Projekt optimalizace. Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt optimalizace. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Projekt optimalizace Liberecký kraj PROJEKT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Závěrečná zpráva KONC DHV CR, spol. s r.o., červen 2003

2 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy U Jezu 642/2a Liberec 1 Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje Závěrečná zpráva Zakázka č. B Vedoucí projektu: Ing. Jan Kašík Zpracovatelský tým: Ludvík Czital Ing. Václav Starý Ing. Petr Maxa (CS-PROJECT) RNDr. Zdeněk Kadlas (ARR Nisa) Mgr. Ida Olšová Ing. Jiří Kašpar Mgr. Emil Vařeka Tomáš Kučera Dan Bárta DHV CR, spol. s r.o., červen

3 Obsah 1. Předmět a cíl projektu Analýza dopravní obslužnosti Libereckého kraje Veřejná linková autobusová doprava Městská hromadná doprava zabezpečující dopravu mimo území měst Železniční doprava DHVBus Vliv zákonů č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. a jejich plánované novely Novelizace zákona o drahách Novelizace zákona o silniční dopravě Důsledky pro Liberecký kraj Formulace soustavy kriterií pro posouzení stávající a návrh optimalizované dopravní obslužnosti v návaznosti na sousední kraje Hodnotící kritéria Standardy dopravní obslužnosti Vymezení pojmů Charakteristiky jednotlivých standardů Standardy dopravní obslužnosti Libereckého kraje Návrh optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje Stanovení priorit ve směrování a v druzích dopravy Terminály a přestupní uzly Priority ve směrování dopravy Návrh změn ve vedení linek a spojů Vyhledání, kontrola a návrh odstranění souběhů Popis výskytu souběhů Klasifikace nejméně využívaných spojů a zjištění nutnosti jejich provozu na území s minimálním vytížením spojů Návrhy pro sobotu a neděli Analýza území neobsloužené lokality Analýza území zastávky s nízkou obsluhou Analýza dopravní obslužnost ve vztahu ke školním zařízením Náměty na úpravy dopravní obslužnosti Náměty pro železniční dopravu Projednání Výsledný návrh Zásady návrhu Návrhy pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu Podrobný návrh úprav linek a spojů VLAD Zvláštní linková doprava Návrhy pro městskou hromadnou dopravu zajišťující dopravní obslužnost kraje Návrh pro České dráhy Návrh kooperace jednotlivých dopravních systémů s následným výhledem na zavedení IDS...98 DHV CR, spol. s r.o., červen

4 4.6. Návrh změn v nabízené kapacitě vozidla Návrhy na využití malých vlaků a autobusů Ekonomické vyhodnocení dopravní obslužnosti Libereckého kraje s možností modelování dopravní situace v případě přesměrování linek a spojů Ekonomické zhodnocení současného stavu Modelování nákladů Tarify Vyhodnocení obsazenosti spojů VLAD Ekonomické zhodnocení navrhovaného dopravního systému Návrh pravidel pro vydávání licencí na dopravu mimo závazek veřejné služby a zařazování linek a spojů do dotované dopravní obslužnosti Závěry Grafické přílohy Pokrytí území dostupností 1 km od autobusových zastávek a vlakových stanic - hustota rozmístění zastávek Pokrytí území dostupností 1 km od autobusových zastávek a vlakových stanic Klasifikace železničních tratí Přestupní uzly v místech křižování přepravních tras Hlavní trasy veřejné linkové autobusové dopravy Textové přílohy Resumé Příloha 1 - DHVBus Příloha 2 - Návrh ekonomiky dopravní obslužnosti Příloha 3 - Rozvoj dopravní obslužnosti DHV CR, spol. s r.o., červen

5 Použité zkratky: CIS ČD DO DOD HDO IAD IDS IDS LK IJD IS JŘ KÚ LK MD MHD ODO PAD VLAD ZC ZVS ŽD Celostátní informační systém České dráhy, a.s. dopravní obslužnost drážní osobní doprava hromadná doprava osob individuální automobilová doprava Integrovaný dopravní systém Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje Integrovaný jízdní doklad informační systém jízdní řád krajský úřad Liberecký kraj Ministerstvo dopravy ČR městská hromadná doprava ostatní dopravní obslužnost příměstská autobusová doprava veřejná linková autobusová doprava zúčtovací centrum koordinátora závazek veřejné služby železniční doprava DHV CR, spol. s r.o., červen

6 Úvod Podklady dodané zadavatelem: registr autobusových zastávek LK dle databáze CISnet o registr autobusových linek LK dle databáze CISnet o registr autobusových spojů LK dle databáze CISnet s připojením tabulky časových omezení o data za drážní dopravu, v rozsahu platných jízdních řádů, včetně počtu cestujících na tratích LK o data za příměstské linky provozované v rámci MHD v Liberci, České Lípě a Jablonci n.n., včetně tramvajové trati Liberec Jablonec n.n. o zkompletované výstupy dat exportované z odbavovacího systému EM TEST autobusových dopravců za celý LK (jmenovitě: ČSAD Liberec, a.s.; ČSAD Semily, a.s.; ČSAD Jablonec n.n. a.s.; ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.) v období leden a únor 2003 o další údaje o dopravcích a objednatelích dopravy dle potřeby zpracovatelů o matice dopravních vztahů zpracovaná v Arc-Info o údaje z prodejních míst AMS o údaje ze smluv s jednotlivými dopravci (tržby, náklady, dotace) 1. Předmět a cíl projektu Předmětem díla bylo zpracování projektu Optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje, který vyhodnotil současný stav přepravní nabídky provozované osobní drážní dopravou, veřejnou linkovou dopravou a příměstskou dopravou, provozovanou formou městské hromadné dopravy. Cílem bylo provedení optimalizace dopravní obslužnosti, která povede k zefektivnění stávajícího stavu dopravy. Výstupem projektu jsou modelové nástroje k dopravní a ekonomické optimalizaci dopravní obslužnosti, které bude možné i dále aktualizovat a využívat objednatelem. Závěry projektu jsou zpracovány s výhledem na zavedení integrovaného dopravního systému v Libereckém kraji. DHV CR, spol. s r.o., červen

7 2. Analýza dopravní obslužnosti Libereckého kraje Analýza dopravní obslužnosti je zpracována na základě dat předaných prostřednictvím odboru dopravy (viz seznam podkladů uvedený v kapitole Úvod) a dále na základě speciálně pro tento účel provedených dopravních průzkumů Veřejná linková autobusová doprava Elektronická data, tzn. výstupy z odbavovacího systému EM-Test včetně údajů z prodejních míst AMS, jsou zpracována do databázového softwaru DHVBus, který umožňuje následující libovolné výběry na základě předem zadaných kritérií. Výstupem analýzy je přehled všech linek osobní linkové dopravy za průměrný sledovaný den (středa, sobota, neděle) s uvedením těchto parametrů: - ObchJm registrované jméno dopravce - Linka číslo linky - Spoj číslo spoje - DelkaSpoje celková délka spoje [km] - DelkaDot délka úseku dotovaného spoje Libereckým krajem [km] - Nastup počet cestujících celkem [osob] - Trzba celková tržba [Kč] - TrzbaKm tržba na 1 km spoje [Kč/km] - Dotovany podíl dotovaného úseku na celkové délce spoje [%] - TrzbaDot podíl tržby odpovídající délce dotovaného úseku [Kč] - NaklKm cena za dopravu podle smlouvy o ZVS LK [Kč/Km] - NaklCelk cena výkonu dopravce (DelkaSpoje x NaklKm) [Kč] - NaklDot cena odpovídající délce dotovaného úseku [Kč] - Dotace absolutní výše dotace [Kč] (NaklDot TrzbaDot), kladné číslo = ztráta, záporné číslo = zisk - DotKm dotace na 1 kilometr dotovaného úseku [Kč/Km] - % dotace podíl dotace na celkových nákladech [%] Dotace / NaklCelk - % dotdot podíl dotace na nákladech na dotovaném úseku [%] Dotace / NaklDot Údaje jsou vztaženy k průměrné středě, sobotě a neděli zjištěné za sledované období (leden, únor 2003, mimo prázdniny a svátky) následujícím způsobem: středa 8., 15., 22., a 5., 12., ; sobota 11., 18., a 1., 8.02; neděle 12., 19., a 2., DHV CR, spol. s r.o., červen

8 Středa: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 23,15 18,55 20,62 19,22 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 5,84 11,51 8,38 9,82 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Sobota: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,25 19,82 14,87 13,66 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 6,75 9,18 14,12 16,31 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) DHV CR, spol. s r.o., červen

9 Neděle: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 21,17 18,31 15,07 15,22 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 7,83 10,40 13,94 13,78 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Měsíc (23*středa + 4*sobota + 4* neděle): ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSAD Semily, a.s. ČSAD Ústí nad Labem, a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,97 18,62 20,26 18,84 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 6,06 11,24 8,74 10,23 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) DHV CR, spol. s r.o., červen

10 Rok (251*středa + 52*sobota + 61* neděle): ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSAD Semily, a.s. ČSAD Ústí nad Labem, a.s., f. Česká Lípa Celkem NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,92 18,63 20,16 18,74 20,34 NakCelk NaklDot Dotace DotKm 6,12 11,18 8,84 10,33 8,83 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Pokud učiníme projekci výstupů z odbavovacích strojků za leden únor na celý rok 2003 (bez uvažování rozdílného provozu v jednotlivých pracovních dnech a vlivu školních prázdnin), zjistíme, že čtyři dominantní dopravci by ujeli v závazku veřejné služby 12,2 mil. Km, autobusovou dopravu využije 17,6 mil. cestujících, kteří zaplatí 274,7 mil. Kč. Průměrná tržba na 1 km dotovaných spojů bude 20,34 Kč, nutná dotace z krajského rozpočtu a příspěvku obcí bude činit 107,3 mil. Kč, tj. 8,83 Kč/km, podíl dotace na celkové ceně dopravy bude 30 %. Na Liberecku vystačí dopravní obslužnost s dotací ve výši jen 21 %, oblast obsluhovaná ČSAD Semily vyžaduje průměrné hodnoty dotace. Vyšší dotaci vyžaduje dopravní obsluha Jablonecka a Českolipska. Uvedené hodnoty jsou v oblasti tržeb výrazně vyšší než hodnoty vykazované ve skutečnosti dopravci. Uvedení čtyři dopravci zajišťují dopravní obslužnost na úsecích sítě veřejné linkové dopravy, průměrná obsazenost vozidel činí 14,45 os./voz. Na úsekcích je obsazenost nulová, jedná se většinou o nájezdové či návratové spoje, bez cestujících je tak 7,16 % všech obsluhovaných úseků. Grafický rozbor obsazenosti a údaje za jednotlivé dopravce jsou v příloze DHV CR, spol. s r.o., červen

11 2.2. Městská hromadná doprava zabezpečující dopravu mimo území měst Dalším bodem zpracování analýzy dopravní obslužnosti bylo zjištění dat z příměstských linek provozovaných v rámci MHD v následujících městech: Liberec (linky 11 tramvaj, 16 bus, 20 bus, včetně průzkumu na vytipovaných zastávkách v obci Stráž nad Nisou, tzn. projíždějící linky č. 23, 28 a 30), Jablonec nad Nisou (linky 1, 4, 15 vše bus), Česká Lípa (linka 1 bus). V rámci tohoto kroku proběhly dopravní průzkumy za účelem zjištění požadovaných dat formou zápisu nastupujících a vystupujících osob na jednotlivých zastávkách ve sledovaných úsecích. Dopravní průzkumy proběhly dne 12.5, a Podrobné výsledky jsou zpracovány formou přehledných tabulek a grafů a jsou součástí přílohové části přílohy tabulková část V následujících tabulkách jsou uvedeny sumární výsledky za jednotlivé linky, resp. zastávky, případně denní variace dopravy. Linka č. Dopravce Trasa linky MHD Liberec Počet osob tam Počet osob zpět nástup výstup nástup výstup 11 DPML Viadukt Jablonec nad Nisou * DPML Machnín ČD Křižanské sedlo DPML Fügnerova - Šimonovice MHD Jablonec nad Nisou 1* ČSAD Jablonec n. N Rychnov u J.n.N. Bedřichov * ČSAD Jablonec n. N. Maxov Paseky ČSAD Jablonec n. N.. Rychnov Paseky MHD Česká Lípa 1 VETT Sosnová Špičák, Žitavská Tabulka - Celkové výsledky průzkumu ve vozidlech MHD (zdroj: DHV CR) * jedná se pouze o část trasy linky mimo území města V rámci vyhodnocení přepravních vztahů mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou bylo dále provedeno detailní zkoumání nejen již zmiňované tramvajové linky 11, ale také meziměstských autobusových linek , a také železniční tratě 036 v předmětném úseku. Výsledky tohoto porovnání včetně vyjádření dělby přepravní práce znázorňují následující tabulky a grafy. DHV CR, spol. s r.o., červen

12 Linka č. Provozovatel Trasa linky Počet osob tam Počet osob zpět 11 DPML, a.s. Fügnerova Jablonec nad Nisou ČSAD Liberec, a.s. Liberec,, aut. nádr.- Jablonec nad Nisou,, aut. nádr ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. Jablonec nad Nisou,, aut. nádr. - Liberec,, aut. nádr ČD, a.s. Liberec - Jablonec nad Nisou Tabulka - Vyhodnocení meziměstského vztahu Liberec Jablonec nad Nisou (zdroj: DHV CR) Dělbu přepravní práce mezi jednotlivými druhy dopravy (bus, tram, vlak) v meziměstském vztahu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou jsme určili na základě předchozí tabulky a to následujícím způsobem: bus 21,87% tram 56,79% vlak 21,43% Dělba přepravní práce na vztahu Liberec - Jablonec nad Nisou vlak 21% bus 22% tram 57% Graf - Dělba přepravní práce (zdroj: DHV CR) Na základě provedených průzkumů lze také konstatovat denní variaci dopravy, která dosahuje ranní špičky mezi 7 8 hod s počtem 487 cestujících, což představuje 11,23% celodenní hodnoty. Odpolední špička nastává mezi hod s počtem 435 cestujících, což DHV CR, spol. s r.o., červen

13 představuje 10,03% celodenní hodnoty. Následující graf představuje celodenní průběh variací počtu cestujících (zjištěno z průzkumu tramvajové linky č. 11). 12,00 10,00 % z dne denní variace 8,00 6,00 4,00 2,00 0, % z dne 0,37 3,21 8,07 11,2 5,40 4,75 5,33 4,64 4,57 7,45 8,60 10,0 6,78 5,17 5,47 3,78 2,26 1,43 0,92 0,53 denní doba Graf - Denní variace dopravy, tramvajová linka č. 11 (zdroj: DHV CR) Posledním druhem provedených průzkumů je průzkum obratů na zastávkách MHD ve Stráži nad Nisou a v Liberci na autobusovém nádraží. Do průzkumu zahrnuty následující zastávky: Stráž nad Nisou Stráž nad Nisou, elektrárna Stráž nad Nisou, slévárna Stráž nad Nisou, SARÉ Liberec, autobusové nádraží DHV CR, spol. s r.o., červen

14 Výsledky průzkumu jsou v sumární podobě uvedeny v následující tabulce včetně rozdělení do jednotlivých příjezdových směrů. zastávka směr Stráž n. N., elektrárna linka 23, 30 Nástup výstup Stráž nad Nisou směr Stráž n. N. Stráž n. N., slévárna linka 23, 30 23,30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, elektrárna směr Stráž n. N. Stráž n. N., slévárna linka 23, 30 23, 30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, slévárna směr Stráž n. N., slévárna + lékárna Růžodol, Mlýn linka 23, 28, 30 23, 28, 30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, SARÉ Tabulka - Průzkum obratů na zastávkách (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

15 Na základě výše zpracovaného průzkumu byla vytipována nejvíce zatížená zastávka = Stráž nad Nisou, na které byly dále vyhodnoceny denní variace obratu cestujících, viz. následující grafy. zastávka: Stráž nad Nisou směr: Růžodol, mlýn denní variace dopravy Graf - Denní variace dopravy, Stráž nad Nisou, směr Růžodol, Mlýn (zdroj: DHV CR) zastávka: Stráž nad Nisou směr: Stráž nad Nisou, elektrárna denní variace dopravy Graf - Denní variace dopravy, Stráž nad Nisou, směr Stráž nad Nisou, elektrárna (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

16 Při průzkumu na autobusovém nádraží v Liberci byl zjišťován pouze údaj o počtu vystupujících osob z jednotlivých vozidel (spojů) v průběhu dne a následné vyhodnocení bylo dále provedeno pro rozdělení ze šesti základních směrů: Chrastava Turnov Jablonec nad Nisou Mníšek Osečná Bedřichov V průběhu dne od 6:00 do 22:00 bylo zaznamenáno celkem vystupujících cestujících s následující křivkou denní variace. % ze dne denní variace 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, % ze dne 4,19 19,2 10,9 7,59 3,68 5,58 1,40 7,31 5,52 9,54 6,36 2,40 5,08 5,02 3,13 3,01 denní doba Graf - Denní variace dopravy, Liberec, autobusové nádraží (zdroj: DHV CR) Rozdělení dle jednotlivých směrů: počet cestujících z jednotlivých směrů Osečná 24% Bedřichov 2% Chrastava 13% Jablonec 4% Mníšek 4% Turnov 53% Graf - Rozdělení příjezdů ze směrů, Liberec, autobusové nádraží (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

17 Z výsledků je patrné, že Autobusové nádraží v Liberci využívají cestující z mezikrajských linek a z příměstských linek ze směrů od Turnova, Českého Dubu a Osečné, ostatní linky projíždějí centrum, kde cestující vystupují, autobusy dojíždějí na autobusové nádraží téměř prázdné Železniční doprava Podklady o železniční dopravě byly předány zadavatelem ve formě: o počet cestujících v jednotlivých vlacích, o počet nastupujících a vystupujících cestujících na jednotlivých zastávkách, nikoli ve formě počtu cestujících na jednotlivých tratích LK jak je uvedeno v kapitole Úvod, podklady dodané zadavatelem. Vlastní data pocházejí z průzkumu provedeného ČD, a.s. mezi 1.11 a a výsledek je údaje za průměrný pracovním den, sobotu a neděli. Hlavním a poměrně velmi komplikovaným úkolem bylo zpracovat tyto údaje tak, aby výstupem bylo znázornění zatížení jednotlivých železničních tratí LK. Dny, které byly analyzovány, byly v návaznosti na autobusovou dopravu - opět středa, sobota a neděle s tím, že středa byla dále rozpracována do jednotlivých časových intervalů (4 9, 9 12, hod). Detailní výsledky jsou opět uvedeny v přílohové části (přílohy tabulková část 6.1.1), na tomto místě zmiňujeme pouze sumární čísla za jednotlivé tratě resp. jejich směry. Součástí přílohy je též vyhodnocení nejzatíženějších zastávek, co se týče obratu cestujících včetně rozdělení příjezdů na jednotlivé tratě na třech nejzatíženějších zastávkách, kterými jsou: Liberec cestujících/ 24hod Česká Lípa, hlavní nádraží cestujících/ 24hod Turnov cestujících/ 24hod DHV CR, spol. s r.o., červen

18 směr Liberec Borovnice trať 030 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Borovnice - Liberec směr Josefův Důl Smržovka trať 034 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Smržovka Josef Důl * směr Harrachov Tanvald trať 035 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Tanvald Harrachov směr Železný Brod Liberec trať 036 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Ž. Brod směr Černousy Liberec trať 037 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Černousy směr Bílý Potok pod Smrkem Raspenava trať 038 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Raspenava Bílý Potok DHV CR, spol. s r.o., červen

19 směr Jindřichovice pod Smrkem Frýdlant v Čechách trať 039 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Frýdlant - Jindřichovice směr Horní Branná Stará Paka trať 040 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Stará Paka H. Branná směr Turnov Semínova Lhota trať 041 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Sem. Lhota Turnov směr Rokytnice nad Jizerou Martinice v Krkonoších trať 042 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Martinice Rokytnice směr Ústí u Staré Paky Kyje u Jičína trať 064 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Kyje Ústí u St. Paky směr Turnov Loukov u Mnichova Hradiště trať 070 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Loukov Turnov DHV CR, spol. s r.o., červen

20 směr Jedlová, zast. Bezděz trať 080 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Bezděz Jedlová, žst směr Česká Lípa, hlavní nádraží Starý Šachov trať 081 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Starý Šachov Česká Lípa směr Česká Lípa, hlavní nádraží Liberec trať 086 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Česká Lípa směr Česká Lípa, hlavní nádraží Dubičná trať 087 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Dubičná Česká Lípa směr Liberec Zittau trať 089 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Zittau Liberec Tabulka - Vyhodnocení nástupů/výstupů cestujících na žel. tratích LK (zdroj: ČD,a.s., zpracováno DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

21 2.4. DHVBus Pro získání dat o veřejné linkové autobusové dopravě a jejich hromadné zpracování pro zpracování tohoto projektu i následnou optimalizaci dopravní obslužnosti byl zpracován databázový program DHVBus. Program provádí pasportizaci stávající dopravní obslužnosti a elektronické zpracování dat. Vstupními daty pro program DHVBus jsou elektronické jízdní řády zpracovávané v rámci CIS JIŘ firmou CHAPS Brno, geografické informace z GIS Libereckého kraje a data z odbavovacích strojků dopravců. Hlavním zdrojem informací o přepravených osobách jsou textové soubory exportované programem firmy EM-Test výrobce odbavovacích strojků. Druhým zdrojem informací o přepravených osobách jsou data z místenkového systému AMS. Předaná data o dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou (VLAD), GIS analýza a především data z odbavovacích zařízení představují obrovské množství informací, jejichž zpracování by bylo při použití výpočetních metod a kancelářského softwaru obtížně proveditelné. Zpracovaný software DHVBus 3.13 předaný objednateli v rámci projektu pracuje s databází Microsoft Access Ten je součástí MS Office, kterým je obvykle vybavena většina kancelářských počítačů, a není tedy třeba dokupovat žádné další programové vybavení. Pro další verze DHVBus, jimiž budou plně samostatné spustitelné aplikace, bude využit MS SQL Server tato verze bude odladěna a spouštěna na serveru Krajského úřadu Libereckého kraje v měsících 09-12/2003. Podrobné údaje jsou v příloze 1. Příklad obrazovky DHVBus zobrazující přehled linek dopravce : DHV CR, spol. s r.o., červen

22 2.5. Vliv zákonů č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. a jejich plánované novely V tabulkách na následujících stranách jsou uvedeny pojmy a definice vyplývající ze základních předpisů, zákonů č.111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. Dále je uvedeno znění novelizovaných článků podle vládního návrhu 316 (zdroj: a jejich komentář a důsledky pro Liberecký kraj Novelizace zákona o drahách podle vládního návrhu 316 přináší rozsáhlé změny různého typu: 1) Jsou zaváděny pojmy dopravní obslužnost, základní dopravní obslužnost zajišťovaná státem a dopravní obslužnosti kraje zajišťovaná krajem v samostatné působnosti. 2) Kraj v rámci samostatné působnosti bude přispívat na dopravní obslužnost kraje. 3) Je zaveden pojem kombinovaná doprava. 4) Dráhy jsou zařazeny do systému drah Evropských společenství, je zajištěna jejich propojenost, jsou zavedeny licence poskytnuté úřadem státu Evropských společenství. 5) Jsou zavedena ustanovení k přístupu dopravců ke službám poskytovaným provozovatelem dráhy a k přidělování kapacity dopravní cesty (tu může získat i kraj a může jí převádět na jiné osoby). 6) Zavádí se prohlášení správce dráhy o dráze. 7) Neuvádí se již dělení závazku veřejné služby základní dopravní obslužnosti na závazek provozu, závazek tarifní a závazky provozní. 8) Zavádí se omezení maximální výše finančních prostředků, na které budou uzavřeny závazky veřejné služby ve výši prostředků přidělených státní rozpočtem. 9) Zavádí se zákaz využití rozpočtových prostředků pro využívání jiného druhu souběžné veřejné osobní dopravy s veřejnou drážní osobní dopravou. 10) Zavádí se povinnost předávat údaje do CIS JIŘ. 11) Zavádí se oddělené účtování drážní dopravy, na níž byly poskytnuty prostředky z veřejných prostředků. 12) Stanovuje se, že činnost kraje je výkonem přenesené působnosti. DHV CR, spol. s r.o., červen

23 Komentář: Chybí pojem ostatní dopravní obslužnost, zavádí se dopravní obslužnost kraje, kterou nezná novela zákona č. 111/1994 Sb., bude tedy specifikem drážní dopravy. To je značně nevýhodné pro kraj jako je Liberecký, kde síť železnic neumožňuje obsluhu většiny území kraje a potřeba dotovat autobusovou dopravu i nad prostředky přidělené státem státu je tedy relativně vyšší, Liberecký kraj dokonce odůvodněně dotuje autobusovou dopravu do Prahy pro nekvalitu železničního spojení státní rozpočet by měl potom Libereckému kraji přidělit zvláštní prostředky na autobusovou dopravu jako náhradu neexistujících mezikrajských železničních spojení autobusy ve výši odpovídající příspěvku na mezikrajské vazby po hlavních železničních tratích. Není jasné, jak bude možné financovat dopravní obslužnost kraje, pokud bude omezeno uzavírání závazků veřejné služby výší státního rozpočtu. Nebude umožněna dopravní obslužnost hrazená obcemi Novelizace zákona o silniční dopravě přináší tyto úpravy: 1) Ruší se dělení závazku veřejné služby základní dopravní obslužnosti na závazek provozu, závazek tarifní a závazky provozní. 2) Závazek veřejné služby se definuje jako veřejnoprávní smlouva kraje s dopravcem za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti, ruší se možnost uzavření závazku veřejné služby v mezinárodní dopravě. 3) Ukládá se kraji za povinnost zajistit vzájemné propojení veřejné linkové a veřejné drážní dopravy. 4) Zavádí se zákaz financování souběžné autobusové dopravy s drážní. 5) Obecním úřadům se ukládá předkládat kraji návrhy a informovat jej o přepravních potřebách obyvatel obce. 6) Zavádí se omezení maximální výše finančních prostředků na které budou uzavřeny závazky veřejné služby ve výši prostředků přidělených státní rozpočtem. 7) Zavádí se oprávnění dopravního úřadu a MD ČR kontrolovat použití finančních prostředků z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. 8) Stanovuje se, že činnost kraje je výkonem přenesené působnosti. Komentář: Není jasné, jak bude možné financovat dopravní obslužnosti, pokud je omezeno uzavírání závazků veřejné služby výší státního rozpočtu. Není jasné, bude-li možné i nadále sdružovat příspěvky obcí a hradit jimi plnění z jedné smlouvy o závazku veřejné služby DHV CR, spol. s r.o., červen

24 s dopravcem. Na rozdíl od drážního zákona není zaveden pojem dopravní obslužnost kraje, je ale ponechán pojem ostatní dopravní obslužnost. To může v důsledku znamenat, že kraj bude moci přispívat pouze na drážní dopravu, autobusovou dopravu bude moci hradit jen z prostředků státu a obcí Důsledky pro Liberecký kraj Novely zákonů, tak jak jsou v současné době navrženy, usilují o centralizaci rozhodování o dopravní obslužnosti na úroveň státu, kdy schválený státní rozpočet v podstatě určí rozsah dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby. V drážní dopravě bude moci kraj dotovat z rozpočtu kraje dopravní obslužnost kraje (odlišný pojem od základní dopravní obslužnosti), při uzavírání závazku veřejné služby se však narazí na omezení financování jen do výše prostředků státního rozpočtu. V autobusové dopravě bude v případě novely vyloučeno využití prostředků z krajského rozpočtu, bude však možné financování z rozpočtů obcí. Zákon předpokládá uzavírání závazků veřejné služby mezi obcemi a dopravci, toto však bude zřejmě moci zajistit na základě zmocnění obcí též kraj či jím pověřený organizátor, opět by však mělo být zajištěno, aby smlouvy o závazku veřejné služby nepřekročily limit daný státním rozpočtem (bude ten limit vyšší než přidělené prostředky??, stát bude určovat krajům a obcím, kolik dopravy si smějí zaplatit??). Navíc bude třeba sledovat, není li poskytována dotace na autobusový spoj souběžný s drážním a bude třeba dbát o provázanost s drážní dopravou. Novinkou je přidělení zodpovědnosti za uzavírání smluv o organizaci dopravní obslužnosti a jejího financování kraji, do jeho přenesené působnosti, s kontrolou ze strany dopravního úřadu. Zákony jasně rozlišují kraj a krajský úřad. Při činnosti odboru dopravy bude tedy třeba též rozlišovat přenesený výkon státní správy Libereckého kraje a činnost dopravního úřadu (při stávajícím uspořádání oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy by kontrolu financování provádělo zřejmě totéž oddělení jako řídí samo financování). Oproti očekávání a zvyklostem v zemích Evropské unie se organizace dopravní obslužnosti nestává činností ve vlastním výkonu kraje v plné kompetenci jeho politického vedení, Zastupitelstvo kraje by tak nadále nerozhodovalo ani o rozsahu dopravní obslužnosti (jako tomu je za platnosti stávajících zákonů) a nebylo by v budoucnosti možné rozhodování typu posílit financování dopravní obslužnosti nebo škol (lepší dopravní obslužnost umožní provozovat menší počet větších škol, čímž vznikne finanční úspora, kterou by bylo možné zčásti využít na DHV CR, spol. s r.o., červen

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

1. Jízdní řády. KORID LK, spol. s r.o. ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23.

1. Jízdní řády. KORID LK, spol. s r.o. ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23.

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ ŽÁKOVSKÉHO JÍZDNÉHO Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

Fügnerova - Ostašov - Novina - Křižanské Sedlo

Fügnerova - Ostašov - Novina - Křižanské Sedlo 7 9 1 x Machnín žel. zast 1 Sa Sa Sa Ma Sa Ma Ma Na Ma 1Ma Sa Ma Ma Ma 1Ma Ma 7Ma Ma Na Sa Ma Sa Ma Sa Ma Sa Na Sa Sa Ma Sa Ma Sa Na Sa Sa Ma Sa 7Ma Ma Ma Ma Ka Ma Ma Ma Sa NAa Ma Ma Ma Ma Ma Ma NAa Sa

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

ZMĚNY JŘ V OKOLÍ NOVÉHO MĚSTA POD SMRKEM. Změny v dopravní obslužnosti.

ZMĚNY JŘ V OKOLÍ NOVÉHO MĚSTA POD SMRKEM. Změny v dopravní obslužnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JŘ V OKOLÍ NOVÉHO MĚSTA POD SMRKEM. Změny v dopravní obslužnosti. Komu: MěÚ Nové Město pod Smrkem

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ PŘÍLOHA Č. P7-03-01 HARMONOGRAM UZAVÍRÁNÍ SMLUV V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Aby dopravní obslužnost byla zajištěna v souladu s platnou legislativou a za co nejvýhodnějších podmínek, přistupuje Liberecký kraj

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

11. Manažerské shrnutí

11. Manažerské shrnutí 11. Manažerské shrnutí Závěry z analýzy současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji (JčK) ve vztahu k zavádění IDS: Před samotným zaváděním IDS je nutné zejména dořešit: převedení některých komerčních

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček.

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček. RK-20-2015-36, př. 1 Počet stran: 9 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

Projekty a projektové záměry

Projekty a projektové záměry Projekty a projektové záměry 1. ODISka naše vlajková loď Co je ODISka? ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZÁMĚR REALIZACE IDOL INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE Liberec, leden 2007 Obsah OBSAH...2

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování I. aktualizace II. aktualizace III. aktualizace IV. aktualizace V. aktualizace VI. aktualizace VII. aktualizace VIII. aktualizace

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy uzavřená podle 19 a 19 c zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 1. SDRUŽENÍ

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Optimalizace dopravy v rámci IDS Jihočeského kraje

Optimalizace dopravy v rámci IDS Jihočeského kraje Okružní 517/10 České Budějovice 370 01 České Budějovice Optimalizace dopravy v rámci IDS Jihočeského kraje Optimalizace dopravy v rámci IDS Konkrétní výstupy výše zmíněného přehledu souběhů lze aplikovat

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh.

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Mrštíkova, Liberec, Tel:85, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel: 85, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. 7 9 a Rybníček LIB UPOZORNĚNÍ: Pro

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII /2008 XII /2008 Stručná informace o IDS JMK Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem.

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více