Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou."

Transkript

1 Č. 11 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, Vánoční a novoroční svátky se pomalinku blíţí, a s nimi i spousta radosti a slavení. Aby jste si tu pohodu u cukroví a ve společnosti svých nejbliţších mohli ještě více vychutnat, je tady nové číslo Trendy zpravodaje. Máme pro Vás několik uţitečných rad a tipů. Jako třeba pozvánky na různé kurzy sociální rehabilitace a zajímavé akce. Několik autorských článků. Informace o tom jak bude spolek Trend fungovat přes svátky. Představí se vám i nový zaměstnanec Trendu. No a na závěr pár vánočních vtipů a tipů. Za celou redakci Trendy zpravodaje i všechny zaměstnance Trendu Vám přeji krásné proţití Vánočních svátků, a vykročení tou správnou nohou do nového roku Michal Koutný Pozor důleţité!!! - VÁNOČNÍ PROVOZ SLUŽEB V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ Váţení uţivatelé sluţeb, členové a přátelé trendu vozíčkářů, Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou. Jako ve většině organizací i v Trendu vozíčkářů si zaměstnanci vybírají dovolenou a v období svátků bude zaveden omezený provoz. V níţe uvedených informacích se dočtete o změnách na jednotlivých sekcích. Sluţba OSOBNÍ ASISTENCE Pracovníci sluţby osobní asistence Terka Skoupilová a Míša Hladišová Vás ţádají, abyste nahlásili své poţadavky na období co nejdříve. Pokud jiţ v tuto chvíli víte, ţe Váš asistent nebude moci během Vánoc přijít na asistenci, spojte se s Terkou nebo Míšou (telefon se záznamníkem , mobil , a nejlépe své poţadavky nahlašte jiţ teď nebo dříve neţ je poslední nahlašovaní termín. Jako kaţdý rok se zejména studenti na Vánoce rozjíţdí do svých domovů a bude k dispozici o něco méně asistentů. Proto, aby vše bylo dobře zajištěno, bychom potřebovaly vědět Vaše potřeby na asistenci včas v podstatě čím dříve tím lépe. Osobní asistenti budou chodit na asistence dle domluvy s uţivateli a na základě nahlášených poţadavků do kanceláře OA. Zadávání poţadavků: Poţadavky nahlašte do pátku do 9.00h na následující týden Poţadavky nahlašte do čtvrtku do 9.00h na následující týden

2 Poţadavky nahlašte do čtvrtku do 9.00h na následující týden Pro nahlášení poţadavků do vyuţijte pevnou linku se záznamníkem , SMS na nebo (během pondělí středy nebude nikdo v kanceláři přítomen) Přítomnost sociálních pracovníků OA v kanceláři: Pondělí úřední den 8-12h, 13-17h Úterý a středa pracovník bude v kanceláři Čtvrtek úřední den 9-12h, 13-17h + zajišťování nahlášených poţadavků na následující týden (Míša Hladišová) Pátek středa státní svátky a dovolená Čtvrtek úřední den 9-12h, 13-17h + zajišťování nahlášených poţadavků na následující týden (Terka Skoupilová) Pátek neděle dovolená, svátek a víkend Od pondělí funguje sekce jako obvykle. Děkujeme za spolupráci. Sluţba SOCIÁLNÍ REHABILITACE Sluţba sociální rehabilitace bude mít rovněţ omezený provoz. Pracovní asistenti budou chodit na asistence dle domluvy s uţivateli a na základě nahlášených poţadavků do kanceláře. Pondělí 20.- čtvrtek klasický týdenní provoz Pátek neděle státní svátky, celotýdenní dovolená. V případě, ţe budete cokoliv potřebovat, kontaktujte pracovnici Marušku Pijáčkovou nejpozději ve čtvrtek do 12h osobně, telefonicky , , em: SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA A PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek budou uzavřeny od pátku do neděle V případě, ţe budete chtít vrátit kompenzační pomůcku (pouze po předchozí domluvě) nebo urgentně vyřídit nějakou záleţitost je to moţné prostřednictvím pracovníka sluţby sociální rehabilitace viz. kontakty výše. PROVOZ INTERNETSTUDOVNY Uzavřena od PANÍ ÚČETNÍ a PANÍ ŘEDITELKA Paní ředitelka bude k zastiţení do Paní účetní bude k zastiţení v kanceláři: do vţdy v pondělí, středa a čtvrtek vţdy 9-12h a 13-15h. Během vánočních svátků můţete kontaktovat paní ředitelku nebo paní účetní pouze ve čtvrtek h a 13-15h. Tel: , Ostatní zaměstnanci v týdnu vybírají řádnou dovolenou. Přejeme všem krásné proţití Vánočních svátků, Štastný nový rok a těšíme se v roce 2011 na shledanou Za zaměstnance Trendu vozíčkářů Šárka Schmucková - 2 -

3 Nováček v Trendu Zdravím všechny Trenďáky, mé jméno je Marie Pijáčková, od poloviny listopadu tohoto roku jsem nastoupila jako soc.pracovnice sociální rehabilitace za Ludmilu Benadovou, proto bych se Vám ráda představila. Přicestovala jsem k Vám z kraje dobrého vínka a zpěvu a to ze Slovácka (ano, vinohrad máme ). Vystudovala jsem poradenství v soc. práci na Ostravské univerzitě, v současné době se ještě vzdělávám na Univerzitě Palackého a to v oboru psychologie. Jsem nadšenec jógy, tai-chi a vůbec velký fanoušek sci-fi ţánru (v tuto chvíli ţiji Star Trekem a Hvězdnou bránou ). Relaxuji při dobré kníţce, filmu nebo při korálkování či jiném tvořením. PS: poznávací znamení dlouhé vlasy a široký úsměv. Těším se na všechny. Mgr. Marie Pijáková sociální pracovnice služby Sociální rehabilitace Pozvánka - Charitativní koncert Občanské sdruţení Dobré místo pro ţivot pořádá dne v Jazz Tibet Clubu Olomouc charitativní koncert, na kterém vystoupí country skupina Druhey Nerw z Olomouce. Začátek koncertu je v hod. Výtěţek akce je určen na sluţby lidem s těţkým tělesným postiţením poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc. Vstupné činí 100,- Kč. Vozíčkáři s doprovodem mají vstup zdarma. Vstupenky je moţné si objednat u pí. Milušky Březinové tel , Srdečně zveme všechny uţivatele sluţeb, členy organizace a zaměstnance. Alena Ivanová Pozvánka ke stánku Dobrého místa pro ţivot Váţení, srdečně Vás zveme ve čtvrtek na Dolní náměstí ke stánku Dobrého místa pro ţivot (poblíţ umělého kluziště), ve kterém budou prodávat pánové Jan Holpuch, Marek Pazdera a Josef Kaňkovský. U stánku si budete moci zakoupit kalendáře, drobné vánoční pečivo, ozdoby z vizovického těsta, pralinky z pravé belgické čokolády a něco teplého "na ohřátí" :-) Ze všeho, co vám pánové ve čtvrtek prodají, doputuje vydělaná částka na sluţby poskytované lidem s tělesným handicapem. Přijďte na Dolní náměstí ke stánku a podpořte nás ve čtvrtek Děkujeme. Za Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Alena Ivanová - ředitelka - 3 -

4 KURZ TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Rubrika Sociální rehabilitace. Pokud si chcete vytvořit vlastní webové stránky a nemáte s tím zkušenost, tak bychom Vás rádi pozvali na nově otevřený KURZ TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK. Kurz by měl začít uţ v úterý opět od a to tradičně v Trendu vozíčkářů. Je určen zejména začátečníkům. Vzhledem k tomu, ţe je kapacita omezena, prosím, hlaste se do (buď osobně - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Luţická 7, Olomouc, telefonicky /mob , nebo Hezké zimní dny Vám přeje Pijáčková Marie POVÍDÁNÍ O BOCCIE SI PRO VÁS PŘIPRAVÍ EVA KVAPILOVÁ Zveme všechny členy, uţivatele sluţeb Trendu vozíčkářů, asistenty i přátele na příjemné odpoledne. Eva Kvapilová si spolu s asistentem připravuje fotografickou prezentaci o svém oblíbeném sportu BOCCIA. Ráda by se s Vámi podělila o záţitcích, úspěších a zkušenostech. Akce se bude konat v pondělí 10. ledna 2011 od Jste srdečně zváni. Bude i něco k zakousnutí. Dotazy: Mgr. Pijáčková Marie Sluţba Sociální rehabilitace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Info - Důchody Všechny důchody se od 1. ledna 2011 zvýší Od lednové splátky roku 2011 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom rozhodla vláda nařízením č. 281/2010 Sb. Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení - 4 -

5 Kurz finančního plánování a hospodaření Sluţba Sociální rehabilitace Vás srdečně zve na zimní kurz finančního plánování a hospodaření, zkušenou lektorkou je odbornice Kateřina Pavlů z Poradny pro dluţníky SPES. Kurz je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 1. Hospodařit je umění 5. ledna 15:00 18:00 Tvorba rozpočtu (účastníci si sami hledají veškeré poloţky rozpočtu coţ je velice důleţité k tomu, aby si uvědomili kolik pevných poloţek je třeba platit), ladění společného rozpočtu Základní principy hospodaření Výdajová stránka pevné roční výdaje, nezbytné výdaje spojené s kaţdodenním ţivotem, další výdaje, moţnosti omezení výdajů Hodnota peněz Tvorba rezerv a plánování budoucnosti Eliminace rizik Produkty : běţné účty, terminované vklady, vkladní kníţky, platební karty, stavení spoření, penzijní připojištění 2. Finanční produkty 12. ledna 15:00 18:00 finanční produkty dobrý sluha, zlý pán. Zodpovědné zadluţení. - produkty, pravidla pro zodpovědné zadluţování, co potřebuji vědět neţ se zadluţím, zvaţování ţivotních událostí 3. Dobrá legislativa :00 18:00 právní normy k ochraně spotřebitele, smlouvy, zástavní právo, rozdíl mezi ručitelem a spoludluţníkem, co bude nového, s čím je moţno se potkat v praxi, pojištění úvěru atd. 4. Vymáhání pohledávek :00 18:00 nekalé praktiky poskytovatelů úvěrů, registr, trvale udrţitelný dluh, co se děje kdyţ dluţník neplatí 5. Exekuce :00 18:00 práva a povinnosti, průběh exekuce, rozhodčí řízení, jak se bránit proti exekuci atd. 6. Moţnosti navýšení příjmů, shrnutí, osobní bankrot, moţnosti řešení zadluţenosti, praktické pokyny :00 18:00 Kapacita kurzu není omezena. Více informací podá Mgr. Marie Pijáčková. Přijímá také do přihlášky. Kontakt: mobil: , tel.:

6 Pozvánka na představení Poradny pro dluţníky SPES Akce je také uvedením do lednového a únorového kurzu Finančního plánování a hospodaření v 15:00-18:00 v učebně Trendu vozíčkářů Jak hospodařit s penězi? Jak plánovat? Mohu se i já konečně vypořádat s dluhy? Odbornice Kateřina Pavlů představí všem zájemcům z řad uţivatelů sluţeb Trendu vozíčkářů sluţby olomoucké poradny pro dluţníky a také uvede kurz Finančního plánování a hospodaření, který se bude konat v měsíci lednu a únoru v Trendu vozíčkářů. Pokud přijdete s konkrétním dotazem, získáte také informace k moţnému řešení Vaší individuální situace. Poradna pro dluţníky SPES poskytuje jak poradenství pro zadluţené domácnosti, tak organizuje vzdělávání široké veřejnosti a studentů středních škol. Poradna není bezbarierová, proto v případě, ţe budou také zájemci z řad Vás vozíčkářů, je ochotná lektorka kurzu poskytovat poradenství po domluvě i v prostorách Trendu vozíčkářů. Přijďte se informovat! Marie Pijáčková - Info NRZP CR Váţení přátelé, dovolte abych Vás informoval o jedné důleţité věci. Dne 4. listopadu 2010 se uskutečnilo jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro péči o děti a dorost. Komise projednávala podnět z ÚV ČR, který se týkal problému některých mladistvých se zdravotním postiţením. Tito lidé mají často problém s nalezením všeobecného praktického lékaře, který by byl ochoten je po dovršení 19 let zaregistrovat a převzít do své péče. Do 19 let jsou tito mladiství se zdravotním postiţením registrováni u svého dětského lékaře. Praktickému lékaři pro děti a dorost neposkytuje zdravotní pojišťovna ţádnou platbu, pokud si ponechá osobu starší 19 let. Pokud by se takový případ Vám stal osobně a nebo ve Vašem okolí, kdy praktický lékař nebude chtít zaregistrovat osobu se zdravotním postiţením, která dovršila věk 19 let, můţete se obrátit na paní MUDr. Janu Uhrovou, 1. místopředsedkynin Sdruţení praktických lékařů ČR, NRZP ČR dosud nemá poznatky, ţe by v této věci mohl být nějaký problém, ale vzhledem ik tomu, ţe se tím zabývalo Ministerstvo zdravotnictví, tak pravděpodobně k nějakým nesrovnalostem dochází. Přeji Vám všechno dobré. S pozdravem Bc. Václav Krása předseda NRZP ČR Tel: mob:

7 Literární soutěţ Internet a můj handicap jiţ posedmé Co znamenají internet a telefon pro lidi se zdravotním postiţením, jak ovlivňují jejich ţivot? To je téma jiţ 7. ročníku literární soutěţe Internet a můj handicap, který vyhlásilo BMI sdruţení. Zatímco v prvých pěti ročnících byla soutěţ zaměřena jen na internet, nyní sice má tradiční název, ale tematicky se podruhé rozšiřuje o význam telefonu pro lidi s postiţením. Tomu odpovídá i první cena: mobilní telefon s bezplatným připojením internetu na jeden rok. Vítězi ji poskytne společnost Telefónica O2, která je hlavním partnerem konference INSPO 2011 Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, na níţ budou 19. března 2010 vyhlášeny výsledky soutěţe. Pro inspiraci se mohou zájemci podívat na stránky kde jsou zveřejněna díla z dosavadních šesti ročníků soutěţe. Bude zde postupně upřesňován i program konference INSPO: zatím organizátoři ze sdruţení BMI prozradili několik hlavních témat. Patří k nim informace o přínosu digitalizace televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postiţením, představení projektu Big Help, dohledového centra umoţňujícího monitorovat online zdravotní funkce člověka a zajišťovat lidem se zdravotním postiţením asistenci na dálku, nebo přiblíţení sluţby O2 pro neslyšící osoby. Pravidla literární soutěţe zůstávají stejná jako v minulých ročnících. Maximální rozsah textu je 600 slov. Autoři v něm mají vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se s postiţením. Porota bude při hodnocení přihlíţet jak k literární úrovni, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěţe nebudou přijaty práce z předchozích ročníků. Text opatřený poštovní i elektronickou adresou je nutné zaslat nejpozději 20. února 2011 na Zdroj: Helpnet.cz Změna u Českých drah - zvýhodnění drţitelů průkazů ZTP a ZTP/P Dnem 12. prosince 2010 vstupují v platnost nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah. Byla akceptována iniciativa SONS přijetím ustanovení, které umoţňuje drţitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přiráţky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto sluţbu pochopitelně vyuţít nelze. Nové SPPO ČD naleznete na odkazu: Úpravu naleznete v bodech 75 b) a Vybraný text potřebné části citujeme: České dráhy, a.s.čd SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou dráţní osobní dopravu. Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 25. října 2010 pod č.j.: / 2010-O28 Účinnost od: Kapitola IV Manipulační přiráţka, přiráţka k jízdnému a dodatečné prokázání nároku na slevu 75. Bez manipulační přiráţky nebo přiráţky k jízdnému si lze ve vlaku zakoupit jízdenku nebo doplatek k jízdnému: a) při prvním odbavení a při prvním doplatku k platnému předem zakoupenému jízdnímu dokladu nebo místence po nástupu do vlaku v neobsazené stanici (označené v platném jízdním řádu symbolem 3) nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení - 7 -

8 sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, b) při doplatku jízdného do 1. vozové třídy, za jízdu oklikou, při jízdě za původní cílovou stanici a při vystavení jízdného pro drţitele průkazů ZTP a ZTP/P po nástupu do vlaku v obsazené stanici nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, c) při vystavení ţákovského jízdného z pohraničního bodu pro drţitele ţákovského průkazu, studujícího na zahraniční škole, pokud se o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, d) pokud nemohl být cestující v nástupní obsazené stanici odbaven do poţadované cílové stanice nebo poţadovaným druhem jízdného a o zaplacení nebo doplacení jízdného se sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů Manipulační přiráţku ani přiráţku neplatí cestující při úhradě přepravného za psa ve vlaku. Zdroj: TyfloCentrum Olomouc Cena Mosty 2010 čeká na nominace Co mají společného město Český Krumlov, Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna, Engelbert Mildner a Naděţda Rubnerová? Stali se vítězi sedmého ročníku udílení cen Mosty Kdo získá toto ocenění Národní rady osob se zdravotním postiţením ČR za rok 2010? To můţete ovlivnit i vy, pokud do 31. prosince pošlete svoji nominaci do některé ze čtyř vyhlášených kategorií. Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR navrţeným subjektům za mimořádný čin, projekt nebo akt ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. Cena Mosty 2010 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích: 1) Cena NRZP ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. 2) Cena NRZP ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. 3) Cena NRZP ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postiţením. 4) Zvláštní cena NRZP ČR udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. Návrhy mohou podávat úřady státní správy a samosprávy, instituce, nestátní neziskové organizace, občanská sdruţení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Návrhy na předepsaném formuláři se zasílají poštou na adresu Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR, Partyzánská 7, Praha 7. Uzávěrka soutěţe je 31. prosince Pro zařazení návrhu je rozhodné datum podací pošty na listovní zásilce. Později zaslané návrhy jiţ nebudou zahrnuty do hodnocení. Výsledky soutěţe budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 17. března 2011 v Kroměříţi. Ceny pro jednotlivé kategorie navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Pamětní diplomy vytvořil akademický malíř Otakar Tragan. Zdroj: Helpnet.cz - 8 -

9 Vaše okénko Praděd Paseka Je krásné pozdní léto a já s manţelem pobýváme celkem nedaleko od Pradědu. Tak si říkáme, při těch krásných prosluněných dnech, ţe bychom se mohli podívat na Praděd, co se zde zase změnilo. Jezdíme sem, jiţ několik let, autobusem se školákama. Tak se nás zdejší poplatky netýkají. Takţe je pro nás překvapení, ţe chtějí od nás Poplatek za uţití nehlídaného parkoviště na Ovčárně Je zde sleva na ZTP ve výši 50%, to je pravda. Tak platíme 100,- Kč. Vím, ţe zde silnice má jiţ lepší asfalt a je lépe udrţována po celý rok neţ tomu bývalo kdysi před lety. Dojedeme na parkoviště na Ovčárně a rozhlíţíme se, která budova je zde nově přistavena. Asi nebyla ţádná. Ţádná se nově neleskla. Tak se vydáváme za pěkného slunečného počasí po asfaltové silnici nahoru na Praděd. Na obloze zatím ţádný mráček, takţe výhled je překrásný. Vidíme hezky přečerpávací nádrţ v Dlouhých Stráních a tam za kopcem je Červenohorské sedlo. Trochu se začíná zvedat vítr,však jsme jiţ blízko vrcholu. A já si začínám říkat, zda bude postaven nájezd do věţe. Vţdyť sem vozíčkáři hezky po silnici dojedou. A zde na vrcholu by se rádi schovali do budovy a šli na WC. Takového prostoru na pevný nájezd zde je a bezbariérový WC, kdyby bylo asi daleká budoucnost. Na vše je zde místo, ale to ne. To ať se raději občůrává nějaký sloupek. Nevím, kdo by měl dát podnět k vytvoření zdejší bezbariéry. Jistě, nejlépe vozíčkář. Ale komu? Budova patří Českým radiokomunikacím a WC a bufet? Kdysi Karlové Studánce a nyní? To nevím. Vím jenom, ţe by mě silné paţe s elektrickým vozíkem vynesli přes těch 13náct schodů, ale na WC jenom někomu na zádech. Tak to tedy, děkuji nechci. A tak o zdejší bezbariéře mohu jenom snít. Dagmara Mikulášská nadílka. Kaţdý rok pořádá spolek Trend vozíčkářů tradiční Mikulášskou párty. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se v sobotu 4. prosince v sokolovně ve Slavoníně. Přesto ţe mrzlo, aţ praštělo, dorazilo nás celkem dost. Hned jsme se mohli zahřát výborným svařákem. Od začátku bylo o zábavu postaráno. Vystoupení improvizátorské skupiny Olivy bylo výborné a celý sál se dobře bavil i aktivně zapojil. Pokud někdy narazíte na pozvánku s jejich vystoupením, neváhejte. Ještě neţ přišel na řadu Mikuláš s čertem a andělem, aby rozdali tu velikou kupu dárků, mohl si kaţdý odlít malý dárek z olova. Čert nikoho neodnesl, a tak to vypadá, ţe letos byli všichni trenďáci hodní. K volné zábavě potom hráli Kajmani a tak se brzo parket zaplnil páry, které to pořádně rozbalili. Zábava a dobrá nálada panovala aţ do pozdních večerních hodin. Poděkování patří všem, kdo se na organizaci podíleli. I těm kdo přišli, dobře se bavili a k dobré náladě přispěli. Uţijte si Vánoční svátky, oslavte Silvestra i Nový rok A u další společné akce ahoj. Michal Koutný - 9 -

10 Balet Louskáček 2010 U nás v Olomouci vychází noviny. Je to Olomoucký večerník a jsou zde také zajímavé článečky. Kameloti jej rozdávají v pondělí nebo leţí na vybraných stojanech. Tak si jej beru a čtu. Vţdy zde něco zajímavého najdu. Tentokrát čtu o vánočním stánku, které má občanské sdruţení -Dobré místo pro ţivot /DPMZ/, které pomáhá nám postiţeným občanům. Jeho představitelkou je paní Věrka Novotná, která konkrétně také pomáhá nám vozíčkářům. Vţdy něco pěkného, sportovního pro nás pořádá. V článku byla soutěţ o dvě vstupenky na baletní vystoupení v olomouckém divadle. Tak odpovídám na soutěţní otázku. Vţdyť odpověď na otázku je kolem nás. Stačí se jenom pozorně podívat. A jaké je mé překvapení, kdyţ v sobotu dopoledne volá pan Skřivánek redaktor olomouckého Večerníku, ţe má pro mne vstupenky. Heuréka taková je má radost. Děkuji paní Novotná, děkuji pane Skřivánek. Jsem v neděli večer v divadle. A bylo to krásné představení, bylo to překrásné představení. Také zde bylo hodně dětí a hodně dětí baletilo v představení. Byla to vlastně namáhavá práce pro ty děti. Ale baví je to a stále se zdokonalují v baletění, aby nám v první adventní neděli rozechvěli v duši vánoční pohodu. Děkování baletnímu souboru bylo mohutné. Dagmara ZIMA A ČAJ Pokud přijdeme z venku promrzlí a potřebujeme se zahřát, černý čaj nám nepomůţe. Teda pokud si doň nenalijeme rum. Černý čaj se pije v Afrických zemích, protoţe organizmus ochlazuje. Černý čaj si vaříme, pokud máme teplotu, abychom se vypotili a tudíţ sníţili teplotu. Stejné, nebo aspoň podobné účinky má i čaj bezinkový podporuje pocení a tím sníţení tělesné teploty. Čaj zelený, stejně jako i čaj bílý jsou neutrální čaje. Nejlépe nás zahřeje čaj zázvorový, který si můţeme uvařit buď z čerstvého zázvoru (ten nakrájíme na tenké plátky a ty potom několik minut vaříme ve vodě. Pijeme po scezení), nebo ze zázvoru sušeného (toho stačí dát trochu do hrnku a zalít vařící vodou). Věra Schmidova Propásnutá šance V minulém čísle našeho Trendy zpravodaje zase jednou řádil novinářský šotek a napáchl nějaké překlepy a nedoklepy a taky další neplechu. Proto jsme se rozhodli ocenit čtenáře, kteří na chyby upozorní a také si tím ověřit pozornost našich čitatelů. Do hry jsme vloţili tři kila, která bohuţel propadají se začátkem nového měsíce Trendu. Nicméně, aby to šance nebyla jediná, byla tato výhra věnována panu Mikuláši jako cena ve velkém slosování vstupenek na akci Mikulášská Konala se v sokolovně ve Slavoníně. Kdo propásl obě šance je smolař Míša Hladišová

11 VÁNOČNÍ VTIPY SVĚTLO NA STOLE Je to na vánočním stole a svítí to. Co to je? Ukrajinský boršč! ZAPALOVÁNÍ STROMEČKU O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: Pepíčku, zapal vánoční stromeček. Za chvíli přijde Pepíček a povídá: A svíčky taky? KAPR OD TCHYNĚ Tak jsem slyšel, ţe ti tchyně poslala na Vánoce kapra? Kdepak, jenom jednou husu, a já blbec se s ní oţenil! DOBRÁ SITUACE Na Vánoce přijde dopis od známých z USA. Tatínek si ho přečte a povídá manţelce: No koukám, ţe se tvůj bratr v té Americe nemá špatně. Tady píše, ţe dostal nějaké elektrické křeslo. VÁNOČNÍ EXHIBICIONISMUS Proč chodíš na Štědrý den po bytě nahá? ptá se manţel manţelky. Aby sis uvědomil, ţe se jmenuji Eva a mám dnes taky svátek! ŠTĚDŘÍ RODIČE Jaroušku, víš, ţe moji rodiče nám dali pod stromeček sto tisíc korun? Co tomu říkáš? špulí Laděnka pusinku na svého manţílka. Ţe to s tebou, miláčku, budu muset ještě jeden rok vydrţet! SKUTEČNÝ JEŢÍŠEK Mami, tak Jeţíšek skutečně existuje! sděluje mamince Pepíček. Jakto? Máme nového souseda a táta, kdyţ ho viděl, spínal ruce a volal: Jeţíši Kriste, cos nám to sem poslal?! DÁREK S PLENKAMI Malý chlapeček napsal do dopisu Jeţíškovi: Pošli mi bratříčka. Za několik dní došla odpověď: Pošli mi maminku. Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hladišová Michaela, Schmucková Šárka, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Schmidova Věra, Sedláčková Dagmara, Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, Olomouc, tel: ; obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku Uzávěrka příštího čísla 1/2011 : pátek

12 - 12 -

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1.1.2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Úvodní slovo. Přeji Vám všem rok 2011 plný úsměvů a osobní pohody a těším se na vzájemná setkání. Mgr. Milan Langer předseda představenstva

Úvodní slovo. Přeji Vám všem rok 2011 plný úsměvů a osobní pohody a těším se na vzájemná setkání. Mgr. Milan Langer předseda představenstva Č. 1 / 2011 VIII. ROČNÍK Úvodní slovo Váţení přátelé, dostáváte první číslo letošního zpravodaje Trendu vozíčkářů. Chci Vám popřát, ať v roce plném jedniček máte také úspěch ve všem, na co sáhnete. Vţdyť

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PROGRAM PROSINEC 2008

PROGRAM PROSINEC 2008 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.2/01/01 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti

Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2009-TC-SD-Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. -verze A,B-13 Organizační a vnitřní řád TyfloCentra Pardubice,o.p.s. Obsah: 1. Organizační členění společnosti 2. Sluţby poskytované TyfloCentrem

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. únor 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina pokročilí každé PO 12-12:45, Ukrajinská Angličtina mírně pokročilí každé PO 13-13:45, Ukrajinská Čtení ze šuplíku ČT 12.2.

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

kreditová jízdenka PRO FIRMY

kreditová jízdenka PRO FIRMY kreditová jízdenka PRO FIRMY Používáte pouze 1 Kreditovou jízdenku k jakékoliv cestě našimi žlutými autobusy a vlaky Kreditová jízdenka je přenosná = ve stejnou dobu může cestovat několik vašich zaměstnanců

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdoročně Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České dráhy, a.s. AUTOBUSY

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o.

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Předem tohoto dopisu si dovolím upozornit, že tento je především pro hlavní instruktory jednotlivých policejních a vojenských klubů,

Více