Zprávu zpracoval: Mgr. Karel Pavlík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávu zpracoval: Mgr. Karel Pavlík"

Transkript

1 Zprávu zpracoval: Mgr. Karel Pavlík

2 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odstavec 3 2

3 1. Charakteristika školy Přehled učebních plánů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy...7 a) Pedagogičtí pracovníci...7 b) Správní zaměstnanci...9 c) Pracovnice školní jídelny Údaje o žácích...10 a) počty žáků...10 b) zápis do prvních tříd...10 c) vycházející žáci Výsledky klasifikace za školní rok 2010/ Údaje o výsledcích České školní inspekce DVPP účast pedagogických pracovníků na školeních a seminářích ve školním roce 2010/ Údaje o mimoškolních aktivitách...25 a) Přehled akcí 1. stupně ve školním roce 2010/ b) Kulturní a vzdělávací akce ve školním roce 2010/ c) Sportovní aktivity ve školním roce 2010/ d) Naukové a jiné soutěže ve školním roce 2010/ Preventivní program protidrogová prevence Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Různé Závěr Přílohy

4 1. Charakteristika školy Základní škola je úplná a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Do sítě škol je zařazena rozhodnutím Školského úřadu Břeclav ze dne Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva má škola právní subjektivitu s platností od a s ní spojené IČO Na základě výsledků hospodářské činnosti se škola stala plátcem DPH a bylo jí přiděleno Finančním úřadem v Mikulově DIČ CZ Veškerou ekonomiku, mzdy a vyúčtování hospodářské činnosti si škola provádí samostatně. Škola pokračovala v zavádění školního vzdělávacího programu v dalších třídách. Rodiče byli s novým programem seznámeni na třídních schůzkách. Pokračující problém se snížením počtu žáků a tříd přinesl změny v celkovém počtu pedagogických pracovníků. K ukončil pracovní poměr dohodou Mgr. Ondřej Mencák, na jeho místo byla přijata pro nový školní rok Mgr. Petra Křivánková. Dále odešla Dagmar Hráčková, místo které se vrací po mateřské dovolené Šárka Hrabalová- Tesárková. V průběhu roku byla uspořádána celá řada různých akcí. Je velmi dobré, že jsme velkou část z nich pořádali sami, některé již s mnohaletou tradicí. Opět byla velmi kladně hodnocena školní akademie spojená s rozloučením se s žáky 9. tříd. Škole se podařilo zajistit finanční prostředky na opravy, které probíhaly převážně v době prázdnin, jen oprava podlahy tělocvičny byla realizována v červnu. Přesunem jedné páté třídy na 2. stupeň zde dojde ke snížení počtu tříd a tím i ke snížení počtu pedagogických pracovníků. P. uč. Dočekalová přijala nabídku vedení školy a přešla do oddělení školní družiny. V oblasti hospodářské činnosti se bohužel vlivem ekonomické situace výrazně snížil počet školních výletů, vedení školy se však podařilo navýšit činnost v době hlavních prázdnin, především sportovními soustředěními družstev z Brna. Jsme velmi rádi, že se nám v průběhu školního roku podařilo zapojit do celé řady akcí naši družební školu z Trnavy a daří se tak postupně naplňovat jednotlivé body smlouvy. Mgr. Karel Pavlík ředitel školy 4

5 Základní údaje: adresa školy: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav Mikulov IČ: DIČ: CZ tel. škola: školní jídelna: fax: ředitel školy: Mgr. Karel Pavlík 5

6 2. Přehled učebních plánů ročník Školní vzdělávací program S poznáním do života 5. ročník Vzdělávací program Základní škola 16847/96 2 včetně úpravy a doplňků 25018/ ročník Školní vzdělávací program S poznáním do života Metodické sdružení: ročník vedoucí Mgr. Buchtová Předmětové komise: Český jazyk vedoucí Mgr. Hégrová Cizí jazyky vedoucí Mgr. Šebestová Společenské vědy vedoucí Mgr. Krososková Matematika vedoucí Mgr. Panáčková Přírodní vědy vedoucí p. uč. Kadlčík Pracovní činnosti vedoucí p. uč. Dočekalová Estetická výchova vedoucí Mgr. Hégrová Tělesná výchova vedoucí Mgr. Odehnal 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Pedagogičtí pracovníci Zařazení Titul, příjmení Jméno Aprobace 1. Učitelka Mgr. Bělohlávková Vladimíra Učitelka Mgr. Bilíková Svatava 1. 5., PV Délka praxe Úvazek 27,55 1,00 29,10 1,00 3. Učitelka Mgr. Buchtová Radka 1. 5., PV 25,99 1,00 4. Učitelka Hráčková Dagmar AJ 2,00 0,82 5. Učitelka Mgr. Ciklová Alena Vychovatelství 22,17 1,00 6. Vychovatelka Dočekalová Miroslava Vychovatelství 33,59 0,86 7. Učitelka Mgr. Dudová Ludmila 1. 5., VV 34,08 1,00 8. Vychovatelka Filusztková Pavla Vychovatelství 22,10 1,00 9. Učitelka Mgr. Hégrová Renata ČJ, VV 25,79 1, Učitelka Mgr. Chmelinová Marie ,98 1, Učitel Kadlčík Přemysl SŠ 16,78 1, Učitelka Mgr. Krososková Zdeňka RJ, D 34,51 1, Učitelka Mgr. Masaříková Hana ,80 1, Zástupkyně ŘŠ Mgr. Nováková Zdeňka 1. 5., NJ 33,10 1,00 7

8 15. Vychovatelka Ondrůjová Vladimíra Vychovatelství 12,58 1, Učitel Mgr. Odehnal Roland PŘ, TV 17. Učitelka Mgr. Panáčková Jana M, CH 18. Ředitel Mgr. Pavlík Karel Z, TV 19. Učitel Mgr. Pokorný Miroslav M, CH 21,14 1,00 23,02 1,00 29,12 1,00 14,00 1, Učitelka PaedDr. Shromáždilová Dagmar RJ, HV 24,10 1, Vychovatelka Stojaspalová Marcela Vychovatelství 30,10 1, Učitelka Mgr. Šebestová Lenka RJ, D 11,10 1, Učitel Mgr. Mencák Ondřej BI, GEO 6,84 1, Učitelka Mgr. Trávníčková Hana ČJ, D 22,09 1, Učitelka Mgr. Widholmová Jarmila ,03 1,00 Celkem úvazky pedagogických pracovníků a vychovatelek ŠD 24,68 8

9 b) Správní zaměstnanci Zařazení Příjmení Jméno Vzdělání Délka praxe Úvazek 1. Domovník Černovský Václav 32,08 0,90 2. Uklízečka Horváthová Jaroslava 0,90 3. Správce rozpočtu Hráčková Hana SEŠ 4. Uklízečka Hrubá Radana 33,00 0,90 0,90 5. Uklízečka Ježková Jarmila 0,90 6. Uklízečka Šutová Michaela 0,90 c) Pracovnice školní jídelny Celkem úvazky správních zaměstnanců 5,40 Zařazení Příjmení Jméno Vzdělání Délka praxe Úvazek 1. Kuchařka Cupalová Anna SOU 31,21 0,90 2. Kuchařka Doležalová Jaroslava 36,60 0,90 3. Vedoucí školní jídelny Svobodová Lenka SEŠ 13,69 0,90 4. Kuchařka Hudčeková Renata SOU 17,52 0,90 Celkem úvazky zaměstnanců školní jídelny 3,60 9

10 4. Údaje o žácích Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav a) počty žáků 1. stupeň 8 tříd 178 žáků 2. stupeň 7 tříd 134 žáků Celkem 15 tříd 312 žáků Průměrná naplněnost: 20,8 žáků 11 v zahraničí Školní družina: 3,5 oddělení 98 žáků Školní jídelna: počet denních strávníků 252 celkem vydaných obědů počet obědů pro cizí strávníky počet večeří počet snídaní b) zápis do prvních tříd Zápis do prvních tříd pro školní rok 2011/2012 proběhl současně na všech budovách mikulovských škol dne Celkem bylo na naší škole zapsáno 40 dětí. Rodiče 4 dětí požádali o odklad školní docházky. Vzhledem k celkovému počtu dětí budou pro školní rok 2011/2012 otevřeny dvě první třídy. c) vycházející žáci celkem: ročník: ročník: 4 7. ročník: 1 6. ročník: 2 Gymnázium Mikulov, Velké Pavlovice SOŠ (maturitní obory) 18 SOŠ a U (výuční list) 15 Celkem 40 Spoluprací výchovné poradkyně, rodičů a zástupců školských zařízení se podařilo všechny žáky umístit. 10

11 5. Výsledky klasifikace za školní rok 2010/2011 Výsledky klasifikace za školní rok 2010/2011 jsou uvedeny v přiložených tabulkách, jejichž součástí je zpracování jednotlivých předmětů, absence žáků a výchovná opatření. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 6. Údaje o výsledcích České školní inspekce Ve školním roce 2010/2011 neproběhla v naší škole žádná z forem České školní inspekce. 7. DVPP účast pedagogických pracovníků na školeních a seminářích ve školním roce 2010/2011 Září Pokračování ve studiu při zaměstnání Seminář Peníze EU školám Proškolení zaměstnanců o bezpečnosti práce Schůzky předmětových komisí Říjen Specifické poruchy v CJ seminář Další rozvoj profesních kompetencí ZŘ Studium při zaměstnání Samostudium v době podzimních prázdnin Seminář Microsoft pro školství Listopad Další rozvoj profesních kompetencí ZŘ Studium při zaměstnání Prosinec Studium při zaměstnání Aktiv výchovných poradců Samostudium Leden Studium při zaměstnání Instruktorský kurz lyžování Ondrůjová Kadlčík všichni Shromáždilová, Šebestová Nováková Ondrůjová všichni Kadlčík Nováková Ondrůjová Ondrůjová Trávníčková všichni Ondrůjová 23

24 Únor Studium při zaměstnání Seminář AJ Březen Studium při zaměstnání Seminář Peníze EU školám Seminář Veselá Seminář preventistů Duben Studium při zaměstnání Školení Peníze EU školám Seminář výchovných poradců a vedoucích DK Květen Studium při zaměstnání Seminář výchovných poradců Červen Studium při zaměstnání Konzultační den Školení Ch Setkání odborářů Ondrůjová Šebestová, Hráčková Ondrůjová Kadlčík Ciklová Pokorný Ondrůjová Kadlčík, Pokorný, Odehnal Trávníčková, Widholmová Ondrůjová Trávníčková Ondrůjová Panáčková Masaříková 24

25 8. Údaje o mimoškolních aktivitách a) Přehled akcí 1. stupně ve školním roce 2010/2011 Září Slavnostní přivítání prvňáčků Vystoupení mažoretek na vinobraní Vystoupení pro důchodce na slavnostní schůzi Třídní schůzky Zahájení plaveckého výcviku Přeborník mikulovských škol v běhu na 50m Exkurze Praha Exkurze Dolní Věstonice Zelená stezka J. Tomečka Říjen Dopravní výchova pro 4. a 5. tř. Plavecký výcvik 1. a 2. tř. 2. a 3. tř. 3x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo 5. A 4. A 5. A 2. a 3. místo Listopad Ukončení plaveckého výcviku Policie beseda o prevenci Fotografování prvňáčků Návštěva keramické dílny v Perné Piškvorky školní i městské kolo Program CEV Veselé učeníčko pro předškoláky Slavnosti Slabikáře Prosinec Exkurze Praha Program CEV Školení 1. pomoci Vystoupení pro důchodce Beseda kyberšikana Vánoční Pálavánek Třídní vánoční besídky 5. A 4. A 4. B 4. A 1. a 2. tř. 4. A, B, 5. A 25

26 Leden Veselé učeníčko Bruslení stadion Břeclav Pythagoriáda pro žáky 5. tříd Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav Únor Janáčkovo divadlo balet Sněhurka a sedm trpaslíků Školní kolo ve šplhu Lyžařský výcvik Beskydy Karneval Březen Výstava v Brně Poznávej se Přátelské utkání ve vybíjené se ZŠ Sedlec Mikulovský Zpěváček Recitační soutěž Program CEV Pálava 5. tř tř tř. Pitrová,Černovská postup do krajského kola 4. A, Dudová Duben Festival Jeden svět dětem Sluníčkový den Krajské kolo recitační soutěže Pitrová, Černovská Den bez úrazu akce DDM pro 1. a 2. tř. Okrskové kolo ve vybíjené 2x 1. místo, postup do okresního kola Kinderiáda finále Jihomoravského kraje tř. Květen Vybíjená okresní kolo Mažoretky Dopravní výchova pro 4. a 5. tř Výlet do Vídně Bongo Brno zábavné centrum Škola v přírodě 1. místo dívky, 2. místo chlapci dívky postup do krajského kola v krajském kole 4. místo Stonožka, Street Party jarní část 1. a 2. tř. 26

27 Červen Výlet do Prahy Brno Vaňkovka atletická soutěž Brno Vaňkovka Atletický trojboj pro 1. stupeň Mïkulovské setkání Výchovný koncert ZUŠ Návštěva mateřské školy Pod Strání Školní akademie 4. A 3. a 4. tř. 1. místo Slavnostní předání cen za účasti reprezentantů ČR v atletice, akce v rámci Mistrovství ČR v atletice mužů a žen účast 7 základních škol taneční skupiny včetně mažoretek 1. B b) Kulturní a vzdělávací akce ve školním roce 2010/2011 Září Slavnostní zahájení školního roku Vystoupení mažoretek na vinobraní Beseda Čas proměn Exkurze Praha Exkurze Dolní Věstonice Vystoupení pro důchodce Říjen Exkurze Praha 9. tř. Exkurze Dolní Věstonice 6. A, B Veletrh vzdělávání 9. tř. Úřad práce 9. tř. dívky 6. a 7. tř. 5. A; Masaříková, Panáčková 4. A; Dudová, Hájková žáci 1. i 2. st.; Shromáždilová, Dočekalová Krososková, Trávníčková Krososková, Panáčková, Hégrová Krososková, Trávníčková Trávníčková Listopad Exkurze Osvětim 2. st., Šebestová Muzeum projekt pro 7. tř. Krososková, Pokorný Exkurze Perná keramika 5. A, Masaříková Úřad práce 9. tř. Dočekalová, Krososková Exkurze Dolní Dunajovice vodárna 8. A, Hégrová, Panáčková Veselé učeníčko kurz pro předškoláky uč. 1. stupně Prezentace Gymnázia Mikulov pro žáky 2. st. Slavnosti Slabikáře 27

28 Prosinec Televizní soutěž Věříš si? Exkurze Praha 4. B Program CEV Vystoupení pro důchodce Stávka Beseda kyberšikana Exkurze Slavkov Mohyla míru Vánoční Pálavánek Vánoční posezení v Dětském domově Posezení s důchodci Třídní vánoční besídky Leden Veselé učeníčko Zápis budoucích prvňáčků Pedagogická rada Předání vysvědčení za 1. pololetí Únor Janáčkovo divadlo v Brně balet Karneval Březen Výstava v Brně Poznávej se Mikulovský Zpěváček Exkurze Brno Duben Posezení pedagogických pracovníků ke Dni učitelů Filmový festival Jeden svět dětem Sluníčkový den Výjezdní zasedání řed. ZŠ z Břeclavi Pedagogická rada, třídní schůzky Filmové představení Nickyho rodina 6. tř. 1. místo Panáčková, Ciklová, Ondrůjová 4. A Dudová Shromáždilová, Dočekalová Odehnal, Pokorný, Panáčková 4. A, B, 5. A 8. A, 9. B Krososková, Hégrová 1. stupeň Nováková, Krososková, Pokorný všichni 1. st. 1. stupeň tř tř. 1. st. 7. B všichni všichni 2. stupeň 28

29 Květen Exkurze Praha 6. B, Panáčková Vystoupení v G-centru ke Dni matek Shromáždilová, Dočekalová Přehlídka tanečních souborů Stonožka Widholmová, Filusztková Exkurze Znojmo 8. A Krososková, Dočekalová Praha odměna za soutěž od Seznamu 7. A, Odehnal, Pokorný Návštěva družební školy Trnava ŘŠ, ZŘ Street Party vystoupení mažoretek Widholmová, Filusztková Exkurze cihelna Novosedly 8.A Krososková. Panáčková Vídeň Shromáždilová,Nováková, Hráčková,Šebestová Předání ocenění MÚ za úspěchy Ester Koláříková Třídní výlety Divadlo Polárka 2. stupeň Hégrová, Trávníčková Červen Praha 4. A Paříž Třídní výlety Mikulovské setkání akce DDM vystoupení našich tanečních skupin Projekt Muzea Římané pro 6. tř. Přednáška o drogách v rámci akce Cykloběh, 9. tř. Výchovný koncert ZUŠ Školní akademie Společné posezení ukončení školního roku Dudová, Hájková Šebestová, Hráčková Dočekalová, Widholmová, Filusztková Hégrová, Panáčková Krososková, Trávníčková 1. stupeň c) Sportovní aktivity ve školním roce 2010/2011 Září Zahájení plaveckého výcviku Speciální hry (pořádané městem) Přeborník mikulovských škol v běhu na 50m 2. a 3. tř. 1. a 3. místo ve vybíjené 2x 1. místo v minikopané 3x 1. místo, 2x 2. místo1x, 3. místo 29

30 Říjen Přespolní běh okresní kolo Turnaj pedagogů ve volejbalu 2x 3. místo, 1x 4. místo akce DDM Listopad Okrskové kolo v malé kopané Okrskové kolo ve florbalu Prosinec Okrskové a okresní kolo ve florbalu Vánoční turnaj ve volejbalu Leden Lyžařský kurz Bruslení stadion Břeclav Moderovaná výuka míčových her Únor Školní kolo ve šplhu Lyžařský kurz Březen Přátelské utkání ve vybíjené Duben Kinderiáda v Brně - krajské kolo Okrskové kolo ve vybíjené Květen McDonald s Cup Okresní kolo ve vybíjené tř. Krajské kolo ve vybíjené 4. a 5. tř. Přehazovaná 6. a 7. tř. 2. místo ml. žáci Panáčková, Odehnal, Ciklová 1. stupeň Nováková 1. st. Bilíková 5. tř. Ciklová, Odehnal, Masaříková 5. A + ZŠ Sedlec roč. Nováková, Filusztková 4. a 5. tř. 2x 1. místo Nováková, Masaříková Odehnal, Pokorný 1. a 2. místo, Nováková, Hájková 4. místo, Hájková Mencák Červen Vodácký kurz Atletika pro děti Vaňkovka Atletický trojboj Utkání ve fotbale v rámci oslav Gymnázia Mikulov 30

31 d) Naukové a jiné soutěže ve školním roce 2010/2011 Září Přírodovědná soutěž Zelená stezka J. Tomečka 5. tř. 2. a 3. místo Listopad Piškvorky školní i městské kolo Akce DDM pro 1. i 2. st. Prosinec Testy SCIO Leden Pythagoriáda pro žáky 5. tř., školní i okresní kolo Únor Školní kolo olympiády ČJ Najdi, co neznáš Březen Pythagoriáda Okresní kolo olympiády ČJ Recitační soutěž, školní i oblastní kolo Znáš svůj mikroregion? vědomostní soutěž Duben Okresní kolo olympiády M Krajské kolo recitační soutěže Květen Dopravní soutěž oblastní kolo postup Dopravní soutěž okresní kolo 1. místo L. Pánek 5. A, Masaříková 8. a 9. tř. 7. tř. 1. místo postup do druhého kola Pokorný 6. tř. Panáčková Trávníčková 1. st., 2x postup do krajského kola 8. tř., Dočekalová 4. místo V. Mikulíček, Panáčková Pitrová, Černovská, Widholmová Panáčková 31

32 9. Preventivní program protidrogová prevence Hodnocení minimálního preventivního programu 1. Analýza současnosti Jak už sám název říká, nejvýznamnějším prvkem tohoto programu je především prevence všech sociálně patologických jevů ve škole. Dobrých výsledků dosahujeme především spoluprací všech pracovníků školy s rodiči, pracovnicemi OPPP, dětskými lékaři, Sociálním odborem MÚ Mikulov a Policií ČR. V průběhu roku se řada tříd účastní odborných přednášek, jejichž obsah je vybírán školním preventistou podle věku žáků či souvislostí s probíraným učivem. Nabídka je v současné době velmi rozmanitá, k určitým tématům se váží i některá filmová představení. Tento způsob prezentace aktuálních současných problémů se jeví často jako přijatelnější a pro žáky snesitelnější než suchá přednáška. Rozsahem a druhy problémů se neodlišujeme od škol podobné velikosti v přibližně stejně velkých městech. Konzultacemi či příležitostnými hovory s pracovníky jiných škol, kteří nás v době výletů navštěvují, můžeme konstatovat určité změny chování v dětských kolektivech. Ubývá postupně zájem o drogy, objevují se ale nové prvky: alkohol, hrubé chování žáků navzájem, rostoucí agresivita (zejména dívek) a s ní spojené poškozování školního i soukromého majetku. Jsme rádi, že se nám daří držet situaci pod kontrolou, především preventivními akcemi a spoluprací s rodiči. Naprostá většina z nich má zájem o to, aby jejich děti nebyly přímými aktéry problémových situací. Významným krokem v prevenci sociálně patologických jevů je zapojení žáků do různých forem využití volného času. Toto je dlouhodobá záležitost a je to otázka nabídky všech zúčastněných stran, nejenom školy. 2. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole V minulém školním roce 2010/2011 jsme ve škole nezaznamenali žádné vážnější případy sociálně patologických jevů. Zatím se nám daří řešit vše spíše v zárodku spoluprací s rodiči a SO MÚ Mikulov. Bohužel i nadále ještě ve společnosti přetrvává názor, že jsme také odpovědni za chování a jednání žáků v době mimo vyučování. 32

33 10. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva Základní školy Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav Mïkulov za školní rok 2010/2011 a) počet podaných žádostí o informace: b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné žádné c) počet podstatných částí každého rozsudku, kterým došlo k přezkoumání, rozhodnutí a odmítnutí poskytnutí informace: 11. Různé žádné Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a požádali jsme o finanční podporu MŠMT. Náš projekt byl ministerstvem schválen a bude realizován v následujících letech. 33

34 12. Závěr Školní rok 2010/2011 byl charakterizován dalším rozšířením školního vzdělávacího programu na další ročníky, tentokráte na čtvrtý a devátý. Dlouhodobá smlouva s nakladatelstvím Fraus, které je dodavatelem nejen ucelené řady učebnic a pracovních sešitů, ale i programů pro výuku na interaktivních tabulích, se ukázala jako velké plus. Došlo však k výraznému snížení finančních prostředků na pomůcky. Postupná obměna učebnic s pracovními sešity je nesmírně nákladná a státní prostředky na to v žádném případě nebudou stačit. Určitým problémem se opět ukázala situace kolem nové 6. třídy. Víceleté gymnázium využilo zákonné možnosti a pozvalo si k rozdílovým zkouškám několik žáků ze 6. a 7. tříd. Vinou odchodu dvou devátých tříd a příchodem jedné 6. třídy na 2. stupeň bude muset být upraven počet pedagogických pracovníků. Město Mikulov vypsalo výběrové řízení na studii s názvem Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let. Cílem této studie má být posouzení současného stavu a vytvoření možností do budoucna. Snad už konečně dostane školství v Mikulově nějaký řád a ucelenou koncepci. Seznam pořádaných akcí opět ukazuje na bohatou činnost po celý školní rok, podařilo zajistit i dva kurzy školy v přírodě. Z organizačních důvodů je ale jeden přesunut na konec září. Celospolečenské ekonomické problémy se podepsaly i na nižší zájmu o ubytování a stravování školních výletů Ty letos prakticky ustaly. Řada rodin má totiž problémy s financováním školních aktivit svých dětí. Tato situace bohužel ještě nějakou dobu potrvá a budeme muset hledat finanční zdroje i jinde. Vedení školy se podařilo rozšířit počet prázdninových aktivit o další sportovní soustředění, jde zatím o nejlepší hospodářský výsledek celkově. V oblasti volnočasových aktivit se spolupráce s Domem dětí v Mikulově ukázala jako perspektivní a doufáme, že bude pokračovat i v dalších letech. Je nepochopitelné, že ještě neexistuje přesná dlouhodobá vize kraje v oblasti vzdělávání. Obavy rodičů žáků pak vyvolává nejistota související s možným slučováním škol. V průběhu prázdnin proběhla celá řada plánovaných oprav. Spolu s dalšími úpravami škola pokračuje v dlouhodobé koncepci dokončování celého areálu. Mgr. Karel Pavlík ředitel školy 34

35 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav, Mikulov byla projednána a schválena na pedagogické radě dne Mgr. Karel Pavlík ředitel školy V Mikulově dne Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav, Mikulov byla projednána a schválena na školské radě dne předsedkyně školské rady 35

36 13. Přílohy Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2011/2012. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 23. září 2012 1 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022

Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022 Základní škola Luby okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Email: zsluby@tiscali.cz Tel: 354 596 022 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N O S T I Š K O L Y za školní rok 2013/2014 Části: a) Charakteristika

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov SÍDLO ŠKOLY ul. Krušnohorská

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více