Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s."

Transkript

1 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2

2

3

4 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, a.s. Č. j /2013 Dne Účinnost od

5 3 ČD D2 Účinnost od

6 2

7 OBSAH OBSAH...3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH...6 OBSAH ZMĚN...7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...11 Kapitola I Úvodní ustanovení...11 Kapitola II Základní pojmy...11 Kapitola III Obecná ustanovení o dopravní službě...12 A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY...12 B. OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ...13 C. POUŽÍVÁNÍ A OBSLUHA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ...13 PŘI VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY...13 ČÁST DRUHÁ ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY...14 Kapitola I Všeobecná ustanovení...14 Kapitola II Zajišťování hnacích vozidel proti ujetí...14 Kapitola III Aktivní odstavení vozidel...15 Všeobecné pokyny...15 Vozidla bez přenosu hlášení o stavu aktivního odstavení...15 Vozidla s přenosem hlášení o stavu aktivního odstavení...15 Kapitola IV Postup při řešení odchylek od GVD...16 Kapitola IV Přechod na nový jízdní řád a přechod středoevropského času na letní čas (letního času na středoevropský čas)...17 Kapitola V Posun...17 Kapitola VI Posun mezi dopravnami...19 Kapitola VII Opatření při mimořádném vyřazení vozidel...19 ČÁST TŘETÍ PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY...20 Kapitola I Použití a doprava vozidel...20 A. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU HNACÍCH VOZIDEL...20 B. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU OSTATNÍCH VOZIDEL...23 Všeobecné podmínky pro zařazování vozidel do vlaku...23 Správkové vozy a náběžníky...24 Kapitola II Sestavení a brzdění vlaku...25 A. HMOTNOST VLAKU (PMD) A DOPRAVNÍ HMOTNOST VLAKU (PMD)...25 B. PROHLÍDKY VOZŮ A PROHLÍDKY VLAKŮ...26 C. SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL...27 D. ŘAZENÍ VLAKU S POSTRKEM, DVĚMA POSTRKY NEBO S VLOŽENÝM HNACÍM VOZIDLEM...28 E. OMEZENÍ TAŽNÉ SÍLY PŘI ZAŘAZENÍ VOZIDEL LEHKÉ STAVBY...30 F. POSTUP PŘI POKLESU NAPĚTÍ V TROLEJI POD POVOLENÉ MEZE...30 ČÁST ČTVRTÁ DOPROVOD VLAKU...31 Kapitola I Obsazování hnacích vozidel...31 Kapitola II Obsazování vlaků členy obsluhy vlaku...32 A. PROVOZ VLAKŮ S PŘEPRAVOU CESTUJÍCÍCH BEZ OBSLUHY VLAKU...32 Všeobecně...32 Provoz vlaků bez obsluhy vlaku, není-li mimořádně k dispozici plánovaná řada vozidel...33 Mimořádné vedení vlaku bez obsluhy vlaku...33 Provoz vlaků bez obsluhy vlaku při výlukách...33 Mimořádné vedení vlaku bez obsluhy vlaku na části trati

8 B. PROVOZ VLAKŮ BEZ PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH Kapitola III Povinnosti členů doprovodu vlaku A. POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM VLAKU Z VÝCHOZÍ STANICE B. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA ODJEZDU VLAKU Návěsti při odjezdu vlaku Zásady pro používání návěstní pomůcky při dávání denních návěstí Pohotovi k odjezdu a Souhlas k odjezdu Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících u vlaku s obsluhou vlaku Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících u vlaku bez obsluhy vlaku Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících po mimořádném zastavení v prostoru pro výstup a nástup cestujících Povinnosti členů doprovodu vlaku před odjezdem vlaku z prostoru pro výstup a nástup cestujících Postup před odjezdem vlaku z prostoru pro výstup a nástup cestujících pokud jsou jednotky vybaveny možností vyřazení dveří z centrálního zavírání Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících Postup při rozjezdu vlaku s více činnými hnacími vozidly C. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA JÍZDY VLAKU Základní ustanovení Jízdy vlaků na dvoukolejných tratích Postup doprovodu vlaku při zjištění otevřených dveří vlaku Překlenutí záchranné brzdy D. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA POBYTU VLAKU NA ŠIRÉ TRATI Zastavování vlaku na znamení Mimořádné zastavení vlaku na širé trati E. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA POBYTU VLAKU VE STANICI F. JÍZDA VLAKU PO ČÁSTECH G. MIMOŘÁDNÉ PROJÍŽDĚNÍ A ZASTAVENÍ VLAKU H. NESCHOPNOST ČLENA OBSLUHY VLAKU I. SELHÁNÍ PRŮBĚŽNÉ BRZDY A ZAŘÍZENÍ KONTROLY BDĚLOSTI J. POSTUP PŘI ZÁVADÁCH V OZNAČENÍ KONCE VLAKU Manipulace s náhradními deskami s návěstí Konec vlaku K. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ L. PÍSEMNÉ ROZKAZY Používání písemného rozkazu Pv zaměstnancem odbavujícím vlak Postup při předávání písemných rozkazů mezi členy doprovodu vlaku M. VLAKOVÁ DOKUMENTACE Výkaz vozidel N. DLOUHODOBĚ ODSTAVENÁ VOZIDLA ČÁST PÁTÁ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ DOPRAVCE VYCHÁZEJÍCÍ Z PŘEDPISU SŽDC D ČÁST ŠESTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Povolování výjimek SouvisejÍcí předpisy a normy Příloha Rozsah znalostí ustanovení předpisu SŽDC D Rozsah znalostí ustanovení předpisu SŽDC D Příloha Podmínky pro provoz stanovených vozidel Příloha

9 Zásady pro přidělení jednotlivých činností pro řešení mimořádností platné ve všech dopravnách s kolejovým rozvětvením, není-li k dispozici posunová četa (posunovač)...69 Příloha Výkaz vozidel pro vlaky osobní dopravy...71 Příloha Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných lokomotiv...73 Příloha Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných motorových vozů a jednotek...75 Příloha Seznam předpisů a pomůcek, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu práce u sebe (na pracovišti)...77 Příloha Vývěsky na pracovišti...79 Příloha Příděl návěstidel,které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu práce u sebe (na pracovišti):...81 Příloha Seznam pracovišť pro umístění záložních desek s návěstí Konec vlaku...83 Příloha Rozsahy znalostí ustanovení staničních řádů pro provozní zaměstnance

10 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH (Držitel tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné provedení a zaznamenání schválených změn na této stránce.) Poř. č. Změna Číslo Účinnost od jednací Opravil Předpis Podpis Dne (v případě tiskové podoby předpisu) 6

11 OBSAH ZMĚN Změna č. Obsah změny 1 Účinnost od Změnu provedl 2 1 Uvést výčet ustanovení předpisu, u kterých proběhla změna (např. změna v ČÁSTl.. v Kap. apod.). 2 Gestor předpisu. 7

12 ROZSAH ZNALOSTÍ Funkce Znalost - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-26, 36, 61, , 181, V , 216, 217, 221, , přílohy 5, 7; informativní: přílohy 1, 4, zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-98, , , V , 201, 216, 217, 221, , 280, , , 366, , přílohy 5-7, 9-10; informativní: články , příloha 1, 2. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: celý předpis, V-06,V-08, V-10 přílohy 2-3, 5-7, 10, 11; informativní: příloha 1, 4. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: celý předpis, V-09 přílohy 2, 3, 5, 6, 10; informativní: přílohy 1, 4, 7, 8, zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-45, , 221, 236- V , ; informativní: články , , , přílohy zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-21, 26, 31, 61-80, 142, VD , 189, , 326, 328, , přílohy 7, 8, 9; informativní: příloha 1. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-23, 26-97, , 216- VD , , , , přílohy 5-7, 9-11; informativní: přílohy 1, 2, 3. zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: celý předpis, VD-07 přílohy 2-3, 5-11; informativní: příloha 1, 4. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-21, 26, , VZ ; informativní: příloha 1. - zaměstnanci se zkouškou ZZV-00 úplná: články 1-21, 26-5, 61-76, 91, 109, 142, , 181, 221, , 366, ; informativní: příloha 1 - zaměstnanci se zkouškou ZZVD-03 úplná: články 1-21, 26-5, 61-76, 91, 109, 142, , 181, 221, , 366, ; 8

13 informativní: příloha 1. - zaměstnanci se zkouškou ZZVD-04 úplná: články 1-23, 26-63, 74, 75, 81, 86-98, , , , , 272, 273, , , , přílohy 5-7, 9, 10; informativní: příloha 1, 4. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-35, 51-98, , 373- O , přílohy 3, 5-7, 9-11; informativní: články 36-45, 99, přílohy 1, 2, 4. 9

14 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČDC CZS DKV DŘD GŘ GVD KCOD OŘ SŽDC OS PMD PNDOZ PO POP PPS Pv PZZ RCVD SJŘ SŽDC TJŘ TTP TVD VDOD VP DKV VR VZ ZDD ZPD ŽST České dráhy, a.s. ČD Cargo, a.s. centrální zákaznický servis depo kolejových vozidel dopravní řád drah Generální ředitelství Českých drah, a.s. grafikon vlakové dopravy krajské centrum osobní dopravy oblastní ředitelství SŽDC organizační složka posun mezi dopravnami prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením provozní obvod přenosná osobní pokladna pohraniční přechodová stanice písemný rozkaz Příkaz vlaku přejezdové zabezpečovací zařízení regionální centrum vlakového doprovodu sešitový jízdní řád Správa železniční dopravní cesty, státní organizace tabelární jízdní řád tabulky traťových poměrů terminál vlakové dokumentace vlakový doprovod osobní dopravy vrchní přednosta depa kolejových vozidel výlukový rozkaz vlakový zabezpečovač základní dopravní dokumentace základní přepravní dokumentace železniční stanice 10

15 Č Á S T P R V N Í ZÁKLADNÍ U S T A N O V E N Í Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Tento předpis obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby zaměstnanců dopravce ČD na dráhách, na kterých provozuje drážní dopravu dopravce ČD. Jednotlivá ustanovení tohoto předpisu jsou odvozena od vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "DŘD") a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. Předpis ČD D2 je základním vnitřním předpisem pro provozování drážní dopravy ČD, s nímž musí být všechny ostatní vnitřní předpisy a normy ČD, které se dotýkají provozování drážní dopravy v souladu. 2. Předpis ČD D2 je závazný pro: a) všechny zaměstnance ČD, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na provozování drážní dopravy, b) právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD provozují pro ČD drážní dopravu nebo vykonávají jinou činnost, v důsledku které dochází k ovlivňování provozování drážní dopravy, kterou zajišťují ČD a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány a zpracovatel smlouvy je povinen dodržování tohoto předpisu smlouvou stanovit. 3. Výjimky z tohoto předpisu povoluje a jeho změny nebo doplňky schvaluje generální ředitel ČD, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak. Z ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů, není možno výjimky udělovat. 4. Závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy, jsou v tomto předpisu vytištěna kurzívou a nesmějí být měněna. Výjimkou jsou názvy dopraven, příjmení osob, čísel vlaků, kolejí, kilometrických a časových údajů Neobsazeno. Kapitola II Základní pojmy 11. Používané pojmy jsou převzaté z předpisu SŽDC D1, DŘD a pro účely předpisů pro provozování drážní dopravy jsou použity další pojmy, vysvětlené v následujících ustanoveních. V jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu jsou 11

16 vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí důsledně dodržovat. Záměna určeného významu těchto pojmů není v souvislosti s výkonem dopravní služby dovolena. 12. Základní přepravní dokumentace je souhrn opatření, která stanovují technologické postupy úkonů v jednotlivých stanicích při práci s osobními vozy. Určuje povinnosti a odpovědnost zaměstnanců, které jim při těchto činnostech přináleží. 13. Dispečer osobní dopravy je společný název pro síťové dispečery a regionální dispečery. Pravomoci, povinnosti, obvody působnosti a kompetence dispečerů osobní dopravy jsou obsaženy v Prováděcím nařízení pro dispečink osobní dopravy vydané oddělením 11 GŘ ČD. 14. Jednotka pro účely tohoto předpisu se pojmem jednotka rozumí jednotka elektrická i motorová Neobsazeno. Kapitola III Obecná ustanovení o dopravní službě A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY 21. Předpis ČD Ok2 předepisuje pro jednotlivé funkce (činnosti), související s provozováním drážní dopravy, organizační pokyny a obsah zkoušek nutných pro dosažení odborné způsobilosti. 22. Způsob poznání traťových a místních poměrů strojvedoucích stanoví, kromě předpisu SŽDC D1, předpisy ČD V1, ČD V2. Pro ostatní zaměstnance DKV určí nejkratší dobu pro poznání místních a traťových poměrů VP DKV dle rozlehlosti stanice a složitosti místních poměrů (u zaměstnanců posunových čet a vozmistrů v maximální délce 4 směn). Znalost traťových a místních poměrů se musí obnovovat u těch zaměstnanců, kteří nevykonávali na příslušné trati (ve stanici) dopravní službu déle než 12 měsíců. Musí-li jet strojvedoucí výjimečně na trať, kterou nezná a není-li mu přidělen pilot, musí si jej strojvedoucí neprodleně (ihned, jakmile se o této mimořádnosti dozví) vyžádat u dispečera osobní dopravy. Znalost traťových a místních poměrů u zaměstnanců obsluhy vlaku je nutná jen v případě, pokud na trati vykonávají pravidelné dopravní činnosti (např. sunutí vlaku, pravidelný posun). Dobu poznání určí vedoucí RCVD dle rozsahu požadovaných činností. 12

17 Rozsahy znalostí příslušných ustanovení staničních řádů podle pracovních zařazení jsou uvedeny v Příloze č. 11 tohoto předpisu. 23. Vrchní přednostové DKV a vedoucí RCVD zajistí vybavení zaměstnanců aktuálními pomůckami GVD určenými Přílohou č. 7 tohoto předpisu. Dále vrchní přednostové DKV a vedoucí RCVD zajistí, aby zaměstnanci doprovodu vlaku byli neprodleně po zveřejnění změny TTP, ZDD nebo ZPD (pokud se tato změna týká jejich pracovních činností) zpraveni o vydání této změny. Zaměstnanci jsou povinni se s touto změnou seznámit před nástupem na první směnu po účinnosti změny. B. OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ 24. Vedoucí obsluhy vlaku při vzdálení od vlaku, je-li to možné, oznámí tuto skutečnost strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla, kterému oznámí i svůj návrat. Ostatní členové obsluhy vlaku se mohou vzdálit pouze po předchozím svolení vedoucího obsluhy vlaku, kterému ohlásí i svůj návrat. 25. Vedoucí posunové čety se smí od posunového dílu vzdálit jen se souhlasem strojvedoucího, kterému ohlásí i svůj návrat. C. POUŽÍVÁNÍ A OBSLUHA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY 26. Telekomunikační zařízení, datové přístroje, informační systémy se smí používat jen v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a jen pro účely, pro který byly určeny. Při řízení drážního vozidla nesmí být jejich používání na úkor zajišťování bezpečnosti železničního provozu Neobsazeno. 13

18 ČÁST DRUHÁ O R G A N I Z O V Á N Í D R Á Ž N Í D O P R A V Y Kapitola I Všeobecná ustanovení 31. Před očekávanou jízdou vlaku musí zaměstnanec určený ZPD učinit taková opatření, aby byla zachována pravidelnost a bezpečnost drážní dopravy. Je proto povinen zajistit aby: a) vlakové náležitosti byly připraveny včas a na určeném místě; b) ve výchozích stanicích byly soupravy vozidel v pořádku (vyčištěny, osvětleny, vytopeny apod.); c) byly včas projednány případné odchylky v řazení vozidel soupravy; d) byly připraveny zásilky určené k nakládce na vhodném místě, aby byly podle potřeby připraveny pomůcky a zařízení pro nakládku a vykládku, včas přistaveny mobilní zvedací plošiny pro invalidní cestující, apod Neobsazeno. Kapitola II Zajišťování hnacích vozidel proti ujetí 36. Hnací vozidla odstavená mimo obvod DKV se zajišťují podle následujících zásad: a) hnací vozidla vybavená zajišťovací brzdou nezávislou na vnějším zdroji energie (např. magnetickou zajišťovací brzdou s permanentním magnetem nebo pružinovou střadačovou brzdou), se zajistí pouze touto brzdou; b) hnací vozidlo vybavené jednou ruční brzdou se zajistí proti ujetí utažením této ruční brzdy a vždy se podloží dvěma klíny z obou stran jednoho kola, pokud to umožňuje konstrukce vozidla, nebo dvěma klíny co nejblíže krajním kolům z vnitřní strany jednoho podvozku; c) hnací vozidlo vybavené dvěma ručními brzdami se zajistí proti ujetí utažením ručních brzd. Je-li kolej na které je odstaveno hnací vozidlo zajištěné ručními brzdami na spádu větším než 2,5 promile, musí být vždy ještě toto vozidlo na straně spádu podloženo klínem; d) hnací vozidlo, které je přivěšeno ke skupině odstavených vozů, se zajistí proti ujetí podle výše uvedených zásad. Je-li hnací vozidlo přivěšeno k odstaveným vozům na nejnižším místě spádu, musí být případné prostředky k zajištění vozidel proti ujetí podloženy pod první nápravu vozu sousedícího s hnacím vozidlem. Klíny se pokládají na hlavu kolejnice svojí nejdelší stranou co nejblíže ke kolu. 14

19 Pokud je odstavováno nedoprovázené nečinné hnací vozidlo, musí být přivěšeno k jinému vozidlu, které je zajištěno podle předchozích ustanovení. Pro zajišťování vozidel proti ujetí je pak takové hnací vozidlo považováno za vozidlo bez ruční brzdy. Hnací vozidla odstavená v obvodu DKV se zajišťují dle ustanovení příslušného provozního řádu DKV Neobsazeno. Kapitola III Aktivní odstavení vozidel Všeobecné pokyny 41. Hnací vozidlo vybavené systémem aktivního odstavení musí být v technickém stavu, který aktivní odstavení umožňuje. 42. Strojvedoucí uvede vozidlo do stavu aktivního odstavení postupem, který je stanoven návodem k obsluze příslušného vozidla, případně jiným upřesňujícím dokumentem. Data začátku a konce časového období aktivního odstavení vozidel a případná další upřesnění jsou stanovena samostatným pokynem. Vozidla bez přenosu hlášení o stavu aktivního odstavení 43. Tato vozidla nejsou vybavena zařízením, které umožňuje posílat zprávy o stavu vozidla příslušnému zaměstnanci. Pro uvedení vozidla do aktivního odstavení je nutno zajistit tyto činnosti: a) před uvedením vozidla do stavu aktivního odstavení si strojvedoucí vyžádá souhlas místně příslušného strojmistra; b) strojmistr určí s ohledem na klimatické podmínky zaměstnance, který bude ve vhodných časových intervalech (dvě, maximálně tři hodiny) kontrolovat stav odstaveného vozidla; c) určený zaměstnanec kontroluje na vozidle zdvižení sběračů a stav vozidla z hlediska vzniku požáru. Veškeré mimořádnosti ohlásí neprodleně příslušnému strojmistrovi. Určený zaměstnanec nemusí mít kvalifikaci strojvedoucího, ale musí být vhodně poučen; d) při ohlášení mimořádnosti na vozidle musí strojmistr zajistit prohlídku vozidla odborně způsobilým zaměstnancem. Vozidla s přenosem hlášení o stavu aktivního odstavení 44. Tato vozidla jsou vybavena zařízením, které umožňuje průběžnou kontrolu aktivně odstaveného vozidla. Strojmistr kontroluje ve svém obvodu stav odstavených vozidel na monitoru. Pro uvedení vozidla do aktivního odstavení je nutno zajistit tyto činnosti: a) po uvedení vozidla do stavu aktivního odstavení se přesvědčí strojvedoucí dotazem u místně příslušného strojmistra, zda jsou přenášena data z odstaveného vozidla na monitor zaměstnance. V případě, že data 15

20 nebudou přenášena, postupuje strojmistr obdobně, jako u vozidel bez přenosu hlášení o stavu aktivního odstavení; b) při zjištění poruchového stavu vozidla musí strojmistr zajistit prohlídku vozidla odborně způsobilým zaměstnancem. 45. Strojvedoucí nahlásí místně příslušnému strojmistrovi číslo vozidla, kolej a místo kde je hnací vozidlo odstaveno a případně místo, kde budou uloženy klíče od takto odstaveného vozidla. Při aktivním odstavení zdvihne strojvedoucí na vozidle oba sběrače (pokud je to s ohledem na místo odstavení a technické vybavení vozidla možné) a návěstní světla přepne na návěst Obsazené hnací vozidlo Neobsazeno. Kapitola IV Postup při řešení odchylek od GVD 51. Pro centrální napájení vlaku na stejnosměrných trakčních soustavách se údaj o hodnotě vytápěcího napětí v záhlaví TJŘ neuvádí. Na střídavé trakční soustavě 25 kv použije strojvedoucí pro centrální napájení vlaku napájecí napětí 3 kv, pokud mu není nařízeno údajem v záhlaví TJŘ použít napájecí napětí 1,5 kv. Je-li nutno použít odchylné napájecí napětí od uvedených zásad, musí být o tom strojvedoucí vždy zpraven písemně. Zpravení strojvedoucího zajistí příslušný dispečer osobní dopravy, který odchylné složení soupravy nařídil nebo se o něm dozvěděl. Tento dispečer nařídí zaměstnanci sepisujícímu vlakovou dokumentaci vygenerování informace o použití odchylného napájecího napětí centrálního napájení vlaku pomocí zařízení POP/TVD. Není-li toto zařízení k dispozici, vyžádá si tento zaměstnanec svazek rozkazů Pv od strojvedoucího a do části 8 - Jiné příkazy - zapíše text např.: Napájejte centrální napájení vlaku napětím 1,5 kv". Takto vyplněný rozkaz předá zpět strojvedoucímu. 52. V případech, kdy je VR určena jízda vlaku odklonem, musí být strojvedoucí vybaven SJŘ a TTP příslušné odklonové tratě (tratí). Pojede-li vlak po odklonové trase pod číslem zvláštního vlaku, musí být strojvedoucí vybaven také SJŘ Zvláštních vlaků, případně ověřeným výpisem TJŘ ze SJŘ Zvláštních vlaků nebo ověřeným výpisem TJŘ, který je přílohou VR. Vybavení strojvedoucího provede DKV, které provádí výkon personálně. V případě nasazení pilota vybaví tohoto zaměstnance uvedenými pomůckami jeho domovské DKV. Při provádění výkonů na odklonových tratích strojvedoucími kooperujících dopravců zajistí jejich vybavení DKV určené odborem kolejových vozidel GŘ ČD. To neplatí v případě, že bude přidělen pilot. 16

21 53. K eliminaci zpoždění vlaku musí strojvedoucí vždy využít nejvyšší dostupný výkon hnacího vozidla a nejvyšší dovolenou rychlost vlaku (mimo případů jízdy podle rozhledových poměrů) Neobsazeno. Kapitola IV Přechod na nový jízdní j řád a přechod středoevropského času na letní čas (letního času na středoevropský čas) 61. Před přechodem na nový jízdní řád se zúčastněné DKV, OŘ SŽDC a dispečerský aparát vzájemně informují o způsobu přistavení vlakových náležitostí. 62. Vrchní přednostové DKV a vedoucí RCVD prověří obraty vlakových náležitostí v přechodové noci a zajistí případně úpravu obratu hnacích vozidel, souprav a zaměstnanců doprovodu vlaků tak, aby nedocházelo u vlaků s přepravou cestujících ke zpoždění vlivem obratu vlakových náležitostí od vlaků opožděných přechodem. Ve výchozích stanicích i stanicích, kde dochází k výměně vlakových náležitostí, je nutné včas upozornit dispečerský aparát na případné nedostatky. 63. Konkrétní opatření pro expresní vlaky, rychlíky, jejichž jízda podle jízdního řádu zasahuje do přechodu středoevropského času na letní čas (letního času na středoevropský čas), zajistí příslušný odbor GŘ. Opatření pro osobní vlaky a spěšné vlaky vydají jednotlivá KCOD ve své pravomoci. Pro zachování přípojné návaznosti je dovoleno případné překročení čekacích dob podle místních podmínek Neobsazeno. Kapitola V Posun 71. Nástup a odstup samotných nebo spojených hnacích vozidel na vlak a od vlaku a objíždění souprav vlaku osobní dopravy se považuje za posun bez posunové čety a to i v případech, kdy je k dispozici posunová četa (posunovač) nebo obsluha vlaku. 72. Posun se soupravou vozidel provádí posunová četa (posunovač); není-li k dispozici, tak obsluha vlaku. Vedoucím posunové čety je vedoucí posunu nebo 17

22 posunovač. V případě posunu prováděného obsluhou vlaku je vedoucím posunové čety vedoucí obsluhy vlaku. 73. Při odstavování vozidel zajišťuje soupravu utažením potřebného počtu ručních brzd a dalšími zajišťovacími prostředky posunová četa (posunovač); není-li k dispozici, provádí toto obsluha vlaku. Po přivěšení hnacího vozidla provádí povolení všech ručních brzd a odstranění dalších zajišťovacích prostředků posunová četa (posunovač), není-li k dispozici, provádí toto obsluha vlaku. Dle ustanovení tohoto článku musí být stanovena odpovědnost v ZPD. 74. Ve stanicích, kde jsou pravidelně odstavovány vozy, musí být na určeném místě uloženo dostatečné množství prostředků pro zajištění odstavených vozů. Místo uložení, určený zajišťovací prostředek a jejich počet musí být uveden v ZPD. Zajišťovací prostředky musí být označeny názvem příslušného DKV. 75. Při přechodném odstavení nejméně dvou spojených vozidel na dobu maximálně 30 minut lze při posunu bez posunové čety zajistit soupravu nebo její část pouze průběžnou brzdou se zcela odvětraným hlavním potrubím (bez utažení ručních brzd) jen v případě, že je k dispozici jiný odborně způsobilý zaměstnanec (nikoliv strojvedoucí, který tento posun řídí). Funkce zaměstnance odpovědného za dodržení doby 30 minut a případného zajištění ručními brzdami před překročením této doby, je uvedena v ZPD, části B. Při odstavení jen jednoho vozidla se zajištění pouze tlakovou brzdou pro tento účel nesmí použít. 76. Při posunu hnacích vozidel (samotných i spojených) zaujme strojvedoucí zásadně místo v čelní kabině ve směru jízdy posunového dílu. Na hnacím vozidle s jednou kabinou se stanoviště z hlediska směru jízdy nerozlišují. V případech, kdy je to potřebné z hlediska bezpečnosti cestujících (např. nezajištěné nástupní dveře pro cestující během změny stanoviště strojvedoucího) nebo kdy je to potřebné z jiných provozních důvodů, nemusí strojvedoucí při sunutí postupovat podle znění předchozího odstavce. V takovém případě se jedná odchylně od ustanovení čl. 71 o posun s posunovou četou. Vedoucím posunové čety je vedoucí obsluhy vlaku nebo jiný zaměstnanec splňující potřebnou kvalifikaci. Tento zaměstnanec zaujme místo v kabině strojvedoucího na čele sunutého posunového dílu a dává strojvedoucímu potřebné pokyny. Na požadavek DKV zajistí příslušné RCVD pro zaměstnance obsluhy vlaku poznání stanice, kde bude tato forma posunu prováděna. Podle těchto zásad se může postupovat i v případě přestavné jízdy vlaku Neobsazeno. 18

23 Kapitola VI Posun mezi dopravnami 81. Zjistí-li vedoucí posunové čety, že pro jízdu PMD je součet brzdících vah menší než potřebná brzdící váha, ale skutečná brzdící váha vyhovuje pro nižší rychlost, zpraví strojvedoucího o nižší rychlosti zápisem na již vydaný písemný rozkaz. Nemá-li vedoucí posunové čety možnost tyto údaje zjistit, sdělí mu je na požádání strojvedoucí. Strojvedoucí přímo k tomuto zápisu připojí svůj podpis Neobsazeno. Kapitola VII Opatření při mimořádném vyřazení vozidel 86. V případě vyřazení vozů informuje zaměstnanec určený ZPD neprodleně dispečera osobní dopravy Neobsazeno. 19

24 ČÁST TŘETÍ P R O V O Z O V Á N Í D R Á Ž N Í D O P R A V Y Kapitola I Použití a doprava vozidel A. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU HNACÍCH VOZIDEL 91. Příslušné DKV odpovídá za technickou způsobilost hnacího vozidla (speciálního hnacího vozidla) a za to, že hnací vozidlo má platný průkaz způsobilosti. Hnací vozidla kooperujících dopravců provozovaná dopravcem ČD se považují za technicky způsobilá, jsou-li schválená Drážním úřadem a provozována podle podmínek smluvního ujednání s ČD. 92. Více než jedním činným hnacím vozidlem (tj. s přípřeží, postrkem nebo vloženým hnacím vozidlem) je dovoleno dopravovat každý vlak, jehož dopravní hmotnost překračuje normativ hmotnosti příslušný jednomu (vlakovému) hnacímu vozidlu. 93. Činná hnací vozidla smějí být v čele vlaku a na konci vlaku řazena nejvíce ve dvojici, pokud to dovoluje přechodnost hnacích vozidel (TTP). Je-li vlak dopravován v celé trati dvojicí hnacích vozidel v čele vlaku, řadí se přednostně hnací vozidlo s větší výkonností jako vedoucí hnací vozidlo. Uvnitř vlaku mohou být činné lokomotivy řazeny jen jednotlivě a motorové vozy nejvíce ve dvojici; toto ustanovení se netýká vlaků sestavených výhradně z činných motorových vozů. 94. Na konec nebo dovnitř vlaku se může vlakové hnací vozidlo zařadit u všech vlaků, které mají v čele řídící vůz, z něhož je hnací vozidlo ovládáno. Jinak může být vlakové hnací vozidlo zařazeno na konci vlaku (může vlak sunout) v případech předpokládaných GVD, výlukách, případně mimořádnostech nebo uvnitř vlaku (může vlak současně sunout a táhnout) při jízdě vlaků, které se vracejí ze širé trati. 95. Při postrku dvojicí činných hnacích vozidel musí být obě hnací vozidla jak spolu, tak i s vlakem svěšena a zapojena na průběžnou brzdu. 96. Je-li to nařízeno GVD, VR a v ostatních mimořádných případech jen se souhlasem příslušného dispečera osobní dopravy, smí být dán souhlas ke spojení dvou vlaků osobní dopravy včetně jejich lokomotiv, nedojde-li k překročení dovoleného počtu náprav vzhledem k brzdění. 97. V případech, kdy je nutné použít jiné činné hnací vozidlo než které je stanoveno SJŘ, určí trakci a řadu příslušné DKV a oznámí tuto skutečnost dispečerovi osobní dopravy. 20

25 98. Motorové vozy a jednotky navzájem přímo spojené jsou i jako činné přechodné bez omezení počtu na všech úsecích, na nichž je jejich přechodnost povolena TTP a předpisem SŽDC (ČD) D2/1 ve službě dvojitě. 99. Za elektrickou jednotku s normálním táhlovým a narážecím ústrojím je dovoleno zařadit vozidla dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1; je-li to z provozních důvodů nutné, je dovoleno zařadit za ni činné hnací vozidlo se soupravou osobních vozů Pro vlaky se zařazenými vozidly lehké stavby platí pro řazení činných hnacích vozidel následující podmínky: v čele vlaku uvnitř vlaku na konci vlaku jednotlivě dvojice jednotlivě dvojice jednotlivě dvojice motorové vozy ano ano ano ano ano ano 1) lokomotivy ano 2) ne ano 3) ne ano 4) ano 5) Podmínky: 1) 2) 3) 4) 5) je-li v soupravě zařazen i (jen) dvounápravový vůz (vozy), nesmí součet max. tažných sil motorových vozů překročit hodnotu 100 kn. V případě řazení jen podvozkových vozů bez omezení. u lokomotiv s max. tažnou silou větší než 160 kn je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu písemným pokynem. je-li v soupravě zařazen před touto lokomotivou i (jen) dvounápravový vůz (vozy) a její max. tažná síla je větší než 200 kn, je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu písemným pokynem. Jinak bez omezení. je-li v soupravě zařazen před touto lokomotivou i (jen) dvounápravový vůz (vozy), resp. jen podvozkový vůz (vozy) a její max. tažná síla je větší než 100 kn, resp. 200 kn, je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu písemným pokynem je-li v soupravě zařazen před touto dvojicí lokomotiv jen podvozkový vůz (vozy) a součet jejich max. tažných sil je větší než 200 kn, je nutno omezit tažnou sílu každé z těchto lokomotiv na 100 kn písemným pokynem. Je-li v soupravě řazen i (jen) dvounápravový vůz (vozy), není dovoleno dvojici lokomotiv použít. Maximální tažnou silou se rozumí údaj, uvedený v příslušné tab. 1 (sl. 13 nebo 14) předpisu SŽDC (ČD) D 2/ Pro řazení vlaků a jejich dopravu jedním nebo více činnými hnacími vozidly platí též příslušná ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1. 21

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost dne

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Connex Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. Optimalizace veřejné dopravy, s.r.o.

Více

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: 24498/2012-OZŘP

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vlečení zaměstnance dopravce, nedovoleně se nacházejícího mezi

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vykolejení drážních vozidel při jízdě vlaku Pn

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro řízení provozu ČD D7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro řízení provozu ČD D7 České dráhy a.s.- Generální ředitelství Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Brno Kounicova 26 611 35 Brno č.j.: 4807/2006 O11/BNO Zpracovatel: Ing. E. Gryc PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ

Více