Návod pro SMS Operátor off-line klient

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro SMS Operátor off-line klient"

Transkript

1 Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje: bez stálého připojení na internet posílat SMS zprávy synchronizovat adresáře mezi Vašim privátním prostorem na WEBu a Vašim počítačem Aplikace komunikuje v zabezpečeném komunikačním protokolu a proto se nemusíte obávat o soukromí Vašich zpráv. Službu je třeba aktivovat u SMS Operátora: hotline Práce s programem SMS Operátor 2.1. Chci rychle poslat SMS zprávu Pro rychlé zaslání SMS zprávy si nejdříve nastavíme přihlašovací jméno a heslo uživatele (na kartě Nastavení) do systému SMS Operátor. Do pole adresáti napíšeme telefonní číslo příjemce SMS zprávy a do pole text napíšeme text, který chceme odeslat. Kliknutím na Poslat SMS zprávu odešlete.

2 Verze: 1.10 Strana: 2 / Práce s adresářem Vkládání a editace jmen Nová jména vkládáme v záložce Adresář kliknutím na tlačítko Nové jméno. Objeví se okno Nové jméno, kde do jednotlivých políček zadáme jméno osoby, její telefonní číslo, případně i firmu, v které působí a nějakou poznámku. Členství v distribučním seznamu můžeme zvolit jeho zaškrtnutím. Pro uložení klikněte na OK nebo OK a nový, chcete-li vložit další jméno. Chcete-li upravit jméno, které je již v adresáři vložené, klikněte na něj dvakrát. Otevře se okno pro editaci daného kontaktu. Po úpravě klikněte na OK nebo OK a nový pro vložení dalšího jména. Pro úpravu členství v distribuční skupině můžete postupovat i tak, že zaškrtnete dané jméno nebo jména (popř. všechny jména kliknutím na Vybrat vše) a vyberete

3 Verze: 1.10 Strana: 3 / 3 kliknutím na šipku u políčka Pro označená jména jednu z položek Nastavit skupinu / Změnit skupinu / Smazat skupinu, podle toho co chcete právě provést. Tím aktivujete políčko Distribuční seznamy, kde vyberete kliknutím na šipku distribuční seznam, kterého se úprava týká. Pak klikněte na tlačítko Provést. Pro vymazání jména s adresáře zaškrtnete jméno / jména, která chcete smazat (popř. všechny jména kliknutím na Vybrat vše), dále vyberete kliknutím na šipku u políčka Pro označená jména položku Smazat a kliknete na tlačítko Provést. Tlačítko Obrátit výběr slouží pro inverzní výběr položek seznamu oproti výběru předchozímu. Posílání SMS z adresáře je popsáno níže v oddíle Posílání SMS. Vkládání distribučních seznamů Nový distribuční seznam vložíme kliknutím na tlačítku Nový distribuční seznam v záložce Adresář, objeví se okno Nová skupina, kde zadáme její název a případně i poznámku. Poté klikneme na OK nebo OK a nový, chceme-li zadat další distribuční skupinu.

4 Verze: 1.10 Strana: 4 / 4 Úpravu názvu nebo poznámky distribučního seznamu provedeme dvojitým kliknutím na název distribuční skupiny v záložce Adresář. Objeví se okno Editace název skupiny. Po úpravě klikneme na OK nebo OK a nový pro zadání dalšího distribučního seznamu. Distribuční seznam lze smazat jeho označením v záložce Adresář a zmáčknutím klávesy DELETE (nebo též DEL) Posílání dat na jména a skupiny z adresáře Volba adresáta SMS: - V záložce Posílání SMS, a to dvojitým kliknutím na konkrétní jméno, přičemž takto můžeme vybrat libovolný počet jmen ze seznamu. Pro snadné hledání v seznamu jmen můžete použít i políčko Hledej, do kterého zadáte jméno nebo jeho část a v seznamu jmen se vyznačí hledané jméno, které pak přidáte do seznamu adresátů dvojitým kliknutím na toto jméno. - V záložce Posílání SMS, a to dvojitým kliknutím na název distribuční skupiny, SMS bude odeslána všem členům daného distribučního seznamu. Takto můžeme vybrat libovolný počet distribučních seznamů. - V záložce Adresář, zaškrtnutím políčka u konkrétního jména, přičemž můžeme takto zaškrtnout libovolný počet jmen. Pro snadnější hledání jmen v adresáři použijte políčko Hledej, do kterého vepíšete jméno nebo jeho část. Kliknutím na tlačítko Vybrat vše se označí všechna jména v seznamu SMS tak můžete poslat všem osobám ve vašem adresáři. Dále vyberte kliknutím na šipku u políčka Pro označená jména položku Poslat SMS a klikněte na tlačítko Provést. Objeví se záložka pro Posílání SMS, kde budou již vložena jména vámi vybraných adresátů SMS. Editace SMS Po výběru adresáta / adresátů vepíšeme text zprávy do pole Text zprávy a klikneme na Poslat. Zpráva bude rozdělena do jednotlivých SMS po 160 znacích, které budou číslovány 1/1 až 1/x Rozšířené grafické rozhraní - Posílání SMS s přednastaveným textem Pokud posíláte některé texty častěji můžete si je uložit kliknutím na tlačítko se třemi tečkami. Otevře se okno Editace předdefinovaných textů, kde v horním poli je seznam již vložených textů a do dolního pole můžete vložit nový text. Ten přidáte do seznamu kliknutím na tlačítko Přidat. V seznamu předdefinovaných textů se posunujeme stisknutím tlačítka Nahoru / Dolů. Chceme-li nějaký vložený text smazat, označíme jej a klikneme na tlačítko

5 Verze: 1.10 Strana: 5 / 5 Smazat. Pro ukončení editace a uložení změn klikněte na OK. Nechcete-li, aby se změny uložily dejte Storno. Chcete-li předdefinovaný text použít, pak v záložce Posílání SMS kliknete na šipku a označíte jednu z možností, poté klikněte na Vložit text a ten se vloží do pole Text. Nyní lze SMS odeslat tlačítkem Poslat. - Posílání SMS se záhlavím Umožňuje vkládat před libovolný text SMS zadaný v poli Text vámi definované záhlaví. To můžete vytvořit kliknutím na tlačítko se třemi tečkami. Objeví se okno Editace záhlaví, kde v horním poli je seznam již vložených záhlaví, Nové záhlaví vložíte tak, že do pole Text vložíte požadovaný text a kliknete na Přidat. Nové záhlaví se vloží do horního pole se seznamem záhlaví. V seznamu se lze pohybovat tlačítky Nahoru, Dolů nebo kliknutím myší.chcete-li některé záhlaví smazat, označte jej a klikněte na Smazat. Pro ukončení editace a uložení změn klikněte na OK. Nechcete-li, aby se změny uložily dejte Storno.

6 Verze: 1.10 Strana: 6 / 6 - Posílání SMS s podpisem Umožňuje vkládat za libovolný text SMS zadaný v poli Text Vámi určeným podpisem. Podpis vytvoříme kliknutím na tlačítko se třemi tečkami. Objeví se okno Editace podpisu, kde v horním poli je seznam již vložených podpisů, Nový podpis vložíte tak, že do pole Text vložíte nějaký text a kliknete na Přidat. Nový podpis se přidá do horního pole se seznamem podpisů. V seznamu se lze pohybovat tlačítky Nahoru, Dolů nebo kliknutím myší.chcete-li některý podpis smazat, označte jej a klikněte na Smazat. Pro ukončení editace a uložení změn klikněte na OK. Nechcete-li, aby se změny uložily dejte Storno.

7 Verze: 1.10 Strana: 7 / 7 - Doručenku poslat na Umožňuje posílat informaci o doručení na vámi zadaný , který zadáte kliknutím na tlačítko se třemi tečkami. Objeví se okno Editace doručenek, kde v horním poli je seznam již vložených ových adres, Nový vložíte tak, že do pole Text vložíte ovou adresu a kliknete na Přidat. Nový e- mail se přidá do horního pole se seznamem ů. V seznamu se lze pohybovat tlačítky Nahoru, Dolů nebo kliknutím myší.chcete-li některý smazat, označte jej a klikněte na Smazat. Pro ukončení editace a uložení změn klikněte na OK. Nechcete-li, aby se změny uložily dejte Storno. - Nastavení času odeslání Chceme-li poslat SMS až později, můžeme nastavit dobu odeslání SMS v určitém čase tak, že zaškrtneme Odeslat a nastavíme přesný čas, kdy chceme, aby byla SMS odeslána. Zadáme do prvního políčka datum ve formátu DD.MM.RRRR a do druhého políčka ve formátu HH.mm. V tomto nastaveném časovém okamžiku bude vaše SMS odeslána. Kompletní funkce (nastavíme zaškrtnutím na kartě Nastavení) - Nastavení exspirace SMS Funkce nastavení exspirace umožňuje nastavit časový limit, do kterého se má SMS Operátor pokoušet o doručení SMS na mobilní telefon adresáta. - Poslat SMS pouze na display Zaškrtnutím možnosti Poslat SMS jen na displej, lze poslat SMS, která se příjemci zobrazí pouze na displeji telefonu.

8 Verze: 1.10 Strana: 8 / Odeslané SMS zprávy Záložka Odeslané SMS obsahuje seznam odeslaných SMS, včetně náhledu odeslaného textu, (jména a) čísla adresáta, času přijetí na server a stavu zpracování včetně času zpracování.

9 Verze: 1.10 Strana: 9 / 9 Dvojitým kliknutím na odeslanou SMS se otevře okno SMS zpráva. Okno SMS zpráva obsahuje všechny detaily o napsané SMS, tedy číslo adresáta, text zprávy, čas napsání SMS, stav doručení (doručeno/ nedoručeno/ ve zpracování), čas doručení, , na který byla poslána doručenka (konkrétní ová adresa nebo nenastaveno), kdy má být SMS zpráva odeslána (konkrétní čas nebo nenastaveno), kdy má SMS expirovat (konkrétní čas nebo nenastaveno) a typ zprávy (normální / jen na display). Kliknutím na tlačítka Nahoru / Dolů se posuneme na další / předchozí SMS zprávu a její detaily. Tlačítko Poslat znovu slouží k opakovanému odeslání SMS. Po jeho stisknutí se SMS okamžitě odešle na server SMS Operátora. Tlačítkem Zavřít ukončíme prohlížení detailů SMS zprávy.

10 Verze: 1.10 Strana: 10 / Import dat Nejprve v záložce Import adresáře nastavíme soubor, který chceme importovat. V okně otevřít vybereme soubor a klikneme na Otevřít nebo použijeme dvojité kliknutí. V poli Náhled: se zobrazí část souboru, ze kterého chceme data importovat. Dále nastavíme oddělovače jmen a skupin (např. středník), přičemž nelze zvolit stejný oddělovač pro jména a pro skupiny. Podle náhledu souboru určíme, pořadí jednotlivých položek v importovaném souboru, konkrétně jde o Jméno, Číslo, Firmu a Skupiny (distribuční skupiny), kterým jednotlivě přiřadíme pořadí (viz obr.). Navíc můžete zvolit, zda se mají stávající data v adresáři před importem vymazat nebo zda se mají stávající data automaticky při importu nahradit novými.

11 Verze: 1.10 Strana: 11 / Export dat Chcete-li exportovat data z Adresáře, přepnete na záložku Export adresáře. Nejprve zvolte název a umístění souboru, do kterého se mají data uložit v okně Uložit jako, které vyvoláte kliknutím na tlačítko vedle políčka Soubor. Poté určíte typ oddělovače dat, a to zvlášť pro jména a zvlášť pro skupiny. Přičemž nelze zvolit stejný oddělovač pro jména a pro skupiny. Klikněte na Export. Po ukončení exportu se objeví informace, že export byl dokončen. Klikněte na OK.

12 Verze: 1.10 Strana: 12 / Nastavení Upozornění: Všechna nová nastavení se projeví až po přepnutí na jinou záložku. Formát čísel Vyberte formát telefonních čísel, který chcete používat. Spojení s SMS Operátorem V záložce Nastavení zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na web SMS Operátora nebo k proxy serveru. Synchronizace Pro synchronizaci dat v programu SMS Operátor a na serveru nastavte parametry dle vašich požadavků. Lze vybrat z těchto možností (též viz obr.): - Provést aktualizaci dat na serveru, pokud byla změněna data v tomto programu a na serveru nedošlo ke změně. - Provést aktualizaci dat v tomto programu, pokud byla změněna data na serveru a v tomto programu nedošlo ke změně. - Pokud jsou změny jak na serveru, tak i v programu, provést aktualizaci: a) podle novějšího data, b) neprovádět aktualizaci, c) novější položka je na serveru, d) novější položka je v tomto programu.

13 Verze: 1.10 Strana: 13 / 13 - Synchronizace adresáře po spuštění programu (online i offline) - Synchronizace adresáře po ukončení programu (online i offline) Posílání SMS Dále v nastavení můžete měnit zaškrtnutím jednotlivých položek tyto parametry rozhraní pro posílání SMS: - Zobrazovat firmu v seznamu jmen v Posílání SMS se u jmen v seznamu ukáže i jméno firmy, které je u osoby zadané. - Rozšířené grafické rozhraní v Posílání SMS se pod polem Text zprávy zobrazí políčka pro editaci přednastaveného textu, záhlaví, zápatí, u na který se má poslat doručenka a času, kdy se má SMS odeslat (ve formátu DD.MM.RRRR v HH:mm).

14 Verze: 1.10 Strana: 14 / 14 Kompletní funkce k rozšířenému grafickému rozhraní se zobrazí navíc nastavení času exspirace SMS, tedy času, od kdy se aplikace nemá pokoušet o doručení SMS (ve formátu DD.MM.RRRR v HH:mm). A dále možnost posílat SMS pouze na display mobilního telefonu. Minimalizovat aplikaci do systémové lišty Tato funkce po minimalizaci okna zobrazí ikonku aplikaci na systémové liště (standardně se zobrazuje ikona na stavovém řádku spuštěných úloh).

15 Verze: 1.10 Strana: 15 / Kopírování a přesun položek mezi adresáři Funkce je dostupná z nabídky Akce Kopírování / přesun položek. Tato funkce nám umožňuje kopírovat nebo přesouvat zvolené položky z jednoho adresáře (např.: z Osobní-výchozí) do druhého adresáře (např.: Společný-výchozí). V seznamu adresářů vybereme zdrojový adresář, odkud budeme provádět kopírování či přesun. V pravé části okna pak vybereme cílový adresář, kam se budou umísťovat kopírované či přesouvané soubory. V levé části okna označíme kopírovaná jména či distribuční skupiny. Pokud chceme kopírovat automaticky i skupiny u jmen, zaškrtneme Kopírovat / přesunout všechny skupiny u označených jmen. Obdobně lze kopírovat celou jednu skupinu včetně v ní přiřazených jmen a to označením Kopírovat / přesunout všechny jména u označených skupin. Kliknutím na tlačítko Kopíruj se provede kopie do cílového adresáře, tzn. jména či skupiny ve zdrojovém adresáři zůstávají a nově se vytvoří v cílovém adresáři. Kliknutím na tlačítko Přesuň se zvolená jména či skupiny přesunou do cílového adresáře. Ve zdrojovém adresáři se tyto položky smažou.

16 Verze: 1.10 Strana: 16 / Instalace SMS Operátor můžete instalovat ze souboru Setup. Po té vás instalační program provede instalací. 1. Před spuštěním instalace doporučujeme zavřít všechny běžící aplikace. Pokud na vašem počítači některá aplikace běží, klikněte na STORNO. Pro pokračování v instalaci klikněte na DALŠÍ. 2. Následují informace o programu SMS Operátor. Pokračujte kliknutím na DALŠÍ. 3. V dalším kroku vyberte adresář, do kterého se má provést instalace. Doporučujeme ponechat výchozí adresář. Pokud chcete přesto instalovat SMS Operátor do jiného adresáře klikněte na PROCHÁZET a vyberte umístění. 4. Vyberte programovou skupinu, ve které instalační program vytvoří zástupce instalovaného programu, např. SMS Operátor Klikněte na DALŠÍ. 5. Nyní můžete zahájit instalaci kliknutím na DALŠÍ. 6. Po dokončení instalace zavřete instalační program kliknutím na OK. Po instalaci je nutné uživateli povolit příslušné servisy v nastavení jeho parametrů účtu na Administrátor musí minimálně nastavit servis posílání SMS zpráv, a nebo Posílání SMS zpráv se společným adresářem. Ukončíte-li poprvé práci s programem SMS Operátor, objeví se před jeho úplným ukončením okno Uložit. Tím se uloží aktuální datový soubor, který obsahuje Vaše položky adresáře či odeslané SMS.

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 -

v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Aplikace b-sms v.3.2.7 Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci b-sms... 3 2. Základní předpoklady pro používání b-sms... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Web klient příručka uživatele

Web klient příručka uživatele IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Sharepoint & Office Online & OneDrive

Sharepoint & Office Online & OneDrive Sharepoint & Office Online & OneDrive Zpracoval vývojový tým IS MU/CVT, 2013 Obsah Stručná charakteristika Sharepoint služeb... 4 Sharepoint... 4 Office Online... Chyba! Záložka není definována. OneDrive...

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Základní evidence. Uživatelská příručka programu

Základní evidence. Uživatelská příručka programu Základní evidence Uživatelská příručka programu Undesk s.r.o. 2005 CastIS 2005 Evidence mobiliárních fondů str.2 Obsah : 1 Úvod...5 2 Instalace systému CastIS 2005...6 3 CastIS 2005 Základní evidence...7

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139 Kapitola 3: Exchange 139 3. Exchange Exchange Online Outlook 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook Office 365 obsahuje správu elektronické pošty prostřednictvím cloudového řešení systému Exchange, tj. tzv.

Více