Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potĝeb - zásobník projektĥ"

Transkript

1 Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009

2

3 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE HLINNÉ Hlinná - A 2.I O/004 PB HLINNÁ VYBUDOVÁNÍ ÚSEK CYKLOSTEZEK A TRAS PRO P ŠÍ Hlinná - E 1.I O/005 PB HLINNÁ HYPOSTEZKY Hlinná - E 1.I O/006 PB HLINNÁ POZNÁVACÍ A ODPO INKOVÁ MÍSTA Hlinná - E 1.I O/007 PB HLINNÁ BUDOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT V SOUKROMÍ I OBECNÍCH ZA ÍZENÍCH Hlinná - E 1.I O/008 PB HLINNÁ VYBUDOVÁNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE Hlinná - L 2.I O/009 PB HLINNÁ ÚPRAVY MÍSTNÍCH VODOTE Í S KO ENOVOU OV Hlinná - A 2.I O/010 PB KAMÝK OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Kamýk C 2.I O/011 PB KAMÝK VE EJNÉ KOUPALIŠT Kamýk F 3.I O/012 PB KAMÝK ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK Kamýk 800 E 1.I O/013 PB KAMÝK VYBAVENOST OBCE PRO TURISTY Kamýk 300 E 1.I O/014 PB KAMÝK VYBUDOVÁNÍ ROZHLEDNY Kamýk 800 E 1.I O/015 PB KAMÝK ÚPRAVY A OPRAVY Z ÍCENINY HRADU KAMÝK Kamýk CH 1.I O/016 PB KAMÝK POŽÁRNÍ NÁDRŽ Kamýk 800 L 2.I O/017 PB KAMÝK DOPRAVNÍ A TURISTICKÉ ZNA ENÍ Kamýk 400 Q 4.I O/018 PB KAMÝK BYTOVÁ VÝSTAVBA V OBCI Kamýk H 4.II O/019 PB KAMÝK ODBAHN NÍ RYBNÍKA Kamýk 600 L 2.I O/020 PB KAMÝK ZATRUBN NÍ ÁSTI VODNÍHO TOKU Kamýk 300 L 2.I O/021 PB KAMÝK VÝSADBA ZELEN Kamýk 90 O 4.I O/022 PB KAMÝK VE EJNÉ SPORTOVNÍ H IŠT Kamýk F 3.I O/023 PB KAMÝK P ÍSTAVBA OBECNÍHO OBJEKTU PRO AKTIVITY VOLNÉHO ASU Kamýk F 3.I O/024 PB KAMÝK Ve ejné osv tlení a rozhlas Kamýk 450 Q 4.I O/025 PB KAMÝK Rekonstrukce obecního ú adu Kamýk G 4.I O/026 PB KAMÝK Kanalizace Kamýk A 2.I O/027 PB LIBOCHOVANY KANALIZACE A OV Libochovany Q 2.I O/028 PB LIBOCHOVANY KOMUNIKA NÍ ÚPRAVY Libochovany C 2.I O/029 PB LIBOCHOVANY VE EJNÉ OSV TLENÍ A ROZHLAS Libochovany Q 4.I O/030 PB LIBOCHOVANY BUDOVÁNÍ NOVÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍK Libochovany C 2.I O/031 PB LIBOCHOVANY SPORTOVNÍ AREÁL Libochovany F 3.I 1/17

4 O/032 PB LIBOCHOVANY TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Libochovany 450 E 1.I O/033 PB LIBOCHOVANY ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK A VYBAVENOST Libochovany E 1.I O/034 PB LIBOCHOVANY P ÍVOZ NA LABI Libochovany E 1.I O/035 PB LIBOCHOVANY VYBUDOVÁNÍ VE EJNÉHO TÁBO IŠT A KOTVIŠT PRO VODÁKY Libochovany E 1.I O/036 PB LIBOCHOVANY VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNK NÍHO OBJEKTU SLUŽEB V OBCI Libochovany G 4.I O/037 PB LIBOCHOVANY D TSKÁ H IŠT Libochovany 500 F 3.I O/038 PB LIBOCHOVANY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Libochovany 800 O 4.I O/039 PB LIBOCHOVANY OBNOVA MOK AD U EKY LABE Libochovany 700 L 2.I O/040 PB LIBOCHOVANY SYSTÉM LIKVIDACE ODPAD A SB RNÝ DV R Libochovany D 2.I O/041 PB LIBOCHOVANY PR MYSLOVÁ ZÓNA U KAMENOLOMU Libochovany J 1.II O/042 PB LIBOCHOVANY ROZVOJ AKTIVIT V ZEM D LSKÉM KOMPLEXU EPNICE Libochovany J 1.II O/043 PB LIBOCHOVANY OBJEKT BYDLENÍ PRO SENIORY Libochovany K 4.II O/044 PB LIBOCHOVANY REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU Libochovany F 3.I O/045 PB LIBOCHOVANY HASI SKÁ ZBROJNICE Libochovany G 4.I O/046 PB LIBOCHOVANY EPNICE - LIBOCHOVANY - CHODNÍK epnice 1600 C 2.I O/047 PB LIBOCHOVANY LIBOCHOVANY - KOMUNIKACE Libochovany 1650 C 2.I O/048 PB LIBOCHOVANY STAVEBNÍ ÚPRAVY VE EJNÉHO PROSTRANSTVÍ, VO+MR, KANALIZACE, ÚPRAVY KOMUNIKACÍ Libochovany - ást epnice 8500 R 4.I LIKVIDACE P ÍVALOVÝCH VOD - K.Ú. LIBOCHOVANY A K.Ú. EPNICE - EPNICKÁ STROUHA, PROTIEROZNÍ O/049 PB LIBOCHOVANY OPAT ENÍ Libochovany a místní ást epnice I 2.I O/050 PB LIBOCHOVANY Rekonstrukce budovy MŠ Libochovany Libochovany 700 B 3.I O/051 PB LIBOCHOVANY Rekonstrukce kulturního domu EDEN v epnici p.1 Libochovany-osada epnice 1500 G 4.I O/052 PB LIBOCHOVANY Záchrana objektu kostela v Libochovanech Libochovany 6000 CH 1.I O/053 PB LIBOCHOVANY Oprava objektu kostel Narození P.Marie v Libochovanech Libochovany 8000 CH 1.I O/054 PB LIBOCHOVANY Stavební úpravy ve ejného prostranství (VO, MR, Kanalizace, úpravy komunikací) Libochovany 8500 A 2.I 2/17

5 O/055 PB LIBOCHOVANY Likvidace p ívalových vod - k.ú. Libochovany, k.ú. epnice - epnická strouha, protierozní opat ení Libochovany A 2.I O/056 PB MALÍ OBECNÍ ROZHLAS Malí 280 Q 4.I O/057 PB MALÍ OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Malí 300 C 2.I O/058 PB MALÍ KANALIZACE OBCE A IŠT NÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Malí A 2.I O/059 PB MALÍ TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Malí 120 E 1.I O/060 PB MALÍ VE EJNÉ TÁBO IŠT Malí E 1.I O/061 PB MALÍ OPRAVA A ÁSTE NÉ VYBUDOVÁNÍ CYKLOTRASY Malí 300 E 1.I O/062 PB MALÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA V OBCI Malí 800 H 4.II O/063 PB MALÍ SYSTÉM LIKVIDACE ODPAD Malí D 2.I O/064 PB MALÍ D M S PE OVATELSKOU SLUŽBOU Malí K 4.II O/065 PB MALÍ VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU (KULTURNÍ A SPOL. CENTRUM OBCE) Malí 400 F 3.I O/066 PB MALÍ Obnova zelen Obec Malí 50 O 4.I O/067 PB MALÍ Volno asové aktivity mládeže Obec Malí 60 F 3.I O/068 PB MALÍ Oprava KD.p-78-I.etapa Obe Malí 80 F 3.I O/069 PB MALÍ Oprava a vy išt ní studny na návsi Obec Malí 130 F 3.I O/070 PB MALÍ Oprava KD. p II. Etapa Obec Malí 200 F 3.I O/071 PB MALÍ Oprava KD.p 78-III Etapa Obec Malí 300 F 3.I O/072 PB MALÍ Oprava st echy KD.p.78 Obec Malí 500 F 3.I O/073 PB MALÉ ŽERNOSEKY BYDLENÍ PRO SENIORY Malé Žernoseky není známo Q 4.I O/074 PB MALÉ ŽERNOSEKY KOMUNIKA NÍ ÚPRAVY PÁTE NÍ KOMUNIKACE OBCE Malé Žernoseky 3000 C 2.I O/075 PB MALÉ ŽERNOSEKY KANALIZACE OBCE A IŠT NÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Malé Žernoseky C 2.I O/076 PB MALÉ ŽERNOSEKY VE EJNÉ OSV TLENÍ A ROZHLAS Malé Žernoseky 1500 Q 4.I O/077 PB MALÉ ŽERNOSEKY SYSTÉM ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBCI Malé Žernoseky L 2.I O/078 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ PROSTOR PRO RECYKLACI ODPAD Malé Žernoseky 1500 N 2.I O/079 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE MLÝNSKÉHO NÁHONU SPOLU S OPRAVOU POŽÁRNÍ NÁDRŽE Malé Žernoseky 3500 C 2.I O/080 PB MALÉ ŽERNOSEKY DOSTAVBA REKREA N -SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE Malé Žernoseky 2000 E 1.I O/081 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ CYKLOSTEZEK, TURISTICKÝCH STEZEK A HYPOSTEZEK Malé Žernoseky 3500 E 1.I O/082 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ NAU NÝCH A TEMATICKÝCH STEZEK Malé Žernoseky 150 E 1.I O/083 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ TRAS PRO KONDI NÍ SPORTY Malé Žernoseky 50 E 1.I O/084 PB MALÉ ŽERNOSEKY TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Malé Žernoseky 350 E 1.I O/085 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ PENZIONU PRO TURISTY Malé Žernoseky E 1.I O/086 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZÁZEMÍ PRO VODNÍ TURISTIKU Malé Žernoseky 5000 E 1.I 3/17

6 O/087 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZKVALIT OVÁNÍ SLUŽEB P ÍVOZU NA LABI Malé Žernoseky 1000 E 1.I O/088 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE OBJEKTU MŠ Malé Žernoseky 2500 B 3.I O/089 PB MALÉ ŽERNOSEKY ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VYTVO ENÍ OBYTNÝCH ZÓN A DOPRAVNÍ ZNA ENÍ Malé Žernoseky 1200 C 2.I O/090 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE Malé Žernoseky 350 G 4.I O/091 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIÍ Malé Žernoseky 20 L 2.I O/092 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ ZÓNY VOLNÝCH AKTIVIT D TÍ Malé Žernoseky 550 R 4.I O/093 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ A VYUŽITÍ LETNÍHO D TSKÉHO TÁBORA Malé Žernoseky není známo O 4.I O/094 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE Malé Žernoseky 500 L 2.I provozní O/095 PB MALÉ ŽERNOSEKY SLUŽBY PRO SENIORY Malé Žernoseky záležitost P 3.I O/096 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZVELEBOVÁNÍ VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ Malé Žernoseky 450 G 4.I O/097 PB MALÉ ŽERNOSEKY MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA Malé Žernoseky 1500 D 2.I O/098 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE OSTATNÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Malé Žernoseky není známo O 4.I O/099 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE VINA STVÍ Malé Žernoseky 3000 J 1.II O/100 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU Malé Žernoseky 2000 E 1.I O/101 PB MALÉ ŽERNOSEKY OPRAVY MOSTK Malé Žernoseky 1500 D 2.I O/102 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ PARKOVÝCH PLOCH Malé Žernoseky 300 J 1.II O/103 PB MALÉ ŽERNOSEKY OBECNÍ MOBILIÁ Malé Žernoseky 550 J 1.II O/104 PB MALÉ ŽERNOSEKY DOSTAVBA D TSKÝCH H IŠ Malé Žernoseky 70 J 1.II O/105 PB MALÉ ŽERNOSEKY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Malé Žernoseky 120 J 1.II O/106 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZA ÍZENÍ SYSTÉMU LIKVIDACE ODPAD Malé Žernoseky 1000 D 2.I O/107 PB MALÉ ŽERNOSEKY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Malé Žernoseky 150 O 4.I O/108 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE OBECNÍHO MAJETKU Malé Žernoseky 3000 F 3.I O/109 PB MALÉ ŽERNOSEKY Osazení vlajkových stožár u Obecního ú adu Malé Žernoseky, u domu p A 2.I O/110 PB MALÉ ŽERNOSEKY Plocha pro ven ení ps Malé Žernoseky 120 A 2.I O/111 PB MALÉ ŽERNOSEKY Oprava kapli ek na území obce Malé Žernoseky 250 CH 1.I O/112 PB MALÉ ŽERNOSEKY Nau ná a pohybová stezka,,v zeleni se nelení" Malé Žernoseky 300 E 1.I O/113 PB MALÉ ŽERNOSEKY Výsadba stromových alejí podél polních cest ve volné krajin Malé Žernoseky 300 O 4.I O/114 PB MALÉ ŽERNOSEKY Vybudování parkovacích ploch pro návšt vníky obce Malé Žernoseky 450 C 2.I O/115 PB MALÉ ŽERNOSEKY Stavební úpravy objektu Obecního ú adu - bezbariérový vstup,vým na oken,zateplení a vnit ní úpravy Malé Žernoseky 800 G 4.I O/116 PB MALÉ ŽERNOSEKY Vybudování reten ní vodní nádrže ve sportovním areálu v Opárenském údolí Malé Žernoseky 1000 L 2.I O/117 PB MALÉ ŽERNOSEKY Osv tlení sportovního areálu Opárenské údolí Malé Žernoseky - Opárenské údolí 1000 F 3.I O/118 PB MALÉ ŽERNOSEKY Dostavba fotbalových šaten SK Sokol Malé Žernoseky 1300 F 3.I 4/17

7 O/119 PB MALÉ ŽERNOSEKY Napojení m sta Lovosice na sí cyklostezek Malé Žernoseky k.ú.malé Žernoseky - podél eky Labe 2000 E 1.I O/120 PB MALÉ ŽERNOSEKY Centrum výtvarných a emeslných aktivit Malé Žernoseky 2500 B 3.I MALÉ ŽERNOSEKY, O/121 PB zem d lci Obnova suchých poldr a remízk v krajin k.ú.malé Žernoseky 200 L 2.I MALÉ O/122 PB ŽERNOSEKY/Mikrore Vydání propaga ních publikací o regionu Malé Žernoseky/Mikroregion Porta Bohemica 100 E 3.I O/123 PB MICHALOVICE INŽENÝRSKÉ SÍT PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU MICHALOVICE A 2.I O/124 PB MICHALOVICE NOVÉ KOMUNIKACE PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU MICHALOVICE C 2.I O/125 PB MICHALOVICE OPRAVY A ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MICHALOVICE C 2.I O/126 PB MICHALOVICE SANACE BÝVALÉ SKLÁDKY MICHALOVICE L 2.I O/127 PB MICHALOVICE Zakoupení techniky k úprav zelen v obci MICHALOVICE 30 A 2.I O/128 PB MICHALOVICE Po ízení kopírky, tiskárny na OÚ MICHALOVICE 60 G 4.I O/129 PB MICHALOVICE Dostavba sociálního za ízení v 1.pat e obecního domu MICHALOVICE 1000 A 2.I O/130 PB MICHALOVICE Ochranný p íkop proti deš ovým vodám MICHALOVICE 1400 A 2.I O/131 PB MICHALOVICE Rekonstrukce ve ejného osv tlení v obci MICHALOVICE 1500 Q 4.I O/132 PB MICHALOVICE Rekonstrukce místních komunikací MICHALOVICE 2000 C 2.I O/133 PB MI EJOVICE OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MI EJOVICE C 2.I O/134 PB MI EJOVICE KANALIZACE PRO SRÁŽKOVÉ VODY MI EJOVICE A 2.I O/135 PB MI EJOVICE VYBUDOVÁNÍ ODPO INKOVÉHO ZÁZEMÍ PRO TURISTY, PARKOVÁNÍ MI EJOVICE E 1.I O/136 PB MI EJOVICE OPRAVY ZA ÍZENÍ NA TURISTICKÝCH TRASÁCH MI EJOVICE E 1.I O/137 PB MI EJOVICE ORIENTA NÍ ZNA ENÍ OBCE MI EJOVICE Q 4.I O/138 PB MI EJOVICE REKONSTRUKCE OBJEKTU OÚ MI EJOVICE G 4.I O/139 PB MI EJOVICE VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORU MI EJOVICE D 2.I O/140 PB MI EJOVICE ZATRUBN NÍ ÁSTI POTOKU MI EJOVICE L 2.I O/141 PB MI EJOVICE VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY MI EJOVICE O 4.I O/142 PB MI EJOVICE ROZŠÍ ENÍ VYBAVENOSTI FOTBALOVÉHO AREÁLU MI EJOVICE F 3.I O/143 PB MI EJOVICE Rekonstrukce vodovodního adu, zv tšení kapacity vodojem MI EJOVICE 7000 A 2.I O/144 PB MI EJOVICE Vým na oken a dve í na OÚ MI EJOVICE 600 G 4.I O/145 PB MI EJOVICE Rozhledna MI EJOVICE 1500 E 1.I O/146 PB PÍŠ ANY ORIENTA NÍ A INFORMA NÍ SYSTÉM OBCE Píš any Q 4.I O/147 PB PÍŠ ANY ROZVOJ CYKLOSTEZEK Píš any E 1.I O/148 PB PÍŠ ANY D TSKÉ H IŠT Píš any 1500 F 3.I O/149 PB PÍŠ ANY Turistická ubytovna Píš any Píš any 3000 E 1.I O/150 PB ŽERNOSEKY INFRASTRUKTURA PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU Velké Žernoseky 2000 A 2.I 5/17

8 O/151 PB ŽERNOSEKY OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Velké Žernoseky 5500 C 2.I O/152 PB ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ A ROZHLASU Velké Žernoseky 3000 Q 4.I O/153 PB ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ AUTOCAMPU U ŽERNOSECKÉHO JEZERA Velké Žernoseky 3200 E 1.I O/154 PB ŽERNOSEKY OPRAVY A ÚPRAVY CYKLOSTEZEK Velké Žernoseky 1000 E 1.I O/155 PB ŽERNOSEKY REALIZACE ODPO ÍVADEL A MOBILIÁ E PRO TURISTY Velké Žernoseky E 1.I O/156 PB ŽERNOSEKY ORIENTA NÍ A INFORMA NÍ SYSTÉM Velké Žernoseky 500 Q 4.I O/157 PB ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ Velké Žernoseky G 4.I O/158 PB ŽERNOSEKY OPRAVY KOSTELA ( áste n realizováno) Velké Žernoseky 1500 CH 1.I O/159 PB ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ VLAKOVÉ ZASTÁVKY V OBCI Velké Žernoseky G 4.I O/160 PB ŽERNOSEKY VÝSTAVBA SB RNÉHO DVORU Velké Žernoseky 1200 D 2.I O/161 PB ŽERNOSEKY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Velké Žernoseky 500 O 4.I O/162 PB ŽERNOSEKY ROZVOJ VINA STVÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ( áste n realizováno) Velké Žernoseky J 1.II O/163 PB ŽERNOSEKY ROZVOJ PR MYSLOVÉ ZÓNY U ŽERNOSECKÉHO JEZERA Velké Žernoseky J 1.II O/164 PB ŽERNOSEKY ORGANIZOVÁNÍ TRADI NÍCH OSLAV VINOBRANÍ Velké Žernoseky 500 F 3.I O/165 PB ŽERNOSEKY Rekonstrukce d tského h išt a um lý povrch pro tréninkové h íšt Velké Žernoseky - sportovní areál 2500 P 3.I O/166 PB ŽERNOSEKY Výsadba lesoparku u Žernoseckého jezera Velké Žernoseky 2500 O 4.I O/167 PB ŽERNOSEKY Železni ní vlaková zastávka Velké Žernoseky 5000 G 4.I O/168 PB ŽERNOSEKY Odpo ívadla a mobiliá v obci Velké Žernoseky - A 2.I O/169 PB ŽALHOSTICE OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Žalhostice C 2.I O/170 PB ŽALHOSTICE VE EJNÉ OSV TLENÍ Žalhostice Q 4.I O/171 PB ŽALHOSTICE DOKON ENÍ CYKLOSTEZKY Žalhostice E 1.I O/172 PB ŽALHOSTICE P ÍRODNÍ KOUPALIŠT Žalhostice E 1.I O/173 PB ŽALHOSTICE OBNOVA A ÚPRAVA STEZKY NA VRCH RADOBÝL Radobýl E 1.I O/174 PB ŽALHOSTICE REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ Žalhostice G 4.I O/175 PB ŽALHOSTICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU Žalhostice F 3.I O/176 PB ŽALHOSTICE VYBUDOVÁNÍ D TSKÉHO H IŠT Žalhostice P 3.I O/177 PB ŽALHOSTICE BYTOVÁ VÝSTAVBA Žalhostice H 4.II O/178 PB ŽALHOSTICE VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Žalhostice O 4.I O/179 PB ŽALHOSTICE Topení kulturního domu p.78 Žalhostice 300 G 4.I O/180 PB ŽALHOSTICE Chodník od p. 88 k p. 109 Žalhostice 1000 C 2.I O/181 PB ŽALHOSTICE Rekonstrukce kulturního domu Žalhostice 1500 B 3.I O/182 S BÝ KOVICE KANALIZACE BÝ KOVICE Bý kovice A 2.I 6/17

9 O/183 S BÝ KOVICE Modernizace a rozší ení obecního rozhlasu Bý kovice, Velký Újezd 500 Q 2.I O/184 S BÝ KOVICE P íjezdová komunikace-odstavný pruh + chodník Bý kovice 956 C 2.I O/185 S BÝ KOVICE Zateplení budovy Obecního ú adu Bý kovice 1500 G 4.I O/186 S BÝ KOVICE Rekonstrukce objektu p. 24 na malometrážní byty Bý kovice 2000 H 4.II O/187 S BÝ KOVICE Sportovní areál Bý kovice Bý kovice 5000 F 3.I O/188 S BÝ KOVICE Vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodin.domk Bý kovice 5000 A 2.I O/189 S BÝ KOVICE Bý kovice,ploskovice kanalizace a OV Bý kovice,ploskovice A 2.I O/190 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU A Z ÍZENÍ INFORMA NÍHO CENTRA Ploskovice 3000 G 4.I O/191 S PLOSKOVICE ODVOD DEŠ OVÉ VODY Z KOMUNIKACE V PLOSKOVICÍCH Ploskovice A 2.I O/192 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE D TSKÉHO H IŠT Ploskovice 900 P 3.I O/193 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO ZA ÍZENÍ TJ SOKOL PLOSKOVICE Ploskovice F 3.I O/194 S PLOSKOVICE VODOVOD VINNÉ Vinné A 2.I O/195 S PLOSKOVICE KANALIZACE MAŠKOVICE Maškovice A 2.I O/196 S PLOSKOVICE VYBUDOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOM Ploskovice A 2.I O/197 S PLOSKOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK V OBCI PLOSKOVICE A T CHOBUZICE Ploskovice, T chobuzice C 2.I O/198 S PLOSKOVICE ROZŠÍ ENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V T CHOBUZICÍCH T chobuzice F 3.I O/199 S PLOSKOVICE CELKOVÁ REKONSTRUKCE P ÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K VODNÍ (POŽÁRNÍ NÁDRŽI V T CHOBUZICÍCH) T chobuzice 500 C 2.I O/200 S PLOSKOVICE MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ OBECNÍHO ROZHLASU O ÁST PLOSKOVIC A VINNÉ A NAPOJENÍ NA IZS Maškovice, Vinné Q 4.I 7/17

10 O/201 S PLOSKOVICE ZMAPOVÁNÍ SÍT PODZEMNÍCH CHODEB A PROJEKT NA JEJICH ZABEZPE ENÍ (P ÍPADN OPRAVU) Ploskovice G 4.I O/202 S PLOSKOVICE OBNOVA TURISTICKÝCH CEST S VÝSTAVBOU CYKLOTRAS Ploskovice E 1.I O/203 S PLOSKOVICE ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDOVY ObÚ Ploskovice 1600 G 4.I O/204 S PLOSKOVICE ZATEPLENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU P. 64 Ploskovice 1000 H 4.II O/205 S PLOSKOVICE Studie využitelnosti plochy Ploskovického nádraží, v etn nevyužitého p ízemí nádraží Ploskovice, Bý kovice 250 G 3.I O/206 S PLOSKOVICE Vybavení kulturn spole enského centra-ob adní sí, kancelá e,sál,kuchy ka Obec Ploskovice 600 G 3.I O/207 S PLOSKOVICE Vytvo ení lesoparku a reten ní nádrže na pozemcích podél ve ejné cesty: Nádraží-Státní zámek Ploskovice Obec Ploskovice 3000 O 4.I O/208 S PLOSKOVICE Výstavba základní a mate ské školy Obec Ploskovice G 3.I O/209 S PLOSKOVICE Dokon ení infrastruktury v obci Ploskovice Obec Ploskovice - A 2.I O/210 S STA KOVICE Po ízení mobiliá e pro venkovskou náves Sta kovice 30 A 2.I O/211 S STA KOVICE Zabezpe ovací za ízení do budovy OÚ a památkov chrán né kaple Sv. Prokopa Sta kovice 50 G 3.I O/212 S STA KOVICE Studie a projektová dokumentace na d tské h išt Sta kovice 50 P 3.I O/213 S STA KOVICE Oprava památkov chrán né kaple. Sv. Prokopa Sta kovice 50 CH 1.I O/214 S STA KOVICE Studie a projekt na revitalizaci návsi Sta kovice Sta kovice 60 R 4.I O/215 S STA KOVICE Zkušební vrt Sta kovice 100 A 2.I O/216 S STA KOVICE Úprava územn plánovací dokumentace Sta kovice 150 R 4.I O/217 S STA KOVICE Studie a projekt zateplení objektu budovy OÚ, který slouží jako multifunk ní budova Sta kovice 200 G 3.I O/218 S STA KOVICE Studie a projektová dokumentace na požární nádrž v obci Sta kovice 300 R 4.I O/219 S STA KOVICE Vybudování d tského h išt a sportovišt Sta kovice 1000 P 3.I O/220 S STA KOVICE Podpora regionálního turismu, vybudování a vybavení 2 ubytovacích za ízení pro cyklisty Sta kovice 2000 E 1.I O/221 S STA KOVICE Zateplení objektu OÚ Sta kovice 2000 G 3.I O/222 S STA KOVICE vybudování p írodní požární nádrže s využitím Sta kovického potoka Sta kovice 2000 I 2.I O/223 S STA KOVICE Vybudování kanalizace v obci a ko enovou OV Sta kovice 4000 A 2.I STA KOVICE O/224 S (SPOARS) Zlepšení vzhledu venkovského objektu budovy OU Sta kovice 1000 G 3.I O/225 S ŽITENICE DOKON ENÍ ÚPO Žitenice ,- R 4.I O/226 S ŽITENICE VYBAVENÍ KNIHOVNY PO ÍTA OVÝM SYSTÉMEM PRO Z ÍZENÍ IC Žitenice ,- B 3.I O/227 S ŽITENICE P ESTAVBA ZŠ NA MŠ A ŠJ V. HYGIENICKÝCH ZA ÍZENÍ Žitenice B 3.I O/228 S ŽITENICE OPRAVA H BITOVNÍ ZDI V. ELEKTROP ÍPOJKY Žitenice 1, ,- G 4.I O/229 S ŽITENICE ODVODN NÍ PR TAHOVÝCH KOMUNIKACÍ V. VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V POBO ANSKÉ UL Žitenice C 2.I O/230 S ŽITENICE REKULTIVACE SKLÁDKY VE SKALICI Skalice ,- I 2.I O/231 S ŽITENICE OPRAVA ST ECHY OBCHODU ŽITENICE A POHOSTINSTVÍ POHO ANY Žitenice, Poho any ,- G 4.I O/232 S ŽITENICE REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ V POHO ANECH Poho any 1, ,- Q 4.I 8/17

11 MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU V POHO ANECH A VE SKALICI A NAPOJENÍ NA IZS FORMOU O/233 S ŽITENICE BEZDRÁTOVÉ ÚST EDNY Poho any, Skalice ,- Q 4.I O/234 S ŽITENICE PLYNOFIKACE OBJEKTU KD V. OPRAVY A ZATEPLENÍ FASÁDY Žitenice A 2.I O/235 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ SKLÁDKOVÉHO DVORA Žitenice ,- D 2.I O/236 S ŽITENICE REKONSTRUKCE ŠATEN A ZÁZEMÍ TJ ŽITENICE Žitenice ,- F 3.I O/237 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ D TSKÝCH H IŠ Žitenice P 3.I O/238 S ŽITENICE PLYNOFIKACE OBJEKT VE VLASTNICTVÍ OBCE (OŽ, OP, PP, OS) Žitenice A 2.I O/239 S ŽITENICE ZKVALITN NÍ AREÁLU VÝSTAVIŠTSCH Žitenice J 1.II O/240 S ŽITENICE REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ T LOCVI NY Žitenice 2, ,- G 4.I O/241 S ŽITENICE REKONSTRUKCE OBJEKTU POHOSTINSTVÍ SKALICE Skalice G 4.I O/242 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ TECHN. INFRASTRUKTURY V ÚZEMÍCH UR ENÝCH PRO VÝSTAVBU RD Žitenice A 2.I O/243 S ŽITENICE P ESTAVBA BÝVALÉ MŠ NA DPS Žitenice K 4.II O/244 S ŽITENICE ZKVALITN NÍ SPORT. AREÁLU V ŽITENICÍCH Žitenice F 3.I O/245 S ŽITENICE OBNOVA TURISTICKÝCH CEST S VÝSTAVBOU CYKLOSTEZEK Žitenice E 1.I O/246 ÚŠ DRAHOBUZ ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Drahobuz ,- C 2.I O/247 ÚŠ DRAHOBUZ VE EJNÝ INTERNET V OBCI Drahobuz ,- Q 4.I O/248 ÚŠ DRAHOBUZ OBECNÍ ROZHLAS Drahobuz ,- Q 4.I O/249 ÚŠ DRAHOBUZ VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Drahobuz 1, ,- A 2.I O/250 ÚŠ DRAHOBUZ REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU Drahobuz G 4.I O/251 ÚŠ DRAHOBUZ REKONSTRUKCE DOMU NA BYTOVÉ JEDNOTKY Drahobuz H 4.II O/252 ÚŠ HORNÍ EP ICE OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Horní ep ice C 2.I O/253 ÚŠ HORNÍ EP ICE VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Horní ep ice 2, ,- A 2.I O/254 ÚŠ HORNÍ EP ICE ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Horní ep ice ,- R 4.I O/255 ÚŠ HORNÍ EP ICE VYBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KE STAVEBNÍM PARCELÁM Horní ep ice A 2.I O/256 ÚŠ HORNÍ EP ICE SPORTOVNÍ AREÁL V OBCI Horní ep ice F 3.I O/257 ÚŠ HORNÍ EP ICE OPRAVA KAPLI KY V OBCI Horní ep ice CH 1.I O/258 ÚŠ HORNÍ EP ICE VE EJNÁ ZELE V OBCI Horní ep ice ,- O 4.I O/259 ÚŠ HORNÍ EP ICE OBNOVA OBECNÍHO Ú ADU Horní ep ice G 4.I O/260 ÚŠ CHOTIN VES VYBUDOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY V DOMP. 71 Chotin ves ,- H 4.II O/261 ÚŠ CHOTIN VES VYBUDOVÁNÍ VODOVODU V ÁSTI OBCE Chotin ves ,- A 2.I O/262 ÚŠ CHOTIN VES REKONSTRUKCE DOMU P. 6 NA BYTOVÉ JEDNOTKY Chotin ves 5, ,- H 4.II O/263 ÚŠ CHOTIN VES Oprava Petrakova rybníka Chotin ves 100 L 2.I O/264 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves 120 C 2.I 9/17

12 O/265 ÚŠ CHOTIN VES Obecní muzeum Chotin ves 180 G 3.I O/266 ÚŠ CHOTIN VES Kulturní d m Chotin ves 250 G 3.I O/267 ÚŠ CHOTIN VES Vým na oken Chotin ves 300 G 3.I O/268 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves 300 C 2.I O/269 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves, Jišt rpy 500 C 2.I O/270 ÚŠ CHOTIN VES Ubytovací za ízení Chotin ves 650 E 1.I O/271 ÚŠ CHOTIN VES Cyklostezka Chotin ves 1500 E 1.I O/272 ÚŠ CHOTIN VES Cyklostezka Jišt rpy-obecní cesta 1700 E 1.I O/273 ÚŠ CHOTIN VES Víceú elové h išt Chotin ves 2000 F 3.I O/274 ÚŠ CHOTIN VES Rozhledna Chotin ves-ho idla 2000 E 1.I O/275 ÚŠ LEVÍN VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Levín A 2.I O/276 ÚŠ LEVÍN REVITALIZACE NÁM STÍ Levín R 4.I O/277 ÚŠ LEVÍN OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Levín 600 C 2.I O/278 ÚŠ LEVÍN VÝSTAVBA 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK Levín 2000 H 4.II O/279 ÚŠ LEVÍN OBNOVA BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU Levín 600 G 4.I O/280 ÚŠ LEVÍN REKONSTRUKCE BUDOVY P. 1 (BÝVALÁ RADNICE) Levín G 4.I O/281 ÚŠ LEVÍN VÝSTAVBA NÁDRŽÍ Levín L 2.I O/282 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ Love kovice Q 4.I O/283 ÚŠ LOVE KOVICE OBNOVA KAPLI KY V NÁ KOVICÍCH Ná kovice 100 CH 1.I O/284 ÚŠ LOVE KOVICE OBNOVA KAPLI KY V LEVÍNSKÝCH PETROVICÍCH Levínské Petrovice 180 CH 1.I O/285 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE DOM V MAJETKU OBCE NA BYTY Love kovice H 4.II O/286 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE DOMU NA BYTY PRO SENIORY Love kovice H 4.II O/287 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORA V OBCI Love kovice D 2.I O/288 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI Love kovice L 2.I O/289 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Love kovice G 4.I O/290 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK A OBNOVA A VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI Love kovice C 2.I O/291 ÚŠ LOVE KOVICE VÝSTAVBA KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH OBCE Muka ov, Knínice a Toucho iny A 2.I O/292 ÚŠ SN DOVICE VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI Sn dovice, Sukorady A 2.I O/293 ÚŠ SN DOVICE ROZŠÍ ENÍ SPORTOVNÍHO H IŠT VE ST ÍŽOVICÍCH St ížovice F 3.I O/294 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ ODPO INKOVÉ ZÓNY VE M HUBERTOV Velký Hubertov F 3.I O/295 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO H IŠT VE SN DOVICÍCH Sn dovice F 3.I O/296 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK A KOMUNIKACÍ V OBCI Sn dovice C 2.I 10/17

13 O/297 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU VE M HUBENOV Velký Hubenov F 3.I O/298 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V SUKORADECH Sukorady F 3.I O/299 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KE STAVEBNÍM PARCELÁM Sn dovice A 2.I O/300 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE HASI SKÉ ZBROJNICE Sn dovice G 4.I O/301 ÚŠ SN DOVICE Rekonstrukce objektu na bytové jednotky St ížovice 4000 H 4.II O/302 ÚŠ ÚŠT K OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Úšt k C 2.I O/303 ÚŠ ÚŠT K OBNOVA BUDOVY FARY P. 1 Úšt k 2000 G 4.I O/304 ÚŠ ÚŠT K VYBUDOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VE STARÉM TÝN Starý Týn 3200 H 4.II O/305 ÚŠ ÚŠT K REKONSTRUKCE MATE SKÉ ŠKOLY V ÚŠT KU (PASTELKA) Úšt k 1300 B 3.I O/306 ÚŠ ÚŠT K VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORA V KONOJEDSKÉ ULICI Úšt k 1000 D 2.I O/307 ÚŠ ÚŠT K REKULTIVACE SKLÁDKY DUBÍ HORA Dubí hora 4000 I 2.I O/308 ÚŠ ÚŠT K MODERNIZACE ZDRAVOTNÍHO ST EDISKA Úšt k 1800 K 4.II O/309 ÚŠ ÚŠT K DOBUDOVÁNÍ VODOVODU LUKOVSKO - LUKOV - DUBI NÁ Lukovsko - Lukov - Dubi ná 1800 A 2.I O/310 ÚŠ ÚŠT K ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE M STA ÚŠT K Úšt k 1800 R 4.I O/311 ÚŠ ÚŠT K REVITALIZACE Í NÍHO SYSTÉMU ERVENÉHO POTOKA Úšt k 9500 L 2.I O/312 ÚŠ ÚŠT K REVITALIZACE REKREA NÍHO AREÁLU CHMELA Úšt k E 1.I O/313 ÚŠ ÚŠT K SPORTOVNÍ CENTRUM ÚŠT K Úšt k F 3.I O/314 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k E 1.I O/315 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO INFORMA NÍ SYSTÉM ÚZEMÍ Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k E 1.I O/316 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO OCHRANA PAMÁTEK Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k CH 1.I O/317 není LITOMICE VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ LITOMICE Litomice a spádové obce G 4.I O/318 není LITOMICE MODERNIZACE VZD LÁVACÍHO CENTRA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Litomice B 3.I O/319 není LITOMICE II. ETAPA P IVAD K PR MYSLOVÉ ZÓN PROSMYKY LITOMICE Litomice C 2.I O/320 není LITOMICE REGENERACE SÍDLIŠT DRUŽBA - II.ETAPA Litomice H 4.II O/321 není LITOMICE OPRAVA KOMUNIKACÍ HISTORICKÉHO JÁDRA MPR LITOMICE Litomice C 2.I O/322 není LITOMICE REVITALIZACE OBJEKTU HV ZDÁRNY Litomice 5000 F 3.I O/323 není LITOMICE PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY LABE A OH E II.ETAPA Litomice-Terezín E 1.I O/324 není LITOMICE REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU LITOMICE - OPRAVA "LABORATO Í" Litomice 5000 J 1.II O/325 není LITOMICE DOBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY LABE ÚSEK LITOMICE- T EBOUTICE II.ETAPA Litomice-T eboutice (sou ást cyklomagistrála Labe) E 1.I O/326 není LITOMICE DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY NA MI EJOVICKÉ STRÁNI LITOMICE Litomice A 2.I O/327 není LITOMICE ODSTRAN NÍ BARIÉR PRO IMOBILNÍ OB ANY - "PROJEKT MOBILITY LITOMICE" Litomice K 4.II O/328 není LITOMICE REVITALIZACE M STSKÉ TVRTI POKRATICE I. ETAPA A II.ETAPA Litomice R 4.I 11/17

14 O/329 není LITOMICE P ELOŽKA SILNICE I/15 ESKOLIPSKÁ UL. LITOMICE Litomice C 2.I O/330 není LITOMICE SVATOSTÁNEK ESKÉHO VINA STVÍ LITOMICE Litomice E 1.I O/331 není LITOMICE REVITALIZACE M STSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE - MEZIHRADEBNÍHO PROSTORU A TYRŠOVA NÁM STÍ Litomice R 4.I O/332 není LITOMICE ROZŠÍ ENÍ PODZEMNÍ PROHLÍDKOVÉ TRASY M STSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LITOMICE Litomice 6500 E 1.I O/333 není LITOMICE ZALOŽENÍ VE EJNÉ ZELEN A VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNK NÍHO D TSKÉHO H IŠT NA MI EJOVICKÉ Litomice O 4.I O/334 není LITOMICE VYUŽITÍ KASÁREN DUKELSKÝCH HRDIN LITOMICE Litomice J 1.II O/335 není LITOMICE REKONSTRUKCE PARKU - JIRÁSKOVY SADY Litomice 6500 O 4.I O/336 není LITOMICE OPRAVA VSTUPU A OKOLÍ DOLU RICHARD, VYTVO ENÍ NAU NÉ STEZKY Litomice 6000 E 1.I O/337 není LITOMICE ROZVOJ Ú INNÉ PREVENCE PSYCHOSOCIÁLN - PATOLOGICKÝCH JEV OD MATE SKÝCH ŠKOL Litomice 1500 K 4.II O/338 není LITOMICE VYTVO ENÍ VZD LÁVACÍHO A RESOCIALIZA NÍHO ST EDISKA PRO MLADÉ LIDI Litomice 1600 K 4.II O/339 není LITOMICE VYTVO ENÍ CENTRA SOCIÁLNÍ REHABILITACE A RESOCIALIZACE Litomice K 4.II O/340 není LITOMICE VYBUDOVÁNÍ MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉ E Litomice 500 K 4.II O/341 není LITOMICE ROZVOJ PÉ E O SENIORY SE ZAMENÍM NA KLUBOVOU INNOST Litomice 300 K 4.II O/342 není LITOMICE ST EDISKO PRO POHYBOVÉ VYŽITÍ OBYVATEL SE ZAMENÍM NA SENIORY A HANDICAPOVANÉ Litomice 1000 K 4.II O/343 není K EŠICE OPRAVA VODNÍ NÁDRŽE ZAHO ANY K ešice-zaho any 2000 L 2.I O/344 není K EŠICE PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ, VÝSTAVBA HRÁZE K EŠICE, NU NICE K ešice, Nu nice L 2.I REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ VE VŠECH ÁSTECH OBCE ( K EŠICE, ZAHO ANY, T EBOUTICE, O/345 není K EŠICE NU NICE A SEDLEC) K ešice, Zaho any, T eboutice, Nu nice, Sedlec 7000 Q 4.I 12/17

15 O/346 není K EŠICE VE EJNÝ ROZHLAS DO KAŽDÉHO BYTU K ešice 1000 Q 4.I O/347 není K EŠICE OBOUSM RNÁ KOMUNIKACE MEZI ZAHO ANAMI A T EBOUTICEMI Zaho any, T eboutice 6000 C 2.I O/348 není K EŠICE VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MEZI ZAHO ANAMI A T EBOUTICEMI Zaho any, T eboutice 8000 A 2.I O/349 není K EŠICE VÝSTAVBA D TSKÝCH H IŠ Zaho any, T eboutice a sídlišt Kolonie v K ešicích. 500 P 3.I O/350 není K EŠICE GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉHO KINA NA VZD LÁVACÍ A INFORMA NÍ ST EDISKO K ešice 4000 B 3.I O/351 není K EŠICE REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU K ešice 2000 G 4.I O/352 není K EŠICE VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK - I. ETAPA Napojení stávající cyklostezky Litomice sm rem k T ebouticím 2000 E 1.I O/353 není LIB ŠICE Oprava kapli ky v Dolních Nezlech Lib šice 180 CH 1.I O/354 není LIB ŠICE Kondi ní stezka Lib šice 200 F 3.I O/355 není LIB ŠICE Piknikové místo Lib šice 1000 F 3.I O/356 není LIB ŠICE Víceú elové h išt v Sob nicích Lib šice 2000 O 4.I O/357 není LIB ŠICE Úprava parku na návsi v Lib šicích Lib šice 2500 O 4.I O/358 není LIB ŠICE Výstavba chodníku v Lib šicích Lib šice 3000 C 2.I O/359 není LIB ŠICE Vodní hrátky Lib šice F 3.I O/360 není LIB ŠICE Rekonstrukce mauzolea na Hradeckém kopci Lib šice E 1.I O/361 není LIB ŠICE Rekonstrukce kostela v Sob nicích a vybudování výstavní sín Lib šice CH 1.I O/362 není LIB ŠICE Rekonstrukce h bitovní kaple v Lib šicích Lib šice CH 1.I O/363 není LIB ŠICE Rekonstrukce h išt Základní a mate ské školy Lib šice Lib šice F 3.I O/364 není LIB ŠICE Vodovod Sob nice, Horný Nezly, Dolní Nezly, Dolní ep ice Lib šice A 2.I O/365 není LIB ŠICE Vodovod Horní Chobolice, Dolní Chobolice Lib šice A 2.I O/366 není LIB ŠICE Kanalizace Sob nice, Horní Nezly, Dolní Nezly, Dolní ep ice Lib šice A 2.I O/367 není LIB ŠICE Opravy místních komunikací Lib šice C 2.I O/368 není LIB ŠICE Rekonstrukce Základní školy a Mate ské školy v Lib šicích Lib šice B 3.I O/369 není CHUDOSLAVICE Vodovod Myštice Chudoslavice-Myštice 2000 A 2.I O/370 není CHUDOSLAVICE Kanalizace Chudoslavice-Myštice Obec Chudoslavice+místní ást Myštice A 2.I O/371 není CHODOUNY Chodouny-vybudování chodníku Chodouny 1200 C 2.I O/372 není CHODOUNY Revitalizace jezírka Chodouny Chodouny 2000 L 2.I O/373 není CHODOUNY Rekonstrukce budovy obecního ú adu Chodouny 3000 G 3.I O/374 není CHODOUNY Chodouny-Dostavba bytp.67 Lounky 3000 H 4.II O/375 není CHODOUNY Chodouny-vybudování chodníku Lounky Lounky 3000 C 2.I O/376 není CHODOUNY Obnova budovy základní školy Chodounky 6000 B 3.I O/377 není CHODOUNY Rekonstrukce kulturního domu p.25 Chodounky G 3.I 13/17

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více