Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012"

Transkript

1 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z Č.j. 2971/2010 O12/1- Ří z Č.j. 2789/2010 O12/1- Ří z Č.j. 0335/2008 O12/1- Sim z Č.j. 1106/2010 ŘTOD -13/22 z Č.j. 1967/2008 O12/1 - Ří z Změna č. 00 Účinnost od Datum vydání Platí do Vydání nahrazující IN Navrhovatel Ing. Jaroslav Mynářík Zpracovatel Milan Heřman Schválil jméno funkce datum Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel Součinnost při vytvoření IN Ing. Vladimíra Vejvodová, Miroslava Rašková, Ing. Jan Hnilica, Ing. Rudolf Plochý, Ing. Petr Říha, Ing. Petr Dupal, Jiří Buzovský Omezení přístupu Bez omezení Počet stran 45 Počet příloh 10 Forma vydání pouze elektronicky

2 Rozsah znalostí JOS Funkce Znalost Oblast provozního ředitele GŘ ČD Cargo ŘP ČT, PJ, SOKV Zaměstnanci určení ředitelem odboru O10, O12, O13, O14 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky: DSp-5 Strojvedoucí ve výcviku, DSs-6 Strojvedoucí staniční výkon, DSt-7 Strojvedoucí traťový výkon, DK-9 Řidič speciálního hnacího vozidla, VS-1 Strojmistr Zaměstnanci určení ředitelem PJ 1, ŘP ČT 2, SOKV 3, Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Seznam použitých značek a zkratek Zkratka Význam AC systém Napájecí soustava střídavé trakce (AC 1 v 160km -1 ) ARR Automatická regulace rychlosti ČD České dráhy, a.s. ČDC ČD Cargo, a.s. čl. Článek ČSD Československé státní dráhy DAC Dispečerský aparát ČD Cargo, a.s. DC systém Napájecí soustava stejnosměrné trakce (DC 1 v 160km -1 ) DKV Depo kolejových vozidel ČD DO Dálkové ovládání Doplněk SŽDC (ČD) D 2/1 - Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení DPOV Dílny pro opravy vozidel DP-VS Dozorčí provozu vedoucí směny DV Drážní vozidlo GŘ Generální ředitelství GVD Grafikon vlakové dopravy HDP Hlavní dispečer plánovač ČD Cargo HV Hnací vozidlo 1 zaměstnanci PJ s odpovědností za organizaci nebo kontrolu činnosti lokomotivních čet a provoz hnacích vozidel znalost úplná, ostatní informativní. 2 zaměstnanci ŘP ČT s odpovědností za organizaci činnosti lokomotivních čet a provoz hnacích vozidel znalost úplná, ostatní informativní 3 Zaměstnanci SOKV s odpovědností za organizaci nebo kontrolu činnosti při provozu a opravách hnacích vozidel znalost úplná, ostatní informativní dle pracovního zařazení. 2 (celkem 45)

3 HZS IN IS ISOŘ JOS LČ MPBP MIREL Mn MT MU OKV OOPP OOR PJ PKS PMD PN PP PÚ RCP PZZ Registr IN ČDC Rg RIC RID SJŘ SM SMS SOKV SŽDC TDPP TDPV TM TRS TTP TTPÚ VPN ČD Vleč. VZ ZBHV ZDD ZSS Hasičský záchranný sbor Interní norma Informační system Informační system operativního řízení Jednotka organizační struktury Lokomotivní četa Místní pracovní a bezpečnostní pokyny Vlakový zabezpečovač Manipulační vlak Mobilní telefon Mimořádná událost Opravna kolejových vozidel ČD Cargo, a.s. Osobní ochranné pracovní pomůcky Opravárenská organizace s příslušnou certifikací (DKV, DPOV aj.) Provozní jednotka ČD Cargo, a.s. Podniková kolektivní smlouva Posun mezi dopravnami Prováděcí nařízení Provozní pracoviště ČD Cargo, a.s. Pracovní úraz Regionální centrum provozu ČD Přejezdové zabezpečovací zařízení Elektronický Registr interních norem ČD Cargo, a.s. na intranetu ČD Cargo, a.s. Režijní jízda Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní dopravě Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, přípojek C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě zboží (COTIF 1999) Sešitový jízdní řád Spalovací motor Short message service Krátká textová zpráva Středisko oprav kolejových vozidel ČD Cargo, a.s. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Technologická dokumentace provozního pracoviště pro konkrétní železniční stanici nebo nákladiště Technologická dokumentace provozu na dráze - vlečce Trakční motor Traťový radiový systém Tabulky traťových poměrů Traťové technologické postupy úkonů Vnitropodniková bezdrátová hlasová telekomunikační síť Vlečkový vlak Vlakový zabezpečovač Zkouška brzdy hnacího vozidla Základní dopravní dokumentace Změna schváleného stavu 3 (celkem 45)

4 ŽDP ŽST Železniční dopravní podnik Železniční stanice Obsah 1. Úvod a obecná ustanovení Účel Základní pojmy Základní ustanovení Lokomotivní četa IN a služební pomůcky Činnost lokomotivních čet Povinnosti lokomotivní čety Provozní ustanovení Osoby oprávněné uvést HV do provozu, řídit je a zdržovat se na stanovišti strojvedoucího Obsazování hnacích vozidel Znalost traťových a místních poměrů Výkon lokomotivní čety na HV Opuštění hnacího vozidla Převzetí hnacího vozidla Použití sběračů proudu elektrických HV Jízda na vlak a příprava na odjezd vlaku Odjezd vlaku Jízda na trati Jízda vlaku s několika činnými HV Zastavení a pobyt vlaku ve stanici Jízda hnacího vozidla při posunu Příjezd do konečné stanice a jízda na hranice výkonu Odstavování HV (před a po výkonu) Všeobecně Aktivní odstavení Výkon lokomotivní čety za mimořádných situací Všeobecně Opatření při vykolejení vozidla a násilném poškození Provoz v zimních podmínkách Všeobecně Odstavování HV mezi výkony a protáčení SM HV Přeprava nečinných a neobsazených HV ČD Cargo, a.s Všeobecně Omezení dopravy nečinných HV v zimních podmínkách Závěrečná ustanovení (celkem 45)

5 Seznam příloh 4 Příloha 1 Související předpisy a normy Příloha 2 Tiskopisy pro strojvedoucí Příloha 3 Technické úkony na jednotlivých řadách HV Příloha 4 Postupy pro používání zařízení pro ohřev chladicí vody SM podle ZSS Příloha 5 Provozně bezpečnostní postupy k provozu HV při použití soupravy radiového DO Příloha 6 Technika vedení vlaku Příloha 7 Místní pracovní a bezpečnostní pokyny pro činnost na elektrickém zařízení HV Příloha 8 Předávky HV a seznam inventáře HV Příloha 9 Provoz HV ve vícenásobném řízení Příloha 10 Výběr ze souvisejících předpisů a IN pro činnost strojvedoucího 4 Všechny přílohy v elektronické podobě v Registru IN ČDC. 5 (celkem 45)

6 1. Úvod a obecná ustanovení 1.1 Účel Tato IN obsahuje základní ustanovení pro zaměstnance dopravce ČD Cargo, a.s. ve výkonu povolání strojvedoucí a strojvedoucí v přípravě (po dobu jízdního výcviku) nebo zaměstnance ČDC vlastnícího platnou Licenci strojvedoucího a Osvědčení strojvedoucího nebo Průkaz způsobilosti k řízení drážních vozidel, který provádí činnost strojvedoucího. (Dále jen strojvedoucí.) IN stanoví technologické postupy některých činností, které strojvedoucí v rámci své pracovní činnosti vykonávají v souvislosti s řízením hnacích drážních vozidel (dále jen hnacích vozidel" nebo HV ). 1.2 Základní pojmy Hnací vozidlo: vyhláška 173/199 Sb. čl. 1 odst. f. uvádí pojem: hnací drážní vozidlo je drážní vozidlo, schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel (dále je v textu použit jen termín Hnací vozidlo nebo HV podle SŽDC (ČD) D2 čl. 8) Strojvedoucí: osoba s právním vztahem k dopravci, splňující podmínky odborně způsobilé osoby pro řízení hnacích drážních vozidel podle platných právních předpisů a podle vnitřních předpisů dopravce pro činnost při provozování drážní dopravy. 5 Ostatní pojmy vysvětleny v textu v poznámce pod čarou 6 (celkem 45)

7 2. Základní ustanovení 2.1 Lokomotivní četa Lokomotivní četu tvoří zpravidla jeden strojvedoucí. Výjimečně může být členem lokomotivní čety druhý strojvedoucí nebo strojvedoucí ve výcviku Nadřízeným zaměstnancem lokomotivní čety je všeobecně oprávněná osoba, která trvale nebo přechodně řídí, organizuje a kontroluje práci lokomotivní čety a za tuto činnost ve vztahu k lokomotivní četě je odpovědná Bezprostředním nadřízeným (funkčně nejbližším nadřízeným) strojvedoucího je strojmistr domovské PJ. Přímými nadřízenými při provozování drážní dopravy a organizování provozu vlaků dopravce ČD Cargo, a.s. a tedy nadřízenými, jimž je strojvedoucí v rámci své pracovní činnosti podřízen jsou HDP, DP-VS v jejichž obvodu se v rámci směny strojvedoucí nachází a vedoucí zaměstnanci domovské PJ a PP Ve vztahu k provozování dráhy jsou nadřízenými strojvedoucího osoby organizující a řídící drážní dopravu provozovatele dráhy Strojvedoucímu ve výcviku je při výkonu činnosti na HV a plnění s tím souvisejících povinností bezprostředně nadřízeným strojvedoucí, k němuž je do výcviku přidělen. 2.2 IN a služební pomůcky V IN PERs28-B-2009 v Příloze č. 5 je uveden seznam zákonných norem, předpisů SŽDC (ČD) a IN ČDC pro povolání strojvedoucí V Příloze č. 1 této IN je uveden seznam souvisejících zákonných norem, předpisů SŽDC (ČD) a IN ČDC s uvedením způsobu přístupu a odpovědnosti za aktualizace řízené dokumentace Strojvedoucí je povinen mít během směny vždy při výkonu: pracovních povinností u sebe: služební průkaz 6, na HV na dráze celostátní a regionální platnou licenci strojvedoucího a platné osvědčení strojvedoucího nebo na dráze vlečce platný průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 7, Písemné pokyny RID, provozní záznam, přenosnou kapesní svítilnu s bílým světlem, 6 ORs31-B-2008 odst Vydávání služebních průkazů 7 Zákonem 134/2011 Sb. je stanoveno přechodné období, kdy platné průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opravňují k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální podle dosavadní právní úpravy ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince V dopravě přes státní hranice je přechodné období stanoveno pouze do 31. prosince (celkem 45)

8 funkční mobilní telefon zařazený do VPN ČD, zařízení, na kterém lze přečíst aktuální čas, píšťalku, tiskopis Předběžný záznam o úrazu na trati D3 Zmocnění k PN D3, v zahraničí občanský průkaz a doklad o zdravotním pojištění 9, na průniku drah průkaz vydaný spolupracujícím dopravcem, k dispozici dostatečnou zásobu tiskopisů podle odst Přílohy č. 8 této IN HV je vybaveno dalšími tiskopisy a součástmi inventáře hnacího vozidla: podle pojížděné trati SJŘ a TTP - odpovědnost za stav stanoví Příloha č.3 IN PTs7-B-2009, ostatní inventář a vybavení HV je uveden v Příloze č. 8 této IN včetně stanovení odpovědnosti za stav. 2.3 Činnost lokomotivních čet Strojvedoucí postupuje při výkonu činnosti podle ustanovení platných zákonů, vyhlášek, předpisů, IN a příkazů nadřízených. Při provozu a odstavení HV je povinen se řídit návody a postupy k obsluze HV a dalších zařízení instalovaných na HV, vydaných výrobcem popř. schválených příslušným schvalovatelem pro umístění a provoz na HV https://portal.cdcargo.cz/tp/profese/zkv/ Činnost lokomotivních čet určuje strojmistr nebo jiný k tomu určený zaměstnanec PJ a DAC v souladu s platnými všeobecnými zákony a vyhláškami, s platnou PKS, schváleným rozvrhem směn lokomotivních čet a potřebami provozu Člen lokomotivní čety má povinnost pří výkonu povolání používat OOPP poskytované zaměstnavatelem a to předepsaným způsobem Případy náhlého onemocnění, nevolnosti nebo pocitu velké únavy před nebo při výkonu činnosti, které otupují smyslovou způsobilost, a proto mohou mít vliv na řádný výkon práce, ohlásí LČ neprodleně HDP, DP-VS, v jehož obvodu se právě nachází, strojmistrovi domovské PJ nebo jinému přímému nadřízenému. 8 Povinnost stanoví IN PERs14-B-2008 čl , vzor je uveden v Příloze č. 1této IN. 9 ČD D26 Předpis pro vedení provozu na tratích překračující hranice a používání lokomotiv, motorových vozů (jednotek) v mezinárodní dopravě. 8 (celkem 45)

9 2.4 Povinnosti lokomotivní čety Povinnosti lokomotivní čety: ohlásit se při nástupu směny na určeném místě stanoveným způsobem, podrobit se na výzvu zaměstnance pověřeného kontrolní činností orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo zkoušce na přítomnost návykových látek ovlivňujících psychomotorické vlastnosti, seznámit se po nástupu na místě stanoveném JOS, se všemi nově vydanými vyhláškami, nařízeními, opatřeními a mimořádnostmi, týkajícími se její činnosti a toto potvrdit svým podpisem a uvedením datumu podpisu na přiloženém podpisovém listu nebo elektronicky v datové podobě při nástupu směny si vyžádat a převzít písemné tiskopisy potřebné pro výkon, přebírat, odevzdávat nebo odstavovat HV stanoveným způsobem, před započetím výkonu na HV zkontrolovat jeho technický stav podle článku 3.6 této IN, provádět zápisy do Knihy předávky v souvislosti s převzetím HV podle článku této IN. Povinné zápisy jsou: datum výkonu (den, měsíc; při výkonu ve dvou kalendářních dnech zápis zlomkem), označení výkonu (číslo prvního a posledního vlaku, označení objednaného posunu, nebo jinak popsaná činnost protáčení, příprava, přestavení apod.), příjmení strojvedoucího, st. číslo/ domovské PP (st. číslo znamená posledních pět číslic osmimístného čísla SAP / domovské PP zkratkou), projetý úsek trati popř. název výkonu a místa zkráceně, v případě, že odstavené HV zůstává na odstaveném neukončeném tranzitním 10 do poznámek vypíše seznam čísel vozů s utaženou ruční brzdou a pořadí ve vlaku od HV, podpis přebírajícího strojvedoucího, podpis předávajícího strojvedoucího, a další zápisy vyplývající z předpisů a IN. vlaku, pozorovat za jízdy vlaku nebo posunového dílu trať a kolejiště včetně trakčního vedení a řídit se návěstmi a pokyny, během jízdy vlaku nebo při posunu nepoužívat prostředky odvádějící audio vizuální pozornost (kromě komunikačních prostředků, určených k výkonu směny), 10 IN PTm1-B-2009 část 26.1Prováděcí nařízení ke Směrnici pro organ. drážní dopravy ČD Cargo, a.s. PTs2-B (celkem 45)

10 průběžně kontrolovat technický stav přiděleného HV, a to zejména těch částí, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost, spolehlivost, ekologii a hospodárnost provozu, posuzovat zjevné technické závady vzniklé na drážních vozidlech ve vlaku a rozhodovat o způsobilosti vozidla k další jízdě, není-li k tomu určena jiná odborně způsobilá osoba, v průběhu směny čistit dle potřeby a možností (při dodržení ustanovení bezpečnostních předpisů, IN a za použití schválených čisticích prostředků) výhledová okna stanoviště HV a skla návěstních svítilen HV. Dále dbát o čistotu interiéru stanoviště a strojovny HV. Použité, ropnými látkami znečištěné čisticí prostředky a jiný nebezpečný odpad je povoleno ukládat na HV na stanoveném místě pouze do nádob určených pro skladování nebezpečného odpadu mimo prostor s přímým nebezpečím požáru 11, provádět neplánované opravy přiděleného HV 12, zajišťovat provádění provozního ošetření tam, kde je tak stanoveno, před převzetím HV v místě odstavení HV, nebo v případě střídání na ose ve vhodné době během směny, zkontrolovat stav a úplnost inventáře HV, tj. návěstidel a pomůcek uvedených v kap. 3. Přílohy č. 8 této IN. Zjištěné závady zapsat do Knihy oprav nebo oznámit postupem v čl této IN a chybějící pomůcky (včetně nářadí) písemně oznámit strojmistrovi, nejpozději při ukončení směny, bezodkladně informovat DP-VS, v jehož obvodu se právě nachází, o použití zarážek z inventáře HV pro účel zajištění vozidel a zapsat tuto skutečnost do Knihy předávky před zahájením a v průběhu výkonu provádět dostupnou kontrolu stavu provozních hmot na HV a podle potřeby zabezpečit jejich doplnění, svěšovat a odvěšovat HV 13, není-li k tomu určena jiná odborně způsobilá osoba; při svěšení prováděném jinou osobou, kontrolovat správnost svěšení šroubovky, spojek, kabelů a správnou polohu rukojetí spojkových kohoutů mezi HV a prvním taženým vozidlem vlaku, zajišťovat drážní vozidla proti ujetí, případně provádět další technologické úkony stanovené ZDD, jednotlivými TDPP nebo podle pokynů DP-VS, odjišťovat drážní vozidla zajištěná proti ujetí, případně provádět další technologické úkony stanovené ZDD, jednotlivými TDPP nebo podle pokynů DP-VS smí strojvedoucí pouze za účasti další odborně způsobilé osoby 14, používat při výkonu směny v rozsahu stanoveném předpisy a IN veškeré dostupné telekomunikační zařízení 15, 11 IN KVs1-B-2009 Údržba a opravy hnacích vozidel. 12 Neplánovaná oprava je odstranění závady, která se během výkonu vyskytla na HV a pokud je k tomu LČ odborně způsobilá a má k tomu potřebné vybavení. 13 Vyhláška 173/1995 Sb. v 35 ost. 1) písmeno c) 14 Odjištěním soupravy drážních vozidel se rozumí provedení všech prací spojených s odbrzděním, příslušnou prohlídkou a uložením všech zajišťovacích prostředků na místo určené ZDD (staničním řádem, TTP, popř. TDPP apod.) Strojvedoucí dbá, aby před odbrzděním soupravy drážních vozidel byla tato souprava zajištěna proti náhodnému pohybu jiným způsobem SŽDC (ČD) D2 čl (např. přivěšením ke hnacímu vozidlu apod. konkrétní podmínky určuje ZDD nebo TDPP, TDPV a další související předpisy). 10 (celkem 45)

11 telefonické hovory v síti VPN ČD 16 vést pouze na nezbytně nutnou dobu; strojvedoucí je oprávněn odmítnout hovor během jízdy a řízení HV, mít během směny služební mobilní telefon v provozuschopném stavu a v pohotovostním režimu; po zjištění nepřijatého, případně po prodlevě odmítnutého služebního hovoru nebo SMS zprávy od nadřízeného zaměstnance se bez dalšího prodlení ohlásit zpět volajícímu ohlásit, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, bezodkladně svému bezprostředně nadřízenému svůj pracovní úraz, včetně pracovních úrazů, které nemají za následek okamžitou pracovní neschopnost, a rovněž tak i každý pracovní úraz zaměstnance, jehož byl svědkem. Zraněný (je-li toho schopen) provede ohledání místa pracovního úrazu a sepíše Předběžný záznam o úrazu, V případě vzniku úrazu při traťovém výkonu strojvedoucí ohlásí pracovní úraz nejblíže dosažitelnému DP-VS, který zajistí u oprávněné osoby provedení dechové orientační zkoušky na alkohol a výsledek zkoušky si nechá od oprávněné osoby potvrdit v předběžném záznamu o úrazu. Předběžný záznam o úrazu pak odevzdá strojmistrovi, případně DP-VS v místě ukončení směny 17, zúčastňovat se povinného školení, udržovat a rozšiřovat si znalosti pro svou kvalifikaci, zúčastňovat se nařízených zkoušek, včas, nejpozději měsíc před vypršením platnosti, upozornit písemně strojmistra na neprojeté traťové úseky s požadavkem na přidělení směny z důvodu prodloužení lhůty poznání tratě viz IN PERs28-B-2009, 15 SŽDC (ČD) D2 čl. 24. Telekomunikačním zařízením se pro účely této IN rozumí telefon, rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu) a v obvodu stanice staniční rozhlas. Staniční rozhlas lze použít k udělení pokynů, u kterých je nutná oboustranná komunikace, jen pokud je vybaven zpětným dotazem. Dálnopisná zpráva je pro účely této IN pojem pro zprávu doručenou elektronickou poštou. 16 To se netýká provozu TRS. ČD Z11 čl. 23: Provozní operátor obsluhující rádiovou stanici je povinen pohotově odpovídat na všechna volání určená jeho rádiové stanici a dodržovat zásady obsluhy a pravidla rádiového provozu. 17 IN PERs14-B-2008, kapitola č. 3 Povinnosti zaměstnanců při vzniku PÚ čl (celkem 45)

12 2.4.2 Lokomotivní četa je dále povinna: neodkladně oznámit, po ukončení všech stanovených úkonů, připravenost vlaku k odjezdu, řídit jízdu vlaku podle jízdního řádu, využívat tažné síly HV v mezích dovoleného namáhání spřáhel (tažného a tlačného ústrojí), oteplení SM, TM, oleje hydrodynamických převodovek motorových HV či rozjezdových odporů HV elektrické trakce za podmínek dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1, při každé činnosti dbát na hospodárnost (včetně využívání chodu a výkonu SM, elektrické energie pro trakci apod.). Při provozování HV nezávislé trakce využívat možnost zastavení SM HV, aktivně (cca po 10 min.) zjišťovat informaci o délce pobytu nebo přestávky ve výkonu. Ustanovení IN KVs3-B-2010 tím nejsou dotčena, v průběhu celé směny, vždy při zjištění závady, kterou nemůže nebo nesmí sám odstranit, provést čitelný zápis (popsat závadu nebo požadavek na opravu) do Knihy oprav. Své statistické číslo uvede u posledního požadavku celého zapsaného bloku svých zápisů. Pokud je na HV Kniha oprav nahrazena elektronickou doplňkovou aplikací navázanou na systém SH SAP aplikace, provádí strojvedoucí zadání požadavku na opravu elektronickou formou přímo na HV řídit práci zaměstnanců, kteří mu byli přiděleni k výcviku, provádět dozor, rozšiřovat u nich odborné znalosti, dovednosti a návyky bezpečné práce, potřebné pro výkon zaměstnání strojvedoucí, vykonávat dopravní povinnosti ve stanovených případech a ve stanoveném rozsahu, vést tiskopis ČD Záznam o výkonech hnacích vozidel v souladu s předpisem SŽDC (ČD) Sei 412 v platném znění a osobní Provozní záznam ; ze zápisů v Provozním záznamu musí být zřejmý skutečný průběh směny - způsob provádění zápisů stanoví IN PTs7-B-2009 Příloha č. 9, přebírat vlakovou dokumentaci a průvodní doklady od zaměstnance určeného TDPP, předávat vlakovou dokumentaci a průvodní doklady zaměstnanci určenému TDPP, zapisovat do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení každé sejmutí ochranného uzávěru (plomby) na vzduchovém kohoutu HV před elektromagnetickým ventilem VZ s uvedením: datum, čas, místo, číslo vlaku a důvod sejmutí. (Přeprava nečinného HV, porucha na zařízení apod.). Stejná povinnost zápisů platí i v případě, že uzavírací kohout VZ nemá plombovací uzávěr, ale HV je vybaveno diagnostickým technickým zařízením a paměťovým zařízením pro uchování informace o skutečné poloze uzavíracího kohoutu VZ dbát, aby neobsazená stanoviště všech, strojvedoucímu přidělených HV, byla zajištěna proti neoprávněnému vstupu jiných osob a ovládací prvky pro řízení vozidla na těchto stanovištích byly nastaveny popř. uzamčeny v základní klidové poloze, při přepravě nebezpečných věcí dodržovat podmínky RID a související právní normy, 18 IN PTs9-B-2011, část 2.5 Doprovod vlaku 12 (celkem 45)

13 2.4.3 Je-li lokomotivní četa složena ze dvou strojvedoucích (čl této IN): odpovídá za vedení vlaku strojvedoucí, který právě vede vlak. Tento strojvedoucí plní všechny povinnosti strojvedoucího na vlaku a rozhoduje o řešení vzniklých situací. O převzetí odpovědnosti provede zápis do Knihy předávky ještě před uvedením HV do pohybu, v případě ohrožení bezpečnosti (např. při neschopnosti strojvedoucího, který vede vlak) je druhý strojvedoucí povinen účinně zasáhnout a učinit úkony k odvrácení nebezpečí, povinnost seznámit se po nástupu na místě stanoveném JOS, se všemi nově vydanými vyhláškami, nařízeními, opatřeními a mimořádnostmi, týkajícími se její činnosti a toto potvrdit svým podpisem a uvedením datumu podpisu nebo elektronicky v datové podobě, platí pro oba strojvedoucí, za provedení všech zápisů a úkonů při ukončení směny odpovídá strojvedoucí, který řídil HV v poslední části směny. 13 (celkem 45)

14 2.4.4 Povinností lokomotivní čety 19 (ve vztahu k DAC) je neodkladně informovat: u vlaků vedených HV závislé trakce v dálkové dopravě 20 příslušného HDP v případech, které zásadně mění plánovaný výkon nebo v provozní situaci dojde k nepředvídaným okolnostem (zákazová dispozice, mimořádná událost, apod.) v těchto případech: strojvedoucím zamýšlené mimořádné ukončení výkonu na vlaku a zamknutí 21 v nácestné (obratové) ŽST z důvodu blížícího se konce směny, nepředpokládaný požadavek strojvedoucího na postrkové HV, všechny mimořádnosti na HV (porucha HV, VZ, radiového spojení apod.), všechny mimořádnosti na vlaku (technická závada během jízdy vlaku, únik vzduchu apod.), všechny mimořádnosti v provozu, které se vztahují k vlastní jízdě vlaku (mimořádná událost, porucha mobilní části zabezpečovacího zařízení apod.), obdržený požadavek na výkon HV pro jiné dopravce mimo ČDC, příkaz provozovatele dráhy strojvedoucímu na výkon HV související s uvolněním tratě, dojezdu do místa výkonu po rg jízdě u vlaků v dálkové dopravě, vedených HV nezávislé trakce ve stejném rozsahu jako je stanoveno v čl této IN, platí povinnost informovat HDP při jízdě vlaku na traťových úsecích: Meziměstí - Týniště nad Orlicí, Vrchlabí - Trutnov - Jaroměř, Brno - Maloměřice - Veselí nad Moravou, Zawidow - Liberec - Všetaty, Libuň - Turnov, Česká Lípa - Mladá Boleslav - Nymburk, Praha - Kladno - Kralupy nad Vltavou, Žatec - Plzeň, na ostatních tratích, pokud HV nezávislé trakce je mimořádně náhradou HV závislé trakce v případech podle čl této IN v ostatních případech strojvedoucí ohlašuje všechny skutečnosti ve smyslu čl této IN neodkladně DP-VS příslušného obvodu, v případě nezadání pracovního výkonu v rozsahu celé směny HDP, resp. DP-VS, na začátku směny a tak nenaplnění fondu pracovní doby v rozsahu celé směny pracovním výkonem, je po posledním určeném výkonu LČ povinna ohlásit se příslušnému HDP, resp. DP-VS. HV 19 PTm1-B-2009 Prováděcí nařízení ke Směrnici pro organizování drážní dopravy ČD Cargo, a.s. PTs2-B-2009, čl Termín HV v dálkové dopravě je pomocný termín, který specifikuje HV, u kterých vozbu organizují a řídí zaměstnanci ŘP ČT ČDC. Dle PN se jedná o všechna HV závislé (elektrické trakce) všech napěťových systémů vyjma řady , 210, 218. Ty jsou stejně, jako HV nezávislé trakce, vedena jako místní HV. U těch za organizaci a řízení vozby odpovídají výhradně PJ. 21 Zamknutím HV se v tomto případě rozumí zajištění vlaku proti ujetí, odstavení HV, uložení vlak. dokumentace a klíčů od HV podle příkazu HDP nebo DP-VS. HV zůstává součástí odstaveného neukončeného tranzitního vlaku, tj. vlaku, který v konkrétní ŽST. není končící a ani výchozí. 14 (celkem 45)

15 3. Provozní ustanovení 3.1 Osoby oprávněné uvést HV do provozu, řídit 22 je a zdržovat se na stanovišti strojvedoucího Uvést HV do provozu a řídit je, mohou na dráze celostátní a regionální jen osoby s platnou licencí strojvedoucího a platným osvědčením strojvedoucího Osoba bez platné licence strojvedoucího může řídit HV na dráze celostátní nebo regionální pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo její část, druh vozidla a způsob jeho užití, a to výhradně v případě jízdního výcviku nebo zkoušky řízení hnacího vozidla Osoba bez platného osvědčení strojvedoucího může řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo její část pokud se jedná: narušení plynulosti drážní dopravy nebo údržba dráhy vyžaduje odklonění drážní dopravy, které stanoví provozovatel dráhy, jde o jednorázovou jízdu historického vlaku, jde o výjimečnou jednorázovou jízdu nákladního vlaku, jde o dodávku nebo zkušební nebo předváděcí jízdu nového typu vlaku nebo HV, jde o jízdní výcvik nebo zkoušku z řízení HV Jízdu drážního vozidla řízeného osobou bez platného osvědčení strojvedoucího musí dopravce předem oznámit provozovateli dráhy. V případech uvedených v čl této IN (kromě narušení plynulosti drážní dopravy nebo údržby dráhy, které vyžaduje odklonění drážní dopravy a které stanoví provozovatel dráhy), musí být toto oznámení učiněno nejméně 24 hodin před jízdou. S výjimečnou jednorázovou jízdou nákladního vlaku musí provozovatel dráhy vyslovit souhlas. 22 Dále viz zákon č.266/1994 Sb., o drahách; hlava druhá, díl 1., 45 a díl 2., 46b.; Pro vnitrostátní dopravu je v zák. 134/2011 Sb. část. první, čl. II. bod 2., Přechodná ustanovení, které stanovuje přechodné období do 31. prosince 2015, kdy řídit HV je možné bez rozdílu drah pouze s platným průkazem způsobilosti k řízení jako u čl a čl ; a Vyhláška č.16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 15 (celkem 45)

16 3.1.5 Uvést HV do provozu a řídit je na dráze vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení hnacího vozidla Bez průkazu způsobilosti mohou řídit HV na dráze vlečce osoby při jízdním výcviku nebo při zkoušce z řízení HV. Při provozování hnacího vozidla neschváleného typu pro účely zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu může drážní vozidlo řídit osoba dodavatele bez průkazu způsobilosti pouze pod dohledem osoby dopravce, který zodpovídá za zachování všech zásad pro bezpečnost drážní dopravy Funkční vyzkoušení celého HV nebo jednotlivých technických celků, při němž se vozidlo nesmí dát do pohybu a osoby HV nesmí řídit (stacionární vyzkoušení HV), mohou také provádět oprávnění zaměstnanci, způsobilí pro stacionární vyzkoušení HV dle IN PERs28-B Osoba řídící HV smí řízení HV předat pouze oprávněné osobě Strojvedoucí je oprávněn vyzvat osoby, stanovené čl IN PTs9-B-2011, aby ještě před vstupem na stanoviště HV předložily ke kontrole platné oprávnění k jízdě na stanovišti strojvedoucího na HV 23 nebo ke kontrolní činnosti. Strojvedoucí odpovídá za to, že se na HV zdržují jen oprávněné osoby Strojvedoucí je oprávněn upozornit všechny přítomné na stanovišti HV, že nesmějí žádným způsobem odvádět pozornost LČ od výkonu činnosti Osoby s oprávněním ke kontrolní činnosti splňující odbornou způsobilost v rozsahu své kvalifikace, musí zasáhnout při bezprostředním ohrožení bezpečnosti do výkonu činnosti strojvedoucího slovem nebo svou činností Ve všech případech, kdy na stanoviště strojvedoucího přechází osoby, vyjmenované podle IN PTs9-B-2011 a které nejsou odborně způsobilé, musí strojvedoucí upozornit na dodržování zásad bezpečnosti, nezbytných pro pobyt na HV (o bezpečném výstupu na vozidlo a jeho opuštění, řádné uzavření dveří stanoviště, zákaz manipulace s jakýmkoliv zařízením na HV, zákaz vstupu do strojovny apod.) Ve zvlášť stanovených případech a za stanovených podmínek se mohou zdržovat na stanovišti neobsazeném strojvedoucím zaměstnanci ČDC, kteří provádějí na HV zkušební činnost nebo tvoří součást doprovodu vlaku a plní zde služební povinnosti. Před odchodem osob z neobsazeného stanoviště, kdy tyto osoby ukončily svou činnost na HV, se strojvedoucí přesvědčí, zda je opuštěné stanoviště v pořádku. Zjištěné nedostatky, poškození apod. ohlásí po skončení směny strojmistrovi v domovské PJ. 23 Podle Smluvního ujednání mezi SŽDC, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s.. z , zveřejněného v příloze č.4 IN ORs31-B-2009, platí vzájemné uznávání služebních průkazů v plném rozsahu oprávnění na něm uvedených. 16 (celkem 45)

17 3.2 Obsazování hnacích vozidel Činná HV se na vlacích i na posunu obsazují LČ. Je-li to účelné, mohou být HV spojovány do vícenásobného řízení a obsazeny jen jednou LČ (dále viz. kap. 3.2 a Příloha č. 9 této IN) Podmínky provozu HV pomocí soupravy radiového dálkového ovládání stanoví provozně bezpečnostní opatření (viz. Příloha č. 5 této IN) Při obsazení vedoucího HV vlaku nebo nezavěšeného postrku pouze jedním strojvedoucím musí mít toto HV v činnosti vlakový zabezpečovač, pokud není dále stanoveno jinak. Při vzniku poruchy na mobilní části VZ během jízdy vlaku je stanoven postup podle SŽDC (ČD) D2 čl a s použitím čl této IN V mimořádných případech, pokud je nezbytná přítomnost dalšího zaměstnance na stanovišti strojvedoucího, např. při selhání VZ, musí být tento zaměstnanec způsobilý zastavit vlak (brzdičem průběžné brzdy nebo záklopkou záchranné brzdy). Strojvedoucí je povinen zaměstnance proškolit o způsobu zastavení vlaku. Poučení zaznamená do Knihy předávky na HV Znalost traťových a místních poměrů Znalost traťových a místních poměrů je předmětem zkoušky a dalšího periodického přezkušování zvláštní odborné způsobilosti 25. Její úspěšné absolvování je podmínkou k vydání a další platnosti Osvědčení strojvedoucího V přechodném období do 31. prosince 2015 je možná a platná pro strojvedoucí 26 ve vnitrostátní dopravě při provozování dráhy bez rozdílu drah dosavadní právní úprava: Strojvedoucí potvrzuje svou znalost jednotlivých traťových úseků, ZDD, vlečkových, přípojových řádů a TDPP svým podpisem do Karty znalostí dle IN PERs28-B Rozsah poznání jednotlivých tratí určuje strojvedoucím ředitel JOS, způsob provedení stanoví uvedená IN. Musí-li strojvedoucí mimořádně provádět posun ve stanici nebo na vlečce kde nezná místní poměry a příslušná ustanovení staničního řádu (provozního řádu), upozorní na to zaměstnance, který řídí posun. (viz. čl. 37 SŽDC (ČD) D2 v platném znění). 24 Viz čl IN KVs3-B Dále viz zákon č.266/1994 Sb., o drahách; hlava druhá, oddíl 2., 46j 26 Týká se pouze strojvedoucích, kteří nemají vydánu Licenci strojvedoucího a řídí HV na základě dosud platného Průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel, který mají v držení. Viz zák. 134/2011 Sb. část. první, čl. II. Přechodná ustanovení, bod (celkem 45)

18 3.4 Výkon lokomotivní čety na HV Na stanovišti, ze kterého se řídí HV, musí za jízdy pobývat celá LČ včetně zaměstnanců ve výcviku nebo provádějících poznání traťových a místních poměrů HV na vlaku se řídí z předního stanoviště ve směru jízdy kromě hnacího vozidla, řazeného jako poslední vozidlo vlaku a k vlaku přivěšeného, kdy strojvedoucí obsadí zadní stanoviště ve směru jízdy, není-li z konstrukčních důvodů výhodnější obsadit přední stanoviště ve směru jízdy. U sunutých vlaků (sunutých posunových dílů) se HV řídí ze stanoviště, ze kterého má LČ lepší výhled s případným přihlédnutím k dohodnuté straně, na které budou dávány návěsti Při posunu tažením se skříňová HV řídí z předního stanoviště ve směru jízdy, v ostatních případech se skříňová 27, kapotová 28 nebo věžová 29 HV řídí ze stanoviště, ze kterého má LČ lepší výhled resp. kde je dohodnuto dávání návěstí Skříňové HV lze řídit při posunu i ze zadního stanoviště ve směru jízdy. Tato činnost je jízdou posunujícího sunutého posunového dílu (jednotlivé HV nebo více spojených HV) v plném rozsahu a bezpečnost při posunu zajišťuje další zaměstnanec v čele posunového dílu dle SŽDC (ČD) D2 čl Rychlost stanovená pro posun sunutím nesmí být překročena. Tímto článkem není dotčena výjimečná možnost posunu bez posunové čety podle SŽDC (ČD) D2 čl Za řízení HV ze zadního stanoviště se nepovažuje stlačení vozidel za účelem svěšení nebo rozvěšení Při posunu mezi dopravnami se obsazuje stanoviště HV dle zásad, platných pro vlaky Podmínky vstupu do uzavřené elektrické provozovny HV z hlediska bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem stanoví místní pracovní a bezpečnostní pokyny pro příslušnou trakci. Místní pracovní a bezpečnostní pokyny rovněž stanoví rozsah provozních a zakázaných úkonů strojvedoucího, souvisejících s provozem a údržbou elektrického zařízení HV. (MPBP Příloha č. 7 této IN) Strojvedoucí musí dbát, aby provoz HV pokud možno nerušil okolí železnice, především občanskou zástavbu. Dálkový reflektor (světlomet) je nutno za jízdy při snížené viditelnosti používat všude tam, kde je nutno zajistit zlepšení viditelnosti návěstidel, kolejiště, trakčního vedení, apod. Z důvodu možného oslnění se nesmí dálkový reflektor použít při setkávání se s HV (řídícím vozem) ze kterého je ovládána jízda protijedoucího vlaku, posunujícího dílu nebo s protijedoucími silničními vozidly na komunikaci podél trati. Tento zákaz se nevztahuje na případ, kdy je světlo dálkového reflektoru použito jako součást návěsti Stůj, zastavte všemi prostředky dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D1. 27 Skříňové HV: strop strojovny stejně vysoký jako stanoviště, stanoviště strojvedoucího jsou dvě a to zvlášť na obou čelech HV 28 Kapotové HV: strojovny na obou čelech HV se stropy stejně vysokými jako stanoviště, stanoviště strojvedoucího pro oba směry jsou mezi strojovnami, výhled je možný pouze bočně a je stranově omezen. 29 Věžové HV: strojovny na obou čelech HV se stropy nižšími než je spodní okraj čelního okna stanoviště, stanoviště strojvedoucího pro oba směry jsou mezi strojovnami, výhled není stranově omezen. Možná je kombinace jedné části věžové a druhé kapotové. 18 (celkem 45)

19 3.5 Opuštění hnacího vozidla LČ může přechodně opustit HV při dodržení stanovených podmínek v následujících případech: vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího, kdy strojvedoucí provádí nutné činnosti spojené s výkonem činnosti, ale jen pokud mu nic nebrání v bezodkladném návratu 30 na HV a pokud má HV a vstup na jeho stanoviště strojvedoucího stále pod dohledem a je zajištěno napájení hlavních vzduchojemů HV. Pokud nelze tyto podmínky zajistit, považují se činnosti za vzdálení se od hnacího vozidla. Strojvedoucí musí před vzdálením se ze stanoviště HV vykonat tyto zajišťovací úkony: zajistit HV proti samovolnému pohybu, (čl IN KVs3-B-2010), zabrzdit soupravu průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí na hodnotu 4,5 baru, vzdálení se od hnacího vozidla, kdy strojvedoucí provádí nutné činnosti spojené s výkonem činnosti u vlastního vlaku, kdy není HV stále pod dozorem. Strojvedoucí přitom musí: zajistit HV proti samovolnému pohybu (čl IN KVs3-B-2010), zabrzdit soupravu průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí na hodnotu 4,5 baru, stáhnout sběrače nebo zastavit SM, (pokud vozidlo neumožňuje aktivní odstavení ), zajistit HV proti vstupu cizí osoby (pokud na HV nezůstává jiný oprávněný zaměstnanec ČDC), zajistit soupravu v závislosti na předpokládané době vzdálení dle ustanovení IN KVs3-B-2010 čl (tj. do nebo nad 20 minut) - způsob zajištění pak musí bezpodmínečně odpovídat skutečné době vzdálení Základní podmínky pro zajišťování vozidel proti ujetí jsou stanoveny v předpisech provozovatele drah. Strojvedoucí musí navíc vykonat všechny úkony stanovené v čl nebo čl této IN a to i v závislosti na stejných podmínkách vzdálenosti od HV, jeho dohlednosti a možnosti návratu na něj Vzdálit se od HV může lokomotivní četa ve stanici, pouze na pokyn nebo se souhlasem DP-VS. O takovém opuštění HV informuje strojvedoucí výpravčího (SŽDC (ČD) D2 čl. 58), dirigujícího dispečera na trati D3 nebo dispečera DOZ, při posunu vedoucího posunu. Po provedení všech nutných úkonů dle čl této IN, v případě odchodu z HV, strojvedoucí odevzdá klíče od HV na předem určeném místě dle TDPP nebo pokynu DP-VS. Návrat na HV musí pak LČ neprodleně ohlásit DP-VS a výpravčímu, dirigujícímu dispečerovi na trati D3 nebo dispečerovi DOZ, při posunu vedoucího posunu. 30 Za překážku k návratu na HV se považuje, pokud mezi strojvedoucím a HV po sousední koleji může projet jiné HV, vlak nebo posunující díl, nebo například vzdálenost strojvedoucího od HV na téže koleji větší cca 50m. Naopak práce spojené se svěšením nebo odvěšením HV s prvním vozem soupravy nebo splnění ohlašovací povinnosti na tratích D3 (za podmínek podle SŽDC (ČD) D3 čl. 36) jsou pouze vzdálením se ze stanoviště HV. 19 (celkem 45)

20 3.5.4 Je-li LČ tvořena více zaměstnanci, pak úkony dle čl. 3.5 této IN se neprovádí v případě, kdy na HV zůstává druhý strojvedoucí Odchylky od ustanovení čl pro tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy stanoví předpis SŽDC (ČD) D Při odchodu ze stanoviště HV se zaměstnanci (členové obsluhy vlaku a strojvedoucí) vzájemně vyrozumí o účelu odchodu, případně o rozsahu prací konaných na HV, případně na vlaku. Strojvedoucí nesmí od tohoto okamžiku manipulovat s ničím, co by mohlo ohrozit bezpečnost těchto zaměstnanců při jejich činnosti. 3.6 Převzetí hnacího vozidla Převzetím hnacího vozidla 31 se všeobecně rozumí všechny případy, kdy je strojvedoucímu přiděleno HV pro výkon jakékoliv s ním spojené činnosti v drážní dopravě. Strojvedoucí je tak povinen vždy provést úkony předepsané touto směrnicí, IN KVs1-B-2009, KVs3-B-2010 a dalšími souvisejícími normami, pokud nebude příkazem nadřízeného zaměstnance zadán pracovní úkol jinak Při převzetí odstaveného HV na určeném místě je strojvedoucí, mimo povinností stanovených jinými předpisy, IN nebo místními nařízeními, především povinen: převzít klíče od HV na určeném místě podobně jako u čl této IN, zkontrolovat, zda je HV řádně zajištěno proti samovolnému pohybu, zkontrolovat HV jestli není připojeno k elektrickému předtápěcímu stojanu. V případě, že ano, postupovat dle Přílohy č. 4 této IN o používání zařízení pro temperování SM, zkontrolovat pohledem technický stav HV, zvláště stav pojezdu, narážecího a táhlového ústrojí HV; u elektrických HV provést ze země vizuální kontrolu stavu sběračů, zkontrolovat kompletnost součástí HV ve smyslu Přílohy č. 8 této IN, 31 Příklady činností, které mohou převzetím nastat: - při přidělení HV k provádění výkonu ve vlakové dopravě nebo pro objednaný posun. - při přidělení HV k provádění vlastní přípravy HV k provoznímu výkonu či po ukončení výkonu při střídání na ose před, nebo po příjezdu do ŽST. ( tzv. příprava a odstavení vozidla ). Obdobně se postupuje u HV, které je určeno k přepravě jako neobsazené nebo po jejím uskutečnění. - při přidělení HV k provádění výkonu spočívajícího v prostém přestavení z jednoho místa odstavení na druhé místo odstavení např. v téže žst. z technologických důvodů. - při přidělení HV za účelem odstavení HV do plánované i neplánované opravy do SOKV apod. - při přidělení HV za účelem převzetí HV z plánované i neplánované opravy z SOKV apod. - při přidělení HV za účelem protáčení v zimním období strojvedoucí eviduje navíc v knize předávky čas protáčení od do a teplotu vody SM po jeho ukončení. Nadřízený zaměstnanec je povinen zohlednit při zadání konkrétního pracovního úkolu skutečnou časovou náročnost zadané činnosti. (viz IN PTs7-B-2009) 20 (celkem 45)

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,...

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,... Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná. Účinnost od 28. 12. 2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Směrnice pro organizaci provozu hnacích vozidel a provozních zaměstnanců

Směrnice pro organizaci provozu hnacích vozidel a provozních zaměstnanců Směrnice pro organizaci provozu hnacích vozidel a provozních zaměstnanců Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs7-B-2009 Předpis ČD V1 a ČD K13 Účinnost od 1.1.2010 Datum vydání 18.12.2009 Platí

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

Přípojový provozní řád

Přípojový provozní řád Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č.j. : 95/2003-O11/2 Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice T Á B O R Č.j. 4 / 2005 O 11/12

Více

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1133/03-11/3) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 94/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Obchodní sladovny a.s. Prostějov,

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 239/2000-11/1) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Ústí n. Labem č.j. 2012/2002-S pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Impress a.s. Teplice

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD ZOO

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD ZOO ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD ZOO Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Kdo je provozovatelem a kdo je dopravcem. 1 b. c) a) DP Jednotka tramvaje a ZOO Praha. ID otázky:

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE 2/6 1. Motorový vůz musí být obsazen:

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Ing. Zdeněk Štěpánek Ředitel odboru údržby a oprav KV Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část B: PROVOZNÍ ČÁST B.1. JÍZDA HNACÍCH VOZIDEL V OBVODU PJ ČESKÁ TŘEBOVÁ B.1.1. Všeobecně: Organizace drážní dopravy v se provádí v souladu s předpisy SŽDC D1 a ČD D2, V15/I ČDOp16,SŽDC Bp1,ČD V1,V2. Směrnicí

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

České dráhy, a.s. ČD D 7. Směrnice. pro řízení provozu na tratích SŽDC, s.o. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 7. Směrnice. pro řízení provozu na tratích SŽDC, s.o. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 7 Směrnice pro řízení provozu na tratích SŽDC, s.o. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 7 Směrnice pro řízení provozu na tratích SŽDC, s.o. Schváleno rozhodnutím ředitele odboru

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3...

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3... (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1117/04-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j....83/04-11/3... pro dráhu-vlečku Vlečka Cukrovary TTD a.s. cukrovar Mělník odbočující

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Pokyny pro vyplnění SRF pro registraci vozidel v souladu s 2011/107/EU a platnými vnitrostátními právními předpisy

Pokyny pro vyplnění SRF pro registraci vozidel v souladu s 2011/107/EU a platnými vnitrostátními právními předpisy Další povolení v jiném členském státu Účel žádosti: Nová registrace Informace o vozidle x Změna Vyřazení z provozu x x x x x Zakřížkuje se příslušný čtvereček pro účel žádosti A1 Nová řada vozidla x Povinné

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více