Radniční list. Starostův sloupek. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014) Starostův sloupek Jsem velice potěšen, že mohu čtenáře našeho Radničního listu opět oslovit jako starosta našeho krásného města. Ještě jednou bych z tohoto místa chtěl poděkovat všem voličům za projevenou důvěru. Jeden opoziční zastupitel napsal na svých internetových stránkách, že na naší radnici začala doba normalizace. A já mu mohu jen přitakat. Nastala skutečně normalizace, ale především normalizace vztahů mezi vedením města a v radě města. V radě se nikdo nehádá, nikdo nikoho neuráží, naslouchá se a respektují a ctí se třeba i jiné než většinové názory. Pokud to tak vydrží, splní se mé přání o týmové práci rady, která má, jak se říká, tah na branku. Myslím, že takovou radu občané očekávají. O povolebním vyjednávání se zmíním někdy jindy v jiném článku. Snad jen, že ne vždy bylo vyjednávání jednoduché. Zástupce jednoho politického subjektu se se mnou odmítl bavit ihned. Vyjednávací tým jiného politického subjektu působil, že ani neví, co chce. Jeho členové na jednání přišli o čtvrt hodiny pozdě, mým dvěma kolegům ani nepodali ruku a na naše otázky odpovídali vyhýbavě, tedy de facto neodpověděli. Pak jsem se dočetl na facebooku a v tisku, jak moc o koalici stáli. Naopak naši současní koaliční partneři, tvořící radu města, od počátku přistupovali k vyjednávání vážně, měli od začátku o spolupráci zájem, argumentovali věcně, a tak bylo možné poměrně rychle nalézt kompromisní shodu, která se přetvořila v koaliční spolupráci v nově ustanoveném vedení města. Předvolební kampaň i povolební rétorika, věřím, tímto končí a nastává období spolupráce a především práce ve prospěch našeho města a jeho občanů. Rád bych všechny spoluobčany již tradičně pozval v posledním měsíci letošního roku v adventním čase na celou řadu skvělých kulturních akcí s bohatým předvánočním programem. Všem spoluobčanům včetně našich spádových osad bych chtěl popřát hezký advent, krásné Vánoce a dětem navíc hezké prázdniny a bohatou nadílku pod vánočním stromečkem. Hezký prosinec, krásný vánoční čas. Ing. Martin Malý Členové volební a návrhové komise (zleva) Vladimír Lang (předseda), Zdeněk Kollar a Jana Krejsová pod dohledem kamery Jana Voldřicha počítají hlasy při volbě nového vedení města. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku Všech jedenadvacet nových a staronových zastupitelů města Prachatice složilo 3. listopadu 2014 na ustavujícím zasedání zákonem předepsaný slib. Starostou patnácti hlasy zvolili Martina Malého. Kandidáta na místostarostu Jana Klimeše podpořilo v tajném hlasování třináct zastupitelů. Poté rozdali hlasy pěti zbývajícím členům městské rady. Těmi se stali Jana Krejsová (15 hlasů), Václav Kuneš (13), Vladimír Lang (15), Hana Mrázová (15) a Radka Paulová (15 hlasů). Zvolený starosta Martin Malý vyzval zastupitele, případně reprezentanty politických stran a hnutí, aby předložili nejpozději do 21. listopadu 2014 návrhy členů (předsedů) kontrolního a finančního výboru. Martin Malý jako lídr Nezávislých a vítěz říjnových komunálních voleb vyjednal koalici s ČSSD a hnutím ANO Po zvolení nového tandemu ve vedení města se sálem Národního domu mezi přítomnými nesla otázka, jak se dohodnou například na výši nájemného v městských bytech. Představa, kterou jsme měli, že postupně budeme snižovat výši nájemného, bude muset být přehodnocena, protože přece jenom nejsme ti, kteří vyhráli volby a kteří mají majoritu ve vedení města. Nicméně budeme se snažit, abychom z našeho programu mohli realizovat pokud možno větší část, a zaměříme se především na důrazný audit financování městské správy domů a bytů. Dále se zaměříme na toky peněz, které byly vybrány na nájemném, především do oprav panelových domů. Najdeme-li shodu v rámci koalice, začneme s razantními opravami především bytových jader a vnitřků panelových domů, uvedl za prachatickou sociální demokracii Jan Klimeš. Dohodli jsme se, že se nájemné v Prachaticích měnit nebude. Tím by měly skončit veškeré debaty, které se o výši nájemného v městských bytech v Prachaticích vedly, informoval starosta Martin Malý. Starosta a místostarosta se shodli, že nájemné vybrané z městských bytů se smysluplně vrátí do různých oprav, ale i do investic. Chceme velké finanční prostředky směrovat právě do zkvalitnění bydlení. Začali jsme v minulých letech zateplováním stovek bytů, vyměnili jsme v nich okna a provedli další opravy. Nyní už se dostáváme dovnitř domů. To znamená, že se v nejbližších letech chceme zaměřit především na rekonstrukce bytových jader v panelácích a také na vstupní chodby, na výměnu výtahů a podobně. Obdobným procesem by měly projít i domy ve staré zástavbě, aby měly nejen krásnou historickou fasádu s vyměněnými okny, ale aby podle tohoto vzoru vypadaly i vchody a průjezdy do historických domů i byty v centru města, popsal Martin Malý. Nová rada města už řešila výjimečnou záležitost. Přidělila městský byt lidem v prekérní životní situaci. Manželům Svobodovým ze Stožce průtrž mračen vytopila byt, protože majitelé domu kvůli rekonstrukci sundali střechu. Ve Stožci pro ně vhodné ubytování nenašli. Prachatičtí radní jim ho nabídli. Jednomyslně jsme schválili udělení výjimky ze směrnice o přidělování městských bytů. Manželé si vybrali volný byt o velikosti 3+1 u nemocnice, který jim bude vyhovovat svou polohou, protože vzhledem k věku už velice často potřebují některé zdravotnické služby. Budou platit klasický nájem běžný na území našeho města, poznamenal starosta. Text a foto Václav Malina

2 Strategické investice města budou pokračovat příští rok Město Prachatice dokončí v příštím roce následující významné investice. Sběrný dvůr a kompostárna Koncem července příštího roku budou mít prachatičtí občané nový sběrný dvůr a kompostárnu. Po zimní technologické přestávce by měly stavební práce pokračovat na výstavbě haly, skladu tříděného odpadu, garáží a skladů pro dočasné uložení kompostu. Výstavba sběrného dvora, kde bude odpad tříděn a lisován (papír, plasty, sklo, dřevo, pneumatiky, stavební suť a nebezpečné odpady), počítá s kapacitou 1300 t/rok. S ukládáním a zpracováním bioodpadu se uvažuje v kompostárně, která zpracuje zhruba 3200 t/rok. Součástí projektu je i technologické vybavení (lisovací zařízení, pásový dopravník, traktor, kompostovací vůz a teleskopický manipulátor). Celý areál bude mít asfaltový povrch, bude oplocen a opatřen kamerovým a zabezpečovacím systémem. Vlastní provoz zajistí pracovníci technických služeb. Náklady stavby včetně technologie činí 52,7 milionu korun. Projekt je podporovaný z dotace Státního fondu životního prostředí (operační program Životní prostředí, zkvalitnění nakládání s odpady) částkou 25 milionů korun. Snížení energetické náročnosti ZŠ V polovině září začalo zateplení ZŠ Národní a následně začátkem října i ZŠ Zlatá stezka. Projekt snížení energetické náročnosti u obou škol je podporován z dotace Operačního programu životního prostředí. Původně uvažovaný začátek realizace v období školních prázdnin se z důvodu výběrového řízení posunul, nicméně i tak by se muselo pokračovat se zateplováním při provozu školy. Stavební práce na obou školách jsou koordinovány s ředitelkami škol tak, aby co nejméně zasahovaly do vyučovacích hodin a investice mohly být v případě příznivých klimatických podmínek dokončeny v dubnu Náklady na zateplení Národní školy činí 28 milionů (předpokládaná dotace 13,3 mil.) a na ZŠ Zlatá stezka celkem 23,4 milionu korun (předpokládaná dotace 16,4 mil.). Plocha pro bruslení a hokejbal Koncem srpna byly zahájeny práce na výstavbě sportovní plochy pro bruslení a hokejbal. Po dokončení, které je v případě příznivých klimatických podmínek plánováno na prosinec 2014, začne zkušební provoz. V jarních měsících se provede výsadba stromů a dokončí sadové úpravy. Venkovní hokejbalová aréna se zázemím a tribunou bude patřit k nejmodernějším v celé republice. Provozovatelem areálu bude Sportovní zařízení města Prachatice. Projekt je podporován Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad dotací 15,5 milionu korun. Vlastní podíl města činí pět milionů. Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Grant pomohl k ošetření stromů v Osecké ulici Město Prachatice bylo i v letošním roce úspěšné se žádostí o grant Krajského úřadu Jihočeského kraje (grantový program Rozvoj venkova a krajiny) na ošetření vybraných památných a významných stromů ve svém správním obvodu. Požádali jsme o dotaci na javor mléč a jasan ztepilý na židovském hřbitově ve Vlachově Březí a na zdravotní řez dvou lip srdčitých v Osecké ulici v Prachaticích. Práce provedla odborně způsobilá osoba certifikovaný arborista. Lípy srdčité u křížku v Osecké ulici jsou vitální a perspektivní dřeviny v dobrém zdravotním stavu. Vyžádaly si pouze odstranění suchých větví a prosvětlení koruny. U památného javoru a jasanu ve Vlachově Březí byla situace mnohem složitější. Ačkoliv se oba stromy navenek jevily jako zdravé a bezproblémové, při provádění prací bylo zjištěno, že uvnitř jsou z velké části vyhnilé a napadené dřevokaznými houbami. U javoru došlo ještě před ošetřením k odlomení dvou kosterních větví, které po pádu poškodily hřbitovní zeď. Strom byl vyhodnocen jako nestabilní a vysoce rizikový. Bylo dokonce požadováno jeho úplné pokácení. U jasanu došlo po odstranění staré dřevěné stříšky téměř k rozpadnutí kmene, který byl uvnitř zcela vyhnilý. Přímo uvnitř kmene byly nalezeny vzrostlé plodnice dřevokazných hub. Oba stromy byly vyhodnoceny jako havarijní a vysoce rizikové, proto byl po dohodě u obou zvolen řez na torzo. K uvedeným zásahům u obou památných stromů bylo přistoupeno zejména z bezpečnostních důvodů a se snahou zachovat alespoň fragmenty obou stromů, které měly mimořádnou přírodní, kulturní a historickou hodnotu. Mgr. Lenka Vokatá, odbor životního prostředí Nechte odplavat předvánoční shon Vánoční období je tím správným časem, kdy byste si měli najít chvilku pro sebe a udělat něco pro své unavené tělo. Sportovní zařízení města Prachatice je přesně k tomuto účelu stvořené. Zveme vás ke sportování a relaxaci na našich sportovištích. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Až půjdete z příjemné procházky a budete mít černé svědomí, co všechno dobrého jste snědli, nabízíme řešení neodkládat předsevzetí o zdravém životním stylu na 1. leden příštího roku, ale začít hned. Řiďte se moudrem Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Krytý plavecký bazén bude o vánočních prázdninách 22. a 23. prosince 2014 otevřený od do hodin. Páru bude možné využít od do hodin. Zavřeno bude 24. až 25. prosince, avšak hned od 26. prosince pro vás otevřeme. Od této doby až do 30. prosince 2014 si u nás můžete zaplavat od do hodin. Provoz páry zajistíme kromě soboty v čase Účastníci Štěpánského běhu, který se koná 26. prosince 2014, si u nás mohou po sportovním výkonu zaplavat za symbolické vstupné 10 korun. Velmi nás potěší návštěva malých plavců v malém plaveckém bazénu, který je svou provozní dobou shodný s velkým bazénem. K relaxaci vás zveme do nové vířivky, kde budete mít možnost uvolnit svaly a navodit si pohodovou náladu, která k Vánocům patří. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří se zapojili do naší ankety týkající se teploty vody v krytém bazénu. V současné době ji vyhodnocujeme. Výsledky ankety zveřejníme v některém z následujících čísel Radničního listu. Zabýváme se též vašimi náměty, které jsou pro nás inspirací. Ing. Radovana Kutláková, Sportovní zařízení Prachatice Vzpomínka na oběti světových válek Představitelé města, novodobí váleční veteráni, členové klubu vojenských důchodců a také současní vojáci z Boletic a ze Strakonic si 11. listopadu 2014 na hřbitově v Prachaticích připomněli Den válečných veteránů. V první části pietního aktu přítomní uctili památku padlých v 1. světové válce. Po minutě ticha a státní hymně se poklonili u pomníku obětí 2. světové války. Jiřina Dolejšková, odbor kultury, školství a cest. ruchu foto Jana Hulešová strana 2 prosinec 2014

3 Zástupci studentů a zdravotně postižených debatovali s vedením města Lidé, kteří mají zájem o věci veřejné, zahájili činnost v poradních orgánech města. Poradní sbor zdravotně postižených, Studentská rada města Prachatice a Rada seniorů města Prachatice se setkaly s novým vedením města. Studentská rada města Prachatice (SR) je nově zvolená ze zástupců všech prachatických škol pro období Jednání byl přítomen i starosta města Martin Malý. Kromě studentů pozvání přijali zástupci škol: ředitelé Lubomír Pichler, Antonín Krejsa a Petra Sandanyová, pedagogové, kteří se starají o školní parlamenty, Šárka Grabmüllerová a Jana Kovářová. První SR byla mimořádná v tom, že se jí zúčastnili i pedagogové, aby viděli systém a seznámili se s programem setkávání. Ocenili čas, který starosta studentům věnuje, a odpovídá otevřeně na všechny dotazy. Přítomna byla i koordinátorka Zdravého města Prachatice. Deset studentů se po úvodním představení pustilo hned do práce. Osobně se panu starostovi představili, informovali o formách dobrovolnictví, které na školách organizují nebo osobně provozují, vyslechli jak se dělá rozpočet a zpracovávali nástřel rozdělení grantů pro spolky. Dostali i domácí zadání rozdělit devět milionů na kulturu a památky. Uvidíme, do čeho by studenti coby radní investovali, co by podpořili, co by vymysleli, nad čím by dohlíželi Závěr patřil kolečku dotazů a odpovědí. Studenty zajímala knihovna, projekt letního kina, hokejbal (tedy více plocha k bruslení, hlavně holky se tázaly, zda si mají pod stromeček přát brusle) nebo třídění odpadů. Padaly i návrhy na třídění odpadů při větších akcích (slavnosti, koncerty) a dotazy, proč se zateplují školy za provozu. Na otázky bylo odpovězeno, podněty byly zaznamenány, připomínky předány příslušným vedoucím odborů. Druhé setkání SR se bude konat 15. prosince Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů je poradním orgánem vedení města. Má dlouholetou tradici a také řadu ocenění za přístup vedení města k postiženým a seniorům, komunikaci a otevřenost. Sešel se v polovině listopadu a byl prvním setkáním s vedením v novém volebním období. Zúčastnili se jej společně starosta Martin Malý a místostarosta Jan Klimeš (na snímku). Všichni přítomní, zástupci neziskových a společenských organizací zabývajících se problematikou zdravotně postižených a seniorů, se představili, představili své organizace, činnost a pozvali na nejbližší akce. Zároveň předkládali připomínky, podněty ke zlepšení společného života v našem městě. A tak, obdobně jako při SR, se řešil tříděný odpad, tentokrát na textil (přeplněné kontejnery), bariérová ulice k areálu (koupaliště Hulák, dopravní hřiště, park, mezigenerační hřiště), význam farmářských trhů, zábradlí, přechody, úklid. Ale nebyla to jen kritika. Senioři navrhovali i řešení a také padly pochvaly (např. na instalaci vodících lišt pro nevidomé na Malém náměstí, vzorný úklid středu města). Zástupci organizací se sejdou 3. prosince 2014 od 16 hodin v divadle na představení Včera, dnes a zítra, které bude poděkováním za jejich práci, a pak ještě s vedením města 10. prosince 2014 po akci Česko zpívá koledy. Těšíme si i na vaše podněty na ové adrese Hanka Rabenhauptová odbor kanceláře starosty, garant poradních orgánů Skauti na Štědrý den opět rozdají betlémské světlo Na Štědrý den budou skauti rozdávat světlo ve městě. Je možno si přijít zapálit svíčku na uvedená místa nebo si donesení světla až domů objednat SMS na tel nebo na u (další informace na DPS Skalka ( ), u Tabáčnictví Vachtová ( ), nám. Přátelství ( ), v bývalých kasárnách u MK PRO- LES a u supermarketu Lidl ( ), před letním kinem a Pod Lázněmi u pizzerie ( ) Dana Ryšánková prosinec 2014 Historické sčítací operáty z Prachaticka zpřístupněny dálkově Státní oblastní archiv v Třeboni zpřístupnil první ze tří dochovaných ročníků sčítacích operátů bývalého politického okresu Prachatice. Materiál vztažený ke sčítacím letům 1900, 1910 a 1921 je relativně nevelký, jedná se o více než 250 fasciklů v délce přes 12 metrů. Do konce letošního roku by měly být zveřejněny všechny zmíněné ročníky. Přestože se na rozdíl od jiných okresních hejtmanství údaje z období let z Prachaticka nedochovaly, patřil v rámci příprav mezi nejnáročnější. Ze čtyř historických soudních okresů totiž náležely k jazykově smíšeným okresy Prachatice a Vimperk, k většinově německému Volary a většinově českému pouze Netolice, což si vyžádalo obtížné dohledávání všech názvově odlišných a zaniklých lokalit podle českých, německých a dalších ekvivalentních zeměpisných jmen a jejich přesné souřadnicové určení na moderním oficiálním mapovém podkladu. Dá se říci, že doslova každý list prošel lidskou rukou minimálně dvakrát, jednak při přípravě, jednak při vlastní digitalizaci. Celý objem archiválií musel být samozřejmě fyzicky převezen z Prachatic do Třeboně k samotnému snímkování a nato vrácen zpět, což si od roku 2012 vyžádalo ukončení fyzického předkládání těchto fasciklů veřejnosti v prachatickém archivu. Zájemci o data z historického sčítání lidu mají na adrese možnost bezplatného prohlížení v sekci Digitalizované materiály > Sčítání lidu anebo prostřednictvím provázané databáze Zeměpisný rejstřík. Snímky jsou řazeny podle jednotlivých ročníků, soudních okresů a spádových sídelních jednotek, a to do úrovně osad a samot. Jen město Prachatice je z toho důvodu rozčleněno do třinácti samostatných lokalit, jejichž názvy některým současníkům leckdy již nic neříkají. Vedle vlastního města s předměstím se jedná o Bernkopf, Feidlův Mlýn, Irův Dvůr, Kroupův Dvůr, Obecní Mlýn, Reuthof, Rumpálův Mlýn, Slepý Mlýn, Strachotínský Dvůr, Kandlův Mlýn, Lázně sv. Markéty a Velišův Mlýn. Systematickou digitalizací archiválií se předchází jejich nežádoucímu opotřebení a poškození, což se v případě sčítacích archů, mnohdy vyplňovaných jen tužkou, vedených na nepříliš kvalitním papíru, jen potvrzuje. Aplikace DigiArchiv navíc umožňuje do budoucna pořizování elektronických rejstříků, čímž by se zefektivnilo vyhledávání konkrétních jmen. Více než on- -line zpřístupněných snímků operátů z oblasti Prachaticka o datovém objemu takřka 2,4 TB tak pomůže vedle matrik, kronik, soupisů poddaných a dalších písemných historických pramenů uchovat významnou část archivního dědictví pro další generace. PhDr. Aleš František Plávek, Státní oblastní archiv v Třeboni strana 3

4 Ve druhé polovině letošního roku byla obnovena fasáda domu čp. 130 na nároží ulic Solní a Horní. Jedná se o dvoupodlažní dům se sedlovou střechou zastřešeným půdorysem tvaru L, obsahující nad uliční částí traktu do Horní ulice dva sedlové vikýře se společným úžlabím s výtokovým otvorem a se štíty nad korunní římsou krytou prejzy. Původ domu spadá do středověku. Převážná část konstrukcí přízemí je gotického původu, v úrovni patra již převládají konstrukce barokní. Radikálně byl dům přestavěn na konci 18. či na počátku 19. století. Z této přestavby zřejmě pochází dále zmíněné domovní znamení. Fasáda do Horní ulice je v patře pětiosá, v přízemí je v ose průčelí situován půlkruhově zaklenutý vstup, vlevo je prolomeno jedno okno, vpravo okna dvě. Otvory jsou lemovány plastickými plochými šambránami provedenými v omítce. Nad vstupem jsou tři omítkové kartuše. Největší prostřední obsahuje domovní znamení, menší levá číslo popisné domu a pravá letopočet Letopočet zřejmě nesouvisí s domem, spíše jde o (zkreslenou?) novodobou interpretaci neznámého pramene. Domovní znamení je převzatým znakem cechu ševců v jedné z jeho možných podob a pravděpodobně odkazuje k ševcovské živnosti tehdejšího majitele domu. Ztvárnění znaku je zjednodušené, má jít o tři ze společného místa vycházející a v koleni ohnuté nohy, zobrazovány bývají obuté i bosé. Celé průčelí je po stranách rámováno lizénami od soklu až po korunní římsu. Dominantním prvkem jsou dva zmíněné prosté štíty s tvarovaným obvodem, vzniklé při zmíněné přestavbě na přelomu 18. a 19. století. Štíty na sebe navazují výtokovým otvorem ze společného úžlabí střech, na vnějších stranách jsou ukončeny volutou. Každý štít obsahuje jedno segmentově zaklenuté okno. Zajímavým detailem jsou i železné volutové konzoly podpírající okapový žlab. Průčelí do Solní ulice je čtyřosé, v přízemí obě krajní osy obsahují dveřní otvory, v patře dvě pravá okna jsou iluzivní malovaná. Vzniklo dodatečně, neboť z této strany původně na dům navazovalo další (úzké) stavení a v ulici dále tzv. Horní brána (v dochovaném rozsahu odstraněna roku 1859). Dvorní fasáda je členěna na průčelí traktu podél Solní ulice zastřešeného sedlovou střechou a průčelí předstupujícího křídla Radniční list V Solní ulici nevyplašte kočku domácí ukončeného nad úrovní patra terasou užívanou v rámci podkroví. U pravého nároží této části je opěrný pilíř scarp. V úrovni patra navazuje arkýř původního záchodu s viditelným kamenným krakorcem. Při obnově fasády byly řešeny obě uliční a hlavní dvorní fasáda. Ze dvorní fasády byl odstraněn zateplovací systém ze slabého polystyrenu, který způsoboval vlhnutí zdiva, a na fasádě viditelný rastr spár mezi deskami. Fasáda byla omítnuta vápennou jednovrstvou omítkou utaženou dřevem při zachování přirozených nerovností zdiva. Do Solní ulice na spodní části byla provedena sanační opatření. Jinak byla omítka fasády vyspravena, došlo k doplnění chybějících plastických omítkových prvků v rozsahu lizén na nároží Solní a Horní ulice, nároží Solní ulice a dvora a na okraji domu u čp. 131, dále šambrán okolo některých oken, fabionové korunní římsy do Solní ulice, vlysu pod hranami střešních rovin do dvora. Ve volutkách ve štítech do Horní ulice byla v omítce proškrábnuta a barevně zvýrazněna drážka naznačující vinutí. Na dvorní zdi a korunní římse do Horní ulice byla vyměněna keramická krytina. Barevnost fasády je řešena zcela nově, a to v barokním duchu. Hlavní plocha fasády je patinovaná v barvě světlé červené lomené do pískova, plastické prvky a ve dvoře předstupující křídlo s terasou jsou světle okrové, dvorní zeď lomeně bílá. Natřeny byly výplně okenních i dveřních otvorů a kovové prvky na fasádě. Důsledněji byla promalována iluzivní okna do Solní ulice, přičemž jedno z oken doplnila ilustrace kočky domácí (na snímku). Obnova vyšla téměř na 850 tisíc korun, přičemž byla podpořena příspěvkem Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 200 tisíc korun. Akce logicky navazuje na obnovu fasád nedalekých domů čp. 135 a 137 v Horní ulici. Spolu s dalšími letos realizovanými pracemi v rámci péče o památky představuje konkrétní aktivity naplňování strategického plánu rozvoje města v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu. Je dalším příkladem soustavné snahy města o postupnou obnovu původní podoby fasád domů v historickém centru města. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Rok 1966 (1.) Průmysl 15 let Šumavanu. Závod Šumavan se zrodil v roce Nyní v něm pracuje 457 lidí, většinou ženy. V roce 1951 zde vyrobili 200 tisíc kusů dětského prádla, v roce 1965 už milion 526 kusů. Na počátku bylo 158 zaměstnanců, ovšem v den otevření závodu jen padesát. Jeho vedoucí chodili po vesnicích a osobně získávali pro závod pracovníky. Dodnes pracuje v prachatickém Šumavanu 30 zaměstnanců, kteří zde před patnácti lety začínali. V pátek dne 13. března oslavil závod Šumavan Prachatice 15. výročí zahájení výroby. Slavnost se konala v Národním domě. Její součástí byl společný oběd, předání odměn, udělení titulu BSP, módní přehlídka a nakonec taneční zábava. Závod národního podniku Jitona je jedním z těch, který bude v příštích letech výrazně modernizován. V současné době je zde velký nedostatek místa, ať se jedná o dílny obráběcí nebo montážní. Tento problém řeší závod tak, že byla instalována linka na předmontáž nábytku, která je první v ČSSR. Za ní bude karuselový lis na montáž korpusů skříní. Jitona vyrábí 16 obývacích pokojů denně, část produkce je určena pro Sovětský svaz a Belgii. Kolektiv stavbařů vedený Václavem Blažkem zahájil v březnu montáž velké výrobní haly, která má plochu téměř dvou hektarů. Je určena pro n. p. Závod na výrobu vzduchotechnických zařízení (ZVVZ) v Milevsku. Stavbaři již postavili vysokou administrativní budovu. Národní podnik Jihočeské mlékárny obdržel letos v květnu putovní standartu podnikového ředitele a KVOS za první čtvrtletí tohoto roku. Standartu dostala prachatická mlékárna za nejlepší výsledky v socialistické soutěži. Ve starých rozsáhlých sklepích zrušeného měšťanského pivovaru dozrávají velké bochníky sýra. Vejde se jich sem až kusů (jeden bochník váží kg). Zde po dobu tří měsíců za patnáctistupňové teploty probíhá zrání sýra. Letos, do konce prvního čtvrtletí, vypraví závod Prachatice 30 tun moravského bochníku do světa. Dne 7. července oslaví závod Jihočeských mlékáren 06 Prachatice 15 let svého trvání. Od roku 1964 soutěží o titul Závod socialistické práce má tři brigády (BSP) ujmula se vnitřní soutěž o Středisko vzorné kvality. J. Doubek získal v Karlových Varech odznak Nejlepší pracovník ministerstva potravinářského průmyslu, Fr. Martan vyznamenání Za vynikající práci. Díky dobré práci všech kolektivů plní mlékárna plán, denně nyní vykupuje litrů mléka, které pro nedostatečné prostory a zastaralé vnitřní zařízení nemůže zpracovávat přímo na místě. Současná kapacita závodu nestačí. A mléko bude závod muset, v případě že nedojde k jeho rozšíření, vyvážet z okresu. Už dnes byla výroba másla převedena do Českých Budějovic, odkud dovážíme s máslem i tvaroh. Z kroniky vybral Pavel Fencl. strana 4 prosinec 2014

5 Do kaple se vrátila zrestaurovaná socha sv. Antonína z Padovy Torzo v houštině nahradil nový kříž Po kříži u Lipového dvora na okraji Prachatic zbylo jen torzo kamenného podstavce v houštině. Jeho osud nebyl lhostejný lidem, kteří se postarali o jeho obnovu. Odhalili nový kříž, který možná překvapí svým provedením. Autora architektonického návrhu Jakuba Nepustila inspiroval k zamyšlení. Kámen již jen jako vzpomínka na pevný základ kříže, základ pevný jako víra člověka, který kříž vztyčil. Kámen se zachoval, kříž zmizel. Možná byl zpeněžen a přetaven na součástku automobilu, ocelovou konstrukci supermarketu nebo jiný symbol dnešní víry, možná jen barbarsky vylomen a pohozen kamsi. Kříž zmizel, ale dokud se zachovala alespoň jeho připomínka, tušení v naší mysli, jeho poselství trvá. Kdosi kříž vztyčil. Nevíme proč. I barbarské zničení je součástí příběhu. Dobro i zlo jsou součástí života a nikdy nezmizí, a tak obé je nutné si připomínat Nechceme obnovit kříž jako důkaz naší víry, ale jako vyjádření úcty k našim předkům a hodnotám, které nám odkázali Nestvoříme kopii kříže, který neznáme, připomeneme prázdno, které zanechal. Protože samotná hmota postrádá smyslu, význam je v duchu. Ocelový plát bude dostatečně pevný, aby nějakou dobu odolával povětrnosti i barbarství. Neodolá však času, koroze bude postupně ukrajovat z jeho schopnosti odolávat nepřízni. Za mnoho let i tento náš odkaz ztratí na pevnosti. Pokud se nenajde nikdo, kdo by ho obnovil, nebude jeho existence mít smysl. Pokud nikdo nebude cítit potřebu o náš odkaz pečovat, pak bude zbytečný. (vam) prosinec 2014 Kaple sv. Antonína Paduánského v Solní ulici se v loňském roce dočkala opravy fasády i interiéru s restaurováním malířské výzdoby. Letos na uvedené práce navázalo restaurování kované vstupní mříže a restaurování kamenné sochy zmíněného světce. Kaple pochází z roku Vystavět ji nechal prachatický měšťan Johann Karl Bylansky. Je čtvercového půdorysu se sedlovou střechou se štítem na západní straně a valbou na straně východní. Z hřebene střechy ční dřevěná sanktusová věžička ukončená plechem zakrytou cibulovou bání s pozlaceným křížem na vrcholu. Vstup do kaple na západní straně je půlkruhově zaklenut, osazen je kovanou mříží. Fasádu kaple člení pilastry po obou stranách vstupu i na bočních stěnách. Obě boční a zadní stěna jsou prolomeny vždy jedním kruhovým oknem s vitrážovou výplní barevnými skly do olověných pásků. Kolem celého obvodu kaple probíhá profilovaná korunní římsa. Štít kaple je výrazně architektonizován bohatým tvarovým členěním. Centrální část štítu, obsahující v profilovaném štukovém rámu obraz sv. Antonína s Ježíškem, doplňují ze stran půlkulaté pilastry a shora profilovaná římsa. Nad ní je proveden štítový nástavec nesoucí na vrcholu kamenný čuček tvaru vázy. Po obou stranách centrální části štítu jsou pilastry s profilovanými hlavicemi, nesoucí kamenné čučky tvaru koule. Zaklenutý interiér kaple obsahuje bohatou malířskou výzdobu a při východní stěně barokní sochu sv. Antonína z Padovy. Plastika pochází z počátku 18. století, městu ji darovala kněžna Marie Ernestina z Eggenberku (též Marie Arnoštka). Původně byla umístěna pod širým nebem před Horní branou. Vytesána je z hrubozrnného pískovce. Postava je oblečena do řádového hábitu převázaného v pase provazem. V náručí světec chová Ježíška, ležícího na drapérii. Hlava světce i malého Ježíše nese zlacenou svatozář. Socha je barevně polychromována. Stojí na související žulové architektuře, tvořené dvěma schodišťovými stupni a profilovaným postamentem se soklem a členěnou horní římsou s krycí deskou. Socha s architekturou již byly ve špatném stavu. Kamenný materiál místně vykazoval projevy narušení, dílčí části sochy byly uraženy. Povrchová polychromie byla degradovaná krakeláží (rozpraskáním). Prvky byly rovněž povrchově silně znečištěné, zašlé. Výplň spár mezi jednotlivými prvky architektury částečně chyběla. Na figurách se nedochovaly svatozáře, po kterých zůstaly fragmenty kovových čepů. Kovaná mříž uzavírající vstup do kaple je pozdně barokní, lunetová dělená na dvě samostatné části. Dolní část je zhruba čtvercová s dvoukřídlými lunetově ukončenými dveřmi. Výplň tvoří svislé pruty kruhového průřezu se zdobným plastickým středovým zlaceným prvkem s motivem obličeje (maskaronem) a dolním a horním listem. Mezi pruty jsou na jejich nosných prvcích přinýtovány plastické tepané listy. Pole nade dveřmi je vyplněno ohýbanými pruty (volutami) zakončenými tepanými listy. Nosné prvky mříže z vnější strany překrývají tepané ozdobné krycí lišty. Horní část je lunetová, kopíruje zaklenutí vstupního otvoru kaple a nese malovaný prvek na plechu zobrazující dva anděly korunující hořící srdce, patřící mezi symboly sv. Antonína z Padovy. Vyplněna je ohýbanými pruty zakončenými tepanými listy a květy, představujícími vzdušný vegetabilní dekor. Nade dveřmi obsahuje také prvek z listoví se zlacenými písmeny A S P (Antonín Svatý Paduánský) se zlacenou mušlí ve vrcholu. Po obou stranách listoví jsou plastické malované lilie, symboly čistoty. Celá mříž je polychromována, mimo uvedeného převážně zelenou barvou. Před restaurováním byla mříž zejména v dolní části silně zkorodována, chyběly některé ozdobné prvky, jiné byly deformovány, povrch vykazoval silné znečistění a zašlost. Restaurování sochy si vyžádalo 198 tisíc korun, přičemž 50 tisíc pokryl grant Jihočeského kraje z programu Movité kulturní dědictví Práce na mříži vyšly na 86 tisíc korun, z čehož 50 tisíc uhradil příspěvek Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městské lesy vánoční stromky nezdraží Městské lesy Prachatice zahájí prodej vánočních stromků 11. prosince 2014 tradičně v průjezdu domu čp. 11 na Velkém náměstí (sídlo městské policie). Předpokládáme prodej do 20. prosince. Loňské a předloňské pozdní mrazy poškodily letorosty námi pěstovaných druhů jedlí natolik, že tyto jsou jako vánoční stromky nepoužitelné. Loni jsme začali na plantáž vysazovat nové druhy jedlí, které raší později a vyhnou se poškození pozdními mrazy. Ty však vstoupí na trh nejdříve za pět let. Pravidelně dodávané množství 600 kusů bude proto letos pouze ve skladbě borovice a smrk. Ceny zůstávají ve stejné relaci jako v roce Ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice s. r. o. Otevření průchodu přes park hospice Po přerušení stavebních prací na objektu kláštera je znovu otevřen průchod pro pěší areálem prachatického hospice mezi ulicemi Hradební a Neumannova ve směru na Velké náměstí a opačně. Se zahájením další etapy rekonstrukce kláštera v roce 2015 bude v místě stavby zřízen zabezpečený koridor pro pěší, který bude navazovat na volný průchod areálem hospice. Tím bude tato trasa zpřístupněna po celou dobu rekonstrukce kláštera. Josef Šimák, technický dozor investora strana 5

6 Kulturní a společenský servis na prosinec 2014 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Dolní brána 25 Tel.: Prodejní galerie stálá expozice. po zavřeno út pá so Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. do VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ Z VYSOČINY Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Prezentace jejich díla umožní vytvořit si představu o tvorbě sdružení a jejím charakteru. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) Elaine Murphyová: TŘI HOLKY JAKO KVĚT DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA Představení cyklu předplatného řady B Hrají: E. Balzerová, I. Pazderková, M. Doležalová Vstupné: přízemí 280, balkon 260, pro předplatitele: 250, balkon 230 Kč (16.00) Felix Holzmann: VČERA, DNES A ZÍTRA Akce v rámci Mezinárodního dne zdravotně postižených. Součástí bude výstava velkoformátových fotografií. Pocta legendárnímu komikovi a jeho nestárnoucímu humoru v podání Davida Šíra. Ztvárnění legendárních scének a jejich uvedení v souvislém zábavném programu. Vstupné 50 Kč (19.00) Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY DIVADLO UNGELT PRAHA Představení cyklu předplatného řady A Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Richard Krajčo získal za ztvárnění role Dennyho cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v širší nominaci. Vstupné: přízemí 280, balkon 260, pro předplatitele: 250, balkon 230 Kč (15.00) DVA SNĚHULÁCI DIVADLO ÚSMĚV CHOTĚBOŘ Vánoční pohádka plná koled a písniček. Vstupné: přízemí 80, balkon 50 Kč (19.00) KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS! UNPLUGGED TOUR (podrobnosti na str. 8) Vstupné: předprodej 250, na místě 300 Kč (19.00) Honza Tráva Trávníček: K2 Cestopisná přednáška CK OCEAN 27. července stanul Honza Tráva Trávníček, jako 5. Čech a 200. na světě bez použití kyslíku na vrcholu obávané, druhé nejvyšší hory světa K2 (8611 m). Nenechte si ujít tuto jedinečnou přednášku a přijďte si poslechnout vyprávění o cestě na vrchol nejtěžší hory světa. Vstupné: 50 Kč. VELKÉ NÁMĚSTÍ (17.00) S ČERTY NEJSOU ŽERTY Pekelníci a pekelnice v podání ŠOS Prachatice. Vstupné zdarma (18.00) 2. ADVENTNÍ NEDĚLE Slavnostní zapálení druhé svíce na adventním věnci, poté vystoupí smíšený pěvecký sbor Radostné přátelství. Vstupné zdarma (9.00) 3. ADVENTNÍ NEDĚLE PŘÍJEZD PANÍ ZIMY A VÁNOČNÍ TRHY (podrobnosti na str. 8) (18.00) 4. ADVENTNÍ NEDĚLE ČESKÁ PÍSEŇ V hodin bude slavnostně zapálena 4. adventní svíce, poté vystoupí smíšený pěvecký sbor Česká píseň. Vstupné zdarma. SKLEPY STARÉ RADNICE POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE Výstava betlémů ze soukromých sbírek a vlastnictví prachatických občanů. NÁRODNÍ DŮM (19.00) VÁNOČNÍ KONCERT SBOR ČESKÁ PÍSEŇ A POŠUMAVSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Vedle více či méně známých koled je hlavním bodem programu provedení slavné mše Jakuba Jana Ryby Hej, mistře. Vstupné: 100, snížené 70 Kč (20.00) LUCKY BREW, PRAGUE CONSPIRACY, MYDY RABYCAD AKCE TYPU ROCK POVÁNOČNÍ KONCERT (více na str. 8) KONTAKTY Městské divadlo, tel , , Naleznete nás také na facebooku: KIS Prachatice INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel Otevřeno: po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Tel.: Otevřeme po předchozí domluvě v Infocentru. Stálá expozice. Výstava sochaře a malíře Otto Herberta Hajeka. Vstupné 20, zlevněné 10 Kč. KINO NÁRODKA Rezervace sedadel je možná v infocentru: tel (20.00) ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE Drama ČR. Přístupný od 12 let. Podle románu M. Viewegha natočila režisérka A. Nellis příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský (17.00) WINX CLUB: V TAJEMNÝCH HLUBI- NÁCH Animovaný film Itálie. Přístupný. České znění. Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu (20.00) POHÁDKÁŘ Romantický, drama ČR. Přístupný od 15 let. V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry/Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová) ( ) SNOW FILM FEST FESTIVAL ZIM- NÍCH SPORTŮ Program a podrobnosti o pásmu filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách najdete na www. pohora.cz/snow-film-fest/prachatice-zimni- -festival/ (17.00) TUČŇÁCI Z MADAGASKARU Animovaný, dobrodružný, komedie USA. Přístupný. České znění. Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů (19.00) TUČŇÁCI Z MADAGASKARU (3D) (17.00 a 20.00) HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST Akční, dobrodružný, sci-fi USA. Přístupný od 12 let. Titulky. Katniss Everdeenová prožívá nejtěžší období svého života. Ačkoli z Hladových her jakžtakž vyvázla se zdravou kůží a máma se sestrou jsou v bezpečí, její starosti ještě neskončily. Capitol srovnal se zemí Dvanáctý obvod, zahynuly tisíce lidí a Katniss pronásleduje pocit viny (20.00) INTERSTELLAR Sci-fi, mysteriózní, dobrodružný film USA, V. Británie. Přístupný od 12 let. Titulky. Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov (19.30) OPERA LIVE VÍDEŇSKÁ OPERA Giuseppe Verdi Rigolleto Přímý přenos z Vídně. Přístupný. Titulky. strana 6 prosinec 2014

7 (16.00) HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD Fantasy, dobrodružný film USA, Nový Zéland. Přístupný. České znění. Závěr epického dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě (20.00) HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD (3D) MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel.: ředitelna , dospělí a donášková služba , oddělení pro děti a mládež , studovna Výstava Jakub Jan Ryba (výstavní prostoru MěK) Vánoční čtení a pečení s babičkami a dědečky a také zpívání koled s Emílií Popielovou a Jaromírem Popielem (14.00, odd. pro děti a mládež) Literární kavárna Vánoční koncert sólistů Jihočeského divadla v Č. Budějovicích (14.00, Domov seniorů Mistra Křišťana. Literární kavárna je otevřena již od hod.) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Zdobíme vánoční stromeček (14.00, odd. pro děti a mládež) Vánoční výpůjční doba: zavřeno zavřeno Od běžná výpůjční doba. PRACHATICKÉ MUZEUM Tel.: Otevírací doba: po út ne Výstava: do V Betlémě, na seně. Vánoční výstava jihočeských betlémů. Přednáška: (17.00) Raně středověká hradiště v Čechách. Přednáší Marek Parkman, Prachatické muzeum. Ostatní: Pečení s Augustinem Sobotovičem. MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43 tel , prosinec 2014 Otevřeno: út ne do Peníze a umění Fenomén peněz se v nejrůznějších odstínech projevuje v umění a zábavním průmyslu. Výstava představuje jednotlivé druhy umění (výtvarné umění, hudba, literatura, divadlo, film) a jejich vztah k penězům vliv peněz na umění a uměleckou scénu, ale také umělecké zpracování tématu peněz. K vidění je např. historická pokladnička, do které se vybíralo na postavení Národního divadla, kytary hvězd československé pop music (P. Jandy, J. Schelingera, P. Hammela) či kostým z inscenace Lakomec, ve kterém vystupoval B. Rösner (16.00) Vernisáž malé vánoční výstavy v divadelním sále muzea ukáže vánoční pohlednice a pozdravy z různých období (10.00) Pohádka o tom, jak kamarádi vandrovali světem.tvůrčí dílna s pohádkou pro rodiče s dětmi. Projdeme společně příběhem, budeme si hrát a tvořit (14.30) Vánoční tvůrčí dílna Tvůrčí dílna inspirovaná přicházejícími vánočními svátky. Výtvarné tvoření pro děti i dospělé (vánoční pozdravy, dekorace, plstění, šperky) (18.00) Vánoční koncert pěveckého sboru Maraveja Známé i neznámé vánoční písně a skladby. ZIMNÍ ZAHRADA MĚÚ do KRAJINY A KVĚTINY Lukáš CÍRUS/Vladimír ŠAVEL jun. (fotografie/obrazy a grafiky) ZUŠ PRACHATICE tel.: Beltina Velký koncert hudební i taneční části souboru ZUŠ Prachatice, který interpretuje hudbu s prvky irské, skotské a středověké muziky (Národní dům, 18.00) Předvánoční koncert ZUŠ Tradiční událost adventního času, na pódiu se představí sólisté i soubory, žáci tanečního oboru a poprvé vystoupí i ti nejmenší (Městské divadlo, 18.00) KOSTEL SV. ANNY, LIBÍNSKÉ SEDLO (16.00) Vánoční koncert Pěvecký sbor Česká píseň Prachatice pod vedením Václava Krause (16.00) Novoroční koncert Vokální trio Kočky (Viktorie Kulacká, Lenka Weingartová, Mája Zálišová) GALERIE NEUMANNKA tel.: Otevírací doba: po pá (mimo otevírací dobu vstup možný po předchozí dohodě) do Ikony světového designu století KARTELL Český design 21. století, nábytek, sklo, beton, šperk. MĚSTSKÁ ORG. SVAZU DŮCHODCŮ Každé pondělí od hodin pravidelná setkání v Klubu důchodců Pod Hradbami (cvičení na židlích, jóga prstů, literární chvilky, stolní hry, zdravý životní styl, půlhodinky s předsedkyní, hudební okénka). Každý čtvrtek funguje počítačová učebna klubu SENSEN ( , Komunitní centrum Na Sadech) (14.00) Adventní program pro uživatele: pěvecký sbor Radostné přátelství ( Domov seniorů M. Křišťana, 14.00) (14.00) Posezení s jubilanty 2014 (Klub důchodců Pod Hradbami) (14.00) Vánoční posezení v Národním domě kulturní program seniorských a dětských souborů, hudební doprovod Penc &Tischler SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Každé úterý od do cvičení v tělocvičně gymnázia. Každý pátek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě a plavání v plaveckém bazénu (10.00) Měření krevního tlaku Komunitní centrum, SNP (14.00) Kurz pohybové terapie rukou Komunitní centrum, SNP (14.30) Kurz paměti Komunitní centrum, SNP (14.00) Vánoční koncert Jihočeského divadla, Literární kavárna, Domov seniorů MKř (14.00) Posezení na závěr roku, Radniční sál ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST (16.00) Dětská půlnoční mše (kostel sv. Jakuba) (24.00) Půlnoční mše Vánoční bohoslužby na SVAZ POST. CIVILIZ. CHOROBAMI (14.00) Zveme všechny své členy i nečleny na rozloučení s letošním rokem do restaurace Albatros REWE (U Stadionu). K tanci a poslechu zahraje DUO NÁVRATY. KIS připravují na leden 2015 SEX PRO POKROČILÉ (divadelní předplatné), CHRIS KAZARIAN (koncert) strana 7

8 S akcí Příjezd paní Zimy je tradičně v našem městě spojena třetí adventní neděle, která v letošním roce připadá na 14. prosince. Po celý den nás čekají na prachatickém náměstí adventní trhy, kde se můžeme občerstvit dobrým jídlem, zahřát vánočním punčem, svařákem nebo medovinou i nakoupit vánoční dárky pro své blízké. Novinkou letošních trhů bude stánek s vánočním cukrovím od členek městské organizace svazu důchodců. Paní Zimu přivítáme v 15 hodin. Poté jsou pro děti připraveny hry, diskotéka z jeviště v režii prachatického domu dětí a od 16 hodin Klauniáda klauna Fíly v Národním domě. Ve stejnou dobu, tj. od 16 hodin, bude na náměstí hrát Duo Návraty. V hodin se můžeme těšit na vystoupení komorního sboru Maraveja, po jeho skončení bude následovat slavnostní zapálení třetí svíce na adventním věnci. Vyvrcholením tohoto adventního dne bude od 19 hodin koncert Kamila Střihavky v městském divadle. Další letošní novinkou pro adventní čas je výstava betlémů ve sklepích Staré radnice. Veřejnosti bude přístupná od pondělí 8. do neděle 14. prosince. Bc. Renata Jandová, odbor kultury, školství a cestovního ruchu Po skončení adventního programu na Velkém náměstí začne 14. prosince 2014 od hodin v divadle koncert Kamila Střihavky s kapelou Leaders! (vstupenky jsou k dostání v předprodeji v infocentru za 250 korun, na místě budou za 300 korun). Kamil Střihavka se v Prachaticích představí se svým akustickým Na slovíčko Přijede paní Zima, důchodkyně napečou cukroví Kamil Střihavka a Leaders! se představí akusticky s Kamilem Střihavkou, rockovou legendou Co byste vzkázal těm, kteří váhají, zda vyrazit na váš akustický koncert? Budou mít jedinečnou možnost vidět a hlavně slyšet mou maličkost v polohách, které pro mě nejsou zcela typické. Pokud dokážou vyměnit pro jeden večer blikající obrazovky za živou produkci, dostanou nemalou dávku emocí, které hudba dokáže spolehlivě přenášet na nás všechny. Jak se těšíte do Prachatic a na prachatické fanoušky? Cestou na koncert budeme nejspíš z okénka auta vyhlížet krásnou přírodu hned bychom tam zůstali o něco déle a vyrazili třeba do Českého Krumlova na výlet. Ale čekají nás další koncertní povinnosti. Každopádně na fanoušky se s celou kapelou samozřejmě moc těšíme. Doufám, že je náš koncert zaujme i v komorní akustické podobě. Na jaké písně se můžeme těšit? Převážnou část playlistu tvoří skladby, které jsou různě postrkané na mých deskách z uplynulých let a které jsem pro jejich subtilnost, aranž či náladu nikdy naživo nehrál, protože se nehodily na playlist rockového koncertu. Vedle nich zazní skladby, bez kterých si moji fanoušci ani já koncert nedovedeme představit. Jde o skladby jako Země vzdálená, Kovboj z Teplic, Černá růže, Když se snáší déšť, Woo-Doo atd. Repertoár jsme s kapelou obohatili také o coververze mých oblíbených světových skladeb. Vladimír Prošek Paní Zimu doprovodí děti v kostýmech Kočár s paní Zimou doprovodí na Velké náměstí děti v kostýmech zvířátek a v kostýmech s vánoční tématikou. Paní Zima nasedne do kočáru v neděli 14. prosince ve hodin v Neumannově ulici u rampy divadla. Nezmeškejte a buďte tam! Těšíme se na vás v kostýmovaném průvodu. (KIS) Štěpánský běh jubiluje Jubilejní 35. ročník Štěpánského běhu a 10. ročník memoriálu J. Fidlera se v Prachaticích uskuteční 26. prosince 2014 od 10 hodin. Závod je součástí Jihočeského běžeckého poháru 2014 (bližší informace a propozice na Prvních sto na desetikilometrové trati obdrží upomínková běžecká trika a další drobnosti. uvedl za pořádající oddíl atletiky TJ Tatran Prachatice Jan Plánek. (vam) turné. Pro velký a nečekaný úspěch jsme se rozhodli uspořádat ještě podzimní akustické turné, aby se na koncerty mohli podívat také fanoušci Kamila Střihavky, kteří z nějakého důvodu neměli možnost navštívit jarní turné, uvedl Luboš Vilas, manažer Kamila Střihavky (rozhovor přinášíme níže). Povánoční koncert s Lucky Brew, Prague Conspiracy, Mydy Rabycad Kulturní a informační služby Prachatice připravily koncert pro ty, kteří se budou chtít po prožití vánočních svátků pobavit a poslechnout si kvalitní muziku. V sobotu 27. prosince uspořádají od 20 hodin v Národním domě jednu z akcí typu rock Povánoční koncert. Důvodů proč si 27. prosince najít cestu do Národního domu je několik. Každá ze tří kapel, které se během koncertu vystřídají na pódiu, již v Prachaticích vždy s úspěchem vystupovala. Navíc všechny mají společného jmenovatele - krásné a talentované zpěvačky. Jako první zahraje oblíbená prachatická skupina LUCKY BREW. Dvougenerační rocková skupina okolo charismatické zpěvačky Lucie Chánové bude koncem roku dokončovat svoje debutové CD, které během koncertu pokřtí. Skupina odehrála na podzim několik unplugged koncertů, které se setkaly s velkým ohlasem. V nároďáku kapela zahraje většinu repertoáru tvrdě, ale v půlce vystoupení se mohou návštěvníci těšit na ochutnávku z potichých koncertů. Druhou kapelou večera bude PRAGUE CONSPIRACY. Od prvního vystoupení v Prachaticích v roce 2006 nezůstal v kapele kámen na kameni. I styl skupiny se zásadně změnil. Původně ryze ska kapela se pomalu posouvala k rocku. Nynější sestava okolo zpěvačky Anety Galisové, českobudějovické rodačky, je složena ze zkušených muzikantů. Jediným původním členem je kytarista Jakub Siňor. Nový styl skupiny by se dal popsat jako nespoutaný rock and roll. Vrchol koncertu obstará pražská electroswingová kapela MYDY RABYCAD. Její sláva rychle stoupá. V létě zahrála na všech zásadních českých festivalech. Mezi ně patřil také prachatický srpnový festival Mezibrány, kde skupina zaujala a roztančila všechny přítomné. Z MYDY na pódiu energie doslova proudí a nejvíc z rusovlasé zpěvačky Žofie Dařbujánové. Přijďte se mezi svátky pobavit a po vánočních koledách si poslechnout také trochu energičtější muziku. Sál Národního domu se otevře v hodin, koncert začne o hodinu později. Vstupenky jsou k dostání v prachatickém infocentru na Velkém náměstí za 150 korun, na místě budou za dvě stovky. V. Prošek Fotografie zaostří na krásu Vernisáž výstavy fotografií Kláry Málové Zaostřeno na krásu aneb Tváře Šumavy se uskuteční v pondělí 8. prosince 2014 od hodin za doprovodu kapely Miriam v budově Staré radnice (zadní trakt, 2. patro odbor životního prostředí MěÚ). Výstavu si můžete prohlédnout do konce března Marie Peřinková, odbor životního prostředí strana 8 prosinec 2014

9 Koledy zaznějí z Velkého náměstí Celorepubliková akce Česko zpívá koledy se uskuteční v Prachaticích 10. prosince na Velkém náměstí od 17 hodin. Pořádají ji Prachatický deník a město Prachatice. Od 17 do hodin vystoupí sbory a soubory z Prachatic. Od 18 hodin zazpíváme společně s Českým rozhlasem šest koled (Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel, Pásli ovce Valaši, Vánoce, Vánoce přicházejí). Starosta Martin Malý a radní města budou rozlévat vánoční víno. Jana Vandlíčková, Prachatický deník Vánoce na Národce Základní škola Národní pořádá každým rokem vánoční program. Letos jsme se rozhodli trochu změnit letité schéma a uspořádat ve škole Živý Betlém. Pod taktovkou pedagogů školy se zapojili nejen představitelé postav z Betléma, ale také dva pěvecké sbory, flétničkový soubor Píšťalka, hudebně-dramatický kroužek, rodiče a přátelé školy. Velkou radost nám dělá školní orchestr, který vznikl k této příležitosti. Rádi bychom pozvali žáky školy, jejich rodiče i veřejnost. Srdečně jsou zváni také předškoláci, kteří se chystají k zápisu do prvních tříd. Akce se koná 17. prosince 2014 od 16 do 17 hodin v kinosále školy. Připravena bude také tradiční vánoční kavárna. Těšíme se, že si s námi vychutnáte adventní čas. Hana Bolková, ředitelka školy Benefice na gymnáziu V aule Gymnázia Prachatice se 11. prosince 2014 od hodin uskuteční 4. ročník benefičního koncertu. Vstupné je dobrovolné, peníze poputují na charitativní účely. Informace o tom, kam přesně, zveřejníme přímo na koncertě. Adam Kůs, kvinta gymnázia O budky se starají děti z kroužků Předvánoční čas v základní škole Zlatá stezka Přes výměnu oken a zateplování pláště budovy školy realizuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 v době adventu téměř všechny tradiční akce. Na začátku prosince proběhne v režii žákovské rady návštěva Mikuláše, čertů a andělů ve třídách. Po celý měsíc si učitelé s dětmi připomínají vánoční zvyky a připravují vánoční besídky. Čerti budou i součástí hravého sportovního dopoledne pořádaného pro předškolní děti ze všech mateřských škol. Ty budou na různých stanovištích plnit úkoly, za které budou i hodnoceny. Žáci 4. a 5. tříd se utkají ve vybíjené na Mikulášském turnaji. S koncem kalendářního roku završíme projekt Šance pro všechny, který jsme realizovali 2,5 roku se získanou dotací 9,4 milionu korun. Projekt byl velkým přínosem jak po stránce personálního zajištění dalších pedagogických pracovníků, tak na pokrytí nákladů na ICT a didaktické vybavení. I realizace adaptačních kurzů a intervenčních programů byla plně hrazena z projektu. Ať je i nový rok nositelem dobrých zpráv a finančních příležití k rozvoji naší školy. Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy Školáček připraví budoucí prvňáky Pro všechny děti, potažmo celé jejich rodiny, znamená vstup do základní školy velkou životní změnu. Dítě se musí naučit cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly, v novém prostředí se bude muset spoléhat samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu důležitá, a to jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny. Rodinné centrum Sluníčko (Velké náměstí 14, Prachatice) od listopadu v rámci projektu Práce a děti pod jednou střechou připravilo pro rodiny s dětmi přípravku do školy Školáček. Jde o systematický program přípravy budoucích prvňáčků zaměřený na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1. ročníku základní školy. Učení probíhá systémem Škola hrou a metodami činnostního učení (děti manipulují s konkrétními předměty a názornými pomůckami), vše je doplněno o soubor vybraných pracovních listů se vzájemnou návazností. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme že(nám) šanci, který je financován z Norských fondů. Dítě můžete přihlásit na u: nebo na tel Mgr. Tereza Ksandrová V lesích v okolí Prachatic bylo v minulosti v rámci projektu Biologická ochrana lesa vyvěšeno na 450 kusů ptačích budek. Na vyvěšování ptačích budek se podílely děti kroužků CEV Dřípatka, Domu dětí a mládeže Prachatice a ZŠ Zlatá stezka ve spolupráci se Sdružením Dřípatka a Městskými lesy Prachatice. V současné době je v okolních lesích počet budek menší. Některé se rozpadly vlivem nepříznivého počasí, věkem, některé zničili vandalové. Přesto jich zůstává kolem 300. Ptačí budky jsou vyvěšovány v lesích jako náhradní možnost hnízdění pro ptáky hnízdící v dutinách stromů. Například pro brhlíka lesního, různé druhy sýkor, šoupálky Budky obsazené ptačími návštěvníky se musí pravidelně každý rok čistit. Na čištění budek a monitorování jejich obsazenosti se již 10 let podílejí přírodovědné kroužky domu DDM v Prachaticích. Procházejí lesy nad Prachaticemi, každou budku otevřou, vyhodí hnízdní materiál a vše zapíší do statistických přehledů, které pro městské lesy zpracovává Sdružení Dřípatka. Jiří Machart, vedoucí kroužků prosinec 2014 Adam Bžoch čistí ptačí budku. Ochota pomoci ještě nevymřela Na konkrétním příkladu se ukázalo, že spolupráce sociálního odboru městského úřadu, policie, nemocnice a především zodpovědných občanů je v Prachaticích na dobré úrovni, funkční a přináší své plody. Tentokrát se osvědčila v kauze malého dítěte, které se stalo terčem fyzických útoků člena vlastní rodiny. Zranění na těle i na duši si naštěstí včas všiml lékařský personál prachatické nemocnice a jeden prachatický občan. Zjištěná fakta podchytil odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Rozjelo se soukolí spolupráce sociálka + policie + státní zastupitelství. Výsledkem je ochrana pro dítě, které se bohužel samo nemůže bránit. Tímto článkem chceme nejen informovat, ale především poděkovat všem, kteří se na pomoci podíleli, a vyzvat ostatní, aby nebyli lhostejní k tomu, co se kolem nich děje. Ohlašovací povinnost má ze zákona každý občan, jen začít konat Od počátku roku 2014 řešil odbor sociálních věcí Městského úřadu Prachatice deset případů týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí. Jaroslava Hauptmanová, vedoucí odboru sociálních věcí strana 9

10 V našem městě se stalo novodobou tradicí, že nový rok vítáme společně se starostou Martinem Malým na Velkém náměstí 1. ledna v hodin. Přivítání nového roku 2015 doplní kulturní program. Co si pro nás mistři v pyrotechnickém oboru připravili? Dvě odpaliště slavnostního ohňostroje První ze střechy Národního domu. Štít střechy viditelný z náměstí navíc tvoří přirozenou bezpečnostní bariéru. Na část střechy se umístí výrobky větších kalibrů, u kterých není nutné, aby jejich efekt sledovali diváci od samého výmetu a jejichž výška je taková, že budou viditelné na velkou vzdálenost bez ohledu na okolní zástavbu. Na druhém odpališti, a to na římse Národního domu, budou umístěny výrobky menších ráží, neboť zde je požadavek na sledování jejich efektů po celou dobu jejich trvání od opuštění ústí moždíře až do vygradování na obloze. Toto se ale děje oproti výškovým efektům ve výškách mnohem menších. Doprovodná hudba zatím tajemstvím Vyhrazujeme si ji jako překvapení. Můžeme ale prozradit, že letos jsme hledali inspiraci v hudbě, která osloví všechny generace. Bude se skládat ze dvou skladeb. Radniční list Ochutnejte s námi už nyní novoroční ohňostroj Jak bude ohňostroj vypadat? Na začátku se na římse rozhoří bengálské ohně a zlaté fontány. Průběžně se budou přidávat další pyrotechnické efekty, které budou propojené s hudbou. V první části dojde k poměrně rychlému vystřídání všech fází ohňostroje od decentního začátku, přes relativně klidnější část pyrotechnických efektů až po gradující finále výškových efektů. Druhá fáze ohňostroje začne plynulým přechodem z jedné skladby do druhé, jedná se ale o skladbu s úplně jiným temperamentem. To nejlepší diváky bude teprve čekat. Na letošní ohňostroj máme připravenou řadu novinek, protože na trhu dochází neustále ke zlepšování a pestrosti nabídky pyrotechnických efektů. Můžeme již nyní slíbit, že do novoročního ohňostroje zařadíme některé speciality z nového sortimentu (multikaliberní kompakty, bengálské ohně nového typu, vysokorychlostní kompakty) a využijeme nový elektronický odpalovací systém, který umožňuje lepší synchronizaci s hudbou. Těšíme se, že společně 1. ledna 2015 v hodin přivítáme úspěšný nový rok. Jiřina Dolejšková pověřená vedením odboru kultury, školství a cest. ruchu Plesání po desáté Desátým jubilejním ročníkem zahájí Jihočeská hospodářská komora v Prachaticích plesovou sezonu 2015 v Prachaticích. Datum plesu je stanoven na 9. ledna Uskuteční se tradičně v prostorách Národního domu od hodin. Plesem provede moderátor Jiří Gruntorád, hrát bude kapela TopBand. Pro návštěvníky plesu bude připraveno občerstvení v podobě rautu. Vstupenky je možné zakoupit od 1. prosince 2014 v kanceláři ObHK Prachatice, Velké nám. 1, č. dveří 108 nebo zamluvit telefonicky na čísle Radka Dvořáková, ředitelka oblastní kanceláře JHK Den otevřených dveří pro dárce krve i zájemce o dárcovství Ve středu 17. prosince 2014 od 8 do 16 hodin pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice každoroční setkání pro bezpříspěvkové dárce krve i zájemce o dárcovství krve. V budově polikliniky bude pro všechny připraveno malé občerstvení, naši pracovníci rádi zodpoví všechny dotazy ohledně: organizace svozových autobusů pro dárce krve podpory dárců krve (informační servis o akcích zdravotních pojišťoven, poradenství v oblasti pracovního práva a uvolňování dárců ze zaměstnání; zdraví, vhodnosti a vlivu odběru krve na organismus dárce, vystavování potvrzení o počtu odběrů pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny atd.) činnosti Klubu dárců krve (setkávání dárců krve a příznivců dárcovství, práce na propagaci dárcovství, organizace akcí). Pro letos oceněné dárce krve, kteří se nemohli dostavit na slavnostní oceňování, budou připraveny medaile prof. Janského a dárky. Martina Vondrušková Zapojte se do soutěže o vanilkový rohlíček roku KreBul, o. p. s. ve spolupráci s Prachatickým deníkem vyhlásila soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček roku Soutěže se může zúčastnit každý bez rozdílu věku. Co pro přihlášení musíte udělat? Donést 10 kusů rohlíčků i s receptem do kanceláře KreBul, o. p. s., Zlatá stezka 145, Prachatice. Uzávěrka soutěže je 18. prosince v hodin. Poté zasedne odborná komise, která provede hodnocení. Vyhlášení výsledků bude následovat v hodin. Nebojte se a zapojte se do soutěže o zajímavé ceny. Lucie Jahelková, KreBul, o. p. s. Keramika také pro nevidomé Nevidomí a slabozrací se scházejí každých 14 dní v terapeutické dílně Centra STROOM v Prachaticích. Jsou velmi rádi, že dostali tuto možnost od ředitelky centra Pavly Čechové Švepešové. Po velmi úspěšném kurzu pletení z ruliček našli novou zábavu. Práce s hlínou, tvoření a glazurování jsou jejich současnou velkou radostí. Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Prachaticích také udělala radost výtěžek sbírky Bíla pastelka 2014, který přinese do jejich organizace více než pět tisíc korun. Iva Stráská vyrábí vázu. Text a foto Hanka RH+ Svoz odpadů a provoz sběrného dvoru o svátcích Ve svátečních dnech 24., 25. a 26. prosince zajistí Technické služby Prachatice svoz odpadů jako jiný pracovní den v roce. Svoz tříděných odpadů bude také probíhat dle schváleného harmonogramu. Jediný den, kdy se odpady nebudou svážet, je čtvrtek 1. ledna Svoz proběhne v náhradním termínu 31. prosince 2014 a 2. 1edna Hlavní svoz použitých a odstrojených vánočních stromků se uskuteční 8. a 9. ledna a dále 15. a 22. ledna Sběr a odvoz stromků budou zajišťovat též pracovníci technických služeb. Stromky je nutné shromažďovat k popelnicím a kontejnerům na domovní odpady. Žádáme občany, aby neodhazovali odpady mimo vyhrazené nádoby a tím neznečišťovali okolí svého bydliště. Nedá určitě příliš námahy sešlápnout krabice od vánočních dárků a odložit je do kontejnerů na tříděné odpady. Pokud budete mít větší množství odpadů, můžete pro jejich odložení využít též sběrný dvůr v Mlýnské ulici. Jeho běžná provozní doba v zimním období je: po, út, čt hod. so hod. O svátcích 25. prosince a 1. ledna 2015 bude sběrný dvůr uzavřen. Sběrný dvůr je místo určené městem k shromažďování a sběru vytříděných složek komunálních odpadů. Místo je vybaveno různými typy shromažďovacích nádob. Občané města mohou vytříděný odpad odevzdávat bezplatně (po prokázání totožnosti a trvalého pobytu ve městě Prachatice). ing. Josef Starý, odbor životního prostředí strana 10 prosinec 2014

11 Děti narozené v prachatické nemocnici v říjnu 2014 V říjnu 2014 se v prachatické nemocnici narodilo celkem 17 dětí. Z celkového počtu bylo 10 chlapečků a 7 děvčátek. Nejčastější jména: Lukáš (2), Matyáš (2). Prachatičtí občánci narození od 1. do 31. října 2014, k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas: David Jelínek Matyáš Krejčí Eliška Šestáková Milena Vargová Jarmila Pešková, matrikářka Závod pro seniory Prachatičtí dobrovolníci připravili pro obyvatele Domova seniorů Mistra Křišťana orientační závod. Hlavním znakem orientačních závodů je běh, trasa přírodou, stanoviště, orientace. Snažili jsme se vše připravit tak, aby byl obsah splněn, ale zároveň přizpůsoben možnostem závodníků. Velmi nás potěšilo, že se závodů zúčastnily tři desítky seniorů (nejstarší ve věku 91 let!). Orientační závod přinesl do domova mezigenerační setkání, radost, zábavu, pohyb, zapomenuté aktivity, vzpomínky i vzrušení, a to nejen účastníkům, ale také pozorovatelům a organizátorům. Hanka RH+ Prachaticko drží nízkou nezaměstnanost Úřad práce ve městě Prachatice včetně přilehlých obcí evidoval k 31. říjnu 2014 celkem 284 uchazečů o zaměstnání, z nich 152 žen. Míra nezaměstnanosti v okrese Prachatice byla druhá nejnižší mezi okresy v ČR. V registru volných pracovních míst jsou nejvíce zastoupeny profese řidiči TIR, prodavači a pokladní, číšníci, servírky, kuchaři, montážní dělníci ve výrobě. Úřad práce má k dispozici podstatně více finančních prostředků na zajištění úklidových a drobných údržbářských prací ve městech a obcích prostřednictvím veřejně prospěšných prací a aktivizačních pracovních příležitostí. Pracovníci úřadu práce tento nástroj propagují a navštívili kompetentní osoby na radnicích. Úřad práce stále nemá dostatek vhodných partnerů, kteří by o tyto služby, resp. finanční prostředky, měli zájem. Z pohledu pracovníků úřadu práce je v regionu dostatek pracovních příležitostí (úklidy, údržba zeleně, údržba komunikací, práce v lesích), které by nezaměstnaní mohli pravidelně vykonávat. Tyto aktivity vyžadují administrativu, organizaci a kontrolu. Po stabilizaci nově zvolených zastupitelstev bude úřad práce pokračovat v nabízení svých služeb. Václav Vávra, analytik trhu práce Nemocnice Prachatice se pyšní certifikátem systému řízení kvality podle normy ČSN EN zaměřené na zdravotnické služby. Dokument je platný na tři roky do října 2017 a garantuje vysokou úroveň poskytovaných zdravotnických služeb. Předpokladem pro vystavení certifikátu byl nezávislý audit na několika nemocničních odděleních. Jeho výsledky potvrdily, že uplatňované postupy jsou v souladu s požadovanou normou. I proto nemocnice může používat mezinárodně uznávanou značku, která garantuje, že využívá pracovní postupy v souladu se zákonnými předpisy a dalšími národními a mezinárodními standardy. Uvedená norma současně požaduje po zdravotnickém zařízení účinnou prevenci rizik a zajištění bezpečí pro pacienty i personál. Získaný certifikát je potvrzením pro naše pacienty, že stále zlepšujeme poskytovanou péči a snažíme se o nové aktivity, které vylepšují kvalitu komplexní ambulantní i lůžkové léčebné a ošetřovatelské péče, základních diagnostických metod a doplňkových služeb v naší nemocnici, zdůraznil ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš. Nemocnice se tak současně zavázala, že i nadále bude dodržovat pravidla, která jsou nezbytná pro držitele tohoto osvědčení kvality zdravotnických služeb. Marcela Květoňová, ředitelství Nemocnice Prachatice, a. s. Občanská poradna Prachatice realizuje své služby od září roku 2009, kdy byla řádně zaregistrována jako sociální služba odborné sociální poradenství. V letošním roce poskytuje své služby tedy pět let. Zřizovatelem poradny je KreBul, o. p. s. Služby jsou poskytovány na adrese Zlatá stezka 145. Finančně nás podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poradna si získala jméno mezi uživateli, o čemž svědčí stále větší příliv klientů, větší počet intervencí, rozšíření spádové oblasti, odkud se uživatelé do poradny dostávají. Za pět let bylo v poradně obslouženo přibližně 2800 uživatelů při zhruba 9500 konzultacích. S čím vám můžeme pomoci? Nejčastěji řešíme problémy s dluhovou problematikou, tedy exekuce, nemožnosti splácet, rodinné rozpočty či osobní bankroty. Dále sepisujeme různá podání, jako např. výpověď ze zaměstnání, podklady pro rozvod manželství, stanovení, zvýšení či snížení výživného apod. Více o naší službě můžete najít na V případě domluvy konzultace můžete využít telefon nebo Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., vedoucí poradny Kontaktní centrum Prevent Prachatice (KCP PT) se dlouhodobě věnuje problematice závislostí. Pracujeme zejména s uživateli drog a s jejich sociálním okolím (rodiče, příbuzní, známí). Jedním z hlavních cílů naší práce je ochrana veřejného zdraví ve smyslu předcházení vzniku epidemií infekčních nemocí řada našich klientů je kvůli rizikovému způsobu života ohrožena nákazou např. žloutenkami typu A, B, C, tuberkulózou, syfilidou a v neposlední řadě i virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Abychom mohli včas nákazu odhalit a klienty odeslat do zdravotnických zařízení, jsou v KCP PT pro klienty k dispozici orientační testy na vybrané infekční choroby. Na základě rozboru kapilární krve (krev z prstu) jsme schopni včas zachytit možný výskyt infekce u klientů a situaci s nimi dál řešit. Včasný záchyt onemocnění nejen zvyšuje pravděpodobnost stabilizace a uzdravení nakažených, ale snižuje také celkové náklady na léčbu. Ohroženi nákazou nejsou jen samotní uživatelé drog, ale i lidé, kteří často nemají s drogami nic společného. V ČR znepokojivě sledujeme příkrý nárůst počtu lidí infikovaných virem HIV. Naprostá většina nově infikovaných nejsou problémoví uživatelé drog. Proto se naše zařízení rozhodlo zpřístupnit možnost orientačního testování i širší veřejnosti. Testování zároveň slouží jako nástroj pro poskytování důležitých informací týkajících se možností nákazy, projevů onemocnění a případné léčby. V současné době nabízíme testy na HIV, syfilis, žloutenky typu B a C. Testy jsou částečně zpoplatněné (zhruba 70 Kč/ks) a jsou do vyčerpání zásob k dispozici vždy ve čtvrtek od 8.30 do v KCP PT. Zájemcům doporučujeme předem se objednat na tel Testy (vyjma syfilidy) jsou anonymní a výsledek je znám přibližně do 30 minut. Možná bude tato nabídka zajímavým tipem na vánoční dárek Mgr. Daniel Randák, vedoucí zařízení Jednou větou Nemocnice získala certifikát kvality Poradna u parku oslavila pět let Prevent nabízí testy na infekce Zveme všechny i ty, kteří obvykle netancují a nezpívají 1. prosince od 17 hodin do domu Křižovatka u parku na setkání s kruhovými tanci, na kterém se s dr. Ludmilou Chrášťanskou naučíme jednoduché kroky k radosti a uvolnění. Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XVI., číslo 12, uzávěrka 13. prosince Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Vydává Městský úřad Prachatice v nákladu 4900 ks, Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. prosinec 2014 strana 11

12 Fotoklub chystá výstavu o ženách s mužským překvapením Jiří Lux předseda Fotoklubu F2,8 Prachatice Narodil se v Děčíně v roce Vystudoval střední průmyslovou školu strojní a dopravní (obor sdělovací a zabezpečovací technika v železniční dopravě). Do jižních Čech narukoval na vojnu. V Týně nad Vltavou si našel současnou manželku a rozhodl se, že se na začouzený sever nevrátí. Po svatbě se přestěhovali do Prachatic, kde pracoval jako revizní technik v Klimě. Na Jaderné elektrárně Temelín se dostal ke svařování, které je jeho obživou dosud. V STS Prachatice působí jako svářečský dozor a vedoucí kontroly. Fotografovat začal z hecu. S dcerou šel na fotokroužek do prachatického domu dětí, kde se potkal s Karlem Rabenhauptem, bývalým kolegou z Klimy. Dcera vydržela docházet na kroužek asi rok, já dva. Pak mě Karel, který kroužek vedl a vede stále, přesvědčil, abych vstoupil do fotoklubu, vzpomíná s úsměvem. Fotoklub F2,8 Prachatice vznikl v roce Kdy vás členové zvolili za předsedu? V roce Popravdě, oni mě spíš ukecali, než zvolili (smích) Jak často se scházíte a kde? Pravidelně každé pondělí v Byblos clubu. V průměru kolem deseti lidí. To ale není počet členů fotoklubu. Těch jsou dvě desítky. Co obyčejně řešíte? Spojujeme příjemné s užitečným fotografování a nějaké to občerstvení. Probíráme různé věci týkající se fotografování. Při posezeních prohlížíme pořízené fotografie většinou na tabletech, diskutujeme o návrzích na další činnost, ale také o tom, co kdo viděl ohledně fotografování na internetu. Zdržíte se dlouho? Debatujete bouřlivě? Zas tak bouřlivé to určitě není. Hodinku, maximálně dvě. Podle toho, jaká máme témata a co plánujeme. Co fotoklub stihl v roce 2014? Ve spolupráci s městem jsme zprovoznili venkovní galerii v Zahradní ulici. Podobná záležitost se nám povedla i v hospici. Uspořádali jsme klubovou výstavu v galerii Dolní brána, někteří členové vystavovali samostatně. Jirka Bžoch nafotil kalendář města na rok Jeho fotografie nočních Prachatice jsou zvláštně pojaté, zvláštně nasvícené a zvláštně upravené. To je prostě jeho parketa, to ho baví. O kalendáři jsme mluvili už před lety s paní Jiřinou Dolejškovou z městského úřadu. Po určitém zrání, kdy jsem hledali konkrétní téma, které by bylo hodno tohoto počinu, po přemýšlení, jak tento kalendář uchopit, jsme došli k tomu, že nejlepší bude pouze jeden autor, aby kalendář měl jasnou souvislost. Jirka Bžoch se úkolu zhostil velice dobře. Vlastní kalendář ale prý bude mít každý člen fotoklubu? Ano, fotíme každý svůj vlastní kalendář pro rok V lednu si je vzájemně představíme. Téma je naprosto libovolné. Co kdo fotí, co se mu líbí, co ho zajímá, podle toho vytvoří kalendář. Nebo může zvolit všechna témata, která fotí. Pro klubovou výstavu v roce 2015 jste zvolili téma Žena. To bude jistě pestrá podívaná v galerii Dolní brána hned na úvod nového roku? Jsem opravdu zvědavý, jak členové fotoklubu tohle téma uchopí a co předloží k výběru pro výstavu, která začne už 6. ledna. Nejdřív fotografie promítneme a probereme na klubovém setkání. Potom nastane vlastní výběr fotografií, většinou ve dvou nebo třech lidech, kteří už tvoří koncepci výstavy. Cílem je vystavit kvalitní fotografie, které vytvářejí jeden celek. Bude docela zajímavé sledovat, jak téma Žena uchopí členky fotoklubu To jistě. Zvlášť, když mají výjimku: Můžou fotit muže (smích) Dočkáme se na vernisáži opět nějakého překvapení? Budu-li upřímný, scénář vernisáže se rodí dva tři dny předem. Sejdeme se, začneme tvořit a s pozdní dobou se vynořuje víc a víc zajímavých myšlenek, které se pak pokoušíme uskutečnit na vernisáži. Pokud řady klubu nadšených fotografů v Prachaticích hodlají rozšířit další zájemci, kam se mají obrátit? Jsme naprosto otevřená skupina lidí. Když se kdokoliv bude chtít na něco zeptat nebo s něčím pomoct, nemusí se stát členem fotoklubu. Stačí, když v pondělí kolem devatenácté hodiny zajde do Byblosu, kde se scházíme. Může se podívat mezi nás, okouknout, jak fotoklub funguje. Poznávací znamení? Po stolech rozložené tablety. V digitální době je pro nás svátkem, když někdo přinese fotky. To se skoro až lekneme Současná doba je dost rychlá a už jsme jí asi podlehli. Když někdo vezme do ruky analog, tedy fotoaparát na film, je to většinou z recese nebo z nostalgie. Fotografovat na analog je spíš otázka kumštaření nebo osobní zábavy. Prohlížel jsem si váš cyklus Co se děje na přechodu. Proč jste jako poslední fotografii zařadil autoportrét (viz snímek)? To je takový snový cyklus. Je mým zvykem, že nechávám na každém divákovi, aby si ve fotografiích našel to své. Tak je zpracován celý cyklus a autoportrét na posledním místě vyjadřuje, že celý cyklus je moje snění o tom, co se na přechodu děje. Čím pro vás osobně je fotografování? Vyjádřením mého pohledu na svět. Není pro mě jenom zaznamenáním skutečnosti, i když je hezká, zajímavá... Vždy chci dát divákovi možnost, aby ode mě převzal něco víc pocity, emoce. Půjdete fotografovat vánoční Prachatice? Klasické vánoční fotografie mě opravdu neoslovují. Moje tvorba je trošku jiná, víc imaginární a rozpohybovaná. Ač se mi vánoční Prachatice líbí, fotografie nepořizuju. Pokud budu fotit novoroční ohňostroj, tak přímo z kuchyně ze svého bytu v osmém patře na sídlišti. Mám odtud krásný výhled. Vyptával se Václav Malina. strana 12 prosinec 2014

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více