Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 2/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo 4 Kurz tlumočnictví ZJ byl zakončen zkouškami...4 Přátelské setkání v CDS při příležitosti 20. výročí založení SNN v ČR...5 Co se chystá Konference o technologiích pro zdravotně postižené 7 Konference INSPO opět představí technologie usnadňující život lidem se ZP...7 Non - handicap Pozvánka na konferenci v Olomouci...10 Setkání s Jaroslavem Duškem a Bárou Basikovou..11 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením aneb Diverzita po česku.12 Seminář Valašské Meziříčí..12 Co se děje v terénu..13 Hradecký spolek neslyšících pořádá Den otevřených dveří 13 Pozvánka ZO nedoslýchavých Most 13 Valentýn v CDS...14 Březnové akce v Centru denních služeb..14 Co se napsalo...15 V jízdním řádu 2011 přibylo 440 bezbariérových spojů...15 Spuštěno Telekomunikační centrum neslyšících 16 Legislativa 16 Sociální reforma v roce Připravované zákony Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková, Jaroslav Paur Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 1/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení přátelé, odkládala jsem psaní tohoto úvodníku jak jen to šlo, stále jsem čekala na nějakou zajímavou myšlenku. Nakonec se jí stala hned v úvodu nového pracovního týdne zpráva o tom, že v návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který právě šel do meziresortního připomínkového řízení, je navrženo zrušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, respektive zrušení výhod, které průkazy poskytují. Měly by být nahrazeny příspěvkem na dopravu, který však bude poskytnut jen v případě nedosažení životního minima a prokázání, že osoba alespoň třikrát týdně dojíždí do zaměstnání. V tom případě by měl být poskytnut příspěvek 1000,- Kč na měsíc. V případě, že nedosáhnete životního minima, ale neprokážete, že dojíždíte do zaměstnání, dostanete pouze 200,- Kč na měsíc. Vzhledem k cenám hromadné dopravy jsou tyto navrhované příspěvky směšné. Dále návrh zákona upravuje poskytování dávek na pořízení kompenzační pomůcky. Je navrženo například, že o příspěvek bude možné žádat až v okamžiku, kdy hodnota pomůcky bude vyšší než ,-. Dále bude požadována nejméně 20% spoluúčast. Na žádnou pomůcku tedy nebude poskytována plná úhrada. Těch změn je mnohem více a je potřeba si návrhy pečlivě pročíst. V příštím čísle Metodických listů Vás budeme o změnách informovat podrobněji. Domnívám se, že kromě účasti v klasickém připomínkovém řízení bude na místě také přímé vyslovení nesouhlasu peticí, protestním shromáždění či jinak. Tyto akce však nesmějí být izolované, je potřeba, aby se lidé s různým zdravotním postižením a různé organizace spojily a protestovaly proti záměrům sociálně nezodpovědné vlády společně, s větší razancí. Důležité také je, aby nejvíce byly slyšet právě osoby se zdravotním postižením a především rodiče handicapovaných dětí, nikoliv ti, kteří jim poskytují služby. Návrhy jsem zatím četla jen zběžně, ale nenašla jsem žádné výjimky pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiče. Znamenalo by to tedy pro tyto rodiny ještě větší finanční zátěž než dosud, kdy byla cesta za lékařskými specialisty, různými rehabilitacemi, ale hlavně za speciálním vzděláváním alespoň trochu levnější a tudíž dostupnější. Obávám se, že nemajetné rodiny situaci vyřeší tak, že dítě zapíší do nejbližší speciální školy bez ohledu na druh postižení. Dítě se sluchovou vadou tedy bude docházet do školy pro děti s mentálním postižením, která bude dostupná, bez ohledu na svou inteligenci a potřebu jiného způsobu komunikace. Z výše uvedených změn také vyplývá, že jen minimum sociální podpory bude dosažitelné pro osoby se sluchovým postižením. Z pomůcek dosáhnou na příspěvek např. pouze na FM systém. O průkaz ZTP stejně jako ostatní přijdou. Na příspěvek na péči ani u malých dětí nemají nárok Pokud tedy v nejbližší době dostanete oznámení či pozvánku na protestní akci, pečlivě si ji pročtěte a zvažte svoji účast. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musí nás být slyšet! Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO KURZ TLUMOČNICTVÍ ZNAKOVÉHO ZAKONČEN ZKOUŠKAMI JAZYKA BYL Druhý únorový víkend proběhly v Řevnicích závěrečné zkoušky projektu Strom vědění Kurz tlumočnictví znakového jazyka. Účastníci kurzu mohli zužitkovat své vědomosti i praktické dovednosti získané na přednáškách a cvičeních, které se konaly téměř každý měsíc od května Tlumočníci se sešli jako obvykle v pátek večer, kdy si pod vedením ředitele Centra denních služeb v Modřanech Pavla Šturma vyzkoušeli rozhovory ve znakovém jazyce, přičemž je pan Šturm upozorňoval na nejčastější chyby, kterých by se měli při zkoušce vyvarovat. Druhý den dorazilo ostatních šest lektorů a po snídani se mohlo začít písemným testem z teoretických znalostí, po němž následoval překlad z mluvené češtiny do znakového jazyka a naopak. Pro zkušené profesionální tlumočníky nebyl žádný z úkolů velkým problémem, o čemž svědčí i více než padesátiprocentní úspěšnost v celkovém hodnocení. Několik frekventantů, včetně těch, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit řádného termínu zkoušek, mají možnost zopakovat si tu část, která se jim nepodařila podle jejich představ, v náhradním termínu. V odpoledních hodinách byla na programu slíbená přednáška o soudním tlumočení a ve večerních hodinách jsme se rozloučili společným focením lektorů i účastníků kurzu. 4

5 Poslední tečkou za úspěšným projektem bude jeho vyhodnocení března opět v Řevnicích a závěrečná tisková konference v červnu Pevně věříme, že budou tlumočníci na kurz vzpomínat pouze v dobrém. Veronika Tichá PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Na setkání byli pozváni dlouholetí funkcionáři a pracovníci Svazu. Toto setkání bylo již třetí při příležitosti 20. výročí založení SNN. První se uskutečnilo v Řevnicích v loňském roce, druhým bylo setkání tlumočníků v Praze. Setkání bylo velmi milé až dojemné, plné objímání i polibků. Všichni jsme byli moc rádi, že se zase vidíme. Hlavním cílem bylo zavzpomínat, vzájemně si popovídat o práci v organizacích i o osobním životě a to vše při dobrém jídle a pití, které vzorně připravili členové Pražského spolku neslyšících. Všechny přítomné přivítal pan prezident Jaroslav Paur, který připomněl založení SNN v rekreačním zařízení v Hodoníně u Kunštátu. Vyzdvihl, že to, co si při založení dala organizace za úkol, je do dnešních dnů plněno. SNN je největší organizací sluchově postižených v republice. Má kolem 5,5 tisíce členů, přes 80 základních organizací a spolků, 13 krajských organizací, 15 poradenských center, kolem 20 poradenských středisek, 2 centra denních služeb. Pan prezident poděkoval všem za dosavadní činnost, zvláště bývalé ředitelce sekretariátu SNN paní RNDr. Evě Maršounové a zároveň představil novou ředitelku paní Mgr. Šárku Prokopiusovou, která nastoupila Pozdravil i bývalého člena ústředí pana Ivana Sedleckého i nejstaršího, 90 letého, předsedu liberecké ZO. Připomněl první obětavou prezidentku Svazu paní Miladu Smutnou, jíž jsme všichni věnovali tichou vzpomínku. Poděkoval za příjemnou úpravu prostředí i přípravu výborného pohoštění členům Pražského spolku neslyšících, zvláště jeho předsedovi panu Pavlu Šturmovi. Připomněl, že spolek oslavil v roce 2008 již 140 let trvání. 5

6 Přítomné pozdravil i pan Pavel Šturm, předseda Pražského spolku neslyšících, viceprezident SNN a předseda Rady neslyšících, který poděkoval za spolupráci při přípravě matiné svým spolupracovníkům - členům spolku, zvláště své nejbližší spolupracovnici a tlumočnici Denise Lincové. Připomněl 10let činnosti stacionáře pro sluchově postižené v Darwinově ulici. Přítomné pozdravila také viceprezidentka SNN a předsedkyně Rady nedoslýchavých paní Dáša Radilová. Na akci se sjeli účastníci z organizací v Praze, Berouně, Příbrami, Plzni, Rokycanech, Domažlicích, Mostu, Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové, Broumova, Trutnova, Prachatic aj. Setkání se velmi vydařilo, všichni přítomní byli moc spokojeni, byli rádi, že se po dlouhé době sešli, popovídali si a zavzpomínali. Velký dík patří všem, kteří toto setkání připravili. Mgr. Libuše Kubertová, ZO Domažlice CO SE CHYSTÁ KONFERENCE O TECHNOLOGIÍCH PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Na lednové poradě sekretariátu SNN byl předložen návrh sjednotit programy ke komunikaci přes internet ve znakovém jazyce v organizacích Svazu. Jednou z možností, kde získat inspiraci, by mohla být konference INSPO 2011, která se bude konat 19. března v Kongresovém centru v Praze, a na které bude mít SNN svou zástupkyni paní ředitelku Prokopiusovou. Níže přinášíme pozvánku a program. 6

7 Veronika Tichá KONFERENCE INSPO 2011 OPĚT PŘEDSTAVÍ TECHNOLOGIE USNADŇUJÍCÍ ŽIVOT LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Co přinese digitalizace televizního vysílání zejména osobám se zrakovým a sluchovým postižením, to je jedno z témat konference INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 19. března v Kongresovém centru Praha. Přinášíme předběžný program 11. ročníku této konference a registrační formulář, jehož prostřednictvím se lze již na konferenci přihlásit. Konferenci pořádá spolu s BMI sdružením Křižovatka.cz. Generálním partnerem je Telefónica O2 Czech Republic, partnerem AutoCont CZ, s dalšími sponzory se jedná, konferenci rovněž podpoří Kongresové centrum Praha a Zátiší Catering Group. Tentokrát bude odpolední jednání rozděleno stejně jako vloni do tří sekcí. První se tradičně zaměří na tvorbu přístupnost webu, druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí na informační a komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uživatele. V průběhu celého dopoledního jednání a odpoledne v sekci ICT pro neslyšící bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči na plátno. Předběžný program konference Kongresové centrum Praha, sobota 19. března :30 10:00 prezence 10:00 12:45 jednání v plénu Milan Gazdík, Česká televize: Nové přístupové služby digitální televize Filip Linhart, Telefónica O2 Czech Republic: Nové trendy e-health Boris Dvořáček, Deep: BigHelp monitoring zdravotních funkcí a asistence na dálku Internet a můj handicap vyhlášení výsledků 7. ročníku literární soutěže další program bude ještě doplněn 12:45 14:00 oběd 14:00 17:00 jednání v sekcích sekce Přístupnost (nejen) webu - moderuje Jiří Verner Zdeněk Bajtl, SONS: Knihovna digitalizovaných dokumentů Eva Hajdušková: Dárcovský softwarový program TechSoup Michal Rada, Informatika pro občany: Přístupnost dokumentů Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, Jakub Bažant: Novinky v tvorbě přístupného webu Jindřich Matoušek, Západočeská univerzita Plzeň: ARET Automatické čtení učebních pomůcek sekce Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Roman Herink 7

8 Lenka Kohoutová, Poslanecká sněmovna PČR: Projekt Neseď a jdi si hledat práci Filip Molčan: blue.point Solutions, s.r.o.: Czech Geeks příležitost pro handicapované Jitka Donátová, Vision: Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zrakovým postižením Ivana Malá, icord International: Online kancelář Petr Peňáz, Ilja Rajdová, Alexander Zvonek, Masarykova univerzita: SignOn - kurzy angličtiny online pro neslyšící evropské začátečníky a pokročilé sekce Informační a komunikační technologie pro neslyšící moderuje Jaroslav Winter Alena Užachovová, Telefónica O2 Czech Republic: Služba O2 Hovor pro neslyšící Marie Horáková, APPN: Nonstop tlumočnická služba online Ondřej Sedláček, Newton Technologies: Testování automatického přepisu mluvené řeči do mobilu Jan Zelenka, ČVUT: escribe online přepisovací centrum Svatoslav Ondra, Jiří Tužil, Christoph Damm, Masarykova univerzita: Bezdrátový systém pro přenos synchronního zápisu v reálném čase (speech-to-text reporting) určeného pro větší skupinu uživatelů se sluchovým postižením nejen v podmínkách vysoké školy Zdroj: NON-HANDICAP 2011 Ve dnech dubna 2011 se SNN v ČR aktivně zúčastní výstavy NONHANDICAP Ve svém stánku bude prezentovat činnost svých organizací v celé republice. Budeme se snažit ukázat široké spektrum služeb, které nabízíme sociální poradenství, technické poradenství vystavíme i kompenzační pomůcky s přehledem půjčoven a s jejich nabídkou, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby. Dále budeme informovat o spolkovém životě neslyšících a jejich společenských a sportovních akcích. Pokud bude mít kterákoliv organizace SNN zájem se výstavy zúčastnit některý den i osobně, budeme velmi rádi. Jinak nabízíme možnost prezentace propagačních materiálů jednotlivých organizací a také např. videa či různé obrazové prezentace z vlastních akcí. Pokud máte o tuto prezentaci zájem, neváhejte a do 15.4 posílejte na adresu SNN Karlínské nám. 12, Praha 8 své letáky či CD s prezentací. Přikládáme oficiální pozvánku na výstavu: Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě 15. specializované výstavy pro zdravotně postižené NON-HANDICAP dubna

9 na pražském Výstavišti Praha - Holešovice. Výstava NON-HANDICAP 2011 a 33. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2011 se uskuteční v halách Průmyslového paláce, pořádá je INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Oficiálním partnerem výstav je opět Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotně postižené osoby, různé druhy handicapů, snaží se napomáhat a překonávat tyto handicapy. Každoročně se stává místem setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně postižené a dobrovolných organizací, kteří je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní. Věříme, že si vyberete z bohatého doprovodného programu (odborné přednášky, vzdělávací semináře, poradenství, ukázky činnosti neziskových organizací, výcvik asistenčních psů aj.) ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. NRZP ČR připravuje v rámci veletrhu mezinárodní konferenci. O obsahu a termínech Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách Veletrhy PRAGOMEDICA NON-HANDICAP 2010 navštívilo odborníků a laické veřejnosti, prezentovalo se 475 obchodních i zastoupených firem a neziskových organizací, na čisté výstavní ploše m2. Probíhá mediální kampaň pro komplex propagace veletrhů PRAGOMEDICA NONHANDICAP 2011 (tiskové upoutávky, celobarevné inzerce, volné vstupenky ). Budete-li potřebovat další doplňující informace, prosíme Vás o kontaktovaní. Těšíme se na spolupráci s Vámi a na ukázky Vašich nových produktů! Srdečně Vás zve INCHEBA PRAHA Pavla Bubeníková, Project Manager POZVÁNKA NA KONFERENCI V OLOMOUCI 9

10 ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI si dovoluje Vás pozvat na XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI k problematice osob se specifickými potřebami a VII. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKOU KONFERENCI pořádané na téma: Teorie praxi - praxe teorii. Konference se konají pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. ve dnech Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B 10

11 SETKÁNÍ S JAROSLAVEM DUŠKEM A BÁROU BASIKOVOU Společenský večer konaný pod záštitou primátora Hlavního města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody, na kterém vystoupí zpěvačka Bára Basiková, Tam-Tam Orchestra, skupina Traband, Tichá hudba a další hosté. Těšit se můžete i na aukci obrazů předních českých výtvarníků. Akcí bude provázet improvizátor a herec Jaroslav Dušek. Slavnostní akce se koná k 20. výročí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., k 15. výročí Bilingvální mateřské školy Pipan a k 10. a 5. výročí Středisek rané péče Tamtam Praha a Olomouc. Celý program je simultánně tlumočen do znakového jazyka tlumočníky České komory tlumočníků znakového jazyka. Zdroj: 11

12 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU Zveme Vás na Konferenci v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pořádanou 14. dubna projektem Diverzita pro OZP. více informací Zdroj: SEMINÁŘ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Dovolujeme si Vás oslovit a pozvat na programově a tematicky zaměřený seminář: Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. Seminář proběhne dne Počítáme s mezinárodní účastí odborníků ze Slovenska, Polska, České republiky, představitelů MŠMT ČR a zástupců škol. Program: pátek do 9.00 hod Prezentace hlavní vchod školy 9.00 hod Uvítací slovo ředitele školy Mgr. A. Liebela v kapli 9.10 hod Prohlídka školy hod Výstava v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Přednáška o historii školy s prezentací hod Exkurze v gobelínce Káva v Schlattauerově kavárně hod Oběd v jídelně školy 12

13 13.30 hod Křest knihy v kapli školy Kulturní vystoupení žáků školy Odborný seminář Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou hod DiskuzeUkončení odborného semináře, občerstvení sobota Snídaně pro ubytované dle objednání, odjezd CO SE DĚJE V TERÉNU HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH POŘÁDÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Hradecký spolek neslyšících pořádá od 9:00 do 17:00 hodin Den otevřených dveří. Navštívit nás můžete v průběhu celého dne v klubovně HSN na adrese Milady Horákové 504, Hradec Králové 6. Na programu budou individuální konzultace s pracovnicemi Centra sociálních služeb pro sluchově postižené osoby, představení nové Půjčovny pomůcek pro osoby se sluchovým postižením a možnost jejich vyzkoušení, případně konzultace ohledně kompenzačních pomůcek s paní Hedvičákovou z firmy Interhelp v době od 12:00 do 14:00 hodin. Pro neslyšící bude přítomna tlumočnice znakového jazyka. Těšíme se na Vás! Hradecký spolek neslyšících, tel.: (MHD bus č. 24, 28, 23, 27 zastávka POD STRÁNÍ) POZVÁNKA ZO NEDOSLÝCHAVÝCH MOST Výbor ZO nedoslýchavých Most Vás srdečně zve na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná dne od 9:30 a na SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE konané od 15:00 v sále Stacionáře SNN v ulici K.H.Borovského 1853 v Mostě. K tanci a poslechu hrají Naši kamarádi. 13

14 VALENTÝN V CDS Centrum denních služeb pořádalo dne Valentýnskou zábavu pro zamilované, které se zúčastnilo se 75 osob. Ředitel CDS a předseda PSN Pavel Šturm daroval ženám bonboniéru a růží a místopředsedkyně PSN Denisa Lincová věnovala naopak mužům láhev šampaňského a čokoládu. Během dne probíhaly různé valentýnské soutěže a následovala volná zábava. Večer všichni spokojeně odešli domů. Autor: Denisa Lincová BŘEZNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Zabijačkové hody a Josefská zábava Přednáška p.rndr.brožík Klub žen ( Velikonoční dekorace) Přednáška ČSOB 14

15 CO SE NAPSALO V JÍZDNÍM ŘÁDU 2011 PŘIBYLO 440 BEZBARIÉROVÝCH SPOJŮ České dráhy v posledních několika letech každoročně výrazně navyšují počet bezbariérových spojů. V jízdním řádu 2011 je zavedeno již vlaků se symbolem bezbariérovost. To je o 440 spojů více oproti jízdnímu řádu 2010 a představuje to 36 % z denního průměru vypravených vlakových spojení Českých drah. V dálkové dopravě je vozem upraveným pro vozíčkáře vybavena téměř polovina všech spojů. Zavádění nízkopodlažních vozidel v regionální dopravě přitom usnadňuje cestování nejen vozíčkářům, ale také seniorům, maminkám s kočárky nebo dalším osobám se zhoršenou možností pohybu například v důsledku léčby zranění. K významnému rozšiřování nabídky bezbariérových spojů došlo v posledních letech díky dodávkám motorových jednotek Regionova, řídicích vozů k motorovým soupravám a patrových vlaků CityElefant. Díky těmto soupravám jsme v průběhu roku rozšířili nabídku regionálních bezbariérových spojů na dalších místech České republiky, uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek a vyjmenoval některé konkrétní příklady tratí, kde se v jízdních řádech objevily nové bezbariérové spoje. Ve srovnání se zahájením loňského jízdního řádu přibyly tyto spoje například mezi Jičínem a Nymburkem, rozšířily se na celou trať z Hradce Králové až do Letohradu, v pracovní dny byla zavedena bezbariérová Plzeňská linka z Blovic přes centrum Plzně do Kozolup, řada bezbariérových spojů jezdí mezi Olomoucí, Uničovem, Šumperkem a Hanušovicemi a nebo mezi Opavou a Hlučínem. Vedle regionálních spojů nabízejí České dráhy cestování vozíčkářům také v řadě dálkových vlaků, počínaje spoji SuperCity Pendolino přes EuroCity, InterCity až po rychlíky. V současnosti je to 279 spojů, o 10 více než loni. Je to zhruba polovina všech dálkových vlaků. V těchto spojích jsou využívány motorové a řídicí vozy motorových souprav, ale především bezbariérové rychlíkové vozy z konce 80. let. Ty by měly být v příštích třech letech zásadně modernizovány, doplněny například o klimatizaci. Vozíčkáři se mohou setkat také se zahraničními vozy konstruovanými pro jejich cestování. Díky mezinárodní spolupráci můžeme zajistit cestu vozíčkářů nejen po České republice, ale také do většiny zemí našich sousedů, počínaje Hamburkem a Berlínem na severu, Norimberkem a Mnichovem na jihozápadě, Vídní a Villachem na jihu, Bratislavou a Budapeští na jihovýchodě nebo tatranskou oblastí a Košicemi na východě, upozornil Antonín Blažek. V souvislosti s modernizací dalších vozidel a dodávkou nových vlaků v průběhu roku 2011 lze očekávat také v budoucím jízdním řádu 2012 další zlepšení podmínek pro cestování cestujících se zhoršenou možností pohybu. Soupravy Regionova budou dodávané prakticky do všech regionů České republiky, na Vysočině a v Libereckém kraji se pak mohou cestující těšit na zahájení dodávek zcela nových nízkopodlažních vozů RegioShuttle RS1. Do provozu budou uvedeny také první řídicí vozy pro klasické soupravy na hlavních tratích, které budou v provozu u osobních i rychlíkových spojů. Vozíčkáři tak získají další možnosti cestovat na větší vzdálenosti a provoz bezbariérových rychlíků bude rozšířen do dalších míst České republiky. Zdroj:

16 SPUŠTĚNO TELEKOMUNIKAČNÍ CENTRUM NESLYŠÍCÍCH Telekomunikační centrum neslyšících, jehož provoz zahájila Unie neslyšících Brno 21. února, kombinuje propojení všech momentálně dostupných komunikačních kanálů (mobilní i pevné telefony, faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení do znakového jazyka, atd. ) s asistenční činností slyšících, speciálně vyškolených operátorů komunikačních asistentů. V praxi služba probíhá tak, že neslyšící osoba se spojí pomocí některého komunikačního kanálu s komunikačním asistentem TKCN, který požadavek neslyšícího klienta přemluví slyšící straně, převezme odpověď a předá ji zpět neslyšícímu adresátovi v písemné formě. Komunikační asistenti jsou schopni prostřednictvím internetové telefonie přetlumočit i zprávu, dotaz apod. ve znakovém jazyce do českého jazyka a obráceně. Funkci písemných komunikačních asistentů TKCN vykonávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se o slyšící pracovníky s takovým druhem handicapu, který jim nezabraňuje tuto funkci účinně zastávat. Provoz TKCN tak umožnil vytvořit 4 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Je to praktický příklad uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce formou služby pro osoby s jiným druhem postižení. Telekomunikační centrum neslyšících je součástí projektu Unie neslyšících Brno, o.s., Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zdroj: LEGISLATIVA SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek, říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému. Nově by mělo být upraveno poskytování služeb péče o děti: zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Zavedena bude také nová živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.ministerstvo plánuje například zpřísnění sankce za výkon nelegální práce, snížena bude naopak maximální částka pokuty za neplnění 16

17 oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z Kč na Kč. Cíle reformy: lepší zacílení a adresnost sociálních dávek; dosažení maximální možné účelnosti dávek; zefektivnění práce orgánů státní správy; snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb; zkvalitnění systému péče o ohrožené děti podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi Nástrojem k dosažení cílů jsou zejména tyto mechanismy: zavedení jednotného výplatního místa dávek; snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací do větších celků; zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky; Tyto mechanismy budou promítnuty do všech relevantních agend MPSV. Připravované legislativní změny lze rozdělit do následujících pilířů: Sjednocení výplaty dávek; Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob; Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi; Změny v oblasti práce a zaměstnanosti; Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Zdroj: PŘIPRAVOVANÉ ZÁKONY 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje celou řadu tzv. reformních zákonů. Řada z nich, v případě schválení se nejen bezprostředně ekonomicky dotkne sluchově postižených, ale může mít dopad i na jejich pracovní a společenské uplatnění. Pro sluchově postižené jsou hlavně důležité dva návrhy zákonů. Zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů se ruší vyhláška č. 182/1991 Sb. 1) Navrženým zákonem se snižují výdaje na mobilitu více než o 50 %, přičemž od roku 2013 lze očekávat další snížení výdajů. 2) Každé tři měsíce bude muset příjemce dávky na mobilitu předkládat krajské pobočce Úřadu práce příjem všech společně posuzovaných osob. Při přiznané částce 200,- Kč měsíčně to je neuvěřitelný nesmysl. 3) Ruší se všechny benefity pro osoby zdravotně postižené spojené s průkazy TP, ZTP, ZTP/P, a to bez náhrady. To znamená, že by se zrušila bezplatná městská doprava a sleva v dálkové dopravě. V důvodové zprávě se sice uvádí, že jiné resorty do připraví úpravy zákonů, které budou tyto benefity ( slevy) stanovovat. Není to však závazné a vůbec není jasné jak velké by byly slevy. 17

18 V zákoně, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony dochází k vážným změnám. Ruší se statut osoby zdravotně znevýhodněné. Co to znamená? Každý podnik, který zaměstnává osobu zdravotně znevýhodněnou, např. neslyšící nebo nedoslýchavou, získá slevu z daně ze zisku ,- Kč. Je proto výhodné takovéto osoby zaměstnávat. Bude-li statut osoby zdravotně znevýhodněné zrušen, nebude již podnik vůbec motivován zdravotně postižené zaměstnávat. Opatření je nepochopitelné a povede ke zvýšení nezaměstnanosti zdravotně postižených, tj. také neslyšících a neoslýchavých. Proti těmto a dalším navrhovaným zákonným opatřením bude Svaz neslyšících a nedoslýchavých ve spolupráci s ostatními organizacemi zdravotně postižených rozhodně a důrazně protestovat. Autor: Jaroslav Paur 18

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE

BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE BEZBARIÉROVÉ NEMOCNICE I PRO NESLYŠÍCÍ S VYUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ONLINE Realizátorem projektu je občanské sdružení APPN (Agentura pro neslyšící) Světova 1051/15, 180 00 Praha 8, e-mail: appn@appn.cz,

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o.

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Jan Zelenka, zelenka@transkript.cz Transkript online s.r.o. Sociální firma Propojení akademické, komerční a sociálně

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

NEWTON Technologies a.s.

NEWTON Technologies a.s. NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Mgr. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená v roce 2008), která se specializuje na řešení využívající

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Nařízení města Hradec Králové č. o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích Rada města Hradec Králové

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV Cíle reformy pro rok 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které by měly počátkem roku 2011 zahájit legislativní

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2013 Vážení čtenáři, stále je možnost se přihlásit na konferenci Přístup k informacím u osob se sluchovým postižením, kterou budeme

Více

ehealth Day 2012 ehealth Assistance

ehealth Day 2012 ehealth Assistance Nakladatelství Sdělovací technika uvádí konferenci ehealth Day 2012 ehealth Assistance úterý 21. února 2012 od 9:00 hod Kongresový sál IKEM PROGRAM 9:00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 9:30 Zahájení konference - RNDr.

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Pilíře Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme připravit služby na míru Komunikace Sdílení

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Telefon: 255 713 261, Fax: 241 774 757 Provozní doba: Po Čt: 8-18, Pá: 8 12 Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany http://www.cnn-ops.cz Pavel Šturm - vedoucí pobočky

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2013 Vážení čtenáři, V nynějším čísle vám přinášíme krátkou zprávu z naší konference, která se konala začátkem tohoto měsíce. Na obsáhlejší

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY Úvodní ustanovení Článek I Název:..Unie neslyšících Brno, z.s. (dále jen spolek) Zkratka: UNB Sídlo: Palackého třída 19/114, 612 00 Brno Účel spolku Článek II Účelem

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin Zastupitelstva města, které se konalo 115 Příloha č. 3 7. Dotace Výboru pro sociální politiku bylo předloženo celkem 46 žádostí o poskytnutí dotace v sociální oblasti. Žádosti byly podávány ve 2 kategoriích

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více