PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY"

Transkript

1 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY NÁVRH Listopad 2020 V. HYDROLOGICKÉ EXTRÉMY Tabelární přílohy

2 Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 28.října 117, Ostrava Krajským úřadem Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc a dotčenými ústředními správními úřady Ministerstvem zemědělství Ministerstvem životního prostředí Ministerstvem zdravotnictví Ministerstvem dopravy Ministerstvem obrany Ministerstvem pro místní rozvoj Hlavní zpracovatel návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry: AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno

3 Plán dílčího povodí Horní Odry Kapitola V. Seznam tabelárních příloh (tabulka se zobrazí po kliknutí na její název) V.1.2 V.1.3 Hydrogramy významných povodňových událostí ve vybraných vodoměrných stanicích Místa omezující průtočnost vodních toků s negativním vlivem na průběh povodně V.1.4a Oblasti s významnými povodňovými riziky V.1.4b Obce s nepřijatelným povodňovým rizikem - rozsah ploch dotčených povodní a ploch v nepřijatelném riziku V.1.4c Obce s nepřijatelným povodňovým rizikem - počty obyvatel dotčených povodní a počty obyvatel v nepřijatelném riziku V.1.4d Rozsah ploch v nepřijatelném riziku v členění podle jednotlivých kategorií funkčního využití území V.1.4e Souhrnné informace o citlivých objektech v oblasti s významným povodňovým rizikem V Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi V Seznam kritických bodů V.2.5 Stav zpracování komplexních pozemkových úprav

4 V Hydrogramy významných povodňových událostí ve vybraných vodoměrných stanicích 160 Odra Odry Průtok [m 3.s -1 ] Hodiny Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Odry 700 Odra Svinov Průtok [m 3.s -1 ] Hodiny Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Ostrava-Svinov V.1.2 1/5

5 700 Opava Opava Průtok [m 3.s -1 ] Hodiny Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Opava 800 Opava Děhylov Průtok [m 3.s -1 ] Hodiny Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Děhylov V.1.2 2/5

6 1000 Ostravice Ostrava Průtok [m 3.s -1 ] Hodiny Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Ostrava 2400 Odra Bohumín Průtok [m 3.s -1 ] Hodiny Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Bohumín V.1.2 3/5

7 900 Olše Věřňovice Průtok [m 3.s -1 ] Hodiny Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Věřňovice, hydrogram povodňové vlny z května 2010 je zobrazen v rámci Hydrogramu povodňové vlny z května 2010 na vodním toku Odra Hydrogramy povodňové vlny z , efekt vodních děl vodohospodářské soustavy povodí Odry na řekách Ostravice a Morávka na transformaci průtoků v profilu SLEZSKÁ OSTRAVA V.1.2 4/5

8 Hydrogram povodňové vlny z z profilu Frýdek Místek na řece Ostravici s kumulovaným účinkem vodních děl vodohospodářské soustavy povodí Odry Hydrogram povodňové vlny z května 2010 na vodním toku Odra Pozn.: Hydrogramy povodní byly sestaveny na podkladech ČHMÚ. V.1.2 5/5

9 V Místa omezující průtočnost vodních toků s negativním vlivem na průběh povodně Prac.č. ID VÚ Kraj Vodní tok Ř. km Obec Lokallita Komentář Poznámka VÚ zatarasení ledem, splaveninami - 5 HOD_0050 OLK Bělotínský potok 2,0 Bělotín železniční most řešení mimo možnosti správce toku 5 HOD_0050 MSK Luha 1,3-2,8 Jeseník n/o vč. málo kapacitních 3 mostů - řešení závislé na pozemkových úpravách 5 HOD_0050 MSK Luha 23,4-26,6 Jindřichov dílčí zatrubění 6 dílčích úseků v zástavbě obce lávky pro pěší, most obecní 6 HOD_0060 MSK Dobešovský potok 0,0-0,3 Jakubčovice n/o intravilán obce s lávkami a mosty komunikace - řešení součástí pgm PPPP 6 HOD_0060 MSK Kletenský potok 1,7-2,2 Suchdol n/odrou zatrubnění potoka v prostoru zástavby rodinných domků v dl. cca 0.5 km 6 HOD_0060 MSK Odra 73,9 Jeseník n/o most se středovým pilířem zatarasení splávím, ledové jevy 6 HOD_0060 MSK Vítovka 0,0-1,0 Odry zaklenutí přes Semperflex Optimit obvedení toku mimo průmyslový areál úsek zanášený splaveninami 6 HOD_0060 MSK Zlatý potok 0,0-0,2 Odry výustní trať do Odry zanášení splaveninami 8 HOD_0080 MSK Baranec 0,1 N.Jičín, Loučka zatrubnění pod místní silnicí 8 HOD_0080 MSK Grasmanka 0,7-0,9 Nový Jičín dvojí zatrubněný úsek 9 HOD_0090 MSK Husí potok 15,3 Mor.Vlkovice nadjezová trať 9 HOD_0090 MSK Husí potok 19,2 D.Kunčice silniční most 10 HOD_0100 MSK Sedlnice 3,7-4,8 Sedlnice 11 HOD_0110 MSK bezejm. přítok Bílovky 0,0-0,2 Velké Albrechtice zatrubnění 11 HOD_0110 MSK Bílovka 7,5 V.Albrechtice silniční most usazování nánosů na bermách 11 HOD_0110 MSK Sezina 19,3-19,4 Pustá Polom zatrubnění potoka zúžení potoka do zakrytého silničního propustku v horní části obce ledové jevy, splaveniny- mimo 12 HOD_0120 MSK Butovický potok 1,1 Butovice železniční most možnosti správce toku levostr. přítok pod 1 obytným domem a v místě 12 HOD_0120 MSK 0,0-0,1 Butovice zatrubnění potoka Butovického potoka křížení s místní komunikací 12 HOD_0120 MSK Odra 50,4 Bartošovice most se středovým pilířem zatarasení splávím, led jevy V.1.3 1/7

10 Prac.č. VÚ ID VÚ Kraj Vodní tok Ř. km Obec Lokallita Komentář Poznámka 12 HOD_0120 MSK Pustějovský potok 6,3 Pustějov silniční most 14 HOD_0140 MSK Tichávka 1,3-2,1 Tichá led, splaveniny (mimo možnosti správce toku) 15 HOD_0150 MSK Klenos 1,1-1,2 Příbor propust pod silnicí tubosider pod R48 15 HOD_0150 MSK Kopřivnička 3,8-5,1 Kopřivnice zatrubnění potoka 3 zaklenuté úseky přes zástavbu Kopřivnice v délce km 15 HOD_0150 MSK Lubina 1,9 Košatka n/odrou 16 HOD_0160 MSK 16 HOD_0160 MSK levostr. přítok Ondřejnice v km 14.8 pravostr. přítok Ondřejnice v km ,1-0,2 Rychaltice zatrubnění potoka 0,1-0,2 Fryčovice zatrubnění potoka prostor zahrad potřeba obvedení původního koryta mimo zatrubněný úsek úsek s nedostatečnou průtočností nános pod mostem, nedostatečné převýšení 17 HOD_0170 MSK Porubka 2,1 Ostrava - Svinov silniční most ulice Polanecké průtočnost mostu jen na Q HOD_0170 MSK Porubka 5,5 Ostrava - Poruba silniční a tramvajový most u stanice MHD Vřesinská průtočnost mostu jen na Q HOD_0180 MSK Odra 21,3 Ostrava křížení nivy Rudnou ulicí v místě přemostění trati ČD 22 HOD_0220 MSK Kobylka 0,0-1,5 Karlovice předpoklad řešení v rámci revitalizačních opatření 22 HOD_0220 MSK Oborenský potok 4,2 Bruntál-Oborná silniční propust IZM ve správě SSMSK 22 HOD_0220 MSK Opava 95,0 Markvartice silniční most 23 HOD_0230 MSK Opava 69,6 Krnov silniční most 23 HOD_0230 MSK Opava 70,1 Krnov silniční most 23 HOD_0230 MSK Opava 70,3 Krnov silniční most nevyhovující průtočnost i po rekonstr. úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" nevyhovující průtočnost i po rekonstr. úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" nevyhovující průtočnost i po rekonstr. úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" zanášení splaveninami V.1.3 2/7

11 Prac.č. VÚ ID VÚ Kraj Vodní tok Ř. km Obec Lokallita Komentář Poznámka nevyhovující průtočnost i po rekonstr. 23 HOD_0230 MSK Opava 70,8 Krnov silniční most úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" 23 HOD_0230 MSK Opava 71,2 Krnov stupeň s odběrem nevyhovující průtočnost i po rekonstr. úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" 23 HOD_0230 MSK Opava 71,5 Krnov silniční most nevyhovující průtočnost i po rekonstr. úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" 23 HOD_0230 MSK Opava 72,4 Krnov silniční most nevyhovující průtočnost i po rekonstr. úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" 23 HOD_0230 MSK Opava 78,2 Brantice silniční most nevyhovující průtočnost i po rekonstr. úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" 23 HOD_0230 MSK Opava 78,3 Brantice silniční most nevyhovující průtočnost i po rekonstr. úpravy toku 23 HOD_0230 MSK Opava 78,3-79,0 Brantice jez + nadjezí ledové jevy s nápěchy - souvislost s celk. řešením "horní Opavy" 23 HOD_0230 MSK Opava 83,2 Zátor silniční most - souvislost s celk. řešením "horní Opavy" 25 HOD_0250 MSK Ježnický potok 0,4 Krnov silniční most nekapacitní most pod st. silnicí 26 HOD_0260 MSK Čižina 19,4-19,5 H.Benešov mostní objekty v intarvilánu obce zátarasy, naplaveniny 26 HOD_0260 MSK Čižina 20,0-20,2 Horní Benešov zatrubnění potoka zatrubnění pod průmyslovou provozovnou nevyhovující průtočnost i po rekonstr. 29 HOD_0290 MSK Opava 40,4 Palhanec most úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" nevyhovující průtočnost i po rekonstr. 29 HOD_0290 MSK Opava 42,5-43,9 Vávrovice úsek toku v intravilánu obce úpravy toku - souvislost s řešením "horní Opavy" 29 HOD_0290 MSK Opava 45,4 Držkovice nevyhovující průtočnost i po rekonstr. silniční most a úsek toku v úpravy toku - souvislost s řešením intravilánu "horní Opavy" V.1.3 3/7

12 Prac.č. VÚ ID VÚ Kraj Vodní tok Ř. km Obec Lokallita Komentář Poznámka 29 HOD_0290 MSK Opava 49,8 Držkovice silniční most 29 HOD_0290 MSK Opava 58,9 Branice silniční most - souvislost s celk. řešením "horní Opavy" 30 HOD_0300 MSK Opava 37,0 Opava most na Ratibořské ulici bezpečná průtočnost pouze na Q20 35 HOD_0350 MSK Černý potok 4,7 Bruntál most ledové jevy s nápěchy - nutnost operativních zásahů při jarním tání 35 HOD_0350 MSK Černý potok 5,5 Bruntál most ledové jevy s nápěchy - nutnost operativních zásahů při jarním tání 36 HOD_0365_J MSK Razovský potok 4,8 Razová zatrubnění toku 37 HOD_0370 MSK Lobník 8,7 Dvorce spádový stupeň 39 HOD_0390 MSK Deštná 6,0-6,9 Hořejší Kunčice zatrubnění potoka zátarasy, ledy- nutnost operativních zásahů při jarním tání 39 HOD_0390 MSK Choltický potok 0,0-0,3 Choltice zatrubnění potoka přes zástavbu obce v délce 250 m 39 HOD_0390 MSK Litultovický potok 1,3-2,3 Litultovice zatrubnění potoka přes zástavbu obce v délce 450 m 40 HOD_0400 MSK Starolublický potok 1,0-1,1 Kružberk zatrubnění potoka vč. 0.1 km jeho řpítoku přítoku přes obec 42 HOD_0420 MSK Hrabyňka 0,4 Háj ve Sl. železniční most zanášení splaveninami- nevhodná konstrukce mostu 42 HOD_0420 MSK Jasénka 5,6-6,4 Darkovičky zatrubnění potoka dvojí zatrubnění km 42 HOD_0420 MSK Opava 10,9 Jilešovice most zátarasy, naplaveniny 42 HOD_0420 MSK Opava 26,7 Kravaře most zátarasy, naplaveniny - řešení součástí pgm PPPP 42 HOD_0420 MSK Pustkovecký potok 0,0-0,8 Ostrava Poruba zatrubnění potoka úsek v prostoru křížení s 4pruhovou ul. Martinovskou a areálem patrových garáží 42 HOD_0420 MSK Sedlinka 1,4 Štítina silniční most nekapacitní most na konci úpravy koryta toku 42 HOD_0420 MSK Sedlinka 3,5 Nové Sedlice lávka pro pěší nedostatečná průtočnost profilu lávky 42 HOD_0420 MSK Vařešinka 1,2-1,4 Hlučín zatrubnění potoka v prostoru pod parkovištěm u Hlučínského jezera snížená kapacita úseku zatrubněním toku V.1.3 4/7

13 Prac.č. VÚ ID VÚ Kraj Vodní tok Ř. km Obec Lokallita Komentář Poznámka 43 HOD_0430 MSK Ludgeřovický potok 6,7-7,4 Markvartovice zatrubnění přes obec souběh se svážným územím ohrožujícím průtočnost potoka 43 HOD_0430 MSK Lugdeřovický potok 0,0-0,4 Ostrava Petřkovice zatrubnění přes obec zatrubnění výstní trati potoka je ve správě OVaK 45 HOD_0450 MSK Bílá Ostravice 1,4-1,7 Bílá úsek nad silničním mostem hromadění ledových ker (naproti ČOV) 45 HOD_0450 MSK Smradlava 0,0-0,1 Bílá výustní trať hromadění ledových ker, zkapacitnění, výšková úpravy 48 HOD_0480 MSK Ostravice 41,6 Ostravice most hromadění ledových ker, zvýšit kapacitu 51 HOD_0510 MSK Bystrý p. 7,0-7,9 Lubno lávky a mosty v intravilánu obce pilíř uprostřed koryta, 51 HOD_0510 MSK Hodoňovický náhon 1,6-2,0 Frýdek - Místek zatrubněný úsek zejm. pod areálem Policie ČR 51 HOD_0510 MSK Říčka 0,5-1,7 Janovice intravilán obce s lávkami a mosty omezený průtočný profil, boční eroze 57 HOD_0570 MSK Olešná 15,1 Palkovice lávka 57 HOD_0570 MSK Olešná 16,7 Metylovice silniční most hromadění ledových ker, přítok Bílé Ostravice,součinnost povodí Odry 57 HOD_0570 MSK Olešná 16,8 Metylovice lávka 60 HOD_0600 MSK Ostravice 21,6 Sviadnov energolávka pilíř uprostřed koryta 60 HOD_0600 MSK Slezský náhon 0,0-0,9 Ostrava Kunčičky zatrubnění náhonu prostor bývalých odkalovacích nádrží OKR a propust po prodlouženou ulicí Frýdeckou 60 HOD_0600 MSK Šídlovecký potok 0,2-0,4 Ostrava Hrabová zatrubnění potoka pod areálem ZŠ 60 HOD_0600 MSK Zyf 0,8-1,8 Ostrava Hrabová zatrubnění potoka zaklenutí nad křířžením s I/46 a podél býv GP Hrabová 67 HOD_0670 MSK Bezejm.přít. Zvěřinská do Lučiny 0,0-1,0 Ostrava Radvanice zatrubnění potoka v prostoru zástavby rodinných domků 67 HOD_0670 MSK Levostr.přít.Lučiny v za vzdutí z Lučiny hrozí zaplavení 0,1-0,3 Ostrava Bartovice snížená úroveň pobř. terénu km 8.25 areálu v prostoru ul. Pod Bažatnicí prostor podjezdu siln.i/11 pod tratí možnost zkapacitnění koliduje s 67 HOD_0670 MSK Lučina 14,8-15,1 Havířov ČD Ostrava - Č.Těšín ochranou přírody budova umístěna na tělese rozlivy přes místní komunikaci, řešení 74 HOD_0740 MSK Přelač 1,8 Horní Lomná prefabr. přehrážky součástí pgm PPPP V.1.3 5/7

14 Prac.č. VÚ ID VÚ Kraj Vodní tok Ř. km Obec Lokallita Komentář Poznámka 76 HOD_0760 MSK Tyra 0,0-0,1 Třinec souvisí s přístupností do areálu TŹ 77 HOD_0770 MSK Kompařov 0,3 Hrádek propust pod silnicí I/11 vč zatápění komunikace budované v rámci průtahu I/11 77 HOD_0770 MSK Kopytná 5,0-5,2 Milíkov u Jabl. úsek intravilánu obce s mostem rozlivy a břehové eroze 77 HOD_0770 MSK Líštnice 0,0-0,5 Třinec zaklenutí pod areálem TŽ 77 HOD_0770 MSK Olše 45,1-45,5 Třinec svážné území Kanada 77 HOD_0770 MSK Olše 47,0 Třinec potrubní lávka a zvedací most v areálu TŽ 78 HOD_0780 MSK Ropičanka 0,2 Č. Těšín most ulice Tovární 78 HOD_0780 MSK Šťávník 0,1-0,2 Řeka 2x silniční propust na začátku a konci úseku řešení závislé na etapovitém zajištění stability svážného území rozlivy přes státní komunikaci 79 HOD_0790 MSK Kyšinec 0,8 Český Těšín nekapacitní propustek zatrubnění profily typu Beneš zanášení výustní trati v areálu TŽ 80 HOD_0800 MSK Stonávka 18,5-19,1 Hradiště vtok do konce vzdutí ÚN Těrlicko a kolidující chatová zástavba kolizní prostor divoké chatové zástavby 80 HOD_0800 MSK Stonávka 26,4 Hnojník železniční lávka zátarasy 80 HOD_0800 MSK Stonávka 30,2 Kom.Lhotka most zátarasy 86 HOD_0860 MSK Lutyňka 7,9-8,0 Dolní Lutyně 87 HOD_0870 MSK Olše 7,5 Věřňovice silniční most středové pilíře 89 HOD_0890 MSK Bezejm.potok 2,4-2,9 Hněvošice zatrubnění přes obec 89 HOD_0890 MSK Oldřišovský potok 24,1-24,6 zatrubnění toku zatrubnění z iniciarivy obce 89 HOD_0890 MSK Oldřišovský potok 25,0-25,3 Oldřišov zatrubnění přes obec 90 HOD_0900 MSK Bělský potok 1,3-1,4 Bělá (Hluč.) zatrubnění potoka v úseku přes pozemky v intravilánu obce 90 HOD_0900 MSK Pišťský potok 3,7-4,4 Pišť zatrubněný úsek od hřištěm v Píšti a přes obec a u školy levost. přít. 91 HOD_0910 MSK Liptaňského potoka 0,1-0,2 Liptaň zatrubnění potoka profilem DN HOD_1010 OLK Studená voda 4,3-4,4 Vlčice silniční propust (tubosider) rozlivy přes st. silnici V.1.3 6/7

15 Prac.č. VÚ ID VÚ Kraj Vodní tok Ř. km Obec Lokallita Komentář Poznámka 103 HOD_1030 OLK Stříbrný potok 0,2-0,6 Žulová 2 silniční mostky 103 HOD_1030 OLK Vidnavka 16,9 Vápenná obecní most působí rozlivy přes státní silnici a místní komunikaci 103 HOD_1030 OLK Vidnavka 17,7 Vápenná obecní most 106 HOD_1060 OLK Jesenný (Vápenný) p. 0,0-2,1 Horní Lípová intravilán obce s lávkami a mosty nedostečná průchodnost lávek a mostů 106 HOD_1060 OLK Staříč 4,4 Lipová Lázně obecní most nedostatečná průchodnost lávek a mostů 107 HOD_1070 OLK Bělá 27,0 Domašov most k Parkhotelu nedost. průtočnost objektu i po rekonstr. úpravy toku 107 HOD_1070 levostr. přít. Bělé v km nekapacitní most pod st. silnicí a OLK 0,0-0,1 Adolfovice zaústění do řeky Bělé 21.2 nekapacitní koryto mezi domy 108 HOD_1080 OLK Ondřejovický p. 0,3-0,4 Zlaté Hory místní část Ondřejovice-bet. nedost. průtočnost objektu i po propust jako přístup k RD rekonstr. úpravy toku 109 HOD_1090 OLK Bělá 4,0 Mikulovice jez 109 HOD_1090 OLK Bělá 12,7 Česká Ves obecní most (s pilířem v průtočném profilu) 109 HOD_1090 OLK Bělá 14,5 Česká Ves most k Parkhotelu nedost. průtočnost objektu i po rekonstr. úpravy toku 109 HOD_1090 OLK LB přít. Bělé v km ,0-0,1 Česká Ves intravilán obce nekapacitní propusty s rozlivy přes st. silnici 109 HOD_1090 OLK LB přít. Bělé v km ,0 Česká Ves zaústění do řeky Bělé nekapacitní propust 109 HOD_1090 OLK LB přít. Bělé v km ,0-0,1 Česká Ves zakrytý úsek v intravilánu obce v polovině úseku snížená průtočnost profilu 109 HOD_1090 OLK Lesní potok 0,0-0,3 Mikulovice intravilán obce nedostetčná kapacita silničního mostu V.1.3 7/7

16 V.1.4a - Oblasti s významnými povodňovými riziky OsVPR HOD_01-01 Vodní tok Odra Popis úseku vodního toku státní hranice - Polanka nad Odrou HOD_01-02 Olše ústí - Karviná HOD_01-03 Ostravice ústí - Frýdek-Místek Komentář k případným změnám vzhledem k vymezení X [S-JTSK] Y [S-JTSK] X [S-JTSK] Y [S-JTSK] beze změn 28, , , , ,16 POD-5 MSK Ostrava, Bohumín beze změn (spojeny úseky POD-8, POD-9) beze změn (spojeny úseky POD-14, POD-15) Délka [m] Souřadnice začátku úseku Souřadnice konce úseku Označení z roku , , , , ,16 POD-9 MSK 27, , , , ,41 POD-15 MSK Dotčené kraje Dotčené obce s rozšířenou působností Karviná, Orlová, Bohumín Frýdek-Místek, Ostrava ID VÚ HOD_0180, HOD_0430, HOD_0700, HOD_0720 HOD_0840, HOD_0870 HOD_0510, HOD_0600, HOD_0680 HOD_01-04 Lučina ústí - Šenov beze změn 11, , , , ,52 POD-1 MSK Ostrava HOD_0670 HOD_01-05 Olešná ústí - Paskov beze změn 3, , , , POD-7 MSK Frýdek-Místek HOD_0600 HOD_01-06 Opava ústí - Třebovice beze změn 1, , , , ,64 POD-11 MSK Ostrava HOD_0420 HOD_02-01 Odra Odry beze změn 8, , , , ,33 POD-6 MSK Odry HOD_0060 HOD_03-01 Opava Kravaře - Držkovice beze změn 25, , , , ,56 POD-12 MSK Opava, Kravaře HOD_0290, HOD_0300, HOD_0420 HOD_03-02 Moravice ústí - Opava beze změn 1, , , , ,94 POD-2 MSK Opava HOD_0400 HOD_04-01 Opava Úvalno - Nové Heřmínovy beze změn 25, , , , ,49 POD-13 MSK Krnov HOD_05-01 Olše Chotěbuz - Třinec beze změn 13, , , , ,61 POD-10 MSK Třinec, Český Těšín HOD_0230, HOD_0290 HOD_0770, HOD_0790 V.1.4a 1/1

17 V.1.4b - Obce s nepřijatelným povodňovým rizikem - rozsah ploch dotčených povodní a ploch v nepřijatelném riziku Zastavěné a zastavitelné plochy dotčené rozlivem [m 2 ] Celková plocha správního obvodu ID VÚ ICOB Název obce Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 HOD_0510, HOD_0570, HOD_ Baška HOD_0690, HOD_0700, HOD_0710, HOD_0720, HOD_ Bohumín HOD_0840, HOD_ Dětmarovice HOD_ Dolní Lutyně HOD_0690, HOD_0830, HOD_ Doubrava HOD_0160, HOD_0560, HOD_0585_J, HOD_0590, HOD_ Frýdek-Místek HOD_0790, HOD_ Karviná HOD_0170, HOD_0180, HOD_0420, HOD_0430, HOD_0600, HOD_0670, Ostrava HOD_0680, HOD_0700 HOD_0590, HOD_ Paskov HOD_ Petrovice u Karviné HOD_0690, HOD_0720, HOD_ Rychvald HOD_0600, HOD_ Řepiště HOD_0510, HOD_0560, HOD_ Staré Město Plocha v nepřijatelném riziku HOD_0590, HOD_ Sviadnov HOD_0660, HOD_ Šenov HOD_0420, HOD_0430, HOD_0700, HOD_0710, HOD_ Šilheřovice HOD_0600, HOD_0650, HOD_0660, HOD_ Vratimov HOD_0590, HOD_ Žabeň HOD_ Mankovice HOD_ Odry HOD_ Vražné HOD_ Kravaře HOD_ Mokré Lazce V.1.4b 1/2

18 Plocha v Zastavěné a zastavitelné plochy dotčené rozlivem [m 2 Celková plocha ] ID VÚ ICOB Název obce správního nepřijatelném Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 obvodu riziku HOD_0280, HOD_0290, HOD_0300, HOD_0400, HOD_ Opava HOD_ Štítina HOD_ Velké Hoštice HOD_ Háj ve Slezsku HOD_ Brantice HOD_0220, HOD_ Čaková HOD_0230, HOD_0250, HOD_ Krnov HOD_ Nové Heřminovy HOD_ Úvalno HOD_ Zátor HOD_0770, HOD_0780, HOD_ Český Těšín HOD_ Chotěbuz HOD_0770, HOD_ Ropice HOD_0760, HOD_ Třinec V.1.4b 2/2

19 V.1.4c - Obce s nepřijatelným povodňovým rizikem - počty obyvatel dotčených povodní a počty obyvatel v nepřijatelném riziku ID VÚ ICOB Název obce Počet obyvatel celkem Počet dotčených obyvatel Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 HOD_0510, HOD_0570, HOD_ Baška HOD_0690, HOD_0700, HOD_0710, HOD_0720, HOD_ Bohumín HOD_0840, HOD_ Dětmarovice HOD_ Dolní Lutyně HOD_0690, HOD_0830, HOD_ Doubrava HOD_0160, HOD_0560, HOD_0585_J, HOD_0590, HOD_ Frýdek-Místek HOD_0790, HOD_ Karviná HOD_0170, HOD_0180, HOD_0420, HOD_0430, HOD_0600, HOD_0670, Ostrava HOD_0680, HOD_0700 HOD_0590, HOD_ Paskov HOD_ Petrovice u Karviné HOD_0690, HOD_0720, HOD_ Rychvald HOD_0600, HOD_ Řepiště HOD_0510, HOD_0560, HOD_ Staré Město HOD_0590, HOD_ Sviadnov HOD_0660, HOD_ Šenov HOD_0420, HOD_0430, HOD_0700, HOD_0710, HOD_ Šilheřovice HOD_0600, HOD_0650, HOD_0660, HOD_ Vratimov Počet obyvatel v nepřijtelném riziku HOD_0590, HOD_ Žabeň HOD_ Mankovice HOD_ Odry HOD_ Vražné HOD_ Kravaře V.1.4c 1/2

20 ID VÚ ICOB Název obce Počet obyvatel celkem Počet dotčených obyvatel Počet obyvatel v nepřijtelném riziku Q 5 Q 20 Q 100 Q 500 HOD_ Mokré Lazce HOD_0280, HOD_0290, HOD_0300, HOD_0400, HOD_ Opava HOD_ Štítina HOD_ Velké Hoštice HOD_ Háj ve Slezsku HOD_ Brantice HOD_0230, HOD_0250, HOD_ Krnov HOD_ Nové Heřminovy HOD_ Úvalno HOD_ Zátor HOD_0770, HOD_0780, HOD_ Český Těšín HOD_ Chotěbuz HOD_0770, HOD_ Ropice HOD_0760, HOD_ Třinec V.1.4c 2/2

21 V.1.4d - Rozsah ploch v nepřijatelném riziku v členění podle jednotlivých kategorií funkčního využití území Plochy v nepřijatelném riziku [km Kategorie funkčního využití 2 ] území Návrhové Výhledové Současný stav plochy plochy bydlení 0,75 0,02 0,07 občanská vybavenost 0,21 0,02 0,02 smíšené plochy 1,41 0,09 0,15 technická vybavenost 0,19 0,00 0,00 doprava 0,01 0,00 0,00 výroba a skladování 0,50 0,03 0,00 rekreace a sport 0,11 0,30 0,13 V.1.4d 1/1

22 V.1.4e - Souhrnné informace o citlivých objektech v oblasti s významným povodňovým rizikem Kategorie zranitelnosti území Kategorie citlivých objektů Označení objektů Počet objektů Školství Sk 81 Zdravotnictví a sociální péče Zd 11 Občanská vybavenost Hasičský záchranný sbor, Policie, Armáda ČR Zs 10 Technická vybavenost Zdroje znečištění Kulturní objekty Ku 21 Energetika 10 Vodohospodářská infrastruktura VH 15 Zz 57 V.1.4e 1/1

23 V Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi ID VÚ Kraj Vodní tok Obec Kód obce Místo, lokalita HOD_0050 MSK Luha Jeseník nad Odrou ,0-2,9 HOD_0070 MSK Jičínka Veřovice ,6-23,3 HOD_0070 MSK Straník Hodslavice ,1 HOD_0070 MSK Papákův potok Mořkov ,4-1,2 HOD_0070 MSK Zrzávka Hodslavice ,9-7,4 HOD_0070 MSK Jičínka Nový Jičín ,8 HOD_0070 MSK Jičínka Životice u Nového Jičína, Nový Jičín , ,1-13,8 HOD_0100 MSK Libotínský potok Rybí, Štramberk , ,0-1,4 HOD_0130 MSK Lomná II. Trojanovice ,5-3,1 HOD_0130 MSK Rokytný Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice , ,5 HOD_0130 MSK Sadový potok Frenštát pod Radhoštěm ,3-0,5 HOD_0130 MSK Lomná III. Trojanovice ,6-5 HOD_0160 MSK LP Ondřejnice Fryčovice ,3 HOD_0160 MSK Kozlovická Ondřejnice I. Kozlovice ,6-22,9 HOD_0160 MSK Dolnosklenovský potok Hukvaldy ,2 HOD_0180 MSK Polančice Klimkovice, Ostrava , ,8-7,0 HOD_0220 MSK Oborenský potok Oborná ,4-4,2 HOD_0220 MSK Opava Karlovice ,7-105,6 HOD_0250 MSK Kobylí potok Hošťálkovy,Krnov , ,4 HOD_0320 MSK Podolský potok Stará Ves ,7-11,2 HOD_0400 MSK Hradečná I. Hradec nad Moravicí ,3 HOD_0420 MSK Sedlinka Nové Sedlice, Štítina, Opava , , ,5-5,2 HOD_0440 MSK Ciroš Staré Hamry ,7-1,7 HOD_0460 MSK Řehucí Staré Hamry ,1-1,2 HOD_0460 MSK Jatný Staré Hamry ,1-0,6 HOD_0550 MSK Jestřábí Krásná ,7-1,8 HOD_0550 MSK Mohelnice Raškovice, Vyšní Lhoty, Krásná , , ,0-2,4 HOD_0570 MSK Václavka Palkovice ,0-0,1 HOD_0760 MSK Tyra Třinec ,2-4,4 HOD_0780 MSK Ropičanka v Řece Řeka ,1-12,9 HOD_0840 MSK Rájecký potok Karviná ,0-0,04 HOD_0850 MSK Petrůvka Petrovice u Karviné ,0-4,6 HOD_0860 MSK Lutyňka Dolní Lutyně, Bohumín , ,5-5,5 HOD_0890 MSK Oldřišovský potok Kobeřice ,5-16,6 HOD_0910 MSK Mušlov Třemešná ,9-9,9 HOD_0910 MSK Mušlov V. Vysoká ,4 HOD_0930 OLK Černý potok I. Zlaté Hory ,2 HOD_0960 OLK Bílá Voda Bílá Voda ,6-5,5 HOD_0970 OLK LP Hoštického potoka Javorník ,4-2,9 HOD_1030 OLK Vidnavka Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš , ,2-10,2 HOD_1040 OLK Červený potok IV. Stará Červená Voda ,6-7,3 V /1

24 V Seznam kritických bodů Prac. č. VÚ ID VÚ Kód obce Obec Katastrální území ID kritického bodu 12 HOD_ Bartošovice Bartošovice 1 5 HOD_ Bělotín Bělotín 2 6 HOD_ Bernartice nad Odrou Bernartice nad Odrou HOD_ Bernartice Bernartice u Javorníka 4 42 HOD_ Ostrava Dobroslavice HOD_ Bělá pod Pradědem Domašov u Jeseníka 6 9 HOD_ Hladké Životice Hladké Životice 7 80 HOD_ Třanovice Horní Tošanovice 8 80 HOD_ Těrlicko Hradiště pod Babí horou 9 42 HOD_ Háj ve Slezsku Chabičov ve Slezsku 10 9 HOD_ Fulnek Jerlochovice HOD_ Opava Komárov u Opavy HOD_ Komorní Lhotka Komorní Lhotka HOD_ Třinec Konská HOD_ Svobodné Heřmanice Košetice ve Slezsku HOD_ Kravaře Kravaře ve Slezsku 16 9 HOD_ Kujavy Kujavy HOD_ Háj ve Slezsku Lhota u Opavy 18 5 HOD_ Bělotín Nejdek u Hranic 19 5 HOD_ Bělotín Nejdek u Hranic HOD_ Stěbořice Nový Dvůr u Opavy HOD_ Příbor Příbor HOD_ Ostrava Stará Plesná 23 8 HOD_ Starý Jičín Starý Jičín 24 6 HOD_ Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou 25 6 HOD_ Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou HOD_ Opava Suché Lazce 27 8 HOD_ Šenov u Nového Jičína Šenov u Nového Jičína HOD_ Trnávka Trnávka u Nového Jičína HOD_ Trojanovice Trojanovice HOD_ Třanovice Třanovice 31 9 HOD_ Větřkovice Větřkovice u Vítkova 32 6 HOD_ Vítkov Vítkov 33 6 HOD_ Vítkov Vítkov HOD_ Vojkovice Vojkovice 35 6 HOD_ Vražné Vražné u Oder 36 V /1

25 V Stav zpracování komplexních pozemkových úprav Pracovní číslo VÚ Název katastrálního území Název obce Název ORP Pozemkový úřad Kraj Stav zpracování KPÚ ukončené probíhající plánované 64, 81, 82 Albrechtice u Českého Těšína Albrechtice Havířov Karviná MSK X 10, 12 Bartošovice Bartošovice Nový Jičín Nový Jičín MSK X 67 Bartovice Ostrava Ostrava Ostrava-město MSK X 90 Bělá ve Slezsku Bělá Hlučín Opava MSK X 96 Bílá Voda u Javorníka Bílá Voda Jeseník Jeseník OLK X 9, 11, 12 Bílov Bílov Bílovec Nový Jičín MSK X 97, 100 Bílý Potok Javorník Jeseník Jeseník OLK X 7 Bludovice u Nového Jičína Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 74, 77 Bocanovice Bocanovice Jablunkov Frýdek-Místek MSK X 41, 42, 71, 90 Bohuslavice u Hlučína Bohuslavice Hlučín Opava MSK X 92, 95 Bohušov Bohušov Krnov Bruntál MSK X 41, 89 Bolatice Bolatice Kravaře Opava MSK X 23, 29 Brantice Brantice Krnov Bruntál MSK X 27, 28, 39 Bratříkovice Bratříkovice Opava Bruntál MSK X 11, 18 Bravantice Bravantice Bílovec Nový Jičín MSK X 9, 40 Březová u Vítkova Březová Vítkov Opava MSK X 26, 29 Brumovice u Opavy Brumovice Opava Bruntál MSK X 15, 16, 60 Brušperk Brušperk Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 60, 62, 63, 65, 67 Bruzovice Bruzovice Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 3, 4, 37, 38 Budišov nad Budišovkou Budišov nad Budišovkou Vítkov Opava MSK X 73 Bukovec u Jablunkova Bukovec Jablunkov Frýdek-Místek MSK X 12, 18 Butovice Studénka Bílovec Nový Jičín MSK X 26, 29 Býkov Býkov-Láryšov Krnov Bruntál MSK X 22, 23 Čaková Čaková Krnov Bruntál MSK X 13, 14, 45, Čeladná Čeladná Frýdlant nad Ostravicí Frýdek-Místek MSK X 47,48, 49, 50 41, 42 Chabičov ve Slezsku Háj ve Slezsku Opava Opava MSK X V.2.5 1/7

26 Pracovní Stav zpracování KPÚ Název katastrálního území Název obce Název ORP Pozemkový úřad Kraj číslo VÚ ukončené probíhající plánované 16, 57, 58, 59 Chlebovice Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 42, 71 Darkovice Darkovice Hlučín Opava MSK X 42 Děhylov Děhylov Hlučín Opava MSK X 9 Děrné Fulnek Odry Nový Jičín MSK X 39, 40 Deštné Jakartovice Opava Opava MSK X 83, 84, 85, 86, 87 Dětmarovice Dětmarovice Karviná Karviná MSK X 42 Dobroslavice Dobroslavice Hlučín Opava MSK X 65, 67 Dolní Datyně Havířov Havířov Karviná MSK X 61, 62, 80 Dolní Domaslavice Dolní Domaslavice Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 99, 101, 102 Dolní Fořt Uhelná Jeseník Jeseník OLK X 101 Dolní Les Vlčice Jeseník Jeseník OLK X 91, 95 Dolní Povelice Bohušov Krnov Bruntál MSK X 101, 103 Dolní Skorošice Skorošice Jeseník Jeseník OLK X 33, 34 Dolní Václavov Václavov u Bruntálu Bruntál Bruntál MSK X 28, 39 Dolní Životice Dolní Životice Opava Opava MSK X 40 Domoradovice Hradec nad Moravicí Opava Opava MSK X 29 Držkovice Opava Opava Opava MSK X 23, 26, 29 Dubnice Lichnov Krnov Bruntál MSK X 15, 16 Fryčovice Fryčovice Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 9 Fulnek Fulnek Odry Nový Jičín MSK X 9 Gručovice Březová Vítkov Opava MSK X 71, 90 Hať Hať Hlučín Opava MSK X 6, 9, 12 Hladké Životice Hladké Životice Nový Jičín Nový Jičín MSK X 28, 39 Hlavnice Hlavnice Opava Opava MSK X 7 Hodslavice Hodslavice Nový Jičín Nový Jičín MSK X 27, 29 Holasovice Holasovice Opava Opava MSK X 26, 39 Horní Benešov Horní Benešov Bruntál Bruntál MSK X 96, 97, 98, 100 Horní Hoštice Javorník Jeseník Jeseník OLK X 80, 81, 82 Horní Těrlicko Těrlicko Havířov Karviná MSK X V.2.5 2/7

27 Pracovní číslo VÚ Název katastrálního území Název obce Název ORP Pozemkový úřad Kraj Stav zpracování KPÚ ukončené probíhající plánované 33, 34 Horní Václavov Václavov u Bruntálu Bruntál Bruntál MSK X 109 Hradec u Jeseníka Hradec-Nová Ves Jeseník Jeseník OLK X 75, 77 Hrádek Hrádek Jablunkov Frýdek-Místek MSK X 80, 81, 82 Hradiště pod Babí horou Těrlicko Havířov Frýdek-Místek MSK X 8, 12 Hukovice Bartošovice Nový Jičín Nový Jičín MSK X 103 Hukovice u Velké Kraše Velká Kraš Jeseník Jeseník OLK X 6 Hynčice u Vražného Vražné Odry Nový Jičín MSK X 39 Jakartovice Jakartovice Opava Bruntál MSK X 28, 29, 30 Jaktař Opava Opava Opava MSK X 27, 28 Jamnice Stěbořice Opava Opava MSK X 9 Jančí Březová Vítkov Opava MSK X 7, 8 Janovice u Nového Jičína Starý Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 27, 28, 29 Jarkovice Opava Opava Opava MSK X 98, 99, 100 Javorník-město Javorník Jeseník Jeseník OLK X 98, 99, 100 Javorník-ves Javorník Jeseník Jeseník OLK X 9 Jerlochovice Fulnek Odry Nový Jičín MSK X 5, 6 Jeseník nad Odrou Jeseník nad Odrou Nový Jičín Nový Jičín MSK X 28, 39 Jezdkovice Jezdkovice Opava Opava MSK X 7, 8 Jičina Starý Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 11, 12, 18 Jistebník Jistebník Bílovec Nový Jičín MSK X 40 Kajlovec Hradec nad Moravicí Opava Opava MSK X 27, 29 Kamenec Holasovice Opava Opava MSK X 96 Kamenička u Bílé Vody Bílá Voda Jeseník Jeseník OLK X 29, 30 Kateřinky u Opavy Opava Opava Opava MSK X 6, 9 Kletné Suchdol nad Odrou Nový Jičín Nový Jičín MSK X 17, 18 Klimkovice Klimkovice Ostrava Nový Jičín MSK X 41, 89 Kobeřice ve Slezsku Kobeřice Kravaře Opava MSK X 7, 8 Kojetín u Starého Jičína Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 79, 80, 82 Koňákov Český Těšín Český Těšín Karviná MSK X 71, 72, 86, 87 Kopytov Bohumín Bohumín Karviná MSK X 12, 15, 16, 18 Košatka nad Odrou Stará Ves nad Ondřejnicí Ostrava Frýdek-Místek MSK X V.2.5 3/7

28 Pracovní Stav zpracování KPÚ Název katastrálního území Název obce Název ORP Pozemkový úřad Kraj číslo VÚ ukončené probíhající plánované 27 Košetice ve Slezsku Velké Heraltice Opava Opava MSK X 14, 15, 16, 49, 57 Kozlovice Kozlovice Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 25 Krásné Loučky Krnov Krnov Bruntál MSK X 22, 23, 25 Krasov Krasov Krnov Bruntál MSK X 41, 42, 89 Kravaře ve Slezsku Kravaře Kravaře Opava MSK X 16, 18, 60 Krmelín Krmelín Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 23, 25, 29 Krnov-Horní Předměstí Krnov Krnov Bruntál MSK X 9, 12 Kujavy Kujavy Bílovec Nový Jičín MSK X 6, 8, 12 Kunín Kunín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 9, 11, 40 Leskovec u Vítkova Březová Vítkov Opava MSK X 9, 11, 40 Lesní Albrechtice Březová Vítkov Opava MSK X 37, 38 Lesy Budišov nad Budišovkou Vítkov Bruntál MSK X 16, 49, 51, 57 Lhotka u Frýdku-Místku Lhotka Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 22, 23, 26 Lichnov u Bruntálu Lichnov Krnov Bruntál MSK X 23 Loučky u Zátoru Zátor Krnov Bruntál MSK X 79, 82, 84 Louky nad Olší Karviná Karviná Karviná MSK X 51 Lubno Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Frýdek-Místek MSK X 103, 104, 105 Malá Kraš Velká Kraš Jeseník Jeseník OLK X 30, 42 Malé Hoštice Opava Opava Opava MSK X 6 Mankovice Mankovice Odry Nový Jičín MSK X 39, 40 Mikolajice Mikolajice Opava Opava MSK X 108, 109 Mikulovice u Jeseníka Mikulovice Jeseník Jeseník OLK X 27, 28 Milostovice Opava Opava Opava MSK X 22, 23, 26 Milotice nad Opavou Milotice nad Opavou Bruntál Bruntál MSK X 42 Mokré Lazce Mokré Lazce Opava Opava MSK X 33, 34, 35, 36 Moravský Kočov Moravskoslezský Kočov Bruntál Bruntál MSK X 7 Mořkov Mořkov Nový Jičín Nový Jičín MSK X 12, 15 Mošnov Mošnov Kopřivnice Nový Jičín MSK X 73, 74 Mosty u Jablunkova Mosty u Jablunkova Jablunkov Frýdek-Místek MSK X V.2.5 4/7

29 Pracovní číslo VÚ Název katastrálního území Název obce Název ORP Pozemkový úřad Kraj Stav zpracování KPÚ ukončené probíhající plánované 27, 29 Neplachovice Neplachovice Opava Opava MSK X 109 Nová Ves u Jeseníka Hradec-Nová Ves Jeseník Jeseník OLK X 22, 23 Nové Heřminovy Nové Heřminovy Bruntál Bruntál MSK X 22 Oborná Oborná Bruntál Bruntál MSK X 11, 18 Olbramice Olbramice Ostrava Nový Jičín MSK X 30, 42, 89 Oldřišov Oldřišov Opava Opava MSK X 19, 108, 109 Ondřejovice v Jeseníkách Zlaté Hory Jeseník Jeseník OLK X 23, 29 Opavské Předměstí Krnov Krnov Bruntál MSK X 94, 95 Osoblaha Osoblaha Krnov Bruntál MSK X 39, 40 Otice Otice Opava Opava MSK X 7 Petřkovice u Starého Jičína Starý Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 73, 77 Písečná u Jablunkova Písečná Jablunkov Frýdek-Místek MSK X 109 Písečná u Jeseníka Písečná Jeseník Jeseník OLK X 73, 77 Písek u Jablunkova Písek Jablunkov Frýdek-Místek MSK X 71, 90 Píšť Píšť Hlučín Opava MSK X 2, 3, 4 Podlesí nad Odrou Budišov nad Budišovkou Vítkov Opava MSK X 16, 17, 18 Polanka nad Odrou Ostrava Ostrava Frýdek-Místek MSK X 85 Prstná Petrovice u Karviné Karviná Karviná MSK X 69, 70, 72 Pudlov Bohumín Bohumín Karviná MSK X 11, 17, 42 Pustá Polom Pustá Polom Opava Opava MSK X 77, 78 Rakovec Smilovice Třinec Frýdek-Místek MSK X 60, 66 Řepiště Řepiště Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 89 Rohov Rohov Kravaře Opava MSK X 77, 78 Ropice Ropice Třinec Frýdek-Místek MSK X 15, 16 Rychaltice Hukvaldy Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 27, 28 Sádek u Opavy Velké Heraltice Opava Opava MSK X 10, 12, 15 Sedlnice Sedlnice Nový Jičín Nový Jičín MSK X 26, 29 Skrochovice Brumovice Opava Opava MSK X 28, 30, 39, 40 Slavkov u Opavy Slavkov Opava Opava MSK X 94 Slezské Pavlovice Slezské Pavlovice Krnov Bruntál MSK X 77, 78, 80 Smilovice u Třince Smilovice Třinec Frýdek-Místek MSK X V.2.5 5/7

30 Pracovní číslo VÚ Název katastrálního území Název obce Název ORP Pozemkový úřad Kraj Stav zpracování KPÚ ukončené probíhající plánované 26, 27, 39 Sosnová Sosnová Opava Bruntál MSK X 6, 9 Stachovice Fulnek Odry Nový Jičín MSK X 79, 82 Stanislavice Český Těšín Český Těšín Karviná MSK X 15, 16, 18 Stará Ves nad Ondřejnicí Stará Ves nad Ondřejnicí Ostrava Frýdek-Místek MSK X 9, 11 Stará Ves u Bílovce Bílovec Bílovec Nový Jičín MSK X 3, 4 Staré Oldřůvky Budišov nad Budišovkou Vítkov Opava MSK X 16, 58, 59, 60 Staříč Staříč Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 5 Starojická Lhota Starý Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 70, 72 Starý Bohumín Bohumín Bohumín Karviná MSK X 5, 6, 8 Starý Jičín Starý Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 27, 28 Stěbořice Stěbořice Opava Opava MSK X 41, 42, 89 Štěpánkovice Štěpánkovice Kravaře Opava MSK X 64, 82, 83, 84 Stonava Stonava Karviná Karviná MSK X 89 Strahovice Strahovice Kravaře Opava MSK X 94, 95 Studnice u Osoblahy Osoblaha Krnov Bruntál MSK X 6 Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou Nový Jičín Nový Jičín MSK X 27, 28, 39 Svobodné Heřmanice Svobodné Heřmanice Bruntál Bruntál MSK X 26, 27, 29 Tábor ve Slezsku Velké Heraltice Opava Opava MSK X 101, 103, 104 Tomíkovice Žulová Jeseník Jeseník OLK X 80 Třanovice Třanovice Frýdek-Místek Frýdek-Místek MSK X 88 Třebom Třebom Kravaře Opava MSK X 26 Úblo Brumovice Opava Bruntál MSK X 99, 101, 102 Uhelná Uhelná Jeseník Jeseník OLK X 26, 29 Úvalno Úvalno Krnov Bruntál MSK X 28, 29 Vávrovice Opava Opava Opava MSK X 103, 104, 105 Velká Kraš Velká Kraš Jeseník Jeseník OLK X 11, 12, 18 Velké Albrechtice Velké Albrechtice Bílovec Nový Jičín MSK X 26, 27 Velké Heraltice Velké Heraltice Opava Bruntál MSK X V.2.5 6/7

31 Pracovní číslo VÚ Název katastrálního území Název obce Název ORP Pozemkový úřad Kraj Stav zpracování KPÚ ukončené probíhající plánované 7, 10, 13, 15 Veřovice Veřovice Frenštát pod Radhoštěm Nový Jičín MSK X 6, 9, 40 Větřkovice u Vítkova Větřkovice Vítkov Nový Jičín MSK X 105 Vidnava Vidnava Jeseník Jeseník OLK X 27, 28 Vlaštovičky Opava Opava Opava MSK X 101, 102 Vlčice u Javorníka Vlčice Jeseník Jeseník OLK X 5, 6, 8 Vlčnov u Starého Jičína Starý Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 6 Vražné u Oder Vražné Odry Nový Jičín MSK X 41, 42, 71, 90 Vřesina u Opavy Vřesina Hlučín Opava MSK X 23, 26 Zátor Zátor Krnov Bruntál MSK X 84, 85 Závada nad Olší Petrovice u Karviné Karviná Karviná MSK X 41, 90 Závada u Hlučína Závada Hlučín Opava MSK X 7, 10 Ženklava Ženklava Kopřivnice Nový Jičín MSK X 7, 8, 10 Žilina u Nového Jičína Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín MSK X 40 Žimrovice Hradec nad Moravicí Opava Opava MSK X 7, 10 Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína Nový Jičín Nový Jičín MSK X 24, 91, 93, 108 Zlaté Hory v Jeseníkách Zlaté Hory Jeseník Bruntál MSK X 28 Zlatníky u Opavy Opava Opava Opava MSK X V.2.5 7/7

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Zasažená plocha ů (budov) [m 2 ] Bělá 0,000-30,700 94 523917 Bělá pod Pradědem 5 399 4 744 112 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569356

Více

D1. Datové podklady v tabulkách

D1. Datové podklady v tabulkách D6.2 - elektřiny z ČEZ Distribuce, a. s. Moravskoslezský kraj, součet za obce, ORP stav 2011 Zdroj dat: ČEZ Distribuce, a. s., 2013 Celkem Albrechtičky 1,037 0,08 0,154 0,02 0,040 0,00 1,231 0,02 Bílov

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav

Energetické bilance v tabulkách - současný stav S1.1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a skupenství paliv stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Bílovec 4 804 75 506 1

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy)

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy) S1.2 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a sektoru spotřeby stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] [GJ/r] Bílovec 98 499

Více

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE Kód územní jednotky Název územní jednotky Úroveň Spadá pod 598925 Albrechtice Obec Karviná 568741 Albrechtičky Obec Nový Jičín 599212 Bartošovice Obec Nový Jičín 598011

Více

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Obce do 2 500 obyvatel Obce a města 2 501 15 000 obyvatel 1 Obec Nová Pláň 1 Obec Trojanovice 2 Obec Býkov-Láryšov 2 Město Hradec nad Moravicí 3 Obec

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická)

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) Tab. P1 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 0,6-8 -3 21 260 Bílov 575 565 213 183

Více

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná)

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) Tab. P2 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 1,2-16 -5 19 258 Bílov 575 565 213 183 3,09

Více

Seznam jednotek podle jejich zásahů

Seznam jednotek podle jejich zásahů Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006 712304 - JSDHO Moravský Beroun 4 0 0 0 712600 - HZSP ČD Olomouc 18 0 0 0 811010 - stanice Bruntál 674 286 0 0 811011 - stanice Krnov 604 208 0 0 811012 - stanice Rýmařov

Více

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017 volných 598925 Albrechtice 3948 5188 7,0 26 158 4 4 1 568741 Albrechtičky 683 5033 3,4 6 197 3 4 1 551929 Andělská Hora 377 240 14,4 40 202 3 1 0 599212 Bartošovice 1693 5282 5,9 13 197 3 3 1 598011 Baška

Více

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice :

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice : A1A Poháry BAUER Krajský přebor mužů 1 Dětmarovice 30 22 2 6 74:33 68 0 0 2 SO Bruntál 30 20 7 3 70:34 67 0 0 3 Heřmanice 30 21 3 6 87:33 66 0 0 4 Háj ve Slezsku 30 18 3 9 72:48 57 0 0 5 Pustá Polom 30

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BRUNTÁL 1. Andělská Hora Mě 1 590 362 Bruntál Bruntál Bruntál Světlá Hora Bruntál 2. Bílčice 2 433 247 Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Bruntál 3. Bohušov 2 070 381 Krnov Osoblaha Krnov Osoblaha Osoblaha

Více

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017 Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství 2017 bydliště obce s 598925 Albrechtice 38,8 250 15,6 4,8 8,7 1 12 0 4 568741 Albrechtičky 60,7 225 19,3-16,1 10,2 4 0 0 4 551929 Andělská

Více

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66 KP mužů 1 Pustá Polom 30 20 6 4 67:32 66 2 Dětmarovice 30 18 5 7 59:31 59 3 Slavia Orlová 30 17 6 7 51:31 57 4 Bohumín 30 13 8 9 64:43 47 5 Heřmanice 30 13 7 10 56:50 46 6 Markvartovice 30 13 4 13 57:60

Více

Zápasy hrané od do

Zápasy hrané od do Krajský přebor [muži] 30.kolo Frenštát p. R. - Český Těšín 0:2 Polanka - Frýdlant n. O. 2:0 MFK Vítkovice - Krnov 3:4 Petřkovice - Heřmanice 0:1 Slavkov - Hradec n. M. 0:4 Dětmarovice - Bohumín 2:3 Dolní

Více

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Příprava 3. výzvy v MSK Dotační program MSK: Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva otevřená a uzavřená výzva (pro zásobník 2. výzvy) Vyhlášení: Duben 2019 (10. 4. 2019) Příjem žádostí: Květen

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

III.1.1b - Profily monitoringu kvantitativních složek

III.1.1b - Profily monitoringu kvantitativních složek - Profily monitoringu kvantitativních složek 5 MSK Luha ST_003 Jeseník nad Odrou A A A 1.6 94.4 6 MSK Odra ST_005 Odry A A A 82.0 413.2 6 MSK Kletenský potok ST_007 Kletné A* N N 5.1 6.9 * jen monitoring

Více

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Petra Brodová, MPA Datum: 4. 4. 2017 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící orgán: Zprostředkující

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01YLWIR* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 86050/2018 Sp. zn.: DSH/515/2018/JaM 276.11 S5 Vyřizuje: Ing.

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01SWCGS* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 79185/2017 Sp. zn.: DSH/16722/2017/JaM 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP

KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP % plochy Kód % plochy Kód KÚ Název KÚ KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP okres Název okres Kód kraj Název kraj 729795 Liboc 6,97 554782 Praha 1,11 40924 Praha 3018 Hlavní město Praha 729876 Nebušice

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9236/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kostroun Miroslav Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q453J* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 102243/2010 Sp. zn.: DSH/6240/2010/Vu 276.2 S5 Vyřizuje:

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01D7UYW* Váš dopis zn.: - podle rozdělovníku - Ze dne: Čj: MSK 80914/2014 Sp. zn.: DSH/1109/2014/Moš 276.2 S10 Vyřizuje:

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna Číslo linky název linky 850129 Krnov Karlova Studánka Bruntál Olomouc Prostějov Brno spoj čas odjezdu z výchozí zastávky změna ARRIVA MORAVA a. s. provozovna Bruntál 1 5:05 opožděn o 10 min 3 9:01 opožděn

Více

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G.I. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 100. ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová červenobílá červenobílá - červenobílá 2. Šenov bílá bílá - bílá 3. Dětmarovice bílá modrá - bílomodrá 4. Frenštát bílá bílá - bílá 5. Bohumín žlutá modrá - žlutá 6.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00T8Z3U* Čj: MSK 210741/2010 Sp. zn.: ÚPS/48286/2010/Doh 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. Anna Dohnalová Odbor: Odbor územního plánování,

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

Změny jízdních řádů k

Změny jízdních řádů k Změny jízdních řádů k 10. 6. 2018 č. linky název linky spoj ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 850 811 Krnov - Horní Benešov oprava inv. zn. 42, vypuštěno jede také 6. 7. 18 850 814 Krnov - Zátor

Více

aktualizace týden

aktualizace týden aktualizace 4.3.2019 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019

Více

4. týden

4. týden 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019 Darkovice 23.1. Frydrychová

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015 Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IQ5ZE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 85933/2015 Sp. zn.: ÚPS/17385/2015/Vin

Více

aktualizace k týden název ÚSC (DSO)

aktualizace k týden název ÚSC (DSO) aktualizace k 15.3.2018 4. týden 22. 1. - 26. 1. 2018 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 22. 1. do 31. 5.

Více

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO)

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO) Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2015 prováděných krajským úřadem v období od 11. 1. do 20. 5. 2016 aktualizováno dne 5.2.2016 2. týden 11. - 15. 1.

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 aktualizace 12.11.2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 Služovice 7.8.

Více

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu za rok Obec s rozšířenou 20124000 613007 Bystrý povrchových vod 318 000 Moravskoslezský -473534-473534 20249000 613001 Kotelný,

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 9 tun (MAN TGM 4x2)

Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 9 tun (MAN TGM 4x2) Vyberte ve filtru vaše PSČ PSČ Pošta Obec Část obce Do 5 tun (MAN TGL 4x2) Do 9 tun (MAN TGM 4x2) Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 17 tun (MAN TGX 8x4) Do 24 tun (MAN TGS s přívěsem) Do 28 tun přívěsem) Do 28

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál 850818 Krnov - Brumovice, Úblo 850823 Krnov - Heřmanovice - Zlaté Hory 850873 Bruntál - Václavov - Rýmařov 850877 Rýmařov - Břidličná - Bruntál 850881 Rýmařov - Tvrdkov, Ruda - Uničov 850885 Karlova Studánka

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační

Více

Informace k 3. kolu kotlíkových dotací

Informace k 3. kolu kotlíkových dotací Informace k 3. kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Lucie Rašková Mgr. Lucie Hochmanová Datum: 18. 1. 2019 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 7. 8. do 15. 12. 2017 32. týden 7. - 11. 8. 2017 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

aktualizace týden název ÚSC (DSO)

aktualizace týden název ÚSC (DSO) aktualizace 28.2.2017 4. týden 23. - 27. 1. 2017 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 26. 5. 2017

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01TW3ZF* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 109315/2017 Sp. zn.: ÚPS/24102/2017/Vin 326.1 A10

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX020TI9D* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 155221/2018 Sp. zn.: ÚPS/31447/2018/Vin 326.1 A10

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o.

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o. kraje ODIS skoslezského ystém Moravs ý dopravní sy Integrovaný Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS ODIS a železnice Ústí nad Labem 21. 9. 2011 Koordinátor ODIS s.r.o. Železniční doprava

Více

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km)

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) Cyklotrasy (2013) 1) 6.3. 2013 (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) 2) 16.4. 2013 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 8. 8. do 16. 12. 2016 aktualizováno 4.11.2016 32. týden 8. - 12. 8. 2016 Strahovice 8.8. Samková

Více

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech Rekonstrukce a modernizace silnic v letech 2017-2021 Zpracoval: Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu Datum: 4. 4. 2017 Pozemní komunikace, kompetence, financování Kompetence Stát -

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX023I7SF* Čj: MSK 55914/2019 Sp. zn.: ŽPZ/9901/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji

Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji 1995 2017 1995 Bystřice nad Olší - Zlatá stuha - 3. místo v celostátním kole Hodslavice Zlatá stuha - Samostatné ocenění v celostátním

Více

Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu

Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu Příl. 1 OPIS Kód Název obce Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace JPO HZS obce JPO JPO JPO JPO JPO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška Elektronický podpis - 29.8.2017 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu *KUMSX01TW904* Jméno : JUDr. Marta Wroblowská Vydal : PostSignum

Více

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí a přidělení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program "Hustota a Specifika" na rok 2011 1 45234604 Základní

Více

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, )

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, ) OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ 1/38 OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, 6.11.2014) Vymezení KÚ, na jejichž území byl překročen 24hod. imisní limit pro suspendované částice PM 10

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Malé Hoštice NE ÚZM tráva 2. Litultovice NE ÚZM tráva 3. Kobeřice B SO ÚZM tráva 4. Hlavnice SO ÚZM tráva 5. Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva B 6. Bělá NE 15:00 tráva 7. Pustá Polom B SO ÚZM

Více

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015 Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci IČ 13642090 Okres Obec k.ú LV Číslo parcely výměra druh využití spolu vlast nický Benešov Soutice Soutice 402 395/19 25 ostatní plocha ostatní komunikace

Více

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Otice SO ÚZM tráva 2. Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. Vřesina SO ÚZM tráva 4. Dolní Životice NE 10:00 tráva 5. Stěbořice SO ÚZM tráva 6. Březová SO ÚZM tráva 7. Litultovice NE ÚZM tráva 8. Slavia

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0805 174 899 89 615 25 807 26 754 85 304 76 246 2 481 37 146 20 932 37 044 33 798 73 675 65 041 1. Bělá 51297 4 661 340 85 108 308 264 5 109 98 186 184 259 218 Bělá 00161 9 0 2. Bohuslavice 50619 2 1

Více

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h)

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h) Cyklotrasy (2010) 1) 19.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Fryčovice Staříč Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (36 km, průměr 25,4 km/h) 2) 20.3. 2010 (staré

Více

ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP MSK 2017

ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP MSK 2017 ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP 2017 1. ZÁMĚRY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ GRAFIKY (VÝKRESU ZÁMĚRŮ) Níže uvedený přehled představuje záměry na provedení změn v území (tzn. neobsažené v platných ZÚR

Více

Databáze Sčítací operáty

Databáze Sčítací operáty Databáze Sčítací operáty Soupis lokalit, u kterých jsou vytěžené informace typu: sčítané osoby a čp. Aktualizováno: 5. 9. 2017 Archiv Lokalita Okres (politický) Rok SOkA Bruntál Adamov Vrbno 1921 SOkA

Více

VI.1a - Opatření typu "A" k dosažení cílů (řazeno dle kapitol, krajů, ORP a názvu opatření) Kraj

VI.1a - Opatření typu A k dosažení cílů (řazeno dle kapitol, krajů, ORP a názvu opatření) Kraj - Opatření typu "A" k dosažení cílů (řazeno dle kapitol, krajů, a názvu opatření) 11 HOD_0110 Bílovka od pramene po ústí do toku Odra HOD207013 Bílovec - ČOV - zprovoznění 2. linky A VI.1.07 Bílovec program

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly odbor státního dozoru oddělení státního dozoru Olomouc Dobrovského 6, Olomouc, PSČ 771 11, datová schránka x2d4xnx Váš dopis zn. Ze dne: Naše čj. Sp. zn. Vyřizuje

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horní Odry. 1. Průvodní zpráva

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horní Odry. 1. Průvodní zpráva Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horní Odry 1. Průvodní zpráva ČERVEN 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Horní Odry 1. Průvodní zpráva

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2009 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Celkové

Více

Výsledky utkání soutěží OFS Opava

Výsledky utkání soutěží OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Výsledky utkání soutěží OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1. Hradec n/m 26 21 3 2 79 : 29 66 ( 27) 2. Žimrovice 26 16 5 5 69 : 43 53 ( 14) 3.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX021FZY6* Čj: MSK 172888/2018 DSp. zn.: ÚPS/34538/2018/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. arch.

Více

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1 Strahovice 26 16 5 5 56 : 26 53 ( 14) 2 Budišov n/b 26 15 6 5 67 :

Více

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Zámecký okruh 6 746 01 Opava A1A BULY Aréna přebor muži 1. Jakartovice 26 17 3 6 73 : 34 54 ( 15) 2. Malé Hoštice 26 16 4 6 54 : 34 52 ( 13) 3.

Více

povodí Odry kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) název obce ICOB ORP NUTS 3

povodí Odry kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) název obce ICOB ORP NUTS 3 název obce ICOB ORP NUTS 3 kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) Adršpach 547786 5201 CZ0520 6300 0,016 0,1 Albrechtice 598925 8108 CZ0800 6200 12,717 100,0 Albrechtičky 568741

Více

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Břidličná Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Dvorce

Více

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH KUMSP00QUEFA DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále

Více

Usnesení č. 26/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1

Usnesení č. 26/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na realizaci SIPVZ - zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 1 45234612 Mateřská

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 79. ZÚR MSK vymezují jednak základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení.

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH A KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU... 4 A.1 ZÁKLADNÍ CÍLE PROGRAMU... 4 A.2 VEDLEJŠÍ

Více

Usnesení č. 97/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 97/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Zvýšení poskytnutých neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX025Y7QZ* Čj.: MSK 138403/2019 Sp. zn.: ŽPZ/25616/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

čas odjezdu z výchozí zast.

čas odjezdu z výchozí zast. 850 129 Krnov - Karlova Studánka - Bruntál - Olomouc - Prostějov - Brno 850 818 Krnov - Brumovice, Úblo ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 41 05:15 uspíšen 10ʹ 347 05:40 zrušen 43 07:45 opožděn 76ʹ

Více

Realizace oprav silnic a mostů II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji

Realizace oprav silnic a mostů II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji Realizace oprav silnic a mostů II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu 5. 6. 2018 Silniční síť II. a III. tříd Moravskoslezského kraje Silniční

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky Bílov Bílovec Bítov Bravantice Jistebník Kujavy Pustějov Slatina Studénka Tísek Velké Albrechtice ÚPO Městský úřad Bílovec Ing.arch. Ludmila Konečná - URBANISTICKÁ

Více

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 6 Sídlo: Bruntál obec s poveřeným obecním úřadem Město Albrechtice obec Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice

Více

Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových

Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové dopravce budou příměstské autobusové

Více

A1A Přebor muži - KOT STEEL

A1A Přebor muži - KOT STEEL A1A Přebor muži - KOT STEEL VÝSLEDKY 19.kolo A1A1901 Stěbořice Vřesina 4 : 0 A1A1902 Dolní Benešov "B" Pustá Polom "B" 1 : 2 A1A1903 Litultovice Služovice : nehlášeno A1A1904 Skřipov Jakartovice 1 : 2

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky všechna k.ú. ÚPO Městský Bílovec Bílov Bílovec Bílovec Bílovec Bítov Bílovec Bravantice Bílovec Jistebník Bílovec Kujavy Bílovec Pustějov všechna k.ú. ÚPO Obecní Pustějov Slatina všechna k.ú.

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více