projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS"

Transkript

1 2/2010 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte Upgrade v ARMATURÁCH očima zákazníka HBP těží z výhod projektového řízení IMTRADEX zvyšuje produktivitu s IFS Foto: Ing. Ondřej Benda, MBA Finanční ředitel ARMATURY Group

2 IFS přední dodavatel ERP řešení pro výrobní segment Společnost IFS je celosvětově vnímána jako vedoucí dodavatel na ERP trhu v segmentu výrobních firem a podpory údržby, naším cílem je dosáhnout tohoto postavení i na českém a slovenském trhu. V nedávné době jsme proto podepsali Deklaraci o spolupráci se společností Altec. Získáváme tak zkušenosti silného partnera a systémového integrátora, který nám dlouhodobě pomáhá být s vámi, našimi zákazníky, v užším vztahu a zároveň nacházet nové obchodní příležitosti. Podpis Deklarace vyjadřuje náš zájem o užší spolupráci na poli marketingu, prodeje, implementace a servisní podpory ERP řešení IFS Applications na českém a slovenském trhu. Důvodem se stala především možnost rozšíření nabídky poskytovaných služeb, jako je outsourcing, SaaS, audity informačních systémů, finanční poradenství a poradenství s financováním IT projektů. Chceme posílit povědomí o značce IFS na obou trzích a zaujmout čelní pozici mezi dodavateli ERP řešení do výrobního segmentu. Jsme přesvědčeni, že zázemí velké nadnárodní společnosti a její kvalitní vedení je předpokladem pro poskytování vysoce hodnotných produktů a služeb. Zdeněk Fous, generální ředitel společnosti IFS Czech Naše spolupráce je postavena na dlouholetém partnerském vztahu, IFS jako výrobce a Altec jako systémový integrátor, naše produkty a služby se doplňují a dokáží flexibilně reagovat na speciální a konkrétní požadavky zákazníků. Spolupracujeme s předními světovými dodavateli informačních a komunikačních technologií, jako jsou například společnosti IBM, HP, Oracle, Microsoft a další. Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce podpořena touto deklarací je základem pro úspěch v dnešním rychle se rozvíjejícím a informačními technologiemi propojeném světě. František Čulík, generální ředitel firmy ALTEC 2

3 OBSAH Aktuality Novinky v IFS Aplikacích Řízením projektů k vyšší efektivitě podnikání APIS Business Intelligence - manažerská podpora rozhodování Upgrade IFS Aplikací 7.5 ve společnosti ARMATURY Group IFS řešení pro hutní průmysl Hornonitrianske bane Prievidza IFS Aplikace 7.5 zásadně ovlivnily produktivitu společnosti IMTRADEX Helpdesk - nejčastější otázky a odpovědi Novinky v legislativě IFS CZECH s.r.o. Czech Republic. Hvĕzdova 1716/2b Praha. 3

4 A K T U A L I T Y IFS Virtual Map finalistou IT produkt roku 2010 Řešení IFS Virtual Map postoupilo do finále soutěže IT produkt roku 2010 v kategorii Informační systémy. Novinka v produktech IFS integruje mapy MS Bing Maps do IFS Aplikací, přímo do uživatelského rozhraní IFS Enterprise Explorer a umožňuje v rámci silničních a satelitních map zobrazit informace o probíhajících a plánovaných úkolech. Servisním a dopravním společnostem tím pomáhá optimalizovat trasy jízd, upozorňovat na čekající úlohy a efektivně plánovat okamžité zásahy, pro něž je třeba rychle zajistit zdroje. Umístění je identifikováno adresou nebo GPS souřadnicemi a aplikace je dostupná jak pro Windows klienta, tak pro mobilního klienta. Hlavním přínosem používání tohoto řešení je efektivní plánování obchodního procesu. Inovativním způsobem je řešena i zákaznická podpora, kdy klient obratem obdrží termín zásahu technika. Snižují se tak náklady na dopravu a k úsporám dochází nejen v oblasti pohonných hmot, ale i času techniků stráveného na cestě. Produkt lze využít jak v servisním středisku, tak i v obchodních organizacích, pro řízení logistiky dodávek zboží obchodním řetězcům nebo materiálu do výroby. UVEĎTE SVÉ PODNIKÁNÍ DO POHYBU IFS SEMINÁŘ SE USKUTEČNIL 10. ČERVNA 2010 Seminář se konal v Praze v budově City Tower, která je zároveň sídlem společnosti IFS Czech. Mezi účastníky se potkali především zástupci výrobních společností z celé ČR, kteří si mohli vyslechnout řadu zajímavých témat. S velkým ohlasem se setkalo např. vystoupení doc. Ing. Petra Sodomky, Ph.D., MBA z Centra pro výzkum informačních systémů na téma Současné trendy ERP systémů a způsoby hodnocení jejich výběru. Představeny byly také možnosti využití dotací z fondů EU. 4 Účastníci semináře měli možnost shlédnout také praktické ukázky práce v systému. První z nich předvedl Pavel Bláhovec, obchodní ředitel IFS Czech, který ukázal snadnou a uživatelsky příjemnou práci s novým uživatelským rozhraním IFS Enterprise Explorer. Druhou živou ukázkou byla prezentace zástupců společnosti ZAT, kteří naživo předvedli projektové řízení v praxi. Společnost ZAT patří mezi významné zákazníky IFS a je dodavatelem komplexních řešení v oblasti automatizace systémů řízení technologických procesů (ASŘTP). Této ukázce předcházela prezentace Milana Pastorčáka, projektového manažera společnosti ALTEC, v rámci které představil projektově orientované řešení IFS Project Based Solutions - moderní způsob projektového řízení, který firmám přináší integrované řešení pro úspěšné řízení nákladů, času, zdrojů, cash-flow a rizik. Po odborné části seminář pokračoval neformálním odpoledním rautem, který zájemcům poskytl dostatek příležitostí ke konzultacím s našimi odborníky. Díky jasnému počasí byl příjemným zpestřením také nevšední výhled na Prahu a její okolí z 27. patra nejvyšší budovy v ČR, kde se seminář konal.

5 I F S A P L I K A C E N O V I N K Y IFS Advanced Planning Board dává zákazníkům bezprecedentní kontrolu nad výrobními zdroji IFS přináší ve verzi IFS Applications 7.5 nástroj Advanced Planning Board (APB) pro plánování a kontrolu nad výrobními zdroji. Jedná se o praktický panel, který poskytuje dokonalý přehled o alokaci zdrojů ve výrobních provozech. Společnost IFS vyvinula tento nástroj jako přímou odpověď na poptávku uživatelů po přesnější kontrole nad materiály a zdroji ve výrobě. Panel APB v kombinaci se sadou IFS Applications umožní uživatelům přesně určit nejen materiály, ale i lidské zdroje a zařízení potřebné pro více souběžně vyřizovaných objednávek. Pomocí ikon znázorňuje různé části výrobního procesu a vytváří tak grafické znázornění operací a dostupnosti zdrojů. Umožňuje plánovačům podle potřeby plánovat a přesouvat prostředky jednoduchým přetahováním myší. Své dílenské objednávky vyberou například z problematických pracovních center, přenesou je na panel APB, naplánují je z hlediska požadovaného dokončení výroby, provedou nezbytné změny a jakmile jsou spokojeni, přenesou je zpět do databáze. Řešení se také dá použít pro simulace hypotetických scénářů, umožňuje simulovat mimořádné situace (od selhání strojů, až po propad personální kapacity a dostupnosti výrobních dílů) a analyzovat důsledky. Lze tak vytvořit varianty plánu pro mimořádné situace a rychle se přizpůsobit změnám na trhu i potřebám odběratelů. Výsledkem je optimalizované využití strojního zařízení a omezení dopadu potíží v dodavatelském řetězci na včasné plnění objednávek. IFS Trade Management 2.0 ZVYŠUJE konkurenceschopnost dodavatelských řetězců Nové řešení IFS vyvinuté pro potřeby zákazníků s dodavatelskými řetězci napříč více zeměmi. Poskytuje lepší funkčnost a kontrolu, pomáhá snižovat náklady, osvojit si flexibilní obchodní modely, dodržovat průmyslové standardy a soutěžit napříč globálními trhy. Internetové obchodování a zadávání zakázek vytvořilo pro obchod vysoce transparentní a konkurenceschopné prostředí. Firmy s dodavatelskými řetězci v důsledku globalizace působí na daleko složitějším trhu, potřebují vést více dílčích kontraktů a dohod o outsourcingu, uskutečňují transakce napříč širokým spektrem kanálů a dodávají zboží čím dál rozmanitější zákaznické základně. Organizace jsou proto vedeny k neustálému prověřování svých dodavatelských řetězců, aby zajistily jejich konkurenceschopnost v globálním měřítku. IFS se při vývoji aplikace Trade Management 2.0 zaměřila na lepší transparentnost dodavatelského řetězce, pohotovější reakce a větší efektivitu s cílem pomoci podnikům nabízet jejich zákazníkům maximálně konkurenceschopné služby. IFS Trade Management 2.0 nabízí: Praktické a vyspělé možnosti tvorby cen u objednávek zákazníků jako je řízení kampaní, podpora prodeje, rabaty a skupinové ceny. Rozšířené možnosti práce s poplatky při prodeji a nákupu umožňující pružnější a transparentnější zpracování dalších poplatků spojených s nákupními objednávkami a s objednávkami zákazníků. Vylepšenou funkčnost pro správu skladu a odchozích zásilek zvyšující provozní efektivitu a přesnost. Podporu globálních standardů pro data a dodavatelské řetězce jako například GS1 (Global Standard 1), GTIN (Global Trade Item Number) a SSCC (Serial Shipment Container Code). 5

6 Riadením projektov k vyššej efektivite podnikania Jozef Kovačik / IFS Slovakia Výrobný priemysel sa v poslednej dobe dramaticky zmenil. Presadzuje sa v ňom projektovo založený obchodný model, ktorý vyžaduje výrazne odlišné metódy riadenia a najmä zodpovedajúci software. Čiastočne vďaka zahraničnej konkurencii už nie je možné výrobu charakterizovať dlhými výrobnými sériami alebo rovnakými produktmi, výrobné programy je nutné dynamicky meniť, čo znamená, že výrobcovia musia venovať viac zdrojov na projekty technického spracovania a návrhu. Ich obchodné modely sú tak rovnako projektovo orientované ako u stavebných dodávateľov. O dôležitosti projektového software pre výrobné firmy vypovedáaj najnovšiaštúdia spoločnosti IFS, z ktorej vyplýva, že celých 77 % respondentovho považuje za úplne kľúčový pre efektívnu prevádzku. Projektové riadenie sa teda stáva stále viac potrebným pracovným prostriedkom, ktorý je schopný efektívnejšie podporovať distribúciu požiadaviek, spracovanie procesov dodávok a metód pre dodávky, v celom rozsahu prác. Aktuálne štíhle ekonomické trendy kladú stále prísnejšie požiadavky na financovanie a projekty musia vytvárať prínosy, z ktorých plynú nové investície.riadenie projektov sa tak stáva dôležitou časťou širokého portfólia činností so vzťahmi a závislosťami, ktoré musia organizácie riadiť a sledovať,pokiaľ chcú dosahovať vytýčené strategické ciele. Aby však bolo možné informácie projektovo riadiť a vyhodnocovať, je nevyhnutné odstránenie bariér medzi IT a oborom podnikaniadanej organizácie. Až potom je možné využiť všetky výhody, ktoré projektovo založené riešenie prináša. Projektovo založené riešenie, ktoré je integrované v podnikovom informačnom systéme IFS Applications sa zameriava najmä na: Projektovoriadený vývoj na objednávku Projektovoriadené zmluvné dodávky Riadenie a správu majetku s projektovými požiadavkami Projektovo orientovanývývoj a konzultačné služby Správa zmlúv Zmluvné dodávky bývajú obvykle naviazané na podmienky poskytovania služieb, termíny a ceny. V heterogénnom prostredí sa dodávateľská strana ocitá často uprostred medzi 6 subdodávateľmi a odberateľom. IFS Správa zmlúv umožňuje evidenciu všetkých zmluvných dodávok, vo väzbe na plánované projektové činnosti a dodávateľské subjekty. Predmetom riadenia môžu byť predajné zmluvy, zmluvy o službách a zmluvy o údržbe. Koncept správy zmlúv pokrýva procesy od prípravy a účasti na výberovom konaní, kalkuláciu ponuky, výber dodávateľov, evidenciu plnenia dodávok až po fakturácie, platby a prevedenie dodávky do údržby. Automatické kalkulácie podporujú výpočty a uplatnenie zádržného vo väzbe na žiadosti o platby subdodávateľov a voči zákazníkovi. Zmluvné položky podliehajú zmenovému konaniu vo forme revízii. Priebeh plnenia dodávok položiek zmlúv je riadený pripojenými činnosťami projektu, ktoré sú nositeľmi ich nákladov, ako aj výnosov. Cena, postup, hodnota nákladov a dokončené množstvo sú metódy pre riadenie priebehu plnenia zmluvných položiek. Praktickou funkciou je prepojenie jednej zmluvy na viacero projektov. Každá položka zmluvy môže byť tak spojená s činnosťou iného projektu. Úlohy viacerých projektových tímov v činnostiach projektov v rámci jednej zmluvy môžu byť riadené vo flexibilných prostrediach B2E, B2B a B2C. Plánovanie projektov Riadenie projektov sa využíva tiež vo vzťahu k vývoju, výrobe, dodávkam a službám. Poskytuje nástroje pre kontrolu nákladov a priebehu činností,okrem funkcie plánovania riadi tiež realizáciu úloh. Prepojením podnikových dátových objek-

7 tov poskytuje informácie o stave rozpracovania, skutočných a odhadovaných nákladoch.ifs Plánovanie projektov poskytuje užitočné nástroje pre vytváranie návrhov predpovedí a ich riadené zmenové konanie. Rozpočty projektov sú konfrontované s predpoveďami ich očakávaného priebehu nákladov a času potrebného na dokončenie plánovaných činností.súčasťou pracovného prostredia je Ganttov graf pre zobrazenie kritickej cesty, závislostí a väzieb medzi činnosťami projektu. Pri práci so záznamami sa využívajú rozpady do nižších úrovní a jednoduchá navigácia na previazané objekty. Integrácia so systémami tretích strán umožňuje zdieľanie projektov a ich aktualizácie (napr. na rokovaniach mimo spoločnosti) aj mimo prostrediapodnikové systému. Riadenie zdrojov Riadenie zdrojov v prostredí IFSumožňuje plánovanie, alokácie, vykazovanie a sledovanie ich činností.alokácie zdrojov projektu v ich napojení na konštrukčné, výrobné, zákaznícke a pracovné objednávky poskytujú základňu pre rozšírené plánovacie techniky. Odborné znalosti, profesie a povolenia tvoria súčasť kompetencii projektových zdrojov a determinujú ich možné zapojenie sa v konkrétnych úlohách. Majetok Projektovo orientované obstarávanie zahŕňa materiálové položky, ďalej službyvo väzbe na dodávateľov a subdodávateľov. Súčasťou obstarávania sú aj modely prenájmov a požičiavania. Podporované sú modely spolupracujúcich subjektov, ktoré navzájom zdieľajú strojné, výrobné a ľudské zdroje. Interné a externé objednávky sú plánované, dodávané a v prípade pôžičky ukončené vrátením a platbami za poskytnuté služby. Projektové oddelenia alebo spoločnosti majú transparentne pokrytý proces spolupráce s oddeleniami alebo spoločnosťami správy majetku a zariadení. IFS Správa majetku a služieb využíva funkcie CRM, Call centra, Ponúk a Zákazníckych objednávok pre inicializáciu aktivít pracovných, alebo servisných objednávok. Za podmienok stanovených servisnými zmluvami sú činnosti projektu integrované do výkonov pracovných objednávok. Štandardné funkcie preventívnej a servisnej údržby a správy sú previazanés plánovacími a realizačnými funkciami činností projektov. Riadenie rizík IFS Riadenie rizíkpotom pokrýva nákladové a časové faktory očakávaných dopadov s identifikáciou pravdepodobnosti. Užívateľsky definovateľná štruktúra rizika zahŕňa problémy, dôsledky, reakcie a opatrenia. Tieto môžu byť pripojené k ostatným podnikovým dátovým objektom, napr.k predajnej zmluve. Vážená hodnota rizika má grafický znázornený časový priebeh. Počas životného cyklu projektu umožňuje riadenie rizikazvyšovať povedomie o jeho existencii. Je nositeľom workflow nápravných opatrení od kontroly, cez vyhodnotenie až po činnosti opatrení. Súčasťou riešenia je tiež Správa dokumentov a analýzy, ktoré sú užitočným a efektívnym nástrojom riadenia projektovo orientovaného podnikania. Integrácia do ERP Zmienený prieskum, ktorý v spolupráci so spoločnosťou IFS vykonala nezávislá výskumná agentúra medzi 340 vedúcimi pracovníkmi stredných a veľkých výrobcov, dokazuje, že väčšina výrobcov by sa bez projektového riadeniaužlenťažko obišla. Dôvodom je dnes bežná produkcia krátkych sérií výrobkov konštruovaných na objednávku a prísne regulovaná výroba vysoko kvalitných produktov. Väčšina respondentov rovnako uviedla, že zaistenie spolupráce medzi nástrojmi projektového riadenia a ERP systémom si vyžiadalo zvláštne integračné projekty. Práve preto, že je riadenie pre výrobcov čím ďalej dôležitejšou disciplínou, malo by byť nedeliteľnou súčasťou ERP riešenia. Projekty integrácie na objednávkusú nákladné a riskantné. Nasadenieštandardného softwaru, ktorý splní nároky projektového riadenia s minimom zmien, je zaujímavou alternatívou pre našichsúčasných i potenciálnych zákazníkov. Vytvorenie projektovo orientovaného podnikania navyše nevyžaduje od organizácii vzdať sa toho, ako pracovali v minulosti, vyžaduje len nový pohľad na projekty ktoré môžu priniesť inovácie a zvýšiť efektívnosť. Projektovo orientované riešenia sú nástrojom pre širokú spoluprácu všetkých zainteresovaných zdrojov organizácie, pôsobiacim proti vytváraniu bariér v komunikácii a uhloch pohľadov. Vykazovanie stavu projektov, požiadaviek, predpovedí využitia zdrojov,výkonnosti a ďalej aj zlepšovanie merateľnosti príslušných úrovní organizácie, dokazuje prospešnosť a podporu podnikania zo strany projektovo založených riešení. Je teda vysoko pravdepodobné, že výrobcovia budú stále viac spoliehať na nový typ ERP systému, zahŕňajúcom projektovo založené riešenia (PBS = Project Based Solutions). Tie majú výrobcom zaistiť pohotový prehľad a kontrolu nad projektmi a umožniť im riadiť celú firmu na projektových princípoch. 7

8 APIS Business Intelligence webová aplikace pro podporu rozhodování Aleš Vancl / ALTEC Integrovaná sada aplikací pro podporu řízení průmyslové výroby. Dokáže jednoduše sledovat výkonnost podniku, vytvářet podnikové analýzy, přehledy o provozu, zakázkách, vytížení kapacit a úrovni využití zdrojů, nákladech apod. Vytvořen pro potřeby manažerů APIS (Altec Productive Intelligence System) je vytvořen přímo pro potřeby manažerů a lze jej využít jako užitečnou nadstavbu IFS Aplikací. Umožňuje efektivně a účelně získávat a využívat data z informačních systémů a prezentovat je ve formě panelů a reportů, které si každý uživatel snadno přizpůsobí podle svých potřeb a vkusu. Samozřejmostí je volba způsobu prezentace dat v grafech nejrůznějších typů, tabulkách, různých formátech grafických ukazatelů, vč. možnosti zasílat reporty automaticky na určené ové adresy. Práce s reporty je stejně snadná jako brouzdání po internetu a mnohem snadnější než v tabulkovém procesoru MS Excel. Tvorba výstupů nevyžaduje znalosti kódování, jazyka SQL nebo jiné technické znalosti. Veškeré výstupy ze systému jsou oprávněnému uživateli navíc dostupné kdekoliv, kde se může připojit k internetu. Výstupní data jsou standardně zobrazována v prostředí internetového prohlížeče (např. MS Exploreru), a uživatelé tak mají důležité informace vždy po ruce. A co víc, pokud jde o uživatele inteligentního mobilu nebo PDA vybaveného přístupem na internet, má díky těmto prostředkům informace pro rozhodování k dispozici nejen kdekoliv ale i kdykoliv. Přehledné uživatelské rozhraní Práci v APISu uživatelům navíc zpříjemňuje i přehledné uživatelské rozhraní, ve kterém se rychle a snadno zorientují. Graficky vizualizované informace poskytují manažerům na první pohled přehled např. o kritických místech ve výrobě, kterým je potřeba věnovat pozornost s ohledem na splnění termínů dodávek. Kritické stavy jsou zvýrazněny barevně nebo speciálními grafickými ikonami, aby byly okamžitě zřejmé. Pokud jsou v databázi k dispozici detailní data, je možné každý takový údaj podrobněji zkoumat. Uživatel si sám nastaví, které informace jsou pro něho důležité, a systém je pak automaticky nabízí přednostně. Přátelské a přívětivé ovládání Při práci v aplikaci jsou využívány stejné úkony, na které jste zvyklí z internetových stránek: kliknutí levým tlačítkem myši, chcete-li získat detailnější rozpad agregovaného ukazatele 8 (např. náklady provozu v členění podle jednotlivých zakázek, dílen, období apod.). Přetažení objektu myší, chcete-li změnit formát zobrazení dat. Reporty a pohledy vytvářené v APISu vám budou blízké, protože zobrazují VAŠE data a informace. Jejich struktura a uspořádání je navrženo intuitivně tak, aby vás vedlo při vaší práci k logickým a jednoduchým postupům. Minimální zatížení primárního informačního systému APIS minimalizuje zatěžování primárního informačního systému, ze kterého jsou data čerpána v určitých intervalech (denně, měsíčně ), a to v takové době, kdy je primární systém minimálně využíván uživateli. Data bez ohledu na to, z jakého zdroje pocházejí, jsou uložena v centrálním datovém skladu. Všichni uživatelé tak vidí stejné výsledky na jediném místě. Nemusejí tak např. porovnávat plán prodeje udržovaný v tabulkovém kalkulátoru se skutečným prodejem, který je dostupný ve formě sestavy z primárního systému. Široké možnosti využití Aplikaci APIS je možné využít ve všech oblastech podnikání. I když je primárně vytvořen pro podporu rozhodování při řízení průmyslové výroby, stejně dobře jej lze využít např. v obchodu pro vytvoření přehledů prodeje dle produktů, komodit či oblastí, přehledy závislé na časových obdobích, predikce objemu prodeje a ziskovosti apod. V oblasti marketingu pak pro vyhodnocování a sledování marketingových akcí, analýzy spektra zákazníků apod. V oblasti personalistiky je možné získat analýzu vytíženosti pracovníků, analýzy nákladů spojených např. s používáním mobilních telefonů, pracovními cestami pracovníků, jejich školením apod. Velkou výhodou je přitom rychlost vývoje nové oblasti/nového modulu, a tím i nízké náklady na takový vývoj. Hlavní přínosy Hlavní přínosy APISu jsou tedy zejména rychlost jeho zavedení, cena, intuitivní ovládání a uživatelsky přívětivé prostředí. Je to produkt, který umožňuje pružně reagovat na měnící se svět kolem nás.

9 UPGRADE IFS APLIKACÍ 7.5 VE SPOLEČNOSTI ARMATURY GROUP ODPOVÍDÁ ING. ONDŘEJ BENDA, MBA FINANČNÍ ŘEDITEL ARMATURY GROUP Společnost ARMATURY Group je dlouhodobě perspektivním a spolehlivým dodavatelem zajišťujícím vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur. Vyvíjíte obchodní aktivity nejen v Evropě, ale také v Asii, Americe a Africe. K jakým významným změnám u vaší společnosti došlo v poslední době? V posledních letech jsme vybudovali novou průmyslovou halu v Dolním Benešově a vystavěli novou expediční halu v Kravařích. Investovali jsme do nových technologií svařování, rozšířili výrobu hutních armatur, kulových kohoutů, vysokotlakých armatur a posílili naše pozice na zahraničních trzích. V posledních třech letech se nám podařilo dosáhnout historicky nejvyšších tržeb. Na základě toho jsme si mohli dovolit další rozšíření sortimentu o výrobu armatur pro jadernou energetiku. Dále investujeme do nových technologií a zkoušení armatur. Co bylo hlavním motivem rozhodnutí pro upgrade na novou verzi IFS Aplikací? Společnost Armatury Group a.s. využívá IFS Aplikace verzi 2003 již od r Hlavními důvody rozhodnutí pro přechod na verzi 7.5 byla spokojenost s využívaným systémem a vstřícný přístup zástupců IFS Czech. Cílem byla modernizace informačního systému nasazením celosvětově nejaktuálnější verze, která je jak technologicky tak interními funkčními principy na velmi vysoké úrovni. Významnou roli sehrála i možnost využití nových funkcí (zejména podpora projektově orientovaných aktivit, multi-site, atd.) a též možnosti nasazení zcela nového progresivního uživatelského rozhraní IFS Enterprise Explorer (prostředí Aurora). Jak dlouho trvala implementace nové verze IS a co se v jejím průběhu odehrálo? Přechod na verzi 7.5 probíhal od prosince Tomuto kroku předcházelo jednání, jehož výsledkem byl seznam zákaznických úprav, které se staly předmětem převodu do nové verze. Po vzájemném projednání akceptačních scénářů byly úspěšně provedeny akceptační testy a od poloviny února 2010 jsme zahájili ostrý provoz nové verze IFS Aplikace. Narazili jste v průběhu upgradu IS na nečekané těžkosti, se kterými jste se museli vypořádat? Určitá složitost se projevila po zahájení ostrého provozu. Teprve za provozu se projevilo to, co i při důsledné přípravě neodhalily akceptační testy. Konkrétně to bylo nedocenění změn vnitřních procesních postupů v oblasti financí, které jsme poté museli společně intenzivně řešit. Implementace nebyla rozhodně jednoduchá, ale spolupráce mezi oběma společnostmi byla na partnerské bázi a díky společnému úsilí odborníků IFS Czech a ARMATURY Group se vše nakonec podařilo úspěšně dokončit. V čem vidíte hlavní přínosy nasazeného řešení? Přestože objem tržeb naší společnosti dramaticky rostl v roce 2005 byly tržby 830 milionů korun, v roce 2006 již 900 milionů korun a od roku 2007 dosahujeme pravidelně hodnoty přes 1,5 miliardy korun, systém veškeré očekávané požadavky splňuje a stěžejní záležitosti zajišťuje k naší plné spokojenosti. Podařilo se racionalizovat a zefektivnit činnosti v oblasti přípravy a plánování výroby. Systém IFS Aplikace výrazně pomohl zlepšit proces plánování výroby mimo jiné kvalitním vyhodnocením skutečných nákladů na zakázku. Dalším významným přínosem je zajištění interního workflow při schvalování účetních dokladů, což při naší dislokaci ve více místech znamená výrazné snížení interní administrativy a pracnosti. Co vás čeká v blízké budoucnosti? Plánujete další rozšiřování vašeho podnikání? V brzké budoucnosti plánujeme rozšiřování naší výrobní kapacity a rozvoj souvisejících činností v oblasti kompletních dodávek potrubních celků. v následujících dvou letech máme zájem rozšířit oblast působení také akvizičně. V tom případě bychom samozřejmě propojili nový subjekt našimi informačními systémy. 9

10 IFS APLIKÁCIE SA VÝZNAMNE UPLATŇUJÚ AJ V ŤAŽOBNOM PRIEMYSLE Aleš Levinský / Senior konzultant IFS Czech Činnosti a potreby ťažobných spoločností sú veľmi rôznorodé, zahŕňajú veľa bežných činností, ako je nákup materiálov, skladovanie, predaj produktov (konkrétne napríklad uhlie), údržba a prípadne aj výroba, ale aj činnosti, ktoré sú špecifické práve pre prípravu a plánovanie ťažby uhlia. Pre mnohé z týchto činností existujú jednotlivé produkty, ktoré však riešia len jednu konkrétnu činnosť bez väzby na ostatné. O aké špecifické činnosti teda ide? Vytvorenie a popis štruktúry ťažobných polí až na jednotlivé chodby a ťažobné steny Špecifické parametre a výpočtové vzorce pre definíciu rozmerov, výkonu, a kapacity jednotlivých Pracovísk Grafy cyklickosti pre výpočet výkonu a ťažby Evidencia a sledovanie pohybu osôb v podzemí Sledovanie skutočného výkonu a ťažby v jednotlivých častiach bane 10 IFS má riešenie V IFS Applications bol vytvorený špeciálny modul pre plánovanie, riadenie a sledovanie výroby/ťažby uhlia, a ďalších štandardne vykonávaných činností. Ťažba uhlia a nerastov svojim charakterom a trvaním najviac zodpovedá projektovému riadeniu. Základom riešenia je teda IFS Projektové riadenie. Projekty sú prepojené s modulmi Nákupu, Predaja, Výroby, Skladov, Údržby, Financií aj HR. Všetky tieto oblasti je možné využívať úplne štandardne pre bežné činnosti a súčasne ich využiť aj pre zabezpečenie špecifických činností pri ťažbe, ktorá sa plánuje trochu inak. 1. Nastavenia parametrov V aplikácii je špeciálne prostredie, v ktorom je možné používateľsky definovať súbor parametrov a výpočtové vzorce pre generovanie grafov cyklickosti a iných počítaných hodnôt. Tento aparát bol vytvorený pre špecifické parametre popisujúce jednotlivé pracoviská. 2. Príprava projektu a jeho štruktúry Na základe mapy, ktorá môže byť klasicky na papieri alebo v digitálnej podobe, sa ďalej vytvorí štruktúra projektu. Vďaka možnosti pripájať k objektom akékoľvek bežné súbory, môže byť aj mapa pripojená buď ako digitálna alebo ako obrázok priamo k projektu. Tým je dostupná pre všetkých používateľov, ktorí k tomu majú potrebné práva. Výhodou je, že je takto možné pracovať skutočne všade, kde je možnosť pripojiť sa aj na diaľku a nie je nutné mať na stole kopu papierov. 3. Príprava a plánovanie Po zadaní štruktúry sa automaticky na základe zadaných parametrov a vzorcov vypočítajú grafy cyklickosti, dĺžky jednotlivých etáp, ich termíny aj grafy celého pro-

11 Hlavnou úlohou celej implementácie bolo pokryť potreby zákazníka tak, aby mohol používať jeden informační systém jak pre štandardné oblasti, tak aj pre oblasti špecifické. jektu. Táto činnosť pri použití IFS Applications trvá rádovo desiatky minút oproti hodinám až dňom pri ručnom spracovaní. Zároveň je možné upravovať a meniť parametre a výpočty robiť opakovane až do vyladenia požadovaného stavu. Súčasťou riešenia IFS Applications je aj plánovanie TH výstuží, kde sa ráta aj s výstužami určenými k oprave a opakovanému použitiu. 4. Plánovanie všetkých na sebe závislých pracovísk a preplánovanie na základe skutočnosti Po vytvorení projektov všetkých pracovísk, na ktorých sa má plánovať a pracovať, je možné projekty ďalej podľa potreby preplánovať a upravovať operatívne podľa situácie na plánovacej tabuli Ganttovom grafe. Projekty je možné spájať ako vzájomne závislé, tzn. že pri preplánovaní jedného sa automaticky navrhuje preplánovanie tiež všetkých súvisiacich projektov. Týmto spôsobom je možné simulovať rôzne situácie, napríklad na operatívnych poradách, výsledkom potom môže byť nový plán. Vždy je súčasne vidieť aj aktuálnu situáciu na základe nahlásených skutočností. Z Ganttového grafu je možné priamo vstupovať k informáciám o jednotlivých činnostiach, napríklad prehľadu kapacít, simuláciám čo by bolo, keby..., parametrom, grafom cyklickosti, denným záznamom na pracovisku nahláseným v Dispečerskom informačnom systéme. 5. Sledovanie skutočnosti Dispečerský informačný systém Pre možnosť zadávať informácie o skutočných činnostiach, mimoriadnych udalostiach, údržbe, ťažbe a výkonoch, je vytvorený celý aparát, ktorý umožňuje tieto informácie detailne zadávať, sledovať a využívať ich pre porovnanie s plánom. Pomocou Ganttového grafu môžeme sledovať skutočné údaje, napríklad: Denný záznam z razenia Denný záznam z ťažby Denný záznam z montáže Denný záznam z demontáže Denný záznam úrazov a mimoriadnych udalostí Záznam z práce s ohňom Denný záznam z údržby Denný výpočet ťažby Záznam z vŕtania Výluky a poruchy zariadení, atď. 6. Lampáreň Pre sledovanie pohybu osôb je k dispozícii agenda pre sledovanie fáraní a vyfáraní osôb, vyhodnocovanie počtu a zoznamu ľudí, ktorí sú na pracoviskách, sledovanie požičiavania a pohybu masiek a lámp. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Príkladom z praxe môže byť implementácia IFS Applications v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. (HBP), kde je systém už tretí rok úspešne využívaný. Hlavnou úlohou celej implementácie bolo pokryť potreby zákazníka tak, aby mohol používať jeden informační systém jak pre štandardné oblasti ako Distribúcia, Výroba alebo Financie, tak aj pre oblasti špecifické ako je plánovanie a riadenie ťažby uhlia a činností s tím spojených. Finálne riešenie v HBP prepája potrebné oblasti, a je plne integrované s on-line spracovaním všetkých údajov. Tým je umožnené sledovať aktuálny stav a aj pre plánovanie ťažby uhlia zadávať požiadavky na materiálové zabezpečenie štandardne do oblasti Distribúcie. Hlavné prínosy implementovaného riešenia v HBP Podpora plánovania a riadenie ťažby uhlia a jej príprava Prepojenie s ostatnými oblasťami Možnosť sledovať a vyhodnocovať skutočnosť v porovnaní s plánom Grafická podpora tam kde je to možné a účelné Všetky údaje v jednom informačnom systéme prístupné odkiaľkoľvek Zvýšenie produktivity práce 11

12 IFS Aplikace zásadně ovlivnily produktivitu společnosti Imtradex O společnosti Imtradex Akciová společnost Imtradex byla založena v roce V současnosti patří k předním dodavatelům skladovacích systémů v České republice, přičemž 95 % své produkce vyváží do zahraničí. Zabývá se vývojem a dodávkou paletových, konzolových a policových regálových systémů, a to jak v pevném, tak pojízdném provedení. Prostřednictvím obchodních partnerů oslovuje zákazníky po celé Evropě. Částí sortimentu, především pojízdnými skladovacími zařízeními, se jí podařilo prosadit i ve vzdálenějších zemích, jako jsou Spojené státy, Rusko nebo Hongkong. V letech 2008 a 2009 zasáhla společnost Imtradex, podobně jako jiné podniky, hospodářská krize. Ta se projevila zejména poklesem celkového objemu velkých zakázek, proti tomu se zvýšily nízkoobjemové zakázky v řádu do 0,5 mil. Kč. Ladislav Viktora, předseda představenstva společnosti Imtradex, k tomu uvádí: Přímým důsledkem krize byl tvrdý tlak na ceny. Museli jsme najít cestu, jak snížit cenu produktu, aby byl stále rentabilní. Zredukovali jsme externí činnosti a snížili přesčasové práce u dělnických profesí. Podstatné je ale to, že nedošlo k propouštění zaměstnanců. Tyto kroky ovlivnily naši rentabilitu pohybující se 12 kolem přijatelných % a celkové hospodaření společnosti, která stále vykazuje zisk. Nový informační systém přišel v pravou chvíli Až do roku 2008 využívala společnost pouze lokální aplikace pro účetnictví, skladové hospodářství a personalistiku. Od roku 2005 začaly narůstat výkony firmy do takových objemů, že již nebylo možné podnikové procesy řídit intuitivně bez kvalitních podkladů pro rozhodování, a to jak na operativní, tak strategické úrovni. Proto se vlastníci společnosti dohodli na pořízení nového informačního systému. Vzhledem k tomu, že informační systém měl být integrující platformou pro všechny podnikové procesy, byly stanoveny priority pro jejich pokrytí, a to v časové i funkční rovině. V roce 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na komplexní informační systém pro řízení podnikových procesů. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka na dodávku a nasazení ERP systému IFS Aplikace společnosti ALTEC. Stěžejním úkolem celé implementace bylo pokrýt řízení všech výrobních procesů, a to včetně technické přípravy a sledování souvisejících, především finančních toků. Ostatní procesy, jako jsou účetnictví a skladové hospodářství, byly považovány za standardní a bez obtíží zvládnutelné světovým ERP systémem. Zakázkový typ výroby skladovacích systémů si vyžadoval dostatečně flexibilní řešení, které by se dalo přizpůsobit realitě firmy. Životně důležité bylo správně postihnout složitost podnikových procesů a do informačního systému správně zakomponovat individuální řízení výroby jednotlivých segmentů skladovacích systémů, zadaných v rámci jedné zákaznické objednávky. To se samozřejmě týká celého sortimentu. Rozdílná je výrobní dokumentace, způsob zajišťování materiálu i řízení požadavků na externí služby. Sled celé zakázky je v systému IFS Aplikace nastaven následovně: V CAD systémech (SolidEdge a Eplan) se nejprve zpracuje výrobní dokumentace k produktu. Ta se skládá z různých položek, které se následně převedou do informačního systému. Jakmile je zakázka navedena do výroby, probíhá její řízení přes tzv. DOP (Dynamic Order Processing) struktury. Uvolněním příslušné větve této struktury se vytvoří výrobní zakázka. K uvolnění však dochází až po zpracování TPV (operace, činnosti, přípravné časy apod.). Poté je ke každé

13 výrobní zakázce přiřazen materiál, operace, kooperace a další nezbytné položky a činnosti. Materiál je zabezpečován pro každou zakázku po jejím zavedení do systému, zásoby se běžně nevytváří. Tento proces samozřejmě zabere určitý čas, přičemž je zapotřebí, aby byly dodrženy termíny dodání zákazníkovi. Ty se pohybují v rozsahu šesti až osmi týdnů, výjimkou však není ani 14 denní cyklus. Na samotnou výrobu pak připadá pouze 50 % celkového času. Po uvolnění výrobní zakázky a nadefinování operací následuje plánování kapacit v IFS Aplikacích. Konkrétně jde o vytížení pracovišť, lidí, profesí a dalších zdrojů. Cenné zkušenosti aneb co bychom dnes udělali jinak? Pro společnost Imtradex bylo nasazení ERP systému první zkušeností tohoto typu. Podařilo se jej zavést v souladu s plánovaným harmonogramem, tedy za čtyři měsíce. S odstupem času vidí vedení společnosti několik oblastí, v nichž by dnes postupovalo jinak, aby dosáhlo lepších výsledků. V první řadě se jako velice potřebné jeví provedení personálního auditu a nastavení nové organizační struktury, a to ještě před zahájením implementačního projektu. Kroky týkající se změny organizace, přerozdělování pracovních rolí a kompetencí je vhodné provést v době seznamování zaměstnanců se systémem. Poslední poznatek je směřován k rutinnímu provozu. Má-li být systém seriozně zaveden a odladěn podle potřeb firmy zabývající se zakázkovou výrobou, pak je nutné počítat po předání do užívání minimálně s jedním rokem, kdy se budou provádět nejen úpravy v klíčových oblastech hodnototvorného procesu, ale absolvovat důležité úkony účetního charakteru jako jsou uzávěrky či inventury. v úkolu, zbylých 5% je vedeno jako režijní práce, které nelze nebo není třeba normovat. Základem je zpracování technologického postupu a určení normy spotřeby času na jednotlivé operace včetně stanovení mzdové třídy, ve které má být daná operace provedena. Pracovník na dílně obdrží kromě výkresu také vytištěný mzdový lístek a žádanku na výdej materiálu. Poté odchází splnit svůj úkol, přičemž přesně ví, které operace má provést a jaká norma se k nim vztahuje. Po práci vyplní počty kusů na pracovní lístek, a ten po schválení mistrem odevzdá mzdové účetní, která provede příslušné výpočty. Zvýšení produktivity práce ovlivnilo výsledky celé firmy V důsledku zavedení úkolové sazby se zvýšila produktivita práce, což mělo výrazný vliv na zefektivnění všech činností, snížení nákladů a růst ziskovosti zakázek. Ušetřené peníze byly věnovány na podporu prodeje a snížení ceny zakázek v době krize, proto tak nebyla přímo ovlivněna ziskovost podniku. Úkolová mzda byla překvapivě pozitivně přijata i samotnými dělníky, kteří ji postupem času začali brát jako prostředek k dosažení vyššího výdělku. Vedení společnosti jim navíc jako motivační prvek nabídlo možnost překročit normu až o 20 %, což je pro mnohé z nich zajímavá příležitost k ovlivnění vlastního finančního ohodnocení. Přínosy se přímo promítly do ukazatelů hospodaření společnosti Společnost Imtradex se díky implementaci IFS Aplikací změnila zcela od základu. Obecně došlo ke sjednocení pracovních postupů a unifikaci procesů, a tím také k zavedení většího pořádku. Na všech úrovních rozhodování systém poskytl větší přehlednost, umožňuje manažerům lépe sledovat náklady a dodací termíny. I když bylo v době krize nutné snižovat marže a ekonomické výsledky firmy se tak zhoršily, můžeme si i za těchto podmínek dovolit zkracovat dodací lhůty zákazníkům a zároveň zpřísňovat termíny dodavatelům. To významně přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti naší firmy, uzavírá Ladislav Viktora. Petr Sodomka/CVIS Consulting Obr. 1 Měřitelné efekty dosažené nasazením informačního systému IFS Aplikace Hlavní přínosy Přechod na úkolovou mzdu jako klíčový přínos implementačního projektu Před implementací informačního systému měla společnost Imtradex jeden způsob odměňování, a to formou hodinové sazby dle stanovené platové třídy. Nasazení systému IFS Aplikace tento stav změnilo umožnilo přejít k novému způsobu výpočtu úkolové mzdy. Více jak rok po ukončení projektu je 95 % veškerých činností ve výrobě odměňováno Informační systém IFS Aplikace je v ostrém provozu od 1. ledna Jeho spuštění se tak odehrálo přímo v období, kdy se již naplno projevovala hospodářská krize. Uvedený graf dokládá, jak se zavedení informačního systému projevilo na zlepšení několika významných ukazatelů za rok 2009, a to ve srovnání s předchozím obdobím krize (2008) i hospodářského růstu (2006, 2007). 13

14 HELPDESK VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME Martin Broukal / Koordinátor supportu IFS Czech Je možné provést úpravu tabulky přehledu Výrobních objednávek tak, abychom měli vybrané sloupce zakotvené a neposouvaly se doleva? Ano, požadovaná funkčnost je k dispozici. Ve vlastnostech tabulky je nutné nastavit zakotvení sloupců, provedete to stejně snadno jako v MS Excel. Umožňují IFS Aplikace tvorbu uživatelských sestav? Ano, k tomu účelu lze využít řadu nástrojů například generátor sestav, rychlé sestavy, Crystal Reports a podobně. V současné době je tato nabídka rozšířena o nástroj IFS Business Analytics. Jedná se o komponentu, která je implementována přímo v prostředí MS Excel a umožňuje napojení na data IFS Aplikací v celé její šíři bez jakéhokoliv omezení s možností využití klasických funkcí MS Excel. Samozřejmostí je zachování omezení přístupů v podobě definovaných uživatelských rolí. Výsledná sestava je pak dostupná ze spuštění sestav v informačních službách IFS Aplikací. Jak rozdělit částku faktury do několika splátek? K tomuto účelu slouží funkce pro správu a autorizaci splátkového kalendáře faktur. Částku faktury lze rozdělit na libovolný počet splátek. Každou splátku je možné řídit samostatně z pohledu data splatnosti, autorizace k platbě, provedení samotné platby a finálního párování s úhradou. Funkce je dostupná po kliknutí na pravé tlačítko myši na vydané i přijaté faktuře v modulu IFS Fakturace. Lze stornovat párování faktury s úhradou bez nutnosti stornovat celý bankovní výpis? Ano, na konkrétní položce bankovního výpisu, kde je typem transakce platba dodavateli nebo platba zákazníka, je možné využít volbu stornovat párování. Tato funkce změní úhradu na nerozlišenou zálohovou platbu, kterou lze poté kdykoliv spárovat s jakoukoliv neuhrazenou fakturou. NOVINKY V LEGISLATIVĚ Andrea Kalužová, účetní specialista 14 Milí čtenáři, dovolte mi upozornit na některé legislativní novinky roku 2010 a již schválené platné od Zákon o DPH Ke dni s účinností od se mění 36a, kdy jsou vypuštěni zaměstnanci z výčtu osob, vůči kterým je třeba ve vybraných případech zdaňovat základ DPH ve výši ceny obvyklé, přestože je požadována cena nižší. Připravovaná novela zákona o DPH od ještě nebyla schválena, proto Vás o ní budu informovat v dalších číslech časopisu. Vyhláška č. 469/2008 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví Od roku 2010 lze provádět, čistě pro účely účetního odpisování, tzv. komponentní odpisování, při němž jsou samostatně odpisovány části majetku, komponenty s významně odlišnou (většinou kratší) dobou použitelnosti a významnou cenou, které se odpisují odděleně jinou dobu než zbývající část dlouhodobého hmotného majetku. Zákon o daních z příjmů Sazba daně z příjmů právnických osob pro rok 2010 je 19%. Dle 30a končí možnost uplatnění daňových mimořádných odpisů u dlouhodobého hmotného majetku, který byl uveden do užívání do Rovněž končí dle 24 odst. 15 doba mimořádného nájmu u finančního leasingu s následnou koupí najatého hmotného majetku u smluv uzavřených do Nový daňový řád platný od , nahradí Zákon o správě daní a poplatků Komplexní právní úprava daňového řízení. Za zmínku stojí například: Úrok z prodlení za pozdní platbu je počítán až od pátého pracovního dne od splatnosti daně. Mění se začátek lhůty pro vyměření a doměření daně. Nově začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo v němž se stala daň splatnou. Fakticky dojde k jejímu zkrácení. Mění se pořadí platby daňových nedoplatků, a další změny. Zákon obsahuje 266 paragrafů.

15 VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ Společnost ALTEC ALTEC se se řadí řadí mezi mezi přední přední dodavatele dodavatele ERP ERP systémů v České v České republice. republice. Jako Jako česká česká akciová akciová společnost se se základním základním kapitálem kapitálem více více než než 10 mil. 10 Kč působí mil. Kč na působí trhu s informačními na trhu s informačními technologiemi technologiemi Jejím od roku hlavním zaměřením Jejím hlavním je vývoj zaměřením a dodávky je od roku podnikových Společnost vývoj a dodávky ALTEC informačních podnikových se řadí mezi systémů přední informačních včetně dodavatele jejich systémů systémů včetně v a České jejich servisu. republice. implementace Tým společnosti Jako česká a servisu. tvoří akciová více Tým než společnosti 55 vysoce se tvoří základním kvalifikovaných více než kapitálem 55 odborníků vysoce více kvalifikova- než s 10 mil. Kč ERP implementace působí dlouholetými ných odborníků na trhu zkušenostmi. s informačními s dlouholetými technologiemi zkušenostmi. od roku Jejím hlavním zaměřením je vývoj a dodávky podnikových Společnost ALTEC informačních se řadí mezi systémů přední včetně dodavatele jejich ERP implementace systémů v a České servisu. republice. Tým společnosti Jako česká tvoří akciová více společnost než 55 vysoce se základním kvalifikovaných kapitálem odborníků více než s 10 mil. Kč působí dlouholetými na trhu zkušenostmi. s informačními technologiemi od roku Jejím hlavním zaměřením je vývoj a dodávky ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a a financí, mezd, mezd, personalistiky, systémy systémy pro pro podporu podporu rozhodování rozhodování (BI), ale (BI), je ale rovněž je rovněž distributorem distributorem a a implementačním partnerem dalších dalších významných významných světových ALTEC světových vyvíjí výrobců a dodává výrobců IT technologií vlastní IT technologií sadu a podnikových a podnikových informačních aplikací informačních pro řízení systémů, výroby, systémů, společností obchodu, společností IFS, ekonomiky Oracle IFS, a a DCC. Oracle financí, Více informací a mezd, DCC. Více personalistiky, naleznete informací systémy naleznete pro podporu na rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných světových ALTEC vyvíjí výrobců a dodává IT technologií vlastní sadu a podnikových informačních aplikací pro řízení systémů, výroby, společností obchodu, IFS, ekonomiky Oracle a a DCC. Více financí, informací mezd, personalistiky, naleznete systémy pro podporu rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných ALTEC a.s., Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem, Czech Republic, Tel , Fax

16

Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009

Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009 Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009 WBI, s.r.o. Pluhová 50/A 831 03 Bratislava T: +421 2 4341 0285 F: +421 2 4341 0288 E: info@wbi.sk W: www.wbi.sk UŽ DVANÁSŤ

Více

Marketing. Predaj. Služba. Microsoft Dynamics CRM. Výhody Microsoft Dynamics CRM

Marketing. Predaj. Služba. Microsoft Dynamics CRM. Výhody Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM Riešenie riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré umožňuje oveľa efektívnejšie riadenie obchodných procesov a poskytuje plnohodnotný prehľad o chode a aktuálnom stave obchodného oddelenia.

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

DOCHÁDZKA

DOCHÁDZKA DOCHÁDZKA Dochádzkový systém slúži na evidenciu pracovnej doby, zároveň aj na monitorovanie pohybu zamestnancov v jej priebehu, a taktiež na prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy. Používaním

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy.

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Případová studie Octigon: Aplikace na evidenci výkazů Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů t Manuální práce s výkazy nás obírala o čas,

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA. Kontakt:

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA.  Kontakt: NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť založená v roku 1995 Zaoberá sa riadením firiem z organizačného, procesného

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE

ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE Riešenia na mieru s využitím čiarových kódov v logistike Ondrej Galko, SAP konzultant Agenda 1 Automatizovaná evidencia výroby evidencia výroby pomocou čítačiek čiarových

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Zdeněk Borůvka Rational Brand Technical Leader, IBM CEE Úvod Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase. Túto základnú požiadavku kladie

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Sprístupnenie služieb Štátnej pokladnice pre interné systémy jej klientov

Sprístupnenie služieb Štátnej pokladnice pre interné systémy jej klientov Foto 87x115,25 mm Sprístupnenie služieb Štátnej pokladnice pre interné systémy jej klientov Michal Pychtin Solution Architect michal.pychtin@oriwin.eu Predstavenie spoločnosti ORIWIN ORIWIN je spoločnosť,

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Voľný informačný prístup do katastra Hotel Dukla, Bratislava, 13.6.2006 Rastislav Wartiak, Ness Czech Agenda KaPor a správy katastra Možné elektronické

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

ABRA Gen. E-shop. Produktový list

ABRA Gen. E-shop. Produktový list ABRA Gen E-shop Produktový list Nástroj, který přináší peníze E-shop je moderním prostředkem prodeje, bez něhož se v dnešní době neobejde žádná firma vyžadující: prodej koncovým zákazníkům (B2C), velkoobchodní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více

Stránka 1, Vema, a. s.

Stránka 1, Vema, a. s. Stránka 1, Vema, a. s. Vplyvy prostredia Trendy riešení informačných systémov Informačný systém komplexnosť & Kompetenčné modely Portály V4 Cloud zbavte sa licencií Stránka 2, Vema, a. s. Výrazne sa meniace

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti za rok 2014 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti: prodej zboží, poskytování

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Vše co potřebujete vědět o SAP Business One. 1 Vysvětlení základních pojmů. Sumář odpovědí na základní otázky. Kdo je SAP?

Vše co potřebujete vědět o SAP Business One. 1 Vysvětlení základních pojmů. Sumář odpovědí na základní otázky. Kdo je SAP? Vše co potřebujete vědět o SAP Business One Sumář odpovědí na základní otázky 1 Vysvětlení základních pojmů Kdo je SAP? SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) je celosvětový leader

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích

Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích Ivan Hanzlík, EEA ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2013 Praha 28.11.2013 Pojem Workflow Automatizovaný proces Abstrakce/popis pracovní činnosti,

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Vás a Vaši společnost

Vás a Vaši společnost Accelerate your business Určeno pro: Vás a Vaši společnost Potřebujete něco z následujícího? Zvýšit prodej vašich výrobků a produktů Prodávat do zahraničí a stále vše řídit z jednoho místa Být více a lépe

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2007

MS OFFICE OUTLOOK 2007 MS OFFICE OUTLOOK 2007 PRÍRUČKA PRE MANAŽÉROV Eleonóra Beňová Michal Greguš 2013 Univerzita Komenského v Bratislave MS Office Outlook 2007 Príručka pre manažérov Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., RNDr. Michal

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více