Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD"

Transkript

1 Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD Verze SW 52.2, HW Řešení provozních a poruchových stavů ČD, a.s. - DKV Praha Určeno pro strojvedoucí DKV Praha Verze dokumentu 1_ KV DKV Praha Sestaveno na základě firemní dokumentace a zkušeností z provozu.

2 V tomto návodu jsou obsaženy informace pro řešení provozních stavů a závad na lokomotivě řady 380. Při signalizaci (alarmu) poruchy lze vyhledat podrobnější informaci a návod k řešení na displeji diagnostiky obsluhou sw tlačítka Help a příslušného alarmu. Pořadí jednotlivých úkonů je nutno dodržet! Použité zkratky: ávada Projev závady + signalizace Technická opatření Dopravní opatření Aktualizace souboru najdete na: Aktuální změny jsou zvýrazněny probarvením sloupce vpravo.

3 Opatření SŽDC Omezení provozu - Pokyn č.12/ měna č. 2 Na základě podmínek stanovených VÚŽ může na uvedených traťových úsecích s kolejovými obvody 25 Hz lokomotiva typu 109 E řady 380 vyvíjet tažnou sílu s aktivovanou funkcí lokomotivy KO 25 Hz, kdy je zajištěno omezení maximálního trakčního výkonu proudově na hodnotu 150 Aef. Trať - číslo: 324 / na trati Brno hl.n. Kutná Hora: - přes žst. Kutná Hora ve všech dopravních kolejích obousměrně, (úsek mezi vj.náv. 1L v km 286,309 resp. 2L v km 286,330 až vj. náv. 1S a 2S v km 288,480), 713 A/B /na trati Beroun - Plzeň hl.n. Cheb: - přes žst. Plzeň hl.n. v dopravních kolejích obousměrně, (úsek mezi vj. náv. CH1L a CH2L v km 108,002 a odj. náv. 1S, 2S a 3S v km 351,441 směr Cheb), 704 / na trati České Budějovice Benešov u Prahy obousměrně: - v úseku mezi km 17,040 a km 20,060 (přes žst. Chotýčany tj. mezi vj. náv. 1L, 2L a předvěstí Př1L) - v úseku mezi km 31,450 a km 36,938 (mezi předvěstí PřL do žst. Horusice a vj. náv. L do Veselí n.l.), - v úseku mezi km 56,209 a km 58,781 (mezi Se44 v žst. Veselí n.l. a náv. So u zastávky Řípec-Dráchov), 701 A/ na trati Veselí n.l. Havlíčkův Brod obousměrně: - v úseku mezi km 53,698 a km 57,520 (mezi žst. Jihlávka a zastávkou Horní Ves), - v úseku mezi km 63,720 a km 87,025 (předvěst PřS žst. Rantířov ve směru od žst. Jihlava město). Ve smyslu Rozhodnutí o zařazení vozidla řady 380 ČD mezi stanovená vozidla čj /2012-OTH platí pro HV 380 horní rychlostníky. V případě vypnutí mazání okolků není možno horní rychlostníky využít! Rekuperace Na základě Pokynu generálního ředitele č. 14/2008 (5. změna) lze používat rekuperaci na střídavém systému v úseku Břeclav st. hranice - Břeclav - Brno - Svitavy (mimo) a Břeclav st. hr. (km 78,000) Nedakonice (neutrální pole TNS Nedakonice km 132,051). POOR! Strojvedoucí po výpadku napětí v trakčním vedení smí použít rekuperaci nejdříve za 5 minut po obnovení trakčního napětí! Rekuperace na tratích ŽSR je na ss i st systému zakázaná! Provozní stavy Uvedení do provozu kontrolujte, zda na lokomotivě nikdo nepracuje. Pohledem zkontrolujte stav: / zabrzdění lokomotivy (střadačovou brzdou nebo klíny a/nebo zarážkami); / kabelů k nápravovým sběračům a snímačům; / kohoutů (hlavních vzduchojemů -14 a rozvaděče -20), vzduchových spojek, konektorů a spřáhlového ústrojí; / pojezdu lokomotivy. kontrolujte, zda není lokomotiva nebo souprava připojena: / k topnému stojanu; / k síti 3 x 400 V. Otevřete kohout -SQ2 brzdiče BSE. Otevřete kohout MIREL. kontrolujte: / stav kohoutů k přístrojům a kompresoru; / stav kohoutů brzdy (zejména -KP/S1 a -KP/S2 napájení tlakových relé TR4; -SQ3 k brzdiči BSE;

4 / zda jsou jističe pomocných pohonů v příslušné poloze a všechny přepínače nouzového ovládání ve svislé poloze (normální provoz); / zda není zapnuta nouzová jízda na mezistěně; / zda je přepínač režimu řízení -S137 v poloze 1 (řídicí lokomotiva). Přestavte přepínač režimu brzdy -S173 do příslušné polohy G-P-R. apněte odpojovač baterie klíčkem -S140 na mezistěně 1. stanoviště. Na voltmetru zkontrolujte napětí baterie (musí být min. 19 V). V případě nízkého napětí baterie zapněte ještě před zapnutím řízení pomocný kompresor spínačem na pultu. apněte řízení spínačem na mezistěně (při aplikaci předchozího bodu až po vypnutí pomocného kompresoru). Vyčkejte aktivace displejů (cca 1,5 min od zapnutí baterie). Na obrazovce P93 zvolte sběrač. Dejte povel ke zvednutí sběrače a zapnutí HV (symbol sběrače na displeji nesmí být přeškrtlý"). Proveďte test V. Proveďte zkoušku brzdy a zkoušku funkčnosti lokomotivy podle národních předpisů. Odstavení Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Bude-li probíhat odstavení lokomotivy pomocí posunovací lokomotivy (např. v depu), přepněte V MIREL do režimu ÁVES, zrušte parkovací brzdu a navolte požadovaný směr. V místě odstavení zabrzděte lokomotivu střadačovou brzdou (zkontrolujte rozsvícení tlačítka na mezistěně a signalizaci zabrzdění na displeji). Vynulujte údaje v tachografu. Odvětrejte zcela provozním brzděním hlavní potrubí a HJP poté přeložte do polohy "Výběh". Vypněte řízení (spínačem na mezistěně). Vypněte baterii uzamykatelným spínačem na 1. stanovišti na mezistěně (pokud se baterie nevypne, stiskněte opět na delší dobu tlačítko bezpečnostního vypnutí). Na manometru zkontrolujte úplné odvětrání hlavního potrubí. Uzavřete kohout V MIREL. Uzavřete výstupní kohout -SQ2 (HP) brzdiče DAKO-BSE. Respektujte místní ustanovení pro odstavování vozidel! V případě nefunkčnosti střadačové brzdy použijte klíny a/nebo zarážky. Proveďte odstavné práce podle národních předpisů. Uzamkněte lokomotivu (POOR na zabouchnutí klíčů na lokomotivě). Aktivní odstavení abrzděte HV střadačovou brzdou (zkontrolujte rozsvícení tlačítka na mezistěně a signalizaci zabrzdění na displeji). V případě potřeby zapněte klimatizaci stanovišť a nastavte přiměřenou teplotu. Proveďte test zařízení LIM. Na stanovišti 1. přeložte HJP do polohy "Výběh". Přepínač směru přepněte do polohy 0. Přepínač -S137 na mezistěně přepněte do polohy AO. Na displeji ověřte zavedení aktivního odstavení lokomotivy. Vypněte spínač řízení -S101. Spínač baterie přepněte do polohy "0" (na 1. stanovišti na mezistěně)! Odevzdejte klíče na určeném místě. rušení aktivního odstavení proveďte opačným postupem. Posun v depu posunovací lokomotivou se strojvedoucím na lokomotivě 380 a s posunovači Lokomotivy spojte jen šroubovkou bez připojení vzduchového potrubí. Po zapnutí baterie (na 1. st.), řízení a při dostatku vzduchu odbrzděte střadačovou brzdu tlačítkem na mezistěně (pohasne kontrolka střadačové brzdy).

5 V případě neúspěchu musíte nouzově odbrzdit střadačovou brzdu. V obou případech se přesvědčte o odbrzdění střadačové brzdy. Po ukončení posunu zabrzděte pomocí tlačítka na stanovišti střadačovou brzdu a přesvědčte se o zabrzdění střadačové brzdy. V případě neúspěchu (nedostatek vzduchu) nutno zajistit lokomotivu klíny a/nebo zarážkami. Nyní je možno odvěsit posunovací lokomotivu. Při nedostatku ovládacího vzduchu je nutno připojit lokomotivu ke zdroji stlačeného vzduchu nebo ji uvést do provozu. Posun posunovací lokomotivou jen s posunovači Lokomotivy spojte šroubovkou a spojte hlavní potrubí. Odstraňte zajišťovací klíny, případně zarážky. Po naplnění hlavního potrubí zkontrolujte odbrzděný stav střadačové a pneumatické brzdy na boku lokomotivy. Lokomotiva musí mít vypnuté baterie!!! Po ukončení posunu rozpojte hlavní potrubí, hlavní potrubí lokomotivy 380 zcela odvětrejte a v PJ Vršovice podložte lokomotivu klíny a na určených místech ještě zarážkami. kontrolujte zabrzdění pneumatické brzdy na boku lokomotivy. Nyní je možno odvěsit posunovací lokomotivu. Pokud nelze naplnit hlavní potrubí nebo nedojde k odbrzdění lokomotivy je nutná přítomnost strojvedoucího! Bezpečný stav na lokomotivě postup je nutno dodržet! Tlačítkem proveďte bezpečnostní vypnutí lokomotivy. Pohledem zkontrolujte na obrazovce beznapěťový stav lokomotivy, stažení sběračů a vypnutí hlavního vypínače. Pohledem zkontrolujte spuštění sběračů a na voltmetrech ve strojovně beznapěťový stav filtrů. Uzavřete kohouty ke sběračům - dojde k odpojení odpojovačů sběračů. Na skříňce bezpečnostních klíčů ve strojovně přestavte páku kohoutu -S411 a vyjměte příslušný klíč. Pomocí klíče uvolněte a pákou uzemněte střešní uzemňovač Q37. Po uzemnění střešního uzemňovače Q37 vyjměte klíč od zámku výstupu na střechu (klíč slouží jako symbol bezpečného stavu na lokomotivě). Klíčem lze odjistit výstup na střechu. Přeprava lokomotivy Lokomotiva je brzděná: abrzděte lokomotivu střadačovou brzdou (zkontrolujte rozsvícení tlačítka na mezistěně a indikaci zabrzdění na displeji). Tlačítkem proveďte bezpečnostní vypnutí lokomotivy. Odvětrejte zcela provozním brzděním hlavní potrubí a HJP přeložte do polohy "Výběh". Vypněte řízení. Vypněte baterii (uzamykatelným spínačem na 1. stanovišti). kontrolujte, zda je hlavní potrubí zcela odvětráno! Uzavřete kohout V MIREL. Uzavřete kohout SQ2 brzdiče Dako BSE. V případě, že nebudou propojeny spojky napájecího potrubí, zkontrolujte na hlavním vzduchovém panelu otevření kohoutu napájení brzdy z hlavního potrubí -KP/HP! Pokud je vypnuta baterie klíčkem na mezistěně a tlak v hlavním potrubí je zvýšen nad 2,5 bar, bude střadačová brzda automaticky odbrzděna. Lokomotiva je brzděna v režimu P a to nezávisle na poloze voliče na mezistěně, protismyk je funkční. Poklesem tlaku v hlavním potrubí pod 2,5 bar je střadačová brzda automaticky zabrzděna! Jistič protismyku F221 musí být zapnutý. Jistič F195 musí být zapnutý z důvodu ovládání brzd. Napětí baterie musí být větší než 19 V.

6 V průběhu vlečení musí být hodnota napětí baterie kontrolována (při napětí baterie minimálně 21 V každých 6 hodin, při napětí baterie pod 21 V - každé 3 hodiny). V případě poklesu napětí pod 19 V je nutné přepravovat lokomotivu jako nebrzděnou - není již zajištěna funkčnost protismyku! Lokomotiva není brzděná (lokomotiva musí být zajištěna proti pohybu!!!!): Při přepravě nebrzděné lokomotivy proveďte navíc tyto manipulace: / uzavřete kohouty střadačové brzdy obou podvozků -KP/BV1a -KP/BV2; / uzavřete: kohout -SQ3 brzdiče Dako BSE; kohouty brzdových válců -S420 (SQ4) a -S421 (SQ5); kohout -KP/HP; kohout (-14) mezi napájecím potrubím a vzduchojemem (žlutý na podélníku lokomotivy). Nouzově odbrzděte střadačovou brzdu pomocí čtyřhranu vně lokomotivy. kontrolujte odbrzdění lokomotivy! Jízda na přípřeži Dohodněte, ze které lokomotivy bude napájeno topení vlaku. Ověřte, zda vlaková lokomotiva je schopna přenášet požadované napětí potřebné pro napájení vlaku. kontrolujte polohu klíče vlakového topení, případně nastavte na displeji režim topení na systému 25 kv. Nastavte maximální dovolenou rychlost vlaku (může být omezena vlakovou lokomotivou). Na displeji P93 navolte příslušný provoz (řazení ve vlaku) a příslušný sběrač. Jízda s přípřeží (na zavěšeném postrku) - nevedoucí lokomotiva Dohodněte, ze které lokomotivy bude napájeno topení vlaku. adejte potřebná data do tachografu. Nastavte případně na displeji režim topení na systému 25 kv. Na displeji P91 navolte režim Nevedoucí lokomotiva. Bude vypnuta parkovací brzda, zaveden závěr brzdiče a zablokovány režimy řízení "AUT" a "CB". Uzavřete kohout -SQ2 brzdiče DAKO BSE. V případě účinkování pojišťovacích ventilů uzavřete kohout -14 mezi hlavními vzduchojemy a napájecím potrubím. Navolte příslušný směr. Přestavte krátce HJP do polohy Souhlas dojde k odblokování zámku trakce", tj. umožnění činnosti EDB a tahu. Provoz s V MIREL: V MIREL přepněte do režimu AV. Provoz s V PB/LB a SIFA: V LB/PB vypněte (pořadí následujících bodů musí být dodrženo): / vozidlo musí stát; / musí být naplněno hlavní potrubí; / vypněte hlavní vypínač; / stáhněte oba sběrače; / nastavte směr do polohy 0 ; / snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar; / přepněte spínač S283 do polohy Aus (v případě neúspěchu uzavřete kohout PB/LB). Vypněte zařízení SIFA přepínačem S281 (poloha 0 ). Provedení zkoušek V PB/LB + SIFA Uzavírací kohout V PB/LB musí být otevřen, tj. ve svislé poloze (pokud byl uzavřen a po jeho otevření přes něj uniká vzduch, stačí ho otevřít až po navázání komunikace - viz dále). Poruchové ovladače V PB/LB ve strojovně musí být v poloze Provoz.

7 Přepínač režimů V PB/LB musí být v poloze Ein. Přepínač režimů SIFA ve strojovně musí být v poloze A. Přepínače režimů LB na stanovištích (na mezistěnách) musí být poloze Betrieb. ařízení LIM musí být v činnosti na provozní obrazovce je zobrazena šedivá ikona LIM test. Musí být navolen směr Vpřed, naplněno hlavní potrubí a nastaven režim MAN. Vlastní provedení zkoušek: Na obrazovce P99 Výběr železniční správy nastavte předvolbu Německo (NáVo ikona předvolba železniční správy Německo). Bude automaticky zapnut V LB/PB a SIFA, V MIREL bude samočinně vypnut, po dobu cca 10 s uniká vzduch přes ventil MIREL/SIFA a zní houkačka. Inicializace zařízení PB/LB trvá cca 2 minuty, během této doby svítí na provozní obrazovce nápis Porucha komunikace LB, avšak o poruchu se nejedná! Vyčkejte, až nápis zmizí. Test SIFA: Sešlápněte a držte pedál SIFA. Cca po 30 sekundách dojde k optické a zvukové signalizaci a po několika sekundách dojde následně k odvětrání hlavního potrubí přes ventil MIREL/SIFA. Uvolněte, stlačte a opět uvolněte pedál SIFA. Dojde k naplnění hlavního potrubí. Test SIFA lze provádět během inicializace V PB/LB. Test V PB/LB: Na obrazovce P21 adání dat o vlaku LB (zobrazí se automaticky po inicializaci LB/PB) aktivujte pomocí tlačítka kouška LB/PB zkoušku V PB/LB. Během zkoušky dojde k odvětrání hlavního potrubí a celé řadě vnitřních testů zařízení. Během zkoušky svítí na provozní obrazovce nápis Probíhá funkční zkouška. kouška trvá cca 1 minutu. Pro vykonání zkoušky musí být otevřen kohout V LB/PB. Pokud bude kohout uzavřen, zkoušku nelze provést, tlačítko kouška LB/PB nereaguje kohout otevřete! Po ukončení zkoušky proveďte následující úkony, přičemž je nutno dodržet jejich pořadí! musí být naplněno hlavní potrubí vypněte hlavní vypínač stáhněte sběrače přestavte směr do polohy 0 stiskněte červený nápis měnit národní nastavení potvrďte otázku: ANO na obrazovce P99 Výběr železniční správy stiskněte volbu (nápis) Česká republika (NáVo nápis Česká republika ) a vraťte se zpět na základní obrazovku aktivuje se V MIREL snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar V PB/LB bude vypnut žlutá ikona MIREL PB/LB se změní na modrou ikonu MIREL a přestanou blikat dvojtečky mezi časovými údaji hodin, minut a vteřin zprovozněte lokomotivu obvyklým způsobem proveďte test V MIREL Přejezd hranic ČD na SK nebo z SK na ČD: Předvolbu země, do které jedete, provádějte zásadně při stání lokomotivy v poslední ŽST, kde vlak pravidelně zastavuje! Na Provozní obrazovce (P1), tj. na obrazovce s rychloměrem, obsloužíme ikonu Národní volba". Na následné obrazovce P99 Výběr železniční zprávy obslužte ikonu národní předvolby a stiskněte textové pole s názvem země, do které jedete. Proveďte návrat na Provozní obrazovku (P1). Během přejezdu hranice vypněte HV (při změně trakčních systémů navíc stáhněte sběrače a stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí) a na Provozní obrazovce (P1) obslužte textové pole s nápisem "měnit národní nastavení". Následný dotaz potvrďte volbou ANO.

8 provozněte lokomotivu a pokračujte v jízdě. Nechtěná volba Německo: Vyčkejte řádné inicializace V PB/LB, tj. vyčkat stavu, při kterém na Provozní obrazovce (P1) zmizí nápis o poruše komunikace LB a na ákladní obrazovce (P3) se otevře snímek nazvaný adání dat o vlaku LB (P21); stav inicializace trvá v řádu jednotek minut (cca 2 minuty) a mj. je blokována tažná síla. Na Provozní obrazovce (P1) je poté nutno dokončit změnu národního nastavení na Německo, znovu stisknout tlačítko NáVo a rovnou (tj. bez předvolby) stisknout textové pole s názvem Česká republika ; nyní je důležité deaktivovat V PB/LB dále podle uvedených bodů: / vozidlo musí stát; / musí být naplněno hlavní potrubí; / stáhněte oba sběrače; / nastavte směr do polohy 0 ; / snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar; / proveďte test V MIREL. ČD na DB: Uzavírací kohout V PB/LB musí být otevřen, tj. ve svislé poloze (pokud byl uzavřen a po jeho otevření přes něj uniká vzduch, stačí ho otevřít až po navázání komunikace). Poruchové ovladače V PB/LB ve strojovně musí být v poloze Provoz. Přepínač režimů V PB/LB musí být v poloze Ein. Přepínač režimů SIFA ve strojovně musí být v poloze A. Přepínače režimů LB na stanovištích (na mezistěnách) musí být poloze Betrieb. ařízení LIM musí být v činnosti na provozní obrazovce je zobrazena šedivá ikona LIM test. Musí být navolen směr Vpřed, naplněno hlavní potrubí a nastaven režim MAN. Na obrazovce P99 Výběr železniční správy nastavte předvolbu Německo (NáVo ikona předvolba železniční správy Německo). Bude automaticky zapnut V LB/PB a SIFA, V MIREL bude samočinně vypnut, po dobu cca 10 s uniká vzduch přes ventil MIREL/SIFA a zní houkačka. Inicializace zařízení PB/LB trvá cca 2 minuty, během této doby svítí na provozní obrazovce nápis Porucha komunikace LB, avšak o poruchu se nejedná! Vyčkejte, až nápis zmizí. adejte data do systému V LB/PB (zadaná data je nutno potvrdit 3 x na displeji, 1 x obsloužit Wachsamtaste). Proveďte zkoušku V PB/LB a SIFA. Jeďte na státní hranici rychlostí na českém území max. 100 km/h! Při změně systému stáhněte sběrač, vypněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Potvrďte Národní volbu" Německo na Provozní obrazovce. dvihněte sběrač a zapněte hlavní vypínač. V případě poruchy V LB/PB přepněte přepínač S283 do polohy Aus! Přepnutí musí být provedeno při stání lokomotivy, po předchozí národní volbě Německo. DB na ČD: V poslední předhraniční ŽST, kde vlak zastavuje, nastavte na obrazovce P99 Národní předvolba Česká republika. Po nastavení nedojde k žádné změně V. Při změně systému stáhněte sběrač, vypněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Potvrďte Národní volbu tlačítkem na Provozní obrazovce. V PB/LB a SIFA zůstávají zapnuty. Teprve poté zadejte povel ke zdvižení sběrače a zapnutí hlavního vypínače! Rychlost na českém území je max. 100 km/h! Po prvním následujícím zastavení vozidla bude vždy automaticky zapnut V MIREL a už v tomto místě zastavení je nutno vykonat postup dále uvedený. Po zastavení vlaku za státní hranicí přepněte V LB/PB na V MIREL takto: / vozidlo musí stát; / musí být naplněno hlavní potrubí; / stáhněte oba sběrače; / vypněte hlavní vypínač; / nastavte směr do polohy 0 ;

9 / snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar; / zvedněte sběrač, zapněte hlavní vypínač; / proveďte test V MIREL. měna z ÖBB na ČD v ŽST Břeclav: Po zastavení vlaku v ŽST Břeclav přepněte V LB/PB na V MIREL takto: / vozidlo musí stát a musí být přepnuto do národní volby Česká republika ; / musí být naplněno hlavní potrubí; / vypněte hlavní vypínač; / stáhněte oba sběrače; / nastavte směr do polohy 0 ; / snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar; / zvedněte sběrač, zapněte hlavní vypínač; / proveďte test V MIREL. měna trakčního systému Přeložte HJP do polohy Výběh. Přepněte ovladač sběračů do polohy "Stáhnout sběrač + vypnout hlavní vypínač" a v této poloze jej PONECHEJTE!! Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Na příslušnou návěst zadejte povel vedni sběrač + zapni hlavní vypínač. Po odblokování trakce lze zadat tažnou sílu. Připojení vlakového topení Vyjměte klíč vlakového topení ze spínače v mezistěně. Přepínač sběračů přepněte do polohy Stáhnout sběrače a vypnout hlavní vypínače" a ponechte jej v této poloze. Ovladač vysokého napětí přepněte do polohy Vypnutí hlavního vypínače" a ponechte jej v této poloze. Stiskněte tlačítko nouzového vypnutí. Pohledem zkontrolujte spuštění sběračů, beznapěťový stav lokomotivy, filtrů a vypnutí hlavního vypínače na displeji. Stiskněte tlačítko obsluhy vlakového topení na displeji a tlačítko držte stisknuté (cca 2 sekundy), dokud se neobjeví signalizace bezpečného stavu pro obsluhu vlakového topení (zelená barva) Pokud trvale svítí ikona neurčitého stavu, i když byly splněny předchozí podmínky, lze vydat závěrný klíč (manipulovat s topnou spojkou) jen při splnění následujících podmínek: kontrolujte na voltmetrech ve strojovně beznapěťový stav filtrů (celkem 10 voltmetrů, žádný nesmí ukazovat napětí větší než 50 V). Uzavřete kohouty sběračů (dojde k odpojení odpojovačů sběračů). Na skříňce bezpečnostních klíčů ve strojovně přestavte páku kohoutu -S411 a vyjměte příslušný klíč. Pomocí klíče uvolněte a pákou uzemněte střešní uzemňovač Q37. Po uzemnění střešního uzemňovače Q37 vyjměte klíč od zámku výstupu na střechu (klíč slouží jako symbol bezpečného stavu na lokomotivě). Vypnutí střadačové brzdy ajistěte lokomotivu proti pohybu (klíny, zarážky). abrzděte střadačovou brzdu tlačítkem na mezistěně. Uzavřete kohouty střadačové brzdy obou podvozků na pomocném vzduchovém panelu ve strojovně. Odbrzděte všechny brzdy tak, aby nebyl tlak v brzdových válcích. Nouzově odbrzděte střadačovou brzdu na všech nápravách pomocí čtyřhranného klíče vně lokomotivy. Přesvědčte se, že je střadačová brzda odbrzděná (vysunutí kolíků). Na obrazovce P94 Brzdy potvrďte vypnutí střadačové brzdy. Vozidlo musí stát. Vypnutí PB/LB

10 Vypněte hlavní vypínač. Stáhněte oba sběrače. Nastavte směr do polohy 0. Snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar. Přepněte spínač S283 do polohy Aus (v případě úniku vzduchu uzavřete kohout V PB/LB). Vypnutí parkovací brzdy HJP přeložte do polohy BE, držte v této poloze a současně stiskněte tlačítko - na klávesnici zadávání rychlosti (vpravo). Přeložte HJP do polohy Jízda pro odbrzdění doplňkové brzdy. Pro opětovné zapnutí parkovací brzdy přeložte HJP do polohy BE, držte v této poloze a současně stiskněte tlačítko + na klávesnici zadávání rychlosti (vpravo) nebo na chvíli přepněte přepínač režimů jízdy z MAN do AUT a zpět. Připojení HV k vlaku (najetí na soupravu) v režimu AUT apněte režim AUT. Postupným stiskem kláves [0] a [+] navolte rychlost 1 km/h. V poloze HJP Souhlas udržuje lokomotiva rychlost 1 km/h a po 10 sec zaparkuje. V poloze "Jízda" netáhne. Pro plynulou jízdu je třeba přeložit HJP z polohy "Souhlas" do polohy "Jízda" a zpět do polohy "Souhlas". V poloze HJP Výběh lokomotiva ihned zaparkuje. Odpojení HV od vlaku (namáčknutí) Nastavte směr vzad. Snižte tlak v hlavním potrubí (tlak musí být po snížení vyšší než 4,0 bar). aveďte ávěr. Dejte HJP do polohy Souhlas dokud se lokomotiva nepohne (je třeba přemoci zabrzdění lokomotivy průběžnou brzdou v důsledku snížení tlaku v hlavním potrubí), pak zadejte Výběh. Uvolněním HJP tah zrušen. Alternativně lze použít tento postup: Nastavte směr vzad. Přeložte HJP do polohy Výběh. apněte režim namáčknutí soupravy (stisk klávesy [P+] na 3 sec). Na displeje je režim indikován příslušným symbolem. Dojde k aktivaci PJP a snížení tlaku v hlavním potrubí, souprava i lokomotiva se zabrzdí. Dejte PJP do polohy Souhlas dokud se lokomotiva nepohne (je třeba přemoci zabrzdění lokomotivy průběžnou brzdou v důsledku snížení tlaku v hlavním potrubí), pak zadejte Výběh. Uvolněním PJP tah zrušen. Režim namáčknutí je ukončen stiskem klávesy [P ] na 3 sec. Aktivace PJP Přeložte HJP do polohy Výběh. Aktivujte pomocnou jízdní páku tlačítkem na displeji (Menu - Ovládací panel) nebo tlačítkem "Centrální zavírání dveří". Polohou PJP Souhlas uvolníte zámek trakce. V poloze PJP Souhlas narůstá poměrný tah (100 % za 12 s). V poloze PJP Jízda zůstává konstantní hodnota požadovaného tahu (poloha je nearetovaná, nutno najít zoubek ). V poloze PJP Výběh klesá tažná síla k nule (ze 100 % na 0 % za 10 s). Uvolněním PJP je zrušen tah, ale není zrušena brzda. Rychlost jízdy při ovládání vozidla pomocí PJP není nijak omezována. Deaktivaci PJP proveďte přeložením HJP do polohy "Jízda".

11 Nouzová jízda Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Přepínač režimu UIC přepněte do polohy 0. Přepněte přepínač směru do polohy 0". Přepněte ve strojovně poruchový spínač tachografu do polohy Porucha". Přepněte ve strojovně poruchový spínač MIREL do polohy M". Vypněte jističe F220 a F224. Vypněte zařízení LIM. Přepněte přepínač nouzové jízdy do požadované polohy. Stiskněte tlačítko označené symbolem START SOS S239. Povelem Start vysokého napětí nebo vedni sběrač uveďte lokomotivu do provozu. Odbrzděte soupravu polohou HJP Souhlas". Přepínačem směru navolte směr. Polohou HJP Souhlas zadejte tah. Odlišnosti při ovládání lokomotivy v režimu nouzová jízda: Po zadání povelu vedni sběrač ovladačem sběračů S125 ( S126) budou zvednuty oba sběrače. Pro stažení sběračů je nutno použít tlačítka bezpečnostní Stop ( S123, S124)! Při nouzové jízdě nelze provést změnu trakčního napájecího systému. Při odbrzdění s HJP v poloze Souhlas je nutné nastavit směr 0. Pokud není nastaven směr 0, dojde k nárůstu tažné síly při zabrzděné průběžné brzdě!!! Kompresor lze ovládat v režimu nouzové jízdy pouze ručně. Regulace tlaku v hlavním vzduchojemu je plně v kompetenci strojvedoucího na základě údajů mechanického manometru. Napájení vlaku je při zavedení nouzové jízdy blokováno! Dveře soupravy budou odblokovány! Vícenásobné řízení Spojení vozidel provádějte pouze tehdy, pokud je na obou lokomotivách stažen sběrač. Po spojení obou kabelů vedení UIC558 se na TDD objeví obrazovka P98 Řízená lokomotiva. Řízená lokomotiva / všechny ovladače přídavné brzdy musí být v poloze "O2 Odbrzdit ; / ovladače sběračů a HV přepněte do polohy Držet stav"; / přepínač směru přepněte do polohy 0"; / přepínač režimu přepněte do polohy MAN"; / HJP přeložte do polohy Výběh"; / stiskněte tlačítko průchod strojovnou; / přepněte přepínač provozního režimu -S137 do polohy (Řízená lokomotiva) ; / vypněte spínač řízení. Řídicí lokomotiva Na obrazovce P98 - Řízená lokomotiva: / povolte zapnutí řízení na řízené lokomotivě; / povolte připojení řízené lokomotivy k vysokému napětí; / povolte případně zapnutí topení vlaku na řízené lokomotivě; / zablokujte případně pískování řízené lokomotivy. Uveďte lokomotivy do provozu. kouška LIM Přepínač sběračů přepněte do polohy Stáhnout sběrače a vypnout hlavní vypínače" a ponechte jej v této poloze. Ovladač vysokého napětí přepněte do polohy Vypnutí hlavního vypínače" a ponechte jej v této poloze. Pokud je test vyžadován, stiskněte oranžové blikající tlačítko s textem LIM test dopor." na provozním displeji, v případě ručního spuštění testu, stiskněte tlačítko s nápisem LIM. Tlačítko změní barvu na šedou a textem LIM test probíhá".

12 Test zařízení trvá cca 30 sec. Po ukončení testu se v tlačítku zobrazí nápis "LIM test OK" na modrém pozadí a lokomotivu je možno uvést do provozu (tlačítko LIM test OK" zmizí za dalších cca 30 sec). Poruchové stavy Řídicí systém Porucha obou displejů na stanovišti atuhnutí nebo zhasnutí obou obrazovek trvalý stav. Vypnout a po 20 s zapnout jističe displejů -F205 a -F207. Případné zpoždění nebo neschopnost ohlásit dispečerovi a strojmistrovi. Trakce Porucha trakčního motoru Hlášení diagnostiky. Řídit se pokyny diagnostiky. Další jízda s omezeným trakčním výkonem je možná, ohlásit dispečerovi možné prodloužení jízdní doby, závadu ohlásit strojmistrovi. Vypnutí trakčního motoru (podvozku). Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Stiskněte tlačítko příslušného střídače (podvozku) na obrazovce P92. Po cca 5 sec bude pohon elektricky odpojen. Další jízda s omezeným trakčním výkonem je možná, ohlásit dispečerovi možné prodloužení jízdní doby, závadu ohlásit strojmistrovi. Pomocné pohony Porucha primárního měniče Hlášení diagnostiky. Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Stiskněte tlačítko vypnutí příslušného primárního měniče na obrazovce P92. Po cca 5 sec bude střídač elektricky odpojen. Další jízda bez omezení. Porucha sekundárního měniče Hlášení diagnostiky. V případě poruchy některého střídače pomocných pohonů je možné jeho funkci nahradit střídačem pro pohon chlazení brzdového odporníku. EDB nebude v tomto případě k dispozici. Při poruše střídače U79 (vlastní spotřeba) je blokována jízda, při poruše U74, U75, U78 je možná jízda bez omezení do přehřátí příslušného uzlu. astavte a zajistěte lokomotivu proti pohybu. Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Vypněte EDB příslušného podvozku tlačítkem na obrazovce P92. Ve strojovně proveďte příslušné manipulace. Další jízda bez EDB. Brzdy Vypnutí doplňkové, přídavné nebo parkovací brzdy Uzavřít příslušný kohout a odvětrat prostory stiskací záklopkou (kontrola odvětrání na manometru)! Dbát na neúčinnost vypnutých brzdových systémů! Nouzové odbrzdění střadačové brzdy Hlášení diagnostiky.

13 ajistěte lokomotivu proti pohybu (klíny, zarážky). abrzděte střadačovou brzdu tlačítkem na mezistěně. Uzavřete kohouty střadačové brzdy obou podvozků na pomocném vzduchovém panelu ve strojovně. Odbrzděte všechny brzdy tak, aby nebyl tlak v brzdových válcích. Nouzově odbrzděte střadačovou brzdu na všech nápravách pomocí čtyřhranného klíče vně lokomotivy. Přesvědčte se, že je střadačová brzda odbrzděná (vysunutí kolíků). Na obrazovce P94 Brzdy potvrďte vypnutí střadačové brzdy. Před další jízdou odstraňte zajišťovací klíny nebo zarážky. Dbát na neúčinnost vypnutých brzdových systémů! Po změně stanoviště je trvale zaveden závěr a je odvětráno hlavní potrubí Kontrola přepnutí přepínačů UIC S159 ( S160). Na obou stanovištích musí být ve stejné poloze! abezpečovací zařízení Porucha V PB/LB Signalizace zařízení V PB/LB + únik vzduchu z hlavního potrubí. V PB/LB vypnout jističem a opět zapnout, překontrolovat koncovou polohu uzavíracího ventilu PB na pneumatickém panelu (čtyřhran), v případě neúspěchu přepnout přepínač - S283 do polohy AUS", v případě dalšího úniku vzduchu z HP uzavřít kohout PB a vypnout jistič zařízení. Vyrozumět B, VL a strojmistra, Vmax = 50 km/h. Porucha MIREL Nouzové brzdění + možná signalizace Err na opakovači, případně nepřenášení návěstí. Vypnout a po 10 sekundách zapnout jistič MIREL, v případě neúspěchu přepnout poruchový spínač MIREL do polohy "0" a vypnout jistič MIREL, v případě dalšího úniku vzduchu uzavřít kohout MIREL. ávadu ohlásit dispečerovi a strojmistrovi, do KO zapsat případný kód poruchy Err (zobrazí se po stisknutí tlačítka Enter), postupovat dle SŽDC (ČD) T108, SŽDC D1 a ČD D2. Porucha SIFA Nouzové brzdění + poruchové hlášení. Přepnout spínač SIFA na skříni V do polohy "0". V případě dalšího úniku vzduchu uzavřít kohout MIREL. Postupujte podle národních předpisů (50 km/h)! Porucha čidla rychlosti tachografu Hlášení diagnostiky. Při poruše čidla rychlosti tachografu lze přepnout tachograf na čidlo měření rychlosti pro CRV/AVV (A). Rychlost je zaznamenávána v tachografu standardním způsobem. Na obrazovce P97 Čidla rychlosti stiskněte tlačítko měnit v řádku Tacho. Porucha tachografu Na displeji je indikována závažná porucha tachografu. Vypněte jistič tachografu -F149 (stanoviště 2). Přepněte přepínač tachografu S279 do polohy PORUCHA". Ručně zapněte příslušný národní zabezpečovač do polohy M (poloha spínače vpravo). Tachograf není schopen rychlost měřit nebo registrovat. Po vypnutí tachografu bude zobrazována rychlost z CRV/AVV, ale nebude registrována! Jízdu ukončete v následující ŽST (viz předpis V8/I, čl. 26) a požádejte o náhradní stroj! Při D - testu MIRELu nedojde k opětovnému naplnění hlavního potrubí

14 Při prvním krátkodobém odpadu EPV nedojde k opětovnému naplnění hlavního potrubí (projev podobný stržené záchranné brzdě). Při poklesu tlaku v hlavním potrubí zaúčinkují potrubní zrychlovače soupravy, je nutno zavést ávěr brzdiče nebo rychločinně zabrzdit a vyčkat úplného odvětrání hlavního potrubí. Hlášení horké ložisko Hlášení diagnostiky. Lokomotiva zavede provozní brzdění. Při podkročení rychlosti 60 km/h lze naplnit hlavní potrubí a v případě potřeby pokračovat max. 60 km/h. astavte na vhodném místě. kontrolujte stav ložisek. V případě závady měření (poškození čidla měření, kabeláže) kvitujte poruchu na obrazovce P59 a pokračujte dále bez omezení. Případné zpoždění nebo neschopnost ohlásit dispečerovi a strojmistrovi. Porucha protismyku Hlášení diagnostiky. Vypněte jistič -F221. Nastavte režim brzdění P nebo G. Přepočítejte případně skutečná brzdící procenta vlaku podle nastaveného režimu brzdění. Dopravovaná lokomotiva se závadou protismyku musí mít vypnutou průběžnou brzdu! Ostatní Porucha houkačky Houkačka je stále účinná. Uzavřít kohout příslušné houkačky na pomocném vzduchovém panelu. Postupujte podle národních předpisů! Nelze vypnout baterii Řídicí systém nereaguje na povely spínačů řízení a vypnutí baterie. Stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí. Poznámky

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Příloha přehled piktogramů Vypracoval: Ing. Radek Šafránek Číslo dokumentu: Lo2009-31-CZ Kontroloval: Ing. Václav Bierhanzl Datum vypracování:

Více

Technické závady vozu 14 T. Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze)

Technické závady vozu 14 T. Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze) Technické závady vozu 14 T Zpracovali: 1 Tomášek Tomáš 225023 Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 (spolupráce na voze) Obsah: Seznam jističů 3 Manipulace s vozem 4 ČERVENÉ ZÁVADY Porucha pohonu (porucha tachografu)

Více

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Příloha přehled alarmů Vypracoval: Ing. Radek Šafránek Číslo dokumentu: Lo2009-32-CZ Kontroloval: Ing. Václav Bierhanzl Datum vypracování:

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 15T Platí od září 2011 verze 02 1.

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Technická příprava

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Technická příprava ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Technická příprava Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Technická příprava 1) Zhasnutá kontrolka zrychlovače při zadané jízdě znamená: 1 b. a) a) vyřazení zrychlovače z trakčního obvodu

Více

Technické závady vozu KT8 RN2P Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Tomášek Tomáš 225023 Kos Jan 1726

Technické závady vozu KT8 RN2P Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Tomášek Tomáš 225023 Kos Jan 1726 Technické závady vozu KT8 RN2P Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Tomášek Tomáš 225023 Kos Jan 1726 Obsah: Seznam pojistek 600V v odpojovači OTZ 3 Seznam jističů 4 DIAGNOSTIKA ZÁVAD NA VOZE Popis a foto panelů

Více

Závady. vozů. T3R.P a T3R.PLF

Závady. vozů. T3R.P a T3R.PLF Závady vozů T3R.P a T3R.PLF 1 Vůz T3R.P., T3R.PV a T3 R.PLF Alstom s tranzistorovou výzbrojí TV Progres. Panel indikace poruch. Panel je instalován vpravo od tachografu v zorném poli řidiče. A B Regulátor

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T6A5

TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T6A5 TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T5 Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 Tomášek Tomáš 225023 Obsah: Seznam pojistek 600V v odpojovači OTZ 3 Seznam jističů a pojistek 24V u vozů ev. č. 8601-8680 4 Seznam jističů

Více

Návod k obsluze řídícího vozu 3Ev

Návod k obsluze řídícího vozu 3Ev Návod k obsluze řídícího vozu 3Ev ČD 8-311.1 Vypracoval: Ing. Radek Hedvík Číslo dokumentu: LoTP000623 Kontroloval: Ing. Miroslav Novák Datum vypracování: 23.3.2011 Ing. Vladan Motyka Datum poslední změny:

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

ŠKODA 71 Em, ČD 363.5

ŠKODA 71 Em, ČD 363.5 Přehled alarmů ŠKODA 71 Em, ČD 363.5 Vymezení platnosti: Verze SW: LCC: 1.20 TDD: 1.20 Elektrická výzbroj: 1.5 Vypracoval: Ing. Martin Sychra Číslo dokumentu: LoTP000846 Kontroloval: Ing. Václav Bierhanzl

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje TRAMVAJ KT8D5 u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 Obsah: 3... Úvod KT8D5.RN2P 3... Základní údaje, podmínky

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Návod na obsluhu rekonstruované lokomotivy řady 754

Návod na obsluhu rekonstruované lokomotivy řady 754 Návod na obsluhu rekonstruované lokomotivy řady 754 Nabývá účinnosti od: 03.02.2010 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce technický ředitel jednatel technický ředitel Jméno Ing.Petr Svoboda RNDr.Jan Hula Ing.Petr

Více

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5R.N2P. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9

DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje KT8D5R.N2P. u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání - Tramvaje TRAMVAJ KT8D5R.N2P u č e b n í p o m ů c k a k v ě t e n 2 0 0 9 Obsah: 3... Úvod KT8D5.RN2P 3... Základní údaje,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02

MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 POUŽITÍ Mazací systém OK - 02 je určen k mazání okolků lokomotiv převážně s obousměrným provozem. Je to moderní mazací systém, u kterého mazivo rozptýlené ve vzduchu je

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Pomůcka na lokomotivu 753.7

Pomůcka na lokomotivu 753.7 Pomůcka na lokomotivu 753.7 1. úkony před startem spalovacího motoru Napětí akumulátorové baterie musí být minimálně 20 V. V případě, že po zapnutí odpojovače voltmetr neukazuje žádnou hodnotu napětí,

Více

Návod k oblsuze lokomotivy řady 742 "reko batoh"

Návod k oblsuze lokomotivy řady 742 reko batoh Návod k oblsuze lokomotivy řady 742 "reko batoh" Úvod Lokomotivy řady 742 (původním označením T 466.2) byly v letech 1977 až 1986 vyráběny v pražské lokomotivce ČKD. Jedná se o dieselelektrické čtyřnápravové

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE LOKOMOTIVY ŘADY 130 - E479.0 TYP 79 E1

NÁVOD K OBSLUZE LOKOMOTIVY ŘADY 130 - E479.0 TYP 79 E1 NÁVOD K OBSLUZE LOKOMOTIVY ŘADY 130 - E479.0 TYP 79 E1 POSTUP PŘI OŽIVENÍ SAMOSTATNÉ LOKOMOTIVY Oživení jednotlivého hnacího vozidla. Pod napájeným trakčním vedením je možno provést oživení lokomotivy

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 1. Při zapnutém řízení ukazuje

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA + Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE TECHNICKÁ PŘÍPRAVA Platí od dubna 2012 1. Při

Více

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Vymezení platnosti: Verze SW: LCC: 1.01.109 TDD: Windows 1.00.55 Linux 1.03.37 Elektrická výzbroj: Provedení 1,5 (zkušební provoz) Vypracoval:

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

1. Změnový list. Lo2009 21 CZ. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

1. Změnový list. Lo2009 21 CZ. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Strana 2/272 1. Změnový list Ind. Popis změny Datum Změnil První vydání 16.5.11 Šafránek a SW Pack 23 nemá vliv na Návod k obsluze 2. 6. 11 Rauš b 8, 10.2.1 oprava a doplnění textu zadání dat do LZB 10.

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

ČESKÉ DRÁHY a.s. SPRÁVA DOPRAVNÍ CESTY PRAHA SPRÁVA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY

ČESKÉ DRÁHY a.s. SPRÁVA DOPRAVNÍ CESTY PRAHA SPRÁVA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY ČESKÉ DRÁHY a.s. SPRÁVA DOPRAVNÍ CESTY PRAHA SPRÁVA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY MÍSTNÍ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO SPÍNACÍ STANICI DKV PRAHA ONJ SŘEDNÍ SKUPINA HALA 512 TV k. 207, 208, 209, 210

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Depo kolejových vozidel Praha duben 2013. 162 a 163 OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ KONSTRUKCE A ŘÍZENÍ (OKRUHY OTÁZEK) Tabulka změn dokumentu

Depo kolejových vozidel Praha duben 2013. 162 a 163 OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ KONSTRUKCE A ŘÍZENÍ (OKRUHY OTÁZEK) Tabulka změn dokumentu Depo kolejových vozidel Praha duben 2013 162 a 163 OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ KONSTRUKCE A ŘÍZENÍ (OKRUHY OTÁZEK) 10. 4. 2013 Vydání dokumentu Tabulka změn dokumentu Miroslav Svoboda, DKV Praha 2 Vážení kolegové,

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 1.10 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 České dráhy, akciová společnost Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ LIBEREC 2..2008 Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 Č.j.: 746 / 2008 Zpracoval: Havrda Josef tel. 972365430 KV - Domin Miroslav

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Návod k obsluze dvousystémové elektrické lokomotivy

Návod k obsluze dvousystémové elektrické lokomotivy Část Obrazovky displejů Návod k obsluze dvousystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 71 Em, ČD 363.5 Vymezení platnosti: Verze SW: LCC: 1.20 TDD: 1.20 Elektrická výzbroj: Provedení 1.5 Vypracoval: Ing. Martin

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Centralis UNO IB Centralis UNO IB VB Řídicí jednotka pohonu

Centralis UNO IB Centralis UNO IB VB Řídicí jednotka pohonu Abyste mohli optimálně využít všech výhod lokální ovládací jednotky Centralis UNO IB, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Řídicí jednotka Centralis UNO IB / je určena k přímému ovládání jednoho

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení

Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Luboš Smejkal Provoz elektrické lokomotivy mimo trolejové vedení Klíčová slova: hybridní elektrická lokomotiva, akumulátorový vůz, provozní zkušenosti, ekonomické

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 2 Obsah 1. Systém domácího videovrátného...2 2. Obsah dodávky...2 3. Technický popis výrobku...3 4. Instalace...4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného...5 6. Obsluha...6 7. Poruchy a jejich

Více

ITC-2 / ITC -4 / ITC 6

ITC-2 / ITC -4 / ITC 6 ITC-2 / ITC -4 / ITC 6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

KUSOVNÍK LOKOMOTIVY 240

KUSOVNÍK LOKOMOTIVY 240 KUSOVNÍK LOKOMOTIVY 240 Obsah: SCHÉMA ZAPOJENÍ HLAVNÍCH OBVODŮ... 1 SCHÉMA ZAPOJENÍ POMOCNÝCH POHONŮ... 2 SCHÉMA OCHRAN A MĚŘENÍ LOKOMOTIVY... 4 SCHÉMA ZAPOJENÍ ŘÍZENÍ LOKOMOTIVY... 5 SCHÉMA ZAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Průmyslový regulátor KS 406

Průmyslový regulátor KS 406 Process and Machinery Automation Průmyslový regulátor KS 406 Návod k použití PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet:

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více