SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 0 8"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H k v ě t e n Název periodika počet záznamů strana Architekt, 2008, č DEKTIME, 2008, č Development news, 2007, č. 89, 10, 11, Chatař a chalupář, 2008, č. 4, Chlazení a klimatizace, 2008, č Jakost pro život, 2008, č Obec a finance, 2007, č. 4, 5, 12, 2008, č Odpady, 2008, č. 1, Podlahy a interiér, 2008, č PS18M stavební infozpravodaj, 2005, č Realizace staveb, 2008, č Stavba (S), 2008, č Stavebné materiály, 2008, č. 4, Stavební a investorské noviny, 2008, č. 3, 4, Stavebnictví a interiér, 2008, č. 3, Stavební informace, 2008, č. 3-4, Stavební obzor, 2008, č Střechy, 2008, č Střechy, fasády, izolace, 2008, č. 3, Topenářství, instalace, 2008, č Tématický magazín, 2008, č Vodní hospodářství, 2008, č Zahrada park krajina, 2005, č

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 Architekt.... 3/2008 LÁBUS, Ladislav - SEDLÁKOVÁ, Radomíra - KONEČNÁ, Věra - SCHMIDT, Jiří - RUDOLF, Martin - LUKEŠ, Zdeněk Edisonova transformační stanice, Praha 1, Jeruzalémská ulice : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.3, p : 47 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; funkcionalismus; transformační stanice; rekonstrukce budov; konverze; nástavby; administrativní budovy; kompozice architektonická; hmotové řešení; proporce; řešení průčelí budov; tektonika; monumentálnost; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; plastika; řešení interiérů; řešení barevné; měřítko Stručná charakteristika rekonstrukce Edisonovy transformační stanice v centru Prahy, navržené architektem F.A.Librou v roce 1926, na centrálu společnosti WPB Consulting, a.s. s družstevní spořitelnou v přízemí; popis historie vzniku architektury původní stavby trafostanice od Radomíry Sedlákové; rozhovor o rekonstrukci nadzemních podlaží stavby a nástavbě s autorem architektem Ladislavem Lábusem; o stavbě se zástupcem investora Martinem Rudolfem; recenze Zdeňka Lukeše - příklad zdařilé konverze pražského Edisona; komentář Evy Librové, dcery původního autora stavby, která se zabývala teorií architektury a sociologií. HNILIČKA, Pavel - BLÁHOVÁ-KANDUSOVÁ, Petra - HAMŠÍKOVÁ, Veronika - DLUHOŠ, Jan - TEJ, Petr - CÍSLER, Ondřej - KONEČNÁ, Věra - VERNER, Martin Dva domy / Hnilička Císler Architekti : Terasový dům, Praha 5; rekonstrukce a dostavba vily, Roztoky Architekt, 2008, V.54, No.3, p : 48 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; domy terasové; zástavba ve svahu; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; rekonstrukce budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; řešení interiérů; architektura soudobá (1) Architektonické řešení terasového domu se čtyřmi byty na extrémně strmé parcele, na které stála původně nahoře vilka z 30. let, patřící majitelům pozemku, kterým nyní patří horní mezonetový byt. (2) Rekonstrukce jako znovu vybudování vily odstraněním nekvalitního slepence původní stavby a zachování menší schodišťové části. MAAS, Winny - VAN RUS, Jacob - DE VRIES, Nathalie - SCHMIDT, Jiří - KONEČNÁ, Věra Vesnice Didden, Rotterdam, Nizozemsko Architekt, 2008, V.54, No.3, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; nástavby; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorysné řešení; řešení barevné; architektura soudobá Řešení nástavby bytu na původně třípodlažním domě formou pokojů jako samostatných domků na terase, rozmístěných tak, aby připomínaly miniaturní vesnici obklopenou zdí parapetů s okny, přičemž všechny prvky jsou opatřeny modrým polyuretanovým povrchem. 3

4 DEKTIME.... 2/2008 SKŘIPSKÝ, Jiří Prostorová tuhost dřevostaveb DEKTIME, 2008,No. 2, s. 8-13,. : 6 figs.,1 tabs.,7 refs., Klíčová slova: dřevostavby; tuhost; pevnost statická; výpočty stability; výpočty tuhosti; zatížení výpočtové; zatížení vodorovné Prostorová tuhost představuje odolnost systému nosných konstrukcí proti působení vodorovných účinků zatížení od větru, seismicity apod. Jsou popsány zajištění prostorové tuhosti pomocí vodorovné výztuže tabule nebo ztužujících stěn. Jsou uvedeny příklady posouzení tuhosti objektu. MAŘÍK, David Tepelná stabilita v letním období DEKTIME, 2008,No. 2, 14-18,. : 1 figs.,8 tabs.,6 refs., Klíčová slova: tepelná bilance; teorie stability; výpočty stability; domy rodinné; tepelná stálost; prostup tepla; klimatizace; výpočty konstrukcí Autor se v pojednání zaměřuje na posouzení tepelné stability v letním období u typového rodinného domu DEKHOME. Je porovnána tepelná stabilita rodinného domu postaveného zděnou technologií s tepelnou stabilitou domu řešeného jako dřevostavba. Jsou popsány výpočtové metody podle norem, je vyhodnocen vliv klimatizace těžkých podlah, stínicích prvků atd. PETRÁŠEK, Ivo Využití keramických stropů ve výstavbě DEKTIME, 2008,No. 2, 20-29,. : 18 figs., Klíčová slova: konstrukce nosné; domy rodinné; konstrukce zděné; konstrukce smíšené; staviva keramická; panely keramické; tvárnice; cihly dutinové; stropy vylehčené V obsáhlém pojednání jsou uvedeny principy navrhování vodorovných nosných konstrukcí v systému Porotherm, aplikované do projektů rodinných domů DEKHOME C. V podstatě se jedná o železobetonovou desku odlehčenou keramickými vložkami. Podrobně je popsáno řešení prostupů, průvlaků i balkonů. Development news /2007 JOHÁNEK, Tomáš Nájemní bydlení je na ústupu Development news, 2007,No. 8-9, 24-27,. : 4 figs., Klíčová slova: bydlení; výstavba bytová; byty nájemní; byty vlastnické; ceny; cenová politika V posledních letech roste v ČR počet lidí s vlastním bytem a ubývá nájemníků. Od roku 2001 do roku 2007 vzrostl podíl bytů v osobním vlastnictví o 14 procent a naopak o 10 procent klesl podíl nájemních bytů. Obě skupiny se tak téměř vyrovnaly. Lidé požadují nové byty, regulované nájemné podraží, ceny bytů porostou. Je uveden podrobný popis současné situace. JOHÁNEK, Tomáš 4

5 V Krči vyroste nová rozhledna Development news, 2007,No. 8-9, 34. Klíčová slova: budovy vícepodlažní; novostavby; architektura; prostředí obytné; Krč Informace o stavbě patnáctipatrové budovy Rezidence Rozhledna, která se stane dominantou Prahy 4. Objekt vyrůstá na místě původního objektu Armabetonu. Budova dosáhne do výšky téměř 50 metrů, bude obsahovat dvou a třípokojové byty a 12 ateliérů. Obvodový plášť bude tvořen fasádním zateplovacím systémem doplněným o skleněné prvky. KASL, Jan "Bohatství budov není v okázalosti" Development news, 2007,No. 8-9, : 4 figs., Klíčová slova: budovy kancelářské; architektura; novostavby; banky; pracovní prostředí; ochrana prostředí Informace o rozhovoru s Ing. arch. J. Pleskotem na téma nového ústředí ČSOB v Radlicích, který se týkal průběhu soutěže na projekt budovy, na zvolenou lokalitu, na rozvoj okolí apod. V budově bude pracovat pracovníků banky. Objekt banky tvoří vícepodlažní otevřená kancelář, kde je příčkami odděleno 170 zasedacích místností a 65 individuálních kanceláří. JOHÁNEK, Tomáš Koupání v přírodě neláká, hitem jsou aquaparky Development news, 2007,No. 8-9, : 4 figs., Klíčová slova: stavby vodní; zařízení pro vodní sporty; koupání; bazény plavecké v halách; budovy léčebné Nestálé počasí během letních měsíců vyhání návštěvníky z přírodních koupališť, lidé požadují zázemí, které většinou přírodním koupalištím chybí. Jsou popsány nejvýznamnější aquaparky v našich městech, autor popisuje problémy s pozemky či vodou, nutnost dotací. Výstavba aquaparků zažívá výrazný boom. Nízkoenergetické domy v plienkách Development news, 2007,, V. 9,, No. 8-9, 16,. Klíčová slova: bydlení; úspory energie; spotřeba energie; budovy obytné; tepelná bilance; ekologie; stavební předpisy; Slovensko Na Slovensku se zvyšuje zájem o problematiku nízkoenergetických budov. Jsou uvedeny směrnice EU i nové zákony o energetické hospodárnosti budov, je zmíněna i nutnost označování veřejných budov energetickým štítkem. Stručná informace o konferenci v Bratislavě na toto téma. Národný futbalový štadión vyrastie na Tehelnom poli Development news, 2007,, V. 9,, No. 8-9, 20-21,. : figs., Klíčová slova: stavby sportovní nekryté; stadion sportovní; investice na novou výstavbu; ratislava Informace o plánované výstavbě národního fotbalového stadionu v Bratislavě. Na Slovensku není žádný fotbalový stadion, který by splňoval kritéria UE FA nebo FIFA na organizování mezistátních zápasů. Stavbu v hodnotě tří miliard SK podpoří vláda ve spolupráci se soukromými investory. Stadion by měl být dokončen do konce roku

6 JaT pripravuje PANORAMA CITY Development news, 2007,, V. 9,, No. 8-9, 39,. : 1 figs., Klíčová slova: projekt; architektura; budovy obytné; budovy víceúčelové; budovy výškové; bydlení; Bratislava Připravovaný polyfunkční projekt PANORAMA CITY bude obsahovat luxusní byty, kancelářské prostory, hotel, restaurace a kavárny. Projekt obohatí panorama Bratislavy. Dvojice výškových budov má dosahovat do výšky 135 metrů, náklady na stavbu se odhadují na 8,5 miliardy Sk, komplex má být dokončen do roku Development news /2007 KULIFFAY, Gabriel Hotelierstvo a jeho perspektívy na Slovensku Development news, 2007,, V. 9,, No. 10, 8-9,. : figs., Klíčová slova: hotely; ubytovny; plány perspektivní; plánování; Slovensko Autor, gen.ředitel sekce cestovního ruchu ministerstva hospodářství SR, informuje ve svém příspěvku o dalších možnostech rozšiřování možností cestovního ruchu na Slovensku. Na Slovensku je v současnosti 125,000 lůžek v ubytovacích zařízeních, je ale potřeba vybudovat nové hotely ve čtyř a pětihvězdičkové kategorii. Uvádí možnosti využívání evropských fondů, státních podpor apod. Prvé oceánské treťohorné kúpele na svete Development news, 2007,, V. 9,, No. 10, 16-17,. : 4 figs., Klíčová slova: stavby vodní; bazény plavecké; budovy léčebné; zařízení pro vodní sporty; nergie tepelná zemní; voda léčivá; budovy lázeňské; Slovensko Společnost MAGMA ZAFÍR uskutečňuje na Slovensku unikátní projekt Agua Téthys, který by měl být dokončen do pěti let. V nitranském kraji společnost na základě geotermálních vrtů o celkovém tepelném výkonu 25 MW vybuduje koupaliště, bazény a různé vodní atrakce vytápěné geotermální energií. Hloubka vrtů je m, teplota vody o C. Stručná informace. Český trh: Investice rostly Develoment news, 2007,, V. 9,, No. 10, Klíčová slova: investice; investice na novou výstavbu; struktura investic; prognosy investic; investiční prostředky; nemovitosti; trh Český investiční trh zaznamenal meziroční nárůst o 45 procent, investoři nakoupili nemovitosti za více než 1,3 miliard eur. Nejvíce kapitálu přišlo z Rakouska (41 procent), Německa (28 procent) a USA 10 procent). Na evropský trh směřuje téměř polovina všech světových investic, na českém trhu lze očekávat investice v hodnotě kolem 1,8 miliard eur. Stručná informace. Zahraniční developeři staví nejen byty Develoment news, 2007,, V. 9,, No. 10, Klíčová slova: investoři; developeři; zahraniční hospodářská politika; stavebnictví; budovy obytné; budovy kancelářské; trh 6

7 Zahraniční společnosti se pouštějí do stále odvážnějších projektů, v režii soukromých developerů vznikají obchodní centra i administrativní objekty. Je uvedena řada příkladů staveb v atraktivních lokalitách, i mimopražských. První moderní kancelářský projekt v Praze 9 Develoment news, 2007,, V. 9,, No. 10, ,. : 3 figs., Klíčová slova: novostavby; projekt; budovy kancelářské; kanceláře; architektura Informace o moderním kancelářském komplexu v Praze 9, nazvaném PROSEK POINT. Objekt tvořený trojicí věžových staveb bude dokončen v roce 2008 a poskytne m2 plochy. Velkoprostorové kanceláře se budou nacházet ve druhém až osmém nadzemním podlaží, každé podlaží je možno dělit na menší jednotky. Objekt bude plně klimatizován a zajištěn z hlediska požární bezpečnosti. HERMANN, Petr - MOTÝL, Petr Řízení inteligentních budov Develoment news, 2007,, V. 9,, No. 10, ,. : figs., Klíčová slova: inteligentní budovy; projektování; provoz budovy; úspory energie; bezpečnost; optimalizace; automatizace Společnost Schneider Electric, která se zabývá řešením technologií inteligentních budov, představuje koncepce a technologie, které značně zvyšují konkurenceschopnost budov. Základní podmínkou je plná kompatibilita a otevřenost systému. Jsou popsány způsoby řešení požadavků na flexibilitu, bezpečnost a komfort. Mosty jsou levnější než v Německu, tunely naopak Develoment news, 2007,, V. 9,, No. 11, 16-17,. : 2 figs., Klíčová slova: dálnice; mosty; tunely; náklady investiční; náklady pořizovací; ekologie Velké dálniční mosty se v ČR stavějí o 14 procent levněji než v Německu, kilometr raženého tunelu je v ČR naopak o 27 procent dražší. Tyto náklady je však obtížné porovnávat, do cen se promítají i další položky, např. opravy přilehlých komunikací, výstavba proti hlukových stěn, náklady na stavební dozor. Ekologická opatření a protihluková opatření mohou dosahovat až 10 procent nákladů. Do Ostravy zamířila významná evropská banka Develoment news, 2007,, V. 9,, No. 11, 54-55,. : 3 figs., Klíčová slova: novostavby; budovy kancelářské; budovy vícepodlažní; banky; oblasti průmyslové; architektura Průmyslové zóny, pracovní síla, vysoké školy a nižší náklady na pronájem vedou velké společnosti k tomu, že přesahují část svých aktivit do Ostravy. Jsou popsány nejnovější projekty spol. Red Group (komplex Orchard), projekt Skanska Property ČR (Nordica), CTP Invest (dvě propojené budovy Alfa a Beta) a Multi Devolopment (projekt Nová Karolina). Bezpečí na prvním místě Develoment news, 2007,, V. 9,, No. 11, 94-95,. : 2 figs., Klíčová slova: bezpečnost; sklo bezpečnostní vrstvené; sklo barevné; estetické působení; průmyslový design; architektura 7

8 Mezi prvky moderní architektury patří skleněné fasády i zastřešení, průhledná schodiště s balustrádou, pochozí plochy, příčky i zimní zahrady. Návrháři neustále objevují nové možnosti využití skla. Jsou popsány vlastnosti a výhody bezpečnostního vrstveného skla STATOBEL. Produkt se skládá zpravidla ze dvou tabulí s jednou nebo více vrstvami PVB fólií. Mezivrstvy se vyznačují mimořádnou pevností, přilnavostí a pružností. Development news /2007 HANÁKOVÁ, Sylvia Pri Dunaji vznikne City Auditórium Development news, 2007,, V. 9,, No. 11, 8-9,. : 2 figs., Klíčová slova: stavby kulturní; střediska kulturní; budovy historické; rekonstrukce budov; opravy renovační; Bratislava Hlavní město Bratislava získá nový reprezentační prostor na organizování kulturních a společenských akcí v rekonstruované historické budově Skladu číslo 7. Upravený objekt pod názvem City Auditórium se stane náhradou za postupně zanikající Park kultury. Stávající budova bude rozšířena o střešní nadstavbu ve formě membránové stavby překryté technickou textilií. Budova bude přístupná veřejnosti v roce KREMSKÝ, Peter Domov vo výške pol kilometra Development news, 2007,, V. 9,, No. 11, 16-17,. : 2 figs., Klíčová slova: budovy obytné; budovy výškové; budovy věžové; novostavby; stavby unikátní; Dubaj Informace o plánované nejvyšší stavbě na světe. Obytná budova v Dubaji má dosahovat výšky 500 metrů, projekt nese název Pentominium. Luxusní byty na 120 poschodích mají mít cca 600 m 2 plochy, jejich cena se bude pohybovat mezi a Sk/ m 2. Budova se má stavět již v roce JAROŠ, Juraj Stav a vývoj kancelárskych priestorov v Bratislave Development news, 2007,, V. 9,, No. 11, 20-21,. : 2 figs.,1 tabs., Klíčová slova: plány stavebnictví; budovy kancelářské; novostavby; územní plány; Bratislava Na konci roku 2006 počet kancelářských prostor třídy A v Bratislavě představoval asi m 2. Do konce roku 2009 se tento trh rozšíří o dalších m 2. Zvyšuje se poptávka, zejména zahraničních zájemců. V pojednání jsou vyjmenovány nedávno dokončené budovy administrativního typu i kancelářské budovy, které budou dokončeny v nejbližších letech. V centre mesta treba limitovať dopravu, nie byvanie Development news, 2007,, V. 9,, No. 11, 34-35,. : 1 figs., Klíčová slova: územní plány; projektování; plánování dopravy; struktura dopravy; budovy výškové; Bratislava Hlavní město Slovenska má nový územní plán. Je zveřejněna diskuse se starostou městské části Bratislava-Staré město, který se vyjadřuje k různým problémům města, zejména k městské dopravě. 8

9 Novému územnímu plánu vytýká např. současné vylidňování městského centra, zabývá se problematikou výstavby výškových budov, zajištěním občanské vybavenosti apod. PAPEŽ, Karel - DOLEŽÍLKOVÁ, Hana Problematika bytového větrání Vytápění, větrání, instalace, 2008,, V. 17,, No. 1, 45-49,. : 10 figs.,16 refs., Klíčová slova: byty; bydlení; větrání; koncentrace; oxid uhličitý; vnitřní klima; zákony a předpisy Článek shrnuje hlavní legislativní a normativní předpisy související s bytovým větráním v ČR. Autoři konstatují, že pro větrání nejsou jednoznačná pravidla. Popisují program, který umožňuje vyjádřit účinky větrání na koncentraci oxidu uhličitého, produkovaného osobami v bytě. V článku je uveden návrh průtoků vzduchu pro několik provozních režimů hybridního větrání bytu. Development news /2007 Ricardo Bofill v Bratislave Development news, 2007, V. 9,, No. 12, p. 4-5,. : 3 figs., Klíčová slova: architektura soudobá; architekti; novostavby; výškové budovy; projekt; kompozice urbanistická; byty komfortní; Bratislava Společnost JaT Real Estate zahájila v Bratislavě výstavbu projektu PANORAMA CITY. Odhalení základního kamene se zúčastnil autor projektu architekt R. Bofill. Ve třech věžových stavbách vysokých 135 metrů budou v dolní části obchodní a administrativní prostory a v 6. až 39 podlaží budou luxusní byty. PANORAMA CITY bude tvořit nové centrum Bratislavy na nábřeží Dunaje. JOHÁNEK Metrem na Ruzyni asi v roce 2018 Development news, 2007,, V. 9,, No. 12, 16-17,. : 2 figs., Klíčová slova: územní plány; stavby dopravní; dráhy podzemní; výstavba dopravní; doprava městská; letiště Pokračování pražského metra na letiště by mělo být realizováno ve dvou etapách, prodloužení metra by se mělo začít stavět na přelomu let 2000 a Cílem má být zpřístupnění ruzyňského letiště a zároveň motolské nemocnice. Náklady se odhadují na 40 miliard Kč. V úvahu přichází i rychlodráha do Kladna, která by mohla být dokončena do roku JOHÁNEK Nový park u Brna bude stát přes 16 miliard Development news, 2007,, V. 9,, No. 12, 24-25,. : 2 figs., Klíčová slova: investice; výstavba investiční; investiční prostředky; stavby inženýrské; budovy kancelářské; Brno Nedaleko Brna, ve Šlapanicích, vyrůstá nový technologický park CTPark Brno South. Společnost CTP Invest zde hodlá během šesti let investovat více než 16 miliard Kč do různých aktivit, tj. výstavby infrastruktury, nových komunikací a různých typů budov. Budou zde různé typy prostor pro kanceláře, lehkou průmyslovou výrobu, výzkum a vývoj, strojírenství, elektroniku. Výstavba nového nádraží začne v roce 2009 Development news, 2007,, V. 9,, No. 12, 28,. 9

10 Klíčová slova: stavby dopravní; síť železniční; železnice; přestavba; nádraží; rekonstrukce; Brno Do konce roku 2009 by měla začít v Brně výstavba nového nádraží, které bude posunuto oproti současnému o 800 metrů na jih od centra. Výstavba bude součástí přestavby brněnského železničního uzlu. Celkové náklady budou dosahovat asi 20 miliard Kč. Stručná informace. NOVOTNÁ, Denisa Struktura nákupních center se změní Development news, 2007,, V. 9,, No. 12, 52-53,. : 2 figs., Klíčová slova: střediska nákupní; výstavba; novostavby; budovy obchodní; řešení volné plochy; lokalita Informace o vývoji a rozvoji nákupních center v ČR. Výstavba se nyní soustředí na lokality s menším počtem obyvatelstva. Nákupní galerie míří už i do středně velkých měst se až obyvateli, retail parky na aglomerace s až obyvateli a hypermarkety se nacházejí i ve městech kolem obyvatel. Společnosti si vyhlížejí atraktivní lokality, které stavby prodražují. Polladium v Praze přišlo na 7 miliard Kč. Luxusní nakupování v srdci Liberce Development news, 2007,, V. 9,, No. 12, 70,. : 1 figs., Klíčová slova: výstavba; novostavby; střediska nákupu; budovy obchodní; achitektura soudobá; architektonické řešení; Liberec Stručný popis projektu Liberec Plaza. Obchodní centrum se staví na pěší zóně v centru města. Hlavním dodavatelem projektu je společnost Kajima. Liberec Plaza nabídne 120 obchodů na m2 pronajímatelné plochy z celkových m2. Moderní architektura zajišťuje splynutí s historickým jádrem Liberce, díky unikátnímu architektonickému řešení vzniknou pasáže propojující náměstí s okolními ulicemi. Váci 33 - smaragdový plášť od AGC Development news, 2007,, V. 9,, No. 12, 82-83,. : 3 figs., Klíčová slova: střediska nákupní; budovy obchodní; budovy kancelářské; estetické působení; architektura; konstrukce obkladové; sklo tvrzené; Budapešť V budapešťské ulici Váci byl nedávno dokončen multifunkční objekt, který poskytuje devět pater luxusních kanceláří pro několik stovek podnikatelů a firem. Budovu zdobí fasáda ze zeleného skla Stopray, produktu společnosti AGC. Jsou uvedeny vlastnosti a parametry skla, dodávaného ve standardních rozměrech x mm. Na fasádu budovy bylo použito téměř m2 skla Stopray Lime 617 a totéž množství protihlukového skla Stratophone Chatař a chalupář.... 4/2008 Ochrana dřeva Chatař a chalupář, 2008,No. 4, 44-46,. : figs., Klíčová slova: konstrukce dřevěné; ochrana dřeva; ochrana proti vlhkosti; škůdci dřeva rostlinní; škůdci dřeva živočišní; životnost; chemikálie Pro zachování funkční životnosti musí být dřevěné konstrukce a výrobky chráněny proti vlhkosti a proti napadení biotickými škůdci. Tito škůdci jsou podrobně popsáni, zejména různé druhy hub, dále 10

11 dřevokazný hmyz (červotoč, tesařík krovový, dřevokaz čárkovaný, pilořitka velká, mravenci). Jsou popsány způsoby, jak ochraňovat dřevěné konstrukce, jsou popsány chemické přípravky na ochranu dřeva. 11

12 PETŘÍČEK, Petr Dotace na opravy Chatař a chalupář, 2008,No. 4, 56,. : 2 figs., Klíčová slova: dotace; opravy budov a staveb; opravy renovační; architektonické dědictví; památková péče; rekonstrukce; chalupy Stát poskytuje vlastníkům kulturních památek pomoc v podobě různých daňových úlev a zvýhodnění. Jsou popsány tři programy, které mohou majitelé památkově chráněných chalup využít: Program péče o vesnické památkové rezervace, dále tzv. Havarijní program, a Program záchrany architektonického dědictví. Příklady provedených rekonstrukcí. Chatař a chalupář.... 6/2008 BÁRTA, Jan Omítky a nátěry Chatař a chalupář, 2008, červen,, 32-37,. : figs., Klíčová slova: omítka; malty omítkové; omítání; chalupy; opravy renovační; fasády; nátěry Vnější omítka starých objektů má respektovat jejich stáří, autentický vzhled i estetické působení. Autor popisuje dřívější způsoby omítání, funkci omítek, složení malt pro omítky, jejich přípravu, složení povrchových nátěrů a uvádí mnoho dalších informací. Chlazení a klimatizace.... 4/2008 CHARVÁT, Pavel - JÍCHA, Miroslav Experimentální dům pro výzkum větrání Chlazení a klimatizace, 2008,, V. 14,, No. 4, p. 4-6,. : 5 figs., Klíčová slova: prostředí obytné; stavby experimentální; budovy pro výzkum; ochrana prostředí; větrání; klimatizace; větrací systémy Na kvalitě vnitřního prostředí se podílí i kvalita vzduchu, resp. množství škodlivin ve vzduchu obsažených. Pro zajištění dobré kvality vzduchu uvnitř budovy slouží větrání. Je popsán demonstrační rodinný dům, který slouží jako laboratoř obsahující hybridní větrací systém. Tento systém disponuje také režimem pasivního chlazení. Pokračuje výzkum s přidáváním akumulační hmoty ve formě materiálů se změnou skupenství. Jakost pro život.... 1/2008 OSIČKA, Petr Důsledky změn právních předpisů v roce 2007 na povinnosti v oblasti bezpečnosti práce u účastníků výstavby Jakost pro život, 2008,, V. 9,, No. 1, 16-17,. Klíčová slova: zákony a předpisy; předpisy stavební; právo; výstavba; bezpečnost práce; bezpečnostní opatření Autor uvádí přehled předpisů, které doznaly rokem 2007 v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví některé změny. Vypočítává znaky neplnění základních povinností účastníků výstavby, které 12

13 vedly k vážným úrazům. Uvedené změny v předpisech reflektovaly skutečnosti zjišťované v případech smrtelných i jiných vážných úrazů ve stavebnictví. Obec a finance.... 4/2007 KLÍMA, Jiří Deprimující zóna nebo brownfields? Obec a finance, 2007,, V. 12,, No. 4, 34-35,. : 2 figs., Klíčová slova: urbanizace; urbanistické rozbory; pohoda prostředí; ohrožení prostředí; asanace prostředí; zatížení prostředí; pasportizace; deprimující zóny; řešení volných ploch Je popsán dvouletý projekt, jehož cílem bylo podstatně snížit výskyt deprimujících neprůmyslových objektů a ploch ve městech a urbanistických územích, dále zlepšit vzhled zejména okrajových částí měst a obcí a současně zlepšit stav obytného a životního prostředí. Jsou objasněny některé pojmy (browbfields), problematika deprimujících zón v Praze i metodika postupu pasportizace. Obec a finance.... 5/2007 ZELENÁ, Magdalena Stavby na venkově a problematika jejich začlenění do krajiny Obec a finance, 2007, V. 12,, No. 5, 38-39,. : 2 figs., Klíčová slova: urbanizace; životní prostředí; sídla venkovská; osídlení venkovské; krajina venkovská; kultivace krajiny; ochrana a péče o krajinu; architektura krajiny Článek vznikl na základě obhájené diplomové práce autorky. Téma problematiky začlenění venkovských zemědělských staveb do krajiny je všeobecně zajímavé a zvláště v chráněných krajinných oblastech. Autorka popisuje vliv zemědělské velkovýroby, ekologické důsledky. Hodnotí "vhodné" a "nevhodné" stavby, zabývá se programem péče o krajinu MŽP. Obec a finance /2007 OLŠAR, Petr - KLÍMA, Jiří Bytová výstavba v Plzeňském kraji Obec a finance, 2007,, V. 12,, No. 2, 46-48,. : 2 figs.,3 tabs., Klíčová slova: výstavba bytová; bydlení; byty; strukturální analýzy; statistika; produkce stavebnictví; intenzita V pěti kapitolách jsou analyzovány jednotlivé správní obvody s rozšířenou působností a vybraná města v Plzeňském kraji. Jsou uvedeny základní charakteristiky, vybavenost byty (neobydlené byty v roce 2001 činily 14,5 procent veškerého bytového fondu), tabulkovou formou je uvedena intenzita bytové výstavby, je uvedena prognóza vývoje bytového fondu a potřeb bytů do roku Obec a finance.... 1/2008 KLÍMA, Jiří - FIRBACH, David Bytová výstavby v obcích za posledních deset let Obec a finance, 2008,, V. 12,, No. 1, 52-54,. : 1 figs.,5 tabs., 13

14 Klíčová slova: bydlení; výstavba bytová; byty; statistické údaje; struktura osídlení; strukturální analýza Tabulkovou formou jsou uvedeny počty a struktura dokončených bytů za léta 1997 až 2006 podle druhu objektů, rozmístění a intenzita bytové výstavby podle velikostních skupin obcí v letech 1997 až 206, četnost obcí podle počtu dokončených bytů atd. Zjevná je nerovnoměrnost výstavby bytů. Odpady.... 1/2008 LEDEREROVÁ, Jaroslava Vhodnost průmyslových odpadů pro stavebnictví Odpady, 2008,, V. 9,, No. 1, 18-19,. : l tab., Klíčová slova: průmyslové odpady; využití odpadu; zařízení na zpracování odpadu; demolice V ČR je desetkrát více skládek než je průměrný stav v jednotlivých zemích EU, řešením této skutečnosti je zpětné využití těchto odpadních materiálů. Současným trendem je využívání průmyslových odpadů ve stavebnictví. Základní podmínkou pro jejich využívání jako druhotné suroviny je, že nebudou ohrožovat ani zhoršovat jednotlivé složky životního prostředí. Je uvedena tabulka postupu testování vhodnosti průmyslových odpadních materiálů určených pro použití ve stavebnitví. Odpady.... 5/2008 PALACKÝ, Alois Zateplování domů produkuje nerecyklovatelné odpady Odpady, 2008,No. 5, 11,. : figs., Klíčová slova: kontaktní zateplování budov; energie tepelná; spotřeba tepla; ekologie; recyklace; odpad stavební; využití odpadu Při zateplování zchátralých domů nedochází k žádným úsporám, vzniká obrovské množství nerecyklovatelných směsných odpadů. Tyto odpady vznikají při destrukci izolačních souvrství kontaktně zateplených domů. Tato souvrství sestávají převážně z organických izolací nebo minerálních vláken. Autor zdůrazňuje, že projekt dodatečného zateplení nesmí vycházet z původního zchátralého stavu, ale ze stavu po celkové sanaci. Podlahy a interiér /2008 FRANKL Úprava podkladů Podlahy a interiér, 2008,květen-červen, 40-41,. : figs., Klíčová slova: podlahy; nášlapné vrstvy; potěry; nátěry penetrační; práce podlahářské; samonivelační hmoty Pro vyrovnání podkladů pod nášlapnými vrstvami podlah se používají ve velké míře samonivelační a vyrovnávací hmoty. Autor popisuje funkce základních nátěrů a penetrace, samonivelačních i vyrovnávacích hmot. Uvádí spotřebu, míchací poměry i výslednou rovinatost, včetně doporučených podmínek pro práci. 14

15 PSM stavební infozpravodaj.... 2/2008 ŠILAROVÁ, Šárka Návrh prosklených střech PSM - stavební infozpravodaj, 2008,No. 2, 16-18,. : 9 figs.,1 tab.,6 refs., Klíčová slova: střešní plášť prosklený; prosklená střešní konstrukce; sklo; prvky velkoplošné; práce sklenářské; světlíky střešní; budovy atriové S nástupem nových konstrukčních řešení moderní architektury se stále více začínají uplatňovat nejen velkoplošné střešní světlíky, ale i prosklené střešní pláště nad obytnými prostory. Autorka popisuje zásady pro navrhování prosklených střech, uvádí platné normy i jejich poslední novely, příklady prosklených střešních konstrukcí včetně konstrukčních detailů. KUPILÍK, Václav Bytová jádra v panelových objektech z požárního hlediska PSM - stavební infozpravodaj, 2008,No. 2, 65-67,. : figs.,1 tab.,3 refs., Klíčová slova: jádra bytová; konstrukce panelové; požární ochrana budov; příčiny požárů; hořlavost; instalační jádra; vady; sanace Autor podrobně rozebírá vady používaných bytových jader, uvádí požadavky na instalační prostor a rozvody i požadavky na těsnění prostupů. Z požárního hlediska bytové jádro obsahuje až 200 kg vysoce hořlavých materiálů (umakart, laminát, PVC, polyamid, PVAC nátěry, pryžová těsnění, dřevovláknité desky apod.). Jsou uvedeny příklady požárů, závěrem autor uvádí pokyny pro sanace bytových jader. Realizace staveb.... 3/2008 JIRÁK, Stanislav Připojovací spáry otvorových výplní Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : figs., Klíčová slova: okna; dveře; spáry; těsnění styků a spár; izolace tepelné Článek obsahuje řadu doporučení a vysvětlení, týkajících se vytvoření dlouhodobě funkčního utěsnění spár otvorových výplní. Připojovací spára by měla dosahovat podobných tepelně izolačních vlastností a trvanlivosti jako přilehlé konstrukce. Autor hodnotí současný stav, uvádí normové požadavky na spáry a jejich funkce, uvádí nejčastější chyby v řešení detailů i v materiálech. PTÁČEK, Petr Trvanlivost nátěrových systémů dřevěných otvorových výplní Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : 7 figs.,10 refs., Klíčová slova: dřevo; okna; dveře; nátěrové hmoty; impregnace; zkoušky trvání; izolace; normy mezinárodní Na trvanlivost dřevěných výplní má vliv především jejich nátěr, při jeho poškození vzniká nebezpečí jejich destrukce. Jsou uvedeny faktory ovlivňující trvanlivost nátěrů, jsou popsány požadavky a nátěrové hmoty, je uvedena klasifikace nátěrových systémů (hmot) podle účelu použití. Jsou popsány příklady degradace nátěrového systému, platné ČSN. 15

16 CHAROUSEK, Robert Lehké ohnivzdorné sendvičové fasádní panely Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : 7 figs., Klíčová slova: konstrukce obkladové; sendvičové fasádní panely; konstrukce lehké; konstrukce vícevrstvé; práce montážní; odolnost proti ohni Popsané fasádní panely jsou složeny ze dvou plášťů - vnitřního a vnějšího, pláště jsou tvořeny ocelovými žárově zinkovanými plechy, jádra jsou z tvrzené minerální vlny. Podrobně jsou popsány způsoby spojování a kotvení panelů, směry kladení panelů a řešení spár. Jsou uvedeny praktické rady pro montáž, příklady realizovaných lehkých fasád. DOUDOVÁ, Ludmila Montáž zavěšených odvětraných fasád Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, 38. : 3 figs., Klíčová slova: fasády zavěšené; obklad povrchu; konstrukce obkladové; práce montážní; proudění vzduchu; přepážky vzduchové Nepřetržitá cirkulace vzduchu, která probíhá mezi zavěšenou odvětrávanou fasádou a zdivem, odvádí vlhkost a chlad a vysušuje zvlhlé zdivo. Ve stručném článku je popsán správný postup montáží pomocí dřevěných latí, použití izolačních hmot, opracování fasádních obkladů. HORSKÝ, Antonín Konstrukční zásady jednovrstvého cihelného zdiva Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : figs., Klíčová slova: konstrukce obvodové; konstrukce zděné; konstrukce z cihelného zdiva; cihly dutinové; cihelné bloky; práce zednické V příspěvku se autor věnuje geometrickým charakteristikám velkorozměrových cihelných bloků, které rozhodují o konstrukčním uspořádání z nich zhotovených stěn. Jsou popsány typy cihelných bloků, vazby mezi vrstvami cihel, způsob přípravy ložné spáry, způsoby vyzdívání nosných stěn, způsob kotvení příček, způsoby zabránění vzniku akustických mostů. DITTRICHOVÁ, Alena Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : figs., Klíčová slova: sanace; pronikání vlhkosti; ochrana proti vlhkosti; injektáž; silikon Autorka popisuje princip chemické tlakové injektáže, uvádí typy chemických injektáží, popisuje druhy injektážních hmot. Jsou to zejména jednosložkové pryskyřice na bázi polyuretanu a bezbarvé silikonové prostředky na základě hydrofobizovaných silikátů. Podává základní pokyny pro realizaci, informuje i o chemické beztlakové injektáži. Příklady provedených injektáží. FÁRA, Pavel Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : 7 figs.,5 refs., Klíčová slova: vlhkost; ochrana proti vlhkosti; škody způsobené vlhkostí; konstrukce z cihelného zdiva; pronikání vlhkosti 16

17 Průzkum příčin vlhnutí zdiva patří mezi základní stavebnětechnické průzkumy, návrh sanačních zásahů může výrazně ovlivnit celkové stavební řešení nebo využití prostor. Autor popisuje postup při průzkumu terénu, bilanci vlhkosti zdiva, způsoby měření vlhkosti, rozmisťování vzorků a určování míst odběru. Na základě zjištěných skutečností se určuje návrh sanace. Jsou popsány typy sanačních metod. WITZANY, Jiří Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : 3 figs., Klíčová slova: konstrukce zděné; konstrukce z cihelného zdiva; konstrukce z přírodního kamene; únosnost; výpočty pevnosti Stanovení únosnosti historických zděných konstrukcí je velmi obtížné, důvodem je značná variabilita zdiva, různé zásady do zdiva i degradační procesy. Je popsán průzkum, způsob odběru vzorků i analýzy výsledků. Graficky jsou popsány závislosti pevnosti v tlaku a modulu pružnosti na vlhkosti u pískovců a opuky. Autor nedoporučuje aplikovat modely homogenizovaného zdiva. KRŇANSKÝ, Jan Dřevovláknité nelisované desky Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : figs., Klíčová slova: stavebnictví; izolace tepelné ; vlákna organická přírodní; desky na bázi dřeva Autor popisuje charakteristické vlastnosti dřevovláknitých nelisovaných desek, vyráběných z jemných vláken měkkého dřeva za současného působení páry a vysoké teploty. Objemová hmotnost se pohybuje mezi 120 až 260 kg/m3, desky mají vysoké tepelně-izolační vlastnosti. Jsou vhodným materiálem na konstrukci zateplení podkroví i obvodových plášťů. REINPRECHT, Ladislav Dnešní pohled na aplikaci biocidů k ochraně dřeva Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, : 2 tabs.,6 refs., Klíčová slova: dřevo; škůdci dřeva; prostředky k ochraně dřeva; ochrana dřeva; metody ochrany dřeva; biochemie Chemická ochrana dřeva je stále aktuální, ale za předpokladu, že se použijí ekologicky přijatelné látky. Jsou popsány principy preventivní ochrany dřeva, možnosti používání biocidů, fungicidů a insekticidů, všeobecné zásady ochrany dřeva. VAVERKA, Jiří Lehké dělicí konstrukce z pohledu akustiky Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, 58. Klíčová slova: Příčky lehké; příčky dělicí; zvukový útlum; ochrana proti hluku; tlumení zvuku; pohlcování zvuku Autor uvádí zásady pro navrhování dělicích příček ve vztahu ke zvukové neprůzvučnosti a popisuje faktory, které ovlivňují vzduchovou neprůzvučnost těchto konstrukcí z pohledu realizace a materiálového řešení. Dvojitá konstrukce příček se skládá z nosného systému (dřevěné nebo kovové profily) a z oboustranného opláštění deskami, které jsou odděleny vzduchovou mezerou vyplněnou pružnou minerální izolací. SZÖLLÖSI, Gabriel 17

18 Příčiny poruch montovaných keramických stropů Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, 66-67,. : 3 figs., Klíčová slova: stropy vylehčené; staviva keramická; výztuž; výpočty statické; způsoby montáže; práce montážní; poruchy Keramické stropní systémy umožňují jednoduché a rychlé řešení realizace stropu. Při montáži je však nutno dbát na dodržování všech pokynů výrobce. Autor popisuje chyby, ke kterým dochází při ukládání nosníků, při úpravě výztuže i při betonáži. Na obrázcích znázorňuje příklady vzorného provedení montáže stropu. ŽABIČKA, Zdeněk Odvodnění zařizovacích předmětů umístěných pod hladinou vzduté vody ve stokách Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, 70-71,. : 3 figs.,2 refs., Klíčová slova: kanalizace; sítě kanalizační; potrubí; sítě potrubní; stavby potrubí; klapky zpětné; odvodnění; vzdutí Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti, nesmějí umožnit zaplavení objektu vzdutou vodou. Tyto prostory a zařízení se musejí chránit opatřeními podle EN Autor se zabývá nutným osazením zpětní klapky a popisuje havárii, ke které došlo v Praze-Suchdole. Podrobně se zabývá příčinami a důsledky havárie. JINDRÁK, Martin Zkušenosti z větrání bytových domů Realizace staveb, 2008,, V. 3,, No. 2, 72-74,. : figs., Klíčová slova: domy bytové; větrání; větrací systémy; větrání přirozené; klima vnitřní; vlhkost; výměna vzduchu; rekuperace tepla Po rekonstrukcích panelových domů, zejména po osazení nových vzduchotěsných oken, nastává problém s přívodem vzduchu-větráním. Důsledky nedostatečné výměny vzduchu mohou vést ke vzniku plísní apod. Jsou popsány způsoby zajištění optimálního mikroklimatu v interiéru, minimální obnova vzduchu, zabezpečení větrání, návrh řešení v rámci revitalizace. Stavba (S).... 4/2008 Projekt EUROVEA - velký i ambiciózní zároveň Stavba, 2008,, V. 11,, No. 4, 26-31,. : 7 figs., Klíčová slova: projekty; novostavby; projektování urbanistické; umístění budov; budovy víceúčelové; Bratislava V Bratislavě vyrůstá unikátní víceúčelový projekt EUROVEA, který se rozprostírá na 800 metrech dunajského nábřeží. V 1. etapě výstavby se bude v tomto objektu nacházet 254 luxusních bytů, 150 obchodů a m2 kancelářských prostor, objekt bude doplněn galeriemi, hotely, kinem apod. JANÁKOVÁ, Olga Nový interiér do jestvujúcej architektúry Stavba, 2008,, V. 11,, No. 4, 40-43,. : 3 figs., Klíčová slova: řešení interiérů; výtvarná úprava interiérů; obnova; rekonstrukce; architektura 18

19 Rekonstrukce interiérů jsou vyvolávané společenskou objednávkou. Důvodem změn je nejčastěji potřeba nového funkčního využití vnitřních prostor, potřeba modernizace nebo změny prostředí. Autorka popisuje příklady realizace nových interiérů do architektonických památkových prostor. Zdůrazňuje nutnost zajištění vysoké kultivanosti návrhů, použití přiměřené kvalititních materiálů a dokonalé zpracování. Stavebné materiály.... 4/2008 GÁBOR, Peter Exteriérové dlažby pre dopravné zaťaženie Stavebné materiály, 2008,No. 4, : 6 figs., Klíčová slova: exteriér; dlažby; kostky dlažební; doprava; chodníky Exteriérové dlažby se používají pro motorizovanou dopravu a zejména pro pěší zóny, chodníky, cyklistické stezky, zastávky autobusů apod. Autor popisuje minimální tloušťky výrobků z vibrovaného betonu, prostého betonu, přírodního kamene i umělého kamene, dále skladbu vrstev dlážděných vozovek včetně příslušných STN EN. Uvádí příklady využití exteriérových dlažeb. RUDIŠIN, Róbert - SEDLÁKOVÁ, Anna Funkcia podlahy vo vzťahu k ostatným konštrukciím detailu spodnej stavby v priemyselných budovách Stavebné materiály, 2008,No. 4, : 4 figs.,2 refs., Klíčová slova: stavba spodní; práce stavební; podlahy; stavby průmyslové; spojování konstrukcí Při zajišťování tepelné pohody vnitřních prostor v průmyslových stavbách hraje důležitou úlohu spolu s obvodovým a střešním pláštěm i podlahová konstrukce, která je v kontaktu s podložím. Autoři uvádějí obecné požadavky na průmyslové podlahy, schematicky jsou znázorněny vlivy působící na konstrukci, možné způsoby řešení detailů spodní stavby, včetně grafického znázornění průběhu teplot na povrchu podlahy. ZLIECHOVEC, Miroslav Podlahové konštrukcie z hľadiska akustiky Stavebné materiály, 2008,No. 4, : 6 figs.,1 tabs., Klíčová slova: podlahy; akustika; izolace zvuková; akustická pohoda; podlahy plovoucí; práce na zvukových izolacích Podlaha by měla splňovat mimo požadavky na tepelnou izolaci i požadavky akustické. Toho je možno dosáhnout vhodným výběrem stavebních materiálů i potřebnou realizací podlahy, danou normou STN , která uvádí požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi. Jsou popsány základní typy konstrukcí podlah i materiály v jejich konstrukcích, které mají vztah ke zvukové izolaci. SCHERFEL, Walter Penobetón Stavebné materiály, 2008,No. 4, : figs., Klíčová slova: pěnobeton; pěna; střechy ploché; podlahy; příprava betonové směsi 19

20 Pěnobeton nachází uplatnění při výstavbě plochých střech i podlahových konstrukcí, např. jako vyrovnávací vrstva. V pojednání je uvedeno složení i způsob výroby pěnobetonu. Vyrovnávací vrstva se využívá i pro splnění akustických požadavků podlah. 20

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana Architekt, 2009, č. 2 10 3 ASB (Č), 2009, č. 1-2 7 5 ASB (S), 2009,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1 Název periodika počet záznamů strana Bydlení, 2011, č. 2 1 3 Elektro, 2010, č. 3 3 3 ENERGIE 21, 2010,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č.

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H č e r v e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č. 3 8 3 Architekt, 2009, č. 3 7 4 ASB (Č), 2008,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 78, 9 10 3 Architekt, 2008, č. 89 5 5 ASB (Č), 2008,

Více

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č.

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ř í j e n 2 0 0 7 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. 9 ASB (Č), 2007, č. 6 ASB

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana ASB (Č), 2012, č. 3, mimoř. č. 10 3 DEKTIME, 2011, č. 4 4 6 Materiály

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001 OBSAH 1.0 ÚVOD... 1 2.0 VÝBĚR TYPICKÝCH STAVEBNÍCH FUNKČNÍCH DÍLŮ A ŘEŠENÍ BUDOV BYTOVÝCH PANELOVÝCH, BYTOVÝCH TRADIČNÍCH, RODINNÝCH DOMŮ, ŠKOLNÍ BUDOVY TRADIČNÍ A V TECHNOLOGII MONTOVANÉHO SKELETU, ADMINISTRATIVNÍ

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více