DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....7 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti....9 Sociální pomoc všeobecné otázky....9 Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci...16 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...28 Sociální pomoc všeobecné otázky Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Obyvatelstvo, migrace ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

4 4

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY ; Slovensko Rodná čísla přidělená na Slovensku a jejich použitelnost v České republice. / ŠTEFKO, Martin In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 34.: -lit. Deskriptory: ; ; SR; řízení; zab. sociální ; mezinárodní Pracovněprávní aktuality (sledované období : ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.5-9. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Zelené karty. (Postup při získávání zelené karty. Zelená karta typu A, B nebo C. Skončení platnosti zelené karty). Zjednodušení povolování pobytu cizinců v České republice. Daňové poradenství. (mj. daně z příjmů; superhrubý základ daně; pojistné placené zaměstnavatelem; vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců). Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; vztahy pracovní; zaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zaměstnanci státní; mzdy; rovnost; diskriminace; diskriminace pracovní; doba pracovní; dovolená; práce-cizinci; politika migrační; daně; vzdělávání-výcvik; rekvalifikace; pojistné; daně z příjmu; právo pracovní SIG: uložené 948 Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových grafech Praha: MPSV, s. - ISBN Základní informace o působnosti MPSV. Charakteristika důchodového systému. Statistické ukazatele z oblasti důchodů ( ). Nemocenské pojištění, ukazatele ( ). Dávky státní sociální podpory; vývoj výdajů na dávky SSP ( ). Dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Zásadní změny v oblasti sociálních služeb; zařízení sociálních služeb v r. 2007; ukazatele pečovatelské služby ( ); sociální péče o děti ( ). Příjmy obyvatel : vývoj reálných příjmů domácností a reálné mzdy ( ); vývoj mzdové diferenciace mezi odvětvími ( ); sociální příjmy obyvatel ( ). Základní informace o trhu práce. Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS). Vývoj výdajů na sociální ochranu ( ). Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; důchody; důchod průměrný; výdaje sociální; zab. nemocenské; nemocenské; podpora sociální; dávky; pomoc sociální; příspěvek na péči; potřebnost; služby sociální; trh práce; ukazatele; zaměstnanost; nezaměstnanost; uchazeči o práci; příležitosti pracovní; ochrana sociální; statistika 5

6 DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Průměrný starobní důchod se od ledna 2009 zvýší o 330 Kč. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 1. Od ledna 2009 se procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2009 zvýší o 4,4 %. Průměrný vyplácený starobní důchod tak dosáhne bez patnácti korun hranice Kč. Podíl jeho výše k průměrné mzdě tak zůstane v roce 2009 na úrovni roku 2008, tj. 40,2 %. Deskriptory: ; důchod starobní; zvýšení; valorizace; důchod průměrný; důchodyvalorizace Kdy lze dostat pozůstalostní důchod. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 18. Vysvětlení problematiky nároku na pozůstalostní důchod po osobách, které podnikaly. Jak se vypočte pozůstalostní důchod. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod vdovský; důchod sirotčí; podmínky nároku; samostatní; výpočet Péče o jiné osoby v rodině a další změny v důchodovém pojištění. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 10 (2008), s Autor se zaměřuje na významné změny, které se týkají důchodů ve vazbě na rodinné příslušníky nebo osoby žijící spolu v domácnosti, a to na vyměřování důchodů osobám, které pečovaly o osoby závislé na pomoci jiné osoby (případně o osoby bezmocné podle dřívějších předpisů, a na vyměřování důchodů pozůstalých. Pokrač. Deskriptory: ; pomoc sociální v rodině; zab. důchodové; důchody; výpočet; důchodyvýše; základ vyměřovací; doba pojištění; doba započitatelná; péče o osobu blízkou Opatrovnictví nesvéprávných osob ve vztahu ke správě majetku opatrovance. / HOVOR- KA, Daniel In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), s. 5-9.: -lit. Rozbor některých aspektů týkajících se správy majetku nesvéprávných osob, mj. např. zastoupení opatrovance opatrovníkem při přijímání transferů v sociální oblasti. Deskriptory: ; právo občanské; důchody; výplata-způsob; dávky Péče o jiné osoby v rodině a další změny v důchodovém pojištění? (2.). / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), Pokrač. s Pokračování výkladu nového ustanovení 19a zákona o důchodovém pojištění, který nabude účinnosti 1. července 2009, publikovaného v č. 10/2008 časopisu. Následuje výklad vyměřování důchodu pozůstalým. Deskriptory: ; péče o osobu blízkou; zab. důchodové; výpočet; pozůstalí Ženy se s důchodem smiřují snadněji než muži. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 2. Stručná informace o rozdílech ve vnímání života v důchodovém věku mezi ženami a muži. Deskriptory: ; ženy; důchodci; odchod do důchodu; muži 6

7 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 396. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 128(2008),s První, druhá, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu. Deskriptory: ; zab. nemocenské; základ vyměřovací; výše; MPSV Nemocenské od 1. září In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 2. Změna ve výši nemocenského za první tři dny pracovní neschopnosti (karantény). Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské Nový zákon o nemocenském pojištění. / KALINOVÁ, Lidmila In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s : -lit. Zákon č. 187/2006 Sb., který vstoupí v účinnost 1. ledna 2009, upravuje nemocenské pojištění komplexně - vztahuje se nejen na zaměstnance civilního sektoru, ale zahrnuje také pojištění příslušníků ozbrojených složek a osob samostatně výdělečně činných, jejichž pojištění dosud bylo upraveno samostatnými zákony. - Okruh pojištěných osob: zaměstnanosti, změny v okruhu pojištěných zaměstnanců oproti stávající právní úpravě, smluvní zaměstnanci, zaměstnané osoby, osoby SA, zahraniční zaměstnanci. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zákonodárství; osoby; podmínky nároku Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s Místo výkonu zaměstnání. Doba trvánmí zaměstnání. Rozhodný příjem. Pojištění při zaměstnání malého rozsahu. Doplněno příklady. Deskriptory: ; zab. nemocenské; podmínky nároku ; EU Jednatel společnosti s ručením omezeným ze státu EU a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s Jak zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) postupuje v případě, kdy je jednatelem společnosti osoba s bydlištěm ve státě Evropské unie - úprava, která platila do konce r a postup od 1. ledna Deskriptory: ; pojištění zdravotní; cizinci; péče zdravotní; řízení; zaměstnavatelé; EU Nejčastější důvody k uznání osob zdravotně znevýhodněných. / WERNEROVÁ, Julie In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s Uveden přehled nejčastějších zdravotních důvodů žádostí o uznání osob zdravotně znevýhodněných LPS úřadů práce v r. 2007: pořadí příčin uznání, procento neuznání v nejčastěji zastoupených kapitolách 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí. Poznatky vyplývající z rozboru jednotlivých kapitol. Deskriptory: ; invalidita; invalidita-služba posudková; stav zdravotní; nemocní 7

8 Nemocenské pojištění od Tisková zpráva MPSV ze dne 4.září In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.2-4.:tab. Změny, které přinese nový zákon o nemocenském pojištění od 1.ledna Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; neschopnost pracovní; nemocenské; základ vyměřovací; mzdy; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; zákonodárství Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s Výklad k uvedené problematice. - I.Změna zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. (Výkon další dohodnuté práce přesčas je výkonem práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Dohoda o další dohodnuté práci přesčas musí být sjednána i vypovězena písemně. Zaměstnanec nesmí být k sjednání výkonu další dohodnuté práce přesčas nucen. Povinnosti zaměstnavatele související s výkonem další dohodnuté práce přesčas. Výkon další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví je časově omezen). II.Změna zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Závěr. Deskriptory: ; zdravotnictví; zdravotníci; vztahy pracovní; doba pracovní; práce přesčasová; právo pracovní; zaměstnavatelé; vyjednávání kolektivní; VÚPSV Kontrola zdravotní pojišťovny u zaměstnavatele. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s Provádění kontroly. Zaměření kontroly. Druhy kontrol. Doklady, které zdravotní pojišťovny vyžadují. Řešení pohledávek, vzniklých na základě kontroly. Prvořadý zájem zdravotních pojišťoven. Pravděpodobná výše pojistného. Nepředložení dokladů ke kontrole. Odstranění tvrdosti zákona. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; pojištění zdravotní; pojistné; pojistnévýše; kontrola; zákonodárství Zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s Právní výklad doplněný názornými příklady z praxe. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; pojištění zdravotní; pojistné; zákonodárství DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ Maminky se mohou těšit na vyšší mateřskou. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 3.:tab. Tabulka: Jak se od 1. ledna 2009 změní výše pěněžité pomoci v mateřství podle měsíční hrubé mzdy. Deskriptory: ; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dávky; výše 8

9 Kdy je nárok na příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory. / BURDOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 10 (2008), s. 5-8.:tab. Výklad uvedené problematiky ve smyslu 24 až 28 zákona č. 117/1995 Sb.,o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Deskriptory: ; podpora sociální; příspěvek na bydlení; podmínky nároku ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Důležité údaje. Zaměstnanost. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 40. Tabulka uvádějící výši: minimální mzdy, nejnižší zaručené mzdy, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci, délky podpůrčí doby, možného přivýdělku. Deskriptory: ; zaměstnanost; mzda minimální; zab. v nezaměstnanosti; rekvalifikace; souběh SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Problematická novela zákona o sociálních službách. / KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s Třináct zásadních připomínek Národní rady osob se zdravotním postižením k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Deskriptory: ; zákonodárství; služby sociální; MPSV; příspěvek na péči; podmínky nároku; výše; služba posudková; asistence osobní; ústavy; pracovníci sociální; vězni Rakousko V Rakousku je mnoho věcí jinak. / KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s. 4. Fungování sociálních úřadů v Rakousku. Kompetence sociálních úřadů. Organizace pomoci zdravotně postiženým osobám. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Využívání různých terapeutických, rehabilitačních nebo rekvalifikačních dílen. Činnost úřadů práce. Institut právní ochrany osob se zdravotním postižením v zaměstnání. Péče o osoby se zdravotním postižením neschopné pracovat spadají do kompetence místních úřadů sociální péče. Výše příspěvku na péči. Financování příspěvků na péči. Péče o osoby starší 65 let. Deskriptory: Rakousko; správa; orgány správní; postižení; financování; invalidita; příspěvek na péči; výše; podmínky nároku; služba posudková; politika zaměstnanosti; práce chráněná; ochrana sociální; staří Jak se projevuje syndrom vyhoření a komu hrozí. / ROHLÍKOVÁ, Petra In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 10 (2008), s : -lit. Charakter práce v péči o dlouhodobě nemocné či umírající. S čím se zaměstnanec - rodinný příslušník pečující o dlouhodobě nemocné denně setkává. Projevy syndromu vy- 9

10 hoření. Příčiny v kontextu péče o dlouhodobě nemocné. Prevence tohoto syndromu. Co nám syndrom vyhoření přináší do života. Deskriptory: ; zdravotníci; pracovníci sociální; služby sociální; pečovatelé; péče dlouhodobá SIG: Do 1481 New system of social services financing: myths and mistakes.[nový systém financování sociálních služeb: mýty a omyly.] / PRŮŠA, Ladislav In: Acta VŚFS. ľ Roč. 2, č. 2(2008), s , lit., obr., tab.. - ISSN X Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci, což by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Cílem příspěvku je analyzovat některé mýty a omyly, které se bezprostředně dotýkají efektivnosti tohoto systému. Pozornost je věnována především analýze výsledků dotačního řízení, které upravuje zákon o sociálních službách; analýze některých poznatků o způsobu využívání příspěvku na péči k zabezpečení péče o vlastní osobu; důsledkům stárnutí populace na potřebu služeb pro staré občany v souvislosti se změnou systému financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; financování; stárnutí; demografie; vývoj; VÚPSV Výplata dávek prostřednictvím elektronické karty. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Moderní obec. - Roč.14, č. 11 (2008), s. 47.:obr. Plánované změny v systému poskytování pomoci v hmotné nouzi platné od 1. ledna Zavedení nového způsobu výplaty dávky - elektronického platebního prostředku. Názory MPSV na novou formu výplaty sociálních dávek. Deskriptory: ; dávky; výplata-způsob; pomoc sociální; zákonodárství; MPSV; technika výpočetní POSTIŽENÍ OBČANÉ 384. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 124(2008),s Změna zákona o znakové řeči. Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob. Komunikační systémy vycházející z českého jazyka. Používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Změna dalších zákonů. Deskriptory: ; postižení sluchově; postižení zrakově; vzdělávání-výcvik; práva sociální; pomůcky; kompenzace Práce je šance lidsky žít. / SVOBODOVÁ, Božena In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s. 12. Problematika zaměstnávání postižených osob. Proč zaměstnávat postižené osoby. Opatření na podporu zaměstnávání postižených osob. Nutnost výchovy celé společnosti k pozitivnímu chápání potřeb postižených osob. Deskriptory: ; postižení; práce-postižení; zaměstnavatelé; politika zaměstnanosti; sociologie; bariéry 10

11 Dopady reformy na zaměstnanost zdravotně postižených. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 2.:obr., tab. Vyhodnocení dopadů reformy na zaměstnanost zdravotně postižených - porovnání vyplácení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za pololetí roku 2008 ve srovnání s koncem roku Tabulka: Přehled vybraných ukazatelů příspěvku od r Deskriptory: ; postižení; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; financování; prácepostižení; zaměstnanost Několik poznámek na téma nevidomí a práce. / MICHÁLEK, Miroslav - MATYSKOVÁ, Kateřina In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s. 13. Míra nezaměstnanosti u osob se zrakovým postižením. Příčiny vysoké nezaměstnanosti zrakově postižených osob. Argumenty zaměstnavatelů v neprospěch zaměstnávání zrakově postižených osob (obavy z malé výkonnosti, vyšší nemocnosti, vysokých nákladů na vytvoření speciálního pracovního místa apod.). Překážky na straně zrakově postižených (nízká kvalifikace, nedostatek motivace ad.). Využívání projektů financovaných evropskými fondy. Deskriptory: ; postižení zrakově; zaměstnanost; bariéry; zaměstnavatelé; nezaměstnanost; motivace; vzdělávání-výcvik; financování; EU; fondy; zaměstnatelnost; vytváření prac. příležitostí Studijní program pro handicapované. In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s. 8. Aktivity Soukromé obchodní akademie v Žatci na pomoc postiženým studentům. Vzdělávací projekt pro osoby s různým zdravotním omezením "Nejste sami". Jde o program pětiletého distančního studia oboru ekonomika a podnikání, zakončeného maturitní zkouškou. Studium je organizováno jako kombinace samostatného studia a soustředění v budově Soukromé obchodní akademie v Žatci. Financování projektu. Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; projekty; financování; nadace; bariéry; postižení Každý desátý občan má zdravotní postižení. Unikátní průzkum Českého statistického úřadu. / WINTER, Jaroslav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s :obr., tab. Výsledky výběrového šetření, které provedl ČSÚ v roce Výzkum osob se zdravotním postižením v ; definice "zdravotně postižené osoby". Struktura postižených osob z hlediska pohlaví, věku, typu postižení, vzdělání. Faktory ovlivňující míru ekonomické aktivity u osob se zdravotním postižením. Struktura ekonomicky aktivních zdravotně postižených osob. Struktura vyplácených dávek zdravotně postiženým osobám (plný nebo částečný invalidní důchod, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí důchod); závislost na věku zdravotně postižené osoby. Deskriptory: ; postižení; výzkum; statistika; struktura populace; definice; populace ekonomicky aktivní; důchody Ti nejdrsnější seberou peníze z výplaty rovnou. / LIZNEROVÁ, Alice In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), s :obr. Problematika zaměstnávání zdravotně postižených osob. Rozhovor s Lenkou Kohoutovou, ředitelkou organizace "Bezbariérové pracoviště tolerance". Vznik, činnost, financování 11

12 organizace. Projekt zaměstnávání osob s postižením. Zneužívání příspěvků na zaměstnávání ze strany zaměstnavatelů. Nutnost ochrany práv postižených osob. Deskriptory: ; postižení; zaměstnanost; diskriminace pracovní; organizace neziskové; politika zaměstnanosti; právo pracovní; projekty; financování Chráněné dílny a současný problém zaměstnanců se zdravotním postižením. / SCHUMA- NOVÁ, Kristina In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s. 5. Změna systému finančních dotací pro zaměstnavatele provozující chráněné dílny (od 1. ledna 2008). Finanční příspěvky od úřadů práce musí být využity výhradně a pouze na náklady související se mzdou zaměstnance. Praktiky, které používají zaměstnavatelé při obcházení zákona. Deskriptory: ; práce chráněná; postižení; politika zaměstnanosti; úřady práce; zaměstnavatelé; financování; mzdy EU Práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. / HAUEROVÁ, Marie In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s. 6. Posílení práv osob se zdravotním postižením přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě; účinnost nařízení od 26.července Základní principy pro přepravu osob se zdravotním postižením; povinnosti provozovatele letiště. Praktické rady pro hladký a bezproblémový průběh cestování. Deskriptory: EU; zákonodárství; postižení; práva lidská mezinárodní V květnu vstoupila v platnost Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. /PŮROVÁ, Veronika In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 5 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 4, s. 7. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením jako první mezinárodní legislativní dokument tohoto charakteru. Nutnost ratifikace Úmluvy a sladění národní legislativy se směrnicemi Úmluvy. Úmluva upravuje na mezinárodní úrovni práva osob se zdravotním postižením v různých oblastech života (přístup ke vzdělání, bydlení, zdravotní péče, zaměstnávání, rovné postavení před zákonem atd.). Deskriptory: Mezinárodní; OSN; dohody; styky mezinárodní; zákonodárství; postižení; práva sociální; diskriminace; rovnost Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých. Co přináší nový zákon? In: Gong. - Roč.37, č (2008), s. 32.:obr. Příprava novely zákona o znakové řeči s názvem "Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob". Obsah nového zákona. Přínos nového zákona pro neslyšící, ohluchlé, hluchoslepé osoby. Zákon dává těmto osobám kromě jiného právo svobodně si zvolit některý z komunikačních systémů, a to podle vlastních potřeb. Deskriptory: ; postižení sluchově; zákonodárství; postižení zrakově; práva lidská 12

13 Nová tradice ŠŠŠ CAMP. / KRATOCHVÍLOVÁ, Kristina In: Gong. - Roč.37, č (2008), s :obr. Reportáž z druhého ročníku letního deaf freestyle campu (mezinárodního campu pro neslyšící holky, kluky a jejich přátele) s názvem "ŠŠŠ CAMP", který se konal v Jeseníkách ve Štítech (Acrobat Park Valeše Valenty) a na Dolní Moravě (UMF Bikepark) v srpnu Program campu: skoky na trampolíně, snowbord, freeski, bike fourcross atd. Rozhovory s účastníky campu. Deskriptory: ; postižení sluchově; čas volný; sport Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem. / VRCHOTOVÁ, Jitka In: Gong. - Roč.37, č (2008), s :obr. Podmínky získání průkazek mimořádných výhod pro potřebné osoby. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod (I., II., III. stupně). Co představují mimořádné výhody. Přehled slev, osvobození od poplatků, příspěvků atd. Postup při vyřizování průkazky mimořádných výhod. Deskriptory: ; postižení sluchově; podmínky nároku; výhody; dávky; zákonodárství; potřebnost; služba posudková; práva sociální; invalidita; řízení Tradice a svátky neslyšících. / TOMEK, Lukáš In: Gong. - Roč.37, č (2008), s. 4-5.:obr. Přehled vybraných akcí ze života neslyšících lidí: Společenský ples neslyšících, oslavy založení klubů a spolků, Dny otevřených dveří, Miss neslyšící, Tříkrálové setkání, přehlídka Mluvící ruce, Mezinárodní festival pantomimy neslyšících, Stodůlecký Jarmark, letní Deaf Freestyle Camp, setkání Turisté bez hranic, zabijačkové a vepřové hody, pálení čarodějnic, Mezinárodní den neslyšících atd. Deskriptory: ; postižení sluchově; čas volný; kultura; sport; organizace neziskové STAŘÍ LIDÉ ; mezinárodní "No co, tak je mi šedesát pět let". Vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí. / HASMA- NOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava In: Sociální studia. - č. 1 (2008), s : -lit. Výsledky průzkumu jehož cílem bylo zjistit vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí. - Úvod. Pojetí stáří a fyzického stárnutí v současné západní společnosti. Stárnoucí tělo v kontextu genderových norem. Vztah žen k fyzickému stárnutí (vybrané příklady). Závěr. Deskriptory: ; Mezinárodní; ženy; staří; stárnutí; gender; společnost; výzkum; sociologie; sociologie ženy; psychologie Příliš drahý podzim. / KOMÁREK, Michal In: Respekt. - Roč.19, č. 47 (2008), s Už skoro dva roky platí nový zákon o sociálních službách, který měl dát seniorům šanci, aby využívali terénní pečovatelské služby a mohli žít v domácím prostředí. Proč to ve skutečnosti nefunguje a domovy důchodců jsou stále přeplněné. Neziskové organizace, 13

14 které poskytují pečovatelské služby, zažily vůbec nejhorší rok a řada z nich se ocitla před krachem. Deskriptory: ; staří; služby sociální; financování; organizace neziskové; pomoc sociální PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Jaké jsou možnosti sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 6.:obr. Cílem semináře, který uspořádalo občanské sdružení STŘEP dne 23. září 2008, bylo vyvolat diskuzi na téma, jak multidisciplinárně pracovat s umístěnými dětmi a podporovat jejich rodiny. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; rodina problémová; konference Rodinné pasy usnadňují život rodin. Pardubický kraj. / SKOUMAL, Stanislav In: Veřejná správa. - č. 22 (2008), s. 7. Zřizování Rodinných pasů v některých krajích (Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, v kraji Vysočina). Smyslem Rodinných pasů je finančně napomáhat rodinám s dětmi pomocí slevového systému. Podmínky obdržení Rodinného pasu. Rozsah nabízených slev (v oblasti kultury, volnočasových aktivit, nákupů, služeb). Způsob získání Rodinného pasu. Deskriptory: ; rodina; politika populační; výhody; řízení; regiony Otcovství u porodu: Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. / ŠMÍDOVÁ, Iva In: Sociální studia. - č. 1 (2008), s : -lit. Deskriptory: ; rodina; matky; otcové; děti; gender; výzkum Rodičovská zodopovědnost v českém právu (4.). / NOVÁ, Hana In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 10 (2008), Pokrač. s : -lit. Práva a povinnosti dětí. Zastupování dítěte. správa jmění dítěte. Vztahy, které stojí vně rodičovské odpovědnosti. Deskriptory: ; právo rodinné; rodina; děti; práva lidská; rodičovství ; mezinárodní Novela občanského soudního řádu a spolupráce soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí při výkonu rozhodnutí o výchově. / NOVOTNÁ, Věra In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), s Pokrač. Výklad novely občanského soudního řádu č. 295/2008 Sb., která vstoupila v účinnost , která přináší významné změny v postupu soudů. Problematika sporu rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte v případě mezinárodních únosů. Změny v průběhu řízení. Deskriptory: ; Mezinárodní; právo občanské; rozvody; děti; práva lidská; řízení soudní; zákonodárství 14

15 Předškolák v mateřské škole. / BAYEROVÁ, Monika In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), s Příspěvek je zaměřen na ta ustanovení školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání, která se týkají dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tzv. předškoláků. Deskriptory: ; zařízení předškolní; děti; financování Vyživovací povinnost k nezletilému dítěti rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody - vybraná judikatura. / LUŽNÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), s Deskriptory: ; výživné Rodičovská zodpovědnost v českém právu (5.). / NOVÁ, Hana In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 11 (2008), Pokrač. s Pokračování výkladu z minulého čísla, který se týká otázek týkajících se zásahů státu do sféry rodičovské zodpovědnosti, a to jak v oblasti práva rodinného, tak i v dalších právních odvětvích, a zániku rodičovské zodpovědnosti. - Zásahy výslovně v zákoně uvedené. Zásahy do rodičovské zodpovědnosti vyplývající z jiných opatření. Zánik rodičovské zodpovědnosti. Shrnutí. Deskriptory: ; právo rodinné; rodina; rodičovství SIG: uložené 947 Soubor prorodinných opatření - Prorodinný balíček. Praha: MPSV, s. Rodinná politika je jednou z hlavních vládních priorit. Dne schválila vláda materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem, který obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi. V úvodu materiálu je uvedena platná právní úprava v oblasti opatření ke sladění pracovního a rodinného života, v oblasti péče o dítě otcem v průběhu mateřské, resp. rodičovské dovolené a finanční zabezpečení po dobu péče a v oblasti financování výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Následuje zdůvodnění navrhovaných opatření. Služby péče o děti fungující v zahraničí. Otcovská dovolená ve vybraných zemích. 2. část obsahuje navrhovaná opatření: I. Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci. II. Podpora služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání. III. Poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě ľ "Miniškolka". IV. Zavedení daňových výhod pro zaměstnavatele poskytující nebo zajišťující svým zaměstnancům péči o děti. V. Poskytování slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. VI.. Otcovské (jako nová dávka nemocenského pojištění). VII. Změny ve způsobu financování pěstounské péče vykonávané v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Staženo z Internetu Deskriptory: ; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; rodina; děti; výhody; zákonodárství; dovolená otcovská; zařízení předškolní; zaměstnavatelé; daně; výchova mimo vlastní rodinu; služby; podnikání soukromé; financování; Mezinárodní 15

16 CIZINCI Francie; EU Exkurs do francouzské imigrační legislativy a politiky. / MORÁVKOVÁ, Jitka In: Správní právo. - Roč.XLI, č. 6 (2008), s :tab. Úvod. I.Zásadní pokroky pro lepší zvládnutí migračních toků ve Francii od roku (A.Pokroky v boji proti nelegální migraci. B.Podpora odsouhlaseného přistěhovalectví. C.Úspěchy zaznamenané ve vyřizování žádostí o azyl a prevenci zneužití řízení). II.(A.Zřízení ministerstva přistěhovalectví, integrace, národní identity a společného rozvoje. B.Základy této nové politiky zaváděné návrhem zákona). III.Návrh zákona usnadňující azylové právo tím, že bere v úvahu evropské požadavky a migrační skutečnosti. (A.Narůstající právní povinnosti ukládané francouzskému zákonodárství. B.Nezbytné vytvoření opravného prostředku s odkladným účinkem proti zamítnutím vstupu z titulu azylu). Obecné exposé. Zákon týkající se zvládnutí přistěhovalectví, integrace a azylu. Deskriptory: Francie; migrace; cizinci; migrace náhradová; integrace; politika migrační; zákonodárství; EU ; mezinárodní Pracovněprávní aktuality (sledované období : ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.5-9. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Zelené karty. (Postup při získávání zelené karty. Zelená karta typu A, B nebo C. Skončení platnosti zelené karty). Zjednodušení povolování pobytu cizinců v České republice. Daňové poradenství. (mj. daně z příjmů; superhrubý základ daně; pojistné placené zaměstnavatelem; vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců). Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; vztahy pracovní; zaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zaměstnanci státní; mzdy; rovnost; diskriminace; diskriminace pracovní; doba pracovní; dovolená; práce-cizinci; politika migrační; daně; vzdělávání-výcvik; rekvalifikace; pojistné; daně z příjmu; právo pracovní ; EU; mezinárodní Employment update.[novinky z oblasti zaměstnanosti.] In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.43. Změny v oblasti pracovního práva v. (Program vydávání "zelených karet" pro cizince). Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zaměstnanost; příležitosti pracovní; cizinci; prácecizinci; politika migrační; právo pracovní 16

17 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ EU Podmínky k podnikání v některých zemích Evropské unie. In: Veřejná správa. - č. 22 (2008), příl. s. 5-8.:obr. Podmínky k podnikání v Belgii, Finsku, Německu, Rakousku, Slovensku, V. Británii. Přehled legislativy v oblasti živnostenského podnikání v jednotlivých zemích. Deskriptory: EU; podnikání soukromé; samostatní; Belgie; Finsko; orgány správní; Rakousko; zákonodárství; SR; V. Británie Termínový kalendář. In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s.36. Termínový kalendář pro období od 15.října do 10.listopadu 2008 (mj. daně, daň z příjmů, spotřební daň, sociální pojištění, zdravotní pojištění). Deskriptory: ; daně; daně z příjmu; spotřeba; zab. sociální; pojištění; pojištění zdravotní mezinárodní Rovná daň ve světě. / GOLA, Petr In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 10 (2008), s Porovnání různých systémů s rovnou daní ve vybraných zemích světa. Deskriptory: Mezinárodní; daně; daně z příjmu; mzdy; příjmy; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY EU Informační gramotnost ve státech EU prudce stoupá. / ZUKAL, Jiří In: Veřejná správa. - č. 22 (2008), s :obr., tab. Výsledky výzkumu Eurobarometeru, zabývajícího se přehledem elektronických komunikačních prostředků (počítačů, přístupu na internet, telefonu, televize) v evropských domácnostech. Závislost vybavení domácnosti na celkové ekonomické vyspělosti státu a výši životní úrovně občanů. Velké rozdíly ve vybavení domácností mezi původními 15 členskými státy EU a novými členskými státy EU. V tabulce uveden přehled o vybavení domácností počítačem a přístupem na internet v jednotlivých členských státech EU. Deskriptory: EU; úroveň životní; domácnosti; technika výpočetní; internet; šetření; statistika; počítače; mínění veřejné; sociologie SIG: uložené 946 Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008ľ2010. Česká republika. Praha: MPSV, s. : příl. Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování České republiky navazuje na strategické dokumenty z oblastí sociální ochrany a sociálního začleňování z let 2004 až Zpráva reaguje na výzvy, které na kladly Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začleňování z let 2007 a Národní zpráva shrnuje problémy, se 17

18 kterými se potýká v oblasti podpory sociální soudržnosti, boje s chudobou a sociálním vyloučením, modernizace důchodového systému a systému zdravotní a dlouhodobé péče. Vytyčuje cíle a nástroje a vytváří institucionální mechanismy k jejich úspěšnému řešení. V rámci Národní zprávy jsou Evropské komisi předkládány tyto strategické dokumenty: Národní akční plán sociálního začleňování; Národní strategie pro důchody; Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče. Každá z těchto strategií má své specifické cíle. Nadstavbou je jim Společná část, která charakterizuje hospodářskou a sociální situaci v, do které zasazuje celkový strategický přístup a propojuje tyto tři strategie v jeden celek a pomocí zastřešujících cílů posiluje synergické účinky jednotlivých politických činností v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování. Přílohy: Příklady dobré praxe. Statistická příloha. Charakteristika základního důchodového pojištění, nejvýznamnější opatření v rámci I. etapy důchodové reformy. Statistická data zdravotních a sociálních služeb. Staženo z Internetu f National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion Deskriptory: ; ochrana sociální; vyloučení sociální; chudoba; soudržnost sociální; péče zdravotní; péče dlouhodobá; zab. důchodové; reforma; situace sociální; situace ekonomická; služby sociální; ukazatele; statistika PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY 382. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 124(2008),s Změna zákona o zaměstnanosti. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Změna dalších zákonů. Deskriptory: ; zaměstnanost; cizinci; politika migrační; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; podmínky zaměstnání; trh práce; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; dávky; zab. sociální Čisté mzdy zaměstnanců rostou díky daňovým slevám rychleji než hrubé mzdy. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 1 a 2.:tab. MPSV zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru v roce Reálné čisté mzdy se zvýšily zejména zaměstnancům s dětmi, v podnikatelské sféře ve všech kategoriích. Tabulky: Propočty čisté mzdy zaměstnance s dětmi a bez dětí ve vybraných kategoriích v letech 2007 a Deskriptory: ; mzdy; vývoj; rodina; MPSV; ukazatele; zaměstnanci Počet dlouhodobě nezaměstnaných klesl téměř o třetinu. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 1.:tab. Informace o poklesu počtu dlouhodobě nezaměstnaných, který je nyní výraznější než pokles celkového počtu nezaměstnaných. Tabulka: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání (uchazeči celkem, uchazeči nad 12 měsíců) v období Deskriptory: ; nezaměstnaní; nezaměstnanost; statistika; vývoj; uchazeči o práci 18

19 Zelené karty nejsou zdravotním ani bezpečnostním rizikem. / SEZEMSKÝ, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 3.:obr. Všeobecná pravidla k zavedení a uplatňování tzv. zelených karet pro zaměstnávání cizinců. Deskriptory: ; práce-cizinci; cizinci; politika migrační; projekty; zaměstnanost Jaké jsou flexibilní formy zaměstnávání? / BIČÁKOVÁ, Olga In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 4.:obr. Charakteristiky některých flexibilních pracovních úvazků. Sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Práce z domova a na dálku. Stlačený pracovní týden. Flexibilní začátek pracovního dne. Konto pracovní doby. Deskriptory: ; flexibilita pracovní; VÚPSV; práce netypická; telework Skoro 140 tisíc volných pracovních míst. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 7.:obr. Informace o situaci na českém trhu práce v září 2008, kdy se hodnota registrované míry nezaměstnanosti ve srovnání se srpnem nezměnila a zůstala na úrovni 5,3 %. Regionální rozdíly. Porovnání se zeměmi EU. Počet volných pracovních míst podle evidence úřadů práce. Deskriptory: ; nezaměstnaní; nezaměstnanost; statistika; regiony; EU Jak získat zaměstnání v zahraničí? In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 10 (2008), s. 8.:obr. Kde hledat a jak získat pracovní místa v zemích EU na příkladu Rakouska, Španělska a Portugalska. Deskriptory: ; EU; trh práce; informace; pracovníci migrující; služby zaměstnanosti; Rakousko; Španělsko; Portugalsko Flexibilní formy zaměstnávání. / BIČÁKOVÁ, Olga In: Veřejná správa. - č. 21 (2008), s :obr. Charakteristika flexibilních forem zaměstnávání. Sdílení pracovního místa více zaměstnanci (tzv. job sharing). Práce z domova. Práce na dálku. Stlačený pracovní týden. Flexibilní začátek pracovního dne; pružná pracovní doba. Konto pracovní doby. Kratší a změněná pracovní doba. Výkon práce na základě dohody o pracovní činnosti. Deskriptory: ; flexibilita pracovní; doba pracovní; právo pracovní; vztahy pracovní; práce netypická; zaměstnání na zkrácený úvazek; odměňování; podmínky zaměstnání; poměr pracovní; zaměstnání vedlejší; VÚPSV Portugalsko Čtrnáct mezd v Portugalsku. / REIS, Inés - DANĚK, Matěj In: Ekonom. - Roč.52, č. 41 (2008), s. 82. Zákoník práce: Portugalsko Deskriptory: Portugalsko; právo pracovní 19

20 Řecko Řecké právo chrání úředníky. / SKORPIDEA, Maria - ERÉNYI, Tereza In: Ekonom. - Roč.52, č. 42 (2008), s. 80. Zákoník práce: Řecko Deskriptory: Řecko; právo pracovní Organizační změny na pracovištích a jejich právní důsledky. / JOUZA, Ladislav In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s Přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele. Zrušení zaměstnavatele. Informace pro zaměstnance. Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Prodej podniku. Smlouva o nájmu podniku. Přechod podle insolvenčního zákona. Přechod práv a povinností ze zaměstnavatele - fyzické osoby. Přechod práv a povinností u organizačních složek státu. Deskriptory: ; právo pracovní; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; insolvence Dánsko Pracovní poměr v Dánsku. / BUZRLOVÁ, Leona In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s Uzavírání pracovních smluv. Definice přesčasové práce v dánské právní úpravě. Dánský zákon o dovolené. Sjednání odměny za vykonanou práci. Podmínky ukončení pracovního poměru. Deskriptory: Dánsko; poměr pracovní; právo pracovní; vztahy pracovní; dovolená; odměňování; práce přesčasová; doba pracovní; podmínky nároku; smlouvy kolektivní; ukončení zaměstnání EU Vedlejší mzdové náklady ve Velké Británii a dalších evropských zemích. / OLSON, Otto In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s Vedlejší mzdové náklady v Británii, Německu a Švýcarsku. Deskriptory: EU; V. Británie; Švýcarsko; náklady práce; SRN; daně z příjmu; základ vyměřovací; pojištění; příjmy SZ EU Nezaměstnanost v Evropě. / GOLA, Petr In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s :tab. Vliv ekonomického růstu na vývoj nezaměstnanosti v Evropě. V lednu 2007 bylo v EU nezaměstnaných 16,1 milionů obyvatel, což je o 2,4 milionů méně než v předcházejícím roce. Míra nezaměstnanosti činila 7,2%. Nejvíce padesátníků chodí do práce ve Skandinávii. Nejvyšší produktivita práce je v Paříži. Tabulka: Růst HDP a snižování nezaměstnanosti v EU v letech Deskriptory: EU; nezaměstnaní; nezaměstnanost; statistika; produktivita práce; HDP; ženy; muži; pracovníci starší; trh práce Obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání na trhu práce v České republice v roce /BIČÁKOVÁ, Olga In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.17, č. 10 (2008), s Ohrožené skupiny osob na trhu práce z hlediska zaměstnatelnosti. Vývoj nezaměstnanosti v roce Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti. Délka evidence uchazečů o zaměstnání. Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání. Ženy v evidenci úřadů práce. Zaměření politiky zaměstnanosti a vyhodnocení realizace APZ v 20

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více