Zprávu zpracoval: Mgr. Karel Pavlík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávu zpracoval: Mgr. Karel Pavlík"

Transkript

1 Zprávu zpracoval: Mgr. Karel Pavlík

2 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odstavec 3 2

3 1. Charakteristika školy Přehled učebních plánů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy...7 a) Pedagogičtí pracovníci...7 b) Správní zaměstnanci...9 c) Pracovnice školní jídelny Údaje o žácích...10 a) počty žáků...10 b) zápis do prvních tříd...10 c) vycházející žáci Výsledky klasifikace za školní rok 2010/ Údaje o výsledcích České školní inspekce DVPP účast pedagogických pracovníků na školeních a seminářích ve školním roce 2010/ Údaje o mimoškolních aktivitách...25 a) Přehled akcí 1. stupně ve školním roce 2010/ b) Kulturní a vzdělávací akce ve školním roce 2010/ c) Sportovní aktivity ve školním roce 2010/ d) Naukové a jiné soutěže ve školním roce 2010/ Preventivní program protidrogová prevence Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Různé Závěr Přílohy

4 1. Charakteristika školy Základní škola je úplná a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Do sítě škol je zařazena rozhodnutím Školského úřadu Břeclav ze dne Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva má škola právní subjektivitu s platností od a s ní spojené IČO Na základě výsledků hospodářské činnosti se škola stala plátcem DPH a bylo jí přiděleno Finančním úřadem v Mikulově DIČ CZ Veškerou ekonomiku, mzdy a vyúčtování hospodářské činnosti si škola provádí samostatně. Škola pokračovala v zavádění školního vzdělávacího programu v dalších třídách. Rodiče byli s novým programem seznámeni na třídních schůzkách. Pokračující problém se snížením počtu žáků a tříd přinesl změny v celkovém počtu pedagogických pracovníků. K ukončil pracovní poměr dohodou Mgr. Ondřej Mencák, na jeho místo byla přijata pro nový školní rok Mgr. Petra Křivánková. Dále odešla Dagmar Hráčková, místo které se vrací po mateřské dovolené Šárka Hrabalová- Tesárková. V průběhu roku byla uspořádána celá řada různých akcí. Je velmi dobré, že jsme velkou část z nich pořádali sami, některé již s mnohaletou tradicí. Opět byla velmi kladně hodnocena školní akademie spojená s rozloučením se s žáky 9. tříd. Škole se podařilo zajistit finanční prostředky na opravy, které probíhaly převážně v době prázdnin, jen oprava podlahy tělocvičny byla realizována v červnu. Přesunem jedné páté třídy na 2. stupeň zde dojde ke snížení počtu tříd a tím i ke snížení počtu pedagogických pracovníků. P. uč. Dočekalová přijala nabídku vedení školy a přešla do oddělení školní družiny. V oblasti hospodářské činnosti se bohužel vlivem ekonomické situace výrazně snížil počet školních výletů, vedení školy se však podařilo navýšit činnost v době hlavních prázdnin, především sportovními soustředěními družstev z Brna. Jsme velmi rádi, že se nám v průběhu školního roku podařilo zapojit do celé řady akcí naši družební školu z Trnavy a daří se tak postupně naplňovat jednotlivé body smlouvy. Mgr. Karel Pavlík ředitel školy 4

5 Základní údaje: adresa školy: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav Mikulov IČ: DIČ: CZ tel. škola: školní jídelna: fax: ředitel školy: Mgr. Karel Pavlík 5

6 2. Přehled učebních plánů ročník Školní vzdělávací program S poznáním do života 5. ročník Vzdělávací program Základní škola 16847/96 2 včetně úpravy a doplňků 25018/ ročník Školní vzdělávací program S poznáním do života Metodické sdružení: ročník vedoucí Mgr. Buchtová Předmětové komise: Český jazyk vedoucí Mgr. Hégrová Cizí jazyky vedoucí Mgr. Šebestová Společenské vědy vedoucí Mgr. Krososková Matematika vedoucí Mgr. Panáčková Přírodní vědy vedoucí p. uč. Kadlčík Pracovní činnosti vedoucí p. uč. Dočekalová Estetická výchova vedoucí Mgr. Hégrová Tělesná výchova vedoucí Mgr. Odehnal 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Pedagogičtí pracovníci Zařazení Titul, příjmení Jméno Aprobace 1. Učitelka Mgr. Bělohlávková Vladimíra Učitelka Mgr. Bilíková Svatava 1. 5., PV Délka praxe Úvazek 27,55 1,00 29,10 1,00 3. Učitelka Mgr. Buchtová Radka 1. 5., PV 25,99 1,00 4. Učitelka Hráčková Dagmar AJ 2,00 0,82 5. Učitelka Mgr. Ciklová Alena Vychovatelství 22,17 1,00 6. Vychovatelka Dočekalová Miroslava Vychovatelství 33,59 0,86 7. Učitelka Mgr. Dudová Ludmila 1. 5., VV 34,08 1,00 8. Vychovatelka Filusztková Pavla Vychovatelství 22,10 1,00 9. Učitelka Mgr. Hégrová Renata ČJ, VV 25,79 1, Učitelka Mgr. Chmelinová Marie ,98 1, Učitel Kadlčík Přemysl SŠ 16,78 1, Učitelka Mgr. Krososková Zdeňka RJ, D 34,51 1, Učitelka Mgr. Masaříková Hana ,80 1, Zástupkyně ŘŠ Mgr. Nováková Zdeňka 1. 5., NJ 33,10 1,00 7

8 15. Vychovatelka Ondrůjová Vladimíra Vychovatelství 12,58 1, Učitel Mgr. Odehnal Roland PŘ, TV 17. Učitelka Mgr. Panáčková Jana M, CH 18. Ředitel Mgr. Pavlík Karel Z, TV 19. Učitel Mgr. Pokorný Miroslav M, CH 21,14 1,00 23,02 1,00 29,12 1,00 14,00 1, Učitelka PaedDr. Shromáždilová Dagmar RJ, HV 24,10 1, Vychovatelka Stojaspalová Marcela Vychovatelství 30,10 1, Učitelka Mgr. Šebestová Lenka RJ, D 11,10 1, Učitel Mgr. Mencák Ondřej BI, GEO 6,84 1, Učitelka Mgr. Trávníčková Hana ČJ, D 22,09 1, Učitelka Mgr. Widholmová Jarmila ,03 1,00 Celkem úvazky pedagogických pracovníků a vychovatelek ŠD 24,68 8

9 b) Správní zaměstnanci Zařazení Příjmení Jméno Vzdělání Délka praxe Úvazek 1. Domovník Černovský Václav 32,08 0,90 2. Uklízečka Horváthová Jaroslava 0,90 3. Správce rozpočtu Hráčková Hana SEŠ 4. Uklízečka Hrubá Radana 33,00 0,90 0,90 5. Uklízečka Ježková Jarmila 0,90 6. Uklízečka Šutová Michaela 0,90 c) Pracovnice školní jídelny Celkem úvazky správních zaměstnanců 5,40 Zařazení Příjmení Jméno Vzdělání Délka praxe Úvazek 1. Kuchařka Cupalová Anna SOU 31,21 0,90 2. Kuchařka Doležalová Jaroslava 36,60 0,90 3. Vedoucí školní jídelny Svobodová Lenka SEŠ 13,69 0,90 4. Kuchařka Hudčeková Renata SOU 17,52 0,90 Celkem úvazky zaměstnanců školní jídelny 3,60 9

10 4. Údaje o žácích Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav a) počty žáků 1. stupeň 8 tříd 178 žáků 2. stupeň 7 tříd 134 žáků Celkem 15 tříd 312 žáků Průměrná naplněnost: 20,8 žáků 11 v zahraničí Školní družina: 3,5 oddělení 98 žáků Školní jídelna: počet denních strávníků 252 celkem vydaných obědů počet obědů pro cizí strávníky počet večeří počet snídaní b) zápis do prvních tříd Zápis do prvních tříd pro školní rok 2011/2012 proběhl současně na všech budovách mikulovských škol dne Celkem bylo na naší škole zapsáno 40 dětí. Rodiče 4 dětí požádali o odklad školní docházky. Vzhledem k celkovému počtu dětí budou pro školní rok 2011/2012 otevřeny dvě první třídy. c) vycházející žáci celkem: ročník: ročník: 4 7. ročník: 1 6. ročník: 2 Gymnázium Mikulov, Velké Pavlovice SOŠ (maturitní obory) 18 SOŠ a U (výuční list) 15 Celkem 40 Spoluprací výchovné poradkyně, rodičů a zástupců školských zařízení se podařilo všechny žáky umístit. 10

11 5. Výsledky klasifikace za školní rok 2010/2011 Výsledky klasifikace za školní rok 2010/2011 jsou uvedeny v přiložených tabulkách, jejichž součástí je zpracování jednotlivých předmětů, absence žáků a výchovná opatření. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 6. Údaje o výsledcích České školní inspekce Ve školním roce 2010/2011 neproběhla v naší škole žádná z forem České školní inspekce. 7. DVPP účast pedagogických pracovníků na školeních a seminářích ve školním roce 2010/2011 Září Pokračování ve studiu při zaměstnání Seminář Peníze EU školám Proškolení zaměstnanců o bezpečnosti práce Schůzky předmětových komisí Říjen Specifické poruchy v CJ seminář Další rozvoj profesních kompetencí ZŘ Studium při zaměstnání Samostudium v době podzimních prázdnin Seminář Microsoft pro školství Listopad Další rozvoj profesních kompetencí ZŘ Studium při zaměstnání Prosinec Studium při zaměstnání Aktiv výchovných poradců Samostudium Leden Studium při zaměstnání Instruktorský kurz lyžování Ondrůjová Kadlčík všichni Shromáždilová, Šebestová Nováková Ondrůjová všichni Kadlčík Nováková Ondrůjová Ondrůjová Trávníčková všichni Ondrůjová 23

24 Únor Studium při zaměstnání Seminář AJ Březen Studium při zaměstnání Seminář Peníze EU školám Seminář Veselá Seminář preventistů Duben Studium při zaměstnání Školení Peníze EU školám Seminář výchovných poradců a vedoucích DK Květen Studium při zaměstnání Seminář výchovných poradců Červen Studium při zaměstnání Konzultační den Školení Ch Setkání odborářů Ondrůjová Šebestová, Hráčková Ondrůjová Kadlčík Ciklová Pokorný Ondrůjová Kadlčík, Pokorný, Odehnal Trávníčková, Widholmová Ondrůjová Trávníčková Ondrůjová Panáčková Masaříková 24

25 8. Údaje o mimoškolních aktivitách a) Přehled akcí 1. stupně ve školním roce 2010/2011 Září Slavnostní přivítání prvňáčků Vystoupení mažoretek na vinobraní Vystoupení pro důchodce na slavnostní schůzi Třídní schůzky Zahájení plaveckého výcviku Přeborník mikulovských škol v běhu na 50m Exkurze Praha Exkurze Dolní Věstonice Zelená stezka J. Tomečka Říjen Dopravní výchova pro 4. a 5. tř. Plavecký výcvik 1. a 2. tř. 2. a 3. tř. 3x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo 5. A 4. A 5. A 2. a 3. místo Listopad Ukončení plaveckého výcviku Policie beseda o prevenci Fotografování prvňáčků Návštěva keramické dílny v Perné Piškvorky školní i městské kolo Program CEV Veselé učeníčko pro předškoláky Slavnosti Slabikáře Prosinec Exkurze Praha Program CEV Školení 1. pomoci Vystoupení pro důchodce Beseda kyberšikana Vánoční Pálavánek Třídní vánoční besídky 5. A 4. A 4. B 4. A 1. a 2. tř. 4. A, B, 5. A 25

26 Leden Veselé učeníčko Bruslení stadion Břeclav Pythagoriáda pro žáky 5. tříd Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav Únor Janáčkovo divadlo balet Sněhurka a sedm trpaslíků Školní kolo ve šplhu Lyžařský výcvik Beskydy Karneval Březen Výstava v Brně Poznávej se Přátelské utkání ve vybíjené se ZŠ Sedlec Mikulovský Zpěváček Recitační soutěž Program CEV Pálava 5. tř tř tř. Pitrová,Černovská postup do krajského kola 4. A, Dudová Duben Festival Jeden svět dětem Sluníčkový den Krajské kolo recitační soutěže Pitrová, Černovská Den bez úrazu akce DDM pro 1. a 2. tř. Okrskové kolo ve vybíjené 2x 1. místo, postup do okresního kola Kinderiáda finále Jihomoravského kraje tř. Květen Vybíjená okresní kolo Mažoretky Dopravní výchova pro 4. a 5. tř Výlet do Vídně Bongo Brno zábavné centrum Škola v přírodě 1. místo dívky, 2. místo chlapci dívky postup do krajského kola v krajském kole 4. místo Stonožka, Street Party jarní část 1. a 2. tř. 26

27 Červen Výlet do Prahy Brno Vaňkovka atletická soutěž Brno Vaňkovka Atletický trojboj pro 1. stupeň Mïkulovské setkání Výchovný koncert ZUŠ Návštěva mateřské školy Pod Strání Školní akademie 4. A 3. a 4. tř. 1. místo Slavnostní předání cen za účasti reprezentantů ČR v atletice, akce v rámci Mistrovství ČR v atletice mužů a žen účast 7 základních škol taneční skupiny včetně mažoretek 1. B b) Kulturní a vzdělávací akce ve školním roce 2010/2011 Září Slavnostní zahájení školního roku Vystoupení mažoretek na vinobraní Beseda Čas proměn Exkurze Praha Exkurze Dolní Věstonice Vystoupení pro důchodce Říjen Exkurze Praha 9. tř. Exkurze Dolní Věstonice 6. A, B Veletrh vzdělávání 9. tř. Úřad práce 9. tř. dívky 6. a 7. tř. 5. A; Masaříková, Panáčková 4. A; Dudová, Hájková žáci 1. i 2. st.; Shromáždilová, Dočekalová Krososková, Trávníčková Krososková, Panáčková, Hégrová Krososková, Trávníčková Trávníčková Listopad Exkurze Osvětim 2. st., Šebestová Muzeum projekt pro 7. tř. Krososková, Pokorný Exkurze Perná keramika 5. A, Masaříková Úřad práce 9. tř. Dočekalová, Krososková Exkurze Dolní Dunajovice vodárna 8. A, Hégrová, Panáčková Veselé učeníčko kurz pro předškoláky uč. 1. stupně Prezentace Gymnázia Mikulov pro žáky 2. st. Slavnosti Slabikáře 27

28 Prosinec Televizní soutěž Věříš si? Exkurze Praha 4. B Program CEV Vystoupení pro důchodce Stávka Beseda kyberšikana Exkurze Slavkov Mohyla míru Vánoční Pálavánek Vánoční posezení v Dětském domově Posezení s důchodci Třídní vánoční besídky Leden Veselé učeníčko Zápis budoucích prvňáčků Pedagogická rada Předání vysvědčení za 1. pololetí Únor Janáčkovo divadlo v Brně balet Karneval Březen Výstava v Brně Poznávej se Mikulovský Zpěváček Exkurze Brno Duben Posezení pedagogických pracovníků ke Dni učitelů Filmový festival Jeden svět dětem Sluníčkový den Výjezdní zasedání řed. ZŠ z Břeclavi Pedagogická rada, třídní schůzky Filmové představení Nickyho rodina 6. tř. 1. místo Panáčková, Ciklová, Ondrůjová 4. A Dudová Shromáždilová, Dočekalová Odehnal, Pokorný, Panáčková 4. A, B, 5. A 8. A, 9. B Krososková, Hégrová 1. stupeň Nováková, Krososková, Pokorný všichni 1. st. 1. stupeň tř tř. 1. st. 7. B všichni všichni 2. stupeň 28

29 Květen Exkurze Praha 6. B, Panáčková Vystoupení v G-centru ke Dni matek Shromáždilová, Dočekalová Přehlídka tanečních souborů Stonožka Widholmová, Filusztková Exkurze Znojmo 8. A Krososková, Dočekalová Praha odměna za soutěž od Seznamu 7. A, Odehnal, Pokorný Návštěva družební školy Trnava ŘŠ, ZŘ Street Party vystoupení mažoretek Widholmová, Filusztková Exkurze cihelna Novosedly 8.A Krososková. Panáčková Vídeň Shromáždilová,Nováková, Hráčková,Šebestová Předání ocenění MÚ za úspěchy Ester Koláříková Třídní výlety Divadlo Polárka 2. stupeň Hégrová, Trávníčková Červen Praha 4. A Paříž Třídní výlety Mikulovské setkání akce DDM vystoupení našich tanečních skupin Projekt Muzea Římané pro 6. tř. Přednáška o drogách v rámci akce Cykloběh, 9. tř. Výchovný koncert ZUŠ Školní akademie Společné posezení ukončení školního roku Dudová, Hájková Šebestová, Hráčková Dočekalová, Widholmová, Filusztková Hégrová, Panáčková Krososková, Trávníčková 1. stupeň c) Sportovní aktivity ve školním roce 2010/2011 Září Zahájení plaveckého výcviku Speciální hry (pořádané městem) Přeborník mikulovských škol v běhu na 50m 2. a 3. tř. 1. a 3. místo ve vybíjené 2x 1. místo v minikopané 3x 1. místo, 2x 2. místo1x, 3. místo 29

30 Říjen Přespolní běh okresní kolo Turnaj pedagogů ve volejbalu 2x 3. místo, 1x 4. místo akce DDM Listopad Okrskové kolo v malé kopané Okrskové kolo ve florbalu Prosinec Okrskové a okresní kolo ve florbalu Vánoční turnaj ve volejbalu Leden Lyžařský kurz Bruslení stadion Břeclav Moderovaná výuka míčových her Únor Školní kolo ve šplhu Lyžařský kurz Březen Přátelské utkání ve vybíjené Duben Kinderiáda v Brně - krajské kolo Okrskové kolo ve vybíjené Květen McDonald s Cup Okresní kolo ve vybíjené tř. Krajské kolo ve vybíjené 4. a 5. tř. Přehazovaná 6. a 7. tř. 2. místo ml. žáci Panáčková, Odehnal, Ciklová 1. stupeň Nováková 1. st. Bilíková 5. tř. Ciklová, Odehnal, Masaříková 5. A + ZŠ Sedlec roč. Nováková, Filusztková 4. a 5. tř. 2x 1. místo Nováková, Masaříková Odehnal, Pokorný 1. a 2. místo, Nováková, Hájková 4. místo, Hájková Mencák Červen Vodácký kurz Atletika pro děti Vaňkovka Atletický trojboj Utkání ve fotbale v rámci oslav Gymnázia Mikulov 30

31 d) Naukové a jiné soutěže ve školním roce 2010/2011 Září Přírodovědná soutěž Zelená stezka J. Tomečka 5. tř. 2. a 3. místo Listopad Piškvorky školní i městské kolo Akce DDM pro 1. i 2. st. Prosinec Testy SCIO Leden Pythagoriáda pro žáky 5. tř., školní i okresní kolo Únor Školní kolo olympiády ČJ Najdi, co neznáš Březen Pythagoriáda Okresní kolo olympiády ČJ Recitační soutěž, školní i oblastní kolo Znáš svůj mikroregion? vědomostní soutěž Duben Okresní kolo olympiády M Krajské kolo recitační soutěže Květen Dopravní soutěž oblastní kolo postup Dopravní soutěž okresní kolo 1. místo L. Pánek 5. A, Masaříková 8. a 9. tř. 7. tř. 1. místo postup do druhého kola Pokorný 6. tř. Panáčková Trávníčková 1. st., 2x postup do krajského kola 8. tř., Dočekalová 4. místo V. Mikulíček, Panáčková Pitrová, Černovská, Widholmová Panáčková 31

32 9. Preventivní program protidrogová prevence Hodnocení minimálního preventivního programu 1. Analýza současnosti Jak už sám název říká, nejvýznamnějším prvkem tohoto programu je především prevence všech sociálně patologických jevů ve škole. Dobrých výsledků dosahujeme především spoluprací všech pracovníků školy s rodiči, pracovnicemi OPPP, dětskými lékaři, Sociálním odborem MÚ Mikulov a Policií ČR. V průběhu roku se řada tříd účastní odborných přednášek, jejichž obsah je vybírán školním preventistou podle věku žáků či souvislostí s probíraným učivem. Nabídka je v současné době velmi rozmanitá, k určitým tématům se váží i některá filmová představení. Tento způsob prezentace aktuálních současných problémů se jeví často jako přijatelnější a pro žáky snesitelnější než suchá přednáška. Rozsahem a druhy problémů se neodlišujeme od škol podobné velikosti v přibližně stejně velkých městech. Konzultacemi či příležitostnými hovory s pracovníky jiných škol, kteří nás v době výletů navštěvují, můžeme konstatovat určité změny chování v dětských kolektivech. Ubývá postupně zájem o drogy, objevují se ale nové prvky: alkohol, hrubé chování žáků navzájem, rostoucí agresivita (zejména dívek) a s ní spojené poškozování školního i soukromého majetku. Jsme rádi, že se nám daří držet situaci pod kontrolou, především preventivními akcemi a spoluprací s rodiči. Naprostá většina z nich má zájem o to, aby jejich děti nebyly přímými aktéry problémových situací. Významným krokem v prevenci sociálně patologických jevů je zapojení žáků do různých forem využití volného času. Toto je dlouhodobá záležitost a je to otázka nabídky všech zúčastněných stran, nejenom školy. 2. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole V minulém školním roce 2010/2011 jsme ve škole nezaznamenali žádné vážnější případy sociálně patologických jevů. Zatím se nám daří řešit vše spíše v zárodku spoluprací s rodiči a SO MÚ Mikulov. Bohužel i nadále ještě ve společnosti přetrvává názor, že jsme také odpovědni za chování a jednání žáků v době mimo vyučování. 32

33 10. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva Základní školy Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav Mïkulov za školní rok 2010/2011 a) počet podaných žádostí o informace: b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné žádné c) počet podstatných částí každého rozsudku, kterým došlo k přezkoumání, rozhodnutí a odmítnutí poskytnutí informace: 11. Různé žádné Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a požádali jsme o finanční podporu MŠMT. Náš projekt byl ministerstvem schválen a bude realizován v následujících letech. 33

34 12. Závěr Školní rok 2010/2011 byl charakterizován dalším rozšířením školního vzdělávacího programu na další ročníky, tentokráte na čtvrtý a devátý. Dlouhodobá smlouva s nakladatelstvím Fraus, které je dodavatelem nejen ucelené řady učebnic a pracovních sešitů, ale i programů pro výuku na interaktivních tabulích, se ukázala jako velké plus. Došlo však k výraznému snížení finančních prostředků na pomůcky. Postupná obměna učebnic s pracovními sešity je nesmírně nákladná a státní prostředky na to v žádném případě nebudou stačit. Určitým problémem se opět ukázala situace kolem nové 6. třídy. Víceleté gymnázium využilo zákonné možnosti a pozvalo si k rozdílovým zkouškám několik žáků ze 6. a 7. tříd. Vinou odchodu dvou devátých tříd a příchodem jedné 6. třídy na 2. stupeň bude muset být upraven počet pedagogických pracovníků. Město Mikulov vypsalo výběrové řízení na studii s názvem Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let. Cílem této studie má být posouzení současného stavu a vytvoření možností do budoucna. Snad už konečně dostane školství v Mikulově nějaký řád a ucelenou koncepci. Seznam pořádaných akcí opět ukazuje na bohatou činnost po celý školní rok, podařilo zajistit i dva kurzy školy v přírodě. Z organizačních důvodů je ale jeden přesunut na konec září. Celospolečenské ekonomické problémy se podepsaly i na nižší zájmu o ubytování a stravování školních výletů Ty letos prakticky ustaly. Řada rodin má totiž problémy s financováním školních aktivit svých dětí. Tato situace bohužel ještě nějakou dobu potrvá a budeme muset hledat finanční zdroje i jinde. Vedení školy se podařilo rozšířit počet prázdninových aktivit o další sportovní soustředění, jde zatím o nejlepší hospodářský výsledek celkově. V oblasti volnočasových aktivit se spolupráce s Domem dětí v Mikulově ukázala jako perspektivní a doufáme, že bude pokračovat i v dalších letech. Je nepochopitelné, že ještě neexistuje přesná dlouhodobá vize kraje v oblasti vzdělávání. Obavy rodičů žáků pak vyvolává nejistota související s možným slučováním škol. V průběhu prázdnin proběhla celá řada plánovaných oprav. Spolu s dalšími úpravami škola pokračuje v dlouhodobé koncepci dokončování celého areálu. Mgr. Karel Pavlík ředitel školy 34

35 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav, Mikulov byla projednána a schválena na pedagogické radě dne Mgr. Karel Pavlík ředitel školy V Mikulově dne Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav, Mikulov byla projednána a schválena na školské radě dne předsedkyně školské rady 35

36 13. Přílohy Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2004 2005 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7)

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více