Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2013/3327 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/3328 1) provedla rozpočtová opatření č. 32 s 34 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2013/3329 1) schválila vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kaštanová ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 16)

2 usnesením č. 2013/3330 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Změna vytápění, výměna oken, GO rozvodů vody a kanalizace v obytném domě č. p. 62 na ul. Míru v Třinci takto: 1. Hamrozi, s. r. o., Třinec, Polní 411 IČ ORLOTECH s. r. o., Orlová Poruba, Žofinská 604 IČ INPO spol. s r. o., Karviná Fryštát, Nádražní 916/11 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/05/424/Mu na realizaci rekonstrukce vytápění, rozvodů vody, kanalizace a výměnu oken obytného domu č. p. 62 na ul. Míru v Třinci mezi městem Třinec a firmou Hamrozi, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Polní 411, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3331 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací Výměna oken v obytných domech č. p na ul. Jablunkovské v Třinci 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. usnesením č. 2013/3332 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem Generální oprava střech obytného domu na ul. nám. Míru č. p , Třinec 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavební práce s názvem Generální oprava střech obytného domu na ul. nám. Míru č. p , Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 4) rozhodla ustanovit komisi pro posouzení kvalifikace, pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení: Hodnotící komise RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Jana Gawlasová Ing. Jana Kafková Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci Ing. Ivo Kantor PhDr. Milada Hejmejová Ing. Patrik Žondor Margita Starzyková Mgr. Regina Klusová Strana 2 (celkem 16)

3 5) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky 6) schválila Zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3333 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky Statické a dopravní řešení ul. Štefánikové v Třinci takto: 1. EUROVIA CS, a. s., Národní 10, Praha 1 IČ SWIETELSKY stavební, s. r. o., Suvorovova 538, Šenov u N. Jičína IČ KR OSTRAVA a. s., Slívova 1946/7, Ostrava IČ D5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, Třinec IČ Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec IČ v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/075/Cha na zhotovitele stavebních prací Statické a dopravní řešení ul. Štefánikové v Třinci se společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3334 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu Parkoviště parkovací plochy ul. Čapkova, Třinec 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla posuzovat nabídku pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. usnesením č. 2013/3335 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor dešťová kanalizace a přeložka vodovodu III. etapa takto: 1. CSK-Invest, s. r. o., ul. Olšová 1165, Třinec IČ Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec IČ realitní kancelář v Třinci, s. r. o., Komenského 812, Třinec IČ D5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, Třinec IČ Strana 3 (celkem 16)

4 uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/074/Ro Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor dešťová kanalizace a přeložka vodovodu III. etapa se společností CSK-Invest, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, ul. Olšová 1165, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3336 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava parkoviště za Hotelem STEEL Třinec takto: 1. SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, Brno IČ D5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, Třinec IČ L.GREKO s. r. o., Konská 468, Třinec IČ STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČ CSK Invest, s. r. o., Olšová 1165, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/077/Cha Oprava parkoviště za Hotelem STEEL Třinec se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., se sídlem ve městě Brno, Jahodová ulice 60, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3337 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/053/Ža ZŠ Bezručova v Třinci oprava stropní konstrukce tělocvičny se společností Morcinek, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Poštovní 171, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3338 uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013/01/022 Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna mezi Sociálními službami města Třince, příspěvková organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302, PSČ , IČ a firmou Purum, s. r. o., se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/022 dle bodu 1) přednesu, s firmou Purum, s. r. o., se sídlem Praha, Národní 961/25, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3339 uzavřít smlouvu č. 2013/02/076/Du o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou v rámci stavby Statické a dopravní řešení ul. Štefánikové v Třinci mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 16)

5 usnesením č. 2013/3340 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/052/Cha mezi městem Třinec a společností ALPINE Bau CZ, s. r. o., se sídlem ve městě Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3341 uzavřít smlouvu č. 2013/02/080/Li o provozování vodního díla v rámci stavby Vodovod Třinec-Karpentná, lokalita Na Úbočí mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3342 v rámci stavby Hřbitov Starý Folwark, přípojka + rozvody vody uzavřít smlouvu č. 2013/02/072/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 449/17, v katastrálním území Dolní Líštná, obec Třinec, mezi městem Třinec a panem S. M., bytem Písek, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3343 revokovat usnesení č. 2011/686 z 19. schůze Rady města Třince ze dne ve věci Oprava komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyžbice, ve kterém rozhodla neprovést opravu komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyžbice z finančních prostředků města a rozhodla vydat souhlas k opravě komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyžbice na náklady paní E. K., bytem Třinec provést opravu komunikace na pozemku parc. č. 1010/3 v k. ú. Lyžbice v roce 2013 z finančních prostředků města. usnesením č. 2013/3344 uzavřít Dohodu o provedení opravy povrchu komunikace na pozemku parc. č. 380 v k. ú. Kojkovice u Třince č. j. 2013/10/008/Še mezi městem Třinec a panem J. J., bytem Třinec. usnesením č. 2013/3345 1) doporučila zastupitelstvu města neschválit pořízení změny č. 2 územního plánu Třinec Strana 5 (celkem 16)

6 usnesením č. 2013/3346 převzít od organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, IČ , nepotřebný movitý majetek svěřený k hospodaření v celkové zůstatkové hodnotě 0 Kč, uvedený v příloze č. 1 přednesu, a svěřit tento majetek k hospodaření organizaci Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, IČ usnesením č. 2013/3347 o uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku č. 2013/08/052/Sz za účelem dovybavení startovacích/tréninkových bytů, které jsou určeny uživatelům sociálních služeb Azylový dům pro matky a Dům na půl cesty, mezi městem Třinec a Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkovou organizací, Máchova č. 1134, Třinec, zastoupenou paní Mgr. Alenou Kostkovou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3348 a) poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč občanskému sdružení FILADELFIE Přístav Oldřichovice, se sídlem ve městě Třinec, Oldřichovice 249, Třinec 1, IČ , na akci Dny pro náhradní rodiny b) uzavřít smlouvu č. 2013/08/054/Sz mezi městem Třinec a občanským sdružením FILADELFIE Přístav Oldřichovice, se sídlem ve městě Třinec, Oldřichovice 249, Třinec 1, IČ , jednajícím panem Bruno Heiderem, ředitelem sdružení, o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3349 zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 719/1 o výměře 36 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, předem určenému zájemci, společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břežany 182, PSČ , IČ , nájemci nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, za účelem provozování letního posezení, každoročně v období za cenu dle Ceníku. usnesením č. 2013/3350 1) vzala na vědomí oznámení o změně obchodního jména společnosti Veolia Transport Morava, a. s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3133/5, PSČ , IČ , na nové obchodní jméno ARRIVA MORAVA a. s. s účinností ode dne v souvislosti s bodem 1) usnesení, uzavřenou nájemní smlouvou č. 2005/05/486/Do ze dne vztahující se k pronájmu nebytových prostorů a pozemků na autobusovém stanovišti a dohodou o umístění grafického informačního panelu č. 2009/05/308/Do ze dne na objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, postaveném na pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec Strana 6 (celkem 16)

7 a) uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2005/05/486/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) uzavřít dodatek č. 2 k dohodě o umístění grafického informačního panelu č. 2009/05/308/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3351 zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor vymezený jako jednotka č. 661/45 ve výměře 12,28 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 661 na ul. Lidické v Třinci, postaveném na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3352 a) ukončit nájemní vztah založený smlouvu č. 2003/05/430/Sz ze dne k nebytovému prostoru garáži č. 7 ve výměře 18 m 2, který se nachází v budově bez čp/če garáž, postavené na části pozemku parc. č. 761/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem V. H., bytem Třinec, dohodou ke dni b) uzavřít Dohodu o ukončení nájmu č. 2013/05/450/Sz ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor garáž č. 7 ve výměře 18 m 2, který se nachází v budově bez čp/če garáž, postavené na části pozemku parc. č. 761/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za cenu dle Ceníku na dobu neurčitou, předem určenému zájemci, paní J. M., bytem Třinec, dle evidence vedené na odboru SMM. usnesením č. 2013/3353 uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2013/05/442/Kw mezi městem Třinec a paní N. L., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu ve 13 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2013/05/443/Kw mezi městem Třinec a manžely P. C. a G. C., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu ve 14 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3354 uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/251/Kw na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 2+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem T. V. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 7 (celkem 16)

8 uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/359/Kw na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st v k. ú. Staré Město a obci Třinec, s panem F. K., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3355 a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout smluvní pokutu Kč panu S. S., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2008/05/231/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+0 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 800 v k. ú. a obci Třinec, panu S. S., bytem Třinec, do a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout smluvní pokutu Kč panu S. F., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2012/05/321/Ul ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, panu S. F., bytem Třinec, do za podmínky doložení potvrzení o hospitalizaci v nemocničním zařízení. usnesením č. 2013/3356 doplnit užší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti maximálně 1+1 o žadatele ze seznamu uchazečů, a to: 1. pana D. V., bytem Vělopolí 2. pana J. S., bytem Třinec 3. paní A. H., bytem Třinec 4. paní K. L., bytem Třinec 5. paní J. Š., bytem Třinec 6. pana M. P., bytem Třinec 7. paní R. T., bytem Třinec 8. paní D. B., bytem Třinec 9. pana M. M., bytem Třinec 10. pana R. A., bytem Třinec 11. pana D. B., bytem Třinec 12. paní P. T., bytem Třinec 13. paní L. N., bytem Třinec 14. pana R. L., bytem Třinec 15. paní G. K., bytem Třinec 16. pana L. M., bytem Třinec 17. pana D. B., bytem Třinec 18. pana R. H., bytem Třinec 19. pana M. R., bytem Třinec 20. paní R. H., bytem Třinec 21. paní J. Č., bytem Třinec Strana 8 (celkem 16)

9 22. paní I. C., bytem Třinec 23. paní P. B., bytem Třinec 24. paní N. B., bytem Třinec 25. pana J. S., bytem Třinec 26. paní L. Š., bytem Třinec 27. pana L. B., bytem Třinec. usnesením č. 2013/3357 1) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za bývalými manžely M. B., bytem Třinec a R. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2012, náklady soudního řízení a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2013, který bude znám do dne , panu M. W., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2013/05/416/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3358 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+3 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manž. A. J. a H. J., bytem Třinec, a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manž. L. T. a B. T., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2013/05/414 a 415/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3359 1) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat pozemky parc. č. 1538/1, zahrada, o výměře 704 m 2, 1539, zahrada, o výměře 21 m 2, 1540/5, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 11 m 2 a 1542/1, zahrada, o výměře 24 m 2, o celkové výměře 760 m 2 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, společnosti FASENDA, a. s., se sídlem Frýdecká 78, Třinec Staré Město, PSČ , IČ , za kupní cenu dle znaleckého posudku č ze dne , vyhotoveného soudním znalcem p. Janem Petrášem, ve výši Kč b) uzavřít kupní smlouvu č. 2013/05/425/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 9 (celkem 16)

10 usnesením č. 2013/3360 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti WALMARK, a. s., se sídlem Třinec, Oldřichovice 44, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení přípojky vody na části pozemku parc. č. 1039/5 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2013/05/437/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení kanalizace na části pozemku parc. č. 2246/10 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2013/05/439/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3361 uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2013/05/438/By mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC, o. s., se sídlem Třinec Staré Město, Lesní 60, PSČ , IČ , jejímž obsahem bude závazek města Třince strpět výkon stavebníkova práva na provedení přeložky přípojky pitné vody na části pozemku parc. č. 1516/41 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, ve znění dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3362 a) zúžit předmět nájmu v nájemní smlouvě č. 2001/05/216 ze dne mezi městem Třinec a společností České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ , IČ , o část pozemku parc. č. 276/1 (nově označeného dle geometrického plánu č /2000 parc. č. 276/8) v k. ú. a obci Třinec z 858 m 2 na 758 m 2 b) uzavřít dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 2001/05/216 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) změnit smluvní stranu pronajímatele a předmět nájmu v nájemní smlouvě ze dne , uzavřené mezi společností České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ , IČ , jako pronajímatelem, a panem Otakarem Mazurem (nar ), místo podnikání Návsí 238, PSČ , IČ , jako nájemcem, na základě uzavřené směnné smlouvy č. 2012/05/420/Př ze dne , mezi společností České dráhy, a. s., a městem Třinec b) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/05/440/By ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 16)

11 usnesením č. 2013/3363 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kv na části pozemku parc. č. 289/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/417/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3364 1) doporučila zastupitelstvu města a) prodat dle geometrického plánu č /2013 ze dne část pozemku parc. č. 1828/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 294 m², nově označ. parc. č. 1828/18 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, paní I. K., bytem Třinec, část pozemku parc. č. 1828/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 127 m², nově označ. parc. č. 1828/26 a část pozemku parc. č. 1828/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 144 m², nově označ. parc. č. 1828/27 manželům M. W. a A. W., bytem Třinec, a část pozemku parc. č. 1828/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 194 m², nově označ. parc. č. 1828/15 panu J. W., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 7 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2013/05/312/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3365 zveřejnit záměr města rozšířit smluvní stranu nájemce v nájemní smlouvě č. 2001/05/554 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a paní M. P. o paní K. H., bytem Třinec. usnesením č. 2013/3366 zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 39/71, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 22,5 m 2 v k. ú. Konská, obec Třinec, předem určenému zájemci, společnosti Daechang Seat, s. r. o., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Tyršova 1438/38, PSČ , IČ , vlastníku sousedního pozemku, do doby odprodeje, za účelem umístění vrátnice, za cenu dle Ceníku ve výši 63 Kč/m 2 /rok včetně DPH a současně zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č. 39/71, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 22,5 m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Konská, obec Třinec, předem určenému zájemci, společnosti Daechang Seat, s. r. o., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Tyršova 1438/38, PSČ , IČ , vlastníku sousedního pozemku, za cenu dle znaleckého posudku. Strana 11 (celkem 16)

12 usnesením č. 2013/3367 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 75/10 v k. ú. Karpentná a obci Třinec ve vlastnictví pana J. S., bytem Vendryně, v rámci stavby Silnice I/11 Oldřichovice Bystřice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 12,980 v rozsahu vymezeném v GP č /2010 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2011/VB/Kar-009/S.I-11/IN ze dne , kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí vlastníkovi pozemku b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/451/Př mezi městem Třinec, panem J. S. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zast. společností INKOS - OSTRAVA, a. s., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , spočívající v přeložce sdělovacího vedení přístupové sítě na pozemku parc. č. 889/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 466 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 7,100 7,200 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí vlastníkovi pozemku b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/452//Př mezi městem Třinec, Telefónicou Czech Republic, a. s., a Ředitelstvím silnic a dálnic, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , spočívající v přeložce sdělovacího vedení přístupové sítě na pozemku parc. č. 898/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve spoluvlastnictví města Třince, pana J. M., bytem Třinec, a pana P. G., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 466 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 7,100 7,200 v rozsahu vymezeném v GP č /2012 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí spoluvlastníkům pozemku b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/453//Př mezi městem Třinec, Telefónicou Czech Republic, a. s., panem J. M., panem P. G. a Ředitelstvím silnic a dálnic, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce venkovního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3492/17 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ , IČ , v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci jako SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500 9,600 v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne , za jednorázovou finanční náhradu ve výši Strana 12 (celkem 16)

13 1.000 Kč, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , uhradí vlastníkovi pozemku b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/454/Př mezi Povodím Odry, s. p., městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zast. společností INKOS-OSTRAVA, a. s., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3368 1) doporučila zastupitelstvu města a) schválit rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Třince ve výši ,00 Kč dle návrhu výběrové komise předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu b) uzavřít smlouvy o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Třince v dalším kole výběrového řízení pro rok usnesením č. 2013/3369 nesouhlasit s užitím znaku města Třince na informačních plakátech společnosti Petr Baudyš - UNISOFT, Bílé Poličany 78, Bílé Poličany, IČ usnesením č. 2013/3370 převzít záštitu města Třince nad pořádáním akce Dny plné světla, která se uskuteční ve dnech 20. až 27. září 2013 na mnoha lokalitách v Třinci 2) schválila církevní organizaci Sbor Církve adventistů sedmého dne Třinec, Dolní Líštná 171, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním akce Dny plné světla, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2013/3371 1) udělila v souladu s Čl. I Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se reguluje prodej zboží uskutečňovaný v provozovnách na veřejném prostranství přes prodejní okénko výjimku z Čl. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se reguluje prodej zboží uskutečňovaný v provozovnách na veřejném prostranství přes prodejní okénko a umožnila prodloužení provozní doby prodejního okénka paní Jiřině Bohuslavické, B. Němcové 482, Třinec, IČ , v rychlém občerstvení BROVEX Burger - občerstvení (1. Máje 194, Třinec), ve dnech pondělí až neděle, od 23:00 do 05:00 hodin na dobu neurčitou. usnesením č. 2013/3372 převzít záštitu města Třince nad pořádáním akce Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice na dráze v roce 2014, která se uskuteční ve dnech 28. až 29. června 2014 na Městském stadionu Třinec Strana 13 (celkem 16)

14 2) schválila Tělovýchovné jednotě Třineckých železáren Třinec, oddíl atletiky, Tyršova 214, P. O. Box 252, Třinec, IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním akce pořádání Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice na dráze v roce 2014, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty 3) souhlasila s pořádáním Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice na dráze v roce 2014 ve dnech 28. až 29. června 2014 na Městském stadionu Třinec 4) schválila Tělovýchovné jednotě Třineckých železáren Třinec, oddíl atletiky, Tyršova 214, P. O. Box 252, Třinec, IČ , garanční dopis vyjadřující podporu kandidatury a souhlas s využitím Městského stadionu Třinec na pořádání Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice na dráze v roce 2014 a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 5) vzala na vědomí kandidaturu a smlouvu o pořádání Mistrovství České republiky a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 a č. 4 přednesu. usnesením č. 2013/3373 1) vzala na vědomí rezignaci Ing. Jana Ference na funkci člena majetkoprávní komise 2) jmenovala do funkce člena majetkoprávní komise Ing. Zbigniewa Choduru. usnesením č. 2013/3374 uzavřít smlouvu číslo 2013/25/005/KoL na realizaci projektu Zelené sítě mezi městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, Třinec, IČ , a Mendelovou univerzitou v Brně, se sídlem Zemědělská 1, Brno, IČ usnesením č. 2013/3375 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku paní Ivaně Niedobové, Jablunkovská 406/7, Třinec, u provozovny Slezská Krčma, Beskydská 1146, Třinec, IČ , a to ve dnech pondělí až neděle, do 24:00 hodin na dobu určitou od do usnesením č. 2013/3376 vyloučit uchazeče REVOLT s. r. o., se sídlem Třinec, Oldřichovice 738, PSČ , IČ z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu MŠ SNP č. p. 447, Třinec fasádní zateplení obvodových stěn a střechy o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu MŠ SNP č. p. 447, Třinec fasádní zateplení obvodových stěn a střechy takto: Strana 14 (celkem 16)

15 1. STASEKO PLUS, s. r. o., Praha 9 - Prosek, Kytlická 780, PSČ , IČ D 5, akciová společnost, Třinec, Třinec - Staré Město, Průmyslová 1026, PSČ , IČ ) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2013/02/073/Ža MŠ SNP č. p. 447, Třinec fasádní zateplení obvodových stěn a střechy se společností STASEKO PLUS, s. r. o., se sídlem ve městě Praha 9 - Prosek, Kytlická 780, PSČ , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3377 uzavřít smlouvu Zajištění jímky Domov Sosna, Třinec se společností Třinecký inženýring a. s., se sídlem ve městě Třinec, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření smlouvy Zajištění jímky Domov Sosna, Třinec s firmou Třinecký inženýring a. s., se sídlem v Třinci, Frýdecká 126, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3378 schválit Dodatek č. 3 k Ceníku vstupného, služeb a pronájmu hřišť příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), týkající se stanovení ceny za vstup do Dětského lanového parku v areálu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu upraveného dle návrhu rady města, s účinností od usnesením č. 2013/3379 1) stanovila s účinností o celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Třinec na 200. NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK ČLENŮ RADY MĚSTA RADA MĚSTA ULOŽILA 137/90 místostarostovi Mgr. Ivo Kaletovi společně s Ing. Pindurovou, vedoucí odboru SŘaÚP, svolat pracovní skupinu ohledně změn v územním plánu Třinec. Tato pracovní skupina připraví na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Třince materiál týkající se jejího fungování a aktuálního stavu posuzovaných žádostí o změnu územního plánu. Zodp.: Mgr. Ivo Kaleta, místostarosta Termín: RMě konaná dne Strana 15 (celkem 16)

16 138/90 místostarostovi Ing. Ivo Kantorovi, prověřit splnění legislativních povinností při provozování prodejního okénka U Sherlocka (zda mají veškerá povolení apod.). Zodp.: Ing. Ivo Kantor, místostarosta Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Vyhotoveno dne: Mgr. Ivo Kaleta MÍSTOSTAROSTA Strana 16 (celkem 16)

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 113. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. března 2014 usnesením č. 2014/4123 1) schválila program 113. schůze rady města, konané dne 17.03.2014. usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. března 2011 usnesením č. 2011/336 program 9. schůze rady města, konané dne 14.03.2011. usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2011 usnesením č. 2011/747 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 08.08.2011. usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 51. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. května 2012 usnesením č. 2012/1778 program 51. schůze rady města, konané dne 28.05.2012. usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 11. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 11. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. dubna 2011 usnesením č. 2011/411 program 11. schůze rady města, konané dne 11.04.2011. usnesením č. 2011/412 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 2. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 7. prosince 2010 usnesením č. 2010/46 program 2. schůze rady města, konané mimořádně dne 07.12.2010. usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. března 2015 usnesením č. 2015/318 program 8. schůze rady města, konané dne 09.03.2015. usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 17. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. června 2015 usnesením č. 2015/681 1) schválila program 17. schůze rady města, konané dne 08.06.2015. usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více