Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 2/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo 4 Kurz tlumočnictví ZJ byl zakončen zkouškami...4 Přátelské setkání v CDS při příležitosti 20. výročí založení SNN v ČR...5 Co se chystá Konference o technologiích pro zdravotně postižené 7 Konference INSPO opět představí technologie usnadňující život lidem se ZP...7 Non - handicap Pozvánka na konferenci v Olomouci...10 Setkání s Jaroslavem Duškem a Bárou Basikovou..11 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením aneb Diverzita po česku.12 Seminář Valašské Meziříčí..12 Co se děje v terénu..13 Hradecký spolek neslyšících pořádá Den otevřených dveří 13 Pozvánka ZO nedoslýchavých Most 13 Valentýn v CDS...14 Březnové akce v Centru denních služeb..14 Co se napsalo...15 V jízdním řádu 2011 přibylo 440 bezbariérových spojů...15 Spuštěno Telekomunikační centrum neslyšících 16 Legislativa 16 Sociální reforma v roce Připravované zákony Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková, Jaroslav Paur Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 1/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení přátelé, odkládala jsem psaní tohoto úvodníku jak jen to šlo, stále jsem čekala na nějakou zajímavou myšlenku. Nakonec se jí stala hned v úvodu nového pracovního týdne zpráva o tom, že v návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který právě šel do meziresortního připomínkového řízení, je navrženo zrušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, respektive zrušení výhod, které průkazy poskytují. Měly by být nahrazeny příspěvkem na dopravu, který však bude poskytnut jen v případě nedosažení životního minima a prokázání, že osoba alespoň třikrát týdně dojíždí do zaměstnání. V tom případě by měl být poskytnut příspěvek 1000,- Kč na měsíc. V případě, že nedosáhnete životního minima, ale neprokážete, že dojíždíte do zaměstnání, dostanete pouze 200,- Kč na měsíc. Vzhledem k cenám hromadné dopravy jsou tyto navrhované příspěvky směšné. Dále návrh zákona upravuje poskytování dávek na pořízení kompenzační pomůcky. Je navrženo například, že o příspěvek bude možné žádat až v okamžiku, kdy hodnota pomůcky bude vyšší než ,-. Dále bude požadována nejméně 20% spoluúčast. Na žádnou pomůcku tedy nebude poskytována plná úhrada. Těch změn je mnohem více a je potřeba si návrhy pečlivě pročíst. V příštím čísle Metodických listů Vás budeme o změnách informovat podrobněji. Domnívám se, že kromě účasti v klasickém připomínkovém řízení bude na místě také přímé vyslovení nesouhlasu peticí, protestním shromáždění či jinak. Tyto akce však nesmějí být izolované, je potřeba, aby se lidé s různým zdravotním postižením a různé organizace spojily a protestovaly proti záměrům sociálně nezodpovědné vlády společně, s větší razancí. Důležité také je, aby nejvíce byly slyšet právě osoby se zdravotním postižením a především rodiče handicapovaných dětí, nikoliv ti, kteří jim poskytují služby. Návrhy jsem zatím četla jen zběžně, ale nenašla jsem žádné výjimky pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiče. Znamenalo by to tedy pro tyto rodiny ještě větší finanční zátěž než dosud, kdy byla cesta za lékařskými specialisty, různými rehabilitacemi, ale hlavně za speciálním vzděláváním alespoň trochu levnější a tudíž dostupnější. Obávám se, že nemajetné rodiny situaci vyřeší tak, že dítě zapíší do nejbližší speciální školy bez ohledu na druh postižení. Dítě se sluchovou vadou tedy bude docházet do školy pro děti s mentálním postižením, která bude dostupná, bez ohledu na svou inteligenci a potřebu jiného způsobu komunikace. Z výše uvedených změn také vyplývá, že jen minimum sociální podpory bude dosažitelné pro osoby se sluchovým postižením. Z pomůcek dosáhnou na příspěvek např. pouze na FM systém. O průkaz ZTP stejně jako ostatní přijdou. Na příspěvek na péči ani u malých dětí nemají nárok Pokud tedy v nejbližší době dostanete oznámení či pozvánku na protestní akci, pečlivě si ji pročtěte a zvažte svoji účast. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musí nás být slyšet! Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO KURZ TLUMOČNICTVÍ ZNAKOVÉHO ZAKONČEN ZKOUŠKAMI JAZYKA BYL Druhý únorový víkend proběhly v Řevnicích závěrečné zkoušky projektu Strom vědění Kurz tlumočnictví znakového jazyka. Účastníci kurzu mohli zužitkovat své vědomosti i praktické dovednosti získané na přednáškách a cvičeních, které se konaly téměř každý měsíc od května Tlumočníci se sešli jako obvykle v pátek večer, kdy si pod vedením ředitele Centra denních služeb v Modřanech Pavla Šturma vyzkoušeli rozhovory ve znakovém jazyce, přičemž je pan Šturm upozorňoval na nejčastější chyby, kterých by se měli při zkoušce vyvarovat. Druhý den dorazilo ostatních šest lektorů a po snídani se mohlo začít písemným testem z teoretických znalostí, po němž následoval překlad z mluvené češtiny do znakového jazyka a naopak. Pro zkušené profesionální tlumočníky nebyl žádný z úkolů velkým problémem, o čemž svědčí i více než padesátiprocentní úspěšnost v celkovém hodnocení. Několik frekventantů, včetně těch, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit řádného termínu zkoušek, mají možnost zopakovat si tu část, která se jim nepodařila podle jejich představ, v náhradním termínu. V odpoledních hodinách byla na programu slíbená přednáška o soudním tlumočení a ve večerních hodinách jsme se rozloučili společným focením lektorů i účastníků kurzu. 4

5 Poslední tečkou za úspěšným projektem bude jeho vyhodnocení března opět v Řevnicích a závěrečná tisková konference v červnu Pevně věříme, že budou tlumočníci na kurz vzpomínat pouze v dobrém. Veronika Tichá PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Na setkání byli pozváni dlouholetí funkcionáři a pracovníci Svazu. Toto setkání bylo již třetí při příležitosti 20. výročí založení SNN. První se uskutečnilo v Řevnicích v loňském roce, druhým bylo setkání tlumočníků v Praze. Setkání bylo velmi milé až dojemné, plné objímání i polibků. Všichni jsme byli moc rádi, že se zase vidíme. Hlavním cílem bylo zavzpomínat, vzájemně si popovídat o práci v organizacích i o osobním životě a to vše při dobrém jídle a pití, které vzorně připravili členové Pražského spolku neslyšících. Všechny přítomné přivítal pan prezident Jaroslav Paur, který připomněl založení SNN v rekreačním zařízení v Hodoníně u Kunštátu. Vyzdvihl, že to, co si při založení dala organizace za úkol, je do dnešních dnů plněno. SNN je největší organizací sluchově postižených v republice. Má kolem 5,5 tisíce členů, přes 80 základních organizací a spolků, 13 krajských organizací, 15 poradenských center, kolem 20 poradenských středisek, 2 centra denních služeb. Pan prezident poděkoval všem za dosavadní činnost, zvláště bývalé ředitelce sekretariátu SNN paní RNDr. Evě Maršounové a zároveň představil novou ředitelku paní Mgr. Šárku Prokopiusovou, která nastoupila Pozdravil i bývalého člena ústředí pana Ivana Sedleckého i nejstaršího, 90 letého, předsedu liberecké ZO. Připomněl první obětavou prezidentku Svazu paní Miladu Smutnou, jíž jsme všichni věnovali tichou vzpomínku. Poděkoval za příjemnou úpravu prostředí i přípravu výborného pohoštění členům Pražského spolku neslyšících, zvláště jeho předsedovi panu Pavlu Šturmovi. Připomněl, že spolek oslavil v roce 2008 již 140 let trvání. 5

6 Přítomné pozdravil i pan Pavel Šturm, předseda Pražského spolku neslyšících, viceprezident SNN a předseda Rady neslyšících, který poděkoval za spolupráci při přípravě matiné svým spolupracovníkům - členům spolku, zvláště své nejbližší spolupracovnici a tlumočnici Denise Lincové. Připomněl 10let činnosti stacionáře pro sluchově postižené v Darwinově ulici. Přítomné pozdravila také viceprezidentka SNN a předsedkyně Rady nedoslýchavých paní Dáša Radilová. Na akci se sjeli účastníci z organizací v Praze, Berouně, Příbrami, Plzni, Rokycanech, Domažlicích, Mostu, Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové, Broumova, Trutnova, Prachatic aj. Setkání se velmi vydařilo, všichni přítomní byli moc spokojeni, byli rádi, že se po dlouhé době sešli, popovídali si a zavzpomínali. Velký dík patří všem, kteří toto setkání připravili. Mgr. Libuše Kubertová, ZO Domažlice CO SE CHYSTÁ KONFERENCE O TECHNOLOGIÍCH PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Na lednové poradě sekretariátu SNN byl předložen návrh sjednotit programy ke komunikaci přes internet ve znakovém jazyce v organizacích Svazu. Jednou z možností, kde získat inspiraci, by mohla být konference INSPO 2011, která se bude konat 19. března v Kongresovém centru v Praze, a na které bude mít SNN svou zástupkyni paní ředitelku Prokopiusovou. Níže přinášíme pozvánku a program. 6

7 Veronika Tichá KONFERENCE INSPO 2011 OPĚT PŘEDSTAVÍ TECHNOLOGIE USNADŇUJÍCÍ ŽIVOT LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Co přinese digitalizace televizního vysílání zejména osobám se zrakovým a sluchovým postižením, to je jedno z témat konference INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 19. března v Kongresovém centru Praha. Přinášíme předběžný program 11. ročníku této konference a registrační formulář, jehož prostřednictvím se lze již na konferenci přihlásit. Konferenci pořádá spolu s BMI sdružením Křižovatka.cz. Generálním partnerem je Telefónica O2 Czech Republic, partnerem AutoCont CZ, s dalšími sponzory se jedná, konferenci rovněž podpoří Kongresové centrum Praha a Zátiší Catering Group. Tentokrát bude odpolední jednání rozděleno stejně jako vloni do tří sekcí. První se tradičně zaměří na tvorbu přístupnost webu, druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí na informační a komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uživatele. V průběhu celého dopoledního jednání a odpoledne v sekci ICT pro neslyšící bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči na plátno. Předběžný program konference Kongresové centrum Praha, sobota 19. března :30 10:00 prezence 10:00 12:45 jednání v plénu Milan Gazdík, Česká televize: Nové přístupové služby digitální televize Filip Linhart, Telefónica O2 Czech Republic: Nové trendy e-health Boris Dvořáček, Deep: BigHelp monitoring zdravotních funkcí a asistence na dálku Internet a můj handicap vyhlášení výsledků 7. ročníku literární soutěže další program bude ještě doplněn 12:45 14:00 oběd 14:00 17:00 jednání v sekcích sekce Přístupnost (nejen) webu - moderuje Jiří Verner Zdeněk Bajtl, SONS: Knihovna digitalizovaných dokumentů Eva Hajdušková: Dárcovský softwarový program TechSoup Michal Rada, Informatika pro občany: Přístupnost dokumentů Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, Jakub Bažant: Novinky v tvorbě přístupného webu Jindřich Matoušek, Západočeská univerzita Plzeň: ARET Automatické čtení učebních pomůcek sekce Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Roman Herink 7

8 Lenka Kohoutová, Poslanecká sněmovna PČR: Projekt Neseď a jdi si hledat práci Filip Molčan: blue.point Solutions, s.r.o.: Czech Geeks příležitost pro handicapované Jitka Donátová, Vision: Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zrakovým postižením Ivana Malá, icord International: Online kancelář Petr Peňáz, Ilja Rajdová, Alexander Zvonek, Masarykova univerzita: SignOn - kurzy angličtiny online pro neslyšící evropské začátečníky a pokročilé sekce Informační a komunikační technologie pro neslyšící moderuje Jaroslav Winter Alena Užachovová, Telefónica O2 Czech Republic: Služba O2 Hovor pro neslyšící Marie Horáková, APPN: Nonstop tlumočnická služba online Ondřej Sedláček, Newton Technologies: Testování automatického přepisu mluvené řeči do mobilu Jan Zelenka, ČVUT: escribe online přepisovací centrum Svatoslav Ondra, Jiří Tužil, Christoph Damm, Masarykova univerzita: Bezdrátový systém pro přenos synchronního zápisu v reálném čase (speech-to-text reporting) určeného pro větší skupinu uživatelů se sluchovým postižením nejen v podmínkách vysoké školy Zdroj: NON-HANDICAP 2011 Ve dnech dubna 2011 se SNN v ČR aktivně zúčastní výstavy NONHANDICAP Ve svém stánku bude prezentovat činnost svých organizací v celé republice. Budeme se snažit ukázat široké spektrum služeb, které nabízíme sociální poradenství, technické poradenství vystavíme i kompenzační pomůcky s přehledem půjčoven a s jejich nabídkou, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby. Dále budeme informovat o spolkovém životě neslyšících a jejich společenských a sportovních akcích. Pokud bude mít kterákoliv organizace SNN zájem se výstavy zúčastnit některý den i osobně, budeme velmi rádi. Jinak nabízíme možnost prezentace propagačních materiálů jednotlivých organizací a také např. videa či různé obrazové prezentace z vlastních akcí. Pokud máte o tuto prezentaci zájem, neváhejte a do 15.4 posílejte na adresu SNN Karlínské nám. 12, Praha 8 své letáky či CD s prezentací. Přikládáme oficiální pozvánku na výstavu: Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě 15. specializované výstavy pro zdravotně postižené NON-HANDICAP dubna

9 na pražském Výstavišti Praha - Holešovice. Výstava NON-HANDICAP 2011 a 33. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2011 se uskuteční v halách Průmyslového paláce, pořádá je INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Oficiálním partnerem výstav je opět Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotně postižené osoby, různé druhy handicapů, snaží se napomáhat a překonávat tyto handicapy. Každoročně se stává místem setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně postižené a dobrovolných organizací, kteří je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní. Věříme, že si vyberete z bohatého doprovodného programu (odborné přednášky, vzdělávací semináře, poradenství, ukázky činnosti neziskových organizací, výcvik asistenčních psů aj.) ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. NRZP ČR připravuje v rámci veletrhu mezinárodní konferenci. O obsahu a termínech Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách Veletrhy PRAGOMEDICA NON-HANDICAP 2010 navštívilo odborníků a laické veřejnosti, prezentovalo se 475 obchodních i zastoupených firem a neziskových organizací, na čisté výstavní ploše m2. Probíhá mediální kampaň pro komplex propagace veletrhů PRAGOMEDICA NONHANDICAP 2011 (tiskové upoutávky, celobarevné inzerce, volné vstupenky ). Budete-li potřebovat další doplňující informace, prosíme Vás o kontaktovaní. Těšíme se na spolupráci s Vámi a na ukázky Vašich nových produktů! Srdečně Vás zve INCHEBA PRAHA Pavla Bubeníková, Project Manager POZVÁNKA NA KONFERENCI V OLOMOUCI 9

10 ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI si dovoluje Vás pozvat na XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI k problematice osob se specifickými potřebami a VII. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKOU KONFERENCI pořádané na téma: Teorie praxi - praxe teorii. Konference se konají pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. ve dnech Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B 10

11 SETKÁNÍ S JAROSLAVEM DUŠKEM A BÁROU BASIKOVOU Společenský večer konaný pod záštitou primátora Hlavního města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody, na kterém vystoupí zpěvačka Bára Basiková, Tam-Tam Orchestra, skupina Traband, Tichá hudba a další hosté. Těšit se můžete i na aukci obrazů předních českých výtvarníků. Akcí bude provázet improvizátor a herec Jaroslav Dušek. Slavnostní akce se koná k 20. výročí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., k 15. výročí Bilingvální mateřské školy Pipan a k 10. a 5. výročí Středisek rané péče Tamtam Praha a Olomouc. Celý program je simultánně tlumočen do znakového jazyka tlumočníky České komory tlumočníků znakového jazyka. Zdroj: 11

12 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU Zveme Vás na Konferenci v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pořádanou 14. dubna projektem Diverzita pro OZP. více informací Zdroj: SEMINÁŘ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Dovolujeme si Vás oslovit a pozvat na programově a tematicky zaměřený seminář: Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. Seminář proběhne dne Počítáme s mezinárodní účastí odborníků ze Slovenska, Polska, České republiky, představitelů MŠMT ČR a zástupců škol. Program: pátek do 9.00 hod Prezentace hlavní vchod školy 9.00 hod Uvítací slovo ředitele školy Mgr. A. Liebela v kapli 9.10 hod Prohlídka školy hod Výstava v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Přednáška o historii školy s prezentací hod Exkurze v gobelínce Káva v Schlattauerově kavárně hod Oběd v jídelně školy 12

13 13.30 hod Křest knihy v kapli školy Kulturní vystoupení žáků školy Odborný seminář Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou hod DiskuzeUkončení odborného semináře, občerstvení sobota Snídaně pro ubytované dle objednání, odjezd CO SE DĚJE V TERÉNU HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH POŘÁDÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Hradecký spolek neslyšících pořádá od 9:00 do 17:00 hodin Den otevřených dveří. Navštívit nás můžete v průběhu celého dne v klubovně HSN na adrese Milady Horákové 504, Hradec Králové 6. Na programu budou individuální konzultace s pracovnicemi Centra sociálních služeb pro sluchově postižené osoby, představení nové Půjčovny pomůcek pro osoby se sluchovým postižením a možnost jejich vyzkoušení, případně konzultace ohledně kompenzačních pomůcek s paní Hedvičákovou z firmy Interhelp v době od 12:00 do 14:00 hodin. Pro neslyšící bude přítomna tlumočnice znakového jazyka. Těšíme se na Vás! Hradecký spolek neslyšících, tel.: (MHD bus č. 24, 28, 23, 27 zastávka POD STRÁNÍ) POZVÁNKA ZO NEDOSLÝCHAVÝCH MOST Výbor ZO nedoslýchavých Most Vás srdečně zve na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná dne od 9:30 a na SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE konané od 15:00 v sále Stacionáře SNN v ulici K.H.Borovského 1853 v Mostě. K tanci a poslechu hrají Naši kamarádi. 13

14 VALENTÝN V CDS Centrum denních služeb pořádalo dne Valentýnskou zábavu pro zamilované, které se zúčastnilo se 75 osob. Ředitel CDS a předseda PSN Pavel Šturm daroval ženám bonboniéru a růží a místopředsedkyně PSN Denisa Lincová věnovala naopak mužům láhev šampaňského a čokoládu. Během dne probíhaly různé valentýnské soutěže a následovala volná zábava. Večer všichni spokojeně odešli domů. Autor: Denisa Lincová BŘEZNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Zabijačkové hody a Josefská zábava Přednáška p.rndr.brožík Klub žen ( Velikonoční dekorace) Přednáška ČSOB 14

15 CO SE NAPSALO V JÍZDNÍM ŘÁDU 2011 PŘIBYLO 440 BEZBARIÉROVÝCH SPOJŮ České dráhy v posledních několika letech každoročně výrazně navyšují počet bezbariérových spojů. V jízdním řádu 2011 je zavedeno již vlaků se symbolem bezbariérovost. To je o 440 spojů více oproti jízdnímu řádu 2010 a představuje to 36 % z denního průměru vypravených vlakových spojení Českých drah. V dálkové dopravě je vozem upraveným pro vozíčkáře vybavena téměř polovina všech spojů. Zavádění nízkopodlažních vozidel v regionální dopravě přitom usnadňuje cestování nejen vozíčkářům, ale také seniorům, maminkám s kočárky nebo dalším osobám se zhoršenou možností pohybu například v důsledku léčby zranění. K významnému rozšiřování nabídky bezbariérových spojů došlo v posledních letech díky dodávkám motorových jednotek Regionova, řídicích vozů k motorovým soupravám a patrových vlaků CityElefant. Díky těmto soupravám jsme v průběhu roku rozšířili nabídku regionálních bezbariérových spojů na dalších místech České republiky, uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek a vyjmenoval některé konkrétní příklady tratí, kde se v jízdních řádech objevily nové bezbariérové spoje. Ve srovnání se zahájením loňského jízdního řádu přibyly tyto spoje například mezi Jičínem a Nymburkem, rozšířily se na celou trať z Hradce Králové až do Letohradu, v pracovní dny byla zavedena bezbariérová Plzeňská linka z Blovic přes centrum Plzně do Kozolup, řada bezbariérových spojů jezdí mezi Olomoucí, Uničovem, Šumperkem a Hanušovicemi a nebo mezi Opavou a Hlučínem. Vedle regionálních spojů nabízejí České dráhy cestování vozíčkářům také v řadě dálkových vlaků, počínaje spoji SuperCity Pendolino přes EuroCity, InterCity až po rychlíky. V současnosti je to 279 spojů, o 10 více než loni. Je to zhruba polovina všech dálkových vlaků. V těchto spojích jsou využívány motorové a řídicí vozy motorových souprav, ale především bezbariérové rychlíkové vozy z konce 80. let. Ty by měly být v příštích třech letech zásadně modernizovány, doplněny například o klimatizaci. Vozíčkáři se mohou setkat také se zahraničními vozy konstruovanými pro jejich cestování. Díky mezinárodní spolupráci můžeme zajistit cestu vozíčkářů nejen po České republice, ale také do většiny zemí našich sousedů, počínaje Hamburkem a Berlínem na severu, Norimberkem a Mnichovem na jihozápadě, Vídní a Villachem na jihu, Bratislavou a Budapeští na jihovýchodě nebo tatranskou oblastí a Košicemi na východě, upozornil Antonín Blažek. V souvislosti s modernizací dalších vozidel a dodávkou nových vlaků v průběhu roku 2011 lze očekávat také v budoucím jízdním řádu 2012 další zlepšení podmínek pro cestování cestujících se zhoršenou možností pohybu. Soupravy Regionova budou dodávané prakticky do všech regionů České republiky, na Vysočině a v Libereckém kraji se pak mohou cestující těšit na zahájení dodávek zcela nových nízkopodlažních vozů RegioShuttle RS1. Do provozu budou uvedeny také první řídicí vozy pro klasické soupravy na hlavních tratích, které budou v provozu u osobních i rychlíkových spojů. Vozíčkáři tak získají další možnosti cestovat na větší vzdálenosti a provoz bezbariérových rychlíků bude rozšířen do dalších míst České republiky. Zdroj:

16 SPUŠTĚNO TELEKOMUNIKAČNÍ CENTRUM NESLYŠÍCÍCH Telekomunikační centrum neslyšících, jehož provoz zahájila Unie neslyšících Brno 21. února, kombinuje propojení všech momentálně dostupných komunikačních kanálů (mobilní i pevné telefony, faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení do znakového jazyka, atd. ) s asistenční činností slyšících, speciálně vyškolených operátorů komunikačních asistentů. V praxi služba probíhá tak, že neslyšící osoba se spojí pomocí některého komunikačního kanálu s komunikačním asistentem TKCN, který požadavek neslyšícího klienta přemluví slyšící straně, převezme odpověď a předá ji zpět neslyšícímu adresátovi v písemné formě. Komunikační asistenti jsou schopni prostřednictvím internetové telefonie přetlumočit i zprávu, dotaz apod. ve znakovém jazyce do českého jazyka a obráceně. Funkci písemných komunikačních asistentů TKCN vykonávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se o slyšící pracovníky s takovým druhem handicapu, který jim nezabraňuje tuto funkci účinně zastávat. Provoz TKCN tak umožnil vytvořit 4 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Je to praktický příklad uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce formou služby pro osoby s jiným druhem postižení. Telekomunikační centrum neslyšících je součástí projektu Unie neslyšících Brno, o.s., Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zdroj: LEGISLATIVA SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek, říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému. Nově by mělo být upraveno poskytování služeb péče o děti: zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Zavedena bude také nová živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.ministerstvo plánuje například zpřísnění sankce za výkon nelegální práce, snížena bude naopak maximální částka pokuty za neplnění 16

17 oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z Kč na Kč. Cíle reformy: lepší zacílení a adresnost sociálních dávek; dosažení maximální možné účelnosti dávek; zefektivnění práce orgánů státní správy; snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb; zkvalitnění systému péče o ohrožené děti podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi Nástrojem k dosažení cílů jsou zejména tyto mechanismy: zavedení jednotného výplatního místa dávek; snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací do větších celků; zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky; Tyto mechanismy budou promítnuty do všech relevantních agend MPSV. Připravované legislativní změny lze rozdělit do následujících pilířů: Sjednocení výplaty dávek; Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob; Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi; Změny v oblasti práce a zaměstnanosti; Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Zdroj: PŘIPRAVOVANÉ ZÁKONY 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje celou řadu tzv. reformních zákonů. Řada z nich, v případě schválení se nejen bezprostředně ekonomicky dotkne sluchově postižených, ale může mít dopad i na jejich pracovní a společenské uplatnění. Pro sluchově postižené jsou hlavně důležité dva návrhy zákonů. Zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů se ruší vyhláška č. 182/1991 Sb. 1) Navrženým zákonem se snižují výdaje na mobilitu více než o 50 %, přičemž od roku 2013 lze očekávat další snížení výdajů. 2) Každé tři měsíce bude muset příjemce dávky na mobilitu předkládat krajské pobočce Úřadu práce příjem všech společně posuzovaných osob. Při přiznané částce 200,- Kč měsíčně to je neuvěřitelný nesmysl. 3) Ruší se všechny benefity pro osoby zdravotně postižené spojené s průkazy TP, ZTP, ZTP/P, a to bez náhrady. To znamená, že by se zrušila bezplatná městská doprava a sleva v dálkové dopravě. V důvodové zprávě se sice uvádí, že jiné resorty do připraví úpravy zákonů, které budou tyto benefity ( slevy) stanovovat. Není to však závazné a vůbec není jasné jak velké by byly slevy. 17

18 V zákoně, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony dochází k vážným změnám. Ruší se statut osoby zdravotně znevýhodněné. Co to znamená? Každý podnik, který zaměstnává osobu zdravotně znevýhodněnou, např. neslyšící nebo nedoslýchavou, získá slevu z daně ze zisku ,- Kč. Je proto výhodné takovéto osoby zaměstnávat. Bude-li statut osoby zdravotně znevýhodněné zrušen, nebude již podnik vůbec motivován zdravotně postižené zaměstnávat. Opatření je nepochopitelné a povede ke zvýšení nezaměstnanosti zdravotně postižených, tj. také neslyšících a neoslýchavých. Proti těmto a dalším navrhovaným zákonným opatřením bude Svaz neslyšících a nedoslýchavých ve spolupráci s ostatními organizacemi zdravotně postižených rozhodně a důrazně protestovat. Autor: Jaroslav Paur 18

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 3/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Událost měsíce...4 Demonstrace zdravotně postižených proti navrhovaným zákonům...4 Prohlášení SNN..6 Co vytýkají zdravotně

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 1/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo 4 Výkonný výbor 14.1.2011...4 Členská schůze Centra denních služeb..4 Co se chystá.......4 Mezinárodní konference

Více

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN METODICKÉ LISTY Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012 Vážení čtenáři, vítám vás při čtení druhého čísla Metodických listů v roce 2012. Od posledního Sjezdu SNN v ČR v roce 2008 uběhly

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 11/2013 Vážení čtenáři, poprvé v republice se bude konat po celém Česku ve 111 obchodech Národní potravinová sbírka ve prospěch azylových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 2 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 12/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4-6 Neslyšící mim, člen souboru Pantomima S.I., získal cenu Ministerstva kultury ČR... 4 Kochleární implantát

Více

SKOK. NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU

SKOK. NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 1 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

ZPRAVODAJ LEDEN 2011

ZPRAVODAJ LEDEN 2011 ZPRAVODAJ LEDEN 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ PORADCE Přehled změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 9/2013 Vážení čtenáři, největší událost tohoto měsíce v organizaci ASNEP proběhly řádné volby na post prezidenta a viceprezidenta ASNEP.

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 8/2013 Vážení čtenáři, léto nás těší svými teplými dny a my vám přinášíme obsah dalšího čísla pravidelné rubriky, a nejen informaci o

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

Stěhování do centra Pardubic

Stěhování do centra Pardubic Vybíráme z obsahu Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených... str. 2 Příležitost zviditelnit se...str. 3 Důležité legislativní novinky... str. 3 Reforma sociálních služeb bude zakotvena

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2012 Vážení čtenáři, V tomto čísle Vám přinášíme již slibovanou zprávu ze zasedání Republikového výboru, který SNN svolává každý půlrok.

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více