Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf"

Transkript

1 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: L/01 FOTOGRAF 1

2 Obsah: 1. Identifikační údaje Profil absolventa Uplatnění absolventa Kompetence absolventa Odborné kompetence Klíčové kompetence Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Povinná odborná praxe Sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební plán Učební osnova Český jazyk a literatura Český jazyk a komunikace Pojetí vyučovacího předmětu a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Literární výchova Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 26 Rámcový rozpis učiva: Anglický jazyk Pojetí vyučovaného předmětu

3 Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 32 a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva Německý jazyk Pojetí vyučovacího předmětu: Obecný cíl: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 42 Komunikativní kompetence: Rámcový rozpis učiva: Dějepis Pojetí předmětu Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Rámcový rozpis učiva: Občanská nauka Pojetí vyučovacího předmětu Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 56 a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Fyzika Pojetí vyučovacího předmětu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Občanské kompetence b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Chemie Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat.. 67 a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Ekologie a biologie

4 Pojetí vyučovacího předmětu Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Rámcový rozpis učiva: Matematika Pojetí vyučovacího předmětu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Výtvarná příprava Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: 83 Rámcový rozpis učiva: Tělesná výchova Pojetí vyučovacího předmětu: Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata: Rámcový rozpis učiva: Informační a komunikační technologie Pojetí vyučovacího předmětu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezové témata: Rámcový rozpis učiva: Ekonomika Pojetí vyučovacího předmětu Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva:

5 6. 14 Optika a přístroje Pojetí vyučovacího předmětu: Výukové strategie Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Fotografie Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Materiály Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Digitální fotografie Pojetí vyučovacího předmětu: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva Odborný výcvik Obecný cíl: Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva

6 6. 19 Seminář z českého jazyka Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Matematický seminář Pojetí vyučovacího předmětu a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcový rozpis učiva: Seminář z anglického jazyka Charakteristika učiva a pojetí výuky Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí b) Průřezová témata Rámcové rozvržení učiva: Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Personální podmínky Materiální podmínky Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Autorský kolektiv

7 1. Identifikační údaje Název školy: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Adresa školy: SOU služeb, Novovysočanská 5/501, PRAHA 9 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 Název ŠVP: Kód a název oboru: FOTOGRAF L/01 FOTOGRAF Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Ředitelka školy: střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky v denní formě vzdělávání Ing. Bc. Jana Křížová Kontaktní údaje: telefon: fax: web: http: //www.sousluzeb.cz/ Platnost ŠVP od: RVP oboru vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne čj / Ing. Bc. Jana Křížová ředitelka školy 7

8 2. Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Adresa školy: SOU služeb, Novovysočanská 5/501, PRAHA 9 Název ŠVP: Multiprof Kód a název oboru: L/01 FOTOGRAF 2.1. Uplatnění absolventa Fotograf je kvalifikovaný pracovník, který provádí fotografování digitální i analogovou technikou, digitální zpracování obrazu, zpracování materiálů a zhotovování finálních fotografii různými zpracovatelskými postupy dle obrazového vstupu Kompetence absolventa Odborné kompetence Kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů Zhotovování snímků v oblasti reprodukční a technické fotografie, fotografie architektury a krajiny a fotografie specializované pro různé technické a vědecké účely Práce v oblasti portrétní, reportážní a reklamní fotografie Úpravy digitálního obrazu a jeho příprava pro další zpracování Zpracování vhodných materiálů podle druhu obrazového vstupu Ruční vyvolávání černobílých fotografických materiálů, retušování fotografických obrazů, konečná úpravu a adjustace fotografických děl Používání základních grafických programů, využití digitální techniky ve všech oblastech fotografie Zpracování obrazu na počítači a digitálním minilabu, přípravu obrazu pro zhotovení fotografií nebo tisk, konečné zhotovení obrazu Vedení příslušné dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu 8

9 2.2.2 Klíčové kompetence Absolvent oboru fotograf byl veden tak, aby: Odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovoval si reálné životní i profesní cíle Dovedl identifikovat běžné problémy, hledat způsoby řešení i v oblasti interpersonální Uměl jednat s lidmi, pracovat v týmu Akceptoval hodnocení a názory jiných, adekvátně a konstruktivně na ně reagoval Uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy Uplatňoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, uměl poskytnout první pomoc Uplatňoval morální principy, demokratické hodnoty a zásady kritického myšlení Orientoval se v měnícím se tržním prostředí, akceptoval požadavky trhu práce Uplatňoval principy celoživotního vzdělávání a sledoval nové trendy v oboru 2.3 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. 9

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Adresa školy: SOU služeb, Novovysočanská 5/501, PRAHA 9 Název ŠVP: Multiprof Kód a název oboru: L/01 FOTOGRAF 3.1 Celkové pojetí vzdělávání Cílem vzdělávání je naučit žáky potřebným teoretickým vědomostem a praktickým dovednostem pro práci ve fotografickém oboru, orientaci v tržní ekonomice, rozvinutí vlastních podnikatelských aktivit, získání správných občanských postojů, posílení morálních a etických hodnot. 3.2 Organizace výuky Vzdělávání v oboru fotograf probíhá formou teoretického vyučování a odborného výcviku. Během prvních tří ročníků žáci absolvují čtyři týdny odborné praxe ve fotografických provozech. Mezi hlavní metody vyučování patří frontální a skupinová výuka, přednáška, vysvětlování, práce s textem, práce s obrazem, instruktáž, samostatná práce žáků, práce s výukovými a grafickými programy na počítači, žádoucí je používání aktivizujících metod založených na diskusi, řešení problémů, didaktické hře. Důležité je také seznámení s výtvarnými technikami a směry, na které fotografie navazuje. Odborná teoretická výuka a odborný výcvik využívá přednášky, vysvětlování, řízenou práci s internetem, praktický nácvik řemeslných dovedností, a především vychází z eidetického principu, který je pro budoucí fotografy stěžejní. Velkou důležitost mají praktické instruktáže, samostatná práce na jednotlivých úkonech konzultovaná s učitelem, řízená kooperace ve skupině. Do výuky jsou zařazovány odborné exkurze, návštěvy tematických výstav a expozic Národní galerie. 10

11 3.3 Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu. 3.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Žáci jsou vzděláváni podle 16 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve škole jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami evidováni třídními učiteli a výchovným poradcem. Podle 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzděláváni formou individuální integrace. Výchovný poradce poskytuje pedagogickým pracovníkům i žákům se specifickými poruchami učení v případě potřeby konzultace, doporučuje metodické postupy, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, prostřednictvím třídních učitelů informuje ostatní vyučující. V přístupech k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou respektována doporučení z pedagogicko-psychologických vyšetření. Jedná se zejména o výuku pomocí speciálních vyučovacích metod, individuální přístup k žákům, formy zkoušení podle poruchy či postižení se preferuje buď zkoušení ústní, nebo naopak písemné, poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími a spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami. 3.5 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně vychází z platných právních předpisů. V prostorách určených k výuce žáků jsou vytvořeny podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany, které respektují Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT čj /

12 Žáci jsou na začátku školního roku prokazatelným způsobem poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární ochraně ve škole ve třídách i mimo ně, v odborných učebnách, v učebnách odborného výcviku, v tělocvičně. 3.6 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3.7 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání v oboru fotograf se ukončuje maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušný prováděcí právní předpis). Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část se skládá ze dvou zkoušek (český jazyk a literatura, volitelná zkouška). Volitelnou zkoušku žák koná z matematiky, nebo cizího jazyka. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek, a to z praktické zkoušky z odborného výcviku a dvou ústních zkoušek z odborných předmětů fotografie a digitální fotografie. 3.8 Povinná odborná praxe Během druhého a třetího ročníku proběhne povinná 4 týdenní odborná praxe žáků ve fotografických provozech. Odborná praxe se organizuje v souladu s platnými právními předpisy Sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků Během prvního ročníku se uskuteční lyžařský výcvikový kurz. Během třetího ročníku se uskuteční sportovně turistický kurz. 12

13 4. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet týdenních vyučovacíc h hodin celkem Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacíc h hodin celkem Využití disponibilníc h hodin Jazykové vzdělání: Český jazyk 5 Český jazyk a literatura 6 1 Cizí jazyk 10 Cizí jazyk 12 Společenskovědní vzdělávání 5 Přírodovědné vzdělání 4 Dějepis 2 Občanská nauka 3 Fyzika 2 1 Chemie 2 Ekologie a biologie 1 Matematické vzdělání 8 Matematika 12 4 Estetické vzdělání 5 Český jazyk a literatura 6 1 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 8 8 Sportovně turistický kurz Lyžařský výcvikový kurz X Vzdělávání v informačních a telekomunikačních technologiích 4 Informační a komunikační technologie 4 Ekonomické vzdělání 3 Ekonomika 3 Fotografické přístroje a zařízení 8 Optika a přístroje 5 Odborný výcvik

14 Fotografické standardní situace 19 Fotografie 8 Výtvarná příprava 1 Odborný výcvik 17 7 Fotografické technologie a materiály 6 Materiály 3 Odborný výcvik 3 Digitalizace ve fotografii Volitelné předměty 18 Digitální fotografie 8 Odborný výcvik 16,5 6,5 Seminář z anglického jazyka Matematický seminář 2 2 Seminář z českého jazyka Celkem ,5 23,5 14

15 5. Učební plán Rozvržení předmětů do jednotlivých ročníků Ročník Předmět I. II. III. IV. celkem Celkem za studium Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Fyzika Chemie Ekologie a biologie Matematika Výtvarná příprava Tělesná výchova Lyžařský výcvik X Sportovně turistický kurz Informační a komunikační technologie 0 0 X Ekonomika Optika a přístroje Fotografie Materiály Digitální fotografie Odborný výcvik ,5 40, Maturitní seminář volitelný Celkem ,5 128, Poznámka: 1. Cizí jazyk si žáci volí mezi anglickým a německým jazykem. 2. Předmět informační a komunikační technologie je dělen na dvě skupiny. 3. Předmět digitální fotografie je dělen na dvě skupiny. 4. V prvním ročníku žáci absolvují v rámci tělesné výchovy pětidenní lyžařský výcvik. 5. Ve třetím ročníku žáci absolvují v rámci tělesné výchovy pětidenní turistický kurz. 6. Ve 4. ročníku žáci volí jeden ze tří maturitních seminářů: matematického, semináře z českého nebo anglického jazyka. 7. Ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují povinnou odbornou praxi v rozsahu celkem 4 týdnů. 15

16 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovně turistický nebo lyžařský kurz Odborná praxe 0 1 až 2 2 až 3 0 Maturitní zkouška Projektové týdny Časová rezerva, výchovně vzdělávací akce 1 až 5 1 až 3 1 až 2 2 Celkem týdnů

17 6. Učební osnova Název školy: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Adresa školy: SOU služeb, Novovysočanská 5/501, PRAHA 9 Název ŠVP: Multiprof Kód a název oboru: L/01 FOTOGRAF 6. 1 Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace za studium: Ročník Ročník Ročník Ročník Předmět součet Český jazyk a literatura Celkem hodin za studium: 387 Učební osnova je rozdělena do dvou dílčích předmětů: Český jazyk a komunikace Literární výchova Český jazyk a komunikace Týdenní hodinová dotace za studium: 4 ročník první druhý třetí čtvrtý celkem počet hodin Celkem hodin za studium: 129 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem předmětu je prohloubení vyjadřovacích a komunikačních schopností žáků, pochopení principů užívání jazyka v rozmanitých komunikačních situacích a to v mluvené i písemné podobě, neboť úspěšná komunikace je pro žáka hlavním předpokladem dobrého uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Z hlediska afektivních cílů vzdělávání směřuje ke kultivaci emočního prožívání žáků, včetně estetického vnímání a prožívání. 17

18 Charakteristika učiva: Jazykové vzdělávání a komunikace probíhá v ročníku 1 hodinu týdně. Základem je práce s textem, která vede k porozumění textu, znamená to, že žák v textu nalezne požadované informace, rozliší podstatné od nepodstatného, vystihne hlavní myšlenku, a zhodnocení textu z hlediska obsahové a formální výstavby a z hlediska stylistického. Žák si postupně osvojí práci se všemi typy textů z oblasti informační, administrativní, odborné, publicistické, umělecké. Komunikace je vázána na konkrétní vědomosti, poučení o systému a normách jazyka. Výukové strategie: Ve výuce převažuje práce s textem. Jeho analýza a interpretace je realizována individuálně, v párech, ve skupinách. Konkrétní výsledky jsou prezentovány ve formě mluvené, psané, elektronické. Delší mluvené nebo psané projevy jsou součástí domácí individuální práce, autodidaktické metody jsou využívány při procvičování pravopisného a gramatického učiva, analýze delších textů, vyhledávání textů dle daných kritérií, problémovém učení a podobně. Jazykové a komunikační vzdělávání je v úzkém sepětí s výchovou literární (umělecký text), s cizími jazyky (jazykový transfer, systém jazyka, typ jazyka), aplikovanou psychologií (neverbální komunikace, konverzace) a s předměty odbornými (odborný styl a texty) Hodnocení výsledků žáků: Učitel při hodnocení žáků postupuje podle standardního školního klasifikačního řádu při testování žáků po ukončení tematického celku, při stylistických cvičeních, samostatné práci a prezentaci. Při hodnocení je zohledňován vstřícný přístup žáků a samostatné plnění zadaných úloh. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a hodnocení vzájemnému, práce s textem je vyhodnocována převážně společně a oceňována je zejména originalita řešení otevřených úloh. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: a) Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení rozvíjení pozitivního vztahu k učení a vzdělávání ovládnutí různých technik učení, schopnost vytvořit si vhodný studijní režim sledování a hodnocení pokroku při dosahování cílů učení, přijímání výsledků hodnocení ze strany jiných lidí pořizování si poznámek při poslechu výkladu, přednášky, prezentaci využívání různých informačních zdrojů včetně zkušeností svých i jiných lidí pochopení zadání úkolu, určení jádra problému, získávání informací potřebných k řešení problému, navrhnutí způsobu řešení 18

19 spolupráce s jinými lidmi při řešení problémů (týmové řešení) Komunikativní kompetence dodržování jazykové a stylistické normy dosažení jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci dosažení jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace formulování svých myšlenek srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně pochopení nutnosti správně používat český jazyk pro životní i pracovní uplatnění, motivace k prohlubování jazykových dovedností v celoživotním učení písemný záznam podstatné myšlenky z textů nebo mluvených projevů (přednášek, porad, apod.) Personální a sociální kompetence adaptace na měnící se životní a pracovní podmínky (a jejich pozitivní ovlivnění podle svých schopností a možností) ověřování si získaných poznatků, kritické zvažování názorů podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých práce v týmu, podílení se na realizaci společných pracovních a jiných činností reakce na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímání rady a kritiky Občanské kompetence a kulturní povědomí dodržování zákonů, respektování práv a osobnost druhých lidí, vystupování proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci odpovědné, samostatné a iniciativní jednání nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu jednání v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívání k uplatňování hodnot demokracie uvědomění si (v rámci plurality a multikulturního soužití) vlastní kulturní, národní a osobnostní identity, tolerance k identitě druhých uznávání tradic a hodnot svého národa, chápání jeho minulost i současnosti v evropském a světovém kontextu Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomění 19

20 si významu celoživotního učení přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomé a zodpovědné rozhodování o vlastní budoucí profesní a vzdělávací dráze schopnost získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb komunikace s potenciálními zaměstnavateli, prezentace svého odborného potenciálu znalost práv a povinností zaměstnavatelů a pracovníků Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií komunikace elektronickou poštou, využívání dalších prostředků online a offline práce s informacemi nesenými na různých médiích (tištěná, elektronická, audiovizuální podoba) práce s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií b) Průřezová témata Člověk a svět práce - žák vyhledává, vyhodnocuje a používá informace, které mu budou prospěšné při rozhodování o další profesní dráze -žák si uvědomuje význam celoživotního vzdělání Člověk a životní prostředí - žák rozebírá současné globální i lokální problémy životního prostředí - hodnotí vliv životního prostředí na lidské zdraví - navrhuje řešení environmentálních problémů Informační a komunikační technologie - žák prostředky informační a komunikační technologie efektivně používá ve škole i při domácí přípravě - žák je veden k mediální gramotnosti i ke kritickému odstupu k informacím z médií Občan v demokratické společnosti - žák ústně i písemně obhajuje své názory v rozsahu osvojené slovní zásoby -žák pracuje samostatně, ve dvojicích i ve skupinách -žák komunikuje, vyjednává a zaujímá stanovisko 20

21 Žáci rozvíjejí komunikativní kompetence v rámci průřezových témat Člověk a společnost, Člověk a svět práce. Při rozboru odborných a publicistických textů žáci uplatňují a rozvíjejí poznatky z environmentální výchovy, využívají informační technologie k vytváření samostatných prací či veřejných prezentací. Celkové pojetí výuky, způsob hodnocení a charakteristika učiva koresponduje s rozvojem dalších klíčových kompetencí: sociální a personální kompetence (např. organizační formy, sebehodnocení, obhájení vlastních názorů, rozlišení sociálních rolí) kompetence k učení a pracovní kompetence (např. získávání informací z různých zdrojů a jejich následné upracování, orientace v textu, zařazení jevu do systému) kompetence k řešení problému (autodidaktické metody, problémové učí, uplatnění fantazie a kreativity),občanské kompetence (zodpovědnost, kulturní chování a mluva, vědomí národních tradic). Rámcový rozpis učiva: Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - odlišuje vrstvy národního jazyka - jazyk spisovný, obecná čeština, slang, argot, dialekty, v textu rozpozná stylově příznakové jevy, vhodně je využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační situací; - seznámí se s nejnovějšími normativními příručkami, samostatně s nimi pracuje, vyhledává informace ve slovnících, encyklopediích, používá různé způsoby vyhledávání a nejpoužívanější vyhledávače na internetu; -prokáže základní přehled o denním tisku, časopisech souvisejících s profesní orientací nebo zájmovou činností, a vysvětlí, jak je organizována knihovní služba. - ovládá zásady spisovné výslovnosti, vhodně zařazuje zvukové prostředky řeči, používá a interpretuje i prostředky neverbální komunikace; - rozlišuje esteticky působivé uspořádání hlásek eufonie, kakofonie, zvukomalba, rým, je seznámen s druhy prozodických systémů. - uplatňuje při tvorbě textů znalosti českého pravopisu (psaní i/y, bě,pě,vě, mě, pravopis předložek a předpon, velká písmena, skupiny souhlásek a zdvojených souhlásek, psaní cizích slov, interpunkce); 1. ročník Učivo Obecné poučení o jazyku a řeči 2. Národní jazyk a jeho útvary 3. Zvuková stránka jazyka 4. Grafická stránka jazyka

22 - popíše vývoj písma; - rozliší grafické prostředky související se strukturou literárního díla (aliterace, figury). - popíše strukturu slovní zásoby (aktivní, pasivní, stylově neutrální a příznakové lexikální jednotky), významové vztahy mezi slovy; - vysvětlí význam slov a jejich použití v daném kontextu, posoudí vhodnost zvoleného pojmenování, ve svém projevu - volí odpovídající prostředky, včetně odborné terminologie; - k pojmenování přiřadí synonyma, antonyma, české protějšky, rozezná obrazná a neobrazná pojmenování. - rozpozná a uvede specifika jednotlivých funkčních stylů (nalezne a pojmenuje jazykové prostředky), slohový postup, slohový útvar, sám je vhodně používá a kombinuje; -uvede jaký vlivu mají slohotvorní činitelé (připravení x nepřipravené projevy, přímé x nepřímé, monologické x dialogické, formální x neformální apod). -ovládá formální úpravou dopisů úředních i osobních - sestaví krátké informační útvary oznámení, zpráva - zvládá přímou i nepřímou komunikaci se zákazníkem - rutinně využívá - sestaví základní útvary administrativního stylu, zejména životopis, odlišuje životopis strukturovaný, používá lokální šablonu příslušných dokumentů (evropský standardizovaný životopis, šablona MS Word) - komunikuje s institucemi, vhodně se prezentuje, obhajuje své argumenty, připraví se vhodně na přijímací pohovor. - po přípravě ( analýza textů, stylizační cvičení a pod.) samostatně vytvoří vlastní text - vypravování. 5. Slovní zásoba, sémantika 6. Komunikace, stylistika, slohotvorní činitelé, funkční styly, slohotvorné postupy, útvary 7. Styl prostě sdělovací konverzace, dopisy, telefonické rozhovory, ová komunikace 8. Komunikace s institucemi administrativní styl, životopis, úřední písemnosti, doklady, jednání s institucemi 9. Vypravování, vypravování v uměleckém stylu autor, čtenář, vypravěč, postavy, řeč přímá, nepřímá, polopřímá, nevlastní přímá 22

23 Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - popíše způsob, jakým bylo slovo utvořeno (určí kořen, předpony a přípony, gramatické zakončení, rozpozná význam předpony a přípony, určí základové slovo a slovotvorný základ); - vysvětlí význam slova a ve svém projevu - užívá vhodné lexikální prostředky. - určí slovnědruhovou platnost a tvar slova, - vyhledá a opraví morfologické chyby; - při tvorbě textů uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných principů českého jazyka. - na základě získaných poznatků a analýzy textů vytvoří vlastní text na dané téma; - vyjmenuje slohové útvary využívané v oboru fotograf (návod, popis pracovního postupu), vytvoří např. charakteristiku osobnosti pracující v jeho profesní sféře; - porovná prostý popis s popisem uměleckým (vybraný autor realistické literatury); - analyzuje charakteristiku v umělecké literatuře (např. v díle Nerudy, Balzaca, Čechova, Hrabala, Pavla). - sestaví jednoduchý zpravodajský útvar zpráva, reportáž; - kriticky posoudí a interpretuje účinky textu/promluvy, rozezná výrazně manipulativní komunikaci, podbízivost, prvky laciného efektu a učí se jim bránit; - formuluje své názory a podpoří je vhodnými argumenty komentář, úvaha; - uvede a zhodnotí slavné osobnosti české žurnalistiky. 2. ročník Učivo 1. Změny slovní zásoby tvoření slov, obohacování slovní zásoby, slovotvorný rozbor, univerbizace, multiverbizace, přejatá slova 2. Tvarosloví slovní druhy a jejich mluvnické kategorie a tvary 3. Popis, charakteristika 4. Publicistický styl zpravodajské žánry, žánry mluvené a psané žurnalistiky, mediální svět, styl reklamy Výsledky vzdělávání a kompetence Žák: - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu, nalezne nedostatky a chyby a navrhne opravy (vazby, předložky, spojovací výrazy, slovosled); - využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, aktuálním členění a druzích vět k logickému strukturování výpovědi a k odlišení záměru mluvčího; 3. ročník Učivo Lexikologie, frazeologie, syntax základní principy větné stavby větné členy a vztahy, druhy vět podle postoje mluvčího, aktuální členění větné, souvětí, interpunkce

S T A R O Ž I T N Í K

S T A R O Ž I T N Í K Střední odborné učiliště služeb, Praha 9 Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program S T A R O Ž I T N Í K Kód a název oboru: 82-48-L/01 Starožitník Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Školní vzdělávací program Podnikání

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Školní vzdělávací program Podnikání Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Školní vzdělávací program Podnikání Platnost od 1. 9. 2011, počínaje prvním ročníkem Schváleno: Obsah Obsah... 2 Profil absolventa školního

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program. Kosmetické služby 69-41-L/01. SOU služeb, Novovysočanská 5, Praha 9

Školní vzdělávací program. Kosmetické služby 69-41-L/01. SOU služeb, Novovysočanská 5, Praha 9 Školní vzdělávací program SOU služeb, Novovysočanská 5, Praha 9 1.9.2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6 2.1 Uplatnění absolventa... 6 2.2 Kompetence absolventa... 6 2.2.1 Klíčové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více