Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady."

Transkript

1 Článek o scientologii v příloze IN journal (Hospodářských novin) z 23. ledna 2007 Článek je založen na starých a chybných informacích o scientologii, které byly vyvráceny, ať už religionisty z různých univerzit nebo soudy. Autor Jan A. Novák nekontaktoval tiskovou kancelář Scientologické církve v ČR, aby si informace ověřil a v článku, který má nabudit dojem o podivnosti scientologie není kromě asi 4 5 vět nic pozitivního. Čtenáři článku se nedozvěděli, co je scientologie, co v ní lidé nacházejí anebo jak se scientologové angažují ve společnosti. Článek tuto otázku neřeší. Článek vznikl na základě mediálního zájmu o scientologii po 13. lednu 2007, kdy byla otevřena nová budova církve v Berlíně. Nová budova Scientologické církve v Berlíně byla otevřena za účasti více než 4000 návštěvníků členů církve a dalších významných osobností jako např. čestného profesora Univerzity v Giessenu prof. Jurgena Redhardta; teologa a sociologa dr. Hubertuse Mynareka; anebo Almoga Bursteina, zakládajícího člena Evropské nadace pro lidská práva a toleranci, který na tuto akci přiletěl až z Izraele. Mezi účastníky bylo také cca 200 scientologů z Čech a ze Slovenska. Šesti podlažní budova ze skla a oceli o rozloze 4000 metrů čtverečních zahrnuje také rozsáhlé audio-vizuální informační centrum pro veřejnost, kterým může kdokoli projít a dozvědět se více o scientologické víře, jejích praktikách a také církevních aktivitách v Berlíně i v dalších částech světa je odrazem dnešního světového rozmachu scientologie. Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady. Jen za loňský rok bylo na celém světě otevřeno 1500 nových církevních či misijních organizací a skupin. Církev tak má k dnešnímu dni 7500 církevních či misijních organizací a skupin, které působí ve 163 zemích světa s více než 10 miliony členů. Každá z nich tvrdě pracuje na dosažení cílů scientologie, mezi které patří svět bez válek, bez šílenství a kriminality, kde schopní lidé mohou prosperovat, a kde mohou být všichni svobodní, aby dosáhli vyšších úrovní. Díky svým cílům má církev největší nevládní protidrogový program na světě s názvem Řekni ne drogám řekni ano životu, který působí také od roku 2001 v ČR; největší vzdělávací kampaň lidských práv nebo tým více než členů církve pro nouzové situace jako jsou zemětřesení, povodně (pomáhali i v roce 2002 při pražských povodních). To, co následuje, jsou pravdivé informace, které článek neuvedl. Dokumenty k tvrzení jsou přiloženy. 1) Tvrzení v InJournalu: Článek velmi povrchně a nesprávně informuje o scientologii, jejím původu či o nauce o duchovní bytosti. Správné informace: Název scientologie pochází z latinského scio vědění a řeckého logos studium něčeho. Slovo scientologie je tedy doslova vědění jak vědět. Je to praktická

2 náboženská filozofie, která učí o tom, že člověk je duchovní nesmrtelná bytost (duše). V scientologii se k tomuto označení používá název thetan a to z toho důvodu, aby nedošlo k záměně s jinými filozofiemi a duchovními technikami. Názorů ohledně toho, zda je člověk duše nebo má duši a jejich názvů je mnoho. Jednou ze základních tezí je to, že thetan je v podstatě dobrý a žije mnoho životů. Cílem scientologie je pak dovést jedince (jako thetana) k osvícení (spáse) skrze duchovní konzultace (tak zvaný auditing) a studium spisů o povaze ducha a vesmíru od L. Ron Hubbarda. V rámci pokročilých duchovních úrovní pak nastane vysvobození neustálého koloběhu zrození a smrti a tím nastolení plného sebeurčení této duchovní bytosti. V této rovině pak tato bytost také nalezne všechny odpovědi na svůj vztah k Bohu nebo nejvyšší bytosti. Filozofické dílo scientologie a dianetiky L. Rona Hubbarda je obsaženo ve více než 3000 přednáškách, 20 knihách a 3 encyklopedických sériích, což zahrnuje slov. Celá filozofie scientologie pak navazuje na nejstarší náboženské texty na zemi a to Védy. V knize Dianetika, jak je chybně tvrzeno v článku, byl pouze shrnut výzkum ohledně funkce lidské mysli a v roce jejího vydání (1950) se jednalo ryze o světskou záležitost. Jak Hubbard dále bádal, došel k zjištění, že člověk nemá pouze mysl, ale je ve skutečnosti samostatnou duchovní bytostí, a tak na podzim roku 1951 začal svoji přednášku slovy Toto je kurz scientologie! 2) Tvrzení v InJournalu: V článku je citován zevšeobecněný výrok o tom, že odpadlíci tvrdí, že církev vytváří bohatství pro své špičky, zatímco řadoví členové jsou vykořisťováni. A dále autor citoval bývalého člena Vaughn Younga. Správné informace: Odpadlíci nejsou bráni jako věrohodní svědci akademiky, kteří studují náboženství. Jsou možná tak dobří pro bulvární média. Známý sociolog (nových náboženských směrů) dr. Bryan Wilson, Ph.D z Oxfordské univerzity, napsal v jedné z prací na téma odpadlíci: Odpadlík má obecně potřebu se bránit. Snaží se přebudovat svojí vlastní minulost, ospravedlnit své dřívější vztahy a obviňovat ty, kteří byli dříve jeho nejbližšími spolupracovníky Jak ukázaly rozmanité případy, je lehce ovlivnitelný a připravený zveličovat nebo přikrášlovat své křivdy, aby uspokojil ty novináře, kteří se zajímají více o senzační příběhy než o objektivní zhodnocení pravdy. Někteří z těchto rádoby kritiků mají však z této činnosti velmi dobrý byznys, což je i případ pana Vaugh Younga. Ten si kromě desítek tisíc dolarů za výpovědi proti církvi přišel i na vilu za USD. Vaugh Young, který byl členem církve do roku 1989 neměl žádné zásadní postavení ve vedení církve. Byl jedním z několika tisíc členů náboženského řádu Sea Org. Rozhodně nebyl v celé historii jediný, který kdy odešel. Ale je jedním z těch, jak bylo uvedeno výše v práci dr. Wilsona, který má snahu ospravedlnit své dřívější vztahy a obviňovat ty, kteří byli dříve jeho nejbližšími spolupracovníky.

3 Pan Young začal vystupovat v médiích se svými výroky jedině kvůli penězům a to až v roce 1993!. Ve skutečnosti začal vystupovat krátce poté, co v roce 1992 kontaktoval našeho právního zástupce v USA a chtěl za svoje práva na svůj příběh USD. Byl samozřejmě odmítnut. V únoru 1994 poslal on a jeho žena požadavek na USD za své mlčení. Církev mu nabídla setkání, kde by se jakékoli nesouhlasy vyřešili. Oba souhlasili, ale na konci setkání chtěli USD na to, aby mohli 5 let žít bez práce! Církev má v tomto jasná morální pravidla a na vydírání nepřistupuje. Pan Young mezitím za své vystupování (proti církvi) dostával honoráře v desítkách tisíc dolarů, takže si takto vydělal minimálně USD. Následně pak dostal za svoje služby vilu v hodnotě USD od investora kritiků scientologie. Kromě toho, bylo svědectví pana Younga odmítnuto soudem v Anglii, když chtěl v roce 1995 podat své svědectví v soudním sporu. Soudce High Courtu ho odmítl. Viz příloha 1. 3) Tvrzení v InJournalu: Výroky syna L. Rona Hubbarda o náboženské fasádě scientologie. Správné informace: Syn L. Rona Hubbarda, zvaný Nibs, dle svého vyjádření v emocionálním vypětí vznesl několik nepravdivých výroků proti svému otci. Toho se chytli lidé, kteří chtěli poškodit scientologii. Nibs pak svoje prohlášení sám od sebe odvolal, když zjistil, jak tím nejen poškodil svého otce, ale i celou církev. V prohlášení pro soud z roku 1969 uvádí: V úvodu věřím, že výklad mého svědectví týkající se toho, proč byla scientologie založená jako náboženství, je v tomto stavu, v jakém je, matoucí. Podle mého nejlepšího svědomí a vědomí, scientologie byla založená jako náboženství, protože její zakladatel a přívrženci upřímně věřili, že to je náboženství. A dále I když jsem svědčil, že si myslím, že scientologie má velmi malou právoplatnost, toto vyhlášení jsem učinil z pomstychtivosti v čase, kdy jsem překonával velké množství osobního a emocionálního stresu. Navzdory mému osobnímu stavu v daném čase, kdy vyplynulo mé svědectví, vždy jsem uznával, že zakladatel a následovníci scientologie, jsou pevně přesvědčení, že jde o náboženství. Viz příloha 2. 4) Tvrzení v InJournalu: Autor článku se na několika místech snažil zpochybnit právní postavení Scientologické církve ve světě a navodit dojem, že její členové páchají kriminální činy. Správné informace: Scientologická církev si od svého vzniku v roce 1954 prošla mnohými útrapami, včetně útoků zájmových skupin, které vedli k takovým excesům ze strany americké vlády, jako zavraždění představitele Scientologické církve v Seattlu v září 1963 agentem FDA (amerického Úřadu pro potraviny a léky).

4 Přes všechny tyto motivátory se vždy církev snažila jednat dle zákonů dané země a právně se také registrovat. Jednat v souladu se zákony země, patří také k pravidlům daných L. Ronem Hubbardem. Za dobu 50 let co církev existuje, se však mohli objevit excesy jednotlivců, tak jako v každé církvi. Jedná se však o ojedinělé případy. Důkazem toho je, že ve většině zemí světa je církev právně registrována jako náboženská organizace nebo církev. Významné rozhodnutí vydal 1. října 1993 Americký daňový úřad (IRS), kdy po dvou letech podrobného zkoumání nebývalého rozsahu a hloubky, jenž zahrnovalo aktivity scientologie po celém světě, a po posouzení každičkého obvinění, jež vyřkli odpadlíci či jiní kritici církve, vydal finální rozhodnutí. Tímto rozhodnutím přiznal Mezinárodní scientologické církvi, mateřské církvi scientologického náboženství, statut náboženské a charitativní organizace osvobozené od daní, přičemž tento statut získalo také dalších 150 přidružených církevních a misionářských organizací a organizací zaměřených na zlepšování společnosti. Po tomto náročném přezkoumávání, na které dohlíželi ti nejvyšší činitelé odpovědní ve vládě za organizace osvobozené od daní, IRS rozhodla, že účely Scientologické církve jsou čistě náboženské a charitativní. Další významné soudní případy zazněly v sousedním Německu, kde jsou církevní organizace registrovány jako (náboženské) idealistické organizace. Navzdory všemu humbuku, který vznikl kolem otevření této berlínské organizace, je scientologie brána dle čtyřiceti německých soudních výnosů jako náboženství a je pod ochranou německé ústavy, jako kterékoliv jiné náboženství. Rozsudek jednoho z nich také jasně vyvrací všechny pomluvy a útoky ze strany některých politiků. Správní odvolací soud v Bádensku-Württembersku rozhodl v prosinci 2003, že na základě posledních vědeckých šetření ohledně cílů scientologické organizace, nebyly nalezeny žádné hmatatelné náznaky, které by podpořily tvrzení, že učení zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda, je používáno jako zástěrka pro komerční aktivity. A podobně to je v dalších státech světa. 5) Tvrzení v InJournalu: Autor činí několik narážek v textu na to, že L. Ron Hubbard byl spojen se satanismem. Správné informace: Hubbard rozprášil černou magii v Kalifornii. Dr. Jack Parsons z Pasadeny, v Kalifornii byl americkým odborníkem číslo jedna na raketová tuhá paliva. Byl zapleten s neslavným Angličanem Aleister Crowleyem, který dělal černou magii a sám sebe nazýval The Beast 666. Crowley řídil po světě organizaci zvanou Ordo Templis Orientis (O.T.O.), která měla divoké a brutální obřady. Dr. Parsons byl ředitelem americké pobočky, situované v domě na 1003 Orange Grove Avenue, v Pasadeně (v Kalifornii). Byl to obrovský dům, který sloužil také jako hotel. Mezi jeho klienty patřili američtí nukleární fyzici pracující na přísně tajném projektu Manhattan (vývoj jaderné bomby). Určité americké agentury nesouhlasily s tím, že nukleární fyzici byli ubytováni pod jednou střechou. L. Ron Hubbard, který byl v té době stále ve službách amerického námořnictva, byl dobře znám jako spisovatel a filozof a měl přátele mezi fyziky, proto byl poslán, aby zvládl tuto situaci. Jel a ubytoval se v tomto domě a vyšetřil obřady černé magie a celkovou situaci a shledal ji velmi špatnou.

5 Parsons napsal o Hubbardovi Crowleymu v Anglii. Crowley The Beast 666 objevil v Hubbardovi nepřítele a varoval Parsonse. Toto vše je prokazatelné korespondencí, kterou odhalil Sunday Times. Hubbardova mise byla mnohem úspěšnější, než se očekávalo. Dům byl obrácen naruby. Hubbard zachránil dívku, kterou zneužívali. Skupina černé magie byla rozprášena a zničena. Mezi fyziky bylo mnoho z 64 špičkových amerických vědců, kteří byli později prohlášeni za nespolehlivé a propuštěni z vládních služeb s velkou publicitou. Viz příloha 3. 6) Tvrzení v InJournalu: Autor zpochybňuje Hubbardovu kariéru spisovatele. Správné informace: Hubbard za svůj život obdržel mnoho ocenění jako spisovatel. Jedná se například o ocenění Zlatá kravata, která byla udělená L. Ronu Hubbardovi v roce Jedná se o ocenění Národní federace pro francouzskou kulturu, která oceňuje jednotlivce, kteří výjimečně přispěli společnosti v umění, vědě a literatuře. Nebo také obdržel certifikát čestného doktorátu od Evropské akademie umění v roce V únoru 1992 představitelé Moskevské státní univerzity věnovali halu v nově renovované Gorkého knihovně L. Ronu Hubbardovi. Při této příležitosti získal L. Ron Hubbard čestný doktorát za literaturu na této univerzitě. Ocenění však přibývají neustále. K ocenění spisovatelské kariéry L. Rona Hubbarda došlo i v posledních dvou letech, kdy získal zápisy do Guinessovy knihy rekordů jako nejvíce vydávaný autor s 1084 díly a také jako nejpřekládanější autor světa (71 jazyků). Viz příloha 4. Celkový počet prodaných výtisků z tvorby L. Rona Hubbarda již překonal číslo 230 milionů. Do seznamu New York Times bestselleru se zapsal 19krát. Závěr: Toto je výčet závažných a nepravdivých tvrzení uvedených v článku. Drobné opravy tvrzení jako Sea Org bylo časové období v scientologii ve skutečnosti je to prestižní náboženský řád scientologie, nebyly vypracovány, protože by se musela rozebrat téměř věta po větě. Jak se čtenář může přesvědčit, tak na scientologii není nic tak kontroverzního nebo podivného. To, co chybí je jen seriozní informovanost, která vyjasní všechny kontroverze a pomůže tak pochopit náboženskou praxi scientologie. Více informací o scientologii je možné nalézt na Rozbory scientologie od religionistů jsou v češtině na a ve slovenštině na a Jiří Voráček mluvčí Scientologické církve pro ČR a SR

6 Priloha 1

7 Priloha 1

8 Priloha 1

9 Priloha 2

10 Priloha 2

11 Priloha 2

12 TIMES NEWSPAPERS LIMITED Stránka č. 1 z 1 Priloha 3 TIMES NEWSPAPERS LIMITED Printing House Square London EC4 Telephone Telex /3 Please reply to 200 Gray s Inn Road WC1 Telephone th December, 1969 Lawrence Alkin $ Co 82 Brock Street London W1Y 1YG Dear Sirs, Re Church of Scientology and the Sunday Times Thank you for your letter of the 14 th December. I confirm the further points mentioned in your letter which we had agreed on the telephone. I enclose a copy of the agreed further reference which appeared in last Sundays issue of the Sunday times for your retention. May I suggest that we complete the other formalities including the exchange of undertakings at a meeting at this office. Perhaps you will kindly telephone to make a mutually convenient appointment to call with your clients in due course. Yours faithfully, (signature) Robert Savage Assistant Legal Adviser Scientology: New Light on Crowley ON 5 OCTOBER, 1969, Spectrum published an article The off beginning of Ron Hubbard s Career. The Church of Scientology has sent us the following information: Hubbard broke up black magic in America: Dr. Jack Parsons of Pasadena, California was America s Number One solid fuel rocket expert. He was involved with the infamous English black magician Aleister Crowley who called himself The Beast 666. Crowley ran an organization called the Order of Templars Orientalis over the world which had savage and bestial rites. Dr. Parsons was head of the American branch located at 1003 Orange Grove Avenue, Pasadena, California. This was a huge house which had paying guests who were the USA nuclear physicists working at Cal. Tech. Certain agencies objected to nuclear physicists being housed under the same roof. L. Ron Hubbard was still an officer of the US Navy because he was well known as a writer and a philosopher and had friends amongst the physicists, he was sent in to handle the situation. He went to live at the house and investigated the black magic rites and the general situation and found them very bad. Parsons wrote to Crowley in England about Hubbard. Crowley The Beast 666 detected an enemy and warned Parsons. This is all proven by the correspondence unearthed by the Sunday times. Hubbard s mission was successful far beyond anyone s expectations. The house was torn down. Hubbard rescued a girl they were using. The black magic group was dispersed and destroyed and has never recovered. The physicists included many of the 64 top US scientists who were later declared insecure and dismissed from government service with so much publicity.

13 Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR 1 z :24 Priloha Ostatní NEJVÍCE VYDÁVANÝ A PŘEKLÁDANÝ SVĚTOVÝ AUTOR - 2 NOVÉ GUINNESSOVY SVĚTOVÉ REKORDY BYLY PŘIZNÁNY L. RON HUBBARDOVI Společnost Světové Guinnessovy rekordy přiznala na letošním mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu dva nové světové rekordy Hubbardovi a předala ocenění. Hubbard byl uznán jako nejvíce vydávaný spisovatel s 1084 díly a překonal tak dosavadní rekord, který držel brazilský spisovatel Jose Carlos Ryoki s 1058 vydanými díly. Frankfurt, Německo Desetitisíce profesionálů z knižního průmyslu, vydavatelů a spisovatelů se sešlo na začátku října na Frankfurtském knižním veletrhu, největší a nejvýznamnější události v mezinárodním vydavatelském průmyslu. Mnoho vydavatelů uvedlo knihy od stovek spisovatelů. Mezi těmito vydavateli je třeba uvést vydavatelství New Era Publication, které drží exkluzivitu k vydávání děl amerického spisovatele L. Ron Hubbarda. Společnost Světové Guinnessovy rekordy rovněž oficiálně potvrdila, že Hubbard překonal již existující vlastní rekord, jako nejvíce překládaný spisovatel. Jeho díla byla přeložena a vydána do dalších šesti nových jazyků a celkově již byla přeložena do 71 světových jazyků. Pan Kalvan Shah, prezident Svazu indických vydavatelů a knihkupců, který organizuje Kalkatský knižní veletrh (Indie), moderoval předání certifikátů o Guinnessových světových rekordech, které převzala literární agentura spisovatele L.Ron Hubbarda, Author Services Inc. z Los Angeles. Kalvan Shah charakterizoval Hubbarda jako nejvlivnějšího světového spisovatele, jehož mnohá díla, ať již beletrie nebo naučné literatury, vždy bavila své čtenáře na všech kontinentech anebo je podnětně informovala, což přispělo ke vzniku naší globální kultury. Hubbard, to není pouze vydavatelský fenomén, jeho díla jsou pokladem, který může být sdílen všemi, kteří věří, že lidstvo může nalézt řešení na velké množství svých problémů a postavit lepší svět pro všechny, řekl Shah. Mezi jazyky do kterých jsou nyní knihy od L. Ron Hubbarda přeloženy patří: afrikánština, albánština, amférština (Etiopie), arabština, arménština, ázerbájdžánština, baskičtina, běloruština, bengálština, brazilština, bulharština, čínština, chorvatština, čeština, dánština, jazyk dari-farsi, holandština, estonština, jazyk farsi, finština, francouzština, gruzínština, němčina, řečtina, jazyk guaraní (Paraguay), jazyk hausa (Nigérie), hebrejština, hindština, maďarština, islandština, indonéština, italština, japonština, kannadština, kazaština, khmerština, jazyk kirundi, korejština, kyrgyzština, lotyština, litevština, makedonština, malajálamština, jazyk mexican, mongolština, nepálština, norština, polština, portugalština, paňdžábština, rumunština, ruština, samojština, srbština, sinhálština, slovenština, slovinština, španělština, svahilština, švédština, tagalština, taiwanština, tamilština, thajština, turečtina, ukrajinština, urdština, uzbečtina, vietnamština, jazyky xhosa a zulu. Vydavatelství New Era Publications také dopředu oznámilo, že v roce 2007 vydá novou sbírku 200 Hubbardových ranějších beletrií s názvem Příběhy ze Zlatého věku a také novou sérii naučných děl. Celkový počet prodaných výtisků z tvorby L.Ron Hubbarda již překonal číslo 230 milionů. Do seznamu New York Times bestsellerů se zapsal 19 krát. Pro další informace kontaktujte: Vlastimil Špalek Tel.: Webové stránky: Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR, c/o Dianetické centrum Praha, Jindřišská 7, Praha 1, Tel.: (+420) , fax: (+420) www:

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_02_16_IKT_Počítačové sítě Komunikace v reálném čase -Skype Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin.

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) Kód Název kurzu SERR Den a čas Termín 18.10. - 16.5. S12101 AJ pro úplné začátečníky ČT 17: - 19:00 S12102 AJ pro začátečníky PO, ST 17: - 19:00 15.10.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

SCIENTOLOGIE. Právní postavení a náboženské uznání v Evropě a v dalších částech světa

SCIENTOLOGIE. Právní postavení a náboženské uznání v Evropě a v dalších částech světa SCIENTOLOGIE Právní postavení a náboženské uznání v Evropě a v dalších částech světa Vlády a soudy mnoha různých zemích uznávají náboženský charakter Scientologické církve Úvod Od roku 1954, kdy byla

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2012 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek 1. Radikalizace v odštěpeném hnutí. Příklad imanuelitů. 20. 2. 2. Války kvůli sektám, příklad munistů 28. 2. 3. Války kvůli sektám

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

(7-10 studentů) S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč

(7-10 studentů) S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč Angličtina obecný jazyk a konverzace S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč S14102 AJ pro falešné začátečníky A1 ST 17:35-19:05 15.10. - 4.2.15 30 2 990 Kč S14103

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více

Odpovědi faxujte na +44 20 7198 0862. EUROMONEY FOREIGN EXCHANGE SURVEY 2006

Odpovědi faxujte na +44 20 7198 0862. EUROMONEY FOREIGN EXCHANGE SURVEY 2006 Odpovědi faxujte na +44 20 7198 0862. EUROMONEY FOREIGN EXCHANGE SURVEY 2006 Vyplňte, prosím, přiložený důvěrný dotazník. Pomůžete nám tak, aby se 28. roční průzkum světových devizových trhů organizovaný

Více

Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady.

Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady. Článek o SCIENTOLOGII (Scientologická mágia) v časopise Týždeň z 5. 2. 2007 Článek je založen na 16 let starém článku v časopise Time, který obsahuje desítky překroucených informací a vymyšlených fakt.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Zpráva účastníka - KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců - Mobilita studentů na studijní pobyty

Zpráva účastníka - KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců - Mobilita studentů na studijní pobyty Zpráva účastníka - KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců - Mobilita studentů na studijní pobyty Vyplnění polí označených je povinné. 1 Účel zprávy účastníka "Tato závěrečná zpráva o Vašich zkušenostech

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Ukazatel inkluze. Copyright Mark Vaughan OBE, UK

Ukazatel inkluze. Copyright Mark Vaughan OBE, UK Ukazatel inkluze Copyright Mark Vaughan OBE, UK Co je Ukazatel inkluze? Vydalo CSIE, GB Autoři: Tony Booth & Mel Ainscow Materiál na podporu inkluzívního rozvoje škol Zlepšení školních výsledků 100% žáků

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč Angličtina obecný jazyk a konverzace S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč S15002 AJ pro falešné začátečníky A1 ÚT 16:00-17:30 24.2. - 2.6. 30 2 990 Kč S15003 AJ pro

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč

S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč S13002 AJ pro falešné začátečníky A1 ÚT 16:00-17:30 19.2. - 28.5. 30 2 990

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina. obecný jazyk a konverzace. (7-10 studentů) (8-12 studentů) kurzy 50+ (7-10 studentů) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. Cena

Angličtina. obecný jazyk a konverzace. (7-10 studentů) (8-12 studentů) kurzy 50+ (7-10 studentů) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. Cena Angličtina obecný jazyk a konverzace Kód Název kurzu SERR Den a čas Termín S13101 AJ pro úplné začátečníky S13102 AJ pro falešné začátečníky S13103 AJ pro falešné začátečníky ÚT 16:00-17: S13104 AJ pro

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více