Začátek formuláře. odeslat. Konec formuláře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začátek formuláře. odeslat. Konec formuláře"

Transkript

1 Přehled formulářových tagů <form> vymezení oblasti formuláře <input> vstupní políčko, odesílací políčko, zaškrtávátka, přepínače, prostě mnoho věcí. Co to přesně bude, určuje type <select> výběr, taková ta rolovací nabídka. Někdy se tomu říká drop-down menu <option> vyskytuje se uvnitř tagu <select> a představuje jednu možnost v nabídce <textarea> oblast pro zadání delšího textu <label> popisek pole <optgroup> množina voleb <fieldset>, <legend> množina prvků s nadpiskem <form></form> Tag formuláře. Příklad: <form action="skript.php3" method="post" target="_blank">...nějaká vstupní pole + normální html text...<input type=submit value=odeslat> </form> Vypadá to takhle: Začátek formuláře...nějaká vstupní pole + normální html text... odeslat Konec formuláře Action je vymyšlená, takže to tady nefunguje. Co znamenají jednotlivé atributy: action obsahuje URL (v tomto případě relativní) na skript, kterému je potom formulář posílán target určuje cílový rám, ve kterém se budou výsledky zpracovávat. Podobnost s target u odkazů není náhodná. Např. hodnota target="_blank" posílá výsledek do nového okna. Method method určuje způsob, kterým budou data odesílána. K dispozici jsou hodnoty GET a POST. GET je metoda základní (nemusí se zadávat). Data odeslaná metodou GET jsou součástí URL za otazníkem a jsou vidět. Používá se většinou u krátkých formulářů. Metoda POST je vhodná pro rozsáhlejší vstupy. Data nepřidává do URL (takže nejsou vidět), ale odesílá je jako samostatný HTTP objekt. Jaký vliv má method na zpracování dat? Některé skripty mezi metodami get a post nečiní rozdíly (např. PHP skripty.) Jiné rozdíly činí (ASP a většina CGI skriptů), ovšem nijak zásadní. Takže je většinou jedno, která metoda se to použije. Doporučuje se postovat vstupy obsahující hesla a dlouhé vstupy, protože get je omezen myslím na 1024 znaků

2 Podpora zobrazování Níže popsané prvky formuláře by měly být vždy obaleny tagy <form> a </form>, protože jinak je prohlížeče Netscape 4, Internet Explorer 3 (a starší) nedokážou zobrazit. <input> Input znamená "vstup". Tag input má mnoho podob. Jednou je to vstupní pole, jindy odesílací políčko, někdy přepínač, jindy odesílací obrázek atd. Všechno to určuje atribut type: Začátek formuláře HTML ukázka popis <input type="text" size="10" name="textik" value="obsah"> <input type="password" size="10" name="heslo" value="kocka"> <input type="checkbox" checked name="skrtatko" value="ano"> <input type="radio" name="puntik" value="horni">horní<br> <input type="radio" name="puntik" value="dolni" checked>dolní <input type="hidden" name="tajemstvi" value="nic"> <input type="submit" value="odeslat"> <input type="reset" value="vymazat"> <input type="image" name="obrazek" src="images/jpw.gif"> obsah Horní Dolní nic odeslat vymazat Normální vstupní pole Vstupní pole pro heslo. Pouze skryje hodnoty, jinak to nic neumí. Zaškrtávací políčko (nezaškrtnuté se neodesílá) Přepínač Vždy je aktivní pouze jedna volba se stejným name. Skryté pole bez možnosti změny. Nezobrazuje se, ale odesílá se tajemstvi=nic. Odesílací tlačítko Zákeřné tlačítko obnovující původní hodnoty Odesílací tlačítko, které zároveň posílá souřadnice kliknutí. Konec formuláře Zkuste si schválně pozměnit hodnoty uvedené výše a odeslat, koukejte, co to provede s dotazem v URL za otazníkem. Do tabulky se mi nevešel poslední typ <input type="file" name="soubor"> Začátek formuláře Konec formuláře slouží k zadání cesty k souboru. Nepřenáší se jméno souboru, ale celý soubor. Ke správné funkci vyžaduje určitá nastavení (v definici formuláře: <form enctype="multipart/form-data">)

3 <input type=file> se nezobrazuje v Internet Exploreru 3. Atribut value nefunguje. Zpracovat přiložený soubor na serveru není žádná sranda a já s tím pracovat neumím. Select Výběrová nabídka, které se občas říká "select box" nebo taky "drop-down menu" nebo prostě menu. Má různé podoby ovlivňované zejména atributem size. Začátek formuláře HTML ukázka popis <select name="platforma" size="1"> <option value="win">windows <option value="linux">linux <option value="unix">unix <option value="mac">mac </select> <select name="platforma2" size="3" multiple> <option value="win">windows <option value="linux" selected>linux <option value="unix">unix <option value="mac">mac </select> Window s Window s Linux Unix Výběr z několika možností, který se zobrazuje v jednom řádku (protože size=1) Výběr zobrazený ve třech řádcích (size=3) s možností výběru více položek -- to dělá to "multiple"(klikejte s klávesou CTRL) <select name="platforma3" size="4" multiple> <option value="win">windows <option value="linux">linux <option value="unix" selected>unix <option value="mac">mac </select> Window s Linux Unix Mac Seznam výběrů je tak velký, že nejsou potřeba lišty (size=4 odpovídá počtu položek). Volba s atributem "selected" je předem vybrána (Unix). <input type="submit" value="odeslat"> Pozor, tag <select> je párový! Textarea Oblast pro zapsání většího textu. odeslat Konec formuláře Odesílací tlačítko zde jen pro zkoušku odeslání

4 HTML ukázka popis <textarea size="10" rows="4" cols="15" name="dlouhytext">zde může být text </textarea> Zde může být te Široké a vysoké vstupní pole pro zadávání delších textů <input type="submit" value="odeslat"> odeslat Odesílací tlačítko Začátek formuláře Konec formuláře Tag <textarea> je také párový. Zkuste si odeslání a sledujte, co se stane. Velikost textarey se měří na znakové řádky a sloupce, ale dá se přetlouct pomocí CSS. Zalamování řádek při psaní a po odeslání se řídí atributem wrap. Atribut Name Name je nejdůležitější atribut formulářových tagů. Identifikuje je a posílá své jméno s daty. Symbolicky po odeslání vypadá dotaz takto:?jméno=hodnota&jméno2=hodnota2 Příklady odesílání dat si můžete vyzkoušet ve výše uvedených tabulkách. Nebo například v dotazu?jidlo=jablko&piti=kafe&zvire=ko%e8ka jsou řetězce jidlo, piti a zvire obsahem atributu name, kdežto jablko, kafe a kočka jsou zadané hodnoty. Ještě pár zajímavých výjimek: U <input type=radio> (přepínač) se může vyskytovat více puntíků se stejným jménem. Vždy může být zatržený ale jenom jeden; ten se potom odesílá se svou hodnotou U <input type=image> (obrázkové odesílání) se při kliknutí musejí odesílat dvě hodnoty -- souřadnice. Ke jménu (name) se připojují tečka s písmenky x a y. Například pokud je <input type=image name=obrazek>, potom jeho odeslání může vypadat takto:?obrazek.x=13&obrazek.y=121 U <select multiple> je třeba odesílat více hodnot se stejným jménem. Při odesílání se prostě zařadí za sebe:?platforma=unix&platforma=linux Atribut Value Hodnota, obsah polí. U některých prvků formuláře je to hodnota přednastavená (u <input type="text"> a <input type="password">), která jde před odesláním měnit u tlačítek (input type="submit" a type="reset") některých prvků je to hodnota zobrazovaná na tlačítku - 4 -

5 u <input type="file> z bezpečnostních důvodů nefunguje atribut value a nejde jej ovládat ani skriptem (dal by se tak totiž vykrást např. soubor s hesly) u ostatních prvků (select, input type="checkbox", type="radio", type="hidden") je to hodnota nezobrazovaná a neměnitelná, která se ale odesílá s daty. Textarea atribut value nemá. Ve formuláři se objeví jako přednastavená hodnota samotný obsah tagu (vnitřek, prostě <textarea>tohle</textarea>). Velikosti prvků Input typu text a password nastavují svoji velikost podle atributu size. Ten udává počet znaků, který se tam může zobrazit. (Fakticky se tam ale vejde znaků více.) Size u tagu <select> označuje počet zobrazených řádků výběru. Tagu <textarea> se zadává šířka a výška ve znacích pomocí atributů rows a cols (řádky a sloupečky). Pokud je na prvky formuláře aplikován CSS styl (zejména width a height), převáží původní nastavení (nefunguje v NN4). Checked a selected Atributy, jimiž se označuje přednastavené zatržení políčka nebo výběr. Jsou to atributy zvláštní tím, že za nimi není rovnítko s hodnotou. Checked se dá použít u <input type="checkbox"> a u <input type="radio">. Selected se dá použít u výběrů <select>. Pokud jsou tyto atributy použity v jednom výběru nebo přepínači vícekrát, platí jen ten první z nich. Accesskey Jiným způsobem, jak aktivovat formulářové pole bez kliknutí do něj, je použití horké klávesy Alt + písmeno. Písmeno se zadává jako hodnota atributu accesskey, kupříkladu políčko: <u>j</u>méno: <input type=text accesskey="j"> se zobrazí úplně normálně, ale při stisku kombinace Alt + j (na české klávesnici levý alt) se políčko aktivuje pro zápis: Jméno: Accesskey se dá využít i u odkazů (tag <a>), takže se po stisku Alt + klávesa rovnou sleduje odkaz. Je dobrým zvykem aktivní písmenko podtrhávat nebo jinak zvýraznit, aby uživatel pochopil, že může ťuknout klapku. Tabindex Zkušení uživatelé webu při vyplňování formulářů rádi používají klávesu tab (tabulátor) pro přeskakování mezi políčky formuláře. Pokud ale někdo zkonstruuje příliš komplikovaný příšerný formulář (nejčastěji pomocí vnořených tabulek), tak se pak tabulátor z pohledu uživatele chová - 5 -

6 nevypočitatelně (protože sleduje posloupnost HTML kódu, nikoli optickou posloupnost). V takových případech se hodí použít tabindex jako atribut formulářových polí. <input tabindex="1" type="text" name="jméno"> Tento příklad je užitečný i v jiném případě, totiž pokud na stránce je nějaké velmi důležité formulářové pole, které ale následuje po mnoha odkazech. Typickou ukázkou je vyhledávací políčko v katalozích typu Seznamu. Kdyby se k vyhledávacímu políčku chtěl uživatel proťukat tabulátorem, tak to bude trvat dlouho. Pokud ale bude mít nastaven tabindex="1", tak se políčko aktivuje po prvním stisku tabulátoru. Pokus o příklad: Při stisku tabulátoru se projdou všechna políčka, která mají tabindex nastavený a pak se teprve aktivují ta bez tabindexu. Jako hodnota tabindexu se udává přirozené číslo, jejichž množina je společná pro celou stránku. Pokud se něčemu nastaví tabindex nula, nelze to tabulátorem aktivovat (obvykle nedůležitá boční políčka). Disabled & readonly Přidání atributu disabled (bez hodnoty) do formulářových polí je učiní nepřístupnými, takže se nedají aktivovat. U některých typů polí se zákaz projeví vizuálně zešedivěním (např. checkbox), u jiných jen tím, že do nich nelze kliknout (type=text). <input type=text size=10 disabled> <input type=checkbox disabled> Jiným typem zákazu je atribut readonly (jen číst), který umožňuje aktivaci, ale nedovolí změnu: <input type=text size=10 value="pokus" readonly> pokus Taková pole se používají buďto jako obměna skrytých polí (ovšem nejistě, protože starší prohlížeč zákaz ignorují), nebo jako zpestření klientských skriptů (JavaScriptu nejčastěji). Hodnoty polí a nastavení zákazu se totiž dají JavaScriptem měnit. Má-li políčko nastaveno disabled, formulář jej neodesílá. Políčka read-only posílá. Potřebujete-li mít nepřístupné políčko, které se bude odesílat, ale bude šedivé, přidejte mu styl. Action="mailto:..." HTML už v sobě obsahuje způsob, kterým se má vyplněný formulář odeslat na mail <form method="post" enctype="text/plain"> Váš mail: <input name="mail_odesilatele" size="20"><br> Předmět: <input name="subject" size="20"><br> Zpráva: <textarea name="body" rows="4" cols="30"></textarea><br> <input type="submit" value="odeslat"> </form> - 6 -

7 Action="mailto..." způsobí, že se prohlížeč při odesílání formuláře pokusí kontaktovat mailovací program na čtenářově počítači a předat mu obsah formuláře k odeslání na adresu, která je uvedena za "mailto:". Atribut enctype nastavuje způsob předávání obsahu: nejvíce se mi osvědčil text/plain. Kdyby se tam enctype nezadávalo, mail se odešle prázdný s přílohou postdata.att, ve které je zakódovaný obsah formuláře. Nic hezkého na čtení, např.: Pokud se ale zadá text/plain, tak se alespoň nepokazí čeština a zachovají se řádkové zlomy. Konkrétní způsob odeslání závisí na prohlížeči a mailovém programu. Např. Internet Explorer do předmětu dává text: "Formulář vystavený z aplikace MSIE". K odeslání se pak používá nejčastěji program Outlook. Proč je to nespolehlivé Mail z formuláře s action="mailto..." často nenajde adresáta. Problémy spočívají v nastavení počítače u čtenáře. Možné důvody: Prohlížeč formulář nemusí umět zpracovat nebo nemá nastavený mailovací program. Např. windowsovská Mozilla bez mailovacího klienta přinejlepším otevře okno Outlooku, formulářová pole ignoruje. Odesílatel se může leknout hlášky, která se zobrazuje při odesílání (že to půjde poštou, což nemusí být bezpečné) a dá raději storno, čímž se odesílání zruší. Poštovní program (nejčastěji Outlook Express) může mít nesprávně nastavený SMTP server. Maily pak zůstávají na lokále v Poště k odeslání. Podle mých odhadů je nesprávně nastavený SMTP server na třetině až polovině všech instalací Outlooku. Zejména se to týká počítačů ve školách, na úřadech, v knihovnách. Byl jsem na civilce v knihovně; na každém rok starém počítači jsem tam objevil asi čtyři stovky neodeslaných mailů, z toho polovičku z formulářů, které měly nastavené action="mailto:". Navíc, když už se formulář podaří odeslat, je jako odesilatel uveden majitel účtu, nikoliv skutečný odesilatel. Příjemce (tedy já) odpovídá někomu, kdo vůbec neví, co se děje. To je poslední důvod, proč klientské odesílání doporučuji nepoužívat a zkusit raději způsoby serverové. Serverové odesílání Action se namíří na nějakou aktivní stránku (např. ASP nebo PHP skript), která udělá dvě věci: 1. Odešle mail 2. Do prohlížeče odešle stránku, nejčastěji potvrzení odeslání Podle možností vašeho serveru Některé stránky po registraci nabízejí na svých serverech takové skripty už hotové a funkční, což ocení zejména ti, kteří na serveru nemohou nic

8 Pokud máte možnost využívat serverové skripty s odesíláním mailů, můžete si napsat tu aplikaci sami (nebo zkopírovat zdejší příklad). Nebo má váš poskytovatel webového prostoru na serveru nějakou zvláštní doplňkovou věc, která umožňuje odesílání mailů z formulářů. Přes cizí servery Znám dvě české služby, které umožňují odesílání mailů z formulářů: Maiform a Blueboard. Je třeba se registrovat, nechat si vygenerovat kód formuláře a ten umístit do své stránky. Formulář se bude odesílat na vzdálený server, který odešle mail a zobrazí stránku s potvrzující stránkou. Zatímco na Bluebordu je registrace a použití trochu jednodušší, Mailform nabízí podle mého názoru o něco větší možnosti. Na hlavní stránce se zvolí registrace, pak se vyplní formulář. Odesílání mailů z formulářů se v terminologii tohoto serveru jmenuje "Blueform". Aby to fungovalo, musí ze v nastavení Blueformu zadat , na který se má formulář odesílat. Zároveň se mohou nastavit barvy, to není podstatné. Pak stačí nechat si vygenerovat kód a umístit ho do stránek. Kód Blueformu je umístěn v tagu <iframe>, do kterého se načítá formulář ze serveru. Vzhled a funkci formuláře tedy (kromě barev) není možné nijak podstatně ovlivnit (leda byste si ho zkopírovali a pak si udělali svůj parazitní formulář změnou action). Naštěstí má formulář velmi moderní vzhled a hezky používá styly. Zajímavé je, že formulář je načítán ze serveru, i když není žádný mail odesílán. Formulář obsahuje pouze dvě políčka, což většinou stačí: zadání mailu odesílatele a text zprávy. Příchozí zpráva má pak předmět (subject) "BlueForm Message", který nelze nijak změnit. Jako odesílatel je uveden mail, který uživatel zadá do okénka mail. Zpráva dorazí bez jakýchkoli balastních textů. Blueboard využívá pro odesílání PHP (což není podstatné). Server Blueboard.cz je zajímavý i tím, že kromě formuláře do mailu poskytuje i návštěvní knihu, ankety, počitadlo, chat a jiné aktivní prvky. Maily přes Mailform doporučuji využívat, pokud se nespokojíte s mailem odesílatele a prostou zprávou, ale potřebujete od uživatele získat další strukturované údaje. Formulář si totiž v tomto případě stavíte sami, server řeší pouze odesílání. Do formuláře si můžete umístit další libovolná pojmenovaná pole (nejčastěji tagem <input>); vyplněný obsah těchto polí přijde do mailu. V nastavení se dá zvolit mnoho způsobů vzhledu a formování došlé zprávy, různé příjemce, předmět zprávy a další vymoženosti. Registrace na mailform.cz je naprosto typická, pouze se při ní zadává i adresa stránky, kde bude formulář umístěn. Podle mých zkušeností tam stačí zadat přibližnou adresu, to jest doména.cz. Pak je vygenerován formulář, který je třeba naplnit svými formulářovými poli (nejčastěji intputy)

9 <form method="post" action=" <input type="hidden" name="mailform_userid" value="9427">... <input type="submit"> </form> Na místo tří teček je nutno doplnit vlastní formulářová pole, např: Předmět: <input type="text" name="subject"><br> Zpráva: <textarea name="zprava"></textarea><br> Váš mail: <input name="mail"> K celému systému je velmi obsáhlá nápověda. Například se tam dá nastavit, aby se jako předmět zadala hodnota zadaná do políčka subject. Jediná drobná nevýhoda je, že se v došlé poště jako odesílatel ukazuje "MailForm robot", případné odpovědi naštěstí docházejí na adresu, kterou uživatel zadá do políčka s name Referer , či Mail. Skript od MaKr Kamarád MaKr napsal a na svém serveru rozběhal skript, který umožňuje odesílání mailů z jednoduchého formuláře bez nutnosti registrace. Změňte si údaje a zkuste to. <FORM action=" method="post"> <!-- Tyto dva parametry musí být skutečné a správné!!!--> <INPUT type="hidden" name="komu" adresát --> <INPUT type="hidden" name="rpath" odesilatel --> <!-- absolutní adresa stránky, kam se má přejít po odeslaní!--> <INPUT type="hidden" name="goto" value="new/ -od.htm"> Předmět: <INPUT type="text" name="p" value=""><br> Text: <TEXTAREA cols=50 rows=5 name="t"></textarea><br> Váš <input type="text" name="od" value=""><br> <INPUT type="submit" name="send" value="odeslat"> </FORM> Formuláře-shrnutí Formuláře umožňují interakci mezi uživatelem a serverem. Tvorba formuláře má 2 části. Jedna část je HTML dokument, který bude obsahovat pole formuláře. Druhá část bude samostatný skript na serveru, který bude zpracovávat zadané informace ve formulářových polích. Tento skript se spustí po stisknutí tlačítka ve formuláři. Tvorba HTML stránky Prvky formuláře jsou v kontejneru <FORM> </FORM>. Může jich být několik, ale nesmí se vnořovat. V kontejneru <FORM> mohou být ostatní tagy HTML. <FORM METHOD= metoda jak mají být data odeslána na server hodnota - POST/GET ACTION= cesta a název skriptu, který se spustí a převezme data po odeslání formuláře na server. NAME= TARGET= jméno formuláře jméno okna, ve kterém má být zobrazen výsledek získaný odesláním formuláře ENCTYPE= způsob kódování obsahu formuláře, standardně: application/x-www-form-urlencoded - 9 -

10 <FORM ACTION= mailto: METHOD=POST ENCTYPE = multipart/form-data > Volba metody odeslání Většina serverů dokáže zpracovat data předaná oběma metodami. Hlavním rozdílem je, že metoda GET uvádí data formuláře jako část adresy. Dokáže přenést omezené množství dat, bývá nastavováno na serverech na 1000 znaků. Metoda POST umožňuje přenést neomezené množství dat, ale při odesílání neuvidíte v poli adresa žádná ze zadaných dat. Je vhodná pro složitější a větší formuláře. Základní prvky formuláře Tag INPUT vytváří různé druhy vstupních prvků, druh prvku určíme atributem TYPE. Vstupní pole pro krátký text: <INPUT TYPE=text> Jelikož text je dán implicitně, nemusí se atribut TYPE uvádět. <INPUT NAME= jméno pole VALUE= nastavení výchozí hodnoty pole SIZE= zadání rozměru pole v počtu znaků, standardně je 20 znaků MAXLENGTH= maximální počet znaků, která může uživatel zapsat > Tlačítko pro odeslání formuláře <INPUT TYPE=submit Tlačítko pro vynulování VALUE= POPIS TLAČÍTKA > <INPUT TYPE=reset VALUE= POPIS TLAČÍTKA > Víceřádkový text <TEXTAREA NAME= jméno pole ROWS= počet řádků pole COLS= počet sloupců> text, který se objeví jako výchozí </TEXTAREA>

11 Roletky výběr ze seznamu: <SELECT NAME= jméno výběru (MULTIPLE) (SIZE= počet zobrazených řádků ) (DISABLED) > <OPTION VALUE= řetězec předaný serveru > Výběr 1 </OPTION> <OPTION SELECTED> Výběr 2 </OPTION> <OPTION> Výběr 3 </OPTION> </SELECT> Zatrhávací tlačítka <INPUT Přepínače TYPE=checkbox NAME= jméno pole (CHECKED) > Text vedle políčka <INPUT TYPE=radio NAME= popis výběru VALUE= hodnota předávaná serveru (CHECKED)> Text1 vedle tlačítka<br> <INPUT TYPE=radio NAME= popis výběru VALUE= hodnota předávaná serveru > Text2 vedle tlačítka<br> <INPUT TYPE=radio NAME= popis výběru VALUE= hodnota předávaná serveru > Text3 vedle tlačítka<br> Heslo Použití a chování tohoto prvku je stejné jako u TYPE=text. Při psaní do tohoto pole se zobrazí hvězdičky <INPUT TYPE=password Odeslání souboru NAME= jméno pole VALUE= nastavení výchozí hodnoty pole SIZE= zadání rozměru pole v počtu znaků, standardně je 20 znaků MAXLENGTH= maximální počet znaků, která může uživatel zapsat > <INPUT TYPE=file Grafické odesílací tlačítko <INPUT TYPE=image NAME= jméno pole SIZE= zadání rozměru pole v počtu znaků, standardně je 20 znaků MAXLENGTH= maximální počet znaků, která může uživatel zapsat ACCEPT= image/*, text/plain > SRC= URL obrázku WIDTH= šířka obrázku HEIGHT= výška obrázku BORDER=0 (NN4.5 jinak udělá kolem tlačítka modrý rámeček)>

12 - 12 -

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

1.1 Přihlášení do datové schránky

1.1 Přihlášení do datové schránky 1.1 Přihlášení do datové schránky Pro přihlášení do datové schránky budete potřebovat dokument označený jako přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky. Z dokumentu, který Vám zaslalo ministerstvo

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 1.1 Veřejný web slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice, provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25.1 Přidání nového tlačítka do menu Abychom mohli zpřístupnit nový pevný tvar do systému, je třeba přidat nové tlačítko do Menu. V našem případě se jedná o příčné

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace.

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace. Nastavení MS Outlook 2010 pro použití SMTP serveru Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP

Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová adresa: jan.novak@smartone.cz

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Základ psaní skriptů v jazyce PHP DUM provede žáka jednoduchým skriptem, který sečte a znásobí dvě čísla Ing. Vladimír

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Jak nastavit poštu v síti SPKFree

Jak nastavit poštu v síti SPKFree Jak nastavit poštu v síti SPKFree V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel ztraceni a vůbec nechápou základní věci. Ti, kteří odpovídají šílí, jak někdo může nevědět

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 2.5 Veřejný web RŽP slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice. Jeho provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více