Výzva k podání nabídky na pronájem a provozování nebytových prostor "Tělocvična k provozování krytého skate parku"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky na pronájem a provozování nebytových prostor "Tělocvična k provozování krytého skate parku""

Transkript

1 Město Stráž pod Ralskem starostka Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem Č.j.: Vyřizuje: MUSPRJ4117/2009 Lukáš Janků Ve Stráži pod Ralskem dne Výzva k podání nabídky na pronájem a provozování nebytových prostor "Tělocvična k provozování krytého skate parku" dentifikační údaje o zadavateli: obchodní název: Město Stráž pod Ralskem sídlo: Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ralskem statutární zástupce: Bc. Věra Bradáčová, starostka města Č: Telefon: Fax: (dále jen "zadavatel") Vymezení předmětu pronájmu Předmětem pronájmu je budova tělocvičny, která v současnosti prochází rekonstrukcí. Předpokládaný termín kolaudace stavby je 12/2009. Budova bude po stavebních úpravách sloužit jako tělocvična se sociálním a technickým zázemím a sklady. Venkovní půdorys celé budovy je 15 m x 40 m. Venkovní půdorys sociálního a technického zázemí je 15 m x 8 m - sociální a technické zázemí tvoří pánské a dámské WC, WC pro imobilní osoby, klubovna, sklady a technická místnost, ve které je umístěn elektrokotel. Budova sociálního a technického zázemí je vytápěna prostřednictvím elektrokotle, tvoří přístavbu hlavní budovy a obsahuje hlavní a jediný vstup do budovy. Samotný prostor tělocvičny má vnitřní půdorys 14 m x 26 m, výšku pod ztužující konstrukci vazníků 4,60 m, a není vytápěn. Z prostoru tělocvičny je dále vstup do sociálního a technického zázemí a vstup do skladů, které mají venkovní půdorys 15 x 5 m a rovněž nejsou vytápěny (půdorys stavby v příloze této výzvy). Vnitřní prostor tělocvičny bude zařízen samostatnými prvky tvořícími skate překážky nebo monolitickými prvky tvořícími skate překážky (viz. návrhy skate překážek v příloze této výzvy). Nabídka bude obsahovat: Vyplněný krycí list nabídky (zadavatel požaduje vyplnit všechny údaje v krycím listu nabídky). Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku voriginále nebo ověřené kopii v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Zpracovaný podnikatelský záměr včetně předpokládaných výdajů a příjmů za 1 rok provozu včetně ekonomické rozvahy.

2 Návrh nájemní smlouvy podepsaný uchazečem, který bude obsahovat zejména vy Sl ceny za rocru pronájem s DPH a výši částky v korunách na spolupodílení se na nákladech na zařízení předmětu pronájmu skate překážkami. UCHAZEČ S PRO ÚČELY NABÍDKY VYBERE Z PŘELOŽENÝCH NÁVRHŮ 1 NÁVRH SAMOSTATNÉ PRVKY TVOŘÍCÍ SKATE PŘEKÁŽKY a 1 NÁ VRH MONOLSTCKÉ PRVKY TVOŘÍCÍ C SKATE PŘEKÁŽKY ( ÁVRHY TVOŘÍ PŘÍLOHU TÉTO VÝZVY) DO KRYCÍHO LSTU NABÍDKY UCHAZEČ UVEDE ČíSLO VYBRANÉHO NÁVRHU SAMOSTATNÝCH PRVKŮ A ČíSLO VYBRANÉHO NÁVRHU MONOLSTCKÝCH PRVKŮ. SOUČASNĚ UCHAZEČ DO KRYCÍHO LSTU UVEDE VÝŠ ČÁSTKY, KTEROU SE BUDE SPOLUPODÍLET NA NÁKLADECH NA REALZAC VYBRANÝCH SAMOSTATNÝCH PRVKŮ A MONOLSTCKÝCH PRVKŮ. Termín pro podání nabídek: Uchazeči mohou své nabídky podávat nejpozději do pondělí do 16:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Stráž pod Ralskem, náměstí 5. května čp. 55. Doba a místo plnění zakázky: Zahájení zakázky: Nájemní smlouva bude s vítězným uchazečem podepsána na dobu určitou, a to na období nejdříve od do Po uplynutí této doby se v případě dohody obou smluvních stran může být smluvní závazek opakovaně prodlužovat. Místo plnění zakázky: Místem plnění zakázky je budova tělocvičny v ul. Máchova ve Stráži pod Ralskem. Zadavatel určuje 2 termíny vnitřní prohlídky místa plnění: pátek v hod. pátek v hod. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je před budovou tělocvičny v ul. Máchova ve Stráži pod Ralskem Hodnocení nabídek: Dílčí objektivní a subjektivní hodnotící kritéria a jejich váha: Výše nabídkové ceny za roční pronájem s DPH váha 55 % Kvalita zpracovaného podnikatelského záměru včetně předpokládaných výdajů a příjmů za 1 rok provozu včetně ekonomické rozvahy váha 35% 3. Výše částky v korunách na spolu podílení se na zařízení prostoru tělocvičny za účelem zřízení krytého skate parku váha 10 %

3 Dílčí kritérium 1: Hodnocena bude konečná nabídková cena včetně DPH uvedená v návrhu nájemní smlouvy. Dílčí kritérium 2: Hodnocena bude kvalita zpracovaného podnikatelského zameru včetně předpokládaných výdajů a příjmů za 1 rok provozu včetně ekonomické rozvahy, zejména s přihlédnutím k přiložené ekonomické rozvaze. Dílčí kritérium 3: Hodnocena bude uchazečem navržená výše částky v korunách na spolupodílení se na zařízení prostoru tělocvičny za účelem zřízení krytého skate parku. Podání nabídky: Nabídka bude předána osobně na podatelně MěÚ Stráž pod Ralskem nebo zaslána poštou na adresu Městský úřad Stráž pod Ralskem, náměstí 5. května č.p. 55, Stráž pod Ralskem. Nabídka bude předána či odeslána v zalepené obálce označené razítkem uchazeče a označena: "PROVOZOV ATEL SKA TE PARKU - NEOTVÍRAT". Další informace: Kontaktní osoby zadavatele: Lukáš Janků, tel.: , Projektová dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele po celou dobu lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil v souvislosti s podáním nabídky. Zadavatel zakázky si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Otevírání obálek s nabídkami (posouzení úplnosti nabídek) a hodnocení nabídek (výběr nejvhodnějšího dodavatele) proběhne současně. Přílohy: Krycí list nabídky k vyplnění uchazečem Návrhy skate překážek Půdorys stavby

4 KRycí LST NABíDKY Název: Tělocvična k provozování krytého skate parku Zadavatel Název: Sídlo: Tel: Č: DČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: Tel: Město Stráž pod Ralskem náměstí 5. května čp. 55, Stráž pod Ralskem CZ Bc. Věra Bradáčová, starostka města Lukáš Janků, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města Uchazeč Název: Sídlo: Tel: Č: DČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: Tel: SAMOSTATNÉ PRVKY TVOŘící SKATE PŘEKÁŽKY MONOLTCKÉ PRVKY TVOŘící SKATE PŘEKÁŽKY Číslo návrhu skate překážek Výše nabídkové ceny za roční pronájem s DPH Výše částky v korunách na spolupodílení se na zařízení prostoru tělocvičny za účelem zřízení krytého skate parku (\ Bc. Věraová, starostka :

5 Návrh č. 1- samostatné prvky Cena: ,-J(č vč. DPB.

6 Návrh č. 2 - samostatné prvky Cena: ,- Kč vč. DPH 14, , rn, co '. 4,2 j.l= 3.5 " / - Lil = 2, L- 1

7 SKATE PARK Návrh č. 3 - samostatné prvky Cena: ,- Kč vč. DPH n 'E :,0!.:l C) "'- <:::l r.,; 1 1 r= '. rj\ ' --o '. '<ls-i- R'L_::o-_-,.--- '-0;\...1 J - 1) 1,5M Quarterpipe 2) Funbox combination 2/3 Handrailbox Funbox O,4M fiat - fiat!.l <:::l,,; -, ts (S, 1 4) 1,5M Fiat bank ----, rr'l -.j <:::l rr: 1/3 Handrailbox Funbox O,4Mflat - fly MiniboxO,2M 3) 1,5M Roli - in oe S O ---"=--6 -É - =!! 5) Large grindrail t, 6) Kinked grindrail? y, J_W

8 Návrh Č. 4 - monolitické prvky Cena: ,- Kč vč. DPH

9 Návrh č. 5 - monolitické prvky Cena: ,- Kč vč. DPH

10 210 \ 60 \ ioj O \ 90 \ 21 90_\ O L O L_210 \ 90 L--210 \ 90 \ '\ 210 \ 90.L L 2\0.( 19l_L po.j 7-.J56 L1 \ 16l DL,60 DL,'L,,., 1 _r_t70ci75) ;?o(ilij----,--17o(2g)-f- --r-t70(275) 1 10(275)-.,---,-- 7Ó(27) 1,- 17ó(215)----,----,--170(275) ,- - YiS(ll2)-il6(Ó2Y 00HOj-110(iOj 1115 t-!o +SO +h, 225 ll,\or+.:-.,, 473 i.i Sl N \'197! :31._ +-1 lli g ;:i>- 0<5 wn 'll:. <'" z-< i5 N 0- :S '" 0>0 "" "'O<.> 10 U YL.:,_ ;:; :;,,,'y. il.il.e :: == li! L 90_L-.lQO L S03, "---' ' _L 90 L 210 _L 90 L 2\0 L 90 L 2\0 _, 90 \ 210 _L_l 170(275)' mJ(mr--, --1--"'jf0(27r'--"--m(275)----, '-o(ill)--r \ 90 L 170(275) \L (275) 1 ii(275) l 193 l LL?_j,.!LL1.L} 113!75 J,.J.LJ..l5 J "l ',f!il 'i6(\j1) 116(132) 9(163)189(i6J), ,',, _._----_.,_... - _.,... -,..,----,---,._---_ _ _ _ _---_ JQ---- '---- _ --.. _ _--_.. _ ,---. [NJ [Q) &, s 1 n(q) s 1 pnmá"vv. OZN. ÚCEL MísTNosn PODLAHA m2 STROP STtNY OBKLADY mczuvzdornc i.oi! SCHODSTt orotiskluz.dlažba 6,07 i!.o RAMPA beton.dložbo t4.12 ker.dložbe i1.cli VSTUP 9,75 sódrokart.podhled štukovč omhko ker.sokl v-o,10m s orotisklu2.ůor. bily nctěr bity nótě, ker.dložbe +ornttkc YTONC kerom ick y obklad u t.e KLUBOVNA s orotiskfuz.úur kuch.finkv m2 t(l)sklad ker.dlažbo 6.24 UťS TECHNCKÁMsTNOST eer.drctbc ker.dložbo štuxovo omrtka ker.obklad po cbvcdé M) WC - MOBLNí s oroliskluz.ůor. 3,26 vlhko; bil";' nčtěr bil' nátěr v-20m - 125m2 ker.dlažbo štukovč omltko.o8 CHODBA g?rrě podhled bily nůtěr YTONG ker. obklad po obvodé togl ÚKLDOVÁKOMORA ker.dlažba 2.99 e3k.ghěo +omllko YTONG v=2 Dm - 130m2 štukcvč omllko UO WC - 2ENY ker.dlcžbc 11,00 ker.cbktod po obvodě bily notěr v=z Dm - 400m2 + omitka YTONC ker. obklad p:o obvod! \AUtl ker.cložbo 9,5t v=2 Dm.. 370m2.i!i! WC - \?l1oj[q)u1i'i1\?lwtlmlb\ b\ ntlmlli'itmoj {ld.{l1rl1 OZN. ŮCEL MsTNOSn PODLAHA m2 1STROP 1STtNY 1 OBKLADY vnol<opevnoslni sódrokorl.podhled štukovč omllko TtLOCVlCNA s ěrko. bn& nčtěr bllv nótěr do v=2 Sm no roštu \?l«j UNl[ \?l1b.()tlxlb\ illjj. 'ii'b.illctlnl't' B 1.13 SKLAD sódrokort.podhled štukovó ornltkc dta2bo. bily notěr bily nótěr 1.14 SKLAD dlažbo 1 P'lb.lilltlMlb\ G/8 3l1il1l "...,... D CEJ = STÁVA.íd ZDVO DOlDll1<Y Z CHELPlNÝCli NA MVC pcky YTONGNA MALTUYTONG FASÁDNZATEPLOVAd SYSTM TEPELNÁZOLACE: POLYSTYRtN EPS.. TL.12cm (VNtJS/ FASÁDA) POLYSTYRtN EPS.. TL.6cm (VNlN STtNA) -", č. 6 - půdorys stavby pod dokončení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl.

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ 3. kolo Pronájem

Více