InnoTrans SEPTEMBER BERLIN. International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components Vehicles Systems

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "InnoTrans 2016 20 23 SEPTEMBER BERLIN. International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components Vehicles Systems"

Transkript

1 InnoTrans SEPTEMBER BERLIN International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components Vehicles Systems

2 Increase in the number of trade visitors Nárůst počtu odborných návštěvníků , ,295 InnoTrans 2016 IT ALL STARTS WITH A STRATEGY VŠECHNO ZAČÍNÁ DOBROU STRATEGIÍ ,066 Dialog for the future. A growing number of exhibitors and trade visitors. Fully booked exhibition grounds. Groundbreaking innovations. Valuable joint ventures. Inspiration for the international rail industry. Welcome to InnoTrans Berlin September 2016! Neustálý dialog o budoucnosti. Vzrůstající počet vystavovatelů a návštěvníků. Plně obsazené výstaviště. Světové novinky. Důležité kooperace. Inspirace pro mezinárodní železniční branži. Vítáme Vás na InnoTrans Berlín září 2016! 2 InnoTrans 2016 InnoTrans

3 Outdoor Display THE STAGE IS SET VŠE JE PŘIPRAVENO New ideas and technologies in their element. A 3,500 meter track system for railbound vehicles and transport systems. A unique outdoor exhibition area and track display. Nové nápady a technologie ve svém živlu metrů dlouhé kolejiště pro železniční vozidla a dopravní systémy. Unikátní venkovní veletržní plochy s výstavou na kolejích. Space for innovation Prostor pro inovace 3,500 m track system kolejí 149 rail vehicles kolejových vozidel 103,409 of exhibition space (net) čistá výstavní plocha 140 world premieres světových premiér sqm m 2 Railbound vehicles for public and freight transport Road-rail vehicles Signaling systems Kolejová vozidla pro osobní a nákladní dopravu Dvoucestná vozidla Signalizační technika 4 Outdoor Display Outdoor Display 5

4 Railway Technology ON TRACK FOR SUCCESS NA CESTĚ K ÚSPĚCHU The next dimension is within reach. The largest industry platform for rail transport. Trade visitors from 146 countries and 2,761 exhibiting rail industry companies. Out standing innovations that create the future. Nové dimenze jsou na dosah. Největší oborová platforma pro železniční dopravu. Odborné publikum ze 146 zemí a mezinárodních společností železničního průmyslu. Vynikající inovace, které utváří budoucnost. Railbound vehicles for public and freight transport Subassemblies and components: driving gears, energy/electrical engineering, couplings, brakes, etc. Service for vehicles Kolejová vozidla pro osobní a nákladní dopravu Stavební stroje a komponenty (pohony, energie/elektrotechnika, spojky, brzdy, atd.) Servis pro vozidla 6 Railway Technology Railway Technology 7

5 Railway Infrastructure WHAT DRIVES US: THE RIGHT CONNECTION CO NÁS VEDE: SPRÁVNÁ SPOJENÍ Railways the basis for urban development. New lines link states, continents and nations. Our global network. The right infrastructure solutions, designed for the future. Železnice základ pro rozvoj měst. Nové cesty propojují státy, kontinenty a národy. Naše globální síť. Kontinuální řešení vhodných infrastruktur, určených pro bezpečnou budoucnost. Construction work Signaling and control systems Planning and monitoring of construction works Overhead line equipment Realizace staveb Signalizační a světelné technologie Plánování a dozor nad stavebními pracemi Vybavení pro trolejová vedení 8 Railway Infrastructure Railway Infrastructure 9

6 Interiors WELCOME TO THE COMFORT ZONE VÍTEJTE V ZÓNĚ KOMFORTU Innovative technology to make sure passengers arrive safely. Comfort and intuitive operating systems on board. A growing focus on high-quality designs and user-friendly solutions across the globe. Inovativní technologie dopraví cestující bezpečně do cíle. Komfort a intuitivní operační systémy na palubě. Rostoucí důraz na kvalitní provedení, design a uživatelsky příjemná řešení po celém světě. Exhibitor numbers Počty vystavovatelů FROM GERMANY NĚMECKÝCH % international exhibitors 60% mezinárodních vystavovatelů TOTAL CELKEM FROM ABROAD ZAHRANIČNÍCH 1,092 2,761 1,669 Vehicle equipment and finishings Lighting & glazing Air conditioning systems Security Travel catering & comfort services Vybavení vozidel a výstavba Osvětlení a zasklení Klimatizace Bezpečnost Travel catering & comfort services 10 Interiors Interiors 11

7 Public Transport NEXT STOP: INNOVATION PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: INOVACE Diversity for a major event. An indispensible marketing platform. Safety, information and service for public transport. Rozmanitost, kterou vyžadují velká nádraží. Nepostradatelná marketingová platforma. Bezpečnost, informace a servis pro veřejnou dopravu. Trade visitor impressions Názory odborných návštěvníků Would recommend Doporučí dále 92.8% Positive overall impression Celkově positivní dojem 95.3% Would participate again Plánují opětovnou návštěvu 93.9% Communication and information technologies Traffic management and data processing Passenger fare management and information systems Fixed structures Services and consulting Komunikační a informační technologie Dopravní management a zpracování dat Management jízdného a informační systémy pro cestující Stacionární zařízení Služby a poradenství 12 Public Transport * Source of all statistical details: Survey of exhibitors and trade visitors 2014 * Zdroj všech statistických údajů: Anketa pro vystavovatele a odborné návštěvníky z r Public Transport 13

8 Tunnel Construction NEW DIMENSIONS: THE DIRECT APPROACH NOVÉ DIMENZE: PŘÍMÉ CESTY Tunnel construction. An extremely challenging and fasci nating segment. Innovation leeway for materials, machines, techno logies and engineering services. New directions for tomorrow s world. Výstavba tunelů. Velmi náročný a fascinující segment. Prostor pro inovace v oblasti materiálů, strojů, technologických a inženýrských služeb. Nový směr pro budoucnost. Tunnel boring machines Construction products, machines and components Safety features and finishing Communication and maintenance Services and consulting Stroje a technologie pro hloubení tunelů Stavební díly, stroje a příslušenství Bezpečnostní technologie a výstavba Komunikace a údržba Služby a poradenství 14 Tunnel Construction Tunnel Construction 15

9 InnoTrans Convention INDUSTRY DIALOG: FUTURE OF MOBILITY DIALOG V BRANŽI: MOBILITA BUDOUCNOSTI RAIL LEADERS SUMMIT TOP-LEVEL MEETING BMVI, German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure Deutsche Bahn Messe Berlin INTERNATIONAL TUNNEL FORUM INDUSTRY EXPERTS STUVA, Research Association for Underground Transportation Facilities RAIL LEADERS SUMMIT SETKÁNÍ ŠPIČKOVÉ KVALITY BVMI, Spolkové ministerstvo pro dopravu a digitální infrastrukturu Deutsche Bahn Messe Berlin INTERNATIONAL TUNNEL FORUM EXPERTI Z ODBORNÉ OBLASTI STUVA, Výzkumná společnost pro podzemní dopravní zařízení Exclusive, high-profile panel discussions. Contentious debates on the latest visions of mobility. InnoTrans Convention 2016 a unique forum with top international representatives from the industrial, political and transport communities. DIALOG FORUM A FOCUS ON CURRENT THEMES DVF, German Transport Forum UNIFE, Association of the European Rail Industry VDB, German Railway Industry Association VDV, Association of German Transport Companies Exklusivní pódiové diskuse na nejvyšší úrovni. Kontroverzní dialog na téma aktuální vize mobility. InnoTrans Convention 2016 jedinečné fórum s mezinárodními velikány z oblasti průmyslu, dopravy a politiky. DIALOG FORUM AKTUÁLNÍ TÉMATA V CENTRU POZORNOSTI DVF, Německé dopravní fórum UNIFE, Sdružení evropského železničního průmyslu VDB, Svaz německého železničního průmyslu VDV, Svaz německých dopravních společností PUBLIC TRANSPORT FORUM DEVELOPMENTS IN PUBLIC TRANSPORT DVWG, German Association of Transport Sciences ETC Transport Consultants PBV, Planungsbüro für Verkehr PUBLIC TRANSPORT & INTERIORS (PTI) HALL FORUM DIRECT DIALOG DB Suppliers Forum, Deutsche Bahn International Design Forum, International Design Center Berlin (IDZ) PUBLIC TRANSPORT FORUM VÝVOJ VEŘEJNÉ PŘEPRAVY OSOB DVWG, Německá dopravně vědecká společnost ETC Transport Consultants PBV, Planungsbüro für Verkehr PUBLIC TRANSPORT & INTERIORS (PTI) HALL FORUM PŘÍMÉ DIALOGY DB Suppliers Forum, Deutsche Bahn International Design Forum, International Design Center Berlin (IDZ) 16 InnoTrans Convention InnoTrans Convention 17

10 Dialog MEET THE SUCCESS ÚSPĚŠNÁ SETKÁNÍ CONTACT & WEB KONTAKT & WEB SPEAKERS CORNER AN EXCLUSIVE HOUR 60 minutes for InnoTrans exhibitors. International experts. Innovations and industry information. Your company and products. Insightful presentations created by the individual exhibitors. CAREER & EDUCATION CAREERS, EDUCATION AND SCIENCE Thinking one step ahead. The outlook for students and trainees. The first step to a career in rail and public transport. SPEAKERS CORNER 1 HODINA EXKLUZIVITY 60 minut pro vystavovatele veletrhu InnoTrans. Mezinárodní odborné publikum. Novinky a důležité informace z branže. Vaše firma a její výrobky. Referenti si individuelně stanoví obsah a průběh svých příspěvků. CAREER & EDUCATION KARIÉRA, VZDĚLÁNÍ A VÝZKUM Vždy být o krok napřed. Perspektivy pro žáky, studenty a učně. První krůček v kariéře směrem k železniční dopravě a veřejné přepravě osob. virtualmarket.innotrans.com InnoTrans exhibitors and trade visitors stay in contact on the Virtual Market Place online platform. Information for industry insiders all year round. innotrans.com A complete range of services for exhibitors available online: Application forms Travel and hotel information Contact to a global network of representatives and more virtualmarket.innotrans.com Online platforma nazvaná Virtual Market Place určená vystavovatelům a odborným návštěvníkům veletrhu InnoTrans pravidelný kontakt a informace pro znalce z branže 365 dní v roce. innotrans.com Široká paleta servisních služeb pro mezinárodní vystavovatele přístupná pohodlně a online: Přihlašovací dokumentace Informace o ubytování a cestovních možnostech Kontakty na rozsáhlou síť našich reprezentantů po celém světě A více Team InnoTrans Organizer T Messe Berlin GmbH F Messedamm Berlin, Germany Team InnoTrans Pořadatel T Messe Berlin GmbH F Messedamm Berlin, Germany ONE CITY ENDLESS OPPORTUNITIES Unwind after a successful day at the trade fair. Berlin s nightlife is urban, diverse and truly unique. The world s most exciting city. We look forward to seeing you. MĚSTO MNOHA TVÁŘÍ. PRVOTŘÍDNÍ ZÁBAVA V BERLÍNĚ. Odpočiňte si po úspěšném dni na veletrhu. Užijte si noční velkoměsto, jeho různorodost a jedinečnost. Berlín je nejvíce vzrušující město na světě. Těšíme se na Vaši návštěvu. 18 Dialog Dialog 19

11 English / Czech

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

Vážené studentky, Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny z

Vážené studentky, Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny z Vážené studentky, Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE obsah table of contents 4 5 O společnosti About Us 6 7 Náš tým Our Team 8 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 10 11 Crescon

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny ty z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

company profile firemní profil

company profile firemní profil company profile 2012 firemní profil management Martina Blahová General Director blahova@studentagency.cz Lenka Holoubková Financial Director holoubkova@studentagency.cz Přemysl Vícha Business and marketing

Více

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 6 Vybrané úspěchy a aktivity města

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi Evropou a Asií Come and Build the Bridge Connecting Europe and Asia With Us 1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více