Přenosové zařízení B-GSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosové zařízení B-GSM"

Transkript

1 Přenosové zařízení B-GSM Technické podmínky AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-032-TP, v.2 leden 2005

2 TECHNICKÉ PODMÍNKY Přenosové zařízení B-GSM AK-032-TP-v2 konečný návrh 01/2005 Přenosové zařízení B-GSM je plně elektronické vyvinuté za účelem bezdrátového přenosu dat v síti GSM z libovolného zdroje dat (REMOTE 96, Záznamové zařízení B2000, ) do libovolného cíle dat (REMOTE 96, servisní PC, ). Pro bezdrátový přenos dat využívá Přenosové zařízení B-GSM služby GPRS, HSCSD a CSD. Dále umožňuje přijímat a odesílat informační SMS zprávy. Za firmu AK signal Brno a.s. technické podmínky schvaluje: Razítko Jméno, funkce, podpis Datum Ing. Pavel Anselmi ředitel S technickými podmínkami souhlasí: Razítko Jméno, funkce, podpis Datum Ing. Jaroslav Randa vedoucí S14 Nahrazuje: Sjednáno: Platí do: AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 2 z 32

3 Projekt Přenosové zařízení B-GSM Dokument Technické podmínky Zpracoval Ing. Jiří Janšta Schválil Ing. Ladislav Polcar Seznam příloh Číslo Název přílohy Přehled vydání Vydání Datum Změny Změnu provedl 1 11/2004 Základní text Jiří Janšta 2 01/2005 Úpravy textu po konzultaci s O14 GŘ ČD Jiří Janšta AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 3 z 32

4 Obsah 1. VŠEOBECNĚ ÚVOD VŠEOBECNÝ POPIS HARDWAROVÁ ČÁST Binární vstupy Ukázka využití binárního vstupu Binární výstupy Ukázka využití binárního výstupu Napájení Komunikace Komunikační port COM Komunikační port COM Pouzdro SOFTWAROVÁ ČÁST PŘENOSOVÉ SLUŽBY GPRS CSD HSCSD SMS TECHNICKÉ PARAMETRY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS PRVKŮ NA PANELECH B-GSM ZAPOJENÍ BINÁRNÍCH VSTUPŮ ZAPOJENÍ BINÁRNÍCH VÝSTUPŮ ZKOUŠKY KONTROLA PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKA ZKOUŠKA CHLADEM ZKOUŠKA SUCHÝM TEPLEM MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO ODPORU ZKOUŠKA PŘILOŽENÝM NAPĚTÍM ZKOUŠKA EMC PŘEDPISY DODAVATELE MONTÁŽ ÚDRŽBA PŘÍPRAVA PROJEKČNÍCH PRACÍ OBCHODNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY DODÁVKY Dodavatel zařízení Rozsah dodávky OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍ DÍLY...28 AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 4 z 32

5 5.4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY POZÁRUČNÍ SERVIS EKOLOGIE PROHLÁŠENÍ DODATEK REJSTŘÍK...32 AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 5 z 32

6 Použité zkratky CSD Firmware GPRS HSCSD HW PC SIM SMS SW TEDIS VPN Circuit Switched Data. Vytáčené datové spojení. SW, který je pevnou součástí zařízení a není odstranitelný při normálním provozu. General Packet Radio Service. Služba, která umožňuje přenášení dat pomocí IP protokolu na infrastruktuře GSM. High Speed Circuit Switched Data. Rychlé vytáčené datové spojení. Hardware. Osobní počítač. Subscriber Identity Module. Modul identifikace účastníka. Short Message Service. Krátká textová zpráva. Software. Přenosové zařízení. Virtual Private Network. Virtuální privátní síť. Související literatura [1.] AK-032-O-v1_B-GSM-navod_pro_obsluhu [2.] AK-032-P-v1_B-GSM-pokyny_pro_projektovani [3.] GR47 GR48 AT Commands Manual R1D Normativní odkazy [4.] ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem [5.] ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik [6.] ČSN EN Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení [7.] ČSN EN Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů [8.] ČSN EN Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů [9.] ČSN EN Obaly - Opakované použití [10.] ČSN EN Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu [11.] ČSN CR Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech [12.] ČSN EN Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad [13.] ČSN EN Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška B: Suché teplo [14.] ČSN Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Elektrické zkoušky elektrických předmětů [15.] ČSN EN Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů - zkouška odolnosti [16.] ČSN EN Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impuls - Zkouška odolnosti [17.] ČSN EN Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření [18.] ČSN EN Drážní zařízení Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat Část 2: Komunikace v uzavřených zabezpečovacích systémech [19.] ČSN EN Drážní zařízení Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat Část 2: Komunikace v otevřených zabezpečovacích systémech Seznam obrázků Obr. 1 Blokové schéma HW Přenosového zařízení B-GSM...9 Obr. 2 Připojení binárního vstupu přes volný kontakt...10 Obr. 3 Připojení binárního výstupu na relé...11 Obr. 4 Schéma zapojení kabelu mezi COM1 a přípojným zařízením...12 Obr. 5 Schéma zapojení kabelu mezi COM2 (WAGO ) a přípojným zařízením...13 Obr. 6 Schéma zapojení kabelu mezi COM2 (DIN D) a přípojným zařízením...14 AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 6 z 32

7 Obr. 7 Přední panel typu B-GSM Obr. 8 Zadní panel B-GSM Obr. 9 Zadní konektor typu B-GSM 01T...21 Obr. 10 Schéma zapojení binárních vstupů...21 Obr. 11 Schéma zapojení binárních výstupů...21 Obr. 12 Foto přední části Přenosového zařízení B-GSM typu B-GSM Obr. 13 Foto zadní části Přenosového zařízení B-GSM typu B-GSM Obr. 14 Foto přední části Přenosového zařízení B-GSM typu B-GSM 01T...31 Obr. 15 Foto zadní části Přenosového zařízení B-GSM typu B-GSM 01T...31 Seznam tabulek Tab. 1 B-GSM 01 obsazení pinů pro binární vstupy...10 Tab. 2 B-GSM 01T obsazení pinů pro binární vstupy...10 Tab. 3 B-GSM 01 obsazení pinů pro binární výstupy...10 Tab. 4 B-GSM 01T obsazení pinů pro binární výstupy...11 Tab. 5 B-GSM 01 obsazení pinů napájecího konektoru WAGO Tab. 6 B-GSM 01T obsazení napájecích pinů konektoru DIN D...12 Tab. 7 Port COM1 obsazení pinů...12 Tab. 8 B-GSM 01 obsazení pinů COM Tab. 9 B-GSM 01T obsazení pinů COM Tab. 10 Možnosti komunikace s využitím služby GPRS...15 Tab. 11 Možnosti komunikace s využitím služby CSD...15 Tab. 12 Možnosti komunikace s využitím služby HSCSD...16 Tab. 13 Zkoušky Přenosového zařízení B-GSM...22 Tab. 14 Tabulka odpadů...29 AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 7 z 32

8 1. Všeobecně 1.1. Úvod Pokud je potřeba přenášet data mezi zdrojem dat (např. Záznamové zařízení B2000) a cílem dat (např. servisní PC) a není k dispozici žádné metalické popř. optické vedení, je možné využít bezdrátový přenos dat pomocí sítě GSM daného operátora. Právě pro tento případ vyvinula firma AK signal Brno zařízení pro bezdrátový přenos dat nesoucí název Přenosové zařízení B-GSM Všeobecný popis Přenosové zařízení B-GSM je plně elektronické vyvinuté za účelem bezdrátového přenosu dat v síti GSM z libovolného zdroje dat (REMOTE 96, Záznamové zařízení B2000, ) do libovolného cíle (REMOTE 96, servisní PC, ). Pro bezdrátový přenos dat využívá Přenosové zařízení B-GSM služby GPRS, HSCSD a CSD. Dále umožňuje přijímat a odesílat informační SMS zprávy. Data přenášená přes Přenosové zařízení B-GSM nejsou opatřena žádnými obranými údaji proti modifikaci přenášených dat přes otevřené komunikační prostředí definovanými v normě ČSN EN Přes Přenosové zařízení B-GSM se mohou přenášet pouze data, která nemají vliv na bezpečnost. Při každé aplikaci Přenosového zařízení B-GSM je vždy nutné zvážit, zda připojení tohoto zařízení ke zdroji dat nebo cíli dat nenaruší podmínku uzavřeného přenosového systému, jak je definován v normě ČSN EN Zařízení B GSM obsahuje: komunikační port COM1 rozhraní RS 232, komunikační port COM2 rozhraní RS 232, 2x binární vstup, 2x binární výstup. V základním provedení se dodává Přenosové zařízení B-GSM ve skříňce. Základní modul ve skříňce má typové označení B-GSM 01. Základní modul Přenosového zařízení B-GSM je také možné dodat ve formě EURO karty, pro umístění na sběrnici procesní stanice TEDIS. Toto provedení má typové označení B-GSM 01T. Přednosti Přenosového zařízení B-GSM: možná náhrada chybějícího nebo nevyhovujícího metalického vedení, malé rozměry, mechanická odolnost, snadná montáž a demontáž, široký rozsah napájení, je určeno pro snadný a rychlý přenos dat, AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 8 z 32

9 snadné nasazení na systém REMOTE 96 a Záznamové zařízení B2000 (výrobce AK signal Brno a.s.), volitelný přenos dat pomocí dostupných služeb sítě GSM (GPRS, CSD, HSCSD nebo SMS), možné nasazení v extrémních podmínkách (-25 C až +70 C) Hardwarová část Jádrem Přenosového zařízení B GSM je GSM modul GR47 firmy SonyEricsson. Dále je součástí přenosového zařízení mikroprocesor ATtiny26 firmy ATMEL, který vykonává dohled nad GSM modulem GR47. Základní provedení Přenosového zařízení B-GSM umožňuje přenášet bezdrátově data pomocí služeb sítě GSM, z libovolného komunikačního portu zařízení B-GSM na libovolný komunikační port zařízení B-GSM nebo na zařízení XDA (kapesní počítač s integrovaným GSM modulem). Základní provedení obsahuje dva komunikační porty s rozhraním RS 232. Přenosové zařízení B-GSM je napájeno ze zdroje stejnosměrného napětí v rozsahu 12 V DC až 40 V DC. Obr. 1 Blokové schéma HW Přenosového zařízení B-GSM Binární vstupy Přenosové zařízení B-GSM obsahuje dva binární vstupní obvody pro snímání stavů přiloženého napětí. Parametry těchto binárních vstupů jsou definované v kapitole 2. Vstupní 2 piny (IN0, IN1) jsou obsazeny vstupními signály proti jednomu společnému pólu (IN COM). Vstupy jsou proti napájecímu napětí, proti výstupům a proti kostře galvanicky odděleny (500 V AC ). Vstupní signály ze sledované technologie se přivedou na přechodovou svorkovnici a z ní do Přenosového zařízení B-GSM. U provedení B-GSM 01 jsou tyto binární vstupy vyvedeny na zadním čele pomocí 3-pinového konektoru s označením IN (viz Obr. 8). Zakončeny jsou konektorem WAGO V následující Tab. 1 je uvedeno obsazení pinů tohoto konektoru pro binární vstupy. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 9 z 32

10 Pin Signál 1 IN0 vstup 0 2 IN1 vstup 1 3 IN COM společný COM Tab. 1 B-GSM 01 obsazení pinů pro binární vstupy U provedení B-GSM 01T jsou tyto binární vstupy vyvedeny na konektoru DIN D. V následující Tab. 2 je uvedeno obsazení pinů tohoto konektoru pro binární vstupy. Pin Signál C26 IN0 vstup 0 A24 IN1 vstup 1 C24 IN COM společný COM Tab. 2 B-GSM 01T obsazení pinů pro binární vstupy Ukázka využití binárního vstupu Pro připojení vstupního signálu z technologie se přednostně využívá volných kontaktů příslušných relé. Na Obr. 2 je zobrazen princip připojení. B-GSM IN0, IN1 mezilehlý rozvod technologie zařízení R +D IN COM -D Obr. 2 Připojení binárního vstupu přes volný kontakt Binární výstupy Přenosové zařízení B-GSM obsahuje dva binární výstupní obvody pro spínání relé nebo obvodů. Parametry těchto binárních výstupů jsou definované v kapitole 2. Výstupní 2 piny (OUT0, OUT1) jsou obsazeny výstupními signály proti jednomu společnému pólu (OUT COM). Výstupy jsou proti napájecímu napětí, proti vstupům a proti kostře galvanicky odděleny (500 V AC ). Výstupní signály se přivedou z Přenosového zařízení B-GSM na přechodovou svorkovnici a z ní se připojí do ovládané technologie. U provedení B-GSM 01 jsou tyto binární výstupy vyvedeny na zadním čele pomocí 3-pinového konektoru s označením OUT (viz Obr. 8). Zakončeny jsou konektorem WAGO V následující Tab. 3 je uvedeno obsazení pinů tohoto konektoru pro binární výstupy. Pin Signál 1 OUT0 výstup 0 2 OUT1 výstup 1 3 OUT COM společný COM Tab. 3 B-GSM 01 obsazení pinů pro binární výstupy AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 10 z 32

11 U provedení B-GSM 01T jsou tyto binární výstupy vyvedeny na konektoru DIN D. V následující Tab. 4 je uvedeno obsazení pinů tohoto konektoru pro binární výstupy. Pin Signál C22 OUT0 výstup 0 A20 OUT1 výstup 1 C20 OUT COM společný COM Tab. 4 B-GSM 01T obsazení pinů pro binární výstupy Ukázka využití binárního výstupu Na Obr. 3 je zobrazen princip využití binárních výstupů. B-GSM OUT0, OUT1 mezilehlý rozvod technologie zařízení R +D OUTCOM -D Obr. 3 Připojení binárního výstupu na relé Napájení Obě verze Přenosového zařízení B-GSM (B-GSM 01, B-GSM 01T) jsou konstruovány pro napájení ze zdroje stejnosměrného napětí. Napětí musí být v mezích deklarovaných v kap. 2. Tavná pojistka uvnitř přístroje zajistí odpojení Přenosového zařízení B-GSM od napájecí sběrnice v případě poruchy. V případě, že dojde k přepálení pojistky, je třeba kontaktovat servis, viz kapitola Přenosové zařízení B-GSM má nízkou klidovou spotřebu (max. 500 mw), při aktivním vysílání dat do sítě GSM má spotřebu přibližně 5 W. Napájení, pro obě typové provedení Přenosového zařízení B-GSM, je řešeno tak, že je možné si libovolně zvolit polaritu na napájecím konektoru. U provedení B-GSM 01 je obsazení jednotlivých pinů konektoru (WAGO ), určeného pro přívod napájecího napětí, dáno v Tab. 5. Tento 3-pinový konektor je umístěn na zadním panelu B-GSM a je označen PWR (viz Obr. 8). Pin Signál 1 +/- 2 -/+ 3 PE Tab. 5 B-GSM 01 obsazení pinů napájecího konektoru WAGO U provedení B-GSM 01T jsou napájecí piny vyvedeny na konektoru DIN D. Obsazení napájecích pinů je uvedeno v Tab. 6. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 11 z 32

12 Pin Signál C18 +/- A16 -/+ C16 PE Tab. 6 B-GSM 01T obsazení napájecích pinů konektoru DIN D Komunikace Přenosové zařízení B-GSM disponuje dvěma komunikačními porty. V následujících podkapitolách jsou podrobně definovány technické parametry těchto komunikačních portů Komunikační port COM1 Komunikační port COM1 má komunikační rozhraní RS 232 s konfigurovatelnými parametry (komunikační rychlost, řízení toku dat). Tento port je zakončen konektorem Cannon 9M (viz Obr. 7, konektor COM1) ve všech provedeních Přenosového zařízení B-GSM. Obsazení jednotlivých pinů na portu COM1 je uvedeno v Tab. 7. Obr. 4 Schéma zapojení kabelu mezi COM1 a přípojným zařízením Pin Signál 1 NC 2 RxD 3 TxD 4 NC 5 GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 POWER TO BLUETOOTH (3,6 V/ 50 ma) Tab. 7 Port COM1 obsazení pinů Konfigurovatelné parametry komunikačního portu COM1 jsou: komunikační rychlost: bps až bps (viz AT příkaz AT+IPR v dokumentu [3.]), řízení toku dat: žádné, hardwarové RTS/CTS, softwarové Xon/Xof (viz AT příkaz AT+IFC v dokumentu [3.]). Nekonfigurovatelné parametry: počet stopbitů 1, počet datových bitů 8, parita: žádná. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 12 z 32

13 Dodavatel Přenosového zařízení B-GSM nastavil parametry komunikačního portu COM1 následovně: komunikační rychlost: bps, řízení toku dat: HW řízení (RTS/CTS), počet stopbitů 1, počet datových bitů 8, parita: žádná Komunikační port COM2 Komunikační port COM2 má komunikační rozhraní RS 232. Je možné konfigurovat parametry (komunikační rychlost, řízení toku dat). Konfigurovatelné parametry komunikačního portu COM2 jsou: komunikační rychlost: bps až bps, řízení toku dat: žádné, RTS/CTS. Nekonfigurovatelné parametry: počet stopbitů 1, počet datových bitů 8, parita: žádná. U provedení B-GSM 01 je port COM2 zakončen 6-pinovým konektorem WAGO (viz Obr. 8). Obsazení jednotlivých pinů konektoru COM2 je uvedeno v Tab. 8. Pin Signál 1 Tx 2 Rx 3 RTS 4 CTS 5 GND 6 PE Tab. 8 B-GSM 01 obsazení pinů COM2 Obr. 5 Schéma zapojení kabelu mezi COM2 (WAGO ) a přípojným zařízením U provedení B-GSM 01T je komunikační port COM2 vyveden na konektoru DIN D. Obsazení jednotlivých pinů pro komunikační port COM2 je uvedeno v Tab. 9. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 13 z 32

14 Pin Signál A32 Tx C32 Rx A30 RTS C30 CTS A28 GND C28 PE Tab. 9 B-GSM 01T obsazení pinů COM2 Obr. 6 Schéma zapojení kabelu mezi COM2 (DIN D) a přípojným zařízením Dodavatel Přenosového zařízení B-GSM nastavil parametry komunikačního portu COM2 následovně: komunikační rychlost: bps, řízení toku dat: HW řízení (RTS/CTS), počet stopbitů 1, počet datových bitů 8, parita: žádná Pouzdro Přenosové zařízení B-GSM je v provedení B-GSM 01 umístěno do lehké pevné hliníkové skříňky o rozměrech 170 mm 110 mm 45 mm, povrchově ošetřené černým eloxem. Na předním čele skříňky jsou konektor pro komunikační port COM1 a anténu, indikační LED a tlačítko. Druhé čelo je osazeno 6-pinovým konektorem pro komunikační port COM2, 3-pinovým konektorem pro vstupy, 3-pinovým konektorem pro výstupy a 3-pinovým konektorem pro napájení. Stupeň krytí je IP 20 pouzdro není nijak vodotěsné ani prachotěsné. Přenosové zařízení B-GSM v provedení B-GSM 01T je určeno pro umístění přímo na sběrnici procesní stanice TEDIS. Tento typ není umístěn v žádné skříňce. Rozměr provedení B-GSM 01T je dán standardním rozměrem EURO karty, viz kapitola Softwarová část Software Přenosového zařízení B-GSM je umístěn v GSM modulu GR47, tzv. script. Tento script umožňuje uživateli využívat jednotlivé přenosové služby (GPRS, HSCSD, CSD) a odesílat, přijímat a zpracovávat SMS zprávy. Správná funkce tohoto scriptu je indikována na LED umístěných na předním čelním panelu. Na správnou funkci GSM modulu GR47 dohlíží mikroprocesor ATtiny26. V případě, že script nevykonává správně svoje funkce (viz kapitola 1.5), zajistí SW tohoto dohlížecího mikroprocesoru RESET GSM modulu GR47 (nedefinovaný stav GSM modulu GR47 max. 3 minuty). Dále dohlížecí obvod také AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 14 z 32

15 zajišťuje dohled nad vypnutým stavem Přenosového zařízení B-GSM, na které je přivedeno napájecí napětí. Pokud je na Přenosové zařízení B-GSM přivedeno napájecí napětí (viz kapitola 1.3.3) a je vypnuté, tak po cca 5 hodinách v tomto stavu zajistí dohlížecí obvod zapnutí GSM modulu GR Přenosové služby Přenosové zařízení B-GSM zajišťuje přístup k přenosovým službám GPRS, HSCSD, CSD a SMS, které poskytuje operátor sítě GSM, jehož kartu SIM chceme v zařízení používat GPRS Tato služba je dostupná pouze tehdy, je-li aktivovaná na SIM kartě v daném Přenosovém zařízení B-GSM. Dvě Přenosová zařízení B-GSM je možné spolu spojit pomocí služby GPRS, pokud je na obou kartách SIM aktivní statická IP adresa a obě statické IP adresy náleží jedné VPN. Komunikace pomocí této služby je závislá na konfiguraci zařízení, viz Tab. 10. Port zařízení 1 Port zařízení 2 Dostupnost COM1 COM1 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola COM1 COM2 Výchozí nastavení COM2 COM1 Výchozí nastavení COM2 COM2 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola Tab. 10 Možnosti komunikace s využitím služby GPRS Službu GPRS je možné použít pro aktualizaci času v Přenosovém zařízení B-GSM. Pro tento případ nemusí být na dané kartě SIM statická IP adresa, postačí pouze dynamická IP adresa. Aktivovaná služba GPRS automaticky zajišťuje i dynamickou IP adresu CSD Tato služba je dostupná pouze tehdy, je-li aktivovaná na SIM kartě v daném Přenosovém zařízení B-GSM. Přenos dat pomocí této služby se vždy realizuje v režimu BOD - BOD. Přenosová rychlost je až bps. Komunikace pomocí této služby je závislá na konfiguraci zařízení, viz Tab. 11. Port zařízení 1 Port zařízení 2 Dostupnost COM1 COM1 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola COM1 COM2 Výchozí nastavení COM2 COM1 Výchozí nastavení COM2 COM2 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola Tab. 11 Možnosti komunikace s využitím služby CSD Datové spojení pomocí služby CSD mezi dvěmi Přenosovými zařízeními B-GSM se automaticky přeruší, pokud se cca 1 minutu nepřenáší žádná data HSCSD Tato služba je dostupná pouze tehdy, je-li aktivovaná na SIM kartě v daném Přenosovém zařízení B-GSM. Přenos dat pomocí této služby se vždy realizuje v režimu BOD - BOD. Přenosová rychlost je až bps, ovšem mezi Přenosovými zařízeními AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 15 z 32

16 B-GSM je pouze bps. Komunikace pomocí této služby je závislá na konfiguraci zařízení, viz Tab. 12. Port zařízení 1 Port zařízení 2 Dostupnost COM1 COM1 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola COM1 COM2 Výchozí nastavení COM2 COM1 Výchozí nastavení COM2 COM2 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola Tab. 12 Možnosti komunikace s využitím služby HSCSD Datové spojení pomocí služby HSCSD mezi dvěmi Přenosovými zařízeními B-GSM se automaticky přeruší, pokud se cca 1 minutu nepřenáší žádná data SMS Tato služba je dostupná pouze tehdy, je-li aktivovaná na SIM kartě v daném Přenosovém zařízení B-GSM. Služba je závislá na konfiguraci zařízení. SMS zprávy na Přenosovém zařízení B-GSM je možné provozovat v režimu dotaz odpověď a současně v režimu tzv. vyžádaných zpráv, kdy zařízení automaticky bez dotazu generuje SMS zprávy na předem definované stavy. Dále Přenosové zařízení B-GSM disponuje službou tzv. přeposílání SMS zpráv, kdy zařízení připojená ke komunikačním portům COM1 a COM2 mohou generovat datové rámce, které Přenosové zařízení B-GSM konvertuje do SMS zprávy a tuto zprávu odešle. Zařízení připojená přes komunikační port COM1 musí dodržet datový formát AT příkazu AT+CMGS (více viz dokument [3.]). Zařízení připojená přes komunikační port COM2 musí akceptovat datový formát Přenosového zařízení B-GSM. Tento formát je znak začátku datového rámce, 13 znaků telefonní číslo, 160 znaků text SMS zprávy a znak konce datového rámce. Přenosové zařízení B-GSM pro službu SMS disponuje mechanismem dohledu nad odesíláním SMS zpráv. Pokud se nepodaří zprávu SMS odeslat, tak se zařadí do zásobníku neodeslaných SMS zpráv. Mechanismus dohledu nad odesíláním SMS zpráv každou další minutu od neúspěšného odeslání SMS zprávy odesílá neúspěšně odeslanou SMS zprávu znovu. Maximální počet pokusů pro odeslání SMS zprávy je 5. Velikost zásobníku neodeslaných SMS zpráv je 10 SMS zpráv. Funkce v režimu dotaz odpověď: aktivace / deaktivace výstupů, aktivace výstupů na předem definovanou dobu, dotaz na stav vstupů, dotaz na stav vstupů Záznamového zařízení B2000, dotaz na počet odeslaných SMS z Přenosového zařízení B-GSM, požadavek na výmaz počítadla odeslaných SMS zpráv, dotaz na verzi firmware Přenosového zařízení B-GSM, aktivace / deaktivace denního nastavení času v Přenosovém zařízení B-GSM z internetu. Funkce v režimu vyžádaná zpráva: na základě stavu vstupů odeslání definované SMS zprávy. Funkce v režimu přeposílání zpráv: příjem datového rámce ze zařízení připojeného přes komunikační port COM1 (dodržení datového formátu AT příkazu AT+CMGS, více viz dokument [3.]) a jeho odeslání do sítě GSM jako SMS, AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 16 z 32

17 příjem datového rámce ze zařízení připojeného přes komunikační port COM2 (vhodný datový formát) a jeho odeslání do sítě GSM jako SMS. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 17 z 32

18 2. Technické parametry Napájení: - napájecí napětí: 12 V DC až 40 V DC - odběr proudu: max. 1 A - vnitřní jištění: T 2 A - izolační odpor: > 50 MΩ - galvanické oddělení: 500 V AC proti kostře, anténě, binárním vstupům a výstupům - konektor u typu B-GSM 01: WAGO konektor u typu B-GSM 01T: DIN D Parametry binárních vstupů (0,1): - stejnosměrné napětí, aktivní stav 9 V DC až 40 V DC - stejnosměrné napětí, neaktivní stav: 0 V DC až 1 V DC - střídavé napětí, aktivní stav: 9 V AC až 40 V AC / max. 400 Hz - střídavé napětí, neaktivní stav: 0 V AC až 0,7 V AC / max. 400 Hz - vstupní proud: 1 ma při 24 V DC - galvanické oddělení: 500 V AC proti napájení, kostře, anténě a binárním výstupům - konektor u typu B-GSM 01: WAGO konektor u typu B-GSM 01T: DIN D Parametry binárních výstupů (0,1): - spínané napětí: max. 40 V DC a 40 V AC / max. 400 Hz - spínaný proud: max. 0,1 A - galvanické oddělení: 500 V AC proti napájení, kostře, anténě a binárním vstupům - konektor u typu B-GSM 01: WAGO konektor u typu B-GSM 01T: DIN D Komunikační port COM1: - rozhraní: RS rychlost: bps až bps - konektor: Canon 9M Komunikační port COM2: - rozhraní: RS rychlost: bps až bps - konektor u typu B-GSM 01: WAGO konektor u typu B-GSM 01T: DIN D Anténa: - konektor: SMA, F Rozměry: - skříňka: 170 mm 110 mm 45 mm - EURO karta: 132 mm 186 mm 20 mm (3U 4HP 160 mm) AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 18 z 32

19 GSM modul: - typové označení: GR 47 - výrobce: Sony Ericsson - GSM pásmo: 900 MHz, 1800 MHz - GPRS: Class B, Multislot Class 8 (4+1) - CSD: bps - HSCSD: 2+1 timeslot - SMS zpráva: příjem a odesílání SMS zprávy - SIM karta: 3 V nebo 5 V Hmotnost: - typ B-GSM 01: 600 g - typ B-GSM 01T: 250 g Stupeň krytí: IP 20 Životnost zařízení: min. 15 roků 1 Střední doba mezi poruchami: hodin Teplotní podmínky: - provozní teplota: -25 C až +70 C - skladovací teplota: -25 C až +70 C 2.1. Pracovní podmínky Dle normy ČSN je Přenosové zařízení B-GSM určeno pro pracovní prostředí AB7 (atmosférické podmínky v okolí -25 C až +55 C při relativní vlhkosti 10 % až 100 %), AD1 (výskyt vody zanedbatelný), AE2 (výskyt cizích pevných těles malé předměty). Dle normy ČSN EN je Přenosové zařízení B-GSM určeno do: nadmořské výšky třídy A2, klimatické třídy T1, vlhkosti třídy T1, znečištění úrovně 4C1, 4B1 a 4S1. 1 Životnost a funkčnost Přenosového zařízení B-GSM je závislá na dostupnosti a funkčnosti sítě GSM 900 MHz nebo 1800 MHz. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 19 z 32

20 2.2. Popis prvků na panelech B-GSM Tlačítko COM1 Anténní konektor Obr. 7 Přední panel typu B-GSM Tlačítko COM1 Anténa COM2 IN OUT PWR Obr. 8 Zadní panel B-GSM 01 Legenda: Diody 1 až 6 indikace stavů v B-GSM Tlačítko tlačítko vypnutí / zapnutí modulu B-GSM COM1 konektor sériového portu (RS 232) Anténa anténní konektor SMA COM2 konektor sériového portu (RS 232) IN konektor binárních vstupů OUT konektor binárních výstupů PWR Napájecí konektor Typové provedení B-GSM 01T obsahuje shodné prvky. Výjimka oproti konektorům na zadním panelu provedení B-GSM 01 je, že všechny tyto piny jsou umístěny na jednom konektoru DIN D, viz Obr. 9. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 20 z 32

21 Obr. 9 Zadní konektor typu B-GSM 01T 2.3. Zapojení binárních vstupů IN0, IN1 22 kω IN COM Obr. 10 Schéma zapojení binárních vstupů 2.4. Zapojení binárních výstupů OUT0, OUT1 OUT COM Obr. 11 Schéma zapojení binárních výstupů AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 21 z 32

22 3. Zkoušky Typovou zkoušku zajišťuje výrobce (fa AK signal Brno a.s.) na jednom kusu Přenosového zařízení B-GSM. Skládá se ze všech zkoušek uvedených v Tab. 13. Specifikace jednotlivých zkoušek je uvedena v podkapitolách 3.1 až 3.7. Protokol o typové zkoušce je uložen u výrobce a musí být odběrateli předložen na jeho žádost k nahlédnutí. Kusovou zkoušku provádí výrobce. Výrobce musí vést a uchovávat o kusové zkoušce záznamy, do kterých má zástupce odběratele při přejímání právo nahlédnout, nebo si vyžádat jejich opakování jako zkoušky přejímací. Zkouška Typová Kusová 1. Kontrola provedení Funkční zkouška Zkouška chladem Zkouška suchým teplem Měření izolačního odporu Zkouška přiloženým napětím Zkouška EMC 3.7 Tab. 13 Zkoušky Přenosového zařízení B-GSM 3.1. Kontrola provedení Kontrola provedení se provádí všeobecnou prohlídkou zařízení, kontroluje se vzhled, kompletnost, rozměry a kvalita spojů Funkční zkouška Předpokladem provedení funkční zkoušky je vložená aktivní karta SIM a signál sítě GSM daného operátora. Provede se připojení komunikačních kabelů ke komunikačním portům COM1 a COM2 a antény k Přenosovému zařízení B-GSM. Dále se zkušebním přípravkem propojí vstupy, výstupy a napájení. Zkušební přípravek se připojí k napájecímu zdroji stejnosměrného napětí. Napájecí napětí zařízení se nastaví na hodnotu 24 V DC a napájení vstupů se nastaví na hodnotu 24 V DC. Po přivedení napájecího napětí se automaticky provede start zařízení a přihlášení do sítě GSM daného mobilního operátora. Na LED umístěných na čelním panelu je možné opticky kontrolovat stav tohoto úkonu (svícení LED č. 4 a blikání LED č. 5). Maximální doba startu zařízení a jeho přihlášení do sítě je 30 s. Po úspěšném přihlášení do sítě GSM je vyzkoušena správná funkce napájecího zdroje, antény, karty SIM, GSM modulu GR47 a dohlížecího obvod ATtiny26. Pokud po přivedení napájecího napětí nesvítí žádná LED, tak nefunguje buď napájecí zdroj nebo dohlížecí obvod ATtiny26. Pokud bliká LED č. 1, tak se GSM modul GR47 nepodařilo zapnout. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 22 z 32

23 Pokud trvale svítí LED číslo 1, tak v GSM modulu GR47 nefunguje správně uživatelský script (není vůbec žádný nahraný nebo je poškozený) nebo se nepodařilo přihlásit do sítě nebo není správně vložená karta SIM. Jestliže se zařízení správně přihlásilo do sítě GSM, tak se provede nahrání testovacího scriptu do Přenosového zařízení B-GSM přes komunikační port COM1 a vývojové prostředí M2mpower IDE verze minimálně společnosti Sony Ericsson. Pokud se tato akce provede úspěšně, tak je komunikační port COM1 otestovaný a funkční. Po nahrání se provede RESET zařízení (1x stisk tlačítka pro vypnutí a 1x stisk tlačítka pro zapnutí). Na počítači připojeném ke komunikačnímu portu COM2 spustíme program ComTest. Po funkci RESET se v okně programu ComTest připojeném k danému komunikačnímu portu COM2 vypíše řetězec: APP *** TESTOVACI SW pro B-GSM, APP *** verze scriptu V 1.1. V testovacím programu ComTest se v menu B-GSM spustí funkce Test COM2. Pokud se vypíše zpráva: Test úspěšný, komunikační port COM2 je funkční, tak komunikační port je otestovaný a funkční. Na zkušebním přípravku se stiskne tlačítko č. 0. Pokud se rozsvítí LED na výstupu č. 0, tak vstup č. 0 a výstup č. 0 jsou otestované a funkční. Na zkušebním přípravku se stiskne tlačítko č. 1. Pokud se rozsvítí LED na výstupu č. 1, tak vstup č. 1 a výstup č. 1 jsou otestované a funkční. Celá funkční zkouška se od druhého odstavce této kapitoly zopakuje při změněných hodnotách napětí: napájecí napětí 12 V DC a napětí na vstupu 9 V DC, napájecí napětí 40 V DC a napětí na vstupu 40 V DC Zkouška chladem Provede se zkouška Ab -25/016 dle ČSN EN Vyhodnocení funkční zkouškou, viz kapitola Zkouška suchým teplem Provede se zkouška Bb 70/016 dle ČSN EN Vyhodnocení funkční zkouškou, viz kapitola Měření izolačního odporu Zkouška č. 111 dle normy ČSN pro typ B-GSM 01: Měří se izolační odpor mezi: pinem 3 (PE) a navzájem propojenými piny 1 a 2 napájecího konektoru PWR zkušebním napětím 500 V, pinem 3 (PE) konektoru PWR a navzájem propojenými piny 1, 2 a 3 konektoru IN zkušebním napětím 500 V, AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 23 z 32

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Přenosové zařízení B-GSM ZL 04/2005-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 23. února 2005 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

Záznamové zařízení B2000. Technické podmínky. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

Záznamové zařízení B2000. Technické podmínky. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Záznamové zařízení B2000 Technické podmínky AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-24-01-121, vydání 1 září 2003 Výrobce: AK signal Brno a.s., Plotní 6/56, 602 00 Brno, IČO: 26245507, DIČ:

Více

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením. Katalogový list Vytvořen: 22.6.2004 Poslední aktualizace: 5.listopadu 2007 08:30 Počet stran: 20 2007 Strana 2 OBSAH Základní informace...

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

Založeno 1990. Technická informace o systému 05-05-2004. Jednotka SYTEL-A. 90 x 99 x 115 mm. pracovní teplota -10 až 45 C krytí IP 20

Založeno 1990. Technická informace o systému 05-05-2004. Jednotka SYTEL-A. 90 x 99 x 115 mm. pracovní teplota -10 až 45 C krytí IP 20 Založeno 1990 Systém k synchronizaci času digitálních ochran. Technická informace o systému 05-05-2004. Systém sestává z: Jednotky SYTEL-A Přijímače GPS s anténou Jednotka SYTEL-A. Technické parametry:

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Cable3 Temp-485-Pt100 Frost2 Přehled Temp-485-Pt100

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

TC485. převodník RS232/RS485. malé, jednoduché provedení. galvanické oddělení. 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.

TC485. převodník RS232/RS485. malé, jednoduché provedení. galvanické oddělení. 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041. převodník RS232/RS485 malé, jednoduché provedení galvanické oddělení 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.01 Katalogový list Vytvořen: 5.8.2005 Poslední aktualizace: 3.7.2008 8:53 Počet stran:

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty M E g 6 2 M E g 6 2 M E g 6 2 Indikátor zemních spojení a zkratových proudu MEg6.2 M E g 6 2 Mericí Energetické Aparáty MEgA Měřicí Energetické Aparáty. CHARAKTERISTIKA Indikátor zemních spojení a zkratových

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

TRONIC řada 2000 Regulátor klimatizační jednotky T2008F. Komunikační modul KOM USB. Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000

TRONIC řada 2000 Regulátor klimatizační jednotky T2008F. Komunikační modul KOM USB. Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000 Komunikační modul KOM USB Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Pavel Lašťovka verze: 1.0 říjen 2008 1 Historie revizí: 1.0 základní verze 2 Obsah: 1 Výrobek...4

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19 Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-05-x-... AP02-06-x-... AP02-07-x-... APO2-08-x-... AP02-09-x-... AP02-10-x-... AP02-11-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 červenec 2009, TD-U-19-16 Obsah 1 Úvod...4

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční ZMG400AR/CR řada 2 E550 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh výrobek E550 řady 2, zástupce nejnovější

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis USB485EG Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením Popis Převodník USB485EG je určen k připojení průmyslových zařízení komunikujících po sériové lince RS485/422 k počítači přes rozhranní (port) USB.

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS232 Distributory a oddělovače a RS232 BREAK-DD8 a GS GS-4/4* I Univerzální napájení I Ochrany proti přepětí I 100% galvanické oddělení I Až 64 portů I Plně transparentní DD8 OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ BREAK-DD8-485-UNIT/1U

Více

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05. T SaZ 8/2005

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05. T SaZ 8/2005 První SaZ Plzeň a.s. Wenzigova 8 301 00 Plzeň Technický popis, pokyny pro projektování, pokyny pro montáž a údržbu výrobku Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05 T SaZ 8/2005 V Plzni dne 15.10.2009

Více

Rozhraní pro web s portem pro modem

Rozhraní pro web s portem pro modem 9 232 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem pro modem PXG80-W Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

DISTA Technická dokumentace

DISTA Technická dokumentace DISTA Technická dokumentace Pokyny pro montáž Verze 2.5 Nádražní 88 565 01 CHOCEŇ tel./fax: +420-465471415 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC OBSAH: 1. Úprava konektorů...

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

Záznamové zařízení B2000

Záznamové zařízení B2000 Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Záznamové zařízení B2000 ZL 26/2003-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 19. listopadu 2003 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

USB-1052. komunikaèní modul RS-232, RS-422/485

USB-1052. komunikaèní modul RS-232, RS-422/485 komunikaèní modul RS-232, RS-422/485 Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_com@tedia.cz

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 verze Box Temp-485-Pt100 verze Cable Temp-485-Pt100 verze FROST

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T Číslo dokumentace : 9806 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST M-Bus Master MultiPort 250D Vzdálené odečítání jednotkou M-Bus Až 250 měřidel na jednotku M-Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřičů Podpora primárního, sekundárního

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod Interface pro připojení modulů řady FN485 s komunikací po RS485 pomocí portu RS232 k systému Control4 ÚVOD Modul FN Gateway je určen pro připojení

Více

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9.

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9. PocketHome anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS R10 R9 R8 R7 vstup +5V tl.del pro mazání kódů tl.fce pro výběr kanálu

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868 RFE (WACO Ethernet GateWay rev. 1 ) SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 Tel.: 315 707 111; Fax: 315

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Gate. www.intuity.systems

Gate. www.intuity.systems Gate www.intuity.systems Informace o modulu Proxi Gate Určení Modul je určen pro ovládání vjezdových a garážových bran pomocí mobilního zařízení. Spolupracuje s ovládacími jednotkami různých výrobců. Činnost

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

Cellular Engine XT55 SEA Board verze 1. Uživatelský návod. Verze 1.04

Cellular Engine XT55 SEA Board verze 1. Uživatelský návod. Verze 1.04 EA Cellular Engine XT55 SEA Board verze 1 Uživatelský návod Verze 1.04 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. XT55 SEA Board verze 1, Uživatelský návod, verze 1.04 Datum

Více

OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM

OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM Rf B1 OEM interface představuje kompaktní elektronický modul pro čtení bezkontaktních karet řady EM 4102 kompatibilní. Vlastní návrh interface je univerzálním

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 Choceň T E C H N I C K É P O D M Í N K Y TP 1/04 p r o e l e k t r o n i c k é s t a v ě d l o K - 2 0 0 2 Tyto technické podmínky stanoví základní technické parametry

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice.

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice. Technické informace pro montáž a provoz econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice LOGOaktiv Systém umožňující vzdálené řízení, konfiguraci a dohled bytových stanic LOGOaktiv včetně vzdálených

Více

ixport RS I16O8 Inteligentní modul

ixport RS I16O8 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 18 ixport RS I16O8 Inteligentní modul 16 galvanicky oddělených logických vstupů 8 výstupů s přepínacím kontaktem relé komunikace RS232 nebo

Více

REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace

REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace REGULÁTOR TEPLOTY typ REGU 2198 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

RRAS-MCT/D10 Jednotka IP mikrotelefonu pro kolejová vozidla

RRAS-MCT/D10 Jednotka IP mikrotelefonu pro kolejová vozidla Jednotka IP mikrotelefonu pro kolejová vozidla Návod na obsluhu Verze 1.00 rras-mctd10_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy s přepínacími kontakty pro spínání od malých napětí až po 230V AC 2. maximální proudové zatížení kontaktů: 15A při 120V AC či

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

NÁVOD ZS-020. Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART

NÁVOD ZS-020. Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART JSP Měření a regulace NA0026-2011/07 NÁVOD ZS-020 Oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj bez a s přenosem komunikačního signálu HART Galvanicky odděluje proudový signál a zároveň napájí převodník.

Více

LD232. Prodloužení RS232. Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením. 11. července 2011 w w w. p a p o u c h.

LD232. Prodloužení RS232. Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením. 11. července 2011 w w w. p a p o u c h. Prodloužení RS232 Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením 11. července 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 5.9.2005 Poslední aktualizace: 11.7.2011 9:45

Více