Závěrečná zpráva ze stáže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva ze stáže"

Transkript

1 Závěrečná zpráva ze stáže Mateřská škola Malínek, Kaplického 386, Liberec 23 Navštívená země: Slovensko Jméno stážisty: Mgr. Jitka Reindlová Navštívená škola: Spojená škola Dolinského, Bratislava od 23.2 do Speciální mateřská škola je součástí Spojené školy Dolinského Bratislava. Budova školy je umístěna v nejlépe situované městské části Dúbravka, která má obyvatel a leží na východním úpatí Devinskej Kobyly. Mateřská škola je umístěna v přízemí, má celkem 8 tříd.celkem 6 tříd pro děti s mentálním postižením a 2 třídy pro děti s diagnózou autismus. Některé třídy na sebe

2 navazují a jsou průchozí, což je z mého pohledu dost nepraktické a narušující. Důležitou součástí SŠ je Klub dětí a Centrum speciálně pedagogického poradenství. Práce v SŠ Dolinského probíhá podle Státního vzdělávacího programu: SVP pro předškolní vzdělávání ( ISCED O ) Dieťa a svet (čerpáno: web.str. ŠPÚ VP( Vzděl. program) pro děti a žáky se zdravotním znevýhodněním Škola má dále vypracován Školní vzdělávací program pro jednotlivé složky školy. Speciální mateřská škola pracuje podle: Školního vzdělávacího programu, který je vzdělávacím dokumentem pro všechny spec. třídy mateřské školy a není dále rozpracován do TVP jako u nás. Třídy pro děti s mentálním postižením mají vypracovány časové vzděl. plány na období 3 měsíců. Třídy pro děti s autismem mají pro děti vypracovány individ. plány. Záznamy do třídních knih jsou velmi stručné a jsou vedeny jinak, než u nás. Jsou vedeny formou záznamů o vzdělávání jednotlivých dětí ( každé dítě má v třídnici za týden 1 kolonku) a jsou zaznamenány pouze hlavní vzdělávací činnosti, které s dítětem proběhly. SŠ Dolinského je starší panelová budova, která prochází pozvolna rekonstrukcí. Vybavení školy je poměrně starší ( nábytek ), šatny a soc. zařízení jsou novější a dobře vybavené. Mnohem lépe je škola vybavena didaktickými pomůckami, výpočetní technikou, televizemi atd. Škola má 1 interaktivní tabuli, kterou dle

3 učitelek mateřská škola nevyužívá. Nadstandardním vybavením školy je bezesporu terapeutická relaxační místnost, která je plně vybavena pro multistimulační metodu Snoezelen. Vlastní zahradu má mateřská škola velmi malou a nevybavenou.v prostorách SŠ Dolinského je v pronájmu sousední soukromá British international school Bratislava. Uvedená soukromá škola kromě pronajatých vnitřních prostor zrekonstruovala pro své potřeby zahradu a hřiště SŠ Dolinského. Celá SŠ včetně SMŠ má možnost herní prvky i nové hřiště dle potřeb využívat. Dle ředitelky SŠ je zde bohužel vidět Značný rozdíl ve finančních možnostech státní SŠ školy a soukromé Britich school. Jídelna školy je starší a zastaralá pouze s výdejnou jídla. Škola jídlo dováží. Provoz školy je od 6:30 do hod. Denní řád je obdobný jako u nás. Stravování školy je zajištěno dovážením hotového jídla. Jídelna je společná pro celou školu. Pouze děti SMŠ se stravují zvlášť ve svých třídách. Způsob a úroveň stolování v mateřské škole mě překvapil. Učitelky a asistentky servírují jídlo dětem u stolečků z nádob s dovezeným jídlem. V SMŠ jsem nezaznamenala žádnou přípravnu nebo malou výdejnu jídla ani místo, kde se jídlo dětem připravuje na talíře.vše se odehrávalo kompletně v malé třídě. Po obědě všechny děti odpočívají lehátka jsou rozkládací ve třídách. Odpoledne se věnují děti s učitelkami hrám a volnočasovým aktivitám. V mateřské škole vládla celkově velmi příjemná nálada a atmosféra. SMŠ působila rodinným, klidným až asertivním dojmem. Z dětí byla cítit naprostá pohoda. Všichni zaměstnanci ( učitelky, asistentky a provozní zaměstnanci) byli velmi příjemní, pozitivní a vzájemně se doplňovali. Učitelky vycházely jednoznačně z potřeb dětí a z jejich možností. Spolupráce všech zaměstnanců byla skvělá a zároveň přirozená. Pedagogický styl všech učitelek byl velmi vstřícný, empatický a podporující. Děti se za doprovodu učitelky či asistentky navštěvují vzájemně ve třídách, nejen na úrovni SMŠ, ale také s dětmi se SZŠ. Rodiče dětí prostory SMŠ nenavštěvují a nemají do nich volný přístup. Dětem je však umožněn před nástupem do SMŠ 2 týdenní adaptační program s rodiči což je pro rodinu a dítě velmi přínosné. Dle domluvy mohou rodiče prostory MŠ navštěvovat a konzultovat potřebné věci s učitelkou.

4 Věkové složení dětí ve třídách bylo 3-6 let. Denní řád je pružný a je přizpůsoben dětem se spec. vzděl. potřebami. Třídy mají podmínky pro skupinové i individuální činnosti zejména třídy s autistickými dětmi. Dopolední program zahrnuje cílené vzděl. činosti, odpolední program je zaměřen na hry a volnočasové aktivity. Organizačně jsou třídy SMŠ rozděleny: 1. blok: 6 tříd pro děti s ment. postižením ( složení každé třídy 8+2 děti ). O děti zde pečuje 10 učitelek a 3 asistenti. 2 blok: 2 třídy pro děti s PAS ( složení každé třídy 6 dětí ). O děti pečují 4 učitelky a 1 asistent. Pro všechny třídy SMŠ byly dále k dispozici 2 provozní zaměstnanci( uklízečky ). Učitelky s dětmi pracovaly individuálně i skupinově, neustále musely vyhodnocovat podmínky a možnosti dětí (únava, nálada atd.) Rodiče děti nepřivádí přímo do šatny či třídy, ale předávají je učitelce u vchodových dveří vrátnice. Bezpečnost u vstupu do školy a při pohybu v prostorách školy je velmi precizní a je důsledně ošetřena. Všechny dveře jsou uzamčeny a pod dohledem. SŠ Dolinského a všechny její složky vede 1 ředitelka školy, která má 3 zástupce. Zástupkyně, která má na starosti SMŠ je s učitelkami MŠ v denním kontaktu, prochází denně třídy, konzultuje potřebné věci se všemi zaměstnanci. O dění v mateřské škole má velký přehled, pravidelně přenáší informace od ředitelky do MŠ a naopak. SMŠ má pro interní vedení 1 vedoucí učitelku. Učitelky jsou s organizací školy spokojeny. SŠ Dolinského má celkem 98 zaměstnanců. Dále využívá : školního psychologa, logopeda, terapeuta EEG BIOFEEDBACKU. SMŠ má celkem 20 zaměstnanců, 14 učitelek, 4 asistenty a 2 provozní zaměstnance na úklid. Všechny učitelky mají vysokoškolské vzdělání v magisterském stud. programu se zaměřením na spec. pedagogiku. Úvazek PVP učitelek je nižší než u nás 28 hodin týdně. Ve SMŠ probíhá každý týden praxe studentů Soc. akademie, kteří jsou do budoucna využíváni jako asistenti. Plat učitelů je údajně v průměru o 200 euro nižší než u nás. Nárok na dovolenou mají učitelky 45 dní. DVPP není zřejmě tolik podporováno jako v ČR. Učitelky si vzdělávací akce samy vyhledávají, platí si je z vlastních zdrojů a pokud se účastní, tak pouze ve vlastním volnu.

5 SMŠ má velmi dobrou spolupráci s rodiči, dle učitelek je spolupráce nadstandardní. Učitelky s rodinou úzce spolupracují formou terapeutického programu KUPREV. Škola disponuje velkým množstvím didaktických a kompenzačních pomůcek. Vynikající je již zmíněná terapeutická relaxační místnost, která je plně vybavena pro multistimulační metodu Snoezelen. Děti pobyt ve Snoezelenu doslova zbožňují. Snoezelen přináší dětem stimulaci, uvolnění a relaxaci. Působí na zlepšení zdraví, má pozitivní vliv na zmírnění emocionálních potíží (deprese, agresivitu), pomáhá při poruchách koncentrace např. děti s ADHD. Důležitá je pro SŠ Dolinského ve Snoezelen prostředí jeho variabilita a tudíž může být využíváno pro všechny věkové skupiny ( MŠ pravidelně využívá) Ve SMŠ mne kromě mnoha jiných skvělých pomůcek zaujala didaktická pomůcka na rozvoj logického myšlení u dětí s PAS Elektronické zvířátko s programováním směru pohybu. Děti zadávají pokyny a programují směr pohybu, aby se zvířátko dopravilo na vytyčené místo. Učitelka zvyšuje náročnost úkolů od nejjednoduší cesty k té nejsložitější. Děti byly při uvedené činnosti nadšené a zaujaté. Vynikající pomůcka pro kooperaci dětí, P L orientaci, rozvoj logic. myšlení a podporu potřebné pozornosti. Pořídíme do naší MŠ. Indiv. plány byly vedeny pouze ve 2 třídách pro děti s autismem. V ostatních třídách (které byly zaměřeny na děti s mentálním postižením ) nejsou individuální plány pro děti vedeny. Záznamy o průběhu vzděl. jednotlivých dětí jsem měla možnost vidět pouze v třídních knihách. Škola provádí sehodnocení a swot analýzu, ale s podrobnostmi jsem nebyla seznámena. Zpětnou vazbu získává škola zejména od rodičů, s kterými velmi dobře spolupracuje ( zřejmě dotazníky, konzultace). Stáž byla pro mě velkým přínosem, přinesla nové podněty, pohledy a možnost porovnání.

6 Mgr. Jitka Reindlová

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-908/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-908/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-908/08-01 Základní a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Adresa: Grafická 13/1060, 150 00 Praha 5 Identifikátor:

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství Úvod Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS tvoří jeden subjekt, jenž byl do projektu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-171/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická

Více

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR Závěrečná zpráva Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR 1 Švýcarský partner: Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich,

Více

I. Identifikační údaje školy. II. Obecná charakteristika školy. Podmínky předškolního vzdělávání VIII. Organizace vzdělávání. V. Charakteristika ŠVP

I. Identifikační údaje školy. II. Obecná charakteristika školy. Podmínky předškolního vzdělávání VIII. Organizace vzdělávání. V. Charakteristika ŠVP I. Identifikační údaje školy II. Obecná charakteristika školy III. IV. Podmínky předškolního vzdělávání Organizace vzdělávání V. Charakteristika ŠVP 1. Vznik ŠVP 2. Profilace 3. Cíle dlouhodobé a průběžné

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-892/13-U. Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem pospisilova@demosthenes.

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-892/13-U. Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem pospisilova@demosthenes. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-892/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 25 044 648 Identifikátor 610 150 332 Právní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-193/15-H. Chomutice 104, 507 53 Chomutice

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-193/15-H. Chomutice 104, 507 53 Chomutice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-193/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 983 216 Identifikátor 650 060 369 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat.

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Materiální podmínky Prostory mateřské školy jsou vyhovující, třídy mají dostatečně velké prostory, které se rozdělují na herní koutky, třídu, hernu, která slouží též pro odpočinek

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-818/08-02. Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého 1676

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-818/08-02. Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého 1676 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 021 645 IČ: 67 775 454 Místo inspekce: čj. ČŠI-818/08-02 Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého

Více

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK Školní rok 2015/2016 Motto: Vytvářet školičku s laskavým prostředím a mnoha podněty takovou, která působí příjemně,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více