DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Sociální pomoc všeobecné otázky....6 Staří lidé....7 Péče o rodinu a děti, mládež, ženy... 7 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Práce, zaměstnanost, mzdy....9 Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

4 4

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY SIG: uložené 1677 Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě. Praha: Deloitte Česká republika, s. Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy pojistné na sociální zabezpečení, patří v České republice k nejvyšším na světě. Zatímco v případě průměrné měsíční mzdy se Česká republika drží ve srovnání s ostatními zeměmi v prostřední části žebříčku, s nárůstem mzdy její pozice výrazně klesá. Mezinárodní porovnání. Dostupné z: (publ: ) - online Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zaměstnavatelé; Mezinárodní EU Základní prinipy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii. /ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Příklady rozsudků Soudního dvora. Deskriptory: EU; zab. sociální; dávky; podmínky nároku; řízení soudní; diskriminace; rovnost DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ ; Liberální penzijní model a sociální penze. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s : -lit. Charakteristika základní varianty liberálního penzijního modelu, v souladu s teorií sociálních modelů Espinga-Andersena(1990) a aplikace tohoto modelu v konkrétních zemích. Systém australských testovaných dávek a podnikové starobní spoření Super. Testovaná sociální penze v Irsku. Novozélandský Super a KiwiSaver. Britský liberální koncept univerzální penze. Sociální důchod a univerzální důchod v české politice. Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. doplňkové; reforma; koncepce budoucí; důchod sociální; Austrálie; Nový Zéland; OECD; V. Británie; systém 5

6 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zab. nemocenské; poměr pracovní; dohody Rozdíly mezi pracovní smlouvou a dohodami. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Rozdíly v oblasti pracovněprávní a z hlediska zdravotního pojištění. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; pojištění zdravotní; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; práce konané mimo pracovní poměr Francie Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie. / SUCHOMELOVÁ, Miriam In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s : -lit. Posuzování invalidity ve smyslu sociálního zabezpečení. Posuzování v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Posuzování nezpůsobilosti zaměstnance k dosavadní práci. Posuzování v souvislosti se zdravotním postižením. Posuzování v souvislosti se ztrátou autonomie. Deskriptory: Francie; služba posudková; systém; VÚPSV Změny zdravotní podmínky nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. /LANGER, Radim In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Ke změnám, které přinesla nová právní úprava od v souvislosti s posuzováním zdravotního stavu v případě nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Deskriptory: ; služba posudková; stav zdravotní; postižení; zákonodárství; podmínky nároku; postižení těžce SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Proces přeměny sociálních služeb pokračuje. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 5.:obr. O pilotním projektu MPSV s názvem Podpora transformace sociálních služeb. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; kvalita sociálních služeb; projekty; koncepce budoucí; reforma; ústavy; postižení; MPSV 6

7 Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice. / HALÁSKOVÁ, Renata In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Empirický pohled na standardizaci vybraných služeb sociální péče v z kvantitativního hlediska. Aplikace standardů vybavenosti u vybraných služeb sociální péče v krajích na příkladech služeb sociální péče pobytového, ambulantního a terénního charakteru v letech 2007 a Deskriptory: ; služby sociální; standardy; kvalita sociálních služeb; kraje STAŘÍ LIDÉ 42. konference Britské společnosti pro gerontologii "Global Ageing: Implications for Individauals and Society. / Vidovićová, Lucie In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 1 (2014), s Záznam z konference v britském Oxfordu ve dnech září Deskriptory: Mezinárodní; konference; gerontologie; staří; stárnutí; stárnutí aktivní; VÚPSV PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Loni stát vyplatil pěstounům více než dvě miliardy korun. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 3.:obr. Dostupné z: Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; dávky pěstounské péče; podmínky nároku; výdaje 7

8 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ Omezení nároků na odpočet nezdanitelných částí základu daně, uplatnění slev na dani a na daňové zvýhodnění na vyživované dítě u daňových nerezidentů v roce / VYŠKOVSKÁ, Magdaléna In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; daně z příjmu; děti; cizinci Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti po / ĘDOBEŠOVÁ, Katarína - RINDOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s :tab. Dokončení z minulého čísla. Deskriptory: ; daně z příjmu; informace; zákonodárství EU Růst dluhu přibrzdil. / ROJÍČEK, Marek In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 16.:obr. Po šesti letech klesl v zemích eurozóny dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu. Česká republika stále patří ke skupině zemí s relativně nízkým zadlužením. Dostupné z: Deskriptory: EU; situace ekonomická; rozpočet; statistika O čem skutečně vypovídá regionální HDP? / KAHOUN, Jaroslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 25. Regionální hrubý domácí produkt (HDP) vypovídá o ekonomické výkonnosti na daném území. Veřejností i médii bývá často chybně chápán a interpretován. S životní úrovní obyvatelstva řady regionů má totiž máloco společného. Význam ukazatele. Dostupné z: Deskriptory: ; HDP; ukazatele; regiony Regionální HDP v roce / KAHOUN, Jaroslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Pro stanovení HDP na regionální úrovni se užívá převážně výrobní metoda výpočtu. Ukazatel představuje celkovou hodnotu zboží a služeb, které byly vyrobeny nebo poskytnuty na území daného regionu v kalendářním roce. Dostupné z: Deskriptory: ; HDP; ukazatele; kraje; statistika Slevy na poplatníka, manžela, partnera a další slevy na dani v roce / MA- CHOVÁ, Helena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; daně z příjmu; podmínky nároku 8

9 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY SIG: uložené 1677 Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě. Praha: Deloitte Česká republika, s. Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy pojistné na sociální zabezpečení, patří v České republice k nejvyšším na světě. Zatímco v případě průměrné měsíční mzdy se Česká republika drží ve srovnání s ostatními zeměmi v prostřední části žebříčku, s nárůstem mzdy její pozice výrazně klesá. Mezinárodní porovnání. Dostupné z: (publ: ) - online Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zaměstnavatelé; Mezinárodní Právní jednání v pracovněprávních vztazích. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Právní jednání s ohledem na změny, které přinesl od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník a také novela zákoníku práce. Deskriptory: ; právo pracovní; vztahy pracovní; právo občanské Přenechání (pronájem) zaměstnanců v rámci agenturního zaměstnávání. /ČECHTICKÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s :tab. Deskriptory: ; agentury práce; zapůjčování pracovníků; podmínky nároku; právo pracovní; zaměstnávání agenturní Srážky ze mzdy a platu v aktuální praxi. / CHLÁDKOVÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; výpočet; výživné Zastřené právní jednání a švarcsystém. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Případ ze soudní praxe. Deskriptory: ; řízení soudní; vztahy pracovní; práce netypická; poměr pracovní Poskytování záloh při pracovních cestách, jejich vyúčtování a přepočítací kurzy. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; náhrady cestovní; výpočet; právo pracovní 9

10 Předsmluvní odpovědnost v pracovním právu. / ERÉNYI, Tereza - VEJSADA, Daniel In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; právo pracovní; dohody; vztahy pracovní; právo občanské; řízení soudní Postup výpočtu srážek ze mzdy v roce / CHLÁDKOVÁ, Alena In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Praktická pomůcka pro mzdové účetní. Deskriptory: ; mzdy; výživné; výpočet; informace Aktuální rozsudky v oblasti příspěvku na zaměstnávání OZP. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s K nejnovějším rozsudkům Nejvyššího správního soudu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které se vztahují zejména k podmínkám, které musí splnit žadatel o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP dle ust. 78 zákona o zaměstnanosti. Deskriptory: ; práce-postižení; financování; zaměstnavatelé; řízení soudní; právo správní Kontroly nelegálního zaměstnávání jsou prioritou. / KUBÍK, Michal In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 7.:obr. Výsledky projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v. Dostupné z: Deskriptory: ; inspekce práce; kontrola; zaměstnanost skrytá; projekty Zaměstnanost cizinců se od roku 2002 zvýšila. / MAREŠOVÁ, Jarmila In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Za období 2002ľ2011 vzrostl počet zaměstnaných cizinců, tj. cizinců-zaměstnanců a držitelů živnostenského oprávnění, na území České republiky ze na Tento vývoj však nebyl plynulý, zasáhla do něj ekonomická krize. Nyní opět dochází ke změnám. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; zaměstnanost; práce-cizinci; zaměstnanci; samostatní; statistika Pracovat večer a v noci? V nic výjimečného. / PETRÁŇOVÁ, Marta - MEJSTŘÍK, Bohuslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Statistická data ukázala, že rozdíly ve večerní práci mezi jednotlivými odvětvovými sekcemi vyplývají právě z profesní skladby. Večerní práce je častá v odvětvích s vysokou směnností, např. v těžbě a dobývání, dopravě a skladování, z terciárního sektoru pak především v ubytování, stravování a pohostinství. Dále je rozšířená ve zdravotnictví a sociální péči. V sekci činnosti domácností je dokonce zcela běžná (83 % všech pracujících v odvětví). Zato v řadě odvětví služeb se uplatňuje jen zřídka, zejména ve školství, v 10

11 peněžnictví a pojišťovnictví. Méně se večer pracuje i v sekundárním sektoru (zásobování vodou, činnosti spojené s odpady) a hlavně ve stavebnictví. V ostatních zemích Evropské unie je večerní práce dokonce ještě rozšířenější. A netýká se jen podnikatelů. Běžně tak pracují i zaměstnanci. Dostupné z: Deskriptory: ; práce netypická; flexibilita pracovní; doba pracovní; statistika ; Zaměstnatelnost - konceptuální východiska, možnosti empirického zkoumání a dosavadní výsledky v České republice. / BAKULE, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s. 2-7.:obr., -lit. Definice, obsah a vývoj pojmu zaměstnatelnost v zahraniční a české literatuře. Empirický výzkum vlivu kontextuálních a individuálních faktorů zaměstnatelnosti. Deskriptory: ; Mezinárodní; zaměstnatelnost; definice; výzkum; teorie Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize I. / VE- VERKOVÁ, Soňa In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Vývoj vztahů mezi vládou a sociálními partnery v v období Deskriptory: ; dialog sociální; vývoj; krize ekonomická; VÚPSV ; EU Služby pro domácnosti (SPD) - možný nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. / JÁSEK, Vít In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Přínosy sektoru služeb pro domácnosti (SPD) v rámci tvorby nových pracovních míst. Zahraniční příklady a možnost implementace modelu SPD v českém prostředí. Deskriptory: ; vytváření prac. příležitostí; služby; EU Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy z hlediska jejich počtu, struktury, platového ohodnocení a služebního zákona. / POJER, Petr In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; zaměstnanci státní; správa veřejná; úředníci; statistika; vývoj; mzdy; odměňování; VÚPSV Soft Skills and their Wage Returns: Overview of Empirical Literature.[Měkké dovednosti a jejich vliv na mzdu: Přehled empirických výzkumů.] / BALCAR, Jiří In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Dostupné z: pdf Deskriptory: Mezinárodní; mzdy; kvalifikace odborná; teorie; psychologie práce 11

12 K problematice práce přesčas. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; práce přesčasová; podmínky nároku; právo pracovní Krize: za jakých podmínek lze využít rekvalifikaci? / CRHA, Martin In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Pokrač. Deskriptory: ; rekvalifikace; zákonodárství; podmínky nároku Pronájem zaměstnanců a povolení ke zprostředkování zaměstnání. / ČECHTICKÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Mezinárodní pronájem pracovní síly. K pojmu "pronájem pracovní síly". Mezinárodní pronájem pracovní síly v rámci koncernu. Mezinárodní pronájem pracovní síly mimo koncern. Tuzemský pronájem pracovní síly. Deskriptory: ; zapůjčování pracovníků; zprostředkování práce; zdroje lidské; definice Insolvenční řízení a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. / BU- KOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Případ ze soudní praxe. Deskriptory: ; insolvence; mzdy; ukončení zaměstnání; řízení soudní PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK Hromadné propouštění z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; pracovníci uvolňovaní; ukončení zaměstnání; pojištění zdravotní; úřady práce; kompenzace Oddlužení zaměstnance a jeho okamžité zrušení pracovního poměru. / BU- KOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 298/2013. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; zaměstnavatelé; vztahy pracovní; zaměstnanci; řízení soudní 12

13 Koordinace a kooperace. To je, oč tu běží. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 4.:obr. O projektu Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti (Kooperace), který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Dostupné z: Deskriptory: ; vzdělávání celoživotní; projekty; MPSV Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce. / STRÁDAL, Jiří In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s :obr. Národní soustava kvalifikací (NSK) je systém profesních kvalifikací a zkoušek, který má za cíl zefektivnit a zpružnit trh práce, zejména sladit schopnosti uchazečů o zaměstnání s požadavky potenciálních zaměstnavatelů. Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; zdroje lidské; standardy; systém; vzdělávání celoživotní Pár poznámek ke změnám obsahu pracovního poměru. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Změny i nadále v písemné podobě. Dodatek, nebo dohoda? Úplné znění pracovní smlouvy. Jmenování jako změna obsahu. Změna doby trvání pracovního poměru. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; vztahy pracovní OBYVATELSTVO, MIGRACE Jací cizinci žijí v krajích České republiky. / CHYTIL, Daniel In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr., tab. Česká republika zažila velkou přistěhovaleckou vlnu v letech 2005ľ2008, pak nastala stagnace. Přestože patří mezi postkomunistické země s vyšší imigrací, s podílem 4,1 % cizinců na obyvatelstvu je pod průměrem Evropské unie. U cizinců v se změnila struktura státních občanství a typů pobytů. Vzhledem k tomu, že občanům ze zemí mimo Evropskou unii byl částečně omezen přístup k pracovním povolením, příliv ekonomických migrantů z těchto zemí téměř ustal. Naopak "euroobčanů" v České republice postupně přibývá. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; kraje; statistika 13

14 Trvalých pobytů přibylo. / VAŇKOVÁ, Václava In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Počet cizinců s dlouhodobým nebo přechodným a trvalým pobytem byl v roce 2012 téměř vyrovnaný. Zatímco pro Vietnamce jsou typické trvalé pobyty, Slováci dávají přednost přechodným pobytům. Jen minimum cizinců má víza nad 90 dní, přičemž nejvíce jich mají občané Ruska. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; statistika RŮZNÉ "Předevčírem, nebo kdy to bylo?" Temporalita třídy nejchudších. / VAŠÁT, Petr In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: ; sociologie; chudí; bezdomovci EU Postihneme chování na trhu práce? / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 33. V evropském statistickém systému již dlouho chybí jednotný pohled na socio-ekonomické skupiny. Takové třídění by mělo rozčlenit populaci do sociálních tříd podle vykonávané práce. Právě zaměstnání totiž silně určuje naše postavení ve společnosti a ovlivňuje naše chování. Úspěšné zavedení nového standardu klasifikace zaměstnání ISCO- 08 bylo podnětem pro projekt v tomto směru. Lednová pařížská schůzka zástupců statistických úřadů Francie, České republiky, Maďarska a Eurostatu přinesla komplexní návrh na vytvoření Evropské socio-ekonomické klasifikace (ESeG). Využije se při šetření osob i domácností. Dostupné z: Deskriptory: EU; trh práce; šetření; statistika; metody; konference Z výsledků výzkumu v roce In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), příl. s. I-VIII. Vědecko-výzkumná činnost Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) se zaměřením na aktuální otázky vývoje a transformace sociálního systému s přihlédnutím k prioritám Ministerstva práce a sociálních věcí. Tematické zaměření výzkumu s výčtem získaných poznatků. Deskriptory: ; věda; výzkum; projekty; politika sociální; náklady práce; vyloučení sociální; politika zaměstnanosti; migrace; cizinci; služby sociální; rodina; politika populační; dialog sociální; podmínky pracovní; trh práce 14

15 ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA SIG: uložené 1686 Society at a Glance OECD Social Indicators.[Společnost v přehledu 2014: Sociální ukazatele OECD.] Paris: OECD, s. - ISBN Publikace shrnuje dostupné informace o sociálních problémech, které se objevují od počátku ekonomické krize, a národní politické reakce za účelem řešení těchto problémů. Toto sedmé vydání ukazuje, že i přes zlepšení globální ekonomiky, způsobuje tlak na veřejné výdaje, že v mnoha zemích je stále obtížnější vyrovnat se se sociálními problémy způsobenými krizí. Dostupné z: SocietyAtAGlance2014.pdf Deskriptory: Mezinárodní; OECD; společnost; politika sociální; krize ekonomická; situace ekonomická; ukazatele; ukazatele sociální; příjmy-domácnosti; porodnost; migrace; rodina; domácnosti; staří; stárnutí; závislost; zaměstnanost; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnanost mládeže; důchodci; výdaje sociální; rovnost; příjmy; chudoba; dávky; příjmy sociální; stav zdravotní; péče zdravotní; soudržnost sociální; kvalita života The rise and fall of government spending in affluent democracies, [Vzestup a pád vládních výdajů v bohatých demokraciích v letech ] /BRADY, David - LEE, Hang Young In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Výzkum trendů ve financování sociálního státu v 17 vyspělých demokraciích (Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Japonsko, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Británie, USA). Deskriptory: Mezinárodní; OECD; stát sociální; financování; politika sociální; HDP Nizozemí The ideological roots of the support for welfare state reform: Support for distributive and commodifying reform in The Netherlands.[Ideologické kořeny podpory pro reformu sociálního státu: Podpora pro distributivní a komodifikační reformu v Nizozemí.] / ACHTERBERG, Peter - VAN DER VEEN, Romke - RAVEN, Judith In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Článek zkoumá, do jaké míry jsou čtyři trendy v rámci reformy sociálního státu (privatizace, posílení selektivity, zvýšení aktivace a disciplíny) podporovány a jak může být tato podpora vysvětlena. Použity byly výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění v Holandsku. Deskriptory: Nizozemí; spravedlnost sociální; stát sociální; reforma; koncepce budoucí; teorie; mínění veřejné; výzkum; šetření; redistribuce 15

16 Economic openness and welfare state attitudes: A multilevel study across 67 countries.[ekonomická otevřenost a postoje k sociálnímu státu: víceúrovňová studie v 67 zemích.] / KOSTER, Ferry In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: Mezinárodní; stát sociální; globalizace; teorie; šetření; výzkum; mínění veřejné; solidarita; redistribuce SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY SIG: uložené 1683 Europe: Enhancing the sustainability of comprehensive social security systems.developments and Trends.[Evropa: Posílení udržitelnosti komplexních systémů sociálního zabezpečení. Vývoje a trendy.] Geneva: ISSA, s.: příl. - ISBN Tento svazek identifikuje, syntetizuje a interpretuje nejdůležitější poslední vývoj a trendy v oblasti sociálního zabezpečení v Evropě. Klíčovým zjištěním je, že administrativy sociálního zabezpečení v regionu zůstávají dynamická a jsou schopné pozitivně a efektivně reagovat na složité výzvy, kterým čelí. Tato zpráva identifikuje čtyři hlavní otázky k diskusi: významné přetrvávající dopady krize a vyvíjející se reakce SZ; větší vyrovnání politik SZ a zaměstnanosti, aby bylo dosaženo koherentnějších výsledků; faktory tlaku a tahu přispívající k posílení role proaktivních a preventivních přístupů k sociálnímu zabezpečení; tři trendy, které přispívají k dosažení administrativní dokonalosti. Tyto otázky odrážejí praktické problémy, kterým čelí správy sociálního zabezpečení v regionu a poukazují na inovativní odpovědí zaváděné k jejich řešení. Dostupné z: Enhancing-the-sustainability-of-comprehensive-social-security-systems Deskriptory: Mezinárodní; EU; zab. sociální; krize ekonomická; správa; kvalita; dávky; výše; politika zaměstnanosti; zab. důchodové; odchod do důchodu; hranice věková; nezaměstnanost mládeže; pracovníci migrující; sladění pracovního a rodinného života; bezpečnost práce; návrat do práce; demografie; ukazatele Brazílie Extending social security coverage to self-employed workers in Brazil.[Rozšíření pokrytí sociálním zabezpečením na samostatně výdělečné pracovníky v Brazílii.] /NAGAMINE COSTANZI, Rogério - DUARTE BARBOSA, Edvaldo - DA SILVA BICHARA, Julimar In: International Labour Review. - Roč.152, č. 3-4 (2013), s :obr., -lit. Součást speciálně zaměřeného čísla věnovaného otázkám neformálního zaměstnávání. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. sociální; samostatní; právo SZ; příjmy SZ Jižní Amerika Uruguay s "single tax" social protection scheme for the self-employed.[schéma "jednotné daně" pro sociální ochranu samostatně výdělečných v Uruquayi.] / AMARANTE, Veronica - PERAZZO, Ivone In: International Labour Review. - Roč.152, č. 3-4 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Součást speciálně zaměřeného čísla věnovaného otázkám neformálního zaměstnávání. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. sociální; právo SZ; samostatní 16

17 How much do OECD countries spend on social protection and how redistributive are their tax/benefit systems?[kolik vynakládají země OECD na sociální ochranu a jak jsou jejich daňově-dávkové systémy redistribuční?] / ADEMA, Willem - FRON, Pauline - LADAIQUE, Maxime In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Mezinárodní; OECD; redistribuce; daně; dávky; výdaje sociální; krize ekonomická; systém; ochrana sociální Asie Social protection assessment-based national dialogue exercises: Cambodia, Indonesia, Thailand, Viet Nam. / SCHMITT, Valérie - CHADWICK, Rachael In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Asie; zab. sociální; ochrana sociální; systém DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Commensuration and policy comparison: How the use of standardized indicators affects the rankings of pension systems.[souměřitelnost a komparativní přístupy: Jaký vliv má používání standardizovaných ukazatelů na hodnocení důchodových systémů.] / PEETERS, Hans - VERSCHRAEGEN, Gert - DEBELS, Annelies In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr., -lit. Analýza přístupů k hodnocení fungování národních penzijních systémů. Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zab. důchodové; systém Izrael; SRN Perceived pension injustice: A multidimensional model for two most-different cases.[vnímání penzijní nespravedlnosti: Vícerozměrový model pro dva nejvíce rozdílné případy.] / SABBAGH, Clara - VANHUYSSE, Pieter In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,- lit. Otázka mezigenerační solidarity a vnímání zásluhovosti důchodových příjmů na příkladu Izraele a západní části Německa. Deskriptory: Izrael; SRN; spravedlnost sociální; důchody; solidarita; staří; důchodci; stárnutí; šetření; výzkum EU From pension funds to piggy banks: (Perverse) consequences of the Stability and Growth Pact since the crisis. [Od penzijních fondů k prasátkům: (Perverzní) důsledky Paktu stability a růstu od krize.]/ CASEY, Bernard H. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: EU; fond penzijní; fondy; zab. důchodové; krize ekonomická 17

18 Čína Extending social security coverage to the rural sector in China.[Rozšíření pokrytí sociálním zabezpečením na venkovské obyvatelstvo v Číně.] / CHEN, Tianhong - TUR- NER, John A. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: Čína; zab. důchodové; systém; financování Brazílie The Brazilian pension model: The pending agenda. [Brazilský důchodový model: Necyřešená agenda.]/ MATIJASCIC, Milko - KAY, Stephen J. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. důchodové; podmínky nároku; systém; reforma NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ What explains "generosity" in the public financing of high-tech drugs? An empirical investigation of 25 OECD countries and 11 controversial drugs.["štědrost" ve veřejném financování high-tech léků. Empirické šetření 25 zemí OECD a 11 kontroverzních léků.] / BÖHM, Katharina - LANDWEHR, Claudia - STEINER, Nils In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Mezinárodní; zdravotnictví; financování; léky; výzkum SIG: uložené 1694 Health Spending Continues to Stagnate in Many OECD Countries.[Výdaje na zdravotnictví nadále v mnoha zemích OECD stagnují.] / MORGAN, David - ASTOLFI, Roberto Paris: OECD, s. Globální ekonomická krize, která začala v r. 2008, měla v zemích OEVD dramatický vliv na výdaje ve zdravotnictví. Odhady výdajů na zdravotnictví v r ukázaly, že poprvé po letech nepřetržitého růstu se výdaje na zdravotnictví výrazně zpomalily nebo mírně klesly v mnoha zemích OECD. Dostupné z: (published: 3 Apr 2014) Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zdravotnictví; výdaje; financování 18

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) (prognózování) těchto rozdílů Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů Drahomíra Fischlová VÚPSV Praha 2005

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

dvouměsíčník/ročník2 2008

dvouměsíčník/ročník2 2008 6 dvouměsíčník/ročník2 2008 Obsah Editorial 1 Stati a studie Teorie stárnutí populace a trh práce 2 Petr Dolejší Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití 8 Věra Kuchařová Efekty programů

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více