Projekt optimalizace. Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt optimalizace. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Projekt optimalizace Liberecký kraj PROJEKT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Závěrečná zpráva KONC DHV CR, spol. s r.o., červen 2003

2 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy U Jezu 642/2a Liberec 1 Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje Závěrečná zpráva Zakázka č. B Vedoucí projektu: Ing. Jan Kašík Zpracovatelský tým: Ludvík Czital Ing. Václav Starý Ing. Petr Maxa (CS-PROJECT) RNDr. Zdeněk Kadlas (ARR Nisa) Mgr. Ida Olšová Ing. Jiří Kašpar Mgr. Emil Vařeka Tomáš Kučera Dan Bárta DHV CR, spol. s r.o., červen

3 Obsah 1. Předmět a cíl projektu Analýza dopravní obslužnosti Libereckého kraje Veřejná linková autobusová doprava Městská hromadná doprava zabezpečující dopravu mimo území měst Železniční doprava DHVBus Vliv zákonů č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. a jejich plánované novely Novelizace zákona o drahách Novelizace zákona o silniční dopravě Důsledky pro Liberecký kraj Formulace soustavy kriterií pro posouzení stávající a návrh optimalizované dopravní obslužnosti v návaznosti na sousední kraje Hodnotící kritéria Standardy dopravní obslužnosti Vymezení pojmů Charakteristiky jednotlivých standardů Standardy dopravní obslužnosti Libereckého kraje Návrh optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje Stanovení priorit ve směrování a v druzích dopravy Terminály a přestupní uzly Priority ve směrování dopravy Návrh změn ve vedení linek a spojů Vyhledání, kontrola a návrh odstranění souběhů Popis výskytu souběhů Klasifikace nejméně využívaných spojů a zjištění nutnosti jejich provozu na území s minimálním vytížením spojů Návrhy pro sobotu a neděli Analýza území neobsloužené lokality Analýza území zastávky s nízkou obsluhou Analýza dopravní obslužnost ve vztahu ke školním zařízením Náměty na úpravy dopravní obslužnosti Náměty pro železniční dopravu Projednání Výsledný návrh Zásady návrhu Návrhy pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu Podrobný návrh úprav linek a spojů VLAD Zvláštní linková doprava Návrhy pro městskou hromadnou dopravu zajišťující dopravní obslužnost kraje Návrh pro České dráhy Návrh kooperace jednotlivých dopravních systémů s následným výhledem na zavedení IDS...98 DHV CR, spol. s r.o., červen

4 4.6. Návrh změn v nabízené kapacitě vozidla Návrhy na využití malých vlaků a autobusů Ekonomické vyhodnocení dopravní obslužnosti Libereckého kraje s možností modelování dopravní situace v případě přesměrování linek a spojů Ekonomické zhodnocení současného stavu Modelování nákladů Tarify Vyhodnocení obsazenosti spojů VLAD Ekonomické zhodnocení navrhovaného dopravního systému Návrh pravidel pro vydávání licencí na dopravu mimo závazek veřejné služby a zařazování linek a spojů do dotované dopravní obslužnosti Závěry Grafické přílohy Pokrytí území dostupností 1 km od autobusových zastávek a vlakových stanic - hustota rozmístění zastávek Pokrytí území dostupností 1 km od autobusových zastávek a vlakových stanic Klasifikace železničních tratí Přestupní uzly v místech křižování přepravních tras Hlavní trasy veřejné linkové autobusové dopravy Textové přílohy Resumé Příloha 1 - DHVBus Příloha 2 - Návrh ekonomiky dopravní obslužnosti Příloha 3 - Rozvoj dopravní obslužnosti DHV CR, spol. s r.o., červen

5 Použité zkratky: CIS ČD DO DOD HDO IAD IDS IDS LK IJD IS JŘ KÚ LK MD MHD ODO PAD VLAD ZC ZVS ŽD Celostátní informační systém České dráhy, a.s. dopravní obslužnost drážní osobní doprava hromadná doprava osob individuální automobilová doprava Integrovaný dopravní systém Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje Integrovaný jízdní doklad informační systém jízdní řád krajský úřad Liberecký kraj Ministerstvo dopravy ČR městská hromadná doprava ostatní dopravní obslužnost příměstská autobusová doprava veřejná linková autobusová doprava zúčtovací centrum koordinátora závazek veřejné služby železniční doprava DHV CR, spol. s r.o., červen

6 Úvod Podklady dodané zadavatelem: registr autobusových zastávek LK dle databáze CISnet o registr autobusových linek LK dle databáze CISnet o registr autobusových spojů LK dle databáze CISnet s připojením tabulky časových omezení o data za drážní dopravu, v rozsahu platných jízdních řádů, včetně počtu cestujících na tratích LK o data za příměstské linky provozované v rámci MHD v Liberci, České Lípě a Jablonci n.n., včetně tramvajové trati Liberec Jablonec n.n. o zkompletované výstupy dat exportované z odbavovacího systému EM TEST autobusových dopravců za celý LK (jmenovitě: ČSAD Liberec, a.s.; ČSAD Semily, a.s.; ČSAD Jablonec n.n. a.s.; ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.) v období leden a únor 2003 o další údaje o dopravcích a objednatelích dopravy dle potřeby zpracovatelů o matice dopravních vztahů zpracovaná v Arc-Info o údaje z prodejních míst AMS o údaje ze smluv s jednotlivými dopravci (tržby, náklady, dotace) 1. Předmět a cíl projektu Předmětem díla bylo zpracování projektu Optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje, který vyhodnotil současný stav přepravní nabídky provozované osobní drážní dopravou, veřejnou linkovou dopravou a příměstskou dopravou, provozovanou formou městské hromadné dopravy. Cílem bylo provedení optimalizace dopravní obslužnosti, která povede k zefektivnění stávajícího stavu dopravy. Výstupem projektu jsou modelové nástroje k dopravní a ekonomické optimalizaci dopravní obslužnosti, které bude možné i dále aktualizovat a využívat objednatelem. Závěry projektu jsou zpracovány s výhledem na zavedení integrovaného dopravního systému v Libereckém kraji. DHV CR, spol. s r.o., červen

7 2. Analýza dopravní obslužnosti Libereckého kraje Analýza dopravní obslužnosti je zpracována na základě dat předaných prostřednictvím odboru dopravy (viz seznam podkladů uvedený v kapitole Úvod) a dále na základě speciálně pro tento účel provedených dopravních průzkumů Veřejná linková autobusová doprava Elektronická data, tzn. výstupy z odbavovacího systému EM-Test včetně údajů z prodejních míst AMS, jsou zpracována do databázového softwaru DHVBus, který umožňuje následující libovolné výběry na základě předem zadaných kritérií. Výstupem analýzy je přehled všech linek osobní linkové dopravy za průměrný sledovaný den (středa, sobota, neděle) s uvedením těchto parametrů: - ObchJm registrované jméno dopravce - Linka číslo linky - Spoj číslo spoje - DelkaSpoje celková délka spoje [km] - DelkaDot délka úseku dotovaného spoje Libereckým krajem [km] - Nastup počet cestujících celkem [osob] - Trzba celková tržba [Kč] - TrzbaKm tržba na 1 km spoje [Kč/km] - Dotovany podíl dotovaného úseku na celkové délce spoje [%] - TrzbaDot podíl tržby odpovídající délce dotovaného úseku [Kč] - NaklKm cena za dopravu podle smlouvy o ZVS LK [Kč/Km] - NaklCelk cena výkonu dopravce (DelkaSpoje x NaklKm) [Kč] - NaklDot cena odpovídající délce dotovaného úseku [Kč] - Dotace absolutní výše dotace [Kč] (NaklDot TrzbaDot), kladné číslo = ztráta, záporné číslo = zisk - DotKm dotace na 1 kilometr dotovaného úseku [Kč/Km] - % dotace podíl dotace na celkových nákladech [%] Dotace / NaklCelk - % dotdot podíl dotace na nákladech na dotovaném úseku [%] Dotace / NaklDot Údaje jsou vztaženy k průměrné středě, sobotě a neděli zjištěné za sledované období (leden, únor 2003, mimo prázdniny a svátky) následujícím způsobem: středa 8., 15., 22., a 5., 12., ; sobota 11., 18., a 1., 8.02; neděle 12., 19., a 2., DHV CR, spol. s r.o., červen

8 Středa: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 23,15 18,55 20,62 19,22 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 5,84 11,51 8,38 9,82 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Sobota: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,25 19,82 14,87 13,66 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 6,75 9,18 14,12 16,31 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) DHV CR, spol. s r.o., červen

9 Neděle: ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad ČSAD Ústí nad Labem, ČSAD Semily, a.s. Nisou, a.s. a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 21,17 18,31 15,07 15,22 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 7,83 10,40 13,94 13,78 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Měsíc (23*středa + 4*sobota + 4* neděle): ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSAD Semily, a.s. ČSAD Ústí nad Labem, a.s., f. Česká Lípa NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,97 18,62 20,26 18,84 NaklCelk NaklDot Dotace DotKm 6,06 11,24 8,74 10,23 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) DHV CR, spol. s r.o., červen

10 Rok (251*středa + 52*sobota + 61* neděle): ObchJM ČSAD Liberec, a.s. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSAD Semily, a.s. ČSAD Ústí nad Labem, a.s., f. Česká Lípa Celkem NaklKm DelkaSpoje Dotovany DelkaDot Nastup Trzba TrzbaDot TrzbaKm 22,92 18,63 20,16 18,74 20,34 NakCelk NaklDot Dotace DotKm 6,12 11,18 8,84 10,33 8,83 % dotace % dotdot Tabulka - Základní charakteristiky VLAD (zdroj:dhvbus) Pokud učiníme projekci výstupů z odbavovacích strojků za leden únor na celý rok 2003 (bez uvažování rozdílného provozu v jednotlivých pracovních dnech a vlivu školních prázdnin), zjistíme, že čtyři dominantní dopravci by ujeli v závazku veřejné služby 12,2 mil. Km, autobusovou dopravu využije 17,6 mil. cestujících, kteří zaplatí 274,7 mil. Kč. Průměrná tržba na 1 km dotovaných spojů bude 20,34 Kč, nutná dotace z krajského rozpočtu a příspěvku obcí bude činit 107,3 mil. Kč, tj. 8,83 Kč/km, podíl dotace na celkové ceně dopravy bude 30 %. Na Liberecku vystačí dopravní obslužnost s dotací ve výši jen 21 %, oblast obsluhovaná ČSAD Semily vyžaduje průměrné hodnoty dotace. Vyšší dotaci vyžaduje dopravní obsluha Jablonecka a Českolipska. Uvedené hodnoty jsou v oblasti tržeb výrazně vyšší než hodnoty vykazované ve skutečnosti dopravci. Uvedení čtyři dopravci zajišťují dopravní obslužnost na úsecích sítě veřejné linkové dopravy, průměrná obsazenost vozidel činí 14,45 os./voz. Na úsekcích je obsazenost nulová, jedná se většinou o nájezdové či návratové spoje, bez cestujících je tak 7,16 % všech obsluhovaných úseků. Grafický rozbor obsazenosti a údaje za jednotlivé dopravce jsou v příloze DHV CR, spol. s r.o., červen

11 2.2. Městská hromadná doprava zabezpečující dopravu mimo území měst Dalším bodem zpracování analýzy dopravní obslužnosti bylo zjištění dat z příměstských linek provozovaných v rámci MHD v následujících městech: Liberec (linky 11 tramvaj, 16 bus, 20 bus, včetně průzkumu na vytipovaných zastávkách v obci Stráž nad Nisou, tzn. projíždějící linky č. 23, 28 a 30), Jablonec nad Nisou (linky 1, 4, 15 vše bus), Česká Lípa (linka 1 bus). V rámci tohoto kroku proběhly dopravní průzkumy za účelem zjištění požadovaných dat formou zápisu nastupujících a vystupujících osob na jednotlivých zastávkách ve sledovaných úsecích. Dopravní průzkumy proběhly dne 12.5, a Podrobné výsledky jsou zpracovány formou přehledných tabulek a grafů a jsou součástí přílohové části přílohy tabulková část V následujících tabulkách jsou uvedeny sumární výsledky za jednotlivé linky, resp. zastávky, případně denní variace dopravy. Linka č. Dopravce Trasa linky MHD Liberec Počet osob tam Počet osob zpět nástup výstup nástup výstup 11 DPML Viadukt Jablonec nad Nisou * DPML Machnín ČD Křižanské sedlo DPML Fügnerova - Šimonovice MHD Jablonec nad Nisou 1* ČSAD Jablonec n. N Rychnov u J.n.N. Bedřichov * ČSAD Jablonec n. N. Maxov Paseky ČSAD Jablonec n. N.. Rychnov Paseky MHD Česká Lípa 1 VETT Sosnová Špičák, Žitavská Tabulka - Celkové výsledky průzkumu ve vozidlech MHD (zdroj: DHV CR) * jedná se pouze o část trasy linky mimo území města V rámci vyhodnocení přepravních vztahů mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou bylo dále provedeno detailní zkoumání nejen již zmiňované tramvajové linky 11, ale také meziměstských autobusových linek , a také železniční tratě 036 v předmětném úseku. Výsledky tohoto porovnání včetně vyjádření dělby přepravní práce znázorňují následující tabulky a grafy. DHV CR, spol. s r.o., červen

12 Linka č. Provozovatel Trasa linky Počet osob tam Počet osob zpět 11 DPML, a.s. Fügnerova Jablonec nad Nisou ČSAD Liberec, a.s. Liberec,, aut. nádr.- Jablonec nad Nisou,, aut. nádr ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. Jablonec nad Nisou,, aut. nádr. - Liberec,, aut. nádr ČD, a.s. Liberec - Jablonec nad Nisou Tabulka - Vyhodnocení meziměstského vztahu Liberec Jablonec nad Nisou (zdroj: DHV CR) Dělbu přepravní práce mezi jednotlivými druhy dopravy (bus, tram, vlak) v meziměstském vztahu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou jsme určili na základě předchozí tabulky a to následujícím způsobem: bus 21,87% tram 56,79% vlak 21,43% Dělba přepravní práce na vztahu Liberec - Jablonec nad Nisou vlak 21% bus 22% tram 57% Graf - Dělba přepravní práce (zdroj: DHV CR) Na základě provedených průzkumů lze také konstatovat denní variaci dopravy, která dosahuje ranní špičky mezi 7 8 hod s počtem 487 cestujících, což představuje 11,23% celodenní hodnoty. Odpolední špička nastává mezi hod s počtem 435 cestujících, což DHV CR, spol. s r.o., červen

13 představuje 10,03% celodenní hodnoty. Následující graf představuje celodenní průběh variací počtu cestujících (zjištěno z průzkumu tramvajové linky č. 11). 12,00 10,00 % z dne denní variace 8,00 6,00 4,00 2,00 0, % z dne 0,37 3,21 8,07 11,2 5,40 4,75 5,33 4,64 4,57 7,45 8,60 10,0 6,78 5,17 5,47 3,78 2,26 1,43 0,92 0,53 denní doba Graf - Denní variace dopravy, tramvajová linka č. 11 (zdroj: DHV CR) Posledním druhem provedených průzkumů je průzkum obratů na zastávkách MHD ve Stráži nad Nisou a v Liberci na autobusovém nádraží. Do průzkumu zahrnuty následující zastávky: Stráž nad Nisou Stráž nad Nisou, elektrárna Stráž nad Nisou, slévárna Stráž nad Nisou, SARÉ Liberec, autobusové nádraží DHV CR, spol. s r.o., červen

14 Výsledky průzkumu jsou v sumární podobě uvedeny v následující tabulce včetně rozdělení do jednotlivých příjezdových směrů. zastávka směr Stráž n. N., elektrárna linka 23, 30 Nástup výstup Stráž nad Nisou směr Stráž n. N. Stráž n. N., slévárna linka 23, 30 23,30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, elektrárna směr Stráž n. N. Stráž n. N., slévárna linka 23, 30 23, 30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, slévárna směr Stráž n. N., slévárna + lékárna Růžodol, Mlýn linka 23, 28, 30 23, 28, 30 nástup výstup nástup Výstup Stráž nad Nisou, SARÉ Tabulka - Průzkum obratů na zastávkách (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

15 Na základě výše zpracovaného průzkumu byla vytipována nejvíce zatížená zastávka = Stráž nad Nisou, na které byly dále vyhodnoceny denní variace obratu cestujících, viz. následující grafy. zastávka: Stráž nad Nisou směr: Růžodol, mlýn denní variace dopravy Graf - Denní variace dopravy, Stráž nad Nisou, směr Růžodol, Mlýn (zdroj: DHV CR) zastávka: Stráž nad Nisou směr: Stráž nad Nisou, elektrárna denní variace dopravy Graf - Denní variace dopravy, Stráž nad Nisou, směr Stráž nad Nisou, elektrárna (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

16 Při průzkumu na autobusovém nádraží v Liberci byl zjišťován pouze údaj o počtu vystupujících osob z jednotlivých vozidel (spojů) v průběhu dne a následné vyhodnocení bylo dále provedeno pro rozdělení ze šesti základních směrů: Chrastava Turnov Jablonec nad Nisou Mníšek Osečná Bedřichov V průběhu dne od 6:00 do 22:00 bylo zaznamenáno celkem vystupujících cestujících s následující křivkou denní variace. % ze dne denní variace 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, % ze dne 4,19 19,2 10,9 7,59 3,68 5,58 1,40 7,31 5,52 9,54 6,36 2,40 5,08 5,02 3,13 3,01 denní doba Graf - Denní variace dopravy, Liberec, autobusové nádraží (zdroj: DHV CR) Rozdělení dle jednotlivých směrů: počet cestujících z jednotlivých směrů Osečná 24% Bedřichov 2% Chrastava 13% Jablonec 4% Mníšek 4% Turnov 53% Graf - Rozdělení příjezdů ze směrů, Liberec, autobusové nádraží (zdroj: DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

17 Z výsledků je patrné, že Autobusové nádraží v Liberci využívají cestující z mezikrajských linek a z příměstských linek ze směrů od Turnova, Českého Dubu a Osečné, ostatní linky projíždějí centrum, kde cestující vystupují, autobusy dojíždějí na autobusové nádraží téměř prázdné Železniční doprava Podklady o železniční dopravě byly předány zadavatelem ve formě: o počet cestujících v jednotlivých vlacích, o počet nastupujících a vystupujících cestujících na jednotlivých zastávkách, nikoli ve formě počtu cestujících na jednotlivých tratích LK jak je uvedeno v kapitole Úvod, podklady dodané zadavatelem. Vlastní data pocházejí z průzkumu provedeného ČD, a.s. mezi 1.11 a a výsledek je údaje za průměrný pracovním den, sobotu a neděli. Hlavním a poměrně velmi komplikovaným úkolem bylo zpracovat tyto údaje tak, aby výstupem bylo znázornění zatížení jednotlivých železničních tratí LK. Dny, které byly analyzovány, byly v návaznosti na autobusovou dopravu - opět středa, sobota a neděle s tím, že středa byla dále rozpracována do jednotlivých časových intervalů (4 9, 9 12, hod). Detailní výsledky jsou opět uvedeny v přílohové části (přílohy tabulková část 6.1.1), na tomto místě zmiňujeme pouze sumární čísla za jednotlivé tratě resp. jejich směry. Součástí přílohy je též vyhodnocení nejzatíženějších zastávek, co se týče obratu cestujících včetně rozdělení příjezdů na jednotlivé tratě na třech nejzatíženějších zastávkách, kterými jsou: Liberec cestujících/ 24hod Česká Lípa, hlavní nádraží cestujících/ 24hod Turnov cestujících/ 24hod DHV CR, spol. s r.o., červen

18 směr Liberec Borovnice trať 030 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Borovnice - Liberec směr Josefův Důl Smržovka trať 034 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Smržovka Josef Důl * směr Harrachov Tanvald trať 035 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Tanvald Harrachov směr Železný Brod Liberec trať 036 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Ž. Brod směr Černousy Liberec trať 037 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Černousy směr Bílý Potok pod Smrkem Raspenava trať 038 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Raspenava Bílý Potok DHV CR, spol. s r.o., červen

19 směr Jindřichovice pod Smrkem Frýdlant v Čechách trať 039 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Frýdlant - Jindřichovice směr Horní Branná Stará Paka trať 040 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Stará Paka H. Branná směr Turnov Semínova Lhota trať 041 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Sem. Lhota Turnov směr Rokytnice nad Jizerou Martinice v Krkonoších trať 042 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Martinice Rokytnice směr Ústí u Staré Paky Kyje u Jičína trať 064 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Kyje Ústí u St. Paky směr Turnov Loukov u Mnichova Hradiště trať 070 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Loukov Turnov DHV CR, spol. s r.o., červen

20 směr Jedlová, zast. Bezděz trať 080 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Bezděz Jedlová, žst směr Česká Lípa, hlavní nádraží Starý Šachov trať 081 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Starý Šachov Česká Lípa směr Česká Lípa, hlavní nádraží Liberec trať 086 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Liberec Česká Lípa směr Česká Lípa, hlavní nádraží Dubičná trať 087 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Dubičná Česká Lípa směr Liberec Zittau trať 089 nástup výstup nástup výstup St So Ne St So Ne St So Ne St So Ne Zittau Liberec Tabulka - Vyhodnocení nástupů/výstupů cestujících na žel. tratích LK (zdroj: ČD,a.s., zpracováno DHV CR) DHV CR, spol. s r.o., červen

21 2.4. DHVBus Pro získání dat o veřejné linkové autobusové dopravě a jejich hromadné zpracování pro zpracování tohoto projektu i následnou optimalizaci dopravní obslužnosti byl zpracován databázový program DHVBus. Program provádí pasportizaci stávající dopravní obslužnosti a elektronické zpracování dat. Vstupními daty pro program DHVBus jsou elektronické jízdní řády zpracovávané v rámci CIS JIŘ firmou CHAPS Brno, geografické informace z GIS Libereckého kraje a data z odbavovacích strojků dopravců. Hlavním zdrojem informací o přepravených osobách jsou textové soubory exportované programem firmy EM-Test výrobce odbavovacích strojků. Druhým zdrojem informací o přepravených osobách jsou data z místenkového systému AMS. Předaná data o dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou (VLAD), GIS analýza a především data z odbavovacích zařízení představují obrovské množství informací, jejichž zpracování by bylo při použití výpočetních metod a kancelářského softwaru obtížně proveditelné. Zpracovaný software DHVBus 3.13 předaný objednateli v rámci projektu pracuje s databází Microsoft Access Ten je součástí MS Office, kterým je obvykle vybavena většina kancelářských počítačů, a není tedy třeba dokupovat žádné další programové vybavení. Pro další verze DHVBus, jimiž budou plně samostatné spustitelné aplikace, bude využit MS SQL Server tato verze bude odladěna a spouštěna na serveru Krajského úřadu Libereckého kraje v měsících 09-12/2003. Podrobné údaje jsou v příloze 1. Příklad obrazovky DHVBus zobrazující přehled linek dopravce : DHV CR, spol. s r.o., červen

22 2.5. Vliv zákonů č. 111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. a jejich plánované novely V tabulkách na následujících stranách jsou uvedeny pojmy a definice vyplývající ze základních předpisů, zákonů č.111/1994 Sb. a č. 266/1994 Sb. Dále je uvedeno znění novelizovaných článků podle vládního návrhu 316 (zdroj: a jejich komentář a důsledky pro Liberecký kraj Novelizace zákona o drahách podle vládního návrhu 316 přináší rozsáhlé změny různého typu: 1) Jsou zaváděny pojmy dopravní obslužnost, základní dopravní obslužnost zajišťovaná státem a dopravní obslužnosti kraje zajišťovaná krajem v samostatné působnosti. 2) Kraj v rámci samostatné působnosti bude přispívat na dopravní obslužnost kraje. 3) Je zaveden pojem kombinovaná doprava. 4) Dráhy jsou zařazeny do systému drah Evropských společenství, je zajištěna jejich propojenost, jsou zavedeny licence poskytnuté úřadem státu Evropských společenství. 5) Jsou zavedena ustanovení k přístupu dopravců ke službám poskytovaným provozovatelem dráhy a k přidělování kapacity dopravní cesty (tu může získat i kraj a může jí převádět na jiné osoby). 6) Zavádí se prohlášení správce dráhy o dráze. 7) Neuvádí se již dělení závazku veřejné služby základní dopravní obslužnosti na závazek provozu, závazek tarifní a závazky provozní. 8) Zavádí se omezení maximální výše finančních prostředků, na které budou uzavřeny závazky veřejné služby ve výši prostředků přidělených státní rozpočtem. 9) Zavádí se zákaz využití rozpočtových prostředků pro využívání jiného druhu souběžné veřejné osobní dopravy s veřejnou drážní osobní dopravou. 10) Zavádí se povinnost předávat údaje do CIS JIŘ. 11) Zavádí se oddělené účtování drážní dopravy, na níž byly poskytnuty prostředky z veřejných prostředků. 12) Stanovuje se, že činnost kraje je výkonem přenesené působnosti. DHV CR, spol. s r.o., červen

23 Komentář: Chybí pojem ostatní dopravní obslužnost, zavádí se dopravní obslužnost kraje, kterou nezná novela zákona č. 111/1994 Sb., bude tedy specifikem drážní dopravy. To je značně nevýhodné pro kraj jako je Liberecký, kde síť železnic neumožňuje obsluhu většiny území kraje a potřeba dotovat autobusovou dopravu i nad prostředky přidělené státem státu je tedy relativně vyšší, Liberecký kraj dokonce odůvodněně dotuje autobusovou dopravu do Prahy pro nekvalitu železničního spojení státní rozpočet by měl potom Libereckému kraji přidělit zvláštní prostředky na autobusovou dopravu jako náhradu neexistujících mezikrajských železničních spojení autobusy ve výši odpovídající příspěvku na mezikrajské vazby po hlavních železničních tratích. Není jasné, jak bude možné financovat dopravní obslužnost kraje, pokud bude omezeno uzavírání závazků veřejné služby výší státního rozpočtu. Nebude umožněna dopravní obslužnost hrazená obcemi Novelizace zákona o silniční dopravě přináší tyto úpravy: 1) Ruší se dělení závazku veřejné služby základní dopravní obslužnosti na závazek provozu, závazek tarifní a závazky provozní. 2) Závazek veřejné služby se definuje jako veřejnoprávní smlouva kraje s dopravcem za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti, ruší se možnost uzavření závazku veřejné služby v mezinárodní dopravě. 3) Ukládá se kraji za povinnost zajistit vzájemné propojení veřejné linkové a veřejné drážní dopravy. 4) Zavádí se zákaz financování souběžné autobusové dopravy s drážní. 5) Obecním úřadům se ukládá předkládat kraji návrhy a informovat jej o přepravních potřebách obyvatel obce. 6) Zavádí se omezení maximální výše finančních prostředků na které budou uzavřeny závazky veřejné služby ve výši prostředků přidělených státní rozpočtem. 7) Zavádí se oprávnění dopravního úřadu a MD ČR kontrolovat použití finančních prostředků z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. 8) Stanovuje se, že činnost kraje je výkonem přenesené působnosti. Komentář: Není jasné, jak bude možné financovat dopravní obslužnosti, pokud je omezeno uzavírání závazků veřejné služby výší státního rozpočtu. Není jasné, bude-li možné i nadále sdružovat příspěvky obcí a hradit jimi plnění z jedné smlouvy o závazku veřejné služby DHV CR, spol. s r.o., červen

24 s dopravcem. Na rozdíl od drážního zákona není zaveden pojem dopravní obslužnost kraje, je ale ponechán pojem ostatní dopravní obslužnost. To může v důsledku znamenat, že kraj bude moci přispívat pouze na drážní dopravu, autobusovou dopravu bude moci hradit jen z prostředků státu a obcí Důsledky pro Liberecký kraj Novely zákonů, tak jak jsou v současné době navrženy, usilují o centralizaci rozhodování o dopravní obslužnosti na úroveň státu, kdy schválený státní rozpočet v podstatě určí rozsah dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby. V drážní dopravě bude moci kraj dotovat z rozpočtu kraje dopravní obslužnost kraje (odlišný pojem od základní dopravní obslužnosti), při uzavírání závazku veřejné služby se však narazí na omezení financování jen do výše prostředků státního rozpočtu. V autobusové dopravě bude v případě novely vyloučeno využití prostředků z krajského rozpočtu, bude však možné financování z rozpočtů obcí. Zákon předpokládá uzavírání závazků veřejné služby mezi obcemi a dopravci, toto však bude zřejmě moci zajistit na základě zmocnění obcí též kraj či jím pověřený organizátor, opět by však mělo být zajištěno, aby smlouvy o závazku veřejné služby nepřekročily limit daný státním rozpočtem (bude ten limit vyšší než přidělené prostředky??, stát bude určovat krajům a obcím, kolik dopravy si smějí zaplatit??). Navíc bude třeba sledovat, není li poskytována dotace na autobusový spoj souběžný s drážním a bude třeba dbát o provázanost s drážní dopravou. Novinkou je přidělení zodpovědnosti za uzavírání smluv o organizaci dopravní obslužnosti a jejího financování kraji, do jeho přenesené působnosti, s kontrolou ze strany dopravního úřadu. Zákony jasně rozlišují kraj a krajský úřad. Při činnosti odboru dopravy bude tedy třeba též rozlišovat přenesený výkon státní správy Libereckého kraje a činnost dopravního úřadu (při stávajícím uspořádání oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy by kontrolu financování provádělo zřejmě totéž oddělení jako řídí samo financování). Oproti očekávání a zvyklostem v zemích Evropské unie se organizace dopravní obslužnosti nestává činností ve vlastním výkonu kraje v plné kompetenci jeho politického vedení, Zastupitelstvo kraje by tak nadále nerozhodovalo ani o rozsahu dopravní obslužnosti (jako tomu je za platnosti stávajících zákonů) a nebylo by v budoucnosti možné rozhodování typu posílit financování dopravní obslužnosti nebo škol (lepší dopravní obslužnost umožní provozovat menší počet větších škol, čímž vznikne finanční úspora, kterou by bylo možné zčásti využít na DHV CR, spol. s r.o., červen

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Zadavatel: KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 642/2a, Liberec 2 Hodnotitel: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Technická

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid. www.ropid

Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid. www.ropid Ing. Jan Šimůnek simunek@ropid ropid.mepnet.cz www.ropid ropid.cz 10.3.2008 www.ropid ropid.cz www.caovd caovd.czcz www.emta emta.com www.ids ids.zastavka.net Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 2 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 4 1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY... 5 1 CHARAKTERISTIKA LIBERECKÉHO KRAJE... 6 2 POPIS

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Východiska evropské nařízení 1370/2007, které stanoví povinnost do konce roku 2019 vysoutěžit autobusové dopravce na základě spravedlivých výběrových

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Servisní organizace pro zakladatele Liberecký kraj Člen České asociace organizátorů

Více

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem

Organizátor regionální dopravy. společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem Organizátor regionální dopravy společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem V čem spočívá práce OREDO Organizace autobusové a drážní dopravy Analýza autobusové a drážní dopravy Optimalizace

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné

Více

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 1. OBSAH ÚVOD... 3 1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY... 4 1 CHARAKTERISTIKA LIBERECKÉHO KRAJE... 5 2 POPIS ZAJIŠŤOVANÝCH

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: Dodatek č. 4 SMLOUVY O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA VYMEZENÝCH LINKÁCH MĚSTA ČESKÁ LÍPA A OBCE SOSNOVÁ uzavřené níže

Více

Věc: Vyjádření k uzavírkám při Rally Bohemia 2011 (z hlediska veřejné linkové dopravy)

Věc: Vyjádření k uzavírkám při Rally Bohemia 2011 (z hlediska veřejné linkové dopravy) Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy č.j.: KULK: OD 21622/2011/280.8/Sa Petr Pavlát 21622/2011 AUTODROM Česká Lípa vaše žádost ze dne 3.3.2011 Sosnová 200 V Liberci dne: 23.3.2011 470 01 Česká

Více

(dále jen dopravce, společně s objednatelem dále jen Smluvní strany )

(dále jen dopravce, společně s objednatelem dále jen Smluvní strany ) č.j.: č.ev.: výtisk č... Dodatek č.1 Ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy ORGANIZAČNÍ INTEGRACE Tarif, dělba tržeb a smlouvy Organizační opatření tarif, dělba tržeb a smlouvy Zavedení integrovaného tarifu Sjednocení přepravních podmínek Rozdělení tržeb z jízdného Smluvní zajištění

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření ORGANIZAČNÍ INTEGRACE 1. ČÁST - TARIFNÍ INTEGRACE ZÁKLADNÍ DRUHY TARIFŮ nepřestupní přestupní

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL)

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL) TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL) OBSAH : 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Přehled jízdních dokladů IDOL, kategorií cestujících a druhů jízdného...

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov.

Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov. Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov.cz Adr.: Jiří Lorenc ETS, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění

Více

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. Změny jízdních řádů v oblasti Frýdecko-Místecka a Frýdlantska na linkách obsluhujících ČSAD Frýdek-Místek a.s. S účinnosti od 15.12.2013 dochází k rozsáhlým změnám jízdních řádů v rámci projektů: Optimalizace

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

1. Jízdní řády. KORID LK, spol. s r.o. ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23.

1. Jízdní řády. KORID LK, spol. s r.o. ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY Dokument bude průběžně aktualizován poslední aktualizace 23.

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

ANALÝZA POPTÁVKOVÉ DOPRAVY VYHODNOCENÍ PROVOZU SYSTÉMU V OBDOBÍ LEDEN ČERVENEC 2013. Ing. Otto Pospíšil. KORID LK, spol. s r.o. 23. 8.

ANALÝZA POPTÁVKOVÉ DOPRAVY VYHODNOCENÍ PROVOZU SYSTÉMU V OBDOBÍ LEDEN ČERVENEC 2013. Ing. Otto Pospíšil. KORID LK, spol. s r.o. 23. 8. . ANALÝZA POPTÁVKOVÉ DOPRAVY VYHODNOCENÍ PROVOZU SYSTÉMU V OBDOBÍ LEDEN ČERVENEC 2013 Ing. Otto Pospíšil KORID LK, spol. s r.o. 23. 8. 2013 Obsah Podsystémy poptávkové dopravy... 4 Českolipsko... 5 RadioStop...

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

st městského dopravního systému

st městského dopravního systému Trolejbusy jako součást st městského dopravního systému Konference Elektromobilita ve veřejné ejné dopravě František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Systém veřejné

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Změny jízdních řádů od 10.6.2007 ČSAD Česká Lípa, a.s.

Změny jízdních řádů od 10.6.2007 ČSAD Česká Lípa, a.s. Druhá změna v jízdních řádech veřejné osobní dopravy v Libereckém kraji (10.6.2007) Změny v železničních jízdních řádech: Trať Spoj Změna 030 Jaroměř - Liberec 5450 Spoj nebude veden v době od 30.6. do

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Citace: 589/2006 Sb.

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Ing. Petr Chmela. ská 10, 5. patro chmela@ropid zastavka.net. ROPID, Praha 1, Rytířsk. semestráln

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Ing. Petr Chmela. ská 10, 5. patro chmela@ropid zastavka.net. ROPID, Praha 1, Rytířsk. semestráln ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ing. Petr Chmela FD ČVUT, Praha 2, Horská,, dveře č.. 438 ROPID, Praha 1, Rytířsk ská 10, 5. patro chmela@ropid ropid.cz Přednášky umíst stěny na: ids.zastavka

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Mgr. Filip Chvátal Prezentace vznikla v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů" (reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0222), který je spolufinancován

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

tématický okruh D) Veřejné politiky a veřejné finance

tématický okruh D) Veřejné politiky a veřejné finance příspěvek na konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí Změna trendu ve financování veřejné dopravy Ing. Miroslav Červenka, Vysoká škola finanční a správní tématický okruh D) Veřejné politiky

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující 5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více