Radniční list. Starostův sloupek. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 12 (prosinec 2014) Starostův sloupek Jsem velice potěšen, že mohu čtenáře našeho Radničního listu opět oslovit jako starosta našeho krásného města. Ještě jednou bych z tohoto místa chtěl poděkovat všem voličům za projevenou důvěru. Jeden opoziční zastupitel napsal na svých internetových stránkách, že na naší radnici začala doba normalizace. A já mu mohu jen přitakat. Nastala skutečně normalizace, ale především normalizace vztahů mezi vedením města a v radě města. V radě se nikdo nehádá, nikdo nikoho neuráží, naslouchá se a respektují a ctí se třeba i jiné než většinové názory. Pokud to tak vydrží, splní se mé přání o týmové práci rady, která má, jak se říká, tah na branku. Myslím, že takovou radu občané očekávají. O povolebním vyjednávání se zmíním někdy jindy v jiném článku. Snad jen, že ne vždy bylo vyjednávání jednoduché. Zástupce jednoho politického subjektu se se mnou odmítl bavit ihned. Vyjednávací tým jiného politického subjektu působil, že ani neví, co chce. Jeho členové na jednání přišli o čtvrt hodiny pozdě, mým dvěma kolegům ani nepodali ruku a na naše otázky odpovídali vyhýbavě, tedy de facto neodpověděli. Pak jsem se dočetl na facebooku a v tisku, jak moc o koalici stáli. Naopak naši současní koaliční partneři, tvořící radu města, od počátku přistupovali k vyjednávání vážně, měli od začátku o spolupráci zájem, argumentovali věcně, a tak bylo možné poměrně rychle nalézt kompromisní shodu, která se přetvořila v koaliční spolupráci v nově ustanoveném vedení města. Předvolební kampaň i povolební rétorika, věřím, tímto končí a nastává období spolupráce a především práce ve prospěch našeho města a jeho občanů. Rád bych všechny spoluobčany již tradičně pozval v posledním měsíci letošního roku v adventním čase na celou řadu skvělých kulturních akcí s bohatým předvánočním programem. Všem spoluobčanům včetně našich spádových osad bych chtěl popřát hezký advent, krásné Vánoce a dětem navíc hezké prázdniny a bohatou nadílku pod vánočním stromečkem. Hezký prosinec, krásný vánoční čas. Ing. Martin Malý Členové volební a návrhové komise (zleva) Vladimír Lang (předseda), Zdeněk Kollar a Jana Krejsová pod dohledem kamery Jana Voldřicha počítají hlasy při volbě nového vedení města. Nové vedení města již probíralo bytovou politiku Všech jedenadvacet nových a staronových zastupitelů města Prachatice složilo 3. listopadu 2014 na ustavujícím zasedání zákonem předepsaný slib. Starostou patnácti hlasy zvolili Martina Malého. Kandidáta na místostarostu Jana Klimeše podpořilo v tajném hlasování třináct zastupitelů. Poté rozdali hlasy pěti zbývajícím členům městské rady. Těmi se stali Jana Krejsová (15 hlasů), Václav Kuneš (13), Vladimír Lang (15), Hana Mrázová (15) a Radka Paulová (15 hlasů). Zvolený starosta Martin Malý vyzval zastupitele, případně reprezentanty politických stran a hnutí, aby předložili nejpozději do 21. listopadu 2014 návrhy členů (předsedů) kontrolního a finančního výboru. Martin Malý jako lídr Nezávislých a vítěz říjnových komunálních voleb vyjednal koalici s ČSSD a hnutím ANO Po zvolení nového tandemu ve vedení města se sálem Národního domu mezi přítomnými nesla otázka, jak se dohodnou například na výši nájemného v městských bytech. Představa, kterou jsme měli, že postupně budeme snižovat výši nájemného, bude muset být přehodnocena, protože přece jenom nejsme ti, kteří vyhráli volby a kteří mají majoritu ve vedení města. Nicméně budeme se snažit, abychom z našeho programu mohli realizovat pokud možno větší část, a zaměříme se především na důrazný audit financování městské správy domů a bytů. Dále se zaměříme na toky peněz, které byly vybrány na nájemném, především do oprav panelových domů. Najdeme-li shodu v rámci koalice, začneme s razantními opravami především bytových jader a vnitřků panelových domů, uvedl za prachatickou sociální demokracii Jan Klimeš. Dohodli jsme se, že se nájemné v Prachaticích měnit nebude. Tím by měly skončit veškeré debaty, které se o výši nájemného v městských bytech v Prachaticích vedly, informoval starosta Martin Malý. Starosta a místostarosta se shodli, že nájemné vybrané z městských bytů se smysluplně vrátí do různých oprav, ale i do investic. Chceme velké finanční prostředky směrovat právě do zkvalitnění bydlení. Začali jsme v minulých letech zateplováním stovek bytů, vyměnili jsme v nich okna a provedli další opravy. Nyní už se dostáváme dovnitř domů. To znamená, že se v nejbližších letech chceme zaměřit především na rekonstrukce bytových jader v panelácích a také na vstupní chodby, na výměnu výtahů a podobně. Obdobným procesem by měly projít i domy ve staré zástavbě, aby měly nejen krásnou historickou fasádu s vyměněnými okny, ale aby podle tohoto vzoru vypadaly i vchody a průjezdy do historických domů i byty v centru města, popsal Martin Malý. Nová rada města už řešila výjimečnou záležitost. Přidělila městský byt lidem v prekérní životní situaci. Manželům Svobodovým ze Stožce průtrž mračen vytopila byt, protože majitelé domu kvůli rekonstrukci sundali střechu. Ve Stožci pro ně vhodné ubytování nenašli. Prachatičtí radní jim ho nabídli. Jednomyslně jsme schválili udělení výjimky ze směrnice o přidělování městských bytů. Manželé si vybrali volný byt o velikosti 3+1 u nemocnice, který jim bude vyhovovat svou polohou, protože vzhledem k věku už velice často potřebují některé zdravotnické služby. Budou platit klasický nájem běžný na území našeho města, poznamenal starosta. Text a foto Václav Malina

2 Strategické investice města budou pokračovat příští rok Město Prachatice dokončí v příštím roce následující významné investice. Sběrný dvůr a kompostárna Koncem července příštího roku budou mít prachatičtí občané nový sběrný dvůr a kompostárnu. Po zimní technologické přestávce by měly stavební práce pokračovat na výstavbě haly, skladu tříděného odpadu, garáží a skladů pro dočasné uložení kompostu. Výstavba sběrného dvora, kde bude odpad tříděn a lisován (papír, plasty, sklo, dřevo, pneumatiky, stavební suť a nebezpečné odpady), počítá s kapacitou 1300 t/rok. S ukládáním a zpracováním bioodpadu se uvažuje v kompostárně, která zpracuje zhruba 3200 t/rok. Součástí projektu je i technologické vybavení (lisovací zařízení, pásový dopravník, traktor, kompostovací vůz a teleskopický manipulátor). Celý areál bude mít asfaltový povrch, bude oplocen a opatřen kamerovým a zabezpečovacím systémem. Vlastní provoz zajistí pracovníci technických služeb. Náklady stavby včetně technologie činí 52,7 milionu korun. Projekt je podporovaný z dotace Státního fondu životního prostředí (operační program Životní prostředí, zkvalitnění nakládání s odpady) částkou 25 milionů korun. Snížení energetické náročnosti ZŠ V polovině září začalo zateplení ZŠ Národní a následně začátkem října i ZŠ Zlatá stezka. Projekt snížení energetické náročnosti u obou škol je podporován z dotace Operačního programu životního prostředí. Původně uvažovaný začátek realizace v období školních prázdnin se z důvodu výběrového řízení posunul, nicméně i tak by se muselo pokračovat se zateplováním při provozu školy. Stavební práce na obou školách jsou koordinovány s ředitelkami škol tak, aby co nejméně zasahovaly do vyučovacích hodin a investice mohly být v případě příznivých klimatických podmínek dokončeny v dubnu Náklady na zateplení Národní školy činí 28 milionů (předpokládaná dotace 13,3 mil.) a na ZŠ Zlatá stezka celkem 23,4 milionu korun (předpokládaná dotace 16,4 mil.). Plocha pro bruslení a hokejbal Koncem srpna byly zahájeny práce na výstavbě sportovní plochy pro bruslení a hokejbal. Po dokončení, které je v případě příznivých klimatických podmínek plánováno na prosinec 2014, začne zkušební provoz. V jarních měsících se provede výsadba stromů a dokončí sadové úpravy. Venkovní hokejbalová aréna se zázemím a tribunou bude patřit k nejmodernějším v celé republice. Provozovatelem areálu bude Sportovní zařízení města Prachatice. Projekt je podporován Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad dotací 15,5 milionu korun. Vlastní podíl města činí pět milionů. Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Grant pomohl k ošetření stromů v Osecké ulici Město Prachatice bylo i v letošním roce úspěšné se žádostí o grant Krajského úřadu Jihočeského kraje (grantový program Rozvoj venkova a krajiny) na ošetření vybraných památných a významných stromů ve svém správním obvodu. Požádali jsme o dotaci na javor mléč a jasan ztepilý na židovském hřbitově ve Vlachově Březí a na zdravotní řez dvou lip srdčitých v Osecké ulici v Prachaticích. Práce provedla odborně způsobilá osoba certifikovaný arborista. Lípy srdčité u křížku v Osecké ulici jsou vitální a perspektivní dřeviny v dobrém zdravotním stavu. Vyžádaly si pouze odstranění suchých větví a prosvětlení koruny. U památného javoru a jasanu ve Vlachově Březí byla situace mnohem složitější. Ačkoliv se oba stromy navenek jevily jako zdravé a bezproblémové, při provádění prací bylo zjištěno, že uvnitř jsou z velké části vyhnilé a napadené dřevokaznými houbami. U javoru došlo ještě před ošetřením k odlomení dvou kosterních větví, které po pádu poškodily hřbitovní zeď. Strom byl vyhodnocen jako nestabilní a vysoce rizikový. Bylo dokonce požadováno jeho úplné pokácení. U jasanu došlo po odstranění staré dřevěné stříšky téměř k rozpadnutí kmene, který byl uvnitř zcela vyhnilý. Přímo uvnitř kmene byly nalezeny vzrostlé plodnice dřevokazných hub. Oba stromy byly vyhodnoceny jako havarijní a vysoce rizikové, proto byl po dohodě u obou zvolen řez na torzo. K uvedeným zásahům u obou památných stromů bylo přistoupeno zejména z bezpečnostních důvodů a se snahou zachovat alespoň fragmenty obou stromů, které měly mimořádnou přírodní, kulturní a historickou hodnotu. Mgr. Lenka Vokatá, odbor životního prostředí Nechte odplavat předvánoční shon Vánoční období je tím správným časem, kdy byste si měli najít chvilku pro sebe a udělat něco pro své unavené tělo. Sportovní zařízení města Prachatice je přesně k tomuto účelu stvořené. Zveme vás ke sportování a relaxaci na našich sportovištích. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Až půjdete z příjemné procházky a budete mít černé svědomí, co všechno dobrého jste snědli, nabízíme řešení neodkládat předsevzetí o zdravém životním stylu na 1. leden příštího roku, ale začít hned. Řiďte se moudrem Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Krytý plavecký bazén bude o vánočních prázdninách 22. a 23. prosince 2014 otevřený od do hodin. Páru bude možné využít od do hodin. Zavřeno bude 24. až 25. prosince, avšak hned od 26. prosince pro vás otevřeme. Od této doby až do 30. prosince 2014 si u nás můžete zaplavat od do hodin. Provoz páry zajistíme kromě soboty v čase Účastníci Štěpánského běhu, který se koná 26. prosince 2014, si u nás mohou po sportovním výkonu zaplavat za symbolické vstupné 10 korun. Velmi nás potěší návštěva malých plavců v malém plaveckém bazénu, který je svou provozní dobou shodný s velkým bazénem. K relaxaci vás zveme do nové vířivky, kde budete mít možnost uvolnit svaly a navodit si pohodovou náladu, která k Vánocům patří. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří se zapojili do naší ankety týkající se teploty vody v krytém bazénu. V současné době ji vyhodnocujeme. Výsledky ankety zveřejníme v některém z následujících čísel Radničního listu. Zabýváme se též vašimi náměty, které jsou pro nás inspirací. Ing. Radovana Kutláková, Sportovní zařízení Prachatice Vzpomínka na oběti světových válek Představitelé města, novodobí váleční veteráni, členové klubu vojenských důchodců a také současní vojáci z Boletic a ze Strakonic si 11. listopadu 2014 na hřbitově v Prachaticích připomněli Den válečných veteránů. V první části pietního aktu přítomní uctili památku padlých v 1. světové válce. Po minutě ticha a státní hymně se poklonili u pomníku obětí 2. světové války. Jiřina Dolejšková, odbor kultury, školství a cest. ruchu foto Jana Hulešová strana 2 prosinec 2014

3 Zástupci studentů a zdravotně postižených debatovali s vedením města Lidé, kteří mají zájem o věci veřejné, zahájili činnost v poradních orgánech města. Poradní sbor zdravotně postižených, Studentská rada města Prachatice a Rada seniorů města Prachatice se setkaly s novým vedením města. Studentská rada města Prachatice (SR) je nově zvolená ze zástupců všech prachatických škol pro období Jednání byl přítomen i starosta města Martin Malý. Kromě studentů pozvání přijali zástupci škol: ředitelé Lubomír Pichler, Antonín Krejsa a Petra Sandanyová, pedagogové, kteří se starají o školní parlamenty, Šárka Grabmüllerová a Jana Kovářová. První SR byla mimořádná v tom, že se jí zúčastnili i pedagogové, aby viděli systém a seznámili se s programem setkávání. Ocenili čas, který starosta studentům věnuje, a odpovídá otevřeně na všechny dotazy. Přítomna byla i koordinátorka Zdravého města Prachatice. Deset studentů se po úvodním představení pustilo hned do práce. Osobně se panu starostovi představili, informovali o formách dobrovolnictví, které na školách organizují nebo osobně provozují, vyslechli jak se dělá rozpočet a zpracovávali nástřel rozdělení grantů pro spolky. Dostali i domácí zadání rozdělit devět milionů na kulturu a památky. Uvidíme, do čeho by studenti coby radní investovali, co by podpořili, co by vymysleli, nad čím by dohlíželi Závěr patřil kolečku dotazů a odpovědí. Studenty zajímala knihovna, projekt letního kina, hokejbal (tedy více plocha k bruslení, hlavně holky se tázaly, zda si mají pod stromeček přát brusle) nebo třídění odpadů. Padaly i návrhy na třídění odpadů při větších akcích (slavnosti, koncerty) a dotazy, proč se zateplují školy za provozu. Na otázky bylo odpovězeno, podněty byly zaznamenány, připomínky předány příslušným vedoucím odborů. Druhé setkání SR se bude konat 15. prosince Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů je poradním orgánem vedení města. Má dlouholetou tradici a také řadu ocenění za přístup vedení města k postiženým a seniorům, komunikaci a otevřenost. Sešel se v polovině listopadu a byl prvním setkáním s vedením v novém volebním období. Zúčastnili se jej společně starosta Martin Malý a místostarosta Jan Klimeš (na snímku). Všichni přítomní, zástupci neziskových a společenských organizací zabývajících se problematikou zdravotně postižených a seniorů, se představili, představili své organizace, činnost a pozvali na nejbližší akce. Zároveň předkládali připomínky, podněty ke zlepšení společného života v našem městě. A tak, obdobně jako při SR, se řešil tříděný odpad, tentokrát na textil (přeplněné kontejnery), bariérová ulice k areálu (koupaliště Hulák, dopravní hřiště, park, mezigenerační hřiště), význam farmářských trhů, zábradlí, přechody, úklid. Ale nebyla to jen kritika. Senioři navrhovali i řešení a také padly pochvaly (např. na instalaci vodících lišt pro nevidomé na Malém náměstí, vzorný úklid středu města). Zástupci organizací se sejdou 3. prosince 2014 od 16 hodin v divadle na představení Včera, dnes a zítra, které bude poděkováním za jejich práci, a pak ještě s vedením města 10. prosince 2014 po akci Česko zpívá koledy. Těšíme si i na vaše podněty na ové adrese Hanka Rabenhauptová odbor kanceláře starosty, garant poradních orgánů Skauti na Štědrý den opět rozdají betlémské světlo Na Štědrý den budou skauti rozdávat světlo ve městě. Je možno si přijít zapálit svíčku na uvedená místa nebo si donesení světla až domů objednat SMS na tel nebo na u (další informace na DPS Skalka ( ), u Tabáčnictví Vachtová ( ), nám. Přátelství ( ), v bývalých kasárnách u MK PRO- LES a u supermarketu Lidl ( ), před letním kinem a Pod Lázněmi u pizzerie ( ) Dana Ryšánková prosinec 2014 Historické sčítací operáty z Prachaticka zpřístupněny dálkově Státní oblastní archiv v Třeboni zpřístupnil první ze tří dochovaných ročníků sčítacích operátů bývalého politického okresu Prachatice. Materiál vztažený ke sčítacím letům 1900, 1910 a 1921 je relativně nevelký, jedná se o více než 250 fasciklů v délce přes 12 metrů. Do konce letošního roku by měly být zveřejněny všechny zmíněné ročníky. Přestože se na rozdíl od jiných okresních hejtmanství údaje z období let z Prachaticka nedochovaly, patřil v rámci příprav mezi nejnáročnější. Ze čtyř historických soudních okresů totiž náležely k jazykově smíšeným okresy Prachatice a Vimperk, k většinově německému Volary a většinově českému pouze Netolice, což si vyžádalo obtížné dohledávání všech názvově odlišných a zaniklých lokalit podle českých, německých a dalších ekvivalentních zeměpisných jmen a jejich přesné souřadnicové určení na moderním oficiálním mapovém podkladu. Dá se říci, že doslova každý list prošel lidskou rukou minimálně dvakrát, jednak při přípravě, jednak při vlastní digitalizaci. Celý objem archiválií musel být samozřejmě fyzicky převezen z Prachatic do Třeboně k samotnému snímkování a nato vrácen zpět, což si od roku 2012 vyžádalo ukončení fyzického předkládání těchto fasciklů veřejnosti v prachatickém archivu. Zájemci o data z historického sčítání lidu mají na adrese možnost bezplatného prohlížení v sekci Digitalizované materiály > Sčítání lidu anebo prostřednictvím provázané databáze Zeměpisný rejstřík. Snímky jsou řazeny podle jednotlivých ročníků, soudních okresů a spádových sídelních jednotek, a to do úrovně osad a samot. Jen město Prachatice je z toho důvodu rozčleněno do třinácti samostatných lokalit, jejichž názvy některým současníkům leckdy již nic neříkají. Vedle vlastního města s předměstím se jedná o Bernkopf, Feidlův Mlýn, Irův Dvůr, Kroupův Dvůr, Obecní Mlýn, Reuthof, Rumpálův Mlýn, Slepý Mlýn, Strachotínský Dvůr, Kandlův Mlýn, Lázně sv. Markéty a Velišův Mlýn. Systematickou digitalizací archiválií se předchází jejich nežádoucímu opotřebení a poškození, což se v případě sčítacích archů, mnohdy vyplňovaných jen tužkou, vedených na nepříliš kvalitním papíru, jen potvrzuje. Aplikace DigiArchiv navíc umožňuje do budoucna pořizování elektronických rejstříků, čímž by se zefektivnilo vyhledávání konkrétních jmen. Více než on- -line zpřístupněných snímků operátů z oblasti Prachaticka o datovém objemu takřka 2,4 TB tak pomůže vedle matrik, kronik, soupisů poddaných a dalších písemných historických pramenů uchovat významnou část archivního dědictví pro další generace. PhDr. Aleš František Plávek, Státní oblastní archiv v Třeboni strana 3

4 Ve druhé polovině letošního roku byla obnovena fasáda domu čp. 130 na nároží ulic Solní a Horní. Jedná se o dvoupodlažní dům se sedlovou střechou zastřešeným půdorysem tvaru L, obsahující nad uliční částí traktu do Horní ulice dva sedlové vikýře se společným úžlabím s výtokovým otvorem a se štíty nad korunní římsou krytou prejzy. Původ domu spadá do středověku. Převážná část konstrukcí přízemí je gotického původu, v úrovni patra již převládají konstrukce barokní. Radikálně byl dům přestavěn na konci 18. či na počátku 19. století. Z této přestavby zřejmě pochází dále zmíněné domovní znamení. Fasáda do Horní ulice je v patře pětiosá, v přízemí je v ose průčelí situován půlkruhově zaklenutý vstup, vlevo je prolomeno jedno okno, vpravo okna dvě. Otvory jsou lemovány plastickými plochými šambránami provedenými v omítce. Nad vstupem jsou tři omítkové kartuše. Největší prostřední obsahuje domovní znamení, menší levá číslo popisné domu a pravá letopočet Letopočet zřejmě nesouvisí s domem, spíše jde o (zkreslenou?) novodobou interpretaci neznámého pramene. Domovní znamení je převzatým znakem cechu ševců v jedné z jeho možných podob a pravděpodobně odkazuje k ševcovské živnosti tehdejšího majitele domu. Ztvárnění znaku je zjednodušené, má jít o tři ze společného místa vycházející a v koleni ohnuté nohy, zobrazovány bývají obuté i bosé. Celé průčelí je po stranách rámováno lizénami od soklu až po korunní římsu. Dominantním prvkem jsou dva zmíněné prosté štíty s tvarovaným obvodem, vzniklé při zmíněné přestavbě na přelomu 18. a 19. století. Štíty na sebe navazují výtokovým otvorem ze společného úžlabí střech, na vnějších stranách jsou ukončeny volutou. Každý štít obsahuje jedno segmentově zaklenuté okno. Zajímavým detailem jsou i železné volutové konzoly podpírající okapový žlab. Průčelí do Solní ulice je čtyřosé, v přízemí obě krajní osy obsahují dveřní otvory, v patře dvě pravá okna jsou iluzivní malovaná. Vzniklo dodatečně, neboť z této strany původně na dům navazovalo další (úzké) stavení a v ulici dále tzv. Horní brána (v dochovaném rozsahu odstraněna roku 1859). Dvorní fasáda je členěna na průčelí traktu podél Solní ulice zastřešeného sedlovou střechou a průčelí předstupujícího křídla Radniční list V Solní ulici nevyplašte kočku domácí ukončeného nad úrovní patra terasou užívanou v rámci podkroví. U pravého nároží této části je opěrný pilíř scarp. V úrovni patra navazuje arkýř původního záchodu s viditelným kamenným krakorcem. Při obnově fasády byly řešeny obě uliční a hlavní dvorní fasáda. Ze dvorní fasády byl odstraněn zateplovací systém ze slabého polystyrenu, který způsoboval vlhnutí zdiva, a na fasádě viditelný rastr spár mezi deskami. Fasáda byla omítnuta vápennou jednovrstvou omítkou utaženou dřevem při zachování přirozených nerovností zdiva. Do Solní ulice na spodní části byla provedena sanační opatření. Jinak byla omítka fasády vyspravena, došlo k doplnění chybějících plastických omítkových prvků v rozsahu lizén na nároží Solní a Horní ulice, nároží Solní ulice a dvora a na okraji domu u čp. 131, dále šambrán okolo některých oken, fabionové korunní římsy do Solní ulice, vlysu pod hranami střešních rovin do dvora. Ve volutkách ve štítech do Horní ulice byla v omítce proškrábnuta a barevně zvýrazněna drážka naznačující vinutí. Na dvorní zdi a korunní římse do Horní ulice byla vyměněna keramická krytina. Barevnost fasády je řešena zcela nově, a to v barokním duchu. Hlavní plocha fasády je patinovaná v barvě světlé červené lomené do pískova, plastické prvky a ve dvoře předstupující křídlo s terasou jsou světle okrové, dvorní zeď lomeně bílá. Natřeny byly výplně okenních i dveřních otvorů a kovové prvky na fasádě. Důsledněji byla promalována iluzivní okna do Solní ulice, přičemž jedno z oken doplnila ilustrace kočky domácí (na snímku). Obnova vyšla téměř na 850 tisíc korun, přičemž byla podpořena příspěvkem Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 200 tisíc korun. Akce logicky navazuje na obnovu fasád nedalekých domů čp. 135 a 137 v Horní ulici. Spolu s dalšími letos realizovanými pracemi v rámci péče o památky představuje konkrétní aktivity naplňování strategického plánu rozvoje města v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu. Je dalším příkladem soustavné snahy města o postupnou obnovu původní podoby fasád domů v historickém centru města. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Rok 1966 (1.) Průmysl 15 let Šumavanu. Závod Šumavan se zrodil v roce Nyní v něm pracuje 457 lidí, většinou ženy. V roce 1951 zde vyrobili 200 tisíc kusů dětského prádla, v roce 1965 už milion 526 kusů. Na počátku bylo 158 zaměstnanců, ovšem v den otevření závodu jen padesát. Jeho vedoucí chodili po vesnicích a osobně získávali pro závod pracovníky. Dodnes pracuje v prachatickém Šumavanu 30 zaměstnanců, kteří zde před patnácti lety začínali. V pátek dne 13. března oslavil závod Šumavan Prachatice 15. výročí zahájení výroby. Slavnost se konala v Národním domě. Její součástí byl společný oběd, předání odměn, udělení titulu BSP, módní přehlídka a nakonec taneční zábava. Závod národního podniku Jitona je jedním z těch, který bude v příštích letech výrazně modernizován. V současné době je zde velký nedostatek místa, ať se jedná o dílny obráběcí nebo montážní. Tento problém řeší závod tak, že byla instalována linka na předmontáž nábytku, která je první v ČSSR. Za ní bude karuselový lis na montáž korpusů skříní. Jitona vyrábí 16 obývacích pokojů denně, část produkce je určena pro Sovětský svaz a Belgii. Kolektiv stavbařů vedený Václavem Blažkem zahájil v březnu montáž velké výrobní haly, která má plochu téměř dvou hektarů. Je určena pro n. p. Závod na výrobu vzduchotechnických zařízení (ZVVZ) v Milevsku. Stavbaři již postavili vysokou administrativní budovu. Národní podnik Jihočeské mlékárny obdržel letos v květnu putovní standartu podnikového ředitele a KVOS za první čtvrtletí tohoto roku. Standartu dostala prachatická mlékárna za nejlepší výsledky v socialistické soutěži. Ve starých rozsáhlých sklepích zrušeného měšťanského pivovaru dozrávají velké bochníky sýra. Vejde se jich sem až kusů (jeden bochník váží kg). Zde po dobu tří měsíců za patnáctistupňové teploty probíhá zrání sýra. Letos, do konce prvního čtvrtletí, vypraví závod Prachatice 30 tun moravského bochníku do světa. Dne 7. července oslaví závod Jihočeských mlékáren 06 Prachatice 15 let svého trvání. Od roku 1964 soutěží o titul Závod socialistické práce má tři brigády (BSP) ujmula se vnitřní soutěž o Středisko vzorné kvality. J. Doubek získal v Karlových Varech odznak Nejlepší pracovník ministerstva potravinářského průmyslu, Fr. Martan vyznamenání Za vynikající práci. Díky dobré práci všech kolektivů plní mlékárna plán, denně nyní vykupuje litrů mléka, které pro nedostatečné prostory a zastaralé vnitřní zařízení nemůže zpracovávat přímo na místě. Současná kapacita závodu nestačí. A mléko bude závod muset, v případě že nedojde k jeho rozšíření, vyvážet z okresu. Už dnes byla výroba másla převedena do Českých Budějovic, odkud dovážíme s máslem i tvaroh. Z kroniky vybral Pavel Fencl. strana 4 prosinec 2014

5 Do kaple se vrátila zrestaurovaná socha sv. Antonína z Padovy Torzo v houštině nahradil nový kříž Po kříži u Lipového dvora na okraji Prachatic zbylo jen torzo kamenného podstavce v houštině. Jeho osud nebyl lhostejný lidem, kteří se postarali o jeho obnovu. Odhalili nový kříž, který možná překvapí svým provedením. Autora architektonického návrhu Jakuba Nepustila inspiroval k zamyšlení. Kámen již jen jako vzpomínka na pevný základ kříže, základ pevný jako víra člověka, který kříž vztyčil. Kámen se zachoval, kříž zmizel. Možná byl zpeněžen a přetaven na součástku automobilu, ocelovou konstrukci supermarketu nebo jiný symbol dnešní víry, možná jen barbarsky vylomen a pohozen kamsi. Kříž zmizel, ale dokud se zachovala alespoň jeho připomínka, tušení v naší mysli, jeho poselství trvá. Kdosi kříž vztyčil. Nevíme proč. I barbarské zničení je součástí příběhu. Dobro i zlo jsou součástí života a nikdy nezmizí, a tak obé je nutné si připomínat Nechceme obnovit kříž jako důkaz naší víry, ale jako vyjádření úcty k našim předkům a hodnotám, které nám odkázali Nestvoříme kopii kříže, který neznáme, připomeneme prázdno, které zanechal. Protože samotná hmota postrádá smyslu, význam je v duchu. Ocelový plát bude dostatečně pevný, aby nějakou dobu odolával povětrnosti i barbarství. Neodolá však času, koroze bude postupně ukrajovat z jeho schopnosti odolávat nepřízni. Za mnoho let i tento náš odkaz ztratí na pevnosti. Pokud se nenajde nikdo, kdo by ho obnovil, nebude jeho existence mít smysl. Pokud nikdo nebude cítit potřebu o náš odkaz pečovat, pak bude zbytečný. (vam) prosinec 2014 Kaple sv. Antonína Paduánského v Solní ulici se v loňském roce dočkala opravy fasády i interiéru s restaurováním malířské výzdoby. Letos na uvedené práce navázalo restaurování kované vstupní mříže a restaurování kamenné sochy zmíněného světce. Kaple pochází z roku Vystavět ji nechal prachatický měšťan Johann Karl Bylansky. Je čtvercového půdorysu se sedlovou střechou se štítem na západní straně a valbou na straně východní. Z hřebene střechy ční dřevěná sanktusová věžička ukončená plechem zakrytou cibulovou bání s pozlaceným křížem na vrcholu. Vstup do kaple na západní straně je půlkruhově zaklenut, osazen je kovanou mříží. Fasádu kaple člení pilastry po obou stranách vstupu i na bočních stěnách. Obě boční a zadní stěna jsou prolomeny vždy jedním kruhovým oknem s vitrážovou výplní barevnými skly do olověných pásků. Kolem celého obvodu kaple probíhá profilovaná korunní římsa. Štít kaple je výrazně architektonizován bohatým tvarovým členěním. Centrální část štítu, obsahující v profilovaném štukovém rámu obraz sv. Antonína s Ježíškem, doplňují ze stran půlkulaté pilastry a shora profilovaná římsa. Nad ní je proveden štítový nástavec nesoucí na vrcholu kamenný čuček tvaru vázy. Po obou stranách centrální části štítu jsou pilastry s profilovanými hlavicemi, nesoucí kamenné čučky tvaru koule. Zaklenutý interiér kaple obsahuje bohatou malířskou výzdobu a při východní stěně barokní sochu sv. Antonína z Padovy. Plastika pochází z počátku 18. století, městu ji darovala kněžna Marie Ernestina z Eggenberku (též Marie Arnoštka). Původně byla umístěna pod širým nebem před Horní branou. Vytesána je z hrubozrnného pískovce. Postava je oblečena do řádového hábitu převázaného v pase provazem. V náručí světec chová Ježíška, ležícího na drapérii. Hlava světce i malého Ježíše nese zlacenou svatozář. Socha je barevně polychromována. Stojí na související žulové architektuře, tvořené dvěma schodišťovými stupni a profilovaným postamentem se soklem a členěnou horní římsou s krycí deskou. Socha s architekturou již byly ve špatném stavu. Kamenný materiál místně vykazoval projevy narušení, dílčí části sochy byly uraženy. Povrchová polychromie byla degradovaná krakeláží (rozpraskáním). Prvky byly rovněž povrchově silně znečištěné, zašlé. Výplň spár mezi jednotlivými prvky architektury částečně chyběla. Na figurách se nedochovaly svatozáře, po kterých zůstaly fragmenty kovových čepů. Kovaná mříž uzavírající vstup do kaple je pozdně barokní, lunetová dělená na dvě samostatné části. Dolní část je zhruba čtvercová s dvoukřídlými lunetově ukončenými dveřmi. Výplň tvoří svislé pruty kruhového průřezu se zdobným plastickým středovým zlaceným prvkem s motivem obličeje (maskaronem) a dolním a horním listem. Mezi pruty jsou na jejich nosných prvcích přinýtovány plastické tepané listy. Pole nade dveřmi je vyplněno ohýbanými pruty (volutami) zakončenými tepanými listy. Nosné prvky mříže z vnější strany překrývají tepané ozdobné krycí lišty. Horní část je lunetová, kopíruje zaklenutí vstupního otvoru kaple a nese malovaný prvek na plechu zobrazující dva anděly korunující hořící srdce, patřící mezi symboly sv. Antonína z Padovy. Vyplněna je ohýbanými pruty zakončenými tepanými listy a květy, představujícími vzdušný vegetabilní dekor. Nade dveřmi obsahuje také prvek z listoví se zlacenými písmeny A S P (Antonín Svatý Paduánský) se zlacenou mušlí ve vrcholu. Po obou stranách listoví jsou plastické malované lilie, symboly čistoty. Celá mříž je polychromována, mimo uvedeného převážně zelenou barvou. Před restaurováním byla mříž zejména v dolní části silně zkorodována, chyběly některé ozdobné prvky, jiné byly deformovány, povrch vykazoval silné znečistění a zašlost. Restaurování sochy si vyžádalo 198 tisíc korun, přičemž 50 tisíc pokryl grant Jihočeského kraje z programu Movité kulturní dědictví Práce na mříži vyšly na 86 tisíc korun, z čehož 50 tisíc uhradil příspěvek Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městské lesy vánoční stromky nezdraží Městské lesy Prachatice zahájí prodej vánočních stromků 11. prosince 2014 tradičně v průjezdu domu čp. 11 na Velkém náměstí (sídlo městské policie). Předpokládáme prodej do 20. prosince. Loňské a předloňské pozdní mrazy poškodily letorosty námi pěstovaných druhů jedlí natolik, že tyto jsou jako vánoční stromky nepoužitelné. Loni jsme začali na plantáž vysazovat nové druhy jedlí, které raší později a vyhnou se poškození pozdními mrazy. Ty však vstoupí na trh nejdříve za pět let. Pravidelně dodávané množství 600 kusů bude proto letos pouze ve skladbě borovice a smrk. Ceny zůstávají ve stejné relaci jako v roce Ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice s. r. o. Otevření průchodu přes park hospice Po přerušení stavebních prací na objektu kláštera je znovu otevřen průchod pro pěší areálem prachatického hospice mezi ulicemi Hradební a Neumannova ve směru na Velké náměstí a opačně. Se zahájením další etapy rekonstrukce kláštera v roce 2015 bude v místě stavby zřízen zabezpečený koridor pro pěší, který bude navazovat na volný průchod areálem hospice. Tím bude tato trasa zpřístupněna po celou dobu rekonstrukce kláštera. Josef Šimák, technický dozor investora strana 5

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) Starostův sloupek M ě s t o v l a s t n í poměrně rozsáhlý majetek. Z nemovitostí je to celá řada pozemků, lesů, infrastrukturních staveb a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Starostův sloupek Na posledním jednání zastupitelstva byl, mimo jiné, schválen dokument Závěrečný účet města. Je to ucelený materiál, z něhož

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) Starostův sloupek Již v minulém století si naši předkové uvědomovali potenciál hor, které obklopují město Prachatice. Už jako

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) Starostův sloupek I když už se dny neúprosně krátí, stíny se prodlužují, věřím, že si sluníčka ještě trochu užít můžeme. Máme za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 11 Listopad 2014 Lampiony pro dušičky 2.11.2014 DDM Bludiště Koncert Divokej Bill 22.11.2014 KASS Chodov Zahájení Staroměstského adventu 28.11.2014 Staroměstská ul. Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma

Více

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 5 (květen 2002) Starostův sloupek Tvář našeho města a celého regionu byla po staletí utvářena tradicí obchodu se solí. Přeshraniční spolupráce, která probíhala

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Opět po roce přišel čas adventní, jehož krásným vrcholem jsou Vánoční svátky. Tyto původně náboženské svátky konané na

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Poj me tvořit na hřiště a zakončení Benefice 2014. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz

Poj me tvořit na hřiště a zakončení Benefice 2014. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz 11 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Nové vzdělávací programy pro děti a mládež Vodohospodářská společnost Dobříš v současné době připravuje pestrou škálu zajímavých vzdělávacích programů.

Více