4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Připojení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení"

Transkript

1 Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch) 6. Video výstup pro připojení monitoru 7. USB port pro připojení k PC nebo k laptopu 8. LED kontrolka napájení svítí modrou barvou, jakmile se přístroj připojí k napájení 9. DC IN 5 V pro připojení napájecího adaptéru Připojení děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup 4 kanálového digitálního SD video rekordéru. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití Tento 4-kanálový USB digitální video rekordér je určen pro nahrávání a sledování videa a zvuku na PC nebo laptopu. Videorekordér má 4 video vstupy, 1 audio vstup (cinch) a 1 video výstup (cinch). Připojuje se k PC nebo laptopu pomocí USB (USB kabel je součástí dodávky). K napájení se používá napájecí adaptér, který je součástí dodávky (5 V/DC). Rozsah dodávky 4-kanálový USB digitální video rekordér USB kabel Napájecí adaptér Instalační CD se softwarem Stručný návod k obsluze Před připojením se ubezpečte, že digitální USB video rekordér je odpojen od napájecího adaptéru a je bez proudu. Bezpodmínečně dodržujte provozní pokyny zařízení, která hodláte k rekordéru připojit (např. bezpečnostní kamera, monitor, atd.). Pamatujte, že před připojením PC nebo laptopu se musí na ně nainstalovat přiložený software a ovladač. Podrobný návod k instalaci přiloženého softwaru a ovladače najdete na přiloženém CD-ROM. Podle pokynů k instalaci nainstalujte nyní software a ovladač (viz níže). Další informace o instalaci a používání softwaru najdete na přiloženém CD-ROM. Pro přístup k nastavení vyžaduje přiložený software zadání hesla. Výchozí heslo správce je

2 Systémové požadavky USB 2.0, PC s procesorem 1,8 GHz (doporučuje se: alespoň Pentium IV, 2,0 GHz) 128 MB RAM (doporučuje se alespoň 256 MB) 10 GB volného místa na pevném disku (doporučuje se alespoň 40 GB) Rozlišení monitoru 1024 x 768 Windows 2000, nebo Windows XP, Windows Vista DirectX 9.0 nebo vyšší, zvuková karta Instalace softwaru a USB ovladače 1. Ubezpečte se, že digitální USB video rekordér není připojen k PC. Pokud je, tak jej odpojte. Software nelze správně nainstalovat, jestliže je přitom video rekordér připojen k počítači. 2. Ukončete všechny běžící programy. 3. Instalační CD vložte do CD-ROM mechaniky počítače. Pokud se instalační panel nezobrazí na obrazovce automaticky, postupujte podle níže uvedených kroků. a) Klikněte 2x na ikonu [Můj počítač] na ploše. b) Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu CD-ROM a zvolte možnost [Otevřít]. c) Klikněte dvakrát na ikonu [AutoRun.exe]*. * Může se stát, že některé počítače nezobrazí koncovku souboru [.EXE], jak je uvedeno výše. 4. Přečtěte si instalační pokyny a klikněte na [Next]. Spustí se instalace. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 7. Počkejte, dokud se na obrazovce neobjeví informace o dokončení instalace Installation Complete a pokračujte kliknutím na [Finish]. 8. Počkejte několik sekund a objeví se výzva k instalaci ovladače Install USB DVR Driver. Klikněte na [Install]. 9. Pokud se na obrazovce objeví dialogové okno Remove the Selected Application, klikněte na [Yes] a počkejte, dokud neuvidíte okno s oznámením Uninstall Complete. Klikněte na No, I will restart my computer later a poté pokračujte kliknutím na [Finish]. 5. Následně se na obrazovce objeví pokyn k instalaci Install DirectX 9.0 C. Klikněte na [Install]. 6. Objeví se okno Installing Microsoft DirectX Klikněte na I accept the agreement a poté na tlačítko [Next]. Klikněte na [Next] nebo [Install] a pokračujte v instalaci podle pokynů na obrazovce.

3 10. Počkejte několik sekund a uvidíte informaci, že program je připraven k instalaci Ready to Install the Program. Klikněte na [Install]. 15. V následujícím okně si můžete vybrat složku, do které chcete soubory nainstalovat. Doporučujeme zachovat výchozí umístění instalace, ale kliknutím na tlačítko [Browse] si můžete zvolit i jiné umístění. Poté klikněte na [Next]. Klikněte na [Next], nebo [Install] a pokračujte v instalaci podle pokynů na obrazovce. 11. Objeví se okno, ve kterém se zobrazuje průběh instalace Setup Status. 16. Počkejte, dokud se neobjeví okno s oznámením Completing the USB DVR Network. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Finish]. 12. Počkejte, dokud se neukáže informace o dokončení instalace InstallShield Wizard Complete. Klikněte na No, I will restart my computer later a poté klikněte na [Finish]. Pokud se objeví výzva k potvrzení, pokračujte kliknutím na OK. 17. Počkejte několik sekund a uvidíte Congratulations. Kliknutím na [Done] instalaci dokončete. 13. Počkejte několik sekund a objeví se výzva k instalaci Install USB DVR Software. Klikněte na [Install]. 18. Vyjměte disk z CD-ROM mechaniky. Tímto je instalace dokončena. Pokračujte připojením USB DVR k počítači, aby se zprovoznil USB ovladač. POZOR: Doporučuje se, abyste okamžitě po vyjmutí disku restartovali počítač. Pokud počítač restartujete, počkejte, dokud se znovu neobjeví standardní plocha obrazovky a pokračujte krokem 19 (viz níže). 14. Počkejte několik sekund a uvidíte Step USB DVR NETWORK. Klikněte na [Next]. 19. Nízkonapěťový konektor napájecího adaptéru připojte k vstupu DC IN 5 V (9) a napájecí adaptér zapojte do standardní síťové zásuvky 230 V/AC, 50 Hz. Rozsvítí se LED kontrolka napájení (8). Pokud se kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte propojení adaptéru a rekordéru.

4 20. Přiložený USB kabel připojte k portu (7) na USB DVR. 25. V dalším okně klikněte na Install the software automatically (Recommended) a poté klikněte na [Next]. 21. Ubezpečte se, že digitální USB video rekordér je odpojen od proudu. K video vstupům (1 4), (cinch konektory) připojte až 4 bezpečnostní kamery. V případě potřeby připojte k audio vstupu (6), (červený cinch konektor) audio signál např. z bezpečnostní kamery, která monitoruje zvuk a k video výstupu (6) monitor, nebo TV (žlutý cinch konektor). Video výstup je aktivován, jen pokud je spuštěn software. 26. Uvidíte okno, ve kterém se zobrazuje průběh instalace. 22. Druhý konec USB kabelu připojte k volnému USB portu na PC, nebo laptopu. 23. Pokud k PC připojíte USB digitální rekordér, nainstaluje se na PC USB ovladač. Při prvním připojení rekordéru k počítači se objeví dialogové okno oznamující nalezení nového hardwaru Syntek STK Počkejte několik sekund a ukáže se okno průvodce instalací nového hardwaru. Klikněte na No, not this time a poté pokračujte kliknutím na [Next]. 27. Počkejte, dokud se neukáže okno pro dokončení instalace Completing the Found New Hardware Wizard a kliknutím na [Finish] instalaci dokončete. Tím se dokončila instalace softwaru a USB ovladače pro připojení USB DVR k počítači a USB DVR můžete začít používat na počítači. Stav ovladače USB můžete zkontrolovat podle níže uvedeného postupu. Kontrola USB ovladače USB DVR je připojen k počítači. 1. Pravým tlačítkem klikněte na ploše na ikonu [Můj počítač] a poté klikněte na [Vlastnosti]. 2. Klikněte na záložku [Hardware] a na [Správce zařízení], aby se objevilo dialogové okno Správce zařízení. 3. Klikněte na symbol [+] vedle položky [Řadiče zvuku, videa a her] a / nebo na položku [Zobrazovací zařízení]. Pokud byla instalace úspěšná, zobrazí se v těchto kategoriích název modelu USB DVR nebo [Syntek STK1160]. Pokud se při instalaci USB ovladače objeví problémy, nejdříve ovladač odinstalujte (viz níže) a poté jej znovu nainstalujte.

5 Jestliže uvidíte v těchto kategoriích žlutý symbol vykřičníku!, odinstalujte zařízení podle níže uvedeného postupu. Popis prvků uživatelského rozhraní 1. Vyberte [USB 2.0 Video Capture Controller], [Syntek STK1160] nebo [STK1160 Grabber], klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte [Odinstalovat]. 2. Pro potvrzení klikněte na [OK]. 3. Zavřete okno [Správce zařízení] nebo [Vlastnosti systému]. Podle výše uvedeného postupu USB ovladač znovu nainstalujte viz Instalace softwaru a USB ovladače. Základy používání programu USB DVR Network Program můžete otevřít dvojím kliknutím na ikonu [USB DVR Network], kterou najdete na ploše, nebo přes menu Start. Software vždy automaticky zkontroluje, jestli je, nebo není správně připojeno USB zařízení. Pokud při otevření programu není USB kabel správně připojen, nebo pokud se kabel během činnosti odstraní, objeví se okno Auto Check USB device, které upozorňuje na odpojený USB kabel. Pokud nyní připojíte USB kabel správně, okno se po několika sekundách ztratí. Pokud klikněte na tlačítko Shutdown, program se ukončí. Výchozí nastavení hesla správce je Heslo správce si můžete změnit v nastavení viz níže. 1 Zobrazení aktuálního data a času Ukazatel data, času a Stav zaplnění pevného disku zaplnění pevného disku V režimu přepisování se zobrazuje žlutá ikona [HDD] 2 Jedna obrazovka Klikněte zde pro režim zobrazení na celou obrazovku 3 Obrazovka rozdělena na 4 části Klikněte zde pro režim zobrazení 4 záběrů 4 Ukazatel pracovního režimu Zobrazuje dostupné funkce 5 Vyhledávání Klikněte pro otevření režimu vyhledávání. V záznamech můžete vyhledávat podle data. 6 Nastavení Klikněte zde pro otevření režimu nastavení. Výchozí heslo správce je Odesílání Klikněte zde pro nastavení odesílání. Můžete nastavit svůj účet Picasa pro odeslání obrázků. 8 Ovládání hlasitosti Posunováním ovladače regulujete hlasitost. 9 Zapnutí a vypnutí Kliknutím na ikonu reproduktoru uslyšíte zvuk přenášený reproduktoru z připojeného UDVR. 10 Vypnutí Klikněte pro ukončení programu 11 Výběr kanálu Pomocí těchto tlačítek volíte nebo zavíráte a otvíráte obraz z jednotlivých kamer. 12 Ukazatel nahrávání Signalizuje nahrávání videa. 13 Ukazatel alarmu Signalizuje, že se objevil poplach. 14 Zastavení alarmu Zastavení alarmu poté, co se objevil. 15 Ukazatel přihlášení Zobrazení podrobností přihlášení do systému. Když se seznam denně ukládá, můžete zobrazit záznamy podle dní. 16 Pořízení fotografie Klikněte na tlačítko pro pořízení fotografie 17 Záznam videa Kliknutím začnete nahrávat video. Pro dlouhodobé nahrávání viz níže Časový plán nahrávání

6 Při prvním spuštění programu USB DVR by se mělo objevit okno průvodce nastavením krok za krokem Setup Wizard Step by Step. 1. Připojte k USB DVR kabely a zkontrolujte správnost připojení. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next a přejděte na další obrazovku. Select Hard Drive: Nastavte pevný disk, který se bude používat pro ukládání nahrávek. HDD Overwrite: Povolte režim přepisování pevného disku, když dojde k jeho zaplnění. ON: Když se zvolený pevný disk zaplní (tj. když je velikost volného místa menší než 500 MB), DVR začne přepisovat pevný disk od začátku. * Kdykoli klesne velikost volného místa pod 500 MB, UDVR systém vymaže nejstarší data a vytvoří volné místo 1 GB pro záznam nových dat. OFF: Když se zvolený pevný disk zaplní (tj. když je velikost volného místa menší než 500 MB), DVR přestane nahrávat. Pokud je zaškrtnuto políčko [Prompt Alarm], ozve se alarm. Audio Record: Když je tato možnost povolena, nahrává se spolu s video záznamem i zvuk. Record Video Quality: Nastavení kvality video záznamu. 2 Nastavení kamery 2. Zvolte správný TV systém pro vaši oblast. V USA se používá systém NTSC a ve většině evropských zemí PAL. 3. Klikněte na tlačítko Done a dokončete nastavení. TV systém můžete změnit na panelu nastavení: [Setup] > [Camera] (viz níže). Režim nastavení V hlavním okně aplikace klikněte na tlačítko Nastavení (6) a otevře se režim nastavení. Předtím, než budete moci pokračovat, vás systém vyzve, abyste zadali heslo správce. Vložte své heslo a pokračujte kliknutím na [OK]. 1 Nastavení systému Camera location: Zadejte popis místa, na kterém je kamera instalována. Název místa se bude zobrazovat na obrazovce při záběru z této kamery. Video signal format: Zvolte správný TV formát pro vaši oblast. V USA se používá systém NTSC a ve většině evropských zemí PAL. Video Color Adjust: Nastavení jasu, kontrastu, barevného odstínu, sytosti barev kamery. Camera settings: Display character on screen Zobrazení informací na záběrech z každé kamery. Select camera for signal lost association Povolte nebo zakažte detekci ztráty videa pro všechny kamery (kanály). Signal lost association: Alarm out Když zaškrtnete tuto možnost, tak při ztrátě signálu z kamery se bude spouštět alarm podle toho, jak je nastaven (viz níže Nastavení alarmu ) a zobrazí se ikona alarmu. Gmail out Když zaškrtnete tuto možnost, tak při ztrátě signálu z dané kamery se odešle s fotografií na nastavenou adresu Gmail (viz níže). SMS out - Když zaškrtnete tuto možnost, tak při ztrátě signálu z dané kamery se odešle textová zpráva podle nastavení SMS (viz níže). Pokud se zaškrtne [Gmail out], musíte nastavit záložku Gmail (viz níže). Pokud se zaškrtne [SMS out], musíte nastavit záložku SMS (viz níže).

7 3 Nastavení časového plánu nahrávání Gmail out: Když zaškrtnete tuto možnost, tak při ztrátě signálu z dané kamery se odešle s fotografií na nastavený účet Gmail (viz níže). SMS out - Když zaškrtnete tuto možnost, tak při ztrátě signálu z dané kamery se odešle textová zpráva podle nastavení SMS (viz níže). Nepoužívejte tuto funkci v prostoru, kde se nepřetržitě pohybuje mnoho objektů nebo kde se objevuje rušení z nechtěných signálů. V takovém případě použijte pro nepřetržité nahrávání časový rozvrh nahrávání (viz výše). 5 Nastavení alarmu Select week: Určete týden rozvrhu nahrávání. Select date: Určete datum nahrávání. Pozor: Pokud jste zvolili [Select week] a je aktivní položka [Select date], rozvrh nahrávání bude platný pro dané datum. Například nastavení dne: Od do a v týdnu zaškrtnete úterý Teus, nastavení nahrávání bude platné pro den (úterý). Recording schedule: Pokud zaškrtnutím Enable tuto možnost povolíte, program bude nahrávat podle vašeho časového pásma. 4 Nastavení detekce pohybu Alarm out mode: Use Buzzer of PC mainboard: Pokud zvolíte tuto možnost, tak se v případě poplachu použije bzučák na základní desce počítače. Play alarm sound file: Když je zvolena tato možnost, bude se v případě poplachu přehrávat zvukový soubor (wav). Alarm duration: Zde se nastavuje délka trvání zvukové signalizace v případě poplachu (1 10 minut). 6 Nastavení Gmailu Pokud dojde na základě zadaných podmínek ke vzniku poplachu, zachycené obrázky lze em odeslat určeným příjemcům z vašeho účtu Gmail. Sensitivity: Nastavení citlivosti jasu v oblasti detekce pohybu. Min. detect area: Nastavte rychlost (citlivost) detekce pohybu v sledované oblasti podle minimální velikosti sledované oblasti. Čím větší je číslo, tím menší je citlivost a naopak, čím je číslo menší, tím je citlivost vyšší. Motion event Duration: Nastavte dobu trvání detekce pohybu (1 60 sekund). Camera settings: Povolte (Enable), nebo zakažte (disable) detekci pohybu na každé z kamer. Pokud je tato možnost povolena, program bude v případě detekce pohybu nahrávat podle nastavené doby trvání. Signal lost association: Alarm out: Pokud zaškrtnete tuto možnost, bude se alarm při detekci pohybu spouštět podle nastavení alarmu (viz níže) a zobrazí se ikona pohybu.

8 Gmail Account: Username a Password: Zadejte své uživatelské jméno a heslo k účtu. Pokud účet Gmail nemáte, klikněte na Want Gmail? Get a free account with 5.0 GB of storage, abyste si jej bezplatně vytvořili. Pro potvrzení účtu Gmail klikněte na [Confirm]. Další informace k účtu Gmail získáte po kliknutí na [Learn more]. Recipients: Zadejte ové adresy příjemců. ové adresy jednotlivých příjemců oddělujte čárkou. Například: příjemce příjemce 8 Nastavení SMS Program USB DVR odesílá SMS s upozorněním na váš mobilní telefon prostřednictvím vašeho účtu Google Calendar, a proto je v kalendáři nutné aktivovat upozornění na SMS (viz níže Podrobný návod ). Aby bylo možné tuto funkci využít, musíte mít přístup k internetu. 7 Nastavení zabezpečení (Security) Calendar Account: Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Jestliže nemáte svůj účet kalendáře, klikněte prosím na Want Calendar? Get a free account a účet si vytvořte. Pro potvrzení účtu klikněte na [Confirm]. USB DVR Location: Zadejte lokaci USB DVR. Podrobný návod: Pro získání podrobného návodu k používání oznamování SMS v kalendáři klikněte na How to use google calendar SMS notification? Administrator Password: Tato část okna slouží ke změně hesla. Current Password: Zadejte platné heslo. New Password: Zadejte nové heslo. Confirm Password: Zadejte ještě jednou nové heslo a pro změnu hesla klikněte na [Change]. UDVR WatchDog Work State: Pro kontrolu stavu systému klikněte na [Test]. Auto Run After Windows Startup: Zaškrtnutím [Enable] můžete nastavit, aby se program USB DVR spouštěl automaticky při startu Windows. Confirm Password: Označte vyžádání potvrzení heslem předtím, než se provede některá z následujících akcí. Když během činnosti programu UDVR dojde z důvodu nehody k jeho ukončení, objeví se okno se zprávou UDVR WatchDog. Chcete-li aktivovat funkci SMS služby Kalendáře Google, navštivte stránky https://support.google.com/calendar/answer/37226#c a zkontrolujte, jestli ji váš mobilní operátor podporuje. Pokud je v síti vašeho mobilního operátora značné zatížení, může se příjem zpráv SMS zpožďovat a zpoždění do 10 minut je v takovém případě celkem běžné. Pokud se v průběhu 5 minut spustí poplach opakovaně, USB DVR odešle na váš mobilní telefon pouze jednu SMS zprávu s upozorněním. 9 Nastavení sítě Počkejte několik minut a WatchDog program restartuje, přičemž se okno ztratí. Když kliknete v okně WatchDog na tlačítko Cancel, WatchDog restart programu o několik minut odloží. Account: Účet pro váš vzdálený přístup. Network server: Enable Povolte, nebo zakažte funkci sítě.

9 Remote view Zobrazte vaší webovou IP adresu (včetně portu). Použijte tuto možnost pro vzdálený přístup. Local view Zobrazte svoji místní IP adresu (včetně portu). Použijte tuto možnost pro lokální přístup. Web ip address changed association: Gmail out Když zaškrtnete tuto možnost, odešle se při změně webové IP adresy podle nastavení v Gmail (viz výše) (včetně nové IP adresy). SMS out Když zvolíte tuto možnost, odešle se při změně webové IP adresy podle nastavení v SMS (viz výše) SMS zpráva (včetně nové IP adresy). Získání podrobného návodu: Pro získání podrobného návodu k vzdálenému přístupu klikněte na How to remote view? Pro využití této funkce budete potřebovat přístup k internetu. Viz níže Vzdálený přístup k zobrazení na základě IP adresy. Nastavení uploadu V hlavním okně aplikace klikněte na tlačítko Upload a otevře se nastavení odesílání na web. Předtím než můžete přistoupit k nastavení, budete vyzváni k zadání hesla. Vložte heslo a klikněte na [OK]. 1 Nastavení webového alba Pomocí svého účtu Picasa můžete automaticky aktualizovat fotografie ve svém webovém albu Picasa. Můžete tak sledovat, co se děje doma přes webový prohlížeč, nebo mobilní telefon. Pokročilé techniky používání programu USB DVR Network Vzdálený náhled přes aplikaci Picasa Dříve než budete moci sledovat obrázky přes Picasa, musíte vstoupit na svůj Picasa účet a povolit vzdálené prohlížení přes Picasa. Viz výše Nastavení webového alba. 1 Vzdálený přístup k prohlížení přes webový prohlížeč 1) Otevřete svůj webový prohlížeč (např. Internet Explorer) a navštivte stránku 2) Objeví se úvodní stránka pro přihlášení k účtu. Zadejte své uživatelské jméno (účet Gmail) a heslo a pokračujte kliknutím na přihlášení [Sign in]. 3) Na další stránce uvidíte obsah webových alb Picasa. Program UDVR bude ukládat načtené fotografie do alba UDVR_YYYY_MM_DD_XX, jako např. UDVR_2008_07_25_01. Kliknutím na album zobrazíte podrobnosti. Picasa Account: Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Pokud Picasa účet zatím nemáte, klikněte na Want Picasa? Get a free account with 1.0 GB of storage a účet si vytvořte. Pro potvrzení svého účtu Picasa klikněte na [Confirm]. Nápovědu otevřete kliknutím na [Learn more]. Picasa Upload: Enable Když zaškrtnutím tuto funkci povolíte, program bude automaticky aktualizovat fotografie podle vašeho nastavení. Upload duration Nastavte dobu trvání automatického odesílání fotografií. Auto delete the oldest: ON - Když se webové album zaplní (tj. velikost volného místa klesne pod 1 MB), software začne album přepisovat od začátku (vymaže nejdříve první fotografie z nejstaršího data). OFF Když velikost volného místa v albu klesne pod 1 MB, upload se zastaví. 4) Na další stránce můžete vidět detailní obsah alba. Název fotografie je ve tvaru YYY_MM_DD_HH-MM-SS, jako např. 2008_07_25_ Pro využití této funkce budete potřebovat přístup k internetu. Viz níže Vzdálený přístup k prohlížení přes Picasa.

10 5) Pro přehrávání fotografií můžete kliknout na tlačítko [Slideshow]. 2) Objeví se stránka pro přihlášení k účtu. Zadejte své uživatelské jméno (účet Gmail) a heslo a klikněte na tlačítko [Sign In]. 6) Pro odhlášení klikněte na tlačítko [Sign Out]. 3) Na další stránce uvidíte obsah webových alb Picasa. Pro zobrazení podrobností klikněte na název alba. 4) Pro odhlášení klikněte na tlačítko [Sign Out]. Pro další informace navštivte stránku podpory 2 Vzdálený náhled přes mobilní telefon 1) Na mobilním telefonu si otevřete webový prohlížeč a navštivte stránku a pokračujte kliknutím na [Sign In]. 3 Požadavky na mobilní telefon při prohlížení webových alb Picasa Abyste mohli prostřednictvím mobilního telefonu získat přístup k webovým albům Picasa, musí váš telefon splňovat alespoň následující minimální požadavky: Webový prohlížeč ve vašem mobilním telefonu musí podporovat XHTML. Abyste zjistili, jestli je váš webový prohlížeč kompatibilní, nasměrujte jej na a proveďte vyhledávání. Jestliže to nefunguje, nebude váš prohlížeč zřejmě podporovat XHTML. Váš webový prohlížeč musí mít povoleny cookies a musí je povolovat i vaše mobilní síť. Nastavení povolení cookies je obvykle umístěno v menu nastavení prohlížeče. Kromě toho budete muset kontaktovat poskytovatele své mobilní sítě, aby vám potvrdil, jestli jejich síť povoluje, nebo nepovoluje cookies. Vaše mobilní síť umožňovat zabezpečený přenos SSL. Zkontrolujte to u svého poskytovatele sítě. Pro bližší informace navštivte stránku

11 Vzdálený náhled přes IP adresu Dříve než budete moci sledovat zobrazení přes IP adresu, musíte povolit vzdálené prohlížení na síti. Viz výše Nastavení sítě. 4) Jestliže se náhled nezobrazuje, nebo vidíte jen šedé pozadí, stáhněte si a nainstalujte plug-in JAVA. 1 Vzdálený náhled přes webový prohlížeč 1) Otevřete svůj webový prohlížeč (např. Internet Explorer) a navštivte IP adresu pro vzdálený náhled, jako (jen pro účely tohoto návodu). Když se objeví webová stránka, pokračujte kliknutím na Web browser. Viz výše Nastavení sítě. 5) Pro opuštění stránky klikněte na tlačítko [Logout]. 2) Objeví se stránka pro přihlášení k USB DVR. Zadejte své uživatelské jméno a heslo a pokračujte kliknutím na tlačítko [Login]. Ve výchozím nastavení je uživatelské jméno a heslo prázdné. 2 Vzdálený náhled přes mobilní telefon 1) Otevřete svůj webový prohlížeč na telefonu a navštivte IP adresu pro vzdálený náhled, jako (jen pro účely tohoto návodu). Když se objeví webová stránka, pokračujte kliknutím na Mobile browser. 3) Nyní můžete vidět vzdálený náhled. Viz výše Nastavení sítě.

12 2) Zobrazí se vám stránka pro přihlášení, na které zadejte uživatelské jméno a heslo a pokračujte kliknutím na [Login]. Ve výchozím nastavení je uživatelské jméno a heslo prázdné. 3) Na další stránce uvidíte statický obrázek z USB DVR. Obrázek se aktualizuje, když kliknete na příkaz jako reload image, nebo CH1, apod. 3 Požadavky na mobilní telefon Abyste mohli prostřednictvím mobilního telefonu získat přístup k USB DVR, musí váš telefon splňovat alespoň následující minimální požadavky: Webový prohlížeč ve vašem mobilním telefonu (nebo wap) musí podporovat XHTML. Abyste zjistili, jestli je váš webový prohlížeč kompatibilní, přejděte na a proveďte vyhledávání. Jestliže to nefunguje, nebude váš prohlížeč zřejmě podporovat XHTML. Váš webový prohlížeč musí mít povoleny cookies a musí je povolovat i vaše mobilní síť. Použití vyhledávacího programu Program můžete otevřít, když kliknete na ikonu [USB DVR Search], která je na ploše, nebo 2x klikněte na tlačítko Vyhledávání (5). Objeví se následující okno: Popis prvků Pokud začnete pracovat s vyhledávacím programem, nahrané video a fotografie se vyhledávají podle data. Na obrazovce se v takovém případě objeví okno History Manage. Počkejte několik sekund, dokud se vyhledávání neskončí a okno se ztratí. 1 Výběr videa nebo fotografií Zvolte druh souboru, který se má vyhledat (video nebo foto). 2 Výběr data Zvolte datum pro vyhledávání. 3 Náhled souboru Zobrazení data souboru 4 Shift time Změna časového posunu obrázku 5 Ovladač hlasitosti Pohybem ovladače regulujete hlasitost. 6 Zapnutí / vypnutí reproduktoru Po kliknutí přehráváte video se zvukem nebo bez zvuku. 7 Vypnutí Klikněte na toto tlačítko pro ukončení vyhledávání. 8 Setup Klikněte na toto tlačítko pro vyhledávání podle data. 9 Celá obrazovka Zobrazení na celou obrazovku. 10 Normální velikost Zobrazení normální velikosti obrazu. 11 Through Přehrávání všech záznamů. 12 Save as Ulož jako. 13 Snapshot Pořízení snímků aktuálního souboru. 14 Nastavení zpomaleného přehrávání Nastavení rychlosti pomalého přehrávání. 15 Ovladač přehrávání Ovládáte průběh přehrávání, jako: Stop, Přehrávat, Přechod na první scénu, atd. 16 Průběh přehrávání Ukazuje časový průběh přehrávání. 17 States Zobrazují se zde informace a aktuálním souboru jako délka trvání apod. Jak vyhledávat podle data 1) Otevřete vyhledávací program /viz výše). 2) Klikněte na tlačítko [Setup]. 3) Objeví se okno pro výběr data Select a Date. Klikněte na kalendář, abyste vybrali datum a klikněte na tlačítko [Search] pro spuštění vyhledávání. Pokud je pod daným datem uložen nějaký soubor, ukáže se dialogové okno Search OK. Popis jednotlivých prvků je uveden níže.

13 Řešení problémů Pokud se setkáte s problémy při používání programu, přečtěte si tuto část návodu k obsluze. V případě problémů zkontrolujte nejdříve následující body: Splňuje váš počítač požadavky na systém, které jsou uvedeny výše v části Systémové? požadavky? Je USB DVR připojen správně k počítači?? Proveďte kontrolu a dávejte pozor, abyste použili správný kabel, který je na obou koncích bezpečně upevněn. Nepoužívá USB DVR jiný program?? Dávejte pozor, abyste na USB DVR nepoužívali jiný program na zpracování videa. Problémy Vyzkoušejte navrhované řešení obvyklých problémů. Instalace USV ovladače neproběhla správně.? Před opětovnou instalací zkontrolujte USB ovladač (viz výše) a postupujte podle kroků uvedených v části Instalace softwaru a USB ovladače. Při otevření programu se objevuje dialogové okno, které říká, že nebylo nalezeno zařízení? pro záznam videa (Not found valid <USV DVR> video capture device!) Řešení 1 Klikněte na [OK], aby se okno zavřelo. Na chvilku odpojte USB DVR od počítače a od napájení. Následně se pokuste problém odstranit kontrolou výše uvedených bodů. Řešení 2 Je možné, že není správně nainstalován USB ovladač. Podle pokynů uvedených v části Instalace softwaru a USB ovladače nainstalujte USB ovladač. Pokud je USB ovladač už nainstalován, nejdříve jej zkontrolujte (viz výše Kontrola USB ovladače ) a přeinstalujte. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB rekordéru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Technické údaje Digitální USB rekordér Video vstup: 4 kanály RCA, PAL nebo NTSC Video výstup: 1 kanál RCA Audio vstup: 1 kanál RCA Displej: 640 x 480 (100 fps v PAL, 120 fps v NTSC) Nahrávání: Kompresní metoda: WMV Režim: Pohyb, časový plán, Upload Přehrávání: Displej: Celá obrazovka, normální velikost Režim vyhledávání: Podle data Spouštění alarmu: Pohybem, při ztrátě signálu/zařízení Výstup alarmu: Upozornění na , zvuková signalizace záznam události Správa HDD: Přepis starších záznamů Rozhraní: USB 2.0 Napájení: 5 V/DC Hmotnost: cca 155 g Rozměry: cca 150 x 107 x 27 mm Napájecí adaptér Vstup: V~, Hz Výstup: 5 V/DC, 1 A Záruka Na 4-kanálový digitální USB video rekordér poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. USB rekordér nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/8/2014

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití Popis a ovládací prvky Boční strana Přední strana Boční strana GPS tracker M5 Ukazatel GSM, GPS, nabíjení Tlačítko SOS Reproduktor Tlačítko hovoru Obj. č.: 117 44 38 Mikrofon Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05

Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05 Návod na 2,4GHz bezdrátovou kameru s USB přijímačem model WCR-05 1) Obsah balení - Kamera - USB přijímač - Napájecí adaptér - 2 ks instalačních CD - Anglický návod k obsluze 2) Popis produktu USB přijímač:

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní.

Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní. Digitální tužka Obj. č.: 77 71 15 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup digitální tužky Staedtler. Umožní Vám psát či kreslit na běžný papír a současně ukládat poznámky do flash

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

CamGuard Security System. CamGuard Security System

CamGuard Security System. CamGuard Security System CamGuard Security System Uživatelský manuál 1 OBSAH : Představení systému. 3 Vlastnosti. 3 Požadavky na systém. 4 Konfigurace. 4 Přidání kamery. 4 Vlastnosti Kamery. 5 Alarmy. 6 Alarm akce. 6 Časový rozvrh

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění:

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více