Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s."

Transkript

1 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2

2

3

4 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, a.s. Č. j /2013 Dne Účinnost od

5 3 ČD D2 Účinnost od

6 2

7 OBSAH OBSAH...3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH...6 OBSAH ZMĚN...7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...11 Kapitola I Úvodní ustanovení...11 Kapitola II Základní pojmy...11 Kapitola III Obecná ustanovení o dopravní službě...12 A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY...12 B. OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ...13 C. POUŽÍVÁNÍ A OBSLUHA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ...13 PŘI VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY...13 ČÁST DRUHÁ ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY...14 Kapitola I Všeobecná ustanovení...14 Kapitola II Zajišťování hnacích vozidel proti ujetí...14 Kapitola III Aktivní odstavení vozidel...15 Všeobecné pokyny...15 Vozidla bez přenosu hlášení o stavu aktivního odstavení...15 Vozidla s přenosem hlášení o stavu aktivního odstavení...15 Kapitola IV Postup při řešení odchylek od GVD...16 Kapitola IV Přechod na nový jízdní řád a přechod středoevropského času na letní čas (letního času na středoevropský čas)...17 Kapitola V Posun...17 Kapitola VI Posun mezi dopravnami...19 Kapitola VII Opatření při mimořádném vyřazení vozidel...19 ČÁST TŘETÍ PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY...20 Kapitola I Použití a doprava vozidel...20 A. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU HNACÍCH VOZIDEL...20 B. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU OSTATNÍCH VOZIDEL...23 Všeobecné podmínky pro zařazování vozidel do vlaku...23 Správkové vozy a náběžníky...24 Kapitola II Sestavení a brzdění vlaku...25 A. HMOTNOST VLAKU (PMD) A DOPRAVNÍ HMOTNOST VLAKU (PMD)...25 B. PROHLÍDKY VOZŮ A PROHLÍDKY VLAKŮ...26 C. SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL...27 D. ŘAZENÍ VLAKU S POSTRKEM, DVĚMA POSTRKY NEBO S VLOŽENÝM HNACÍM VOZIDLEM...28 E. OMEZENÍ TAŽNÉ SÍLY PŘI ZAŘAZENÍ VOZIDEL LEHKÉ STAVBY...30 F. POSTUP PŘI POKLESU NAPĚTÍ V TROLEJI POD POVOLENÉ MEZE...30 ČÁST ČTVRTÁ DOPROVOD VLAKU...31 Kapitola I Obsazování hnacích vozidel...31 Kapitola II Obsazování vlaků členy obsluhy vlaku...32 A. PROVOZ VLAKŮ S PŘEPRAVOU CESTUJÍCÍCH BEZ OBSLUHY VLAKU...32 Všeobecně...32 Provoz vlaků bez obsluhy vlaku, není-li mimořádně k dispozici plánovaná řada vozidel...33 Mimořádné vedení vlaku bez obsluhy vlaku...33 Provoz vlaků bez obsluhy vlaku při výlukách...33 Mimořádné vedení vlaku bez obsluhy vlaku na části trati

8 B. PROVOZ VLAKŮ BEZ PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH Kapitola III Povinnosti členů doprovodu vlaku A. POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM VLAKU Z VÝCHOZÍ STANICE B. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA ODJEZDU VLAKU Návěsti při odjezdu vlaku Zásady pro používání návěstní pomůcky při dávání denních návěstí Pohotovi k odjezdu a Souhlas k odjezdu Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících u vlaku s obsluhou vlaku Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících u vlaku bez obsluhy vlaku Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících po mimořádném zastavení v prostoru pro výstup a nástup cestujících Povinnosti členů doprovodu vlaku před odjezdem vlaku z prostoru pro výstup a nástup cestujících Postup před odjezdem vlaku z prostoru pro výstup a nástup cestujících pokud jsou jednotky vybaveny možností vyřazení dveří z centrálního zavírání Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících Postup při rozjezdu vlaku s více činnými hnacími vozidly C. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA JÍZDY VLAKU Základní ustanovení Jízdy vlaků na dvoukolejných tratích Postup doprovodu vlaku při zjištění otevřených dveří vlaku Překlenutí záchranné brzdy D. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA POBYTU VLAKU NA ŠIRÉ TRATI Zastavování vlaku na znamení Mimořádné zastavení vlaku na širé trati E. POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA POBYTU VLAKU VE STANICI F. JÍZDA VLAKU PO ČÁSTECH G. MIMOŘÁDNÉ PROJÍŽDĚNÍ A ZASTAVENÍ VLAKU H. NESCHOPNOST ČLENA OBSLUHY VLAKU I. SELHÁNÍ PRŮBĚŽNÉ BRZDY A ZAŘÍZENÍ KONTROLY BDĚLOSTI J. POSTUP PŘI ZÁVADÁCH V OZNAČENÍ KONCE VLAKU Manipulace s náhradními deskami s návěstí Konec vlaku K. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ L. PÍSEMNÉ ROZKAZY Používání písemného rozkazu Pv zaměstnancem odbavujícím vlak Postup při předávání písemných rozkazů mezi členy doprovodu vlaku M. VLAKOVÁ DOKUMENTACE Výkaz vozidel N. DLOUHODOBĚ ODSTAVENÁ VOZIDLA ČÁST PÁTÁ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ DOPRAVCE VYCHÁZEJÍCÍ Z PŘEDPISU SŽDC D ČÁST ŠESTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Povolování výjimek SouvisejÍcí předpisy a normy Příloha Rozsah znalostí ustanovení předpisu SŽDC D Rozsah znalostí ustanovení předpisu SŽDC D Příloha Podmínky pro provoz stanovených vozidel Příloha

9 Zásady pro přidělení jednotlivých činností pro řešení mimořádností platné ve všech dopravnách s kolejovým rozvětvením, není-li k dispozici posunová četa (posunovač)...69 Příloha Výkaz vozidel pro vlaky osobní dopravy...71 Příloha Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných lokomotiv...73 Příloha Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných motorových vozů a jednotek...75 Příloha Seznam předpisů a pomůcek, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu práce u sebe (na pracovišti)...77 Příloha Vývěsky na pracovišti...79 Příloha Příděl návěstidel,které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu práce u sebe (na pracovišti):...81 Příloha Seznam pracovišť pro umístění záložních desek s návěstí Konec vlaku...83 Příloha Rozsahy znalostí ustanovení staničních řádů pro provozní zaměstnance

10 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH (Držitel tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné provedení a zaznamenání schválených změn na této stránce.) Poř. č. Změna Číslo Účinnost od jednací Opravil Předpis Podpis Dne (v případě tiskové podoby předpisu) 6

11 OBSAH ZMĚN Změna č. Obsah změny 1 Účinnost od Změnu provedl 2 1 Uvést výčet ustanovení předpisu, u kterých proběhla změna (např. změna v ČÁSTl.. v Kap. apod.). 2 Gestor předpisu. 7

12 ROZSAH ZNALOSTÍ Funkce Znalost - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-26, 36, 61, , 181, V , 216, 217, 221, , přílohy 5, 7; informativní: přílohy 1, 4, zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-98, , , V , 201, 216, 217, 221, , 280, , , 366, , přílohy 5-7, 9-10; informativní: články , příloha 1, 2. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: celý předpis, V-06,V-08, V-10 přílohy 2-3, 5-7, 10, 11; informativní: příloha 1, 4. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: celý předpis, V-09 přílohy 2, 3, 5, 6, 10; informativní: přílohy 1, 4, 7, 8, zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-45, , 221, 236- V , ; informativní: články , , , přílohy zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-21, 26, 31, 61-80, 142, VD , 189, , 326, 328, , přílohy 7, 8, 9; informativní: příloha 1. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-23, 26-97, , 216- VD , , , , přílohy 5-7, 9-11; informativní: přílohy 1, 2, 3. zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: celý předpis, VD-07 přílohy 2-3, 5-11; informativní: příloha 1, 4. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-21, 26, , VZ ; informativní: příloha 1. - zaměstnanci se zkouškou ZZV-00 úplná: články 1-21, 26-5, 61-76, 91, 109, 142, , 181, 221, , 366, ; informativní: příloha 1 - zaměstnanci se zkouškou ZZVD-03 úplná: články 1-21, 26-5, 61-76, 91, 109, 142, , 181, 221, , 366, ; 8

13 informativní: příloha 1. - zaměstnanci se zkouškou ZZVD-04 úplná: články 1-23, 26-63, 74, 75, 81, 86-98, , , , , 272, 273, , , , přílohy 5-7, 9, 10; informativní: příloha 1, 4. - zaměstnanci s odbornou zkouškou úplná: články 1-35, 51-98, , 373- O , přílohy 3, 5-7, 9-11; informativní: články 36-45, 99, přílohy 1, 2, 4. 9

14 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČDC CZS DKV DŘD GŘ GVD KCOD OŘ SŽDC OS PMD PNDOZ PO POP PPS Pv PZZ RCVD SJŘ SŽDC TJŘ TTP TVD VDOD VP DKV VR VZ ZDD ZPD ŽST České dráhy, a.s. ČD Cargo, a.s. centrální zákaznický servis depo kolejových vozidel dopravní řád drah Generální ředitelství Českých drah, a.s. grafikon vlakové dopravy krajské centrum osobní dopravy oblastní ředitelství SŽDC organizační složka posun mezi dopravnami prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením provozní obvod přenosná osobní pokladna pohraniční přechodová stanice písemný rozkaz Příkaz vlaku přejezdové zabezpečovací zařízení regionální centrum vlakového doprovodu sešitový jízdní řád Správa železniční dopravní cesty, státní organizace tabelární jízdní řád tabulky traťových poměrů terminál vlakové dokumentace vlakový doprovod osobní dopravy vrchní přednosta depa kolejových vozidel výlukový rozkaz vlakový zabezpečovač základní dopravní dokumentace základní přepravní dokumentace železniční stanice 10

15 Č Á S T P R V N Í ZÁKLADNÍ U S T A N O V E N Í Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Tento předpis obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby zaměstnanců dopravce ČD na dráhách, na kterých provozuje drážní dopravu dopravce ČD. Jednotlivá ustanovení tohoto předpisu jsou odvozena od vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "DŘD") a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. Předpis ČD D2 je základním vnitřním předpisem pro provozování drážní dopravy ČD, s nímž musí být všechny ostatní vnitřní předpisy a normy ČD, které se dotýkají provozování drážní dopravy v souladu. 2. Předpis ČD D2 je závazný pro: a) všechny zaměstnance ČD, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na provozování drážní dopravy, b) právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD provozují pro ČD drážní dopravu nebo vykonávají jinou činnost, v důsledku které dochází k ovlivňování provozování drážní dopravy, kterou zajišťují ČD a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány a zpracovatel smlouvy je povinen dodržování tohoto předpisu smlouvou stanovit. 3. Výjimky z tohoto předpisu povoluje a jeho změny nebo doplňky schvaluje generální ředitel ČD, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak. Z ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů, není možno výjimky udělovat. 4. Závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy, jsou v tomto předpisu vytištěna kurzívou a nesmějí být měněna. Výjimkou jsou názvy dopraven, příjmení osob, čísel vlaků, kolejí, kilometrických a časových údajů Neobsazeno. Kapitola II Základní pojmy 11. Používané pojmy jsou převzaté z předpisu SŽDC D1, DŘD a pro účely předpisů pro provozování drážní dopravy jsou použity další pojmy, vysvětlené v následujících ustanoveních. V jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu jsou 11

16 vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí důsledně dodržovat. Záměna určeného významu těchto pojmů není v souvislosti s výkonem dopravní služby dovolena. 12. Základní přepravní dokumentace je souhrn opatření, která stanovují technologické postupy úkonů v jednotlivých stanicích při práci s osobními vozy. Určuje povinnosti a odpovědnost zaměstnanců, které jim při těchto činnostech přináleží. 13. Dispečer osobní dopravy je společný název pro síťové dispečery a regionální dispečery. Pravomoci, povinnosti, obvody působnosti a kompetence dispečerů osobní dopravy jsou obsaženy v Prováděcím nařízení pro dispečink osobní dopravy vydané oddělením 11 GŘ ČD. 14. Jednotka pro účely tohoto předpisu se pojmem jednotka rozumí jednotka elektrická i motorová Neobsazeno. Kapitola III Obecná ustanovení o dopravní službě A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY 21. Předpis ČD Ok2 předepisuje pro jednotlivé funkce (činnosti), související s provozováním drážní dopravy, organizační pokyny a obsah zkoušek nutných pro dosažení odborné způsobilosti. 22. Způsob poznání traťových a místních poměrů strojvedoucích stanoví, kromě předpisu SŽDC D1, předpisy ČD V1, ČD V2. Pro ostatní zaměstnance DKV určí nejkratší dobu pro poznání místních a traťových poměrů VP DKV dle rozlehlosti stanice a složitosti místních poměrů (u zaměstnanců posunových čet a vozmistrů v maximální délce 4 směn). Znalost traťových a místních poměrů se musí obnovovat u těch zaměstnanců, kteří nevykonávali na příslušné trati (ve stanici) dopravní službu déle než 12 měsíců. Musí-li jet strojvedoucí výjimečně na trať, kterou nezná a není-li mu přidělen pilot, musí si jej strojvedoucí neprodleně (ihned, jakmile se o této mimořádnosti dozví) vyžádat u dispečera osobní dopravy. Znalost traťových a místních poměrů u zaměstnanců obsluhy vlaku je nutná jen v případě, pokud na trati vykonávají pravidelné dopravní činnosti (např. sunutí vlaku, pravidelný posun). Dobu poznání určí vedoucí RCVD dle rozsahu požadovaných činností. 12

17 Rozsahy znalostí příslušných ustanovení staničních řádů podle pracovních zařazení jsou uvedeny v Příloze č. 11 tohoto předpisu. 23. Vrchní přednostové DKV a vedoucí RCVD zajistí vybavení zaměstnanců aktuálními pomůckami GVD určenými Přílohou č. 7 tohoto předpisu. Dále vrchní přednostové DKV a vedoucí RCVD zajistí, aby zaměstnanci doprovodu vlaku byli neprodleně po zveřejnění změny TTP, ZDD nebo ZPD (pokud se tato změna týká jejich pracovních činností) zpraveni o vydání této změny. Zaměstnanci jsou povinni se s touto změnou seznámit před nástupem na první směnu po účinnosti změny. B. OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ 24. Vedoucí obsluhy vlaku při vzdálení od vlaku, je-li to možné, oznámí tuto skutečnost strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla, kterému oznámí i svůj návrat. Ostatní členové obsluhy vlaku se mohou vzdálit pouze po předchozím svolení vedoucího obsluhy vlaku, kterému ohlásí i svůj návrat. 25. Vedoucí posunové čety se smí od posunového dílu vzdálit jen se souhlasem strojvedoucího, kterému ohlásí i svůj návrat. C. POUŽÍVÁNÍ A OBSLUHA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY 26. Telekomunikační zařízení, datové přístroje, informační systémy se smí používat jen v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a jen pro účely, pro který byly určeny. Při řízení drážního vozidla nesmí být jejich používání na úkor zajišťování bezpečnosti železničního provozu Neobsazeno. 13

18 ČÁST DRUHÁ O R G A N I Z O V Á N Í D R Á Ž N Í D O P R A V Y Kapitola I Všeobecná ustanovení 31. Před očekávanou jízdou vlaku musí zaměstnanec určený ZPD učinit taková opatření, aby byla zachována pravidelnost a bezpečnost drážní dopravy. Je proto povinen zajistit aby: a) vlakové náležitosti byly připraveny včas a na určeném místě; b) ve výchozích stanicích byly soupravy vozidel v pořádku (vyčištěny, osvětleny, vytopeny apod.); c) byly včas projednány případné odchylky v řazení vozidel soupravy; d) byly připraveny zásilky určené k nakládce na vhodném místě, aby byly podle potřeby připraveny pomůcky a zařízení pro nakládku a vykládku, včas přistaveny mobilní zvedací plošiny pro invalidní cestující, apod Neobsazeno. Kapitola II Zajišťování hnacích vozidel proti ujetí 36. Hnací vozidla odstavená mimo obvod DKV se zajišťují podle následujících zásad: a) hnací vozidla vybavená zajišťovací brzdou nezávislou na vnějším zdroji energie (např. magnetickou zajišťovací brzdou s permanentním magnetem nebo pružinovou střadačovou brzdou), se zajistí pouze touto brzdou; b) hnací vozidlo vybavené jednou ruční brzdou se zajistí proti ujetí utažením této ruční brzdy a vždy se podloží dvěma klíny z obou stran jednoho kola, pokud to umožňuje konstrukce vozidla, nebo dvěma klíny co nejblíže krajním kolům z vnitřní strany jednoho podvozku; c) hnací vozidlo vybavené dvěma ručními brzdami se zajistí proti ujetí utažením ručních brzd. Je-li kolej na které je odstaveno hnací vozidlo zajištěné ručními brzdami na spádu větším než 2,5 promile, musí být vždy ještě toto vozidlo na straně spádu podloženo klínem; d) hnací vozidlo, které je přivěšeno ke skupině odstavených vozů, se zajistí proti ujetí podle výše uvedených zásad. Je-li hnací vozidlo přivěšeno k odstaveným vozům na nejnižším místě spádu, musí být případné prostředky k zajištění vozidel proti ujetí podloženy pod první nápravu vozu sousedícího s hnacím vozidlem. Klíny se pokládají na hlavu kolejnice svojí nejdelší stranou co nejblíže ke kolu. 14

19 Pokud je odstavováno nedoprovázené nečinné hnací vozidlo, musí být přivěšeno k jinému vozidlu, které je zajištěno podle předchozích ustanovení. Pro zajišťování vozidel proti ujetí je pak takové hnací vozidlo považováno za vozidlo bez ruční brzdy. Hnací vozidla odstavená v obvodu DKV se zajišťují dle ustanovení příslušného provozního řádu DKV Neobsazeno. Kapitola III Aktivní odstavení vozidel Všeobecné pokyny 41. Hnací vozidlo vybavené systémem aktivního odstavení musí být v technickém stavu, který aktivní odstavení umožňuje. 42. Strojvedoucí uvede vozidlo do stavu aktivního odstavení postupem, který je stanoven návodem k obsluze příslušného vozidla, případně jiným upřesňujícím dokumentem. Data začátku a konce časového období aktivního odstavení vozidel a případná další upřesnění jsou stanovena samostatným pokynem. Vozidla bez přenosu hlášení o stavu aktivního odstavení 43. Tato vozidla nejsou vybavena zařízením, které umožňuje posílat zprávy o stavu vozidla příslušnému zaměstnanci. Pro uvedení vozidla do aktivního odstavení je nutno zajistit tyto činnosti: a) před uvedením vozidla do stavu aktivního odstavení si strojvedoucí vyžádá souhlas místně příslušného strojmistra; b) strojmistr určí s ohledem na klimatické podmínky zaměstnance, který bude ve vhodných časových intervalech (dvě, maximálně tři hodiny) kontrolovat stav odstaveného vozidla; c) určený zaměstnanec kontroluje na vozidle zdvižení sběračů a stav vozidla z hlediska vzniku požáru. Veškeré mimořádnosti ohlásí neprodleně příslušnému strojmistrovi. Určený zaměstnanec nemusí mít kvalifikaci strojvedoucího, ale musí být vhodně poučen; d) při ohlášení mimořádnosti na vozidle musí strojmistr zajistit prohlídku vozidla odborně způsobilým zaměstnancem. Vozidla s přenosem hlášení o stavu aktivního odstavení 44. Tato vozidla jsou vybavena zařízením, které umožňuje průběžnou kontrolu aktivně odstaveného vozidla. Strojmistr kontroluje ve svém obvodu stav odstavených vozidel na monitoru. Pro uvedení vozidla do aktivního odstavení je nutno zajistit tyto činnosti: a) po uvedení vozidla do stavu aktivního odstavení se přesvědčí strojvedoucí dotazem u místně příslušného strojmistra, zda jsou přenášena data z odstaveného vozidla na monitor zaměstnance. V případě, že data 15

20 nebudou přenášena, postupuje strojmistr obdobně, jako u vozidel bez přenosu hlášení o stavu aktivního odstavení; b) při zjištění poruchového stavu vozidla musí strojmistr zajistit prohlídku vozidla odborně způsobilým zaměstnancem. 45. Strojvedoucí nahlásí místně příslušnému strojmistrovi číslo vozidla, kolej a místo kde je hnací vozidlo odstaveno a případně místo, kde budou uloženy klíče od takto odstaveného vozidla. Při aktivním odstavení zdvihne strojvedoucí na vozidle oba sběrače (pokud je to s ohledem na místo odstavení a technické vybavení vozidla možné) a návěstní světla přepne na návěst Obsazené hnací vozidlo Neobsazeno. Kapitola IV Postup při řešení odchylek od GVD 51. Pro centrální napájení vlaku na stejnosměrných trakčních soustavách se údaj o hodnotě vytápěcího napětí v záhlaví TJŘ neuvádí. Na střídavé trakční soustavě 25 kv použije strojvedoucí pro centrální napájení vlaku napájecí napětí 3 kv, pokud mu není nařízeno údajem v záhlaví TJŘ použít napájecí napětí 1,5 kv. Je-li nutno použít odchylné napájecí napětí od uvedených zásad, musí být o tom strojvedoucí vždy zpraven písemně. Zpravení strojvedoucího zajistí příslušný dispečer osobní dopravy, který odchylné složení soupravy nařídil nebo se o něm dozvěděl. Tento dispečer nařídí zaměstnanci sepisujícímu vlakovou dokumentaci vygenerování informace o použití odchylného napájecího napětí centrálního napájení vlaku pomocí zařízení POP/TVD. Není-li toto zařízení k dispozici, vyžádá si tento zaměstnanec svazek rozkazů Pv od strojvedoucího a do části 8 - Jiné příkazy - zapíše text např.: Napájejte centrální napájení vlaku napětím 1,5 kv". Takto vyplněný rozkaz předá zpět strojvedoucímu. 52. V případech, kdy je VR určena jízda vlaku odklonem, musí být strojvedoucí vybaven SJŘ a TTP příslušné odklonové tratě (tratí). Pojede-li vlak po odklonové trase pod číslem zvláštního vlaku, musí být strojvedoucí vybaven také SJŘ Zvláštních vlaků, případně ověřeným výpisem TJŘ ze SJŘ Zvláštních vlaků nebo ověřeným výpisem TJŘ, který je přílohou VR. Vybavení strojvedoucího provede DKV, které provádí výkon personálně. V případě nasazení pilota vybaví tohoto zaměstnance uvedenými pomůckami jeho domovské DKV. Při provádění výkonů na odklonových tratích strojvedoucími kooperujících dopravců zajistí jejich vybavení DKV určené odborem kolejových vozidel GŘ ČD. To neplatí v případě, že bude přidělen pilot. 16

21 53. K eliminaci zpoždění vlaku musí strojvedoucí vždy využít nejvyšší dostupný výkon hnacího vozidla a nejvyšší dovolenou rychlost vlaku (mimo případů jízdy podle rozhledových poměrů) Neobsazeno. Kapitola IV Přechod na nový jízdní j řád a přechod středoevropského času na letní čas (letního času na středoevropský čas) 61. Před přechodem na nový jízdní řád se zúčastněné DKV, OŘ SŽDC a dispečerský aparát vzájemně informují o způsobu přistavení vlakových náležitostí. 62. Vrchní přednostové DKV a vedoucí RCVD prověří obraty vlakových náležitostí v přechodové noci a zajistí případně úpravu obratu hnacích vozidel, souprav a zaměstnanců doprovodu vlaků tak, aby nedocházelo u vlaků s přepravou cestujících ke zpoždění vlivem obratu vlakových náležitostí od vlaků opožděných přechodem. Ve výchozích stanicích i stanicích, kde dochází k výměně vlakových náležitostí, je nutné včas upozornit dispečerský aparát na případné nedostatky. 63. Konkrétní opatření pro expresní vlaky, rychlíky, jejichž jízda podle jízdního řádu zasahuje do přechodu středoevropského času na letní čas (letního času na středoevropský čas), zajistí příslušný odbor GŘ. Opatření pro osobní vlaky a spěšné vlaky vydají jednotlivá KCOD ve své pravomoci. Pro zachování přípojné návaznosti je dovoleno případné překročení čekacích dob podle místních podmínek Neobsazeno. Kapitola V Posun 71. Nástup a odstup samotných nebo spojených hnacích vozidel na vlak a od vlaku a objíždění souprav vlaku osobní dopravy se považuje za posun bez posunové čety a to i v případech, kdy je k dispozici posunová četa (posunovač) nebo obsluha vlaku. 72. Posun se soupravou vozidel provádí posunová četa (posunovač); není-li k dispozici, tak obsluha vlaku. Vedoucím posunové čety je vedoucí posunu nebo 17

22 posunovač. V případě posunu prováděného obsluhou vlaku je vedoucím posunové čety vedoucí obsluhy vlaku. 73. Při odstavování vozidel zajišťuje soupravu utažením potřebného počtu ručních brzd a dalšími zajišťovacími prostředky posunová četa (posunovač); není-li k dispozici, provádí toto obsluha vlaku. Po přivěšení hnacího vozidla provádí povolení všech ručních brzd a odstranění dalších zajišťovacích prostředků posunová četa (posunovač), není-li k dispozici, provádí toto obsluha vlaku. Dle ustanovení tohoto článku musí být stanovena odpovědnost v ZPD. 74. Ve stanicích, kde jsou pravidelně odstavovány vozy, musí být na určeném místě uloženo dostatečné množství prostředků pro zajištění odstavených vozů. Místo uložení, určený zajišťovací prostředek a jejich počet musí být uveden v ZPD. Zajišťovací prostředky musí být označeny názvem příslušného DKV. 75. Při přechodném odstavení nejméně dvou spojených vozidel na dobu maximálně 30 minut lze při posunu bez posunové čety zajistit soupravu nebo její část pouze průběžnou brzdou se zcela odvětraným hlavním potrubím (bez utažení ručních brzd) jen v případě, že je k dispozici jiný odborně způsobilý zaměstnanec (nikoliv strojvedoucí, který tento posun řídí). Funkce zaměstnance odpovědného za dodržení doby 30 minut a případného zajištění ručními brzdami před překročením této doby, je uvedena v ZPD, části B. Při odstavení jen jednoho vozidla se zajištění pouze tlakovou brzdou pro tento účel nesmí použít. 76. Při posunu hnacích vozidel (samotných i spojených) zaujme strojvedoucí zásadně místo v čelní kabině ve směru jízdy posunového dílu. Na hnacím vozidle s jednou kabinou se stanoviště z hlediska směru jízdy nerozlišují. V případech, kdy je to potřebné z hlediska bezpečnosti cestujících (např. nezajištěné nástupní dveře pro cestující během změny stanoviště strojvedoucího) nebo kdy je to potřebné z jiných provozních důvodů, nemusí strojvedoucí při sunutí postupovat podle znění předchozího odstavce. V takovém případě se jedná odchylně od ustanovení čl. 71 o posun s posunovou četou. Vedoucím posunové čety je vedoucí obsluhy vlaku nebo jiný zaměstnanec splňující potřebnou kvalifikaci. Tento zaměstnanec zaujme místo v kabině strojvedoucího na čele sunutého posunového dílu a dává strojvedoucímu potřebné pokyny. Na požadavek DKV zajistí příslušné RCVD pro zaměstnance obsluhy vlaku poznání stanice, kde bude tato forma posunu prováděna. Podle těchto zásad se může postupovat i v případě přestavné jízdy vlaku Neobsazeno. 18

23 Kapitola VI Posun mezi dopravnami 81. Zjistí-li vedoucí posunové čety, že pro jízdu PMD je součet brzdících vah menší než potřebná brzdící váha, ale skutečná brzdící váha vyhovuje pro nižší rychlost, zpraví strojvedoucího o nižší rychlosti zápisem na již vydaný písemný rozkaz. Nemá-li vedoucí posunové čety možnost tyto údaje zjistit, sdělí mu je na požádání strojvedoucí. Strojvedoucí přímo k tomuto zápisu připojí svůj podpis Neobsazeno. Kapitola VII Opatření při mimořádném vyřazení vozidel 86. V případě vyřazení vozů informuje zaměstnanec určený ZPD neprodleně dispečera osobní dopravy Neobsazeno. 19

24 ČÁST TŘETÍ P R O V O Z O V Á N Í D R Á Ž N Í D O P R A V Y Kapitola I Použití a doprava vozidel A. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU HNACÍCH VOZIDEL 91. Příslušné DKV odpovídá za technickou způsobilost hnacího vozidla (speciálního hnacího vozidla) a za to, že hnací vozidlo má platný průkaz způsobilosti. Hnací vozidla kooperujících dopravců provozovaná dopravcem ČD se považují za technicky způsobilá, jsou-li schválená Drážním úřadem a provozována podle podmínek smluvního ujednání s ČD. 92. Více než jedním činným hnacím vozidlem (tj. s přípřeží, postrkem nebo vloženým hnacím vozidlem) je dovoleno dopravovat každý vlak, jehož dopravní hmotnost překračuje normativ hmotnosti příslušný jednomu (vlakovému) hnacímu vozidlu. 93. Činná hnací vozidla smějí být v čele vlaku a na konci vlaku řazena nejvíce ve dvojici, pokud to dovoluje přechodnost hnacích vozidel (TTP). Je-li vlak dopravován v celé trati dvojicí hnacích vozidel v čele vlaku, řadí se přednostně hnací vozidlo s větší výkonností jako vedoucí hnací vozidlo. Uvnitř vlaku mohou být činné lokomotivy řazeny jen jednotlivě a motorové vozy nejvíce ve dvojici; toto ustanovení se netýká vlaků sestavených výhradně z činných motorových vozů. 94. Na konec nebo dovnitř vlaku se může vlakové hnací vozidlo zařadit u všech vlaků, které mají v čele řídící vůz, z něhož je hnací vozidlo ovládáno. Jinak může být vlakové hnací vozidlo zařazeno na konci vlaku (může vlak sunout) v případech předpokládaných GVD, výlukách, případně mimořádnostech nebo uvnitř vlaku (může vlak současně sunout a táhnout) při jízdě vlaků, které se vracejí ze širé trati. 95. Při postrku dvojicí činných hnacích vozidel musí být obě hnací vozidla jak spolu, tak i s vlakem svěšena a zapojena na průběžnou brzdu. 96. Je-li to nařízeno GVD, VR a v ostatních mimořádných případech jen se souhlasem příslušného dispečera osobní dopravy, smí být dán souhlas ke spojení dvou vlaků osobní dopravy včetně jejich lokomotiv, nedojde-li k překročení dovoleného počtu náprav vzhledem k brzdění. 97. V případech, kdy je nutné použít jiné činné hnací vozidlo než které je stanoveno SJŘ, určí trakci a řadu příslušné DKV a oznámí tuto skutečnost dispečerovi osobní dopravy. 20

25 98. Motorové vozy a jednotky navzájem přímo spojené jsou i jako činné přechodné bez omezení počtu na všech úsecích, na nichž je jejich přechodnost povolena TTP a předpisem SŽDC (ČD) D2/1 ve službě dvojitě. 99. Za elektrickou jednotku s normálním táhlovým a narážecím ústrojím je dovoleno zařadit vozidla dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1; je-li to z provozních důvodů nutné, je dovoleno zařadit za ni činné hnací vozidlo se soupravou osobních vozů Pro vlaky se zařazenými vozidly lehké stavby platí pro řazení činných hnacích vozidel následující podmínky: v čele vlaku uvnitř vlaku na konci vlaku jednotlivě dvojice jednotlivě dvojice jednotlivě dvojice motorové vozy ano ano ano ano ano ano 1) lokomotivy ano 2) ne ano 3) ne ano 4) ano 5) Podmínky: 1) 2) 3) 4) 5) je-li v soupravě zařazen i (jen) dvounápravový vůz (vozy), nesmí součet max. tažných sil motorových vozů překročit hodnotu 100 kn. V případě řazení jen podvozkových vozů bez omezení. u lokomotiv s max. tažnou silou větší než 160 kn je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu písemným pokynem. je-li v soupravě zařazen před touto lokomotivou i (jen) dvounápravový vůz (vozy) a její max. tažná síla je větší než 200 kn, je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu písemným pokynem. Jinak bez omezení. je-li v soupravě zařazen před touto lokomotivou i (jen) dvounápravový vůz (vozy), resp. jen podvozkový vůz (vozy) a její max. tažná síla je větší než 100 kn, resp. 200 kn, je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu písemným pokynem je-li v soupravě zařazen před touto dvojicí lokomotiv jen podvozkový vůz (vozy) a součet jejich max. tažných sil je větší než 200 kn, je nutno omezit tažnou sílu každé z těchto lokomotiv na 100 kn písemným pokynem. Je-li v soupravě řazen i (jen) dvounápravový vůz (vozy), není dovoleno dvojici lokomotiv použít. Maximální tažnou silou se rozumí údaj, uvedený v příslušné tab. 1 (sl. 13 nebo 14) předpisu SŽDC (ČD) D 2/ Pro řazení vlaků a jejich dopravu jedním nebo více činnými hnacími vozidly platí též příslušná ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1. 21

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D 2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D 2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY ČD D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 13. března 1997 č.j. 55079/97-O11 Účinnost od 28.12.1997 2 OBSAH OBSAH...

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 ve znění změny č. 1 (účinnost ode

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Vnorovy Účinnost od 1. 7. 2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní kontrolor

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád. OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád. OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1146/03-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3 pro dráhu-vlečku KOVOŠROT Děčín, a.s., provozovna Mělník odbočující

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY s. o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí n/l. č. j. 2019/2002-S pro dráhu - vlečku Doly Bílina vlečka Jana odbočující z vlečky Vitrablok, a.s., výhybkou č. J1 v km 0,459 Účinnost od: 1. 7. 2002

Více

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 239/2000-11/1) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Ústí n. Labem č.j. 2012/2002-S pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Impress a.s. Teplice

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz úvodní informace

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04 ( P říloha ke smlouvě o st yk u vzájemně z aúst ěných drah a p ro voz ování drážní doprav y č.j. N3 /215 138/2003) ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04 pro dráhu vlečku

Více

P ř ípojový provozní ř ád. OPŘ Brno č.j. N 1/ /03

P ř ípojový provozní ř ád. OPŘ Brno č.j. N 1/ /03 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/215 78/2003) ČESKÉ DRÁHY a.s. P ř ípojový provozní ř ád OPŘ Brno č.j. N 1/101 123/03 pro dráhu vlečku Šroubárna

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ( P říloha ke smlouvě o st yk u vzájemně z a ústěných drah a p ro voz ování drážní doprav y č.j: N 1/101-136/04) ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Brno č.j. N1/101-232/04 pro dráhu-vlečku Belagra,

Více

České dráhy ČD D 2/1 DOPLNĚK. s technickými údaji k Dopravním předpisům

České dráhy ČD D 2/1 DOPLNĚK. s technickými údaji k Dopravním předpisům České dráhy ČD D 2/1 DOPLNĚK s technickými údaji k Dopravním předpisům České dráhy ČD D 2/1 DOPLNĚK s technickými údaji k Dopravním předpisům Schváleno rozhodnutím dne 18.2.1994 č.j.: 55 676/1994 Účinnost

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3...

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3... (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1117/04-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j....83/04-11/3... pro dráhu-vlečku Vlečka Cukrovary TTD a.s. cukrovar Mělník odbočující

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK

Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK Příloha č. 6 KORDIS JMK, a.s. Nové sady 30, 602 00 Brno Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK Prosinec 2013 Smluvní strany sjednávají k technické realizaci Smlouvy

Více

Metodický pokyn pro přepravu. nečinných HDV

Metodický pokyn pro přepravu. nečinných HDV Ředitel SOKV České Budějovice, Ostrava, Ústí nad Labem Ředitel PJ Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem Ředitel O 10, O 11, O 13 Ing. Petr Říha

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Věc: Změny v oblasti šetření mimořádných

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM. č.j. : 228 / / 1. pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště

ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM. č.j. : 228 / / 1. pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště ( příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 3931119-38 ) ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM č.j. : 228 / 2000-11 / 1 pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD (příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č.174/1999-11/1) ČESKÉ DRÁHY s. o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí n/l. č. j. 20024/2002-S pro dráhu vlečku AVIRUNION, a.s., závod Dubí u Teplic odbočující

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka ŠKOLA STROJVEDOUCÍ září / říjen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výnos č.1 k předpisu SŢDC D1 Výnos číslo 1 Uvedené změny v návěstění musí být v kolejišti provedeny k 13.12.2014

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy Dne 30.10. 2008 (č.j. 2442/ 2008- RTOD- 13/1) Platí od 14.12. 2008 Vlaky pro

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 315/326 osobní pro tratě Nezamyslice Blažovice (Brno) Holubice Brno (Brno) Odb Brno-Židenice Svitavy Platí od 14. prosince 2014 Schváleno

Více

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD PRO NÁKLADIŠTĚ VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ Účinnost od 1. 7. 2002 Ivan Hrdlička v.r. Václav Červenka v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD Petřín Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit: 1 b. b) a) Provozním předpisem L1/1, příkazy

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE 2/6 1. Motorový vůz musí být obsazen:

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z á j emně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j : N 3 / 2 1 5-3 1 / 2 0 0 4 ) ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ BRNO č. j. N 1/101-134/04 pro

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: č.j.: S 7161/2015-O12 Účinnost

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3.

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Cukrovary TTD a.s. Dobrovice Účinnost od 15.8.2004 v.z. J.Felkr v.r. vrchní přednosta UŽST J.Merta

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Řidič dvounápravové tramvaje 1) Motorový vůz musí být obsazen: 1 b. b) a) řidičem ID otázky: 3480 b)

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL. pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL. pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice @ České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice odbočující ve stanici : Lovosice Účinnost od: 15.11.2006 vz. Alois Janout v.r....

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vozmistr (kód: 37-046-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vozmistr Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Název Úroveň Orientace

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 č.j. 2224/04-12/1-Ba V Praze dne 4.10.2004 Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 Pravidla pro zacházení s vozem určeným pro přepravu nebezpečných věcí Při posuzování přepravní a technické

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

Přípojový provozní řád

Přípojový provozní řád Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č.j. : 95/2003-O11/2 Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice T Á B O R Č.j. 4 / 2005 O 11/12

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 520/522a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 520/522a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 520/522a nákladní pro tratě Rudná u Prahy Odb Jeneček (Hostivice) (Praha) Praha-Smíchov Rudná u Prahy Beroun-Závodí (Beroun) Rakovník

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1133/03-11/3) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 94/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Obchodní sladovny a.s. Prostějov,

Více

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Číslo jednací Věc Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 : 19899/11-OŘ : Výnos č. 4 k předpisům

Více

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 ROV 33056 Světlá n/s Ledeč n/s Účinnost od: 22.3. 2015 Platí do: 27.3.2015 Zpracoval: Ověřil: Schválil: FUNKCE JMÉNO

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Kouty nad Desnou) (Šumperk Sobotín) Hanušovice

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 22. 2.

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4.

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4. Věc: Provozní

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ 2/5 1. Vlakvedoucím, který je nadřízen ostatním pracovníkům

Více

Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov

Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice PLZEŇ Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov Odbočující v ŽST Kaznějov

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více