Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady."

Transkript

1 Článek o scientologii v příloze IN journal (Hospodářských novin) z 23. ledna 2007 Článek je založen na starých a chybných informacích o scientologii, které byly vyvráceny, ať už religionisty z různých univerzit nebo soudy. Autor Jan A. Novák nekontaktoval tiskovou kancelář Scientologické církve v ČR, aby si informace ověřil a v článku, který má nabudit dojem o podivnosti scientologie není kromě asi 4 5 vět nic pozitivního. Čtenáři článku se nedozvěděli, co je scientologie, co v ní lidé nacházejí anebo jak se scientologové angažují ve společnosti. Článek tuto otázku neřeší. Článek vznikl na základě mediálního zájmu o scientologii po 13. lednu 2007, kdy byla otevřena nová budova církve v Berlíně. Nová budova Scientologické církve v Berlíně byla otevřena za účasti více než 4000 návštěvníků členů církve a dalších významných osobností jako např. čestného profesora Univerzity v Giessenu prof. Jurgena Redhardta; teologa a sociologa dr. Hubertuse Mynareka; anebo Almoga Bursteina, zakládajícího člena Evropské nadace pro lidská práva a toleranci, který na tuto akci přiletěl až z Izraele. Mezi účastníky bylo také cca 200 scientologů z Čech a ze Slovenska. Šesti podlažní budova ze skla a oceli o rozloze 4000 metrů čtverečních zahrnuje také rozsáhlé audio-vizuální informační centrum pro veřejnost, kterým může kdokoli projít a dozvědět se více o scientologické víře, jejích praktikách a také církevních aktivitách v Berlíně i v dalších částech světa je odrazem dnešního světového rozmachu scientologie. Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady. Jen za loňský rok bylo na celém světě otevřeno 1500 nových církevních či misijních organizací a skupin. Církev tak má k dnešnímu dni 7500 církevních či misijních organizací a skupin, které působí ve 163 zemích světa s více než 10 miliony členů. Každá z nich tvrdě pracuje na dosažení cílů scientologie, mezi které patří svět bez válek, bez šílenství a kriminality, kde schopní lidé mohou prosperovat, a kde mohou být všichni svobodní, aby dosáhli vyšších úrovní. Díky svým cílům má církev největší nevládní protidrogový program na světě s názvem Řekni ne drogám řekni ano životu, který působí také od roku 2001 v ČR; největší vzdělávací kampaň lidských práv nebo tým více než členů církve pro nouzové situace jako jsou zemětřesení, povodně (pomáhali i v roce 2002 při pražských povodních). To, co následuje, jsou pravdivé informace, které článek neuvedl. Dokumenty k tvrzení jsou přiloženy. 1) Tvrzení v InJournalu: Článek velmi povrchně a nesprávně informuje o scientologii, jejím původu či o nauce o duchovní bytosti. Správné informace: Název scientologie pochází z latinského scio vědění a řeckého logos studium něčeho. Slovo scientologie je tedy doslova vědění jak vědět. Je to praktická

2 náboženská filozofie, která učí o tom, že člověk je duchovní nesmrtelná bytost (duše). V scientologii se k tomuto označení používá název thetan a to z toho důvodu, aby nedošlo k záměně s jinými filozofiemi a duchovními technikami. Názorů ohledně toho, zda je člověk duše nebo má duši a jejich názvů je mnoho. Jednou ze základních tezí je to, že thetan je v podstatě dobrý a žije mnoho životů. Cílem scientologie je pak dovést jedince (jako thetana) k osvícení (spáse) skrze duchovní konzultace (tak zvaný auditing) a studium spisů o povaze ducha a vesmíru od L. Ron Hubbarda. V rámci pokročilých duchovních úrovní pak nastane vysvobození neustálého koloběhu zrození a smrti a tím nastolení plného sebeurčení této duchovní bytosti. V této rovině pak tato bytost také nalezne všechny odpovědi na svůj vztah k Bohu nebo nejvyšší bytosti. Filozofické dílo scientologie a dianetiky L. Rona Hubbarda je obsaženo ve více než 3000 přednáškách, 20 knihách a 3 encyklopedických sériích, což zahrnuje slov. Celá filozofie scientologie pak navazuje na nejstarší náboženské texty na zemi a to Védy. V knize Dianetika, jak je chybně tvrzeno v článku, byl pouze shrnut výzkum ohledně funkce lidské mysli a v roce jejího vydání (1950) se jednalo ryze o světskou záležitost. Jak Hubbard dále bádal, došel k zjištění, že člověk nemá pouze mysl, ale je ve skutečnosti samostatnou duchovní bytostí, a tak na podzim roku 1951 začal svoji přednášku slovy Toto je kurz scientologie! 2) Tvrzení v InJournalu: V článku je citován zevšeobecněný výrok o tom, že odpadlíci tvrdí, že církev vytváří bohatství pro své špičky, zatímco řadoví členové jsou vykořisťováni. A dále autor citoval bývalého člena Vaughn Younga. Správné informace: Odpadlíci nejsou bráni jako věrohodní svědci akademiky, kteří studují náboženství. Jsou možná tak dobří pro bulvární média. Známý sociolog (nových náboženských směrů) dr. Bryan Wilson, Ph.D z Oxfordské univerzity, napsal v jedné z prací na téma odpadlíci: Odpadlík má obecně potřebu se bránit. Snaží se přebudovat svojí vlastní minulost, ospravedlnit své dřívější vztahy a obviňovat ty, kteří byli dříve jeho nejbližšími spolupracovníky Jak ukázaly rozmanité případy, je lehce ovlivnitelný a připravený zveličovat nebo přikrášlovat své křivdy, aby uspokojil ty novináře, kteří se zajímají více o senzační příběhy než o objektivní zhodnocení pravdy. Někteří z těchto rádoby kritiků mají však z této činnosti velmi dobrý byznys, což je i případ pana Vaugh Younga. Ten si kromě desítek tisíc dolarů za výpovědi proti církvi přišel i na vilu za USD. Vaugh Young, který byl členem církve do roku 1989 neměl žádné zásadní postavení ve vedení církve. Byl jedním z několika tisíc členů náboženského řádu Sea Org. Rozhodně nebyl v celé historii jediný, který kdy odešel. Ale je jedním z těch, jak bylo uvedeno výše v práci dr. Wilsona, který má snahu ospravedlnit své dřívější vztahy a obviňovat ty, kteří byli dříve jeho nejbližšími spolupracovníky.

3 Pan Young začal vystupovat v médiích se svými výroky jedině kvůli penězům a to až v roce 1993!. Ve skutečnosti začal vystupovat krátce poté, co v roce 1992 kontaktoval našeho právního zástupce v USA a chtěl za svoje práva na svůj příběh USD. Byl samozřejmě odmítnut. V únoru 1994 poslal on a jeho žena požadavek na USD za své mlčení. Církev mu nabídla setkání, kde by se jakékoli nesouhlasy vyřešili. Oba souhlasili, ale na konci setkání chtěli USD na to, aby mohli 5 let žít bez práce! Církev má v tomto jasná morální pravidla a na vydírání nepřistupuje. Pan Young mezitím za své vystupování (proti církvi) dostával honoráře v desítkách tisíc dolarů, takže si takto vydělal minimálně USD. Následně pak dostal za svoje služby vilu v hodnotě USD od investora kritiků scientologie. Kromě toho, bylo svědectví pana Younga odmítnuto soudem v Anglii, když chtěl v roce 1995 podat své svědectví v soudním sporu. Soudce High Courtu ho odmítl. Viz příloha 1. 3) Tvrzení v InJournalu: Výroky syna L. Rona Hubbarda o náboženské fasádě scientologie. Správné informace: Syn L. Rona Hubbarda, zvaný Nibs, dle svého vyjádření v emocionálním vypětí vznesl několik nepravdivých výroků proti svému otci. Toho se chytli lidé, kteří chtěli poškodit scientologii. Nibs pak svoje prohlášení sám od sebe odvolal, když zjistil, jak tím nejen poškodil svého otce, ale i celou církev. V prohlášení pro soud z roku 1969 uvádí: V úvodu věřím, že výklad mého svědectví týkající se toho, proč byla scientologie založená jako náboženství, je v tomto stavu, v jakém je, matoucí. Podle mého nejlepšího svědomí a vědomí, scientologie byla založená jako náboženství, protože její zakladatel a přívrženci upřímně věřili, že to je náboženství. A dále I když jsem svědčil, že si myslím, že scientologie má velmi malou právoplatnost, toto vyhlášení jsem učinil z pomstychtivosti v čase, kdy jsem překonával velké množství osobního a emocionálního stresu. Navzdory mému osobnímu stavu v daném čase, kdy vyplynulo mé svědectví, vždy jsem uznával, že zakladatel a následovníci scientologie, jsou pevně přesvědčení, že jde o náboženství. Viz příloha 2. 4) Tvrzení v InJournalu: Autor článku se na několika místech snažil zpochybnit právní postavení Scientologické církve ve světě a navodit dojem, že její členové páchají kriminální činy. Správné informace: Scientologická církev si od svého vzniku v roce 1954 prošla mnohými útrapami, včetně útoků zájmových skupin, které vedli k takovým excesům ze strany americké vlády, jako zavraždění představitele Scientologické církve v Seattlu v září 1963 agentem FDA (amerického Úřadu pro potraviny a léky).

4 Přes všechny tyto motivátory se vždy církev snažila jednat dle zákonů dané země a právně se také registrovat. Jednat v souladu se zákony země, patří také k pravidlům daných L. Ronem Hubbardem. Za dobu 50 let co církev existuje, se však mohli objevit excesy jednotlivců, tak jako v každé církvi. Jedná se však o ojedinělé případy. Důkazem toho je, že ve většině zemí světa je církev právně registrována jako náboženská organizace nebo církev. Významné rozhodnutí vydal 1. října 1993 Americký daňový úřad (IRS), kdy po dvou letech podrobného zkoumání nebývalého rozsahu a hloubky, jenž zahrnovalo aktivity scientologie po celém světě, a po posouzení každičkého obvinění, jež vyřkli odpadlíci či jiní kritici církve, vydal finální rozhodnutí. Tímto rozhodnutím přiznal Mezinárodní scientologické církvi, mateřské církvi scientologického náboženství, statut náboženské a charitativní organizace osvobozené od daní, přičemž tento statut získalo také dalších 150 přidružených církevních a misionářských organizací a organizací zaměřených na zlepšování společnosti. Po tomto náročném přezkoumávání, na které dohlíželi ti nejvyšší činitelé odpovědní ve vládě za organizace osvobozené od daní, IRS rozhodla, že účely Scientologické církve jsou čistě náboženské a charitativní. Další významné soudní případy zazněly v sousedním Německu, kde jsou církevní organizace registrovány jako (náboženské) idealistické organizace. Navzdory všemu humbuku, který vznikl kolem otevření této berlínské organizace, je scientologie brána dle čtyřiceti německých soudních výnosů jako náboženství a je pod ochranou německé ústavy, jako kterékoliv jiné náboženství. Rozsudek jednoho z nich také jasně vyvrací všechny pomluvy a útoky ze strany některých politiků. Správní odvolací soud v Bádensku-Württembersku rozhodl v prosinci 2003, že na základě posledních vědeckých šetření ohledně cílů scientologické organizace, nebyly nalezeny žádné hmatatelné náznaky, které by podpořily tvrzení, že učení zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda, je používáno jako zástěrka pro komerční aktivity. A podobně to je v dalších státech světa. 5) Tvrzení v InJournalu: Autor činí několik narážek v textu na to, že L. Ron Hubbard byl spojen se satanismem. Správné informace: Hubbard rozprášil černou magii v Kalifornii. Dr. Jack Parsons z Pasadeny, v Kalifornii byl americkým odborníkem číslo jedna na raketová tuhá paliva. Byl zapleten s neslavným Angličanem Aleister Crowleyem, který dělal černou magii a sám sebe nazýval The Beast 666. Crowley řídil po světě organizaci zvanou Ordo Templis Orientis (O.T.O.), která měla divoké a brutální obřady. Dr. Parsons byl ředitelem americké pobočky, situované v domě na 1003 Orange Grove Avenue, v Pasadeně (v Kalifornii). Byl to obrovský dům, který sloužil také jako hotel. Mezi jeho klienty patřili američtí nukleární fyzici pracující na přísně tajném projektu Manhattan (vývoj jaderné bomby). Určité americké agentury nesouhlasily s tím, že nukleární fyzici byli ubytováni pod jednou střechou. L. Ron Hubbard, který byl v té době stále ve službách amerického námořnictva, byl dobře znám jako spisovatel a filozof a měl přátele mezi fyziky, proto byl poslán, aby zvládl tuto situaci. Jel a ubytoval se v tomto domě a vyšetřil obřady černé magie a celkovou situaci a shledal ji velmi špatnou.

5 Parsons napsal o Hubbardovi Crowleymu v Anglii. Crowley The Beast 666 objevil v Hubbardovi nepřítele a varoval Parsonse. Toto vše je prokazatelné korespondencí, kterou odhalil Sunday Times. Hubbardova mise byla mnohem úspěšnější, než se očekávalo. Dům byl obrácen naruby. Hubbard zachránil dívku, kterou zneužívali. Skupina černé magie byla rozprášena a zničena. Mezi fyziky bylo mnoho z 64 špičkových amerických vědců, kteří byli později prohlášeni za nespolehlivé a propuštěni z vládních služeb s velkou publicitou. Viz příloha 3. 6) Tvrzení v InJournalu: Autor zpochybňuje Hubbardovu kariéru spisovatele. Správné informace: Hubbard za svůj život obdržel mnoho ocenění jako spisovatel. Jedná se například o ocenění Zlatá kravata, která byla udělená L. Ronu Hubbardovi v roce Jedná se o ocenění Národní federace pro francouzskou kulturu, která oceňuje jednotlivce, kteří výjimečně přispěli společnosti v umění, vědě a literatuře. Nebo také obdržel certifikát čestného doktorátu od Evropské akademie umění v roce V únoru 1992 představitelé Moskevské státní univerzity věnovali halu v nově renovované Gorkého knihovně L. Ronu Hubbardovi. Při této příležitosti získal L. Ron Hubbard čestný doktorát za literaturu na této univerzitě. Ocenění však přibývají neustále. K ocenění spisovatelské kariéry L. Rona Hubbarda došlo i v posledních dvou letech, kdy získal zápisy do Guinessovy knihy rekordů jako nejvíce vydávaný autor s 1084 díly a také jako nejpřekládanější autor světa (71 jazyků). Viz příloha 4. Celkový počet prodaných výtisků z tvorby L. Rona Hubbarda již překonal číslo 230 milionů. Do seznamu New York Times bestselleru se zapsal 19krát. Závěr: Toto je výčet závažných a nepravdivých tvrzení uvedených v článku. Drobné opravy tvrzení jako Sea Org bylo časové období v scientologii ve skutečnosti je to prestižní náboženský řád scientologie, nebyly vypracovány, protože by se musela rozebrat téměř věta po větě. Jak se čtenář může přesvědčit, tak na scientologii není nic tak kontroverzního nebo podivného. To, co chybí je jen seriozní informovanost, která vyjasní všechny kontroverze a pomůže tak pochopit náboženskou praxi scientologie. Více informací o scientologii je možné nalézt na Rozbory scientologie od religionistů jsou v češtině na a ve slovenštině na a Jiří Voráček mluvčí Scientologické církve pro ČR a SR

6 Priloha 1

7 Priloha 1

8 Priloha 1

9 Priloha 2

10 Priloha 2

11 Priloha 2

12 TIMES NEWSPAPERS LIMITED Stránka č. 1 z 1 Priloha 3 TIMES NEWSPAPERS LIMITED Printing House Square London EC4 Telephone Telex /3 Please reply to 200 Gray s Inn Road WC1 Telephone th December, 1969 Lawrence Alkin $ Co 82 Brock Street London W1Y 1YG Dear Sirs, Re Church of Scientology and the Sunday Times Thank you for your letter of the 14 th December. I confirm the further points mentioned in your letter which we had agreed on the telephone. I enclose a copy of the agreed further reference which appeared in last Sundays issue of the Sunday times for your retention. May I suggest that we complete the other formalities including the exchange of undertakings at a meeting at this office. Perhaps you will kindly telephone to make a mutually convenient appointment to call with your clients in due course. Yours faithfully, (signature) Robert Savage Assistant Legal Adviser Scientology: New Light on Crowley ON 5 OCTOBER, 1969, Spectrum published an article The off beginning of Ron Hubbard s Career. The Church of Scientology has sent us the following information: Hubbard broke up black magic in America: Dr. Jack Parsons of Pasadena, California was America s Number One solid fuel rocket expert. He was involved with the infamous English black magician Aleister Crowley who called himself The Beast 666. Crowley ran an organization called the Order of Templars Orientalis over the world which had savage and bestial rites. Dr. Parsons was head of the American branch located at 1003 Orange Grove Avenue, Pasadena, California. This was a huge house which had paying guests who were the USA nuclear physicists working at Cal. Tech. Certain agencies objected to nuclear physicists being housed under the same roof. L. Ron Hubbard was still an officer of the US Navy because he was well known as a writer and a philosopher and had friends amongst the physicists, he was sent in to handle the situation. He went to live at the house and investigated the black magic rites and the general situation and found them very bad. Parsons wrote to Crowley in England about Hubbard. Crowley The Beast 666 detected an enemy and warned Parsons. This is all proven by the correspondence unearthed by the Sunday times. Hubbard s mission was successful far beyond anyone s expectations. The house was torn down. Hubbard rescued a girl they were using. The black magic group was dispersed and destroyed and has never recovered. The physicists included many of the 64 top US scientists who were later declared insecure and dismissed from government service with so much publicity.

13 Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR 1 z :24 Priloha Ostatní NEJVÍCE VYDÁVANÝ A PŘEKLÁDANÝ SVĚTOVÝ AUTOR - 2 NOVÉ GUINNESSOVY SVĚTOVÉ REKORDY BYLY PŘIZNÁNY L. RON HUBBARDOVI Společnost Světové Guinnessovy rekordy přiznala na letošním mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu dva nové světové rekordy Hubbardovi a předala ocenění. Hubbard byl uznán jako nejvíce vydávaný spisovatel s 1084 díly a překonal tak dosavadní rekord, který držel brazilský spisovatel Jose Carlos Ryoki s 1058 vydanými díly. Frankfurt, Německo Desetitisíce profesionálů z knižního průmyslu, vydavatelů a spisovatelů se sešlo na začátku října na Frankfurtském knižním veletrhu, největší a nejvýznamnější události v mezinárodním vydavatelském průmyslu. Mnoho vydavatelů uvedlo knihy od stovek spisovatelů. Mezi těmito vydavateli je třeba uvést vydavatelství New Era Publication, které drží exkluzivitu k vydávání děl amerického spisovatele L. Ron Hubbarda. Společnost Světové Guinnessovy rekordy rovněž oficiálně potvrdila, že Hubbard překonal již existující vlastní rekord, jako nejvíce překládaný spisovatel. Jeho díla byla přeložena a vydána do dalších šesti nových jazyků a celkově již byla přeložena do 71 světových jazyků. Pan Kalvan Shah, prezident Svazu indických vydavatelů a knihkupců, který organizuje Kalkatský knižní veletrh (Indie), moderoval předání certifikátů o Guinnessových světových rekordech, které převzala literární agentura spisovatele L.Ron Hubbarda, Author Services Inc. z Los Angeles. Kalvan Shah charakterizoval Hubbarda jako nejvlivnějšího světového spisovatele, jehož mnohá díla, ať již beletrie nebo naučné literatury, vždy bavila své čtenáře na všech kontinentech anebo je podnětně informovala, což přispělo ke vzniku naší globální kultury. Hubbard, to není pouze vydavatelský fenomén, jeho díla jsou pokladem, který může být sdílen všemi, kteří věří, že lidstvo může nalézt řešení na velké množství svých problémů a postavit lepší svět pro všechny, řekl Shah. Mezi jazyky do kterých jsou nyní knihy od L. Ron Hubbarda přeloženy patří: afrikánština, albánština, amférština (Etiopie), arabština, arménština, ázerbájdžánština, baskičtina, běloruština, bengálština, brazilština, bulharština, čínština, chorvatština, čeština, dánština, jazyk dari-farsi, holandština, estonština, jazyk farsi, finština, francouzština, gruzínština, němčina, řečtina, jazyk guaraní (Paraguay), jazyk hausa (Nigérie), hebrejština, hindština, maďarština, islandština, indonéština, italština, japonština, kannadština, kazaština, khmerština, jazyk kirundi, korejština, kyrgyzština, lotyština, litevština, makedonština, malajálamština, jazyk mexican, mongolština, nepálština, norština, polština, portugalština, paňdžábština, rumunština, ruština, samojština, srbština, sinhálština, slovenština, slovinština, španělština, svahilština, švédština, tagalština, taiwanština, tamilština, thajština, turečtina, ukrajinština, urdština, uzbečtina, vietnamština, jazyky xhosa a zulu. Vydavatelství New Era Publications také dopředu oznámilo, že v roce 2007 vydá novou sbírku 200 Hubbardových ranějších beletrií s názvem Příběhy ze Zlatého věku a také novou sérii naučných děl. Celkový počet prodaných výtisků z tvorby L.Ron Hubbarda již překonal číslo 230 milionů. Do seznamu New York Times bestsellerů se zapsal 19 krát. Pro další informace kontaktujte: Vlastimil Špalek Tel.: Webové stránky: Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR, c/o Dianetické centrum Praha, Jindřišská 7, Praha 1, Tel.: (+420) , fax: (+420) www:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í Pouze něco málo přes 150 let vyrůstá Bahá í víra z neznámého hnutí na Blízkém východě do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového

Více

CHRONICLE. www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI. OSCE 5 Země bez politických práv? 8 lately 9

CHRONICLE. www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI. OSCE 5 Země bez politických práv? 8 lately 9 CHRONICLE Noviny Pražského studentského summitu / Prague Student Summit Newspaper www.studentsummit.cz 22. ledna 2011 4/XVI Delegátský duel: Snižování emisí Do deseti let budou v Číně svobodné volby na

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

Kulturní léto v Senátu

Kulturní léto v Senátu PARLAMENT âeské REPUBLIKY 3/2012 Kulturní léto v Senátu Obsah 1 Editorial předsedy Senátu 2 Schůze Senátu Jan Knotek 4 Polemika: Imunita ústavních činitelů Soňa Paukrtová a Karel Šebek 6 Senátoři napravují

Více

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní 2006 Konference EUA v Brně 10 XVI Veletrh vzdělávání Gaudeamus Soutěž architektů na přestavbu Údolní Z workshopu studentů designu v Košicích Obsah 3... BRNO PŘIVÍTALO KONFERENCI EVROPSKÉ ASOCIACE UNIVERZIT

Více

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: DĚJINY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU PŘEDMLUVA Tato kniha se zabývá organizací, známou jako Ilumináti. Poprvé jsem o této skupině slyšel v roce 1978, kdy se mi do rukou dostala magnetofonová

Více

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. leden - březen Číslo 1/2014. 1. Editorial 2.

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. leden - březen Číslo 1/2014. 1. Editorial 2. UNCE Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva leden - březen Číslo 1/2014 V TOMTO ČÍSLE 1. Editorial 2. Téma EK navrhuje harmonizaci některých aspektů základních práv v kontextu trestního řízení Zpráva

Více

Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání

Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání Bertil Persson Toto je česká verze podle anglického vydání Applied Scholastics, The Key to Efficient Education, Stockholm, 2006. Přeložila Zuzana Tomková

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

NEJKRUTĚJŠÍ TAJNÉ SPOLEČNOSTI V DĚJINÁCH SHELLEY KLEIN

NEJKRUTĚJŠÍ TAJNÉ SPOLEČNOSTI V DĚJINÁCH SHELLEY KLEIN NEJKRUTĚJŠÍ TAJNÉ SPOLEČNOSTI V DĚJINÁCH SHELLEY KLEIN Copyright Michael 0'Mara Books Ltd, 2005 Translation Jan Mrlík, 2006 Copyright ALPRESS, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část knihy není dovoleno

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Vliv organizovaných činností (skauting) ve volném čase na rozvoj zájmů mládeže (regionální výzkum)

Více

KAREL JANEČEK VZESTUP (A PÁD) MEDIÁLNÍ LEGENDY Adam B. Bartoš

KAREL JANEČEK VZESTUP (A PÁD) MEDIÁLNÍ LEGENDY Adam B. Bartoš KAREL JANEČEK VZESTUP (A PÁD) MEDIÁLNÍ LEGENDY Adam B. Bartoš Adam B. Bartoš, 2012-2013 foto na titulní straně www.kareljanecek.com .Úvod Karel Janeček je asi nejvíce citovanou, zpovídanou a všemožně mediálně

Více

Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů

Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta humanitních studií Pracoviště Orální historie - Soudobé dějiny Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů Diplomová práce Vypracovala: Bc.

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26.

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. února 2013 ZPRÁVY 170 Při příležitosti 5. výročí vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2010 DO SRPNA 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2010 DO SRPNA 2011 Neperiodický zpravodaj občanského sdružení SISYFOS - ČESKÉHO KLUBU SKEPTIKŮ Číslo 4 Ročník XVII. Prosinec 2011 Cílem Českého klubu skeptiků SISYFOS je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací.

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

Aktuální otázky lidských práv

Aktuální otázky lidských práv www.centrumlidskaprava.cz 7. - 8. číslo, VI. ročník, červenec/srpen 2014 Aktuální otázky lidských práv Vážené dámy a pánové, léto lze jistě strávit různými způsoby, i v našich končinách se ale pomalu rozmáhají

Více

NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER CHRONICLE WWW.STUDENTSUMMIT.CZ 7. PROSINCE 2013 II/XIX. O korupci s Láskou

NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER CHRONICLE WWW.STUDENTSUMMIT.CZ 7. PROSINCE 2013 II/XIX. O korupci s Láskou NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER 7. PROSINCE 2013 II/XIX Téma vydání: korupce 3 Saúdskoarabské veto 12 Sporná území: 14 Somaliland O korupci s Láskou Barbora Obračajová

Více

Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna.

Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna. Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Brecht Horemans Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna. Tolken Tsjechisch bij de Europese instellingen: status quaestionis en toekomstbeeld.

Více

NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER CHRONICLE WWW.STUDENTSUMMIT.CZ 15. PROSINCE 2012 2/XVIII

NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER CHRONICLE WWW.STUDENTSUMMIT.CZ 15. PROSINCE 2012 2/XVIII NOVINY PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU PRAGUE STUDENT SUMMIT NEWSPAPER CHRONICLE WWW.STUDENTSUMMIT.CZ 15. PROSINCE 2012 2/XVIII Téma vydání: Nezaměstnanost Jak napsat stanovisko Co přinesla kauza Watergate

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky. Srovnání dvou náboženských skupin: Svědkové Jehovovi a Adventisté sedmého dne

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky. Srovnání dvou náboženských skupin: Svědkové Jehovovi a Adventisté sedmého dne Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jana Kovalčíková Srovnání dvou náboženských skupin: Svědkové Jehovovi a Adventisté sedmého dne Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

1 /12 ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

1 /12 ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU: ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 1 /12 Z OBSAHU: Informace z činnosti výboru ČMA Ze života ČMA Kluby a další aktivity členů ČMA Co se chystá Různá sdělení Manažeři dnes Co si můžete

Více

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA DĚKANKA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA A NADAČNÍ FOND KARLA ENGLIŠE PŘI EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Práce mne žene dopředu 4 Rozhovor s Vladimírem Mrázem, čestným prezidentem ČAP (Mgr. Ema Novotná) LEGISLATIVA

Více