Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potĝeb - zásobník projektĥ"

Transkript

1 Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009

2

3 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE HLINNÉ Hlinná - A 2.I O/004 PB HLINNÁ VYBUDOVÁNÍ ÚSEK CYKLOSTEZEK A TRAS PRO P ŠÍ Hlinná - E 1.I O/005 PB HLINNÁ HYPOSTEZKY Hlinná - E 1.I O/006 PB HLINNÁ POZNÁVACÍ A ODPO INKOVÁ MÍSTA Hlinná - E 1.I O/007 PB HLINNÁ BUDOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT V SOUKROMÍ I OBECNÍCH ZA ÍZENÍCH Hlinná - E 1.I O/008 PB HLINNÁ VYBUDOVÁNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE Hlinná - L 2.I O/009 PB HLINNÁ ÚPRAVY MÍSTNÍCH VODOTE Í S KO ENOVOU OV Hlinná - A 2.I O/010 PB KAMÝK OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Kamýk C 2.I O/011 PB KAMÝK VE EJNÉ KOUPALIŠT Kamýk F 3.I O/012 PB KAMÝK ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK Kamýk 800 E 1.I O/013 PB KAMÝK VYBAVENOST OBCE PRO TURISTY Kamýk 300 E 1.I O/014 PB KAMÝK VYBUDOVÁNÍ ROZHLEDNY Kamýk 800 E 1.I O/015 PB KAMÝK ÚPRAVY A OPRAVY Z ÍCENINY HRADU KAMÝK Kamýk CH 1.I O/016 PB KAMÝK POŽÁRNÍ NÁDRŽ Kamýk 800 L 2.I O/017 PB KAMÝK DOPRAVNÍ A TURISTICKÉ ZNA ENÍ Kamýk 400 Q 4.I O/018 PB KAMÝK BYTOVÁ VÝSTAVBA V OBCI Kamýk H 4.II O/019 PB KAMÝK ODBAHN NÍ RYBNÍKA Kamýk 600 L 2.I O/020 PB KAMÝK ZATRUBN NÍ ÁSTI VODNÍHO TOKU Kamýk 300 L 2.I O/021 PB KAMÝK VÝSADBA ZELEN Kamýk 90 O 4.I O/022 PB KAMÝK VE EJNÉ SPORTOVNÍ H IŠT Kamýk F 3.I O/023 PB KAMÝK P ÍSTAVBA OBECNÍHO OBJEKTU PRO AKTIVITY VOLNÉHO ASU Kamýk F 3.I O/024 PB KAMÝK Ve ejné osv tlení a rozhlas Kamýk 450 Q 4.I O/025 PB KAMÝK Rekonstrukce obecního ú adu Kamýk G 4.I O/026 PB KAMÝK Kanalizace Kamýk A 2.I O/027 PB LIBOCHOVANY KANALIZACE A OV Libochovany Q 2.I O/028 PB LIBOCHOVANY KOMUNIKA NÍ ÚPRAVY Libochovany C 2.I O/029 PB LIBOCHOVANY VE EJNÉ OSV TLENÍ A ROZHLAS Libochovany Q 4.I O/030 PB LIBOCHOVANY BUDOVÁNÍ NOVÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍK Libochovany C 2.I O/031 PB LIBOCHOVANY SPORTOVNÍ AREÁL Libochovany F 3.I 1/17

4 O/032 PB LIBOCHOVANY TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Libochovany 450 E 1.I O/033 PB LIBOCHOVANY ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK A VYBAVENOST Libochovany E 1.I O/034 PB LIBOCHOVANY P ÍVOZ NA LABI Libochovany E 1.I O/035 PB LIBOCHOVANY VYBUDOVÁNÍ VE EJNÉHO TÁBO IŠT A KOTVIŠT PRO VODÁKY Libochovany E 1.I O/036 PB LIBOCHOVANY VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNK NÍHO OBJEKTU SLUŽEB V OBCI Libochovany G 4.I O/037 PB LIBOCHOVANY D TSKÁ H IŠT Libochovany 500 F 3.I O/038 PB LIBOCHOVANY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Libochovany 800 O 4.I O/039 PB LIBOCHOVANY OBNOVA MOK AD U EKY LABE Libochovany 700 L 2.I O/040 PB LIBOCHOVANY SYSTÉM LIKVIDACE ODPAD A SB RNÝ DV R Libochovany D 2.I O/041 PB LIBOCHOVANY PR MYSLOVÁ ZÓNA U KAMENOLOMU Libochovany J 1.II O/042 PB LIBOCHOVANY ROZVOJ AKTIVIT V ZEM D LSKÉM KOMPLEXU EPNICE Libochovany J 1.II O/043 PB LIBOCHOVANY OBJEKT BYDLENÍ PRO SENIORY Libochovany K 4.II O/044 PB LIBOCHOVANY REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU Libochovany F 3.I O/045 PB LIBOCHOVANY HASI SKÁ ZBROJNICE Libochovany G 4.I O/046 PB LIBOCHOVANY EPNICE - LIBOCHOVANY - CHODNÍK epnice 1600 C 2.I O/047 PB LIBOCHOVANY LIBOCHOVANY - KOMUNIKACE Libochovany 1650 C 2.I O/048 PB LIBOCHOVANY STAVEBNÍ ÚPRAVY VE EJNÉHO PROSTRANSTVÍ, VO+MR, KANALIZACE, ÚPRAVY KOMUNIKACÍ Libochovany - ást epnice 8500 R 4.I LIKVIDACE P ÍVALOVÝCH VOD - K.Ú. LIBOCHOVANY A K.Ú. EPNICE - EPNICKÁ STROUHA, PROTIEROZNÍ O/049 PB LIBOCHOVANY OPAT ENÍ Libochovany a místní ást epnice I 2.I O/050 PB LIBOCHOVANY Rekonstrukce budovy MŠ Libochovany Libochovany 700 B 3.I O/051 PB LIBOCHOVANY Rekonstrukce kulturního domu EDEN v epnici p.1 Libochovany-osada epnice 1500 G 4.I O/052 PB LIBOCHOVANY Záchrana objektu kostela v Libochovanech Libochovany 6000 CH 1.I O/053 PB LIBOCHOVANY Oprava objektu kostel Narození P.Marie v Libochovanech Libochovany 8000 CH 1.I O/054 PB LIBOCHOVANY Stavební úpravy ve ejného prostranství (VO, MR, Kanalizace, úpravy komunikací) Libochovany 8500 A 2.I 2/17

5 O/055 PB LIBOCHOVANY Likvidace p ívalových vod - k.ú. Libochovany, k.ú. epnice - epnická strouha, protierozní opat ení Libochovany A 2.I O/056 PB MALÍ OBECNÍ ROZHLAS Malí 280 Q 4.I O/057 PB MALÍ OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Malí 300 C 2.I O/058 PB MALÍ KANALIZACE OBCE A IŠT NÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Malí A 2.I O/059 PB MALÍ TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Malí 120 E 1.I O/060 PB MALÍ VE EJNÉ TÁBO IŠT Malí E 1.I O/061 PB MALÍ OPRAVA A ÁSTE NÉ VYBUDOVÁNÍ CYKLOTRASY Malí 300 E 1.I O/062 PB MALÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA V OBCI Malí 800 H 4.II O/063 PB MALÍ SYSTÉM LIKVIDACE ODPAD Malí D 2.I O/064 PB MALÍ D M S PE OVATELSKOU SLUŽBOU Malí K 4.II O/065 PB MALÍ VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU (KULTURNÍ A SPOL. CENTRUM OBCE) Malí 400 F 3.I O/066 PB MALÍ Obnova zelen Obec Malí 50 O 4.I O/067 PB MALÍ Volno asové aktivity mládeže Obec Malí 60 F 3.I O/068 PB MALÍ Oprava KD.p-78-I.etapa Obe Malí 80 F 3.I O/069 PB MALÍ Oprava a vy išt ní studny na návsi Obec Malí 130 F 3.I O/070 PB MALÍ Oprava KD. p II. Etapa Obec Malí 200 F 3.I O/071 PB MALÍ Oprava KD.p 78-III Etapa Obec Malí 300 F 3.I O/072 PB MALÍ Oprava st echy KD.p.78 Obec Malí 500 F 3.I O/073 PB MALÉ ŽERNOSEKY BYDLENÍ PRO SENIORY Malé Žernoseky není známo Q 4.I O/074 PB MALÉ ŽERNOSEKY KOMUNIKA NÍ ÚPRAVY PÁTE NÍ KOMUNIKACE OBCE Malé Žernoseky 3000 C 2.I O/075 PB MALÉ ŽERNOSEKY KANALIZACE OBCE A IŠT NÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Malé Žernoseky C 2.I O/076 PB MALÉ ŽERNOSEKY VE EJNÉ OSV TLENÍ A ROZHLAS Malé Žernoseky 1500 Q 4.I O/077 PB MALÉ ŽERNOSEKY SYSTÉM ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBCI Malé Žernoseky L 2.I O/078 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ PROSTOR PRO RECYKLACI ODPAD Malé Žernoseky 1500 N 2.I O/079 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE MLÝNSKÉHO NÁHONU SPOLU S OPRAVOU POŽÁRNÍ NÁDRŽE Malé Žernoseky 3500 C 2.I O/080 PB MALÉ ŽERNOSEKY DOSTAVBA REKREA N -SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE Malé Žernoseky 2000 E 1.I O/081 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ CYKLOSTEZEK, TURISTICKÝCH STEZEK A HYPOSTEZEK Malé Žernoseky 3500 E 1.I O/082 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ NAU NÝCH A TEMATICKÝCH STEZEK Malé Žernoseky 150 E 1.I O/083 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ TRAS PRO KONDI NÍ SPORTY Malé Žernoseky 50 E 1.I O/084 PB MALÉ ŽERNOSEKY TURISTICKÝ INFORMA NÍ SYSTÉM Malé Žernoseky 350 E 1.I O/085 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ PENZIONU PRO TURISTY Malé Žernoseky E 1.I O/086 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZÁZEMÍ PRO VODNÍ TURISTIKU Malé Žernoseky 5000 E 1.I 3/17

6 O/087 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZKVALIT OVÁNÍ SLUŽEB P ÍVOZU NA LABI Malé Žernoseky 1000 E 1.I O/088 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE OBJEKTU MŠ Malé Žernoseky 2500 B 3.I O/089 PB MALÉ ŽERNOSEKY ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VYTVO ENÍ OBYTNÝCH ZÓN A DOPRAVNÍ ZNA ENÍ Malé Žernoseky 1200 C 2.I O/090 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE Malé Žernoseky 350 G 4.I O/091 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIÍ Malé Žernoseky 20 L 2.I O/092 PB MALÉ ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ ZÓNY VOLNÝCH AKTIVIT D TÍ Malé Žernoseky 550 R 4.I O/093 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ A VYUŽITÍ LETNÍHO D TSKÉHO TÁBORA Malé Žernoseky není známo O 4.I O/094 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE Malé Žernoseky 500 L 2.I provozní O/095 PB MALÉ ŽERNOSEKY SLUŽBY PRO SENIORY Malé Žernoseky záležitost P 3.I O/096 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZVELEBOVÁNÍ VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ Malé Žernoseky 450 G 4.I O/097 PB MALÉ ŽERNOSEKY MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA Malé Žernoseky 1500 D 2.I O/098 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE OSTATNÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Malé Žernoseky není známo O 4.I O/099 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE VINA STVÍ Malé Žernoseky 3000 J 1.II O/100 PB MALÉ ŽERNOSEKY PODPORA ROZVOJE SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU Malé Žernoseky 2000 E 1.I O/101 PB MALÉ ŽERNOSEKY OPRAVY MOSTK Malé Žernoseky 1500 D 2.I O/102 PB MALÉ ŽERNOSEKY ROZVOJ PARKOVÝCH PLOCH Malé Žernoseky 300 J 1.II O/103 PB MALÉ ŽERNOSEKY OBECNÍ MOBILIÁ Malé Žernoseky 550 J 1.II O/104 PB MALÉ ŽERNOSEKY DOSTAVBA D TSKÝCH H IŠ Malé Žernoseky 70 J 1.II O/105 PB MALÉ ŽERNOSEKY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Malé Žernoseky 120 J 1.II O/106 PB MALÉ ŽERNOSEKY ZA ÍZENÍ SYSTÉMU LIKVIDACE ODPAD Malé Žernoseky 1000 D 2.I O/107 PB MALÉ ŽERNOSEKY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Malé Žernoseky 150 O 4.I O/108 PB MALÉ ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE OBECNÍHO MAJETKU Malé Žernoseky 3000 F 3.I O/109 PB MALÉ ŽERNOSEKY Osazení vlajkových stožár u Obecního ú adu Malé Žernoseky, u domu p A 2.I O/110 PB MALÉ ŽERNOSEKY Plocha pro ven ení ps Malé Žernoseky 120 A 2.I O/111 PB MALÉ ŽERNOSEKY Oprava kapli ek na území obce Malé Žernoseky 250 CH 1.I O/112 PB MALÉ ŽERNOSEKY Nau ná a pohybová stezka,,v zeleni se nelení" Malé Žernoseky 300 E 1.I O/113 PB MALÉ ŽERNOSEKY Výsadba stromových alejí podél polních cest ve volné krajin Malé Žernoseky 300 O 4.I O/114 PB MALÉ ŽERNOSEKY Vybudování parkovacích ploch pro návšt vníky obce Malé Žernoseky 450 C 2.I O/115 PB MALÉ ŽERNOSEKY Stavební úpravy objektu Obecního ú adu - bezbariérový vstup,vým na oken,zateplení a vnit ní úpravy Malé Žernoseky 800 G 4.I O/116 PB MALÉ ŽERNOSEKY Vybudování reten ní vodní nádrže ve sportovním areálu v Opárenském údolí Malé Žernoseky 1000 L 2.I O/117 PB MALÉ ŽERNOSEKY Osv tlení sportovního areálu Opárenské údolí Malé Žernoseky - Opárenské údolí 1000 F 3.I O/118 PB MALÉ ŽERNOSEKY Dostavba fotbalových šaten SK Sokol Malé Žernoseky 1300 F 3.I 4/17

7 O/119 PB MALÉ ŽERNOSEKY Napojení m sta Lovosice na sí cyklostezek Malé Žernoseky k.ú.malé Žernoseky - podél eky Labe 2000 E 1.I O/120 PB MALÉ ŽERNOSEKY Centrum výtvarných a emeslných aktivit Malé Žernoseky 2500 B 3.I MALÉ ŽERNOSEKY, O/121 PB zem d lci Obnova suchých poldr a remízk v krajin k.ú.malé Žernoseky 200 L 2.I MALÉ O/122 PB ŽERNOSEKY/Mikrore Vydání propaga ních publikací o regionu Malé Žernoseky/Mikroregion Porta Bohemica 100 E 3.I O/123 PB MICHALOVICE INŽENÝRSKÉ SÍT PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU MICHALOVICE A 2.I O/124 PB MICHALOVICE NOVÉ KOMUNIKACE PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU MICHALOVICE C 2.I O/125 PB MICHALOVICE OPRAVY A ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MICHALOVICE C 2.I O/126 PB MICHALOVICE SANACE BÝVALÉ SKLÁDKY MICHALOVICE L 2.I O/127 PB MICHALOVICE Zakoupení techniky k úprav zelen v obci MICHALOVICE 30 A 2.I O/128 PB MICHALOVICE Po ízení kopírky, tiskárny na OÚ MICHALOVICE 60 G 4.I O/129 PB MICHALOVICE Dostavba sociálního za ízení v 1.pat e obecního domu MICHALOVICE 1000 A 2.I O/130 PB MICHALOVICE Ochranný p íkop proti deš ovým vodám MICHALOVICE 1400 A 2.I O/131 PB MICHALOVICE Rekonstrukce ve ejného osv tlení v obci MICHALOVICE 1500 Q 4.I O/132 PB MICHALOVICE Rekonstrukce místních komunikací MICHALOVICE 2000 C 2.I O/133 PB MI EJOVICE OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MI EJOVICE C 2.I O/134 PB MI EJOVICE KANALIZACE PRO SRÁŽKOVÉ VODY MI EJOVICE A 2.I O/135 PB MI EJOVICE VYBUDOVÁNÍ ODPO INKOVÉHO ZÁZEMÍ PRO TURISTY, PARKOVÁNÍ MI EJOVICE E 1.I O/136 PB MI EJOVICE OPRAVY ZA ÍZENÍ NA TURISTICKÝCH TRASÁCH MI EJOVICE E 1.I O/137 PB MI EJOVICE ORIENTA NÍ ZNA ENÍ OBCE MI EJOVICE Q 4.I O/138 PB MI EJOVICE REKONSTRUKCE OBJEKTU OÚ MI EJOVICE G 4.I O/139 PB MI EJOVICE VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORU MI EJOVICE D 2.I O/140 PB MI EJOVICE ZATRUBN NÍ ÁSTI POTOKU MI EJOVICE L 2.I O/141 PB MI EJOVICE VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY MI EJOVICE O 4.I O/142 PB MI EJOVICE ROZŠÍ ENÍ VYBAVENOSTI FOTBALOVÉHO AREÁLU MI EJOVICE F 3.I O/143 PB MI EJOVICE Rekonstrukce vodovodního adu, zv tšení kapacity vodojem MI EJOVICE 7000 A 2.I O/144 PB MI EJOVICE Vým na oken a dve í na OÚ MI EJOVICE 600 G 4.I O/145 PB MI EJOVICE Rozhledna MI EJOVICE 1500 E 1.I O/146 PB PÍŠ ANY ORIENTA NÍ A INFORMA NÍ SYSTÉM OBCE Píš any Q 4.I O/147 PB PÍŠ ANY ROZVOJ CYKLOSTEZEK Píš any E 1.I O/148 PB PÍŠ ANY D TSKÉ H IŠT Píš any 1500 F 3.I O/149 PB PÍŠ ANY Turistická ubytovna Píš any Píš any 3000 E 1.I O/150 PB ŽERNOSEKY INFRASTRUKTURA PRO NOVOU OBYTNOU ZÁSTAVBU Velké Žernoseky 2000 A 2.I 5/17

8 O/151 PB ŽERNOSEKY OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Velké Žernoseky 5500 C 2.I O/152 PB ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ A ROZHLASU Velké Žernoseky 3000 Q 4.I O/153 PB ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ AUTOCAMPU U ŽERNOSECKÉHO JEZERA Velké Žernoseky 3200 E 1.I O/154 PB ŽERNOSEKY OPRAVY A ÚPRAVY CYKLOSTEZEK Velké Žernoseky 1000 E 1.I O/155 PB ŽERNOSEKY REALIZACE ODPO ÍVADEL A MOBILIÁ E PRO TURISTY Velké Žernoseky E 1.I O/156 PB ŽERNOSEKY ORIENTA NÍ A INFORMA NÍ SYSTÉM Velké Žernoseky 500 Q 4.I O/157 PB ŽERNOSEKY REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ Velké Žernoseky G 4.I O/158 PB ŽERNOSEKY OPRAVY KOSTELA ( áste n realizováno) Velké Žernoseky 1500 CH 1.I O/159 PB ŽERNOSEKY VYBUDOVÁNÍ VLAKOVÉ ZASTÁVKY V OBCI Velké Žernoseky G 4.I O/160 PB ŽERNOSEKY VÝSTAVBA SB RNÉHO DVORU Velké Žernoseky 1200 D 2.I O/161 PB ŽERNOSEKY VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Velké Žernoseky 500 O 4.I O/162 PB ŽERNOSEKY ROZVOJ VINA STVÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ( áste n realizováno) Velké Žernoseky J 1.II O/163 PB ŽERNOSEKY ROZVOJ PR MYSLOVÉ ZÓNY U ŽERNOSECKÉHO JEZERA Velké Žernoseky J 1.II O/164 PB ŽERNOSEKY ORGANIZOVÁNÍ TRADI NÍCH OSLAV VINOBRANÍ Velké Žernoseky 500 F 3.I O/165 PB ŽERNOSEKY Rekonstrukce d tského h išt a um lý povrch pro tréninkové h íšt Velké Žernoseky - sportovní areál 2500 P 3.I O/166 PB ŽERNOSEKY Výsadba lesoparku u Žernoseckého jezera Velké Žernoseky 2500 O 4.I O/167 PB ŽERNOSEKY Železni ní vlaková zastávka Velké Žernoseky 5000 G 4.I O/168 PB ŽERNOSEKY Odpo ívadla a mobiliá v obci Velké Žernoseky - A 2.I O/169 PB ŽALHOSTICE OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Žalhostice C 2.I O/170 PB ŽALHOSTICE VE EJNÉ OSV TLENÍ Žalhostice Q 4.I O/171 PB ŽALHOSTICE DOKON ENÍ CYKLOSTEZKY Žalhostice E 1.I O/172 PB ŽALHOSTICE P ÍRODNÍ KOUPALIŠT Žalhostice E 1.I O/173 PB ŽALHOSTICE OBNOVA A ÚPRAVA STEZKY NA VRCH RADOBÝL Radobýl E 1.I O/174 PB ŽALHOSTICE REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ Žalhostice G 4.I O/175 PB ŽALHOSTICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU Žalhostice F 3.I O/176 PB ŽALHOSTICE VYBUDOVÁNÍ D TSKÉHO H IŠT Žalhostice P 3.I O/177 PB ŽALHOSTICE BYTOVÁ VÝSTAVBA Žalhostice H 4.II O/178 PB ŽALHOSTICE VÝSADBA ZELEN A SADOVÉ ÚPRAVY Žalhostice O 4.I O/179 PB ŽALHOSTICE Topení kulturního domu p.78 Žalhostice 300 G 4.I O/180 PB ŽALHOSTICE Chodník od p. 88 k p. 109 Žalhostice 1000 C 2.I O/181 PB ŽALHOSTICE Rekonstrukce kulturního domu Žalhostice 1500 B 3.I O/182 S BÝ KOVICE KANALIZACE BÝ KOVICE Bý kovice A 2.I 6/17

9 O/183 S BÝ KOVICE Modernizace a rozší ení obecního rozhlasu Bý kovice, Velký Újezd 500 Q 2.I O/184 S BÝ KOVICE P íjezdová komunikace-odstavný pruh + chodník Bý kovice 956 C 2.I O/185 S BÝ KOVICE Zateplení budovy Obecního ú adu Bý kovice 1500 G 4.I O/186 S BÝ KOVICE Rekonstrukce objektu p. 24 na malometrážní byty Bý kovice 2000 H 4.II O/187 S BÝ KOVICE Sportovní areál Bý kovice Bý kovice 5000 F 3.I O/188 S BÝ KOVICE Vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodin.domk Bý kovice 5000 A 2.I O/189 S BÝ KOVICE Bý kovice,ploskovice kanalizace a OV Bý kovice,ploskovice A 2.I O/190 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU A Z ÍZENÍ INFORMA NÍHO CENTRA Ploskovice 3000 G 4.I O/191 S PLOSKOVICE ODVOD DEŠ OVÉ VODY Z KOMUNIKACE V PLOSKOVICÍCH Ploskovice A 2.I O/192 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE D TSKÉHO H IŠT Ploskovice 900 P 3.I O/193 S PLOSKOVICE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO ZA ÍZENÍ TJ SOKOL PLOSKOVICE Ploskovice F 3.I O/194 S PLOSKOVICE VODOVOD VINNÉ Vinné A 2.I O/195 S PLOSKOVICE KANALIZACE MAŠKOVICE Maškovice A 2.I O/196 S PLOSKOVICE VYBUDOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOM Ploskovice A 2.I O/197 S PLOSKOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK V OBCI PLOSKOVICE A T CHOBUZICE Ploskovice, T chobuzice C 2.I O/198 S PLOSKOVICE ROZŠÍ ENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V T CHOBUZICÍCH T chobuzice F 3.I O/199 S PLOSKOVICE CELKOVÁ REKONSTRUKCE P ÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K VODNÍ (POŽÁRNÍ NÁDRŽI V T CHOBUZICÍCH) T chobuzice 500 C 2.I O/200 S PLOSKOVICE MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ OBECNÍHO ROZHLASU O ÁST PLOSKOVIC A VINNÉ A NAPOJENÍ NA IZS Maškovice, Vinné Q 4.I 7/17

10 O/201 S PLOSKOVICE ZMAPOVÁNÍ SÍT PODZEMNÍCH CHODEB A PROJEKT NA JEJICH ZABEZPE ENÍ (P ÍPADN OPRAVU) Ploskovice G 4.I O/202 S PLOSKOVICE OBNOVA TURISTICKÝCH CEST S VÝSTAVBOU CYKLOTRAS Ploskovice E 1.I O/203 S PLOSKOVICE ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDOVY ObÚ Ploskovice 1600 G 4.I O/204 S PLOSKOVICE ZATEPLENÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU P. 64 Ploskovice 1000 H 4.II O/205 S PLOSKOVICE Studie využitelnosti plochy Ploskovického nádraží, v etn nevyužitého p ízemí nádraží Ploskovice, Bý kovice 250 G 3.I O/206 S PLOSKOVICE Vybavení kulturn spole enského centra-ob adní sí, kancelá e,sál,kuchy ka Obec Ploskovice 600 G 3.I O/207 S PLOSKOVICE Vytvo ení lesoparku a reten ní nádrže na pozemcích podél ve ejné cesty: Nádraží-Státní zámek Ploskovice Obec Ploskovice 3000 O 4.I O/208 S PLOSKOVICE Výstavba základní a mate ské školy Obec Ploskovice G 3.I O/209 S PLOSKOVICE Dokon ení infrastruktury v obci Ploskovice Obec Ploskovice - A 2.I O/210 S STA KOVICE Po ízení mobiliá e pro venkovskou náves Sta kovice 30 A 2.I O/211 S STA KOVICE Zabezpe ovací za ízení do budovy OÚ a památkov chrán né kaple Sv. Prokopa Sta kovice 50 G 3.I O/212 S STA KOVICE Studie a projektová dokumentace na d tské h išt Sta kovice 50 P 3.I O/213 S STA KOVICE Oprava památkov chrán né kaple. Sv. Prokopa Sta kovice 50 CH 1.I O/214 S STA KOVICE Studie a projekt na revitalizaci návsi Sta kovice Sta kovice 60 R 4.I O/215 S STA KOVICE Zkušební vrt Sta kovice 100 A 2.I O/216 S STA KOVICE Úprava územn plánovací dokumentace Sta kovice 150 R 4.I O/217 S STA KOVICE Studie a projekt zateplení objektu budovy OÚ, který slouží jako multifunk ní budova Sta kovice 200 G 3.I O/218 S STA KOVICE Studie a projektová dokumentace na požární nádrž v obci Sta kovice 300 R 4.I O/219 S STA KOVICE Vybudování d tského h išt a sportovišt Sta kovice 1000 P 3.I O/220 S STA KOVICE Podpora regionálního turismu, vybudování a vybavení 2 ubytovacích za ízení pro cyklisty Sta kovice 2000 E 1.I O/221 S STA KOVICE Zateplení objektu OÚ Sta kovice 2000 G 3.I O/222 S STA KOVICE vybudování p írodní požární nádrže s využitím Sta kovického potoka Sta kovice 2000 I 2.I O/223 S STA KOVICE Vybudování kanalizace v obci a ko enovou OV Sta kovice 4000 A 2.I STA KOVICE O/224 S (SPOARS) Zlepšení vzhledu venkovského objektu budovy OU Sta kovice 1000 G 3.I O/225 S ŽITENICE DOKON ENÍ ÚPO Žitenice ,- R 4.I O/226 S ŽITENICE VYBAVENÍ KNIHOVNY PO ÍTA OVÝM SYSTÉMEM PRO Z ÍZENÍ IC Žitenice ,- B 3.I O/227 S ŽITENICE P ESTAVBA ZŠ NA MŠ A ŠJ V. HYGIENICKÝCH ZA ÍZENÍ Žitenice B 3.I O/228 S ŽITENICE OPRAVA H BITOVNÍ ZDI V. ELEKTROP ÍPOJKY Žitenice 1, ,- G 4.I O/229 S ŽITENICE ODVODN NÍ PR TAHOVÝCH KOMUNIKACÍ V. VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V POBO ANSKÉ UL Žitenice C 2.I O/230 S ŽITENICE REKULTIVACE SKLÁDKY VE SKALICI Skalice ,- I 2.I O/231 S ŽITENICE OPRAVA ST ECHY OBCHODU ŽITENICE A POHOSTINSTVÍ POHO ANY Žitenice, Poho any ,- G 4.I O/232 S ŽITENICE REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ V POHO ANECH Poho any 1, ,- Q 4.I 8/17

11 MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU V POHO ANECH A VE SKALICI A NAPOJENÍ NA IZS FORMOU O/233 S ŽITENICE BEZDRÁTOVÉ ÚST EDNY Poho any, Skalice ,- Q 4.I O/234 S ŽITENICE PLYNOFIKACE OBJEKTU KD V. OPRAVY A ZATEPLENÍ FASÁDY Žitenice A 2.I O/235 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ SKLÁDKOVÉHO DVORA Žitenice ,- D 2.I O/236 S ŽITENICE REKONSTRUKCE ŠATEN A ZÁZEMÍ TJ ŽITENICE Žitenice ,- F 3.I O/237 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ D TSKÝCH H IŠ Žitenice P 3.I O/238 S ŽITENICE PLYNOFIKACE OBJEKT VE VLASTNICTVÍ OBCE (OŽ, OP, PP, OS) Žitenice A 2.I O/239 S ŽITENICE ZKVALITN NÍ AREÁLU VÝSTAVIŠTSCH Žitenice J 1.II O/240 S ŽITENICE REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ T LOCVI NY Žitenice 2, ,- G 4.I O/241 S ŽITENICE REKONSTRUKCE OBJEKTU POHOSTINSTVÍ SKALICE Skalice G 4.I O/242 S ŽITENICE VYBUDOVÁNÍ TECHN. INFRASTRUKTURY V ÚZEMÍCH UR ENÝCH PRO VÝSTAVBU RD Žitenice A 2.I O/243 S ŽITENICE P ESTAVBA BÝVALÉ MŠ NA DPS Žitenice K 4.II O/244 S ŽITENICE ZKVALITN NÍ SPORT. AREÁLU V ŽITENICÍCH Žitenice F 3.I O/245 S ŽITENICE OBNOVA TURISTICKÝCH CEST S VÝSTAVBOU CYKLOSTEZEK Žitenice E 1.I O/246 ÚŠ DRAHOBUZ ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Drahobuz ,- C 2.I O/247 ÚŠ DRAHOBUZ VE EJNÝ INTERNET V OBCI Drahobuz ,- Q 4.I O/248 ÚŠ DRAHOBUZ OBECNÍ ROZHLAS Drahobuz ,- Q 4.I O/249 ÚŠ DRAHOBUZ VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Drahobuz 1, ,- A 2.I O/250 ÚŠ DRAHOBUZ REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU Drahobuz G 4.I O/251 ÚŠ DRAHOBUZ REKONSTRUKCE DOMU NA BYTOVÉ JEDNOTKY Drahobuz H 4.II O/252 ÚŠ HORNÍ EP ICE OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Horní ep ice C 2.I O/253 ÚŠ HORNÍ EP ICE VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Horní ep ice 2, ,- A 2.I O/254 ÚŠ HORNÍ EP ICE ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Horní ep ice ,- R 4.I O/255 ÚŠ HORNÍ EP ICE VYBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KE STAVEBNÍM PARCELÁM Horní ep ice A 2.I O/256 ÚŠ HORNÍ EP ICE SPORTOVNÍ AREÁL V OBCI Horní ep ice F 3.I O/257 ÚŠ HORNÍ EP ICE OPRAVA KAPLI KY V OBCI Horní ep ice CH 1.I O/258 ÚŠ HORNÍ EP ICE VE EJNÁ ZELE V OBCI Horní ep ice ,- O 4.I O/259 ÚŠ HORNÍ EP ICE OBNOVA OBECNÍHO Ú ADU Horní ep ice G 4.I O/260 ÚŠ CHOTIN VES VYBUDOVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY V DOMP. 71 Chotin ves ,- H 4.II O/261 ÚŠ CHOTIN VES VYBUDOVÁNÍ VODOVODU V ÁSTI OBCE Chotin ves ,- A 2.I O/262 ÚŠ CHOTIN VES REKONSTRUKCE DOMU P. 6 NA BYTOVÉ JEDNOTKY Chotin ves 5, ,- H 4.II O/263 ÚŠ CHOTIN VES Oprava Petrakova rybníka Chotin ves 100 L 2.I O/264 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves 120 C 2.I 9/17

12 O/265 ÚŠ CHOTIN VES Obecní muzeum Chotin ves 180 G 3.I O/266 ÚŠ CHOTIN VES Kulturní d m Chotin ves 250 G 3.I O/267 ÚŠ CHOTIN VES Vým na oken Chotin ves 300 G 3.I O/268 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves 300 C 2.I O/269 ÚŠ CHOTIN VES Místní komunikace Chotin ves, Jišt rpy 500 C 2.I O/270 ÚŠ CHOTIN VES Ubytovací za ízení Chotin ves 650 E 1.I O/271 ÚŠ CHOTIN VES Cyklostezka Chotin ves 1500 E 1.I O/272 ÚŠ CHOTIN VES Cyklostezka Jišt rpy-obecní cesta 1700 E 1.I O/273 ÚŠ CHOTIN VES Víceú elové h išt Chotin ves 2000 F 3.I O/274 ÚŠ CHOTIN VES Rozhledna Chotin ves-ho idla 2000 E 1.I O/275 ÚŠ LEVÍN VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE V OBCI Levín A 2.I O/276 ÚŠ LEVÍN REVITALIZACE NÁM STÍ Levín R 4.I O/277 ÚŠ LEVÍN OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Levín 600 C 2.I O/278 ÚŠ LEVÍN VÝSTAVBA 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK Levín 2000 H 4.II O/279 ÚŠ LEVÍN OBNOVA BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU Levín 600 G 4.I O/280 ÚŠ LEVÍN REKONSTRUKCE BUDOVY P. 1 (BÝVALÁ RADNICE) Levín G 4.I O/281 ÚŠ LEVÍN VÝSTAVBA NÁDRŽÍ Levín L 2.I O/282 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ Love kovice Q 4.I O/283 ÚŠ LOVE KOVICE OBNOVA KAPLI KY V NÁ KOVICÍCH Ná kovice 100 CH 1.I O/284 ÚŠ LOVE KOVICE OBNOVA KAPLI KY V LEVÍNSKÝCH PETROVICÍCH Levínské Petrovice 180 CH 1.I O/285 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE DOM V MAJETKU OBCE NA BYTY Love kovice H 4.II O/286 ÚŠ LOVE KOVICE REKONSTRUKCE DOMU NA BYTY PRO SENIORY Love kovice H 4.II O/287 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORA V OBCI Love kovice D 2.I O/288 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI Love kovice L 2.I O/289 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Love kovice G 4.I O/290 ÚŠ LOVE KOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK A OBNOVA A VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI Love kovice C 2.I O/291 ÚŠ LOVE KOVICE VÝSTAVBA KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH OBCE Muka ov, Knínice a Toucho iny A 2.I O/292 ÚŠ SN DOVICE VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI Sn dovice, Sukorady A 2.I O/293 ÚŠ SN DOVICE ROZŠÍ ENÍ SPORTOVNÍHO H IŠT VE ST ÍŽOVICÍCH St ížovice F 3.I O/294 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ ODPO INKOVÉ ZÓNY VE M HUBERTOV Velký Hubertov F 3.I O/295 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍHO H IŠT VE SN DOVICÍCH Sn dovice F 3.I O/296 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ CHODNÍK A KOMUNIKACÍ V OBCI Sn dovice C 2.I 10/17

13 O/297 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU VE M HUBENOV Velký Hubenov F 3.I O/298 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V SUKORADECH Sukorady F 3.I O/299 ÚŠ SN DOVICE VYBUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KE STAVEBNÍM PARCELÁM Sn dovice A 2.I O/300 ÚŠ SN DOVICE REKONSTRUKCE HASI SKÉ ZBROJNICE Sn dovice G 4.I O/301 ÚŠ SN DOVICE Rekonstrukce objektu na bytové jednotky St ížovice 4000 H 4.II O/302 ÚŠ ÚŠT K OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Úšt k C 2.I O/303 ÚŠ ÚŠT K OBNOVA BUDOVY FARY P. 1 Úšt k 2000 G 4.I O/304 ÚŠ ÚŠT K VYBUDOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK VE STARÉM TÝN Starý Týn 3200 H 4.II O/305 ÚŠ ÚŠT K REKONSTRUKCE MATE SKÉ ŠKOLY V ÚŠT KU (PASTELKA) Úšt k 1300 B 3.I O/306 ÚŠ ÚŠT K VYBUDOVÁNÍ SB RNÉHO DVORA V KONOJEDSKÉ ULICI Úšt k 1000 D 2.I O/307 ÚŠ ÚŠT K REKULTIVACE SKLÁDKY DUBÍ HORA Dubí hora 4000 I 2.I O/308 ÚŠ ÚŠT K MODERNIZACE ZDRAVOTNÍHO ST EDISKA Úšt k 1800 K 4.II O/309 ÚŠ ÚŠT K DOBUDOVÁNÍ VODOVODU LUKOVSKO - LUKOV - DUBI NÁ Lukovsko - Lukov - Dubi ná 1800 A 2.I O/310 ÚŠ ÚŠT K ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE M STA ÚŠT K Úšt k 1800 R 4.I O/311 ÚŠ ÚŠT K REVITALIZACE Í NÍHO SYSTÉMU ERVENÉHO POTOKA Úšt k 9500 L 2.I O/312 ÚŠ ÚŠT K REVITALIZACE REKREA NÍHO AREÁLU CHMELA Úšt k E 1.I O/313 ÚŠ ÚŠT K SPORTOVNÍ CENTRUM ÚŠT K Úšt k F 3.I O/314 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k E 1.I O/315 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO INFORMA NÍ SYSTÉM ÚZEMÍ Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k E 1.I O/316 ÚŠ SVAZEK OBCÍ ÚŠT CKO OCHRANA PAMÁTEK Drahobuz, Horní ep ice, Chotin ves, Levín, Love kovice, Sn dovice, Úšt k CH 1.I O/317 není LITOMICE VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ LITOMICE Litomice a spádové obce G 4.I O/318 není LITOMICE MODERNIZACE VZD LÁVACÍHO CENTRA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Litomice B 3.I O/319 není LITOMICE II. ETAPA P IVAD K PR MYSLOVÉ ZÓN PROSMYKY LITOMICE Litomice C 2.I O/320 není LITOMICE REGENERACE SÍDLIŠT DRUŽBA - II.ETAPA Litomice H 4.II O/321 není LITOMICE OPRAVA KOMUNIKACÍ HISTORICKÉHO JÁDRA MPR LITOMICE Litomice C 2.I O/322 není LITOMICE REVITALIZACE OBJEKTU HV ZDÁRNY Litomice 5000 F 3.I O/323 není LITOMICE PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY LABE A OH E II.ETAPA Litomice-Terezín E 1.I O/324 není LITOMICE REVITALIZACE BÝVALÉHO PIVOVARU LITOMICE - OPRAVA "LABORATO Í" Litomice 5000 J 1.II O/325 není LITOMICE DOBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY LABE ÚSEK LITOMICE- T EBOUTICE II.ETAPA Litomice-T eboutice (sou ást cyklomagistrála Labe) E 1.I O/326 není LITOMICE DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY NA MI EJOVICKÉ STRÁNI LITOMICE Litomice A 2.I O/327 není LITOMICE ODSTRAN NÍ BARIÉR PRO IMOBILNÍ OB ANY - "PROJEKT MOBILITY LITOMICE" Litomice K 4.II O/328 není LITOMICE REVITALIZACE M STSKÉ TVRTI POKRATICE I. ETAPA A II.ETAPA Litomice R 4.I 11/17

14 O/329 není LITOMICE P ELOŽKA SILNICE I/15 ESKOLIPSKÁ UL. LITOMICE Litomice C 2.I O/330 není LITOMICE SVATOSTÁNEK ESKÉHO VINA STVÍ LITOMICE Litomice E 1.I O/331 není LITOMICE REVITALIZACE M STSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE - MEZIHRADEBNÍHO PROSTORU A TYRŠOVA NÁM STÍ Litomice R 4.I O/332 není LITOMICE ROZŠÍ ENÍ PODZEMNÍ PROHLÍDKOVÉ TRASY M STSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LITOMICE Litomice 6500 E 1.I O/333 není LITOMICE ZALOŽENÍ VE EJNÉ ZELEN A VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNK NÍHO D TSKÉHO H IŠT NA MI EJOVICKÉ Litomice O 4.I O/334 není LITOMICE VYUŽITÍ KASÁREN DUKELSKÝCH HRDIN LITOMICE Litomice J 1.II O/335 není LITOMICE REKONSTRUKCE PARKU - JIRÁSKOVY SADY Litomice 6500 O 4.I O/336 není LITOMICE OPRAVA VSTUPU A OKOLÍ DOLU RICHARD, VYTVO ENÍ NAU NÉ STEZKY Litomice 6000 E 1.I O/337 není LITOMICE ROZVOJ Ú INNÉ PREVENCE PSYCHOSOCIÁLN - PATOLOGICKÝCH JEV OD MATE SKÝCH ŠKOL Litomice 1500 K 4.II O/338 není LITOMICE VYTVO ENÍ VZD LÁVACÍHO A RESOCIALIZA NÍHO ST EDISKA PRO MLADÉ LIDI Litomice 1600 K 4.II O/339 není LITOMICE VYTVO ENÍ CENTRA SOCIÁLNÍ REHABILITACE A RESOCIALIZACE Litomice K 4.II O/340 není LITOMICE VYBUDOVÁNÍ MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉ E Litomice 500 K 4.II O/341 není LITOMICE ROZVOJ PÉ E O SENIORY SE ZAMENÍM NA KLUBOVOU INNOST Litomice 300 K 4.II O/342 není LITOMICE ST EDISKO PRO POHYBOVÉ VYŽITÍ OBYVATEL SE ZAMENÍM NA SENIORY A HANDICAPOVANÉ Litomice 1000 K 4.II O/343 není K EŠICE OPRAVA VODNÍ NÁDRŽE ZAHO ANY K ešice-zaho any 2000 L 2.I O/344 není K EŠICE PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ, VÝSTAVBA HRÁZE K EŠICE, NU NICE K ešice, Nu nice L 2.I REKONSTRUKCE VE EJNÉHO OSV TLENÍ VE VŠECH ÁSTECH OBCE ( K EŠICE, ZAHO ANY, T EBOUTICE, O/345 není K EŠICE NU NICE A SEDLEC) K ešice, Zaho any, T eboutice, Nu nice, Sedlec 7000 Q 4.I 12/17

15 O/346 není K EŠICE VE EJNÝ ROZHLAS DO KAŽDÉHO BYTU K ešice 1000 Q 4.I O/347 není K EŠICE OBOUSM RNÁ KOMUNIKACE MEZI ZAHO ANAMI A T EBOUTICEMI Zaho any, T eboutice 6000 C 2.I O/348 není K EŠICE VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MEZI ZAHO ANAMI A T EBOUTICEMI Zaho any, T eboutice 8000 A 2.I O/349 není K EŠICE VÝSTAVBA D TSKÝCH H IŠ Zaho any, T eboutice a sídlišt Kolonie v K ešicích. 500 P 3.I O/350 není K EŠICE GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉHO KINA NA VZD LÁVACÍ A INFORMA NÍ ST EDISKO K ešice 4000 B 3.I O/351 není K EŠICE REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU K ešice 2000 G 4.I O/352 není K EŠICE VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK - I. ETAPA Napojení stávající cyklostezky Litomice sm rem k T ebouticím 2000 E 1.I O/353 není LIB ŠICE Oprava kapli ky v Dolních Nezlech Lib šice 180 CH 1.I O/354 není LIB ŠICE Kondi ní stezka Lib šice 200 F 3.I O/355 není LIB ŠICE Piknikové místo Lib šice 1000 F 3.I O/356 není LIB ŠICE Víceú elové h išt v Sob nicích Lib šice 2000 O 4.I O/357 není LIB ŠICE Úprava parku na návsi v Lib šicích Lib šice 2500 O 4.I O/358 není LIB ŠICE Výstavba chodníku v Lib šicích Lib šice 3000 C 2.I O/359 není LIB ŠICE Vodní hrátky Lib šice F 3.I O/360 není LIB ŠICE Rekonstrukce mauzolea na Hradeckém kopci Lib šice E 1.I O/361 není LIB ŠICE Rekonstrukce kostela v Sob nicích a vybudování výstavní sín Lib šice CH 1.I O/362 není LIB ŠICE Rekonstrukce h bitovní kaple v Lib šicích Lib šice CH 1.I O/363 není LIB ŠICE Rekonstrukce h išt Základní a mate ské školy Lib šice Lib šice F 3.I O/364 není LIB ŠICE Vodovod Sob nice, Horný Nezly, Dolní Nezly, Dolní ep ice Lib šice A 2.I O/365 není LIB ŠICE Vodovod Horní Chobolice, Dolní Chobolice Lib šice A 2.I O/366 není LIB ŠICE Kanalizace Sob nice, Horní Nezly, Dolní Nezly, Dolní ep ice Lib šice A 2.I O/367 není LIB ŠICE Opravy místních komunikací Lib šice C 2.I O/368 není LIB ŠICE Rekonstrukce Základní školy a Mate ské školy v Lib šicích Lib šice B 3.I O/369 není CHUDOSLAVICE Vodovod Myštice Chudoslavice-Myštice 2000 A 2.I O/370 není CHUDOSLAVICE Kanalizace Chudoslavice-Myštice Obec Chudoslavice+místní ást Myštice A 2.I O/371 není CHODOUNY Chodouny-vybudování chodníku Chodouny 1200 C 2.I O/372 není CHODOUNY Revitalizace jezírka Chodouny Chodouny 2000 L 2.I O/373 není CHODOUNY Rekonstrukce budovy obecního ú adu Chodouny 3000 G 3.I O/374 není CHODOUNY Chodouny-Dostavba bytp.67 Lounky 3000 H 4.II O/375 není CHODOUNY Chodouny-vybudování chodníku Lounky Lounky 3000 C 2.I O/376 není CHODOUNY Obnova budovy základní školy Chodounky 6000 B 3.I O/377 není CHODOUNY Rekonstrukce kulturního domu p.25 Chodounky G 3.I 13/17

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Co se do Předvolebníků nevešlo.

Co se do Předvolebníků nevešlo. Co se do Předvolebníků nevešlo. Investiční akce od roku 1999 do roku 2010 včetně délky opravených chodníků, plochy vybudovaných parkovišť a délky nových nebo opravených ulic a místních komunikací. 1999

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BOLATICE - oblast FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA. Zdroj financování. 40 000 Kč. Vlastní. ročně. 5 000 Kč.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BOLATICE - oblast FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA. Zdroj financování. 40 000 Kč. Vlastní. ročně. 5 000 Kč. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BOLATICE - oblast FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA VYHODNOCENÍ AKČNÍ PLÁN 21-211 Aktivita/projekt STAV Náklady celkové F.1.1.1 Vzdělávání představitelů obce a určených zaměstnanců

Více

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 10. -11. íjna 2014 p ij te k volbám Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 1. Miloslav Landa DiS. k: 42 let, zem lec, Hrbov 2. Josef Mlyná k: 71 let, d chodce,

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 2011-2015

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 2011-2015 OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 2011-2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Kamenný Újezd dne : 112010 Ondřich František starosta obce Ing. Šebelková Jitka místostarostka obce OBSAH

Více

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009)

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009) Strategický plán města Bruntál 008-0 - Finanční plán (březen 009) Priorita Název priority Opatření Název opatření Projekt/Aktivita Celkové náklady Náklady 008 Náklady 009 Náklady 00 Výhled 0- Nositel úkolu

Více

V Praze dne 28. února 2011. Oddělení metodiky osy 4 PRV

V Praze dne 28. února 2011. Oddělení metodiky osy 4 PRV Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 28. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Bc. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7 íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek areál P íhon 4-5 000 Náves II. etapa 10 000 Oprava komunikace Úprava studánky

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 1 Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet Plnění % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 000 000,- 2 138 652,- 35 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 000 000,- 835 516,- 27 Daň z př. fyz.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN NÁVRHOVÁ ČÁST

STRATEGICKÝ PLÁN NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN NÁVRHOVÁ ČÁST VERZE KE DNI: 6. 3. 2014 CHARAKTERISTIKA AKTIVIT DOPRAVA, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název priority: A1 Doprava a dopravní infrastruktura Název opatření: OP A 1.1

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

V Praze dne 1. července 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV

V Praze dne 1. července 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovaly: Bc. Jana Bartošová, Ing. Lenka Zárybnická, kontakt:

Více

Návrh Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období 2007 2013

Návrh Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období 2007 2013 Návrh Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období 2007 2013 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Bc. Zdeněk Navrátil Civic, o.s. Žďár nad Sázavou Návrh Strategie rozvoje obce Velká Losenice

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 paragraf položka Daňové příjmy: v Kč 1111 daň z příj.fyz. os. ze záv. čin. 7 000 000 1112 daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 900 000 1113 daň z př. fyz. osob z kapit.

Více

Místní program obnovy venkova

Místní program obnovy venkova Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 00250546 Místní program obnovy venkova Aktualizace na období 2011 2014 Úvod Tento Místní program obnovy venkova městyse Lhenice na období let 2011 2014 byl

Více

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Příjmy: rozpočet rozpočet čerpání %čerpání schválený upravený k 30.6. uprav.roz. Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000 6 200 000 3 796 698 61,2

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Plán rozvoje obce Koclířov 2015-2020

Plán rozvoje obce Koclířov 2015-2020 Občanská vybavenost Plán rozvoje obce Koclířov 2015-2020 Vodovod - Rekonstrukce vodovodu - 3.000.000 Kč rozdělené do etap Veřejné osvětlení - Doplnění o nové lampy (cca 6 ks) - 2015 2016-150.000 Kč - Generální

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

Fiche č. 2. Návrat společenského života do venkovských oblastí Rakovnicka. 1. Hlavní opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

Fiche č. 2. Návrat společenského života do venkovských oblastí Rakovnicka. 1. Hlavní opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Fiche č. 2 Návrat společenského života do venkovských oblastí Rakovnicka 1. III.2.1.2. Občanské vybavení a služby III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Záměr: a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let Obec Název projektu Zdroj Rozpo et (cca) v K ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov zateplení školy OPŽP 3 000 000 nám

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STA TÝNIŠT

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STA TÝNIŠT STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Strategická část Pracovní verze (po 2. jednání Pracovní skupiny 15.11.2007) listopad 2007 Struktura Strategického plánu rozvoje města Týniště

Více

II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice

II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 850 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 355 000 24.3. vratky dotací příspěvek na péči 1 251 232

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY JMK

CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY JMK íloha. 2 CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY JMK Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje Název obce (m stské ásti): A. Vnímání krajiny A.1. ásti reliéfu krajiny, které považujeme za nejvíce

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příloha č. 1. k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013

Příloha č. 1. k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013 Příloha č. 1 k Pravidlům rozpočtového provizoria Města Velký Šenov na rok 2013 Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2013 k projednání do ZM A) Pravidelné splátky, investiční nárok pro

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Čerpání k 31.3.2012 ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 852 8 190 6 120 70 162 10 292 676 504 11 472 16,35 Místní správa - chod úřadu 30 439 340 700 31 479 5 755 142 447 6 345 20,15 osobní výdaje - zaměstnanci vč.

Více

Program rozvoje obce. Lovčice

Program rozvoje obce. Lovčice Program rozvoje obce Lovčice změna č. 1 Obsah: 1. Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce... 2 2. Bydlení... 2 3. Doprava... 3 4. Kulturní a historické památky... 3 5. Občanská vybavenost...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočtové

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Příloha č. 1 ROZKLAD FICHÍ MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PLÁNU ROZVOJE OBCE OLŠOVEC 2016-2020

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PLÁNU ROZVOJE OBCE OLŠOVEC 2016-2020 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PLÁNU ROZVOJE OBCE OLŠOVEC 2016-2020 Tento dokument je výstupem Veřejného projednání občanů obce Olšovec k Plánu rozvoje obce Olšovec na roky 2016 2020. Strategický výbor obce navrhnul

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2007-1- Sumář návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích V Praze dne 13. června 2016 Státní zemědělský intervenční fond dne 13. června 2016 provedl

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 271/09 Rada m sta bere na v domí informaci o p. B lonožník ihned provedené kontrole

Více

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Obec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu:cz.1.08/3.2.00/14.00172 Název nositele strategie: MAS Brdy Vltava o.p.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu:cz.1.08/3.2.00/14.00172 Název nositele strategie: MAS Brdy Vltava o.p.s. Registrační číslo projektu:cz.1.08/3.2.00/14.00172 Název nositele strategie: MAS Brdy Vltava o.p.s. Číslo připomínky Subjekt / osoba Kapitola / číslo strany 01 ZŠ Lidická Rozvoj vzdělávání/24 02 Sdružení

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ. Téma: 3. rozvoj podnikání Téma: 3.1 Podpora drobných a malých podniků Téma: 3.2 Vytváření podmínek pro příliv investic

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ. Téma: 3. rozvoj podnikání Téma: 3.1 Podpora drobných a malých podniků Téma: 3.2 Vytváření podmínek pro příliv investic ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ Téma: 1. Doprava Téma: 1.1 Výstavba a rekonstrukce místních komunikací, chodníků, parkovišť a zastávek Téma: 1.2 Dopravní bezpečnost a prevence Téma: 1.3 Pěší a cyklistická doprava Téma:

Více

Bydlení a infrastruktura

Bydlení a infrastruktura VIZE B B.1 B.1.1 Štětí = mladé moderní město s tradičním průmyslovým potenciálem, nabízející zdravé životní prostředí, kvalitní bydlení a infrastrukturu, s dostatkem možností pro aktivní trávení volného

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 7774821 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 605

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 7774821 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 605 Základní údaje o obci Název obce Němčičky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 7774821 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 50,5 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 605

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. června 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024

Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024 Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024 Místo: Obec Libenice Datum: 29. 11. 2013 Přítomni: Starosta obce- Lubomír Marcín, zastupitelé : Růžena

Více

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov)

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování umožňuje efektivnější řízení obce. Zaměřuje se na to, aby se obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení )

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ: PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) BP - PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ Plochy převážně

Více

OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY P íloha. 6 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:..., V... dne...... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN LOVEČKOVICE (k.ú. Levínské Petrovice, k.ú. Lovečkovice, k.ú. Mukařov u Úštěku, k.ú. Náčkovice, k.ú. Dolní Šebířov, k.ú. Hlupice, k.ú. Knínice u Touchořin, k.ú. Touchořiny) TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství.

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. tab. č. 1 - stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů) - stavby pro rodinnou

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 Ú Z E M N A N A L Y T I C K É P O D K L A D Y p r o o b e c s r o

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) Tento projekt byl spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEÿKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. N Á V R H P R O G R A M U 5. schůze Rady města České Budějovice konané dne 3. března 2010 od 9:00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC rok Příjmy Výdaje Financování Zveřejněný rozpočet 106 313,4 103 313,4 3 000,0 Schváleno 17.12.2012 106 313,4 103 313,4 3 000,0 provozní výdaje 92 961,9 kapitálové výdaje

Více

Rozpočet města Ostrov pro rok 2012

Rozpočet města Ostrov pro rok 2012 bez par. Financování - splátky jistin a půjček 2 021 0 2 021 8124 5. Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu 2 021 2 021 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne...

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne... P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:..., V... dne...... V c: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona. 183/2006 Sb., o územním

Více

Přehled priorit stanovených Komisí místní části Štípa - čerpání finančních prostředků (k 4.5.2016)

Přehled priorit stanovených Komisí místní části Štípa - čerpání finančních prostředků (k 4.5.2016) 1/09 Podpora společenských aktivit v MČ, činnost KMČ atd. 40 000 2/09 Rozšíření a zpevnění plochy pro vystupování osob u zastávky MHD U Obrázku ve směru na Velíkovou 54 859 220 274 3/09 Zřízení další vývěsní

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY. Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY. Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje A.1a ásti reliéfu krajiny, které považujeme za nejvíce vnímané obyvateli obce [po ty obcí] Výskyt

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PROFI ŠKOLA S.R.O. ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PLÁN ROZVOJE OBCE/MĚSTA OBDOBÍ LET 2015 2020 STRUKTURA A SPECIFIKACE SOKOLOV ČERVENEC 2015 ÚVOD Jak jsme uvedli v materiálu o strukturálních fondech EU

Více

Rozpočet města Milovice na rok 2010

Rozpočet města Milovice na rok 2010 Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze

Více