Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ PROFIL ARCADIS CZ OBSAH 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ PROFIL ARCADIS CZ OBSAH 1"

Transkript

1 Imagine the result PROFIL SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ OBSAH 1

2 Spielberk Office Centre Tower B Brno ARCADIS CZ, divize EC Harris zajišťovala komplexní služby pro získání certifikátu BREEAM a celý proces řídila. Pod vedením EC Harris budova úspěšně prošla certifikací BREEAM International a dosáhla nejvyšší možné úrovně Outstanding. Dálnice D5 tunely Valík OBSAH 1

3 3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ 4 ARCADIS CZ O NÁS 4 Základní informace o společnosti 4 Statutární orgány společnosti 4 Organizační struktura ARCADIS CZ 5 Bezpečné, kvalitní a ekologické řízení projektů 7 Politika řízení a strategie společnosti 7 Oblasti působnosti ARCADIS CZ 9 HLAVNÍ LINIE PODNIKÁNÍ 9 Infrastruktura 11 Voda vodohospodářské stavby 13 Životní prostředí 14 Budovy občanské a průmyslové stavby 16 PŘEDSTAVENÍ DIVIZE GEOTECHNIKA 16 Nabídka prací 17 Významné reference 19 PŘEDSTAVENÍ DIVIZE BOHEMIAPLAN 19 Nabídka prací 19 Významné reference 20 PŘEDSTAVENÍ DIVIZE EC HARRIS 21 Nabídka prací 21 Významné reference 22 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GEOFOS 23 Nabídka prací 23 Významné reference 25 PŘEDSTAVENÍ OZ SLOVENSKO 25 Nabídka prací 25 Významné reference 27 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SG GEOINŽENÝRING 27 Nabídka prací 27 Významné reference 28 SPOLUPRÁCE ARCADIS CZ NA OCENĚNÝCH STAVBÁCH 33 SKUPINA ARCADIS 33 Organizační struktura ARCADIS NV 35 ARCADIS o nás 35 Základní hodnoty ARCADIS 35 Příběh mloka název a logo skupiny 36 KDE NÁS NAJDETE OBSAH 1

4 Nové železniční spojení, tunely Vítkov Praha Na celkové přestavbě a modernizaci pražského železničního uzlu spolupracovala ARCADIS CZ, divize Geotechnika především při výstavbě nových dvoukolejných tunelů Vítkov o délce ražené části 2,4 km. Na stavbě vystupovala jako vedoucí sdružení geotechnického monitoringu. OBSAH 1

5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ARCADIS CZ ARCADIS CZ a.s. je dynamická, multiprofesní firma založená v roce Je součástí skupiny ARCADIS, jedné z nejvýznamnějších, celosvětově působících inženýrských firem, která je jejím majoritním vlastníkem. Předmětem podnikání společnosti ARCADIS CZ je konzultační, supervizní a inženýrská činnost, projektování a řízení stavebních projektů v oblastech inženýrských, průmyslových a občanských staveb, životního prostředí, energetiky, těžby surovin a vodního i odpadového hospodářství. Společnost ARCADIS CZ má po dokončení fúze se společnostmi ARCADIS Geotechnika a.s., ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., EC HARRIS s.r.o., Terratec spol. s r.o., ARCADIS CZ ENVIRONMENTAL s.r.o. a Solidex a.s. k divizní uspořádání a její podnikatelské aktivity jsou v České republice soustředěny do divizí Geotechnika, Bohemiaplan a EC Harris.Na Slovensku ARCADIS CZ podniká prostřednictvím Organizační složky Slovensko se sídlem v Bratislavě a také zde úzce spolupracuje se svou dceřinou společností GEOFOS, s.r.o. se sídlem v Žilině. Podnikatelská strategie společnosti ARCADIS CZ je založena na využívání synergických efektů, vyplývajících z divizního uspořádání dřívějších samostatných společností. Jednotlivé divize se vzájemně doplňují a ARCADIS CZ tak může svým klientům nabízet ještě širší spektrum komplexních služeb a řešení než před fúzí. Veškeré služby společnost poskytuje na etických principech, obsažených v zásadách Mezinárodní federace konzultačních firem FIDIC. Divize společnosti ARCADIS CZ jsou vybaveny moderními technologiemi i kvalitní přístrojovou technikou a disponují vysoce kvalifikovaným personálem. V roce 2013 pracovalo ve skupině ARCADIS CZ téměř 70 autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Celkový průměrný stav zaměstnanců dosáhl v tomto roce počtu 290. Nový nadkritický blok 660 MW Elektrárna Ledvice V areálu stávající Elektrárny Ledvice v severních Čechách se od ledna 2009 staví zcela nový nadkritický blok o výkonu 660 MW. Jedná se o první nadkritický a vysoce účinný blok v ČR i ve střední Evropě, který bude pracovat s nadkritickými parametry páry. Investorem tohoto významného elektrárenského díla a důležité zakázky společnosti ARCADIS Bohemiaplan s.r.o. (dnešní divize Bohemiaplan ARCADIS CZ) je společnost ČEZ a.s., která patří mezi dlouhodobé a stálé klienty divize Bohemiaplan. Pro rozsáhlý projekt výstavby nového nadkritického bloku ARCADIS Bohemiaplan vypracoval koncepční návrh a projekty konstrukcí pro stavební povolení na stavební části, zadávací dokumentaci pro stavební části, popílkový systém, podrobný návrh systému vodního hospodářství, odsíření spalin a zajistil také projektový dohled na místě. Projekční práce probíhaly v letech , ukončení stavby a uvedení nového bloku do provozu se předpokládá v polovině roku

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: ARCADIS CZ a.s. IČ: DIČ: CZ Sídlo společnosti: Geologická 988/4 Praha 5, Právní forma: Akciová společnost Zápis a.s. do obchodního Proveden rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992 Bankovní spojení: Základní kapitál: Složení kapitálu: Komerční banka a.s. Spálená 108/51 Praha 1, číslo účtu: / Kč Majoritní akcionář ARCADIS Europe B.V. vlastní 100 % akcií společnosti ARCADIS CZ O NÁS Významnou předností firmy ARCADIS CZ a.s., jako univerzální konzultační společnosti, je její nezávislost, to znamená, že není kapitálově ani jinak propojena s investory a velkými stavebními firmami, podnikajícími na trhu stavebních či environmentálních prací. ARCADIS CZ disponuje rozsáhlou lokální sítí, jež je v úzkém kontaktu se zákazníky, a odborným know-how spojeným s mezinárodně uznávanými zkušenostmi. Fakt, že se naše týmy různě specializují a zároveň doplňují, nám dovoluje vstoupit do jakékoliv fáze projektu. Náš mezinárodní přesah nám navíc umožňuje získat náskok po stránce technické i organizační. Přímý kontakt s klientem zase vede ke správnému pochopení problematiky a požadavků v dané lokalitě. Svými aktivitami pomáháme vytvářet přidanou hodnotu, když se na základě kreativnosti a zodpovědnosti snažíme nabízet nejlepší řešení, která pak projekty korunují úspěchem. Velmi si vážíme možnosti spolupracovat s nejvýznamnějšími státními investorskými organizacemi z oblasti dopravní infrastruktury a dalšími předními investory z řad velkých podniků, bank, developerů a ostatních subjektů veřejného i soukromého sektoru a pomáhat jim při dosahování jejich cílů. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ARCADIS CZ Česká republika ARCADIS CZ divize Geotechnika divize Bohemianplan divize EC Harris Slovenská republika ARCADIS CZ Organizačná zložka Slovensko STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI SG Geoinženýring GEOFOS Představenstvo společnosti: Ing. Václav Hořejší, MBA předseda představenstva Ing. Jaroslav Hejl člen představenstva Ing. Pavel Čermák MRICS člen představenstva Dozorčí rada: Walter Verbruggen člen dozorčí rady Adam Mahr člen dozorčí rady Ing. Petr Kučera člen dozorčí rady 4

7 BEZPEČNÉ, KVALITNÍ A EKOLOGICKÉ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Bezpečnost Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců a klientů společnosti ARCADIS CZ je vnímána jako rovnocenná a neoddělitelná součást všech našich podnikatelských aktivit. Důsledné řízení bezpečnostních rizik, zaměření na prevenci a ochranu před úrazy společně se vzděláváním zaměstnanců v oblasti BOZP jsou ve společnosti ARCADIS CZ i jejích dceřiných společnostech samozřejmostí. ARCADIS CZ a GEOFOS, s.r.o. jsou držiteli certifikátu podle ČSN OHSAS Kvalita Podnikatelská strategie společnosti ARCADIS CZ je založena na principu poskytování co nejkvalitnějších služeb svým klientům. Kvalita je prioritou ve všech procesech. ARCADIS CZ a dceřiná společnost GEOFOS, s.r.o. mají certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO V oblasti laboratorního a terénního zkušebnictví je dokladem dlouhodobě vysoké kvality prací Osvědčení o akreditaci laboratoře geomechaniky divize Geotechnika, které laboratoř poprvé získala již v roce Ekologie Společnost ARCADIS CZ si je vědoma své odpovědnosti za dlouhodobou udržitelnost kvality životního prostředí i za jeho ochranu. Proto jsou environmentální politika společnosti i veškeré její aktivity směřovány tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Zárukou tohoto jednoznačného zaměření je certifikovaný systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001, zavedený ve společnosti ARCADIS CZ a GEOFOS, s.r.o. Silnice R6 vylehčený násyp Jenišov Nové Sedlo Jenišov Stavba rychlostní komunikace R6 v úseku Jenišov Nové Sedlo je významná hlavně netradičním řešením přechodu málo únosného podloží unikátní vylehčenou zemní konstrukcí (násypem) podle návrhu specialistů ARCADIS Geotechnika a.s. (dnešní divize Geotechnika ARCADIS CZ). Jedná se o největší vylehčený násyp postavený nejen v ČR, ale podle dostupných informací i v celé Evropě. Výška násypu je cca 11 m, délka 650 m, objem lehkého keramického kameniva Liapor je m 3. Díky vylehčení násypu se vypočtené sedání snížilo z téměř 0,5 m na 0,19 m. Tímto moderním řešením s využitím Liaporu bylo významně omezeno celkové sedání násypu a zkrácena doba výstavby. Navíc se snížily i celkové náklady stavby. Konstrukce je zdařilým příkladem propojení technické a užitné hodnoty stavebního díla s příznivým finančním aspektem. Stavba je typickou ukázkou použití moderní technologie, která představuje technicky kvalitní a přitom velmi ekonomické řešení. V roce 2011 ARCADIS Geotechnika a.s. společně s EUROVIA CS, a.s. (zhotovitel) a PRAGOPROJEKT, a.s. (projektant) přihlásila tuto stavbu do 8. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku Zdařilá stavba porotu zaujala a v náročné konkurenci získala nominaci na titul Česká dopravní stavba, projekt a inovace roku Nominační diplom je nejen významným oceněním kvalitní práce širokého realizačního týmu, ale zvyšuje také prestiž celého oboru geotechnika. OBSAH 51

8 IV. železniční tranzitní koridor Votice Benešov u Prahy Trať IV. tranzitního železničního koridoru (Děčín st. hranice Praha Benešov u Prahy Tábor České Budějovice Horní Dvořiště st. hranice) patří k nejdůležitějším tratím České republiky, která spojuje aglomeraci hlavního města s Táborskem a jižními Čechami. Zároveň je významnou transevropskou železniční trasou sítě TEN-T na severojižní ose Balt Jadran. Stavba v úseku Votice Benešov u Prahy (18,472 km) je výjimečná délkou realizovaných podzemních děl, celkem m dvoukolejných tunelů. Ze směru od jihu k severu to jsou postupně tunely Votický (hloubený, celkové dl. 590 m), Olbramovický (ražený, celkové dl. 480 m), Zahradnický (ražený, celkové dl m), Tomický I (ražený, celkové dl. 324 m) a Tomický II (ražený, celkové dl. 252 m). Ražbou tunelů Olbramovický, Tomický I a Tomický II byly zastiženy relativně nepříznivé inženýrskogeologické poměry. Naproti tomu ražby tunelu Zahradnického zastihly kvalitní žuly. U tunelu Votického, který byl budován v otevřené stavební jámě, byly zastiženy rovněž žuly, ty však již nebyly tak kvalitní a jámu bylo tudíž nutno pečlivě zajišťovat proti padání bloků horniny. Právě realizace tunelů umožnila napřímit novou trasu a výrazně tak zvýšit rychlostní parametry (až 160 km/h). Divize Geotechnika společnosti ARCADIS CZ na uvedených tunelech zajišťovala kompletní geotechnický dozor a monitoring. Tyto činnosti v sobě mimo jiné zahrnovaly inženýrskogeologickou dokumentaci, geodetická sledování v podzemí i na povrchu, extenzometrická měření, seimická sledování, pasportizaci přilehlých objektů, skenování primárního i sekundárního ostění a další. Mimo tunelů byly předmětem geotechnického a stavebního dozoru také ostatní objekty trasy. Šlo především o dohled při budování železničního spodku a svršku, o velké množství stávajících i nových mostů, propustků, zdí, nástupišt na zastávkách a ve stanicích, mimoúrovňové přístupy atd. Modernizací IV. tranzitního železničního koridoru došlo v úseku Votice Benešov u Prahy k napřímení a zdvoukolejnění staré železniční trasy, což znamená zvýšení rychlosti vlaků, zkapacitnění dopravy a lepší komfort cestujících. Železniční doprava se tak stává konkurenceschopnější vůči dopravě automobilové. Společnost ARCADIS Geotechnika a.s., dnešní divize Geotechnika ARCADIS CZ je dlouholetým geotechnickým konzultantem SŽDC, s.o. pro modernizaci železničních tranzitních koridorů. V této významné pozici firma působila i při modernizaci IV. koridoru v úseku Votice Benešov u Prahy. 6

9 POLITIKA ŘÍZENÍ A STRATEGIE SPOLEČNOSTI Skupina ARCADIS usiluje o vedoucí pozici ve čtyřech obchodních liniích Infrastruktura, Voda, Životní prostředí a Budovy. Vedoucí pozice znamená více než pouhou velikost; vyžaduje také lepší růst a ziskovost, prvenství ve vývoji a také kvalitu poskytovaných služeb. V dnešním světě je rovněž důležité stát se zaměstnavatelem, pro kterého budou lidé rádi pracovat, a být lídrem v udržitelnosti rozvoje i v oblasti zdraví a bezpečnosti. Politika řízení a strategie společnosti ARCADIS CZ vychází z této globální strategie skupiny ARCADIS a podporuje dlouhodobé zvyšování výkonnosti, dosahování cílů, upevňování pozice na trhu, neustálé zlepšování ve všech aspektech své činnosti a plnění právních požadavků. Našim klientům poskytujeme kvalitu služeb odpovídající mezinárodním standardům a naši zaměstnanci při své práci čerpají z rozsáhlé mezinárodní databáze vědomostí a zkušeností, kterou se skupině ARCADIS podařilo vybudovat během více než jednoho století. V souladu s obchodní politikou mateřské společnosti nabízí ARCADIS CZ služby ve čtyřech hlavních liniích podnikání, z nichž každá má svou silnou oblast a strategii. Současně jsou tyto segmenty přirozeně a neoddělitelně vzájemně provázány, inspirují nás, abychom pracovali napříč obory i jednotlivými regiony a přinášeli zákazníkům výjimečná řešení složitých problémů. Rozumíme podnikání a potřebám našich zákazníků. Vytváříme pro ně jedinečná, inovativní řešení. Ing. Václav Hořejší, MBA předseda představenstva ARCADIS CZ a.s. OBLASTI PŮSOBNOSTI ARCADIS CZ Sféry činnosti Dopravní stavby Podpovrchové a podzemní stavby Vodohospodářské stavby Občanské a průmyslové stavby Industriální parky a logistické areály Energetika a teplárenství Životní prostředí Těžební průmysl, důlní díla Inženýrské sítě Telekomunikace Odpadové hospodářství Specializace Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Mechanika zemin a hornin Zakládání staveb Inženýrská seizmologie Geofyzika Stavební fyzika a dynamika Diagnostika stavebních konstrukcí Stavebně-technické poradenství Pasportizace a certifikace budov Inženýrská geodézie Báňské inženýrství Urbanismus a územní plánování Statika Projektování staveb Investorská činnost Ekologie, ochrana a tvorba krajiny 7

10 Prodloužení trasy metra V.A Praha ARCADIS CZ, divize Geotechnika na stavbě vede kancelář monitoringu, provádí geotechnické sledování ražeb a realizuje celou řadu měření. OBSAH 1

11 INFRASTRUKTURA Život a práce ve zdravém životním prostředí, snadná mobilita a komunikace, možnost změny pro všechny tyto lidské základní potřeby je předpokladem dobrá infrastruktura, tj. silnice a dálnice, železnice, vodní cesty, spolehlivé zásobování energií a vodou i průmyslový rozvoj. Společnost ARCADIS CZ působí především v oblasti dopravní infrastruktury, kde zaujímá v oboru svého podnikání čelné postavení, ale je aktivní i v oblasti inženýrsko-technologických staveb, energetiky i těžby a zpracování surovin. Podnikání v oblasti infrastruktury potřebuje podrobnou znalost místních podmínek a potřeb. ARCADIS CZ má prostřednictvím svých divizí a dceřiných společností vybudovanou silnou pozici na místních trzích a poskytuje zde širokou škálu služeb, spojených s rozvojem infrastruktury. Svým klientům z oblasti dopravní infrastruktury, kterými jsou státní investorské organizace i významné projekční a stavební firmy, ARCADIS CZ nabízí komplexní přístup k řešení technických problémů a optimalizaci navržených projektů. ARCADIS CZ svým klientům pomáhá nalézat úsporná řešení a vždy nabízí inovativní přístup a ne pouze rutinní služby. Spektrum služeb Projekční činnost, inženýring a stavební management Speciální zakládání Rizikový management, kvantifikace a minimalizace rizik Stabilita svahů, sanace sesuvů a skalních stěn Vyztužené zemní konstrukce, opěrné a zárubní zdi Kabelové trasy, ropovody, plynovody, vodovody a kanalizace Urbanistické řešení průmyslové infrastruktury Dlouhodobé kontrolní sledování Project management geotechnických konstrukcí Supervize a odborné stavební dozory Význam role, kterou společnost v oblasti dopravní infrastruktury hraje, je patrný na její pravidelné každoroční účasti na dopravních stavbách, které získávají ocenění v soutěžích Stavba roku a Česká dopravní stavba roku. Dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí Dálnice D3 se po svém dokončení stane součástí doplňkové sítě evropských dopravních koridorů TINA, konkrétně mezinárodního tahu E55, kterýž vede ze Skandinávie přes Německo, ČR, Rakousko a Itálii až do Řecka. Dálnice významně odlehčí přetížené stávající silnici I/3 i části dálnice D1. Současně přebere funkci kapacitního spojení Prahy s oblastí jižních Čech a napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou síť dálnic a rychlostních silnic a ve směru na jih napojí ČR na dálniční síť v Rakousku. Úsek dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí, na jehož výstavbě ARCADIS CZ, divize Geotechnika spolupracovala má délku 25 km. Úsek zahrnuje rozsáhlý soubor staveb 48 mostních objektů, 5 mimoúrovňových křižovatek a s tím spojené výkopové práce a násypy. Stavbu předcházel podrobný geotechnický průzkum, archeologická prospekce a záchranný biologický průzkum. Společnost ARCADIS CZ, divize Geotechnika zajišťovala pro tento úsek dálnice komplexní geotechnický servis pro jednotlivé zhotovitele stavby zahrnující geotechnický monitoring, měření sedání a pórových tlaků, měření integrity pilot, stabilitní a deformační výpočty včetně návrhů svahů a kontrolní zkoušky hutnění. OBSAH 1

12 Plavební komory Brandýs nad Labem a Velký Osek Labská vodní cesta Labská vodní cesta jako součást čtvrtého transevropského multimodálního dopravního koridoru je jedinou vodní cestou v České republice, která slouží i mezinárodní přepravě. Pro plánované zvyšování podílu ekologické a levné vodní dopravy je nezbytné trvalé zlepšování plavebních podmínek řeky Labe. Na projektech spojených s výstavbou, rekonstrukcemi a modernizací Labské vodní cesty společnost ARCADIS CZ, divize Geotechnika spolupracuje dlouhodobě. Mezi důležité zakázky pro našeho významného klienta, Ředitelství vodních cest, patří práce na plavebních komorách Brandýs nad Labem a Velký Osek. Vzhledem k technickému stavu plavební komory Brandýs nad Labem (dokončena 1936), který je v dlouhodobém horizontu nevyhovující, jsou pro zajištění Labské plavební cesty uvažovány možnosti výstavby nové plavební komory v jejím těsném sousedství i rekonstrukce té stávající. Společnost ARCADIS CZ, divize Geotechnika zde postupně v letech prováděla inženýrskogeologické průzkumné práce. Pro strategické rozhodnotí o způsobu zajištění provozu na plavební komoře Brandýs nad Labem byl zpracován inženýrskogeologický a stavebně-technický průzkum stávající komory jako podklad pro projekt její rekonstrukce a inženýrskogeologický průzkum pro 2. plavební komoru pro zhodnocení alternativní varianty projektu. V průběhu přípravy projektu byl zajišťován i komplexní monitoring stavu i jakosti podzemních vod v okolí plavební komory. U plavební komory Velký Osek zajišťovala ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika rozsáhlý stavebně-technický průzkum. Součástí průzkumů byla také podrobná geofyzikální měření včetně georadarového průzkumu dna a stěn plavebních komor. Účelem průzkumných prací bylo dokladovat stav plavebních komor po statické i technické stránce a poskytnout klientovi podklady pro návrhy technického řešení modernizace obou komor a pro zpracování projektové dokumentace.

13 Voda Vodohospodářské stavby Vodohospodářské stavby a služby spojené s oblastí vodního hospodářství jsou ve společnosti ARCADIS CZ již více než 60 let tradičním oborem. Naši odborní pracovníci dnes mohou čerpat z rozsáhlých zkušeností, získaných na velkých vodohospodářských stavbách budovaných v minulosti na území Čech a Moravy. Od přehrad vltavské kaskády a sypaných přehradních hrází přes odkaliště většiny tepelných elektráren, štolový přivaděč Želivka a další podzemní štoly a kanalizační sběrače až po ochranné protipovodňové hráze, plavební stupeň Děčín nebo obnovu rybníka Jordán, řešené v současnosti. Odborné zaměření a nabídka služeb, které ARCADIS CZ poskytuje pro vodní hospodářství, se před několika lety výrazně rozšířily. Do skupiny ARCADIS CZ přistoupila významná projekční a inženýrská firma BOHEMIAPLAN, s.r.o. (dnešní divize Bohemiaplan), která zajišťuje komplexní projektovou dokumentaci pro čistírny odpadních a důlních vod, kanalizační systémy i pro zásobování pitnou vodou. Má také značné zkušenosti s rekonstrukcemi a intenzifikací ČOV, čerpacími stanicemi, úpravnami vody, usazovacími nádržemi a provádí také některé hydrotechnické stavby. Nyní má společnost ARCADIS CZ ještě větší pole působnosti pro ucelenou nabídku komplexních služeb a inovativních řešení v oblasti vodohospodářských staveb. Spektrum služeb Konzultační, projektové a inženýrské služby Management povrchových a odpadních vod Zajišťování a ochrana vodních zdrojů Hydrogeologický průzkum a monitoring Odvodňování území, svahů a stavebních jam Spolupráce na programech budování a zkvalitňování protipovodňových opatření Sanace a rekonstrukce zemních hrází Technicko-bezpečnostní dohled na stavbách Revitalizace a úpravy vodních toků Supervizní činnost, technický dozor a monitoring Protierozní ochrana břehů vodních toků a nádrží. Obnova rybníka Jordán Tábor Rybník Jordán je vodní nádrž v Táboře o ploše přes 51 ha. Vznikl již roku 1492 a je nejstarší přehradní nádrží ve střední Evropě. Jeho sypaná hráz je vysoká 20 m a dlouhá 284 m, zadržuje asi 3 milióny m 3 vody. V srpnu 2002 bylo město Tábor postiženo povodněmi a bylo zařazeno mezi strukturálně postižené regiony. Proto bylo rozhodnuto o celkové obnově retenční nádrže Jordán. Součástí stavby je zřízení spodní výpusti, která je důležitým provozním prvkem vodního díla a také prvkem pro zajištění jeho bezpečnosti, zejména při povodních a dalších mimořádných situacích. Spodní výpust je řešena liniovou, převážně podzemní stavbou, která umožní vypouštění nádrže z jejího nejhlubšího místa a poprvé zajistí plnou regulaci stavu hladiny vody v nádrži. Výpusť je tvořena štolou délky 208,2 metrů se svislou šachtou hloubenou s povrchu, štoly ražené části výpusti mají průřez 2,6 x 2,7 m a 2,4 x 2,5 m. Úkolem společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. (dnešní divize Geotechnika společnosti ARCADIS CZ) jako geotechnického konzultanta bylo průběžně poskytovat informace o kvalitě horninového prostředí prostřednictvím geologické a geotechnické dokumentace výkopu a výrubu. Tyto informace sloužily jako podklad pro upřesnění volby typu výztuže výrubu, technologie ražby, délky záběru a pro rozhodování o dosažení některého z varovných stavů. Geologická dokumentace hloubených a ražených částí výpustě umožnila zhotoviteli pružně reagovat na aktuální horninové prostředí a zefektivnit postup ražeb. Další činností byla spolupráce s projektantem při návrhu doplňkového průzkumu předpolí ražby pomocí jádrových předvrtů do čelby a konzultační činnost při návrhu zabezpečení předpolí ražby při průchodu ověřenou tektonickou poruchovou zónou. 11

14 Lom Družba Sokolovsko Hnědouhelný velkolom Družba v Sokolovské uhelné pánvi, sousední velkolom Jiří a okolní výsypky byly dlouhodobě významnou pracovní lokalitou společnosti ARCADIS CZ, divize Geotechnika. Prováděla zde rozsáhlý geotechnický monitoring a realizovala řadu stabilitních výpočtů. OBSAH 1

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Všechny urbanistické, dopravní či průmyslové projekty musí brát ohled na životní prostředí a respektovat přitom principy trvale udržitelného rozvoje. Společnost ARCADIS CZ nabízí rozsáhlý sortiment služeb, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné. Mezi její služby patří poradenství a management životního prostředí, ekologické audity, posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí, řešení starých ekologických zátěží, technologie ukládání a zpracování odpadů. Provádíme rovněž průzkumy znečištění horninového prostředí a navazující projekty sanací. Ve spolupráci se specialisty globální skupiny ARCADIS jsme připraveni navrhnout našim klientům moderní a zároveň vysoce účinné a úsporné metody sanace. Specifickou výhodou společnosti ARCADIS CZ ve srovnání s konkurencí je schopnost inženýrského přístupu a zapojení stavebních oborů, zejména geotechniky, do projektů a supervize sanačních prací. Spektrum služeb Průzkumy a sanace skládek a odkališť Audity a poradenství v odpadovém hospodářství Analýzy rizik, studie a expertízy Recyklace odpadů a stavebního materiálu z demolic Revitalizace území, rekultivace Využívání druhotných materiálů Akustické studie, měření hlukové zátěže, protihluková opatření Studie denního osvětlení Klima a kvalita vzduchu ve vnitřních prostorách Měření radonu, ochrana proti radiaci Komplexní řešení v oblasti vedlejších energetických produktů Certifikace produktů antropogenní činnosti Řešení kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod Rozbory půdy a vody Obnovitelné zdroje, větrné a solární elektrárny Ochrana životního prostředí v průmyslové výrobě Sanace skládky nebezpečných odpadů Chabařovice Skládka chemického odpadu u Chabařovic je jednou z nejnebezpečnějších skládek toxických a průmyslových odpadů v České republice. Mimo jiné zde bylo uloženo asi 40 tisíc sudů s hexachlorbenzenem. Skládka vznikla v roce 1908 a byla využívána až do roku 1993, kdy její rozloha dosáhla 41 ha. Ve špatně zabezpečeném tělese skládky docházelo k chemickým reakcím a kontaminované vody unikaly do povodí řeky Bíliny a dostaly se až do Labe. Proto bylo rozhodnuto o kompletní, technicky velmi náročné a nákladné asanaci skládky. Na sanačních pracích se podílejí specialisté ARCADIS Geotechnika a.s. (dnešní divize Geotechnika ARCADIS CZ) již od roku 2002, kdy na severních svazích skládky došlo k rozsáhlému sesuvu a naše společnost zde realizovala monitorovací systém. V další fázi byl proveden doplňkový inženýrskogeologický průzkum a identifikace příčin sesuvu. Tyto informace, kromě dalších (projekt, dozorování a vyhodnocení velkopokusu, opakované sledování čela a části povrchu skládky laserovým skenováním, průzkum pro těsnicí stěnu), byly podkladem pro návrh a stabilitní posouzení řešení sanace sesuvu. Po provedení analýzy geotechnických rizik pro různé varianty dokončení sanace skládky byla na základě doporučení ARCADIS Geotechnika vybrána optimální varianta a pod jejím odborným dozorem byla realizována. Došlo k významnému poklesu rychlosti sesuvu a v řádu jednotek let se předpokládá, že sesuv bude stabilizován. V současné době je sanace ukončena, povrch rekultivován a skládka je zcela bezpečná. 13

16 BUDOVY Občanské a průmyslové stavby Hlavní činností společnosti ARCADIS CZ v segmentu občanských a průmyslových staveb je inženýring a plnohodnotný projektový management spojený s řízením nákladů a kvality. Součástí nabídky je samozřejmě i zpracování projektové dokumentace všech stupňů. Společnost nabízí integrované řešení projektů, naši odborníci uvažují komplexně s ohledem na celek, a tak odpadají problémy tam, kde se jednotlivé fáze projektu prolínají. Administrativní budova Filadelfie Praha Objekt nazvaný FILADELFIE se nachází v těsném sousedství ostatních obchodně-administrativních budov komplexu BB Centrum v Praze 4. Objekt je koncipován jako administrativní budova, doplněná o veřejně přístupné prostory s obchody, restaurací a veřejným parkováním. Dům má 6 podzemních a 17 nadzemních podlaží a stal se bezesporu dominantou celého multifunkčního areálu. V podzemním podlaží se nachází 996 parkovacích stání, nadzemní podlaží nabízí cca m 2 kancelářských ploch. Celková podlažní plocha objektu je m 2 a součástí areálu je také rozsáhlý park s vodními plochami a herními prvky pro děti i dospělé. Společnost EC Harris s.r.o. (dnešní divize EC Harris ARCADIS CZ) poskytla služby projektového a cenového řízení výstavby v přípravném období, a to již od fáze projektu pro územní rozhodnutí. Po dobu výstavby pak působila jako technický dozor investora a zajistila také certifikaci podle systému BREEAM In Use (BIU). Výstavba objektu byla zahájena v květnu 2008 a dokončena byla již v létě Velmi krátká doba výstavby byla výsledkem výborné spolupráce investora PASSERINVEST Group, projektanta, zhotovitele a společnosti ARCADIS CZ, divize EC Harris jako projektového manažera. Za architektonickým konceptem stojí DaM spol. s r.o., objekt projektovala VPÚ DECO PRAHA a.s., generálním dodavatelem stavby byla společnost PSJ a.s. a o financování výstavby se postarala UniCredit Bank. Při organizování, řízení a kontrole náročných projektů oceňují klienti společnosti především její samozřejmé přebírání zodpovědnosti za splnění finančních, technických i termínových cílů projektu. Výsledkem je hladký průběh výstavby a také transparentní a efektivní vynaložení nákladů. V souladu s globální strategií skupiny ARCADIS je kladen velký důraz i na bezpečnost staveb a jejich dopad na životní prostředí. Své služby společnost ARCADIS CZ poskytuje nejčastěji při výstavbě administrativních budov, obchodních center a hotelů, ale má zkušenosti i s řadou výrobních hal a továren, sportovními, školskými a zdravotnickými zařízeními, bytovou výstavbou apod. Spektrum služeb Řízení přípravy a realizace investičních akcí Management nákladů a financování Komplexní projektové služby Geotechnické průzkumy, zakládání staveb Správní řízení a povolovací proces Problematika hlubokých stavebních jam Řízení kvality Optimalizace energetické náročnosti budov, energetické audity Koordinace BOZP na stavbách Stavebně-inženýrské průzkumy konstrukcí, pasportizace budov Certifikace zelených budov Územní plánování, urbanistické řešení území Technické audity budov, stavební a technické dozory Poradenství v oblasti PPP Díky kvalitě vnitřních prostor a uživatelskému komfortu patří FILADELFIE k nejmodernějším administrativním budovám na trhu. Stejně jako ostatní budovy BB Centra splňuje FILADELFIE standardy bezpečně vybavené budovy s nejmodernějším protipožárním zabezpečením. V objektu Filadelfie byly navíc použity technologie velmi šetrné k životnímu prostředí. 14

17 BB Centrum Praha Rozsáhlý komplex multifunkčních administrativních, rezidenčních a dalších budov nazývaný BB Centrum se nachází v Praze 4, u dálnice D1 a patří mezi největší administrativní centra v České republice. Od roku 1997 zde bylo postaveno 15 budov s více než m 2 pronajímatelných prostor a celkové investiční náklady přesáhly 11 miliard Kč. Developerem a významným klientem společnosti EC Harris s.r.o. (dnešní divize EC Harris ARCADIS CZ) je společnost Passerinvest Group. EC Harris vstoupili do projektu v roce 2001, aby pro klienta zajistili komplexní služby projektového managementu, cenového managementu a technického dozoru během výstavby. Divize EC Harris dosud poskytla tyto služby při výstavbě jižní etapy BB Centra, na budovách ALPHA, BETA, GAMMA a E. V současné době pokračuje poskytování služeb na bodově DELTA. Celková pronajímatelná plocha dosud realizovaných budov jižní etapy přesáhla m 2 prostoru pro kanceláře, jednací místnosti, obchodní, sportovně-relaxační a stravovací plochy a podzemní garáže. Výsledkem spolupráce EC Harris a Passerinvest Group je dlouhodobé, více jak 10 leté partnerství založené na profesionalitě, důvěře a společném úsilí zajistit výstavbu BB Centra v nejvyšší možné kvalitě, v plánovaném čase a za optimální náklady. Během spolupráce s EC Harris převzala společnost Passerinvest Group námi dodávané postupy řízení projektu a kontroly kvality, standardy dokumentů na všech jejich nových projektech, proto aby mohli lépe řídit rizika a plnění projektu jak pro jejich vlastní benefit, tak pro externí zdroje financování, které vyžadovaly absolutní kontrolu nad možnými riziky výstavby. Passerinvest Group pokračuje v rozšiřování BB Centra výstavbou dalších budov. To bude po dokončení představovat m 2 pronajímatelné plochy a investiční náklady dosáhnou vice jak 17 miliard Kč. Na projektu byly využity a rozvinuty osvědčené kontrolní procesy a metody EC Harris upravené tak, aby maximálně vyhovovaly potřebám klienta a jednotlivým projektům. Součástí služeb bylo pravidelné reportování, monitorování rizik, cenové optimalizace a řízení harmonogramu projektu. 15

18 PŘEDSTAVENÍ DIVIZE GEOTECHNIKA Divize Geotechnika společnosti ARCADIS CZ a.s. je s více než 85letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice. Až do roku 2009 ji obchodní partneři i odborná veřejnost znali pod názvem Stavební geologie Geotechnika, a.s. Změnou názvu potvrdila firma svou příslušnost k mezinárodní skupině ARCADIS, ve které působí od roku Divizí společnosti ARCADIS CZ se firma ARCADIS Geotechnika a.s. stává Současná divize Geotechnika plynule navazuje na první inženýrskogeologické pracoviště v ČR, které v roce 1926 založil pozdější akademik a prezident IAEG, profesor Quido Záruba. V roce 1930 pak další významný český geotechnik, profesor Alois Myslivec, zřídil v Praze první československou laboratoř mechaniky zemin. Tato laboratoř je stále důležitou součástí divize Geotechnika a zůstává největším a nejlépe vybaveným pracovištěm svého druhu v České republice. Jedinečnost, úspěšnost a síla divize Geotechnika spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě dlouholeté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů. ARCADIS CZ, divize Geotechnika je jedinou firmou na českém trhu, která svým klientům nabízí zcela komplexní řešení geotechnických problémů. Zároveň jako jediná firma v České republice disponuje divize Geotechnika úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví, včetně monitoringu, geofyzikálních a seismických měření a také 3D skenování a modelování. Zaměřuje se na poradenství, supervize, průzkum, monitoring a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice, zakládání staveb, podzemních stavbách a též v oblasti životního prostředí. Ve své nabídce má i project management inženýrských a ekologických staveb. Divize Geotechnika působí v České a Slovenské republice a ve svých osmi pobočkách zaměstnává téměř 150 odborníků. Nabídka prací Konzultace a poradenství v geotechnice, podzemních stavbách, zakládání staveb a v životním prostředí Stavebně-geologické průzkumné práce Numerické modelování geotechnických problémů, výpočty geotechnických konstrukcí Stavebně-geotechnická a environmentálně geotechnická projektová činnost Organizace, řízení a provádění geotechnických staveb Supervize a stavební dozor Laboratorní zkoušky v akreditované laboratoři geomechaniky Terénní zkoušky a monitoring - geotechnický, stavební a důlní Kontrolní zkoušky při realizaci staveb Posuzování vlivu stavebních činností nebo technologie na životní prostředí Supervize sanačních prací kontaminovaného prostředí Likvidace a sanace povrchových i podzemních důlních děl Inženýrská seismologie Posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů Kvantifikace a řízení geotechnických rizik Pasportizace objektů a komunikací Ložiskový geologický průzkum, oceňování ložisek Konzultační a poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady Inženýrská geodézie, včetně 3D laserového skenování a modelování Geofyzikální průzkum včetně georadaru, radonový průzkum Normotvorná a předpisová činnost Aplikovaný výzkum v oblasti geotechniky a ekologie Osvětová a školící činnost 16

19 Významné reference divize Geotechnika Dálnice D8 tunely Panenská, Libouchec, Prackovice a Radejčín komplexní geomonitoring, úsek Lovosice Řehlovice kontrolní a poradenská činnost Praha metro IV.C1, IV.C2, V.A průzkum a komplexní geomonitoring Island dozor nad ražbou silničních tunelů Olafsjurdur a Siglufjurdur Modernizace tranzitních železničních koridorů (I. IV.) Želivka štolový přivaděč pitné vody monitoring Jemen tunely Fartak geotechnická supervize Chabařovice, Košťálov u Semil skládky Praha Nové spojení geotechnický monitoring tunelů Polsko dálnice A1, tunel Laliky geotechnický průzkum a monitoring Praha Karlův most geofyzikální průzkum a monitoring, průzkum pro těžbu kamene Dálnice D5 tunel Valík monitoring Rumunsko dálnice Bukurešť Brašov inženýrskogeologický průzkum Labe VD plavební stupeň Děčín Nošovice automobilka Hyundai Brno VMO Dobrovského B monitoring Ruská federace Sachalin stavba ropovodu a plynovodu geologická a geotechnická supervize Praha tunely Blanka průzkum a monitoring Slovensko Strečno, Vrtižer sanace skalních stěn Dálnice D1 Kroměříž supervize Dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí geotechnická činnost Loukov výstavba skladových kapacit Uganda supervize geologického průzkumu a vodní tlakové zkoušky pro přehradu Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) Opatovice Praha kolektory Vodičkova ul., Václavské nám. Katar zatěžovací zkoušky pilot Tábor obnova rybníka Jordán Mosty u Jablunkova rekonstrukce tunelu Brno retenční nádrž Jeneweinova Olešník rekultivace odkaliště uranových kalů Čína vysokorychlostní železnice expertní a supervizní činnost Lužická Nisa protipovodňová ochrana Přerov rekonstrukce železniční stanice Tunely Blanka Praha foto Tunelový komplex Blanka je součástí vnitřního městského okruhu hlavního města Prahy. Je tvořen raženými tunely Královská obora a Brusnice a hloubeným tunelem Dejvice. Tunely prochází pod řekou Vltavou, pod přírodním parkem Královská obora a pod hustě zastavěnou čtvrtí města až k hranicím historického jádra Prahy. Jedná se o nejdelší městské tunely v Evropě procházející urbanizovaným prostředím. Tunely jsou řešeny jako dva paralelní jednosměrné dvoupruhové (plocha výrubu 124 m 2 ) a třípruhové tunely (plocha výrubu 173 m 2 ). Délka ražených tunelů je m, délka hloubených tunelů je m. Celková délka tunelů je m. Ražba tunelů probíhala metodou NRTM. Součástí podzemních staveb je několik technologických center se strojovnou vzduchotechniky s profilem výrubu téměř 300 m 2 a délkou 125 m. Součástí souboru staveb jsou kromě tunelů 4 mimoúrovňové křižovatky, nový most přes řeku Vltavu a protipovodňová opatření v Troji. V předstihu před zahájením stavby tunelů Blanka byla v jejich budoucí trase vyražena průzkumná štola o délce m, v níž ARCADIS Geotechnika a.s. (dnešní divize Geotechnika ARCADIS CZ) prováděla geotechnický monitoring a podílela se na podrobném geotechnickém průzkumu. Při stavbě tunelů ARCADIS Geotechnika prováděla geologickou dokumentaci ražby tunelů a hloubení stavebních jam, komplexní geotechnický monitoring v tunelech, ve stavebních jámách a na objektech nadzemní zástavby a doplňující geologický průzkum. Komplexní geotechnický monitoring s okamžitým vyhodnocením měření a následnou prezentací naměřených dat v systému BARAB, přispěl k zajištění bezpečnosti stavebních prací, optimalizaci ražeb a řízení rizik v průběhu stavby. OBSAH 17 1

20 Zkapacitnění čistírny důlních vod Březno Investorem této významné zakázky společnosti ARCADIS CZ, divize Bohemiaplan byly Severočeské doly a.s., největší hnědouhelná těžební společnost v České republice. Severočeské doly jsou jedním z dlouhodobých a stálých klientů divize Bohemiaplan a v průběhu let mu firma poskytla širokou škálu kvalitních služeb v různých oblastech. Proto, když klient potřeboval provést kompletní modernizaci a doplnění technologie stávající čistírny důlních vod (ČDV) dolu Nástup, obrátil se s důvěrou opět na ARCADIS Bohemiaplan. Cílem modernizace bylo zvýšení kapacity stávající čistírny na průtok 80 l/s a současně zvýšení kvality vyčištěné vody z hlediska obsahu manganu za všech provozních podmínek. způsobem posílena kapacita sedimentačních nádrží, před které byla nově zařazena dvoukomorová flokulační nádrž. Investor rovněž požadoval, aby byl zajištěn minimální hygienický průtok v recipientu (tok Hutná) v době odstávky ČDV. Proto bylo navrženo, že vyčištěné důlní vody budou akumulovány v nové dvoukomorové akumulační nádrži, jejíž součástí je i vypouštěcí objekt, umožňující řízené vypouštění této nádrže. Projekční práce a následná výstavba čistírny důlních vod Březno probíhaly v letech Čistírna pracuje bez závad a reklamací a přispívá ke zlepšení životního prostředí oblasti. ARCADIS CZ, divize Bohemiaplan vypracovala všechny stupně projektové dokumentace, zajistila kompletní dodávky technologie, uvedení do provozu a předání stavby na klíč. Podle návrhu projektantů divize Bohemiaplan byla ČDV doplněna o stupeň filtrace tlakové odmanganovací filtry a kalolis pro strojní odvodnění kalu. Zároveň byla odpovídajícím OBSAH 1

Imagine the result. Geotechnický monitoring

Imagine the result. Geotechnický monitoring Imagine the result Geotechnický monitoring 1 Dálnice D5 Tunely Valík Geotechnický monitoring Představení společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. je s tradicí od roku 1926 největší a nejstarší geotechnickou

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s.

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. I Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. II 1 Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. 1 2 3 4 Profil společnosti 5 Základní ukazatele Metrostav a.s. 2010 až 2014 6 Úvodní slovo 7 Podnikání společnosti v roce 2014 12

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas.

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas. ČÍSLA A DATA LIDÉ PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA BUDOUCNOST PŘÍLOHY S U SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006 Projekt Medard mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002

Více

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 9 Majetkové účasti 9 Bankovní úvěry a dluhopisy 10 Finanční ukazatele 11 Představenstvo 13

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec

Více

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky FIREMNÍ PROFILY top českého stavebnictví 29 seznam profilů firem Skanskaa.s. 29 eurovia CS, a.s. 30 Metrostava.s. 32 IMOS Brno, a.s. 32 OHL ŽS, a.s. 33 VCeS, a.s. 34 Strabag a.s. 36 Viamont DSP a.s. 36

Více

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011

Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 Obsah Výroční zpráva NOEN 2011 01. Představení společnosti Představení, vize, cíle Společnost NOEN Úvodní slovo předsedy představenstva Orgány společnosti a její management 6 10 13 16 10 21 02. To nejdůležitější

Více

Firemní profil. Informace. Fakta. Reference.

Firemní profil. Informace. Fakta. Reference. Firemní profil Informace. Fakta. Reference. O SPOLEČNOSTI Společnost OBERMEYER ALBIS STAVOPLAN, spol. s r.o. byla založena jako projektově inženýrská a 100% dceřiná společnost významné německé projektové

Více