Všeobecné obchodní podmínky pořadatele Air Berlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pořadatele Air Berlin"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pořadatele Air Berlin Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, a Belair Airlines AG 1. Definice pojmů Služba code share znamená přepravu jiným dopravcem, než je tato letecká společnost, a který není uveden na letence pod kódem letecké společnosti. Služba code share (sdílení kódů, společný let) Část letenky, která uvádí konkrétní místa, mezi kterými je cestující oprávněn cestovat. Letový kupón Leteckou společností se rozumí společnosti Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH,, Belair Airlines AG nebo jejich pověření zástupci, resp. dopravce vykonávající přepravu. Letecká společnost Kód letecké společnosti / identifikační číslo je dvou nebo třípísmenný kód označující leteckého dopravce. Kód letecké společnosti / identifikační číslo Cestovní a zavazadlový lístek včetně všech kupónů pro let, cestujícího a dalších kupónů, vystavený leteckou společností, podle kterého se provádí přeprava cestujícího a jeho zavazadel, včetně elektronické letenky vystavené leteckou společností nebo jejím jménem. Letenka Vystavit novou letenku k přepravě do téže destinace, ale jinou trasou, než která je uvedena na letence nebo její části, kterou má u sebe cestující, nebo uhradit letenku nebo její část, drženou cestujícím, k přepravě do téže destinace, avšak jinou trasou, než která je na ní uvedena. Změnit trasu letu Objednávka různých poplatků (MCO) 3 Dokument vystavený dopravcem nebo jeho zástupci, vyžadující vystavení cestujícímu příslušný cestovní a zavazadlový lístek a/nebo poskytnutí jiných služeb osobě uvedené v takovém dokumentu. V překladu zvláštní právo čerpání, mezinárodní měnová jednotka podle Mezinárodního měnového fondu. SDR (ZPČ) Wet lease znamená provoz na základě dohody, podle které pronajímatel poskytuje nájemci (letecká společnost) alespoň část posádky. Pronájem letadla s posádkou (wet lease) 2. Rozsah platnosti 2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv ohledně jakékoli přepravy cestujících a jejich zavazadel, včetně všech souvisejících služeb, se společnostmi Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Luftfahrtgesellschaft Walter mbh, Belair Airlines AG nebo jejich pověřenými zástupci. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí také pro bezplatnou přepravu, pokud není výslovně ujednáno jinak. 2.2 Pokud přepravu cestujících a zavazadel, včetně souvisejících služeb, provádí jedna z leteckých společností uvedených výše v odstavci 2.1, budou navíc v platnosti Všeobecné přepravní podmínky. 2.3 Služby sdíleného letu (code-share), pronájem letadla s posádkou (wet lease), jakož i veškeré rezervace letů, kdy se přepravce zajišťující přepravu liší od přepravce zajišťujícího prodej, se řídí kromě těchto všeobecných přepravních podmínek rovněž všeobecnými podmínkami přepravce zajišťujícího přepravu. V případě odchylek mají přednost Všeobecné přepravní podmínky dopravce provádějícího přepravu oproti jinak znějícím nařízením. Bližší informace viz: Další informace poskytne přepravce zajišťující let. Všeobecné přepravní podmínky příslušného přepravce, které lze zjistit na jeho webových stránkách, jsou začleněny do těchto všeobecných přepravních podmínek. V případě odlišných nebo odporujících si ustanovení mají přednost všeobecné podmínky příslušného přepravce. 3. Rezervace 3.1 Kontaktní údaje pro oznámení a informace Veškerá oznámení a informace vyřizuje středisko služeb společnosti Air Berlin. Kontakty na středisko služeb: telefon: (zdarma), fax: +49 (0) , adresa: Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlín, Německo. 3.2 Smlouva U všech nabídek rezervací letů, které lze provést na internetových stránkách nebo na jiných internetových stránkách oprávněných provádět rezervace, dojde k uzavření smlouvy po klepnutí na políčko závazná rezervace, kdy se na obrazovce objeví souhrn všech údajů pro rezervaci (on-line potvrzení rezervace). Potvrzení rezervace si může osoba provádějící rezervaci ihned uložit a/nebo vytisknout. Během 24 hodin budou uvedené údaje ještě jednou pro informaci automaticky zaslány na ovou adresu, uvedenou při provádění rezervace objednávající osobou. U všech ostatních postupů rezervace (telefonicky, písemně, em, faxem, osobně) se smlouva uzavírá v okamžiku doručení potvrzení o rezervaci, popř. u telefonické rezervace příslušným telefonickým oznámením Letecká společnost je oprávněna odmítnout či opravit smlouvu v případě zřejmé tiskové či početní chyby. Pokud v důsledku takového zásahu dojde ke zvýšení ceny, je osoba provádějící rezervaci oprávněna od smlouvy odstoupit do dvou týdnů od obdržení potvrzení rezervaci Při postupu provádění rezervace je nutno ve všech případech uvést správné jméno a příjmení cestujícího, které souhlasí se jménem uvedeným v úředním dokladu opatřeném fotografií nebo v náhradním dokladu. Uvádění přezdívek nebo fiktivních jmen je nepřípustné. Na dodatečné uvedení jména cestujícího se vztahuje odst Každá osoba provádějící rezervaci obdrží po uzavření rezervace potvrzení rezervace / číslo rezervace a je zodpovědná za to, že jej bude bezpečně uchovávat a chránit před přístupem třetí osoby. V případě telefonické poptávky (změna rezervace letu, stornování atd.) se letecká společnost zavazuje jen k řádnému zkontrolování jména a čísla rezervace a ručí za možné škody, které by osobě provádějící rezervaci vznikly v důsledku zneužití třetí osobou, jen v tomto rozsahu, jakož i v rámci zaviněného chování. 3.3 Změna rezervace letu O změnu rezervace se jedná tehdy, pokud se před konkrétním odletem na žádost osoby provádějící rezervaci, za podmínky volných míst, provede změna termínu odletu, jména cestujícího, cíle letu, výchozího a/nebo zpátečního letiště Změnu rezervace lze provést nejpozději do 30 minut před sjednaným odletem. Změnu jména cestujícího lze provést nejpozději do 30 minut před odletem (při odletu do destinace) U změny rezervace je nutno uhradit rozdíl mezi původní a novou, možná vyšší cenou za letenku ke dni provedení změny rezervace; pokud se po změně rezervace cena za letenku snížila, zůstává v platnosti původní cena. Kromě toho je účtován poplatek za změnu rezervace ve výši 50 EUR / 72 USD / 70 CAD u ekonomických letů na krátkých a středních trasách (německé vnitrostátní lety, lety v rámci Evropy, lety mezi Evropou a severní Afrikou / Kanárskými ostrovy / Azorskými ostrovy & Madeirou / Středním Východem / Kavkazem / Ruskou federací / Západním Uralem) a poplatek za změnu rezervace ve výši 100 EUR / 143 USD / 140 CAD u ekonomických letů na dálkových trasách (lety mezi Evropou a Severní, Střední a Jižní Amerikou / Karibikem / střední Afrikou / jižní Afrikou / Asií / státy Perského zálivu / východním Uralem ve východní Evropě / Tichomořím). Při změně rezervace letu, který byl rezervován ve flex tarifu nebo ve firemním tarifu (CompanyFlexFare), je nutno k datu provedení změny rezervace uhradit pouze rozdíl mezi původní a novou, zřejmě vyšší cenou. Ve všech výše uvedených případech je osoby provádějící rezervaci podle německých zákonů oprávněna prokázat, že letecké společnosti nevznikly žádné nebo značně nižší náklady než činí paušální poplatek za změnu rezervace Změnu rezervace lze provést také telefonicky. Rezervaci lze změnit pouze na pozdější let - za podmínky povolení v cílovém místě - pokud je nově rezervovaný let zveřejněn v letovém řádu, je-li k dispozici odpovídající kapacita, a jen pokud se pozdější let uskuteční maximálně do 365 dní po původně rezervovaném letu z místa odletu. Jakékoliv náhrady za nevyužité trasy nebo jejich části jsou u letů, které byly rezervovány v ekonomickém tarifu, vyloučeny. Poplatky za změnu rezervace lze uhradit pouze schválenými kreditními kartami nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Poplatek za změnu rezervace se neúčtuje u dětí mladších 2 let. Na poplatek za změnu rezervace se neposkytuje žádná sleva. Nelze provést změnu rezervace vnitrostátního letu na let mezinárodní a obráceně. 3.4 Storno a nevyužití letenky Storno rezervovaného letu nebo jiné potvrzené služby (jako např. rezervace místa, přeprava zvířete, zvláštní rezervace) musí cestující oznámit letecké Vygenerováno dne :35:04. strana 1

2 společnosti písemně (faxem na číslo +49 (0) , listovní zásilkou či elektronickou poštou na adresu Air Berlin, Service Team, Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Německo; nebo telefonicky na čísle (zdarma), a to před zahájením cesty a s uvedením čísla rezervace. Rozhodujícím dnem je datum doručení oznámení společnosti Air Berlin. Storno nelze uplatnit, pokud již cestující zahájil svou cestu. Storna jsou upravena následujícími ustanoveními podle německých zákonů: Tarif Flex: Pokud cestující zruší nebo nepodnikne let na krátkou vzdálenost, střední vzdálenost nebo let dálkový rezervovaný v tarifu flex, bude mu vrácena cena za přepravu. Nebude-li použita letenka, která byla původně rezervována v ekonomickém tarifu, nebo bude-li tato letenka stornována, platí pro podíl ceny původního ekonomického tarifu příslušně bod popř Ekonomický tarif: Nebude-li nastoupen nebo bude-li stornován let na krátkou nebo střední vzdálenost (německé vnitrostátní lety, lety v rámci Evropy nebo lety mezi Evropou a severní Afrikou / Kanárskými ostrovy / Azorskými ostrovy & Madeirou / Středním Východem / Kavkazem / Ruskou federací / západním Uralem) rezervovaný v ekonomickém tarifu, pak je letecká společnost podle zákona oprávněna požadovat smluvenou úhradu sníženou o uspořené náklady a/nebo o jiné možné alternativní využití služby, byla-li součástí rezervace, pokud k okolnostem, které způsobily nevyužití nebo storno letenky, nedošlo pochybením letecké společnosti ani v důsledku vyšší moci. Námitky osoby provádějící rezervaci budou zohledněny podle bodu Nebude-li nastoupen nebo bude-li stornován dálkový let (lety mezi Evropou a Severní, Střední a Jižní Amerikou / Karibikem / střední Afrikou / jižní Afrikou / Asií / státy Perského zálivu / východním Uralem ve východní Evropě / Tichomořím / rezervovaný v ekonomickém tarifu, pak je letecká společnost podle zákona oprávněna účtovat cestujícímu níže uvedené poplatky, pokud k okolnostem, které způsobily nevyužití nebo storno letenky, nedošlo pochybením letecké společnosti ani v důsledku vyšší moci: do 21 dní před odletem: 20 % ceny za přepravu do 14 dní před odletem: 30 % ceny za přepravu do 7 dní před odletem: 40 % ceny za přepravu do 1 dne před odletem: 50 % ceny za přepravu den odletu: 100 % ceny za přepravu (netto) Ve výše uvedených případech budou zohledněny standardně ušetřené náklady i alternativní využití rezervované služby Za zpracování nevyužitých nebo stornovaných letenek, které byly rezervovány v ekonomickém tarifu (bod a ), účtuje letecká společnost navíc manipulační poplatek ve výši 25 EUR / 36 USD / 35 CAD za cestujícího a rezervaci. Osoba provádějící rezervaci je podle německých zákonů oprávněna prokázat, že v konkrétním případě je příslušný manipulační poplatek značně nižší než účtovaný paušální manipulační poplatek Ve všech výše uvedených případech je Osoba provádějící rezervaci dle německých zákonů oprávněn prokázat, že letecká společnost neutrpěla žádnou ztrátu, nebo že nárok na úhradu částky nebo na náhradu nákladů byl podstatně menší Výše uvedená ustanovení se vztahují i na případ, kdy cestující nestihl odlet ve stanovené době nebo musel být pro neúplnost cestovních dokumentů vyloučen z přepravy. Zákazníkům se doporučuje uzavřít pojištění pro případy zrušení letů. 3.5 Webový kontaktní formulář rodinní příslušníci Letecká společnosti nabízí při využití Nařízení EU č. 996/2010 rezervujícímu možnost uvést v rámci internetové stránky jednu kontaktní osobu se jménem, adresou a telefonním číslem, která bude uvědomena v případě letecké nehody. Tyto údaje nejsou spojeny s rezervací, budou využity výlučně k tomuto účelu a 48 hodin po datu letu budou zase vymazány. V případě změny termínu rezervace je třeba tyto údaje vložit znovu. 4. Ceny/platba 4.1 V platnosti jsou služby a ceny potvrzené v době provedení rezervace. Změny ceny letenky jsou po uzavření smlouvy přípustné v případech změny nákladů na pohonné hmoty, změny nebo zavedení odvodů, uplatňovaných v letectví (daně, správní poplatky, příspěvky, zvláštní odvody nebo jiné odvody za konkrétní služby uplatňované v letectví), poplatků a nákladů uplatňovaných v letectví za vystavení emisních certifikátů nebo k výkyvům směnných kurzů minimálně o 10 % z jednotlivé ceny za přepravu, pokud od data uzavření smlouvy a dohodnutého termínu letu uplynulo období delší než čtyři měsíce, pokud letecká společnost osobu provádějící rezervaci o této změně informovala neprodleně poté, kdy se o ní dozvěděla, a pokud letecká společnost nemohla při uzavření smlouvy tuto změnu nijak ovlivnit. Při zvýšení přepravních nákladů přepočtených na sedadlo (např. nákladů na pohonné hmoty) může letecká společnost požadovat zvýšenou částku; jinak budou dodatečné náklady na přepravu vyděleny počtem sedadel v letadle a výsledná zvýšená částka bude účtována jako poplatek za každé jednotlivé sedadlo. Dojde-li ke zvýšení poplatků, jako jsou letištní poplatky hrazené leteckou společností, může být cena letu navýšena o odpovídající, poměrnou částku. Při změně směnných kurzů po uzavření smlouvy o přepravě může být cena letu zvýšena v souladu s částkou, o kterou se pro leteckou společnost zvýšily náklady na leteckou přepravu. Zvýšení ceny lze požadovat pouze do 21. dne před smluveným termínem odletu. Při zvýšení ceny po uzavření smlouvy o více než 5 % z celkové ceny letu je osoba provádějící rezervaci oprávněna od smlouvy bezplatně odstoupit. V případě snížení nebo zrušení daní, poplatků nebo nákladů bude přeplatek vrácen zpět, popř. odečten. Při cestách z USA nebo do USA mohou být přičtena zvýšení ceny letenky po uzavření smlouvy pouze v případě zvýšení daní nebo jiných státních odvodů, a pouze tehdy, když při uzavření smlouvy byl získán písemný souhlas rezervující osoby ve vztahu k takovýmto potenciálním zvýšením, pomocí kliknutí na okénko Opt-In-Box na rezervační stránce. 4.2 Všechny platby je nutno provádět buď platební kartou, kterou letecká společnost akceptuje, nebo přímým inkasem z německého, rakouského nebo nizozemského bankovního účtu uvedeného osobou, která provádí rezervaci. Celková cena za let může být uhrazena v hotovosti, avšak pouze v den rezervace a u prodejní přepážky. Platbu nemůže inkasovat žádný zprostředkovatel. Pokud plátce neurčí jinak, budou platby nejprve započteny oproti nejstarším pohledávkám. Jakákoli platba, která nebude dostatečně vysoká, aby pokryla celou dlužnou částku, bude nejprve použita k vyrovnání úroků a nakonec k vyrovnání hlavního závazku. 4.3 V případě prodlení s platbou je letecká společnost oprávněna po bezvýsledné upomínce k úhradě vypovědět smlouvu ve stanovené lhůtě dle bodů a požadovat příslušné poplatky, které jsou tam stanoveny. Podobně platí ustanovení v bodech a Odmítá-li instituce, která vydala platební kartu, nebo banka vyrovnat pohledávku vyplývající ze smlouvy z důvodů, za něž je odpovědný zákazník, je zákazník i nadále povinen uhradit paušální částku ve výši 10 EUR / 14 USD / 14 CAD jako poplatek bance za zaslání vrubopisu. Zákazník je podle německých zákonů oprávněn prokázat, že letecké společnosti nevznikla žádná škoda, nebo že vzniklá škoda byla nižší. Za rezervaci v tarifu flex účtuje letecká společnost úhrnný poplatek za zpracování ve výši 25 EUR / 36 USD / 35 CAD za cestujícího. Cestující je podle německých zákonů oprávněn prokázat, že v konkrétním případě je příslušný manipulační poplatek značně nižší než účtovaný paušální manipulační poplatek. 5. Cestovní dokumenty 5.1. Cestující využívající služeb AB-TIX (elektronické letenky) obdrží potvrzení o rezervaci svého letu poštou nebo em a pak si mohou u odbavovací přepážky vyzvednout palubní vstupenku k rezervovanému letu proti předložení platného osobního dokladu nebo cestovního dokladu a čísla své rezervace Každý cestující zodpovídá osobně za dodržení všech důležitých předpisů vztahujících se k letu (např. předpisy ohledně cestovních dokladů, víz a zdraví, včetně předpisů týkajících se společně přepravovaných zvířat), a také za úplnost a neporušenost cestovních dokumentů. V případě nesplnění předpisů pro vstup do země nebo pro její opuštění, zvláště z důvodu neúplných nebo poškozených cestovních dokumentů, je letecká společnost oprávněna odmítnout přepravu a účtovat cestujícímu veškeré příslušné náklady a škody v důsledku tohoto nesplnění. 6. Zrušení smlouvy z důvodu mimořádných okolností Bude-li letecká přeprava nepředpokládaně značně ztížena, ohrožena nebo narušena v důsledku vyšší moci, může kterákoli ze smluvních stran odstoupit od smlouvy. Při vypovězení smlouvy před odletem je maximální odpovědnost letecké společnosti vůči osobě provádějící rezervaci za zrušení letu omezena na vrácení nákladů za let, které byly do tohoto okamžiku uhrazeny. Tím jsou veškeré nároky osoby provádějící rezervaci, které vyplývají ze smlouvy, uspokojeny, pokud vzniklá ztráta nepředstavuje zranění osob nebo škodu v důsledku úmyslné či hrubé nedbalosti. 7. Odpovědnost 7.1. Tyto podmínky se řídí platnou legislativou společně s ustanoveními Montrealské úmluvy o sjednocení pravidel v mezinárodní letecké dopravě v souvislosti s újmou na zdraví a na životě cestujícího a rovněž se škodou na jeho zavazadlech. Vyjma úmrtí, újmy na zdraví a vyjma porušení podstatných Vygenerováno dne :35:04. strana 2

3 smluvních závazků, jejichž plnění je nedílnou součástí řádného plnění smlouvy a jejichž splnění může cestující oprávněně předpokládat, odpovídá letecká společnost pouze za škody, které způsobila úmyslně či hrubou nedbalostí; ustanovení Montrealské úmluvy nebo jiná podřízená ustanovení ohledně odpovědnosti (především nařízení (ES) č. 261/2004) zůstávají nedotčena. Případné reklamace a dotazy ohledně zavazadel je nutno řešit ihned po příletu u přepážky pro zavazadla. Jinak lze škody uplatnit písemně v lhůtách stanovených v Montrealské úmluvě. Reklamační dopis lze zaslat na adresu Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Abt. Kundenservice (oddělení služeb zákazníkům), Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Německo. Cestujícím se doporučuje převážet cennosti, léky, zboží podléhající zkáze nebo křehké předměty v příručním zavazadle (povolená max. hmotnost 6 kg / 13 lb, 8 kg / 18 lb s laptopem). Pro cestující platí také informace ohledně omezení odpovědnosti uvedené na letence. Pokud v předcházejícím odstavci není uvedeno jinak, platí uplatňování reklamací podle Montrealské úmluvy a platných místních zákonů bez omezení Je-li během cesty využita přeprava také v jiném dopravním prostředku než v letadle (např. Rail&Fly), platí pro tento úsek přepravy obchodní podmínky příslušného dopravního prostředku (článek 38 odst. 2 Montrealské úmluvy). 8. Ochrana dat Podle ustanovení německého spolkového zákona o ochraně dat a dle jiných zákonných ustanovení je letecká společnost v rámci plnění smlouvy oprávněna získávat, zpracovávat a využívat osobní údaje. Letecká společnost tato data získává, zpracovává, využívá a přenáší pomocí systémů zpracování dat výhradně pro účely určené smlouvou. Jejich zpracování nebo využití je prováděno v rámci zákonných ustanovení za tímto účelem: provedení rezervace, zakoupení letenky, zakoupení doplňkových služeb a uskutečnění platby; příprava a dodání služby, umožnění vstupu do země a celní odbavení. K těmto účelům je letecká společnost oprávněna tato data získat, ukládat do paměti, upravovat, zablokovat, vymazat, využívat a předávat je vlastním pobočkám, zplnomocněným zástupcům a také těm, kteří na základě pověření leteckou společností poskytují výše uvedené služby. Letecká společnost je dále oprávněna předávat údaje z cestovního dokladu a osobní údaje, které letecká společnost zpracovala a využila pro leteckou přepravu, úřadům (vládním orgánům) v Německu a dalších zemích (včetně úřadů v USA a Kanadě), pokud je požadavek na předání údajů vznesený úřady založen na povinných statutárních ustanoveních a tudíž nezbytný pro splnění smlouvy o přepravě. 9. Různá ustanovení 9.1 Je-li jedno či více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinné, není dotčena účinnost ostatních ustanovení. 9.2 V každém případě se na tyto podmínky vztahují německé zákony. Místem soudní příslušnosti pro obchodní záležitosti je Berlín. Datum vydání: B. Všeobecné přepravní podmínky (VPP) Všeobecné přepravní podmínky (VPP) společností Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH (Airline)a Belair Airlines AG 1. Rozsah platnosti 1.1 Tyto všeobecné přepravní podmínky se vztahují na jakoukoli přepravu cestujících a jejich zavazadel, včetně souvisejících služeb, prováděnou společnostmi Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG nebo jejich pověřenými zástupci (dále jen letecká společnost). Tyto všeobecné přepravní podmínky platí také pro bezplatnou přepravu, pokud není výslovně ujednáno jinak. Pokud není dohodnuto jinak, jsou v platnosti také všeobecné obchodní podmínky letecké společnosti Veškerá oznámení a informace vyřizuje středisko služeb společnosti Air Berlin. Kontakty na středisko služeb: telefon: (zdarma), fax: +49 (0) , adresa: Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlín, Německo. 2. Přeprava 2.1 Přeprava cestujících Odbavení, pozdní příchod k odbavení a minimální časy pro nástup na palubu Pokud se cestující odbavují u přepážky nebo využijí možnost rychlého odbavení (Quick Checkin), je nutno rozlišit: - U letů na krátké a střední vzdálenosti (německé vnitrostátní lety, lety v rámci Evropy, včetně Ruské federace na západ od Uralu a Kavkazu, nebo lety mezi Evropou a severní Afrikou / Tureckem / Kanárskými ostrovy / Azorskými ostrovy a Madeirou / Izraelem / Irákem / Íránem / Sýrií / Libanonem / Jordánskem) se cestující, aby mohli nastoupit na palubu, musí dostavit k odbavovací přepážce k vyzvednutí palubní vstupenky nejpozději 30, 45 nebo 60 minut před odletem dle letového řádu, podle příslušného odletového letiště (u rychlého odbavení letištním automatem Quick Check-in musí mít v tuto dobu již ukončeno automatické odbavení k získání palubní vstupenky). Přesné časy pro odbavení a konečné termíny jsou uvedeny na příslušném potvrzení o rezervaci. Pro informaci si můžete časy pro odbavení a konečné termíny platné pro různá odletová letiště vyhledat na stránkách nebo můžete zavolat našemu informačnímu středisku, nebo se můžete obrátit na prodejní přepážky společnosti Air Berlin. Doporučuje se, abyste se k odbavovací přepážce dostavili s dostatečným časovým předstihem před časem uvedeným pro odbavení, aby např. případnou dlouhou frontou nebylo ohroženo včasné odbavení. To se ponejvíce vztahuje na cestující, jejichž rezervace vyžaduje speciální služby ze strany letecké společnosti, např. nutnost přepravit cestující na vozíku (odst ), přepravu zvířat v nákladovém prostoru (bod ) nebo děti bez doprovodu dospělých (bod ). - U dálkových letů (lety mezi Evropou a Ruskou federací na východ od Uralu / střední Asií / jihovýchodní Asií / Dálným východem / Tichomořím / severní, střední a jižní Amerikou / Karibikem / střední Afrikou / jižní Afrikou / státy v Perském zálivu, vyjma Iráku a Íránu) se cestující, aby mohli nastoupit na palubu, musí dostavit k odbavovací přepážce k vyzvednutí palubní vstupenky nejpozději 90 minut před odletem dle letového řádu (u rychlého odbavení letištním automatem Quick Check-in musí mít v tuto dobu již ukončeno automatické odbavení). Doporučuje se, abyste se k odbavovací přepážce dostavili s dostatečným časovým předstihem před časem uvedeným pro odbavení, aby např. případnou frontou nebylo ohroženo včasné odbavení. To se ponejvíce vztahuje na cestující, jejichž rezervace vyžaduje speciální služby ze strany letecké společnosti, např. nutnost přepravit cestující na kolečkových křeslech (odst. 2.4), přeprava zvířat v nákladovém prostoru (bod 2.4.7) nebo děti bez doprovodu dospělých (bod ) V případě odbavení přes internet (Web- Check-in) musí cestující dokončit postup odbavení on-line a vytisknout si palubní vstupenku nejpozději 120 minut před odletem dle letového řádu, aby mohl nastoupit na palubu. Bližší informace naleznete na webových stránkách pod nabídkou Service/Check-in & e-services V případě odbavení přes MMS-Check-in (platí pouze pro německé a rakouské mobilní telefonní sítě) musí mít cestující na svém mobilním telefonu s možností příjmu MMS potvrzen dotaz letecké společnosti zaslaný formou SMS, aby obdržel palubní vstupenku v podobě čárového kódu MMS, která mu umožní nástup na palubu, čímž je odbavovací postup ukončen. Toto odbavení je nutno provést v době vyhrazené k odbavení cestujících na letišti před odletem podle letového řádu. Bližší informace na webových stránkách pod nabídkou Service/Check-in & e-services Přesné odletové časy jsou uvedeny na příslušném potvrzení rezervace a také na informační tabuli na odletovém letišti. Za dodržení lhůty pro odbavení nese odpovědnost pouze cestující Cestující jsou kromě toho povinni se dostavit k východu k letadlu nejpozději 20 minut před odletem (minimální čas pro nástup na palubu) s platnou palubní vstupenkou (MMS-Check-in: čárový kód MMS), připraveni k nástupu do letadla Při nedodržení časů pro odbavení uvedených v předchozích bodech ( ) nebo při nedodržení minimálního času pro nástup na palubu ( ) ztrácejí cestující, bez ohledu na to, zda mají platnou palubní vstupenku, svůj nárok na přepravu, jsou však nadále povinni uhradit cenu za přepravu, vyjma případů, kdy ke zpoždění dojde vinou letecké společnosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci. Stejně tak nelze v takovém případě uplatňovat vůči letecké společnosti žádné nároky na úhradu škody, na úhradu nákladů ani jiné nároky Za odbavení v předvečer, pokud se toto na příslušném letišti nabízí, si letecká společnost účtuje na odbavovací přepážce 5 EUR / 7 USD / 7 CAD na jednoho cestujícího. U malých dětí, dětí do 12 let, majitelů "topbonusové" karty Card Silver, Gold nebo Service Card včetně doprovázející osoby, a také u cestujících v Business Class se za odbavení v předvečer neúčtuje žádný poplatek Přeprava pouze po předložení všech vyplněných a platných cestovních dokumentů Letecká společnost přepraví cestujícího pouze tehdy, pokud během odbavení včas předloží své vyplněné a platné cestovní dokumenty, dále cestovní doklad / občanský průkaz / vízum, nebo, v případě ztráty těchto výše uvedených, jiné náhradní dokumenty. Totéž se vztahuje i na zvířata přepravovaná společně s cestujícími. Vygenerováno dne :35:04. strana 3

4 Rovněž je nutno předložit vyhovující doklad totožnosti (zápis v cestovním dokladu rodiče / zákonného zástupce, popř. vlastní cestovní doklad dítěte) u dětí a kojenců. Letecká společnost doporučuje cestujícím, aby při odbavení měli připraven rezervační kód Letecká společnost je oprávněna odmítnout přepravu, pokud nebyly splněny podmínky pro vstup platné v cílové zemi nebo pokud nemohly být předloženy cestovní doklady / průkaz totožnosti vyžadované příslušnou zemí Přeprava kojenců, dětí a mladistvých Letecká společnost nedoporučuje přepravu novorozenců do 7 dní života z důvodů rizika ohrožení zdraví Cena za přepravu nejmenších dětí / kojenců (dětí mladších 2 let) činí na všech mezinárodních trasách 10 % z ceny za přepravu dospělé osoby (cena pouze za let). Na všech německých vnitrostátních trasách je přeprava kojenců (dětí mladších 2 let) bezplatná. Tarif pro děti od 2 do 12 let činí 67 % základní ceny za přepravu, s připočtením daní, poplatků a příplatku za palivo Dosáhne-li dítě v rámci rezervovaného letu mezi nastoupením cesty tam a cesty zpět věku 2 let, účtuje se 67 % čisté ceny letenky s daněmi, poplatky a palivovým příplatkem. Dítě má nárok na místo k sezení pro let tam a zpět, přičemž u malých dětí (děti do 2 let) je z bezpečnostních důvodů ze zákona předepsáno využití dětského sedadla podle ustanovení v článku Jedna dospělá osoba může přepravovat jednoho kojence. V jedné řadě sedadel je povolen pouze jeden kojenec. Kojence lze přepravovat ve vlastní dětské sedačce, pokud bylo v letadle rezervováno dodatečné sedadlo. Dětská sedačka musí být po celou dobu letu připevněna pásem, který je příslušenstvím sedadla v letadle. V současné době jsou k obecnému použití v letadle povoleny tyto dětské sedačky: Römer King Quickfix, Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi City, Storchenmühle Maximum, Luftikid, jiné certifikované dětské zádržné systémy (CRDS - Child Restraint System) schválené k výhradnímu použití v letadlech úřady státu, který je členem Sdružených leteckých úřadů (JAA), Federální leteckou asociací (FAA) nebo Transport Canada a patřičně označené, CRDS schválené pro použití v motorových vozidlech podle UN ECE R 44, -03 nebo novější verze, CRDS schválené pro použití v motorových vozidlech a letadlech podle kanadského předpisu CMVSS 213/213.1, CRDS schválené pro použití v motorových vozidlech a letadlech podle US FMVSS č. 213 a patřičně označené. Jiné dětské sedačky lze povolit v individuálních případech na základě předchozího oznámení. Dětská sedačka musí být v každém případě schválena (certifikována) a musí nést odpovídající označení. Bližší informace viz sekci Service/Service for Families na nebo je lze získat při registraci v středisku služeb. Důležité upozornění: I u dětí a kojenců je nutno předložit vyhovující doklad totožnosti (zápis v cestovním dokladu rodiče / zákonného zástupce, popř. vlastní cestovní doklad dítěte). Podle cílové země (např. USA) mohou přepravu dětí upravovat zvláštní předpisy pro vstup do země. Bližší informace získáte u příslušného diplomatického zastupitelství v zahraničí nebo u německého ministerstva zahraničních věcí Přeprava nezletilých bez doprovodu (UMNR) ve věku od 5 do 11 let je možná pouze po předchozím oznámení takové přepravy letecké společnosti a pokud tuto přepravu nezletilého bez doprovodu letecká společnost 10 potvrdí. Pokud je dítě ve věku od 5 do 11 let doprovázeno osobou ve věku minimálně 16 let, není toto dítě považováno za nezletilého bez doprovodu ve smyslu těchto odstavců. Služby pro nezletilé bez doprovodu lze rezervovat také pro děti od 12 do 16 let Nezletilí bez doprovodu budou přepraveni, pokud při odbavení bude předložen úřední cestovní doklad / doklad totožnosti s fotografií. Rodič / zákonný zástupce musí předložit písemné potvrzení souhlasu s cestou dítěte. Jsou-li rodiče / zákonní zástupci rozvedeni nebo v odluce, jsou povinni předložit u odbavovací přepážky písemné potvrzení od každého rodiče. V některých zemích jsou stanoveny zvláštní předpisy. Bližší informace lze získat od střediska služeb. U odbavovací přepážky je nutno také uvést jméno osoby, která si dítě vyzvedne v cílovém letišti. Rodiče / zákonní zástupci jsou povinni vyčkat na letišti až do odletu letadla Za přepravu nezletilých bez doprovodu se u letů na krátké a střední trasy účtuje manipulační poplatek ve výši 40 EUR / 57 USD / 56 CAD za let. U dálkových letů činí tento poplatek 80 EUR / 114 USD / 112 CAD za let Letecká společnost zajistí při tranzitních letech přes letecké uzly letecké společnosti osobu pro doprovod a dozor k nezletilým bez doprovodu, pokud doba strávená v tranzitu nepřesáhne 2 hodiny. Při delším tranzitu bude přeprava odmítnuta, vyjma případů, kdy se doba tranzitu přesahující 2 hodiny týká jedné rezervace u letecké společnosti Přeprava těhotných žen Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zabránění újmy na zdraví nastávajících matek jsou v platnosti tato pravidla: Letecká společnost přepraví těhotné ženy, jimž zbývají nejméně 4 týdny do termínu porodu, bez potvrzení o způsobilosti k letecké přepravě; letecká společnost je oprávněna požadovat předložení lékařského potvrzení, které prokazuje, že těhotenství nepřesáhlo 36. týden Přeprava se neposkytuje těhotným ženám, jimž zbývají do termínu porodu 4 týdny a méně. Důležité upozornění: Předchozí ustanovení se vztahují i na datum případného plánovaného zpátečního letu Přeprava cestujících se sádrovým obvazem Cestující se sádrovým obvazem upozorňujeme, že s leteckou přepravou v období prvních čtyř (4) dnů po přiložení sádrového obvazu jsou spojena závažná zdravotní rizika bez ohledu na to, zda sádra je či není po dobu letu nošena v rozříznutém stavu, a z toho důvodu má letecká společnost dle bodu 2.5 právo odmítnout přepravu takových cestujících. Letecká společnost má však právo v individuálních případech učinit výjimku a udělit souhlas s přepravou cestujícího, pokud je k dispozici zdravotnický převoz nebo pokud cestující před odletem předloží lékařské potvrzení, podle něhož v souvislosti s přepravou cestujícího se sádrovým obvazem v uzavřeném nebo otevřeném stavu nejsou očekávána žádná zdravotní rizika, a v potvrzení je uvedeno, zda má být sádrový obvaz nošen v uzavřeném nebo otevřeném stavu Pokud byl sádrový obvaz nošen bez komplikací alespoň čtyři (4) dny, cestující se sádrovým obvazem smí být přepraven. Ze zdravotních důvodů se však důrazně doporučuje, aby uzavřené sádrové obvazy byly otevřeny Jestliže cestující vzhledem k sádrovému obvazu potřebuje další prostor v letadle, je nutné předem informovat leteckou společnost. Leteckou společnost je nutno informovat nejméně 48 hodin před odletem, jinak je dle bodu 2.5 letecká společnost v jednotlivém případě oprávněna přepravu odmítnout. 2.2 Přeprava zavazadel Letecká společnost může odmítnout zavazadlo, které čeká na odbavení, pokud není zabaleno tak, aby byla zajištěna jeho bezpečná přeprava. Cestující nesou spoluodpovědnost za to, že jejich odbavené zavazadlo a také všechny předměty, které obsahuje, vydrží přepravu bez poškození Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 6 kg bez laptopu (8 kg s laptopem). Velikost příručního zavazadla nesmí přesáhnout rozměry 55 cm x 40 cm x 20 cm. Z důvodu úspory prostoru a zajištění bezpečnosti je povolen pouze jeden kus příručního zavazadla na jednoho cestujícího. Na základě nařízení ES č. 1546/2006 je všem cestujícím odlétajícím z letišť v rámci Evropské unie a ve Švýcarsku (včetně navazujících letů) povoleno převážet v příručním zavazadle kapaliny, tlakové nádoby, pasty, pleťová mléka a jiné gelové substance pouze do maximálního množství 100 ml na položku. Rozhodující je maximální množství náplně vytištěné na obalu. Všechny tyto jednotlivé nádobky je nutno vložit do jednoho průhledného, uzavíratelného plastového sáčku o maximálním objemu jednoho litru. Jedné osobě se povoluje pouze jeden plastový sáček. Předepsané léky a kojeneckou výživu upravují zvláštní předpisy, které můžete zjistit ve středisku služeb letecké společnosti. Některé státy mimo Evropskou unii přijaly tytéž předpisy. Bližší informace lze získat ve středisku služeb letecké společnosti Povolená hmotnost odbavených zavazadel činí v ekonomické třídě: - (pro odlety do ) 20 kg na cestujícího, pokud zvláštní předpisy (např. pro lety do USA/Kanady nebo lety v rámci věrnostních programů) nestanoví jinak, - (pro odlety po ) 23 kg na zavazadlo na cestujícího, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak Povolená hmotnost zavazadel v obchodní třídě (business) je následující: - (pro odlety do ) 30 kg na cestujícího, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, - (pro odlety po ) 32 kg na zavazadlo pro maximálně dvě zavazadla na cestujícího, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak Při překročení limitu hmotnosti zavazadla je nutno uhradit dodatečný poplatek (viz níže bod 2.4). Vygenerováno dne :35:04. strana 4

5 2.2.6 Maximální hmotnost jednotlivého zavazadla nesmí přesáhnout 32 kg (vyjma zvláštních zavazadel a sportovních potřeb, viz odstavec 2.4.6). Bližší informace lze získat ve středisku služeb letecké společnosti Jako vyvratitelný doklad o odbavení zavazadel, pokud jde o jejich hmotnost a počet, slouží zavazadlový přívěsek vystavený cestujícímu. Cestujícím se doporučuje na vnější i vnitřní stranu odbaveného zavazadla připevnit visačku/nálepku se svým jménem a adresou Cestující jsou povinni si odebrat svá odbavená zavazadla ihned po jejich vydání leteckou společností. Pokud si cestující zavazadlo nepřevezme z důvodů, za něž je odpovědný, nebo ho neprávem odmítne převzít, letecká společnost je oprávněna požadovat od cestujícího úhradu případných nákladů spojených s uskladněním jeho zavazadla Cestující odpovídají za splnění všech celních povinností v souvislosti s jejich zavazadly Letecká společnost doporučuje, aby se v případě zpoždění, ztráty, zničení nebo poškození cestovního zavazadla cestující neprodleně po přistání přihlásili u přepážky ztrát a nálezů (Lost-and-Found) na příslušném cílovém letišti. 2.3 Nepovolená zavazadla Přeprava nebezpečných předmětů je u všech letů provozovaných leteckou společností zakázána Cestujícím není povoleno přepravovat tyto předměty: - předměty, které by mohly ohrozit letadlo, palubní zařízení či zdraví osob, zvláště výbušné látky, stlačené plyny, okysličující, radioaktivní, žíravé nebo magnetické látky, vysoce hořlavé, toxické nebo agresivní látky a dále všechny druhy kapalin, tj. všechny materiály nebo látky, které jsou podle přepisů o nebezpečných látkách klasifikovány jako nebezpečné; - předměty, které nejsou pro přepravu vhodné vzhledem ke své hmotnosti, rozměrům nebo povaze Samostatné lithiové baterie nebo dobíjecí lithiové baterie (běžně používané ve spotřebním zboží, např. přenosných počítačích, mobilních telefonech, hodinkách, kamerách, fotoaparátech atd.), lze přepravovat výhradně v příručním zavazadle. Samostatně lze přepravovat nejvýše dvě lithiové baterie nebo dobíjecí baterie s maximálním jmenovitým výkonem 160 Wh jako náhradní články pro elektronické spotřební zboží. K přepravě samostatných baterií nebo nabíjecích baterií s jednotlivým jmenovitým výkonem od 100 Wh do 160 Wh je nutný předchozí souhlas letecké společnosti. Další podrobnosti k přepravě baterií a akumulátorů viz bezpečnostní pokyny na internetu Cestujícím není povoleno převážet zbraně jakéhokoliv druhu, ani v příručním zavazadle, ani při sobě, obzvláště zbraně střelné, sečné nebo bodné a rovněž tlakové nádoby s plynem, které by mohly být použity k útočným nebo obranným účelům. Totéž platí pro všechny druhy munice a potenciální výbušniny. Benzinové zapalovače jsou zakázány. Cestující smí mít při sobě 1 plynový zapalovač Hračky ve formě zbraní (plastové nebo kovové), katapulty, příbory, žiletky (s krytem či bez krytu), běžné komerčně dostupné hračky, které lze použít jako zbraň, jehlice na pletení, sportovní rakety nebo jiné vybavení pro sport a volný čas, které lze použít jako zbraň (např. skateboardy, rybářské pruty nebo vesla) a jakékoliv jiné ostré předměty lze přepravovat pouze v odbavených zavazadlech. Totéž se vztahuje na nůžky na nehty, pilníky na nehty, hřebeny s rukojetí a podkožní injekční stříkačky (vyjma těch, u nichž je doložen lékařský účel), na svíčky s gelovou složkou, gelové vložky do bot, těžítka v podobě sněhové koule nebo podobné dekorační předměty, bez ohledu na jejich velikost nebo na množství kapaliny. Aby nedošlo k úrazu, je nutno veškeré ostré předměty v zapsaných zavazadlech zajistit a bezpečně zabalit Cestujícím se doporučuje, aby v odbavených zavazadlech nepřepravovali žádné křehké a zkáze podléhající předměty, předměty obzvláště vysoké hodnoty, jako jsou např. peníze, šperky, drahé kovy, drahokamy, laptopy, kamery a fotoaparáty, mobilní telefony, navigační a jiné elektronické přístroje, cenné papíry (akciové certifikáty atd.), nebo jiné cennosti či cenné dokumenty, vzorky, doklady totožnosti, klíče od domu, od vozidel, léky nebo kapaliny. Aby se zamezilo poškození bezpečnostního zámku v důsledku bezpečnostních kontrol (zejména v rámci mezinárodních letů do a z USA), doporučuje se odbavovaná zavazadla neuzamykat, případně je uzamknout pomocí speciálního bezpečnostního zámku s technologií TSA. 2.4 Přespočetné/zvláštní zavazadlo U následujících ustanovení týkajících se zavazadel jsou pro odlety do (tzn. weight concept) směrodatné následující tarifní zóny: - Zóna 1: Evropa, kromě Ruské federace/kanárských ostrovů/azorů/madeiry/islandu - Zóna 2: Turecko, severní Afrika, Madeira, Azory, Kanárské ostrovy, Ruská federace, Island - Zóna 3: Spojené arabské emiráty, Izrael, Irák - Zóna 4: Afrika (kromě severní Afriky), Asie (kromě Spojených arabských emirátů/turecka/izraele/iráku), Karibik, Mexiko, všechny ostatní země V rámci následujících ustanovení pro přepravu zavazadel platí pro odlety po (tzn. piece concept) níže uvedené vymezení letů (s výjimkou letů na území USA/Kanady): - krátké a střední trasy: německé vnitrostátní lety, lety v rámci Evropy, včetně Ruské federace na západ od Uralu a Kavkazu, nebo lety mezi Evropou a severní Afrikou / Tureckem / Kanárskými ostrovy / Azorskými ostrovy a Madeirou / Izraelem / Irákem / Íránem / Sýrií / Libanonem / Jordánskem - dálkové lety: lety mezi Evropou a Ruskou federací na východ od Uralu / střední Asií / jihovýchodní Asií / Dálným východem / Tichomořím / střední a jižní Amerikou / Karibikem / střední Afrikou / jižní Afrikou / státy v Perském zálivu, vyjma Iráku a Íránu Přeprava zavazadla, jehož hmotnost přesahuje povolený hmotnostní limit zavazadel, je za úplatu. Není-li dohodnuto jinak, za zavazadlo, jehož hmotnost přesahuje povolený hmotnostní limit zavazadel, je nutno uhradit dodatečný poplatek za přepravu (poplatek za přespočetná zavazadla). Poplatek je nutno uhradit v každém případě před odletem, jinak nevzniká žádné oprávnění k přepravě těchto zavazadel Poplatky za přespočetná zavazadla pro odlety do (weight concept): - Zóna 1: 15 EUR / 21 USD / 21 CAD za kg v jednom směru - Zóna 2: 20 EUR / 28 USD / 28 CAD za kg v jednom směru - Zóna 3: 25 EUR / 36 USD / 35 CAD za kg v jednom směru - Zóna 4: 30 EUR / 43 USD / 42 CAD za kg v jednom směru Poplatky za přespočetná zavazadla pro odlety po (piece concept): - Cestující v ekonomické třídě (jedno zavazadlo): Přirážka za další zavazadlo: 2. zavazadlo vážící do 23 kg / 51 lb: 50 EUR (let z Německa) / 70 USD nebo 70 CAD (let z destinace) 1. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 50 EUR (let z Německa na krátké a střední trase) / 70 USD / 70 CAD (let z destinace na krátké a střední trase), resp. 100 EUR (dálkový let z Německa) / 140 USD / 140 CAD (dálkový let z destinace) 2. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 100 EUR (let z Německa na krátké a střední trase) / 140 USD / 140 CAD (let z destinace na krátké a střední trase), resp. 150 EUR (dálkový let z Německa) / 200 USD / 210 CAD (dálkový let z destinace) Každé další zavazadlo nad 2. kus zavazadla vážící do 23 kg: 70 USD / 70 CAD / 50 EUR (na krátké a střední trase), 140 USD / 140 CAD / 100 EUR (dálkový let) Každé další zavazadlo nad 2. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 100 EUR (let z Německa na krátké a střední trase) / 140 USD / 140 CAD (let z destinace na krátké a střední trase), resp. 150 EUR (dálkový let z Německa) / 200 USD / 210 CAD (dálkový let z destinace) - Cestující v obchodní třídě (dvě zavazadla): Přirážka za další zavazadlo: od 3. kusu zavazadla vážícího do 23 kg / 51 lb: jednorázový poplatek 100 EUR (let z Německa) / 140 USD / 140 CAD (let z destinace) Od 3. kusu zavazadla s hmotností nad 23 kg / 51 lb do 32 kg / 71 lb: jednorázový poplatek 150 EUR (let z Německa) / 200 USD / 210 CAD (let z destinace) O všech položkách speciálního zavazadla musí být letecká společnost informována předem, není-li výslovně dohodnuto jinak. Oznámení je nutno podat písemnou formou. Pouze potvrzení tohoto oznámení ze strany letecké společnosti zajišťuje oprávnění k přepravě. V oznámení je nutno uvést rozměry a hmotnost zvláštního zavazadla Rozhodnutí, zda bude přespočetné a zvláštní zavazadlo přepraveno, lze udělit s ohledem na volné kapacity nákladového prostoru a za dodržení předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Přespočetná nebo zvláštní zavazadla mohou být tedy omezena v jejich množství nebo zcela z přepravy vyloučena. Kromě toho přespočetná zavazadla (10 kg a více), zvláštní zavazadla nebo nadměrná a neskladná zavazadla je nutno do 48 hodin před odletem nahlásit cestovní kanceláři nebo středisku služeb, neboť je lze přepravit pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek místa Každé zavazadlo (ať už cestovní zavazadlo nebo sportovní zavazadlo) nad 32 kg musí být nejpozději do 48 hodin před odletem nahlášeno na servisní přepážce letecké společnosti jako nadměrně těžké zavazadlo. Při nedodržení této přihlašovací lhůty nevzniká nárok na převoz tohoto zavazadla. Obzvlášť těžká zvláštní zavazadla (nad 32 kg) budou na letech do (mimo letů do USA a Kanady) převáženy po zaplacení poplatku za nadměrná zavazadla (ods.2.4.3), pro lety od po zaplacení jednorázového poplatku za nadměrné zavazadlo ve výši 200 EUR / 286 USD / 280 CAD (krátké/středně dlouhé lety) příp. 450 EUR / 600 USD / 630 CAD (dlouhé lety). Případné Vygenerováno dne :35:04. strana 5

6 poplatky za sportovní zavazadla jsou obsaženy v tomto poplatku za nadměrná zavazadla U odletů do včetně lze u běžných zavazadel předem rezervovat přespočetné kusy zavazadel (vyjma zvláštních a sportovních zavazadel) Každý přespočetný kus zavazadla opravňuje cestujícího k odbavení 5 kg dalšího zavazadla. Za osobu a přespočetný kus zavazadla se dělí poplatky následujícím způsobem: - Zóna 1: 55 EUR / 79 USD / 77 CAD - Zóna 2: 75 EUR / 107 USD / 105 CAD - Zóna 3: 90 EUR / 129 USD / 126 CAD - Zóna 4: 110 EUR / 157 USD / 154 CAD Dle kapacity může být rezervováno maximálně 10 přespočetných kusů zavazadel (tj. maximálně 50 kg) na cestujícího a leteckou trasu/rezervaci letu. Hmotnost jednoho kusu zavazadla nesmí přesáhnout 32 kg. Přespočetné kusy zavazadel lze rezervovat do 48 hodin před odletem. U letů do USA/Kanady nebo u letů dětí mladších 2 let nelze rezervovat žádné přespočetné jednotky zavazadel. Bližší informace podá středisko služeb letecké společnosti. Letecká společnost si u menších letadel z důvodu omezené prostorové kapacity vyhrazuje právo od počátku omezit nebo vyloučit možnost rezervace přespočetných kusů zavazadel Pokud cestující stornuje přespočetný kus zavazadel, je letecká společnost oprávněna v souladu se zákonem požadovat od cestujícího úhradu dohodnutého poplatku sníženého o ušetřené výdaje a/nebo alternativní využití rezervovaných služeb, pokud okolnosti, které vedly ke stornování zavazadel, nenastaly zaviněním letecké společnosti nebo zásahem vyšší moci. Cestující může podle německých zákonů prokázat, že letecké společnosti nevznikl žádný nebo významně snížený nárok na úhradu. Bližší informace podá středisko služeb letecké společnosti Sportovní vybavení/zavazadlo ve smyslu bodu je považováno za zvláštní zavazadlo a je nutno je zapsat předem a samostatně zabalit. Letecká společnost doporučuje sportovní vybavení předat k odbavení v pevném obalu. U odbavovací přepážky musí být zřejmé, že se jedná o sportovní vybavení Za zvláštní druhy sportovních zavazadel se účtují níže uvedené poplatky, za předpokladu, že je dané zavazadlo přihlášeno nejméně 24 hodin před odletem a je uhrazen příslušný poplatek. V případě pozdější registrace a/nebo úhrady jsou platné všeobecné poplatky za další zavazadlo v souladu s bodem (bez časového omezení): Jízdní kola (BIKE): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR /72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) Surfové prkno (s plachtou a stěžněm) / bodyboard / kiteboard / wakeboard / kánoe (SURF/KITE/WAKE/KANU): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR /72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) 14 Vybavení na potápění (DIVE): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR/72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) Lyžařská výbava / 1 pár lyží nebo 1 snowboard a lyžařské boty nebo 1 skibob na cestujícího (SKIS): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR /72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety) (bez poplatku u letů provozovaných společností NIKI Luftfahrt GmbH), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) Golfové zavazadlo (GOLF): jeden směr, max. do 32 kg za každou samostatnou položku zavazadla na jednoho cestujícího jedním směrem u všech odletů se účtuje 50 EUR /72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 70 EUR / 95 USD/ 98 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 120 EUR / 170 USD / 168 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety). Sportovní zbraně, lovecké zbraně a k tomu přináležející munice (WEAP): jeden směr, do max. 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy) / 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4, pro odlety po : dálkové lety) Poplatky za jiná sportovní zavazadla Vám budou sděleny na požádání Potřeby k potápění je nutno u letecké společnosti přihlásit před zahájením cesty. Opasky je nutno přepravovat bez olověných potápěčských závaží a tlakové láhve musí být prázdné. U potápěčských svítilen je nutno před přepravou vyjmout baterii nebo žárovku Jízdní kola je nutno u letecké společnosti přihlásit před datem zahájení cesty a před podáním je nutno je zabalit. Jako obal doporučuje letecká společnost jako vhodné balení přepravní kufr na jízdní kola nebo jinou pevnou schránku. Jízdní kola s pomocným motorem jsou považována za nebezpečný náklad a jsou z přepravy vyloučena. Lze však přepravovat jízdní kola poháněná elektromotorem a vybavená baterií Letecké společnosti je nutno předem oznámit, pokud budou cestující odbavovat sportovní zbraně, lovecké zbraně a příslušnou munici, nebo jakékoli předměty, které vypadají nebo jsou označeny jako zbraně, munice nebo potenciálně výbušné materiály. Letecká společnost doporučuje cestujícím, kteří převážejí tyto předměty, aby se v den odletu dostavili k odbavovací přepážce v předstihu. Letecká společnost povolí k přepravě pouze takové předměty, které budou převáženy jako náklad nebo odbavené zavazadlo v souladu se zákonnými předpisy o přepravě nebezpečného zboží. Každému cestujícímu se povoluje převážet nejvýše 5 kg munice na jeden kus zavazadla. Bližší informace poskytne letecká společnost při oznámení Jedna tělesně postižená osoba může převážet (1) invalidní vozík, který je nutno oznámit letecké společnosti při provádění rezervace. Invalidní vozíky s motorovým pohonem mohou být vzhledem k omezené kapacitě nákladového prostoru přepravovány pouze omezeně. Při odbavení musí být invalidní vozíky ve stavu, který zaručuje bezpečnou manipulaci a přepravu. Přepravu lékařských prostředků a pomůcek hybnosti, včetně elektrických invalidních vozíků, lze zaručit pouze tehdy, jestliže byly registrovány v předstihu 48 hodin s uvedením rozměrů a hmotnosti, jestliže je na palubě volná kapacita a jestliže přeprava neodporuje příslušným předpisům o přepravě nebezpečného zboží. Bližší informace poskytne letecká společnost při oznámení Letecká společnost může požadovat dle ustanovení čl. 4 odstavce 2 Nařízení (ES) č. 1107/2006, aby postižený cestující nebo cestující s omezenou mobilitou byl doprovázen jinou osobou, která je schopna poskytnout pomoc, kterou tento postižený cestující nebo cestující s omezenou mobilitou vyžaduje Přeprava zvířat podléhá zpoplatnění. Na přepravu zvířat se vztahují zákonná ustanovení. Zvířata je nutno přepravovat ve vhodných, uzavřených, jakož i trvale hygienicky nezávadných a bezpečných přepravních schránách s nepropustným dnem, (maximální rozměr přepravní schrány pro přepravu v kabině je 55 cm x 40 cm x 20 cm, hmotnost max. 6 kg včetně schrány) a nesmí být během přepravy vypuštěni. Z bezpečnostních a kapacitních důvodů vzniká oprávnění cestujícího k převozu zvířete pouze tehdy, pokud byla uvedená přeprava zvířete oznámena při rezervaci a následně potvrzena leteckou společností a pokud přepravní schrána/box splňuje výše uvedené požadavky. Letecká společnost nepovoluje žádná zvířata u letů do těchto destinací a zpět: Velká Británie, Irsko a Island. Cestující přebírá odpovědnost za zajištění všech nezbytných očkování a zdravotních osvědčení a 15 rovněž za platné doklady nutné pro vstup do země. Bližší informace o přepravě zvířat lze získat ve středisku služeb společnosti Air Berlin, viz kontaktní informace v odstavci Letecká společnost účtuje za přepravu zvířete v kabině v jednom směru 30 EUR / 43 USD / 42 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), popř. 100 EUR / 140 USD/ 140 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), resp. 80 EUR / 114 USD / 112 CAD (při nahlášení u odbavení/odbavení v předvečer pro Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 150 EUR / 200 USD / 210 CAD (odbavení v předvečer pro Zónu 4, pro odlety po : dálkové lety). Za přepravu v nákladovém prostoru (což je povinné u zvířat s hmotností převyšující 6 kg) účtuje letecká společnost: v jednom směru 75 EUR / 107 USD / Vygenerováno dne :35:04. strana 6

7 105 CAD (Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), popř. 150 EUR / 200 USD/ 210 CAD (Zóna 4, pro odlety po : dálkové lety), resp. 125 EUR / 179 USD / 175 CAD (při nahlášení u odbavení/odbavení v předvečer pro Zóny 1 / 2 / 3, pro odlety po : krátké a střední trasy), 200 EUR / 280 USD / 280 CAD (odbavení v předvečer pro Zónu 4, pro odlety po : dálkové lety). Zvířata, která budou přepravována v kabině, nesmí po celou dobu letu opustit přepravní schránu. Přepravní schránu nelze odkládat na sedadlo. Přepravní schrána musí být uložena pod sedadlo před sedadlem cestujícího Mimo letů z/do USA smí letecká společnost na jednom letu přepravovat pouze dva (2) zrakově postižené cestující, kteří mohou mít v kabině každý jednoho doprovodného psa. Oprávnění k přepravě doprovodného psa vzniká pouze tehdy, jestliže byla zamýšlená přeprava oznámena letecké společnosti při rezervaci a leteckou společností potvrzena. Doprovodní psi se přepravují zdarma. Každá země má jiná omezení týkající se přepravy zvířat, proto může být na některých letech zakázán převoz vodicích psů (např. lety do Velké Británie, Irska, na Island). Bližší informace o přepravě zvířat a daných omezeních získáte v Služebním centru Air Berlin u kontaktů uvedených v odst Omezení a odmítnutí přepravy Letecká společnost je oprávněna odmítnout přepravu, pokračování v přepravě nebo zkrátit přepravu cestujícího nebo jeho zavazadel v těchto případech: pokud by mohlo dojít k ohrožení letadla, osob nebo věcí na palubě v důsledku chování příslušného cestujícího pokud by došlo ke ztíženým podmínkám pro výkon pracovních povinností posádky pokud nejsou dodržovány pokyny posádky, zvláště ohledně kouření a požívání alkoholu pokud chování cestujícího představuje nepřijatelné zatížení nebo směřuje k poškození či úrazu ostatních cestujících nebo posádky jestliže existuje oprávněné podezření, že se cestující dopustí některého z výše uvedených činů pokud by přeprava porušila platné zákony, předpisy nebo nařízení země odletu, cílové země nebo tranzitní země jestliže cestující odmítl prohlídku své osoby nebo zavazadla, která může být z bezpečnostních důvodů nezbytná cestující nemá platné nebo nepoškozené cestovní dokumenty, zničil své cestovní dokumenty během letu nebo odmítl na požádání vydat cestovní dokumenty členům posádky oproti písemnému potvrzení o jejich přijetí cestující nedodržuje předpisy požadované k absolvování cesty (např. předpisy o cestovních dokladech, vízech a o zdravotním stavu, včetně předpisů vztahujících se na společně přepravovaná zvířata) cestující nemůže při odbavení nebo nástupu na palubu prokázat, že je osobou, na jejíž jméno byla provedena rezervace nebyla uhrazena cena za přepravu, daně, poplatky nebo příplatky, včetně předchozích letů cestující jedná proti bezpečnostním pokynům letecké společnosti nebo proti pokynům daným firemními předpisy cestující s sebou převáží nepovolená zavazadla cestující porušuje bod o přepravě zvířat cestující nesplní podmínky stanovené bodem o přepravě cestujících se sádrovým obvazem cestující včas neoznámil letecké společnosti, že z důvodu sádrové dlahy potřebuje další místo, jak stanoví bod pokud by přeprava cestujícího byla spojena se značnými zdravotními riziky Letecká společnost je oprávněna přemístit cestující i po nástupu do letadla. Může to být nutné z bezpečnostních či provozních důvodů. Cestujícím nevzniká na přidělení konkrétního místa nárok Při rezervaci sedadel pro nadměrné velikosti (tzv. XL) je nutno zohlednit tuto skutečnost: 16 Poněvadž se tato sedadla nacházejí v řadách u nouzových východů, jsou důležitá z hlediska bezpečnosti. Letecká společnost proto tato místa přidělí pouze cestujícím, jejichž fyzický a/nebo duševní stav nebude bránit evakuaci letadla v případě nouze Letecká společnost je oprávněna požádat takového cestujícího o opuštění letadla, odmítnout jeho další přepravu v jakémkoli místě nebo odmítnout jeho přepravu v rámci všech svých leteckých tras, je-li to nutné k zajištění bezpečnosti provozu při letu a/nebo k ochraně cestujících i posádky. Kromě toho je kapitán oprávněn podniknout jakákoli další nezbytná a adekvátní opatření, aby zajistil nebo znovu nastolil bezpečnost a pořádek na palubě. Cestující, kteří se dopustí na palubě protiprávního jednání, budou stíháni podle trestního či občanského zákona Z bezpečnostních důvodu je během startu a přistání zakázáno používat jakékoli soukromé elektronické přístroje. Během celého letu není dovoleno používat mobilní telefony. Používání jiných elektronických přístrojů je přípustné pouze s povolením leteckého personálu. 2.6 Změny/Změny odletových časů Letecká společnost vynakládá maximální snahy, aby přepravila cestující a zavazadla vždy podle letového řádu. Časy v letovém řádu mohou z provozních důvodů podléhat odůvodněným změnám. Letecká společnost se vynasnaží provádět změny termínů odletů v minimální míře, a pokud dojde k jakékoli takové změně, neprodleně informovat cestující. Podle ruského práva lze z bezpečnostních důvodů nebo zásahů ze strany úředních orgánů provést krátkodobé změny tras a/nebo je zcela zrušit. Cestujícím se doporučuje, aby si 24 až 48 hodin před letem tam či zpět telefonicky potvrdili odletový čas svého letu u střediska služeb, tel. č.: (0,10 GBP/min; hovory z mobilních telefonů mohou být zpoplatněny jinými sazbami). Letecká společnost rovněž doporučuje, aby cestující při rezervaci letu uvedli své telefonní číslo, na kterém je lze v cílovém místě určení zastihnout. Letecká společnost je oprávněna - pouze do nezbytné míry - změnit typ letadla a přidělit přepravu zcela nebo částečně některé třetí straně, přičemž letecká společnost nepozbývá odpovědnosti za rezervovanou přepravu. V případě změny leteckého dopravce je letecká společnost povinna, bez ohledu na důvod této změny, podniknout všechna adekvátní opatření, aby se cestující o této změně a o totožnosti náhradního leteckého dopravce dozvěděli v nejkratším možném termínu. V každém případě budou cestující informováni při odbavení, nejpozději však při nástupu do letadla (nařízení ES č. 2111/05). 3. Odkazy na legislativu Informace v souladu s přílohou k nařízení (ES) č. 889/2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod: PŘÍLOHA Odpovědnost leteckého dopravce za cestující a jejich zavazadla: Toto upozornění shrnuje pravidla odpovědnosti používaná leteckými dopravci Společenství, jak je požaduje právo Společenství a Montrealská úmluva. Odškodné v případě smrti nebo zranění: Neexistují žádné finanční limity odpovědnosti v případě smrti nebo zranění cestujícího. Při odškodném do výše ZPČ (odpovídající částka v místní měně) nemůže letecký dopravce vznášet námitky proti vzniklým nárokům na odškodnění. Nad tuto částku se může letecký dopravce bránit tím, že prokáže, že se nejednalo o nedbalost nebo jiné zavinění. Zálohy: V případě smrti nebo zranění cestujícího musí letecký dopravce poskytnout zálohu na pokrytí bezprostředních hospodářských potřeb do 15 dnů od určení osoby oprávněné k odškodnění. V případě smrti nesmí být tato záloha nižší než ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zpoždění při přepravě cestujících: V případě zpoždění při přepravě cestujících odpovídá letecký dopravce za škodu, kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě, nebo bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě cestujících je stanoven limit ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zpoždění při přepravě zavazadel: V případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá letecký dopravce za škodu, kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě, nebo bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě zavazadel je stanoven limit ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zničení, ztráta nebo poškození zavazadel: Letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel do výše ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Pokud jde o odbavená zavazadla, odpovídá i 17 bez zavinění, s výjimkou případů, kdy je zavazadlo vadné. Pokud jde o neodbavená zavazadla, odpovídá pouze za zavinění. Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla: Cestující může využít výhody vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpozději při odbavení učiní zvláštní prohlášení a zaplatí příplatek. Stížnosti na zavazadla: Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí cestující co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno. Odpovědnost dopravců uzavírajících smlouvu a skutečných dopravců: Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je obchodní firma nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva. Lhůta pro podání žaloby: Jakákoli soudní žaloba na náhradu škody musí být podána do dvou let ode dne příletu letadla, nebo ode dne, kdy letadlo přiletět mělo. Právní základ uvedených pravidel: Právním základem pro výše popsaná pravidla je Montrealská úmluva ze dne 28. května 1999, která je ve Společenství prováděna nařízením (ES) č. 2027/97, ve znění nařízení (ES) č. 889/2002, a vnitrostátními právními a správními předpisy členských států. Převezme-li příjemce zavazadel kterýkoli kus odbavených zavazadel bez námitek, je toto převzetí považováno za spornou domněnku, že zavazadlo bylo dodáno v nepoškozeném stavu a dle přepravního dokladu. Odpovědnost letecké společnosti se v každém případě omezuje pouze na prokázanou škodu. Škoda, kterou je nutno uhradit, se snižuje při spoluzavinění. Dále viz ustanovení o odpovědnosti v článku 20 Montrealské úmluvy Vygenerováno dne :35:04. strana 7

8 3.2. Informace v souladu s nařízením (ES) 261/2004: Tyto informace shrnují pravidla v souvislosti s odpovědností leteckých společností Evropské unie, k níž jsou tyto letecké společnosti zavázány podle zákonných ustanovení společenství v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu. Nařízení platí pouze v případě, že cestující vlastní potvrzenou rezervaci pro příslušný let, pokud se v určenou dobu dostavil k odbavení (kromě případu zrušení letu) a pokud cestuje za veřejně nabízený tarif. Dále uvedené nároky na odškodnění by měly být vyloučeny v případech, kdy byla událost způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata všechna proveditelná opatření (např. povětrnostní podmínky neslučitelné s uskutečněním dotčeného letu, politická nestabilita, stávky, bezpečnostní rizika, neočekávané nedostatky letové bezpečnosti). Podobně cestující není oprávněn k těmto náhradám, pokud mu byl vyloučen z přepravy z oprávněných důvodů, což jsou například zdravotní důvody, obecná či provozní bezpečnosti nebo nedostatečné cestovní doklady. Podle nařízení (ES) 261/2004 je za zpoždění považováno zpoždění odletu oproti letovému řádu o čtyři hodiny nebo více v případě letů o délce nad km, tři hodiny v případě letů o délce od kilometrů do kilometrů a letů nad kilometrů v rámci Evropské unie, a dvě hodiny v případě letů o délce nejvýše kilometrů. Pokud se předpokládá závažné zpoždění letu, je cestující oprávněn obdržet od letecké společnosti péči a pomoc. Tyto služby jsou omezeny na poskytnutí stravy odpovídající délce čekání a na možnost uskutečnit dva stručné telefonní hovory, odeslání dvou faxových nebo ových zpráv. Na základě vlastního uvážení může letecká společnost zajistit v případě potřeby také nocleh. Letecká společnost není povinna nabídnout péči a pomoc, jestliže by samotné poskytnutí této péče způsobilo další zpoždění. Při zpoždění letů o více než 5 hodin je cestující oprávněn k možnosti proplacení své letenky to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti. Na případ zrušení souborných služeb se vztahují ustanovení směrnice č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, kdy v případě zrušení mohou vzniknout velice vysoké stornovací náklady. U dobrovolného nebo nedobrovolného odstoupení od rezervace či odepření přepravy v případě překročené kapacity rezervace je cestující oprávněn obdržet od letecké společnosti péči a pomoc a rovněž náhradu do výše uvedeného rozsahu. Kromě toho bude cestujícímu nabídnuta náhradní přeprava do jejich původního cílového místa určení uvedeného v rezervaci. Tato náhradní přeprava se uskuteční v nejbližším možném termínu a za srovnatelných podmínek. Kromě toho má cestující vždy možnost, za podmínky volných kapacit, cestovat do svého cílového místa určení i později nebo v termínu, který požaduje, ponese však všechny náklady na stravu, ubytování a transfer. Pokud byl cestující nedobrovolně vyloučen z přepravy, je navíc oprávněn k finančnímu odškodnění. Dobrovolně odstoupivší cestující jsou oprávněni k náhradě (v hotovosti, šekem nebo bankovním převodem, nebo v případě jejich souhlasu ve formě poukázky). Výše této platby závisí na vzdálenosti plánované letecké trasy a na nabízené náhradní přepravě. Cestující obdrží náhradu ve výši 250 EUR u letů o délce nejvýše kilometrů, 400 EUR u letů od do km a u letů v rámci Společenství o délce přesahující kilometrů a 600 EUR u všech ostatních letů. Bude-li cestujícímu nabídnut náhradní let, jehož čas přistání bude u letů ve vzdálenosti do km opožděn 18 nanejvýš o 2 hodiny, u letů od a km nanejvýš o 3 hodiny a u všech letů nad km nanejvýš o 4 hodiny oproti plánovanému času příletu původně rezervovaného letu, bude náhradní plnění činit pouze 50 % výše uvedených částek, tj. příslušně 125 EUR, 200 EUR nebo 300 EUR. Má-li být zrušen let, k němuž měl cestující potvrzenou rezervaci, má cestující rovněž stejná práva ohledně výše uvedené náhradní přepravy, péče a pomoci i náhrady škody. Cestující není oprávněn k náhradě škody, pokud ke zrušení letu došlo v důsledku mimořádných okolností. Podobně nevzniká nárok na náhradu škody, pokud jsou cestující informováni o zrušení letu nejméně 14 dní před plánovaným časem odletu, nebo pokud jsou informování o zrušení letu ve lhůtě 14 dnů až 7 dnů před plánovaným časem odletu a zároveň jsou informováni o odletu nabídnutého náhradního letu, který by jim umožnil odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu nebo dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo v případě informování o zrušení do 7 dní před odletem a odletem nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu nebo dosažením cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu. Příslušnou instancí pro vyřizování stížností v rozsahu směrnice pro Česká republika: Civil Aviation Authority, Airport Ruzyně, PRAHA 6, Česká republika Důležité upozornění: Tyto informace jsou vyžadovány v souladu s nařízením (ES) č. 889/2002 a s nařízením (ES) č. 261/2004. Tyto informace však nelze použít jako doklad pro uplatňování náhrady škody ani jako výklad ustanovení Montrealské úmluvy. Datum vydání: C. Všeobecné přepravní podmínky pro dopravu do a z Kanady a USA (VPP- Kanada/USA) Všeobecné přepravní podmínky pro dopravu do a z Kanady a USA společnosti Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH a Belair Airlines AG 1. Oblast použití 1.1 Tyto Všeobecné přepravní podmínky pro dopravu do a z Kanady a USA (dále jen VPP-Kanada/USA nebo Tarif ) se použijí, pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, na přepravu cestujících a zavazadel, včetně souvisejících služeb, poskytovaných společnostmi Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG nebo jejich pověřenými zástupci (dále označovány jako letecká společnost) do a z Kanady a USA. Pokud není výslovně sjednáno jinak, tyto všeobecné přepravní podmínky se vztahují také na přepravu poskytovanou zdarma. Pokud se podmínky v této části liší od výše uvedených všeobecných obchodních podmínek nebo všeobecných přepravních podmínek, použijí se ustanovení uvedená v této části. 1.2 Pro účely těchto podmínek VPP-Kanada/USA se použijí definice uvedené v části 1 všeobecných obchodních podmínek Všechna oznámení a informace budou řešena střediskem služeb společnosti Air Berlin. Středisko služeb je možno kontaktovat na telefonním čísle (zdarma), fax +49 (0) , nebo na adrese Air Berlin Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlín, Německo. 2. Letenka, platnost a ztráta, stornování, nevyužití letenky, tarify 2.1 Obecné informace Letenka nebude vydána a letecká společnost nebude v žádném případě povinna realizovat přepravu, dokud cestující neuhradí příslušnou cenu letenky nebo nesplní úvěrové podmínky, které stanovila letecká společnost Letenka, která nebyla potvrzena, nebo která byla změněna, poškozena nebo nesprávně vydána, je neplatná Přepravy nebude moci využít osoba, která nepředloží platnou letenku. Tato letenka bude opravňovat cestujícího k přepravě pouze mezi místy odletu a příletu a podle určené trasy. Letecká společnost může požadovat, aby si osoby, které nejsou občany USA, pro cesty do USA zakoupily zpáteční letenku nebo jinak prokázaly, že si zajistily přepravu mimo Spojené státy do 12 měsíců. Poznámka: Uhrazená cena letenky se použije, pouze pokud mezinárodní cesta skutečně začne ve výchozí zemi uvedené na letence, tj. pokud mezinárodní cesta bude ve skutečnosti zahájena v jiné zemi, cena letenky musí být přehodnocena vzhledem k této druhé zemi. Pokud byla například letenka vydána s cenou v namibijských dolarech pro cestu WDH- DUS-YVR a cestující ve skutečnosti zahájí cestu v Německu místo v Namibii, cena musí být přehodnocena na úroveň Euro sazby DUS-YVR. 2.2 Platnost Jakmile je letenka potvrzena, je určena pro přepravu z letiště v místě odletu na letiště v místě určení, cestou, která je tam uvedena, a pro příslušnou třídu služeb a je platná na jeden rok od data zahájení letu, pokud nebude uvedeno jinak v podmínkách VPP-Kanada/USA. Letový kupon bude akceptován pro přepravu v den letu, pro který bylo rezervováno ubytování Období platnosti Platnost letenek vyprší o půlnoci v den ukončení platnosti letenky, pokud taková lhůta platnosti nebude přepravcem prodloužena, aniž by bylo požadováno dodatečné cestovné, a to za následujících podmínek: Na dobu nejdéle sedmi dnů po ukončení původního období platnosti, pokud cestující, který vlastní platnou letenku na jeden rok, nebude mít možnost získat místo v době žádosti u přepravce Na dobu nejdéle třicet dnů po ukončení původního období, pokud přepravce není schopen poskytnout dříve potvrzené místo, nebo let bude zrušen nebo odložen během doby platnosti; plánovaná zastávka, která je buď zastávka na cestě, nebo destinace cestujícího, je vypuštěna; přepravce nahradí jinou třídu služeb; nebo způsobí, že cestující zmešká spojení; nebo se mu nepodaří poskytnout let přiměřeným způsobem podle harmonogramu Do data, kdy se cestující, kterému brání v cestě během doby platnosti letenky zdravotní důvody, uzdraví, aby mohl na základě lékařského potvrzení cestu absolvovat, nebo do data, kdy bylo uhrazeno cestovné pro první službu dané třídy u přepravce, nebo kde je k dispozici místo, po takovém datu z místa, odkud je cesta obnovena, nebo z posledního bodu spojení, pokud letové Vygenerováno dne :35:04. strana 8

9 kupony zbývající v letence s platností na jeden rok obsahují jednu nebo více zastávek, platnost takové letenky bude prodloužena nejdéle o tři měsíce od data uvedeného na takovém potvrzení. Za takových okolností přepravce obdobně prodlouží dobu platnosti letenek osob cestujících se způsobilým cestujícím Na dobu nejdéle čtyřiceti pěti (45) dnů po datu úmrtí cestujícího pro letenky osob doprovázejících zesnulého cestujícího Omezení prodeje Příkaz k úhradě k víceúčelovému použití (Miscellaneous charges order) vystavený bez konkrétního data přepravy musí být předložen jako letenka do jednoho roku od data vystavení. Jinak nebude uznán jako letenka Absence, ztráta nebo nesrovnalosti týkající se letenky V případě absence, ztráty nebo nesrovnalostí týkajících se letenky letecká společnost odmítne přepravu osoby, která nemá platnou letenku. V případě ztráty nebo nepředložení letenky nebo její příslušné části, přeprava nebude poskytnuta pro tuto část cesty krytou danou letenkou nebo její úsek, dokud si cestující nezakoupí jinou letenku za aktuálně platných cen za přepravu, která má být poskytnuta. Letecká společnost nebude akceptovat letenku, pokud bude jakákoliv její část poškozena, nebo pokud byla změněna kýmkoliv jiným než leteckou společností, nebo pokud bude předložena bez kuponu cestujícího a všemi nepoužitými letovými kupony. Nehledě na výše uvedené, letecká společnost vydá na žádost cestujícího novou letenku, která nahradí ztracenou letenku, proti důkazu o ztrátě, který bude pro leteckou společnost uspokojivý, a pokud okolnosti případu podle názoru letecké společnosti opravňují takové jednání, pokud bude cestující souhlasit, formou, kterou uloží letecká společnost, že odškodní leteckou společnost v případě jakýchkoliv ztrát nebo škod, které letecké společnosti mohou v této souvislosti vzniknout Nepřevoditelnost Letenka není přenosná a letecká společnosti nebude odpovídat osobě oprávněné k přepravě nebo osobě oprávněné k vrácení peněz v případě uznání nebo vrácení peněz za takovou letenku, pokud bude předložena jinou osobou než osobou oprávněnou k přepravě na základě této letenky nebo k navrácení peněz v souvislosti s takovou letenkou Pokud bude letenka ve skutečnosti použita jinou osobou než osobou, pro kterou byla vystavena, s vědomím a souhlasem nebo bez vědomí a souhlasu osoby, pro kterou byla vystavena, letecká společnost nebude odpovídat za zničení, poškození nebo zpoždění zavazadel takové neoprávněné osoby ani jiného majetku vyplývající nebo v souvislosti s takovým neoprávněným použitím Pokud bude letenka ve skutečnosti použita jinou osobou než osobou, pro kterou byla vystavena, letecká společnost neodpovídá za smrt nebo zranění takové neoprávněné osoby vyplývající nebo v souvislosti s takovým neoprávněným použitím. 2.3 Storno a nevyužití letenky Pokud bude cestující chtít zrušit rezervovaný let nebo jinou potvrzenou službu (např. rezervaci sedadla, přepravu zvířat, zvláštní rezervace), musí tuto skutečnost oznámit letecké společnosti písemně (faxem na čísle +49 (0) , dopisem nebo em na adrese Air Berlin, Service Team, Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Germany; nebo telefonicky (zdarma) před zahájením cesty a uvede referenční čísla rezervace. Rozhodným dnem je den, kdy je oznámení přijato společností Air Berlin. Storno není možné, pokud cestující nastoupil na palubu. Na zrušení letů se vztahují následující pravidla: Tarif Flex: Pokud cestující zruší cestu nebo nevyužije let na krátkou vzdálenost, střední vzdálenost nebo dlouhou vzdálenost rezervovaný v tarifu flex, cena letenky bude na požádání vrácena. Pokud nebude použita nebo bude stornována letenka, která byla původně rezervována v ekonomickém tarifu (saver fare), použijí se příslušným způsobem odstavce nebo na část ceny původního ekonomického tarifu Ekonomický tarif (saver fare): Pokud nebude využit nebo bude stornován let na krátkou vzdálenost nebo na střední vzdálenost (lety v USA/Kanadě: lety na vzdálenost do 2500 námořních mil) rezervovaný v ekonomickém tarifu, letecká společnost je podle zákona oprávněna od osoby provádějící rezervaci požadovat dojednanou náhradu po odpočtu úspor nákladů, které byly realizovány a/nebo možného alternativního využití rezervovaných služeb, pokud okolnosti vedoucí k tomu, že let nebyl využit nebo byl stornován, nejsou odpovědností letecké společnosti nebo účinkem vyšší moci Pokud nebude rezervovaný let na dlouhou vzdálenost (lety v USA/Kanadě: mezikontinentální lety a lety na vzdálenost nad 2500 námořních mil) za ekonomickou sazbu využit nebo bude stornován, letecká společnost je oprávněna účtovat si následující částky, pokud okolnosti vedoucí k tomu, že let nebyl využit nebo byl stornován, nejsou odpovědností letecké společnosti nebo účinkem vyšší moci: do 21 dnů před odletem: 20 % ceny letenky do 14 dnů před odletem: 30 % ceny letenky do 7 dnů před odletem: 40 % ceny letenky do 1 dne před odletem: 50 % ceny letenky v den odletu: 100 % (čisté) ceny letenky Ve výše uvedených případech budou zohledněny jak standardní úspory na výdajích, tak alternativní využití rezervovaných služeb Letecká společnost dále účtuje manipulační poplatek 36 USD / 35 CAD / 25 EUR za cestujícího a rezervaci pro zpracování letenek, které nebyly využity nebo byly stornovány, a které byly rezervovány v ekonomickém tarifu (odstavce a ) Tato ustanovení uvedená výše se také uplatní, pokud osoba provádějící rezervaci nedorazí k letounu ve stanoveném čase, nebo mu nebude povoleno vstoupit na palubu z důvodu neúplné cestovní dokumentace Cestující, kteří si rezervovali let do USA nebo z USA v úsporném tarifu, mohou dostat zpětné proplacení částky za přepravu, byla-li rezervace provedena minimálně sedm (7) dní před letem, a bude-li požádáno o zpětné proplacení během čtyřiadvaceti (24) hodin po rezervaci Sazby Přeprava podléhá pravidlům, sazbám a poplatkům, které jsou v platnosti v okamžiku potvrzení rezervace. Pokud poté, co byla letenka vydána, a předtím, než byla využita jakákoliv její část, dojde k nárůstu sazeb nebo poplatků vztahujících se na přepravu pokrytou letenkami, od cestujícího bude vybrána plná výše takového nárůstu. VÝJIMKA: Nárůst sazeb nebude účtován v případě, že letenka byla vydána před datem platnosti tarifu představujícího nárůst platné místní nebo místní společné sazby, pokud letový kupon z místa odletu letenky byl vydán na konkrétní let se sazbou obsaženou v tarifu legitimně v platnosti k datu vydání letenky určenou potvrzením uvedeném na razítku nebo vytištěném na letence Pokud z použití třídy sazby vyplývá, že se sazba vztahuje na počátek ke konkrétnímu datu nebo po konkrétní datum (s uvedením roku), znamená to datum, kdy cesta může začít z místa odletu a/nebo první den, kdy cesta může začít. V některých případech datum ukončení platnosti určuje datum, ke kterému musí být cesta provedena Uplatnění sazby na doprovázené děti se vztahuje na děti od 2 do 11 let, doprovázené na jednom letu ve všech segmentech cestujícím, který uhradil sazbu pro dospělé alespoň pro osoby stáří nejméně 12 let Letenky s otevřeným návratem jsou platné, pokud použití zpětné části zpátečního letu nepřekročí jeden rok od data odletu. 3. Rezervace 3.1 Obecné informace Letenka bude platná pouze pro lety, pro které byly provedeny rezervace, a pouze mezi místy uvedenými na letence nebo na platných letových kuponech. Cestující vlastnící nepoužitou letenku s otevřeným datem nebo její část nebo příkaz k úhradě k víceúčelovému použití pro pokračující cesty, nebo cestující, který si přeje změnit rezervaci 22 letenek na jiné datum, nebude oprávněn využít jakéhokoliv přednostního práva souvisejícího se získáním rezervace 3.2 Podmínky rezervací Rezervace jsou pouze předběžné, pokud a dokud letecká společnost nevydá potvrzenou letenku nebo příkaz k úhradě k víceúčelovému použití pro přepravu, na kterou je místo rezervováno. Letecká společnost může rezervaci kdykoli bez oznámení zrušit, pokud si cestující nezakoupí letenku na rezervované místo Výjimka č. 1: Rezervace místa na daný let je platná, pokud jsou dostupnost a přidělení tohoto místa potvrzeny rezervačním zástupcem letecké společnosti a zadány do počítače letecké společnosti Výjimka č. 2: Rezervace nebo požadavek na sedadlo (pořadník) je platný pouze pro cestujícího, na jehož jméno byla rezervace nebo požadavek původně proveden. Převod rezervace nebo požadavků na sedadla (změny jmen) z jednoho cestujícího na jiného nejsou povoleny. V případě, že k takovému převodu dojde bez předchozího svolení letecké společnosti, letecká společnost si vyhrazuje právo zrušit uvedenou rezervaci, místo na pořadníku nebo požadované místo Výjimka č. 3: S výhradou platby nebo Vygenerováno dne :35:04. strana 9

10 uspokojivého ujednání o úvěru bude leteckou společností vydána potvrzená letenka, na které bude potvrzeno místo, pokud cestující požádá u letecké společnosti o takovou letenku před ukončením lhůty dojednané mezi leteckou společností a cestujícím při potvrzení rezervace. Pokud však byl sjednán prodej letenek na letišti, nejméně 90 minut před plánovaným časem odletu Výjimka č. 4: (a) Pokud je rezervace provedena do dvou dnů před odletem, letenka musí být vydána nejpozději v časech uvedených níže: (b) Pokud byl sjednán prodej letenek na letišti, nejméně 90 minut před plánovaným časem odletu. (c) Taková rezervace místa může být stornována leteckou společností bez upozornění, pokud cestující nezískal potvrzenou letenku, na které je uvedeno jeho potvrzené rezervované místo ve lhůtě, které je dojednána mezi přepravcem a cestujícím Výjimka č. 5: Letecká společnost může akceptovat rezervace místa na konkrétní lety nad rámec dostupného místa na palubě letounu. Počet nadbytečných rezervací plánovaných leteckou společností pro konkrétní let je založen na očekávaném modelu rezervací pro daný let. Stanovení tohoto modelu zohledňuje aktuální podmínky, které mohou ovlivňovat očekávané využití místa v letu a historické faktory, jako například podíl pozdě stornovaných letů, nevyužití letu cestujícími s potvrzenou rezervací a nepřítomnost záznamů o určitých rezervacích v seznamu cestujících dopravce Výjimka č. 6: V případě, že počet osob, které se předloží potvrzenou rezervaci k přepravě na daném letu, překročí počet dostupných míst, na cestující s potvrzenými letenkami, kteří nesou uspokojeni, se budou vztahovat ustanovení části 6 nebo 7.7 (náhrada za odepření vstupu na palubu) těchto podmínek Přidělení povolení nastoupit k letu Přepravce nezaručuje přidělení jakéhokoliv místa v letounu. 4. Přeprava 4.1 Přeprava cestujících Odbavení, pozdní příchod k odbavení a minimální čas nástupu do letadla Cestující se musí dostavit k odbavení na výchozím letišti nejméně 90 minut před plánovaným časem odletu, na který mají rezervaci, a vyzvednout si palubní vstupenku (při využití rychlého odbavení na letištních terminálech musí v této lhůtě dokončit automatický proces odbavení a obdržet palubní vstupenku). Cestujícím doporučujeme, aby se odbavili s dostatečným předstihem, a vyhnuli se tak zpoždění, které může být způsobeno např. dlouhými frontami. To se zejména vztahuje na cestující, jejichž rezervace vyžaduje zvláštní služby ze strany leteckých společností, jako je například převezení cestujících na invalidním vozíku, přeprava zvířat v zavazadlovém prostoru nebo přeprava dětí bez doprovodu rodičů Pokud se cestující nedostaví na výchozí letiště ve stanovené lhůtě (čl ) nebo nepředloží příslušné dokumenty a nebude připraven k cestě, letecká společnost zruší místo rezervované pro tohoto cestujícího. Odlet nebude zpožděn kvůli cestujícím, kteří se dostaví na výchozí letiště příliš pozdě, aby byli schopni splnit uvedené formality před plánovaným časem odletu. Letecká společnost neodpovídá cestujícímu za ztráty nebo výdaje vzniklé v důsledku skutečnosti, že cestující nedodržel toto ustanovení Cestující jsou dále povinni být u východu k letadlu nejméně 20 minut před odletem (minimální čas pro nástup do letadla), mít platnou palubní vstupenku a být připraveni k nastoupení do letadla Pokud cestující nesplní termíny pro odbavení uvedené v předchozím odstavci ( ) nebo nesplní minimální dobu pro nástup do letadla ( ), znamená to, že ať mají nebo nemají platnou palubní vstupenku, ztratí nárok na přepravu, jsou i nadále povinni uhradit cenu letu, ledaže za vznik situace odpovídá letecká společnost nebo k ní došlo zásahem vyšší moci. Za této situace není možno také požadovat odškodnění, náhradu nákladů nebo jiné nároky vůči letecké společnosti U předvečerního odbavení, pokud se na příslušném letišti nabízí, účtuje letecká společnost na odbavovací přepážce 7 USD / 7 CAD / 5 EUR na jednoho cestujícího. U malých dětí, dětí do 12 let, majitelů "topbonusových" karet Card Silver, Gold nebo Service Card včetně doprovázející osoby a také u cestujících v Business Class se žádný poplatek za předvečerní odbavení neúčtuje Přeprava pouze při předložení kompletních a platných cestovních dokumentů Cestující budou přepraveni leteckou společností pouze tehdy, pokud při odbavení včas předloží úplné a platné cestovní dokumenty a platný pas / občanský průkaz / vízum nebo v případě ztráty originálů dokumentů ekvivalentní náhradní dokumenty. To se rovněž vztahuje na domácí zvířata, které cestují s cestujícími Vhodný průkaz totožnosti (uvedení na pasu rodiče/opatrovníka nebo vlastní pas dítěte) musí být také předložen za děti a kojence. Letecká společnost doporučuje cestujícím, aby si pro odbavení připravili referenční číslo rezervace Letecká společnost je oprávněna odmítnout přepravu, pokud podmínky vstupu uvalené zemí určení nebyly splněny, nebo pokud není možno předložit cestovní dokumenty/průkaz požadovaný v konkrétní zemi Přeprava kojenců, dětí a mladistvých Vhodný průkaz totožnosti, uvedení na pasu rodiče/opatrovníka nebo vlastní pas dítěte, musí být také předložen za děti a kojence. V závislosti na cílové zemi (např. USA) se na cestující děti mohou vztahovat zvláštní předpisy Nezletilé osoby bez doprovodu, děti ve věku od pěti do jedenácti let, mohou být přepravováni leteckou společností bez doprovodu, pokud byla letecká společnost předem upozorněna a pokud letecká společnost přepravu nezletilých osob bez doprovodu potvrdí. Pokud dítě ve věku od pěti do jedenácti let doprovází osoba ve věku nejméně 16 let, toto dítě není považováno za nezletilého bez doprovodu ve smyslu těchto ustanovení. Služby pro nezletilé osoby bez doprovodu je možno rezervovat pro děti ve věku od dvanácti do šestnácti let Nezletilé osoby bez doprovodu je možno přepravovat, pokud u odbavovací přepážky předloží úřední cestovní pas/doklad totožnosti s fotografií. Rodiče/opatrovník musí předložit písemné potvrzení, že dítě je oprávněno cestovat. Pokud jsou opatrovníci/rodiče rozvedeni, nebo žijí odděleně, jsou povinni předložit potvrzení obou rodičů na odbavovací přepážce. Na některé země se vztahují zvláštní pravidla. Jméno osoby vyzve dávající dítě na cílovém letišti musí být uvedeno u odbavovací přepážky. Opatrovníci/rodiče musí na letišti vyčkat až do odletu letadla Na přepravu nezletilých osob bez doprovodu u letů na krátkou a střední vzdálenost se vztahuje manipulační poplatek 57 USD / 56 CAD / 40 EUR na jeden let. Poplatek účtovaný u letů na dlouhou vzdálenost je 114 USD / 112 CAD / 80 EUR U tranzitních letů přes jedno z center letecké společnosti letecká společnost poskytne osobu, která doprovodí a dohlédne na nezletilé osoby bez doprovodu, pokud doba tranzitu nepřesáhne 2 hodiny. Pokud přesáhne, přeprava bude odmítnuta, s výjimkou případů, kdy je tranzitní doba přesahující 2 hodiny součástí jediné rezervace u letecké společnosti Cena letu malých dětí/kojenců (děti mladší 2 let) na mezinárodních letech je 10 % ceny pro dospělého (čistá cena letu). Cena pro děti ve věku od 2 do 12 let je 67 % čisté ceny letu plus taxy, poplatky a palivový příplatek Dosáhne-li dítě v rámci rezervovaného letu mezi nastoupením cesty tam a cesty zpět věku 2 let, účtuje se 67 % čisté ceny letenky s daněmi, poplatky a palivovým příplatkem. Dítě má nárok na místo k sezení pro let tam a zpět, přičemž u malých dětí (děti do 2 let) je z bezpečnostních důvodů ze zákona předepsáno využití dětského sedadla podle ustanovení v článku Každý dospělý cestující si může vzít jedno malé dítě. V jedné řadě sedadel je povoleno pouze jedno malé dítě. Kojenci smí cestovat ve své vlastní dětské sedačce, pokud bylo rezervováno dodatečné sedadlo v letadle a pokud letecká společnost byla informována nejméně 48 hodin před odletem, že bude použita dětská sedačka. Po dobu letu musí být dětská sedačka připevněna k sedadlu letounu pomocí poskytnutého bezpečnostního pásu. Pro obecné použití v letadle jsou schváleny následující dětské sedačky: Römer King Quickfix, Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi City, Storchenmühle Maximum, Luftikid, jiný certifikovaný dětský zádržný systém (CRDS) schválený výhradně pro použití v letadle příslušným úřadem členského státu JAA, FAA nebo úřadem pro přepravu Transport Canada a označený příslušným způsobem, CRDS schválený pro použití v motorových vozidlech podle normy UN ECE R 44, - 03 nebo novější verze, CRDS schválený pro použití v motorových vozidlech a letadlech podle kanadské normy CMVSS 213/213.1, CRDS schválený pro použití v motorových vozidlech a letadlech podle normy US FMVSS č. 213 a příslušným způsobem označený. Jiné dětské sedačky mohou být povoleny individuálně na základě předchozího oznámení. Dětská sedačka musí být v každém případě schválena (certifikována) a příslušným způsobem označena Přeprava těhotných žen Vygenerováno dne :35:04. strana 10

11 Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zabránění ublížení na zdraví těhotných matek se uplatňují následující předpisy: Do 4 týdnů před očekávaným datem porodu letecká společnost poskytne přepravu těhotných žen bez potvrzení o způsobilosti k letu; letecká společnost je oprávněna požadovat lékařské potvrzení, na kterém bude uvedeno, že těhotenství nepřekročilo 36. týden Přeprava není poskytována těhotným ženám 4 týdny před očekávaným termínem porodu Výše uvedené předpisy je nutno rovněž zohlednit, pokud jde o plánované datum zpátečního letu Přeprava invalidních osob Následující předpisy týkající se přepravy invalidních osob na letech z nebo do USA se určují podle nařízení vydaného Ministerstvem dopravy USA (Part 382 US Department of Transportation), pokud se nedají použit pro přepravce mimo USA. Předpisy je možné najít na internetu pod následujícím odkazem Osoba bude považována za invalidní osobu, pokud její fyzický, zdravotní nebo duševní stav vyžaduje individuální pozornost při nástupu do letadla, výstupu z letadla, během letu, v případě nouzové evakuace nebo během pozemní manipulace, která obvykle není poskytována ostatním cestujícím Definice Osoba schopná pohybu - osoba, která je schopna pohybu v letadle bez pomoci. Osoba neschopná pohybu - osoba, která není schopna pohybu v letadle bez pomoci. Soběstačná osoba - osoba, která je nezávislá, soběstačná a schopna postarat se o fyzické potřeby během letu a která nevyžaduje zvláštní nebo neobvyklou péči na palubě překračující péči, která je poskytována široké veřejnosti. S výjimkou potřeby pomoci při nástupu a výstupu z letadla. Nesoběstačná osoba - osoba, která není schopna se o sebe během letu postarat. Letecká společnost akceptuje, že invalidní osoba svou soběstačnost určí sama Určení soběstačnosti Přijetí invalidních cestujících Lékařské povolení/odmítnutí přepravy (a) Pokud letecká společnost určí, v dobré víře a na základě rozumného úsudku, že cestující je v takovém zdravotním stavu, kdy při cestování letadlem existuje riziko zhoršení uvedeného stavu, a/nebo může dojít k tomu, že cestující bude požadovat urgentní zdravotní péči, letecká společnost bude oprávněna požadovat, aby cestující předložil lékařské potvrzení. Totéž platí, pokud má být cestující přepravován na nosítkách nebo 25 v inkubátoru nebo pokud je během letu nezbytný lékařský kyslík. Potvrzení nesmí být vydáno dříve než 10 dnů před odletem. (b) Letecká společnost zkontroluje předložené zdravotní potvrzení a určí, jestli je může akceptovat a jestli povolí pacientovi přepravu. Kontrolu a povolení provede zdravotnický personál, který zaměstnává letecká společnost, nebo který je smluvně zajištěn leteckou společností. V případě, že takový personál nebude k dispozici, požadovanou kontrolu a povolení mohou poskytnout externí zdravotnické autority (např. místní lékaři nebo zaměstnanci nemocnice). (c) Pokud letecká společnost v dobré víře zjistí, že zdravotní nebo fyzický stav pacienta představuje neobvyklé nebezpečí nebo riziko pro tuto osobu nebo pro ostatní (včetně případů těhotných matek, nenarozených dětí) nebo ohrožení majetku, letecká společnost může odmítnout přepravu osobě, který takové nebezpečí nebo riziko představuje. (d) Pokud je přepravován cestující, jehož stav, věk nebo duševní nebo fyzický stav představuje nebezpečí nebo riziko jeho samotného, výslovnou podmínkou letecké společnosti je, že nebude odpovídat za zranění, nemoc nebo invaliditu nebo jejich zhoršení nebo následky, včetně úmrtí způsobeného takovým stavem, věkem nebo duševním nebo fyzickým stavem: Rezervace pro cestující s ventilátorem, respirátorem, přístrojem CPAP nebo přenosným koncentrátorem kyslíku (POC) by měla být provedena nejméně 48 hodin před cestou; rezervace pro cestující, kterým bude po dobu letu lékařský kyslík zajišťován přepravcem, nejméně 72 hodin před cestou. Letecká společnost by rovněž měla být předem informována o všech dalších případech, kdy cestující vyžaduje zvláštní pomoc od letecké společnosti, přičemž letecké společnosti bude oznámena povaha invalidity a požadovaná pomoc tak, aby bylo možno zajistit příslušná opatření pro přepravu. Letecká společnost učiní vše pro to, aby vyhověla cestujícím, kteří neprovedou včasné rezervace Omezení rozdělení míst Invalidní osoby nebudou oprávněny obsadit sedadla v řadách s určeným nouzovým východem. Letecká společnost má možnost přidělit sedadla a/nebo omezit přidělení sedadel Invalidní osoby budou akceptovány k přepravě podle níže uvedených zásad: Invalidita Požadavek na osobní obsluhu Slepý Ne Hluchý Ne Hluchoněmý / soběstačný Ne Hluchoněmý / nesoběstačný Ano Duševní / soběstačný Ne Duševní / nesoběstačný Ano Schopný pohybu / soběstačný Ne Schopný pohybu / nesoběstačný Ano Neschopný pohybu / soběstačný Ne (*) Neschopný pohybu / nesoběstačný Ano (*) s výjimkou případů, kdy počet cestujících v daném letu přesáhne počet uvedený v příručce pro kanadskou civilní leteckou přepravu a komerční letecké služby (přeprava nepohyblivých cestujících ve velkých letadlech s třemi motory) Akceptace zvláštních sedadel pro děti s vážným postižením (sedadlová skořepina) Ve zvláštních případech musí být děti se závažným postižením přepravovány ve speciálně upravených nebo vyrobených sedačkách pro děti, které musí být nainstalovány do letadla na sedadla pro cestující speciálně navržená pro takové účely. Pokud cestující požaduje takovou přepravu, podle předpisů je požadováno provedení speciálních testů kompatibility a schválení dětské sedačky. Akceptovány jsou následující maximální rozměry sedadlových skořepin, které budou schváleny předem oddělením služeb pro cestující letecké společnosti: 65 x 43 x 60 cm / 25.6 palců x 16.9 palců x 23.6 palců (výška x šířka x hloubka). Vždy bude předem vybráno sedadlo u okna (s výjimkou řady s východem a první řady). Cestující je povinen poskytnout kopii dokumentace o zkoušce a povolení u odbavovací přepážky a odevzdat kopii posádce na palubě, která bude požadovat pokyny k instalaci tam uvedené Akceptace služebních zvířat Letecká společnost akceptuje přepravu bez poplatku za psa s řádným obojkem nebo jiného služebního zvířete, které slouží a/nebo pomáhá invalidnímu cestujícímu, pokud doprovází pacienta závislého na takovém služebním zvířeti. Služebnímu zvířeti bude dovoleno doprovodit takového cestujícího do kabiny. Cestující a služební zvíře budou obvykle umístěni na sedadlo s přepážkou, kde je pro zvíře dostatečný prostor. V extrémních případech, pokud je zvíře velké a těžké, by měl být k dispozici dodatečný prostor podlahy u sedadla (přednostně sedadlo u okna) (koupě dalšího sedadla nebo pokud je možno zvolit místo při odbavení) Akceptace pomůcek ke zvýšení mobility Kromě běžných zavazadel, která jsou přepravována zdarma, letecká společnost akceptuje následující předměty, které musí být umístěny v zavazadlovém prostoru: - Ručně ovládané invalidní vozíky a chodítka; - Invalidní vozíky s bateriemi, které jsou zabezpečeny proti rozlití, s odpojenými a zalepenými koncovkami; - Berle a hole mohou být ponechány v úschově cestujícího, pokud jsou uloženy v souladu s bezpečnostními předpisy letecké společnosti; - Invalidní vozíky s bateriemi obsahujícími kapaliny, které nejsou zabezpečeny proti rozlití a) V letadle s kontejnery, např. B747/B767, pokud jsou naloženy v kontejneru pro zavazadla LD3 v kolmé pozici (pro cestujícího zdarma). Baterie musí být odpojeny na obou koncovkách, zabezpečeny proti krátkému spoji a musí být zajištěny na invalidním vozíku pomocí nevodivého materiálu; b) Invalidní vozík ve vertikální poloze: U letounů s úzkým trupem, např. DC9/B727, baterie musí být vyjmuta a uskladněna ve schránce pro úschovu baterií Kimpack, kterou poskytne letecká společnost cestujícímu zdarma Akceptace cestujícího se sádrou Cestující se sádrovým obvazem upozorňujeme, že s leteckou přepravou v období prvních čtyř (4) dnů po přiložení sádrového obvazu jsou spojena závažná zdravotní rizika bez ohledu na to, zda sádra je či není po dobu letu nošena v rozříznutém stavu, a z toho důvodu má letecká společnost dle bodu 4.5 právo odmítnout přepravu takových cestujících. Letecká společnost má však právo v individuálních případech učinit výjimku a udělit souhlas s přepravou cestujícího, pokud je k dispozici zdravotnický převoz nebo pokud cestující před odletem předloží lékařské potvrzení, podle něhož v souvislosti s přepravou cestujícího se sádrovým obvazem v uzavřeném nebo otevřeném stavu nejsou očekávána žádná zdravotní rizika, a v potvrzení je uvedeno, zda má být sádrový obvaz nošen v uzavřeném nebo otevřeném stavu Pokud byl sádrový obvaz nošen bez komplikací alespoň čtyři (4) dny, cestující se sádrovým obvazem smí být přepraven. Ze zdravotních důvodů se však důrazně doporučuje, aby uzavřené sádrové obvazy byly otevřeny Jestliže cestující vzhledem k sádrovému obvazu potřebuje další prostor v letadle, je nutné předem informovat leteckou společnost. Leteckou společnost je nutno informovat nejméně 48 hodin před odletem, jinak je dle bodu 4.5 letecká společnost v jednotlivém případě oprávněna přepravu odmítnout Převoz cestujících na nosítkách (STCR) Cestující STCR je cestující, který může být Vygenerováno dne :35:04. strana 11

12 přepravován pouze na nosítkách; tento cestující může, ale nemusí požívat sociální ochranu nebo konkrétní pojištění. Převoz pacienta na nosítkách musí být schválen lékařem pacienta a musí být doprovázen tělesně zdatným dospělým doprovodem kvalifikovaným k poskytování požadované péče na cestě, pokud nebude určeno jinak v rámci zdravotních služeb letecké společnosti. V případech, kdy cestující musí být převáděn na nosítkách, letecká společnost zašle veškeré podrobné informace (např. sedadla, které jsou obsazena cestujícími na nosítkách, doprovázející osoba atd.) všem příslušným stanicím. Za blokovaná sedadla s instalovanými nosítky mohou být umístěny pouze doprovázející osoby. Certifikovaný vozík STCR bude instalován v zadní části kabiny na základě schválení registrace letadla zaměstnanci údržby letecké společnosti. V jednom letadle je možno umístit maximálně 2 nosítka STCR, pokud tento počet ve výjimečných případech nezvýší ředitel provozu letů. 4.2 Převoz zavazadel Letecká společnost může odmítnout přijmout zavazadlo k odbavení, pokud není zabaleno tak, aby bylo možno zajistit bezpečnou přepravu. Cestující nesou spoluodpovědnost za to, že zajistí, že odbavená zavazadla a předměty, které obsahují, přečkají přepravu bez poškození Kabinová zavazadla nesmí vážit více než 6 kg / 13 lb bez notebooku (8 kg / 18 lb s notebookem). Rozměry příručního zavazadla nesmí přesáhnout 55 cm x 40 cm x 20 cm / 21.7 palců x 15.7 palců x 7.9 palců. Z důvodu omezení prostoru a bezpečnosti je každému cestujícímu dovoleno pouze jedno příruční zavazadlo. V souladu se směrnicí EU č. 1546/2006 všichni cestující odlétající z letišť v Evropské unii a Švýcarska (včetně navazujících letů) mohou ve svém příručním zavazadle přepravovat tekutiny, nádoby pod tlakem, pasty, roztoky a jiné látky gelového typu do maximálního množství 100 ml v jednom balení. Podstatné je maximální množství náplně uvedené na balení. Všechny tyto jednotlivé nádoby musí být zabaleny v jednom průhledném opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku, který nepřesahuje objem 1 litru. Na každou osobu je povolen jeden plastový sáček. Na léky na předpis a kojeneckou výživu se vztahují zvláštní pravidla. Kromě států EU přijaly stejné předpisy i některé další státy V ekonomické třídě je povoleno zdarma přepravovat maximálně 1 zavazadlo vážící do 23 kg / 51 lb na jednoho cestujícího. V obchodní třídě je povoleno zdarma přepravovat maximálně 2 odbavovaná zavazadla vážící do 32 kg / 71 lb každé Pokud je překročen limit pro převoz zavazadel zdarma na jednoho cestujícího, jsou účtovány přirážky (článek 4.4, viz níže). Osoba, která je uvedena jako zákazník na rezervaci a na kterou byla vystavena faktura, a/nebo cestující jsou povinni tuto přirážku uhradit Identifikační visačka na zavazadle vydána na jméno cestujícího slouží jako záznam o odbaveném zavazadle, co se týče hmotnosti a počtu kusů. Doporučujeme cestujícím, aby si z venkovní i vnitřní strany odbavovaného zavazadla připevnili visačku se svým jménem a adresou Cestující jsou povinni vyzvednou si své odbavené zavazadlo, jakmile je vydáno leteckou společností. Pokud cestující zavazadlo nepřevezme, nebo ho odmítne převzít, letecká společnost bude oprávněna naúčtovat mu náklady na skladování, které jí mohou vzniknout Cestující odpovídají za splnění celních povinností souvisejících s jejich zavazadly Letecká společnost doporučuje, aby se cestující ihned po přistání obrátili na přepážku ztráty a nálezy (Lost and Found) příslušného cílového letiště v případě zpoždění, ztráty, zničení nebo poškození svého zavazadla. 4.3 Zakázaná zavazadla Přeprava nebezpečných předmětů je na letech provozovaných leteckou společností zakázána Cestující nesmějí převážet následující předměty: - předměty, které by mohly ohrozit letadlo, palubní zařízení nebo osoby, zejména výbušniny, stlačené plyny, oxidující, radioaktivní, korozivní nebo magnetizující látky, vysoce hořlavé, toxické nebo agresivní látky a také všechny druhy kapalin, tj. předměty nebo látky, které je možno klasifikovat jako nebezpečné v souladu s předpisy o nebezpečných látkách; - předměty, které nejsou vhodné pro přepravu z důvodu své hmotnosti, velikosti nebo vlastností Samostatné lithiové nebo dobíjecí lithiové baterie (které jsou běžně používány ve spotřebním zboží, např. v noteboocích, mobilních telefonech, hodinkách, fotoaparátech atd.) mohou být přepravovány pouze v příručních zavazadlech. Jako samostatné baterie pro elektronické spotřební zboží je možno převážet maximálně dvě samostatné lithiové baterie nebo dobíjecí lithiové baterie s maximálním výkonem 160 Wh. Pokud mají být na palubě převáženy samostatné baterie nebo dobíjecí baterie s individuálním výkonem v rozmezí od 100 Wh do 160 Wh, je nutný předchozí souhlas letecké společnosti. Více podrobností týkajících se přepravy baterií a dobíjecích baterií naleznete na internetu v části informace o bezpečnosti Cestující nesmí převážet zbraně jakéhokoliv druhu, a to ani ve svých příručních zavazadlech nebo u sebe, zejména se jedná o střelné zbraně, tupé nebo ostré předměty a nádoby s plynem pod tlakem, které je možno použít pro útok nebo na obranu. Stejná pravidla se uplatní na všechny druhy munice a potenciálně výbušné látky. Zapalovače na cigarety s absorbovaným palivem jsou zakázány. Cestující mohou přepravovat 1 plynový zapalovač na osobu Hračky napodobující zbraně (plastové nebo kovové), praky, příbor, žiletky (bezpečnostní i otevřené žiletky), komerčně dostupné hračky, které by mohly být použity jako zbraně, jehlice na pletení, sportovní rakety a jiná výstroj určená ke sportu nebo volný čas, která by mohla být použita jako zbraň (např. skateboardy, rybářské pruty a vesla) a jakékoliv další ostré předměty mohou být přepravovány pouze v odbavovaných zavazadlech. To samé se vztahuje na nůžky na nehty, pilníky na nehty, hřebeny a injekční stříkačky (s výjimkou zdokumentovaných stříkaček pro zdravotní účely) a svíce s gelovou součástí, vložky do bot s gelovou součástí, těžítka a jiné ozdobné předměty, nehledě na objem nebo množství kapaliny. Aby se zabránilo zranění, všechny ostré předměty v odbavovaných zavazadlech musí být chráněny a pevně zabaleny Cestujícím doporučujeme, aby ve svých odbavovaných zavazadlech nepřeváželi křehké předměty nebo předměty podléhající rychlé zkáze, předměty zvláštní hodnoty, např. peníze, šperky, vzácné kameny, notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony, navigační a jiné elektronické přístroje, akcie (podílové listy atd.) nebo jiné ceniny nebo dokumenty, vzorky, doklady totožnosti, klíče od domu, klíče od auta, léky nebo kapaliny. Aby se zamezilo poškození bezpečnostního zámku v důsledku bezpečnostních kontrol (zejména v rámci mezinárodních letů do a z USA), doporučuje se odbavovaná zavazadla neuzamykat, případně je uzamknout pomocí speciálního bezpečnostního zámku s technologií TSA. 4.4 Nadměrná/zvláštní zavazadla Převoz zavazadel, která přesáhnou povolený limit pro zdarma převážená zavazadla z hlediska hmotnosti, je zpoplatněn. Pokud nebude ujednáno jinak, k zavazadlům, která přesáhnou limit pro zavazadla převážená zdarma, bude účtován příplatek (poplatek za nadváhu zavazadla). Poplatek musí být vždy uhrazen před odletem. Sazby za nadměrná zavazadla jsou uvedeny níže: Pro odlety do Cestující v ekonomické třídě (jedno zavazadlo): Poplatek za další zavazadlo: 2. zavazadlo vážící do 23 kg / 51 lb: 50 EUR (let z Německa) / 70 USD / 70 CAD (let z destinace) 1. a/nebo 2. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 140 USD / 140 CAD / 100 EUR za 1. kus zavazadla resp. za 2. kus zavazadla Každé další zavazadlo nad 2. kus zavazadla vážící do 23 kg: 140 USD / 140 CAD / 100 EUR Každé další zavazadlo nad 2. kus zavazadla vážící od 23 do 32 kg: 200 USD / 210 CAD / 150 EUR Každé zavazadlo s hmotností nad 32 kg / 71 liber: 450 EUR (lety z Německa) / 600 USD / 630 CAD (lety z cílové destinace) - Cestující v obchodní třídě (dvě zavazadla): Poplatek za další zavazadlo: od 3. zavazadla vážícího do 23 kg / 51 lb: jednorázový poplatek 100 EUR (let z Německa) / 140 USD / 140 CAD (let z destinace) Od 3. kusu zavazadla s hmotností nad 23 kg / 51 liber a do 32 kg / 71 liber: jednorázový poplatek 150 EUR (let z Německa) / 200 USD / 210 CAD (let z destinace) Každé zavazadlo nad 32 kg / 71 lb: 450 EUR (let z Německa) / 600 USD / 630 CAD (let z destinace) Pro odlety po Cestující v ekonomické třídě (jedno zavazadlo): Přirážka za další zavazadlo: 2. zavazadlo vážící do 23 kg / 51 lb: 50 EUR (let z Německa) / 70 USD / 70 CAD (let z destinace) 1. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 70 USD / 70 CAD / 50 EUR (krátké a střední trasy), resp. 140 USD / 140 CAD / 100 EUR (dálkové lety) 2. kus zavazadla s hmotností přesahující 23 kg do 32 kg: 140 USD / 140 CAD / 100 EUR (krátké a střední trasy), resp. 200 USD / 210 CAD / 150 EUR (dálkové lety) Každé další zavazadlo nad 2. kus zavazadla vážící do 23 kg: 70 USD / 70 CAD / 50 EUR Každé další zavazadlo nad 2. kus zavazadla vážící od 23 do 32 kg: 140 USD / 140 CAD / 100 EUR (krátké a střední trasy), resp. 200 USD / 210 CAD / 150 EUR (dálkové lety) Každé zavazadlo s hmotností nad 32 kg / 71 liber: 450 EUR (lety z Německa) / 600 USD / 630 CAD (lety z cílové destinace) - Cestující v obchodní třídě (dvě zavazadla): Přirážka za další zavazadlo: od 3. zavazadla vážícího do 23 kg / 51 lb: jednorázový poplatek 100 EUR (let z Německa) / 140 USD / 140 CAD (let z destinace) Od 3. kusu zavazadla s Vygenerováno dne :35:04. strana 12

13 hmotností nad 23 kg / 51 liber a do 32 kg / 71 liber: jednorázový poplatek 150 EUR (let z Německa) / 200 USD / 210 CAD (let z destinace) Každé zavazadlo s hmotností nad 32 kg / 71 liber: 450 EUR (lety z Německa) / 600 USD / 630 CAD (lety z cílové destinace) Pokud nebude výslovně dojednáno jinak, letecká společnost musí být na zvláštní zavazadla upozorněna předem. Upozornění musí být písemné. Pro oprávnění přepravy je požadováno potvrzení tohoto oznámení ze strany letecké společnosti. Rozměry a hmotnost jednoho zvláštního zavazadla musí být uvedeny na oznámení Rozhodnutí o přepravě nadměrných a zvláštních zavazadel závisí na kapacitě v zavazadlovém prostoru, která je k dispozici, a na předpisech o zdraví a bezpečnosti při práci. Nadměrná a zvláštní zavazadla tedy mohou být omezena z hlediska množství anebo zcela vyloučena z přepravy. Cestovní agentura nebo středisko služeb musí být navíc informováno o nadměrných zavazadlech (10 kg / 22 lb nebo více), zvláštních zavazadlech nebo zavazadlech s nadměrnou velikostí a objemných zavazadlech nejméně 48 hodin před odletem a tato zavazadla budou převážena pouze tehdy, bude-li k dispozici dostatek místa Sportovní zařízení/zavazadla ve smyslu článku jsou považována za zvláštní zavazadla a musí být registrována předem a zabalena samostatně. Letecká společnost doporučuje odbavení sportovního zařízení v pevném balení. Musí být rozpoznatelné jako takové u odbavovací přepážky Za zvláštní druhy sportovních zavazadel se účtují níže uvedené poplatky, za předpokladu, že je dané zavazadlo přihlášeno nejméně 24 hodin před odletem a je uhrazen příslušný poplatek. V případě pozdější registrace a/nebo úhrady jsou platné všeobecné poplatky za další zavazadlo v souladu s bodem (bez časového omezení): - Pro odlety do : Jízdní kolo (BIKE): jednosměrná do 32 kg / 71 lb 100 USD / 105 CAD / 75 EUR, 175 USD / 175 CAD / 125 EUR (při nahlášení v době odbavení/předvečerního odbavení) Surfovací prkno (s plachtou a stožárem)/ bodyboard / kiteboard / wakeboard / kanoe (SURF/KITE/WAKE/KANU): jednosměrná do 32 kg / 71 lb 100 USD / 105 CAD / 75 EUR, 175 USD / 175 CAD / 125 EUR (při nahlášení v době odbavení/předvečerního odbavení) Potápěčská výstroj (DIVE): jednosměrná do max. 32 kg / 71 lb 100 USD / 105 CAD / 75 EUR, 175 USD / 175 CAD / 125 EUR (při nahlášení v době odbavení/předvečerního odbavení) Lyžařské vybavení / 1 pár lyží nebo snowboard a lyžařské boty nebo 1 skibob na jednoho cestujícího (SKIS): jednosměrná do 32 kg / 71 lb 100 USD / 105 CAD / 75 EUR, 175 USD / 175 CAD / 125 EUR (při nahlášení v době odbavení/předvečerního odbavení) (zdarma na letech provozovaných společností NIKI Luftfahrt GmbH) Golfové zavazadlo (GOLF): do 32 kg / 71 lb u každého zavazadla na jednoho cestujícího se uplatní jednosměrná sazba 95 USD / 98 CAD / 70 EUR, 170 USD / 168 CAD / 120 EUR (při nahlášení v době odbavení/předvečerního odbavení). Sportovní zbraně, lovecké zbraně a k tomu přináležející munice (WEAP): jeden směr, do max. 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (Zóny 1 / 2 / 3) / 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (Zóna 4), 100 EUR / 144 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zón 1 / 2 / 3), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer u Zóny 4). - Pro odlety po : Jízdní kola (BIKE): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR /72 USD / 70 CAD (krátké a střední trasy), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro dálkové lety) Surfové prkno (s plachtou a stěžněm) / bodyboard / kiteboard / wakeboard / kánoe (SURF/KITE/WAKE/KANU): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR /72 USD / 70 CAD (krátké a střední trasy), 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro dálkové lety) Vybavení na potápění (DIVE): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (krátké a střední trasy), 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro dálkové lety) Lyžařská výbava / 1 pár lyží nebo 1 snowboard a lyžařské boty nebo 1 skibob na cestujícího (SKIS): jeden směr, max. do 32 kg - 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (krátké a střední trasy), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (dálkové lety) (bez poplatku u letů provozovaných společností NIKI Luftfahrt GmbH), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro dálkové lety) Golfové zavazadlo (GOLF): jeden směr, max. do 32 kg za každou samostatnou položku zavazadla na jednoho cestujícího jedním směrem u všech odletů se účtuje 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (krátké a střední trasy), 70 EUR / 95 USD/ 98 CAD (dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době 30 odbavení/odbavení v předvečer pro krátké a střední trasy), 120 EUR / 170 USD / 168 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro dálkové lety) Sportovní zbraně, lovecké zbraně a k tomu přináležející munice (WEAP): jeden směr, max. do 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (krátké a střední trasy), 75 EUR / 100 USD/ 105 CAD (dálkové lety), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro krátké a střední trasy), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (při ohlášení v době odbavení/odbavení v předvečer pro dálkové lety) Obraťte se na nás v případě zájmu o informace ohledně sazeb na jiná sportovní zavazadla Každé zavazadlo (ať už cestovní zavazadlo nebo sportovní zavazadlo) nad 32 kg/71 liber musí být nejpozději do 48 hodin před odletem nahlášeno na servisní přepážce letecké společnosti jako nadměrně těžké zavazadlo. Při nedodržení této přihlašovací lhůty nevzniká nárok na převoz tohoto zavazadla. Obzvlášť těžká zvláštní zavazadla (nad 32 kg / 71 liber) budou převážena po zaplacení poplatku za nadměrná zavazadla ve výši 600 USD / 630 CAD / 450 EUR. Případné poplatky za sportovní zavazadla jsou obsaženy v tomto poplatku za nadměrná zavazadla Potápěčská výstroj musí být registrována leteckou společností před datem odletu. Pásy musí být přepravovány bez olověných potápěčských závaží a láhve na stlačený vzduch musí být prázdné. Potápěčské lampy musí být převáženy s vyjmutou baterií nebo žárovkou Jízdní kola musí být registrována leteckou společností před datem odletu a zabalena předtím, než budou odbavena. Letecká společnost doporučuje jako vhodné balení krabici na jízdní kolo nebo jiný robustní kontejner. Jízdní kola s přídavným motorem jsou považována za nebezpečné předměty a jsou vyloučena z přepravy. Jízdní kola poháněná elektrickým motorem a opatřená baterií však mohou být přepravována Letecké společnosti musí být oznámeno dopředu, jestli cestující budou odbavovat sportovní zbraně, lovecké zbraně a příslušnou munici, nebo jakékoliv předměty, které vypadají nebo jsou označeny jako zbraně, munice nebo potenciálně výbušné látky. Letecká společnost doporučuje, aby se cestující převážející takové předměty dostavili k odbavovací přepážce v den odletu včas. Letecká společnost povolí přepravu těchto předmětů, pokud jsou přepravovány jako náklad anebo jako odbavená zavazadla v souladu se zákonnými předpisy upravujícími přepravu nebezpečného zboží. Každému cestujícímu je povoleno převážet v jednom zavazadle maximálně 5 kg munice. Další informace vám budou poskytnuty při oznámení letecké společnosti Přeprava domácích zvířat je zpoplatněna. Uplatní se zákonné předpisy upravující přepravu zvířat. Domácí zvířata musí být přepravována ve vhodné, uzavřené, jakož i trvale hygienicky nezávadné, nepropustné a bezpečné schráně (maximální rozměr přepravní schrány pro přepravu v kabině je 55 cm x 40 cm x 20 cm, hmotnost max. 6 kg / 13 liber včetně schránky) a nesmí být během přepravy vypuštěni. Z důvodů bezpečnosti a místa bude mít cestující právo na převoz domácího zvířete, pokud byla letecká společnost informována a potvrdila tuto zamýšlenou přepravu v době rezervace a pokud schrána/krabice splňuje výše uvedené požadavky. Letecká společnost neakceptuje jakákoliv domácí zvířata na letech do a ze Spojeného království, Irska a Islandu. Cestující odpovídá za to, že všechna požadovaná očkování a zdravotní průkazy a vstupní dokumenty jsou aktuální. Každá země má jiná omezení týkající se přepravy zvířat, proto může být na některých letech přeprava zvířat zcela zakázána (např. lety do/z Velké Británie, Irska, na Island). Další informace o přepravě domácích zvířat a případných omezeních vám poskytne středisko služeb společnosti Air Berlin, které můžete kontaktovat podle informací uvedených v článku Jednosměrná sazba letecké společnosti za přepravu domácích zvířat v kabině pro odlety do činí 140 USD / 140 CAD / 100 EUR, za přepravu jedním směrem pro odlety po u krátkých a středních tras 43 USD / 43 CAD / 30 EUR, za přepravu jedním směrem pro odlety po u dálkových letů 140 USD / 140 CAD / 100 EUR. Při nahlášení zvířete pro přepravu v kabině u odbavení/předvečerního odbavení se pro odlety do účtuje 200 USD / 210 CAD / 150 EUR, pro odlety po se na předchozí oznámení přepravy vztahují poplatky ve výši 114 USD / 112 CAD / 80 EUR (krátké a střední trasy), resp. 200 USD / 210 CAD / 150 EUR (dálkové lety). Jednosměrná sazba letecké společnosti pro přepravu domácích zvířat v nákladním prostoru (povinné, pokud hmotnost překročí 6 kg / 13 lb) pro odlety do Vygenerováno dne :35:04. strana 13

14 činí 214 USD / 210 CAD / 150 EUR, za přepravu jedním směrem pro odlety po u krátkých a středních tras 107 USD / 105 CAD / 75 EUR, za přepravu jedním směrem pro odlety po u dálkových letů 214 USD / 210 CAD / 150 EUR. Při nahlášení zvířete pro přepravu v nákladovém prostoru u odbavení/předvečerního odbavení se pro odlety do účtuje 280 USD / 280 CAD / 200 EUR, pro odlety po se na předchozí oznámení přepravy vztahují poplatky ve výši 179 USD / 175 CAD / 125 EUR (krátké a střední trasy), resp. 280 USD / 280 CAD / 200 EUR (dálkové lety). Domácí zvířata, která jsou převážena v kabině, musí zůstat v přepravním boxu po celou dobu letu. Box nesmí být položen na sedadlo a musí být uložen pod sedadlem během vzletu a přistání. 4.5 Omezení a odmítnutí přepravy Letecká společnost je oprávněna odmítnout přepravu nebo navazující přepravu nebo zkrátit přepravu cestujících nebo jejich zavazadel, zejména pokud: 31 dojde k ohrožení letadla, osoby nebo věcí na palubě; členům posádky je bráněno v provádění svých povinností; jsou ignorovány pokyny posádky, zejména týkající se kouření a konzumace alkoholu; chování cestujícího představuje nepřijatelnou přítěž, nebo vede ke škodám nebo zranění cestujících nebo posádky letu; existuje důvodné podezření, že cestující provedou jednu z výše uvedených činností; přepravou by došlo k porušení platných zákonů, předpisů nebo požadavků výchozí nebo cílové země nebo země, nad kterou letadlo v daném okamžiku přelétá; cestující odmítne povolit kontrolu své osoby nebo svých zavazadel, která může být požadována z bezpečnostních důvodů; cestující nevlastní platné nebo neporušené cestovní dokumenty, zničí cestovní dokumenty v průběhu letu nebo odmítne předat cestovní dokumenty členům posádky, pokud je o to požádán výměnou za písemnou stvrzenku; cestující nesplňuje předpisy požadované pro provedení cesty (např. pas, vízum, zdravotní předpisy, týká se rovněž zvířat doprovázejících cestující); cestující není schopen prokázat u odbavovací přepážky nebo při nástupu do letadla, že se jedná o osobu, na jejíž jméno byla provedena rezervace; cena letenky, taxy, poplatky nebo příplatky, včetně plateb za předchozí lety, nebyly uhrazeny; cestující porušuje bezpečnostní předpisy vydané leteckou společností nebo pokyny v rámci předpisů společnosti; cestující má u sebe zakázaná zavazadla; cestující porušuje bod o přepravě zvířat; cestující nesplní podmínky stanovené bodem o přepravě cestujících se sádrový obvazem; cestující včas neoznámil letecké společnosti, že požaduje dodatečné místo kvůli sádře, jak stanoví bod ; cestující neposkytl svá data pro bezpečný let (celé jméno, datum narození, pohlaví, číslo pro případné odškodnění - pokud je k dispozici) letecké společnosti 96 hodin před odletem, po upomínce letecké společnosti tak, aby byl získán souhlas Úřadu pro bezpečnost přepravy Spojených států (TSA) vstoupit na území USA. pokud by byla přeprava cestujícího spojena se značnými zdravotními riziky Letecká společnost je oprávněna přerozdělit sedadla, dokonce i poté, co cestující nastoupili do letadla. To mohou vyžadovat bezpečnostní nebo provozní důvody. Neexistuje právo na přiřazení konkrétního místa Upozorňujeme na následující, pokud budete rezervovat sedadla XL: Protože sedadla XL jsou umístěna v řadách s nouzovými východy, jedná se o sedadla související s bezpečností. Letecká společnost je tedy přiřadí jen těm cestujícím, jejichž fyzický a/nebo duševní stav nebude bránit evakuaci letadla v případě nouze Letecká společnost je oprávněna požádat cestující, kteří byli odmítnuti podle výše uvedených ustanovení, aby opustili letadlo, může odmítnout jejich následnou přepravu ve kterémkoliv místě, nebo může odmítnout jejich přepravu v rámci sítě svých tras, pokud to bude nutné pro zajištění bezpečného provozu letu a/nebo pro ochranu cestujících a posádky. Velící pilot je navíc oprávněn provést jakákoliv nezbytná a přiměřená opatření, aby zachoval nebo obnovil bezpečnost a pořádek na palubě. Cestující, kteří na palubě jednali protizákonně, budou stíháni podle trestního nebo občanského práva Z bezpečnostních důvodů není cestujícím povoleno používat soukromých elektronických zařízení během vzletu a přistání. Použití mobilních telefonů není povoleno kdykoliv během letu. Ostatní elektronická zařízení mohou být použita na základě povolení letušek. 4.6 Neposkytnutí služeb nebo časová změna letu, přesměrování trasy Letové řády Časy zobrazené na letových řádech nebo kdekoliv jinde jsou přibližné a nejsou zaručeny a nepředstavují smlouvu o přepravě. Harmonogramy se mohou změnit bez oznámení a letecká společnost neponese žádnou odpovědnost za navazující lety. Letecká společnost nebude odpovídat za chyby nebo opomenutí buď v letových řádech nebo v jiných prohlášeních na harmonogramech. Žádný zaměstnanec, agent ani zástupce letecké společnosti není oprávněn zavazovat leteckou společnost z hlediska dat a časů odletů a příletů nebo provozu jakéhokoliv letu Stornování Letecká společnost může bez oznámení stornovat, zrušit, odklonit, odložit nebo zpozdit jakýkoliv let nebo další právo na přepravu nebo rezervace přidělených míst při přepravě a určit, jestli bude proveden jakýkoliv vzlet nebo přistání, bez jakékoliv odpovědnosti kromě vrácení peněz v souladu s článkem 5.2 (Nedobrovolné vrácení ceny a poplatku za zavazadla) za jakoukoliv nevyužitou část letenky, pokud by bylo žádoucí to provést: 32 a) z důvodu jakékoliv aktuální, hrozící nebo oznámené skutečnosti, kterou není možno ovlivnit (zejména včetně meteorologických podmínek, zásahu vyšší moci, stávek, nepokojů, občanských nepokojů, embarg, válek, nepřátelství, výtržností nebo neurovnaných mezinárodních podmínek), nebo z důvodu zpoždění, požadavku, podmínek, okolností nebo nároků přímo nebo nepřímo vzniklých kvůli těmto skutečnostem, nebo b) z důvodu jakékoliv skutečnosti, která nebyla předvídána, očekávána ani předpovídána, nebo c) kvůli vládě, předpisům, požadavkům nebo nárokům nebo d) z důvodu nedostatku pracovních sil, paliva nebo zařízení nebo pracovních problémů nebo z důvodů přepravce nebo jiných důvodů Letecká společnost zruší právo nebo další právo na přepravu cestujícího a jeho zavazadel při odmítnutí cestujícího, po požadavku letecké společnosti uhradit cenu letenky nebo její požadovanou část, nebo uhradit požadovanou sazbu, která byla stanovena pro zavazadla cestujícího, aniž by měla jakoukoliv odpovědnost, kromě vrácení nevyužité části již zaplacené ceny letu a případných poplatků za zavazadla v souladu s těmito podmínkami Přesměrování Na žádost cestujícího letecká společnost provede změnu trasy (kromě výchozího místa), třídy služeb přepravce, destinace, ceny letu nebo platnosti uvedené na nevyužité letence, letových kuponech nebo příkazu k úhradě k víceúčelovému použití, pokud: Změny požadované cestujícím Letecká společnost vydala původní letenku, nebo Letecká společnost je přepravcem označeným v rámečku přes dopravce, nebo v rámečku přes dopravce není uveden žádný dopravce na nevyužitém kuponu nebo příkazu k úhradě k víceúčelovému použití pro první přepravu z místa na trase, na kterém si cestující přeje zahájit změnu, avšak ve kterém je přepravce, který vydal letenku, označen jako přepravce pro jakékoliv následující úseky a má kancelář nebo generálního zástupce, který je oprávněn provést změny, na místě na trase, kde změna má začít, nebo kde cestující podá svou žádost o takovou změnu, přepravce vydávající novou letenku obdrží povolení přepravce původně vydávajícího letenku; nebo takový přepravce přijal písemné nebo telegrafické oprávnění od přepravce oprávněného podle článků nebo , viz výše, provést změnu Pokud přesměrování povede ke změně ceny, nová cena a poplatky budou sestaveny následujícím způsobem: Nová cena bude vypočtena na základě toho, co by se použilo, pokud by si cestující zakoupil přepravu na přesměrovaný itinerář (zahrnujíce místa, na která již byl přepraven) před odletem z výchozího místa Další přelet za sazbu a poplatky pro přelety nebude povolen, pokud nebyla podána příslušná žádost před příletem na místo určení uvedené na původní letence nebo příkazu k úhradě k víceúčelovému použití a poté, co přeprava začala: a) jednosměrná letenka nebude převedena na zpáteční, okružní nebo zpáteční letenku s možností odletu z jiného místa se slevami za zpáteční, okružní nebo zpáteční letenku s možností odletu z jiného místa na jakoukoliv část letu, která se již uskutečnila. Sleva se uplatní pouze na přesměrovanou část letu a pouze od místa přesměrování, ne na základě jakékoliv části letu, která již proběhla; b) zpáteční, okružní nebo zlevněnou letenku s možností odletu z jiného místa je možno převést na jakoukoliv z těchto kategorií, pokud je proveden příslušný požadavek před přistáním do místa určení uvedeného na původní letence nebo na příkazu k úhradě k víceúčelovému použití Jakékoliv rozdíly mezi cenami a poplatky, které se stanoví podle výše uvedeného článku , a cenami a poplatky, které cestující uhradí, budou vybrány od cestujícího dopravcem provádějícím přesměrování, který rovněž vyplatí cestujícímu jakoukoliv částku, která má být vrácena. Vygenerováno dne :35:04. strana 14

15 Datum ukončení platnosti jakékoliv nové letenky vydané v případě přesměrování bude omezeno datem ukončení platnosti, které by se použilo, pokud by nová letenka byla vydána v den prodeje původní letenky nebo příkazu k úhradě k víceúčelovému použití Na přesměrování požadované cestujícím se uplatní lhůta pro stornování a poplatky za pozdní stornování (článek 2.3). 33 V případě, že letecká společnost stornuje let, neposkytne let podle harmonogramu, poskytne náhradní jiný druh zařízení nebo jinou třídu služeb, nebo nebude schopna poskytnout dříve potvrzené místo, nebo je cestujícímu zamítnut přelet nebo je vyloučen v souladu s článkem těchto podmínek, letecká společnost buď: Nucené přesměrování přepraví cestujícího na jiném ze svých dopravních letadel, na kterém je místo k dispozici; nebo převede na jiného přepravce nebo na jinou přepravní službu nevyužitou část letenky za účelem přesměrování, nebo přesměruje cestujícího na destinaci uvedenou na letence nebo její příslušné části vlastními službami nebo pomocí přepravy, a pokud poplatky za nadměrná zavazadla nebo jakékoliv příslušné služby za přesměrování jsou vyšší než hodnota, která má být vrácena za letenku nebo její příslušné části, jež jsou stanoveny v článku 5 (Vrácení peněz), letecká společnost nebude od cestujícího doplatek požadovat, ale vrátí mu rozdíl, pokud cena letenky a poplatky za přesměrování budou nižší; nebo provede nucené vrácení peněz v souladu s ustanoveními článku 5.2 těchto podmínek. V případě, že cestující zmešká následující navazující let, na němž bylo pro něj rezervováno místo, protože první letecká společnost nezajistila let podle letových řádů, nebo změnila harmonogram takového letu, první dopravce zajistí přepravu cestujícího nebo bude povinen vrátit peníze v souladu s článkem 5.2 těchto podmínek Zmeškané spoje Nuceně přesměrovaný cestující bude mít právo na bezplatnou přepravu zavazadel, která se vztahovala na druh služeb, které původně uhradil. Toto ustanovení se uplatní, i když cestující bude přemístěn z letu první třídou do ekonomické / turistické/ekonomické třídy / přepravy autobusem a bude mít právo na vrácení peněz Přeprava zavazadel zdarma Delší zpoždění na rozjezdové dráze Byla-li letenka vystavena pro let od letecké společnosti, let však provádí codesharingový partner, uplatňuje se Nouzový plán pro zpoždění na rozjezdové dráze, vydaný tímto codesharingovým partnerem. 5. Vrácení peněz 5.1 Všeobecně V případě vrácení peněz čili refundace, pokud letecká společnost není schopna poskytnout služby, které prodejem letenky poskytnuty být mají, anebo pokud se peníze vracejí z důvodu změny, kterou cestující provede dobrovolně, se podmínky a finanční částka, která se vrací, řídí podmínkami uvedenými v této sekci S výjimkou případů, popsaných v této sekci 5 na jiném místě, letecká společnost vrátí peníze za nevyužitou letenku anebo její část, anebo za uhrazený příkaz k úhradě různých poplatků osobě, jejíž jméno je uvedeno na letence nebo na příkazu k úhradě poplatků, pokud v době nákupu letenky nebo platby poplatků kupující neurčí jinou osobu, které mají být peníze vráceny. V tomto případě pak peníze budou vráceny osobě, kterou k tomu cestující určil, a to jedině po předložení kuponu pro cestujícího a všech nevyužitých letových kuponů k letence popř. k příkazu k úhradě poplatků. Vrácení peněz bude v souladu s tímto postupem provedeno tak, že peníze budou vráceny osobě, která bude vystupovat jako osoba uvedená na letence nebo osobě uvedené na příkazu k úhradě poplatků nebo osobě, kterou cestující určil pro vrácení peněz, a přepravce nenese odpovědnost vůči skutečnému cestujícímu ve smyslu další náhrady Výjimka 1 Vrácení peněz podle podmínek uvedených v sekci 5.3 níže za letenky, které byly uhrazeny platební kartou, bude provedeno jedině na účet osoby, k němuž tato platební karta byla vydána. : Peníze za letenku, která byla vydána formou předplaceného jízdného (PTA), budou vráceny osobě, která letecké společnosti letenku uhradila Výjimka Letecká společnost odmítne vrátit peníze za letenku, která byla předložena státním orgánům země anebo přepravci s úmyslem vyhnout se odjezdu ze země. Tato podmínka se neuplatňuje v případě, že cestující bude schopen k plné spokojenosti letecké společnosti prokázat, že má povolení v zemi zůstat anebo že odcestuje s jiným přepravcem nebo jiným dopravním prostředkem Veškeré tyto refundace podléhají zákonům, předpisům, pravidlům či nařízením platným v zemi, v níž byla letenka původně zakoupena a v zemi, v níž probíhá vrácení peněz. Peníze budou vráceny v souladu s následujícím postupem: V případě dobrovolně provedené změny, vrácení peněz za letenky, poplatky anebo uhrazené předplatné pro budoucí nákup letenek zakoupený v měně jiné než v amerických dolarech bude provedeno v měně, která se pro tyto účely používá, a v zemi, kde byl takový nákup proveden. Pokud však zákony, předpisy, pravidla či nařízení platná v zemi, kde byla letenka původně zakoupena, povolují provést vrácení peněz mimo území této země, pak takové vrácení peněz mimo území této země lze provést V případě dobrovolně provedené změny, vrácení peněz za letenky, poplatky anebo předplatné, zakoupené v amerických dolarech, lze provést v amerických dolarech anebo v místní měně libovolné země, za předpokladu, že vrácení peněz tímto způsobem není zakázáno místními předpisy pro směnu peněz, v bodě, který se týká vracení peněz Letecká společnost provádí vrácení peněz ve všech případech vždy prostřednictvím svých hlavních účtáren anebo regionálních prodejních zastoupení anebo regionálních účtáren, a přitom vždy od cestujících vyžadují písemnou žádost o vrácení peněz, podanou předem na speciálním formuláři, který letecká společnost cestujícím poskytne. 5.2 Vrácení peněz v případě nedobrovolné změny Viz také sekce 4.6.2, , (Nemožnost provozovat službu, přesměrování) a sekce 6 (Kompenzace za odepření nástupu do letadla) pro účely této sekce. Pro účely této sekce formulace Vrácení peněz v případě nedobrovolné změny znamená vrácení peněz cestujícímu, který nemůže využít přepravy a souvisejících služeb, které mají být poskytnuty na základě nákupu letenky, z důvodu zrušení letu, neschopnosti přepravce zajistit předtím potvrzené místo na palubě dopravního prostředku, pokud letecká společnost použije jiný typ letadla či služby nebo cestování v jiné třídě služeb, v případě zmeškaného přípoje, odložení nebo zpoždění letu, vynechání plánovaného mezipřistání anebo v případě odmítnutí přepravy za podmínek uvedených v sekci (Lékařské odbavení/odmítnutí přepravy). Částka odpovídající vrácení peněz v případě nedobrovolné změny bude vypočtena následujícím způsobem: Pokud nebyla vykonána žádná část cesty, vrácená částka bude stejná, jako uhrazené jízdné Pokud byla část cesty vykonána, vrácená částka bude: Buďto částka, která se rovná jednosměrnému jízdnému mínus sleva - pokud byla uplatněna při výpočtu původního jednosměrného jízdného - (anebo v případě zpáteční letenky nebo okružního letu, polovina ceny zpáteční letenky) plus poplatky, které jsou aplikovatelné na nevyužitou přepravu z místa odletu do cílové destinace nebo do místa přerušení letu, který je specifikován na letence, anebo do místa, odkud má přeprava pokračovat, prostřednictvím: a) trasy specifikované na letence, pokud místo odletu bylo součástí této trasy; nebo b) trasy jiného přepravce, který provozuje služby v těchto místech, pokud místo odletu bylo součástí trasy specifikovaného na letence, a v takovém případě vrácená částka bude odvozena z nejnižšího jízdného, které lze mezi takovými místy aplikovat; anebo c) c) Rozdíl mezi uhrazeným jízdným a jízdným využitým při přepravě - podle toho, která z těchto částek je vyšší. Výjimka: Pokud cestující, který má letenku na přepravu ve vyšší třídě, je leteckou společností požádán během pohybu mezi místem odletu a cílovou destinací, aby použil službu nižší třídy, a to na libovolnou část této cesty, potom částka, která bude vrácena, bude vypočtena takto: (i) U jednosměrných letenek: rozdíl mezi jízdným ve vyšší třídě služeb a jízdným v nižší třídě služeb mezi místy na cestě, kde byla použita služba v nižší třídě, (ii) U okružních letů, zpátečních cest nebo otevřených letenek: rozdíl mezi 50% jízdného v případě okružního letu ve vyšší třídě služeb a 50% jízdného v nižší třídě služeb mezi místy na cestě, kde byla použita služba v nižší třídě. (iii) Pro účely této výjimky je níže uveden přehled jízdného, v klesajícím pořadí tříd služeb: Jízdné první třídy tryskovým letounem, Jízdné první třídy vrtulovým letounem, Standardní služby jedné třídy, Turistická třída nebo ekonomická třída v tryskovém letounu, Turistická třída nebo ekonomická třída ve vrtulovém letounu. 5.3 Vrácení peněz v případě dobrovolné změny Definice Pro účely této sekce formulace Vrácení peněz v případě dobrovolné změny znamená vrácení peněz zaplacených za letenku anebo vrácení části této částky jinak, než při vracení peněz v případě nedobrovolné změny, jak je popsáno v sekci Kalkulace Vygenerováno dne :35:04. strana 15

16 5.3.2 Výše částky, která se vrací v případě dobrovolné změny, se vypočítá takto: Pokud nebyla využita žádná část letenky, vrácená částka se bude rovnat celé částce, která byla za jízdné uhrazena, mínus veškeré příslušné poplatky za služby a výdaje na komunikaci, (viz sekce 2 a 3 Letenky, Platnost a Ztráta a Rezervace), nebo Pokud byla část letenky využita, vrácená částka bude vypočtena jako rozdíl mezi částkou uhrazeného jízdného a jízdným, které odpovídá letu z výchozího místa do cílové destinace části cesty, kdy letenka byla využita (pokud takový rozdíl existuje), mínus veškeré příslušné poplatky a výdaje na komunikaci (viz sekce 2 a 3 Letenky, Platnost a Ztráta a Rezervace) Pokud by výsledkem refundace za jakoukoliv část letenky mělo být použití letenky k přepravě do místa, kde je přeprava zakázána, pak se výše částky k vrácení určí tak, jako by letenka byla použita do místa, kde nedojde k porušení práv letecké společnosti k provozování služeb. Cestující dostane zpět rozdíl mezi jízdným uhrazeným z místa počátku cesty do takového dalšího místa, a celkovým jízdným, které bylo uhrazeno, s odečtením příslušných poplatků Storno poplatky v případě provedení dobrovolné změny se neaplikují, a celková uhrazená částka bude vrácena v případě, že zrušení letenky je provedeno po zvýšení cen, a jízdné se cestujícímu vrací v době mezi provedením počáteční platby a datem konání cesty Ztráta letenky Vrácení peněz v případě ztracené letenky nebo její nevyužité části se řídí těmito pravidly: Pokud ztracená letenka nebo její nevyužitá část není nalezena, příslušná částka bude vrácena poté, co bude letecké společnosti cestujícím předložen uspokojivý doklad o ztrátě, a také písemná žádost o vrácení peněz. Příslušná částka bude vrácena jedině za předpokladu, že tato ztracená letenka nebo její část nebyla uplatněna při přepravě, ani refundována, za předpokladu, že žádná jiná osoba neuplatňuje nárok na refundaci do té doby, než je vrácení peněz provedeno, a dále, za předpokladu, že cestující se zaváže k tomu, že letecké společnosti nahradí veškerou újmu, veškeré ztráty i škody, a zajistí ochranu proti nárokům či výdajům, popřípadě zajistí jejich pokrytí, zejména v případě přiměřené odměny právnímu zástupci, v souvislosti s újmou či škodami, které by letecká společnost mohla utrpět z důvodu provedení této refundace a/nebo následného předložení této letenky (letenek) a požadování služeb přepravy nebo refundace či jejich jakéhokoliv jiného použití. Výjimka: Letecká společnost neposkytuje náhrady za ztracené letenky později než po šesti měsících od data vypršení platnosti ztracené letenky Následující podmínky se vztahují také na ztracené doklady o uhrazení poplatků, předplatného na úhradu letenek, a doklady o zaplacení příplatků za zavazadla nad limit (Aplikovatelné pouze na dokumenty původně vydané v USA.) Níže specifikovaný manipulační poplatek bude vyžadován od každého cestujícího / bude účtován pro každý ztracený dokument při zpracování žádosti o vrácení peněz anebo žádosti o vydání duplikátu letenky, a to v amerických dolarech (nebo ekvivalent místní měny): pro ztracené letenky: 50 dolarů. 6. Odškodnění za neprovedení přepravy (vztahuje se pouze na lety nebo části letů, které začínají v USA / Kanadě) 6.1 Definice Pro účely tohoto pravidla, s výjimkou případů, které jsou specificky popsány na jiném místě tohoto dokumentu: Letiště je letiště, na které je plánován přílet přímého nebo spojovacího letu, na který má cestující potvrzené rezervované místo, anebo jiné letiště, které obsluhuje tutéž metropolitní oblast, za předpokladu, že cestující přepravu do takového jiného letiště akceptoval (tj. použil). 36 Alternativní přeprava je letecká přeprava (přeprava leteckou společností, která je držitelem příslušné licence vydané Ministerstvem dopravy USA / Kanadským dopravním úřadem) nebo jiná přeprava, kterou cestující využil, která je v době sjednání plánována tak, že cestující dorazí do bodu, kde má naplánováno nejbližší přerušení letu (v délce alespoň 4 hodin), nebo pokud není žádné přerušení letu plánováno, do letiště v cílové destinaci maximálně o 4 hodiny později oproti původně plánované době příletu. Srovnatelná letecká přeprava je přeprava poskytnutá přepravcem cestujícímu bez dalších nákladů, viz výše. Potvrzené rezervované místo je prostor pro specifické datum a specifický let a třídu služeb přepravce, který si cestující vyžádal a který přepravce nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil příslušným zápisem na letence anebo jiným způsobem, které se potom považuje za místo přepravcem rezervované pro cestujícího. Přerušení letu je úmyslné přerušení cesty cestujícím, plánované na dobu delší než čtyři hodiny, v bodě mezi místem odletu a místem cílové destinace. Součet hodnot zbývajících letových kuponů je součet použitelných jednosměrných letenek, včetně veškerých poplatků a letištních tax, s odečtením všech aplikovaných slev. Dobrovolník je osoba, která reaguje na výzvu přepravce, který hledá dobrovolníky, a tato osoba - dobrovolník - dobrovolně přijme nabídku přepravce na kompenzaci, která se rovná konkrétní částce, výměnou za to, že se vzdá svého rezervovaného místa. Jakýkoliv jiný cestující, kterému je odepřen nástup do letadla, je považován, pro účely tohoto pravidla, za cestujícího, kterému byl odepřen nástup do letadla nedobrovolně, dokonce i v případě, že přijme za odepřený nástup do letadla kompenzaci. 6.2 Žádost o dobrovolníky Letecká společnost požádá cestující, kteří jsou k tomu připraveni, výměnou za odškodnění, jehož výši určí letecká společnost, vzdát se dobrovolně svého potvrzeného rezervovaného místa. Pokud bude cestující požádán, aby byl připraven dobrovolně se svého místa vzdát, nebude mu letecká společnost později odpírat nástup proti své vůli, pokud by byl cestující v okamžiku, kdy byl požádán dobrovolně se vzdát svého místa, informován o odepření nástupu proti své vůli a o výši odškodnění, která by mu v tomto případě náležela Žádost o dobrovolníky a výběr osob, kterým bude místo odepřeno, náleží v provedení zcela na posouzení letecké společnosti, přičemž se dodržuje titul 14 právních předpisů v zákoně Code of Federal Regulations, paragraf 250.2b Náhradou za připravené vzdání se potvrzeného místa může letecká společnost podle své volby odškodnit cestujícího dobropisem, který může být použit pro získání přepravy leteckou společností, na místo odškodnění v podobě peněz. Miscellaneous Charges Order/letenka pro bezplatnou přepravu je vystavena jen na jméno cestujícího, který se dobrovolně vzdal svého místa, a tento tiket platí jen 365 dnů od data vystavení. Miscellaneous Charges Order/letenka není přenosná, nemá nárok na vrácení a může ji změnit a nově vystavit jen letecká společnost. 6.3 Priorita při nástupu Pokud je let změněn (více cestujících má potvrzenou rezervaci, než je míst k dispozici), nemůže nikdo proti své vůli odříct nástup, dříve než se zaměstnanci letecké společnosti zeptali dobrovolníků, kteří se dobrovolně vzdají své rezervace výměnou za zaplacení částky stanovené leteckou společností Pokud není dostatek dobrovolníků, může být ostatním cestujícím v souladu s prioritami nástupu daného dopravce zamezen nástup proti jejich vůli. Priority nástupu jsou uvedeny dále Následující priority pro nástup jsou uvedeny ve sdělení, které obdrží cestující, kterým bude nástup odepřen (viz následující odstavec 6.7). Cestujícím s nejvyššími, jakož i následně uvedenými prioritami bude nástup proti jejich vůli odepřen naposled. Cestující všech kategorií budou vpuštěni na palubu v pořadí, ve kterém se dostavili. K odbavení dojde, pokud cestující předloží svoji letenku pro vystavení palubní karty na takové místo, které je pro tento účel určeno leteckou společností. 37 VÝJIMKY: Následující cestující nemohou být zanecháni na místě: a) členové posádky letecké společnosti s potvrzenými rezervacemi b) spolupracovníci letecké společnosti ve službě, kteří cestují s potvrzenými rezervacemi c) děti cestující bez doprovodu (mladší 12 let) d) nemocní a invalidní cestující e) hlavy státu a jiní vůdčí politici, oficiální vládnoucí delegace, diplomatičtí kurýři f) pozvaní hosté při slavnostních letech Cestující, kteří se nacházejí nejméně 20 minut před plánovaným odletem na místě odletu, budou zohledněni následujícím způsobem: a) Takoví cestující, pro které by odmítnutí přepravy znamenalo velké problémy, nezávisle na zaplacené ceně letu, například cestující, kteří potřebují pomoc (tělesně postižení cestující) a děti cestující bez doprovodu mladší 12 let b) Cestující, kteří zaplatili tarif business class c) Cestující, který zaplatili úplný tarif pro cestu tam (Y) a děti mladší 12 let, kteří jsou doprovázení cestujícím, který zaplatil úplný tarif pro cestu tam (Y). d) Ostatní než pod bodem (a) uvedení cestující a cestující, kteří cestují pod jiným tarifem, než tarifem uvedeným pod bodem (b) a (c) Cestující, kteří se nacházejí později než 20 minut před plánovaným odletem na místě odletu, budou zohlednění následujícím způsobem: a) Takoví cestující, pro něž by odmítnutí přepravy znamenalo velké problémy, nezávisle na zaplacené ceně letu, například cestující, kteří potřebují pomoc &apos(tělesně postižení cestující) a děti cestující bez doprovodu mladší 12 let b) Cestující, kteří zaplatili tarif business class c) Všichni ostatní cestující budou zohledněni v pořadí, jak dorazili. Vygenerováno dne :35:04. strana 16

17 6.4 Doprava cestujících, kteří nebyli přepraveni Pokud není AB schopna dát k dispozici předtím potvrzené místo, přepraví cestujícího bez mezipřistání na svém dalším letu, na kterém bude místo, bez dalších nákladů pro cestujícího, nezávisle na třídě přepravy. 6.5 Odškodnění za nedobrovolné neprovedení přepravy Kromě v předchozím odstavci 6.4 popsané dopravě, odškodní dopravce cestujícího, který byl zdržen a který se v souladu s ustanoveními předchozího odstavce 6.2 nedobrovolně vzdal potvrzeného rezervovaného místa, za opomenutí, potvrzené místo dát k dispozici. Odškodnění se zaplatí podle následně uvedených ustanovení Letadlo, na které tento cestující má potvrzenou rezervaci, nemůže umístit všechny cestující a odletí bez něj/ní. Cestující nemá nárok na kompenzaci, pokud: Výjimka: Letadlo, na které má tento cestující potvrzenou rezervaci, ho nemůže přijmout na palubu z důvodu nasazení náhradního letounu s nižší kapacitou, pokud je tato náhrada vyžadována provozními a/nebo bezpečnostními důvody; Pokud bude cestujícímu nabídnuto umístění nebo místo v jiném oddělení letadla, než je uvedeno na letence bez dodatečných nákladů. Pokud bude cestujícímu přiděleno místo v oddělení, pro které platí nižší tarif, má cestující nárok na přiměřenou náhradu Pokud cestující nemá palubní kartu a pokud není nejméně 90 minut před plánovaným časem odletu na přepážce check-in (při používání quickcheck v automatech musí mít ukončen automatizovaný postup check-in do tohoto okamžiku) Pokud zajistí letecká společnost srovnatelnou leteckou dopravu nebo jiný způsob dopravy, který cestující příjme a za který cestujícímu nevzniknou dodatečné náklady, a pokud se v okamžik tohoto ujednání vychází z toho, že cestující na letišti dalšího mezipřistání nebo pokud není mezipřistání, přistane na letišti jeho místa určení ne později jak hodinu po okamžiku, kdy by původní let cestujícího dorazil podle plánu. 6.6 Odškodné, které musí být zaplaceno Podle ustanovení předchozího odstavce 6.5 nabídne letecká společnost vyčíslenou náhradu škody ve vztahu 200 % částky hodnoty zůstávajícího letového dobropisu k dalšímu mezipřistání cestujícího, nebo, pokud není mezipřistání, k jeho konečnému místu určení, do výše max. 650 USD, pokud se dopravce postará o srovnatelnou leteckou přepravu nebo o jinou dopravu, kterou bude cestující akceptovat (tj. použitá přeprava), v případě této přepravy by se mělo v okamžik příslušného plánování vycházet z toho, že cestující dorazí na letiště dalšího mezipřistání, nebo, pokud není mezipřistání, na místo určení cestujícího ne později jak čtyři (4) hodiny po okamžiku, kdyby měl přímý nebo následný let, ve kterém měl cestující potvrzené místo, dorazit podle plánu. Letecká společnost nabídne vyčíslenou náhradu škody v poměru 400 procent částky hodnot zbývajících dobropisů k příštímu mezipřistání cestujícího, nebo pokud není mezipřistání, na místo určení cestujícího ve výši maximálně 1300 USD, když se letecká společnost nepostará o srovnatelnou leteckou přepravu nebo o jinou přepravu, kterou bude cestující akceptovat (tj. použitá přeprava), v případě této přepravy by se mělo v okamžik příslušného plánování vycházet z toho, že cestující dorazí na letiště dalšího mezipřistání, nebo, pokud není mezipřistání, na místo určení cestujícího ne později jak čtyři (4) hodiny po okamžiku, kdy měl přímý nebo následný let, ve kterém měl cestující potvrzené místo, dorazit podle plánu Pokud dopravce nabídne odškodnění a cestující jej příjme, znamená takovéto placení úplné odškodnění za všechny skutečné nebo očekávané škody, které vzniknou cestujícímu v důsledku opomenutí dopravce dát cestujícímu k dispozici jeho potvrzené rezervované místo Dopravce může odškodnit cestujícího namísto peněžního odškodnění pohledávkou pro budoucí přepravu se společností AB. Částka nabízené pohledávky za přepravu je rovna nebo větší než peněžní odškodnění, které náleží cestujícímu. Při výpočtu hodnoty bezplatné přepravy se nezapočítávají veškeré poplatky a povinné náklady v souvislosti s využitím dobropisu. Poukaz není přenosný, nemá vratnou hodnotu a může ho dobrovolně přerezervovat a nově vystavit jen dopravce, který ho vystavil. Cestující, kteří nastoupí v USA, mohou pohledávku na přepravu odmítnout a místo toho obdržet peněžní částku Nabídka odškodnění bude učiněna dopravcem dnem a na místě, kde došlo k neprovedení přepravy, pokud cestující příjme odškodnění, potvrdí to. Pokud však dopravce příjme s ohledem na komfort cestujícího alternativní způsob přepravy, k jehož odletu dojde dříve, než může být cestujícímu nabídka učiněna, bude nabídka poslána cestujícímu během 24 hodin poštou nebo jiným způsobem. 6.7 Sdělení cestujícím Cestující, kteří nebudou proti své vůli přepraveni lety, na které mají potvrzené rezervované místo, obdrží následující písemné sdělení. Prázdná místa v závorkách v následujícím sdělení budou vyplněna ve skutečném sdělení předaném cestujícímu, kromě toho budou uvedeny specifické priority nástupu. Ve smyslu těchto pravidel jsou uvedeny specifické priority nástupu v předchozím odstavci Odškodnění v případě neprovedení přepravy (Platí jen pro lety z USA) Pokud vám bylo odmítnuto rezervované místo na letu společnosti Air -Berlin, máte pravděpodobně nárok na peněžní odškodnění. Toto sdělení vysvětluje závazky letecké společnosti a práva cestujících při změněných letech podle ustanovení vydaných Ministerstvem dopravy USA. (platí jen pro lety z Kanady) Pokud vám bylo odepřeno rezervované sedadlo u společnosti Air- Berlin máte pravděpodobně právo na peněžní náhradu. Tato formulace vysvětluje povinnosti letecké společnosti a práva cestujícího v případě nabízeného letu, v souladu s předpisy /Kanadské dopravní agentury Dobrovolníci a priority nástupu Pokud je let změněn (více cestujících má potvrzené rezervace, než je míst k dispozici) nemůže být nikomu proti jeho vůli odmítnut nástup, dříve než se zaměstnanci letecké společnosti zeptali dobrovolníků, kteří se dobrovolně vzdají své rezervace za odškodnění podle volby letecké společnosti. Pokud není dost dobrovolníků, může být ostatním cestujícím odmítnut nástup podle následujících priorit nástupu. Cestující, kteří se nacházejí nejméně 20 minut před plánovaným odletem na místě odletu, budou zohlednění následujícím způsobem: a) takoví pasažéři, 39 pro které by neprovedení přepravy znamenalo vážné ohrožení, nezávisle na zaplacené ceně letu, například cestující, kteří potřebují pomoc (tělesně postižení cestující ) a děti cestující bez doprovodu mladší 12 let b) Cestující, kteří zaplatili tarif business class cestující, kteří zaplatili úplný tarif pro cestu tam (Y) a děti mladší 12 let, kteří jsou doprovázení cestujícím, který zaplatil úplný tarif pro cestu tam (Y). d) ostatní než pod bodem (a) uvedení cestující a cestující, kteří cestují pod jiným než pod bodem (b) a (c) uvedeným tarifem. &apos2) Cestující, kteří se nacházejí později než 20 minut před plánovaným odletem na místě odletu, budou zohlednění následujícím způsobem: a) takoví pasažéři, pro které by neprovedení přepravy znamenalo vážné ohrožení, nezávisle na zaplacené ceně letu, například cestující, kteří potřebují pomoc (tělesně postižení cestující ) a děti cestující bez doprovodu mladší 12 let b) Cestující, kteří zaplatili tarif business class c) Všichni ostatní cestující budou zohledněni v pořadí jejich dojití odškodnění za nedobrovolné neprovedení přepravy Pokud vám byl odepřen nástup na palubu letadla proti Vaší vůli, máte právo na vyplacení kompenzace za odepření přepravy od letecké společnosti, s výjimkou následujících situací: (1) Pokud jste plně nevyhověl (a) požadavkům a podmínkám letecké společnosti na nákup letenky, odbavení a znovu potvrzení rezervace, anebo pokud nejste způsobilý/á pro přepravu v souladu s všeobecnými ustanoveními a praktikami letecké společnosti ; nebo (2) Pokud je vám odepřen nástup do letadla, protože let je zrušen, anebo (3) Pokud je vám odepřen nástup do letadla, protože původně plánované letadlo bylo nahrazeno letadlem s menší kapacitou z důvodů bezpečnostních nebo provozních, anebo (4) Pokud je vám nabídnuto místo v části letadla jiné, než které je uvedeno na vaší letence, a to bez dalších příplatků (cestujícímu, který bude usazen v části letadla, pro kterou je jízdné levnější, bude příslušný rozdíl v ceně vrácen).anebo (5) Pokud se podaří letecké společnosti umístit vás na jiném letu nebo jiných letech, které dosáhnou váš cíl podle plánu během hodiny poté, co by váš původní let svůj cíl podle plánu dosáhl Částka odškodnění za neprovedení přepravy Cestující, kteří cestují ze Spojených států do zahraniční destinace, a je jim nuceně odepřena doprava prostřednictvím jiného letu s nástupním místem na letišti ve Spojených státech: (1) nemají nárok na odškodnění, pokud jim letecká společnost nabídne alternativní přepravu, jejíž pomocí dorazí na letiště v místě určení nebo mezipřistání podle plánu nebo nejpozději jednu hodinu po okamžiku, kdy měl podle plánu dorazit původní let, (2) mají nárok na 200 procent z ceny letenky do místa určení nebo nejbližšího mezipřistání, maximálně však do výše 650 USD, pokud letecká společnost zajistí náhradní dopravu, jejíž pomocí cestující dorazí na letiště v místě určení nebo mezipřistání později než jednu (1) hodinu, nejpozději však do čtyř (4) hodin po okamžiku, kdy měl podle plánu dorazit původní let, (3) mají nárok na 400 procent z ceny letenky do místa určení nebo nejbližšího mezipřistání, Vygenerováno dne :35:04. strana 17

18 maximálně však do výše USD, pokud letecká společnost nezajistí náhradní dopravu, jejíž pomocí cestující dorazí na letiště v místě určení nebo mezipřistání nejpozději do čtyř (4) hodin po okamžiku, kdy měl podle plánu dorazit původní let. 0-1 hodin(u) zpoždění při příletu žádné odškodnění 1-4 hodinu(y) zpoždění při příletu 200 % ceny jednosměrné letenky (maximálně však 650 USD) Více než 4 hodiny zpoždění při příletu 400 % ceny jednosměrné letenky (maximálně však USD) S výjimkou následně zmíněného musí letecká společnost poskytnout každému cestujícímu, který má nárok na kompenzaci za nedobrovolné odepření přepravy, platebním šekem, převodem pro nahoře uvedenou částku, v den a na místě, kde k odepření přepravy došlo. Pokud však letecká společnost zajistí pro cestujícího přijatelnou náhradní dopravu, a tento dopravní prostředek odlétá dříve, než je možné platbu kompenzace provést, tato částka bude zaslána cestujícímu do 24 hodin. Letecká společnost může místo výplaty hotovosti nabídnout volné letenky. V tomto případě musí letecká společnost uvést všechna podstatná omezení pro využívání bezplatné nebo zlevněné přepravy, než se cestující rozhodne, zda tuto přepravu přijme namísto platby hotovosti nebo šekem Způsoby provedení platby 40 Cestující, kteří cestují do USA, však mají právo trvat na tom, aby mu kompenzace byla vyplacena v hotovosti, Všichni cestující mohou odmítnout veškerou kompenzaci a zvolit cestu soudní žaloby. Přijetí kompenzace (potvrzením šeku anebo směnky do 30 dnů) společnosti Air Berlin zbavuje veškeré další odpovědnosti vůči cestujícímu v souvislosti s neposkytnutím služeb spojených s potvrzenou rezervací místa v letadle. Cestujíc však má právo tuto platbu odmítnout a žádat náhradu vzniklých škod soudní žalobou anebo jiným způsobem Možnosti cestujícího 7. Odpovědnost přepravce 7.1 Montrealská úmluva Pro účely mezinárodní přepravy, která podléhá Úmluvě o sjednocení pravidel pro mezinárodní přepravu (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage, Montrealská úmluva) z 28. května 1999, prováděná Nařízením Rady (ES) č. 2027/97 z 9. října 1997, o odpovědnosti leteckého přepravce v případě nehody, ve znění Nařízení (ES) č. 889/02, anebo, tam, kde je možné aplikovat, o omezení odpovědnosti definovaném v Úmluvě o sjednocení pravidel pro mezinárodní leteckou přepravu (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air), podepsané ve Varšavě 12. října 1929 (Varšavská konvence), ve znění novely z Haagu v roce 1955 a protokolu č. 4 z Montrealu v roce 1975, jsou pravidla odpovědnosti přepravce stanovená v Montrealské konvenci plně začleněna do tohoto dokumentu a nahrazují a mají přednost před veškerými jinými ustanoveními těchto všeobecných přepravních podmínek, která by se od těchto pravidel lišila. 7.2 Navazující přepravci Přeprava, která se realizuje na základě jediné letenky anebo letenky a přípojkové letenky k letence vydané pro několik navazujících dopravních prostředků se považuje za jedinou operaci. 7.3 Příslušná ustanovení zákona a zákonné předpisy Pokud se týká odpovědnosti přepravce, přeprava poskytovaná podle podmínek uvedených v tomto dokumentu se řídí pravidly a omezeními zavedenými Montrealskou úmluvou, za předpokladu, že se nejedná o mezinárodní přepravu tak, jak je v Úmluvě definováno V rozsahu, který není v protikladu s ustanoveními odstavce 1 výše, veškerá přeprava poskytovaná na základě těchto všeobecných přepravních podmínek a veškeré jiné služby poskytované jednotlivými přepravci se řídí: Příslušnými zákony (včetně národních) zákonů, které provádějí Montrealskou úmluvu anebo tato pravidla stanovená Montrealskou úmluvou rozšiřují na přepravu, která není mezinárodní přepravou definovanou v této Úmluvě, v místních zákonech, vyhláškách a požadavcích; Podmínkami uvedenými na letence cestujícího; Aplikovatelnými všeobecnými přepravními podmínkami; a Přepravní řád, předpisy a letové řády letecké společnosti (s výjimkou časů odletu a příletu v nich uváděných), které jsou k dispozici v kancelářích této letecké společnosti a na letištích, kde tato letecká společnost provozuje pravidelné služby, a také na webových stránkách letecké společnosti (www.airberlin.com) V textu uvedeném na letence může být název letecké společnosti uveden ve zkrácené podobě. Adresou letecké společnosti se rozumí adresa letiště - místa odletu - která je uvedena naproti první zkratce názvu letecké společnosti na letence a - pro účely Úmluvy - dohodnutá místa přerušení cesty jsou tato místa, s výjimkou místa odletu a místa cílové destinace, uvedené na letence a na přípojkové letence, která je k ní vydána, anebo tak, jak je uvedeno v letovém řádu přepravce pro mezipřistání plánovaná pro trasu letu cestujícího. Seznam s celým názvem, a se zkrácenou formou názvu každého spolupracujícího přepravce je uveden v těchto všeobecných přepravních podmínkách. 7.4 Omezení odpovědnosti S výjimkou situací, kdy Montrealská úmluva nebo jiná relevantní zákonná úprava vyžaduje jinak: Letecká společnost neodpovídá za ztráty či nároky jakékoliv povahy (zde dále v těchto všeobecných přepravních podmínkách společně nazývaných škody ) vzniklé při přepravě nebo v souvislosti s přepravou nebo jinými souvisejícími službami poskytovanými leteckou společností, pokud takové škody nebyly prokazatelně způsobeny nedbalostí anebo záměrem této letecké společnosti, a to za předpokladu, že na těchto škodách nemá podíl nedbalost cestujícího Letecká společnost v žádném případě nenese odpovědnost za škody na zavazadlech, které ještě neprošly odbavením na letišti, které nezpůsobila letecká společnost ani její zaměstnanci či zástupci. Pomoc poskytovaná cestujícím zaměstnanci letecké společnosti při nakládání, vykládání nebo překládání zavazadel, která neprošla odbavením na letišti, se považuje za dobrovolnou a bezplatnou službu zákazníkovi Letecká společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo výhradně v souvislosti tím, že letecká společnost dodržuje zákonné předpisy anebo místní nařízení vlády, směrnice či požadavky, ani za škody vzniklé vlivem toho, že cestující těmto předpisům či požadavkům nevyhovuje, ani za škody vzniklé z jiných příčin, které jsou mimo kontrolu letecké společnosti, přestože jsou zde přísné požadavky na odpovědnost přepravce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Letecká společnost se podřizuje omezením uvedeným v Úmluvě o sjednocení pravidel pro mezinárodní přepravu z 28. května 1999, prováděné Nařízením Rady (ES) č. 2027/97 z 9. října 1997, o odpovědnosti leteckého přepravce v případě nehody, ve znění Nařízení (ES) č. 889/02, anebo, tam, kde je možné aplikovat, omezením odpovědnosti definovaném v Úmluvě o sjednocení pravidel pro mezinárodní leteckou přepravu, podepsané ve Varšavě 12. října 1929, ve znění novely z Haagu (1955), a v protokolu č. 4 z Montrealu v roce Na základě Montrealské úmluvy platí následující omezení odpovědnosti přepravce: Informace v souladu s Přílohou k Nařízení (ES) 889/2002, která doplňuje Nařízení Rady (ES) 2027/97 o odpovědnosti leteckého přepravce v případě nehody: PŘÍLOHA Odpovědnost leteckého přepravce za cestující a jejich zavazadla: Toto upozornění shrnuje pravidla odpovědnosti používaná leteckými dopravci Společenství, jak je požaduje právo Společenství a Montrealská úmluva. Kompenzace v případě úmrtí nebo zranění: Neexistují žádné finanční limity odpovědnosti v případě úmrtí nebo zranění cestujícího. Při odškodném do výše ZPČ (odpovídající částka v místní měně) nemůže letecký dopravce vznášet námitky proti vzniklým nárokům na odškodnění. Nad tuto částku se může letecký dopravce bránit tím, že prokáže, že se nejednalo o nedbalost nebo jiné zavinění. Zálohy: V případě smrti nebo zranění cestujícího musí letecký dopravce poskytnout zálohu na pokrytí bezprostředních hospodářských potřeb do 15 dnů od určení osoby oprávněné k odškodnění. V případě smrti nesmí být tato záloha nižší než ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zpoždění při přepravě cestujících: V případě zpoždění při přepravě cestujících odpovídá letecký dopravce za škodu, kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě nebo bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě cestujících je stanoven limit 4694 ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zpoždění při přepravě zavazadel: V případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá letecký dopravce za škodu, kromě případů, kdy byla učiněna všechna přiměřená opatření pro předejití škodě nebo bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě zavazadel je stanoven limit 1131 ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Zničení, ztráta nebo poškození zavazadel: Letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadel do výše 1131 ZPČ (odpovídající částka v místní měně). Pokud jde o odbavená zavazadla, odpovídá i bez zavinění, s výjimkou případů, kdy je Vygenerováno dne :35:04. strana 18

19 zavazadlo vadné. Pokud jde o neodbavená zavazadla, odpovídá pouze za zavinění. Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla: Cestující může využít výhody vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpozději při odbavení učiní zvláštní prohlášení a zaplatí příplatek. Stížnosti na zavazadla: Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí cestující co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno. Odpovědnost dopravců uzavírajících smlouvu a skutečných dopravců: Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je obchodní firma nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva. Lhůta pro podání žaloby: Jakákoli soudní žaloba na náhradu škody musí být podána do dvou let ode dne příletu letadla, nebo ode dne, kdy letadlo přiletět mělo. Právní základ uvedených pravidel: Právním základem pro výše popsaná pravidla je Montrealská úmluva ze dne 28. května 1999, která je ve Společenství prováděna Nařízením (ES) č. 2027/97, ve znění nařízení (ES) č. 889/2002, a vnitrostátními právními a správními předpisy členských států. Pokud osoba, která odebírá zavazadla, přijme při odbavení zavazadlo bez výhrady, tato skutečnost zakládá spornou presumpci, že zavazadlo bylo doručeno nepoškozené, v souladu s dokumentací přepravce. Odpovědnost letecké společnosti je v každém případě omezena na prokázanou škodu. Výše kompenzace takové škody se snižuje v případě, že se jedná o nepřímé či přispívající zavinění. Podrobnější informace naleznete v ustanovení o odpovědnosti v článku 20 Montrealské úmluvy Odpovědnost - služby jiných leteckých dopravců Přepravce, který vydá letenku anebo odbaví zavazadla pro přepravu poskytovanou společností, kterou provozuje někdo jiný, zde vystupuje pouze jako zprostředkovatel Žádný přepravce nenese odpovědnost za zpoždění cestujícího, za ztráty či škody nebo zpoždění neodbavených zavazadel, k nimž dojde jinde než na jeho vlastní lince, přestože na základě Montrealské úmluvy má odpovědnost jako provozní přepravce; dále, žádný přepravce nenese odpovědnost za ztráty, škody či zpoždění odbavených zavazadel, k nimž dojde jinde než na jeho vlastní lince, přestože na základě Montrealské úmluvy nese odpovědnost jako provozní přepravce a/nebo s výhradou, že cestující má právo žalovat za takové ztráty, škody či zpoždění na základě podmínek zde uvedených prvního přepravce anebo posledního přepravce uvedeného ve smlouvě o přepravě Žádný přepravce nenese odpovědnost za úmrtí nebo zranění cestujícího, k němuž dojde jinde než na jeho vlastní lince, přestože na základě Montrealské úmluvy má odpovědnost jako provozní přepravce Bez toho, že by došlo ke konfliktu s ustanoveními Montrealské úmluvy nebo jiných předpisů daných zákonnou normou, letecká společnost v žádném případě nenese odpovědnost za následné či zvláštní škody vzniklé v souvislosti s přepravou provedenou na základě těchto všeobecných přepravních podmínek, bez ohledu na to, zda přepravce věděl, že by k takovým škodám mohlo dojít Tam, kde je odpovědnost letecké společnosti na základě těchto podmínek vyloučena nebo omezena, toto vyloučení či omezení se vztahuje i na zástupce letecké společnosti, její zaměstnance i zprostředkovatele, a také na všechny přepravce, jejichž dopravní prostředky se používají pro přepravu a také na jejich zástupce, zaměstnance a zprostředkovatele. 7.5 Doprava zdarma Doprava poskytovaná leteckou společností zdarma, popsaná v tomto dokumentu, se řídí všemi ustanoveními a podmínkami této sekce, a také v ostatních relevantních sekcích těchto všeobecných přepravních podmínek. 7.6 Odkazy na zákon V případě neprovedení přepravy v souvislosti s lety nebo letovými segmenty s místem odletu z USA nebo Kanady a místem příletu ve státě mimo EU platí příslušná speciální ustanovení podle čísla 6 předložených podmínek přepravy s vyloučením nařízení (EU) č. 2618/ V ostatních případech platí následující zákonná ustanovení podle nařízení (EU) č. 261/2004 a Montrealské úmluvy ve znění nařízení (EU) č. 2027/097, č. 889/2002 atd. také v souvislosti s lety do USA/Kanady: Upozornění podle Montrealské úmluvy: PŘÍLOHA Ručení dopravce za cestující a jejich cestovní zavazadla: Tato upozornění shrnují pravidla ručení, která se používají dopravcem společnosti podle právních předpisů společnosti a Montrealské úmluvy. Náhrada škody v případě úmrtí nebo tělesného zranění: Neexistují nejvyšší částky pro ručení v případě úmrtí nebo tělesného zranění cestujících. Za škody až do výše SZR (zaokrouhlená částka v měně dané země) nemůže dopravce vznést žádné námitky vůči nároku na náhradu škody. Nad tuto částku sahající požadavky může dopravce odvrátit dokladem, že nejednal ani nedbale, ani jinak chybně. Vyplácení zálohy: Pokud dojde ke smrti cestujícího nebo bude zraněn, musí dopravce během 15 dnů po zjištění osoby, která má nárok na náhradu škody, provést vyplacení zálohy, aby mohlo dojít ke krytí bezprostředních 43 ekonomických potřeb. V případě úmrtí činí toto vyplacení zálohy ne méně jak SZR (zaokrouhlená částka v měně dané země). Zpoždění při dopravě cestujících: Dopravce ručí za škody vzniklé zpožděním při dopravě cestujících, pokud učinil všechna opatření pro zabránění škodám nebo pokud bylo provedení těchto opatření nemožné. Ručení za škody vzniklé zpožděním při dopravě cestujících je omezena na SZR (zaokrouhlená částka v měně dané země). Zpoždění při dopravě cestovních zavazadel: Dopravce ručí za škody vzniklé zpožděním při dopravě cestovních zavazadel, pokud učinil všechna opatření pro zabránění škodám nebo pokud bylo provedení těchto opatření nemožné. Ručení za škody vzniklé zpožděním při dopravě zavazadel je omezena na SZR (zaokrouhlená částka v měně dané země). Zničení, ztráta nebo poškození cestovních zavazadel: dopravce ručí za zničení, ztrátu nebo poškození cestovních zavazadel do výše SZR (zaokrouhlená částka v měně dané země). V případě odevzdaných cestovních zavazadel vzniká nárok na ručení bez ohledu na příčinu, pokud nebylo cestovní zavazadlo předtím poškozené. V případě neodevzdaných cestovních zavazadel ručí dopravce jen za chybné chování. Vyšší hranice ručení za cestovní zavazadla: Vyšší hranice ručení platí, pokud cestující nejpozději při zhotovení učiní zvláštní prohlášení a zaplatil příplatek. Stížnosti v případě cestovního zavazadla: Při poškození, zpoždění, ztrátě, zničení cestovního zavazadla musí cestující tak, jak bude jen možné informovat písemně dopravce. V případě poškození odevzdaného cestovního zavazadla musí cestující během sedmi dnů, v případě zpožděných cestovních zavazadel během 21 dnů, poté, co mu bylo dáno k dispozici, písemně podat oznámení. Ručení smluvního a realizačního dopravce: Pokud není smluvní dopravce identický s realizačním dopravcem, může cestující směrovat své oznámení nebo nároky na náhradu škody na oba dva podniky. Pokud je na letence uvedeno jméno nebo kód jednoho z dopravců, tak je tento dopravce ten, který uzavírá smlouvy. Lhůty k podání žaloby: Zákonné žaloby na náhradu škody musí být vzneseny během dvou let, počínaje dnem příletu letadla nebo dnem, kdy mělo letadlo dorazit. Podklady těchto informací Tato ustanovení se zakládají na Montrealské úmluvě ze dne 28. května 1999, která byla v Evropském společenství změněna nařízením (EU) č. 2027/97 ve znění změněném nařízením (EU) č. 889/2002 a národními právními předpisy členských států. Pokud příjemce příjme podané cestovní zavazadlo bez výhrad, tak to zdůvodňuje vyvratitelnou domněnku, že bylo dodáno nepoškozeno a podle průkazu dopravy. Ručení dopravce se omezuje ve všech případech na ověřené škody. Škoda, která má být nahrazena, se omezuje při spoluzavinění. Dále je odkazováno na ustanovení ohledně ručení v článku 20 Montrealské úmluvy. Upozornění podle nařízení (EU) č. 261/2004: Tato upozornění shrnují pravidla pro ručení, která používají letecké společností Evropského společenství podle právních předpisů společností v případě stornování, zpoždění letu a/nebo odmítnutí přepravy. Směrnice se používají jen v případě, když cestující disponuje potvrzenou rezervací na ten daný let, dostavil se včas (kromě případu stornování letu), aby mohl v uvedený čas nastoupit do letadla, a cestuje za tarif, který je k dispozici pro veřejnost. Nárok na kompenzaci jak je dále uvedeno může být vyloučen, pokud se událost vztahuje na neobvykle okolnosti, kterým se nedalo zabránit při použití všech opatření (například špatné klimatické podmínky, politická nestabilita, stávka, bezpečnostní Vygenerováno dne :35:04. strana 19

20 rizika, nečekané problémy ohledně bezpečnosti letu). Rovněž nemá cestující právo na odškodnění, pokud ze zdůvodnitelných důvodu, např. V souvislosti se zdravím, všeobecné nebo provozní bezpečnosti nebo nedostatečných cestovních podkladů byl vyloučen z letu. Podle nařízení (EU) č. 261/2004 dojde ke zpoždění, pokud se odlet vůči plánované době odletu při letech nad 3500 km vzdálenosti o nejméně 4 hodiny, u letů mezi 1500 a 3500 km jakož i při letech více jak 1500 km v rámci EU o nejméně 3 hodinu a u letů do 1500 km vzdálenosti o nejméně 2 hodny opozdí. Pokud se dá vytušit, že bude let vážně opožděn, má cestující nárok obdržet od letecké společnosti náhradu. Tyto výkony se omezují na ve vztahu k čekací době přiměřené občerstvení a možnost na dva krátké telefonáty, faxy nebo zaslání ů. Ubytování přes noc je k dispozici, pokud to je podle přiměřenosti letecké linky zapotřebí. Letecká společnost nepotřebuje nabízet výkony, pokud by tím byl odlet ještě více zdržen. V případě zdržení více jak 5 hodin má cestující nárok na náhradu nákladů za letenku s ohledem na části cesty, které neučinil, a na již zdolané části cesty jen do té míry, jak se let s ohledem na původní plánování cesty cestujícího stal bezúčelným, případně ve spojení se zpětným letem k prvnímu místu odletu za co nejdřívější čas. V případě stornování paušálních cest se používají podmínky směrnice paušálních cest (90/314 EHS), že v případě stornování by mohly vzniknout případně vysoké 44 náklad na stornování V případě dobrovolného nebo nedobrovolného vyloučení z rezervovaného letu v případě změny rezervace má cestující vůči letecké společnosti nárok na výkon za náhradu v již popsaném rozsahu. Dodatečně bude cestujícímu nabídnuta jiná doprava do konečné stanice zarezervovaného letu. Tato náhradní doprava proběhne co nejdříve a za srovnatelných podmínek. Za podmínky, že místa k sezení, která jsou k dispozici může cestujícího místo toho cestovat později nebo v jím požadovaný čas do konečné stanice, přičemž pak náklady z a péči, hotel a dopravu hradí sám. Cestující, kteří byli nedobrovolně vyloučení z dopravy, mají dodatečně nárok na peněžní vyrovnání (v hotovosti, šekem nebo převodem nebo, s jejich svolením, v podobě dobropisu). Výše této platby závisi na plánované vzdálenosti cesty a na nabízeném jiném způsobu dopravy. V případě vzdálenosti letu do 1500 km činí peněžní vyrovnání 250 EUR, mezi 1500 a 3500 km a v případě letů v rámci EU více jak 1500 km 400 EUR a v případě všech ostatních letů 600 EUR. Pokud bude cestujícímu nabídnut náhradní let, jehož doba příletu činí u letů do 1500 km ne více jak 2 hodiny, v případě letů 1500 a 3500 km ne více jak 3 hodiny a u letů více jak 3500 km ne více jak 4 hodiny po plánované době příletu původně rezervovaného letu, se zakládá peněžní vyrovnání na vždy 50 % výše jmenované částky k úhradě, tj. Tedy 125 EUR, 200 EUR nebo 300 EUR. Pokud by byl let, pro který měl cestující potvrzenou rezervaci, zrušen, má rovněž stejná práva na jiný způsob dopravy, výkony péče, náhradu a peněžní vyrovnání, jak je uvedeno výše. Pokud došlo ke zrušení letu na základě neobvyklých okolností, nemá cestující nárok na poskytnutí vyrovnání. Rovněž nevzniká právo na peněžní vyrovnání v případě informování o zrušení letu nejméně 14 dnů před rezervovaným odletem, v případě informování o zrušení během 14 dnů a 7 dnů před rezervovaným letem a odletem nabízeného náhradního letu více jak 2 hodiny před původním časem odletu nebo příjezdem ne více jak 4 hodiny po plánované době příletu, jako i v případě informace o zrušení méně jak 7 dnů před odletem a odletem méně jak 1 hodinu před původním časem odletu nebo příjezdem ne více než 2 hodiny po plánované době příjezdu. Příslušná reklamační oddělní ve smyslu směrnice je pro Česká republika: Civil Aviation Authority, Airport Ruzyně, PRAHA 6, Česká republika Pozor: Tato upozornění jsou nutná podle nařízení (EU) č. 889/2002 a nařízení (EU) č. 261/204. Tato upozornění nepředstavují však základ nároků na náhradu škody, ani nemohou být použita pro vyložení ustanovení Montrealské úmluvy. 7.7 Prvořadý zákon. Modifikace a zřeknutí se práv Prvořadý zákon - pokud se zjistí, že některá podmínka, uvedená v letence, anebo podmínka, na kterou se v letence nebo v těchto všeobecných přepravních podmínkách odkazuje, neodpovídá závazným právním ustanovením, místním předpisům, nařízením nebo požadavkům, pak takové ustanovení bude aplikováno pouze v rozsahu, který není v konfliktu. Neplatnost některé z podmínek nebo některého z ustanovení neovlivňuje platnost ostatních ustanovení v libovolné části tohoto textu Modifikace a zřeknutí se práv Zprostředkovatelé, zaměstnanci ani zástupci letecké společnosti nemají pravomoc měnit, modifikovat ani zřeknout se jakéhokoliv ustanovení smlouvy o přepravě ani ustanovení uvedeného v těchto všeobecných přepravních podmínkách. Vydáno dne: Přeloženo z originálu cestovní agenturou NaCesty.cz s.r.o. Prosíme, mějte na mysli, že překlad má informační charakter a je platný k 11/2011. V případě jakýchkoli reklamací a sporů vyplývají vzájemná práva a povinnosti stran z originálního znění obchodních podmínek pořadatele DE/site/landingpages/terms_and_conditions.php Copyright 2015 NaCesty.cz Vygenerováno dne :35:04. strana 20

A. Všeobecné obchodní podmínky

A. Všeobecné obchodní podmínky Obsah A. Všeobecné obchodní podmínky... 2 1. Definice pojmů... 2 2. Rozsah platnosti... 3 3. Rezervace... 3 3.1 Kontaktní údaje pro oznámení a informace... 3 3.2 Smlouva... 3 3.3 Změna rezervace letu...

Více

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012)

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Váhové limity Letecká společnost Zapsané zavazadlo počet hmotnost počet hmotnost Rozměr Travel Service 1

Více

Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012)

Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012) Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012) Váhové limity Letecká společnost Zapsané zavazadlo počet hmotnost počet hmotnost Rozměr Travel Service 15 kg* 1 5 kg**

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE LETENEK Air Service Brno, s.r.o. Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno PRODEJ A REZERVACE LETENEK Phone: +420 545 521 175-6 E-mail: letenky@letenkybrno.info Web: http://www.letenkybrno.info

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Příloha č. I Všeobecné podmínky Portálu Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen prodávající ) na portálu www.ebioneta.cz jehož provozovatelem

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti I. Přepravní podmínky 1. PŘEDMĚT ÚPRAVY. Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na linkách dopravce PAVEL ČAPEK (dále jen " Přepravní řád") stanoví na lince vnitrostátní a mezinárodní podmínky pro přepravu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

Obchodní podmínky. 1 Obecná ustanovení. 2 Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1 Obecná ustanovení. 2 Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1 Obecná ustanovení a. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v elektronickém internetovém obchodě www.flamefox.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jednotlivých

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více