Tisková zpráva Stavba roku 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva Stavba roku 2008"

Transkript

1 Tisková zpráva Stavba roku 2008 Mediální partneři: Partneři soutěže: Seznam nominovaných staveb na titul Stavba roku Rekreační a sportovní komplex Park Holiday, Praha Dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o. Autor: Petr Suske SEA Architekt, Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc., Ing. Jiří Jakeš, Ing. arch. Patrik Dolák, Ing. arch. Martin Havelka, Ing. arch. Jarka Kopečná, Ing. Dominik Wallenfels Investor: LIVETA a. s Přihlašovatel: Podzimek a synové, s. r. o. Park Holiday se skládá ze čtyřhvězdičkového hotelu o sto lůžkách, kongresového centra pro cca 150 účastníků, několika restaurací a barů, včetně vinného sklepa, souboru krásy a zdraví a sportovního respektive volnočasového centra. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření nového typu hotelového zařízení s využitím přírodních stavebních materiálů se zřetelem k působivému výtvarnému řešení interiérů. 8. Moravský zemský archiv, Brno Dodavatel: IMOS Brno, a. s. Autor: A PLUS a. s., Ing. Jaromír Černý, CSc., Doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Uhlíř Investor: Moravský zemský archiv v Brně Přihlašovatel: A PLUS a. s. Stavba byla navržena a postavena proto, aby sloužila k trvalému uložení, všestrannému zabezpečení, ochraně a odbornému zpracování archiválií, které dokumentují dějiny Moravy od 12. století do současnosti. Stavba zabezpečuje mimořádně dobré podmínky pro uložení a ochranu archiválií na straně jedné a rovněž tvoří vysoce moderní a důstojné prostory pro

2 vědecké bádání, prezentaci archivních pramenů a přednáškové aktivity pro širokou veřejnost. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření stavby důmyslně snoubící část k uložení a ochraně důležitých dějinných dokumentů s částí pro pohodlnou badatelskou činnost se zřetelem k řešení obvodového pláště a vytvoření nové městské dominanty. 9. Studijní a informační centrum Masarykovy univerzity, Brno Dodavatel: OHL ŽS, a. s. Autor: A PLUS a. s., Ing. Jaromír Černý, CSc., Doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Uhlíř Investor: Masarykova univerzita Přihlašovatel: A PLUS a. s. Studijní a informační centrum Masarykovy představuje jádro Univerzitního kampusu Bohunice. Stavba pojímá komplikovanou náplň vědeckovýzkumných a výukových laboratoří a jejich zázemí celé řady oborů. Informační centrum poskytuje nejen inspirativní prostor pro studium tradičních studijních materiálů, ale umožňuje i přístup k nejnovějším informačním technologiím. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření velkoryse koncipovaného badatelského jádra nově budovaného univerzitního kampusu se zřetelem k funkčně pohodlnému a výtvarně. 12. Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero, Ostrava Dodavatel: SKANSKA DS a. s., závod 77 - Mosty Autor: Stráský, Hustý a partneři s. r. o. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Přihlašovatel: SKANSKA DS a. s., závod 77 Mosty Most je součástí úseku dálnice D47, stavba D v Ostravě a překonává řeku Odru a Antošovické jezero. Je utvořen dvěma samostatnými souběžnými mosty, které jsou v zavěšené části spojeny monolitickou mezideskou a prefabrikovanými vzpěrami. Most má 14 polí, přičemž délka mostu mezi osami dilatačních závěrů je 592,7 m a celková délka mostu je 605,6 m. Hlavní pole nad Odrou má rozpětí 105 m. Jednotlivé nosné konstrukce mostu mají konstrukční výšku 2,2 m a jsou tvořeny dvoukomorovými nosníky s konstantním průřezem. Nosné konstrukce pravého a levého mostu byly zhotovovány samostatně jako klasické estakády na výsuvných skružích MSS. Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1,2 m. Pylon je založený na 53 kusech vrtaných pilot. Výška dříku pylonu je 48,6 m a je spřaženého ocelobetonového průřezu. Horní třetina pylonu je osazena pasivním kotvením 2x14 závěsů s 55 až 91 lany. Systém závěsů je navržen v ose dálnice a je tvořen celkem 2176 lany o celkové délce 136 kilometrů. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření ojedinělé mostní stavby ohleduplně osazené a modelované do krajiny se zřetelem k výtvarnému působení zavěšené i podporované konstrukce. 16. Rekonstrukce a oprava hotelu Imperial *****, Praha Dodavatel: Sdružení Metrostav a. s., Konstruktiva Branko, a. s. Autor: atelier ALTÁN, s. r. o., Ing. arch. Petr Kořený, ARCHINA, s. r. o. Ing. arch. Ivo Nahálka, ARCHON, s. r. o. Investor: Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů Přihlašovatel: Metrostav a. s.

3 Cílem rekonstrukce bylo v plném rozsahu obnovit provoz hotelu Imperial v Praze a přizpůsobit jej nadstandardům, které nabízejí dnešní luxusní hotely (kategorie *****), se zachováním charakteru jednotlivých prostorů tak, jak byly provozovány v původní podobě hotelu. Zvláštní pozornost byla věnována památkově cenným prostorům, aby nutné stavebně technické úpravy a vybavení těchto místností nijak nenarušilo stavebními úpravami původní podobu prostoru. Nominace na titul Stavba roku je udělena za citlivou rekonstrukci historické hotelové stavby v centru Prahy se zřetelem ke znovuoživení ojedinělých společenských interiérů s charakteristickou atmosférou. 17. Metro trasa IV. C2 Ládví Letňany, Praha Dodavatel: Sdružení Metro IV.C2 - Metrostav a. s.(vedoucí člen sdružení), Skanska CZ, a.s., Subterra a.s. (členové sdružení) Autor: METROPROJEKT Praha a. s. (architekti stanic: st. Střížkov - Ing. arch. Patrik Kotas; st. Prosek - Ing. arch. Alena Martínková, st. Letňany - Ing. arch. Miroslav Mroczek) Investor: Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost Obstaravatel: Inženýring dopravních staveb a. s. Přihlašovatel: Metrostav a. s. Nově vybudovaný úsek metra IV.C21 se stanicemi Střížkov, Prosek a Letňany plynule navazuje na provozní úsek IV. C1 a prodlužuje stávající trasu C o 4,6 km. Nominace na titul Stavba roku je udělena za doplnění důležité dopravní tepny města stanicemi s charakteristicky citlivým výtvarným pojetí se zřetelem k prostorové předvídavosti stanice Letňany a k ojedinělému řešení otevřené stanice Střížkov. 20. Ochrana vod povodí řeky Dyje dílčí projekt D-region Třebíčsko Akce č.1 Náměšť na Oslavou - ČOV Dodavatel: Sdružení firem Třebíčsko : PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.(vedoucí člen sdružení), VHS plus s. r. o. (člen sdružení), VHS Břeclav s. r. o. (člen sdružení) Autor: VEGAspol v. o. s. Investor: SVAZ VKMO s. r. o., VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči Přihlašovatel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. ČOV je podzemní stavbou, vlastní čistící proces je realizován oběhovou aktivací a nitrifikací a simultánní denitrifikací. Kal je aerobně stabilizován, zahuštěn a odvodněn. ČOV slouží pro EO. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření důležité ekologické stavby se zřetelem k jejímu citlivému a ohleduplnému začlenění do rekreačního městského prostředí. 22. Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně Dodavatel: Konstruktiva Konsit, a. s. Autor: ADR s. r. o. Projektant: SPS projekt spol. s r. o. Investor: RODOP, a. s. Přihlašovatel: RODOP, a. s. Designový čtyřhvězdičkový hotel o kapacitě 110 lůžek s restaurací, barem, sportovní a kongresovou halou, bazénem.

4 Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření přívětivého horského hotelu a sportovního centra se zřetelem k osazení ho krajiny a k vytvoření působivého a charakteristicky designového interiéru. 26. Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s. Autor: OMICRON-K, architektonický atelier Martin Kotík, Ing. arch. Martin Kotík, Ing. arch. Leoš Zeman, Ing. arch. Daniel Dvořák Investor: E SIDE PROPERTY LIMITED, org. složka Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s. Multifunkční areál je navržen v souladu s moderními fotbalovými trendy. Jeho parametry splňují požadavky Českomoravského fotbalového svazu, ale především požadavky fotbalových federací FIFA a UEFA. Objekt je doplněn administrativní, ubytovací a technickou částí i komerčními prostorami. Parking včetně stání pro autobusy a části pro fanoušky hostů je samozřejmostí. Za vytvoření charakteristického stadionu významného českého fotbalového klubu se zřetelem ke konstrukčnímu řešení a k neotřelému doplnění sportovního objektu samostatnými důležitými městotvornými funkcemi. 27. Domov sociální péče Hagibor, Praha Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o.z. Autor: L & P, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER Ing. arch. Jan Línek Investor: Židovská obec v Praze Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s. Rekonstrukce historicky cenné budovy a dostavba areálu původního chorobince slouží od května letošního roku k ubytování 60 klientů ve 46 jedno a dvou lůžkových pokojích s komplexní čtyřiadvacetihodinovou péčí. Zařízení poskytuje služby i docházejícím klientům jako komunitní centrum a denní stacionář. Všechny části jsou vzájemně propojeny. Vznikl tak dispoziční organismus, takzvané vnitřní město, které umožňuje plynulý pohyb ubytovaných klientů a návštěv při přijímání služeb a provozování denních aktivit. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření stavby poskytující vrcholně přívětivé a bezpečné domovské prostředí pro seniory se zřetelem k osazení souboru v městské struktuře a k citlivé rekonstrukci historického objektu. 37. Obytný soubor Horní Počernice Horní Počernice, V Lukách, Praha Dodavatel: Konhefr, stavby a interiéry, s. r. o. Autor: Hlaváček & partner, s. r. o., Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Michaela Řeřichová, Ing. arch. Jan Cyrany, Bc. Barbora Krejčová Investor: Konhefr HP s. r. o. Přihlašovatel: Hlaváček & partner, s. r. o. Projekt V Lukách je řešen jako samostatný areál nízkoprovozních domů, který se stává z deseti třípodlažních řadových rodinných domů, pěti dvoupodlažních řadových rodinných domů, tří dvojdomů (šest rodinných domů), bytového domu o třech sekcích s celkem 21 bytovými jednotkami a čtyř solitérních domů. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření obytné skupiny s rozmanitými typy bytových staveb se zřetelem k netradičnímu řešení prostorů rodinných domů a využití alternativního zdroje tepelné energie. 40. Fakulta informačních technologií VUT v Brně

5 Dodavatel: IMOS Brno a. s., UNISTAV a. s. Autor: Atelier/2002, s. r. o., Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka, Ing. arch. Vladislav Vrána Investor: VUT v Brně Přihlašovatel: IMOS Brno a. s. Rekonstrukce a dostavba areálu bývalého Kartuziánského kláštera pro vysokoškolské účely. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření funkčně bohatého vysokoškolského souboru se zřetelem k citlivému propojení historického klášterního komplexu s novými objekty výrazně současného architektonického pojetí 42. Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov Dodavatel: VÍTKOVICE, a. s. Projektant: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a. s., Ing. arch. Stanislav Šťastný, Ing. Hana Laboňová Investor: JOB AIR CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a. s. Přihlašovatel: VOKD, a. s. Novostavba provozní budovy a obří ocelové haly slouží jako opravárenské centrum letadel. Jedná se o největší letecké servisní středisko ve střední a východní Evropě, ve kterém se mohou opravovat největší dopravní letadla. Výstavba byla prováděna unikátní technologií, která byla v České republice použita poprvé. Výjimečnost celého projektu byla mimo jiné potvrzena druhým místem v prestižní soutěži Investor roku. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření funkčně ojediněle náročné stavby s velkorysým konstrukčním a provozním řešením. 49. Projekt EIII-9, Přeložka silnice I/7 Chomutov - Křimov Dodavatel: Sdružení Chomutov-Křimov : Stavby silnic a železnic, a. s, oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary - vedoucí člen sdružení Projektant: VPÚ DECO PRAHA, a. s. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov Přihlašovatel: Stavby silnic a železnic, a. s. Rychlostní komunikace kategorie S 11,5/70 vedená v horském terénu splňující parametry moderní kapacitní komunikace zvláště v oblasti bezpečnosti provozu a ekologie. Na stavbě byly realizovány významné objekty v oboru dopravního stavitelství. Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření důležité komunikace ve složitém horském terénu se zřetelem k citlivému osazení do krajiny a k využití netradiční technologie opěrných zdí. 51. Administrativní centrum Královéhradeckého kraje Dodavatel: SKANSKA CZ a. s. závod Morava Autor: Ing. Pavel Tušl Projekt: 3Q PROJECT a. s. Investor: IMMORENT ČR s. r. o. Přihlašovatel: SKANSKA CZ a. s. Rozsáhlá rekonstrukce několika objektů bývalého hradeckého pivovaru. Projekt vycházel z rozhodnutí vrátit celý soubor do původní historické doby.

6 Nominace na titul Stavba roku je udělena za rekonstrukci starého pivovaru na okraji historického jádra pro potřeby veřejné správy se zřetelem k rozmanité funkční náplni a citlivému dotvoření historické siluety. Informace o soutěži STAVBA ROKU. Letos je to již pošestnácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok utkají o prestižní cenu Stavba roku. Uzávěrka soutěže byla Na základě podaných podkladů porota vybrala (v prvním týdnu v měsíce června) stavby, které postoupily do druhého kola soutěže. Následně tyto stavby osobě navštívila a posoudila. Z těchto staveb porota vybrala 15 staveb, které nominovala na titul Stavba roku a z nich 5 staveb, které obdrží titul Stavba roku. Tituly Stavba roku budou uděleny u příležitosti Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli dne Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby. Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby. Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány. Patnáctileté období soutěže přineslo více než sedm set posuzovaných staveb a sedm desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací ABF, ECONOMIÍ a.s. časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Poslání soutěže: Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavba až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku Kritéria hodnocení: Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií: architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos kvalita a jakost stavebních prací vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí celkové prostorové a funkční řešení díla začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností

7 úroveň investorského záměru další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.). Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení zvláštních cen. Ceny vypisovatelů: Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii Zvláštní ceny: Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města Cena Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení Cena předsedy Senátu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé) Cena za dopravní infrastrukturu (bude poprvé udělena v roce 2008) Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu Cena poroty Výsledky soutěže ceny a ocenění /podmínky soutěže/: Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybere nejvýše 15 staveb. Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných. Ceny vypisovatelů a zvláštní ceny se určí z nominovaných staveb. Porota je garantem odborného předvýběru. V letošním 16. ročníku soutěže bylo přihlášeno 61 staveb, 27 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby. Dne bylo v Domě ABF vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku a Ceny vypisovatelů: Cena Nadace ABF: 30. Stavba č Kolektor Centrum I.A, etapa 0004 Vodičkova Za progresívní řešení technické infrastruktury. Cena SPS v ČR: 42. Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov Za uskutečnění investičního záměru v lukrativním oboru oprav a revizí leteckého parku Evropy a za technickou i kvalitní úroveň realizované stavby. Cena časopisu Stavitel: 22. Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně Za mimořádně kvalitní řešení detailu, jak exteriéru, tak interiéru budovy. Cena poroty: 60 Náměstíčko Kafkova Wuchterlova, Praha 6 - Dejvice Složení poroty soutěže Stavba roku Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. předsedkyně poroty Ing. Lubomír Obr Ing. Miloslav Mašek, CSc. Ing. Ladislav Vaněk Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.

8 Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Tajemnice poroty: Mgr. Daniela Pavlíčková Dne bude v Betlémské kapli u příležitosti slavnostního večera Dne stavitelství a architektury, který byl připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí a zvláštní ceny.

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

presta prestižní stavba jižních Čech katalog

presta prestižní stavba jižních Čech katalog Přehlídka stavebních realizací jižních čech dokončených v letech 2010 2012 presta prestižní stavba jižních Čech katalog 2010 2012 Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI)

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

presta prestižní stavba jižních Čech katalog

presta prestižní stavba jižních Čech katalog PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH REALIZACÍ JIŽNÍCH ČECH DOKONČENÝCH V LETECH 2012 2014 presta prestižní stavba jižních Čech katalog 2012 2014 Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI)

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Monitoring mediálních výstupů. Stavba roku Plzeňského kraje 2014

Monitoring mediálních výstupů. Stavba roku Plzeňského kraje 2014 Monitoring mediálních výstupů Stavba roku Plzeňského kraje 2014 Monitorované období: 1. února 31. května 2015 Monitoring médií NewtonIT: Ve Stavbě roku šéfovi nemusí vykat každý. Brusivo z Rokycan kupuje

Více

Tradice s novou vizí

Tradice s novou vizí Tradice s novou vizí O nás Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavební činnosti více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost.

Více

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity 2012 MK ČR E 17014 08/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

Příloha č. 2 Regiony NUTS II

Příloha č. 2 Regiony NUTS II 1p/05-6 Integrované projekty Příloha č. 2 Regiony NUTS II Region NUTS2 Hl. m. Praha Region NUTS2 Jihovýchod Region NUTS2 Jihozápad Region NUTS2 Moravskoslezsko Region NUTS2 Severovýchod Region NUTS2 Severozápad

Více

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY 3 2013 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA TOHOTO ČÍSLA POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11 B21 2O11 Soutěžní přehlídka studentských prací Bytový dům v 21. století v roce 2011 Program je inovací již 4. ročníku soutěže Bytový dům v 21. století vypisovaného SFRB a Nadací pro rozvoj architektury

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více