Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012"

Transkript

1 Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012 Datum: , od hodin Místo konání: kočárkárna (kancelář SVJ) Litoměřická 585 Přítomni: Výbor SVJ: Petrů, Jarolím, Zelenka, Šorm, Benáčková Kontrolní komise: Hrinda, Mahel Hosté: Míšek Příští termín schůze výboru : ve středu v 18:30 hodin v Litoměřická 585 Stížnosti vlastníků Výbor neobdržel žádnou písemnou stížnost. Práce výboru roku od června do prosince za 7 měsíců, a úkoly na rok 2012 Byly projednány výsledky roku 2011 a úkoly pro rok Povedlo se: Proběhlo sice zdlouhavé a zbytečně vypjaté, ale nakonec úspěšné převzetí agendy od starého výboru zápis do OR, převzetí internetové domény, převzetí účtu atd. Standardizace programu schůzí a zápisů ze schůzí, vytvoření šablony oficiálního dopisu SVJ. Výpověď firmě Raamar a podpis nové úklidové firmy Hrůša. Přežití špatné kvality úklidu a agresivních stížností vlastníků. Zamítnutí žádosti p. Voldána o ,- Kč. Správa internetových stránek SVJ zdarma. Převzetí účtu, zřízení a zprovoznění přístupového certifikátu, znovuzavedení programu DOMOV, vytvoření rezervy na účtu. Dům standardně funguje, platby ze strany SVJ jsou prováděny cca do týdne od obdržení faktury. Podpis smlouvy na domovníka zdarma v rámci technické správy. Zlepšení stávající pojistné smlouvy snížení podpojištění domu a snížení některých spoluúčastí. Vyřešení pojistné události havárie teplé vody v suterénu. Pojistné plnění Kč. Proběhly všechny plánované revize včetně nápravy zjištěných nedostatků (zejména okamžitá nucená celková rekonstrukce hromosvodů). Proběhly odečty vodoměrů, zajištěné technickým správcem a výborem. Podpis nových smluv na servis výtahů a provozní prohlídky výtahů. Podpis smlouvy s CentroNetem zisk za pronájem pro SVJ, internet za 1 Kč ročně v kanceláři SVJ. Podepsání reklamní akce PRE sleva za platbu za elektroměry. Zahájení komunikace s MČ P9, dopisy, jednání s 1. zástupcem starosty. Nerealizace nekoncepční ad hoc opravy vstupů. Podpis smlouvy s poradenskou firmou na kompletní přípravu zateplení domu. 1

2 Investice: Mříže na kočárkárnách ve všech vstupech, nová okna na chodbách, nové hromosvody, kompletní elektrika 580 a 581, motor (výtah) 578, stříšky nad zadními vchody. Opravy střechy, předních stříšek, elektro, okapů, rozklovaného štítu atd. Po dohodě s vlastníky jimi zaplacená dočasná oprava teras zamezení zatékání na zateplený štít. Zamezení přístupu zvířat do technického podlaží. Odblešení technického podlaží. Vytvoření prostoru pro zlepšení vztahů s KK zpřístupnění veškerých dokumentů a výpisů z účtu, projednání a zohlednění všech podnětů KK. Náprava špatného rozúčtování tepla Neplýtvání penězi z pokladny. Úkoly roku 2012: Schválení celkové revitalizace domu a úvěru, a realizace kompletní opravy a zateplení domu! Účetní závěrka roku Rozpočet na rok 2012, úprava předpisů plateb. Schůze shromáždění vlastníků. Zajištění bezproblémového a bezporuchového provozu domu. Provozní záležitosti společenství 1. Účet SVJ, stav pokladny, stav FO, stav PN, rozpočet na rok 2012 Bylo projednáno hospodaření s prostředky z pokladny, stav FO, stav PN. Je připravován návrh celkového rozpočtu SVJ 2012, návrh úpravy předpisů, návrh čerpání FO 2012, návrh čerpání PN Vše záleží na rozhodnutí shromáždění vlastníků. Pokud bude schválen úvěr na celkovou revitalizaci domu, bude možné adekvátně snížit současný FO a i přes výrazné zdražení energií a služeb v tomto roce (které se promítne do předpisu plateb) zachovat stávající výši měsíční platby za byt. Tzn. nezdražovat. Pokud nebude úvěr schválen, nelze vzhledem ke stavu domu snižovat současný FO, a zdražení energií a služeb nutně zvýší předpis plateb za byt. Tzn. zdraží měsíční náklady na bydlení. Schválení úvěru na provedení komplexní revitalizace domu v roce 2012 je za současných nízkých úrokových sazeb, jistému zvýšení DPH v roce 2013 ze 14 na 17,5 % a tím jistému zvýšení cen rekonstrukčních prací, soustavnému zvyšování cen energií a očekávané inflaci více než žádoucí. Výbor proto doporučuje účast na rozhodujícím shromáždění vlastníků každému majiteli i spolumajiteli bytu! 2

3 2. Dluhy vůči SVJ, postup proti neplatičům Dlužníci k budou předáni inkasní firmě. Postup proti novým dluhům: Platby vlastníků jsou soustavně každý měsíc sledovány. Na nově vzniklé dluhy od února 2012 budou vlastníci standardně upozorňováni tak, že jim Tommi bude automaticky zasílat 1. měsíc upomínku obyčejným dopisem, pokud nezaplatí, následuje 2. měsíc doporučený dopis na doručenku (dopis s modrým pruhem), pokud stále nezaplatí, následuje 3. měsíc předání inkasní firmě. 3. Pozvání Prahy 9 Dne se výbor zúčastnil setkání s 1. zástupcem starosty MČ P9 Mgr. Tomášem Portlíkem a radním MČ P9 pro oblast životního prostředí a dopravy Tomášem Holečkem k řešení problémů v domě a okolí. Výsledky jednání jsou uvedeny v příloze zápisu. 4. Nutné kácení zeleně kolem domu kvůli umožnění postavení lešení Z jednání s Prahou 9 kromě jiného vyplynulo, že do začátku vegetačního období bude ze strany odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ P9 provedeno nezbytně nutné kácení či ořezání dřevin rostoucích či zasahujících do prostoru cca 2 m od zdí domu, tj. nutná údržba zeleně u domu tak, aby bylo možné postavit kolem domu lešení a provést zateplení a celkovou revitalizaci domu. Jedná se od dřeviny, které rostou na pozemcích Prahy a nepatří SVJ ani majitelům bytů, přičemž poškozují majetek SVJ, znemožňují jeho řádnou údržbu a stíní do bytů. Výbor v této souvislosti vyslechl obavy zástupců Prahy 9 z možného nevhodného až agresivního chování některých obyvatel domu. Výbor proto apeluje na všechny vlastníky i nájemníky bytů, aby na pracovníky provádějící údržbu zeleně vulgárně nepokřikovali, neházeli žádné předměty, nelili vodu z oken, netelefonovali ani nepsali na různé instituce a neprojevovali obdobné problematické chování. Připravované zateplení domu přinese přímé i nepřímé finanční zisky každému majiteli bytu, a bez výstavby lešení není realizovatelné. Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9 informoval výbor, že větve stromů zasahující do fasády domu budou odstraněny během února. 5. Pojistné události Řešení pojistné události - havárie teplé vody v suterénu z roku 2010 bylo ukončeno. Na účet SVJ bylo vyplaceno pojistné plnění Kč. Výbor navrhuje tyto prostředky účtovat do PN. 6. Právní spor s Ptas Právní spor s Pražskou teplárenskou a.s., který byl do vyřešení pojistné události přerušen, je ukončen. Po vyplacení pojistného plnění postrádá smysl. 7. Příprava schůze shromáždění vlastníků v roce 2012 Probíhá příprava schůze shromáždění vlastníků Předpokládaný termín konání shromáždění vlastníků je sobota 24. března 2012 v sokolovně na Proseku. Výbor hlasoval o pořízení potřebného počítačového programu na sčítání hlasů a nezbytného technického vybavení. Hlasování: Petrů, Jarolím, Šorm, Zelenka, Benáčková ano 3

4 Tento rok končí mandát člena výboru paní Benáčkové, která již nechce dále v náročné a naprosto nedostatečně ohodnocené práci ve výboru pokračovat. Za odvedenou práci výbor paní Benáčkové děkuje. Na uvolněné místo nabídl výbor kandidaturu panu Mahelovi, který je nyní členem kontrolní komise a konstruktivně přispívá k řešení projednávaných problémů. Věříme, že zvolení pana Mahela do výboru bude značným přínosem pro výbor a společenství. 8. Individuální měřiče spotřeby tepla Aby se zabránilo opakování problémů s rozúčtováním tepla, dosáhlo spravedlivějšího rozdělení nákladů na teplo a úspor, výbor na schůzi shromáždění navrhne schválení a instalaci individuálních měřičů tepla do každého bytu. Cílem výboru je, aby po odsouhlasení na schůzi shromáždění vlastníků byly v roce 2012 na každý radiátor v bytě instalovány individuální elektronické měřiče tepla, aby již teplo za rok 2013 mohlo být rozúčtováno dle skutečné individuální spotřeby každého bytu v domě. V případě odsouhlasení shromážděním vlastníků budou měřiče tepla zaplaceny z prostředků SVJ a vlastníky tak nebudou stát ani korunu navíc nad rámec běžných měsíčních plateb. 9. Kancelář SVJ kočárkárna 585 Stará skříň od rozvodů Telecomu byla odstraněna. Výbor uvažuje o zřízení návštěvních hodin pro vlastníky, kteří by tak mohli výboru osobně sdělovat své podněty a připomínky. 10. CentroNet Byla podepsána další smlouva s firmou CentroNet a.s., které přinese SVJ příjem Kč měsíčně. Celkem tak od firmy CentroNet získáme Kč měsíčně, tj. celkem Kč ročně před zdaněním. Výbor navrhuje tyto prostředky účtovat do PN. Dále bude zprovozněna přípojka internetu do kanceláře SVJ (kočárkárna 585) za 1 Kč ročně. 11. Úklid novou úklidovou firmou od Je připraveno převzetí úklidu domu od firmy Raamar, která měla dle smlouvy 6 měsíční výpovědní dobu, a předání úklidu domu firmě Úklid JH. Je vytvořen nový seznam kontaktů na nástěnky, který bude rovněž vyvěšen na internetové stránky SVJ. 12. Různé Je stále zaznamenáváno krmení toulavých koček a holubů (např. pohazování starého pečiva na trávník) v okolí našeho domu. Výbor žádá vlastníky, aby ve vlastním zájmu tuto silně škodlivou činnost neprovozovali a nepodporovali. Holubi a kočky znečišťují dům a technické podlaží domu páchnoucími výkaly a zamořují ho parazity. Náklady na zamezení přístupu těchto živočichů do domu a na nezbytné desinsekce dosáhly v roce 2011 téměř Kč. V rámci celkové rekonstrukce domu budou opatření proti holubům a toulavým kočkám vyžadovat několikanásobné výdaje. Informace technického správce a domovníka o výkonu činnosti Technik správy domu a domovník pan Jarolím podal výboru pravidelnou informaci o své činnosti. Během měsíce ledna byly kromě běžné údržby prováděny tyto práce: 1. převzetí stavby montáž zadních pergol 2. vyplnění všech podkladů a odevzdání žádosti pro kolaudační souhlas-pergoly 4

5 3. vyplnění všech podkladů a odevzdání žádosti pro stavební ohlášení-výtah zajištění odstranění nefunkčního zařízení Telecom z kočárkárny oprava tekoucí vody v uklízecí místnosti 579 po krádeži vodovodní baterie 6. zajištění opravy nefunkčních elektrických rozvodů zajištění opravy nefunkčního výtahu uskutečnění provozních prohlídek všech výtahů 9. odečet fakturačních vodoměrů a kalorimetrů pro výpočet tepla vč. spotřeby 10. odečet fakturačních vodoměrů pro SV vč. spotřeby 11. zajištění materiálu a oprava venkovního osvětlení 578, 585 Opravy a rekonstrukce objektu 1. Příprava zateplení a celkové rekonstrukce domu, příprava úvěru Výbor podepsal smlouvu s paní Ivou Rokytkovou z poradenského centra na zajištění kompletní přípravné fáze celkové revitalizace domu Litoměřická Probíhají projekční práce a jednání výboru s projektanty. Projekt bude hotový na konci února. Vlastníkům, kteří ještě nemají vyměněna stará okna za nová se z technologických důvodů velmi doporučuje provést výměnu oken ještě před realizací zateplení, tj. pokud možno již na jaře tohoto roku. Individuální zasklívání lodžií před zateplením domu rozhodně nelze doporučit. Výbor velmi důkladně projednal možnosti financování zateplení a celkové rekonstrukce domu se zástupcem banky, kde máme běžný účet. 2. Zadní pergoly Zadní stříšky byly dokončeny. Od firmy Corex bylo získáno zpět ,6 Kč za nesprávně účtovanou DPH za různé práce na přední straně domu. 3. Kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů ve vchodech 580 a 581 Dílo bylo dokončeno a předáno. 4. Výtah 578 Proběhne celková rekonstrukce výtahu ve vchodě 578, která byla standardně objednána v roce Další rekonstrukce domu V souvislosti s rekonstrukcí výtahu, aby bylo minimalizováno obtěžování vlastníků hlukem a nepořádkem pouze na nezbytně nutnou dobu, je plánována i celková rekonstrukce elektro ve vchodě 578. Do schválení celkové revitalizace domu a potřebného úvěru na schůzi shromáždění vlastníků již výbor nebude zadávat žádné další rekonstrukční práce. Příloha: Zápis z jednání s Prahou 9 5

6 SVJ Litoměřická Zápis z jednání výboru SVJ Litoměřická s 1. zástupcem starosty MČ P9 Mgr. Tomášem Portlíkem a radním MČ P9 pro oblast ţivotního prostředí a dopravy Tomášem Holečkem ze dne na radnici MČ Praha 9 1) Souhlas zástupce MČ Praha 9 na schůzi shromáţdění SVJ s úvěrem na zateplení. Předseda výboru SVJ na úvod upozornil, ţe městská část vlastní v domě 18 bytů, coţ je necelých 7% hlasovacích podílů. MČ Praha 9 povaţuje investici do zateplení za potřebnou a vhodnou avšak, podmiňuje souhlas svého zástupce na schůzi SVJ seznámením se jak s podmínkami úvěru, tak s cenovou kalkulací a to pokud moţno v dostatečném předstihu. 2) Pokácení či ořezání dřevin bránících stavbě lešení kolem domu Výstupy z tohoto jednání MČ předá OŢPD Praha 9, aby si je odbor připojil k listopadovému dopisu SVJ s ţádostí o provedení kácení v nezbytně nutném rozsahu kolem domů Litoměřická Na základě těchto podkladů bude OŢPD konat tak, aby se celá akce stihla ještě v období vegetačního klidu. 3) Zajištění výměny oken v bytech ve vlastnictví MČ Praha 9 Dle sdělení zástupců SVJ je s celou problematikou jiţ seznámen technik OSM p. Vosecký. V případě, ţe cena za provedení výměny oken bude přijatelná, pokusí se MČ dostat tuto výměnu ještě do plánu investic na letošní rok tak, aby se výměna oken stihla před plánovaným zateplením. 4) Zajištění zimní údrţby chodníků vedoucích k jednotlivým vchodům Tyto chodníky jsou v majetku MČ Praha 9 a ta zajistí jejich zimní údrţbu pomocí společnosti Hortus správa zeleně. 5) Nefunkční pískoviště a lavičky za vchodem 583 a 584 MČ zmíněnou plochu zatravní a nepotřebné lavičky odstraní. 6) Instalace bezpečnostní kamery na parkoviště "u fary" MČ nechá posoudit, zda je v technických moţnostech pouţívaného kamerového systému snímání parkoviště z kamery umístěné na domu SVJ. MČ si nechá od PČR vyčíslit nápad trestné činnosti ve sledovaném místě a na základě toho posoudí míru naléhavosti umístění kamery na zmíněné parkoviště a poté případně povede jednání s SVJ o umístění bezpečnostní a dohlíţecí kamery. V rámci tohoto bodu byla obecně diskutována problematika parkování aut v Praze 9 a záměr na zřízení zón placeného stání na sídlišti Prosek. Předseda výboru SVJ vyjádřil zásadní nesouhlas se záměrem zřízení zón placeného stání na sídlišti Prosek a zejména v ulici Litoměřická. 7) Ořezání keřů kolem parkoviště "u fary" MČ na základě jednání s SVJ kontaktuje TSK, pod jejíţ správu pozemky s keři náleţí. Při kontaktu s STK bude zmíněno zejména to, ţe při současném stavu není parkoviště z chodníků vidět a nevidí na ně ani projíţdějící hlídky policie. 6

7 8) Odchyt holubů Zástupci MČ upozornili zástupce SVJ na moţnost instalace lanek nad zábradlí u lodţií, která brání v usedání holubů na zábradlí. Ve spolupráci s OŢPD se pokusíme najít moţnosti odchytu holubů na domech SVJ, které jsou pro zmíněné domy vhodné. 9) Odchyt toulavých koček Odchyt toulavých koček zajišťuje v případě ohroţení zdraví obyvatel Městská policie. MČ vede v současnosti jednání se soukromou společností o moţnosti odchytu toulavých koček a jejich následné kastrace. 10) Kontrola lokálních topidel v domech okolo Spei servisu a v truhlárně MČ zkonzultuje tuto problematiku s OŢPD včetně moţností případných kontrol ve zmíněných objektech. Legislativa však bohuţel příliš moţností jak účinně zakročit nedává. 11) Úprava kontejnerových stání u přechodu MČ bohuţel není majitelem pozemku, na kterém jsou kontejnery umístěny. MČ zjistí jeho majitele a v případě, ţe je jím hl.m. Praha zprostředkuje jednání mezi STK a SVJ. 12) Úhrada části nákladů na vybudování přístřešků u vchodů v domech SVJ MČ se v současnosti podílí na opravách a investicích příspěvkem svých nájemníků do fondu oprav. MČ si je vědoma komplikací spojených se střešní nástavbou na domech SVJ, avšak v současné době nemá finanční prostředky na úhradu části nákladů spojených s vybudováním výše zmíněných přístřešků. Širší okolí domu 1) Sníţení počtu bezdomovců na Proseku Pří pravidelných schůzkách jak s PČR, tak s Městskou policií, MČ upozorní na vámi zmiňovaná místa, na kterých se bezdomovci více zdrţují. 2) Bezdomovec na lavičce u hřiště u MŠ Veltruská MČ nechá lavičku, na které bezdomovec přespává, odstranit. 3) Rozšíření příčných cestiček vedoucích přes vnitrobloky MČ nepočítá s rozšířením zmíněných cestiček, neboť se jedná o cestičky dodatečně zbudované na místech jiţ vyšlapaných, nevzhledných a bahnitých cestiček. Cestičky nejsou chodníky a jejich přeměna na "regulérní" chodníky by byla navíc velice finančně nákladná. V rámci diskuse předseda výboru SVJ zmínil potřebu opravy cestičky vedoucí od zadního vchodu 583 k ulici Litvínovská. 4) Rekonstrukce sportovišť MČ průběţně provádí rekonstrukce sportovišť na Proseku. MČ přihlédne k připomínkám SVJ při jeho rekonstrukci. 5) +6) průchod přes zemní vale z ul. Zubrnická směrem k metru Prosek Pozemek není ve vlastnictví MČ, navíc se na něm předpokládá výstavba a tudíţ tam MČ nebude investovat do "dočasných" průchodů, které by i tak omezily funkčnost valu, který byl zbudován pro 7

8 oddělení rušné ulice Vysočanská od sídliště. MČ ve spolupráci s OŢPD bude v rámci svých pravomocí hledat cesty ke zkulturnění celého místa. 7) Chodník u Billy u vjezdu k McDonaldu Vybudování tohoto chodníku bude s ohledem na finanční moţnosti MČ. V letošním roce s největší pravděpodobností k výstavbě chodníku nedojde. 8) Pokáceni topolů u dětského hřiště v Parku Přátelství MČ můţe nařídit kácení vzrostlých stromů pouze na základě dendrologického nálezu. Kontrolu dřevin provádíme kaţdoročně. Tyto stromy jako nevyhovující shledány nebyly. 9) + 10) + 11) Prosecké skály MČ Praha 9 seznámila zástupce SVJ se svou vizí revitalizace celého území. Předseda výboru SVJ upozornil alespoň na potřebu odstranění odpadků v tomto roce. 12) Zpřístupnění sportovišť Gym. Litoměřická pro veřejnost Střední školství patří pod hl.m. Prahu. MČ, po důkladném zváţení a na základě svých zkušeností tento poţadavek SVJ nepodpoří. 13) Vybudování kruhových objezdů Tyto investice svým rozsahem přesahují moţnosti MČ. MČ povaţuje za kritickou zejména situaci na křiţovatce Prosecká x Lovosická a za prioritu máme její přeměnu na křiţovatku světelnou, a to jiţ v letošním roce. Ve věci dopravy v této části Proseka, stejně jako jinde, budeme pokračovat ve spolupráci s TSK, do jejíţ správy tyto komunikace patří. 8

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, 158 00 Praha 13, IČ: 26707837 (dále jen družstvo) konané dne 15.11.2011 v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společenství vlastníků čp. 1079 v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/5 180 00 Praha 8 - Libeň V Praze dne 9. 4. 2015 Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více