Začátek formuláře. odeslat. Konec formuláře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začátek formuláře. odeslat. Konec formuláře"

Transkript

1 Přehled formulářových tagů <form> vymezení oblasti formuláře <input> vstupní políčko, odesílací políčko, zaškrtávátka, přepínače, prostě mnoho věcí. Co to přesně bude, určuje type <select> výběr, taková ta rolovací nabídka. Někdy se tomu říká drop-down menu <option> vyskytuje se uvnitř tagu <select> a představuje jednu možnost v nabídce <textarea> oblast pro zadání delšího textu <label> popisek pole <optgroup> množina voleb <fieldset>, <legend> množina prvků s nadpiskem <form></form> Tag formuláře. Příklad: <form action="skript.php3" method="post" target="_blank">...nějaká vstupní pole + normální html text...<input type=submit value=odeslat> </form> Vypadá to takhle: Začátek formuláře...nějaká vstupní pole + normální html text... odeslat Konec formuláře Action je vymyšlená, takže to tady nefunguje. Co znamenají jednotlivé atributy: action obsahuje URL (v tomto případě relativní) na skript, kterému je potom formulář posílán target určuje cílový rám, ve kterém se budou výsledky zpracovávat. Podobnost s target u odkazů není náhodná. Např. hodnota target="_blank" posílá výsledek do nového okna. Method method určuje způsob, kterým budou data odesílána. K dispozici jsou hodnoty GET a POST. GET je metoda základní (nemusí se zadávat). Data odeslaná metodou GET jsou součástí URL za otazníkem a jsou vidět. Používá se většinou u krátkých formulářů. Metoda POST je vhodná pro rozsáhlejší vstupy. Data nepřidává do URL (takže nejsou vidět), ale odesílá je jako samostatný HTTP objekt. Jaký vliv má method na zpracování dat? Některé skripty mezi metodami get a post nečiní rozdíly (např. PHP skripty.) Jiné rozdíly činí (ASP a většina CGI skriptů), ovšem nijak zásadní. Takže je většinou jedno, která metoda se to použije. Doporučuje se postovat vstupy obsahující hesla a dlouhé vstupy, protože get je omezen myslím na 1024 znaků

2 Podpora zobrazování Níže popsané prvky formuláře by měly být vždy obaleny tagy <form> a </form>, protože jinak je prohlížeče Netscape 4, Internet Explorer 3 (a starší) nedokážou zobrazit. <input> Input znamená "vstup". Tag input má mnoho podob. Jednou je to vstupní pole, jindy odesílací políčko, někdy přepínač, jindy odesílací obrázek atd. Všechno to určuje atribut type: Začátek formuláře HTML ukázka popis <input type="text" size="10" name="textik" value="obsah"> <input type="password" size="10" name="heslo" value="kocka"> <input type="checkbox" checked name="skrtatko" value="ano"> <input type="radio" name="puntik" value="horni">horní<br> <input type="radio" name="puntik" value="dolni" checked>dolní <input type="hidden" name="tajemstvi" value="nic"> <input type="submit" value="odeslat"> <input type="reset" value="vymazat"> <input type="image" name="obrazek" src="images/jpw.gif"> obsah Horní Dolní nic odeslat vymazat Normální vstupní pole Vstupní pole pro heslo. Pouze skryje hodnoty, jinak to nic neumí. Zaškrtávací políčko (nezaškrtnuté se neodesílá) Přepínač Vždy je aktivní pouze jedna volba se stejným name. Skryté pole bez možnosti změny. Nezobrazuje se, ale odesílá se tajemstvi=nic. Odesílací tlačítko Zákeřné tlačítko obnovující původní hodnoty Odesílací tlačítko, které zároveň posílá souřadnice kliknutí. Konec formuláře Zkuste si schválně pozměnit hodnoty uvedené výše a odeslat, koukejte, co to provede s dotazem v URL za otazníkem. Do tabulky se mi nevešel poslední typ <input type="file" name="soubor"> Začátek formuláře Konec formuláře slouží k zadání cesty k souboru. Nepřenáší se jméno souboru, ale celý soubor. Ke správné funkci vyžaduje určitá nastavení (v definici formuláře: <form enctype="multipart/form-data">)

3 <input type=file> se nezobrazuje v Internet Exploreru 3. Atribut value nefunguje. Zpracovat přiložený soubor na serveru není žádná sranda a já s tím pracovat neumím. Select Výběrová nabídka, které se občas říká "select box" nebo taky "drop-down menu" nebo prostě menu. Má různé podoby ovlivňované zejména atributem size. Začátek formuláře HTML ukázka popis <select name="platforma" size="1"> <option value="win">windows <option value="linux">linux <option value="unix">unix <option value="mac">mac </select> <select name="platforma2" size="3" multiple> <option value="win">windows <option value="linux" selected>linux <option value="unix">unix <option value="mac">mac </select> Window s Window s Linux Unix Výběr z několika možností, který se zobrazuje v jednom řádku (protože size=1) Výběr zobrazený ve třech řádcích (size=3) s možností výběru více položek -- to dělá to "multiple"(klikejte s klávesou CTRL) <select name="platforma3" size="4" multiple> <option value="win">windows <option value="linux">linux <option value="unix" selected>unix <option value="mac">mac </select> Window s Linux Unix Mac Seznam výběrů je tak velký, že nejsou potřeba lišty (size=4 odpovídá počtu položek). Volba s atributem "selected" je předem vybrána (Unix). <input type="submit" value="odeslat"> Pozor, tag <select> je párový! Textarea Oblast pro zapsání většího textu. odeslat Konec formuláře Odesílací tlačítko zde jen pro zkoušku odeslání

4 HTML ukázka popis <textarea size="10" rows="4" cols="15" name="dlouhytext">zde může být text </textarea> Zde může být te Široké a vysoké vstupní pole pro zadávání delších textů <input type="submit" value="odeslat"> odeslat Odesílací tlačítko Začátek formuláře Konec formuláře Tag <textarea> je také párový. Zkuste si odeslání a sledujte, co se stane. Velikost textarey se měří na znakové řádky a sloupce, ale dá se přetlouct pomocí CSS. Zalamování řádek při psaní a po odeslání se řídí atributem wrap. Atribut Name Name je nejdůležitější atribut formulářových tagů. Identifikuje je a posílá své jméno s daty. Symbolicky po odeslání vypadá dotaz takto:?jméno=hodnota&jméno2=hodnota2 Příklady odesílání dat si můžete vyzkoušet ve výše uvedených tabulkách. Nebo například v dotazu?jidlo=jablko&piti=kafe&zvire=ko%e8ka jsou řetězce jidlo, piti a zvire obsahem atributu name, kdežto jablko, kafe a kočka jsou zadané hodnoty. Ještě pár zajímavých výjimek: U <input type=radio> (přepínač) se může vyskytovat více puntíků se stejným jménem. Vždy může být zatržený ale jenom jeden; ten se potom odesílá se svou hodnotou U <input type=image> (obrázkové odesílání) se při kliknutí musejí odesílat dvě hodnoty -- souřadnice. Ke jménu (name) se připojují tečka s písmenky x a y. Například pokud je <input type=image name=obrazek>, potom jeho odeslání může vypadat takto:?obrazek.x=13&obrazek.y=121 U <select multiple> je třeba odesílat více hodnot se stejným jménem. Při odesílání se prostě zařadí za sebe:?platforma=unix&platforma=linux Atribut Value Hodnota, obsah polí. U některých prvků formuláře je to hodnota přednastavená (u <input type="text"> a <input type="password">), která jde před odesláním měnit u tlačítek (input type="submit" a type="reset") některých prvků je to hodnota zobrazovaná na tlačítku - 4 -

5 u <input type="file> z bezpečnostních důvodů nefunguje atribut value a nejde jej ovládat ani skriptem (dal by se tak totiž vykrást např. soubor s hesly) u ostatních prvků (select, input type="checkbox", type="radio", type="hidden") je to hodnota nezobrazovaná a neměnitelná, která se ale odesílá s daty. Textarea atribut value nemá. Ve formuláři se objeví jako přednastavená hodnota samotný obsah tagu (vnitřek, prostě <textarea>tohle</textarea>). Velikosti prvků Input typu text a password nastavují svoji velikost podle atributu size. Ten udává počet znaků, který se tam může zobrazit. (Fakticky se tam ale vejde znaků více.) Size u tagu <select> označuje počet zobrazených řádků výběru. Tagu <textarea> se zadává šířka a výška ve znacích pomocí atributů rows a cols (řádky a sloupečky). Pokud je na prvky formuláře aplikován CSS styl (zejména width a height), převáží původní nastavení (nefunguje v NN4). Checked a selected Atributy, jimiž se označuje přednastavené zatržení políčka nebo výběr. Jsou to atributy zvláštní tím, že za nimi není rovnítko s hodnotou. Checked se dá použít u <input type="checkbox"> a u <input type="radio">. Selected se dá použít u výběrů <select>. Pokud jsou tyto atributy použity v jednom výběru nebo přepínači vícekrát, platí jen ten první z nich. Accesskey Jiným způsobem, jak aktivovat formulářové pole bez kliknutí do něj, je použití horké klávesy Alt + písmeno. Písmeno se zadává jako hodnota atributu accesskey, kupříkladu políčko: <u>j</u>méno: <input type=text accesskey="j"> se zobrazí úplně normálně, ale při stisku kombinace Alt + j (na české klávesnici levý alt) se políčko aktivuje pro zápis: Jméno: Accesskey se dá využít i u odkazů (tag <a>), takže se po stisku Alt + klávesa rovnou sleduje odkaz. Je dobrým zvykem aktivní písmenko podtrhávat nebo jinak zvýraznit, aby uživatel pochopil, že může ťuknout klapku. Tabindex Zkušení uživatelé webu při vyplňování formulářů rádi používají klávesu tab (tabulátor) pro přeskakování mezi políčky formuláře. Pokud ale někdo zkonstruuje příliš komplikovaný příšerný formulář (nejčastěji pomocí vnořených tabulek), tak se pak tabulátor z pohledu uživatele chová - 5 -

6 nevypočitatelně (protože sleduje posloupnost HTML kódu, nikoli optickou posloupnost). V takových případech se hodí použít tabindex jako atribut formulářových polí. <input tabindex="1" type="text" name="jméno"> Tento příklad je užitečný i v jiném případě, totiž pokud na stránce je nějaké velmi důležité formulářové pole, které ale následuje po mnoha odkazech. Typickou ukázkou je vyhledávací políčko v katalozích typu Seznamu. Kdyby se k vyhledávacímu políčku chtěl uživatel proťukat tabulátorem, tak to bude trvat dlouho. Pokud ale bude mít nastaven tabindex="1", tak se políčko aktivuje po prvním stisku tabulátoru. Pokus o příklad: Při stisku tabulátoru se projdou všechna políčka, která mají tabindex nastavený a pak se teprve aktivují ta bez tabindexu. Jako hodnota tabindexu se udává přirozené číslo, jejichž množina je společná pro celou stránku. Pokud se něčemu nastaví tabindex nula, nelze to tabulátorem aktivovat (obvykle nedůležitá boční políčka). Disabled & readonly Přidání atributu disabled (bez hodnoty) do formulářových polí je učiní nepřístupnými, takže se nedají aktivovat. U některých typů polí se zákaz projeví vizuálně zešedivěním (např. checkbox), u jiných jen tím, že do nich nelze kliknout (type=text). <input type=text size=10 disabled> <input type=checkbox disabled> Jiným typem zákazu je atribut readonly (jen číst), který umožňuje aktivaci, ale nedovolí změnu: <input type=text size=10 value="pokus" readonly> pokus Taková pole se používají buďto jako obměna skrytých polí (ovšem nejistě, protože starší prohlížeč zákaz ignorují), nebo jako zpestření klientských skriptů (JavaScriptu nejčastěji). Hodnoty polí a nastavení zákazu se totiž dají JavaScriptem měnit. Má-li políčko nastaveno disabled, formulář jej neodesílá. Políčka read-only posílá. Potřebujete-li mít nepřístupné políčko, které se bude odesílat, ale bude šedivé, přidejte mu styl. Action="mailto:..." HTML už v sobě obsahuje způsob, kterým se má vyplněný formulář odeslat na mail <form method="post" enctype="text/plain"> Váš mail: <input name="mail_odesilatele" size="20"><br> Předmět: <input name="subject" size="20"><br> Zpráva: <textarea name="body" rows="4" cols="30"></textarea><br> <input type="submit" value="odeslat"> </form> - 6 -

7 Action="mailto..." způsobí, že se prohlížeč při odesílání formuláře pokusí kontaktovat mailovací program na čtenářově počítači a předat mu obsah formuláře k odeslání na adresu, která je uvedena za "mailto:". Atribut enctype nastavuje způsob předávání obsahu: nejvíce se mi osvědčil text/plain. Kdyby se tam enctype nezadávalo, mail se odešle prázdný s přílohou postdata.att, ve které je zakódovaný obsah formuláře. Nic hezkého na čtení, např.: Pokud se ale zadá text/plain, tak se alespoň nepokazí čeština a zachovají se řádkové zlomy. Konkrétní způsob odeslání závisí na prohlížeči a mailovém programu. Např. Internet Explorer do předmětu dává text: "Formulář vystavený z aplikace MSIE". K odeslání se pak používá nejčastěji program Outlook. Proč je to nespolehlivé Mail z formuláře s action="mailto..." často nenajde adresáta. Problémy spočívají v nastavení počítače u čtenáře. Možné důvody: Prohlížeč formulář nemusí umět zpracovat nebo nemá nastavený mailovací program. Např. windowsovská Mozilla bez mailovacího klienta přinejlepším otevře okno Outlooku, formulářová pole ignoruje. Odesílatel se může leknout hlášky, která se zobrazuje při odesílání (že to půjde poštou, což nemusí být bezpečné) a dá raději storno, čímž se odesílání zruší. Poštovní program (nejčastěji Outlook Express) může mít nesprávně nastavený SMTP server. Maily pak zůstávají na lokále v Poště k odeslání. Podle mých odhadů je nesprávně nastavený SMTP server na třetině až polovině všech instalací Outlooku. Zejména se to týká počítačů ve školách, na úřadech, v knihovnách. Byl jsem na civilce v knihovně; na každém rok starém počítači jsem tam objevil asi čtyři stovky neodeslaných mailů, z toho polovičku z formulářů, které měly nastavené action="mailto:". Navíc, když už se formulář podaří odeslat, je jako odesilatel uveden majitel účtu, nikoliv skutečný odesilatel. Příjemce (tedy já) odpovídá někomu, kdo vůbec neví, co se děje. To je poslední důvod, proč klientské odesílání doporučuji nepoužívat a zkusit raději způsoby serverové. Serverové odesílání Action se namíří na nějakou aktivní stránku (např. ASP nebo PHP skript), která udělá dvě věci: 1. Odešle mail 2. Do prohlížeče odešle stránku, nejčastěji potvrzení odeslání Podle možností vašeho serveru Některé stránky po registraci nabízejí na svých serverech takové skripty už hotové a funkční, což ocení zejména ti, kteří na serveru nemohou nic

8 Pokud máte možnost využívat serverové skripty s odesíláním mailů, můžete si napsat tu aplikaci sami (nebo zkopírovat zdejší příklad). Nebo má váš poskytovatel webového prostoru na serveru nějakou zvláštní doplňkovou věc, která umožňuje odesílání mailů z formulářů. Přes cizí servery Znám dvě české služby, které umožňují odesílání mailů z formulářů: Maiform a Blueboard. Je třeba se registrovat, nechat si vygenerovat kód formuláře a ten umístit do své stránky. Formulář se bude odesílat na vzdálený server, který odešle mail a zobrazí stránku s potvrzující stránkou. Zatímco na Bluebordu je registrace a použití trochu jednodušší, Mailform nabízí podle mého názoru o něco větší možnosti. Na hlavní stránce se zvolí registrace, pak se vyplní formulář. Odesílání mailů z formulářů se v terminologii tohoto serveru jmenuje "Blueform". Aby to fungovalo, musí ze v nastavení Blueformu zadat , na který se má formulář odesílat. Zároveň se mohou nastavit barvy, to není podstatné. Pak stačí nechat si vygenerovat kód a umístit ho do stránek. Kód Blueformu je umístěn v tagu <iframe>, do kterého se načítá formulář ze serveru. Vzhled a funkci formuláře tedy (kromě barev) není možné nijak podstatně ovlivnit (leda byste si ho zkopírovali a pak si udělali svůj parazitní formulář změnou action). Naštěstí má formulář velmi moderní vzhled a hezky používá styly. Zajímavé je, že formulář je načítán ze serveru, i když není žádný mail odesílán. Formulář obsahuje pouze dvě políčka, což většinou stačí: zadání mailu odesílatele a text zprávy. Příchozí zpráva má pak předmět (subject) "BlueForm Message", který nelze nijak změnit. Jako odesílatel je uveden mail, který uživatel zadá do okénka mail. Zpráva dorazí bez jakýchkoli balastních textů. Blueboard využívá pro odesílání PHP (což není podstatné). Server Blueboard.cz je zajímavý i tím, že kromě formuláře do mailu poskytuje i návštěvní knihu, ankety, počitadlo, chat a jiné aktivní prvky. Maily přes Mailform doporučuji využívat, pokud se nespokojíte s mailem odesílatele a prostou zprávou, ale potřebujete od uživatele získat další strukturované údaje. Formulář si totiž v tomto případě stavíte sami, server řeší pouze odesílání. Do formuláře si můžete umístit další libovolná pojmenovaná pole (nejčastěji tagem <input>); vyplněný obsah těchto polí přijde do mailu. V nastavení se dá zvolit mnoho způsobů vzhledu a formování došlé zprávy, různé příjemce, předmět zprávy a další vymoženosti. Registrace na mailform.cz je naprosto typická, pouze se při ní zadává i adresa stránky, kde bude formulář umístěn. Podle mých zkušeností tam stačí zadat přibližnou adresu, to jest doména.cz. Pak je vygenerován formulář, který je třeba naplnit svými formulářovými poli (nejčastěji intputy)

9 <form method="post" action="http://www.mailform.cz/form.asp"> <input type="hidden" name="mailform_userid" value="9427">... <input type="submit"> </form> Na místo tří teček je nutno doplnit vlastní formulářová pole, např: Předmět: <input type="text" name="subject"><br> Zpráva: <textarea name="zprava"></textarea><br> Váš mail: <input name="mail"> K celému systému je velmi obsáhlá nápověda. Například se tam dá nastavit, aby se jako předmět zadala hodnota zadaná do políčka subject. Jediná drobná nevýhoda je, že se v došlé poště jako odesílatel ukazuje "MailForm robot", případné odpovědi naštěstí docházejí na adresu, kterou uživatel zadá do políčka s name Referer , či Mail. Skript od MaKr Kamarád MaKr napsal a na svém serveru rozběhal skript, který umožňuje odesílání mailů z jednoduchého formuláře bez nutnosti registrace. Změňte si údaje a zkuste to. <FORM action="http://mgs.web3.cz/html4all/mail.php" method="post"> <!-- Tyto dva parametry musí být skutečné a správné!!!--> <INPUT type="hidden" name="komu" adresát --> <INPUT type="hidden" name="rpath" odesilatel --> <!-- absolutní adresa stránky, kam se má přejít po odeslaní!--> <INPUT type="hidden" name="goto" value="new/ -od.htm"> Předmět: <INPUT type="text" name="p" value=""><br> Text: <TEXTAREA cols=50 rows=5 name="t"></textarea><br> Váš <input type="text" name="od" value=""><br> <INPUT type="submit" name="send" value="odeslat"> </FORM> Formuláře-shrnutí Formuláře umožňují interakci mezi uživatelem a serverem. Tvorba formuláře má 2 části. Jedna část je HTML dokument, který bude obsahovat pole formuláře. Druhá část bude samostatný skript na serveru, který bude zpracovávat zadané informace ve formulářových polích. Tento skript se spustí po stisknutí tlačítka ve formuláři. Tvorba HTML stránky Prvky formuláře jsou v kontejneru <FORM> </FORM>. Může jich být několik, ale nesmí se vnořovat. V kontejneru <FORM> mohou být ostatní tagy HTML. <FORM METHOD= metoda jak mají být data odeslána na server hodnota - POST/GET ACTION= cesta a název skriptu, který se spustí a převezme data po odeslání formuláře na server. NAME= TARGET= jméno formuláře jméno okna, ve kterém má být zobrazen výsledek získaný odesláním formuláře ENCTYPE= způsob kódování obsahu formuláře, standardně: application/x-www-form-urlencoded - 9 -

10 <FORM ACTION= mailto: METHOD=POST ENCTYPE = multipart/form-data > Volba metody odeslání Většina serverů dokáže zpracovat data předaná oběma metodami. Hlavním rozdílem je, že metoda GET uvádí data formuláře jako část adresy. Dokáže přenést omezené množství dat, bývá nastavováno na serverech na 1000 znaků. Metoda POST umožňuje přenést neomezené množství dat, ale při odesílání neuvidíte v poli adresa žádná ze zadaných dat. Je vhodná pro složitější a větší formuláře. Základní prvky formuláře Tag INPUT vytváří různé druhy vstupních prvků, druh prvku určíme atributem TYPE. Vstupní pole pro krátký text: <INPUT TYPE=text> Jelikož text je dán implicitně, nemusí se atribut TYPE uvádět. <INPUT NAME= jméno pole VALUE= nastavení výchozí hodnoty pole SIZE= zadání rozměru pole v počtu znaků, standardně je 20 znaků MAXLENGTH= maximální počet znaků, která může uživatel zapsat > Tlačítko pro odeslání formuláře <INPUT TYPE=submit Tlačítko pro vynulování VALUE= POPIS TLAČÍTKA > <INPUT TYPE=reset VALUE= POPIS TLAČÍTKA > Víceřádkový text <TEXTAREA NAME= jméno pole ROWS= počet řádků pole COLS= počet sloupců> text, který se objeví jako výchozí </TEXTAREA>

11 Roletky výběr ze seznamu: <SELECT NAME= jméno výběru (MULTIPLE) (SIZE= počet zobrazených řádků ) (DISABLED) > <OPTION VALUE= řetězec předaný serveru > Výběr 1 </OPTION> <OPTION SELECTED> Výběr 2 </OPTION> <OPTION> Výběr 3 </OPTION> </SELECT> Zatrhávací tlačítka <INPUT Přepínače TYPE=checkbox NAME= jméno pole (CHECKED) > Text vedle políčka <INPUT TYPE=radio NAME= popis výběru VALUE= hodnota předávaná serveru (CHECKED)> Text1 vedle tlačítka<br> <INPUT TYPE=radio NAME= popis výběru VALUE= hodnota předávaná serveru > Text2 vedle tlačítka<br> <INPUT TYPE=radio NAME= popis výběru VALUE= hodnota předávaná serveru > Text3 vedle tlačítka<br> Heslo Použití a chování tohoto prvku je stejné jako u TYPE=text. Při psaní do tohoto pole se zobrazí hvězdičky <INPUT TYPE=password Odeslání souboru NAME= jméno pole VALUE= nastavení výchozí hodnoty pole SIZE= zadání rozměru pole v počtu znaků, standardně je 20 znaků MAXLENGTH= maximální počet znaků, která může uživatel zapsat > <INPUT TYPE=file Grafické odesílací tlačítko <INPUT TYPE=image NAME= jméno pole SIZE= zadání rozměru pole v počtu znaků, standardně je 20 znaků MAXLENGTH= maximální počet znaků, která může uživatel zapsat ACCEPT= image/*, text/plain > SRC= URL obrázku WIDTH= šířka obrázku HEIGHT= výška obrázku BORDER=0 (NN4.5 jinak udělá kolem tlačítka modrý rámeček)>

12 - 12 -

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí!

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! Formuláře Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! HTML formuláře: Formuláře Možnost, jak uživatel může vložit obsah na web - odeslat data na server - zpracovat data ve

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře Návrh a tvorba WWW stránek 1/8 Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v XHTML method metoda, kterou

Více

Atribut Význam Hodnoty

Atribut Význam Hodnoty Formuláře Tag Význam Párový Výskyt form formulář ano input vstupní pole ne select výběrové pole ano option volba ne textarea velké vstupní pole ano label popis pole ano

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek. Ing. Zelinka Pavel Číslo: VY_32_INOVACE_35 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek. Ing. Zelinka Pavel Číslo: VY_32_INOVACE_35 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek Formuláře v (X)HTML II. Ing.

Více

Formuláře. neomezený počet formulářových polí v rámci HTML dokumentu může být více formulářů, nelze je ale do sebe vnořovat

Formuláře. neomezený počet formulářových polí v rámci HTML dokumentu může být více formulářů, nelze je ale do sebe vnořovat Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v HTML method metoda, kterou klient předává data serveru

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

Formuláře v HTML. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Formuláře v HTML. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Formuláře v HTML Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Obsah 1 Úvod... 2 2 Značky a atributy... 2 2.1 atributy značky form... 2 2.2 Prvky ve formuláři... 3 2.2.1 Textové vstupy... 3 2.2.2 Zaškrtávací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE 0101 0313

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE 0101 0313 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 13 VY 32 INOVACE 0101 0313 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Struktura stránky 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Struktura stránky Sémantická - pomocí HTML Stránka je chápána jako skupina oblastí, každá oblast má svůj účel (menu,

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 09. Formuláře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Interaktivní = umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu.

Interaktivní = umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu. Úvod do tvorby www stránek Tvorba www 4 Práce s formuláři Lze rozdělit na dvě části: návrhovou a programovací (tj. vývoji skriptu). Pomocí formulářů provádíme reálnou interaktivitu stránky s uživatelem.

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

4. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ

4. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ 4. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ Cílem dnešního cvičení je vytvořit formuláře obsahující zaškrtávací pole a přepínací tlačítka. Vstupní pole pro zadání hesla

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Webové formuláře v HTML5 a Web Forms 2.0

Webové formuláře v HTML5 a Web Forms 2.0 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra Informatiky Bakalářská práce Webové formuláře v HTML5 a Web Forms 2.0 Vypracoval: Václav Vlk, DiS. Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa,

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

12. Základy HTML a formuláře v HTML

12. Základy HTML a formuláře v HTML 12. Základy HTML a formuláře v HTML 1) Co je to HTML a historie HTML 2) Termíny v HTML a. tag b. značka c. element d. atribut e. entita 3) specifikace a. html, xhtmll b. rozdíly xhtml a html 4) struktura

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet. Bc.

Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet. Bc. Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet Bc. Marek Kojecký Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Práce pojednává o webových aplikacích

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Modul msender message Sender. Nápověda

Modul msender message Sender. Nápověda Modul msender message Sender Nápověda msender je rozšiřujícím doplňkem systému Money S5 a vytváří pro informační systémy Money bránu do světa SMS zpráv a E-mailové obchodní komunikace. Modul je plně integrován

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení k webmailu... 2 Změna hesla... 2 Nastavení podpisu... 4 Nastavení automatické odpovědi... 7 Jak odesílat e-mailem

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas

Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Přebírání okrsků v aplikaci Wanas Odkaz naleznete na těchto stránkách: http://mbcr.nature.cz/. Zde sekce stav okrsku. 1. Základní informace Stránka slouží k předávání informací o aktuálním stavu rozpracovanosti

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

Jak nastavit poštu v síti SPKFree

Jak nastavit poštu v síti SPKFree Jak nastavit poštu v síti SPKFree V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel ztraceni a vůbec nechápou základní věci. Ti, kteří odpovídají šílí, jak někdo může nevědět

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4 Uživatelská příručka Internet Map Server verze 1.5.4 AURIS CZ s.r.o. vypracoval: Radek Valášek valasek@echotrack.cz poslední aktualizace: 30.4.2004 1 Funkce tenkého klienta... 3 Přihlášení do systému...

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace.

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace. Nastavení MS Outlook 2010 pro použití SMTP serveru Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Stručný návod Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby prezentace geografických dat HZS Ústeckého kraje a dalších poskytovatelů dat v jednotné mapové aplikaci. Dalším

Více

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití Plugin TIS pro SketchUp Návod k použití Pavel Tobiáš ČVUT v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie 27. listopadu 2013 Obsah 1 Popis programu 2 2 Systémové požadavky 2 3 Instalace programu 2

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 1.1 Veřejný web slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice, provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

České Budějovice, Emy Destinové 395

České Budějovice, Emy Destinové 395 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s. r. o. České Budějovice, Emy Destinové 395 Absolventská práce 2013 Petr Hušek Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Webové formuláře v HTML5 a WEB Forms

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne

Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne Obrázky Tag Význam Párový Výskyt img obrázek ne img video ne map klikací mapa ano area oblast v klikací mapě ne Img Obrázek (angl. image). Nepárový tag. Do stránky se vloží obrázek načtený z jiného

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15 PHP- funkce mail() v PHP odesílání e-mailu pomocí dynamické stránky DUM je námětem k řešení jednoduché mailové

Více