Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary"

Transkript

1 Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

2 Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční náklady stavby: , Kč Zahájení stavby: listopad 2003 Ukončení stavby: prosinec 2006, zkráceno květen 2006 Členění stavby a zhotovitelé: Předelektrizační úpravy: Sdružení firem: Skanska ŽS Praha a. s. Chládek a Tintěra Litoměřice a. s. Viamont DSP a. s. Ústí nad Labem Elektrizace trati, dálková kabelizace a úpravy zabezpečovacího zařízení: Elektrizace železnic Praha a. s. hlavní podzhotovitel AŽD Praha s. r. o. Další zhotovitelé: Skanska a.s., PAVLŮ s.r.o. stavební práce Klášterec nad Ohří Kadaň Ostrov Karlovy Vary 2

3

4 Úvod Cílem souboru staveb Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary bylo především dokončení elektrizace na rameni Ústí n. L. Cheb. Stavba vyplnila úsek mezi již elektrizovanými tratěmi Ústí n. L. Kadaň (3 kv DC) a Karlovy Vary Cheb (25 kv 50 Hz). Touto elektrizací se zvýší propustnost trati, dochází ke zkrácení jízdních dob (jízdy vlaků bez přepřahů), zvýšení provozní bezpečnosti (modernizace zabezpečovacích zařízení), úspoře pracovních sil (dálkové řízení). Nemalým přínosem je zlepšení vlivu železničního provozu na životní prostředí (náhrada dieslové trakce). Popis stavby Stavby předelektrizačních úprav a vlastní elektrizace, dálkové kabelizace a zabezpečovacího zařízení byly realizovány v souběhu a byla zde osvědčena i vzájemná spolupráce firem ze staveb koridorů. Velmi dobrá spolupráce s provozními složkami ČD umožnila maximálně využívat výlukovou činnost, což v závěru přineslo i významné zkrácení termínu dokončení stavby. trakční transformovna Kadaň 110/25 kv hloubení základů pro stožáry TV rekonstrukce v žst. Stráž n.o. 4

5 Předelektrizační úpravy: V rámci předelektrizačních úprav byla provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku v rozsahu daným projektem pro jednotlivé železniční stanice a mezistaniční úseky od Kadaně (mimo) po Karlovy Vary včetně. V mezistaničních úsecích se jedná o 23 km a ve stanicích o téměř 7 km svrškového materiálu. Byly provedeny rekonstrukce výhybek ve všech stanicích od Klášterce po Karlovy Vary a vloženo 30 ks nových a 4 ks užitých výhybek, přičemž 75 ks výhybek bylo demontováno. Dále byly provedeny rekonstrukce 6 ks přejezdových konstrukcí a jednoho přechodu pro pěší na zastávce Boč, 8 ks mostů z nichž byla u 2 mostů nahrazena původní konstrukce zcela novou s průběžným štěrkovým ložem a dvou nadjezdů komunikací. Největší pozornosti se těšila rekonstrukce mostu v Klášterci nad Ohří, který je dominantou této trati. Vybudováno bylo 170 metrů dlouhé nástupiště v žst. Stráž n. Ohří a téměř 1500 metrů protihlukových stěn. Dále byly provedeny rekonstrukce propustků, doplnění ochranných sítí a štítu proti dotyku TV na lávkách a nadjezdech, úprava opěrné zdi a zárubních zdí ve Stráži nad Ohří. rekonstrukce kolejiště most v Klášterci n.o. 5

6 Elektrizace trati, dálková kabelizace a úpravy zabezpečovacího zařízení: A) Elektrizace trati: Úsek tratě byl elektrizován od elektrického dělení v žst. Kadaň (km 137,935) stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 3 kv do km 138,875 a dále pak střídavou trakční proudovou soustavou 25 kv, 50 Hz do elektrického dělení žst. Karlovy Vary (km 184,650). V km 138,875 byl realizován styk trakčních soustav pomocí dvou neutrálních polí s uzemněným středem. Trať byla zatrolejována trakčním vedením podle vzorové sestavy "S" (25kV, 50Hz), resp. podle vzorové sestavy "J" (3kV). Ve stanicích byly zatrolejovány hlavní dopravní a dvě předjízdné koleje. Rozvinutá délka trakčního vedení 105,8 km. Z hlediska podjezdné výšky nadjezdů bylo třeba pro trolejového vedení dva silniční nadjezdy upravit a jeden nadjezd zrušit. Pro opravu a údržbu trakčního vedení byla postaven areál OTV v žst. Karlovy Vary. Pro napájení trakčního vedení byly vybudovány nové trakční transformovny v lokalitě Kadaň, a ve stávající rozvodně ZČE Karlovy Vary Bohatice. Spínací stanice byla vybudována v žst. Vojkovice. Použity byly rozvodny 25 kv vnitřního provedení, nově vyvinuté trakční transformátory o výkonu 12,5M VA a zapouzdřené rozvodny 110 kv. Odpojovače trakčního vedení, spínací stanice a obě trakční transformovny jsou dálkově ovládány z elektrodispečinku v Plzni. Po spuštění trakční transformovny v Karlových Varech byla demontována stávající napájecí stanice Jeníšov včetně přívodního vedení 110 kv, včetně následné rekultivace terénu. V rámci ET bylo na vybraných výměnách vybudováno zařízení pro elektrický ohřev. V žst. Karlovy Vary bylo instalováno elektrické předtápěcí zařízení vlakových souprav. Zrekonstruovány byly silnoproudé rozvody a osvětlení stanic a zastávek, které bylo instalováno na trakčních stožárech. Vybudováno bylo dálkové ovládání osvětlení a ohřevu výměn z uzlové stanice Karlovy Vary. trakční transformovna Kadaň 110/25 kv osvětlení ve stanici na stožárech TV závěsy TV na stožárech typu D 6

7 B) Dálková kabelizace a úprava zabezpečovacího zařízení (DKK a ÚZZ) Součástí stavby "Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary" byla i instalace zabezpečovacího zařízení realizovaná firmou AŽD Praha. 8 stanic na této trati (Karlovy Vary, Dalovice, Hájek, Ostrov n. Ohří, Vojkovice, Stráž n. Ohří, Perštejn, Klášterec n. Ohří) bylo vybaveno novým staničním zabezpečovacím zařízením ESA 11, jehož tři stavědla jsou dálkově ovládána z řídící stanice v žst. Karlovy Vary s možností místního ovládání z jednotného obslužného pracoviště (JOP) v žst. Ostrov n. Ohří a žst. Klášterec n. Ohří. Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) mezi jednotlivými traťovými stavědly ESA11 a stávajícím staničním zabezpečovacím zařízením jsou typu AHP 03. Mezi stanicemi, v rámci traťového stavědla ESA11, je toto traťové zabezpečovací zařízení realizováno plně softwarově. Pro kvalitnější řízení dopravy je zabezpečovací systém doplněn tzv. Graficko technologickou nadstavbou GTN v žst. K. Vary a Kadaň s připojením do informačního systému ČD ISOŘ. Pro zadávání čísel jednotlivých vlaků do řízené oblasti jsou sousední stanice K. Vary Dolní nádraží, Stará Role, Chodov a Kadaň vybaveny počítačovými terminály. Celý úsek je vybaven diagnostickým zařízením s dálkovým přenosem diagnostiky ze všech stanic a z jednotlivých přejezdů do místa údržby v žst. K. Vary, Ostrov n. Ohří a Klášterec n. Ohří. Ve všech železničních stanicích je vybudováno zařízení EPS a EZS s dálkovým přenosem informací do žst. K. Vary. Všechny stanice byly vybaveny novým sdělovacím zařízením typu ALFA firmy INOMA. Dále se v celém úseku vybudoval rozhlas se systémem automatického hlášení pro cestující ve všech stanicích a zastávkách. Bylo vybaveno 9 železničních přejezdů se závorami a 1 přechod pro pěší novým elektronickým zab. zař. typu AŽD EA. Pro potřeby zabezpečovacího zařízení se položilo celkem 245 km kabelů. zabezpečovací zařízení v žst. Perštejn 7

8 Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a Praha 4 Nusle Česká republika tel.: , fax: e mail: Skanska CZ a.s. ředitelství společnosti Kubánské náměstí 1391/ Praha 10 Vršovice Česká republika tel.: fax: Grafika a tisk: D&S Design Prague, s.r.o.

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec

Více

TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby

TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby TROLEJÁŘ OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA červen 2012 / zdarma REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY Slavnostní zahájení stavby V úterý dne 17. 4. 2012 proběhlo v areálu trakční měnírny

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice

ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ LETOHRAD LICHKOV st. hranice 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č. 100/01 Sb. 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov státní hranice oznamovatel: ČD s.o., Divize dopravní cesty Stavební správa Praha (květen

Více

Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem

Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění úseku

Více

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA B E Z P E Č N Ě K C Í L I BEZPEČNĚ K CÍLI AŽD Praha re PORTÉR 2 2015 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 2 2015 Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie Kanál AŽD Praha

Více

Studie proveditelnosti. E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a

Studie proveditelnosti. E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a Studie proveditelnosti E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a duben 2013 Název akce Druh dokumentace Studie proveditelnosti Objednatel SŽDC, s. o. Stavební správa

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Louny Peruc: první přejezdy v České republice s LED výstražníky

Louny Peruc: první přejezdy v České republice s LED výstražníky Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 3 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Louny Peruc: první přejezdy v České republice s LED výstražníky JEDNOZNAČNÉ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE Ve středu 19. května 2010 byly v pražském Martinickém paláci zveřejněny stavby, které získaly NOMINACI NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

Tuto knihu zpracoval pomocí skeneru pro vlastní potřeby Jiří Rosmus Omlouvám se za překlepy a chyby text byl ponechán v původní gramatice

Tuto knihu zpracoval pomocí skeneru pro vlastní potřeby Jiří Rosmus Omlouvám se za překlepy a chyby text byl ponechán v původní gramatice Tuto knihu zpracoval pomocí skeneru pro vlastní potřeby Jiří Rosmus Omlouvám se za překlepy a chyby text byl ponechán v původní gramatice Železnice mezí Břeclaví a Přerovem Jiří Kotrman Projekční práce

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19760/ZP/2014 - Po 17.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb.

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004

Více

7.1 Ovládající osoby... 13 7.2 Dceřiné společnosti... 14. 10.1 Odbytová náplň... 18 10.2 Stroje a strojní vybavení... 20

7.1 Ovládající osoby... 13 7.2 Dceřiné společnosti... 14. 10.1 Odbytová náplň... 18 10.2 Stroje a strojní vybavení... 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GJW Praha spol. s r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah OBSAH 1 Základní údaje o společnosti... 2 2 Úvodní slovo generálního ředitele... 3 3 Údaje o statutárních, dozorčích orgánech a vedoucích

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech?

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 5. ROČNÍK 0 3 / 2 0 12 Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? Seriál Historie MHD v Praze (3. díl)

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více