky (absence informací i poptávky) C) Provedení výzkumu kriminality v sociálně vyloučených lokalitách (některé obce provádějí, většina nevnímá potřebu, některým chybí finance) Indikace potřeb obcí: - ad A) zajištění alternativních, zejména terénních služeb - ad B) informace o principech sociální ekonomiky, metodická podpora - ad C) finance 3) Opatření, jejichž smysl je chápán nejednotně A) Podpora aktivit orientovaných na změnu negativního přístupu veřejnosti proti vyloučeným romským komunitám (opatření se redukuje na finanční podporu romských kulturních akcí, kterých se neúčastní neromští obyvatelé) B) Podpora inovativních nástrojů pro začlenění obyvatel vyloučených romských komunit na trh práce, mj. prostřednictvím nástrojů sociální ekonomiky C) Aktivity zacílené na prevenci sociálního úpadku, prevenci segregace a vzniku ghett (zahrnují pestrou škálu aktivit zřízením komise počínaje, zajištěním NZDM či noclehárny konče) Indikace potřeb obcí: - ad A) metodická podpora vedoucí k jednotnějšímu porozumění a vyšší systematičnosti působení - ad A) realizátory odrazuje lhostejnost majoritní populace

21 Cíl: Odstranit bariéry vstupu (tj. zvýšit zaměstnanost) a udržení osob sociálně vyloučených/ohrožených na trhu práce 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Programy motivace k aktivizaci na trhu práce (za neefektivní je často považováno ve vztahu k obyvatelům vyloučených lokalit) B) Služby pro odstraňování bariér v přístupu na trh práce (např. zvyšování dovedností apod.) Indikace potřeb obcí: - existence volných pracovních míst Cíl: Snižovat znevýhodnění v přístupu ke vzdělávání u dětí a mládeže (a to především u dětí a mládeže pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí, dětí a cizinců a dětí a mládeže se zdravotním postižením) 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Služby pro odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání B) Přípravné třídy C) Asistenti pedagogů D) Metodická podpora škol a učitelů při práci se soc. znevýhodněnými žáky E) Vzdělávání pracovníků TSP F) Profesní příprava pedagogů, asistentů G) Zkvalitňování vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zabezpečení personální a technické připravenosti škol H) Zvyšování sociálních kompetencí dětí prostřednictvím inovativních školních projektů Indikace potřeb obcí: - ad A) dostatek odborného personálu, kapacita či bezbariérovost ZŠ praktických a speciálních, kreativní projekty - ad B) vyšší kapacita, zájem rodičů, snížení věkové hranice pod 5 let - ad C) vyšší počet asistentů (respektive financí) - ad D), E) širší nabídka metodické podpory a vzdělávání, více času na vzdělávání

22 - ad F) finance na vzdělávání, usnadnění doplnění vzdělání pedagogů, kteří jej nemají - ad G) lepší vybavenost škol (finance) - ad H) snazší dostupnost dotací na projekty (projektový manažer na školách?), integrace projektů do ŠVP Cíl: Předcházet sociálně negativním jevům u dětí a mládeže 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Prevence kriminality dětí a mládeže B) Nespecifická primární prevence dětí a nepatologické trávení volného času Indikace potřeb obcí: - ad A), B) dostatek finančních prostředků, respektive vyšší kapacita některých programů; vyšší zájem rodičů 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Systém včasné intervence (opatření naráží na váhavý přístup či přímo rezistenci obcí kvůli nedostatku financí a nedůvěře v systém a jeho koncepci, potažmo MV ČR) Indikace potřeb obcí: - dostatek informací - zbavení obav z finanční, administrativní a koordinační náročnosti příklady dobré praxe, větší podpora MV

23 Cíl: Podporovat začleňování cizinců do společnosti 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní - 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Monitoring situace cizinců, zvyšování jejich informovanosti a právního povědomí (dotazované obce nevnímají potřebu či přenechávají cizinecké policii) B) Rozvíjení komunikace mezi cizinci a orgány státní správy a samosprávy (viz výše) Cíl: Podporovat celoživotní vzdělávání 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Podpora celoživotního vzdělávání v rámci programu přípravy na stáří a zpracování koncepce rozvoje systému dalšího vzdělávání B) Celoživotní vzdělávání TSP Cíl: Podporovat rodiny se specifickými potřebami a ohrožené sociálním vyloučením, předcházet jejich sociálnímu vyloučení 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Realizace vzdělávacích programů pro pracovníky OSPOD B) Postupy podle metodického pokynu pro kraje a obce při provádění rodinné politiky C) Podpora ekonomické soběstačnosti rodin soc. vyloučených prostřednictvím dávkového systému pomoci v hmotné nouzi D) Rozvoj moderních metod sociální práce s rodinami ohrožených vyloučením 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Metodiky pro OSPOD na lokální úrovni B) Stanovení doporučených personálních standardů pro zabezpečení agendy SPOD na obecních úřadech Pracovníci obcí většinou nevyvíjejí žádnou iniciativu a nechávají realizaci opatření na krajích. C) Účast v soutěži Obec přátelská rodině

24 Cíl: Rozvíjet systém náhradní rodinné péče a zvýšit efektivnost spolupráce v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Podpora projektů, služeb pro děti v náhradní péči a pro osoby pečující Indikace potřeb obcí: - finance na dotace a příprava pěstounů 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Zapojení NNO do zprostředkování náhradní péče B) Informační kampaň o NRP (za účelem zvýšení povědomí veřejnosti) Cíl: Zvyšovat odbornost - vzdělávání pracovníků 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Posilování profesních znalostí a dovedností jednotlivých aktérů sociálního začleňování 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Vzdělávání v metodách a principech sociální ekonomiky Cíl: Rozvíjet spolupráci 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Spolupráce mezi obcí a krajem na tvorbě regionálního plánu rozvoje sociálních služeb

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Metodický pokyn č. 2/2011 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2014-2017 Příloha č.1 KARTY ROZVOJOVÝCH AKTIVIT Číslo aktivity: A01-01 Podpora a rozvoj odlehčovacích služeb Vazba na strategický cíl: SC2 Humanizace

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010

Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010 Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010 Základní informace k projektu Termín realizace a financování projektu

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více