ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã. Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? (str. 5)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã. Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? (str. 5)"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ ŘÍJEN 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 19 fiíjen 2009 cena 3,- Kã Dûtem zaãal nov kolní rok Mikulá ovick podhfiíbek - zná na e houby? Tip na v let: PapeÏÛv a FaráfiÛv kámen Mikulá oviãtí fotbalisté zaãali novou sezonu (str. 3) (str. 5) Místní mateřské centrum se představovalo Den otevřených dveří v mateřském centru Ulita v Mikulášovicích se nadmíru vydařil a připravený program přilákal desítky maminek s dětmi, ale také ostatní občany. Organizátorky měly ještě v předvečer akce obavy, že bude malá účast, nakonec téměř nestihly vše předvést, jak měly v plánu. Akce začala ve dvě hodiny odpoledne v horní budově místní základní školy, kam postupně přicházely desítky návštěvníků. Není divu, vždyť aktivní mateřské centrum jim mělo a v budoucnu rozhodně ještě má co nabídnout. Po samotné prohlídce zdejších prostor a seznámení se s celkovou činností si přítomní mohli vyzkoušet celou řadu činností, které je možné v centru během roku absolvovat. Zájemci se také při této akci mohli přihlásit do nejrůznějších kurzů, jedny z nejzajímavějších jsou výuky cizích jazyků pro nejmenší. Po dvouhodinovém ruchu na učebnách a hernách Ulity pokračoval den otevřených dveří loutkovým divadlem. Představilo se Sváťovo dividlo, které nadchlo malé i velké především bezprostředním kontaktem s přítomným dětským publikem. V neposlední řadě si mohli návštěvníci centra prohlédnou zdejší minibazar, ochutnat kozí sýr ze spřátelené kozí farmy na Nové Vísce a nebo jen tak poklábosit o věcech všedních i nevšedních. Podrobnosti o jednotlivých akcích a plánech mateřského centra Ulita v Mikulášovicích se dozvíte na jejich stránkách (str. 5) (str. 6) Ulita nabízí nepřeberné množství nejrůznějších aktivit a každý si jistě najde tu nejvhodnější. Foto: T. Fúsek Tuto akci podpořilo město Mikulášovice, dále děkujeme Slovo starosty Mikulášovic Vážení spoluobčané, tentokrát se chci zmínit o záležitostech, které musíme v současné době řešit. Minule jsem Vás informoval o tom, že i přes finanční krizi se snažíme slíbené akce zajišťovat. Mohu konstatovat, že se nám to postupně daří, mimo údržbu zeleně a zajištění základního chodu města je hotova výměna oken v základní a mateřské škole, a to včetně vymalování, výměny podlahových krytin a osvětlení. Proběhla také výměna oken v obytném domě čp. 574, včetně vnitřního začištění. Byla položena zámková dlažba od zdravotního střediska k hlavní silnici, pokračujeme v pokládání dlažby od domu čp. 2 k bývalé restauraci Střelnice, včetně opravy schodiště. V dolní části města jsme nainstalovali novou autobusovou čekárnu, dále získáním většího množství ofrézované hmoty z opravované silnice mezi Českou Kamenicí a Jiříkovem jsme opravili několik havarijních úseků místních komunikací, živičným kobercem pak byly opraveny dva úseky. Bohužel, na jedné straně se snažíme zlepšovat vzhled města, na straně druhé máme problémy s objekty, které jsou v soukromém vlastnictví a převážná většina dělá městu ostudu. Tady se musím zmínit o firmě EURO-REGIO-PRESS s.r.o. (p. Janoušek), majiteli Střelnice, která se po získaní objektů ve městě a šestileté nečinnosti nestydí zveřejnit lživé obvinění, že za to může město. Další veliký problém vznikl, když jsme obdrželi informaci z Krajského úřadu o omezení dopravní obslužnosti ČD. Informaci jsme zveřejnili a po veřejné diskusi zastupitelé na svém jednání jednoznačně rozhodli neschválit tento záměr. K problematice probíhají další jednání se zástupci KÚ, do kterých se zapojila i obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, a to v návaznosti na budovaný přechod do Sebnitz. Návrh na rozšíření území Národního parku České Švýcarsko, po jednání se zástupci mysliveckého sdružení Tesák, zastupitelé doporučili ke schválení. Na závěr mi dovolte, abych všem, kteří mají zájem, aby naše město bylo upravené a svým podílem k tomu přispívají, poděkoval. Stanislav Hladík Jednou z posledních dokončených akcí bylo postavení nové autobusové zastávky v dolních Mikulášovicích. Mikulášovický zpravodaj najdete i na internetu:

2 STRANA 2 INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. Z ČINNOSTI ORGANIZACE CHOVATELŮ Možná někteří z Vás postřehli, že na webu města se objevilo další občanské sdružení sídlící v Mikulášovicích - Český svaz chovatelů. Naše organizace má v letošním roce 16 členů, z toho 7 mladých chovatelů. Většina členů jsou chovatelé koček, a to nejen z našeho regionu, mladí chovatelé se zabývají chovem různých druhů zvířat. Především se jedná o drobné hlodavce (morčata, křečky, potkany) a o psy. Naši členové se zúčastňují výstav koček v ČR i zahraničí, mladí chovatelé dále táborů pořádaných naší organizací. Letní tábor letos proběhl v Rumburku za účasti 49 táborníků a v plánu je i zimní tábor, který se uskuteční od do přímo v Mikulášovicích. Spolu s chovateli se jej zúčastňují i mladí florbalisté, kteří jej mají jako tréninkové soustředění. Účastníci jsou z různých koutů republiky. Letní stanový tábor je výjimečný tím, že táborníci s sebou mají i svá doma chovaná zvířata, o která se po celou dobu tábora starají. Letos poprvé se naši mladí zúčastnili i mezinárodního kola soutěže chovatelské dovednosti mládeže, které proběhlo ve dnech 19. až ve Žďáru nad Sázavou. Zde poprvé reprezentovali okres Děčín, a to vcelku úspěšně, když se ze 128 soutěžících z ČR a SR umístili v odbornosti chovu drobných hlodavců na 6., 7., 8. a 10. místě a v odbornosti chovu psů na 8. místě. Byla to pro ně významná zkušenost, takže lze předpokládat, že v dalším ročníku Olympiády mladých chovatelů, který byl již vyhlášen, mají šanci na lepší umístění. Naše organizace dává možnost vzájemně soutěžit i dalším dětem - zájemcům z našeho města a okolí. I z uvedeného důvodu plánujeme uspořádat v měsíci říjnu v Mikulášovicích propagační výstavu zvířat v držení mladých chovatelů, která bude sloužit současně jako náborová akce naší organizace pro děti i dospělé. Na jaro už plánujeme soutěž o nejkrásnější vlastnoručně vyrobenou kraslici, kde hodnocení budou provádět sami soutěžící a další návštěvníci akce. Další informace najdete na stránkách nebo je získáte na tel a Těšíme se na nové členy. Vlastimil Jura st. předseda ZO ČSCH Očkování proti chřipce na sezonu Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. NABÍZÍME: jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti, moïnost ãást práce vykonávat doma, perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni, kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí, volnou pracovní dobu. Pro termín osobního pohovoru volejte ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE MUDr. ZDENĚK CORN Mikulášovice čp. 40 tel.: pondělí úterý odběry krve středa čtvrtek po předchozím objednání pátek odběry krve Na odběry krve je nutné se objednat předem! Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vám nabídli očkování proti chřipce na sezonu Každoročně doporučujeme tuto vakcinaci, ale letos je epidemiologická situace nepříznivá. Vakcínou se očkuje v průběhu října a listopadu. Očkování chrání proti běžným virům chřipky, které byly Světovou zdravotnickou organizací vytipovány pro tuto chřipkovou sezonu. Jejich účinnost je téměř 90 %. Očkování se provádí každoročně před vypuknutím nákaz v podzimních měsících. Chránit před chřipkou však dokáže po dalších 6 až 12 měsíců. Ani toto opatření však nemusí být vždy účinné. Principem očkování je totiž odhad, který z mnoha virů bude pro daný rok nejrozšířenější. Proti němu je namířena vakcína. V případě, že dojde k nečekané změně (mutaci) viru, mohou být chřipkou ohroženi i očkovaní lidé. Přesto platí, že očkování je jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany. Podstoupit by ho měly zejména rizikové skupiny občanů. Do skupiny rizikových občanů patří všichni starší 65 let, pacienti po operaci sleziny, po transplantaci krvetvorných buňek, s chronickým onemocněním plic, srdce, cév, ledvin a nemocní cukrovkou, kteří jsou léčeni inzulinem. Těmto rizikovým pacientům zdravotní pojišťovny pro tento rok přislíbily proplacení očkovací látky do výše cca 132 korun a proplacení aplikace vakciny. Samoplátci jsou skupinou zodpovědných pacientů, kteří se v rámci prevence nechají očkovat a jsou ochotni si vakcínu zakoupit. Cena včetně aplikace je kolem Kč dle ceny a druhu vakciny. Tyto vakciny nejsou očkováním proti prasečí chřipce, ale očkovaní mají výrazně nižší pravděpodobnost onemocnění než neočkovaní. Na očkování se můžete již nyní objednávat na telefoním čísle nebo přímo v ordinaci. MUDr. Zdeněk Corn Postup při nahlašování pálení klestí a dřevin Hlášení o pálení klestí (suchého materiálu organického původu) volejte vždy na telefonní číslo operační důstojník HZS ÚK v Ústí nad Labem, kam jsou staženy veškeré telefonní linky a kam by byl případě hlášen požár. Při nahlašování uveďte tyto povinné údaje: datum pálení; čas pálení - kdy začátek, kdy konec; lokalitu - pokud možno co nejpřesněji; jméno osoby zodpovědné za pálení; telefonní kontakt na osobu, která bude pálení řídit, nebo se bude pálení účastnit, jméno (název) organizace, která bude pálení provádět. Včasným a správným nahlášením těchto údajů na uvedené číslo zabráníte planému poplachu a výjezdům jednotek požární ochrany. S obsahem hlášení je vhodné seznámit i velitele Vaší jednotky požární ochrany, pokud by někdo hlásil požár starým způsobem. Hasiči Mikulášovice POÎADUJEME: dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti, zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka, pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci, minimálnû 10 hodin ãasu t dnû, neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk. ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna - tel.: pondělí poradna pouze pro zdravé čtvrtek sestra: středa, pátek Vilémov - tel.: , čtvrtek poradna pouze pro zdravé sestra: úterý Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení nemocnice Rumburk.

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 ČERPÁTE VODU LEGÁLNĚ? V uplynulých letech došlo ve Šluknovském výběžku k poklesu podzemních vod. Spousta lidí proto začala hledat nový zdroj pitné vody. Průzkumným vrtem zjistili, zda se na jejich pozemku nachází voda v dostatečném množství a pokud ano, začali ji odebírat. Průzkumný vrt, byť ohlášený, nenahrazuje povolení k odběru podzemních vod či stavební povolení na studnu. Pokud dochází k odběru vody bez uvedených povolení, jde o nelegální odběr a občan se tak dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta dle odst. 1, písm. a) a odst. 2, 34 zák. č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích až do HISTORIE Paradoxně v době, kdy je celá veřejnost pobouřena návrhem omezit či dokonce zrušit vlakové spoje přes Panský, si v letošním roce připomínáme významnou událost, která změnila ráz i život lidí ve výběžku. Před 105 lety byla dokončena železniční trať Mikulášovice dolní - Dolní Poustevna. Tato část železnice byla pokračováním již dříve vybudovaných spojů. Jako první byly kolejemi propojeny Rumburk se Šluknovem, kde byl provoz zahájen 8. ledna Poté následovaly propojky Rumburk - Jiříkov - Filipov (zahájení ), Šluknov - Velký Šenov - Mikulášovice dolní ( , tedy letos před 125 lety) a Rumburk - Křečany - Brtníky - Mikulášovice i Sebnitz - Bad Schandau na Saské straně. Tady byla zahájena i dokončena výstavba v roce Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, jak rychle byly jednotlivé úseky zprovozněny. Většinou od prvních výkopů do výjezdu prvních vlaků neuběhlo více výše Kč, pokud byla vybudována studna bez stavebního povolení, může být stavebníkovi uložena podkuta dle 178, odst. 1, písm. k) zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon až do výše Kč. Občané jsou povinni uvést užívaný průzkumný vrt do souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách. Úřadem pověřeným ve vodním hospodářství je pro fyzické osoby MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a ŽP. Zde vám poskytnou potřebné informace a pomohou s vyřízením povolení. Kontakt: tel , Eva Mocíková než 1 rok, což je zarážející při pomyšlení, jakou techniku měli v té době stavaři po ruce pro úpravy terénu, ale i pro pokládání kolejnicových prvků. Celkové finanční náklady budeme asi v porovnání s dnešní měnou jen těžko srovnávat. Například úsek Šluknov - Velký Šenov vyšel v té době na nějakých ,81 korun rakouských. Než bylo vybudováno nádraží ve Vilémově, využívali místní společnou stanici s Lipovou. Ta nesla od roku 1884 společný název Wölmsdorf - Hainspach. V Lipové se také narodil profesor František Ritter (* , ), který v letech vystudoval Vysokou školu Technickou v Praze a později byl vynikajícím odborníkem na stavby železničních tunelů a obtížných horských úseků. Podílel se na stavbách v celé Evropě. U nás vedl kromě jiných trať Trutnov - Kralupy - Praha či Praha - Rumburk - Šluknov a dráhu z Rumburku do Filipova. Dětem začal nový školní rok Školákům skončily prázdniny a po dvouměsíční pauze opět zasedli do školních lavic. Pro některé to byl okamžik příjemný, pro jiné zase méně, ale po čase si všichni na denní řád a hlavně ranní vstávání budou muset zvyknout. Slavnostní okamžik to byl zejména pro děti, které se do školy vydaly vůbec poprvé, a to jsou naši prvňáci. Do první třídy naší školy se těšilo pětadvacet nových žáčků, kteří před zraky svých rodičů vyslechli úvodní slova paní ředitelky a třídní učitelky. Přivítat děti přišel také starosta Stanislav Hladík, který jim rovněž popřál hodně zdaru. Potom Sbor pro občanské záležitosti při městě Mikulášovice předal dětem malé dárky. Foto: T. Fúsek si děti ještě prohlédly vše potřebné ve třídě, šatně, školní družině, a slavnostní okamžik byl minulostí. Teď už zasednou do lavic jako opravdoví žáci a budou se učit novým dovednostem. T.F. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? Stavba probíhala úctyhodným tempem i za použití minimálního vybavení. Co se týče důležitosti, hlavní tratí se stal spoj Praha - Rumburk - Jiříkov, přičemž z Rumburku do Mikulášovic se jezdilo podle důležitosti na trati vedlejší. Mimořádnou zásluhu na projektu železnice z Rumburku do Mikulášovic přes Brtníky měl mikulášovický lékař a poslanec zemského sněmu, doktor František Kindermann, kterého podporovali doktor Forgelt, doktor Verunský a předseda konsorcia měst a obcí Josef Lindner. Společně za velkého úsilí prosadili její uskutečnění. Tehdejší Severočeská dráha (Nordböhmische Bahn) se o výstavbu uvedených tratí příliš nezajímala. Jak nápadná podobnost s dnešním vedením drah, které své spoje spíše odbourává, než buduje. Severočeská dráha se zapojila až v etapě z Mikulášovic do Poustevny a Sebnitz. Celá tato výstavba uvedených železničních tratí a s tím spojených objektů se rodila za nesmírně těžkých finančních podmínek, ale i pod vlivem nepřejících oponentů, kteří sledovali své úzké sobecké zájmy, jako například Cech povozníků a podobně. Jejich snaha přibrzdit pokrok však nakonec neuspěla. Petr Horák Spolek historie -pokračování příště-

4 STRANA 4 Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále méně a méně a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si neznečistili životní prostředí. To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli léta zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou nejde. Všechno má svůj určený postup, aby bylo možné využít opravdu maximum. Ve výkupnách surovin nastávají převratné změny - některé předměty nelze vykupovat vůbec, pro jiné je třeba přesné evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostně. Ani elektrozařízení do výkupny nepatří Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam je nutné je odevzdávat - jsou to buď místa určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či u posledních prodejců, nebo přímo zpracovatel, který je k tomu oprávněn - tedy má souhlas krajského úřadu k jejich zpracování. Porušení této povinnosti občanem může být podle zákona sankcionováno až do výše Kč. Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostředí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve zpracovatelském zařízení přesně podle zákona. Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru, odpadají obci náklady na jeho odvoz ke zpracovateli a také na jeho INFORMACE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ ELEKTROSPOTŘEBIČE DO VÝKUPNY NEPATŘÍ SERIÁL O EKOLOGII recyklaci. Tato úspora je patrná zejména u takových spotřebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační odměny za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za výrobce zajišťuje zpětný odběr některých druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již nemusejí promítat do poplatků za odpady. Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice. Co to znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do směsného komunálního odpadu. Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální místa - buď ve sběrných dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů, případně speciální sběry např. v rámci akce kolektivního systému ELEKTROWIN - Putující kontejner, který je vidět na ilustrační fotografii. Vù ÍM... Čemu má člověk věřit? Někdo věří všemu, někdo nevěří ničemu. A čemu má věřit katolík? Člověk klasicky vychovaný řekne třeba: Tomu, co je v katechismu. Ale kde se to tam vzalo, jak se to tam dostalo a je tam všechno? A jak má být katechismus tlustý, aby tam bylo všechno atd. Nyní nám tedy vyvstává otázka po pramenech víry. Židé berou informace pro obsah své víry ze Starého zákona. Jak vzniká Starý zákon? Napřed byla tradice, vyprávění, potom se to psalo. A co bylo ještě před tím? Skutečnost zjevujícího se Boha v životě Izraelitů. A tato zkušenost není sepsána kýmkoliv a jakkoliv, ale prostřednictvím vyvolených lidí, nějakým způsobem Bohem připravených. Řečeno naším slovníkem novozákonním: pod vlivem Ducha svatého. Není to jen zápis nějakého děje, ale inspirovaný text. Ta inspirace, to vdechnutí Boží se samozřejmě týká toho, co Izrael zažil. Celý Starý zákon svědčí o tom, že Bůh se chtěl dát poznat, že to zjevení je především z jeho iniciativy. A to, co je v těchto knihách napsáno, není produkt lidského snažení, je to především Boží snaha dát člověku poznat a pochopit to, co pochopit potřebuje, způsobem, kterým je to pochopit schopen. Mohli bychom obecně říct, že zjevení znamená vlastně překlad transcendentní skutečnosti Boží do lidštiny, do něčeho, co my lidé jsme schopni pochopit. Dva systémy, mezi kterými není společný jazyk, nemohou spolu komunikovat. Svět Boží - transcendentní - a svět náš samy o sobě nemohou spolu komunikovat, rozhodně aspoň my sami nejsme komunikace s Božím světem schopni. Křesťanství a židovství přibližuje člověku Boží zjevení, které je nám dáno z Boží iniciativy, a to zjevení je transformováno do lidštiny, kterou je člověk schopen chápat. Důsledkem toho je, že sdělení Boží je univerzální, není vázáno na určitý myšlenkový systém, filozofii. Proč? To, co jsme z Božího zjevení poznali, chceme a máme dávat dál, a tady musíme to učení přetransformovat do našeho myšlení, ať chceme, nebo ne. A v tomto spočívá ta univerzalita. Ale tady začnou potíže, protože Hebrejové a Řekové mysleli jinak. Židé používali příběhy. To, co se dělo, bylo pro ně srozumitelné. Kdežto Řekové už měli vytvořené abstraktní myšlení. To znamená, že zde jsou rozdíly v jazyku. Řek popsal skutečnost teoreticky, ale Hebrej musel použít příběh. Chceme-li tedy chápat slova, musíme vědět, kdo nám je říká, jaký používal jazyk, jaké měl myšlení. Bylo by pro nás asi krásné, kdyby se nám Bůh zjevil každému zvlášť. (Kdyby tomu tak bylo, tak bychom vůbec nemuseli studovat teologii.) Pak by ale byli zbyteční proroci, Mojžíš atd. Nebo by nám bylo milejší, kdyby byla víra sdělena přesnými a srozumitelnými dekrety. A najdou se takoví lidé, kteří se o toto snaží. Z tohoto pak vycházejí dva krajní póly chápání víry. Jeden pól je touha mít vše do puntíku jasné. Vyskytuje se mezi katolíky i nekatolíky. Může se to u katolíků projevit např. takto: Dejte mi katechismus, ve kterém bude vše, a vše přesně. Já se ho naučím nazpaměť a má víra bude dokonalá. I kdyby takový katechismus byl, tak člověk získá dost podrobný obsah víry, ale nemůžeme říct, že by tu víru už žil. Do Božích věcí můžeme hlouběji a hlouběji vnikat. Vymezení pravdy víry je lokalizace studny, ale tím ještě není řečeno, že jsme se dostali i na dno studny. Pro někoho je základ Písmo svaté, ale chápané přesně a jen tak, jak je to v něm napsané. Tak, jak to je, tak si to vezme. Ale rozumí tomu sám bez pomoci vůbec dobře? Ne. Nemůžu brát slovo tak, jak tam leží. Musím brát ohled na určité souvislosti. Druhý pól - člověk si nedělá žádné starosti s pravdami Božími. Říká, že hlavně něčemu věří a že mu to dělá dobře. Ale toto je od pravdy také velice daleko. Po člověku se žádá, aby měl touhu hledat pravdu a trpělivost v jejím hledání. Kdo nemá touhu k hledání, uvěří kdejakému nesmyslu, a jestliže nemá trpělivost, nedostane se nikdy dál. Nejhorší je jednat s lidmi, kteří se považují za neomylné vlastníky pravdy. Aby člověk poznal pravdu, musí mít pokoru auznat v ní, že pravda je větší než on, což vyžaduje určitou zralost. -pokračování příště-

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 5 Mikulášovický podhříbek - znáš naše houby? V sobotu se uskutečnila v našem houbařském kroužku soutěž v určování názvů hub. Soutěžící měli za úkol určit základní rozdělení. Například hřibovité, lupenaté, choroše atd. Pokud soutěžící znal jen jeden název určované houby, získal 5 bodů, při celém názvu obdržel 10 bodů a znalost latinského názvu znamenala 30 bodů. V celkovém součtu bylo každému prašivkáři připočteno 10 bodů. Pravidla byla všem zúčastněným jasná, a tak jsme s napětím, jak vše dopadne, čekali na sobotu. Očekávaný den D nastal, ale pochmurný a deštivý. Skalní sběrače hub to však neodradilo. Kolem osmé hodiny ranní jsme se sešli na základně u předsedy. Rozpačitě jsme hleděli k obloze, která nám neslibovala nic dobrého, jenom nám posílala proudy vody. Na tu psotu venku se nás sešlo dost. Abychom se trochu zahřáli a potěšili smutnou duši, přišla nám vhod stopička rumu a groček. Kolem desáté se mraky rozestoupily, obloha se začala protrhávat a přestalo pršet. A tak nás všechny, kteří jsme tam byli, předseda vyhnal do lesa. Každý se rozprchnul na jinou stranu a vrátit jsme se měli kolem poledne. Nikdo nečekal, že se nasbírá takové množství hub. Porota mohla zasednout, hlavní porotce byl předseda Čáslavský a zapisovatelka Záveská. Vše se poctivě zdokumentovalo a obodovalo do kartiček, které byly soutěžícím přiděleny. Diplom za houbařské znalosti získala Pavla Štěpánková. Tato náruživá houbařka uzemnila porotu i latinskými názvy hub. To bylo překvápko! Po oficiální soutěži vypukla volná zábava. Z nasbíraných úlovků se začala připravovat kulajda a houbový guláš. Soutěžní nervozita opadla a zavládla příjemná nálada. Houbaři si opět můžou připsat bod za splněnou a hlavně vydařenou akci. Na příště si snad jen budeme přát lepší počasí. Miroslava Záveská PapeÏÛv a FaráfiÛv kámen TIP NA VÝLET Stejně jako v našem okolí lidé bydlí v sídlech s romanticky znějícími názvy, jako Království, Knížecí, Císařský, Hraběcí, Panský nebo třeba Sněžná a Slunečná, narazíme uprostřed Saského Švýcarska na Papsdorf a Pfaffendorf neboli Papežovu a Farářovu ves. No a právě tato dvě od sebe nepříliš vzdálená místa bychom měli při dnešním jednodenním výletě navštívit. K oběma vesničkám patří turisticky proslulé skalní masivy pojmenované stejně romanticky - Papststein a Pfaffenstein, tedy Papežův a Farářův kámen. Výchozím místem při výletech za hranice se již tradičně stávají Dolní Poustevna a Sebnitz, odkud se přehoupneme po nějakých 12 kilometrech přes kopec do Bad Schandau. Novotou a čistotou zářící lázeňské a velice navštěvované městečko tentokrát pouze projedeme. Po mostě překonáme Labe a před námi se pomalu začíná pyšně tyčit v plné kráse na ohromné skále se rozkládající pevnost Königstein. Ani ta není dnes místem našeho určení. Ze silničky brzy odbočíme vlevo, projedeme lázněmi Gohrisch a po krátkém stoupání serpentinami se ocitáme na parkovišti. Na tachometru nám z Bad Schandau snad nepřibylo ani 5 kilometrů. Po krátkém, ani ne dvacetiminutovém nenáročném výstupu převážně po schodech upravených ze železničních pražců, později po kovových schůdkách, vyšplháme k prvnímu vrcholu, který jsme měli v úmyslu navštívit. Je jím Papežův kámen - Papststein. Je zbytečné popisovat, jak nádherné pohledy do okolí nás nahoře čekají. To se musí zažít, stejně jako výhled z Kněžova kamene - Pfaffensteinu. Tam pokračujeme z rozcestí směrem vpravo, stejně jako na příští odbočce. Asi po třech kilometrech narazíme na přírodní parkoviště u lesa s přístřeškem pro posezení a případné posílení před další pěší túrou. Už z tohoto místa můžeme v pozadí za polem obdivovat mohutné skalisko, náš druhý dnešní cíl. Vykročíme k němu vlevo po štěrkové cestě a po příjemné půlhodině chůze lesem dojdeme až na jeho okraj, kde začíná výstup, sám od sebe velice zajímavý pro svá nádherná a tajuplná skalní zákoutí. Těsně pod vrcholem se cesta dělí, ale jen nakrátko. Při odbočení vpravo máme znovu možnost nechat se unést pohledy z několika zábradlím ošetřených, ale i volných vyhlídek do překrásného kraje Českosaského Švýcarska s tradičními pohledy nejen na všudypřítomné Königstein a Lilienstein. Nevynecháme ani jedno z vyhlídkových míst. Mohlo by se nám totiž stát, že přijdeme o zážitek nejhezčí. Jen z jednoho místa můžeme obdivovat populární skalní jehlový útvar Barbarine, který známe snad z každé zdejší pohlednice. Existenční problém by snad mohli mít jen někteří víceplnoštíhlí. V jednom úseku je totiž nutné překonat dost úzkou úžlabinu mezi dvěma skalami. Přehodnotit tuto část výletu by možná mohly i některé silikonové dámy, rozhodnutí však můžete odložit až přímo na inkriminované místo. Vrátíme-li se na nedaleké rozcestíčko, musíme stůj co stůj absolvovat ještě posledních 5 minut stoupání k druhému významnému bodu Farářova kamene. Tím je stará rozhledna, tyčící se nad vrcholky stromů přímo ze zahradní restaurace. Po posledním dnešním výstupu se v sobě pokusíme potlačit vypočítavost a lakotu a za euro a půl zchladíme žáhu zdejším studeným pivečkem. Určitě nám přijde vhod i s myšlenkou, že u nás v Čechách by za to byly dva kousky. Zpátky domů nás dovede Kamenná rozhledna vyrůstá přímo z místní restaurace na vrcholu Kněžova kamene. silnička pokračující přes Pfaffendorf a městečko Königstein, plné turistů a příležitostí k posezení u venkovní kávičky nebo při nefalšované grilované klobáse Backwurst. Turističtí nadšenci určitě navštíví místní infocentrum. A protože domů to opravdu není daleko, můžeme ještě v centru nahlédnout do malinké biblické zahrádky, ve které rostou pouze rostliny mající něco společného s biblí. Jejich popisky jsou i v českém jazyce. P.S. Jen pro fajnšmekry: Skalní jehla Barbarine získala své jméno v roce 1826 a poprvé ji zdolali v roce 1905 horolezci Rudolf Fehrmann a Oliver Perry-Smith. V roce 1944 uhodil do vrchního dílu - hlavy blesk a z roku 1975 pochází zákaz výstupu pro horolezce od ochranářů. V roce 1979 byla provedena první sanace skály. Krásnou mapu nejen z okolí obou masivů, registrující většinu významných míst v celém Českosaském Švýcarsku, Vám poskytnou i zaměstnanci mikulášovického infocentra. Mapa je dvojjazyčná a na rubu najdete všechny místní turistické spoje - jak autobusové, vlakové, tak i lodní či tramvajové dopravy. Petr Horák

6 STRANA 6 Rozlosování severočeské divize kuželek Místní oddíl kuželek bude v letošní sezoně opět soutěžit v severočeské divizi. V době uzávěrky tohoto čísla mají naši hráči již za sebou dva zápasy - doma podlehli TJ Doksy A a z venku přivezli výhru nad Lovosicemi. 1. kolo TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Doksy A 2:6 / / 5:7 2. kolo TJ Lovosice A - TJ Spartak Mikulášovice A 3:5 / / 5,5:6,5 3. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ KK Louny A 4. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Jiskra Nový Bor A - TJ Spartak Mikulášovice A 5. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Lokomotiva Ústí n/l A 6. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Glaverbel Czech Teplice A - TJ Spartak Mikulášovice A 7. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Bižuterie Jablonec n/n A 8. kolo sobota v 9.00 hod. Sokol Spořice A - TJ Spartak Mikulášovice A 9. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Sokol Duchcov B 10. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ Narex Česká Lípa A 11. kolo pátek v hod. KO Česká Kamenice A - TJ Spartak Mikulášovice A 12. kolo sobota v 9.00 hod. TJ Spartak Mikulášovice A - TJ MUS Most A 13. kolo sobota v 9.00 hod. KK Hvězda Trnovany B - TJ Spartak Mikulášovice A SPORT MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Volejbalový konec prázdnin II. letním turnajem, který se konal v sobotu , jsme zakončili prázdniny. Velké obavy jsme měli z počasí, ale i to se umoudřilo a turnaj proběhl bez deště na místních kurtech. Turnaje se zúčastnilo celkem 30 hráčů z Mikulášovic, Krásné Lípy, Šluknova, Dolní Poustevny, Vilémova a Nového Boru. Po tuhých nelítostných bojích a shodném počtu bodů musely nakonec rozhodovat až jednotlivé počty zahraných míčů. Výsledná tabulka kapitán / hráči body 1. Mäsiar / Krupka, Šulcová, Lešová, Hentschelová, Benda M Krček / Benda P., Fryčová, Nedvídková, Machová, Švec 5 3. Špicar / Mach, Hrdličková, Krpálková, Hajná, Bláha E Bláha J. / Raichart, Kalousková, Povolná, Corn, Ticháčková 4 5. Němec / Herejk, Chudoba, Koubská, Rennerová, Pekárková 2 Mikulášovičtí fotbalisté začali novou sezonu Podzimní část sezony našeho celku začala úvodním zápasem již na konci srpna, a sice proti Krásné Lípě. V tomto nešťastném utkání podlehli domácí hostům v poměru 1:2, když za domácí vstřelil úvodní branku Milan Kozák. Ve druhém zápase zajížděly Mikulášovice do Boletic na tamní Spartak a oba celky s tímto názvem se nakonec rozešly smírně a divákům předvedly celkem šest úspěšných zásahů. Za mikulášovický Spartak skóroval dvakrát Martin Briestenský a jednou Pavel Habr. Druhé domácí a třetí utkání v pořadí sehráli naši hráči proti celku z Markvartic a opět se jim nepodařilo na domácí půdě udržet vítězství. Vedoucí branku sice vstřelil Roman Vítek, ale hosté nakonec vyrovnali a Mikulášovice tak přišly o dva body. Čtvrté kolo hráli naši fotbalisté opět na domácím hřišti a v sousedském derby hostili Velký Šenov. Ve třetím a velmi prestižním utkání se jim podařilo zvítězit v poměru 4:2, když branky dávali Vladimír Kočka (2x), Roman Mokrejš a Lukáš Novák. Po tomto čtvrtém utkání se tedy Mikulášovice zařadily na šestou příčku v tabulce a v nejbližších zápasech je čekají Union Děčín, Malšovice a Spartak Jiříkov. t.f. DIVOK SEVER se uskutečnil od 9.00 hodin v našem ústavu IV. ročník soutěžního dne. Letos jsme ho pojmenovali Divoký sever. Součástí soutěžního dne byl 6 km dlouhý turistický pochod po okolí Lobendavy. Na trase soutěžící družstva plnila různé úkoly, např. hod míčkem na cíl, rovnání předmětů podle tvarů, aj. Na start se postavilo celkem 14 tříčlenných družstev. Zasoutěžit si a pobavit se k nám přijeli uživatelé např. z DD + ÚSP Krásná Lípa, ÚSP Jiříkov, DOZP Brtníky, ÚSP Česká Kamenice, DZR Krásná Lípa - Palmovka, DD Lipová. Hostem byl senátor Jaroslav Sykáček, který si prošel s posledním soutěžícím družstvem trasu a v závěru se ujal předávání cen. Po zdolání trasy čekal na soutěžící opět výborný guláš uvařený v polní kuchyni. I ostatní pohoštění, které nám připravil kolektiv naší kuchyně, bylo výborné. Napečené sladkosti a káva přišly všem vhod. Na pozdější odpoledne nám připravili a krásně nazdobili obložené mísy. Před vyhodnocením celého soutěžního dne byl připraven zábavný program. Své umění nám přijeli ukázat členové Řádu černých rytířů, jejichž vystoupení bralo všem přihlížejícím dech. Byl to úžasný zážitek. Po jejich programu následovalo vyhodnocení a ocenění všech soutěžících. Na prvním místě se umístili uživatelé z DZR Krásná Lípa - Palmovka, na druhém uživatelé z DOZP Brtníky a domácí družstvo obsadilo třetí místo. Každý si odvezl pamětní list, tašku s drobnostmi od sponzorů a originální medaile, které jsme vyrobili v naší keramické dílně. Velké překvapení si pro nás připravil pan Horák z Mikulášovic. Věnoval nám dva poháry, jeden pro nejlepší družstvo a druhý putovní. A pak již následovala volná zábava. I letos se nám o hudbu a zpěv postaral p. Hanzal z Horní Poustevny. Po 16. hodině však zazně- la poslední písnička a nastalo loučení. Celý soutěžní den byl ukončen. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem spolupracovníkům za pomoc při zajištění akce a sponzorům za jejich ochotu. Za ÚSP Lobendava Jaroslava Špisová Letošními sponzory byli: Rosa Market Enapo Mikulášovice (samoobsluha) Skloluxus Mikulášovice, p. Horák Trafika Straka, Mikulášovice Mikov, s. r. o., Mikulášovice Tám Levan, Mikulášovice - smíšené zboží Cao Tran Hieu, Mikulášovice Siops, s. r. o., Vilémov Česká spořitelna, a. s., Šluknov Tiskárna Aleš Gall, Šluknov Infocentrum Šluknov Lékárna Na Náměstí, Mgr. Bradová, Šluknov BW, s. r. o., Praha O+K spoj, s. r. o., Rumburk Centroflor, s. r. o., Velký Šenov Conmetron, s. r. o., Lipová Velveta, a. s., Varnsdorf Vitana, a. s., Varnsdorf Varnsdorfské uzeniny, s. r. o., Varnsdorf Velta plus, s. r. o., Dolní Poustevna Lékárna Vomáčka, Dolní Poustevna Renata Holcová, Dolní Poustevna Veronika Kučerová, smíšené zboží, Horní Poustevna STI Česko, s. r. o., Rumburk United Bakeries, a. s., Rumburk Velmar, s. r. o., Ústí nad Labem Gurman Food, s. r. o., Liberec Alimpex Food, a. s., Praha Gastro Garant, s. r. o., Praha senátor Jaroslav Sykáček. Všem sponzorům děkujeme. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování a tisk grafické studio-tiskárna prostûq, SNP 134/15, Rumburk, tel vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení

ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení MIKULÁŠOVICKÝ LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã Pravidla pro pohyb psû na vefiejném prostranství PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení Tip na v let: Napfiíã

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3)

ZPRAVODAJ. ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã. Ma karní karneval ve kolce. (str. 3) MIKULÁŠOVICKÝ ÚNOR 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 2 roãník 19 únor 2009 cena 3,- Kã Mikulá oviãtí mykologové plánovali na schûzi Ma karní karneval ve kolce Co je nového v Ulitû? Vítûzem byl kaïd, kdo dokonãil (str.

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)

ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3) MIKULÁŠOVICKÝ ZÁŘÍ 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã Nové zázemí má i matefiská kola Ohlédnutí za letními prázdninami Podzimní tipy na v let Mistrovská obhajoba nakonec nevy la (str.

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté MIKULÁŠOVICKÝ KVĚTEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã Den matek se slavil ve Slovanském domû Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté Více jak 700 úãastníkû pfiilákal 28. roãník

Více

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi číslo 5 ročník 25 červen 2015 ZDARMA Tour de Feminin rychlostní premie Mikulášovice 9.7. 2015 Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi Mávnutí stylovým praporkem symbolicky odstartovalo letošní Nožířské

Více

ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4)

ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4) MIKULÁŠOVICKÝ DUBEN 2009 ZPRAVODAJ číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč LyÏafisk v cvik Z aneb zimní radovánky Recitaãní soutûï na základní kole Co je nového v Ulitû? Florbalisti naãali druhou pûlku

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Ve dnech 12. - 15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého

Více

obec Dobrá fiíjen 2011

obec Dobrá fiíjen 2011 obec Dobrá fiíjen 2011 Slavnostní zahájení sportovního dne Sdružení obcí povodí Morávky 24. září 2011. Dole: Z výstavy našich zahrádkářů 24. 26 září 2011. VáÏení obãané, v pondělí 19. září proběhlo další

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Zahradní slavnost opět zabodovala

Zahradní slavnost opět zabodovala číslo 6 ročník 22 červen 2012 ZDARMA Tour de Feminin mezinárodní etapový závod v cyklistice žen V Mikulášovicích 5. července 2012 od 14.50 do 15.10 hodin Světová cyklistická esa v generálce před londýnskou

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Velikonoční neděle začala v kostele sv. Mikuláše Mší svatou za hudebního a pěveckého doprovodu. Hvězdárna zahájila provoz

Velikonoční neděle začala v kostele sv. Mikuláše Mší svatou za hudebního a pěveckého doprovodu. Hvězdárna zahájila provoz číslo 4 ročník 24 duben 2014 ZDARMA Pálení čarodějnic u Slovanského domu 30.4.2014 od 20.00 hodin, zábavné odpoledne U Huberta Jízda velikonočních jezdců počtvrté. Před čtyřmi lety jsme tak trochu doufali,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013 Maršovský zpravodaj číslo 3/2013 září 2013 ZDARMA Z Maršovské pouti 2013 Vážení spoluobčané, v tomto časně podzimním čase mi dovolte, abych se vrátil k některým věcným tématům, o kterých jsem slíbil informovat.

Více

Poříčský zpravodaj. červen 2008. Zprávy ze zastupitelstva. Informace občanům. Školy městyse. Informace z kultury. Akce uskutečněné.

Poříčský zpravodaj. červen 2008. Zprávy ze zastupitelstva. Informace občanům. Školy městyse. Informace z kultury. Akce uskutečněné. Poříčský zpravodaj červen 2008 Zprávy ze zastupitelstva Informace občanům Školy městyse Informace z kultury Akce uskutečněné Sport Služby stomatologů Kulturní akce Slovo starosty Začíná léto. Čas dovolených

Více

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH 4 Fotbal ve výsledcích Víkend 3. - 4.9. Mladší a starší přípravka měly ještě volno, starší žáci vyhráli v domácím utkání s Markvarticema 11-1, ale muži prohráli 3-0 v Chuderově. Víkend 10. -11. 9. Mladší

Více

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel ČÍSLO 12 14. ČERVEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Kaufland přes zastupitelstvo neprošel Po delší době opět stoprocentní účast zastupitelů a plno v sále. Veřejnost

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více