Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012"

Transkript

1 Zápis ze schůze výboru SVJ Litoměřická - 1/2012 Datum: , od hodin Místo konání: kočárkárna (kancelář SVJ) Litoměřická 585 Přítomni: Výbor SVJ: Petrů, Jarolím, Zelenka, Šorm, Benáčková Kontrolní komise: Hrinda, Mahel Hosté: Míšek Příští termín schůze výboru : ve středu v 18:30 hodin v Litoměřická 585 Stížnosti vlastníků Výbor neobdržel žádnou písemnou stížnost. Práce výboru roku od června do prosince za 7 měsíců, a úkoly na rok 2012 Byly projednány výsledky roku 2011 a úkoly pro rok Povedlo se: Proběhlo sice zdlouhavé a zbytečně vypjaté, ale nakonec úspěšné převzetí agendy od starého výboru zápis do OR, převzetí internetové domény, převzetí účtu atd. Standardizace programu schůzí a zápisů ze schůzí, vytvoření šablony oficiálního dopisu SVJ. Výpověď firmě Raamar a podpis nové úklidové firmy Hrůša. Přežití špatné kvality úklidu a agresivních stížností vlastníků. Zamítnutí žádosti p. Voldána o ,- Kč. Správa internetových stránek SVJ zdarma. Převzetí účtu, zřízení a zprovoznění přístupového certifikátu, znovuzavedení programu DOMOV, vytvoření rezervy na účtu. Dům standardně funguje, platby ze strany SVJ jsou prováděny cca do týdne od obdržení faktury. Podpis smlouvy na domovníka zdarma v rámci technické správy. Zlepšení stávající pojistné smlouvy snížení podpojištění domu a snížení některých spoluúčastí. Vyřešení pojistné události havárie teplé vody v suterénu. Pojistné plnění Kč. Proběhly všechny plánované revize včetně nápravy zjištěných nedostatků (zejména okamžitá nucená celková rekonstrukce hromosvodů). Proběhly odečty vodoměrů, zajištěné technickým správcem a výborem. Podpis nových smluv na servis výtahů a provozní prohlídky výtahů. Podpis smlouvy s CentroNetem zisk za pronájem pro SVJ, internet za 1 Kč ročně v kanceláři SVJ. Podepsání reklamní akce PRE sleva za platbu za elektroměry. Zahájení komunikace s MČ P9, dopisy, jednání s 1. zástupcem starosty. Nerealizace nekoncepční ad hoc opravy vstupů. Podpis smlouvy s poradenskou firmou na kompletní přípravu zateplení domu. 1

2 Investice: Mříže na kočárkárnách ve všech vstupech, nová okna na chodbách, nové hromosvody, kompletní elektrika 580 a 581, motor (výtah) 578, stříšky nad zadními vchody. Opravy střechy, předních stříšek, elektro, okapů, rozklovaného štítu atd. Po dohodě s vlastníky jimi zaplacená dočasná oprava teras zamezení zatékání na zateplený štít. Zamezení přístupu zvířat do technického podlaží. Odblešení technického podlaží. Vytvoření prostoru pro zlepšení vztahů s KK zpřístupnění veškerých dokumentů a výpisů z účtu, projednání a zohlednění všech podnětů KK. Náprava špatného rozúčtování tepla Neplýtvání penězi z pokladny. Úkoly roku 2012: Schválení celkové revitalizace domu a úvěru, a realizace kompletní opravy a zateplení domu! Účetní závěrka roku Rozpočet na rok 2012, úprava předpisů plateb. Schůze shromáždění vlastníků. Zajištění bezproblémového a bezporuchového provozu domu. Provozní záležitosti společenství 1. Účet SVJ, stav pokladny, stav FO, stav PN, rozpočet na rok 2012 Bylo projednáno hospodaření s prostředky z pokladny, stav FO, stav PN. Je připravován návrh celkového rozpočtu SVJ 2012, návrh úpravy předpisů, návrh čerpání FO 2012, návrh čerpání PN Vše záleží na rozhodnutí shromáždění vlastníků. Pokud bude schválen úvěr na celkovou revitalizaci domu, bude možné adekvátně snížit současný FO a i přes výrazné zdražení energií a služeb v tomto roce (které se promítne do předpisu plateb) zachovat stávající výši měsíční platby za byt. Tzn. nezdražovat. Pokud nebude úvěr schválen, nelze vzhledem ke stavu domu snižovat současný FO, a zdražení energií a služeb nutně zvýší předpis plateb za byt. Tzn. zdraží měsíční náklady na bydlení. Schválení úvěru na provedení komplexní revitalizace domu v roce 2012 je za současných nízkých úrokových sazeb, jistému zvýšení DPH v roce 2013 ze 14 na 17,5 % a tím jistému zvýšení cen rekonstrukčních prací, soustavnému zvyšování cen energií a očekávané inflaci více než žádoucí. Výbor proto doporučuje účast na rozhodujícím shromáždění vlastníků každému majiteli i spolumajiteli bytu! 2

3 2. Dluhy vůči SVJ, postup proti neplatičům Dlužníci k budou předáni inkasní firmě. Postup proti novým dluhům: Platby vlastníků jsou soustavně každý měsíc sledovány. Na nově vzniklé dluhy od února 2012 budou vlastníci standardně upozorňováni tak, že jim Tommi bude automaticky zasílat 1. měsíc upomínku obyčejným dopisem, pokud nezaplatí, následuje 2. měsíc doporučený dopis na doručenku (dopis s modrým pruhem), pokud stále nezaplatí, následuje 3. měsíc předání inkasní firmě. 3. Pozvání Prahy 9 Dne se výbor zúčastnil setkání s 1. zástupcem starosty MČ P9 Mgr. Tomášem Portlíkem a radním MČ P9 pro oblast životního prostředí a dopravy Tomášem Holečkem k řešení problémů v domě a okolí. Výsledky jednání jsou uvedeny v příloze zápisu. 4. Nutné kácení zeleně kolem domu kvůli umožnění postavení lešení Z jednání s Prahou 9 kromě jiného vyplynulo, že do začátku vegetačního období bude ze strany odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ P9 provedeno nezbytně nutné kácení či ořezání dřevin rostoucích či zasahujících do prostoru cca 2 m od zdí domu, tj. nutná údržba zeleně u domu tak, aby bylo možné postavit kolem domu lešení a provést zateplení a celkovou revitalizaci domu. Jedná se od dřeviny, které rostou na pozemcích Prahy a nepatří SVJ ani majitelům bytů, přičemž poškozují majetek SVJ, znemožňují jeho řádnou údržbu a stíní do bytů. Výbor v této souvislosti vyslechl obavy zástupců Prahy 9 z možného nevhodného až agresivního chování některých obyvatel domu. Výbor proto apeluje na všechny vlastníky i nájemníky bytů, aby na pracovníky provádějící údržbu zeleně vulgárně nepokřikovali, neházeli žádné předměty, nelili vodu z oken, netelefonovali ani nepsali na různé instituce a neprojevovali obdobné problematické chování. Připravované zateplení domu přinese přímé i nepřímé finanční zisky každému majiteli bytu, a bez výstavby lešení není realizovatelné. Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 9 informoval výbor, že větve stromů zasahující do fasády domu budou odstraněny během února. 5. Pojistné události Řešení pojistné události - havárie teplé vody v suterénu z roku 2010 bylo ukončeno. Na účet SVJ bylo vyplaceno pojistné plnění Kč. Výbor navrhuje tyto prostředky účtovat do PN. 6. Právní spor s Ptas Právní spor s Pražskou teplárenskou a.s., který byl do vyřešení pojistné události přerušen, je ukončen. Po vyplacení pojistného plnění postrádá smysl. 7. Příprava schůze shromáždění vlastníků v roce 2012 Probíhá příprava schůze shromáždění vlastníků Předpokládaný termín konání shromáždění vlastníků je sobota 24. března 2012 v sokolovně na Proseku. Výbor hlasoval o pořízení potřebného počítačového programu na sčítání hlasů a nezbytného technického vybavení. Hlasování: Petrů, Jarolím, Šorm, Zelenka, Benáčková ano 3

4 Tento rok končí mandát člena výboru paní Benáčkové, která již nechce dále v náročné a naprosto nedostatečně ohodnocené práci ve výboru pokračovat. Za odvedenou práci výbor paní Benáčkové děkuje. Na uvolněné místo nabídl výbor kandidaturu panu Mahelovi, který je nyní členem kontrolní komise a konstruktivně přispívá k řešení projednávaných problémů. Věříme, že zvolení pana Mahela do výboru bude značným přínosem pro výbor a společenství. 8. Individuální měřiče spotřeby tepla Aby se zabránilo opakování problémů s rozúčtováním tepla, dosáhlo spravedlivějšího rozdělení nákladů na teplo a úspor, výbor na schůzi shromáždění navrhne schválení a instalaci individuálních měřičů tepla do každého bytu. Cílem výboru je, aby po odsouhlasení na schůzi shromáždění vlastníků byly v roce 2012 na každý radiátor v bytě instalovány individuální elektronické měřiče tepla, aby již teplo za rok 2013 mohlo být rozúčtováno dle skutečné individuální spotřeby každého bytu v domě. V případě odsouhlasení shromážděním vlastníků budou měřiče tepla zaplaceny z prostředků SVJ a vlastníky tak nebudou stát ani korunu navíc nad rámec běžných měsíčních plateb. 9. Kancelář SVJ kočárkárna 585 Stará skříň od rozvodů Telecomu byla odstraněna. Výbor uvažuje o zřízení návštěvních hodin pro vlastníky, kteří by tak mohli výboru osobně sdělovat své podněty a připomínky. 10. CentroNet Byla podepsána další smlouva s firmou CentroNet a.s., které přinese SVJ příjem Kč měsíčně. Celkem tak od firmy CentroNet získáme Kč měsíčně, tj. celkem Kč ročně před zdaněním. Výbor navrhuje tyto prostředky účtovat do PN. Dále bude zprovozněna přípojka internetu do kanceláře SVJ (kočárkárna 585) za 1 Kč ročně. 11. Úklid novou úklidovou firmou od Je připraveno převzetí úklidu domu od firmy Raamar, která měla dle smlouvy 6 měsíční výpovědní dobu, a předání úklidu domu firmě Úklid JH. Je vytvořen nový seznam kontaktů na nástěnky, který bude rovněž vyvěšen na internetové stránky SVJ. 12. Různé Je stále zaznamenáváno krmení toulavých koček a holubů (např. pohazování starého pečiva na trávník) v okolí našeho domu. Výbor žádá vlastníky, aby ve vlastním zájmu tuto silně škodlivou činnost neprovozovali a nepodporovali. Holubi a kočky znečišťují dům a technické podlaží domu páchnoucími výkaly a zamořují ho parazity. Náklady na zamezení přístupu těchto živočichů do domu a na nezbytné desinsekce dosáhly v roce 2011 téměř Kč. V rámci celkové rekonstrukce domu budou opatření proti holubům a toulavým kočkám vyžadovat několikanásobné výdaje. Informace technického správce a domovníka o výkonu činnosti Technik správy domu a domovník pan Jarolím podal výboru pravidelnou informaci o své činnosti. Během měsíce ledna byly kromě běžné údržby prováděny tyto práce: 1. převzetí stavby montáž zadních pergol 2. vyplnění všech podkladů a odevzdání žádosti pro kolaudační souhlas-pergoly 4

5 3. vyplnění všech podkladů a odevzdání žádosti pro stavební ohlášení-výtah zajištění odstranění nefunkčního zařízení Telecom z kočárkárny oprava tekoucí vody v uklízecí místnosti 579 po krádeži vodovodní baterie 6. zajištění opravy nefunkčních elektrických rozvodů zajištění opravy nefunkčního výtahu uskutečnění provozních prohlídek všech výtahů 9. odečet fakturačních vodoměrů a kalorimetrů pro výpočet tepla vč. spotřeby 10. odečet fakturačních vodoměrů pro SV vč. spotřeby 11. zajištění materiálu a oprava venkovního osvětlení 578, 585 Opravy a rekonstrukce objektu 1. Příprava zateplení a celkové rekonstrukce domu, příprava úvěru Výbor podepsal smlouvu s paní Ivou Rokytkovou z poradenského centra na zajištění kompletní přípravné fáze celkové revitalizace domu Litoměřická Probíhají projekční práce a jednání výboru s projektanty. Projekt bude hotový na konci února. Vlastníkům, kteří ještě nemají vyměněna stará okna za nová se z technologických důvodů velmi doporučuje provést výměnu oken ještě před realizací zateplení, tj. pokud možno již na jaře tohoto roku. Individuální zasklívání lodžií před zateplením domu rozhodně nelze doporučit. Výbor velmi důkladně projednal možnosti financování zateplení a celkové rekonstrukce domu se zástupcem banky, kde máme běžný účet. 2. Zadní pergoly Zadní stříšky byly dokončeny. Od firmy Corex bylo získáno zpět ,6 Kč za nesprávně účtovanou DPH za různé práce na přední straně domu. 3. Kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů ve vchodech 580 a 581 Dílo bylo dokončeno a předáno. 4. Výtah 578 Proběhne celková rekonstrukce výtahu ve vchodě 578, která byla standardně objednána v roce Další rekonstrukce domu V souvislosti s rekonstrukcí výtahu, aby bylo minimalizováno obtěžování vlastníků hlukem a nepořádkem pouze na nezbytně nutnou dobu, je plánována i celková rekonstrukce elektro ve vchodě 578. Do schválení celkové revitalizace domu a potřebného úvěru na schůzi shromáždění vlastníků již výbor nebude zadávat žádné další rekonstrukční práce. Příloha: Zápis z jednání s Prahou 9 5

6 SVJ Litoměřická Zápis z jednání výboru SVJ Litoměřická s 1. zástupcem starosty MČ P9 Mgr. Tomášem Portlíkem a radním MČ P9 pro oblast ţivotního prostředí a dopravy Tomášem Holečkem ze dne na radnici MČ Praha 9 1) Souhlas zástupce MČ Praha 9 na schůzi shromáţdění SVJ s úvěrem na zateplení. Předseda výboru SVJ na úvod upozornil, ţe městská část vlastní v domě 18 bytů, coţ je necelých 7% hlasovacích podílů. MČ Praha 9 povaţuje investici do zateplení za potřebnou a vhodnou avšak, podmiňuje souhlas svého zástupce na schůzi SVJ seznámením se jak s podmínkami úvěru, tak s cenovou kalkulací a to pokud moţno v dostatečném předstihu. 2) Pokácení či ořezání dřevin bránících stavbě lešení kolem domu Výstupy z tohoto jednání MČ předá OŢPD Praha 9, aby si je odbor připojil k listopadovému dopisu SVJ s ţádostí o provedení kácení v nezbytně nutném rozsahu kolem domů Litoměřická Na základě těchto podkladů bude OŢPD konat tak, aby se celá akce stihla ještě v období vegetačního klidu. 3) Zajištění výměny oken v bytech ve vlastnictví MČ Praha 9 Dle sdělení zástupců SVJ je s celou problematikou jiţ seznámen technik OSM p. Vosecký. V případě, ţe cena za provedení výměny oken bude přijatelná, pokusí se MČ dostat tuto výměnu ještě do plánu investic na letošní rok tak, aby se výměna oken stihla před plánovaným zateplením. 4) Zajištění zimní údrţby chodníků vedoucích k jednotlivým vchodům Tyto chodníky jsou v majetku MČ Praha 9 a ta zajistí jejich zimní údrţbu pomocí společnosti Hortus správa zeleně. 5) Nefunkční pískoviště a lavičky za vchodem 583 a 584 MČ zmíněnou plochu zatravní a nepotřebné lavičky odstraní. 6) Instalace bezpečnostní kamery na parkoviště "u fary" MČ nechá posoudit, zda je v technických moţnostech pouţívaného kamerového systému snímání parkoviště z kamery umístěné na domu SVJ. MČ si nechá od PČR vyčíslit nápad trestné činnosti ve sledovaném místě a na základě toho posoudí míru naléhavosti umístění kamery na zmíněné parkoviště a poté případně povede jednání s SVJ o umístění bezpečnostní a dohlíţecí kamery. V rámci tohoto bodu byla obecně diskutována problematika parkování aut v Praze 9 a záměr na zřízení zón placeného stání na sídlišti Prosek. Předseda výboru SVJ vyjádřil zásadní nesouhlas se záměrem zřízení zón placeného stání na sídlišti Prosek a zejména v ulici Litoměřická. 7) Ořezání keřů kolem parkoviště "u fary" MČ na základě jednání s SVJ kontaktuje TSK, pod jejíţ správu pozemky s keři náleţí. Při kontaktu s STK bude zmíněno zejména to, ţe při současném stavu není parkoviště z chodníků vidět a nevidí na ně ani projíţdějící hlídky policie. 6

7 8) Odchyt holubů Zástupci MČ upozornili zástupce SVJ na moţnost instalace lanek nad zábradlí u lodţií, která brání v usedání holubů na zábradlí. Ve spolupráci s OŢPD se pokusíme najít moţnosti odchytu holubů na domech SVJ, které jsou pro zmíněné domy vhodné. 9) Odchyt toulavých koček Odchyt toulavých koček zajišťuje v případě ohroţení zdraví obyvatel Městská policie. MČ vede v současnosti jednání se soukromou společností o moţnosti odchytu toulavých koček a jejich následné kastrace. 10) Kontrola lokálních topidel v domech okolo Spei servisu a v truhlárně MČ zkonzultuje tuto problematiku s OŢPD včetně moţností případných kontrol ve zmíněných objektech. Legislativa však bohuţel příliš moţností jak účinně zakročit nedává. 11) Úprava kontejnerových stání u přechodu MČ bohuţel není majitelem pozemku, na kterém jsou kontejnery umístěny. MČ zjistí jeho majitele a v případě, ţe je jím hl.m. Praha zprostředkuje jednání mezi STK a SVJ. 12) Úhrada části nákladů na vybudování přístřešků u vchodů v domech SVJ MČ se v současnosti podílí na opravách a investicích příspěvkem svých nájemníků do fondu oprav. MČ si je vědoma komplikací spojených se střešní nástavbou na domech SVJ, avšak v současné době nemá finanční prostředky na úhradu části nákladů spojených s vybudováním výše zmíněných přístřešků. Širší okolí domu 1) Sníţení počtu bezdomovců na Proseku Pří pravidelných schůzkách jak s PČR, tak s Městskou policií, MČ upozorní na vámi zmiňovaná místa, na kterých se bezdomovci více zdrţují. 2) Bezdomovec na lavičce u hřiště u MŠ Veltruská MČ nechá lavičku, na které bezdomovec přespává, odstranit. 3) Rozšíření příčných cestiček vedoucích přes vnitrobloky MČ nepočítá s rozšířením zmíněných cestiček, neboť se jedná o cestičky dodatečně zbudované na místech jiţ vyšlapaných, nevzhledných a bahnitých cestiček. Cestičky nejsou chodníky a jejich přeměna na "regulérní" chodníky by byla navíc velice finančně nákladná. V rámci diskuse předseda výboru SVJ zmínil potřebu opravy cestičky vedoucí od zadního vchodu 583 k ulici Litvínovská. 4) Rekonstrukce sportovišť MČ průběţně provádí rekonstrukce sportovišť na Proseku. MČ přihlédne k připomínkám SVJ při jeho rekonstrukci. 5) +6) průchod přes zemní vale z ul. Zubrnická směrem k metru Prosek Pozemek není ve vlastnictví MČ, navíc se na něm předpokládá výstavba a tudíţ tam MČ nebude investovat do "dočasných" průchodů, které by i tak omezily funkčnost valu, který byl zbudován pro 7

8 oddělení rušné ulice Vysočanská od sídliště. MČ ve spolupráci s OŢPD bude v rámci svých pravomocí hledat cesty ke zkulturnění celého místa. 7) Chodník u Billy u vjezdu k McDonaldu Vybudování tohoto chodníku bude s ohledem na finanční moţnosti MČ. V letošním roce s největší pravděpodobností k výstavbě chodníku nedojde. 8) Pokáceni topolů u dětského hřiště v Parku Přátelství MČ můţe nařídit kácení vzrostlých stromů pouze na základě dendrologického nálezu. Kontrolu dřevin provádíme kaţdoročně. Tyto stromy jako nevyhovující shledány nebyly. 9) + 10) + 11) Prosecké skály MČ Praha 9 seznámila zástupce SVJ se svou vizí revitalizace celého území. Předseda výboru SVJ upozornil alespoň na potřebu odstranění odpadků v tomto roce. 12) Zpřístupnění sportovišť Gym. Litoměřická pro veřejnost Střední školství patří pod hl.m. Prahu. MČ, po důkladném zváţení a na základě svých zkušeností tento poţadavek SVJ nepodpoří. 13) Vybudování kruhových objezdů Tyto investice svým rozsahem přesahují moţnosti MČ. MČ povaţuje za kritickou zejména situaci na křiţovatce Prosecká x Lovosická a za prioritu máme její přeměnu na křiţovatku světelnou, a to jiţ v letošním roce. Ve věci dopravy v této části Proseka, stejně jako jinde, budeme pokračovat ve spolupráci s TSK, do jejíţ správy tyto komunikace patří. 8

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 02.3.2006 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Robert Stránský Markéta Krčová Yveta Bravencová Martin Krejčí Hana Marková pan a

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 6. 5. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Angel Dončev František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Yveta Bravencová Přizván: pan Nečas

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 9. 2016 konaná formou elektronické konference ve dnech 24. 9. 2016 až 30. 9. 2016 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň

Více

2) Finance, spotřeba a) Výbor byl seznámen s příjmy a výdaji. Byl projednán stav účtů Společenství. Jiří Novotný - Starplast 38080,50 Faktura Emil Kač

2) Finance, spotřeba a) Výbor byl seznámen s příjmy a výdaji. Byl projednán stav účtů Společenství. Jiří Novotný - Starplast 38080,50 Faktura Emil Kač Společenství 诲眢릻眦眨 眨 1) Uzavřené Zápis ze zasedání výboru Datum: 6.3.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Projednávaná témata:

Projednávaná témata: Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 se sídlem Zakšínská 608/10, Střížkov, 190 00 Praha 9 IČ: 027 99 928 Účastníci: Nepřítomni: Hosté:,, Štepán Šatoplet (náhradník člena

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 26.7.2007 18:00 Místo jednání:výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Martin Krejčí Hana Marková Yveta Bravencová Markéta Krčová Robert Stránský Přizván: pan a paní

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství)

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství Kodymova 2538/10 158 00 Praha 5 Česká republika e-mail: svj.kodymova@seznam.cz ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství

Více

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice

ZÁPIS. ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek konaného dne: středa 12.11.2014 od 19:00 v prostoru podzemních garáží domu Bermanova 974/26, Praha 9 Čakovice Na shromáždění bylo přítomno celkem 135 632 podílů

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III dne 14.3.2007

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III dne 14.3.2007 Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III dne 14.3.2007 Účast: Příjmení a jméno Zázvorka Karel Předseda výboru Přítomen Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Míková Taťána Člen

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12. 8. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 4.1.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Yveta Bravencová Přizván: pan a paní

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 02.2.2006 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová Yveta Bravencová Martin Krejčí pan a

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek SPOLEČENSTVÍ PODVINNÝ MLÝN 2348 A 2349, PRAHA 9, IČ: 27414752 Místo konání: podzemní garáže pod SVJ PM 2348 a 2349 Datum a čas konání: úterý 5.11.2013 od 19:00 Schůze

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis z V. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Zápis z V. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z V. shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170 1174, Praha 6 Datum konání: 23. května 2013, 18:30 hod. Přítomno: vlastníci více než 75 % podílů, včetně zástupce MČ Praha 17, osobně,

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 10.5.2012 Přítomni: Začátek schůze: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda p. Richard Vavrda

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011 Přítomni: Omluveni: Začátek schůze: p. Zdeněk Lážek místopředseda p. Richard Vavrda člen výboru

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.12.2003 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra Nepřítomen: - David Vodehnal Přizván: - pan a

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis z jednání Shromáždění SVJ

Zápis z jednání Shromáždění SVJ Zápis z jednání Shromáždění SVJ Společenství vlastníků Nechvílova 1853-1855, Praha 4,Chodov se sídlem Praha 4-Chodov, Nechvílova 1854, PSČ 14800 konané dne 20.10. 2015 od 19,30 hodin v místnosti představenstva

Více

Projednávaná témata:

Projednávaná témata: Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 se sídlem Zakšínská 608/10, Střížkov, 190 00 Praha 9 IČ: 027 99 928 Účastníci: Nepřítomni: Hosté:, Robert Soják,, Štěpán Šatoplet nikdo

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zahájeno v 18:00 hodin Celkem členů BD: 76 V čase zahájení schůze přítomno 46 členů BD, schůze tedy byla

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p. 1556 konaného 14. června 2016 v 19,30 hod v prostorách 2. podzemního podlaží v sídle společenství Praha 5, Tachovská Josefa

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

3. Větší opravy a rekonstrukce projekty

3. Větší opravy a rekonstrukce projekty 17.8.2010 Přítomni: Výbor: Voldán, Jarolím,Šorm, Benačková, Sequens KK: Petrů 1. Forma práce výboru - z každého jednáni zápis, který obdrží do pěti pracovních dnů každý člen výboru - úkoly přidělit jednotlivým

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

PROGRAM 6. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

PROGRAM 6. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ PROGRAM 6. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 1. předání vyúčtování záloh na služby za rok 2011 2. informace o činnosti výboru a kontrolní komise 3. hospodaření v roce 2011, hlasování 4. instalace směšovacích ventilů

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění (dále jen Společenství), které se konalo 7.12.2010 ve společenské místnosti tohoto domu. Shromáždění se zúčastnili členové Společenství s vlastnickým podílem ve výši 56,243%. Shromáždění

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Společenství Petržílkova Petržílkova 2490, Praha 5 IČ: ; DIČ: CZ

Společenství Petržílkova Petržílkova 2490, Praha 5 IČ: ; DIČ: CZ Zápis ze schůze konané formou elektronické konference v období duben až červen 2014 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze Zúčastnili se všichni členové výboru, bez připomínek k zápisu z

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Společenství pro dům čp. 684, Praha Letňany Zpráva o činnosti výboru 1-12/2009 http://kostomlatska684.czweb.org/

Společenství pro dům čp. 684, Praha Letňany Zpráva o činnosti výboru 1-12/2009 http://kostomlatska684.czweb.org/ Výbor: Správce: Lenka Piherová předseda Olga Trulleyová místopředseda Jiří Kafka Lukáš Rovenský Barbara Kovalová / Martina Šináglová SBD Praha Na schůzi výboru konané dne 20. května 2009 rezignovala paní

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

ZÁPIS. z 11. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10. konaném dne v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí

ZÁPIS. z 11. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10. konaném dne v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí ZÁPIS z 11. Shromáždění SVJ Padovská 585, Praha 10 konaném dne 16.04.2013 v prostorách jídelny ZŠ Veronské náměstí Předsedající: Jarka valová Skrutátor: Tomáš Mach Zapisovatel: Irena Křivánková 1) Zahájení

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Účast SV David Předseda Přítomen Martin Salinger Místopředseda Přítomen Člen Přítomen Jan Heřmanský Člen Přítomen Richard Žlebek Člen Přítomen Ondřej

Více

Z p r á v a o činnosti výboru společenství

Z p r á v a o činnosti výboru společenství Příloha č. 2 Počet listů: 6 Z p r á v a o činnosti výboru společenství Výbor společenství (dále jen "výbor SVJ") předkládá shromáždění členů společenství zprávu o činnosti od svého zvolení dne 31. října

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.10.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová pan a

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 06.01.2005 18:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová pan a paní Nečasovi Datum příštího zasedání:

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III dne

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III dne Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III dne 17.7.2006 Účast: Příjmení a jméno Zázvorka Karel Předseda výboru Přítomen Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Míková Taťána Člen

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

PROGRAM 9. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

PROGRAM 9. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ PROGRAM 9. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 1. předání vyúčtování záloh na služby za rok 2014 2. hospodaření v roce 2014, hlasování 3. informace o činnosti výboru a kontrolní komise 4. odměna výboru, odměna kontrolní

Více

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 ZPRÁVA o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 V tomto roce bylo hospodaření SVJ, tak jako v roce minulém orientováno především na minimalizaci výdajů z běžného účtu SVJ a tvorbu rezervy finančních prostředků

Více

Schůzi zahájila předsedající schůze, předsedkyně výboru Ing.Michaela Holá. Na úvod přivítala všechny přítomné.

Schůzi zahájila předsedající schůze, předsedkyně výboru Ing.Michaela Holá. Na úvod přivítala všechny přítomné. Zápis z 8. schůze shromáždění Společenství pro dům Habartická 496-503, Praha 9, konané dne 20. 11. 2014 od 18:00 v jídelně Gymnázia Litoměřická 726, Praha 9. Program : 1. Zahájení, zpráva o účasti na Shromáždění

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Příjmení a jméno Dne 2.7.2007 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 21.07.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal, pan a paní Nečasovi Přizván:

Více

Shromáždění vlastníků 25.11.2013 MIMOŇSKÁ PROSEK PRAHA 9

Shromáždění vlastníků 25.11.2013 MIMOŇSKÁ PROSEK PRAHA 9 Shromáždění vlastníků 25.11.2013 2012 MIMOŇSKÁ PROSEK PRAHA 9 Program shromáždění 1. Úvod 2. Zpráva mandátová o účasti na shromáždění 3. Zpráva výboru o hospodaření společenství: a. schválení roční účetní

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 14.5.2014 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství pro dům 2776, Tábor ze dne 21. listopadu 2013. 2. Zpráva (výboru) o činnosti SVJ od posledního shromáždění

ZÁPIS ze shromáždění Společenství pro dům 2776, Tábor ze dne 21. listopadu 2013. 2. Zpráva (výboru) o činnosti SVJ od posledního shromáždění Program shromáždění ZÁPIS ze shromáždění Společenství pro dům 2776, Tábor ze dne 21. listopadu 2013 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva (výboru) o činnosti SVJ od posledního shromáždění

Více

Varianty rekonstrukce domu. Předmět rekonstrukce cca Kč

Varianty rekonstrukce domu. Předmět rekonstrukce cca Kč Varianty rekonstrukce domu Komplexní revitalizace bytového domu je celkové řešení všech oprav důležitých funkčních částí budovy, které se provádějí v realizaci jednoho projektu na sebe navazujících technických

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více