Přenosové zařízení B-GSM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosové zařízení B-GSM"

Transkript

1 Přenosové zařízení B-GSM Technické podmínky AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-032-TP, v.2 leden 2005

2 TECHNICKÉ PODMÍNKY Přenosové zařízení B-GSM AK-032-TP-v2 konečný návrh 01/2005 Přenosové zařízení B-GSM je plně elektronické vyvinuté za účelem bezdrátového přenosu dat v síti GSM z libovolného zdroje dat (REMOTE 96, Záznamové zařízení B2000, ) do libovolného cíle dat (REMOTE 96, servisní PC, ). Pro bezdrátový přenos dat využívá Přenosové zařízení B-GSM služby GPRS, HSCSD a CSD. Dále umožňuje přijímat a odesílat informační SMS zprávy. Za firmu AK signal Brno a.s. technické podmínky schvaluje: Razítko Jméno, funkce, podpis Datum Ing. Pavel Anselmi ředitel S technickými podmínkami souhlasí: Razítko Jméno, funkce, podpis Datum Ing. Jaroslav Randa vedoucí S14 Nahrazuje: Sjednáno: Platí do: AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 2 z 32

3 Projekt Přenosové zařízení B-GSM Dokument Technické podmínky Zpracoval Ing. Jiří Janšta Schválil Ing. Ladislav Polcar Seznam příloh Číslo Název přílohy Přehled vydání Vydání Datum Změny Změnu provedl 1 11/2004 Základní text Jiří Janšta 2 01/2005 Úpravy textu po konzultaci s O14 GŘ ČD Jiří Janšta AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 3 z 32

4 Obsah 1. VŠEOBECNĚ ÚVOD VŠEOBECNÝ POPIS HARDWAROVÁ ČÁST Binární vstupy Ukázka využití binárního vstupu Binární výstupy Ukázka využití binárního výstupu Napájení Komunikace Komunikační port COM Komunikační port COM Pouzdro SOFTWAROVÁ ČÁST PŘENOSOVÉ SLUŽBY GPRS CSD HSCSD SMS TECHNICKÉ PARAMETRY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS PRVKŮ NA PANELECH B-GSM ZAPOJENÍ BINÁRNÍCH VSTUPŮ ZAPOJENÍ BINÁRNÍCH VÝSTUPŮ ZKOUŠKY KONTROLA PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKA ZKOUŠKA CHLADEM ZKOUŠKA SUCHÝM TEPLEM MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO ODPORU ZKOUŠKA PŘILOŽENÝM NAPĚTÍM ZKOUŠKA EMC PŘEDPISY DODAVATELE MONTÁŽ ÚDRŽBA PŘÍPRAVA PROJEKČNÍCH PRACÍ OBCHODNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY DODÁVKY Dodavatel zařízení Rozsah dodávky OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍ DÍLY...28 AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 4 z 32

5 5.4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY POZÁRUČNÍ SERVIS EKOLOGIE PROHLÁŠENÍ DODATEK REJSTŘÍK...32 AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 5 z 32

6 Použité zkratky CSD Firmware GPRS HSCSD HW PC SIM SMS SW TEDIS VPN Circuit Switched Data. Vytáčené datové spojení. SW, který je pevnou součástí zařízení a není odstranitelný při normálním provozu. General Packet Radio Service. Služba, která umožňuje přenášení dat pomocí IP protokolu na infrastruktuře GSM. High Speed Circuit Switched Data. Rychlé vytáčené datové spojení. Hardware. Osobní počítač. Subscriber Identity Module. Modul identifikace účastníka. Short Message Service. Krátká textová zpráva. Software. Přenosové zařízení. Virtual Private Network. Virtuální privátní síť. Související literatura [1.] AK-032-O-v1_B-GSM-navod_pro_obsluhu [2.] AK-032-P-v1_B-GSM-pokyny_pro_projektovani [3.] GR47 GR48 AT Commands Manual R1D Normativní odkazy [4.] ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem [5.] ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik [6.] ČSN EN Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení [7.] ČSN EN Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů [8.] ČSN EN Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů [9.] ČSN EN Obaly - Opakované použití [10.] ČSN EN Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu [11.] ČSN CR Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech [12.] ČSN EN Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad [13.] ČSN EN Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška B: Suché teplo [14.] ČSN Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Elektrické zkoušky elektrických předmětů [15.] ČSN EN Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulsů - zkouška odolnosti [16.] ČSN EN Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impuls - Zkouška odolnosti [17.] ČSN EN Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření [18.] ČSN EN Drážní zařízení Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat Část 2: Komunikace v uzavřených zabezpečovacích systémech [19.] ČSN EN Drážní zařízení Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat Část 2: Komunikace v otevřených zabezpečovacích systémech Seznam obrázků Obr. 1 Blokové schéma HW Přenosového zařízení B-GSM...9 Obr. 2 Připojení binárního vstupu přes volný kontakt...10 Obr. 3 Připojení binárního výstupu na relé...11 Obr. 4 Schéma zapojení kabelu mezi COM1 a přípojným zařízením...12 Obr. 5 Schéma zapojení kabelu mezi COM2 (WAGO ) a přípojným zařízením...13 Obr. 6 Schéma zapojení kabelu mezi COM2 (DIN D) a přípojným zařízením...14 AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 6 z 32

7 Obr. 7 Přední panel typu B-GSM Obr. 8 Zadní panel B-GSM Obr. 9 Zadní konektor typu B-GSM 01T...21 Obr. 10 Schéma zapojení binárních vstupů...21 Obr. 11 Schéma zapojení binárních výstupů...21 Obr. 12 Foto přední části Přenosového zařízení B-GSM typu B-GSM Obr. 13 Foto zadní části Přenosového zařízení B-GSM typu B-GSM Obr. 14 Foto přední části Přenosového zařízení B-GSM typu B-GSM 01T...31 Obr. 15 Foto zadní části Přenosového zařízení B-GSM typu B-GSM 01T...31 Seznam tabulek Tab. 1 B-GSM 01 obsazení pinů pro binární vstupy...10 Tab. 2 B-GSM 01T obsazení pinů pro binární vstupy...10 Tab. 3 B-GSM 01 obsazení pinů pro binární výstupy...10 Tab. 4 B-GSM 01T obsazení pinů pro binární výstupy...11 Tab. 5 B-GSM 01 obsazení pinů napájecího konektoru WAGO Tab. 6 B-GSM 01T obsazení napájecích pinů konektoru DIN D...12 Tab. 7 Port COM1 obsazení pinů...12 Tab. 8 B-GSM 01 obsazení pinů COM Tab. 9 B-GSM 01T obsazení pinů COM Tab. 10 Možnosti komunikace s využitím služby GPRS...15 Tab. 11 Možnosti komunikace s využitím služby CSD...15 Tab. 12 Možnosti komunikace s využitím služby HSCSD...16 Tab. 13 Zkoušky Přenosového zařízení B-GSM...22 Tab. 14 Tabulka odpadů...29 AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 7 z 32

8 1. Všeobecně 1.1. Úvod Pokud je potřeba přenášet data mezi zdrojem dat (např. Záznamové zařízení B2000) a cílem dat (např. servisní PC) a není k dispozici žádné metalické popř. optické vedení, je možné využít bezdrátový přenos dat pomocí sítě GSM daného operátora. Právě pro tento případ vyvinula firma AK signal Brno zařízení pro bezdrátový přenos dat nesoucí název Přenosové zařízení B-GSM Všeobecný popis Přenosové zařízení B-GSM je plně elektronické vyvinuté za účelem bezdrátového přenosu dat v síti GSM z libovolného zdroje dat (REMOTE 96, Záznamové zařízení B2000, ) do libovolného cíle (REMOTE 96, servisní PC, ). Pro bezdrátový přenos dat využívá Přenosové zařízení B-GSM služby GPRS, HSCSD a CSD. Dále umožňuje přijímat a odesílat informační SMS zprávy. Data přenášená přes Přenosové zařízení B-GSM nejsou opatřena žádnými obranými údaji proti modifikaci přenášených dat přes otevřené komunikační prostředí definovanými v normě ČSN EN Přes Přenosové zařízení B-GSM se mohou přenášet pouze data, která nemají vliv na bezpečnost. Při každé aplikaci Přenosového zařízení B-GSM je vždy nutné zvážit, zda připojení tohoto zařízení ke zdroji dat nebo cíli dat nenaruší podmínku uzavřeného přenosového systému, jak je definován v normě ČSN EN Zařízení B GSM obsahuje: komunikační port COM1 rozhraní RS 232, komunikační port COM2 rozhraní RS 232, 2x binární vstup, 2x binární výstup. V základním provedení se dodává Přenosové zařízení B-GSM ve skříňce. Základní modul ve skříňce má typové označení B-GSM 01. Základní modul Přenosového zařízení B-GSM je také možné dodat ve formě EURO karty, pro umístění na sběrnici procesní stanice TEDIS. Toto provedení má typové označení B-GSM 01T. Přednosti Přenosového zařízení B-GSM: možná náhrada chybějícího nebo nevyhovujícího metalického vedení, malé rozměry, mechanická odolnost, snadná montáž a demontáž, široký rozsah napájení, je určeno pro snadný a rychlý přenos dat, AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 8 z 32

9 snadné nasazení na systém REMOTE 96 a Záznamové zařízení B2000 (výrobce AK signal Brno a.s.), volitelný přenos dat pomocí dostupných služeb sítě GSM (GPRS, CSD, HSCSD nebo SMS), možné nasazení v extrémních podmínkách (-25 C až +70 C) Hardwarová část Jádrem Přenosového zařízení B GSM je GSM modul GR47 firmy SonyEricsson. Dále je součástí přenosového zařízení mikroprocesor ATtiny26 firmy ATMEL, který vykonává dohled nad GSM modulem GR47. Základní provedení Přenosového zařízení B-GSM umožňuje přenášet bezdrátově data pomocí služeb sítě GSM, z libovolného komunikačního portu zařízení B-GSM na libovolný komunikační port zařízení B-GSM nebo na zařízení XDA (kapesní počítač s integrovaným GSM modulem). Základní provedení obsahuje dva komunikační porty s rozhraním RS 232. Přenosové zařízení B-GSM je napájeno ze zdroje stejnosměrného napětí v rozsahu 12 V DC až 40 V DC. Obr. 1 Blokové schéma HW Přenosového zařízení B-GSM Binární vstupy Přenosové zařízení B-GSM obsahuje dva binární vstupní obvody pro snímání stavů přiloženého napětí. Parametry těchto binárních vstupů jsou definované v kapitole 2. Vstupní 2 piny (IN0, IN1) jsou obsazeny vstupními signály proti jednomu společnému pólu (IN COM). Vstupy jsou proti napájecímu napětí, proti výstupům a proti kostře galvanicky odděleny (500 V AC ). Vstupní signály ze sledované technologie se přivedou na přechodovou svorkovnici a z ní do Přenosového zařízení B-GSM. U provedení B-GSM 01 jsou tyto binární vstupy vyvedeny na zadním čele pomocí 3-pinového konektoru s označením IN (viz Obr. 8). Zakončeny jsou konektorem WAGO V následující Tab. 1 je uvedeno obsazení pinů tohoto konektoru pro binární vstupy. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 9 z 32

10 Pin Signál 1 IN0 vstup 0 2 IN1 vstup 1 3 IN COM společný COM Tab. 1 B-GSM 01 obsazení pinů pro binární vstupy U provedení B-GSM 01T jsou tyto binární vstupy vyvedeny na konektoru DIN D. V následující Tab. 2 je uvedeno obsazení pinů tohoto konektoru pro binární vstupy. Pin Signál C26 IN0 vstup 0 A24 IN1 vstup 1 C24 IN COM společný COM Tab. 2 B-GSM 01T obsazení pinů pro binární vstupy Ukázka využití binárního vstupu Pro připojení vstupního signálu z technologie se přednostně využívá volných kontaktů příslušných relé. Na Obr. 2 je zobrazen princip připojení. B-GSM IN0, IN1 mezilehlý rozvod technologie zařízení R +D IN COM -D Obr. 2 Připojení binárního vstupu přes volný kontakt Binární výstupy Přenosové zařízení B-GSM obsahuje dva binární výstupní obvody pro spínání relé nebo obvodů. Parametry těchto binárních výstupů jsou definované v kapitole 2. Výstupní 2 piny (OUT0, OUT1) jsou obsazeny výstupními signály proti jednomu společnému pólu (OUT COM). Výstupy jsou proti napájecímu napětí, proti vstupům a proti kostře galvanicky odděleny (500 V AC ). Výstupní signály se přivedou z Přenosového zařízení B-GSM na přechodovou svorkovnici a z ní se připojí do ovládané technologie. U provedení B-GSM 01 jsou tyto binární výstupy vyvedeny na zadním čele pomocí 3-pinového konektoru s označením OUT (viz Obr. 8). Zakončeny jsou konektorem WAGO V následující Tab. 3 je uvedeno obsazení pinů tohoto konektoru pro binární výstupy. Pin Signál 1 OUT0 výstup 0 2 OUT1 výstup 1 3 OUT COM společný COM Tab. 3 B-GSM 01 obsazení pinů pro binární výstupy AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 10 z 32

11 U provedení B-GSM 01T jsou tyto binární výstupy vyvedeny na konektoru DIN D. V následující Tab. 4 je uvedeno obsazení pinů tohoto konektoru pro binární výstupy. Pin Signál C22 OUT0 výstup 0 A20 OUT1 výstup 1 C20 OUT COM společný COM Tab. 4 B-GSM 01T obsazení pinů pro binární výstupy Ukázka využití binárního výstupu Na Obr. 3 je zobrazen princip využití binárních výstupů. B-GSM OUT0, OUT1 mezilehlý rozvod technologie zařízení R +D OUTCOM -D Obr. 3 Připojení binárního výstupu na relé Napájení Obě verze Přenosového zařízení B-GSM (B-GSM 01, B-GSM 01T) jsou konstruovány pro napájení ze zdroje stejnosměrného napětí. Napětí musí být v mezích deklarovaných v kap. 2. Tavná pojistka uvnitř přístroje zajistí odpojení Přenosového zařízení B-GSM od napájecí sběrnice v případě poruchy. V případě, že dojde k přepálení pojistky, je třeba kontaktovat servis, viz kapitola Přenosové zařízení B-GSM má nízkou klidovou spotřebu (max. 500 mw), při aktivním vysílání dat do sítě GSM má spotřebu přibližně 5 W. Napájení, pro obě typové provedení Přenosového zařízení B-GSM, je řešeno tak, že je možné si libovolně zvolit polaritu na napájecím konektoru. U provedení B-GSM 01 je obsazení jednotlivých pinů konektoru (WAGO ), určeného pro přívod napájecího napětí, dáno v Tab. 5. Tento 3-pinový konektor je umístěn na zadním panelu B-GSM a je označen PWR (viz Obr. 8). Pin Signál 1 +/- 2 -/+ 3 PE Tab. 5 B-GSM 01 obsazení pinů napájecího konektoru WAGO U provedení B-GSM 01T jsou napájecí piny vyvedeny na konektoru DIN D. Obsazení napájecích pinů je uvedeno v Tab. 6. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 11 z 32

12 Pin Signál C18 +/- A16 -/+ C16 PE Tab. 6 B-GSM 01T obsazení napájecích pinů konektoru DIN D Komunikace Přenosové zařízení B-GSM disponuje dvěma komunikačními porty. V následujících podkapitolách jsou podrobně definovány technické parametry těchto komunikačních portů Komunikační port COM1 Komunikační port COM1 má komunikační rozhraní RS 232 s konfigurovatelnými parametry (komunikační rychlost, řízení toku dat). Tento port je zakončen konektorem Cannon 9M (viz Obr. 7, konektor COM1) ve všech provedeních Přenosového zařízení B-GSM. Obsazení jednotlivých pinů na portu COM1 je uvedeno v Tab. 7. Obr. 4 Schéma zapojení kabelu mezi COM1 a přípojným zařízením Pin Signál 1 NC 2 RxD 3 TxD 4 NC 5 GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 POWER TO BLUETOOTH (3,6 V/ 50 ma) Tab. 7 Port COM1 obsazení pinů Konfigurovatelné parametry komunikačního portu COM1 jsou: komunikační rychlost: bps až bps (viz AT příkaz AT+IPR v dokumentu [3.]), řízení toku dat: žádné, hardwarové RTS/CTS, softwarové Xon/Xof (viz AT příkaz AT+IFC v dokumentu [3.]). Nekonfigurovatelné parametry: počet stopbitů 1, počet datových bitů 8, parita: žádná. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 12 z 32

13 Dodavatel Přenosového zařízení B-GSM nastavil parametry komunikačního portu COM1 následovně: komunikační rychlost: bps, řízení toku dat: HW řízení (RTS/CTS), počet stopbitů 1, počet datových bitů 8, parita: žádná Komunikační port COM2 Komunikační port COM2 má komunikační rozhraní RS 232. Je možné konfigurovat parametry (komunikační rychlost, řízení toku dat). Konfigurovatelné parametry komunikačního portu COM2 jsou: komunikační rychlost: bps až bps, řízení toku dat: žádné, RTS/CTS. Nekonfigurovatelné parametry: počet stopbitů 1, počet datových bitů 8, parita: žádná. U provedení B-GSM 01 je port COM2 zakončen 6-pinovým konektorem WAGO (viz Obr. 8). Obsazení jednotlivých pinů konektoru COM2 je uvedeno v Tab. 8. Pin Signál 1 Tx 2 Rx 3 RTS 4 CTS 5 GND 6 PE Tab. 8 B-GSM 01 obsazení pinů COM2 Obr. 5 Schéma zapojení kabelu mezi COM2 (WAGO ) a přípojným zařízením U provedení B-GSM 01T je komunikační port COM2 vyveden na konektoru DIN D. Obsazení jednotlivých pinů pro komunikační port COM2 je uvedeno v Tab. 9. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 13 z 32

14 Pin Signál A32 Tx C32 Rx A30 RTS C30 CTS A28 GND C28 PE Tab. 9 B-GSM 01T obsazení pinů COM2 Obr. 6 Schéma zapojení kabelu mezi COM2 (DIN D) a přípojným zařízením Dodavatel Přenosového zařízení B-GSM nastavil parametry komunikačního portu COM2 následovně: komunikační rychlost: bps, řízení toku dat: HW řízení (RTS/CTS), počet stopbitů 1, počet datových bitů 8, parita: žádná Pouzdro Přenosové zařízení B-GSM je v provedení B-GSM 01 umístěno do lehké pevné hliníkové skříňky o rozměrech 170 mm 110 mm 45 mm, povrchově ošetřené černým eloxem. Na předním čele skříňky jsou konektor pro komunikační port COM1 a anténu, indikační LED a tlačítko. Druhé čelo je osazeno 6-pinovým konektorem pro komunikační port COM2, 3-pinovým konektorem pro vstupy, 3-pinovým konektorem pro výstupy a 3-pinovým konektorem pro napájení. Stupeň krytí je IP 20 pouzdro není nijak vodotěsné ani prachotěsné. Přenosové zařízení B-GSM v provedení B-GSM 01T je určeno pro umístění přímo na sběrnici procesní stanice TEDIS. Tento typ není umístěn v žádné skříňce. Rozměr provedení B-GSM 01T je dán standardním rozměrem EURO karty, viz kapitola Softwarová část Software Přenosového zařízení B-GSM je umístěn v GSM modulu GR47, tzv. script. Tento script umožňuje uživateli využívat jednotlivé přenosové služby (GPRS, HSCSD, CSD) a odesílat, přijímat a zpracovávat SMS zprávy. Správná funkce tohoto scriptu je indikována na LED umístěných na předním čelním panelu. Na správnou funkci GSM modulu GR47 dohlíží mikroprocesor ATtiny26. V případě, že script nevykonává správně svoje funkce (viz kapitola 1.5), zajistí SW tohoto dohlížecího mikroprocesoru RESET GSM modulu GR47 (nedefinovaný stav GSM modulu GR47 max. 3 minuty). Dále dohlížecí obvod také AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 14 z 32

15 zajišťuje dohled nad vypnutým stavem Přenosového zařízení B-GSM, na které je přivedeno napájecí napětí. Pokud je na Přenosové zařízení B-GSM přivedeno napájecí napětí (viz kapitola 1.3.3) a je vypnuté, tak po cca 5 hodinách v tomto stavu zajistí dohlížecí obvod zapnutí GSM modulu GR Přenosové služby Přenosové zařízení B-GSM zajišťuje přístup k přenosovým službám GPRS, HSCSD, CSD a SMS, které poskytuje operátor sítě GSM, jehož kartu SIM chceme v zařízení používat GPRS Tato služba je dostupná pouze tehdy, je-li aktivovaná na SIM kartě v daném Přenosovém zařízení B-GSM. Dvě Přenosová zařízení B-GSM je možné spolu spojit pomocí služby GPRS, pokud je na obou kartách SIM aktivní statická IP adresa a obě statické IP adresy náleží jedné VPN. Komunikace pomocí této služby je závislá na konfiguraci zařízení, viz Tab. 10. Port zařízení 1 Port zařízení 2 Dostupnost COM1 COM1 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola COM1 COM2 Výchozí nastavení COM2 COM1 Výchozí nastavení COM2 COM2 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola Tab. 10 Možnosti komunikace s využitím služby GPRS Službu GPRS je možné použít pro aktualizaci času v Přenosovém zařízení B-GSM. Pro tento případ nemusí být na dané kartě SIM statická IP adresa, postačí pouze dynamická IP adresa. Aktivovaná služba GPRS automaticky zajišťuje i dynamickou IP adresu CSD Tato služba je dostupná pouze tehdy, je-li aktivovaná na SIM kartě v daném Přenosovém zařízení B-GSM. Přenos dat pomocí této služby se vždy realizuje v režimu BOD - BOD. Přenosová rychlost je až bps. Komunikace pomocí této služby je závislá na konfiguraci zařízení, viz Tab. 11. Port zařízení 1 Port zařízení 2 Dostupnost COM1 COM1 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola COM1 COM2 Výchozí nastavení COM2 COM1 Výchozí nastavení COM2 COM2 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola Tab. 11 Možnosti komunikace s využitím služby CSD Datové spojení pomocí služby CSD mezi dvěmi Přenosovými zařízeními B-GSM se automaticky přeruší, pokud se cca 1 minutu nepřenáší žádná data HSCSD Tato služba je dostupná pouze tehdy, je-li aktivovaná na SIM kartě v daném Přenosovém zařízení B-GSM. Přenos dat pomocí této služby se vždy realizuje v režimu BOD - BOD. Přenosová rychlost je až bps, ovšem mezi Přenosovými zařízeními AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 15 z 32

16 B-GSM je pouze bps. Komunikace pomocí této služby je závislá na konfiguraci zařízení, viz Tab. 12. Port zařízení 1 Port zařízení 2 Dostupnost COM1 COM1 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola COM1 COM2 Výchozí nastavení COM2 COM1 Výchozí nastavení COM2 COM2 Vyžaduje konfiguraci servis viz kapitola Tab. 12 Možnosti komunikace s využitím služby HSCSD Datové spojení pomocí služby HSCSD mezi dvěmi Přenosovými zařízeními B-GSM se automaticky přeruší, pokud se cca 1 minutu nepřenáší žádná data SMS Tato služba je dostupná pouze tehdy, je-li aktivovaná na SIM kartě v daném Přenosovém zařízení B-GSM. Služba je závislá na konfiguraci zařízení. SMS zprávy na Přenosovém zařízení B-GSM je možné provozovat v režimu dotaz odpověď a současně v režimu tzv. vyžádaných zpráv, kdy zařízení automaticky bez dotazu generuje SMS zprávy na předem definované stavy. Dále Přenosové zařízení B-GSM disponuje službou tzv. přeposílání SMS zpráv, kdy zařízení připojená ke komunikačním portům COM1 a COM2 mohou generovat datové rámce, které Přenosové zařízení B-GSM konvertuje do SMS zprávy a tuto zprávu odešle. Zařízení připojená přes komunikační port COM1 musí dodržet datový formát AT příkazu AT+CMGS (více viz dokument [3.]). Zařízení připojená přes komunikační port COM2 musí akceptovat datový formát Přenosového zařízení B-GSM. Tento formát je znak začátku datového rámce, 13 znaků telefonní číslo, 160 znaků text SMS zprávy a znak konce datového rámce. Přenosové zařízení B-GSM pro službu SMS disponuje mechanismem dohledu nad odesíláním SMS zpráv. Pokud se nepodaří zprávu SMS odeslat, tak se zařadí do zásobníku neodeslaných SMS zpráv. Mechanismus dohledu nad odesíláním SMS zpráv každou další minutu od neúspěšného odeslání SMS zprávy odesílá neúspěšně odeslanou SMS zprávu znovu. Maximální počet pokusů pro odeslání SMS zprávy je 5. Velikost zásobníku neodeslaných SMS zpráv je 10 SMS zpráv. Funkce v režimu dotaz odpověď: aktivace / deaktivace výstupů, aktivace výstupů na předem definovanou dobu, dotaz na stav vstupů, dotaz na stav vstupů Záznamového zařízení B2000, dotaz na počet odeslaných SMS z Přenosového zařízení B-GSM, požadavek na výmaz počítadla odeslaných SMS zpráv, dotaz na verzi firmware Přenosového zařízení B-GSM, aktivace / deaktivace denního nastavení času v Přenosovém zařízení B-GSM z internetu. Funkce v režimu vyžádaná zpráva: na základě stavu vstupů odeslání definované SMS zprávy. Funkce v režimu přeposílání zpráv: příjem datového rámce ze zařízení připojeného přes komunikační port COM1 (dodržení datového formátu AT příkazu AT+CMGS, více viz dokument [3.]) a jeho odeslání do sítě GSM jako SMS, AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 16 z 32

17 příjem datového rámce ze zařízení připojeného přes komunikační port COM2 (vhodný datový formát) a jeho odeslání do sítě GSM jako SMS. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 17 z 32

18 2. Technické parametry Napájení: - napájecí napětí: 12 V DC až 40 V DC - odběr proudu: max. 1 A - vnitřní jištění: T 2 A - izolační odpor: > 50 MΩ - galvanické oddělení: 500 V AC proti kostře, anténě, binárním vstupům a výstupům - konektor u typu B-GSM 01: WAGO konektor u typu B-GSM 01T: DIN D Parametry binárních vstupů (0,1): - stejnosměrné napětí, aktivní stav 9 V DC až 40 V DC - stejnosměrné napětí, neaktivní stav: 0 V DC až 1 V DC - střídavé napětí, aktivní stav: 9 V AC až 40 V AC / max. 400 Hz - střídavé napětí, neaktivní stav: 0 V AC až 0,7 V AC / max. 400 Hz - vstupní proud: 1 ma při 24 V DC - galvanické oddělení: 500 V AC proti napájení, kostře, anténě a binárním výstupům - konektor u typu B-GSM 01: WAGO konektor u typu B-GSM 01T: DIN D Parametry binárních výstupů (0,1): - spínané napětí: max. 40 V DC a 40 V AC / max. 400 Hz - spínaný proud: max. 0,1 A - galvanické oddělení: 500 V AC proti napájení, kostře, anténě a binárním vstupům - konektor u typu B-GSM 01: WAGO konektor u typu B-GSM 01T: DIN D Komunikační port COM1: - rozhraní: RS rychlost: bps až bps - konektor: Canon 9M Komunikační port COM2: - rozhraní: RS rychlost: bps až bps - konektor u typu B-GSM 01: WAGO konektor u typu B-GSM 01T: DIN D Anténa: - konektor: SMA, F Rozměry: - skříňka: 170 mm 110 mm 45 mm - EURO karta: 132 mm 186 mm 20 mm (3U 4HP 160 mm) AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 18 z 32

19 GSM modul: - typové označení: GR 47 - výrobce: Sony Ericsson - GSM pásmo: 900 MHz, 1800 MHz - GPRS: Class B, Multislot Class 8 (4+1) - CSD: bps - HSCSD: 2+1 timeslot - SMS zpráva: příjem a odesílání SMS zprávy - SIM karta: 3 V nebo 5 V Hmotnost: - typ B-GSM 01: 600 g - typ B-GSM 01T: 250 g Stupeň krytí: IP 20 Životnost zařízení: min. 15 roků 1 Střední doba mezi poruchami: hodin Teplotní podmínky: - provozní teplota: -25 C až +70 C - skladovací teplota: -25 C až +70 C 2.1. Pracovní podmínky Dle normy ČSN je Přenosové zařízení B-GSM určeno pro pracovní prostředí AB7 (atmosférické podmínky v okolí -25 C až +55 C při relativní vlhkosti 10 % až 100 %), AD1 (výskyt vody zanedbatelný), AE2 (výskyt cizích pevných těles malé předměty). Dle normy ČSN EN je Přenosové zařízení B-GSM určeno do: nadmořské výšky třídy A2, klimatické třídy T1, vlhkosti třídy T1, znečištění úrovně 4C1, 4B1 a 4S1. 1 Životnost a funkčnost Přenosového zařízení B-GSM je závislá na dostupnosti a funkčnosti sítě GSM 900 MHz nebo 1800 MHz. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 19 z 32

20 2.2. Popis prvků na panelech B-GSM Tlačítko COM1 Anténní konektor Obr. 7 Přední panel typu B-GSM Tlačítko COM1 Anténa COM2 IN OUT PWR Obr. 8 Zadní panel B-GSM 01 Legenda: Diody 1 až 6 indikace stavů v B-GSM Tlačítko tlačítko vypnutí / zapnutí modulu B-GSM COM1 konektor sériového portu (RS 232) Anténa anténní konektor SMA COM2 konektor sériového portu (RS 232) IN konektor binárních vstupů OUT konektor binárních výstupů PWR Napájecí konektor Typové provedení B-GSM 01T obsahuje shodné prvky. Výjimka oproti konektorům na zadním panelu provedení B-GSM 01 je, že všechny tyto piny jsou umístěny na jednom konektoru DIN D, viz Obr. 9. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 20 z 32

21 Obr. 9 Zadní konektor typu B-GSM 01T 2.3. Zapojení binárních vstupů IN0, IN1 22 kω IN COM Obr. 10 Schéma zapojení binárních vstupů 2.4. Zapojení binárních výstupů OUT0, OUT1 OUT COM Obr. 11 Schéma zapojení binárních výstupů AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 21 z 32

22 3. Zkoušky Typovou zkoušku zajišťuje výrobce (fa AK signal Brno a.s.) na jednom kusu Přenosového zařízení B-GSM. Skládá se ze všech zkoušek uvedených v Tab. 13. Specifikace jednotlivých zkoušek je uvedena v podkapitolách 3.1 až 3.7. Protokol o typové zkoušce je uložen u výrobce a musí být odběrateli předložen na jeho žádost k nahlédnutí. Kusovou zkoušku provádí výrobce. Výrobce musí vést a uchovávat o kusové zkoušce záznamy, do kterých má zástupce odběratele při přejímání právo nahlédnout, nebo si vyžádat jejich opakování jako zkoušky přejímací. Zkouška Typová Kusová 1. Kontrola provedení Funkční zkouška Zkouška chladem Zkouška suchým teplem Měření izolačního odporu Zkouška přiloženým napětím Zkouška EMC 3.7 Tab. 13 Zkoušky Přenosového zařízení B-GSM 3.1. Kontrola provedení Kontrola provedení se provádí všeobecnou prohlídkou zařízení, kontroluje se vzhled, kompletnost, rozměry a kvalita spojů Funkční zkouška Předpokladem provedení funkční zkoušky je vložená aktivní karta SIM a signál sítě GSM daného operátora. Provede se připojení komunikačních kabelů ke komunikačním portům COM1 a COM2 a antény k Přenosovému zařízení B-GSM. Dále se zkušebním přípravkem propojí vstupy, výstupy a napájení. Zkušební přípravek se připojí k napájecímu zdroji stejnosměrného napětí. Napájecí napětí zařízení se nastaví na hodnotu 24 V DC a napájení vstupů se nastaví na hodnotu 24 V DC. Po přivedení napájecího napětí se automaticky provede start zařízení a přihlášení do sítě GSM daného mobilního operátora. Na LED umístěných na čelním panelu je možné opticky kontrolovat stav tohoto úkonu (svícení LED č. 4 a blikání LED č. 5). Maximální doba startu zařízení a jeho přihlášení do sítě je 30 s. Po úspěšném přihlášení do sítě GSM je vyzkoušena správná funkce napájecího zdroje, antény, karty SIM, GSM modulu GR47 a dohlížecího obvod ATtiny26. Pokud po přivedení napájecího napětí nesvítí žádná LED, tak nefunguje buď napájecí zdroj nebo dohlížecí obvod ATtiny26. Pokud bliká LED č. 1, tak se GSM modul GR47 nepodařilo zapnout. AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 22 z 32

23 Pokud trvale svítí LED číslo 1, tak v GSM modulu GR47 nefunguje správně uživatelský script (není vůbec žádný nahraný nebo je poškozený) nebo se nepodařilo přihlásit do sítě nebo není správně vložená karta SIM. Jestliže se zařízení správně přihlásilo do sítě GSM, tak se provede nahrání testovacího scriptu do Přenosového zařízení B-GSM přes komunikační port COM1 a vývojové prostředí M2mpower IDE verze minimálně společnosti Sony Ericsson. Pokud se tato akce provede úspěšně, tak je komunikační port COM1 otestovaný a funkční. Po nahrání se provede RESET zařízení (1x stisk tlačítka pro vypnutí a 1x stisk tlačítka pro zapnutí). Na počítači připojeném ke komunikačnímu portu COM2 spustíme program ComTest. Po funkci RESET se v okně programu ComTest připojeném k danému komunikačnímu portu COM2 vypíše řetězec: APP *** TESTOVACI SW pro B-GSM, APP *** verze scriptu V 1.1. V testovacím programu ComTest se v menu B-GSM spustí funkce Test COM2. Pokud se vypíše zpráva: Test úspěšný, komunikační port COM2 je funkční, tak komunikační port je otestovaný a funkční. Na zkušebním přípravku se stiskne tlačítko č. 0. Pokud se rozsvítí LED na výstupu č. 0, tak vstup č. 0 a výstup č. 0 jsou otestované a funkční. Na zkušebním přípravku se stiskne tlačítko č. 1. Pokud se rozsvítí LED na výstupu č. 1, tak vstup č. 1 a výstup č. 1 jsou otestované a funkční. Celá funkční zkouška se od druhého odstavce této kapitoly zopakuje při změněných hodnotách napětí: napájecí napětí 12 V DC a napětí na vstupu 9 V DC, napájecí napětí 40 V DC a napětí na vstupu 40 V DC Zkouška chladem Provede se zkouška Ab -25/016 dle ČSN EN Vyhodnocení funkční zkouškou, viz kapitola Zkouška suchým teplem Provede se zkouška Bb 70/016 dle ČSN EN Vyhodnocení funkční zkouškou, viz kapitola Měření izolačního odporu Zkouška č. 111 dle normy ČSN pro typ B-GSM 01: Měří se izolační odpor mezi: pinem 3 (PE) a navzájem propojenými piny 1 a 2 napájecího konektoru PWR zkušebním napětím 500 V, pinem 3 (PE) konektoru PWR a navzájem propojenými piny 1, 2 a 3 konektoru IN zkušebním napětím 500 V, AK-032-TP, v.2 Přenosové zařízení B-GSM (Technické podmínky) strana 23 z 32

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559

NÁVOD K VÝROBKU. Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 TP-355300/a NÁVOD K VÝROBKU Digitální záznamník ZEPAREX 559 typ 559 POUŽITÍ - k dálkovému měření a záznamu až dvanácti fyzikálních veličin různých rozsahů jako alternativa zapisovačů se záznamovým papírem,

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

5. Profesionáln a komponenty tová komunikace) JABLOTRON

5. Profesionáln a komponenty tová komunikace) JABLOTRON 5. Profesionáln lní ústředny a komponenty (drátov tová a bezdrátov tová komunikace) JABLOTRON Přednášející: Cvičící: Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak@fel.cvut.cz tel.: 2 2435 2267 Ing. Tomáš Vítek

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX Návod k obsluze SWebBox-BA-cs-36 Verze 3.6 CZ Právní ustanovení SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Právní ustanovení Informace obsažené v

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka VÝDEJNÍ STOJANY OCEAN EURO LPG Instalační a uživatelská příručka Dokument: Výdejní stojany OCEAN EURO LPG, Instalační a uživatelská příručka Soubor: IN026 CZ_OceanLPGInstalInstrukceRev01 Revize & Datum:

Více

PATRIOT XI Instalační návod. Instalační návod. Ver. 02_cz. Eurosat Cs spol. s r. o. Rev. 13/10

PATRIOT XI Instalační návod. Instalační návod. Ver. 02_cz. Eurosat Cs spol. s r. o. Rev. 13/10 Instalační návod Ver. 02_cz OBSAH 1 POPIS... 3 1.1 ÚVODEM...3 1.2 POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ POUŽITÍ...3 2 ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD (EKJ)...4 2.1 FUNKCE ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD...4 2.1.1 Automatická kniha jízd...4

Více

NÁVOD P5310, P5311. Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací. Tento dokument platí pro výrobní čísla 10090000 a vyšší.

NÁVOD P5310, P5311. Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací. Tento dokument platí pro výrobní čísla 10090000 a vyšší. JSP Měření a regulace Převodníky - NB0824-2 - 2013/12 NÁVOD P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Univerzální převodník pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Unifikovaný

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Monitorování polohy pohybujícího

Více