Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 2/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo 4 Kurz tlumočnictví ZJ byl zakončen zkouškami...4 Přátelské setkání v CDS při příležitosti 20. výročí založení SNN v ČR...5 Co se chystá Konference o technologiích pro zdravotně postižené 7 Konference INSPO opět představí technologie usnadňující život lidem se ZP...7 Non - handicap Pozvánka na konferenci v Olomouci...10 Setkání s Jaroslavem Duškem a Bárou Basikovou..11 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením aneb Diverzita po česku.12 Seminář Valašské Meziříčí..12 Co se děje v terénu..13 Hradecký spolek neslyšících pořádá Den otevřených dveří 13 Pozvánka ZO nedoslýchavých Most 13 Valentýn v CDS...14 Březnové akce v Centru denních služeb..14 Co se napsalo...15 V jízdním řádu 2011 přibylo 440 bezbariérových spojů...15 Spuštěno Telekomunikační centrum neslyšících 16 Legislativa 16 Sociální reforma v roce Připravované zákony Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková, Jaroslav Paur Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 1/2011 2

3 ÚVODNÍK Vážení přátelé, odkládala jsem psaní tohoto úvodníku jak jen to šlo, stále jsem čekala na nějakou zajímavou myšlenku. Nakonec se jí stala hned v úvodu nového pracovního týdne zpráva o tom, že v návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který právě šel do meziresortního připomínkového řízení, je navrženo zrušení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, respektive zrušení výhod, které průkazy poskytují. Měly by být nahrazeny příspěvkem na dopravu, který však bude poskytnut jen v případě nedosažení životního minima a prokázání, že osoba alespoň třikrát týdně dojíždí do zaměstnání. V tom případě by měl být poskytnut příspěvek 1000,- Kč na měsíc. V případě, že nedosáhnete životního minima, ale neprokážete, že dojíždíte do zaměstnání, dostanete pouze 200,- Kč na měsíc. Vzhledem k cenám hromadné dopravy jsou tyto navrhované příspěvky směšné. Dále návrh zákona upravuje poskytování dávek na pořízení kompenzační pomůcky. Je navrženo například, že o příspěvek bude možné žádat až v okamžiku, kdy hodnota pomůcky bude vyšší než ,-. Dále bude požadována nejméně 20% spoluúčast. Na žádnou pomůcku tedy nebude poskytována plná úhrada. Těch změn je mnohem více a je potřeba si návrhy pečlivě pročíst. V příštím čísle Metodických listů Vás budeme o změnách informovat podrobněji. Domnívám se, že kromě účasti v klasickém připomínkovém řízení bude na místě také přímé vyslovení nesouhlasu peticí, protestním shromáždění či jinak. Tyto akce však nesmějí být izolované, je potřeba, aby se lidé s různým zdravotním postižením a různé organizace spojily a protestovaly proti záměrům sociálně nezodpovědné vlády společně, s větší razancí. Důležité také je, aby nejvíce byly slyšet právě osoby se zdravotním postižením a především rodiče handicapovaných dětí, nikoliv ti, kteří jim poskytují služby. Návrhy jsem zatím četla jen zběžně, ale nenašla jsem žádné výjimky pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiče. Znamenalo by to tedy pro tyto rodiny ještě větší finanční zátěž než dosud, kdy byla cesta za lékařskými specialisty, různými rehabilitacemi, ale hlavně za speciálním vzděláváním alespoň trochu levnější a tudíž dostupnější. Obávám se, že nemajetné rodiny situaci vyřeší tak, že dítě zapíší do nejbližší speciální školy bez ohledu na druh postižení. Dítě se sluchovou vadou tedy bude docházet do školy pro děti s mentálním postižením, která bude dostupná, bez ohledu na svou inteligenci a potřebu jiného způsobu komunikace. Z výše uvedených změn také vyplývá, že jen minimum sociální podpory bude dosažitelné pro osoby se sluchovým postižením. Z pomůcek dosáhnou na příspěvek např. pouze na FM systém. O průkaz ZTP stejně jako ostatní přijdou. Na příspěvek na péči ani u malých dětí nemají nárok Pokud tedy v nejbližší době dostanete oznámení či pozvánku na protestní akci, pečlivě si ji pročtěte a zvažte svoji účast. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musí nás být slyšet! Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO KURZ TLUMOČNICTVÍ ZNAKOVÉHO ZAKONČEN ZKOUŠKAMI JAZYKA BYL Druhý únorový víkend proběhly v Řevnicích závěrečné zkoušky projektu Strom vědění Kurz tlumočnictví znakového jazyka. Účastníci kurzu mohli zužitkovat své vědomosti i praktické dovednosti získané na přednáškách a cvičeních, které se konaly téměř každý měsíc od května Tlumočníci se sešli jako obvykle v pátek večer, kdy si pod vedením ředitele Centra denních služeb v Modřanech Pavla Šturma vyzkoušeli rozhovory ve znakovém jazyce, přičemž je pan Šturm upozorňoval na nejčastější chyby, kterých by se měli při zkoušce vyvarovat. Druhý den dorazilo ostatních šest lektorů a po snídani se mohlo začít písemným testem z teoretických znalostí, po němž následoval překlad z mluvené češtiny do znakového jazyka a naopak. Pro zkušené profesionální tlumočníky nebyl žádný z úkolů velkým problémem, o čemž svědčí i více než padesátiprocentní úspěšnost v celkovém hodnocení. Několik frekventantů, včetně těch, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit řádného termínu zkoušek, mají možnost zopakovat si tu část, která se jim nepodařila podle jejich představ, v náhradním termínu. V odpoledních hodinách byla na programu slíbená přednáška o soudním tlumočení a ve večerních hodinách jsme se rozloučili společným focením lektorů i účastníků kurzu. 4

5 Poslední tečkou za úspěšným projektem bude jeho vyhodnocení března opět v Řevnicích a závěrečná tisková konference v červnu Pevně věříme, že budou tlumočníci na kurz vzpomínat pouze v dobrém. Veronika Tichá PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Na setkání byli pozváni dlouholetí funkcionáři a pracovníci Svazu. Toto setkání bylo již třetí při příležitosti 20. výročí založení SNN. První se uskutečnilo v Řevnicích v loňském roce, druhým bylo setkání tlumočníků v Praze. Setkání bylo velmi milé až dojemné, plné objímání i polibků. Všichni jsme byli moc rádi, že se zase vidíme. Hlavním cílem bylo zavzpomínat, vzájemně si popovídat o práci v organizacích i o osobním životě a to vše při dobrém jídle a pití, které vzorně připravili členové Pražského spolku neslyšících. Všechny přítomné přivítal pan prezident Jaroslav Paur, který připomněl založení SNN v rekreačním zařízení v Hodoníně u Kunštátu. Vyzdvihl, že to, co si při založení dala organizace za úkol, je do dnešních dnů plněno. SNN je největší organizací sluchově postižených v republice. Má kolem 5,5 tisíce členů, přes 80 základních organizací a spolků, 13 krajských organizací, 15 poradenských center, kolem 20 poradenských středisek, 2 centra denních služeb. Pan prezident poděkoval všem za dosavadní činnost, zvláště bývalé ředitelce sekretariátu SNN paní RNDr. Evě Maršounové a zároveň představil novou ředitelku paní Mgr. Šárku Prokopiusovou, která nastoupila Pozdravil i bývalého člena ústředí pana Ivana Sedleckého i nejstaršího, 90 letého, předsedu liberecké ZO. Připomněl první obětavou prezidentku Svazu paní Miladu Smutnou, jíž jsme všichni věnovali tichou vzpomínku. Poděkoval za příjemnou úpravu prostředí i přípravu výborného pohoštění členům Pražského spolku neslyšících, zvláště jeho předsedovi panu Pavlu Šturmovi. Připomněl, že spolek oslavil v roce 2008 již 140 let trvání. 5

6 Přítomné pozdravil i pan Pavel Šturm, předseda Pražského spolku neslyšících, viceprezident SNN a předseda Rady neslyšících, který poděkoval za spolupráci při přípravě matiné svým spolupracovníkům - členům spolku, zvláště své nejbližší spolupracovnici a tlumočnici Denise Lincové. Připomněl 10let činnosti stacionáře pro sluchově postižené v Darwinově ulici. Přítomné pozdravila také viceprezidentka SNN a předsedkyně Rady nedoslýchavých paní Dáša Radilová. Na akci se sjeli účastníci z organizací v Praze, Berouně, Příbrami, Plzni, Rokycanech, Domažlicích, Mostu, Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové, Broumova, Trutnova, Prachatic aj. Setkání se velmi vydařilo, všichni přítomní byli moc spokojeni, byli rádi, že se po dlouhé době sešli, popovídali si a zavzpomínali. Velký dík patří všem, kteří toto setkání připravili. Mgr. Libuše Kubertová, ZO Domažlice CO SE CHYSTÁ KONFERENCE O TECHNOLOGIÍCH PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Na lednové poradě sekretariátu SNN byl předložen návrh sjednotit programy ke komunikaci přes internet ve znakovém jazyce v organizacích Svazu. Jednou z možností, kde získat inspiraci, by mohla být konference INSPO 2011, která se bude konat 19. března v Kongresovém centru v Praze, a na které bude mít SNN svou zástupkyni paní ředitelku Prokopiusovou. Níže přinášíme pozvánku a program. 6

7 Veronika Tichá KONFERENCE INSPO 2011 OPĚT PŘEDSTAVÍ TECHNOLOGIE USNADŇUJÍCÍ ŽIVOT LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Co přinese digitalizace televizního vysílání zejména osobám se zrakovým a sluchovým postižením, to je jedno z témat konference INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 19. března v Kongresovém centru Praha. Přinášíme předběžný program 11. ročníku této konference a registrační formulář, jehož prostřednictvím se lze již na konferenci přihlásit. Konferenci pořádá spolu s BMI sdružením Křižovatka.cz. Generálním partnerem je Telefónica O2 Czech Republic, partnerem AutoCont CZ, s dalšími sponzory se jedná, konferenci rovněž podpoří Kongresové centrum Praha a Zátiší Catering Group. Tentokrát bude odpolední jednání rozděleno stejně jako vloni do tří sekcí. První se tradičně zaměří na tvorbu přístupnost webu, druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí na informační a komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uživatele. V průběhu celého dopoledního jednání a odpoledne v sekci ICT pro neslyšící bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči na plátno. Předběžný program konference Kongresové centrum Praha, sobota 19. března :30 10:00 prezence 10:00 12:45 jednání v plénu Milan Gazdík, Česká televize: Nové přístupové služby digitální televize Filip Linhart, Telefónica O2 Czech Republic: Nové trendy e-health Boris Dvořáček, Deep: BigHelp monitoring zdravotních funkcí a asistence na dálku Internet a můj handicap vyhlášení výsledků 7. ročníku literární soutěže další program bude ještě doplněn 12:45 14:00 oběd 14:00 17:00 jednání v sekcích sekce Přístupnost (nejen) webu - moderuje Jiří Verner Zdeněk Bajtl, SONS: Knihovna digitalizovaných dokumentů Eva Hajdušková: Dárcovský softwarový program TechSoup Michal Rada, Informatika pro občany: Přístupnost dokumentů Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, Jakub Bažant: Novinky v tvorbě přístupného webu Jindřich Matoušek, Západočeská univerzita Plzeň: ARET Automatické čtení učebních pomůcek sekce Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Roman Herink 7

8 Lenka Kohoutová, Poslanecká sněmovna PČR: Projekt Neseď a jdi si hledat práci Filip Molčan: blue.point Solutions, s.r.o.: Czech Geeks příležitost pro handicapované Jitka Donátová, Vision: Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zrakovým postižením Ivana Malá, icord International: Online kancelář Petr Peňáz, Ilja Rajdová, Alexander Zvonek, Masarykova univerzita: SignOn - kurzy angličtiny online pro neslyšící evropské začátečníky a pokročilé sekce Informační a komunikační technologie pro neslyšící moderuje Jaroslav Winter Alena Užachovová, Telefónica O2 Czech Republic: Služba O2 Hovor pro neslyšící Marie Horáková, APPN: Nonstop tlumočnická služba online Ondřej Sedláček, Newton Technologies: Testování automatického přepisu mluvené řeči do mobilu Jan Zelenka, ČVUT: escribe online přepisovací centrum Svatoslav Ondra, Jiří Tužil, Christoph Damm, Masarykova univerzita: Bezdrátový systém pro přenos synchronního zápisu v reálném čase (speech-to-text reporting) určeného pro větší skupinu uživatelů se sluchovým postižením nejen v podmínkách vysoké školy Zdroj: NON-HANDICAP 2011 Ve dnech dubna 2011 se SNN v ČR aktivně zúčastní výstavy NONHANDICAP Ve svém stánku bude prezentovat činnost svých organizací v celé republice. Budeme se snažit ukázat široké spektrum služeb, které nabízíme sociální poradenství, technické poradenství vystavíme i kompenzační pomůcky s přehledem půjčoven a s jejich nabídkou, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby. Dále budeme informovat o spolkovém životě neslyšících a jejich společenských a sportovních akcích. Pokud bude mít kterákoliv organizace SNN zájem se výstavy zúčastnit některý den i osobně, budeme velmi rádi. Jinak nabízíme možnost prezentace propagačních materiálů jednotlivých organizací a také např. videa či různé obrazové prezentace z vlastních akcí. Pokud máte o tuto prezentaci zájem, neváhejte a do 15.4 posílejte na adresu SNN Karlínské nám. 12, Praha 8 své letáky či CD s prezentací. Přikládáme oficiální pozvánku na výstavu: Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě 15. specializované výstavy pro zdravotně postižené NON-HANDICAP dubna

9 na pražském Výstavišti Praha - Holešovice. Výstava NON-HANDICAP 2011 a 33. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2011 se uskuteční v halách Průmyslového paláce, pořádá je INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Oficiálním partnerem výstav je opět Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotně postižené osoby, různé druhy handicapů, snaží se napomáhat a překonávat tyto handicapy. Každoročně se stává místem setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně postižené a dobrovolných organizací, kteří je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní. Věříme, že si vyberete z bohatého doprovodného programu (odborné přednášky, vzdělávací semináře, poradenství, ukázky činnosti neziskových organizací, výcvik asistenčních psů aj.) ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. NRZP ČR připravuje v rámci veletrhu mezinárodní konferenci. O obsahu a termínech Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách Veletrhy PRAGOMEDICA NON-HANDICAP 2010 navštívilo odborníků a laické veřejnosti, prezentovalo se 475 obchodních i zastoupených firem a neziskových organizací, na čisté výstavní ploše m2. Probíhá mediální kampaň pro komplex propagace veletrhů PRAGOMEDICA NONHANDICAP 2011 (tiskové upoutávky, celobarevné inzerce, volné vstupenky ). Budete-li potřebovat další doplňující informace, prosíme Vás o kontaktovaní. Těšíme se na spolupráci s Vámi a na ukázky Vašich nových produktů! Srdečně Vás zve INCHEBA PRAHA Pavla Bubeníková, Project Manager POZVÁNKA NA KONFERENCI V OLOMOUCI 9

10 ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI si dovoluje Vás pozvat na XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI k problematice osob se specifickými potřebami a VII. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKOU KONFERENCI pořádané na téma: Teorie praxi - praxe teorii. Konference se konají pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. ve dnech Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B 10

11 SETKÁNÍ S JAROSLAVEM DUŠKEM A BÁROU BASIKOVOU Společenský večer konaný pod záštitou primátora Hlavního města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody, na kterém vystoupí zpěvačka Bára Basiková, Tam-Tam Orchestra, skupina Traband, Tichá hudba a další hosté. Těšit se můžete i na aukci obrazů předních českých výtvarníků. Akcí bude provázet improvizátor a herec Jaroslav Dušek. Slavnostní akce se koná k 20. výročí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., k 15. výročí Bilingvální mateřské školy Pipan a k 10. a 5. výročí Středisek rané péče Tamtam Praha a Olomouc. Celý program je simultánně tlumočen do znakového jazyka tlumočníky České komory tlumočníků znakového jazyka. Zdroj: 11

12 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU Zveme Vás na Konferenci v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pořádanou 14. dubna projektem Diverzita pro OZP. více informací Zdroj: SEMINÁŘ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Dovolujeme si Vás oslovit a pozvat na programově a tematicky zaměřený seminář: Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. Seminář proběhne dne Počítáme s mezinárodní účastí odborníků ze Slovenska, Polska, České republiky, představitelů MŠMT ČR a zástupců škol. Program: pátek do 9.00 hod Prezentace hlavní vchod školy 9.00 hod Uvítací slovo ředitele školy Mgr. A. Liebela v kapli 9.10 hod Prohlídka školy hod Výstava v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Přednáška o historii školy s prezentací hod Exkurze v gobelínce Káva v Schlattauerově kavárně hod Oběd v jídelně školy 12

13 13.30 hod Křest knihy v kapli školy Kulturní vystoupení žáků školy Odborný seminář Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou hod DiskuzeUkončení odborného semináře, občerstvení sobota Snídaně pro ubytované dle objednání, odjezd CO SE DĚJE V TERÉNU HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH POŘÁDÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Hradecký spolek neslyšících pořádá od 9:00 do 17:00 hodin Den otevřených dveří. Navštívit nás můžete v průběhu celého dne v klubovně HSN na adrese Milady Horákové 504, Hradec Králové 6. Na programu budou individuální konzultace s pracovnicemi Centra sociálních služeb pro sluchově postižené osoby, představení nové Půjčovny pomůcek pro osoby se sluchovým postižením a možnost jejich vyzkoušení, případně konzultace ohledně kompenzačních pomůcek s paní Hedvičákovou z firmy Interhelp v době od 12:00 do 14:00 hodin. Pro neslyšící bude přítomna tlumočnice znakového jazyka. Těšíme se na Vás! Hradecký spolek neslyšících, tel.: (MHD bus č. 24, 28, 23, 27 zastávka POD STRÁNÍ) POZVÁNKA ZO NEDOSLÝCHAVÝCH MOST Výbor ZO nedoslýchavých Most Vás srdečně zve na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná dne od 9:30 a na SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE konané od 15:00 v sále Stacionáře SNN v ulici K.H.Borovského 1853 v Mostě. K tanci a poslechu hrají Naši kamarádi. 13

14 VALENTÝN V CDS Centrum denních služeb pořádalo dne Valentýnskou zábavu pro zamilované, které se zúčastnilo se 75 osob. Ředitel CDS a předseda PSN Pavel Šturm daroval ženám bonboniéru a růží a místopředsedkyně PSN Denisa Lincová věnovala naopak mužům láhev šampaňského a čokoládu. Během dne probíhaly různé valentýnské soutěže a následovala volná zábava. Večer všichni spokojeně odešli domů. Autor: Denisa Lincová BŘEZNOVÉ AKCE V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Zabijačkové hody a Josefská zábava Přednáška p.rndr.brožík Klub žen ( Velikonoční dekorace) Přednáška ČSOB 14

15 CO SE NAPSALO V JÍZDNÍM ŘÁDU 2011 PŘIBYLO 440 BEZBARIÉROVÝCH SPOJŮ České dráhy v posledních několika letech každoročně výrazně navyšují počet bezbariérových spojů. V jízdním řádu 2011 je zavedeno již vlaků se symbolem bezbariérovost. To je o 440 spojů více oproti jízdnímu řádu 2010 a představuje to 36 % z denního průměru vypravených vlakových spojení Českých drah. V dálkové dopravě je vozem upraveným pro vozíčkáře vybavena téměř polovina všech spojů. Zavádění nízkopodlažních vozidel v regionální dopravě přitom usnadňuje cestování nejen vozíčkářům, ale také seniorům, maminkám s kočárky nebo dalším osobám se zhoršenou možností pohybu například v důsledku léčby zranění. K významnému rozšiřování nabídky bezbariérových spojů došlo v posledních letech díky dodávkám motorových jednotek Regionova, řídicích vozů k motorovým soupravám a patrových vlaků CityElefant. Díky těmto soupravám jsme v průběhu roku rozšířili nabídku regionálních bezbariérových spojů na dalších místech České republiky, uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek a vyjmenoval některé konkrétní příklady tratí, kde se v jízdních řádech objevily nové bezbariérové spoje. Ve srovnání se zahájením loňského jízdního řádu přibyly tyto spoje například mezi Jičínem a Nymburkem, rozšířily se na celou trať z Hradce Králové až do Letohradu, v pracovní dny byla zavedena bezbariérová Plzeňská linka z Blovic přes centrum Plzně do Kozolup, řada bezbariérových spojů jezdí mezi Olomoucí, Uničovem, Šumperkem a Hanušovicemi a nebo mezi Opavou a Hlučínem. Vedle regionálních spojů nabízejí České dráhy cestování vozíčkářům také v řadě dálkových vlaků, počínaje spoji SuperCity Pendolino přes EuroCity, InterCity až po rychlíky. V současnosti je to 279 spojů, o 10 více než loni. Je to zhruba polovina všech dálkových vlaků. V těchto spojích jsou využívány motorové a řídicí vozy motorových souprav, ale především bezbariérové rychlíkové vozy z konce 80. let. Ty by měly být v příštích třech letech zásadně modernizovány, doplněny například o klimatizaci. Vozíčkáři se mohou setkat také se zahraničními vozy konstruovanými pro jejich cestování. Díky mezinárodní spolupráci můžeme zajistit cestu vozíčkářů nejen po České republice, ale také do většiny zemí našich sousedů, počínaje Hamburkem a Berlínem na severu, Norimberkem a Mnichovem na jihozápadě, Vídní a Villachem na jihu, Bratislavou a Budapeští na jihovýchodě nebo tatranskou oblastí a Košicemi na východě, upozornil Antonín Blažek. V souvislosti s modernizací dalších vozidel a dodávkou nových vlaků v průběhu roku 2011 lze očekávat také v budoucím jízdním řádu 2012 další zlepšení podmínek pro cestování cestujících se zhoršenou možností pohybu. Soupravy Regionova budou dodávané prakticky do všech regionů České republiky, na Vysočině a v Libereckém kraji se pak mohou cestující těšit na zahájení dodávek zcela nových nízkopodlažních vozů RegioShuttle RS1. Do provozu budou uvedeny také první řídicí vozy pro klasické soupravy na hlavních tratích, které budou v provozu u osobních i rychlíkových spojů. Vozíčkáři tak získají další možnosti cestovat na větší vzdálenosti a provoz bezbariérových rychlíků bude rozšířen do dalších míst České republiky. Zdroj:

16 SPUŠTĚNO TELEKOMUNIKAČNÍ CENTRUM NESLYŠÍCÍCH Telekomunikační centrum neslyšících, jehož provoz zahájila Unie neslyšících Brno 21. února, kombinuje propojení všech momentálně dostupných komunikačních kanálů (mobilní i pevné telefony, faxy, internetovou telefonii, psací telefony, on-line tlumočení do znakového jazyka, atd. ) s asistenční činností slyšících, speciálně vyškolených operátorů komunikačních asistentů. V praxi služba probíhá tak, že neslyšící osoba se spojí pomocí některého komunikačního kanálu s komunikačním asistentem TKCN, který požadavek neslyšícího klienta přemluví slyšící straně, převezme odpověď a předá ji zpět neslyšícímu adresátovi v písemné formě. Komunikační asistenti jsou schopni prostřednictvím internetové telefonie přetlumočit i zprávu, dotaz apod. ve znakovém jazyce do českého jazyka a obráceně. Funkci písemných komunikačních asistentů TKCN vykonávají osoby se zdravotním postižením. Jedná se o slyšící pracovníky s takovým druhem handicapu, který jim nezabraňuje tuto funkci účinně zastávat. Provoz TKCN tak umožnil vytvořit 4 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Je to praktický příklad uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce formou služby pro osoby s jiným druhem postižení. Telekomunikační centrum neslyšících je součástí projektu Unie neslyšících Brno, o.s., Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce realizovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zdroj: LEGISLATIVA SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek, říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému. Nově by mělo být upraveno poskytování služeb péče o děti: zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Zavedena bude také nová živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.ministerstvo plánuje například zpřísnění sankce za výkon nelegální práce, snížena bude naopak maximální částka pokuty za neplnění 16

17 oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z Kč na Kč. Cíle reformy: lepší zacílení a adresnost sociálních dávek; dosažení maximální možné účelnosti dávek; zefektivnění práce orgánů státní správy; snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb; zkvalitnění systému péče o ohrožené děti podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi Nástrojem k dosažení cílů jsou zejména tyto mechanismy: zavedení jednotného výplatního místa dávek; snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací do větších celků; zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky; Tyto mechanismy budou promítnuty do všech relevantních agend MPSV. Připravované legislativní změny lze rozdělit do následujících pilířů: Sjednocení výplaty dávek; Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob; Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi; Změny v oblasti práce a zaměstnanosti; Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Zdroj: PŘIPRAVOVANÉ ZÁKONY 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje celou řadu tzv. reformních zákonů. Řada z nich, v případě schválení se nejen bezprostředně ekonomicky dotkne sluchově postižených, ale může mít dopad i na jejich pracovní a společenské uplatnění. Pro sluchově postižené jsou hlavně důležité dva návrhy zákonů. Zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů se ruší vyhláška č. 182/1991 Sb. 1) Navrženým zákonem se snižují výdaje na mobilitu více než o 50 %, přičemž od roku 2013 lze očekávat další snížení výdajů. 2) Každé tři měsíce bude muset příjemce dávky na mobilitu předkládat krajské pobočce Úřadu práce příjem všech společně posuzovaných osob. Při přiznané částce 200,- Kč měsíčně to je neuvěřitelný nesmysl. 3) Ruší se všechny benefity pro osoby zdravotně postižené spojené s průkazy TP, ZTP, ZTP/P, a to bez náhrady. To znamená, že by se zrušila bezplatná městská doprava a sleva v dálkové dopravě. V důvodové zprávě se sice uvádí, že jiné resorty do připraví úpravy zákonů, které budou tyto benefity ( slevy) stanovovat. Není to však závazné a vůbec není jasné jak velké by byly slevy. 17

18 V zákoně, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony dochází k vážným změnám. Ruší se statut osoby zdravotně znevýhodněné. Co to znamená? Každý podnik, který zaměstnává osobu zdravotně znevýhodněnou, např. neslyšící nebo nedoslýchavou, získá slevu z daně ze zisku ,- Kč. Je proto výhodné takovéto osoby zaměstnávat. Bude-li statut osoby zdravotně znevýhodněné zrušen, nebude již podnik vůbec motivován zdravotně postižené zaměstnávat. Opatření je nepochopitelné a povede ke zvýšení nezaměstnanosti zdravotně postižených, tj. také neslyšících a neoslýchavých. Proti těmto a dalším navrhovaným zákonným opatřením bude Svaz neslyšících a nedoslýchavých ve spolupráci s ostatními organizacemi zdravotně postižených rozhodně a důrazně protestovat. Autor: Jaroslav Paur 18

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV Cíle reformy pro rok 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které by měly počátkem roku 2011 zahájit legislativní

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2012 Vážení čtenáři, V tomto čísle Vám přinášíme již slibovanou zprávu ze zasedání Republikového výboru, který SNN svolává každý půlrok.

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 10/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvod... 3 Co se událo... 4 Nová organizace Peer Deaf Czech... 4 Ohluchlí a nedoslýchaví lidé vnímají postoj státu jako diskriminaci...4-5

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

NEWTON Technologies a.s.

NEWTON Technologies a.s. NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Mgr. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená v roce 2008), která se specializuje na řešení využívající

Více

114, 612 00 541 245 321, 725 605 216, IČO:

114, 612 00 541 245 321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ZÁŘÍ 2014. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 4/2012

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR. Vážení čtenáři, 4/2012 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 4/2012 Vážení čtenáři, v minulých číslech jsme Vás informovali o plánovaných kurzech v rámci projektu I my chceme pracovat!, financovaného

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN

METODICKÉ LISTY. Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012. Vážení čtenáři, SNN v ČR je členem Co se událo v SNN METODICKÉ LISTY Info zpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 2/2012 Vážení čtenáři, vítám vás při čtení druhého čísla Metodických listů v roce 2012. Od posledního Sjezdu SNN v ČR v roce 2008 uběhly

Více

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o.

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Jan Zelenka, zelenka@transkript.cz Transkript online s.r.o. Sociální firma Propojení akademické, komerční a sociálně

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s.

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Praxe pro osoby se sluchovým postižením odpovídající Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením pod lupou. Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Úmluva o právech ZP (dále v tomto textu jen Úmluva)

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2012 Vážení čtenáři, přinášíme Vám informace o událostech, které proběhly v měsíci březnu a také v dubnu. V sekci Co se událo v SNN

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Info OUN na duben 2011

Info OUN na duben 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 4/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník.......... 3 Co se událo...4 Non handicap...4 Konference EFHOH..5 Co se chystá.... 8 Demonstrace 7.5.2011 8 Hry bez hranic..10 Pozvánka

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

INFO OUN OLOMOUC říjen 2010

INFO OUN OLOMOUC říjen 2010 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

PROGRAM ŘÍJEN 2014 VÝROČÍ 1 ROKU ZALOŽENÍ - 10. 10. 2014. Své narozeniny oslaví: 10. 10. Hvězdová Ludmila 60 let 30. 10. Voldřichová Marie 84 let

PROGRAM ŘÍJEN 2014 VÝROČÍ 1 ROKU ZALOŽENÍ - 10. 10. 2014. Své narozeniny oslaví: 10. 10. Hvězdová Ludmila 60 let 30. 10. Voldřichová Marie 84 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. Záštitu nad konferencí převzal: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Tomáš Úlehla místopředseda poslaneckého

Více

Rektora ČVUT Prof. Ing. VÁCLAVA HAVLÍČKA, CSc. Pod záštitou: Ministra vnitra a ministra informatiky MUDr. Mgr. IVANA LANGERA GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I SOCIÁLNÍ REHABILITACE I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OKNO DO KAFIRY č.1/2014 Vážení přátelé, opět jsme pro Vás připravili zajímavosti ze zákulisí naší organizace. Rok 2014 s sebou přináší novinky

Více

ehealth Day 2012 ehealth Assistance

ehealth Day 2012 ehealth Assistance Nakladatelství Sdělovací technika uvádí konferenci ehealth Day 2012 ehealth Assistance úterý 21. února 2012 od 9:00 hod Kongresový sál IKEM PROGRAM 9:00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 9:30 Zahájení konference - RNDr.

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11) 92 95 102 104 11 18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Strana 1 (celkem 11) ÚVODNÍ SLOVO V naší společnosti

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s.

Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s. Zápis z Valné hromady České komory tlumočníků znakového jazyka, z.s. Datum a místo konání: 27. 9. 2014, Málkov Přítomní členové: JINDŘICH MAREŠ, LUCIE BŘINKOVÁ, DANA TUČKOVÁ, TEREZA SCHALLNEROVÁ, KRISTÝNA

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více