Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012"

Transkript

1 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z Č.j. 2971/2010 O12/1- Ří z Č.j. 2789/2010 O12/1- Ří z Č.j. 0335/2008 O12/1- Sim z Č.j. 1106/2010 ŘTOD -13/22 z Č.j. 1967/2008 O12/1 - Ří z Změna č. 00 Účinnost od Datum vydání Platí do Vydání nahrazující IN Navrhovatel Ing. Jaroslav Mynářík Zpracovatel Milan Heřman Schválil jméno funkce datum Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel Součinnost při vytvoření IN Ing. Vladimíra Vejvodová, Miroslava Rašková, Ing. Jan Hnilica, Ing. Rudolf Plochý, Ing. Petr Říha, Ing. Petr Dupal, Jiří Buzovský Omezení přístupu Bez omezení Počet stran 45 Počet příloh 10 Forma vydání pouze elektronicky

2 Rozsah znalostí JOS Funkce Znalost Oblast provozního ředitele GŘ ČD Cargo ŘP ČT, PJ, SOKV Zaměstnanci určení ředitelem odboru O10, O12, O13, O14 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky: DSp-5 Strojvedoucí ve výcviku, DSs-6 Strojvedoucí staniční výkon, DSt-7 Strojvedoucí traťový výkon, DK-9 Řidič speciálního hnacího vozidla, VS-1 Strojmistr Zaměstnanci určení ředitelem PJ 1, ŘP ČT 2, SOKV 3, Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Seznam použitých značek a zkratek Zkratka Význam AC systém Napájecí soustava střídavé trakce (AC 1 v 160km -1 ) ARR Automatická regulace rychlosti ČD České dráhy, a.s. ČDC ČD Cargo, a.s. čl. Článek ČSD Československé státní dráhy DAC Dispečerský aparát ČD Cargo, a.s. DC systém Napájecí soustava stejnosměrné trakce (DC 1 v 160km -1 ) DKV Depo kolejových vozidel ČD DO Dálkové ovládání Doplněk SŽDC (ČD) D 2/1 - Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení DPOV Dílny pro opravy vozidel DP-VS Dozorčí provozu vedoucí směny DV Drážní vozidlo GŘ Generální ředitelství GVD Grafikon vlakové dopravy HDP Hlavní dispečer plánovač ČD Cargo HV Hnací vozidlo 1 zaměstnanci PJ s odpovědností za organizaci nebo kontrolu činnosti lokomotivních čet a provoz hnacích vozidel znalost úplná, ostatní informativní. 2 zaměstnanci ŘP ČT s odpovědností za organizaci činnosti lokomotivních čet a provoz hnacích vozidel znalost úplná, ostatní informativní 3 Zaměstnanci SOKV s odpovědností za organizaci nebo kontrolu činnosti při provozu a opravách hnacích vozidel znalost úplná, ostatní informativní dle pracovního zařazení. 2 (celkem 45)

3 HZS IN IS ISOŘ JOS LČ MPBP MIREL Mn MT MU OKV OOPP OOR PJ PKS PMD PN PP PÚ RCP PZZ Registr IN ČDC Rg RIC RID SJŘ SM SMS SOKV SŽDC TDPP TDPV TM TRS TTP TTPÚ VPN ČD Vleč. VZ ZBHV ZDD ZSS Hasičský záchranný sbor Interní norma Informační system Informační system operativního řízení Jednotka organizační struktury Lokomotivní četa Místní pracovní a bezpečnostní pokyny Vlakový zabezpečovač Manipulační vlak Mobilní telefon Mimořádná událost Opravna kolejových vozidel ČD Cargo, a.s. Osobní ochranné pracovní pomůcky Opravárenská organizace s příslušnou certifikací (DKV, DPOV aj.) Provozní jednotka ČD Cargo, a.s. Podniková kolektivní smlouva Posun mezi dopravnami Prováděcí nařízení Provozní pracoviště ČD Cargo, a.s. Pracovní úraz Regionální centrum provozu ČD Přejezdové zabezpečovací zařízení Elektronický Registr interních norem ČD Cargo, a.s. na intranetu ČD Cargo, a.s. Režijní jízda Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní dopravě Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, přípojek C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě zboží (COTIF 1999) Sešitový jízdní řád Spalovací motor Short message service Krátká textová zpráva Středisko oprav kolejových vozidel ČD Cargo, a.s. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Technologická dokumentace provozního pracoviště pro konkrétní železniční stanici nebo nákladiště Technologická dokumentace provozu na dráze - vlečce Trakční motor Traťový radiový systém Tabulky traťových poměrů Traťové technologické postupy úkonů Vnitropodniková bezdrátová hlasová telekomunikační síť Vlečkový vlak Vlakový zabezpečovač Zkouška brzdy hnacího vozidla Základní dopravní dokumentace Změna schváleného stavu 3 (celkem 45)

4 ŽDP ŽST Železniční dopravní podnik Železniční stanice Obsah 1. Úvod a obecná ustanovení Účel Základní pojmy Základní ustanovení Lokomotivní četa IN a služební pomůcky Činnost lokomotivních čet Povinnosti lokomotivní čety Provozní ustanovení Osoby oprávněné uvést HV do provozu, řídit je a zdržovat se na stanovišti strojvedoucího Obsazování hnacích vozidel Znalost traťových a místních poměrů Výkon lokomotivní čety na HV Opuštění hnacího vozidla Převzetí hnacího vozidla Použití sběračů proudu elektrických HV Jízda na vlak a příprava na odjezd vlaku Odjezd vlaku Jízda na trati Jízda vlaku s několika činnými HV Zastavení a pobyt vlaku ve stanici Jízda hnacího vozidla při posunu Příjezd do konečné stanice a jízda na hranice výkonu Odstavování HV (před a po výkonu) Všeobecně Aktivní odstavení Výkon lokomotivní čety za mimořádných situací Všeobecně Opatření při vykolejení vozidla a násilném poškození Provoz v zimních podmínkách Všeobecně Odstavování HV mezi výkony a protáčení SM HV Přeprava nečinných a neobsazených HV ČD Cargo, a.s Všeobecně Omezení dopravy nečinných HV v zimních podmínkách Závěrečná ustanovení (celkem 45)

5 Seznam příloh 4 Příloha 1 Související předpisy a normy Příloha 2 Tiskopisy pro strojvedoucí Příloha 3 Technické úkony na jednotlivých řadách HV Příloha 4 Postupy pro používání zařízení pro ohřev chladicí vody SM podle ZSS Příloha 5 Provozně bezpečnostní postupy k provozu HV při použití soupravy radiového DO Příloha 6 Technika vedení vlaku Příloha 7 Místní pracovní a bezpečnostní pokyny pro činnost na elektrickém zařízení HV Příloha 8 Předávky HV a seznam inventáře HV Příloha 9 Provoz HV ve vícenásobném řízení Příloha 10 Výběr ze souvisejících předpisů a IN pro činnost strojvedoucího 4 Všechny přílohy v elektronické podobě v Registru IN ČDC. 5 (celkem 45)

6 1. Úvod a obecná ustanovení 1.1 Účel Tato IN obsahuje základní ustanovení pro zaměstnance dopravce ČD Cargo, a.s. ve výkonu povolání strojvedoucí a strojvedoucí v přípravě (po dobu jízdního výcviku) nebo zaměstnance ČDC vlastnícího platnou Licenci strojvedoucího a Osvědčení strojvedoucího nebo Průkaz způsobilosti k řízení drážních vozidel, který provádí činnost strojvedoucího. (Dále jen strojvedoucí.) IN stanoví technologické postupy některých činností, které strojvedoucí v rámci své pracovní činnosti vykonávají v souvislosti s řízením hnacích drážních vozidel (dále jen hnacích vozidel" nebo HV ). 1.2 Základní pojmy Hnací vozidlo: vyhláška 173/199 Sb. čl. 1 odst. f. uvádí pojem: hnací drážní vozidlo je drážní vozidlo, schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel (dále je v textu použit jen termín Hnací vozidlo nebo HV podle SŽDC (ČD) D2 čl. 8) Strojvedoucí: osoba s právním vztahem k dopravci, splňující podmínky odborně způsobilé osoby pro řízení hnacích drážních vozidel podle platných právních předpisů a podle vnitřních předpisů dopravce pro činnost při provozování drážní dopravy. 5 Ostatní pojmy vysvětleny v textu v poznámce pod čarou 6 (celkem 45)

7 2. Základní ustanovení 2.1 Lokomotivní četa Lokomotivní četu tvoří zpravidla jeden strojvedoucí. Výjimečně může být členem lokomotivní čety druhý strojvedoucí nebo strojvedoucí ve výcviku Nadřízeným zaměstnancem lokomotivní čety je všeobecně oprávněná osoba, která trvale nebo přechodně řídí, organizuje a kontroluje práci lokomotivní čety a za tuto činnost ve vztahu k lokomotivní četě je odpovědná Bezprostředním nadřízeným (funkčně nejbližším nadřízeným) strojvedoucího je strojmistr domovské PJ. Přímými nadřízenými při provozování drážní dopravy a organizování provozu vlaků dopravce ČD Cargo, a.s. a tedy nadřízenými, jimž je strojvedoucí v rámci své pracovní činnosti podřízen jsou HDP, DP-VS v jejichž obvodu se v rámci směny strojvedoucí nachází a vedoucí zaměstnanci domovské PJ a PP Ve vztahu k provozování dráhy jsou nadřízenými strojvedoucího osoby organizující a řídící drážní dopravu provozovatele dráhy Strojvedoucímu ve výcviku je při výkonu činnosti na HV a plnění s tím souvisejících povinností bezprostředně nadřízeným strojvedoucí, k němuž je do výcviku přidělen. 2.2 IN a služební pomůcky V IN PERs28-B-2009 v Příloze č. 5 je uveden seznam zákonných norem, předpisů SŽDC (ČD) a IN ČDC pro povolání strojvedoucí V Příloze č. 1 této IN je uveden seznam souvisejících zákonných norem, předpisů SŽDC (ČD) a IN ČDC s uvedením způsobu přístupu a odpovědnosti za aktualizace řízené dokumentace Strojvedoucí je povinen mít během směny vždy při výkonu: pracovních povinností u sebe: služební průkaz 6, na HV na dráze celostátní a regionální platnou licenci strojvedoucího a platné osvědčení strojvedoucího nebo na dráze vlečce platný průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 7, Písemné pokyny RID, provozní záznam, přenosnou kapesní svítilnu s bílým světlem, 6 ORs31-B-2008 odst Vydávání služebních průkazů 7 Zákonem 134/2011 Sb. je stanoveno přechodné období, kdy platné průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opravňují k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální podle dosavadní právní úpravy ve vnitrostátní dopravě do 31. prosince V dopravě přes státní hranice je přechodné období stanoveno pouze do 31. prosince (celkem 45)

8 funkční mobilní telefon zařazený do VPN ČD, zařízení, na kterém lze přečíst aktuální čas, píšťalku, tiskopis Předběžný záznam o úrazu na trati D3 Zmocnění k PN D3, v zahraničí občanský průkaz a doklad o zdravotním pojištění 9, na průniku drah průkaz vydaný spolupracujícím dopravcem, k dispozici dostatečnou zásobu tiskopisů podle odst Přílohy č. 8 této IN HV je vybaveno dalšími tiskopisy a součástmi inventáře hnacího vozidla: podle pojížděné trati SJŘ a TTP - odpovědnost za stav stanoví Příloha č.3 IN PTs7-B-2009, ostatní inventář a vybavení HV je uveden v Příloze č. 8 této IN včetně stanovení odpovědnosti za stav. 2.3 Činnost lokomotivních čet Strojvedoucí postupuje při výkonu činnosti podle ustanovení platných zákonů, vyhlášek, předpisů, IN a příkazů nadřízených. Při provozu a odstavení HV je povinen se řídit návody a postupy k obsluze HV a dalších zařízení instalovaných na HV, vydaných výrobcem popř. schválených příslušným schvalovatelem pro umístění a provoz na HV https://portal.cdcargo.cz/tp/profese/zkv/ Činnost lokomotivních čet určuje strojmistr nebo jiný k tomu určený zaměstnanec PJ a DAC v souladu s platnými všeobecnými zákony a vyhláškami, s platnou PKS, schváleným rozvrhem směn lokomotivních čet a potřebami provozu Člen lokomotivní čety má povinnost pří výkonu povolání používat OOPP poskytované zaměstnavatelem a to předepsaným způsobem Případy náhlého onemocnění, nevolnosti nebo pocitu velké únavy před nebo při výkonu činnosti, které otupují smyslovou způsobilost, a proto mohou mít vliv na řádný výkon práce, ohlásí LČ neprodleně HDP, DP-VS, v jehož obvodu se právě nachází, strojmistrovi domovské PJ nebo jinému přímému nadřízenému. 8 Povinnost stanoví IN PERs14-B-2008 čl , vzor je uveden v Příloze č. 1této IN. 9 ČD D26 Předpis pro vedení provozu na tratích překračující hranice a používání lokomotiv, motorových vozů (jednotek) v mezinárodní dopravě. 8 (celkem 45)

9 2.4 Povinnosti lokomotivní čety Povinnosti lokomotivní čety: ohlásit se při nástupu směny na určeném místě stanoveným způsobem, podrobit se na výzvu zaměstnance pověřeného kontrolní činností orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo zkoušce na přítomnost návykových látek ovlivňujících psychomotorické vlastnosti, seznámit se po nástupu na místě stanoveném JOS, se všemi nově vydanými vyhláškami, nařízeními, opatřeními a mimořádnostmi, týkajícími se její činnosti a toto potvrdit svým podpisem a uvedením datumu podpisu na přiloženém podpisovém listu nebo elektronicky v datové podobě při nástupu směny si vyžádat a převzít písemné tiskopisy potřebné pro výkon, přebírat, odevzdávat nebo odstavovat HV stanoveným způsobem, před započetím výkonu na HV zkontrolovat jeho technický stav podle článku 3.6 této IN, provádět zápisy do Knihy předávky v souvislosti s převzetím HV podle článku této IN. Povinné zápisy jsou: datum výkonu (den, měsíc; při výkonu ve dvou kalendářních dnech zápis zlomkem), označení výkonu (číslo prvního a posledního vlaku, označení objednaného posunu, nebo jinak popsaná činnost protáčení, příprava, přestavení apod.), příjmení strojvedoucího, st. číslo/ domovské PP (st. číslo znamená posledních pět číslic osmimístného čísla SAP / domovské PP zkratkou), projetý úsek trati popř. název výkonu a místa zkráceně, v případě, že odstavené HV zůstává na odstaveném neukončeném tranzitním 10 do poznámek vypíše seznam čísel vozů s utaženou ruční brzdou a pořadí ve vlaku od HV, podpis přebírajícího strojvedoucího, podpis předávajícího strojvedoucího, a další zápisy vyplývající z předpisů a IN. vlaku, pozorovat za jízdy vlaku nebo posunového dílu trať a kolejiště včetně trakčního vedení a řídit se návěstmi a pokyny, během jízdy vlaku nebo při posunu nepoužívat prostředky odvádějící audio vizuální pozornost (kromě komunikačních prostředků, určených k výkonu směny), 10 IN PTm1-B-2009 část 26.1Prováděcí nařízení ke Směrnici pro organ. drážní dopravy ČD Cargo, a.s. PTs2-B (celkem 45)

10 průběžně kontrolovat technický stav přiděleného HV, a to zejména těch částí, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost, spolehlivost, ekologii a hospodárnost provozu, posuzovat zjevné technické závady vzniklé na drážních vozidlech ve vlaku a rozhodovat o způsobilosti vozidla k další jízdě, není-li k tomu určena jiná odborně způsobilá osoba, v průběhu směny čistit dle potřeby a možností (při dodržení ustanovení bezpečnostních předpisů, IN a za použití schválených čisticích prostředků) výhledová okna stanoviště HV a skla návěstních svítilen HV. Dále dbát o čistotu interiéru stanoviště a strojovny HV. Použité, ropnými látkami znečištěné čisticí prostředky a jiný nebezpečný odpad je povoleno ukládat na HV na stanoveném místě pouze do nádob určených pro skladování nebezpečného odpadu mimo prostor s přímým nebezpečím požáru 11, provádět neplánované opravy přiděleného HV 12, zajišťovat provádění provozního ošetření tam, kde je tak stanoveno, před převzetím HV v místě odstavení HV, nebo v případě střídání na ose ve vhodné době během směny, zkontrolovat stav a úplnost inventáře HV, tj. návěstidel a pomůcek uvedených v kap. 3. Přílohy č. 8 této IN. Zjištěné závady zapsat do Knihy oprav nebo oznámit postupem v čl této IN a chybějící pomůcky (včetně nářadí) písemně oznámit strojmistrovi, nejpozději při ukončení směny, bezodkladně informovat DP-VS, v jehož obvodu se právě nachází, o použití zarážek z inventáře HV pro účel zajištění vozidel a zapsat tuto skutečnost do Knihy předávky před zahájením a v průběhu výkonu provádět dostupnou kontrolu stavu provozních hmot na HV a podle potřeby zabezpečit jejich doplnění, svěšovat a odvěšovat HV 13, není-li k tomu určena jiná odborně způsobilá osoba; při svěšení prováděném jinou osobou, kontrolovat správnost svěšení šroubovky, spojek, kabelů a správnou polohu rukojetí spojkových kohoutů mezi HV a prvním taženým vozidlem vlaku, zajišťovat drážní vozidla proti ujetí, případně provádět další technologické úkony stanovené ZDD, jednotlivými TDPP nebo podle pokynů DP-VS, odjišťovat drážní vozidla zajištěná proti ujetí, případně provádět další technologické úkony stanovené ZDD, jednotlivými TDPP nebo podle pokynů DP-VS smí strojvedoucí pouze za účasti další odborně způsobilé osoby 14, používat při výkonu směny v rozsahu stanoveném předpisy a IN veškeré dostupné telekomunikační zařízení 15, 11 IN KVs1-B-2009 Údržba a opravy hnacích vozidel. 12 Neplánovaná oprava je odstranění závady, která se během výkonu vyskytla na HV a pokud je k tomu LČ odborně způsobilá a má k tomu potřebné vybavení. 13 Vyhláška 173/1995 Sb. v 35 ost. 1) písmeno c) 14 Odjištěním soupravy drážních vozidel se rozumí provedení všech prací spojených s odbrzděním, příslušnou prohlídkou a uložením všech zajišťovacích prostředků na místo určené ZDD (staničním řádem, TTP, popř. TDPP apod.) Strojvedoucí dbá, aby před odbrzděním soupravy drážních vozidel byla tato souprava zajištěna proti náhodnému pohybu jiným způsobem SŽDC (ČD) D2 čl (např. přivěšením ke hnacímu vozidlu apod. konkrétní podmínky určuje ZDD nebo TDPP, TDPV a další související předpisy). 10 (celkem 45)

11 telefonické hovory v síti VPN ČD 16 vést pouze na nezbytně nutnou dobu; strojvedoucí je oprávněn odmítnout hovor během jízdy a řízení HV, mít během směny služební mobilní telefon v provozuschopném stavu a v pohotovostním režimu; po zjištění nepřijatého, případně po prodlevě odmítnutého služebního hovoru nebo SMS zprávy od nadřízeného zaměstnance se bez dalšího prodlení ohlásit zpět volajícímu ohlásit, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, bezodkladně svému bezprostředně nadřízenému svůj pracovní úraz, včetně pracovních úrazů, které nemají za následek okamžitou pracovní neschopnost, a rovněž tak i každý pracovní úraz zaměstnance, jehož byl svědkem. Zraněný (je-li toho schopen) provede ohledání místa pracovního úrazu a sepíše Předběžný záznam o úrazu, V případě vzniku úrazu při traťovém výkonu strojvedoucí ohlásí pracovní úraz nejblíže dosažitelnému DP-VS, který zajistí u oprávněné osoby provedení dechové orientační zkoušky na alkohol a výsledek zkoušky si nechá od oprávněné osoby potvrdit v předběžném záznamu o úrazu. Předběžný záznam o úrazu pak odevzdá strojmistrovi, případně DP-VS v místě ukončení směny 17, zúčastňovat se povinného školení, udržovat a rozšiřovat si znalosti pro svou kvalifikaci, zúčastňovat se nařízených zkoušek, včas, nejpozději měsíc před vypršením platnosti, upozornit písemně strojmistra na neprojeté traťové úseky s požadavkem na přidělení směny z důvodu prodloužení lhůty poznání tratě viz IN PERs28-B-2009, 15 SŽDC (ČD) D2 čl. 24. Telekomunikačním zařízením se pro účely této IN rozumí telefon, rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu) a v obvodu stanice staniční rozhlas. Staniční rozhlas lze použít k udělení pokynů, u kterých je nutná oboustranná komunikace, jen pokud je vybaven zpětným dotazem. Dálnopisná zpráva je pro účely této IN pojem pro zprávu doručenou elektronickou poštou. 16 To se netýká provozu TRS. ČD Z11 čl. 23: Provozní operátor obsluhující rádiovou stanici je povinen pohotově odpovídat na všechna volání určená jeho rádiové stanici a dodržovat zásady obsluhy a pravidla rádiového provozu. 17 IN PERs14-B-2008, kapitola č. 3 Povinnosti zaměstnanců při vzniku PÚ čl (celkem 45)

12 2.4.2 Lokomotivní četa je dále povinna: neodkladně oznámit, po ukončení všech stanovených úkonů, připravenost vlaku k odjezdu, řídit jízdu vlaku podle jízdního řádu, využívat tažné síly HV v mezích dovoleného namáhání spřáhel (tažného a tlačného ústrojí), oteplení SM, TM, oleje hydrodynamických převodovek motorových HV či rozjezdových odporů HV elektrické trakce za podmínek dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1, při každé činnosti dbát na hospodárnost (včetně využívání chodu a výkonu SM, elektrické energie pro trakci apod.). Při provozování HV nezávislé trakce využívat možnost zastavení SM HV, aktivně (cca po 10 min.) zjišťovat informaci o délce pobytu nebo přestávky ve výkonu. Ustanovení IN KVs3-B-2010 tím nejsou dotčena, v průběhu celé směny, vždy při zjištění závady, kterou nemůže nebo nesmí sám odstranit, provést čitelný zápis (popsat závadu nebo požadavek na opravu) do Knihy oprav. Své statistické číslo uvede u posledního požadavku celého zapsaného bloku svých zápisů. Pokud je na HV Kniha oprav nahrazena elektronickou doplňkovou aplikací navázanou na systém SH SAP aplikace, provádí strojvedoucí zadání požadavku na opravu elektronickou formou přímo na HV řídit práci zaměstnanců, kteří mu byli přiděleni k výcviku, provádět dozor, rozšiřovat u nich odborné znalosti, dovednosti a návyky bezpečné práce, potřebné pro výkon zaměstnání strojvedoucí, vykonávat dopravní povinnosti ve stanovených případech a ve stanoveném rozsahu, vést tiskopis ČD Záznam o výkonech hnacích vozidel v souladu s předpisem SŽDC (ČD) Sei 412 v platném znění a osobní Provozní záznam ; ze zápisů v Provozním záznamu musí být zřejmý skutečný průběh směny - způsob provádění zápisů stanoví IN PTs7-B-2009 Příloha č. 9, přebírat vlakovou dokumentaci a průvodní doklady od zaměstnance určeného TDPP, předávat vlakovou dokumentaci a průvodní doklady zaměstnanci určenému TDPP, zapisovat do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení každé sejmutí ochranného uzávěru (plomby) na vzduchovém kohoutu HV před elektromagnetickým ventilem VZ s uvedením: datum, čas, místo, číslo vlaku a důvod sejmutí. (Přeprava nečinného HV, porucha na zařízení apod.). Stejná povinnost zápisů platí i v případě, že uzavírací kohout VZ nemá plombovací uzávěr, ale HV je vybaveno diagnostickým technickým zařízením a paměťovým zařízením pro uchování informace o skutečné poloze uzavíracího kohoutu VZ dbát, aby neobsazená stanoviště všech, strojvedoucímu přidělených HV, byla zajištěna proti neoprávněnému vstupu jiných osob a ovládací prvky pro řízení vozidla na těchto stanovištích byly nastaveny popř. uzamčeny v základní klidové poloze, při přepravě nebezpečných věcí dodržovat podmínky RID a související právní normy, 18 IN PTs9-B-2011, část 2.5 Doprovod vlaku 12 (celkem 45)

13 2.4.3 Je-li lokomotivní četa složena ze dvou strojvedoucích (čl této IN): odpovídá za vedení vlaku strojvedoucí, který právě vede vlak. Tento strojvedoucí plní všechny povinnosti strojvedoucího na vlaku a rozhoduje o řešení vzniklých situací. O převzetí odpovědnosti provede zápis do Knihy předávky ještě před uvedením HV do pohybu, v případě ohrožení bezpečnosti (např. při neschopnosti strojvedoucího, který vede vlak) je druhý strojvedoucí povinen účinně zasáhnout a učinit úkony k odvrácení nebezpečí, povinnost seznámit se po nástupu na místě stanoveném JOS, se všemi nově vydanými vyhláškami, nařízeními, opatřeními a mimořádnostmi, týkajícími se její činnosti a toto potvrdit svým podpisem a uvedením datumu podpisu nebo elektronicky v datové podobě, platí pro oba strojvedoucí, za provedení všech zápisů a úkonů při ukončení směny odpovídá strojvedoucí, který řídil HV v poslední části směny. 13 (celkem 45)

14 2.4.4 Povinností lokomotivní čety 19 (ve vztahu k DAC) je neodkladně informovat: u vlaků vedených HV závislé trakce v dálkové dopravě 20 příslušného HDP v případech, které zásadně mění plánovaný výkon nebo v provozní situaci dojde k nepředvídaným okolnostem (zákazová dispozice, mimořádná událost, apod.) v těchto případech: strojvedoucím zamýšlené mimořádné ukončení výkonu na vlaku a zamknutí 21 v nácestné (obratové) ŽST z důvodu blížícího se konce směny, nepředpokládaný požadavek strojvedoucího na postrkové HV, všechny mimořádnosti na HV (porucha HV, VZ, radiového spojení apod.), všechny mimořádnosti na vlaku (technická závada během jízdy vlaku, únik vzduchu apod.), všechny mimořádnosti v provozu, které se vztahují k vlastní jízdě vlaku (mimořádná událost, porucha mobilní části zabezpečovacího zařízení apod.), obdržený požadavek na výkon HV pro jiné dopravce mimo ČDC, příkaz provozovatele dráhy strojvedoucímu na výkon HV související s uvolněním tratě, dojezdu do místa výkonu po rg jízdě u vlaků v dálkové dopravě, vedených HV nezávislé trakce ve stejném rozsahu jako je stanoveno v čl této IN, platí povinnost informovat HDP při jízdě vlaku na traťových úsecích: Meziměstí - Týniště nad Orlicí, Vrchlabí - Trutnov - Jaroměř, Brno - Maloměřice - Veselí nad Moravou, Zawidow - Liberec - Všetaty, Libuň - Turnov, Česká Lípa - Mladá Boleslav - Nymburk, Praha - Kladno - Kralupy nad Vltavou, Žatec - Plzeň, na ostatních tratích, pokud HV nezávislé trakce je mimořádně náhradou HV závislé trakce v případech podle čl této IN v ostatních případech strojvedoucí ohlašuje všechny skutečnosti ve smyslu čl této IN neodkladně DP-VS příslušného obvodu, v případě nezadání pracovního výkonu v rozsahu celé směny HDP, resp. DP-VS, na začátku směny a tak nenaplnění fondu pracovní doby v rozsahu celé směny pracovním výkonem, je po posledním určeném výkonu LČ povinna ohlásit se příslušnému HDP, resp. DP-VS. HV 19 PTm1-B-2009 Prováděcí nařízení ke Směrnici pro organizování drážní dopravy ČD Cargo, a.s. PTs2-B-2009, čl Termín HV v dálkové dopravě je pomocný termín, který specifikuje HV, u kterých vozbu organizují a řídí zaměstnanci ŘP ČT ČDC. Dle PN se jedná o všechna HV závislé (elektrické trakce) všech napěťových systémů vyjma řady , 210, 218. Ty jsou stejně, jako HV nezávislé trakce, vedena jako místní HV. U těch za organizaci a řízení vozby odpovídají výhradně PJ. 21 Zamknutím HV se v tomto případě rozumí zajištění vlaku proti ujetí, odstavení HV, uložení vlak. dokumentace a klíčů od HV podle příkazu HDP nebo DP-VS. HV zůstává součástí odstaveného neukončeného tranzitního vlaku, tj. vlaku, který v konkrétní ŽST. není končící a ani výchozí. 14 (celkem 45)

15 3. Provozní ustanovení 3.1 Osoby oprávněné uvést HV do provozu, řídit 22 je a zdržovat se na stanovišti strojvedoucího Uvést HV do provozu a řídit je, mohou na dráze celostátní a regionální jen osoby s platnou licencí strojvedoucího a platným osvědčením strojvedoucího Osoba bez platné licence strojvedoucího může řídit HV na dráze celostátní nebo regionální pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo její část, druh vozidla a způsob jeho užití, a to výhradně v případě jízdního výcviku nebo zkoušky řízení hnacího vozidla Osoba bez platného osvědčení strojvedoucího může řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální pouze pod dohledem osoby, která je držitelem platného osvědčení strojvedoucího pro danou dráhu nebo její část pokud se jedná: narušení plynulosti drážní dopravy nebo údržba dráhy vyžaduje odklonění drážní dopravy, které stanoví provozovatel dráhy, jde o jednorázovou jízdu historického vlaku, jde o výjimečnou jednorázovou jízdu nákladního vlaku, jde o dodávku nebo zkušební nebo předváděcí jízdu nového typu vlaku nebo HV, jde o jízdní výcvik nebo zkoušku z řízení HV Jízdu drážního vozidla řízeného osobou bez platného osvědčení strojvedoucího musí dopravce předem oznámit provozovateli dráhy. V případech uvedených v čl této IN (kromě narušení plynulosti drážní dopravy nebo údržby dráhy, které vyžaduje odklonění drážní dopravy a které stanoví provozovatel dráhy), musí být toto oznámení učiněno nejméně 24 hodin před jízdou. S výjimečnou jednorázovou jízdou nákladního vlaku musí provozovatel dráhy vyslovit souhlas. 22 Dále viz zákon č.266/1994 Sb., o drahách; hlava druhá, díl 1., 45 a díl 2., 46b.; Pro vnitrostátní dopravu je v zák. 134/2011 Sb. část. první, čl. II. bod 2., Přechodná ustanovení, které stanovuje přechodné období do 31. prosince 2015, kdy řídit HV je možné bez rozdílu drah pouze s platným průkazem způsobilosti k řízení jako u čl a čl ; a Vyhláška č.16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 15 (celkem 45)

16 3.1.5 Uvést HV do provozu a řídit je na dráze vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení hnacího vozidla Bez průkazu způsobilosti mohou řídit HV na dráze vlečce osoby při jízdním výcviku nebo při zkoušce z řízení HV. Při provozování hnacího vozidla neschváleného typu pro účely zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu může drážní vozidlo řídit osoba dodavatele bez průkazu způsobilosti pouze pod dohledem osoby dopravce, který zodpovídá za zachování všech zásad pro bezpečnost drážní dopravy Funkční vyzkoušení celého HV nebo jednotlivých technických celků, při němž se vozidlo nesmí dát do pohybu a osoby HV nesmí řídit (stacionární vyzkoušení HV), mohou také provádět oprávnění zaměstnanci, způsobilí pro stacionární vyzkoušení HV dle IN PERs28-B Osoba řídící HV smí řízení HV předat pouze oprávněné osobě Strojvedoucí je oprávněn vyzvat osoby, stanovené čl IN PTs9-B-2011, aby ještě před vstupem na stanoviště HV předložily ke kontrole platné oprávnění k jízdě na stanovišti strojvedoucího na HV 23 nebo ke kontrolní činnosti. Strojvedoucí odpovídá za to, že se na HV zdržují jen oprávněné osoby Strojvedoucí je oprávněn upozornit všechny přítomné na stanovišti HV, že nesmějí žádným způsobem odvádět pozornost LČ od výkonu činnosti Osoby s oprávněním ke kontrolní činnosti splňující odbornou způsobilost v rozsahu své kvalifikace, musí zasáhnout při bezprostředním ohrožení bezpečnosti do výkonu činnosti strojvedoucího slovem nebo svou činností Ve všech případech, kdy na stanoviště strojvedoucího přechází osoby, vyjmenované podle IN PTs9-B-2011 a které nejsou odborně způsobilé, musí strojvedoucí upozornit na dodržování zásad bezpečnosti, nezbytných pro pobyt na HV (o bezpečném výstupu na vozidlo a jeho opuštění, řádné uzavření dveří stanoviště, zákaz manipulace s jakýmkoliv zařízením na HV, zákaz vstupu do strojovny apod.) Ve zvlášť stanovených případech a za stanovených podmínek se mohou zdržovat na stanovišti neobsazeném strojvedoucím zaměstnanci ČDC, kteří provádějí na HV zkušební činnost nebo tvoří součást doprovodu vlaku a plní zde služební povinnosti. Před odchodem osob z neobsazeného stanoviště, kdy tyto osoby ukončily svou činnost na HV, se strojvedoucí přesvědčí, zda je opuštěné stanoviště v pořádku. Zjištěné nedostatky, poškození apod. ohlásí po skončení směny strojmistrovi v domovské PJ. 23 Podle Smluvního ujednání mezi SŽDC, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s.. z , zveřejněného v příloze č.4 IN ORs31-B-2009, platí vzájemné uznávání služebních průkazů v plném rozsahu oprávnění na něm uvedených. 16 (celkem 45)

17 3.2 Obsazování hnacích vozidel Činná HV se na vlacích i na posunu obsazují LČ. Je-li to účelné, mohou být HV spojovány do vícenásobného řízení a obsazeny jen jednou LČ (dále viz. kap. 3.2 a Příloha č. 9 této IN) Podmínky provozu HV pomocí soupravy radiového dálkového ovládání stanoví provozně bezpečnostní opatření (viz. Příloha č. 5 této IN) Při obsazení vedoucího HV vlaku nebo nezavěšeného postrku pouze jedním strojvedoucím musí mít toto HV v činnosti vlakový zabezpečovač, pokud není dále stanoveno jinak. Při vzniku poruchy na mobilní části VZ během jízdy vlaku je stanoven postup podle SŽDC (ČD) D2 čl a s použitím čl této IN V mimořádných případech, pokud je nezbytná přítomnost dalšího zaměstnance na stanovišti strojvedoucího, např. při selhání VZ, musí být tento zaměstnanec způsobilý zastavit vlak (brzdičem průběžné brzdy nebo záklopkou záchranné brzdy). Strojvedoucí je povinen zaměstnance proškolit o způsobu zastavení vlaku. Poučení zaznamená do Knihy předávky na HV Znalost traťových a místních poměrů Znalost traťových a místních poměrů je předmětem zkoušky a dalšího periodického přezkušování zvláštní odborné způsobilosti 25. Její úspěšné absolvování je podmínkou k vydání a další platnosti Osvědčení strojvedoucího V přechodném období do 31. prosince 2015 je možná a platná pro strojvedoucí 26 ve vnitrostátní dopravě při provozování dráhy bez rozdílu drah dosavadní právní úprava: Strojvedoucí potvrzuje svou znalost jednotlivých traťových úseků, ZDD, vlečkových, přípojových řádů a TDPP svým podpisem do Karty znalostí dle IN PERs28-B Rozsah poznání jednotlivých tratí určuje strojvedoucím ředitel JOS, způsob provedení stanoví uvedená IN. Musí-li strojvedoucí mimořádně provádět posun ve stanici nebo na vlečce kde nezná místní poměry a příslušná ustanovení staničního řádu (provozního řádu), upozorní na to zaměstnance, který řídí posun. (viz. čl. 37 SŽDC (ČD) D2 v platném znění). 24 Viz čl IN KVs3-B Dále viz zákon č.266/1994 Sb., o drahách; hlava druhá, oddíl 2., 46j 26 Týká se pouze strojvedoucích, kteří nemají vydánu Licenci strojvedoucího a řídí HV na základě dosud platného Průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel, který mají v držení. Viz zák. 134/2011 Sb. část. první, čl. II. Přechodná ustanovení, bod (celkem 45)

18 3.4 Výkon lokomotivní čety na HV Na stanovišti, ze kterého se řídí HV, musí za jízdy pobývat celá LČ včetně zaměstnanců ve výcviku nebo provádějících poznání traťových a místních poměrů HV na vlaku se řídí z předního stanoviště ve směru jízdy kromě hnacího vozidla, řazeného jako poslední vozidlo vlaku a k vlaku přivěšeného, kdy strojvedoucí obsadí zadní stanoviště ve směru jízdy, není-li z konstrukčních důvodů výhodnější obsadit přední stanoviště ve směru jízdy. U sunutých vlaků (sunutých posunových dílů) se HV řídí ze stanoviště, ze kterého má LČ lepší výhled s případným přihlédnutím k dohodnuté straně, na které budou dávány návěsti Při posunu tažením se skříňová HV řídí z předního stanoviště ve směru jízdy, v ostatních případech se skříňová 27, kapotová 28 nebo věžová 29 HV řídí ze stanoviště, ze kterého má LČ lepší výhled resp. kde je dohodnuto dávání návěstí Skříňové HV lze řídit při posunu i ze zadního stanoviště ve směru jízdy. Tato činnost je jízdou posunujícího sunutého posunového dílu (jednotlivé HV nebo více spojených HV) v plném rozsahu a bezpečnost při posunu zajišťuje další zaměstnanec v čele posunového dílu dle SŽDC (ČD) D2 čl Rychlost stanovená pro posun sunutím nesmí být překročena. Tímto článkem není dotčena výjimečná možnost posunu bez posunové čety podle SŽDC (ČD) D2 čl Za řízení HV ze zadního stanoviště se nepovažuje stlačení vozidel za účelem svěšení nebo rozvěšení Při posunu mezi dopravnami se obsazuje stanoviště HV dle zásad, platných pro vlaky Podmínky vstupu do uzavřené elektrické provozovny HV z hlediska bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem stanoví místní pracovní a bezpečnostní pokyny pro příslušnou trakci. Místní pracovní a bezpečnostní pokyny rovněž stanoví rozsah provozních a zakázaných úkonů strojvedoucího, souvisejících s provozem a údržbou elektrického zařízení HV. (MPBP Příloha č. 7 této IN) Strojvedoucí musí dbát, aby provoz HV pokud možno nerušil okolí železnice, především občanskou zástavbu. Dálkový reflektor (světlomet) je nutno za jízdy při snížené viditelnosti používat všude tam, kde je nutno zajistit zlepšení viditelnosti návěstidel, kolejiště, trakčního vedení, apod. Z důvodu možného oslnění se nesmí dálkový reflektor použít při setkávání se s HV (řídícím vozem) ze kterého je ovládána jízda protijedoucího vlaku, posunujícího dílu nebo s protijedoucími silničními vozidly na komunikaci podél trati. Tento zákaz se nevztahuje na případ, kdy je světlo dálkového reflektoru použito jako součást návěsti Stůj, zastavte všemi prostředky dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D1. 27 Skříňové HV: strop strojovny stejně vysoký jako stanoviště, stanoviště strojvedoucího jsou dvě a to zvlášť na obou čelech HV 28 Kapotové HV: strojovny na obou čelech HV se stropy stejně vysokými jako stanoviště, stanoviště strojvedoucího pro oba směry jsou mezi strojovnami, výhled je možný pouze bočně a je stranově omezen. 29 Věžové HV: strojovny na obou čelech HV se stropy nižšími než je spodní okraj čelního okna stanoviště, stanoviště strojvedoucího pro oba směry jsou mezi strojovnami, výhled není stranově omezen. Možná je kombinace jedné části věžové a druhé kapotové. 18 (celkem 45)

19 3.5 Opuštění hnacího vozidla LČ může přechodně opustit HV při dodržení stanovených podmínek v následujících případech: vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího, kdy strojvedoucí provádí nutné činnosti spojené s výkonem činnosti, ale jen pokud mu nic nebrání v bezodkladném návratu 30 na HV a pokud má HV a vstup na jeho stanoviště strojvedoucího stále pod dohledem a je zajištěno napájení hlavních vzduchojemů HV. Pokud nelze tyto podmínky zajistit, považují se činnosti za vzdálení se od hnacího vozidla. Strojvedoucí musí před vzdálením se ze stanoviště HV vykonat tyto zajišťovací úkony: zajistit HV proti samovolnému pohybu, (čl IN KVs3-B-2010), zabrzdit soupravu průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí na hodnotu 4,5 baru, vzdálení se od hnacího vozidla, kdy strojvedoucí provádí nutné činnosti spojené s výkonem činnosti u vlastního vlaku, kdy není HV stále pod dozorem. Strojvedoucí přitom musí: zajistit HV proti samovolnému pohybu (čl IN KVs3-B-2010), zabrzdit soupravu průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí na hodnotu 4,5 baru, stáhnout sběrače nebo zastavit SM, (pokud vozidlo neumožňuje aktivní odstavení ), zajistit HV proti vstupu cizí osoby (pokud na HV nezůstává jiný oprávněný zaměstnanec ČDC), zajistit soupravu v závislosti na předpokládané době vzdálení dle ustanovení IN KVs3-B-2010 čl (tj. do nebo nad 20 minut) - způsob zajištění pak musí bezpodmínečně odpovídat skutečné době vzdálení Základní podmínky pro zajišťování vozidel proti ujetí jsou stanoveny v předpisech provozovatele drah. Strojvedoucí musí navíc vykonat všechny úkony stanovené v čl nebo čl této IN a to i v závislosti na stejných podmínkách vzdálenosti od HV, jeho dohlednosti a možnosti návratu na něj Vzdálit se od HV může lokomotivní četa ve stanici, pouze na pokyn nebo se souhlasem DP-VS. O takovém opuštění HV informuje strojvedoucí výpravčího (SŽDC (ČD) D2 čl. 58), dirigujícího dispečera na trati D3 nebo dispečera DOZ, při posunu vedoucího posunu. Po provedení všech nutných úkonů dle čl této IN, v případě odchodu z HV, strojvedoucí odevzdá klíče od HV na předem určeném místě dle TDPP nebo pokynu DP-VS. Návrat na HV musí pak LČ neprodleně ohlásit DP-VS a výpravčímu, dirigujícímu dispečerovi na trati D3 nebo dispečerovi DOZ, při posunu vedoucího posunu. 30 Za překážku k návratu na HV se považuje, pokud mezi strojvedoucím a HV po sousední koleji může projet jiné HV, vlak nebo posunující díl, nebo například vzdálenost strojvedoucího od HV na téže koleji větší cca 50m. Naopak práce spojené se svěšením nebo odvěšením HV s prvním vozem soupravy nebo splnění ohlašovací povinnosti na tratích D3 (za podmínek podle SŽDC (ČD) D3 čl. 36) jsou pouze vzdálením se ze stanoviště HV. 19 (celkem 45)

20 3.5.4 Je-li LČ tvořena více zaměstnanci, pak úkony dle čl. 3.5 této IN se neprovádí v případě, kdy na HV zůstává druhý strojvedoucí Odchylky od ustanovení čl pro tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy stanoví předpis SŽDC (ČD) D Při odchodu ze stanoviště HV se zaměstnanci (členové obsluhy vlaku a strojvedoucí) vzájemně vyrozumí o účelu odchodu, případně o rozsahu prací konaných na HV, případně na vlaku. Strojvedoucí nesmí od tohoto okamžiku manipulovat s ničím, co by mohlo ohrozit bezpečnost těchto zaměstnanců při jejich činnosti. 3.6 Převzetí hnacího vozidla Převzetím hnacího vozidla 31 se všeobecně rozumí všechny případy, kdy je strojvedoucímu přiděleno HV pro výkon jakékoliv s ním spojené činnosti v drážní dopravě. Strojvedoucí je tak povinen vždy provést úkony předepsané touto směrnicí, IN KVs1-B-2009, KVs3-B-2010 a dalšími souvisejícími normami, pokud nebude příkazem nadřízeného zaměstnance zadán pracovní úkol jinak Při převzetí odstaveného HV na určeném místě je strojvedoucí, mimo povinností stanovených jinými předpisy, IN nebo místními nařízeními, především povinen: převzít klíče od HV na určeném místě podobně jako u čl této IN, zkontrolovat, zda je HV řádně zajištěno proti samovolnému pohybu, zkontrolovat HV jestli není připojeno k elektrickému předtápěcímu stojanu. V případě, že ano, postupovat dle Přílohy č. 4 této IN o používání zařízení pro temperování SM, zkontrolovat pohledem technický stav HV, zvláště stav pojezdu, narážecího a táhlového ústrojí HV; u elektrických HV provést ze země vizuální kontrolu stavu sběračů, zkontrolovat kompletnost součástí HV ve smyslu Přílohy č. 8 této IN, 31 Příklady činností, které mohou převzetím nastat: - při přidělení HV k provádění výkonu ve vlakové dopravě nebo pro objednaný posun. - při přidělení HV k provádění vlastní přípravy HV k provoznímu výkonu či po ukončení výkonu při střídání na ose před, nebo po příjezdu do ŽST. ( tzv. příprava a odstavení vozidla ). Obdobně se postupuje u HV, které je určeno k přepravě jako neobsazené nebo po jejím uskutečnění. - při přidělení HV k provádění výkonu spočívajícího v prostém přestavení z jednoho místa odstavení na druhé místo odstavení např. v téže žst. z technologických důvodů. - při přidělení HV za účelem odstavení HV do plánované i neplánované opravy do SOKV apod. - při přidělení HV za účelem převzetí HV z plánované i neplánované opravy z SOKV apod. - při přidělení HV za účelem protáčení v zimním období strojvedoucí eviduje navíc v knize předávky čas protáčení od do a teplotu vody SM po jeho ukončení. Nadřízený zaměstnanec je povinen zohlednit při zadání konkrétního pracovního úkolu skutečnou časovou náročnost zadané činnosti. (viz IN PTs7-B-2009) 20 (celkem 45)

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě Úroveň přístupu A Označení předpisu Účinnost od České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více