Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou."

Transkript

1 Č. 11 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, Vánoční a novoroční svátky se pomalinku blíţí, a s nimi i spousta radosti a slavení. Aby jste si tu pohodu u cukroví a ve společnosti svých nejbliţších mohli ještě více vychutnat, je tady nové číslo Trendy zpravodaje. Máme pro Vás několik uţitečných rad a tipů. Jako třeba pozvánky na různé kurzy sociální rehabilitace a zajímavé akce. Několik autorských článků. Informace o tom jak bude spolek Trend fungovat přes svátky. Představí se vám i nový zaměstnanec Trendu. No a na závěr pár vánočních vtipů a tipů. Za celou redakci Trendy zpravodaje i všechny zaměstnance Trendu Vám přeji krásné proţití Vánočních svátků, a vykročení tou správnou nohou do nového roku Michal Koutný Pozor důleţité!!! - VÁNOČNÍ PROVOZ SLUŽEB V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ Váţení uţivatelé sluţeb, členové a přátelé trendu vozíčkářů, Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou. Jako ve většině organizací i v Trendu vozíčkářů si zaměstnanci vybírají dovolenou a v období svátků bude zaveden omezený provoz. V níţe uvedených informacích se dočtete o změnách na jednotlivých sekcích. Sluţba OSOBNÍ ASISTENCE Pracovníci sluţby osobní asistence Terka Skoupilová a Míša Hladišová Vás ţádají, abyste nahlásili své poţadavky na období co nejdříve. Pokud jiţ v tuto chvíli víte, ţe Váš asistent nebude moci během Vánoc přijít na asistenci, spojte se s Terkou nebo Míšou (telefon se záznamníkem , mobil , a nejlépe své poţadavky nahlašte jiţ teď nebo dříve neţ je poslední nahlašovaní termín. Jako kaţdý rok se zejména studenti na Vánoce rozjíţdí do svých domovů a bude k dispozici o něco méně asistentů. Proto, aby vše bylo dobře zajištěno, bychom potřebovaly vědět Vaše potřeby na asistenci včas v podstatě čím dříve tím lépe. Osobní asistenti budou chodit na asistence dle domluvy s uţivateli a na základě nahlášených poţadavků do kanceláře OA. Zadávání poţadavků: Poţadavky nahlašte do pátku do 9.00h na následující týden Poţadavky nahlašte do čtvrtku do 9.00h na následující týden

2 Poţadavky nahlašte do čtvrtku do 9.00h na následující týden Pro nahlášení poţadavků do vyuţijte pevnou linku se záznamníkem , SMS na nebo (během pondělí středy nebude nikdo v kanceláři přítomen) Přítomnost sociálních pracovníků OA v kanceláři: Pondělí úřední den 8-12h, 13-17h Úterý a středa pracovník bude v kanceláři Čtvrtek úřední den 9-12h, 13-17h + zajišťování nahlášených poţadavků na následující týden (Míša Hladišová) Pátek středa státní svátky a dovolená Čtvrtek úřední den 9-12h, 13-17h + zajišťování nahlášených poţadavků na následující týden (Terka Skoupilová) Pátek neděle dovolená, svátek a víkend Od pondělí funguje sekce jako obvykle. Děkujeme za spolupráci. Sluţba SOCIÁLNÍ REHABILITACE Sluţba sociální rehabilitace bude mít rovněţ omezený provoz. Pracovní asistenti budou chodit na asistence dle domluvy s uţivateli a na základě nahlášených poţadavků do kanceláře. Pondělí 20.- čtvrtek klasický týdenní provoz Pátek neděle státní svátky, celotýdenní dovolená. V případě, ţe budete cokoliv potřebovat, kontaktujte pracovnici Marušku Pijáčkovou nejpozději ve čtvrtek do 12h osobně, telefonicky , , em: SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA A PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek budou uzavřeny od pátku do neděle V případě, ţe budete chtít vrátit kompenzační pomůcku (pouze po předchozí domluvě) nebo urgentně vyřídit nějakou záleţitost je to moţné prostřednictvím pracovníka sluţby sociální rehabilitace viz. kontakty výše. PROVOZ INTERNETSTUDOVNY Uzavřena od PANÍ ÚČETNÍ a PANÍ ŘEDITELKA Paní ředitelka bude k zastiţení do Paní účetní bude k zastiţení v kanceláři: do vţdy v pondělí, středa a čtvrtek vţdy 9-12h a 13-15h. Během vánočních svátků můţete kontaktovat paní ředitelku nebo paní účetní pouze ve čtvrtek h a 13-15h. Tel: , Ostatní zaměstnanci v týdnu vybírají řádnou dovolenou. Přejeme všem krásné proţití Vánočních svátků, Štastný nový rok a těšíme se v roce 2011 na shledanou Za zaměstnance Trendu vozíčkářů Šárka Schmucková - 2 -

3 Nováček v Trendu Zdravím všechny Trenďáky, mé jméno je Marie Pijáčková, od poloviny listopadu tohoto roku jsem nastoupila jako soc.pracovnice sociální rehabilitace za Ludmilu Benadovou, proto bych se Vám ráda představila. Přicestovala jsem k Vám z kraje dobrého vínka a zpěvu a to ze Slovácka (ano, vinohrad máme ). Vystudovala jsem poradenství v soc. práci na Ostravské univerzitě, v současné době se ještě vzdělávám na Univerzitě Palackého a to v oboru psychologie. Jsem nadšenec jógy, tai-chi a vůbec velký fanoušek sci-fi ţánru (v tuto chvíli ţiji Star Trekem a Hvězdnou bránou ). Relaxuji při dobré kníţce, filmu nebo při korálkování či jiném tvořením. PS: poznávací znamení dlouhé vlasy a široký úsměv. Těším se na všechny. Mgr. Marie Pijáková sociální pracovnice služby Sociální rehabilitace Pozvánka - Charitativní koncert Občanské sdruţení Dobré místo pro ţivot pořádá dne v Jazz Tibet Clubu Olomouc charitativní koncert, na kterém vystoupí country skupina Druhey Nerw z Olomouce. Začátek koncertu je v hod. Výtěţek akce je určen na sluţby lidem s těţkým tělesným postiţením poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc. Vstupné činí 100,- Kč. Vozíčkáři s doprovodem mají vstup zdarma. Vstupenky je moţné si objednat u pí. Milušky Březinové tel , Srdečně zveme všechny uţivatele sluţeb, členy organizace a zaměstnance. Alena Ivanová Pozvánka ke stánku Dobrého místa pro ţivot Váţení, srdečně Vás zveme ve čtvrtek na Dolní náměstí ke stánku Dobrého místa pro ţivot (poblíţ umělého kluziště), ve kterém budou prodávat pánové Jan Holpuch, Marek Pazdera a Josef Kaňkovský. U stánku si budete moci zakoupit kalendáře, drobné vánoční pečivo, ozdoby z vizovického těsta, pralinky z pravé belgické čokolády a něco teplého "na ohřátí" :-) Ze všeho, co vám pánové ve čtvrtek prodají, doputuje vydělaná částka na sluţby poskytované lidem s tělesným handicapem. Přijďte na Dolní náměstí ke stánku a podpořte nás ve čtvrtek Děkujeme. Za Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Alena Ivanová - ředitelka - 3 -

4 KURZ TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Rubrika Sociální rehabilitace. Pokud si chcete vytvořit vlastní webové stránky a nemáte s tím zkušenost, tak bychom Vás rádi pozvali na nově otevřený KURZ TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK. Kurz by měl začít uţ v úterý opět od a to tradičně v Trendu vozíčkářů. Je určen zejména začátečníkům. Vzhledem k tomu, ţe je kapacita omezena, prosím, hlaste se do (buď osobně - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Luţická 7, Olomouc, telefonicky /mob , nebo Hezké zimní dny Vám přeje Pijáčková Marie POVÍDÁNÍ O BOCCIE SI PRO VÁS PŘIPRAVÍ EVA KVAPILOVÁ Zveme všechny členy, uţivatele sluţeb Trendu vozíčkářů, asistenty i přátele na příjemné odpoledne. Eva Kvapilová si spolu s asistentem připravuje fotografickou prezentaci o svém oblíbeném sportu BOCCIA. Ráda by se s Vámi podělila o záţitcích, úspěších a zkušenostech. Akce se bude konat v pondělí 10. ledna 2011 od Jste srdečně zváni. Bude i něco k zakousnutí. Dotazy: Mgr. Pijáčková Marie Sluţba Sociální rehabilitace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Info - Důchody Všechny důchody se od 1. ledna 2011 zvýší Od lednové splátky roku 2011 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom rozhodla vláda nařízením č. 281/2010 Sb. Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení - 4 -

5 Kurz finančního plánování a hospodaření Sluţba Sociální rehabilitace Vás srdečně zve na zimní kurz finančního plánování a hospodaření, zkušenou lektorkou je odbornice Kateřina Pavlů z Poradny pro dluţníky SPES. Kurz je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 1. Hospodařit je umění 5. ledna 15:00 18:00 Tvorba rozpočtu (účastníci si sami hledají veškeré poloţky rozpočtu coţ je velice důleţité k tomu, aby si uvědomili kolik pevných poloţek je třeba platit), ladění společného rozpočtu Základní principy hospodaření Výdajová stránka pevné roční výdaje, nezbytné výdaje spojené s kaţdodenním ţivotem, další výdaje, moţnosti omezení výdajů Hodnota peněz Tvorba rezerv a plánování budoucnosti Eliminace rizik Produkty : běţné účty, terminované vklady, vkladní kníţky, platební karty, stavení spoření, penzijní připojištění 2. Finanční produkty 12. ledna 15:00 18:00 finanční produkty dobrý sluha, zlý pán. Zodpovědné zadluţení. - produkty, pravidla pro zodpovědné zadluţování, co potřebuji vědět neţ se zadluţím, zvaţování ţivotních událostí 3. Dobrá legislativa :00 18:00 právní normy k ochraně spotřebitele, smlouvy, zástavní právo, rozdíl mezi ručitelem a spoludluţníkem, co bude nového, s čím je moţno se potkat v praxi, pojištění úvěru atd. 4. Vymáhání pohledávek :00 18:00 nekalé praktiky poskytovatelů úvěrů, registr, trvale udrţitelný dluh, co se děje kdyţ dluţník neplatí 5. Exekuce :00 18:00 práva a povinnosti, průběh exekuce, rozhodčí řízení, jak se bránit proti exekuci atd. 6. Moţnosti navýšení příjmů, shrnutí, osobní bankrot, moţnosti řešení zadluţenosti, praktické pokyny :00 18:00 Kapacita kurzu není omezena. Více informací podá Mgr. Marie Pijáčková. Přijímá také do přihlášky. Kontakt: mobil: , tel.:

6 Pozvánka na představení Poradny pro dluţníky SPES Akce je také uvedením do lednového a únorového kurzu Finančního plánování a hospodaření v 15:00-18:00 v učebně Trendu vozíčkářů Jak hospodařit s penězi? Jak plánovat? Mohu se i já konečně vypořádat s dluhy? Odbornice Kateřina Pavlů představí všem zájemcům z řad uţivatelů sluţeb Trendu vozíčkářů sluţby olomoucké poradny pro dluţníky a také uvede kurz Finančního plánování a hospodaření, který se bude konat v měsíci lednu a únoru v Trendu vozíčkářů. Pokud přijdete s konkrétním dotazem, získáte také informace k moţnému řešení Vaší individuální situace. Poradna pro dluţníky SPES poskytuje jak poradenství pro zadluţené domácnosti, tak organizuje vzdělávání široké veřejnosti a studentů středních škol. Poradna není bezbarierová, proto v případě, ţe budou také zájemci z řad Vás vozíčkářů, je ochotná lektorka kurzu poskytovat poradenství po domluvě i v prostorách Trendu vozíčkářů. Přijďte se informovat! Marie Pijáčková - Info NRZP CR Váţení přátelé, dovolte abych Vás informoval o jedné důleţité věci. Dne 4. listopadu 2010 se uskutečnilo jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro péči o děti a dorost. Komise projednávala podnět z ÚV ČR, který se týkal problému některých mladistvých se zdravotním postiţením. Tito lidé mají často problém s nalezením všeobecného praktického lékaře, který by byl ochoten je po dovršení 19 let zaregistrovat a převzít do své péče. Do 19 let jsou tito mladiství se zdravotním postiţením registrováni u svého dětského lékaře. Praktickému lékaři pro děti a dorost neposkytuje zdravotní pojišťovna ţádnou platbu, pokud si ponechá osobu starší 19 let. Pokud by se takový případ Vám stal osobně a nebo ve Vašem okolí, kdy praktický lékař nebude chtít zaregistrovat osobu se zdravotním postiţením, která dovršila věk 19 let, můţete se obrátit na paní MUDr. Janu Uhrovou, 1. místopředsedkynin Sdruţení praktických lékařů ČR, NRZP ČR dosud nemá poznatky, ţe by v této věci mohl být nějaký problém, ale vzhledem ik tomu, ţe se tím zabývalo Ministerstvo zdravotnictví, tak pravděpodobně k nějakým nesrovnalostem dochází. Přeji Vám všechno dobré. S pozdravem Bc. Václav Krása předseda NRZP ČR Tel: mob:

7 Literární soutěţ Internet a můj handicap jiţ posedmé Co znamenají internet a telefon pro lidi se zdravotním postiţením, jak ovlivňují jejich ţivot? To je téma jiţ 7. ročníku literární soutěţe Internet a můj handicap, který vyhlásilo BMI sdruţení. Zatímco v prvých pěti ročnících byla soutěţ zaměřena jen na internet, nyní sice má tradiční název, ale tematicky se podruhé rozšiřuje o význam telefonu pro lidi s postiţením. Tomu odpovídá i první cena: mobilní telefon s bezplatným připojením internetu na jeden rok. Vítězi ji poskytne společnost Telefónica O2, která je hlavním partnerem konference INSPO 2011 Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, na níţ budou 19. března 2010 vyhlášeny výsledky soutěţe. Pro inspiraci se mohou zájemci podívat na stránky kde jsou zveřejněna díla z dosavadních šesti ročníků soutěţe. Bude zde postupně upřesňován i program konference INSPO: zatím organizátoři ze sdruţení BMI prozradili několik hlavních témat. Patří k nim informace o přínosu digitalizace televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postiţením, představení projektu Big Help, dohledového centra umoţňujícího monitorovat online zdravotní funkce člověka a zajišťovat lidem se zdravotním postiţením asistenci na dálku, nebo přiblíţení sluţby O2 pro neslyšící osoby. Pravidla literární soutěţe zůstávají stejná jako v minulých ročnících. Maximální rozsah textu je 600 slov. Autoři v něm mají vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se s postiţením. Porota bude při hodnocení přihlíţet jak k literární úrovni, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěţe nebudou přijaty práce z předchozích ročníků. Text opatřený poštovní i elektronickou adresou je nutné zaslat nejpozději 20. února 2011 na Zdroj: Helpnet.cz Změna u Českých drah - zvýhodnění drţitelů průkazů ZTP a ZTP/P Dnem 12. prosince 2010 vstupují v platnost nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah. Byla akceptována iniciativa SONS přijetím ustanovení, které umoţňuje drţitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přiráţky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto sluţbu pochopitelně vyuţít nelze. Nové SPPO ČD naleznete na odkazu: Úpravu naleznete v bodech 75 b) a Vybraný text potřebné části citujeme: České dráhy, a.s.čd SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou dráţní osobní dopravu. Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 25. října 2010 pod č.j.: / 2010-O28 Účinnost od: Kapitola IV Manipulační přiráţka, přiráţka k jízdnému a dodatečné prokázání nároku na slevu 75. Bez manipulační přiráţky nebo přiráţky k jízdnému si lze ve vlaku zakoupit jízdenku nebo doplatek k jízdnému: a) při prvním odbavení a při prvním doplatku k platnému předem zakoupenému jízdnímu dokladu nebo místence po nástupu do vlaku v neobsazené stanici (označené v platném jízdním řádu symbolem 3) nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení - 7 -

8 sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, b) při doplatku jízdného do 1. vozové třídy, za jízdu oklikou, při jízdě za původní cílovou stanici a při vystavení jízdného pro drţitele průkazů ZTP a ZTP/P po nástupu do vlaku v obsazené stanici nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, c) při vystavení ţákovského jízdného z pohraničního bodu pro drţitele ţákovského průkazu, studujícího na zahraniční škole, pokud se o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, d) pokud nemohl být cestující v nástupní obsazené stanici odbaven do poţadované cílové stanice nebo poţadovaným druhem jízdného a o zaplacení nebo doplacení jízdného se sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů Manipulační přiráţku ani přiráţku neplatí cestující při úhradě přepravného za psa ve vlaku. Zdroj: TyfloCentrum Olomouc Cena Mosty 2010 čeká na nominace Co mají společného město Český Krumlov, Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna, Engelbert Mildner a Naděţda Rubnerová? Stali se vítězi sedmého ročníku udílení cen Mosty Kdo získá toto ocenění Národní rady osob se zdravotním postiţením ČR za rok 2010? To můţete ovlivnit i vy, pokud do 31. prosince pošlete svoji nominaci do některé ze čtyř vyhlášených kategorií. Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR navrţeným subjektům za mimořádný čin, projekt nebo akt ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. Cena Mosty 2010 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích: 1) Cena NRZP ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. 2) Cena NRZP ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. 3) Cena NRZP ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postiţením. 4) Zvláštní cena NRZP ČR udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. Návrhy mohou podávat úřady státní správy a samosprávy, instituce, nestátní neziskové organizace, občanská sdruţení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Návrhy na předepsaném formuláři se zasílají poštou na adresu Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR, Partyzánská 7, Praha 7. Uzávěrka soutěţe je 31. prosince Pro zařazení návrhu je rozhodné datum podací pošty na listovní zásilce. Později zaslané návrhy jiţ nebudou zahrnuty do hodnocení. Výsledky soutěţe budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 17. března 2011 v Kroměříţi. Ceny pro jednotlivé kategorie navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Pamětní diplomy vytvořil akademický malíř Otakar Tragan. Zdroj: Helpnet.cz - 8 -

9 Vaše okénko Praděd Paseka Je krásné pozdní léto a já s manţelem pobýváme celkem nedaleko od Pradědu. Tak si říkáme, při těch krásných prosluněných dnech, ţe bychom se mohli podívat na Praděd, co se zde zase změnilo. Jezdíme sem, jiţ několik let, autobusem se školákama. Tak se nás zdejší poplatky netýkají. Takţe je pro nás překvapení, ţe chtějí od nás Poplatek za uţití nehlídaného parkoviště na Ovčárně Je zde sleva na ZTP ve výši 50%, to je pravda. Tak platíme 100,- Kč. Vím, ţe zde silnice má jiţ lepší asfalt a je lépe udrţována po celý rok neţ tomu bývalo kdysi před lety. Dojedeme na parkoviště na Ovčárně a rozhlíţíme se, která budova je zde nově přistavena. Asi nebyla ţádná. Ţádná se nově neleskla. Tak se vydáváme za pěkného slunečného počasí po asfaltové silnici nahoru na Praděd. Na obloze zatím ţádný mráček, takţe výhled je překrásný. Vidíme hezky přečerpávací nádrţ v Dlouhých Stráních a tam za kopcem je Červenohorské sedlo. Trochu se začíná zvedat vítr,však jsme jiţ blízko vrcholu. A já si začínám říkat, zda bude postaven nájezd do věţe. Vţdyť sem vozíčkáři hezky po silnici dojedou. A zde na vrcholu by se rádi schovali do budovy a šli na WC. Takového prostoru na pevný nájezd zde je a bezbariérový WC, kdyby bylo asi daleká budoucnost. Na vše je zde místo, ale to ne. To ať se raději občůrává nějaký sloupek. Nevím, kdo by měl dát podnět k vytvoření zdejší bezbariéry. Jistě, nejlépe vozíčkář. Ale komu? Budova patří Českým radiokomunikacím a WC a bufet? Kdysi Karlové Studánce a nyní? To nevím. Vím jenom, ţe by mě silné paţe s elektrickým vozíkem vynesli přes těch 13náct schodů, ale na WC jenom někomu na zádech. Tak to tedy, děkuji nechci. A tak o zdejší bezbariéře mohu jenom snít. Dagmara Mikulášská nadílka. Kaţdý rok pořádá spolek Trend vozíčkářů tradiční Mikulášskou párty. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se v sobotu 4. prosince v sokolovně ve Slavoníně. Přesto ţe mrzlo, aţ praštělo, dorazilo nás celkem dost. Hned jsme se mohli zahřát výborným svařákem. Od začátku bylo o zábavu postaráno. Vystoupení improvizátorské skupiny Olivy bylo výborné a celý sál se dobře bavil i aktivně zapojil. Pokud někdy narazíte na pozvánku s jejich vystoupením, neváhejte. Ještě neţ přišel na řadu Mikuláš s čertem a andělem, aby rozdali tu velikou kupu dárků, mohl si kaţdý odlít malý dárek z olova. Čert nikoho neodnesl, a tak to vypadá, ţe letos byli všichni trenďáci hodní. K volné zábavě potom hráli Kajmani a tak se brzo parket zaplnil páry, které to pořádně rozbalili. Zábava a dobrá nálada panovala aţ do pozdních večerních hodin. Poděkování patří všem, kdo se na organizaci podíleli. I těm kdo přišli, dobře se bavili a k dobré náladě přispěli. Uţijte si Vánoční svátky, oslavte Silvestra i Nový rok A u další společné akce ahoj. Michal Koutný - 9 -

10 Balet Louskáček 2010 U nás v Olomouci vychází noviny. Je to Olomoucký večerník a jsou zde také zajímavé článečky. Kameloti jej rozdávají v pondělí nebo leţí na vybraných stojanech. Tak si jej beru a čtu. Vţdy zde něco zajímavého najdu. Tentokrát čtu o vánočním stánku, které má občanské sdruţení -Dobré místo pro ţivot /DPMZ/, které pomáhá nám postiţeným občanům. Jeho představitelkou je paní Věrka Novotná, která konkrétně také pomáhá nám vozíčkářům. Vţdy něco pěkného, sportovního pro nás pořádá. V článku byla soutěţ o dvě vstupenky na baletní vystoupení v olomouckém divadle. Tak odpovídám na soutěţní otázku. Vţdyť odpověď na otázku je kolem nás. Stačí se jenom pozorně podívat. A jaké je mé překvapení, kdyţ v sobotu dopoledne volá pan Skřivánek redaktor olomouckého Večerníku, ţe má pro mne vstupenky. Heuréka taková je má radost. Děkuji paní Novotná, děkuji pane Skřivánek. Jsem v neděli večer v divadle. A bylo to krásné představení, bylo to překrásné představení. Také zde bylo hodně dětí a hodně dětí baletilo v představení. Byla to vlastně namáhavá práce pro ty děti. Ale baví je to a stále se zdokonalují v baletění, aby nám v první adventní neděli rozechvěli v duši vánoční pohodu. Děkování baletnímu souboru bylo mohutné. Dagmara ZIMA A ČAJ Pokud přijdeme z venku promrzlí a potřebujeme se zahřát, černý čaj nám nepomůţe. Teda pokud si doň nenalijeme rum. Černý čaj se pije v Afrických zemích, protoţe organizmus ochlazuje. Černý čaj si vaříme, pokud máme teplotu, abychom se vypotili a tudíţ sníţili teplotu. Stejné, nebo aspoň podobné účinky má i čaj bezinkový podporuje pocení a tím sníţení tělesné teploty. Čaj zelený, stejně jako i čaj bílý jsou neutrální čaje. Nejlépe nás zahřeje čaj zázvorový, který si můţeme uvařit buď z čerstvého zázvoru (ten nakrájíme na tenké plátky a ty potom několik minut vaříme ve vodě. Pijeme po scezení), nebo ze zázvoru sušeného (toho stačí dát trochu do hrnku a zalít vařící vodou). Věra Schmidova Propásnutá šance V minulém čísle našeho Trendy zpravodaje zase jednou řádil novinářský šotek a napáchl nějaké překlepy a nedoklepy a taky další neplechu. Proto jsme se rozhodli ocenit čtenáře, kteří na chyby upozorní a také si tím ověřit pozornost našich čitatelů. Do hry jsme vloţili tři kila, která bohuţel propadají se začátkem nového měsíce Trendu. Nicméně, aby to šance nebyla jediná, byla tato výhra věnována panu Mikuláši jako cena ve velkém slosování vstupenek na akci Mikulášská Konala se v sokolovně ve Slavoníně. Kdo propásl obě šance je smolař Míša Hladišová

11 VÁNOČNÍ VTIPY SVĚTLO NA STOLE Je to na vánočním stole a svítí to. Co to je? Ukrajinský boršč! ZAPALOVÁNÍ STROMEČKU O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: Pepíčku, zapal vánoční stromeček. Za chvíli přijde Pepíček a povídá: A svíčky taky? KAPR OD TCHYNĚ Tak jsem slyšel, ţe ti tchyně poslala na Vánoce kapra? Kdepak, jenom jednou husu, a já blbec se s ní oţenil! DOBRÁ SITUACE Na Vánoce přijde dopis od známých z USA. Tatínek si ho přečte a povídá manţelce: No koukám, ţe se tvůj bratr v té Americe nemá špatně. Tady píše, ţe dostal nějaké elektrické křeslo. VÁNOČNÍ EXHIBICIONISMUS Proč chodíš na Štědrý den po bytě nahá? ptá se manţel manţelky. Aby sis uvědomil, ţe se jmenuji Eva a mám dnes taky svátek! ŠTĚDŘÍ RODIČE Jaroušku, víš, ţe moji rodiče nám dali pod stromeček sto tisíc korun? Co tomu říkáš? špulí Laděnka pusinku na svého manţílka. Ţe to s tebou, miláčku, budu muset ještě jeden rok vydrţet! SKUTEČNÝ JEŢÍŠEK Mami, tak Jeţíšek skutečně existuje! sděluje mamince Pepíček. Jakto? Máme nového souseda a táta, kdyţ ho viděl, spínal ruce a volal: Jeţíši Kriste, cos nám to sem poslal?! DÁREK S PLENKAMI Malý chlapeček napsal do dopisu Jeţíškovi: Pošli mi bratříčka. Za několik dní došla odpověď: Pošli mi maminku. Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hladišová Michaela, Schmucková Šárka, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Schmidova Věra, Sedláčková Dagmara, Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, Olomouc, tel: ; obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku Uzávěrka příštího čísla 1/2011 : pátek

12 - 12 -

Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence!

Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence! Č. 9 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, podzim hraje všemi barvami a s ním přichází i doufám stejně tak barevné číslo našeho zpravodaje. I tentokrát se dočtete spoustu zajímavostí, rad a pozvánek.

Více

Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008. Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín

Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008. Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín Č. 11/2008 V. ročník Smím prosit, pane Mikuláši? Kdy: 6.12.2008 Kde: bezbariérová tělocvična Sokol-Slavonín Vstupné: 30,-Kč/ osoba 6.12.2008 pořádá Trend vozíčkářů jednodenní společensko-kulturní akci

Více

Úvodní slovo. nováček v Trendu

Úvodní slovo. nováček v Trendu Č. 6 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, je zde letní číslo Trendy zpravodaje. Opět plné zajímavého čtení a informací. Přinášíme pár tipů na dovolenou či na výlet. Jako třeba na Velkou cenu

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ MONOSKI PRO TRENĎÁKY

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ MONOSKI PRO TRENĎÁKY Č. 1 / 2014 X. ROČNÍK Slovo na úvod Ahoj Trenďáci, nový rok 2014 je tu a s ním další krůček v našich osudech. Jak si je budeme psát, záleží jen na nás. Říká se, že s úsměvem jde všechno líp. Byli bychom

Více

Úvodní slovo. Dny ZASUKOVANÝCH TKANIČEK

Úvodní slovo. Dny ZASUKOVANÝCH TKANIČEK Č. 4 / 2012 IX. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, apríl si opravdu venku dělá co chce, ale nás to neodradí abychom Vám opět nepřinesli várku zajímavého čtení. Máme pro vás jednu exklusivní pozvánku na

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Slovo úvodem. Duše v pohybu 8.květen 2008 17.00h Moravské divadlo

Slovo úvodem. Duše v pohybu 8.květen 2008 17.00h Moravské divadlo Č. 5/2008 V. ročník Slovo úvodem Dobrý den, začátek měsíce května jsem očekávala s velkým napětím a moc jsem se na něho těšila. Ptáte se proč? Konaly se dvě velké akce, na kterých se podíleli členové Trendu

Více

Úvodní slovo. Vážení čtenáři,

Úvodní slovo. Vážení čtenáři, Č. 12 / 2012 IX. ROČNÍK Úvodní slovo Vážení čtenáři, blíží se konec roku, což obnáší vyhledávání a psaní projektů na rok následující, vyúčtování stávajících projektů, sestavuje se rozpočet na rok 2013,

Více

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com 2 2014 XXIII. ROÈNÍK Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí.

AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, české republiky a pozorovatelem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně Vážení spoluobčané, závěr letošního roku je názorným příkladem toho, že koloběh času se nedá zastavit. Počasí v dnešních dnech sice připomíná spíše podzim a tomu odpovídá i čilý stavební ruch, který ještě

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2009 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - shrnutí obecních akcí v roce 2009 - poslední leč - vánoční dílny ve škole - vlakové neštěstí Šakvice 1953 - z historie fotbalu III. V tomto čísle

Více

Č.2/2008 V. ročník. Slovo úvodem. Několik postřehů z mimořádné valné hromady. Nová paní účetní

Č.2/2008 V. ročník. Slovo úvodem. Několik postřehů z mimořádné valné hromady. Nová paní účetní Č.2/2008 V. ročník Slovo úvodem Hezký den. První měsíc nového roku máme za sebou leden uběhl jako voda a ani jsem se po něm nestačila otočit. Říkám si, jestli to tak půjde i dále, budu si muset nechat

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, potřetí v tomto roce Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 4 2011 XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 Inavozíkuzvládnete zvládnete cokoliv, limity máte jen ve své hlavě SMP CZ Wheelchair Czech

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

Úvodní slovo POZVÁNKA NA KONCERT

Úvodní slovo POZVÁNKA NA KONCERT Č. 5 / 2012 IX. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, je máj lásky čas a tak i my přinášíme nové číslo s láskou stvořené. Opět plné pozvánek a zajímavých informací. Hlavním tématem je jubilejní 10. ročník

Více

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4 Doteky 57 bulletin lormu ZIMa 2008 VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE osobnosti ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY (HOBBY) VZKAZY

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U 3 2010 XIX. ROÈNÍK MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U www.wbasket.cz Oslavte s námi 20. narozeniny Abilympionikem roku se stal Milan Ševčík z Prostějova Zaplavat špičkový čas nestačí Na co silná

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více