Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI"

Transkript

1 Analýza lokálních politik, nástrojů a potřeb obcí v oblasti sociálního začleňování a monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Březen 2010

2 Obsah Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na lokální politiky, nástroje a potřeby obcí v oblasti sociálního začleňování... 3 Seznam obcí... 3 Koncepční dokumenty, jejich využívání a přínos... 3 Trendy v oblasti sociálního začleňování jednotlivých ohrožených skupin obyvatel... 5 Podpora sociálního začleňování ze strany samospráv... 6 Partnerství a spolupráce... 9 Hodnocení Národního akčního plánu sociálního začleňování, účast na jeho přípravě Indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování z perspektivy obcí Shrnutí Monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Cíl: Posílit integraci osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením Cíl: Odstranit bariéry vstupu (tj. zvýšit zaměstnanost) a udržení osob sociálně vyloučených/ohrožených na trhu práce Cíl: Snižovat znevýhodnění v přístupu ke vzdělávání u dětí a mládeže (a to především u dětí a mládeže pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí, dětí a cizinců a dětí a mládeže se zdravotním postižením) Cíl: Předcházet sociálně negativním jevům u dětí a mládeže Cíl: Podporovat začleňování cizinců do společnosti Cíl: Podporovat celoživotní vzdělávání Cíl: Podporovat rodiny se specifickými potřebami a ohrožené sociálním vyloučením, předcházet jejich sociálnímu vyloučení Cíl: Rozvíjet systém náhradní rodinné péče a zvýšit efektivnost spolupráce v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče Cíl: Zvyšovat odbornost - vzdělávání pracovníků Cíl: Rozvíjet spolupráci... 24

3 Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na lokální politiky, nástroje a potřeby obcí v oblasti sociálního začleňování Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 60 obcí s rozšířenou působností (tzv. třetího typu). Seznam obcí Frýdlant nad Ostravicí Benešov Blatná Boskovice Čáslav Česká Lípa Česká Třebová Český Brod Děčín Dobruška Havířov Hlinsko Holice Hradec Králové Hustopeče Cheb Chotěboř Jablonec nad Nisou Jaroměř Jihlava Karviná Konice Kopřivnice Kraslice Kravaře ve Slezsku Krnov Lanškroun Litoměřice Litvínov Luhačovice Lysá nad Labem Mělník Milevsko Mnichovo Hradiště Mohelnice Moravská Třebová Moravský Krumlov Nové Město na Moravě Nové Město nad Metují Nový Bor Opava Orlová Otrokovice Pelhřimov Písek Přerov Přeštice Rožnov pod Radhoštěm Říčany Sedlčany Tanvald Telč Tišnov Trhové Sviny Turnov Veselí nad Moravou Vítkov Vsetín Zábřeh Zlín Koncepční dokumenty, jejich využívání a přínos Přibližně 90 % (tj. 53 obcí) odpovědělo, že mají zpracovaný vlastní koncepční dokument týkající se sociálního začleňování - nejčastěji (komunitní) střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, zbylých 11 % (tj. 7) uvedlo, že žádný takový dokument nemají. 68 % (41) zástupců obcí využívá pro oblast sociálního začleňování státní nebo krajské dokumenty (nejčastěji krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb), 32 % (19) obcí nikoliv.

4 Koncepční dokument Četnost 30 Ano Ne Vlastní koncepční dokument Původ dokumentu Státní/krajský koncepční dokument Absolutní četnost Relativní četnost Typ dokumentu komunitní plán sociálních služeb/ střednědobý plán rozvoje sociálních služeb % strategický/akční plán rozvoje města % koncepce prevence kriminality % specifický plán/program % integrovaný plán rozvoje 6 10 % zdravotní plán 4 7 % lokální plán začleňování 1 2 % Ve 33 % případů (29 z 89) byly obecní koncepční dokumenty hodnoceny známkou 1 ( velice přínosný ). 47 % dokumentů (42) bylo ohodnoceno známkou 2, 19 % (17) byla přiřazena známka 3, 1 dokument obdržel známku 4 (jednalo se o zastaralý strategický plán obce). Žádný z dokumentů nebyl ohodnocen známkou 5 ( nulový přínos ). Průměrná známka hodnocených dokumentů je pak 1,89. Obce tedy přínos svých koncepčních dokumentů hodnotí vcelku kladně. 1 Například Program soužití v Přerově nebo Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období v Novém Boru atd.

5 Trendy v oblasti sociálního začleňování jednotlivých ohrožených skupin obyvatel Při hodnocení situace jednotlivých ohrožených skupin obyvatel hodnotili respondenti nejlépe situaci v oblasti sociálního začleňování: seniorů (100 % pozitivních odpovědí! - tj. trvale dobrá nebo zlepšující se situace), imigrantů/azylantů (88 % pozitivních odpovědí 2 ) a obětí trestné činnosti (83 % pozitivních odpovědí). Nejhůře byla hodnocena situace pachatelů trestné činnosti (45 % negativních odpovědí tj. zhoršující se nebo trvale špatná situace), dlouhodobě nezaměstnaných (48 % negativních odpovědí) a osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu nebo ochranou léčbu (52 % negativních odpovědí). situace je trvale dobrá situace je trvale špatná situace se situace se Kategorie osob zlepšuje zhoršuje senioři 70 % 29 % imigranti a azylanti 40 % 47 % 7 % 7 % oběti trestné činnosti 33 % 50 % 13 % 4 % osoby ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 34 % 42 % 10 % 14 % osoby se zdravotním postižením 30 % 48 % 5 % 3 % osoby s mentálním postižením 28 % 50 % 5 % 17 % osoby v krizi 32 % 40 % 14 % 16 % osoby bez přístřeší 28 % 38 % 17 % 40 % osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 20 % 45 % 5 % 30 % osoby ohrožené závislostí a dalším rizikovým způsobem života 23 % 38 % 15 % 23 % osoby s duševním onemocněním 23 % 38 % 9 % 30 % osoby ohrožené sociálním vyloučením 20 % 39 % 20 % 22 % osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu nebo ochranou léčbu 32 % 29 % 11 % 29 % dlouhodobě nezaměstnaní 12 % 37 % 32 % 20 % pachatelé trestné činnosti 20 % 25 % 18 % 36 % 2 V případě tohoto okruhu osob však nelze odpovědi považovat za dostatečně vypovídající, protože většina obcí uvedla, že se na jejich území nevyskytují (situaci hodnotilo pouze 15 obcí), což je patrně dáno i menší velikostí zúčastněných obcí.

6 Hodnocení situace začleňování v obci senioři osoby do 26 let opuštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče osoby ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy dlouhodobě nezaměstnaní osoby v krizi Cílová skupina osoby bez přístřeší osoby ohrožené souciálním vyloučením pachatelé trestné činnosti osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu nebo ochranou léčbu oběti trestné činosti imigranti a azylanti osoby ohrožené závoslostí a dalším rizikovým způsobem života situace je trvale dobrá situace se zlepšuje situace se zhoršuje situace je trvale špatná osoby s duševním onemocněním osoby s mentálním postižením osoby se zdravotním postižením 0% 20% 40% 60% 80% 100% Četnost Podpora sociálního začleňování ze strany samospráv Na otázky týkající se konkrétní formy podpory sociálního začleňování ze strany měst odpověděli respondenti následovně:

7 Podpora města při začleňování podpora poskytovatelů služeb/programů 24 (40 %) 36 (60 %) účast při plánování sociálních služeb 60 (100 %) Forma podpory iniciace/koordinace plánování sociálních služeb koncepční dokumenty poskytování služeb poradenství 4 (6, 67 %) 7 (11, 67 %) 8 (13, 33 %) 2 (3, 33 %) 56 (93, 33 %) 53 (88, 33 %) 52 (86, 67 %) 58 (96, 67 %) NE ANO prostory 4 (6, 67 %) 56 (93, 33 %) dotace 1 (1, 67 %) 59 (98, 33 %) Četnost Podle 98 % respondentů podporuje město sociální začleňování finančními dotacemi (pouze 1 respondent odpověděl, že dotacemi město začleňování nepodporuje). Podle 93 % respondentů město poskytuje prostory. V 97 % případů město poskytuje poradenství. Téměř v 9 z 10 případů (87 %) je město samo také poskytovatelem sociálních služeb. Přibližně stejný podíl (88 %) vytváří vlastní koncepční dokumenty. Podle 93 % respondentů město iniciuje či koordinuje plánování sociálních služeb, přičemž všechna města se tohoto procesu účastní. Podle 60 % respondentů město podporuje poskytovatele služeb/programů jiným způsobem (nejčastěji přímou finanční podporou, ale i finanční úlevou či darem). Na otázku, zda-li město za posledních 5 let žádalo o dotaci či podporu projektu zaměřeného na sociální začleňování, odpovědělo 62 % respondentů kladně a 38 % záporně.

8 Žádost o dotaci nebo podporu projektu zaměřeného na sociální začleňování za posledních 5 let 23 (38, 33 %) ANO NE 37 (61, 67 %) V případech, kdy obce během posledních 5 let o dotaci žádaly, se jednalo o projekty zaměřené zejména na: seniory (19 %), osoby ohrožené sociálním vyloučením (16 %), děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (16 %) a osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním (14 %). Mezi nejméně časté cílové skupiny obecních projektů patřili: migranti a azylanti, oběti trestné činnosti (obojí pouze v 3 % žádostí), osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče (3 %), osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí a dalším rizikovým způsobem života (4 %), pachatelé trestné činnosti (5 %), osoby bez přístřeší (6 %) a osoby s duševní onemocněním (7 %).

9 Žádost o dotace na cílové skupiny Senioři 3 (2, 54 %) 3 (2, 54 %) 4 (3, 39 %) 5 (4, 24 %) 5 (4, 24 %) 6 (5, 08 %) 7 (5, 93 %) 8 (6, 78 %) 16 (13, 56 %) 23 (19, 49 %) 19 (16, 10 %) 19 (16, 10 %) Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu chudoby nebo života ve vyloučené lokalitě Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním Osoby s duševním onemocněním Osoby bez přístřeší Pachatelé trestné činnosti Osoby ohrožené závislostí a dalším rizikovým způsobem života Osoby v krizi Partnerství a spolupráce Za svého klíčového partnera v oblasti sociálního začleňování považují zástupci obcí nejčastěji neziskové organizace, následované krajem, státem a zájmovými sdruženími a svazy. Nejméně významnými partnery jsou pro ně naopak jiné obce a EU. Průměrné Klíčový partner pořadí neziskové organizace 2,1 kraj 2,9 stát 3,2 zájmová sdružení a svazy 3,7 jiné obce 4,2 EU 5,2 někdo jiný 6,4 Naopak tím, kdo za sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel nese největší odpovědnost, je pro nejvíce dotazovaných stát, následovaný krajem. Nejmenší zodpovědnost je připisována EU, neziskovým organizacím a sdružením.

10 Průměrné Největší odpovědnost pořadí stát 2 kraj 2,8 jiné obce 3,5 zájmová sdružení a svazy 3,5 neziskové organizace 4,2 EU 4,8 někdo jiný 6,3 Na otázku, jaký typ podpory by od ostatních subjektů obce uvítaly, vyjádřili respondenti největší preferenci finanční podpory, a to zejména ze strany EU (92 %), státu (77 %) a kraje (53 %). Další výraznější preferencí je forma koordinace, a to ze strany jiných obcí, sdružení/svazů a neziskových organizací (32 %). Od jiných obcí respondenti nejvíce očekávají koordinaci (32 %), nejméně naopak materiální podporu (5 %). Ze strany krajů je převážně preferována finanční podpora (53 %), naopak nejméně materiální nebo jiná (2 %). Také od státu respondenti nejčastěji očekávají finanční podporu (77 %), naopak nejméně podporu ve formě zpracování analýzy a koordinace (2 %). 3 Od neziskových organizací i zájmových sdružení a svazů respondenti nejvíce očekávají koordinaci (32 %), nejméně naopak poradenství nebo metodické vedení či materiální podporu (7 %). 4 Ze strany Evropské unie je jednoznačně očekávána především finanční podpora (92 %). 3 Žádnou formu podpory od státu respondenti neočekávají ve formě materiální podpory. 4 Žádnou formu podpory od EU respondenti neočekávají rovněž ve formě materiální podpory.

11 Preferovaný typ podpory od jiných obcí 4 (6, 67 %) 3 (5 %) 7 (11, 67 %) 9 (15 %) 19 (31, 67 %) Koordinaci Finanční podporu Přípravu koncepcí Zpracování analýz Poradenství nebo metodické vedení Materiální podporu 18 (30, 65 %) 1 (1, 67%) Preferovaný typ podpory od krajů 1 (1, 67 %) 2 (3, 33 %) 4 (6, 67 %) 8 (13, 33 %) Finanční podporu Poradenství nebo metodické vedení Přípravu koncepcí Koordinaci 32 (53, 33 %) Zpracování analýz Jiný typ podpory 12 (20%) Materiální podporu

12 Preferovaný typ podpory od státu 1 (1, 67 %) 1 (1, 67 %) 5 (8, 33 %) 7 (11, 67 %) Finanční podporu Přípravu koncepcí Poradenství nebo metodické vedení Koordinaci Zpracování analýz 46 (76, 67 %) Preferovaný typ podpory od neziskových organizací 5 (8, 33 %) 7 (11, 67 %) 4 (6, 67 %) 10 (16, 67 %) 15 (25 %) 19 (31, 67 %) Koordinaci Přípravu koncepcí Jiný typ podpory Zpracování analýz Poradenství nebo metodické vedení Materiální podporu

13 Preferovaná forma podpory od EU 1 (1, 67 %) 1 (1, 67 %) 1 (1, 67 %) 2 (3, 33 %) Finanční podporu Koordinaci Poradenství nebo metodické vedení Zpracování analýz Přípravu koncepcí 55 (91, 67 %) Preferovaný typ podpory od zájmových sdružení a svazů 4 (6, 67 %) 9 (15 %) 9 (15 %) 9 (15 %) 19 (31, 67 %) 10 (16, 67 %) Koordinaci Zpracování analýz Přípravu koncepcí Jiný typ podpory Poradenství nebo metodické vedení Materiální podporu

14 Co se typů podpory týče, - finanční podporu očekávají samosprávy především od EU a státu, - analýzy a koncepce by z pohledu obcí měly zpracovávat zejména neziskové organizace, sdružení a svazy, až poté kraje, obce a stát, - poradenství a metodické vedení si pracovníci městských úřadů přejí především od krajů, - při koordinaci aktivit by z perspektivy samospráv měly být nejaktivnější obce, neziskové organizace a sdružení či svazy, - o materiální. Sdružení/svazy Typ instituce EU NNO Stát Kraj Obce 3, 33 % 1, 67 % 6, 67 % 31, 67 % 31, 67 % 31, 67 % 53, 33 % Preferovaný typ podpory celkově 15 % 76, 67 % 91, 67 % 11, 67 % 25 % 30 % 16, 67 % 15 % 6, 67 % 16, 67 % 11, 67 % 8, 33 % 13, 33 % 8, 33 % 3, 33 % 15 % 6, 67 % 11, 67 % 15 % 1, 67 % 1, 67 % 1, 67 % 1, 67 % 20 % 1, 67 % 1, 67 % 6, 67 % 5 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Četnost Koordinaci Finanční podporu Přípravu koncepcí Zpracování analýz Poradenství nebo metodické vedení Materiální podporu Jiný typ Hodnocení Národního akčního plánu sociálního začleňování, účast na jeho přípravě Na otázku, zda-li respondenti hodnotí Národní akční plán sociálního začleňování jako užitečný nástroj, odpovědělo 18 % určitě ano, 43 % spíše ano, 18 % uvedlo, že to neumí posoudit, 22 % spíše ne a 2 % určitě ne.

15 Hodnocení užitečnosti Národního akčního plánu sociálního začleňování 11 (18, 33 %) 1 (1, 67 %) 11 (18, 33 %) 26 (43,33 %) Spíše ano Spíše ne Určitě ano Neumíme posoudit Určitě ne 13 (21, 67 %) 55 % respondentů uvedlo, že mají zájem podílet se na přípravě dokumentu pro období , naopak 45 % svoji účast předem odmítlo. Zájem o podílení se na přípravě dokumentu na přístí období 27 (45 %) 33 (55%) ano ne

16 Indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování z perspektivy obcí Z analýzy odpovědí na otevřenou otázku, které nástroje, služby či programy se při sociálním začleňování ( sociální pomoci ) v obci nejvíce osvědčily, je patrné, že za klíčové nástroje sociálního začleňování na lokální úrovni považují zástupci obcí především (seřazeno podle četnosti odpovědí): 1) sociální služby (a s nimi služby úzce související nebo jim podobné) 2) komunitní plánování (včetně zjišťování potřeb) 3) spolupráci obce a neziskových organizací při zajištění služeb, zejména v podobě konzultací, předávání klientů, koordinace aktivit, partnerství či smluvních vztahů. 4) finanční podporu a vlastní dotační programy 5) ubytovny, sociální, krizové bydlení 5) preventivní, probační či resocializační programy 6) volnočasové aktivity, kluby, zájmová sdružení Pouze ojediněle dotazovaní uváděli vzdělávací, osvětové či informační aktivity, opatření s cílem začlenit znevýhodněné děti do vzdělávacího procesu nebo např. veřejnou službu, veřejně prospěšné práce apod. Sociální práce, sociální a související služby Mezi sociálními službami byla nejčastěji (napříč všemi formami služeb) oceňována pečovatelská služba, dále pak sociální poradenství pro různé cílové skupiny a terénní programy pro osoby ohrožené závislostí a obyvatele vyloučených lokalit. Z pobytových služeb byly opakovaně zmiňovány různé typy azylových domů, domovy pro seniory, týdenní stacionář či noclehárny. Z ambulantních služeb si v obcích cení zejména nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a denních stacionářů. Ojediněle, což je dáno také nižším výskytem služby v menších obcích obecně, byly oceněny aktivizační služby, služba osobní asistence, odlehčovací služba, dům na půl cesty, kontaktní centrum, denní centrum pro osoby bez přístřeší, raná péče, chráněné bydlení. Mezi neregistrovanými službami sociálního typu respondenti uváděli různé formy sociálního a krizového bydlení nebo (terénní) asistence sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi, dále pak ojediněle podporované zaměstnávání a bydlení, chráněnou dílnu, seniordopravu dopravu seniorů spojenou s osobní asistencí a hospicovou péči. Z okruhu volnočasových aktivit byly opakovaně vyzdvihovány kluby seniorů. Pod vzdělávací aktivity, které byly jako osvědčený nástroj sociálního začleňování zmiňovány překvapivě okrajově, je zde zahrnuta především tzv. univerzita třetího věku a rekvalifikační kurzy.

17 Shrnutí - Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 60 obcí s rozšířenou působností. - Přibližně 90 % obcí má zpracovaný vlastní koncepční dokument týkající se sociálního začleňování - nejčastěji (komunitní) střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Přínos svých koncepčních dokumentů hodnotí obce v celku kladně % zástupců obcí využívá pro oblast sociálního začleňování státní nebo krajské dokumenty (nejčastěji krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb). Mezi vyjmenovanými používanými dokumenty se v žádném případě neobjevil Národní akční plán sociálního začleňování, přestože více než polovina obcí nakonec uvedla, že jej považují za užitečný. - V dotazovaných obcích se nejvíce daří sociálnímu začleňování seniorů a osob se zdravotním postižením. - Nejhůře se situace vyvíjí v oblasti začleňování pachatelů trestné činnosti, dlouhodobě nezaměstnaných a osob bez přístřeší. - Situace osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu etnicity, života v chudobě nebo v sociálně vyloučené lokalitě se ve 40 % obcí postupně zlepšuje. - Téměř všechny obce podporují sociální začleňování finančně i účastí v plánovacích procesech, přibližně 9 z 10 také formou poradenství, poskytováním prostor či tvorbou koncepčních dokumentů. - Za svého klíčového partnera v oblasti sociálního začleňování považují zástupci obcí nejčastěji neziskové organizace, následované krajem, Evropskou unií a státem. Nejméně významnými partnery jsou pro ně naopak jiné obce a zájmová sdružení a svazy. - Největší odpovědnost za sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel nese z pohledu zástupců samospráv stát, následovaný kraji. - Finanční podporu očekávají samosprávy především od EU a státu, až poté od kraje. - Analýzy a koncepce by z pohledu obcí měly zpracovávat zejména NNO, sdružení a svazy, až poté kraje, obce a stát. - Poradenství a metodické vedení očekávají pracovníci městských úřadů především od krajů. - Při koordinaci aktivit by z perspektivy samospráv měly být nejaktivnější obce, NNO a sdružení či svazy % respondentů uvedlo, že mají zájem podílet se na přípravě dokumentu pro období

18 Indikace klíčových nástrojů sociálního začleňování z perspektivy obcí Z analýzy odpovědí na otevřenou otázku, které nástroje, služby či programy se při sociálním začleňování ( sociální pomoci ) v obci nejvíce osvědčily, je patrné, že za klíčové nástroje sociálního začleňování na lokální úrovni považují zástupci obcí především (seřazeno podle četnosti odpovědí): 1) sociální služby (a s nimi služby úzce související nebo jim podobné) 2) komunitní plánování (včetně zjišťování potřeb) 3) spolupráci obce a neziskových organizací při zajištění služeb, zejména v podobě konzultací, předávání klientů, koordinace aktivit, partnerství či smluvních vztahů. 4) finanční podporu a vlastní dotační programy 5) ubytovny, sociální, krizové bydlení 5) preventivní, probační či resocializační programy 6) volnočasové aktivity, kluby, zájmová sdružení

19 Monitoring realizace opatření obsažených v NAPSI Monitoring proběhl ve 12 obcích s rozšířenou působností s cílem A) sledovat, která opatření navržená pro naplňování jednotlivých cílů NAPSI jsou realizována, B) zjistit, jaký postoj k nim lokální aktéři politiky sociálního začleňování zaujímají a jak hodnotí jejich přínos a efektivitu, C) indikovat (neuspokojené) potřeby obcí ve vztahu k realizaci jednotlivých opatření (skrze identifikaci bariér a problémů spojených s jejich realizací) Cíl: Posílit integraci osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Sociální služby B) Terénní sociální práce C) Sociálně preventivní programy D) Aktivity zacílené na prevenci sociálního úpadku, prevenci segregace a vzniku ghett E) Působení na kvalitu poskytovaných sociálních služeb Indikace potřeb obcí: - větší množství finančních prostředků umožňující zajištění potřebné kapacity, úvazků, odpovídajícího ohodnocení pracovníků apod.) - víceleté financování služeb řešící každoroční nejistotu a celkovou nestabilitu (zvláště sociálních služeb) - ad E) větší zájem inspektorů kvality o praktické aspekty poskytování služby na úkor administrativy 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Podpora transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb (nadále se budují kapacity pobytových zařízení, po nichž existuje neuspokojená poptávka)

20 B) Podpora inovativních nástrojů pro začlenění obyvatel vyloučených romských komunit na trh práce, mj. prostřednictvím nástrojů sociální ekonomiky (absence informací i poptávky) C) Provedení výzkumu kriminality v sociálně vyloučených lokalitách (některé obce provádějí, většina nevnímá potřebu, některým chybí finance) Indikace potřeb obcí: - ad A) zajištění alternativních, zejména terénních služeb - ad B) informace o principech sociální ekonomiky, metodická podpora - ad C) finance 3) Opatření, jejichž smysl je chápán nejednotně A) Podpora aktivit orientovaných na změnu negativního přístupu veřejnosti proti vyloučeným romským komunitám (opatření se redukuje na finanční podporu romských kulturních akcí, kterých se neúčastní neromští obyvatelé) B) Podpora inovativních nástrojů pro začlenění obyvatel vyloučených romských komunit na trh práce, mj. prostřednictvím nástrojů sociální ekonomiky C) Aktivity zacílené na prevenci sociálního úpadku, prevenci segregace a vzniku ghett (zahrnují pestrou škálu aktivit zřízením komise počínaje, zajištěním NZDM či noclehárny konče) Indikace potřeb obcí: - ad A) metodická podpora vedoucí k jednotnějšímu porozumění a vyšší systematičnosti působení - ad A) realizátory odrazuje lhostejnost majoritní populace

21 Cíl: Odstranit bariéry vstupu (tj. zvýšit zaměstnanost) a udržení osob sociálně vyloučených/ohrožených na trhu práce 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Programy motivace k aktivizaci na trhu práce (za neefektivní je často považováno ve vztahu k obyvatelům vyloučených lokalit) B) Služby pro odstraňování bariér v přístupu na trh práce (např. zvyšování dovedností apod.) Indikace potřeb obcí: - existence volných pracovních míst Cíl: Snižovat znevýhodnění v přístupu ke vzdělávání u dětí a mládeže (a to především u dětí a mládeže pocházejících z odlišného sociokulturního prostředí, dětí a cizinců a dětí a mládeže se zdravotním postižením) 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Služby pro odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání B) Přípravné třídy C) Asistenti pedagogů D) Metodická podpora škol a učitelů při práci se soc. znevýhodněnými žáky E) Vzdělávání pracovníků TSP F) Profesní příprava pedagogů, asistentů G) Zkvalitňování vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zabezpečení personální a technické připravenosti škol H) Zvyšování sociálních kompetencí dětí prostřednictvím inovativních školních projektů Indikace potřeb obcí: - ad A) dostatek odborného personálu, kapacita či bezbariérovost ZŠ praktických a speciálních, kreativní projekty - ad B) vyšší kapacita, zájem rodičů, snížení věkové hranice pod 5 let - ad C) vyšší počet asistentů (respektive financí) - ad D), E) širší nabídka metodické podpory a vzdělávání, více času na vzdělávání

22 - ad F) finance na vzdělávání, usnadnění doplnění vzdělání pedagogů, kteří jej nemají - ad G) lepší vybavenost škol (finance) - ad H) snazší dostupnost dotací na projekty (projektový manažer na školách?), integrace projektů do ŠVP Cíl: Předcházet sociálně negativním jevům u dětí a mládeže 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Prevence kriminality dětí a mládeže B) Nespecifická primární prevence dětí a nepatologické trávení volného času Indikace potřeb obcí: - ad A), B) dostatek finančních prostředků, respektive vyšší kapacita některých programů; vyšší zájem rodičů 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Systém včasné intervence (opatření naráží na váhavý přístup či přímo rezistenci obcí kvůli nedostatku financí a nedůvěře v systém a jeho koncepci, potažmo MV ČR) Indikace potřeb obcí: - dostatek informací - zbavení obav z finanční, administrativní a koordinační náročnosti příklady dobré praxe, větší podpora MV

23 Cíl: Podporovat začleňování cizinců do společnosti 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní - 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Monitoring situace cizinců, zvyšování jejich informovanosti a právního povědomí (dotazované obce nevnímají potřebu či přenechávají cizinecké policii) B) Rozvíjení komunikace mezi cizinci a orgány státní správy a samosprávy (viz výše) Cíl: Podporovat celoživotní vzdělávání 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Podpora celoživotního vzdělávání v rámci programu přípravy na stáří a zpracování koncepce rozvoje systému dalšího vzdělávání B) Celoživotní vzdělávání TSP Cíl: Podporovat rodiny se specifickými potřebami a ohrožené sociálním vyloučením, předcházet jejich sociálnímu vyloučení 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Realizace vzdělávacích programů pro pracovníky OSPOD B) Postupy podle metodického pokynu pro kraje a obce při provádění rodinné politiky C) Podpora ekonomické soběstačnosti rodin soc. vyloučených prostřednictvím dávkového systému pomoci v hmotné nouzi D) Rozvoj moderních metod sociální práce s rodinami ohrožených vyloučením 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Metodiky pro OSPOD na lokální úrovni B) Stanovení doporučených personálních standardů pro zabezpečení agendy SPOD na obecních úřadech Pracovníci obcí většinou nevyvíjejí žádnou iniciativu a nechávají realizaci opatření na krajích. C) Účast v soutěži Obec přátelská rodině

24 Cíl: Rozvíjet systém náhradní rodinné péče a zvýšit efektivnost spolupráce v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Podpora projektů, služeb pro děti v náhradní péči a pro osoby pečující Indikace potřeb obcí: - finance na dotace a příprava pěstounů 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Zapojení NNO do zprostředkování náhradní péče B) Informační kampaň o NRP (za účelem zvýšení povědomí veřejnosti) Cíl: Zvyšovat odbornost - vzdělávání pracovníků 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Posilování profesních znalostí a dovedností jednotlivých aktérů sociálního začleňování 2) Opatření, která se realizují spíše zřídka A) Vzdělávání v metodách a principech sociální ekonomiky Cíl: Rozvíjet spolupráci 1) Opatření, která se většinou realizují, obce je akceptují a považují za efektivní A) Spolupráce mezi obcí a krajem na tvorbě regionálního plánu rozvoje sociálních služeb

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Konzultační proces k návrhu druhologie sociálních služeb a jejich vazeb na další sociální politiky

Konzultační proces k návrhu druhologie sociálních služeb a jejich vazeb na další sociální politiky Konzultační proces k návrhu druhologie sociálních služeb a jejich vazeb na další sociální politiky Stav únor 2013 Mgr. Jan Vrbický Úvod Cíl: Zahájení konzultačního procesu k návrhům k druhologii sociálních

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Alena Zieglerová Hradec Králové, 24.10.2014 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost. Ostrava, 16. 6. 2015

Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost. Ostrava, 16. 6. 2015 Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost Ostrava, 16. 6. 2015 Moravskoslezský kraj Plánování sociálních služeb II. Odborný seminář Case management v sociální oblasti Odborný

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více