ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã. Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? (str. 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã. Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? (str. 5)"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ ŘÍJEN 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã Dûtem zaãal nov kolní rok Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? Tip na v let: PapeÏÛv a FaráfiÛv kámen Mikulá oviãtí fotbalisté zaãali novou sezonu (str. 3) (str. 5) Místní mateřské centrum se představovalo Den otevřených dveří v mateřském centru Ulita v Mikulášovicích se nadmíru vydařil a připravený program přilákal desítky maminek s dětmi, ale také ostatní občany. Organizátorky měly ještě v předvečer akce obavy, že bude malá účast, nakonec téměř nestihly vše předvést, jak měly v plánu. Akce začala ve dvě hodiny odpoledne v horní budově místní základní školy, kam postupně přicházely desítky návštěvníků. Není divu, vždyť aktivní mateřské centrum jim mělo a v budoucnu rozhodně ještě má co nabídnout. Po samotné prohlídce zdejších prostor a seznámení se s celkovou činností si přítomní mohli vyzkoušet celou řadu činností, které je možné v centru během roku absolvovat. Zájemci se také při této akci mohli přihlásit do nejrůznějších kurzů, jedny z nejzajímavějších jsou výuky cizích jazyků pro nejmenší. Po dvouhodinovém ruchu na učebnách a hernách Ulity pokračoval den otevřených dveří loutkovým divadlem. Představilo se Sváťovo dividlo, které nadchlo malé i velké především bezprostředním kontaktem s přítomným dětským publikem. V neposlední řadě si mohli návštěvníci centra prohlédnou zdejší minibazar, ochutnat kozí sýr ze spřátelené kozí farmy na Nové Vísce a nebo jen tak poklábosit o věcech všedních i nevšedních. Podrobnosti o jednotlivých akcích a plánech mateřského centra Ulita v Mikulášovicích se dozvíte na jejich stránkách (str. 5) (str. 6) Ulita nabízí nepřeberné množství nejrůznějších aktivit a každý si jistě najde tu nejvhodnější. Foto: T. Fúsek Tuto akci podpořilo město Mikulášovice, dále děkujeme Slovo starosty Mikulášovic Vážení spoluobčané, tentokrát se chci zmínit o záležitostech, které musíme v současné době řešit. Minule jsem Vás informoval o tom, že i přes finanční krizi se snažíme slíbené akce zajišťovat. Mohu konstatovat, že se nám to postupně daří, mimo údržbu zeleně a zajištění základního chodu města je hotova výměna oken v základní a mateřské škole, a to včetně vymalování, výměny podlahových krytin a osvětlení. Proběhla také výměna oken v obytném domě čp. 574, včetně vnitřního začištění. Byla položena zámková dlažba od zdravotního střediska k hlavní silnici, pokračujeme v pokládání dlažby od domu čp. 2 k bývalé restauraci Střelnice, včetně opravy schodiště. V dolní části města jsme nainstalovali novou autobusovou čekárnu, dále získáním většího množství ofrézované hmoty z opravované silnice mezi Českou Kamenicí a Jiříkovem jsme opravili několik havarijních úseků místních komunikací, živičným kobercem pak byly opraveny dva úseky. Bohužel, na jedné straně se snažíme zlepšovat vzhled města, na straně druhé máme problémy s objekty, které jsou v soukromém vlastnictví a převážná většina dělá městu ostudu. Tady se musím zmínit o firmě EURO-REGIO-PRESS s.r.o. (p. Janoušek), majiteli Střelnice, která se po získaní objektů ve městě a šestileté nečinnosti nestydí zveřejnit lživé obvinění, že za to může město. Další veliký problém vznikl, když jsme obdrželi informaci z Krajského úřadu o omezení dopravní obslužnosti ČD. Informaci jsme zveřejnili a po veřejné diskusi zastupitelé na svém jednání jednoznačně rozhodli neschválit tento záměr. K problematice probíhají další jednání se zástupci KÚ, do kterých se zapojila i obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, a to v návaznosti na budovaný přechod do Sebnitz. Návrh na rozšíření území Národního parku České Švýcarsko, po jednání se zástupci mysliveckého sdružení Tesák, zastupitelé doporučili ke schválení. Na závěr mi dovolte, abych všem, kteří mají zájem, aby naše město bylo upravené a svým podílem k tomu přispívají, poděkoval. Stanislav Hladík Jednou z posledních dokončených akcí bylo postavení nové autobusové zastávky v dolních Mikulášovicích. Mikulášovický zpravodaj najdete i na internetu:

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. Z ČINNOSTI ORGANIZACE CHOVATELŮ Možná někteří z Vás postřehli, že na webu města se objevilo další občanské sdružení sídlící v Mikulášovicích - Český svaz chovatelů. Naše organizace má v letošním roce 16 členů, z toho 7 mladých chovatelů. Většina členů jsou chovatelé koček, a to nejen z našeho regionu, mladí chovatelé se zabývají chovem různých druhů zvířat. Především se jedná o drobné hlodavce (morčata, křečky, potkany) a o psy. Naši členové se zúčastňují výstav koček v ČR i zahraničí, mladí chovatelé dále táborů pořádaných naší organizací. Letní tábor letos proběhl v Rumburku za účasti 49 táborníků a v plánu je i zimní tábor, který se uskuteční od do přímo v Mikulášovicích. Spolu s chovateli se jej zúčastňují i mladí florbalisté, kteří jej mají jako tréninkové soustředění. Účastníci jsou z různých koutů republiky. Letní stanový tábor je výjimečný tím, že táborníci s sebou mají i svá doma chovaná zvířata, o která se po celou dobu tábora starají. Letos poprvé se naši mladí zúčastnili i mezinárodního kola soutěže chovatelské dovednosti mládeže, které proběhlo ve dnech 19. až ve Žďáru nad Sázavou. Zde poprvé reprezentovali okres Děčín, a to vcelku úspěšně, když se ze 128 soutěžících z ČR a SR umístili v odbornosti chovu drobných hlodavců na 6., 7., 8. a 10. místě a v odbornosti chovu psů na 8. místě. Byla to pro ně významná zkušenost, takže lze předpokládat, že v dalším ročníku Olympiády mladých chovatelů, který byl již vyhlášen, mají šanci na lepší umístění. Naše organizace dává možnost vzájemně soutěžit i dalším dětem - zájemcům z našeho města a okolí. I z uvedeného důvodu plánujeme uspořádat v měsíci říjnu v Mikulášovicích propagační výstavu zvířat v držení mladých chovatelů, která bude sloužit současně jako náborová akce naší organizace pro děti i dospělé. Na jaro už plánujeme soutěž o nejkrásnější vlastnoručně vyrobenou kraslici, kde hodnocení budou provádět sami soutěžící a další návštěvníci akce. Další informace najdete na stránkách nebo je získáte na tel a Těšíme se na nové členy. Vlastimil Jura st. předseda ZO ČSCH Očkování proti chřipce na sezonu Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. NABÍZÍME: jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti, moïnost ãást práce vykonávat doma, perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni, kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí, volnou pracovní dobu. Pro termín osobního pohovoru volejte ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDr. ZDENĚK CORN Mikulášovice čp. 40 tel.: pondělí úterý odběry krve středa čtvrtek po předchozím objednání pátek odběry krve Na odběry krve je nutné se objednat předem! Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vám nabídli očkování proti chřipce na sezonu Každoročně doporučujeme tuto vakcinaci, ale letos je epidemiologická situace nepříznivá. Vakcínou se očkuje v průběhu října a listopadu. Očkování chrání proti běžným virům chřipky, které byly Světovou zdravotnickou organizací vytipovány pro tuto chřipkovou sezonu. Jejich účinnost je téměř 90 %. Očkování se provádí každoročně před vypuknutím nákaz v podzimních měsících. Chránit před chřipkou však dokáže po dalších 6 až 12 měsíců. Ani toto opatření však nemusí být vždy účinné. Principem očkování je totiž odhad, který z mnoha virů bude pro daný rok nejrozšířenější. Proti němu je namířena vakcína. V případě, že dojde k nečekané změně (mutaci) viru, mohou být chřipkou ohroženi i očkovaní lidé. Přesto platí, že očkování je jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany. Podstoupit by ho měly zejména rizikové skupiny občanů. Do skupiny rizikových občanů patří všichni starší 65 let, pacienti po operaci sleziny, po transplantaci krvetvorných buňek, s chronickým onemocněním plic, srdce, cév, ledvin a nemocní cukrovkou, kteří jsou léčeni inzulinem. Těmto rizikovým pacientům zdravotní pojišťovny pro tento rok přislíbily proplacení očkovací látky do výše cca 132 korun a proplacení aplikace vakciny. Samoplátci jsou skupinou zodpovědných pacientů, kteří se v rámci prevence nechají očkovat a jsou ochotni si vakcínu zakoupit. Cena včetně aplikace je kolem Kč dle ceny a druhu vakciny. Tyto vakciny nejsou očkováním proti prasečí chřipce, ale očkovaní mají výrazně nižší pravděpodobnost onemocnění než neočkovaní. Na očkování se můžete již nyní objednávat na telefoním čísle nebo přímo v ordinaci. MUDr. Zdeněk Corn Postup při nahlašování pálení klestí a dřevin Hlášení o pálení klestí (suchého materiálu organického původu) volejte vždy na telefonní číslo operační důstojník HZS ÚK v Ústí nad Labem, kam jsou staženy veškeré telefonní linky a kam by byl případě hlášen požár. Při nahlašování uveďte tyto povinné údaje: datum pálení; čas pálení - kdy začátek, kdy konec; lokalitu - pokud možno co nejpřesněji; jméno osoby zodpovědné za pálení; telefonní kontakt na osobu, která bude pálení řídit, nebo se bude pálení účastnit, jméno (název) organizace, která bude pálení provádět. Včasným a správným nahlášením těchto údajů na uvedené číslo zabráníte planému poplachu a výjezdům jednotek požární ochrany. S obsahem hlášení je vhodné seznámit i velitele Vaší jednotky požární ochrany, pokud by někdo hlásil požár starým způsobem. Hasiči Mikulášovice POÎADUJEME: dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti, zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka, pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci, minimálnû 10 hodin ãasu t dnû, neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk. ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna - tel.: pondělí poradna pouze pro zdravé čtvrtek sestra: středa, pátek Vilémov - tel.: , čtvrtek poradna pouze pro zdravé sestra: úterý Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení nemocnice Rumburk.

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 ČERPÁTE VODU LEGÁLNĚ? V uplynulých letech došlo ve Šluknovském výběžku k poklesu podzemních vod. Spousta lidí proto začala hledat nový zdroj pitné vody. Průzkumným vrtem zjistili, zda se na jejich pozemku nachází voda v dostatečném množství a pokud ano, začali ji odebírat. Průzkumný vrt, byť ohlášený, nenahrazuje povolení k odběru podzemních vod či stavební povolení na studnu. Pokud dochází k odběru vody bez uvedených povolení, jde o nelegální odběr a občan se tak dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta dle odst. 1, písm. a) a odst. 2, 34 zák. č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích až do HISTORIE Paradoxně v době, kdy je celá veřejnost pobouřena návrhem omezit či dokonce zrušit vlakové spoje přes Panský, si v letošním roce připomínáme významnou událost, která změnila ráz i život lidí ve výběžku. Před 105 lety byla dokončena železniční trať Mikulášovice dolní - Dolní Poustevna. Tato část železnice byla pokračováním již dříve vybudovaných spojů. Jako první byly kolejemi propojeny Rumburk se Šluknovem, kde byl provoz zahájen 8. ledna Poté následovaly propojky Rumburk - Jiříkov - Filipov (zahájení ), Šluknov - Velký Šenov - Mikulášovice dolní ( , tedy letos před 125 lety) a Rumburk - Křečany - Brtníky - Mikulášovice i Sebnitz - Bad Schandau na Saské straně. Tady byla zahájena i dokončena výstavba v roce Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, jak rychle byly jednotlivé úseky zprovozněny. Většinou od prvních výkopů do výjezdu prvních vlaků neuběhlo více výše Kč, pokud byla vybudována studna bez stavebního povolení, může být stavebníkovi uložena podkuta dle 178, odst. 1, písm. k) zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon až do výše Kč. Občané jsou povinni uvést užívaný průzkumný vrt do souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách. Úřadem pověřeným ve vodním hospodářství je pro fyzické osoby MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a ŽP. Zde vám poskytnou potřebné informace a pomohou s vyřízením povolení. Kontakt: tel , Eva Mocíková než 1 rok, což je zarážející při pomyšlení, jakou techniku měli v té době stavaři po ruce pro úpravy terénu, ale i pro pokládání kolejnicových prvků. Celkové finanční náklady budeme asi v porovnání s dnešní měnou jen těžko srovnávat. Například úsek Šluknov - Velký Šenov vyšel v té době na nějakých ,81 korun rakouských. Než bylo vybudováno nádraží ve Vilémově, využívali místní společnou stanici s Lipovou. Ta nesla od roku 1884 společný název Wölmsdorf - Hainspach. V Lipové se také narodil profesor František Ritter (* , ), který v letech vystudoval Vysokou školu Technickou v Praze a později byl vynikajícím odborníkem na stavby železničních tunelů a obtížných horských úseků. Podílel se na stavbách v celé Evropě. U nás vedl kromě jiných trať Trutnov - Kralupy - Praha či Praha - Rumburk - Šluknov a dráhu z Rumburku do Filipova. Dětem začal nový školní rok Školákům skončily prázdniny a po dvouměsíční pauze opět zasedli do školních lavic. Pro některé to byl okamžik příjemný, pro jiné zase méně, ale po čase si všichni na denní řád a hlavně ranní vstávání budou muset zvyknout. Slavnostní okamžik to byl zejména pro děti, které se do školy vydaly vůbec poprvé, a to jsou naši prvňáci. Do první třídy naší školy se těšilo pětadvacet nových žáčků, kteří před zraky svých rodičů vyslechli úvodní slova paní ředitelky a třídní učitelky. Přivítat děti přišel také starosta Stanislav Hladík, který jim rovněž popřál hodně zdaru. Potom Sbor pro občanské záležitosti při městě Mikulášovice předal dětem malé dárky. Foto: T. Fúsek si děti ještě prohlédly vše potřebné ve třídě, šatně, školní družině, a slavnostní okamžik byl minulostí. Teď už zasednou do lavic jako opravdoví žáci a budou se učit novým dovednostem. T.F. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? Stavba probíhala úctyhodným tempem i za použití minimálního vybavení. Co se týče důležitosti, hlavní tratí se stal spoj Praha - Rumburk - Jiříkov, přičemž z Rumburku do Mikulášovic se jezdilo podle důležitosti na trati vedlejší. Mimořádnou zásluhu na projektu železnice z Rumburku do Mikulášovic přes Brtníky měl mikulášovický lékař a poslanec zemského sněmu, doktor František Kindermann, kterého podporovali doktor Forgelt, doktor Verunský a předseda konsorcia měst a obcí Josef Lindner. Společně za velkého úsilí prosadili její uskutečnění. Tehdejší Severočeská dráha (Nordböhmische Bahn) se o výstavbu uvedených tratí příliš nezajímala. Jak nápadná podobnost s dnešním vedením drah, které své spoje spíše odbourává, než buduje. Severočeská dráha se zapojila až v etapě z Mikulášovic do Poustevny a Sebnitz. Celá tato výstavba uvedených železničních tratí a s tím spojených objektů se rodila za nesmírně těžkých finančních podmínek, ale i pod vlivem nepřejících oponentů, kteří sledovali své úzké sobecké zájmy, jako například Cech povozníků a podobně. Jejich snaha přibrzdit pokrok však nakonec neuspěla. Petr Horák Spolek historie -pokračování příště-

4 STRANA 4 Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále méně a méně a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si neznečistili životní prostředí. To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli léta zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou nejde. Všechno má svůj určený postup, aby bylo možné využít opravdu maximum. Ve výkupnách surovin nastávají převratné změny - některé předměty nelze vykupovat vůbec, pro jiné je třeba přesné evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostně. Ani elektrozařízení do výkupny nepatří Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam je nutné je odevzdávat - jsou to buď místa určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či u posledních prodejců, nebo přímo zpracovatel, který je k tomu oprávněn - tedy má souhlas krajského úřadu k jejich zpracování. Porušení této povinnosti občanem může být podle zákona sankcionováno až do výše Kč. Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostředí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve zpracovatelském zařízení přesně podle zákona. Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru, odpadají obci náklady na jeho odvoz ke zpracovateli a také na jeho INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ ELEKTROSPOTŘEBIČE DO VÝKUPNY NEPATŘÍ SERIÁL O EKOLOGII recyklaci. Tato úspora je patrná zejména u takových spotřebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační odměny za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za výrobce zajišťuje zpětný odběr některých druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již nemusejí promítat do poplatků za odpady. Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice. Co to znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do směsného komunálního odpadu. Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální místa - buď ve sběrných dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů, případně speciální sběry např. v rámci akce kolektivního systému ELEKTROWIN - Putující kontejner, který je vidět na ilustrační fotografii. Vù ÍM... Čemu má člověk věřit? Někdo věří všemu, někdo nevěří ničemu. A čemu má věřit katolík? Člověk klasicky vychovaný řekne třeba: Tomu, co je v katechismu. Ale kde se to tam vzalo, jak se to tam dostalo a je tam všechno? A jak má být katechismus tlustý, aby tam bylo všechno atd. Nyní nám tedy vyvstává otázka po pramenech víry. Židé berou informace pro obsah své víry ze Starého zákona. Jak vzniká Starý zákon? Napřed byla tradice, vyprávění, potom se to psalo. A co bylo ještě před tím? Skutečnost zjevujícího se Boha v životě Izraelitů. A tato zkušenost není sepsána kýmkoliv a jakkoliv, ale prostřednictvím vyvolených lidí, nějakým způsobem Bohem připravených. Řečeno naším slovníkem novozákonním: pod vlivem Ducha svatého. Není to jen zápis nějakého děje, ale inspirovaný text. Ta inspirace, to vdechnutí Boží se samozřejmě týká toho, co Izrael zažil. Celý Starý zákon svědčí o tom, že Bůh se chtěl dát poznat, že to zjevení je především z jeho iniciativy. A to, co je v těchto knihách napsáno, není produkt lidského snažení, je to především Boží snaha dát člověku poznat a pochopit to, co pochopit potřebuje, způsobem, kterým je to pochopit schopen. Mohli bychom obecně říct, že zjevení znamená vlastně překlad transcendentní skutečnosti Boží do lidštiny, do něčeho, co my lidé jsme schopni pochopit. Dva systémy, mezi kterými není společný jazyk, nemohou spolu komunikovat. Svět Boží - transcendentní - a svět náš samy o sobě nemohou spolu komunikovat, rozhodně aspoň my sami nejsme komunikace s Božím světem schopni. Křesťanství a židovství přibližuje člověku Boží zjevení, které je nám dáno z Boží iniciativy, a to zjevení je transformováno do lidštiny, kterou je člověk schopen chápat. Důsledkem toho je, že sdělení Boží je univerzální, není vázáno na určitý myšlenkový systém, filozofii. Proč? To, co jsme z Božího zjevení poznali, chceme a máme dávat dál, a tady musíme to učení přetransformovat do našeho myšlení, ať chceme, nebo ne. A v tomto spočívá ta univerzalita. Ale tady začnou potíže, protože Hebrejové a Řekové mysleli jinak. Židé používali příběhy. To, co se dělo, bylo pro ně srozumitelné. Kdežto Řekové už měli vytvořené abstraktní myšlení. To znamená, že zde jsou rozdíly v jazyku. Řek popsal skutečnost teoreticky, ale Hebrej musel použít příběh. Chceme-li tedy chápat slova, musíme vědět, kdo nám je říká, jaký používal jazyk, jaké měl myšlení. Bylo by pro nás asi krásné, kdyby se nám Bůh zjevil každému zvlášť. (Kdyby tomu tak bylo, tak bychom vůbec nemuseli studovat teologii.) Pak by ale byli zbyteční proroci, Mojžíš atd. Nebo by nám bylo milejší, kdyby byla víra sdělena přesnými a srozumitelnými dekrety. A najdou se takoví lidé, kteří se o toto snaží. Z tohoto pak vycházejí dva krajní póly chápání víry. Jeden pól je touha mít vše do puntíku jasné. Vyskytuje se mezi katolíky i nekatolíky. Může se to u katolíků projevit např. takto: Dejte mi katechismus, ve kterém bude vše, a vše přesně. Já se ho naučím nazpaměť a má víra bude dokonalá. I kdyby takový katechismus byl, tak člověk získá dost podrobný obsah víry, ale nemůžeme říct, že by tu víru už žil. Do Božích věcí můžeme hlouběji a hlouběji vnikat. Vymezení pravdy víry je lokalizace studny, ale tím ještě není řečeno, že jsme se dostali i na dno studny. Pro někoho je základ Písmo svaté, ale chápané přesně a jen tak, jak je to v něm napsané. Tak, jak to je, tak si to vezme. Ale rozumí tomu sám bez pomoci vůbec dobře? Ne. Nemůžu brát slovo tak, jak tam leží. Musím brát ohled na určité souvislosti. Druhý pól - člověk si nedělá žádné starosti s pravdami Božími. Říká, že hlavně něčemu věří a že mu to dělá dobře. Ale toto je od pravdy také velice daleko. Po člověku se žádá, aby měl touhu hledat pravdu a trpělivost v jejím hledání. Kdo nemá touhu k hledání, uvěří kdejakému nesmyslu, a jestliže nemá trpělivost, nedostane se nikdy dál. Nejhorší je jednat s lidmi, kteří se považují za neomylné vlastníky pravdy. Aby člověk poznal pravdu, musí mít pokoru auznat v ní, že pravda je větší než on, což vyžaduje určitou zralost. -pokračování příště-

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 5 Mikulášovický podhříbek - znáš naše houby? V sobotu se uskutečnila v našem houbařském kroužku soutěž v určování názvů hub. Soutěžící měli za úkol určit základní rozdělení. Například hřibovité, lupenaté, choroše atd. Pokud soutěžící znal jen jeden název určované houby, získal 5 bodů, při celém názvu obdržel 10 bodů a znalost latinského názvu znamenala 30 bodů. V celkovém součtu bylo každému prašivkáři připočteno 10 bodů. Pravidla byla všem zúčastněným jasná, a tak jsme s napětím, jak vše dopadne, čekali na sobotu. Očekávaný den D nastal, ale pochmurný a deštivý. Skalní sběrače hub to však neodradilo. Kolem osmé hodiny ranní jsme se sešli na základně u předsedy. Rozpačitě jsme hleděli k obloze, která nám neslibovala nic dobrého, jenom nám posílala proudy vody. Na tu psotu venku se nás sešlo dost. Abychom se trochu zahřáli a potěšili smutnou duši, přišla nám vhod stopička rumu a groček. Kolem desáté se mraky rozestoupily, obloha se začala protrhávat a přestalo pršet. A tak nás všechny, kteří jsme tam byli, předseda vyhnal do lesa. Každý se rozprchnul na jinou stranu a vrátit jsme se měli kolem poledne. Nikdo nečekal, že se nasbírá takové množství hub. Porota mohla zasednout, hlavní porotce byl předseda Čáslavský a zapisovatelka Záveská. Vše se poctivě zdokumentovalo a obodovalo do kartiček, které byly soutěžícím přiděleny. Diplom za houbařské znalosti získala Pavla Štěpánková. Tato náruživá houbařka uzemnila porotu i latinskými názvy hub. To bylo překvápko! Po oficiální soutěži vypukla volná zábava. Z nasbíraných úlovků se začala připravovat kulajda a houbový guláš. Soutěžní nervozita opadla a zavládla příjemná nálada. Houbaři si opět můžou připsat bod za splněnou a hlavně vydařenou akci. Na příště si snad jen budeme přát lepší počasí. Miroslava Záveská PapeÏÛv a FaráfiÛv kámen TIP NA VÝLET Stejně jako v našem okolí lidé bydlí v sídlech s romanticky znějícími názvy, jako Království, Knížecí, Císařský, Hraběcí, Panský nebo třeba Sněžná a Slunečná, narazíme uprostřed Saského Švýcarska na Papsdorf a Pfaffendorf neboli Papežovu a Farářovu ves. No a právě tato dvě od sebe nepříliš vzdálená místa bychom měli při dnešním jednodenním výletě navštívit. K oběma vesničkám patří turisticky proslulé skalní masivy pojmenované stejně romanticky - Papststein a Pfaffenstein, tedy Papežův a Farářův kámen. Výchozím místem při výletech za hranice se již tradičně stávají Dolní Poustevna a Sebnitz, odkud se přehoupneme po nějakých 12 kilometrech přes kopec do Bad Schandau. Novotou a čistotou zářící lázeňské a velice navštěvované městečko tentokrát pouze projedeme. Po mostě překonáme Labe a před námi se pomalu začíná pyšně tyčit v plné kráse na ohromné skále se rozkládající pevnost Königstein. Ani ta není dnes místem našeho určení. Ze silničky brzy odbočíme vlevo, projedeme lázněmi Gohrisch a po krátkém stoupání serpentinami se ocitáme na parkovišti. Na tachometru nám z Bad Schandau snad nepřibylo ani 5 kilometrů. Po krátkém, ani ne dvacetiminutovém nenáročném výstupu převážně po schodech upravených ze železničních pražců, později po kovových schůdkách, vyšplháme k prvnímu vrcholu, který jsme měli v úmyslu navštívit. Je jím Papežův kámen - Papststein. Je zbytečné popisovat, jak nádherné pohledy do okolí nás nahoře čekají. To se musí zažít, stejně jako výhled z Kněžova kamene - Pfaffensteinu. Tam pokračujeme z rozcestí směrem vpravo, stejně jako na příští odbočce. Asi po třech kilometrech narazíme na přírodní parkoviště u lesa s přístřeškem pro posezení a případné posílení před další pěší túrou. Už z tohoto místa můžeme v pozadí za polem obdivovat mohutné skalisko, náš druhý dnešní cíl. Vykročíme k němu vlevo po štěrkové cestě a po příjemné půlhodině chůze lesem dojdeme až na jeho okraj, kde začíná výstup, sám od sebe velice zajímavý pro svá nádherná a tajuplná skalní zákoutí. Těsně pod vrcholem se cesta dělí, ale jen nakrátko. Při odbočení vpravo máme znovu možnost nechat se unést pohledy z několika zábradlím ošetřených, ale i volných vyhlídek do překrásného kraje Českosaského Švýcarska s tradičními pohledy nejen na všudypřítomné Königstein a Lilienstein. Nevynecháme ani jedno z vyhlídkových míst. Mohlo by se nám totiž stát, že přijdeme o zážitek nejhezčí. Jen z jednoho místa můžeme obdivovat populární skalní jehlový útvar Barbarine, který známe snad z každé zdejší pohlednice. Existenční problém by snad mohli mít jen někteří víceplnoštíhlí. V jednom úseku je totiž nutné překonat dost úzkou úžlabinu mezi dvěma skalami. Přehodnotit tuto část výletu by možná mohly i některé silikonové dámy, rozhodnutí však můžete odložit až přímo na inkriminované místo. Vrátíme-li se na nedaleké rozcestíčko, musíme stůj co stůj absolvovat ještě posledních 5 minut stoupání k druhému významnému bodu Farářova kamene. Tím je stará rozhledna, tyčící se nad vrcholky stromů přímo ze zahradní restaurace. Po posledním dnešním výstupu se v sobě pokusíme potlačit vypočítavost a lakotu a za euro a půl zchladíme žáhu zdejším studeným pivečkem. Určitě nám přijde vhod i s myšlenkou, že u nás v Čechách by za to byly dva kousky. Zpátky domů nás dovede Kamenná rozhledna vyrůstá přímo z místní restaurace na vrcholu Kněžova kamene. silnička pokračující přes Pfaffendorf a městečko Königstein, plné turistů a příležitostí k posezení u venkovní kávičky nebo při nefalšované grilované klobáse Backwurst. Turističtí nadšenci určitě navštíví místní infocentrum. A protože domů to opravdu není daleko, můžeme ještě v centru nahlédnout do malinké biblické zahrádky, ve které rostou pouze rostliny mající něco společného s biblí. Jejich popisky jsou i v českém jazyce. P.S. Jen pro fajnšmekry: Skalní jehla Barbarine získala své jméno v roce 1826 a poprvé ji zdolali v roce 1905 horolezci Rudolf Fehrmann a Oliver Perry-Smith. V roce 1944 uhodil do vrchního dílu - hlavy blesk a z roku 1975 pochází zákaz výstupu pro horolezce od ochranářů. V roce 1979 byla provedena první sanace skály. Krásnou mapu nejen z okolí obou masivů, registrující většinu významných míst v celém Českosaském Švýcarsku, Vám poskytnou i zaměstnanci mikulášovického infocentra. Mapa je dvojjazyčná a na rubu najdete všechny místní turistické spoje - jak autobusové, vlakové, tak i lodní či tramvajové dopravy. Petr Horák

6 STRANA 6 Rozlosování severočeské divize kuželek Místní oddíl kuželek bude v letošní sezoně opět soutěžit v severočeské divizi. V době uzávěrky tohoto čísla mají naši hráči již za sebou dva zápasy - doma podlehli TJ Doksy A a z venku přivezli výhru nad Lovosicemi. 1. kolo TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Doksy A 2:6 / / 5:7 2. kolo TJ Lovosice A - TJ Spartak Mikulášovice A 3:5 / / 5,5:6,5 3. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ KK Louny A 4. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Jiskra Nový Bor A - TJ Spartak Mikulášovice A 5. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Lokomotiva Ústí n/l A 6. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Glaverbel Czech Teplice A - TJ Spartak Mikulášovice A 7. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Bižuterie Jablonec n/n A 8. kolo sobota v 9.00 hod. Sokol Spořice A - TJ Spartak Mikulášovice A 9. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Sokol Duchcov B 10. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Narex Česká Lípa A 11. kolo pátek v hod. KO Česká Kamenice A - TJ Spartak Mikulášovice A 12. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ MUS Most A 13. kolo sobota v 9.00 hod. KK Hvězda Trnovany B - TJ Spartak Mikulášovice A SPORT MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Volejbalový konec prázdnin II. letním turnajem, který se konal v sobotu , jsme zakončili prázdniny. Velké obavy jsme měli z počasí, ale i to se umoudřilo a turnaj proběhl bez deště na místních kurtech. Turnaje se zúčastnilo celkem 30 hráčů z Mikulášovic, Krásné Lípy, Šluknova, Dolní Poustevny, Vilémova a Nového Boru. Po tuhých nelítostných bojích a shodném počtu bodů musely nakonec rozhodovat až jednotlivé počty zahraných míčů. Výsledná tabulka kapitán / hráči body 1. Mäsiar / Krupka, Šulcová, Lešová, Hentschelová, Benda M Krček / Benda P., Fryčová, Nedvídková, Machová, Švec 5 3. Špicar / Mach, Hrdličková, Krpálková, Hajná, Bláha E Bláha J. / Raichart, Kalousková, Povolná, Corn, Ticháčková 4 5. Němec / Herejk, Chudoba, Koubská, Rennerová, Pekárková 2 Mikulášovičtí fotbalisté začali novou sezonu Podzimní část sezony našeho celku začala úvodním zápasem již na konci srpna, a sice proti Krásné Lípě. V tomto nešťastném utkání podlehli domácí hostům v poměru 1:2, když za domácí vstřelil úvodní branku Milan Kozák. Ve druhém zápase zajížděly Mikulášovice do Boletic na tamní Spartak a oba celky s tímto názvem se nakonec rozešly smírně a divákům předvedly celkem šest úspěšných zásahů. Za mikulášovický Spartak skóroval dvakrát Martin Briestenský a jednou Pavel Habr. Druhé domácí a třetí utkání v pořadí sehráli naši hráči proti celku z Markvartic a opět se jim nepodařilo na domácí půdě udržet vítězství. Vedoucí branku sice vstřelil Roman Vítek, ale hosté nakonec vyrovnali a Mikulášovice tak přišly o dva body. Čtvrté kolo hráli naši fotbalisté opět na domácím hřišti a v sousedském derby hostili Velký Šenov. Ve třetím a velmi prestižním utkání se jim podařilo zvítězit v poměru 4:2, když branky dávali Vladimír Kočka (2x), Roman Mokrejš a Lukáš Novák. Po tomto čtvrtém utkání se tedy Mikulášovice zařadily na šestou příčku v tabulce a v nejbližších zápasech je čekají Union Děčín, Malšovice a Spartak Jiříkov. t.f. DIVOK SEVER se uskutečnil od 9.00 hodin v našem ústavu IV. ročník soutěžního dne. Letos jsme ho pojmenovali Divoký sever. Součástí soutěžního dne byl 6 km dlouhý turistický pochod po okolí Lobendavy. Na trase soutěžící družstva plnila různé úkoly, např. hod míčkem na cíl, rovnání předmětů podle tvarů, aj. Na start se postavilo celkem 14 tříčlenných družstev. Zasoutěžit si a pobavit se k nám přijeli uživatelé např. z DD + ÚSP Krásná Lípa, ÚSP Jiříkov, DOZP Brtníky, ÚSP Česká Kamenice, DZR Krásná Lípa - Palmovka, DD Lipová. Hostem byl senátor Jaroslav Sykáček, který si prošel s posledním soutěžícím družstvem trasu a v závěru se ujal předávání cen. Po zdolání trasy čekal na soutěžící opět výborný guláš uvařený v polní kuchyni. I ostatní pohoštění, které nám připravil kolektiv naší kuchyně, bylo výborné. Napečené sladkosti a káva přišly všem vhod. Na pozdější odpoledne nám připravili a krásně nazdobili obložené mísy. Před vyhodnocením celého soutěžního dne byl připraven zábavný program. Své umění nám přijeli ukázat členové Řádu černých rytířů, jejichž vystoupení bralo všem přihlížejícím dech. Byl to úžasný zážitek. Po jejich programu následovalo vyhodnocení a ocenění všech soutěžících. Na prvním místě se umístili uživatelé z DZR Krásná Lípa - Palmovka, na druhém uživatelé z DOZP Brtníky a domácí družstvo obsadilo třetí místo. Každý si odvezl pamětní list, tašku s drobnostmi od sponzorů a originální medaile, které jsme vyrobili v naší keramické dílně. Velké překvapení si pro nás připravil pan Horák z Mikulášovic. Věnoval nám dva poháry, jeden pro nejlepší družstvo a druhý putovní. A pak již následovala volná zábava. I letos se nám o hudbu a zpěv postaral p. Hanzal z Horní Poustevny. Po 16. hodině však zazně- la poslední písnička a nastalo loučení. Celý soutěžní den byl ukončen. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem spolupracovníkům za pomoc při zajištění akce a sponzorům za jejich ochotu. Za ÚSP Lobendava Jaroslava Špisová Letošními sponzory byli: Rosa Market Enapo Mikulášovice (samoobsluha) Skloluxus Mikulášovice, p. Horák Trafika Straka, Mikulášovice Mikov, s. r. o., Mikulášovice Tám Levan, Mikulášovice - smíšené zboží Cao Tran Hieu, Mikulášovice Siops, s. r. o., Vilémov Česká spořitelna, a. s., Šluknov Tiskárna Aleš Gall, Šluknov Infocentrum Šluknov Lékárna Na Náměstí, Mgr. Bradová, Šluknov BW, s. r. o., Praha O+K spoj, s. r. o., Rumburk Centroflor, s. r. o., Velký Šenov Conmetron, s. r. o., Lipová Velveta, a. s., Varnsdorf Vitana, a. s., Varnsdorf Varnsdorfské uzeniny, s. r. o., Varnsdorf Velta plus, s. r. o., Dolní Poustevna Lékárna Vomáčka, Dolní Poustevna Renata Holcová, Dolní Poustevna Veronika Kučerová, smíšené zboží, Horní Poustevna STI Česko, s. r. o., Rumburk United Bakeries, a. s., Rumburk Velmar, s. r. o., Ústí nad Labem Gurman Food, s. r. o., Liberec Alimpex Food, a. s., Praha Gastro Garant, s. r. o., Praha senátor Jaroslav Sykáček. Všem sponzorům děkujeme. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování a tisk grafické studio-tiskárna prostûq, SNP 134/15, Rumburk, tel vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajský kuželkářský svaz Ústeckého kraje Sportovně technická komise KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 1 Severočeská divize 2010/2011 1. kolo 11.09.10 so 09:00 TJ VTŽ Chomutov B - TJ Doksy 11.09.10 so 09:00 TJ KK Louny - TJ Jiskra Nový Bor

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Krajský přebor skupina B Zpravodaj č. 6 /2012-2013

Krajský přebor skupina B Zpravodaj č. 6 /2012-2013 V Litoměřicích 4.11.2012 Vedoucí soutěže: Martin Vrbata Opět začínají být ve větší míře v nepořádku zaslané zápisy o utkání, nedoplněné např.o jméno rozhodčího, čas utkání, teplota, platnost kolaudace

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719N, 17 15'48.289E POKYNY Společné informace Pořadatel: Magnus Orienteering (ASU) Datum: 16. 18. srpna 2013 Centrum + kemp: Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E Funkcionáři: ředitel závodu

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Program vysílání Školního informačního kanálu

Program vysílání Školního informačního kanálu Program vysílání Školního informačního kanálu Seznam video spotů do vysílání od 1. 6. 2015 12. 6. 2015 Je tady poslední měsíc školního roku 2014/2015 a léto už klepe na dveře! Co jsme si pro Vás v tomto

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více