IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah"

Transkript

1 IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah Platební karty v dopravě, 1.III. 2007

2 Agenda 1. představení společnosti ČD-Telematika 2. obecný - uživatelsky příjemný odbavovací systém v IDS svyužitím BČK 3. In-karta představení, zkušenosti 4. využití BČK jako prostředku pro vybudování telematického dopravního systému IN-karta pohledem provozovatele systému strana 2

3 1. Představení společnosti ČD-Telematika IN-karta pohledem provozovatele systému strana 3

4 1. Představení společnosti ČD-Telematika Služby telekomunikací a informatiky Vznik k vložením odštěpného závodu Českých drah Telematika do společnosti ČD-Telekomunikace s.r.o. ČD-Telekomunikace, s.r.o = digitální telekomunikační síť využívající telekomunikačních kabelů s optickými vlákny a širokopásmových přenosových technologií (železniční vysokokapacitní páteřní síť) Telematika o.z. = sloučení Správy železničních telekomunikací (telekomunikační síť ČD) s odštěpným závodem DATIS (datové a informační služby) Členství ČD-Telematika: Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) IN-karta pohledem provozovatele systému strana 4

5 Certifikace: ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci IN-karta pohledem provozovatele systému strana 5

6 ČD-Telematika v číslech 12 let na trhu 2. největší telekomunikační infrastruktura kvalifikovaných zaměstnanců 8 regionálních poboček po celé ČR 5 vývojových pracovišť 2 serverové farmy IN-karta pohledem provozovatele systému strana 6

7 Komplexní nabídka ICT produktů a služeb Provoz a servis Infrastruktury ICT pronájem, projektování, výstavba, provoz, servis Služby EK hlas, data, internet Služby IT aplikace, databáze, SAP R/3, portálová řešení, outsourcing Telematické aplikace vývoj, provoz, údržba Procesní inženýring nákladní, osobní doprava a dopravní infrastruktura IN-karta pohledem provozovatele systému strana 7

8 Naše produkty a služby jsou využívány mnoha uživateli Staráme se o: uživatelů počítačů uživatelů poštovních služeb (Lotus Notes, MS Exchange) uživatelů telefonních služeb uživatelů informačních a aplikačních služeb Provozujeme: 150 IS a aplikací 6 komunikačních infrastruktur Vyvíjíme: 200 IS a aplikací IN-karta pohledem provozovatele systému strana 8

9 2. Obecný - uživatelsky příjemný odbavovací systém v IDS s využitím BČK IN-karta pohledem provozovatele systému strana 9

10 Obecný - uživatelsky příjemný odbavovací systém v IDS s využitím BČK Všeobecné zásady odbavení cestujícího v IDS: jedno odbavení (zakoupení jízdního dokladu a validace) jeden jízdní doklad pro celou zamýšlenou cestu a všechny použité druhy dopravy jeden společný tarif a přepravní podmínky Z pohledu cestujícího očekávání: zjednodušení při zakoupení jízdního dokladu validace jízdního dokladu příznivá cena jízdního dokladu cestující očekává user friendly prostředí IN-karta pohledem provozovatele systému strana 10

11 Pohled organizátora na způsob odbavení očekávání: podklady pro vyhodnocení realizované dopravní obsluhy z hlediska vyvolané poptávky cestujících podklady pro ekonomické vyhodnocení realizované dopravní obsluhy z hlediska tržeb podklady pro rozdělení tržeb mezi dopravce Průnik požadavků cestujícího a organizátora: systém umožňující přesnou evidenci přepravy cestujících a přepravních tržeb systém umožňující sejmutí potřebných údajů z média cestujícího,aniž by musel provádět další úkony přijatelná cena za médium IN-karta pohledem provozovatele systému strana 11

12 Přehled současně používaných typů odbavení cestujících BČK v jednotlivých IDS obecný současný přehled IDS Karlovarského kraje Integrovaná doprava Plzeňska IDS na Karvinsku IDS v Moravskoslezském kraji (na Opavsku) Středočeská integrovaná doprava Pilotní projekt IDS na Ústecku Připravuje se: IDS v Pardubickém kraji IDS V Libereckém kraji IN-karta pohledem provozovatele systému strana 12

13 3. In-karta představení, zkušenosti IN-karta pohledem provozovatele systému strana 13

14 Proč čipové karty? 1. soustavné zlepšování a rozšiřování služeb ČD, a.s. 2. kraje, koordinátoři, dopravci prosazují jako jízdní doklad čipovou kartu 3. nabídka nových produktů 4. moderní technologie 5. urychlení nákupu jízdního dokladu, automaty, zlevnění obsluhy, cílově snížení nákladů na odbavovací systémy 6. vytvoření dopravního telematického systému návaznost na systémy dalších dopravců sledování dopravního proudu dopravní průzkumy IN-karta pohledem provozovatele systému strana 14

15 Infrastruktura karetního systému je velmi nákladná, optimálním řešením je: sdílení karet jako nosiče sdílení aplikací na kartách sdílení terminálů sdílení samoobslužných automatů sdílení BackOffice, Clearingu IN-karta pohledem provozovatele systému strana 15

16 Kontaktní versus bezkontaktní čip v dopravě Kontaktní čipy: + výkonnější čipy větší paměti Bezkontaktní čipy: + vlastní bezkontaktní technologie větší odolnost čteček proti poškození - kontakty nutnost mechanické manipulace opotřebování - nižší paměťový obsah (prozatím) akceptace technologie bankami IN-karta pohledem provozovatele systému strana 16

17 In-karta IN-karta pohledem provozovatele systému strana 17

18 Současný stav projektu - etapa zaměstnanecká I 2004 rozhodnutí o spuštění Projektu In karta, (jízdní doklad a služební průkaz) závěr 2004 bezkontaktní čipové karty standardu Mifare/DESfire březen 2005 spuštění základního BackOffice In-karty (Portál MK) postupné vytváření vazeb na další informační systémy ČD, a.s. červen 2005 personalizace karet metodou digitálního tisku září říjen 2005 definitivní podoba In karty listopad 2005 instalace potřebné infrastruktury ve výkonných jednotkách ČD, a.s. IN-karta pohledem provozovatele systému strana 18

19 Současný stav projektu - etapa zaměstnanecká II prosinec 2005 zahájení výroby a distribuce prvních IN karet leden 2006 rozšíření služeb Zákaznického centra ČD-Telematika o službu IN-karta leden březen 2006 postupná výměna stávajících zaměstnaneckých jízdních dokladů za IN karty duben 2006 rutinní činnosti (výroba náhradních karet, noví zaměstnanci atp.) IN-karta pohledem provozovatele systému strana 19

20 Současný stav projektu - etapa zákaznická 1. května 2006 příjem žádostí o In-karty s aplikací In-gold 1. června 2006 vydávání In-karet s aplikací In-gold červen srpen 2006 příprava systému na rozšíření o karty s aplikacemi In-junior, In-senior, Z-1/1, Z-1/2 a Z-1/4 14. srpna 2006 příjem žádostí o In-karty s aplikacemi ve stanici Praha - Hlavní nádraží 21. srpna 2006 postupné rozšiřování míst příjmu o největší železniční stanice 1. září 2006 možnost podání žádosti ve všech pokladnách železničních stanic, které jsou vybaveny terminály UNIPOK 11. září 2006 výdej prvních karet IN-karta pohledem provozovatele systému strana 20

21 Současný stav projektu - etapa zákaznická Počátek projektu 2004 Základ BackOffice In-karty Instalace infrastruktury (čtečky) Výroba Inkaret, výměna průkazů Zahájení zákaznické etapy standard Mifare/DES fire Personalizace digitální tisk Definitivní grafická podoba In-karty Rutinní činnosti IN-karta pohledem provozovatele systému strana 21

22 Počty vydaných karet IN-karta pohledem provozovatele systému strana 22

23 Jak se karty osvědčily v praxi plynulý přechod v rámci prolongačního období, 90% cca 2 měsíce byla zvládnuta logistika přijímání žádostí a distribuce karet byly postupně vybaveny POPy čtečkami karet (1250 ks) od ledna 2006 jsou karty rutinně čteny všemi vlakovými četami dceřiné společnosti a výkonné jednotky jsou postupně vybavovány vstupními systémy s vazbou na docházkové systémy (exporty dat) reklamace mechanické poškození ohýbání karet IN-karta pohledem provozovatele systému strana 23

24 Stávající aplikace na kartách V oblasti zaměstnanecké personalizační aplikace železniční průkaz přístupy/docházka rezervní aplikace V oblasti zákaznické personalizační aplikace In-gold In-junior, In-senior, Z-1/1, Z-1/2 a Z-1/4 malá elektronická peněženka úzká vazba na e-shop ČD, e-liška IN-karta pohledem provozovatele systému strana 24

25 Architektura Front & BackOffice In-karty IN-karta pohledem provozovatele systému strana 25

26 IN-karta pohledem provozovatele systému strana 26

27 Úskalí projektu specifické prostředí ČD v průběhu projektu docházelo (a dochází) k organizačním změnám stanice jsou rozmístěny po celé ČR úpravy interních předpisů vazba na ostatní železniční správy nutná koordinace všech osob zúčastněných v projektu (personalisté, přednostové, pokladníci ) rychlá instalace a úpravy HW i SW, infrastruktura - čtečky nová technologie IN-karta pohledem provozovatele systému strana 27

28 Další možné aplikace V oblasti zaměstnanecké rozšíření vstupních systémů on-line i off-line služební průkaz tankování PHM přihlašování strojvedoucího na stroj služební jízdenky stravovací systémy tiskové služby IN-karta pohledem provozovatele systému strana 28

29 V oblasti zákaznické elektronická jízdenka věrnostní programy, kilometrická banka rozšíření služeb e-shopu informační stojany spojené s možností výdeje zakoupení jízdenek Zejména pak: spolupráce s dalšími subjekty dopravci, města v oblasti jízdních dokladů (jednotný jízdní doklad v rámci IDS), doprava v klidu - využití pro P+R IN-karta pohledem provozovatele systému strana 29

30 Životní cyklus karty žádost možno podat na cca 800 míst, pokladen vybavených odbavovacím systémem UNIPOK, dočasná In-karta zpracování doplnění nepovinných údajů, sken žádosti a vytěžení fotografií držitelů na centrálním pracovišti výroba digitální tisk, elektronická personalizace distribuce do cca 800 míst, místo podání žádosti a místo výdeje hotové In-karty se nemusí shodovat držitel převezme hotovou In-kartu u pokladny případné změny příjmení, fotografie, aplikace - lze měnit za poplatek, postup shodný s podáním žádosti o In-kartu, požadavky na změny jsou evidovány v BackOffice ztráta blokace In-karty u pokladny, požadavek na výrobu duplikátu IN-karta pohledem provozovatele systému strana 30

31 4. Využití BČK jako prostředku pro vybudování telematického dopravního systému IN-karta pohledem provozovatele systému strana 31

32 Perspektivy, trendy, budoucí využití předpoklad: poskytnutí prostoru na kartě jiným dopravcům (problematika bezpečnosti) vybudování sítě automatů pro výdej-zakoupení jízdenek (ČD i IDS) rozšíření služby elektronické peněženky možnost zakoupení jízdenek v automatech, možnost zakoupení a nahrání aplikace (elektronická jízdenka, kilometrická banka atp.) na kartu, propojení na parkovací systémy etc IN-karta pohledem provozovatele systému strana 32

33 Kontakty Jindřich Borka, IN-karta pohledem provozovatele systému strana 33

Konference ISSS 08 7. 8. dubna 2008, Hradec Králové

Konference ISSS 08 7. 8. dubna 2008, Hradec Králové Konference ISSS 08 7. 8. dubna 2008, Hradec Králové Možnosti a potřeba standardizace IZ & OZ pro cestující ve veřejné osobní dopravě a IDS Autor: Ing. Jaroslav Černý Tématická část: ICT podpora v cestovním

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

11. Manažerské shrnutí

11. Manažerské shrnutí 11. Manažerské shrnutí Závěry z analýzy současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji (JčK) ve vztahu k zavádění IDS: Před samotným zaváděním IDS je nutné zejména dořešit: převedení některých komerčních

Více

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 softwarová řešení pro osobní dopravu Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 O společnosti CHAPS Produkty MD ČD DP IDS : CIS JŘ, IDOS : pokladní systém, In-karta,

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 26.11.2013 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY

VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY ČESKÉ DRÁHY ZA ROK 2007 OBSAH 07 01 Poslání, vize a cíle společnosti 005 02 Profil Skupiny České dráhy a společností 006 03 Základní hospodářské

Více

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Úvod k novému magazínu

Úvod k novému magazínu 1/2007 Magazín společnosti Mikroelektronika, spol s r.o. Terminál v prestižní soutěži Do užšího výběru soutěže Vynikající výrobek roku se probojoval náš multifunkční terminál AVJ H. Cenu bude letos již

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Svět se mění a my s ním

Svět se mění a my s ním 2/2008 Magazín společnosti Mikroelektronika spol. s r.o. BackOffice systém FareOn Odbavovací systémy se ještě poměrně nedávno skládaly převážně z elektromechanických zařízení umožňujících prodej nebo označování

Více

Použití čipové karty v podmínkách dopravy

Použití čipové karty v podmínkách dopravy Použití čipové karty v podmínkách dopravy SMART WORLD 2013 26. 9. 2013 Ing. Jiří Matějec Koordinátor pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech Republic) www.sdt.cz Osnova 1. Čipová karta v podmínkách

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1. V Praze, dne 13. 6. 2014. Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1. V Praze, dne 13. 6. 2014. Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1 V Praze, dne 13. 6. 2014 Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k výraznému pokroku

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka

Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Návod pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka Platnost od 1. ledna 2015 Úvod ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Nakládání s majetkem

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Nakládání s majetkem Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Nakládání s majetkem v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 4 Použité pojmy... 5 1 Úvodní informace... 6 1.1 Obecná doporučení...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více