projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS"

Transkript

1 2/2010 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte Upgrade v ARMATURÁCH očima zákazníka HBP těží z výhod projektového řízení IMTRADEX zvyšuje produktivitu s IFS Foto: Ing. Ondřej Benda, MBA Finanční ředitel ARMATURY Group

2 IFS přední dodavatel ERP řešení pro výrobní segment Společnost IFS je celosvětově vnímána jako vedoucí dodavatel na ERP trhu v segmentu výrobních firem a podpory údržby, naším cílem je dosáhnout tohoto postavení i na českém a slovenském trhu. V nedávné době jsme proto podepsali Deklaraci o spolupráci se společností Altec. Získáváme tak zkušenosti silného partnera a systémového integrátora, který nám dlouhodobě pomáhá být s vámi, našimi zákazníky, v užším vztahu a zároveň nacházet nové obchodní příležitosti. Podpis Deklarace vyjadřuje náš zájem o užší spolupráci na poli marketingu, prodeje, implementace a servisní podpory ERP řešení IFS Applications na českém a slovenském trhu. Důvodem se stala především možnost rozšíření nabídky poskytovaných služeb, jako je outsourcing, SaaS, audity informačních systémů, finanční poradenství a poradenství s financováním IT projektů. Chceme posílit povědomí o značce IFS na obou trzích a zaujmout čelní pozici mezi dodavateli ERP řešení do výrobního segmentu. Jsme přesvědčeni, že zázemí velké nadnárodní společnosti a její kvalitní vedení je předpokladem pro poskytování vysoce hodnotných produktů a služeb. Zdeněk Fous, generální ředitel společnosti IFS Czech Naše spolupráce je postavena na dlouholetém partnerském vztahu, IFS jako výrobce a Altec jako systémový integrátor, naše produkty a služby se doplňují a dokáží flexibilně reagovat na speciální a konkrétní požadavky zákazníků. Spolupracujeme s předními světovými dodavateli informačních a komunikačních technologií, jako jsou například společnosti IBM, HP, Oracle, Microsoft a další. Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce podpořena touto deklarací je základem pro úspěch v dnešním rychle se rozvíjejícím a informačními technologiemi propojeném světě. František Čulík, generální ředitel firmy ALTEC 2

3 OBSAH Aktuality Novinky v IFS Aplikacích Řízením projektů k vyšší efektivitě podnikání APIS Business Intelligence - manažerská podpora rozhodování Upgrade IFS Aplikací 7.5 ve společnosti ARMATURY Group IFS řešení pro hutní průmysl Hornonitrianske bane Prievidza IFS Aplikace 7.5 zásadně ovlivnily produktivitu společnosti IMTRADEX Helpdesk - nejčastější otázky a odpovědi Novinky v legislativě IFS CZECH s.r.o. Czech Republic. Hvĕzdova 1716/2b Praha. 3

4 A K T U A L I T Y IFS Virtual Map finalistou IT produkt roku 2010 Řešení IFS Virtual Map postoupilo do finále soutěže IT produkt roku 2010 v kategorii Informační systémy. Novinka v produktech IFS integruje mapy MS Bing Maps do IFS Aplikací, přímo do uživatelského rozhraní IFS Enterprise Explorer a umožňuje v rámci silničních a satelitních map zobrazit informace o probíhajících a plánovaných úkolech. Servisním a dopravním společnostem tím pomáhá optimalizovat trasy jízd, upozorňovat na čekající úlohy a efektivně plánovat okamžité zásahy, pro něž je třeba rychle zajistit zdroje. Umístění je identifikováno adresou nebo GPS souřadnicemi a aplikace je dostupná jak pro Windows klienta, tak pro mobilního klienta. Hlavním přínosem používání tohoto řešení je efektivní plánování obchodního procesu. Inovativním způsobem je řešena i zákaznická podpora, kdy klient obratem obdrží termín zásahu technika. Snižují se tak náklady na dopravu a k úsporám dochází nejen v oblasti pohonných hmot, ale i času techniků stráveného na cestě. Produkt lze využít jak v servisním středisku, tak i v obchodních organizacích, pro řízení logistiky dodávek zboží obchodním řetězcům nebo materiálu do výroby. UVEĎTE SVÉ PODNIKÁNÍ DO POHYBU IFS SEMINÁŘ SE USKUTEČNIL 10. ČERVNA 2010 Seminář se konal v Praze v budově City Tower, která je zároveň sídlem společnosti IFS Czech. Mezi účastníky se potkali především zástupci výrobních společností z celé ČR, kteří si mohli vyslechnout řadu zajímavých témat. S velkým ohlasem se setkalo např. vystoupení doc. Ing. Petra Sodomky, Ph.D., MBA z Centra pro výzkum informačních systémů na téma Současné trendy ERP systémů a způsoby hodnocení jejich výběru. Představeny byly také možnosti využití dotací z fondů EU. 4 Účastníci semináře měli možnost shlédnout také praktické ukázky práce v systému. První z nich předvedl Pavel Bláhovec, obchodní ředitel IFS Czech, který ukázal snadnou a uživatelsky příjemnou práci s novým uživatelským rozhraním IFS Enterprise Explorer. Druhou živou ukázkou byla prezentace zástupců společnosti ZAT, kteří naživo předvedli projektové řízení v praxi. Společnost ZAT patří mezi významné zákazníky IFS a je dodavatelem komplexních řešení v oblasti automatizace systémů řízení technologických procesů (ASŘTP). Této ukázce předcházela prezentace Milana Pastorčáka, projektového manažera společnosti ALTEC, v rámci které představil projektově orientované řešení IFS Project Based Solutions - moderní způsob projektového řízení, který firmám přináší integrované řešení pro úspěšné řízení nákladů, času, zdrojů, cash-flow a rizik. Po odborné části seminář pokračoval neformálním odpoledním rautem, který zájemcům poskytl dostatek příležitostí ke konzultacím s našimi odborníky. Díky jasnému počasí byl příjemným zpestřením také nevšední výhled na Prahu a její okolí z 27. patra nejvyšší budovy v ČR, kde se seminář konal.

5 I F S A P L I K A C E N O V I N K Y IFS Advanced Planning Board dává zákazníkům bezprecedentní kontrolu nad výrobními zdroji IFS přináší ve verzi IFS Applications 7.5 nástroj Advanced Planning Board (APB) pro plánování a kontrolu nad výrobními zdroji. Jedná se o praktický panel, který poskytuje dokonalý přehled o alokaci zdrojů ve výrobních provozech. Společnost IFS vyvinula tento nástroj jako přímou odpověď na poptávku uživatelů po přesnější kontrole nad materiály a zdroji ve výrobě. Panel APB v kombinaci se sadou IFS Applications umožní uživatelům přesně určit nejen materiály, ale i lidské zdroje a zařízení potřebné pro více souběžně vyřizovaných objednávek. Pomocí ikon znázorňuje různé části výrobního procesu a vytváří tak grafické znázornění operací a dostupnosti zdrojů. Umožňuje plánovačům podle potřeby plánovat a přesouvat prostředky jednoduchým přetahováním myší. Své dílenské objednávky vyberou například z problematických pracovních center, přenesou je na panel APB, naplánují je z hlediska požadovaného dokončení výroby, provedou nezbytné změny a jakmile jsou spokojeni, přenesou je zpět do databáze. Řešení se také dá použít pro simulace hypotetických scénářů, umožňuje simulovat mimořádné situace (od selhání strojů, až po propad personální kapacity a dostupnosti výrobních dílů) a analyzovat důsledky. Lze tak vytvořit varianty plánu pro mimořádné situace a rychle se přizpůsobit změnám na trhu i potřebám odběratelů. Výsledkem je optimalizované využití strojního zařízení a omezení dopadu potíží v dodavatelském řetězci na včasné plnění objednávek. IFS Trade Management 2.0 ZVYŠUJE konkurenceschopnost dodavatelských řetězců Nové řešení IFS vyvinuté pro potřeby zákazníků s dodavatelskými řetězci napříč více zeměmi. Poskytuje lepší funkčnost a kontrolu, pomáhá snižovat náklady, osvojit si flexibilní obchodní modely, dodržovat průmyslové standardy a soutěžit napříč globálními trhy. Internetové obchodování a zadávání zakázek vytvořilo pro obchod vysoce transparentní a konkurenceschopné prostředí. Firmy s dodavatelskými řetězci v důsledku globalizace působí na daleko složitějším trhu, potřebují vést více dílčích kontraktů a dohod o outsourcingu, uskutečňují transakce napříč širokým spektrem kanálů a dodávají zboží čím dál rozmanitější zákaznické základně. Organizace jsou proto vedeny k neustálému prověřování svých dodavatelských řetězců, aby zajistily jejich konkurenceschopnost v globálním měřítku. IFS se při vývoji aplikace Trade Management 2.0 zaměřila na lepší transparentnost dodavatelského řetězce, pohotovější reakce a větší efektivitu s cílem pomoci podnikům nabízet jejich zákazníkům maximálně konkurenceschopné služby. IFS Trade Management 2.0 nabízí: Praktické a vyspělé možnosti tvorby cen u objednávek zákazníků jako je řízení kampaní, podpora prodeje, rabaty a skupinové ceny. Rozšířené možnosti práce s poplatky při prodeji a nákupu umožňující pružnější a transparentnější zpracování dalších poplatků spojených s nákupními objednávkami a s objednávkami zákazníků. Vylepšenou funkčnost pro správu skladu a odchozích zásilek zvyšující provozní efektivitu a přesnost. Podporu globálních standardů pro data a dodavatelské řetězce jako například GS1 (Global Standard 1), GTIN (Global Trade Item Number) a SSCC (Serial Shipment Container Code). 5

6 Riadením projektov k vyššej efektivite podnikania Jozef Kovačik / IFS Slovakia Výrobný priemysel sa v poslednej dobe dramaticky zmenil. Presadzuje sa v ňom projektovo založený obchodný model, ktorý vyžaduje výrazne odlišné metódy riadenia a najmä zodpovedajúci software. Čiastočne vďaka zahraničnej konkurencii už nie je možné výrobu charakterizovať dlhými výrobnými sériami alebo rovnakými produktmi, výrobné programy je nutné dynamicky meniť, čo znamená, že výrobcovia musia venovať viac zdrojov na projekty technického spracovania a návrhu. Ich obchodné modely sú tak rovnako projektovo orientované ako u stavebných dodávateľov. O dôležitosti projektového software pre výrobné firmy vypovedáaj najnovšiaštúdia spoločnosti IFS, z ktorej vyplýva, že celých 77 % respondentovho považuje za úplne kľúčový pre efektívnu prevádzku. Projektové riadenie sa teda stáva stále viac potrebným pracovným prostriedkom, ktorý je schopný efektívnejšie podporovať distribúciu požiadaviek, spracovanie procesov dodávok a metód pre dodávky, v celom rozsahu prác. Aktuálne štíhle ekonomické trendy kladú stále prísnejšie požiadavky na financovanie a projekty musia vytvárať prínosy, z ktorých plynú nové investície.riadenie projektov sa tak stáva dôležitou časťou širokého portfólia činností so vzťahmi a závislosťami, ktoré musia organizácie riadiť a sledovať,pokiaľ chcú dosahovať vytýčené strategické ciele. Aby však bolo možné informácie projektovo riadiť a vyhodnocovať, je nevyhnutné odstránenie bariér medzi IT a oborom podnikaniadanej organizácie. Až potom je možné využiť všetky výhody, ktoré projektovo založené riešenie prináša. Projektovo založené riešenie, ktoré je integrované v podnikovom informačnom systéme IFS Applications sa zameriava najmä na: Projektovoriadený vývoj na objednávku Projektovoriadené zmluvné dodávky Riadenie a správu majetku s projektovými požiadavkami Projektovo orientovanývývoj a konzultačné služby Správa zmlúv Zmluvné dodávky bývajú obvykle naviazané na podmienky poskytovania služieb, termíny a ceny. V heterogénnom prostredí sa dodávateľská strana ocitá často uprostred medzi 6 subdodávateľmi a odberateľom. IFS Správa zmlúv umožňuje evidenciu všetkých zmluvných dodávok, vo väzbe na plánované projektové činnosti a dodávateľské subjekty. Predmetom riadenia môžu byť predajné zmluvy, zmluvy o službách a zmluvy o údržbe. Koncept správy zmlúv pokrýva procesy od prípravy a účasti na výberovom konaní, kalkuláciu ponuky, výber dodávateľov, evidenciu plnenia dodávok až po fakturácie, platby a prevedenie dodávky do údržby. Automatické kalkulácie podporujú výpočty a uplatnenie zádržného vo väzbe na žiadosti o platby subdodávateľov a voči zákazníkovi. Zmluvné položky podliehajú zmenovému konaniu vo forme revízii. Priebeh plnenia dodávok položiek zmlúv je riadený pripojenými činnosťami projektu, ktoré sú nositeľmi ich nákladov, ako aj výnosov. Cena, postup, hodnota nákladov a dokončené množstvo sú metódy pre riadenie priebehu plnenia zmluvných položiek. Praktickou funkciou je prepojenie jednej zmluvy na viacero projektov. Každá položka zmluvy môže byť tak spojená s činnosťou iného projektu. Úlohy viacerých projektových tímov v činnostiach projektov v rámci jednej zmluvy môžu byť riadené vo flexibilných prostrediach B2E, B2B a B2C. Plánovanie projektov Riadenie projektov sa využíva tiež vo vzťahu k vývoju, výrobe, dodávkam a službám. Poskytuje nástroje pre kontrolu nákladov a priebehu činností,okrem funkcie plánovania riadi tiež realizáciu úloh. Prepojením podnikových dátových objek-

7 tov poskytuje informácie o stave rozpracovania, skutočných a odhadovaných nákladoch.ifs Plánovanie projektov poskytuje užitočné nástroje pre vytváranie návrhov predpovedí a ich riadené zmenové konanie. Rozpočty projektov sú konfrontované s predpoveďami ich očakávaného priebehu nákladov a času potrebného na dokončenie plánovaných činností.súčasťou pracovného prostredia je Ganttov graf pre zobrazenie kritickej cesty, závislostí a väzieb medzi činnosťami projektu. Pri práci so záznamami sa využívajú rozpady do nižších úrovní a jednoduchá navigácia na previazané objekty. Integrácia so systémami tretích strán umožňuje zdieľanie projektov a ich aktualizácie (napr. na rokovaniach mimo spoločnosti) aj mimo prostrediapodnikové systému. Riadenie zdrojov Riadenie zdrojov v prostredí IFSumožňuje plánovanie, alokácie, vykazovanie a sledovanie ich činností.alokácie zdrojov projektu v ich napojení na konštrukčné, výrobné, zákaznícke a pracovné objednávky poskytujú základňu pre rozšírené plánovacie techniky. Odborné znalosti, profesie a povolenia tvoria súčasť kompetencii projektových zdrojov a determinujú ich možné zapojenie sa v konkrétnych úlohách. Majetok Projektovo orientované obstarávanie zahŕňa materiálové položky, ďalej službyvo väzbe na dodávateľov a subdodávateľov. Súčasťou obstarávania sú aj modely prenájmov a požičiavania. Podporované sú modely spolupracujúcich subjektov, ktoré navzájom zdieľajú strojné, výrobné a ľudské zdroje. Interné a externé objednávky sú plánované, dodávané a v prípade pôžičky ukončené vrátením a platbami za poskytnuté služby. Projektové oddelenia alebo spoločnosti majú transparentne pokrytý proces spolupráce s oddeleniami alebo spoločnosťami správy majetku a zariadení. IFS Správa majetku a služieb využíva funkcie CRM, Call centra, Ponúk a Zákazníckych objednávok pre inicializáciu aktivít pracovných, alebo servisných objednávok. Za podmienok stanovených servisnými zmluvami sú činnosti projektu integrované do výkonov pracovných objednávok. Štandardné funkcie preventívnej a servisnej údržby a správy sú previazanés plánovacími a realizačnými funkciami činností projektov. Riadenie rizík IFS Riadenie rizíkpotom pokrýva nákladové a časové faktory očakávaných dopadov s identifikáciou pravdepodobnosti. Užívateľsky definovateľná štruktúra rizika zahŕňa problémy, dôsledky, reakcie a opatrenia. Tieto môžu byť pripojené k ostatným podnikovým dátovým objektom, napr.k predajnej zmluve. Vážená hodnota rizika má grafický znázornený časový priebeh. Počas životného cyklu projektu umožňuje riadenie rizikazvyšovať povedomie o jeho existencii. Je nositeľom workflow nápravných opatrení od kontroly, cez vyhodnotenie až po činnosti opatrení. Súčasťou riešenia je tiež Správa dokumentov a analýzy, ktoré sú užitočným a efektívnym nástrojom riadenia projektovo orientovaného podnikania. Integrácia do ERP Zmienený prieskum, ktorý v spolupráci so spoločnosťou IFS vykonala nezávislá výskumná agentúra medzi 340 vedúcimi pracovníkmi stredných a veľkých výrobcov, dokazuje, že väčšina výrobcov by sa bez projektového riadeniaužlenťažko obišla. Dôvodom je dnes bežná produkcia krátkych sérií výrobkov konštruovaných na objednávku a prísne regulovaná výroba vysoko kvalitných produktov. Väčšina respondentov rovnako uviedla, že zaistenie spolupráce medzi nástrojmi projektového riadenia a ERP systémom si vyžiadalo zvláštne integračné projekty. Práve preto, že je riadenie pre výrobcov čím ďalej dôležitejšou disciplínou, malo by byť nedeliteľnou súčasťou ERP riešenia. Projekty integrácie na objednávkusú nákladné a riskantné. Nasadenieštandardného softwaru, ktorý splní nároky projektového riadenia s minimom zmien, je zaujímavou alternatívou pre našichsúčasných i potenciálnych zákazníkov. Vytvorenie projektovo orientovaného podnikania navyše nevyžaduje od organizácii vzdať sa toho, ako pracovali v minulosti, vyžaduje len nový pohľad na projekty ktoré môžu priniesť inovácie a zvýšiť efektívnosť. Projektovo orientované riešenia sú nástrojom pre širokú spoluprácu všetkých zainteresovaných zdrojov organizácie, pôsobiacim proti vytváraniu bariér v komunikácii a uhloch pohľadov. Vykazovanie stavu projektov, požiadaviek, predpovedí využitia zdrojov,výkonnosti a ďalej aj zlepšovanie merateľnosti príslušných úrovní organizácie, dokazuje prospešnosť a podporu podnikania zo strany projektovo založených riešení. Je teda vysoko pravdepodobné, že výrobcovia budú stále viac spoliehať na nový typ ERP systému, zahŕňajúcom projektovo založené riešenia (PBS = Project Based Solutions). Tie majú výrobcom zaistiť pohotový prehľad a kontrolu nad projektmi a umožniť im riadiť celú firmu na projektových princípoch. 7

8 APIS Business Intelligence webová aplikace pro podporu rozhodování Aleš Vancl / ALTEC Integrovaná sada aplikací pro podporu řízení průmyslové výroby. Dokáže jednoduše sledovat výkonnost podniku, vytvářet podnikové analýzy, přehledy o provozu, zakázkách, vytížení kapacit a úrovni využití zdrojů, nákladech apod. Vytvořen pro potřeby manažerů APIS (Altec Productive Intelligence System) je vytvořen přímo pro potřeby manažerů a lze jej využít jako užitečnou nadstavbu IFS Aplikací. Umožňuje efektivně a účelně získávat a využívat data z informačních systémů a prezentovat je ve formě panelů a reportů, které si každý uživatel snadno přizpůsobí podle svých potřeb a vkusu. Samozřejmostí je volba způsobu prezentace dat v grafech nejrůznějších typů, tabulkách, různých formátech grafických ukazatelů, vč. možnosti zasílat reporty automaticky na určené ové adresy. Práce s reporty je stejně snadná jako brouzdání po internetu a mnohem snadnější než v tabulkovém procesoru MS Excel. Tvorba výstupů nevyžaduje znalosti kódování, jazyka SQL nebo jiné technické znalosti. Veškeré výstupy ze systému jsou oprávněnému uživateli navíc dostupné kdekoliv, kde se může připojit k internetu. Výstupní data jsou standardně zobrazována v prostředí internetového prohlížeče (např. MS Exploreru), a uživatelé tak mají důležité informace vždy po ruce. A co víc, pokud jde o uživatele inteligentního mobilu nebo PDA vybaveného přístupem na internet, má díky těmto prostředkům informace pro rozhodování k dispozici nejen kdekoliv ale i kdykoliv. Přehledné uživatelské rozhraní Práci v APISu uživatelům navíc zpříjemňuje i přehledné uživatelské rozhraní, ve kterém se rychle a snadno zorientují. Graficky vizualizované informace poskytují manažerům na první pohled přehled např. o kritických místech ve výrobě, kterým je potřeba věnovat pozornost s ohledem na splnění termínů dodávek. Kritické stavy jsou zvýrazněny barevně nebo speciálními grafickými ikonami, aby byly okamžitě zřejmé. Pokud jsou v databázi k dispozici detailní data, je možné každý takový údaj podrobněji zkoumat. Uživatel si sám nastaví, které informace jsou pro něho důležité, a systém je pak automaticky nabízí přednostně. Přátelské a přívětivé ovládání Při práci v aplikaci jsou využívány stejné úkony, na které jste zvyklí z internetových stránek: kliknutí levým tlačítkem myši, chcete-li získat detailnější rozpad agregovaného ukazatele 8 (např. náklady provozu v členění podle jednotlivých zakázek, dílen, období apod.). Přetažení objektu myší, chcete-li změnit formát zobrazení dat. Reporty a pohledy vytvářené v APISu vám budou blízké, protože zobrazují VAŠE data a informace. Jejich struktura a uspořádání je navrženo intuitivně tak, aby vás vedlo při vaší práci k logickým a jednoduchým postupům. Minimální zatížení primárního informačního systému APIS minimalizuje zatěžování primárního informačního systému, ze kterého jsou data čerpána v určitých intervalech (denně, měsíčně ), a to v takové době, kdy je primární systém minimálně využíván uživateli. Data bez ohledu na to, z jakého zdroje pocházejí, jsou uložena v centrálním datovém skladu. Všichni uživatelé tak vidí stejné výsledky na jediném místě. Nemusejí tak např. porovnávat plán prodeje udržovaný v tabulkovém kalkulátoru se skutečným prodejem, který je dostupný ve formě sestavy z primárního systému. Široké možnosti využití Aplikaci APIS je možné využít ve všech oblastech podnikání. I když je primárně vytvořen pro podporu rozhodování při řízení průmyslové výroby, stejně dobře jej lze využít např. v obchodu pro vytvoření přehledů prodeje dle produktů, komodit či oblastí, přehledy závislé na časových obdobích, predikce objemu prodeje a ziskovosti apod. V oblasti marketingu pak pro vyhodnocování a sledování marketingových akcí, analýzy spektra zákazníků apod. V oblasti personalistiky je možné získat analýzu vytíženosti pracovníků, analýzy nákladů spojených např. s používáním mobilních telefonů, pracovními cestami pracovníků, jejich školením apod. Velkou výhodou je přitom rychlost vývoje nové oblasti/nového modulu, a tím i nízké náklady na takový vývoj. Hlavní přínosy Hlavní přínosy APISu jsou tedy zejména rychlost jeho zavedení, cena, intuitivní ovládání a uživatelsky přívětivé prostředí. Je to produkt, který umožňuje pružně reagovat na měnící se svět kolem nás.

9 UPGRADE IFS APLIKACÍ 7.5 VE SPOLEČNOSTI ARMATURY GROUP ODPOVÍDÁ ING. ONDŘEJ BENDA, MBA FINANČNÍ ŘEDITEL ARMATURY GROUP Společnost ARMATURY Group je dlouhodobě perspektivním a spolehlivým dodavatelem zajišťujícím vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur. Vyvíjíte obchodní aktivity nejen v Evropě, ale také v Asii, Americe a Africe. K jakým významným změnám u vaší společnosti došlo v poslední době? V posledních letech jsme vybudovali novou průmyslovou halu v Dolním Benešově a vystavěli novou expediční halu v Kravařích. Investovali jsme do nových technologií svařování, rozšířili výrobu hutních armatur, kulových kohoutů, vysokotlakých armatur a posílili naše pozice na zahraničních trzích. V posledních třech letech se nám podařilo dosáhnout historicky nejvyšších tržeb. Na základě toho jsme si mohli dovolit další rozšíření sortimentu o výrobu armatur pro jadernou energetiku. Dále investujeme do nových technologií a zkoušení armatur. Co bylo hlavním motivem rozhodnutí pro upgrade na novou verzi IFS Aplikací? Společnost Armatury Group a.s. využívá IFS Aplikace verzi 2003 již od r Hlavními důvody rozhodnutí pro přechod na verzi 7.5 byla spokojenost s využívaným systémem a vstřícný přístup zástupců IFS Czech. Cílem byla modernizace informačního systému nasazením celosvětově nejaktuálnější verze, která je jak technologicky tak interními funkčními principy na velmi vysoké úrovni. Významnou roli sehrála i možnost využití nových funkcí (zejména podpora projektově orientovaných aktivit, multi-site, atd.) a též možnosti nasazení zcela nového progresivního uživatelského rozhraní IFS Enterprise Explorer (prostředí Aurora). Jak dlouho trvala implementace nové verze IS a co se v jejím průběhu odehrálo? Přechod na verzi 7.5 probíhal od prosince Tomuto kroku předcházelo jednání, jehož výsledkem byl seznam zákaznických úprav, které se staly předmětem převodu do nové verze. Po vzájemném projednání akceptačních scénářů byly úspěšně provedeny akceptační testy a od poloviny února 2010 jsme zahájili ostrý provoz nové verze IFS Aplikace. Narazili jste v průběhu upgradu IS na nečekané těžkosti, se kterými jste se museli vypořádat? Určitá složitost se projevila po zahájení ostrého provozu. Teprve za provozu se projevilo to, co i při důsledné přípravě neodhalily akceptační testy. Konkrétně to bylo nedocenění změn vnitřních procesních postupů v oblasti financí, které jsme poté museli společně intenzivně řešit. Implementace nebyla rozhodně jednoduchá, ale spolupráce mezi oběma společnostmi byla na partnerské bázi a díky společnému úsilí odborníků IFS Czech a ARMATURY Group se vše nakonec podařilo úspěšně dokončit. V čem vidíte hlavní přínosy nasazeného řešení? Přestože objem tržeb naší společnosti dramaticky rostl v roce 2005 byly tržby 830 milionů korun, v roce 2006 již 900 milionů korun a od roku 2007 dosahujeme pravidelně hodnoty přes 1,5 miliardy korun, systém veškeré očekávané požadavky splňuje a stěžejní záležitosti zajišťuje k naší plné spokojenosti. Podařilo se racionalizovat a zefektivnit činnosti v oblasti přípravy a plánování výroby. Systém IFS Aplikace výrazně pomohl zlepšit proces plánování výroby mimo jiné kvalitním vyhodnocením skutečných nákladů na zakázku. Dalším významným přínosem je zajištění interního workflow při schvalování účetních dokladů, což při naší dislokaci ve více místech znamená výrazné snížení interní administrativy a pracnosti. Co vás čeká v blízké budoucnosti? Plánujete další rozšiřování vašeho podnikání? V brzké budoucnosti plánujeme rozšiřování naší výrobní kapacity a rozvoj souvisejících činností v oblasti kompletních dodávek potrubních celků. v následujících dvou letech máme zájem rozšířit oblast působení také akvizičně. V tom případě bychom samozřejmě propojili nový subjekt našimi informačními systémy. 9

10 IFS APLIKÁCIE SA VÝZNAMNE UPLATŇUJÚ AJ V ŤAŽOBNOM PRIEMYSLE Aleš Levinský / Senior konzultant IFS Czech Činnosti a potreby ťažobných spoločností sú veľmi rôznorodé, zahŕňajú veľa bežných činností, ako je nákup materiálov, skladovanie, predaj produktov (konkrétne napríklad uhlie), údržba a prípadne aj výroba, ale aj činnosti, ktoré sú špecifické práve pre prípravu a plánovanie ťažby uhlia. Pre mnohé z týchto činností existujú jednotlivé produkty, ktoré však riešia len jednu konkrétnu činnosť bez väzby na ostatné. O aké špecifické činnosti teda ide? Vytvorenie a popis štruktúry ťažobných polí až na jednotlivé chodby a ťažobné steny Špecifické parametre a výpočtové vzorce pre definíciu rozmerov, výkonu, a kapacity jednotlivých Pracovísk Grafy cyklickosti pre výpočet výkonu a ťažby Evidencia a sledovanie pohybu osôb v podzemí Sledovanie skutočného výkonu a ťažby v jednotlivých častiach bane 10 IFS má riešenie V IFS Applications bol vytvorený špeciálny modul pre plánovanie, riadenie a sledovanie výroby/ťažby uhlia, a ďalších štandardne vykonávaných činností. Ťažba uhlia a nerastov svojim charakterom a trvaním najviac zodpovedá projektovému riadeniu. Základom riešenia je teda IFS Projektové riadenie. Projekty sú prepojené s modulmi Nákupu, Predaja, Výroby, Skladov, Údržby, Financií aj HR. Všetky tieto oblasti je možné využívať úplne štandardne pre bežné činnosti a súčasne ich využiť aj pre zabezpečenie špecifických činností pri ťažbe, ktorá sa plánuje trochu inak. 1. Nastavenia parametrov V aplikácii je špeciálne prostredie, v ktorom je možné používateľsky definovať súbor parametrov a výpočtové vzorce pre generovanie grafov cyklickosti a iných počítaných hodnôt. Tento aparát bol vytvorený pre špecifické parametre popisujúce jednotlivé pracoviská. 2. Príprava projektu a jeho štruktúry Na základe mapy, ktorá môže byť klasicky na papieri alebo v digitálnej podobe, sa ďalej vytvorí štruktúra projektu. Vďaka možnosti pripájať k objektom akékoľvek bežné súbory, môže byť aj mapa pripojená buď ako digitálna alebo ako obrázok priamo k projektu. Tým je dostupná pre všetkých používateľov, ktorí k tomu majú potrebné práva. Výhodou je, že je takto možné pracovať skutočne všade, kde je možnosť pripojiť sa aj na diaľku a nie je nutné mať na stole kopu papierov. 3. Príprava a plánovanie Po zadaní štruktúry sa automaticky na základe zadaných parametrov a vzorcov vypočítajú grafy cyklickosti, dĺžky jednotlivých etáp, ich termíny aj grafy celého pro-

11 Hlavnou úlohou celej implementácie bolo pokryť potreby zákazníka tak, aby mohol používať jeden informační systém jak pre štandardné oblasti, tak aj pre oblasti špecifické. jektu. Táto činnosť pri použití IFS Applications trvá rádovo desiatky minút oproti hodinám až dňom pri ručnom spracovaní. Zároveň je možné upravovať a meniť parametre a výpočty robiť opakovane až do vyladenia požadovaného stavu. Súčasťou riešenia IFS Applications je aj plánovanie TH výstuží, kde sa ráta aj s výstužami určenými k oprave a opakovanému použitiu. 4. Plánovanie všetkých na sebe závislých pracovísk a preplánovanie na základe skutočnosti Po vytvorení projektov všetkých pracovísk, na ktorých sa má plánovať a pracovať, je možné projekty ďalej podľa potreby preplánovať a upravovať operatívne podľa situácie na plánovacej tabuli Ganttovom grafe. Projekty je možné spájať ako vzájomne závislé, tzn. že pri preplánovaní jedného sa automaticky navrhuje preplánovanie tiež všetkých súvisiacich projektov. Týmto spôsobom je možné simulovať rôzne situácie, napríklad na operatívnych poradách, výsledkom potom môže byť nový plán. Vždy je súčasne vidieť aj aktuálnu situáciu na základe nahlásených skutočností. Z Ganttového grafu je možné priamo vstupovať k informáciám o jednotlivých činnostiach, napríklad prehľadu kapacít, simuláciám čo by bolo, keby..., parametrom, grafom cyklickosti, denným záznamom na pracovisku nahláseným v Dispečerskom informačnom systéme. 5. Sledovanie skutočnosti Dispečerský informačný systém Pre možnosť zadávať informácie o skutočných činnostiach, mimoriadnych udalostiach, údržbe, ťažbe a výkonoch, je vytvorený celý aparát, ktorý umožňuje tieto informácie detailne zadávať, sledovať a využívať ich pre porovnanie s plánom. Pomocou Ganttového grafu môžeme sledovať skutočné údaje, napríklad: Denný záznam z razenia Denný záznam z ťažby Denný záznam z montáže Denný záznam z demontáže Denný záznam úrazov a mimoriadnych udalostí Záznam z práce s ohňom Denný záznam z údržby Denný výpočet ťažby Záznam z vŕtania Výluky a poruchy zariadení, atď. 6. Lampáreň Pre sledovanie pohybu osôb je k dispozícii agenda pre sledovanie fáraní a vyfáraní osôb, vyhodnocovanie počtu a zoznamu ľudí, ktorí sú na pracoviskách, sledovanie požičiavania a pohybu masiek a lámp. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Príkladom z praxe môže byť implementácia IFS Applications v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. (HBP), kde je systém už tretí rok úspešne využívaný. Hlavnou úlohou celej implementácie bolo pokryť potreby zákazníka tak, aby mohol používať jeden informační systém jak pre štandardné oblasti ako Distribúcia, Výroba alebo Financie, tak aj pre oblasti špecifické ako je plánovanie a riadenie ťažby uhlia a činností s tím spojených. Finálne riešenie v HBP prepája potrebné oblasti, a je plne integrované s on-line spracovaním všetkých údajov. Tým je umožnené sledovať aktuálny stav a aj pre plánovanie ťažby uhlia zadávať požiadavky na materiálové zabezpečenie štandardne do oblasti Distribúcie. Hlavné prínosy implementovaného riešenia v HBP Podpora plánovania a riadenie ťažby uhlia a jej príprava Prepojenie s ostatnými oblasťami Možnosť sledovať a vyhodnocovať skutočnosť v porovnaní s plánom Grafická podpora tam kde je to možné a účelné Všetky údaje v jednom informačnom systéme prístupné odkiaľkoľvek Zvýšenie produktivity práce 11

12 IFS Aplikace zásadně ovlivnily produktivitu společnosti Imtradex O společnosti Imtradex Akciová společnost Imtradex byla založena v roce V současnosti patří k předním dodavatelům skladovacích systémů v České republice, přičemž 95 % své produkce vyváží do zahraničí. Zabývá se vývojem a dodávkou paletových, konzolových a policových regálových systémů, a to jak v pevném, tak pojízdném provedení. Prostřednictvím obchodních partnerů oslovuje zákazníky po celé Evropě. Částí sortimentu, především pojízdnými skladovacími zařízeními, se jí podařilo prosadit i ve vzdálenějších zemích, jako jsou Spojené státy, Rusko nebo Hongkong. V letech 2008 a 2009 zasáhla společnost Imtradex, podobně jako jiné podniky, hospodářská krize. Ta se projevila zejména poklesem celkového objemu velkých zakázek, proti tomu se zvýšily nízkoobjemové zakázky v řádu do 0,5 mil. Kč. Ladislav Viktora, předseda představenstva společnosti Imtradex, k tomu uvádí: Přímým důsledkem krize byl tvrdý tlak na ceny. Museli jsme najít cestu, jak snížit cenu produktu, aby byl stále rentabilní. Zredukovali jsme externí činnosti a snížili přesčasové práce u dělnických profesí. Podstatné je ale to, že nedošlo k propouštění zaměstnanců. Tyto kroky ovlivnily naši rentabilitu pohybující se 12 kolem přijatelných % a celkové hospodaření společnosti, která stále vykazuje zisk. Nový informační systém přišel v pravou chvíli Až do roku 2008 využívala společnost pouze lokální aplikace pro účetnictví, skladové hospodářství a personalistiku. Od roku 2005 začaly narůstat výkony firmy do takových objemů, že již nebylo možné podnikové procesy řídit intuitivně bez kvalitních podkladů pro rozhodování, a to jak na operativní, tak strategické úrovni. Proto se vlastníci společnosti dohodli na pořízení nového informačního systému. Vzhledem k tomu, že informační systém měl být integrující platformou pro všechny podnikové procesy, byly stanoveny priority pro jejich pokrytí, a to v časové i funkční rovině. V roce 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na komplexní informační systém pro řízení podnikových procesů. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka na dodávku a nasazení ERP systému IFS Aplikace společnosti ALTEC. Stěžejním úkolem celé implementace bylo pokrýt řízení všech výrobních procesů, a to včetně technické přípravy a sledování souvisejících, především finančních toků. Ostatní procesy, jako jsou účetnictví a skladové hospodářství, byly považovány za standardní a bez obtíží zvládnutelné světovým ERP systémem. Zakázkový typ výroby skladovacích systémů si vyžadoval dostatečně flexibilní řešení, které by se dalo přizpůsobit realitě firmy. Životně důležité bylo správně postihnout složitost podnikových procesů a do informačního systému správně zakomponovat individuální řízení výroby jednotlivých segmentů skladovacích systémů, zadaných v rámci jedné zákaznické objednávky. To se samozřejmě týká celého sortimentu. Rozdílná je výrobní dokumentace, způsob zajišťování materiálu i řízení požadavků na externí služby. Sled celé zakázky je v systému IFS Aplikace nastaven následovně: V CAD systémech (SolidEdge a Eplan) se nejprve zpracuje výrobní dokumentace k produktu. Ta se skládá z různých položek, které se následně převedou do informačního systému. Jakmile je zakázka navedena do výroby, probíhá její řízení přes tzv. DOP (Dynamic Order Processing) struktury. Uvolněním příslušné větve této struktury se vytvoří výrobní zakázka. K uvolnění však dochází až po zpracování TPV (operace, činnosti, přípravné časy apod.). Poté je ke každé

13 výrobní zakázce přiřazen materiál, operace, kooperace a další nezbytné položky a činnosti. Materiál je zabezpečován pro každou zakázku po jejím zavedení do systému, zásoby se běžně nevytváří. Tento proces samozřejmě zabere určitý čas, přičemž je zapotřebí, aby byly dodrženy termíny dodání zákazníkovi. Ty se pohybují v rozsahu šesti až osmi týdnů, výjimkou však není ani 14 denní cyklus. Na samotnou výrobu pak připadá pouze 50 % celkového času. Po uvolnění výrobní zakázky a nadefinování operací následuje plánování kapacit v IFS Aplikacích. Konkrétně jde o vytížení pracovišť, lidí, profesí a dalších zdrojů. Cenné zkušenosti aneb co bychom dnes udělali jinak? Pro společnost Imtradex bylo nasazení ERP systému první zkušeností tohoto typu. Podařilo se jej zavést v souladu s plánovaným harmonogramem, tedy za čtyři měsíce. S odstupem času vidí vedení společnosti několik oblastí, v nichž by dnes postupovalo jinak, aby dosáhlo lepších výsledků. V první řadě se jako velice potřebné jeví provedení personálního auditu a nastavení nové organizační struktury, a to ještě před zahájením implementačního projektu. Kroky týkající se změny organizace, přerozdělování pracovních rolí a kompetencí je vhodné provést v době seznamování zaměstnanců se systémem. Poslední poznatek je směřován k rutinnímu provozu. Má-li být systém seriozně zaveden a odladěn podle potřeb firmy zabývající se zakázkovou výrobou, pak je nutné počítat po předání do užívání minimálně s jedním rokem, kdy se budou provádět nejen úpravy v klíčových oblastech hodnototvorného procesu, ale absolvovat důležité úkony účetního charakteru jako jsou uzávěrky či inventury. v úkolu, zbylých 5% je vedeno jako režijní práce, které nelze nebo není třeba normovat. Základem je zpracování technologického postupu a určení normy spotřeby času na jednotlivé operace včetně stanovení mzdové třídy, ve které má být daná operace provedena. Pracovník na dílně obdrží kromě výkresu také vytištěný mzdový lístek a žádanku na výdej materiálu. Poté odchází splnit svůj úkol, přičemž přesně ví, které operace má provést a jaká norma se k nim vztahuje. Po práci vyplní počty kusů na pracovní lístek, a ten po schválení mistrem odevzdá mzdové účetní, která provede příslušné výpočty. Zvýšení produktivity práce ovlivnilo výsledky celé firmy V důsledku zavedení úkolové sazby se zvýšila produktivita práce, což mělo výrazný vliv na zefektivnění všech činností, snížení nákladů a růst ziskovosti zakázek. Ušetřené peníze byly věnovány na podporu prodeje a snížení ceny zakázek v době krize, proto tak nebyla přímo ovlivněna ziskovost podniku. Úkolová mzda byla překvapivě pozitivně přijata i samotnými dělníky, kteří ji postupem času začali brát jako prostředek k dosažení vyššího výdělku. Vedení společnosti jim navíc jako motivační prvek nabídlo možnost překročit normu až o 20 %, což je pro mnohé z nich zajímavá příležitost k ovlivnění vlastního finančního ohodnocení. Přínosy se přímo promítly do ukazatelů hospodaření společnosti Společnost Imtradex se díky implementaci IFS Aplikací změnila zcela od základu. Obecně došlo ke sjednocení pracovních postupů a unifikaci procesů, a tím také k zavedení většího pořádku. Na všech úrovních rozhodování systém poskytl větší přehlednost, umožňuje manažerům lépe sledovat náklady a dodací termíny. I když bylo v době krize nutné snižovat marže a ekonomické výsledky firmy se tak zhoršily, můžeme si i za těchto podmínek dovolit zkracovat dodací lhůty zákazníkům a zároveň zpřísňovat termíny dodavatelům. To významně přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti naší firmy, uzavírá Ladislav Viktora. Petr Sodomka/CVIS Consulting Obr. 1 Měřitelné efekty dosažené nasazením informačního systému IFS Aplikace Hlavní přínosy Přechod na úkolovou mzdu jako klíčový přínos implementačního projektu Před implementací informačního systému měla společnost Imtradex jeden způsob odměňování, a to formou hodinové sazby dle stanovené platové třídy. Nasazení systému IFS Aplikace tento stav změnilo umožnilo přejít k novému způsobu výpočtu úkolové mzdy. Více jak rok po ukončení projektu je 95 % veškerých činností ve výrobě odměňováno Informační systém IFS Aplikace je v ostrém provozu od 1. ledna Jeho spuštění se tak odehrálo přímo v období, kdy se již naplno projevovala hospodářská krize. Uvedený graf dokládá, jak se zavedení informačního systému projevilo na zlepšení několika významných ukazatelů za rok 2009, a to ve srovnání s předchozím obdobím krize (2008) i hospodářského růstu (2006, 2007). 13

14 HELPDESK VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME Martin Broukal / Koordinátor supportu IFS Czech Je možné provést úpravu tabulky přehledu Výrobních objednávek tak, abychom měli vybrané sloupce zakotvené a neposouvaly se doleva? Ano, požadovaná funkčnost je k dispozici. Ve vlastnostech tabulky je nutné nastavit zakotvení sloupců, provedete to stejně snadno jako v MS Excel. Umožňují IFS Aplikace tvorbu uživatelských sestav? Ano, k tomu účelu lze využít řadu nástrojů například generátor sestav, rychlé sestavy, Crystal Reports a podobně. V současné době je tato nabídka rozšířena o nástroj IFS Business Analytics. Jedná se o komponentu, která je implementována přímo v prostředí MS Excel a umožňuje napojení na data IFS Aplikací v celé její šíři bez jakéhokoliv omezení s možností využití klasických funkcí MS Excel. Samozřejmostí je zachování omezení přístupů v podobě definovaných uživatelských rolí. Výsledná sestava je pak dostupná ze spuštění sestav v informačních službách IFS Aplikací. Jak rozdělit částku faktury do několika splátek? K tomuto účelu slouží funkce pro správu a autorizaci splátkového kalendáře faktur. Částku faktury lze rozdělit na libovolný počet splátek. Každou splátku je možné řídit samostatně z pohledu data splatnosti, autorizace k platbě, provedení samotné platby a finálního párování s úhradou. Funkce je dostupná po kliknutí na pravé tlačítko myši na vydané i přijaté faktuře v modulu IFS Fakturace. Lze stornovat párování faktury s úhradou bez nutnosti stornovat celý bankovní výpis? Ano, na konkrétní položce bankovního výpisu, kde je typem transakce platba dodavateli nebo platba zákazníka, je možné využít volbu stornovat párování. Tato funkce změní úhradu na nerozlišenou zálohovou platbu, kterou lze poté kdykoliv spárovat s jakoukoliv neuhrazenou fakturou. NOVINKY V LEGISLATIVĚ Andrea Kalužová, účetní specialista 14 Milí čtenáři, dovolte mi upozornit na některé legislativní novinky roku 2010 a již schválené platné od Zákon o DPH Ke dni s účinností od se mění 36a, kdy jsou vypuštěni zaměstnanci z výčtu osob, vůči kterým je třeba ve vybraných případech zdaňovat základ DPH ve výši ceny obvyklé, přestože je požadována cena nižší. Připravovaná novela zákona o DPH od ještě nebyla schválena, proto Vás o ní budu informovat v dalších číslech časopisu. Vyhláška č. 469/2008 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví Od roku 2010 lze provádět, čistě pro účely účetního odpisování, tzv. komponentní odpisování, při němž jsou samostatně odpisovány části majetku, komponenty s významně odlišnou (většinou kratší) dobou použitelnosti a významnou cenou, které se odpisují odděleně jinou dobu než zbývající část dlouhodobého hmotného majetku. Zákon o daních z příjmů Sazba daně z příjmů právnických osob pro rok 2010 je 19%. Dle 30a končí možnost uplatnění daňových mimořádných odpisů u dlouhodobého hmotného majetku, který byl uveden do užívání do Rovněž končí dle 24 odst. 15 doba mimořádného nájmu u finančního leasingu s následnou koupí najatého hmotného majetku u smluv uzavřených do Nový daňový řád platný od , nahradí Zákon o správě daní a poplatků Komplexní právní úprava daňového řízení. Za zmínku stojí například: Úrok z prodlení za pozdní platbu je počítán až od pátého pracovního dne od splatnosti daně. Mění se začátek lhůty pro vyměření a doměření daně. Nově začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo v němž se stala daň splatnou. Fakticky dojde k jejímu zkrácení. Mění se pořadí platby daňových nedoplatků, a další změny. Zákon obsahuje 266 paragrafů.

15 VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ Společnost ALTEC ALTEC se se řadí řadí mezi mezi přední přední dodavatele dodavatele ERP ERP systémů v České v České republice. republice. Jako Jako česká česká akciová akciová společnost se se základním základním kapitálem kapitálem více více než než 10 mil. 10 Kč působí mil. Kč na působí trhu s informačními na trhu s informačními technologiemi technologiemi Jejím od roku hlavním zaměřením Jejím hlavním je vývoj zaměřením a dodávky je od roku podnikových Společnost vývoj a dodávky ALTEC informačních podnikových se řadí mezi systémů přední informačních včetně dodavatele jejich systémů systémů včetně v a České jejich servisu. republice. implementace Tým společnosti Jako česká a servisu. tvoří akciová více Tým než společnosti 55 vysoce se tvoří základním kvalifikovaných více než kapitálem 55 odborníků vysoce více kvalifikova- než s 10 mil. Kč ERP implementace působí dlouholetými ných odborníků na trhu zkušenostmi. s informačními s dlouholetými technologiemi zkušenostmi. od roku Jejím hlavním zaměřením je vývoj a dodávky podnikových Společnost ALTEC informačních se řadí mezi systémů přední včetně dodavatele jejich ERP implementace systémů v a České servisu. republice. Tým společnosti Jako česká tvoří akciová více společnost než 55 vysoce se základním kvalifikovaných kapitálem odborníků více než s 10 mil. Kč působí dlouholetými na trhu zkušenostmi. s informačními technologiemi od roku Jejím hlavním zaměřením je vývoj a dodávky ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a a financí, mezd, mezd, personalistiky, systémy systémy pro pro podporu podporu rozhodování rozhodování (BI), ale (BI), je ale rovněž je rovněž distributorem distributorem a a implementačním partnerem dalších dalších významných významných světových ALTEC světových vyvíjí výrobců a dodává výrobců IT technologií vlastní IT technologií sadu a podnikových a podnikových informačních aplikací informačních pro řízení systémů, výroby, systémů, společností obchodu, společností IFS, ekonomiky Oracle IFS, a a DCC. Oracle financí, Více informací a mezd, DCC. Více personalistiky, naleznete informací systémy naleznete pro podporu na rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných světových ALTEC vyvíjí výrobců a dodává IT technologií vlastní sadu a podnikových informačních aplikací pro řízení systémů, výroby, společností obchodu, IFS, ekonomiky Oracle a a DCC. Více financí, informací mezd, personalistiky, naleznete systémy pro podporu rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných ALTEC a.s., Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem, Czech Republic, Tel , Fax

16

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice KAPITOLA VII a dodavatelského řetězce Co se dozvíte v této kapitole Jak fungují interní logistické procesy v informačních systémech Jak definovat dodavatelský řetězec a jak nahlížet na jeho plánování a

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY V DOBĚ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY V DOBĚ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY V DOBĚ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PŘEDEJDĚTE NEÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACI BI INZERCE A111010826 INZERCE A111010218 CRM MÍŘÍ DO SOCIÁLNA PŘEHLED VYBRANÝCH CRM SYSTÉMŮ FAJNOVÁ SPOLUPRÁCE

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

S informačním systémem KARAT až na tělo. Řešení pro přepravní společnosti. Rozhovor s Dušanem Kovářem strana 8

S informačním systémem KARAT až na tělo. Řešení pro přepravní společnosti. Rozhovor s Dušanem Kovářem strana 8 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 1/2014 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE S informačním systémem KARAT až na tělo strana 4 Řešení pro přepravní společnosti strana 7 Rozhovor

Více

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 News ZÁŘÍ Let s Make Your Business Better Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 Očima zákazníka Pohled

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více