DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....7 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti....9 Sociální pomoc všeobecné otázky....9 Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci...16 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...28 Sociální pomoc všeobecné otázky Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Obyvatelstvo, migrace ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

4 4

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY ; Slovensko Rodná čísla přidělená na Slovensku a jejich použitelnost v České republice. / ŠTEFKO, Martin In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 34.: -lit. Deskriptory: ; ; SR; řízení; zab. sociální ; mezinárodní Pracovněprávní aktuality (sledované období : ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.5-9. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Zelené karty. (Postup při získávání zelené karty. Zelená karta typu A, B nebo C. Skončení platnosti zelené karty). Zjednodušení povolování pobytu cizinců v České republice. Daňové poradenství. (mj. daně z příjmů; superhrubý základ daně; pojistné placené zaměstnavatelem; vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců). Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; vztahy pracovní; zaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zaměstnanci státní; mzdy; rovnost; diskriminace; diskriminace pracovní; doba pracovní; dovolená; práce-cizinci; politika migrační; daně; vzdělávání-výcvik; rekvalifikace; pojistné; daně z příjmu; právo pracovní SIG: uložené 948 Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových grafech Praha: MPSV, s. - ISBN Základní informace o působnosti MPSV. Charakteristika důchodového systému. Statistické ukazatele z oblasti důchodů ( ). Nemocenské pojištění, ukazatele ( ). Dávky státní sociální podpory; vývoj výdajů na dávky SSP ( ). Dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Zásadní změny v oblasti sociálních služeb; zařízení sociálních služeb v r. 2007; ukazatele pečovatelské služby ( ); sociální péče o děti ( ). Příjmy obyvatel : vývoj reálných příjmů domácností a reálné mzdy ( ); vývoj mzdové diferenciace mezi odvětvími ( ); sociální příjmy obyvatel ( ). Základní informace o trhu práce. Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS). Vývoj výdajů na sociální ochranu ( ). Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; důchody; důchod průměrný; výdaje sociální; zab. nemocenské; nemocenské; podpora sociální; dávky; pomoc sociální; příspěvek na péči; potřebnost; služby sociální; trh práce; ukazatele; zaměstnanost; nezaměstnanost; uchazeči o práci; příležitosti pracovní; ochrana sociální; statistika 5

6 DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Průměrný starobní důchod se od ledna 2009 zvýší o 330 Kč. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 1. Od ledna 2009 se procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2009 zvýší o 4,4 %. Průměrný vyplácený starobní důchod tak dosáhne bez patnácti korun hranice Kč. Podíl jeho výše k průměrné mzdě tak zůstane v roce 2009 na úrovni roku 2008, tj. 40,2 %. Deskriptory: ; důchod starobní; zvýšení; valorizace; důchod průměrný; důchodyvalorizace Kdy lze dostat pozůstalostní důchod. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 18. Vysvětlení problematiky nároku na pozůstalostní důchod po osobách, které podnikaly. Jak se vypočte pozůstalostní důchod. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod vdovský; důchod sirotčí; podmínky nároku; samostatní; výpočet Péče o jiné osoby v rodině a další změny v důchodovém pojištění. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 10 (2008), s Autor se zaměřuje na významné změny, které se týkají důchodů ve vazbě na rodinné příslušníky nebo osoby žijící spolu v domácnosti, a to na vyměřování důchodů osobám, které pečovaly o osoby závislé na pomoci jiné osoby (případně o osoby bezmocné podle dřívějších předpisů, a na vyměřování důchodů pozůstalých. Pokrač. Deskriptory: ; pomoc sociální v rodině; zab. důchodové; důchody; výpočet; důchodyvýše; základ vyměřovací; doba pojištění; doba započitatelná; péče o osobu blízkou Opatrovnictví nesvéprávných osob ve vztahu ke správě majetku opatrovance. / HOVOR- KA, Daniel In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), s. 5-9.: -lit. Rozbor některých aspektů týkajících se správy majetku nesvéprávných osob, mj. např. zastoupení opatrovance opatrovníkem při přijímání transferů v sociální oblasti. Deskriptory: ; právo občanské; důchody; výplata-způsob; dávky Péče o jiné osoby v rodině a další změny v důchodovém pojištění? (2.). / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), Pokrač. s Pokračování výkladu nového ustanovení 19a zákona o důchodovém pojištění, který nabude účinnosti 1. července 2009, publikovaného v č. 10/2008 časopisu. Následuje výklad vyměřování důchodu pozůstalým. Deskriptory: ; péče o osobu blízkou; zab. důchodové; výpočet; pozůstalí Ženy se s důchodem smiřují snadněji než muži. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 2. Stručná informace o rozdílech ve vnímání života v důchodovém věku mezi ženami a muži. Deskriptory: ; ženy; důchodci; odchod do důchodu; muži 6

7 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 396. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 128(2008),s První, druhá, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu. Deskriptory: ; zab. nemocenské; základ vyměřovací; výše; MPSV Nemocenské od 1. září In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 2. Změna ve výši nemocenského za první tři dny pracovní neschopnosti (karantény). Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské Nový zákon o nemocenském pojištění. / KALINOVÁ, Lidmila In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s : -lit. Zákon č. 187/2006 Sb., který vstoupí v účinnost 1. ledna 2009, upravuje nemocenské pojištění komplexně - vztahuje se nejen na zaměstnance civilního sektoru, ale zahrnuje také pojištění příslušníků ozbrojených složek a osob samostatně výdělečně činných, jejichž pojištění dosud bylo upraveno samostatnými zákony. - Okruh pojištěných osob: zaměstnanosti, změny v okruhu pojištěných zaměstnanců oproti stávající právní úpravě, smluvní zaměstnanci, zaměstnané osoby, osoby SA, zahraniční zaměstnanci. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zákonodárství; osoby; podmínky nároku Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s Místo výkonu zaměstnání. Doba trvánmí zaměstnání. Rozhodný příjem. Pojištění při zaměstnání malého rozsahu. Doplněno příklady. Deskriptory: ; zab. nemocenské; podmínky nároku ; EU Jednatel společnosti s ručením omezeným ze státu EU a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s Jak zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) postupuje v případě, kdy je jednatelem společnosti osoba s bydlištěm ve státě Evropské unie - úprava, která platila do konce r a postup od 1. ledna Deskriptory: ; pojištění zdravotní; cizinci; péče zdravotní; řízení; zaměstnavatelé; EU Nejčastější důvody k uznání osob zdravotně znevýhodněných. / WERNEROVÁ, Julie In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s Uveden přehled nejčastějších zdravotních důvodů žádostí o uznání osob zdravotně znevýhodněných LPS úřadů práce v r. 2007: pořadí příčin uznání, procento neuznání v nejčastěji zastoupených kapitolách 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí. Poznatky vyplývající z rozboru jednotlivých kapitol. Deskriptory: ; invalidita; invalidita-služba posudková; stav zdravotní; nemocní 7

8 Nemocenské pojištění od Tisková zpráva MPSV ze dne 4.září In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.2-4.:tab. Změny, které přinese nový zákon o nemocenském pojištění od 1.ledna Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; neschopnost pracovní; nemocenské; základ vyměřovací; mzdy; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; zákonodárství Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s Výklad k uvedené problematice. - I.Změna zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. (Výkon další dohodnuté práce přesčas je výkonem práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Dohoda o další dohodnuté práci přesčas musí být sjednána i vypovězena písemně. Zaměstnanec nesmí být k sjednání výkonu další dohodnuté práce přesčas nucen. Povinnosti zaměstnavatele související s výkonem další dohodnuté práce přesčas. Výkon další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví je časově omezen). II.Změna zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Závěr. Deskriptory: ; zdravotnictví; zdravotníci; vztahy pracovní; doba pracovní; práce přesčasová; právo pracovní; zaměstnavatelé; vyjednávání kolektivní; VÚPSV Kontrola zdravotní pojišťovny u zaměstnavatele. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s Provádění kontroly. Zaměření kontroly. Druhy kontrol. Doklady, které zdravotní pojišťovny vyžadují. Řešení pohledávek, vzniklých na základě kontroly. Prvořadý zájem zdravotních pojišťoven. Pravděpodobná výše pojistného. Nepředložení dokladů ke kontrole. Odstranění tvrdosti zákona. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; pojištění zdravotní; pojistné; pojistnévýše; kontrola; zákonodárství Zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s Právní výklad doplněný názornými příklady z praxe. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; pojištění zdravotní; pojistné; zákonodárství DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Maminky se mohou těšit na vyšší mateřskou. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 3.:tab. Tabulka: Jak se od 1. ledna 2009 změní výše pěněžité pomoci v mateřství podle měsíční hrubé mzdy. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dávky; výše 8

9 Kdy je nárok na příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory. / BURDOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 10 (2008), s. 5-8.:tab. Výklad uvedené problematiky ve smyslu 24 až 28 zákona č. 117/1995 Sb.,o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Deskriptory: ; podpora sociální; příspěvek na bydlení; podmínky nároku ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Důležité údaje. Zaměstnanost. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 40. Tabulka uvádějící výši: minimální mzdy, nejnižší zaručené mzdy, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, délky podpůrčí doby, možného přivýdělku. Deskriptory: ; zaměstnanost; mzda minimální; zab. v nezaměstnanosti; rekvalifikace; souběh SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Problematická novela zákona o sociálních službách. / KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s Třináct zásadních připomínek Národní rady osob se zdravotním postižením k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Deskriptory: ; zákonodárství; služby sociální; MPSV; příspěvek na péči; podmínky nároku; výše; služba posudková; asistence osobní; ústavy; pracovníci sociální; vězni Rakousko V Rakousku je mnoho věcí jinak. / KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s. 4. Fungování sociálních úřadů v Rakousku. Kompetence sociálních úřadů. Organizace pomoci zdravotně postiženým osobám. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Využívání různých terapeutických, rehabilitačních nebo rekvalifikačních dílen. Činnost úřadů práce. Institut právní ochrany osob se zdravotním postižením v zaměstnání. Péče o osoby se zdravotním postižením neschopné pracovat spadají do kompetence místních úřadů sociální péče. Výše příspěvku na péči. Financování příspěvků na péči. Péče o osoby starší 65 let. Deskriptory: Rakousko; správa; orgány správní; postižení; financování; invalidita; příspěvek na péči; výše; podmínky nároku; služba posudková; politika zaměstnanosti; práce chráněná; ochrana sociální; staří Jak se projevuje syndrom vyhoření a komu hrozí. / ROHLÍKOVÁ, Petra In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 10 (2008), s : -lit. Charakter práce v péči o dlouhodobě nemocné či umírající. S čím se zaměstnanec - rodinný příslušník pečující o dlouhodobě nemocné denně setkává. Projevy syndromu vy- 9

10 hoření. Příčiny v kontextu péče o dlouhodobě nemocné. Prevence tohoto syndromu. Co nám syndrom vyhoření přináší do života. Deskriptory: ; zdravotníci; pracovníci sociální; služby sociální; pečovatelé; péče dlouhodobá SIG: Do 1481 New system of social services financing: myths and mistakes.[nový systém financování sociálních služeb: mýty a omyly.] / PRŮŠA, Ladislav In: Acta VŚFS. ľ Roč. 2, č. 2(2008), s , lit., obr., tab.. - ISSN X Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem příspěvku je analyzovat některé mýty a omyly, které se bezprostředně dotýkají efektivnosti tohoto systému. Pozornost je věnována především analýze výsledků dotačního řízení, které upravuje zákon o sociálních službách; analýze některých poznatků o způsobu využívání příspěvku na péči k zabezpečení péče o vlastní osobu; důsledkům stárnutí populace na potřebu služeb pro staré občany v souvislosti se změnou systému financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; financování; stárnutí; demografie; vývoj; VÚPSV Výplata dávek prostřednictvím elektronické karty. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Moderní obec. - Roč.14, č. 11 (2008), s. 47.:obr. Plánované změny v systému poskytování pomoci v hmotné nouzi platné od 1. ledna Zavedení nového způsobu výplaty dávky - elektronického platebního prostředku. Názory MPSV na novou formu výplaty sociálních dávek. Deskriptory: ; dávky; výplata-způsob; pomoc sociální; zákonodárství; MPSV; technika výpočetní POSTIŽENÍ OBČANÉ 384. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 124(2008),s Změna zákona o znakové řeči. Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob. Komunikační systémy vycházející z českého jazyka. Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Změna dalších zákonů. Deskriptory: ; postižení sluchově; postižení zrakově; vzdělávání-výcvik; práva sociální; pomůcky; kompenzace Práce je šance lidsky žít. / SVOBODOVÁ, Božena In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s. 12. Problematika zaměstnávání postižených osob. Proč zaměstnávat postižené osoby. Opatření na podporu zaměstnávání postižených osob. Nutnost výchovy celé společnosti k pozitivnímu chápání potřeb postižených osob. Deskriptory: ; postižení; práce-postižení; zaměstnavatelé; politika zaměstnanosti; sociologie; bariéry 10

11 Dopady reformy na zaměstnanost zdravotně postižených. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 2.:obr., tab. Vyhodnocení dopadů reformy na zaměstnanost zdravotně postižených - porovnání vyplácení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za pololetí roku 2008 ve srovnání s koncem roku Tabulka: Přehled vybraných ukazatelů příspěvku od r Deskriptory: ; postižení; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; financování; prácepostižení; zaměstnanost Několik poznámek na téma nevidomí a práce. / MICHÁLEK, Miroslav - MATYSKOVÁ, Kateřina In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s. 13. Míra nezaměstnanosti u osob se zrakovým postižením. Příčiny vysoké nezaměstnanosti zrakově postižených osob. Argumenty zaměstnavatelů v neprospěch zaměstnávání zrakově postižených osob (obavy z malé výkonnosti, vyšší nemocnosti, vysokých nákladů na vytvoření speciálního pracovního místa apod.). Překážky na straně zrakově postižených (nízká kvalifikace, nedostatek motivace ad.). Využívání projektů financovaných evropskými fondy. Deskriptory: ; postižení zrakově; zaměstnanost; bariéry; zaměstnavatelé; nezaměstnanost; motivace; vzdělávání-výcvik; financování; EU; fondy; zaměstnatelnost; vytváření prac. příležitostí Studijní program pro handicapované. In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s. 8. Aktivity Soukromé obchodní akademie v Žatci na pomoc postiženým studentům. Vzdělávací projekt pro osoby s různým zdravotním omezením "Nejste sami". Jde o program pětiletého distančního studia oboru ekonomika a podnikání, zakončeného maturitní zkouškou. Studium je organizováno jako kombinace samostatného studia a soustředění v budově Soukromé obchodní akademie v Žatci. Financování projektu. Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; projekty; financování; nadace; bariéry; postižení Každý desátý občan má zdravotní postižení. Unikátní průzkum Českého statistického úřadu. / WINTER, Jaroslav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s :obr., tab. Výsledky výběrového šetření, které provedl ČSÚ v roce Výzkum osob se zdravotním postižením v ; definice "zdravotně postižené osoby". Struktura postižených osob z hlediska pohlaví, věku, typu postižení, vzdělání. Faktory ovlivňující míru ekonomické aktivity u osob se zdravotním postižením. Struktura ekonomicky aktivních zdravotně postižených osob. Struktura vyplácených dávek zdravotně postiženým osobám (plný nebo částečný invalidní důchod, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí důchod); závislost na věku zdravotně postižené osoby. Deskriptory: ; postižení; výzkum; statistika; struktura populace; definice; populace ekonomicky aktivní; důchody Ti nejdrsnější seberou peníze z výplaty rovnou. / LIZNEROVÁ, Alice In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s :obr. Problematika zaměstnávání zdravotně postižených osob. Rozhovor s Lenkou Kohoutovou, ředitelkou organizace "Bezbariérové pracoviště tolerance". Vznik, činnost, financování 11

12 organizace. Projekt zaměstnávání osob s postižením. Zneužívání příspěvků na zaměstnávání ze strany zaměstnavatelů. Nutnost ochrany práv postižených osob. Deskriptory: ; postižení; zaměstnanost; diskriminace pracovní; organizace neziskové; politika zaměstnanosti; právo pracovní; projekty; financování Chráněné dílny a současný problém zaměstnanců se zdravotním postižením. / SCHUMA- NOVÁ, Kristina In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s. 5. Změna systému finančních dotací pro zaměstnavatele provozující chráněné dílny (od 1. ledna 2008). Finanční příspěvky od úřadů práce musí být využity výhradně a pouze na náklady související se mzdou zaměstnance. Praktiky, které používají zaměstnavatelé při obcházení zákona. Deskriptory: ; práce chráněná; postižení; politika zaměstnanosti; úřady práce; zaměstnavatelé; financování; mzdy EU Práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. / HAUEROVÁ, Marie In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s. 6. Posílení práv osob se zdravotním postižením přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě; účinnost nařízení od 26.července Základní principy pro přepravu osob se zdravotním postižením; povinnosti provozovatele letiště. Praktické rady pro hladký a bezproblémový průběh cestování. Deskriptory: EU; zákonodárství; postižení; práva lidská mezinárodní V květnu vstoupila v platnost Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. /PŮROVÁ, Veronika In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s. 7. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením jako první mezinárodní legislativní dokument tohoto charakteru. Nutnost ratifikace Úmluvy a sladění národní legislativy se směrnicemi Úmluvy. Úmluva upravuje na mezinárodní úrovni práva osob se zdravotním postižením v různých oblastech života (přístup ke vzdělání, bydlení, zdravotní péče, zaměstnávání, rovné postavení před zákonem atd.). Deskriptory: Mezinárodní; OSN; dohody; styky mezinárodní; zákonodárství; postižení; práva sociální; diskriminace; rovnost Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých. Co přináší nový zákon? In: Gong. - Roč.37, č (2008), s. 32.:obr. Příprava novely zákona o znakové řeči s názvem "Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob". Obsah nového zákona. Přínos nového zákona pro neslyšící, ohluchlé, hluchoslepé osoby. Zákon dává těmto osobám kromě jiného právo svobodně si zvolit některý z komunikačních systémů, a to podle vlastních potřeb. Deskriptory: ; postižení sluchově; zákonodárství; postižení zrakově; práva lidská 12

13 Nová tradice ŠŠŠ CAMP. / KRATOCHVÍLOVÁ, Kristina In: Gong. - Roč.37, č (2008), s :obr. Reportáž z druhého ročníku letního deaf freestyle campu (mezinárodního campu pro neslyšící holky, kluky a jejich přátele) s názvem "ŠŠŠ CAMP", který se konal v Jeseníkách ve Štítech (Acrobat Park Valeše Valenty) a na Dolní Moravě (UMF Bikepark) v srpnu Program campu: skoky na trampolíně, snowbord, freeski, bike fourcross atd. Rozhovory s účastníky campu. Deskriptory: ; postižení sluchově; čas volný; sport Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem. / VRCHOTOVÁ, Jitka In: Gong. - Roč.37, č (2008), s :obr. Podmínky získání průkazek mimořádných výhod pro potřebné osoby. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod (I., II., III. stupně). Co představují mimořádné výhody. Přehled slev, osvobození od poplatků, příspěvků atd. Postup při vyřizování průkazky mimořádných výhod. Deskriptory: ; postižení sluchově; podmínky nároku; výhody; dávky; zákonodárství; potřebnost; služba posudková; práva sociální; invalidita; řízení Tradice a svátky neslyšících. / TOMEK, Lukáš In: Gong. - Roč.37, č (2008), s. 4-5.:obr. Přehled vybraných akcí ze života neslyšících lidí: Společenský ples neslyšících, oslavy založení klubů a spolků, Dny otevřených dveří, Miss neslyšící, Tříkrálové setkání, přehlídka Mluvící ruce, Mezinárodní festival pantomimy neslyšících, Stodůlecký Jarmark, letní Deaf Freestyle Camp, setkání Turisté bez hranic, zabijačkové a vepřové hody, pálení čarodějnic, Mezinárodní den neslyšících atd. Deskriptory: ; postižení sluchově; čas volný; kultura; sport; organizace neziskové STAŘÍ LIDÉ ; mezinárodní "No co, tak je mi šedesát pět let". Vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí. / HASMA- NOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava In: Sociální studia. - č. 1 (2008), s : -lit. Výsledky průzkumu jehož cílem bylo zjistit vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí. - Úvod. Pojetí stáří a fyzického stárnutí v současné západní společnosti. Stárnoucí tělo v kontextu genderových norem. Vztah žen k fyzickému stárnutí (vybrané příklady). Závěr. Deskriptory: ; Mezinárodní; ženy; staří; stárnutí; gender; společnost; výzkum; sociologie; sociologie ženy; psychologie Příliš drahý podzim. / KOMÁREK, Michal In: Respekt. - Roč.19, č. 47 (2008), s Už skoro dva roky platí nový zákon o sociálních službách, který měl dát seniorům šanci, aby využívali terénní pečovatelské služby a mohli žít v domácím prostředí. Proč to ve skutečnosti nefunguje a domovy důchodců jsou stále přeplněné. Neziskové organizace, 13

14 které poskytují pečovatelské služby, zažily vůbec nejhorší rok a řada z nich se ocitla před krachem. Deskriptory: ; staří; služby sociální; financování; organizace neziskové; pomoc sociální PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Jaké jsou možnosti sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 6.:obr. Cílem semináře, který uspořádalo občanské sdružení STŘEP dne 23. září 2008, bylo vyvolat diskuzi na téma, jak multidisciplinárně pracovat s umístěnými dětmi a podporovat jejich rodiny. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; rodina problémová; konference Rodinné pasy usnadňují život rodin. Pardubický kraj. / SKOUMAL, Stanislav In: Veřejná správa. - č. 22 (2008), s. 7. Zřizování Rodinných pasů v některých krajích (Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, v kraji Vysočina). Smyslem Rodinných pasů je finančně napomáhat rodinám s dětmi pomocí slevového systému. Podmínky obdržení Rodinného pasu. Rozsah nabízených slev (v oblasti kultury, volnočasových aktivit, nákupů, služeb). Způsob získání Rodinného pasu. Deskriptory: ; rodina; politika populační; výhody; řízení; regiony Otcovství u porodu: Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. / ŠMÍDOVÁ, Iva In: Sociální studia. - č. 1 (2008), s : -lit. Deskriptory: ; rodina; matky; otcové; děti; gender; výzkum Rodičovská zodopovědnost v českém právu (4.). / NOVÁ, Hana In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 10 (2008), Pokrač. s : -lit. Práva a povinnosti dětí. Zastupování dítěte. správa jmění dítěte. Vztahy, které stojí vně rodičovské odpovědnosti. Deskriptory: ; právo rodinné; rodina; děti; práva lidská; rodičovství ; mezinárodní Novela občanského soudního řádu a spolupráce soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí při výkonu rozhodnutí o výchově. / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), s Pokrač. Výklad novely občanského soudního řádu č. 295/2008 Sb., která vstoupila v účinnost , která přináší významné změny v postupu soudů. Problematika sporu rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte v případě mezinárodních únosů. Změny v průběhu řízení. Deskriptory: ; Mezinárodní; právo občanské; rozvody; děti; práva lidská; řízení soudní; zákonodárství 14

15 Předškolák v mateřské škole. / BAYEROVÁ, Monika In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), s Příspěvek je zaměřen na ta ustanovení školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání, která se týkají dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tzv. předškoláků. Deskriptory: ; zařízení předškolní; děti; financování Vyživovací povinnost k nezletilému dítěti rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody - vybraná judikatura. / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), s Deskriptory: ; výživné Rodičovská zodpovědnost v českém právu (5.). / NOVÁ, Hana In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), Pokrač. s Pokračování výkladu z minulého čísla, který se týká otázek týkajících se zásahů státu do sféry rodičovské zodpovědnosti, a to jak v oblasti práva rodinného, tak i v dalších právních odvětvích, a zániku rodičovské zodpovědnosti. - Zásahy výslovně v zákoně uvedené. Zásahy do rodičovské zodpovědnosti vyplývající z jiných opatření. Zánik rodičovské zodpovědnosti. Shrnutí. Deskriptory: ; právo rodinné; rodina; rodičovství SIG: uložené 947 Soubor prorodinných opatření - Prorodinný balíček. Praha: MPSV, s. Rodinná politika je jednou z hlavních vládních priorit. Dne schválila vláda materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem, který obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi. V úvodu materiálu je uvedena platná právní úprava v oblasti opatření ke sladění pracovního a rodinného života, v oblasti péče o dítě otcem v průběhu mateřské, resp. rodičovské dovolené a finanční zabezpečení po dobu péče a v oblasti financování výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Následuje zdůvodnění navrhovaných opatření. Služby péče o děti fungující v zahraničí. Otcovská dovolená ve vybraných zemích. 2. část obsahuje navrhovaná opatření: I. Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci. II. Podpora služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání. III. Poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě ľ "Miniškolka". IV. Zavedení daňových výhod pro zaměstnavatele poskytující nebo zajišťující svým zaměstnancům péči o děti. V. Poskytování slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. VI.. Otcovské (jako nová dávka nemocenského pojištění). VII. Změny ve způsobu financování pěstounské péče vykonávané v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Staženo z Internetu Deskriptory: ; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; rodina; děti; výhody; zákonodárství; dovolená otcovská; zařízení předškolní; zaměstnavatelé; daně; výchova mimo vlastní rodinu; služby; podnikání soukromé; financování; Mezinárodní 15

16 CIZINCI Francie; EU Exkurs do francouzské imigrační legislativy a politiky. / MORÁVKOVÁ, Jitka In: Správní právo. - Roč.XLI, č. 6 (2008), s :tab. Úvod. I.Zásadní pokroky pro lepší zvládnutí migračních toků ve Francii od roku (A.Pokroky v boji proti nelegální migraci. B.Podpora odsouhlaseného přistěhovalectví. C.Úspěchy zaznamenané ve vyřizování žádostí o azyl a prevenci zneužití řízení). II.(A.Zřízení ministerstva přistěhovalectví, integrace, národní identity a společného rozvoje. B.Základy této nové politiky zaváděné návrhem zákona). III.Návrh zákona usnadňující azylové právo tím, že bere v úvahu evropské požadavky a migrační skutečnosti. (A.Narůstající právní povinnosti ukládané francouzskému zákonodárství. B.Nezbytné vytvoření opravného prostředku s odkladným účinkem proti zamítnutím vstupu z titulu azylu). Obecné exposé. Zákon týkající se zvládnutí přistěhovalectví, integrace a azylu. Deskriptory: Francie; migrace; cizinci; migrace náhradová; integrace; politika migrační; zákonodárství; EU ; mezinárodní Pracovněprávní aktuality (sledované období : ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.5-9. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Zelené karty. (Postup při získávání zelené karty. Zelená karta typu A, B nebo C. Skončení platnosti zelené karty). Zjednodušení povolování pobytu cizinců v České republice. Daňové poradenství. (mj. daně z příjmů; superhrubý základ daně; pojistné placené zaměstnavatelem; vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců). Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; vztahy pracovní; zaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zaměstnanci státní; mzdy; rovnost; diskriminace; diskriminace pracovní; doba pracovní; dovolená; práce-cizinci; politika migrační; daně; vzdělávání-výcvik; rekvalifikace; pojistné; daně z příjmu; právo pracovní ; EU; mezinárodní Employment update.[novinky z oblasti zaměstnanosti.] In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.43. Změny v oblasti pracovního práva v. (Program vydávání "zelených karet" pro cizince). Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zaměstnanost; příležitosti pracovní; cizinci; prácecizinci; politika migrační; právo pracovní 16

17 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ EU Podmínky k podnikání v některých zemích Evropské unie. In: Veřejná správa. - č. 22 (2008), příl. s. 5-8.:obr. Podmínky k podnikání v Belgii, Finsku, Německu, Rakousku, Slovensku, V. Británii. Přehled legislativy v oblasti živnostenského podnikání v jednotlivých zemích. Deskriptory: EU; podnikání soukromé; samostatní; Belgie; Finsko; orgány správní; Rakousko; zákonodárství; SR; V. Británie Termínový kalendář. In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.36. Termínový kalendář pro období od 15.října do 10.listopadu 2008 (mj. daně, daň z příjmů, spotřební daň, sociální pojištění, zdravotní pojištění). Deskriptory: ; daně; daně z příjmu; spotřeba; zab. sociální; pojištění; pojištění zdravotní mezinárodní Rovná daň ve světě. / GOLA, Petr In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s Porovnání různých systémů s rovnou daní ve vybraných zemích světa. Deskriptory: Mezinárodní; daně; daně z příjmu; mzdy; příjmy; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY EU Informační gramotnost ve státech EU prudce stoupá. / ZUKAL, Jiří In: Veřejná správa. - č. 22 (2008), s :obr., tab. Výsledky výzkumu Eurobarometeru, zabývajícího se přehledem elektronických komunikačních prostředků (počítačů, přístupu na internet, telefonu, televize) v evropských domácnostech. Závislost vybavení domácnosti na celkové ekonomické vyspělosti státu a výši životní úrovně občanů. Velké rozdíly ve vybavení domácností mezi původními 15 členskými státy EU a novými členskými státy EU. V tabulce uveden přehled o vybavení domácností počítačem a přístupem na internet v jednotlivých členských státech EU. Deskriptory: EU; úroveň životní; domácnosti; technika výpočetní; internet; šetření; statistika; počítače; mínění veřejné; sociologie SIG: uložené 946 Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008ľ2010. Česká republika. Praha: MPSV, s. : příl. Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování České republiky navazuje na strategické dokumenty z oblastí sociální ochrany a sociálního začleňování z let 2004 až Zpráva reaguje na výzvy, které na kladly Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začleňování z let 2007 a Národní zpráva shrnuje problémy, se 17

18 kterými se potýká v oblasti podpory sociální soudržnosti, boje s chudobou a sociálním vyloučením, modernizace důchodového systému a systému zdravotní a dlouhodobé péče. Vytyčuje cíle a nástroje a vytváří institucionální mechanismy k jejich úspěšnému řešení. V rámci Národní zprávy jsou Evropské komisi předkládány tyto strategické dokumenty: Národní akční plán sociálního začleňování; Národní strategie pro důchody; Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče. Každá z těchto strategií má své specifické cíle. Nadstavbou je jim Společná část, která charakterizuje hospodářskou a sociální situaci v, do které zasazuje celkový strategický přístup a propojuje tyto tři strategie v jeden celek a pomocí zastřešujících cílů posiluje synergické účinky jednotlivých politických činností v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování. Přílohy: Příklady dobré praxe. Statistická příloha. Charakteristika základního důchodového pojištění, nejvýznamnější opatření v rámci I. etapy důchodové reformy. Statistická data zdravotních a sociálních služeb. Staženo z Internetu f National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion Deskriptory: ; ochrana sociální; vyloučení sociální; chudoba; soudržnost sociální; péče zdravotní; péče dlouhodobá; zab. důchodové; reforma; situace sociální; situace ekonomická; služby sociální; ukazatele; statistika PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY 382. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 124(2008),s Změna zákona o zaměstnanosti. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Změna dalších zákonů. Deskriptory: ; zaměstnanost; cizinci; politika migrační; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; podmínky zaměstnání; trh práce; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; dávky; zab. sociální Čisté mzdy zaměstnanců rostou díky daňovým slevám rychleji než hrubé mzdy. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 1 a 2.:tab. MPSV zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru v roce Reálné čisté mzdy se zvýšily zejména zaměstnancům s dětmi, v podnikatelské sféře ve všech kategoriích. Tabulky: Propočty čisté mzdy zaměstnance s dětmi a bez dětí ve vybraných kategoriích v letech 2007 a Deskriptory: ; mzdy; vývoj; rodina; MPSV; ukazatele; zaměstnanci Počet dlouhodobě nezaměstnaných klesl téměř o třetinu. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 1.:tab. Informace o poklesu počtu dlouhodobě nezaměstnaných, který je nyní výraznější než pokles celkového počtu nezaměstnaných. Tabulka: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání (uchazeči celkem, uchazeči nad 12 měsíců) v období Deskriptory: ; nezaměstnaní; nezaměstnanost; statistika; vývoj; uchazeči o práci 18

19 Zelené karty nejsou zdravotním ani bezpečnostním rizikem. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 3.:obr. Všeobecná pravidla k zavedení a uplatňování tzv. zelených karet pro zaměstnávání cizinců. Deskriptory: ; práce-cizinci; cizinci; politika migrační; projekty; zaměstnanost Jaké jsou flexibilní formy zaměstnávání? / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 4.:obr. Charakteristiky některých flexibilních pracovních úvazků. Sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Práce z domova a na dálku. Stlačený pracovní týden. Flexibilní začátek pracovního dne. Konto pracovní doby. Deskriptory: ; flexibilita pracovní; VÚPSV; práce netypická; telework Skoro 140 tisíc volných pracovních míst. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 7.:obr. Informace o situaci na českém trhu práce v září 2008, kdy se hodnota registrované míry nezaměstnanosti ve srovnání se srpnem nezměnila a zůstala na úrovni 5,3 %. Regionální rozdíly. Porovnání se zeměmi EU. Počet volných pracovních míst podle evidence úřadů práce. Deskriptory: ; nezaměstnaní; nezaměstnanost; statistika; regiony; EU Jak získat zaměstnání v zahraničí? In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 8.:obr. Kde hledat a jak získat pracovní místa v zemích EU na příkladu Rakouska, Španělska a Portugalska. Deskriptory: ; EU; trh práce; informace; pracovníci migrující; služby zaměstnanosti; Rakousko; Španělsko; Portugalsko Flexibilní formy zaměstnávání. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Veřejná správa. - č. 21 (2008), s :obr. Charakteristika flexibilních forem zaměstnávání. Sdílení pracovního místa více zaměstnanci (tzv. job sharing). Práce z domova. Práce na dálku. Stlačený pracovní týden. Flexibilní začátek pracovního dne; pružná pracovní doba. Konto pracovní doby. Kratší a změněná pracovní doba. Výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti. Deskriptory: ; flexibilita pracovní; doba pracovní; právo pracovní; vztahy pracovní; práce netypická; zaměstnání na zkrácený úvazek; odměňování; podmínky zaměstnání; poměr pracovní; zaměstnání vedlejší; VÚPSV Portugalsko Čtrnáct mezd v Portugalsku. / REIS, Inés - DANĚK, Matěj In: Ekonom. - Roč.52, č. 41 (2008), s. 82. Zákoník práce: Portugalsko Deskriptory: Portugalsko; právo pracovní 19

20 Řecko Řecké právo chrání úředníky. / SKORPIDEA, Maria - ERÉNYI, Tereza In: Ekonom. - Roč.52, č. 42 (2008), s. 80. Zákoník práce: Řecko Deskriptory: Řecko; právo pracovní Organizační změny na pracovištích a jejich právní důsledky. / JOUZA, Ladislav In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s Přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele. Zrušení zaměstnavatele. Informace pro zaměstnance. Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Prodej podniku. Smlouva o nájmu podniku. Přechod podle insolvenčního zákona. Přechod práv a povinností ze zaměstnavatele - fyzické osoby. Přechod práv a povinností u organizačních složek státu. Deskriptory: ; právo pracovní; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; insolvence Dánsko Pracovní poměr v Dánsku. / BUZRLOVÁ, Leona In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s Uzavírání pracovních smluv. Definice přesčasové práce v dánské právní úpravě. Dánský zákon o dovolené. Sjednání odměny za vykonanou práci. Podmínky ukončení pracovního poměru. Deskriptory: Dánsko; poměr pracovní; právo pracovní; vztahy pracovní; dovolená; odměňování; práce přesčasová; doba pracovní; podmínky nároku; smlouvy kolektivní; ukončení zaměstnání EU Vedlejší mzdové náklady ve Velké Británii a dalších evropských zemích. / OLSON, Otto In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s Vedlejší mzdové náklady v Británii, Německu a Švýcarsku. Deskriptory: EU; V. Británie; Švýcarsko; náklady práce; SRN; daně z příjmu; základ vyměřovací; pojištění; příjmy SZ EU Nezaměstnanost v Evropě. / GOLA, Petr In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s :tab. Vliv ekonomického růstu na vývoj nezaměstnanosti v Evropě. V lednu 2007 bylo v EU nezaměstnaných 16,1 milionů obyvatel, což je o 2,4 milionů méně než v předcházejícím roce. Míra nezaměstnanosti činila 7,2%. Nejvíce padesátníků chodí do práce ve Skandinávii. Nejvyšší produktivita práce je v Paříži. Tabulka: Růst HDP a snižování nezaměstnanosti v EU v letech Deskriptory: EU; nezaměstnaní; nezaměstnanost; statistika; produktivita práce; HDP; ženy; muži; pracovníci starší; trh práce Obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání na trhu práce v České republice v roce /BIČÁKOVÁ, Olga In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s Ohrožené skupiny osob na trhu práce z hlediska zaměstnatelnosti. Vývoj nezaměstnanosti v roce Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti. Délka evidence uchazečů o zaměstnání. Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání. Ženy v evidenci úřadů práce. Zaměření politiky zaměstnanosti a vyhodnocení realizace APZ v 20

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více