REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU"

Transkript

1 číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: Kč Dotace z OPŽP: Kč Termín realizace: 4/ /2011 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., Litoměřice Projektant: Ing. arch. Dáša Tůmová Technický dozor: Ing. Ivan Marek Parametry díla: Komunikace a povrchy Drobná architektura a stavební doplňky Přemístění pomníku padlých Sadové úpravy Závlaha a letní vodovod Fontána a oprava vodních prvků Veřejné osvětlení nasvícení soch V sobotu 8. října 2011 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný zámecký park (II. etapa) a lapidárium ve sklepních prostorách zámecké budovy. Slavnostní akt přestřižení pásky provedli zprava: jednatel firmy Garden- Line Ing. Miloš Náprstek, starosta města Benátky nad Jizerou Jaroslav Král, primátorka slovenského města Modra Ing. arch. Hana Hlubocká a perkmistr burčákové unie Rudolf Poslušný Opravené sklepní prostory a vybudování lapidária zapadají do dlouhodobé koncepce oprav zámecké budovy a jejího využití jako správního, společenského a kulturního centra regionu. V tomto čísle najdete: Změna svozové společnosti TKO str. 4 5 Ukončení agendy OP str. 5 Benátečtí zastupitelé str. 6 7 Základní školy str Historie str Policie str. 26 Sport str Lapidárium, otevřené v sobotu 8. října 2011, řeší vhodné umístění originálních barokních soch z území města v prostředí, které zaručuje minimum škodlivých vlivů svojí teplotní a vlhkostní stálostí. Zbývá přenést sochu sv. Prokopa a sošky andělíčků ze sochy Kojící Panny Marie. Všechny sochy v lapidáriu postupně projdou restaurováním do galerijní úpravy. Nově zasazené javory v zámeckém parku vyjadřují partnerské vztahy mezi Benátkami nad Jizerou a německými obcemi Rossdorf, Reinsdorf, slovenským městem Modra a českým městem Hustopeče. Německé město Büttgen-Kaarst vyjadřuje upomínku na rodiště Jana z Werthu. LAPIDÁRIUM V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: Kč Termín realizace: 05/ /2011 Projekt: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Sezemice Zhotovitel: Dalibor Frňka, Frýdek-Místek, GSP Benátky nad Jizerou, PBK Benátky nad Jizerou, Andrš Březinka, Dibitanzl, Benátky nad Jizerou, Šumichrast Benátky nad Jizerou Restaurátorské práce: Ak. soch. Martin Pokorný, Čížovky Parametry díla: nové podlahy z cihelné dlažby elektroinstalace a osvětlení oprava a částečná výměna dřevěných dveří restaurování a přemístění soch restaurování kamenných ostění Informační panel v zámeckém parku poskytuje informace v pěti jazycích Fota na této str.: emje, MěÚ

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Z á m e c k ý p a r k v n o v é m š a t ě Memorandum přátelství podepisuje starosta našeho města Jaroslav Král V sobotu 8. října 2011 nebylo příliš příznivé počasí, chladno, občas déšť. To však neodradilo mnoho občanů od účasti při Slavnostním otevření zámeckého parku a lapidária, spojeného s malou Burčákovou slavností u vchodu do zámku. Nakonec se umoudřilo i počasí alespoň natolik, že v 15 hodin, kdy slavnost začínala, přestalo pršet. Přicházející návštěvníci mohli uložit deštníky a v Burčákové ulici se zahřát výborným burčákem, který přivezli hosté z města Hustopeče, sídla Burčákové unie. Slavnostní odpoledne zahájil starosta města Jaroslav Král. Úvodem zahajovacího projevu přivítal všechny, kteří se přišli podívat na výsledné dílo po ukončení revitalizace zámeckého parku a rekonstrukci zámeckých sklepení. Přivítal hosty z partnerských měst slovenského města Modra, českého města Hustopeče, a německé obce Rossdorf, kteří přijali pozvání a přijeli s námi prožít slavnostní chvíle. Všechny krátce seznámil s průběhem akcí a jejich parametry a poděkoval všem, kteří se na obou akcích podíleli. Součástí slavnosti bylo uzavření Memoranda přátelství, kterým se stvrzovala snaha pokračovat ve vzájemném přátelství. Výrazem toho je výsadba čtyř javorů před vstupem do budovy zámku, jako symbolů spřátelených měst. Memorandum bylo stvrzeno podpisy přítomných představitelů měst. Za slovenské město Modra podepsala Memorandum přátelství primátorka tohoto města Ing. arch. Hana Hlubocká, za německou obec Rossdorf Steven Günther-Scharmann a za město Hustopeče radní Antonín Matocha. U vysázených javorů jsou umístěny na kameni pamětní tabulky s názvy měst a údaji o státní příslušnosti a vzdálenosti od města Benátky nad Jizerou. Německé město Büttgen-Kaarst má tuto pamětní tabulku u vysázené lípy, a to jako město, ze kterého pochází jeden z významných majitelů benáteckého panství Jan z Werthu. Střelecké bratrstvo z tohoto města udržuje památku významného generála třicetileté války a navštěvuje naše město vždy jednou za několik let. Za naše město Memorandum podepsal starosta Jaroslav Král. Všichni návštěvníci si se zájmem prohlíželi zámecký park, zámecká sklepení, vyjadřovali uznání za provedenou proměnu těchto prostor, mnozí si nenechali ujít vyhlídku do okolí ze zámecké věže. U vstupní brány do zámku bylo vidět neubývající dlouhý zástup zájemců o lahodný burčák. K velké lítosti návštěvníků ho však nebylo tolik, aby se uspokojil tak velký zájem. Ve sklepních prostorách vyhrávala benátecká hudební skupina Tramskej děs, před zahájením slavností v odpoledních hodinách před vstupem do zámku hrála Cimbálová muzika z Liberce. Slavnostní odpoledne a podvečer ukončila ve hodin slavnostní fanfára ze zámecké věže v podání Viliama Vlada z města Modra. Po podpisu Memoranda přátelství pronesli hosté krátké zdravice a oficiální část slavnosti byla ukončena. Zleva: Rudolf Poslušný perkmistr burčákové unie, Antonín Matocha radní města Hustopeče, Jaroslav Král starosta města Benátky n. J., Steven Günther-Scharmann německá obec Rossdorf a Ing. arch. Hana Hlubocká primátorka slovenského města Modra Fota: emje

3 8. listopadu 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 V ulici Burčáková se 8. října 2011 podával zdarma pravý nefalšovaný burčák Zástup zájemců o burčák se nekrátil, zato zásoby burčáku rychle ubývaly Burčák z Hustopečí se prodával u vstupní brány do zámku. Za chvíli tady byl vidět neubývající zástup zájemců Okamžiky před zahájením slavnosti Zástupci partnerských měst pronesli u svých javorů krátké přípitky Cimbálová muzika z Liberce V zámeckých sklepeních vyhrával benátecký Trampskej děs Lapidárium v zámeckých sklepích si v sobotu 8. října 2011 prohlédlo velké množství návštěvníků Fota na této straně: emje

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Zprávy z Benátecké Radnice Rekonstrukce kočárovny Zhotovitel: Dalibor Frňka, Frýdek-Místek Poslední prací, kterou je třeba provést na rekonstrukci kočárovny, je výroba a osazení nového dřevěného schodiště v zadní garáži, kterým bude zpřístupněn půdní prostor. Původní vstup z balkonku z ulice byl zazděn a nahrazen pouze malým půlkulatým okénkem. Přístavba k domu MěCKP společenský sál Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o. V měsíci říjnu byly osazeny okna a dveře, byla připravena podlaha pro pokládku parket, dokončeny byly rozvody topení a byly instalovány radiátory. Dokončena byla elektroinstalace včetně osazení zásuvek, vypínačů a osvětlení. V okolí objektu byly zahájeny práce na přístupové komunikaci, byla dokončena opěrná zídka a postupně se začaly provádět zemní práce před pokládkou dlažby okolo venkovního podia. Kočárovna Foto: MěÚ Zámecký park Zhotovitel: Ak. soch. Martin Pokorný, Čížovky Také restaurování barokního bazénku u zadního vstupu do parku je hotové. Zbývá vybetonování dna bazénku včetně malé jímky vytvořené pro lepší vyčerpání vody při vypouštění a vyložení nádrže plechovou vanou. Rekonstrukce komunikace v ulici Jiřího Wolkera Investor: Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav Zhotovitel: GASTREND spol. s.r.o. V současné době byla dokončena výměna hlavního vodovodního řadu včetně přípojek a byla vybudována nová dešťová kanalizace. V měsíci červnu bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v ulicích Wolkerova, Obodřecká a V Zahradách". Bohužel do dnešního nebylo toto výběrové řízení dokončeno, kvůli několika odvoláním odvoláním účastníků proti jednotlivým úkonům řízení. Z tohoto důvodu muselo Město Benátky nad Jizerou toto zmařené výběrové řízení zrušit. Následně bude vypsáno nové výběrové řízení pouze na rekonstrukci ulice Wolkerova, aby vybraný zhotovitel mohl zahájit práce ihned v jarních měsících příštího roku. Závěrem se touto cestou omlouváme a dovolujeme si požádat o pochopení, protože úprava komunikace bude zatím uvedena do dočasného stavu pro provoz v nadcházejících zimních měsících. Rekonstrukce komunikace v ulici Soukalova II. etapa Zhotovitel: COLAS a.s. Technický dozor: MB Invest s.r.o. Během října došlo k dokončení pokládky zámkové dlažby na chodnících, byla dokončena instalace veřejného osvětlení a městského rozhlasu a v posledním týdnu měsíce byl položen nový asfaltový kryt i ve druhé části ulice Nad Remízkem. Víceúčelové hřiště lokalita u Náměstí 17. listopadu V měsíci říjnu proběhlo spojené územní a stavební řízení a došlo také k výběrovému řízení na zhotovitele stavby, ve kterém uspěla firma Gema MB s.r.o. z Ml. Boleslavi. Práce budou zahájeny dle klimatických podmínek z jara roku Nové víceúčelové hřiště bude mít rozměr 15 x 32 m a bude oploceno do výše 4 m. Dále bude vybudováno dětské hřiště 6,2 x 32 m, které bude vybaveno hracími prvky. Přístavba společenského sálu k budově MěCKP Rekonstrukce hlavních cest na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o. Ve druhé polovině měsíce října byly provedeny práce na druhé etapě rekonstrukce hlavních přístupových cest na hřbitově. Farmářské trhy v Benátkách nad Jizerou Přijďte si nakoupit kvalitní, čerstvé a české potraviny! Farmářské trhy pokračují i v listopadu a prosinci a budou probíhat až do Vánoc. Trhy se konají Na Burse každou středu v čase hodin. V pravidelné nabídce je česká zelenina a ovoce, uzeniny rodinné firmy z Brandýsa nad Labem vyráběné dle staročeské receptury, chutné pečivo, sýry, máslo, české ovocné džusy bez chemické konzervace, vína z Moravy, každý druhý týden ryby a výrobky z nich, koření a mnoho dalšího. Na V měsíci říjnu pokračovala rekonstrukce hlavních cest na starobenáteckém hřbitově Fota: emje trzích se objevují i dárkové předměty jako šperky či keramika. Nabídka trhů se průběžně mírně obměňuje, vždy dle sezóny, ale určitě si vyberete a budete odcházet s dobrým pocitem, že potraviny, které se dostávají na Váš stůl, pocházejí z místa, kde žijete a necestovaly k Vám tisíce kilometrů. Od listopadu je pro prodejce nově k dispozici 12 dřevěných prodejních stánků s celtovou stříškou, které byly díky iniciativě města Benátky nad Jizerou pořízeny z grantu z Revolvingového fondu MŽP. Tyto stánky jsou plně k dispozici místním výrobcům či pěstitelům, kteří mají zájem na farmářských trzích nabídnout své výrobky či zboží. Pokud máte zájem se trhů účastnit, kontaktujte organizátory na telefonu nebo na adrese Změna svozové společnosti komunálního odpadu Od došlo ke změně svozové společnosti ve svozu komunálního odpadu z popelnic od občanů. Dovolte proto, abychom Vás ještě jednou informovali o podstatných skutečnostech spojených s touto změnou. Nejpodstatnější je to, že svozové dny budou zachovány ve stejném harmonogramu bez jakýchkoliv změn. Sváženy budou pouze označené nádoby paušální známkou na příslušný rok, tak jako doposud. Nově budou odváženy pouze pytle s logem svozové společnosti AVE, které budou k dispozici na Městském úřadě Benátky nad Jizerou oddělení bytového hospodářství nebo v sídle společnosti AVE CZ (areál zámku)

5 8. listopadu 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 za výrobní cenu pytle, která činí 5 Kč. Nádoby na směsný komunální odpad spolu s pytli s logem AVE budou k prodeji také v areálu skládky společnosti AVE CZ. Postupně budou všem občanům měněny zdarma plechové nádoby za plastové. Další součásti odpadového hospodářství zůstávají nezměněny. Svoz tříděného odpadu bude probíhat ve stejné frekvenci a bude nadále podle potřeby občanů rozšiřován. Objemné odpady, biologicky rozložitelné odpady a nebezpečné odpady je i nadále možno zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb města ve Kbele v pondělí a ve středu od 12 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Tel.: Do budoucna bude pro obyvatele připraven svoz biologicky rozložitelného odpadu z domácností V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, zástupce svozové společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na tel: nebo referenta životního prostředí MěÚ pana M. Kochmana, tel.: OBČANÉ PÍŠÍ NA RADNICI Výběr Ze dne Kam s hliníkem a jak na bioodpad? Kam v Benátkách odevzdat separovaný (a čistý) hliník (lze do sběrného dvora?) a zamýšlí se sběr bioodpadu? O d p o v í d á Miroslav Kochman: Čistý hliník je možné odevzdávat ve sběrnách druhotných surovin za úplatu. Sběr bioodpadu je prozatím ve fázi přípravy a není zatím znám přesnější termín jeho případného zavedení. Ze dne Oblečení - charita Organizuje město nebo ví o tom, kde se dá odložit starší oblečení? Tím nemyslím nic roztrhaného, špinavého atd. Jen zkrátka oblečení, které už člověk nenosí. Je mi líto to hodit do koše, když to může někdo jiný v pohodě nosit. Napadl mě červený kříž nebo tak... O d p o v í d á M. Mařík: Oblečení můžete odvézt do sběrového dvora, kde pracovníci Technických služeb toto oblečení skladují pro Diecézní organizaci, která si jej pravidelně vyzvedává. Ze dne Přechod pro chodce v Mladské ulici Dlouhodobě chybějící označení přechodu pro chodce v Mladské ulici (svislé i vodorovné) - v jaké fázi je jeho řešení? O d p o v í d á : R. Bárta: SÚS obnovovala v letních měsících veškerá vodorovná dopravní značení v Benátkách nad Jizerou na komunikacích, které mají ve své správě. Bohužel, poslední 2 přechody, které jsou v ulici Bratří Bendů, tedy i Vámi zmiňovaný, již nestačila obnovit, jelikož pracovníci SÚS byli odvolání na jinou práci, která «hořela». Máme přislíbeno, že tyto 2 přechody budou obnoveny ještě v letošním roce, ale musí to dovolit povětrnostní podmínky. Co se týká svislého dopravního značení na tomto přechodu, tak svislé dopravní značení se na přechodu v křižovatce nepoužívá, zde cedule ani nelze použít. Informace o zavedení elektronických občanských průkazů Ukončení agendy OP na MěÚ Benátky nad Jizerou V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů se zavádí vydávání nových typů občanských průkazů s kontaktním elektronických čipem tzv. e-op od Upozorňujeme, že posledním dnem podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průkazu na Městském úřadě Benátky nad Jizerou je , po tomto datu lze požádat o občanský průkaz na Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor správních agend, odd. občanských průkazů, a to do Posledním dnem pro podání žádosti o e-pas je , taktéž na Magistrátu města Mladá Boleslav. Provoz agendy e-pasu a nové agendy e-op bude plně funkční na Magistrátu města Mladá Boleslav od pondělí Chceme ještě upozornit občany seniory, že je možné do požádat o výměnu občanského průkazu, jehož platnost končí do června Označení obalů a jejich třídění 1. Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Do kontejneru je možné odkládat všechny plastové obaly, na kterých je některá z níže uvedených značek. PET 1 HDPE 2 LDPE 4 PP 5 PS 6 ANO Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. NE Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 2. Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do kontejneru je možné odkládat všechny skleněné obaly, na kterých je některá z níže uvedených značek: GL ANO Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. 3. Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu. Do kontejnerů lze mimo jiné odkládat papírové odpady označené následovně: PAP ANO Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! NE Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice! 4. Nápojové kartony známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém sběru nápojových kartonů nastavený. Na nápojových kartonech jsou tyto značky:

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka C/PAP ANO Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. NE Nepatří sem měkké sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin. ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Některé benátecké zastupitele známe velmi dobře, některé jen dobře, některé podle vidění nebo z doslechu. Pro lepší poznání těch, kteří byli námi, Benátčany, zvoleni v komunálních volbách v roce 2010, přináší Zpravodaj Benátecka postupně rozhovory se všemi 23 zastupiteli. Dosud si naši čtenáři mohli přečíst rozhovory s deseti členy Zastupitelstva. Pro listopadové číslo jsem požádala o rozhovor další tři Ing. Zdeňka Plachého, Václava Klomínka a Mgr. Jaroslavu Šimkovou nejmladší benáteckou zastupitelku. Jsem součástí jednoho týmu Mgr. Jaroslava Š i m k o v á, narozená v roce 1980, pochází a žije v Benátkách nad Jizerou Rodinný stav: svobodná Vzdělání: Universita Karlova, Fakulta humanitních studií (magisterské studium) Zaměstnavatel: Liberty International spol. s r.o. (Mezinárodní společnost na poli cestovního ruchu) Kandidovala za ČSSD, bezpartijní Slečna Šimková je nejmladším členem Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou. Tato příjemná mladá žena má ráda svoje město a patří k těm, kteří mají zájem podílet se na vytváření dobrých životních podmínek v našem městě. Nebývá to časté rozhodnutí u mladších generací. Co Vás vedlo k tomu, že jste se ucházela o činnost v Zastupitelstvu města Benátky nad Jizerou? Motivů, proč jsem se ucházela o činnost v Zastupitelstvu, bylo hned několik: jednak jsem vystudovala na Fakultě humanitních studií UK obor Sociální práce, jehož součástí bylo i studium veřejné správy a občanské společnosti a tato témata mě vždy velmi zajímala. Dále to byla snaha o to, mít příležitost pokračovat ve šlépějích své matky Aleny Šimkové, která byla zastupitelem v minulém funkčním období. A v neposlední řadě to byl i počet hlasů od našich občanů, které jsem dostala v minulých volbách, jichž jsem si velmi vážila. A jaké jsou Vaše dojmy z dosavadní činnosti? Mé dojmy z dosavadní činnosti v Zastupitelstvu jsou velmi kladné, při jednáních panuje příjemná atmosféra. Můj pocit je takový, že během hlasování nejde o to za jakou stranu byl člověk do Zastupitelstva zvolen, důležitější je to, aby rozhodnutí z daných hlasování plynoucí byla ku prospěchu našeho města a našich občanů. Mám dobrý pocit z toho, že se jednotliví zastupitelé při jednáních nebojí říct svůj názor, i když to je názor oproti většině odlišný. Jsem ráda, že mi moje vzdělání poskytlo teoretické vědomosti o veřejné správě, praktické znalosti postupně získávám. Je pro mne důležitou oporou získaný pocit, že benátecké Zastupitelstvo není roztříštěno do několika zájmových skupin, ale že je to jeden tým, kde jde všem o prosperitu našeho města a já jsem součástí tohoto týmu. Působíte také v některé z komisí Rady města nebo výborů Zastupitelstva? Pracuji v Komisi pro občanské záležitosti, jejíž hlavní činností, kromě pořádání zlatých svateb a vítání nových občánků, je jít popřát našim občanům za vedení našeho města k jejich význačným životním jubileím. Lidé jsou často v těchto okamžicích, navíc v domácím prostředí, sdílnější a tak se při těchto příležitostech dozvím o různých jejich trápeních, mám možnost hovořit s nimi o tom, co je zajímá. Je to příležitost vyslechnout i ty, kteří by jinak za nikým se svými dotazy a názory nepřišli, ať již z důvodů zdravotních, nebo to nemají ve své povaze, nebo mají dojem, že jejich život už nikoho nezajímá. Tento kontakt s občany, majícími bohaté životní zkušenosti, je pro mne velkým přínosem. Mohu říci, že mne činnost v této komisi dobíjí energií, je to úžasný pocit, když se mi podaří vykouzlit na tváři jubilanta úsměv. Jistě přicházíte do styku i se zaměstnanci města pracujícími na Městském úřadu Benátky nad Jizerou. Jak se Vám s nimi spolupracuje? Všichni, se kterými jsem se dosud setkala, mi vždy vycházeli vstříc, v osobních jednáních s nimi byla cítit empatie. Vaše maminka má zkušenosti z činnosti Zastupitelstva našeho města. Chodíte si k ní pro radu v tom, kde si nejste jistá svým postupem v některé záležitosti? Nemůžu říct, že bych zrovna chtěla po mamce radu, spíše o různých záležitostech diskutujeme. Moje mamka je stále pro mnoho spoluobčanů takovou vrbou, ke které si chodí postěžovat, chodí za ní s různými dotazy a připomínkami. Když byla členkou Zastupitelstva, vyřizovala tyto věci, když bylo potřeba, přímo na jednáních Zastupitelstva. Nyní za ní dále chodí, ale s dodatkem ať to Jaruška řekne na Zastupitelstvu. Jsem-li v takových případech doma, vypadá to pak u nás jako v nějakém diskusním klubu. Co je nejčastějším námětem Vašeho domácího diskutování se spoluobčany? Po řadu let je to jedno a to samé bezpečnost chodců a cyklistů v Pražské ulici, kde je rušný dopravní provoz, jezdí tady i kamiony bohužel jejich počet neustále roste, navíc začaly jezdit i v noci, kdy často nedodržují povolenou rychlost. V průběhu času se tady přihodily i smrtelné úrazy, v nedávné době těžký úraz dítěte. Vlastníkem této komunikace, který je odpovědný za řešení, je Středočeský kraj. Snaha města po zjednání nápravy zůstává zatím bez kladné odezvy. Jak hodnotíte mimodopravní bezpečnost v našem městě? Myslím, že zavedení a zprovoznění kamerového dohlížecího systému přináší výsledky a doufám, že se výsledky budou projevovat ještě ve větší míře. Co si myslíte, že v našem městě chybí? Na to, jak jsme velké město, bychom tady mohli mít vlastní smuteční obřadní síň. Také mě mrzí, že v Benátkách není kino. Jak trávíte svůj volný čas? V Benátkách máme ideální podmínky pro sportování dospělých i dětí, a tak si ráda chodím zabruslit nebo si zajdu na lekci spinningu. Také chodím povzbuzovat naše hráče na hokej, hokejbal či volejbal. Je tady i výběr z různých sportovních areálů a podobně. Myslím si, že v dnešní době, která přináší stále více a více stresu, jsou právě dobré podmínky pro trávení volného času ať už sportovní, kulturní či jiné zájmové činnosti velmi důležité. Na závěr bych se ráda zeptala, jak se Vám v Benátkách žije a zda již nyní, na začátku volebního období, uvažujete o tom, že budete kandidovat i v příštím volebním období? Líbí se mi tady. Celá naše rodina žije v Benátkách již 150 let. Takže bych tady i já ráda žila i v dalších letech. Veřejná správa mě vždy velmi zajímala a tato práce mě těší. Je to sice ještě opravdu daleko, ale zřejmě pokud budu mít příležitost a hlavně důvěru občanů, šla bych do toho znovu. Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně štěstí ve Vašem životě. Pomáhat tomu dobrému Ing. Zdeněk P l a c h ý narozen: 1952 v Mladé Boleslavi rodinný stav: ženatý, dvě dcery žijící mimo Benátky, jedno vnouče vzdělání: Vysoká škola chemickotechnologická Praha zaměstnání: Carborundum Electrite a.s. kandidoval za ODS, bezpartijní Pocházíte z Mladé Boleslavi, co Vás přivedlo do Benátek nad Jizerou? Byla to nabídka zaměstnání a bytu. A i když jsem se narodil a vyrůstal v Mladé Boleslavi, už přes 35 let žiji v Benátkách nad Jizerou. A stejně dlouhou dobu jsem zaměstnancem Carborunda, kde jsem prošel celou řadou pracovních pozic. V současné době jsem vedoucím výrobního plánování a tuto práci vykonávám již asi 6 let. Carborundum Electrite prošlo za dobu Vašeho zaměstnání v tomto podniku řadou změn Jistě, byla to řada změn ve vlastnictví podniku, organizační změny doprovázené vlnami propouštění zaměstnanců, změny ve výrobě, změ-

7 8. listopadu 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 ny vyvolané finanční krizí Někoho tyto změny zasáhly, někoho ne. Někdo v podniku pracuje dlouhou řadu let, jiný tady svoji pracovní kariéru začíná. Jsou tu lidé s bohatými zkušenostmi v oboru i ti, kteří mají odborné vzdělání a se zkušenostmi jsou teprve na začátku své cesty. Podle mě právě tato přítomnost obou kategorií zaměstnanců je pro podnik, a nejenom tento, to potřebné a dobré. Říká se, že nejen prací živ je člověk a Vás naši občané dobře znají i přes Vaši zájmovou činnost Nepochybně máte na mysli hudbu. Ta byla mým koníčkem již v Mladé Boleslavi a dobré hudební zázemí v Benátkách přispělo také k mému rozhodnutí zajímat se o nabídku zaměstnání (a bytu) v Benátkách. Hudební skupina Becher, která před ne tak dlouhou dobou zanikla a zastoupila ji hudební skupina Trampskej děs to byla a je moje velká mimopracovní záliba a činnost. Mám ale ještě i jiné zájmy rád si zahraji tenis a mám rád také práce na chalupě. Co Vás vedlo k tomu, že jste se ucházel o činnost v Zastupitelstvu města? Proč jsem členem zastupitelstva města? Myslím, že každý by měl alespoň v rámci svých možností ovlivňovat běh věcí veřejných. A pomáhat tomu dobrému. Obzvlášť, když tu jsme doma Byl jsem osloven, zda chci podpořit program ODS a být uveden na kandidátce této strany. Program strany mi byl blízký, a tak jsem se vstupem do komunálních voleb za tuto stranu jako bezpartijní souhlasil. Benátečtí voliči mi dali svoji důvěru i v pozdějších volbách a nyní působím v Zastupitelstvu města již páté volební období (ve volebním období jsem v Zastupitelstvu města nepůsobil). Účastnil jste se také činnosti v komisích Rady města nebo výborech Zastupitelstva? Ano, pracoval jsem v komisi bytové a v tomto volebním období jsem členem kontrolního výboru. Jste zapojen do činnosti i jiného orgánu v našem městě? Ano, jsem v představenstvu Stavebního bytového družstva v našem městě. Jaké jsou Vaše dojmy z dosavadní činnosti nejvyššího orgánu města? Hlavně se mi líbí, že si nikdo nehraje na nějaké strany a že při řešení problému nejde o stranické zájmy. Klasickou ukázkou toho bylo na posledním zasedání Zastupitelstva rozhodování o změně dodavatele služby odvozu komunálního tuhého odpadu. Takový přístup, kdy na prvním místě je při rozhodování zájem města, je na životě v takovém městě dobře znát. Jak na Vás působí změny ve složení Zastupitelstva oproti všem předchozím volebním obdobím? Podle mě to je přínos, noví lidé přinesou nové myšlenky. A my ostatní jsme zase získali již hodně zkušeností, takže tato kombinace bude jistě působit ku prospěchu rozvoje města. Co považujete za nejdůležitější rozhodnutí v průběhu všech volebních období od roku 1989 pro naše město? Nevím, jestli nejdůležitější, ale tím podstatným pro život v našem městě, co se podařilo prosadit, jistě bylo vybudování skládky. Přináší to, mimo dobré možnosti skládkování odpadů, finanční přínos, který je základem pro rozsah možností při zařazování investičních i neinvestičních akcí do městského rozpočtu. Porovnáme-li Benátky v roce 1990 a nyní, vidíme, jak se město mění, mění se jeho okolí, dá se říct, že tady nezůstal kámen na kameni v tom dobrém slova smyslu. Možná, že je příliš brzy na otázku, zda máte v úmyslu, vstoupit do příštích voleb? Máte pravdu, rok 2014 je ještě příliš vzdálený a těžko odhadnout, co život za tu dobu přinese Děkuji panu Plachému za čas, věnovaný Zpravodaji Benátecka a jeho čtenářům a přeji v životě jen samé čistě znějící melodie, bez falešných podtónů. Ať se našemu městu daří tak, jak tomu bylo dodnes Václav K l o m í n e k narozen: v roce 1946, pochází a žije v Benátkách nad Jizerou rodinný stav: vdovec děti: 2 dcery a 2 vnoučata vzdělání: vyučen automechanikem zaměstnání: důchodce kandidoval za KSČM, politická příslušnost KSČM Na rozhovor s panem Klomínkem jsme se sešli v benátecké Městské knihovně. Vím o něm, že patří k zastupitelům, kteří mají s činností v Zastupitelstvu zkušenosti, získané v průběhu několika volebních období. Netušila jsem však, že je pravidelným návštěvníkem knihovny a jako čtenáře ho zajímají knihy o historii, knihy s válečnou tematikou, zajímají ho dobrodružné příběhy V současné době již nepracujete jaké bylo Vaše zaměstnání, než jste se stal mužem v důchodu? Jsem vyučený automechanik, vyučil jsem se v České Lípě a po vyučení jsem hned nastoupil základní vojenskou službu, vojančil jsem v Karlových Varech. Po ukončení vojenské služby v roce 1967 jsem se oženil a já i manželka jsme nastoupili do zaměstnání v benáteckém podniku Carborundum Electrite. Moje žena jako účetní a já do odboru dopravy, kde jsem pracoval celých 40 let, jiného zaměstnavatele jsem neměl. V zastupitelstvu pracujete již čtvrté volební období. To první Vám přinesly komunální volby v roce Co bylo tehdy důvodem Vaší kandidatury do Zastupitelstva města? Byl jsem osloven, zda bych chtěl kandidovat. Souhlasil jsem a nepočítal jsem s tím, že volební výsledky vyznějí v můj prospěch. Život v Benátkách jsem dobře znal, nechtěl jsem zklamat důvěru těch, kteří mi dali své hlasy a tak jsem do toho šel. Jak to bylo v dalších volebních obdobích? Během prvního volebního období jsem si uvědomil, že nejvíce se dá pro spoluobčany udělat právě tehdy, když se aktivně zapojíte do práce městských orgánů, ve kterých pak můžete využít své poznatky ze života v Benátkách při rozhodování o záležitostech města a jeho občanů. Proto jsem souhlasil i s pozdějšími vstupy do voleb. I tehdy jsem dostával důvěru spoluobčanů a nyní jsem členem Zastupitelstva města již počtvrté. Benátčané Vás znají nejen jako zastupitele. Vaše jméno je u nás známé také v oblasti sportovní. Můžete mi o tom něco říct? Sportu jsme se věnovali již společně s manželkou. Ona Sokolu a já aktivně fotbalu, hrál jsem v letech za Benátky. Kopané jsem zůstal věrný i po smrti manželky, později pak již ne jako aktivní hráč, ale jako trenér mládeže. Nyní chodím podporovat naše fotbalisty jako divák a věnuji se vnoučatům, která mají také ráda sport, jezdím s nimi na tréninky kopané a tenisu. Rada a Zastupitelstvo města mají své komise a výbory. Byl jste v průběhu některých volebních období členem komise nebo výboru? Po dvě volební období jsem pracoval ve sportovní komisi, kde jsem mohl uplatňovat své sportovní zkušenosti. A nyní již druhé volební období působím v kontrolním výboru. Jaké jsou Vaše dojmy z práce v Zastupitelstvu? Moje dojmy jsou dobré, při řešení záležitostí v Zastupitelstvu města myslí členové Zastupitelstva na prospěch města a jeho obyvatel. Politická příslušnost a zájmy tady nehrají roli, důležité je to, aby se rozhodovalo ve prospěch života v našem městě. Nezaznamenal jsem ani žádnou nevraživot jednoho proti druhému, vládne tady přátelské ovzduší, ve kterém se dobře pracuje. To vše neznamená, že nejsou různé názory na projednávané věci, neznamená to, že vždy všichni při hlasování zvednout ruku při hlasování pro. Obracejí se na Vás občané s dotazy, připomínkami nebo stížnostmi? Obracejí tak např. upozornili na potřebu písku na dětské hřiště v sídlišti nebo posekání trávy v lokalitě Kosinka. Tyto záležitosti jsem hned řešil s Technickými službami města, se kterými je velmi dobrá spolupráce. A jak se Vám spolupracuje se zaměstnanci městského úřadu, pokud se na ně obrátíte s nějakou věcí? I se zaměstnanci na městském úřadu mám dobré zkušenosti, jsou ke mně vstřícní. Je něco, co v našem městě postrádáte? Postrádám dobré a odpovědné vlastníky psů, hlavně v sídlišti. Pořídit si psa a neumět se o něho řádně starat není vizitkou dobrého vztahu ani k tomu psu, a už vůbec ne ke spoluobčanům. Volební období je teprve ve své čtvrtině uvažujete o možnosti kandidovat v dalším volebním období? Myslím si, že spíše ne, pevně rozhodnutý ještě nejsem, nevím, jak na tom budu se zdravím, Jak se Vám žije v Benátkách, když pomineme neodpovědné vlastníky pejsků? Žiji v Benátkách rád a žije se mi tady dobře. Přál bych si, aby se našemu městu dařilo ve všem tak, jako se daří dodnes. A svým spoluobčanům přeji hodně pevného zdraví. Děkuji Vám za rozhovor a přeji hezké chvíle při sportování s vnoučaty. Připravila emje

8 strana 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Exkurze do Prahy Začátkem října se obě páté třídy se svými učitelkami vypravily na exkurzi do Prahy. Na začátku našeho putování jsme dostali mapu, do které jsme si zaznamenávali trasu naší cesty. Procházka historickou Prahou začínala na Hradčanech. Před vstupem do Hradu jsme zastihli výměnu hradní stráže. Prošli jsme první branou Pražského hradu a postupně si prohlédli jeho tři nádvoří. Nejdéle jsme se zdrželi u chrámu svatého Víta, který je chloubou gotického stavebního slohu. Dál jsme prošli Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí na Karlův most, kde jsme si kromě soch prohlédli také Malostranskou a Staroměstskou bránu. Právě ta nás dovedla na Staroměstské náměstí, kde jsme se mimo jiné dověděli o popravě českých pánů po bitvě na Bílé hoře. Zastavili jsme se před Pražským orlojem a památníkem Mistra Jana Husa. Exkurze se nám moc líbila, někteří z nás byli na těchto historických místech poprvé, a proto se těšíme na další poznávací cesty po naší minulosti. Z prací žáků 5. A H. Budkové, P. Douši a A. Kubové Spolupráce 9. A a 1. A Páté třídy v knihovně V rámci hodin čtení se naše třída 5. A společně s 5. B vypravila do městské knihovny v Benátkách nad Jizerou. Přivítala nás tam paní ředitelka, která nám povyprávěla o tom, jak to v knihovně chodí, jaká jsou tam pravidla, co musíme udělat, když bychom si do knihovny chtěli chodit půjčovat knížky. Mohli jsme se zde podívat i na počítače, kde je napsáno, kdo má jakou knížku půjčenou, jak lze přes počítač založit kartičku na půjčování knih, jak si můžeme knížku zarezervovat. Knihovna neslouží jen pro půjčování knih, ale třeba i pro kopírování dokumentů. Je zde přístupný i veřejný internet. V knihovně se nám líbilo, někteří se hned zaregistrovali, rádi se tam půjdeme zase někdy podívat a třeba si i nějakou knihu půjčit. Z prací L. Horáka, H. Budkové a A. Kubové z 5. A Paní ředitelka, která nám povyprávěla o tom, jak to v knihovně chodí V rámci vyučovacích hodin čtení navštívili žáci pátých tříd knihovnu Fota poskytla ZŠ Husovo náměstí Soutěž Přírodovědný klokan Ve středu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Naši žáci soutěžili v kategorii Kadet. V testu se objevily otázky z matematiky, fyziky, chemie, biologie a také ze všeobecných znalostí. Svou roli ve výsledcích sehrála také zvolená taktika žáků, vzhledem ke způsobu bodování (za správnou odpověď přičten počet bodů podle náročnosti otázky, za špatnou odečten 1 bod, nevyplněná otázka se nehodnotila). První místo získal Petr Šodek z 8. A, druhé místo Natálie Roubalová z 9. A a třetí místo Petr Lockenbauer z 9. A. Výhercům blahopřejeme. Ing. Pavla Zadáková ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Běh školou Dne se v naší škole uskutečnil tradiční Běh školou. Začátek byl ve 13:00. Jako první nastoupily na start dívky z prvních ročníků, hned po nich nastoupili chlapci. Obě kategorie běželi 350 m, což je jedno kolo. Pořadí dívek: Pořadí chlapců: 1. místo Veverková Anna 1. místo Malý Ondřej 2. místo Doskočilová Klaudie 2. místo Byrtus Michal 3. místo Němečková Monika 3. místo Husák Michal Poté následovaly 2. a 3. ročníky, které už čekala 2 kola. Pořadí dívek: Pořadí chlapců: 1. místo Sendrea Raisa 1. místo Závora Jan 2. místo Kadlecová Hana 2. místo Růžička Petr 3. místo Smiková Ráchel 3. místo Hladík Štěpán Následně běžely 4. a 5. ročníky. Pořadí dívek: Pořadí chlapců: 1. místo Hejdrychová Kamila 1. místo Čermák Michal 2. místo Bůžková Denisa 2. místo Sejpal Zdeněk 3. místo Šulcová Lucie 3. místo Šípek Jakub A tím se uzavírá kategorie prvostupňová kategorie a nastupuje druhostupňová. Začínají 6. a 7. ročníky což jsme my. Pořadí dívek: Pořadí chlapců: 1. místo Došlá Milada 1. místo Dunka Gerald 2. místo Folová Tereza 2. místo Haspeklo Filip 3. místo Hollová Nikola 3. místo Hégr Lukáš Celý běh uzavírá kategorie 8. a 9. ročníků. Pořadí dívek: Pořadí chlapců: 1. místo Sejpalová Michaela 1. místo Tichý Jakub 2. místo Uřidilová Tereza 2. místo Kubík Patrik 3. místo Tejklová Krystýna 3. místo Prokop David Po odběhnutí se všichni závodníci shromáždili na basketbalovém hřišti a tam se závodníkům rozdaly medaile v podobě fidorek a dostali diplomy. Někteří tam ještě zůstali a pomohli s úklidem tratě. Celá akce se moc povedla. Eliška Judová, Eliška Spanilá

9 8. listopadu 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 Běh školou Dějepisné představení Dne jsme místo třetí hodiny byli na historickém představení, které se konalo ve školní hale. Poté, co jsme se usadili, jsme se dozvěděli, že představení bude o Lucemburcích. Na úvod jsme dostali několik málo otázek, pak byl vybrán jeden dobrovolník, na kterém nám byla představena výzbroj. Poté následovalo několik dalších otázek, po kterých byli vybráni další tři dobrovolníci, kteří se pak zúčastnili soutěže v zásahu do terče a v přesnosti, kdy se museli kopím trefit do kroužku. Následovalo několik vtipných historických scén o tom, jakým způsobem vládli Lucemburkové naší zemi. Nejlepší ze scén byla ukázka boje, při kterém od štítů a zbroje létaly jiskry do všech stran. Před každou další scénkou jsme dostali několik otázek. Po skončení představení, zakončeného potleskem, jsme se všichni rozešli zpět do tříd. Žáci 7. B Výstava v IG parku se nám moc líbila Kinderiáda Ve středu se konala Kinderiáda v Kladně. Jsou to atletické závody pro děti z druhých až pátých tříd. Tyto závody se pořádají v každém regionu a v Praze finále. Školy mají možnost získat peníze na opravu školních sportovišť. Závodí se v disciplínách jako skok daleký, kriketový míč, medicimbál, běh na šedesát metrů a závěrečná štafeta.všichni žáci se dobře umístili a někteří byli několikanásobně i na stupních vítězů. Žáci, kteří se zúčastnili: Hana Kadlecová, Kryštof Hora, Jana Maděrová, Jan Závora, Kateřina Zuzáková, Ondřej Misík, Václav Jelínek, Kamila Hejdrychová, Lucie Šulcová a Michal Čermák. Jako škola jsme se umístili na šestém místě. Všichni žáci vzorně reprezentovali naši školu. Tereza Uřidilová Kinderiáda probíhala 5. října v Kladně Z dějepisného představení o Lucemburcích IQ park Dne jsme jeli, my 6. A, do Mladé Boleslavi na výstavu IQ parku. Jeli jsme linkovým autobusem. Výstava se konala v bývalém kostele Na Karmeli. Byly tam různé exponáty např. obří ježek v kleci, poznávání koření podle vůně, provázkový jeřáb nebo stavba mostní klenby. Exponáty byly součástí putovní výstavy libereckého IQ parku po českých městech. Tolik her a logického uvažování nemáme ve škole ani za celý den a to jsme tam byli jenom dvě hodiny. Celé třídě, včetně paní učitelky Brzkové, se výstava moc líbila. Vojta Hýbl, 6. A Na výletě se mi nejvíce líbily takové dva vysílací talíře. Vypadaly jako ufo talíře. Jeden talíř byl v přízemí a druhý v horním patře. Když si jeden stoupl k prvnímu talíři a mluvil do něho, tak kamarád, který měl ucho u talíře druhého, ho slyšel a mohli se na dálku dorozumívat. Mně se ten výlet líbil moc! Tereza Součková, 6. A Lidice Dne jsme společně s třídou 7. A jeli na exkurzi do Lidic. Ráno, když jsme přijeli z Předměřic, tak už jsme nedočkavě vyhlíželi autobus. Když přijel, tak jsme všichni nasedli a vyrazili jsme směrem Lidice. Trochu jsme se zdrželi na Jižní spojce, ale to nám ani nevadilo. Po příjezdu jsme odešli k muzeu, kde se nás za chvíli ujala paní průvodkyně. Nejdříve jsme šli do počítačové místnosti, kde jsme si prohlíželi fotky z Lidic a dozvěděli se o vsi něco více. Poté jsme se přesunuli do muzea, kde jsme mohli vidět fotky původních obyvatel, různé Sedmé třídy byly 18. října na exkurzi v Lidicích

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka vzpomínky dětí, které byly odeslány na poněmčení a žádosti dětí, které válku nepřežily. Poté jsme šli ven na prohlídku míst, kde stávaly původní Lidice. Nejdříve jsme se zastavili u hrobu zavražděných mužů, které příslušníci gestapa zastřelili. Poté jsme prošli okolo základů Horákova statku, na jehož zahradách byli muži zabiti, směrem k místu, kde dříve stál pomník padlým v 1. sv. válce. Kousek od tohoto místa byl dříve rybník, který však byl zasypán. Pak jsme přešli potok a šli k základům kostela a školy. Kromě základů zde byly i dvě sochy. Exkurzi jsme zakončili u pomníku dětí, kde bylo naskládáno hodně plyšáků. Celkem mě překvapilo, že někdo dokáže ukrást sochu i z tohoto pietního místa. Poté jsme se rozloučili a odjeli směr Praha. Na Černém Mostě jsme dostali 45 minut na rozchod. Pak jsme opět nasedli do autobusu a jeli domů. Vojta Kuba srdečné. Hned jsme se našli, teda prvňák deváťáka, a mohli jsme se vydat na cestu. Bohužel, museli jsme po silnici. Cesta proběhla bez úrazů, jen naše uši dostaly zabrat, protože prvňáci pořád něco vyprávěli. V hájovně nás přivítal pan Bendl. Odvedl si prvňáky, aby jim pověděl něco o lese a my jsme se dali do přípravy ohně na opékání. Pak jsme šli společně na malou procházku po lese. Poznávali jsme stromy, počítali budky pro ptáky, hledali houby a přelézali klády. Dál už hurá na buřty. Opékání bylo moc fajn a moc děkujeme panu Bendlovi za báječné pohoštění. A vůbec, perfektní byla celá exkurze po Okrouhlíku. Ještě jednou dík a určitě zase někdy na shledanou. Cesta do školy byla úmorná, bolely nás nohy a sluníčko nás pálilo. I to jsme přežili a ještě si mohli pohrát na hřišti u školy. Petr Bayer Deváťáci připravili oheň na opékání buřtů Fota na straně 9 a 10 poskytla ZŠ Pražská Cesta do Okrouhlíku V úterý 4. října jsme byli opět s prvňáky. Tentokrát jsme jim dělali doprovod při jejich výpravě do lesa Okrouhlík. Přivítání bylo velmi Ředitel Správy městských lesů Karel Bendl vyprávěl dětem o lese

11 8. listopadu 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 11 Policie Dne do naší školy přišli zástupci Policie ČR, aby nás poučili o zákonech, trestech, přestupcích, první pomoci a trochu i o politice. Nejprve se nám představili a poté jsme začali hovořit o zákonech, až jsme se dostali k trestnímu zákoníku, a přešli jsme i k poslancům, senátorům a prezidentovi. K závěru nám řekli, jak bychom se měli zachovat při autonehodě a připomněli nám i důležitá telefonní čísla. Po tomto tématu jsme ještě probírali šikanu, ale tu jen krátce, protože už zazvonilo. Beseda byla přínosná a dozvěděli jsme další nové informace. Jakub Tichý Návštěva prvňáků Tento den jsme šli za našimi prvňáky, abychom s nimi postavili nějaké obrázky z toho, co jsme s nimi nasbírali u cyklostezky. Když jsme k nim přišli, všichni jsme šli za našimi prvňáky, kteří nám ukázali to, co udělali z různých kaštanů, žaludů, jeřabin, šípků, šišek a mnoha různých věcí, které jsme s nimi předtím sebrali. Bylo toho hodně a všechno bylo hezké. Když jsme s nimi udělali i něco my, rozloučili jsme se a odešli na vyučování. Již se těšíme na další společnou akci. Jakub Tichý Sběr 2011/201 ( ) 1. stupeň třída celkem kg průměr pořadí 70% 1.A 1 017,36 39, Kč 1.B 0 733,10 28, Kč 2.A 1 139,53 47, Kč 2.B 1 065,10 44, Kč 3.A 784,00 41, Kč 3.B 1 324,20 69, Kč 4.A 1 017,80 39, Kč 4.B 1 415,50 56, Kč 5.A 1 173,70 45, Kč 5.B 1 347,70 51, Kč celkem , Kč 2. stupeň třída celkem kg průměr pořadí 70% 6.A 700,5 36, Kč 6.B 917,5 45, Kč 7.A 583,5 20, Kč 7.B 621,3 23, Kč 8.A 1 706,5 77, Kč 8.B 2 094,0 91, Kč 9.A 897,4 49, Kč 9.B 452,0 25, Kč celkem 7972, Kč CELÁ ŠKOLA 18990,7 kg celkem zisk: Kč, z něhož třídy obdrží 70% tj. cca Kč, škole zůstane Kč Sběrová akce na ZŠ Pražská V týdnu od 3. do 7. října proběhlo na naší škole podzimní kolo ve sběru starého papíru. Škola se tím každoročně snaží vylepšit svůj rozpočet a zároveň jednotlivé třídy tak získávají prostředky například na uspořádání školního výletu. A akce byla vskutku úspěšná, vždyť se podařilo shromáždit téměř 19 tun papíru. Zapojily se do ní nejen děti a třídní učitelé, kteří své žáky vhodně motivovali, ale také rodiče s pochopením a přispěním mnoha obyvatel Benátek. Těm všem patří za tuto pomoc velký dík. A jaký byl finanční zisk z této akce? Třídy si připsaly na účet celkem Kč, (nejvíce třída 8.B Kč) a škole zůstalo Kč. Z takto získaných prostředků hodlá škola zakoupit nový skleník na školní pozemek. Nezbývá než dodat, že v organizování podobných ekologických iniciativ hodláme pokračovat i v dalších letech a doufáme, že budou obdobně úspěšné. Jiří Čížek zást. ředitele

12 strana 12 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. A. BENDY Základní umělecká škola J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou Vás srdečně zve na SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Městské tenisové centrum Benátky nad Jizerou upozorňuje všechny zájemce o tenisovou hru na zahájení zimního provozu na kurtech v kryté tenisové hale v Obodři. Provozní doba zůstává stejná jako v loňském roce, tzn. PO a ST od 9,00-21,00 hodin, Út, ČT, PÁ od 13,00 21,00 hodin, NE od 9,00 21,00 hodin. Ceny za pronájem dvorce všední den: 9,00 12,00 hod 240,- Kč/hodinu 12,00 16,00 hod 280,- Kč/hodinu neděle: 16,00 21,00 hod 350,- Kč/hodinu 9,00 16,00 hod 280,- Kč/hodinu 16,00 21,00 hod 350,- Kč/hodinu Objednávky a případné další podrobnější informace na telefonních číslech (p. Josef Chlupáč) nebo (p. Alena Macková). Rozpis bruslení pro veřejnost: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ LISTOPAD 2011 Den Datum Hod. sobota neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle Ve čtvrtek bruslení pro veřejnost odpadá! Na ZS probíhají mistrovské zápasy mladších a starších žáků a mladšího dorostu. Školička bruslení V průběhu měsíce září začala na benáteckém zimním stadionu pod vedením paní Jany Pucandlové probíhat Školička bruslení pro děti předškolního věku, o čemž jsme vás ve stručnosti informovali v minulém čísle Zpravodaje. Zároveň jsme ale přislíbili, že se k této akci ještě vrátíme poněkud podrobněji a svůj slib několika následujícími řádky plníme. Jak již bylo řečeno, hlavní trenérkou a duší celé této bruslařské akce je paní Jana Pucandlová a až vám ji velice stručně několika větami představíme po sportovní stránce, každý pak jistě pochopí jak miluje zimní stadiony, ledovou plochu a dětskou drobotinu na bruslích. Jana pochází z Kadaně, kde stála u zrodu ženského ledního hokeje. Je dvojnásobnou mistryní ČR, která v letech působila v hokejové reprezentaci ČR na postu brankáře. V roce 1994 přestoupila do Litvínova. Po ukončení profesionální aktivní sportovní kariéry v roce 1998 působila jako trenérka v Jágr Teamu, kde až do roku 2004 předávala své hokejové umění, znalosti a zkušenosti českým i zahraničním brankářům. A aby byl dostatek kvalitních brankářů, založila v roce 2002 Mezinárodní brankářskou hokejovou školu, kde vždy o letních prázdninách pořádá kemp, zaměřený na přípravu mládežnických brankářů. Upřímnou snahu naučit někoho něco, co dobře zná, má zkrátka v genech. Jana je osobnost, která má dar šířit kolem sebe pohodu a dobrou náladu a v tomto duchu také probíhal náš malý rozhovor s ní. Kolikátým rokem už fungujete v Benátkách nad Jizerou? V Benátkách jsem od roku 2002 a moc se mi tady líbí. Za vašeho působení v jiných městech jste také pořádala podobné akce pro děti jako je tato? Když opominu brankářské školy, tak s výukou základů bruslení pro předškolní děti jsem začala až v Benátkách nad Jizerou. Jednak mi to bylo jako učitelce MŠ profesně blízké a potom, město Benátky bylo první, které mi tuto možnost nabídlo a já jsem to s nadšením uvítala, protože led to je můj život a práce to je můj koníček. Kolik dětí Školičku bruslení navštěvuje letos? Je to každým rokem zhruba stejné. Letos je to asi 40 dětí ve věku od 4 do 6 let. Do akce jsou zapojeny děti ze všech benáteckých mateřských školek, je ale i možnost na výuku dojíždět také z okolních vesnic. Školička začala v polovině září, kdy bude tato akce končit? S výukou bruslení V průběhu měsíce září začala na benáteckém zimním stadionu probíhat pod vedením paní Jany Pucandlové Školička bruslení pro děti předškolního věku Fota Z. Sloupová skončíme ve čtvrtek 15. prosince. Poslední dvě lekce jsou trošku výjimečné a nesou se většinou už v duchu Vánoc a volné zábavy. Jsou do nich aktivně zapojeni i rodiče, a tak si to na ledě užívají společně se svými ratolestmi. Samozřejmě proběhne i mikulášská nadílka. Jsou děti šikovné na sport a méně šikovné. Naučí se v průběhu celé této akce skutečně všechny bruslit? Ano, opravdu se to všichni naučí. Ale jako platí ve všem, že každý začátek je těžký, tak tady to možná platí dvojnásobně. A těžké a náročné to zpočátku není jenom pro děti, ale i pro rodiče, trenéry, asistenty a vše-

13 8. listopadu 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 chen zajišťující personál. Chtěla bych tady poděkovat všem mým asistentům z řad trenérů a závodních hráčů A mužstva. Bez jejich pomoci by bylo naprosto nemyslitelné něco podobného realizovat. A děti si opravdu základy bruslení osvojí a bruslit se opravdu naučí. Mám pak vždy radost když zjistím, že se mnozí zapojují i dále třeba do hokeje, rychlobruslení nebo krasobruslení. A kdo se dále nezapojí? Vždyť úplně stačí, že si jde třeba o víkendu společně s rodiči zabruslit. Není to úžasné? Ze své několikaleté zkušenosti mohu říci, že je vždy tato výuka bruslení pro děti předškolního věku hodnocena rodiči i dětmi velice příznivě a kladně, takže smysl to rozhodně má a já doufám, že akce bude pokračovat i v dalších letech. Jaká je spolupráce s rodiči? Samozřejmě, že zpočátku chvíli trvá, než si všichni vzájemně nastavíme určitá pravidla, než si na ně všichni zvykneme to je určitě velmi důležité. Teď funguje vše naprosto perfektně. Děti jsou na tréninku dostatečně včas, rodiče spolupracují, navzájem si pomáhají, akceptují výukovou jednotku, všechny děti podporují a povzbuzují. Pracovně jste vytížená hodně, dálkově studujete jak se vám daří vše stíhat? No, je to trochu náročné. Jednak je tu velká pracovní vytíženost v Benátkách nad Jizerou je 6 mateřských školek a já se snažím dělat vše poctivě, nic nešidit. Dálkově druhým rokem studuji na UK v Praze obor školský management a příprava na všechny ty zkoušky, to je rovněž velký žrout času. A protože, jak jsem už řekla, miluju led a hokejové prostředí vůbec, dvakrát týdně ještě dojíždím na Mělník a do Mladé Boleslavi, kde trénuji mládežnické brankáře. Je toho dost, ale všechno mě to baví a mám to ráda, takže se snažím dělat vše s tím největším nasazením a hlavně poctivě. Děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme ve všech vašich aktivitách a plánech, jak pracovních, sportovních i osobních hlavně pevné zdraví, pevné nervy a hodně úspěchů a radostí z dosažených výsledků. H. Sloupová SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MĚSTSKÉ CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE Jak jsme křtili I. číslo našeho občasníku Ten nápad, vydávat náš vlastní časopis, zrál už delší dobu. Budeme vůbec mít co nabídnout? Nebude to nuda? Zajímá vůbec někoho, co se u nás děje, jak žijeme, co naši senioři podnikají? Takové a mnoho dalších otázek, které se vynořovaly, stejně nakonec převálcovala naše obrovská chuť a zvědavost to prostě risknout... První číslo Občasníku jsme vydali u příležitosti týdne sociálních služeb ČR, který v tomto roce MPSV vyhlásilo na dny října 2011 s názvem Podporujeme kvalitu života. Aktuální reakce těch, kteří si časopis zakoupili, jsou zatím velmi kladné a ohlasy velice příznivé. My se budeme moc snažit, abychom tu laťku drželi i nadále. Byli jsme velice potěšeni, že křtu našeho 1. čísla se ujala a naše pozvání přijala MUDr. Ivana Široká, která svou přítomností přispěla k mile strávenému úternímu dopoledni se seniory. MěCKP, Hlaváčková J., ředitelka Megličová M., aktivizační pracovník MUDr. Ivana Široká (vpravo) společně s ředitelkou MěCKP Jaroslavou Hlaváčkovou provedly křest prvního čísla Ze slavnostního pokřtění Občasníku - zleva p. Bílková Marie, p. Hlaváčková Jaroslava, p. Megličová Monika, MUDr. Ivana Široká Ve středu odpoledne jsem tu jen pro Vás S realizací této aktivity přišla naše pracovnice Monika Megličová. Myšlenka, jak zabavit, ukrátit dlouhou chvíli našim klientům a podpořit jejich sebevědomí. Monika věnuje středeční odpoledne vždy jednomu konkrétnímu klientovi. Pro tuto činnost není třeba velkých znalostí ani vybavení, nejdůležitější je rozhodnutí a chuť vytvořit pohodu podle možností a zájmu klienta, zaměřit se na věci, které jsou možné vzhledem k jeho psychickým a fyzickým možnostem. Pokud klientovi neslouží zrak a hůře slyší, určitě ze smyslů slouží alespoň hmat, čich a chuť.

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka A tak proč se nepomazlit s plyšáky, jsou roztomilí, dají se hladit, navodí dobrou náladu a ještě si procvičíme ruce a prsty. Nelze opomenout společné chvíle nad starými fotografiemi, čtení knihy nebo časopisu, společný poslech rádia nebo televize. A pokud se nic nedaří, stačí dobrá káva nebo čaj, něco sladkého pro radost, pohlazení, držení za ruku, vzpomínání a naslouchání. Naší snahou je především zájem o klienta, podpora kvality života a radost nad společnými zážitky. MěCKP, Hlaváčková J., ředitelka Megličová M., aktivizační pracovník Paní Smolíková Aloisie při dobré kávě a sladké dobrotě poslouchá četbu Babičky Fota poskytlo MěCKP městská knihovna Pohádkové přivítání dětí z MŠ Mateřídouška První říjnové úterý do MěK zavítali poprvé v tomto školním roce žáčci MŠ Mateřídouška. Mnohé z dětí byly v knihovně vůbec poprvé, a proto jsme chtěli, aby děti měly možnost zvyknout si na nové prostředí a hravou formou se s ním seznámit. Zvolili jsme tedy pohádkové přivítání, které se dětem podle toho, jak reagovaly velmi líbilo. Setkání s dětmi z mateřských škol je pro nás velmi inspirující a vždy se těšíme na jejich bezprostřednost. Doufáme, že pro děti to bylo příjemné seznámení, a že se k nám budou rády vracet. MěK Na toto téma jsme si povídali se žáky 6. tříd ZŠ Pražská. Nejprve jsme si vysvětlili, co pod pojmy mýtus, pohádka a pověst rozumíme a čím se jednotlivé žánry odlišují. Blíže jsme se zabývali řeckou mytologií. Seznámili jsme se s nejznámějšími postavami řecké mytologie, což děti velmi zaujalo a mnoho mytologických postav dokázaly samy rozpoznat. Řekli jsme si, že antická mytologie je nejen nesmírně zajímavá, ale využívá se i v běžném životě - ve frazeologii. Např. pojem Achillova pata je jakožto slabina či zranitelné místo velmi známý, ale např. pojmy jako Danajský dar - dar přinášející spíše neštěstí nebo Sisyfovské úsilí namáhavá, zbytečná práce, nejsou už v takovém povědomí veřejnosti. Dále jsme se zaměřili na pověsti místní. Konkrétně s Benátkami nad Jizerou se bohužel žádná pověst nepojí, nicméně existuje pověst o hradu Dražice s názvem O železné holi na hradu Dražice. Tuto pověst jsme si společně přečetli. Při povídání o pověstech místních jsme nemohli opomenout záhadami opředený hrad Houska. Hrad stojí v místě, které nemá ze strategického hlediska žádný význam. Nestojí poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraničního hradu, byl postaven v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Neexistuje tedy žádný důvod, proč by měl být tento hrad zbudován. Celý obranný systém je zaměřený proti vnitřnímu nepříteli. Snad se zde střežilo něco, co se nesmělo dostat ven. Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Peklem můžeme rozumět v podstatě cokoli. Právě nad touto průrvou má stát hradní kaple. Traduje se také, že v podzemí hradu je množství podzemních chodeb a prostor, v nichž mají být pohřbeny jisté věci a kostry nelidí. Místo, kudy bylo možno do těchto chodeb vstoupit, mělo být označeno nad dnes již neexistující hradní branou. Na mýtech, legendách a pověstech je krásné to, že vlastně nevíme, co je pravda a co výmysl. Ale právě to je na nich tak inspirující pro představivost nejen dětí ale i dospělých. MěK Žáci ze ZŠ Husovo nám. si mohli vyzkoušet vyhledávání v knižním katalogu na internetu Mýty, pohádky a pověsti z MěK Celé lidské dějiny jsou opředeny mýty a pověstmi. České dějiny nevyjímaje. Vzhledem k tomu, že v poslední době se těší oblibě fantaskní témata plná bájných postav, postav trolů, elfů, kouzelníků a dalších, tak i zájem mladých čtenářů se soustředí na fantasy, možná více než v minulých generacích. Žáci ze ZŠ Husovo nám. si mohli vyzkoušet vyhledávání v knižním katalogu na internetu Staré pověsti české Znalost pověstí, které se pojí s historií našeho národa by měla být samozřejmostí pro každého z nás, a proto jsme se s žáky 4. tříd ZŠ Pražská blíže seznámili se Starými pověstmi českými. Řekli jsme si, že tato kniha od Aloise Jiráska popisuje události z české historie založené na lidové slovesnosti a některých historických faktech. Kniha Staré pověsti české poprvé vyšla už v roce A od té doby pověsti v Jiráskově podání vycházejí doteď. Je to pravděpodobně nejznámější převyprávění naší historie. Zmínili jsme se o jednotlivých pověstech a jejich hlavních hrdinech O Čechovi, Krokovi, Libuši, Přemyslovi a dalších. Přednáška v knihovně nebyla jen plná vyprávění, ale také ukázek, promítání a seznámení se s různými vydáními Starých pověstí českých ve fondu naší knihovny. Žáci také měli možnost dozvědět se o výstavě, která proběhla v Národním muzeu v Praze a která se týkala právě Starých pověstí českých. Prostřednictvím moderní techniky jsme si s dětmi udělaly virtuální výlet na tuto prohlídku, což děti velmi zaujalo. Při povídání o Starých pověstech českých jsme nemohli opomenout bájnou Horu Říp. Legenda, kterou poprvé zaznamenal počátkem 12. století kronikář Kosmas, pokládá právě horu Říp a její okolí za místo, kde se usadili první Slované vedeni praotcem Čechem. Není divu, že i dávní

15 8. listopadu 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 obyvatelé Polabí k hoře měli mimořádný vztah. Tím spíš, že ležela nedaleko řeky Labe, která měla až do středověku i funkci nejvýznamnější komunikace. Málokdo ví, že jméno hory je dávného indoevropského původu, pochází z keltského slova rib (žebro), tedy žebro země, a znamená prostě hora. Ať už jsou pověsti pravdivé či nikoli, alespoň zčásti vysvětlují mnoho otázek, nebo naopak otázky vytvářejí, ale to je asi dobře... rozhodně je to krásně vymyšleno. MěK Staré pověsti české a 4. třída ZŠ Pražská Fota poskytla Městská knihovna Knižní novinky Vážení čtenáři, tentokrát bychom chtěli z nových knih fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou nabídnout detektivku Dům na samotě od Michaely Klevisové. Tato autorka se narodila v roce 1976 v Praze. Vystudovala žurnalistiku a od roku 1997 pracuje jako novinářka. V naší knihovně najdete také dva předchozí detektivní romány od této spisovatelky Zlodějka příběhů a Kroky vraha. Dům na samotě je napínavé čtení o malé středočeské vesnici, která si až dosud žila svým poklidným tempem, kde přece každý zná dobře každého. Většina obyvatel se zajímá hlavně o úspěchy či nezdary zdejších stájí s dostihovými koňmi. Jednoho dne se však v lese za vsí najde tělo neznámé mladé ženy. Způsob usmrcení napovídá tomu, že by se mohlo jednat o stejného pachatele, který v nedávné době vraždil v Praze. Kriminalisté se snaží případ rychle objasnit a předejít dalšímu zločinu. Vesnicí začne obcházet strach a nedůvěra, objevují se také nové skutečnosti o vztazích mezi zdejšími lidmi. Někteří by si ale chtěli svá tajemství udržet v tichosti dál Z novinek můžeme doporučit i další knížky, např.: Čiň manželu dobře peklem se ti odmění (Alena Jakoubková), Lásky princezen kuronských (Otomar Dvořák), Bourneův záměr (Robert Ludlum), Potíže v zálivu Pollensa (Agatha Christie). Přejeme Vám hodně milých chvil nad knihami. Jak řekl matematik a filozof Bernard Bolzano: Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. MěK Dragon Internet přichází s novým internetovým tarifem 25 Mb/s Společnost Dragon Internet a.s. přichází s novou nabídkou připojení k internetu na optické síti domácnostem otevírá příležitost brouzdat na internetu s oboustrannou rychlostí 25 Mb/s za pouhých 358 Kč měsíčně. Dragon Internet a.s. nabízí od poloviny října pouze dva tarify připojení k internetu na optické síti, které splňují veškeré potřeby a požadavky domácího uživatele. Nová éra internetu v nabídce firmy znamená jednoduchost a přehlednost volby tarifů, finanční výhodnost, vysoký standard rychlosti připojení. Nový tarif s rychlostí 25 Mb/s přináší vysoce kvalitní službu za pouhých 358 Kč měsíčně, což v současnosti řadí nabídku firmy Dragon Internet a.s. k těm nejpříznivějším na daném trhu. Nižší přenosovou rychlost v nabídce firmy nenajdete. Druhý tarif s rychlostí 100 Mb/s nezůstává v atraktivnosti pozadu. Nabízí náročnému domácímu uživateli technologicky moderní řešení evropského formátu a již rok získává své příznivce díky velmi příznivému poměru ceny a maximální obousměrné rychlosti internetu. Tarif FiberHome 100 si domácnost pořídí za příznivých 598 Kč měsíčně. Díky komplexnímu balíčku služeb, obsahující internetové připojení spolu s digitální televizí s HD programy a telefonováním, docílí domácnosti až 40% snížení výdajů oproti samostatnému nákupu jednotlivých služeb. (Vybráno z Tiskové zprávy) Japonská kaligrafie v benáteckém muzeu Dne přivítalo Muzeum Benátky významnou návštěvu. Byla jí delegace několika desítek japonských profesorů kaligrafistů, kteří v benáteckém muzeu na zámku vystavují svá díla. Výstava představuje bezmála devadesát děl od nejlepších současných japonských umělců a vidět ji můžete od 19. října do 16. listopadu. Jedná se o jubilejní 30. výstavu současné japonské kaligrafie, která se tentokrát uskutečnila v Čechách pod názvem Česko-Bohemia, v minulém roce se podobná výstava konala v Turecku. Organizátorem je Asociace orientální kaligrafie, jejímž velkým cílem je podle slov ředitele Kenryu Miakeho pořádat výstavy a propagovat kaligrafické práce za hranicemi Japonska a přispívat tak k vytváření přátelských vztahů mezi Japonskem a ostatními zeměmi. V České republice se organizace chopila Česko-japonská společnost, která ve spolupráci s benáteckou pobočkou Muzea Mladoboleslavska vytvořila zcela ojedinělou a exkluzivní podívanou na toto exotické umění japonského krasopisu. Přípravy na tuto akci probíhaly více než rok před jejím zahájením. Iniciátorem výstavy byla sama japonská strana, která dne oslovila Muzeum Mladoboleslavska s nabídkou výstavy. V prosinci 2010 pak japonský zástupce delegace pan Okada Shinkichi poprvé navštívil prostory benáteckého zámku, aby mohl výstavu co nejlépe rozvrhnout. Během roku 2011 se pak zástup- MUZEUM Pan Koyama KENJI - Mistr kaligrafie Paní Seisen IWAMA - kurátorka výstavy Čeko Bohemia, přebírá dárek od vedoucí Muzea Benátky paní Marie Chupíkové Znak, kterým autor vyjadřuje ženu

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Vernisáže se účastnila japonská výprava ci delegace v muzeu objevili ještě třikrát. S přibližujícím se termínem gradovala komunikace mezi čekou a japonskou stranou a poslední dny před zahájením se v muzeu neřešilo prakticky nic jiného než japonská kaligrafie. Výstava byla uspořádána za podpory české ambasády v Japonsku a její hlavní kurátorkou je paní Seisen Iwama, zástupkyně Asociace japonské kaligrafie. Slovo kaligrafie (z řeckého kallos krásný a grafos písmo) by se dalo volně přeložit jako krásné psaní. Jde o jeden z mnoha živých oborů japonského výtvarného umění, jehož hlavní charakteristikou je to, že vytvořený znak má přednost před čitelností textu. Důraz je kladen na spontánní dynamiku a jedinečnou inspiraci v okamžiku psaní, která přidává znaku úplně novou estetickou rovinu uměleckého cítění., čímž vzniká zcela jiný divácký vjem, který mnohdy přerůstá v poněkud měné stravitelný artistický experiment. Viděno očima běžného Evropana jde o něco zcela mimo oblast jeho chápání a jen velmi obtížně může takové umění adekvátně hodnotit, faktem ale je, že japonská, čínská a korejská kaligrafie jsou mimořádným kulturním jevem s velmi hlubokou duchovní tradicí a snad právě pro svou neproniknutelnou nepochopitelnost odnepaměti fascinuje mnoho lidí ze Západu, české obecenstvo nevyjímaje. Na Východě je to běžné a do značné míry rozšířené umění tvořící výzdobu mnoha domů, bytů i veřejných budov. Kaligrafické znaky jsou psány vždy pomocí štětců různé velikosti a tloušky, které se namáčejí ve vlastnoručně udělané tuži. Tuže se vyrábí z přírodních materiálů a mají různé odstíny černě, od světle šedých až po uhelnatě černé. Píše se čínskými znaky Kandži a složitými japonskými abecedami Katakana a Hiragana na drahý ručně vyrobený papír. Duchovní stránka kaligrafie klade důraz na sebepoznání a kultivaci ducha a i proto se dodnes vyučuje na japonských základních školách jako povinný předmět. Pan Shinkichi OKADA prezident Asociace japonské kaligrafie a mezinárodní cestovní kanceláře a ředitelka a majitelka cestovní kanceláře Hana Tours Praha Ltd. PhDr. Kristina Kopáčková v rozhovoru se starostou města Jaroslavem Králem Slavnostní zahájení kaligrafické výstavy proběhlo dne v 16:00 ve výstavní síni v muzeu. Vernisáže se účastnila celá japonská výprava, pozváni byli zastupitelé města, ředitel firmy Sumikei a mnozí benátečtí občané. Během vernisáže měli návštěvníci možnost zhlédnout výtvory kaligrafických děl v přímém přenosu, mohli se japonských umělců zeptat na mnohé dotazy související s kaligrafií či s japonskou kulturou jako takovou a samozřejmě se mohli kochat krásou a tajemstvím obsaženém v těchto dílech. Po vernisáži následoval slavnostní raut ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, který připravili studenti SOU Horky. Druhý den v dopoledních hodinách pak japonští kaligrafisté navštívili ZŠ Husovo náměstí, kde v krátkosti seznámili žáky s tímto netradičním písařským oborem a každý žák dostal na památku bílé tričko, na které mu japonský kaligrafista namaloval znak dle jeho výběru. Večer byli zástupci muzea spolu se starostou města pozváni na slavnostní večeři do restaurace Stará kolej, kde jim byli předváděny tradiční japonské zvyky přípravy a pití čaje. Byli obdarováni drobnými upomínkovými předměty a dárky. Japonští kaligrafisté se s muzeem přišli rozloučit dopoledne, odpoledne odjeli na Ruzyňské letiště odkud odletěli zpět do vlastní domoviny. Výstavu japonské kaligrafie můžete navštívit každý všední den od 9:00 do hodin v benáteckém muzeu, ve druhém patřem benáteckého zámku, a to do LK Fota: emje domov U ANEŽKY Jednáme s klienty s úctou a pochopením tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva Jak se žije v Domově U Anežky Články o Domově U Anežky, uváděné ve Zpravodaji Benátecka, poskytují čtenářům možnost představit si, co označení poskytovatel sociálních služeb v sobě skrývá, poskytování jakých služeb můžeme i my sami jednou očekávat a využívat. Když jsem ve středu 12. října 2011 v odpoledních hodinách vstoupila do jídelny v Domově U Anežky, která je zároveň společenskou místností, byla zaplněná klienty, z jejichž tváří vyzařovala spokojenost. Jejich oči byly upřeny na paní ředitelku ing. Evu Rovnou. Ta právě zahajovala slavnostní odpoledne, věnované pokřtění DVD o životě v Domově U Anežky. Na DVD zachytil jeho autor pan Petr Klička (otec jedné ze zaměstnankyň Domova) běžný život i slavnostní okamžiky domova v průběhu roku Na záměry s využitím právě pokřtěného filmového materiálu jsem se po ukončení slavnostního aktu zeptala paní ředitelky, která mi ochotně, společně se svojí zástupkyní a vedoucí sociálního úseku Mgr. et Mgr. Miroslavou Rovnou, odpověděla i na další otázky. Nové DVD je o životě v našem Domově, o životě našich klientů, které bude tento snímek jistě zajímat nejen v dnešní den. Hlavně však bude přesvědčivým materiálem pro budoucí klienty, kteří tak budou vidět, jak se u nás žije, a že není důvod přemýšlet o životě tady jako o obávaném strašáku pro jejich rozhodnutí u nás žít či nežít. DVD bude poučné i pro všechny, kteří dosud neměli možnost se seznámit s provozem našeho domova a rádi by tak učinili. Mezi přítomnými na dnešní slavnosti jsem si všimla i několika mladých tváří, které jsem neměla kam zařadit byli to pomocníci v provozu či příbuzní klientů? Pravdu máte v obou případech. V nedávné době jsme založili jako náš další propagační prostředek Klub přátel Anežky. Mezi jeho členy a příznivci jsou i představitelé mladších generací, ať to jsou příbuzní klientů či ti, kteří se o život v Domově zajímají a chtějí být tady i něco platní. Co je hlavním cílem Klubu přátel Anežky a kdo se může stát jeho členem? Klub přátel Anežky má za cíl informovat o dění v Domově, a to jak ve středisku Benátky nad Jizerou, tak ve středisku Luštěnice. Má za cíl poskytovat osvětu o oblasti námi poskytovaných služeb širší veřejnosti. Členem Klubu přátel Anežky se může stát kdokoliv, kdo má o činnost našeho Domova zájem. Předá-li nám zájemce svoji ovou adresu, budeme mu zasílat informace o konaných či proběhlých akcích, pozvánky na tyto akce, výroční zprávu i další materiály. Klub přátel Anežky má i svoje logo symbol staršího pána, který dokládá, že život v našem Domově je příjemný, že se nikdo nemusí bát jít žít do našeho Domova. Autorem loga je Jan Lukeš, mladý výtvarník z Prahy, který nám logo vytvořil sponzorsky. Vzhledem k tomu, že logo je tak zdařilé, požádali jsme ho o vytvoření loga pro Domov U Anežky. Při Anežském posvícení zaujal mnohé návštěvníky Váš tanec s vozíčkáři. Vyžaduje to jistě značnou zručnost. Na Vašem tanci bylo vidět, že to jistě není Váš první tanec s tímto partnerem? Tanec s vozíčkáři mám velmi ráda pro tu radost a spokojenost, kterou

17 8. listopadu 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 17 DVD o životě v Domově U Anežky pokřtila ředitelka Domova pro seniory města Benátky nad Jizerou Jaroslava Hlaváčková (vlevo) společně s autorem Petrem Kličkou a ředitelkou Domova U Anežky Ing. Evou Rovnou Klienti v jídelně na slavnostním křtu DVD o životě v Domově U Anežky vidím na těch, se kterými takto tančím. Na letošním Anežském posvícení to skutečně nebyla moje premiéra, mám za sebou již pěknou řádku takto využitých tanečních příležitost, s vozíčkáři tančím již od roku Na 10. výročí Domova U Anežky v Luštěnicích jsme například s našimi klienty na vozíku a zaměstnanci předvedli tanec, jehož choreografii vytvořil pan Mgr. Petr Veleta, člen Národního Divadla. Naše veřejnost může posoudit život klientů v Domově U Anežky ze slavnostních akcí veřejnosti přístupných. To je však jen malá ukázková část života tady. Mohla byste proto našim čtenářům popsat i průběh běžného všedního dne Vašich klientů? Především musím říci, že se snažíme, aby byl průběh dne podobný tomu, který byl náš klient zvyklý prožívat doma. Po probuzení (naši klienti vstávají podle svého rozhodnutí v čase, který jim vyhovuje) a snídani mohou klienti navštěvovat různé aktivity, které jsou u nás k dispozici. Po snídani je dost velký zájem o ranní cvičení na jídelně, potom se klienti mohou věnovat aktivitám v naší klubovně různé ruční práce, četba novin, luštění křížovek nebo si jen tak popovídat. Velmi oblíbené je vaření, nejradši vaří bramboráky, minulý týden pekli bůček, vůně bývá po celém domově Každých 14 dní k nám zavítá pan farář. S klienty zpíváme, chodíme s nimi na procházky do města, někdy do hospůdky, někdy na zmrzlinu. Tu si mohou dát klienti i u nás v kavárničce, třeba se svými návštěvami. Oblíbená je dechovka a hitem roku 2011 je nesporně kroužek keramiky. V naší nové vitríně se můžete na výrobky našich klientů podívat. Je tam vystavená i cena, kterou za svou práci letos obdrželi na každoroční výstavě prací seniorů v Lysé nad Labem. Časté bývají i taneční zábavy či opékání buřtů. Asi se mi nepodařilo vyjmenovat všechny aktivity, ze kterých si klienti mohou u nás vybírat. Ráda bych zmínila ještě práci našich aktivizačních pracovnic na pokojích klientů, kterým je třeba se věnovat individuálně pro jejich zdravotní stav. Mezitím vším probíhá normální život, klienti jí, myjí se, převlékají, spí. Každému se snažíme služby přizpůsobit podle jeho přání a možností. Zmínila jste se o stravování jaký je např. jídelníček jednoho dne? Tak například v sobotu 29. října 2011 měli klienti k snídani kávu latté, housku, medomáslo, k přesnídávce ovoce. K obědu se podávala polévka květáková, zapečené těstoviny a okurka. K odpolední svačině byl pudink a k večeři chléb, máslo, salám, k večeři DIA ovocný salát. Večeře připravujeme čtyři dny v týdnu studené. Ale důležité pro naše klienty je to, že každý všední den mimo prázdnin si mohou vybrat ze dvou druhů jídel k obědu. Co klient, to jiný rozsah potřebné péče. Jeden klient je téměř soběstačný, druhý méně soběstačný a jiný je zcela nesoběstačný. Potřeby klientů se často mění. Jak zajišťujete tak různorodé potřeby služeb klientů? Můžu říct, že se nám daří tyto různorodé a počtem rozsáhlé služby zajistit. Všem klientům poskytujeme ubytování, stravu, praní prádla, ošetřovatelskou a zdravotní péči a podporujeme využití volného času. S každým klientem sestavujeme individuální plán poskytovaných služeb kdy si přejí např. ráno vstávat, jak má probíhat mytí, zda se budou stravovat v jídelně nebo na pokoji, apod. Tento plán služeb je podle potřeb klienta upravován. Klientovi, který není schopný komunikace, sestavuje tento plán tým zaměstnanců, nejlépe za přítomnosti rodinných příslušníků. Služby jsou v každém případě poskytovány v rámci daného Zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.), podle platných standardů kvality, které jsme společně s týmem pracovníků minulé dva roky tvořili Je naší snahou za pomoci stanovení vnitřních pravidel, aby nebyl rozdíl v poskytování služby různými pracovnicemi. Chceme poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu doma. Na webových stránkách Domova U Anežky si můžeme přečíst, že budova Domova v Benátkách nad Jizerou má 19 jednolůžkových a 23 dvoulůžkových pokojů, tzn., celkem 65 lůžek. Každý pokoj má své sociální zařízení, balkón nebo společnou terasu, skříň na prádlo, stolek s křesly nebo židlemi, televizor, radiopřijímač a lednici. Z toho je vidět, že jedna z dobrých podmínek pro žití je tady vytvořena. K čemu by však byly tyto dobré podmínky, když by chyběl dobrý vztah mezi klienty Domova a těmi, kteří zabezpečují klientům potřebnou péči, a na kterých závisí vytvoření pocitu skutečného domova pracovnice na úseku přímé péče, zdravotní péče, sociální pracovnice, pracovnice na stravovacím úseku, pracovníci provozního úseku. Jak se Vám daří realizovat tak nesnadný úkol, jako je zajišťování dobrých vztahů mezi klientem a pracovníkem Domova? Posláním Domova U Anežky je zajistit seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou soběstačnost žít ve svém rodinném prostředí a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou již nelze zvládnout pomocí rodiny seniora ani jinými sociálními službami, důstojné stáří v bezpečí a s pocitem jistoty. Naším cílem je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli, jednat a chovat se na základě vlastního rozhodnutí. Pro zajištění této vysoce náročné práce po stránce psychické i fyzické zátěže, jsme stanovili pravidla chování zaměstnanců, obsažená v našem Etickém kodexu. Ten mimo jiné říká, že nikdo a žádným způsobem nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a závislost. Stanovuje, že s klienty jednáme s úctou a pochopením tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva. Kodex určuje také povinnosti zaměstnance ke svému zaměstnavateli. Zde je kromě jiného stanoveno, že zaměstnanec odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci. Dále je v Kodexu určeno, že se snaží ovlivňovat pracovní postupy tak, aby byla zachována co nejvyšší úroveň poskytované služby a že má právo požadovat na zaměstnavateli, aby vytvářel v rámci zařízení takové podmínky, které umožní uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu. Jak jsem již řekla, práce v Domově je náročná a ne každý ji může vykonávat, a ne každý může tuto práci vykonávat delší dobu. V lednovém rozhovoru jste mi na téměř stejnou otázku vysvětlila důležitost vzdělávání pro získání profesionálního vystupování zaměstnanců, nutného pro vytváření dobrých vzájemných vztahů. A také důležitost pomoci zaměstnancům ve správném chápání své práce vyslovila jste víru, že pomocí supervize se Vám to daří a že jste se v tomto směru vydali správnou cestou. Jak hodnotíte výsledky prováděné supervize po uplynutí více jak devíti měsíců?

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka K supervizi musím uvést, že jsme sice pořád ještě na začátku využívání této moderní formy podpory zaměstnanců v jejich nelehké práci, ale z reakcí zaměstnanců je vidět, že supervize si u nás již své místo našla. Ze začátku byla správnost zavést tuto podporu do organizace spíše pochopena ze strany vedoucích pracovníků, dnes supervizi případovou využívá již 70 % zaměstnanců přímé péče, ačkoliv není povinná. Ve formě případové supervize se dostává pracovníkům podpory, jak lépe klientovi rozumět, více si uvědomovat své reakce a odezvy na klienta, dostává se jim možnost naučit se novým způsobům řešení situací s klientem a podobně. To, že si uvědomují zaměstnanci přínos supervize svědčí i to, že mě již přišlo požádat již 5 pracovníků přímé péče o sjednání individuální supervize. Úspěch supervize v organizaci závisí i na dobrém výběru supervizora. Nám se podařilo získat celorepublikově uznávaného odborníka na supervizi, výborného lektora a činného inspektora kvality pana Mgr. Martina Haicla. Má za sebou nejenom studium psychologie a speciální pedagogiky, ale 7letý výcvik psychoterapeutů a dvouleté studium supervize na Univerzitě Karlově. Ale hlavně vychází ze svých praktických zkušeností. Současný finanční stav vede ke snižování rozpočtu. V případě Domovů pro seniory by to mohlo znamenat snížení rozsahu a úrovně dosavadních služeb. Jak je na tom Domov U Anežky? Domov u Anežky je příspěvkovou organizací Středočeského kraje a i v našem případě byla dotace MPSV snížena na tento rok o 7,2 %. A protože jsem nechtěla přistoupit ke snižování platů zaměstnanců, ani nechci snižovat počet pracovních úvazků, museli jsme hledat jiný způsob řešení pro vyrovnání se s daným finančním stavem. Zaměřili jsme se na zvýšení výnosů v oblasti příspěvku na péči, vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám, uzavíráme smlouvy s rodinnými příslušníky na doplatek do výše nákladů u klientů, kterým jejich důchod nepostačuje k jejich pokrytí, zvýšili jsme kapacitu domovů o 5 klientů, snažíme se snižovat i náklady. K tomu nám pomáhá naše důkladná rozborová činnost. Snažíme se získávat i sponzorské dary, ze kterých financujeme aktivity klientů, ale i nakupujeme vybavení pro naše klienty. V získávání sponzorských darů je na obou domovech aktivní především sociální úsek. Nedávno jste slavnostně uvedli do provozu letos již druhou nově vybavenou koupelnu, usnadňující koupel klientům i odstraňující značnou fyzickou námahu obsluhujícímu personálu. Co připravujete na příští rok, kdy bude desáté výročí trvání benáteckého Domova U Anežky? 15. září letošního roku jsme slavnostně zahájili provoz v dalším novém prostoru určeném tentokrát pro sprchování a vybaveném vynikajícím sprchovacím křeslem Carendo. V příštím, jubilejním, roce bychom rádi toto křeslo dovybavili sprchovým panelem, který udržuje naprogramovanou teplotu vody, dávkuje dezinfekční prostředky, může se využít i pro dezinfekci toaletních křesel a podobně. S podobným panelem máme již zkušenosti, používáme ho při provozu vany zn. Parker Bath, jejíž provoz byl slavnostně zahájen Ze slov ředitelky Domova U Anežky Ing. Evy Rovné a jejího pohledu na současný daný stav lze soudit, že i za celostátně nepříznivé finanční situace jde při správném řízení organizace vytvořit a udržet příjemné prostředí a dobré životní podmínky pro klienty, že jde najít řešení, které se obejde bez snižování platů zaměstnanců a snižování počtu pracovních úvazků. Alespoň prozatím! Děkuji paní ředitelce i její zástupkyni za poskytnutí rozhovoru pro Zpravodaj Benátecka a přeji v jubilejním roce 2012 získání sprchového panelu pro Domov U Anežky, středisko Benátky nad Jizerou Připravila: emje Fota: emje Na listopad je naplánovaný podzimní bazárek, MC bude přijímat zboží (kojenecké, dětské a těhotenské ošacení, hračky, knihy, potřeby pro miminka) v pátek 25. listopadu od 9.30 do hodin a v neděli od 9.00 do 9.30 hodin, od 9.30 pak v neděli bude možnost nákupu. Mateřské centrum Benátky vyzývá maminky a tatínky, kteří by se rádi na mateřské či rodičovské dovolené realizovali, aby nás kontaktovali. Uvítáme posily v našem organizačním a provozním týmu! Na začátek prosince chystáme Mikulášskou oslavu s výtvarnou dílničkou, podrobnosti hledejte na našem webu cz. Daniela Chaloupková klub pro seniory Klub pro seniory náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II L I S T O P A D 2011 úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Co je to FYZIOGNOMIE? úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Státní svátek - ZAVŘENO úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Oslava zahájení činnosti v Klubu úterý Cvičení pro seniory P R O S I N E C 2011 čtvrtek Povídání o Vánocích úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Vánoční posezení pro seniory v Záložně úterý Cvičení pro seniory Svoz na úterý a čtvrtek nahlásit den předem do hodin do podatelny MěÚ Benátky n. J. I na tel. č Krátce o říjnu v Klubu pro seniory Ruční práce byly v říjnu převážně věnovány výrobě ježka. I když se zdálo, že to bude docela snadná záležitost, dalo to seniorkám, i za vydatné pomoci paní lektorky, dost práce. Výsledek však stál zato! Úvodem čtvrtečních programů přišla mezi seniory paní T. Nálepková čtení z autorčiných knih si návštěvníci Klubu velmi oblíbili. Další čtvrtek se pokračovalo s paní G. Šimkovou v získávání informací o grafologii. Třetí čtvrtek byl zasvěcen přírodním produktům, přítomní se dověděli o jejich významu pro naše zdraví, vyzkoušeli si, jak působí a voní různé krémy i jak některé produkty chutnají. Hrátky s pamětí byly na programu mateřské centrum Mateřské centrum v listopadu a prosinci Na začátku listopadu proběhl první z cyklu čtyř seminářů Respektovat a být respektován, a to za velké účasti veřejnosti. Druhý seminář se uskuteční 6. prosince od 8.30 do hodin, zájemci se mohou nadále hlásit na ové adrese Novinkou v našem středečním programu s prvky montessori je nutnost nahlásit, resp. omluvit svou účast, a to do pondělních hodin. Počet míst je omezen a lektorky připravují na předem daný počet dětí také svačinky. Děkujeme za pochopení. Paní Gabriela Šimková nepřednáší seniorům o grafologii poprvé, ani naposledy

19 8. listopadu 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 19 poslední říjnový čtvrtek to byste neřekli, jak je těžké si některé informace zapamatovat! Lépe voní tento nebo předchozí přípravek? Paní Taťjána Nálepková čte ze své knihy NEZÁVISLÝ ŽIVOT PROJEKT, KTERÝ NEZATĚŽUJE, PODPPORUJE A ŠETŘÍ ŽI- VOTNÍ PROSTŘEDÍ Ráda bych Vám představila ekologicko charitativní projekt Sbírej-toner.cz, který organizují firmy Otto office a KMP Bürotechnik. Jedná se o sběr a renovaci tonerů a tiskových kazet. Hlavní myšlenkou je pomoci mentálně postiženým v jednotlivých krajích, a to formou podpory ústavů, které se o ně starají. Úžasné na tomto projektu je, že může pomoci každý, a to bez vydání jediné koruny ze své kapsy. Tonerové a inkoustové kazety nepatří mezi odpadky. Jejich sběrem a renovací ušetříme přírodu od velké zátěže, neboť odborníci odhadují rozložení jedné takové kazety na více jak 1000 let. Ročně se na skládkách objeví až tun tiskových kazet. Společnými silami můžeme toto hrozivé číslo snížit. Renovovat se nedají všechny tiskové kazety, protože výrobci nedodávají alternativní materiály nebo náhradní díly, proto se renovují především kazety předních světových výrobců. Ovšem u těch, které se nedají renovovat, je zajištěna ekologická likvidace. Výhodou projektu je i to, že vás pomoc nic nestojí. Sběrné boxy, jejich dodání i odvoz, to vše je pro účastníky akce bezplatné. Účastníkem projektu se bezplatně může stát každá fyzická či právnická osoba, která má přidělené IČO. Přihlásit se lze na bezplatné telefonní lince , nebo vyplněním online přihlašovacího formuláře na adrese Do 24 hodin je zdarma doručen požadovaný počet sběrných boxů. Box je kartonová krabice o rozměrech 54x38x69 cm, do kterých se vejde cca 20 tonerových nebo 120 inkoustových kazet. Je důležité, aby byly prázdné tonery před vhozením do sběrného boxu opatřeny jakýmkoli obalem, aby nedošlo skladováním nebo převozem k jejich poškození. Naplněné boxy opět po zkontaktování na bezplatném čísle , nebo na stránkách budou zdarma do 3 dnů vyzvednuty. Co se týká doby přihlášení v projektu, tak každý sběrný rok je ukončen k Průběžné i konečné výsledky jsou zveřejňovány na www. sbirej-toner.cz. Vyhodnocení a předávání uspořených částek je jednotlivým zařízením pomáhajícím lidem s mentálním postižením předáváno v průběhu listopadu. Sběr kazet ale plynule probíhá dále, jen se sbírá pro další sběrný rok. Za prvních šest měsíců roku 2009, kdy projekt začínal, bylo vybráno celkem Kč. V boxech se sešlo a bylo dále zpracováno 9956 prázdných tiskových kazet, což jsou pro představu, dva naplněné námořní kontejnery v délce dvaceti stop, dvaadvacet palet vysokých dva metry. Kdybychom tonery zařadily za sebe, vznikl by had dlouhý cca 2,49 km. V druhém sběrném roce bylo vybráno Kč, které získala vybraná zařízení v jednotlivých krajích. Bylo vybráno tiskových kazet a projekt se rozšířil i na Slovensko. Zajímavosti o projektu Projekt Sbírej-toner byl v letošním roce nominován na Cenu Ď Cena Ď (od slova děkuji) je každoročně udělována mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům, kteří podporují různé projekty, kulturní zařízení, ústavy sociální péče, akce apod. Kromě hlavní ceny Král krajů GRAND PRIX Ď, je možné získat i ceny v dalších kategoriích. Letošní, již 11. ročník, udílení těchto cen se jako tradičně konal v minulých dnech v prostorách Národního divadla. Za příjemce finančních částek uspořených renovací tonerů ve Středočeském kraji sepsala Mgr. Jana Pokorná, ředitelka občanského sdružení Nezávislý život (www.nezavislyzivot.cz). klub dětí a mládeže Pozvánka na Vánoční rozjímání Stejně jako vloni i letos pořádá Klub dětí a mládeže akci Vánoční rozjímání. Nově se na jejím zajištění bude podílet také město Benátky nad Jizerou. Na zámeckém nádvoří bude v sobotu 10. prosince od 15 hodin připraven pro návštěvníky pestrý program, který slibuje navození té pravé předvánoční atmosféry. Seznámí se s tradičními staročeskými zvyky a tradicemi, případně budou moci navštívit tvořivé dílny, ve kterých si vyzkouší výrobu vánočních dekorací, ozdob, zdobení perníčků, odlévání olova a jiné tradiční činnosti. Chybět nebudou ani prodejní stánky s nabídkou vánočních dárků a občerstvení, včetně ochutnávky staročeských pokrmů. Zajímavým zpestřením celé akce bude živý betlém. Milada Trnková, Dis.

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ / DOPISY Zpravodaj Benátecka LISTOPAD V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Milada Trnková, DiS., Jaroslava Mincbergerová tel.: Středa 2., 16. a Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle vlastní fantazie nebo podle předlohy. V ceně je materiál a 2x výpal. Druhá hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Sobota Kouzelná zrcadla Vytvořte si u nás v rámci výtvarné dílny kouzelné dekorační zrcadlo. S pomocí akrylových barev a přízdob z Fima vytvoříte neotřelou dekoraci do vaší domácnosti. Přihlášky do Cena: 90 Kč Pátek Turnaj ve stolním tenise Přijďte si změřit síly ve stolním tenise. Na výherce čekají drobné odměny. Přihlášky do Startovné: 10 Kč Pátek Výroba adventních věnců Přijďte si vyrobit adventní věnec a naladit se na vánoční atmosféru. S sebou si přineste pouze svíčky, korpus a přízdoby jsou v ceně. Přihlášky do Cena: 130 Kč Sobota Předvánoční výroba svíček Svíčky neodmyslitelně patří ke kouzlu Vánoc. O to větší potěšení bude, když vám vánoční atmosféru zpříjemní vlastnoručně vyrobené svíčky. Přihlášky do Cena: 70 Kč Připravujeme prosinec 2011 Pátek Pečení vánočních perníčků Přijďte k nám na již tradiční pečení vánočních perníčků. Vlastnoručně upečené jsou vždy nejlepší. Navíc získáte výborné recepty na těsto a poradíme vám, jak správně udělat polevu. Přihlášky do Cena: 70 Kč Sobota Čertování Mikuláš, čerti a andělé po roce opět přicházejí, aby si s vámi pohráli. A nejen to! Vyzkouší všechny děti, jak jsou šikovné a poslušné. Ty, které zlobily, budou u nich pak moci své hříšky odčinit. Akce proběhne na in-line dráze na sídlišti. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí děti) Na straně 40: Klub dětí a mládeže Halloweenský večer se na Loděnici vydařil. dopisy NENÍ TŘEBA PODLÉHAT PODZIMNÍM SPLÍNŮM Spolu s ubývajícími slunečními paprsky se s přibývajícím podzimem z našeho života vytrácí dobrá nálada i chuť něco dělat. Není třeba podléhat podzimním splínům. Zkuste se jim vyhnout s celodenním programem pro udržení elánu a pozitivní energie. Budíček! Ranní souboj s neúprosným budíkem snáze vyhrajete za pomoci správně zvolené snídaně. Výživově vyrovnané jídlo zvýší hladinu krevního cukru, což vás probere, a navíc nastartuje váš metabolismus. Tělo spolu s jídlem dostává totiž signál k tomu, aby začalo spalovat kalorie. Co by měla snídaně obsahovat? Sacharidy po nočním hladovění vás spolehlivě zasytí celozrnné pečivo. Pokud si ho chcete něčím namazat, vyměňte máslo za kvalitní čerstvý tvarohový sýr. Pokud máte chuť na sladkou snídani, dejte si třeba ovesnou kaši a kousek ovoce. Bílkoviny tráví se pomaleji než sacharidy, díky čemuž vám energii dodávají postupně. Dopřejte si po ránu kvalitní šunku nebo sýr s obsahem tuků do 30 %. Tekutiny po noci má tělo nejen hlad, ale i žízeň, takže než mu dáte snídani, doplňte deficit tekutin například ovocnou či zeleninovou šťávou zředěnou vodou v poměru 1:2. Dopolední desetiminutovka. Také se po příchodu do práce cítíte unaveni a bez energie na splnění všech pracovních úkolů? Dopřejte si mezi snídaní a obědem malou (sacharidovou) svačinku. Může ji tvořit ovoce, 30 gramů oříšků nebo bílý jogurt, který se hodí po sladké snídani. Na sladké vaše tělo zareaguje už z principu pozitivně, vždyť mu ho tak často zakazujete. Sláva oběd! Oběd by měl být natolik lehký, aby vás přeplněný žaludek netížil po celé odpoledne, ale na druhou stranu i dost výživný, aby vás hodinku po obědě nepřepadl hlad. Jak by měl vypadat dobrý oběd? Zapomeňte na knedlo-vepřo-zelo, to vás stoprocentně uzemní tak, že po obědě si budete muset jít jedině lehnout. Zvolte raději lehčí varianty typu drůbeží maso nebo ryba s bramborami, rýží či těstovinami a to vše doplňte zeleninou ať již v podobě salátu nebo přílohy. Odpolední krize. Máte kolem třetí hodiny odpolední pocit, že vám dochází palivo? Jasně, je čas na svačinu. Všichni už víme, že jen pravidelný přísun kvalitního jídla zamezí ztrátě energie. A čím si dobijete baterky? Zvolte bílkovinné potraviny sýr, zakysané mléčné výrobky, vejce, šunku a doplňte je zeleninou. Probere vás i obyčejná chůze. Po desetiminutové rychlé procházce se dostaví pocit svěžesti, který podle lékařských studií vydrží až celé dvě hodiny. Proto využijte každé příležitosti, jak si protáhnout tělo. Večer. Po celém dni se vám může zdát, že se po absolvování nabitého programu dokážete tak maximálně přesunout na gauč k televizi. A to by byla škoda. Připravte si chutnou večeři například salát Caesar nebo třeba mexické chilli con carne, občas můžete přidat i skleničku suchého vína a pokud máte psa, jděte s ním ještě na malou procházku. Uvidíte, že si pak večer vychutnáte v daleko větší pohodě. Na závěr připomínám, že je také třeba myslet celý den na doplňování pitného režimu k čemuž v tomto počasí nejlépe poslouží čaje bylinkové, ovocné, zelené Helena Takačová RYBÍ PARFAIT PODLE NIKLÍKŮ Ryba bez kosti a bez kůže (já použila pstruha) Uzený losos Šlehačka 1 vejce a 1 bílek Bílé víno Šťáva z ½ limetky Sůl, koriandr, meduňka, kopr Želatina rozpuštěná ve vývaru 250 g 70 g 40 g Rozmixujeme rybu dohladka (vznikne tzv. rybí fáš) a rozdělíme ji napůl do dvou misek. Ušleháme sníh ze 2 bílků. Náplň v první misce rybí fáš, smetana, žloutek, nasekaná meduňka, sůl, ½ sněhu z bílků. Náplň v druhé misce rybí fáš, rozmixovaný uzený losos, bílé víno, mletý koriandr, limetková šťáva, sůl, ½ sněhu z bílků. Formu vyložíme fresh folií a naplníme do půlky první fáší a poté druhou fáší tak, aby vznikl hezký barevný efekt. Povrch zavřeme fresh folií. Celou formu zabalíme do alobalu a postavíme do pekáče s vodou na dně. Pečeme v troubě ve vodní lázni při teplotě 180 C hodinu. Necháme vychladnout v lednici nejlépe do druhého dne ve folii díky níž se nám krásně parfait uvolnil z formy bez problémů. Ozdobíme snítkami kopru a potřeme želatinou rozpuštěnou ve vývaru, aby nám parfait nevysychal. Zas necháme vychladit. Servírujeme nakrájené na plátky jako studený předkrm, snídaně nebo jako slané pohoštění pro kamarády. 5 cl

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více