SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -"

Transkript

1 SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/13

2 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE Koncept a význam TSA Jediný komplexní zdroj informací o odvětví CR Světově uznávaný systém umožňující mezinárodní srovnání Analytický a informační podklad pro rozhodovací procesy Měření přínosů CR pro národním hospodářství (vč. makroagregátů) Matematicko statistický model (obecná rovnováha mezi poptávkou a nabídkou) Datové zdroje Přímý vliv CR (bez multiplikačních efektů) Národní úroveň, roční data, různá členění Referenční období tabulek TSA + 11 tabulek MZ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 2/13

3 PŘEHLED VÝSLEDKŮ V SYSTÉMU Přehled tabulek TSA Poptávka CR 7 tabulek (TSA T1.1 T4.2) Nabídka CR 27 tabulek (TSA T5.1.1 T6.2.9) Zaměstnanost 9 tabulek (TSA T7.1 T7.9) Investice 9 tabulek (TSA T8.1.1 T8.2.1) Nefinanční ukazatele 2 tabulky (TSA T10.1 T10.2) Hlavní makroekonomické ukazatele NH a CR 1 tabulka (TSA T11.1.) Přehled tabulek MZ Počet pracovních míst a zaměstnaných osob 1 tabulka (MZ T1) Charakteristiky zaměstnanosti 7 tabulek (MZ T2 T8) MZ T2 - podle sezónnosti MZ T4 - podle trvalosti úvazku MZ T6 - podle věkových skupin MZ T3 - podle prac. úvazku MZ T5 - podle pohlaví MZ T7 - podle vzdělání MZ T8 - podle státní příslušnosti Propojení s TSA Výkony zaměstnanosti v CR 1 tabulka (MZ T9) Souhrnné ukazatele zaměstnanosti NH a CR 2 tabulky (MZ T10 T11) TSA na internetu ČSÚ Úvod > Statistiky > Cestovní ruch > Satelitní účet cestovního ruchu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 3/13

4 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Celková spotřeba v roce 2011 = 114,7 mld. Kč v tom 34,1 mld. Kč Jednodenní návštěvníci 80,6 mld. Kč Turisté 22,8 mil. cest Meziroční vývoj (2011/2010) Celková spotřeba +1,1 %, rychleji JN +5,2 % 160 (mld. Kč) (mld. Kč) Jednodenní návštěvníci Turisté ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 4/13

5 DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH Celková spotřeba v roce 2011 = 94,0 mld. Kč v tom 23,3 mld. Kč Jednodenní návštěvníci 70,7 mld. Kč Turisté 86,2 mil. cest Meziroční vývoj (2011/2010) Celková spotřeba -6,5 %, rychleji JN -13,9 % (mld. Kč) (mld. Kč) Jednodenní návštěvníci Turisté ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 5/13

6 VÝJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Celková spotřeba v roce 2011 = 61,6 mld. Kč v tom 3,4 mld. Kč Jednodenní návštěvníci 58,2 mld. Kč Turisté 10,9 mil. cest Meziroční vývoj (2011/2010) Celková spotřeba -8,9 %, rychleji turisté -9,0 % (SC) 100 (mld. Kč) Jednodenní návštěvníci Služební cesty Turisté ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 6/13

7 VNITŘNÍ CESTOVNÍ RUCH Celková spotřeba v roce 2011 = 208,7 mld. Kč v tom 114,7 mld. Kč Příjezdový CR 94,0 mld. Kč Domácí CR 109,0 mil. cest Meziroční vývoj (2011/2010) Celková spotřeba -2,5 %, podíl PCR +1,9 p.b. STRUKTURA SPOTŘEBY PODLE PRODUKTŮ V ROCE ,0 70,0 60,0 50,0 40, mld. Kč (mld. Kč) 53 mld. Kč 47 mld. Kč 46 mld. Kč SALDO CR Vnitřní CR Příjezdový CR Domácí CR 29% 31% 3% 11% 9% 19% 14% 5% 17% 28% 20% 16% 23% 20% 18% 18% 19% Zájezd Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 7/13

8 HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE + TSA Předběžné údaje roku 2011 NH: produkce celkem mld. Kč mezispotřeba mld. Kč HPH mld. Kč HDP mld. Kč CR: HPH 89 mld. Kč HDP 102 mld. Kč Podíl CR na HDH 2,6 % (2011) Podíl CR na HDP 2,7 % (2011) Pokles od roku 2003 o -0,8 p.b. na hodnotě HPH; -0,8 p.b. na HDP Podíly na HPH CR dle odvětví (2011) Charakteristická odvětví 73,6 % Související odvětví 23,3 % Nespecifická odvětví 3,2 % ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 8/13

9 INVESTICE (THFK) V CESTOVNÍM RUCHU Celková THFK CR v roce 2010 = 34,3 mld. Kč v tom 33,6 mld. Kč Hmotná fixní aktiva (98,0 %) 0,7 mld. Kč Nehmotná fixní aktiva (2,0 %) Podíl CR na THFK 4,4 % (2010) Maximum v roce 2008 (41,8 mld. Kč), minimum v roce 2003 (28,6 mld. Kč) STRUKTURA THFK V CR V ROCE 2010 Ostatní stroje a zařízení 5% Nehmotná FA + NNA 2% Ubytovací zařízení 16% 50,0 40,0 30,0 20,0 (mld. Kč) 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Dopravní prostředky (osobní) 16% Ostatní budovy a stavby 61% 10,0 0, Celkem THFK v cestovním ruchu (bc) 3,5% 3,0% ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 9/13

10 MODUL ZAMĚSTNANOSTI CR Počet zaměstnaných osob v roce 2011 = 231,3 tis. v tom 20,8 % Sebezaměstnaných osob (48,2 tis.) 79,2 % Zaměstnanců (183,1 tis.) Meziroční vývoj (2011/2010) Snížení počtu zaměstnaných osob o 4,3 tis. o 1,8 % Počet pracovních míst v roce 2011 = 229,9 tis. zahrnuje druhá a další zaměstnání přepočítáno na ekvivalent plné pracovní doby ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 10/13

11 MODUL ZAMĚSTNANOSTI CR Podíl na celkové zaměstnanosti v roce ,6 % Sebezaměstnané osoby 5,2 % Zaměstnanci 4,4 % Podíl pracovních míst v CR 4,5 % 245 (tis. osob) ZAMĚSTNANOST V CR ,0% 240 4,8% 235 4,5% 230 4,3% Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu Počet pracovních míst v cestovním ruchu Podíl CR na celkové zaměstnanosti v % (zaměstnané osoby) Podíl CR na celkové zaměstnanosti v % (pracovní místa) 4,0% ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 11/13

12 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Jak je tomu jinde? Podíl CR na zaměstnanosti Podíl CR na HDP Význam cestovního ruchu Podíl na zaměstnanosti Podíl na HPH 12,0% 8,0% Německo 4,7 % 3,2 % Rakousko 8,1 % 5,4 % Polsko 5,0 % 2,0 % Španělsko 12,0 % 11,0 % Portugalsko 7,8 % 4,6 % Kanada 3,9 % 2,2 % Švédsko 3,7 % 2,9 % Nizozemí 4,1 % 2,9 % 4,0% 0,0% Španělsko Maďarsko Portugalsko Rakousko Švýcarsko Polsko Česká republika Německo Finsko Kanada Švédsko Česká republika Zaměstnanost 4,6 % x 2,6 % HPH ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 12/13

13 Děkuji za Vaši pozornost Zdeněk Lejsek Český statistický úřad Oddělení statistiky cestovního ruchu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 13/13

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR 4 TVORBA TSA V ČR 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR Úkol vytvářet satelitní účet cestovního ruchu byl statistice cestovního ruchu uložen v roce 1999. Tehdy vláda ČR přijala usnesení k

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2002 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Vývoj finančních ukazatelů

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ Ke dni 28. 6. 2013 byla na webové stránky Českého statistického úřadu vložena úplná verze satelitního účtu neziskových institucí za rok 2011 včetně finančního účtu.

Více

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2014 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2538-3 Český statistický úřad, Praha 2014 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Dana Mračková Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech 2007 2013 v České republice Diplomová práce 2014 Analýza veřejné podpory

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více