SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY"

Transkript

1 ČÍSLIOVÁ TEHNIK SÍRK PŘÍKLŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY UČENÍ TEXTY Ing Vladimír VLOUH Projekt č: Z107/110/030018

2 Obsah 1 ČÍSELNÉ SOUSTVY 3 PŘEVOY MEZI ČÍSELNÝMI SOUSTVMI 7 3 RITMETIKÉ OPERE V ČÍS SOUSTVÁH 17 4 KÓY, KÓOVÁNÍ INFORMÍ 6 5 LOGIKÉ FUNKE OOLEOV LGER 30 6 ZPŮSOY VYJÁŘENÍ LOGIKÝH FUNKÍ 4 7 MINIMLIZE ÚPRVY LOGIKÝH FUNKÍ LOGIKÉ ŘÍZENÍ KOMINČNÍ LOGIKÉ OVOY SEKVENČNÍ LOGIKÉ OVOY POLOVOIČOVÉ PMĚTI OTEK 19 Projekt č: Z107/110/030018

3 1 ČÍSELNÉ SOUSTVY Před řešením příkladů si zopakujte: efinice číselné soustavy Rozdělení číselných soustav, základní vlastnosti Obecná rovnice čísla Poziční a polynomiální zápis čísel Použití jednotlivých číselných soustav v číslicové technice Příklad 11: Přečtěte správně číslo v dané číselné soustavě: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) 0,85 10 t) 0,054 8 u) 0,77 16 v) 0, w) 63,63 16 x) ,1010 y) 631, z) 1, dvanáct tisíc pětset padesát čtyři v soustavě desítkové, jedna nula jedna nula jedna nula jedna v soustavě dvojkové, šest pět čtyři jedna dva v soustavě osmičkové, jedna a jedna sedm dva v soustavě šestnáctkové Příklad 1: Znázorněte graficky číslo: a) b) 5 16 c) d) 5 10 e) 10 f) 13 8 g) h) 3 8 i) j) k) 4 8 l) 44 8 m) n) o) p) q) r) s) 3 10 t) 8 10 u) v) w) x) 1 8 y) 10 z) Příklad 13: Rozepište celá čísla v desítkové soustavě do mocninné řady (mnohočlen pomocí Hornerova schéma): a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) Projekt č: Z107/110/

4 s) t) u) v) w) x) y) z) Příklad 14: Rozepište necelá čísla v desítkové soustavě do mocninné řady (mnohočlen pomocí Hornerova schéma): a) 0,15 10 b) 0, c) 9,65 10 d) 785, e) 8,65 10 f) 4758,5 10 g) 71, h) 354, i) 15,6 10 j) 1, k) 1345,15 10 l) 8, m) , n) 5607,06 10 o) 4704,51 10 p) 854,36 10 q) 71, r) 633, s) 160,51 10 t) 9,65 10 u) , v) 90,90 10 w) 653, x) 9651,65 10 y) 1645, z) 56633, , Příklad 15: Rozepište celá čísla ve dvojkové soustavě do mocninné řady (mnohočlen pomocí Hornerova schéma): a) b) c) d) 1101 e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Příklad 16: Rozepište necelá čísla ve dvojkové soustavě do mocninné řady (mnohočlen pomocí Hornerova schéma): a) ,101 b) ,0011 c) 11010,01 d) 11,01001 e) 1,1101 f) 0,1101 g) 0, h) 101,011 i) ,11 j) 1, k) 0, l) ,11 m) 11010,01 n) 1,1101 o) ,101 p) ,11 q) , r) ,1001 s) , t) , u) 11,010 v) 1010,001 w) 1,00010 x) 1101,001 y) 1, z) , , Příklad 17: Rozepište celá čísla v osmičkové soustavě do mocninné řady (mnohočlen pomocí Hornerova schéma): a) 64 8 b) c) d) 51 8 e) 73 8 f) g) 64 8 h) 06 8 i) Projekt č: Z107/110/

5 j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Příklad 18: Rozepište necelá čísla v osmičkové soustavě do mocninné řady (mnohočlen pomocí Hornerova schéma): a) 1756,30 8 b) 3370,571 8 c) 6,335 8 d) 71,3 8 e) 147,156 8 f) 0,35 8 g) 6,3 8 h) 0,311 8 i) 410,53 8 j) 3370,571 8 k) 0, l) 74145,56 8 m) 1756,30 8 n) 400,13 8 o) 451,63 8 p) 4567,36 8 q) 1671, r) 1334, s) 0,513 8 t) 0, u) 13, v) 413,41 8 w) 41,134 8 x) 4141,635 8 y) 144, z) 17, , Příklad 19: Rozepište celá čísla v šestnáctkové soustavě do mocninné řady (mnohočlen pomocí Hornerova schéma): a) 54E 16 b) 5 16 c) 1F 16 d) 16 e) f) 1E8 16 g) 54E 16 h) 1EEF8 16 i) 8967E 16 j) 57E 16 k) l) 7FE11 16 m) 1F 16 n) 615F o) 54G 16 p) q) r) s) t) 741 u) 7451F1 16 v) w) x) F1FF 16 y) z) 7FF Příklad 110: Rozepište necelá čísla v šestnáctkové soustavě do mocninné řady (mnohočlen pomocí Hornerova schéma): a) 67F1,4 16 b) 0F,3 16 c) 134,56 16 d),10f 16 e) 16,5 16 f) 0,F56 16 g) 4,75 16 h) F30, 16 i) 30,30 16 j) 56, k) 173,35 16 l) 3EF,3EF 16 m) 67F1,4 16 n) 414, 16 o) E85, p) 0F,3 16 q) 633,1 16 r) 136, s) 6,6 16 t) 155,13 16 u) 1643,1 16 v) 8GG1, 16 w) 1141, x) 1001, y) 13,31 16 z) , F1F 4,3 116 F F Příklad 111: Zapište pomocí římských číslic arabská čísla (zadaná v desítkové soustavě): a) b) 53 c) 64 Projekt č: Z107/110/

6 d) e) f) g) 7 10 h) i) 9 10 j) k) l) m) 8 10 n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) = ( ) = LXXVIII Příklad 11: Římská čísla zapište arabskými číslicemi (v desítkové soustavě): a) XXIII b) LIV c) XXXIV d) LXIV e) LXI f) XXXIII g) LXIII h) LVI i) LXXII j) LVI k) LXXIII l) XXXVIII m) XXIV n) LVI o) XIV p) XIV q) XXI r) LXXIV s) MLXIII t) MLXXVIII u) XXVIII v) MLIX w) MXXIII x) LVII y) LXXIV z) MMXXVII XXI = ( =61) Kontrolní otázky: 1 Vysvětlete pojmy číslo a číslice Uveďte příklad! Vysvětlete pojem číselná soustava 3 Jak v číslicové technice označuje, ve které soustavě je dané číslo? Uveďte všechny používané možnosti 4 o je to tzv kapacita číselné soustavy? 5 Jak obecně rozdělujeme číselné soustavy? 6 Uveďte, jaké znáte používané číselné soustavy 7 Jaký je zásadní rozdíl mezi polyadickou a nepolyadickou číselnou soustavou? 8 harakterizujte dekadickou soustavu Jaké používá znaky? 9 harakterizujte binární soustavu Jaké používá znaky? 10 harakterizujte oktalovou soustavu Jaké používá znaky? 11 harakterizujte hexadecimální soustavu Jaké používá znaky? 1 Napište libovolné číslo v 10,, 8 a 16 soustavě a napište, jak toto číslo přečtete! 13 Jaké znáte nepolyadické číselné soustavy? 14 Uveďte obecný vztah, definující číslo obecné číselné soustavy (tzv Hornerovo schéma) Jednotlivé výrazy popište 15 Vysvětlete, co je to základ číselné soustavy Jak se označuje? 16 Vysvětlete, co je to poziční a polynomiální zápis čísla Uveďte příklady 17 o je to tzv nejnižší a nejvyšší řád čísla? 18 Vysvětlete, co je to tzv váhový koeficient (váha)! 19 Jak se v 10,, 8 a 16 soustavě nazývá znak, který odděluje celou a necelou část čísla? 0 Jmenujte příklady použití jednotlivých soustav v číslicové technice! 1 Proč se v číslicové technice nejvíce používá binární soustava? Proč se přestala v mikroprocesorové technice používat oktalová soustava a nahradila se soustavou hexadecimální? Projekt č: Z107/110/

7 PŘEVOY MEZI ČÍSELNÝMI SOUSTVMI Před řešením příkladů si zopakujte: Číselné soustavy o základu 10,, 8, 16 Používané metody pro převod čísel Převody čísel z desítkové soustavy Převody čísel do desítkové soustavy Přímé převody Příklad 1: Převeďte z desítkové soustavy do dvojkové soustavy: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 5 10 l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) :=17 17= =0 nebo :=63 63= = :=31 31=6 63-6= :=15 15= = Výsledek napíšeme zespodu nahoru: 15:=7 7= = :=3 3=6 7-6= :=1 1= 3-= :=0 0=0 1-0= = Příklad : Převeďte z desítkové soustavy do dvojkové soustavy: a) 5 10 b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Příklad 3: Převeďte z desítkové soustavy do osmičkové soustavy: a) b) c) d) 3 10 e) 8 10 f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) 5 10 p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) :8= = =6 zbytek po dělení 6 391:8= = =7 zbytek po dělení 7 48:8=6 8 6= =0 zbytek po dělení 0 6:8=0 8 0=0 6-0=6 zbytek po dělení = Projekt č: Z107/110/

8 Příklad 4: Převeďte z desítkové soustavy do šestnáctkové soustavy: a) b) 3 10 c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) 1 10 q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) :16= = =8 zbytek po dělení :16= = =9 zbytek po dělení 9 189:16= = =13 zbytek po dělení 13 (~ ) 11:16=0 16 0=0 11-0=11 zbytek po dělení 11 (~ ) =98 16 Příklad 5: Převeďte z desítkové soustavy do dvojkové soustavy: a) 0,65 10 b) 0,4 10 c) 0, d) 0,75 10 e) 0,3 10 f) 0, g) 0, h) 0, i) 0,15 10 j) 0,75 10 k) 0,55 10 l) 0, m) 0, n) 0, o) 0,59 10 p) 0,1 10 q) 0,09 10 r) 0, s) 0, t) 0, u) 0, v) 0, w) 0, x) 0,74 10 y) 0, z) 0, ,487 =0,974 (převáděné číslo 0,487 násobíme základem soustavy, tj ) 0,974 =1,948 (výsledek je menší než 1, násobíme základem soustavy) 1,948-1=0,948 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,948 =1,896 (násobíme základem soustavy) 1,896-1=0,896 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,896 =1,79 (násobíme základem soustavy) 1,79-1=0,79 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,79 =1,584 (násobíme základem soustavy) 1,584-1=0,584 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,584 =1,168 (násobíme základem soustavy) 0, = 0, Příklad 6: Převeďte z desítkové soustavy do dvojkové soustavy: a) 45,5 10 b) 3, c) 461,75 10 d) 84,5 10 e) 394, f) 53,65 10 g) 15,3 10 h) 46,14 10 i) 11, j) 135,4 10 k) 6,6 10 l) 1,86 10 m) 369, 10 n) 74,63 10 o) 3785, p) 1,45 10 q) 145, r) 874,13 10 s) 451,63 10 t) 13, u) 1384, v) 745, w) 1974, x) 6314, y) 13, z) 139, , = , = Projekt č: Z107/110/

9 0,8514 = 1,708 (převáděné číslo 0,8514 násobíme základem soustavy, tj ) 1,708-1= 0,708 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,708 = 1,4056 (násobíme základem soustavy) 1,4056-1= 0,4056 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,4056 = 0,811 (násobíme základem soustavy) 0,811 = 1,64 (výsledek je menší než 1, násobíme základem soustavy) 1,64-1=0,64 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,64 = 1,448 (násobíme základem soustavy) 1,448-1=0,448 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,448 = 0,4896 (násobíme základem soustavy) 0,4896 = 0,979 (výsledek je menší než 1, násobíme základem soustavy) 0,979 = 1,9584 (výsledek je menší než 1, násobíme základem soustavy) 0, = 0, , = , Příklad 7: Převeďte z desítkové soustavy do osmičkové soustavy: a) 0,34 10 b) 0,35 10 c) 0,75 10 d) 0, e) 0, f) 0,81 10 g) 0,8 10 h) 0,13 10 i) 0, j) 0, k) 0,89 10 l) 0, m) 0, n) 0, o) 0, p) 0, q) 0, r) 0, s) 0, t) 0,36 10 u) 0,85 10 v) 0,5 10 w) 0, x) 0,58 10 y) 0, z) 0, ,185 8=1,08 (převáděné číslo 0,185 násobíme základem soustavy, tj 8) 1,08-1=0,08 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,08 8=0,4 (výsledek je menší než 1, násobíme základem soustavy) 0,4 8=1,79 (výsledek je menší než 1, násobíme znovu základem soustavy) 1,79-1=0,79 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,79 8=6,336 (násobíme základem soustavy) 6,336-6=0,336 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 6) 0,336 8=,688 (násobíme základem soustavy),688-=0,688 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo ) 0,688 8=5,504 (násobíme základem soustavy) 5,504-5=0,504 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 5) 0,504 8=4,03 (násobíme základem soustavy) 4,03-4=0,03 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 4) 0,03 8=0,56 (násobíme základem soustavy atd ) 0,185 10= 0, Příklad 8: Převeďte z desítkové soustavy do osmičkové soustavy: a) 135,4 10 b) 35, c) 5,36 10 d) 5676,5 10 e) 415, f) 414,15 10 g) 750,3 10 h) 156,5 10 i) 17,75 10 j) 50,3 10 k) 1400,63 10 l) 755,71 10 m) 91,1 10 n) 4000,47 10 o) 1000,8 10 p) 56,1 10 q) 00,58 10 r) 898,93 10 s) 61,45 10 t) 136,69 10 u) 169,34 10 v) 553,61 10 w) 41510,7 10 x) 74541,54 10 y) 151,1 10 z) 5410, ,5 10= , :8=7 7 8= =1 zbytek po dělení 1 7:8=0 0 8=0 7-0=7 zbytek po dělení = ,5 8=4,16 (převáděné číslo 0,5 násobíme základem soustavy, tj 8) 4,16-4=0,16 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 4) 0,16 8=1,8 (násobíme základem soustavy) Projekt č: Z107/110/

10 1,8-1=0,8 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1) 0,8 8=,4 (násobíme základem soustavy),4-=0,4 (protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo ) 0,4 8=1,9 (násobíme základem soustavy) 0,5 10= 0, ,5 10=71,411 8 Příklad 9: Převeďte z desítkové soustavy do šestnáctkové soustavy: a) 0, b) 0,1 10 c) 0,81 10 d) 0,90 10 e) 0,88 10 f) 0, g) 0,83 10 h) 0,71 10 i) 0,8 10 j) 0,95 10 k) 0, l) 0, m) 0,07 10 n) 0, o) 0, p) 0, q) 0, r) 0,83 10 s) 0,51 10 t) 0, u) 0, v) 0, w) 0, x) 0, y) 0, z) 0, , =14,9376 (~ E) převáděné číslo 0,9336 násobíme základem soustavy, tj 16 14, =0,9376 protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 14 0, =15,0016 (~ F) násobíme základem soustavy 15, =0,0016 protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 15 0, =0,056 násobíme základem soustavy 0,056 16=0,4096 výsledek je menší 1, násobíme znovu základem soustavy 0, =6,5536 výsledek je menší 1, násobíme znovu základem soustavy 6,5536-6=0,5536 protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 6 0, =8,8576 násobíme základem soustavy 8,8576-8=0,8576 protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 8 0, =13,716 (~ ) násobíme základem soustavy 13,716-13=0,716 protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 13 0,716 16=11,5456 (~ ) násobíme základem soustavy 0, = 0,EF Příklad 10: Převeďte z desítkové soustavy do šestnáctkové soustavy: a) 5,75 10 b) 135,4 10 c) 144,54 10 d) 174,74 10 e) 77,77 10 f) 53,56 10 g) 10101, h) 111, i) 59, j) 93, k) 847, l) 34, m) 77, n) 41,58 10 o) 146, p) 83, q) 999, r) 1990,5 10 s) 573,65 10 t) 74, u) 5, v) 750, w) 13, x) 4719,65 10 y) 5, z) 77454, ,5 10= , :16=3 3 16= =9 zbytek po dělení 9 3:16=0 0 16=0 3-0=3 zbytek po dělení = ,5 16=8,3 převáděné číslo 0,5 násobíme základem soustavy, tj 16 8,3-8=0,3 protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 8 0,3 16=5,1 násobíme základem soustavy 5,1-5=0,1 protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 5 0,1 16=1,9 násobíme základem soustavy 1,9-1=0,9 protože je výsledek větší než 1, odečteme od něj číslo 1 0,9 16=14,7 (~ E) násobíme základem soustavy 0,5 10= 0,851E 16 a tedy 57,5 10=39, 851E 16 Příklad 11: Převeďte z dvojkové soustavy do desítkové soustavy: a) b) c) d) e) f) Projekt č: Z107/110/

11 g) h) i) j) k) l) m) 1111 n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Příklad 1: Převeďte z dvojkové soustavy do desítkové soustavy: a) 1011,01 b) ,101 c) ,101 d) 11,011 e) 1011,1001 f) 1010,101 g) 1101,0101 h) ,1111 i) ,01 j) 0, k) 1101, l) ,11001 m) ,1010 n) ,1001 o) ,1010 p) ,1101 q) ,0001 r) ,101 s) ,10101 t) ,10101 u) ,0001 v) , w) , x) , y) 1010, z) , , ,5 0 0,15 0, 065 0, Příklad 13: Převeďte z osmičkové soustavy do desítkové soustavy: a) b) c) d) 5 8 e) f) g) h) 34 8 i) 16 8 j) 57 8 k) l) 13 8 m) n) o) 63 8 p) q) r) 44 8 s) t) u) v) 63 8 w) x) y) z) Příklad 14: Převeďte z osmičkové soustavy do desítkové soustavy: a) 136,3 8 b) 54701,46 8 c) 37,6 8 d) 0,3 8 e) 0, f) 51,36 8 g) 57,4 8 h) 453, i) ,3 8 j) 160,74 8 k) 0,41 8 l) 15361,151 8 m) 177,365 8 n) 1011,15 8 o) 741,64 8 p) 777,63 8 q) 141,141 8 r) 364, s) 531,74 8 t) 165,31 8 u) 461,301 8 v) 1406, w) 1543,564 8 x) ,31 8 y) 0,51 8 z) 134, , ,375 4, Příklad 15: Převeďte z šestnáctkové soustavy do desítkové soustavy: a) E9 16 b) 17F 16 c) E96 16 d) 87F4 16 e) 35E 16 f) Projekt č: Z107/110/

12 g) h) 54E 16 i) 7 16 j) 3 16 k) 16 l) m) 1F 16 n) 7F 16 o) p) q) 16 r) FF1 16 s) t) F00F 16 u) v) F w) 1 16 x) EE 16 y) z) E Příklad 16: Převeďte z šestnáctkové soustavy do desítkové soustavy: a) 6F1,4 16 b) 3, 16 c), 16 d) 67F1,4 16 e) 3,0 16 f) EEF,0 16 g) 0, h) FF,74 16 i) 41F,3 16 j) 7,1 16 k) 41, 16 l) F5, 16 m) 8541,01 16 n), 16 o) 5E,3 16 p) 15,61 16 q) r) 45178,E 16 s) 41,5 16 t) 14,E 16 u) 4,5E1 16 v) 3E7,33 16 w) 45,3 16 x) 0,F 16 y) F85, z) 658, F1, F , , 5 10 Příklad 17: Převeďte z dvojkové soustavy do osmičkové soustavy: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) = Příklad 18: Převeďte z dvojkové soustavy do osmičkové soustavy: a) ,11101 b) , c) 11001,11 d) 0,11101 e) 11,001 f) 10011,1001 g) 111, h) , i) ,1101 j) 1001,1010 k) 1111, l) ,11011 m) 101,1111 n) ,101 o) ,1 p) 10111,1101 q) ,1011 r) ,01 s) ,1101 t) ,101 u) ,1 v) ,1001 w) , x) ,10110 y) ,01 z) 110, , , , = 375,14 8 Projekt č: Z107/110/

13 Příklad 19: Převeďte z dvojkové soustavy do šestnáctkové soustavy: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) E = 75E 16 Příklad 0: Převeďte z dvojkové soustavy do šestnáctkové soustavy: a) , b) ,11111 c) ,10011 d) 11100,11101 e) 0,0011 f) 1011, g) 111, h) i) ,1001 j) ,1010 k) ,110 l) ,100 m) , n) ,000 o) ,00101 p) ,1 q) ,01 r) ,011 s) ,001 t) 1001,1010 u) ,10100 v) ,1010 w) ,1101 x) ,1011 y) ,00110 z) , , , , = 6,46 16 Příklad 1: Převeďte z osmičkové soustavy do dvojkové soustavy: a) b) c) 17 8 d) e) 37 8 f) g) h) i) j) 3 8 k) l) m) 17 8 n) o) p) 11 8 q) r) s) t) u) v) 10 8 w) 16 8 x) 60 8 y) z) = Příklad : Převeďte z osmičkové soustavy do dvojkové soustavy: a) 44,51 8 b) 374,53 8 c) 56,74 8 d) 3,451 8 e) 100,11 8 f) 151,15 8 g) 754, h) 336,11 8 i) 745, j) 1746,3 8 k) 1674,365 8 l) 4457,445 8 m) 363,33 8 n) 7417,11 8 o) ,1 8 p) 13, q) 77,10 8 r) 5411,611 8 s) 44545, t) 645,651 8 u) 455,11 8 v) 1313,141 8 w) 14514,14 8 x) 4454,554 8 y) 1511,511 8 z) 4774, Projekt č: Z107/110/

14 6 4, , ,57 8 = , Příklad 3: Převeďte z šestnáctkové soustavy do dvojkové soustavy: a) 5E 16 b) c) d) e) 6 16 f) 735F 16 g) E19 16 h) EF6 16 i) j) 3E68 16 k) 3 16 l) m) 6E 16 n) o) 6 16 p) q) r) s) t) u) 1 16 v) 5 16 w) x) 14EE 16 y) z) = Příklad 4: Převeďte z šestnáctkové soustavy do dvojkové soustavy: a) 441,F5 16 b),4 16 c) 57,38 16 d) 15F,1 16 e) F563,8 16 f) 85, 16 g) 11,1 16 h) 633,63 16 i) 1,3 16 j) 5,14 16 k) 0,41 16 l) 41,E 16 m) 63,41 16 n), o) 14,10 16 p),e 16 q) 3,5 16 r) 114, 16 s) 96,11 16 t) 5,1 16 u) 853, 16 v) 15, 16 w) 411, 16 x) 316,E 16 y),ee1 16 z) 111,775E , F , ,F5 16 = , Příklad 5: Převeďte z osmičkové soustavy do šestnáctkové soustavy: a) b) c) d) 73 8 e) f) 1 8 g) h) i) j) k) l) m) 7 8 n) o) 46 8 p) 73 8 q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) = Příklad 6: Převeďte z osmičkové soustavy do šestnáctkové soustavy: a) 465,113 8 b) 74,56 8 c) 0,571 8 d) 0,37 8 e) 0,641 8 f) 0,73 8 g) 0,167 8 h) 0,53 8 i) 3,445 8 j) 1,75 8 k) 133,33 8 l) 571,674 8 Projekt č: Z107/110/

15 m) 34541,411 8 n) 11,015 8 o) 44545,454 8 p) 1143,441 8 q) 541,34 8 r) 4155,740 8 s) 14,13 8 t) 45410,44 8 u) 14,114 8 v) 14141,51 8 w) 44,441 8 x) 154,741 8 y) 44,101 8 z) 4, , , , ,541 8 =8,08 16 Příklad 7: Převeďte z šestnáctkové soustavy do osmičkové soustavy: a) 10F 16 b) 5F7 16 c) 1378F 16 d) 14F 16 e) f) F3 16 g) 1F4 16 h) i) j) 10F 16 k) l) 5F7 16 m) 3E7 16 n) o) p) q) r) 16 s) t) u) 1E7 16 v) w) x) y) z) F F FF 16 = Příklad 8: Převeďte z šestnáctkové soustavy do osmičkové soustavy: a) 753,16 16 b) 0,38 16 c) 1F1,F 16 d) 1,FF 16 e) 0,7 16 f) 1,11 16 g) 0, 16 h),11 16 i) 90, 16 j) 7413,41 16 k) 0, l) 963, m),1 16 n) 63, 16 o) 456, p) 41E3, 16 q) 654, 16 r) 159, s) 11, t) 134,41 16 u) 39,EE 16 v) 4114,E 16 w) 165,F 16 x),eee 16 y) E,F 16 z) 61,11 16, , , , 16 = 574, Příklad 9: Ověřte tyto výsledky (v uvedeném pořadí): a) = 53 8 = = 16 b) = = = c) = = 73 8 = E9 16 d) = = 7 16 = e) = FF 16 = = f) = E 16 = = g) = = = h) = = 3E8 16 = i) = = = 5E 16 j) = = = k) = 1E 16 = = l) = = = m) = = = 54E 16 n) = = 5 16 = o) = = = 75E 16 p) = = = q) = = = r) = = 41 8 = s) = = =81 10 t) E 16 = = = 76 8 u) = = = v) = = = w) 16 = = = x),73 16 = 1,45 10 = 14,345 8 =1100, y) = = = z) 16 = = = Projekt č: Z107/110/

16 Příklad 30: oplňte tabulku, je-li zadáno: ekadická soustava inární soustava Oktalová soustava Hexadecimální soustava a) 150 b) 1415 c) d) 114 e) f) g) 589 h) FF i) 453 j) 5 k) E1 l) 8765 m) n) E o) 70 p) 333 q) r) 4114 s) 8554F t) 751 u) 11 v) 451 w) x) 541 y) 33 z) 14 Kontrolní otázky: 1 Stručně charakterizujte 10,, 8 a 16 soustavu Jaké používáme metody pro převod čísel? 3 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete celé číslo z desítkové soustavy do soustavy dvojkové! 4 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete celé číslo z desítkové soustavy do soustavy osmičkové! 5 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete celé číslo z desítkové soustavy do soustavy šestnáctkové! 6 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete desetinné číslo z desítkové soustavy do soustavy dvojkové! 7 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete desetinné číslo z desítkové soustavy do soustavy osmičkové! 8 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete desetinné číslo z desítkové soustavy do soustavy šestnáctkové! 9 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z dvojkové soustavy do soustavy desítkové! 10 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z osmičkové soustavy do soustavy desítkové! 11 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z šestnáctkové soustavy do soustavy desítkové! 1 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z dvojkové soustavy do soustavy osmičkové! 13 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z dvojkové soustavy do soustavy šestnáctkové! 14 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z osmičkové soustavy do soustavy dvojkové! 15 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z šestnáctkové soustavy do soustavy dvojkové! 16 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z osmičkové soustavy do soustavy šestnáctkové! 17 Na libovolném příkladě vysvětlete, jak převedete číslo z šestnáctkové soustavy do soustavy osmičkové! Projekt č: Z107/110/

17 3 RITMETIKÉ OPERE V ČÍS SOUSTVÁH Před řešením příkladů si zopakujte: Sčítání v základních soustavách Násobení v základních soustavách Odčítání v základních soustavách Teorie záporných binárních čísel Odčítání pomocí Teorie záporných čísel Příklad 31: Sečtěte v desítkové soustavě (+): a) = , = b) = , = c) = , = d) = , = e) = , = f) = , = g) = , = h) = , = i) = , = j) = , = k) = , = l) = 97 10, = m) = , = n) = , = o) = , = p) = , = q) = , = r) = , = s) = , = 3 10 t) = , = u) = , = v) = , = w) = , = x) = , = y) = 61 10, = z) = , = Přenosy (a 0 = = 14 = 4 + 1P) (a 1 = P = 14 = 4 + 1P) (a = P = 13 = 3 + 1P) (a 3 = P = 1 = + 1P) (a 4 =1P = 1) Příklad 3: Sečtěte v dvojkové soustavě (+): a) = , = b) = 1101, = 10 c) = 10011, = 1011 d) = 1011, = 1001 e) = 11011, = f) = 11101, = 1101 g) = , =11100 h) = , = 1100 i) = , = j) = , = k) = 10011, =1011 l) = , =1010 m) = , = n) = 11011, = o) = , = p) = , = q) = 1100, =1111 r) = 11100, = s) = , = t) = 1011, = 1101 u) = , = v) = , = w) = , = x) = , = y) = , = z) = , = Přenosy (a 0 = = 1) (a 1 = = 0 + 1P) (a = P = 1) (a 3 = = 1) (a 4 = = 0 + 1P) (a 5 = P = 0 + 1P) (a 6 = 1P = 1) Příklad 33: Sečtěte v dvojkové soustavě (+): a) = , = b) = , = c) = , = d) = , = e) = 1110, = f) = , = g) = , = h) = , = i) = 10111, = j) = 10110, = k) = , = l) = , = m) = 11000, =1100 n) = ,= o) = , = p) = 1101, = 101 q) = , = r) = , = s) = 10111, = t) = , = u) = , = v) = , = w) = , = x) =1011,01, =101,11 y) = 1011,110, = 1010,101 z) =101101,110,=100100,101 Projekt č: Z107/110/

18 Příklad 34: Sečtěte v dvojkové soustavě více čísel: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Přenosy: (a 0 = = 11 = 1 + 1P) (a 1 = P = 11 = 1 + 1P) (a = P = 10 = 0 + 1P) (a 3 = P = 11 = 1 + 1P) (a 4 = P = 11 = 1 + 1P) (a 5 = 1P = 1) Projekt č: Z107/110/ Příklad 35: Sečtěte v osmičkové soustavě (+): a) = 645 8, = b) = 64 8, = c) = 14 8, = 31 8 d) = 653 8, = e) = 417 8, = f) = 45 8, = g) = 44 8, = 34 8 h) = , = 65 8 i) = 63 8, = 47 8 j) = 135 8, =714 8 k) = 73 8, =365 8 l) = 5 8, = m) = 676 8, = n) = , = o) = 436 8, = p) = 145 8, = 50 8 q) = 116 8, = r) = 104 8, = s) = , =707 8 t) = 45 8, = u) = 14 8, = v) = 510 8, = w) = , = x) = , = 17 8 y) = , = z) = , = Přenosy: (a 0 = 7+7= 16 = 6 a 1P) (a 1 = 1+7+1P= 11 = 1 a 1P) (a = 7+6+1P = 16=6 a 1P (a 3 = 1++1P =4)

19 Příklad 36: Sečtěte v šestnáctkové soustavě (+): a) = 64 16, = 3EE0 16 b) = 3F 16, = 4F 16 c) = 16, = 1EF 16 d) = 71 16, = e) = FE 16, = 3EF 16 f) = 00 16, = FE6 16 g) = F5E4 16, = 3F h) = 4 16, = 1 16 i) = 1 16, = F3E4 16 j) = 87 16, = 4E 16 k) = E 16, = 16 l) = FE 16, = 3EF 16 m) = E 16, = 7EF3 16 n) = 6 16, = F5 16 o) = F4 16, = 17F 16 p = , = q) = 747E 16, = r) = F0 16, =5 16 s) = 13 16, = FE 16 t) = 1 16, = u) = , = 4 16 v) = , = w) = 35 16, = x) = , =1FFE 16 y) = , = E0 16 z) = 35 16, = α) = , = 8 16 β) = 50 16, = γ) = E0 16, = 16 δ) = 91 16, =37F 16, = ε) = 16, =87 16, = 5 16 Přenosy: 1 1 (a 0 = + 6 = 10 = 0 + 1P) (a 1 = P = F) (a = + 5 = 11 = 1 + 1P) 4 1 F 0 16 (a 3 = 3 + 1P = 4) Příklad 37: Vynásobte v desítkové soustavě ( ): a) = , = b) = 5 10, = c) = , = d) = , = e) = , = f) = , = g) = 67 10, = h) = 34 10, = i) = 88 10, = j) = , = k) = , = l) = , = m) = 74 10, = n) = , = o) = , = p) = , = 8 10 q) = , = r) = 3 10, = s) = , = t) = , = u) = , = v) = 75 10, = w) = , = x) = , = y) = , = z) = 50 10, = Příklad 38: Vynásobte v dvojkové soustavě ( ): a) = 11111, = 1010 b) = 10011, = c) = , = 1101 d) = , = e) = , = 101 f) = 1101, = 101 g) = , = h) = 11011, = 1101 i) = 1101, = 101 j) = 1101, = 1001 k) = 10111, = l) = 1011, = 101 m) = 10011, = 111 n) = 11101, = 101 o) = , = 111 p) = 11110, = 1101 q) = , = r) = , = s) = 10010, = t) = , = u) = , = v) = 11110, = w) = , = 1101 x) = , = y) = , = z) = , = Projekt č: Z107/110/

20 Příklad 39: Vynásobte v dvojkové soustavě ( ): a) =101001, = b) = , = c) = , = d) =1111, = 0101 e) = , = f) = , = g) = 1101, = 1011 h) = , = i) = , = j) = , = 1011 k) = , = 1011 l) = , = 1001 m) = , = n) = , = o) = , = p) = , = q) = , = r) = 10001, = s) = , = t) = 1100, = 1011 u) = 10110, = v) = 1111, = 1100 w) = 11111, = x) = , = y) = 1011,1, = 101,1 z) =101101,110,=100110,101 Příklad 310: Vynásobte v osmičkové soustavě ( ): a) = 0 8, = 10 8 b) = 51 8, = 5 8 c) = 5 8, = 5 8 d) = 74 8, = 65 8 e) = 14 8, = 1 8 f) = 7 8, = g) = 133 8, = 36 8 h) = 11 8, = 14 8 i) = 104 8, = 10 8 j) = 53 8, =451 8 k) = 100 8, = 55 8 l) = 31 8, = 6 8 m) = 14 8, = 31 8 n) = 15 8, =64 8 o) = 74 8, = p) = 5 8, = 11 8 q) = 44 8, = 31 8 r) = 61 8, = 53 8 s) = 14 8, = 13 8 t) = 34 8, = 63 8 u) = 413 8, = 31 8 v) = 14 8, = 3 8 w) = 0,1 8, = 0,3 8 x) = 14 8, = y) = 771 8, = z) = 101 8, = Příklad 311: Vynásobte v šestnáctkové soustavě ( ): a) = 14 16, =74 16 b) = , = c) = 87 16, =E 16 d) = 38 16, = e) = 1 16, = 3 16 f) = 63 16, =8 16 g) = 1F0 16, =38 16 h) = , = 1 16 i) = 83 16, =1 16 j) = 7 16, =4 16 k) = 16, = 16 l) = , = 5 16 m) = 1 16, =7 16 n) = 14 16, = o) = 0 16, = p) = 8F3 16, = 5 16 q) = 1 16, =1 16 r) = E5 16, = s) = 53 16, = t) = , = 1 16 u) = 73 16, = v) = 16 16, = w) = , = x) = 13 16, = y) = , = 1 16 z) = , =314E F 3 8 Příklad 31: Určete rozdíl (odečtěte) v desítkové soustavě (-): a) = , = b) = , = c) = , = d) = , = e) = , = f) = , = g) = , = h) = , = i) = , = j) = , = k) = , = l) = , = m) = , = n) = , = o) = , = p) = , = q) = , = r) = , = s) = , = t) = , = u) = , = Projekt č: Z107/110/

21 v) = , = w) = , = x) = , = y) = 80 10, = z) = , = Vypůjčky: 1 1 (a 0 = 4-5 = = 9-1v) (a 1 = - - 1v = = 9-1v) (a = v = 8) (a 3 = - 1 = 1) Příklad 313: Určete rozdíl (odečtěte) v dvojkové soustavě (-): a) = 11101, = 1101 b) = , = c) = 1111, =101 d) = 11010, = 1001 e) = 10101, = 1100 f) = 1100, =1011 g) = , = h) = , = i) =11010, = 1001 j) = , = k) = ,= l) = , =10111 m) = , = n) =101001, = o) = , =10111 p) = 11110, = 1101 q) =1111, = 0101 r) = , = s) = 10010, = t) = 1101, = 1011 u) = 11110, = v) =101101,110,=100110,101 w) = , = x) = 10101, = 1011 y) = , =101 z) = , = Vypůjčky: (a 0 = 0-1 = = 1-1v) (a 1 = v = = 0-1v) (a = v = = 1-1v) (a 3 = 1-1v = 0) Příklad 314: Určete rozdíl (odečtěte) v osmičkové soustavě (-): a) = 300 8, = b) = 65 8, = 33 8 c) = , = d) = 13 8, = e) = 41 8, = 45 8 f) = , = g) = , = h) = 361 8, = i) = , = j) = , = 53 8 k) = 37 8, = 65 8 l) = , = m) = , = n) = 34 8, = 74 8 o) = 605 8, = p) = 45 8, = 43 8 q) = , = r) = , = s) = , = 6 8 t) = , = u) = , = 30 8 v) = 360 8, = 6 8 w) = , = x) = , = 13 8 y) = , =1 8 z) = , = Vypůjčky: (a 0 = 0-4 = = 4-1v) (a 1 = v = = 0-1v) (a = v = = 5-1v) (a 3 = - 1v = 1) Příklad 315: Určete rozdíl (odečtěte) v šestnáctkové soustavě (-): a) = 65 16, = 3EE0 16 b) = 00 16, = E1 16 c) = 73 16, = d) = 16, = 9 16 e) = 31F 16, = 7 16 f) = , = FF3 16 g) = 5 16, = 8 16 h) = 71F 16, = 8F 16 i) = , =51 16 j) = , = k) = , = l) = , = m) = , = n) = , =11 16 o) = , = p) = , = q) = , = r) = , = s) = , = 4 16 t) = , = u) = , = v) = , = w) = , = x) = , = 16 y) = , = 16 z) = , = 16 Vypůjčky: (a 0 = 0-1 = = F - 1v) (a 1 = v = = 5-1v) E 1 16 (a = - E - 1v= - 1v) 1 5 F 16 (a 3 = - 1v = 1) Projekt č: Z107/110/

22 Příklad 316: Určete podíl v desítkové soustavě ( ): a) = , = b) = , = 0 10 c) = , = d) = , = 9 10 e) = , = f) = , = g) = , =43 10 h) = , = i) = , = j) = 41 10, = k) = 65 10, = 6 10 l) = , = m) = , = n) = , = o) = , = 5 10 p) = , = q) = , = r) = 77 10, = s) = 55 10, = t) = , = u) = , = 6 10 v) = 90 10, = w) = , = x) = , = y) = , = 7 10 z) = , = : 4 9 = Příklad 317: Určete podíl v dvojkové soustavě ( ): a) = , = 1010 b) = , =10111 c) = , = d) = , = 101 e) = , =110 f) = , = 1010 g) = , =1010 h) = , = 1011 i) = , =1100 j) = , = 101 k) = 11001, = 101 l) = , = 110 m) = 10010, = 11 n) = , = o) = , = 10 p) = , = 1011 q) = , = 1100 r) = , = 111 s) = , = t) = , = u) = 11, , = 10,1 v) = ,11, =1001,101 w) = , =1011 x) = , =1100 y) = , =1010 z) = , = : = Příklad 318: Vypočítejte Nejprve všechna čísla převedťe do dvojkové soustavy! y b) a) c) e) g) i) k) m) y y y y y y d) y y f) y h) y j) y l) y n) y o) y p) q) y r) y y Projekt č: Z107/110/030018

23 s) u) w) y) y y y y t) v) x) z) y y y 3 F y Příklad 319: Vytvořte záporné číslo ve dvojkové soustavě pomocí znaménkového bitu Čísla nejprve převeďte do dvojkové soustavy! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) : = ; = Příklad 30: Vytvořte záporné číslo ve dvojkové soustavě pomocí jedničkového doplňku Volte rozsah n=8! Čísla nejprve převeďte do dvojkové soustavy! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) : = ; doplnění 0 na počet n=8 : negace všech bitů: = Příklad 31: Vytvořte záporné číslo ve dvojkové soustavě pomocí dvojkového doplňku Volte rozsah n=8! Čísla nejprve převeďte do dvojkové soustavy! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) : = ; doplnění 0 na počet n=8 : negace všech bitů: = = Příklad 3: Pomocí jedničkového doplňku proveďte rozdíl dvou dvojkových čísel a : a) = 1001, = 1110 b) = 1011, = 101 c) = , = 1101 Projekt č: Z107/110/

24 d) = 110, = 1101 e) = 1110, = 11 f) = 1011, =1001 g) = 11010, = 1010 h) = , = 1101 i) = 1011, =101 j) = , = k) = , = l) = , = m) = , = n) = , = o) = , = p) = , = q) = , = r) = , = s) = , = t) = , = 1111 u) = , = v) = , = w) = , = x) = , = y) = , = z) = , = 1110 = 1101, = Pro číslo vytvoříme záporné číslo pomocí jedničkového doplňku: Přidáme minimalně jednu Negace všech bitů Nyní sečteme s číslem : na začátku čísla značí záporný výsledek v jedničkovém doplňku, musíme jej převést, tzn Příklad 33: Pomocí dvojkového doplňku ve dvojkové soustavě určete rozdíl dvou čísel - a) = 101, =101 b) = 110, = 100 c) = , = d) = 111, =101 e) = 11, = 101 f) = , = g) = , = h) = 101, = 11 i) = , = j) = 10101, = 1101 k) = , = 1110 l) = , = m) = 1010, = n) = 11011, = 1111 o) = , = p) = 11, =101 q) = 110, = 1101 r) = 111, = 10 s) = 101, = 11 t) = 1101, = u) = 1110, = v) = 11010, = w) = , = 1011 x) = , = 1111 y) = , = z) = , = = , = Pro číslo vytvoříme záporné číslo pomocí dvojkového doplňku: Přidáme minimalně jednu Negace všech bitů a přičtení Nyní sečteme s číslem : Původní rozsah čísla byl n = 6, čísla překročující tento rozsah ignorujeme: Příklad 34: Pomocí dvojkového doplňku ve dvojkové soustavě určete rozdíl dvou čísel - a) = -1101, = -101 b) = -101, = -101 c) = -11, = -11 d) = -1100, = -100 e) = -101, = -10 f) = -101, = +11 g) = -11, = +101 h) = -10, = +11 i) = -111, = +10 j) = , = k) = -100, = +10 l) = , = m) = , = n) = , = 11 o) = , = p) = , = q) = , = 1111 r) = , = s) = , = t) = , = u) = 11111, = v) = , = w) = 10001, = x) = , = 1011 y) = , = z) = , = Projekt č: Z107/110/

25 Kontrolní otázky: 1 Jaké jsou základní aritmetické operace? Uveďte obecný vztah pro sčítání v libovolné číselné soustavě! 3 Vysvětlete, co je to sčítanec a co součet! 4 o platí pro sčítání dvou binárních čísel? 5 Vysvětlete, co značí přenos do vyššího řádu 6 o platí pro sčítání oktalových nebo hexadecimálních čísel? 7 Uveďte obecný vztah pro násobení v libovolné číselné soustavě! 8 Jakými způsoby lze realizovat násobení? 9 Vysvětlete, co je to činitel a co součin! 10 o platí pro násobení dvou binárních čísel? 11 Jak násobíme čísla v osmičkové nebo šestnáctkové soustavě? 1 Uveďte obecný vztah pro odčítání v libovolné číselné soustavě! 13 Vysvětlete, co je to menšenec, menšitel, rozdíl! 14 o platí pro odčítání dvou binárních čísel? 15 Vysvětlete, co značí výpůjčka z vyššího řádu 16 Jak odčítáme čísla v osmičkové nebo šestnáctkové soustavě? 17 Jakými způsoby lze v číslicové technice realizovat záporná binární čísla? Které možnost je nejpoužívanější? 18 o je to znaménkový bit? Jak jej stanovíme? 19 o je to jedničkový doplněk? Jak se označuje? Jak jej stanovíme? 0 o je to dvojkový doplněk? Jak se označuje? Jak jej stanovíme? 1 Jak provádíme odčítání pomocí teorie záporných čísel? Uveďte obecný vztah pro dělení v libovolné číselné soustavě! 3 Vysvětlete, co je to dělenec, dělitel a podíl! 4 Jakými způsoby lze realizovat dělení? 5 o platí pro dělení dvou binárních čísel? Projekt č: Z107/110/

26 4 KÓY, KÓOVÁNÍ INFORMÍ Před řešením příkladů si zopakujte: Pojem kód, kódování a dekódování Rozdělení kódů Numerické kódy (např, +3, Gray) Účelové numerické kódy Speciální kódy (magnetický kód, čárové kódy) Příklad 41: Vyjádřete v 841 kódu: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) = Příklad 4: Pro čísla vyjádřená v kódu (841) určete jejich hodnotu v desítkové soustavě: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) = Příklad 43: Převeďte do (841) kódu a sečtěte (+) Nezapomeňte provést případnou korekci! a) = 4 10, = 3 10 b) = , = c) = , = d) = , = e) = 44 10, = f) = 04 10, = g) = 95 10, = h) = , = i) = 8 10, = j) = , = k) = , = l) = , = m) = , = n) = 7 10, = o) = , = p) = , = q) = , = r) = , = s) = 36 10, = t) = 98 10, = u) = 3 10, = v) = 60 10, = w) = , = x) = 91 10, = y) = , = z) = , = = , = Nejprve obě čísla převedeme do ( 841) kódu: = = Projekt č: Z107/110/

27 S jednotlivými dekádami čísla v kódu zacházíme jako s binárním číslem Pokud je při sčítání výsledkem některá zakázaná kombinace nebo vznikl přenos, pak se k dílčímu výsledku v této dekádě přičte číslo 6(rozdíl mezi základem šestnáctkové a desítkové soustavy) Tím je zajištěno, že vztahy mezi dekádami odpovídají vztahům mezi desítkovými číslicemi téhož čísla, a že tedy kombinace v jednotlivých dekádách odpovídají právě číslicím 0 až 9 Tedy: Prostřední čtveřice (dekáda) výsledku je již v oblasti zakázaných kombinací (odpovídající číslici a v desítkové soustavě by jí měla odpovídat číslice ) Správného výsledku dosáhneme, pokud přičteme dvojkově k zakázané kombinaci číslo 6 (0110) Konečný výsledek tedy bude: Příklad 44: Vyjádřete v kódu Excess 3 (+3): a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) = Příklad 45: Pro čísla vyjádřená v +3 kódu (Excess 3 kódu) určete jejich hodnotu v desítkové soustavě: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) = Příklad 46: Vyjádřete v Grayově kódu: a) 6 10 b) c) d) 4 10 e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Projekt č: Z107/110/

28 Nejprve převedeme číslo 73 z desítkové soustavy do soustavy dvojkové, tj Nejvýznamnější bit binárního čísla bude roven nejvýznamnějšímu bitu čísla v Grayově kódu alší bit čísla v Grayově kódu je získán součtem modulo (exkluzivní logický součet) dalšího bitu binárního čísla a dalšího bitu binárního čísla, platí-li 00=0, 01=1,10=1 a 11=0 3 Krok je opakován tak dlouho, dokud nejsou všechny bity čísla v Grayově kódu přičteny = Gray Příklad 47: Pro čísla vyjádřená v Grayově kódu určete jejich hodnotu v desítkové soustavě: a) Gray b) Gray c) Gray d) Gray e) Gray f) Gray g) Gray h) Gray i) Gray j) Gray k) Gray l) Gray m) Gray n) Gray o) Gray p) Gray q) Gray r) Gray s) Gray t) Gray u) Gray v) Gray w) Gray x) Gray y) Gray z) Gray Gray 1 Nejvýznamnější bit binárního čísla bude roven nejvýznamnějšímu bitu čísla v Grayově kódu alší bit binárního čísla je získán součtem modulo (exkluzivní logický součet) dalšího bitu binárního čísla a dalšího bitu čísla v Grayově kódu, platí-li 00=0, 01=1,10=1 a 11=0 3 Krok je opakován tak dlouho, dokud nejsou všechny bity čísla v Grayově kódu přičteny Na závěr číslo převedeme do soustavy desítkové Gray = Příklad 48: Pro zadané číslo určete účelový kód pro sedmisegmentový zobrazovač v zapojení se: a) společnou anodou, číslo 0 b) společnou anodou, číslo 1 c) společnou anodou, číslo d) společnou anodou, číslo 3 e) společnou anodou, číslo 4 f) společnou anodou, číslo 5 g) společnou anodou, číslo 6 h) společnou anodou, číslo 7 i) společnou anodou, číslo 8 j) společnou anodou, číslo 9 k) společnou katodou, číslo 0 l) společnou katodou, číslo 1 m) společnou katodou, číslo n) společnou katodou, číslo 3 o) společnou katodou, číslo 4 p) společnou katodou, číslo 5 q) společnou katodou, číslo 6 r) společnou katodou, číslo 7 s) společnou katodou, číslo 8 společnou katodou, číslo 9 Číslo Segment a b c d e f g svítí svítí svítí svítí nesvítí svítí svítí Na segmentu, který má svítit musí být log 1 (aktivní řízení) Projekt č: Z107/110/

29 Příklad 49: Vyjádřete v čárovém kódu Industrial ode /5 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) start stop /5 (pro názornost jsou sousední znaky výškově posunuty, ve skutečnosti jsou však všechny znaky ve stejné výšce) Kontrolní otázky: 1 Vysvětlete, co je to kód a co kódování! Jak dělíme kódy? 3 harakterizujte přímý přirozený dvojkový kód Uveďte tabulku kódu 4 harakterizujte binárně dekadický kód ( kód) Uveďte tabulku kódu Kde se používá? 5 harakterizujte skupinu kódů s posunutou nulou 6 harakterizujte kód Excess 3 Proč vznikl? Jak jej odvodíme z kódu? Uveďte tabulku kódu Kde se používá? 7 harakterizujte skupinu kódů se změněnou v jednom nebo více řádech 8 harakterizujte Grayův kód Uveďte tabulku kódu Kde se používá? 9 Vysvětlete vznik Grayova kódu 10 Jak stanovíme Grayův kód? Uveďte příslušné vztahy 11 Popište Johnsonův kód Kde se používá? 1 harakterizujte kódy k z n! 13 Jaké máme bezpečností kódy? 14 Sestavte tabulku účelového kódu pro sedmisegmentový zobrazovač v zapojení se společnou anodou! 15 Sestavte tabulku účelového kódu pro sedmisegmentový zobrazovač v zapojení se společnou katodou! 16 o je to magnetický kód? Kde se používá? 17 Vysvětlete princip, na jakém pracují magnetické kódy 18 o je to čárový kód? Jak je rozdělujeme? 19 Vysvětlete princip, na jakém pracují čárové kódy 0 Uveďte základní druhy čárových kódů harakterizujte je! 1 Nakreslete blokové schéma zapojení snímače čárových kódů! Na libovolném čárovém kódů vysvětlete princip zakódování informace do čárového kódu! 3 o je to čipová karta? Jaká je její vnitřní struktura? Kde se používají? 4 o je to RFI Rádio Frekvenční Ientifikace? Kde se zařízení používá? 5 K čemu se používá kód SII? o jaké skupiny kódů patří? Projekt č: Z107/110/

30 5 LOGIKÉ FUNKE OOLEOV LGER Před testem si zopakujte: Výrok v číslicové technice efinice logické funkce, hlavní vedlejší logické funkce Logické funkce jedné vstupní proměnné Hlavní logické funkce dvou vstupních proměnných (rovnice, prav tabulka, označení) Vedlejší logické funkce dvou vstupních proměnných Úplné soubory logických funkcí účel, příklady souborů ooleova algebra - definice, použití Postuláty ooleovy algebry xiomy ooleovy algebry Věty ooleovy algebry Test č 1 - LOGIKÉ FUNKE 1 Výstupní hodnota logické funkce FLSUM je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 e) není závislá na vstupních hodnotách, hodnota výstupu je pevně stanovena Výstupní hodnota logické funkce FLSUM je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 3 Logická funkce FLSUM: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 0 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 0 c) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 0 4 Logickou funkci FLSUM řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není správná d) vždy dává hodnotu 0, není závislé na vstupní hodnotě e) vždy dává hodnotu 1, není závislé na vstupní hodnotě d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno 5 Logická rovnice funkce FLSUM je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) b) c) y! 1 y Y d) e) Y 6 Výstupní hodnota logické funkce KONJUNKE (LOGIKÝ SOUČIN) je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná 7 Výstupní hodnota logické funkce KONJUNKE (LOGIKÝ SOUČIN) je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná! 0 y 8 Logická funkce KONJUNKE (LOGIKÝ SOUČIN) a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 1 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 1 Projekt č: Z107/110/

31 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 1 d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 1 e) vždy dává hodnotu 1 9 Logickou funkci KONJUNKE (LOGIKÝ SOUČIN) řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní d) vedlejší, složené b) hlavní, složené e) hlavní i vedlejší - není zde c) vedlejší jednoznačně stanoveno 10 Logická rovnice funkce KONJUNKE (LOGIKÝ SOUČIN) je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) b) Y Y c) Y d) e) Y Y 11 Logický člen, který realizuje logickou funkci KONJUNKE (LOGIKÝ SOUČIN) se nazývá: a) N d) XOR b) OR e) XNOR c) NOR 1 Schématická značka logického členu KONJUNKE (LOGIKÝ SOUČIN) je správně nakreslena na obr: a) obr 1 b) obr c) obr 3 d) obr 4 e) obr 5 13 Výstupní hodnota logické funkce PŘIMÁ INHIIE je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 e) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 c) pouze, jsou-li vstupní hodnoty jsou 1 a 0 (v tomto pořadí) 14 Výstupní hodnota logické funkce PŘIMÁ INHIIE je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 a c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 alespoň jedna je 1 15 Logická funkce PŘIMÁ INHIIE: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 0 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 1 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 1 16 Logickou funkci PŘIMÁ INHIIE řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 1 e) vždy dává hodnotu 1 d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno 17 Logická rovnice funkce PŘIMÁ INHIIE je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) b) c) Y Y Y d) e) Y Y 18 Výstupní hodnota logické funkce SERE (OPKOVÁNÍ) je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 e) je-li vstupní hodnota 1 pak 1 c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 (kopírování vstupu na výstup) 19 Výstupní hodnota logické funkce SERE (OPKOVÁNÍ) je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 Projekt č: Z107/110/

32 c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 0 Logická funkce SERE (OPKOVÁNÍ): a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 0 b) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 1 c) pro vstup 0 dává 0, pro vstup 1 dává 1 1 Logickou funkci SERE (OPKOVÁNÍ) řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší e) je-li vstupní hodnota 0 pak 0 (kopírování vstupu na výstup) d) vždy dává hodnotu 0 e) vždy dává hodnotu 1 d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno Logická rovnice funkce SERE (OPKOVÁNÍ) je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) b) c)! 0 y y! 1 Y,případně Y d) e) Y Y 3 Výstupní hodnota logické funkce ZPĚTNÁ INHIIE je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 e) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 c) pouze, jsou-li vstupní hodnoty jsou 0 a 1 (v tomto pořadí) 4 Výstupní hodnota logické funkce ZPĚTNÁ INHIIE je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) aspoň jedna vstupní hodnota je 0 a c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 alespoň jedna je 1 5 Logická funkce ZPĚTNÁ INHIIE: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 1 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 1 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 0 6 Logickou funkci ZPĚTNÁ INHIIE řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 0 e) vždy dává hodnotu 1 d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno 7 Logická rovnice funkce ZPĚTNÁ INHIIE je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) b) Y Y c) Y d) e) Y Y 8 Výstupní hodnota logické funkce NONEKVIVLENE (ILEM) je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 nebo c) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 všechny vstupní hodnoty 1 b) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 d) všechny vstupní hodnoty jsou 0 e) všechny vstupní hodnoty jsou 1 9 Výstupní hodnota logické funkce NONEKVIVLENE (ILEM) je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 nebo 1 správná 30 Logická funkce NONEKVIVLENE (ILEM): a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 1 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 0 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 1 d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 1 e) vždy dává hodnotu 1 Projekt č: Z107/110/

33 31 Logickou funkci NONEKVIVLENE (ILEM) řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní d) vedlejší, složené b) hlavní, složené e) hlavní i vedlejší - není zde c) vedlejší jednoznačně stanoveno 3 Logická rovnice funkce NONEKVIVLENE (ILEM) je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) b) Y Y c) Y d) e) Y Y 33 Logický člen, který realizuje logickou funkci NONEKVIVLENE (ILEM) se nazývá: a) NOT d) XOR b) OR e) XNOR c) NOR 34 Schématická značka logického členu NONEKVIVLENE (ILEM) je správně nakreslena na obr: a) obr 1 b) obr c) obr 3 d) obr 4 e) obr 5 35 Výstupní hodnota logické funkce LOGIKÝ SOUČET (ISJUNKE) je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná 36 Výstupní hodnota logické funkce LOGIKÝ SOUČET (ISJUNKE) je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná 37 Logická funkce LOGIKÝ SOUČET (ISJUNKE): a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 1 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 0 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 0 d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 0 e) žádná z uvedených odpovědí není správná 38 Logickou funkci LOGIKÝ SOUČET (ISJUNKE) řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní d) vedlejší, složené b) hlavní, složené e) hlavní i vedlejší - není zde c) vedlejší jednoznačně stanoveno 39 Logická rovnice funkce LOGIKÝ SOUČET (ISJUNKE) je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) b) c) Y Y Y d) e) Y Y 40 Logický člen, který realizuje logickou funkci LOGIKÝ SOUČET (ISJUNKE) se nazývá: a) NOT d) XOR b) OR e) XNOR c) NOR 41 Schématická značka logického členu LOGIKÝ SOUČET (ISJUNKE) je správně nakreslena na obr: a) obr 1 b) obr c) obr 3 d) obr 4 e) obr 5 Projekt č: Z107/110/

34 4 Výstupní hodnota logické funkce NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČET je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná 43 Výstupní hodnota logické funkce NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČET je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná 44 Logická funkce NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČET: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 0 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 1 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 1 d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 0 e) vždy dává hodnotu 0 45 Logickou funkci NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČET řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní d) vedlejší, složené b) hlavní, složené e) hlavní i vedlejší - není zde c) vedlejší jednoznačně stanoveno 46 Logická rovnice funkce NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČET je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) Y b) Y c) Y d) e) Y Y 47 Logický člen, který realizuje logickou funkci NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČET se nazývá: a) NOT d) OR b) OR e) XNOR c) NOR 48 Schématická značka logického členu NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČET je správně nakreslena na obr: a) obr 1 b) obr c) obr 3 d) obr 4 e) obr 5 49 Výstupní hodnota logické funkce EKVIVLENE je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 nebo 1 50 Výstupní hodnota logické funkce EKVIVLENE je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 nebo všechny vstupní hodnoty 1 b) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 51 Logická funkce EKVIVLENE: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 0 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 0 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 0 5 Logickou funkci EKVIVLENE řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není správná c) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 d) všechny vstupní hodnoty jsou 0 e) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 1 e) vždy dává hodnotu 0 d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno 53 Logická rovnice funkce EKVIVLENE (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) Y b) Y c) Y d) Y Projekt č: Z107/110/

35 e) Y 54 Logický člen, který realizuje logickou funkci EKVIVLENE se nazývá: a) NOT d) XOR b) OR e) XNOR c) NOR 55 Schématická značka logického členu EKVIVLENE je správně nakreslena na obr: a) obr 1 b) obr c) obr 3 d) obr 4 e) obr 5 56 Výstupní hodnota logické funkce NEGE (INVERZE) je rovna 0, když: a) vstupní hodnota je 0 nebo je 1 b) vstupní hodnota je 0 d) není závislá na vstupních hodnotách e) žádná z uvedených odpovědí není c) vstupní hodnota je 1 správná 57 Výstupní hodnota logické funkce NEGE (INVERZE) je rovna 1, když: a) vstupní hodnota je 0 nebo je 1 b) vstupní hodnota je 0 d) není závislá na vstupních hodnotách e) žádná z uvedených odpovědí není c) vstupní hodnota je 1 správná 58 Logická funkce NEGE (INVERZE): a) pro vstup 0 dává výstup 0, pro vstup 1 dává výstup 1 b) pro vstup 0 dává výstup 1, pro vstup 1 dává výstup 0 59 Logickou funkci NEGE (INVERZE) řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší c) pro vstup 0 dává výstup 0, pro vstup 1 dává výstup 0 d) vždy dává hodnotu 0 e) vždy dává hodnotu 1 d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno 60 Logická rovnice funkce NEGE (INVERZE) je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): d) a) e) b) c)! 0 y! 1 y Y, Y Y Y 61 Logický člen, který realizuje logickou funkci NEGE (INVERZE) se nazývá: a) NOT d) XOR b) NN e) XNOR c) NOR případně Y 6 Schématická značka logického členu NEGE (INVERZE) je správně nakreslena na obr: a) obr 1 b) obr c) obr 3 d) obr 4 e) obr 5 63 Výstupní hodnota logické funkce ZPĚTNÁ IMPLIKE je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 a 1 Projekt č: Z107/110/

36 d) není závislá na vstupních hodnotách e) žádná z uvedených odpovědí není správná 64 Výstupní hodnota logické funkce ZPĚTNÁ IMPLIKE je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná 65 Logická funkce ZPĚTNÁ IMPLIKE: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 0 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 0 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 0 66 Logickou funkci ZPĚTNÁ IMPLIKE řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší 67 Logická rovnice funkce ZPĚTNÁ IMPLIKE je: a) Y b) c) Y Y d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 0 e) vždy dává hodnotu 0 d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno d) Y e) Y 68 Výstupní hodnota logické funkce PŘÍMÁ IMPLIKE je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) není závislá na vstupních hodnotách e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 a alespoň jedna 1 správná 69 Výstupní hodnota logické funkce PŘÍMÁ IMPLIKE je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná 70 Logická funkce PŘÍMÁ IMPLIKE: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 0 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 0 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 0 W cccccccccccc 71 Logickou funkci PŘÍMÁ IMPLIKE řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší 7 Logická rovnice funkce PŘÍMÁ IMPLIKE je: a) b) c) Y Y Y d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 0 e) vždy dává hodnotu 0 d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno d) e) Y Y 73 Výstupní hodnota logické funkce NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČIN je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 e) není závislá na vstupních hodnotách c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 74 Výstupní hodnota logické funkce NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČIN je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 správná 75 Logická funkce NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČIN: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 0 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 0 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 0 d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 0 Projekt č: Z107/110/

37 e) vždy dává hodnotu 0 76 Logickou funkci NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČIN řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní d) vedlejší, složené b) hlavní, složené e) hlavní i vedlejší - není zde c) vedlejší jednoznačně stanoveno 77 Logická rovnice funkce NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČIN je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y 78 Logický člen, který realizuje logickou funkci NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČIN se nazývá: a) NOT d) NOR b) N e) XNOR c) NN 79 Schématická značka logického členu NEGOVNÝ LOGIKÝ SOUČIN je správně nakreslena na obr: a) obr 1 b) obr c) obr 3 d) obr 4 e) obr 5 80 Výstupní hodnota logické funkce VERUM je rovna 0, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 81 Výstupní hodnota logické funkce VERUM je rovna 1, když: a) všechny vstupní hodnoty jsou 0 b) všechny vstupní hodnoty jsou 1 c) alespoň jedna vstupní hodnota je 0 8 Logická funkce VERUM: a) pro vstupy 0 a 0 dává výstup 1 b) pro vstupy 0 a 1 dává výstup 1 c) pro vstupy 1 a 0 dává výstup 1 83 Logickou funkci VERUM řadíme mezi tzv funkce: a) hlavní b) hlavní, složené c) vedlejší d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) žádná z uvedených odpovědí není správná d) alespoň jedna vstupní hodnota je 1 e) není závislá na vstupních hodnotách, hodnota výstupu je pevně stanovena d) pro vstupy 1 a 1 dává výstup 1 e) vždy dává hodnotu 1, není závislé na vstupní hodnotě d) vedlejší, složené e) hlavní i vedlejší - není zde jednoznačně stanoveno 84 Logická rovnice funkce VERUM je (, jsou vstupní proměnné, Y je výstupní proměnná): a) d) Y b) y! 1 y c) Y e)! 0 y Test č - OOLEOV LGER 1 Jaké operace využívá ooleova algebra? a jedinou operaci, a to negovaný logický součin (NN) b jedinou operaci a to negovaný logický součet (NOR) c dvě obrace negovaný logický součin (NN) a negovaný logický součet (NOR) d tři operace logický součin (N), logický součet (OR) a negaci (NOT) e tři operace negovaný logický součin (NN), negovaný logický součet (NOR) a negaci (NOT) Projekt č: Z107/110/

38 Mezi operace ooleovy algebry nepatří: a logický součet b logický rozdíl c logický součin d negace e žádná odpověď není správná 3 Proč není ooleova algebra, přestože je považována za základ číslicové techniky, vhodná pro technickou realizaci? a obsahuje příliš mnoho operací d je příliš složitá b byla vymyšlena dříve než tranzistor e je příliš pomalá c není možné pomocí ní provádět operaci implikace 4 Jaké operace využívá Shefferova algebra? a jedinou operaci, a to negovaný logický součin (NN) b jedinou operaci a to negovaný logický součet (NOR) c dvě operace negovaný logický součin (NN) a negovaný logický součet (NOR) 5 Nepravdivé tvrzení o Shefferově algebře je: a pomocí ní lze realizovat všechny operace ooleovy algebry b platí pro ni komutativní zákon c neplatí pro ni asociativní zákon d tři operace logický součin (N), logický součet (OR) a negaci (NOT) e tři operace negovaný logický součin (NN), negovaný logický součet (NOR) a negaci (NOT) d pomocí ní nelze jednoduše realizovat všechny operace ooleovy algebry e je vystavěna na logické funkci nand 6 Shefferova algebra se používá místo ooleovy algebry v technických zapojeních, protože: a je rychlejší d má jen jednu operaci b je levnější e má více operací c je pomalejší 7 Jaké operace využívá Piercova algebra? a jedinou operaci, a to negovaný logický součin (NN) b jedinou operaci a to negovaný logický součet (NOR) c dvě operace negovaný logický součin (NN) a negovaný logický součet (NOR) 8 Pro technickou realizaci je nejméně vhodná: a ooleova algebra b Pierceova algebra c Shefferova algebra 9 ooleova algebra je definována tzv Zákony ooleovy algebry Zákonů je: a 6 d 1 b 8 e 14 c Součtový tvar ZÁKON UZVŘENOSTI je: a Když a, b pak platí a b b Když a, bpak platí ab c Když a, b0 pak platí a b 0 11 Součinový tvar ZÁKON UZVŘENOSTI je: a Když a, bpak platí ab b Když a, b pak platí a b c Když a, b0pak platí ab 1 d tři operace logický součin (N), logický součet (OR) a negaci (NOT) e tři operace negovaný logický součin (NN), negovaný logický součet (NOR) a negaci (NOT) d všechny algebry jsou stejně vhodné e Pierceova a Shefferova algebra d Když a, b1 pak platí a b 1 e Když a, b0pak platí ab 1 Když a, b0 pak platí a b0 d e Když a, b1 pak platí a b 1 Projekt č: Z107/110/

39 1 Součtový tvar ZÁKON NEUTRÁLNOSTI NULY JENIČKY je: a b c a 0 a a1a ab0 13 Součinový tvar ZÁKON NEUTRÁLNOSTI NULY JENIČKY je: a b c ab 1 a1 a a 0 a 14 Součtový tvar KOMUTTIVNÍHO ZÁKON je: a a b b a b c a a bc a b a c b c a b c 15 Součinový tvar KOMUTTIVNÍHO ZÁKON je: a b c ab ba a bc a bac a b c a bc 16 Součtový tvar SOITIVNÍHO ZÁKON je: a a bc a b b a b c a bc c a a c b c a b c 17 Součinový tvar SOITIVNÍHO ZÁKON je: a b c a bc abac ab ba a b c a bc 18 Součtový tvar ISTRIUTIVNÍHO ZÁKON je: a b c a a a b c a b c b c a ba c b c a bc 19 Součinový tvar ISTRIUTIVNÍHO ZÁKON je: a b a a b c a bc b c ab ac c a b c a ba c 0 Součtový tvar ZÁKON O VYLOUČENÍ TŘETÍHO je: a a 1 a b a 11 c aa 1 1 Součinový tvar ZÁKON O VYLOUČENÍ TŘETÍHO je: a b c aa 0 a0 0 aa 0 Součtový tvar ZÁKON GRESIVNOSTI NULY JENIČKY je: a a 0 1 b a 11 c a a 1 d e d e d e d aa0 aa1 aa0 aa1 a b c a ba c ab c a ba c a b c ab ac e a b c a ba c d e d e d a b b a a b c a b a c a a b c ab ac bc a b b a a b a c e a b c a b a c d e d ab ba a bc abac a bc a b e a1 a d a b c ab e a 0 a d aa 1 e a a a Projekt č: Z107/110/

40 3 Součinový tvar ZÁKON GRESIVNOSTI NULY JENIČKY je: a b a10 a0 0 c a a 0 4 ZÁKON VOJITÉ NEGE je: a a a b a 0 c a 1 d e d aa 0 aa a a a a e a a b 5 Součtový tvar ZÁKON O VYTVOŘENÍ NEGE (E MORGNOV ZÁKON) je: a a b ab b a b ab c a b ab d a b a b e a b a b 6 Součinový tvar ZÁKON O VYTVOŘENÍ NEGE (E MORGNOV ZÁKON) je: a b c ab a b ab a b ab a b 7 Součtový tvar ZÁKON IEMPOTENE je: a b c aa 0 aa 0 a a 1 8 Součinový tvar ZÁKON IEMPOTENE je: a a 1 a b aa 1 c aa 0 9 Součtový tvar ZÁKON SORE je: a b c a ab a b a a a b a b ab 30 Součinový tvar ZÁKON SORE je: a b b a a b a a a b a c ab a b 31 Součtový tvar ZÁKON SORE NEGE je: a a ab a b b a a b a c a b c a ba c 3 Součinový tvar ZÁKON SORE NEGE je: a a a b ab b a a b a c a b c a bc d a b c ab ac d e d e ab ab ab a b aa1 a a a aa 0 d e a a a d e d e a a b a a ab a b a a a b a a b ab d a b c a b c e a ab a b e aa b a b Projekt č: Z107/110/

41 Kontrolní otázky: 1 o je výrok? Uveďte příklady výroků! o je to logická funkce? Jaká je její obecná schématická značka? 3 Jaký je rozdíl mezi určitou a neurčitou logickou funkcí? 4 Jak je definován maximální počet určitých logických funkcí? 5 o je to logická úroveň? 6 Jak rozdělujeme logické funkce podle významu? Jaký je zásadní rozdíl? 7 Vyjmenujte logické funkce jedné proměnné! 8 Vyjmenujte hlavní logické funkce dvou proměnných 9 Pro logickou funkci negace uveďte pravdivostní tabulku, definici, logickou rovnici, schématickou značku, používaná označení, časový průběh, její spínačovou realizaci a Vennův diagram 10 Pro logickou funkci logický součet uveďte pravdivostní tabulku, její definici, logickou rovnici, schématickou značku, používaná označení, časový průběh, její spínačovou realizaci a Vennův diagram 11 Pro logickou funkci logický součin uveďte pravdivostní tabulku, její definici, logickou rovnici, schématickou značku, používaná označení, časový průběh, její spínačovou realizaci a Vennův diagram 1 Pro logickou funkci negovaný logický součet uveďte pravdivostní tabulku, její definici, logickou rovnici, schématickou značku, používaná označení, časový průběh, její spínačovou realizaci a Vennův diagram 13 Pro logickou funkci negovaný logický součin uveďte pravdivostní tabulku, její definici, logickou rovnici, schématickou značku, používaná označení, časový průběh, její spínačovou realizaci a Vennův diagram 14 Pro logickou funkci ekvivalence uveďte pravdivostní tabulku, její definici, logickou rovnici, schématickou značku, používaná označení, časový průběh, její spínačovou realizaci a Vennův diagram 15 Pro logickou funkci nonekvivalence uveďte pravdivostní tabulku, její definici, logickou rovnici, schématickou značku, používaná označení, časový průběh, její spínačovou realizaci a Vennův diagram 16 Vyjmenujte vedlejší logické funkce dvou proměnných 17 o je to úplný soubor logických funkcí? Uveďte příklady 18 Jaký je rozdíl mezi souborem logických funkcí a úplným souborem logických funkcí? 19 o je to Piercova algebra? Na které logické funkci je postavena? 0 okažte, že Piercova algebra tvoří úplný soubor logických funkcí! 1 o je to Schefferova algebra? Na které logické funkci je postavena? okažte, že Schefferova algebra tvoří úplný soubor logických funkcí! 3 Porovnejte vlastnosti ooleovy, Piercovy a Schefferovy algebry 4 efinujte ooleovu algebru Na kterých logických funkcích je postavena? 5 K čemu se používá ooleova algebra? 6 Proč jsou Zákony ooleovy algebry uvedeny v tzv součtovém a součinovém tvaru? 7 Vysvětlete Shannonův teorém! K čemu se používá? 8 Uveďte tzv Postuláty (základní vztahy) ooleovy algebry! 9 o je to axiom? Jaké jsou? 30 Uveďte zákon uzavřenosti! O čem pojednává? 31 Uveďte zákon neutrálnosti! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 3 Uveďte komutativní zákon! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 33 Uveďte asociativní zákon! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 34 Uveďte distributivní zákon! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 35 Uveďte zákon o vyloučení třetího! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 36 Uveďte zákon agresivnosti nuly a jedničky Proveďte důkaz! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 37 Uveďte zákon negace a zákon dvojité negace! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 38 Uveďte de Morganovy zákony O čem pojednává? Proveďte důkaz! 39 Uveďte zákon idempotence! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 40 Uveďte zákon absorpce! O čem pojednává? Proveďte důkaz! 41 Uveďte zákon absorpce negace! O čem pojednává? Proveďte důkaz! Projekt č: Z107/110/

42 6 ZPŮSOY VYJÁŘENÍ LOGIKÝH FUNKÍ Před řešením příkladů si zopakujte: efinice logické funkce Hlavní logické funkce dvou vstupních proměnných (rovnice, prav tabulka, označení) Způsoby vyjádření logických funkcí Pravdivostní tabulka Časový průběh Logické schéma Mapy Příklad 61: Nadefinujte logické proměnné pro slovní zadání logické funkce anou situaci naznačte graficky: a) Logický obvod vysílá signál v případě poruchy, kdy dojde ke zlomení jednoho nebo obou vrtáků U každého vrtáku jsou umístěny snímače, které vysílají trvale signál, dojde-li ke zlomení vrtáku b) Na automatickém plnícím zařízení se plní vyráběný nápoj do láhví současně až třemi plnícími hlavami napojenými na menší společný zásobník doplňovaný čerpadlem Vzhledem k výkonu čerpadla je třeba jeho spínání a vypínání zabezpečit tak, aby běželo vždy, když výška hladiny v zásobníku nedosahuje své max hodnoty anebo, když aspoň dvě ze tří plnících hlav jsou současně v provozu Ve všech ostatních situacích je čerpadlo zastaveno c) K zajištění pitné vody pro výškový dům je ve sklepě umístěna hlavní nádrž a na střeše rezervní nádrž Voda se čerpá do vodovodního systému a do rezervní nádrže pomocí hlavního čerpadla nebo pomocí rezervního čerpadla, které začne pracovat v případě poruchy hlavního čerpadla automaticky Rezervní nádrž na střeše slouží k vyrovnání vodního tlaku při kolísání výkonu jednoho nebo druhého čerpadla Čerpadla smějí pracovat jen tehdy, jestliže je splněno několik podmínek: koncentrace znečištění vody není příliš vysoká, síťové napětí pro pohon čerpadel není příliš nízké, v hlavní nádrži je dost vody a rezervní nádrž není plná Musí se také samozřejmě zjistit, zda jsou obě čerpadla a jejich filtry v pořádku d) Stroj je chlazen dvěma ventilátory Správnou funkci ventilátoru hlídá senzor, který při poruše ventilátoru dává signál log 0 Navržený logický obvod bude signalizovat, že stroj je chlazen jen jedním ventilátorem a v případě poruchy obou ventilátorů stroj zastaví e) utomatika plynového kotele určeného k vytápění rodinného domku má zajistit otevření přívodu plynu do kotle, když vnitřní teplota klesne pod 18 anebo je sepnut ruční spínač Musí být zajištěno, aby tlak vody v okruhu kotle byl nad minimální hodnotu a aby hořel zapalovací hořáček f) Navrhněte logický systém pro řízení motoru míchadla reaktoru Míchadlo má pracovat při naplnění nádrže, které je indikováno signálem z hladinového spínače,je-li současně uzavřen výtokový ventil ále má míchadlo pracovat při napouštění nádrže Současně navrhněte indikaci varující obsluhu v případě, že je otevřen napouštěcí i vypouštěcí ventil současně g) V automatické pračce jsou dva termostaty, jeden spíná při 60, druhý při 90 Navrhněte logický systém pro řízení topného tělesa, který má zapnout topení pouze tehdy, je-li v pračce dostatek vody Přichází-li z programátoru povel, má se voda zahřát na 60, přichází-li povel na 90 Mechanicky je zajištěno, že nemohou přicházet oba povely současně Pokud k tomu přesto dojde, zahřeje se voda na 90 Topení se vypne po dosažení požadované teploty h) V závodě pracují 4 tavicí pece Podnik má sjednánu maximální hodnotu odběru elektrické energie v období energetické špičky Při překročení by platil velké penále Čtyři tavicí pece mají vzhledem k maximální hodnotě odběru tuto spotřebu: pec a: 65%, b: 45%, c: 5%, d: 5% Navrhněte blokovací zařízení, které znemožní zapnutí další pece, když by se tím překročil maximální povolený odběr Navíc má být vyslán poplachový signál, kdyby v důsledku poruchy bylo v provozu více pecí, než je přípustné Předpokládá se, že dvě pece se nebudou nikdy zapínat přesně ve stejném okamžiku lokovací zařízení pracuje se vstupními signály nesoucími informaci o okamžitém stavu každé z pecí (vypnuta, zapnuta) a generuje pro každou pec samostatný blokovací signál, který ji nedovolí operátorovi zapnout, překročila-li by se tím dovolená spotřeba Projekt č: Z107/110/

43 i) utomat na nápoje po vhození mince a stisknutí tlačítka káva nebo čaj nadávkuje vodu a kávový nebo čajový extrakt do připraveného šálku Pokud není vhozena mince, automat ji požaduje zobrazením zprávy Vhoďte minci! Po vhození mince, před zvolením nápoje, požaduje automat, aby zákazník vybral druh nápoje V tu chvíli bude aktivní zpráva Zvolte druh nápoje! Pokud by zákazník zvolil dva druhy nápoje současně, aktivuje se chybová hláška Volte jen jeden nápoj! V daném okamžiku může být aktivní (zobrazena) pouze jedna zpráva pro zákazníka j) Siréna zazní v případě, že jeden nebo druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál 1 k) Hovorové zařízení má umožnit po stisku tlačítka spojení tří vedoucích pracovníků se sekretářkou Ředitele R, vedoucího provozu V a mistra M a navíc zajistit jejich přednosti při hovorech Žádost R má nejvyšší prioritu, naproti tomu M dostane spojení se sekretářkou jen když nemluví R ani V l) Obvod pro spínaní světla na chodbě má jako vstupy dva spínače na koncích chodby Požadujeme, aby každý spínač dokázal přepnutím světlo rozsvítit, pokud bylo zhastnuté a naopak zhasnout, pokud bylo rozsvícené m) Výška hladiny je snímána dvěma senzory - horním S h a dolním S d, které dávají logickou 1 v případě detekce vody Navrhněte logické funkce, které budou rovny jedné v případě: a) Y n - v nádrži poklesla voda pod dolní senzor, horní indikuje stav bez vody, b) Y p - oba senzory indikují vodu, c) Y s - hladina je mezi oběma senzory, d) Y e - horní senzor indikuje vodu, dolní nikoliv n) Signalizaci chodu tří ventilátorů svítí: a) je-li v chodu právě jeden (libovolný) ventilátor ze tří, b) jsou-li právě dva libovolné ventilátory v chodu, c) jsou-li v chodu nejméně dva ventilátory, d) jsou-li v chodu všechny tři ventilátory o) Signalizaci chodu tří strojů v dílně: a) svítí, je-li jeden stroj v chodu, b) svítí, jsou-li dva libovolné stroje v chodu, c) svítí, jsou-li všechny tři stroje v chodu p) Elektropneumatický ventil, ovládající lis, dostane signál 1 pro spuštění lisu v případě, že: a) jsou stisknuta obě tlačítka ručního ovládání b) jsou stisknuta obě tlačítka obouručního ovládání a zároveň senzor přítomnosti polotovaru dává signál 1 c) právě dva ze tří senzorů přísunu materiálu indikují přítomnost materiálu (log 1) q) Hlavní stykač odpadne v případě, že je stisknuto kterékoliv z bezpečnostních tlačítek 1,, 3 r) Povel k připojeni vysokého napětí přichází po třech nezávislých cestách a k připojení dojde, jestliže přijdou povely alespoň po dvou cestách Přijde-li povel jen po jedné cestě, je signalizována porucha na přenosových cestách Sestavte logický obvod, který ovládá vypínač vysokého napětí a poruchový signál s) Součástí výrobní linky v továrně je zařízení na plnění lahví, které má tři plnicí hlavice a jedno čerpadlo Od řízení požadujeme, aby spustilo čerpadlo tehdy, pokud pracují alespoň dvě ze tří hlavic t) Ve vodárně jsou instalována tři čerpadla Pokud by došlo k výpadku libovolných dvou čerpadel najednou, řídící systém spustí varovný signál u) Ve vodárně jsou instalována tři čerpadla Pokud by došlo k výpadku libovolných dvou nebo dokonce všech tří čerpadel najednou, řídící systém spustí varovný signál v) Sestavte jednoduchý test se dvěma otázkami O 1 a O a dvěma možnými odpověďmi a Správné kombinace budou O 1 - a O - Výstupem jsou dva signály Y (dobrá odpověď) a N (špatná odpověď) w) Ventil přivádějící plyn do hořáku lze spustit ze dvou míst, spínači s 1 nebo s Smí se však otevřít pouze pokud hoří zapalovací plamének hořáku, což je indikováno signálem x) Řídící jednotka hlídání hladiny v nádrži rozsvítí kontrolku K 1, pokud klesne hladina pod minimum a kontrolku K, pokud hladina přesáhne maximum y) Řídící jednotka zastaví nezatížený elektromotor, běží-li naprázdno minuty v energetické špičce a 10 minut mimo energetickou špičku Projekt č: Z107/110/

44 z) Nápojový automat obsahuje tyto volby a signály: - signál MINE ze senzoru, je roven 1 v případě vhození správné mince - tlačítka VO, SIRUP, ULINKY, při stisku dávají logickou jedničku (s vodou je možno chtít pouze sirup, bublinky, nebo sirup a bublinky) - senzory pro kontrolu přítomnosti vody S v, sirupu S s, plynu S p, kelímků S k - výstupní signály: Y k - signál pro spuštění kelímku, Y v - ventil pro vodu, Y s - dávkování sirupu, Y - ventil pro oxid uhličitý, vrácení mince Y m Stroj nesmí reagovat na nesmyslnou kombinaci, např není MINE a chceme VOU, ani na požadavek, který není možno splnit z důvodu chybějící položky, např plynu V tom případě je vydán signál pro vrácení mince Y m Po stisknutí tlačítka Pohyb stolu zapnout" se má stůl brusky začít pohybovat střídavě vlevo až do polohy dané levým koncovým spínačem a pak vpravo až do polohy dané pravým koncovým spínačem Po stisknutí tlačítka Pohyb stolu vypnout" se má pohyb stolu okamžitě zastavit Označení proměnných: Náčrt situace: Vstupní proměnné: Tlačítko zapnout ZP Tlačítko vypnout VYP Koncový spínač levý SL Koncový spínač pravý SP Výstupní proměnné: Motor stolu doleva MOTL Motor stolu doprava MOTP efinice významů logických hodnot: ZP = 0 - Nestisknuto tlačítko Pohyb stolu zapnut ZP = 1 - Stisknuto tlačítko Pohyb stolu zapnut VYP = 0 - Nestisknuto tlačítko Pohyb stolu vypnout VYP = 1 - Stisknuto tlačítko Pohyb stolu vypnout SL = 0 - Stůl není vlevo SL = 1 - Stůl vlevo SP = 0 - Stůl není vpravo SP = 1 - Stůl vpravo MOTL = 0 - Stůl STOP MOTL = 1 - Stůl doleva MOTP = 0 - Stůl STOP MOTP = 1 - Stůl doprava Příklad 6: Sestavte úplnou pravdivostní tabulku pro funkci Y, danou požadavkem: a) Y = 1 tehdy, je-li současně na obou vstupech stejná hodnota b) Y = 0 tehdy, je-li současně na obou vstupech stejná hodnota c) Y = 1 tehdy, je-li současně na obou vstupech různá hodnota d) Y = 0 tehdy, je-li současně na obou vstupech různá hodnota e) Y = 1 tehdy, je-li na dvou vstupech alespoň jedna 1 f) Y = 0 tehdy, je-li na dvou vstupech alespoň jedna 1 g) Y = 1 tehdy, je-li na dvou vstupech alespoň jedna 0 h) Y = 0 tehdy, je-li na dvou vstupech alespoň jedna 0 i) Y = 1 tehdy, je-li na dvou vstupech právě jedna 1 j) Y = 0 tehdy, je-li na dvou vstupech právě jedna 1 k) Y = 1 tehdy, je-li na dvou vstupech právě jedna 0 l) Y = 0 tehdy, je-li na dvou vstupech právě jedna 0 m) Y = 1 tehdy, je-li současně na třech vstupech stejná hodnota n) Y = 0 tehdy, je-li současně na třech vstupech stejná hodnota o) Y = 1 tehdy, je-li současně na třech vstupech různá hodnota p) Y = 0 tehdy, je-li současně na třech vstupech různá hodnota q) Y = 1 tehdy, je-li na třech vstupech více 1 než 0 (hlasování tří účastníků) r) Y = 1 tehdy, je-li na třech vstupech více 0 než 1 s) Y = 1 tehdy, je-li současně na čtyřech vstupech stejná hodnota t) Y = 1 tehdy, je-li současně na čtyřech vstupech různá hodnota u) Y = 1 tehdy, je-li na čtyřech vstupech více 1 než 0 (hlasování čtyř účastníků) v) Y = 1 tehdy, je-li na čtyřech vstupech více 0 než 1 w) Y = 1 tehdy, je-li na pěti vstupech více 1 než 0 (hlasování pěti účastníků) x) Y = 1 tehdy, je-li na pěti vstupech více 0 než 1 y) Y = 1 tehdy, je-li na šesti vstupech více 1 než 0 (hlasování šesti účastníků) Projekt č: Z107/110/

45 z) Y = 1 tehdy, je-li na šesti vstupech více 0 než 1 Y = 1 tehdy, je-li na třech vstupech právě jedna 0 s Y Příklad 63: Nadefinujte logické proměnné a sestavte úplnou pravdivostní tabulku pro slovní zadání logické funkce anou situaci naznačte graficky a) Máme tři vypínače, kterými můžeme zapínat žárovku Žárovka svítí v případě, že alespoň dva vypínače jsou zapnuty b) Zařízení obsahuje dvě nádrže V každé nádrži je snímač dosažení hladiny a, resp b Nádrž 1 je naplňována přednostně před nádrží Nádrž se začne naplňovat teprve tehdy, když je nádrž 1 již plná Nádrže jsou spojeny do společného výtoku Jestliže se během naplňování nádrže začne nádrž 1 vyprazdňovat, přejde naplňování z nádrže okamžitě na nádrž 1 c) ům má instalováno zabezpečovací zařízení pro hlídání okna a dveří objektu Je-li zařízení zapnuto, dojde při otevření okna nebo dveří nebo obou současně k poplachu d) V závodě mohou ze čtyř energeticky velmi náročných strojů běžet maximálně dva současně Operátor má mít na svém panelu následující informace provozu, a to pokud běží právě dva tyto stroje, má být rozsvícena oranžová kontrolka, pokud jsou spuštěny současně tři nebo čtyři stroje, má se rozsvítit červená kontrolka a rozezvučet akustická signalizace e) Tiskárna vydá signál 1, jestliže senzor přítomnosti papíru dává 1 a současně není aktivní Pause f) Tři nádrže jsou napouštěny nezávisle na sobě Navrhněte bezpečnostní obvod, který vytvoří signál 1 v případě, že některý snímač maximální výše hladiny dá při zaplavení signál 1 g) Tři nádrže jsou napouštěny nezávisle na sobě Navrhněte bezpečnostní obvod, který vytvoří signál 1 v případě, že některý snímač maximální výše hladiny dá při zaplavení signál 0 h) Tři nádrže jsou propojeny do společné výpusti Stav každé nádrže je hlídán senzorem, který v přítomnosti kapaliny dává log 1 Navrhněte obvod, který bude signalizovat, že už zbývá jen jedna plná nádrž i) Elektrický měnič je chlazen zabudovaným ventilátorem Teplota uvnitř přístroje je sledována teplotním čidlem T 1, teplota vně přístroje je sledována teplotním čidlem T hod výkonové části přístroje je sledován signálem Požadujeme, aby ventilátor se spustil, pokud teplota vzroste nad 50, nebo pokud bude zapnuta výkonová část, ovšem jen pokud teplota vně přístroje nebude větší než uvnitř j) Ve vodárně jsou instalována tři čerpadla pro běžný provoz a jedno záložní, které se má automaticky spouštět tehdy, pokud by jedno z běžných čerpadel přestalo pracovat k) Pohonný agregát je chlazen dvěma ventilátory, jejichž funkci kontrolují senzory proudu vzduchu v 1 a v Pokud za chodu agregátu (indikováno signálem a) dojde k výpadku obou ventilátorů, spustí se akustická signalizace x l) Pohonný agregát je chlazen dvěma ventilátory, jejichž funkci kontrolují senzory proudu vzduchu v 1 a v Pokud za chodu agregátu (indikováno signálem a) dojde k výpadku jednoho nebo obou ventilátorů, spustí se klakson y m) Lis má tři spínače: nožní spínač, tlačítko chodu, bezpečností spínač Z důvodu bezpečnosti musí být motor v chodu jen tehdy, když je sepnut zároveň nožní spínač i tlačítko chodu, ale nesmí být zapnut, jestliže dojde ke stlačení bezpečnostního spínače n) Navrhněte logický obvod, indikujícího 4-bitové slovo, které není kódem (tj číslem 0 až 9) o) V místnosti jsou nainstalovány čtyři požární senzory Pokud dojde ke spuštění jednoho z nich, řídící systém rozsvítí varovné světlo p) V místnosti jsou nainstalovány čtyři požární senzory Pokud by došlo ke spuštění libovolných dvou senzorů zároveň, spustí řidicí systém sirénu q) V továrně mohou ze čtyř energeticky náročných strojů běžet pouze dva Pokud by bylo spuštěno více strojů, a to tři rozsvítí se signalizace, pokud by byly spuštěny dokonce čtyři, spustí se varovná siréna Projekt č: Z107/110/

46 r) V místnosti jsou nainstalovány čtyři požární senzory Pokud by došlo ke spuštění libovolných tří senzorů zároveň, vyšle řidicí systém hasičské stanici poplašný signál s) V místnosti jsou nainstalovány čtyři požární senzory Pokud by došlo ke spuštění libovolných více než dvou senzorů zároveň, vyšle řidicí systém hasičské stanici poplašný signál t) Ve skladu je nainstalován bezpečností systém zahrnující infrazávoru ve vstupních dveřích a dvě pohybová čísla uvnitř místnosti Pokud někdo projde dveřmi nebo jej zachytí pohybové čidlo, spustí se alarm Uvnitř skladu je navíc umístěna kódová klávesnice Pokud je na ni zadán vnitřní kód, systém se aktivuje, ale alarm nereaguje na pohyblivá čidla, jen na infrazávoru u) Před zapnutím trojfázového elektromotoru /nulové otáčky/, je nutné připojit kartáčky a zařadit spouštěcí odpor Po spuštění je nutno vyřadit spouštěcí odpor a odpojit kartáčky Navrhněte logický obvod, který vyšle výstražný signál, jestliže v klidovém stavu nejsou zapojeny kartáčky a zařazen odpor nebo při běhu motoru jsou zapojeny kartáčky nebo zařazen odpor, nebo se po zapnutí motor nerozběhne v) Navrhněte zařízení pro automatické přestavování dvou výhybek na nádraží, kde při jednosměrném provozu je nutné dodržet následující podmínky: a) pokud je volná kolej, vlak vždy projíždí po této koleji b) pokud je obsazená kolej, má přednost kolej před kolejí c) při obsazení všech tří kolejí svítí návěstidlo Z w) kumulátor kapaliny pro hydraulický stroj obsahuje dvě relé, pojistný a vypouštěcí ventil Při poklesu tlaku pod minimální hodnotu se sepne podtlakové relé, při překročení maximální hodnoty přetlakové relé Navrhněte řízení pro elektromotoru čerpajícího kapalinu do akumulátoru, klesne-li tlak pod minimální hodnotu a jeho zastavení při překročení maximální hodnoty tlaku nebo při otevřeném pojistném či vypouštěcím ventilu Stoupne-li tlak nad maximální hodnotu, nebo je-li otevřen pojistný ventil, zazní výstražný signál x) Ve školní kuchyni jsou čtyři energeticky náročné stroje by nebylo překročeno dohodnuté maximum odběru, je nutno hlídat chod více strojů Při chodu dvou strojů se rozsvítí žlutá LE dioda, při chodu tří nebo čtyř strojů červená y) V dílně mají dohodnutý maximální odebíraný příkon 7 kw Jejich stroje mají příkony kw, 3 kw, 3,5 kw, 6 kw Při překročení příkonu se rozsvítí červená dioda a zazní výstražný signál z) Sběrný pás může přenášet nanejvýš 18 q materiálu za s Materiál na něj dodávají čtyři pomocné pásy s výkonem po řade 3, 7, 8 a 11 q/s Je-li sběrný pás přetížen, zastavují se pomocné pásy tak, že nejdříve se zastaví pás s nižším výkonem Nedodá-li žádný pás materiál, sběrný pás se zastaví Motor výtahu se rozběhne, je-li současně stlačeno tlačítko volby patra, není stlačeno nouzové tlačítko STOP a dveře výtahu jsou zavřeny Řešení: Označíme jednotlivé proměnné pro danou logickou funkci a jejich logické stavy Při ovládání motoru výtahu dle zadání pracujeme s třemi logickými proměnnými: - proměnná tlačítko volby patra - proměnná nouzové tlačítko STOP Sestavená tabulka: - proměnná kontakt dveří výtahu Logické stavy proměných: s Y = 0 tlačítko volby patra není stlačeno = 1 tlačítko volby patra je stlačeno = 0 nouzové tlačítko STOP není stlačeno = 1 nouzové tlačítko STOP je stlačeno = 0 kontakt dneří výtahu není sepnut = 1 kontakt dveří výtahu je sepnut Y = 0 motor výtahu neběží Y = 1 motor výtahu běží Příklad 64: Z úplné pravdivostní tabulky sestavte tabulku zkrácenou: a) b) c) s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

47 d) e) f) g) h) i) s Y s Y s Y s Y s Y s Y j) k) l) m) n) o) s Y s Y s Y s Y s Y s Y p) q) r) s) t) u) s Y s Y s Y s Y s Y s Y v) w) x) y) z) s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

48 59139 s Y s Y , X ,11 X ,1 X , X , X ,14 1 X , X Příklad 65: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Zapište ji pomocí seznamu stav indexů: a) 1 b) 3 c) 11 s Y s Y s Y d) 0 e) 58 f) 166 g) 15 h) 199 i) 19 s Y s Y s Y s Y s Y s Y j) 75 k) 104 l) 139 m) 156 n) 195 o) 31 s Y s Y s Y s Y s Y s Y p) 108 q) 04 r) 165 s) 16 t) 34 u) 49 s Y s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

49 v) 8999 w) 3647 x) 6097 y) z) 4381 s Y s Y s Y s Y s Y s Y Řešení: Součtový tvar Y = f (,, ) = (1) (0,1,,3,6,7) Součinový tvar Y = f (,, ) = (0) (4,5) Příklad 66: Neurčitá logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Zapište ji pomocí seznamu stavových indexů: a) b) c) s Y s Y s Y X X X d) e) f) g) h) i) s Y s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X j) k) l) m) n) o) s Y s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X Projekt č: Z107/110/

50 p) q) r) s) t) u) s Y s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X X X v) w) x) y) z) s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X X X X X X s Y Řešení: X Součtový tvar X Y = f (,, ) = (1) (,4) + (X) (0,1,5,7) Součinový tvar Y = f (,, ) = (0) (3,6) + (X)(0,1,5,7) X X Příklad 67: Logická funkce Y je zadána pomocí seznamu stavových indexů Sestavte úplnou pravdivostní tabulku! a) Y = f (, ) = (1) (0, 1) b) Y = f (, ) = (0) (1, ) c) Y = f (,, ) = (1) (1,3,6,7) d) Y = f (,, ) = (0) (0,,4,5) e) Y = f (,, ) = (1) (0,1,4,5,7) f) Y = f (,, ) = (0) (,3,6) g) Y = f (,, ) = (1) (3,5,6,7) h) Y = f (,, ) = (0) (0,1,,4) i) Y = f (,, ) = (1) (1,3,4,5,6) j) Y = f (,, ) = (0) (0,,7) k) Y = f (,, ) = (1) (0, 1, 5, 6, 7) l) Y = f (,, ) = (0) (0,, 3, 6) m) Y = f (,, ) = (1) (0, 1, 4, 6, 7) n) Y = f (,, ) = (0) (1,, 5, 6) o) Y = f (,, ) = (1) (1, 4, 5, 7) p) Y = f (,, ) = (0) (0, 3, 5, 7) q) Y = f (,, = (1) (1,, 4, 6) r) Y = f (,,, ) = (0) (0,,4,8,9,10,11,1,13,14) s) Y = f (,,, ) = (1) (1,3,5,6,7,15) t) Y = f (,,, ) = (0) (0, 1, 4, 5, 8, 9, 13) u) Y = f (,,, ) = (1) (0,, 3, 8, 10, 11, 1) v) Y = f (,,, ) = (0) (1,, 3, 5, 7, 9) w) Y = f (,,, = (1) (1, 3, 4, 9, 10, 11, 13) x) Y = f (,,, ) = (0) (0, 1, 4, 5, 6, 8, 10, 15) y) Y = f (,,, ) = (1) (1,, 4, 6, 9, 11, 15) z) Y = f (,,, ) = (0) (0, 5, 6, 7, 8) Projekt č: Z107/110/

51 Y = f (,, ) = (1) (1,,3,7) Řešení: s Y Y = f (,, ) = (0) (0,1,,3,7) s Y Řešení: Příklad 68: Logická funkce Y je zadána pomocí seznamu stavových indexů Sestavte úplnou pravdivostní tabulku: a) Y = f (, ) = (1) (1,) + (X) (0) b) Y = f (, ) = (0) (0,1) + (X) (3) c) Y = f (,, ) = (1) (1,3,5,7) + (X) (,6) d) Y = f (,, ) = (0) (0,, 6, 7) + (X) (3, 4) e) Y = f (,, ) = (1) (0, 3, 6) + (X) (, 4) f) Y = f (,, ) = (0) (1,7) + (X) (4,5) g) Y = f (,, ) = (1) (,3,4) + (X) (7) h) Y = f (,, ) = (0) (,3,7) + (X) (1,,5) i) Y = f (,, ) = (1) (1,,4) + (X) (5) j) Y = f (,, ) = (0) (0,1) + (X) (3,4) k) Y = f (,, ) = (1) (0) + (X) (,3,4) l) Y = f (,, ) = (0) (1,5,7) + (X) (0,,6) m) Y = f (,, ) = (1) (1,) + (X) (3,4) n) Y = f (,, ) = (0) (,3,4) + (X) (6,7) o) Y = f (,, ) = (1) (0,,3,4,5,7) + (X) (1,6) p) Y=f (,,, ) = (0) (0,1,7,8,10) + (X) (3,4,9,1,13,15) q) Y = f (,,,) = (1) (0,,5,8,9,10,11,13) + (X) (1,6,15) r) Y=f(,,,) = (0) (3,4,7,1,14) + (X) (1,6,15) s) Y = f (,,, ) = (1) (0,, 3, 11) + X (1, 4) t) Y = f (,,, ) = (0) (0,, 11) + (X) (3, 8) u) Y = f (,,, ) = (1) (0,7,1,13,14,15) + (X) (1,5) v) Y = f (,,, ) = (0) (6,8,9,10) + (X) (4,5) w) Y = f (,,, ) = (1) (3) + (X) (1,7,8,9,10,11) x) Y = f (,,, ) = (0) (3,10,1,14) + (X) (15) y) Y = f (,,, ) = (1) (1,9,1,14,15) + (X) (3) z) Y = f (,,, ) = (0) (7,1,13) + (X) (0,1,3) Y = f (,, ) = (1) (1,6) + (X) (0) Řešení: s Y Y = f (,, ) = (0) (,4,6) + (X)(1,3,5) s Y X Řešení: X X X Příklad 69: Logická funkce Y je zadána vektorem logické funkce Sestavte úplnou pravdivostní tabulku: a) Y = f (, ) = (0101) b) Y = f (, ) = (1111) c) Y = f (,, ) = ( ) d) Y = f (,, ) = ( ) e) Y = f (,, ) = ( ) f) Y = f (,, ) = ( ) g) Y = f (,, ) = ( ) h) Y = f (,, ) = ( ) i) Y = f (,,, ) = ( ) j) Y = f (,,, ) = ( ) k) Y = f (,,, ) = ( ) l) Y = f (,,, ) = ( ) m) Y = f (,,, ) = ( ) n) Y = f (,,, ) = ( ) o) Y = f (,, ) = (1010 1X01) p) Y = f (,, ) = (1001 XXXX) q) Y = f (,, ) = (10XX 1101) r) Y = f (,, ) = (1X10 01X0) s) Y = f (,, ) = (111X XX11) t) Y = f (,, ) = ( X) u) Y = f (,,, ) = (X X10 01X1) v) Y = f (,,, ) = (1010 XXX1 11XX 1001) w) Y = f (,,, ) = (XX ) x) Y = f (,,, ) = (XXX 1111 XXXX 0000) y) Y = f (,,, ) = ( ) z) Y = f (,,, ) = (1111 XXX ) Y = f (, ) = (0101) Řešení: s Y Projekt č: Z107/110/

52 Příklad 610: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Zapište ji pomocí vektoru logické funkce: a) 7 b) 14 c) 48 d) 17 e) 117 f) 159 s Y s Y s Y s Y s Y s Y g) h) i) j) k) l) s Y s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X X X X m) n) o) p) q) s Y s Y s Y s Y s Y r) s) t) u) v) s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X Projekt č: Z107/110/

53 w) x) y) z) s Y s Y s Y s Y X X X X X 31 s Y Řešení: Y = f (,, ) = ( ) Příklad 611: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Zapište ji pomocí logické rovnice v součtovém i součinovém tvaru: a) 14 b) 6 c) 5 d) 10 s Y s Y s Y s Y e) 167 f) 60 g) 17 h) 18 i) 85 j) 191 s Y s Y s Y s Y s Y s Y k) 51 l) 6 m) 5 n) 30 o) p) 39 s Y s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

54 q) r) 9 s) 137 t) 143 u) 7 v) 54 s Y s Y s Y s Y s Y s Y w) x) y) z) s Y s Y s Y s Y s Y 0 1 Řešení: Součtový tvar: Protože platí: Součinový tvar: Protože platí: y 1,, 0,,,, 1,, y 0,, 0,,,, 1,, tedy: y tedy: y Příklad 61: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Zapište ji pomocí logické rovnice v součtovém i součinovém tvaru: a) 18 b) 3 c) 165 d) 16 e) 18 f) 3!! s Y s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

55 g) 16 h) 179 i) 175 j) 34 k) 30 l) 195 s Y s Y s Y s Y s Y s Y m) n) 85 o) 5 p) 174 q) 9 r) s Y s Y s Y s Y s Y s Y s) 109 t) 11 u) 118 s Y s Y s Y v) 915 w) 157 x) y) 540 z) s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X Příklad 613: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice v součtovém tvaru Sestavte úplnou pravdivostní tabulku: a) y b) y c) y x y z x y z x y z d) y Projekt č: Z107/110/

56 e) g) i) y x y z x y z x y z x y z x y z y y Y Y = Y Y Y Y = Y Y y f) h) j) y y x y z x y z x y z y k) l) m) n) o) p) q) r) s) Y t) Y u) v) w) x) y) z) α) β) γ) δ) Y Y Řešení: Protože se jedná o součtový tvar rovnice, z definice platí: y 1,, 0,,,, 1,, Y Y Y Y Y Y Y Y s Y Příklad 614: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice v součinovém tvaru Sestavte úplnou pravdivostní tabulku: a) y b) q x y zx y zx y z c) y d) y e) g) i) k) y y y y f) h) j) l) y y y y m) y n) y o) q) s) u) w) y y y y y x) y) y x y zx y zx y zx y zx y z y Řešení: Protože se jedná o součinnový tvar, z definice platí: y 0,, 0,,,, 1,, p) r) t) v) z) y y y y y x y zx y zx y zx y z y x y zx y zx y z s Y Projekt č: Z107/110/

57 Příklad 615: Logická funkce je zadána log rovnicí v součtovém tvaru, určete její základní součinnový tvar: a) c) e) g) i) y y y y y b) d) f) h) j) y y y y y k) y l) y m) o) q) y y y s) y t) u) y v) w) y) y y y abc abc abc abc abc y abc abc abc abc abc abc abc n) p) r) x) z) s Y abc abc abc y y y y y y y abc abc abc y a b c a b c a b c Příklad 616: Logická funkce je zadána log rovnicí v součinnovém tvaru, určete její základní součtový tvar: a) c) e) g) i) k) y y y y y y m) y o) y b) d) f) h) j) l) y y y y y y n) y p) y q) y r) y s) u) w) y y y t) y v) x) y y y) y z) y Projekt č: Z107/110/

58 Příklad 617: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Sestavte úplnou pravdivostní tabulku: a) c) e) g) i) k) m) o) Y Y Y Y Y b) d) f) h) j) Y Y Y l) n) p) q) Y r) s) t) u) w) y) Y ( ) ( ) y y y y v) x) z) Y Y Y Y Y Y ( ) Y ( ) Y Y Y y bc a bc c y Řešení: Protože se nejedná o základní tvar rovnice, je nutné použít dosazovací metodu Rovnici rozložíme na dílčí členy a pro výpočet použijeme Postuláty ooleovy algebry: s y Příklad 618: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Nakreslete časový průběh logické funkce Předpokládejte pozitivní logiku a) 8 b) c) 0 d) 15 e) 8 f) 7 g) 14 s Y s Y s Y s Y s Y s Y s Y h) 7 i) 41 j) 63 k) 78 l) 90 m) 101 s Y s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

59 n) 134 o) 115 p) 159 q) 174 r) 193 s) 1 s Y s Y s Y s Y s Y s Y t) 108 u) 07 v) 69 s Y s Y s Y w) x) 4011 y) z) 1069 s Y s Y s Y s Y s Y Řešení: Příklad 619: Logická funkce Y je zadána pomocí časového průběhu vstupního a výstupního signálu Sestavte úplnou pravdivostní tabulku a) b) c) Projekt č: Z107/110/

60 d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Projekt č: Z107/110/

61 Řešení: s Y Příklad 60: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Nakreslete Vennovy diagramy! a) b) c) d) e) f) s Y s Y s Y s Y s Y s Y g) h) i) j) k) l) s Y s Y s Y s Y s Y s Y m) n) o) p) q) r) s Y s Y s Y s Y s Y s Y s) t) u) v) s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

62 w) x) y) z) s Y s Y s Y s Y s Y Řešení: Log 1 je označena vybarvením Příklad 61: Logická funkce Y je zadána pomocí Vennova diagramu Sestavte úplnou pravdivostní tabulku Struktura zápisu: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) Projekt č: Z107/110/

63 p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Řešení: s Y Příklad 6: Logická funkce Y je zadána pomocí Vennova diagramu Sestavte úplnou pravdivostní tabulku a) b) c) d) e) f) g) h) i) Projekt č: Z107/110/

64 j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Příklad 63: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) 3 b) 81 c) 178 d) 41 e) 43 f) 174 s Y s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

65 g) 170 h) 140 i) 15 j) 55 k) 46 l) 1 s Y s Y s Y s Y s Y s Y m) 50 n) 191 o) 47 p) 17 q) 3 r) 6 s Y s Y s Y s Y s Y s Y s) 77 t) 0 u) 35 v) 34 w) 153 x) 77 s Y s Y s Y s Y s Y s Y y) 1 z) 13 s Y s Y s Y Řešení: Y Projekt č: Z107/110/

66 Příklad 64: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) b) s Y s Y c) d) e) f) s Y s Y s Y s Y g) 1845 h) i) j) k) 6965 s Y s Y s Y s Y s Y l) 6450 m) n) o) p) s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

67 q) r) 1845 s) 5689 t) u) s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X X X X X X v) w) x) y) z) s Y s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Příklad 65: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Sestavte Karnaughovu mapu Volte svislou strukturu kódování! a) 76 b) 175 c) d) e) f) s Y s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

68 g) 58 h) 187 i) 93 j) 06 k) 109 l) 174 s Y s Y s Y s Y s Y s Y m) 695 n) 3190 o) 6115 p) 1069 q) s Y s Y s Y s Y s Y r) 1069 s) 147 t) u) 1844 v) s Y s Y s Y s Y s Y w) x) y) z) s Y s Y s Y s Y X X X X X X X X X X X X X X X X Projekt č: Z107/110/

69 153 s Y Řešení: Y Příklad 66: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (vodorovná struktura kódování) Sestavte úplnou pravdivostní tabulku a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y i) Y m) Y f) Y g) Y h) Y j) Y k) Y l) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Y s Y Řešení: Projekt č: Z107/110/

70 Příklad 67: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (vodorovná struktura kódování) Sestavte úplnou pravdivostní tabulku a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Projekt č: Z107/110/

71 Příklad 68: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (svislá struktura kódování) Sestavte úplnou pravdivostní tabulku a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y q) Y r) Y s) Y t) Y y) Y z) Y Příklad 69: Logická funkce Y je zadána pomocí seznamu stavových indexů Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) Y = f (,, ) = (1) (0,1,,3,4,5,6,7) b) Y = f (,, ) = (1) (1,,4,5,6,7) c) Y = f (,, ) = (1) (0,,4,6) d) Y = f (,, ) = (1) (0,4,6) e) Y = f (,, ) = (1) (0,1,,3,4,5,7) f) Y = f (,, ) = (1) (0,4,5,6,7) g) Y = f (,, ) = (1) (0,1,3,5) h) Y = f (,, ) = (1) (,3,7) i) Y = f (,, ) = (1) (0,1,,4,5,6,7) j) Y = f (,, ) = (1) (1,,3,5,7) k) Y = f (,, ) = (1) (,3,5,7) l) Y = f (,, ) = (1) (0,1) m) Y = f (,, ) = (1) (0,,3,4,6,7) n) Y = f (,, ) = (1) (0,1,,3) Projekt č: Z107/110/

72 o) Y = f (,, ) = (1) (1,,4,7) p) Y = f (,, ) = (1) (0,1,5,6,7) q) Y = f (,, ) = (1) (1,3,4,5,6,7) r) Y = f (,, ) = (1) (1,3,5,7) s) Y = f (,, ) = (1) (1,4,5,7) t) Y = f (,, ) = (1) (0,1,3,6) + (x) (,5) u) Y = f (,, ) = (1) (,3,4,5) v) Y = f (,, ) = (1) (0,1,3,7) w) Y = f (,, ) = (1) (3,4,6,7) x) Y = f (,, ) = (1) (,4,5,6) y) Y = f (,, ) = (1) (0,,4,5,6) z) Y = f (,, ) = (1) (0,1,5,7) + (X) (,4) Y = f (,, ) = (1) (0,,3,4,6) Řešení: Y Příklad 630: Logická funkce Y je zadána pomocí seznamu stavových indexů Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,1,13,14,15) b) Y = f(,,,) = (1) (0,,4,5,6,7,8,10,1,13,14,15) c) Y = f (,,, ) = (1) (1,,5,7,9,11,14,15) d) Y = f(,,,) = (1) (0,1,,3,4,5,6,7,9,11,13,15) e) Y = f (,,, ) = (1) (1,3,4,9,10,11,13) f) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,6,7,10) g) Y = f (,,,) = (1) (0,1,4,5,7,10,11,13,14,15) h) Y=f(,,,) = (1) (0,1,,3,5,7,8,9,10,11,13,15) i) Y = f (,,, ) = (1) (1,,4,6,9,11,15) j) Y = f (,,, ) = (1) (1,3,6,9,11,1,13) k) Y = f (,,, ) = (1) (1,3,4,5,6,7,9,11,1,13, 14,15) l) Y = f (,,, ) = (1) (1,5,7,9,10,11,15) m) Y = f (,,, ) = (1) (1,,3,4,6,7,1,14) n) Y = f (,,, ) = (1) (6,7,8,9,13,14,15) o) Y = f (,,, ) = (1) (1,5,9,1,13,14) p) Y = f (,,, ) = (1) (,3,5,10,13,14) q) Y = f (,,, ) = (1) (0,,4,6,7,8,10,1,13) r) Y = f (,,, ) = (1) (3,4,5,7,9,13,14,15) s) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,5,7,8,10,14,15) t) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,,4,5,8,10,1,14) u) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,4,8,9,1,14,15) v) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,4,5,7,8,9,1,13) w) Y = f (,,, ) = (1) (,3,5,6,7,10,11,14,15) x) Y = f (,,, ) = (1) (,3,5,7,8,9,10,11,13,15) y) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,,4,5,6,8,9,1,13,14) z) Y = f (,,, ) = (1) (1,9,10,15) Příklad 631: Logická funkce Y je zadána pomocí seznamu stavových indexů Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) Y = f (,, ) = (0) (1,4,7) b) Y = f (,, ) = (0) (0,1,7) c) Y = f (,, ) = (0) (,5) d) Y = f (,, ) = (0) (0,3,4,5) e) Y = f (,, ) = (0) (3,6) f) Y = f (,, ) = (0) (1,5,6,7) g) Y = f (,, ) = (0) (1,,3) h) Y = f (,, ) = (0) (,3,7) i) Y = f (,, ) = (0) (4,5,6) j) Y = f (,, ) = (0) (1,4,6,7) k) Y = f (,, ) = (0) (7) l) Y = f (,, ) = (0) (0,1,,5) m) Y = f (,, ) = (0) (0,,6) n) Y = f (,, ) = (0) (3,7) o) Y = f (,, ) = (0) (0,1,5) p) Y = f (,, ) = (0) (1,,5,6) q) Y = f (,, ) = (0) (3,5,7) r) Y = f (,, ) = (0) (0,,7) s) Y = f (,, ) = (0) (,3,4) t) Y = f (,, ) = (0) (0,1,,3,4,5,6,7) u) Y = f (,, ) = (0) (0) v) Y = f (,, ) = (0) (1,5,6) w) Y = f (,, ) = (0) (0,1,,3,4) x) Y = f (,, ) = (0) (1,4,6) y) Y = f (,, ) = (0) (0,,4,6,8) z) Y = f (,, ) = (0) (0,6,7) Y = f (,, ) = (0) (0,5,7) Řešení: Y Příklad 63: Logická funkce Y je zadána pomocí seznamu stavových indexů Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) Y = f (,,, ) = (0) (0,1,,3,4,5,11) b) Y = f (,,, ) = (0) (1,,7,8,11,1) c) Y = f (,,, ) = (0) (0,1,4,5,8,9,13,14,15) d) Y = f (,,, ) = (0) (,4,6,8,11,15) e) Y = f (,,, ) = (0) (0,1,5,9,10,11,15) f) Y = f (,,, ) = (0) (,4,6,8,10,13) g) Y = f (,,, ) = (0) (1,4,7,10,11,1) h) Y = f (,,, ) = (0) (3,4,6,7,9,10) i) Y = f (,,, ) = (0) (,5,8,10,15) j) Y = f (,,, ) = (0) (11,1,13,14,15) Projekt č: Z107/110/

73 k) Y = f (,,, ) = (0) (3,6,9,11,15) l) Y = f (,,, ) = (0) (6,7,9,10,14) m) Y = f (,,, ) = (0) (1,,3,1,15) n) Y = f (,,, ) = (0) (,3,7,8,10,1,15) o) Y = f (,,, ) = (0) (,6,8,9,10,11,14) p) Y = f (,,, ) = (0) (1,7,9,10,1,15) q) Y = f (,,, ) = (0) (4,5,6,13,15) r) Y = f (,,, ) = (0) (0,1,,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1,13,14,15) s) Y = f (,,, ) = (0) (7,8,9,14,15) t) Y = f (,,, ) = (0) (,6,10,11,15) u) Y = f (,,, ) = (0) (1,,3,4,5,6) v) Y = f (,,, ) = (0) (,3,7,8,11,1,15) w) Y = f (,,, ) = (0) (1,,3,7,8,9) x) Y = f (,,, ) = (0) (4,5,9,10,15) y) Y = f (,,, ) = (0) (4,5,6,7,8,9) z) Y = f (,,, ) = (0) (7,8,10,11,15) Příklad 633: Logická funkce Y je zadána pomocí seznamu stavových indexů Sestavte Karnaughovu mapu Volte svislou strukturu kódování! a) Y = f (,, ) = (1) (1,,3) b) Y = f (,, ) = (0) (3,4,5) c) Y = f (,, ) = (1) (1,5) d) Y = f (,, ) = (1) (,5,7) e) Y = f (,, ) = (1) (1,3,5,7) f) Y = f (,, ) = (1) (,3,6,7) g) Y = f (,, ) = (1) (0,5) h) Y = f (,, ) = (1) (0,,5,7) i) Y = f (,, ) = (1) (0,1,4,5) j) Y = f (,, ) = (0) (,4,5,6,7) k) Y = f (,, ) = (1) (0,4,5) l) Y = f (,, ) = (0) (3,5) m) Y = f (,, ) = (1) (,3,4,5) n) Y = f (,, ) = (0) (,4,5,6,7) o) Y = f (,,, ) = (1) (,4,6,7) p) Y = f (,,, ) = (0) (1,,3,6,7,14,15) q) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,5,7,8,10,14,15) r) Y = f (,,, ) = (1) (1,5,6,7,9,13) s) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,,5,8,9,10) t) Y = f (,,, ) = (1) (0,1,,5,13,15) u) Y = f (,,, ) = (1) (3,5,6,7,8,10,1,13,14) v) Y = f (,,, ) = (1) (1,3,4,5,10,1,13) w) Y = f (,,, ) = (1) (,7,9,10,11,1,14,15) x) Y = f (,,, ) = (1) (1,3,5,7,9)+ (X) (6,1,13) y) Y = f (,,, ) = (0) (1,5,7,8,9,10,11,15) z) Y = f (,,, ) = (0) (3,5,6,7,9,10,15) Y = f (,, ) = (1) (0,,3) Řešení: Y Příklad 634: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (vodorovná struktura kódování) Zapište ji pomocí seznamu stavových indexů a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y X X X X X 1 1 X 1 0 X 1 X X X X 0 0 X 1 0 X Projekt č: Z107/110/

74 u) Y v) Y w) Y x) Y X 0 X 1 X 0 X X X X 1 1 X 0 X 1 1 X X 1 X 1 X X X 0 X X 1 y) Y z) Y X X 1 0 X X X 0 X X 0 1 X 1 X X Y Řešení: Součtový tvar: Y = f (,, ) = (1) (0,1,4,5) Součinnový tvar: Y = f (,, ) = (0) (,3,6,7) Příklad 635: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (vodorovná struktura kódování) Zapište ji pomocí seznamu stavových indexů a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y X X 1 1 X X X X X X X X X X X X 1 1 X 1 0 X X Projekt č: Z107/110/

75 u) Y v) Y w) Y x) Y X X 1 X X X 1 1 X X X X 1 1 X 0 X X 0 X X 1 y) Y z) Y X 1 1 X 0 X X 1 0 X X X 0 Y Řešení: Součtový tvar: Y = f (,,, ) = (1) (0,1,4,5,10,11,14,15) Součinnový tvar: Y = f (,,, ) = (0) (,3,6,7,8,9,1,13) Y Řešení: X Součtový tvar: X X 1 0 Y = f (,,, ) = (1) (1,7,8,13,14) + (X) (0,4,5,10,11,15) 0 1 X 1 Součinnový tvar: 1 0 X X Y = f (,,, ) = (0) (,3,6,9,1) + (0) (0,4,5,10,11,15) Příklad 636: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (svislá struktura kódování) Zapište ji pomocí seznamu stavových indexů a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y Projekt č: Z107/110/

76 q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Příklad 637 Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice v součtovém tvaru Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) c) e) g) i) k) m) o) q) s) u) w) y) y y y y y y y y y y y y y b) d) f) h) j) l) n) p) r) t) v) x) z) y y y y y y y y y y y y y Příklad 638 Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice v součtovém tvaru Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) y b) y c) y d) y e) y f) y Projekt č: Z107/110/

77 g) h) i) y y y j) y k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) y y y y y y y Y Y Y Y Y Y Y Y Y y abcd abcd abcd abcd abcd Řešení: abcd 1 abcd 1 abcd 1 abcd 1 Projekt č: Z107/110/

78 ab cd 1 Y Vše dohromady: Příklad 639 Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice v součinovém tvaru Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) y b) c) e) g) i) y y y y d) y y f) y h) j) y y k) y l) y m) o) q) s) t) u) v) w) y y y n) p) r) y y y y y y y y x) y y) z) y y y a b ca b ca b ca b c Řešení: abc 0 ab c 0 abc 0 Projekt č: Z107/110/

79 abc ohromady: Y Příklad 640 a) c) Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice v součinovém popř součinovém tvaru Sestavte Karnaughovu mapu Volte svislou strukturu kódování! y y b) d) y y e) y f) y g) i) k) m) o) q) s) t) y Y Y Y h) j) l) n) y y p) Y r) Y Y Y Y y y Y u) Y v) y w) x) y) z) y y y y Příklad 641 Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Sestavte Karnaughovu mapu Volte vodorovnou strukturu kódování! a) y b) y c) e) g) i) y y y y d) f) h) y y y j) y y k) y l) m) y n) o) y p) q) y r) y y y s) Y t) y u) y w) y v) y x) y Projekt č: Z107/110/

80 y) y y c d ab abc bcd bd c a Řešení: roznásobíme - cd y cd abc abc bcd bcd abd abc z) - součtový tvar funkce, zapisujeme 1: abc y bcd bcd abd Y ohromady y a ba b ca cb c Řešení: - Součinnový tvar funkce, zapisujeme 0 a b abc a c b c Y Příklad 64: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (vodorovná struktura kódování) Sestavte logickou rovnici v součtovém i součinovém tvaru! a) Y e) Y i) Y m) Y q) Y b) Y c) Y d) Y f) Y g) Y h) Y j) Y k) Y l) Y n) Y o) Y p) Y r) Y s) Y t) Y Projekt č: Z107/110/

81 u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Y y Příklad 643: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (vodorovná struktura kódování) Sestavte logickou rovnici v součtovém i součinovém tvaru! a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y Projekt č: Z107/110/

82 u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Příklad 644: Logická funkce Y je zadána pomocí Karnaughovy mapy (svislá struktura kódování) Sestavte logickou rovnici v součtovém i součinovém tvaru! a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y Projekt č: Z107/110/

83 y) Y z) Y Příklad 645: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Sestavte Svobodovu mapu a) b) c) d) s Y s Y s Y s Y e) 16 f) 61 g) 58 h) 14 i) 174 j) 94 s Y s Y s Y s Y s Y s Y k) 49 l) 97 m) 193 n) 19 o) 43 p) 7 s Y s Y s Y s Y s Y s Y q) 4393 r) 335 s) 94 t) s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

84 u) v) 195 w) 31 x) 165 y) 189 z) 50 s Y s Y s Y s Y s Y s Y s Y Řešení: Y Příklad 646: Logická funkce Y je zadána pomocí Svobodovy mapy Sestavte úplnou pravdivostní tabulku a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y i) Y m) Y q) Y u) Y f) Y g) Y h) Y j) Y k) Y l) Y n) Y o) Y p) Y r) Y s) Y t) Y v) Y w) Y x) Y Projekt č: Z107/110/

85 y) Y z) Y Y s Y Příklad 647: Logická funkce Y je zadána pomocí pravdivostní tabulky Nakreslete vícerozměrnou krychli a) b) c) d) s Y s Y s Y s Y e) f) g) h) i) j) s Y s Y s Y s Y s Y s Y k) l) m) n) o) p) s Y s Y s Y s Y s Y s Y q) r) s) t) u) v) s Y s Y s Y s Y s Y s Y Projekt č: Z107/110/

86 w) x) y) z) s Y s Y s Y s Y s Y 0 Řešení: Zvolíme uspořádání: Log 1 vyznačíme vybarvením vrcholu Příklad 648: Logická funkce Y je zadána pomocí vícerozměrné krychle Sestavte úplnou prav tabulku Uspořádání: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Projekt č: Z107/110/

87 j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Řešení: s Y Projekt č: Z107/110/

88 Příklad 649: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Nakreslete kontaktní schéma ze spínačů (relé) a) c) e) g) Y Y E Y E Y b) d) f) h) Y Y Y E Y i) j) k) Y l) Y Y m) Y n) o) Y p) Y Y Y q) Y r) Y s) t) u) w) y) Y y y y y v) x) z) Y y y y Řešení: Sériové spojení kontaktů realizuje logický součin, paralelní spojení logický sočet Příklad 650: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Nakreslete kontaktní schéma ze spínačů (relé) y a b ca bc a) b) y a ba c c) y a bc a bd c d) y a bb cc a e) y abd abc bd abcd f) g) y aa bc h) i) k) y b c a b y bc ac ab bcd m) y a a bc ad c n) o) y c cb ab bc p) q) s) y ab ab bcd y a a abc a b u) y ab abc abc v) w) y abc bc acd y) Y z) j) l) y abc abc abc abc a a y ab abc bc ac y a ba c c y a b a c ac y b cc a y a ba b c aa b c r) y ab c abcd t) x) y ac ab b ac d y abcd abcd acd y ab c a b c Y Příklad 651: Logická funkce Y je zadána pomocí kontaktního schéma spínačů Napište, jakou logickou funkci realizuje zapojení spínačů Řidící cívky nejsou na obrázcích nakresleny a) b) Projekt č: Z107/110/

89 c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) x) w) z) y) Řešení: Sériové spojení kontaktů realizuje logický součin, paralelní spojení logický sočet y Projekt č: Z107/110/

90 Příklad 65: Logická funkce Y je zadána pomocí kontaktního schéma spínačů Napište, jakou logickou funkci realizuje zapojení spínačů Řidící cívky nejsou na obrázcích nakresleny a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) Projekt č: Z107/110/

91 s) t) u) v) w) x) y) z) Příklad 653: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Nakreslete zapojení z logických členů N OR NOT a) y ab ac c) y ab abc d) e) g) i) k) m) o) q) y ab bc ab y abc abc abc y abc abc abc abc y abc abc abc abc Y Y y abc abc abc abc s) Y t) u) v) w) y) Y Y y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd b) y c ab y ac bcd bcd f) y x x4 x1x 3 x1x x4 h) j) l) y abc abd acd abd y abc abc abc abc abc Y n) Y p) Y r) Y Y Y x) y abc abc abc abc z) y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd Y Projekt č: Z107/110/

92 Příklad 654: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Nakreslete zapojení z logických členů N, OR, NOT a) c) e) g) i) y a b c y a cc d y a c b c d b c d y ab ac a d y a b c a b c k) y a c a b b c d m) o) b) Y d) f) y a b d a bc y a b c a b a h) y ab ca b c j) y a bb cc a l) y cd a b c y a b b c b y a ca bb c d c d e q) y a b d ea c d ea d e r) s) u) w) y) y ab bc c c bc a b y a b c a b c a b c a b c y a b c a b c a b c a b c y a b ca b ca b c n) p) y a b cb c d a d y abc bca bc y ac ca cbc a a t) y a b ca b ca b c v) x) y a b c a b c a b c a b c y a b c a b c a b c a b c z) y a b ca b ca b ca b c Příklad 655: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Nakreslete zapojení z logických členů N, OR, NOT a) y a bc a bc ad c c) y a ab b c d e) b) Y E d) Y ( ) g) y ab c abd abcd h) i) y abc e d abc e j) k) y a c b c d f) l) y x x x x x x Y y abc a b c a b a c y ac bd a c y abc ac b Projekt č: Z107/110/

93 m) o) q) y abcd bd e ad y a b c a b a c a y a bc ab c s) y a b ac cd a bc t) u) w) y) y c d c d adc y a b c ab ac y cd a bc n) p) r) y ac abcd bcd y abc a bd c y c d c d Y v) Y x) y abc d a b z) y abcabd a b Příklad 656: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Nakreslete zapojení pouze z a 3 vstupových logických členů NN a) y ad bc cd b) c) e) g) i) k) m) o) q) s) u) w) y cabbd ab y x x0 x x1 x f) 0 y y y y y y acabd bcabd bcacabd bcbd cd acbd cd ab abcbcd ac bc bc y x1 x4 x x3 x4 x1 x x4 y y abacd def eacd bcbcd d) h) j) l) n) p) y bc bd cd y x1 x x3 x y ab bcab y x1 x x1 x x1 x y x0x1 x0 x1x x0x1 x y y y bccd ab bd acd acd ababc r) y abd ac acd t) v) x) y y y abbd acd acd abe abcd cd accd bc y) y y abc bacd z) y abad abd acd abc Příklad 657: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Nakreslete zapojení pouze z vstupových logických členů NN a) y x x x x 1 3 b) y ab bc c) q y xz d) y xy yz yz e) y xy xy f) y abcab bc Projekt č: Z107/110/

94 g) y ab a b h) y ab aabb i) k) m) y y a bcbdef bbcbc y x0x1 x0 x1x x1x j) l) n) y y y bacac bba cbd ab accd bc o) q) y y accd ab abab p) r) y acbbd eba cd q y z x y z s) u) y y abaabb abab t) v) y y abab a bcbd w) y) y x1 x x3 x y abad a bd c bd x) z) y a ccd a b y a bd a bd c bd Příklad 658: Logická funkce Y je zadána pomocí logické rovnice Nakreslete zapojení pouze z logických členů NOR a) c) e) g) y a b a b y c ad abc y a b a a b b y x1 x x3 x i) y x1 x x x3 x3 x j) 4 k) m) o) q) y x0 x1 x0 x1 x x0 x1 x l) y x1 x3 x x3 x x4 y a b c a b c a b c y a c a b d a b e a e s) y a b c b d t) u) y x x x x x x w) y c a b b d a b y) y a c b b d e b a c d y ( ) ( ) b) d) f) h) n) p) r) v) x) z) y a b a b y c b d a b y x1 x x x4 x3 x4 y x1 x x x4 x1 x3 x4 y x1 x4 x x3 x x3 y x1 x x1 x4 x x3 y x1 x4 x x3 x4 x1 x x3 y e c a d b d b c q x y x y q y z x y z y a c c d a b y a bc adb y a b a b c d a b a b d c a b c d Projekt č: Z107/110/

95 Příklad 659: Logická funkce Y je zadána pomocí logického schématu /typ N - OR NOT/ Napište, jakou logickou rovnici realizuje a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) Projekt č: Z107/110/

96 w) x) y) z) α) β) γ) Řešení: Postupné dílčí rovnice: y E F E y E F F Příklad 660: Logická funkce Y je zadána pomocí logického schématu /typ NN/ Napište, jakou logickou rovnici realizuje a) b) c) d) e) f) Projekt č: Z107/110/

97 g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) Projekt č: Z107/110/

98 w) x) y) z) α) β) Příklad 661: Logická funkce Y je zadána pomocí logického schématu /typ NOR/ Napište, jakou logickou rovnici realizuje a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Projekt č: Z107/110/

99 k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) Projekt č: Z107/110/

100 y) z) Příklad 66: Logická funkce Y je zadána pomocí logického schéma /typ N-NN-OR-NOR-NOT/ Napište, jakou logickou rovnici realizuje a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) Projekt č: Z107/110/

101 y) z) α) Příklad 663: Logická funkce Y je zadána pomocí logického schéma /typ N-NN-OR-NOR-NOT/ Napište, jakou logickou rovnici realizuje a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) Projekt č: Z107/110/

102 o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Příklad 664: Logická funkce Y je zadána pomocí logického schématu /typ N-NN-OR-NOR-NOT-XOR-XNOR/ Napište, jakou logickou rovnici realizuje a) b) c) d) e) f) Projekt č: Z107/110/

103 g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) α) Příklad 665: Logická funkce Y je zadána pomocí logického schématu /typ N-NN-OR-NOR-NOT-XOR-XNOR/ Napište, jakou logickou rovnici realizuje a) b) c) d) e) f) Projekt č: Z107/110/

104 g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) α) Příklad 666: Vysvětele značení obvodu: a) 7404 b) 843 c) 540 d) 74S7 e) 84S5 f) 54S08 g) 74LS11 h) 84LS1 i) 54LS00 j) 74LS10 k) 54LS0 l) 74F86 m) 54F30 n) 74S133 o) 54S04 p) H MOS 4049 q) HT MOS 4071 r) MOS 4075 s) H MOS 407 t) LV MOS 4001 u) U MOS 405 v) LX MOS 400 w) LV MOS 4081 x) LVQ MOS 4073 y) VH MOS 408 z) G MOS dvouvstupový logický člen NN (negovaný logický součin), normální (standardní) řada Příklad 667: S pomocí katalogu nakreslete vnitřní uspořádání logického obvodu: a) TTL 743 b) TTL 7408 c) TTL 7411 d) TTL 741 e) TTL 740 f) TTL 747 g) TTL 745 h) TTL 7400 i) TTL 7410 j) TTL 740 k) TTL 7486 l) MOS 4049 Projekt č: Z107/110/

105 m) MOS 4071 n) MOS 4075 o) MOS 407 p) MOS 4081 q) MOS 4073 r) MOS 408 s) MOS 4001 t) MOS 405 u) MOS 400 v) MOS 4011 w) MOS 403 x) MOS 401 y) MOS 4070 z) MOS 4077 TTL 7404 Příklad 668: Proveďte analýzu logického schématu: 1 Označte jednotlivé logické členy Uveďte příslušná čísla integrovaných obvodů Předpokládejte technologii a) TTL, b) MOS 3 Stanovte počet logických členů a odpovídající počet logických obvodů a) & & & & & Z b) 1 & & 1 Z 1 1 c) d) & & 1 & Z & 1 & & Projekt č: Z107/110/

106 e) f) g) & & & 1 & & Z & 1 & h) & & & & & & & & & & Y Z & & Projekt č: Z107/110/

107 i) j) 1 & & 1 1 & 1 & 1 1 Z & 1 & k) Projekt č: Z107/110/

108 l) m) Projekt č: Z107/110/

109 n) o) Projekt č: Z107/110/

110 p) q) Projekt č: Z107/110/

111 r) s) Projekt č: Z107/110/

112 t) u) Projekt č: Z107/110/

113 v) w) Projekt č: Z107/110/

114 x) Projekt č: Z107/110/

115 y) Projekt č: Z107/110/

116 z) Řešení a) TTL b) MOS Technol TTL Technol MOS Počet členů Počet obvodů vst NN vst NOR NOT K realizaci zapojení potřebujeme 3 integrované obvody Projekt č: Z107/110/

117 Kontrolní otázky: 1 Uveďte, jakými způsoby může být zadána (definována) logická funkce! Vysvětlete, co je to pravdivostní tabulka? Nakreslete libovolnou pravdivostní tabulku a vysvětlete, co obsahuje za údaje! 3 o je to úplná, neúplná a zhuštěná pravdivostní tabulka 4 Kolik bude mít pravdivostní tabulka řádku pro funkce, 3 a 4 proměnných 5 Vysvětlete, co je to seznam stavových indexů Vysvětlete strukturu zápisu! 6 o je to logický výraz (rovnice)? Jaké základní tvary známe? Jak jej z pravdivostní tabulky získáme? 7 o značí pojmy součtový, součinový zápis logického výrazu (rovnice), základní součtový, součinový tvar 8 Vysvětlete, co je to tzv pozitivní / negativní (kladná / záporná) logika Jak pomocí časového průběhu zapisujeme logickou funkci? Nakreslete! 9 o je to kontaktní schéma? Nakreslete příklad! 10 o je to logické schéma? Jaké známe základná druhy schémat? Nakreslete příklad! 11 Nakreslete schématické značky všech základních logických členů podle normy ČSN a IE! Jak se liší norma ČSN od normy IE? 1 K čemu se používá mapa? Jaké znáte základní druhy a v čem se navzájem liší? Nakreslete příklady! 13 Jak do zapíšeme do Karnaughovy mapy logickou funkci zadanou pomocí pravdivostní tabulky? 14 Jak do zapíšeme do Karnaughovy mapy logickou funkci zadanou pomocí logické rovnice? 15 o jsou to Vennovy diagramy? K čemu se používají? Nakreslete příklad! 16 Popište tzv vícerozměrnou jednotkovou krychli K čemu se používá? Nakreslete příklad! Projekt č: Z107/110/

118 7 MINIMLIZE ÚPRVY LOGIKÝH FUNKÍ Před řešením příkladů si zopakujte: Účel minimalizace logických funkcí Kriterium minimality Způsoby minimalizace logických funkcí výhody, nevýhody jednotlivých metod Minimalizace přímou metodou pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry Minimalizace určité / neurčité logické funkce pomocí Karnaughovy mapy Příklad 71: Pomocí pravdivostní tabulky ověřte, zda platí: a) c) e) g) i) k) m) o) q) s) u) w) y) a c d a ca c d a ad cd acd abd a c d adc 1 ac abcd bcd ac b) d) f) h) j) l) n) p) r) t) v) x) z) a b ca ca b c a ca c ab c ab a c a ac abde bcd ac b c d a b c d Příklad 7: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: Při řešení použijte: - zákon distributivní (součinový tvar), - zákon o vyloučení třetího (součtový tvar), - zákon neutrálnosti nuly a zákon neutrálnosti jedničky a) y abc abc abc b) y abc abc abc c) y abc abc abc abc d) y abc abc abc abc e) y cba cba cba cba f) y abc abc abc abc g) y abc abc abc abc h) y aba cba cba cba i) y abc abc abc abc abc j) y abc abc abc abc abc abc abc k) y abc abc abc abc abc abc abc abc l) y abc abc abc abc Projekt č: Z107/110/

119 m) o) q) s) u) y abc abc abc abc y abcd abcd abcd abcd y abc abc abc abc abc abc y abc abc abc abc y abc abc abc abc abc n) p) r) t) v) y abcd abcd abcd abcd y abc abc abc abc y abc abc bcd bcd y abc abc abc abc y abcd abcd abcd abcd abcd abcd w) y ab cd abcd abcd x) y abc abc abc abc y) y abc ac a b c y abc abc abc abc 1 1 z) y abc abc abc abc (1) součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c y abc c ab c c () součtový tvar zák o vyloučení třetího aa1 y ab1 ab 1 (3) zákon neutrálnosti jedničky a 1 a y ab ab opět (1) a () y b b b 1 y b1 opět (3) y b Příklad 73: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: Při řešení použijte: - zákon distributivní (součinový, součtový tvar), - zákon o vyloučení třetího (součtový tvar), - zákon neutrálnosti nuly a zákon neutrálnosti jedničky, - zákon indempotence (součinový, součtový tvar) a) c) e) g) i) y ab bc b c y abc abc abc y abc abc abc abc y abc abc abc abc y abc ac abc ab k) y abc abc abc abc abc l) b) d) f) h) y Y y ab bc ac y ab ab ab j) y ab ad abd acd abc y cd ab cd ab m) y abc abc abc abc n) y ab ab b o) y a ab q) y xx1 x0 x x1x 0 xx1 x0 s) p) Y r) q xyz xyz xyz x y abcd abcd abcd abcd abcd abcd u) y ab c c b v) w) y abc abc abc y) y abc abc abc z) y ab ab ab 1 1 I y ab ab ab ab součtový tvar zákona idempotence a a a t) x) y aa bb b y Y E součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c y ba a a b b součtový tvar zák o vyloučení třetího aa1 y b1 a 1 zákon neutrálnosti jedničky a 1 a y a b y Projekt č: Z107/110/

120 součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c II y ab a b b součtový tvar zák o vyloučení třetího aa1 1 1 zákon neutrálnosti jedničky 1 součtový tvar distributivního zákona a bc a ba c y ab a a a y ab a y a a a b součtový tvar zák o vyloučení třetího a a 1 1 y a b Příklad 74: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: Při řešení použijte: - zákon distributivní (součinový tvar), - zákon o vyloučení třetího (součtový tvar), - zákon neutrálnosti nuly a zákon neutrálnosti jedničky, - zákon indempotence (součinový, součtový tvar), - zákon absorbce negace (1 a, součinový tvar) a) y abc abc abc abc abc b) y abc abc abc abc c) e) y x1 xx3 x1x x3 x1 x x3 x1x x3 x1x x3 y abc abc abc abc abc g) y ab ab ab bc h) i) k) m) o) q) s) u) w) y) y abc ab abc ac y ad bcd ab c d bcd y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd y abc abc abc abc abc abc y abcd abcd abcd abcd abcd abcd y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd y a ab abc abcd abcde y abc abc ab abc abd d) f) j) l) n) p) r) t) v) x) z) y abc abc abc abc abc abc y abc ab ab abc y abc abc abc abc y abc abc abc abc y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd y abc c ab ab y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd y abc abc abc abc y abcd abcd abcd abcd abcd abcd y ab c bd ab součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c y abc c a b bd abc součtový tvar zák o vyloučení třetího a a 1 1 bd součtový tvar zák absorbce negace a ab a b y ab1 a b d abc zákon neutrálnosti jedničky a 1 a y ab a b d abc y ab ab ad abc součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c y a b bc ab ad součtový tvar zák absorbce negace a ab a b bc součinový tvar distributivního zákona y a b c ab ad a b a c a b c y ab ac ab ad 1 y b a a ac ad součtový tvar zák o vyloučení třetího a a 1 y b1 ac ad zákon neutrálnosti jedničky a 1 a y b ac ad y abcd abcd abcd abcd abcd abcd abcd Projekt č: Z107/110/

121 Příklad 75: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: Při řešení použijte: - zákon distributivní (součinový tvar), - zákon o vyloučení třetího (součtový tvar), - zákon neutrálnosti nuly a zákon neutrálnosti jedničky, - zákon indempotence (součinový, součtový tvar), - zákon absorbce negace (1 a, součinový tvar), - zákon agresivnosti jedničky a) y a ba c ac b) y ab c d c d c d e c) y abc abc abc abc a a d) y abd abc abc bc ad bd abcd e) g) y ab abc abc bc ac y a b a c i) y a bb cc a j) k) y a ba b c aa b c m) y ab c abd abcd n) o) y a ab b c d q) y abcd abcd acd abc ab acd r) s) u) w) y ab c a b c y abcd abd bc y bc ac ab b f) h) l) p) t) v) x) y a a b y ab c a b c y a bc a bc ad c y c cbc bc a b bc c y ab ab abd bcd y a a b a b y ab abc bc abc abc y ab bc ac y a bc ab c b y) y a abc abc ab ad ad z) y ab acd bd y bc ac ab bcd součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c 1 zákon ageresivnosti jedničky 1 1 y bc d ac ab a 1 y bc 1 ac ab zákon neutrálnosti jedničky a 1 a y bc ac ab y a b a c b c b a c a c b Příklad 76: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: Při řešení použijte: - zákon distributivní (součinový tvar), - zákon o vyloučení třetího (součtový, součinový tvar), - zákon neutrálnosti nuly a zákon neutrálnosti jedničky, - zákon indempotence (součinový, součtový tvar), - zákon absorbce negace (1 a, součinový tvar), - zákon agresivnosti jedničky a) y ab ac a d b) y abc abc abc abc aba c) d) y a b ca b c y a b a b c b e) y x1 x x3 x1 x x3 f) y x x1 x0 x x1 x0 g) y a ba b d a b d h) i) y a c d a c d a c d a b j) k) q xx y z zy l) y a ba c q x y z x y z x y z x y z y a b ca b c ab bc Projekt č: Z107/110/

122 m) o) q) s) u) w) y) y abc abc abc b b ab b ac y a b ca b ca b c y a ba b y a b ca b c y a bc ac b y a ba b ca cb c y a b ca b c n) p) r) t) v) x) z) y a b a b y a b c a b c y ab c ab c ab c ab c y a b ca ab ad y a b a c y a b a c b c y a b a b c y a b a b součinový tvar distributivního zákona a b c a b a c součinnový tvar zákona o vyloučení třetího aa0 y a a a b a b bb 0 b součinnový tvar zákona indempotence a a a y 0 a b a b b zákon neutrálnosti nuly a0 a y a b a b b součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c 1 zákon agresivnosti jedničky 1 1 y b a a a 1 y b1 zákon neutrálnosti jedničky a 1 a y b Příklad 77: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: Při řešení použijte: - zákon distributivní (součinový tvar), - zákon o vyloučení třetího (součtový, součinový tvar), - zákon neutrálnosti nuly a zákon neutrálnosti jedničky, - zákon indempotence (součinový, součtový tvar), - zákon absorbce negace (1 a, součinový tvar), - zákon agresivnosti jedničky, zákon agresivnosti nuly q y y zx z a) y bcc bc a b bc c b) c) q xy xy y x x xy d) y aba ac bc abc bc acc e) y ba a abc bc acc f) g) y a b ca bc y c c c cbc bc abb h) y a bb cc a i) y a b ca b ca b ca b c j) y w x yw x y y zw z k) m) y ac bc a c b y abc a b c o) y a ba b d d p) y a b c d a bc l) n) y a b aba bab y a b abab ac bc y bc a ba c c bc abc ac q) r) y ac bcac c b s) y a b abab ac t) y a b ab a b ab ab u) y a b ca b ca b c w) y c abca b c x) z) y) y b a b abc bc v) y a b ca b ca b c y a b ca b cc d y b a a cbc abb Projekt č: Z107/110/

123 y a b ab ab ac bc součinový tvar distributivního zákona a b c a b a c y aab aa c abc bb a bac bbc aabb aabc abbc součin tvar zákona o vyloučení třetího a a= y aab 0 c abc 0 a bac 0 c aa 0 0 bc ac 0 zákon agresivnosti nuly a 0 0 součin tvar zákona indempotence y aa b abc abc a a a a y ab abc abc součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c 1 y ab 1 c abc zákon agresivnosti jedničky a 1 1 y ab 1 abc zákon neutrálnosti jedničky a 1 a y ab abc Příklad 78: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: Při řešení použijte: - zákon distributivní (součinový tvar), - zákon o vyloučení třetího (součtový, součinový tvar), - zákon neutrálnosti nuly a zákon neutrálnosti jedničky, - zákon indempotence (součinový, součtový tvar), - zákon absorbce negace (1 a, součinový tvar), - zákon agresivnosti jedničky, zákon agresivnosti nuly, - zákony o vytvoření negace (e Morganovy zákony, součtový, součinový tvar), - zákon dvojité negace a) y a bc c) y a ba c d) e) g) i) k) m) y a a b y a b c ab ac y abc ab ac Y Y b) f) h) j) l) n) y a bc ab y adc c d y a ba c q x y z y y y x x x x x x Y o) Y p) q) Y r) Y s) t) Y u) Y v) w) y) Y Y x) y ab c d e dba a b e Y Y y x1 x3x4 x1x 3x4 xx3x4 y součinnový tvar zákona o vytvoření negace a b a b y zákon dvojité negace a a součinový tvar distributivního zákona 1 1 Y z) Y y a b c a b a c y součinový tvar distributivního zákona a b a c a b c y součtový tvar zák o vyloučení třetího aa1 y 1 1 zákon neutrálnosti jedničky a 1 a y součt tvar zákona indempotence a a a y Projekt č: Z107/110/

124 Příklad 79: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: a) c) e) g) i) k) Y Y Y Y Y Y b) d) f) h) m) Y n) o) Y q) Y r) s) y ab abc bc u) Y v) w) y abd ad abcd ad x) y) y ab abd abcd abcd z) j) l) p) t) Y Y Y Y Y q xyz xyz xyz xyz q xyz xyz xyz xyz y abc abc abc abc abc y x x x x x x3 y x x x x x x x x3 y ac abcd abd abd bcd y bd cd cd abcd abc y a ab abc abcd abcde Příklad 710: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: a) c) e) g) Y Y Y Y i) y abc abd cb cd bcd abcd j) k) m) o) q) y ab c c a b y ac b bc a bc b ab abc y abc abd abc b cd ad acd y b a c ab bc c s) Y t) u) w) y) y cd ab abc abcd bd c a Y Y E b) d) f) h) l) n) p) r) v) x) z) Y y a ba cb c y y ab ab ab cd cd cd ab ab y y b ab ca b ac y abc d abcd ad c ab abd Y y a cad ad ac c y a b y aa b b aaa b Y y a ba bc ab ac Příklad 711: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: a) c) e) y ad b ac y ad b ac b c y a bcb cd b c b) y ad bc a dc d) y abc b b a c f) y ab cd bd g) y ba d abac d h) y ac bc ac Projekt č: Z107/110/

125 i) k) m) o) y ab ab c b a bc y a bc cd bc y a bc ab c y a b ac cd a bc q) y c d c d adc r) s) u) w) y) y a b c ab ac y cd a bc y abc d a b y c d c d j) l) n) p) t) v) x) z) y x x x x 1 1 y a c bd bd y a b ab y ab ac cd a bc y a b ca b y a b ac y a bcb y a d bc y a b cd Příklad 71: Pomocí zákonů a pravidel ooleovy algebry minimalizujte (zjednodušte) logické funkce: a) c) e) g) i) k) m) Y Y Y Y Y ( ) ( ) Y Y o) Y p) q) s) u) w) y) Y y abc acd bc Y ( ) Y y XY Z X Y Z b) d) f) h) Y Y ( ) y a b z x a y a ab abc abcd j) y a bc d c b l) n) r) t) v) x) z) y abc b a y Příklad 713: Určete negaci logické funkce pomocí ooleovy algebry: a) c) Y Y b) c a b ac a b a c y a bc cd b y y y ab abc cc y ab ab abc abcd y ab c abc bd c Y d) y e) Y f) y c bc g) Y h) i) Y j) Y y ab bc ac k) Y l) y ab ab a b m) Y n) y ab ad abd acd abc o) Y p) y cd ab cd a b Projekt č: Z107/110/

126 q) s) u) w) y) y ab ba a b Y Y y y ab ba a c b abc abc a c y c d a b c d a b y c d a b c d a b y a b a b c d c d y a a a b a b bbc c c d d c d d 0 b 0 d y b a a b d c c d 1 1 y b b d d b d y bd r) t) v) x) z) y ab ab b Y Y E y ab q a bb b xyz xyz xyz x Příklad 714: Upravte logickou funkci tak, aby ve výsledné funkci nebyl žádný logický součet tzn aby se dala realizovat pouze pomocí negovaných logických součinů (Shefferovu funkci): a) c) e) g) i) y ab bc y x x x x 1 3 y ab bc q y xz y ab c k) y a b l) m) o) q) s) u) w) y) y a ab y ab ac bc y x1 xx3 x y b ac ac y bc ac abd y ab acd def y abc ab bc y b) d) y ab ab y ab bc y a bc f) h) y ac b j) n) p) r) t) y ab c y b a c y ab bc ab y x1 x x1 x x1 x q xy yz yz y b c ab v) y abc abc abc x) z) y abd ac acd y ab bd acd acd postup spočíva ve vhodných úpravách výrazu, při úpravách používáme zejména zákon dvojité negace ( a a ) a zákon o vytvoření negace - de Morganovy zákony ( ): y y Příklad 715: Upravte logickou funkci tak, aby ve výsledné funkci nebyl žádný logický součet tzn aby se dala realizovat pouze pomocí negovaných logických součinů (Shefferovu funkci): a) y a bcd a b b) c) y ab c d ad e) y d a bc d) y abcd bcd abcd y bd acd acd f) y abc d Projekt č: Z107/110/

127 g) i) k) m) o) y b acd y a dc b y a b c a y a abc c y ab c q) y aa b c r) s) u) w) y) y a b ca b y d a bc y ac b a c y x0x1 x0 x1x x0x1 x h) j) l) n) p) y x x x x x y bcd acd abcd y ab abcd ab abd c abcd y ab ab c bb c y ab c bd ab q xy z yx yz t) y ababc bcd bcd ac v) y abcd ef ab cd x) y a bc c abc z) q x y z Příklad 716: Upravte logickou funkci tak, aby ve výsledné funkci nebyl žádný logický součet tzn aby se dala realizovat pouze pomocí dvouvstupových negovaných logických součinů (Shefferovu funkci): a) c) y ab acd def y x x x x x e) y x0x1 x0 x1x x0x1 x f) g) i) k) m) o) q) s) y a b y a b c y ab ad abd acd abc Y Y Y Y n) b) d) h) p) r) t) u) Y v) w) y) y ab d ac acd y ab ac y y ( ) y y y y y y cd ac abc y abcdefgh y bd abc y abc j) y a b c d l) y ac cd bc Y Y Y Y Y x) y a c cbd z) y b acd Příklad 717: Upravte logickou funkci tak, aby ve výsledné funkci nebyl žádný logický součin tzn aby se dala realizovat pouze pomocí negovaných logických součtů (Piercovou funkci): a) y x3 x1 xx1 b) q y xz Projekt č: Z107/110/

128 c) e) g) i) k) m) o) q) s) u) w) y) q x yx y z y cd ac abc y ab c y bc a b y a bc d y y ab abab y ab ab y a bc d y d a bc y ab a c d y b a c q y zx y z d) f) h) j) l) n) p) r) t) v) x) z) y bd abc y x0x1 x0 x1x x0x1 x y d a bc y a b c d y a b c y ab a b y ab ab y ab bc y a b cd a b y a b ca b y a ba c y ab ab postup spočíva ve vhodných úpravách výrazu, při úpravách používáme zejména zákon dvojité negace ( a a ) a zákon o vytvoření negace - de Morganovy zákony ( ): q y z x y z q y z x y z q y z x y z Příklad 718: Upravte logickou funkci tak, aby ve výsledné funkci nebyl žádný logický součin tzn aby se dala realizovat pouze pomocí dvouvstupových negovaných logických součtů (Piercovou funkci): a) y x1x xx3 b) y x1 xx3 x c) y x x x x e) g) i) k) m) o) q) d) y x x x x x x y x0x1 x0 x1x x0x1 x y ab ab cd ab abd c abcd y ab c d ad Y Y Y f) h) j) q xy xy y abc abc abc y c d b c a c d a d y ac b a c l) y ac b n) Y p) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) w) Y Y x) y ab cd ad z) y a b ca b ca b ca b c y) y abc abc abc abc Projekt č: Z107/110/

129 y y y y y Z y y Příklad 719: Pomocí zákonů ooleovy algebry dokažte, že součtový a součinnový tvar logické rovnice (ÚNF a ÚNKF) se rovnají a) b) c) d) e) f) g) h) y abc abc ; y a b c a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc abc abc; y a b c a b c a b c UNF i) yunf abc abc abc abc; yunkf a b ca b ca b ca b c j) k) UNKF y abc abc abc abc abc; y a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF l) yunf abc abc abc; yunkf a b ca b ca b ca b ca b c m) n) o) p) q) y abc abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc abc abc abc; y a b c a b c a b c UNF UNKF r) yunf abc abc; yunkf a b ca b ca b ca b ca b ca b c s) yunf abc; yunkf a b ca b ca b ca b ca b ca b ca b c t) u) y abc abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c UNF UNKF v) yunf abc abc abc abc abc abc; yunkf a b ca b c w) yunf abc abc abc abc; yunkf a b ca b ca b ca b c Projekt č: Z107/110/

130 x) y) z) y abc abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc abc; y a b c a b c a b c a b c UNF UNKF y abc abc abc abc abc; y a b c a b c a b c UNF y abc abc abc abc abc UNF UNF UNF UNF UNF UNF y bc a a bc a a abc 1 1 y bc bc abc y bc b c ac y bc b c a y ab bc bc Tím se dokázalo, že platí y UNF y UNKF UNKF UNKF UNKF UNKF UNKF UNKF UNKF y a b c a b c a b c y a b c a b c a b c y abc abc abc y bc a a abc y bc abc 1 y b c a b c y ab bb bc ac bc cc UNKF y ab bc ac bc UNKF UNKF UNKF UNKF y a b c bc bc y a b bc bc bc y ab abc bc bc y ab bc bc a 1 UNKF y ab bc bc Příklad 70: V Karnaughových mapách vytvořte smyčky pro minimalizaci z 1! a) b) c) d) e) f) g) h) UNKF i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Projekt č: Z107/110/

131 Řešení: Příklad 71: V Karnaughových mapách vytvořte smyčky pro minimalizaci z 1! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) Projekt č: Z107/110/

132 y) z) Řešení: Příklad 7: V Karnaughových mapách vytvořte smyčky pro minimalizaci z 0! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) Projekt č: Z107/110/

133 q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Řešení: Příklad 73: V Karnaughových mapách vytvořte smyčky pro minimalizaci z 1 Vytvořte všechny možnosti a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Projekt č: Z107/110/

134 m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Řešení: I II Příklad 74: V Karnaughových mapách vytvořte smyčky pro minimalizaci z α) 1 a β) 0! a) b) c) d) X X X X 0 X 1 X 0 0 X X X X X X X 1 X X X X X X 0 0 X X X 0 X X X X X X 1 X 0 X 1 0 X e) f) g) h) X X 0 X X X X X X X 1 X X 1 X X X X X X X 1 X X 0 1 X X 1 0 X X 1 X X X 1 1 X Projekt č: Z107/110/

135 i) j) k) l) 1 0 X 1 X 0 X 0 X 1 X 0 X X X X X X 0 1 X X 0 1 X X X 1 0 X X 1 1 X X 1 X 0 X 1 X 1 X 0 X X X X m) n) o) p) X X X X 1 X 0 X X X 1 1 X 0 1 X X X X 0 0 X 0 X X 0 0 X X X X 1 X q) r) s) t) 1 X X 0 0 X X 1 1 X X X 1 0 X X 0 X X 1 1 X X 1 1 X 0 0 X 1 X X X X X 1 1 X X u) v) w) x) X X 0 X X X 1 X X X X 1 X 0 0 X X X X X 1 X 1 X X 1 0 X y) z) X X X X Řešení: Min 1 Min 0 Příklad 75: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčku vytvářejte z 1 a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y Projekt č: Z107/110/

136 i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Řešení: Pro popis smyčky používáme takové meze, které se v oblasti smyčky nemění, tzn y c Příklad 76: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 ( smyčky) a) Y e) Y i) Y m) Y q) Y b) Y c) Y d) Y f) Y g) Y h) Y j) Y k) Y l) Y n) Y o) Y p) Y r) Y s) Y t) Y Projekt č: Z107/110/

137 u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Řešení: Výsledkem je součet popisů jednotlivých smyček: y ab bc ab bc Příklad 77: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 ( smyčky) a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Projekt č: Z107/110/

138 Příklad 78: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 ( smyčky) a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Příklad 79: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 (3 smyčky) a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y Projekt č: Z107/110/

139 m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Příklad 730: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčku vytvářejte z 1 a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y Projekt č: Z107/110/

140 q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y aa) Y ab) Y ac) Y ad) Y ae) Y af) Y ag) Y ah) Y ai) Y aj) Y ak) Y al) Y am) Y an) Y ao) Y ap) Y aq) Y ar) Y Projekt č: Z107/110/

141 as) Y at) Y au) Y av) Y aw) Y ax) Y ay) Y az) Y ba) Y bb) Y bc) Y bd) Y be) Y bf) Y bg) Y bh) Y bi) Y bj) Y bk) Y bl) Y bm) Y bn) Y bo) Y bp) Y bq) Y br) Y bs) Y bt) Y Projekt č: Z107/110/

142 bu) Y bv) Y bw) Y bx) Y by) Y bz) Y ca) Y cb) Y Řešení: Pro popis smyčky používáme takové meze, které se v oblasti smyčky nemění, tzn y d Příklad 731: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 ( smyčky) a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y Projekt č: Z107/110/

143 q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y aa) Y ab) Y ac) Y ad) Y Řešení: Výsledkem je součet popisů jednotlivých smyček: y d ab c d abc Příklad 73: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 ( smyčky) a) Y b) Y c) Y d) Y Projekt č: Z107/110/

144 e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Příklad 733: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 (3 smyčky) a) Y b) Y c) Y d) Y Projekt č: Z107/110/

145 e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Příklad 734: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 (3 smyčky) a) Y b) Y c) Y d) Y Projekt č: Z107/110/

146 e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Příklad 735: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 (3 smyčky) a) Y b) Y c) Y d) Y Projekt č: Z107/110/

147 e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y α) Y β) Y γ) Y δ) Y ε) Y ζ) Y Projekt č: Z107/110/

148 Příklad 736: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 (4 a více smyček) a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Projekt č: Z107/110/

149 Příklad 737: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 (4 a více smyček) a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Projekt č: Z107/110/

150 Příklad 738: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Projekt č: Z107/110/

151 Řešení: Existují 4 možnosti sestavení smyček: yi bc ac ac abd yii ac ab ac abd yiii bc ac ac bcd Nejvýhodnější je poslední možnost, protože obsahuje pouze čtyři negace (viz kriterium minimality) yiv ac ab ac bcd Příklad 739: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y Projekt č: Z107/110/

152 u) Y V) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Příklad 740: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčku vytvářejte z 0 a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y α) Y Řešení: Pro popis smyčky používáme takové meze, které se v oblasti smyčky nemění, tzn y a b Projekt č: Z107/110/

153 Příklad 741: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 0 a) Y b) Y c) Y d) Y e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y Řešení: a b Výsledkem je součin popisů jednotlivých smyček: y a ba ca b c a c abc Příklad 74: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčku vytvářejte z 0 a) Y b) Y c) Y d) Y Projekt č: Z107/110/

154 e) Y f) Y g) Y h) Y i) Y j) Y k) Y l) Y m) Y n) Y o) Y p) Y q) Y r) Y s) Y t) Y u) Y v) Y w) Y x) Y y) Y z) Y aa) Y ab) Y ac) Y ad) Y ae) Y af) Y Projekt č: Z107/110/

155 ag) Y ah) Y ai) Y aj) Y ak) Y al) Y am) Y an) Y ao) Y ap) Y aq) Y ar) Y as) Y at) Y au) Y av) Y aw) Y ax) Y ay) Y az) Y ba) Y bb) Y bc) Y bd) Y be) Y bf) Y bg) Y bh) Y Projekt č: Z107/110/

156 bi) Y bj) Y bk) Y bl) Y bm) Y bn) Y bo) Y bp) Y bq) bu) by) Y br) Y bs) Y bt) Y Y bv) Y bw) Y bx) Y Y bz) Y ca) Y cb) Y Řešení: Pro popis smyčky používáme takové meze, které se v oblasti smyčky nemění, tzn y b (popis smyček je opačný něž při minimalizaci pomocí 1) Příklad 743: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte úplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 0 a) Y b) Y c) Y d) Y Projekt č: Z107/110/

157 e) Y i) Y f) Y g) Y h) Y m) Y j) Y k) Y l) Y n) Y o) Y p) Y q) Y u) Y r) Y s) Y t) Y y) Y v) Y w) Y x) Y z) Y d b Výsledkem je součin popisů jednotlivých smyček: y b d b ca d c b d a Projekt č: Z107/110/

158 Příklad 744: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte neúplně zadané logické funkce Smyčku (y) vytvářejte z 1 a) Y b) Y c) Y d) Y X X X X X 1 1 X X X X 1 0 e) Y f) Y g) Y h) Y 1 X X 1 X X X X X X X X X X X X X X i) Y j) Y k) Y l) Y X 1 1 X 0 0 X X 1 0 X X X X 0 1 X 1 1 X 1 X X X 1 0 X X X X 0 1 m) Y n) Y o) Y p) Y X X X X X X 1 1 X X 1 1 X X X q) Y r) Y s) Y t) Y X 0 1 X X X X 1 1 X X X X X 0 X X 1 u) Y v) Y w) Y x) Y X X 1 0 X 1 1 X 0 1 X X 1 X X 0 X X 1 1 X 0 1 X 1 1 X X 1 X X 1 y) Y z) Y X X X X 1 X X X Řešení: Výsledkem je součet popisů jednotlivých smyček: y a c c a Příklad 745: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte neúplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 a) Y b) Y c) Y d) Y X 0 0 X 1 1 X X 0 0 X X 1 X X X 1 X X X 1 X X Projekt č: Z107/110/

159 e) Y f) Y g) Y h) Y X X X X X X X X X X X 1 X X X X 1 X X X 0 X X X i) Y j) Y k) Y l) Y X 1 1 X 1 X X X 1 0 X X 1 0 X X X X X X X X 1 0 X X X X 0 m) Y n) Y o) Y p) Y X X X X X 1 X X X X X X X X 0 X X X 0 0 X X X X X q) Y r) Y s) Y t) Y X X X X X X X X X X X X X X X u) Y v) Y w) Y x) Y X X X X 1 X X X X X 0 0 X X X X X y) Y z) Y X X X X X X 0 1 X X X 0 X 1 0 Řešení: d Výsledkem je součet popisů jednotlivých smyček: y d ac ab c ac ca b Projekt č: Z107/110/

160 Příklad 746: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte neúplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 1 a) Y b) Y c) Y d) Y X X 1 0 X X X 1 1 X X X X X X X e) Y f) Y g) Y h) Y X X X X 1 1 X 1 X X X 0 X X X 0 0 X X 0 X 0 X 0 0 X X 1 i) Y j) Y k) Y l) Y X X X X 1 1 X X X X 0 X X X X X X X X 1 1 X X 1 0 X X X X m) Y n) Y o) Y p) Y X X X X 1 X X X X X X X X X X X X X 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X q) Y r) Y s) Y t) Y 1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 X X u) Y v) Y w) Y x) Y X X X 1 X X 0 X X X X X X X X 0 0 X X X X 0 1 y) Y z) Y α) Y β) Y X X 1 1 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Projekt č: Z107/110/

161 Příklad 747: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte neúplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 0 a) Y b) Y c) Y d) Y X 1 X X X X X X X 0 X X X 1 1 e) Y f) Y g) Y h) Y X X X X X X 1 X X 0 i) Y j) Y k) Y l) Y X X 1 1 X X X X X X m) Y n) Y o) Y p) Y X X X 1 X 1 0 X X X 0 X X 0 0 q) Y r) Y s) Y t) Y X 0 X X X X X 0 X 0 1 X X 0 X 1 1 X u) Y v) Y w) Y x) Y X 0 X X 1 X X X X 0 0 X X X X y) Y z) Y X X X X Řešení: Výsledkem je součin popisů jednotlivých smyček: y a c a c a c a c Příklad 748: Pomocí Karnaughovy mapy minimalizujte neúplně zadané logické funkce Smyčky vytvářejte z 0 a) Y b) Y c) Y d) Y X X 0 X 1 1 X X X X X X X X X X Projekt č: Z107/110/

162 e) Y f) Y g) Y h) Y X X X X 1 1 X 1 X 0 0 X 0 0 X X X 0 0 X 1 X X X X 1 0 i) Y j) Y k) Y l) Y X X X X X X X X X 0 X X X m) Y n) Y o) Y p) Y X X X X X X X X X X X X 0 1 X X X 1 1 X X 0 q) Y r) Y s) Y t) Y X X X X X X X X X 0 0 X u) Y v) Y w) Y x) Y X X X X X X X X X 1 1 X X 1 0 X X X 0 X 0 X 0 1 X X y) Y z) Y X X X X X 0 1 X Řešení: c a Výsledkem je součin popisů jednotlivých smyček: y a ca c a b d a c a b d Projekt č: Z107/110/

Binární logika Osnova kurzu

Binární logika Osnova kurzu Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) Stabilita

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLICOVÉ TECHNIKY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, rno, Trnkova 113 Trnkova 113, rno, 628 00 Tel.: +420 544 422 811 http://www.sos-soubrno.cz SÍRKA PŘÍKLADŮ Z ČÍSLIOVÉ TEHNIKY

Více

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace.

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. 12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. Logická proměnná - proměnná nesoucí logickou hodnotu Logická funkce - funkce přiřazující

Více

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Příklady PLC - STR Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY

2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY OVLÁDACÍ TECHNIKA A LOGICKÉ ŘÍZENÍ 2.1.5 LOGICKÉ FUNKCE Cíle: Po prostudování

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

Mikroprocesorová technika (BMPT)

Mikroprocesorová technika (BMPT) Mikroprocesorová technika (BMPT) Přednáška č. 10 Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. Obsah přednášky Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Dekadická, binární, hexadecimální

Více

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk

Základy číslicové techniky. 2 + 1 z, zk Základy číslicové techniky 2 + 1 z, zk Ing. Vít Fábera, K614 e-mail: fabera@fd.cvut.cz K508, 5. patro, laboratoř, 2 2435 9555 Ing. Tomáš Musil, Ph.D., K620 e-mail: musil@asix.cz K508, 5. patro, laboratoř,

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci Kapitola 4 Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci 4.1 Polyadické číselné soustavy a jejich vlastnosti Polyadické soustavy jsou určeny přirozeným číslem z, kterému se říká základ nebo báze dané

Více

DUM 07 téma: pracovní listy KLO CMOS

DUM 07 téma: pracovní listy KLO CMOS DUM 07 téma: pracovní listy KLO CMOS ze sady: 1 Logické obvody ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody.

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody. Y36SAP Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Tomáš Brabec, Miroslav Skrbek - X36SKD-cvičení. Úpravy pro SAP Hana Kubátová Osnova Poziční číselné soustavy a převody Dvojková soust., převod

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření:

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření: 2.7 Binární sčítačka 2.7.1 Úkol měření: 1. Navrhněte a realizujte 3-bitovou sčítačku. Pro řešení využijte dílčích kroků: pomocí pravdivostní tabulky navrhněte a realizujte polosčítačku pomocí pravdivostní

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií přednášky Jan Outrata září prosinec 2009 (aktualizace září prosinec 2012) Jan Outrata (KI UP) Úvod do informačních technologií září prosinec 2012 1 / 58 Binární logika

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

mové techniky budov Osnova Základy logického Druhy signálů

mové techniky budov Osnova Základy logického Druhy signálů Základy Systémov mové techniky budov Základy logického řízení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 email: jan.vanus vanus@vsb.czvsb.cz http://sweb sweb.cz/jan.vanus Druhy signálů, Osnova, základní dělení

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

P4 LOGICKÉ OBVODY. I. Kombinační Logické obvody

P4 LOGICKÉ OBVODY. I. Kombinační Logické obvody P4 LOGICKÉ OBVODY I. Kombinační Logické obvody I. a) Základy logiky Zákony Booleovy algebry 1. Komutativní zákon duální forma a + b = b + a a. b = b. a 2. Asociativní zákon (a + b) + c = a + (b + c) (a.

Více

Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Mikroprocesorová technika a embedded systémy

Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Mikroprocesorová technika a embedded systémy Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Mikroprocesorová technika a embedded systémy Přednáška 8 doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. listopad 2012 Obsah

Více

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné

Více

SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD TEORIE

SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD TEORIE SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD Konzultanti: Peter Žilavý, Jindra Vypracovali: Petr Koupý, Martin Pokorný Datum: 12.7.2006 Naším úkolem bylo sestrojit pomocí logických obvodů (tzv. hradel) jednoduchou 4

Více

2.8 Kodéry a Rekodéry

2.8 Kodéry a Rekodéry 2.8 Kodéry a Rekodéry 2.8.1 Úkol měření 1. Navrhněte a realizujte rekodér z kódu BCD na kód 2421 a ověřte jeho funkčnost 2. Navrhněte a realizujte rekodér z kódu 2421 na kód BCD a ověřte jeho funkčnost

Více

MATA Př 3. Číselné soustavy. Desítková soustava (dekadická) základ 10, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

MATA Př 3. Číselné soustavy. Desítková soustava (dekadická) základ 10, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. MATA Př 3 Číselné soustavy Poziční číselná soustava je dnes převládající způsob písemné reprezentace čísel dokonce pokud se dnes mluví o číselných soustavách, jsou tím obvykle myšleny soustavy poziční.

Více

ČÍSLICOVÁ TECHNIKA UČEBNÍ TEXTY

ČÍSLICOVÁ TECHNIKA UČEBNÍ TEXTY Číslicová technika- učební texty. (HS určeno pro SPŠ Zlín) Str.: - - ČÍSLIOVÁ TEHNIK UČENÍ TEXTY (Určeno pro vnitřní potřebu SPŠ Zlín) Zpracoval: ing. Kovář Josef, ing. Hanulík Stanislav Číslicová technika-

Více

Poznámka: Násobení je možné vyložit jako zkrácený zápis pro součet více sčítanců. Například:

Poznámka: Násobení je možné vyložit jako zkrácený zápis pro součet více sčítanců. Například: ARNP 1 2015 Př. 5 Základní operace s přirozenými čísly Přesná definice přirozeného čísla je složitá spokojíme se s tím, že o libovolném čísle dokážeme rozhodnout, zda je, či není přirozeným číslem (5,

Více

DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy

DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy ze sady: 01 PLC technika ze šablony: 02 Automatizační technika II Určeno pro 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika

Více

1. 5. Minimalizace logické funkce a implementace do cílového programovatelného obvodu CPLD

1. 5. Minimalizace logické funkce a implementace do cílového programovatelného obvodu CPLD .. Minimalizace logické funkce a implementace do cílového programovatelného obvodu Zadání. Navrhněte obvod realizující neminimalizovanou funkci (úplný term) pomocí hradel AND, OR a invertorů. Zaznamenejte

Více

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení Měřicí a řídicí technika bakalářské studium - přednášky LS 28/9 LOGICKÉ ŘÍZENÍ matematický základ logického řízení kombinační logické řízení sekvenční logické řízení programovatelné logické automaty Matematický

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Číselné soustavy: Druhy soustav: Počítání ve dvojkové soustavě:

Číselné soustavy: Druhy soustav: Počítání ve dvojkové soustavě: Přednášející : Ing. Petr Haberzettl Zápočet : práce na doma hlavně umět vysvětlit Ze 120 lidí udělá maximálně 25 :D Literatura : Frištacký - Logické systémy Číselné soustavy: Nevyužíváme 10 Druhy soustav:

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

DIGITÁLN LNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY 1. ZÁKLADNÍ POJMY DIGITÁLNÍ TECHNIKY

DIGITÁLN LNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY 1. ZÁKLADNÍ POJMY DIGITÁLNÍ TECHNIKY DIGITÁLN LNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY BDOM Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. Ing. Radek Kuchta Ing. Břetislav Mikel Ústav mikroelektroniky FEKT VUT @feec.vutbr.cz

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Příklady PLC Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace programování

Více

Minimalizace logické funkce

Minimalizace logické funkce VYSOKÉ UČENÍ TEHNIKÉ V RNĚ FKULT ELEKTROTEHNIKY KOMUNIKČNÍH TEHNOLOGIÍ Ústav mikroelektroniky LORTORNÍ VIČENÍ Z PŘEDMĚTU Digitální integrované obvody Minimalizace logické funkce Michal Krajíček Martin

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_04_02B_24.Stavebnice - Logické

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Základy číslicové techniky z, zk

Základy číslicové techniky z, zk Základy číslicové techniky 2 + 1 z, zk Doc. Ing. Vlastimil Jáneš, CSc., K620 e-mail: janes@fd.cvut.cz K508, 5. patro, laboratoř, 2 2435 9555 Ing. Vít Fábera, K614 e-mail: fabera@fd.cvut.cz K508, 5. patro,

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ Sčítání binárních čísel Binární čísla je možné sčítat stejným způsobem, jakým sčítáme čísla desítková. Příklad je uveden v tabulce níže. K přenosu jedničky do vyššího řádu dojde tehdy, jeli výsledkem součtu

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Otakar Maixner 1 Blokové

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení. N Měřicí a řídicí technika 2012/2013. Logické proměnné

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení. N Měřicí a řídicí technika 2012/2013. Logické proměnné N4444 Měřicí a řídicí technika 22/23 LOGICKÉ ŘÍZENÍ matematický základ logického řízení kombinační logické řízení sekvenční logické řízení programovatelné logické automat Matematický základ logického řízení

Více

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy Obsah 5 Obsah: 1. ÚVOD 11 1.1 Analogové a číslicové veličiny 12 1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů 13 1.3 Zaměření učebnice 15 2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.1 Obvyklé číselné soustavy 16 17 2.2 Převody

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

Praktické úlohy- programování PLC

Praktické úlohy- programování PLC Praktické úlohy- programování PLC Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: realizace praktických úloh zaměřených na základní funkční bloky; samostatné procvičování na základě zadaných

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony Student

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony Student Předmět Ústav Úloha č. DIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Základní logická hradla, ooleova algebra, De Morganovy zákony Student Cíle Porozumění základním logickým hradlům NND, NOR a dalším,

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel Aritmetika sekunda 1 Zlomky Celek a jeho část Zlomek je speciální zápis čísla v podílovém tvaru. Zlomek obsahuje čitatele a jmenovatele, kteří jsou od sebe odděleni zlomkovou čarou. Zlomek pět třináctin

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Projekt: MODERNIZCE VÝUK PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Úloha: Měření kombinačních logických funkcí kombinační logický obvod XOR neboli EXLUSIV OR Obor: Elektrikář slaboproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jiří

Více

Číselné soustavy. Binární číselná soustava

Číselné soustavy. Binární číselná soustava 12. Číselné soustavy, binární číselná soustava. Kódování informací, binární váhový kód, kódování záporných čísel. Standardní jednoduché datové typy s pevnou a s pohyblivou řádovou tečkou. Základní strukturované

Více

Číslo materiálu. Datum tvorby Srpen 2012

Číslo materiálu. Datum tvorby Srpen 2012 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_03_Převod čísel mezi jednotlivými číselnými soustavami Střední odborná škola a Střední

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY Použité zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/logická_funkce http://www.ibiblio.org http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/x13ups/log.jpg http://www.mikroelektro.utb.cz http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/fs/zaut/skripta_text.pdf

Více

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi Racionální čísla a početní operace s nimi Množinu racionálních čísel získáme z množiny čísel celých, jejím rozšířením o čísla desetinná s ukončeným des. rozvojem nebo periodická a zlomky, které lze na

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘENÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOL V ČESKÝH UĚJOVIÍH, UKELSKÁ 3 ÚLOH: ekodér binárního kódu na sedmisegmentový displej 0.. Zadání PROTOKOL O LORTORNÍM VIČENÍ Navrhněte a realizujte dekodér z binárního kódu na sedmisegmentovku.

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Logaritmy a věty o logaritmech

Logaritmy a věty o logaritmech Variace 1 Logaritmy a věty o logaritmech Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Logaritmy Definice

Více

2. Mocniny 2.1 Mocniny a odmocniny

2. Mocniny 2.1 Mocniny a odmocniny . Mocniny. Mocniny a odmocniny 8. ročník. Mocniny a odmocniny Příklad : Vyjádřete jako mocninu : a)... b) (- ). (- ). (- ). (- ). (- ). (- ) c)...a.a.a.a.b.b.b.b d)..a.b e) a. a. a. a Příklad : Vyjádřete

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

MULTISIM SIMULACE A ANALÝZA ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ. úlohy. učební skripta

MULTISIM SIMULACE A ANALÝZA ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ. úlohy. učební skripta MULTISIM SIMULE NLÝZ ČÍSLIOVÝH OVODŮ úlohy učební skripta Ing. Dagmar Čurdová, Ing. Petr Velech - Trutnov 2005 Vypracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 0, jako projekt

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

Číselné soustavy - Teorie

Číselné soustavy - Teorie 153 ( = 1 8 2 + 5 8 1 + 3 8 0 Číselné soustavy - Teorie Napsal/a: Žirafka Datum zveřejnění: : 17. 10. 2008 v 18:59 Dnešní povídání začnu několika jednoduchými rovnicemi: 11110011 = 243 10101010 = 170 9

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Číselné vektory, matice, determinanty

Číselné vektory, matice, determinanty Číselné vektory, matice, determinanty Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80

Program Světla pro mikropočítač PMI-80 Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80 Dokument věnovaný mikropočítači PMI-80, jeho programování a praktickým ukázkám. Verze dokumentu:. Autor: Blackhead Datum: rok 1997, 4.3.004 1 Úvod Tento program

Více

DUM 12 téma: PLC řízení sekvenční pracovní listy

DUM 12 téma: PLC řízení sekvenční pracovní listy DUM 12 téma: PLC řízení sekvenční pracovní listy ze sady: 01 PLC technika ze šablony: 02 Automatizační technika II Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje GVE67 I/O jednotka digitálních vstupů a výstupů 1 Specifikace: Rozšiřuje možnosti řídícího systému Armote a GVE64 o dalších 16 digitálních vstupů a 8 relé výstupů. 2 Aplikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu

... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu Předmět Ústav Úloha č. 10 BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Komplexní příklad - návrh řídicí logiky pro jednoduchý nápojový automat, kombinační + sekvenční logika (stavové automaty) Student

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více