DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Sociální pomoc všeobecné otázky....6 Staří lidé....7 Péče o rodinu a děti, mládež, ženy... 7 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Práce, zaměstnanost, mzdy....9 Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

4 4

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY SIG: uložené 1677 Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě. Praha: Deloitte Česká republika, s. Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy pojistné na sociální zabezpečení, patří v České republice k nejvyšším na světě. Zatímco v případě průměrné měsíční mzdy se Česká republika drží ve srovnání s ostatními zeměmi v prostřední části žebříčku, s nárůstem mzdy její pozice výrazně klesá. Mezinárodní porovnání. Dostupné z: (publ: ) - online Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zaměstnavatelé; Mezinárodní EU Základní prinipy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii. /ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Příklady rozsudků Soudního dvora. Deskriptory: EU; zab. sociální; dávky; podmínky nároku; řízení soudní; diskriminace; rovnost DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ ; Liberální penzijní model a sociální penze. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s : -lit. Charakteristika základní varianty liberálního penzijního modelu, v souladu s teorií sociálních modelů Espinga-Andersena(1990) a aplikace tohoto modelu v konkrétních zemích. Systém australských testovaných dávek a podnikové starobní spoření Super. Testovaná sociální penze v Irsku. Novozélandský Super a KiwiSaver. Britský liberální koncept univerzální penze. Sociální důchod a univerzální důchod v české politice. Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. doplňkové; reforma; koncepce budoucí; důchod sociální; Austrálie; Nový Zéland; OECD; V. Británie; systém 5

6 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zab. nemocenské; poměr pracovní; dohody Rozdíly mezi pracovní smlouvou a dohodami. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Rozdíly v oblasti pracovněprávní a z hlediska zdravotního pojištění. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; pojištění zdravotní; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; práce konané mimo pracovní poměr Francie Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie. / SUCHOMELOVÁ, Miriam In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s : -lit. Posuzování invalidity ve smyslu sociálního zabezpečení. Posuzování v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Posuzování nezpůsobilosti zaměstnance k dosavadní práci. Posuzování v souvislosti se zdravotním postižením. Posuzování v souvislosti se ztrátou autonomie. Deskriptory: Francie; služba posudková; systém; VÚPSV Změny zdravotní podmínky nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. /LANGER, Radim In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Ke změnám, které přinesla nová právní úprava od v souvislosti s posuzováním zdravotního stavu v případě nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Deskriptory: ; služba posudková; stav zdravotní; postižení; zákonodárství; podmínky nároku; postižení těžce SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Proces přeměny sociálních služeb pokračuje. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 5.:obr. O pilotním projektu MPSV s názvem Podpora transformace sociálních služeb. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; kvalita sociálních služeb; projekty; koncepce budoucí; reforma; ústavy; postižení; MPSV 6

7 Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice. / HALÁSKOVÁ, Renata In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Empirický pohled na standardizaci vybraných služeb sociální péče v z kvantitativního hlediska. Aplikace standardů vybavenosti u vybraných služeb sociální péče v krajích na příkladech služeb sociální péče pobytového, ambulantního a terénního charakteru v letech 2007 a Deskriptory: ; služby sociální; standardy; kvalita sociálních služeb; kraje STAŘÍ LIDÉ 42. konference Britské společnosti pro gerontologii "Global Ageing: Implications for Individauals and Society. / Vidovićová, Lucie In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 1 (2014), s Záznam z konference v britském Oxfordu ve dnech září Deskriptory: Mezinárodní; konference; gerontologie; staří; stárnutí; stárnutí aktivní; VÚPSV PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Loni stát vyplatil pěstounům více než dvě miliardy korun. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 3.:obr. Dostupné z: Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; dávky pěstounské péče; podmínky nároku; výdaje 7

8 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ Omezení nároků na odpočet nezdanitelných částí základu daně, uplatnění slev na dani a na daňové zvýhodnění na vyživované dítě u daňových nerezidentů v roce / VYŠKOVSKÁ, Magdaléna In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; daně z příjmu; děti; cizinci Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti po / ĘDOBEŠOVÁ, Katarína - RINDOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s :tab. Dokončení z minulého čísla. Deskriptory: ; daně z příjmu; informace; zákonodárství EU Růst dluhu přibrzdil. / ROJÍČEK, Marek In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 16.:obr. Po šesti letech klesl v zemích eurozóny dluh vládního sektoru v poměru k hrubému domácímu produktu. Česká republika stále patří ke skupině zemí s relativně nízkým zadlužením. Dostupné z: Deskriptory: EU; situace ekonomická; rozpočet; statistika O čem skutečně vypovídá regionální HDP? / KAHOUN, Jaroslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 25. Regionální hrubý domácí produkt (HDP) vypovídá o ekonomické výkonnosti na daném území. Veřejností i médii bývá často chybně chápán a interpretován. S životní úrovní obyvatelstva řady regionů má totiž máloco společného. Význam ukazatele. Dostupné z: Deskriptory: ; HDP; ukazatele; regiony Regionální HDP v roce / KAHOUN, Jaroslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Pro stanovení HDP na regionální úrovni se užívá převážně výrobní metoda výpočtu. Ukazatel představuje celkovou hodnotu zboží a služeb, které byly vyrobeny nebo poskytnuty na území daného regionu v kalendářním roce. Dostupné z: Deskriptory: ; HDP; ukazatele; kraje; statistika Slevy na poplatníka, manžela, partnera a další slevy na dani v roce / MA- CHOVÁ, Helena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; daně z příjmu; podmínky nároku 8

9 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY SIG: uložené 1677 Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě. Praha: Deloitte Česká republika, s. Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy pojistné na sociální zabezpečení, patří v České republice k nejvyšším na světě. Zatímco v případě průměrné měsíční mzdy se Česká republika drží ve srovnání s ostatními zeměmi v prostřední části žebříčku, s nárůstem mzdy její pozice výrazně klesá. Mezinárodní porovnání. Dostupné z: (publ: ) - online Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; náklady práce; zaměstnavatelé; Mezinárodní Právní jednání v pracovněprávních vztazích. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Právní jednání s ohledem na změny, které přinesl od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník a také novela zákoníku práce. Deskriptory: ; právo pracovní; vztahy pracovní; právo občanské Přenechání (pronájem) zaměstnanců v rámci agenturního zaměstnávání. /ČECHTICKÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s :tab. Deskriptory: ; agentury práce; zapůjčování pracovníků; podmínky nároku; právo pracovní; zaměstnávání agenturní Srážky ze mzdy a platu v aktuální praxi. / CHLÁDKOVÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; výpočet; výživné Zastřené právní jednání a švarcsystém. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 3 (2014), s Případ ze soudní praxe. Deskriptory: ; řízení soudní; vztahy pracovní; práce netypická; poměr pracovní Poskytování záloh při pracovních cestách, jejich vyúčtování a přepočítací kurzy. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; náhrady cestovní; výpočet; právo pracovní 9

10 Předsmluvní odpovědnost v pracovním právu. / ERÉNYI, Tereza - VEJSADA, Daniel In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; právo pracovní; dohody; vztahy pracovní; právo občanské; řízení soudní Postup výpočtu srážek ze mzdy v roce / CHLÁDKOVÁ, Alena In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Praktická pomůcka pro mzdové účetní. Deskriptory: ; mzdy; výživné; výpočet; informace Aktuální rozsudky v oblasti příspěvku na zaměstnávání OZP. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s K nejnovějším rozsudkům Nejvyššího správního soudu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které se vztahují zejména k podmínkám, které musí splnit žadatel o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP dle ust. 78 zákona o zaměstnanosti. Deskriptory: ; práce-postižení; financování; zaměstnavatelé; řízení soudní; právo správní Kontroly nelegálního zaměstnávání jsou prioritou. / KUBÍK, Michal In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 7.:obr. Výsledky projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v. Dostupné z: Deskriptory: ; inspekce práce; kontrola; zaměstnanost skrytá; projekty Zaměstnanost cizinců se od roku 2002 zvýšila. / MAREŠOVÁ, Jarmila In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Za období 2002ľ2011 vzrostl počet zaměstnaných cizinců, tj. cizinců-zaměstnanců a držitelů živnostenského oprávnění, na území České republiky ze na Tento vývoj však nebyl plynulý, zasáhla do něj ekonomická krize. Nyní opět dochází ke změnám. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; zaměstnanost; práce-cizinci; zaměstnanci; samostatní; statistika Pracovat večer a v noci? V nic výjimečného. / PETRÁŇOVÁ, Marta - MEJSTŘÍK, Bohuslav In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Statistická data ukázala, že rozdíly ve večerní práci mezi jednotlivými odvětvovými sekcemi vyplývají právě z profesní skladby. Večerní práce je častá v odvětvích s vysokou směnností, např. v těžbě a dobývání, dopravě a skladování, z terciárního sektoru pak především v ubytování, stravování a pohostinství. Dále je rozšířená ve zdravotnictví a sociální péči. V sekci činnosti domácností je dokonce zcela běžná (83 % všech pracujících v odvětví). Zato v řadě odvětví služeb se uplatňuje jen zřídka, zejména ve školství, v 10

11 peněžnictví a pojišťovnictví. Méně se večer pracuje i v sekundárním sektoru (zásobování vodou, činnosti spojené s odpady) a hlavně ve stavebnictví. V ostatních zemích Evropské unie je večerní práce dokonce ještě rozšířenější. A netýká se jen podnikatelů. Běžně tak pracují i zaměstnanci. Dostupné z: Deskriptory: ; práce netypická; flexibilita pracovní; doba pracovní; statistika ; Zaměstnatelnost - konceptuální východiska, možnosti empirického zkoumání a dosavadní výsledky v České republice. / BAKULE, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s. 2-7.:obr., -lit. Definice, obsah a vývoj pojmu zaměstnatelnost v zahraniční a české literatuře. Empirický výzkum vlivu kontextuálních a individuálních faktorů zaměstnatelnosti. Deskriptory: ; Mezinárodní; zaměstnatelnost; definice; výzkum; teorie Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize I. / VE- VERKOVÁ, Soňa In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Vývoj vztahů mezi vládou a sociálními partnery v v období Deskriptory: ; dialog sociální; vývoj; krize ekonomická; VÚPSV ; EU Služby pro domácnosti (SPD) - možný nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. / JÁSEK, Vít In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Přínosy sektoru služeb pro domácnosti (SPD) v rámci tvorby nových pracovních míst. Zahraniční příklady a možnost implementace modelu SPD v českém prostředí. Deskriptory: ; vytváření prac. příležitostí; služby; EU Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy z hlediska jejich počtu, struktury, platového ohodnocení a služebního zákona. / POJER, Petr In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; zaměstnanci státní; správa veřejná; úředníci; statistika; vývoj; mzdy; odměňování; VÚPSV Soft Skills and their Wage Returns: Overview of Empirical Literature.[Měkké dovednosti a jejich vliv na mzdu: Přehled empirických výzkumů.] / BALCAR, Jiří In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Dostupné z: pdf Deskriptory: Mezinárodní; mzdy; kvalifikace odborná; teorie; psychologie práce 11

12 K problematice práce přesčas. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; práce přesčasová; podmínky nároku; právo pracovní Krize: za jakých podmínek lze využít rekvalifikaci? / CRHA, Martin In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Pokrač. Deskriptory: ; rekvalifikace; zákonodárství; podmínky nároku Pronájem zaměstnanců a povolení ke zprostředkování zaměstnání. / ČECHTICKÁ, Alena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Mezinárodní pronájem pracovní síly. K pojmu "pronájem pracovní síly". Mezinárodní pronájem pracovní síly v rámci koncernu. Mezinárodní pronájem pracovní síly mimo koncern. Tuzemský pronájem pracovní síly. Deskriptory: ; zapůjčování pracovníků; zprostředkování práce; zdroje lidské; definice Insolvenční řízení a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. / BU- KOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Případ ze soudní praxe. Deskriptory: ; insolvence; mzdy; ukončení zaměstnání; řízení soudní PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK Hromadné propouštění z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Deskriptory: ; pracovníci uvolňovaní; ukončení zaměstnání; pojištění zdravotní; úřady práce; kompenzace Oddlužení zaměstnance a jeho okamžité zrušení pracovního poměru. / BU- KOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 3 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 298/2013. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; zaměstnavatelé; vztahy pracovní; zaměstnanci; řízení soudní 12

13 Koordinace a kooperace. To je, oč tu běží. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 3 (2014), s. 4.:obr. O projektu Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti (Kooperace), který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Dostupné z: Deskriptory: ; vzdělávání celoživotní; projekty; MPSV Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce. / STRÁDAL, Jiří In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), s :obr. Národní soustava kvalifikací (NSK) je systém profesních kvalifikací a zkoušek, který má za cíl zefektivnit a zpružnit trh práce, zejména sladit schopnosti uchazečů o zaměstnání s požadavky potenciálních zaměstnavatelů. Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; zdroje lidské; standardy; systém; vzdělávání celoživotní Pár poznámek ke změnám obsahu pracovního poměru. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 4 (2014), s Změny i nadále v písemné podobě. Dodatek, nebo dohoda? Úplné znění pracovní smlouvy. Jmenování jako změna obsahu. Změna doby trvání pracovního poměru. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; vztahy pracovní OBYVATELSTVO, MIGRACE Jací cizinci žijí v krajích České republiky. / CHYTIL, Daniel In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr., tab. Česká republika zažila velkou přistěhovaleckou vlnu v letech 2005ľ2008, pak nastala stagnace. Přestože patří mezi postkomunistické země s vyšší imigrací, s podílem 4,1 % cizinců na obyvatelstvu je pod průměrem Evropské unie. U cizinců v se změnila struktura státních občanství a typů pobytů. Vzhledem k tomu, že občanům ze zemí mimo Evropskou unii byl částečně omezen přístup k pracovním povolením, příliv ekonomických migrantů z těchto zemí téměř ustal. Naopak "euroobčanů" v České republice postupně přibývá. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; kraje; statistika 13

14 Trvalých pobytů přibylo. / VAŇKOVÁ, Václava In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s :obr. Počet cizinců s dlouhodobým nebo přechodným a trvalým pobytem byl v roce 2012 téměř vyrovnaný. Zatímco pro Vietnamce jsou typické trvalé pobyty, Slováci dávají přednost přechodným pobytům. Jen minimum cizinců má víza nad 90 dní, přičemž nejvíce jich mají občané Ruska. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; statistika RŮZNÉ "Předevčírem, nebo kdy to bylo?" Temporalita třídy nejchudších. / VAŠÁT, Petr In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: ; sociologie; chudí; bezdomovci EU Postihneme chování na trhu práce? / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.4, č. 2 (2014), s. 33. V evropském statistickém systému již dlouho chybí jednotný pohled na socio-ekonomické skupiny. Takové třídění by mělo rozčlenit populaci do sociálních tříd podle vykonávané práce. Právě zaměstnání totiž silně určuje naše postavení ve společnosti a ovlivňuje naše chování. Úspěšné zavedení nového standardu klasifikace zaměstnání ISCO- 08 bylo podnětem pro projekt v tomto směru. Lednová pařížská schůzka zástupců statistických úřadů Francie, České republiky, Maďarska a Eurostatu přinesla komplexní návrh na vytvoření Evropské socio-ekonomické klasifikace (ESeG). Využije se při šetření osob i domácností. Dostupné z: Deskriptory: EU; trh práce; šetření; statistika; metody; konference Z výsledků výzkumu v roce In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 2 (2014), příl. s. I-VIII. Vědecko-výzkumná činnost Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) se zaměřením na aktuální otázky vývoje a transformace sociálního systému s přihlédnutím k prioritám Ministerstva práce a sociálních věcí. Tematické zaměření výzkumu s výčtem získaných poznatků. Deskriptory: ; věda; výzkum; projekty; politika sociální; náklady práce; vyloučení sociální; politika zaměstnanosti; migrace; cizinci; služby sociální; rodina; politika populační; dialog sociální; podmínky pracovní; trh práce 14

15 ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA SIG: uložené 1686 Society at a Glance OECD Social Indicators.[Společnost v přehledu 2014: Sociální ukazatele OECD.] Paris: OECD, s. - ISBN Publikace shrnuje dostupné informace o sociálních problémech, které se objevují od počátku ekonomické krize, a národní politické reakce za účelem řešení těchto problémů. Toto sedmé vydání ukazuje, že i přes zlepšení globální ekonomiky, způsobuje tlak na veřejné výdaje, že v mnoha zemích je stále obtížnější vyrovnat se se sociálními problémy způsobenými krizí. Dostupné z: SocietyAtAGlance2014.pdf Deskriptory: Mezinárodní; OECD; společnost; politika sociální; krize ekonomická; situace ekonomická; ukazatele; ukazatele sociální; příjmy-domácnosti; porodnost; migrace; rodina; domácnosti; staří; stárnutí; závislost; zaměstnanost; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnanost mládeže; důchodci; výdaje sociální; rovnost; příjmy; chudoba; dávky; příjmy sociální; stav zdravotní; péče zdravotní; soudržnost sociální; kvalita života The rise and fall of government spending in affluent democracies, [Vzestup a pád vládních výdajů v bohatých demokraciích v letech ] /BRADY, David - LEE, Hang Young In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Výzkum trendů ve financování sociálního státu v 17 vyspělých demokraciích (Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Japonsko, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Británie, USA). Deskriptory: Mezinárodní; OECD; stát sociální; financování; politika sociální; HDP Nizozemí The ideological roots of the support for welfare state reform: Support for distributive and commodifying reform in The Netherlands.[Ideologické kořeny podpory pro reformu sociálního státu: Podpora pro distributivní a komodifikační reformu v Nizozemí.] / ACHTERBERG, Peter - VAN DER VEEN, Romke - RAVEN, Judith In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Článek zkoumá, do jaké míry jsou čtyři trendy v rámci reformy sociálního státu (privatizace, posílení selektivity, zvýšení aktivace a disciplíny) podporovány a jak může být tato podpora vysvětlena. Použity byly výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění v Holandsku. Deskriptory: Nizozemí; spravedlnost sociální; stát sociální; reforma; koncepce budoucí; teorie; mínění veřejné; výzkum; šetření; redistribuce 15

16 Economic openness and welfare state attitudes: A multilevel study across 67 countries.[ekonomická otevřenost a postoje k sociálnímu státu: víceúrovňová studie v 67 zemích.] / KOSTER, Ferry In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: Mezinárodní; stát sociální; globalizace; teorie; šetření; výzkum; mínění veřejné; solidarita; redistribuce SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY SIG: uložené 1683 Europe: Enhancing the sustainability of comprehensive social security systems.developments and Trends.[Evropa: Posílení udržitelnosti komplexních systémů sociálního zabezpečení. Vývoje a trendy.] Geneva: ISSA, s.: příl. - ISBN Tento svazek identifikuje, syntetizuje a interpretuje nejdůležitější poslední vývoj a trendy v oblasti sociálního zabezpečení v Evropě. Klíčovým zjištěním je, že administrativy sociálního zabezpečení v regionu zůstávají dynamická a jsou schopné pozitivně a efektivně reagovat na složité výzvy, kterým čelí. Tato zpráva identifikuje čtyři hlavní otázky k diskusi: významné přetrvávající dopady krize a vyvíjející se reakce SZ; větší vyrovnání politik SZ a zaměstnanosti, aby bylo dosaženo koherentnějších výsledků; faktory tlaku a tahu přispívající k posílení role proaktivních a preventivních přístupů k sociálnímu zabezpečení; tři trendy, které přispívají k dosažení administrativní dokonalosti. Tyto otázky odrážejí praktické problémy, kterým čelí správy sociálního zabezpečení v regionu a poukazují na inovativní odpovědí zaváděné k jejich řešení. Dostupné z: Enhancing-the-sustainability-of-comprehensive-social-security-systems Deskriptory: Mezinárodní; EU; zab. sociální; krize ekonomická; správa; kvalita; dávky; výše; politika zaměstnanosti; zab. důchodové; odchod do důchodu; hranice věková; nezaměstnanost mládeže; pracovníci migrující; sladění pracovního a rodinného života; bezpečnost práce; návrat do práce; demografie; ukazatele Brazílie Extending social security coverage to self-employed workers in Brazil.[Rozšíření pokrytí sociálním zabezpečením na samostatně výdělečné pracovníky v Brazílii.] /NAGAMINE COSTANZI, Rogério - DUARTE BARBOSA, Edvaldo - DA SILVA BICHARA, Julimar In: International Labour Review. - Roč.152, č. 3-4 (2013), s :obr., -lit. Součást speciálně zaměřeného čísla věnovaného otázkám neformálního zaměstnávání. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. sociální; samostatní; právo SZ; příjmy SZ Jižní Amerika Uruguay s "single tax" social protection scheme for the self-employed.[schéma "jednotné daně" pro sociální ochranu samostatně výdělečných v Uruquayi.] / AMARANTE, Veronica - PERAZZO, Ivone In: International Labour Review. - Roč.152, č. 3-4 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Součást speciálně zaměřeného čísla věnovaného otázkám neformálního zaměstnávání. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. sociální; právo SZ; samostatní 16

17 How much do OECD countries spend on social protection and how redistributive are their tax/benefit systems?[kolik vynakládají země OECD na sociální ochranu a jak jsou jejich daňově-dávkové systémy redistribuční?] / ADEMA, Willem - FRON, Pauline - LADAIQUE, Maxime In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Mezinárodní; OECD; redistribuce; daně; dávky; výdaje sociální; krize ekonomická; systém; ochrana sociální Asie Social protection assessment-based national dialogue exercises: Cambodia, Indonesia, Thailand, Viet Nam. / SCHMITT, Valérie - CHADWICK, Rachael In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Asie; zab. sociální; ochrana sociální; systém DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Commensuration and policy comparison: How the use of standardized indicators affects the rankings of pension systems.[souměřitelnost a komparativní přístupy: Jaký vliv má používání standardizovaných ukazatelů na hodnocení důchodových systémů.] / PEETERS, Hans - VERSCHRAEGEN, Gert - DEBELS, Annelies In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr., -lit. Analýza přístupů k hodnocení fungování národních penzijních systémů. Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zab. důchodové; systém Izrael; SRN Perceived pension injustice: A multidimensional model for two most-different cases.[vnímání penzijní nespravedlnosti: Vícerozměrový model pro dva nejvíce rozdílné případy.] / SABBAGH, Clara - VANHUYSSE, Pieter In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,- lit. Otázka mezigenerační solidarity a vnímání zásluhovosti důchodových příjmů na příkladu Izraele a západní části Německa. Deskriptory: Izrael; SRN; spravedlnost sociální; důchody; solidarita; staří; důchodci; stárnutí; šetření; výzkum EU From pension funds to piggy banks: (Perverse) consequences of the Stability and Growth Pact since the crisis. [Od penzijních fondů k prasátkům: (Perverzní) důsledky Paktu stability a růstu od krize.]/ CASEY, Bernard H. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: EU; fond penzijní; fondy; zab. důchodové; krize ekonomická 17

18 Čína Extending social security coverage to the rural sector in China.[Rozšíření pokrytí sociálním zabezpečením na venkovské obyvatelstvo v Číně.] / CHEN, Tianhong - TUR- NER, John A. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :tab., -lit. Deskriptory: Čína; zab. důchodové; systém; financování Brazílie The Brazilian pension model: The pending agenda. [Brazilský důchodový model: Necyřešená agenda.]/ MATIJASCIC, Milko - KAY, Stephen J. In: International Social Security Review. - Roč.67, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Jižní Amerika; zab. důchodové; podmínky nároku; systém; reforma NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ What explains "generosity" in the public financing of high-tech drugs? An empirical investigation of 25 OECD countries and 11 controversial drugs.["štědrost" ve veřejném financování high-tech léků. Empirické šetření 25 zemí OECD a 11 kontroverzních léků.] / BÖHM, Katharina - LANDWEHR, Claudia - STEINER, Nils In: Journal of European Social Policy. - Roč.24, č. 1 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Mezinárodní; zdravotnictví; financování; léky; výzkum SIG: uložené 1694 Health Spending Continues to Stagnate in Many OECD Countries.[Výdaje na zdravotnictví nadále v mnoha zemích OECD stagnují.] / MORGAN, David - ASTOLFI, Roberto Paris: OECD, s. Globální ekonomická krize, která začala v r. 2008, měla v zemích OEVD dramatický vliv na výdaje ve zdravotnictví. Odhady výdajů na zdravotnictví v r ukázaly, že poprvé po letech nepřetržitého růstu se výdaje na zdravotnictví výrazně zpomalily nebo mírně klesly v mnoha zemích OECD. Dostupné z: (published: 3 Apr 2014) Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zdravotnictví; výdaje; financování 18

19 PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY ; EU / GIELE, Janet Zollinger In: International Journal of Social Welfare.-Roč.23,č. 2(2014),s Rec. na: Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues.[Ženy, muži a děti v rodinách: Soukromé problémy a veřejné záležitosti.] / OINO- NEN, Eriikka - REPO, Katja.-Tampere: University of Tampere Press, Problematika genderových rolí v rodině, sladění pracovního a rodinného života, role rodinné politiky a dostupnost zařízení péče o děti ve vybraných evropských zemích: Portugalsko, Švédsko, Británie, Norsko, Finsko a Německo. Deskriptory: Mezinárodní; rodina; stát sociální; gender; matky; otcové; rovnost; návrat do práce; sladění pracovního a rodinného života; zařízení péče o děti; politika populační; EU SIG: uložené 1693 EU Report on Progress on equality between women and men in Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.[Zpráva o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v r Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výbor a Výboru regionů.] Brussels: European Commission, s.: příl. Zpráva je strukturována kolem šesti priorit strategie Evropské komise pro dosažení rovnosti žen a mužů , jmenovitě: rovná ekonomická nezávislost; stejný plat za stejnou práci a za práci stejné hodnoty; rovnost v rozhodování; důstojnost, integrita a konec gender násilí; gender rovnost ve vnější politické činnosti a horizontální otázky. Statistická příloha. Dostupné z: (published: ) Deskriptory: EU; rovnost; muži; ženy; gender; situace ekonomická; zaměstnanost; flexibilita pracovní; práce neplacená; práce netypická; zařízení péče o děti; dovolená; mzdy; chudoba; vyloučení sociální; trh práce; politika EU / SARFATI, Hedva In: International Social Security Review.-Roč.67,č. 1(2014),s Rec. na: Family well-being: European perspectives.[sociální blaho rodiny: Evropské perspektivy.] / MORENO MINGUEZ, Almudena.-Dordrecht: Springer, s. Deskriptory: EU; rodina; ochrana sociální; politika populační; politika sociální 19

20 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ SIG: 1398 Evropa střední a východní; Comparative Analysis of Recent Trends in Private Sector Development in CEE Transition Economies.[Komparativní analýza nedávných trendů v oblasti rozvoje soukromého sektoru v tranzitních ekonomikách střední a východní Evropy.] / Cieślik, Jerzy - van Stel, André In: Entrepreneurship Research Journal. Roč. 4 (2014), č. 2, s. 205ľ235. lit., obr., tab. - ISSN (Online) ; ISSN (Print) Autoři zkoumají vývoj aktivit v soukromém sektoru podle obchodního vlastnictví (business ownership - BO) ve čtyřech CEE tranzitních ekonomikách (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovenská republika) a porovnává je s obdobným vývojem v ostatních zemích OECD v období Analýza ukazuje, že míry BO v těchto 4 zemích rychle konvergovaly směrem k úrovním ostatních zemí OECD a že tyto CEE země byly schopny obnovit svůj soukromý sektor v relativně krátkém přechodném období. Byly také shledány značné rozdíly mezi čtyřmi zeměmi CEE v rámci studia úrovně a dynamiky změny BO od roku Dostupné z: Deskriptory: Mezinárodní; Evropa střední a východní; OECD; sektor soukromý; podnikání soukromé; formy vlastnictví; reforma ekonomická; výzkum SIG: uložené 1687 OECD Economic Surveys: Czech Republic 2014.[Ekonomické šetření OECD: Česká republika 2014.] Paris: OECD, s.: příl. - ISBN Hodnocení OECD ekonomiky České republiky 2014 zkoumá nedávný hospodářský vývoj, vyhlídky a politiky. Ekonomika zůstala v útlumu déle než v řadě jiných zemí OECD. Nyní lze pozorovat váhavé oživení tažené exportem, v krátkodobém horizontu však pravděpodobně nedojde k významnému uzavírání produkční mezery, což zvyšuje riziko deflace. Vedle toho se zastavil proces příjmové konvergence k eurozóně, což je důsledkem recese a zpomalení růstu potenciálního produktu kvůli poklesu investic a produktivity. Hlavními výzvami je udržet oživení ekonomiky a zvýšit potenciální růst. Z toho plyne potřeba rozvoje konkurenčnějšího sektoru služeb a lepšího přechodu ze školy do zaměstnání. Deskriptory: ; OECD; ekonomika; situace ekonomická; ukazatele; šetření; konkurenceschopnost; přechod do zaměstnání; kvalifikace odborná; krize ekonomická SIG: uložené 1695 National Accounts at a Glance 2014.[Národní účty 2014 v přehledu.] Paris: OECD, s.: příl. - ISBN Publikace prezentuje informace využívající přístup "indikátor" a zaměřuje se na srovnání mezi zeměmi. Cílem je, aby byly národní účty dostupnější a informativnější a současně využívá možnost představit koncepční základ a otázky spojené s porovnatelností každého z prezentovaných ukazatelů. Rozsah ukazatelů odráží bohatství datových souborů národních účtů. Publikace je rozdělena do osmi klíčových kapitol a poskytuje ukazatele související s HDP, příjmy, výdaji, produkcí, domácnostmi, vládou, korporacemi a kapitálem. Dostupné z: (published: 11 Apr 2014) Deskriptory: Mezinárodní; OECD; ekonomika; ukazatele; HDP; příjmy; spoření; půjčky; výdaje; spotřeba-domácnosti; zaměstnanci; mzdy; kompenzace; domácnosti; příjmydomácnosti; správa veřejná; příjmy sociální; výdaje sociální; statistika 20

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance si Vás dovoluje informovat o konání konference s mezinárodní účastí Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance 23. a 24. října 2014 Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39 Konference

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V ORGANIZACI PRACOVNÍ DOBY Lucie DUŠKOVÁ

VÝVOJOVÉ TENDENCE V ORGANIZACI PRACOVNÍ DOBY Lucie DUŠKOVÁ VÝVOJOVÉ TENDENCE V ORGANIZACI PRACOVNÍ DOBY Lucie DUŠKOVÁ 1. ÚVOD Cílem tohoto příspěvku je poskytnout základní přehled trendů v oblasti organizace pracovní doby a způsobů zaměstnání, jež nastávají vlivem

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více