Jak se Plzeň brání koronaviru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se Plzeň brání koronaviru"

Transkript

1 Zpravodaj města Plzně Ročník XXIV Říjen 2020 Po Plzni lze cestovat modrými autobusy i vlaky strana 3 Japonský velvyslanec oslavil 30 let partnerství Plzně a Takasaki strana 5 JUNIORFEST má připraven program i pro domácí projekce strana 7 Jak se Plzeň brání koronaviru Úřady, důležité městské podniky, doprava i divadla fungují, i když s jistými omezeními Na konci září získala Plzeň na takzvaném covidovém semaforu oranžovou barvu. Znamená to, že se ocitla na pokraji komunitního přenosu. Město Plzeň však průběžně zavádělo opatření, která mají šíření nemoci omezit a obyvatelům v nelehké situaci pomoci. V době uzávěrky tohoto vydání platila pro Plzeň, stejně jako pro celou republiku, opatření vyhlášená do 7. října. Mezi nimi bylo například omezení počtu návštěvníků na vnitřních i venkovních akcích, omezená provozní doba restaurací a další. Navíc krajská hygienická stanice přímo v Plzni nařídila, že na venkovních akcích, kde se sejde více než 100 lidí, musí návštěvníci nosit roušku a že vysoké školy musí vyučovat distančně. Plzeň oslaví vznik republiky 28. října pouze pietním aktem na náměstí T. G. Masaryka. Návštěvy turistických cílů za zvýhodněné ceny jsou zrušeny. Společnosti města Klíčové společnosti města se na nárůst nákazy nemoci covid-19 připravily v předstihu. Například VODÁRNA Plzeň a. s. rozdělila pracovní směny tak, aby se jednotlivé skupiny pracovníků nepotkávaly, a tím mezi sebou nešířily onemocnění. Tento speciální režim byl zaveden především v Úpravně vody Homolka, odkud je pitnou vodou zásobeno město. Vodárna má přípraven i případný krizový scénář, kdy by zaměstnanci úpravny vody byli na pracovišti nepřetržitě potřebně dlouhou dobu, aniž by opustili areál. Jak dále informovala mluvčí Vodárny Dana Veselá, došlo také k omezení provozu Zákaznického centra. Společnost při vyřizování veškerých agend s klienty Vozy Plzeňských městských dopravních podniků jsou denně dezinfikovány a dveře se otevírají automaticky. preferuje elektronickou a telefonickou komunikaci, v případě odečtů vodoměrů pak samoodečty. Podobná opatření zavedla i Plzeňská teplárenská. Ta až do odvolání pozastavila veškeré exkurze. V omezeném režimu jsou jakékoli návštěvy, osobní jednání, porady atd. přednost se dává videokonferencím. Městský ústav sociálních služeb, jehož klienti představují nejohroženější skupinu obyvatel, nastavil na konci září omezenou návštěvní dobu a také omezil počet návštěvníků na jednoho klienta. Chce tak své klienty chránit před nákazou a zároveň je nechce izolovat od jejich blízkých. Magistrátní úřady Klientům je doporučeno objednat se předem, ať již například na agendu týkající občanských průkazů, registrace vozidel, cestovních dokladů, živnostenského úřadu a dalších pomocí webu Zamezí se tím hromadění osob uvnitř budov. Foto: Milan Říský Městská doprava Mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro upozorňuje cestující, že k otevření dveří dopravních prostředků není nutné mačkat tlačítko. Všechny dveře se otevírají automaticky. To platí na všech zastávkách, tedy i na zastávkách na znamení. Probíhá každodenní úklid všech vozů, které byly daný den v provozu. I nadále je zintenzivněno používání z dezinfekčních prostředků při čištění. V této souvislosti je třeba říci, že u žádného dopravního podniku, který provozuje městskou dopravu v České republice, dosud nebyla prokázána souvislost se šířením nákazy. Průměrná relativně krátká doba cestování v kontextu většiny mlčících cestujících, kteří tak ani nešíří případnou nákazu, vede k malému riziku nákazy, informoval dále René Vávro. Distanční výuka Správa informačních technologií města Plzně (SITMP) se základními školami už od března řeší možnosti distanční výuky. Díky licenci Microsoft EES, kterou město platí společnosti Microsoft, mají všechny základní a mateřské školy k dispozici Office 365. Tento nástroj lze výborně využít při distanční výuce. Pracovníci SITMP v době, kdy byly školy zavřené, s pedagogy konzultovali, jak prostřednictvím těchto programů distančně učit. Pomohli jim on-line výuku zavést a uspořádali pro ně webinář k programu Microsoft Teams, který umožňuje video hovory, textovou komunikaci, ale také zadávání a odevzdávání domácích úkolů. Školy, které budou muset být v karanténě (na konci září to byla pouze 16. základní škola), tak mohou k distanční výuce hned přistoupit. Pracovníci SITMP nyní připravují možnosti, jak propojit například distanční výuku pro část žáků v karanténě s fyzickou výukou ve třídě. Na podzim plánují školení pro IT metodiky, pomohou školám zorganizovat školení pro pedagogický sbor a připraví krátká návodná videa. Školy navíc od ministerstva školství obdrží dotaci, takže budou moci zakoupit pomůcky na on-line výuku, jako jsou například mikrofony či webové kamery. (haj) Aktuální informace na a Facebooku města. Rozhovor Martin Prokop: Děti jsou ve škole rády Školy byly s novým školním rokem postaveny před situaci, kterou zatím nezažily. Výuku ve školních budovách, která 1. září začala po více než půlroční přestávce způsobené koronavirovou krizí, musí organizovat tak, aby dostály všem hygienickým pravidlům, jež mají zamezit šíření onemocnění covid-19. Navíc se pravidla mění podle aktuální situace. Své zkušenosti z prvních týdnů fungování školy popsal ředitel 21. ZŠ Plzeň Martin Prokop. Zřizovatelem školy je město Plzeň, pod nějž patří dalších 25 základních škol. Máte za sebou několik týdnů výuky v situaci, kterou dosud české školství nezažilo. Jak vaši žáci zvládají nejen výuku, ale celý pobyt ve škole s přísnějšími hygienickými opatřeními? Žáci zvládají výuku celkem dobře, ale je vidět, že dlouhé covidové prázdniny jim moc neprospěly. Musí se dostat do tempa a zlepšit pozornost. Rádi chodí do školy, ale mají obavu, že by se škola mohla znovu uzavřít. A jak se se situací vyrovnávají rodiče žáků? Jsou disciplinovaní a jsou rádi, že škola funguje v téměř normálním režimu. Je pro školu náročné dostát všem požadovaným hygienickým opatřením? Je to pro všechny nestandardní provoz s omezeními, rouškami a s obavou, jak se situace bude vyvíjet. Zaměstnanci, žáci i rodiče spolupracují, a tak věříme, že zvlád- Martin Prokop. Foto: Martin Pecuch neme toto náročné období. Na situaci, která momentálně omezuje provoz, jsme ani nemohli být připraveni. Takto velká a stará škola s kapacitou 850 žáků stěží zvládá provoz školy, jídelny a družiny. Psychicky je to pro zaměstnance velmi náročné a jsem rád, že to celý tým školy zvládá výborně. Důležité je pro nás, že se kdykoliv můžeme obrátit o pomoc na město Plzeň a magistrátní odbor školství mládeže a tělovýchovy (OŠMT) i využít nabídky, kterou máme od vedení města, že pokud bychom měli problémy s nákupem dezinfekce nebo s nedostatkem financí, můžeme se na našeho zřizovatele obrátit. Museli jste například omezit nabídku zájmových kroužků nebo omezit provoz družiny? Zájmové kroužky jsme omezili jen částečně. Probrali jsme všechna daná kritéria a rozhodli se, které zachováme a za jakých podmínek. S menším počtem dětí v kroužku se dá při větších hygienických nárocích bez větších problémů fungovat. Školní družina je jen částečně omezena, protože zde není možné kolektivy početně snížit. V tom nám brání současná legislativa, která jde ruku v ruce s finanční stránkou, a škola k takovému kroku nemůže sáhnout. Už první polovina září ukázala, že i školy budou muset velmi rychle reagovat na nově nařizovaná hygienická opatření. Máte nějaký užší tým, který monitoruje potřebné informace, požadovaná opatření zavádí do praxe a komunikuje s rodiči? Pokračování na straně 3.

2 2 Radniční listy Říjen 2020 Rozhovor Jiří Zábran plzeňskými realizacemi bodoval v soutěži Stavba roku Plzeňský architekt Jiří Zábran je podepsán nejen pod vítěznou Stavbou roku Plzeňského kraje 2019 administrativní budovou firmy Konplan, která navíc získala i cenu veřejnosti, ale i pod projekty, jež získaly další ocenění. Cenu primátora města Plzně dostal za Bytový dům Sylván, Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví za Bytový dům Papírnická a Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji ocenila Bytový dům v Radyňské ulici. Další ocenění v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019 Uděleny byly dvě hlavní ceny. Vedle budovy Konplan ji získala Lokalita Bolevec, což je soubor samostatných rodinných domů projektovaných projectstudio8, s. r. o. Další ocenění patří Knihovně města Spálené Poříčí (Cena poroty), Přírodní zahradě a budově mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem (Čestné uznání poroty) a Rekonstrukci mostu trati Pňovany Bezdružice (Cena hejtmana Plzeňského kraje). Letos se do soutěže přihlásily čtyři desítky staveb, devatenáct jich získalo nominaci. Vyhlašovatelé soutěže jsou Plzeňský kraj a město Plzeň od letoška nově přispívají vítězům na účast v celostátní soutěži. Odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů. Firma ELIS Plzeň má titul NEJ inovátor Uspěly společnosti s historií trvající několik desítek let i start-upy ELIS Plzeň, a. s., společnost, která vyvíjí a vyrábí indukční průtokoměry, ultrazvukové vodoměry a průtokoměry, příložné průtokoměry, přístroje na měření tepla ve vodě a páře, získala titul NEJ inovátor města Plzně. Na druhém místě se umístila firma COMTES FHT, a. s., z Dobřan, která se zabývá aplikovaným výzkumem kovových materiálů, vývojem metalurgických technologií a materiálovými zkouškami a analýzami. Třetí skončila firma CIE, s. r. o., realizačně poradenská společnost zaměřující se převážně na projektová či dlouhodobá řešení v oblastech výroby, logistiky, řízení procesů a IT/SW. Výsledky soutěže NEJ inovátor byly vyhlášeny v září v Měšťanské besedě. Soutěž NEJ inovátor města Plzně 2019 pro malé a střední podniky, které sídlí v Plzeňské metropolitní oblasti, vyhlásilo město Plzeň ve druhé polovině loňského roku. Jejím cílem bylo najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Hodnotil se proces, jakým společnosti přistupují k inovativním metodám. Odborná porota vybrala 19 firem, jež získaly nominaci. Na slavnostní vyhlášení byly pozvány všechny oslovené firmy. Jiří Zábran je podepsán pod návrhem budovy firmy Konplan, která získala titul Stavba roku Plzeňského kraje. Foto: archiv pořadatele V soutěži Stavba roku 2019 byly v nominacích čtyři objekty, pod nimiž jste podepsán jako autor či spoluautor návrhu. Všechny čtyři stavby získaly nějaké ocenění. Měl jste velkou radost? František Zýka, jednatel vítězné firmy ELIS Plzeň, při slavnostním předání ceny NEJ inovátor. Foto: Zdeněk Vaiz V soutěži jde o to, jak firma dokáže aplikovat vědu a výzkum ve své činnosti. Celé soutěžní období bylo vlastně dlouhodobým procesem s řadou akcí na podporu přihlášených firem. Zajišťovali jsme Měl. Radost jsem měl i za kolegy z jiných kanceláří. Stavbu roku beru jako propagaci dobrých realizací. Jste plzeňský rodák, v rodném městě jste vystudoval střední školu, po studiu architektury jste se vrátil a založil v Plzni architektonické studio Pamatuji si na slova mého profesora Jana Štípka: Běžte klidně na zkušenou do zahraničí, ale hlavně se vraťte do Plzně, ať to tam rozjedete. No a já jsem jeden z mála co se vrátil a zůstal. Mnoho mých kolegů dělá v Praze nebo na mimoplzeňských realizacích. Já jim rozumím, ale ve finále je to škoda. Přál bych si, aby tu vznikalo více dobré architektury. Stále zaostáváme za jinými městy. Má z vašeho pohledu město Plzeň nějaká specifika, která musíte brát jako architekt plzeňských budov v úvahu? Přijde mi, že je zde větší nedůvěra v nové. To je možná ten lehce frustrující diskuzní setkání s představiteli firem či výstupy v médiích. Činnost ve firmách hodnotili školení auditoři, kteří měli speciálně vypracovanou metodiku, popsal soutěžní období Přemysl Švarc, vedoucí Jiří Zábran (41 let) Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni, v roce 2005 absolvoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického Vrátil se do Plzně, kde začal pracovat jako samostatný architekt. Navrhuje také v tandemu s Terezou Novou. Spolu s Josefem Houškou založil ateliér PRO-STORY Navrhuje rodinné domy, velké bytové domy i administrativní budovy. V Plzni realizoval už tři desítky staveb Získal např. ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje 2014 za budovu firmy Brusivo v Rokycanech, Cenu Hanuše Zápala za Bytový dům Skladová v Plzni. Za rok 2019 získal hlavní cenu v soutěži Stavba roku za budovu firmy Konplan na Borských polích a další tři ocenění za bytové domy. důvod, proč zde nepůsobí progresivní ateliéry. Pokaždé je třeba trpělivě všem vysvětlovat, proč ten dům je tak a tak navržený. Mně se to ale daří, takže to jde! Máte spočítáno, kolik vašich budov už v Plzni stojí? Myslím, že by jich mohlo být kolem třiceti. Soukromé interiéry nepublikujeme. Někdy máme větší radost z malé realizace než z velkého projektu s kompromisem. Důležité je, že si za každou realizací stojím, za každou je nějaký příběh. Je nějaká stavba, kterou byste chtěl pro Plzeň navrhnout? Chtěl bych navrhnout nějaký smysluplný dům pro seniory. Aby ten dům uměl dát obyvatelům radost a pocit, že je to místo, kde chtějí být. Viděl jsem nějaké v zahraničí a jsou to krásné stavby. (haj) Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně. Organizátory potěšila zpětná vazba některé firmy konstatovaly, že díky soutěži a podpoře, které se jim dostalo, se posunuly dál a svůj potenciál se snaží využít i v dalších oblastech, na něž dosud nebyly zaměřeny. Město může i díky této soutěži ukázat, že v Plzni nejsou jen montovny. Soutěž je poděkováním těm, kdo se vydávají nejistou, ale kreativní cestou. Právě díky nim má Plzeň budoucnost. Děkuji všem, kdo se o tuto soutěž zasloužili, a také všem, s nimiž mohu pracovat. Jsem rád, že celý život patřím do komunity lidí, kteří se zabývají výzkumem a vývojem, pro něž je jednou z nejdůležitějších věcí realizovat nápad nebo vyřešit problém, řekl při přebírání ceny jednatel vítězné společnosti ELIS Plzeň František Zýka. Inovace jsou to, co nás může dostat z krize a současné situace. Kdo nebude inovovat, tady příště nemusí být, konstatoval při přebírání ceny Libor Kraus, jednatel firmy COMTES FHT, která skončila na druhém místě. Díky pořadatelům za uspořádání soutěže. Dodala nám sebedůvěru. Už plánujeme, do čeho nového se pustíme, prozradil Marek Bárdy, jednatel společnosti CIE. (haj) Projednání změny územního plánu Na základě stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Plzeň (ÚPP) a výsledků dohadovacích jednání s dotčenými orgány došlo k podstatným úpravám návrhu Změny č. 1 ÚPP (bylo vyřazeno 9 návrhů změn a došlo k úpravám textové i grafické části). Upravený návrh Změny č. 1 ÚPP bude projednán s dotčenými orgány a veřejností na opakovaném veřejném projednání 15. října 2020 od 17 hodin ve Sněmovním sále plzeňské radnice. Ještě před setkáním s občany bude upravený návrh Změny č. 1 Územního plánu Plzně zveřejněn na webu plzen.eu a k nahlédnutí bude také na stavebně správním odboru plzeňského magistrátu, řekla Jitka Ratajová z magistrátního odboru stavebně správního, pořizovatele změny, a dodala: Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání bude moci každý občan k návrhu uplatnit své připomínky a dotčené osoby (dle stavebního zákona) námitky, avšak pouze k provedeným úpravám návrhu Změny č. 1 ÚPP, které byly zapracovány po letošním veřejném projednání ze dne 11. června. S ohledem na prevenci nebezpečí šíření onemocnění covid-19 bude možné projednání sledovat také prostřednictvím online přenosu na webovém odkazu www. plzenvkostce.cz/uzemni-plan-1. Jak se mohou občané zapojit do rozvoje města Co je to participace? Jak zapojit občany do rozvoje města a získat si jejich důvěru? To jsou otázky, o kterých se bude diskutovat na konferenci k participačním procesům, která se uskuteční letošního 21. října od 13 hodin v Papírně v Plzni na Slovanech. Participace znamená možnost sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Pomáhá budovat vzájemné vztahy radnice, občanů, lokálních firem i organizací a přispívá k tomu, aby veřejné projekty opravdu sloužily potřebám místní komunity. Pro pochopení a představení participačních procesů se rozhodl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně uspořádat konferenci, na kterou pozval odborníky nejen z České republiky, ale i kolegy ze Slovenska. Plzeň už má zpracovaný standard participace, v němž využila zkušeností z jiných měst a zároveň do dokumentu promítla i vlastní zkušenosti. Hlavním přínosem Plzeňského standardu participace je pak stručnost, adresnost, praktičnost a využitelnost v praxi. Občané se nejčastěji v participačním procesu vyjadřují k dětským hřištím, cyklostezkám, sportovištím, naučným stezkám a revitalizaci parků. Za zmínku jistě stojí fakt, že participace úspěšně funguje ve více než 10 tisících měst světa. Jen v Německu ji v současnosti pravidelně využívá více než stovka obcí. V České republice ji vyzkoušelo již 30 měst, obcí a městských částí.

3 Radniční listy Říjen Nedám se! je projekt pro plzeňské seniory. Konal se na Šumavě v Srní Kolem nás byli samí srdcaři, pochvaloval si účastník Rudolf Bečvář Absolventi Plzeňské senior akademie se sešli na intenzivním čtyřdenním výcviku. Projekt s názvem Nedám se!, jenž je cílen na plzeňskou populaci 60+ a který od roku 2016 společně realizují Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Městská policie Plzeň a Policie ČR, se ve dnech 1. až 4. září uskutečnil v šumavském Srní, kam se po čtyřech letech a osmi úspěšných turnusech přestěhoval z Prášil. Kvůli koronavirové krizi měl letos projekt delší přestávku. Nabitý program připravil účastníkům nejedno překvapení. Zvládli praktický výcvik v sebeobraně, orientaci v terénu, sestavování identikitu nebo výcvik v laserové střelbě, trénink paměti, vědomostní testy z místopisu, historie nebo kultury. Zúčastnili se také přednášek o sociální pomoci nebo problematice exekucí. Lektoři s nimi v modelových situacích nacvičili, jak se bránit nátlaku, nenaletět podvodníkům a na koho se obrátit v případě nouze. Seniorům se v Srní věnoval tým pracovníků magistrátního odboru sociálních služeb, Městské policie a zástupce Policie České republiky. Procházíme jako společnost zvláštními časy, které nejvíce doléhají právě na dříve narozené. Všudypřítomné obavy o zdraví Pro plzeňské seniory byl v Srní připraven bohatý program, v němž se střídaly přednášky s pohybem a nácvikem praktických dovedností. Byl čas i na odpočinek a popovídání. Foto: odbor sociálních služeb a bohužel trvající hrozba spojená s koronavirovou nákazou velmi zásadně ovlivňují psychiku a životní pohodu seniorů. Naší snahou proto zůstává podporovat aktivní život seniorů i v době nezbytných mimořádných opatření, která rozhodně nepodceňujeme. I proto byl zrušen letošní červnový termín projektu Nedám se! A jsem opravdu velmi ráda, že září bylo o poznání příznivější, a chci věřit, že tomu bude i v budoucnu, uvedla vedoucí pořádajícího odboru sociálních služeb Alena Hynková. Já osobně jsem byl nadšen, shrnul své pocity po skončení pobytu v Srní jeden z účastníků projektu Nedám se! Rudolf Bečvář. Přijeli jsme s manželkou, nikdy jsme se podobné akce neúčastnili a byli jsme překvapeni, jak skvěle byl připraven zajímavý program a v jak hezkém a milém prostředí jsme byli ubytováni. A vyšlo nám i počasí. Určitě jsem nebyl sám, komu se v Srní líbilo, protože jsem kolem sebe neviděl žádné kyselé obličeje, jen spokojené tváře ostatních účastníků. Myslím, že pro mnoho z nich byl tenhle šumavský pobyt příjemnou změnou a že se nám všem dostalo důležitých informací. Prostě mám z celé akce pocit, že ji připravovali samí srdcaři, popsal Rudolf Bečvář svou účast na projektu Nedej se! (red) Po Plzni lze cestovat modrými autobusy i vlaky Modré autobusy společnosti Arriva Střední Čechy, s. r. o., sice slouží především k dopravě obyvatel z okolních obcí do Plzně a naopak. Je však možné je využít, stejně jako vlaky, i pro cesty po Plzni. Umožňuje to Integrovaný systém Plzeňského kraje, který pro Plzeň a Plzeňský kraj organizuje POVED neboli Plzeňský organizátor veřejné dopravy. Naším úkolem je koordinovat všechny druhy veřejné dopravy tak, aby byla doprava pohodlná, rychlá a ekonomická pro cestující i veřejnou správu. Proto využíváme potenciálu moderního vozového parku, který v městské i příměstské dopravě máme, uvedl vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl, který za město jedná se společností POVED. V autobusových a vlakových spojích příměstské dopravy je uznáváno předplacené časové jízdné pro zónu 001 Plzeň a je možné využívat i nové jednotlivé přestupné jízdné. Kromě tarifu jsou městem Plzeň a Plzeňským krajem koordinovány také investice do dopravní infrastruktury a dopravní obsluhy vybraných území. Jedním z příkladů Pokračování ze strany 1. Pracujeme stále stejně, i když nám povinnosti výrazně přibyly. Vedoucí pracovníci se podílejí na zavádění hygienických opatření a předávají informace dále. K tomu patří i následná kontrola, jestli vše probíhá dle nastavených pravidel. Je navíc důležité, abychom se co nejčastěji viděli a sdělovali si zkušenosti, informace od žáků, rodičů a všech zaměstnanců ve škole. S rodiči vždy komunikuje v první řadě třídní učitel. je například zajištění obsluhy Červeného Hrádku, kde jsou nové regionální linky č. 253 a 254 doplněny městskou autobusovou linkou č. 38 do zajímavého intervalu. Příměstským autobusem i rychleji Některé spoje příměstských autobusů dovezou cestující do cílové stanice po Plzni rychleji než spoje MHD, které jedou k cíli jinou trasou, mají častější zastávky anebo by byl cestující nucen přestupovat. Jako příklad lze uvést cestu od Terminálu Hlavní nádraží do Černic k nákupnímu centru Olympia. Ta trolejbusem trvá až 32 minut, ale modrým autobusem, který zastavuje jen na náměstí Milady Horákové pouze okolo 16 minut. Zájemce o cestu samozřejmě musí počítat s tím, že interval příměstských autobusů není tak častý jako u MHD. Plzeň má výhodu i v počtu a trasování železničních tratí, které se sjíždějí v uzlu na hlavním nádraží. I vlaky lze cestovat po Plzni. Vlakové zastávky jsou například na Jižním Předměstí, Bolevci, Doubravce, Koterově nebo v Zadních Skvrňanech. Právě tuto zastávku hojně v létě, kdy byla rekonstruována tramvajová trať, využívali obyvatelé přilehlých ulic pro Žáci mají nosit roušky. Co se stane, když ji nemají? To, že žák nemá roušku, je výjimečné, a mohu za to poděkovat hlavně rodičům, ale občas se to může stát. Škola je vybavena od OŠMT rouškami, takže je můžeme bez problémů takovému žákovi věnovat, aniž by to narušilo provoz školy a chod rodiny. V tomto období víc než kdy dříve platí musíme si pomáhat. Budete vůbec ve čtvrtletí pořádat rodičovské schůzky? rychlou cestu do centra města. Pro rozvoj železniční dopravy v Plzni se připravuje nová zastávka u Částkovy ulice, vysvětlil Miroslav Klas ze Správy veřejného statku města Plzně. Jak se odbavit v regionálním autobusu? S předplacenou časovou jízdenkou na zónu 001 Plzeň, která je nahraná na Plzeňské kartě, nahlásí cestující řidiči při nástupu cílovou zastávku a na pokyn řidiče přiloží kartu ke čtecímu místu na strojku. Ten ověří platnost jízdenky a lze postoupit dále do vozu. Na linkách 253 a 254 z Doubravky do Červeného Hrádku je pro držitele předplatného dovolen nástup a výstup všemi dveřmi ve vozidle. Výstup v dané zastávce v Plzni pak cestující pro jistotu řidiči potvrdí stisknutím tlačítka STOP. Z technických důvodů zatím jde cestovat s předplatným zóny 001 na Virtuální kartě pouze ve spojích PMDP. Cestovat je možné i bez předplatného, jízdenku lze zakoupit u řidiče, platí se hotově, elektronickou peněženkou Plzeňské karty anebo bezkontaktní bankovní kartou. Také 30 a 60minutové jízdenky zakoupené ve vozidle PMDP na Cardmanu je možné Rozhovor Martin Prokop: Děti jsou ve škole rády U nás již schůzky ve třídách proběhly hned ze začátku školního roku a nezaznamenali jsme žádný problém. Předpokládáme, že pokud nenastane zpřísnění hygienických podmínek, mohly by (opět s nasazenými rouškami) rodičovské schůzky proběhnout i ve čtvrtletí. Ještě vše vyhodnocujeme a pracujeme na efektivnějším předávání informací. Vaše škola slaví v tomto roce 60. narozeniny, přesouváte oslavy na příznivější dobu? v rámci Plzně využít i pro cestu vlakem nebo linkovým autobusem. Přestupní jízdenky jsou integrovaným jízdním dokladem a v rámci jejich časové platnosti platí na území města ve spojích PMDP, ČD a Arriva Střední Čechy. Jak nalézt spojení? S nalezením potřebného spoje cestujícím pomohou internetové vyhledavače nebo Při jejich využití je nutné v úvodu zadat podmínku, aby pracovaly se všemi jízdními řády, tj. včetně městské hromadné dopravy, linkových autobusů i vlaků. Dále je nutné zadat den a přibližnou dobu požadované cesty. Pak přijde na řadu výchozí a cílový bod. Je ideální, pokud si cestující v jízdním řádu anebo opět na internetu, například na webu najde co nejpřesnější název cílové zastávky. Je třeba mít na paměti, že kompletní názvy vždy začínají na slovo Plzeň. Například Plzeň,U Gery; Plzeň,Sady Pětatřicátníků a podobně. Ve většině případů však postačí jen název čtvrti, popsal postup u vyhledávání Miroslav Klas. Do telefonu s datovým připojením je možné si zdarma stáhnout aplikaci IDOS. (red) Podařilo se nám zvládnout slavnostní zahájení školního roku za účasti vedení města. Na programu bylo slavnostní přestřižení pásky, vypuštění balónků se vzkazem i pokřtění nového maskota školy. Další akce budeme opravdu přesouvat na příznivější dobu nebo situovat spíše do venkovního prostředí. Jejich rozsah přizpůsobíme pro menší skupiny a raději zvolíme více malých projektů. (haj) Poznámka redakce: Rozhovor vznikl v druhé polovině září Říjen přinese PILSEN Všem pravidelným čtenářům připomínáme, že podzimní číslo vyzrálého magazínu PILSEN vychází v pondělí 5. října a bude k dispozici na všech veřejně dostupných místech. Oblíbené čtení, plné zajímavých informací a nabídek najdou plzeňští senioři nejen přímo na magistrátním odboru sociálních služeb, ale k odběru bude i na všech úřadech městských obvodů, v informačním centru, v Knihovně města Plzně nebo třeba v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM. Do konce letošního roku senioři tančit nebudou V minulých Radničních listech jsme oznamovali, že senioři mohou po vynucené pauze opět tančit v Malém sále Měšťanské besedy. Proběhl pouze jeden taneční večer v měsíci září, za velmi nízké účasti, a je tu opět odmlka. Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně z důvodů neutěšené celospolečenské situace, způsobené prudkým nárůstem počtu onemocnění covid-19, ruší s okamžitou platností taneční večery pro dříve narozené do konce letošního roku. Letní zahradní slavnost Pohádková zahrada První zářijovou sobotu proběhla akce zařazená do projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020, financovaného Ministerstvem vnitra ČR a realizovaného Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně letní zahradní slavnost s názvem Pohádková zahrada. Akce každoročně pořádaná Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň přilákala kolem 220 hostů, převážně rodičů s dětmi, pocházejících ze zemí, jako je Mongolsko, Bulharsko a Arménie. Hlavními atrakcemi byly dětská diskotéka, nafukovací skákací hrad, malování na obličej, herní stanoviště s pohádkovými postavami a ochutnávky jídel z různých zemí světa. Akci přála nejen návštěvnost, ale i počasí, a tak si cizinci společně užili pěkné odpoledne, kde si mohli popovídat, vyměnit zážitky či si vzájemně poradit a pomoci s problémy, které je trápí.

4 4 Radniční listy Říjen 2020 Lev Dabir se z Plzně odstěhoval Botanická zahrada má novou expozici a u zoo je nabíjecí stanice Lev Dabir se v Plzni narodil před dvěma lety. Zoologická a botanická zahrada Plzeň ohlásila v září několik novinek: otevřela zrekonstruovaný skleník, rozloučila se s dvouletým lvem, jehož nový domov bude v Chlebech, a před zoo už funguje první nabíjecí stanice pro elektromobily. Lvům se v Plzni daří V září se z plzeňské zoo odstěhoval lev Dabir, syn plzeňské samice lva berberského Tamiky a samce Matese z olomoucké Ve Lhotě postavili novou sokolovnu Desátý plzeňský městský obvod Lhota v září slavnostně otevřel novou sokolovnu (na snímku). Město Plzeň ji postavilo na místě zcela nevyhovující klubovny u fotbalového hřiště v ulici Kolem Zahrad. Nová budova nalezne využití nejen u fotbalistů místního TJ Sokol Lhota, ale stane se jediným místem ve Lhotě, kde se budou moci občané potkávat a pořá- Foto: Kateřina Misíková od roku 2002, jejich reprodukce se daří od roku V Plzni už bylo odchováno 6 berberských lvíčat od dvou lvic a samce Matese. Od letošního 4. srpna pečuje samice Tamika o další dvojčata. Sucho a ostrovy Do nové éry vstoupil skleník v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Objekt, který pracovníci zahrady svépomocí stavěli od poloviny 80. let minulého století, nyní nově představuje faunu a flóru suchých biotopů světa. Botanická zahrada byla v Plzni založena v roce 1961, několik desítek let vůbec neměla skleníky. Na konci totality jsme na tomto pěkném místě na jižním svahu začali stavět skleník svépomocí. Otevřen byl v roce 1993, vzpomněl ředitel zahrady Jiří Trávníček. Skleník dlouhé roky hostil sukulenty. Na jaře, v době koronavirové krize, byly skleník a jeho okolí revitalizovány a nově osázeny. Věnujeme se především třem tématům: ostrovům, botanikům a suchu, představil novou expozici její autor Tomáš Peš. Tak například velké záhonové výsadby představují flóru jihozápadu Madagaskaru, Sokotry, Makaronésie, Východního Kapska a Namibie. Představen je botanik Václav Bojer, rodák z jihoplzeňských Řesanic, který se přátelil s madagaskarským králem, objevil a popsal mnoho druhů rostlin na Madagaskaru a Maskarénách. Nově osázeno je také 14 tematických vitrín, v nichž jsou k vidění nejen rostliny, ale i živočichové. U zoo nabijete elektromobil Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně spolu se zoologickou a botanickou zahradou uvedl v září do provozu první plzeňskou nabíjecí stanici pro elektromobily. Stojí na parkovišti zahrady před hlavním vchodem. Nabíjení elektromobilu je v ceně parkovného, které činí 50 korun, a je možné pouze po otevírací dobu zahrady. Nabíjecí stanice je vybavena nabíječkou Alfen EVE double Pro-line, která umožňuje současné nabíjení 2 vozidel. Jedná se o tzv. pomalé nabíjení kapacitou až 22 kw. Nutná je přípojka Mennekes Typ 2, kterou využívá naprostá většina současných vozidel. K nabíjení není třeba žádný předplacený čip nebo karta, stačí si vlastním kabelem připojit elektromobil a nabíjení začne probíhat automaticky. Nabíjecí stanice je od firmy Nimble energy, s.r.o., pořizovací cena byla 181 tisíc korun. (red) zoo. Narodil se v květnu roku Spolu s ním přišla na svět i samička Damali, která musela být později ze zdravotních důvodů utracena, a sameček Deema. Ten letos v březnu odjel do Francie. Lva Dabira jsme toto září přestěhovali do Zoo Chleby ve Středočeském kraji, která chová lva poprvé ve své historii a na konci září slavnostně otevřela nový moderní lvinec, informoval mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba. Doplnil, že plzeňská zoo chová berberské lvy Nová expozice představuje faunu a flóru suchých biotopů světa. Foto: Martin Pecuch dat zde akce. V nové budově je zázemí pro sportovce (šatny, sociální zařízení, klubovna i sklady). Stavba si vyžádala finanční náklady ve výši 22 milionů korun bez DPH. Už na podzim je v plánu zahájení druhé etapy výstavby lhotské sokolovny. Na řadu přijde budování multifunkčního cvičebního sálu za 20 milionů korun bez DPH. (red) Totem zahájil provoz na Doubravce Městská policie Plzeň má nového velitele Zastupitelstvo města Plzně jmenovalo velitelem Městské policie Plzeň Petra Vlka, který jako policista pracuje už od roku Jako komisař vedl obvodní oddělení Skvrňany, pracoval jako vrchní komisař na Správě Plzeňského kraje. Základem mé koncepce Městské policie Plzeň je myšlenka poznej svého strážníka, tedy dostat strážníky blíže k občanům, do okrsků, aby znali detailně své území a jeho problémy, a tím zvyšovali důvěru v instituci městské policie, řekl zastupitelům před svým jmenováním nový velitel Petr Vlk. Městská doprava hlasí změny Plzeň upraví od 1. ledna 2021 tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje na území města Plzně. Nově díky úpravám budou moci senioři od 70 let cestovat pouze na občanský průkaz, nemusí se již prokazovat Plzeňskou kartou. Co se týká cen, nepřistupuje Plzeň k výraznému zdražení, pouze valorizuje předplatné o výši inflace, tedy o 2,8 procenta. Měsíční předplatné se zvýší o 14, pololetní o 66 a roční o 114 korun. Díky valorizaci vyberou Plzeňské městské dopravní podniky o zhruba 4,7 milionu korun více. Plzeň pomůže vlastníkům památek Zastupitelstvo města Plzně na svém zářijovém jednání schválilo podporu ve výši 770 tisíc korun pro vlastníky čtyř nemovitých kulturních památek. Jednou z opravovaných památek, na které město přispěje, je čistě secesní Kestřánkova vila v Lochotínské vilové čtvrti. Mezi dalšími podpořenými památkami bude Škodův dům na roku Klatovské třídy a Tylovy ulice, Patricijský nárožní dům na náměstí Republiky a také Tepelský dům ve Zbrojnické ulici, který je nejstarším zděným domem v Plzni. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s., zahájilo v září provoz v nových prostorách v Plzni na Doubravce, v Těšínské ulici číslo 26. Do pronájmu získalo objekt, který dříve využívala městská vodárna. Město Plzeň ho nechalo pro potřeby dobrovolnického centra zrekonstruovat. Budova je rozšířena o přístavbu, která slouží jako kancelář. Celý objekt byl zateplen a dostal novou střechu. Nová jsou okna a dveře, podlaha, radiátory i kuchyňská linka ve společenské místnosti. Součástí je i terasa, dvorek a zahrada, která je nyní osázená trávou, květinami i zeleninou. Náklady na opravu činily bezmála čtyři miliony korun, financovalo je město Plzeň. Nové prostory umožní našemu centru zkvalitnit aktivity a dát pocit našim klientům z Doubravky, že zde mají své zázemí, informovala ředitelka centra TOTEM Vlasta Faiferlíková. (red) Město podpoří házenkářky Klub házené DHC Plzeň požádal město Plzeň o finanční podporu na provozní výdaje v souvislosti s nejvyšší extraligou žen pro rok Klub hrál v sezoně 2018/2019 nejvyšší československou MOL ligu. V letošním roce se po sestupu opět do této ligy probojoval, čímž mu vznikají dodatečné náklady. Město Plzeň klubu na účast v nejvyšší házenkářské lize přispěje 255 tisíci korunami. Klub DHC Plzeň se stará o stovky dětí a mládež na území města a ve všech svých kategoriích vykazuje významné úspěchy.

5 Radniční listy Říjen Japonský velvyslanec oslavil 30 let partnerství Plzně a Takasaki Třicet let partnerství Plzně s japonským městem Takasaki přijel do Plzně oslavit japonský velvyslanec v České republice Kaoru Shimazaki (na snímku vlevo). Zúčastnil se vernisáží dvou výstav. V Galerii Jiřího Trnky je do 11. října k vidění výstava kaligrafií nedávno zesnulého prezidenta kaligrafické společnosti prefektury Gunma Yusaie Kobayashiho. V mázhazu plzeňské radnice zahájil výstavu s názvem Plzeň Takasaki 30 let spolu. Japonský velvyslanec během slavnostního večera zmínil, že Takasaki a Plzeň byly prvními městy z tehdejšího Československa a Japonska, která mezi sebou uzavřela partnerství. Byly průkopníky, pak je následovala další města, podotkl mimo jiné Kaoru Shimazaki. Výstavy zavedou na návštěvu do Loosových interiérů Vizualizace ložnice bytu Krausových v Bendově 10. Autor: Martin Onačila Podpoř svůj oblíbený podnik, sbírej body a vyhraj e-koloběžku a další ceny! Choď do restaurací, kaváren a bister, navštěvuj muzea, galerie a další podniky, sbírej razítka, pomáhej a vyhraj. I nyní můžete znovu pomoct Vašim oblíbeným podnikům, ale třeba i těm, které ještě neznáte. Stačí si vyzvednout soutěžní kartu a zajít si k nim na něco dobrého, nakoupit, vyzkoušet jejich služby a podpořit je. Do soutěže jsou zapojeny také kulturní instituce a turistické cíle. Za každou útratu nad 100 Kč v místě označeném černým srdcem dostanete razítko. Až nasbíráte 10 razítek, odtrhněte kontrolní ústřižek a kartičku vhoďte do schránky na náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje. Hrajeme o cen a 1 hlavní, které najdete na našich webech a FB. Slosováníproběhne 28/10 u příležitosti Plzeňských oslav vzniku republiky. Počet soutěžních karet na osobu je neomezený. Začínáme 1. září Přejeme skvělou zábavu! Foto: Martin Pechuch Dvě rozsáhlé výstavy s velkoformátovými fotografiemi ukazují z rozdílných pohledů plzeňské realizace architekta Adolfa Loose, jehož 150. výročí narození si město Plzeň připomíná. Výstavy ve Smetanových sadech a v mázhauzu radnice začaly 2. října. Plzeň si výročí narození Adolfa Loose hrdě připomíná, vždyť je to nejvýznamnější architekt, který kdy v celé historii Plzně ve městě působil. Loos je dnes celosvětově uznávaným architektem, jeho realizace kromě Plzně najdeme po celé Evropě, především ve Vídni, ale také v Paříži, Praze, Montreux, Semmeringu a jinde, podotkl vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně Karel Zoch, jenž se na přípravách obou výstav spolupodílel. Na té první ve Smetanových sadech s názvem Adolf Loos: Skrytě. Utajené klenoty moderní architektury autoři ukazují, jak jeho plzeňské interiéry vypadaly těsně po dokončení. Adolf Loos hotové interiéry nechal vyfotografovat a snímky založil do svého archivu. Po jeho smrti v roce 1933 se archivu ujali jeho žáci. V době druhé světové války byl uskladněn v Královské komoře britských architektů v Londýně. Po válce pak byl darován vídeňské galerii Albertina a odtud nám nyní fotografie zapůjčili. Jsou to velice precizní snímky ve vysokém rozlišení, takže nám umožní velkoplošnou prezentaci. Tyto fotografie dosud na velkoplošných formátech vystaveny nebyly, uvedl Karel Zoch. Dodal, že na této výstavě, která trvá do 30. října, jsou k vidění i Loosovy stavební výkresy, které se dochovaly v archivu Stavebně správního odboru plzeňského magistrátu. Měli jsme k dispozici to, co Loos předkládal tehdejšímu stavebnímu úřadu ke schvalovacímu řízení. Některé výkresy jsou dokonce provedeny jako perspektivní vizualizace, doplnil Karel Zoch. Druhá výstava v mázhauzu radnice na náměstí Republiky pak do 23. října ukazuje, co se s Loosovými prostory stalo poté, co je opustili původní židovští obyvatelé. Jmenuje se Adolf Loos: Proměny. Od zavržení ke vzkříšení. Chceme ukázat, jakým způsobem se s byty nakládalo za nacistické okupace i za socialismu, jak vypadají dnes a k jakým mnohdy kuriózním účelům sloužily. Tak například dům Semlerových na Klatovské 110 sloužil zčásti jako fotoateliér, před tím dokonce jako učebna plzeňské lékařské fakulty. Byla v něm umístěna zubařská křesla a studenti se učili na figurínách vrtat zuby, uvedl Karel Zoch. Dodal, že na této výstavě návštěvníci také uvidí, jak Loos pracoval s barvami. Provedli jsme digitální model bytu Krausových. Dochoval se v torzálním stavu, co se dalo snadno odnést, bylo v minulosti rozkradeno. My jsme chybějící části domodelovali. Barvy modelu odpovídají barvám, které použil Loos. Do budoucna chceme vytvořit digitální modely dalších Loosových plzeňských realizací, vysvětlil Karel Zoch a dodal, že tato výstava připomíná i jednu z nejvýznamnějších osobností, která se zasloužila o to, že Loosovy realizace byly v Plzni zachovány: Kunsthistorička Věra Běhalová v Plzni působila na konci 60. let minulého století. Většinu Loosových realizací nechala zaevidovat k památkové ochraně, tím je zachránila pro budoucnost. Obdivuji její hrdinství. V době studií na Filozofické fakultě Karlovy univerzity se v 50. letech minulého století zapojila do protikomunistického odboje. Byla ze školy vyhozena a odsouzena na šest let vězení. Po roce 1968 emigrovala a žila ve Vídni. Další tři výstavy připomínající Loosovu tvorbu připravuje Plzeň TURISMUS. Začínají 28. října a konají se v Apartmá Richarda Hirsche v Plachého 6, Bytu rodiny Krausových v Bendově 10 a v Bytu rodiny Voglových v Klatovská /musimesipomahatvplzni.cz Hlavní mediální partner: Kunsthistorička Věra Běhalová, která se zasloužila o záchranu Loosových plzeňských realizací. Foto: archiv Kamila Rodana

6 6 Radniční listy Říjen 2020 Plzeň uctila oběti holocaustu Kameny zmizelých připomínají oběti koncentračních táborů Město Plzeň se letos počtvrté připojilo k celoevropskému projektu, jenž připomíná oběti holocaustu instalací takzvaných kamenů zmizelých (Stolpersteine) před domy, v nichž tito lidé žili před násilným sestěhováním a deportací do koncentračních nebo vyhlazovacích táborů. Mají přimět kolemjdoucí zastavit se a vzpomenout na oběti nacistického režimu. V pátek 4. září bylo v Plzni umístěno 24 takovýchto kamenů na deseti místech města. Jan Mühlstein (vlevo) při vzpomínce na svého strýce Hanuše Mühlsteina v ulici Bedřicha Smetany 4. Na pietní akt instalace kamenu zmizelých přijel v září z Německa se svou rodinou. Foto: Martin Pecuch Děkuji všem, kteří umožnili položení kamene zmizelých pro mého strýce Hanuše Mühlsteina, zavražděného v roce 1944 v Osvětimi. A děkuji též vám všem, kteří se tohoto vzpomínkového aktu účastníte, uvedl v ulici Bedřicha Smetany 4 Jan Mühlstein, jenž chtěl vložením kamenu vzpomenout na svého strýce, strojního inženýra, který byl v lednu roku 1942 transportován do Terezína a v září roku 1944 deportován do Osvětimi, kde těžkou práci a nelidské životní podmínky nepřežil. Odbor kultury Magistrátu města Plzně obdržel pro letošek celkem 24 návrhů od pozůstalých i veřejnosti, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí konkrétně z Velké Británie a Německa, vysvětlila vedoucí odboru Květuše Sokolová. Letošním položením kamenů jsme si také například připomněli osud lékaře Ervína Glasera, jenž byl jako politický Žid odvezen již 7. září 1939 do koncentračního tábora Buchenwald za protinacistické verbální útoky a zastřelen o pět dní později při pokusu o útěk, nebo životní příběh Otty Eisenschimla, který se nejprve snažil v předtuše neblahého osudu přestěhovat do Jižní Ameriky a po neúspěšném pokusu, stejně jako někteří další občané židovské víry, přijal v pohnutých letech římskokatolickou víru. Nakonec byl na udání majitele domu deportován do Terezína, kde zahynul těsně před koncem války. Celkem v koncentračních táborech zahynulo 49 členů z řad jeho rodiny i příbuzenstva, přežil pouze jeden, připomněla další osudy. Přímo z Plzně v transportech odjelo 2613 židovských mužů, žen a dětí. Konce války se dožilo jen 209 deportovaných plzeňských Židů. Od ledna 2015 kameny zmizelých zajišťuje nadace Stiftung Spuren Gunter Demnig. Kameny ručně zhotovuje berlínský sochař Michael Friedrichs- Friedlaender. Dosud bylo osazeno více než 75 tisíc kamenů zmizelých v 26 zemích, od roku 2008 je projekt realizován také v České republice. (red) Divadlo připravilo pět desítek předplatitelských skupin Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT), které od roku 2014 disponuje třemi charakterově odlišnými scénami, spouští 26. října 2020 prodej abonmá pro nadcházející rok. Pro zájemce je připraveno 50 předplatitelských skupin, které jsou sestavené tak, aby si každý mohl vybrat podle svého vkusu a časových možností. Pro abonenty DJKT jsou opět připraveny výhody, například nižší cena oproti běžnému prodeji, stálé místo v hledišti a nabídky zvýhodněného vstupného na speciální akce, například na scénické ztvárnění Rybovy České mše vánoční, které bude poprvé uvedeno v prosinci ve Velkém divadle, nebo na open air projekt Noc s operou. Bezesporu největší výhodou abonentky DJKT je její přenosnost, abonent ji může darovat či půjčit jiné osobě. Abonentka také platí jako jízdenka do MHD hodinu před a hodinu po konkrétním představení. V předplatném pro rok 2021 se objeví několik změn Veškeré akce tohoto plzeňského kulturního stánku jsou zorganizovány tak, aby splňovaly současná hygienická opatření, jež mají zabránit šíření nemoci covid-19, a aby tedy byla návštěva Měšťanské besedy co nejbezpečnější. Podzim v Měšťanské besedě je plný koncertů, divadel, filmů i přednášek Muzikant a tramp Béďa Šedifka Röhrich letos na podzim oslaví 85. narozeniny. Měšťanská beseda k jeho jubileu připravila na 9. listopadu koncert. Foto: archiv pořadatele způsobených uzavřením divadel na jaře tohoto roku. Vybraným skupinám bude k pevně stanoveným titulům přidáno jedno volitelné představení a vznikne i jedna zcela nová skupina, která nabídne vybrané tituly týden po jejich premiéře a bude Diváci si tu zlepší náladu třeba u divadelních komedií. S anglickým humorem bude ve hře Na poslední chvíli Václav Vydra řešit s problémy a zmatky se svými dětmi, které se navzájem neznají, a tak se do sebe zamilují (11. října). Herečky Tatiana Dyková a Klára Trojanová v divadelní talkshow poodhalí příběhy ze svých životů a zazpívají (5. listopadu). Ondřej Sokol zase ve stand-up comedy Celebrity nechá nahlédnout do soukromí svého i dalších českých umělců (22. listopadu). A Vanda Hybnerová s Davidem Novotným přijedou divákům komedie Be my baby ukázat, jak se nesmiřitelný boj muže a ženy může změnit v milostný tanec (29. listopadu). Na své si v Měšťanské besedě během podzimu přijdou i hudební fanoušci. Budou mít jedinečnou možnost slyšet zpívat Roberta Křesťana s Druhou trávou a s kytarou Michala Pavlíčka, a to nejen jejich známé bluegrassové skladby, ale také klasiku od Pražského výběru (12. října). Na oslavu 85. narozenin tu na velkém slavnostním koncertě legendárního trampského písničkáře Bédi Šedifky Röhricha vystoupí také Duo Komáři, Přelet MS, Štěpán Rak a The Dixie Hot obohacena o doprovodný program. Tato skupina je z našeho pohledu velmi zajímavá, nabídneme ji přednostně abonentům ze skupiny V9, kterou jsme nuceni pro její nedostatečně naplněnou kapacitu zrušit, uvádí ředitel divadla Martin Otava. Abonenti se mohou mimo jiné těšit na Janáčkovo vrcholné dílo v režii Martina Otavy Věc Makropulos, osvědčenou muzikálovou klasiku My Fair Lady s Lumírem Olšovským v jedné z hlavních rolí, na svérázný humor Hrabalových Postřižin či balet Čajkovskij o osudové cestě známého skladatele v choreografii německé choreografky Anny Vity. Abonmá bude v prodeji v místě předprodeje, Smetanovy sady 16 nebo on-line na webových stránkách divadla. Abonenti si mohou prodloužit svá předplatné také na Rezervace stávajícím předplatitelům platí do 27. listopadu 2020, od 1. prosince 2020 budou uvolněná místa nabídnuta novým zájemcům. (red) Licks (9. listopadu). Adventní náladu přijedou šířit Hradišťan s Jiřím Pavlicou s Vánočním koncertem koled a vánočních písní (14. prosince). K atmosféře přispěje také česká rocková legenda Kamil Střihavka s Vánočním akustickým koncertem (21. prosince). Pro děti se v Měšťanské besedě hrají divadelní pohádky nebo promítají dětské filmy vždy v neděli odpoledne. Nejvíce návštěvníků Měšťanské besedy nakupuje své vstupenky na Je to rychlejší, pohodlnější i šetrnější k přírodě. E-vstupenky není třeba tisknout, stačí mít kód v mobilním telefonu. Jsou v prodeji až do začátku akce a nově stojí o 30 korun méně než vstupenka zakoupená na pokladně v místě konání. (red) Na Tribute to the Duke zve Jazz bez hranic Známé skladby i sakrální koncert zazní na tradičním galakoncertu, který pořádá festival Jazz bez hranic. V sobotu 24. října od 19 hodin ve Velkém divadle v Plzni vzdají organizátoři festivalu poctu Duku Ellingtonovi (na snímku). V první polovině večera zazní jeho známé melodie v podání sextetu zpěvačky Mirky Novak. Pak bude ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla (DJKT) uveden unikátní Ellingtonův Sakrální koncert pro soprán, sbor a bigband. Je to poprvé, co v takovém rozsahu Jazz bez hranic spolupracuje s Divadlem J. K. Tyla, uvedl dramaturg festivalu Ivan Slabý. V sólovém partu se představí jazzová zpěvačka Petra Brabencová, smíšený sbor vytvoří členové muzikálového souboru DJKT a hosté. Doprovodí je Jazz bez hranic bigband s nejlepšími českými jazzmany, celý ansámbl povede Dalibor Bárta. Ellington se dostal k chrámové tvorbě až v pozdním věku. Byl požádán, aby vytvořil hudbu pro velkolepé turné, které zahrnovalo všechny významné katedrály v USA. Koncem 60. let minulého století tak postupně vznikly tři sakrální koncerty. Jak je však jazzmanům vlastní, díly koncertů se časem různě promíchaly a improvizovalo se i ve sborovém pojetí. Pro budoucí interprety tak bylo dost problematické se vůbec dopracovat k originálu. Ve Velkém divadle v produkci Jazzu bez hranic zazní aranž, kterou v roce 1993 vytvořili známý big band leader Peder Pedersen a zakladatel slavného evropského sboru Tritonus John Hoybye, oba Dánové. Jejich aranž zachycuje to nejlepší ze všech tří koncertů, přiblížil historii Ivan Slabý. Společně vystavují malíři a sochař V Galerii města Plzně je možné do 15. listopadu navštívit výstavu s názvem Estetické úvahy ve volných chvílích. K vidění jsou díla malířů Davida Hanvalda, Marka Meduny, Evžena Šimery a sochaře Tomáše Hlaviny.

7 Radniční listy Říjen JUNIORFEST má připraven program i pro domácí projekce Festival filmů pro děti a mládež zavítá do pěti měst i mnoha domácností Plzeň vyhlásila jednoleté kulturní granty. Uzávěrka přihlášek je v listopadu Islandský film Falkoni bude v on-line nabídce JUNIORFESTu ve dnech od 13. do 22. listopadu. Letošní 13. ročník mezinárodní filmové přehlídky JUNIORFEST se uskuteční nejen v Plzni, Domažlicích, Horšovském Týně, Dobřanech a Přešticích, ale nově si vybrané filmy mohou diváci exkluzivně pustit i doma na televizních obrazovkách, tabletech či mobilech. Delší dobu jsme uvažovali o rozšíření našeho působení i do virtuálního světa. Letošní události spojené se šířením onemocnění covid-19 víc než kdy jindy zvýhodňují on-line prostor, a tak společně s platformou DaFilms přicházíme s unikátní duální verzí festivalu. Nabídku filmů najdou zájemci na webových stránkách prozradila o letošních novinkách programová ředitelka festivalu Barbora Kyas. Organizátoři však stále pracují na tradiční podobě festivalu, který letos proběhne od 6. do 12. listopadu. V Plzni se má konat v areálu DEPO2015 i multikině CineStar v OC Olympia. Slibované on-line verze se filmoví fanoušci dočkají hned od 13. do 22. listopadu. Obě verze nabídnou vlastní programovou dramaturgii, a tak organizátoři zaručují nezaměnitelný zážitek v obou případech. Zatímco soutěžní i nesoutěžní sekce s novými filmy zůstávají v prostorách kinosálů pěti festivalových měst Plzeňského kraje, v rámci on-line verze Foto: archiv JUNIORFESTu je možnost zhlédnout atraktivní snímky z uplynulých festivalových let. V nabídce nebudou chybět ani loňské hity, jako vítězný norský snímek pro mládež Psychobitch či atraktivní islandský film Falkoni, který zachycuje atmosféru dětského fotbalového týmu. Milovníci animovaných filmů v nabídce například najdou Kostkovaného Ninju či Detektiva od vedle. Organizátoři chtějí nalákat na on-line platformu i základní a střední školy. Proto k jednotlivým filmům připravili lektorské úvody a edukační materiály, které vznikly ve spolupráci s filmovou společností Free Cinema. Chceme, aby naši online platformu využili i učitelé ve školách. Nabídneme jim i dětem exkluzivní obsah za bezkonkurenční cenu, podtrhuje ředitelka festivalu Judita Soukupová. A jaký bude tradiční festival v kinosálech, pokud to opatření proti šíření nemoci covid-19 dovolí? Diváci se mohou těšit například na předpremiéru česko-norského příběhu Dračí princezna nebo na světovou premiéru nových dílů seriálu Pan Tau, které vznikají v německé produkci. Každoročně na Juniorfestu osobně přebírají nejvyšší festivalové ocenění významné osobnosti českého, ale i světového filmu. V letošním roce by si Zlatou rafičku v Erbovním sále Státního hradu a zámku Horšovský Týn osobně měli převzít Petr Nárožný a Ivana Chýlková. Více informací o filmech a cenách už nyní na (red) Město Plzeň vyhlásilo prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok Podpořeny budou nejen kontinuální, zejména spolková činnost, ale i umělecké a kulturní projekty, uvedla vedoucí odboru kultury Květuše Sokolová. Připomněla, že u celoroční činnosti je podmínkou, aby daný subjekt nejméně po dobu jednoho roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozoval kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci. Pro podporu uměleckých a kulturních projektů byly vyhlášeny čtyři tematické okruhy. Jde o Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace, Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů a podpora kulturně vzdělávacích aktivit, Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic a Podpora reprezentace plzeňské kultury, upřesnila Květuše Sokolová. Dodala, že minimální výše požadované i poskytnuté dotace činí 20 tisíc korun, maximální výše požadované i poskytnuté dotace činí 300 tisíc korun včetně. Uzávěrka příjmu žádostí o dotace je 2. listopadu Bližší podmínky jsou v sekci Granty a dotace na webu města Skupova Plzeň je letos poprvé v barvách podzimu Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň se letos poprvé od roku 1969 uskuteční v jiném než letním termínu. Z června ho organizátoři kvůli koronavirové krizi museli posunout na 14. až 18. října a nezbylo než omezit účast zahraničních souborů. Na programu ale zůstává přehlídka nejzajímavějších inscenací českých a slovenských divadel, chybět nebudou ani workshopy, filmy, koncerty loutkářských kapel či výstava. Po dlouhé době to bude zase taková ta stará dobrá domácí Skupovka. Náš festival patří k nejstarším v republice a vždycky si tu dávali sraz čeští a slovenští loutkáři, milovníci loutkového divadla i divadla pro děti a mládež a také děti a rodiče z Plzně a okolí. Věřím, že barvy podzimu budou festivalu slušet, uvedl ředitel Skupovy Plzně a také Divadla Alfa Jakub Hora. Soutěžní přehlídka představí to nejlepší, co se na českých a slovenských profesionálních scénách za dva roky urodilo. Královéhradecký Drak se vypraví na Cestu inspirovanou Jackem Kerouacem. Liberecké Naivní divadlo pozve na návštěvu k Hvězdnému poslovi neboli Galileu Galileovi. Pražské Buchty a loutky zahrají Vítězné svině, inspirované povídkami Ladislava Klímy. Divadlo LokVar nabídne loutkové zpracování Krvavého románu Josefa Váchala. Milovníky opery potěší Prodaná nevěsta Divadla loutek Ostrava. Domácí Alfa pozve na dvě představení v režii svého dlouholetého uměleckého šéfa Tomáše Dvořáka: Pozor, Zorro! a Jenovéfa. Chybět snad nebudou ani hosté ze Slovenska, třeba Bratislavské bábkové divadlo a jeho Neviditelní. Ze zahraničních umělců míří do Plzně slavná japonská loutkoherečka Miyako Kurotani s inscenacemi Nekonečná láska i Panenka Ichimatsu. Představí se také Španěl Xavier Bobes s inscenací Věci snadno zapomenutelné a jeden z nejlepších tvůrců slovinské loutkářské scény, někdejší student pražské DAMU, Matija Solce s nejnovější verzí příběhu Dona Quijota. Festivalové návštěvníky jistě nadchne výstava Nikdy v klidu, která je zároveň i novou expozici Divadla Alfa v Muzeu loutek. Jejím autorem je dvorní výtvarník Alfy Ivan Nesveda. Vstupenky na 34. Skupovu Plzeň jsou k dostáním prostřednictví sítě Plzeňská vstupenka a (red) Seriál František Herget: Naštěstí jsem se dostal mezi flakaře František Herget se narodil 23. října 1923 v Plzni. Jeho otec byl průvodčí a rodina bydlela na Koterovské třídě poblíž nádraží. Takže jsem jako dítě toužil se s dráhou seznámit blíž a cestovat. Ale že budu cestovat do toho Německa, to mne překvapilo, vzpomínal pro projekt Paměť národa. Do Německa totiž odjel na nucené pracovní nasazení. Psal se 18. leden 1943 a jeho cesta vedla z plzeňského hlavního nádraží do Mnichova, do velké haly pivovaru. Sem si je přišli rozebrat zástupci různých továren. Byli tam od armády i od wehrmachtu a my Na levém snímku z roku 1947, z prvního poválečného setkání flakařů, je František Herget zachycen jako druhý zprava. Vpravo František Herget dnes. Foto: 2 x archiv Paměti národa jsme byli jak na trhu, vzpomínal František Herget. Vybrali ho do skladu potřeb protiletadlového dělostřelectva v Schleissheimu u Mnichova, tedy mezi flakaře. Můžu říct, že jsem měl zkrátka štěstí, že jsem se dostal do takový party, dodává. Mezi Němci tu byla řada dobrých lidí, se kterými měli Češi nakonec celkem přátelské vztahy a kteří jim často pomohli, třeba i varováním, na koho si mají dát pozor. Později flakaři dokonce zjistili, že někteří z důstojníků patřili k protihitlerovské opozici a po neúspěšném atentátu na Hitlera v roce 1944 jich byla řada zatčena. Díky dobrým vztahům s vedením tábora a tolerantnosti měli nuceně nasazení ve Schleissheimu poměrně dobré podmínky. Dokonce když měli službu protihitlerovsky naladění němečtí důstojníci, mohli v jídelně poslouchat rozhlasové vysílání z Londýna. Domů se František Herget vrátil v květnu 1945 a nastoupil do práce v obchodním družstvu. V říjnu byl povolán na dva roky na vojnu. Po ní se vrátil do družstva, později přejmenovaném na Jednotu, kde pracoval ve finančním oddělení až do důchodu. Parta flakařů se scházela, dokud jim to zdraví dovolovalo, tedy až donedávna. Ve Schleissheimu bylo nuceně nasazeno asi sto padesát Čechů, z toho bylo pětatřicet dívek. A devatenáct z nich se později provdalo za chlapce, které poznaly právě tady. (tač) Seriál připravuje Paměť národa Plzeňský kraj.

8 8 Radniční listy Říjen 2020 Z Encyklopedie Plzně: Černice Obec Černice byla k Plzni připojena až během druhé světové války, v roce Její součástí po válce zůstala, ovšem ne nadlouho. V roce 1964 byla z území města vyčleněna a připojena k okresu Plzeňjih. K opětovnému připojení Černic k Plzni došlo až v roce 1976 a od té doby jsou trvalou součástí města. Dnes černické území spadá částečně pod Městský obvod Plzeň 2 Slovany a zčásti tvoří samostatný Městský obvod Plzeň 8 Černice. K prvnímu pojmenování ulic došlo v roce 1947, kdy byly schváleny názvy veřejných prostranství v připojených osadách. Tehdy dostalo jméno přes 40 černických ulic, ovšem dnes spadá do osmého plzeň- Takto vypadala černická náves v 70. letech minulého století. Zdroj: Archiv města Plzně ského obvodu pouze 21 z nich. Zbylé se nacházejí na území druhého městského obvodu. Vlastní názvy černických ulic vycházely a vycházejí především z místního pojmenování nebo ze jmen obecných. V roce 1947 dostaly ulice například takováto jména Do Haček, Do Kopce, K Pomníku padlých, Pampelišková atd. Nicméně tehdy byla pojmenována i ulice Štefánikova, jejíž název se tomuto pravidlu vymyká. Je totiž nazvána po slovenském politikovi a astronomovi Milanu Rastislavu Štefánikovi ( ). Tento název však ulici dlouho nezůstal. Již v roce 1951 bylo totiž toto prostranství přejmenováno po jiném muži sovětském vojevůdci z období občanské války v Rusku Vasiliji Ivanoviči Čapajevovi ( ). K návratu k původnímu pojmenování došlo až v roce Černice se nadále rozrůstaly, a proto byly pojmenovávány další ulice, ale již ne v tak velkém množství jako v roce Jejich názvy se stále držely zmíněné zásady vybírala se jména neutrální. Tak například v roce 2004 byly pojmenovány tři ulice po rostlinách Tulipánová, Sněženková a Slunečnicová, přičemž podobné názvy nesly i další ulice, tj. Konvalinková, Kopretinová či Jeřabinová. Ovšem i na konci devadesátých let se objevila výjimka, která potvrdila toto pravidlo. Tou byla ulice Gen. Lišky, pojmenovaná po stíhacím letci Antonínu Liškovi, jehož životopis přinášíme na této straně. Závěrem je třeba ještě zmínit, že všechny ulice nesou své prvotní názvy, i když ulice Štefánikova po nějaký čas nesla jméno jiné, jak již bylo uvedeno. Pro úplnost ještě dodám, že ulice K Cihelnám byla v roce 1982 rozdělena a její část nazvána K Losiné. Kateřina Fantová Archiv města Plzně Generál Liška bojoval v Británii Rodák ze severoplzeňských Hromnic, válečný letec i spisovatel je čestným občanem města Plzně. I podle jeho knih napsal Zdeněk Svěrák scénář k filmu Tmavomodrý svět. Antonín Liška se narodil 14. července 1911 v obci Hromnice. Vystudoval učitelský ústav, brzy se však nadchl pro povolání pilota. Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a letecké oddělení vojenské akademie v Prostějově. Poté působil poručík Liška u pluku č. 1 Tomáše Garrigua Masaryka v Hradci Králové. V červenci 1939 odešel do Polska. V protektorátě zanechal manželku, která pro těhotenství nemohla manžela následovat a byla pak gestapem celou válku vyslýchána a přes rok vězněna. Byl přijat do polského letectva, ale k létání se již nedostal pro nedostatek letadel a rychlý spád událostí. Dne 19. září 1939 byl spolu s čs. vojenskou skupinou (tzv. český legion) při ústupu zajat sovětskou armádou a internován na území SSSR. Po intervenci československé zahraniční vlády ve Francii byla skupina letců z internace uvolněna a odeslána zpět do Francie přes Istanbul, Egypt, do Indie a zpět okolo Afriky. Cesta trvala tři měsíce. Během této doby byla Francie poražena a letci dopluli v říjnu 1940 do Velké Británie. Antonín Liška odešel po krátkém výcviku nejdříve k 1. britské stíhací squadroně na Hurricane II, pak k 312. československé stíhací peruti, kde létal na Spitfire II, Vb. Při bojovém letu 29. června 1942 utrpěl těžká zranění (zlomenina spodiny lebeční a otřes mozku). Dlouhý pobyt v nemocnici dává vzniknout zápiskům o jeho válečných prožitcích, jež se staly základem pro vznik knižně vydaných vzpomínek. Po rekonvalescenci absolvoval kurs operačních kontrolorů, stáž u Hlásného sboru a nakonec školu dopravního letectva. Pracoval na velitelství dopravního letectva Generál Antonín Liška. Foto: Archiv města Plzně jako styčný důstojník. Po návratu do ČSR byl zařazen do nově vytvořeného Leteckého dopravního pluku jako zástupce velitele, později jako velitel. Zde létal mimo jiné s ministrem zahraničí Janem Masarykem. V roce 1949 byl z armády bez důvodu propuštěn. Prodával automobily, rozvážel mléko, pracoval jako parketář, později v konstrukčním útvaru Hutního projektu Plzeň a ve Škodovce (tehdy závody V. I. Lenina) jako odbytový pracovník, také zde v závodní škole práce vyučoval angličtinu. Až v roce 1968 mohl jako člen Svazu protifašistických bojovníků chodit na besedy s mládeží. Podporoval aeroklub Letkov a přispěl značným dílem i k dobrému vztahu mezi aeroklubem a městem Plzeň. Byl členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Svoje válečné prožitky publikoval v knihách Stíny na obloze (J. R. Vilímek 1946), Jak se plaší smrt (Naše vojsko 1983 a další tři vydání) a Cesty mužů (Sorgend Plzeň 1992). Za své zásluhy v boji proti německým okupantům byl oceněn řadou vyznamenání (1941 Čs. medaile za chrabrost, Čs. válečný kříž 1939, Čs. vojenská medaile za zásluhy I. stupně, 1946 opět Československý válečný kříž 1939). V roce 1991 mu byl udělen Řád M. R. Štefánika a v roce 1992 byl povýšen na generálmajora ve výslužbě. V roce 1992 mu byla udělena historická pečeť města Plzně a dne 25. října 1996 čestné občanství města Plzně. Byl také čestným občanem obce Hromnice a čestným předsedou aeroklubu Plzeň-Letkov. Po roce 1998 byla jeho jménem pojmenována ulice v Plzni-Černicích. S manželkou Marií bydlel v letech v Plzni, Mánesova ul. 49, kde mu byla 14. července 2000 odhalena pamětní deska. Antonín Liška zemřel 3. prosince roku Pohřben je v rodných Hromnicích. Štěpánka Pflegerová Archiv města Plzně Správný tip s Alfou Naši čtenáři mohou vyhrát dvě vstupenky na představení v sobotu 28. listopadu Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! Představení pro nejmenší děti má v repertoáru Divadlo ALFA. Příběh o přátelství chlapce Kryštofa a malého tučňáčka je dílem zkušených tvůrců z Ostravy Hany a Tomáše Volkmerových. Spolu s nejmenšími diváky jsou na první setkání s divadlem zváni i jejich rodiče a prarodiče. Soutěžní otázka: Inscenace je určena dětem od: A/ 1 roku B/ 2 let C/ 3 let Odpovědi lze zasílat s označením Správný tip s Alfou v předmětu zprávy do 20. října na adresu redakce či na e- mail V zářijové soutěži uspěla Ivana Suchá. Soutěž se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně Plzeňská zoologická a botanická zahrada má otevřeno 365 dní v roce. V říjnu platí ještě prodloužená otevírací doba od 8 do 18 hodin. Od listopadu je pak otevřeno od 9 do 17 hodin. V září se zahrada pochlubila dvěma novinkami: otevřela novou expozici věnovanou flóře suchých ostrovních biotopů a na statku Lüftnerka, ve sklepení za kovárnou, se nastálo usadila česká strašidla. Děti se tam potkají s čertem, moranou, mokošem, hejkalem i polednicí. Nechte se pohltit příběhem piva od starověku po současnost. Pivovarské muzeum v Plzni je největším muzeem svého druhu u nás, jedno z nejstarších pivovarských muzeí v Evropě a představí vám kompletní vývoj pivovarnictví. Na vlastní oči uvidíte hvozd, vyzkoušíte si, jaké nástroje pro výrobu i stáčení piva se používaly, a v sekci kuriozit zjistíte, jaké pivní světové rekordy jsou zaznamenány v Guinessově knize rekordů. Informace o prohlídkových trasách a nákupu vstupenek najdete na webu Naši čtenáři mohou soutěžit o knihu, kterou napsal dlouholetý pracovník plzeňské zoo František Hykeš. Jmenuje se Stopy člověka v přírodě. Soutěžní otázka je tentokráte těžší: Víte, které zvíře bylo stylizováno v minulém logu plzeňské zoo, než ho po roce 2000 nahradil plameňák? Soutěž s Pivovarským muzeem Naši čtenáři mohou soutěžit o dvě volné vstupenky. Soutěžní otázka: Ze kterého století pochází právovárečný dům, ve kterém sídlí Pivovarské muzeum? A/ 15. století B/ 18. století C/ 20. století Odpovědi lze zasílat s označením Soutěžíme s Pivovarským muzeem v předmětu zprávy do 20. října na adresu redakce či na A/ dvě sovice sněžní B/ velbloud C/ lev Odpovědi lze zasílat s označením Soutěžíme se zoo v předmětu zprávy do 20. října na adresu redakce či na V zářijové soutěži uspěla Jiřina Pichlíková. V zářijové soutěži s Plzeňským Prazdrojem uspěla Jitka Höslová. Soutěžíme s divadlem Na jevišti Velkého divadla mohou diváci vidět jeden z nejsilnějších příběhů antického Řecka Sofoklovo drama Antigona o hrdé ženě, která nehodlá ustoupit před autoritativní mocí. V titulní roli exceluje Zuzana Ščerbová, která se vzepře vůli krále Kreonta v podání známého a oblíbeného herce (na fotografii s ležícím Janem Nedbalem), jehož jméno je odpovědí na soutěžní otázku. Nápovědu můžete najít na webu Odpovědi lze zasílat s označením Soutěžíme s DJKT v předmětu zprávy do 20. října na adresu redakce či na plzen.eu. V zářijové soutěži uspěl Miloslav Maštera. RADNIČNÍ LISTY města Plzně - Ročník 24 Periodický tisk územního samosprávného celku vychází desetkrát ročně kromě července a srpna Vydavatel: Statutární město Plzeň, Tiskové oddělení KP, náměstí Republiky 1, Plzeň, IČ: Redakce - telefon: , Náklad výtisků Bez jazykové úpravy Neprodejné List není reklamní tiskovinou Nevyžádané příspěvky nevracíme Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit Tisk: NAVA Tisk s. r. o. Sazba písmen Lido STF od Františka Štorma Pro zájemce jsou zbývající výtisky k dispozici ve vrátnici radnice Archiv Radničních listů je k dispozici na Zapsáno v evidenci periodického tisku pod číslem MK ČR E Toto číslo vychází 9. října 2020

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

8 VLAJKOVÝCH LODÍ FLAGSHIPŮ FLAGSHIP 1 SEZÓNA NOVÉHO CIRKUSU OD LEDNA DO LISTOPADU SE V PLZNI VYSTŘÍDAJÍ NEJLEPŠÍ EVROPSKÉ NOVÉ CIRKUSY FLAGSHIP 2 GOTTFRIED LINDAUER A MENŠINY Unikátní výstava 40ti portrétů

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Závěr seriálu Prezentace středních škol a zaměstnavatelů přinesl výsledky ocenění Firma škole a Škola firmě

Závěr seriálu Prezentace středních škol a zaměstnavatelů přinesl výsledky ocenění Firma škole a Škola firmě Závěr seriálu Prezentace středních škol a zaměstnavatelů přinesl výsledky ocenění Firma škole a Škola firmě HRADEC KRÁLOVÉ 3. 4. 11. 2017 V Královéhradeckém Kongresovém centru Aldis vyvrcholila série veletrhů

Více

Klub kultury Napajedla, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI / 2017

Klub kultury Napajedla, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI / 2017 Klub kultury Napajedla, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI / 2017 Klub kultury Napajedla prezentuje město v oblasti kultury, historie a cestovního ruchu, plní funkci veřejných služeb občanům města, okolních obcí

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU NOC HOTELŮ 2018

DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU NOC HOTELŮ 2018 NEWSLETTER DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU NOC HOTELŮ 2018 Na začátku roku dne 26. ledna proběhl druhý ročník akce Noc Hotelů. Akce se dočkala zejména kladných ohlasů, a to nejen u návštěvníků v Praze, ale i v ostatních

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Ze života v městské části. Uznávaný astrofyzik Jiří Grygar navštívil radnici MČ Prahy 15

Ze života v městské části. Uznávaný astrofyzik Jiří Grygar navštívil radnici MČ Prahy 15 Uznávaný astrofyzik Jiří Grygar navštívil radnici MČ Prahy 15 Mezinárodně uznávaného astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který nedávno oslavil 80. narozeniny, přijal ve své kanceláři starosta MČ Praha

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

Závěrečné zhodnocení

Závěrečné zhodnocení 1. Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání Závěrečné zhodnocení Ve školním roce 2017/2018 se škola opět výrazně posunula dopředu v řadě oblastí její činnosti. K základním prioritám školy patří nadále čtyři pilíře

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VIII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

6 12/11/2017. Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky

6 12/11/2017. Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky / dny otevřených dveří / přednášky / výstavy / / vědecké kavárny / science show / workshopy / kontakty: www.tydenvedy.cz Pořadatel festivalu: Středisko společných činností AV ČR Akademie věd ČR Národní

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

Masarykovo nám. 1, Hodonín

Masarykovo nám. 1, Hodonín MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 5 pro jednání: mim. schůze rady města konané dne: 10.5.2018 Obsah zprávy: Schválení podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Vysokomýtské Městské slavnosti 2018 se uskuteční Život města Vysoké Mýto Pondělí, 20 Srpen :46

Vysokomýtské Městské slavnosti 2018 se uskuteční Život města Vysoké Mýto Pondělí, 20 Srpen :46 Druhý zářijový víkend patří ve Vysokém Mýtě tradičním Městským slavnostem. Letos se konají od pátku 7. září do neděle 9. září a nabídnou spoustu kulturních zážitků, zábavu i jarmark. Městské slavnosti

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Informační centrum pro mládež Šumperk

Informační centrum pro mládež Šumperk Pension pro svobodné pány 21. 5. 2018 od 19 hodin, Kulturní dům Rapotín Divadelní aktovka Seana O Caseyho Bedtime Story ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Pension pro svobodné pány, která byla

Více

6. Hasičský útvar ochrany Pražského hradu

6. Hasičský útvar ochrany Pražského hradu 6.1 Nejvýznamnější aktivity (s výjimkou zásahové činnosti) Zásahová činnost jednotky Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu je součástí statistické ročenky. Den hasičstva - Slavnostní slib nových příslušníků

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Komunikační a aktivační kampaň ČOV pro LOH 2012

Komunikační a aktivační kampaň ČOV pro LOH 2012 Komunikační a aktivační kampaň ČOV pro LOH 2012 Projekt mimo jiné podporují Projekt Žijeme Londýnem přináší do České republiky v období 2011-2012 kulturně vzdělávací komunikační aktivity s cílem přiblížit

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

Plánovaný datum osobního setkání: 14:00 hodin, 15. června 2011 PRAHA, ČSTV, Strahov

Plánovaný datum osobního setkání: 14:00 hodin, 15. června 2011 PRAHA, ČSTV, Strahov Jednání Metodické komise Číslo zápisu: 008/2011 Datum vypracování: 23. května 2011 Vypracoval: Jiří Vogel Plánovaný datum osobního setkání: 14:00 hodin, 15. června 2011 PRAHA, ČSTV, Strahov Navrhované

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Lítejte svobodně po Praze a Středočeském kraji

Lítejte svobodně po Praze a Středočeském kraji Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou dopravou v PID Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí Masterpass

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích :

Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích : Příloha č. 5 Smlouvy o veřejných službách přepravy osob na roky 2016-2025 Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích : Čl. 1 Tímto nařízením se stanoví maximální

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ŽÁDOST O PODPORU AKCE/PROJEKTU

ŽÁDOST O PODPORU AKCE/PROJEKTU RK-16-2019-20, KRAJ VYROČípř. Na1 L Ill T KUJIP01F7A52 ŽÁDOST O PODPORU AKCE/PROJEKTU Název akce/projektu: Místo realizace akce/projektu: Termín realizace projektu: {od-do) Webové stránky akce/projektu:

Více

ZPRAVODAJ 3/2017. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 3/2017. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 3/2017 Vážení přátelé slánského muzea, velká část měsíce března se ponese v duchu přednáškového pásma Regio Slanensis na půdě slánského gymnázia. Serie přednášek bude obohacena o vernisáž výstavy

Více

SPOLEČNOST PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ, GYMNÁZIU A VOŠ KARLOVY VARY, O. P. S.

SPOLEČNOST PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ, GYMNÁZIU A VOŠ KARLOVY VARY, O. P. S. SPOLEČNOST PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PŘI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ, GYMNÁZIU A VOŠ KARLOVY VARY, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Společnost

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.25/2018 Vážení rodiče a milé děti, čas letí jako voda a my se znovu setkáváme na konci 1. pololetí školního roku.

Více

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC.

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC. MOBILNÍ LESNÍ KINO V NĚKTERÝCH ČESKÝCH LESÍCH, HÁJÍCH NEBO PARCÍCH SE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN OBJEVÍ ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ. NEPŮJDE O ŽÁDNÝ VÍCE ČI MÉNĚ ZNÁMÝ DRUH FAUNY ČI FLÓRY, ALE O NĚCO ZCELA MILÉHO A PŘÁTELSKÉHO,

Více

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 30. června do 2. července - Broumovsko

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 30. června do 2. července - Broumovsko Broumovská pouť, první koncert hudebního festivalu Za poklady Broumovska, divadlo na Kačeří, zábavná show v Adršpachu, fotbalový turnaj, Formanský den či noční kino. To jsou tipy na některé akce, které

Více

Lukavický speciál. Vážení a milí spoluobčané,

Lukavický speciál. Vážení a milí spoluobčané, Lukavický speciál Vážení a milí spoluobčané, Srpen 2018 dostává se Vám do rukou zhodnocení funkčního období zastupitelstva obce za léta 2014 2018. Do něj jsme vstupovali s představou celé řady změn zejména

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace Mgr. Andrea Chludilová, 2018 Vize: Vytvořit školu s kvalitními podmínkami pro rozvoj

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky. Rady města Přerova ze dne 13. března 2019

Zápis č. 3 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky. Rady města Přerova ze dne 13. března 2019 Zápis č. 3 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky Rady města Přerova ze dne 13. března 2019 Přítomni: Nepřítomni: Lada Galová předsedkyně Otakar Bujnoch Jiří Lapáček Omluveni: Lubomír Dostál

Více

Setkání aktérů cestovního ruchu

Setkání aktérů cestovního ruchu Plzeň TURISMUS 12. 3. 2019 Setkání aktérů cestovního ruchu Pobočka Turistického informačního centra u Hlavního nádraží Významný dopravní uzel, vstupní brána do města Kontejnerová stavba Moderní designové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Kde nás najdete? Vybavení školy je velmi moderní, a také nabízíme exkluzivní střešní kavárnu, terasu a bazén na střeše.

Kde nás najdete? Vybavení školy je velmi moderní, a také nabízíme exkluzivní střešní kavárnu, terasu a bazén na střeše. Kde nás najdete? Škola je umístěná v St Julian's, jen pár metrů od pobřeží a obklopena kavárnami, bary, supermarkety a pouhých 5 minut od hlavních turistických oblastí na Maltě Naše škola se může pochlubit

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí

Více

ZO OS KOVO VARROC NOVÝ JIČÍN

ZO OS KOVO VARROC NOVÝ JIČÍN ZO OS KOVO VARROC NOVÝ JIČÍN TEL: 556 623 304 556 623 395 kl.: 3395, 3304 NOVINKY Z ODBORŮ 1. TURISTICKÝ ZÁJEZD ČERVEN 2016 Sportovní komise připravila třídenní turistický zájezd do Vysokých Tater Roháče.

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Projekt - Plzeňská karta Představení systému

Projekt - Plzeňská karta Představení systému Projekt - Plzeňská karta Představení systému Zbyněk Proška Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Strana 1 Co je Plzeňská karta? Bezkontaktní čipová karta vybavená čipem firmy Philips typu Mifare standard

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více