Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou."

Transkript

1 Č. 11 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, Vánoční a novoroční svátky se pomalinku blíţí, a s nimi i spousta radosti a slavení. Aby jste si tu pohodu u cukroví a ve společnosti svých nejbliţších mohli ještě více vychutnat, je tady nové číslo Trendy zpravodaje. Máme pro Vás několik uţitečných rad a tipů. Jako třeba pozvánky na různé kurzy sociální rehabilitace a zajímavé akce. Několik autorských článků. Informace o tom jak bude spolek Trend fungovat přes svátky. Představí se vám i nový zaměstnanec Trendu. No a na závěr pár vánočních vtipů a tipů. Za celou redakci Trendy zpravodaje i všechny zaměstnance Trendu Vám přeji krásné proţití Vánočních svátků, a vykročení tou správnou nohou do nového roku Michal Koutný Pozor důleţité!!! - VÁNOČNÍ PROVOZ SLUŽEB V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ Váţení uţivatelé sluţeb, členové a přátelé trendu vozíčkářů, Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou. Jako ve většině organizací i v Trendu vozíčkářů si zaměstnanci vybírají dovolenou a v období svátků bude zaveden omezený provoz. V níţe uvedených informacích se dočtete o změnách na jednotlivých sekcích. Sluţba OSOBNÍ ASISTENCE Pracovníci sluţby osobní asistence Terka Skoupilová a Míša Hladišová Vás ţádají, abyste nahlásili své poţadavky na období co nejdříve. Pokud jiţ v tuto chvíli víte, ţe Váš asistent nebude moci během Vánoc přijít na asistenci, spojte se s Terkou nebo Míšou (telefon se záznamníkem , mobil , a nejlépe své poţadavky nahlašte jiţ teď nebo dříve neţ je poslední nahlašovaní termín. Jako kaţdý rok se zejména studenti na Vánoce rozjíţdí do svých domovů a bude k dispozici o něco méně asistentů. Proto, aby vše bylo dobře zajištěno, bychom potřebovaly vědět Vaše potřeby na asistenci včas v podstatě čím dříve tím lépe. Osobní asistenti budou chodit na asistence dle domluvy s uţivateli a na základě nahlášených poţadavků do kanceláře OA. Zadávání poţadavků: Poţadavky nahlašte do pátku do 9.00h na následující týden Poţadavky nahlašte do čtvrtku do 9.00h na následující týden

2 Poţadavky nahlašte do čtvrtku do 9.00h na následující týden Pro nahlášení poţadavků do vyuţijte pevnou linku se záznamníkem , SMS na nebo (během pondělí středy nebude nikdo v kanceláři přítomen) Přítomnost sociálních pracovníků OA v kanceláři: Pondělí úřední den 8-12h, 13-17h Úterý a středa pracovník bude v kanceláři Čtvrtek úřední den 9-12h, 13-17h + zajišťování nahlášených poţadavků na následující týden (Míša Hladišová) Pátek středa státní svátky a dovolená Čtvrtek úřední den 9-12h, 13-17h + zajišťování nahlášených poţadavků na následující týden (Terka Skoupilová) Pátek neděle dovolená, svátek a víkend Od pondělí funguje sekce jako obvykle. Děkujeme za spolupráci. Sluţba SOCIÁLNÍ REHABILITACE Sluţba sociální rehabilitace bude mít rovněţ omezený provoz. Pracovní asistenti budou chodit na asistence dle domluvy s uţivateli a na základě nahlášených poţadavků do kanceláře. Pondělí 20.- čtvrtek klasický týdenní provoz Pátek neděle státní svátky, celotýdenní dovolená. V případě, ţe budete cokoliv potřebovat, kontaktujte pracovnici Marušku Pijáčkovou nejpozději ve čtvrtek do 12h osobně, telefonicky , , em: SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA A PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek budou uzavřeny od pátku do neděle V případě, ţe budete chtít vrátit kompenzační pomůcku (pouze po předchozí domluvě) nebo urgentně vyřídit nějakou záleţitost je to moţné prostřednictvím pracovníka sluţby sociální rehabilitace viz. kontakty výše. PROVOZ INTERNETSTUDOVNY Uzavřena od PANÍ ÚČETNÍ a PANÍ ŘEDITELKA Paní ředitelka bude k zastiţení do Paní účetní bude k zastiţení v kanceláři: do vţdy v pondělí, středa a čtvrtek vţdy 9-12h a 13-15h. Během vánočních svátků můţete kontaktovat paní ředitelku nebo paní účetní pouze ve čtvrtek h a 13-15h. Tel: , Ostatní zaměstnanci v týdnu vybírají řádnou dovolenou. Přejeme všem krásné proţití Vánočních svátků, Štastný nový rok a těšíme se v roce 2011 na shledanou Za zaměstnance Trendu vozíčkářů Šárka Schmucková - 2 -

3 Nováček v Trendu Zdravím všechny Trenďáky, mé jméno je Marie Pijáčková, od poloviny listopadu tohoto roku jsem nastoupila jako soc.pracovnice sociální rehabilitace za Ludmilu Benadovou, proto bych se Vám ráda představila. Přicestovala jsem k Vám z kraje dobrého vínka a zpěvu a to ze Slovácka (ano, vinohrad máme ). Vystudovala jsem poradenství v soc. práci na Ostravské univerzitě, v současné době se ještě vzdělávám na Univerzitě Palackého a to v oboru psychologie. Jsem nadšenec jógy, tai-chi a vůbec velký fanoušek sci-fi ţánru (v tuto chvíli ţiji Star Trekem a Hvězdnou bránou ). Relaxuji při dobré kníţce, filmu nebo při korálkování či jiném tvořením. PS: poznávací znamení dlouhé vlasy a široký úsměv. Těším se na všechny. Mgr. Marie Pijáková sociální pracovnice služby Sociální rehabilitace Pozvánka - Charitativní koncert Občanské sdruţení Dobré místo pro ţivot pořádá dne v Jazz Tibet Clubu Olomouc charitativní koncert, na kterém vystoupí country skupina Druhey Nerw z Olomouce. Začátek koncertu je v hod. Výtěţek akce je určen na sluţby lidem s těţkým tělesným postiţením poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc. Vstupné činí 100,- Kč. Vozíčkáři s doprovodem mají vstup zdarma. Vstupenky je moţné si objednat u pí. Milušky Březinové tel , Srdečně zveme všechny uţivatele sluţeb, členy organizace a zaměstnance. Alena Ivanová Pozvánka ke stánku Dobrého místa pro ţivot Váţení, srdečně Vás zveme ve čtvrtek na Dolní náměstí ke stánku Dobrého místa pro ţivot (poblíţ umělého kluziště), ve kterém budou prodávat pánové Jan Holpuch, Marek Pazdera a Josef Kaňkovský. U stánku si budete moci zakoupit kalendáře, drobné vánoční pečivo, ozdoby z vizovického těsta, pralinky z pravé belgické čokolády a něco teplého "na ohřátí" :-) Ze všeho, co vám pánové ve čtvrtek prodají, doputuje vydělaná částka na sluţby poskytované lidem s tělesným handicapem. Přijďte na Dolní náměstí ke stánku a podpořte nás ve čtvrtek Děkujeme. Za Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Alena Ivanová - ředitelka - 3 -

4 KURZ TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Rubrika Sociální rehabilitace. Pokud si chcete vytvořit vlastní webové stránky a nemáte s tím zkušenost, tak bychom Vás rádi pozvali na nově otevřený KURZ TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK. Kurz by měl začít uţ v úterý opět od a to tradičně v Trendu vozíčkářů. Je určen zejména začátečníkům. Vzhledem k tomu, ţe je kapacita omezena, prosím, hlaste se do (buď osobně - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Luţická 7, Olomouc, telefonicky /mob , nebo Hezké zimní dny Vám přeje Pijáčková Marie POVÍDÁNÍ O BOCCIE SI PRO VÁS PŘIPRAVÍ EVA KVAPILOVÁ Zveme všechny členy, uţivatele sluţeb Trendu vozíčkářů, asistenty i přátele na příjemné odpoledne. Eva Kvapilová si spolu s asistentem připravuje fotografickou prezentaci o svém oblíbeném sportu BOCCIA. Ráda by se s Vámi podělila o záţitcích, úspěších a zkušenostech. Akce se bude konat v pondělí 10. ledna 2011 od Jste srdečně zváni. Bude i něco k zakousnutí. Dotazy: Mgr. Pijáčková Marie Sluţba Sociální rehabilitace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Info - Důchody Všechny důchody se od 1. ledna 2011 zvýší Od lednové splátky roku 2011 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom rozhodla vláda nařízením č. 281/2010 Sb. Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení - 4 -

5 Kurz finančního plánování a hospodaření Sluţba Sociální rehabilitace Vás srdečně zve na zimní kurz finančního plánování a hospodaření, zkušenou lektorkou je odbornice Kateřina Pavlů z Poradny pro dluţníky SPES. Kurz je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 1. Hospodařit je umění 5. ledna 15:00 18:00 Tvorba rozpočtu (účastníci si sami hledají veškeré poloţky rozpočtu coţ je velice důleţité k tomu, aby si uvědomili kolik pevných poloţek je třeba platit), ladění společného rozpočtu Základní principy hospodaření Výdajová stránka pevné roční výdaje, nezbytné výdaje spojené s kaţdodenním ţivotem, další výdaje, moţnosti omezení výdajů Hodnota peněz Tvorba rezerv a plánování budoucnosti Eliminace rizik Produkty : běţné účty, terminované vklady, vkladní kníţky, platební karty, stavení spoření, penzijní připojištění 2. Finanční produkty 12. ledna 15:00 18:00 finanční produkty dobrý sluha, zlý pán. Zodpovědné zadluţení. - produkty, pravidla pro zodpovědné zadluţování, co potřebuji vědět neţ se zadluţím, zvaţování ţivotních událostí 3. Dobrá legislativa :00 18:00 právní normy k ochraně spotřebitele, smlouvy, zástavní právo, rozdíl mezi ručitelem a spoludluţníkem, co bude nového, s čím je moţno se potkat v praxi, pojištění úvěru atd. 4. Vymáhání pohledávek :00 18:00 nekalé praktiky poskytovatelů úvěrů, registr, trvale udrţitelný dluh, co se děje kdyţ dluţník neplatí 5. Exekuce :00 18:00 práva a povinnosti, průběh exekuce, rozhodčí řízení, jak se bránit proti exekuci atd. 6. Moţnosti navýšení příjmů, shrnutí, osobní bankrot, moţnosti řešení zadluţenosti, praktické pokyny :00 18:00 Kapacita kurzu není omezena. Více informací podá Mgr. Marie Pijáčková. Přijímá také do přihlášky. Kontakt: mobil: , tel.:

6 Pozvánka na představení Poradny pro dluţníky SPES Akce je také uvedením do lednového a únorového kurzu Finančního plánování a hospodaření v 15:00-18:00 v učebně Trendu vozíčkářů Jak hospodařit s penězi? Jak plánovat? Mohu se i já konečně vypořádat s dluhy? Odbornice Kateřina Pavlů představí všem zájemcům z řad uţivatelů sluţeb Trendu vozíčkářů sluţby olomoucké poradny pro dluţníky a také uvede kurz Finančního plánování a hospodaření, který se bude konat v měsíci lednu a únoru v Trendu vozíčkářů. Pokud přijdete s konkrétním dotazem, získáte také informace k moţnému řešení Vaší individuální situace. Poradna pro dluţníky SPES poskytuje jak poradenství pro zadluţené domácnosti, tak organizuje vzdělávání široké veřejnosti a studentů středních škol. Poradna není bezbarierová, proto v případě, ţe budou také zájemci z řad Vás vozíčkářů, je ochotná lektorka kurzu poskytovat poradenství po domluvě i v prostorách Trendu vozíčkářů. Přijďte se informovat! Marie Pijáčková - Info NRZP CR Váţení přátelé, dovolte abych Vás informoval o jedné důleţité věci. Dne 4. listopadu 2010 se uskutečnilo jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro péči o děti a dorost. Komise projednávala podnět z ÚV ČR, který se týkal problému některých mladistvých se zdravotním postiţením. Tito lidé mají často problém s nalezením všeobecného praktického lékaře, který by byl ochoten je po dovršení 19 let zaregistrovat a převzít do své péče. Do 19 let jsou tito mladiství se zdravotním postiţením registrováni u svého dětského lékaře. Praktickému lékaři pro děti a dorost neposkytuje zdravotní pojišťovna ţádnou platbu, pokud si ponechá osobu starší 19 let. Pokud by se takový případ Vám stal osobně a nebo ve Vašem okolí, kdy praktický lékař nebude chtít zaregistrovat osobu se zdravotním postiţením, která dovršila věk 19 let, můţete se obrátit na paní MUDr. Janu Uhrovou, 1. místopředsedkynin Sdruţení praktických lékařů ČR, NRZP ČR dosud nemá poznatky, ţe by v této věci mohl být nějaký problém, ale vzhledem ik tomu, ţe se tím zabývalo Ministerstvo zdravotnictví, tak pravděpodobně k nějakým nesrovnalostem dochází. Přeji Vám všechno dobré. S pozdravem Bc. Václav Krása předseda NRZP ČR Tel: mob:

7 Literární soutěţ Internet a můj handicap jiţ posedmé Co znamenají internet a telefon pro lidi se zdravotním postiţením, jak ovlivňují jejich ţivot? To je téma jiţ 7. ročníku literární soutěţe Internet a můj handicap, který vyhlásilo BMI sdruţení. Zatímco v prvých pěti ročnících byla soutěţ zaměřena jen na internet, nyní sice má tradiční název, ale tematicky se podruhé rozšiřuje o význam telefonu pro lidi s postiţením. Tomu odpovídá i první cena: mobilní telefon s bezplatným připojením internetu na jeden rok. Vítězi ji poskytne společnost Telefónica O2, která je hlavním partnerem konference INSPO 2011 Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, na níţ budou 19. března 2010 vyhlášeny výsledky soutěţe. Pro inspiraci se mohou zájemci podívat na stránky kde jsou zveřejněna díla z dosavadních šesti ročníků soutěţe. Bude zde postupně upřesňován i program konference INSPO: zatím organizátoři ze sdruţení BMI prozradili několik hlavních témat. Patří k nim informace o přínosu digitalizace televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postiţením, představení projektu Big Help, dohledového centra umoţňujícího monitorovat online zdravotní funkce člověka a zajišťovat lidem se zdravotním postiţením asistenci na dálku, nebo přiblíţení sluţby O2 pro neslyšící osoby. Pravidla literární soutěţe zůstávají stejná jako v minulých ročnících. Maximální rozsah textu je 600 slov. Autoři v něm mají vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se s postiţením. Porota bude při hodnocení přihlíţet jak k literární úrovni, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěţe nebudou přijaty práce z předchozích ročníků. Text opatřený poštovní i elektronickou adresou je nutné zaslat nejpozději 20. února 2011 na Zdroj: Helpnet.cz Změna u Českých drah - zvýhodnění drţitelů průkazů ZTP a ZTP/P Dnem 12. prosince 2010 vstupují v platnost nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah. Byla akceptována iniciativa SONS přijetím ustanovení, které umoţňuje drţitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přiráţky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto sluţbu pochopitelně vyuţít nelze. Nové SPPO ČD naleznete na odkazu: Úpravu naleznete v bodech 75 b) a Vybraný text potřebné části citujeme: České dráhy, a.s.čd SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou dráţní osobní dopravu. Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 25. října 2010 pod č.j.: / 2010-O28 Účinnost od: Kapitola IV Manipulační přiráţka, přiráţka k jízdnému a dodatečné prokázání nároku na slevu 75. Bez manipulační přiráţky nebo přiráţky k jízdnému si lze ve vlaku zakoupit jízdenku nebo doplatek k jízdnému: a) při prvním odbavení a při prvním doplatku k platnému předem zakoupenému jízdnímu dokladu nebo místence po nástupu do vlaku v neobsazené stanici (označené v platném jízdním řádu symbolem 3) nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení - 7 -

8 sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, b) při doplatku jízdného do 1. vozové třídy, za jízdu oklikou, při jízdě za původní cílovou stanici a při vystavení jízdného pro drţitele průkazů ZTP a ZTP/P po nástupu do vlaku v obsazené stanici nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, c) při vystavení ţákovského jízdného z pohraničního bodu pro drţitele ţákovského průkazu, studujícího na zahraniční škole, pokud se o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů, d) pokud nemohl být cestující v nástupní obsazené stanici odbaven do poţadované cílové stanice nebo poţadovaným druhem jízdného a o zaplacení nebo doplacení jízdného se sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamţiku, kdy bude vyzván k předloţení jízdních dokladů Manipulační přiráţku ani přiráţku neplatí cestující při úhradě přepravného za psa ve vlaku. Zdroj: TyfloCentrum Olomouc Cena Mosty 2010 čeká na nominace Co mají společného město Český Krumlov, Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna, Engelbert Mildner a Naděţda Rubnerová? Stali se vítězi sedmého ročníku udílení cen Mosty Kdo získá toto ocenění Národní rady osob se zdravotním postiţením ČR za rok 2010? To můţete ovlivnit i vy, pokud do 31. prosince pošlete svoji nominaci do některé ze čtyř vyhlášených kategorií. Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR navrţeným subjektům za mimořádný čin, projekt nebo akt ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. Cena Mosty 2010 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích: 1) Cena NRZP ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. 2) Cena NRZP ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. 3) Cena NRZP ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postiţením. 4) Zvláštní cena NRZP ČR udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postiţením. Návrhy mohou podávat úřady státní správy a samosprávy, instituce, nestátní neziskové organizace, občanská sdruţení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Návrhy na předepsaném formuláři se zasílají poštou na adresu Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR, Partyzánská 7, Praha 7. Uzávěrka soutěţe je 31. prosince Pro zařazení návrhu je rozhodné datum podací pošty na listovní zásilce. Později zaslané návrhy jiţ nebudou zahrnuty do hodnocení. Výsledky soutěţe budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 17. března 2011 v Kroměříţi. Ceny pro jednotlivé kategorie navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Pamětní diplomy vytvořil akademický malíř Otakar Tragan. Zdroj: Helpnet.cz - 8 -

9 Vaše okénko Praděd Paseka Je krásné pozdní léto a já s manţelem pobýváme celkem nedaleko od Pradědu. Tak si říkáme, při těch krásných prosluněných dnech, ţe bychom se mohli podívat na Praděd, co se zde zase změnilo. Jezdíme sem, jiţ několik let, autobusem se školákama. Tak se nás zdejší poplatky netýkají. Takţe je pro nás překvapení, ţe chtějí od nás Poplatek za uţití nehlídaného parkoviště na Ovčárně Je zde sleva na ZTP ve výši 50%, to je pravda. Tak platíme 100,- Kč. Vím, ţe zde silnice má jiţ lepší asfalt a je lépe udrţována po celý rok neţ tomu bývalo kdysi před lety. Dojedeme na parkoviště na Ovčárně a rozhlíţíme se, která budova je zde nově přistavena. Asi nebyla ţádná. Ţádná se nově neleskla. Tak se vydáváme za pěkného slunečného počasí po asfaltové silnici nahoru na Praděd. Na obloze zatím ţádný mráček, takţe výhled je překrásný. Vidíme hezky přečerpávací nádrţ v Dlouhých Stráních a tam za kopcem je Červenohorské sedlo. Trochu se začíná zvedat vítr,však jsme jiţ blízko vrcholu. A já si začínám říkat, zda bude postaven nájezd do věţe. Vţdyť sem vozíčkáři hezky po silnici dojedou. A zde na vrcholu by se rádi schovali do budovy a šli na WC. Takového prostoru na pevný nájezd zde je a bezbariérový WC, kdyby bylo asi daleká budoucnost. Na vše je zde místo, ale to ne. To ať se raději občůrává nějaký sloupek. Nevím, kdo by měl dát podnět k vytvoření zdejší bezbariéry. Jistě, nejlépe vozíčkář. Ale komu? Budova patří Českým radiokomunikacím a WC a bufet? Kdysi Karlové Studánce a nyní? To nevím. Vím jenom, ţe by mě silné paţe s elektrickým vozíkem vynesli přes těch 13náct schodů, ale na WC jenom někomu na zádech. Tak to tedy, děkuji nechci. A tak o zdejší bezbariéře mohu jenom snít. Dagmara Mikulášská nadílka. Kaţdý rok pořádá spolek Trend vozíčkářů tradiční Mikulášskou párty. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se v sobotu 4. prosince v sokolovně ve Slavoníně. Přesto ţe mrzlo, aţ praštělo, dorazilo nás celkem dost. Hned jsme se mohli zahřát výborným svařákem. Od začátku bylo o zábavu postaráno. Vystoupení improvizátorské skupiny Olivy bylo výborné a celý sál se dobře bavil i aktivně zapojil. Pokud někdy narazíte na pozvánku s jejich vystoupením, neváhejte. Ještě neţ přišel na řadu Mikuláš s čertem a andělem, aby rozdali tu velikou kupu dárků, mohl si kaţdý odlít malý dárek z olova. Čert nikoho neodnesl, a tak to vypadá, ţe letos byli všichni trenďáci hodní. K volné zábavě potom hráli Kajmani a tak se brzo parket zaplnil páry, které to pořádně rozbalili. Zábava a dobrá nálada panovala aţ do pozdních večerních hodin. Poděkování patří všem, kdo se na organizaci podíleli. I těm kdo přišli, dobře se bavili a k dobré náladě přispěli. Uţijte si Vánoční svátky, oslavte Silvestra i Nový rok A u další společné akce ahoj. Michal Koutný - 9 -

10 Balet Louskáček 2010 U nás v Olomouci vychází noviny. Je to Olomoucký večerník a jsou zde také zajímavé článečky. Kameloti jej rozdávají v pondělí nebo leţí na vybraných stojanech. Tak si jej beru a čtu. Vţdy zde něco zajímavého najdu. Tentokrát čtu o vánočním stánku, které má občanské sdruţení -Dobré místo pro ţivot /DPMZ/, které pomáhá nám postiţeným občanům. Jeho představitelkou je paní Věrka Novotná, která konkrétně také pomáhá nám vozíčkářům. Vţdy něco pěkného, sportovního pro nás pořádá. V článku byla soutěţ o dvě vstupenky na baletní vystoupení v olomouckém divadle. Tak odpovídám na soutěţní otázku. Vţdyť odpověď na otázku je kolem nás. Stačí se jenom pozorně podívat. A jaké je mé překvapení, kdyţ v sobotu dopoledne volá pan Skřivánek redaktor olomouckého Večerníku, ţe má pro mne vstupenky. Heuréka taková je má radost. Děkuji paní Novotná, děkuji pane Skřivánek. Jsem v neděli večer v divadle. A bylo to krásné představení, bylo to překrásné představení. Také zde bylo hodně dětí a hodně dětí baletilo v představení. Byla to vlastně namáhavá práce pro ty děti. Ale baví je to a stále se zdokonalují v baletění, aby nám v první adventní neděli rozechvěli v duši vánoční pohodu. Děkování baletnímu souboru bylo mohutné. Dagmara ZIMA A ČAJ Pokud přijdeme z venku promrzlí a potřebujeme se zahřát, černý čaj nám nepomůţe. Teda pokud si doň nenalijeme rum. Černý čaj se pije v Afrických zemích, protoţe organizmus ochlazuje. Černý čaj si vaříme, pokud máme teplotu, abychom se vypotili a tudíţ sníţili teplotu. Stejné, nebo aspoň podobné účinky má i čaj bezinkový podporuje pocení a tím sníţení tělesné teploty. Čaj zelený, stejně jako i čaj bílý jsou neutrální čaje. Nejlépe nás zahřeje čaj zázvorový, který si můţeme uvařit buď z čerstvého zázvoru (ten nakrájíme na tenké plátky a ty potom několik minut vaříme ve vodě. Pijeme po scezení), nebo ze zázvoru sušeného (toho stačí dát trochu do hrnku a zalít vařící vodou). Věra Schmidova Propásnutá šance V minulém čísle našeho Trendy zpravodaje zase jednou řádil novinářský šotek a napáchl nějaké překlepy a nedoklepy a taky další neplechu. Proto jsme se rozhodli ocenit čtenáře, kteří na chyby upozorní a také si tím ověřit pozornost našich čitatelů. Do hry jsme vloţili tři kila, která bohuţel propadají se začátkem nového měsíce Trendu. Nicméně, aby to šance nebyla jediná, byla tato výhra věnována panu Mikuláši jako cena ve velkém slosování vstupenek na akci Mikulášská Konala se v sokolovně ve Slavoníně. Kdo propásl obě šance je smolař Míša Hladišová

11 VÁNOČNÍ VTIPY SVĚTLO NA STOLE Je to na vánočním stole a svítí to. Co to je? Ukrajinský boršč! ZAPALOVÁNÍ STROMEČKU O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: Pepíčku, zapal vánoční stromeček. Za chvíli přijde Pepíček a povídá: A svíčky taky? KAPR OD TCHYNĚ Tak jsem slyšel, ţe ti tchyně poslala na Vánoce kapra? Kdepak, jenom jednou husu, a já blbec se s ní oţenil! DOBRÁ SITUACE Na Vánoce přijde dopis od známých z USA. Tatínek si ho přečte a povídá manţelce: No koukám, ţe se tvůj bratr v té Americe nemá špatně. Tady píše, ţe dostal nějaké elektrické křeslo. VÁNOČNÍ EXHIBICIONISMUS Proč chodíš na Štědrý den po bytě nahá? ptá se manţel manţelky. Aby sis uvědomil, ţe se jmenuji Eva a mám dnes taky svátek! ŠTĚDŘÍ RODIČE Jaroušku, víš, ţe moji rodiče nám dali pod stromeček sto tisíc korun? Co tomu říkáš? špulí Laděnka pusinku na svého manţílka. Ţe to s tebou, miláčku, budu muset ještě jeden rok vydrţet! SKUTEČNÝ JEŢÍŠEK Mami, tak Jeţíšek skutečně existuje! sděluje mamince Pepíček. Jakto? Máme nového souseda a táta, kdyţ ho viděl, spínal ruce a volal: Jeţíši Kriste, cos nám to sem poslal?! DÁREK S PLENKAMI Malý chlapeček napsal do dopisu Jeţíškovi: Pošli mi bratříčka. Za několik dní došla odpověď: Pošli mi maminku. Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hladišová Michaela, Schmucková Šárka, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Schmidova Věra, Sedláčková Dagmara, Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, Olomouc, tel: ; obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku Uzávěrka příštího čísla 1/2011 : pátek

12 - 12 -

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor srpen 2011/1 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava Sadová 5, 702 00 Moravská Ostava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbočka@sons.cz Obsah: Připravované akce..2 Pravidelné

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v červenci, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v červenci, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014 Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina začátečníci každá ST

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Vzhledem k Vašim faktickým připomínkám měníme v Newsletteru strukturu řazení informací. Věříme, že tyto změny přispějí k větší přehlednosti.

Vzhledem k Vašim faktickým připomínkám měníme v Newsletteru strukturu řazení informací. Věříme, že tyto změny přispějí k větší přehlednosti. :: Newsletter CZEPA č. 07/2012 ze dne 5.4.2012 Vzhledem k Vašim faktickým připomínkám měníme v Newsletteru strukturu řazení informací. Věříme, že tyto změny přispějí k větší přehlednosti. Přejeme Vám,

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK. Informace z Trendu

Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK. Informace z Trendu Č. 4 / 2016 XI. ROČNÍK Informace z Trendu Zasukované tkaničky a kapely opět pomůžou vozíčkářům v Olomouci Pojďte společně s námi podpořit rozvoj osobní asistence pro handicapované klienty na Olomoucku!

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

PROGRAM. Autor fotografie: MgA. Daniela Hyklová

PROGRAM. Autor fotografie: MgA. Daniela Hyklová Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012

PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012 PROGRAM MENS SANA o. s. prosinec 2012 I nadále se můžete hlásit na kognitivní rehabilitaci, nově i na skupinovou kognitivní rehabilitaci. Lze po domluvě i v jiných než uvedených termínech. Bližší info

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance.

Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance. Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance. Vážení rybáři a rybářky Přichází začátek nové sezóny a s tím i období, kdy každý člen

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 4 duben 2015 CHARITA MÁ NOVÉ POMOCNÍKY Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov již více než rok realizuje partnerský projekt s názvem Cesta za kvalitním

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Nařízení města Hradec Králové č. o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích Rada města Hradec Králové

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna 41. týden Po 5.10. Út 6.10. St 7.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen listopad 2009 12:30 15:00 Fytoterapie návštěva botanické zahrady. Pouze pro pravidelné klienty. 14:30 17:30

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v říjnu Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v říjnu Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Předem tohoto dopisu si dovolím upozornit, že tento je především pro hlavní instruktory jednotlivých policejních a vojenských klubů,

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009 2. týden Po 5.1. Út 6.1. St 7.1. Čt 8.1. Pá 9.1. 3. týden Po 12.1. Út 13.1. St 14.1. TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: leden - únor 2009 13:00 15:00 Fytoterapie 13:00 15:00 Technická poradna

Více