I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 16. února 2015 (OR. en) 6238/15 OJ CRP1 7 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 18. a 20. února 2015 Čas: 10:00 hod., 10:00 hod. Místo: Brusel STŘEDA 18. ÚNORA 2015 (10:00) 1. Přijetí předběžného pořadu jednání I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) a) E /2014 Giovanni La Via (PPE) Přístup k úvěrům pro malé a střední podniky 5484/15 PE-QE 30 b) E /2014 Emil Raděv (PPE) Postup pro jmenování nových soudců Soudu pro veřejnou službu 6111/15 PE-QE 57 c) P /2014 Alberto Cirio (PPE) Praktická opatření k provádění nařízení REACH 6078/15 PE-QE 55 d) E /2014 Olga Sehnalová (S&D) Růst nekalých praktik leteckých dopravců 5517/15 PE-QE /15 ls/kno 1

2 e) E /2014 Antonio Tajani (PPE) Závěry Rady ze dne 25. listopadu 2014 o sportu jakožto podnětu pro inovace a hospodářský růst 5528/15 PE-QE 34 f) E /2014 Victor Negrescu (S&D) Integrace Romů 5473/15 PE-QE 28 g) P /2014 Pablo Echenique (GUE/NGL) a Kostadinka Kuněva (GUE/NGL) Návrh směrnice o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru (COM(2012)0721 final) 5476/15 PE-QE Návrh zápisu z jednání Rady ( ) a) zasedání Rady Evropské unie (Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele), konané v Bruselu dne 1. prosince /1/14 REV 1 PV/CONS 63 SOC 841 EMPL 188 SAN 461 CONSOM 264 COR 1 b) zasedání Rady Evropské unie (Vzdělávání, mládež, kultura a sport), konané v Bruselu dne 12. prosince /14 PV/CONS 70 EDUC 350 JEUN 122 CULT 141 SPORT 62 + COR 1 (fi) 4. Věc předložená Soudnímu dvoru Evropské unie Věc C-580/14 informativní poznámka pro Výbor stálých zástupců (část I) 6146/15 JUR 110 CLIMA 10 ENV Návrh rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky žádost o souhlas Evropského parlamentu 5872/15 RECH 12 ASIE /15 RECH 16 ASIE 6 6. Nařízení Komise (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichloropropen, bifenox, dimethenamid-p, prohexadion, tolyfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu rozhodnutí nebránit přijetí 5238/15 AGRILEG 6 +ADD 1 +ADD /15 AGRILEG /15 ls/kno 2

3 7. Nařízení Komise (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky N-ethyl (2E,6Z)-nonadienamid ze seznamu Unie rozhodnutí nebránit přijetí 5218/15 DENLEG 8 AGRI 10 SAN /15 DENLEG 27 AGRI 52 SAN Nařízení Komise (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity PCB bez dioxinového efektu u uloveného volně žijícího ostrouna obecného (Squalus acanthias) rozhodnutí nebránit přijetí 5366/15 DENLEG 17 AGRI 22 SAN 19 + ADD1 6047/15 DENLEG 27 AGRI 52 SAN Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 5082/15 MAR 2 CHINE /15 MAR 1 CHINE /15 MAR 9 CHINE Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 5084/15 MAR 4 CHINE /15 MAR 3 CHINE /15 MAR 9 CHINE Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě 12812/14 PECHE /15 PECHE /15 ls/kno 3

4 II 12. Příprava zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele konajícího se dne 9. března Stanovení předběžného pořadu jednání (1) 2. a) Návrh rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES (nelegislativní činnost) b) Návrh rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES (nelegislativní činnost) obecný přístup (veřejné jednání podle čl. 8 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii [navržené předsednictvím]) 6077/15 EMPL 23 SOC 57 ECOFIN 84 EDUC /15 SOC 58 EMPL 24 ECOFIN 85 SAN Příprava zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) konajícího se ve dnech 2. a 3. března Vytváření zlepšujících se a udržitelných vzájemných vztahů mezi opatřeními podporujícími inovace a opatřeními uvolňujícími potenciál pro růst v rámci Evropského výzkumného prostoru (nelegislativní činnost) a) Sdělení Komise o roční analýze růstu na rok 2015 b) Investiční plán pro Evropu v oblasti výzkumu a inovací 15985/14 ECOFIN 1088 SOC 823 POLGEN 171 EMPL 177 EDUC 335 ENV 933 RECH 458 ENER 479 FISC 208 TELECOM REV 1 (cs) 6024/15 RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN Uvolnění digitálního potenciálu Evropy: rychlejší a širší inovace prostřednictvím otevřeného a vzájemně propojeného výzkumu náročného na data (nelegislativní činnost) Sdělení Komise nazvané Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech 11603/14 RECH 323 TELECOM 140 MI 521 DATAPROTECT 100 COMPET 440 CYBER 40 + COR /15 RECH 19 TELECOM 29 COMPET 30 IND /15 ls/kno 4

5 3. Jednotný trh EU (nelegislativní činnost) a) Sdělení Komise o roční analýze růstu na rok 2015 b) Třetí pilíř investičního plánu pro Evropu lepší investiční prostředí 15985/14 ECOFIN 1088 SOC 823 POLGEN 171 EMPL 177 EDUC 335 ENV 933 RECH 458 ENER 479 FISC 208 TELECOM REV 1 (cs) 6117/15 COMPET 33 MI 78 ECOFIN 89 POLGEN 13 c) návrh závěrů Rady o politice jednotného trhu 6115/15 MI 77 COMPET 32 MAP 4 TELECOM Konkurenceschopnost průmyslu EU (nelegislativní činnost) a) Sdělení Komise o roční analýze růstu na rok 2015 b) Průmyslová politika v rámci budoucí strategie pro jednotný digitální trh 6019/15 ND 15 COMPET 29 TELECOM Revize systému evropských ochranných známek (první čtení) (projednávání legislativního aktu) a) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství b) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) příprava neformálního trialogu 6110/15 PI 8 CODEC Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách (první čtení) (projednávání legislativního aktu) příprava neformálního trialogu 6055/15 DENLEG 28 AGRI 53 CODEC /15 ls/kno 5

6 PÁTEK 20. ÚNORA 2015 (10:00) II 16. Stanovení předběžného pořadu jednání pro zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku konající se dne 13. března 2015 (1) 17. Příprava zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku konajícího se dne 5. března Energetická unie (nelegislativní činnost) 5868/15 ENER 21 CLIMA 8 AGRI 56 COMPET 34 TRANS Energetická infrastruktura: vývoj a priority (nelegislativní činnost) 5871/15 ENER Příprava zasedání Rady pro životní prostředí konajícího se dne 6. března Ozelenění evropského semestru: sdělení Komise o roční analýze růstu na rok 2015 (nelegislativní činnost) 15985/14 ECOFIN 1088 SOC 823 POLGEN 171 EMPL 177 EDUC 335 ENV 933 RECH 458 ENER 479 FISC 208 TELECOM /15 ENV 50 ECOFIN 96 SOC 69 POLGEN 14 EMPL 30 EDUC 27 RECH 22 ENER 28 FISC 17 TELECOM Globální agenda na období po roce 2015 zohledňující jednání a zaměřená na budoucnost (nelegislativní činnost) 6168/15 ENV 52 DEVGEN 16 RELEX 123 ONU 19 ECOFIN Energetická unie a aspekty politiky v oblasti klimatu (nelegislativní činnost) 6225/15 CLIMA 11 ENV 53 ENER 29 AGRI 63 COMPET 42 TRANS /15 ls/kno 6

7 19. Mezinárodní organizace práce a) Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech b) Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o záležitosti týkající se sociální politiky principiální dohoda 6171/15 SOC 73 EMPL 34 MIGR 7 JAI /15 SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI /15 SOC 56 EMPL 22 MIGR 6 JAI Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky úlovků (první čtení) (projednávání legislativního aktu) rozbor konečného kompromisního znění za účelem dosažení dohody 5889/15 PECHE 44 CODEC /15 PECHE 48 CODEC Pracovní skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a růst schválení pracovního programu 6188/15 COMPET 38 POLGEN 16 Jiné záležitosti (1) Tyto body projedná skupina Mertens dne 17. února (+) Bod, který lze přijmout zjednodušeným písemným postupem v souladu s čl. 12 odst. 2 jednacího řádu Rady. (º) Bod, k němuž může COREPER v souladu s čl. 19 odst. 7 jednacího řádu Rady přijmout procedurální rozhodnutí. 6238/15 ls/kno 7

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 15277/14 OJ CRP1 39 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2518. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 12. a 14. listopadu 2014 Čas: 10:00 hod.,

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 23. listopadu 2015 (OR. fr) 14431/15 OJ CRP1 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2565. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 25. a 27. listopadu 2015 Čas: 11:00 hod.,

Více

14391/16 aj/vmu 1 GIP 1B

14391/16 aj/vmu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 14. listopadu 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2605. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 16. a 18. listopadu 2016 Čas: 10:00 hod.,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 25. září 2017 (OR. en) 12494/17 OJ CRP1 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2642. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 27. září 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 21. září 2015 (OR. fr, en) 12148/15 OJ CRP1 33 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2556. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 23. a 25. září 2015 Čas: 10:00 hod., 10:00

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 13. června 2016 (OR. en) 10185/16 OJ CRP1 22 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2590. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 15. června 2016 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

13245/17 jp/mb 1 DPG

13245/17 jp/mb 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 16. října 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2645. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 18. a 20. října 2017 Čas: 10:00 hod., 15:00

Více

STŘEDA 4. ŘÍJNA 2017 (10:00 HOD.)

STŘEDA 4. ŘÍJNA 2017 (10:00 HOD.) Rada Evropské unie Brusel 2. října 2017 (OR. en) 12751/17 OJ CRP1 33 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2643. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 4. a 6. října 2017 Čas: 10:00 hod., 10:00 hod.

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání

1. Přijetí předběžného pořadu jednání Rada Evropské unie Brusel 14. září 2015 (OR. fr) 11948/15 OJ CRP1 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2555. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 16. září 2015 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 9. listopadu 2015 (OR. fr) 13827/15 OJ CRP1 40 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2563. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 11. a 13. listopadu 2015 Čas: 10:00 hod.,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. listopadu 2010 (01.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 3052. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I v příloze II

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I v příloze II Rada Evropské unie Brusel 3. října 2016 (OR. en) 12823/16 OJ CRP1 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2600. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 5. října 2016 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

16886/1/13 REV 1 vc/mb 1 DQPG

16886/1/13 REV 1 vc/mb 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. listopadu 2013 (OR. en) 16886/1/13 REV 1 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3276. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 (konkurenceschopnost (vnitřní

Více

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2624. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 12. dubna 2017 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) I (1)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) I (1) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. února 2012 (14.02) (OR. en) 6457/12 OJ CRP1 6 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2396. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) 1. Přijetí

Více

14689/15 ls/kno 1 DPG

14689/15 ls/kno 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 4. prosince 2015 (OR. fr) 14689/15 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: Datum: 7. prosince 2015 Čas: Místo: OJ CONS 71 SOC 693 EMPL 452 SAN 408 CONSOM 206 3434. zasedání RADY EVROPSKÉ

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 6. února 2017 (OR. en) 5951/17 OJ CRP1 5 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2615. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 8. února 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel 1.

Více

Body k jednání (II) 2. Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 19. prosince 2018: pořad jednání

Body k jednání (II) 2. Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 19. prosince 2018: pořad jednání Rada Evropské unie Brusel 26. listopadu 2018 (OR. en) 14715/18 OJ CRP1 41 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 28. listopadu 2018 (9:30 hod.) 1. Přijetí

Více

14657/16 vc/lk 1 GIP 1B

14657/16 vc/lk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14657/16 OJ CRP1 38 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2606. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 23. a 25. listopadu 2016 Čas: 10:00 hod.,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze II

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze II Rada Evropské unie Brusel 22. května 2017 (OR. en) 9537/17 OJ CRP1 19 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2629. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 24. května 2017 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2016 (9:30 hod.)

ZASEDÁNÍ V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU 2016 (9:30 hod.) Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14509/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 3503. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (konkurenceschopnost

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 6. března 2017 (OR. en) 6948/17 OJ CRP1 9 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2619. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 8. března 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 30. ledna 2017 (OR. en) 5762/17 OJ CRP2 4 COMIX 75 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2614. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1. února 2017 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

15201/16 gr/vmu 1 GIP 1B

15201/16 gr/vmu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2016 (OR. en) 15201/16 OJ CRP1 40 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2608. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 7. a 9. prosince 2016 Čas: 10:00 hod., 10:30

Více

9715/17 jpe/rk 1 GIP 1B

9715/17 jpe/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) 9715/17 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3545. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 8. a 9. června 2017 Čas: Místo:

Více

16649/08 ebk/ebk/hm 1 DQPG

16649/08 ebk/ebk/hm 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. prosince 2008 (06.12) (OR. fr) 16649/08 OJ CONS 71 TRANS 446 TELECOM 219 ENER 435 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání: 2913. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B

7051/17 mp/vho/lk 1 DG B Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7051/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. zasedání Rady Evropské unie (zaměstnanost, sociální politika,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 25. září 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2642. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 27. září 2017 Čas: 9:30 hod. Místo: Brusel

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) = Přijetí zjednodušeným písemným postupem (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) = Přijetí zjednodušeným písemným postupem (+) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7748/16 OJ CRP1 13 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2581. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 13. dubna 2016 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2015 (OR. fr) 14760/15 OJ CRP1 43 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2566. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 2. a 4. prosince 2015 Čas: 10:00 hod.,

Více

Body k jednání (II) 2. Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 15. dubna 2019: příprava

Body k jednání (II) 2. Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 15. dubna 2019: příprava Rada Evropské unie Brusel 1. dubna 2019 (OR. en) 8058/19 OJ CRP1 13 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 3. dubna 2019 (10:30 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání

Více

10115/17 ADD 1 jp/tj/jhu 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 jp/tj/jhu 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 21. června 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 259 TELECOM 157 ENER 279 3545. zasedání Rady Evropské unie (Doprava, telekomunikace a

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel. 24. listopadu 2017 (9:00 hod.) Budova Lex, Brusel

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel. 24. listopadu 2017 (9:00 hod.) Budova Lex, Brusel Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2017 14555/17 OJ CRP1 39 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 22. listopadu 2017 (9:00 hod.) Budova Lex, Brusel

Více

2. a) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu (první čtení) (projednávání legislativního aktu)

2. a) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu (první čtení) (projednávání legislativního aktu) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. června 2012 (OR. en) 10724/1/12 REV 1 OJ CRP1 21 REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Pro: 2411. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: úterý 5. června (9.00 hod.)

Více

Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3480. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 31. října 2012 (10:00 hod.) I (1)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 31. října 2012 (10:00 hod.) I (1) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. října 2012 (30.10) (OR. en) 15574/12 OJ CRP1 37 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2427. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 31. října 2012 (10:00 hod.) 1. Přijetí

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 5. října 2015 (OR. fr) 12649/15 OJ CRP1 35 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2558. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 7. října 2015 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

14354/16 vc/bl 1 GIP IB

14354/16 vc/bl 1 GIP IB Rada Evropské unie Brusel 17. listopadu 2016 (OR. en) 14354/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3502. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (vzdělávání, mládež, kultura a sport) Datum: 21. a 22. listopadu 2016 Čas:

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7473/17 OJ CRP1 11 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2621. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 22. března 2017 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

I (1) 18. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 18. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 15. prosince 2015 (OR. fr) 15324/15 OJ CRP1 45 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2568. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I ) Datum: 18. prosince 2015 Čas: 15:00 hod. Místo:

Více

15921/17 ADD 1 gr/ph/vmu 1 DPG

15921/17 ADD 1 gr/ph/vmu 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 9. ledna 2018 (OR. en) 15921/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3590. zasedání Rady Evropské unie (doprava, telekomunikace a energetika), konané v Bruselu dne 18. prosince

Více

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3506. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční

Více

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.)

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.) Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) 14760/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3505. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 1., 2. a 5. prosince 2016

Více

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím.

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím. Rada Evropské unie Brusel 6. března 2015 (OR. en) 6543/15 CO EUR-PREP 10 POLGEN 27 ENV 79 ENER 43 MI 110 RECH 33 COMPET 61 IND 24 ECOFIN 133 SOC 101 EDUC 39 TELECOM 52 JAI 109 EMPL 49 POZNÁMKA Odesílatel:

Více

15373/18 mp/vmu 1 GIP.1

15373/18 mp/vmu 1 GIP.1 Rada Evropské unie Brusel 10. prosince 2018 (OR. en) 15373/18 OJ CRP1 43 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 12. prosince 2018 (10:00 hod.) Budova Lex,

Více

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B

6834/17 ADD 1 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 16. března 2017 (OR. en) 6834/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3521. zasedání Rady Evropské unie (doprava, telekomunikace a energetika), konané v Bruselu dne 27. února

Více

5974/1/17 REV 1 dhr/kno 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 dhr/kno 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2615. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 9. února 2017 Čas: 14:30 hod. Místo:

Více

9430/1/16 REV 1 in/bl 1 GIP

9430/1/16 REV 1 in/bl 1 GIP Rada Evropské unie Brusel 3. června 2016 (OR. en) 9430/1/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3472. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 6. a 7. června 2016 Čas: Místo:

Více

16961/08 js/js/pm 1 DQPG

16961/08 js/js/pm 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2008 (OR. fr) 16961/08 OJ CONS 74 SOC 774 SAN 328 CONSOM 210 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání: 2916. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA,

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 8. a 10. listopadu 2017 (10:00 hod., 11:30 hod.

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 8. a 10. listopadu 2017 (10:00 hod., 11:30 hod. Rada Evropské unie Brusel 6. listopadu 2017 13939/17 OJ CRP1 37 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 8. a 10. listopadu 2017 (10:00 hod., 11:30 hod.) STŘEDA

Více

Rada Evropské unie Brusel 25. dubna 2016 (OR. en) I (1)

Rada Evropské unie Brusel 25. dubna 2016 (OR. en) I (1) Rada Evropské unie Brusel 25. dubna 2016 (OR. en) 8253/16 OJ CRP1 15 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2583. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 27. dubna 2016 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

9951/16 ADD 1 jp/mb 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 jp/mb 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. zasedání Rady Evropské unie (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA),

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení seznamu bodů I uvedeného v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení seznamu bodů I uvedeného v příloze Rada Evropské unie Brusel 21. listopadu 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2606. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 23. listopadu 2016 Čas: 10:00

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 7. února 2017 (OR. en) 5974/17 OJ CRP2 5 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2615. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 9. února 2017 Čas: 14:30 hod. Místo: Brusel 1.

Více

9951/16 ADD 1 REV 1 tj/rk 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 REV 1 tj/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 11. července 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 REV 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 32 TRANS 223 TELECOM 115 ENER 244 3472. zasedání Rady Evropské unie (DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE

Více

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP.

Seznam nelegislativních aktů 14798/ Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti obecný přístup /18 ebk/jhu 1 GIP. Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana

Více

STŘEDA 9. PROSINCE 2015 (10:00 hod.)

STŘEDA 9. PROSINCE 2015 (10:00 hod.) Rada Evropské unie Brusel 7. prosince 2015 (OR. fr) 15037/15 OJ CRP1 44 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2567. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 9. a 11. prosince 2015 Čas: 10:00 hod., 14:30

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 6. a 8. prosince 2017 (9:00 hod., 15:00 hod.

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 6. a 8. prosince 2017 (9:00 hod., 15:00 hod. Rada Evropské unie Brusel 4. prosince 2017 15319/17 OJ CRP1 41 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 6. a 8. prosince 2017 (9:00 hod., 15:00 hod.) STŘEDA

Více

a) Seznam nelegislativních aktů 14738/18

a) Seznam nelegislativních aktů 14738/18 Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2018 (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Doprava, telekomunikace a energetika) Budova Europa,

Více

A. PONDĚLÍ 1. PROSINCE 2014 (15:00 hod.):

A. PONDĚLÍ 1. PROSINCE 2014 (15:00 hod.): Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2014 (OR. en) 16262/14 OJ/CRP2 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2521. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1., 3. a 5. prosince 2014 Čas: 15:00 hod.,

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. října 2016 (OR. en) 13570/16 OJ CRP1 34 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2602. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 26. a 28. října 2016 Čas: 10:00 hod., 10:00

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání

1. Přijetí předběžného pořadu jednání Rada Evropské unie Brusel 12. října 2015 (OR. fr) 12873/15 OJ CRP1 36 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2559. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 14. října 2015 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

10178/17 ls/hm 1 GIP 1B

10178/17 ls/hm 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) 10178/17 OJ CRP2 22 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2632. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 12. a 15. června 2017 Čas: 15:00 hod., 9:00

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2007 (20.11) (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2007 (20.11) (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2007 (20.11) (OR. en) 15122/07 OJ CONS 59 COMPET 384 RECH 370 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2832. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE VE SLOŽENÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (VNITŘNÍ

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 26. září 2016 (OR. en) 12632/16 OJ CRP2 31 COMIX 631 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2599. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 28. září 2016 Čas: 10:00 hod. Místo:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2005 (10.05) 8693/05 OJ/CRP1 18

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2005 (10.05) 8693/05 OJ/CRP1 18 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 4. května 2005 (10.05) 8693/05 OJ/CRP1 18 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Odesílatel : 2096. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum : Středa 11. května (10.15 hod.) a pátek

Více

16585/09 mh/mh/jg 1 DQPG

16585/09 mh/mh/jg 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. listopadu 2009 (OR. en) 16585/09 OJ CONS 66 SOC 736 SAN 337 CONSOM 228 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2980. ZASEDÁNÍ RADY EVROPSKÉ UNIE (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVÍ

Více

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ

REVIZE č. 1 PŘEDBĚŽNÉHO POŘADU JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 3. prosince 2014 (OR. en) 16262/1/14 REV 1 OJ/CRP2 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2521. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 1., 3. a 5. prosince 2014 Čas: 15:00

Více

16545/10 vc/vc/mku 1

16545/10 vc/vc/mku 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2010 (OR. fr) 16545/10 OJ CONS 64 COMPET 373 RECH 382 ESPACE 16 PŘEBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 3049. zasedání Rady Evropské unie pro KONKURENCESCHOPNOST (vnitřní trh,

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 29. listopadu 2017 (9:00 hod.) Body k jednání (II)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 29. listopadu 2017 (9:00 hod.) Body k jednání (II) Rada Evropské unie Brusel 27. listopadu 2017 14937/17 OJ CRP1 40 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 29. listopadu 2017 (9:00 hod.) 1. Přijetí pořadu jednání

Více

středa 22. listopadu 2006 (10.00 hod.) a čtvrtek 23. listopadu 2006 (10.00 hod.)

středa 22. listopadu 2006 (10.00 hod.) a čtvrtek 23. listopadu 2006 (10.00 hod.) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2006 (21.11) (OR. en) 15420/06 OJ/CRP 2 40 COMIX 966 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2162. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: středa 22. listopadu 2006

Více

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A

6902/16 jsp/in/jhu 1 DG B 3A Rada Evropské unie Brusel 16. března 2016 (OR. en) 6902/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 12 SOC 140 EMPL 93 SAN 87 CONSOM 58 3453. zasedání Rady Evropské unie (ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ POLITIKA,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I v příloze II

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I v příloze II Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) 12078/16 OJ CRP1 29 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2597. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 14. září 2016 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) 12103/16 OJ CRP2 29 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2597. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 14. září 2016 Čas: 12:00 hod. Místo: Brusel

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí), konané v Bruselu dne 28.

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí), konané v Bruselu dne 28. Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) 6835/17 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 10 ENV 214 CLIMA 50 3522. zasedání Rady Evropské unie (životní prostředí),

Více

10178/1/17 REV 1 aj/lk 1 GIP 1B

10178/1/17 REV 1 aj/lk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 12. června 2017 (OR. en) 10178/1/17 REV 1 OJ CRP2 22 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2632. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 12. a 15. června 2017 Čas: 15:00

Více

Brusel, středa 25. května (10.30 hod.) a čtvrtek 26. května 2005 (10.00 hod.)

Brusel, středa 25. května (10.30 hod.) a čtvrtek 26. května 2005 (10.00 hod.) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 23. května 2005 (24.05) (OR. fr) 9163/05 OJ/CRP2 20 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Zasedání: 2098. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: Brusel, středa 25. května (10.30

Více

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2

10105/19 ds/tj/vmu 1 TREE.2 Brusel 1. července 2019 (OR. en) 10105/19 PV CONS 30 TRANS 374 TELECOM 253 ENER 323 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADA EVROPSKÉ UNIE (Doprava, telekomunikace a energetika) 6. a 7. června 2019 10105/19 ds/tj/vmu

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 28. dubna 2010 (10:00 hod.) I (1)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 28. dubna 2010 (10:00 hod.) I (1) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. dubna 2010 (27.04) (OR. en) 8955/10 OJ CRP1 16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2317. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 28. dubna 2010 (10:00 hod.) 1. Přijetí

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. května 2017 (OR. en) 8998/17 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. května 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. listopadu 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2762. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A KULTURA)

Více

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG

14127/14 ADD 1 zs/lk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 14127/14 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 47 TRANS 470 TELECOM 176 ENER 426 3335. zasedání Rady Evropské unie(doprava, TELEKOMUNIKACE

Více

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět:

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3261. zasedání Rady Evropské unie LIMITE PUBLIC PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 (DOPRAVA,

Více

1. Přijetí předběžného pořadu jednání a bodů v části Jiné záležitosti

1. Přijetí předběžného pořadu jednání a bodů v části Jiné záležitosti RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. října 2012 (23.10) (OR. en) 15276/12 OJ/CRP2 36 COMIX 591 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2426. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: Brusel středa 24. října 2012

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) středa 4. května (10.00 hod.) a pátek 6. května 2011 (10.00 hod.

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) středa 4. května (10.00 hod.) a pátek 6. května 2011 (10.00 hod. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. května 2011 (03.05) (OR. en) 9552/11 OJ CRP1 16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2362. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 4. května (10.00 hod.) a pátek 6.

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. března 2018 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. března 2018 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. března 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0400 (COD) 6933/18 ADD 6 REV 1 LIMITE POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předsednictví

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Rada Evropské unie Brusel 11. prosince 2017 15596/17 OJ CRP1 42 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ VÝBOR STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Budova Justus Lipsius, Brusel 13. prosince 2017 (9:00 hod.) Budova Lex, Brusel 15.

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 9. října 2013

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 9. října 2013 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. října 2013 (OR. en) 14488/13 OJ/CRP2 35 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2469. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 9. října 2013 Čas: 9:00 hod. Místo: Brusel

Více

PUBLIC /1/15 REV 1 dhr/rk 1 DPG LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PV/CONS 76

PUBLIC /1/15 REV 1 dhr/rk 1 DPG LIMITE CS. Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PV/CONS 76 Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 23. února 2016 (OR. en) 15340/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 76 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3439. zasedání Rady Evropské unie (OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI), konané v

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2016 (OR. en) 14007/16 OJ CRP1 36 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2604. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 9. a 11. listopadu 2016 Čas: 10:00 hod.,

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en) 8581/17 OJ CRP1 16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2626. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 3. května 2017 Čas: 11:00 hod. Místo: Brusel

Více

9002/16 ADD 1 zc/jp/rk 1 DPG

9002/16 ADD 1 zc/jp/rk 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 9. června 2016 (OR. en) 9002/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 24 AGRI 265 PECHE 164 3464. zasedání Rady Evropské unie (ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV), konané v Bruselu

Více

10431/17 ADD 1 jp/id/rk 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 jp/id/rk 1 GIP 1B Rada Evropské unie Brusel 29. června 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 553 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3549. zasedání Rady Evropské unie (hospodářské a finanční věci), konané v Lucemburku

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 28. dubna 2017 (OR. en) 8638/17 OJ CRP2 16 COMIX 307 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2626. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 3. května 2017 Čas: 11:30 hod. Místo:

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I uvedených v příloze Rada Evropské unie Brusel 20. března 2017 (OR. en) 7480/17 OJ CRP2 11 COMIX 205 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2621. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část II) Datum: 22. března 2017 Čas: 10:00 hod.

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 21. června 2016 (OR. en) 9615/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PUBLIC PV/CONS 31 EDUC 216 JEUN 40 CULT 50 AUDIO 71 SPORT 23 3471. zasedání Rady Evropské

Více

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG

8221/16 ADD 1 ebk/lr/mo 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 17. května 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461. zasedání Rady Evropské unie (SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI), konané v Lucemburku

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 30. listopadu 2016 (OR. en) 14723/16 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: LIMITE PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 3502. zasedání Rady Evropské

Více

13303/17 ph/dhr/jhu 1 DGE 2B

13303/17 ph/dhr/jhu 1 DGE 2B Rada Evropské unie Brusel 19. října (OR. en) 13303/17 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada TELECOM 238 ENER 406 COMPET 675 DATAPROTECT

Více