Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivů na životní prostředí"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Tzv. Podklad pro hodnocení vlivů ZÚR JČK na životní prostředí ZADAVATEL: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE ZPRACOVAL: EKOTOXA S.R.O. AUTORSKÝ KOLEKTIV: Dr. Ing. Milan Sáňka (autorizovaná osoba dle zákona č.100/2001 Sb.) Ing. Jiří Hon Mgr. Zdeněk Frélich Bc. Petr Chroust Bc. Tomáš Műhr Gabriela Hřivnáčová Květen 2008 EKOTOXA s.r.o Kosmákova 28, Brno - Židenice tel , fax , 1

2 OBSAH 1. ÚVOD VÝCHOZÍ SITUACE DŮVODY A CÍLE POSOUZENÍ NÁVRHU ZÚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽP ZHODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI PŘEHLED HLAVNÍCH CÍLŮ NÁVRHU ZÚR Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje Priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje Priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel ZHODNOCENÍ VZTAHU NÁVRHU ZÚR A JEJICH CÍLŮ K HLAVNÍM CÍLŮM ŽP STANOVENÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI Státní politika životního prostředí Strategie udržitelného rozvoje Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)...22 Zhodnocení Státní program ochrany přírody a krajiny ČR Souhrn SOUČASNÝ STAV ŽP V JIHOČESKÉM KRAJI A JEHO PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI VÝVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY PŘÍRODA A KRAJINA OVZDUŠÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE PŮDNÍ FOND VODA SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY PŘÍRODA A KRAJINA KVALITA OVZDUŠÍ HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ PŮDA VODA METODICKÝ POSTUP, ZHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA ŽP A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSTUP HODNOCENÍ PŘEHLED HLAVNÍCH SKUPIN ZÁMĚRŮ OBSAŽENÝCH V ZÚR Tabulkové orientační vyhodnocení vlivů Identifikace problémových záměrů a jejich hodnocení Navržení opatření ke zmírnění negativních vlivů Záměry s neutrálními nebo pozitivními vlivy ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY A SPECIFICKÉ OBLASTI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu

3 Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo Shrnutí Návrh hlavních environmentálních limitů pro rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO SMÍŠENOU OBYTNOU FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVOU FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod CHOPAV Záplavová území Ochranná pásma vodních zdrojů Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ FUNKCI Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Chráněná území ÚSES Krajinný ráz Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PRO TĚŽBU NEROSTNÝCH SUROVIN Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší

4 Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ Sanace odkališť v regionu Mydlovary Opatření k omezení negativních vlivů Asanační území Špičák Asanační území České Budějovice, Staré Hodějovice, Srubec v prostoru úložiště elektrárenského popílku PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY SILNIČNÍ DOPRAVA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na přírodní parky a krajinný ráz Vlivy na národní parky a chráněné krajinné oblasti Vlivy na ÚSES Vlivy na chráněné druhy živočichů Opatření k zamezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Záplavová území CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů Ochranná pásma vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY - ŽELEZNICE Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na přírodní parky a krajinný ráz Národní parky a chráněné krajinné oblasti ÚSES Vlivy na chráněné druhy živočichů Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Záplavová území CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních nádrží Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY - LETIŠTĚ Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny

5 Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY CYKLISTICKÉ TRASY Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY ÚZEMNÍ REZERVY PRO DOPRAVU Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODKANALIZOVÁNÍ Souhrnný popis vlivů Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JČK Opatření k omezení negativních vlivů PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ELEKTROENERGETIKA Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Velkoplošně chráněná území Maloplošně zvláště chráněná území Přírodní parky a krajinný ráz ÚSES Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na velkoplošně a maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na ÚSES Krajina Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy na maloplošně zvláště chráněná území Vlivy na velkoplošně zvláště chráněná území Vlivy na krajinný ráz - přírodní parky Vlivy na ÚSES Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Opatření k omezení negativních vlivů

6 Vlivy z hlediska ochrany vod Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo Hodnocení územních rezerv pro vedení zemního plynu PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Opatření k omezení negativních vlivů Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo PLOCHY VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD Vlivy z hlediska ochrany přírody a krajiny Vlivy z hlediska ochrany ovzduší Vlivy z hlediska ochrany nerostného bohatství Vlivy z hlediska ochrany půdního fondu Vlivy z hlediska ochrany vod Vlivy na kulturní hodnoty a obyvatelstvo POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ MIMO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE A PŘESHRANIČNÍ VLIVY Rozvojové osy a specifické oblasti Plochy pro obytnou funkci Plochy s komerční a průmyslovou funkcí Plochy se sportovní a rekreační funkcí Rozvojové plochy pro veřejnou dopravní infrastrukturu Rozvojové plochy pro těžbu nerostných surovin Rozvojové plochy nadmístního významu území speciálních zájmů Koridory pro silniční dopravu Koridory pro železniční dopravu Koridory vodní dopravy Plochy pro letiště Koridory cyklistické dopravy Plochy a koridory pro zásobování vodou a odkanalizování Plochy a koridory technické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky Koridor technické infrastruktury v oblasti zásobování teplem Koridory a územní rezervy technické infrastruktury pro oblast zásobování zemním plynem Plochy a koridory územního systému ekologické stability VYHODNOCENÍ KUMULATIVNÍCH A SYNERGICKÝCH VLIVŮ Pozitivní vlivy Potenciálně negativní vlivy ZPŮSOB ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ MŽP K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁVRH INDIKÁTORŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCE STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU NETECHNICKÉ SHRNUTÍ LEGISLATIVNÍ SOUVISLOSTI PŘEDMĚT HODNOCENÍ HODNOCENÍ VZTAHU CÍLŮ ZÚR K HLAVNÍM VNITROSTÁTNÍM CÍLŮM V OBLASTI ŽP HODNOCENÍ ZÁMĚRŮ OBSAŽENÝCH V ZÚR ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

7 PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JIHOČESKÉM KRAJI ÚVOD OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY NATURA BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ FLÓRA FAUNA Migrační trasy velkých a středních savců Jelen evropský (Cervus elaphus) Rys ostrovid (Lynx lynx) Los (Alces alces) Vydra říční (Lutra lutra) Ostatní druhy Přehled významných migračních směrů a hlavních bariér EKOSYSTÉMY KRAJINNÝ RÁZ Přírodní parky Kategorizace krajiny a krajinného rázu ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY Velkoplošná ZCHÚ Maloplošná ZCHÚ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Nadregionální ÚSES Regionální ÚSES OVZDUŠÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ IMISE A OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (OZKO) PROBLEMATIKA HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK CÍLE PZKO JIHOČESKÉHO KRAJE HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE GEOLOGICKÁ STAVBA TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN STAV VYUŽITÍ ZÁSOB, ŽIVOTNOST ZÁSOB PŮDA PŮDNÍ POMĚRY KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VYUŽITÍ PŮDNÍHO FONDU EROZE PŮDY LESY Kategorizace lesů POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY ODTOKOVÉ POMĚRY PODZEMNÍ VODY CHOPAV OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU JAKOST VOD Jakost podzemních vod Jakost povrchových vod Vypouštění a čištění odpadních vod MOKŘADY A RAŠELINIŠTĚ PLOCHY VHODNÉ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

8 8. ODPADY, BROWNFIELDS, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE PRODUKCE ODPADU BROWNFIELDS STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVO KULTURNÍ HODNOTY, CESTOVNÍ RUCH PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED MALOPLOŠNĚ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ V JIHOČESKÉM KRAJI PŘÍLOHA Č. 3 KATEGORIZACE ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA MIGRACE ZVĚŘE PŘÍLOHA Č. 4 PŘEHLEDOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ A ÚZEMNÍCH REZERV PŘÍLOHA Č. 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ (KORIDORŮ A PLOCH) VYMEZENÝCH V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍCH ZDROJŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍLOHA Č. 6 PŘEHLED ZÁMĚRŮ (KORIDORŮ A PLOCH) VYMEZENÝCH V ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍCH

9 SEZNAM TABULEK TAB. 1: TAB. 2: TAB. 3: TAB. 4: TAB. 5: DÍLČÍ CÍLE ČTYŘECH PRIORITNÍCH OBLASTÍ SPŽP...20 HLAVNÍ A DÍLČÍ STRATEGICKÉ CÍLE V OBLASTI ŽP...21 HLAVNÍ CÍLE STRATEGIE OCHRANY BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI ČR V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ...23 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH...24 PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY NEREALIZACE KONCEPCE DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZÁMĚRŮ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...26 TAB. 6: OBLASTI A OSY NEJVÍCE SE PŘEKRÝVAJÍCÍ S ÚZEMÍMI SE ZPF V I. A II.TŘÍDĚ OCHRANY45 TAB. 7: PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH STŘETŮ S CHRÁNĚNÝMI ÚZEMÍMI...55 TAB. 8: STŘETY ROZVOJOVÝCH PLOCH S NAVRŽENÝM ÚSES...58 TAB. 9: ZÁMĚRY S VYŠŠÍ VÝMĚROU LESNÍCH POZEMKŮ UMÍSTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍCH CHOPAV.61 TAB. 10: NOVĚ NAVRŽENÉ KORIDORY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU...72 TAB. 11: NOVĚ NAVRŽENÉ KORIDORY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU...76 TAB. 12: STŘETY KORIDORŮ SILNIČNÍ DOPRAVY S MZCHÚ...80 TAB. 13: STŘETY DOPRAVNÍCH KORIDORŮ S PŘÍRODNÍMI PARKY...82 TAB. 14: STŘETY SILNIČNÍCH KORIDORŮ S NP ŠUMAVA...82 TAB. 15: PŘEHLED DOPRAVNÍCH KORIDORŮ ZASAHUJÍCÍCH DO CHKO...83 TAB. 16: STŘETY S NADREGIONÁLNÍMI BIOCENTRY...85 TAB. 17: VÝZNAMNÉ STŘETY S REGIONÁLNÍMI BIOCENTRY...86 TAB. 18: STŘETY KORIDORŮ PRO SILNIČNÍ DOPRAVU S LOŽISKY NEROSTNÝCH SUROVIN...89 TAB. 19: STŘETY S MZCHÚ...93 TAB. 20: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU S VCHÚ...95 TAB. 21: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNICI S PRVKY ÚSES...96 TAB. 22: STŘETY KORIDORŮ PRO ŽELEZNICI S NADREGIONÁLNÍMI A REGIONÁLNÍMI BIOCENTRY..97 TAB. 23: PŘEHLED ŽELEZNIČNÍCH KORIDORŮ ZASAHUJÍCÍCH DO CHOPAV TAB. 24: PŘEHLED STŘETŮ S CHKO TAB. 25: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO ELEKTROENERGETIKU S BIOCENTRY TAB. 26: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO ELEKTROENERGETIKU S BIOKORIDORY TAB. 27: STŘETY KORIDORU PRO VEDENÍ TEPLA S MZCHÚ TAB. 28: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORU PRO VEDENÍ TEPLA S ÚSES TAB. 29: STŘETY KORIDORŮ PRO VEDENÍ PLYNU S BIOCENTRY TAB. 30: PŘEHLED STŘETŮ KORIDORŮ PRO VEDENÍ PLYNU S BIOKORIDORY TAB. 31: PŘEHLED STŘETŮ ÚZEMNÍCH REZERV PRO VEDENÍ PLYNU S BIOKORIDORY TAB. 32: PLOCHY PRO AKUMULACI PODZEMNÍCH VOD UMÍSTĚNÉ V CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH TAB. 33: HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT TAB. 34: ZAPRACOVÁNÍ VYBRANÝCH HLAVNÍCH VNITROSTÁTNÍ CÍLŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE 147 TAB. 35: NÁVRH INDIKÁTORŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ ZÚR NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SEZNAM OBRÁZKŮ OBR. 1: STŘET KORIDORU PRO VEDENÍ ZEMNÍHO PLYNU S PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU (PRO ILUSTRACI)

10 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území Příloha č. 2: Přehled maloplošně zvláště chráněných území Jihočeského kraje Příloha č. 3: Hlavní migrační trasy vybraných živočichů v Jihočeském kraji Příloha č. 4: Přehledové bodové hodnocení jednotlivých záměrů a územních rezerv Příloha č. 5: Přehled záměrů (koridorů a ploch) vymezených v ochranných pásmech vodních zdrojů a vodních nádrží Příloha č. 6: Přehled záměrů (koridorů a ploch) vymezených v záplavových územích GRAFICKÁ ČÁST Výkres č. 1: Vlivy na horninové prostředí Výkres č. 2 : Vlivy na ochranu přírody I. - VZCHÚ, MZCHÚ a přírodní parky Výkres č. 3 : Vlivy na ochranu přírody II. ÚSES Výkres č. 4 : Vlivy na osídlení, kulturní a historické hodnoty Výkres č. 5 : Vlivy na povrchové a podzemní vody Výkres č. 6 : Vlivy na ZPF a PUPFL 10

11 SEZNAM ZKRATEK: BPEJ ČHMÚ ČOV ČR ČSÚ ČÚZK EIA EU GIS HEIS ČR CHKO CHLÚ CHOPAV IPPC JČK KES KOP KRK LPIS MMR MVE MZE MZCHÚ MŽP NATURA 2000 NP NPP NPR NRBK NR, R ÚSES OPRL ORP OZE OZKO POH POU PP PP PR PRVaK PUPFL PZKO REZZO Bonitovaná půdně-ekologická jednotka Český hydrometeorologický ústav Čistírna odpadních vod Česká republika Český statistický úřad Český úřad zeměměřičský a katastrální Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) Evropská Unie Geografický informační systém Hydroekologický informační systém Chráněná krajinná oblast Chráněné ložiskové území Chráněná oblast přirozené akumulace vod Integrovaná prevence a omezování znečištění Jihočeský kraj Koeficient ekologické stability Koncepce ochrany přírody Koncepce rozvoje kultury Land Parcel Identification System Ministerstvo místního rozvoje Malá vodní elektrárna Ministerstvo zemědělství Maloplošná zvláště chráněná území Ministerstvo životního prostředí Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu Národní park Národní přírodní památka Národní přírodní rezervace Nadregionální biokoridor Nadregionální, regionální Územní systém ekologické stability Oblastní plán rozvoje lesa Obec s rozšířenou působností Obnovitelné zdroje energie Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší Program odpadového hospodářství Pověřený obecní úřad Přírodní park Přírodní památka Přírodní rezervace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pozemky určené k plnění funkcí lesa Program zlepšení kvality ovzduší Registr zdrojů znečišťování ovzduší 11

12 RURÚ SFŽP SPŽP SSP SZÚ ÚEK ÚP ÚPD ÚP VÚC ÚPN VÚC UNESCO ÚSES ÚTP VKP VZCHÚ ZCHÚ ZPF ZÚR ŽP Rozbor udržitelného rozvoje území Státní fond životního prostředí Státní politika životního prostředí Státní surovinová politika Státní zdravotní ústav Územní energetická koncepce Územní plánování Územní plánovací dokumentace Územní plán velkého územního celku Územní plán velkého územního celku United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization OSN pro výchovu, vědu a kulturu Územní systém ekologické stability Územně technický podklad Významný krajinný prvek Velkoplošná zvláště chráněná území Zvláště chráněná území Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Životní prostředí Značky chemických prvků, chemické vzorce: B(a)P benzo(a)pyren CO oxid uhelnatý NO oxid dusnatý NO 2 oxid dusičitý NO x oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) NH 3 amoniak PAU polyaromatické uhlovodíky PM pevné prachové částice suspendované v ovzduší PM 10 pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 µm SO 2 oxid siřičitý TZL tuhé znečišťující látky VOC těkavé organické látky 12

13 SLOŽENÍ ŘEŠITELSKÉHO TÝMU Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace: Dr. Ing. Milan Sáňka Mošnova Brno osvědčení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: čj /1972/OPVŽP/96 Podpis a razítko autorizované osoby: Ing. Jiří Hon koordinace projektu Mgr. Zdeněk Frélich Bc. Tomáš Mühr Bc. Petr Chroust Gabriela Hřivnáčová 13

14 1. ÚVOD VÝCHOZÍ SITUACE Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( nový" stavební zákon), pořizuje krajský úřad od , v přenesené působnosti, zásady územního rozvoje ( 36-42). Podle nového" stavebního zákona, jeho přechodných ustanovení ( 187), je možné využít pro zásady územního rozvoje pouze schválené zadání ÚP VÚC Jihočeského kraje. Schválené zadání ÚP VÚC Jihočeského kraje bylo na začátku roku 2007 transformováno pokynem pořizovatele (se zapracováním závěrů z dohodovacích řízení ke konceptu) do podoby, která aktuálně reaguje na požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Pořizovatelem hodnocených Zásad územního rozvoje je Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic. A+U DESIGN spol. s r.o. (Hlavní projektant: Ing. arch. Jiří Brůha, Ing. arch. Dagmar Polcarová). Hlavní část prací na návrhu ZÚR byla prováděna koncem roku V průběhu prvního čtvrtletí roku 2008 probíhalo hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Na základě tohoto hodnocení a dalších připomínek byl návrh ZÚR ještě průběžně upravován do současné podoby Důvody a cíle posouzení návrhu ZÚR z hlediska vlivů na ŽP Zásady územního rozvoje představují koncepci, která dle 10a odst. 1 písm. a) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů podléhá posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování koncepce"). Tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce. Dle 10i tohoto zákona (Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí) se při posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí postupuje podle stavebního zákona. Ministerstvo životního prostředí jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona při pořizování územně plánovací dokumentace stanovuje požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně zpracování možných variant řešení, a pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle stavebního zákona, jsou oprávněny požadovat jeho dopracování. Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace (ZÚR) zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit. Dle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je úkolem územního plánování také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro 14

15 příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Vlastní obsah posouzení vlivů na územně plánovací dokumentace na životní prostředí je upraven přílohou stavebního zákona. Hodnocení je tedy členěno v souladu s požadavky této přílohy, přičemž byly pro větší přehlednost spojeny kapitoly zhodnocení vlivů a návrh opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci negativních vlivů. Předložené vyhodnocení vlivů návrhu Zásad územního rozvoje na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) je zpracováno podle požadavků přílohy stavebního zákona a dle požadavků vyplývajících ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů také obsahuje požadavky MŽP, které byly uvedeny ve Sdělení MŽP k vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, ve kterém jsou stanoveny základní požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí. (Tyto požadavky byly zpřesněny při jednání předkladatele ZÚR, zpracovatele vyhodnocení a zástupci MŽP dne ). Vyhodnocení také vychází z metodiky Metodika vyhodnocení vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí. Předmětem a hlavním obsahem hodnocení návrhu ZÚR Jihočeského kraje jsou zejména: posouzení míry souladu/rozporu návrhu ZÚR se zpracovanými celostátními a krajskými koncepčními dokumenty z oblasti životního prostředí, vyhodnocení návrhu vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a os, specifických oblastí, koridorů a ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu a dalších ploch z hlediska vlivů na životní prostředí identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami životního prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, případně zvýšení účinků pozitivních vlivů doporučení environmentálně nejšetrnější varianty konkrétního záměru v případě variantních řešení pro zapracování do návrhu ZÚR, Vyhodnocení je provedeno v podrobnosti a hloubce odpovídající měřítku ZÚR (1: ). Součástí jsou také výkresy hlavních problémů a střetů s jednotlivými složkami životního prostředí hodnotitelných v měřítku ZÚR (1: ). 15

16 2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 2.1. Přehled hlavních cílů návrhu ZÚR Návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou dále specifikovány v prioritách pro tři pilíře udržitelného rozvoje příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. Zestručněný přehled cílů je uveden níže: PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Základními prioritami řešení ZÚR jsou: - rozvoj konkurenceschopnosti, posílení atraktivity pro podnikání i investice, - zkvalitňování životních podmínek obyvatel při respektování principů udržitelného rozvoje, - vymezení a zpřesnění záměrů vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, které stanovují republikové priority Priority pro zajištění příznivého životního prostředí kraje a) respektovat podmínky využití zvláště chráněných území přírody, lokalit NATURA 2000 a zajistit jejich organické doplnění a posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vymezených prvků ÚSES, b) z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznamnějších území zahrnutých do CHOPAV, ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v území podporovat a vytvářet územní opatření, která povedou ke zvýšení retenčních schopností území, s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí potřeby kraje, c) zamezit nepříznivým projevům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území, d) zajistit ochranu před vodní a větrnou erozí, před svahovými deformacemi a před neodůvodněnými zábory kvalitní půdy, s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní hospodaření a podporovat zejména ekologické a ekonomické přínosy těchto hospodářských činností, e) minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, zamezit urbánní fragmentaci volné krajiny a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území, 16

17 f) z hlediska preventivní ochrany území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu Priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje a) hospodářský rozvoj situovat zejména v rozvojových oblastech a rozvojových plochách vymezených v souladu s PÚR a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu vymezených v návrhu ZÚR, b) pro hospodářský rozvoj přednostně využívat ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit využití tzv. brownfields, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území, c) rozvoj hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje i v souladu se specifickými podmínkami v části území, kde převažují přírodní hodnoty, d) najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy ze zemědělství, rybníkářství a lesního hospodářství a vytvořit podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšit prostupnost krajiny i v přeshraničním turistickém styku, e) zejména ve vymezených rozvojových osách rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejné technické vybavenosti a přednostní využití vlastních a místně dostupných surovinových zdrojů pro výstavbu Priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel a) eliminovat nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vybaveností a dopravní obsluhou, prosadit příznivý urbanistický rozvoj i ve specifických a marginálních oblastech kraje, b) pro posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury posílit vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi urbanizovanými, venkovskými a marginálními oblastmi a zlepšit podmínky i v malých a venkovských sídlech v sídelní struktuře kraje a umožnit i rozvoj specifických oblastí, ve kterých převládají priority ochrany přírody nad civilizačními hodnotami. c) vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých regionů a obcí, zejména ve specifických oblastech. d) při vymezování zastavitelných území vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, zastavitelné plochy situovat pokud možno v návaznosti na zastavěné území, při přednostním využití nevyužitých a opuštěných areálů a proluk v zastavěném území a se zajištěním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro pracovní síly i z okolních obcí. 17

18 e) u rázovitých obcí a sídel dbát na zachování originality původního architektonického výrazu a prostorového uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví venkova a jeho oblastní zvyky, tradice a charakteristiky. 18

19 2.2. Zhodnocení vztahu návrhu ZÚR a jejich cílů k hlavním cílům ŽP stanoveným na vnitrostátní úrovni Mezi nejdůležitější nadřazené vnitrostátní dokumenty zabývající se problematikou životního prostředí patří Státní politika životního prostředí, Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti apod. Hlavním dokumentem, ze kterého se vychází a je třeba vycházet, je Státní politika životního prostředí, jejíž cíle jako cíle nadřazeného dokumentu by měly být obsaženy i v koncepčních dokumentech nižších úrovní (krajských apod.). Zásady územního rozvoje musí být taktéž v souladu s dalšími horizontálními koncepcemi přijatými na krajské úrovni (např. Program ke zlepšení kvality ovzduší, Krajská energetická koncepce apod.). Na ještě nižší úrovni by měly být jednotlivé záměry v souladu s místními koncepčními dokumenty (místní PZKO, Plány péče o chráněná území apod.). V následující kapitole je zhodnocen soulad zejména s hlavními dokumenty pro oblast ŽP na celostátní úrovni. Podrobnější hodnocení jednotlivých záměrů je provedeno poté v dále následujících kapitolách. Hlavní cíle, požadavky a opatření těchto koncepcí, respektive to, zda-li jsou v souladu s cíli návrhu ZÚR a jejich obsahem a zda-li ZÚR tyto cíle naplňuje, jsou hodnoceny na následující škále: zcela v souladu: ++ v souladu: + částečně v rozporu: - výrazně v rozporu: - - není možno určit:? není řešeno v rámci ZÚR, neutrální vliv: STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Státní politika životního prostředí (SPŽP) má sloužit jako vodítko směřující: k dosažení dalšího zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí, k uplatnění principů udržitelného rozvoje a k pokračující integraci hlediska životního prostředí do sektorových politik, ke zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a činností. V následující části je uveden stručný přehled hlavních cílů, požadavků a způsobů jejich dosažení, které jsou ve Státní politice životního prostředí uvedeny. 19

20 V souladu se stavem životního prostředí, transpozicí a implementací evropského práva a základními principy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje se aktualizovaná SPŽP soustředí na následující čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých jsou stanoveny následující dílčí cíle. Tab. 1: Dílčí cíle čtyřech prioritních oblastí SPŽP Hlavní oblast Vnitrostátní cíle - SPŽP Hodnocení souladu Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti o Zastavení poklesu biodiverzity Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady Životní prostředí a kvalita života Ochrana klim. systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší o o o o o o o o o o o o o o o o Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů Ochrana povrchových a podzemních vod (jakost a množství, zdroje pitné vody) Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů Využívání obnovitelných zdrojů Dosažení 6 % podílu OZE na celkové spotřebě PEZ k roku 2010 Snižování energ. a mat. náročnosti výroby a zvýšení mat. a energ. využití odpadů Odpovědné nakládání s nebezpečnými odpady Snižování zátěže prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty Snížení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (acidifikace prostředí) Ochrana životního prostředí a člověka před hlukem Environmentálně příznivé využívání krajiny Omezování antropogenních/průmyslových vlivů a rizik Ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních událostí a následky krizových situací Snižování emisí skleníkových plynů (GHGs) Snížení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší Ochrana ozonové vrstvy Země ++/- převážná část záměrů respektuje CHÚ, vymezuje systém ÚSES, u některých záměrů možný konflikt se zájmy ochrany přírody + ochrana řešena v rámci chráněných území, dále řešeno v rámci cílových charakteristik krajiny rybniční krajina + ochrana vodních zdrojů je jedním ze základních priorit ZÚR. Detailně řešeno dále. + vymezení ploch pro těžbu nerost. surovin vymezení asanačních území + rozvoj plynovodu, vymístění mobilních zdrojů znečištění, 0 +/- vymístění komunikací mimo sídla, nové záměry ve volné krajině? je předmětem posouzení - v plánu nové plochy pro rozvoj průmyslu 0 není bezprostředně řešeno 0 není v rámci ZÚR řešeno 0 0 Návrh Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje obsahuje a respektuje cíle, které jsou obsaženy ve Státní politice životního prostředí, případně některé z těchto hlavních cílů nejsou řešeny. V konfliktu zejména se zájmy ochrany přírody, případně se zájmy ochrany vod, jsou zčásti některé záměry týkající se např. koridorů pro dopravní stavby (střet s ÚSES, plochy vymezené pro sport a rekreaci apod.). Tyto střety a negativní vlivy a navazující opatření ke zmírnění těchto negativních vlivů jsou detailněji rozvedeny dále. Požadavky SPŽP jsou zahrnuty i do hodnocení jednotlivých záměrů. 20

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 46871/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

ODDÍL D Předpokládané vlivy ZÚR MSK na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území

ODDÍL D Předpokládané vlivy ZÚR MSK na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území ODDÍL D Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území OBSAH D.I. IDENTIFIKACE RELEVANTNÍCH VAZEB SOUHRNNÉ SWOT ANALÝZY A... 1 D.II. VLIVY NA VÝSLEDKY

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1

Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Z B Y T I N Y Z M Ě N A č. 1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zhotovitel: Ing.arch. Dagmar Polcarová, Pomezní 1465/14, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Více