Žena, která odkryla pravdu o nalezení Hitlera

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žena, která odkryla pravdu o nalezení Hitlera"

Transkript

1 Magazín Práva Miroslav Šiška Žena, která odkryla pravdu o nalezení Hitlera Zemřel skutečně Hitler vlastní rukou v bunkru pod berlínským Reichstagem? Nebo přece jen unikl? Pochybnosti a senzační spekulace o Hitlerově smrti asi nikdy neskončí. Zčásti k nim přispělo i Stalinem dodnes nepříliš objasněné přísné embargo na jakékoli informace o tom, jak a zda vůbec sovětští vojáci vůdcovo tělo našli. Až téměř o dvacet let později mohla podat svědectví žena, která se celého procesu pátrání i identifikace přímo účastnila. V Karlshorstu byla 8. května 1945 podepisována bezpodmínečná kapitulace. O tom jsem tehdy ještě nevěděla, ale právě toho dne si mě v Berlíně povolal plukovník Gorbušin. Podal mi malou šarlatovou kazetu a řekl, že jsou v ní Hitlerovy zuby. Dodal, že za tu krabičku ručím hlavou, protože to je důkaz jeho identifikace. Tehdy 25letá Jelena Kaganová byla válečnou tlumočnicí, která s armádou prošla cestu z bojišť před Moskvou až do Berlína. Tam se souhrou okolností i štěstí stala členkou skupiny, která pátrala po Adolfu Hitlerovi, podílela se na objevení jeho ohořelé mrtvoly, zjišťování pravdivých okolností jeho smrti a nakonec i na identifikaci těla. Po válce přijala literární jméno Rževská (podle středoruského města Ržev, kde se v únoru 1942 poprvé dostala na frontu) a již přes šedesát let píše o tom, co sama prožila. Naposledy v roce 2007 v knize Zápisky válečné tlumočnice, kterou u nás v překladu Libora Dvořáka právě vydalo nakladatelství Paseka. Červenou krabičku s Hitlerovými čelistmi mi plukovník předal proto, že nález nebylo kam spolehlivě uložit, vysvětluje Rževská. Dostala jsem ji do úschovy, protože naše skupina se smrskla na pouhé tři lidi, a přitom vše, co souviselo s Hitlerem, bylo přísně tajné a za okruh naší skupiny se to nesmělo dostat. Chtěla na frontu Jelena se narodila 27. října 1919 v židovské rodině v běloruském Homelu. Později se rodina přestěhovala do Moskvy, kde žije Jelena Rževská dodnes. V době nacistického útoku na Sovětský svaz byla studentkou filozofie na Moskevské státní univerzitě. Na podzim už do poslucháren nešla, byla nasazena do továrny, kde se vyráběly nábojnice. Chtěla na frontu. Absolvovala kurz pro zdravotní sestry, ale brzy se ukázalo, že ji tam poslat nehodlají. Od dětství se učila němčinu, a tak to zkusila ve škole pro vojenské tlumočníky. Vaší zbraní je němčina, střílet vás naučí na frontě, uslyšela pak od velitele po dvouapůlměsíčním rychlokurzu. Z generálního štábu poslali čerstvou tlumočnici k parašutistické brigádě, která měla působit v týlu obsazených území. Velící generál Levašov se rozčilil, když uslyšel, že nemá žádný cvičný seskok. Odeslal ji zpět, čímž zřejmě mladičké dívce zachránil život. I s kamarádkou Ludmilou se vrátily na generální štáb. Bylo tam hodně tlumočníků a málo ukořistěných dokumentů k překládání, vzpomíná Rževská. Začala jsem tedy chodit na kádrové oddělení a žádat, aby mě odeslali na frontu k pěším jednotkám.

2 To se nakonec stalo v únoru 1942, kdy byla přidělena na štáb Leljušenkovy armády. Byla využívána hlavně při výsleších zajatců a překladech dokumentů. Po 17 měsících bojů o oblast Rževa postupovala s vojsky na západ přes Bělorusko až do Polska. To už byla příslušnicí zvláštní jednotky vojenské kontrarozvědky (Smerš) a od února 1945 působila v Poznani. Koncem dubna přišel rozkaz, aby se přemístili do Berlína. Benzín do vůdcových prostor Jednotka Rževské se stala součástí 3. úderné armády generála Kuzněcova, která byla pověřena útokem na Říšský sněm. Jeho dobytí a vztyčení vlajky nad kopulí Reichstagu mělo symbolizovat vítězství nad Hitlerem a nacistickým Německem. V těch dnech Sověti neměli jasné zprávy o tom, že se Hitler se svým štábem ukrývá v protileteckém bunkru pod říšským kancléřstvím. Rozvědka měla k dispozici jen kusé, nejasné a rozporuplné informace. Rževská líčí, jak 29. dubna 1945 celý den ve sklepě domu nedaleko Postupimského náměstí tlumočila výslechy zajatců: Porovnáním jejich výpovědí a dalších informací jsme dospěli k závěru, že tam Hitler zřejmě přece jen bude. Večer se podařilo zadržet zdravotní sestru, která přeběhla přes palebnou čáru a chtěla najít svou matku. Od vojáků i personálu slyšela, že Hitler je tam, v podzemí. Útočné oddíly rudoarmějců prolomily poslední obrannou linii a 2. května ráno vtrhly přímo do kancléřství. Mezi různorodým osazenstvem podzemí hledaly spolupracovníky, kteří by o Hitlerovi něco věděli a zároveň se tu mohli stát průvodci. První informace dal Sovětům garážmistr Karl Schneider. Buď 28. nebo 29. dubna dostal příkaz, aby veškerý benzín, který má k dispozici, okamžitě dopravil k Hitlerovým prostorám. Sám však vůdce neviděl. Od osobního Hitlerova řidiče Ericha Kempky slyšel 1. května, že je Hitler mrtvý. Zvěsti o jeho sebevraždě kolovaly také mezi příslušníky jeho osobní stráže. Zároveň se říkalo, že jeho mrtvolu spálili. Schneider vydedukoval, že benzín byl určen právě na spálení mrtvoly. Večer 1. května znovu zadrnčel telefon. Zazněl další požadavek veškerý zbylý benzín dodat do vůdcových prostor. Vypustil tedy poslední zbytky tekutiny z nádrží aut a poslal další čtyři kanystry. Nebyl čas na Goebbelsovy deníky Co měl nový požadavek na benzín znamenat? Na to neuměl garážmistr v tu chvíli odpovědět, ale vysvětlení se našlo ještě týž den, když tři důstojníci Smerše společně se Schneiderem a kuchařem Langem začali prohledávat zahradu před kancléřstvím. Několik metrů od východu z bunkru objevili ohořelé mrtvoly muže a ženy, v nichž byli rychle identifikováni Joseph Goebbels a jeho manželka Magda. Goebbels sice 1. května nařídil, aby po smrti byla jeho mrtvola dokonale spálena, benzínu však bylo málo. V jedné místnosti v podzemí našli dva kufry s Goebbelsovými písemnostmi. Bylo mezi nimi i několik sešitů s jeho deníky. Rževská litovala, že nemohla hned studovat jejich obsah: Museli jsme šetřit každou minutu, protože jsme měli jasný úkol zjistit, co se stalo s Hitlerem, a najít ho.

3 Pád třetí říše v tu chvíli symbolizoval nejbližší Hitlerův spolupracovník Goebbels. Třetího května byla o identifikaci jeho, manželky a šesti dětí vydána mimořádně podrobná zpráva. Novináři, fotografové i kameramani měli všude volný přístup. Potom se ale najednou všechno změnilo. Stalina rozhořčilo, píše Rževská, že velení celou záležitost z vlastní iniciativy prezentovalo naprosto otevřeně. Někdo zřejmě dostal přes prsty a pátrání po Hitlerovi bylo už od příštího dne obestřeno co nejpřísnějším utajením. Kontakty s tiskem a fotografy byly zakázány. Veškeré informace nyní směřovaly přímo ke Stalinovi a vojenské velení v Německu obcházely. Vůdce neměl dvojníky Pátrání probíhalo v napjaté atmosféře a v chaosu. Objevovaly se senzační i protichůdné údaje. Hitler unikl s pilotkou Reitschovou tři dny před pádem Berlína letadlem. Jeho smrt byla jen inscenovaná a zpráva v rozhlase falešná. Unikl z města podzemními chodbami a nyní se skrývá v nedobytné jihotyrolské pevnosti. Další zpráva naopak tvrdila, že Hitlerova mrtvola shořela úplně a popel odnesl říšský mládežnický vůdce NSDAP Artur Axmann, který se připojil k jedné skupině při jejím pokusu o průlom z kancléřství v noci na 2. května. Jeho stopa se Sovětům v těch dnech ztratila. Objevila se také záhada s údajným Hitlerovým dvojníkem. To když byla 3. května na dvoře kancléřství nalezena mrtvola muže, který mohl vůdce vzdáleně připomínat. Ve skutečnosti to byl jeden z obyvatel bunkru, jehož zřejmě zabila střepina nebo jej nechal Hitler v posledních dnech zastřelit. Ačkoli němečtí svědkové tvrdili, že to není Hitler (stejně tak i přivolaný bývalý diplomat z předválečné ruské ambasády v Berlíně), byl mrtvý muž okamžitě natočen a vyfotografován. Do redakcí různých listů letěla zpráva se sebevědomou poznámkou: Hitler! Neznámý mrtvý se nicméně stal praotcem celé plejády dvojníků, ačkoli Hitler ve skutečnosti žádné neměl. Jistou zásluhu na tom měl vojenský velitel Berlína generál Berzarin. Slíbil, že ten, kdo najde Hitlerovu mrtvolu, bude navržen na titul Hrdina SSSR. Během několika dní mu na velitelství přitáhli takových Hitlerů hned šest. To okamžitě spustilo povídačky o existenci dvojníka, který měl odlákat pozornost a usnadnit Hitlerovi útěk. Zmýlit se nebo vyrazit po falešné stopě bylo snadné. Proto bylo třeba úsilí rozvědčíků sladit, výsledky jejich práce vyhodnotit, zavádějící hypotézy odhodit a směřovat k vytčenému cíli. V naší 3. úderné armádě se pátracích akcí v případu Hitler ujal plukovník Gorbušin, vysvětluje Rževská. Byla to naše iniciativa zdola. Úkol najít Hitlera nám nikdo nepřikázal. Byl to poslední úkol války, který se vznášel v samotném berlínském vzduchu. Mrtvolu našel Čurakov K objevení Hitlerovy mrtvoly 4. května 1945 napomohla šťastná náhoda. Součástí 3. úderné armády byl 79. sbor, který ten den opouštěl Berlín a mířil do vymezeného pásma dislokace. Skupina rozvědčíků sboru, která se na pátrání podílela i předtím, přišla se svým velitelem Klimenkem ještě

4 jednou do zahrady kancléřství. Víceméně ze zvědavosti se chtěla podívat na místo, kde byl nalezen Goebbels. Jeden z vojáků, jmenoval se Ivan Čurakov, si povšiml kráteru po letecké pumě asi tři metry vlevo od vstupních dveří. Hlína v něm byla kyprá, jako by ji tam někdo nasypal docela nedávno. Seskočil dolů, hlína se pod jeho vahou sesedla a najednou se z ní cosi vynořilo. Chvilku hrabali a zjistili, že jde o dvě spálené mrtvoly ženskou a mužskou. Vytáhli je ven. Hitlera v ohořelém muži nepoznali a zřejmě je ani nenapadla analogie s rovněž ohořelým Goebbelsem. Hlavně je však zmátlo, že Klimenko věděl o předchozím nálezu údajné Hitlerovy mrtvoly, která v tu dobu ležela ve vestibulu kancléřství. Klimenkovým mužům proto nedošlo, o koho jde, a provizorní hrob tedy zaházeli a odjeli. Naštěstí ale zpráva o dvou ohořelých mrtvolách v pumovém trychtýři přece jen prosákla tam, kam měla, píše ve své knize Rževská. My už jsme měli dost informací, abychom pochopili, koho to Klimenkovi muži v zahradě vyhrabali. Zásluhou Gorbušina se druhý den vojáci vrátili a kromě obou mrtvol našli po dalším přehrabání kráteru ještě dva psy fenu německého ovčáka a štěně. O tom všem byl sestaven protokol s datem 5. května Musíme najít zubaře Nález na zahradě kancléřství se neutajil a noviny spojeneckých okupačních vojsk přicházely s bombastickými titulky: Rusové našli Hitlerovu mrtvolu! U nás se ale stalo něco nepochopitelného, vzpomíná Rževská. Všichni dostali rozkaz: Hledejte Hitlera! A začalo falešné pátrání a jakési maskování toho, že už byl nalezen. V moskevských novinách se 8. května znovu objevily zprávy, že se Hitler buď uchýlil do Argentiny, nebo se skrývá u španělského diktátora Franka. Ve skutečnosti byly ostatky Hitlera i Braunové v noci na 6. května přemístěny do Buchu na severovýchodním okraji Berlína, kde tehdy sídlila Gorbušinova skupina a působila tam mj. i mobilní chirurgická nemocnice. Skupina vojenských lékařů provedla expertizu obou těl. V protokolu se uvádělo, že smrt nastala v důsledku otravy kyanidem. Při pitvě Hitlerova těla se ukázalo, že se v dobrém stavu uchovaly obě čelisti i se zuby. To představovalo nezvratitelný důkaz Hitlerovy smrti, protože na světě neexistují dva lidé, kteří by měli absolutně stejný chrup. Před námi vyvstal úkol za každou cenu objevit a najít Hitlerovy zubní lékaře, poznamenává Rževská. Během pátrání v prvních dnech po nálezu těl se na vyšetřování podílela řada lidí. Pak ale naše práce začala být stále tajnější a ve druhé etapě, tedy během identifikace mrtvoly, už se skupina plukovníka Gorbušina smrskla na tři lidi (včetně mé tlumočnické maličkosti). To jsou Hitlerovy zuby! Neuvěřitelný řetězec šťastných náhod způsobil, že se Rževské s Gorbušinem už 9. května podařilo ve zničeném Berlíně najít Käthe Heusermannovou, asistentku Hitlerova stomatologa Johanna Blaschkeho. Byla jediným člověkem, který znal a pamatoval si všechny zvláštnosti Hitlerova chrupu. Její údaje se přesně kryly s pitevním nálezem a nakonec i s rentgenovými snímky, které s její pomocí našli v podzemí říšské kanceláře, kde měl profesor Blaschke improvizovanou zubní ordinaci.

5 Nejdůležitější však byly zuby samotné. Když je Rževská vyndala z krabičky, Käthe Heusermannová si je prohlédla a hned řekla: To jsou Hitlerovy zuby! K průkazné rekonstrukci Hitlerovy smrti však ještě potřebovali svědectví účastníka nebo svědka spalování Hitlera. V oněch dnech neznali výpovědi Günsche a Rattenhubera, dvou svědků Hitlerovy smrti. Ti byli zajati v pásmu sousední armády, ale neexistoval žádný štáb či ústředí, který by jednotlivé akce koordinoval. Chybějícím článkem se tak staly až údaje esesáka z osobní Hitlerovy ochranky Harryho Mengershausena, jehož Kli menkovi průzkumníci zadrželi 13. května. Vypověděl, že měl 30. dubna strážní službu v kancléřství a viděl, jak z nouzového východu Hitlerův osobní pobočník Günsche a jeho komorník Linge vynášejí vůdcovu mrtvolu a pokládají ji dva tři metry od východu. Pak se vrátili a za pár minut přinesli i mrtvolu Evy Braunové, kterou položili hned vedle. Kousek od těl už stály dva kajsem nystry s benzínem, jimiž Günsche s Lingem začali oba mrtvé polévat a pak je zapálili. Za několik dní byla na štáb frontu a odtud nahoru odeslána zpráva o průkazné rekonstrukci vůdcových posledních hodin a nezpochybnitelné identifikaci mrtvého Adolfa Hitlera. Byla naprosto přesvědčená, že nás se všemi získanými informacemi a hlavními svědky odešlou do Moskvy, píše Rževská, a že Käthe Heusermannová bude za své zásluhy před dějinami vyznamenána a zahrnuta přízní. Odhalila záhadu století Stalo se však něco jiného. Již 18. května 1945 přijel z hlavního štábu generál se Stalinovým pokynem, aby prověřil vše, co se týká Hitlerovy smrti. Krátce nato si Stalin povolal Gorbušina do Moskvy. Nesměl se vzdálit z hotelu a musel čekat na jeho telefonát. Nedočkal se, ale místo toho si ho pozval ministr vnitra Abakumov, který mu řekl: Soudruh Stalin se seznámil s celým průběhem vyšetřování i s dokumentací týkající se nalezení Hitlera a nemá k vám žádné otázky. Případ tímto pouští ze zřetele. Řekl ale: Oznamovat nic nebudeme. V kapitalistickém obklíčení zůstáváme dál. Když Gorbušin Rževské a dalším dvěma spolupracovníkům v Berlíně tento hovor interpretoval, dodal: Co jste právě slyšeli, zapomeňte. Jelena se po válce do Moskvy vrátila v říjnu Neuměla jsem si představit, že by nalezení Hitlera mělo zůstat utajeno, poznamenává v závěru své knihy. Vlastní mlčení mě tížilo, jenže všechna ta fakta se dostala do kategorie státních tajemství, jejichž vyzrazení se trestalo 7 až 15 lety vězení. Fakt, že Hitlerovu mrtvolu objevila a identifikovala sovětská strana, se dlouho tajil. Rževská o jeho smrti psala v časopise Znamja v roce 1955, ale pasáže o objevení mrtvoly, jejím zkoumání a identifikaci nesměly být zveřejněny. Poprvé toto tajemství odkryla až v roce 1961 v publikaci Jaro ve vojenském plášti, i když tehdy ještě nebyla vyzbrojena žádnými dokumenty. Do tajného archívu Rady ministrů se probojovala až v září 1964 a mohla doplnit své očité svědectví. Uviděla dokumenty, které kdysi sama podepisovala,

6 ale i takové, které viděla poprvé a které ji ohromily. Všechno dohromady tvořilo výmluvnou součást oněch událostí. Během čtyř měsíců napsala knihu Berlín, květen 1945, která doma i ve světě vyvolala senzaci. Odhalila jsem záhadu století, a povedlo se mi tak zabránit Stalinovu nepříliš jasnému, ba temnému záměru, který si přál před světem skrýt že jsme Hitlera objevili. Ta cesta však byla hodně dlouhá. *** Obludný osud Käthe Heusermannové * Jelena Rževská se s Käthe Heusermannovou, ženou, bez níž by sotva dokázali v květnu 1945 identifikovat v Berlíně mrtvolu Hitlera, poté už nikdy nesetkala. O jejím osudu se dověděla až v tajném archívu v roce 1964 a z jejích nepublikovaných pamětí. * 35letá Käthe byla v červenci 1945 dopravena do Moskvy a vyslýchána v Lubjance a Lefortovu. V roce 1951 byla odsouzena k 10 letům pobytu v táboře se zostřeným režimem se započtením 6,5 roku vyšetřovací vazby na samotce. Podle rozsudku svým dobrovolným podílem na léčení Hitlerova chrupu pomáhala buržoaznímu státu prodloužit válku. * Odseděla si celý trest. Její osvobození se přesně krylo s příjezdem K. Adenauera do SSSR, který s Chruščovem v roce 1955 dojednal vrácení zajatých Němců do vlasti. Žila pak v Düsseldorfu ještě 40 let. Nedlouho před smrtí se s Jelenou Rževskou setkala alespoň na filmovém plátně. Každou z nich zvlášť natočili do jednoho německého dokumentu.

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

Případ Zdeněk Boček a spol.

Případ Zdeněk Boček a spol. třetí odboj Případ Zdeněk Boček a spol. Studenti práv Univerzity Karlovy proti totalitě Jaroslav Rokoský Posluchači Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se nesmířili s komunistickým pučem v únoru

Více

Zanedlouho nás bude dělit první desetiletí od tzv. sametové revoluce nenásilné výměny moci v tehdejší ČSSR. Deset let přerodu v demokracii západního

Zanedlouho nás bude dělit první desetiletí od tzv. sametové revoluce nenásilné výměny moci v tehdejší ČSSR. Deset let přerodu v demokracii západního Zanedlouho nás bude dělit první desetiletí od tzv. sametové revoluce nenásilné výměny moci v tehdejší ČSSR. Deset let přerodu v demokracii západního stylu. Jak tento přerod probíhal a kam nás vede, zanechává

Více

OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE

OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE TUTO KNIHU VĚNUJI TĚM PRAVÝM HRDINŮM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY: RUSKÝM A NĚMECKÝM PĚŠÁKŮM ČÁST KAPITOLA PRVNÍ Právo národů na sebeurčení Vymyšlená trojice Borghese-de Marchi-Skorzeny

Více

KAPITOLA 1 ZÁVĚŤ ADOLFA HITLERA

KAPITOLA 1 ZÁVĚŤ ADOLFA HITLERA KAPITOLA 1 ZÁVĚŤ ADOLFA HITLERA Na začátku listopadu 1945 se v Berlíně konala tisková konference. Vedl ji vytáhlý, krátkozraký Angličan, kterému bylo něco málo přes třicet. Generálmajor Hugh Trevor-Roper

Více

Příběh předmnichovský

Příběh předmnichovský 1 2 Příběh předmnichovský Vpád do Tisé Jan Vondráček Obec Tisá se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 20 km od krajského města Ústí nad Labem a 5 km od obce Petrovice, kde je hraniční přechod

Více

ZŠ Zahradní 5265 Chomutov 43004

ZŠ Zahradní 5265 Chomutov 43004 ZŠ Zahradní 5265 Chomutov 43004 Zpravodaj: Naše škola pracuje pro nadaci HNUTÍ NA VLASTNÍCH NOHOU- Stonožka spolupracuje s ministerstvem obrany, které vypsalo projekt BOJOVNÍCI PROTI TOTALITĚ OČIMA DĚTÍ.

Více

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Katalog k expozici Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Zahajovací řeč: Eduard Vacek Prezident Federace nezávislých spisovatelů Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Dominie Streatfeild BRAINWASH. Tajná historie ovládání mysli

Dominie Streatfeild BRAINWASH. Tajná historie ovládání mysli Dominie Streatfeild BRAINWASH Tajná historie ovládání mysli OBSAH Mým rodičům 1 Bitva o mozek 7 2 Sérum pravdy 34 3 Pojídání masa bohů" 64 4 V temnotě 103 5 Stvoření mandžuského kandidáta 140 6 Udělej

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení NA HRADIŠtku PŘEŽILI SVOJI vlastní SMRT NA HRADIŠTKU PŘEŽILI svoji VLASTNÍ smrt Obec Hradištko byla po skončení války jednou z nejméně zničených obcí zabraného území. Přesto zde lidé trpěli víc než jinde.

Více

Petr Nacházel. Hitlerovy oči

Petr Nacházel. Hitlerovy oči 1 Petr Nacházel Hitlerovy oči Petr Nacházel Praha 2000 Copyright Petr Nacházel 2 3 Jmenuji se James Scott a pracuji jako novinář u Los Angelského Postu. Můj život běžel až doposavad celkem klidně. Zaměstnání

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

Ve službách sovětských poradců

Ve službách sovětských poradců struktury moci Ve službách sovětských poradců Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně JAN KALOUS Od října 1949 v československých bezpečnostních strukturách oficiálně působili sovětští poradci.

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Kurýr, nebo převaděč?

Kurýr, nebo převaděč? Kurýr, nebo převaděč? Příběh Josefa Randáka, jednoho ze zapomenutých účastníků protikomunistického odboje Libor Svoboda Symbolem protikomunistického odporu v prvních letech studené války byli převaděči

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie OSVOBOZOVÁNÍ ROUSÍNOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František Čapka,

Více

Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946-1986)

Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946-1986) Zemřelí ve výkonu trestu v příbramské oblasti těžby uranové rudy (1951-1961) Tato studie vznikla v rámci zpracovávání grantu GA ČR 409/09/1742 (Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové

Více

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu

Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu studie a články Příběh jedné knihy Nesnáze s vydáním publikace Na západní frontě a následná reakce vojáků ze Západu LADISLAV KUDRNA Ke schválení byl předložen rukopis Tomana Broda a Eduarda Čejky Na západní

Více

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával N Citát dne Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě.

Více

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ mnoho tisíc lidí stojí před Traberhofem v Rosenheimu a upírají zrak na Ústa muže na balkónu, který pro mnohé z nich byl poslední nadějí. Zázračný lékař", jak

Více

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis VÁLEČNÝ POSTILION Vydal spolek Memoriae armis VYSOKÉ MÝTO 1939 1945 Neprodejné 70 let od konce druhé světové války Vážení spoluobčané, milovníci historie, letos si připomínáme 70 let od ukončení II. světové

Více

Absolventská práce. Holocaust očima židovských dětí

Absolventská práce. Holocaust očima židovských dětí Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Holocaust očima židovských dětí Eliška Hanušová IX.A Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2011/2012

Více

Bludovan 4/2010. Volby 2010 ZDARMA. Slavnostní otevření dětského hřiště. Vrabečci na zábřežské Mateřince

Bludovan 4/2010. Volby 2010 ZDARMA. Slavnostní otevření dětského hřiště. Vrabečci na zábřežské Mateřince Bludovan 4/2010 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2010 Slavnostní otevření dětského hřiště Ve středu 21. dubna 2010 bylo starostou obce Ing. Stonem společně s generálním ředitelem firmy Ekozis Zábřeh Ing.

Více

Brněnský pochod smrti, odsun Němců z Pohořelic a česko-německé vztahy předcházející odsunu

Brněnský pochod smrti, odsun Němců z Pohořelic a česko-německé vztahy předcházející odsunu ROČNÍKOVÁ PRÁCE Gymnázium, Ţidlochovice Předmět: Dějepis Brněnský pochod smrti, odsun Němců z Pohořelic a česko-německé vztahy předcházející odsunu Lenka Králíková Kraj: Jihomoravský Ţidlochovice 2014

Více

Sovětsko-nacistická jednání v prvních týdnech druhé světové války 1 Václav Veber

Sovětsko-nacistická jednání v prvních týdnech druhé světové války 1 Václav Veber Pakt Sovětsko-nacistická jednání v prvních týdnech druhé světové války 1 Václav Veber Seznam významných výročí se zdá být nekonečný. Jistě k nim patří také 23. srpen 1939, kdy Ribbentrop a Molotov v Moskvě

Více

EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE

EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE Vzpomínky československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili v 11. pěším praporu na Blízkém východě doplněné historickým komentářem a popisem bitvy o Tobruk. FRANTIŠEK

Více