Podnikové informační systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikové informační systémy"

Transkript

1 PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania Automobilový průmysl Lorenc Logistic Doprava Sodexo Pass Finance ČD Telematika Informační technologie Building SP Stavebnictví Nowaco Potravinářství ČSSZ Státní správa COOP Maloobchod Pipelife Czech Výroba a strojírenství UniControls Výroba a strojírenství Electro World Maloobchod PRO-DOMA Stavebnictví ZVVZ Výroba a strojírenství AutoCont Informační technologie 2N Telekomunikace Roman Cabálek: Je jisté, že svět přejde na Cloud computing, jde jen o to, jak rychle Roman Cabálek pracuje ve společnosti Microsoft od roku 1999 a za svou kariéru zastával nejrůznější pozice v obchodní divizi OEM v České republice a od roku 2002 také v ústředí společnosti Microsoft pro střední a východní Evropu. V roce 2008 se stal generálním ředitelem divize OEM pro tento region. Od 1. srpna letošního roku je Roman Cabálek generálním ředitelem společnosti Microsoft pro Českou republiku. Stalo se tak krátce poté, co Microsoft změnil po mnoha desetiletích svoji dlouhodobou vizi a posunul ji směrem ke Cloud computingu. A právě na něj i na řadu dalších věcí jsme se ho zeptali v našem rozhovoru. Jak se změnila dlouhodobá vize společnosti Microsoft? Posledních 30 let bylo naší vizí dostat počítač na každý stůl. To se i díky našemu přispění podařilo. Nyní se ta vize změnila. Nově chceme poskytovat nepřetržitou online službu pro každého obyvatele této planety i pro každou fi rmu a instituci, která zde existuje. To samozřejmě ještě nějakou dobu potrvá. První krok už jsme ale jako Microsoft učinili. Sedmdesát procent našich vývojářů se nyní věnuje online či, jak se nyní říká, cloud-computingovým řešením. V budoucnu se tento podíl přitom bude ještě zvyšovat. To je asi nejlepším důkazem, jak moc to s přechodem na online řešení myslíme vážně. Znamená to, že budoucnost softwaru bude v online světě a software na desktopech a serverech tak, jak ho známe dnes, podle společnosti Microsoft zcela vymizí? Ne. I když na tento lokální nebo, jak my říkáme, on premise software zbývá v uvozovkách jen 30 % našich vývojářských kapacit, pořád to reprezentuje miliardy dolarů ročně investovaných do vývoje těchto produktů. Navíc si nemyslíme, že v budoucnu bude jen Cloud computing. Část fi rem a organizací, typicky třeba v bankovnictví a veřejné správě, vždy bude chtít mít veškerá svá data a IT infrastrukturu plně pod svojí kontrolou. Proto se také dál hodláme soustředit na vývoj tradičních, lokálních verzí našich produktů. Větší část fi rem však postupně bude přecházet na naše online řešení, protože jsou pro ně při uvážení celkových nákladů vlastnictví často výhodnější. U fi rem ale tento přechod bude trvat trochu déle, protože už mají často zainvestovánu vlastní infrastrukturu, jednotlivé aplikace jsou vzájemně úzce provázány atd. Mnohem rychlejší posun směrem k online řešením tak očekáváme u rezidenčních zákazníků, kde jsou bariéry přechodu menší. Navíc je třeba si uvědomit, že se přece jen jedná o dlouhodobější proces. Některé fi rmy i jednotlivci k němu dospějí dřív, jiní později. Svou roli bude hrát určitě i osobní zkušenost s online službami ať již v soukromém či fi remním životě každého člověka. Lze totiž vysledovat trend, kdy lidé chtějí do svého soukromého života přenášet nástroje, na které si zvykli v práci (např. sdílené kalendáře), a naopak. Proč Microsoft přichází s Cloud computingem právě nyní? Co vedlo Microsoft k tomu, že zrovna v roce 2010 si řekl, že se zaměří na online řešení? Microsoft s tím, čemu se v poslední době začalo říkat Cloud computing, přišel vlastně už v roce 1996, když 4. července spustil službu Hotmail. K ní o tři roky později přibyl MSN Messenger (nyní Windows Live Messenger) a postupně se objevovaly i další a další aplikace pro rezidenční a později také fi remní zákazníky provozované v cloudu neboli formou online služby. To, co se ale letos defi nitivně změnilo, je míra našeho úsilí, které online službám hodláme věnovat. Microsoft Business Productivity Online Services (BPOS) představený letos v dubnu je přitom jen prvním z celé řady produktů pro fi rmy, které budou nabízeny nově také online. Trh, a to celosvětově, zkrátka dospěl do fáze, kdy už dává smysl přenést IT infrastrukturní služby do online prostředí. V době levných desktopů a notebooků a zároveň snadno přístupného vysokorychlostního připojení k internetu s nízkou latencí už je situace pro Cloud computing podstatně příznivější, než byla ještě před pár lety. Jak reagují na nabídku nových online služeb pro firemní segment zákazníci? Proč by vlastně měli sáhnout po online variantách produktů, které byli doteď zvyklí využívat na svých serverech? Tady v České republice byla reakce na BPOS až překvapivě pozitivní. Když jsme se zkoušeli dopátrat toho, proč, zjistili jsme, že za to do značné míry může i velká sezónnost v některých odvětvích, která je pro český trh tak trochu typická. Cloud computing je přitom pro takové fi rmy naprosto ideální v tom, že jeden den můžete mít IT infrastrukturu pro deset zaměstnanců a druhý den třeba pro tisíc a za tři měsíce třeba znovu jen pro deset. Nemusíte kupovat žádný hardware, žádný software, nepotřebujete žádné IT odborníky na správu a údržbu IT infrastruktury, prostě nic. Zaplatíte si za službu jako například poštovní server a řešení sjednocené komunikace a my vám je dodáme pro takový počet uživatelů, který potřebujete. Podle nezávislé studie, kterou jsme si nechali zpracovat, přitom fi rma s 250 zaměstnanci konkrétně s BPOSem ušetří během tří let zhruba 50 % prostředků, které by ji stálo provozovat potřebnou infrastrukturu svépomocí. Navíc u online řešení je velice snadné přidávat nové funkce plynule. To bude také nyní rozdíl například mezi Exchangem provozovaným v cloudu u nás a Exchangem, který máte u sebe na serveru. Ten v krabicové verzi dostane nové funkce s novou verzí, která přichází zhruba jednou za tři roky. Ten online bude dostávat nové funkce plynule, přičemž zákazník nebude muset nic instalovat, konfi gurovat, opravovat atd. Cloud computing tak přináší fi rmám vysokou fl exibilitu, neustálý přístup k těm nejnovějším technologiím a nulové investice a náklady na údržbu a obnovu IT infrastruktury. Navíc taková fi rma, která přejde na online řešení, nemusí platit ani drahé odborníky, kteří by se starali o implementaci těchto řešení. Znamená to, že cílem společnosti Microsoft je oprostit firmy od IT oddělení? Vůbec ne. Průměrné IT oddělení tráví až 80 % svého času podporou uživatelů. Firma, která přejde na online řešení od společnosti Microsoft, tak svému pokračování na str. 2 Microsoft Dynamics CRM pomohl Scanii při růstu a podržel ji i v době krize Švédská automobilka Scania patří mezi největší evropské výrobce specializované na užitkové automobily s celkovou hmotností nad 18 tun a autobusy. Díky motorům s technologií EGR (Exhaust Gas Recirculation), které nepotřebují pro splnění normy Euro 5 speciální aditivum AdBlue, zaznamenávala firma až do roku 2007 radikální růst. Rozhodla se proto nasadit Microsoft Dynamics CRM, který by jí pomohl v obchodě i při péči o stávající zákazníky. CRM systém se nakonec stal významným pomocníkem i v době krize. Rychlý růst bez CRM už nebyl možný K rozhodnutí o nasazení CRM přitom v roce 2006 vedly Scania CER, která se stará o Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko, v zásadě dvě skutečnosti jednak zkušenosti fi rem z různých odvětví, jež dostatečně ukázaly životaschopnost a návratnost investice do CRM systému, a jednak zkušenost jednoho z moravských dealerů, který si sám vyvinul a nasadil jednoduché CRM řešení a u něhož se vzápětí projevily přínosy v oblasti objemu prodejů i péče o zákazníky. Navíc fi rma zaznamenávala rychlý růst a prodávala okolo nových vozidel jen na území České republiky, přičemž obchodníkům chyběly informace o spokojenosti zákazníků v servisech, o celkové historii jednání s klienty apod. Problematické bylo i zachování vztahů se zákazníky v okamžiku, kdy nějaký obchodník onemocněl nebo odešel. O trh představující jen v České republice zhruba 3 až 4 tisíce zákazníků se totiž staraly jednotky lidí. Společnost hledala otevřený a upravitelný CRM systém Scania CER měla na výběr z několika různých CRM systémů. Klíčovými požadavky na výběr systému byly jeho otevřenost a možnost upravovat jej co nejsnáze na míru aktuálním potřebám fi rmy. Důležitou roli hrálo i jednoduché uživatelské rozhraní a samozřejmě cena. Vítězem interního výběrového řízení se nakonec stal Microsoft Dynamics CRM, který implementovala společnost Infi nity. Primárním cílem nasazení CRM pro Scania CER bylo propojení obchodu a servisu, což by jednak přineslo jednotnou a kontinuální úroveň péče pro daného zákazníka v průběhu celého životního cyklu jeho vozového parku a jednak by to umožnilo lépe identifi kovat nové obchodní příležitosti. K nasazení nového systému do obchodního oddělení i do všech servisů Scania CER došlo během 8 měsíců od podpisu smlouvy se společností Infi nity, počátkem roku Systém Microsoft Dynamics CRM byl nasazen v České a Slovenské republice. Na implementaci se podíleli zástupci importéra, servisu, obchodníků a moravského dealera, jejichž úkolem bylo promítnout do nového CRM pracovní postupy a procesy nejlepších poboček a zaměstnanců. Po nastavení jednotlivých procesů proběhla implementace CRM systému již velmi rychle. Přesný přehled o obchodnících pomohl při restrukturalizaci firmy Microsoft Dynamics CRM začali všichni obchodníci aktivně využívat nedlouho po jeho ostrém startu. Scania CER pro ně totiž připravila motivační program s bonifi kací za jeho využívání. Tím zajistila, že všichni zákazníci neprodleně po nasazení systému mohli získat novou, kvalitnější péči bez ohledu na to, který obchodník se o ně stará. Také obchodníci byli po pár týdnech, kdy si na systém zvykli a naučili se jej plně využívat, s CRM spokojeni. Firma tak ve svém vůbec nejsilnějším roce 2007 mohla bez problémů zvládnout prodat jen na území České republiky na vozidel. V roce 2008 se však v oblasti prodeje nákladních automobilů začaly poprvé projevovat důsledky globální fi nanční krize. Scania CER se proto soustředila na zachování úrovně tržeb ze servisních služeb a začala prostřednictvím obchodníků aktivně nabízet také servis, což s využitím CRM systému, který již obsahoval rovněž informace o pravidelnosti návštěv, spokojenosti zákazníků, stavu jejich vozového parku atd., nebyl žádný problém. Díky tomuto kroku se přitom i v době krize podařilo fi rmě udržet úroveň tržeb za servisní služby na hladině předchozích let. Nicméně objem prodejů nových vozidel v roce 2009, kdy se krize v ČR projevila naplno, bohužel poklesl na třetinu roku 2007 a fi rma musela projít náročnou restrukturalizací, kdy ji museli opustit někteří zaměstnanci na všech odděleních, včetně obchodníků. I v tomto okamžiku však fi rmě nový CRM systém výrazně pomohl. Díky přesným údajům o počtu kontaktů se zákazníky i efektivitě kontaktů u jednotlivých obchodníků totiž umožnil fi rmě, aby si mohla ponechat nejschopnější obchodníky. Navíc CRM systém zajistil i bezproblémové zachování úrovně poskytované péče a všech informací předchozích kontaktů i s těmi zákazníky, o něž se starali obchodníci, kteří museli fi rmu opustit. Přesné informace o zákaznících ochránily firmu před neplatiči Microsoft Dynamics CRM navíc v době krize pomohl fi rmu ochránit i před neplatiči. Obchodníci, kteří byli v kontaktu se stávajícími i potenciálními zákazníky, zanášeli do systému informace o jejich aktuální situaci, jež získávali například od leasingových společností. Scania CER tak mohla včas přizpůsobovat platební podmínky informacím shromážděným v CRM. Pokud například významný zákazník potřeboval v servisu prodloužit splatnost faktury a z informací z CRM bylo zřejmé, že fi rma je v dobré kondici a u Scania CER svá vozidla dlouhodobě nakupuje i servisuje, mohla Scania CER takovému požadavku bez problémů vyhovět. Naopak, pokud se v obchodě objevil požadavek na nákup nového tahače od fi rmy, které dva měsíce předtím leasingová společnost odebrala všech deset vozidel, mohla Scania CER upravit platební podmínky za nový tahač tak, aby se maximálně ochránila před rizikem nesplacení vzniklé pohledávky. Scania CER tak díky Microsoft Dynamics CRM mohla předejít nepříjemným důsledkům krize v podobě vzniku nedobytných pohledávek. V době krize se Microsoft Dynamics CRM přizpůsobil novým potřebám V roce 2009, v době největšího propadu prodejů nových vozidel, však v ČR vznikl nový fenomén, se kterým si fi rma díky svému CRM systému dokázala hravě poradit. Leasingové společnosti totiž zabavily stovky kamionů a dalších nákladních aut, které potřebovaly prodat. A to díky Microsoft Dynamics CRM nebylo pro Scania CER problém. Obchodníci mohli využít záznamů v CRM systému k tomu, aby začali aktivně prodávat nejen nová vozidla, ale i ta ojetá. Když se tak například v roce 2008 zmínil některý ze zákazníků, že plánuje koupit nový kamion, ale zatím na něj nemá peníze, mohl mu obchodník nabídnout kamion zánovní ve stejné či obdobné specifi kaci, jakou zákazník potřeboval. Navíc řadu potřebných změn, které vyplynuly z nové situace na trhu, mohla Scania CER provést do CRM systému úplně sama. Jeden ze zaměstnanců se totiž během dvou měsíců dokázal vyškolit na vývojáře v Microsoft Dynamics CRM a má nyní na starosti méně rozsáhlé změny v systému. Opětovný padesátiprocentní růst zvládla firma ve stávajícím složení Když pak v roce 2010 začala fi rma rychle růst směrem k hodnotám prodejů před krizí, prokázal jí Microsoft Dynamics CRM ještě jednu službu. Díky velkému stupni optimalizace chodu všech procesů v obchodním oddělení umožnil fi rmě zvýšit prodej nových vozidel o 50 %, aniž by bylo nutné najmout jediného obchodníka navíc. Microsoft Dynamics CRM se tak ukázal být ve Scania CER vhodným nástrojem nejen pro období růstu, ale i pro období krize a po krizi. Strana 1

2 pokračování ze str. 1 IT oddělení značně odlehčí od rutinní reaktivní práce a umožní mu začít se starat o to, co firma skutečně od IT oddělení potřebuje. O to, aby IT oddělení proaktivně přicházelo s nápady, jak pomocí IT zefektivnit činnost firmy, jak zlepšit některé procesy, jak dostat k těm správným lidem ty správné nástroje, které by jim usnadnily jejich práci. To bude hlavní úloha IT oddělení v následujících desetiletích. A kromě toho tu budou také menší firmy, které dnes žádné IT oddělení nemají. Ty zase díky online řešením od společnosti Microsoft budou moci začít využívat tu samou infrastrukturu a ty samé nástroje, jaké využívají velké firmy, což by pro ně jinak nebylo dosažitelné. A co bude v novém světě online řešení s partnery, na kterých Microsoft dlouhou dobu hlavně v oblasti firemních zákazníků stavěl? Všechny fi rmy, které podnikají v IT, jsou si vědomy, že v tomto oboru existuje jen jediná jistota že se vše změní. To funguje několik posledních desetiletí a teď tomu nebude jinak. Partneři se tak budou muset novým podmínkám (opět) částečně přizpůsobit. Nicméně ani ve světě online řešení se bez nich neobejdeme. Naši partneři totiž mají něco, co Microsoft nikdy mít nebude. Oni jsou ti, kdo velice dobře znají lokální podmínky, a teď nemyslím jen na úrovni jednotlivých zemí, ale třeba na úrovni jednotlivých měst, oni mají kontakty na lidi ve fi rmách, kteří rozhodují, a oni jsou schopni pružně reagovat na jejich požadavky a být jim kdykoliv k dispozici, když potřebují s něčím pomoct. Navíc naši partneři mají výhodu v tom, že coby menší fi rmy jsou také fl exibilnější. Když se objeví nová příležitost na trhu, jsou schopni ji uchopit mnohem rychleji než třeba my. Navíc pro zákazníka například z Jeseníku je podstatně výhodnější, když mu technickou podporu a implementaci zařizuje fi rma z Jeseníku nebo z Opavy, než kdyby to dělal Microsoft z Prahy. Kromě toho má Microsoft pro každou oblast vždy několik jednotek, desítek a někdy i stovek různých partnerů, kteří mezi sebou o každého zákazníka soutěží. Zákazník, i když ví, že potřebuje řešení od společnosti Microsoft, protože třeba danou oblast nikdo jiný ani neřeší, tak vždy dostane lepší podmínky, než kdyby naši partneři neexistovali a byl by tu jen Microsoft sám. A všechny tyhle výhody, které využívají naši zákazníci už teď, chceme zachovat i pro oblast online řešení. A jak toho chcete docílit, když všechny online aplikace bude stejně provozovat Microsoft? Předně, není pravda, že by všechny online aplikace provozoval Microsoft. Už nyní nabízíme třeba cloud-computingové aplikace postavené na platformě Windows Azure, které si zákazník může nechat nainstalovat přímo do své fi rmy, kde má všechna data i infrastrukturu pod svojí kontrolou. Danou platformu mu pak může spravovat buď Microsoft, nebo také libovolný z našich partnerů, který mu ji třeba sám dodá. Stejně tak mnoho aplikací nabízených formou Cloud computingu, což už se ostatně děje řadu let, nebude nabízet a provozovat jen Microsoft sám, ale také naši partneři, kteří jsou schopni danou službu provázat i s dalšími produkty a službami, jež nabízejí svým zákazníkům. A do třetice, pro mnoho řešení, ať už jde třeba o CRM nebo o SharePoint, budou zákazníci potřebovat provést různé úpravy tak, aby celý systém refl ektoval jejich unikátní požadavky. A to jim jsou schopni nabídnout pouze a jedině naši partneři, kteří budou moci své úpravy nebo třeba celé své moduly postavené na našich platformách nabídnout svým zákazníkům i tehdy, kdy bude daná aplikace provozována z našich datových center. A konečně, i tam, kde žádné úpravy nejsou potřeba, kde danou aplikaci partner svépomocí nemůže nabídnout a kde zákazník bude chtít využívat přímo služeb společnosti Microsoft, jsme vytvořili prostor pro to, aby byl náš partner odměněn za každého zákazníka, kterého k nám přivede, a to nejen v prvním roce, ale i během následujících let, kdy daný zákazník bude našich online služeb využívat. Cloud tak není jen pro Microsoft, je pro všechny. Komerční prezentace inzerce Sodexo Řešení pro motivaci zvýšilo s novým účetním systémem efektivitu práce účetních o 20 procent a reportování zkrátilo o 2 dny Společnost Sodexo Řešení pro motivaci je v České republice známá jako tvůrce a dodavatel systémů zaměstnaneckých výhod. Svým více než klientům poskytuje nejen stravenky a volnočasové a dárkové poukázky, ale také elektronický Cafeteria systém pro správu benefitů. Pro řízení oběhu poukázek, které tiskne Státní tiskárna cenin, využívá specializovaný systém, jejž si sama vyvinula. Ten je propojený i se samostatným účetním systémem, kterým se nově stal Microsoft Dynamics NAV, jenž práci účetních radikálně zjednodušil a zefektivnil, a zavedl i elektronické workflow faktur. Mezinárodní účetní standardy se nedaly aplikovat Původní účetní systém, který společnost Sodexo Řešení pro motivaci v ČR a SR využívala, fi rmě příliš nevyhovoval. Neuměl totiž to nejdůležitější, co potřebovala účtovat paralelně podle českých, resp. slovenských účetních standardů a zároveň účtovat i podle mezinárodních účetních standardů IFRS, které místní pobočka používá při reportování výsledků mateřské společnosti ve Francii. Převod účetních dat do IFRS tak probíhal ručně, s využitím pomocných tabulek Excelu (nejen kvůli technickým parametrům systému, ale i vzhledem ke vzrůstajícímu objemu dat). Navíc původní systém trpěl i dalším, dosti závažným nedostatkem, nepodporoval ani standardní české účetní výkazy, jako je Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, které se každoročně musí předkládat auditorům i příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodnutí o novém systému přivítala i mateřská firma K rozhodnutí o nasazení nového účetního systému dospělo vedení české a slovenské pobočky postupně. Každá měsíční uzávěrka totiž znamenala zbytečnou a zdlouhavou práci řady lidí ve fi rmě. Navíc, když se v říjnu 2008 místní vedení k tomuto kroku rozhodlo, mateřská fi rma ve Francii jej sama přivítala. Chtěla totiž, aby všechny dceřiné fi rmy přešly na jeden Lorenc Logistic nový systém nám pomůže růst a zvýšit efektivitu, už teď ji zvýšil o 40 procent Společnost Lorenc Logistic působí na českém trhu od roku Původně čistě spediční a dopravní firma z Klatov nyní nabízí také vlastní sklady, servis nákladních automobilů i čerpací stanici a mycí linku. I přes nástup ekonomické krize si firma udržela téměř třistamilionový roční obrat a plánuje expanzi do dalších zemí. Pomoci jí v tom má Microsoft Dynamics NAV coby mezinárodní systém s podporou národních jazyků i legislativ. Původní systém limitoval firmu v růstu Původní podnikový informační systém, který Lorenc Logistic používala, byl tvořen čistě pro dopravní fi rmy. Jak se ale fi rma dále rozvíjela a rozšiřovala svoji působnost, zvyšovala se potřeba nasadit komplexní řešení, zejména pak s možností snadného propojení systému do zahraničí. Lorenc Logistic, která se dokázala z malé rodinné fi rmy sama vyvinout ve významného nejen lokálního hráče, totiž v roce 2008 expandovala do polského Wloclavku. Tak, jak fi rma rostla, se však začal objevovat tlak na propojení fi remního systému s informačními systémy zákazníků, tlak na lepší možnosti v oblasti fi nančního řízení, hlavně, co se jeho rychlosti týče, a celá řada dalších požadavků, které stávající podnikový informační systém nebyl schopen refl ektovat. Celkově tak bylo zřejmé, že jej bude nutné nahradit novým, univerzálnějším a fl exibilnějším systémem s podporou více jazyků i národních legislativ. Firma se přitom pro nasazení nového systému rozhodla v roce 2008, kdy se začala poprvé projevovat v oblasti logistiky globální ekonomická krize. Ani ta však plány na rozvoj fi rmy nezastavila, v danou chvíli je brzdil spíš stávající systém. Nový systém už musel umět růst spolu s firmou V interním výběrovém řízení si fi rma nakonec zvolila Microsoft Dynamics NAV, který implementovala společnost NAVISYS. Microsoft Dynamics NAV měl přitom několik důležitých výhod byl dostatečně univerzální, šel snadno přizpůsobit na míru potřebám fi rmy a zároveň nabízel podporu pro mezinárodní prostředí. Implementace systému začala hned ve druhé polovině roku 2008 a byla dokončena za necelý rok. Nový systém přitom znamenal důležité změny pro každodenní chod společnosti. Zaměstnanci sice nyní musí zadávat do systému více údajů než dříve, ale management má díky tomu okamžitý a podrobný přehled o dění ze dvou standardizovaných systémů buď Microsoft Dynamics NAV, nebo konkurenční nadnárodní řešení. Sodexo Řešení pro motivaci si tedy nechalo vypracovat nezávislou analýzu, který z obou systémů by byl pro fi rmu vhodnější. Výsledek byl celkem jednoznačný Microsoft Dynamics NAV by v daném případě vyšel o 50 % levněji, nemluvě o tom, že nabízel také velmi snadné propojení se všemi dalšími systémy ve fi rmě ať již šlo o specializovaný systém pro řízení oběhu stravenek a poukázek, který sleduje každou poukázku od jejího prodeje zákazníkovi přes zpětný výkup od jednotlivých partnerských provozoven, o CRM anebo případně i další dílčí systémy. Navíc Microsoft Dynamics NAV nabízel důvěrně známé uživatelské rozhraní Microsoft Offi ce, včetně ovládání přímo z prostředí Outlooku, což se o druhém systému říci nedalo. Během 6 měsíců mohla firma začít používat nový systém V únoru 2009 bylo defi nitivně rozhodnuto o tom, že fi rma nasadí Microsoft Dynamics NAV. Jeho implementaci měla na starosti společnost WEBCOM AXPERIENCE. Plánovaný termín spuštění byl stanoven na 1. září 2009, kdy fi rmě začínal nový hospodářský rok. WEBCOM AXPERIENCE přitom tento poměrně krátký termín bez problémů stihla, a vše tak mohlo od ve fi rmě prostřednictvím nejrůznějších reportů, které si vedení fi rmy ve spolupráci se společností NAVISYS nadefi novalo. Navíc Microsoft Dynamics NAV umožnil fi rmě přímé propojení s informačními systémy zákazníků, kteří tak mají požadované reporty k dispozici v reálném čase, a ne až za několik týdnů, jako tomu bylo dřív. Nový systém nabízí úplný přehled o dění ve firmě Microsoft Dynamics NAV s BIZ4Logistics přitom změnil dění ve všech oblastech společnosti. U dispečinku má vedení k dispozici přehled přeprav za jednotlivé dispečery, vozidla i zákazníky a může si také jednoduše zobrazit destinace, objemy přeprav, obraty a ziskovost jednotlivých zakázek. Je rovněž možné jednoduše porovnat ceny od zákazníka s cenou pro dopravce (v případě spedičních přeprav) a ceny od zákazníka s vypočtenými náklady na danou přepravu (u přepravy vlastními vozidly). Vedení tak má k dispozici cenné informace o tom, jaké typy zakázek Strana 2 začátku září začít fungovat. Datum náběhu nového účetního systému paradoxně o pár dní zbrzdil ten starý, ve kterém bylo potřeba nejprve účetně uzavřít předchozí rok, což díky absenci zákonem daných účetních výkazů trvalo pět dní. Během posledního čtvrtletí roku 2009 pak ještě probíhaly kontroly nastavení jednotlivých procesů i účtů. Při nich se podařilo odhalit pár případů, kdy si účetní například nesprávně nastavily přepočet z účtů české účetní osnovy do IFRS. To však nebyl žádný problém a díky jednoduchému ovládání, které Microsoft Dynamics NAV nabízí, byli uživatelé schopni tyto nedostatky operativně odstranit sami. Se složitějšími problémy jim pak pomohl implementační partner. Přínosy nového systému se projevily už po měsíci Přínosy nového účetního systému se projevily prakticky ihned. Práce s ním byla podstatně uživatelsky přívětivější. Bylo v něm možné využívat postupy i klávesové zkratky, které účetní důvěrně znaly z Excelu, a přestože původní účetní systém fungoval ve společnosti 11 let, fi rma nezaznamenala žádné stížnosti či problémy zaměstnanců související s jeho změnou, spíše naopak. Hned při první účetní uzávěrce se ukázalo, jak moc velký rozdíl je mezi původním stavem bez IFRS účtů a bez účetních výkazů a systémem Microsoft Dynamics NAV, který poskytoval vše automaticky. Nový systém navíc přinesl do fi rmy usnadnění práce i pro řadu dalších zaměstnanců zavedl totiž elektronické workfl ow režijních faktur. Těch fi rma ročně proplácí na 2 600, přičemž každou z nich je nutné před proplacením schválit příslušným vlastníkem. Při průměrném počtu 10 faktur denně bylo přitom schvalování v papírové a zákazník jsou pro fi rmu v danou dobu nejlukrativnější. U mycí linky zase fi rma využívá reporty pro přehled umytých vozidel za zákazníka, kdy je možné se podívat na počet mytí, druh mytí (o jaký druh automobilu a jaké mytí se jednalo) a samozřejmě obrat. Podle druhu mytí se dále vypočítává plánovaná spotřeba mycích přípravků a ta se následně porovnává se skutečnou spotřebou. Navíc Lorenc Logistic nyní ví, kdo jsou její pravidelní a významní zákazníci, a dokáže jim nabídnout lepší zákaznický servis, jako jsou třeba drobné dárky pro věrné zákazníky. Efektivita servisu vzrostla o 40 procent V oblasti servisu nákladních vozidel má management zase k dispozici přehled oprav za každého zákazníka, a to včetně druhu opravy, množství oprav a obratu. Zároveň se u servisu porovnává počet odpracovaných hodin mechaniků s počtem skutečně vyfakturovaných hodin a vyhodnocuje se i přehled přímého prodeje náhradních dílů. Jen díky možnosti porovnávat odpracované hodiny mechaniků a skutečně vyfakturované hodiny se přitom zvýšila efektivita servisu během prvního roku od nasazení systému z 50 % na 70 %. Toho bylo docíleno hlavně díky tomu, že je nyní na konkrétní opravu dán konkrétní čas a následně se porovnává, podobě celkově neefektivní a zdlouhavé. Nyní se faktura jednou naskenuje, pokud rovnou nepřijde elektronicky, a vše se řeší automaticky přímo v systému. Není třeba zjišťovat, zda má daný člověk dovolenou a kdo fakturu může schválit místo něj, není třeba čekat, až se vrátí z jednání, faktura se prostě zadá do Microsoft Dynamics NAV a v něm se také odsouhlasí. Práce účetních se zefektivnila a reporty pro vlastníka zrychlily Díky Microsoft Dynamics NAV mohla také fi rma při zachování objemu zpracovávaných dat ušetřit 1,5 pracovního úvazku účetních, což představuje více než 20% nárůst efektivity práce. Navíc od května 2010 byla schopná bez problémů splnit nový požadavek mateřské fi rmy na zrychlení reportování z pěti na tři dny od fi nančního uzavření kalendářního měsíce, což představuje 40% zrychlení. Tím však výčet přínosů nekončí. Díky zavedení elektronického zpracování faktur a automatického zpracování účetních výkazů a reportů se také výrazně zrychlila příprava na pravidelné audity. Stejně tak se zvýšila rychlost reakce na dotazy auditorů. Nově je totiž každá zaplacená faktura ihned k dispozici v elektronické formě přímo v systému. Z každého účtu v účtové osnově se jde jednoduše, kliknutím myši, dostat postupně až na úroveň jednotlivých faktur. Libovolný pohled z Microsoft Dynamics NAV lze také jediným kliknutím na tlačítko vyexportovat do Excelu a poslat například auditorům nebo vedení. Vše je podstatně rychlejší a přehlednější, než bylo dřív, a hlavně velké množství zdlouhavé a manuálně prováděné práce se podařilo zautomatizovat. Microsoft Dynamics NAV se tak dokázal přizpůsobit přesně potřebám fi rmy i jejím zaměstnancům. zda mechanik tento čas dodržel, případně zvládl opravu rychleji, nebo zda oprava trvala déle. V takovém případě musí mechanik uvést důvod prodlení. Cílem, který si společnost stanovila, je přitom dosáhnout v servisu až na 90% efektivitu práce. Podrobně se budou sledovat i další oblasti Díky snadné adaptabilitě Microsoft Dynamics NAV s BIZ4Logistics i díky zjevným přínosům, které přináší přesné vyhodnocování jednotlivých činností v servisu, plánuje Lorenc Logistic zavést podobně přesný monitoring i do oblasti přepravy. Tam bude sloužit zejména pro porovnávání plných a prázdných kilometrů (tj. kilometrů s nákladem a bez nákladu), kde by měl pomoci minimalizovat množství prázdných kilometrů, které jsou pro fi rmu jen nákladem. Microsoft Dynamics NAV navíc umožní fi rmě zavést i další důležitou funkci, kterou by s předchozím systémem vůbec nešlo realizovat a to důslednou kontrolu spotřeby jednotlivých vlastních vozidel v závislosti na hmotnosti převáženého nákladu a profi lu trasy. Od toho si fi rma slibuje další snížení provozních nákladů a nárůst efektivity v oblasti nákladní přepravy. Microsoft Dynamics NAV umožní firmě růst Microsoft Dynamics NAV již nyní, díky své univerzálnosti, podporuje a monitoruje podstatně více procesů než předchozí systém. V Lorenc Logistic jej využívá téměř každý. Nový systém tak slouží pro kontrolu činnosti jednotlivých úseků jako podklad pro mzdy, pro jednání se zákazníky i pro mnoho dalších činností. Kromě nárůstu efektivity práce a podstatného zrychlení přípravy dat důležitých pro rozhodování společnosti přitom pomohl fi rmě vyhovět požadavkům zákazníků na zpřístupnění dat pro jejich informační systémy a umožnil jí lépe vyhodnotit, kteří zákazníci a které typy zakázek jsou pro fi rmu nejpřínosnější. I teď, více než rok od spuštění Microsoft Dynamics NAV ve fi rmě, se přitom systém neustále vyvíjí spolu s tím, jak se mění způsob fungování fi rmy, a s tím, jak její management plánuje rozšiřování aktivit za hranicemi České republiky.

3 Nowaco: Nový podnikový systém nás podpořil v růstu a podržel v těžkých dobách Nowaco se svými dceřinými společnostmi patří k největším potravinářským firmám v České republice. V roce 2009 dosáhla dokonce celkově na 60. příčku v žebříčku Czech TOP 100 a na druhé místo v oblasti potravinářství. Tržby skupiny dosáhly v roce 2009 hodnoty 8,8 miliardy korun. Nowaco je známé především svoji vlastní výrobou zmrzlin pod značkou Prima a prodejem vlastních mražených potravinářských výrobků. Firma ale patří také mezi dvorní dodavatele řady známých restaurací i firem provozujících závodní stravování, kterým dodává hlavně ryby, maso a zeleninu. V roce 2006 v době svého růstu se rozhodla nasadit ve spolupráci s IT SYSTEMS systém Microsoft Dynamics AX. Ten jí pomohl v růstu a podržel ji i v době, kdy se trhu nedaří. S novým systémem byla akvizice hračkou To, že bylo rozhodnutí pro Microsoft Dynamics AX správnou volbou, se společnosti Nowaco potvrdilo hned v prvním roce jeho fungování. Kromě očekávaných přínosů souvisejících se sjednocením procesů a centralizací všech informací ze všech dceřiných fi rem totiž přišla akvizice společnosti Gastrostella Group specializující se na prodej ve třech vlastních cash&carry prodejnách a na distribuci sortimentu pro gastronomická zařízení. I tu totiž bylo třeba převést na nový informační systém, protože její vlastní fungoval ještě v prostředí DOSu a jeho technická podpora již vypršela. Samotná migrace Gastrostelly na nový systém trvala společnosti IT SYSTEMS, která Microsoft Dynamics AX v celé skupině implementovala, od počáteční analýzy pouhé tři měsíce. Systém totiž stačilo pouze rozšířit o nové součásti související s provozem prodejen, kterými Gastrostella disponuje. Vše ostatní, včetně řízení distribuce, bylo možné převzít přímo ze společnosti Nowaco. Změna řízení při růstu nebyla problém Velice důležitým přínosem Microsoft Dynamics AX byla také jeho neuvěřitelná fl exibilita v oblasti řízení strategických změn. Při rychlém růstu, kterým Nowaco od roku 2007 procházelo, se totiž ukázalo, že bude vhodné oddělit způsob řízení obchodu a logistiky. Zatímco pro logistiku se ukazovala jako nejvhodnější segmentace podle lokalit jednotlivých dep, tak pro oblast obchodu se jako výhodnější ukázalo prodej centralizovat. Tato organizační změna přitom představovala pouhý jeden měsíc potřebný pro analýzu a příslušné změny v Microsoft Dynamics AX. Investice se ji přitom vrátila v řádu týdnů, neboť díky této organizační změně bylo možné snížit celkový počet dispečerů. Právě fl exibilitu a snadnou adaptaci systému na nové podmínky na trhu ocenilo Nowaco nejvíc. Nový systém přinesl nové možnosti ve výrobě i prodeji Microsoft Dynamics AX tak umožnil snadno promítnout i změny do řízení výroby, kdy fi rma zakoupila nové stroje na zpracování masa, které zákazníkům nabídly možnost volby jeho úprav. Navíc Microsoft Dynamics AX fi rmě umožnil vytvořit zcela nový prodejní kanál v podobě e-shopu. Ten vyvinul implementační partner pro Nowaco přímo na míru a díky jeho přímému napojení na Microsoft Dynamics AX se podařilo celý prodejní proces plně automatizovat. Zákazník si tak zvolí v e-shopu, co chce přivést, a vše, od objednání zboží v jednotlivých skladech či výrobních závodech po jeho dopravení do nejbližšího depa, vyskladnění, dopravu až k zákazníkovi i fakturaci tak proběhne už automaticky. Microsoft Dynamics AX pomohl firmě i v těžkých dobách Vůbec největším přínosem však byl nový systém pro Nowaco v době, kdy se trhu nedaří. Nowaco tak bylo schopno reagovat na výkyvy ve výrobě i při řízení stavu zásob. To je přitom v potravinářství poměrně komplikované, neboť některé kontrakty jsou sjednány až na rok dopředu, a navíc zásoby mají omezenou dobu trvanlivosti. Velkým přínosem byl hlavně dostatek informací ze systému, které pomohly při analýze obtížné situace na trhu a umožnily pružně reagovat na jeho poklesy i přírůstky. Management tak v této nelehké době získal v Microsoft Dynamics AX silný nástroj, který mu pomohl na základě přesných a snadno dostupných údajů výrazným způsobem urychlit rozhodování, a zvýšit tak celkovou fl exibilitu společnosti. Martin Slanina: Díky CRM od společnosti Microsoft jsme mohli spustit přímý prodej komínů Společnost BUILDING SP je ryze českou rodinnou společností, která vznikla v roce Základem jejího portfolia je výroba betonových prefabrikátů a suchých maltových směsí. Letos na podzim vstoupila společnost na trh s vlastním komínovým systémem BUILD UP. O tom, jakou roli může hrát důraz na řízení vztahů nejen s prodejci, ale i s koncovými zákazníky, kterým firma obvykle neprodává napřímo, s námi hovořil Martin Slanina, jednatel společnosti. Jaký systém prodeje využívá vaše společnost? Všechny naše produkty s výjimkou nového komínového systému prodáváme výhradně prostřednictvím stavebnin. Často se však stává, že nám zavolá koncový zákazník s tím, že by chtěl koupit naše tvárnice. Požádáme ho proto o PSČ jeho stavby a doporučíme mu nejbližší prodejny stavebnin, které mají naše tvárnice. Zároveň příslušnou prodejnu kontaktujeme a předáme jí informaci o této poptávce. Přímý kontakt nám tedy pomáhá zvyšovat prodej prostřednictvím našich obchodních partnerů. Nyní navíc spouštíme zcela novou službu, a to prodej komínů přes e-shop. Zákazník si prostřednictvím našeho e-shopu může objednat celý komínový systém včetně dopravy a montáže. Produkt budeme nabízet i skrze naše obchodní partnery ve stavebninách, ale nově budeme celý proces kontaktu se zákazníkem řídit my. K čemu vlastně výrobce prefabrikátů, jako je vaše společnost, potřebuje CRM? Naše obchodní oddělení čítá několik obchodníků. Každý z nich se stará o stavebniny i koncové zákazníky na určitém území. Obchodníci přitom často jezdí do jednotlivých stavebnin a udržují s nimi osobní kontakt. Bez CRM jsme ale nedokázali jednoduše říct, zda naši obchodníci pracují efektivně, kolik toho skutečně zvládnou obstarat ani jaké potenciální tržby by nám z jejich kontaktů v nejbližší budoucnosti mohly plynout. Zkrátka jsme neměli dostatečnou kontrolu nad obchodním oddělením a nemohli jsme ho řídit tak, jak bychom si představovali. Zkoušeli jsme proto různé nástroje od GPS navigaci v autě po ručně vyplňované týdenní reporty v Excelu. Ani jeden z těchto nástrojů se nám však neosvědčil, setkaly se spíš s nevolí a ve fi nále nám o efektivitě práce obchodníků neposkytly žádné informace. Proto jsme se loni na podzim rozhodli investovat do profesionálního podnikového řešení Microsoft Dynamics CRM a s odstupem mohu říci, že se situace výrazně zlepšila. Společnost Ortex, která jej implementovala, nám ho upravila přesně podle našich představ, a konečně tak máme nástroj, který pomáhá jak obchodníkům, tak managementu. Obchodníci si zde mohou například plánovat schůzky v kalendáři v Outlooku (informace se automaticky propisují do CRM), vést si evidenci kontaktů s jednotlivými stavebninami a veškerou komunikaci archivovat. To jim pak zjednodušuje další obchodní aktivity. Navíc si mohou přímo ze CRM nechat automaticky vygenerovat veškeré potřebné dokumenty, jako jsou smlouvy, dodací listy, cenové kalkulace atd. Díky CRM systému mají také obchodníci možnost zastavit automatické zaslání upomínky o nezaplacení v případě, kdy vědí, že daný obchodní partner je spolehlivý a na zaplacení prostě tentokrát jen zapomněl, což se může stát každému. A co přináší CRM vám jako manažerovi? Především okamžitý přehled o dění v obchodním oddělení. Každý den o půlnoci mi chodí automaticky em dvoustránkový přehled o tom, co naši obchodníci předešlý den dělali. Díky CRM také můžeme lépe plánovat tržby, kontrolovat plnění plánu, včas identifi kovat problémy i obchodní příležitosti a hlavně podstatně lépe a efektivněji řídit kontakt s koncovým zákazníkem, což je zejména nyní, při zavádění nového produktu na trh, klíčové. CRM jsme dokonce nadřadili nad ERP systém, což vypovídá nejen o jeho kvalitě, ale i o tom, nakolik je pro nás náš zákazník důležitý. Poznali nějak vaši zákazníci, že máte CRM systém? Ano, a to jak koncoví zákazníci, tak i jednotlivé stavebniny, kterých máme desítky. U přímých poptávek od koncových zákazníků se nyní vždy zajímáme o to, jestli byl nákup nakonec realizován, případně jestli si zákazník ve stavebninách koupil naše tvárnice, nebo konkurenční. Přímo nyní řídíme i prodej komínů přes e-shop. U stavebnin zase využíváme CRM k vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých kontaktů, k řízení doplňování našich propagačních materiálů v jednotlivých prodejnách a celkově k lepší péči o naše obchodní partnery, kterým se vždy snažíme dávat něco navíc. Proč jste si vybrali zrovna Microsoft Dynamics CRM? Vybírali jsme ze čtyř CRM systémů, významnou roli hrála při rozhodování i jejich cena. Nakonec jsme se rozhodli připlatit si za špičkový CRM systém od společnosti Microsoft, který lze pohodlně ovládat z Outlooku. Microsoft Dynamics CRM nás přesvědčil svým uživatelským rozhraním, které vše maximálně zjednodušuje, a šetří tak čas. A i když byl Microsoft Dynamics CRM oproti ostatním systémům dražší, tak díky dotaci z EU, s jejímž získáním nám pomohl přímo Microsoft a která pokryla 45 % z jeho ceny, jsme si jej nakonec mohli bez problémů dovolit. S ročním odstupem musím říct, že to byla dobrá volba, v neposlední řadě i díky profesionalitě a přístupu společnosti Ortex, která nám systém upravila tak, abychom si ho mohli snadno přizpůsobovat podle našich aktuálních potřeb. Bez něj by pro nás uvedení nového komínového systému na trh bylo fi nančně i provozně náročnější. Díky CRM systému získala ČD Telematika nástroj pro řízení obchodních aktivit ČD Telematika poskytuje komplexní ICT řešení a služby zejména v sektoru železniční dopravy, ale i státní správy, samosprávy a velkých firem. Patří také k významným poskytovatelům telekomunikačních služeb. V cestě za úspěchem jí nyní při řízení obchodních aktivit pomáhá i systém Microsoft Dynamics CRM. Na počátku byla změna ČD Telematika se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti služeb a řešení, podle nichž se dělí také organizační struktura celé společnosti infrastruktura, telekomunikační služby, systémová integrace a implementace informačních systémů. V oblasti infrastruktury poskytuje širokou nabídku služeb od plánování, projektování a výstavby různých typů ICT infrastruktur přes jejich provoz až po údržbu a nepřetržitý servis. Své služby nabízí rovněž na poli systémové integrace, vývoje aplikací, outsourcingu služeb, provozu aplikací a servisu výpočetní techniky. V oboru telekomunikací nabízí řadu internetových, datových a hlasových služeb s vysokou spolehlivostí, garantovanou SLA (Service Level Agreement). Ty jsou určeny zejména telekomunikačním operátorům a lokálním poskytovatelům internetového připojení, ale i dalším subjektům z řad velkých fi rem a státní správy. ČD Telematika poskytuje také konzultace a implementace kompletního portfólia řešení SAP, včetně zajištění a outsourcingu provozu. Dříve měla každá z těchto čtyř skupin vyčleněné vlastní obchodníky, což kladlo zvýšené nároky na koordinaci obchodních aktivit napříč společností. Ukázalo se, že ve střednědobém horizontu, kdy se chce fi rma více zaměřit na nabídku služeb podnikům mimo drážní průmysl, je dosavadní systém neefektivní. Proto bylo v roce 2009 rozhodnuto o centralizaci obchodu. Cílem bylo zefektivnit obchodní procesy a způsob řízení obchodních aktivit. Druhý, logicky navazující krok spočíval v nasazení CRM systému jako nástroje pro podporu a řízení nově centralizovaného obchodu. Zároveň je i nástrojem pro sledování forecastu tržeb jak v konsolidované podobě napříč celou fi rmou, tak i v maximální možné strukturovanosti informací o jednotlivých obchodních případech, obchodnících, produktech a zákaznících. V rámci fi rmy došlo také ke standardizaci obchodních procesů. Microsoft Dynamics CRM nabídl optimální cenu a flexibilitu ČD Telematika si vybírala z několika CRM systémů a na základě vyhodnocení celé řady kritérií zvolila řešení Microsoft Dynamics CRM. Kromě toho, že nabídl optimální náklady na licence a provoz systému, poskytl také potřebnou fl exibilitu úprav podle specifi ckých potřeb společnosti a snadné provázání s podnikovým informačním systémem. To bylo pro společnost, která má vzhledem k širokému záběru činností specifi ckou strukturu, klíčové. Pro implementaci a úpravu systému si ČD Telematika zvolila jako partnera společnost Ness Technologies. CRM systém začal fungovat po dvou měsících Celá implementace byla rozdělena do dvou fází. V té první bylo třeba co nejrychleji zprovoznit klíčové funkce evidenci obchodních příležitostí a forecasting tržeb. Toho se díky spolupráci s Ness Technologies podařilo dosáhnout za méně než dva měsíce, a to včetně migrace dat z řady nekonsolidovaných datových zdrojů. Ve druhé fázi, která byla dokončena o čtyři měsíce později, byly provedeny klíčové úpravy přesně na míru potřebám společnosti. Bylo vytvořeno propojení se systémem SAP, napojení na poštovní server, databázi smluv a úložiště dokumentů. Díky tomu mohla fi rma naplno využít výhod nového obchodního modelu a zvýšit efektivitu obchodního týmu. Zároveň je už stanoven další okruh činností a procesů, pro jejichž podporu bude systém dále využíván. ČD Telematika tak maximálně využije jeho možností, s cílem co nejvíce zjednodušit a zefektivnit procesy a činnosti jak uvnitř společnosti, tak i směrem k zákazníkům. CRM přinesl přesný přehled o dění ve firmě i o budoucích výnosech Microsoft Dynamics CRM však nepřinesl výhody jen pro obchodníky, kteří teď mají všechny informace k obchodním případům konsolidované a rychle dostupné v rámci jednoho systému. Velký přínos představuje CRM také pro vedení společnosti, protože díky zásadnímu zpřesnění krátkodobých i střednědobých forecastů tržeb a obchodních výsledků umožňuje lepší strategické rozhodování. Obchodní výsledky lze sledovat na úrovni jednotlivých oddělení či obchodníků, ale také v rámci jednotlivých skupin produktů a služeb, a to včetně možnosti srovnání forecastovaných a skutečných tržeb v potřebné úrovni detailu. Management společnosti má tedy detailní přehled nejen o současném stavu plnění jednotlivých plánů či úspěšnosti jednotlivých obchodníků a produktů, ale hlavně o budoucím vývoji výnosů. Vývoj a forecast tržeb se vyhodnocuje na týdenní bázi, přesnost forecastu (porovnání se skutečnými výnosy) se provádí měsíčně. Management získal v CRM důležitý nástroj pro strategické řízení CRM systém přinesl managementu zcela nové možnosti v oblasti strategického řízení a rozhodování. Díky okamžitému přehledu o stavu minulých, současných i plánovaných tržeb se ČD Telematika stala podstatně fl exibilnější. Vedení fi rmy nyní může pružně reagovat na vývoj obchodních aktivit a přijmout opatření k eliminaci dodatečných nákladů či k maximalizaci výnosů z nových obchodních příležitostí. Microsoft Dynamics CRM společnosti umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby i vývoj na trhu a efektivněji vynakládat prostředky jak z krátkodobého, tak i střednědobého pohledu. Na základě přesných a aktuálních podkladů může management činit důležitá strategická rozhodnutí s přesnou představou o jejich budoucím dopadu. Strana 3

4 Cloud computing přichází Komerční prezentace inzerce Cloud computing je novodobým fenoménem, o kterém se diskutuje čím dál častěji. Nyní tento koncept může konečně, díky masivnímu rozvoji broadbandu a nárůstu přenosových kapacit páteřních sítí po celé Evropě, začít naplno fungovat. Co ale vlastně je Cloud computing, co přináší a v čem vám dokáže pomoci? Co je to Cloud computing Cloud computing je stručně řečeno koncept, kdy si uživatel aplikace již nekupuje ani neinstaluje na svém počítači či fi remním serveru. Místo toho si od poskytovatele Cloud computingu objedná potřebný software ve formě služby a přistupuje k němu prostřednictvím svého webového prohlížeče (či lokální klientské aplikace). Server zajistí veškerý potřebný výpočetní výkon a webový prohlížeč na počítači u koncového uživatele slouží jen pro zobrazování výsledků a zadávání dat do aplikace. O veškerou údržbu, správu, upgrady atd. se pak stará poskytovatel Cloud computingu. Proč využívat Cloud computing Hlavní důvody by šly shrnout do pojmů jako rychlost nasazení, úspory a snadná správa a údržba. Samotný uživatel se o nic nestará, potřebný software si pořizuje ve formě služby, za kterou platí pravidelný poplatek stejně, jako to dělá třeba u mobilního telefonu. Rozdíl je v tom, že samotné zřízení služby zde ještě o něco rychlejší a pohodlnější a lze jej provést během pár minut z domova či kanceláře. Samotná služba pak ve své ceně zahrnuje veškerou správu, údržbu, aktualizace, upgrady, zálohy, ochranu proti virům, šifrování a velice často také provozovatelem garantovanou dostupnost dané aplikace. V korporátním prostředí se navíc přidávají i další důležité argumenty, kterými jsou snižování nákladů (o provoz softwaru a potřebného hardwaru se stará poskytovatel služby), optimalizace cashfl ow (fi rma nemusí nic investovat, řešení si pořizuje ve formě služby s pravidelným měsíčním poplatkem) a získání vysoké dostupnosti a spolehlivosti zcela zdarma (poskytovatel do ní musí sám investovat, aby přilákal a udržel si zákazníky). Pro koho je Cloud computing Cloud computing je ze své podstaty ideální zejména pro fi rmy, které tím takříkajíc zabijí dvě mouchy jednou ranou jednak nemusí investovat do serverových produktů a potřebného hardwaru a jednak ušetří náklady na IT techniky, kteří jsou k jejich provozu potřeba. Výhod Cloud computingu přitom může využívat jak malá či střední fi rma, která nemá vlastní IT oddělení a která zvažuje každou korunu investovaných prostředků, tak i velká fi rma, jež hledá cestu, jak optimalizovat využití investičních i provozních prostředků a jak se soustředit na svůj core business. Některé velké fi rmy pomocí Cloud computingu mohou také elegantně překlenout bariéru mezi IT infrastrukturou a prostředky, které nabízejí zaměstnancům, a IT prostředky, jež chtějí nebo potřebují nabízet stálým externím spolupracovníkům, jejichž počet se v čase často mění. Cloud computing podle společnosti Microsoft Není rozhodně žádným překvapením, že v novodobém fenoménu Cloud computingu chce sehrát důležitou roli i největší softwarová společnost na světě Microsoft. Ta dokonce pro tuto oblast vyvinula i speciální serverovou platformu Windows Azure, která je určena pro datacentra Microsoft, jež Cloud computing nabízejí. Pod hlavičkou Microsoft Online Services tak nyní i na český trh (a v českém jazyce) vstupuje první čtveřice cloud-computingových aplikací Microsoft Exchange Online, Offi ce SharePoint Online, Offi ce Communications Online a Offi ce Live Meeting, který jako jediný zůstává pouze v angličtině. Ve všech čtyřech případech se přitom jedná o online verze zaběhnutých serverových produktů Microsoft. Ty však v tomto případě už neběží na vašem vlastním serveru, ale ve špičkově vybavených datacentrech Microsoft vyhrazených právě pro Cloud computing. Těch je po světě zatím šest, přičemž v Evropě jsou umístěna v Dublinu a Amsterdamu, a jejich úkolem je zajistit maximální dostupnost všech služeb. Každé z datacenter přitom samo o sobě disponuje dostatkem redundantních prvků. Nicméně pro případ nenadálých potíží se všechna data zálohují i mezi jednotlivými datacentry. Výsledkem pak je, že Microsoft u všech svých cloud-computingových aplikací garantuje minimální dostupnost na úrovni 99,9 % na měsíční bázi. Cloud-computingové aplikace od společnosti Microsoft si přitom můžete pořídit s nulovou vstupní investicí, pouze za cenu pravidelného měsíčního poplatku denominovaného v eurech. Hostovaný Exchange za 110 Kč Asi nejznámější a nejatraktivnější službou z nabídky Microsoft Online Services bude Microsoft Exchange Online Standard, který za 110 Kč (4,26 ) měsíčně za jednoho uživatele nabízí všechny funkce Microsoft Exchange Serveru, včetně podpory přímé synchronizace ů, kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek na mobil. Podporovány jsou přitom de facto všechny současné smart phony, ať již jde o značky Nokia, Apple, HTC, BlackBerry, Samsung, či LG. V ceně služby je navíc zahrnut i Microsoft Forefront Security for Exchange Server, což je antivirový a antispamový nástroj, který využívají rovněž velké korporace a banky u nás i v zahraničí. Ke službě Exchange Online přitom můžete přistupovat jak prostřednictvím webového prohlížeče či mobilního telefonu, tak z Outlooku (PC) či Entourage (Mac), a díky podpoře protokolů POP3 a IMAP4 také z libovolného jiného poštovního klienta. Velikost schránky je omezena na příjemných 25 GB a velikost jedné zprávy by neměla přesáhnout 25 MB. Zacíleno na týmovou práci Zbylé tři produkty by se daly shrnout pod jediný pojem týmová práce. SharePoint Online, který je z celého balíku nejdražší a prodává se za 115 Kč (4,47 ) měsíčně za jednoho uživatele, nabízí kompletní portálovou platformu tj. sdílené pracovní prostory, intranet (včetně osobních stránek, blogů, diskusních fór, kalendáře, dotazníků atd.), platformu pro sdílení znalostí (wiki), formulářové služby a samozřejmě řízení uživatelských práv na úrovni uživatelů i uživatelských skupin. Každý uživatel má přitom přidělen prostor o velikosti 250 MB. Jediné, co snad oproti standardnímu SharePointu chybí, je možnost vyvíjet pro SharePoint Online vlastní aplikace. Při uvážení časové i hardwarové náročnosti implementace a správy SharePointu je přitom právě tato služba velice atraktivní i pro střední a velké společnosti. Další v pořadí je služba Offi ce Communications Online, která přináší všechny výhody řešení pro sjednocenou komunikaci, jež nabízí Offi ce Communications Serveru. Součástí měsíčního poplatku 44 Kč (1,70 ) za jednoho uživatele je přitom i plná desktopová licence na Microsoft Offi ce Communicator, který slouží pro obsluhu všech klíčových funkcí tedy pro Instant Messaging, telefonování i komunikaci s využitím videa. Oproti klasickým bezplatně dostupným řešením je zde přitom obrovská výhoda v celkové transparentnosti služby, šifrování celé komunikace, přítomnosti pokročilých adaptabilních audiokodeků a videokodeků i v přímém propojení s Outlookem, kdy se můžete například přímo z těla u jedním kliknutím spojit s jeho odesílatelem. Pro zájemce o videokonference a telekonference je pak připravena i poslední ze služeb Offi ce Live Meeting Online s cenou 99 Kč (3,84 ) za jednoho uživatele měsíčně. Ta vám nabízí možnost pořádat online nejen videokonference mezi více uživateli, ale také nejrůznější prezentace se sdíleným plátnem, virtuálním fl ipchartem či sdílenou plochou. To vše přímo z okna webového prohlížeče. Pro fi rmy, které by se rozhodly využívat všechny čtyři aplikace najednou, je pak připraven balíček s názvem Business Productivity Online, který je dostupný za cenu 220 Kč (8,52 ) měsíčně (tj. se 40% slevou). Cloud computingu se nemusíte bát Cloud computing je zejména pro fi rmy a začínající podnikatele zajímavou alternativou, jak se dostat rychle a levně k profesionálním nástrojům. Navíc v době krize může být i zajímavým způsobem, jak zajistit ve fi rmě potřebné inovace, a případně i způsobem, jak realizovat úspory na IT infrastruktuře a její technické podpoře. Při rozhodování o Cloud computingu byste pak vždy měli dbát nejen na poměr cena/výkon, ale také na to, jak je zajištěna serverová infrastruktura Cloudu, jaká je k dispozici technická podpora a jaké je SLA (tj. garantovaná dostupnost). Předejdete tak případnému zklamání a nečekaným problémům. ČSSZ virtualizace a centralizovaná správa od společnosti Microsoft výrazně zvýšila dostupnost 180 serverů ČSSZ je největší finančně správní institucí státní správy České republiky. Pro každodenní činnost svých zaměstnanců potřebuje špičkovou IT infrastrukturu, která je umístěna jak na ústředí ČSSZ v Praze, tak v celkem 90 územních pracovištích. Právě o serverovou infrastrukturu na těchto pracovištích se přitom od května 2010 starají Windows Server 2008 R2 s technologií Hyper V a rodina produktů Microsoft System Center. Díky tomu se výrazně zvýšila dostupnost serverů a znatelně poklesly časové nároky na jejich správu a údržbu. Bezchybná činnost ČSSZ je pro chod České republiky klíčová Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spravuje věci téměř 8 milionů pojištěnců, z čehož je více než 2,5 milionu důchodců. Do státního rozpočtu přispívá více než 35 %. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Kromě toho má však na starosti i další úkoly. Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Kontaktními místy pro občany jsou z pohledu ČSSZ buď lokální územní pracoviště umístěná v jednotlivých okresech či městských částech, nebo elektronická podatelna, která data centrálně přijme a pak je distribuuje na jednotlivá místně příslušná územní pracoviště. Objem dat, která musí ČSSZ zpracovávat, je obrovský. Územní pracoviště tak disponují vlastní serverovou infrastrukturou, která se stará o zprostředkování dat ze systémů v ústředí. Na každém územním pracovišti tak lze najít dva servery, které se starají de facto o zprostředkování výměny dat s centrem, a dva servery, jež zajišťují infrastrukturní funkce, jako je doménový řadič apod. Staré servery neměly jednotný nástroj pro správu a morálně i fyzicky dosluhovaly Všechny tyto čtyři servery na 90 územních pracovištích už postupně dosluhovaly, a to jak po softwarové, tak i po hardwarové stránce. Nejhorší situace však panovala u 180 serverů obstarávajících právě zprostředkování komunikace s ústředím. Polovina z nich používala ještě operační systém Windows Server 2000, jehož podpora skončila v červenci 2010, a druhá polovina pak Windows Server Tyto servery nakoupené v období let 2001 až 2004 přitom dosluhovaly i po hardwarové stránce. Náhradní díly na takto staré servery už však nebyly k dispozici, a IT oddělení tak muselo jednotlivé servery spravovat svépomocí, kdy do nich dodávalo komponenty z jiných podobně starých serverů apod. Oprava jednoho serveru tak v průměru trvala okolo tří dnů. Jako poměrně velký problém se navíc ukázala i samotná detekce výpadku serveru. Na ČSSZ totiž neexistoval žádný jednotný nástroj pro správu serverů a detekci výpadků. O jednotlivé servery se staral na každém územním pracovišti administrátor, který však paralelně plnil i další úkoly. Detekce výpadku proto nejčastěji probíhala tak, že si úředníci všimli, že do agend, které dosud nejsou plně integrovány do centrálních aplikací, delší dobu nezískali aktuální data z ústředí, což mohlo v průměru trvat i dva pracovní dny. Samotná nedostupnost dat z ústředí sice neznemožňovala úředníkům práci jako takovou, neboť se k datům měli možnost dostat i jinými způsoby, ty však pro ně byly výrazně méně efektivní. Navíc některé úkony nebylo při výpadku serverů možné provádět, a tak se úředníkům během výpadku kumulovaly úkoly, které nemohli v danou chvíli vyřídit. Zbytečně tak klesala celková produktivita jejich práce. Výpadky přitom nezpůsobovaly jen poruchy hardwaru či softwarové problémy, ale zejména v letních měsících také časté bouřky a s tím související výpadky elektřiny. Celkový počet výpadků se přitom s rostoucím stářím serverů zvyšoval. V roce 2009 tak bylo zpravidla dočasně mimo provoz v průměru 5 serverů z celkových 180, přičemž průměrná doba odstranění výpadku, zejména díky nedostupnosti historických HW komponent, se šplhala k 5 pracovním dnům. Tlak na úspory se projevil všude V roce 2008 se navíc v souvislosti s nástupem fi nanční krize rozhodla vláda České republiky začít hledat ve státní správě co největší úspory. Hledání úspor se tak samozřejmě dotklo i ČSSZ. V IT se to projevilo de facto ve dvou rovinách. Jednak vznikl ještě vyšší tlak na úspory i v takových oblastech, jako je spotřeba elektrické energie, což znamenalo důslednou kontrolu vypínání koncových stanic a zvažování možnosti vypínat na noc i servery, a jednak se musel počátkem roku 2009 snížit počet pracovníků IT oddělení. Dříve pracovala na každém okrese dvojice IT odborníků administrátor a správce sítě. Úsporná opatření však vedla k tomu, že téměř 40 správců sítě muselo být propuštěno nebo převedeno na jinou práci, přičemž jejich pracovní úkoly přešly na administrátory. Zbylým administrátorům na územních pracovištích tak skokově narostl objem práce, kdy měli na starosti jak správu serverů a lokální síťové infrastruktury, tak i veškerou technickou podporu všech místních uživatelů. Nové servery musely být ve znamení úspor ČSSZ se proto rozhodla nastalou dlouhodobě neudržitelnou situaci vyřešit nákupem nových serverů, který byl díky stále častějším výpadkům a snížení počtu pracovníků nezbytný. Požadavky na nové řešení přitom byly jasné přinést maximum možných úspor a získat nástroj pro centrální a co nejvíce automatizovanou správu, který by aspoň trochu kompenzoval skokově zvýšenou zátěž administrátorů na územních pracovištích. Od nových serverů si ČSSZ navíc slibovala, že stejně jako ty předchozí budou sloužit minimálně pět let. Z těchto požadavků následně vyplynulo, že bude nejlepší původní dva hardwarové servery nahradit jediným hostitelským serverem pro běh virtualizovaných instancí, který nabídne snazší správu, nejnovější softwarové nástroje a technologie a hlavně do budoucna také potenciální rozšiřitelnost. Nový server přitom bude pro všech 90 územních pracovišť po hardwarové i softwarové stránce identický, aby bylo možné v co nejkratším čase provést jeho softwarovou obnovu přímo z ústředí a aby byla také do budoucna zajištěna snadná záměna komponent mezi jednotlivými servery. Vzhledem k tomu, že servery bylo potřebné nasadit co nejrychleji, požadovala ČSSZ dodávku virtualizačního řešení, instalaci jednotlivých virtuálních serverů a jejich aplikací i instalaci nástrojů pro vzdálenou správu na klíč. Microsoft přišel s úsporným řešením dodaným na klíč S nejlepším a cenově nejefektivnějším řešením přitom přišla konzultační divize společnosti Microsoft Microsoft Services. Strana 4

5 Ta všechny servery postavila na jednotné a administrátorům známé platformě Microsoft, což výrazně usnadnilo budoucí dohled, správu i potenciální obnovu dat u všech serverů. Jako serverový operační systém byl zvolen Microsoft Windows Server 2008 R2 s virtualizační technologií Hyper-V. S jeho pomocí byly na každém fyzickém serveru vytvořeny dva virtuální stroje jeden pro interní aplikaci sloužící k přímé výměně dat s centrálou a druhý s Microsoft SQL Server 2008 a Microsoft BizTalk Server 2009 pro zápis elektronicky přijatých podání do místních databází. Pro správu všech 180 virtuálních (90 fyzických) serverů pak byl zvolen Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2, který je klíčovým nástrojem pro instalaci a následnou správu všech hostitelských serverů a obsahuje úložiště všech obrazů disků (image), odpovědní soubory pro automatickou konfi guraci OS, šablony pro hardwarovou i softwarovou konfi guraci virtuálních serverů a skripty, které zajišťují plně automatické nasazení nových virtuálních serverů. Nové nástroje přinesly snazší správu i časové úspory administrátorům Nová platforma, kterou Microsoft Services nasadila na nově zakoupené servery, přinesla ČSSZ řadu úspor. Kupříkladu jen na distribuci pravidelných aktualizací serverových operačních systémů, kterou nyní zajišťují Windows Server Update Services integrované ve Windows Server 2008, ušetří každý administrátor 24 člověkohodin ročně. Dříve byly totiž aktualizace pro Windows 2000 distribuovány jednou měsíčně na instalačním CD a každý administrátor je na každý server musel nainstalovat sám, což mu zabralo na jednom serveru v průměru hodinu, navíc přesčasového času. Instalace aktualizací totiž obvykle vyžaduje restart, což není možné provádět za plného provozu. Nyní se vše provede na vzdálený pokyn z ústředí zcela automaticky a v přednastavenou dobu. Jen na aktualizacích tak IT oddělení ČSSZ ušetří celkem člověkohodin ročně, což je v době personálních úspor velice důležitý benefi t. Časové úspory se však objevily i jinde. Dříve byl totiž každý server nakonfi gurován odlišně, neboť jeho konfi guraci prováděl přímo příslušný administrátor. Jistá podobnost v přístupu ke konfi guraci serveru mohla být k vidění maximálně na úrovni krajů. To však výrazně ztěžovalo postup administrátorů z ústředí v případě, kdy nastala krizová situace, kterou administrátor na územním pracovišti už nezvládl vyřešit sám. Nyní je vše podstatně jednodušší všechny servery mají identickou konfi guraci a případné výraznější zásahy, jako je obnova či instalace nových aplikací, se provádějí na dálku, přímo z centra. Výpadek serveru je vyřešený do hodiny Virtualizace a nasazení nástrojů Microsoft System Center (zejména pak Virtual Machine Manager 2008 R2) také výrazným způsobem zvýšila dostupnost serverů. Dříve trvala detekce výpadku obvykle dva dny a probíhala a řešila se lokálně. Nyní je výpadek detekován v řádu sekund, a to včetně aspoň předběžné identifi kace jeho příčiny (softwarový konfl ikt, chyba hardwaru, chyba při komunikaci s doménovým řadičem atd.). Díky unifi kaci jednotlivých hardwarových serverů a nasazení operačního systému Microsoft Windows Server 2008 s integrovanými nástroji pro zálohování a obnovu systému se navíc výrazným způsobem snížila doba potřebná pro úplnou obnovu serveru po softwarové stránce. Administrátor z ústředí se kdykoliv může vrátit k předchozí funkční konfi guraci anebo během necelé hodiny server zcela obnovit ze zálohy. Doba od detekce přes obnovení fungování serveru se tak u softwarových problémů zkrátila ze 3 až 5 dnů na 1 hodinu. Zatím je to ale spíše teoretická hodnota, neboť k žádnému výpadku nového serveru nedošlo. Ze 180 virtuálních (90 fyzických) serverů je tak nyní v průměru dostupných všech 180 (90). Virtualizace přinesla větší flexibilitu Velkou výhodou virtualizace, zejména pak v prostředí státní správy, je také vysoká fl exibilita nového řešení. Nasazení nového serveru na libovolném územním pracovišti je nyní otázkou hodin. Dříve se přitom musel několik týdnů shánět server z jiného pracoviště anebo se muselo žádat o investiční prostředky v rozpočtu na další rok, což prodloužilo dobu nasazení nové aplikace až na 18 a více měsíců. Když tak například ČSSZ v roce 2008 náhle převzala od Ministerstva práce a sociálních věcí agendu lékařské posudkové služby, znamenalo to pro IT oddělení po stránce zajištění serverové infrastruktury několik týdnů hledání dostupných hardwarových prostředků. Podobně problematické bylo i dodatečné nasazování některých lokálních aplikací (např. zabezpečovacích či přístupových a docházkových systémů). Nyní však stačí vytvořit na dálku nový virtuální server a potřebná infrastruktura je dostupná během pár desítek minut. Navíc nové virtualizované servery mají dostatečný výkonový potenciál, aby do budoucna dokázaly nahradit i zbylé dva hardwarové servery na pobočkách a umožnily ČSSZ pružně reagovat na případné potřeby. Do budoucna tak virtualizace přinese ČSSZ kromě současných časových úspor a razantního nárůstu dostupnosti ještě další úspory investičních i provozních nákladů. Komerční prezentace inzerce Tuzemský COOP MORAVA úspěšně čelí konkurenci zahraničních řetězců s podporou systému Microsoft Dynamics NAV Moravská nákupní centrála COOP MORAVA je členem skupiny COOP a zajišťuje integrovaný nákup potravinářského i nepotravinářského zboží do velkoobchodních skladů a prodejen jednotlivých družstev. Na vysoce konkurenčním trhu pomáhá k úspěchu COOP MORAVA také ERP systém Microsoft Dynamics NAV na míru rozvíjený společností CCV Informační systémy. Na zkušenosti a názory na jeho rozvoj jsme se ptali Josefa Čepa, jednatele a ředitele společnosti. Co z vašeho pohledu znamená pro moderní obchodní společnost využití podpory informačního systému? Je dobré si uvědomit, že česká a moravská spotřební družstva se svou velkou tradicí podnikání, která trvá více než 150 let, vystupují jako nejsilnější podnikatelské seskupení na tuzemském vnitřním trhu. Naše Jednoty dlouhodobě úspěšně konkurují silnému tlaku zahraničních řetězců. Český obchod by byl zřejmě dávno mimo hru, nebýt schopnosti spolupráce našich družstev podpořené efektivní obchodní a logistickou pomocí. Představa, že bychom se v tomto úsilí nemohli opřít o silný a našim procesům upravený podnikový systém, je dnes již nemyslitelná. Prodejny COOP se obecně zaměřují na vysoký standard poskytovaných služeb ve snaze zůstat nablízku našemu zákazníkovi. Spotřební družstva mají většinu prodejen v menších městech a obcích, a proto jsou českým zákazníkům blíž než ostatní řetězce. To vše nese zvýšený tlak na výměnu informací. Naší podnikatelskou fi lozofi í je vytváření co nejlepších podmínek pro plnohodnotné postavení členů spotřebních družstev v dynamicky se rozvíjejícím obchodování, proto informační systém musí také efektivně komunikovat s jednotlivými družstvy. Specifi kem naší práce je velká potřeba správných informací ve správném čase k zajišťování integrovaného nákupu potravinářského, drogistického a jiného nepotravinářského zboží a dodávek do velkoobchodních skladů a více než tisícovky prodejen našich moravských družstev. V čem bylo pro COOP MORAVA nasazení podnikového systému přínosné? Firma potřebuje držet kormidlo obchodu pevně v ruce, nakupujeme zboží pro 16 moravských spotřebních družstev, takže ERP systém nám musí dávat podporu ve schopnosti pružně reagovat na požadavky odběratelů. Dříve jsme měli potíže s kontrolou cen, řízením objemů objednávaného zboží, či velmi pracnou a pomalou likvidací desítek tisíc faktur. Po nasazení našeho systému došlo ke snížení stavu pohledávek o 30 %, zlevnění komunikace uvnitř obchodního řetězce, snížení nákladů na odeslání a evidenci objednávek k dodavateli, zrychlení přefakturace díky příjmu dokladů od dodavatele prostřednictvím standardní EDI komunikace a v neposlední řadě máme také kvalitnější informace o zboží a cenách. Jde tedy o rozsáhlou informační agendu, která je elektronizována v našem systému a umožňuje efektivní řízení objednávkového procesu. Jaké specifické požadavky na systém bylo třeba vyřešit? Bezpochyby jde o oblast elektronické výměny obchodních dokladů s našimi dodavateli prostřednictvím technologie EDI Orion a následné elektronické výměny faktur s družstvy, protože COOP MORAVA neměl pro tento perspektivní způsob zpracování dat připraveno vlastní integrované řešení. Jedním ze základních požadavků bylo také zavedení kontroly číselníku zboží, které snížilo náklady na jeho údržbu a počet chyb v něm, a tím i zrychlilo objednávání a fakturaci. Dalším požadavkem bylo zprovoznění automatických importů ceníků od dodavatele, což snižuje náklady na jejich pořízení. A konečně systém musel umožňovat sdílení interních informací, prostřednictvím našeho extranetového portálu. Celkové řešení je složeno ze čtyř provázaných aplikací, kde je náš systém Microsoft Dynamics napojen nejen na EDI Orion, ale také na webový portál a objednávkový systém icoop. CCV Informační systémy tuto nadstavbu dodávaného ERP systému naprogramovaly jako internetovou aplikaci skládající se z několika modulů, které jsou dostupné uživatelům podle úrovně jejich práv přidělovaných správcem aplikace. Jaká je úloha Microsoft Dynamics NAV ve vaší firmě? Celé řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV díky své modularitě i schopnosti rozvoje plně pokrývá požadavky jak ve funkčnosti, tak i v reálných objemech zpracovávaných dat. Díky propojení s objednávkovým systémem icoop v něm můžeme zpracovávat specifi cké úlohy nad objednávkami, EDI komunikací či ceníky dodavatelů, máme propracovaný systém avíz i přehledy závazků a plateb, které má přes icoop každý odběratel k dispozici. Tvrdím, že se systém stal pilířem automatizace všech procesů společnosti. Proto je i nadále rozvíjen pro potřeby dosažení dalších stupňů automatizace procesů a moderního fi nančního řízení společnosti. Jaké jsou plány ohledně dalšího rozvoje? Naše očekávání jsou v tomto směru vysoká a jsme si plně vědomi toho, že potřebujeme podporu technologií, které půjdou ruku v ruce s dalšími projekty. Důležitá je pro nás oblast dalšího rozvoje controllingových nástrojů s cílem zpřístupnění nákupních či prodejních analýz našim družstvům. V dalším rozvoji kromě kompletní elektronizace letákových akcí rozšíříme systém také o nové logistické zprávy jako vratka, avíza dodávek a příjem pro další urychlení likvidace faktur či dobropisů. Nový ERP systém v Pipelife Czech poznají i zákazníci, firmě se zaplatí do tří let Společnost Pipelife Czech je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů pro inženýrské sítě i pro rozvody teplé a studené vody. Od roku 2009 využívá k řízení svého chodu Microsoft Dynamics NAV. Předtím používala několik různých systémů, se kterými navíc nebyla spokojena. Předchozí systém měl řadu chyb Pipelife využívala od roku 2003 nadnárodní ERP systém, se kterým ale nebyla příliš spokojena. Systém nebyl schopen pokrýt vše, co fi rma potřebovala, a tak vedle něj existovaly ve fi rmě i tabulky Excelu, Access databáze a samostatné nástroje pro dynamicky řízené skladové hospodářství a pro objednávání dopravy. Navíc úpravy, které se postupem času ukázaly u hlavního systému jako nezbytné, nebylo vůbec snadné provádět a mnohdy to ani nešlo. Pro ty, které fi rma potřebovala nejvíce, což se týkalo hlavně integrace hlavního systému s těmi dalšími, si platila externího programátora. Ten ji ovšem vyšel na Kč ročně. Kromě toho se však v systému pravidelně objevovaly nekonzistentní údaje o zboží v jednotlivých modulech. Prodané zboží se neodečetlo ze zásob, občas se ztratily nějaké údaje o fakturách, objevovaly se rozdíly mezi hodnotou zboží v systému pro správu zásob a ve fi nančním modulu atd. To stálo fi rmu každý den průměrně 2 hodiny práce jednoho zaměstnance, který prováděl poloautomatické a manuální kontroly a úpravy dat. Ročně to dělalo v nákladech dalších Kč navíc. Pomyslnou poslední kapkou pak byl fakt, že nešlo na základě objednávky pevně rezervovat zboží na skladě pro konkrétního zákazníka a chyběla podpora i pro celou řadu dalších nově vznikajících požadavků. V prvním čtvrtletí roku 2007 se tak fi rma rozhodla celou situaci řešit úplnou výměnou systému. Ten nový měl přinést všechny funkce v jednom, a nahradit tak nejen hlavní systém, ale rovněž další doplňkové aplikace, které s ním ve fi rmě koexistovaly. Firma chtěla nadnárodní řešení i jistotu více partnerů Firma si na základě předchozích zkušeností defi novala celou řadu kritérií, které by měl nový systém splňovat. Vedle opětovného požadavku na celosvětově rozšířený informační systém se objevil i požadavek na možnost přizpůsobovat si snadno a rychle systém nově vznikajícím potřebám, výběr z většího množství implementačních partnerů a svoji roli hrála samozřejmě i cena a schopnost implementovat všechny funkce, které fi rma už nějakou dobu potřebovala. Vítězem se nakonec stal systém Microsoft Dynamics NAV. Implementační partner, který výběrové řízení na konci prvního čtvrtletí 2008 vyhrál, však fi rmě nevyhovoval. Počáteční domluva se ukázala jako komplikovanější, než se zdálo, a jednání se zbytečně protahovala. Partner od nich nakonec na konci června 2008 odstoupil. Společnosti Pipelife však zvolený systém vyhovoval a díky tomu, že u Microsoft Dynamics NAV existuje možnost snadné změny implementačního partnera, neměla fi rma problém obratem najít partnera nového. Tím se stala společnost NAVISYS, která nabízela přímo oborové řešení, jež fi rma potřebovala. Času však už ale nebylo nazbyt, a tak se celá implementace rozdělila do dvou etap. První, která zahrnovala všechny klíčové činnosti jako fi nance, výroba a sklad, byla zahájena 20. října 2008 a společnost NAVISYS ji dokázala předat v původně požadovaném termínu 5. ledna Uprostřed migrace na nový systém přišla akvizice Instaplastu Aby však přechod na nový systém nebyl až tak jednoduchý, Pipelife v září 2008 fúzovala se společností Instaplast, která taktéž vyrábí plastové potrubní systémy. V průběhu práce na projektu tak rázem přibyla ještě třetí etapa nasazení Microsoft Dynamics NAV v původním Instaplastu. I to muselo být hotové poměrně rychle, konkrétně do srpna Nejprve ale po spuštění první etapy musela být dokončena etapa číslo 2 ta nahrazovala původní samostatný systém pro dynamicky řízený sklad. Obchodník má větší jistotu, že zboží bude vychystáno a odesláno zákazníkovi. To zvýšilo kvalitu služeb pro zákazníka. Dále se implementoval modul plánování výroby, zejména měsíčního klouzavého zadávacího plánu výroby. Tím se zlepšila struktura a dostupnost vyráběného sortimentu, a tudíž i rychlost dodání zboží zákazníkovi. To v dřívějším systému možné nebylo. S Microsoft Dynamics NAV jsme se posunuli dále Microsoft Dynamics NAV vnesl do Pipelife v zásadě tři typy přínosů jednak dělá to, co po něm fi rma vyžaduje, takže odstranil nutnost manuálních kontrol a přepisování i nutnost drahých externích integračních prací. Zadruhé Microsoft Dynamics NAV umožnil konečně plně podpořit všechny procesy, které se ve fi rmě vyvinuly a které stávající systém podpořit neuměl, takže se řešily v Excelu, Accessu a dalších pomocných systémech. A do třetice Microsoft Dynamics NAV pomohl fi rmě posunout se dál například tím, že nabídl výrazně lepší evidenci spotřeby materiálu i odpadu, přinesl podstatně lepší informace o využití výrobních linek a dodal fi rmě podklady pro ladění technologických postupů. Díky Microsoft Dynamics NAV se také nově zavedla přesná alokace nákladů na jednotlivé výrobky, vyhodnocování jejich cenové efektivity atd. Firma má k dispozici též kapacitní plánování výroby a podrobné plány cashfl ow, což dává managementu do ruky silné nástroje k dalšímu rozvoji fi rmy. Třešničkou na dortu se pak stalo uživatelské rozhraní, které si zaměstnanci pochvalují. Spousta informací je nyní dostupná na jedno kliknutí, práce se systémem je z pohledu zaměstnanců efektivnější, přesnější a rychlejší a celý prodejní proces se díky integraci všech dat na jedno místo i díky dořešení nedostatků předchozího systému stal podstatně plynulejším. Firma získala implementací řadu fi nančních i nefi nančních přínosů, jako je třeba výše zmíněný lepší servis pro zákazníky nebo podrobná a aktuální data umožňující managementu informovanější a rychlejší rozhodování i plánování. Strana 5

6 Nový systém pomohl Electro Worldu získat dodatečné nástroje i fi nanční prostředky pro další rozvoj Electro World je v České republice jedním z největších řetězců zaměřených na prodej elektroniky a elektrospotřebičů. Společnost patří do skupiny DSGi specializující se na prodej elektrospotřebičů a působící v 28 zemích světa. V roce 2009 zaznamenal český a slovenský Electro World problémy se svým informačním systémem, což výrazně urychlilo plánované nasazení toho nového, kterým se stal Microsoft Dynamics AX. Úspory, které tento systém přinesl, se přitom projevily prakticky okamžitě. Problémy s vysloužilým systémem dorazily nečekaně Společnost Electro World v minulosti využívala stejný informační systém, který měli k dispozici i další členové skupiny DSGi například ve Skandinávii. Původní systém však neřešil řadu procesů, jako je oběh faktur či schvalování objednávek, ani některé účetní otázky, jako je např. evidence majetku, a nebylo ho možné propojit s internetovým bankovnictvím, takže část platebních operací bylo nutné provádět manuálně. Zanést tyto procesy a oblasti přímo do systému přitom bylo buď značně problematické a nákladné, nebo zcela nemožné. Společnost Electro World si proto částečně vypomohla systémem tabulek Accessu a Excelu. Část dat se tak zpracovávala v informačním systému a část v těchto samostatných souborech. Firma i tak ale dokázala, byť poněkud nepohodlně, pokrýt vše, co potřebovala, jak pro zajištění vlastního chodu, tak i pro hladký průběh auditu a reportování výsledků mateřské skupině DSGi. V roce 2009 se však objevily se stávajícím informačním systémem nečekané problémy. Systém, který už od roku 2004 nebyl podporován výrobcem, začal náhle vykazovat nepředvídatelné chování. Bylo proto třeba urychleně nasadit systém nový, o čemž už Electro World stejně nějakou dobu uvažoval, protože ten původní už byl zastaralý, nepokrýval všechny aktuální potřeby společnosti a navíc, jak již bylo řečeno, už ani nebyl podporován ze strany výrobce. Starý systém byl finančně náročný Díky náhle vzniklým problémům bylo potřeba nový systém nasadit co nejrychleji, a to i za cenu toho, že k nasazení dojde v polovině hospodářského roku, a tudíž pod dohledem auditora. Nezvyklá situace s náhodně objevujícími se chybami totiž pro fi rmu znamenala dodatečné výdaje na manuální opravu dat a údržbu systému v řádu desítek tisíc korun. Další náklady byly spojeny s pronájmem a provozem IT infrastruktury, kterou stávající informační systém využíval. V neposlední řadě byly významným nákladem mzdy pracovníků provádějících manuální zpracování a účtování dokladů. Většinu manuálního zpracování se podařilo v novém systému zautomatizovat. Firmě Electro World se také podařilo propojit nový systém s internetovým bankovnictvím u jednotlivých bank, které v ČR a SR využívá. Nový systém musel být do čtyř měsíců Při výběru nového systému si Electro World mohl vybrat ze dvou různých nadnárodních řešení, která skupina DSGi ve světě využívá. Nakonec si zvolil Microsoft Dynamics AX, se kterým již pracují i sesterské společnosti ve Skandinávii, a to v zásadě ze dvou důvodů. Tím prvním byl fakt, že na rozdíl od druhé alternativy nabídl Microsoft Dynamics AX velkou fl exibilitu a možnost libovolných úprav přesně na míru potřebám managementu. Vedení Electro Worldu si v něm tedy mohlo defi novat a libovolně nastavit všechny procesy, které potřebovalo systémem pokrýt. Přechod na nový systém tak znamenal konec všem tabulkám Accessu a Excelu, možnost automatizace řady procesů i potenciál snadného budoucího rozvoje. Druhý důvod, proč si vedení nakonec zvolilo tento systém, spočíval hlavně v požadavku na extrémně rychlou implementaci. Tu při zvolení Microsoft Dynamics AX mohla provést společnost Eclipse IBS, která již v minulosti s Electro Worldem velmi úspěšně spolupracovala a měla dostatečný přehled o nastavení jednotlivých procesů uvnitř společnosti a s jejíž prací bylo vedení Electro Worldu maximálně spokojeno. Díky tomu tak byla poměrně velká jistota, že se takto rychlá implementace, prováděná navíc uprostřed hospodářského roku, podaří. První etapa přinesla náhradu původního systému Díky úzké spolupráci vedení Electro Worldu a implementačního týmu Eclipse IBS došlo k nasazení Microsoft Dynamics AX v extrémně krátké době. Celý projekt byl rozložen do tří fází, z nichž první měla za úkol pokrýt hlavně účetnictví společnosti a musela být spuštěna k 1. listopadu 2009, tedy ještě před Vánocemi a těsně před začátkem hlavní prodejní sezóny. Primárním úkolem byla implementace modulů Hlavní kniha, Pohledávky, Závazky a Banka. To se nakonec podařilo, a Electro World se tak mohl spolehnout na nový a již plně automatický účetní systém. Navíc se díky němu o 25 % zkrátila doba potřebná k provádění měsíčních závěrek a následného reportingu pro vlastníka. Druhá etapa přinesla automatizaci procesů Od 1. ledna 2010 se pak přidaly další funkce, jako je registrace, skenování a workfl ow faktur. Díky automatizaci workfl ow faktur se podařilo jejich schvalování (tj. faktury za vybavení prodejen, kancelářské potřeby, výdaje za marketing, reklamu atd.) zkrátit v průměru na pětinu. Dalším přínosem byl i fakt, že už se nemuselo s fakturami nikam chodit, nemusely se opakovaně skenovat a hlavně bylo jednou provždy jasně nastaveno, kdo má jaké schvalovací kompetence, a pro každý typ a výši faktury byly pevně nastaveny transparentní systémy schvalování i zpětné kontroly. Firma tak eliminovala riziko plateb za chybné či neoprávněné fakturace. Dalším přínosem byla implementace modulu Pokladna a evidence pracovních oděvů a poukázek. Poslední fáze přispěla k vylepšení cashflow Electro Worldu Konečně poslední fáze implementace Microsoft Dynamics AX byla dokončena 1. května 2010, tedy pouhých devět měsíců od začátku celého projektu. V ní mimo jiné přibyly dva velice důležité moduly Dlouhodobý majetek a Workfl ow objednávek (ten nabídl podobné funkce jako v případě obsluhy faktur), a dále přibyla evidence pro vyřizování reklamací s výrobci a dodavateli spotřební elektroniky. Právě reklamace jsou z pohledu fi nančního řízení pro společnosti obchodující se spotřební elektronikou velice důležité, neboť na sebe váží nemalou část oběžných aktiv. Díky vysokému stupni automatizace celého procesu se přitom podařilo zkrátit celkovou dobu vymáhání pohledávek z titulu reklamovaného zboží, což mělo příznivý dopad na cashfl ow společnosti. Díky Microsoft Dynamics AX má firma peníze na investice do rozvoje S výsledky implementace Microsoft Dynamics AX je tak vedení Electro Worldu velmi spokojeno, systém ze 100 % naplnil všechna počáteční očekávání. Díky vhodnému rozfázování celého projektu i perfektní a rychlé práci, kterou implementační partner Eclipse IBS ve spolupráci s Electro Worldem za pouhých 9 měsíců odvedli, se podařilo nejen plnohodnotně nahradit původní informační systém a tabulky Accessu a Excelu, ale také implementovat do nového systému zcela nové moduly a procesy. Ty ihned prokázaly svůj pozitivní dopad na hospodaření společnosti, ať již se jedná o úsporu ve výdajích, o pozitivní příspěvek ke cashfl ow anebo o časové úspory například při přípravě pravidelných reportů či podkladů pro fi nanční a procesní audit. Navíc Microsoft Dynamics AX přinese fi rmě brzy i další úspory plynoucí z centralizace nákupu a hlavně, díky své fl exibilitě, bude umět na rozdíl od předchozího systému plynule reagovat na případné nové potřeby společnosti a jejího vedení, což poznají i koncoví zákazníci například v podobě nového designu prodejen či nových poboček, které Electro World letos otevírá v dalších městech České a Slovenské republiky. UniControls: Nový informační systém nám pomohl zvládnout stoprocentní nárůst výroby a zdvojnásobil efektivitu práce Společnost UniControls patří mezi klíčové hráče na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů pro výrobní a dopravní průmysl. S jejími výrobky se setkáte nejen v České republice, ale také třeba v Japonsku, Rusku, Kanadě, Číně a v řadě zemí Evropské unie. Společnost UniControls zejména za posledních pět let zaznamenává velice rychlý růst, o kterém nejlépe vypovídá fakt, že i v době krize rostla firma meziročně o 33 %. Klíčem k udržení růstu se přitom stal Microsoft Dynamics NAV, který firma nasadila v roce Přechod na projektově orientovanou výrobu byl nutností I díky systémům UniControls tak například obyvatelé České republiky mohou vařit na svých plynových vařičích, pít vodu z nádrže Želivka anebo jezdit vlaky v pražském metru či na železnici. Klíčovými ukazateli, kolem kterých se v UniControls točí naprosto všechno, jsou proto kvalita a spolehlivost. Vývoj nového řídicího systému, jako je například automatizovaný systém dálkového řízení dopravy v metru, který společnost UniControls dodala pražskému dopravnímu podniku, je otázkou několika let usilovné práce i masivních investic. Vše se přitom připravuje obvykle na míru konkrétnímu zákazníkovi. Firma proto neustále hledala způsob, jak proces řízení vlastní výroby a vývoje co nejvíce zefektivnit a co nejdůkladněji zmapovat, řídit a kontrolovat. V roce 2007 se proto vedení rozhodlo přejít na projektové řízení výroby s využitím nástroje Microsoft Offi ce Project Server Jeho cílem bylo především podchytit časově i fi nančně náročné výrobní a vývojové procesy, do kterých se během životního cyklu daného výrobku zapojují mnohdy desítky pracovišť, subdodavatelů, obchodních partnerů i zákazníků. Zároveň měl nástroj za úkol vynutit dodržení pracovních postupů v souladu s certifi kacemi ISO 9001, IRIS (International Railway Industry Standard), se standardy Úřadu civilního letectví i dalších standardů, které UniControls musí dodržovat, aby mohla své výrobky vůbec prodávat koncovým zákazníkům v jednotlivých průmyslových odvětvích. Už samotný Microsoft Offi ce Project Server 2007, jehož implementaci dostala na starosti společnost AutoCont, tak přispěl ke sjednocení přístupu při řízení projektu, k přehledu o vytížení jednotlivých pracovníků, získávání exaktních informací pro rozhodování o projektech a dalších zakázkách i k efektivnímu sdílení dokumentace a zkvalitnění pracovních postupů. Pro udržení růstu byl potřeba informační systém Už rok od zavedení projektově orientovaného vývoje a výroby však bylo jasné, že pro další růst bude třeba podniknout i následující systémový krok, který umožní stabilizovat výrobu také po fi nanční a organizační stránce, zavede standardizaci postupů nejen ve výrobě, ale napříč celou společností, a zjednoduší a zefektivní řízení fi rmy i přípravy na pravidelné a časově i fi nančně velice náročné certifi kace. Kromě toho se fi rma navíc chystala na masivní růst požadavků na výrobu související s dokončením vývojové fáze některých klíčových produktů, které nyní měla uvádět na trh. Dalším přirozeným krokem ve vývoji fi rmy proto bylo nasazení podnikového informačního systému. Za ten si společnost UniControls zvolila Microsoft Dynamics NAV, protože nabízel bezproblémové propojení s Project Serverem i s další IT infrastrukturou na platformě Microsoft Windows Server. Důležitým momentem v rozhodování byl také fakt, že implementaci Microsoft Dynamics NAV mohla provést společnost AutoCont, která už se s interními procesy a zvyklostmi v UniControls seznámila v průběhu nasazení Project Serveru, což celou implementaci značně usnadnilo a urychlilo. Podnikový systém musel být hlavně spolehlivý Při rozhodování o podnikovém informačním systému však hrála roli ještě jedna důležitá otázka spolehlivost a dostupnost celého systému. Na naše produkty je kladen tlak na maximální kvalitu a dostupnost, stejně se snažíme přistupovat k fungování interních informačních technologií a systémů, vysvětluje celou situaci Martin Répal, vedoucího odboru IS v UniControls. Nový systém měl totiž plně převzít řízení výroby, která by se na něm tímto stala plně závislou. UniControls na něj proto kladla vysoké nároky. Microsoft Dynamics NAV přitom nabídl devízu v podobě naprosto bezproblémové spolupráce s operačním systémem Windows Server 2008, databázovým serverem SQL Server 2008 a jejich klíčovými komponentami, které chtěla fi rma nasadit ve virtualizovaném prostředí HyperV na celkem čtyřech fyzických serverech spojených do jednoho virtuálního clusteru, což se nakonec bez jakýchkoliv problémů podařilo. V případě závady či zničení jednoho, či dokonce dvou fyzických serverů tak celý informační systém bude bez jakýchkoliv problémů či přerušení fungovat dál. Pro propojení systémů posloužil SharePoint Nasazení Microsoft Dynamics NAV v UniControls probíhalo celkem ve dvou etapách. Hlavní procesy se podařilo ve spolupráci s implementačním partnerem zprovoznit již ve 2. kvartálu roku Nejnáročnější částí implementace, která zahrnovala napojení na Microsoft Offi ce Project Server 2007 a popsání všech procesů v souladu se všemi příslušnými certifi káty, však byla výroba. Její implementace probíhala celkem rok a výsledkem byl bezproblémový přechod na novou výrobu právě v okamžiku, kdy to fi rma nejvíce potřebovala a rozjížděla v masivním měřítku novou výrobu. Každá zakázka je tak nyní řízena jako projekt, a to i po fi nanční stránce. Systém také eviduje životní cyklus každého jednoho výrobku i produktové série a umožňuje managementu detailní analýzy fi nančních i časových nákladů jednotlivých výrobních kroků i procedur. K přehlednému získávání souhrnných dat z Microsoft Dynamics NAV a Project Serveru pak slouží Microsoft Offi ce SharePoint Server 2007, který obstarává nejen sdílení a snadné zpřístupnění dat z obou systémů, ale také správu veškeré doprovodné dokumentace, náročného dokumentového workfl ow u změnového řízení i souhrnný reporting. Díky Microsoft Dynamics NAV efektivita výroby dvojnásobně vzrostla Přínosy všech tří nových systémů v čele s Microsoft Dynamics NAV shrnul výrobní ředitel společnosti UniControls Richard Klik: Mohu říci, že pomocí zavedení normované práce a díky jejímu důslednému řízení v informačním systému bylo možné za poslední tři roky v podstatě dvakrát zvýšit efektivitu práce, protože jsme opravdu při stejném počtu pracovníků udělali za jeden rok dvakrát tolik výrobků. Také mohu říci, že parametrizací skladových položek v Microsoft Dynamics NAV, tedy nastavením minimálního a maximálního množství, násobku objednání a průběžných dob nákupu, se podařilo výrobní termíny výrobního cyklu zkrátit ze šesti měsíců v roce 2007 na tři a půl měsíce v roce UniControls tak díky Microsoft Dynamics NAV i dalším podpůrným systémům od společnosti Microsoft dokázala zvládnout skokový nárůst výroby, a mohla tak bez problémů pokračovat v růstu i v době, kdy ostatní společnosti kvůli krizi stagnovaly. Strana 6

7 ZVVZ převod všech systémů na SQL Server nám usnadní jejich rozvoj Skupina ZVVZ patří mezi významné výrobce profesionální průmyslové vzduchotechniky. S jejími výrobky se setkáte v mnoha elektrárnách v České republice, ale také Číně, Turecku, Indii, Jižní Korei nebo třeba na letišti ve Washingtonu. S výrobky ZVVZ se ale setkáte třeba i v pražském tunelu Mrázovka anebo v aerodynamickém tunelu automobilky Audi v Ingolstadtu. Celá skupina využívá řadu podpůrných informačních technologií od části systému ERP (ekonomiky a personalistiky) využívající plné funkčnosti jak pro divizní uspořádání, tak pro dceřiné společnosti, přes páteřní systém řízení zakázek, který byl vyvinut na zakázku, TPV, APS, Business Intelligence a manažerské informační systémy. V roce 2010 se firma rozhodla kompletní aplikační (databázovou) platformu sjednotit a převést na databázový server Microsoft SQL Server Získala tím snazší správu i lepší možnost rozvoje stávajících aplikací. Nový IT ředitel chtěl podpořit rozvoj firmy ZVVZ coby fi rma s miliardovým obratem využívá moderní IT nástroje pro podporu podnikových procesů, řízení a rozhodování již řadu let. Klíčový ERP systém fi rma nasazovala v roce 2001, kdy si pro něj coby databázovou platformu zvolila Oracle, které v tu dobu považovala za nejlepší a která v té době odpovídala kritickým požadavkům na výkon, dostupnost a zabezpečení. Nicméně další, novější podnikové informační systémy, které ve skupině postupně přibývaly, již využívaly platformu Microsoft SQL Server. Pro fi rmu to nebyl žádný velký problém, neboť v IT oddělení zaměstnávala odborníky na obě platformy. Po příchodu nového IT manažera se fi rma začala zaměřovat na budoucí rozvoj klíčových informačních systémů a proaktivní podporu pro jednotlivé činnosti fi rmy ze strany IT oddělení. Pro umožnění dalšího rozvoje bylo potřeba nejprve otevřít diskusi o vývojovém prostředí, které by fi rma začala používat pro plánovaný rozvoj podpůrných nástrojů. Stávající programátoři totiž ovládali v roce 2007 už poněkud neaktuální vývojové prostředí FoxPro. Vývoj pro SQL Server se ukázal nejjednodušší Za novou vývojářskou platformu, která by měla velký potenciál i v budoucnu, byl nakonec zvolen vysokoúrovňový programovací jazyk C# vyvinutý společností Microsoft a prostředí ASP.net. Pro tuto volbu navíc hrál i fakt, že ZVVZ se ve stejné době rozhodla vstoupit do programu pro vývojáře Microsoft Developer Network, čímž získala bezplatný přístup k vývojářským nástrojům Microsoft Visual Studio. Pět vlastních programátorů a dva technici se tak v polovině roku 2008 začali školit na prostředí C#, aby mohli následně sami začít rozvíjet dosavadní podnikové informační systémy ve fi rmě. Školení programátorů skončilo počátkem roku 2009 a IT oddělení ZVVZ začalo přemýšlet co dál. Pro snazší budoucí rozvoj, levnější správu i snížení provozních nákladů IT oddělení bylo nezbytné sjednotit databázovou platformu napříč fi rmou, ať již na databázovém prostředí Oracle využívaném 32 bitovým ERP systémem anebo v prostředí Microsoft SQL Serveru. Pro Microsoft SQL Server hrála řada faktorů Z pohledu budoucího vývoje aplikací se ukázal jako lepší Microsoft SQL Server hned v několika ohledech. Především je SQL Server pro vývoj aplikací v C# a Visual Studiu vhodnější, neboť celý kód je v něm optimalizovaný právě pro spolupráci s Microsoft SQL Serverem, takže s jeho využitím umožňuje využít dostupný výkon hardware na maximum, a navíc se s ním programátoři v průběhu přeškolování na C# již naučili pracovat. Dalším faktorem, který hrál pro Microsoft SQL Server, byl fakt, že v únoru 2009 fi rmu opustil databázový specialista na Oracle. Na jeho místo však z úsporných důvodů nebylo možné najmout nového člověka. Vyškolení některého ze stávajících zaměstnanců na tuto platformu by přitom ZVVZ vyšlo na korun, přičemž by fi rma za tuto cenu měla k dispozici jen jednoho specialistu, oproti pěti specialistům na Microsoft SQL Server již vyškoleným v rámci přechodu na C#. Třetím, velice důležitým faktorem, pak byl fakt, že celkem 6 ze 7 systémů ve fi rmě využívalo řadu let bez jakýchkoliv problémů pro databázi Microsoft SQL Server. Zásadním argumentem ve prospěch SQL Serveru se také ukázalo, že Oracle ve spojení s 32 bitovým ERP systémem vykazoval problémy při pokusech o nasazení na moderní 64 bitovou architekturu, která by mimo jiné umožňovala využívat na serveru více než 4 GB paměti. Tyto problémy se naplno projevily, když ZVVZ potřebovala propojit databázi svého ERP systému fungující na 32bitové architektuře se 64bitovými databázovými servery Microsoft SQL Server, které zajišťovaly běh Business Intelligence (BI) a manažerského informačního systému. Po neúspěšných pokusech o zprovoznění 64bitového klienta a zvážení dalších alternativních cest nakonec IT oddělení muselo vytvořit samostatný 32bitový server, který sloužil čistě jen ke zprostředkování dat z 32 bitového ERP systému využívajícího Oracle databázi směrem k 64bitovým serverům s BI a manažerským informačním systémem, což přechod na novou databázovou platformu odstranil. Pod tíhou všech těchto argumentů jsme přistoupili na sjednocení databázových platforem na Microsoft SQL Server Pro fi rmu to bylo levnější, rychlejší a umožňovalo to se stávajícími zdroji zajistit celkově lepší a snazší správu databázových serverů, uvedl Jan Buriánek, IT manažer společnosti ZVVZ. Migrace 80 GB databáze na SQL Server proběhla hladce Samotný přechod na jednotnou databázovou platformu Microsoft SQL Server 2008 byl rozdělen do dvou fází. V první fázi, která byla realizována počátkem června 2010, bylo nutné přemigrovat databázi ERP systému na Microsoft SQL Server. Ve druhé fázi, která nastane na podzim 2010 v rámci projektu konsolidace serverů, dojde k migraci všech stávajících databázových serverů na platformě Microsoft SQL Server na nejnovější verzi Microsoft SQL Server Na první fázi IT oddělení spolupracovalo se společností Ortex, která je dodavatelem Ve fi rmě PRO-DOMA pomáhá Microsoft Dynamics k růstu a zvyšování kvality zákaznického servisu Společnost PRO-DOMA působí již 20 let jako prodejce stavebního materiálu a potřeb pro řemeslníky. Zabývá se velkoobchodním i maloobchodním prodejem napříč Českou republikou, má 35 maloobchodních středisek a dodává stavební materiál do dalších více než 200 tuzemských stavebnin. Za dobu svého působení si vybudovala na trhu pozici jednoho ze tří nejsilnějších stavebninových řetězců. V silném konkurenčním prostředí firmě účinně pomáhá k vyšší efektivitě i Microsoft Dynamics NAV, který implementovala společnost CCV Informační systémy. Cesta k expanzi vedla přes podnikový informační systém Když se vedení společnosti PRO-DOMA rozhodovalo o nasazení podnikového informačního systému, stála fi rma na prahu plánované expanze. Ta vyžadovala uzpůsobení celé koncepce nákupu a prodeje tak, aby se procesy implementované v informačním systému staly katalyzátorem další prosperity. Hledal se takový informační systém, který by byl dostatečně výkonný, odpovídal všem oborovým potřebám a zároveň účinně podpořil fi rmu v dalším rozvoji. Bylo to období, kdy fi rma skokově vyrostla na 150 zaměstnanců a překročila miliardu obratu. Z této pozice navíc postupně dále rostla až na dnešních 300 zaměstnanců, popisuje jednatel společnosti PRO-DOMA Josef Mařinec. Oborově upravený systém řeší i velmi specifické požadavky Na základě pečlivé analýzy byl vybrán informační systém Microsoft Dynamics NAV a implementační tým společnosti CCV Informační systémy, který je oborově orientován právě na oblast stavebninových materiálů, obchodu a logistiky, a je tedy schopen vytvořit pro společnost systém šitý na míru. Pokrytí dodavatelskoodběratelských potřeb společnosti si vyžádalo, aby se standardní funkce systému rozšířily o řadu specializovaných modulů pro oblasti maloobchodního a tranzitního prodeje, řízení centrální cenotvorby a sortimentu, vyhodnocení úspěšnosti obchodování, centralizaci nákupu, obalové saldo a v neposlední řadě pro elektronickou komunikaci s dodavateli a vybranými odběrateli. Naše rozsáhlá síť potřebovala systém na míru oboru stavebních hmot, naše práce je díky tomu mnohem efektivnější než dříve. Došlo k poklesu zásob na maloobchodních prodejnách a jsme schopni nabízet našim zákazníkům ještě kvalitnější služby, dodává Jan Mařinec, manažer provozu. Výsledkem implementace je systém schopný řešit kromě všech běžných obchodních činností i velmi specifi cké požadavky, například v oblasti cenotvorby, logistiky a šíře sortimentu. Každý prodejce má okamžitý přístup k úplné obchodní informaci dodavatele, což umožňuje velmi rychlé zpracování nabídek. Aby se redukovaly dopravní náklady, došlo též k vyčlenění částí sortimentu s povinností sdružovat nákupní požadavky a realizovat objednávky z jednoho místa prostřednictvím centrály. Systém ve společnosti PRO-DOMA podporuje také zvláštní způsob části ERP systému. Celková velikost databáze, kterou bylo třeba převést na novou platformu, činila 80 GB, přičemž celá databáze byla rozdělena do čtyř částí, z nichž každá reprezentovala jednu společnost ve skupině ZVVZ. Migraci na nové databázové prostředí se podařilo provést během pěti pracovních dnů za účasti v průměru 1,5 člověka za ZVVZ a 1,5 člověka ze společnosti Ortex. První den byl věnován instalaci a konfi guraci databázového serveru Microsoft SQL Server 2008 a zbylé čtyři dny probíhala samotná migrace všech čtyř fi rem ve skupině. Po dobu migrace byl přitom účetní systém v dané právě migrované fi rmě nedostupný. Migrace začínala každý den ráno provedením zálohy dat. Poté následovala během dne samotná migrace dané společnosti a odpoledne a večer probíhalo testování. Nejdelší odstávku prodělal systém přímo ve společnosti ZVVZ, kdy se 45 GB dat podařilo převést na Microsoft SQL Server 2008 během 8 hodin. Ani jednou se nestalo, že by se v průběhu migrace objevil nějaký problém, nebo že by se ERP systém na nové databázi nepodařilo do následujícího dne zprovoznit. obchodování, tzv. tranzitní prodej. V této situaci odběratel sice objednává zboží přímo u výrobce, ale z důvodu výhodných obchodních podmínek je zboží fakturováno v linii výrobce velkoobchodní společnost odběratel. S Microsoft Dynamics NAV klesly zásoby o 15 procent a produktivita stoupla o 30 procent PRO-DOMA může nyní také detailně sledovat efektivnost jednotlivých sortimentních položek. To směřuje k optimalizaci maloobchodně nabízeného sortimentu, a tím k poklesu zásob na maloobchodních prodejnách až o 15 %, aniž by byla dotčena šíře sortimentu. Díky zautomatizování procesu se zjednodušil, zrychlil a zefektivnil průběh tranzitních obchodů. Obsluha dosahuje vyšší produktivity a je schopna zpracovat o 30 % více obchodních případů. Možnost vyhodnotit každý obchodní případ v okamžiku jeho vzniku přispívá k udržení a optimalizaci dosahované marže. Součástí řešení je také na míru upravený manažerský reporting pro kontrolu běžných statistik a marží, přes složitější analýzy každého obchodního případu, kreditní informace až po manažerské makro výstupy v celé škále pohledů. V systému je také připravena agenda na dvoustranné i trojstranné zápočty. Díky tomu je společnost schopna jakýmkoliv způsobem navrhovat a provádět srovnání salda se svými obchodními partnery. Skladové a paletové hospodářství Kromě skladových zásob, logistiky a dopravy poskytuje systém také agendu paletového hospodářství. Je tak možné přesně vyhodnocovat počty nakoupených Všechny klíčové systémy ZVVZ bude obsluhovat SQL Server 2008 Od června 2010 fungují již všechny databázové servery ve skupině ZVVZ na platformě Microsoft SQL server. Při samotném přechodu ani v průběhu ostrého provozu se přitom nevyskytl s novým databázovým systémem jediný problém. SQL Server navíc zcela bez jakéhokoliv kompromisu plnohodnotně nahradil databázovou platformu Oracle včetně zajištění veškerých požadavků na provoz kritického informačního systému fi rmy. ZVVZ tak přechodem na Microsoft SQL Server 2008 získala spolehlivé moderní 64bitové řešení, snazší jednotnou správu všech databázových serverů a zároveň také platformu, pro kterou je schopna si snadno svépomocí vyvíjet v C# a ASP.net nové podnikové aplikace a upravovat ty stávající. Kromě toho fi rma přechodem ušetřila jednu výkonnou 32bitovou stanici, která dříve musela řešit zprostředkování dat mezi 32 bitovou databází Oracle u ERP systému a 64 bitovou databází BI systému, a také desítky tisíc korun, které by jinak musela investovat do proškolení databázového specialisty na Oracle. a prodaných palet, a mít tak přehled o stavu svého paletového konta vůči dodavatelům a odběratelům. Systém k položkám obalů automaticky eviduje a účtuje opotřebení, které vzniká používáním obalů, tzn. že vracení obalů je již vždy provedeno za částku poníženou o opotřebení. Dostupnější zboží znamená levnější zboží Microsoft Dynamics podporuje standardizaci procesů ve fi rmě, a tím přináší možnost efektivního a rychlého růstu. PRO-DOMA otevřela zákazníkům za poslední rok 12 nových maloobchodních prodejen a plánuje další expanzi. Uvědomujeme si, že na prodávaných stavebních hmotách bývá zásadní nákladovou položkou samotná doprava. Její vliv lze eliminovat přiblížením zboží zákazníkovi prostřednictvím rostoucího počtu našich poboček a dále zrychlením a zautomatizováním toku zboží, které je navíc okamžitě dostupné, vysvětluje obchodní ředitel Daniel Křížek. S růstem fi rmy dochází také k postupnému rozvoji samotného systému, od pravidelného přechodu na nové verze až po rozvoj elektronické výměny dokladů s obchodními partnery. Náš systém umožňuje mít kontrolu nejen nad tím, co se stalo nebo momentálně děje, ale také nám umožňuje předvídat, co se stane. Je podporou růstu, prosperity a nebrání akvizicím. Jeho hlavní devízou je uživatelská přístupnost, schopnost zvládat procesy napříč obchodní sítí s jistotou a stabilitou. Tuto přednost pak podtrhuje jeho pravidelná inovace. Nepřímo tak určuje naši konkurenceschopnost, produktivitu a podporuje nás v dalším růstu, uzavírá Petr Vaněrka, generální ředitel společnosti PRO-DOMA. Strana 7

8 AutoCont: S Offi ce Communications Serverem ušetříme jen na cestovném milion ročně Společnost AutoCont je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií úspěšně působí již 20 let. V České republice má 7 regionálních center a zaměstnává na 770 zaměstnanců. Při komunikaci v rámci firmy i se zákazníky nyní využívá Microsoft Office Communications Server Ten jejím zaměstnancům šetří stovky hodin času měsíčně a jen na cestovném firma ušetří milion korun za rok. Implementaci CRM systému ve 2N chtěli sami zaměstnanci, firmě pak přinesla spokojenější zákazníky Společnost 2N Telekomunikace se zhruba od roku 2000 profiluje jako český exportér telekomunikačních výrobků. V posledních letech natolik významně, že objem produkce do zahraničí vzrostl velmi rychle na 80 %. Znamená to intenzivně obsluhovat zákazníky, především partnery, z přibližně 150 zemí světa, být s nimi v nepřetržitém kontaktu, podporovat jejich obchodní aktivity, účastnit se marketingových akcí, veletrhů apod. Prostě intenzivně komunikovat. CRM systém se proto stal pro firmu nezbytností. Rychlý růst si vyžádal změny v řízení vztahů se zákazníky S příchodem velkého množství nových zákazníků, resp. kontaktů, se ve fi rmě zásadně zvýšila potřeba sdílet zákaznické informace, a to zejména mezi útvary obchodu, marketingu, technické podpory a servisu. Díky převážně ové komunikaci s klienty fi rma dospěla do situace, kdy potřebná informace byla sice po fi rmě distribuována kvalitně taktéž em, ale s negativním vlivem na navýšení interního spamu. Situace byla natolik tristní, že obchodníci trávili hodiny času pročítáním ů, které jim nepřinášely potřebnou informaci. Obdobná situace byla k vidění v útvarech zákaznické péče a technické podpory, kde zákazníci začali pociťovat zpomalení reakčních dob a zajisté i určitý diskomfort a nesourodost při jednání s rozdílnými složkami fi rmy. 2N se proto v roce 2007 rozhodla celou situaci vyřešit nasazením profesionálního CRM systému, který by distribuoval informace napříč fi rmou cíleně tak, aby ti správní lidé měli snadno přístupné jen ty informace, které skutečně potřebují a měli by je znát. Druhý pokus o implementaci CRM už musel vyjít Důvodem, proč situace ve 2N dospěla až do tohoto stadia, byl mimo jiné fakt, že fi rma se už v minulosti pokoušela nasadit CRM systém, ale jeho implementace se nezdařila. Druhý pokus přitom musel už na 100 % vyjít. Vedení si po této zkušenosti uvědomovalo, že fi rma musí tuto změnu chtít a efekt musí být jasně měřitelný a markantní a že důležitou podmínkou je vůle managementu i určitá míra kázně mezi zaměstnanci. Management proto věnoval v tomto ohledu mnoho energie fi remní osvětě a snažil se nacházet benefi ty i pro jednotlivé role ve fi rmě pro obchodníka, pracovníka oddělení péče o zákazníky, technické podpory apod. Nakonec se podařilo vytvořit jedinečnou atmosféru, kdy byla fi rma motivována a lidé tlačili management ke spuštění implementace CRM systému. Ten však bylo nejprve nutné správně vybrat. Celou situaci ohledně výběru nového CRM systému okomentoval Tomáš Trefný, CIO společnosti 2N, následovně: Uvědomovali jsme si, že i když je pro implementaci CRM postupů ve fi rmě klíčový pozitivní přístup uživatelů, vše může pokazit výběr nekomfortního a nepřátelského prostředí, ve kterém budou lidé pracovat. Systém měl být jednoduchý, přehledný, nenáročný na pochopení a ovládání a především konfi gurovatelný našimi silami. Vždy jsme se snažili ze všech našich systémů využít víc, než nabízel i samotný dodavatel systému. Rozhodnutí pro tehdy nový Microsoft Dynamics CRM bylo více než logické, i když ve hře byly i jiné systémy. Téměř veškerá obchodní komunikace totiž probíhala přes Microsoft Exchange Server a obchodníci trávili hodiny zaboření do svých Outlooků. Navíc často vyjíždějí do světa a potřebují pracovat offl ine bez připojení k Internetu, což Microsoft Dynamics CRM umožňuje. implementátor celého řešení společnost Infi nity musela nejprve vyvinout. Tak vznikl například i jedinečný způsob obsluhy ových front na poštovním serveru s automatickým rozpoznáváním odesílatele a rozřazováním informací podle důležitosti zprávy na správného adresáta. Dá se říci, že vše, co Microsoft Dynamics CRM nabízí, fi rma využila dokonale, včetně podpory marketingových rozesílek a technické podpory. V první části implementace došlo zejména k nastavení kontakt managementu, vytvoření synchronizace kontaktů a organizací s ERP systémem a provázání s místní telefonní ústřednou 2N NETSTAR pro sledování obchodních telefonních hovorů. Za podpory analytiků a programátorů ze společnosti Infi nity pak došlo k nastavení CRM systému pro používání obchodními složkami, útvarem logistiky a péče o zákazníka. Veškerá ová, telefonní i osobní aktivita mezi 2N a zákazníkem je nyní automaticky sledována, a vytváří tak historii vztahu se zákazníkem. V poslední fázi implementace byl jako důležitý doplněk CRM řešení nasazen Microsoft Offi ce SharePoint Server 2007, který plní roli úložiště fi remních dokumentů a zároveň slouží pro tvorbu důležitých reportů ze CRM i ERP systému. Nasazení CRM systému oceňují hlavně zákazníci 2N To, že společnost 2N Telekomunikace využívá nový CRM systém, poznají hlavně její zákazníci, a to v podobě příjemného pocitu z profesionální obsluhy a rychlé a komfortní poprodejní a technické péče. Zákazník nyní odchází s pocitem, že je v zájmu fi rmy zjišťovat jeho potřeby a ujišťovat se o kvalitě poskytnutých služeb. Microsoft Dynamics CRM je tak hodně investicí do budoucna, neboť spokojený zákazník nemá důvod měnit dodavatele a při opakovaném nákupu přijde právě tam, kde je spokojený. CRM systém posunul myšlení obchodníků od krátkodobého k dlouhodobému Microsoft Dynamics CRM však přinesl i celou řadu jasně měřitelných efektů, počínaje zrychlením reakčních dob přes lepší koordinaci lidí ve fi rmě ve vztahu k zakázce až po jednoznačně dobrý pocit z uklizených zákaznických dat a zachování historie komunikace s klientem. Obchodníci také díky CRM systému postupně přenášejí svou pozornost od hodnocení okamžitého výkonu (měsíční marže) k hodnotě potenciálu svých klientů. Dnes je ve 2N běžné, že každý obchodník v týdenním reportu před kolegy obhajuje hodnotu svých budoucích příležitostí a naopak je hodnocen za efektivitu, se kterou se mu daří je přeměnit ve zmiňovanou marži. Je to pohled do budoucna, který 2N s vyšší jistotou umožňuje plnit fi remní vizi a kormidlovat fi rmu k jejímu naplnění. Cestování už bylo neúnosné Společnost AutoCont nabízí široké portfólio produktů a služeb v oblasti ICT. To mimo jiné implikuje nutnost mít řadu produktových specialistů. Díky šíři celého portfólia a velkému počtu regionálních center však není možné mít v každém regionu jednoho specialistu na všechno. Zároveň musí mít fi rma se 770 zaměstnanci odpovídající organizační strukturu, která si žádá časté schůzky manažerů na jednotlivých úrovních řízení ze všech regionů. Až do roku 2006 situace vypadala tak, že řadoví pracovníci trávili velkou část času sháněním lidí, k čemuž museli používat několik zařízení a programů ( , telefon, systém pro videokonference, mobil, telefon na sekretářku atd.). Pracovní týmy, obvykle tvořené specialisty z různých regionů, pak zase měly velký problém naplánovat si společné schůzky tak, aby se lidé například z Prahy, Brna a Ostravy mohli sejít v jeden den a v dobu, kdy měli všichni čas nejen na schůzku jako takovou, ale také na několikahodinový přejezd. Týmy se tak musely více spoléhat na výkony jednotlivých členů a vzájemné schůzky sloužily spíše ke sladění postupů a seznámení s pokrokem, který od poslední schůzky jednotliví členové týmu udělali. Doslova noční můrou pak byla hromadná školení. Ta se pořádala často v Brně, které bylo pro všechny zaměstnance vzdálené do 2,5 hodiny dojezdového času. Kvůli dvěma hodinám školení tak lidé z různých koutů republiky strávili minimálně 5 hodin v autě. Zaměstnanci z Karlových Varů ale mnohdy přijížděli třeba i den předem, což spolu s náklady na čas přinášelo také náklady na ubytování. Často se rovněž stalo, že díky dopravní situaci na cestách někteří zaměstnanci dorazili na školení s hodinovým i delším zpožděním. Pro management tak bylo neustálé dojíždění neakceptovatelné, a to nejen kvůli promrhanému času zaměstnanců, ale také kvůli nákladům na cestování, ubytování a diety, a v neposlední řadě kvůli fi nančním ztrátám způsobeným časovými skluzy, kdy fi rma nebyla tak fl exibilní, jak by si management i zákazníci přáli. Proto se AutoCont v roce 2006 začal poohlížet po možném komplexním řešení pro komunikaci, které by nabídlo instant messaging, hlasovou komunikaci, videokonference a telekonference s možností sdílet soubory, pracovní plochu i virtuální fl ipchart. Jenže najít takové řešení nebylo vůbec jednoduché. O Office Communications Server se začali zajímat sami zaměstnanci Nejprve padla volba na specializovaná videokonferenční řešení, ale ta byla příliš náročná na přenosové pásmo, vyžadovala dedikovanou místnost atd. Obecně to tedy nijak neřešilo problém aktivní denní spolupráce desítek lidí z různých regionů. IT oddělení Na přípravě se podíleli: společnosti si však v roce 2007 všimlo tehdy nového produktu Microsoft Offi ce Communications Server 2007, který podstatným způsobem rozvíjel možnosti Live Communications Serveru 2005, jejž už část fi rmy používala pro videokonference přímo z počítače. Nově přitom přibylo vše, co fi rma požadovala. Nasazení Microsoft Offi ce Communications Serveru 2007 však v AutoContu proběhlo poněkud netradičně. Nejdříve jej začalo využívat samo IT oddělení, které ho proaktivně nabízelo dalším zaměstnancům. Obvykle to bylo u příležitosti, kdy zaměstnanci potřebovali vyřešit nějaký problém anebo se měli zúčastnit nějakého školení. Namísto toho, aby museli jet přes celou republiku, jim pracovníci IT nabídli, ať si nainstalují Offi ce Communicator a zúčastní se školení online. To mělo za následek, že se i zaměstnanci z jiných oddělení dozvěděli o této možnosti a začali se o ni zajímat. Nasazení Offi ce Communications Serveru pro všech 770 zaměstnanců pak bylo otázkou několika týdnů. Vše se odehrávalo v podstatě řetězově a zaměstnanci sami žádali IT oddělení o zpřístupnění tohoto komunikačního řešení. Během pár měsíců pak využívala Offi ce Communications Server úplně celá fi rma. Zdlouhavé cestování zmizelo ze dne na den Díky Offi ce Communications Serveru zmizelo de facto ze dne na den zdlouhavé cestování. Široká škála funkcí, které systém nabídl, pokryla veškeré komunikační potřeby všech zaměstnanců. Řadoví pracovníci nyní díky informaci o stavu dostupnosti nemusejí nikoho zdlouhavě hledat. Ke všem typům komunikace využívají jediný prostředek Offi ce Communicator coby klientskou aplikaci pro Microsoft Offi ce Communications Server a zahájit instant-messagingovou, hlasovou či videokomunikaci mohou přímo jediným kliknutím z prostředí Outlooku. Členové pracovních týmů se nyní mohou sejít prakticky ihned, a to i s často velmi vytíženými specialisty. I když jeden člověk sedí v Praze, druhý v Ostravě a třetí v Karlových Varech, je uspořádání schůzky otázkou pár sekund (pakliže mají všichni nastavený status online ) anebo pár hodin, než si naplánují schůzku v Outlooku v době, kdy jsou všichni členové týmu k dispozici. Virtuální schůzky se přitom mohou odehrávat přímo z počítačů či notebooků jednotlivých členů týmu anebo z konferenčních místností, pakliže se v jedné lokalitě nachází více pracovníků. Navíc je Offi ce Communications Server integrován i s podnikovou telefonní ústřednou, což znamená, že prostřednictvím Offi ce Communicatoru mohou zaměstnanci přijímat i své telefonní hovory z pevné linky, a je přitom vcelku jedno, jestli jsou zrovna v kanceláři v Praze, v Brně, někde v hotelu anebo třeba i u sebe doma. Vždy jsou k dispozici na svém pevném telefonním čísle. Online komunikace radikálně zrychlila reakce na požadavky klientů Díky Microsoft Offi ce Communications Serveru se tak podařilo docílit v AutoContu radikálního zlepšení hned v několika oblastech. Schůzky ohledně akutních problémů a požadavků zákazníků je možné realizovat v řádu hodin namísto dnů. Kvůli školením není potřeba nikam jezdit, a navíc josu školení nově dostupná i offl ine, tehdy, když na ně mají zaměstnanci dostatek času. Nemusí tak už trávit dlouhé hodiny v kolonách a noci v hotelích, ale mohou se věnovat své práci, které tak zvládnou ve stejném čase podstatně více. Firma jen na cestovních výdajích ušetří zhruba milion korun ročně. Díky tomu, že má každý okamžitý přehled o dostupnosti všech kolegů, je možné také operativně k virtuálním schůzkám přizvat i často vytížené produktové specialisty. Virtuální schůzky a porady se navíc osvědčily i při kontaktu se zákazníky, kteří tak dostanou lepší servis. Není totiž problém, aby se schůzky účastnili například zaměstnanci AutoContu ze všech regionálních center najednou. Firma se tak stala díky řešení Microsoft Offi ce Communications Server 2007 efektivnější a fl exibilnější, což poznali i její zákazníci. Nové komunikační řešení navíc fi rmě velice výrazně pomohlo při nasazení nového podnikového informačního systému Microsoft Dynamics AX, ke kterému došlo v roce Veškeré porady klíčových uživatelů i následná školení zaměstnanců totiž mohly probíhat operativně a online. Náročné požadavky na úpravu systému se podařilo splnit 2N je jako fi rma velmi náročným klientem, co se komfortu užívání a chování systému týká. Její nároky na systém tak představovaly přípravu několika unikátních funkcionalit systému přímo na míru společnosti, které Strana 8

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance.

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance. Případová studie Provident Financial mohl díky SoftwareONE provést účetní inventuru software a zamezit zbytečné investici do nepotřebných licencí na IVR systém Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu

Microsoft.NET. Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Microsoft.NET Komplexní řešení na iready zajišťuje společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. nejen 30% celkového obratu Přehled Země: Česká republika Odvětví: Obchod Profil zákazníka ELIT CZ, s.r.o. je největším

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na

Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na Microsoft SharePoint, Windows Azure a Office 365 Jak

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím skladová evidence Skladová evidence UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Případová studie. Česká Pojišťovna a.s.

Případová studie. Česká Pojišťovna a.s. Případová studie Česká Pojišťovna a.s. Obsah spolupráce... situace... Začátek 3 cíle... Výchozí 4 řešení... Obchodní 5 očekávání... Realizované 6 Naplnění cílů & 7 2 www.infomatic.cz Začátek spolupráce

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Případová studie. Partners Financial Services a.s.

Případová studie. Partners Financial Services a.s. Případová studie Partners Financial Services a.s. Obsah spolupráce... situace... Začátek 3 cíle... Výchozí 4 řešení... Obchodní 5 očekávání... Realizované 6 Naplnění cílů & 7 2 www.infomatic.cz Začátek

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Společnost AVE CZ nepoužívá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, nýbrž i ve své IT infrastruktuře.

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím callcentrum UNiQ Callcentrum Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Národní bločková loterie

Národní bločková loterie Případová studie Národní bločková loterie Národní bločková loterie vzdělává občany Slovenska a eliminuje podvody při výběru DPH Národní bločková loterie Loterie je absolutní úspěch. Peter Kažimír ministr

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Přechod z offline na online CRM

Přechod z offline na online CRM Přechod z offline na online CRM Case Study Egis Praha 14.5.2014, Antonín Volf, Petr Czak Výchozí stav Od roku 2006 - Do 2014/03 PharmSys/PharmCore Klient na notebooku. Klient na PDA. Synchronizace: PDA

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím projektový management Projektový management UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru,

Více

Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services Windows SharePoint Services Vnitrofiremní týmový portál za použití služby Windows SharePoint Services jako účinný nástroj pro zefektivnění týmové spolupráce Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby

Více

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Často kladené otázky Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Pro koho je určeno připojení UPC Business Fiber? Jak se od sebe liší jednotlivé typy připojení UPC Business Fiber?

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura

Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura 7. dubna 2008 Elektronická aplikace pro MK ČR Podpora přípravy IOP Kultura 2 Obsah Cíle projektu Popis řešení Další rozvoj Zkušenosti

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více