DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Sociální pomoc všeobecné otázky....6 Staří lidé....7 Péče o rodinu a děti, mládež, ženy... 7 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Práce, zaměstnanost, mzdy....9 Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

4 4

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY SIG: uložené 1677 Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě. Praha: Deloitte Česká republika, s. Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy pojistné na sociální zabezpečení, patří v České republice k nejvyšším na světě. Zatímco v případě průměrné měsíční mzdy se Česká republika drží ve srovnání s ostatními zeměmi v prostřední části žebříčku, s nárůstem mzdy její pozice výrazně klesá. Mezinárodní porovnání. Dostupné z: (publ: ) - online Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zaměstnavatelé; Mezinárodní EU Základní prinipy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii. /ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Příklady rozsudků Soudního dvora. Deskriptory: EU; zab. sociální; dávky; podmínky nároku; řízení soudní; diskriminace; rovnost DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ ; Liberální penzijní model a sociální penze. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s : -lit. Charakteristika základní varianty liberálního penzijního modelu, v souladu s teorií sociálních modelů Espinga-Andersena(1990) a aplikace tohoto modelu v konkrétních zemích. Systém australských testovaných dávek a podnikové starobní spoření Super. Testovaná sociální penze v Irsku. Novozélandský Super a KiwiSaver. Britský liberální koncept univerzální penze. Sociální důchod a univerzální důchod v české politice. Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. doplňkové; reforma; koncepce budoucí; důchod sociální; Austrálie; Nový Zéland; OECD; V. Británie; systém 5

6 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zab. nemocenské; poměr pracovní; dohody Rozdíly mezi pracovní smlouvou a dohodami. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Rozdíly v oblasti pracovněprávní a z hlediska zdravotního pojištění. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; pojištění zdravotní; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; práce konané mimo pracovní poměr Francie Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie. / SUCHOMELOVÁ, Miriam In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s : -lit. Posuzování invalidity ve smyslu sociálního zabezpečení. Posuzování v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Posuzování nezpůsobilosti zaměstnance k dosavadní práci. Posuzování v souvislosti se zdravotním postižením. Posuzování v souvislosti se ztrátou autonomie. Deskriptory: Francie; služba posudková; systém; VÚPSV Změny zdravotní podmínky nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. /LANGER, Radim In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Ke změnám, které přinesla nová právní úprava od v souvislosti s posuzováním zdravotního stavu v případě nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Deskriptory: ; služba posudková; stav zdravotní; postižení; zákonodárství; podmínky nároku; postižení těžce SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Proces přeměny sociálních služeb pokračuje. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 5.:obr. O pilotním projektu MPSV s názvem Podpora transformace sociálních služeb. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; kvalita sociálních služeb; projekty; koncepce budoucí; reforma; ústavy; postižení; MPSV 6

7 Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice. / HALÁSKOVÁ, Renata In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Empirický pohled na standardizaci vybraných služeb sociální péče v z kvantitativního hlediska. Aplikace standardů vybavenosti u vybraných služeb sociální péče v krajích na příkladech služeb sociální péče pobytového, ambulantního a terénního charakteru v letech 2007 a Deskriptory: ; služby sociální; standardy; kvalita sociálních služeb; kraje STAŘÍ LIDÉ 42. konference Britské společnosti pro gerontologii "Global Ageing: Implications for Individauals and Society. / Vidovićová, Lucie In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 1 (2014), s Záznam z konference v britském Oxfordu ve dnech září Deskriptory: Mezinárodní; konference; gerontologie; staří; stárnutí; stárnutí aktivní; VÚPSV PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Loni stát vyplatil pěstounům více než dvě miliardy korun. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 3.:obr. Dostupné z: Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; dávky pěstounské péče; podmínky nároku; výdaje 7

8 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ Omezení nároků na odpočet nezdanitelných částí základu daně, uplatnění slev na dani a na daňové zvýhodnění na vyživované dítě u daňových nerezidentů v roce / VYŠKOVSKÁ, Magdaléna In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; daně z příjmu; děti; cizinci Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti po / ĘDOBEŠOVÁ, Katarína - RINDOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s :tab. Dokončení z minulého čísla. Deskriptory: ; daně z příjmu; informace; zákonodárství EU Růst dluhu přibrzdil. / ROJÍČEK, Marek In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 16.:obr. Po šesti letech klesl v zemích eurozóny dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu. Česká republika stále patří ke skupině zemí s relativně nízkým zadlužením. Dostupné z: Deskriptory: EU; situace ekonomická; rozpočet; statistika O čem skutečně vypovídá regionální HDP? / KAHOUN, Jaroslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 25. Regionální hrubý domácí produkt (HDP) vypovídá o ekonomické výkonnosti na daném území. Veřejností i médii bývá často chybně chápán a interpretován. S životní úrovní obyvatelstva řady regionů má totiž máloco společného. Význam ukazatele. Dostupné z: Deskriptory: ; HDP; ukazatele; regiony Regionální HDP v roce / KAHOUN, Jaroslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Pro stanovení HDP na regionální úrovni se užívá převážně výrobní metoda výpočtu. Ukazatel představuje celkovou hodnotu zboží a služeb, které byly vyrobeny nebo poskytnuty na území daného regionu v kalendářním roce. Dostupné z: Deskriptory: ; HDP; ukazatele; kraje; statistika Slevy na poplatníka, manžela, partnera a další slevy na dani v roce / MA- CHOVÁ, Helena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; daně z příjmu; podmínky nároku 8

9 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY SIG: uložené 1677 Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě. Praha: Deloitte Česká republika, s. Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy pojistné na sociální zabezpečení, patří v České republice k nejvyšším na světě. Zatímco v případě průměrné měsíční mzdy se Česká republika drží ve srovnání s ostatními zeměmi v prostřední části žebříčku, s nárůstem mzdy její pozice výrazně klesá. Mezinárodní porovnání. Dostupné z: (publ: ) - online Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zaměstnavatelé; Mezinárodní Právní jednání v pracovněprávních vztazích. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Právní jednání s ohledem na změny, které přinesl od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník a také novela zákoníku práce. Deskriptory: ; právo pracovní; vztahy pracovní; právo občanské Přenechání (pronájem) zaměstnanců v rámci agenturního zaměstnávání. /ČECHTICKÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s :tab. Deskriptory: ; agentury práce; zapůjčování pracovníků; podmínky nároku; právo pracovní; zaměstnávání agenturní Srážky ze mzdy a platu v aktuální praxi. / CHLÁDKOVÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; výpočet; výživné Zastřené právní jednání a švarcsystém. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Případ ze soudní praxe. Deskriptory: ; řízení soudní; vztahy pracovní; práce netypická; poměr pracovní Poskytování záloh při pracovních cestách, jejich vyúčtování a přepočítací kurzy. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; náhrady cestovní; výpočet; právo pracovní 9

10 Předsmluvní odpovědnost v pracovním právu. / ERÉNYI, Tereza - VEJSADA, Daniel In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; právo pracovní; dohody; vztahy pracovní; právo občanské; řízení soudní Postup výpočtu srážek ze mzdy v roce / CHLÁDKOVÁ, Alena In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Praktická pomůcka pro mzdové účetní. Deskriptory: ; mzdy; výživné; výpočet; informace Aktuální rozsudky v oblasti příspěvku na zaměstnávání OZP. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s K nejnovějším rozsudkům Nejvyššího správního soudu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které se vztahují zejména k podmínkám, které musí splnit žadatel o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP dle ust. 78 zákona o zaměstnanosti. Deskriptory: ; práce-postižení; financování; zaměstnavatelé; řízení soudní; právo správní Kontroly nelegálního zaměstnávání jsou prioritou. / KUBÍK, Michal In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 7.:obr. Výsledky projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v. Dostupné z: Deskriptory: ; inspekce práce; kontrola; zaměstnanost skrytá; projekty Zaměstnanost cizinců se od roku 2002 zvýšila. / MAREŠOVÁ, Jarmila In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Za období 2002ľ2011 vzrostl počet zaměstnaných cizinců, tj. cizinců-zaměstnanců a držitelů živnostenského oprávnění, na území České republiky ze na Tento vývoj však nebyl plynulý, zasáhla do něj ekonomická krize. Nyní opět dochází ke změnám. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; zaměstnanost; práce-cizinci; zaměstnanci; samostatní; statistika Pracovat večer a v noci? V nic výjimečného. / PETRÁŇOVÁ, Marta - MEJSTŘÍK, Bohuslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Statistická data ukázala, že rozdíly ve večerní práci mezi jednotlivými odvětvovými sekcemi vyplývají právě z profesní skladby. Večerní práce je častá v odvětvích s vysokou směnností, např. v těžbě a dobývání, dopravě a skladování, z terciárního sektoru pak především v ubytování, stravování a pohostinství. Dále je rozšířená ve zdravotnictví a sociální péči. V sekci činnosti domácností je dokonce zcela běžná (83 % všech pracujících v odvětví). Zato v řadě odvětví služeb se uplatňuje jen zřídka, zejména ve školství, v 10

11 peněžnictví a pojišťovnictví. Méně se večer pracuje i v sekundárním sektoru (zásobování vodou, činnosti spojené s odpady) a hlavně ve stavebnictví. V ostatních zemích Evropské unie je večerní práce dokonce ještě rozšířenější. A netýká se jen podnikatelů. Běžně tak pracují i zaměstnanci. Dostupné z: Deskriptory: ; práce netypická; flexibilita pracovní; doba pracovní; statistika ; Zaměstnatelnost - konceptuální východiska, možnosti empirického zkoumání a dosavadní výsledky v České republice. / BAKULE, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s. 2-7.:obr., -lit. Definice, obsah a vývoj pojmu zaměstnatelnost v zahraniční a české literatuře. Empirický výzkum vlivu kontextuálních a individuálních faktorů zaměstnatelnosti. Deskriptory: ; Mezinárodní; zaměstnatelnost; definice; výzkum; teorie Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize I. / VE- VERKOVÁ, Soňa In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Vývoj vztahů mezi vládou a sociálními partnery v v období Deskriptory: ; dialog sociální; vývoj; krize ekonomická; VÚPSV ; EU Služby pro domácnosti (SPD) - možný nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. / JÁSEK, Vít In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Přínosy sektoru služeb pro domácnosti (SPD) v rámci tvorby nových pracovních míst. Zahraniční příklady a možnost implementace modelu SPD v českém prostředí. Deskriptory: ; vytváření prac. příležitostí; služby; EU Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy z hlediska jejich počtu, struktury, platového ohodnocení a služebního zákona. / POJER, Petr In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; zaměstnanci státní; správa veřejná; úředníci; statistika; vývoj; mzdy; odměňování; VÚPSV Soft Skills and their Wage Returns: Overview of Empirical Literature.[Měkké dovednosti a jejich vliv na mzdu: Přehled empirických výzkumů.] / BALCAR, Jiří In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Dostupné z: pdf Deskriptory: Mezinárodní; mzdy; kvalifikace odborná; teorie; psychologie práce 11

12 K problematice práce přesčas. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; práce přesčasová; podmínky nároku; právo pracovní Krize: za jakých podmínek lze využít rekvalifikaci? / CRHA, Martin In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Pokrač. Deskriptory: ; rekvalifikace; zákonodárství; podmínky nároku Pronájem zaměstnanců a povolení ke zprostředkování zaměstnání. / ČECHTICKÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Mezinárodní pronájem pracovní síly. K pojmu "pronájem pracovní síly". Mezinárodní pronájem pracovní síly v rámci koncernu. Mezinárodní pronájem pracovní síly mimo koncern. Tuzemský pronájem pracovní síly. Deskriptory: ; zapůjčování pracovníků; zprostředkování práce; zdroje lidské; definice Insolvenční řízení a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. / BU- KOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Případ ze soudní praxe. Deskriptory: ; insolvence; mzdy; ukončení zaměstnání; řízení soudní PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK Hromadné propouštění z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; pracovníci uvolňovaní; ukončení zaměstnání; pojištění zdravotní; úřady práce; kompenzace Oddlužení zaměstnance a jeho okamžité zrušení pracovního poměru. / BU- KOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 298/2013. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; zaměstnavatelé; vztahy pracovní; zaměstnanci; řízení soudní 12

13 Koordinace a kooperace. To je, oč tu běží. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 4.:obr. O projektu Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti (Kooperace), který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Dostupné z: Deskriptory: ; vzdělávání celoživotní; projekty; MPSV Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce. / STRÁDAL, Jiří In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s :obr. Národní soustava kvalifikací (NSK) je systém profesních kvalifikací a zkoušek, který má za cíl zefektivnit a zpružnit trh práce, zejména sladit schopnosti uchazečů o zaměstnání s požadavky potenciálních zaměstnavatelů. Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; zdroje lidské; standardy; systém; vzdělávání celoživotní Pár poznámek ke změnám obsahu pracovního poměru. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Změny i nadále v písemné podobě. Dodatek, nebo dohoda? Úplné znění pracovní smlouvy. Jmenování jako změna obsahu. Změna doby trvání pracovního poměru. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; vztahy pracovní OBYVATELSTVO, MIGRACE Jací cizinci žijí v krajích České republiky. / CHYTIL, Daniel In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr., tab. Česká republika zažila velkou přistěhovaleckou vlnu v letech 2005ľ2008, pak nastala stagnace. Přestože patří mezi postkomunistické země s vyšší imigrací, s podílem 4,1 % cizinců na obyvatelstvu je pod průměrem Evropské unie. U cizinců v se změnila struktura státních občanství a typů pobytů. Vzhledem k tomu, že občanům ze zemí mimo Evropskou unii byl částečně omezen přístup k pracovním povolením, příliv ekonomických migrantů z těchto zemí téměř ustal. Naopak "euroobčanů" v České republice postupně přibývá. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; kraje; statistika 13

14 Trvalých pobytů přibylo. / VAŇKOVÁ, Václava In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Počet cizinců s dlouhodobým nebo přechodným a trvalým pobytem byl v roce 2012 téměř vyrovnaný. Zatímco pro Vietnamce jsou typické trvalé pobyty, Slováci dávají přednost přechodným pobytům. Jen minimum cizinců má víza nad 90 dní, přičemž nejvíce jich mají občané Ruska. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; statistika RŮZNÉ "Předevčírem, nebo kdy to bylo?" Temporalita třídy nejchudších. / VAŠÁT, Petr In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: ; sociologie; chudí; bezdomovci EU Postihneme chování na trhu práce? / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 33. V evropském statistickém systému již dlouho chybí jednotný pohled na socio-ekonomické skupiny. Takové třídění by mělo rozčlenit populaci do sociálních tříd podle vykonávané práce. Právě zaměstnání totiž silně určuje naše postavení ve společnosti a ovlivňuje naše chování. Úspěšné zavedení nového standardu klasifikace zaměstnání ISCO- 08 bylo podnětem pro projekt v tomto směru. Lednová pařížská schůzka zástupců statistických úřadů Francie, České republiky, Maďarska a Eurostatu přinesla komplexní návrh na vytvoření Evropské socio-ekonomické klasifikace (ESeG). Využije se při šetření osob i domácností. Dostupné z: Deskriptory: EU; trh práce; šetření; statistika; metody; konference Z výsledků výzkumu v roce In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), příl. s. I-VIII. Vědecko-výzkumná činnost Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) se zaměřením na aktuální otázky vývoje a transformace sociálního systému s přihlédnutím k prioritám Ministerstva práce a sociálních věcí. Tematické zaměření výzkumu s výčtem získaných poznatků. Deskriptory: ; věda; výzkum; projekty; politika sociální; náklady práce; vyloučení sociální; politika zaměstnanosti; migrace; cizinci; služby sociální; rodina; politika populační; dialog sociální; podmínky pracovní; trh práce 14

15 ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA SIG: uložené 1686 Society at a Glance OECD Social Indicators.[Společnost v přehledu 2014: Sociální ukazatele OECD.] Paris: OECD, s. - ISBN Publikace shrnuje dostupné informace o sociálních problémech, které se objevují od počátku ekonomické krize, a národní politické reakce za účelem řešení těchto problémů. Toto sedmé vydání ukazuje, že i přes zlepšení globální ekonomiky, způsobuje tlak na veřejné výdaje, že v mnoha zemích je stále obtížnější vyrovnat se se sociálními problémy způsobenými krizí. Dostupné z: SocietyAtAGlance2014.pdf Deskriptory: Mezinárodní; OECD; společnost; politika sociální; krize ekonomická; situace ekonomická; ukazatele; ukazatele sociální; příjmy-domácnosti; porodnost; migrace; rodina; domácnosti; staří; stárnutí; závislost; zaměstnanost; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnanost mládeže; důchodci; výdaje sociální; rovnost; příjmy; chudoba; dávky; příjmy sociální; stav zdravotní; péče zdravotní; soudržnost sociální; kvalita života The rise and fall of government spending in affluent democracies, [Vzestup a pád vládních výdajů v bohatých demokraciích v letech ] /BRADY, David - LEE, Hang Young In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Výzkum trendů ve financování sociálního státu v 17 vyspělých demokraciích (Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Japonsko, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Británie, USA). Deskriptory: Mezinárodní; OECD; stát sociální; financování; politika sociální; HDP Nizozemí The ideological roots of the support for welfare state reform: Support for distributive and commodifying reform in The Netherlands.[Ideologické kořeny podpory pro reformu sociálního státu: Podpora pro distributivní a komodifikační reformu v Nizozemí.] / ACHTERBERG, Peter - VAN DER VEEN, Romke - RAVEN, Judith In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Článek zkoumá, do jaké míry jsou čtyři trendy v rámci reformy sociálního státu (privatizace, posílení selektivity, zvýšení aktivace a disciplíny) podporovány a jak může být tato podpora vysvětlena. Použity byly výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění v Holandsku. Deskriptory: Nizozemí; spravedlnost sociální; stát sociální; reforma; koncepce budoucí; teorie; mínění veřejné; výzkum; šetření; redistribuce 15

16 Economic openness and welfare state attitudes: A multilevel study across 67 countries.[ekonomická otevřenost a postoje k sociálnímu státu: víceúrovňová studie v 67 zemích.] / KOSTER, Ferry In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: Mezinárodní; stát sociální; globalizace; teorie; šetření; výzkum; mínění veřejné; solidarita; redistribuce SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY SIG: uložené 1683 Europe: Enhancing the sustainability of comprehensive social security systems.developments and Trends.[Evropa: Posílení udržitelnosti komplexních systémů sociálního zabezpečení. Vývoje a trendy.] Geneva: ISSA, s.: příl. - ISBN Tento svazek identifikuje, syntetizuje a interpretuje nejdůležitější poslední vývoj a trendy v oblasti sociálního zabezpečení v Evropě. Klíčovým zjištěním je, že administrativy sociálního zabezpečení v regionu zůstávají dynamická a jsou schopné pozitivně a efektivně reagovat na složité výzvy, kterým čelí. Tato zpráva identifikuje čtyři hlavní otázky k diskusi: významné přetrvávající dopady krize a vyvíjející se reakce SZ; větší vyrovnání politik SZ a zaměstnanosti, aby bylo dosaženo koherentnějších výsledků; faktory tlaku a tahu přispívající k posílení role proaktivních a preventivních přístupů k sociálnímu zabezpečení; tři trendy, které přispívají k dosažení administrativní dokonalosti. Tyto otázky odrážejí praktické problémy, kterým čelí správy sociálního zabezpečení v regionu a poukazují na inovativní odpovědí zaváděné k jejich řešení. Dostupné z: Enhancing-the-sustainability-of-comprehensive-social-security-systems Deskriptory: Mezinárodní; EU; zab. sociální; krize ekonomická; správa; kvalita; dávky; výše; politika zaměstnanosti; zab. důchodové; odchod do důchodu; hranice věková; nezaměstnanost mládeže; pracovníci migrující; sladění pracovního a rodinného života; bezpečnost práce; návrat do práce; demografie; ukazatele Brazílie Extending social security coverage to self-employed workers in Brazil.[Rozšíření pokrytí sociálním zabezpečením na samostatně výdělečné pracovníky v Brazílii.] /NAGAMINE COSTANZI, Rogério - DUARTE BARBOSA, Edvaldo - DA SILVA BICHARA, Julimar In: International Labour Review. - Roč.152, č. 3-4 (2013), s :obr., -lit. Součást speciálně zaměřeného čísla věnovaného otázkám neformálního zaměstnávání. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. sociální; samostatní; právo SZ; příjmy SZ Jižní Amerika Uruguay s "single tax" social protection scheme for the self-employed.[schéma "jednotné daně" pro sociální ochranu samostatně výdělečných v Uruquayi.] / AMARANTE, Veronica - PERAZZO, Ivone In: International Labour Review. - Roč.152, č. 3-4 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Součást speciálně zaměřeného čísla věnovaného otázkám neformálního zaměstnávání. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. sociální; právo SZ; samostatní 16

17 How much do OECD countries spend on social protection and how redistributive are their tax/benefit systems?[kolik vynakládají země OECD na sociální ochranu a jak jsou jejich daňově-dávkové systémy redistribuční?] / ADEMA, Willem - FRON, Pauline - LADAIQUE, Maxime In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Mezinárodní; OECD; redistribuce; daně; dávky; výdaje sociální; krize ekonomická; systém; ochrana sociální Asie Social protection assessment-based national dialogue exercises: Cambodia, Indonesia, Thailand, Viet Nam. / SCHMITT, Valérie - CHADWICK, Rachael In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Asie; zab. sociální; ochrana sociální; systém DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Commensuration and policy comparison: How the use of standardized indicators affects the rankings of pension systems.[souměřitelnost a komparativní přístupy: Jaký vliv má používání standardizovaných ukazatelů na hodnocení důchodových systémů.] / PEETERS, Hans - VERSCHRAEGEN, Gert - DEBELS, Annelies In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr., -lit. Analýza přístupů k hodnocení fungování národních penzijních systémů. Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zab. důchodové; systém Izrael; SRN Perceived pension injustice: A multidimensional model for two most-different cases.[vnímání penzijní nespravedlnosti: Vícerozměrový model pro dva nejvíce rozdílné případy.] / SABBAGH, Clara - VANHUYSSE, Pieter In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,- lit. Otázka mezigenerační solidarity a vnímání zásluhovosti důchodových příjmů na příkladu Izraele a západní části Německa. Deskriptory: Izrael; SRN; spravedlnost sociální; důchody; solidarita; staří; důchodci; stárnutí; šetření; výzkum EU From pension funds to piggy banks: (Perverse) consequences of the Stability and Growth Pact since the crisis. [Od penzijních fondů k prasátkům: (Perverzní) důsledky Paktu stability a růstu od krize.]/ CASEY, Bernard H. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: EU; fond penzijní; fondy; zab. důchodové; krize ekonomická 17

18 Čína Extending social security coverage to the rural sector in China.[Rozšíření pokrytí sociálním zabezpečením na venkovské obyvatelstvo v Číně.] / CHEN, Tianhong - TUR- NER, John A. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: Čína; zab. důchodové; systém; financování Brazílie The Brazilian pension model: The pending agenda. [Brazilský důchodový model: Necyřešená agenda.]/ MATIJASCIC, Milko - KAY, Stephen J. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. důchodové; podmínky nároku; systém; reforma NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ What explains "generosity" in the public financing of high-tech drugs? An empirical investigation of 25 OECD countries and 11 controversial drugs.["štědrost" ve veřejném financování high-tech léků. Empirické šetření 25 zemí OECD a 11 kontroverzních léků.] / BÖHM, Katharina - LANDWEHR, Claudia - STEINER, Nils In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Mezinárodní; zdravotnictví; financování; léky; výzkum SIG: uložené 1694 Health Spending Continues to Stagnate in Many OECD Countries.[Výdaje na zdravotnictví nadále v mnoha zemích OECD stagnují.] / MORGAN, David - ASTOLFI, Roberto Paris: OECD, s. Globální ekonomická krize, která začala v r. 2008, měla v zemích OEVD dramatický vliv na výdaje ve zdravotnictví. Odhady výdajů na zdravotnictví v r ukázaly, že poprvé po letech nepřetržitého růstu se výdaje na zdravotnictví výrazně zpomalily nebo mírně klesly v mnoha zemích OECD. Dostupné z: (published: 3 Apr 2014) Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zdravotnictví; výdaje; financování 18

19 PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY ; EU / GIELE, Janet Zollinger In: International Journal of Social Welfare.-Roč.23,č. 2(2014),s Rec. na: Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues.[Ženy, muži a děti v rodinách: Soukromé problémy a veřejné záležitosti.] / OINO- NEN, Eriikka - REPO, Katja.-Tampere: University of Tampere Press, Problematika genderových rolí v rodině, sladění pracovního a rodinného života, role rodinné politiky a dostupnost zařízení péče o děti ve vybraných evropských zemích: Portugalsko, Švédsko, Británie, Norsko, Finsko a Německo. Deskriptory: Mezinárodní; rodina; stát sociální; gender; matky; otcové; rovnost; návrat do práce; sladění pracovního a rodinného života; zařízení péče o děti; politika populační; EU SIG: uložené 1693 EU Report on Progress on equality between women and men in Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.[Zpráva o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v r Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výbor a Výboru regionů.] Brussels: European Commission, s.: příl. Zpráva je strukturována kolem šesti priorit strategie Evropské komise pro dosažení rovnosti žen a mužů , jmenovitě: rovná ekonomická nezávislost; stejný plat za stejnou práci a za práci stejné hodnoty; rovnost v rozhodování; důstojnost, integrita a konec gender násilí; gender rovnost ve vnější politické činnosti a horizontální otázky. Statistická příloha. Dostupné z: (published: ) Deskriptory: EU; rovnost; muži; ženy; gender; situace ekonomická; zaměstnanost; flexibilita pracovní; práce neplacená; práce netypická; zařízení péče o děti; dovolená; mzdy; chudoba; vyloučení sociální; trh práce; politika EU / SARFATI, Hedva In: International Social Security Review.-Roč.67,č. 1(2014),s Rec. na: Family well-being: European perspectives.[sociální blaho rodiny: Evropské perspektivy.] / MORENO MINGUEZ, Almudena.-Dordrecht: Springer, s. Deskriptory: EU; rodina; ochrana sociální; politika populační; politika sociální 19

20 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ SIG: 1398 Evropa střední a východní; Comparative Analysis of Recent Trends in Private Sector Development in CEE Transition Economies.[Komparativní analýza nedávných trendů v oblasti rozvoje soukromého sektoru v tranzitních ekonomikách střední a východní Evropy.] / Cieślik, Jerzy - van Stel, André In: Entrepreneurship Research Journal. Roč. 4 (2014), č. 2, s. 205ľ235. lit., obr., tab. - ISSN (Online) ; ISSN (Print) Autoři zkoumají vývoj aktivit v soukromém sektoru podle obchodního vlastnictví (business ownership - BO) ve čtyřech CEE tranzitních ekonomikách (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovenská republika) a porovnává je s obdobným vývojem v ostatních zemích OECD v období Analýza ukazuje, že míry BO v těchto 4 zemích rychle konvergovaly směrem k úrovním ostatních zemí OECD a že tyto CEE země byly schopny obnovit svůj soukromý sektor v relativně krátkém přechodném období. Byly také shledány značné rozdíly mezi čtyřmi zeměmi CEE v rámci studia úrovně a dynamiky změny BO od roku Dostupné z: Deskriptory: Mezinárodní; Evropa střední a východní; OECD; sektor soukromý; podnikání soukromé; formy vlastnictví; reforma ekonomická; výzkum SIG: uložené 1687 OECD Economic Surveys: Czech Republic 2014.[Ekonomické šetření OECD: Česká republika 2014.] Paris: OECD, s.: příl. - ISBN Hodnocení OECD ekonomiky České republiky 2014 zkoumá nedávný hospodářský vývoj, vyhlídky a politiky. Ekonomika zůstala v útlumu déle než v řadě jiných zemí OECD. Nyní lze pozorovat váhavé oživení tažené exportem, v krátkodobém horizontu však pravděpodobně nedojde k významnému uzavírání produkční mezery, což zvyšuje riziko deflace. Vedle toho se zastavil proces příjmové konvergence k eurozóně, což je důsledkem recese a zpomalení růstu potenciálního produktu kvůli poklesu investic a produktivity. Hlavními výzvami je udržet oživení ekonomiky a zvýšit potenciální růst. Z toho plyne potřeba rozvoje konkurenčnějšího sektoru služeb a lepšího přechodu ze školy do zaměstnání. Deskriptory: ; OECD; ekonomika; situace ekonomická; ukazatele; šetření; konkurenceschopnost; přechod do zaměstnání; kvalifikace odborná; krize ekonomická SIG: uložené 1695 National Accounts at a Glance 2014.[Národní účty 2014 v přehledu.] Paris: OECD, s.: příl. - ISBN Publikace prezentuje informace využívající přístup "indikátor" a zaměřuje se na srovnání mezi zeměmi. Cílem je, aby byly národní účty dostupnější a informativnější a současně využívá možnost představit koncepční základ a otázky spojené s porovnatelností každého z prezentovaných ukazatelů. Rozsah ukazatelů odráží bohatství datových souborů národních účtů. Publikace je rozdělena do osmi klíčových kapitol a poskytuje ukazatele související s HDP, příjmy, výdaji, produkcí, domácnostmi, vládou, korporacemi a kapitálem. Dostupné z: (published: 11 Apr 2014) Deskriptory: Mezinárodní; OECD; ekonomika; ukazatele; HDP; příjmy; spoření; půjčky; výdaje; spotřeba-domácnosti; zaměstnanci; mzdy; kompenzace; domácnosti; příjmydomácnosti; správa veřejná; příjmy sociální; výdaje sociální; statistika 20

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 29.12.2016 Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD Kubátová, Květa 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-173867

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 EKONOMICKÝ POTENCIÁL Garant: David Vávra ROSTEME POMALU Index 2006 = 100 135 125 115 Produkce na zaměstnance Produkce na hodinu práce 105 95 85 75 65 55 1993 1994

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe

Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe Evropské a národní strategie sociálního začleňování teorie a praxe Příspěvek na konferenci Sociální vyloučení a sociální politika, FSS MU Brno 26.5. 2006 Martin Potůček, CESES FSV UK Praha http://martinpotucek.cz

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Zneužívání chudoby: čísla a fakta Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Chudoba: co je to? Absolutní chudoba = nejsou zajištěny základní potřeby Relativní chudoba = srovnání životní úrovně jedince s průměrnou

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

2. Zdroje ekonomického růstu v ČR

2. Zdroje ekonomického růstu v ČR 2. Zdroje ekonomického růstu v ČR Ve standardním pojetí makroekonomické analýzy nabídkové strany ekonomiky tvoří zdroje ekonomického růstu práce, fixní kapitál a produktivita faktorů, resp. technologický

Více

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Lidský kapitál v ekonomické teorii - Termín pro označení znalostí a schopností pracovníka. - Merkantelisté, William Pety vzdělání za jeden z důleţitých faktorů

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Analýza systémů sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU

Analýza systémů sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU Analýza systémů sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU Aleš KROUPA Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. www.vupsv.cz Analýza je součástí veřejné zakázky

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Příloha č. 1 ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Sčítání většiny států obsahují v souladu s mezinárodními doporučeními základní ukazatele ekonomické aktivity jako jsou: - typ současné

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY Výsledky průzkumu - dotazníkové šetření Praha, říjen 2016 Tato zpráva byla vytvořena pro potřebu jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance si Vás dovoluje informovat o konání konference s mezinárodní účastí Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance 23. a 24. října 2014 Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39 Konference

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Definice cílů a klíčových parametrů

Definice cílů a klíčových parametrů JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Tým 3 - Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem, Praha, MPSV ČR, 26. 6. 2014 Definice cílů a klíčových parametrů Podrobná

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více