Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potĝeb - zásobník projektĥ"

Transkript

1 Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009

2

3 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE HLINNÉ Hlinná - A 2.I O/004 PB HLINNÁ VYBUDOVÁNÍ ÚSEK CYKLOSTEZEK A TRAS PRO P ŠÍ Hlinná - E 1.I O/005 PB HLINNÁ HYPOSTEZKY Hlinná - E 1.I O/006 PB HLINNÁ POZNÁVACÍ A ODPO INKOVÁ MÍSTA Hlinná - E 1.I O/007 PB HLINNÁ BUDOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT V SOUKROMÍ I OBECNÍCH ZA ÍZENÍCH Hlinná - E 1.I O/008 PB HLINNÁ VYBUDOVÁNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE Hlinná - L 2.I O/009 PB HLINNÁ ÚPRAVY MÍSTNÍCH VODOTE Í S KO ENOVOU OV Hlinná - A 2.I O/010 PB KAMÝK OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Kamýk C 2.I O/011 PB KAMÝK VE EJNÉ KOUPALIŠT Kamýk F 3.I O/012 PB KAMÝK ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK Kamýk 800 E 1.I O/013 PB KAMÝK VYBAVENOST OBCE PRO TURISTY Kamýk 300 E 1.I O/014 PB KAMÝK VYBUDOVÁNÍ ROZHLEDNY Kamýk 800 E 1.I O/015 PB KAMÝK ÚPRAVY A OPRAVY Z ÍCENINY HRADU KAMÝK Kamýk CH 1.I O/016 PB KAMÝK POŽÁRNÍ NÁDRŽ Kamýk 800 L 2.I O/017 PB KAMÝK DOPRAVNÍ A TURISTICKÉ ZNA ENÍ Kamýk 400 Q 4.I O/018 PB KAMÝK BYTOVÁ VÝSTAVBA V OBCI Kamýk H 4.II O/019 PB KAMÝK ODBAHN NÍ RYBNÍKA Kamýk 600 L 2.I O/020 PB KAMÝK ZATRUBN NÍ ÁSTI VODNÍHO TOKU Kamýk 300 L 2.I O/021 PB KAMÝK VÝSADBA ZELEN Kamýk 90 O 4.I O/022 PB KAMÝK VE EJNÉ SPORTOVNÍ H IŠT Kamýk F 3.I O/023 PB KAMÝK P ÍSTAVBA OBECNÍHO OBJEKTU PRO AKTIVITY VOLNÉHO ASU Kamýk F 3.I O/024 PB KAMÝK Ve ejné osv tlení a rozhlas Kamýk 450 Q 4.I O/025 PB KAMÝK Rekonstrukce obecního ú adu Kamýk G 4.I O/026 PB KAMÝK Kanalizace Kamýk A 2.I O/027 PB LIBOCHOVANY KANALIZACE A OV Libochovany Q 2.I O/028 PB LIBOCHOVANY KOMUNIKA NÍ ÚPRAVY Libochovany C 2.I O/029 PB LIBOCHOVANY VE EJNÉ OSV TLENÍ A ROZHLAS Libochovany Q 4.I O/030 PB LIBOCHOVANY BUDOVÁNÍ NOVÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍK Libochovany C 2.I O/031 PB LIBOCHOVANY SPORTOVNÍ AREÁL Libochovany F 3.I 1/17

4 O/032 PB LIBOCHOVANY TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Libochovany 450 E 1.I O/033 PB LIBOCHOVANY ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK A VYBAVENOST Libochovany E 1.I O/034 PB LIBOCHOVANY P ÍVOZ NA LABI Libochovany E 1.I O/035 PB LIBOCHOVANY VYBUDOVÁNÍ VE EJNÉHO TÁBO IŠT A KOTVIŠT PRO VODÁKY Libochovany E 1.I O/036 PB LIBOCHOVANY VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNK NÍHO OBJEKTU SLUŽEB V OBCI Libochovany G 4.I O/037 PB LIBOCHOVANY D TSKÁ H IŠT Libochovany 500 F 3.I O/038 PB LIBOCHOVANY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Libochovany 800 O 4.I O/039 PB LIBOCHOVANY OBNOVA MOK AD U EKY LABE Libochovany 700 L 2.I O/040 PB LIBOCHOVANY SYSTÉM LIKVIDACE ODPAD A SB RNÝ DV R Libochovany D 2.I O/041 PB LIBOCHOVANY PR MYSLOVÁ ZÓNA U KAMENOLOMU Libochovany J 1.II O/042 PB LIBOCHOVANY ROZVOJ AKTIVIT V ZEM D LSKÉM KOMPLEXU EPNICE Libochovany J 1.II O/043 PB LIBOCHOVANY OBJEKT BYDLENÍ PRO SENIORY Libochovany K 4.II O/044 PB LIBOCHOVANY REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU Libochovany F 3.I O/045 PB LIBOCHOVANY HASI SKÁ ZBROJNICE Libochovany G 4.I O/046 PB LIBOCHOVANY EPNICE - LIBOCHOVANY - CHODNÍK epnice 1600 C 2.I O/047 PB LIBOCHOVANY LIBOCHOVANY - KOMUNIKACE Libochovany 1650 C 2.I O/048 PB LIBOCHOVANY STAVEBNÍ ÚPRAVY VE EJNÉHO PROSTRANSTVÍ, VO+MR, KANALIZACE, ÚPRAVY KOMUNIKACÍ Libochovany - ást epnice 8500 R 4.I LIKVIDACE P ÍVALOVÝCH VOD - K.Ú. LIBOCHOVANY A K.Ú. EPNICE - EPNICKÁ STROUHA, PROTIEROZNÍ O/049 PB LIBOCHOVANY OPAT ENÍ Libochovany a místní ást epnice I 2.I O/050 PB LIBOCHOVANY Rekonstrukce budovy MŠ Libochovany Libochovany 700 B 3.I O/051 PB LIBOCHOVANY Rekonstrukce kulturního domu EDEN v epnici p.1 Libochovany-osada epnice 1500 G 4.I O/052 PB LIBOCHOVANY Záchrana objektu kostela v Libochovanech Libochovany 6000 CH 1.I O/053 PB LIBOCHOVANY Oprava objektu kostel Narození P.Marie v Libochovanech Libochovany 8000 CH 1.I O/054 PB LIBOCHOVANY Stavební úpravy ve ejného prostranství (VO, MR, Kanalizace, úpravy komunikací) Libochovany 8500 A 2.I 2/17

5 O/055 PB LIBOCHOVANY Likvidace p ívalových vod - k.ú. Libochovany, k.ú. epnice - epnická strouha, protierozní opat ení Libochovany A 2.I O/056 PB MALÍ OBECNÍ ROZHLAS Malí 280 Q 4.I O/057 PB MALÍ OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Malí 300 C 2.I O/058 PB MALÍ KANALIZACE OBCE A IŠT NÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Malí A 2.I O/059 PB MALÍ TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Malí 120 E 1.I O/060 PB MALÍ VE EJNÉ TÁBO IŠT Malí E 1.I O/061 PB MALÍ OPRAVA A ÁSTE NÉ VYBUDOVÁNÍ CYKLOTRASY Malí 300 E 1.I O/062 PB MALÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA V OBCI Malí 800 H 4.II O/063 PB MALÍ SYSTÉM LIKVIDACE ODPAD Malí D 2.I O/064 PB MALÍ D M S PE OVATELSKOU SLUŽBOU Malí K 4.II O/065 PB MALÍ VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU (KULTURNÍ A SPOL. CENTRUM OBCE) Malí 400 F 3.I O/066 PB MALÍ Obnova zelen Obec Malí 50 O 4.I O/067 PB MALÍ Volno asové aktivity mládeže Obec Malí 60 F 3.I O/068 PB MALÍ Oprava KD.p-78-I.etapa Obe Malí 80 F 3.I O/069 PB MALÍ Oprava a vy išt ní studny na návsi Obec Malí 130 F 3.I O/070 PB MALÍ Oprava KD. p II. Etapa Obec Malí 200 F 3.I O/071 PB MALÍ Oprava KD.p 78-III Etapa Obec Malí 300 F 3.I O/072 PB MALÍ Oprava st echy KD.p.78 Obec Malí 500 F 3.I O/073 PB MALÉ ŽERNOSEKY BYDLENÍ PRO SENIORY Malé Žernoseky není známo Q 4.I O/074 PB MALÉ ŽERNOSEKY KOMUNIKA NÍ ÚPRAVY PÁTE NÍ KOMUNIKACE OBCE Malé Žernoseky 3000 C 2.I O/075 PB MALÉ ŽERNOSEKY KANALIZACE OBCE A IŠT NÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Malé Žernoseky C 2.I O/076 PB MALÉ ŽERNOSEKY VE EJNÉ OSV TLENÍ A ROZHLAS Malé Žernoseky 1500 Q 4.I O/077 PB MALÉ ŽERNOSEKY SYSTÉM ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBCI Malé Žernoseky L 2.I O/078 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ PROSTOR PRO RECYKLACI ODPAD Malé Žernoseky 1500 N 2.I O/079 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE MLÝNSKÉHO NÁHONU SPOLU S OPRAVOU POŽÁRNÍ NÁDRŽE Malé Žernoseky 3500 C 2.I O/080 PB MALÉ ŽERNOSEKY DOSTAVBA REKREA N -SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE Malé Žernoseky 2000 E 1.I O/081 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ CYKLOSTEZEK, TURISTICKÝCH STEZEK A HYPOSTEZEK Malé Žernoseky 3500 E 1.I O/082 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ NAU NÝCH A TEMATICKÝCH STEZEK Malé Žernoseky 150 E 1.I O/083 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ TRAS PRO KONDI NÍ SPORTY Malé Žernoseky 50 E 1.I O/084 PB MALÉ ŽERNOSEKY TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Malé Žernoseky 350 E 1.I O/085 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ PENZIONU PRO TURISTY Malé Žernoseky E 1.I O/086 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZÁZEMÍ PRO VODNÍ TURISTIKU Malé Žernoseky 5000 E 1.I 3/17

6 O/087 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZKVALIT OVÁNÍ SLUŽEB P ÍVOZU NA LABI Malé Žernoseky 1000 E 1.I O/088 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE OBJEKTU MŠ Malé Žernoseky 2500 B 3.I O/089 PB MALÉ ŽERNOSEKY ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VYTVO ENÍ OBYTNÝCH ZÓN A DOPRAVNÍ ZNA ENÍ Malé Žernoseky 1200 C 2.I O/090 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE Malé Žernoseky 350 G 4.I O/091 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIÍ Malé Žernoseky 20 L 2.I O/092 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ ZÓNY VOLNÝCH AKTIVIT D TÍ Malé Žernoseky 550 R 4.I O/093 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ A VYUŽITÍ LETNÍHO D TSKÉHO TÁBORA Malé Žernoseky není známo O 4.I O/094 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE Malé Žernoseky 500 L 2.I provozní O/095 PB MALÉ ŽERNOSEKY SLUŽBY PRO SENIORY Malé Žernoseky záležitost P 3.I O/096 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZVELEBOVÁNÍ VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ Malé Žernoseky 450 G 4.I O/097 PB MALÉ ŽERNOSEKY MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA Malé Žernoseky 1500 D 2.I O/098 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE OSTATNÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Malé Žernoseky není známo O 4.I O/099 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE VINA STVÍ Malé Žernoseky 3000 J 1.II O/100 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU Malé Žernoseky 2000 E 1.I O/101 PB MALÉ ŽERNOSEKY OPRAVY MOSTK Malé Žernoseky 1500 D 2.I O/102 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ PARKOVÝCH PLOCH Malé Žernoseky 300 J 1.II O/103 PB MALÉ ŽERNOSEKY OBECNÍ MOBILIÁ Malé Žernoseky 550 J 1.II O/104 PB MALÉ ŽERNOSEKY DOSTAVBA D TSKÝCH H IŠ Malé Žernoseky 70 J 1.II O/105 PB MALÉ ŽERNOSEKY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Malé Žernoseky 120 J 1.II O/106 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZA ÍZENÍ SYSTÉMU LIKVIDACE ODPAD Malé Žernoseky 1000 D 2.I O/107 PB MALÉ ŽERNOSEKY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Malé Žernoseky 150 O 4.I O/108 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE OBECNÍHO MAJETKU Malé Žernoseky 3000 F 3.I O/109 PB MALÉ ŽERNOSEKY Osazení vlajkových stožár u Obecního ú adu Malé Žernoseky, u domu p A 2.I O/110 PB MALÉ ŽERNOSEKY Plocha pro ven ení ps Malé Žernoseky 120 A 2.I O/111 PB MALÉ ŽERNOSEKY Oprava kapli ek na území obce Malé Žernoseky 250 CH 1.I O/112 PB MALÉ ŽERNOSEKY Nau ná a pohybová stezka,,v zeleni se nelení" Malé Žernoseky 300 E 1.I O/113 PB MALÉ ŽERNOSEKY Výsadba stromových alejí podél polních cest ve volné krajin Malé Žernoseky 300 O 4.I O/114 PB MALÉ ŽERNOSEKY Vybudování parkovacích ploch pro návšt vníky obce Malé Žernoseky 450 C 2.I O/115 PB MALÉ ŽERNOSEKY Stavební úpravy objektu Obecního ú adu - bezbariérový vstup,vým na oken,zateplení a vnit ní úpravy Malé Žernoseky 800 G 4.I O/116 PB MALÉ ŽERNOSEKY Vybudování reten ní vodní nádrže ve sportovním areálu v Opárenském údolí Malé Žernoseky 1000 L 2.I O/117 PB MALÉ ŽERNOSEKY Osv tlení sportovního areálu Opárenské údolí Malé Žernoseky - Opárenské údolí 1000 F 3.I O/118 PB MALÉ ŽERNOSEKY Dostavba fotbalových šaten SK Sokol Malé Žernoseky 1300 F 3.I 4/17

7 O/119 PB MALÉ ŽERNOSEKY Napojení m sta Lovosice na sí cyklostezek Malé Žernoseky k.ú.malé Žernoseky - podél eky Labe 2000 E 1.I O/120 PB MALÉ ŽERNOSEKY Centrum výtvarných a emeslných aktivit Malé Žernoseky 2500 B 3.I MALÉ ŽERNOSEKY, O/121 PB zem d lci Obnova suchých poldr a remízk v krajin k.ú.malé Žernoseky 200 L 2.I MALÉ O/122 PB ŽERNOSEKY/Mikrore Vydání propaga ních publikací o regionu Malé Žernoseky/Mikroregion Porta Bohemica 100 E 3.I O/123 PB MICHALOVICE INŽENÝRSKÉ SÍT PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU MICHALOVICE A 2.I O/124 PB MICHALOVICE NOVÉ KOMUNIKACE PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU MICHALOVICE C 2.I O/125 PB MICHALOVICE OPRAVY A ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MICHALOVICE C 2.I O/126 PB MICHALOVICE SANACE BÝVALÉ SKLÁDKY MICHALOVICE L 2.I O/127 PB MICHALOVICE Zakoupení techniky k úprav zelen v obci MICHALOVICE 30 A 2.I O/128 PB MICHALOVICE Po ízení kopírky, tiskárny na OÚ MICHALOVICE 60 G 4.I O/129 PB MICHALOVICE Dostavba sociálního za ízení v 1.pat e obecního domu MICHALOVICE 1000 A 2.I O/130 PB MICHALOVICE Ochranný p íkop proti deš ovým vodám MICHALOVICE 1400 A 2.I O/131 PB MICHALOVICE Rekonstrukce ve ejného osv tlení v obci MICHALOVICE 1500 Q 4.I O/132 PB MICHALOVICE Rekonstrukce místních komunikací MICHALOVICE 2000 C 2.I O/133 PB MI EJOVICE OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MI EJOVICE C 2.I O/134 PB MI EJOVICE KANALIZACE PRO SRÁŽKOVÉ VODY MI EJOVICE A 2.I O/135 PB MI EJOVICE VYBUDOVÁNÍ ODPO INKOVÉHO ZÁZEMÍ PRO TURISTY, PARKOVÁNÍ MI EJOVICE E 1.I O/136 PB MI EJOVICE OPRAVY ZA ÍZENÍ NA TURISTICKÝCH TRASÁCH MI EJOVICE E 1.I O/137 PB MI EJOVICE ORIENTA NÍ ZNA ENÍ OBCE MI EJOVICE Q 4.I O/138 PB MI EJOVICE REKONSTRUKCE OBJEKTU OÚ MI EJOVICE G 4.I O/139 PB MI EJOVICE VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORU MI EJOVICE D 2.I O/140 PB MI EJOVICE ZATRUBN NÍ ÁSTI POTOKU MI EJOVICE L 2.I O/141 PB MI EJOVICE VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY MI EJOVICE O 4.I O/142 PB MI EJOVICE ROZŠÍ ENÍ VYBAVENOSTI FOTBALOVÉHO AREÁLU MI EJOVICE F 3.I O/143 PB MI EJOVICE Rekonstrukce vodovodního adu, zv tšení kapacity vodojem MI EJOVICE 7000 A 2.I O/144 PB MI EJOVICE Vým na oken a dve í na OÚ MI EJOVICE 600 G 4.I O/145 PB MI EJOVICE Rozhledna MI EJOVICE 1500 E 1.I O/146 PB PÍŠ ANY ORIENTA NÍ A INFORMA NÍ SYSTÉM OBCE Píš any Q 4.I O/147 PB PÍŠ ANY ROZVOJ CYKLOSTEZEK Píš any E 1.I O/148 PB PÍŠ ANY D TSKÉ H IŠT Píš any 1500 F 3.I O/149 PB PÍŠ ANY Turistická ubytovna Píš any Píš any 3000 E 1.I O/150 PB ŽERNOSEKY INFRASTRUKTURA PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU Velké Žernoseky 2000 A 2.I 5/17

8 O/151 PB ŽERNOSEKY OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Velké Žernoseky 5500 C 2.I O/152 PB ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ A ROZHLASU Velké Žernoseky 3000 Q 4.I O/153 PB ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ AUTOCAMPU U ŽERNOSECKÉHO JEZERA Velké Žernoseky 3200 E 1.I O/154 PB ŽERNOSEKY OPRAVY A ÚPRAVY CYKLOSTEZEK Velké Žernoseky 1000 E 1.I O/155 PB ŽERNOSEKY REALIZACE ODPO ÍVADEL A MOBILIÁ E PRO TURISTY Velké Žernoseky E 1.I O/156 PB ŽERNOSEKY ORIENTA NÍ A INFORMA NÍ SYSTÉM Velké Žernoseky 500 Q 4.I O/157 PB ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ Velké Žernoseky G 4.I O/158 PB ŽERNOSEKY OPRAVY KOSTELA ( áste n realizováno) Velké Žernoseky 1500 CH 1.I O/159 PB ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ VLAKOVÉ ZASTÁVKY V OBCI Velké Žernoseky G 4.I O/160 PB ŽERNOSEKY VÝSTAVBA SB RNÉHO DVORU Velké Žernoseky 1200 D 2.I O/161 PB ŽERNOSEKY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Velké Žernoseky 500 O 4.I O/162 PB ŽERNOSEKY ROZVOJ VINA STVÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ( áste n realizováno) Velké Žernoseky J 1.II O/163 PB ŽERNOSEKY ROZVOJ PR MYSLOVÉ ZÓNY U ŽERNOSECKÉHO JEZERA Velké Žernoseky J 1.II O/164 PB ŽERNOSEKY ORGANIZOVÁNÍ TRADI NÍCH OSLAV VINOBRANÍ Velké Žernoseky 500 F 3.I O/165 PB ŽERNOSEKY Rekonstrukce d tského h išt a um lý povrch pro tréninkové h íšt Velké Žernoseky - sportovní areál 2500 P 3.I O/166 PB ŽERNOSEKY Výsadba lesoparku u Žernoseckého jezera Velké Žernoseky 2500 O 4.I O/167 PB ŽERNOSEKY Železni ní vlaková zastávka Velké Žernoseky 5000 G 4.I O/168 PB ŽERNOSEKY Odpo ívadla a mobiliá v obci Velké Žernoseky - A 2.I O/169 PB ŽALHOSTICE OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Žalhostice C 2.I O/170 PB ŽALHOSTICE VE EJNÉ OSV TLENÍ Žalhostice Q 4.I O/171 PB ŽALHOSTICE DOKON ENÍ CYKLOSTEZKY Žalhostice E 1.I O/172 PB ŽALHOSTICE P ÍRODNÍ KOUPALIŠT Žalhostice E 1.I O/173 PB ŽALHOSTICE OBNOVA A ÚPRAVA STEZKY NA VRCH RADOBÝL Radobýl E 1.I O/174 PB ŽALHOSTICE REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ Žalhostice G 4.I O/175 PB ŽALHOSTICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU Žalhostice F 3.I O/176 PB ŽALHOSTICE VYBUDOVÁNÍ D TSKÉHO H IŠT Žalhostice P 3.I O/177 PB ŽALHOSTICE BYTOVÁ VÝSTAVBA Žalhostice H 4.II O/178 PB ŽALHOSTICE VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Žalhostice O 4.I O/179 PB ŽALHOSTICE Topení kulturního domu p.78 Žalhostice 300 G 4.I O/180 PB ŽALHOSTICE Chodník od p. 88 k p. 109 Žalhostice 1000 C 2.I O/181 PB ŽALHOSTICE Rekonstrukce kulturního domu Žalhostice 1500 B 3.I O/182 S BÝ KOVICE KANALIZACE BÝ KOVICE Bý kovice A 2.I 6/17

9 O/183 S BÝ KOVICE Modernizace a rozší ení obecního rozhlasu Bý kovice, Velký Újezd 500 Q 2.I O/184 S BÝ KOVICE P íjezdová komunikace-odstavný pruh + chodník Bý kovice 956 C 2.I O/185 S BÝ KOVICE Zateplení budovy Obecního ú adu Bý kovice 1500 G 4.I O/186 S BÝ KOVICE Rekonstrukce objektu p. 24 na malometrážní byty Bý kovice 2000 H 4.II O/187 S BÝ KOVICE Sportovní areál Bý kovice Bý kovice 5000 F 3.I O/188 S BÝ KOVICE Vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodin.domk Bý kovice 5000 A 2.I O/189 S BÝ KOVICE Bý kovice,ploskovice kanalizace a OV Bý kovice,ploskovice A 2.I O/190 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU A Z ÍZENÍ INFORMA NÍHO CENTRA Ploskovice 3000 G 4.I O/191 S PLOSKOVICE ODVOD DEŠ OVÉ VODY Z KOMUNIKACE V PLOSKOVICÍCH Ploskovice A 2.I O/192 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE D TSKÉHO H IŠT Ploskovice 900 P 3.I O/193 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO ZA ÍZENÍ TJ SOKOL PLOSKOVICE Ploskovice F 3.I O/194 S PLOSKOVICE VODOVOD VINNÉ Vinné A 2.I O/195 S PLOSKOVICE KANALIZACE MAŠKOVICE Maškovice A 2.I O/196 S PLOSKOVICE VYBUDOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOM Ploskovice A 2.I O/197 S PLOSKOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK V OBCI PLOSKOVICE A T CHOBUZICE Ploskovice, T chobuzice C 2.I O/198 S PLOSKOVICE ROZŠÍ ENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V T CHOBUZICÍCH T chobuzice F 3.I O/199 S PLOSKOVICE CELKOVÁ REKONSTRUKCE P ÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K VODNÍ (POŽÁRNÍ NÁDRŽI V T CHOBUZICÍCH) T chobuzice 500 C 2.I O/200 S PLOSKOVICE MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ OBECNÍHO ROZHLASU O ÁST PLOSKOVIC A VINNÉ A NAPOJENÍ NA IZS Maškovice, Vinné Q 4.I 7/17

10 O/201 S PLOSKOVICE ZMAPOVÁNÍ SÍT PODZEMNÍCH CHODEB A PROJEKT NA JEJICH ZABEZPE ENÍ (P ÍPADN OPRAVU) Ploskovice G 4.I O/202 S PLOSKOVICE OBNOVA TURISTICKÝCH CEST S VÝSTAVBOU CYKLOTRAS Ploskovice E 1.I O/203 S PLOSKOVICE ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDOVY ObÚ Ploskovice 1600 G 4.I O/204 S PLOSKOVICE ZATEPLENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU P. 64 Ploskovice 1000 H 4.II O/205 S PLOSKOVICE Studie využitelnosti plochy Ploskovického nádraží, v etn nevyužitého p ízemí nádraží Ploskovice, Bý kovice 250 G 3.I O/206 S PLOSKOVICE Vybavení kulturn spole enského centra-ob adní sí, kancelá e,sál,kuchy ka Obec Ploskovice 600 G 3.I O/207 S PLOSKOVICE Vytvo ení lesoparku a reten ní nádrže na pozemcích podél ve ejné cesty: Nádraží-Státní zámek Ploskovice Obec Ploskovice 3000 O 4.I O/208 S PLOSKOVICE Výstavba základní a mate ské školy Obec Ploskovice G 3.I O/209 S PLOSKOVICE Dokon ení infrastruktury v obci Ploskovice Obec Ploskovice - A 2.I O/210 S STA KOVICE Po ízení mobiliá e pro venkovskou náves Sta kovice 30 A 2.I O/211 S STA KOVICE Zabezpe ovací za ízení do budovy OÚ a památkov chrán né kaple Sv. Prokopa Sta kovice 50 G 3.I O/212 S STA KOVICE Studie a projektová dokumentace na d tské h išt Sta kovice 50 P 3.I O/213 S STA KOVICE Oprava památkov chrán né kaple. Sv. Prokopa Sta kovice 50 CH 1.I O/214 S STA KOVICE Studie a projekt na revitalizaci návsi Sta kovice Sta kovice 60 R 4.I O/215 S STA KOVICE Zkušební vrt Sta kovice 100 A 2.I O/216 S STA KOVICE Úprava územn plánovací dokumentace Sta kovice 150 R 4.I O/217 S STA KOVICE Studie a projekt zateplení objektu budovy OÚ, který slouží jako multifunk ní budova Sta kovice 200 G 3.I O/218 S STA KOVICE Studie a projektová dokumentace na požární nádrž v obci Sta kovice 300 R 4.I O/219 S STA KOVICE Vybudování d tského h išt a sportovišt Sta kovice 1000 P 3.I O/220 S STA KOVICE Podpora regionálního turismu, vybudování a vybavení 2 ubytovacích za ízení pro cyklisty Sta kovice 2000 E 1.I O/221 S STA KOVICE Zateplení objektu OÚ Sta kovice 2000 G 3.I O/222 S STA KOVICE vybudování p írodní požární nádrže s využitím Sta kovického potoka Sta kovice 2000 I 2.I O/223 S STA KOVICE Vybudování kanalizace v obci a ko enovou OV Sta kovice 4000 A 2.I STA KOVICE O/224 S (SPOARS) Zlepšení vzhledu venkovského objektu budovy OU Sta kovice 1000 G 3.I O/225 S ŽITENICE DOKON ENÍ ÚPO Žitenice ,- R 4.I O/226 S ŽITENICE VYBAVENÍ KNIHOVNY PO ÍTA OVÝM SYSTÉMEM PRO Z ÍZENÍ IC Žitenice ,- B 3.I O/227 S ŽITENICE P ESTAVBA ZŠ NA MŠ A ŠJ V. HYGIENICKÝCH ZA ÍZENÍ Žitenice B 3.I O/228 S ŽITENICE OPRAVA H BITOVNÍ ZDI V. ELEKTROP ÍPOJKY Žitenice 1, ,- G 4.I O/229 S ŽITENICE ODVODN NÍ PR TAHOVÝCH KOMUNIKACÍ V. VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V POBO ANSKÉ UL Žitenice C 2.I O/230 S ŽITENICE REKULTIVACE SKLÁDKY VE SKALICI Skalice ,- I 2.I O/231 S ŽITENICE OPRAVA ST ECHY OBCHODU ŽITENICE A POHOSTINSTVÍ POHO ANY Žitenice, Poho any ,- G 4.I O/232 S ŽITENICE REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ V POHO ANECH Poho any 1, ,- Q 4.I 8/17

11 MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU V POHO ANECH A VE SKALICI A NAPOJENÍ NA IZS FORMOU O/233 S ŽITENICE BEZDRÁTOVÉ ÚST EDNY Poho any, Skalice ,- Q 4.I O/234 S ŽITENICE PLYNOFIKACE OBJEKTU KD V. OPRAVY A ZATEPLENÍ FASÁDY Žitenice A 2.I O/235 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ SKLÁDKOVÉHO DVORA Žitenice ,- D 2.I O/236 S ŽITENICE REKONSTRUKCE ŠATEN A ZÁZEMÍ TJ ŽITENICE Žitenice ,- F 3.I O/237 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ D TSKÝCH H IŠ Žitenice P 3.I O/238 S ŽITENICE PLYNOFIKACE OBJEKT VE VLASTNICTVÍ OBCE (OŽ, OP, PP, OS) Žitenice A 2.I O/239 S ŽITENICE ZKVALITN NÍ AREÁLU VÝSTAVIŠTSCH Žitenice J 1.II O/240 S ŽITENICE REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ T LOCVI NY Žitenice 2, ,- G 4.I O/241 S ŽITENICE REKONSTRUKCE OBJEKTU POHOSTINSTVÍ SKALICE Skalice G 4.I O/242 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ TECHN. INFRASTRUKTURY V ÚZEMÍCH UR ENÝCH PRO VÝSTAVBU RD Žitenice A 2.I O/243 S ŽITENICE P ESTAVBA BÝVALÉ MŠ NA DPS Žitenice K 4.II O/244 S ŽITENICE ZKVALITN NÍ SPORT. AREÁLU V ŽITENICÍCH Žitenice F 3.I O/245 S ŽITENICE OBNOVA TURISTICKÝCH CEST S VÝSTAVBOU CYKLOSTEZEK Žitenice E 1.I O/246 ÚŠ DRAHOBUZ ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Drahobuz ,- C 2.I O/247 ÚŠ DRAHOBUZ VE EJNÝ INTERNET V OBCI Drahobuz ,- Q 4.I O/248 ÚŠ DRAHOBUZ OBECNÍ ROZHLAS Drahobuz ,- Q 4.I O/249 ÚŠ DRAHOBUZ VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Drahobuz 1, ,- A 2.I O/250 ÚŠ DRAHOBUZ REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU Drahobuz G 4.I O/251 ÚŠ DRAHOBUZ REKONSTRUKCE DOMU NA BYTOVÉ JEDNOTKY Drahobuz H 4.II O/252 ÚŠ HORNÍ EP ICE OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Horní ep ice C 2.I O/253 ÚŠ HORNÍ EP ICE VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Horní ep ice 2, ,- A 2.I O/254 ÚŠ HORNÍ EP ICE ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Horní ep ice ,- R 4.I O/255 ÚŠ HORNÍ EP ICE VYBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KE STAVEBNÍM PARCELÁM Horní ep ice A 2.I O/256 ÚŠ HORNÍ EP ICE SPORTOVNÍ AREÁL V OBCI Horní ep ice F 3.I O/257 ÚŠ HORNÍ EP ICE OPRAVA KAPLI KY V OBCI Horní ep ice CH 1.I O/258 ÚŠ HORNÍ EP ICE VE EJNÁ ZELE V OBCI Horní ep ice ,- O 4.I O/259 ÚŠ HORNÍ EP ICE OBNOVA OBECNÍHO Ú ADU Horní ep ice G 4.I O/260 ÚŠ CHOTIN VES VYBUDOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY V DOMP. 71 Chotin ves ,- H 4.II O/261 ÚŠ CHOTIN VES VYBUDOVÁNÍ VODOVODU V ÁSTI OBCE Chotin ves ,- A 2.I O/262 ÚŠ CHOTIN VES REKONSTRUKCE DOMU P. 6 NA BYTOVÉ JEDNOTKY Chotin ves 5, ,- H 4.II O/263 ÚŠ CHOTIN VES Oprava Petrakova rybníka Chotin ves 100 L 2.I O/264 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves 120 C 2.I 9/17

12 O/265 ÚŠ CHOTIN VES Obecní muzeum Chotin ves 180 G 3.I O/266 ÚŠ CHOTIN VES Kulturní d m Chotin ves 250 G 3.I O/267 ÚŠ CHOTIN VES Vým na oken Chotin ves 300 G 3.I O/268 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves 300 C 2.I O/269 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves, Jišt rpy 500 C 2.I O/270 ÚŠ CHOTIN VES Ubytovací za ízení Chotin ves 650 E 1.I O/271 ÚŠ CHOTIN VES Cyklostezka Chotin ves 1500 E 1.I O/272 ÚŠ CHOTIN VES Cyklostezka Jišt rpy-obecní cesta 1700 E 1.I O/273 ÚŠ CHOTIN VES Víceú elové h išt Chotin ves 2000 F 3.I O/274 ÚŠ CHOTIN VES Rozhledna Chotin ves-ho idla 2000 E 1.I O/275 ÚŠ LEVÍN VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Levín A 2.I O/276 ÚŠ LEVÍN REVITALIZACE NÁM STÍ Levín R 4.I O/277 ÚŠ LEVÍN OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Levín 600 C 2.I O/278 ÚŠ LEVÍN VÝSTAVBA 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK Levín 2000 H 4.II O/279 ÚŠ LEVÍN OBNOVA BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU Levín 600 G 4.I O/280 ÚŠ LEVÍN REKONSTRUKCE BUDOVY P. 1 (BÝVALÁ RADNICE) Levín G 4.I O/281 ÚŠ LEVÍN VÝSTAVBA NÁDRŽÍ Levín L 2.I O/282 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ Love kovice Q 4.I O/283 ÚŠ LOVE KOVICE OBNOVA KAPLI KY V NÁ KOVICÍCH Ná kovice 100 CH 1.I O/284 ÚŠ LOVE KOVICE OBNOVA KAPLI KY V LEVÍNSKÝCH PETROVICÍCH Levínské Petrovice 180 CH 1.I O/285 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE DOM V MAJETKU OBCE NA BYTY Love kovice H 4.II O/286 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE DOMU NA BYTY PRO SENIORY Love kovice H 4.II O/287 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORA V OBCI Love kovice D 2.I O/288 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI Love kovice L 2.I O/289 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Love kovice G 4.I O/290 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK A OBNOVA A VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI Love kovice C 2.I O/291 ÚŠ LOVE KOVICE VÝSTAVBA KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH OBCE Muka ov, Knínice a Toucho iny A 2.I O/292 ÚŠ SN DOVICE VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI Sn dovice, Sukorady A 2.I O/293 ÚŠ SN DOVICE ROZŠÍ ENÍ SPORTOVNÍHO H IŠT VE ST ÍŽOVICÍCH St ížovice F 3.I O/294 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ ODPO INKOVÉ ZÓNY VE M HUBERTOV Velký Hubertov F 3.I O/295 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO H IŠT VE SN DOVICÍCH Sn dovice F 3.I O/296 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK A KOMUNIKACÍ V OBCI Sn dovice C 2.I 10/17

13 O/297 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU VE M HUBENOV Velký Hubenov F 3.I O/298 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V SUKORADECH Sukorady F 3.I O/299 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KE STAVEBNÍM PARCELÁM Sn dovice A 2.I O/300 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE HASI SKÉ ZBROJNICE Sn dovice G 4.I O/301 ÚŠ SN DOVICE Rekonstrukce objektu na bytové jednotky St ížovice 4000 H 4.II O/302 ÚŠ ÚŠT K OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Úšt k C 2.I O/303 ÚŠ ÚŠT K OBNOVA BUDOVY FARY P. 1 Úšt k 2000 G 4.I O/304 ÚŠ ÚŠT K VYBUDOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VE STARÉM TÝN Starý Týn 3200 H 4.II O/305 ÚŠ ÚŠT K REKONSTRUKCE MATE SKÉ ŠKOLY V ÚŠT KU (PASTELKA) Úšt k 1300 B 3.I O/306 ÚŠ ÚŠT K VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORA V KONOJEDSKÉ ULICI Úšt k 1000 D 2.I O/307 ÚŠ ÚŠT K REKULTIVACE SKLÁDKY DUBÍ HORA Dubí hora 4000 I 2.I O/308 ÚŠ ÚŠT K MODERNIZACE ZDRAVOTNÍHO ST EDISKA Úšt k 1800 K 4.II O/309 ÚŠ ÚŠT K DOBUDOVÁNÍ VODOVODU LUKOVSKO - LUKOV - DUBI NÁ Lukovsko - Lukov - Dubi ná 1800 A 2.I O/310 ÚŠ ÚŠT K ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE M STA ÚŠT K Úšt k 1800 R 4.I O/311 ÚŠ ÚŠT K REVITALIZACE Í NÍHO SYSTÉMU ERVENÉHO POTOKA Úšt k 9500 L 2.I O/312 ÚŠ ÚŠT K REVITALIZACE REKREA NÍHO AREÁLU CHMELA Úšt k E 1.I O/313 ÚŠ ÚŠT K SPORTOVNÍ CENTRUM ÚŠT K Úšt k F 3.I O/314 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k E 1.I O/315 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO INFORMA NÍ SYSTÉM ÚZEMÍ Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k E 1.I O/316 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO OCHRANA PAMÁTEK Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k CH 1.I O/317 není LITOMICE VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ LITOMICE Litomice a spádové obce G 4.I O/318 není LITOMICE MODERNIZACE VZD LÁVACÍHO CENTRA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Litomice B 3.I O/319 není LITOMICE II. ETAPA P IVAD K PR MYSLOVÉ ZÓN PROSMYKY LITOMICE Litomice C 2.I O/320 není LITOMICE REGENERACE SÍDLIŠT DRUŽBA - II.ETAPA Litomice H 4.II O/321 není LITOMICE OPRAVA KOMUNIKACÍ HISTORICKÉHO JÁDRA MPR LITOMICE Litomice C 2.I O/322 není LITOMICE REVITALIZACE OBJEKTU HV ZDÁRNY Litomice 5000 F 3.I O/323 není LITOMICE PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY LABE A OH E II.ETAPA Litomice-Terezín E 1.I O/324 není LITOMICE REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU LITOMICE - OPRAVA "LABORATO Í" Litomice 5000 J 1.II O/325 není LITOMICE DOBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY LABE ÚSEK LITOMICE- T EBOUTICE II.ETAPA Litomice-T eboutice (sou ást cyklomagistrála Labe) E 1.I O/326 není LITOMICE DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY NA MI EJOVICKÉ STRÁNI LITOMICE Litomice A 2.I O/327 není LITOMICE ODSTRAN NÍ BARIÉR PRO IMOBILNÍ OB ANY - "PROJEKT MOBILITY LITOMICE" Litomice K 4.II O/328 není LITOMICE REVITALIZACE M STSKÉ TVRTI POKRATICE I. ETAPA A II.ETAPA Litomice R 4.I 11/17

14 O/329 není LITOMICE P ELOŽKA SILNICE I/15 ESKOLIPSKÁ UL. LITOMICE Litomice C 2.I O/330 není LITOMICE SVATOSTÁNEK ESKÉHO VINA STVÍ LITOMICE Litomice E 1.I O/331 není LITOMICE REVITALIZACE M STSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE - MEZIHRADEBNÍHO PROSTORU A TYRŠOVA NÁM STÍ Litomice R 4.I O/332 není LITOMICE ROZŠÍ ENÍ PODZEMNÍ PROHLÍDKOVÉ TRASY M STSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LITOMICE Litomice 6500 E 1.I O/333 není LITOMICE ZALOŽENÍ VE EJNÉ ZELEN A VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNK NÍHO D TSKÉHO H IŠT NA MI EJOVICKÉ Litomice O 4.I O/334 není LITOMICE VYUŽITÍ KASÁREN DUKELSKÝCH HRDIN LITOMICE Litomice J 1.II O/335 není LITOMICE REKONSTRUKCE PARKU - JIRÁSKOVY SADY Litomice 6500 O 4.I O/336 není LITOMICE OPRAVA VSTUPU A OKOLÍ DOLU RICHARD, VYTVO ENÍ NAU NÉ STEZKY Litomice 6000 E 1.I O/337 není LITOMICE ROZVOJ Ú INNÉ PREVENCE PSYCHOSOCIÁLN - PATOLOGICKÝCH JEV OD MATE SKÝCH ŠKOL Litomice 1500 K 4.II O/338 není LITOMICE VYTVO ENÍ VZD LÁVACÍHO A RESOCIALIZA NÍHO ST EDISKA PRO MLADÉ LIDI Litomice 1600 K 4.II O/339 není LITOMICE VYTVO ENÍ CENTRA SOCIÁLNÍ REHABILITACE A RESOCIALIZACE Litomice K 4.II O/340 není LITOMICE VYBUDOVÁNÍ MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉ E Litomice 500 K 4.II O/341 není LITOMICE ROZVOJ PÉ E O SENIORY SE ZAMENÍM NA KLUBOVOU INNOST Litomice 300 K 4.II O/342 není LITOMICE ST EDISKO PRO POHYBOVÉ VYŽITÍ OBYVATEL SE ZAMENÍM NA SENIORY A HANDICAPOVANÉ Litomice 1000 K 4.II O/343 není K EŠICE OPRAVA VODNÍ NÁDRŽE ZAHO ANY K ešice-zaho any 2000 L 2.I O/344 není K EŠICE PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ, VÝSTAVBA HRÁZE K EŠICE, NU NICE K ešice, Nu nice L 2.I REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ VE VŠECH ÁSTECH OBCE ( K EŠICE, ZAHO ANY, T EBOUTICE, O/345 není K EŠICE NU NICE A SEDLEC) K ešice, Zaho any, T eboutice, Nu nice, Sedlec 7000 Q 4.I 12/17

15 O/346 není K EŠICE VE EJNÝ ROZHLAS DO KAŽDÉHO BYTU K ešice 1000 Q 4.I O/347 není K EŠICE OBOUSM RNÁ KOMUNIKACE MEZI ZAHO ANAMI A T EBOUTICEMI Zaho any, T eboutice 6000 C 2.I O/348 není K EŠICE VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MEZI ZAHO ANAMI A T EBOUTICEMI Zaho any, T eboutice 8000 A 2.I O/349 není K EŠICE VÝSTAVBA D TSKÝCH H IŠ Zaho any, T eboutice a sídlišt Kolonie v K ešicích. 500 P 3.I O/350 není K EŠICE GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉHO KINA NA VZD LÁVACÍ A INFORMA NÍ ST EDISKO K ešice 4000 B 3.I O/351 není K EŠICE REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU K ešice 2000 G 4.I O/352 není K EŠICE VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK - I. ETAPA Napojení stávající cyklostezky Litomice sm rem k T ebouticím 2000 E 1.I O/353 není LIB ŠICE Oprava kapli ky v Dolních Nezlech Lib šice 180 CH 1.I O/354 není LIB ŠICE Kondi ní stezka Lib šice 200 F 3.I O/355 není LIB ŠICE Piknikové místo Lib šice 1000 F 3.I O/356 není LIB ŠICE Víceú elové h išt v Sob nicích Lib šice 2000 O 4.I O/357 není LIB ŠICE Úprava parku na návsi v Lib šicích Lib šice 2500 O 4.I O/358 není LIB ŠICE Výstavba chodníku v Lib šicích Lib šice 3000 C 2.I O/359 není LIB ŠICE Vodní hrátky Lib šice F 3.I O/360 není LIB ŠICE Rekonstrukce mauzolea na Hradeckém kopci Lib šice E 1.I O/361 není LIB ŠICE Rekonstrukce kostela v Sob nicích a vybudování výstavní sín Lib šice CH 1.I O/362 není LIB ŠICE Rekonstrukce h bitovní kaple v Lib šicích Lib šice CH 1.I O/363 není LIB ŠICE Rekonstrukce h išt Základní a mate ské školy Lib šice Lib šice F 3.I O/364 není LIB ŠICE Vodovod Sob nice, Horný Nezly, Dolní Nezly, Dolní ep ice Lib šice A 2.I O/365 není LIB ŠICE Vodovod Horní Chobolice, Dolní Chobolice Lib šice A 2.I O/366 není LIB ŠICE Kanalizace Sob nice, Horní Nezly, Dolní Nezly, Dolní ep ice Lib šice A 2.I O/367 není LIB ŠICE Opravy místních komunikací Lib šice C 2.I O/368 není LIB ŠICE Rekonstrukce Základní školy a Mate ské školy v Lib šicích Lib šice B 3.I O/369 není CHUDOSLAVICE Vodovod Myštice Chudoslavice-Myštice 2000 A 2.I O/370 není CHUDOSLAVICE Kanalizace Chudoslavice-Myštice Obec Chudoslavice+místní ást Myštice A 2.I O/371 není CHODOUNY Chodouny-vybudování chodníku Chodouny 1200 C 2.I O/372 není CHODOUNY Revitalizace jezírka Chodouny Chodouny 2000 L 2.I O/373 není CHODOUNY Rekonstrukce budovy obecního ú adu Chodouny 3000 G 3.I O/374 není CHODOUNY Chodouny-Dostavba bytp.67 Lounky 3000 H 4.II O/375 není CHODOUNY Chodouny-vybudování chodníku Lounky Lounky 3000 C 2.I O/376 není CHODOUNY Obnova budovy základní školy Chodounky 6000 B 3.I O/377 není CHODOUNY Rekonstrukce kulturního domu p.25 Chodounky G 3.I 13/17

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7 íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek areál P íhon 4-5 000 Náves II. etapa 10 000 Oprava komunikace Úprava studánky

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let Obec Název projektu Zdroj Rozpo et (cca) v K ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov zateplení školy OPŽP 3 000 000 nám

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

DOT. I.1.2 Investice do lesů

DOT. I.1.2 Investice do lesů DOT 17. kolo příjmu žádostí I.1.2 Investice do lesů pravděpodobně poslední příležitost získání dotace termín podání žádostí o dotaci - říjen 2012 čerpejte s jistotou až 50% uznatelných nákladů doporučujeme

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 KONTAKT Naše adresa: GYPSTREND, s.r.o. 747 27 Kobe ice Telefon: Fax: E-mail: +420 553 657 361 +420 553 657 126 info@gypstrend.cz EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 1 Základní

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Datum poskytnutí údaje nebo datum vydání/sc hválení ÚPD. Význam místní/ nadmíst ní. 28.8.2014 místní A118 - jiné záměry. 15.8.2014 místní A118 - jiné

Datum poskytnutí údaje nebo datum vydání/sc hválení ÚPD. Význam místní/ nadmíst ní. 28.8.2014 místní A118 - jiné záměry. 15.8.2014 místní A118 - jiné odpovídá atributu LABEL v datové části. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE - JZHG vydá/sc hvále míst/ Lolizace VODNÍ REŽIM - JZVR HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - JZZP JZZP1 protihlukové opatře výsadba přírod

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN KYJE 1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ Zastav né území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16.1.2008. Hranice zastav ného území je patrná z grafické ásti dokumentace (Hlavní výkres, Výkres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 Bod 0. 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014 2. Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená k rozvahovému

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. VELKÁ LOSENICE - JV okraj sídla

ÚZEMNÍ STUDIE. VELKÁ LOSENICE - JV okraj sídla ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby : k.ú. Velká Losenice Po izovatel : M stský

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více