VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše"

Transkript

1 VY_32_INOVACE_IV./14_Dějepis Bezpečnostní složky Třetí říše

2 Budování a struktura bezpečnostních složek Třetí říše do napadení Polska

3 Ernst Julius Röhm ( ) důstojník za I. sv. války - velitel a spoluzakladatel SA -ve vězení se sblížil s Hitlerem a jako jediný mu tykal - zvolen do Reichstagu za Národně socialistickou stranu svobody po rezignaci odjel do Bolívie jako vojenský pozorovatel SA (Sturmabteilung Úderné oddíly) Paramilitární jednotky NSDAP nazývané hnědé košile - hlavní úkol: zpočátku ochranka A. Hitlera při jeho projevech - později demonstrace síly NSDAP na manifestacích proti demokratům a komunistům - členové se rekrutovali z řad jedinců krajně pravicového lumpenproletariátu - Mnichov zapojení SA do Pivního puče pod velením gen. E. Ludendorffa a A. Hitlera skončilo potlačením pokusu o převrat - přechodný zákaz SA od dubna 1924 do března Znak SA Poštovní známka zobrazující Pivní puč Členská známka SA Fotografie členů SA po obnovení organizace v roce 1926

4 Jednotky SA na demonstraci NSDAP zadržují skandující dav při pořádkové službě.

5 Jednotky SA shromážděné před domem Karla Liebknechta, hlavního sídla komunistické strany Německa, Bülowplatz Berlín (22. leden 1933)

6 Hitler řeční na sjezdu SA.

7 zvýšení počtu Hitlerových voličů z na 6,5 milionu hlasů vzrůst počtu příslušníků SA ze 100 tisíc na 300 tisíc července 1932 získala NSDAP 37,4 % hlasů. V předčasných volbách 6. listopadu 1932, vypsaných kvůli vládní krizi, získala NSDAP 33,1 % hlasů. Stala se tak nejsilnější stranou v Německu. V Reichstagu však neměla většinu Filmový plakát nacistického propagandistického snímku léta roku Hlídka SA před židovským obchodem.

8 Vážně předvídám, že tento mizerný muž Hitler přivede naši říši do propasti a zavede náš národ do neštěstí. Budoucí generace tě proklejí v hrobě za to, co jsi udělal. Úryvek z dopisu Ludendorfa adresovaný von Hinderburkovi, poté co jmenoval Hitlera kancléřem. - během pokračující vládní krize jmenoval prezident von Hindeburg přes svůj odpor Hitlera říšským kancléřem

9 - ve 22: února1933 byl založen požár v Reichstagu únor 1933 vydán Dekret o požáru Říšského sněmu (Reichstagsbrandverordnung) - omezil mnohá lidská práva týkající se osobní svobody, svobody projevu, svobody tisku, práva shromažďovacího, telefonního a poštovního tajemství Hlavním podezřelým byl Marinus van der Lubbe (nahoře). Mezi dalšími zatčenými byli Ernst Torgler, šéf komunistického poslaneckého klubu (dole vpravo); Bulhar Georgij Dimitrov, (dole vlevo); a jeho kolegové Blagoi Popov (uprostřed vpravo), a Vasil Tanev března 1933 proběhly opětné volby do Říšského sněmu, v nichž NSDAP získala 43,9 %. Na prvním zasedání Říšského sněmu bylo vyloučeno všech 81 řádně zvolených komunistických poslanců března Zmocňovací zákon umožňoval vládě přijímat zákony bez jejich schválení Říšským sněmem po dobu čtyř let - na základě těchto zákonů byla zakázána Německá komunistická strana a později i Sociální demokracie. Bylo zatčeno na členů těchto stran Zakázaný tisk na základě Dekretu o požáru říšského sněmu.

10 Členové Gestapa a Bezpečnostní policie - Shupo [Schutzpolizei] prohledávají centrálu německé komunistické strany v Berlíně (23. února 1933).

11 SA-man asistuje při zatýkání členů opozičních stran. Nejčastěji šlo o komunisty.

12 Jednotka SA při obsazování centrály svobodných odborů.

13 Členové SA zabavují tiskoviny v židovském novinovém stánku v Mnichově (1. dubna 1933).

14 Oficiálně plánovaná akce pálení neněmecké literatury (10. května 1933).

15 Marinus van der Lubbe byl přes nedostatek důkazů odsouzen v Lipsku k trestu smrti, ostatní spoluobžalovaní byli osvobozeni.

16 Tak zvané gleichšaltování. První schůze Sjednoceného hamburského občanstva pod dohledem jednotek SA (10.května 1933)

17 Umění ve službách nacistické propagandy

18 Abwehr vojenská rozvědka a kontrarozvědka -byla založená roku do roku 1938 podléhala říšskému ministru války, poté přešla pod vrchní velitelství branné moci - od té doby měl Abwehr spíš za úkol sledovat odpůrce Hitlera, protože tam byli mnozí lidé, kteří nesympatizovali s nacismem a práce jim dodávala krytí (agenti Abwehru nemuseli žádat o potvrzení o příslušnosti k árijské rase!!!) - jako jediná nebyla podřízena gestapu a SS - jejím nejvýznamnějším velitelem byl admirál Wilhelm Canaris od roku 1935 až do roku v tomto roce začalo Abwehr prošetřovat SD z podezření o napojení na západní spojence. Wilhelm Franz Canaris se narodil 1. ledena Byl německý námořní důstojník a pozdější admirál, který byl od 1. ledna 1935 do 11. února 1944 vedoucím Abwehru, vojenské zpravodajské služby OKW. Podílel se na atentátu na Hitlera z července roku 1944 za což byl popraven 9. dubna 1945.

19 Politické zastrašování na náměstí v Kasselu: Jen hloupý osel skončí v koncentračním táboře (1933).

20 GESTAPO Geheime Staatspolizeiamt tajná státní policie zřízena zákonem dne 26. dubna 1933 jako nástupce Pruské politické policie původně podřízena výhradně Hermannu Göringovi určena k likvidaci politické protinacistické opozice dochází k velkým kompetenčním sporům mezi policií a gestapem na straně jedné a SS a SA na straně druhé Centrálou Gestapa se stává budova bývalé uměleckoprůmyslové školy v Berlíně, Prinz-Albrecht-trasse 8. Hermann Göring byl v březnu 1933 jmenován velitelem Pruské policie a později se stal sběratelem funkcí (polní maršál Luftwaffe, hlavní říšský lovčí, ).

21 I když se dopustíme chyb, hlavní je to, že jednáme. Střílím možná trochu divoce, ať tak, nebo onak. Ale aspoň střílím! Každá kulka, která opustí hlaveň policejní pistole, je má kulka. Jestli to někdo nazve vraždou, pak jsem to já, kdo vraždil. Jájsem to všechno nařídil, já si za tím stojím. Přijímám za to zodpovědnost a nebojím se tak učinit. Citáty Hermanna Göringa z knihy Edmunda L. Blandforda: Nacistické tajné služby Hernam Göring se narodil 12. ledna 1893 v bavorském Rosenheimu. V první světové válce byl jedním z leteckých es německého letectva. Roku 1923, po seznámení se s Hitlerem a vstupu do NSDAP, byl během pokusu o národní převrat postřelen do nohy. Během léčení se stal závislým na morfiu, kvůli kterému trpěl obezitou. Sbíral obrazy a exponáty. Roku 1928 se stal poslancem Reichstagu za NSDAP, roku 1930 také předsedou Říšského sněmu. Později se stal také sběratelem funkcí : ministrem letectví a roku 1935 vrchním velitelem Luftwaffe (maršálem letectva), říšským maršálem, zástupce Hitlera po většinu druhé světové války, zmocněncem pro čtyřletý plán a vrchním říšským lovčím. SS a SA svěřil řadu policejních pravomocí.

22 Schutzhaftbefehl - ochranná vazba na neurčitou dobu, byla zřízena na základě Zákona k ochraně lidu a státu proti komunistickým útokům ze dne 28. února 1933 gestapo hraje roli žalobce, soudce a vykonavatele bez soudního dohledu H. Himmler na inspekci KT Dachau. Vězni byli v Dachau vystaveni mučení a krutému zacházení. Protokol ochranné vazby byl v podstatě vynuceným souhlasem zatčených osob s uvězněním v koncentračním táboře.

23 SA-mani přivlékali na policejní stanice obrovské množství politických vězňů 20. března 1933 zřídil Heinrich Himmler jeden z nejstarších koncentračních táborů Dachau. O dva dny později byli do Dachau přivezeni první vězni. Zpočátku ovládalo tábor SA, ale později přešlo do rukou SS, které ovládlo všechny ostatní tábory Mapa koncentračních táborů zobrazuje situaci po ovládnutí východní Evropy Třetí říší. Letecký snímek Spojenců pochází až z konce války.

24 Za pouhých pět měsíců přibylo v Dachau politických vězňů. Nucené práce vězňů v koncentračním táboře Dachau (24. květen 1933). Vězňové na nástupu v oranienburgském táboru ochranné vazby. Poblíž Berlína (1. květen 1933).

25 SS Schutzstaffel - Ochranný oddíl ozbrojená složka Hitlerovi osobní stráže (vznik 1925) - přímým předchůdcem byl elitní oddíl SA nazvaný Stabswache (Štábní stráž), která měla na počátku 8 členů Aby se členové SS odlišili od SA použili na svých černých uniformách motiv umrlčí hlavy, která měla původ u elitních oddílů pruské armády. Runové znaky SS se staly dalším symbolem této zločinecké organizace. Na fotografii je zachycena jednotka SS-Leibstandarte Adolf Hitler na pochodu během šestidenního cvičení. (1936)

26 Heinrich Himmler - hlavním tvůrce SS - byl jmenován Reichsfuhrerem SS říšským vedoucím SS - přeměnil rasovou otázku na "organizační princip pro výstavbu jednotek SS" - rasovou teorii v rasovou praxi - koncentrační tábory se pod jeho vedením staly tábory smrti - árijská" nadvláda byla upevňována systematickým a organizovaným vyhlazováním Židů, Slovanů a Romů "Neexistuje lepší živý důkaz dědičnosti a rasových zákonů, než koncentrační tábor, kde se nacházejí hydrocefalici, šilhající a deformovaná individua, položidé - nezanedbatelný počet podřadných podlidí Úkolem německého lidu je bojovat za likvidaci těchto podlidí všude na světě, kde se sdružují proti Německu, které je jádrem nordické rasy, proti Německu, jádru germánského národa, proti Německu, nositele lidské kultury." Citát Heinricha Himmlera z knihy Edmunda L. Blandforda: Nacistické tajné služby Heinrich Himmler se narodil 7. října 1900 v Mnichově, kde roku 1922 vystudoval zemědělskou fakultu. V roce 1923 vstoupil do NSDAP a zúčastnil se neúspěšného pokusu o převrat v listopadu V lednu 1929 byl jmenován velitelem Hitlerovi osobní ochranky SS, která v té době měla 200 mužů. V roce 1930 byl zvolen poslancem Říšského sněmu za NSDAP. V roce 1933 již SS disponoval členy.

27 SD Sicherheitsdienst Bezpečnostní služba soukromá zpravodajská služba SS a NSDAP - v roce 1931 byla zřízena z iniciativy Reichsführera SS říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera - pod označením SD byla od července 1932 pod vedením Reinharda Heydricha, který ji původně vedl ze svého jediného pronajatého pokoje - většina informátorů horlivě podávala všemožné informace a šeptandy bezplatně - Heydrich a jeho nadřízený Himmler tak získávali velké množství informací na své odpůrce Nacionální socialismus neuznává stát, ale národ (Volk). Stát je nástroj, či instituce ve službách rasy, jejímž úkolem je zajistit zachování a rozvoj společenství lidských bytostí, které se vyznačují týmiž fyzickými i morálními vlastnostmi. Proto my známe pouze nepřátele národa. Jsou stále stejní, stále titíž. Jsou protivníky, kteří neuznávají rasovou, národní a duchovní podstatu našeho národa. Citát R. Heidricha z knihy E. Hussona: Heydrichkonečné řešení židovské otázky Narodil se v Halle. Stal se členem Freikorpsu. Nastoupil k námořnictvu odkud byl 1931 propuštěn. Hrál výborně na housle a šermoval. Od roku 1931 byl členem NSDAP a SS. V roce 1932 byl pověřen řízením Sicherheitsdienstu (SD). V roce 1934 byl jmenován šéfem gestapa. Byl také rezervním stíhacím pilotem Luftwaffe. Byl hlavním autorem "konečného řešení židovské otázky".

28 - mezi nacistickými pohlaváry se rozpoutal drsný boj o to, která z bezpečnostních organizací získá v Říši klíčovou moc (bude to Gestapo, SS či SA?) - SS po vítězství nacismu viděla svou budoucí roli v zabezpečení národně socialistického státu - SA si přála pokračování národně socialistické revoluce a ovládnutí armády - původní protivníci v boji o moc Göring a Himmler se sblížili proti svému spolupartajníkovi Röhmovi. 20. dubna 1934 Göring jmenoval Himmlera celoříšským šéfem gestapa. Začalo prorůstání gestapa a policie s členkou základnou SS. Gestapo pod Himmlerovým a Heydrichovým vedením začalo spřádat komlot proti stávajícímu velení SA.

29 Noc dlouhých nožů 30. července1934 Zejména velení armády se nezamlouvala snaha Röhma o ovládnutí početně silnější SA. Hitlerovi nečinilo nejmenší problém obětovat svého starého známého. Na snímku je Hitler ještě zadobře s Röhmem. Luitpoldhalle: Sjezd NSDAP 31. srpna 1933

30 Policie, gestapo a zejména SS byla již připravena na likvidaci Röhmova vedení, ale Hitler hrál s Röhmem dvojí hru. Jmenoval jej ministrem bez portfeje, samozřejmě s nulovými pravomocemi a v červnu jej poslal na měsíční dovolenou. Snímek pochází právě z posledních chvil odpočinku velitele SA.

31 -30. června 1934 ve 4 hodiny ráno přijel Hitler osobně zatknout Ernsta Röhma do hotelu Hanslbauer ve Wiessee (na snímku vpravo). - V mnichovského vězení Stadelheim Ernst Röhm odmítl sebevraždu se slovy: Pokud mne chce Hitler zabít, tak ať to udělá sám Röhm byl zastřelen Sturmbannführerem SS Michelem Lipertem, za přítomnosti brigadeführera SS Theodora Eickeho, šéfa koncentračního tábora Dachau (na snímku). -během akce Kolibřík pozatýkali a postříleli berlínští SS-mani další nepohodlné nacistické pohlaváry (mj. Gregora Strassera a von Schleicher).

32 - pro běžné Němce byla noc dlouhých nožů bleskem z čistého nebe -oficiálním zdůvodněním masakru stovek nacistických pohlavárů bylo zlikvidování tzv. protihitlerovského Röhmova puče Titulní strana Völkischer Beobachter hlásající zlikvidování tzv. druhé revoluce (3. červenec 1934). - SS se osamostatnilo zbavením se svého dosavadního nadřízeného Röhma a společně s gestapem totálně ovládli Třetí říši

33 - SD disponovala desetitisíci bezplatnými špehy bezvýhradně z řad přesvědčených nacistů, kteří podávali zprávy také pro potřeby gestapa - gestapo v polovině 30. let rozrostlo na byrokratický aparát o osob -gestapo a policejní orgány měly vést boj proti nepřátelům národně socialistického státu, SD vyhledávala, zjišťovala a dávala policii podněty k boji proti nepřátelům Byli jsme dovedeni do obrovského sálu, v němž stály mohutné kartoteční skříně. V rohu seděl náš velitel v hodnosti scharfürera SS. Tady jsem zažil první horor Musili jsme abecedně seřadit kartotéku Z výpovědi Adolfa Eichmanna před jeruzalémským soudem, když vzpomínal na svůj vstup do SD. Citát z knihy Jochena von Langa: Gestapo Adolf Eichmann, později šéf referátu IV.b RSHA, který byl zodpovědný za genocidu Židů, byl rakouský nacista. Ucházel se o funkci člena osobní Himmlerovi stráže. Byl však přidělen na administrativní práci u SD na Wilhelmstrasse v Berlíně.

34 Glivický incident - záminka k přepadení Polska -31. srpna 1939 byl proveden přepad německé radiostanice v Gliwicích -byl zorganizován Reinhardem Heydrichem a Heinrichem Müllerem -V noci malá skupina německých vojáků dobyla vysílací stanici a poslala zprávu v polštině, která tvrdila, že Poláci chtějí napadnout Němce -cílem tohoto přepadení bylo způsobit zdání, že útok provedli protiněmečtí polští sabotéři - aby útok vypadal přesvědčivěji, Němci na radiostanici přivedli Franciszeka Honioka, Němce, který pomáhal Polákům a který byl den předtím zatčen gestapem - měl sloužit jako důkaz polského útoku pro policii a tisk

35 Fotografie:

36

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu Martin Hořák, Tomáš Jelínek editoři NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu KATALOGIZACE

Více

Atentát na Heydricha

Atentát na Heydricha Proč tragicky selhala vražedná zbraň? HISTORIE Heydrichova kariéra: Jak se stal Hitlerovým korunním princem? PŘELOMOVÁ HISTORICKÁ UDÁLOST V DETAILNÍM POHLEDU 1942 HRDINOVÉ OPERACE ANTHROPOID Atentát na

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

Účastníci konference. Dr. Josef Bühler (1904-1948) Státní tajemník Úřad generálního guvernéra v Krakově (Regierung des Generalgouverneurs)

Účastníci konference. Dr. Josef Bühler (1904-1948) Státní tajemník Úřad generálního guvernéra v Krakově (Regierung des Generalgouverneurs) Účastníci konference Dr. Josef Bühler (1904-1948) Úřad generálního guvernéra v Krakově (Regierung des Generalgouverneurs) Bühler, od června 1941 stálý zástupce generálního guvernéra Franka, byl v této

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í NACISTICKÉ NĚMECKO

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í NACISTICKÉ NĚMECKO Literatura: I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í NACISTICKÉ NĚMECKO Brooman, Josh. Hitler s Germany. New York: Longman, 1985. Child, John, Tim Hodge and David Taylor. Understanding History

Více

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Oblast vojenského zpravodajství v podmínkách armád je různými státy organizována, regulována a využívána různě. Zpravidla bývá členěna do dvou základních druhů činnosti,

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis VÁLEČNÝ POSTILION Vydal spolek Memoriae armis VYSOKÉ MÝTO 1939 1945 Neprodejné 70 let od konce druhé světové války Vážení spoluobčané, milovníci historie, letos si připomínáme 70 let od ukončení II. světové

Více

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Historie se zaměřením na vzdělávání

Více

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007 ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ Studentská konference pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové 12. - 13. března 2007 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE

OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE OTTO SKORZENY MÉ VELITELSKÉ OPERACE TUTO KNIHU VĚNUJI TĚM PRAVÝM HRDINŮM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY: RUSKÝM A NĚMECKÝM PĚŠÁKŮM ČÁST KAPITOLA PRVNÍ Právo národů na sebeurčení Vymyšlená trojice Borghese-de Marchi-Skorzeny

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Českoslovenští a čeští prezidenti Marek Loužek (ed.) Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes, Marie L. Neudorflová Sborník textů č. 23/2002 Obsah Předmluva Václava Klause

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Zapomeňte, že jste byli lidmi

Zapomeňte, že jste byli lidmi Miloslav Moulis Roman Cílek Zapomeňte, že jste byli lidmi Nacistické koncentrační tábory symbol barbarství nakladatelství epocha Spravedlivé je to, co nepůsobí zlo druhému člověku. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha

Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha Recenze Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha Milan Hauner GERWARTH, Robert: Reinhard Heydrich: Biographie. München, Siedler 2011, 478 stran; GERWARTH, Robert: Hitler s Hangman:

Více

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 -

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - SEZNAM: PŘED AUSCHWITZ 3 NACISTICKÁ IDEOLOGIE 3 ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 3 NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY 4 AUSCHWITZ 1940-1945. STRUČNÉ DĚJINY TÁBORA 4

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Katalog k expozici Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Zahajovací řeč: Eduard Vacek Prezident Federace nezávislých spisovatelů Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA

MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA tranzitdisplay 18/12/2009 31/1/2010 POSSIBILITIES OF A STUDENT LIFE tranzitdisplay 18/12/2009 31/1/2010 Výstavu Možnosti studentského života připravila u příležitosti 70. výročí

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více