Projekt optimalizace. Závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt optimalizace. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Projekt optimalizace Liberecký kraj PROJEKT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Závěrečná zpráva KONC DHV CR, spol. s r.o., červen 2003

2 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy U Jezu 642/2a Liberec 1 Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje Závěrečná zpráva Zakázka č. B Vedoucí projektu: Ing. Jan Kašík Zpracovatelský tým: Ludvík Czital Ing. Václav Starý Ing. Petr Maxa (CS-PROJECT) RNDr. Zdeněk Kadlas (ARR Nisa) Mgr. Ida Olšová Ing. Jiří Kašpar Mgr. Emil Vařeka Tomáš Kučera Dan Bárta DHV CR, spol. s r.o., červen

3 Obsah 1. Předmět a cíl projektu Analýza dopravní obslužnosti Libereckého kraje Veřejná linková autobusová doprava Městská hromadná doprava zabezpečující dopravu mimo území měst Železniční doprava DHVBus Vliv zákonů č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. a jejich plánované novely Novelizace zákona o drahách Novelizace zákona o silniční dopravě Důsledky pro Liberecký kraj Formulace soustavy kriterií pro posouzení stávající a návrh optimalizované dopravní obslužnosti v návaznosti na sousední kraje Hodnotící kritéria Standardy dopravní obslužnosti Vymezení pojmů Charakteristiky jednotlivých standardů Standardy dopravní obslužnosti Libereckého kraje Návrh optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje Stanovení priorit ve směrování a v druzích dopravy Terminály a přestupní uzly Priority ve směrování dopravy Návrh změn ve vedení linek a spojů Vyhledání, kontrola a návrh odstranění souběhů Popis výskytu souběhů Klasifikace nejméně využívaných spojů a zjištění nutnosti jejich provozu na území s minimálním vytížením spojů Návrhy pro sobotu a neděli Analýza území neobsloužené lokality Analýza území zastávky s nízkou obsluhou Analýza dopravní obslužnost ve vztahu ke školním zařízením Náměty na úpravy dopravní obslužnosti Náměty pro železniční dopravu Projednání Výsledný návrh Zásady návrhu Návrhy pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu Podrobný návrh úprav linek a spojů VLAD Zvláštní linková doprava Návrhy pro městskou hromadnou dopravu zajišťující dopravní obslužnost kraje Návrh pro České dráhy Návrh kooperace jednotlivých dopravních systémů s následným výhledem na zavedení IDS...98 DHV CR, spol. s r.o., červen

4 4.6. Návrh změn v nabízené kapacitě vozidla Návrhy na využití malých vlaků a autobusů Ekonomické vyhodnocení dopravní obslužnosti Libereckého kraje s možností modelování dopravní situace v případě přesměrování linek a spojů Ekonomické zhodnocení současného stavu Modelování nákladů Tarify Vyhodnocení obsazenosti spojů VLAD Ekonomické zhodnocení navrhovaného dopravního systému Návrh pravidel pro vydávání licencí na dopravu mimo závazek veřejné služby a zařazování linek a spojů do dotované dopravní obslužnosti Závěry Grafické přílohy Pokrytí území dostupností 1 km od autobusových zastávek a vlakových stanic - hustota rozmístění zastávek Pokrytí území dostupností 1 km od autobusových zastávek a vlakových stanic Klasifikace železničních tratí Přestupní uzly v místech křižování přepravních tras Hlavní trasy veřejné linkové autobusové dopravy Textové přílohy Resumé Příloha 1 - DHVBus Příloha 2 - Návrh ekonomiky dopravní obslužnosti Příloha 3 - Rozvoj dopravní obslužnosti DHV CR, spol. s r.o., červen

5 Použité zkratky: CIS ČD DO DOD HDO IAD IDS IDS LK IJD IS JŘ KÚ LK MD MHD ODO PAD VLAD ZC ZVS ŽD Celostátní informační systém České dráhy, a.s. dopravní obslužnost drážní osobní doprava hromadná doprava osob individuální automobilová doprava Integrovaný dopravní systém Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje Integrovaný jízdní doklad informační systém jízdní řád krajský úřad Liberecký kraj Ministerstvo dopravy ČR městská hromadná doprava ostatní dopravní obslužnost příměstská autobusová doprava veřejná linková autobusová doprava zúčtovací centrum koordinátora závazek veřejné služby železniční doprava DHV CR, spol. s r.o., červen

6 Úvod Podklady dodané zadavatelem: registr autobusových zastávek LK dle databáze CISnet o registr autobusových linek LK dle databáze CISnet o registr autobusových spojů LK dle databáze CISnet s připojením tabulky časových omezení o data za drážní dopravu, v rozsahu platných jízdních řádů, včetně počtu cestujících na tratích LK o data za příměstské linky provozované v rámci MHD v Liberci, České Lípě a Jablonci n.n., včetně tramvajové trati Liberec Jablonec n.n. o zkompletované výstupy dat exportované z odbavovacího systému EM TEST autobusových dopravců za celý LK (jmenovitě: ČSAD Liberec, a.s.; ČSAD Semily, a.s.; ČSAD Jablonec n.n. a.s.; ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.) v období leden a únor 2003 o další údaje o dopravcích a objednatelích dopravy dle potřeby zpracovatelů o matice dopravních vztahů zpracovaná v Arc-Info o údaje z prodejních míst AMS o údaje ze smluv s jednotlivými dopravci (tržby, náklady, dotace) 1. Předmět a cíl projektu Předmětem díla bylo zpracování projektu Optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje, který vyhodnotil současný stav přepravní nabídky provozované osobní drážní dopravou, veřejnou linkovou dopravou a příměstskou dopravou, provozovanou formou městské hromadné dopravy. Cílem bylo provedení optimalizace dopravní obslužnosti, která povede k zefektivnění stávajícího stavu dopravy. Výstupem projektu jsou modelové nástroje k dopravní a ekonomické optimalizaci dopravní obslužnosti, které bude možné i dále aktualizovat a využívat objednatelem. Závěry projektu jsou zpracovány s výhledem na zavedení integrovaného dopravního systému v Libereckém kraji. DHV CR, spol. s r.o., červen

7 2. Analýza dopravní obslužnosti Libereckého kraje Analýza dopravní obslužnosti je zpracována na základě dat předaných prostřednictvím odboru dopravy (viz seznam podkladů uvedený v kapitole Úvod) a dále na základě speciálně pro tento účel provedených dopravních průzkumů Veřejná linková autobusová doprava Elektronická data, tzn. výstupy z odbavovacího systému EM-Test včetně údajů z prodejních míst AMS, jsou zpracována do databázového softwaru DHVBus, který umožňuje následující libovolné výběry na základě předem zadaných kritérií. Výstupem analýzy je přehled všech linek osobní linkové dopravy za průměrný sledovaný den (středa, sobota, neděle) s uvedením těchto parametrů: - ObchJm registrované jméno dopravce - Linka číslo linky - Spoj číslo spoje - DelkaSpoje celková délka spoje [km] - DelkaDot délka úseku dotovaného spoje Libereckým krajem [km] - Nastup počet cestujících celkem [osob] - Trzba celková tržba [Kč] - TrzbaKm tržba na 1 km spoje [Kč/km] - Dotovany podíl dotovaného úseku na celkové délce spoje [%] - TrzbaDot podíl tržby odpovídající délce dotovaného úseku [Kč] - NaklKm cena za dopravu podle smlouvy o ZVS LK [Kč/Km] - NaklCelk cena výkonu dopravce (DelkaSpoje x NaklKm) [Kč] - NaklDot cena odpovídající délce dotovaného úseku [Kč] - Dotace absolutní výše dotace [Kč] (NaklDot TrzbaDot), kladné číslo = ztráta, záporné číslo = zisk - DotKm dotace na 1 kilometr dotovaného úseku [Kč/Km] - % dotace podíl dotace na celkových nákladech [%] Dotace / NaklCelk - % dotdot podíl dotace na nákladech na dotovaném úseku [%] Dotace / NaklDot Údaje jsou vztaženy k průměrné středě, sobotě a neděli zjištěné za sledované období (leden, únor 2003, mimo prázdniny a svátky) následujícím způsobem: středa 8., 15., 22., a 5., 12., ; sobota 11., 18., a 1., 8.02; neděle 12., 19., a 2., DHV CR, spol. s r.o., červen

8 Středa: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 23,15 18,55 20,62 19,22 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 5,84 11,51 8,38 9,82 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Sobota: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,25 19,82 14,87 13,66 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 6,75 9,18 14,12 16,31 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) DHV CR, spol. s r.o., červen

9 Neděle: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 21,17 18,31 15,07 15,22 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 7,83 10,40 13,94 13,78 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Měsíc (23*středa + 4*sobota + 4* neděle): ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSAD Semily, a.s. ČSAD Ústí nad Labem, a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,97 18,62 20,26 18,84 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 6,06 11,24 8,74 10,23 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) DHV CR, spol. s r.o., červen

10 Rok (251*středa + 52*sobota + 61* neděle): ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSAD Semily, a.s. ČSAD Ústí nad Labem, a.s., f. Česká Lípa Celkem NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,92 18,63 20,16 18,74 20,34 NakCelk NaklDot Dotace DotKm 6,12 11,18 8,84 10,33 8,83 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Pokud učiníme projekci výstupů z odbavovacích strojků za leden únor na celý rok 2003 (bez uvažování rozdílného provozu v jednotlivých pracovních dnech a vlivu školních prázdnin), zjistíme, že čtyři dominantní dopravci by ujeli v závazku veřejné služby 12,2 mil. Km, autobusovou dopravu využije 17,6 mil. cestujících, kteří zaplatí 274,7 mil. Kč. Průměrná tržba na 1 km dotovaných spojů bude 20,34 Kč, nutná dotace z krajského rozpočtu a příspěvku obcí bude činit 107,3 mil. Kč, tj. 8,83 Kč/km, podíl dotace na celkové ceně dopravy bude 30 %. Na Liberecku vystačí dopravní obslužnost s dotací ve výši jen 21 %, oblast obsluhovaná ČSAD Semily vyžaduje průměrné hodnoty dotace. Vyšší dotaci vyžaduje dopravní obsluha Jablonecka a Českolipska. Uvedené hodnoty jsou v oblasti tržeb výrazně vyšší než hodnoty vykazované ve skutečnosti dopravci. Uvedení čtyři dopravci zajišťují dopravní obslužnost na úsecích sítě veřejné linkové dopravy, průměrná obsazenost vozidel činí 14,45 os./voz. Na úsekcích je obsazenost nulová, jedná se většinou o nájezdové či návratové spoje, bez cestujících je tak 7,16 % všech obsluhovaných úseků. Grafický rozbor obsazenosti a údaje za jednotlivé dopravce jsou v příloze DHV CR, spol. s r.o., červen

11 2.2. Městská hromadná doprava zabezpečující dopravu mimo území měst Dalším bodem zpracování analýzy dopravní obslužnosti bylo zjištění dat z příměstských linek provozovaných v rámci MHD v následujících městech: Liberec (linky 11 tramvaj, 16 bus, 20 bus, včetně průzkumu na vytipovaných zastávkách v obci Stráž nad Nisou, tzn. projíždějící linky č. 23, 28 a 30), Jablonec nad Nisou (linky 1, 4, 15 vše bus), Česká Lípa (linka 1 bus). V rámci tohoto kroku proběhly dopravní průzkumy za účelem zjištění požadovaných dat formou zápisu nastupujících a vystupujících osob na jednotlivých zastávkách ve sledovaných úsecích. Dopravní průzkumy proběhly dne 12.5, a Podrobné výsledky jsou zpracovány formou přehledných tabulek a grafů a jsou součástí přílohové části přílohy tabulková část V následujících tabulkách jsou uvedeny sumární výsledky za jednotlivé linky, resp. zastávky, případně denní variace dopravy. Linka č. Dopravce Trasa linky MHD Liberec Počet osob tam Počet osob zpět nástup výstup nástup výstup 11 DPML Viadukt Jablonec nad Nisou * DPML Machnín ČD Křižanské sedlo DPML Fügnerova - Šimonovice MHD Jablonec nad Nisou 1* ČSAD Jablonec n. N Rychnov u J.n.N. Bedřichov * ČSAD Jablonec n. N. Maxov Paseky ČSAD Jablonec n. N.. Rychnov Paseky MHD Česká Lípa 1 VETT Sosnová Špičák, Žitavská Tabulka - Celkové výsledky průzkumu ve vozidlech MHD (zdroj: DHV CR) * jedná se pouze o část trasy linky mimo území města V rámci vyhodnocení přepravních vztahů mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou bylo dále provedeno detailní zkoumání nejen již zmiňované tramvajové linky 11, ale také meziměstských autobusových linek , a také železniční tratě 036 v předmětném úseku. Výsledky tohoto porovnání včetně vyjádření dělby přepravní práce znázorňují následující tabulky a grafy. DHV CR, spol. s r.o., červen

12 Linka č. Provozovatel Trasa linky Počet osob tam Počet osob zpět 11 DPML, a.s. Fügnerova Jablonec nad Nisou ČSAD Liberec, a.s. Liberec,, aut. nádr.- Jablonec nad Nisou,, aut. nádr ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. Jablonec nad Nisou,, aut. nádr. - Liberec,, aut. nádr ČD, a.s. Liberec - Jablonec nad Nisou Tabulka - Vyhodnocení meziměstského vztahu Liberec Jablonec nad Nisou (zdroj: DHV CR) Dělbu přepravní práce mezi jednotlivými druhy dopravy (bus, tram, vlak) v meziměstském vztahu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou jsme určili na základě předchozí tabulky a to následujícím způsobem: bus 21,87% tram 56,79% vlak 21,43% Dělba přepravní práce na vztahu Liberec - Jablonec nad Nisou vlak 21% bus 22% tram 57% Graf - Dělba přepravní práce (zdroj: DHV CR) Na základě provedených průzkumů lze také konstatovat denní variaci dopravy, která dosahuje ranní špičky mezi 7 8 hod s počtem 487 cestujících, což představuje 11,23% celodenní hodnoty. Odpolední špička nastává mezi hod s počtem 435 cestujících, což DHV CR, spol. s r.o., červen

13 představuje 10,03% celodenní hodnoty. Následující graf představuje celodenní průběh variací počtu cestujících (zjištěno z průzkumu tramvajové linky č. 11). 12,00 10,00 % z dne denní variace 8,00 6,00 4,00 2,00 0, % z dne 0,37 3,21 8,07 11,2 5,40 4,75 5,33 4,64 4,57 7,45 8,60 10,0 6,78 5,17 5,47 3,78 2,26 1,43 0,92 0,53 denní doba Graf - Denní variace dopravy, tramvajová linka č. 11 (zdroj: DHV CR) Posledním druhem provedených průzkumů je průzkum obratů na zastávkách MHD ve Stráži nad Nisou a v Liberci na autobusovém nádraží. Do průzkumu zahrnuty následující zastávky: Stráž nad Nisou Stráž nad Nisou, elektrárna Stráž nad Nisou, slévárna Stráž nad Nisou, SARÉ Liberec, autobusové nádraží DHV CR, spol. s r.o., červen

14 Výsledky průzkumu jsou v sumární podobě uvedeny v následující tabulce včetně rozdělení do jednotlivých příjezdových směrů. zastávka směr Stráž n. N., elektrárna linka 23, 30 Nástup výstup Stráž nad Nisou směr Stráž n. N. Stráž n. N., slévárna linka 23, 30 23,30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, elektrárna směr Stráž n. N. Stráž n. N., slévárna linka 23, 30 23, 30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, slévárna směr Stráž n. N., slévárna + lékárna Růžodol, Mlýn linka 23, 28, 30 23, 28, 30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, SARÉ Tabulka - Průzkum obratů na zastávkách (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

15 Na základě výše zpracovaného průzkumu byla vytipována nejvíce zatížená zastávka = Stráž nad Nisou, na které byly dále vyhodnoceny denní variace obratu cestujících, viz. následující grafy. zastávka: Stráž nad Nisou směr: Růžodol, mlýn denní variace dopravy Graf - Denní variace dopravy, Stráž nad Nisou, směr Růžodol, Mlýn (zdroj: DHV CR) zastávka: Stráž nad Nisou směr: Stráž nad Nisou, elektrárna denní variace dopravy Graf - Denní variace dopravy, Stráž nad Nisou, směr Stráž nad Nisou, elektrárna (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

16 Při průzkumu na autobusovém nádraží v Liberci byl zjišťován pouze údaj o počtu vystupujících osob z jednotlivých vozidel (spojů) v průběhu dne a následné vyhodnocení bylo dále provedeno pro rozdělení ze šesti základních směrů: Chrastava Turnov Jablonec nad Nisou Mníšek Osečná Bedřichov V průběhu dne od 6:00 do 22:00 bylo zaznamenáno celkem vystupujících cestujících s následující křivkou denní variace. % ze dne denní variace 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, % ze dne 4,19 19,2 10,9 7,59 3,68 5,58 1,40 7,31 5,52 9,54 6,36 2,40 5,08 5,02 3,13 3,01 denní doba Graf - Denní variace dopravy, Liberec, autobusové nádraží (zdroj: DHV CR) Rozdělení dle jednotlivých směrů: počet cestujících z jednotlivých směrů Osečná 24% Bedřichov 2% Chrastava 13% Jablonec 4% Mníšek 4% Turnov 53% Graf - Rozdělení příjezdů ze směrů, Liberec, autobusové nádraží (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

17 Z výsledků je patrné, že Autobusové nádraží v Liberci využívají cestující z mezikrajských linek a z příměstských linek ze směrů od Turnova, Českého Dubu a Osečné, ostatní linky projíždějí centrum, kde cestující vystupují, autobusy dojíždějí na autobusové nádraží téměř prázdné Železniční doprava Podklady o železniční dopravě byly předány zadavatelem ve formě: o počet cestujících v jednotlivých vlacích, o počet nastupujících a vystupujících cestujících na jednotlivých zastávkách, nikoli ve formě počtu cestujících na jednotlivých tratích LK jak je uvedeno v kapitole Úvod, podklady dodané zadavatelem. Vlastní data pocházejí z průzkumu provedeného ČD, a.s. mezi 1.11 a a výsledek je údaje za průměrný pracovním den, sobotu a neděli. Hlavním a poměrně velmi komplikovaným úkolem bylo zpracovat tyto údaje tak, aby výstupem bylo znázornění zatížení jednotlivých železničních tratí LK. Dny, které byly analyzovány, byly v návaznosti na autobusovou dopravu - opět středa, sobota a neděle s tím, že středa byla dále rozpracována do jednotlivých časových intervalů (4 9, 9 12, hod). Detailní výsledky jsou opět uvedeny v přílohové části (přílohy tabulková část 6.1.1), na tomto místě zmiňujeme pouze sumární čísla za jednotlivé tratě resp. jejich směry. Součástí přílohy je též vyhodnocení nejzatíženějších zastávek, co se týče obratu cestujících včetně rozdělení příjezdů na jednotlivé tratě na třech nejzatíženějších zastávkách, kterými jsou: Liberec cestujících/ 24hod Česká Lípa, hlavní nádraží cestujících/ 24hod Turnov cestujících/ 24hod DHV CR, spol. s r.o., červen

18 směr Liberec Borovnice trať 030 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Borovnice - Liberec směr Josefův Důl Smržovka trať 034 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Smržovka Josef Důl * směr Harrachov Tanvald trať 035 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Tanvald Harrachov směr Železný Brod Liberec trať 036 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Ž. Brod směr Černousy Liberec trať 037 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Černousy směr Bílý Potok pod Smrkem Raspenava trať 038 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Raspenava Bílý Potok DHV CR, spol. s r.o., červen

19 směr Jindřichovice pod Smrkem Frýdlant v Čechách trať 039 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Frýdlant - Jindřichovice směr Horní Branná Stará Paka trať 040 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Stará Paka H. Branná směr Turnov Semínova Lhota trať 041 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Sem. Lhota Turnov směr Rokytnice nad Jizerou Martinice v Krkonoších trať 042 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Martinice Rokytnice směr Ústí u Staré Paky Kyje u Jičína trať 064 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Kyje Ústí u St. Paky směr Turnov Loukov u Mnichova Hradiště trať 070 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Loukov Turnov DHV CR, spol. s r.o., červen

20 směr Jedlová, zast. Bezděz trať 080 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Bezděz Jedlová, žst směr Česká Lípa, hlavní nádraží Starý Šachov trať 081 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Starý Šachov Česká Lípa směr Česká Lípa, hlavní nádraží Liberec trať 086 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Česká Lípa směr Česká Lípa, hlavní nádraží Dubičná trať 087 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Dubičná Česká Lípa směr Liberec Zittau trať 089 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Zittau Liberec Tabulka - Vyhodnocení nástupů/výstupů cestujících na žel. tratích LK (zdroj: ČD,a.s., zpracováno DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

21 2.4. DHVBus Pro získání dat o veřejné linkové autobusové dopravě a jejich hromadné zpracování pro zpracování tohoto projektu i následnou optimalizaci dopravní obslužnosti byl zpracován databázový program DHVBus. Program provádí pasportizaci stávající dopravní obslužnosti a elektronické zpracování dat. Vstupními daty pro program DHVBus jsou elektronické jízdní řády zpracovávané v rámci CIS JIŘ firmou CHAPS Brno, geografické informace z GIS Libereckého kraje a data z odbavovacích strojků dopravců. Hlavním zdrojem informací o přepravených osobách jsou textové soubory exportované programem firmy EM-Test výrobce odbavovacích strojků. Druhým zdrojem informací o přepravených osobách jsou data z místenkového systému AMS. Předaná data o dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou (VLAD), GIS analýza a především data z odbavovacích zařízení představují obrovské množství informací, jejichž zpracování by bylo při použití výpočetních metod a kancelářského softwaru obtížně proveditelné. Zpracovaný software DHVBus 3.13 předaný objednateli v rámci projektu pracuje s databází Microsoft Access Ten je součástí MS Office, kterým je obvykle vybavena většina kancelářských počítačů, a není tedy třeba dokupovat žádné další programové vybavení. Pro další verze DHVBus, jimiž budou plně samostatné spustitelné aplikace, bude využit MS SQL Server tato verze bude odladěna a spouštěna na serveru Krajského úřadu Libereckého kraje v měsících 09-12/2003. Podrobné údaje jsou v příloze 1. Příklad obrazovky DHVBus zobrazující přehled linek dopravce : DHV CR, spol. s r.o., červen

22 2.5. Vliv zákonů č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. a jejich plánované novely V tabulkách na následujících stranách jsou uvedeny pojmy a definice vyplývající ze základních předpisů, zákonů č.111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. Dále je uvedeno znění novelizovaných článků podle vládního návrhu 316 (zdroj: a jejich komentář a důsledky pro Liberecký kraj Novelizace zákona o drahách podle vládního návrhu 316 přináší rozsáhlé změny různého typu: 1) Jsou zaváděny pojmy dopravní obslužnost, základní dopravní obslužnost zajišťovaná státem a dopravní obslužnosti kraje zajišťovaná krajem v samostatné působnosti. 2) Kraj v rámci samostatné působnosti bude přispívat na dopravní obslužnost kraje. 3) Je zaveden pojem kombinovaná doprava. 4) Dráhy jsou zařazeny do systému drah Evropských společenství, je zajištěna jejich propojenost, jsou zavedeny licence poskytnuté úřadem státu Evropských společenství. 5) Jsou zavedena ustanovení k přístupu dopravců ke službám poskytovaným provozovatelem dráhy a k přidělování kapacity dopravní cesty (tu může získat i kraj a může jí převádět na jiné osoby). 6) Zavádí se prohlášení správce dráhy o dráze. 7) Neuvádí se již dělení závazku veřejné služby základní dopravní obslužnosti na závazek provozu, závazek tarifní a závazky provozní. 8) Zavádí se omezení maximální výše finančních prostředků, na které budou uzavřeny závazky veřejné služby ve výši prostředků přidělených státní rozpočtem. 9) Zavádí se zákaz využití rozpočtových prostředků pro využívání jiného druhu souběžné veřejné osobní dopravy s veřejnou drážní osobní dopravou. 10) Zavádí se povinnost předávat údaje do CIS JIŘ. 11) Zavádí se oddělené účtování drážní dopravy, na níž byly poskytnuty prostředky z veřejných prostředků. 12) Stanovuje se, že činnost kraje je výkonem přenesené působnosti. DHV CR, spol. s r.o., červen

23 Komentář: Chybí pojem ostatní dopravní obslužnost, zavádí se dopravní obslužnost kraje, kterou nezná novela zákona č. 111/1994 Sb., bude tedy specifikem drážní dopravy. To je značně nevýhodné pro kraj jako je Liberecký, kde síť železnic neumožňuje obsluhu většiny území kraje a potřeba dotovat autobusovou dopravu i nad prostředky přidělené státem státu je tedy relativně vyšší, Liberecký kraj dokonce odůvodněně dotuje autobusovou dopravu do Prahy pro nekvalitu železničního spojení státní rozpočet by měl potom Libereckému kraji přidělit zvláštní prostředky na autobusovou dopravu jako náhradu neexistujících mezikrajských železničních spojení autobusy ve výši odpovídající příspěvku na mezikrajské vazby po hlavních železničních tratích. Není jasné, jak bude možné financovat dopravní obslužnost kraje, pokud bude omezeno uzavírání závazků veřejné služby výší státního rozpočtu. Nebude umožněna dopravní obslužnost hrazená obcemi Novelizace zákona o silniční dopravě přináší tyto úpravy: 1) Ruší se dělení závazku veřejné služby základní dopravní obslužnosti na závazek provozu, závazek tarifní a závazky provozní. 2) Závazek veřejné služby se definuje jako veřejnoprávní smlouva kraje s dopravcem za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti, ruší se možnost uzavření závazku veřejné služby v mezinárodní dopravě. 3) Ukládá se kraji za povinnost zajistit vzájemné propojení veřejné linkové a veřejné drážní dopravy. 4) Zavádí se zákaz financování souběžné autobusové dopravy s drážní. 5) Obecním úřadům se ukládá předkládat kraji návrhy a informovat jej o přepravních potřebách obyvatel obce. 6) Zavádí se omezení maximální výše finančních prostředků na které budou uzavřeny závazky veřejné služby ve výši prostředků přidělených státní rozpočtem. 7) Zavádí se oprávnění dopravního úřadu a MD ČR kontrolovat použití finančních prostředků z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. 8) Stanovuje se, že činnost kraje je výkonem přenesené působnosti. Komentář: Není jasné, jak bude možné financovat dopravní obslužnosti, pokud je omezeno uzavírání závazků veřejné služby výší státního rozpočtu. Není jasné, bude-li možné i nadále sdružovat příspěvky obcí a hradit jimi plnění z jedné smlouvy o závazku veřejné služby DHV CR, spol. s r.o., červen

24 s dopravcem. Na rozdíl od drážního zákona není zaveden pojem dopravní obslužnost kraje, je ale ponechán pojem ostatní dopravní obslužnost. To může v důsledku znamenat, že kraj bude moci přispívat pouze na drážní dopravu, autobusovou dopravu bude moci hradit jen z prostředků státu a obcí Důsledky pro Liberecký kraj Novely zákonů, tak jak jsou v současné době navrženy, usilují o centralizaci rozhodování o dopravní obslužnosti na úroveň státu, kdy schválený státní rozpočet v podstatě určí rozsah dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby. V drážní dopravě bude moci kraj dotovat z rozpočtu kraje dopravní obslužnost kraje (odlišný pojem od základní dopravní obslužnosti), při uzavírání závazku veřejné služby se však narazí na omezení financování jen do výše prostředků státního rozpočtu. V autobusové dopravě bude v případě novely vyloučeno využití prostředků z krajského rozpočtu, bude však možné financování z rozpočtů obcí. Zákon předpokládá uzavírání závazků veřejné služby mezi obcemi a dopravci, toto však bude zřejmě moci zajistit na základě zmocnění obcí též kraj či jím pověřený organizátor, opět by však mělo být zajištěno, aby smlouvy o závazku veřejné služby nepřekročily limit daný státním rozpočtem (bude ten limit vyšší než přidělené prostředky??, stát bude určovat krajům a obcím, kolik dopravy si smějí zaplatit??). Navíc bude třeba sledovat, není li poskytována dotace na autobusový spoj souběžný s drážním a bude třeba dbát o provázanost s drážní dopravou. Novinkou je přidělení zodpovědnosti za uzavírání smluv o organizaci dopravní obslužnosti a jejího financování kraji, do jeho přenesené působnosti, s kontrolou ze strany dopravního úřadu. Zákony jasně rozlišují kraj a krajský úřad. Při činnosti odboru dopravy bude tedy třeba též rozlišovat přenesený výkon státní správy Libereckého kraje a činnost dopravního úřadu (při stávajícím uspořádání oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy by kontrolu financování provádělo zřejmě totéž oddělení jako řídí samo financování). Oproti očekávání a zvyklostem v zemích Evropské unie se organizace dopravní obslužnosti nestává činností ve vlastním výkonu kraje v plné kompetenci jeho politického vedení, Zastupitelstvo kraje by tak nadále nerozhodovalo ani o rozsahu dopravní obslužnosti (jako tomu je za platnosti stávajících zákonů) a nebylo by v budoucnosti možné rozhodování typu posílit financování dopravní obslužnosti nebo škol (lepší dopravní obslužnost umožní provozovat menší počet větších škol, čímž vznikne finanční úspora, kterou by bylo možné zčásti využít na DHV CR, spol. s r.o., červen

VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ

VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZA ROK 2005 SBP Consult 2005 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ České Budějovice, říjen 2011 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r.

Více

AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2018

AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2018 .. PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2018 KORID LK, spol. s r.o. verze k projednání Poděkování Poděkování patří všem zastupitelům Libereckého kraje, kteří projevují

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Plán dopravní obslužnosti. území Moravskoslezského kraje

Plán dopravní obslužnosti. území Moravskoslezského kraje Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje Ostrava, listopad 2011 Úvod...3 1.Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících...3 1.1.Železniční doprava...3 1.2.Autobusová doprava...4

Více

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 OBSAH 2/52 OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ...

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI za rok 2012 České Budějovice, březen 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace... 3 2.1 Cíle společnosti... 4 2.2 Koncepce činnosti společnosti... 5 3 Vnitřní činnost

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

ZABEZPEČOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH POTŘEB OBČANŮ A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

ZABEZPEČOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH POTŘEB OBČANŮ A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ZABEZPEČOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH POTŘEB OBČANŮ A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Prosinec 2005 Mgr. Luděk Bárta a kol. Výrek KID s.r.o. Sokolovská 1494 Rychnov nad Kněžnou e-mail: barta@organizator.cz 1 ZABEZPEČOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

Zpráva o činnosti OREDO s.r.o. 2008

Zpráva o činnosti OREDO s.r.o. 2008 - 1 - Obsah : Obsah :... 2 Úvod... 3 1. Optimalizace... 4 2. Integrace... 15 3. Správa systému IDS... 17 4. Ekonomika provozu veřejné dopravy... 21 5. Rozvoj dopravy... 24 6. Externí projekty... 29 7.

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Námitkám společnosti Abellio CZ a.s., se sídlem: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 281 70 911, se nevyhovuje.

Námitkám společnosti Abellio CZ a.s., se sídlem: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 281 70 911, se nevyhovuje. Ministerstvo dopravy Odbor veřejné dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: ROZHODNUTÍ Česká republika - Ministerstvo dopravy, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

ROZPOČTOVÁNÍ Z HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

ROZPOČTOVÁNÍ Z HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ ROZPOČTOVÁNÍ Z HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ 2007 Autorský kolektiv Česká republika: JUDr. Veronika Outlá, Ph.D. Mgr. Tomáš Křivka JUDr. Anna Outlá JUDr. Kristýna Outlá Ing. Jaroslav Pilný Ing. Dana Roubínková

Více

č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody

č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody Dohoda o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku

Více