Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3759 Schválení ověřovatelů 66. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 66. schůze RM Karviné konané dne , a to paní Ing. Ladu Pluhařovou a pana Petra Madeu Schválení programu 66. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 66. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 4 - KP - Námět komise sociální. Doplnění programu č. 5 - KT - Dluh Ing. Rostislava Cyříka Povolení těžby OKD, a.s., Dolu ČSM v 5. kře DP Louky Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nevydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru - OKD, a.s., Dolu ČSM v porubu , z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 17

2 3762 Dokumentace E.I.A. k záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1236/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: vydat souhlasné stanovisko k dokumentaci E.I.A. záměru KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v domě č. p na tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě ze dne a Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v domě č. p na ulici Nedbalova v Karviné-Novém Městě ze dne uzavřené mezi RPG Byty, s.r.o. a statutárním městem Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v domě č. p na tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě ze dne a Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů v domě č. p na ulici Nedbalova v Karviné-Novém Městě ze dne uzavřené mezi RPG Byty, s.r.o. a statutárním městem Karviná, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě Návrh na provedení rozpočtových opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 17

3 3765 Zajištění zimní údržby místních komunikací na území města Karviné pro období 2009/2010 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1237/2009/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: schválila plán zimní údržby místních komunikací na území města Karviné pro období 2009/2010 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Příspěvky na sportovní činnost v roce 2009 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1238/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout příspěvky na sportovní činnost v roce 2009: Příjemce IČ částka v Kč Krajské středisko volného času Juventus ,-- Moravskoslezský klub judo Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Kovona Karviná ,-- SKI klub Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Baník Karviná ,-- Junior tenis Karviná ,-- Wheel klub Karviná ,-- Sportovní klub krasobruslení Karviná ,-- SK Karviná ,-- Sportovní klub TKD WTF Karviná ,-- CELKEM , Souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy o partnerství Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 17

4 Úkol: 1239/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: udělit souhlas Základní škole, Mendelova k uzavření smlouvy o partnerství s Lucas Cranach Schule, Německo a Základní školou s mateřskou školou Hurbanova v Martině na Slovensku v rámci aktivity Comenius - Projekty partnerství škol, v Programu celoživotního učení, v projektu Fit für Europa (Fit pro Evropu) Projekt Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1240/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: uzavřít s Moravskoslezským krajem, IČO Smlouvu o financování grantového projektu, na základě níž přijme statutární město Karviná dotaci ve výši Kč ,20 (slovy: Dvacetčtyřimiliónydevětsetosmdesátsedmtisícsedmsettřicetjedna koruna česká 20/100), na realizaci projektu Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do doby uplynutí udržitelnosti projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1241/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: uzavřít Smlouvu o partnerství bez finanční spoluúčasti se základními školami, uvedenými v příloze č. 1 k tomuto usnesení, na základě níž bude statutární město Karviná po dobu udržitelnosti projektu spolupracovat s jednotlivými základními školami v rámci projektu Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků s tím, že jednotlivé základní školy se nebudou na projektu podílet finančně, finanční náklady ponese statutární město Karviná z prostředků poskytnutých Moravskoslezským krajem v rámci projektu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do doby uplynutí udržitelnosti projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1242/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 17

5 udělit základním školám zřízeným statutárním městem Karviná, uvedeným v příloze č. 1 k tomuto usnesení, souhlas k uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti se statutárním městem Karviná v projektu Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného Moravskoslezským krajem Uzavření smlouvy o podnájmu a krátkodobých podnájmech nebytových prostor v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1243/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: , se sídlem Majakovského 2217/9 Karviná-Mizerov, kat. území Karviná-město a podnájemcem panem Markem Balážem, Na Kopci 2058/2, Karviná-Mizerov, jejímž předmětem bude podnájem bufetu a kuchyně o rozloze 117,3 m2 na dobu určitou od do , za podmínky, že nájemné bude činit Kč 1,-- (slovy: Jedna koruna česká)/m2/rok. Služby (teplo,světlo,voda) budou účtovány dle skutečnýh nákladů. Úhrada nájemného a služeb bude příjmem základní umělecké školy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1244/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: udělit souhlas Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizaci, IČ: , se sídlem Majakovského 2217/9 Karviná-Mizerov, kat. území Karviná-město k uzavírání krátkodobých podnájmů s třetími osobami jako podnájemci, jejichž předmětem bude podnájem koncertního sálu včetně balkonu o rozloze 185,9 m2, komorního sálu o rozloze 106,3 m2 a galerie o rozloze 275,8 m2 na dobu 5 hodin/den. Úhradu za krátkodobé podnájmy stanoví ředitelka školy a bude příjmem základní umělecké školy Řešení nájmu bytu č. 11 v domě čp. 752/41, ulice Haškova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 17

6 uzavřít, z příčin uvedených v důvodové zprávě, s Vězeňskou službou České republiky, Věznicí Karviná, se sídlem Fryštátská 178, Karviná-Fryštát, zastoupenou ředitelem věznice plk. JUDr. Jánem Lazárem, dohodu o zániku nájmu k bytu č. 11 v domě čp. 752/41, ulice Haškova, Karviná-Ráj, k datu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít, z příčin uvedených v důvodové zprávě, s Mgr. Rostislavem Feberem nájemní smlouvu k obecnímu bytu č. 11 o velikosti 1+2 v domě čp. 752/41, ulice Haškova, Karviná-Ráj. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné od na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, z příčin uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvu s panem Robertem Glozarem k bytu č. 55 v domě s pečovatelskou službou č. p. 814, ulice Borovského, Karviná-Ráj v majetku statutárního města Karviné, z příčiny uvedené v důvodové zprávě. Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku s účinností od Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 17

7 3772 Výpovědi z nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vypovědět nájmy z bytů v majetku statutárního města Karviné nájemcům dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Opětovné uzavření nájemní smlouvy k bytu v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít opětovně nájemní smlouvu s paní Dagmar Jeništovou k obecnímu bytu č. 8 v domě č. p. 646, ulice Haškova, Karviná-Ráj v majetku statutárního města Karviné. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy Uzavření smlouvy na pronájem garáže č. 87, č. p. 691/7, ulice Sovova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o nájmu garáže č. 87 v domě č. p. 691/7, ulice Sovova, Karviná-Ráj na dobu neurčitou, nejpozději od , s roční výší čistého nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním garáže včetně DPH, které jsou uvedeny v evidenčním a výpočtovém listu, který je přílohou a nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemné bude stanoveno dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy s panem Mariánem Omastou, bytem Sovova 844/2, Karviná-Ráj. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 17

8 3775 Uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1417/9, nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1417/9, nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město na dobu neurčitou, nejpozději od , s roční výší čistého nájemného včetně DPH, která je uvedena v evidenčním a výpočtovém listu, který je přílohou a nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemné bude stanoveno dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy s paní Lenkou Elenou Bílkovou, IČ Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu garáže č. 4, č. p. 769/16, ulice Alšova, Karviná-Fryštát Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s Mgr. Annou Šajdlerovou, bytem Studentská 2362/12, Karviná-Mizerov, dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu garáže č.j. NP 56/G-7/97/Po ze dne Na základě tohoto dodatku dojde ke změně smlouvy o nájmu garáže č.j. NP 56/G-7/97/Po ze dne tak, že nájemcem se místo Jana Šajdlera stává pozůstalá manželka Mgr. Anna Šajdlerová, bytem Studentská 2362/12, Karviná-Mizerov Uzavření smlouvy na pronájem garáže č. 1, č. p. 2402/16, ulice Cihelní, Karviná-Nové Město Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o nájmu garáže č. 1 v domě č. p. 2402/16, ulice Cihelní, Karviná-Nové Město na dobu neurčitou, nejpozději od , s roční výší čistého nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v sovislosti s užíváním garáže včetně DPH, které jsou uvedeny v evidenčním a výpočtovém listu, který je přílohou a nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemné bude stanoveno dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy s panem Antonínem Havránkem, bytem Cihelní 2401/18, Karviná-Nové Město. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 17

9 3778 Žádost o umístění sídla nově zakládaného bytového družstva Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělit nově zakládanému bytovému družstvu souhlas s umístěním sídla právnické osoby na dobu neurčitou, pro právnickou osobu a na adresu ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Uzavření nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Karviné při vzájemné výměně bytů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělit souhlas s dohodami o výměně bytů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončit nájemní vztahy v bytech ve vlastnictví statutárního města Karviné s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení dohodou, a to ke dni, který bude předcházet dni, kdy nabudou účinnosti nové nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s nájemci, uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, v souvislosti s výměnou bytů nové nájemní smlouvy s tím, že počátek účinnosti nájemní smlouvy bude uveden v nájemní smlouvě, doby nájmů dle původních nájemních smluv zůstanou zachovány a výše nájemného bude uvedena v evidenčním listu bytu, který bude přílohou nájemních smluv Žádost Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2262, tř. Těreškovové v Karviné-Mizerově o uhrazení částky Kč ,-- Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uhradit Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2262, tř. Těreškovové v Karviné-Mizerově, PSČ , IČ Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 17

10 , za opravu schodiště nebytového prostoru, který je v majetku statutárního města Karviné v domě č. p. 2262, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, částku Kč ,-- (slovy: Šedesátdvatisícečtyřista korun českých), převodem na účet společenství vlastníků jednotek, nejpozději do , z důvodu provedení stavebních úprav nebytového prostoru v rámci revitalizace domu Prodej bytů statutárního města Karviná v částech Karviná-Nové Město a Karviná-Mizerov - jmenování komisí Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovat komisi pro otevírání obálek v souvislosti s veřejnou zakázkou Prodej bytů statutárního města Karviná v částech Karviná-Nové Město a Karviná-Mizerov ve složení: Členové: Ing. Helena Bogoczová - vedoucí OSM JUDr. Renata Hamrlová - vedoucí oddělení bytového Mgr. Leona Piskorzová - právnička KT Náhradníci: Markéta Jędrzejková - zástupkyně vedoucí OSM Božena Gašová - zaměstnankyně oddělení bytového Mgr. Pavel Kawulok - právník KT Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovat hodnotící komisi v souvislosti s veřejnou zakázkou Prodej bytů statutárního města Karviná v částech Karviná-Nové Město a Karviná-Mizerov ve složení: Členové: Ing. Jan Wolf - náměstek primátora PhDr. Roman Nogol - tajemník Petr Hnízda - RECTE.CZ, s.r.o. Mgr. Petr Dyszkiewicz - člen RM Dana Gezová - předsedkyně bytové komise Náhradníci: Tomáš Hanzel - primátor Ing. Zbyněk Gajdacz - náměstek primátora Jana Šenková - RECTE.CZ, s.r.o. Bc. Miloslav Pawlica - člen RM Vladislava Brdíčková - členka bytové komise 3782 Ukončení nájemní smlouvy - Jindřich Berbalk Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1245/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 17

11 uzavřít s panem Jindřichem Berbalkem dohodu o ukončení nájemní smlouvy, na základě níž dojde k ukončení nájemní smlouvy číslo NS 35/827/02/OMaR/Mo ze dne uzavřené mezi Městem Karviná, IČ: , se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, a Jindřichem Berbalkem na pronájem části pozemku p. č. 411/11 o výměře 10 m2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, ke dni Smlouva o právu provést stavbu - LIFT COMPONENTS, s.r.o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1246/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: uzavřít se společností LIFT COMPONENTS, s.r.o., se sídlem Na Novém Poli 383/3, Karviná-Staré Město, IČ , v souladu s 86 odst. 2 písm. a) a 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu těchto objektů: - SO 01 - Skladovací a expediční hala na části pozemku p. č. 540/62 - SO 02 - Zpevněná plocha - parkoviště na části pozemku p. č. 540/69 - Dešťová kanalizace na částech pozemků p. č. 540/61, 540/62, 540/27 a p. č. 540/69 - Oplocení areálu na částech pozemků p. č. 540/61 a 540/62, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, realizovaných v rámci stavby pod společným názvem Rozšíření výrobního areálu firmy LIFT COMPONENTS s.r.o., 2. etapa - Expediční a skladovací hala tak, jak je zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, a to na dobu určitou, tj. do data uzavření kupní smlouvy na převod pozemků do majetku společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o Pronájem pozemku - Petr Šilhár Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1247/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: vzala na vědomí informativní zprávu o variantách ukončení nájemního vztahu k pozemku parc. č v katastrálním území Ráj, obec Karviná, dle nájemních smluv uzavřených Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupeným vedoucí územního pracoviště Pozemkového fondu ČR v Ostravě na adrese Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 2, IČ , s nájemcem panem Petrem Šilhárem. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 17

12 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1248/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: uzavřít s panem Petrem Šilhárem Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 36 N 07/70 ze dne a Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 37 N 07/70 ze dne , kdy předmětem obou citovaných nájemních smluv je pronájem části pozemku parc. č v katastrálním území Ráj, obec Karviná, a na základě dodatků bude změněno záhlaví těchto nájemních smluv tak, že pronajímatel Pozemkový fond České republiky se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupený Ing. Danielou Sitkovou, vedoucí územního pracoviště Pozemkového fondu ČR v Ostravě na adrese Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 2, IČ , zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664, bude nahrazen pronajímatelem statutárním městem Karviná a bude správně uvedeno rodné číslo nájemce pana Petra Šilhára. Současně bude oběma dodatky upraven článek V., odst. 4) obou nájemních smluv tak, že nájemné bude hrazeno na účet pronajímatele, tj. statutárního města Karviné, vedený u České spořitelny, a. s. Karviná-Fryštát, číslo /0800. Ostatní ujednání obou nájemních smluv zůstanou nezměněná. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1249/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: uložila Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné jednat s ČR - Pozemkovým fondem o nabytí pozemku parc. č. 1331/15, orná půda, o výměře 566 m 2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, do vlastnictví statutárního města Karviné Odstoupení od nájemních smluv - CALYPSO-INFORMAČNÍ SYSTÉMY s. r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1250/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: odstoupit od nájemní smlouvy číslo NS 21/2286/98-99/OMaR/Ca na pronájem části pozemku p. č. 1624/215 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná uzavřené s panem Romanem Plecou, IČ: , která přešla na základě smlouvy o prodeji podniku na společnost CALYPSO-INFORMAČNÍ SYSTÉMY s. r. o., IČ: s tím, že odstoupení od smlouvy bude doručeno společnosti CALYPSO-INFORMAČNÍ SYSTÉMY s. r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 17

13 Úkol: 1251/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: odstoupit od nájemní smlouvy číslo NS 66/1690/99/OMaR/Ca na pronájem části pozemku p. č. 2417/74 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná uzavřené s panem Romanem Plecou, IČ: , která přešla na základě smlouvy o prodeji podniku na společnost CALYPSO-INFORMAČNÍ SYSTÉMY s. r. o., IČ: s tím, že odstoupení od smlouvy bude doručeno společnosti CALYPSO-INFORMAČNÍ SYSTÉMY s. r. o Realizace 10. ročníku soutěže Vánoce v Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1252/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: schválila realizovat v souladu se Zásadami soutěže Vánoce v Karviné v rámci Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě - podprogramu Propagace malého a středního podnikání 10. ročník soutěže Vánoce v Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1253/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: schválila v souladu se Zásadami soutěže Vánoce v Karviné v rámci Programu podpory malého a středního podnikání a zaměstnanosti ve městě - podprogramu Propagace malého a středního podnikání komisi pro hodnocení 10. ročníku soutěže Vánoce v Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostorů - úřadovna Magistrátu města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 17

14 Úkol: 1254/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: ukončit Smlouvu o nájmu nebytových prostorů ze dne , ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen smlouva ) uzavřenou s pronajímatelem, společností RPG RE Commercial, s.r.o., se sídlem: Gregorova 3/2582, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: , a to dohodou ke dni Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory o celkové výměře 42,7 m 2 v domě čp na ulici Úřednické v Karviné-Dolech a účelem smlouvy je využití nebytových prostor pro umístění úřadovny Magistrátu města Karviné Dluh Ing. Rostislava Cyříka Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušit usnesení Rady města Karviné č ze dne v plném znění Odměna paní Naděždě Kubicové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy, Žižkova Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1255/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: stanovit odměnu paní Naděždě Kubicové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy, Žižkova, ve výši dle důvodové zprávy Stanovení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 17

15 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila za podmínek uvedených v důvodové zprávě celkový počet zaměstnanců (pracovních míst) statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné v pracovním poměru - s účinností od fyzický počet zaměstnanců 397, přepočtený počet zaměstnanců 396,8 - s účinností od fyzický počet zaměstnanců 395, přepočtený počet zaměstnanců 394,8 - s účinností od fyzický počet zaměstnanců 393, přepočtený počet zaměstnanců 392, Zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné na základě dohod o pracovní činnosti na Odboru školství a kultury na dobu určitou od do takto: fyzický počet zaměstnanců 57, přepočtený počet zaměstnanců 15, Nájemní smlouvy na hrobová místa Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí uzavřené nájemní smlouvy na hrobová místa dle důvodové zprávy Petice - nefunkční kanalizace v domě č. p. 1635, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí petici - nefunkční kanalizace v domě č. p. 1635, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město, včetně způsobu vyřízení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 17

16 3794 Námět komise bezpečnostní a prevence Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí námět komise bezpečnostní a prevence ze dne Informativní zpráva o činnosti společnosti Technické služby Karviná, a. s., za čtvrtletí roku 2009 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti společnosti Technické služby Karviná, a. s., za čtvrtletí roku Informativní zpráva o činnosti společnosti STaRS Karviná, s.r.o., za čtvrtletí roku 2009 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti společnosti STaRS Karviná, s.r.o., za čtvrtletí roku Námět komise sociální Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 17

17 námět komise sociální ze dne Informativní zprávy Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí informativní zprávy: a) informace z porady uvolněných funkcionářů konané dne , b) výběrová řízení konaná u MMK v měsíci listopadu 2009, c) informaci o požáru objektu v majetku statutárního města Karviné na ul. Marklovické č. p. 457 v Karviné-Hranicích dne z pov. Ing. Zbyněk Gajdacz, v. r.... Tomáš Hanzel primátor z pov. Mgr. Petr Juras, v. r.... Ing. Zbyněk Gajdacz náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-66-KP-přílohy k usnesení.pdf přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 17

18 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Návrh na provedení rozpočtových opatření Text Odbor místního hospodářství přesun výdajů určených na jmenovité akce v údržbě - "Oprava povrchu MK ul. Studentské", "Dopravní infrastruktura", "Opravy obřadní síně na pohřebišti v Karviné-Ráji" za účelem posílení výdajů na jmenovitou akci investiční - "Cyklotrasa podél řeky Olše" a na pohřebnictví přesun výdajů určených na tržiště a cestovní ruch za účelem posílení výdajů na veřejnou službu přesun výdajů určených na veřejné prostranství za účelem posílení výdajů Fondu statické dopravy přesun výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem posílení výdajů na jmenovitou akci investiční - "PD revitalizace zeleně a návrh modelace terénu v prostoru od mostu přes Olši ke kruhovému objezdu, tř. 17. listopadu (POKROK)" a na jmenovitou akci v údržbě - "Oprava čerpací stanice loděnice" zdroje (v tis. Kč) výdaje (v tis. Kč) -122,00 22,00 100,00-100,00 100,00-300,00 300,00-270,00 178,00 92,00 Odbor školství a kultury zapojení státní limitní dotace na akci "Město Karviná-rekonstrukce venkovního sportoviště Karviná-Mizerov, ul. Majakovského" (ÚZ 98858) Odbor životního prostředí zapojení zdrojů ze zůstatku Fondu životního prostředí vázaných ve finančním vypořádání za rok 2008 za účelem financování zvýšených výdajů v oblasti monitoringu ovzduší a poskytnutí dotace Technickým službám Karviná, a.s. na pokrytí nákladů spojených s výměnou kovových kontejnerů za kontejnery plastové Odbor správy majetku přesun nevyčerpaných finančních prostředků určených na akci "Prolínání kultur aneb Známe se navzájem" Městskému domu kultury Karviná za účelem financování dalších celoměstských akcí Odbor sociálních věcí zapojení navýšení účelové dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle změny rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13235) přesun prostředků z příspěvků zdravotně postiženým za účelem posílení příspěvků na zdravotní a sociální péči-pobyt klientů v Novém domově Odbor vnitřních věcí zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálněprávní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2009 (ÚZ 98216) 5 000, ,00 800,00 800,00-36, , ,00-27,00 27,00 24,75 24,75 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 1 / 2

19 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Text zdroje (v tis. Kč) výdaje (v tis. Kč) Kancelář primátora zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálněprávní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2009 (ÚZ 98216) přesun výdajů z rozpočtu Odboru investic za účelem posílení investičních výdajů oddělení autoprovozu přesun prostředků z výdajů zastupitelstva a repre a věcných darů za účelem posílení investičních výdajů oddělení autoprovozu 25,25 25,25 150,00-200,00 200,00 Kancelář tajemníka zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálněprávní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2009 (ÚZ 98216) mzdové výdaje soc. a zdrav. pojištění 1 740, ,00 441,88 Městská policie Karviná zvýšení převodu z vlastních fondů ve vazbě na propočet podílu sociálního fondu Odbor investic přesun výdajů určených na rekonstrukci kulturního domu Družba do rozpočtu Kanceláře primátora za účelem posílení investičních výdajů oddělení autoprovozu Městský dům kultury Karviná přesun nevyčerpaných finančních prostředků určených na akci "Prolínání kultur aneb Známe se navzájem" z rozpočtu Odboru správy majetku za účelem financování dalších celoměstských akcí Celková výše navržených rozpočtových úprav 20,00 20,00-150,00 36, , ,88 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 2 / 2

20 Příloha č. 1 k usnesení Technické služby Karviná, a.s. Bohumínská č Karviná - Nové Město telefon: fax: PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/ srpen 2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne 04.09.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 83. schůze Rady města Karviné konané dne 25.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3789 Schválení

Více

Plán zimní údržby 2014-2015

Plán zimní údržby 2014-2015 Plán zimní údržby 2014-2015 Provádí: Ašské služby, s.r.o Zimní údržba obsah 1. Úvod organizace zimní údržby (všeobecně) 2. Odpovědné osoby 3. Směnné rozdělení služeb 4. Okruhy a prostory pro zimní údržbu

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 Název kapitoly Strana I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 2-5 II. Stručný životopis kronikáře

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více