1. Změnový list. Lo CZ. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Změnový list. Lo2009 21 CZ. ŠKODA TRANSPORTATION a.s."

Transkript

1

2 Strana 2/ Změnový list Ind. Popis změny Datum Změnil První vydání Šafránek a SW Pack 23 nemá vliv na Návod k obsluze Rauš b 8, oprava a doplnění textu zadání dat do LZB Rauš c Doplněna Tabulka Rauš Změna v Tabulce 9 Doplněn text v kap Vložena kap. 4.3 Vložena kap. 17 Doplněn text do kap Opraven text v kap Doplněn text do kap d Oprava textu kap. 3.2, 4.3, 5.4.3, 5.7.2, 5.8.1, , , , 6.2.2, 6.4.1, 6.4.4, 6.4.5, 7.2.1, , 8, 8.1, , , , , , , , , 11.1, 11.3, 11.4, , 12.2, 12.3, 13.1, , , , , , , , , , 13.6, 13.8, , 13.9, , , , , 13.10, , , , 13.11, 15, 15.3, 15.4, 16.1, 18.1, Přepracována kapitola 5.9.1, , , 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3 Vložena kap. 15.2, , , , , , 23.8, 24.11, Odstraněna kapitola 6.3 Zajištění lokomotivy proti pohybu 6.1 vložena výstraha pro obsluhu a posunovací personál Oprava textu vyplývající z nové verze SW Pack , 6.2.1, , , , 8.10, , , , , , , , Změna obrázků č. 55, 56, 57, 85, 110, 114 Oprava tabulky č Rauš

3 Strana 3/ Obsah dokumentu 1. ZMĚNOVÝ LIST OBSAH DOKUMENTU SEZNAMY Seznam zkratek Terminologie VŠEOBECNÉ POKYNY Úvod Oprávněná osoba Pokyny pro obsluhu za účelem dodržení předepsané funkční bezpečnosti a snížení rizika eventuálního nebezpečí POPIS LOKOMOTIVY Základní technické údaje vozidla Mechanické uspořádání vozidla Rozmístění (označení) prostorů v dispozičním nákrese lokomotivy Čelo vozidla Spodní a venkovní část vozidla Stanoviště Strojovna Střecha Struktura elektrické výzbroje Zjednodušené zapojení trakčních obvodů Zjednodušené zapojení pomocných pohonů Členění napájení bateriové sítě Brzdová výzbroj DAKO Kohouty vně vozidla Kohout napájení vzduchojemů Kohout vypínání brzdového rozvaděče... 35

4 Strana 4/ Kohouty uvnitř vozidla Kohout bezpečnostního ventilu MIREL, SHP a SIFA Kohout bezpečnostního ventilu LZB/PZB Kohout kompresoru Vzduchové napájení pohonu přístrojů Kohout centrálního napájení přístrojů Kohouty vzduchového napájení přístrojů na střeše vozidla Kohouty přepojovačů systému Q11 a Q Kohouty vzduchového napájení přístrojů trakčních měničů Kohouty sběračů Kohouty na stanovišti Pomocné pneumatické panely Napájení střadačové brzdy Kohouty houkaček a píšťal Kohout pískovačů Kohout mazání okolků Kompresory Pomocný kompresor Hlavní kompresor Ovládání kompresorů Společný chod hlavního a pomocného kompresoru Vnější osvětlení Přepínače předvolby Nouzové přepínače Ovládání intenzity světel Vnitřní osvětlení Osvětlení stanoviště Orientační osvětlení Osvětlení přístrojů Osvětlení stanoviště Osvětlení jízdního řádu Osvětlení strojovny BEZPEČNÝ STAV VOZIDLA Vysoké napětí Bezpečnostní vypnutí vozidla Časy pro automatické vybití filtrů Vnější bezpečnostní vypnutí při aktivním odstavení Obvody 24 V DC Vypnutí řízení Vypnutí odpojovače baterie... 55

5 Strana 5/ Zajištění proti neoprávněnému použití vozidla Uzamčení vozidla Zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních lokomotivy Ruční uzemnění hlavních a pomocných obvodů bezpečnostní klíčový systém Vnější napájení vlaku Vnější napájení 3 x 400V Bezpečnostní smyčka Postup uvedení do bezpečného stavu Výstup na střechu Indukované napětí v indikačním obvodu PŘED JÍZDOU Prohlídka vozidla před jízdou Vnější prohlídka Vnitřní prohlídka Zapnutí řízení Zapnutí baterie Nastavení vozidla před jízdou DISPLEJE Základní ovládání displejů Vizuální koncept displejů Označování obrazovek Hierarchie obrazovek Provozní obrazovka P Pole A Pole B Základní obrazovka P Zobrazení skutečných hodnot (A1) Provozní indikátory Zobrazení požadavků Alarmy Doporučený postup při zobrazení alarmu Režim učení prohlížení ikon Indikátory stavů vysokého napětí Tlačítka v poli C Historie alarmů P Vstupní obvody P

6 Strana 6/ Trakční měniče P Pomocné pohony P Teploty P Data o vlaku P Zadání dat do tachografu Maximální rychlost vlaku Režim topení vlaku na 25 kv Omezení proudu troleje Volba režimu ovládání dveří Data pro cílové brzdění Kilometrická poloha OSTATNÍ ZOBRAZOVAČE Měření bateriové sítě 24 VDC Napětí na filtrech Ukazatele tlaku ŘÍZENÍ LOKOMOTIVY Ovládací prvky technologické části Ovládání sběračů Volba sběrače Režim shodných sběračů Režim X01 uhlík Blokování a ochrany Postup projíždění točnou Aerodynamická optimalizace sběračů Režim sběračů Indikace systému Ovladač vysokého napětí Potvrzení ochran Potvrzení SW ochran Automatická kvitace SW ochran Pohotovost vozidla Směr jízdy Režim jízdy Režim brzdy Národní volba Ovládání zabezpečovacích zařízení a systému kontroly bdělosti Zabezpečovací zařízení pro Německo a Rakousko Zabezpečovací zařízení pro ČR, Slovensko a Maďarsko Zabezpečovací zařízení pro Polsko

7 Strana 7/ Zařízení kontroly bdělosti SIFA Tachograf Porucha tachografu Porucha měření rychlosti Identifikace strojvedoucího pomocí ID karty Radiostanice Radiostanice pro Německo, Rakousko, ČR, Slovensko a Maďarsko Radiostanice pro Polsko Pomocné funkce Mazání okolků Topení, klimatizace, vyhřívání stolku a vyhřívání čelního skla Přetlaková klapka Kamerový systém PŘIPOJENÍ LOKOMOTIVY K VLAKU Topení vlaku dle UIC 552 a jeho ovládání Zkrat elektrického napájení vlaku Vedení dle UIC Informační vedení dle UIC Ovládání dveří Osvětlení vlaku EP brzda a přemostění záchranné brzdy Ovládání a funkce EP brzdy Režim DB Režim UIC Test EP Test přemostění záchranné brzdy Přemostění záchranné brzdy B Přemostění záchranné brzdy v režimu TSI PŘEZKOUŠENÍ FUNKCÍ PŘED JÍZDOU Uvedení protismykového zařízení do provozu Test zařízení monitorování rušení (LIM) Test zařízení kontroly bdělosti SIFA Test zabezpečovacích zařízení OVLÁDÁNÍ VOZIDLA PŘI JÍZDĚ

8 Strana 8/ Bezpečnostní upozornění Nouzové brzdění Rychlobrzda Záchranná brzda strojvedoucího Bezpečnostní záklopka Vnucená brzda Ovládání jízdy a brzdy Hlavní jízdní páka (HJP) Jízda z pomocného pultu Nízkotlaké přebití Vysokotlaký plnící švih Závěr brzdy Rekuperační brzdění Fixace EDB při odbrzdění průběžné brzdy Přídavná brzda Parkovací brzda Střadačová brzda Indikátory střadačové brzdy Nouzové odbrzdění střadačové brzdy Režim rozmrazování brzd vlaku Odbrzdění lokomotivy OL Odvětrání rozvaděče Indikace průtoku vzduchu Režim MAN Režim AUT Jízda s VZ LZB Režim CB (Cílové brzdění) Společné funkce režimu AUT a CB Omezování příkonu vozidla Omezování tažné síly Odměřování délky vlaku Přivěšení a odvěšení lokomotivy k soupravě Přivěšení vozidla k soupravě Namáčknutí vlaku Manipulace při jízdě Uvedení lokomotivy do provozu Chování lokomotivy při uvádění do provozu Stažení a zvednutí sběrače v průběhu jízdy Návěst Stáhněte sběrač Návěst Zdvihněte sběrač

9 Strana 9/ Jízda neutrálním polem Změna napájecího systému Projíždění dělením trakčních napájecích systémů se staženým sběračem Projíždění dělením trakčních napájecích systémů se zvednutým sběračem Napájení vlaku při průjezdu dělením trakčních napájecích systémů Pomocné funkce Pískování Nebezpečí spojené s použitím pískovačů Píšťala a houkačka Stěrače a ostřikovače Přejezd hranic Změna národní volby a zabezpečovacího systému Přejezd hranic Radiostanice Funkce vozidla ovládané z displeje Plný chod ventilace Ekonomický režim Kolejové obvody 25 Hz Blokování rekuperace na 15 kv Skluzová ochrana Jízda s několika činnými hnacími vozidly ve vlaku ZMĚNA STANOVIŠTĚ STROJVEDOUCÍHO Průchod strojovnou při změně stanoviště Změna řídícího stanoviště při vícečlenném řízení VÍCENÁSOBNÉ ŘÍZENÍ Kompatibilita SW vícečlenného řízení Ztráta WTB komunikace Řídicí lokomotiva (Leader) Příprava řídící lokomotivy pro vícečlenné řízení Blokování povelů pro řízenou lokomotivu Řízená lokomotiva (Traction follower) Vlastnosti lokomotiv při vícečlenném řízení Brzdy Hlášení stavu brzd a ochrany

10 Strana 10/ Silové obvody a trakce Ovládání sběračů Ovládání vysokého napětí Řízení trakce Jízda s řídící lokomotivou mimo provoz Topení vlaku Požární signalizace Ostatní funkce ODSTAVENÍ LOKOMOTIVY Aktivní odstavení Odstavení lokomotivy Vlečení lokomotivy Vlečení brzděné lokomotivy Vlečení nebrzděné lokomotivy Nouzové vlečení nebrzděné lokomotivy Zajištění oken a dveří Konzervace lokomotivy >14 dní NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ZÁLOHOVÁNÍ POMOCNÝCH POHONŮ Ruční nouzové ovládání přístrojů Střešní odpojovače Q03, Q04 a uzemňovač Q Přepojovač systému AC/DC a odpojovač podvozkových skupin -Q11 a -Q Přepojovač systému AC15 / AC25 -Q05, -Q Poruchy pomocných pohonů Odpojení primárního měniče pomocných pohonů Porucha střídače pomocných pohonů Systém zálohování okruhu Systém zálohování okruhu NOUZOVÁ JÍZDA Postup zavedení nouzové jízdy Vlastnosti nouzové jízdy Ovládání sběračů Změna trakčního napájecího systému Zadání směru Průběžná brzda Přídavná brzda

11 Strana 11/ Rychlobrzda Záchranná brzda strojvedoucího Zadání tahu Elektrodynamická brzda Chlazení Kompresor Vnitřní a vnější osvětlení Houkačka Topení vlaku Vlakový zabezpečovač Radiostanice Ovládání vlakových funkcí PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM Legislativa Základní popis Instrukce v případě indikace požáru VNĚJŠÍ NAPÁJENÍ NABÍJECÍ SOUPRAVY Připojovací místo na vozidle Pohyblivý přívod Připojovací místo stacionární části Oprávněná osoba k připojení propojovacího kabelu Postup připojení a odpojení vnějšího napájení ZÁSUVKY 230 V PRO DROBNÉ SPOTŘEBIČE NA VOZIDLE Použití Dispoziční schéma s popisem povoleného zatížení VYBAVENÍ VOZIDLA Tabulka vybavení vozidla ZÁZEMÍ PRO OBSLUHU Místo pro vyplňování dokumentů

12 Strana 12/ Místo pro odkládání aktovek a drobných věcí obsluhy Hygienický kout Šatní skříň Ovládání sedadla strojvedoucího Pomocné sedadlo Vařič, lednice a prostor pro konzumaci Okenní rolety Vstupní dveře a jejich utěsnění PŘÍLOHY Ovladače na stolku Jističe a ovladače na mezistěně Rozložení jističů Rozložení ovladačů Jističe a ovladače na mezistěně Přehled ovladačů se symboly označení Přehled displejů Rozmístění antén na spodku lokomotivy Rozmístění čidel a uzemňovačů na nápravách Přehled ikon chybových hlášek na displeji Návod na řešení poruchových stavů Seznam jističů Seznam obrázků Seznam tabulek

13 Strana 13/ Seznam zkratek 3. Seznamy Zkratka Význam AC Střídavý proud (Alternating Current) ARR Automatická Regulace Rychlosti ASCII Americký standardní kód pro výměnu informací (American Standard Code for Information Interchange) ATO (CRV&AVV) Jednotka realizující (ATO = CRV+ ARR+ AVV) centrální regulátor vozidla zadávající tažnou a brzdnou sílu EDB pro pohon (Automatic Train Operation) AVV Automatické Vedení Vlaku (funkce ATO) CCD Provozní displej (Control Command Display) CID Napájení cívky rychlého vypnutí hlavního vypínače CRC Cyklický redundantní součet (Cyclic Redundancy Check) CRV Centrální Regulátor Vozidla ČD České dráhy DB Německé dráhy (Deutsche Bahn) DC Stejnosměrný proud (Direct Current) DCC Diagnostický počítač (Diagnostic Computer) EDB Elektro Dynamická Brzda EP brzda Brzda ovládaná elektropneumatickými ventily ETCS Evropský vlakový zabezpečovací systém (European Train Control System) ETD Displej jízdního řádu (Electronic Timetable Display) FTA Analýza stromu vad (Fault Tree Analysis) GPRS Mobilní datová služba přístupná pro uživatele GSM mobilních telefonů (General Packet Radio Service) HJP Hlavní Jízdní Páka (též SMC Single Master Controller) ovladač umožňující strojvedoucímu zadání tažné a brzdné síly pohonu s integrovaným ovládáním brzdné síly vlaku a rychlobrzdy HVAC Klimatizační jednotka (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) HW Technické vybavení počítače (HardWare) I/O Vstupně/Výstupní (Input/Output) JRU Záznamové zařízení VZ LZB/PZB (Juridical Recorder Unit) LCC Řídicí počítač vozidla (Leading Command Computer) LIM Monitorovací zařízení ochrany a rušení obvodů vedení (Line circuit protection and Interference Monitor) LZB Liniový zabezpečovací systém (Linien Zug Beeinflussung ) MÁV Maďarské dráhy (Magyar Államvasutak) MIREL Liniový zabezpečovač pro železniční infrastruktury ČR, SR a Maďarsku MRC Místní Řídicí Člen MVB Multifunkční vozidlová sběrnice (Multifunction Vehicle Bus) NBÜ Přemostění záchranné brzdy (Notbremseüberbrückung) ÖBB Rakouské spolkové dráhy (Österreichische Bundesbahnen) OJV Optimalizace Jízdy Vlaku OS Operační systém (Operating System) PC Osobní počítač (Personal Computer) PJP Pomocná Jízdní Páka (Auxilliary Controller) pomocný ovladač pro posun umožňující strojvedoucímu zadání tažné a brzdné síly pohonu s integrovaným ovládáním brzdné síly vlaku PKP Polské železnice (Polskie Koleje Państwowe) PP Pomocný pohon (chlazení, kompresor, čerpadla) PT Poměrný Tah - podíl maximální tažné síly při dané rychlosti, podíl maximální brzdné síly PTC Poměrný tah centrálně centrální zadání požadovaného poměrného tahu pro celý vlak (vlastní lokomotiva + řízené lokomotivy) PZB Bodový zabezpečovací systém (Punktförmige Zugbeeinflussung) RCB Regulace Cílového Brzdění SHP Zabezpečovač polské železniční infrastruktury (Samoczynne Hamowanie Pociągu) SIFA Kontrola bdělosti použitá pro německou, rakouskou a polskou železniční infrastrukturu (Sicherheitsfahrschaltung) SIL Stupeň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level ) relativní úroveň rizika zajištěného bezpečnostní funkcí SW Programové vybavení (SoftWare) TCN Vlaková komunikační síť, komunikační systém vlakové soupravy (Train Communication Network) TCP/IP Protokol pro komunikaci v počítačové síti primární transportní protokol TCP (Transmission Control Protocol) / protokol síťové vrstvy IP (Internet Protocol) TDB Tlak doplňkové brzdy TDD Technicko Diagnostický Displej (Technical Diagnostic Display) TRD Displej rádiového spojení (Train Radio Display)

14 Strana 14/272 TSI UIC VCU VIA TEB VN VZZ WTB ŽSR Technické specifikace interoperability Mezinárodní železniční unie (International Union of Railways) Řídicí počítač vozidla (Vehicle Control Unit, VCU= LCC+ATO+DCC) Účinek elektrodynamické brzdy přepočtený na tlak (vnitřní údaj ATO) Vysoké Napětí Vlakové zabezpečovací zařízení Vlaková sběrnice (Wire Train Bus) Slovenská železniční infrastruktura (Železnice Slovenskej republiky)

15 Strana 15/ Terminologie Termín Aktivní stanoviště Bezpečnostní smyčka Bezpečnostní vypnutí Displej Doplňování filtru Kontrolér Kvitace (vybavování) ochran Lokomotiva do provozu Lokomotiva neschopna Lokomotiva odstavena Lokomotiva pod napětím Lokomotiva pohotová Lokomotiva vypnutá Lokomotiva z provozu Motorová skupina Nečinná lokomotiva Nevedoucí lokomotiva Řídící lokomotiva Řízená lokomotiva Nouzové vypnutí Obrazovka Ovladač Páka Parkovací brzda Podvozková skupina Průběžná brzda Přepínač Radiostop TRS Restart Rychloměr Spínač Střadačová brzda Tachograf Tlačítko Tlaková brzda TRS Uzemnění Vlečení nečinné lokomotivy Zapnuté řízení Zkratování Význam Jednoznačně určené stanoviště, ze kterého je lokomotiva řízena (ST1, ST2, jiná lokomotiva přes WTB) Sériové spojení bezpečnostních prvků do jednoho obvodu Vypnutí obsluhou tlačítkem na pultu strojvedoucího (uvedení z provozu + vybití filtru) HW zařízení na pultu Udržování napětí na kapacitách filtru DC meziobvodů měničů z kinetické energie lokomotivy Přepínač s kruhovým pohybem (různé volanty a podobně vyhlížející aparáty z šedesátých let) Potvrzení zásahu ochrany strojvedoucím (přepnutím přepínače start VN S121 ( S122) do polohy VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ nebo START VN, polohou HJP SOUHLAS, tlačítkem SW Q na displeji) Zapnutí lokomotivy včetně nabití filtru a zapnutí linkových stykačů. Po zadání směru je lokomotiva pohotová k jízdě Lokomotiva nemůže vyvíjet tažnou sílu a vést vlak Lokomotiva je zajištěna definovaným postupem a odstavena na určeném místě Lokomotiva je připojena k trolejovému napětí zvednutým sběračem Lokomotiva připravena k jízdě, pro rozjezd stačí zadat poměrný tah Souhrnné označení pro lokomotivu, která je uvedena z provozu a nemá zapnuté řízení Provozní odpojení lokomotivy od VN stažením sběrače a/nebo vypnutím hlavního vypínače Samostatně provozovatelná a odpojitelná část trakčního pohonu (podvozek) Lokomotiva s vypnutým odpojovačem baterie Q101 Lokomotiva ve vlaku, ze které není řízen tlak v průběžném potrubí a nebo není v čele vlaku, ale je řízena strojvedoucím (např. postrk nebo vlaková lokomotiva při jízdě s přípřeží) Provozní režim lokomotivy s aktivním stanovištěm. Řídicí lokomotiva musí být schopna řídit ostatní vozidla ve vlaku prostřednictvím systému vzdáleného řízení. Provozní režim lokomotivy řízené prostřednictvím systému vzdáleného řízení z řídícího vozidla. Vypnutí zásahem ochran (uvedení z provozu + vybití filtru) Aktuální snímek (obrázek vytvořený SW) Obecné označení všech přístrojů, které mají nějakou funkci (někdy používáno v textu místo označení přepínač) Přepínač s vybranou funkcí, pouze hlavní nebo pomocná jízdní páka Pneumatická lokomotivní brzda, kterou je lokomotiva automaticky zajištěna proti samovolnému pohybu při rychlosti menší než 2,5 km/h. Nejmenší samostatně odpojitelná část pneumatické brzdy (podvozek) Tlaková brzda jejíž účinek je ovládán tlakem v hlavním potrubí. Ovladač, který má více než 2 aretované polohy Funkce TRS, které umožňuje generální nebo adresné zastavení vlaku z pracoviště výpravčího nebo dispečera Krátkodobé odpojení (min. 3s) řídícího systému od palubního napájecího napětí 24V Zobraovač rychlosti (displej, SW displeje) Ovladač, který má pouze dvě aretované polohy Pasivní pružinová brzda zajišťující odstavené vozidlo proti pohybu. Pro její činnost není nutný stačený vzduch. Elektronické zařízení ve strojovně určené k měření rychlosti a záznamu provozních stavů (nehodový zapisovač) Ovladač, který má pouze dvě polohy. Vždy se automaticky vrací do základní polohy Brzda jejíž účinek je závislý na dodávce tlakového vzduchu (přímočinná, doplňková, průběžná) Traťový rádiový systém jedná se o skupinu funkcí provozovaných v Česku a na Slovensku pro komunikaci s drážními vozidly. Funkce není vázána na výrobce konkrétních zařízení. Trvalé spojení živých částí s potenciálem kostry lokomotivy Nečinná lokomotiva připojená k jinému vozidlu s napájeným průběžným potrubím. Samočinná brzda a protismyk jsou v provozu. Řídící systém je připojen k palubnímu napájecímu napětí Automatické vybití filtrů přes odporník při nouzovém nebo bezpečnostním vypnutí

16 Strana 16/ Všeobecné pokyny 4.1. Úvod Tento návod je určen výhradně k seznámení s obsluhou lokomotivy ŠKODA, typové označení 109E (řada ČD 380). Jiné použití nebo nezákonné šíření tohoto dokumentu je porušením smluv mezi ŠKODA TRANSPORATION a.s. a provozovatelem. Tento dokument nedefinuje odpovědnost a požadované chování strojvedoucího ve vztahu k přepravě cestujících/nákladů a ve vztahu k provozu vozidla na tratích všech infrastruktur, kam je určené, a nenahrazuje jeho provozní a bezpečnostní předpisy. Vztah mezi provozovatelem vozidla (ČD) a obsluhou jiných subjektů je mimo odpovědnost výrobce vozidla. Provozní a bezpečnostní předpisy dané provozovatelem (ČD) určené pro provoz vozidla a definice odpovědnosti strojvedoucího dané provozovatelem mají vždy vyšší prioritu než návod k obsluze. Obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba pověřená provozovatelem, jenž prošla školením, prostudovala a písemně potvrdila znalost tohoto návodu. V tomto dokumentu je popsáno obsluhování všech funkcí vozidla při možných provozních situacích s obecným popisem samotné lokomotivy s důrazem na efektivitu a bezpečnost provozu. Pro úplnou znalost vozidla je zapotřebí seznámení s popisem funkcí a schémat. Při obsluze lokomotivy je třeba přednostně dodržovat dopravní a bezpečnostní předpisy jak provozovatele, tak infrastruktury, jejichž význam tento dokument jakkoli neupravuje ani nenahrazuje. Provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele mají vždy vyšší prioritu než tento návod k obsluze. Lokomotiva musí být v provozu vybavena předepsanou sadou položek vybavení vozidla, popsanou v kapitole 22.

17 Strana 17/272 Vozidlo je povoleno provozovat v jízdě pouze se zavřenými vstupními dveřmi Oprávněná osoba Obsluha vozidla musí mít potřebné vzdělání, kvalifikaci a musí být znalá pracovně bezpečnostních předpisů. Na vozidle smí obsluhovat jen zařízení a prostředky určené pro výkon své funkce. Musí být odborně vyškolena a musí mít předepsané odborné zkoušky (předepsané zaměstnavatelem) pro tento typ vozidla. Dále musí znát konstrukci vozidla a profil trati, na které bude vozidlo provozováno (seznání). Oprávněnost osob z pohledu zaměstnavatele v železniční infrastruktuře musí být řešena národními legislativami v každé zemi, kde je lokomotiva provozována Pokyny pro obsluhu za účelem dodržení předepsané funkční bezpečnosti a snížení rizika eventuálního nebezpečí Tyto pokyny vycházejí ze studie nebezpečných událostí, kterou zpracoval výrobce lokomotivy v rámci prokázání shody s bezpečnostními normami. Níže jsou uvedeny činnosti, kterými se snižují rizika eventuálního nebezpečí. kontrola funkce brzd před jízdou po sestavení vlaku (tato zkouška prověří i otevření ventilů součinnosti YV91/1, YV91/2). Doporučení: Je-li aktivována nouzová brzda, musí se zapnout závěr tlačítkem S243 ( S244); kontrola funkce brzd nevedoucí lokomotivy před jízdou po sestavení vlaku (kontrola je provedena z vedoucí lokomotivy, protože na nevedoucí lokomotivě je uzavřen kohout brzdiče BSE); při uzavření ventilu brzdových válců podvozku 1 (SQ4) nebo podvozku 2 (SQ5) musí dojít ke snížení rychlosti; po aktivaci nouzové brzdy, strojvedoucí uvede HJP do polohy VÝBĚH nebo BRZDA. Strojvedoucí zkontroluje trakční sílu. Trakční síla musí být nulová nebo záporná, pokud je kladná, strojvedoucí vypne hlavní vypínač;

18 Strana 18/272 strojvedoucí bude brzdit přiměřeně adhezním podmínkám; v případě poruchy provozní brzdy je možné použít rychlobrzdu pomocí HJP; v případě selhání ovládání provozní brzdy a současně selhání ovládání rychlobrzdy pomocí HJP zaktivuje strojvedoucí záchrannou brzdu pomocí tlačítka Emergency S255 ( S256); v případě selhání brzdění v režimu AUT, je možné brzdit HJP; v případě, že by skutečná rychlost v režimu CB byla větší než naváděcí rychlost cílového brzdění, musí být použita rychlobrzda; je nutné sledovat rychlost nebo zrychlení. Pokud je hlavní jízdní páka v poloze VÝBĚH nebo BRZDA, nesmí být vyvíjena tažná síla. V případě zjištění nevyžádané tažné síly může strojvedoucí vypnout hlavní vypínač, pokud je to nutné; provoz systému kontroly bdělosti je povolen pouze s otevřeným kohoutem šoupátka VZ a SIFA (13); strojvedoucí musí zásadně kontrolovat rychlost; otevření dveří vlaku je nutné provádět pouze při nulové rychlosti vlaku; používání vařiče je možné pouze v přítomnosti obsluhy; nedopalek cigarety musí být odložen pouze do popelníku; stahování sběrače nebo vypínání hlavních vypínačů se nedoporučuje pokud lokomotiva vyvíjí tažnou nebo brzdnou sílu; při parkování na sklonu je třeba použít náležitou brzdnou sílu (definováno místními předpisy); před rozjezdem je třeba zkontrolovat zadaný směr pohybu (při rozjezdu na sklonu pozor na couvnutí vlaku);

19 Strana 19/272 strojvedoucí musí být bdělý; v případě poruchy měření rychlosti (nečitelný údaj rychlosti na displeji, rychloměr za jízdy zobrazuje hodnotu 0 nebo 255 km/h, ručička rychloměru je rozdělená na dvě části), snižte rychlost zajišťující zachování bezpečnosti železničního provozu (cca 30 km/h) a dále postupujte dle národního předpisu pro poruchu měření rychlosti; zkontrolovat pohledem stav čidel rychlosti (tachograf, AVV) na podvozcích (viz kap při předávce lokomotivy; v případě zacházení s elektrickými přístroji musí být provedena vizuální kontrola polohy pantografu a střešní výbava musí být uzemněna přístrojem Q37; v případě neúspěšného stažení sběrače použít bezpečnostní vypnutí tlačítkem stop S123 ( S124); strojvedoucí musí respektovat varování LIM. V případě podezření na závadu, která by mohla zkreslovat traťový signál VZ (LZB, MIREL), je potřeba prověřit kompatibilitu lokomotivy a infrastruktury (nahlášením události příslušnému subjektu); při indikaci rušivých proudů zařízením LIM se strojvedoucímu doporučuje snížení zadání tahu; ochranné koncové spínače přístrojových bloků je zakázáno přemosťovat. před případným vstupem na střechu (vždy mimo trolej, případně jen při vypnuté a zkratované troleji!!) musí být střešní zařízení a vedení uzemněno; k lokomotivním obvodům má přístup pouze oprávněná osoba (viz. kap. 4.2); v případě přístupu do přístrojových bloků je nutné ověřit bezpečný stav (voltmetry na měničových skříních, ikony na displeji zobrazující bezpečný stav, bezpečnostní zkratování kondenzátorů); obsluha musí respektovat maximální dovolenou rychlost a všechna rychlostní omezení;

20 Strana 20/272 k zabránění rizika nebezpečí napětí na neživých částech musí strojvedoucí sledovat stav (čistotu) kolejnic, na nichž bude lokomotiva provozována se zdviženým sběračem (typicky stání na popískovaných kolejnicích); zařízení, která produkují vysokou úroveň hlučnosti, strojvedoucí používá s ohledem na okolí (maximální chlazení, houkačky apod.); v případě, že by došlo k nesouladu alarmové hlášky na displeji a skutečnosti, je nutné zastavit vlak, případně poté provést restart (spínačem řízení S101 ( S102) a přepínačem baterie S140); v případě, že by došlo k zamrznutí displeje, je nutné zastavit vlak, případně poté provést restart (spínačem řízení S101 ( S102) a přepínačem baterie S140); před opuštěním lokomotivy strojvedoucí zajistí lokomotivu proti samovolnému pohybu, zejména aktivací střadačové brzdy; při nastavení režimu Aktivní odstavení je nutné zkontrolovat, zda jsou splněny všechny podmínky pro aktivní odstavení (viz. kap. 16.1); při odstavení lokomotivy na sklonu je potřeba použít dodatečné zajištění lokomotivy klínem (zarážkou); přemostění záchranné brzdy (NBÜ) může být použito pouze v odůvodněných případech, podle příslušných národních železničních předpisů; uvolnění dveří vlaku je nutné provést pouze na straně nástupiště. je nutné kontrolovat polohu přepínače odblokování dveří vlaku S177 ( S178); v případě zaúčinkování ochrany Buchholzovým relé T01.BQ1 na transformátoru musí být vypnut hlavní vypínač; v případě zaúčinkování ochrany přetlakovým ventilem T01.BP na transformátoru musí být vypnut hlavní vypínač;

21 Strana 21/272 v případě zaúčinkování přetlakového ventilu hlavního vzduchojemu strojvedoucí vypne kompresor; strojvedoucí musí přizpůsobit ovládání jízdy/brzdy vzhledem k délce a typu vlaku a s ohledem na traťové a povětrnostní poměry; strojvedoucí musí nastavit správný režim brzdění s ohledem na typ vlaku; pro upozornění osob poblíž tratě strojvedoucí použije především houkačku; strojvedoucí před jakoukoliv manipulací s lokomotivou rozsvítí příslušné návěstní osvětlení; v případě nefunkční houkačky a píšťaly bude strojvedoucí postupovat v souladu s předpisy; v případě poruchy houkačky použijte píšťalu; v případě poruchy píšťaly použijte houkačku; v případě poruchy pískování (pískování je aktivováno bez požadavku) strojvedoucí uzavře kohouty pískovačů KP/PI, KP/PII; v případě vzniku nepředvídané události bude strojvedoucí vždy postupovat tak, aby zajistil bezpečnost přepravovaných cestujících, personálu a vlastní osoby, a je li to možné minimalizoval hmotné škody;

22 Strana 22/ Popis lokomotivy 5.1. Základní technické údaje vozidla Napájecí systém 3 kv DC 25 kv / 50 Hz 15 kv / 16,7 Hz Uspořádání náprav Země se schváleným provozem vozidla Rozchod Nejvyšší provozní rychlost Konstrukční rychlost Jmenovitá rychlost Hmotnost drážního vozidla Šířka Výška Délka (přes nárazníky) Bo Bo Česká republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko a Maďarsko 1435 mm 200 km/h 220 km/h 102 km/h 87,4 t 3080 mm 4280 mm mm Minimální poloměr oblouku Počet trakčních motorů při traťové rychlosti při omezené rychlosti (5 km/h) 120 m 90 m 4 ks (asynchronní) Jmenovitý výkon na hřídeli trakčních motorů 6400 kw (4 x 1600 kw) Jmenovité/maximální otáčky trakčních motorů 1825 / 3700 min 1 Chlazení trakčních motorů Elektrodynamická brzda Jmenovitý výkon brzdového odporníku Výkon EDB na obvodu kol Jmenovitá tažná síla na obvodu kol Maximální rozjezdová tažná síla na obvodu kol Maximální tažná síla při rychlosti 200 km/h Napětí lokomotivní sítě Počet sběračů Radiostanice Vlakové zabezpečovače vzduchem s cizí ventilací rekuperační a odporová 4400 kw 4700 kw 228,3 kn 274 kn 129,8 kn 24 V DC 2 pro všechny systémy, automatické nastavení přítlaku 160 MHz (CZ, SK, HU, PL) 450 MHz (všechny země) GSM R (CZ, SK, DE, AT) Radiostop (všechny země ) MIREL VZ1 (CZ, SK, HU) LZB/PZB (DE, AT) SHP (PL)

23 Strana 23/272 Kontrola bdělosti strojvedoucího Automatizované režimy jízdy Vlaková sběrnice Vozidlové sběrnice Servisní sběrnice Systémy elektrického topení vlaku Nouzová jízda Samostatné napájení pomocné sítě pomocných pohonů MIREL (CZ, SK, HU) SIFA (DE, AT, PL) ARR AVV (vybavené tratě SŽDC) WTB MVB, CAN RS 232 / RS V DC 3000 V, 50 Hz 1500 V, 50 Hz 1000 V, 50 Hz 1000 V, 16,7 Hz Bez řídícího systému, maximální rychlost 50 km/h 15-ti minutová odolnost vůči ohni Médium aktivního hašení NOVEC Mechanické uspořádání vozidla Tab. 1: Hlavní parametry vozidla 109E v režimu aktivního odstavení v režimu vnějšího napájení Lokomotiva typu 109E řady 380 ČD je čtyřnápravová třísystémová elektrická lokomotiva s uspořádáním náprav Bo Bo a rozchodem 1435 mm. Lokomotiva je skříňového provedení s kabinami strojvedoucího na obou koncích. Vstup do lokomotivy je dveřmi do kabiny strojvedoucího. Každá kabina má dvoje vstupní dveře. Kabina je provedena jako tlakotěsná a nepropustná proti požáru ze strojovny. Uspořádání lokomotivy je se dvěma strojovnami po stranách lokomotivy a s průchozí uličkou mezi nimi. Vstup do uličky strojovny je dveřmi v mezistěně kabiny. Pult strojvedoucího je situován do středu kabiny, pro jednočlennou obsluhu. Pomocné sedadlo je umístěno na zadní stěně kabiny. Trakční pohon lokomotivy je proveden asynchronními motory s cizí ventilací, napájenými z napěťových střídačů zapojených do stejnosměrného meziobvodu. Na stejnosměrném napájecím systému je stejnosměrný meziobvod připojen přímo na potenciál troleje 3 kv DC. Při provozu na obou střídavých napájecích systémech (25 kv/50 Hz i 15 kv/16,7 Hz) je trolejové napětí přivedeno na primární vinutí trakčního transformátoru. Stejnosměrný meziobvod je napájen napětím ze sekundárních vinutí transformátoru, které je usměrněno pomocí 4Q měniče. V trakčních měničích jsou použity vodou chlazené IGBT tranzistory. Kromě pneumatické brzdy je lokomotiva vybavena elektrodynamickou rekuperační a odporovou brzdou a střadačovou

24 Strana 24/272 brzdou. Motory pomocných pohonů jsou třífázové, asynchronní. Násobné řízení umožňuje řízení více lokomotiv za sebou, nebo na opačném konci vlaku. Tzn. že lokomotiva může být zařazena ve vlaku a může být řízena z čelního stanoviště prvního vozidla, nebo řídicího vozu, jsou li pro násobné řízení vybaveny Rozmístění (označení) prostorů v dispozičním nákrese lokomotivy Jednotlivá zařízení jsou umístěna v lokalitách s číselným označením a znakem +. Např. prostor střední část pultu je označen +11b. Ostatní kódování prostorů je zřejmé z následujícího obrázku. Obr. 1: Prostory lokomotivy Zatímco prostory lokomotivy se označují kódy s předponou +, jednotlivé přístroje se označují přeponou.

25 Strana 25/ Čelo vozidla Základní charakteristikou čela vozidla je jednodílné čelní sklo odolávající nárazu cizích těles ve vysokých rychlostech (splňuje požadavky UIC 651 při zkušební rychlosti projektilu 400 km/h). Plochu skla stírá jeden stěrač. Pro přístup k údržbě skla je čelo vybaveno stupačkami a madly. Obr. 2: Čelo lokomotivy Pod čelním sklem jsou konektory pro propojení informačního vedení vozidla s vlakem podle UIC 558. Zákryt ve střední části čela je určen pro případný přístup k jednotce HVAC (topení a klimatizace). Čelní světlomety jsou kombinací LED bílých a červených návěstních světel a halogenových světel pro reflektor a tlumená světla (současně sloužící pro zvýšení intenzity návěstních světel na území Rakouska). Nárazníky byly přezkoušeny a schváleny jako součást deformačních prvků chránících obsluhu a další zařízení vozidla při střetu s cizím vozidlem. Ve spodní části čela je spřahovací ústrojí pro připojení vozidla k vlaku, pneumatické kohouty pro průběžné a napájecí potrubí a konektory pro propojení elektropneumatického ovládání vlakové brzdy UIC Jako poslední významná součást je pluh vozidla Spodní a venkovní část vozidla Ve spodní části vozidla je umístěna pojezdová část. Každý podvozek má primární a sekundární vypružení. Brzdové kotouče jsou umístěny v kolech. Každé dvojkolí je osazeno čistícími (brzdovými) špalíky určenými výhradně pro čistění plochy dvojkolí (účinek není započítán do

26 Strana 26/272 brzdící váhy). Na rámu lokomotivy jsou umístěny jednotky pro ruční odbrzdění střadačové brzdy (na každé straně 2 x). Obr. 3: Spodní a venkovní část lokomotivy Na konci náprav jsou umístěny nápravové sběrače a otáčková čidla pro zabezpečovací systémy (LZB a MIREL), protismykové zařízení a tachograf. Každý ložiskový domek je vybaven indikátorem horkoběžnosti. Před prvním a za čtvrtým dvojkolím je přívod písku s možností seřiditelnosti vypouštěného množství písku. Na první a poslední nápravě jsou trysky systému mazání okolků. Na každém podvozku je snímač informačních bodů zabezpečovacího systému PZB. Pod čelníkem vozidla je v podélné ose umístěn snímač kódů zabezpečovacího zařízení LZB a po stranách snímače kódu MIREL. V přední části pod kabinou je uložen hlavní vzduchojem s přetlakovým ventilem. V prostřední části je uložen trakční transformátor. Na každé straně transformátoru je umístěno čerpadlo oleje a čidla průtoku oleje. Snímač upevněný pod transformátorem je určen pro zabezpečovací systém SHP (Polsko). Před transformátorem jsou dva snímače informačních bodů pro systém cílového brzdění (CRV&AVV). Na jedné straně vozidla je umístěna schránka pro externí připojení napájení nabíjecí bateriové soupravy ze sítě 3 x 400 V, 50 Hz. Další schránky na obou stranách slouží pro ovládání reaktivace střadačových brzd a pro nouzové vypnutí vozidla při aktivním odstavení z venku. Na stranách vozidla jsou indikátory stavu kotoučové a střadačové brzdy. Každá střadačová brzda má možnost nouzové deaktivace pomocí čtyřhranného klíče přes bovdenové ovládání. Vozidlo je vybaveno kamerovým systémem, který nahrazuje zpětná zrcátka.

27 Strana 27/ Stanoviště Obr. 4: Celkový pohled na stanoviště V souvislosti se stanovištěm v kabině je třeba rozlišovat dva odlišné výrazy: a) pult = horizontální část s nejdůležitějšími ovladači včetně displejů; b) stolek = svislé části, na nichž je usazen pult, osazené pomocnými ovladači. Kabina lokomotivy je tlakotěsná a je vybavena jednotkou klimatizace, ventilace a topení (HVAC). Přídavné vyhřívání je umístěno v prostoru pod pultem a ve stupínku. Čelní sklo je vytápěné přímo ve skle a to ve dvou stupních (odmlžování a rozmrazování). Stanoviště je připraveno i pro snadné ovládání vozidla při posunu. Vstupní dveře mají stahovací okna pro snadnější výhled. Na pultu jsou ergonomicky umístěny ovladače pro obsluhu vozidla, spolu s displeji, radiostanicemi a ukazateli tlaku. Po stranách kabiny jsou pomocné pulty pro ovládání vozidla při posunu. Osvětlení je zářivkové na stropu kabiny a dále bodové v podhledu nad čelním sklem. V tomto podhledu je také bodové světlo pro osvětlení jízdního řádu. Na zadní stěně kabiny je na prvním stanovišti centrální panel jističů a ovladačů. Jsou zde umístěny ovladače funkcí, které nejsou zapotřebí během jízdy. Dále je zde voltmetr bateriové sítě.

28 Strana 28/272 Obr. 5: Ovládací panel stanoviště 1 Signalizace a řízení jsou řešeny tak, aby během jízdy bez mimořádných událostí nesvítily žádné kontrolky nebo indikátory nepotřebné pro jízdu a nerušily tak obsluhu. Protože je vozidlo určeno pro mezinárodní provoz, je označení funkcí ovladačů řešeno pomocí piktogramů. Piktogramy jsou podsvíceny. Intenzitu podsvětlení lze plynule regulovat nebo vypnout, aby nedocházelo k oslnění strojvedoucího Strojovna Strojovna je bezpečně průchozí pod napětím pouze pokud jsou všechny přístrojové bloky zakryty. Během provozu je ve strojovně uměle udržován mírný přetlak. Vzduch pro chlazení měničových skříní, transformátoru a trakčních motorů je zbaven nečistost a vody pomocí filtrů ve střeše. Dále je vzduch veden zvláštními kanály odděleně od strojovny.

29 Strana 29/272 MĚNIČOVÁ SKŘÍŇ KABELOVÝ SVOD KOMPRESOR S VYSOUŠEČEM VZDUCHU PŘÍSTROJOVÉ BLOKY ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM LZB/PZB SLOUP CHLAZENÍ TRAKČNÍCH MOTORŮ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM MIREL VZDUCHOVÝ ROZVADĚČ BRZDOVÝ ODPORNÍK NABÍJECÍ SOUPRAVA Obr. 6: Hlavní celky lokomotivy Střecha Na střeše jsou umístěny komponenty a přístroje určené pro přenos energie z troleje do vozidla. Na krajních částech střechy jsou sběrače polopantografového provedení a výstupy chladícího vzduchu z brzdových odporníků. Sběrače odpovídají požadavkům na provoz ve všech zemích a na všech napájecích systémech, pro které je lokomotiva schválena. Ve střední části střechy jsou zařízení pro odpojení sběračů, uzemňovací zařízení DC systému a hlavní vypínač pro střídavý systém (AC). Střídavý vypínač je vakuový a při vypínání nevykazuje hlučnost jako u vysokotlakých vypínačů. Pasové rozvody jsou neizolované a upevněné na podpůrných izolátorech. Na střeše jsou dále umístěny antény a to pro GSM sítě a pro analogovou síť 160 a 450 MHz. Anténa nad kabinou je určena pro systém přenosu provozních dat. Zadní část střechy je osazena výstupem na střechu.

30 Strana 30/ Struktura elektrické výzbroje Zjednodušené zapojení trakčních obvodů Ve zjednodušeném schématu je přiblíženo zapojení trakčních obvodů za hlavními vypínači. Na vozidle jsou dva podvozky. Každý podvozek má své nezávislé napájení a lze jej samostatně odpojit. DC vstup Transformátor (sada) AC vstup 16,7 HZ NAPĚŤOVÝ STŘÍDAČ 50 HZ 4Q AC MOTOR Vinutí topení 3 kv, 1,5 kv a 1 kv EDB pomocné pohony Obr. 7: Zjednodušené zapojení trakčních obvodů Zjednodušené zapojení pomocných pohonů V následujícím obrázku je znázorněna koncepce pomocných pohonů. Ze sběrnice 570 V DC je napájeno sedm pomocných střídačů, které lze v případě poruchy zálohovat.

31 Strana 31/272 Napájení z měničové skříně trakce 1 Napájení z měničové skříně trakce 2 Sběrnice 570 V DC Střídač pomocného pohonu Střídač pomocného pohonu EDB. Při poruše jakéhokoliv střídače bude EDB vypnuta. AC MOTOR AC MOTOR 3 x 400 V 50 Hz 3 x 400 V 50 Hz Členění napájení bateriové sítě Obr. 8: Zjednodušené zapojení pomocných obvodů Nabíjecí souprava Sběrnice 570 V DC BATERIE 2 x 330 Ah (22 V) G102 a G103 Odpojovač bat. sítě Q101 Ruční odpojovače Q102 a Q103 Stykač řízení K Spotřebiče 24 V DC Kostra vozidla Obr. 9: Zjednodušené zapojení bateriové sítě Spotřebiče jsou rozděleny do následujících skupin s ohledem na důležitost napájení spotřebičů a na provoz baterie bez spuštěné nabíjecí soupravy: a) zařízení napájené přímo z baterie zařízení, které by mělo být napájeno i při vypnutém odpojovači bateriové sítě. Potenciál

32 Strana 32/272 vedení 8000 napájení pohotovostního osvětlení, napájení GATEWAY, napájení píšťal, napájení protismyku, napájení radiostanic, ovládání střadačové brzdy. Při dlouhodobém odstavení (déle než týden) je doporučeno vypnout jističe; b) zařízení za odpojovačem bateriové sítě zařízení, které pracuje při zapnutém odpojovači baterie, ale řízení nemusí být zapnuto. Jedná se o zařízení, která jsou nutná pro provoz bez zapnutého řídícího systému. Zařízení, která musí být v provozu pro případ delšího stání bez možnosti dobíjení baterie. (např. spouštění pomocného kompresoru při nízkém napětí baterie nebo dlouhé stání při výluce trakčního napájecího napětí, tj. déle než 2 h, výdrž je cca 6 8 h); c) zařízení za odpojovačem bateriové sítě s vyšším odběrem zařízení, která by odebíraným proudem mohla způsobit nežádoucí úbytky v kabeláži vozidla. Tato zařízení jsou při výpadku nabíjecí soupravy automaticky odpojena z důvodu úspory kapacity baterie (velký odběr z baterie); d) zařízení za stykačem řízení K101 jsou zařízení nutná pro provoz vozidla (řídící systém, řízení pohonu, pomocné pohony, brzdič, atd.). Stykač řízení slouží k centrálnímu připojení napájení obvodů řídícího systému a souvisejících zařízení. Stykač je ovládán: spínačem řízení ( S101, S102) na každém stanovišti; řídícím systémem při průchodu strojovnou; GATEWAY při vícečlenném řízení (pokud je lokomotiva řízená). Baterie je olověná, gelová, bezúdržbová a je připojena paralelně k nabíjecí soupravě. Baterie je složena ze dvou paralelních částí, z nichž každá sestává z 11-ti sériově spojených článků. Obě paralelní části baterie jsou jištěny v obou pólech pojistkami F103, F104, F113, -F114, které jsou umístěny vedle baterie v bateriovém boxu. Výměna pojistky musí být prováděna na pracovišti údržby provozovatele. Strojvedoucí nesmí pojistky vyměňovat. V případě poruchy (vnitřního zkratu) jedné z dvojice paralelních baterií ji lze nouzově odpojit prostřednictvím ručního odpojovače Q102, Q103 umístěného ve schráně baterie. V případě odpojení poloviny

33 Strana 33/272 baterie je možné pokračovat v jízdě bez speciálních omezení pouze pokud jsou funkční alespoň tři moduly nabíjecí soupravy. V ostatních případech je nutné zvážit situaci a aktuální kapacitu baterie. Při poklesu napětí baterie pod 18 V dojde po 1 s k zablokování pohonu a po 4 s k nouzovému vypnutí lokomotivy. Ochranný zásah bude zrušen zvýšením napětí baterie nad 21 V. Vybitím baterie nelze lokomotivu poškodit (baterii ano může být poškozena mrazem). Kapacita baterie je dimenzována na jízdu bez nabíjecí soupravy po dobu 2 h jmenovitým výkonem při teplotě elektrolytu 0 o C nebo zapnutí studené lokomotivy při teplotě 33 o C při počáteční 80 % kapacitě baterie. Olověná baterie nesmí být ponechána vybitá. Může dojít k trvalému poškození Brzdová výzbroj DAKO V následujícím obrázku jsou popsány jednotlivé pneumatické kohouty a jejich poloha v provozu. Dále je zde uvedena poloha kohoutů při vlečení lokomotivy. Blok pneumatického rozvodu je umístěn v lokalitě +51.

34 Strana 34/272 SZ STISKACÍ ZÁKLOPKA TP/D1 STISKACÍ ZÁKLOPKA, ODVĚTRÁNÍ DOPLŇKOVÉ BRZDY PRVNÍHO PODVOZKU KP/A KOHOUT PŘÍDAVNÉ BRZDY TP/D2 STISKACÍ ZÁKLOPKA, ODVĚTRÁNÍ DOPLŇKOVÉ BRZDY DRUHÉHO PODVOZKU KP/P KOHOUT PARKOVACÍ BRZDY VR1 KOHOUT PŘEMOSTĚNÍ RYCHLOČINNÉ BRZDY COCK OF BRIDGING RAPID BRAKE KP/D2/S422.2 KOHOUT DOPLŇKOVÉ BRZDY,DRUHÝ PODVOZEK KP/D1/S422.1 KOHOUT DOPLŇKOVÉ BRZDY PRVNÍ PODVOZEK E N NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ BRZDIČE KP/S1 NAPÁJENÍ TLAKOVÉHO RELÉ TR4/1 1 12/S426/SQ2 UZAVÍRACÍ KOHOUT HLAVNÍ POTRUBÍ PŘI VLEČENÍ LOKOMOTIVY UZAVŘÍT 1 13/S425/SQ3 UZAVÍRACÍ KOHOUT NAPÁJECÍ POTRUBÍ PŘI VLEČENÍ LOKOMOTIVY UZAVŘÍT KP/S2 NAPÁJENÍ TLAKOVÉHO RELÉ TR4/2 1 19/S421/SQ5 KOHOUT BRZDOVÝCH VÁLCŮ DRUHÉHO PODVOZKU KP/HP KOHOUT PŘEMOSTĚNÍ DOPLŇOVÁNÍ PŘI VLEČENÍ LOKOMOTIVY OTEVŘÍT 1 18/S420/SQ4 KOHOUT BRZDOVÝCH VÁLCŮ PRVNÍHO PODVOZKU Obr. 10: Blokové schéma bloku pneumatického rozvodu ovládání brzd 5.6. Kohouty vně vozidla Kohout napájení vzduchojemů Na bočnici vozidla je umístěn kohout (14) pro uzavření propojení hlavních vzduchojemů s napájecím potrubím. V provozní poloze je kohout otevřen ve vodorovné poloze. Při vlečení neobsazené lokomotivy uzavřete kohout (14), pokud není žádoucí naplnění vzduchojemů lokomotivy z napájecího potrubí.

35 Strana 35/272 Kohout (14) je vhodné uzavřít také v případě poškození kohoutu napájecího potrubí na čele vozidla (např. srážka se zvěří nebo stromem). V případě uzavření kohoutu (14) není možné zásobovat soupravu stlačeným vzduchem (napájecí potrubí). Obr. 11: Kohout uzavření přívodu vzduchu do jímek Použití: V případě vlečení nečinné lokomotivy s propojeným napájecím potrubím Kohout vypínání brzdového rozvaděče Kohout vypínání rozvaděče (20) uzavře přívod vzduchu z hlavního potrubí do rozvaděče, tím dojde k vypnutí samočinné tlakové brzdy na lokomotivě. Při jeho uzavření dojde k odvětrání potrubních prostor rozvaděče a brzda lokomotivy zaúčinkuje; pomocný vzduchojem 32.3 a rozvodový vzduchojem 1 26 zůstanou pod tlakem. Pro pneumatické odbrzdění lokomotivy je nutné tyto vzduchojemy odvětrat pomocí elektropneumatických ventilů YV52 a YV53 (panel 1 1), ovládaných tlačítkem z mezistěny. Kohout je zaplombován v provozní poloze. Je označen červenou barvou. Obsluha kohoutu podléhá předpisům příslušného provozovatele / správce infrastruktury. Obr. 12: Kohout vypínání vzduchového rozvaděče

36 Strana 36/ Kohouty uvnitř vozidla Kohout bezpečnostního ventilu MIREL, SHP a SIFA Uzavírací kohout (13) VZ pro Česko, Slovensko a Maďarsko (MIREL), kontroly bdělosti IFA a polského zabezpečovače SHP je umístěn ve strojovně proti brzdovému rozvaděči. Kohout (13) je označen červenou barvou. Uzavřením kohoutu (13) je vyřazen z činnosti VZ (MIREL, SHP), kontrola bdělosti (SIFA), radiostop TRS (Česko), radiostop Pyrylandia (Polsko). VZ LZB/PZB zůstává uzavřením tohoto kohoutu v činnosti (viz další kapitola). Pro jízdu s uzavřeným kohoutem bezpečnostního ventilu musí být splněny všechny podmínky předpisů příslušného provozovatele / správce infrastruktury. Na základě předpisů provozovatele vozidla může být kohout zaplombován. Obr. 13: Kohout vypínání šoupátka MIREL, SHP a SIFA Kohout bezpečnostního ventilu LZB/PZB Kohout (součást LZB/PZB A307.J) se používá při poruše VZ pro Německo a Rakousko. Obr. 14: Kohout bezpečnostního ventilu LZB/PZB Uzavřením kohoutu (součást LZB/PZB A307.J) je vyřazen z činnosti VZ LZB.

37 Strana 37/272 Pro jízdu s uzavřeným kohoutem bezpečnostního ventilu (součást LZB/PZB A307.J) musí být splněny všechny podmínky předpisů příslušného správce infrastruktury. Na základě předpisů provozovatele vozidla může být kohout zaplombován Kohout kompresoru Kohout uzavření přívodu vzduchu z hlavního kompresoru do hlavního vzduchojemu je umístěn v lokalitě u kompresoru +48. Uzavřením kohoutu kompresoru (viz. Obr. 15) je uzavřeno napájení hlavních vzduchojemů z kompresoru. Kohout uzavřete v těchto případech: a) netěsnost zpětné záklopky kompresoru; b) v případě jízdy lokomotivy v soupravě a nutnosti vyřazení hlavního kompresoru z činnosti; c) v případě vlečení nečinné lokomotivy v soupravě s otevřeným kohoutem (14) napájení hlavních vzduchojemů. Obr. 15: Kohout uzavření vzduchu z hlavního kompresoru 5.8. Vzduchové napájení pohonu přístrojů Kohout centrálního napájení přístrojů Centrální napájení přístrojového vzduchojemu je umístěno vedle rámu brzdového rozvaděče. V provozní poloze je kohout (915.1) otevřen. Kohout uzavřete v případě přepravy nečinného vozidla v soupravě s propojeným napájecím potrubím (otevřený kohout 14).

38 Strana 38/272 Obr. 16: Centrální kohout uzavření vzduchu k přístrojům Kohouty vzduchového napájení přístrojů na střeše vozidla Vzduch je veden třemi vedeními, přičemž každé vedení má uzavírací kohout na začátku vedení. Vedení je určeno pro napájecí vzduch střešních přístrojů a pro vzduchové napájení přístrojů v měničové skříni a v přístrojovém bloku. Přiřazení jednotlivých kohoutů přístrojům: a) odpojovač sběrače Q ; b) odpojovač sběrače Q ; c) odpojovač uzemňovač Q Pozn.: Kohouty přístrojů jsou umístěny u pneumatického rozvaděče Kohouty přepojovačů systému Q11 a Q21 Přepojovače systémů Q11 a Q21 mají své vlastní uzavírací kohouty umístěné pod vlastními přepojovači.

39 Strana 39/272 Obr. 17: Kohout přepojovače systémů Kohouty vzduchového napájení přístrojů trakčních měničů Kohouty jsou umístěny v prostoru kabelových svodů (+45b pro M1 a +54b pro M2). Uzavřením kohoutu se přeruší vzduchové napájení pro přístroje Q51 a Q52 v měničových skříních. Uzavřením kohoutu nebude filtr měničové skříně odzemněn a měničovou skříň pak není možné linkovými stykači připojit k napájecímu napětí Kohouty sběračů Každý sběrač má svůj uzavírací kohout (923.1, 923.2). V provozní poloze je kohout otevřen. Obr. 18: Kohout napájecího vzduchu sběrače

40 Strana 40/272 Uzavřením kohoutu sběrače (923.1, 923.2) je automaticky odpojen odpojovač příslušného sběrače. Před uzavřením kohoutu se ujistěte, že na střeše nikdo nepracuje. Otevřením kohoutu se odpojovač automaticky nezapojí. Odpojovač je nutné zapojit tlačítkem na obrazovce Sběrače P Kohouty na stanovišti Na každém stanovišti je ve stolku kohout pro ovládání přetlakové klapky klimatizace a pro napájecí vzduch sedadla. V provozní poloze jsou oba kohouty v poloze sousledné s potrubím. NAPÁJECÍ VZDUCH SEDADLA OVLÁDÁNÍ PŘETLAKOVÉ KLAPKY HVAC Obr. 19: Kohouty vzduchového napájení přetlakové klapky HVAC a sedadla, umístění kohoutů v prostoru stolku Kohout přetlakové klapky klimatizace uzavřete při poruše systému měření tlakového rázu. To se může projevit zaléháním uší nebo častým klapnutím v přední části kabiny Pomocné pneumatické panely Napájení střadačové brzdy Střadačová brzda je ovládána pro každý podvozek samostatně. Pro každý podvozek je určen jeden panel pneumatického ovládání střadačové brzdy. Pro podvozek 1 je určen panel 2.1, pro podvozek 2 je určen panel 2.2. K ovládání střadačové brzdy slouží elektropneumatické ventily YV/1 (panel 2.1) a YV/2 (panel 2.2), které jsou ovládány tlačítky na mezistěně S361, ( S362), S371, ( S372) každého stanoviště strojvedoucího. Střadače se zabrzdí vypuštěním vzduchu z válců střadače. V případě nouzového vypnutí střadačové brzdy je nutné uzavřít uzavírací kohouty KP/BV1 (panel 2.1) a KP/BV2 (panel 2.2), viz. Obr. 20 a nouzově odbrzdit jednotlivé střadače pomocí čtyřhranu (viz. kap ).

41 Strana 41/272 KOHOUT PODVOZKU 1 KP/BV1 KOHOUT PODVOZKU 2 KP/BV Kohouty houkaček a píšťal a) Kohouty houkaček: Obr. 20: Umístění kohoutů střadačové brzdy KP/BV1 a KP/BV2 b) Kohouty píšťal: stanoviště 1 KP/HI; stanoviště 2 KP/HII. stanoviště 1 KP/PI; stanoviště 2 KP/PII Kohout pískovačů Kohout je umístěn v prostoru +45b Kohout mazání okolků Kohout uzavření zařízení pro mazání okolků (915.2) je umístěn v prostoru +45b u kabelového svodu.

42 Strana 42/272 Pro vyzkoušení funkce slouží poloha MAN na přepínači režimu mazání okolků ( S225) na mezistěně. Dokud je přepínač S225 v poloze MAN, tak je mazání v činnosti. Jízda s vypnutým mazáním okolků podléhá předpisům provozovatele / správce infrastruktury Kompresory Obr. 21: Kohout mazání okolků Pomocný kompresor Pomocný kompresor (918) slouží k zajištění tlaku pro provoz přístrojů nutných k připojení lokomotivy k troleji. Pomocný kompresor (918) je napájen z bateriové sítě před stykačem řízení. To umožňuje zajistit potřebný tlak bez zapnutého řídícího systému. Toto řešení pomůže při studeném startu v případě nízké kapacity baterie. Pomocný kompresor (918) je ovládán prostřednictvím polohy POMOCNÝ KOMPRESOR z ovladače kompresoru na pultu strojvedoucího S115, ( S116). Kompresor je vypínán automaticky při dosažení tlaku 7,5 bar. Při poklesu tlaku pod 6,5 bar je automaticky zapnut.

43 Strana 43/272 Chod pomocného kompresoru (918) je časově omezen z důvodu přehřátí motoru. Chod pomocného kompresoru je vyhodnocován prostřednictvím tepelného relé K112. Zásah ochrany je indikován kontrolkou H415 nad pomocným kompresorem. Vybavení této ochrany se provede stiskem vybavovacího tlačítka na bloku relé K112. Toto je signalizováno pohasnutím kontrolky H415. V případě, že není možné dosáhnout požadovaného tlaku při delším chodu pomocného kompresoru, uzavřete tři kohouty k přístrojům na střeše. Ovládací ventily těchto přístrojů jsou citlivé na nečistoty v napájecím vzduchu a nemusí dosednout. Po dosažení příslušného tlaku a vypnutí kompresoru tlakovým spínačem kohouty opět otevřete. Ventily již dosednou Hlavní kompresor Ovládání kompresorů Ovládání pomocného (918) a hlavního kompresoru (900) je integrováno do jednoho ovladače. Polohy přepínače kompresoru S115 ( S116) jsou následující: HLAVNÍ KOMPRESOR RUČNĚ HLAVNÍ KOMPRESOR AUTOMATICKY VYPNUTO POMOCNÝ KOMPRESOR Obr. 22: Přepínač předvolby kompresoru S115 a S116 Ruční režim zapne kompresor (900) bez ohledu na stav tlakového spínače. Tento režim je vhodný pro případ, že se během jízdy bude očekávat delší jízda bez trolejového napětí a tlak

44 Strana 44/272 bude těsně nad hranicí 8 bar nebo též v případě poruchy tlakového spínače. Ruční zapnutí kompresoru je indikováno ikonou na displeji. Poloha AUTOMATICKY spíná a vypíná pohon hlavního kompresoru automaticky v intervalu 8 až 9,5 bar. Poloha VYPNUTO vypne kompresory Společný chod hlavního a pomocného kompresoru Při zprovozňování lokomotivy, pokud ještě nebylo dosaženo tlaku 10 bar v hlavních vzduchojemech, je v poloze ovladače kompresoru S115, ( S116) POMOCNÝ KOMPRESOR jedenkrát povolen chod hlavního kompresoru. Jeho vypnutí je automatické. Po vytvoření tlaku vzduchu v přístrojovém vzduchojemu (920) je nutné vypnout pomocný kompresor (918) až po naplnění hlavního vzduchojemu hlavním kompresorem (900). Tato pomůcka slouží zejména při studeném startu lokomotivy, kdy je nutný současný chod hlavního i pomocného kompresoru do zajištění dostatečného tlaku v hlavním vzduchojemu. Při nízkém napětí baterie zapněte pomocný kompresor (918) před zapnutím řízení (po zapnutí odpojovače baterie) a řízení zapněte až po automatickém vypnutí pomocného kompresoru. Tím bude snížen maximální odběr z baterie a nemusí dojít ke poklesu napětí pod kritickou mez Vnější osvětlení Obě čela lokomotivy jsou vybavena třemi návěstními světly s měnitelnou intenzitou pro bílé světlo. Dva dálkové reflektory jsou umístěny v dolní části čela z důvodu zajištění lepší viditelnosti v mlze a vánici (podsvícení). Vnější osvětlení je ovládáno dvěma přepínači. Přepínač předvoleb je umístěn na mezistěně stanoviště 1 a 2 a slouží k nastavení návěstního znaku. Přepínačem intenzity na pultu každého stanoviště lze vnější osvětlení vypnout, zapnout a nastavit intenzitu. Pro nastavení návěstního

45 Strana 45/272 znaku, který nebyl definován v době vzniku vozidla slouží nouzové přepínače pro osvětlení, umístěné na mezistěně stanoviště Přepínače předvolby Přepínač předvolby S203 ( S204) slouží k nastavení návěstního znaku ze stanoviště, kde je zapnut spínač řízení. Pokud je vypnut spínač řízení, tak přepínač nemá vliv na funkci osvětlení. V případě průchodu strojovnou je automaticky nastaven návěstní znak Obsazené hnací vozidlo. Polohy přepínače předvolby osvětlení S203 ( S204) jsou následující: POSUN PRO ÖBB OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO HNACÍ VOZIDLO PŘI POSUNU ZAČÁTEK VLAKU HNACÍ VOZIDLO PŘI LOKOMOTIVNÍ JÍZDĚ KONEC VLAKU STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY PODLE PŘEDPISUSŽDC 2 ČERVENÁ SVĚTLA VPŘEDU Obr. 23: Přepínače volby vnějšího osvětlení

46 Strana 46/ Nouzové přepínače Pro nestandardní kombinace návěstních světel je možné použít pět nouzových přepínačů S205 až S209. Tyto přepínače jsou pouze na mezistěně stanoviště 1. Z obrázku je patrné individuální ovládání svítidel. V případě použití kteréhokoli nouzového přepínače jsou přepínače předvolby automaticky vyřazeny z činnosti. Přepínače červených nebo bílých světel jsou S205, S206, -S207 a S208. Pro ovládání bílých horních návěstních světel je sdružený přepínač pro stanoviště 1 a 2 S Ovládání intenzity světel Na pultu strojvedoucího je umístěn přepínač intenzity vnějšího osvětlení S141 ( S142). Bílá návěstní světla mohou svítit dvěma intenzitami 100 cd a 700 cd. Plná intenzita návěstních světel by měla zajišťovat viditelnost pasivních návěstidel (rychlostníky, staničníky, atd.), ale při pobytu ve stanici nebo při posunu může oslňovat. Při pobytu ve stanici delším než 5 min používejte tlumená návěstní světla. Dálkové světlomety a tlumená světla používejte podle platných národních předpisů. V Rakousku jsou automaticky rozsvíceny žárovky s intenzitou cd ve středu návěstních světel. Polohy přepínače předvolby intenzity vnějších světel S141 ( S142) jsou následující: PLNÁ NÁVĚSTNÍ SVĚTLA A DÁLKOVÉ REFLEKTORY PLNÁ NÁVĚSTNÍ SVĚTLA A TLUMENÉ REFLEKTORY PLNÁ NÁVĚSTNÍ SVĚTLA (DENNÍ) TLUMENÁ NÁVĚSTNÍ SVĚTLA (NOČNÍ) VYPNUTO Obr. 24: Ovládání intenzity vnějších světel S141 ( S142)

47 Strana 47/272 V případě, že je nastaven návěstní znak 2 červená světla vpředu (tj. červená světla na aktivním stanovišti) nebo Obsazené hnací vozidlo, je rozsvícením reflektorů znehodnocen význam nastaveného návěstního znaku. Dálkové reflektory je možné zapnout i na neaktivním stanovišti Vnitřní osvětlení Osvětlení stanoviště Polohy přepínače osvětlení stanoviště S231 ( S232) jsou následující: ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ VYPNUTO OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJŮ OSVĚTLENÍ STANOVIŠTĚ TLUMENÉ OSVĚTLENÍ STANOVIŠTĚ PLNÉ Obr. 25: Přepínače osvětlení stanoviště S231 ( S232) Orientační osvětlení Vozidlo je vybaveno orientačním osvětlením, které je přímo připojeno k baterii vozidla (před odpojovačem baterie). Toto osvětlení je určeno pro osvětlení stanoviště při nástupu na vozidlo a opouštění vozidla.

48 Strana 48/272 Ovládání z pultu strojvedoucího Ovládání orientačního osvětlení je rovněž umístěno v ovladači vnitřního osvětlení na pultu strojvedoucího. Krajní poloha má identický symbol jako tlačítko u dveří. Z konstrukčních důvodů je tato poloha přepínače aretovaná. Proto před opouštěním lokomotivy vždy zkontrolujte, zda není přepínač v poloze pro orientační osvětlení. V případě, že přepínač zůstane v poloze pro orientační osvětlení, orientační osvětlení automaticky zhasne po 15 ti minutách od vypnutí řízení. Pokud je přepínač osvětlení stanoviště v poloze osvětlení přístrojů a osvětlení stanoviště, tak je přerušeno napájení orientačního osvětlení. Ovládání u dveří Ovládací tlačítko je umístěno na noze stolku strojvedoucího u každých vstupních dveří tak, aby jej bylo možno stisknout před vstupem do lokomotivy. Po 15-ti minutách od stisku tlačítka -S221 až S224 osvětlení automaticky zhasne. Tlačítko je označeno symbolem. Obr. 26: Tlačítko orientačního osvětlení u vstupních dveří S221, S222, S223 a S Osvětlení přístrojů V této poloze jsou modře podsvětleny symboly s označením jednotlivých poloh přístrojů na pultu. Dále jsou podsvětleny tlakoměry. Intenzitu podsvětlení je možné regulovat z 0 do maximální intenzity. Regulátor je umístěn v pravé spodní části stolku.

49 Strana 49/272 Obr. 27: Regulátor osvětlení pultu U201 ( U202) Osvětlení stanoviště Stanoviště je vybaveno zářivkovým a bodovým osvětlením. Při zapnutí tlumeného osvětlení jsou rozsvíceny pouze zářivky. Při plném osvětlení je zapnuto i bodové osvětlení Osvětlení jízdního řádu Bodový reflektor osvětluje střední část pultu strojvedoucího. Polohy přepínače osvětlení jízdního řádu S235 ( S236) jsou následující: VYPNUTO OSVĚTLENÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Obr. 28: Přepínače osvětlení jízdního řádu S235 ( S236) Jako doplňkové osvětlení čtecí plochy je použita lampička E117 ( E118) na tzv. husím krku, která je umístěna přímo na pultu strojvedoucího. Toto osvětlení je ovládáno spínačem umístěným přímo na tělese svítidla s polohami přepínače VYP/ZAP.

50 Strana 50/272 Bodový reflektor (ve stropě) se doporučuje používat při stání vozidla, pro osvětlení čtecích ploch při jízdě se doporučuje použití lampičky E117 ( E118), která navíc umožňuje volitelné nastavení osvětlované plochy strojvedoucím Osvětlení strojovny Osvětlení strojovny je ovládáno tlačítkovým přepínačem S229 ( S230) na panelu mezistěny stanoviště 1 i 2. Zapnuté osvětlení strojovny je signalizováno prosvětlením tlačítka. Tlačítko je označeno symbolem. Při průchodu strojovnou je ve strojovně rozsvíceno osvětlení automaticky prostřednictvím řídícího systému. Po aktivaci některého stanoviště je osvětlení ve strojovně zhasnuto.

51 Strana 51/ Bezpečný stav vozidla 6.1. Vysoké napětí Výstraha pro obsluhu a posunovací personál: Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem v místech nad čelními skly (např. při údržbě čelního skla), pohybujete se v blízkosti trolejového vedení Bezpečnostní vypnutí vozidla Bezpečnostní vypnutí vozidla znamená odpojení lokomotivy od trolejového napětí a vybití filtrů. Bezpečnostní vypnutí je realizováno dvěma nezávislými cestami (mechanickými kontakty a softwarově). Bezpečnostní vypnutí nemá vliv na tlak v hlavním potrubí ani na brzdný účinek přídavné nebo průběžné brzdy. Bezpečnostní vypnutí zajišťuje bezpečnost pouze z hlediska provozu a obsluhy strojvedoucím. V žádném případě se nejedná o zajištění bezpečného stavu pro práci na elektrickém zařízení lokomotivy. Bezpečnost je v tomto případě jištěna pouze pokud jsou kryty všech skříní ve strojovně řádně uzavřeny. Zejména je nutno mít na mysli možnost vnějšího napájení z topného kabelu nebo ze zdroje 3 x 400 V. Bezpečnostní vypnutí je zajištěno stisknutím tlačítka S123 ( S124) na pultu tlačítka dojde k následujícím opatřením:. Po stisku a) k vypnutí hlavních vypínačů; b) stažení sběračů; c) vybití všech napěťových filtrů; d) stisk tlačítka je zaznamenán v tachografu; e) pokud byla v činnosti EDB, tak je její účinek nahrazen pneumatickou brzdou.

52 Strana 52/272 Obr. 29: Tlačítko STOP na pultu S123 ( S124) Práce na vozidle podléhají instrukcím v kapitole Časy pro automatické vybití filtrů Pokud dojde k bezpečnostnímu vypnutí vozidla, jsou filtry automaticky zkratovány zkratovači -Q51 a Q52 přes vybíjecí odpory. Vzhledem k velikosti kapacit napěťových filtrů je nutné mít přehled o době vybití po bezpečnostním vypnutí lokomotivy. Přehled filtrů a časů vybíjení je v následující tabulce. Časy vybíjení napěťových filtrů a velkých kondenzátorů OZNAČENÍ POPIS ČAS VYBITÍ C03 Napěťový filtr DC meziobvodu včetně filtru druhé 1 s do 50 V harmonické při 3,2 kv v měničové skříni 1 a 2 C15 Kondenzátor měniče pomocných pohonů v měničové skříni 1 1 s a 2 C61 Napěťový filtr pomocných pohonů před odpojovačem Q61 1 s v měničové skříni 1 a 2 C7 Napěťový filtr pomocných pohonů ve střídačích U71, U73, U74, U75, U77, U78, U79 1 s Tab. 2: Časy automatického vybíjení kondenzátorů Stav obvodů a velikosti napětí je zobrazen na displeji v kabině ( A201 až A204). Vypnutí vozidla a následné automatické uzemnění obvodů není dostatečným opatřením pro případné práce na elektrické výzbroji vozidla.

53 Strana 53/272 Před zahájením jakýchkoli prací na elektrické výzbroji vozidla je nutné s použitím ručních uzemňovačů Q33 a Q34 trvale vyzkratovat filtry a spolehlivě se přesvědčit o tom, že není přítomno nebezpečné dotykové napětí Vnější bezpečnostní vypnutí při aktivním odstavení V režimu Aktivní odstavení je možno provést bezpečnostní vypnutí tlačítkem S117 a S118 označených symbolem. Tlačítko je umístěno na boku vozidla. Po stisknutí tlačítka dojde k bezpečnostnímu vypnutí popsaném v kapitole Tlačítko slouží především pro případ mimořádných situací (např. požár), kdy není možné rychle umožnit přístup na stanoviště strojvedoucího. Obr. 30: Tlačítko vypnutí vozidla z vnější strany při aktivním odstavení S117 a S118 Jako ochrana před zneužitím je tlačítko funkční pouze v režimu aktivního odstavení. Ochrana proti zneužití tlačítka v případě aktivního odstavení musí být zajištěna na straně provozovatele (vyhrazené prostranství atd.).

54 Strana 54/ Obvody 24 V DC Vypnutí napájecí sítě 24 V se používá při odstavování lokomotivy nebo při nutnosti snížit odběr z baterie při dlouhém stání bez možnosti nabíjení baterie. 1 Vypnutí napájecí sítě 24 V se provádí ve dvou stupních popsaných v kapitole Vypnutí řízení Vypnutím spínače řízení S101 ( S102) do polohy 0 a stisknutím tlačítka bezpečnostního vypnutí S123 ( S124) dojde k vypnutí řídícího systému lokomotivy. Pokud není stisknuto tlačítko bezpečnostního vypnutí S123 ( S124) přejde lokomotiva do režimu Průchod strojovnou (viz. kap. 14.1). Po vypnutí řízení jsou stále napájeny obvody nutné k zajištění funkce stojícího nebo sunutého (taženého) vozidla 2. Jedná se o následující obvody: a) vnitřní a vnější osvětlení, b) displeje, c) přídavná brzda, d) vlakové zabezpečovače, e) obvody napájené před odpojovačem baterie. 1 V běžném provozu může být použito pro restart řídícího systému. V takovém případě je doporučeno i vypnutí odpojovače baterie na cca 5s. 2 V případě mimořádného sunutí lokomotivy s vypnutým řízením je nutné uzavřít kohout SQ2 mezi brzdičem a hlavním potrubím. Rychlobrzda i záchranná brzda zůstává funkční. Tato manipulace musí být v souladu s předpisy provozovatele.

55 Strana 55/272 Obr. 31: Spínač baterie S140 a spínač řízení S101 ( S102) Vypnutí odpojovače baterie Odpojovač baterie Q101 je principiálně dálkově ovládaný jistič (400 A). Ovladač odpojovače baterie S140 je označen symbolem je umístěn pouze na stanovišti 1. Vypnutím dojde k odpojení většiny zařízení na lokomotivě, vyjma zařízení, jejichž funkce je nutná i v případě poruchy nebo vypnutí odpojovače baterie. Po vypnutí zůstanou napájeny následující obvody: a) vnitřní pohotovostní osvětlení, b) GATEWAY (start z řídícího vozu nebo druhé lokomotivy), c) píšťaly, d) protismyk (vlečená lokomotiva), e) střadačová brzda, f) radiostanice ( po odpojení baterie nutno vypnout jistič radiostanice F193 a F194). Vypnutí bateriové sítě je zřejmé z voltmetru umístěného vedle spínače S140.

56 Strana 56/272 K101 Obr. 32: Umístění stykače řízení K101 v prostoru Zajištění proti neoprávněnému použití vozidla Uzamčení vozidla Proti vniknutí neoprávněných osob do vozidla je nutné vozidlo uzamknout. Na každé straně a na každé kabině je třeba ověřit uzamčení dveří a zajištění oken. Zajištění dveří signalizuje ukazatel. Ve vodorovné poloze jsou dveře zamčeny. Obr. 33: Indikátor uzamčení lokomotivy Otevřené vstupní dveře je možné s předstihem zamknout z vnitřní strany a tím vozidlo uzamknout prostým uzavřením dveří bez použití klíče. Před každým opuštěním lokomotivy a zabouchnutím dveří zkontrolujte, zda není klíč v lokomotivě. Přístup do lokomotivy bez klíče je pak nemožný! Výrobce doporučuje dveře při odchodu uzamknout klíčem z vnější strany. Před opuštěním vozidla zkontrolujte, zda jsou všechny dveře a okna uzamčeny.

57 6.4. Zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních lokomotivy Ruční uzemnění hlavních a pomocných obvodů bezpečnostní klíčový systém Strana 57/272 Blokovací skříňka klíčů Y401 Střešní uzemňovač Q37 Ruční uzemňovač v PB1 Q33 Blokování výstupu na střechu Ruční uzemňovač v PB2 Q34 Obr. 34: Schéma bezpečnostního klíčového systému Bezpečnostní klíčový systém je možné použít pouze po bezpečnostním vypnutí. Tzn. pokud jsou staženy sběrače, vypnuty hlavní vypínače a zkratovány filtry. Tím jsou uvolněny tři klíče z blokovací skříňky. Blokovací skříňka je umístěna ve strojovně nad hlavním kompresorem, prostor +48. Obr. 35: Blokovací skříňka klíčů Y401 Klíče uvolňují manipulaci s jednotlivými uzemňovači. První klíč zleva povoluje manipulaci s uzemňovačem střechy Q37, umístěného ve střední části strojovny.

58 Strana 58/272 Druhý a třetí klíč povolují manipulaci s ručními uzemňovači filtrů jednotlivých motorových skupin. Uzemňovač Q33 motorové skupiny 1 je umístěn v PB1 v prostoru +44 a uzemňovač -Q34 je umístěn v PB2 v prostoru +55. Po uzemnění střechy uzemňovačem Q37 je uvolněn na bloku Q37 druhý klíč, kterým lze otevřít výstup na střechu. Koncové doteky všech uzemňovačů jsou zavedeny do tzv. bezpečnostní smyčky. Tzn. že vozidlo nelze zapnout, pokud nejsou vráceny všechny klíče do původního umístění. V případě uzemňovače Q37 je pomocný dotek ovládán pouze zámkem (tj. zasunutím klíče - nikoli polohou přístroje). Lokomotivu lze uvést do provozu až když je uzemňovač Q37 uzamčen klíčem v odzemněné poloze. To zajišťuje, že k bezpečnostnímu vypnutí dojde již odemčením uzemňovače Q37 (např. neoprávněným klíčem) ještě před pohybem přístroje Obr. 36: Ruční uzemňovač Q37 Vstup do elektrických rozvaděčů nebo práce na elektrické vysokonapěťové výzbroji bez řádného uzemnění je považována za hrubou nedbalost a porušení pracovní kázně. Hrozí vážné zranění nebo smrt pracovníkům v lokomotivě i okolí Vnější napájení vlaku Práce na elektrické výzbroji přináší také nebezpečí ohrožení elektrickým proudem přivedeným prostřednictvím průběžného kabelu elektrického napájení vlaku. Obvody přepojovače napájení vlaku Q86 a stykače napájení vlaku K85 mohou být pod napětím i když je lokomotiva

59 Strana 59/272 odpojena od napětí a filtry zkratovány. Důvodem může být napájení soupravy z jiné lokomotivy nebo ze stacionárního zdroje (tzv. topný stojan). Před zásahem do elektrické výzbroje se ujistěte, že k lokomotivě není připojen kabel napájení vlaku a zásuvky jsou uzamčeny. Jednotlivé zásuvky musí být opatřeny cedulkou Pozor práce na elektrickém zařízení. Postup práce musí být v souladu s pracovními předpisy. V případě, že existuje nebezpečí, že cizí osoba připojí cizí zdroj napájení, spojte zásuvku elektrického napájení vlaku s kostrou vozidla nebo s kolejí Vnější napájení 3 x 400 V Vnější napájení 3 x 400 V AC slouží k dobíjení baterií a napájení bateriové sítě v průběhu servisních prací (zkoušení). Napájecí napětí je přivedeno do prostoru nabíječe +56. Od ostatních obvodů je v režimu vnějšího napájení odděleno kontakty stykače KM1 a KM2 uvnitř nabíječe. nabíječe. V případě, že je připojeno vnější napájení 3 x 400 V, je přísně zakázáno otevírat kryt V případě potřeby práce uvnitř nabíječe (např. výměna pojistky) je nutné: a) uzamknout skříňku vnějšího napájení; b) na skříňku umístit cedulku Pozor práce na elektrickém zařízení ; c) informovat vedoucího práce; d) přepnout nabíječ do režimu Normální provoz ; e) zkratovat obvody lokomotivy podle kapitoly Bezpečnostní smyčka Vozidlo je vybaveno HW obvodem, který kontroluje podmínky pro zapnutí hlavních vypínačů. Není li splněna jakákoliv podmínka, bezpečnostní smyčka je přerušena a příslušný hlavní vypínač nelze zapnout. Bezpečnostní smyčka koncově ovládá relé bezpečnostní smyčky K109 se samodržným obvodem. Pro zapnutí relé bezpečnostní smyčky K109 musí být nejdříve splněny všechny stanovené podmínky a až poté je možné sepnout zmíněné relé bezpečnostní

60 Strana 60/272 smyčky. Pro usnadnění diagnostiky bezpečnostní smyčky je její stav zobrazen na obrazovce Systémové ochrany P6. Ve vyznačených polích je modře zobrazena přítomnost napětí v daném segmentu. Při přerušení mezi segmenty S1 S4 je pro diagnostiku nutné provést kvitaci ochran pomocí ovladače vysokého napětí S121 ( S122) (přepnutí do polohy VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ). Tím dojde k 1 s impulzu pro start bezpečností smyčky (přemostění samodržného kontaktu relé bezpečnostní smyčky K109). Pokud je pole vysvíceno modrou barvou, je vše OK. Obr. 37: Diagnostika bezpečnostní smyčky na obrazovce P6 Každý VN přístrojový blok nebo blok opatřený zákrytem je vybaven koncovým spínačem. Koncové spínače jsou sepnuty, pokud jsou dveře nebo zákryty v pracovní poloze (zavřené). Pokud jsou dveře nebo zákryty otevřeny, je bezpečnostní smyčka rozpojena. 4 Diagnostika koncových spínačů Svod Koncový spínač prostoru +45b - svod vedení 25 kv k transformátoru PB 3 Koncový spínač prostoru přístrojový blok s hlavním DC vypínačem PB1 Koncový spínač prostoru přístrojový blok 1 M1 Koncový spínač prostoru měničová skříň trakčních pohonů 1 4 Koncové spínače skříní mají dva kontakty, jeden je zapojen do bezpečnostní smyčky a druhý je diagnostický. V případě, že dveře některé skříně nejsou zcela uzavřeny, může dojít k různému stavu kontaktu bezpečnostní smyčky a diagnostickému kontaktu. V takovém případě je nutno důrazněji zavřít příslušné dveře.

61 Diagnostika koncových spínačů PB2 Koncový spínač prostoru přístrojový blok 2 M2 Koncový spínač prostoru měničová skříň trakčních pohonů 2 Top Koncový spínač prostoru +54a - blok přepojovače topení Nab Koncový spínač prostoru blok nabíjecí soupravy Tab. 3: Diagnostika koncových spínačů Lo CZ Strana 61/272 Dále je bezpečnostní smyčka rozdělena do segmentů, kterými lze diagnostikovat, odkud je bezpečnostní smyčka přerušena. Pokud je bezpečnostní smyčka přerušena v obvodu segmentů 1-4 bude zobrazení diagnostiky funkční pouze po dobu 1s od přepnutí ovladače vysokého napětí -S121 ( S122) do polohy VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ. Důvodem je omezení doby sepnutí relé K110 pro start samodržného obvodu. Segmenty bezpečnostní smyčky společné pro AC i DC napájecí systém S1 S2 S3 S4 Segmenty bezpečnostní smyčky pro AC napájecí systém (stav OK) A1 Přepojovač systému AC/DC Q11 v poloze AC A2 Přepojovač systému AC Q05 v poloze 15 kv nebo 25 kv Segmenty bezpečnostní smyčky pro DC napájecí systém (stav OK) D1 Přepojovač systému AC/DC Q11 v poloze DC D2 Přepojovač systému AC/DC Q21 v poloze DC

62 Strana 62/272 Segmenty bezpečnostní smyčky společné pro AC i DC napájecí systém A3 Přepojovač systému AC Q06 v poloze D3 DC uzemňovač Q38 v poloze DC systém 15 kv nebo 25 kv A4 Přepojovač systému AC/DC Q21 v poloze SW SW povolení nadřazeného řízení AC A5 DC uzemňovač Q38 v poloze DC systém odpojen D4 Sepnuté relé DC vypínače K140, celá smyčka OK SW SW povolení měničové skříně 1 a 2 nebo překlenutí ochran K197 a K198 A6 Uzemňovač Q39 odzemněn, celá smyčka OK Postup uvedení do bezpečného stavu Tab. 4: Diagnostika segmentů bezpečnostní smyčky Následující kapitola určuje postupy pro přístup k obvodům živých částí a do přístrojových bloků. Pokud je vyžadována manipulace na těchto obvodech, musí být uzemněny veškeré lokomotivní obvody. Bezpečný přístup k lokomotivním obvodům je možný se zapnutým odpojovačem baterie, nebo se zapnutým řízením, nebo na vypnutém vozidle. Před vstupem do přístrojových skříní: a) proveďte bezpečnostní vypnutí tlačítkem S123 ( S124); b) pohledem na Základní diagnostickou obrazovku P3 zkontrolujte, zda došlo k vybití filtrů a ztrátě trolejového napětí; c) zkontrolujte, zda lokomotiva není připojena ke zdroji vnějšího napájení (napájení vlaku, vnější napájení 3 x 400V); d) vyjměte klíč uzemňovače Q37 z blokovací skříňky klíčů; e) přepojte střešní uzemňovač Q37 do polohy uzemněno; f) na voltmetru měničových skříní zkontrolujte, zda není přítomno napětí na filtru; g) vyjměte klíče uzemňovačů Q33, Q34 z blokovací skříňky klíčů; h) zkratujte filtry motorových skupin zkratovači Q33, Q34. Vozidlo je dále vybaveno ruční vybíjecí soupravou. Před každým zahájením prací je nutno zkratovat živé části na kterých se bude pracovat. Touto soupravou je nutné vybít případný zbytkový náboj kondenzátorů.

63 Strana 63/272 Obr. 38: Ruční vybíjecí zařízení, uložení v prostoru +48 Použité kondenzátory mají velmi nebezpečnou vlastnost rekombinaci náboje. Nebezpečí spočívá v tom, že po jednorázovém vybití kondenzátoru může dojít k samovolnému obnovení nebezpečného dotykového napětí na kondenzátorech. Z tohoto důvodu musí být při práci na silových obvodech kondenzátory trvale zkratované. V případě demontáže kondenzátorů je nutno je ihned po vyjmutí zkratovat a skladovat je zkratované Výstup na střechu Výstup na střechu je dovolen pouze v případě, že je zajištěn bezpečný stav trolejového vedení (např. musí být instalovány zkratovače trakčního vedení). Výstup na střechu musí být v souladu s bezpečnostními předpisy provozovatele vozidla i správce infrastruktury. Před výstupem na střechu nebo pracemi na střeše je nutné v lokomotivě provést následující opatření: a) zajistit lokomotivu proti pohybu; b) provést bezpečnostní vypnutí tlačítkem S123 ( S124); c) uzavřít kohouty obou sběračů; d) uzavřít kohouty vzduchového napájení přístrojů na střeše ( Q03, -Q04, Q38); e) provést uzemnění střechy uzemňovačem Q37; f) otevřít výstup na střechu. Výstup na střechu vozidla je možný otvorem ze strojovny.

64 Strana 64/272 Obr. 39: Výstup na střechu Ve strojovně je na zákrytu u výstupu zavěšen přenosný žebřík. Tento žebřík je nutné zavěsit do připravených držáků u otvoru. Výstupní otvor je blokován zámkem, který je součástí bezpečnostního klíčového systému. Pokud lze otevřít výstup na střechu, jsou bezpečně uzemněny veškeré obvody vozidla a lze provést kontrolu střešní výzbroje. UPOZORNĚNÍ: Střešní výzbroj obsahuje odpojovače a přepojovače, které mění svojí polohu otočením kontaktního ramene. Pro bezpečné znehybnění přístrojů je nutné uzavřít kohouty napájení přístrojů vzduchem. Při zásahu některých ochran nebo zásahu třetí osoby může dojít ke změně polohy přístroje, přičemž hrozí vážné zranění (amputace končetiny). Nečekaný pohyb sběrače může způsobit pád ze střechy! Hrozí vážné nebo smrtelné zranění! Tři kohouty přepojovačů Q38, Q03, Q04 a sběrače X01 jsou umístěny v prostoru +51a. Kohout sběrače X02 je v prostoru +48. Obr. 40: Kohouty přepojovačů Q38, Q03 a Q04

65 Strana 65/ Indukované napětí v indikačním obvodu I při vypnuté lokomotivě existuje možnost výskytu vysokého napětí v bloku +54a přepojovače topení v indikační větvi. Indikační větev slouží k indikaci napájecího systému v troleji. Pokud není vozidlo uzemněno ručním uzemňovačem Q37, může se na indikačním transformátoru objevit napětí indukované z troleje. Pokud není uzemněno, indukuje se pod trolejí AC systému do tohoto obvodu napětí 1,5 2 kv. Vstupovat do prostoru +54a bez uzemnění střešního uzemňovače Q37 je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! Zákryt je opatřen pojišťovacím šroubem pro zamezení přístupu nepovolaným osobám. Vstupování do přístrojových bloků podléhá instrukcím pro vstup do přístrojových bloků. Rozhodnutí o tom, kdo bude mít přístup do tohoto prostoru je plně v kompetenci provozovatele vozidla na základě kvalifikace personálu a platné legislativy. Příslušné povolení bude získáno prokazatelným proškolením a předáním nástroje k otevření příslušného prostoru.

66 Strana 66/ Před jízdou 7.1. Prohlídka vozidla před jízdou Prohlídka lokomotivy dle předpisů provozovatele se provádí před uvedením vozidla do provozu po jeho odstavení. Provádí se z důvodu odhalení zjevných a zásadních závad. Prohlídku lze provádět tehdy, pokud je lokomotiva vypnutá a zabezpečená proti samovolnému pohybu. Následné kapitoly slouží jako doporučení. Závazné jsou vždy interní směrnice provozovatele vozidla Vnější prohlídka Kontrola střešní výzbroje Kontrola střešní výzbroje je prováděna za účelem zjištění zjevných závad. Tato prohlídka je prováděna před nástupem do vozidla pohledem ze země. Zkontrolujte: a) stav sběračů zjevné poškození: celkový stav (odřená místa, podezřelá geometrie); poškození ližiny; b) stav střešní výzbroje: nesmí být přítomna cizí tělesa (větve, kusy ledu) sníh nevadí; poškození izolátorů (ulomené části); viditelné poškození živých částí (odření, deformace, neobvyklá poloha). V případě nálezu nesrovnalosti je zakázáno uvést lokomotivu do provozu. Informujte strojmistra Kontrola venkovní části vozidla: a) stav brzdového obložení; b) stav čistících špalíků; c) stav kabeláže k nápravovým sběračům a čidlům rychlosti; d) stav ovladačů a signálních panelů brzdy; e) pohledem zkontroluje zda není poškozeno čelní sklo;

67 Strana 67/272 f) stav dvojkolí (viditelné poškození); g) zjevná netěsnost převodových skříní a transformátoru; h) narážecí ústrojí (kompletnost, viditelné vady); i) není stržená plomba kohoutu (20) (tlak do rozvaděče) Vnitřní prohlídka Prohlídka na stanovišti: a) převzetí inventáře a kontrola výstroje vozidla dle seznamu Prohlídka ve strojovně: a) kontrola stavu strojovny z pohledu případného požáru (viditelné stopy kouře, zápach); b) kontrola polohy jističů a přepínačů na rozvaděčích (nastavení provozního stavu); c) nabíjecí souprava bateriové sítě - přepínač v poloze NORMAL a dále kontrola a potvrzení případných chybových hlášení; d) kontrola uzavření zákrytů přístrojových bloků (nesmí nic vybočovat nebo být zjevně zdeformováno) Zapnutí řízení Zapnutí baterie Po příchodu na vozidlo je nutné zapnout bateriovou síť ovladačem S140 na mezistěně stanoviště 1. Ovladač je označen symbolem a zapnutí je označeno polohou 1. Stav bateriové sítě se kontroluje na voltmetru bateriové sítě umístěném na obou stanovištích. Minimální napětí baterie je 19 V, při napětí nižším než 18 V dojde k zásahu ochran. Obr. 41: Spínač baterie S140 a voltmetr bateriové sítě P125 ( P126)

68 Strana 68/272 Obr. 42: Přepínač režimu napájení nabíjecí soupravy G101, umístění ve strojovně +55 Spodní hranice napětí bateriové sítě je signalizována na obrazovce Základní diagnostika P3 ikonou. V případě nízkého napětí je nutné akumulátory dobít připojením lokomotivy k vnější síti 3 x 400 V / 50 Hz. Připojení vnější sítě je podmíněno kontrolovanými procesy popsanými v kapitole 20. Pokud se po přepnutí ovladače zapnutí bateriové sítě S140 neobjeví napětí na voltmetrech, zkontrolujte, zda nejsou baterie odpojeny ručními odpojovači Q102, Q103 ve skříních baterie. Pokud jsou připojeny, pak došlo k poruše odpojovače baterie Q101 a lokomotiva není schopna provozu Nastavení vozidla před jízdou Výchozím stavem, ze kterého bude vozidlo uvedeno do provozu, je BEZPEČNÝ STAV. Podle zápisu v Knize předávky obsluha prověří, zda na vozidle nebyl zaveden nouzový provoz a zdali bylo vozidlo předáno v předchozí službě bez závad. Pokud bylo vozidlo odstaveno, musí se provést doplnění provozních kapalin, dále viz kapitola 16. Je nutné provést prohlídku zákrytů ve strojovně a otvoru výstupu na střechu lokomotivy. Tzn. bezpečnostní klíčový systém bude v provozní poloze bez uzemněných VN obvodů. Před zapnutím spínače řízení a tím i stykače řízení K101 je nutné pomocí pomocného kompresoru zajistit naplnění přístrojového vzduchojemu (tlakový vzduch potřebný pro sběrače, přepojovače systémů a zkratovače v měničích).

69 Strana 69/ Zapnutí řízení Zapnutí řízení se provádí spínačem řízení S101 ( S102) na mezistěně příslušného stanoviště a je označen symbolem. Spínač řízení smí být sepnut pouze na stanovišti, ze kterého bude vozidlo řízeno. Poloha ZAPNUTO je označena indexem 1. Na druhém stanovišti musí být spínač řízení v poloze 0. Pokud dojde k sepnutí spínače řízení na obou stanovištích, nastává tzv. kolize řízení, a dojde k bezpečnostnímu vypnutí (přerušení bezpečnostní smyčky). V tomto případě je nutno vrátit spínač řízení, který byl sepnut na neobsazeném stanovišti, do původní polohy. Na stanovišti, kde je spínač řízení S101 ( S102) v poloze 0, lze ovládat pouze omezený počet funkcí: bezpečnostní vypnutí, záchranou brzdu strojvedoucího, přídavnou brzdu, osvětlení stanoviště a strojovny, dálkové reflektory, topení a klimatizaci stanoviště, houkačku, píšťalu a rychlobrzdu. Ovládání ostatních funkcí je zablokováno. Po zapnutí spínače řízení dojde k sepnutí stykače řízení K101 a tím i k zapnutí napájení všech ostatních zařízení napájených z bateriové sítě. Zapnutí stykače řízení doprovází cvaknutí. K nastartování řídicího systému dojde za 7 s od zapnutí stykače řízení. Řídící systém startuje nezávisle na displejích, které startují již po zapnutí baterie. Start řídícího systému je ukončen, pokud je zobrazena základní Provozní obrazovka P1 na jednom (kterémkoli) displeji. Tímto okamžikem je řízení lokomotivy ve stavu zapnuto. Pokud je řízení zapnuto bezprostředně po zapnutí odpojovače baterie, bude řídící systém čekat na start displejů (1,5 min). Pokud je řízení zapnuto v okamžiku, kdy na displejích svítí hlášení Očekávám data z MVB komunikace, budou základní obrazovky zobrazeny 10 s po zapnutí řízení. Na postupu zapínání nezáleží, činnost řídícího systému tím není nějak ovlivněna.

70 Strana 70/ Displeje Každé stanoviště strojvedoucího je vybaveno dvěma totožnými displeji pro zobrazování základních informací o průběhu jízdy, stavu a případných poruchách technologické části lokomotivy. Prostřednictvím displejů lze ovládat některé funkce lokomotivy, zejména povolení některých funkcí, vypnutí subsystémů při poruše a testovací režimy. Displej v levé části pultu A203 ( A204) je nazýván technicko diagnostický displej (TDD) a displej A201 ( A202) v podélné ose lokomotivy nazýváme provozní (CCD). TDD je primárně určen pro zobrazování informací o stavu lokomotivy. CCD zobrazuje informace související s pohybem vozidla po železniční infrastruktuře (v budoucnu také ETCS). V obou displejích je totožný SW a jejich funkce je vzájemně nahraditelná, výjimku představuje zadávání dat do LZB/PZB, které lze učinit pouze přes obrazovku diagnostického displeje. Jednotlivé obrazovky jsou pro rozlišení označeny kódy Px (x = číslo obrazovky). Po zapnutí řídícího systému je na TDD automaticky zobrazena obrazovka Základní diagnostiky P3 a na CCD Provozní obrazovka P1 (v Německu a Rakousku Provozní obrazovka LZB P11) Základní ovládání displejů Displej je zapnut automaticky po zapnutí bateriové sítě. Po zapnutí baterií je připraven k činnosti za cca 1,5 min. V případě, že je displej připraven k činnosti a nedostává data z řídícího systému (např. není zapnuto řízení), tak zobrazuje text Očekávám data z MVB. Tento stav není nikdy porucha displeje, může však indikovat poruchu řídícího systému. Displej je tvořen dotykovou plochou (TouchScreen). Pro obsloužení funkce SW tlačítek na dotykové ploše displeje je potřeba delší stisk SW tlačítka. Dále je displej vybaven pomocnými funkčními (tzv. HW) tlačítky po okraji rámečku. Význam jednotlivých tlačítek je popsán na Obr. 43. V pravém horním rohu jsou LED diody, které signalizují stav displeje. Zelená zapnuto, žlutá výstraha přehřátí a červená přehřátí displeje.

71 Strana 71/272 NÁPOVĚDA K OBRAZOVCE JAS REŽIM SPÁNKU PŘEPÍNÁNÍ JAZYKŮ HISTORIE ALARMŮ PŘEEPÍNÁNÍ DEN A NOC SKOK NA PORUCHOVOU OBRAZOVKU KROK ZPĚT, (MAZÁNÍ TEXTU) ROLOVACÍ TLAČÍTKA NAHORU DOLŮ (POHYB V TEXTU) ENTER DESETINÁ ČÁRKA FUNKČNÍ TLAČÍTKA PŘIŘAZENA K FUNKČNÍM POLÍM NA DISPLEJI (C1 C0), (ZADÁNÍ ČÍSLIC) Obr. 43: Přehled základního ovládání displejů V následujících odstavcích budou popsány základní informace o displejích. Popisy jednotlivých obrazovek jsou propojené se stavem řídícího systému i vzájemně mezi sebou. Z tohoto důvodu nemohou být stavy displejů popsány komplexně na jednom místě. Dále jsou popsány jednotlivé obrázky v rámci funkčních postupů. Celkový přehled a celková hierarchie obrazovek je popsána v kapitole Vizuální koncept displejů Všechny obrazovky mají jednotný vizuální koncept, který obsluze usnadňuje orientaci na obrazovce pouze letmým pohledem. Zároveň snižuje pracovní zátěž vyvolanou neustálým vyhodnocováním, co má být nastaveno a co je skutečně nastaveno. Vizuální koncept je složen z grafické a barevné části, které jsou na sobě prakticky nezávislé. Základem grafického konceptu je pozadí obrazovek tvořené rámečky, které rozdělují plochu obrazovky na části s podobným významem nebo funkcí. Součástí pozadí je hlavička a plocha s funkčními tlačítky, které jsou

72 Strana 72/272 společné pro všechny obrazovky. Hlavička slouží k předávání základních informací strojvedoucímu (datum, čas, rychlost, aktuální obrazovka, kód strojvedoucího zapsaného v tachografu). V dolní části obrazovky je plocha pro funkční tlačítka. Význam jednotlivých tlačítek se může na jednotlivých obrazovkách lišit. Barevný koncept je tvořen popředím, které je tvořeno indikátory. V indikátorech se objevují ikony nebo texty, které popisují aktuální stav lokomotivy. Stav indikátorů může reagovat na změnu zobrazované informace velice rychle (1 x za 64 ms). Primárním nositelem informace je barva indikátoru, sekundárním nositelem je ikona anebo text upřesňující, o které zařízení se jedná. Porucha je vždy indikována vykřičníkem, který je na levé straně ikony nebo textu. Barevný koncept zobrazení je následující: a) modrá všechno je v pořádku a zapnuto; b) černá vypnuto na požadavek obsluhy; c) šedá funkce je požadována a povolena, ale nedošlo k realizaci; d) okrová neobvyklý stav, ale není porucha (nestandardní režim); e) oranžová výstraha, mezní stav, systém pracuje s omezením; f) červená vážná porucha, lokomotiva neschopna; g) fialová mezipoloha, neurčitý stav, změna stavu na požadavek; h) zelená bezpečný stav nikdy se nevyskytuje za jízdy, nebo pokud je lokomotiva pohotová k jízdě Označování obrazovek Každá obrazovka je jednoznačně identifikována svým číslem a doplňkově názvem (obrazovka Vstupní obvody P5). V textu bude vždy uvedeno číslo obrazovky, ale název nemusí být zcela přesný z důvodu čitelnosti textu (bude skloňován a uváděn malými písmeny). Seznam obrazovek je uveden v příloze Hierarchie obrazovek V následujícím schématu je uvedena hierarchie obrazovek. Z jednotlivých obrazovek lze volit příslušné obrazovky příslušného funkčního okruhu přímo a není nutné tyto obrazovky volit prostřednictvím hlavního MENU.

73 Strana 73/272 Kamery P35 Základní diagnostika TDD P3 Provozní obrazovka CCD P1 Provozní obrazovka LZB P11 Údaje o vlaku P2 Údaje o vlaku LZB P21 Alarmy P66 Hlavní menu P4 Číslo vlaku a strojvedoucího LZB P22 Vstupní obvody P5 Systémové ochrany P6 Ovládací panel P91 Dílenské menu P42 Diagnostické menu P41 Teploty P59 Pohony P92 Verze SW P160 Total stop P61 Brzdy P94 Ochrany trakčních pohonů P82 Dílčí ochrany P62 Sběrače P93 Střídače pomocných pohonů P183 Povolení sepnutí P51 Testování vstupních obvodů P95 Klimatizace P96 Logické I/O P24 LIM P161 Povolení zdrojů P53 Linkové stykače P57 Čidla rychlosti P97 Řízená lokomotiva P98 Výběr žel. správy P99 Komunikace MVB P250 Řízení chlazení P181 Řízení pomocné energie P182 Povolení jízdy P52 CRV a AVV P70.1 Trakční pohon P81 CRV a AVV P70.2 CRV a AVV P70.3 Tachograf přímé vstupy P141 Nastavení lokomotivy P143 Řídící signály WTB P121 Diagnostika LZB P151 Tachograf zpětná hlášení P142 Pomocné pohony P83 Vícečlenné řízení P121 Teploty P59 Přívod energie P55 Obr. 44: Hierarchie obrazovek

74 Strana 74/ Provozní obrazovka P1 Provozní obrazovka slouží k zobrazení základních informací vztahujících se k provozu železnice. Provozní obrazovka P1 je určena pro provoz v těchto zemích: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Pro Německo a Rakousko je určena Provozní obrazovka LZB P11. Obrazovka je rozdělena svisle na levou (pole A) a pravou (pole B) část. Levá část je určena pro zobrazení rychlosti a v německy mluvících zemích zobrazuje informace ze zabezpečovacího zařízení. Pravá část je určena pro zobrazení technických informací o stavu vozidla vztahující se k vlaku. Informace zobrazené na obrazovce jsou popsány na Obr. 45. Aktivace této obrazovky je buď přímo po spuštění řízení, nebo tlačítkem Provozní obrazovka na obrazovce Hlavní menu P4. RYCHLOST ANALOGOVĚ I DIGITÁLNĚ ČAS STAV LOKOMOTIVY STAV TOPENÍ VLAKU STAV OVLÁDÁNÍ DVEŘÍVLAKU REŽIM PARKOVÁNÍ PŘEMOSTĚNÍ ZÁCHRANNÉ BRZDY ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ STAV NAJETÝCH KILOMETRŮ INDIKACE SIFA VSTUP DO MENU ČISTÍCÍ BRZDA STISKEM ZAPNOUT, STISKEM VYPNOUT Odbrzdění lokomotivy OL3 PŘEPÍNÁNÍ REŽIMU PRAVÉ HORNÍ ČÁSTI OBRAZOVKY NÁRODNÍ VOLBA (skok na obrazovku P99) ÚDAJE O VLAKU (skok na obrazovku pro zadání údajů o vlaku P2) Obr. 45: Provozní obrazovka P1

75 Strana 75/ Pole A Zobrazení skutečné rychlosti je analogové s pohyblivou ručkou a digitálním ukazatelem skutečné rychlosti v km/h uprostřed ručky. Primárním zdrojem ukazatele rychlosti je tachograf TRAMEX s čidlem rychlosti na 4. nápravě. Pokud je v činnosti VZ LZB/PZB, je zdrojem signálu o skutečné rychlosti tento vlakový zabezpečovač. Případná porucha měření rychlosti je indikována indikátorem (vykřičníkem) v pravém horním rohu a ikonou na Základní obrazovce P3. Při poruše měření rychlosti postupujte podle kap Červenou ryskou na stupnici je vyznačena maximální rychlost vozidla, modrou ryskou je vyznačena maximální rychlost vlaku nastavená strojvedoucím při zadávání údajů o vlaku na obrazovce Údaje o vlaku P2. V režimu jízdy AUT nebo CB je požadovaná rychlost zobrazena plným modrým pruhem po vnějším okraji stupnice. Požadovaná rychlost za omezením je zobrazena dutým modrým pruhem. V horní části obrazovky je zobrazen systémový čas lokomotivy (hodnota z tachografu) Pole B Horní část pole B může zobrazovat různé informace v závislosti na provozním režimu lokomotivy nebo volbě strojvedoucího. Strojvedoucí může změnu zobrazení provádět ručně tlačítkem C6. Zobrazovány jsou následující informace: a) ukazatel tažné síly; b) nouzové zobrazení TDD (napětí a proud troleje, požadovaný poměrný tah); c) informace ze systému automatického vedení vlaku. Základním zobrazením při startu obrazovky je ukazatel skutečné síly v kn. Na pravou stranu ukazatele je modře zobrazována skutečná tažná síla lokomotivy. Na levou stranu ukazatele je žlutě zobrazována skutečná brzdná síla EDB. Ve středu zobrazovače je číselný údaj tažné síly kladné hodnoty jsou tažná síla, záporné brzdná síla. V případě vícečlenného řízení je zobrazována celková tažná/brzdná síla všech lokomotiv ve vlaku. Pokud hodnota překročí rozsah stupnice, tak je další nárůst patrný pouze z číselného údaje.

76 Strana 76/272 Nouzové zobrazení TDD je automaticky zobrazeno při výpadku jednoho z displejů nebo si jej může strojvedoucí zobrazit ručně tlačítkem C6. Jsou zde zobrazeny nejdůležitější údaje z displeje TTD (napětí troleje, proud troleje včetně omezení a celkový požadovaný poměrný tah). Zobrazení AVV je automaticky nastaveno v režimu cílového brzdění (CB). V tomto režimu je zobrazeno: a) čas AVV může být odlišný od reálného, např. při zkušební jízdě; b) název příští stanice; c) čas příjezdu / odjezdu do příští stanice; d) korekce příjezdu / odjezdu zadaná strojvedoucím; e) návěstní znak, podle kterého se řídí systém AVV. Obr. 46: Provedení pole B1 obrazovky P1 Pod hlavním zobrazovačem v poli B je sedm polí s indikátory, které zobrazují: a) stav lokomotivy: Ikona Stav Popis stavu Sběrače blokovány Zásah ochran nebo nesplněný požadavek na zvednutí sběračů (nízký tlak, uzavřeny kohouty sběračů, atd.). Sběrače staženy na požadavek Splněn požadavek obsluhy. Sběrač se zvedá, ale není napájecí napětí Byl akceptován požadavek na zvednutí sběrače, ale nebylo indikováno napětí troleje (čas zvedání sběrače, námraza, výpadek napětí troleje).

77 Ikona Stav Popis stavu Sběrač nahoře, ale není zapnutý HV Indikováno napětí troleje, ale nebyl zapnut hlavní vypínač (přepínání trakčního napájecího systému, Hlavní vypínač zapnut, ale nesepnuly linkové stykače Došlo k sepnutí linkových stykačů, ale je blokována tažná síla Lokomotiva pohotová k jízdě Lo CZ blokování vypínače). Indikováno napětí troleje, zapnul hlavní vypínač, ale nejsou sepnuty linkové stykače (nabíjení filtru, čekání na povolení nabíjení filtru, blokování stykačů). Linkové stykače sepnuty, pomocné pohony jsou v činnosti. Tažná síla je blokována zámkem trakce nebo ochrannými podmínkami. Polohou SOUHLAS na jízdní páce je uvolněn zámek trakce a ukazatel zmodrá. Pokud nezmodrá, nejsou splněny podmínky pro jízdu. Po zadání tažné síly lokomotiva pojede. Strana 77/272 Tab. 5: Indikátory stavu lokomotivy b) stav topení (napájení) vlaku (stykač napájení vlaku K85): Ikona Stav Popis stavu Bezpečný stav topení (zelená) Indikace, že s kabelovou spojkou je možno manipulovat bez ohrožení elektrickým proudem z obvodů lokomotivy. Tato ikona se rozsvítí pouze v případě, že obvod napájení topení je na dvou místech bezpečně odpojen od troleje i od filtru, filtry jsou vybité a není požadavek na uvedení lokomotivy do provozu. Pozor: není indikován stav, kdy je průběžné vedení elektricky napájeno z jiné lokomotivy nebo topného stojanu. Změna polohy přepojovače Probíhá změna polohy přepojovače topení vlaku -Q86. Žádný symbol Topení vlaku vypnuto obsluhou Při vyjmutí kličky vlakového topení není zobrazován žádný symbol.

78 Ikona Stav Popis stavu Topení vlaku povoleno, ale nesepnuto (šedá) Požadováno sepnutí, ale stykač topení vlaku K85 nesepnul. Při zapínání obvykle problikne cca na 1 s. Jinak indikuje nesplnění podmínek pro sepnutí. Topení vlaku sepnuto (modrá) Stykač topení vlaku -K85 sepnul. Lo CZ Strana 78/272 Neurčitý stav Tab. 6: Indikátory stavu topení vlaku Neurčitý stav ovládání stykače topení. Může nastat v případě požadavku na zobrazení bezpečného stavu topení, pokud nejsou splněny všechny podmínky (zásah ochran nebo není stisknuto tlačítko STOP - bezpečnostní vypnutí). c) indikátor dveří vlaku: Ikona Stav Popis stavu Žádný Ovládání dveří vlaku vypnuto Nezobrazuje se žádný symbol. symbol Dveře otevřeny v režimu UIC Na obrazovce Údaje o vlaku P2 nastaven režim UIC - dveře nejsou uzavřeny. Dveře otevřeny v režimu ÖBB Na obrazovce Údaje o vlaku P2 nastaven režim ÖBB - dveře nejsou uzavřeny. Dveře otevřeny v režimu TSI Na obrazovce Údaje o vlaku P2 nastaven režim TSI - dveře nejsou uzavřeny. Dveře uzavřeny Společné pro všechny režimy dveře jsou uzavřeny. Dveře otevřeny za jízdy Tab. 7: Indikátory dveří vlaku Společné pro všechny režimy dveře nejsou uzavřeny a lokomotiva se pohybuje. d) parkování (účinek nebo vypnutí parkovací brzdy);

79 e) přemostění záchranné brzdy; Lo CZ Ikona Stav Popis stavu Režim přemostění záchranné brzdy podle specifikace DB (viz. kap ) Ikona je zobrazena pokud je přepnut přepínač S159 ( S160) do polohy DB a záchranná brzda není aktivní ani přemostěna. Pro funkci přemostění záchranné brzdy musí být propojeno Režim přemostění záchranné brzdy podle specifikace UIC (viz. kap ) Režim přemostění záchranné brzdy podle specifikace B009 (viz. kap ) Režim přemostění záchranné brzdy podle specifikace TSI Aktivována záchranná brzda Přemostění záchranné brzdy Neurčitý stav informační vedení dle UIC 558. Ikona je zobrazena pokud je přepnut přepínač S159 ( S160) do jedné z poloh UIC (UIC NBÜ + EP, UIC EP, UIC SOS, UIC NBÜ) a záchranná brzda není aktivní ani přemostěna. Pro funkci přemostění záchranné brzdy musí být propojeno dolní brzdové vedení dle UIC Ikona je zobrazena pokud je přepnut přepínač S159 ( S160) do polohy UIC NBÜ + EP, je nastavena národní volba Německo a záchranná brzda není aktivní ani přemostěna. Pro funkci přemostění záchranné brzdy musí být propojeno dolní brzdové vedení dle UIC Ikona je zobrazena pokud je přepnut přepínač S159 ( S160) do polohy TSI NBÜ a záchranná brzda není aktivní ani přemostěna. Pro funkci přemostění záchranné brzdy musí být propojeno informační vedení dle UIC 558. Ikona je zobrazena pokud byla aktivována záchranná brzda v jakémkoliv voze. Ikona je zobrazena pokud strojvedoucí přemostil záchrannou brzdu stiskem tlačítka S157 ( S158). Porucha ovládání přemostění záchranné brzdy. Přepínač S159 (-S160) přepněte do polohy 0. Tab. 8: Indikátory přemostění záchranné brzdy Strana 79/272 f) SIFA zapnuta, požadavek na obsluhu SIFA; g) indikátor napájení vlakového zabezpečovače.

80 Strana 80/272 Napájení VZ indikuje, který nebo které VZ jsou připojeny k napájení. V případě, že není indikováno napájení VZ odpovídajícího příslušné infrastruktuře, postupujte podle předpisů jako v případě poruchy VZ. V případě, že není předpisem jasně stanoven postup, je další jízda zakázána. Pod políčky s indikátory je pole pro textové informace. Jednotlivé zobrazované informace jsou přepínány tlačítkem TXT (C9). Je možné zobrazit: a) kilometrickou polohu (odměřování +/ údaje zadaného na obrazovce Údaje o vlaku P2 slouží k usnadnění orientace na trati; b) denní dráhu - počet km od zapnutí řízení (tachografu) - údaj z tachografu; c) celkovou dráhu - celkový počet km, které lokomotiva ujela údaj z tachografu; d) servisní hlášení AVV (různá hlášení, v průběhu brzdění zobrazuje brzdnou dráhu); e) zbytek délky vlaku odměřování délky vlaku od stisku tlačítka Konec pomalé jízdy (KPJ). Výchozím stavem je nezobrazování žádné informace. Postupným stiskem tlačítka je možné zobrazované informace potlačit. Zbytek délky vlaku je zobrazen vždy po stisku tlačítka KPJ. Po odměření délky vlaku je zobrazován text, který byl zobrazován před odměřováním Základní obrazovka P3 Základní obrazovka slouží k zobrazování informací o stavech lokomotivy. Obrazovka je rozdělena do těchto základních oblastí: a) zobrazení skutečných hodnot (A1), b) provozní indikátory (A2), c) zobrazení požadavků (A3), d) alarmy (A4), e) indikátory stavů vysokého napětí (B), f) ovládací tlačítka (C).

81 Strana 81/272 RYCHLOST (technologická z ATO) SKUTEČNÝ POMĚRNÝ TAH NA JEDNOTLIVÝCH MOTORECH TROLEJOVÉ NAPĚTÍ A PROUD Z TROLEJE POŽADOVANÝ TAH AKTUÁLNÍ HODNOTA OMEZENÍ PROUDU TROLEJE PROVOZNÍ INDIKÁTOR A2 NAPĚTÍ TROLEJE PROUD TROLEJE NAPĚTÍ NA FILTRU DC MEZIOBVODU REŽIM JÍZDY INDIKÁTORY STAVŮ VN POLE ALARMŮ NASTAVENÝ SYSTÉM NAPÁJENÍ VLAKU TLAČÍTKEM HELP SE AKTIVUJE NÁPOVĚDA K PŘÍSLUŠNÉ OBRAZOVCE VSTUP DO MENU OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ VSTUPNÍ OBVODY KAMEROVÝ SYSTÉM ZADÁNÍ ÚDAJŮ O VLAKU OVLÁDÁNÍ NAPÁJENÍ VLAKU NÁHLED NA OBRAZOVKU CÍLOVÉHO BRZDĚNÍ PŘED AKTIVACÍ. Obr. 47: Základní obrazovka P Zobrazení skutečných hodnot (A1) Pole zobrazení skutečných hodnot pracuje ve dvou rozdílných režimech pro cílové brzdění (CB) a pro ruční řízení (MAN) a regulátor rychlosti (AUT). V režimu CB jsou zobrazovány údaje o vzdálenostech cílů a požadovaných rychlostech. V režimu MAN a AUT jsou zobrazovány hodnoty napětí a proudu troleje a skutečný poměrný tah jednotlivých motorů. V levé části je zobrazováno napětí troleje se zvýrazněním mezních hodnot. Stupnice je měněna v závislosti na indikovaném nebo nastaveném trakčním napájecím systému. Proud troleje je zobrazován se zvýrazněním maximální povolené hodnoty pro příslušnou infrastrukturu. Hodnota odebíraného proudu je zobrazována modře, rekuperovaný proud je

82 Strana 82/272 zobrazován žlutě. Stupnice je měněna v závislosti na indikovaném nebo nastaveném trakčním napájecím systému. Napětí na filtrech jednotlivých měničových skříních je zobrazováno grafem s tvarovým odlišením. Levá hodnota zobrazuje napětí filtru ve skříni M1 a pravá v M2. Následující bargrafy zobrazují hodnoty skutečných poměrných tahů jednotlivých trakčních motorů zleva doprava od 1. nápravy do 4. Součástí zobrazení tahu každého motoru je indikace skluzu každé nápravy ve dvou stupních. Zásah skluzového regulátoru indikuje jízdu na mezi adheze prostřednictvím symbolu skluzu. Zásah skluzové ochrany indikuje skutečný skluz prostřednictvím symbolu skluzu na žlutém pozadí Provozní indikátory V horní části je zobrazena číselná hodnota trolejového napětí v kv a skutečného proudu troleje v ampérech. Rekuperovaný proud je zobrazen žlutě. Symbol < U zobrazuje omezení výkonu napětím troleje nebo frekvencí napětí troleje. Pokud je napětí troleje nižší než 90 % U n, tak je výkon lokomotivy postupně omezován až na hodnotu 900 kw. Pokud při jízdě kladným tahem na systému 25 kv/50 Hz klesne frekvence trolejového napětí pod 49 Hz na dobu delší než 1 sec, je moment trakčních motorů a skutečný tah omezen na 0. Omezení je signalizováno na displeji ikonou <U. Pokud při rekuperaci na systému 25 kv/50 Hz vzroste frekvence nad 51 Hz, rekuperace je automaticky zablokována a až do ukončení brzdění se přejde na odporovou brzdu. Analogická funkce je zavedena i na systému 15 kv/16,7 Hz mimo Rakousko. V Rakousku je realizováno omezení výkonu podle národního požadavku. Indikátory průběžné brzdy zobrazují šipkami stav zabrzděno/odbrzděno. Uprostřed symbolu je zobrazen režim brzdění s barevným zvýrazněním. Stav ovladačů přídavné brzdy je indikován symbolem. Poloha zabrzděné přídavné brzdy je indikována rozsvíceným čtverečkem v rohu symbolu. Poloha ovladačů je absolutní, tj. stanoviště 1 je nahoře stanoviště 2 dole.

83 Strana 83/272 PROVOZNÍ INDIKÁTOR 1. SLOUPEC Tah omezen napětím troleje nebo frekvencí napětí troleje; blokování rekuperace pro trakční napájecí systém 25 kv, 50 Hz. Nesoulad zadaných směrů nebo probíhá přepínání směru Nezadán žádný směr Zadán směr vpřed Zadán směr vzad PROVOZNÍ INDIKÁTOR 2. SLOUPEC Nastaven režim VÝBĚH z regulátoru rychlosti nebo cílového brzdění Preference ručního brzdění před brzděním systémem ATO (v režimu AUT a CB) Neodbrzděná přídavná brzda. Šedivé pole znázorňuje polohu jednotlivých neodbrzděných ovladačů. Fixováno EDB. Lze odbrzdit vlak nezávisle na EDB lokomotivy. Fixace je zavedena obsluhou hlavní jízdní páky. Zabrzděno / odbrzděno v režimu G Pohon zablokován (zámek trakce uzamčen nebo zásah ochran) Pohon v pohotovosti (je připraven táhnout) Aktivován ekonomický režim Zabrzděno / odbrzděno v režimu P Zabrzděno / odbrzděno v režimu R Neurčitý stav průběžné brzdy Zabrzděno střadačovou brzdou Tab. 9: Přehled provozních indikátorů Zobrazení požadavků Bargraf umožňuje zobrazení tří hodnot požadovaného poměrného tahu. Modře je zobrazen požadovaný poměrný tah pro jednotlivé motorové skupiny. Levá strana zobrazuje požadavek na poměrný tah pro podvozek 1, pravá pro podvozek 2. Pod modrými hodnotami je šedě zobrazen celkový požadovaný poměrný tah pro vlak, který není omezen trakční a brzdovou charakteristikou lokomotivy. V běžných případech není šedá hodnota viditelná. Zobrazí se v případě nefunkčního jednoho nebo obou pohonů. V případě 100 % brzdění z rychlostí 200 km/h až 137 km/h bude šedá hodnota zobrazovat 100 %, avšak modré hodnoty jsou

84 Strana 84/272 omezeny brzdovou charakteristikou na nižší zadání. Rozdíl mezi modrou a šedou hodnotou je doplněn pneumatickou doplňkovou brzdou. Na levé straně bargrafu je zobrazeno omezení poměrného tahu nastavené klávesami F a F+. Omezení EDB je zobrazeno v záporné části bargrafu. Na pravé straně je zobrazeno omezení výkonu nastavené klávesami P a P Alarmy V poli alarmů jsou zobrazovány ikony symbolizující mimořádné stavy. Povaha mimořádného stavu je indikována barvou pozadí alarmu, předmět (subsystém nebo přístroj) je indikován symbolem. Symbolů může být zobrazeno velké množství (teoreticky až 250) a mezi jednotlivými symboly lze v takovém případě listovat šipkami na krajích pole alarmů. Obr. 48: Ukázka zobrazení alarmu a nápovědy Stiskem ikony dojde k přechodu na obrazovku, kde je možné nalézt podrobnější informace. Stiskem tlačítka HELP bude zapnut režim nápovědy. V režimu nápovědy bude po stisku ikony zobrazena nápověda. Dalším stiskem tlačítka HELP bude režim nápovědy ukončen. Informace o vypnutí nebo zablokování nějakého subsystému (podvozek, motor, EDB, sběrač) je zobrazen na šedém pozadí s červeným přeškrtnutím. Informace o tom, že byl například vypnut podvozek slouží k usnadnění předání služby. Informace o automatickém zablokování upozorňují na chybnou manipulaci.

85 Strana 85/272 Šedé ikony (bez přeškrtnutí) informují o stavu, který není obvyklý, ale lokomotivu lze provozovat bez zásadních omezení. Postupujte podle textu nápovědy. Oranžové ikony informují o automatickém nebo ručním odstavení některých subsystémů. Lokomotiva je funkční s omezením (časovým nebo zátěžovým). Červené ikony informují o závažné poruše nebo nezpůsobilosti některého systému. Lokomotiva byla pravděpodobně nouzově vypnuta nebo hrozí její poškození (horkoběžnost, požár) Doporučený postup při zobrazení alarmu V případě, že dojde k zobrazení jakéhokoli hlášení v průběhu jízdy, soustřeďte se především na bezpečnost jízdy. Na vhodném místě proveďte potvrzení poruchy a uveďte lokomotivu do provozu. Pokud nebudete úspěšní, postupujte podle instrukcí v nápovědě. Pokud je lokomotiva v provozu i při aktivním alarmu (např. horkoběžnost, porucha rychloměru, požár, atd.) postupujte podle instrukcí v nápovědě. V případě opakovaného (nebo neobvyklého) zásahu ochran zapište informaci do Knihy oprav. Zapište čas na displeji a místo na trati. Ostatní je možné vyčíst v historii alarmů Režim učení prohlížení ikon Řídící systém umožňuje obsluze ruční prohlížení ikon a textů nápovědy za účelem zdokonalování znalostí lokomotivy. Podmínky pro zapnutí režimu učení: a) nulová rychlost; b) povel STÁHNI SBĚRAČ; c) povel VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ; d) aktivace režimu učení na obrazovce Ovládací panel P91; e) směr 0. Po aktivaci režimu učení zmizí všechny ikony. Přepínačem směru lze postupně listovat seznamem ikon tam a zpět podle polohy přepínače. Nesplněním jedné z podmínek a b je režim učení automaticky ukončen.

86 Strana 86/ Indikátory stavů vysokého napětí Na spodní liště jsou umístěny indikátory stavů vysokého napětí. Indikátory poskytují souhrnné informace o stavu výzbroje vysokého napětí. Černá barva pozadí zobrazuje, že daný uzel je v klidovém stavu (vypnuto, bez napětí). Modrá barva znamená zapnuto podle požadavku, žlutá barva upozorňuje na nestandardní nastavení. Šedá barva signalizuje požadavek na uvedení do provozu, ale změna stavu zatím neproběhla (např. uzavřený kohout přepojovače, vypnutý jistič, aktivní blokování). Fialová barva upozorňuje na neurčitý stav (přepojovač se přepojuje) a červená barva upozorňuje na poruchu. Indikátory jsou seřazeny z leva doprava takovým způsobem, aby při uvádění lokomotivy do provozu pole indikátorů postupně modralo. Indikátor stavu sběračů zobrazuje požadavek (napětí na cívku ventilu) pro zvednutí jednotlivých sběračů. Symbol předního a zadního sběrače je relativní vzhledem k aktivnímu stanovišti. Červené přeškrtnutí na černém pozadí říká, že zvednutí sběračů je blokováno (po zásahu ochran nebo bezpečnostním vypnutím). Pro povolení zvednutí sběračů musí být uveden ovladač sběračů do polohy stáhni sběrač na 1,5 s po předchozí kvitaci ochran. Při zvednutých obou sběračích a překročení rychlosti 50 km/h indikátor žlutě bliká. Napětí troleje v mezích indikuje, že napětí troleje je v přípustných mezích déle než 3 s a je povoleno zapnutí hlavního vypínače. Indikátor zhasne, pokud je napětí mimo meze déle než 3 s. Současně je vypnut hlavní vypínač. Šedivý symbol uzemnění je zobrazen pokud je uzemněna střešní výzbroj ručním uzemňovačem Q37. Zelený symbol uzemnění znamená, že všechny filtry jsou vybité a filtry jsou zkratovány ručními zkratovači Q33 a Q34. Indikace a nastavený systém jsou zobrazovány bezprostředně po kontaktu sběrače s trolejovým vedením s napětím v odpovídajících mezích. Při delším odskoku sběrače může indikace krátkodobě zmizet. Trakční napájecí systém je indikován texty 3 kv, 15 kv, 25 kv. Pokud je text na černém pozadí, tak je systém pouze indikován. Šedé pozadí ikony ukazuje, že indikovaný systém je nastavován a modré pozadí ukazuje, že indikovaný systém byl úspěšně nastaven. Indikace je zrušena ztrátou trolejového napětí.

87 Strana 87/272 V případě změny trakčního napájecího nebo nastavování systému 3 kv je systém nejprve indikován textem na černém pozadí. To může vést k mylnému závěru, že v troleji není napětí, protože ikona není modrá. Indikace stavu hlavního vypínače zobrazuje, který vypínač je zapnutý. Při požadavku na zapnutí střídavého hlavního vypínače dříve než za 10 s po jeho vypnutí, je zobrazena ikona se šedým pozadím. Po uplynutí 10 s od jeho vypnutí je vypínač automaticky zapnut. Důvodem zpoždění je konstrukce střídavého vypínače (musí být doplněna energie kondenzátoru pro zajištění dalšího vypnutí). Indikátor stavu linkových stykačů zobrazuje kromě základních stavů vypnuto a "připojeno k troleji, také požadavek na jejich zapnutí (šedě) a žlutě nabíjení filtru. Při požadavku na nabíjení filtru je v průběhu 3 s zrušena EDB a zablokována činnost pomocných pohonů. V průběhu nabíjení filtrů je zablokována činnost všem měničům a střídačům. Po ukončení nabíjení je veškerá jejich předchozí činnost automaticky obnovena. Indikace předvolby topení vlaku zobrazuje, na jaký režim bude přepojeno topení vlaku po indikaci trakčního napájecího systému 25 kv. Vzhledem k určení lokomotivy k vozbě mezinárodních expresů je základní nastavení systému 1,5 kv (modře). Národní systémy 1 kv a 3 kv/50 Hz jsou zobrazeny žlutě. Indikátor nastaveného topného systému zobrazuje stav přepojovače topení Q86. Fialová barva ukazuje, že je přepojovač v pohybu. Červená barva zobrazuje poruchu přepojovače. V posledním políčku je souhrnná indikace poruchy. Modře je vyznačeno, že není zásah ochran a lokomotiva může být uvedena do provozu. Žlutě je vyznačeno, že bylo stisknuto tlačítko bezpečnostního vypnutí. Červeně je indikováno, že došlo k zásahu skupiny ochran Total stop a lokomotiva byla nouzově vypnuta. Oranžově je indikován zásah ochran vedoucích k vypnutí hlavního vypínače, ale EDB je zachována. Šedou barvou je indikováno odpojení motorové skupiny linkovými stykači, EDB je zachována a stejně tak je zachována jízda tahem druhého podvozku.

88 Strana 88/272 STAVOVÝ INDIKÁTOR Sběrače staženy Napětí troleje v mezích Neindikován žádný trakční napájecí systém Porucha hlavního vypínače nebo rozpor mezi skutečností a požadavkem Stykače vypnuty Předvolen systém UIC elektrického napájení průběžného vedení Systém elektrického napájení průběžného vedení UIC 1,5kV AC 50Hz Přední sběrač nahoru Napětí troleje mimo meze Indikován trakční napájecí systém 3 kv DC / / Indikován trakční napájecí systém 15 kv, 16,7 Hz Indikován trakční napájecí systém 25 kv, 50 Hz Střídavý hlavní vypínač zapnut Nabíjení filtru Předvolen systém 3kV 50Hz elektrického napájení průběžného vedení Systém elektrického napájení průběžného vedení 3kV AC 50Hz Zadní sběrač nahoru Uzemněná střecha uzemňovačem Q37 Trakční napájecí systém 3 kv DC je nastavován / / Trakční napájecí systém 15 kv, 16,7 Hz je nastavován Trakční napájecí systém 25 kv, 50 Hz je nastavován Stejnosměrný hlavní vypínač zapnut Stykače sepnuty Předvolen systém UIC elektrického napájení průběžného vedení Systém elektrického napájení průběžného vedení 1kV AC 50Hz Oba sběrače nahoru Bezpečný stav Trakční napájecí systém 3 kv DC je nastaven / / Trakční napájecí systém 15 kv, 16,7 Hz je nastaven Trakční napájecí systém 25 kv, 50 Hz je nastaven Hlavní vypínač vypnut Požadavek nabíjení, stykače povoleny ale nesepnuty Porucha elektrického napájení průběžného vedení Systém elektrického napájení průběžného vedení 3kV DC Porucha sběračů Systém elektrického napájení průběžného vedení 1kV AC 16,7Hz Zvednutí sběračů zablokováno Tab. 10: Přehled stavových indikátorů Tlačítka v poli C Tlačítko HELP slouží k zapnutí režimu nápovědy k jednotlivým alarmovým ikonám. Pokud je zapnut režim nápovědy, tak se po stisku ikony nápovědy zobrazí text nápovědy k příslušné ikoně. Dalším stiskem tlačítka HELP bude režim nápovědy vypnut. Nápovědu je možné zobrazit v každém provozním režimu lokomotivy. Tlačítko Ovl.P. slouží k přechodu do obrazovky Ovládací panel P91. Tlačítko Vst.O. slouží k přechodu do obrazovky Vstupní obvody P5. Tlačítko se symbolem kamery zobrazuje pohled za lokomotivu prostřednictvím kamery v bočnici lokomotivy.

89 Strana 89/272 Tlačítko Q SW slouží k potvrzení zásahu SW ochran nebo nulování počítadla pro automatickou kvitaci. Při vícečlenném řízení je tlačítkem prováděno potvrzení všech ochran na řízených vozidlech. Tlačítko NáVo slouží k přechodu do obrazovky Národní volba P99. Tlačítko Vlak slouží k přechodu do obrazovky Údaje o vlaku P2. Po zapnutí cílového brzdění tlačítko bliká, pokud data nebyla zadána. Tlačítko Menu slouží k přechodu do Hlavního menu P4. Pod indikátorem předvolby topení vlaku je umístěno tlačítko provozního ovládání topení vlaku. Tímto tlačítkem lze ovládat stykač topení K85 pouze za předpokladu, že bezpečnostní spínač (klička) je na aktivním stanovišti v poloze zapnuto. Modrá barva tlačítka indikuje, že topení je zapnuto. Přeškrtnutý symbol ukazuje, že topení vlaku je zablokováno Historie alarmů P66 Čas vzniku a zániku alarmu je ukládán v paměti diagnostického počítače a případně odesílán na server provozovatele. Do paměti nejsou ukládány upozornění na chybné manipulace. Historie alarmů je zobrazena na obrazovce Alarmy P66. Pro jednu ikonu alarmového hlášení může být uloženo i několik položek (pro každou příčinu je jedna položka). Každá událost je v seznamu událostí zobrazena v jednom řádku. Mezi řádky lze listovat šipkami na obrazovce i tlačítky displeje. Na stavové liště pod seznamem jsou zobrazeny informace vztahující se k vybranému řádku.

90 Strana 90/272 DATUM A ČAS NÁZEV UDÁLOSTI DRUH UDÁLOSTI LISTOVÁNÍ SEZNAMEM ID ALARMU PŘIDRUŽENÉ PROMĚNNÉ PROMĚNNÁ ALARMU STAV ALARMOVÉHO SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ALARMŮ Obr. 49: Historie alarmů P66 V historii alarmů je zobrazena celá řada informací, které upřesňují okolnosti alarmu. V řádku alarmu je zobrazen datum a čas kdy k události došlo. Čas je uveden s přesností na 30 ms, takže mohou být zaznamenány i velice rychlé události. Druh události je zobrazován symbolem v řádku události. Symbol znamená, že se jedná o vznik události, symbol znamená, že se jedná o zánik události a symbol znamená, že událost byla potvrzena strojvedoucím (obvykle nějakou manipulací). Na stavové liště je zobrazeno ID alarmu, podle kterého lze vyhledávat různé souvislosti poruch nebo třídit poruchy podle kategorií. V případě telefonátu s technickou podporou budete na toto číslo zřejmě tázáni. Přidružené proměnné jsou informace z řídícího počítače, které byly uloženy v okamžiku vzniku události. Jejich významem není nutno se příliš zabývat. Je možné, že na ně budete tázání při telefonátu s technickou podporou. Jednotlivé alarmy lze třídit podle kategorie, času nebo podle toho, zda jsou aktivní či nikoli. Základní nastavení je podle času.

91 Strana 91/272 Alarmy lze filtrovat na aktivní, pouze vznik události a všechny. Základní volbou je zobrazení pouze aktivních událostí. Po přepnutí filtru lze listovat celou historií posledních 2000 položek. Vzniklé události a další informace (rychlost, tah, tlak v HP, poloha GPS) jsou trvale odesílány na stacionární server) Vstupní obvody P5 Obrazovka slouží k souhrnnému zobrazení stavu přístrojů vysokého napětí. Texty popisují, o který přístroj se jedná a indikátory zobrazují jeho skutečnou polohu. Barva pozadí zobrazuje stav přístrojů podle barevného konceptu v kapitole 8.2. Text nebo ikona indikátoru zobrazují polohu přístroje. Indikace stavu trakčního měniče zobrazuje povolení jednotlivých funkcí měničové skříně. Zleva jsou to střídač, povolení jízdy, povolení brzdy a povolení doplňování filtru. V posledním řádku je zobrazen stav ručních zkratovačů filtru Q33 a Q34. Jejich přestavení do uzemňovací polohy je nutnou podmínkou pro jakékoli práce v obvodech vysokého napětí. Stavový indikátor je totožný s obrazovkou Základní diagnostika P3. Pouze v předposledním políčku je zobrazen tlak v přístrojovém vzduchojemu v barech. Modré pozadí indikuje povolení pro zvednutí sběrače a pohyb přístrojů. STAV NABÍJECÍCH A LINKOVÝCH STYKAČŮ PŘEPOJOVAČ AC/DC PŘEPOJOVAČ 15kV/25kV STAV TRAKČNÍHO MĚNIČE: - POVOLEN STŘÍDAČ - POVOLENA JÍZDA - POVOLENO EB - FILTR NABIT STAVOVÉ INDIKÁTORY VN TLAK V PŘÍSTROJOVÉM VZDUCHOJEMU VYKŘIČNÍK PORUCHA nebo STOP ELEKTRICKÉ VYPNUTÍ VOZIDLA Obr. 50: Obrazovka Vstupní obvody P5

92 Strana 92/ Trakční měniče P81 Na tuto obrazovku mají přístup pouze pověřené osoby servisu a údržby. Na obrazovce Trakční měnič P81 jsou zobrazeny základní parametry trakčních měničů. Trakčním měničem jsou souhrnně označovány všechny měniče podílející se na elektromechanické přeměně energie v měničové skříni (pulzní usměrňovače, trakční střídače, měnič brzdy). Obrazovka je rozdělena na několik bloků. V každém bloku jsou indikátory v samostatném sloupci pro danou motorovou skupinu. Motorová skupina může být rozdělena na samostatné nápravy. Indikátory binárních (dvouhodnotových) signálů zobrazují klidovou úroveň (vypnuto) čtverečkem bez výplně. Čtverečkem s výplní je zobrazena aktivní úroveň (zapnuto). Hodnoty měřeného napětí mohou zobrazovat ve vypnutém stavu jistou minimální hodnotu cca V. Jedná se normální jev vyvolaný offsetem (minimální měřená hodnota) měřící soustavy, který záměrně není potlačený. Výrazem chod je označována skutečná činnost měniče nebo střídače (jsou spínány prvky). Pokud je na střídavém trakčním napájecím systému zablokována rekuperace, tak při EDB dojde automatickému zablokování usměrňovače ( U01). Obr. 51: Obrazovka Trakční měnič P81

93 Strana 93/ Pomocné pohony P83 na tuto obrazovku mají přístup pouze pověřené osoby servisu a údržby. Parametry pomocných pohonů lze sledovat na obrazovce Pomocné pohony P83. V horní části obrazovky jsou zobrazeny parametry a zásahy ochran vstupních obvodů a primárního měniče. V pravé části jsou zobrazeny zásahy ochran. Zásah ochrany je indikován červenou výplní plochy čtverečku (analogie s rozsvícením kontrolky). V dolní části obrazovky jsou zobrazeny parametry jednotlivých střídačů pomocných pohonů. Podmínkou pro chod pomocných pohonů je, že musí být povolen chod střídače, je vydán požadavek na start a je zadaná frekvence. Jednoznačným důkazem chodu střídače je indikace skutečné frekvence a skutečného proudu, a nesmí být zásah ochran. Vlastností střídačů pomocných pohonů je, že mohou hlásit skutečný kmitočet i bez zátěže (neteče proud). V takovém případě je pravděpodobně přerušen obvod zátěže. Obr. 52: Obrazovka Pomocné pohony P83

94 Strana 94/ Teploty P59 Teploty všech subsystémů jsou zobrazeny na obrazovce Teploty P59. Zvýšená teplota je zobrazena oranžovým indikátorem, přehřátí (a odstavení příslušného zařízení) je zobrazeno červeným indikátorem. Oteplení brzdových kotoučů je vypočteno z brzdné síly a rychlosti. Pro zjištění skutečné teploty je nutné přičíst teplotu okolí. Do výpočtu není zahrnut vliv přídavné a střadačové brzdy Data o vlaku P2 Obr. 53: Obrazovka Teploty subsystémů P59 Obrazovka slouží k zadávání dat o vlaku do tachografu, systému cílového brzdění a řídícího systému lokomotivy. Z důvodu zjednodušení obsluhy je zadávání všech hodnot soustředěno na jednu obrazovku. Data jsou zadávána prostřednictvím HW kláves na spodním okraji displeje. SW tlačítka na dolním okraji obrazovky jsou na HW klávesách nezávislá.

95 Strana 95/272 Na levém okraji displeje jsou klávesy pro pohyb v zadávacím poli. Klávesa C maže údaje ve vybraném políčku. Šipkami je přeskakováno z políčka na políčko. Klávesa enter přeskakuje na další políčko. Klávesa tečka zadává desetinou čárku. Změnu editovaného políčka lze provést také přímým kliknutím na políčko. V případě zadání údajů pro VZ LZB/PZB jsou z obrazovky Údaje o vlaku LZB P21 do tachografu automaticky přeneseny tyto údaje: a) brzdící procenta, b) délka vlaku, c) režim brzdění, d) maximální rychlost. V případě zadání údajů pro JRU pro Německo a Rakousko z obrazovky Číslo vlaku a strojvedoucího LZB P22 je do tachografu automaticky přeneseno číslo vlaku a číslo strojvedoucího Zadání dat do tachografu V levé části je blok dat pro zápis do registračního tachografu (rychloměru). Zadejte data podle vlakové dokumentace a předpisu pro obsluhu rychloměrů. Identifikační číslo strojvedoucího (šesticiferné, ČD SAP číslo) může být automaticky načteno prostřednictvím In karty, pokud je konkrétní karta zavedena v databázi systému lokomotivy. V případě, že identifikační číslo strojvedoucího má méně než šest cifer, je nutné ho doplnit nulami před číslem (např. č bude zadáno jako ). Číslo vlaku zadejte podle vlakové dokumentace a platných předpisů (přípřež, násled, atd.). Skutečná brzdící procenta zadejte podle zprávy o brzdění. Délku vlaku je možno zadávat buď v metrech nebo v počtu náprav. Počet náprav bude násoben délkou 6,6 m na nápravu. Počet náprav je možné zadat po stisku tlačítka Nápr. V tachografu je vždy zaznamenána délka vlaku v metrech. Hmotnost a režim brzdění vlaku zadejte podle zprávy o brzdění.

96 Strana 96/272 Stiskem tlačítka Tacho odešlete zapsaná data do tachografu. Po ukončení odesílání si zkontrolujte, zda data zapsaná v tachografu odpovídají skutečnosti. Kontrolu proveďte porovnáním posledního sloupečku tabulky se skutečností. Data do tachografu lze odeslat pouze při stání. Po odeslání dat do tachografu se v levém horním poli zobrazí číslo strojvedoucího a v případě, že je uveden v databázi tak i jeho jméno. Při ukončení směny stiskněte tlačítko. Tím dojde k vynulování údajů v tachografu. Pouze maximální rychlost vlaku je nastavena na 30 km/h, protože v tachografu není zaznamenáváno číslo strojvedoucího, atd. Při zadávání nových údajů do tachografu je nutné maximální rychlost vlaku zvýšit na odpovídající hodnotu Maximální rychlost vlaku Maximální rychlost vlaku slouží strojvedoucímu k zadání omezení rychlosti v případě, že maximální povolená rychlost dané soupravy je nižší než traťová. Nastavená maximální rychlost vlaku se zobrazí na rychloměru (Provozní obrazovka P1 pole A) modrým pruhem. Při překročení rychlosti o více než 3 km/h bude zrušena tažná síla a při překročení o více než 5 km/h dojde k zaúčinkování průběžné brzdy snížením tlaku v HP. V režimu AUT a CB není možné zadat rychlost větší než je omezení maximální rychlosti vlaku. Hodnotu maximální rychlosti vlaku zadejte do příslušného políčka a odešlete klávesou Vmax nebo Tacho. Klávesu Vmax je možné používat i v průběhu jízdy. Zadáním hodnoty 0 nebo 200 km/h je funkce vypnuta a v textovém políčku je zobrazeno neomez. Hodnota omezení není nikde registrována a její použití je nepovinné.

97 Strana 97/272 REŽIM NAPÁJENÍ VLAKU NA 25 KV ZADÁNÍ OMEZENÍ PROUDU TROLEJE REŽIM OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ VLAKU NULOVÁNÍ ÚDAJŮ V TACHOGRAFU ZADÁNÍ KILOMETRICKÉ POLOHY A SMĚRU JÍZDY PRO VÝPOČET KILOM. POLOHY ZADÁNÍ DÉLKY VLAKU V POČTU NÁPRAV HLEDÁNÍ STROJVEDOUCÍHO V DATABÁZI ODESLÁNÍ DAT DO TACHOGRAFU ODESLÁNÍ MAX. RYCHLOSTI VLAKU DO TACHOGRAFU BLOKOVÁNÍ REKUPERACE NA SYSTÉMU 25 KV ODESLÁNÍ OMEZENÍ PROUDU TROLEJE ODESLÁNÍ KILOMETRICKÉ POLOHY ZOBRAZENÍ POLOŽKY DATABÁZE STROJVEDOUCÍCH Obr. 54: Data o vlaku P2 Obr. 55: Data o vlaku P2 (pole pro zadání dat AVV a databáze strojvedoucích)

98 Strana 98/ Režim topení vlaku na 25 kv V případě trasy vlaku na systému 25 kv AC je nutno předvolit režim topení vlaku na trakčním napájecím systému 25 kv podle údaje v tabelárním jízdním řádu. Tlačítkem je možno vybrat UIC systém 1,5 kv, národní sytém 3 kv a systém 1 kv (pro napájení vnitrostátních vozů německých a rakouských drah v příhraničních stanicích). Předvolba je uplatněna pouze na trakčním napájecí systému 25 kv, 50 Hz, v ostatních případech je režim topení vlaku zvolen automaticky. Volba režimu topení vlaku se provádí jedním tlačítkem a postupným stiskem je cyklicky měněn režim. Tlačítko na displeji je blokováno, pokud je zapnutý střídavý hlavní vypínač Q02. Na stejnosměrném systému lze provést předvolbu i v případě, že je hlavní vypínač Q01 zapnutý. Předvolbu lze ovládat i v průběhu jízdy, pokud to není v rozporu s předpisy provozovatele. V případě, že výchozí stanice vlaku je ve stanici s trakčním napájecím systémem např. 3 kv, bude nastavená předvolba automaticky uplatněna až při indikaci trakčního napájecího systému 25 kv. V případě změny předvolby na systému 25 kv se zapnutým hlavním vypínačem dojde k okamžitému vypnutí hlavního vypínače a následné změně režimu napájení topení Omezení proudu troleje Hodnotu je možné zadat do pole pro ruční zadání omezení proudu troleje. Zadaná hodnota musí být potvrzena tlačítkem Imax na dolní liště obrazovky. Změnu hodnoty omezení je možné zadat v jakémkoli jízdním režimu. Omezení je vypnuto zadáním nulové hodnoty nebo hodnoty větší než 4500 A. Nastavená hodnota je zobrazena trojúhelníčkem na stupnici ukazatele proudu troleje na Základní obrazovce P3. V případě, že je aktivních více omezení (LZB, KO25Hz, Sběrač), tak je uplatněno i indikováno nejpřísnější omezení. Ruční omezení je automaticky nulováno při změně trakčního napájecího systému. Zadání hodnoty omezení proudu je na úvaze strojvedoucího nebo může být nařízeno správcem infrastruktury.

99 Strana 99/272 Zadáním příliš nízké hodnoty omezení proudu (např. 200 A na stejnosměrném systému) bude vlivem tohoto omezení prakticky zablokována tažná síla lokomotivy. V případě, že lze zadat pouze malý požadovaný poměrný tah, zkontrolujte na indikátoru proudu troleje stav indikátoru omezení (trojúhelníček vedle stupnice) Volba režimu ovládání dveří Režim ovládání dveří vlaku je na obrazovce Údaje o vlaku P2. Postupným stiskem tlačítka jsou přepínány režimy ovládání dveří vlaku. Tlačítko lze obsluhovat pouze při stání. Ovládání dveří zapněte pouze na základě jasného požadavku v sešitovém jízdním řádu nebo platného předpisu či vyhlášky. Pokud je zapnut kterýkoli režim ovládání dveří, tak je současně povoleno ovládání osvětlení vlaku. Režim UIC je standardní pro všechny RIC vozy vybavené dálkovým ovládáním dveří. Režim ÖBB je pro stranově selektivní ovládání dveří vlaku a zablokování dveří při stání. Jedná se o vnitrostátní režim Rakouských železnic. Pro použití tohoto režimu postupujte podle platných předpisů. Není-li předpis jednoznačný, nepoužívejte tento režim. Režim TSI je odvozen od režimu UIC a navíc lokomotiva automaticky generuje impulz pro centrální zavření dveří při rychlosti > 5 km/h. Pro provoz v tomto režimu musí být vozy vybaveny tzv. paměťovou funkcí pro blokování dveří při nulové rychlosti (aktivace přepínačem na rozvaděči vozů) Data pro cílové brzdění V případě, že je zapnut režim CB, tak je zobrazen dialog pro zadání dat pro cílové brzdění Kilometrická poloha Funkce odměřování kilometrické polohy slouží k usnadnění orientace na trati v případě nutnosti vyhledávání místa, které není nijak označeno (porucha přejezdového zabezpečovacího zařízení,

100 Strana 100/272 neoznačená pomalá jízda, atd.). Do textového pole zapište aktuální kilometrickou polohu s možností na dvě desetinná místa a odešlete tlačítkem km. Tlačítkem Směr jízdy nastavte zda pojedete po nebo proti směru kilometrovníků. V závislosti na tom bude lokomotiva přičítat nebo odečítat ujetou dráhu od zadaného údaje. Kilometrickou polohu lze změnit nebo upravit i v průběhu jízdy. Přesnost odměřování kilometrické polohy je ovlivněna jednak skluzy dvojkolí a jednak přesností nastavení průměru dvojkolí.

101 Strana 101/ Ostatní zobrazovače Na vozidle jsou dále umístěny ručkové voltmetry a ampérmetry, které doplňují údaje na displejích Měření bateriové sítě 24 VDC Na mezistěně každého stanoviště jsou voltmetry bateriové sítě P125 ( P126). Tyto voltmetry slouží k orientaci o stavu lokomotivní baterie. Jsou funkční pouze se zapnutým odpojovačem bateriové sítě. Na nabíjecí soupravě je digitální ampérmetr pro měření akumulátorového proudu a proudu do sítě 24 V DC. Dále je zde digitální voltmetr měřící napětí baterie. Měření je aktivní po zapnutí odpojovače bateriové sítě Napětí na filtrech Z bezpečnostních důvodů jsou na měničových skříních umístěny voltmetry měřící napětí na filtrech: a) napětí horní poloviny filtru ( V), b) napětí dolní poloviny filtru ( V), c) napětí meziobvodu pomocných pohonů ( V). Před jakoukoli ruční manipulací se zařízeními vysokého napětí (včetně otevírání skříní) se přesvědčte, že všech 6 voltmetrů ukazuje nulovou hodnotu Ukazatele tlaku Na pravé straně pultu strojvedoucího jsou umístěny ukazatele tlaku. Provozní rozsah je vyznačen červeným polem. Horní manometr slouží pro měření tlaku v brzdovém válci prvního a druhého podvozku. Manometr je označen symbolem.

102 Strana 102/272 Spodní manometr slouží k měření tlaku napájecího a hlavního potrubí. Bílá ručička zobrazuje tlak napájecího potrubí. Červená ručička zobrazuje tlak hlavního potrubí. Manometr je označen symbolem. V případě, že je uzavřen kohout (14) mezi hlavním vzduchojemem a napájecím potrubím, tak měřená hodnota neodpovídá tlaku hlavních vzduchojemů. Obr. 56: Ukazatele tlaku

103 Strana 103/ Řízení lokomotivy Pro tuto kapitolu je výchozím staven zapnuté řízení podle kapitoly Ovládací prvky technologické části Ovládání sběračů Pokud je vozidlo připravené ke zvednutí sběrače, svítí na obrazovce Základní diagnostika P3 ikona povolující zvednutí sběračů. Ovladač sběračů S125 ( S126) je umístěn na levé části pultu. Ovladač má čtyři polohy, kterými jsou ovládány sběrače. Ovladač je rozlišen od ostatních tvarem hlavice ovladače. Polohy přepínače S125 ( S126) jsou následující: ZVEDNOUT SBĚRAČE (nearetovaná) DRŽET STAV (aretovaná) STÁHNOUT SBĚRAČE (nearetovaná) STÁHNOUT SBĚRAČE A VYPNOUT HLAVNÍ VYPÍNAČE + UZEMNIT STŘEŠNÍ VÝZBROJ (aretovaná) Obr. 57: Přepínače předvolby sběračů S125 ( S126) V poloze ZVEDNOUT SBĚRAČE bude zvednut sběrač na základě předvolby sběrače na obrazovce Sběrače P93. V této poloze jsou též kvitovány poruchy. Důsledkem toho dojde ke kvitaci poruch a následnému zvednutí předvolených sběračů i po zásahu ochran nebo po bezpečnostním vypnutí pouze na základě požadavku na zvednutí sběrače.

104 Strana 104/ Volba sběrače Předvolba pro zvednutí příslušného sběrače je prováděna na obrazovce Sběrače P93 pomocí tlačítka Volba sběrače. Stiskem tlačítka bude možné volit tyto možnosti předvolby pro zvednutí sběrače: a) sběrač X01 (nad stanovištěm 1), b) sběrač X02 (nad stanovištěm 2), c) oba sběrače, d) automaticky (výchozí nastavení). Volbou a) c) je zvednut příslušný sběrač. Volba se automaticky uplatní po 5 s od stisku tlačítka. Povelem ke zvednutí sběrače pomocí ovladače S125 ( S126) bude volba uplatněna ihned. Volba sběrače zůstane nastavena i po vypnutí odpojovače baterie. Volba sběrače není přenášena na řízenou lokomotivu. Řízená lokomotiva akceptuje povely z řídícího vozidla ( např. řídící vůz), které je vybaveno přepínačem pro volbu sběrače s polohami PŘEDNÍ, ZADNÍ, OBA. Obr. 58: Obrazovka Sběrače

105 Strana 105/272 V automatickém režimu řídící systém lokomotivy rozhodne o zvednutí příslušného sběrače na základě několika podmínek. Totiž vozidlo může (ale nemusí) být osazeno jednou ližinou uhlíkovou (pozice prvního sběrače X01) a druhou ližinou se syceným uhlíkem (pozice druhého sběrače X02) viz kapitola Základní vstupní podmínkou pro zmíněné rozhodnutí řídícího systému je nastavení příslušného režimu sběračů (viz ) Režim shodných sběračů V tomto režimu je automaticky zvednut zadní sběrač vzhledem k aktivnímu stanovišti strojvedoucího. V případě vícečlenného řízení je na řídící lokomotivě automaticky zvednut přední sběrač a na řízené lokomotivě zadní sběrač vůči čelu vlaku. V případě změny stanoviště jsou při deaktivaci stanoviště zvednuty oba sběrače. Po aktivaci příslušného stanoviště dojde po 30 s ke stažení nezvoleného sběrače. Při obou zvednutých sběračích není blokována jízda. Pokud je na sytému 3 kv DC požadováno zapnutí topení vlaku a je rychlost < 5 km/h, tak jsou automaticky zvednuty oba sběrače. V režimu Aktivní odstavení a Průchod strojovnou jsou zvednuty oba sběrače Režim X01 uhlík V tomto režimu je automaticky zvednut sběrač X01 na střídavých systémech nebo v zemích, kde je pouze střídavý systém. Na stejnosměrném systému je automaticky zvednut sběrač X02. Řídící systém lokomotivy rozhodne o zvednutí sběrače X01 v případě, že je naindukováno napětí troleje větší než 500 V. Pokud je požadováno zvednutí sběrače na střídavém systému v České a Slovenské republice a v troleji není napětí, dojde ke zvednutí sběrače X02. Ke zvednutí sběrače X01 dojde při dalším zvednutí sběrače (pokud je napětí v troleji). V režimu Aktivní odstavení a Průchod strojovnou zůstává sběrač beze změny.

106 Strana 106/272 Pokud je na sytému 3 kv DC požadováno zapnutí topení vlaku a je rychlost < 5 km/h, tak jsou automaticky zvednuty oba sběrače Blokování a ochrany Nevhodnou volbou sběračů ve vztahu k obložení ližiny nelze lokomotivu poškodit. V případě, že je zvednutý uhlíkový sběrač X01 na stejnosměrném systému, tak je proud troleje omezen na 1000 A a lokomotiva jede sníženým výkonem cca 3 MW. V případě, že je zvednutý sběrač se syceným uhlíkem X02 na střídavém systému v ČR, SR nebo Maďarsku, tak je jízda lokomotivy bez omezení. V Rakousku a Německu je nutno postupovat podle místních předpisů (např. oznámit elektrodispečerovi, může docházet ke zvýšenému opotřebení troleje). Pokud jsou zvednuty oba sběrače, tak je při překročení rychlosti 50 km/h automaticky stažen sběrač X02. Pokud je sběrač X01 odpojen, zůstane zvednutý pouze sběrač X02. Při překročení rychlosti 20 km/h je signalizováno na displeji překročení maximální rychlosti se zvednutými oběma sběrači (ikona ). Pokud je jeden ze sběračů odpojen, tak je při požadavku na jeho zvednutí automaticky zvednut druhý sběrač pouze v režimu automatické volby sběračů. Tzn. pokud je požadováno zvednutí odpojeného sběrače ruční volbou sběrače, tak nebude zvednut žádný sběrač. Pokud je při ruční změně volby sběrače na obrazovce Sběrače P93 požadován druhý sběrač než je zvednutý, tak jsou při rychlosti < 5 km/h zvednuty oba sběrače na dobu 30 s. Při rychlosti > 5km/h dojde k vypnutí hlavního vypínače a k následné změně sběračů. Změna sběračů v průběhu jízdy je doporučená při stažených sběračích. Zvednutí každého sběrače je blokováno polohou odpojovače sběrače příslušného sběrače ( Q03, Q04) a otevřením kohoutu napájecího vzduchu. Pokud dochází k opakovanému zásahu ochrany Nadproud troleje při stání, vypněte topení vlaku. Pokud ani to nepomůže, jedná se o poruchu měření a lokomotiva je neschopná.

107 Strana 107/272 Proud troleje při stání pro jeden zvednutý sběrač je omezen na 110 A pro uhlíkový sběrač ( X01) a na 200 A pro sběrač se syceným uhlíkem ( X02). Při zvednutých obou sběračích je proud omezen na 370 A pro oba sběrače se syceným uhlíkem a na 270 A pro jeden sběrač se syceným uhlíkem a jeden uhlíkový sběrač Postup projíždění točnou Při obsluze sběračů při jízdě přes točnu nebo při průjezdu neutrálních úseků postupujte podle platných národních předpisů. Doporučený postup: před točnou zkontrolovat, zda je zvednut zadní sběrač. Pokud ne, stáhnout sběrače a zvolit na obrazovce Sběrače P93 sběrač nad zadním stanovištěm. Po najetí na točnu stáhnout oba sběrače a na obrazovce Sběrače P93 navolit sběrač nad předním stanovištěm. Před výjezdem z točny zvednout sběrač a pohledem z okna zkontrolovat zvednutí správného sběrače. V případě uváznutí lokomotivy pod neutrálním úsekem postupujte analogicky jako při průjezdu točnou. Změnu volby sběračů provádějte vždy při stažených sběračích, aby nedošlo k propojení obou částí neutrálního úseku Aerodynamická optimalizace sběračů Přítlak sběračů je nastavován automaticky v závislosti na předepsaném přítlaku troleje v dané zemi a trakčním napájecím systému. Dále je přítlak automaticky upravován v závislosti na rychlosti a pozici lokomotivy ve vlaku. Pří jízdě je prvním vozidlem rozrážen vzduch a tím dochází v okolí vozidla ke značným turbulencím, které se směrem k soupravě výrazně zmírňují. Dále je zde vliv přítlaku ostatních sběračů na trolej. S aerodynamikou sběrače souvisí nastavení pozice lokomotivy ve vlaku na obrazovce Sběrače P93. Pro samostatnou lokomotivu nastavte obě volby na NE, což je také výchozí nastavení. V případě vícečlenného řízení nebo režimu Nevedoucí lokomotiva jsou parametry nastaveny automaticky pro případ jízdy dvou lokomotiv za sebou. Ruční nastavení proveďte pokud pojedete rychlostí > 120 km/h v těchto případech:

108 a) jízda na přípřeži jiné elektrické lokomotivy se zvednutým sběračem zvolte Jízda na přípřeži ANO, Jízda s přípřeží NE ; b) jízda lokomotivy na konci vlaku delšího než 100 m zvolte Jízda na přípřeži NE, Jízda s přípřeží NE. Lo CZ Strana 108/ Režim sběračů Tlačítko pro volbu režimu sběračů bude zobrazeno pouze pokud bude přihlášena obsluha s přístupovým kódem Specializovaná údržba nebo výrobce. Povinností provozovatele je zajistit odpovídající Režim sběračů v závislosti na tom, do kterých zemí bude lokomotiva vysílána. Stiskem tlačítka na displeji je nastaven režim sběračů: a) shodné sběrače (maximální proud 2700 A), b) X01 uhlík (maximální proud sběrače X A, X A). V režimu X01 uhlík bude lokomotiva osazena dvěma druhy sběračů. Sběrač X01 (nad stanovištěm 1) bude osazen uhlíkovou lištou z důvodu dočasných omezení Rakouské a Německé infrastruktury. Při jízdě s tímto sběračem bude maximální proud troleje omezen na 1000 A a při stání na 100 A Indikace systému Lokomotiva indikuje trakční napájecí systém automaticky. Trakční napájecí systém je v kabině indikován na obrazovce Základní diagnostika P3 po kontaktu sběrače s trolejí pod napětím. V případě poruchy indikace na trakčním napájecím systému 3 kv je lokomotiva neschopna dalšího provozu. V případě poruchy vyhodnocení indikace (v řízení měničových skříní) na střídavém systému (15 kv nebo 25 kv) je možné odpojit měničovou skříň, kde porucha vznikla Ovladač vysokého napětí Ovladač S121 ( S122) slouží k ovládání obvodů vysokého napětí. Ovladač má čtyři polohy, z toho dvě aretované. Polohy přepínače vysokého napětí S121 ( S122) jsou následující:

109 Strana 109/272 START (nearetovaná) DRŽET STAV (aretovaná) VYPNUTÍ LINKOVÝCH STYKAČŮ (nearetovaná s návratem do X) VYPNUTÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE (aretovaná) Obr. 59: Ovladače vysokého napětí S121 ( S122) Polohou START je nastaven požadavek k uvedení lokomotivy do provozu. Tento požadavek je řídícím systémem přijat po předchozím požadavku ke zvednutí sběrače. Poté je uvedení lokomotivy do provozu zajištěno zcela automaticky. Po indikaci systému a ověření, že napětí troleje je v povolených mezích, je touto polohou povoleno přepojení obvodů na indikovaný systém. Touto manipulací strojvedoucí potvrzuje, že indikovaný trakční napájecí systém odpovídá skutečnosti. Po povelu START je nastaven indikovaný systém a lokomotiva je automaticky uvedena do provozu. Poloha DRŽET STAV je neutrální. Tato poloha nevyvolává žádnou akci. Poloha VYPNUTÍ LINKOVÝCH STYKAČŮ je nearetovaná a slouží k vypínání přívodu energie pro projíždění neutrálního úseku troleje. Na stejnosměrném systému dojde pouze k vypnutí linkových stykačů a stykače napájení vlaku K85. Na střídavých systémech dojde současně k vypnutí hlavního vypínače Q02 z důvodu přerušení magnetizačního proudu transformátoru. Přepojovače systémů zůstávají v původním stavu, sběrač může být zvednutý, elektrodynamická brzda a doplňování filtru zůstávají funkční.

110 Strana 110/272 Poloha VYPNUTÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE je aretovaná poloha se symbolem. V této poloze jsou vypnuty hlavní vypínače a lokomotiva je připravena na změnu trakčního napájecího systému. Přepojovač Q38 je přepojen do polohy uzemněno, sběrač může být zvednutý, elektrodynamická brzda a doplňování filtru je funkční. Poznámka: Při vypnutí hlavního vypínače nebo linkových stykačů (odpojení od troleje) při jízdě tahem nedojde k poškození elektrické výzbroje lokomotivy. Tato manipulace ale není doporučena z důvodu mechanického rázu a rizika poškození spřáhlového ústrojí (zejména vozů). Při odpojení od troleje a odebíraném výkonu větším než cca 3 MW může dojít k podpětí filtru. Napětí pak bude automaticky obnoveno během několika sekund. Při průjezdu dělením trakčního napájecího systému není z hlediska lokomotivy nutné stažení sběrače. Stažení sběrače se řídí předpisy provozovatele / infrastruktury. Omezení pro připojování k vysokému napětí je při průjezdu dělením trakčních napájecích systémů. Při průjezdu stykem trakčních napájecích systémů musí být vždy přepínač vysokého napětí S121 (-S122) v poloze VYPNUTÍ HV. Pokud je HJP nebo PJP v poloze SOUHLAS, tak nelze zapnout hlavní vypínač z bezpečnostních důvodů (neočekávaný rozjezd) Potvrzení ochran Potvrzení zásahu ochran je možné provést těmito manipulacemi: a) poloha VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ ovladače vysokého napětí -S121 ( S122); b) poloha START ovladače vysokého napětí S121 ( S122); c) poloha STÁHNOUT SBĚRAČE + VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ ovladače sběračů S125 ( S126); d) poloha ZVEDNOUT SBĚRAČE ovladače sběračů S125 (-S126). V případě zásahu HW ochran vedoucích k vypnutí hlavního vypínače je nutné jejich potvrzení strojvedoucím. Pokud důvod k zásahu ochrany pominul a je provedena kvitace, jsou zásah i

111 Strana 111/272 indikace ochrany zrušeny. Kvitací jsou rušeny zásahy ochran a je sepnuto samodržné relé bezpečnosti K109. Potvrzení zásahu ochran ovladači S121 ( S122), S125 ( S126) je pro SW i HW ochrany společné. Stav zásahu ochran je indikován na obrazovce Základní diagnostika P3 červenou ikonou s vykřičníkem. Připravenost lokomotivy (není zásah ochran) je indikována modrou ikonou s textem OK Potvrzení SW ochran Kromě výše zmíněných HW ochran vedoucích k vypnutí hlavního vypínače je lokomotiva vybavena také SW ochranami. Jejich zásah způsobí pouze zablokování postiženého zařízení, případně vypnutí linkových stykačů. SW ochrany jsou kvitovány: a) současně s HW ochranami, b) tlačítkem na displeji Q SW Automatická kvitace SW ochran V případě zásahu SW ochran (oranžové nebo šedé ikony) může být ochrana kvitována automaticky. Automatická kvitace reaguje pouze na 3 zásahy ochran v průběhu 3 min. Další zásahy je nutno potvrzovat ručně (Q SW). Počítadlo je automaticky nulováno nezásahem ochran po dobu 3 min nebo ručním potvrzením SW ochran Pohotovost vozidla Pohotovost k jízdě je indikována ikonou. Lokomotiva je pohotová k jízdě, pokud je uvedena do provozu a jsou-li splněny podmínky jízdy: a) je aktivní jedno stanoviště, b) sepnuty linkové stykače, c) napětí baterie >18 V, d) uzavřena dvířka napájení 3 x 400 V, e) střadačová brzda odbrzděna nebo vypnuta, f) ovladače přídavné brzdy jsou v poloze O2 při rychlosti > 50 km/h není zabrzděna průběžná vlaková brzda,

112 Strana 112/272 g) není zavedena rychlobrzda, tj.: relé nouzové brzdy K175 sepnuto (spíná při tlaku hlavního potrubí nad 4,6 bar, rozpíná pod 3 bar), povelem z řídící lokomotivy, tlak za rozvaděčem < 2,5 bar, h) alespoň jeden podvozek musí být schopen brzdit otevřeny kohouty (SQ4 a KP/S1 pro podvozek 1 nebo SQ5 a KP/S2 pro podvozek 2), i) otevřeny kohouty brzdiče BSE SQ2, SQ3 nebo vypnuta parkovací brzda (HJP BE ) nebo, režim Nevedoucí lokomotiva nebo, režim Řízená lokomotiva, j) povolena trakčně alespoň jedna náprava, k) povoleny pomocné pohony, l) uvolněn zámek trakce, m) TIMEOUT pohonu (realizován poměrný tah do 10 s), n) není zásah ochran pohonu, o) není požár motorové skupiny, p) teplota trakčního měniče OK, q) teplota transformátoru OK, r) chlazení trakčního měniče OK (je chod čerpadla), s) chlazení trakčních motorů OK (měření teploty OK nebo chod chlazení), t) chlazení transformátoru OK (průtok oleje), u) zadaný směr, v) komunikace s AVV OK, w) tlak v hlavním vzduchojemu > 6bar (neklesl po 5 bar), x) rozdíl průměru dvojkolí není větší než 10 mm. V případě, že je jízda blokována zabrzděnou průběžnou vlakovou brzdou (sepnutý tlakový spínač tcs ( S503) > 0,3 bar za rozvaděčem)a není indikován průtok signálkou H421 ( H422), použijte nízkotlaké přebití S245 (-S246), pokud to není zakázáno národním předpisem (např. ČD V15/I).

113 Strana 113/ Směr jízdy Změnu směru jízdy povolí řídící systém pouze při stání lokomotivy. Při změně polohy přepínače směru S107 ( S108) při jízdě (i v tahu nebo brzdě) dojde k zablokování trakčních střídačů. Opětovným přesunutím do původně nastaveného směru dojde k povolení trakce a je nutno znovu zadat poměrný tah. Pozor! Zejména při jízdě s přípřeží nebo na postrku je nutné zadat směr před jízdou, za jízdy není možné směr nastavit. Při stání lokomotivy přepněte přepínač směru -S107 ( S108) do polohy 0. Při změně stanoviště strojvedoucího nastavte na opouštěném stanovišti směr 0 z důvodu testu vlakového zabezpečovače Mirel nebo zadání dat do VZ LZB/PZB. Polohy přepínače směru jízdy S107 ( S108) jsou následující: VPŘED ŽÁDNÝ SMĚR VZAD Obr. 60: Přepínače směru jízdy S107 ( S108) Režim jízdy Přepínačem režimu jízdy S111 ( S112) volíme mezi režimy ručním (MAN), regulátorem rychlosti (AUT) a cílovým brzděním (CB). Přechod mezi MAN a AUT je možný v jakémkoli

114 Strana 114/272 provozním režimu bez omezení. Ovladač S111 ( S112) je opět vybaven odlišnou hlavicí od ostatních. Při přechodu z MAN do AUT je nastavena aktuální rychlost a ta je dále udržována. Případný účinek EDB nebo průběžné brzdy je zachován. Při přechodu z AUT do MAN v jízdě tahem je nastaven výběh. Případný účinek EDB nebo průběžné brzdy je zachován. Režim cílového brzdění CB je možné použít pouze na tratích SŽDC vybavených příslušnou infrastrukturou (informační body). Pro používání tohoto systému je před jízdou nutné zadat data. Cílové brzdění s nezadanými daty je možné zapnout pouze při stání. Funkce cílového brzdění je dostupná pouze v České Republice. V ostatních zemích je v poloze přepínače CB nastaven režim AUT. Pozor! Při zapnutí CB s nezadanými daty v průběhu jízdy dojde k brzdění průběžnou brzdou. Po zadání dat do cílového brzdění je v průběhu jízdy možný přechod mezi CB a AUT bez omezení. Přepnutím do MAN je CB resetováno a další zapnutí je možné až při stání. Ovládání cílového brzdění bude popsáno v dalších kapitolách a samostatném návodu k systému AVV. Polohy přepínače režimu jízdy S111 ( S112) jsou následující: CÍLOVÉ BRZDĚNÍ (viz kapitola 13.6) AUTOMATIKA (viz kapitola 13.5) MANUAL (viz kapitola 13.4)

115 Strana 115/272 Obr. 61: Přepínače režimu jízdy S111 ( S112) Režim brzdy Režim brzdy se nastavuje podle způsobu brzdění vlaku. Přepínač režimu brzdy S173 s polohami G, P, R je umístěn na mezistěně stanoviště 1. Aktuálně nastavený režim brzdění je indikován na obrazovce Základní diagnostika P3. Při nastaveném režimu R je při rychlostech větších než 160 km/h automaticky nastaven režim P z důvodu ochrany brzdových kotoučů před tepelným přetížením. Při překročení rychlosti 100 km/h v režimu G je zobrazeno varovné hlášení. Použitím záchranné brzdy strojvedoucího (červené hříbovité tlačítko S255 ( S256)) je vždy nastaven tlak do brzdových válců odpovídající režimu R. Strmosti nárůstu brzdné síly jsou zachovány v závislosti na nastaveném režimu. Polohy přepínače režimu brzdy S173 jsou následující: NÁKLADNÍ VLAK OSOBNÍ VLAK RYCHLÍK

116 Strana 116/272 Obr. 62: Přepínač režimu brzdy S Národní volba Lokomotiva je určena pro provoz po železničních infrastrukturách České republiky (ČR), Slovenska, Maďarska, Polska, Německa a Rakouska a vyžaduje změnu národních nastavení národní volbu. Na základě národní volby jsou nastaveny parametry pro danou zemi (meze napětí troleje, povolení rekuperace, přítlak sběrače) a je zapnuto příslušné vlakové zabezpečovací zařízení. Národní volba je zadávána pomocí funkčních tlačítek na obrazovce Výběr železniční správy P99. Vstup je přes MENU OVLÁDACÍ PANEL VÝBĚR ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ, nebo přímo z provozních obrazovek P1 a P3 funkčním tlačítkem NáVo. Obrazovka Výběr železniční správy P99 slouží k nastavení národní volby a národní předvolby. Národní volba je aktuální nastavení (tj. parametry a vlakové zabezpečovací zařízení). Národní předvolba je nastavení země, která bude následovat za přejezdem státní hranice. Národní předvolba se nastavuje tlačítkem předvolby ( C8 šipka ) v poslední stanici před přejezdem hranice. Nastavením národní předvolby je zapnuto napájení vlakového zabezpečovacího zařízení (VZZ) země, do které lokomotiva jede. Při nastavení národní předvolby je nutné provést povinné testy příslušného VZZ. Po jejich úspěšném ukončení je VZZ přepnuto do režimu spánku. Po přejezdu státní hranice je tlačítkem na Základní provozní obrazovce P1 předvolba strojvedoucím potvrzena. Tím se stane z národní předvolby národní volba platná pro danou zemi. VZZ v režimu spánku je aktivováno a VZZ používané v zemi, která byla opuštěna, je vypnuto a izolováno.

117 Strana 117/272 ZPĚT NA OBRAZOVKU TDD ZPĚT NA OBRAZOVKU CCD PŘEDVOLENÁ ZEMĚ POMOCÍ NÁRODNÍ PŘEDVOLBY TLAČÍTKO NÁRODNÍ PŘEDVOLBY Obr. 63: Obrazovka P99 (Národní volba) a základní ovládání Ovládání zabezpečovacích zařízení a systému kontroly bdělosti Příslušné zabezpečovací zařízení a systémy kontroly bdělosti jsou automaticky aktivovány po volbě příslušného státu pomocí národní volby (obrazovka Výběr železniční správy P99). Pro provoz jednotlivých zabezpečovacích zařízení a systémů kontroly bdělosti musí být poruchové přepínače příslušných systémů v poloze A (poloha A je zaplombována): a) poruchový přepínač VZ MIREL S280 (umístěný v prostoru +57); b) poruchový přepínač systému kontroly bdělosti SIFA S281 (umístěný v prostoru +57); c) poruchový přepínač VZ SHP S282 (umístěný v prostoru +57); d) poruchový přepínač VZ LZB/PZB S283 (umístěný v prostoru +42).

118 Strana 118/272 Obr. 64: Poruchový ovladač tachografu S279, přepínače režimů S280 (VZ MIREL), S281 (SIFA), S282 (VZ SHP) Zabezpečovací zařízení pro Německo a Rakousko Pro provoz na železniční infrastruktuře Německa a Rakouska je vozidlo vybaveno zabezpečovacím zařízením LZB/PZB. Toto zařízení je detailně popsáno v návodu na obsluhu zařízení LZB/PZB. Zařízení je aktivováno automaticky s požadavkem na národní volbu a předvolbu. Po zapnutí VZ LZB/PZB je vyžadován jeho test. Tento test je automaticky vyžadován také každých 48 hodin v provozu. Pro provoz v Německu a Rakousku musí být zabezpečovací zařízení v režimu Betrieb (provoz) na ovladačích LZB/PZB bloku +42 ( S449, S450). Dále musí být přepínač režimů LZB/PZB -S441 ( S442) na mezistěně v poloze BETRIEB (provoz). V případě poruchy LZB nebo PZB, nebo pokud to nařizuje národní předpis, přestavte příslušný přepínač ( S449, S450) do polohy STÖRUNG (porucha). Při poruše jakékoli části VZ postupujte podle platných národních předpisů.

119 Strana 119/272 V případě, že VZ LZB/PZB není napájeno před vjezdem do Německa nebo Rakouska, tak po indikaci trakčního napájecího systému 15 kv dojde k nouzovému brzdění. Napájení VZ LZB/PZB je indikováno ikonou na Základní obrazovce P1. Ochranný zásah je indikován ikonou na Základní obrazovce P3. Na obrazovce Alarmy P66 je tento ochranný zásah indikován hlášením LZB/PZB není zapnuto na systému 15 kv. Po zastavení je možné zrušit ochranný zásah uvedením VZ LZB/PZB do provozu nebo přepnutím poruchového přepínače S283 do polohy AUS. Pro vypnutí VZ LZB/PZB při provozu v Německu nebo v Rakousku musí být dodržen následující postup: a) přepínač VZ MIREL S280 musí být v poloze A (viz. Obr. 64); b) přepínač SIFA S281 musí být v poloze A (viz. Obr. 64); c) přepínač VZ SHP S282 musí být v poloze A (viz. Obr. 64); d) přepínač S283 přepněte do polohy AUS (viz. Obr. 65). OVLADAČE NA BLOKU +42, S449, S450, S283 PŘEPÍNAČ REŽIMŮ LZB S441, S442 Obr. 65: Ovladače zabezpečovacího zařízení LZB/PZB Na pultu strojvedoucího jsou umístěny základní ovladače pro toto zabezpečovací zařízení. Polohy přepínače LZB/PZB S443 ( S444) jsou následující:

120 Strana 120/272 PRŮJEZD NÁVĚSTI STŮJ (Befehl) Polohy přepínače LZB/PZB S445 ( S446) jsou následující: ZNOVUOBNOVENÍ FUNKCE (Frei) VÝCHOZÍ POLOHA ZNOVUOBNOVENÍ FUNKCE (Frei) Polohy přepínače LZB/PZB S447 ( S448) jsou následující: POTVRZENÍ SNÍŽENÍ RYCHLOSTI (Wachsam) VÝCHOZÍ POLOHA POTVRZENÍ SNÍŽENÍ RYCHLOSTI (Wachsam) S447 ( S448) S445 ( S446) S443 ( S444) Obr. 66: Ovladače zabezpečovacího zařízení LZB/PZB S443 ( S444), S445 ( S446) a S447 ( S448) Průjezd návěsti STŮJ je tzv. podmíněné povolené projetí návěsti STŮJ. Použití této funkce podléhá předpisům německých a rakouských drah. Znovuobnovení funkce je obnova základního nastavení funkcí vozidla po nuceném brzdění a zrušení kontrolních funkcí. Potvrzení snížení rychlosti slouží k potvrzení sdělení, že předvěst návěsti omezující rychlost byla rozpoznána. Návod k obsluze VZZ LZB/PZB je samostatným dokumentem s jehož znalostí musí být obsluha prokazatelně seznámena v rozsahu požadavků správce infrastruktury.

121 Strana 121/272 Zadání dat do systému LZB/PZB Pro zadání dat do systému LZB/PZB použijte obrazovku Údaje o vlaku LZB P21 diagnostického displeje. VLOŽENÍ ÚDAJE O TYPU BRZDY VLAKU (BRA) NÁPOVĚDA TLAČÍTKO POMOC BRA VLOŽENÍ ÚDAJE O BRZDÍCÍCH PROCENTECH VLAKU (BRH) NÁPOVĚDA TLAČÍTKO POMOC BRH VLOŽENÍ ÚDAJE O DÉLCE VLAKU (ZL) V METRECH VLOŽENÍ ÚDAJE O MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI VLAKU (VMZ) NÁPOVĚDA TLAČÍTKO POMOC VMZ Obr. 67: Obrazovka P21 Zadání dat o vlaku LZB Pro úspěšné zadání dat je nutné: a) stisknout SW tlačítko: Odeslat data, Převzít data, Potvrdit data ; b) potvrdit spínačem Wachsam S447 ( S448).

122 Strana 122/ Zabezpečovací zařízení pro ČR, Slovensko a Maďarsko Pro provoz na území ČR, Slovenska a Maďarska je vozidlo vybaveno zabezpečovacím zařízením MIREL. Toto zařízení je detailně popsáno v návodu na obsluhu zařízení MIREL. Zařízení je aktivováno automaticky s požadavkem na národní volbu a předvolbu. Na pultu strojvedoucího je umístěn panel návěstního opakovače A402.B ( A402.C). Obr. 68: Opakovač návěstních světel MIRELu A402.B a A402.C Po zapnutí vlakového zabezpečovače je vyžadován test D1. Tento test je automaticky vyžadován také každých 8 12 hodin v provozu. Postup vykonání některých kroků autodiagnostického testu je indikován na návěstním opakovači sedmisegmentovým sloupcem před výpisem hlášky D1. Jestliže segment svítí, daný krok není vykonán. Jestliže daný segment zhasne, podmínky příslušného kroku byly splněné. Význam jednotlivých segmentů od shora dolů je následující: 1. řádek návěstní opakovač navázal komunikaci se základní jednotkou 2. řádek oba spínače řízení dosáhly nulovou polohu 3. řádek směrová páka na aktivním stanovišti dosáhla polohu nula a 1. směr (vpřed nebo vzad podle typu HDV) 4. řádek směrová páka na aktivním stanovišti dosáhla polohu nula a 2. směr (vzad nebo vpřed podle typu HDV) 5. řádek přídavná brzda dosáhla obou stavů (zabrzděno, odbrzděno), po předchozím vypnutí parkovací brzdy (viz. kap ) 6. řádek v první části diagnostického testu EPV (otevřeného přes kanál M)

123 Strana 123/272 došlo k požadovanému poklesu tlaku v hlavním brzdovém potrubí 7. řádek v druhé časti diagnostického testu EPV (otevřeného přes kanál C) došlo k požadovanému poklesu tlaku v hlavním brzdovém potrubí Obr. 69: MIREL Úkony testu D1 Návod k obsluze VZZ MIREL je samostatným dokumentem s jehož znalostí musí být obsluha prokazatelně seznámena v rozsahu požadavků správce infrastruktury. V režimu ŽSR/ČD je bdělost kontrolována obsluhou tlačítek kontroly bdělosti S181, -S182, -S183, -S184 umístěnými na pultu strojvedoucího nebo ovladači pro posun, které umožňují obsluhu při částečném vyklonění z bočního okénka. V režimu provozu MÁV je bdělost vybavována pedálem na stupínku S195 ( S196). Obr. 70: Tlačítka kontroly bdělosti S181, S182, S183, S184 Pro kontrolu bdělosti při posunu jsou určeny ovladače u bočních oken na stanovišti S191, -S192, -S193, -S194. Ovladače jsou v takovém provedení, aby se mohla obsluha pohybovat v rámci dosažení na ovladače pomocného pultu. Obr. 71: Pomocné spínače kontroly bdělosti S191, S192, S193, S194

124 Strana 124/ Zabezpečovací zařízení pro Polsko Pro provoz na železniční infrastruktuře Polska je vozidlo vybaveno zabezpečovacím zařízením SHP. Toto zařízení je detailně popsáno v návodu na obsluhu zařízení SHP. Zařízení je aktivováno automaticky s požadavkem na národní volbu a předvolbu. V systému SHP je aktivní během jízdy vlaku pouze jedna lokomotivní anténa (ta, která je umístěna na pravé straně ke směru jízdy vozidla). Aktivace antény se provádí přepínačem směru jízdy S107 ( S108). Je li přepínač předvolby směru jízdy v poloze 0, jsou aktivní obě lokomotivní antény. Průjezd aktivní lokomotivní antény nad traťovým elektromagnetem způsobuje tzv. blokování generátoru SHP a zapnutí signální žárovky na pultu strojvedoucího H311 ( H312). Stisknutí a následné uvolnění tlačítka bdělosti způsobuje odblokování generátoru a vypnutí signální žárovky. Obr. 72: Signálka kontroly zabezpečovacího zařízení SHP, H311 ( H312) Generátor je odblokován v okamžiku, kdy je uvolněno tlačítko bdělosti. Není li stisknuto a následně uvolněno tlačítko bdělosti do 2,5 s od okamžiku, kdy je zapnuta signální žárovka, je zapnut signál sirény H305 ( H306). Není li do dvou sekund od okamžiku zapnutí sirény stisknuto a následně uvolněno tlačítko bdělosti, dochází k nouzovému brzdění. Stisknutí a uvolnění tlačítka bdělosti po otevření elektrického ventilu způsobí opětovnou aktivaci napájení elektrického ventilu, přítah ventilu však závisí na aktuálním tlaku v průběžném brzdovém potrubí.

125 Strana 125/272 Návod k obsluze VZZ SHP je samostatným dokumentem s jehož znalostí musí být obsluha prokazatelně seznámena v rozsahu požadavků správce infrastruktury Zařízení kontroly bdělosti SIFA Kontrolu bdělosti strojvedoucího zajišťuje na území Německa, Rakouska a Polska zařízení SIFA. Toto zařízení je aktivováno po zvýšení rychlosti vozidla nad 3 km/h a to v případě zvolené národní volby výše zmíněných zemí. Principem kontroly bdělosti je obsluha ovladačů k tomu určených a jejich uvolňování v pravidelných cyklech. Zařízení kontroly bdělosti je obsluhováno nožním spínačem umístěným v prostoru stupínku S195 ( S196), případně tlačítky bdělosti na pultu strojvedoucího S192, S193, S194). ( S181, S182, S183, S184) nebo tlačítky bdělosti pro posun ( S191, Obr. 73: Nožní spínač kontroly bdělosti S195 ( S196) V případě zásahu kontroly bdělosti dojde k dále popsaným opatřením. V následujícím obrázku je zřejmý postup ovládání nožního (ručního) spínače s případnými dalšími funkcemi. Nožní spínač (tlačítko) je v provozním stavu sepnut nohou obsluhy, nebo stlačením tlačítka na pultu. Do 30 s je nutné spínač uvolnit a do dalších 2,5 s opět sepnout. Pokud je spínač sepnut déle jak 30 s, rozsvítí se žlutá signálka s nápisem SIFA na displeji, obrazovka Základní diagnostika P3. Pokud se poloha spínače nezmění do dalších 2,5 s, spustí se varovná siréna. Pokud do dalších 2,5 s opět nedojde ke změně polohy spínače, dojde k vypouštění vzduchu z hlavního potrubí. Pokud se kdykoliv změní stav spínače, je funkce kontroly bdělosti vrácena do provozního stavu. Pokud se ovšem stav spínače nezmění, dojde k zastavení vozidla. Stejný stav nastává pokud se opět nesepne spínač kontroly bdělosti do 2,5 s.

126 Strana 126/272 Obr. 74: Časový plán funkcí kontroly bdělosti SIFA Protože je trvalé stisknutí tlačítka dosti nepohodlné, je k účelu kontroly bdělosti systému SIFA určen nožní spínač, nicméně lze používat všechny popsané ovladače. Signál o rychlosti 3 km/h je do SIFA předáván z tachografu. V případě poruchy tachografu je SIFA vyřazena z činnosti. V takovém případě postupujte podle platných národních předpisů pro poruchy kontroly bdělosti Tachograf Tachograf je elektronické zařízení určené především pro měření a záznam rychlosti a ujeté dráhy kolejového vozidla. Kromě těchto základních funkcí umožňuje registraci dalších dvoustavových a analogových vstupních signálů charakterizujících jízdu lokomotivy pro účely vyšetřování po případné mimořádné události. Záznam vlastní dynamiky jízdy kolejového vozidla je prováděn do kruhově organizované paměti tachografu (tzn. po zaplnění paměti jsou přehrávána nejstarší data). Zaznamenaná data je možné přenést do počítače k dalšímu vyhodnocení. Paměť tachografu je zaplněna přibližně po km. V případě zaplnění paměti je zobrazeno hlášení na obrazovce Základní diagnostika P3 (ikona ) a paměť je přepisována od

127 Strana 127/272 nejstaršího záznamu. Paměť z tachografu nelze vyjmout. Vymazání záznamu může provést pouze pověřený pracovník provozovatele Porucha tachografu Pro provoz tachografu musí být nastaven režim PROVOZ na poruchovém ovladači S279 (umístěný na bloku zabezpečovacích zařízení v prostoru +57). Poloha PROVOZ je zaplombována. V případě ztráty komunikace s tachografem indikované ikonou nebo poruchy řídící jednotky tachografu indikované ikonou postupujte podle následujících pokynů: a) vypněte jistič tachografu F149 na stanovišti 2, b) přepínač S279 přepněte do polohy PORUCHA; c) přepínač SIFA S281 přepněte do polohy 0; d) ručně zapněte národní vlakový zabezpečovač (viz. níže). Při jízdě s poruchou tachografu postupujte podle národního předpisu pro tento případ. Pokud je v činnosti VZ LZB/PZB, tak jsou údaje o průběhu jízdy zaznamenávány do záznamové jednotky JRU. Národní vlakový zabezpečovač zapněte přepnutím přepínačů podle následující bodů: e) V Česku, na Slovensku a v Maďarsku přepněte přepínač S282 do polohy M; f) V Polsku přepněte přepínač S282 do polohy M; g) V Německu a Rakousku přepínač S283 do neoznačené polohy vpravo Porucha měření rychlosti Porucha měření rychlosti je zobrazena ikonou na Základní obrazovce P3. V tomto případě přejděte na obrazovku Čidla rychlosti P97 (Menu/Ovládací panel) a přepněte na

128 Strana 128/272 náhradní čidlo rychlosti pomocí SW tlačítka Změnit. Po přepnutí na náhradní čidlo rychlosti bude v tachografu registrována rychlost z ATO, která bude následně standardně zobrazována. Pro další jízdu postupujte podle národního předpisu pro tento případ. Výrobce lokomotivy považuje signál náhradního čidla rychlosti za adekvátní informaci o skutečné rychlosti. Obr. 75: Obrazovka Čidla rychlosti P Identifikace strojvedoucího pomocí ID karty Lokomotiva vyžaduje před jízdou resp. po nástupu strojvedoucího zadání dat strojvedoucí. Tato data lze zadat buď ručně anebo s pomocí čipové karty. Čtečkou karet A227 ( A228) po přiložení čipové karty jsou na obrazovku Údaje o vlaku P2 načteny informace o strojvedoucím. Další postup je analogický s ručním zadáváním dat do tachografu na obrazovku Údaje o vlaku P2, tj. načtená data je nutno uložit tlačítkem Tacho. Načtení proběhne pouze v případě, že identifikační údaje strojvedoucího jsou uvedeny v databázi vozidla. Obr. 76: Čtečka karet A227 ( A228)

129 Strana 129/ Radiostanice Radiostanice pro Německo, Rakousko, ČR, Slovensko a Maďarsko Radiostanice pro výše uvedené země je určena pro sítě GSM R, analogové sítě 450 MHz a 160 MHz. Ovládací panel je umístěn na každém stanovišti na levé straně pultu. Dále je zařízení vybaveno funkcemi: a) dálkového zastavení vozidla, tzv. radiostop, b) přenosem kódovaných hlášení a příkazů systému TRS, c) komunikací vozidla s vlakovou soupravou dle UIC, d) komunikací mezi lokomotivami dle UIC. Radiostanice je aktivována zapnutím spínače řízení S101 ( S102). Na druhém stanovišti je ovládací panel v režimu spánku. Radiostanice je napájena z jističe před odpojovačem baterie. Důvodem je zachování možnosti komunikace i v případě poruchy odpojovače baterie. Při změně stanoviště je displej na opouštěném stanovišti vypnut a následně na novém stanovišti zapnut. Start displeje radiostanice trvá při prvním spuštění cca 3 min. Pro radiostanici slouží reproduktor v podhledu nad čelním sklem. Návod na obsluhu je zpracován v samostatném dokumentu, který je přílohou tohoto dokumentu. Obr. 77: Pohled na ovládací panel radiostanice Radiostanice pro Polsko Druhá radiostanice slouží výhradně pro provoz na území Polska. Ovládací panel radiostanice je umístěn v pravé části stolku. Je určena pro analogový provoz na frekvencích 450 MHz a 160 MHz na území Polska. Návod na obsluhu je zpracován v samostatném dokumentu, v příloze

130 Strana 130/272 tohoto dokumentu. Radiostanice je aktivována spínačem na napájecí jednotce ve strojovně, prostor u hlavního kompresoru +48. Další manipulace jsou popsány v kapitole Obr. 78: Pohled na ovládací panel radiostanice PYRYLANDIA pro Polsko Radiostanice pro Polsko vyžaduje při změně stanoviště přepnutí stanovišť na panelu ovladačů této radiostanice. Polohy jsou označeny A a B, přičemž A = stanoviště 1 a B = stanoviště 2. Panel ovladačů se nachází ve strojovně u hlavního kompresoru. PŘEPÍNAČ STANOVIŠŤ VYPÍNAČ NAPÁJENÍ Obr. 79: Umístění ovládacího panelu radiostanice pro Polsko Před přepínáním stanovišť je nutné vypnout napájení. Napájení se vypíná přepínačem na stejném panelu. Poloha vypnuto 0, poloha zapnuto 1.

131 Strana 131/ Pomocné funkce Mazání okolků Vozidlo je vybaveno systémem mazání okolků. Spínač mazání okolků S225 je umístěn na mezistěně stanoviště 1. Spínač je označen symbolem. Polohy přepínače jsou: MAN, 0 a AUT. Poloha MAN je používána pouze v případě doplňování mazacího media pro zkoušku funkce a seřízení trysek. Provozní poloha je AUT. Dávkování je řízeno řídicím systémem vozidla. Periodu mazání a délku mazacího pulzu může upravit provozovatel podle svých potřeb. Výchozí hodnota je 400 m a 1,2 s délka pulzu. Mazání je aktivní pouze na 1. nápravě ve směru jízdy (informace od nastaveného přepínače směru). svršku. Vypnutí systému mazání okolků vede k výraznějšímu opotřebení kol vozidla i kolejového Topení, klimatizace, vyhřívání stolku a vyhřívání čelního skla Kabina je tlakotěsná a přizpůsobená k provozu ve vysokých rychlostech. Pro vytvoření tepelné pohody je kabina vybaveny systémem topení, ventilace a klimatizace (HVAC). Ovládací panel je umístěn v levé části stolku. S ovladači topení a klimatizace je zde umístěno i ovládání vyhřívání stolku a vyhřívání čelního skla.

132 Strana 132/272 POLOHY SPÍNAČE VYHŘÍVÁNÍ STOLKU S271 A S272 KRAJNÍ POLOHY OVLADAČE INTENZITY VENTILACE S02.1 A S02.2 VYPNUTO MINIMÁLNÍ VENTILACE VYHŘÍVÁNÍ STOLKU MAXIMÁLNÍ VENTILACE POLOHY SPÍNAČE VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO SKLA S155 A S156 VYPNUTO KRAJNÍ POLOHY OVLADAČE PŘEDVOLBY TEPLOTY V KABINĚ S03.1 A S03.2 ODMLŽENÍ ČELNÍHO SKLA ROZMRAZOVÁNÍ ČELNÍHO SKLA MINIMÁLNÍ TEPLOTA MAXIMÁLNÍ TEPLOTA POLOHY SPÍNAČE REŽIMU HVAC S01.1 A S01.2 Obr. 80: Ovládání vytápění a klimatizace NOUZOVÝ REŽIM VYPNUTO VENTILACE AUTOMATIKA MANUAL Pro případy poruchy (např. čidlo teploty nebo konektor) řídící jednotky je HVAC vybavena nouzovým režimem topení SOS. Režim SOS spustí ventilátor na konstantní otáčky a topení na cca 2/3 výkon bez možnosti regulace. Chlazení kabiny v tomto režimu není funkční. Ventilace kabiny je v tomto režimu možná po vypnutí třífázového jističe F51 ( F52) napájení 3 x 400 V klimatizační jednotky. Automatický režim řídí klimatizaci, topení a otáčky ventilátoru na základě požadované a aktuální teploty kabině. Manuálním režimem řídíte požadovanou teplotu a intenzitu ventilace. V režimu ventilace je funkční pouze ventilátor. Klimatizace a topení jsou blokovány.

133 Strana 133/272 Systém klimatizace a topení je dimenzován pro plně uzavřenou kabinu. Při otevřených dveřích a oknech je klimatizace neúčinná. Výkon klimatizace je dimenzován pro přítomnost dvou lidí v kabině. Pokud je lokomotiva odpojena od troleje, dojde ke ztrátě napájení 3 x 400 V a je automaticky vypnut ventilátor, aby nedocházelo ke zbytečnému přísunu chladného/teplého vzduchu do kabiny. Ventilátor je potom funkční pouze v režimu ventilace nebo SOS. Ovládání topení a klimatizace na obou stanovištích je nezávislé. Jednotka HVAC pracuje v nastaveném režimu bez ohledu na to, zda je stanoviště aktivní či nikoli. S ohledem na úsporu energie vypínejte jednotku HVAC na neobsazeném stanovišti. V režimu aktivního odstavení mohou být jednotky HVAC odstaveny řídícím systémem a automaticky zapnuty v den a čas, který je nastaven na obrazovce Klimatizace P96. Po dosažení nastaveného datumu a času dojde k aktivaci HVAC do režimu nastaveného ovladači klimatizace na příslušném stanovišti Přetlaková klapka Klimatizační jednotka je vybavena přetlakovou ochranou kabiny. Při tlakovém rázu (vjezd do tunelu, míjení vlaků vysokou rychlostí) dojde k uzavření sání/výfuku vzduchu do/z kabiny dokud nedojde k vyrovnání vnitřního a vnějšího tlaku. V případě, že v průběhu jízdy s uzavřenými okny a dveřmi dochází k zaléhání uší, došlo pravděpodobně k poruše čidla tlakového rázu. V takovém případě uzavřete kohout přetlakové klapky v pravé části stolku za dvířky Kamerový systém Vozidlo je vybaveno kamerovým systémem jako náhrada za zpětná zrcátka. Kamerový systém přenáší obraz na provozní displej. Na displeji je zobrazována levá a pravá kamera. Obrazovka je aktivována funkčním tlačítkem na displeji označeným symbolem. Obrazovku lze přepínat mezi celkovým pohledem jednotlivých kamer, nebo pohledem obou kamer. Tlačítko AUT

134 Strana 134/272 slouží k automatickému zobrazení pohledu vzad při snížení rychlosti pod 15 km/h. Při rychlosti nad 25 km/h je pohled vzad automaticky zrušen přechodem na základní obrazovku P3. Obr. 81: Náhled kamerového systému obrazovka P35

135 Strana 135/ Připojení lokomotivy k vlaku Topení vlaku dle UIC 552 a jeho ovládání Vozidlo je vybaveno zásuvkami propojení napájení kabelu vlakového vedení a jedním přenosným propojovacím kabelem, který je uložen ve strojovně. Při spojování průběžného kabelu elektrického napájení vlaku dodržujte vždy následující postup: a) vyjmout kličku topení ze spínače S127 ( S128) na mezistěně; b) přepnout ovladač sběračů S125 ( S126) do polohy STÁHNI SBĚRAČ; c) přepnout ovladač hlavního vypínače S121 ( S122) do polohy VYPNI HV; d) stisknout tlačítko bezpečnostního vypnutí S123 ( S124); e) stisknout na displeji tlačítko ovládání topení vlaku na 2 s (dokud se neobjeví zelená ikona ). Pokud se objeví červená ikona, tak nejsou splněny podmínky pro bezpečné vypnutí (viz. výše uvedené body nebo signalizace poruch). Pokud trvale svítí ikona neurčitého stavu a byly splněny podmínky a) až e) nebo je porucha elektrické výzbroje (např. porucha hlavního vypínače nebo stykače topení), tak postupujte podle následujících bodů: a) stisknout tlačítko bezpečnostního vypnutí S123 ( S124); b) vyjměte klíč z pouzdra a uzemněte střešní uzemňovač Q37; c) zkontrolujte na voltmetrech měničových skříní, že jsou filtry vybity; d) ověřte na displeji, že jsou filtry vybity (na obrazovce Základní diagnostika P3 nebo na obrazovce Vstupní obvody P5). Filtry považujeme za vybité, pokud je součet napětí na obou polovinách filtru < 50 V.

136 Strana 136/272 Po splnění těchto podmínek je možné manipulovat se zásuvkou topení vlaku z hlediska zajištění bezpečnosti na lokomotivě. Dále postupujte podle platného národního předpisu (v ČR ČD V62). K odemknutí topné zásuvky slouží standardizovaný klíč dle UIC 552 ze spínače vlakového topení S127 ( S128). Klíč lze vyjmout jen v poloze 0 vypnuto. Tento klíč je přenosný a používá se pro ovládání napájení průběžného kabelu elektrického napájení vlaku z obou stanovišť. Obr. 82: Pohled na zásuvku průběžného kabelu elektrického napájení vlaku X06, X07, X08 a X09 Spínač S127 ( S128) je umístěn na mezistěně obou stanovišť a je označen symbolem. Polohou 1 je povoleno sepnutí stykače napájení vlaku K85. V této poloze nelze vyjmout klíč a vydat jej jako symbol bezpečného stavu pro manipulaci se zásuvkou průběžného kabelu elektrického napájení vlaku. Pokud je vyjmut klíč ze spínače S127 ( S128), není možné zapnout stykač napájení vlaku K85 SWtlačítky na displeji. Obr. 83: Spínač elektrického napájení vlaku S127 ( S128)

137 Strana 137/272 Systém elektrického napájení průběžného vedení vlaku je automaticky nastavován již při indikaci napájecího systému a též dle předvolby na trakčním napájecím systému 25 kv. Napájecí trolejový systém Systém elektrického napájení průběžného vedení vlaku 3 kv DC 3 kv DC 25 kv 50 Hz 3 kv / 50 Hz 1,5 kv / 50 Hz 1 kv / 50 Hz 15 kv 16,7 Hz 1 kv / 16,7 Hz Tab. 11: Přehled systémů elektrického napájení průběžného vedení vlaku Předvolba lokálních napájecích systémů topení vlaku (3 kv/50 Hz, 1 kv/50 Hz) je na obrazovce Údaje o vlaku P2 (viz. kapitola 8.10). Obr. 84: Obrazovka P2 s vyznačenými tlačítky pro volbu lokálních napájecích systémů topení vlaku Na trakčních systémech 15 kv/16,7 Hz a 3 kv nelze nastavení systému napájení vlaku nijak ovlivnit. Na systému 25 kv/50 Hz je automaticky nastaven systém 1,5 kv/50 Hz; ostatní režimy se volí předvolbou na displeji. Předvolbu je možné nastavit kdykoli (například při výjezdu vlaku z počáteční stanice) na kterémkoli napájecím systému. Pokud je předvolba změněna při zapnutém hlavním vypínači na systému 25 kv/50 Hz, dojde k vypnutí hlavního vypínače s alarmovým hlášením. K přestavení systému elektrického napájení průběžného vedení vlaku dojde až po vypnutí hlavního vypínače.

138 Strana 138/272 Provozní ovládání elektrického napájení průběžného vedení vlaku se provádí tlačítkem na základní obrazovce Základní diagnostika P3. Tlačítkem je možné vypnout nebo zapnout elektrické napájení průběžného vedení vlaku nebo kvitovat ochrany elektrického napájení průběžného vedení vlaku. Na trakčním napájecím systému 3 kv DC při stání lokomotivy je při uvádění lokomotivy do provozu nejdříve sepnut stykač topení K85 a po 3 s linkové stykače. Pokud je lokomotiva v provozu s vypnutým stykačem topení a je nastaven požadavek zapnutí stykače topení (např. tlačítkem na displeji), tak jsou nejdříve automaticky vypnuty linkové stykače, poté je s prodlevou 2 s sepnut stykač topení. Pokud do 3 s od sepnutí stykače topení nebude indikován zkrat v obvodu elektrického napájení vlaku, budou automaticky sepnuty linkové stykače a lokomotiva bude uvedena do provozu. Důvodem upravené sekvence spínání stykače topení a linkových stykačů je detekce a zmírnění následků případného zkratu v obvodu elektrického napájení vlaku. POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Elektrické napájení průběžného vedení vlaku nesmí být připojeno, pokud je vedení již napájeno z jiného zdroje, ať už z jiné lokomotivy nebo z napájecího stojanu. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEBO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ! Provozovatel vozidla je povinen zajistit a kontrolovat používání pouze jednoho ovládacího klíče na lokomotivě. Pro případ nefunkčního kabelu na straně vlaku je na lokomotivě uložen jeden záložní propojovací kabel Zkrat elektrického napájení vlaku Po zásahu nadproudové ochrany elektrického napájení vlaku je sepnutí stykače topení K85 blokováno po dobu 1 min řídícím systémem lokomotivy. Současně je upravena sekvence spínání stykače topení a linkových stykačů. Blokování je indikováno alarmovým systémem ikonou

139 Strana 139/272. Po zhasnutí této indikace je možné povolit zapnutí stykače topení K85 tlačítkem na základní obrazovce P3. Pokud není požadována tažná síla ( výběh nebo EDB) budou automaticky rozepnuty linkové stykače a po prodlevě 2 s sepnut stykač topení K85. Pokud do 3 s od sepnutí stykače topení nebude indikován zkrat v obvodu elektrického napájení vlaku, budou automaticky sepnuty linkové stykače a lokomotiva bude uvedena do provozu. V případě, že je indikován zkrat v obvodu elektrického napájení vlaku podruhé, tak stykač topení již nezapínejte, dokud neodstraníte příčinu zkratu na vozech. Opakovaným spínáním stykače topení může dojít k jeho zničení (vyhřátí a následné zničení kontaktů). Opakované sepnutí stykače topení po zkratu proveďte co nejpozději z důvodu vychladnutí kontaktů stykače Vedení dle UIC Připojení propojovacích kabelů provádějte za stání. Připojování UIC vedení vozidla s vlakem musí být zohledněno v legislativě jednotlivých provozovatelů dopravy. Používání a manipulace s propojkami je nutné řešit podle platných předpisů. Propojení lokomotivy s vlakem a režim ovládání vlakových funkcí musí být ošetřeno předpisem nebo jiným jednoznačným způsobem. Před jízdou s EP brzdou musí být provedena zkouška brzdy podle platného předpisu pro použitý režim EP brzdy. Pokud takový předpis neexistuje, tak je zakázáno EP brzdu zapínat. Při jízdě s EP brzdou je průběžná brzda ovládána obvyklým způsobem. Funkce vysokotlakého švihu a nízkotlakého přebití jsou zablokovány a je zakázáno je používat. Součástí výbavy vozidla jsou propojovací kabely umístěné v prostoru +48. Na levé straně lokomotivy jsou konektory pro zapojení kabelu do soupravy.

140 Strana 140/ Informační vedení dle UIC 558 Obr. 85: Propojení EP vlakové brzdy Vedení UIC 558 je určeno pro ovládání a osvětlení vozů, vlakový rozhlas, vlakovou komunikaci a vícečlenné řízení, a v režimu DB také pro ovládání EP brzdy a přemostění záchranné brzdy. Pokud je přepínač UIC S159 ( S160) v nenulové poloze (UIC, ÖBB, DB TBO, TSI), musí být na obrazovce Řízená lokomotiva P98 nastaven odpovídající režim ovládání těchto funkcí. Výchozím režimem je režim UIC. Základní funkcí horního vedení v režimu UIC je pouze: a) ovládání dveří (vodiče 9, 14, 15), b) kontrola uzavření dveří (vodič 16), c) ovládání vnitřního osvětlení vozů (vodič 10, 11), d) vlakový rozhlas (vodič 1 8), e) datový pár vlakové komunikace (17 18). V režimu DB je na vodiče centrálního zavření dveří a ovládání osvětlení (9, 10, 11, 12) přidána funkce EP brzdy a přemostění záchranné brzdy, které jsou ovládány v opačné polaritě než je základní funkce. Řídícím systémem lokomotivy musí být zajištěno, aby v případě brzdění a odbrzdění EP brzdy a přemostění byly blokovány základní funkce. V opačném případě dojde ke zkratu vedení a zásahu příslušné ochrany. V takovém případě nedojde k poškození zařízení, ale je zavedeno nouzové brzdění prostřednictvím relé Watch dog EP brzdy K254. Výrobce doporučuje nepoužívat tlačítko centrálního zavření a ovládání osvětlení vlaku v průběhu změny požadavku na brzdu nebo přemostění záchranné brzdy.

141 Strana 141/272 Otevírání dveří je v režimu UIC řešeno impulzem pro otevření a pro zavření. Otevření dveří cestujícími není možné při stání zablokovat. V režimech DB TBO a ÖBB je zajištěno rozdílným způsobem (různým podle provozovatele) ovládání zablokování dveří. Tím je zajištěno, že cestující nemohou otevřít dveře vozů při zastavení (např. z dopravních důvodů), dokud to není strojvedoucím povoleno. Z hlediska strojvedoucího je ovládání funkcí na vlaku ve všech režimech totožné. Navíc pro ovládání vlaku existuje režim TSI, který je realizován softwarově prostřednictvím vlakové sběrnice WTB. Režim TSI je zatím zablokován a jeho použití zajistí provozovatel lokomotivy po vyjasnění evropské legislativy. Na straně provozovatele musí být zajištěno, že všechny vozy v soupravě nastavený režim podporují a musí být jednoznačně stanoveno, který režim bude používán na které soupravě. V případě, že to není jednoznačně určeno, musí být přepínače UIC S159 ( S160) v nulové poloze, ale vedení může zůstat spojeno a případně využíváno (např. pro hlasovou komunikaci). Obr. 86: Informační vedení UIC Ovládání dveří Tlačítko pro centrální zavření dveří je umístěno na pomocných pultech vlevo i vpravo a je označeno symbolem ( S261, S262, S263, S264). Tlačítko je prosvětlené žlutým světlem, které zhasne po zavření dveří a při vypnutém ovládání dveří na obrazovce Údaje o vlaku P2.

142 Strana 142/272 Obr. 87: Žluté tlačítko blokování dveří S261, S262, S263, S264 Tlačítko je umístěno u dveří tak, aby strojvedoucí mohl zkontrolovat situaci podél vlaku z okna a zároveň ovládat tlačítko. Ovladač odblokování dveří je umístěn ve střední části pultu. Přepínač je označen symbolem S177 ( S178). Má polohy a pro jednotlivé strany vlaku. Obr. 88: Přepínač odblokování levých nebo pravých dveří S177 ( S178) V režimu ovládání dveří UIC si mohou cestující při stání odblokovat a otevřít dveře sami tlačítkem otevření dveří. V režimu DB a ÖBB si mohou cestující otevřít dveře až po uvolnění dveří strojvedoucím z lokomotivy (kromě nouzového otevření).

143 Strana 143/272 Linka signalizace uzavření dveří je vedena přes koncové spínače všech dveří ve vlaku a přes uzamčení mezivozových průchodů na koncích vlaku. Signalizace je aktivní pouze v případě, že přepínač režimu UIC S159 ( S160) je v jiné než v nulové poloze Osvětlení vlaku V pravé části pultu je ovladač osvětlení vlaku S175 ( S176). Poloha aktivuje osvětlení vlaku, poloha deaktivuje osvětlení vlaku. Pro vypnutí osvětlení vlaku je nutné držet ovladač ve vypínací poloze déle než 2 s z důvodu omezení možnosti chybné manipulace. Obr. 89: Spínač osvětlení vlaku S175 ( S176) EP brzda a přemostění záchranné brzdy Ovládání a funkce EP brzdy Přepínač S159 ( S160) pro ovládání funkcí UIC vedení je umístěn na mezistěně každého stanoviště. Přepínač na neaktivním stanovišti musí být v nulové poloze. Po sepnutí přepínače je zařízení spuštěno a zůstává v režimu TEST. Přepínač S159 ( S160) má následující polohy: Poloha Funkce DB Jízda s řízením EP brzdy a přemostění záchranné brzdy dle NBÜ + EP konceptu DB 0 Zařízení vypnuto UIC Jízda s řízením EP brzdy a přemostění záchranné brzdy dle NBÜ + EP standardu UIC UIC EP Jízda s řízením EP brzdy dle standardu UIC (bez přemostění)

144 Strana 144/272 Poloha UIC SOS UIC NBÜ TSI NBÜ Funkce Zjednodušené řízení EP brzdy, kontrola obvodů a přemostění záchranné brzdy jsou vypnuty Jízda s přemostěním záchranné brzdy dle standardu UIC (bez EPbrzdy) Přemostění záchranné brzdy dle TSI Tab. 12: Polohy přepínače UIC vedení, přepínače S159 ( S160) Závazné jsou předpisy provozovatele Režim DB EP brzda a přemostění záchranné brzdy je zapojeno podle konceptu nouzového brzdění DB (Katalog požadavků stav k ). V tomto režimu je přemostění i EP brzda ovládána pouze přes horní konektor vedení dle UIC 558. Postup testu je pouze orientační pro případ, že neexistuje platný předpis pro tyto testy. Testování probíhá komunikací mezi strojvedoucím a pověřeným pracovníkem na konci vlaku: a) Přepínač předvolby S159 ( S160) je v poloze DB. Otestuje se stav záklopek záchranné brzdy. Pokud není použita žádná záchranná brzda, problikne pouze červená signálka na pultu strojvedoucího NBÜ. b) Pověřený pracovník stiskne tlačítko TEST PNB (test přemostění záchranné brzdy Test NBÜ ) na rozvaděči posledního vozu. Na rozvaděči se rozsvítí bílé signální světlo (signál záchranná brzda) a zároveň začne blikat červené světlo (informace o použití záchranné brzdy). Na stanovišti vozidla se spustí akustický signál a začne blikat červená signálka NBÜ S157.H ( S158.H). c) Strojvedoucí stiskne tlačítko NBÜ přemostění záchranné brzdy -S157 ( S158). Tím je záchranná brzda přemostěna, akustický signál vypnut a signálka NBÜ S157.H ( S158.H) začne svítit trvalým světlem. Na rozvaděči posledního vozu začne blikat bílé signální světlo nouzové brzdy a zároveň začne trvale svítit červené světlo záchranná brzda přemostěna.

145 d) Pověřený pracovník stiskne tlačítko TEST PNB. Po uvolnění tlačítka je test přemostění záchranné brzdy ukončen a indikace na rozvaděči vozu i na stanovišti zhasne. Lo CZ Strana 145/ Režim UIC EP brzda a přemostění záchranné brzdy je ovládáno výhradně spodním vedením. Jízda bude provozována s řízením EP brzdy a přemostění záchranné brzdy podle standardizované koncepce UIC Postup testu je pouze orientační pro případ, že neexistuje platný předpis pro tyto testy. Testování probíhá komunikací mezi strojvedoucím a pověřeným pracovníkem na konci vlaku Test EP Následující postup stanoví norma UIC541 5 v kapitole jako úplnou zkoušku brzdy. Platný předpis provozovatele nebo správce infrastruktury má vždy přednost před tímto postupem. a) Přepínač předvolby S159 ( S160) v poloze UIC EP nebo UIC EP+NBÜ. Tento režim je indikován blikáním červených signálek na pultu strojvedoucího AR S119.H ( S120.H) a NBÜ -S157.H ( S158.H). b) Pověřená osoba stiskne na posledním vozu tlačítko P (simulace přerušení obvodu EP brzdy). Na stanovišti se trvale rozsvítí červené signální světlo AR a NBÜ. Po dobu stlačení tlačítka P strojvedoucí provede úplné zabrzdění hlavní jízdní pákou a současně se rozsvítí signální světlo S v blízkosti tlačítka P. c) Po vzájemném odsouhlasení strojvedoucího a odpovědné osoby na konci vlaku, odpovědná osoba uvolní tlačítko P a strojvedoucí může odbrzdit soupravu. Signálky AR a NBÜ blikají jako na začátku zkoušky. d) Stlačením tlačítka AR na pultu strojvedoucího dojde k ukončení testování a systém je připraven k provozu. Signálky AR a NBÜ přestanou blikat.

146 Strana 146/ Test přemostění záchranné brzdy Následující postup stanoví norma UIC541 5 v kapitole jako úplnou zkoušku brzdy. Platný předpis provozovatele nebo správce infrastruktury má vždy přednost před tímto postupem. a) Pověřený pracovník stiskne tlačítko TEST NBÜ na rozvaděči posledního vozu, které simuluje aktivaci záchranné brzdy. Na rozvaděči se rozsvítí bílé signální světlo (signál funkce záchranné brzdy) a zároveň začne blikat červené světlo (informace o použití záchranné brzdy). Na stanovišti lokomotivy se spustí akustický signál a začne blikat červená signálka NBÜ S157.H ( S158.H). V průběhu zkoušky musí být ve voze aktivní indikace směru vozu ve vlaku. b) Strojvedoucí stiskne tlačítko NBÜ S157 ( S158). Akustický signál je vypnut a integrovaná signálka začne svítit trvalým světlem. Na rozvaděči posledního vozu začne blikat bílé signální světlo o přemostění záchranné brzdy a zároveň začne trvale svítit červené světlo. c) Pověřený pracovník stiskne tlačítko TEST NBÜ ve voze. Po uvolnění tlačítka přestane být indikace na rozvaděči vozu a na stanovišti aktivní. Na svislé části pultu je tlačítko s integrovaným červeným světlem S157 ( S158) pro funkci přemostění záchranné brzdy. Tato funkce slouží pro přemostění záchranné brzdy na úsecích tratí se ztíženým přístupem. Pokud je použita záchranná brzda, např. v dlouhém tunelu nebo na dlouhém mostu, má strojvedoucí možnost přerušit brzdění aktivované záchrannou brzdou a zastavit na bezpečném místě definovaném v příslušném předpisu. Úseky, kde může být přemostění záchranné brzdy použito a podmínky pro použití přemostění musí být jednoznačně definovány předpisem provozovatele / správce dopravní infrastruktury. Pokud takový předpis neexistuje, je zakázáno používat přemostění záchranné brzdy.

147 Strana 147/272 Pokud je aktivována záchranná brzda v jakémkoliv voze, začne vůz vypouštět vzduch z hlavního potrubí. Pokud je vůz vybaven přemostěním záchranné brzdy a je propojen s lokomotivou příslušným kabelem UIC, použití záchranné brzdy ve voze aktivuje na pultu strojvedoucího přerušované signální červené světlo a signální tón. Pro přemostění musí být stisknuto tlačítko NBÜ S157 ( S158). Tím dojde k přemostění záchranné brzdy ve voze (uzavření záklopky záchranné brzdy) a přerušení signálního tónu a zároveň začne signalizační světlo svítit trvale. Po přemostění záchranné brzdy musí strojvedoucí provést odbrzdění standardním způsobem. Záchranná brzda je přemostěna a následné brzdění musí být provedeno strojvedoucím standardním způsobem (hlavní jízdní pákou). Vůz, kde byla záchranná brzda přemostěna, má na svém rozvaděči aktivovanou signalizaci přemostění záchranné brzdy a stržení další rukojeti nemá další účinek, protože je již sepnuto přemosťovací relé ve voze. Pokud je po předchozím přemostění stržena záchranná brzda v jiném voze, tak je znovu otevřena záklopka záchranné brzdy v tomto voze. Strojvedoucí pozná použití záchranné brzdy poklesem tlaku v hlavního potrubí a může znovu provést přemostění a odbrzdění, pokud je to povoleno. Teoreticky může být takto postupně přemostěno použití záchranné brzdy až v pěti vozech. Pokud by došlo k dalšímu přemostění, dojde v řídící jednotce UIC k vyhodnocení zkratu UIC vedení a odpadnutí relé Watch dog EP brzdy K254, které způsobí automatické zavedení nouzového brzdění z lokomotivy. Obr. 90: Tlačítko přemostění záchranné brzdy S157 ( S158)

148 Strana 148/272 Po zastavení soupravy je nutné vrátit strženou záchrannou brzdu a následně bude veškerá indikace deaktivována Přemostění záchranné brzdy B009 Režim přemostění záchranné brzdy B009 je automaticky zapnut v Německu za následujících podmínek: a) přepínač režimu přemostění S157 ( S158) je v poloze UIC NBÜ nebo v poloze UIC ep+nbü b) je nastavena národní volba Německo. V tomto režimu musí být propojeno dolní vedení pro ovládání ep-brzdy a přemostění podle UIC Režim přemostění B009 slouží ke zvýšení bezpečnosti cestujících při odjezdu z nástupiště přímo do tunelu. Přemostění záchranné brzdy funguje v jednotlivých fázích podle následující tabulky: Fáze Popis Podmínky 1. Zastavení s uvolněním dveří Účinek záchranné brzdy je lokomotivou automaticky přemostěn po dobu 10 s od aktivace záchranné brzdy ve voze. Pokud je do 10 s od použití záchranné brzdy stisknuto tlačítko přemostění S157 ( S158), tak dojde k přemostění záchranné brzdy vlaku. Pokud není stisknuto tlačítko přemostění, tak je po 10 s aktivována záchranná brzda. 2. Rozjezd od nástupiště Přemostění záchranné brzdy je zcela blokováno do ujetí 90 m a po dobu minimálně 8 s od obsluhy tlačítka centrálního zavření dveří. Stisk tlačítka centrálního zavření dveří je akceptován pouze při nulové rychlosti. Přechod do fáze 2: nulová rychlost + stisk tlačítka centrálního zavření dveří. Přechod do fáze 1: nulová rychlost + obsluha ovladače uvolnění dveří; přechod do fáze 3: jízda po dobu minimálně 8 s a dráha >90 m.

149 Strana 149/272 Fáze Popis Podmínky 3. Jízda Účinek záchranné brzdy je lokomotivou automaticky přemostěn po dobu 10 s od aktivace záchranné brzdy ve voze. Pokud je do 10 s od použití záchranné brzdy stisknuto tlačítko přemostění S157 ( S158), tak dojde k přemostění záchranné brzdy vlaku. Pokud není stisknuto tlačítko přemostění, tak je po 10 s aktivována záchranná brzda. Přechod do fáze 1: nulová rychlost + obsluha ovladače uvolnění dveří. Tab. 13: Fáze přemostění záchranné brzdy B009 V případě mimořádného zastavení v místě, které není určeno pro nástup a výstup cestujících, zůstává nastavena fáze Jízda a pro případné pokračování v další jízdě není zapotřebí žádná další manipulace. V případě, že došlo k otevření dveří ve vlaku z jiné příčiny (průvodčí, nouzové otevření, atd.) je nutno provést obsluhu uvolnění dveří a následně centrálního zavření dveří. Po spojení soupravy je nutno provést zkoušku přemostění záchranné brzdy podle příslušných národních předpisů. Použití záchranné brzdy cestujících je indikováno blikáním hmatníku tlačítka NBÜ S157 (-S158) s frekvencí 1 Hz a výstražným zvukem sirény. Přemostěním záchranné brzdy je výstražný zvuk vypnut. Dále je použití i přemostění záchranné brzdy zobrazeno na obrazovce Provozní obrazovka P1 (P11). V případě poruchy přemostění záchranné brzdy je trvale prosvícen hmatník tlačítka NBÜ -S157 ( S158) pro přemostění záchranné brzdy a současně je porucha indikována alarmovým systémem. Na lokomotivách s SWPAck26 není provedena kabelážní úprava pro přemostění v režimu B009. V Německu je proto zakázáno používat režim přemostění záchranné brzdy UIC541-5.

150 Strana 150/ Přemostění záchranné brzdy v režimu TSI Režim přemostění záchranné brzdy prostřednictvím WTB komunikace podle specifikace TSI. Funkce tohoto režimu není garantována na všech vozech v mezinárodním provozu. Tento režim je zakázáno používat.

151 Strana 151/ Přezkoušení funkcí před jízdou Uvedení protismykového zařízení do provozu Protismykový regulátor A231 (umístění +14) se uvádí do provozu automaticky při naplnění hlavního brzdového potrubí vzduchem o tlaku vyšším než 2,5 bar. Test začíná na první nápravě a končí na poslední. Případná porucha je indikována alarmovým systémem na obrazovce P Test zařízení monitorování rušení (LIM) Pro práci na železničních infrastrukturách Německa a Rakouska je lokomotiva vybavena zařízením LIM monitorujícím přítomnost proudu frekvencí 42 a 100 Hz nad povolený limit ve zpětném proudu lokomotivy. Automatický test zařízení nastane po zapnutí řízení lokomotivy. Test na zařízení pro monitorování rušení je nutné provést po 25 hod nepřerušovaného provozu. Požadavek na test zařízení je automaticky signalizován ikonou P3. na Základní obrazovce Obr. 91: Ikona LIM test alarmového systému na Základní obrazovce P3

152 Požadovaný test se provede stisknutím tlačítka na Základní obrazovce P1 (viz. Obr. 92). Pro vykonání testu musí být přepínače S121 ( S122) a S125 ( S126) ve vypnuté poloze. Strana 152/272 TLAČÍTKO TESTU ZAŘÍZENÍ LIM Obr. 92: Tlačítko požadovaného testu zařízení LIM na Základní obrazovce P Test zařízení kontroly bdělosti SIFA V kapitole bylo popsáno zařízení kontroly bdělosti SIFA. Toto zařízení lze testovat při stání dvěma způsoby. a) Stisknutím spínače kontroly bdělosti déle jak 30 s, čímž se otestují následné funkce. Spínač kontroly bdělosti musí být dále sepnut. Je spuštěna signalizace na displeji, po 2,5 s je spuštěna siréna, po dalších 2,5 s je spuštěno vypouštění vzduchu z hlavního potrubí. Po otestování stačí uvolnit a stisknout spínač kontroly bdělosti. Protože testování probíhá při stání, není požadavek na novou aktivaci tohoto systému a funkce zařízení se vrátí do provozního režimu. b) Stisknutím zeleného tlačítka Power na řídicím bloku systému SIFA. Řídící blok je umístěn v bloku prostoru +57. Po stisknutí tohoto tlačítka probíhá test okamžitě bez čekací doby 30 s. Rozsvítí se signálka na displeji, po 2,5 s je spuštěna siréna a po dalších 2,5 s je zahájeno vypouštění vzduchu z hlavního potrubí. Aktivace

153 Strana 153/272 signálky, sirény a relé vypouštění vzduchu je signalizováno třemi LED diodami na samotném zařízení. Obr. 93: Zařízení kontroly bdělosti SIFA A408, prostor Test zabezpečovacích zařízení Test zabezpečovacích zařízení se provádí po nastavení národní volby nebo předvolby. Test musí být prováděn podle předpisu pro příslušný VZZ.

154 Strana 154/ Ovládání vozidla při jízdě Bezpečnostní upozornění Vypnutím EDB jednoho nebo obou podvozků není možné garantovat deklarovanou brzdící váhu lokomotivy v režimu P+E. Při vypnutí EDB přepočítejte skutečnou brzdící váhu vlaku. Postupujte podle národního předpisu o brzdění (např. ČD V15/I) Nouzové brzdění Řídící systém vyhodnocuje režim nouzového brzdění v okamžiku, kdy dojde k poklesu tlaku v hlavním potrubí pod 3 bar. Nouzové brzdění je zrušeno, pokud tlak v hlavním potrubí vzroste nad 4,6 bar. V případě nouzového brzdění, dojde automaticky k následujícím činnostem: a) jsou otevřeny ventily součinnosti a je nastaven plný účinek pneumatické brzdy; b) pokud je nastaven směr I. nebo II., je automaticky spuštěno pískování až do rychlosti 20 km/h; c) pokud není do 10 sec dosaženo zpomalení alespoň 0,8 m/s 2, je vypnut hlavní vypínač; d) vypnutí linkových stykačů; e) vypnutí protismyku pneumatické brzdy po 45 s. Nouzové brzdění lze aktivovat několika způsoby. Při použití rychlobrzdy a záchranné brzdy strojvedoucího je hlavní potrubí odvětráno do okolní atmosféry ventilem se světlostí 1 a je nastaven závěru brzdy. Tím dojde k rychlému poklesu tlaku v hlavním porubí a k reakci potrubních zrychlovačů na vagonech, pokud jsou zde instalovány. V případě intenzivnějšího použití průběžné brzdy a následného podbrzdění pod tlak 3 bar vyhodnotí toto řídící systém jako nouzové brzdění. V tomto případě nedojde k reakci potrubních zrychlovačů na vozech. Činnosti uvedené v bodech a c budou aktivovány.

155 Strana 155/272 Způsob aktivace Celková brzdná síla (kn) Závěr brzdy Protismyk Pískování Beznapěťový stav G P R HJP R ANO ANO (max 45 s) ANO NE Tlačítko záchranné brzdy ANO NE ANO ANO Vlakový zabezpečovač ANO ANO (max 45 s) ANO NE LZB/PZB Vlakové zabezpečovače NE ANO (max 45 s) ANO NE ostatní + SIFA Přerušení HP na vlaku NE ANO (max 45 s) ANO NE Bezpečnostní záklopka NE ANO ANO NE Tab. 14: Vlastnosti nouzového brzdění Celková brzdná síla je složena součtem účinku pneumatické brzdy a EDB. Při nouzovém brzdění je vždy nastaven plný účinek pneumatické brzdy, který je doplněn EDB na celkovou hodnotu 130 kn. V případě zásahu ochran nebo bezpečnostního vypnutí není EDB k dispozici. V případě, že je vypnuta EDB nejméně jednoho podvozku, postupujte podle bezpečnostní poznámky V režimu nouzové brzdy je po 45 s odpojen protismyk pneumatické brzdy. Jedná se o bezpečnostní prvek, který zmírňuje následky případné fatální poruchy protismyku. Protismyk EDB je v činnosti vždy, když je EDB v činnosti Rychlobrzda Rychlobrzda se aktivuje pomocí hlavní jízdní páky S103 ( S104) v poloze. Tato poloha je aretovaná a přímo ovládá ventil na hlavním potrubí a současně elektricky ovládaný ventil rychlobrzdy na brzdiči ( Y101.R). Hlavní jízdní páka obsahuje ventil přímo napojený na hlavní potrubí. Současně s otevřením ventilů rychlobrzdy je nastaven závěr brzdiče, aby nedocházelo k doplňování potrubí. V tomto režimu je brzděno plným účinkem pneumatické brzdy podle aktuálně nastaveného režimu brzdění. Navíc je účinek pneumatické brzdy doplňován elektrodynamickou brzdou na celkovou brzdnou sílu 130 kn. Při rychlostech nad 160 km/h dojde k automatickému přepnutí z režimu R na P z důvodu omezení tepelného zatížení brzdových kotoučů. Změna brzdného účinku pneumatické brzdy je automaticky kompenzována zvýšeným účinkem EDB, pokud je funkční. Při aktivaci rychlobrzdy je funkční protismykové zařízení po dobu 45 s od zahájení brzdění, které chrání okolky proti poškození smykem. Vypouštění vzduchu je odvedeno pod kabinu.

156 Strana 156/ Záchranná brzda strojvedoucího EMERGENCY STOP (Záchranná brzda strojvedoucího) se aktivuje červeným tlačítkem označeným symbolem S255 ( S256). Tlačítko je robustního provedení a je umístěno tak, aby nemohlo dojít ke spuštění omylem. Tlačítko obsahuje ventil, který je přímo napojen na hlavní potrubí a současně je otevřen elektricky ovládaný ventil rychlobrzdy na brzdiči ( Y101.R). Při použití záchranné brzdy strojvedoucího je použit brzdný účinek R za všech okolností (i v G, pouze se strmostí G). Zároveň je lokomotiva uvedena do beznapěťového stavu (jsou vybity filtry a stažen sběrač pro případ úniku do strojovny). Elektrodynamická brzda není v činnosti. Aktivovaná poloha bezpečnostního tlačítka je aretovaná. Protismykové zařízení je deaktivováno a vypouštění vzduchu je odvedeno pod kabinu. Tato záchranná brzda je určená pro použití ve zvlášť nebezpečných situacích. Obr. 94: Červené tlačítko EMERGENCY STOP S255 ( S256) Bezpečnostní záklopka Bezpečnostní záklopka je aktivována tlačítkem pod pultem strojvedoucího. Otevřením kterékoli stiskací záklopky (10) se otevře vypouštěcí ventil 1 11 a vzduch uniká velkým průřezem z hlavního potrubí do ovzduší (mimo lokomotivu). Pokles tlaku v hlavním potrubí vyvolá zaúčinkování rozvaděče 1 1 na lokomotivě (případně všech rozvaděčů v soupravě) a tím bude zahájeno intenzivní brzdění. Účinek je stejný jako v případě rychlobrzdy, pouze není zaveden závěr brzdy. Závěr brzdy je nutno zavést ručně tlačítkem na pultu.

157 Strana 157/272 Obr. 95: Táhlo pneumatické rychlobrzdy Vnucená brzda Vnucenou brzdou rozumíme ostatní případy vypuštění hlavního potrubí prostřednictvím vlakových zabezpečovačů, záchranné brzdy ve vlaku, při přetržení vlaku. Účinek je stejný jako v případě rychlobrzdy, pouze není zaveden závěr brzdy. Závěr brzdy je nutno zavést ručně tlačítkem na pultu. Pouze v případě zásahu LZB/PZB je závěr brzdy zaveden automaticky Ovládání jízdy a brzdy Rychlost lze regulovat ve dvou režimech. V režimu MANUAL nastavením poměrného tahu pomocí hlavní jízdní páky a v režimu AUTOMATIKA a CÍLOVÉ BRZDĚNÍ zadáním požadované rychlosti. Režim CÍLOVÉ BRZDĚNÍ je určen pro provoz na tratích vybavených informačními body, podle kterých se vozidlo orientuje na trati. Požadovaná rychlost je čtena z mapy tratě. Veškeré informace o jízdě jsou zobrazovány na displeji Hlavní jízdní páka (HJP) Ovládání tahu, elektrické i pneumatické brzdy se provádí pomocí HJP S103 ( S104). Přeložením HJP do polohy BRZDA ELEKTRICKÁ (BE) bude narůstat brzdná síla EDB. Přeložením HJP do polohy BRZDA PNEUMATICKÁ (BP) bude klesat tlak v hlavním potrubí. V poloze VÝBĚH zůstane brzdný účinek zachován. K odbrzdění lokomotivy dojde pokud je HJP v poloze JÍZDA nebo SOUHLAS.

158 Strana 158/272 Pokud je před brzděním průběžnou brzdou HJP v poloze BE déle než 1 s, bude brzdný účinek EDB narůstat dokud je HJP v poloze BE nebo BP strmostí % za 6 s. Pokud bude HJP v poloze BE méně než 1 s, bude brzdný účinek EDB narůstat úměrně brzdnému účinku průběžné brzdy s respektováním nastaveného brzdného režimu (G, P, R). Toho lze využít při špatných adhezních podmínkách. Pokud je vypnuta EDB na obou podvozcích, bude již v poloze BE snižován tlak v hlavním potrubí. Pokud je vypnuta EDB jednoho podvozku, tak nevypnutý podvozek brzdí EDB bez omezení. Celková brzdná síla EDB lokomotivy je poloviční. Pokud je vypnuta EDB nejméně jednoho podvozku, tak postupujte podle bezpečnostní poznámky V případě výpadku EDB je její účinek automaticky nahrazován pneumatickou brzdou do výše 75 %. Při vypnutí EDB tlačítkem na obrazovce Pohony P92 je vypnuto i nahrazování účinku EDB pneumatickou doplňkovou brzdou z důvodu nadměrného ohřevu brzdových kotoučů při spádovém brzdění. Podvozek s vypnutou EDB je brzděn pouze při použití průběžné brzdy a přídavné brzdy. Tlak v brzdových válcích odpovídá nastavenému režimu brzdění a poklesu tlaku v hlavním potrubí. V případě vypnutí nebo výpadku pohonu pro jeden trakční motor je EDB zbývajícího motoru v podvozku omezena na 10 %. Požadavek na větší brzdnou sílu při EDB je pro celý podvozek doplněn pneumatickou brzdou. Při jízdě na spádu a požadavku na EDB větším než 10 % déle než 3 min vypněte EDB příslušného podvozku. V opačném případě hrozí tepelné přetížení brzdových kotoučů. Způsob řízení vlaku musí respektovat délku a typ vlaku, traťové poměry a předpisy o brzdění. Není li to nutné, nedoporučuje se brzdit překročením adheze.

159 Strana 159/272 Poloha HJP SOUHLAS JÍZDA Tažná síla MAN AUT, CB roste k +100 % souhlas s jízdou, odbrzdí parkovací ruší preferenci brzdu ručního brzdění povoluje jízdu beze změny tahem po předchozím souhlasu Brzdná síla EDB klesá k 0 % Samočinná brzda snižuje účinek VÝBĚH BE BP R skoková změna na brzdnou sílu stejné velikosti plný účinek pneumatické brzdy doplněný EDB na mez adheze 1) klesá k 0 % roste k 100 % 2) beze změny zvyšuje účinek rychločinné brzdění beze změny 3) 1) Při rychlobrzdě dojde k otevření součinnostních ventilů. Elektrodynamická brzda bude doplňovat pneumatickou brzdu konstantní brzdnou silou tak, aby celková brzdná síla lokomotivy byla 130 kn. 2) Pokud byla HJP v BE méně než 1 s při přechodu BP, bude EDB narůstat úměrně účinku průběžné brzdy (podle převodníku tlaku za rozvaděčem). Pokud byla HJP v BE déle než 1 s bude účinek EDB narůstat v BP rychlostí 100 % za 6 s. 3) Pokud je vypnuta EDB obou podvozků nebo je porucha řídícího systému, tak je funkce polohy BE totožná s polohou BP. Tab. 15: Polohy hlavní jízdní páky S103 ( S104) Během jízdy jsou zobrazovány na displeji důležité informace o provozních parametrech vozidla. Obr. 96: Hlavní jízdní páka S103 ( S104)

160 Strana 160/ Jízda z pomocného pultu Pro ovládání lokomotivy jsou na stanovišti k dispozici pomocné jízdní páky ( S133, S134, S135, S136), které jsou umístěny po obou stranách každého stanoviště s možností výhledu z bočních oken. Na pomocném pultu na pravé straně je ovládání doplněno ovladačem pro přídavnou brzdu S109 ( S110). Pomocnou jízdní pákou (PJP) je ovládána tažná síla, brzdná síla EDB a samočinná brzda vlaku. Polohy PJP jsou následující: SOUHLAS (nearetovaná) JÍZDA (nearetovaná) VÝBĚH (aretovaná) BE (nearetovaná) BP (nearetovaná) V poloze PJP SOUHLAS bude odbrzděna průběžná, parkovací a doplňková brzda lokomotivy. Po odbrzdění bude povolen nárůst tažné síly. Tažná síla bude povolena nezávisle na stavu přídavné brzdy. V poloze PJP JÍZDA bude odbrzděna průběžná, parkovací a doplňková brzda lokomotivy. Tažná síla bude udržována konstantní. Doplňková brzda lokomotivy a samočinná brzda vlaku bude odbrzďována. V poloze PJP VÝBĚH bude blokována tažná síla. Brzdná síla lokomotivy i vlaku bude udržována konstantní. V poloze PJP BE dochází k nárůstu záporného poměrného tahu, který je přednostně realizován EDB. V případě výpadku EDB je brzdný účinek nahrazen doplňkovou brzdou až do 70 % požadovaného záporného poměrného tahu.

161 Strana 161/272 Doplňková brzda nahrazuje účinek EDB pouze v případě, že nejsou zavřeny kohouty doplňkové brzdy KP/D1, KP/D2. Uzavření obou kohoutů doplňkové brzdy je signalizováno na Základní obrazovce P3 ikonou. V poloze PJP BP dojde k rychločinnému brzdění a současně je zaveden závěr brzdiče BSE. PJP se samočinně vrací do polohy VÝBĚH. Tím je zajištěno, že v základní poloze PJP je vždy nastaven bezpečnější stav. Pokud byla nastavena jízda, tak je po uvolnění PJP nastaven výběh. Pokud byla nastavena brzda, tak je dále zachována. Poloha PJP JÍZDA má mechanickou zarážku. Jízda konstantní tažnou silou pomocí PJP vyžaduje určitý cvik. První jízdy s pomocnou jízdní pákou provádějte vždy malou rychlostí na volné koleji a dbejte maximální opatrnosti. V režimu CB a AUT nelze ovládat vozidlo pomocí PJP. Ovladač pro přídavnou brzdu S109 ( S110) slouží pro jemnější manipulace (např. najíždění na vlak, točnu atd.), tzn. má totožnou funkci s hlavním ovladačem přídavné brzdy. Ovladače přídavné brzdy jsou trvale v činnosti. Pro zajištění vybavování kontroly bdělosti při posunu jsou na obou stranách stanoviště lokomotivy umístěna přenosná tlačítka bdělosti S191, S192, S193, S194. Jejich pomocí lze vybavovat bdělost i při výhledu z bočního okna. Přenosná tlačítka bdělosti je možné vybavovat kdykoli bez omezení. Na pomocném pultu jsou umístěna tlačítka ovládání píšťaly S161, S162, S163, S164 a tlačítka centrálního zavření dveří vlaku S261, S262, S263, S264. Prosvětlení tlačítka centrálního zavření dveří vlaku signalizuje, že všechny dveře vlaku nejsou uzavřeny. Signálka je aktivní pouze v případě, že je přepínač UIC v nenulové poloze.

162 Strana 162/272 Pomocné jízdní páky lze zapnout pouze pokud je hlavní jízdní páka v poloze VÝBĚH. Přesunutím hlavní jízdní páky do jiné polohy než VÝBĚH jsou pomocné jízdní páky vypnuty. Brzdit lze kdykoli z pomocné nebo hlavní jízdní páky bez ohledu na polohy ostatních pák. Podmínkou je, že ovládání pomocnou jízdní pákou je povoleno tlačítkem na obrazovce Ovládací panel P91. Pomocná jízdní páka je v základním stavu zablokovaná. Povolení funkce PJP se provádí tlačítkem na obrazovce Ovládací panel P91. Obr. 97: Pohled na ovládací panely pro posun Brzdná síla pneumatické brzdy lokomotivy je řízena ventily doplňkové brzdy nezávisle na přídavné brzdě. Pokud bude požadavek na brzdění od obou druhů brzd, bude vybrán maximální požadavek Nízkotlaké přebití Tlačítko nízkotlaké přebití S245 ( S246) je označeno symbolem. Tato funkce slouží k odstranění přebití brzd, kdy tlak v hlavním potrubí je zvýšen o 0,4 bar. Tlačítko je umístěno na pultu strojvedoucího. Při použití nízkotlakého přebití postupujte podle platného národního předpisu pro provoz a obsluhu brzdových zařízení (v ČR např. ČD V15). Při jízdě se zapnutou EP brzdou je použití nízkotlakého přebití zablokováno.

163 Strana 163/ Vysokotlaký plnící švih Tato funkce je ovládána tlačítkem S247 ( S248) na pultu strojvedoucího. Slouží k rychlejšímu odbrzdění vlaku (vytvořením tlakové vlny v HP), kdy je průběžné potrubí po dobu stlačení tlačítka spojeno s hlavním vzduchojemem. Tlačítko je označeno symbolem. Při použití vysokotlakého švihu postupujte podle platného národního předpisu pro provoz a obsluhu brzdových zařízení (v ČR např. ČD V15). Při jízdě se zapnutou EP brzdou je použití vysokotlakého plnícího švihu zablokováno. Tlačítko nepoužívat déle jak 3 s. Obr. 98: Tlačítka nízkotlakého přebití S245 ( S246) a vysokotlakého plnícího švihu S247 ( S248) Závěr brzdy Závěr je označen a ovládán prosvětleným tlačítkem S243 ( S244) na pultu strojvedoucího. Tlačítko je označeno symbolem. Přivedením napětí na ventil závěru dojde k izolaci brzdiče od hlavního potrubí. Tlačítko závěru brzdy je prosvětleno vždy, když je závěr aktivován. Polohou hlavní jízdní páky BE, BP je z důvodu preference brzdy strojvedoucím přerušeno napájení ventilu závěru.

164 Strana 164/272 Obr. 99: Tlačítko závěru brzdy S243 ( S244) V případě jízdy na postrku nebo jízdě s přípřeží uzavřete výstupní kohout SQ2 (červený) brzdiče BSE. Samotné zavedení závěru je nedostatečné, protože v případě, že bylo zavedeno intenzivní brzdění průběžnou brzdou z vedoucí lokomotivy, tak by při poloze HJP BE docházelo k odbrzďování průběžné brzdy. Důvodem jsou vlastnosti brzdiče DAKO BSE tlak 5 bar v řídícím vzduchojemu BSE a snaha vyrovnat tlak v hlavním potrubí. V případě použití rychlobrzdy a záchranné brzdy strojvedoucího je závěr zaveden automaticky. V případě zásahu vlakového zabezpečovače je nutno zavést závěr ručně, aby nebyly vyčerpány hlavní vzduchojemy doplňováním hlavního potrubí Rekuperační brzdění Vozidlo je vybaveno rekuperační brzdou, tj. rekuperovaná energie je vracena zpět do sítě. Používání rekuperace podléhá legislativním podmínkám pro provoz jednotlivých národních infrastruktur. Povolení nebo blokování rekuperační brzdy je realizováno požadavkem národní volby a je nastavováno automaticky. Pouze na střídavém systému 25 kv v ČR, na Slovensku a v Maďarsku je možné blokovat/ povolit rekuperaci tlačítkem na obrazovce Pohony P92. Podmínky a úseky kde může být rekuperace povolena musí být stanoveny předpisem správce infrastruktury. Pokud takový předpis neexistuje, je rekuperační brzdění na trakčním napájecím systému zakázáno.

165 Strana 165/272 V průběhu rekuperačního brzdění na trakčním napájecím systému 3 kv může za určitých okolností dojít k automatickému vypnutí linkových stykačů a odpojení lokomotivy od sítě. Důvodem je, že v napájecí síti nastaly takové podmínky, že řídící systém lokomotivy vyhodnotil zkrat troleje, výpadek napájecího napětí nebo přetížení brzdových odporníků (přelévání energie mezi vozidly). Výkon ani brzdící schopnost lokomotivy se v takovém případě nemění a po ukončení brzdění je lokomotiva automaticky připojena k troleji Fixace EDB při odbrzdění průběžné brzdy Režim FixEDB umožňuje zachovat brzdnou sílu elektrodynamické brzdy a současně odbrzdit průběžnou brzdu pomocí hlavní jízdní páky. Funkce je užitečná v případě, kdy brzdíme vlak pouze EDB, ale brzdný účinek není dostatečný. V takovém případě musí být použita průběžná brzda standardním způsobem (poloha HJP BP). Režim FixEDB bude uplatněn v okamžiku, kdy potřebujeme odbrzdit průběžnou brzdu, při zachování účinku EDB beze změny. V takovém případě je nutno postupovat následujícím způsobem: a) výchozí stav je poloha HJP VÝBĚH; b) přeložte HJP do polohy BE na méně než 1 s a pak HJP přeložte do polohy JÍZDA. Na obrazovce Základní diagnostika P3 je zobrazena žlutá ikonka FixEDB jako signalizace, že režim je aktivní. V poloze JÍZDA je odbrzďována průběžná brzda, ale EDB zůstává konstantní. Odbrzďování je možné pozastavit přesunutím HJP do polohy VÝBĚH. Funkce nízkotlaké přebití a švih je možné použít bez omezení (s ohledem na platné předpisy o brzdění). Režim je zrušen polohou HJP SOUHLAS nebo BP Přídavná brzda Ovladač přídavné brzdy S105 ( S106) je umístěn na pultu strojvedoucího a na pravém pomocném pultu strojvedoucího ovladače S109 ( S110). Funkce obou ovladačů je identická. Přídavná brzda je přímočinná s elektrickým ovládáním. Pneumatická část je na panelu brzdy ve strojovně. Ovládání přídavné brzdy je realizováno z bezpečnostních důvodu s absolutní preferencí brzdění. To znamená, že pro odbrzdění musí být všechny ovladače v poloze odbrzděno. Přídavnou brzdu je možno ovládat nezávisle na poloze HJP a nastavené tažné síle.

166 Strana 166/272 V případě, že není některý ovladač přídavné brzdy (PB) v odbrzďovací poloze O2, dojde při rychlosti > 50 km/h k zablokování tažné síly. Uvedením všech ovladačů PB do polohy O2 nebo snížením rychlosti pod 50 km/h je tažná síla obnovena. Pokud je rychlost větší než 50 km/h, požadovaná tažná síla > 0 kn a některý ovladač není v odbrzďovací poloze, tak je současně s blokováním tažné síly zobrazeno varovné hlášení. Obr. 100: Přídavná (lokomotivní) brzda S105 ( S106) Pokud je tlak přídavné brzdy větší než 0,6 bar, je zablokována elektrodynamická brzda z důvodu omezení přebrzdění lokomotivy. V případě použití přídavné brzdy při intenzivním brzdění elektrodynamickou brzdou může dojít ke snížení brzdného účinku, protože brzdná síla EDB je o 25 % větší než maximální účinek přídavné brzdy. Polohy ovladače přídavné brzdy S105 ( S106) jsou následující: ODBRZDĚNO ODBRZDIT DRŽET STAV BRZDIT ZABRZDĚNO Pro použití přídavné brzdy je nutno respektovat platné předpisy pro brzdění. Při brzdění z rychlostí vyšších než 40 km/h používejte přednostně EDB.

167 Strana 167/ Parkovací brzda Při poklesu rychlosti pod 2 km/h je na vozidle automaticky použita parkovací brzda. Parkovací brzda zajišťuje vozidlo proti samovolnému pohybu tlakem 1,8 bar v brzdových válcích lokomotivy. Brzda je odbrzděna přeložením hlavní jízdní páky do polohy SOUHLAS. Pokud do 8 s po přeložení jízdní páky do polohy JÍZDA nebo VÝBĚH nedosáhne vozidlo rychlost 3 km/h, je parkovací brzda znovu aktivována. Pro jemné manévrování s vozidlem (například najíždění na vlak) je vhodné parkovací brzdu vypnout (lze pouze v režimu řízení MAN). Vypnutí parkovací brzdy se provede přeložením hlavní jízdní páky do polohy BE a následným stiskem tlačítka na pravém poli klávesnice určeném pro volbu rychlosti. Opětovné zapnutí parkovací brzdy se provede přeložením hlavní jízdní páky do polohy BE a následným stiskem tlačítka + na pravém poli klávesnice nebo krátkodobým přepnutím do režimu řízení AUT. Při poruše ATO je z bezpečnostních důvodů zavedena parkovací brzda. Její zrušení se v tomto případě provede přeložením ovladače přídavné brzdy na pultu strojvedoucího S105 ( S106) do brzdící polohy Střadačová brzda K zajištění lokomotivy při odstavení slouží pružinová střadačová brzda. Jeden brzdový válec na každé nápravě je vybaven střadačem. Brzdná síla je dostatečná pro splnění požadavku na zajištění lokomotivy na spádu 35 s bezpečností 1,4. Válec střadače je odbrzďován stlačeným vzduchem s jmenovitým tlakem 5 bar pomocí pneumatických obvodů (panel 2.1 a panel 2.2) pro každý podvozek samostatně. Při tlaku 4,3 bar je střadač plně odbrzděn. K ovládání střadačové brzdy slouží elektropneumatické ventily YV/1 (panel 2.1) a YV/2 (panel 2.2), které jsou ovládány tlačítky na mezistěně každého stanoviště nebo z řídícího vozidla. Pokud není na cívkách ventilů YV/1 a YV/2 napětí, tak je střadačová brzda zabrzděna. Na panelu mezistěny stanoviště strojvedoucího jsou umístěna tlačítka pro ovládání střadačové brzdy. Tlačítka jsou označena symboly odbrzdění (odstřádání) S361 ( S362) a zabrzdění (zastřádání) S371 ( S372). Tlačítko pro odbrzdění je prosvětlené a svítí v případě, že je střadačová brzda zabrzděna. Stiskem odbrzďovacího tlačítka S361 ( S362) je brzda odbrzděna.

168 Strana 168/272 Prosvětlení tlačítka je ovládáno tlakovými spínači -S553, -S554 v pneumatickém obvodu střadačové brzdy. Pokud není tlak ke střadačům, tak je signalizováno zabrzdění. Řídící systém blokuje jízdu, pokud je střadačová brzda zabrzděná. Při vlečení lokomotivy se zabrzděnou střadačovou brzdou dojde při překročení rychlosti 10 km/h k vypuštění hlavního potrubí. S371 ( S372) S361 ( S362) Obr. 101: Tlačítka pro odbrzdění S361 ( S362) a zabrzdění S371 ( S372) střadačové brzdy Pro odbrzdění střadačové brzdy musí být tlak v napájecím potrubí alespoň 4,6 bar. Při poklesu tlaku v napájecím potrubí pod tuto hodnotu dojde k automatickému zabrzdění střadačové brzdy. Vypnutím odpojovače baterie a poklesem tlaku v hlavním potrubí pod 2,5 bar je přerušeno napájení ventilů střadačové brzdy a střadačová brzda je automaticky zabrzděna. Pokud je vypnutý odpojovač baterie a je tlak v hlavním potrubí zvýšen nad 2,5 bar, tak je střadačová brzda automaticky odbrzděna pomocí relé odbrzdění při vlečení K269. V případě vícečlenného řízení je z řídící lokomotivy ovládána střadačová brzda pro všechna podřízená vozidla, stejně jako na řídící lokomotivě. Pokud je na řídící lokomotivě střadačová brzda nouzově vypnuta, tak nelze ovládat střadačovou brzdu ani na řízené lokomotivě Indikátory střadačové brzdy Pokud je střadačová brzda zabrzděna, ukazuje indikátor stavu střadačové brzdy červený ukazatel. To platí pouze v případě odvětraných brzdových válců. Indikátor stavu střadačové brzdy je funkční, pokud není zavřený kohout střadačové brzdy.

169 Strana 169/272 Pokud je tlak v brzdových válcích tlakové brzdy větší než cca 0,5 bar a současně je zabrzděna střadačová brzda, tak jsou indikátory stavu střadačové brzdy ve stavu odbrzděno. V tomto případě (např. při odstavování lokomotivy) zkontrolujte stav zabrzdění střadačové brzdy podle indikace v hmatníku tlačítka S361 ( S362) a na Základní obrazovce P3. Při odchodu z lokomotivy zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé střadače nouzově odbrzděny pomocí čtyřhranu (není vysunut čep viz. Obr. 103). Obr. 102: Indikátory stavu střadačových brzd Nouzové odbrzdění střadačové brzdy Nouzové odbrzdění střadačové brzdy se používá v případě, že střadačovou brzdu není možné odbrzdit běžným způsobem (porucha ovládání, netěsnost atd.). Dodržujte následující postup: a) uzavřít kohouty střadačové brzdy KP/BV1, KP/BV2 v prostoru +45b (viz. kap.5.9.1, Obr. 20) kohouty s prodlouženým hmatníkem; b) nouzově odbrzdit střadačovou brzdu čtyřhranným klíčem. POZOR! Bez tohoto kroku hrozí riziko jízdy se zabrzděnou lokomotivou; indikátory střadačové brzdy jsou nefunkční a signalizují polohu zabrzděno;

170 c) potvrdit nouzové odbrzdění střadačové brzdy tlačítkem na Lo CZ Strana 170/272 obrazovce Brzdy P94. Potvrzení je indikováno ikonou Základní obrazovce P3. na Obr. 103: Nouzové odbrzdění střadačové brzdy (po odbrzdění vyčnívá čep) Pro nouzové odbrzdění nesmí být tlak v brzdových válcích tlakové brzdy. Před odbrzděním tlakové brzdy zajistěte lokomotivu proti pohybu. Tlačítko pro odbrzdění střadačové brzdy svítí, pokud je střadačová brzda zabrzděná nebo nouzově odbrzděna Režim rozmrazování brzd vlaku Pro jízdu vlaku s kotoučovými brzdami v extrémních klimatických podmínkách (sněhová bouře, hluboký sníh atd.) je určena funkce rozmrazování brzd vlaku. Tato funkce umožňuje jízdu tahem s přibrzděným vlakem. Funkce je aktivována stiskem klávesy P+ po dobu nejméně 3 s (dokud se na obrazovce Základní diagnostika P3 neobjeví symbol ). Po aktivaci režimu je tlak v hlavním potrubí snížen na cca 4,5 bar. Polohou HJP JÍZDA je povolena tažná síla a v režimu AUT bude udržována navolená rychlost s přibrzděnou soupravou.

171 Strana 171/272 Režim bude zrušen úplným odbrzděním průběžné brzdy, stiskem klávesy P, polohou HJP SOUHLAS nebo zabrzděním pod cca 4 bar v hlavním potrubí. Režim je automaticky ukončen po uplynutí 10 min od zapnutí. K odbrzdění vlaku v tomto režimu dochází pouze v poloze SOUHLAS hlavní jízdní páky. Poloha SOUHLAS pomocné jízdní páky v tomto režimu průběžnou brzdu neodbrzďuje. V průběhu jízdy vlaku je doporučeno používat rozmrazování brzd vlaku v režimu AUT. Použití v režimu MAN je komplikované vzhledem k omezeným možnostem zvýšení tažné síly. Aktivace režimu rozmrazování při stání slouží ke stlačení soupravy viz kapitola Režim rozmrazování brzd používejte zvláště opatrně. Při dlouhodobé jízdě s přibrzděnou soupravou může dojít k trvalému poškození brzd na vozech i lokomotivě, zejména při větších rychlostech. Zároveň dochází ke zvýšené spotřebě energie. Při použití funkce režim rozmrazování brzd vlaku postupujte zásadně podle platných předpisů. Pokud není rozmazování brzd vlaku v předpisech ošetřeno, je zakázáno tuto funkci používat za jízdy Odbrzdění lokomotivy OL3 Lokomotiva je vybavena funkcí pro postupné odbrzdění lokomotivy. Tato funkce je analogická k dříve používané funkci OL2, ale je realizována softwarově. Tlačítko je označeno symbolem. Stiskem tlačítka na Provozní obrazovce P1 je postupně snižován požadovaný tlak vyvolaný doplňkovou brzdou. Na brzdný účinek vyvolaný snížením tlaku v hlavním potrubí nemá funkce z bezpečnostních důvodů účinek. Funkci použijte pouze v případě výpadku EDB při spádovém brzdění, nebo při najíždění na vlak. Při spádovém brzdění a výpadku EDB chrání funkce brzdové kotouče před tepelným přetížením. Funkce je zrušena odbrzděním, polohou HJP SOUHLAS nebo poklesem tlaku v hlavním potrubí pod hodnotu 3 bar (rychlobrzdou, zásahem VZ, atd.).

172 Strana 172/272 Použití této funkce vede ke snížení účinku brzdění lokomotivy vyvolané záporným poměrným tahem (regulátorem rychlosti nebo polohou HJP BE). V případě kritické situace použije bez váhání rychlobrzdu Odvětrání rozvaděče Pokud dojde k přebití hlavního potrubí, lze odvětrat brzdový rozvaděč na vozidle. Tlačítko je označeno symbolem. Tlačítko je umístěno na mezistěně stanoviště 1 ( S171) a 2 (-S172). Pro odvětrání rozvaděče postupujte podle platného národního předpisu pro provoz a obsluhu brzdových zařízení (např. ČD V15). Obr. 104: Tlačítko odvětrání brzdového rozvaděče S171 ( S172) Tlačítko odbrzďovače smí být stisknuto maximálně 3 s. V průběhu tohoto úkonu dojde pouze ke snížení řídícího tlaku za rozvaděčem, ale pomocný a rozvodný vzduchojem nejsou vyprazdňovány. Stiskem tlačítka na déle než 3 s dochází také k odvětrání pomocného a rozvodového vzduchojemu. V případě úplného odvětrání brzdového rozvaděče není funkční brzdění vozidla od průběžné brzdy ani od nouzového brzdění. Doba plnění rozvaděče je 3 min Indikace průtoku vzduchu Indikace průtoku vzduchu je umístěna na svislé ploše pultu strojvedoucího. Signálka indikace průtoku svítí, pokud je hlavní potrubí doplňováno vzduchem o průtoku větším než 1100 l/min.

173 Strana 173/272 Signálka H421 ( H422) je označena symbolem. Zvýšený průtok může nastat: a) plnění průběžné brzdy vlaku, b) úplné odbrzďování brzdy vlaku, c) přerušení hlavního potrubí vlaku (zásah VZ, záchranné brzda cestujících), d) při abnormální netěsnosti samočinné brzdy vlaku Režim MAN Obr. 105: Signálka indikace průtoku vzduchu H421 ( H422) V režimu řízení MAN je požadovaná tažná a brzdná síla zadávána přímo z hlavní nebo pomocné jízdní páky (dále jen JP). Při použití ručního řízení lokomotivy je provedení všech potřebných úkonů pro řízení jízdy lokomotivy výhradně na strojvedoucím. Nárůst tažné síly je zaveden pouze v nearetované poloze SOUHLAS. Kladný tah je povolen, pokud je JP v poloze JÍZDA. Přepnutím JP do polohy VÝBĚH postupně klesá tažná síla k nule Režim AUT V tomto režimu řídící systém lokomotivy automaticky udržuje požadovanou rychlost v režimu jízda i brzda s přesností menší než ±1 km/h. Pro brzdění je přednostně použita elektrodynamická brzda. Pokud není její účinek dostatečný, je automaticky použita také průběžná brzda. V případě výpadku elektrodynamické brzdy je její účinek automaticky nahrazen doplňkovou pneumatickou brzdou lokomotivy.

174 Strana 174/272 Volba požadované rychlosti je prováděna pomocí klávesnice na pultu strojvedoucího. Pomocí hlavní jízdní páky volí strojvedoucí jízdní režim (JÍZDA nebo VÝBĚH). Polohou SOUHLAS se rozjíždí na navolenou rychlost. Na klávesnici lze přímo volit rychlosti jejichž hodnoty jsou násobky 10 km/h. Jemnější zadání rychlosti je možné pomocí tlačítek na klávesnici +,. Krok je 5 km/h. Tento režim plně respektuje preferenci ručního brzdění strojvedoucím. Přesunutím JP do brzdové polohy je vždy zvýšen účinek brzdy až do úplného provozního zabrzdění. Preference ručního brzdění strojvedoucím je zrušena polohou SOUHLAS. Základními režimy jízdy jsou jízda, výběh, brzdění a brzdění s preferencí. V režimu jízda je regulátoru rychlosti (RR) povoleno táhnout, brzdit i odbrzďovat. V režimu výběh je tažná síla blokována, regulátor smí pouze brzdit a odbrzďovat. Při brzdění s preferencí může strojvedoucí kdykoli zavést nebo zvýšit brzdný účinek. Regulátor tento ručně zadaný brzdní účinek nesnižuje. V případě, že regulátor brzdí, nemůže strojvedoucí tento brzdný účinek přímo zrušit. To je možné pouze zvýšením požadované rychlosti nebo přepnutím řízení do režimu MAN a odbrzděním. Režim řízení AUT lze zapnout přeložením režimového přepínače z polohy MAN do polohy AUT kdykoliv (tedy i za jízdy) bez omezení. V okamžiku zapnutí je automaticky nastavena aktuální rychlost jako požadovaná. Z bezpečnostních důvodů je zaveden výběh. Přesunutím JP do polohy VÝBĚH a JÍZDA je regulátoru povolena jízda. Obr. 106: Rozložení klávesnice Na obrazovce P1 je zobrazována aktuální a požadovaná rychlost.

175 Strana 175/ Jízda s VZ LZB Při jízdě s aktivním VZ LZB a pokud je správně přenášen kód ze stacionární části (kontrolka -H407 ( H408) svítí), je v režimu AUT veden vlak podle údajů z VZ. Volba požadované rychlosti je omezena maximální rychlostí danou VZ LZB (v soll ). Nižší rychlost může být navolena bez omezení. V případě, že VZ LZB snižuje maximální rychlost, lokomotiva automaticky snižuje rychlost podle brzdné křivky VZ LZB s použitím EDB, případně průběžné brzdy. Pokud VZ LZB signalizuje snížení rychlosti, dejte HJP do polohy VÝBĚH nejpozději při zahájení brzdění. Při přepnutí do režimu MAN v průběhu brzdění zůstane nastaven brzdný účinek zadaný v okamžiku přepnutí. V případě, že VZ LZB signalizuje návěst Stůj, regulátor zastaví vlak ve vzdálenosti 100 m před návěstidlem. V případě nutnosti zastavit ve vzdálenosti kratší než 100 m před návěstidlem, je nutné přepnout do režimu MAN (např. brzdění k návěstidlu na konci stanice). Strojvedoucí může do procesu brzdění kdykoliv zasáhnout zvýšením účinku EDB (HJP poloha BE) nebo průběžné brzdy (HJP poloha BP). Při výjezdu z úseku s VZ LZB je zrušena tažná síla. Tažná síla je obnovena polohou HJP SOUHLAS Režim CB (Cílové brzdění) Podrobný popis ovládání lokomotivy v režimu CB je uveden v Návodu k systému AVV. Požadovaná rychlost je nastavována v závislosti na obdržených informacích z mapy tratě (rychlostní profil tratě)., Do doby, než dojde k zorientování se systému AVV, je automaticky nastavena jízda v režimu automatické regulace rychlosti.. V poloze přepínače režimů řízení CB je aktivován systém AVV. Systém AVV se může nacházet v několika funkčních stavech : a) v inicializačním stavu, tj. ve fázi zadávání dat vlaku (nebo potvrzení dat převzatých resp. nabídnutých z registračního rychloměru), kdy AVV zadává požadovanou rychlost 15 km/h (zadávání dat za jízdy není povoleno a vede k brzdění);

176 Strana 176/272 b) v pohotovostním stavu, do kterého systém AVV přechází po zadání dat (inicializaci), ještě nezasahuje do jízdy vlaku a očekává první traťový informační bod (IB); c) v aktivním provozním stavu, do kterého systém AVV přechází po správném přečtení prvního IB, kdy již do jízdy vlaku zasahuje; d) v pasivním provozním stavu, do kterého přechází systém AVV přepnutím režimu řízení do AUT, přičemž systém AVV plně sleduje dění na trati, ale do řízení vlaku nezasahuje. Přepnutím zpět do režimu CB opět převezme AVV řízení, přepnutím do režimu MAN je AVV definitivně vypnuto (je nutné nové zadání dat při stání vozidla); e) v aktivním chybovém stavu, do kterého přechází systém AVV po případné chybě čtení IB nebo jiné závažné chybě, kdy vlak brzdí (automatickým zadáním požadované rychlosti 15 km/h). Za této situace je nutné přepnout řízení do režimu AUT a systém AVV tím přejde do chybového stavu pasivního; f) v pasivním chybovém stavu, kdy nezasahuje do řízení jízdy vlaku a umožňuje zrušit požadavek na brzdění navolením požadované rychlosti a zadáním SOUHLASU na HJP. V obou chybových stavech setrvává systém AVV až do přečtení platného traťovéhoinformačního bodu IB, kdy se AVV opět zorientuje na trati. Tento stav je ohlášen strojvedoucím nápisem na displeji vozidla (stejně jako aktivní chybový stav) včetně doporučené manipulace, kterou má strojvedoucí provést. Během jízdy strojvedoucí podle potřeby upřesňuje přenos návěstí do systému AVV prostřednictvím levé části klávesnice. Obr. 107: Rozložení tlačítek na klávesnici

177 Strana 177/272 Základní význam tlačítek 40 až 100 a BO je nastavit dolní světlo na Rychlost km/h, resp. dolní světlo zhasnout ( BO ). Rychlost 50 km/h nemá samostatné tlačítko a zadává se přidržením tlačítka 40 po dobu alespoň 2 s (platí pro AVV verze 1.10 a vyšší). Stiskneme li nejprve tlačítko Oček, resp. Opak, dáváme tím systému najevo, že nyní místo dolního světla budeme návěstním tlačítkem zadávat světlo horní, resp. horní světlo doplněné bílým světlem (např. Očekávejte rychlost 40 km/h, resp. Opakování návěsti očekávejte rychlost 40 km/h ). Tato tlačítka mají paměťovou funkci.jejich stisk se projeví až při stisku dalšího tlačítka a jejich stisknutí je proto indikováno jejich prosvícením. Zhasnutí omylem stisknutého (rozsvíceného) tlačítka lze docílit jeho opětovným stisknutím, stisknutím druhého předvěstního tlačítka pak první tlačítko zhasne a druhé se rozsvítí. Obr. 108: Obrazovka P1 v režimu AVV Společné funkce režimu AUT a CB Omezování příkonu vozidla Při měkkém napětí v troleji lze omezit příkon pro trakci. To je vhodné v případě omezení proudu troleje (například omezení proudu troleje, výkonu napájecí stanice nebo jízda na návěst Jeďte na sériové spojení ). Omezení se nastavuje pomocí tlačítka P a P+. Regulátor omezuje poměrný tah v závislosti na rychlosti jízdy tak, aby nedošlo k překročení požadovaného omezení. Hodnota omezení je zobrazena šipkou na pravé části bargrafu požadovaného poměrného tahu na obrazovce Základní diagnostika P3. Výkon lze omezit až na 30 % (s odstupňováním po 10 % a vynecháním 90 %).

178 Strana 178/ Omezování tažné síly Při zhoršených adhezních podmínkách nebo při jízdě s nutností omezení maximální tažné síly (nebo z jiných důvodů) lze omezovat maximální tažnou sílu. Ovládacími prvky jsou tlačítka F a F+ ve střední části klávesnice. Tažnou sílu lze omezit až na 20 % (opět s odstupňováním po 10 % a vynecháním 90 %). Požitím tlačítek F a F+ v průběhu brzdění je nastaveno omezení brzdné síly EDB. Brzdnou sílu lze omezit na 70 % a na 30 % Odměřování délky vlaku Lokomotiva je vybavena systémem pro odměřování délky vlaku. Tato funkce slouží pro rozjezd z rychlostního omezení tak, aby lokomotiva začala akcelerovat až v okamžiku, kdy je celý vlak v úseku s vyšší rychlostí. Funkce je aktivována tlačítkem klávesnice KPJ. Regulátor odměřuje délku vlaku nastavenou v tachografu. Po aktivaci funkce je možné stisknout tlačítko s novou vyšší rychlostí. Po dobu odměřování této délky je pozdrženo zavedení vyšší požadované rychlosti. Tlačítky + a se v tomto případě mění aktuální žádaná rychlost a ne rychlost předvolená (nelze ji však tlačítkem + zvýšit nad rychlost předvolenou). Rychlosti jako např. 85 km/h je tedy nutno upřesnit tlačítkem + až po odměření délky vlaku, manipulace KPJ 80 + je nesprávná a vede k okamžitému zvýšení požadované rychlosti o 5 km/h. Zbytek odměřované délky vlaku je průběžně zobrazován na displeji. Stisk KPJ za klidu vozidla odměřování délky vlaku ruší. Pokud je odměřování délky vlaku aktivní, je na displeji zobrazen zbytek délky vlaku. To je možné použít v případě, že je třeba zastavit koncem vlaku na určitém místě. V místě, kde požadujeme mít konec vlaku, stiskneme tlačítko KPJ a sledujeme zbývající vzdálenost pro zastavení na vhodném místě. Zastavovat musíme ručně obvyklým způsobem. Funkci odměřování je možné použít ve všech režimech řízení (MAN, AUT, CB). Systém používá délku vlaku zadanou a uloženou v tachografu.

179 Strana 179/ Přivěšení a odvěšení lokomotivy k soupravě Postup pro připojení elkektrického napájení průběžného vlakového vedení je v kapitole Postup a podmínky připojení UIC vedení je uveden v kapitole Přivěšení vozidla k soupravě Před přivěšením lokomotivy k soupravě v režimu MAN vypněte parkovací brzdu (podržet klávesu BE a následně stisknout klávesu ), aby byl možný pohyb rychlostí menší než 2 km/h. Samotné najíždění na vlak není z hlediska lokomotivy nějak omezeno. Najíždění tahem s přibrzděnou přídavnou brzdou je povoleno, pokud není překročena rychlost 10 km/h. Brzdný účinek přídavné brzdy by měl být takový, aby se lokomotiva dala do pohybu již při poměrném tahu 10 % (při všech trakčních motorech v činnosti). Další možností najíždění na vlak je najíždění nastavenou rychlostí 1 km/h. Manipulace se provede takto: přepnout přepínač režimu jízdy S111 ( S112) do polohy AUT, stisknoutna klávesnici klávesu 0, poté klávesu + a držením HJP v poloze SOUHLAS dojde k rozjezdu lokomotivy na rychlost 1 km/h. Pro jemnější manipulaci je možné i v tomto režimu použít přídavnou brzdu. Nedojde-li k najetí do 8 sec, vozidlo automaticky zaparkuje parkovací brzdou a rozjezd je nutné učinit znovu. Při potřebě vizuálního kontaktu s nárazníky použijte pomocný pult na pravé straně stanoviště. Pult na pravé straně je z tohoto důvodu vybaven ovladačem přídavné brzdy Namáčknutí vlaku Pro případ namáčknutí vlaku pro usnadnění odvěšení lokomotivy slouží funkce Režim zmáčknutí soupravy. Tento režim je aktivován dlouhým stiskem klávesy P+ (cca 3 s), režim je indikován na displeji touto ikonou. V tomto režimu dojde k automatickému povolení pomocných jízdních pák a razantnějšímu zabrzdění. Při odvěšení postupujte následujícím způsobem: a) zapněte režim MAN; b) zapněte režim rozmrazování brzd vlaku (dlouhý stisk klávesy P+ );

180 Strana 180/272 c) pomocnou jízdní pákou zadejte takový tah, aby došlo ke zmačknutí narážecího ústrojí. Namáčknutí soupravy provádějte při vhodně přibrzděné lokomotivě, nehrozí žádné poškození ani opotřebení (nízká rychlost = nízká energie). Pomocné jízdní páky jsou opět zablokovány po 5-ti minutách od automatického odblokování. Režim rozmrazování brzd vlaku/namáčknutí je ukončen úplným odbrzděním průběžné brzdy nebo stiskem klávesy nebo polohou HJP SOUHLAS nebo zabrzděním pod cca 4 bar v hlavním potrubí. Režim je automaticky ukončen po uplynutí 10 min od jeho zapnutí Manipulace při jízdě Uvedení lokomotivy do provozu Výchozím stavem je, že lokomotiva je ve stavu řízení zapnuto (popis v kapitole 10.1). Uvedení lokomotivy do provozu je shodné při stání nebo při jízdě. Uvedení lokomotivy do provozu je automatizováno i v případě, že není tlak v přístrojovém vzduchojemu. Povelem ZVEDNOUT SBĚRAČE dojde k zavedení požadavku na uvedení lokomotivy do provozu. Automaticky je nastaven trakční napájecí systém, zapnut hlavní vypínač a proces je ukončen sepnutím linkových stykačů. V případě, že není dostatečný tlak v přístrojovém vzduchojemu, je automaticky zapnut pomocný kompresor. Automatické uvedení lokomotivy do provozu je zrušeno v těchto případech: a) není dosaženo požadovaného tlaku v přístrojovém vzduchojemu do 7 min; b) není indikováno trolejové napětí do 10 min; c) linkové stykače nebyly sepnuty do 40 s od indikace trolejového napětí; d) povelem k vypnutí (STÁHNI SBĚRAČ nebo STÁHNI SBĚRAČ + VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ nebo VYPNI PROUD nebo VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ nebo bezpečnostní vypnutí );

181 Strana 181/272 e) zásahem ochran. V případě, že je automatické uvedení do provozu neúspěšné, postupujte podle následujících bodů: a) zapněte pomocný kompresor přepínačem S115 ( S116); b) zvedněte sběrač přepínačem S125 ( S126); c) zapněte hlavní vypínač a linkové stykače postupnými povely ZVEDNI SBĚRAČ přepínačem S125 ( S126) nebo START VN přepínačem S121 ( S122). V případě potřeby zvednutí sběrače bez zapnutí hlavního vypínače přeložte ovladač vysokého napětí S121 ( S122) do aretované polohy VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ. Lokomotiva může být uvedena do provozu i v průběhu elektrodynamického brzdění. V případě, že je lokomotiva připojována na jiný trakční napájecí systém než z jakého byla odpojena, musí být před uvedením do provozu ovladač vysokého napětí S121 ( S122) v poloze VYPNUTÍ HV nebo ovladač sběračů S125 ( S126) v poloze STÁHNI SBĚRAČE + VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČE Chování lokomotivy při uvádění do provozu Uvádění do provozu probíhá v následujících krocích: a) zvednutí sběrače, b) indikace systému a nastavení trakčního napájecího systému (pokud je třeba), c) ověření, zda je napětí troleje v mezích (3 s), d) nastavení trakčního napájecího systému (pokud je třeba), e) zapnutí hlavního vypínače, f) zrušení činnosti EDB, pokud byla v provozu, g) nabíjení filtru (vyrovnání napětí s trolejí), h) sepnutí linkových stykačů. Celá sekvence trvá 4 30 s v závislosti na změně trakčního napájecího systému (z a na 15 kv cca 15 s) a na intenzitě brzdění EDB před zahájením připojování (cca 10 s).

182 Strana 182/272 Jednotlivé kroky jsou indikovány na obrazovce Základní diagnostika P3 postupným modráním indikátorů na liště B Stažení a zvednutí sběrače v průběhu jízdy Návěst Stáhněte sběrač Stažení sběrače je prováděno přepnutím ovladače sběrače S125 ( S126) do polohy STÁHNI SBĚRAČ. V případě, že po návěsti Stáhněte sběrač bude následovat změna trakčního napájecího systému, přepněte přepínač do polohy STÁHNI SBĚRAČ + VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ a ponechte přepínač v této poloze po celou dobu jízdy se staženým sběračem. Stažení sběrače je možné provést bez omezení ve všech jízdních režimech. Brzdná síla EDB zůstane zachována bez omezení. Při povelu STÁHNI SBĚRAČ (nearetovaná poloha přepínače) budou automaticky vypnuty linkové stykače a stykač napájení vlaku K85. Na střídavých napájecích systémech je vypnut hlavní vypínač Q02 z důvodu přerušení magnetizačního proudu transformátoru. Uzemňovač -Q39 bude uzemněn. Na stejnosměrném trakčním napájecím systému není hlavní vypínač Q01 vypnut z důvodu snížení opotřebení při častém stahování sběrače. Při stažení sběrače při jízdě tahem nedojde k poškození elektrické výzbroje lokomotivy. Tato manipulace není doporučena z důvodu mechanického rázu a možnosti poškození spřáhlového ústrojí (zejména vozů). Při stažení sběrače a odebíraném výkonu větším než cca 3 MW dojde k signalizaci podpětí filtru. Napětí bude automaticky obnoveno během několika sekund. Náhlým vypnutím dojde k mechanickému rázu, který může způsobit zvýšené opotřebení komponentů vedoucí k poškození mechanické části pohonu (při opakované expozici) Návěst Zdvihněte sběrač Polohou ZVEDNI SBĚRAČ přepínače S125 ( S126) je zvednut příslušný sběrač a lokomotiva je automaticky uvedena do provozu. Automaticky je zapnut hlavní vypínač, nabit filtr a sepnuty linkové stykače a případně stykač topení vlaku. Při zvednutí sběrače v průběhu elektrodynamického brzdění je po dobu nabíjení filtru (resp. vyrovnávání napětí) EDB plynule nahrazena doplňkovou brzdou lokomotivy. Po sepnutí

183 Strana 183/272 linkových stykačů je plynule obnovena činnost EDB. Celý proces probíhá zcela automaticky bez zásahu obsluhy Jízda neutrálním polem Ovladač vysokého napětí S121 ( S122) přepněte do polohy VYPNI PROUD.. Povelem VYPNI PROUD je odpojen odběr energie z troleje při zvednutém sběrači pro průjezd neutrálním polem. Polohou START je vše zapnuto do původního stavu. Omezení této manipulace v jízdě i v brzdě je shodné se stažením sběračů. Ostatní vlastnosti jsou totožné s povelem STÁHNI SBĚRAČ. Povelem VYPNI PROUD je ušetřen čas pro zvednutí (12 s) a stažení sběrače (10 s) tam, kde to není nařízeno Změna napájecího systému Lokomotiva je vybavena systémem automatické indikace trakčního napájecího sytému. Před přejezdem trakčního napájecího systému je nutné vypnout hlavní vypínač. V případě, že není vypnut, dojde k závažnému poškození obvodů lokomotivy (transformátor, bleskojistka, hlavní vypínač). Uvedení do provozu po změně napájecího systému je totožné s popisem uvedeným v kapitole Projíždění dělením trakčních napájecích systémů lze provádět dvěma způsoby, a to se staženým a se zvednutým sběračem. V prvním případě ovládáme lokomotivu pouze ovladačem sběračů S125 ( S126). Ve druhém případě pouze ovladačem VN S121 ( S122). V obou případech musí být příslušný ovladač po celou dobu průjezdu dělením v poloze přikazující VYPNUTÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE (krajní aretovaná poloha) Projíždění dělením trakčních napájecích systémů se staženým sběračem Postup při změně trakčního napájecího systému: a) na návěst Stáhněte sběrač přepněte ovladač sběračů -S125 (-S126) do polohy STÁHNOUT SBĚRAČ + VYPNOUT

184 HLAVNÍ VYPÍNAČ. Lokomotiva je připravena k připojení k jakémukoliv z napájecích systému; b) na návěst Zdvihněte sběrač uveďte lokomotivu do provozu přepnutím ovladače sběračů S125 ( S126) do polohy ZVEDNI SBĚRAČ (viz ); c) po rozsvícení modré indikace pohotovost pohonu kn lze zadat tažnou sílu. Lo CZ Strana 184/ Projíždění dělením trakčních napájecích systémů se zvednutým sběračem Postup při změně trakčního napájecího systému: a) na návěst Vypněte proud přepněte ovladač VN S121 ( S122) do polohy VYPNOUT HLAVNÍ VYPÍNAČ. Lokomotiva je připravena k připojení k jakémukoliv z napájecích systému; b) Na návěst Zapněte proud uveďte lokomotivu do provozu přepnutím ovladače VN S121 (-S122) do polohy START; c) po rozsvícení modré indikace pohotovost pohonu kn lze zadat tažnou sílu. Při přejíždění dělení systému výše uvedeným způsobem je zachována brzdná síla EDB bez jakéhokoli omezení. Vypnutí hlavního vypínače nebo stažení sběrače je možné i v průběhu brzdění EDB. Při přejíždění ze stejnosměrného systému na střídavý se zvednutým sběračem je nutné dát povel k vypnutí hlavního vypínače 5 s před místem změny trakčního napájecího systému. Stisknutím tlačítka bezpečnostního vypnutí S123 ( S124) lze nahradit postup dle bodu a). V tomto případě není funkční EDB a její účinek je nahrazen doplňkovou brzdou lokomotivy. Uvedení lokomotivy do provozu proveďte dle bodu b) ovladačem S125 ( S126). Změna trakčního napájecího systému je na lokomotivě řešena nezávisle na změně vlakového zabezpečovacího zařízení.

185 Strana 185/ Napájení vlaku při průjezdu dělením trakčních napájecích systémů Povelem k vypnutí hlavního vypínače nebo stažení sběrače dojde k automatickému vypnutí napájení vlaku (stykač K85). Napájení vlaku je po zapnutí sytému automaticky nastaveno a automaticky zapnuto (pokud nebylo mezitím vypnuto) až po ujetí dráhy délky vlaku od nastavení nového napájecího systému. Tato funkce snižuje riziko, že napájení vlaku bude zapnuto v úseku, kde je zpětné vedení kolejemi izolováno. Blokování touto ochranou je možné zrušit vypnutím a zapnutím napájení vlaku tlačítkem na obrazovce Základní diagnostika P3. Při indikaci trakčního napájecího systému je přepojovač topení vlaku Q86 automaticky nastaven do polohy odpovídající indikovanému systému. V případě napájecího systému 25 kv je přepojovač topení vlaku Q86 nastaven do polohy nastavené předvolbou na obrazovce Údaje o vlaku P2. Při přejezdu z jedné napájecí sítě do druhé, musí být vypnuty oba hlavní vypínače! V případě nevypnutí obou hlavních vypínačů dojde při přejezdu systémovým dělením k závažnému poškození lokomotivy! Pomocné funkce Pískování Pískování je ovládáno tlačítkem na pultu strojvedoucího S165 ( S166). Tlačítko je označeno symbolem. Pískování je možné použít pouze na aktivním stanovišti strojvedoucího a při zadaném směru jízdy. Je aktivován vždy pískovač na přední nápravě podle nastaveného směru jízdy. Dále je pískování využíváno při nouzovém brzdění při rychlosti > 20 km/h (viz předchozí kapitoly). Pískování při nouzovém brzdění je blokováno uzavřením obou kohoutů k brzdovým válcům S420 (SQ4), S421 (SQ5). K ukončení pískování dojde při tlaku > 3,6 bar v hlavním potrubí nebo při poklesu rychlosti pod 20 km/h.

186 Strana 186/272 Obr. 109: Tlačítko pískování S165 ( S166) Nebezpečí spojené s použitím pískovačů Při používání pískovačů při rychlostech pod 10 km/h hrozí nebezpečí podpískování. To je stav, kdy je částečně nebo úplně přerušeno vodivé spojení mezi lokomotivou a kolejnicí. Nebezpečí spočívá ve ztrátě indikace obsazení koleje ve stacionární části vlakového zabezpečovacího zařízení. Dalším nebezpečím je vznik nebezpečného dotykového napětí kostry lokomotivy proti potenciálu země. V extrémním případě může být na kostře plné trolejové napětí!!! Tento stav může vést ke katastrofickým následkům (uvolnění koleje, otevření přejezdu, úraz elektrickým proudem). Doporučení výrobce lokomotivy: a) při brzdění je zakázáno používat pískovače při rychlosti nižší než 20 km/h; b) při stání je používání pískovačů zakázáno. Výjimka je pouze zkouška funkce, která musí být provedena výhradně v místech, kde nejsou kolejové obvody a zkouška pískovačů je výslovně povolena správcem dopravní infrastruktury; c) Při rozjezdu a rychlosti menší než 10 km/h je použití pískovačů povoleno pouze v případě, že bude zajištěno, aby alespoň jeden vůz soupravy byl v úseku, kde pískováno nebylo. Pískování je nutné přerušit na cca 30 m minimálně jednou za ujetí délky vlaku. Pokud není možné tuto podmínku zajistit, informujte výpravčího o

187 Strana 187/272 nastalé situaci. Pokud se vlivem okolností nepodaří s lokomotivou odjet z napískovaného úseku, sledujte pečlivě napětí v troleji. Pokud napětí v troleji klesne pod minimální hodnotu, stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí S123 ( S124) a požádejte o pomocnou lokomotivu. Sběrač můžete zvednout na místě, kde jsou koleje čisté. Body a) a b) nesmí být porušeny za žádných okolností. Bod c) může být upraven předpisem provozovatele nebo infrastruktury. Činnost pískovačů je monitorována tlakovým spínačem. Alarmový systém zobrazí poruchové hlášení v případě nevyžádané činnosti pískovačů a také v případě nečinnosti při požadavku na pískování. Doplňování písku musí být prováděno pouze na specializovaném pracovišti údržby provozovatele. Písek nesmí být doplňován, pokud je lokomotiva na koleji s trolejí pod napětím Píšťala a houkačka Lokomotiva je vybavena píšťalou a houkačkou. Obojí je možné ovládat tlačítky na pultu strojvedoucího. Tlačítko pro ovládání píšťaly S131 ( S132) je označeno symbolem a tlačítko pro ovládání houkačky S129 ( S130) je označeno symbolem Houkačku lze také ovládat nožním spínačem S149 ( S150). Na pomocných pultech je umístěno tlačítko ovládání píšťal S161, S162, S163 a S164.

188 Strana 188/272 Obr. 110: Tlačítka ovládání píšťaly a houkaček na pultu Stěrače a ostřikovače Ovládání stěračů a ostřikovačů je umístěno na pultu strojvedoucího. Polohy RYCHLOST 1 a RYCHLOST 2 lze používat i bez zapnutého spínače řízení. Poloha RAIN ASSISTENT automaticky řídí cyklování v závislosti na rychlosti vozidla. Polohy přepínače stěračů S185 ( S186) jsou následující: RAIN ASSISTENT CYKLOVAČ VYPNUTO RYCHLOST 1 RYCHLOST 2 OSTŘIKOVAČ S187 ( S188) Obr. 111: Tlačítko ostřikovačů S187 ( S188) a přepínač funkcí stěrače S185 ( S186)

189 Strana 189/272 Režim CYKLOVAČ má nastavitelnou konstantní periodu cyklu 3 60 s. Režim RAIN ASSISTENT má nastavitelnou periodu cyklu, která se mění v závislosti na rychlosti vozidla. Se snižující se rychlostí se perioda cyklu prodlužuje. S rostoucí rychlostí se perioda zkracuje a plynule přejde k trvalému stírání. Postup nastavení periody cyklu pro režim CYKLOVAČ nebo RAIN ASSISTENT: a) zapněte přepínačem stěračů S185 ( S186) příslušný režim (CYKLOVAČ nebo RAIN ASSISTENT). Bude provedeno první setření a začne měření času cyklu; b) V okamžiku, kdy je zapotřebí další setření, přepněte krátce (< 1 s) přepínač stěračů S185 ( S186) do jakékoliv jiné polohy přepínače,; c) tím je nastavena doba cyklu pro příslušný režim. Pokud je přepínač v poloze VYPNUTO déle než 1 s, dojde k vypnutí cyklovače i rain assistentu. Je zakázáno používat stěrače při suché ploše čelních skel. Stírání (očištění) čelního skla je v tomto případě nutné použít v kombinaci s ostřikovačem. Při změně stanoviště je nutné chod stěračů vypnout Přejezd hranic Změna národní volby a zabezpečovacího systému Lokomotiva je vybavena vlakovými zabezpečovači pro nasazení v pěti zemích. Změna vlakového zabezpečovače je prováděna pomocí displeje na stanovišti strojvedoucího. Na obrazovce Výběr železniční správy P99 volí strojvedoucí zemi národní volba (NV). Na nastavení země je vázáno zapnutí příslušného vlakového zabezpečovače a nastavení některých dalších parametrů (meze napětí troleje, vlastnosti rekuperace, omezení proudu troleje, přítlak sběrače). Nastavení národní volby je zcela nezávislé na změně trakčního napájecího systému. V případě, že nastavená NV neodpovídá aktuálně indikovanému napájecímu systému, je na displeji zobrazeno chybové hlášení. Pro zajištění přejezdu hranic bez zastavení je lokomotiva vybavena národní předvolbou, která určuje, do které země bude přejížděno. Předvolbu je nutné zapnout vždy při pravidelném pobytu v poslední stanici před přejezdem hranice Národní

190 Strana 190/272 předvolba je nastavena po stisku tlačítka na obrazovce Výběr železniční správy P99. Po žlutém podbarvení tlačítka je na obrazovce P99 možno nastavit cílovou zemi Přejezd hranic Změna VZ bude provedena při přejezdu hranice stisknutím tlačítka Provozní obrazovce P1 nebo P11 a následným potvrzením tlačítkem ANO. na Obr. 112: Postup ovládání displeje při přechodu hranic Přejezd hranic ze země s VZ MIREL (ČR, Slovensko nebo Maďarsko) do země s VZ LZB/PZB (Německo nebo Rakousko)

191 Strana 191/272 Zapnutím národní předvolby Německo nebo Rakousko bude připojen k napájení VZ LZB/PZB a kontrola bdělosti SIFA. VZ MIREL bude vypnut. Po aktivaci LZB/PZB je automaticky zobrazena Provozní obrazovka LZB P11 bez ohledu na nastavenou zemi. Po zadání dat do systému LZB/PZB (viz. kap ) a provedení zkoušky pojede strojvedoucí na státní hranici, kde potvrdí národní volbu tlačítkem na Provozní obrazovce P1. Rychlost na českém, slovenském nebo maďarském území je legislativně omezena národními předpisy na hodnotu odpovídající jízdě vlaku pouze s kontrolu bdělosti tj. bez přenosu kódu. Kontrolu bdělosti zajišťuje SIFA. Po přejezdu státní hranice začne účinkovat PZB na základě informace z magnetu (1000Hz). V případě, že VZ LZB/PZB není napájeno (ikona LZB na Provozní obrazovce P1) před vjezdem do Německa nebo Rakouska, tak po indikaci trakčního napájecího systému 15 kv dojde k nouzovému brzdění. V případě poruchy VZ LZB/PZB přepněte přepínač S283 do polohy 0. Přepnutí musí být provedeno při stání lokomotivy, po předchozí národní volbě Německo nebo Rakousko a pokud jsou přepínače S280 (VZ MIREL), S281 (SIFA), S282 (VZ SHP) v poloze A. Přejezd hranic ze země s VZ LZB/PZB (Německo nebo Rakousko) do země s VZ MIREL (ČR, Slovensko nebo Maďarsko) Při nastavení národní předvolby ČR nebo Slovensko nebo Maďarsko se nestane nic. Po přejezdu státní hranice strojvedoucí potvrdí národní volbu tlačítkem na Provozní obrazovce P1 a VZ zůstává v původním stavu. Cestou od státní hranice je jízda vlaku zabezpečena pouze kontrolou bdělosti SIFA a maximální rychlost je omezena národním předpisem pro tento případ. Po zastavení v první stanici za státní hranicí dojde k přepnutí VZ po splnění následujících podmínek: a) nulová rychlost, b) staženy oba sběrače, c) nastaven směr 0, d) tlak v hlavním potrubí < 1 bar. Pro spolehlivé uzavření ventilu LZB/PZB snižte tlak v hlavním potrubí až po splnění podmínek a) až c). Pokud nedojde k automatickému uzavření ventilu LZB/PZB, otočte čtyřhranem do

192 Strana 192/272 polohy 0, pokud to není v rozporu s předpisy. Tím docílíte stavu, že při dalším zapnutí VZ LZB/PZB bude ventil automaticky uveden do provozu. Po splnění výše uvedených podmínek dojde k automatickému uzavření ventilu LZB/PZB, vypnutí LZB/PZB, vypnutí SIFA a aktivaci vlakového zabezpečovače MIREL. Po provedení testu D1 VZ MIREL může strojvedoucí pokračovat v jízdě podle národních předpisů pro jízdu s VZ MIREL. Přejezd hranic ze země s VZ MIREL (ČR, Slovensko) do země s VZ SHP (Polsko) Zapnutím národní předvolby Polsko v poslední stanici před státní hranicí bude zapnut VZ SHP a kontrola bdělosti SIFA. Vlakový zabezpečovač MIREL bude vypnut. Jízda na státní hranici a přechod státní hranice s Polskem probíhá analogicky jako při cestě do Německa. Přejezd hranic ze země s VZ SHP (Polsko) do země s VZ MIREL (ČR, Slovensko) Při nastavení národní předvolby ČR nebo Slovensko se nestane nic. Potvrzením národní volby na státní hranici bude vypnuto VZ SHP a jízda vlaku bude zabezpečena pouze kontrolou bdělosti SIFA. Po zastavení v první stanici za státní hranicí dojde k přepnutí VZ po splnění následujících podmínek: a) nulová rychlost, b) nastaven směr 0. Po splnění výše uvedených podmínek dojde vypnutí SIFA a aktivaci VZ MIREL. Po provedení testu D1 VZ MIREL může strojvedoucí pokračovat v jízdě podle národních předpisů pro jízdu s VZ MIREL Radiostanice Přepínání radiostanic v rámci přejezdu hranic se provádí pouze na hranicích s Polskem. Při přejezdu hranic mezi ostatními zeměmi je nutné nastavit na radiostanici příslušnou národní síť. Zapnutí nebo vypnutí polské radiostanice se provádí přepínačem ve strojovně.

193 Strana 193/ Funkce vozidla ovládané z displeje Plný chod ventilace Na obrazovce Blokování pohonů P92 je možnost ovládání režimu chlazení. Vstup na obrazovku je přes MENU > OVLÁDACÍ PANEL > BLOKOVÁNÍ POHONŮ. Ovládání chlazení lze nastavit do polohy AUTOMATICKY nebo PLNÝ CHOD. Plný chod ventilace nastavte v případě, že alarmový systém hlásí dosažení limitní teploty chlazeného zařízení a očekáváte jízdu poměrným tahem větším než 50 % déle než 5 min (těžký rozjezd, případně jízda do dlouhého stoupání). Obr. 113: Obrazovka P92 Blokování pohonů Režim chlazení PLNÝ CHOD je určen také pro rychlejší dochlazení zařízení. Plný chod chlazení je poměrně hlučný a při jeho použití je nutné brát ohled na možnost obtěžování hlukem v blízkosti lokomotivy.

194 Strana 194/ Ekonomický režim Ekonomický režim provozu lokomotivy slouží ke snížení energetické náročnosti a snížení emisí hluku při jízdě malým tahem. Při jízdě tahem menším než 20 % je postupně zrušen tah předního podvozku a zadní podvozek táhne s dvojnásobnou hodnotou tahu. Při překročení tahu 60 % zadního podvozku nebo zásahu skluzového regulátoru déle než 10 s se přední podvozek opět aktivuje a tažná síla je rozdělena rovnoměrně na oba podvozky. Při brzdění EDB brzdí vždy všechny nápravy lokomotivy Kolejové obvody 25 Hz Na obrazovce Ovládací panel P91 je umístěno tlačítko Kolejové obvody 25Hz (KO25Hz). Stiskem tlačítka dojde k omezení vstupního proudu do lokomotivy. Míra omezení je zobrazena trojúhelníčkem na stupnici ukazatele proudu troleje na obrazovce Základní diagnostika P3. Režim KO25Hz muže být zapnut i vypnut v jakémkoli jízdním režimu lokomotivy (jízda, brzda, stání) Provoz lokomotivy se zapnutou funkcí KO25Hz v úsecích, kde jsou instalovány kolejové obvody 25 Hz, musí být prováděn podle předpisu SŽDC nebo nařízení Drážního úřadu. Pokud takový předpis neexistuje nebo je nejasný, tak platí podmínky pro provoz lokomotivy řady 380 v síti SŽDC. Mimo úseky vybavené kolejovými obvody 25 Hz může být režim KO25Hz aktivní bez omezení. Důsledkem bude snížená tažná síla lokomotivy ve vyšších rychlostech.

195 Strana 195/272 Obr. 114: Obrazovka P91 Ovládací panel Blokování rekuperace na 15 kv Obsluhou tohoto tlačítka dojde k zablokování rekuperace na trakčním napájecím systému 15 kv. Výchozí stav je povolení rekuperace (indikováno modře). Výchozí stav je nastaven obsluhou tlačítka nebo po restartu řídícího počítače lokomotivy. Tlačítko je dostupné pouze pro pověřené osoby servisu a údržby Skluzová ochrana Vozidlo je vybaveno ochranou proti skluzu a smyku trakčního pohonu. Tato funkce je plně automatická a zajištěná samotnou regulací pohonu. Pokud se na Provozní obrazovce P1 objeví symbol (první stupeň prokluzu), je aktivní skluzový regulátor a omezuje tažnou sílu příslušné nápravy - jízda na mezi adheze. Podsvícený symbol žlutou barvou (druhý stupeň prokluzu) znamená skluz -zásah skluzové ochrany.

196 Strana 196/272 Obr. 115: Ukázka prvního a druhého stupně prokluzu a) pokud se na displeji u některé nápravy zobrazí symbol skluzu na modrém pozadí (bílý šnek), nejedná se o skluz, ale o preventivní snížení momentu trakčních motorů skluzovým regulátorem s cílem trvalého udržení tažné síly na mezi adheze. Pokud je zásah skluzového regulátoru indikován u více než jedné nápravy, doporučuje se omezit požadovaný tah na hodnotu, která je nepatrně vyšší (cca 10 %) než skutečný tah nejvíce táhnoucí nápravy. Toto doporučení platí jak pro režim MAN, tak i pro režim AUT. K zásahu skluzového regulátoru může dojít i při rozjezdu samotné lokomotivy za ideálních adhezních podmínek při vysokém požadovaném tahu. V tomto případě se jedná o omezení maximálního zrychlení lokomotivy. Při rozjezdu se samotnou lokomotivou se doporučuje nezadávat vyšší požadovaný tah než cca 50%nebo použít režim AUT. b) pokud se na displeji objevuje symbol skluzu na modrém pozadí (bílý šnek) a u některé z náprav problikává skluz na žlutém pozadí (černý šnek) jsou již adhezní podmínky poměrně nepříznivé a občas dochází ke skluzu některé nápravy. Opět se doporučuje omezit požadovaný tah na hodnotu, která je nepatrně vyšší (cca 10%) než

197 Strana 197/272 skutečný tah stabilně táhnoucí nápravy. Platí to pro režim MAN i pro režim AUT. c) Pokud se na displeji objevuje symbol skluzu na žlutém pozadí (černý šnek) u více než jedné nápravy nebo pokud signalizace trvá delší dobu jsou adhezní podmínky velmi nepříznivé a v důsledku toho dochází k déle trvajícím skluzům/smykům. V tomto případě je nutné snižovat požadovaný tah, dokud skluzy nezaniknou (skluzový regulátor může být i nadále aktivní). Pokud nepostačuje snížení požadovaného tahu pro obnovení adheze, je nutné použít pískování. d) Při zjištění synchronního skluzu/smyku snižte požadovaný tah na 0 % a znovu zadejte požadovaný tah. Synchronní skluz lze detekovat tím, že rychlost na rychloměru roste rychleji než rychlost skutečná a svítí symbol skluzu ( šnek ) na všech nápravách. Indikovaný nárůst rychlosti na rychloměru je při synchronním skluzu 1,6 m/s 2, což odpovídá svižnému rozjezdu. Jako prevence proti synchronnímu skluzu je použití režimu AUT a zadání požadované rychlosti cca o km/h vyšší než je rychlost skutečná. Při prvním stupni skluzu v brzdě přizpůsobte režim jízdy adhezním podmínkám, brzděte tak, aby indikace nesvítila. Čistící přítlak je použit automaticky. V případě nebezpečí použijte pískování. Při skluzu EDB je brzdný účinek doplňován doplňkovou brzdou lokomotivy až při poklesu skutečného tahu EDB obou podvozků pod 5% na déle než 4 s. Při skluzu bude použita doplňková brzda prakticky až po úplné ztrátě EDB příslušného podvozku. Pokud se při brzdění EDB objeví indikace zásahu skluzového regulátoru nebo skluz, použijte pro zvýšení brzdného účinku průběžnou brzdu. Při indikaci zásahu skluzového regulátoru (bílý šnek) již nelze brzdný účinek EDB dále zvyšovat.

198 Strana 198/ Jízda s několika činnými hnacími vozidly ve vlaku Pro případ jízdy na postrku nebo s přípřeží je určeno tlačítko Nevedoucí lokomotiva na obrazovce Ovládací panel P91. Zapnutí režimu je možné pouze při stání a je indikováno ikonou na displeji. Zapnutí tohoto režimu zajistí: a) vypnutí parkovací brzdy, b) zavedení závěru brzdiče BSE, c) odvětrání řídícího vzduchojemu brzdiče BSE, d) zablokování režimu AUT a CB. Ručně proveďte následující úkony: a) uzavřen kohout SQ2 brzdiče BSE; b) proveďte obsluhu VZ a kontroly bdělosti (viz. níže); c) přepněte radiostanici do příslušného režimu ( Lok Lok klávesou H5 nebo Retranslace klávesou S5 (Retr)). Pojišťovací ventily vzduchojemů jsou nastaveny na 10 bar. V případě, že jiná lokomotiva ve vlaku má nastaven vyšší tlak pro vypnutí kompresoru než 9,5 bar, musí být realizováno jedno z následujících opatření: a) nesmí být propojeno napájecí potrubí nebo, b) musí být uzavřen kohout (14) mezi napájecím potrubím a hlavním vzduchojemem. V tomto případě tlakoměr na pultu strojvedoucího ukazuje tlak v napájecím potrubí a ne v hlavním vzduchojemu. Tlak hlavního vzduchojemu se může od tlaku v hlavním potrubí lišit. Pokud je aktivní VZ MIREL, přepněte jej do režimu ZAV (slovensky záves = postrk). Pokud je aktivní VZ LZB/PZB, vypněte jej poruchovým přepínačem S283 do polohy AUS. Před vypnutím VZ LZB proveďte následující úkony: a) zastavte (nulová rychlost), b) stáhněte oba sběrače, c) nastavte směr 0,

199 Strana 199/272 d) snižte tlak v hlavním potrubí pod 1 bar. Provedením výše uvedených úkonů bude automaticky uzavřen ventil LZB/PZB a při dalším zapnutí VZ LZB/PZB bude automaticky uveden do provozu. Pokud automatické uzavření ventilu LZB/PZB nebude úspěšné, uzavřete ventil ručně (červený ovladač na ventilu otočte do vodorovné polohy). Zařízení pro kontrolu bdělosti SIFA vypněte přepínačem S281 do polohy 0. Pokud je aktivní VZ SHP vypněte jej přepínačem S282 do polohy 0.

200 Strana 200/ Změna stanoviště strojvedoucího Průchod strojovnou při změně stanoviště Lokomotiva je vybavena možností změnit stanoviště, pokud je připojena ke troleji. Postup změny stanoviště je následující: a) na opouštěném stanovišti vypněte spínač řízení S101 (-S102). Automaticky jsou realizovány následující činnosti: nastavena návěst Obsazené hnací vozidlo ; jsou zablokovány všechny měniče a střídače; je kontrolována nulová rychlost; b) před opuštěním stanoviště proveďte následující úkony: ovladače přídavné brzdy přeložte do polohy ODBRZDĚNO; hlavní jízdní páku přeložte do polohy VÝBĚH; přepínač směru přepněte do polohy 0; přepínač režimu UIC vedení přepněte do nulové polohy; přepínač vnějšího osvětlení přepněte do polohy NÁVĚSTNÍ SVĚTLA PLNÁ; zavřete boční okna a uzamkněte dveře; vypněte osvětlení stanoviště; c) po příchodu na nové stanoviště je nutné provést následující úkony: zapněte spínač řízení S101 ( S102); zapněte návěstní světla; přeložte HJP do polohy JÍZDA (naplní se hlavní potrubí); nastavte směr. V průběhu průchodu strojovnou je většina ovladačů na stanovišti zablokována, nebo má jen omezenou funkci. Z obou stanovišť jsou akceptovány pouze povely pro nastavení bezpečného stavu (vypnutí HV, vypnutí topení a rychlobrzda).

201 Strana 201/272 Výše uvedený postup změny stanoviště platí pouze pokud je na Základní obrazovce P3 na sdruženém indikátoru poruch zobrazena ikona. V ostatních případech je nutno před vypnutím spínače řízení S101 ( S102) stisknout tlačítko S285 ( S286) Průchod strojovnou jinak dojde k vypnutí řídícího systému. Po stisku tlačítka Průchod strojovnou je deaktivováno stanoviště a snížen tlak v hlavním potrubí o 0,4 bar. Tento stav je indikován blikáním hmatníku tlačítka Průchod strojovnou. Pokud nedojde k vypnutí spínače řízení S101 ( S102) do 5 s, tak je zpět aktivováno stanoviště, kde je zapnut spínač řízení.. Obr. 116: Tlačítko průchodu strojovnou S285 ( S286) Pokud je parkovací brzda vyřazena z činnosti (vypnuta nebo současně uzavřeny kohouty parkovací brzdy (KP/P) a obou doplňkových brzd (KP/D1, KP/D2)), je při změně stanoviště nutno zajistit lokomotivu proti pohybu (obsluhou tlačítka průchod strojovnou nebo zabrzděním střadačové nebo průběžné brzdy). Nikdy nevstupujte do strojovny, pokud je lokomotiva v tahu nebo je v činnosti EDB. V případě kritické poruchy může dojít k poranění vlivem otevření zákrytů měničových skříní.

202 Strana 202/272 Doba pro průchod a změnu stanoviště je časově omezena na 10 min a je indikována svícením hmatníku tlačítka Průchod strojovnou Po uplynutí této doby dojde k vypnutí hlavního vypínače a ke stažení sběračů. Po dalších dvou minutách dojde k vypnutí řízení. V případě pohybu vozidla při průchodu strojovnou při vypnutém VZ bude zavedeno úplné provozní zabrzdění. Odbrzdění je možné pouze po aktivaci některého ze stanovišť. V případě, že je zabrzděna střadačová brzda, jízdní páky jsou v poloze VÝBĚH déle než 10 s a jsou vypnuté spínače řízení S101 ( S102), tak je automaticky nastaven režim Dálkové aktivní odstavení (viz. kap. 16.1) Změna řídícího stanoviště při vícečlenném řízení Změna řídícího stanoviště při vícečlenném řízení (změna řídící lokomotivy), je provedena shodně jako u samostatné lokomotivy. Opouštěná lokomotiva musí být přepnuta do stavu Řízená lokomotiva, popsaném v kap Obsluhou tlačítka Průchod strojovnou S285 ( S286) na řídící lokomotivě je řízená lokomotiva dotázána, zda je připravena na Dálkové aktivní odstavení. Připravenost řídící i řízené lokomotiva je indikována ikonou na Základní obrazovce P3. Pokud některá z lokomotiv není připravena na režim Dálkové aktivní odstavení, je tento stav indikován ikonou na Základní obrazovce P3, lokomotivy jsou v režimu Průchod strojovnou. V případě, že všechny lokomotivy připojené na vícečlenné řízení chcete uvést do režimu Dálkové aktivní odstavení, postupujte podle kap

203 Strana 203/ Vícenásobné řízení Lokomotiva je vybavena vícenásobným řízením, kdy je možné z jedné lokomotivy ovládat až 3 další lokomotivy nebo je možno lokomotivu řídit z jiné lokomotivy nebo řídícího vozu. Řídící povely jsou přenášeny prostřednictvím datové komunikace WTB (Wire Train Bus) s protokolem podle UIC556. Datová komunikace je přenášena párem vodičů 17, 18 ve vedení UIC 558. Tímto vedením jsou nově vybavovány také moderní osobní vozy. Lokomotiva může být zařazena i uprostřed vlaku, pokud to předpisy dovolují. Funkčně a technicky mohou být ve vícečlenném řízení spojeny až čtyři lokomotivy, ale pro provoz je schváleno pouze spojení 2 lokomotiv ve vícečlenném řízení. Z tohoto důvodu bude v dalším textu psáno o řízených lokomotivách psáno v jednotném čísle. Po mechanickém spojení lokomotiv (případně řídící a řízené lokomotivy s vozy) propojte lokomotivy kabelem elektrického napájení vlaku a kabelem informačního vedení UIC 558. Podrobný popis připojení jednotlivých kabelů je uveden v kap. 11. Pro správnou funkci vícečlenného řízení musí být řídící a řízená lokomotiva propojeny topným kabelem s funkčním stíněním. Spojování lokomotiv je možné pouze po bezpečnostním vypnutí tlačítkem S123 (-S124) Kompatibilita SW vícečlenného řízení Řídící systém vícečlenného řízení ověřuje po spojení vozidel možnost bezpečného navázání komunikace. V případě, že SW obou vozidel není kompatibilní, nebude vzájemná komunikace navázána a na displeji řídící lokomotivy bude zobrazena ikona Vícečlenné řízení není zcela v pořádku. Na obrazovce Alarmy P66 je zobrazeno hlášení Na řízené lokomotivě je nekompatibilní SW. V takovém případě uveďte řízenou lokomotivu do stavu Nečinná nebo Nevedoucí lokomotiva.

204 Strana 204/272 Je zakázáno spojovat lokomotivu v režimu Řízená s jakoukoli jinou řadou hnacích vozidel nebo jakýchkoli řídících vozů, pokud to není výslovně povoleno příslušným předpisem nebo nařízením provozovatele lokomotivy Ztráta WTB komunikace Výpadek komunikace bude vyhodnocen v případě, že došlo ke ztrátě komunikace na dobu delší než 3 s. Během jízdy řídící lokomotiva na ztrátu WTB komunikace s řízenou lokomotivou nijak aktivně nereaguje. Pouze je zobrazena ikona hlášení Vícečlenné řízení není zcela v pořádku. Pokud dojde ke ztrátě komunikace při stání, tak je na řídící lokomotivě zablokován tah. Důvodem k zablokování tahu je nemožnost rozlišení poruchy WTB komunikace od běžného odpojení řízené lokomotivy. Reakce lokomotiv na ztrátu WTB komunikace je rozdílná během jízdy a při stání: a) během jízdy bude ztráta komunikace pouze signalizována na řídící lokomotivě na obrazovce Základní diagnostika P3. Na řízené lokomotivě dojde k bezpečnostnímu vypnutí. Po zastavení je na řízené lokomotivě automaticky vypnut odpojovač baterie a lokomotiva přejde do stavu Nečinná lokomotiva. b) při stání bude po ztrátě komunikace zablokována jízda na řídící lokomotivě. Jízda bude povolena potvrzením ochran na řídící lokomotivě (viz. kap ) nebo obnovením komunikace. Řízená lokomotiva při ztrátě komunikace přejde do režimu průchod strojovnou a bude zabrzděna. Strojvedoucí řídící lokomotivy musí před další jízdou zkontrolovat, že řízená lokomotiva je buď mechanicky odpojena od vlaku nebo odbrzděna a připravena pro vlečení jako nečinná (jako vagón) nebo obsazena strojvedoucím a provozována jako Nevedoucí lokomotiva.

205 Strana 205/ Řídicí lokomotiva (Leader) Příprava řídící lokomotivy pro vícečlenné řízení Na řídící lokomotivě není zapotřebí žádných zvláštních úkonů pro běžný provoz s vícečlenným řízením. Přepínač provozního režimu S137 musí být v poloze. Tato poloha slouží i pro provoz jednoho samotného vozidla. Přepínač je umístěn na mezistěně stanoviště 1 a označen symbolem. Lokomotiva může být řídící pokud není porucha komunikace MVB a není porucha řídícího počítače a není porucha CMOS paměti. Všechny tyto poruchy jsou indikovány ikonami na Základní obrazovce P3. Obr. 117: Přepínač režimu MASTER, SLAVE a AKTIVNÍ ODSTAVENÍ S Blokování povelů pro řízenou lokomotivu Spojením kabelů s jinou lokomotivou, která bude v režimu Řízená, dojde k navázání komunikace a automatickému zobrazení obrazovky Řízená lokomotiva P98 se SW tlačítky pro blokování některých povelů pro řízenou lokomotivu. Výchozí nastavení tlačítek je takové, aby pro běžný provoz nebyla nutná žádná manipulace (viz. Obr. 118). Nastavení tlačítek je uchováno v paměti řídícího počítače i v případě vypnutí odpojovače baterie. Obrazovka Řízená lokomotiva P98 automaticky zmizí pokud dojde k odbrzdění střadačové i tlakové brzdy na řízené lokomotivě.

206 Strana 206/272 Obr. 118: Obrazovka. P98 Řízená lokomotiva Pomocí SW tlačítek lze ovládat na řízené lokomotivě následující funkce: a) Zapnutí řízení na řízené lokomotivě Stiskem SW tlačítka Zapnutí řízení bude povoleno/zakázáno zapnutí řízení na řízené lokomotivě. Povolením zapnutí řízení bude na řízené lokomotivě zapnut odpojovač baterie a napájeno řízení. Pomocným kompresorem bude automaticky v přístrojovém vzduchojemu zajištěn tlak pro zvednutí sběračů. Pomocný kompresor je ovládán pouze tlakovým spínačem ( S522) v obvodu přístrojového vzduchojemu. Zákazem zapnutí řízení dojde současně k bezpečnostnímu vypnutí řízené lokomotivy. b) Zapnutí vysokého napětí na řízené lokomotivě Povolením zapnout vysoké napětí (pomocí SW tlačítka na obrazovce P98) bude řízené lokomotivě povoleno Připojení k troleji. Po povelu k uvedení lokomotivy do provozu (zvednout sběrač, zapnout hlavní vypínač) bude řízená lokomotiva automaticky uvedena do stejného

207 stavu jako řídící. Veškeré další ovládání všech spojených lokomotiv je společné a shodné s ovládáním samostatné lokomotivy. Zákazem vysokého napětí řízené lokomotivy dojde ke stažení sběračů a vypnutí hlavního vypínače na řízené lokomotivě. Pokud byl v okamžiku zákazu VN nabit filtr, tak bude povoleno doplňování filtru při rychlosti > 20 km/h. Důsledkem je, že EDB bude funkční a energie bude mařena v brzdovém odporníku. Při rychlosti > 20 km/h bude napájena vlastní spotřeba lokomotivy (čerpadla, topení, klimatizace) a dobíjena baterie. c) Zapnutí topení na řízené lokomotivě Stiskem SW tlačítka Zapnutí topení bude povoleno/zakázáno zapnutí stykače topení (-K85) na řízené lokomotivě. Při použití vícečlenného řízení je výrobcem doporučeno použít pro napájení topení vlaku řídící lokomotivu. Vlastní ovládání topení vlaku je ve všech případech stejné jako při ovládání samostatné lokomotivy (předvolba systému topení vlaku atd.). Další popis ovládání topení vlaku na řízené lokomotivě je uveden v kap d) Zapnutí pískování na řízené lokomotivě Stiskem SW tlačítka Zapnutí pískování bude povoleno/zakázáno pískování na řízené lokomotivě. Veškeré další ovládání všech spojených lokomotiv je společné a shodné s ovládáním samostatné lokomotivy. e) Povolení jízdy zabrzděné soupravy V případě, že na řídící lokomotivě je signalizováno, že některé vozidlo (může to být i vagón vybavený gateway) nemá odbrzděnu střadačovou nebo ruční brzdu a jedná se o falešné hlášení vyvolané závadou na vlaku, je možné povolit/blokovat jízdu se soupravou stiskem tlačítka na obrazovce Řízená lokomotiva P98. Lo CZ Strana 207/272 Před použitím tlačítka Povolení jízdy zabrzděné soupravy zkontrolujte, zda jsou na soupravě všechny brzdy odbrzděny.

208 Strana 208/ Řízená lokomotiva (Traction follower) Na řízeném vozidle musí být před uvedením do provozu provedena kontrola podle kapitoly 7.1. Prohlídka musí být provedena: a) při převzetí odstavené lokomotivy (sestavy lokomotiv), b) v konečné stanici vlaku nebo nejméně každých 8 hodin, c) po srážce s předmětem na trati (větve, zvíře, atd.). Pro uvedení lokomotivy do stavu Řízená jsou nutné následující úkony: a) stisknout tlačítko průchod strojovnou S285 ( S286); b) vypnout spínač řízení S101 ( S102); c) přepnout přepínač provozního režimu S137 do polohy 2 (řízená lokomotiva); d) uzavřít kohout VZ (případně uzavřít kohout brzdiče BSE SQ2 a otevřít KP/HP viz poznámka níže); e) všechny ovladače přídavné brzdy musí být v poloze O2 (ODBRZDIT); f) nastavit nouzovými přepínači S205 až S209 příslušnou návěst vnějšího osvětlení; g) ostatní ovladače musí být v těchto polohách: ovladač sběračů S125 (-S126) a pro ovladač VN S121 (-S122) v poloze DRŽET STAV, přepínač režimu jízdy S111 ( S112) v poloze MAN, HJP S103 ( S104) v poloze VÝBĚH, přepínač směru S107 ( S108) v poloze 0). Přepnutí lokomotivy do stavu Řízená je možné provést stejným způsobem jako Průchod Strojovnou. Nutnost uzavření kohoutu brzdiče BSE ( SQ2) a otevření kohoutu KP/HPzávisí na předpisech provozovatele. Pokud je lokomotiva řízená, tak řídící systém automaticky zavede závěr brzdiče BSE. Pokud nejsou tyto kohouty uzavřeny, tak může nastat komplikace v případě ztráty WTB komunikace nebo poruchy řízené lokomotivy. Nejsou li uzavřeny kohouty a na řízené lokomotivě je vypnuto řízení, tak je trvale odvětráno hlavní potrubí. Pokud jsou kohouty

209 Strana 209/272 uzavřeny může být lokomotiva dálkově nebo automaticky vypnuta a vlečena jako vagón (brzděna v režimu P ). Výrobce lokomotivy doporučuje zavírat kohouty při jízdě s vlakem. Při objíždění soupravy nebo jiném posunu není nutné kohouty zavírat. Pokud jsou řídící a řízená lokomotiva propojeny napájecím potrubím (žlutým), tak může být kohout KP/HP uzavřen. Pokud jsou obě lokomotivy propojeny pouze hlavním potrubím (červeným), tak musí být kohout KP/HP otevřen. Lokomotiva může přejít do režimu Řízená pouze v případě, že řídící systém je schopen bezpečně přenášet a vyhodnocovat data oběma směry: a) vlaková komunikace WTB pracuje správně; b) verze SW obou vozidel je kompatibilní; c) není kolize řízení spínače řízení jsou vypnuty S101, -S102; d) gateway pracuje správně (alespoň jeden kanál); e) není porucha CMOS paměti řídícího počítače; f) není porucha řídícího počítače nebo jejich kolize. Přepnutím lokomotivy do režimu Řízená polohou 2 na přepínači režimů S137 bude připnuto napájení gateway přímo na baterii. Tím je zajištěno, že lokomotivu je možno uvést z provozu i do provozu prostřednictvím vícenásobného řízení. Výrobce lokomotivy doporučuje, aby doba uvedení z provozu prostřednictvím vícenásobného řízení nepřekračovala 12 hodin. Doba omezení je limitována výdrží lokomotivní baterie. Při odstavení lokomotivy prostřednictvím vícenásobného řízení postupujte podle předpisu provozovatele. Odběr gateway je maximálně 2 A.

210 Strana 210/272 Obr. 119: Obrazovka Řídící signály z vlaku P Vlastnosti lokomotiv při vícečlenném řízení Brzdy Na řízené lokomotivě je automaticky zaveden závěr brzdiče BSE a přerušeno napájení brzdového ventilu a odbrzďovacích ventilů (přebití, švih) brzdiče BSE. Zajišťovací a střadačová jsou na řízené lokomotivě ovládány stejně jako na samostatné lokomotivě. Doplňková brzda má na řízené lokomotivě stejnou funkci jako na samostatné lokomotivě. Přídavná brzda není ovládána prostřednictvím vícečlenného řízení. Na řízené lokomotivě musí být všechny ovladače přídavné brzdy ( S105, S106, S109, S110) musí být v odbrzďovací poloze. Tím je zajištěno napájení odbrzďovacího ventilu přídavné brzdy a odvětrání případných netěsností. Pokud nejsou všechny ovladače přídavné brzdy v odbrzďovací poloze, tak dojde při překročení rychlosti 10 km/h k zásahu ochrany brzdy. V případě, že je na řídicí lokomotivě zabrzděna lokomotivní brzda (střadačová nebo přídavná při v > 50 km/h), tak je zablokována tažná síla všech řízených lokomotiv.

211 Strana 211/272 Při jízdě v Rakousku nebo Německu je brzdná síla EDB omezena na cca 116 kn tak, že výsledná brzdná síla je < 240 kn se započtením jízdních odporů dvou lokomotiv Hlášení stavu brzd a ochrany Na řídící lokomotivě je hlášeno Řízené vozidlo není odbrzděno je hlášeno ikonou Základní obrazovce P3, pokud: na a) na řízeném vozidle není odbrzděna střadačová nebo ruční brzda a hlavní jízdní páka je v poloze SOUHLAS; b) tlaková brzda na řízeném vozidle účinkuje tlakem > 0,3bar v brzdovém válci a řídící lokomotiva je odbrzděna; c) na řídícím vozidle je zásah ochran brzdy, současně je na řídícím vozidle vypuštěno hlavní potrubí; d) po spojení kabelu WTB komunikace nebyla odbrzděna průběžná brzda; Pokud bude hlášení aktivní, tak ověřte, zda hlášení není vyvoláno činností doplňkové brzdy na řízené lokomotivě. Ověření lze provést podle hodnoty skutečné brzdné síly vůči poměrnému tahu na Základní obrazovce P1 nebo na obrazovce Řízené lokomotivy P122. V případě výpadku EDB na řízené lokomotivě bude její chybějící účinek nahrazen kotoučovou brzdou lokomotivy. Při delším brzdění může dojít k tepelnému přetížení brzdových kotoučů. V takovém případě používejte pro udržování rychlosti ze spádu nebo snižování rychlosti výhradně průběžnou brzdu. V následující stanici s pravidelným pobytem na řízené lokomotivě vypněte EDB nebo zavřete kohouty doplňkové brzdy KP/D1 a KP/D2. Hlášení Řízené vozidlo není odbrzděno může být aktivováno také vagónem vybaveným gateway. Zejména se jedná o případ poruchy nebo zneužití ruční brzděna vagónech nebo přebití brzdového rozvaděče. V případě této signalizace postupujte podle předpisu o brzdění. Pokud řízená lokomotiva nebo vagón hlásí, že není odbrzděna střadačová nebo ruční brzda, tak je blokována jízda na řídícím i řízeném vozidle. Pokud by nebyla odbrzděna

212 Strana 212/272 střadačová nebo ruční brzda při rychlosti > 10 km/h, tak je vypuštěno hlavní potrubí. Pro případ poruchy nebo falešné indikace, lze blokování přemostit stisknutím tlačítka na obrazovce Řízená lokomotiva P98. Před použitím tlačítka zkontrolujte, že jsou všechny brzdy skutečně volné. Vypnutím střadačové brzdy (potvrzením tlačítkem na obrazovce Brzdy P94 podle kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) bude do řídící lokomotivy signalizován stav odbrzděno. brzdy. V případě oteplení brzdových kotoučů o 350 K proti teplotě okolí dojde k zásahu ochrany Při zásahu ochrany brzdy řízená lokomotiva vyšle signál s požadavkem na rychlobrzdu na řídící vozidlo, které zajistí odvětrání hlavního potrubí (lokomotiva 109E) nebo bude informovat strojvedoucího (podle provedení řídícího vozidla). Důvodem je, že řízená lokomotiva nemůže sama odvětrat hlavní potrubí ventilem rychlobrzdy pokud je uzavřen kohout SQ2 brzdiče BSE Silové obvody a trakce Ovládání sběračů a uvedení lokomotivy do provozu je při vícečlenném řízení stejné jako u samostatné lokomotivy. Při projíždění neutrálních úseků a dělení trakčního napájecího systému mějte na paměti vzdálenost řízené lokomotivy. V případě, že řízená lokomotiva nebyla uvedena do provozu na povel z řídící lokomotivy, bude zobrazeno souhrnné chybové hlášení Řízená lokomotiva není v provozu. V tomto případě se pokuste uvést řízenou lokomotivu do povozu standardním způsobem (opakovaným použitím START VN nebo ZVEDNI SBĚRAČ, popřípadě VYPNI HV A STÁHNI SBĚRAČ). V případě neúspěchu zakažte zapnutí řízení řízené lokomotivě na obrazovce Řízená lokomotiva P98 a lokomotiva přejde do stavu Nečinná vlečená lokomotiva nebo se pokuste zjistit příčinu přímo na řízené lokomotivě.

213 Strana 213/272 Při jízdě s vícečlenným řízením věnujte zvýšenou pozornost uvádění lokomotiv do provozu. Sběrač zadní lokomotivy se ještě může nacházet před neutrálním úsekem nebo dělením trakčních napájecích systémů Ovládání sběračů Zvednutí a stažení sběračů je ovládáno z řídící lokomotivy pomocí přepínače sběračů S125 (-S126). Řídící lokomotiva vysílá pouze požadavek na automatické zvednutí sběračů. V případě jiného požadavku je nutno provést volbu sběrače na obrazovce sběrače P93 příslušné lokomotivy (viz ). Pokud řídící vozidlo (jiná lokomotiva nebo řídící vůz) umožňuje zadání požadavku na zvednutí předního nebo zadního sběrače, tak bude řízenou lokomotivou akceptován. Řízená lokomotiva si automaticky nastaví ochrany omezení proudu troleje pro aktuálně zvednutý sběrač. Pro volbu sběračů (přední, zadní, střídavý, stejnosměrný) postupujte podle předpisů provozovatele a správce infrastruktury! Výrobce lokomotivy doporučuje používat automatickou volbu. Z pohledu lokomotivy 109E samotné je uspořádání sběračů na střeše takové, že i při jízdě dvou lokomotiv za sebou bez ohledu na jejich postavení je splněna podmínka TSI bod na vzdálenost po sobě jdoucích sběračů 8 m. Při spojení dvou lokomotiv 109E je vzdálenost mezi osami sběračů 8,845 m. V případě poškození sběrače na řízené lokomotivě bude automaticky stažen zásahem ADD (Automatic Drop Device). Po potvrzení poruch bude automaticky odpojen odpojovačem sběrače. Pokud je automatický režim sběračů, tak bude automaticky zvednut náhradní sběrač. Postupujte podle předpisů pro případ poškození sběrače.

214 Strana 214/ Ovládání vysokého napětí Hlavní vypínače jsou zapínány postupně s 2 s zpožděním od řídící lokomotivy. Důvodem je snížení namáhání napájecí stanice proudovým rázem při magnetizaci transformátoru (na AC systému) a nabíjení filtru (na DC systému) Řízení trakce Řízení tažné a brzdné síly EDB je při vícečlenném řízení stejné jako jízda se samostatnou lokomotivou ve všech režimech (MAN, AUT, CB). Celková tažná síla (součet všech lokomotiv ve vlaku) je zobrazena na ukazateli tažné síly na Provozní obrazovce P1. Při rozjezdu pečlivě sledujte maximální tažnou sílu na Provozní obrazovce P1, aby nedošlo k přetržení vlaku. V režimu AUT je možné nastavit omezení tažné síly na hodnotu 60% pro 2 lokomotivy typu 109E a maximální tažnou sílu 350kN. Pokud řízená nevyvíjí tažnou sílu, tak je zobrazeno hlášení Řízená lokomotiva netáhne s ikonou. Pokud není z předchozích událostí důvod zřejmý, tak zadejte VÝBĚH a případně potvrďte poruchy Jízda s řídící lokomotivou mimo provoz V případě poruchy řídící lokomotivy je možné pokračovat v jízdě pouze s řízenou lokomotivou. V případě, že na řízené lokomotivě lze nabít (nebo zůstává nabit) filtr, tak není doba jízdy v tomto režimu omezena. Energie pro nabíjení baterie a klimatizaci strojvedoucího je doplňována z kinetické energie při rychlosti > 20 km/h. V opačném případě je doba jízdy omezena výdrží baterie a strojvedoucího. Důvodem je, že není možné zajistit energii pro nabíječ a hlavně pro topení a klimatizaci na stanovišti strojvedoucího. Pro jízdu s řídící lokomotivou mimo provoz přepněte na obrazovce Sběrače P93 odpojovače sběračů Q03 a Q04 do polohy vypnuto nebo uzavřete kohouty obou sběračů S431 a S432.

215 Strana 215/272 V průběhu jízdy občas dojde k samovolnému poklesu tažné síly. To je způsobeno příliš intenzivním doplňováním filtru, kdy už je pohonem hlášeno brzdění. Centrální regulátor vozidla situaci vyhodnotí jako chybu a začne snižovat požadovaný poměrný tah. Jedná se o bezpečnostní funkci systému. Pokud tato vlastnost způsobuje podélné kmitání vlaku nebo jinak obtěžuje, tak vypněte topení a klimatizaci na neaktivním stanovišti, jističe chlazení trakčních motorů F22, -F23, F24 (ne F21), případně jedno čerpadlo transformátoru F37 nebo F38 (ne obě) Topení vlaku Při použití vícečlenného řízení je výrobcem doporučeno použít pro napájení topení vlaku řídící lokomotivu. Vlastní ovládání topení vlaku je ve všech případech stejné jako při ovládání samostatné lokomotivy (předvolba systému topení vlaku atd.). Zapnutí stykače topení K85 na řízených lokomotivách je zpožděno o 2 s od vyslání požadavku z důvodu funkce detektorů napětí na průběžném vedení elektrického napájení vlaku (mají napájecí stojany a některé zahraniční lokomotivy). V případě, že není technicky možné zajistit napájení z řídící lokomotivy nebo je to v rozporu s předpisy, platí, že topení vlaku bude zapnuto na lokomotivě, kde je zapnut bezpečnostní spínač S127 ( S128) (klíč topení). Na řízené lokomotivě je akceptováno zapnutí bezpečnostního spínače pouze z mezistěny 1. stanoviště. Pokud je na řídící lokomotivě zakázáno Zapnutí topení vlaku na řízené lokomotivě na obrazovce Řízená lokomotiva P98, tak na řízené lokomotivy není vyslán signál k zapnutí topení vlaku. Bezpečnostní spínač topení S127 ( S128) nesmí být zapnut na více lokomotivách současně pokud jsou lokomotivy spojeny pomocí průběžného kabelu elektrického napájení vlaku. Pokud by byl zapnut na více lokomotivách současně, může dojít k paralelní cestě proudu trakčního vedení přes kabel napájení topení vlaku a častému zásahu ochran topení vlaku.

216 Strana 216/272 V případě vlaku složeného ze dvou vratných souprav může být průběžný elektrický kabel napájení vlaku každé jednotlivé vratné soupravy napájen ze svojí lokomotivy. V tomto případě nesmí být propojen průběžný kabel elektrického napájení vlaku mezi jednotlivými vratnými soupravami spojenými do vlaku. Tento případ provozu musí být v souladu s platnými národními předpisy. Pokud je na řízené lokomotivě sepnut stykač topení vlaku K85, je na řídící lokomotivě zobrazeno upozorňující hlášení Řízená lokomotiva napájí vlak (topení) s ikonou. Pokud je z řízených vozidel hlášeno Topení vlaku blokováno po zkratu s ikonou, znamená to, že na řízená lokomotiva detekovala zkrat topení vlaku nebo některé jiné vozidlo hlásí, že elektrické topení vlaku je uzemněno. V tomto případě je blokováno zapnutí stykače topení vlaku K85 na řídící lokomotivě i povel pro řízenou lokomotivu k zapnutí stykače topení. Po zkratu topení vlaku je na řízené lokokomotivě po dobu 1 min hlášeno do řídícího vozidla, že elektrické topení vlaku je uzemněno. Za napájení vlaku je zodpovědný strojvedoucí řídící lokomotivy Požární signalizace Požární signalizace je společná pro řízenou lokomotivu i pro vagóny vybavené gateway ikonou, doprovázenou zvukovým signálem trvajícím 30 s. Řízená lokomotiva hlásí tímto signálem společně požár, kouř i poruchu požární signalizace. V případě této signalizace zachovejte klid a postupujte podle instrukcí v kapitole V případě poruchy požární signalizace na řízené lokomotivě je řízená lokomotiva považována za vozidlo bez požární signalizace. V takovém případě podle platného předpisu pro tento případ. Pokud takový předpis neexistuje, tak lokomotiva nesmí být používána jako řízená.

217 Strana 217/ Ostatní funkce Na vnitřní i vnější osvětlení lokomotivy nemá vícenásobné řízení žádný vliv. Před opuštěním řízené lokomotivy je nutno vypnout vnitřní osvětlení a případně nastavit návěstní světla. Návěstní světla musí být nastavena prostřednictvím nouzových přepínačů (konec vlaku, posun) podle kapitoly Topení a klimatizace jsou také ovládány místně. V případě řízení teploty na stanovišti postupujte podle místních předpisů. Výrobce doporučuje vypnutí jednotky HVAC, topení stupínku a vyhřívání čelního skla.

218 Strana 218/ Odstavení lokomotivy Aktivní odstavení Režim Aktivního odstavení je provozní režim, který umožňuje bezpečné stání lokomotivy připojené k trolejovému napětí bez přítomnosti obsluhy. Režim Aktivního odstavení zajišťuje napájení vlakové soupravy elektrickou energií a vzduchem. Místo a podmínky pro použití tohoto režimu musí být stanoveny přepisem provozovatele a infrastruktury. Výchozím stavem pro nastavení režimu Aktivního odstavení je lokomotiva uvedená do provozu a souprava zajištěna proti samovolnému pohybu podle místních předpisů (střadačovou brzdou nebo zarážkami). Přepnutí do režimu aktivního odstavení je indikováno ikonou na displeji. Je možné aktivovat tyto režimy aktivního odstavení: a) krátkodobé místní aktivace pouze přepínačem provozního režimu -S137 přepnutím do polohy AO. VZ MIREL je v provozu a tlak v hlavním potrubí nastaví strojvedoucí podle potřeby. Tento režim je určen pro případy, kdy by vypnutí VZ komplikovalo uvedení lokomotivy do provozu z důvodu opakování testu D1; b) dlouhodobé místní aktivaci přepínačem provozního režimu S137 přepnutím do polohy AO a následným vypnutím spínače řízení -S101 ( S102). VZ MIREL je vypnut a hlavní potrubí je odvětráno brzdičem BSE. Po zrušení aktivního odstavení je nutno provést test D1 VZ MIREL; c) dálkové umožňuje zavedení aktivního odstavení z kteréhokoliv stanoviště na všech vozidlech ve vlaku (řízených lokomotiv). Tento režim je zaveden pokud jsou HJP S103, S104 v poloze VÝBĚH, zabrzděna střadačová brzda, přepínače směru -S107, -S108 v poloze 0 a vypnuty oba spínače řízení S101, S102.

219 Strana 219/272 Přepnutím přepínače S137 do polohy 2 (Řízená lokomotiva) dojde k vypnutí VZ MIREL. Po vypnutí spínače baterie S140 bude lokomotiva připravena k případnému ovládání z jiného vozidla. VZ LZB/PZB, VZ SHP a SIFA zůstávají zapnuté ve všech režimech aktivního odstavení a nevyžadují žádnou obsluhu. Přepnutím do režimu Aktivního odstavení bude automaticky zajištěno: a) bezpečně zablokována činnost trakčních střídačů; b) ovládání sběračů je popsáno v kapitole ; c) hlavní kompresor pracuje v režimu AUTOMATICKY ; d) aktivně držena nulová rychlost; e) při pohybu aktivována houkačka; f) aktivováno zapnutí topení a klimatizace na stanovištích v určený čas. V režimech aktivního odstavení, které jsou aktivovány polohou AO přepínače S137 je navíc zajištěno zavedení plného účinku přídavné brzdy a aktivovány vnější tlačítka bezpečnostního vypnutí. V režimu Aktivního odstavení je v hlavním potrubí udržován tlak, který byl v hlavním potrubí v okamžiku aktivace režimu Aktivního odstavení. Stejně jako v ostatních režimech se také v režimu Aktivního odstavení projeví následující vlastnost brzdiče BSE: a) v případě, že je průběžná brzda zcela odbrzděna, je v hlavním potrubí udržován tlak 5 bar po neomezeně dlouhou dobu (pokud je zajištěn napájecí tlak brzdiče BSE z hlavních vzduchojemů); b) v případě, že je průběžná brzda zabrzděna, tlak v hlavním potrubí může postupně klesat vlivem netěsností v obvodu řídícího vzduchojemu BSE. Úbytek tlaku v hlavním potrubí způsobený

220 netěsností hlavního potrubí je průběžně doplňován na úroveň tlaku v řídícím vzduchojemu brzdiče BSE. Lo CZ Strana 220/272 V případě dálkového nebo dlouhodobého aktivního odstavení (vypnuty spínače řízení) při vícečlenném řízení výrobce doporučuje snížit tlak v hlavním potrubí pod 1 bar. V případě nevyžádaného přerušení hlavního potrubí lokomotiva automaticky odvětrá řídící vzduchojem brzdiče BSE, aby nedocházelo ke zbytečnému doplňování netěsného hlavního potrubí. Rozhodná hodnota netěsnosti potrubí je vyhodnocena při rozdílu tlaku mezi HP a řídícím vzduchojemem větším než 0,8 bar. Napájení topení vlaku musí být zapnuto standardním způsobem popsaným v kapitole V případě výpadku trolejového napětí dojde k odpojení lokomotivy od troleje, ale sběrače zůstanou zvednuty. Případný zásah přepěťové ochrany je automaticky kvitován a sběrače jsou automaticky zvednuty. Pokud se trolejové napětí objeví do 10 min, bude lokomotiva automaticky uvedena do provozu. Počet automatických uvedení do provozu je omezen na 3 pokusy. Pokud trolejové napětí není přítomno déle než 10 min nebo dojde k překročení počtu neplatných pokusů řídící systém lokomotivy stáhne sběrače, automaticky odvětrá hlavní potrubí. Pokud jsou vypnuty oba spínače řízení S101, S102 (dlouhodobé nebo dálkové aktivní odstavení), tak je po dalších dvou minutách vypnut řídící systém. Lokomotiva je odstavena Odstavení lokomotivy Pro odstavení je třeba provést následující úkony: a) stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí; b) vynulujte údaje v tachografu (tlačítkem na obrazovce Údaje o vlakup2); c) zabrzděte průběžnou brzdou vypusťte hlavní potrubí; d) zabrzděte střadačovou brzdu; e) uzavřete kohouty k brzdovým válcům S420 (SQ4), S421 (SQ5); f) uzavřete kohout VZ Y107 a kohout brzdiče SQ2;

221 Strana 221/272 g) vypněte řízení; h) vypněte odpojovač baterie; i) zamkněte lokomotivu; j) zkontrolujte, zda je lokomotiva zajištěna střadačovou brzdou podle indikátorů na bočnici lokomotivy a zda střadačová brzda není nouzově odbrzděna. Při odchodu z lokomotivy vyprázdněte ledničku. Provozní nebo jiné předpisy (např. provozní řád lokomotivního depa) mají vždy přednost. Při odstavování lokomotivy po ukončení jízdy nebo po vlečení brzděné lokomotivy zkontrolujte, zda není střadačová brzda nouzově odbrzděna podle kap (nesmí být vysunuty indikační čepy). Pokud je střadačová brzda nouzově odbrzděná, zajistěte lokomotivu proti pohybu zarážkou.v případě, že předpisy předepisují další způsoby zajištění proti samovolnému pohybu, platí vždy přísnější požadavek. V zimním období vypusťte vodu z vodního hospodářství (zásobní i odpadní vodojem) podle interních nařízení provozovatele lokomotivy. Pokud je při odstavování lokomotivy aktivní VZ LZB/PZB, tak před vypuštěním hlavního potrubí nastavte směr 0. Tím dojde k automatickému uzavření kohoutu VZ LZB/PZB A407.J. V ostatních případech nechte kohout ve stávajícím stavu. Kohout VZ LZB/PZB A407.J je automaticky uzavřen, pokud je čtyřhran v poloze 0 (viz. Obr. 14). Pro odstavení lokomotivy není nutné vypínat žádné jističe Vlečení lokomotivy Obecné pokyny pro vlečení lokomotivy: a) uzavřete a zajistěte všechny skříňky; b) zajistěte volné předměty proti pohybu;

222 Strana 222/272 c) proveďte vizuální prohlídku vnější části vozidla (pojezd, kabeláž podvozku, pružiny, tlumiče). V případě nalezení závady postupujte podle předpisu provozovatele. V případě, že nechcete plnit vzduchojemy vlečené lokomotivy, zavřete kohout (14) mezi napájecím potrubím a vzduchojemem. Elektrické napájení vlaku bude průchozí a nezkratované Vlečení brzděné lokomotivy Pokud je lokomotiva odstavena podle kap. 16.2, tak je nutné: a) otevřít kohouty brzdových válců S420 (SQ4), S421 (SQ5); b) otevřít kohout napájení brzdy z hlavního potrubí KP/HP. Pokud je vypnutý odpojovač baterie Q101 a je tlak v hlavním potrubí zvýšen nad 2,5 bar, tak je střadačová brzda automaticky odbrzděna pomocí relé odbrzdění při vlečení K269. Lokomotiva je brzděna v režimu P a protismyk je funkční. Poklesem tlaku v hlavním potrubí pod 2,5 bar je přerušeno napájení ventilů střadačové brzdy a střadačová brzda je automaticky zabrzděna. Pokud je zapnutý odpojovač baterie Q101, tak nelze odbrzdit tlakovou i střadačovou brzdu zvýšením tlaku v hlavním potrubí nad 2,5 bar. Jistič protismyku F221 musí zůstat zapnutý pro případ vlečení nečinné lokomotivy. Jistič sítě I F195 musí zůstat zapnutý z důvodu ovládání brzd při vlečení lokomotivy. Napětí baterie musí být > 19 V. V průběhu vlečení musí být hodnota napětí baterie kontrolována (při napětí baterie minimálně 21 V každých 6 hodin, při napětí baterie pod 21 V každé 3 hodiny). V případě poklesu napětí pod 19 V je nutné vléct lokomotivu jako v režimu Nouzového vlečení nebrzděné lokomotivy (viz. kap ).

223 Strana 223/ Vlečení nebrzděné lokomotivy Pokud je lokomotiva odstavena podle kap. 16.2, tak nejsou nutné žádné další manipulace pro vlečení nebrzděné lokomotivy Nouzové vlečení nebrzděné lokomotivy Nouzové vlečení lokomotivy použijte v případě že: a) napětí lokomotivní baterie je menší než 19 V; b) nelze odbrzdit střadačovou brzdu; c) nelze odbrzdit tlakovou brzdu; d) nelze naplnit hlavní nebo napájecí potrubí (netěsnost v lokomotivě). Při nouzovém vlečení nebrzděné lokomotivy proveďte tyto manipulace: a) uzavřít kohouty střadačové brzdy obou podvozků -KP/BV1, - KP/BV2 a nouzově odbrzděte střadačovou brzdu pomocí čtyřhranu vně lokomotivy (viz. kap ); b) uzavřete kohouty na rámu brzdiče: -SQ2 a -SQ3 na brzdiči BSE; brzdových válců -S420 (SQ4), -S421 (SQ5); kohout KP/HP; c) zavřete kohout VZ; d) zavřete kohout (14) mezi napájecím potrubím a vzduchojemem Zajištění oken a dveří Uzamčení dveří je signalizováno vodorovnou polohou červeného indiátoru zámku dveří. Správně uzavřená okna jsou zajištěna zajišťovací klikou ve svislé poloze a zacvaknutím aretačního tlačítka. Kontrolu dveří a oken proveďte fyzickým přezkoušením. Dveře lze uzavřít již zamčené. Nezapomeňte klíče uvnitř vozidla. Výrobce doporučuje poslední dveře zamykat klíčem.

224 Strana 224/272 Obr. 120: Správná poloha uzavření zámků Konzervace lokomotivy > 14 dní Konzervaci lokomotivy proveďte v případě, kdy lokomotiva není schopna provozu z důvodu závažné poruchy nebo havárie. V tomto případě je nutno splnit všechny body pro odstavení lokomotivy. Navíc je nutno odpojit lokomotivní baterii pomocí ručních odpojovačů umístěných v bateriových boxech. Každá z baterií má svůj ruční odpojovač. Odpojovač je rozpojen posuvným pohybem za červené táhlo směrem dovnitř. Konektor se nerozpojuje. Obě části konektoru zůstávají ve vodícím ústrojí. Obr. 121: Odpojovač bateriových skupin V případě zakonzervované lokomotivy je nutno 1 x měsíčně zkontrolovat napětí baterie. V případě, že je napětí baterie nižší než 19 V, je nutno baterii dobít. Na lokomotivě je olověná gelová baterie. Pokud je baterie skladována vybitá pod 80 % jmenovité kapacity, dojde k postupnému trvalému snižování její kapacity vlivem usazování oxidů olova. Pokud je baterie vybitá pod 80 % jmenovité kapacity, může v mrazu dojít k jejímu trvalému poškození (zamrznutí vlivem snížené kyselosti). Lokomotivou je nutno pohnout 1 x za měsíc cca o 1 m, aby nedošlo k otlačení ložisek (nápravových, v převodovce a v trakčních motorech).

225 Strana 225/ Nouzové ovládání přístrojů a zálohování pomocných pohonů Ruční nouzové ovládání přístrojů Střešní odpojovače Q03, Q04 a uzemňovač Q38 Pokud nelze ovládat střešní přístroje z důvodu porouchaného ovládání, lze tato zařízení ovládat ručně. Ovládání je možné ve střední části strojovny, kde je přístupné ovládání mechanismu přístrojů. Ovládání je možné speciálním pákovým klíčem se čtyřhranem, který se vkládá na čtyřhranný trn mechanismu. Polohy jsou označeny 0 odpojeno, 1 zapojeno a pro DC uzemňovač ZEM uzemněno a 1 odzemněno. Klíč je součástí výbavy vozidla. Musí být ovšem funkční koncové spínače, které kontrolují správnost polohy zařízení. Obr. 122: Střešní přístroj Q38 Před zahájením těchto činností vždy uzavřete kohout pro přívod vzduchu. Hrozí nebezpečí vážného zranění vlivem zpětného rázu. Takto ovládané zařízení slouží pouze pro dojezd vozidla do nejbližší stanice. Nelze přejíždět izolované úseky, změny napájecích stanic a změny napájecích systémů. Výrobce tento postup nedoporučuje.

226 Strana 226/ Přepojovač systému AC/DC a odpojovač podvozkových skupin -Q11 a -Q21 V případě poruchy přepojovače systémů Q11 nebo Q21 (přepojovač zůstane v mezipoloze nebo nelze ovládat z důvodu porouchaného ovládání) lze tato zařízení ovládat ručně. Přepojovače se nacházejí v přístrojových blocích PB1 (prostor +44) a PB2 (prostor +55) ve strojovně stejně jako ruční zkratovače Q33, Q34. Q11, Q33 ST1 ST2 Q21, Q34 Obr. 123: Umístění přepojovačů -Q11, -Q21 a ručních zkratovačů -Q33, -Q34 V tomto případě proveďte na lokomotivě tyto manipulace: a) Ruční ovládání přepojovače Q11 ( Q21) provádějte na stojící lokomotivě b) Odpojte lokomotivu od VN tlačítkem S123 ( S124) Obr. 124: Tlačítko STOP na pultu S123 ( S124)

227 Strana 227/272 c) Zkratujte filtr příslušným ručním zkratovačem Q33 ( Q34) d) Uzavřete kohout příslušného přepojovače kohout přepojovače -Q11 č , kohout přepojovače -Q21 č Kohout příslušného přepojovače je umístěný pod vlastním přepojovačem. Obr. 125: Kohout přepojovače systémů e) Přepojte příslušný přepojovač ručně do požadované polohy. Ovládání je klíčem se čtyřhranem, kdy poloha I znamená DC, poloha 0 odpojeno a poloha II AC systém. Klíč je součástí výbavy vozidla. Obr. 126: Přepojovač AC / DC Q11 ( Q21)

228 Strana 228/272 Takto ovládané zařízení slouží pouze pro dojezd vozidla do nejbližší stanice. Nelze přejíždět změny napájecích systémů Přepojovač systému AC15 / AC25 -Q05, -Q06 Pokud nelze ovládat přepojovače z důvodu porouchaného ovládání, lze tato zařízení ovládat ručně. Ovládání ovšem vyžaduje činnosti, které nelze provést během krátké doby. Ruční přepojení přepojovače vyžaduje cca 10 minut. Musí se demontovat kryt transformátoru ze spodní části vozidla. Kryt je připevněn imbusovými šrouby a suchým zipem. Po sejmutí krytu je dostupná klička na přepojení přepojovače. Obr. 127: Pohled na zákryt přepojovače AC15 / AC25 Před zahájením těchto činností zajistěte vozidlo proti pohybu uzemněte střešní výzbroj a filtry ručními zkratovači Q33, Q34, Q37 a uzavřete kohouty sběračů. Hrozí nebezpečí vážného zranění vlivem zpětného rázu. Výrobce vozidla důrazně doporučuje, aby tuto manipulaci prováděli pouze osoby, které jsou pro tuto konkrétní manipulaci prokazatelně proškoleny a účinnost školení byla ověřeno praktickou zkouškou.

229 Strana 229/ Poruchy pomocných pohonů Odpojení primárního měniče pomocných pohonů V případě zásah ochrany nebo hlášení poruchy primárního měniče je možné jej odpojit tlačítkem na obrazovce Pohony P92. Před odpojením nebo zapojením musí být provedeno bezpečnostní vypnutí tlačítkem S123 ( S124). Vlastní odpojení trvá cca 3 s. Další provoz lokomotivy je prakticky bez omezení. V případě zvýšeného požadavku na chlazení při plném výkonu odporové brzdy, chodu klimatizace a požadavku na chod hlavního kompresoru může dojít k přetížení a výpadku zbývajícího primárního měniče. V tomto případě vypněte EDB jednoho nebo obou podvozků Porucha střídače pomocných pohonů Na lokomotivě je napájení pomocných pohonů rozloženo podle typů spotřeby na sedm napěťových střídačů 3 x 400 V, 0-50 Hz. Z hlediska zálohování jsou rozděleny na dva okruhy. Jeden střídač v každém okruhu může být zastoupen střídačem určeným pro chlazení EDB. V případě zálohování bude EDB příslušného podvozku vyřazena z činnosti. Její účinek bude nahrazen pneumatickou brzdou. Pro nastavení záložního režimu jsou na rozvaděčích pomocných pohonů umístěny přepínače na ovládání zálohování střídačů pomocných pohonů. Jednotlivé kombinace zálohování jsou barevně rozlišeny. Modrou barvou je označen provozní stav. Rozvaděče jsou umístěny na sloupech chlazení trakčních střídačů. Řídící systém je navržen tak, že při poruše střídače některého ventilátoru chlazení trakčních motorů ( U78) nebo měničových skříní ( U74, U75) není funkce lokomotivy nijak omezena. V případě přehřátí daného uzlu dojde k jeho automatickému odstavení. Výrobce pro doporučuje tento postup: Jeďte do nejbližší stanice, kde je možno zastavit a provést zálohování ve strojovně. Pokud není indikována výstraha teploty, je možná jízda bez omezení. Po rozsvícení výstrahy teploty pouze udržujete aktuální rychlost. Po zprovoznění chlazení zapněte na obrazovce ventilaci ručně dokud nezhasne výstraha teploty. V případě poruchy střídače U79 dojde ke ztrátě napájení oběhových čerpadel transformátoru a měničových skříní a jízda bude zablokována.

230 Strana 230/272 V případě poruchy střídače U76 nebo U77 pro chlazení EDB bude EDB příslušného podvozku zablokována a nahrazena doplňkovou brzdou. Na vhodném místě vypněte EDB příslušného podvozku. Nastavením zálohování pomocných pohonů, vypnutím jističe chlazení EDB nebo vypnutím některého trakčního střídače dojde k automatickému vypnutí EDB příslušného podvozku. Důvodem je ochrana brzdových kotoučů před poškozením vlivem dlouhodobého doplňování brzdného účinku EDB (např. při jízdě ze spádu na AUT). Pokud je vypnuta EDB tak nelze započítat do brzdné váhy hodnoty R+E a P+E! Postupujte podle bezpečnostní poznámky viz. kap Systém zálohování okruhu 1 Obr. 128: Topologie pomocných pohonů okruhu 1

231 PORUCHA STŘÍDAČE MANIPULACE PRVNÍ MANIPULACE DRUHÁ Porucha střídače U79 Střídač napájí vlastní spotřebu ČERVENÁ Přepnout záložní přepínač S79 do polohy ZÁLOŽNÍ REŽIM U79 na panelu rozvaděče +41 Lo CZ Strana 231/272 Vypnout jistič F76 na panelu rozvaděče +52., jistič F46 musí být zapnutý. Porucha střídače U75 Střídač napájí chlazení měničové skříně 1 OKROVÁ Přepnout záložní přepínač S75 do polohy ZÁLOŽNÍ REŽIM měniče 1 U75 na panelu rozvaděče +52 Vypnout jistič F76 na panelu rozvaděče +52, jistič F46 musí být vypnutý. Porucha střídače U74 Střídač napájí chlazení měničové skříně 2 ZELENÁ Přepnout záložní přepínač S72 do polohy ZÁLOŽNÍ REŽIM měniče 2 U74 na panelu rozvaděče +52 Vypnout jistič F76 na panelu rozvaděče +52, jistič F46 musí být vypnutý. Porucha U76 Střídač napájí chlazení EDB 2 Manipulace není vyžadována Manipulace není vyžadována Tab. 16: Manipulace přístrojů při zálohování střídače v okruhu 1

232 Strana 232/ Systém zálohování okruhu 2 Obr. 129: Topologie pomocných pohonů okruhu 2 PORUCHA STŘÍDAČE MANIPULACE PRVNÍ MANIPULACE DRUHÁ Porucha střídače -U78 Střídač napájí chlazení trakčních motorů TYRKYSOVÁ Přepnout záložní přepínač -S78 do polohy ZÁLOŽNÍ REŽIM U78 na panelu rozvaděče +58 Vypnout jistič -F77 na panelu rozvaděče +47, jistič -F47 musí být zapnutý. Porucha střídače -U73 Střídač napájí hlavního kompresoru FIALOVÁ Přepnout záložní přepínač -S73 do polohy ZÁLOŽNÍ REŽIM U73 na panelu rozvaděče +47 Vypnout jistič -F77 na panelu rozvaděče +47, jistič -F47 musí být zapnutý.

233 PORUCHA STŘÍDAČE MANIPULACE PRVNÍ MANIPULACE DRUHÁ Lo CZ Strana 233/272 Porucha -U77 Střídač napájí chlazení EDB 1 Manipulace není vyžadována Manipulace není vyžadována Tab. 17: Manipulace přístrojů při zálohování střídače v okruhu 2

234 Strana 234/ Nouzová jízda Nouzová jízda slouží pro případ jízdy s poruchou elektroniky řídícího systému. V případě požáru lokomotivy použijte nouzovou jízdu až v okamžiku, kdy jízda s řídícím systémem není možná. Pro nouzový výjezd z tunelu nebo mostu v případě požáru lokomotivy vyjeďte na volné prostranství bez ohledu na rozsah požáru nebo poškození lokomotivy nebo vlakové soupravy. Na volném prostranství je snazší evakuace i zdolávání požáru a další zásahy záchranných složek. Nouzová jízda slouží výhradně k uvolnění tratě omezenou rychlostí 50 km/h pouze do nejbližší stanice. Při použití nouzové jízdy nebudou k dispozici údaje o rychlosti, poměrném tahu, napětí troleje aj. Rychlost je nutno udržovat odhadem. Zajištění provozní bezpečnosti jízdy vlaku musí být ošetřeno (stejně jako porucha rychloměru nebo VZ). Pokud není předpisem stanoven postup, výrobce doporučuje nouzovou jízdu nepoužívat. Nouzovou jízdu použijte v těchto případech: a) porucha obou řídicích počítačů, b) porucha některého I/O modulu, c) porucha MVB komunikace. Nouzová jízda nesmí být použita v těchto případech (s výjimkou požáru v tunelu): a) porucha hlavního vypínače Q01 nebo Q02, b) porucha přepojovačů Q05, Q06, Q11, Q21, Q38, Q86, c) opakovaný zásah diferenciální ochrany. Údaje o rychlosti a požití nouzové jízdy jsou zaznamenávány do tachografu.

235 Strana 235/ Postup zavedení nouzové jízdy Obr. 130: Přepínač nouzové jízdy S238 Nouzová jízda bude aktivována přepínačem S238 a potvrzovacím tlačítkem S239 umístěnými na mezistěně prvního stanoviště. Ve vypnuté poloze je přerušeno napájení obvodů určených výhradně pro nouzovou jízdu. Polohy přepínače nouzové jízdy S238 jsou následující: NJ VYPNUTA NJ S PODVOZKEM I a II NJ S PODVOZKEM I NJ S PODOVZKEM II Ve všech polohách NOUZOVÁ JÍZDA přepínače S238 budou napájeny obvody určené výhradně pro nouzovou jízdu a jsou překlenuty výstupy nadřazeného řízení pro ovládání hlavního vypínače. Polohy NOUZOVÁ JÍZDA I. a NOUZOVÁ JÍZDA II. jsou určeny pro nouzovou jízdu s jedním odstaveným trakčním kontejnerem. V každé z těchto poloh je sepnuto jedno z překlenovacích relé K197 nebo K198. Tyto relé zajistí překlenutí HW výstupu pro ovládání střídavého hlavního vypínače na vypnuté měničové skříni. Dále bude příslušným relé odpojeno napájení ovládání linkových a nabíjecích stykačů před vstupem do měničové skříně. V ovládání překlenovacích relé K197 a K198 musí být důsledně odlišena nouzová a normální jízda.

236 Strana 236/272 Před uvedením lokomotivy do provozu v režimu nouzové jízdy je nutno odstavit porouchaný řídící systém vypnutím níže uvedených jističů v prostoru +15. Označení jističe Funkce jističe F220 Napájení 1. řídicího počítače a CRV AVV F224 Napájení 2. řídicího počítače a CRV AVV Tab. 18: Přehled jističů vypnutých při nouzové jízdě Nouzovou jízdu zaveďte následujícím postupem: a) stiskněte tlačítko bezpečnostního vypnutí S123 ( S124); b) radiostanicí informujte výpravčího o nastalé situaci a nutnosti ukončení jízdy vlaku; c) přepínač režimu UIC přepněte do polohy 0; d) přepínačem přepněte předvolbu do potřebné polohy nouzové jízdy; e) stiskněte tlačítko označené symbolem START SOS S239; f) povelem Start vysokého napětí nebo Zvedni sběrač uveďte lokomotivu do provozu; g) Odbrzděte soupravu tlačítkem nízkotlakého přebití; h) Polohou SOUHLAS HJP zadejte tah, aby se vlak začal pomalu rozjíždět (bez prokluzu dvojkolí); i) odhadem dodržujte nízkou rychlost; j) při příjezdu do stanice zajistěte soupravu proti pohybu; k) lokomotivu uveďte do stavu pro vlečení nečinné lokomotivy; l) zapište do Knihy oprav a do Knihy předávky odpovídající záznamy (zejména kilometrickou polohu události a režim jízdy) Vlastnosti nouzové jízdy V případě poruchy některého I/O modulu zajistí řídící systém uvedení lokomotivy do beznapěťového stavu (odpojení od troleje, vybití filtru, stažení sběrače). Pokud se poruchu nepodaří odstranit například restartem sytému, zaveďte nouzovou jízdu s následujícími vlastnostmi: a) linkové a nabíjecí stykače jsou ovládány masterem pohonu; b) hlavní vypínače jsou ovládány přes HW bezpečnostní smyčku;

237 Strana 237/272 c) základní ochrany jsou součástí měničové skříně; d) není možnost změny trakčního napájecího systému; e) EDB je blokována; f) samočinná brzda bude ovládána pouze hardwarově, pro odbrzdění je možno použít tlačítko Nízkotlakého přebití S245 ( S246) nebo SMĚR 0 a HJP SOUHLAS, g) budou zvednuty oba sběrače; h) zadání tahu pouze polohou HJP SOUHLAS (pro nárůst) a JÍZDA (držet stav); i) zadání směru je standardní manipulací, j) chlazení bude mít plný chod; k) kompresor je ovládán pouze v režimu Ručně ; l) topení vlaku není k dispozici; m) při nouzovém brzdění (tlak v HP < 3 bar) dojde k odpojení lokomotivy od troleje. Provozní vypnutí a stažení sběrače je nutno řešit tlačítkem bezpečnostního vypnutí Stop ( S123, S124). Ovladač předvolby sběračů a vypínací polohy ovladače vysokého napětí jsou nefunkční Ovládání sběračů Sběrače jsou ovládány přivedením napětí na ventil sběrače bez kontroly řídící jednotky. Po zadání povelu ZVEDNI SBĚRAČ ovladačem sběračů S125 ( S126) budou zvednuty oba sběrače s konstantní přítlačnou silou 60 N. Po stisknutí tlačítka Stop ( S123, S124) budou sběrače staženy. Na stejnosměrném trakčním napájecím systému používejte zásadně oba sběrače. Na střídavých systémech je povoleno uzavřít kohout jednoho sběrače Změna trakčního napájecího systému Při nouzové jízdě se nepředpokládá možnost změny trakčního napájecího systému. Po zapnutí nouzové jízdy zůstane nastaven stejný trakční napájecí systém jako před poruchou. V případě, že porucha nastane v místě, kde je nutno překonat dělení systému, tak je lokomotiva neschopna a je nutno zavolat pomocnou lokomotivu.

238 Strana 238/ Zadání směru Z přepínačů směru bude veden jeden signál pro směr vpřed a jeden pro směr vzad do obou měničových skříní. Pokud nebude na neaktivním stanovišti přepínač směru v neutrální poloze, dojde ke kolizi směrů. V případě kolize směrů budou zablokovány trakční měniče. Přepnutím přepínače směru v průběhu jízdy nezpůsobí poškození lokomotivy. Dojde pouze k zablokování trakčních střídačů Průběžná brzda Tlak v hlavním potrubí je snižován v polohách HJP BE a BP obvyklým způsobem. Z HJP je možné odbrzdění pouze v poloze SOUHLAS. Při odbrzdění z HJP v poloze SOUHLAS je nutné nastavit směr 0. Pokud není nastaven směr 0, dojde k nárůstu tažné síly proti zabrzděné soupravě. Pro odbrzdění v průběhu jízdy je doporučeno použít nízkotlaké přebití. Tažná síla není blokována zabrzděním průběžné brzdy. Úplné odbrzdění je nutno sledovat na tlakoměru. Dále je možné použít nouzové ovládání brzdiče řídícím tlakem přídavné brzdy. Tento způsob ovládání nesouvisí s elektrickými řídícími obvody. Závěr brzdy nelze zavést tlačítkem na pultu strojvedoucího. Pouze v případě rychlobrzdy nebo záchranné brzdy bude zaveden automaticky. Tlačítko vysokotlakého švihu není funkční. Přepínač režimů brzdy G P R funguje bez omezení. EP brzda musí být vypnuta Přídavná brzda Plně funkční bez omezení.

239 Strana 239/ Rychlobrzda Není k dispozici EDB, jinak bez omezení. Poklesem tlaku v HP pod 3 bar dojde k odpojení lokomotivy od troleje. Opětovné zapnutí je možné polohou START ovladače vysokého napětí. Pokud je vypnuta EDB nejméně jednoho podvozku, tak postupujte podle bezpečnostní poznámky Záchranná brzda strojvedoucího Funkční bez omezení Zadání tahu Z HJP budou přivedeny signály SOUHLAS a JÍZDA. Pokud bude signál SOUHLAS a JÍZDA aktivní, bude narůstat tah se strmostí % za 16 s. Pokud bude signál SOUHLAS neaktivní a JÍZDA aktivní, bude fixován aktuální tah. V ostatních případech bude tah klesat k nule poklesem 100 % 0 za 3 s. Tažná síla není nikde zobrazována. Je nutno se řídit citem a zkušeností. Při překročení rychlosti 50 km/h bude zablokována tažná síla (pokles 100 % 0 za 3 s). Tažná síla bude povolena pokud rychlost klesne pod 45 km/h a na základě nového zadání tahu strojvedoucím. Překročení rychlosti jízdou ze spádu není nijak omezeno. Odblokování obou trakčních střídačů je podmíněno chodem primárního měniče pomocných pohonů U51, na AC systémech navíc i chodem pulzního usměrňovače U Elektrodynamická brzda EDB bude v režimu nouzové jízdy blokována.odstavením nadřazeného řízení dojde k otevření součinnostních ventilů a lokomotiva bude brzděna průběžnou brzdou (samočinnou brzdou). Priorita pneumatické brzdy při rychlobrzdě a záchranné brzdě je zajištěna hardwarově pomocí tlakových spínačů a relé Chlazení Po zapnutí linkových stykačů při nouzové jízdě dojde k zapnutí plného chodu chlazení. Při jízdě pouze s jedním pohonem vypněte jističe chlazení vypnutého pohonu:

240 Strana 240/272 a) vypnuta M1, vypnout jistič F268 ( U75); b) vypnuta M2, vypnout jistič F266 ( U74). Při přehřátí některého zařízení bude toto automaticky odstaveno, nedojde k jeho poškození. V případě, že nejsou funkční čerpadla transformátoru a měničových skříní, bude jízda blokována. Střídač vlastní spotřeby U79 musí být při nouzové jízdě v činnosti. Zálohování pomocných pohonů funguje bez omezení Kompresor Kompresor se v režimu nouzové jízdy ovládá pouze ručně. Regulace tlaku v hlavním vzduchojemu je plně v kompetenci strojvedoucího na základě údajů mechanického manometru. Ochrana proti případnému přetlaku bude pouze pomocí přetlakového ventilu za kompresorem Vnitřní a vnější osvětlení Vnitřní a vnější osvětlení je nezávislé na řídícím systému, pracují bez omezení Houkačka Houkačky a píšťaly jsou nezávislé na řídícím systému, pracují bez omezení Topení vlaku V případě nouzové jízdy nebude možné zapnout topení vlaku Vlakový zabezpečovač MIREL Zapněte VZ do nouzového režimu přepínačem S280 ve strojovně. Na ovládacím panelu VZ nastavte maximální rychlost, kterou vám nařizuje předpis pro jízdu v případě poruchy rychloměru. Pokud není takový stav předpisem definován, výrobce doporučuje 40 km/h pokud není traťová rychlost v daném úseku nižší. Pokud se po přepnutí nouzového přepínače nepodaří vykonat test D1, postupujte podle předpisu pro poruchu VZ.

241 Strana 241/272 LZB/PZB Nouzový režim bez komunikace MVB není k dispozici. Zavřete kohout VZ a zapněte nouzově kontrolu bdělosti SIFA v nouzovém režimu. Postupujte podle předpisu pro poruchu VZ. SHP Postup bude upřesněn Radiostanice Plně funkční ve všech režimech, provoz bez omezení. Komunikace s vlakovým personálem a cestujícími je bez omezení Ovládání vlakových funkcí Přemostění záchranné brzdy není k dispozici. V případě použití záchranné brzdy cestujícími vlak zastaví. Ovládání dveří není funkční. Dveře budou odblokovány a mohou být otevřeny cestujícími. Informujte průvodčího. Osvětlení vlaku nelze z lokomotivy ovládat. Zůstane zachován stávající stav.

242 Strana 242/ Protipožární systém Legislativa Vozidlo bylo navrženo a prověřeno z pohledu celkové protipožární koncepce vozidla. Koncepce byla prověřena analýzami a skutečnými zkouškami. Koncepce byla navržena s ohledem na účel provozování tohoto typu vozidla. Vozidlo se dostává do provozu na železniční infrastrukturu několika států a jeho provozovatel musí zajistit provázání požární bezpečnosti vozidla s celkovou bezpečností a dohodami o provozu s infrastrukturami jednotlivých zemí Základní popis Lokomotivu lze z pohledu požární bezpečnosti rozdělit do tří oblastí - na strojovnu a dvě stanoviště. Strojovna a stanoviště jsou z důvodu bezpečnosti obsluhy odděleny protipožární příčkou s přezkoušenou patnáctiminutovou odolností, která brání rozšíření požáru a kouře ze strojovny na stanoviště. Z hlediska požární bezpečnosti jsou v lokomotivě určeny oblasti s vyšším rizikem vzniku požáru. Některé oblasti s vyšším rizikem jsou kontrolovány protipožárním systémem. Obr. 131: Dispoziční obrázek protipožárního systému Uvedené oblasti ve vozidle jsou trvale monitorovány. Případný požár je signalizován a v některých případech aktivně hašen. Vznikne li v lokomotivě požár, je tento stav signalizován prosvětleným tlačítkem S151 ( S152) se symbolem na pultu strojvedoucího. Signalizace požáru je zároveň doprovázena zvukovým signálem. Zvukový signál lze vypnout stlačením

243 Strana 243/272 signalizačního tlačítka S151 ( S152). Zároveň je požár signalizován na obrazovce Základní diagnostika P3 s doplňující informací, o který prostor se jedná, a s doporučeným postupem. V prostorech měničových skříní a přístrojových bloků je instalován automatický hasící systém z těchto důvodů: a) obsluha nesmí eliminovat požár v oblasti strojovny, kde hrozí výskyt nebezpečných zplodin a nebezpečí zranění; b) automatické hašení je instalováno v oblastech s velkým množstvím požárních rizik a zátěží. V přístrojových blocích, kde je automatický hasící systém instalován, je proces hašení spouštěn tepelnými čidly. Tepelné čidlo spíná po 120 s při stálé teplotě 120 C. Tyto podmínky jsou dostatečně prokazatelné k určení požáru. Po sepnutí čidla systém nahlásí požár a následně po době 8 s spouští hašení postižených přístrojových bloků. V době před zahájením hašení lze ručně přerušit automatické hašení vypnutím bloku řízení hašení tlačítkem ve strojovně nebo jističi Napájení řídící jednotky F411 a Napájení řídících karet F412, což se ale nedoporučuje! Po dalších 12-ti s se spouští druhé hašení postižených přístrojových bloků. Tím se zajistí dostatečná koncentrace hasicích plynů a eliminuje se možné obnovení požáru. Obr. 132: Řídicí jednotka protipožárního systému Hasicí systém je povoleno vypnout pouze na základě platného předpisu nebo písemného příkazu.

244 Strana 244/272 Hašení lze také spustit ručně. To je vhodné v případě vypnutého řídicího systému hašení. Spuštění se provádí páčkami na lahvích hasicího média, které jsou umístěny ve strojovně. Obr. 133: Lahve protipožárního systému Hasícím médiem je NOVEC1230. Hašení je založeno na principu ochlazování prostoru a snižování obsahu kyslíku v místě požáru. Koncentrace snižování kyslíku je nastavena tak, aby neublížila případné osobě v blízkosti hašení. Hašení je pro obsluhu a zařízení šetrné. Hasivo má vysokou elektrickou pevnost a lze jej použít i pod napětím. Automatický hasicí systém je doplněn možností použití ručních hasicích přístrojů, které jsou po jednom umístěny na každém stanovišti. Umístění ručních hasících přístrojů je znázorněno ve schématu symbolem zelené lahve. Jsou použity PĚNOVÉ ruční hasící přístroje, které jsou šetrné vůči zvýšené koncentraci jedovatých plynů v ovzduší v blízkosti obsluhy. Navíc je toto médium šetrnější na opětovnou funkci elektroniky, která je převážně použita v oblasti kabiny.

245 Strana 245/272 Obr. 134: Ruční pěnový hasicí přístroj Ruční hasicí přístroj je zakázáno používat ve strojovně, protože není určen pro hašení elektrických zařízení pod napětím. Obsluha není povinná hasit zařízení v situaci, kdy by to mohlo poškodit její zdraví. Ve vozidle jsou důležité obvody pro funkci vozidla v provedení s odolnosti proti požáru po dobu 15 min. Důležité výkonové celky jsou také prověřeny s 15-ti minutovým provozem při požáru. Vozidlo je tak určené pro provoz v dlouhých tunelech a na dlouhých mostech. Vozidlo je vybaveno plynovou maskou, kterou může obsluha využít dle svého uvážení. Nikdy nesmí dojít k ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců ani veřejnosti Instrukce v případě indikace požáru Při požáru nikdy nezastavujete na místech, kde je obtížný zásah záchranářů (tunely, mosty, hluboké zářezy, hustý les, protihluková stěna se vzdáleným východem). Největšího zmírnění následků vždy dosáhnete usnadněním zásahu záchranářů a evakuace. Záchranáře zavolejte co nejdříve (dokud je možné spojení) a sdělte jim místo, kde chcete nebo musíte zastavit (pokud to předpis nařizuje). V lokomotivě (a moderních vozech) jsou použity výhradně samozhášivé materiály. Odpojením od zdroje energie většinou dojde k utlumení nebo zániku požáru. Ihned po rozeznání požáru vypněte elektrické napájení průběžného vedení vlaku.

246 Strana 246/272 Požár v místech ofukovaných prouděním vzduchu jedoucího vlaku může způsobovat rozdmýchání požáru. Na vozidlech určených pro provoz v tunelech musí být taková místa oddělena od prostoru pro cestující ohnivzdornou překážkou. Na místě, kde je zřejmé, že setrvačností dojedete na vhodné místo, proveďte bezpečnostní vypnutí tlačítkem S123 ( S124) na stanovišti. Pokud je požár v tunelu nebo na dlouhém viaduktu, pokračujte v jízdě bez ohledu na možné škody na vozidlech nebo infrastruktuře, neboť je velmi pravděpodobné, že budou výrazně nižší než škody způsobené případným uváznutím hořícího vlaku v tunelu. Postupujte klidně a rozvážně a dbejte na svou osobní bezpečnost! Záchrana lidí má přednost před záchranou majetku. Řídící systém se snaží v případě požáru automaticky vypnout některá zařízení za účelem zmírnění následků, ale ne v rozsahu, kdy by hrozilo snížení tažné síly pod 50 %. Upozornění: Hrozí nebezpečí udušení kouřem. Hasivo z automatického hasicího systému není toxické. Místo indikovaného požáru/signalizace protipožárního systému Pult na stanovišti, nebo na neobsazeném stanovišti, nebo mezistěna Ikona na obrazovce P3 Kabelový svod, přístrojový blok 3, nabíječ Ikona na obrazovce P3 Instrukce - dojde k automatickému vypnutí klimatizace a topení, případně vařiče; - vyhodnotit situaci a případně zastavit na vhodném místě pro zdolávání požáru a evakuaci cestujících; - zavolat pomoc; - bezpečnostní vypnutí (před zastavením); - po zastavení vypnout řízení; - vizuální kontrola situace oknem ve dveřích do strojovny; - požár uhasit ručním hasicím přístrojem, pokud to není nebezpečné. - zde jsou důležité výkonové části pro provoz - dojde k automatickému vypnutí napájení vlaku; - vyhodnotit situaci a případně zastavit na vhodném místě pro zdolávání požáru a evakuaci cestujících; - zavolat pomoc; - bezpečnostní vypnutí (před zastavením); - po zastavení vypnout řízení; - vizuální kontrola situace oknem ve dveřích do strojovny; - pokud je strojovna zaplněna kouřem, nevstupovat a nechat

247 Strana 247/272 dohořet; Přístrojový blok 1, 2 a měničová skříň 1, 2 Ikona na obrazovce P3 Ruční hašení ve strojovně je výhradně na riziku obsluhy. - dojde k automatickému odpojení podvozků postižené trakce; - dojde k automatickému spuštění hašení; - strojvedoucí nahlásí situaci a zavolá pomoc; - strojvedoucí případně zastaví na vhodném místě pro evakuaci cestujících; - vypnout vozidlo až na bezpečném místě, pokud je strojovna zaplněna kouřem, nevstupovat a nechat dohořet. Indikace požáru v režimu Aktivní odstavení Ikona na obrazovce P3 Ruční hašení ve strojovně je výhradně na riziku obsluhy. - dojde k aktivaci akustického signálu lokomotivy; - v případě zjevného požáru přivolejte záchranné složky, postupujte dle platných předpisů. Porucha protipožárního systému Ikona na obrazovce P3 Indikace poruchy protipožárního systému nebo požáru na řízené lokomotivě v režimu Mnohočlenného řízení Ikona na obrazovce P3 na řídící lokomotivě - postupujte dle platných předpisů. Doporučení výrobce lokomotivy: - lokomotiva není schopna plnohodnotného provozu v dlouhých tunelech a na dlouhých mostech. Není zajištěna aktivní ochrana proti požáru; - v případě zobrazení ikony před jízdou zajistěte opravu protipožárního systému; - v případě zobrazení ikony během jízdy dojeďte do bezpečného místa pro evakuaci cestujících a zajistěte opravu. - akustická signalizace na stanovišti signálem 30 s; - v případě zjevného požáru přivolejte záchranné složky, postupujte dle platných předpisů. V případě poruchy protipožárního systému: - v případě zobrazení ikony před jízdou zajistěte opravu protipožárního systému; - v případě zobrazení ikony během jízdy dojeďte do bezpečného místa pro evakuaci cestujících a zajistěte opravu. Tab. 19: Přehled instrukcí v případě požáru

248 Strana 248/ Vnější napájení nabíjecí soupravy V případě delšího odstavení lokomotivy nebo při údržbových a servisních pracích (např. v depu) může dojít k vybití lokomotivní baterie natolik, že řídící systém zablokuje připojení lokomotivy k vysokému napětí. Proto je lokomotiva vybavena na bočnici přívodkou pro připojení vnějšího napájení z veřejné energetické sítě 3 x 400 V, 50 Hz. Připojení je možno provést jen na místě k tomu určeném a prověřeném z pohledu koordinace elektrických ochran (statický rozvaděč versus kolejnice, atd.) Připojovací místo na vozidle Na jednom boku lokomotivy je kovový box (krytí IP 68), ve kterém je umístěna pětikolíková přívodka s krytkou. Přístup do boxu je možný zákrytem, který je možný vyklopit směrem nahoru po odemknutí zámku se standardním čtyřhranným klíčem. V tomto boxu je umístěn třífázový jistič a proudový chránič (30 ma) zapojený bezprostředně za přívodkou a jističem (tato zařízení včetně přívodky mají zdvojenou izolaci). Otevření boxu je signalizováno modrými signálkami na bocích lokomotivy. Signálky jsou napájeny přímo z baterie a rozsvítí se pomocí koncového spínače po otevření zákrytu boxu. Na levém boku lokomotivy je modrá signálka umístěna vedle boxu se zásuvkou, druhá signálka je umístěna souměrně na pravém boku. Signálky svítí po celou dobu připojení kabelu vnějšího napájení až do doby zavření zákrytu boxu. Signálka je označena symbolem.

249 Strana 249/272 Obr. 135: Přívodka pro připojení vnějšího napájení nabíjecího zařízení V pětikolíkové přívodce na lokomotivě není zapojen ochranný vodič PE. Spolu s krajními vodiči je připojen pouze střední vodič N. Důvodem je eliminace nebezpečí vyrovnávacích proudů mezi ochranným vodičem veřejné a drážní (kolej) sítě. Součástí boxu je rovněž zařízení pro zkoušení funkčnosti propojení vozidlové země PE se systémem ochranného pospojování vnější soustavy. Zařízení se skládá z tlačítka S290 a omezovacího odporu R290. Kontrola funkčnosti ochranného pospojování se provede stiskem zkušebního tlačítka S290, po kterém musí dojít k zaúčinkování proudového chrániče. Obr. 136: Zkouška správné funkce uzemnění lokomotivy

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380

Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Návod k obsluze třísystémové elektrické lokomotivy ŠKODA 109E ČD 380 Příloha přehled alarmů Vypracoval: Ing. Radek Šafránek Číslo dokumentu: Lo2009-32-CZ Kontroloval: Ing. Václav Bierhanzl Datum vypracování:

Více

Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD

Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD Elektrická lokomotiva ř. 380 ČD Verze SW 52.2, HW 2.6.2 Řešení provozních a poruchových stavů ČD, a.s. - DKV Praha Určeno pro strojvedoucí DKV Praha Verze dokumentu 1_12 9. 2. 2014 KV DKV Praha Sestaveno

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Výrobky pro kolejová vozidla

Výrobky pro kolejová vozidla Výrobky pro kolejová vozidla Rozváděče a přídavné ventily Brzdové válce Jednotky kotoučové brzdy Přístroje samočinného brzdění podle nákladu Elektronické protismykové zařízení Přístrojové panely brzdových

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY PLUS. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products EN 14001 : 2004 ISO NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE VYSOKÉ PROCENTO NÍZKÉ PODLAHY Snadný a rychlý nástup do i z vozidla a pohyb v něm Bezbariérový přístup pro

Více

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Souprava LEO Express Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Jednotka FLIRT LEO Express představuje nízkopodlažní klimatizovanou elektrickou soupravu nejmodernější konstrukce vybavenou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Návod k obsluze elektrické lokomotivy 47Em řady 340

Návod k obsluze elektrické lokomotivy 47Em řady 340 Lo 2000-76/1 Návod k obsluze elektrické lokomotivy 47Em řady 340 Vypracoval: Ing. Horka Datum: 05/2006 Lo 2000-76/2 Obsah I. Všeobecné pokyny II. III. IV. Tlakovzdušná a brzdová zařízení elektrické lokomotivy

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla SKUPINA PŘÍLOH XIV Dvoucestná vozidla Společná ustanovení Příloha XIV k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV-pracovními stroji. 2. Základní rozdělení dvoucestných

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Celý systém se skládá z několika částí (modulů) : 1. elektronické a mechanické zabezpečení společných prostor garážových

Více