E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ"

Transkript

1 Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/ NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

2 V rámci projektu Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita CO VÁM NABÍZÍME Specifické E-learningové kurzy bohatý výběr z různých oblastí jednoduché interaktivní vzdělávání z pohodlí vašeho domova KOMU JE NABÍDKA URČENA Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí při vstupu na trh práce, vzdělávání je tedy určeno: uchazečkám / uchazečům o zaměstnání rodičům pečujícím celodenně o malé děti, osobám pečujícím o závislého člena rodiny nezaměstnaným osobám v předdůchodovém věku a dalším osobám ohroženým na trhu práce Bližší informace a kontakt: Jana Krajčová, telefon: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 JAK POSTUPOVAT 1. výběr kurzu z nabídkového letáku vlastní výběr nutno předem konzultovat s kontaktní pracovnicí projektu 2. uzavření dohody dohoda se uzavírá mezi účastnicí/kem vzdělávání a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín stanovuje podmínky pro účast na e-learningovém kurzu součástí dohody jsou i platební podmínky zaplacení vratné zálohy (činí min. 10% z ceny kurzu; záloha je vrácena po úspěšném absolvování kurzu) 3. společná registrace do kurzu v Masarykově veřejné knihovně Vsetín s kontaktní pracovnicí; průběžná komunikace s kontaktní pracovnicí projektu včetně možných konzultací 4. předložení dokladu o úspěšném absolvování kurzu ihned po jeho ukončení kontaktní pracovnici v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 5. doložení dokumentů potřebných k evidenci projektu ihned po ukončení kurzu kontaktní pracovnici v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

4 MICROSOFT ACCESS 2003 PŘEHLED NABÍZENÝCH KURZŮ Téma: Kurz obsahuje multimediální výklad, animované ukázky postupů, simulace a testovací otázky. Po absolvování tohoto kurzu zefektivníte svou práci s databázemi, naučíte se vytvářet tabulky, propojovat a sdílet databáze či exportovat data. Počet lekcí: 9 Kontakt: Ing. Milan Čáp tel.: : Odkaz: Cena: 303,- Kč Po absolvování kurzu je možné získat certifikát. MICROSOFT POWERPOINT 2003 Téma: Multimediální kurz MS PowerPoint, tento program slouží pro přípravu a tvorbu elektronických prezentací, kurz je rozdělen do několika částí, každá část - lekce obsahuje multimediální výklad, animované ukázky postupů, simulace a testovací otázky. Počet lekcí: 7 Kontakt: Ing. Milan Čáp tel.: : Webová stránka: Cena: 303,- Kč Po absolvování kurzu je možné získat certifikát.

5 ZÁKLADY TVORBY A ÚPRAVY WEBOVÝCH STRÁNEK Téma:Libovolně formátovat text a odstavce, vkládání fotografie včetně popisků,vytváření tabulky, nastavení barevného pozadí i dalších grafických efektů. Výklad probíhá na názorném příkladu a je srozumitelný i pro začátečníky. Počet lekcí: 14 Kontakt: Ing. Kateřina Stryková, Praxis-Media, nakladatelství s.r.o., Na Příkopě 18, P.O.Box 772, Praha 1 tel.: Odkaz: Cena: 990,- Kč (bez DPH) Po absolvování kurzu je možné získat osvědčení. MICROSOFT OUTLOOK Téma: Každá lekce obsahuje multimediální výklad, animované ukázky postupů, simulace a testovací otázky v českém nebo slovenském jazyce. Délka: 8 lekcí Vstupní požadavky: Základní znalosti práce s osobním počítačem Kontakt: Ing. Milan Čáp tel.: : Odkaz: Cena: 303,- Kč Po absolvování kurzu je možné získat certifikát.

6 MARKETING - rekvalifikační (akreditace MŠMT č.j /06-20/351) Téma: Absolventi kurzu se seznámí s problematikou uplatnění výrobků a služeb v podmínkách tržního hospodářství. Naučí se rozpoznat příležitost pro uplatnění výrobku a určit jeho místo na trhu. Získají informace o motivaci a chování zákazníka i způsobech jeho přeměny v stálého odběratele. Prostudují principy fungování reklamy a získají celkový přehled o jednotlivých oblastech marketingu. Počet lekcí: 12 Odkaz: Cena: zápisné 899,- Kč měsíční odběr 299,- Kč za čtvrtinu 1009,- Kč za komplet 3590,- Kč Studium lze ukončit složením rekvalifikační zkoušky. MANAŽER - rekvalifikační (akreditace MŠMT č.j /07-20/268) Téma: Zabývá se řízením malých a středních podniků. Doporučená délka studia 6 12 měsíců. Počet lekcí: 12 Odkaz: Cena: zápisné 899,- Kč za každou jednu zásilku 299,- Kč za čtvrtinu 1009,- Kč kurz není k dispozici jako komplet Studium lze ukončit složením rekvalifikační zkoušky.

7 SEKRETÁŘKA - rekvalifikační (akreditace MŠMT č.j /07-20/268) Téma: Kurz není určen pouze ženám a pouze zájemcům o toto zaměstnání. Práce sekretářek se v různých firmách může velice odlišovat, ale ať už ji vykonává žena nebo muž, ať už jde o mezinárodní společnost nebo chcete pracovat v malé rodinné firmě, vždy jde o práci, jejíž podstatou je asistování, to je organizační zajištění průběhu všech činností, které souvisejí s fungováním organizace. Počet lekcí: 12 Odkaz: Cena: zápisné 899,- Kč za každou jednu zásilku 299,- Kč za čtvrtinu 1009,- Kč za komplet 3590,- Kč Studium lze ukončit složením rekvalifikační zkoušky. PSANÍ NA POČÍTAČI A NA STROJI Téma: Doporučená délka studia je 4 7 měsíců. Psaní na stroji či počítači znamená hlavně rychlé a přesné ovládnutí klávesnice, což je cílem tohoto kurzu. Seznámíte se postupně s celou klávesnicí, budete zvyšovat rychlost svého psaní a poctivým cvičením se naučíte psát přesně a bez chyb. V lekcích se naučíte nejenom psát texty, dopisy, zápisy z jednání, ale také vyplňovat formuláře, sestavovat přehledy a tabulky. Počet lekcí: 7 Odkaz: Cena: zápisné 599,- Kč za každou jednu zásilku 249,- Kč kurs není k dispozici k odběru po čtvrtinách za komplet 1873,- Kč Po absolvování kurzu je možné získat osvědčení.

8 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ EU - rekvalifikační (akreditace MŠMT č.j /06-20/591) Téma: Poskytnutí ucelených informací o vedení podvojného účetnictví podle platných předpisů s přihlédnutím k obecným zásadám vedení účetnictví v EU a na praktických úkolech umožnit jeho bezpečné zvládnutí. Obsah a úroveň je kompatibilní s požadavky osnov předmětu účetnictví pro obchodní akademie. Počet lekcí: 32 Odkaz: Cena: zápisné 899,- Kč za každou jednu zásilku 299,- Kč za čtvrtinu 1279,- Kč za komplet 4546,- Kč Studium lze ukončit složením rekvalifikační zkoušky. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - rekvalifikační (akreditace MŠMT č.j /06-20/591) Téma: Podávání srozumitelných výkladů platných předpisů, vysvětlení základní problematiky, poskytování vzorů užívaných formulářů a instrukce na jejich vyplňování, vzorové výpočty, které pomohou lépe pochopit problematiku. Kurz je průběžně aktualizován v souladu s platnými předpisy. Počet lekcí: 32 Odkaz: Cena: zápisné 899,- Kč za každou jednu zásilku 299,- Kč za čtvrtinu 1279,- Kč za komplet 4546,- Kč Studium lze ukončit složením rekvalifikační zkoušky.

9 OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE Téma: Psaní profesionálních, působivých a moderních dopisů. Počet lekcí: 13 Vstupní požadavky: Základní znalosti práce s osobním počítačem a předpokládá se základní znalost anglického jazyka. Kontakt: Speakspeak, s.r.o., Pobřežní 16, Praha 8 .: Odkaz: Cena: 4788,- Kč Po absolvování kurzu je možné získat osvědčení. RUŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY Téma: Cílem kurzu je zvládnutí základů ruského jazyka na takové úrovni, abyste po jeho absolvování byli schopni jednoduché komunikace v běžných životních situacích, v zaměstnání nebo na dovolené. Lekce jsou doplněny kazetami (CD, CD-MP3) s nahrávkami pro nácvik správné výslovnosti. Počet lekcí: 12 Vstupní požadavky: Kurz je určen úplným začátečníkům a nepředpokládá žádné počáteční znalosti. Odkaz: Cena: zápisné 899,- Kč za každou jednu zásilku 269,- Kč za čtvrtinu 928,- Kč za komplet 3301,- Kč Po absolvování kurzu je možné získat osvědčení.

10 Můžete si také sami vybrat e-lerningový kurs, který není součástí této nabídky. Nutno zkonzultovat předem s kontaktní pracovnicí knihovny. Čím víc se učíme, tím víc odhalujeme svoji nevědomost. Percy Bysshe Shelley

11 Více k projektu knihovny Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita Hlavním cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci) a za pomoci vytvoření partnerství mezi vybranými institucemi v místě ovlivnit vnímání problematiky rovných příležitostí žen a mužů v okrese Vsetín. Díky tomuto partnerství je poskytnut komplexní systém vzdělávání a podpůrných motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhají v regionu řešit různými formami problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce i ve společnosti. Hlavními aktivitami projektu je tak vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných včetně doprovodných opatření, motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky v regionu a prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života v povědomí veřejnosti a místní komunity Cílové skupiny: Dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na mateřské dovolené, 50+), zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace Aktivity: 1. Vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných - PC kurzy, jazykové kurzy 2. Motivace zaměstnavatelů a prosazování prorodinné politiky v regionu 3. Prosazování problematiky slaďování profesního a rodinného života v povědomí veřejnosti a místní komunity - kampaně, workshopy, výstavy 4. Doprovodná opatření - hlídání dětí, příspěvek na dopravu, možnost praxe účastníků školení Aktuální nabídka na Partneři projektu: Město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Společnost pro komunitní práci Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, úzká spolupráce s Úřadem práce Vsetín Harmonogram: červenec červen 2011 Financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

12

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Základní údaje o sídle společnosti Most ke Vzdělání Bridge to Education, os Sídlo společnosti: Benecko 202, 512 37 Benecko email: info@mostkevzdelanieu

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více